Электр энергиясын пайдалану қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 25 ақпандағы № 143 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 6 наурызда № 10403 тіркелді.

      "Электр энергетикасы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 5-бабының 21) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Энергетика министрінің м.а. 22.10.2021 № 325 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. Қоса беріліп отырған Электр энергиясын пайдалану қағидалары бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Электр энергетикасы департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспасөз басылымдарында және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберілуін;

      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің ресми интернет-ресурсында және мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастыруын;

      4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 2) және 3) тармақшаларымен көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Энергетика вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Энергетика министрі
В. Школьник

      "КЕЛІСІЛГЕН"

      Қазақстан Республикасының

      Ұлттық экономика министрі

      _______________ Е. Досаев

      2015 жылғы 5 наурыз

  Қазақстан Республикасы
Энергетика министрінің
2015 жылғы 25 ақпандағы
№ 143 бұйрығымен
бекітілген

Электр энергиясын пайдалану қағидалары 1-тарау. Жалпы ережелер

      Ескерту. 1-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Энергетика министрінің м.а. 22.10.2021 № 325 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. Осы Электр энергиясын пайдалану қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Электр энергетикасы туралы" Қазақстан Республикасы Заңы (бұдан әрі – Заң) 5-бабының 21) тармақшасына сәйкес әзірленді және Қазақстан Республикасының аумағында энергия өндіруші, энергия беруші, энергиямен жабдықтаушы ұйымдар мен тұтынушылардың электр энергиясын пайдалану тәртібін айқындайды.

      Энергия өндіруші, энергия беруші, энергиямен жабдықтаушы ұйымдар мен электр энергиясын тұтынушылар арасында көтерме және бөлшек сауда нарықтарында туындайтын қатынастар Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексімен, Қазақстан Республикасының электр энергетикасы саласындағы заңнамасымен және осы Қағидалармен реттеледі.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Энергетика министрінің м.а. 22.10.2021 № 325 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      2. Қағидаларда пайдаланылатын негізгі ұғымдар мен анықтамалар:

      1) есептік кезең – тұтынылған электр энергиясы есепке алынатын және тұтынушыға төлеу үшін ұсынылатын электрмен жабдықтау шартымен айқындалатын уақыт кезеңі;

      2) коммерциялық есепке алу жүйесін салыстырып тексеру (бұдан әрі – Салыстырып тексеру) – мемлекеттік метрологиялық қызмет немесе басқа да аккредиттелген заңды тұлғалардың өлшем құралдарының белгіленген метрологиялық талаптарға сәйкестігін анықтау және растау мақсатында орындайтын операциялар жиынтығы;

      3) коммерциялық есепке алу құралдарының көрсеткіштерін алу - тұтынушы тұтынған электр энергиясының көлемін (мөлшерін) анықтайтын коммерциялық есепке алу құралының көрсеткіштерін есептейтін әрекет және ол коммерциялық есепке алу құралының техникалық жай-күйін тексеру болып саналмайды;

      4) қосалқы тұтынушы – тұтынушының электр желілеріне тікелей қосылған тұтынушы;

      5) пломбалау құрылғысы (пломба, пломбалайтын темірарқан) – бұл рұқсатсыз қолжетімділікті бақылауды қамтамасыз ететін бекітілетін тетігі бар бір рет пайдаланатын құрылғы;

      6) сараптама ұйымы – энергетикалық сараптама жүргізуге аккредиттелген ұйым;

      7) рұқсат етілген қуат – тұтынушыға берілген техникалық шарттарда келісілген немесе қоректендіру ұшындағы қорғаныш автоматының немесе сақтандырғыштардың нақтылы тогымен анықталатын электр энергиясын тұтынудың ең жоғарғы ықтимал қуаты;

      8) тараптардың пайдалану жауапкершілігінің шекарасы – теңгерімдік тиесілік немесе электрмен жабдықтау шарты бойынша анықталатын және тараптардың шаруашылық жүргізуші субъектілер арасындағы тиісті теңгерімдік тиесілігі мен пайдалану жауапкершілігін бөлу актісімен расталған күту, қызмет көрсету және техникалық жай-күйге жауапты осы шаруашылық жүргізуші субъектілері арасындағы энергетикалық жабдықты және (немесе) электр желісін бөлу нүктесі;

      9) технологиялық бронь – үздіксіз технологиялық процесті аяқтау және адамдардың өмірі мен қоршаған ортаға қауіпті болғызбау үшін қажетті электр энергиясының ең аз шығысы (ең аз тұтыну қуаты) және уақыт ұзақтығы;

      10) техникалық шарттар – электр желілеріне қосылуды орындау үшін қажетті техникалық талаптар;

      11) төлем құжаты – осының негізінде тұтынушылар төлем жүргізетін құжат (төлем шоты, фактура шоты, хабарландыру, түбіртек);

      12) тұтынушы – шарт негізінде электр энергиясын тұтынатын жеке немесе заңды тұлға;

      13) уәкілетті орган – электр энергетикасы саласында басшылық ететін мемлекеттік орган;

      14) шарттық қуат – тұтынушының рұқсат етілген қуат шегінде бір сағат ішінде пайдаланатын электр энергиясының энергиямен жабдықтаушы ұйыммен келісілген орташа мөлшері;

      15) электр желісінің теңгерімдік тиесілік шекарасы – электр энергиясы нарығының шаруашылық жүргізуші субъектілері: энергия өндіруші, энергия беруші ұйымдар мен тұтынушылар, сондай-ақ тұтынушылар мен қосалқы тұтынушылар арасындағы электр желісінің теңгерімдік тиесілігі бойынша анықталатын электр желісін бөлу нүктесі;

      16) электр қондырғысы – электр энергиясын өндіруге, түрлендіруге, өзгертуге, беруге, тұтынуға және (немесе) оны энергияның басқа түріне түрлендіруге арналған машиналар, аппараттар, желілер мен қосалқы жабдықтар (олар орнатылған құрылыстар мен орынжайларды бірге алғанда) жиынтығы;

      17) электр энергиясын есепке алу схемасы – электр энергиясын есепке алудың есеп айырысу үшін берілетін және тұтынылатын электр энергиясының есепке алуды қамтамасыз ететін құралдарының белгілі бір электрлік қосылуы;

      18) электр энергиясымен жабдықтау шарты – электр энергиясымен жабдықтаушы ұйым тұтынушыға қосылған желі арқылы электр энергиясын беруге, ал тұтынушы қабылдаған электр энергиясы үшін төлеуге міндеттенетін келісім;

      19) электр энергиясын коммерциялық есепке алу схемасын тексеру – энергия беруші немесе энергия өндіруші ұйым өкілінің есепке алу құралдарының жай-күйін және оның қосылу схемасын анықтау мақсатында тұтынушының немесе оның өкілінің қатысуымен жүргізетін операциялар жиынтығы;

      20) электр энергиясының коммерциялық есепке алу жүйесі – электр энергиясы мен қуаты шығынын анықтау үшін коммерциялық есепке алу құралдарының жиынтығы (электр энергиясын есептеуіш, ток пен кернеудің өлшеу трансформаторы) және өзара белгіленген схема арқылы жалғанған құрылғы (коммутациялық аппарат);

      21) электр энергиясының қабылдағышы (электр қабылдағышы) – электр энергиясын энергияның басқа түріне өзгертуге арналған аппарат, агрегат, тетік;

      22) электр энергиясы нарығының субъектілері – энергия өндіруші, энергия беруші, энергиямен жабдықтаушы ұйымдар, электр энергиясын тұтынушылар, жүйелік оператор, электр энергиясының орталықтандырылған сауда операторы, қаржы-есеп айырысу орталығы;

      23) электр энергиясының сапасы – электр энергиясының Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген нормаларына сәйкестік дәрежесі (МЕМСТ 13109-97).

      Осы Қағидаларда пайдаланылатын өзге де ұғымдар мен терминдер Қазақстан Республикасының электр энергетикасы саласындағы заңнамасына сәйкес қолданылады.

      Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Энергетика министрінің 31.10.2017 № 366 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

2-тарау. Электр энергиясын пайдалану тәртібі

      Ескерту. 2-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Энергетика министрінің м.а. 22.10.2021 № 325 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1-параграф. Электрмен жабдықтауды ұйымдастыру

      3. Тұтынушыларды электрмен жабдықтау төмендегідей жүзеге асырылады:

      1) электр энергиясының көтерме сауда нарығын ұйымдастыру және Заңмен белгіленген тәртіппен электр энергиясын сатып алу-сату шарттары мен көтерме сауда нарығының субъектілері арасында жасалған мәмілелердің негізінде электр энергиясының көтерме сауда нарығында;

      2) энергиямен жабдықтаушы ұйым электр энергиясын бөлшек сауда нарығында электрмен жабдықтау шарты бойынша сатуды жүзеге асырады. Бұл ретте энергиямен жабдықтаушы ұйым энергия беруші ұйыммен электр энергиясын тарату қызметтеріне шарт жасасады.

      4. Электрмен жабдықтау объектілері кондоминиумдар құрамында жоқ тұтынушылармен электрмен жабдықтау шартын жасау үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      1) тұтынушыны электр желілеріне қосу схемасымен электр желілерінің теңгерімдік тиесілігін және тараптардың пайдалану жауапкершілігін ажырату актісінің көшірмелері;

      2) энергия беруші (энергия өндіруші) ұйым жасаған электр энергиясын коммерциялық есепке алу жүйесін қабылдау актісінің көшірмесі;

      3) мемлекеттік тіркеу туралы анықтаманың көшірмесі (заңды тұлғалар үшін), рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімінен үзінді көшірме (жеке кәсіпкерлер үшін) немесе жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі (жеке тұлғалар үшін);

      4) жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар туралы анықтаманың немесе құқық белгілейтін құжаттың көшірмесі;

      5) ұйымның бірінші басшысын қоспағанда, жеке басын куәландыратын құжатты қоса бере отырып, электрмен жабдықтау шартын жасасуға уәкілетті тұлғаға берілген құжаттың (бұйрықтың, сенімхаттың, тұлғаның өкілеттігін растайтын құжаттың) көшірмесі (заңды тұлғалар және жеке кәсіпкерлер үшін);

      6) техникалық шарттардың көшірмесі;

      7) банктік деректемелер (банктің атауы, ағымдағы шоттың №) – заңды тұлғалар ғана ұсынады.

      Жоғарыда көрсетілген құжаттарды энергия беруші (энергия өндіруші) ұйым энергиямен жабдықтаушы ұйымға ұсынады.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Энергетика министрінің 06.02.2020 № 43 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      4-1. Электрмен жабдықтау объектілері кондоминиумдардың құрамында болатын тұтынушылармен электрмен жабдықтау шартын жасау үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      1) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша кондоминиум құрамындағы тұтынушылар үшін электр желілерінің теңгерімдік тиесілігін және тараптардың пайдалану жауапкершілігін ажырату актісінің көшірмесі, заңды тұлғалар ғана ұсынады;

      2) кондоминиум объектісін басқарушы орган немесе энергия беруші ұйым жасаған электр энергиясын коммерциялық есепке алу жүйесін қабылдау актісінің көшірмесі;

      3) мемлекеттік тіркеу туралы анықтаманың көшірмесі (заңды тұлғалар үшін), рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімінен үзінді көшірме (жеке кәсіпкерлер үшін); жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі (жеке тұлғалар үшін);

      4) ұйымның бірінші басшысын қоспағанда, жеке басын куәландыратын құжатты қоса бере отырып, электрмен жабдықтау шартын жасасуға уәкілетті тұлғаға берілген құжаттың (бұйрықтың, сенімхаттың, тұлғаның өкілеттігін растайтын құжаттың) көшірмесі (заңды тұлғалар және жеке кәсіпкерлер үшін);

      5) банктік деректемелер (банктің атауы, ағымдағы шоттың №), заңды тұлғалар ғана ұсынады;

      6) жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар туралы анықтаманың немесе құқық белгілейтін құжаттың көшірмесі

      Жоғарыда көрсетілген құжаттарды энергия беруші (энергия өндіруші) ұйым энергиямен жабдықтаушы ұйымға ұсынады."

      Ескерту. 4-1-тармақпен толықтырылды – ҚР Энергетика министрінің 06.02.2020 № 43 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      5. Электр энергиясының нарығы субъектілерінің арасында туындайтын даулар Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген тәртіппен шешіледі.

      6. Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 230 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тізілімінде № 10851 болып тіркелген) Электр қондырғыларын орнату қағидаларында белгіленген тәртіпте тұтынушының электрмен жабдықтау схемасы 1 және 2-ші санатты сенімділік талабына сәйкес келген жағдайда, энергиямен жабдықтаудың авариялық бронь актісі тұтынушымен, энергия беруші (энергия өндіруші) және энергиямен жабдықтаушы ұйыммен бірлесіп жасалады.

      Энергиямен жабдықтаудың авариялық бронь актісі бойынша келіспеушіліктер туындаған жағдайда, тараптар дауды шешу үшін сараптама ұйымына жүгінеді.

      Энергиямен жабдықтаушы және (немесе) энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымдар энергиямен үздіксіз жабдықтау объектілеріне жатқызылған объектілердің электрмен үздіксіз жабдықталуын қамтамасыз етеді.

      Энергиямен үздіксіз жабдықтау объектілеріне жатқызылған тұтынушылардың объектілерін электрмен үздіксіз жабдықтаудың техникалық мүмкіндігін режимі өңірлік электр тарату желілеріне әсер ететін өңірлік диспетчерлік орталығы, тәртібі өңіраралық және мемлекетаралық электр тарату желілеріне әсер ететін жүйелік оператордың ұлттық диспетчерлік орталығы келіседі.

      Ескерту. 6-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Энергетика министрінің 31.10.2017 № 366 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      7. Энергия беруші (энергия өндіруші) ұйым тұтынушының тұтынатын электр қуатын шартта көрсетілген (қуаттың техникалық шарттармен рұқсат етілген шегінде) мәнінен артуын, сондай-ақ тұтынушылардың жаңа қосалқы тұтынушыларды қосуын энергиямен жабдықтау ұйымымен электрмен жабдықтау шартына тиісті өзгертулер енгізілгеннен кейін келіседі.

      8. Тұтынушы техникалық шарттармен рұқсат етілген қуатының шегінде өзіне меншікті электр құрылғыларын өзіне қарасты желілерге энергия беруші ұйымның қосымша рұқсатынсыз қосылады.

      9. Объектінің иесі ауысқан кезде жаңа меншік иесі меншік құқығы тіркелген сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде энергия беруші ұйымға осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша, осы Қағидалардың 4-тармағының 3), 4), 5) және 7) тармақшаларында немесе осы Қағидалардың 4-1-тармағының 1), 3), 4), 5) және 6) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды қоса бере отырып, электрмен жабдықтау шартын акцептеу туралы өтініш жібереді.

      Энергия беруші ұйым 2 (екі) жұмыс күні ішінде жаңа меншік иесіне тараптардың теңгерімдік тиесілігін және пайдалану жауапкершілігін шектеу актісін береді және жаңа меншік иесі таңдаған энергиямен жабдықтаушы ұйымға электрмен жабдықтау шартын жасасу үшін осы тармақта көрсетілген құжаттарды жібереді.

      Бұрынғы меншік иесі тұтынылған электр энергиясы үшін есептеу аспаптарының көрсеткіштері бойынша электрмен жабдықтау объектісінің иесі өзгерген күні түпкілікті есеп айырысуды жүргізеді.

