Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне банктер арасындағы активтер мен міндеттемелерді бірмезгілде беру жөніндегі операцияны жүргізу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 8 мамырдағы № 78 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 25 мамырда № 11149 тіркелді.

      "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сақтандыру және исламдық қаржыландыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2015 жылғы 27 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасының банктер арасындағы активтер мен міндеттемелерді бірмезгілде беру жөніндегі операцияны жүргізу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі бекітілсін.

      2. Бақылау және қадағалау әдіснамасы департаменті (Әбдірахманов Н.А.) заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) Құқықтық қамтамасыз ету департаментімен (Досмұхамбетов Н.М.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберуді;

      3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Халықаралық қатынастар және жұртшылықпен байланыс департаменті (Қазыбаев А.Қ.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Қ.Б. Қожахметовке жүктелсін.

      5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк


Төрағасы

Қ. Келімбетов


  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 8 мамырдағы
№ 78 қаулысына
қосымша

Қазақстан Республикасының банктер арасындағы активтер мен міндеттемелерді бірмезгілде беру жөніндегі операцияны жүргізу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі

      1. Күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.10.2018 № 257 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      2. Күші жойылды – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 30.03.2020 № 36 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      3. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыра алатын туынды бағалы қағаздардың және туынды қаржы құралдарының базалық активтерін сатып алу тізбесін және тәртібін, сондай-ақ қайталама нарықта мемлекеттік бағалы қағаздармен және мемлекеттік емес бағалы қағаздармен, ұйымдаспаған бағалы қағаздар нарығында туынды қаржы құралдарымен мәмілелер жасау жағдайларын белгілеу туралы" 2007 жылғы 16 шілдедегі № 210 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4892 тіркелген) мынадай өзгеріс енгізілсін:

      3-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3-1. Ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында да, сол сияқты ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жүзеге асырылуы мүмкін мәмілелерді жасаудың мынадай:

      1) Қазақстан Республикасының резидент эмитенттері және Қазақстан Республикасының резидент емес эмитенттері шығарған (ұсынған), № 358 нұсқаулықтың 4-қосымшасында көрсетілген халықаралық қор биржалары танитын сауда-саттық ұйымдастырушыларының жүйелерінде айналысқа жіберілген мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздармен халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарықтарында мәмілелер жасау;

      2) Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен мәмілелер жасау;

      3) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8594 тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Рейтингілік агенттіктерді және банктер мәмілелерін жүзеге асыра алатын облигацияларға арналған ең төменгі талап етілетін рейтингіні белгілеу туралы" 2013 жылғы 28 маусымдағы № 141 қаулысымен белгіленген ең төменгі рейтингі бар шет мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздарымен мәмілелер жасау;

      4) Қазақстан Республикасының резидент емес заңды тұлғаларымен халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарықтарында "репо" және "кері репо" операцияларын жүргізу;

      5) меншікті облигациялармен мәмілелер жасау;

      6) "Акционерлік қоғамдар туралы" 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 26 және 27-баптарына сәйкес акционерлік қоғамның (оның ішінде екінші деңгейдегі банктің) өзінің орналастырылған акцияларын сатып алуы;

      7) қор биржасы делистингке ұшыратқан бағалы қағаздарды өткізу;

      8) эмитенттің бағалы қағаздарын және өзге де міндеттемелерін эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау мақсатында шығарылған осы эмитенттің басқа бағалы қағаздарына айырбастау немесе конвертациялау;

      9) басымдықпен сатып алу құқығын іске асыру;

      10) халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарықтарында Қазақстан Республикасының резиденті емес заңды тұлғалардың Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7504 тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Заңды тұлғалардың банктер, банктің немесе банк холдингінің еншілес ұйымдары сатып алатын акцияларға (жарғылық капиталға қатысу үлестеріне) қойылатын талаптарды, сондай-ақ банктің жарғылық капиталға қатысу үлестерінің не заңды тұлғалар акцияларының жиынтық құнын белгілеу туралы" 2012 жылғы 24 ақпандағы № 84 қаулысының қосымшасында көрсетілген халықаралық қор биржаларында айналыстағы акцияларымен (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) мәмілелер жасау;

