Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері есептілігінің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оларды табыс ету қағидаларын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 8 мамырдағы № 76 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 25 мамырда № 11159 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 маусымдағы № 137 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.2018 № 137 (01.09.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы, "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі және "Мемлекеттік статистика туралы" 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:

      1. Мыналар:

      1) осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері есептілігінің тізбесі;

      2) осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша баланстық шоттардағы резервтері (провизиялары) шегерілген қалдықтар туралы есеп;

      3) осы қаулының 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша шартты активтер мен шартты міндеттемелер туралы есеп;

      4) осы қаулының 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша банкаралық активтер және міндеттемелер бойынша есеп;

      5) осы қаулының 5-қосымшасына сәйкес нысан бойынша бағалы қағаздар портфелінің құрылымы туралы есеп;

      6) осы қаулының 6-қосымшасына сәйкес нысан бойынша банктің, сондай-ақ ислам банкінің басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялары туралы есеп;

      7) осы қаулының 7-қосымшасына сәйкес нысан бойынша активтердің және шартты міндеттемелердің, сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтердің (провизиялардың) құрылымы туралы есеп;

      8) осы қаулының 8-қосымшасына сәйкес нысан бойынша қамтамасыз ету түрі бойынша қарыздар туралы есеп;

      9) осы қаулының 9-қосымшасына сәйкес нысан бойынша қарыздар, оның ішінде жан-жақты көрсетілген негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар, сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтер (провизиялар) мөлшері туралы есеп;

      10) осы қаулының 10-қосымшасына сәйкес нысан бойынша қарыздар, оның ішінде салалар (оның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезиденттері бойынша) бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар, сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтер (провизиялар) мөлшері туралы есеп;

      11) осы қаулының 11-қосымшасына сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының резиденті шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне берілген қарыздар, оның ішінде салалар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар, сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтер (провизиялар) мөлшері туралы есеп;

      12) осы қаулының 12-қосымшасына сәйкес нысан бойынша тартылатын ақшаның негізгі көздері туралы есеп;

      13) Алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.04.2017 № 69 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

      14) осы қаулының 14-қосымшасына сәйкес нысан бойынша "РЕПО", "кері РЕПО" операциялары туралы есеп;

      15) осы қаулының 15-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтеуге дейін қалған төлем мерзімі туралы есеп;

      16) осы қаулының 16-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтелгенге дейін қалған белгіленген активтер мен міндеттемелер үшін, индекстің өзгеруіне дейін құбылмалы активтер мен міндеттемелер үшін төлем мерзімі туралы есеп;

      17) осы қаулының 17-қосымшасына сәйкес нысан бойынша банкпен ерекше қатынаста байланысқан тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнге қолданылатын мәмілелер туралы есеп;

      18) осы қаулының 18-қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасы екінші деңгейдегі банктерінің есептілікті табыс ету қағидалары бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне электрондық форматта:

      1) ай сайын: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей осы қаулының 1-тармағының 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 14), 15) және 16) тармақшаларында көзделген есептілікті; есепті айдан кейінгі айдың он бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей - осы қаулының 1-тармағының 17) тармақшасында көзделген есептілікті;

      2) тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың он бесінші күнінен кешіктірмей осы қаулының 1-тармағының 12) тармақшасында көзделген есептілікті ұсынады. Төртінші тоқсан үшін есептілік қаржы жылы аяқталғаннан кейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей ұсынылады.

      Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері қаржы жылы аяқталғаннан кейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей осы қаулының 1-тармағының 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 14), 15), 16) және 17) тармақшаларында көзделген есептілікті (банкішілік операциялар бойынша қорытынды айналымдарды есепке ала отырып) ұсынады.

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.04.2017 № 69 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен
      РҚАО-ның ескертпесі!
      3 тармақ01.02.2016 ж. дейін қолданылады - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 08.05.2015 № 76 қаулысымен.

      3. "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қайта құрылымдау жүргізілген бас банк пен еншілес банк арасындағы активтер мен міндеттемелерді бірмезгілде беру бойынша операцияны жүзеге асырған Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі бас банкі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне мыналарды:

      1) ай сайын есепті айдан кейінгі айдың жиырмасынан кешіктірмей осы қаулының 1-тармағының 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 14), 15) және 16) тармақшаларында көзделген электрондық форматтағы есептілікті; есепті айдан кейінгі айдың он жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей - осы қаулының 1-тармағының 17) тармақшасында көзделген есептілікті;

      2) тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмасынан кешіктірмей осы қаулының 1-тармағының 12) және 13) тармақшаларында көзделген электрондық форматтағы есептілікті ұсынады.

      4. Қазақстан Республикасының мына нормативтік құқықтық актілерінің күші жойылды деп танылсын:

      1) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері есептілігінің тізбесін, нысандарын, ұсыну мерзімдері мен қағидаларын бекіту туралы" 2013 жылғы 23 қыркүйектегі № 249 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9009 тіркелген, 2014 жылы 14 қаңтарда Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде және 2014 жылғы 17 мамырда "Егемен Қазақстан" газетінде № 96 (28320) жарияланған);

      2) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер енгізу туралы" 2014 жылғы 27 тамыздағы № 170 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9979 тіркелген, 2014 жылы 24 желтоқсанда Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде және 2015 жылғы 7 ақпанда "Егемен Қазақстан" газетінде № 25 (28503) жарияланған).

      5. Төлем балансы, валюталық реттеу және статистика департаменті (Үмбетәлиев М.Т.) заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) Құқықтық қамтамасыз ету департаментімен (Досмұхамбетов Н.М.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберуді;

      3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

      6. Халықаралық қатынастар және жұртшылықпен байланыс департаменті (Қазыбаев А.Қ.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

      7. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Қ.Б. Қожахметовке жүктелсін.

      8. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Осы қаулының 3-тармағы 2016 жылғы 1 ақпанға дейін қолданылады.

Ұлттық Банк Төрағасы

Қ. Келімбетов

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Ұлттық экономика министрлігінің

      Статистика комитетінің Төрағасы

      Ә.Смаилов ___________________

      2015 жылғы 15 мамыр


  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 8 мамырдағы
№ 76 қаулысына
1-қосымша 

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері есептілігінің тізбесі

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.04.2017 № 69 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

      Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің есептілігіне мыналар кіреді:

      1) баланстық шоттардағы резервтері (провизиялары) шегерілген қалдықтар туралы есеп;

      2) шартты активтер мен шартты міндеттемелер туралы есеп;

      3) банкаралық активтер және міндеттемелер бойынша есеп;

      4) бағалы қағаздар портфелінің құрылымы туралы есеп;

      5) банктің, сондай-ақ ислам банкінің басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялары туралы есеп;

      6) активтердің және шартты міндеттемелердің, сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтердің (провизиялардың) құрылымы туралы есеп;

      7) қамтамасыз ету түрі бойынша қарыздар туралы есеп;