      Иесі өзгергенде, меншік иесі ауысқан жағдайда, бұрын берілген техникалық шарттар қайта ресімделмейді.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Энергетика министрінің 06.02.2020 № 43 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

2-параграф. Электр желілеріне жалғануға берілетін техникалық шарттар

      10. Энергия беруші немесе энергия өндіруші ұйым электр желісіне рұқсат алу үшін көп пәтерлі құрылыстарда тұратын тұтынушыларды қоспағанда, әрбір тұтынушыға техникалық шарттар береді.

      Энергия беруші (энергия өндіруші) ұйым көп пәтерлі құрылыстарда тұратын тұтынушылардың электр желілеріне рұқсат алу үшін техникалық шарттарды кондоминиум объектісін басқару органының уәкілетті өкіліне береді.

      "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңы 20-бабының 23-14) тармақшасына сәйкес бекітілетін Құрылыс саласындағы құрылыс салуды ұйымдастыру және рұқсат беру рәсімдерінен өту қағидаларында көзделген жағдайларда техникалық шарттарды беру тәртібі көрсетілген Қағидаларда анықталады.

      Энергия беруші немесе энергия өндіруші ұйымдар цифрлық майнинг саласындағы қызметті жүзеге асыратын тұлғаларға электр желісіне қол жеткізу үшін техникалық шарттарды берген кезде Жүйелік операторды осындай техникалық шарттарды беру туралы берілген күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде хабардар етеді.

      Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Энергетика министрінің м.а. 22.10.2021 № 325 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      11. Тұтынушыға электр желілеріне қосылу үшін техникалық шарттар электрмен жабдықтауға қосылуға еркін нысандағы өтініш және осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша электр желілеріне қосудың техникалық шарттарын беруге арналған өтінішке сауалнама парағы (бұдан әрі – сауалнама парағы) негізінде беріледі.

      Белгіленген қуаты 5 МегаВатт және одан жоғары электр құрылғылары бар тұтынушылар сауалнама парағына жобалау қызметімен айналысуға лицензиясы бар мамандандырылған жобалау ұйымы әзірлеген тұтынушының сыртқы электрмен жабдықтау схемасын қоса береді. "Тұтынушының сыртқы электрмен жабдықтау схемасының" мазмұны осы Қағидаларға 4-қосымшада келтірілген. Тұтынушының сыртқы электрмен жабдықтау схемасы желілерге қосу жоспарланған энергия беруші және (немесе) энергия өндіруші ұйыммен келісіледі.

      Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Энергетика министрінің 06.02.2020 № 43 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      12. Энергия беруші немесе энергия өндіруші ұйым қосылу үшін

      техникалық шарттарды мынадай жағдайларда:

      1) энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымның электр желілеріне жаңа енгізілген немесе жаңартылған электр қондырғыларын қосқанда;

      2) тұтынылатын электр қуаты бұрын берілген техникалық шарттарда белгіленген қуаттан артқанда;

      3) электрмен сырттай жабдықтау схемасы өзгергенде;

      4) тұтынушының электр энергиясы қабылдағыштарын электрмен

      жабдықтау сенімділігінің санаты өзгергенде береді.

      Ескерту. 12-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Энергетика министрінің 30.11.2015 № 678 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      13. Энергия беруші немесе энергия өндіруші ұйым тұтынушыдан еркін нысандағы өтінішті алғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде жасалған және қол қойылған тұтынушыны электр желілеріне қосу схемасымен электр желілерінің теңгерімдік тиесілігін және тараптардың пайдалану жауапкершілігін ажырату актісі және жаңа енгізілген немесе жаңартылған электр қондырғыларын қосуға техникалық шарттар береді.

      Салынып жатқан объектілерді электрмен жабдықтау үшін тұтынушыға құрылыс кезінде уақытша техникалық шарттар беріледі.

      Техникалық шарттарды беру энергия беруші ұйымның электрлік желілеріне немесе энергия өндіруші ұйымның электр қондырғыларына қосылуға техникалық мүмкіндігі болған жағдайда жүзеге асырылады.

      Желілер немесе қосылудың техникалық мүмкіндігі болмаған жағдайда, техникалық шарттар жобаланатын желілердің иесімен техникалық шарттар келісілгеннен кейін жобаланатын желілерден беріледі.

      Техникалық шарттарды беру және қайта ресімдеу үшін төлем алынбайды.

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Энергетика министрінің 06.02.2020 № 43 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      14. Энергия беруші ұйым өзінің интернет-ресурсында электрмен жабдықтау желісіне қосылу және техникалық шарттарды беру процесіне арналған бөлімді ашады, онда мыналар:

      электрмен жабдықтау желілеріне технологиялық қосылуға арналған бөлімді әзірлеу;

      кемінде 3 ай мерзімділігімен жүктелетін шағын станцияларды жүктеу туралы ақпаратты орналастыру қамтылады.

      Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Энергетика министрінің 31.05.2016 № 228 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      15. Алып тасталды – ҚР Энергетика министрінің 06.02.2020 № 43 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      16. Электр қондырғылары тұтынушылардың электр желілеріне қосылатын қосалқы тұтынушылар тұтынушыға берілген техникалық шарттарды тұтынушыға техникалық шарттарды берген энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымымен келісіледі.

      Энергия беруші немесе энергия өндіруші ұйымның техникалық шарттарды қосалқы тұтынушыларға тұтынушының келісімімен беруіне жол беріледі.

      17. Тұтынушыны энергия беруші ұйымның электр желілеріне немесе энергия өндіруші ұйымның электр қондырғыларына жалғауға берілетін техникалық шарттарда мыналар көрсетіледі:

      1) техникалық шарттар берілген жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда) немесе заңды тұлғаның атауы;

      2) электрмен жабдықтау объектісінің атауы;

      3) объектінің орналасқан жері (қала, ауыл, көше);

      4) электр тұтынуының рұқсат етілген қуаты;

      5) электр энергиясын тұтыну сипаты (үнемі, уақытша, маусымды);

      6) электрмен жабдықтауың сенімділік дәрежесі;

      7) қуаттың рұқсат етілген коэффициенті;

      8) қосылу нүктелері (шағын станция, электр станциясы немесе электр тарату желісі);

      9) қосылатын электр тарату желілеріне (бұдан әрі – ЭТЖ) және шағын станциялар жабдығына қойылатын негізгі техникалық талаптар.

      10) жаңа тұтынушының пайда болуына байланысты қолданыстағы электр желісін күшейту бойынша дәлелді талаптар – сымдардың қималарын ұлғайту, трансформатордың қуатын ауыстыру немесе көбейту, тарататын құрылғылардың қосымша ұяшықтарын салу;

      11) техникалық шарттарды беру себебі;

      12) техникалық шарттардың қолданылу мерзімі.

      Егер энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымда, сондай-ақ тұтынушыларда жеке меншік құқығында электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматты жүйесі (бұдан әрі – ЭЭКЕАЖ) орнатылған трансформаторлық шағын станциялары болса, онда қосымша техникалық шарттарда төмендегі талаптар көрсетіледі:

      ЭЭКЕАЖ қолданумен электр энергиясын коммерциялық есепке алуды ұйымдастыру;

      релелік қорғаныс пен автоматика, диспетчерлік басқару: телеөлшем, телебасқару мен байланыс каналдарын ұйымдастыру құралдарымен электр қондырғыларды жарақтандыру;

      реактивті қуатты өтеу.

      Техникалық шарттардың қолданылу мерзімі электр қондырғысын жобалау және салудың нормативтік мерзіміне сәйкес болады.

      Құрылысы басталған объектілердің техникалық шарттарының жарамдылық мерзімі тұтынушының қолдану мерзімі өтпес бұрын берген өтініші бойынша ұзартылады.

      18. Тұтынушы техникалық шарттарда көрсетілген талаптармен келіспеген жағдайда, энергетикалық сараптама жүргізу үшін сараптама ұйымына жүгінеді. Сараптама ұйымы тұтынушының өтініші бойынша энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымға жүгінген кезде, энергия беруші (энергия өндіруші) ұйым барлық сұратылған мәліметтерді ұсынады.

      Тұтынушы энергетикалық сараптаманың техникалық шарттарда көрсетілген талаптарының дәйексіздігі туралы қорытындысы негізінде техникалық шарттар алу үшін энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымға еркін нысанда өтінішті қайта береді.

      Техникалық шарттарда көрсетілген талаптарды өзгертуден қайта бас тартқан жағдайда, тұтынушы Қазақстан Республикасының белгіленген азаматтық заңнамасымен электр беруші (электр өндіруші) ұйымның әрекетіне шағым береді.

      Ескерту. 18-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Энергетика министрінің 06.02.2020 № 43 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      19. Мәлімделген қуаты 5 мегаваттан (бұдан әрі – МВт) жоғары электр желісінің пайдаланушыларын электр беруші (электр өндіруші) ұйымның электр желісіне қосу техникалық шарттары Жүйелік оператормен келісіледі. Мәлімделген қуаты 1-5 МВт электр желісінің пайдаланушыларын электр беруші (электр өндіруші) ұйымның электр желісіне қосу техникалық шарттарының көшірмелері бір айдың ішінде Жүйелік операторға мәлімет үшін жолданады.

      Жүйелік оператормен мәлімделген қуаты 5 МВт жоғары электр желісінің пайдаланушыларын энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымның электр желісіне қосуға арналған техникалық шарттар келісілмеген кезде электр желісінің тиісті пайдаланушылары энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымның электр желілеріне қосылмайды.

      Ескерту. 19-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Энергетика министрінің м.а. 22.10.2021 № 325 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

3-параграф. Тұтынушыларды электр қондырғыларын пайдалануға жіберу

      20. Тұтынушылардың барлық қайта қосылатын және қайта құрылатын электр қондырғылары жобалық және техникалық қабылдау-тапсыру құжаттамасына сәйкес орындалады.

      21. Тұтынушылардың электр қондырғыларына кернеу беру мынадай тәртіпте және мерзімде жүргізіледі:

      1) құрылыс-монтаж ұйымы (заңды тұлғалар үшін) немесе тұтынушы (жеке тұлғалар үшін) энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымға , техникалық шарттардың орындалуы және электр қондырғыларына кернеу беруге дайындығы туралы хабарламаны (еркін нысанда) және осы Қағидалардың 4-тармағының 1), 3), 4), 5) және 7) тармақшаларында немесе осы Қағидалардың 4-1-тармағының 1), 3), 4), 5) және 6) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды қоса бере отырып, осы Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша электрмен жабдықтаудың шартын акцептеу туралы өтінішті жібереді.жібереді

      2) энергия беруші (энергия өндіруші) ұйым:

      хабарламаны алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде сыртқы қосылуды және орындалған жұмыстардың берілген техникалық шарттарға сәйкестігін тексереді;

      хабарламаны алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде тұтынушылардың электр қондырғыларына кернеу беруді, электр энергиясын коммерциялық есепке алу жүйесін пломбалауды жүргізеді, сондай-ақ электр энергиясын коммерциялық есепке алу жүйесін пломбалау актісін береді;

      электр энергиясын коммерциялық есепке алу жүйесін пломбалау актісі берілген күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде тұтынушы таңдаған энергиямен жабдықтаушы ұйымға осы Қағидалардың 4 немесе 4-1-тармақтарында көрсетілген құжаттарды жібереді.

      Осы Қағидалардың 4-тармағының 2) және 6) тармақшаларында немесе 4-1-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген құжаттарды энергия беруші (энергия өндіруші) ұйым дайындайды.

      Осы Қағидаларда көрсетілмеген құжаттарды талап етуге тыйым салынады.

      Тұтынушылардың электр қондырғыларының құрылыс-монтаждау жұмыстарын және сынақтарды "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензиясы бар ұйымдар орындайды.

      Ескерту. 21-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Энергетика министрінің 06.02.2020 № 43 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      21-1. Сыртқы қосылудың кемшіліктері және орындалған жұмыстардың берілген техникалық шарттарға сәйкессіздігі анықталған жағдайда энергия беруші (энергия өндіруші) ұйым сыртқы қосылысты қараған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде анықталған кемшіліктер туралы акт береді.

      Анықталған кемшіліктер туралы актіде көрсетілген кемшіліктерді жойғаннан кейін құрылыс-монтаж ұйымы (мердігер) немесе тұтынушы энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымға техникалық шарттардың орындалуы және электр қондырғыларына кернеу беруге дайындығы туралы қайта (еркін нысанда) хабарлама жібереді.

      Энергия беруші (энергия өндіруші) ұйым қайта өтініш алған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде сыртқы қосылуды қарауды жүргізеді және осы Қағидалардың 21-тармағына сәйкес тұтынушының электр қондырғыларын қосуды жүргізеді және қайта тексерілгеннен кейін ескертулер жойылмаған жағдайда, келесі тексеру 1 (бір) ай өткеннен кейін жүргізілетінін жазбаша түрде хабардар етеді.

      Сыртқы қосылуды қайта қарау кезінде сыртқы қосылуды бастапқы тексеру кезінде көрсетілмеген ескертулер беруге жол берілмейді.

      Қайта тексергеннен кейін кемшіліктер жойылмаған жағдайда энергия беруші (энергия өндіруші) ұйым сыртқы қосылуды қарап тексеруді жүргізбейді және техникалық шарттардың орындалуы және соңғы тексеру күнінен бастап 1 (бір) ай ішінде электр қондырғыларына кернеу беруге дайындығы туралы хабарламаны (еркін нысанда) қабылдамайды.

      Ескерту. 3-параграф 21-1-тармақпен толықтырылды – ҚР Энергетика министрінің 31.10.2017 № 366 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Энергетика министрінің 06.02.2020 № 43 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.
      22. Алып тасталды – ҚР Энергетика министрінің 08.12.2016 № 521 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      23. Алып тасталды – ҚР Энергетика министрінің 06.02.2020 № 43 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      23-1. Тұтынушыға электр энергиясын қосу және босату электр энергиясын коммерциялық есепке алу жүйесін қабылдау актісі болған кезде ғана жүзеге асырылады.

      Ескерту. 3-параграф 23-1-тармақпен толықтырылды – ҚР Энергетика министрінің 31.10.2017 № 366 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      24. Электр энергиясын тұтыну сипаты маусымды болып табылатын электр қондырғыларға кернеу жіберу тұтынушы энергиямен жабдықтаушы ұйымға тұтынушының электр қондырғыларын сараптама ұйымымен еркін нысанда куәландыратын техникалық актіні бергеннен кейін жүзеге асырылады.

      25. Электр қондырғыларын пайдалануға беру тәртібі тұтынушылардың (қосалқы тұтынушылардың) қайта қосылған және қайта жаңғыртылған электр қондырғыларына таралады.

      26. Электр қондырғыларын пайдалануға беру тұтынушыда тиісті біліктіліктегі электр техникалық қызмет көрсету қызметкері және электр қондырғысының сенімді, қауіпсіз жұмысына жауапты тұлға немесе тұрмыстық тұтынушыларды қоспағанда, қолданыстағы электр қондырғыларының жұмысына кіруге рұқсат етілген қызметкерлер құрамы бар ұйыммен жасасқан электр қондырғыға қызмет көрсету шарты болғанда ғана рұқсат етіледі.

      27. Тұтынушылардың электр қондырғыларында құрастырудағы кемшіліктер, берілген техникалық шарттардан, жобалық құжаттамадан және нормативтік-техникалық құжаттардың талаптарынан ауытқу, электр қондырғыларының сенімді, қауіпсіз жұмысына жауапты тұлғаның, электр қондырғылары пайдалануға берілмейді.