      11) "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабына сәйкес заңды тұлғалардың акцияларымен немесе жарғылық капиталдарындағы қатысу үлестерімен мәмілелер, сондай-ақ мемлекеттік емес бағалы қағаздармен "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 5-1-бабының 2-тармағына сәйкес мәмілелер жасау;

      12) базалық активі "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабына сәйкес екінші деңгейдегі банктердің иемденуіне рұқсат етілген мемлекеттік емес бағалы қағаздар болып табылатын депозитарлық қолхаттармен мәмілелер жасау;

      13) екінші деңгейдегі банктердің Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен жасалатын бағалы қағаздармен мәмілелер жасау;

      14) "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қайта құрылымдау рәсімі жүргізілген бас банк пен еншілес банк арасындағы активтер мен міндеттемелерді бірмезгілде беру жөніндегі операцияны жүргізу шеңберінде бағалы қағаздарды және (немесе) өзге де қаржы құралдарын беру бойынша мәмілелер, сондай-ақ бас банк пен ұлттық басқарушы холдинг арасындағы еншілес банктің активтері мен міндеттемелерін беру жөніндегі операцияны жүргізу шеңберінде бағалы қағаздарды және (немесе) өзге де қаржы құралдарын беру жөніндегі мәмілелерді жасау жағдайларын қоспағанда, екінші деңгейдегі банктер ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында мемлекеттік және мемлекеттік емес бағалы қағаздармен қайталама нарықта мәмілелер жасайды.".

      4. Күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.12.2016 № 303 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      5. Күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.07.2017 № 136 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      6. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызметті жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" 2013 жылғы 26 шілдедегі № 184 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8692 тіркелген, 2013 жылғы 17 қазанда "Егемен Қазақстан" газетінде № 233 (28172) жарияланған) мынадай толықтыру енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызметті жүзеге асыру қағидаларында:

      мынадай мазмұндағы 70-1-тармақпен толықтырылсын:

      "70-1. Осы тарауда белгіленген, клиенттердің активтерін жаңа кастодианға беру тәртібі Қағидалардың 60-тармағында, 61-тармағының 1) және 3) тармақшаларында, 62-тармағының 2), 3), 4), 5), 6) және 7) тармақшаларында, 64, 69 және 70-тармақтарында көзделген талаптарды қоспағанда, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қайта құрылымдау жүргізілген бас банк (бұдан әрі – бас банк – жаңа кастодиан) пен еншілес банк арасындағы активтер мен міндеттемелерді бірмезгілде беру бойынша операцияны жүргізу шеңберінде кастодианның инвестициялық қордың активтерін жаңа кастодианға беруіне қолданылмайды.

      Көрсетілген жағдайда еншілес банк - кастодиан клиенттің еншілес банкпен кастодиандық шартты бұзбай және клиенттің бас банкпен - жаңа кастодианмен кастодиандық шартты жасамай клиенттің активтерін қабылдау-өткізу актісінің негізінде инвестициялы қордың активтерін бас банкке - жаңа кастодианға береді.

      Клиенттің еншілес банктің - кастодианның активтерін есептен шығару және бас банкте - жаңа кастодианда есепке алу жөніндегі операцияларды кастодиандар клиенттің активтерін қабылдау-өткізу актісінің негізінде клиенттің жеке шоттардан (шоттарға), ағымдағы шоттардан/шоттарға есептен шығару (есепке алу) бойынша операцияларды жүргізуге арналған бұйрықтарды ұсынбай жүргізеді. Бас банктің - жаңа кастодианның клиентке жеке, ағымдағы шоттарды ашуы жеке, ағымдағы шоттарды ашуға арналған бұйрықтарды ұсынбай жүзеге асырылады.