      8) қарыздар, оның ішінде жан-жақты көрсетілген негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар, сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтер (провизиялар) мөлшері туралы есеп;

      9) қарыздар, оның ішінде салалар (оның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезиденттері бойынша) бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар, сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтер (провизиялар) мөлшері туралы есеп;

      10) Қазақстан Республикасының резидент шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне берілген қарыздар, оның ішінде салалар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар, сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтер (провизиялар) мөлшері туралы есеп;

      11) тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп;

      12) "РЕПО", "кері РЕПО" операциялары туралы есеп;

      13) өтеуге дейін қалған төлем мерзімі туралы есеп;

      14) өтелгенге дейін қалған белгіленген активтер мен міндеттемелер үшін, индекстің өзгеруіне дейін құбылмалы активтер мен міндеттемелер үшін төлем мерзімі туралы есеп;

      15) банкпен ерекше қатынаста байланысқан тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнге қолданылатын мәмілелер туралы есеп.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 8 мамырдағы
№ 76 қаулысына 2-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

      Баланстық шоттардағы резервтері (провизиялары)

      шегерілген қалдықтар туралы есеп

      Есепті кезең: 20__жылғы __________ жағдай бойынша

      Индекс: ФС_ББ

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі:

      екiншi деңгейдегi банктер – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей;

      бас банк пен "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес оған қатысты қайта құрылымдау жүргізілген еншілес банк арасында активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру жөніндегі операцияны 2016 жылғы 1 ақпанға дейін жүзеге асырған екінші деңгейдегі бас банк – ай сайын есепті айдан кейінгі айдың жиырмасынан кешіктірмей.

      Нысан

      _____________________________

      (банктің атауы)

      (мың теңге)

Көрсеткіштің атауы

Барлығы

оның ішінде шетел валютасымен

1

2

1

Активтер2

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіндегі салымдар3

Корреспонденттік шоттар, оның ішінде (резервтерді (провизияларды) шегергенде)3.1

Қазақстан Республикасының резиденттерінде (резервтерді (провизияларды) шегергенде)3.2

Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінде резервтерді (провизияларды) шегергенде)4

Басқа банктерде орналастырылған салымдар, оның ішінде (резервтерді (провизияларды) шегергенде)4.1

Қазақстан Республикасының резиденттерінде (резервтерді (провизияларды) шегергенде)4.2

Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінде (резервтерді (провизияларды) шегергенде)5

Банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген қарыздар (резервтерді (провизияларды) шегергенде), оның ішінде5.1

Қазақстан Республикасының резиденттеріне (резервтерді (провизияларды) шегергенде)5.2

Қазақстан Республикасының бейрезиденттерге (резервтерді (провизияларды) шегергенде)6

Пайда немесе шығын арқылы әділ құн бойынша ескерілетін бағалы қағаздар (резервтерді (провизияларды) шегергенде)7

Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар (резервтерді (провизияларды) шегергенде)8

Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (резервтерді (провизияларды) шегергенде)9

Бағалы қағаздармен жасалған "Кері РЕПО" операциялары (резервтерді (провизияларды) шегергенде)10

Заңды тұлғаларға берілген қарыздар (резервтерді (провизияларды) шегергенде)11

Жеке тұлғаларға берілген қарыздар (резервтерді (провизияларды) шегергенде), оның ішінде:11.1

тұтынушылық мақсаттарға (резервтерді (провизияларды) шегергенде)11.2

тұрғын үй құрылысына, сатып алуға және (немесе) жөндеуге (резервтерді (провизияларды) шегергенде)11.3

басқа қарыздар (резервтерді (провизияларды) шегергенде)12

Капиталға инвестициялар (резервтерді (провизияларды) шегергенде)13

Реттелген борыш14

Кіріс әкелетін активтердің жиынтығы15

Ақша16

Тазартылған бағалы металдар17

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіндегі міндетті резервтер18

Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)19

Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)20

Басқа активтер, оның ішінде:20.1

туынды қаржы құралдары бойынша талаптар20.2

спот операциялары бойынша талаптар20.3

мерзімі ұзартылған табыс салығы20.4

алуға есептелген пайыз20.5

алдын ала төлеу (шығыстар)21

Анықтама үшін: резервтер (провизиялар)22

Анықтама үшін: амортизация23

Міндеттемелер24

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

алдындағы міндеттемелер25

Банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар алдындағы міндеттемелер, оның ішінде:25.1

корреспонденттік шоттар25.1.1

Қазақстан Республикасы резиденттерінің25.1.2

Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің25.2

алынған қарыздар:25.2.1

Қазақстан Республикасының резиденттерінен25.2.2

Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінен25.3

тартылған салымдар25.3.1

Қазақстан Республикасының резиденттерінен25.3.1.1

Талап етуге дейін25.3.1.2

мерзімді25.3.1.3

шартты25.3.2

Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінен25.3.2.1

Талап етуге дейін25.3.2.2

мерзімді25.3.2.3

шартты26

Шетелдік орталық банктерден алынған қарыздар27

Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қарыздар28

Жеке тұлғалардан тартылған салымдар, оның ішінде28.1

ағымдағы және карт-шоттар:28.1.1

Қазақстан Республикасының резиденттерінен28.1.2

Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінен28.2

талап етілгенге дейін салымдар:28.2.1

Қазақстан Республикасының резиденттерінен28.2.2

Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінен28.3

шартты салымдар:28.3.1

Қазақстан Республикасының резиденттерінен28.3.2

Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінен28.4

мерзімді салымдар:28.4.1

Қазақстан Республикасының резиденттерінен28.4.2

Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінен29

Заңды тұлғалардан тартылған салымдар, оның ішінде29.1

Ағымдағы және карт-шоттар29.1.1

Қазақстан Республикасының резиденттерінен29.1.2

Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінен29.2

талап етілгенге дейін салымдар:29.2.1

Қазақстан Республикасының резиденттерінен29.2.2

Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінен29.3

шартты салымдар29.3.1

Қазақстан Республикасының резиденттерінен29.3.2

Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінен29.4

Мерзімді салымдар29.4.1

Қазақстан Республикасының резиденттерінен29.4.2

Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінде29.5

Арнайы бағытталған еншілес ұйымдардың салымдары:29.5.1

Қазақстан Республикасының резиденттерінен29.5.2

Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінен30

Клиенттердің міндеттемелерін қамтамасыз ету (қардарлық, қарымжы) ретінде қабылданған ақша31

Қазақстан Республикасы Үкіметінен және Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан алынған қарыздар32

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар33

Бағалы қағаздармен жасалған "РЕПО" операциялары:33.1

Қазақстан Республикасының резиденттерімен33.2

Қазақстан Республикасының бейрезиденттерімен34

Реттелген борыш:34.1

Қазақстан Республикасының резиденттерінде34.2

Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінде35

Шығыстар әкелетін міндеттемелердің жиынтығы36

Шартты міндеттемелер бойынша шығындарды жабуға арналған резервтер (провизиялар)37