4-параграф. Электр энергиясын тұтыну шарттары мен режимі

      28. Электрмен жабдықтауға жасасқан шартқа сәйкес энергиямен жабдықтаушы немесе энергия өндіруші ұйым тұтынушыларды электр энергиясымен жылдық, тоқсандық, айлық жоспарларға және электр энергиясын жіберу тәуліктік кестесіне сәйкес үздіксіз жеткізіп отырады.

      29. Теңгерімінде өңірлік электр желілік компанияның (немесе басқа энергия беруші ұйымның) желісіне қосылған электрлік желісі бар немесе жалға алған энергия беруші ұйым өзінің электрлік желілеріндегі электр энергиясы шығынын өтеу үшін энергия өндіруші ұйымнан электр энергиясын сатып алады, бұған қоса олар электр энергиясы шығынының жоғарыда көрсетілген көлемін өңірлік электр желілік компаниядан (немесе басқа энергия беруші ұйымдар) электр энергиясы тасымалданатын электрлік желілері арқылы тарату шартын жасасады.

      30. Электр энергетикасы объектілерінде технологиялық бұзушылықтар болған жағдайда, тұтынушыларды электрмен жабдықтау энергия беруші ұйымдар әзірлейтін электр энергиясын авариялық бронь мөлшерінде жеткізуді қамтамасыз ететін схемалар бойынша жүзеге асырылады.

      31. Электр желілеріне тұтынушының электр қондырғылары жалғанған энергия беруші (энергия өндіруші) ұйым немесе жүйелік оператор тұтынушыға электр энергиясын таратуға қатысатын электр энергиясымен жабдықтау ұйымын және барлық энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымдарды алдын ала ескертіп, электр энергетикасы объектілерін авариялық бронь бойынша электрмен жабдықтау тәртібін белгілейді.

5-параграф. Электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі тараптардың пайдалану жауапкершілігінің шекарасы

      32. Тараптардың электр қондырғылардың жай-күйі мен оларға қызмет көрсету үшін пайдалану жауапкершілігінің шекарасы олардың теңгерімдік тиесілігімен белгіленеді және электрлік желілердің теңгерімдік тиесілігі мен тараптардың пайдалану жауапкершілігін шектеу актісінде көрсетіледі.

      33. Тараптардың кернеуі 1000 вольт (бұдан әрі – В) және одан да жоғары электр қондырғылардың күту, қызмет жасау мен техникалық жай-күйі бойынша пайдалану жауапкершілігінің шекарасы:

      1) жабық тарату құрылғыларының сырт жағындағы әуе желісінің өтпелі оқшаулағышының жалғанымы мен ашық тарату құрылғылары оқшаулағыштарының тартпалы портальды тізбегінің керілген қысқышынан шығатын сымның шығар жерінде;

      2) қоректендіру және кері қайту желілердің кабельдік немесе әуе кірмелерінің ұшында белгіленеді.

      34. Түрлі тұтынушыларға тиесілі дәнекері бар (бітеу немесе айырғыштар арқылы) кернеуі 1000 В және одан да жоғары ЭТЖ жағдайы үшін күту, қызмет жасау мен техникалық жай-күйі пайдаланудың жауапкершілік шекарасы және оларға қызмет көрсету дәнекер жүргізілген негізгі желінің тіреуішінде бекітіледі.

      Дәнекерді жалғастырушы қысқыштардың жай-күйі мен оларға қызмет көрсетуін теңгерімінде негізгі желі тұрған ұйымға жүктеледі.

      35. Тараптардың келісімі бойынша шартпен электр қондырғыларды пайдалану ерекшеліктерімен шарттыланған өзге тараптардың пайдалану жауапкершілігінің шекарасы белгіленеді.

      36. Тұтынушы мен энергия беруші ұйым арасындағы кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғыларын күту, оларға қызмет көрсету және олардың техникалық жағдайы үшін тараптардың пайдалану жауапкершілігінің шекарасы:

      1) әуелік тармақталу кезінде – тіреулерге орнатылған өтпелі және соңғы оқшаулағыштағы қоректендіру желісін қосу түйіспесінде;

      2) кабельдік ену кезінде - ғимаратқа кірердегі қоректендіру кабелінің ұштарындағы бұрандалы жалғанымдарда белгіленеді.

      Тараптардың пайдалану жауапкершілігінің шекарасы осы тармақта көрсетілген жерлерге сәйкес келмеген жағдайда, шекара тікелей шартта анықталуы мүмкін.

      37. Тұтынушының энергиямен жабдықтау ұйымының басқа тұтынушыларына электр энергиясы тасымалданатын электр қондырғыларын жөндеуге шығару, сондай-ақ аталған жабдықты жөндеуден кейін қосу энергиямен жабдықтаушы ұйыммен келісілгеннен кейін жүргізіледі.

6-параграф. Есепке алу құралдарын орнату және пайдалану

      38. Энергиямен жабдықтаушы ұйыммен тұтынылған электр энергиясы бойынша есеп айырысу үшін электр энергиясын тұтынушылардың электр қондырғылары қажетті коммерциялық есепке алу құралдарымен қамтамасыз етіледі. Электр энергиясының есебін жүргізу үшін типтері Өлшем бірліктерін қамтамасыз ететін мемлекеттік тізілімге енгізілген және энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымда коммерциялық есепке алу құралдарының автоматтандырылған паркі болған жағдайда, алыстағы байланысқа бұрын орнатылып, икемделген құрал-жабдықтың ЭКЕАЖ жұмыс өлшемдеріне толық сәйкес келетін жұмыс өлшемдерін ұстайтын электр энергиясының коммерциялық есепке алу құралының түрі пайдаланылады.

      Электр тұтынудың 100 кВт, астам шарттық қуаты бар, электр энергиясы белгіленіп, жеткізілген тұтынушыларда тұтынылған электр энергиясы, жүктемелердің қуаты мен сағаттық кестесі туралы деректерді жадында ұзақ уақыт сақтайтын активті және реактивті энергияның коммерциялық есепке алу құралдары болады.

      Электр тұтынудың 40-100 кВт шарттық қуатымен еркін жеткізілетін электр энергиясын тұтынушыларда тұтынылған электр энергиясы туралы деректерді жадында ұзақ уақыт сақтайтын активті және реактивті энергияның және максималды қуаттағы есептеуіштер болады.

      Электр тұтынудың 40 кВт дейінгі шарттық қуатымен электр энергиясы еркін жеткізілетін тұтынушыларда активті энергия есептеуіштері орнатылады.

      39. Тұтынушыларда қондырылатын электр энергиясының коммерциялық есепке алу құралы энергия беруші ұйымның ЭКЕАЖ-де тұтынылған электр энергиясының көлемі туралы деректерді тарату құрылғыларымен жабдықталады.

      Жаңа салынып жатқан және қайта құрылатын объектілерде электр энергиясының коммерциялық есепке алу құралын ЭКЕАЖ мақсатында орнату тұтынушының есебінен, ал электр энергиясын тұрмыстық қажеттілікке пайдаланатын тұтынушылардың бұрын қойылған коммерциялық есепке алу құралын ауыстыру, аталмыш норма электр энергиясы тарифінің ішіне кіретін жағдайда ғана энергия беруші ұйымның есебінен жүргізіледі.

      Тұтынушыларға бұрын қойылған коммерциялық есепке алу құралын энергия беруші ұйымның ЭКЕАЖ-де тұтынылған электр энергиясының көлемі туралы деректерді тарату құрылғыларымен жабдықталған есепке алу құралына ауыстыру үшін энергия беруші ұйымдар өкілдеріне қолжетімділікті қамтамасыз етеді.

      Ескерту. 39-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Энергетика министрінің 30.11.2015 № 678 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      40. Электрмен жабдықтаудың бір көзінен бірнеше тұтынушылар қуаттанған жағдайда, электр энергиясын есепке алу әрбір тұтынушы үшін жүзеге асырылады.

      41. Электр энергиясының коммерциялық есепке алу құралдарын ұстау, техникалық қызмет көрсету және салыстырып тексеру теңгерімдік тиесілікке сәйкес жүзеге асырылады. Тұтынушымен жасасқан шартқа сәйкес электр энергиясының коммерциялық есепке алу құралдарына техникалық қызмет көрсетуді энергия беруші ұйым немесе қызметтің осындай түріне рұқсаты бар өзге мамандандырылған ұйым жүргізеді.

      42. Электр энергиясының коммерциялық есепке алу құралдарын салыстырып тексеру Қазақстан Республикасының өлшем бірліктерін қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесінің тізілімінде көрсетілген мерзімдерде салыстыру тексерісаралық интервалға сәйкес жүргізіледі. Мүдделі тараптардың бірінің өтініші бойынша коммерциялық есепке алу құралдарын жоспардан тыс салыстырып тексеру жүргізіледі.

      Жоспардан тыс салыстырып тексеру өткізгенде және коммерциялық есепке алу құралының жарамдылығын белгілеген жағдайда, салыстырып тексеру шығынын (оның ішінде алу және қондыру бойынша) жоспардан тыс тексеруге бастама болған тарап өтейді.

      43. Егер салыстырып тексеру кезінде электр энергиясын коммерциялық есепке алу құралдарының көрсеткіштері олардың дәлдік сыныбымен рұқсат етілетін кінараттан асып кетсе немесе электр энергиясын есептеу схемасында электр энергиясын коммерциялық есепке алу құралдарының дәлдігін бұрмалайтын бөгде элементтер табылса, онда жоспардан тыс салыстырып тексеру бойынша шығындарды электр энергиясын коммерциялық есепке алу құралдарының тұтынушысы өтейді.

      44. Энергиямен жабдықтаушы, энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымдар мен тұтынушы арасында есеп айырысу үшін электр энергиясын есепке алу электр желілерінің теңгерімдік тиесілігі шекарасында жүргізіледі.

      45. Электр энергиясын коммерциялық есепке алу аспабын электр желісінің теңгерімдік тиесілік шекарасынан тыс орнатқан жағдайда, электр желісінің теңгерімдік тиесілік шекарасынан электр энергиясының коммерциялық есепке алу аспаптарын орнатқан жерге дейінгі учаскедегі электр энергиясының шығындары шарт негізінде теңгерімде электр желісінің көрсетілген учаскесі тұрған иегердің меншігіне жатқызылады және Тұтынушының келісімі бойынша энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымның есептік жолымен анықталады.

      Ескерту. 45-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Энергетика министрінің 06.02.2020 № 43 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      46. Электр энергиясын коммерциялық есепке алу құралдары қаптамаларының бекіткіштерінде салыстырып тексеруге құқығы бар ұйымдардың пломбасы, ал электр есептегіштің қысқыштары қалыбының қақпағында, ток пен кернеу трансформаторлары бөлшегінің қақпаларында, ток пен кернеу және сынақ блоктарында және қораптарда энергия беруші ұйымның пломбасы болады.

      47. Электр қондырғысының иесі электр энергиясын коммерциялық есепке алу құралдарын қуаттандыратын кернеу трансформаторларының айыру жетектерін, есептеу құралдарына келетін сымдардағы қысқыштардың жинамаларын, сондай-ақ коммерциялық есепке алу құралдарына дейін орналасқан кірме коммутациялық аппараттардың шкафтарын рұқсатсыз пайдаланудан сақтау үшін қоршаумен жабады және энергия беруші (энергия өндіруші) ұйым оларға тұтынушының қатысуымен пломба қояды.

      Кернеуі 0,4 кВ қондырғыларда кірме қондырғылардан бастап токты өлшеу трансформаторларына дейін қоса алғанда, барлық ток жүргізу бөліктері қоршауға және пломбалауға жатады.

      Тұтынушы батареяларды пайдаланбаған жағдайда, энергия беруші (энергия өндіруші) ұйым статикалық конденсаторлар батареялары жетектерінің тұтқаларын пломбалайды.

      Электр энергиясын коммерциялық есепке алу құралдарына дейінгі кірме кабельдері (сымдары) бүтін, қарай алатындай, шиыршықталмаған және тазаланған болады.

      Электр энергиясын есепке алу схемасын өзгерту немесе пломбаларды (таңбаларды), электр энергиясын коммерциялық есепке алу жүйесін бұзумен байланысты кез келген жұмыс түрін жүргізерде, тұтынушы жұмысты бастамас бұрын жазбаша түрде энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымды ескертіп, тиісті рұқсат алады.

      49. Жөндеу жұмысын жүргізу кезеңінде электр энергиясын есептеу энергия беруші (энергия өндіруші) ұйыммен келісілген уақытша электр энергиясын есептеу схемалары бойынша жүзеге асырылады.

      Соңғы шағын станцияны толық ажырату арқылы трансформаторлық шағын станцияларға жөндеу жұмыстары жүргізіліп болғаннан кейін энергия беруші (энергия өндіруші) ұйым қажетінше, коммерциялық есепке алу схемаларына кезектен тыс тексеріс жүргізеді.

7-параграф. Электр энергиясын беруді тоқтату (шектеу) шарттары

      50. Электр энергиясын беру, сондай-ақ беруді тоқтату (шектеу) тұтынушымен жасалған электрмен жабдықтау шартының негізінде жүзеге асырылады. Электр қабылдағыштарының санаты мен электрмен жабдықтау сенімділігімен қамтамасыз ету және электрлік желіге қосу схемасы нормативтік-техникалық құжаттардың талаптарына сәйкес белгіленеді және электрмен жабдықтау шартында келісіледі.

      51. Энергия беруші (энергия өндіруші) ұйым мынадай жағдайларда:

      1) энергиямен жабдықтаушы ұйымның өтінімі бойынша электрмен жабдықтау шартында белгіленген мерзімде электр энергиясы үшін төлем жүргізілмегенде, сондай-ақ толық төленбеген жағдайда;

      2) электрмен жабдықтау шартында белгіленген электрді тұтыну режимі бұзылғанда;

      3) энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымның осы Қағидалардың бұзушылықтарын жою туралы талабы белгіленген мерзімде орындалмағанда электр энергиясын беруді толық немесе ішінара тоқтатады.

      Бұл ретте энергиямен жабдықтаушы ұйым тұтынушыға электр энергиясын жеткізуді тоқтатуға (шектеуге) дейін кемінде 5 (бес) жұмыс күні бұрын мерзімде тұтынушыны (электр энергиясын тұрмыстық қажеттіліктер үшін пайдаланатын тұтынушыны - кемінде 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын) жазбаша ескерте отырып (хабарлама беру жолымен) немесе тұтынушыларға тұтынушының шарт акцептінде көрсетілген тәсілдермен (электрондық пошта, факс, пошта жөнелтілімі, қысқа мәтіндік хабарлама, мультимедиялық хабарлама, қолданыстағы мессенджерлермен) хабарлама жіберу арқылы электр энергиясын жеткізуді тоқтатуға (шектеуге) өтінімді энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымға жібереді.

      Ескерту. 51-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Энергетика министрінің 06.02.2020 № 43 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      52. Энергия беруші (энергия өндіруші) ұйым электр энергиясын беруді мына жағдайларда алдын ала хабарламай, толық тоқтатады:

      1) энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымның желісіне электр энергиясының қабылдағыштарын өз еркімен жалғау;

      2) электр энергиясының коммерциялық есепке алу құралдарынан басқа (есепсіз) электр энергиясының қабылдағыштарын қосу;

      3) тұтынушының кінәсінен электр энергиясы сапасының көрсеткіштерін энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымның және басқа тұтынушылардың электр қондырғыларының қызметін бұзатын мәнге дейін түсіру;

      4) энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымның және энергетикалық қадағалау және бақылау органының өкілдерін жұмыс уақытында тұтынушының электр энергиясын коммерциялық есепке алу құралдары мен электр қондырғыларына жібермеу (іссапарға жіберілген жұмыскер құқығында);

      5) апатты жағдайда.