      Клиенттің активтерін қабылдау-өткізу актісі төрт данада жасалады, инвестициялық қордың (бар болса) инвестициялық портфелін басқарушыға, еншілес банк - кастодианға, бас банк - жаңа кастодианға, уәкілетті органға бір-бір данадан, оған инвестициялық қордың (бар болса) инвестициялық портфелін басқарушының, еншілес банк - кастодианның, бас банк - жаңа кастодианның бірінші басшылары және бас бухгалтерлері қол қояды және олардың мөр таңбаларымен расталады.

      Бас банк - жаңа кастодиан мен еншілес банк - кастодиан арасындағы активтер мен міндеттемелерді бірмезгілде беру бойынша операцияны жүргізу кезінде хабарландыру жарияланған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде клиенттерден жазбаша қарсылықтың болмауы клиенттің инвестициялық қордың активтерін бас банкке - жаңа кастодианға беруге келісімі ретінде қаралады.".

  Қазақстан Республикасының банктер
арасындағы активтер мен міндеттемелерді
бірмезгілде беру жөніндегі операцияны
жүргізу мәселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін
нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне
қосымша
  " Сақтандыру портфелін
беру ережесіне
1-қосымша

      Нысан

Берілетін сақтандыру портфелінің құрамына енгізілетін
сақтандыру шарттарының тізімі

р/с №

Сақтандыру шартының (сақтандыру полисінің) нөмірі

Сақтандыру шартының жасалған күні

Сақтанушының атауы не тегі, аты,әкесінің аты (бар болса)

Сақтандыру сыныбы

Сақтандыру шартының күшіне енген және қолданылуының аяқталған күні

Сақтандыру сомасының мөлшері

Сақтандыру сыйлықақысының мөлшері

Сақтандыру сыйлықақысының мөлшері және төленген күні

Сақтандыру жағдайы туралы өтініштің түскен күні

Сақтандыру жағдайының басталған күні

Сақтандыру төлемі (төлемдері) жүргізілген күн (күндер)

Жүргізілген сақтандыру төлемінің (төлемдерінің) мөлшері (мөлшерлері)

Жүргізілмеген сақтандыру төлемін (төлемдерін) төлеу мерзімдері

Жүргізілмеген сақтандыру төлемінің (төлемдерінің) мөлшері (мөлшерлері)

Сақтандыру төлемінен (төлемдерінен) бас тартқан күн (күндер)

Сақтандыру шарты бойынша қалыптастырылған сақтандыру резервінің мөлшері (мөлшерлері):

Сақтандыру портфелін беруге келісім алу туралы мәліметтер (заңнамамен белгіленген жағдайларда)

еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резерві

орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындардың резерві

мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындардың резерві


      Сақтандыру портфелін беру

      сәтінде сақтандыру ұйымына

      басшылық ететін тұлғаның қолы _________ _____________________

      (қойылған қолды ашып жазу)

      Қол қойылған күн 20___жылғы "___"_____________.

      Мөрдің орны (бар болса)

      Ескерту:

      Осы Тізімнің 10-16-бағандары бойынша ақпарат сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы сот шешімі заңды күшіне енген күннен бастап берілетін, сақтандыру портфеліне кіретін сақтандыру шарттары бойынша толтырылмайды."

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам проведения операции по одновременной передаче активов и обязательств между банками

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 мая 2015 года № 78. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 мая 2015 года № 11149.

      В целях реализации Закона Республики Казахстан от 27 апреля 2015 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и исламского финансирования" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам проведения операции по одновременной передаче активов и обязательств между банками, в которые вносятся изменения и дополнения, согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Департаменту методологии контроля и надзора (Абдрахманов Н.А.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) совместно с Департаментом правового обеспечения (Досмухамбетов Н.М.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) направление настоящего постановления на официальное опубликование в информационно-правовой системе "Әділет" республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан" в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.