Басқа міндеттемелер, оның ішінде37.1

туынды қаржы құралдары бойынша міндеттемелер37.2

спот операциялары бойынша міндеттемелер37.3

табыс салығы бойынша міндеттемелер37.4

төлеуге есептелген пайыздар37.5

алдын ала төлем (кірістер)38

Анықтама үшін: Банктің алынған қарыздар бойынша бас ұйымның алдындағы міндеттемелері39

Меншікті капитал40

Жарғылық капитал41

Қосымша капитал42

Бөлінбеген таза кіріс және капитал резерві:42.1

алдыңғы жылдардағы кіріс (орны толтырылмаған шығын)42.2

ағымдағы жылдың кірісі (орны толтырылмаған шығын)42.3

резервтік капитал43

Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалау резервтері44

Сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың құнын қайта бағалау резервтері45

Жалпы банк тәуекелдеріне резервтер (провизиялар)46

Динамикалық резервтер47

Басқа қайта бағалау бойынша резервтер48

Банк сатып алған меншікті акциялары49

Міндеттемелер мен капиталдың жиынтығы50

Анықтама үшін: теңгеде номинирленген активтер, шетел валютасына индекстелген51

Анықтама үшін: теңгеде номинирленген міндеттемелер, шетел валютасына индекстелген52

Анықтама үшін: Қаржы жылындағы жай акциялар бойынша жарияланған дивидендтер53

Анықтама үшін: жұмыс күні толық қызметкерлер саны
      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      ______________________________________ _________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ___________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы: ___________________________________________ ______________

      лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефон

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "___" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
Баланстық шоттардағы резервтері (провизиялары) шегерілген
қалдықтар туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) "Баланстық шоттардағы резервтері (провизиялары) шегерілген қалдықтар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері Нысанды ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысан банктің активтер, міндеттемелер және капитал бойынша баланстық баптары құрылымының мәнін ашады. 1-бағанда теңгемен және теңге баламасындағы баланстық баптар туралы толық ақпарат көрсетіледі. 2-бағанда шетел валютасындағы баланстық баптардың теңгелік баламасы көрсетіледі.

      6. Активтер кіріс әкелетін активтер және басқа да активтер болып бөлінеді. Кіріс әкелетін активтер банк олар бойынша пайыздық сыйақы, белгіленген кіріс, актив құнының өсімінен түскен кіріс алатын активтерді білдіреді. Туынды қаржы құралдары бойынша талаптар кіріс әкелетін активтерге жатқызылмайды. Барлық қалған активтер Есептің Нысанына сәйкес жекелеген санаттарға бөлінеді.

      7. 21, 22-жолдарда сома абсолюттік мәнде және плюс белгісімен көрсетіледі.

      8. Міндеттемелер шығысқа әкелетін міндеттемелер және басқа міндеттемелер болып бөлінеді. Шығысқа әкелетін міндеттемелер банк олар бойынша пайыздық сыйақы, белгіленген төлемдер төлейтін міндеттемелерді білдіреді. Туынды қаржы құралдары бойынша міндеттемелер шығысқа әкелетін міндеттемелер санатына қосылмайды.

      9. 38-жолда анықтама түрінде банктің алынған қарыздар бойынша бас ұйымның алдындағы міндеттемелерінің сомалары көрсетіледі.

      10. 52-жолда есепті жыл ішінде анықтама түрінде өткен қаржы жылындағы жай акциялар бойынша жарияланған дивидендтер сомасы көрсетіледі.

      11. 53-жолда анықтама түрінде жұмыс күні толық қызметкерлер саны және баламалары (жарты ставкамен жұмыс істейтін екі қызметкер жұмыс күні толық бір қызметкер болып саналады) көрсетіледі.

      12. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 8 мамырдағы
№ 76 қаулысына 3-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Шартты активтер мен шартты міндеттемелер туралы есеп Есепті кезең: 20__жылғы __________ жағдай бойынша

      Индекс: ФС_УО

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі:

      екiншi деңгейдегi банктер – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей;

      бас банк пен "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес оған қатысты қайта құрылымдау жүргізілген еншілес банк арасында активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру жөніндегі операцияны 2016 жылғы 1 ақпанға дейін жүзеге асырған екінші деңгейдегі бас банк – ай сайын есепті айдан кейінгі айдың жиырмасынан кешіктірмей.

      Нысан

      _____________________________

      (банктің атауы)

      (мың теңге)

Баптардың атауы

Барлығы

контрагенттер - қаржылық ұйымдар

контрагенттер - басқалары

6 айға дейін мерзіммен

6 айдан астам мерзіммен

мерзімсіз

6 айға дейін мерзіммен

6 айдан астам мерзіммен

мерзімсіз1

2

3

4

5

6

1

Кепілдіктер және аккредитивтер1.1

Кепілдіктер1.1.1

берілген1.1.2

алынған1.1.2.1

"Standard & Poor's" агенттігінің немесе басқа осыған ұқсас рейтинг агенттігінің "А-" төмен емес ұзақ мерзімді борыштық рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктері1.1.2.2

"Standard & Poor's" агенттігінің немесе басқа осыған ұқсас рейтингі агенттігінің "ВВ+" тобынан төмен емес ұзақ мерзімді борыштық рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктері1.1.2.3

"Standard & Poor's" агенттігінің немесе басқа осыған ұқсас рейтингі агенттігінің "ВВВ-" тобынан төмен емес борыштық рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктері1.1.2.4

"Standard & Poor's" агенттігінің немесе басқа осыған ұқсас рейтинг агенттігінің "В+" тобынан төмен емес борыштық рейтингі бар Қазақстан Республикасының резиденті заңды тұлғаларының, оның ішінде Қазақстан Республикасының резидент банктерінің кепілдіктері1.1.2.5

Қазақстан Республикасының резиденті банкі "Standard & Poor's" агенттігінің немесе басқа осыған ұқсас рейтинг агенттігінің "ВВВ" төмен емес борыштық рейтингі бар бас банктерден алған кепілдіктері1.1.2.6