      53. Энергиямен жабдықтаушы және (немесе) энергия беруші ұйым резервтік қуаттандыру болмаған жағдайда, жабдықты жөндеу және жаңа тұтынушыларды қосу бойынша жоспарлы жұмыстарды жүргізу үшін тұтынушыны электр энергиясымен жабдықтауды тоқтату туралы ажыратудан күнтізбелік үш күн бұрын ескертеді.

      54. Энергия беруші ұйым адам өміріне қауіпті, айтарлықтай экономикалық зиянға, коммуналдық шаруашылықтың және электрмен жабдықтау жүйесінің айрықша маңызды элементтерінің істен шығуына әкелуі мүмкін апаттардың алдын алу немесе жою бойынша шұғыл шараларды қабылдау үшін тұтынушыны дереу хабарлап, сұраныс бойынша электр энергиясымен жабдықтауды тоқтатады.

      55. Тұтынушы электрмен жабдықтау шарты бойынша қолдануға рұқсат етілген электр қуатынан асып кеткен жағдайда, энергия беруші (энергия өндіруші) және (немесе) энергиямен жабдықтаушы ұйым тұтынушыдан жүктемені электрмен жабдықтау шартында белгіленген мәнге дейін түсіруін талап етеді. Тұтынушыны электр жүктемесін түсіру жөнінде хабарлау тәртібі электрмен жабдықтау шартымен белгіленеді.

8-параграф. Электр энергиясы үшін есеп айырысу

      56. Алып тасталды - ҚР Энергетика министрінің 31.05.2016 № 228 (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      57. Заңының 18 және 19-баптарына сәйкес электр энергиясының тұтынушылары электр энергиясын энергиямен жабдықтаушы ұйымдардан сатып алады.

      58. Электрмен жабдықтау шартының және осы Қағидалардың талаптарына сәйкес Тұтынушы тұтынылған электр энергиясы үшін есеп айырысуды энергиямен жабдықтаушы ұйым қағаз тасығышта жазып берген төлем құжаты бойынша (оның ішінде бірыңғай төлем құжатының құрамында) не "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес дербес деректердің құпиялылығын қорғауды сақтай отырып, энергиямен жабдықтаушы ұйымның немесе бірыңғай есеп айырысу ұйымының интернет-ресурсында орналастыру құралдары бойынша электр энергиясының коммерциялық есепке алу аспаптары немесе тұтынудың өзге де есептеу аспаптарының нақты көрсеткіштері негізінде жүргізеді.

      Төлем құжаттарын пошта байланысы, интернет-ресурс, энергиямен жабдықтаушы ұйымның персоналы немесе бірыңғай есеп айырысу ұйымы арқылы жеткізеді.

      Төлем құжатын тек интернет-ресурс арқылы немесе шарт акцептінде Тұтынушының жазбаша келісімі болған жағдайда, бірыңғай есеп айырысу ұйымына алуға жол беріледі.

      Ескерту. 58-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Энергетика министрінің 06.02.2020 № 43 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      59. Есептік кезеңнің ұзақтығы, жіберілген электр энергиясы үшін есеп айырысудың мерзімі, шарттары және нысандары тараптардың келісімі бойынша электрмен жабдықтау шартында анықталады.

      60. Электр энергиясы сапасының төмендеуіне кінәлі тұлға электр энергиясы бөлшек сауда нарығының субъектісіне келтірген залалды өтейді.

      61. Тұтынушының кінәсінсіз (пломбаның бүтіндігі және есептеу құралының алдыңғы актіде көрсетілген орнатуы және аспаптық тексерісіне сәйкес келген жағдайда) коммерциялық есепке алудың бұзылуы анықталған жағдайда, тұтынудың есебін энергия беруші ұйым алдыңғы немесе электр энергиясының қаржысы мен есепке алу схемасы түзетілген келесі есептік кезеңнің орташа тәуліктік шығыны бойынша жүргізеді. Есеп айырысу кезеңі бұзылу анықталған күннен бастап коммерциялық есепке алуды бұрынғы қалпына келтіру күніне дейінгі аралықты қамтиды, алайда ол мерзім күнтізбелік отыз күннен аспауы қажет.

      Тұтынушы коммерциялық есепке алуды бұзушылық анықталған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күндік мерзім ішінде қалпына келтіреді.

      Бұзушылық анықталған күннен кейінгі күнтізбелік отыз күн өткен соң коммерциялық есепке алу қалпына келмеген жағдайда, есеп айырысу техникалық шарттарға сәйкес рұқсат етілген қуат бойынша, ал техникалық шарттар болмаған жағдайда, тәулігіне 24 сағат пайдалануды ескеріп, қосу коммутациялық аппаратының номиналды тогы бойынша жүргізіледі.

      62. Егер Тұтынушы электрмен жабдықтау шартының талаптарын бұзғаны үшін ажыратылса, онда оны қосуды энергия беруші (энергия өндіруші) ұйым Тұтынушының бұзушылықтарды жоюды және қосу үшін қызметке ақы төлеуді растайтын құжаттары қоса берілген өтінішін бергеннен кейін 1 (бір) жұмыс күні ішінде жүргізеді.

      Ескерту. 62-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Энергетика министрінің 06.02.2020 № 43 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      63. Энергия беруші (энергия өндіруші) ұйым жарты жылда 1 (бір) рет коммерциялық есепке алу аспабының көрсеткіштерін алу кезінде оны көзбен шолып қарауды жүргізеді. Еркін нысанда коммерциялық есепке алуды тексеру туралы актіні жасайды, оған құқығы бар ұйымның алғашқы немесе мерзімдік тексеруі туралы пломбының (таңбасының) немесе пломбалау құрылғысының болуын немесе болмауын, КЕҚ әйнегі мен корпусының тұтастығын, энергия беруші (энергия өндіруші) ұйым бұрын белгілеген орындарда энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымның пломбалау құрылғысының болуын немесе болмауын белгілейді.

      Ескерту. 63-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Энергетика министрінің 06.02.2020 № 43 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      64. Электр энергиясының коммерциялық есепке алу құралдарының көрсеткіштерін алу мүмкіндігі болмаған жағдайда, бұған қоса тұтынушы өздігінен пайдаланған электр энергиясының көлемі жөнінде мәлімет бермесе, энергия таратушы (энергия өндіруші) немесе энергиямен жабдықтаушы ұйым алдынғы кезең үшін есептесуді орташа тәуліктік шығын бойынша есептейді.

      Бұл ретте электр энергиясының орташа тәуліктік шығыны бойынша есептеу кезеңі үш есептік кезеңнен аспауы қажет, ол кезең аяқталған соң электр энергиясымен жабдықтау тоқтатылады.

      65. Тараптардың келісімі бойынша тұтынушы өздігінен электр энергиясын коммерциялық есепке алу құралдарының көрсеткіштерін алып, оларды энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымға тапсыруына болады. Тұтынушының электр энергиясын коммерциялық есепке алу құралдарының көрсеткіштерін алу кезінде жіберген қателіктерін энергия беруші (энергия өндіруші) және (немесе) энергиямен жабдықтаушы ұйым олардың анықталуы бойынша түзетеді.

      66. Энергия беруші (энергия өндіруші) ұйым мына бұзушылықтар болғанда, тұтынушыға еркін нысанда бұзушылық туралы акт толтырады, оны ажыратады және қайта есептеу жүргізеді:

      1) энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымның желілеріне өздігінен қосылуы;

      2) электр энергиясын коммерциялық есепке алу аспабынан (бұдан әрі – КЕҚ) басқа электр энергиясының қабылдағыштарын қосу;

      3) КЕҚ, ток пен кернеу трансформаторларын қосу схемасының өзгеруі;

      4) КЕҚ дискісінің жасанды тежелуі;

      5) КЕҚ көрсеткішін бұрмалайтын құрылғыларды орнату.

      Қайта есептеу техникалық шарттарға сәйкес рұқсат етілген электр қуаты бойынша, ал техникалық шарттар болмаған жағдайда, тәулігіне 24 сағатты пайдалануды есепке алып, қосу коммутациялық аппаратының қуаты бойынша жүргізіледі.

      Қайта есептеу кезеңі КЕҚ соңғы рет ауыстыру немесе оны қосу схемасының соңғы аспаптық тексеру күнінен бастап бүкіл уақыт ішінде, бірақ бір жылдан аспайтын мерзімде анықталады.

      Қайта есептеуге сәйкес есепке толық алынбаған немесе мүлде алынбаған электр энергиясының көлемі энергиямен жабдықтаушы ұйымның таратқан электр энергиясы көлеміне қосылады және тұтынушыға ағымдағы есептік кезеңде қолданылатын жіберу тарифі бойынша төлеуге ұсынылады.

      Тұтынушы электрлік желіге схемадағы және электр энергиясын коммерциялық есепке алу аспаптарындағы бұзушылықтар жойылғаннан кейін және қайта есептеу төлемі мен қосылу үшін төлем өтелгеннен кейін қосылады.

      Тұтынушының энергия беруші және энергиямен өндіруші ұйымның электр желілеріне өздігінен қосылғаны анықталса, акт жасалып, жеке меншіктілік құқығын иеленген сәттен бастап, бірақ бір жылдан аспайтын мерзімде нақты қосылған жүктеме бойынша пайдаланған электр энергиясының көлеміне қайта есептеу жүргізіледі.

      Тұтынушы электр желісіне электр энергиясының схемасы мен есепке алу құралдарындағы бұзушылықтарын жойғаннан, қайта есептеу және электрмен жабдықтау шартын жасасу немесе электрмен жабдықтау шартына толықтырулар енгізу сомасы мен қосу сомасы өтелгеннен кейін қосылады.

      Тұтынушы қайта есептеу төлемін мерзімде өтемеген, сондай-ақ толық өтемеген жағдайда немесе төлем өтеуден бас тартқан жағдайда, энергиямен жабдықтаушы ұйым, ал энергиямен жабдықтаушы ұйыммен электрмен жабдықтау шарты болмағанда, энергия беруші ұйым материалдарды сотқа тапсырады.

      Ескерту. 66-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Энергетика министрінің 06.02.2020 № 43 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

9-параграф. Электр энергиясын тұрмыстық қажеттілікке пайдаланатын тұтынушыларға арналған қосымша ережелер

      67. Тұтынушылардың электр энергиясының коммерциялық есепке алу құралдары энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымның өкілдері оларды қарап тексеруі үшін кедергісіз жерлерге орнатылады.

      68. Тұтынушының электр энергиясы қабылдағыштарын электр энергиясының коммерциялық есепке алу құралдарынсыз қосуға болмайды.

      69. Энергиямен жабдықтаушы ұйым электр энергиясын тұрмыстық қажеттілікке пайдаланатын тұтынушы үшін электр энергиясын шартпен белгіленген қуат шегінде оған қажетті мөлшерде жеткізеді.

      70. Тұрғын үйдегі тұтынушы мен энергия беруші ұйымның арасындағы электрлік желілердің техникалық жағдайы мен 1000 В дейінгі кернеудегі электр қондырғыларына қызмет көрсету бойынша тараптардың пайдалану жауапкершілігінің шекарасы төмендегідей анықталады:

      1) бір қабатты және көп қабатты құрылыстарда әуеде тармақталу кезінде – 0,4 кВт жақын тірек оқшаулатқыштарындағы қуаттандыру желісінің жалғанған жерлерінде. Бұған қоса бір қабатты құрылыстарда оқшаулатқыштардағы қосылған жерлер мен электр есептеуіштің қысқыш қалыбы арасындағы электр өткізгіш айқын, оқшауланған, дәнекерсіз және шиыршықсыз болады;

      2) кабельдік қосу кезінде – ғимаратқа кірер жерде қуаттандырушы кабельдің ұштарындағы бұрандамалы қосылымдарда.

      71. Электр энергиясын тұрмыстық қажеттілікке пайдаланатын тұрмыстық тұтынушының құрылыстары мен басқа да жылжымайтын объектілердегі электр желілерінің теңгерімдік тиесілік шекарасындағы жалғанымдардың жай-күйі мен пайдалану қызметтерін энергия беруші ұйым жауапты болады.

      72. Энергия беруші (энергия өндіруші) ұйым өкілінің тұтынушыға электр энергиясының коммерциялық есепке алу схемасын тексеру мақсатында келуі тиісті актімен ресімделеді. Акт энергия беруші (энергия өндіруші) ұйым өкілінің және тексерілуші тұтынушының немесе оның өкілінің қолдары болған жағдайда ғана, заңды күшке ие. Акт тұтынушы қол қоюдан бас тартқан жағдайда да, заңды күшке ие болады, алайда оны құрамы кемінде үш адамнан тұратын энергия беруші (энергия өндіруші) ұйым және кондоминиум объектісін басқару органының (соңғысы болған жағдайда) комиссиясы ресімдейді.

      73. Электр энергиясын тұрмыстық қажеттілікке қолданатын тұрмыстық тұтынушы пәтерде (үйде) уақытша (3 айдан астам) немесе тұрақты тұрмаса, энергиямен жабдықтаушы ұйымға еркін нысанда сапарға шығуы жөнінде өтініш қалдырып, шығу күні бойынша электр энергиясы үшін есептеседі.

      74. Жарғылық құжаттар негізінде азаматтардың ұжымын біріктіретін ұйымдар және өзінің теңгерімінде электрмен жабдықтау көзі және (немесе) таратушы желілері бар жеке тұлғалар электрмен жабдықтау ұйымдарымен электрмен жабдықтау шартын жасасады және басты коммерциялық есепке алу бойынша тұтынылған электр энергиясы үшін есептеседі.

      75. Көп қабатты құрылыстарда (қосу-тарату құрылғысы, кіреберісті, ауланы, нөмірлі шамдарды, жертөле және шатырларды жарықтандыруға арналған электр өткізгіші) жалпыүйлік мұқтаждықтағы электр қондырғыларының техникалық жағдайы, пайдалануы, техникалық қауіпсіздігі үшін кондоминиумнің объектісін басқару органдарына немесе ететін тұтынушылардың уәкілетті тұлғаларына немесе тұрғын үйге иелік ұйымға жүктеледі.

      Жалпыүйлік КЕҚ сақтау және бүтіндігі үшін кондоминиум объектісін басқару органына немесе тұтынушының уәкілетті тұлғасына жүктеледі.

      Жалпыүйлік мұқтаждыққа пайдаланылған электр энергиясының көлемі электр желісінің теңгерімдік тиесілілігін бөлу шекарасында орнатылған есепке алу құралымен анықталады. Қосалқы тұтынушылар жалпы үйлік мұқтаждық есепке алу құралынан қосылған жағдайда, қосалқы тұтынушылар тұтынуының жиынтық көлемі жалпы сомадан алынады.

      Кондоминиум объектісін басқару органы немесе тұрғын үй пәтері иелерінің кооперативі тұтынушының немесе тұтынушылар тобының талабы бойынша қондырғылардың қуатын және осы қондырғылардың есептік кезеңде немесе бірнеше кезең ішінде пайдаланған электр энергиясы төлемақысының дәл есебін көрсетіп, жалпыүйлік мұқтаждықтағы электр қондырғыларын электрмен жабдықтау схемасын ұсынады (тұтынушының талабымен).