      3. Департаменту международных отношений и связей с общественностью (Казыбаев А.К.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Кожахметова К.Б.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Председатель


Национального Банка

К. Келимбетов


  Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 8 мая 2015 года № 78

Перечень
нормативных правовых актов Республики Казахстан
по вопросам проведения операции по одновременной передаче
активов и обязательств между банками, в которые вносятся
изменения и дополнения

      1. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 29.10.2018 № 257 (вводится в действие с 01.01.2019).
      2. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 36 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

      3. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 июля 2007 года № 210 "Об установлении перечня и порядка приобретения базовых активов производных ценных бумаг и производных финансовых инструментов, с которыми банки второго уровня могут осуществлять брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, а также случаев заключения сделок с государственными ценными бумагами и негосударственными ценными бумагами на вторичном рынке, производными финансовыми инструментами на неорганизованном рынке ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 4892) следующее изменение:

      пункт 3-1 изложить в следующей редакции:

      "3-1. Сделки с государственными и негосударственными ценными бумагами на вторичном рынке заключаются банками второго уровня на организованном рынке ценных бумаг, за исключением следующих случаев заключения сделок, которые могут быть осуществлены как на организованном рынке ценных бумаг, так и неорганизованном рынке ценных бумаг:

      1) заключения на международных (иностранных) рынках ценных бумаг сделок с негосударственными долговыми ценными бумагами, выпущенными (предоставленными) эмитентами - резидентами Республики Казахстан и эмитентами - нерезидентами Республики Казахстан, допущенными к обращению в системах организаторов торгов, признаваемых международными фондовыми биржами, указанных в приложении 4 к Инструкции № 358;

      2) заключения сделок с государственными ценными бумагами Республики Казахстан;

      3) заключения сделок с государственными ценными бумагами иностранных государств, имеющих минимальный рейтинг, установленный постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 июня 2013 года № 141 "Об установлении рейтинговых агентств и минимального требуемого рейтинга для облигаций, с которыми банки могут осуществлять сделки", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8594;

      4) проведения операций "репо" и "обратного репо" на международных (иностранных) рынках ценных бумаг с юридическими лицами - нерезидентами Республики Казахстан;

      5) заключения сделок с собственными облигациями;

      6) выкупа акционерным обществом (в том числе банком второго уровня) своих размещенных акций согласно статьям 26 и 27 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах";

      7) реализации ценных бумаг, подвергнутых фондовой биржей делистингу;

      8) обмена или конвертации ценных бумаг и иных обязательств эмитента на другие ценные бумаги данного эмитента, выпущенные в целях реструктуризации обязательств эмитента;

      9) реализации права преимущественной покупки;

      10) заключения на международных (иностранных) рынках ценных бумаг сделок с акциями (долями участия в уставном капитале) юридических лиц - нерезидентов Республики Казахстан, обращающимися на международных фондовых биржах, указанных в приложении к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 84 "Об установлении Требований к приобретаемым банками, дочерними организациями банка или банковского холдинга акциям (долям участия в уставном капитале) юридических лиц, а также совокупной стоимости долей участия банка в уставном капитале либо акций юридических лиц", зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7504;

      11) заключения сделок с акциями или долями участия в уставных капиталах юридических лиц в соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", а также сделок с негосударственными ценными бумагами в соответствии с пунктом 2 статьи 5-1 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан;

      12) заключения сделок с депозитарными расписками, базовым активом которых являются негосударственные ценные бумаги, разрешенные к приобретению банками второго уровня в соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан;

      13) сделок с ценными бумагами, заключаемых банками второго уровня с Национальным Банком Республики Казахстан;

      14) заключения сделок по передаче ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов в рамках проведения операции по одновременной передаче активов и обязательств между родительским банком и дочерним банком, в отношении которого была проведена реструктуризация в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", а также сделок по передаче ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов в рамках проведения операции по передаче активов и обязательств дочернего банка между родительским банком и национальным управляющим холдингом.".