Заңды тұлғалардың басқа да кепілдіктері1.1.2.7

Жеке тұлғалардың кепілдіктері2

Аккредитивтер2.1

берілген2.2

алынған3

Болашақта салымдарды/қарыздарды орналастыру және алу бойынша міндеттемелер3.1

берілген қарыздар бойынша болашақ міндеттемелер3.2

орналастырылатын салымдар бойынша болашақ міндеттемелер3.3

алынатын қарыздар бойынша болашақ міндеттемелер3.4

алынатын салымдар бойынша болашақ міндеттемелер4

Вексельдер бойынша шартты міндеттемелер5

Форфейтинг операциялары бойынша міндеттемелер6

Клиенттердің қозғалмайтын шоттары бойынша міндеттемелер7

Бағалы қағаздарды сату бойынша міндеттемелер8

Бағалы қағаздарды сатып алу бойынша міндеттемелер9

Болашақ сыйақы туралы алынған келісім10

Туынды қаржы құралдары (хеджирлеу мақсатында)10.1

тазартылған бағалы металдарды сатып алуға фьючерсттік келісімшарттар10.2

тазартылған бағалы металдарды сатуға фьючерсттік келісімшарттар10.3

тауарларды сатып алуға фьючерсттік келісімшарттар10.4

тауарларды сатуға фьючерсттік келісімшарттар10.5

қаржы активтерін сатып алуға фьючерсттік келісімшарттар10.6

қаржы активтерін сатуға фьючерсттік келісім-шарттар10.7

"форвард" шетел валютасын сатып алу10.8

"форвард" шетел валютасын сату10.9

сатып алынған опциондық "колл" келісімшарттары10.10

сатып алынған опциондық "пут" келісімшарттары10.11

сатылған опциондық "пут" келісімшарттары10.12

сатылған опциондық "колл" келісімшарттары10.13

құбылмалы пайыздық своп10.14

белгіленген пайыздық своп10.15

сатып алынған валюталық своп10.16

Сатылған валюталық своп10.17

басқа туынды қаржы құралдары бойынша шартты міндеттемелер11

Туынды қаржы құралдары (басқа мақсатта)11.1

тазартылған бағалы металдарды сатып алуға фьючерсттік келісімшарттар11.2

тазартылған бағалы металдарды сатуға фьючерсттік келісімшарттар11.3

тауарларды сатып алуға фьючерсттік келісімшарттар11.4

тауарларды сатуға фьючерсттік келісімшарттар11.5

қаржы активтерін сатып алуға фьючерсттік келісімшарттар11.6

қаржы активтерін сатуға фьючерсттік келісімшарттар11.7

"форвард" шетел валютасын сатып алу11.8

"форвард" шетел валютасын сату11.9

сатып алынған опциондық "колл" келісімшарттары11.10

сатып алынған опциондық "пут" келісімшарттары11.11

сатылған опциондық "пут" келісімшарттары11.12

сатылған опциондық "колл" келісімшарттары11.13

құбылмалы пайыздық своп11.14

белгіленген пайыздық своп11.15

сатып алынған валюталық своп11.16

сатылған валюталық своп11.17

басқа туынды қаржы құралдары бойынша шартты міндеттемелер12

Басқа да шартты талаптар
      Кестенің жалғасы

оның ішінде бейрезиденттер бойынша

контрагенттер - қаржылық ұйымдар

контрагенттер - басқалары

6 айға дейін мерзіммен

6 айдан астам мерзіммен

мерзімсіз

6 айға дейін мерзіммен

6 айдан астам мерзіммен

мерзімсіз

7

8

9

10

11

12


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      ______________________________________ _________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ___________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы: ___________________________________________ ______________

      лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефон

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "___" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
Шартты активтер мен шартты міндеттемелер туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Шартты активтер мен шартты міндеттемелер туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері Нысанды ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысан банктің шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелер бойынша баланстан тыс баптар құрылымының мәнін ашады.

      6. Нысанда қаржы құралдары бөлігінде контрагенттер - қаржылық ұйымдарға және контрагенттер - қаржылық емес ұйымдарға (оның ішінде бейрезиденттерге) қатысты шартты талаптар сомасы және шартты міндеттемелер сомасы көрсетіледі.

      7. 10-жолда тәуекелдерді хеджирлеу мақсатында жасалған туынды қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша қалдықтар сомасы көрсетіледі.

      8. 11-жолда барлық қалған туынды қаржы құралдары бойынша (өзгерістер және баға ауытқулары нәтижесінде пайда алуға ниеті бар алыпсатарлық мәмілелерді қоса алғанда) қалдықтар сомасы көрсетіледі.

      9. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 8 мамырдағы
№ 76 қаулысына 4-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Шартты активтер мен шартты міндеттемелер туралы есеп
Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" "__________" жағдай бойынша

      Индекс: ФС_МБ

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі:

      екiншi деңгейдегi банктер – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей;

      бас банк пен "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес оған қатысты қайта құрылымдау жүргізілген еншілес банк арасында активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру жөніндегі операцияны 2016 жылғы 1 ақпанға дейін жүзеге асырған екінші деңгейдегі бас банк – ай сайын есепті айдан кейінгі айдың жиырмасынан кешіктірмей.

      Нысан

      _____________________________

      (банктің атауы)

      (мың теңге)

Банктің атауы

Активтер

Міндеттемелер

баланстық шоттың нөмірі

баланстық шоттың атауы

есепті кезеңнің аяғындағы сома

баланстық шоттың нөмірі

баланстық шоттың атауы

есепті кезеңнің аяғындағы сома1

2

3

4

5

6

1

Резидент банк- 11.1
1.2
1.3

Барлығы2

Резидент банк 22.1
2.2
2.3

...
Барлығы3

Резидент банк 13.1
3.2
3.3

Барлығы4

Резидент банк 24.1
4.2
4.3

БарлығыЖиынтығы
      Кестенің жалғасы

Шартты және ықтимал талаптар

Шартты және ықтимал талаптар

Резиденттік елі

баланстан тыс шоттың нөмірі

баланстан тыс шоттың атауы

есепті кезеңнің аяғын-дағы сома

баланстан тыс шоттың нөмірі

баланстан тыс шоттың атауы

есепті кезеңнің аяғындағы сома


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      ______________________________________ _________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ___________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы: ___________________________________________ ______________

      лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефон

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "___" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Шартты активтер мен шартты міндеттемелер туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Шартты активтер мен шартты міндеттемелер туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері Нысанды ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда банктің резидент-банктер мен бейрезидент банктерге, резидент-банктер мен бейрезидент банктердің алдындағы банктің міндеттемелері, банктің резидент-банктер мен бейрезидент банктерге қатысты шартты және ықтимал талаптары, банктің резидент-банктер мен бейрезидент банктер алдындағы шартты және ықтимал міндеттемелеріне қатысты барлық банкаралық активтер бойынша мәліметтер көрсетіледі.

      Резидент-банктерге Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі және "Қазақстан Даму Банкі" Акционерлік қоғамы жатады.

      6. Нысан банктің есепті күні өзара қатынастары бар әрбір контрагент-банк бойынша (резидент-банк, бейрезидент-банк, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі және "Қазақстан Даму Банкі" Акционерлік қоғамы) жеке-жеке толтырылады.

      "Банктің атауы" бағанда "Резидент-банк", "Бейрезидент-банк" шартты белгілеулерінің орнына толтыру кезінде нақты контрагент-банктің атауы көрсетіледі.

      7. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 бағандарды толтыру кезінде әрбір контрагент-банк бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сомаға сәйкес келетін активтердің, міндеттемелердің, шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелердің баланстық немесе баланстан тыс шоттары және Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6793 тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы және "Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамындағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарын бекіту туралы" 2011 жылғы 31 қаңтардағы № 3 қаулысына сәйкес олардың атауы.