      76. Сараланған тарифтер бойынша есептесетін тұтынушылар үшін төлемақы есебін өзгертуге алып келетін барлық түзетулер тұтынушы энергиямен жабдықтаушы ұйымға өтініш пен негіздемелік құжаттарды берген сәттен бастап жүзеге асырылады.

  Электр энергиясын пайдалану
қағидаларына 1 қосымша

Жалғауға өтінім

      Ескерту. 1-қосымша алып тасталды – ҚР Энергетика министрінің 06.02.2020 № 43 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

  Электр энергиясын пайдалану
қағидаларына 2 қосымша

"Тұтынушыны сыртқы электрмен жабдықтау схемасының" мазмұны

      Ескерту. 2-қосымша алып тасталды – ҚР Энергетика министрінің 06.02.2020 № 43 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

  Электр энергиясын
пайдалану қағидаларына
1-қосымша
  Нысан

Кондоминиум құрамындағы тұтынушыларға арналған электр желілерінің теңгерімдік тиесілігін және тараптардың пайдалану жауапкершілігін ажырату №_____ АКТІСІ

      Ескерту. 1-қосымшамен толықтырылды – ҚР Энергетика министрінің 06.02.2020 № 43 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      "___" ________ 20___ж.

      Бұдан әрі "кондоминиум басқару органы/энергия беруші ұйым" деп

      аталатын ________________________________________ атынан

      ________________________________________ негізінде әрекет ететін

      ______________________________________ бір тараптан, және бұдан әрі

      "Тұтынушы" деп аталатын _____________________________ атынан

      _____________________________________ негізінде әрекет ететін

      ______________________ екінші тараптан, төмендегілер туралы осы Актіні жасады:

      _________________ мекенжайы бойынша орналасқан _________________

      __________________объектіні электрмен жабдықтауға Актіні жасау күніне

      ________________________________________________________________

      ________________________________________________________________

      ________________________________________________________________

      ________________________________________________________________

      орындалды.

      Пайдалануға рұқсат етілген қуат _____ кВт.

      Бөлудің шекаралары мыналармен белгіленеді:

      1. Теңгерімдік тиесілігі бойынша

      __________________________________________________________________

      __________________________________________________________________

      __________________________________________________________________

      __________________________________________________________________

      2. Пайдалану жауапкершілігі бойынша

      __________________________________________________________________

      __________________________________________________________________

      __________________________________________________________________

      Электр қондырғыны электрмен жабдықтаудың бір сызықты схемасы      ЕСКЕРТПЕ:

      1. Схемадағы бөлу шекаралары: теңгерімдік тиесілігі – қызыл, пайдалану жауапкершілігі – көк сызықпен белгіленеді.

      2. Қосылған қуаттар, сыртқы электрмен жабдықтау схемалары, электрмен жабдықтау сенімділігі санаты, теңгерімдік тиесілік шекаралары және пайдалану жауапкершілігі өзгерген кезде Акт ауыстырылуға жатады.

      3. Электр қондырғыны электрмен жабдықтау схемасында есептеу аспаптарын орнату орындары, күштік трансформаторлардың, ток пен кернеудің өлшеу трансформаторларының, электр беру желілерінің параметрлері көрсетіледі.

      4. Тұтынушыға диспетчермен, кондоминиум басқару органының/энергия беруші ұйымның келісімінсіз сыртқы электрмен жабдықтау схемасын өз бетімен өзгертуге жол берілмейді.

      3. Тұтынушыға энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымның келісімінсіз өзінің электр қондырғыларына бөгде тұтынушыларды қосуға жол берілмейді.

      Кондоминиумды басқару органының немесе энергия беруші ұйымның өкілі

      __________________________________________________________________

      Тұтынушының өкілі

      __________________________________________________________________

  Электр энергиясын
пайдалану қағидаларына
2-қосымша
Нысан

Электрмен жабдықтау шартының акцепті туралы өтініш

      Ескерту. 2-қосымшамен толықтырылды – ҚР Энергетика министрінің 06.02.2020 № 43 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - ҚР Энергетика министрінің м.а. 22.10.2021 № 325 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      Кімге: ____________________________________________________________________

      (желілеріне тұтынушы қосылатын энергия беруші немесе энергия өндіруші

      ұйымдардың атауы)

      Кімнен: __________________________________________________________________

      Осымен "Электр энергетикасы туралы" Қазақстан Республикасы Заңы 5-бабының 5)

      тармақшасына сәйкес электрмен жабдықтау шартын жасасу үшін қажетті Қазақстан

      Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 25 ақпандағы № 143 бұйрығымен

      (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10403 болып

      тіркелген) бекітілген Электр энергиясын пайдалану қағидаларының 4 немесе

      4-1-тармағына сәйкес

      ______________________________________________________________________

      (энергиямен жабдықтаушы ұйымның атауы)

      құжаттарды беруге келісетіні туралы хабарлаймын.

      Дербес деректерді жинауға, өңдеуге және сақтауға келісім беремін.

      Сондай-ақ электр энергиясын тоқтату туралы хабарламаны жіберу арқылы (электрондық пошта, факс, пошта жөнелтілімі, қысқа мәтіндік хабарлама, мультимедиялық хабарлама, қолданыстағы мессенджерлер) алуға келісетіні туралы хабардар етемін:

      ұялы телефон нөміріне қысқа мәтіндік хабарламамен, __________;

      ұялы телефон нөміріне мультимедиялық хабарламамен ___________;

      қолданыстағы мессенджерлерді пайдаланатын ұялы телефон нөміріне ________;

      электрондық поштаға ____________;

      пошта мекенжайына ___________;

      Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      Қолы.

      Күні.

  Электр энергиясын
пайдалану қағидаларына
3-қосымша
  Нысан

Электр желілеріне қосудың техникалық шарттарын беруге арналған өтінішке сауалнама парағы

      Ескерту. 3-қосымшамен толықтырылды – ҚР Энергетика министрінің 06.02.2020 № 43 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Тапсырыс беруші


Объектінің атауы


Нормалар бойынша құрылыс мерзімі


Объектіге құқық белгілейтін құжаттар (реконструкция)


Қабаттылығы


Ғимараттың ауданы


Пәтерлер (нөмірлер, кабинеттер) саныЭлектрмен жабдықтау
құрылыс кезінде кезек бойынша қосымша
реконструк-ция кезінде

Талап етілетін қуат, кВт


Жүктеме сипаты (фаза)

Бір фазалы, үш фазалы, тұрақты, уақытша, маусымдық

Сенімділік бойынша санат

І санат ___ кВт (кВА),
ІІ санат ___ кВт (кВА),
ІІІ санат ___ кВт (кВА)

Жылдар бойынша пайдалануға берілгеннен кейінгі максималды жүктеме (қолданыстағы жүктемені ескере отырып, өсу қорытындысымен)


20__ ж.____ кВт,
20__ ж.____ кВт,
20__ ж.____ кВт

көрсетілген максималды жүктемелерден электр қабылдағыштарға жатады:


І санат ___ кВт (кВА),
ІІ санат___ кВт (кВА),
ІІІ санат ___ кВт (кВА)

Электр қазандықтарды, электркалориферлерді,
электр плиталарды, электр пештерді,
электр қыздырғыштарды орнату болжанып отыр (қажеттінің астын сызу)

бірлік қуатының ___ дана мөлшерінде,_____ кВт (кВА)

Қолданыстағы максималды жүктеме


Шарт бойынша трансформаторлардың рұқсат етілген қуаты

№ ____________ ТҚС-да
_________________ кВА
№ ____________ ТҚС-да
_________________ кВА

      Сауалнама парағына Ахуалдық жоспар мен өз бетінше немесе сараптама ұйымын тарту арқылы орындалған, мәлімделген электр қуатының есептеу-негіздемесі қоса беріледі.

  Электр энергиясын
пайдалану қағидаларына
4-қосымша

"Тұтынушыны сыртқы электрмен жабдықтау схемасының" мазмұны

      Ескерту. 4-қосымшамен толықтырылды – ҚР Энергетика министрінің 06.02.2020 № 43 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1) қолданыстағы электрмен жабдықтаудың жай-күйін шолу және 3(5)-10 жылға даму перспективасы;

      2) тұтынушылардың электр жүктемелері және оның өтеу көздері;

      3) қуат және электр энергиясы балансы (қазіргі жай-күйі және 3(5)-10 жылға арналған перспективасы);

      4) сыртқы электрмен жабдықтау схемасының нұсқалары;

      5) ұсынылған сыртқы электр жабдықтау схемасының негіздемесі;

      6) қарастырылып жатқан ауданның іргелес электр желілерімен электр режимдерінің есептері (қалыпты, авариядан кейінгі режимдер);

      7) жабдықты таңдау үшін қысқа тұйықталу токтары деңгейлерінің есептеуі;

      8) релелік қорғаныс пен автоматика, аварияға қарсы автоматиканы орындау қағидаттары;

      9) диспетчерлік және технологиялық басқаруды ұйымдастыру қағидаттары;

      10) электр энергиясын есепке алу;

      11) энергия үнемдеу бойынша жоспарланатын іс-шаралар;

      12) электр желілік құрылыстың көлемі, құрылыс құнын ұлғайтып есептеу;

      13) қорытындылар;

      14) сызбалар: қағидатты схемалар, карта-схемалар немесе ахуалдық жоспар, электрлік режимдер есептерінің нәтижелері, диспетчерлік және технологиялық басқаруды ұйымдастыру схемалары.


Об утверждении Правил пользования электрической энергией

Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 143. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 марта 2015 года № 10403.

      В соответствии с подпунктом 21) статьи 5 Закона Республики Казахстан "Об электроэнергетике" ПРИКАЗЫВАЮ:

      Сноска. Преамбула - в редакции приказа и.о. Министра энергетики РК от 22.10.2021 № 325 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Утвердить прилагаемые Правила пользования электрической энергией.

      2. Департаменту электроэнергетики Министерства энергетики Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) направление на официальное опубликование настоящего приказа в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан в периодические печатные издания и в информационно-правовую систему "Әділет";

      3) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства энергетики Республики Казахстан и на интранет-портале государственных органов;

      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства энергетики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2) и 3) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

      курирующего вице-министра энергетики Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр энергетики


Республики Казахстан

В. Школьник

      "СОГЛАСОВАН"

      Министр национальной экономики

      Республики Казахстан

      ____________ Е. Досаев

      от 5 марта 2015 года  Утверждены
приказом Министра энергетики
Республики Казахстан
от 25 февраля 2015 года № 143

Правила пользования электрической энергией
Глава 1. Общие положени

      Сноска. Заголовок главы 1- в редакции приказа и.о. Министра энергетики РК от 22.10.2021 № 325 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Настоящие Правила пользования электрической энергией (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 21) статьи 5 Закона Республики Казахстан "Об электроэнергетике" (далее – Закон) и определяют порядок пользования электрической энергией энергопроизводящими, энергопередающими, энергоснабжающими организациями и потребителями на территории Республики Казахстан.

      Отношения, возникающие между энергопроизводящими, энергопередающими, энергоснабжающими организациями и потребителями электрической энергии на оптовом и розничном рынках, регулируются Гражданским кодексом Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан в сфере электроэнергетики и настоящими Правилами.

      Сноска. Пункт 1- в редакции приказа и.о. Министра энергетики РК от 22.10.2021 № 325 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Основные понятия и определения, используемые в Правилах:

      1) расчетный период – период времени, определяемый договором на электроснабжение, за который потребленная электрическая энергия учитывается и предъявляется к оплате потребителю;

      2) поверка системы коммерческого учета (далее – Поверка) – совокупность операций, выполняемых государственной метрологической службой или другими аккредитованными юридическими лицами с целью определения и подтверждения соответствия средства измерений установленным метрологическим требованиям;

      3) снятие показаний приборов коммерческого учета – действие по считыванию показания приборов коммерческого учета, определяющие объем (количество) использованной электрической энергии потребителя и не является проверкой технического состояние коммерческого прибора учета;

      4) субпотребитель – потребитель, непосредственно подключенный к электрическим сетям потребителя;

      5) пломбировочное устройство (пломба, пломбировочный трос) – это приспособление одноразового использования с запирающим механизмом, обеспечивающее контроль от несанкционированного доступа;

      6) экспертная организация – организация, аккредитованная на проведение энергетической экспертизы;

      7) разрешенная мощность – максимальная возможная мощность потребления электрической энергии, согласованная потребителю в выданных технических условиях или определяемая номинальным током защитного автомата или предохранителей на питающем вводе;

      8) граница эксплуатационной ответственности сторон – точка раздела энергетического оборудования и (или) электрической сети между хозяйствующими субъектами, ответственными за содержание, обслуживание и техническое состояние, определяемая по балансовой принадлежности или договором электроснабжение, и подтвержденная соответствующим актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон между этими хозяйствующими субъектами;

      9) технологическая бронь – минимальный расход электрической энергии (минимальная потребляемая мощность) и продолжительность времени, необходимые для завершения непрерывного технологического процесса и предотвращения опасности для жизни людей и окружающей среды;

      10) технические условия – технические требования, необходимые для исполнения подключения к электрическим сетям;

      11) платежный документ – документ (счет на оплату, счет-фактура, извещение, квитанция) на основании которого потребителями производится оплата;

      12) потребитель – физическое или юридическое лицо, потребляющее на основе договора электрическую энергию;

      13) уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий руководство в области электроэнергетики;

      14) договорная мощность – согласованное с энергоснабжающей организацией усредненное количество электроэнергии, используемое потребителем в течение одного часа в пределах разрешенной мощности;

      15) граница балансовой принадлежности электрической сети – точка раздела электрической сети между хозяйствующими субъектами рынка электрической энергии: энергопроизводящими, энергопередающими организациями и потребителями, а также между потребителями и субпотребителями, определяемая по балансовой принадлежности электрической сети;

      16) электроустановка – совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, потребления электрической энергии и (или) преобразовании ее в другой вид энергии;

      17) схема учета электрической энергии – определенное электрическое соединение средств учета электрической энергии, обеспечивающих учет передаваемой и потребляемой электрической энергии для расчетов за нее;

      18) договор на электроснабжение – соглашение, согласно которому энергоснабжающая организация обязуется подавать потребителю через присоединенную сеть электрическую энергию, а потребитель обязуется оплачивать принятую электрическую энергию;

      19) проверка схемы коммерческого учета электроэнергии – совокупность операций, выполняемых представителем энергопередающей или энергопроизводящей организации в присутствии потребителя или его представителя с целью определения состояния приборов учета и схемы его включения;

      20) система коммерческого учета электрической энергии – совокупность приборов коммерческого учета для определения расхода электрической энергии и мощности (счетчик электрической энергии, измерительные трансформаторы тока и напряжения) и устройство (коммутационный аппарат), соединенные между собой по установленной схеме;

      21) приемник электрической энергии (электроприемник) – аппарат, агрегат, механизм, предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии;

      22) субъекты рынка электрической энергии – энергопроизводящие, энергопередающие, энергоснабжающие организации, потребители электрической энергии, системный оператор, оператор централизованной торговли электрической энергией, расчетно-финансовый центр;

      23) качество электрической энергии – степень соответствия электроэнергии нормам, установленным законодательством Республики Казахстан (ГОСТ 13109-97).

      Иные понятия и термины, используемые в Правилах, применяются в соответствии с законодательством в области электроэнергетики Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными приказом Министра энергетики РК от 31.10.2017 № 366 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 2. Порядок пользования электрической энергией

      Сноска. Заголовок главы 2- в редакции приказа и.о. Министра энергетики РК от 22.10.2021 № 325 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Параграф 1. Организация электроснабжения

      3. Электроснабжение потребителей осуществляется:

      1) на оптовом рынке электрической энергии, на основании договоров купли-продажи электрической энергии и сделок, заключенных между субъектами оптового рынка и в порядке установленным Законом;

      2) на розничном рынке продажу электрической энергии по договору на электроснабжение осуществляет энергоснабжающая организация. При этом энергоснабжающая организация заключает договор на услуги по передаче электрической энергии с энергопередающими организациями.