      4. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 26.12.2016 № 303 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      5. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.07.2017 № 136 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      6. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 184 "Об утверждении Правил осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8692, опубликованное 17 октября 2013 года в газете "Казахстанская правда" № 295 (27569)) следующее дополнение:

      в Правилах осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

      дополнить пунктом 70-1 следующего содержания:

      "70-1. Порядок передачи активов клиентов новому кастодиану, установленный настоящей главой, не распространяется на передачу кастодианом активов инвестиционного фонда новому кастодиану в рамках проведения операции по одновременной передаче активов и обязательств между родительским банком (далее - родительский банк - новый кастодиан) и дочерним банком, в отношении которого была проведена реструктуризация в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – дочерний банк - кастодиан), за исключением требований, предусмотренных в пункте 60, подпунктах 1) и 3) пункта 61, подпунктах 2), 3), 4), 5), 6) и 7) пункта 62, пунктах 64, 69 и 70 Правил.

      В указанном случае дочерний банк - кастодиан передает активы инвестиционного фонда родительскому банку - новому кастодиану на основании акта приема-передачи активов клиента без расторжения клиентом кастодиального договора с дочерним банком - кастодианом и без заключения клиентом кастодиального договора с родительским банком - новым кастодианом.

      Операции по списанию активов клиента у дочернего банка - кастодиана и зачислению у родительского банка - нового кастодиана проводятся кастодианами на основании акта приема-передачи активов клиента без предоставления клиентом приказов на проведение операций по списанию (зачислению) с (на) лицевых (лицевые), текущих (текущие) счетов (счета). Открытие родительским банком - новым кастодианом лицевых, текущих счетов клиенту осуществляется без предоставления приказов на открытие лицевых, текущих счетов.

      Акт приема-передачи активов клиента составляется в четырех экземплярах по одному экземпляру для управляющего инвестиционным портфелем инвестиционного фонда (при наличии), дочернего банка - кастодиана, родительского банка - нового кастодиана, уполномоченного органа, подписывается первыми руководителями и главными бухгалтерами управляющего инвестиционным портфелем (при наличии), дочернего банка - кастодиана, родительского банка - нового кастодиана и заверяется оттисками их печатей.

      Отсутствие письменного возражения от клиентов в течение десяти календарных дней со дня публикации объявления при проведении операции по одновременной передаче активов и обязательств между родительским банком - новым кастодианом и дочерним банком - кастодианом рассматривается как согласие клиента на передачу активов инвестиционного фонда родительскому банку - новому кастодиану.".

  Приложение
к Перечню нормативных правовых актов
Республики Казахстан по вопросам проведения
операции по одновременной передаче
активов и обязательств между банками,
в которые вносятся изменения и дополнения
"Приложение 1
к Правилам передачи
страхового портфеля

      Форма

Список договоров страхования, включаемых
в состав передаваемого страхового портфеля


п/п

Номер договора страхования (страхового полиса)

Дата заключения договора страхования

Наименование либо фамилия, имя, отчество (при его наличии) страхователя

Класс страхования

Дата вступления в силу и окончания действия договора страхования

Размер страховой суммы

Размер страховой премии

Размер и дата уплаты страховой премии

Дата поступления заявления о страховом случае

Дата наступления страхового случая

Дата (даты) произведенной страховой выплаты (выплат)

Размер (размеры) произведенной страховой выплаты (выплат)

Сроки уплаты не произведенной страховой выплаты (выплат)

Размер (размеры) не произведенной страховой выплаты (выплат)

Дата (даты) отказа в страховой выплате (выплатах)

Размер (размеры) сформированного страхового резерва по договору страхования:

Сведения о получении согласия на передачу страхового портфеля (в случаях, определенных законодательством)

резерва незаработанной премии

резерва произошедших, но незаявленных убытков

резерва заявленных, но неурегулированных убытков


      Подпись лица, осуществляющего

      руководство страховой организацией на

      момент передачи страхового портфеля ________________________________

      (расшифровка подписи)

      Дата подписания "___" _____________20___года.

      Место для печати (при наличии)

      Примечание:

      Информация по столбцам 10-16 настоящего Перечня не заполняется по договорам страхования, входящим в страховой портфель, передача которого осуществляется со дня вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации страховой (перестраховочной) организации."