      8. 3, 6, 9, 12 бағандарды толтыру кезінде контрагент-банкке сәйкес келетін есепті кезеңнің аяғындағы сомалар тиісті баланстық немесе баланстан тыс шоттар бойынша қалдықтар бөлігінде: негізгі борыш бойынша (сатып алу құны), есептелген сыйақы, дисконттар резервтер (провизиялар), оң және теріс түзетілген шоттар бойынша бөлінеді.

      9. Резервтердің (провизиялардың) сомасы абсолюттік мәнде және плюс белгісімен көрсетіледі.

      10. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 8 мамырдағы
№ 76 қаулысына 5-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Бағалы қағаздар портфелінің құрылымы туралы есеп
Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" "__________" жағдай бойынша

      Индекс: ФС_ССЦБ

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі:

      екiншi деңгейдегi банктер – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей;

      бас банк пен "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес оған қатысты қайта құрылымдау жүргізілген еншілес банк арасында активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру жөніндегі операцияны 2016 жылғы 1 ақпанға дейін жүзеге асырған екінші деңгейдегі бас банк – ай сайын есепті айдан кейінгі айдың жиырмасынан кешіктірмей.

      Нысан

      _____________________

      (банктің атауы)

р/с №

Эмитенттің атауы

Эмитент елінің атауы

Бағалы қағаздың атауы

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі

Бағалы қағаздардың саны (данасы)

Бағалы қағаздың номиналдық құны/сатып алу құны (мың теңге)

Номиналдық құнның валютасы

Барлығы

Барлығы

ауыртпалық түскен бағалы қағаздар,

барлығы

оның ішінде, РЕПО-ға берілген бағалы қағаздар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары

1.1.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары

1.1.1.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноттары

1.1.2.

жергілікті атқарушы органдарының бағалы қағаздары

1.1.3.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бағалы қағаздары

1.1.4.


1.1.n.


1.2.

бұрын кепіл ретінде қабылданған және банктің меншігіне ауысқан бағалы қағаздар

1.2.1.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноттары

1.2.2.

жергілікті атқарушы органдарының бағалы қағаздары

1.2.3.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бағалы қағаздары

1.2.4.


1.2.n.


2

Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары

2.1.

екінші деңгейдегі банктер

2.1.1.


2.1.n.


2.2.

екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалар

2.2.1.

банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар

2.2.1.1.


2.2.1.n.


2.2.2.

банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарды қоспағанда, заңды тұлғалар

2.2.2.1.


2.2.2.n.


2.3.

бұрын кепіл ретінде қабылданған және банктің меншігіне ауысқан бағалы қағаздар

2.3.1.

екінші деңгейдегі банктер

2.3.1.1


2.3.1.n


2.3.2.

екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалар

2.3.2.1


2.3.2.n


2.4

"Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамының облигациялары

2.4.1.


2.4.n.


3

Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары

3.1.

шет мемлекеттердің бағалы қағаздары

3.1.1.


3.1.n.


3.2.

бұрын кепіл ретінде қабылданған және банктің меншігіне ауысқан бағалы қағаздар

3.2.1.


3.2.n.


4

Қазақстан Республикасының бейрезиденттері эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары

4.1.

Қазақстан Республикасының бейрезиденттері эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары

4.1.1.

Қазақстан Республикасының бейрезиденттері эмитент банктері

4.1.1.1.


4.1.1.n.


4.1.2.

Қазақстан Республикасының бейрезиденттері эмитент басқа қаржы ұйымдары

4.1.2.1.


4.1.2.n.


4.1.3.

Қазақстан Республикасының бейрезиденттері эмитент қаржылық емес ұйымдары

4.1.3.1.


4.1.3.n.


4.2.

бұрын кепіл ретінде қабылданған және банктің меншігіне ауысқан бағалы қағаздар

4.2.1

Қазақстан Республикасының бейрезиденттері эмитент банктер

4.2.1.1


4.2.1.n.


4.2.2

Қазақстан Республикасының бейрезиденттері эмитент басқа қаржы ұйымдары

4.2.2.1


4.2.2.n.


4.2.3

Қазақстан Республикасының бейрезиденттері эмитент қаржылық емес ұйымдары

4.2.3.1


4.2.3.n.


5

Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары

5.1.


5.n.


6

Исламдық бағалы қағаздар

6.1.


6.n.Бағалы қағаздар портфелінің жиынтығы


      кестенің жалғасы

Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар

Баланстық құны (нетто), мың теңгемен

оның ішінде РЕПО шарттарымен ауыртпалық түскен бағалы қағаздар

Сатып алу құны

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған провизиялардың (резервтердің) мөлшері

11

12

13

14

15

16
      кестенің жалғасы

Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар

Баланстық құны (нетто), мың теңгемен

оның ішінде РЕПО шарттарымен ауыртпалық түскен бағалы қағаздар

Сатып алу құны

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

17

18

19

20

21      кестенің жалғасы

Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар

Баланстық құны (нетто), мың теңгемен

оның ішінде РЕПО шарттарымен ауыртпалық түскен бағалы қағаздар

Болашақ есептік ақша ағындарының дисконтталған құны

Сатып алу құны

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған провизиялардың (резервтердің) мөлшері

22

23

24

25

26

27
      кестенің жалғасы

Ауыртпалық түскен бағалы қағаздар бойынша баланстық құны (нетто) мың теңгемен

Сатып алу күні

Өтеу күні

Болжамды сату күні

Қор биржасы тізімінің санаты

Рейтинг

Барлығы

оның ішінде РЕПО шарттарымен ауыртпалық түскен бағалы қағаздар

Есепті күнге эмитенттің

Сатып алу күніне бағалы қағаздың

Есепті күнге бағалы қағаздың

28

29

30

31

32

33

34

35

36      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      ______________________________________ _________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ___________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы: ___________________________________________ ______________

      лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефон

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "___" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Бағалы қағаздар портфелінің құрылымы туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) "Бағалы қағаздар портфелінің құрылымы туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері Нысанды ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда бағалы қағаздардың санаты портфелінің құрылымы туралы ақпарат олардың санаттары бөлігінде қамтылған:

      1) сатуға қолда бар бағалы қағаздар;

      2) пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар;

      3) өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар.

      6. Нысанда банктің еншілес және үлестес ұйымдарының акцияларына (жарғылық капиталына қатысу үлестеріне) салымдарын, сондай-ақ Банктің, сондай-ақ ислам банкінің басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялары туралы есепте көрсетілген заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарындағы басқа да қатысуды қоспағанда, борыштық және үлестік бағалы қағаздарға салымдары туралы мәліметтер көрсетіледі.

      7. 9-бағанда номиналдық құны облигациялар бойынша толтырылады, сатып алу құны акциялар бойынша толтырылады, 10-баған акциялар бойынша толтырылмайды.

      8. Резервтердің (провизиялардың) мөлшері абсолюттік мәнде және плюс белгісімен көрсетіледі.

      9. 11-бағанда сатуға қолда бар бағалы қағаздардың сомасы сатып алу құны бойынша көрсетіледі.