      4. Перечень документов необходимых для заключения договора электроснабжения с потребителями, объекты электроснабжения которых находятся не в составе кондоминиумов:

      1) копия акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон со схемой подключения потребителя к электрическим сетям;

      2) копия акта приемки системы коммерческого учета электрической энергии, составленного энергопередающей (энергопроизводящей) организации;

      3) копия справки о государственной регистрации (для юридических лиц), выписка из государственного электронного реестра разрешений и уведомлений (для индивидуальных предпринимателей) или копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);

      4) копия справки о зарегистрированных правах на недвижимое имущество или правоустанавливающего документа;

      5) копия документа (приказа, доверенности, документа, подтверждающего полномочия лица) на лицо, уполномоченное на заключение договора электроснабжения, с приложением документа, удостоверяющего личность, за исключением первого руководителя организации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

      6) копия технических условий;

      7) банковские реквизиты (наименование банка, № текущего счета) – предоставляются только юридическими лицами.

      Вышеуказанные документы предоставляются в энергоснабжающую организацию энергопередающей (энергопроизводящей) организацией.

      Сноска. Пункт 4 - в редакции приказа Министра энергетики РК от 06.02.2020 № 43 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      4-1. Перечень документов необходимых для заключения договора электроснабжения с потребителями, объекты электроснабжения которых находятся в составе кондоминиумов:

      1) копия акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон для потребителей, находящихся в составе кондоминиума, по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам, предоставляются только юридическими лицами;

      2) копия акта приемки системы коммерческого учета электрической энергии составленного органом, управляющего объектом кондоминиума или энергопередающей организацией;

      3) копия справки о государственной регистрации (для юридических лиц), выписка из государственного электронного реестра разрешений и уведомлений (для индивидуальных предпринимателей), копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);

      4) копия документа (приказа, доверенности, документа, подтверждающего полномочия лица) на лицо, уполномоченное на заключение договора электроснабжения, с приложением документа, удостоверяющего личность, за исключением первого руководителя организации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

      5) банковские реквизиты (наименование банка, № текущего счета), предоставляются только юридическими лицами;

      6) копия справки о зарегистрированных правах на недвижимое имущество или правоустанавливающего документа.

      Вышеуказанные документы предоставляются в энергоснабжающую организацию энергопередающей (энергопроизводящей) организацией.

      Сноска. Правила дополнены пунктом 4-1 в соответствии с приказом Министра энергетики РК от 06.02.2020 № 43 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      5. Споры, возникающие между субъектами рынка электрической энергии, решаются в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан.

      6. Акт аварийной брони энергоснабжения составляется совместно потребителем, энергопередающей (энергопроизводящей) и энергоснабжающей организацией при соответствии схемы электроснабжения потребителя требованиям 1 и 2 категорий надежности, установленным Правилами устройства электроустановок, утвержденными приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 230 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10851).

      В случаях возникновения разногласий по акту аварийной брони энергоснабжения стороны обращаются к экспертной организации для разрешения спора.

      Энергоснабжающая и (или) энергопередающая (энергопроизводящая) организации обеспечивают непрерывное электроснабжение объектов, отнесенных к объектам непрерывного энергоснабжения.

      Техническую возможность непрерывного электроснабжения объектов потребителей, отнесенных к объектам непрерывного энергоснабжения, согласовывает региональный диспетчерский центр, режим которых влияет на региональные линии электропередачи, или национальный диспетчерский центр системного оператора, режим которых влияет на межрегиональные и межгосударственные линии электропередачи.

      Сноска. Пункт 6 с изменением, внесенным приказом Министра энергетики РК от 31.10.2017 № 366 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      7. Увеличение потребителем потребляемой им электрической мощности сверх значений, указанных в договоре на электроснабжение (в пределах разрешенной техническими условиями мощности), а также подключение потребителями новых субпотребителей согласовывается энергопередающей (энергопроизводящей) организации после внесения соответствующих изменений в договоры на электроснабжение с энергоснабжающей организацией.

      8. Потребитель подключает к принадлежащим ему сетям собственные электроустановки в пределах разрешенной техническими условиями мощности без дополнительного согласования с энергопередающей организацией.

      9. При смене владельца объекта, новый собственник в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента регистрации права собственности направляет в энергопередающую организацию заявление об акцепте договора электроснабжения по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам, с приложением документов, указанных в подпунктах 3), 4), 5) и 7) пункта 4 настоящих Правил или подпунктах 1), 3), 4), 5) и 6) пункта 4-1 настоящих Правил.

      Энергопередающая организация в течение 2 (двух) рабочих дней выдает новому собственнику акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон и направляет документы, указанные в настоящем пункте для заключения договора электроснабжения в энергоснабжающую организацию, выбранную новым собственником.

      Прежний собственник производит окончательный расчет за потребленную электроэнергию по показаниям приборов учета на день изменения владельца объекта электроснабжения.

      Переоформление раннее выданных технических условий при изменении владельца, смене собственника не производится.

      Сноска. Пункт 9 - в редакции приказа Министра энергетики РК от 06.02.2020 № 43 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Параграф 2. Технические условия на присоединение
к электрическим сетям

      10. Для получения доступа к электрической сети энергопередающая или энергопроизводящая организация выдает технические условия каждому потребителю, за исключением потребителей, проживающих в многоквартирных застройках.

      Для получения доступа к электрической сети потребителей, проживающих в многоквартирных застройках, энергопередающая (энергопроизводящая) организация выдает технические условия уполномоченному представителю органа управления объектом кондоминиума.

      Порядок выдачи технических условий в случаях, предусмотренных Правилами организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства, утверждаемыми согласно подпункту 23-14) статьи 20 Закона Республики Казахстан "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", определяется указанными Правилами.

      Энергопередающие или энергопроизводящие организации, при выдаче технических условий для получения доступа к электрической сети лицам, осуществляющим деятельность по цифровому майнингу, уведомляют Системного оператора о выдаче таких технических условий в течение 10 (десяти) календарных дней со дня выдачи.

      Сноска. Пункт 10 - в редакции приказа и.о. Министра энергетики РК от 22.10.2021 № 325 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      11. Технические условия на присоединение к электрическим сетям выдаются потребителю на основе заявления в произвольной форме и опросного листа к заявлению для выдачи технических условий на подключение к электрическим сетям (далее – опросный лист) по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

      Потребители с установленной мощностью электроустановок 5 МегаВатт и более к опросному листу прикладывают схему внешнего электроснабжения потребителя, разработанную специализированной проектной организацией, имеющей лицензию на занятие проектной деятельностью. Содержание "Схемы внешнего электроснабжения потребителя" приведено в приложении 4 к настоящим Правилам. Схема внешнего электроснабжения потребителя согласовывается с энергопередающей и (или) энергопроизводящей организацией, к сетям которой планируется присоединение.

      Сноска. Пункт 11 - в редакции приказа Министра энергетики РК от 06.02.2020 № 43 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      12. Технические условия на присоединение выдаются энергопередающей или энергопроизводящей организацией в следующих случаях:

      1) подключения вновь вводимых или реконструируемых электроустановок к электрическим сетям энергопередающей (энергопроизводящей) организации;

      2) увеличения потребляемой электрической мощности от мощности,указанной в ранее выданных технических условиях;

      3) изменения схемы внешнего электроснабжения;

      4) изменения категории надежности электроснабжения приемников электрической энергии потребителя.

      Сноска. Пункт 12 в редакции приказа Министра энергетики РК от 30.11.2015 № 678 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      13. Энергопередающая или энергопроизводящая организация после получения заявления в произвольной форме от потребителя выдает технические условия на подключение вновь вводимых или реконструируемых электроустановок в течение 5 (пяти) рабочих дней, вместе с составленным и подписанным актом разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон со схемой подключения потребителя.

      Для электроснабжения строящихся объектов потребителю выдаются на период строительства временные технические условия.

      Выдача технических условий осуществляется в случае наличия технической возможности подключения к электрическим сетям энергопередающей организации или электроустановкам энергопроизводящей организации.

      В случае отсутствия сетей или технической возможности подключения, технические условия выдаются от проектируемых сетей после согласования технических условий с владельцем проектируемых сетей.

      Плата за выдачу и переоформление технических условий не взимается.

      Сноска. Пункт 13 - в редакции приказа Министра энергетики РК от 06.02.2020 № 43 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      14. Энергопередающая организация создает на собственных интернет-ресурсах раздел, посвященный процессу подключения к сети электроснабжения и выдачи технических условий, включающий:

      разработку раздела, посвященного технологическому подключению к сетям электроснабжения;

      размещение информации о загрузке подстанций с периодичностью не менее 3 месяцев.

      Сноска. Пункт 14 в редакции приказа Министра энергетики РК от 31.05.2016 № 228 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      15. Исключен приказом Министра энергетики РК от 06.02.2020 № 43 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      16. Субпотребители, электроустановки которых будут подключены к электрическим сетям потребителей, технические условия получают от потребителей и согласовывает с энергопередающей (энергопроизводящей) организацией, выдавшей технические условия потребителю.

      Допускается выдача технических условий субпотребителям энергопередающей или энергопроизводящей организацией по согласованию с потребителем.

      17. В технических условиях на подключение потребителя к электрическим сетям энергопередающей или электроустановкам энергопроизводящей организации указываются:

      1) фамилия, имя, отчество (при наличии) физического или наименование юридического лица, которому выдано техническое условие;

      2) наименование объекта электроснабжения;

      3) место расположения объекта (город, поселок, улица);

      4) разрешенная мощность электропотребления;

      5) характер потребления электроэнергии (постоянный, временный, сезонный);

      6) категория надежности электроснабжения;

      7) разрешенный коэффициент мощности;

      8) точки подключения (подстанция, электростанция или линия электропередачи);

      9) основные технические требования к подключаемым линиям электропередач (далее – ЛЭП) и оборудованию подстанций;

      10) обоснованные требования по усилению существующей электрической сети в связи с появлением нового потребителя – увеличение сечений проводов, замена или увеличение мощности трансформаторов, сооружение дополнительных ячеек распределительных устройств;

      11) причина выдачи технических условий;

      12) срок действия технических условий.

      Если у энергопередающей (энергопроизводящей) организации, а также потребителей, на праве собственности которых имеются трансформаторные подстанции, где установлено автоматическая система коммерческого учета электроэнергии (далее – АСКУЭ), дополнительно в технических условиях указываются требования по:

      организации коммерческого учета электроэнергии с применением АСКУЭ;

      оснащению электроустановок устройствами релейной защиты и автоматики, диспетчерского управления: телеизмерения, телеуправления и организации канала связи;

      компенсации реактивной мощности.

      Срок действия технических условий соответствует нормативным срокам проектирования и строительства электроустановки.

      Срок действия технических условий по начатым строительством объектам продлевается по заявлению потребителя, поданному до истечения их срока действия.

      18. В случае несогласия с требованиями, указанными в технических условиях, потребитель обращается в экспертную организацию для проведения энергетической экспертизы. При обращении экспертной организации в энергопередающую (энергопроизводящую) организацию, по обращению потребителя, энергопередающая (энергопроизводящая) организация представляет все запрашиваемые сведения.

      Потребитель на основании заключения энергетической экспертизы о необоснованности требований, указанных в технических условиях, повторно подает заявление в произвольной форме на получение технических условий в энергопередающую (энергопроизводящую) организацию.

      В случае повторного отказа в изменении требований, указанных в технических условиях, потребитель обжалует действия энергопередающей (энергопроизводящей) организации в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 18 - в редакции приказа Министра энергетики РК от 06.02.2020 № 43 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      19. Технические условия на подключение пользователей электрической сети с заявленной мощностью свыше 5 мегаватт (далее - МВт) к электрической сети энергопередающей (энергопроизводящей) организации согласовываются с Системным оператором. Копии технических условий на подключение пользователей электрической сети с заявленной мощностью 1-5 МВт к электрической сети энергопередающей (энергопроизводящей) организации в течение одного месяца направляются для сведения Системному оператору.

      При несогласовании с Системным оператором технических условий на подключение пользователей электрической сети с заявленной мощностью свыше 5 МВт к электрической сети энергопередающей (энергопроизводящей) организации, соответствующие пользователи электрической сети не подключаются к электрическим сетям энергопередающей (энергопроизводящей) организации.

      Сноска. Пункт 19 - в редакции приказа и.о. Министра энергетики РК от 22.10.2021 № 325 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Параграф 3. Допуск в эксплуатацию электроустановок потребителей

      20. Все вновь подключаемые и реконструируемые электроустановки потребителей выполняются в соответствии с проектной и технической приемо-сдаточной документацией.

      21. Подача напряжения на электроустановки потребителей производится в следующем порядке и сроки:

      1) строительно-монтажная организация (для юридических лиц) или потребитель (для физических лиц) направляет в энергопередающую (энергопроизводящую) организацию уведомление (в произвольной форме) о выполнении технических условий и готовности к подаче напряжения на электроустановки и заявление об акцепте договора электроснабжения по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам, с приложением документов, указанных в подпунктах 1), 3), 4), 5) и 7) пункта 4 настоящих Правил или подпунктах 1), 3), 4), 5) и 6) пункта 4-1 настоящих Правил;

      2) энергопередающая (энергопроизводящая) организация:

      в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления производит осмотр внешнего подключения и соответствие выполненных работ выданным техническим условиям;

      в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления производит подачу напряжения на электроустановки потребителей, пломбирование системы коммерческого учета электрической энергии, а также выдает акт пломбирования системы коммерческого учета электрической энергии;

      в течение 2 (двух) рабочих дней со дня выдачи акта пломбирования системы коммерческого учета электрической энергии направляет в выбранную потребителем энергоснабжающую организацию документы, указанные в пунктах 4 или 4-1 настоящих Правил.

      Документы, указанные в подпунктах 2) и 6) пункта 4 или подпункте 2) пункта 4-1 настоящих Правил, подготавливаются энергопередающей (энергопроизводящей) организацией.

      Не допускается истребование документов, не указанных в настоящих Правилах.

      Строительно-монтажные работы электроустановок потребителей и испытания выполняются организациями, имеющими лицензии в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях".

      Сноска. Пункт 21 - в редакции приказа Министра энергетики РК от 06.02.2020 № 43 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      21-1. В случае выявления недостатков внешнего подключения и несоответствие выполненных работ выданным техническим условиям энергопередающая (энергопроизводящая) организация в течение 2 (двух) рабочих дней со дня осмотра внешнего подключения выдает акт о выявленных недостатках.

      После устранения недостатков, указанных в акте о выявленных недостатках, строительно-монтажная организация (подрядчик) или потребитель направляет в энергопередающую (энергопроизводящую) организацию повторно уведомление (в произвольной форме) о выполнении технических условий и готовности к подаче напряжения на электроустановки.

      Энергопередающая (энергопроизводящая) организация в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения повторного заявления проводит осмотр внешнего подключения и производит подключение электроустановок потребителя согласно пункту 21 настоящих Правил и уведомляет в письменной форме, что в случае не устранения замечаний после повторного осмотра, следующий осмотр будет производиться по истечению 1 (одного) месяца.

      При повторном осмотре внешнего подключения не допускается выдавать замечания, не указанные при первичном осмотре внешнего подключения.