      10. 16-бағанда сатуға қолда бар және РЕПО шарттарымен ауыртпалық түскен бағалы қағаздар көрсетіледі.

      11. 17-бағанда пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздардың сатып алу құны бойынша сомасы көрсетіледі.

      12. 21-бағанда пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілетін және РЕПО шарттарымен ауыртпалық түскен бағалы қағаздар көрсетіледі.

      13. 22-бағанда өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар сатып алу құны бойынша көрсетіледі.

      14. 26-бағанда өтелгенге дейін ұсталатын және РЕПО шарттарымен ауыртпалық түскен бағалы қағаздар көрсетіледі.

      15. 33-бағанда Қазақстан Республикасы қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасының резидент эмитенттерінің бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Бұл баған Қазақстан Республикасының бейрезидент эмитенттерінің бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

      16. 34-бағанда бағалы қағаз эмитентінің рейтингілік агенттік берген есепті күнгі рейтингісі көрсетіледі.

      17. 35-бағанда рейтингілік агенттік берген бағалы қағаздың сатып алу күніндегі рейтингісі көрсетіледі, 36-бағанда рейтингілік агенттік берген бағалы қағаздың есепті кезеңдегі рейтингісі көрсетіледі.

      18. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 8 мамырдағы
№ 76 қаулысына
6-қосымша 

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Банктің, сондай-ақ ислам банкінің басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялары туралы есеп

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.04.2017 № 69 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

      Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" __________ жағдай бойынша

      Индексі: ФС_ИКДЮ

      Кезеңділігі: ай сайын

      Кім ұсынады: Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей

  Нысан

__________________________________________

      (банктің атауы)

Заңды тұлғаның атауы

Сатып алу құны (мың теңгемен)

Инвестициялардың баланстық құны

Құнсыздандыру провизиялары (резервтері)

Баланстық шоттар нөмірлері

Акциялардың саны (дана)

1

2

3

4

5

6

7

I

Қаржы ұйымдарына инвестициялардың барлығы


1

Қазақстан Республикасының резиденттері


1.1

екінші деңгейдегі банктер


1.1.11.1.n1.2

сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары


1.2.11.2.n1.3

ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары


1.3.11.3.n1.4

бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары


1.4.11.4.n1.5

Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын қор биржасы және орталық депозитарий


1.5.11.5.n1.6

айрықша қызметі банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау болып табылатын еншілес ұйымдар


1.6.11.6.n1.7

өзге қаржы ұйымдары


1.7.11.7.n2

Қазақстан Республикасының бейрезиденттері


2.1

банктер


2.1.12.1.n2.2

сақтандыру ұйымдары


2.2.12.2.n2.3

зейнетақы қорлары


2.3.12.3.n2.4

бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары


2.4.12.4.n2.5

айрықша қызметі банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау болып табылатын еншілес ұйымдар


2.5.12.5.n2.6

өзге қаржы ұйымдары


2.6.12.6.nII

Қаржылық емес ұйымдарға инвестициялардың барлығы


3

Банктің кепілдігімен бағалы қағаздар шығару және орналастыру мақсатында құрылған Қазақстан Республикасының бейрезиденттері- еншілес арнайы ұйымдары


3.13.n4

Қазақстан Республикасының жобалық қаржыландыру және секьюритилендіру туралы заңнамасына сәйкес секьюритилендіру мәмілелері үшін құрылған еншілес арнайы қаржы компаниялары


4.14.n5

Бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін сатып алатын Қазақстан Республикасының резиденттері-еншілес ұйымдар


5.15.n6

Лизинг қызметін жүзеге асыратын еншілес ұйымдар


6.16.n7

Төлем карточкаларымен операциялар бойынша есеп айырысуды қоса алғанда, банк қызметі бойынша есеп айырысудың қатысушылары арасындағы ақпараттық, телекоммуникациялық және технологиялық өзара іс-қимыл етуді қамтамасыз ету қызметін көрсететін ұйымдар


7.17.n8

Электрондық цифрлық қолтаңбаның ашық кілтінің электрондық цифрлық қолтаңбаның жабық кілтіне сәйкес келуін куәландыру бойынша, сондай-ақ тіркеу куәлігінің дәйектілігін растау бойынша қызметті жүзеге асыратын ұйымдар


8.18.n9

Банктер қауымдастықтары (одақтар)


9.19.n10

Кепілдік ретінде қабылданған акциялары немесе осы ұйымдардың жарғылық капиталдарында қатысу үлестері Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына және шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес банктердің меншігіне өтетін заңды тұлғалар


10.110.n11

Кредиттік бюро


11.111.n12

Ислам банкі "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 4-1-тарауында көзделген банк қызметін жүзеге асырған кезде - өзге заңды тұлғалар


12.112.n13

"Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 61-4-бабының 8-тармағында көрсетілген ұйымдар


13.113.n14

Өзге заңды тұлғалар


14.114.n
Инвестициялардың барлығы


      кестенің жалғасы

Банкке тиесілі акциялар санының эмитенттің орналастырылған (артықшылықты және сатып алынғандарды шегергенде) акцияларының жалпы санына ара қатынасы немесе заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесі (пайызбен)

Эмитент акцияларының баланстық құнының немесе заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің банктің меншікті капиталына қатынасы (пайызбен)

Сатып алынған
күні

Үлестік қаржы құралдары

Қазақстан Республикасының бейрезиденттері - заңды тұлғаларының акциялары еркін айналыста жүрген халықаралық қор биржасының атауы
8

9

10

11

12

      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам)

      __________________________________ _________

            тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер __________________________________ _______

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы: ________________________________________ ______ ______

      лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)       қолы телефон

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "___" __________

      Мөр орны (бар болса)

      Ескерту: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Банктің, сондай-ақ ислам
банкінің басқа заңды
тұлғалардың капиталына
инвестициялары туралы есеп
нысанына қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Банктің, сондай-ақ ислам банкінің басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялары туралы есеп 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Банктің, сондай-ақ ислам банкінің басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялары туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері Нысанды ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда банктің, ислам банкінің еншілес және қауымдастырылған ұйымдардың, сондай-ақ басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың мөлшері туралы мәліметтер көрсетіледі.

      6. Нысанның барлық деректері капиталында банк қатысатын заңды тұлғаның қызметінің сипаты бойынша ұсынылады.

      7. 3-бағанда акциялардың (қатысу үлестерінің) барлық пакетінің сатып алу күнгі сатып алу құны көрсетіледі.

      8. 4-бағанда инвестициялардың баланстық құны көрсетіледі. Баланстық құн ретінде қаржы активі ол бойынша қалыптастырылған провизиялар (резервтер) шегерілгеннен кейін баланста танылатын сома есептеледі.

      9. 6-бағанда Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6793 тіркелген "Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы және "Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамындағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 31 қаңтардағы № 3 қаулысына сәйкес баланстық шоттар көрсетіледі.