      В случае не устранения недостатков после повторного осмотра энергопередающая (энергопроизводящая) организация не производит осмотр внешнего подключения и не принимает уведомление (в произвольной форме) о выполнении технических условий и готовности к подаче напряжения на электроустановки в течение 1 (одного) месяца со дня последнего осмотра.

      Сноска. Правила дополнены пунктом 21-1 в соответствии с приказом Министра энергетики РК от 31.10.2017 № 366 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции приказа Министра энергетики РК от 06.02.2020 № 43 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      22. Исключен приказом Министра энергетики РК от 08.12.2016 № 521 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      23. Исключен приказом Министра энергетики РК от 06.02.2020 № 43 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      23-1. Подключение и отпуск электрической энергии потребителю осуществляется только при наличии акта приемки системы коммерческого учета электрической энергии.

      Сноска. Правила дополнены пунктом 23-1 в соответствии с приказом Министра энергетики РК от 31.10.2017 № 366 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      24. Подача напряжения на электроустановки с сезонным характером потребления электроэнергии производится после предоставления потребителем энергоснабжающей организации акта технического освидетельствования в произвольной форме электроустановок потребителя экспертной организацией.

      25. Порядок допуска электроустановок в эксплуатацию распространяется на вновь подключаемые и реконструированные электроустановки потребителей (субпотребителей).

      26. Допуск электроустановок в эксплуатацию осуществляется при наличии у потребителя электротехнического персонала соответствующей квалификации и лица, ответственного за надежную, безопасную работу электроустановок, либо договора на обслуживание электроустановки с организацией, имеющий персонал с допуском к работе в действующих электроустановках, за исключением бытовых потребителей.

      27. При обнаружении в электроустановках потребителей недостатков в монтаже, отступлений от выданных технических условий, проектной документации и требований нормативно-технических документов, электроустановки не допускаются в эксплуатацию.

Параграф 4. Условия и режимы потребления электрической энергии

      28. Поставка электрической энергии потребителям производится энергоснабжающей или энергопроизводящей организацией непрерывно в соответствии с годовыми, квартальными, месячными планами и суточными графиками отпуска электроэнергии согласно заключенным договорам на электроснабжение.

      29. Энергопередающая организация, имеющая на своем балансе или в аренде электрические сети, подключенные к сети региональной электросетевой компании (или другой энергопередающей организации) приобретает электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии в своих электрических сетях у энергопроизводящей организации, при этом, они заключают договор на передачу вышеуказанных объемов потерь электрической энергии с региональной электросетевой компанией (или другими энергопередающими организациями), через электрические сети которых осуществляется транзит электрической энергии.

      30. При технологических нарушениях на объектах электроэнергетики, электроснабжение потребителей осуществляется по разрабатываемым энергопередающими организациями схемам, обеспечивающим поставку электрической энергии в размере аварийной брони.

      31. Порядок электроснабжения объектов электроэнергетики по аварийной брони устанавливается энергопередающей (энергопроизводящей) организацией, к электрическим сетям которой подключены электроустановки потребителя, или системным оператором с уведомлением энергоснабжающей организации и всех энергопередающих (энергопроизводящих) организаций, участвующих в передаче электрической энергии потребителю.

Параграф 5. Граница эксплуатационной ответственности сторон
при эксплуатации электроустановок

      32. Граница эксплуатационной ответственности сторон за состояние и обслуживание электроустановок определяется их балансовой принадлежностью и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

      33. Граница эксплуатационной ответственности сторон за содержание, обслуживание и техническое состояние электроустановок напряжением 1000 вольт (далее - В) и выше устанавливается:

      1) на соединителе проходного изолятора воздушной линии с наружной стороны закрытых распределительных устройств и на выходе провода из натяжного зажима портальной оттяжной гирлянды изоляторов открытых распределительных устройств;

      2) на наконечниках кабельных или воздушных вводов питающих или отходящих линий.

      34. Граница эксплуатационной ответственности сторон за содержание, обслуживание и техническое состояние ЛЭП напряжением 1000 В и выше, имеющих отпайки (глухие или через разъединители), принадлежащие различным потребителям, и их обслуживание устанавливается на опоре основной линии, где произведена отпайка.

      За техническое состояние и обслуживание зажимов, присоединяющих отпайку, осуществляет организация, на балансе которой находится основная линия.

      35. По согласованию сторон, договором устанавливается другая граница эксплуатационной, ответственности сторон, обусловленная особенностями эксплуатации электроустановок.

      36. Граница эксплуатационной ответственности сторон между потребителем и энергопередающей организацией за содержание, обслуживание и техническое состояние электроустановок напряжением до 1000 В устанавливается:

      1) при воздушном ответвлении – на контактах подключения питающей линии на проходных или конечных изоляторах, установленных на опоре;

      2) при кабельном вводе – на болтовых соединениях наконечников питающего кабеля на вводе в здание.

      При несоответствии границ эксплуатационной ответственности сторон, указанным в данном пункте местам, границы определяются непосредственно в договоре.

      37. Вывод в ремонт электроустановок потребителя, через которые транзитом передается электрическая энергия другим потребителям энергоснабжающей организации, а также включение оборудования после ремонта, производятся после согласования с энергопередающей организацией.

Параграф 6. Установка и эксплуатация приборов учета

      38. Электроустановки потребителей электрической энергии обеспечиваются необходимыми приборами коммерческого учета для расчетов за потребленную электроэнергию с энергоснабжающей организацией. Для учета электрической энергии используются приборы коммерческого учета электрической энергии, типы которых внесены в Реестр государственной системы обеспечения единства измерений и поддерживающие, при наличии автоматизированного парка приборов коммерческого учета электрической энергии у энергопередающей (энергопроизводящей) организации, рабочие параметры ранее установленного и настроенного на удаленную связь оборудования с полным соответствием к рабочим параметрам АСКУЭ.

      Потребителям с фиксированной поставкой электрической энергии, имеющие договорную мощность электропотребления более 100 кВт, устанавливаются счетчики коммерческого учета активной и реактивной энергии с долговременной памятью хранения данных о потребленной электроэнергии, мощности и почасового графика нагрузок.

      Потребителям свободной поставки электрической энергии с договорной мощностью электропотребления 40-100 кВт устанавливаются счетчики активной и реактивной энергии с долговременной памятью хранения данных о потребленной электроэнергии и максимальной мощности.

      Потребителям свободной поставки электрической энергии с договорной мощностью электропотребления до 40 кВт устанавливаются счетчики активной энергии.

      39. Устанавливаемые у потребителей приборы коммерческого учета электрической энергии оснащаются устройствами передачи данных об объемах потребленной электроэнергии в АСКУЭ энергопередающей организации.

      Установка приборов коммерческого учета электроэнергии для целей АСКУЭ на вновь строящихся или реконструируемых объектах устанавливается за счет потребителя, а замена ранее установленных приборов коммерческого учета у потребителей, использующих электрическую энергию для бытового потребления, за счет энергопередающей организаций, при условии, что данная норма включена в тариф на передачу электрической энергии.

      Потребители обеспечивают доступ представителям энергопередающей организации для проведения замены ранее установленных приборов коммерческого учета на приборы учета, оснащенные устройствами передачи данных об объемах потребленной электроэнергии в АСКУЭ энергопередающей организации.

      Сноска. Пункт 39 в редакции приказа Министра энергетики РК от 30.11.2015 № 678 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      40. При питании от одного источника электроснабжения нескольких потребителей учет электрической энергии осуществляется для каждого потребителя.

      41. Содержание, техническое обслуживание и поверка приборов коммерческого учета электрической энергии осуществляется согласно балансовой принадлежности. Техническое обслуживание приборов коммерческого учета электрической энергии производится энергопередающей организацией или специализированной организацией, имеющей разрешение на такой вид деятельности, согласно договору с потребителем.

      42. Поверка приборов коммерческого учета электрической энергии производится в соответствии с межповерочным интервалом в сроки, указанные в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан. По заявлению одной из заинтересованных сторон производится внеплановая поверка приборов коммерческого учета.

      В случае проведения внеплановой поверки и установлении исправности прибора коммерческого учета, издержки по поверке (в том числе по снятию и установке) несет сторона, инициировавшая внеплановую поверку.

      43. В случае если при поверке обнаружится, что показания приборов коммерческого учета электрической энергии превышают погрешность, допускаемую их классом точности, либо обнаружится в схеме учета электрической энергии посторонние элементы искажающие точность прибора коммерческого учета электрической энергии, то издержки по внеочередной поверке оплачивает потребитель прибора коммерческого учета электрической энергии.

      44. Учет электрической энергии для расчетов между энергоснабжающей, энергопередающей (энергопроизводящей) организациями и потребителем производится на границе балансовой принадлежности электрической сети.

      45. В случае установки прибора коммерческого учета электрической энергии не на границе балансовой принадлежности электрической сети потери электрической энергии на участке от границы балансовой принадлежности электрической сети до места установки приборов коммерческого учета электрической энергии относятся на договорной основе к владельцу, на балансе которого находится указанный участок электрической сети, и определяются расчетным путем энергопередающей (энергопроизводящей) организацией по согласованию с Потребителем.

      Сноска. Пункт 45 - в редакции приказа Министра энергетики РК от 06.02.2020 № 43 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      46. На креплении кожухов приборов коммерческого учета электрической энергии устанавливаются пломбы энергопередающей (энергопроизводящей) организаций, имеющих право поверки, а на крышке колодки зажимов электросчетчика, дверках отсека трансформаторов тока и напряжения, на токовых и напряженческих испытательных блоках и коробках пломбы энергопередающей организации.

      47. Приводы разъединителей трансформаторов напряжения, питающие приборы коммерческого учета электрической энергии, сборки зажимов в проводке к приборам учета, а также шкафы вводных коммутационных аппаратов, расположенные до приборов коммерческого учета, закрываются ограждением от несанкционированного доступа владельцем электроустановки и пломбируются энергопередающей (энергопроизводящей) организацией в присутствии потребителя.

      В электроустановках напряжением 0,4 кВ подлежат ограждению и пломбированию все токоведущие части от вводного устройства до измерительных трансформаторов тока включительно.

      Энергопередающая (энергопроизводящей) организация производит пломбирование ручек приводов батарей статических конденсаторов, в случаях, когда эти батареи не используются потребителем.

      Вводные кабели (провода) до приборов коммерческого учета электрической энергии устанавливаются цельными, просматриваемыми и без мест скруток и зачисток.

      48. При проведении любого вида работ, связанных с изменением схемы учета электрической энергии или нарушением целостности пломб (клейма), системы коммерческого учета электрической энергии потребителю необходимо перед началом работ письменно известить об этом энергопередающую (энергопроизводящую) организацию и получить соответствующее разрешение.

      49. В период проведения ремонта учет электрической энергии осуществляется по согласованным с энергопередающей (энергопроизводящей) организацией временным схемам учета электрической энергии.

      По окончании ремонтных работ на трансформаторной подстанции, проведенных с полным отключением последней, энергопередающая (энергопроизводящая) организация при необходимости производит внеочередную проверку схемы коммерческого учета электрической энергии.

Параграф 7. Условия прекращения (ограничения) подачи
электрической энергии

      50. Подача, а также прекращения (ограничения) подачи электрической энергии производятся в соответствии с заключенным с потребителем договором на электроснабжение. Категория электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения и схема подключения к электрической сети устанавливается в соответствии требованиями нормативно-технических документов и оговаривается в договоре на электроснабжение.

      51. Энергопередающая (энергопроизводящая) организация прекращает полностью или частично подачу электрической энергии в случаях:

      1) отсутствия оплаты, а также неполной оплаты за электрическую энергию в установленные договором электроснабжения сроки, по заявке энергоснабжающей организации;

      2) нарушения установленного договором электроснабжения режима электропотребления;

      3) при невыполнении в установленные сроки требований энергопередающей (энергопроизводящей) организации об устранении нарушений настоящих Правил.

      При этом энергоснабжающая организация направляет в энергопередающую (энергопроизводящую) организацию заявку на прекращение (ограничение) поставки электрической энергии, письменно предупредив Потребителя путем направления уведомления способами, указанными в акцепте договора (электронной почтой, факсом, почтовым отправлением, коротким текстовым сообщением, мультимедийным сообщением, действующими мессенджерами) в сроки не менее чем за 5 (пять) рабочих дня до прекращения поставки электрической энергий Потребителю (Потребителя, использующего электрическую энергию для бытовых нужд не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней).

      Сноска. Пункт 51 - в редакции приказа Министра энергетики РК от 06.02.2020 № 43 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      52. Энергопередающая или энергопроизводящая организация без предварительного уведомления прекращает полностью подачу потребителю электрической энергии в случаях:

      1) самовольного подключения приемников электрической энергии к электрической сети энергопередающей (энергопроизводящей) организации;

      2) подключения приемников электрической энергии помимо (без учета) приборов коммерческого учета электрической энергии;

      3) снижения показателей качества электрической энергии по вине потребителя до значений, нарушающих функционирование электроустановок энергопередающей (энергопроизводящей) организации и других потребителей;

      4) недопущения представителей энергопередающей (энергопроизводящей) организаций и органа энергетического надзора и контроля к приборам коммерческого учета электрической энергии и электроустановкам потребителя в рабочее время (на правах командированного);

      5) аварийной ситуации.

      53. О прекращении подачи электрической энергии для проведения плановых работ по ремонту оборудования и подключению новых потребителей при отсутствии резервного питания энергоснабжающая и (или) энергопередающая организации предупреждают потребителя не позднее, чем за три календарных дня до отключения.

      54. Для принятия неотложных мер по предупреждению или ликвидации аварий, которые повлечет за собой опасность для жизни людей, значительный экономический ущерб, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства и систем электроснабжения, энергопередающая организация прекращает подачу электрической энергии потребителю с последующим уведомлением, по запросу.

      55. В случае превышения потребителем электрической мощности, разрешенной к использованию по договору электроснабжения, энергопередающая (энергопроизводящая) и (или) энергоснабжающая организации требуют от потребителя снижения электрической нагрузки до установленного договором на электроснабжение значения. Порядок оповещения потребителя о снижении электрической нагрузки устанавливается договором электроснабжения.

Параграф 8. Расчеты за электрическую энергию

      56. Исключен приказом Министра энергетики РК от 31.05.2016 № 228 (вводится в действие с 01.01.2017).

      57. Потребители электрической энергии покупают электрическую энергию у энергоснабжающих организаций согласно статьям 18 и 19 Закона.

      58. Расчеты за потребленную электрическую энергию Потребителем производятся на основании фактических показателей приборов коммерческого учета электрической энергии или иного расчета потребления согласно условиям договора электроснабжения и настоящими Правилами по платежному документу, выписанному энергоснабжающей организацией на бумажном носителе (в том числе в составе единого платежного документа), либо по средствам размещения на интернет-ресурсе энергоснабжающей организации или единой расчетной организации, с соблюдением защиты конфиденциальности персональных данных в соответствии с Законом Республики Казахстан "О персональных данных и их защите".

      Платежные документы доставляются через почтовую связь, интернет-ресурс, персоналом энергоснабжающей организации или единой расчетной организацией.

      Допускается получение платежного документа только через интернет-ресурс или единой расчетной организации, в случае наличия письменного согласия Потребителя в акцепте договора.

      Сноска. Пункт 58 - в редакции приказа Министра энергетики РК от 06.02.2020 № 43 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      59. Длительность расчетного периода, сроки, условия и формы расчетов за отпущенную электрическую энергию определяются в договоре на электроснабжение, по соглашению сторон.

      60. Лицо, виновное в снижении качества электроэнергии, возмещает ущерб, причиненный субъекту розничного рынка электрической энергии.

      61. При обнаружении нарушения коммерческого учета не по вине потребителя (в случае целостности и соответствия пломб, указанным в предыдущем акте установки или инструментальной проверки прибора учета) расчет потребления производится энергопередающей организацией по среднесуточному расходу предыдущего или последующего расчетного периода, в котором средства и схема учета электрической энергии были исправны. Период расчета составляет со дня обнаружения нарушения до дня восстановления коммерческого учета, но не более тридцати календарных дней.

      Коммерческий учет восстанавливается потребителем в течение 30 (тридцать) календарных дней срок со дня обнаружения нарушения.

      По истечении тридцати календарных дней со дня обнаружения нарушения, если коммерческий учет не восстановлен, расчет производится по разрешенной мощности согласно техническим условиям, а при отсутствии технических условий по номинальному току вводного коммутационного аппарата с учетом часов использования 24 часа в сутки.

      62. Если Потребитель отключен за нарушения условия договора электроснабжения, то подключение его производится энергопередающей (энергопроизводящей) организацией в течение 1 (одного) рабочего дня, после обращения Потребителя с приложением документов, подтверждающих устранение нарушения и оплаты услуги за подключение.

      Сноска. Пункт 62 - в редакции приказа Министра энергетики РК от 06.02.2020 № 43 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      63. Энергопередающая (энергопроизводящая) организация 1 (один) раз в полугодие при снятии показаний прибора коммерческого учета, производит его визуальный осмотр. В произвольной форме составляет акт об осмотре коммерческого учета, фиксирует наличие или отсутствие пломбы (клейма) или пломбировочного устройства о первичной или периодической поверке организации, имеющей на это право, целостность стекла и корпуса прибора коммерческого учета, наличие или отсутствие пломбировочного устройства энергопередающей (энергопроизводящей) организации в местах, ранее установленных энергопередающей (энергопроизводящей) организацией.

      Сноска. Пункт 63 - в редакции приказа Министра энергетики РК от 06.02.2020 № 43 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      64. При невозможности снятия показаний приборов коммерческого учета электрической энергии, и если при этом потребитель самостоятельно не предоставит сведения о количестве использованной им электрической энергии, расчет потребления производится по среднесуточному расходу электрической энергии за предыдущий период.

      При этом период расчета по среднесуточному расходу электрической энергии не превышает трех расчетных периодов, по истечении которых подача электрической энергии прекращается.

      65. По согласованию сторон допускается самостоятельное снятие показаний приборов коммерческого учета электрической энергии и передача их потребителем в энергопередающую (энергопроизводящую) организацию. Ошибки, допущенные потребителем при снятии показаний приборов коммерческого учета электрической энергии, исправляются энергопередающей (энергопроизводящей) и (или) энергоснабжающей организацией по мере их выявления.

      66. Энергопередающая (энергопроизводящая) организация составляет Потребителю акт о нарушении в произвольной форме и производит перерасчет при следующих нарушениях:

      1) самовольное подключение к сетям энергопередающей (энергопроизводящей) организации;

      2) подключение приемников электроэнергии помимо прибора коммерческого учета электрической энергии (далее – ПКУ);

      3) изменение схемы включения ПКУ, трансформаторов тока и напряжения;

      4) искусственное торможение диска ПКУ;

      5) установка приспособлений, искажающих показания ПКУ.

      Перерасчет производится, исходя из фактически подключенной нагрузки с учетом часов использования 24 часа в сутки, но не больше разрешенной мощности согласно техническим условиям.

      Период перерасчета определяется за все время со дня последней замены ПКУ или последней инструментальной проверки схемы его включения, но не более одного года.

      Объем неучтенной или недоучтенной электроэнергии, согласно перерасчету, включается в объем переданной электроэнергии энергоснабжающей организации и предъявляется к оплате потребителю по отпускному тарифу, действующему в текущем расчетном периоде.

      Потребитель подключается к электрической сети после устранения нарушений в схеме и приборах коммерческого учета электрической энергии, оплаты суммы перерасчета и оплаты суммы за подключения.

      При обнаружении самовольного подключения к электрическим сетям энергопередающей или энергопроизводящей организаций составляется акт, и производится перерасчет объема использованной энергии по фактически подключенной нагрузке с момента приобретения прав собственности, но не более одного года.

      Потребитель подключается к электрической сети после устранения нарушений в схеме и приборах учета электроэнергии, оплаты суммы перерасчета, заключения договора электроснабжения или внесения дополнений к договору электроснабжения и оплаты суммы за подключения.

      В случае не оплаты, а также не полной оплаты по перерасчету в срок или отказа от оплаты потребителем, энергоснабжающая организация, а при отсутствии договора электроснабжения с энергоснабжающей организацией, энергопередающая организация передает материалы в суд.

      Сноска. Пункт 66 - в редакции приказа Министра энергетики РК от 06.02.2020 № 43 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Параграф 9. Дополнительные положения для потребителей,
использующих электрическую энергию для бытовых нужд

      67. Приборы коммерческого учета электрической энергии потребителей располагаются в местах, обеспечивающих беспрепятственный доступ для их осмотра представителем энергопередающей (энергопроизводящей) организации.

      68. Подключение приемников электроэнергии потребителя без приборов коммерческого учета электрической энергии не допускается.

      69. Энергоснабжающая организация поставляет электроэнергию для потребителя, использующего электрическую энергию для бытового потребления, в необходимом ему количестве в пределах мощности, определенной договором.

      70. Граница эксплуатационной ответственности сторон в жилом доме между потребителем и энергопередающей организацией за состояние и обслуживание электроустановок напряжением до 1000 В определяется следующим образом:

      1) в одноэтажных и многоквартирных застройках при воздушном ответвлении – на контактах присоединения питающей линии на изоляторах ближайшей опоры 0,4 кВ. Причем у одноэтажных застроек электропроводка между контактами присоединения на изоляторах и колодкой зажимов электросчетчика является видимой, изолированной, без паек и скруток;

      2) при кабельном вводе – на болтовых соединениях наконечников питающего кабеля на вводе в здание.

      71. За состояния и эксплуатационное обслуживание соединений на границе балансовой принадлежности электрической сети в сооружениях или других объектах недвижимости потребителя, использующего электрическую энергию для бытового потребления, осуществляет энергопередающая организация.

      72. Посещение потребителя представителем энергопередающей (или) (энергопроизводящей) организаций с целью проверки схемы коммерческого учета электроэнергии оформляется соответствующим актом. Акт действителен при наличии подписи представителя энергопередающей (энергопроизводящей) организаций и проверяемого потребителя, либо его представителя. Акт считается действительным и при отказе потребителя от подписи, но при условии оформления его комиссией энергопередающей (энергопроизводящей) организаций и органа управления объектом кондоминиума (при наличии последнего) в составе не менее трех человек.

      73. При временном (более трех месяцев) или постоянном не проживании в квартире (доме) потребитель, использующий электрическую энергию для бытового потребления, представляет в энергоснабжающую организацию заявление в произвольной форме о выезде и производит расчет за электроэнергию по день выезда.

      74. Организации, объединяющие коллективы граждан на основании уставных документов, и физические лица, имеющие на своем балансе источники электроснабжения и (или) распределительные сети, заключают договор электроснабжения с энергоснабжающей организацией и производят расчет за потребленную электроэнергию по головному коммерческому учету.

      75. За техническое состояние, эксплуатацию, технику безопасности электроустановок общедомовых нужд в многоэтажных застройках (вводно-распределительное устройство, электропроводка для освещения подъездов, дворов, номерных фонарей, подвальных и чердачных помещений) возлагается на орган управления объектом кондоминиума или уполномоченных лиц потребителей или организации, в ведении которых находится жилой дом.

      За соблюдение сохранности и целостности общедомового ПКУ возлагается на орган управления объектом кондоминиума или уполномоченного лица потребителя.

      Объем электрической энергии, использованной на общедомовые нужды, определяется по приборам учета, установленным на границе раздела балансовой принадлежности электрической сети. При наличии субпотребителей, подключенных из-под прибора учета общедомовых нужд, за минусом суммарного объема потребления субпотребителей.

      Орган управления объектом кондоминиума или кооператив собственников квартир жилого дома по требованию потребителя или группы потребителей предоставляют схему электроснабжения электроустановок общедомовых нужд с указанием мощности этих установок и подробный расчет оплаты за использованную этими установками электроэнергию за расчетный период или несколько периодов (по требованию потребителя).

      76. Для потребителей, рассчитывающихся по дифференцированным тарифам, все корректировки, приводящие к изменению расчетов оплаты, осуществляются с момента подачи заявления и обосновывающих документов потребителя в энергоснабжающую организацию.

  Приложение 1
к Правилам пользования
электрической энергией

Заявка на присоединение

      Сноска. Приложение 1 исключено приказом Министра энергетики РК от 06.02.2020 № 43 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

  Приложение 2
к Правилам пользования
электрической энергией

Содержание
"Схемы внешнего электроснабжения потребителя"

      Сноска. Правила дополнены Приложением 2 в соответствии с приказом Министра энергетики РК от 30.11.2015 № 678 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); исключено приказом Министра энергетики РК от 06.02.2020 № 43 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

  Приложение 1 к Правилам
пользования электрической энергией
  Форма

АКТ №_________
разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной
ответственности сторон для потребителей, находящихся в составе кондоминиума

      Сноска. Правила дополнены приложением 1 в соответствии с приказом Министра энергетики РК от 06.02.2020 № 43 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

г. ________

"___" ____________ 20___г.

      ___________________________________________________, именуемый в дальнейшем
"органом управления кондоминиума/энергопередающая организация", в лице
______________________________________________________, действующего на основании
_______________________________________________________________, с одной стороны, и
__________________________________________, именуемый в дальнейшем "Потребитель",
в лице ________________________________________________, действующего на основании
_________________________________, с другой стороны, составили настоящий
Акт о нижеследующем:
На день составления Акта, на электроснабжение объекта______________________________
_________________________________________________________, находящегося по адресу
____________________________________________________________________ выполнены:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

      Разрешенная к использованию мощность _______ кВт.

      Границы раздела устанавливаются следующими:

      1. По балансовой принадлежности

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      2. По эксплуатационной ответственности

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

                  Однолинейная схема электроснабжения электроустановки

      Примечание:

      1. Границы раздела на схеме обозначаются: балансовой принадлежности – красной линией, эксплуатационной ответственности - синей.

      2. При изменении присоединенных мощностей, схемы внешнего электроснабжения, категории надежности электроснабжения, границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Акт подлежит замене.

      3. На схеме электроснабжения электроустановки указываются места установки приборов учета, параметры силовых трансформаторов, измерительных трансформаторов тока и напряжения, линий электропередачи.

      4. Потребителю без согласования с диспетчером органом управления кондоминиумом/энергопередающей организацией самовольно изменять схему внешнего электроснабжения не допускается.

      5. Потребителю без согласования с энергопередающей (энергопроизводящей) организацией не допускается подключать к своим электроустановкам сторонних потребителей.

      Представитель Органа управления кондоминиумом или энергопередающей организаций

      _____________________________________________________________

      Представитель Потребителя

      _____________________________________________________________

  Приложение 2 к Правилам
пользования электрической
энергией
  Форма

Заявление об акцепте договора электроснабжения

      Сноска. Правила дополнены приложением 2 в соответствии с приказом Министра энергетики РК от 06.02.2020 № 43 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции приказа и.о. Министра энергетики РК от 22.10.2021 № 325 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Кому: ____________________________________________________________________
(наименование энергопередающей или энергопроизводящей организаций к сетям
которой подключается потребитель)
От: ______________________________________________________________________
Настоящим сообщаю о согласии на передачу документов согласно пункта 4 или 4-1
Правил пользования электрической энергии, утвержденных приказом
Министра энергетики Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 143
(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых
актов за № 10403) в
_________________________________________________________________________
(наименование энергоснабжающей организации) необходимые для заключения
договора электроснабжения согласно подпункту 5) статьи 5 Закона Республики
Казахстан "Об электроэнергетике". Даю согласие на сбор, обработку и хранение
персональных данных. Также уведомляю о согласии получать уведомления
о прекращении электрической энергии путем отправки (электронной почтой, факсом,
почтовым отправлением, короткое текстовым сообщением, мультимедийным
сообщением, действующими мессенджерами): на сотовый телефонный номер
коротким текстовым сообщением, __________; на сотовый телефонный номер
мультимедийным сообщением___________; на сотовый телефонный номер
использующий действующий мессенджеров________;
на электронную почту____________; на почтовый адрес___________;
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Подпись. Дата.

  Приложение 3 к Правилам
пользования электрической энергией
  Форма

Опросный лист к заявлению для выдачи технических условий на подключение к электрическим сетям

      Сноска. Правила дополнены приложением 3 в соответствии с приказом Министра энергетики РК от 06.02.2020 № 43 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Заказчик


Наименование объекта


Срок строительства по нормам


Правоустанавливающие документы на объект (реконструкция)


Этажность


Площадь здания


Количество квартир (номеров, кабинетов)


Электроснабжение
дополнительно при строительстве по очередям
при реконструкции

Требуемая мощность, кВт


Характер нагрузки (фаза)

Однофазная, трехфазная, постоянная, временная, сезонная

Категория по надежности

I категория ___ кВт (кВА),
II категория ___ кВт (кВА),
III категория ___ кВт (кВА)

Максимальная нагрузка после ввода в эксплуатацию по годам (нарастающим итогом с учетом существующей нагрузки)


20__ г.____ кВт,
20__ г.____ кВт,
20__ г.____ кВт

из указанной максимальной нагрузки относятся к электроприемникам:


I категория ___ кВт (кВА),
II категория___ кВт (кВА),
III категория___ кВт (кВА)

Предполагается установить электрокотлы, электрокалориферы, электроплитки, электропечи, электроводонагреватели (нужное подчеркнуть)

в количестве ___ штук, единичной мощности _____ кВт (кВА)

Существующая максимальная нагрузка


Разрешенная по договору мощность трансформаторов

В ТП № _______________ кВА
в ТП № _______________ кВА

      К опросному листу прикладываются ситуационный план и расчет-обоснование заявляемой электрической мощности, выполненный самостоятельно или с привлечением экспертной организации.

  Приложение 4 к Правилам
пользования электрической энергией

Содержание "Схемы внешнего электроснабжения потребителя"

      Сноска. Правила дополнены приложением 4 в соответствии с приказом Министра энергетики РК от 06.02.2020 № 43 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1) обзор существующего состояния электроснабжения и перспективы развития на 3 (5)-10 лет;

      2) электрические нагрузки потребителей и источники их покрытия;

      3) балансы мощности и электроэнергии (существующее состояние и перспектива на 3(5)-10 лет);

      4) варианты схемы внешнего электроснабжения;

      5) обоснование рекомендуемой схемы внешнего электроснабжения;

      6) расчеты электрических режимов (нормальные, послеаварийные режимы) рассматриваемого района с прилегающими электрическими сетями;

      7) расчет уровней токов короткого замыкания для выбора оборудования;

      8) принципы выполнения релейной защиты и автоматики, противоаварийной автоматики;

      9) принципы организации диспетчерского и технологического управления;

      10) учет электроэнергии;

      11) планируемые мероприятия по энергосбережению;

      12) объемы электросетевого строительства, укрупненный расчет стоимости строительства;

      13) выводы;

      14) чертежи: принципиальные схемы, карты-схемы или ситуационный план, результаты расчетов электрических режимов, схемы организации диспетчерского и технологического управления.