      10. 9-бағанда эмитент акцияларының баланстық құнының немесе заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің банктің меншікті капиталына қатынасын есептеу үшін, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13919 тіркелген "Пруденциялық нормативтердің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен белгілі бір күнге банк капиталының мөлшері лимиттерінің нормативтік мәндерін және есептеу әдістемесін және Банктің ашық валюталық позициясын есептеу қағидаларын және лимиттерін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 30 мамырдағы № 147 қаулысына сәйкес есептелген реттелетін меншік капиталы қолданылады.

      11. 10-бағанда эмиссиялық бағалы қағаздармен мәмілені бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері жүйесінде тіркеу күні көрсетіледі. Өзге мәмілелер бойынша заңнамаға сәйкес меншiк құқығы пайда болған күн (сәт) көрсетіледі.

      12. Резервтер (провизиялар) сомасы абсолюттік мәнде және плюс белгісімен көрсетіледі.

      13. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 8 мамырдағы
№ 76 қаулысына 7-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Активтердің және шартты міндеттемелердің, сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтердің (провизиялардың) құрылымы туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" "__________" жағдай бойынша

      Индекс: ФС_КА_МСФО

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі:

      екiншi деңгейдегi банктер – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей;

      бас банк пен "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес оған қатысты қайта құрылымдау жүргізілген еншілес банк арасында активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру жөніндегі операцияны 2016 жылғы 1 ақпанға дейін жүзеге асырған екінші деңгейдегі бас банк – ай сайын есепті айдан кейінгі айдың жиырмасынан кешіктірмей.

      Нысан

      _____________________

      (банктің атауы)

      (мың теңмен)

Активтер

Стандартты

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

Болашақ ақша ағындарының дисконтталған құны

Анықтама үшін: қамтамасыз етудің құны

Резервтер (провизиялар)

Барлығы

оның ішінде резервтерді (провизияларды) есептеу кезінде қосылатын қамтамасыз етудің құны1

2

3

4

5

6

7

8

1

Салымдар (корреспонденттік шоттарды қоса алғанда), оның ішінде:

1.1

Қазақстан Республикасының бейрезиденттері

2

Қарыздар:

2. 1

банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға қарыздар:

2.1.1

Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне

2.2

заңды тұлғаларға қарыздар, оның ішінде:

2.2.1

Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне, оның ішінде:

2.2.1.1

коммерциялық жылжымайтын мүлік сатып алуға, салуға берілген қарыздар

2.2.1.2

тұрғын үй сатып алуға, салуға берілген қарыздар

2.2.2

Қазақстан Республикасының резиденттеріне, оның ішінде:

2.2.2.1

коммерциялық жылжымайтын мүлік сатып алуға, салуға берілген қарыздар

2.2.2.2

тұрғын үй сатып алуға, салуға берілген қарыздар

2.3

жеке тұлғаларға қарыздар, оның ішінде:

2.3.1

Қазақстан Республикасының резиденттеріне, оның ішінде:

2.3.1.1

тұтыну мақсатына, оның ішінде:

2.3.1.1.1

автокөлік сатып алуға

2.3.1.2

ипотекалық тұрғын үй қарызы

2.3.1.3

коммерциялық жылжымайтын мүлік және тұрғын үй сатып алуға және салуға (ипотекалық тұрғын үй қарыздарын қоспағанда)

2.3.1.4

басқа қарыздар, оның ішінде:

2.3.1.4.1

кредиттік карталар

2.3.2

Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне, оның ішінде:

2.3.2.1

тұтыну мақсатына, оның ішінде:

2.3.2.1.1

автокөлік сатып алуға

2.3.2.2

ипотекалық тұрғын үй қарызы

2.3.2.3

коммерциялық жылжымайтын мүлік және тұрғын үй сатып алуға және салуға (ипотекалық тұрғын үй қарыздарын қоспағанда)

2.3.2.4

басқа қарыздар, оның ішінде:

2.3.2.4.1

кредиттік карталар

2.4

Қазақстан Республикасының резиденттері шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне берілген қарыздар, оның ішінде:

2.4.1

заңды тұлғаларға, оның ішінде:

2.4.1.1

коммерциялық жылжымайтын мүлік сатып алуға, салуға берілген қарыздар

2.4.1.2

тұрғын үй сатып алуға, салуға берілген қарыздар

2.4.2

жеке тұлғаларға қарыздар, оның ішінде:

2.4.2.2

коммерциялық жылжымайтын мүлік және тұрғын үй сатып алуға және салуға (ипотекалық тұрғын үй қарыздарын қоспағанда)

3

Анықтама үшін: Жеке тұлғаларға қамтамасыз етілмеген тұтыну қарыздары

4

Анықтама үшін: біртекті қарыздар портфелі, оның ішінде:

4.1

заңды тұлғалар

4.2

жеке тұлғалар

4.3

шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері

5

"Кері "Репо" операциялары, оның ішінде:

5.1

Қазақстан Республикасының бейрезиденттерімен

6

Капиталға инвестициялар (реттелген борышқа инвестицияларды қоспағанда), оның ішінде:

6.1

Қазақстан Республикасының бейрезиденттерін

7

Бағалы қағаздар, оның ішінде:

7.1

Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінің

8

Дебиторлық берешек, оның ішінде:

8.1

Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінің

9

Стандартты және жіктелген активтердің жиынтығы

10

Шартты міндеттемелер

11

Стандартты және жіктелген активтер мен шартты міндеттемелердің жиынтығы


      кестенің жалғасы

Күмәнді

1-санаттағы күмәнді (5 пайызға дейінгі мөлшерде резервтер (провизиялар) есептелген жағдайда)

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

Болашақ ақша ағындарының дисконтталған құны

Анықтама үшін: қамтамасыз етудің құны

Резервтер (провизиялар)

Барлығы

оның ішінде резервтерді (провизияларды) есептеу кезінде қосылатын қамтамасыз етудің құны

9

10

11

12

13

14

15

16


      кестенің жалғасы

Күмәнді

2-санаттағы күмәнді (5 пайыздан 10 пайызға дейінгі мөлшерде резервтер (провизиялар) есептелген жағдайда)

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

Болашақ ақша ағындарының дисконтталған құны

Анықтама үшін: қамтамасыз етудің құны

Резервтер(провизиялар)

Барлығы

оның ішінде резервтерді (провизияларды) есептеу кезінде қосылатын қамтамасыз етудің құны

17

18

19

20

21

22

23

24


      кестенің жалғасы

Күмәнді

3-санаттағы күмәнді (10 пайыздан 20 пайызға дейінгі мөлшерде резервтер (провизиялар) есептелген жағдайда)

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

Болашақ ақша ағындарының дисконтталған құны

Анықтама үшін: қамтамасыз етудің құны

Резервер (провизиялар)

Барлығы

оның ішінде резервтерді (провизияларды) есептеу кезінде қосылатын қамтамасыз етудің құны

25

26

27

28

29

30

31

32


      кестенің жалғасы

Күмәнді

4-санаттағы күмәнді (20 пайыздан 25 пайызға дейінгі мөлшерде резервтер (провизиялар) есептелген жағдайда)

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

Болашақ ақша ағындарының дисконтталған құны

Анықтама үшін: қамтамасыз етудің құны

Резервтер (провизиялар)

Барлығы

оның ішінде резервтерді (провизияларды) есептеу кезінде қосылатын қамтамасыз етудің құны

33

34

35

36

37

38

39

40


      кестенің жалғасы

Күмәнді

5-санаттағы күмәнді (25 пайыздан 50 пайызға дейінгі мөлшерде резервтер (провизиялар) есептелген жағдайда)

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

Болашақ ақша ағындарының дисконтталған құны

Анықтама үшін: қамтамасыз етудің құны

Резервтер (провизиялар)

Барлығы

оның ішінде резервтерді (провизияларды) есептеу кезінде қосылатын қамтамасыз етудің құны

41

42

43

44

45

46

47

48


      кестенің жалғасы

Үмітсіз (50 пайыздан 100 пайызға дейінгі мөлшерде резервтер (провизиялар) есептелген жағдайда)

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

Болашақ ақша ағындарының дисконтталған құны

Анықтама үшін: қамтамасыз етудің құны

Резервтер (провизиялар)

Барлығы

оның ішінде резервтерді (провизияларды) есептеу кезінде қосылатын қамтамасыз етудің құны

49

50

51

52

53

54

55

56


      кестенің жалғасы

Барлығы

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

Болашақ ақша ағындарының дисконтталған құны

Анықтама үшін: қамтамасыз етудің құны

Резервтер (провизиялар)

Барлығы

оның ішінде шетел валютасында

Барлығы

оның ішінде резервтерді (провизияларды) есептеу кезінде қосылатын қамтамасыз етудің құны

Барлығы

оның ішінде шетел валютасында

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66
      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      ______________________________________ _________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ___________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы: ___________________________________________ ______________

      лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефон

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "___" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Активтердің және шартты міндеттемелердің, сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтердің (провизиялардың) құрылымы туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Активтердің және шартты міндеттемелердің, сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтердің (провизиялардың) құрылымы туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері Нысанды ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда резиденттілік белгісі бөлігінде жіктеуге жататын банктің активтері мен шартты міндеттемелері туралы ақпарат бар.

      6. Активтердің және шартты міндеттемелердің жіктелген санаты халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес нақты қалыптастырылған резервтерге (провизияларға) байланысты Түсіндірменің 1-кестесіне сәйкес айқындалады.

      1-кесте. Активтің, шартты міндеттеменің жіктеу санатын анықтау

Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптары бойынша қалыптастырылған резервтердің (провизиялардың) деңгейі пайызбен

Жіктелген санат

0

Стандартты

0,01 - 5

1-санаттағы күмәнді

5,01 - 10

2-санаттағы күмәнді

10,01 - 20

3-санаттағы күмәнді

20,01 - 25

4-санаттағы күмәнді

25,01 - 50

5-санаттағы күмәнді

50,01 - 100

Үмітсіз


      7. Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптары бойынша қалыптастырылған резервтердің (провизиялардың) деңгейі резервтердің провизияларының (провизиялардың) сомасына ұлғайған бухгалтерлік есептің деректері бойынша активтің, шартты міндеттеменің баланстық құнынан есептелінеді.

      8. 2-жолда әрбір бағандағы сома 2.1, 2.2, 2.3 және 2.4-жолдардағы тиісті бағандарындағы сомасы тең болады.

      9. 2.2.1.1, 2.2.2.1, 2.4.1.1-жолдарда коммерциялық мақсатта қолданылатын жылжымайтын мүліктерді сатып алуға және құрылысына берілген қарыздар көрсетіледі.

      10. 2.2.1.2, 2.2.2.2, 2.4.1.2-жолдарда тікелей тұрғын үйге арналған жылжымайтын мүлікті сатып алуға және құрылысына берілген қарыздар көрсетіледі.

      11. 2.3.1.1, 2.3.2.1-жолдарда жеке тұлғаларға кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға байланысты емес тауарды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуға берілген қарыздар көрсетіледі. (ипотекалық тұрғын үй қарыздарын, коммерциялық және тұрғын үй жылжымайтын мүлік сатып алуға және салуға берілген қарыздарды және кредиттік карталарды қоспағанда).

      Тұтынушылық мақсатқа: автокөлік (тұрмыстық техника немесе жиһаз) сатып алу, қарыз алушының тұрғын үйін жөндеу немесе қайта салу (жылжымайтын мүлікпен қамтамасыз етусіз), білімге шығыстар, медициналық шығыстар, салықтар, демалысқа барулар, депозиттік шоттар бойынша овердрафттар кіреді.

      Кредиттік карталар бойынша ақпарат 2.3.1.4.1 және 2.3.2.4.1-жолдарда көрсетіледі.

      12. Дара кәсіпкерлерге жеке мақсаттарына қарыздар берілген, сондай-ақ қарыздар адвокаттар мен нотариустарға (заңды тұлға құрамай-ақ) берілген жағдайда, қарыздар бойынша несие және мерзімі өткен берешек бойынша деректер 2.3-жолда көрсетіледі.

      13. 2.4-бағанда Қазақстан Республикасының резиденттері шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне берілген қарыздар көрсетіледі. 2.4.2-бағанда кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін дара кәсіпкерлерге берілген қарыздар көрсетіледі.

      14. 3-жолда кепіл шартын, кепілдеме немесе кепілдік шартын жасамай, жеке тұлғаларға тұтынушылық мақсатқа берілген қарыздар көрсетіледі.

      15. 4-жолда халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес біртекті қарыз портфеліне енгізілген қарыздар көрсетіледі.

      16. 58-бағанда шетел валютасында негізгі борыш сомасы көрсетіледі.

      17. 3, 11, 19, 27, 35, 43, 51 және 60-бағандарда есептелген, бірақ негізгі борыш бойынша алынбаған сыйақы көрсетіледі.

      18. 5, 13, 21, 29, 37, 45, 53 және 62-бағандарда болашақ есептік ақша ағындарының дисконтталған құны көрсетіледі. Болашақ есептік ақша ағындарының дисконтталған құны мына формула бойынша анықталады:


, мұнда

      PV - болашақ ақша ағындарының келтірілген құны;

      CF - болжамды ақша ағыны;

      rr – қаржы құралы қолданылуының күтілетін уақыты ішінде болашақ есептік ақша төлемдерін немесе түсімдерін немесе бұл орынды болған кезде ең қысқа кезеңде қаржы активінің немесе қаржылық міндеттеменің таза баланстық құнына дейін нақты дисконттау кезінде қолданылатын бастапқы тиімді пайыздық мөлшерлеме;

      t - жыл саны.

      19. Болашақ есептік ақша ағындарының дисконтталған құны біртекті қарыз портфельдеріне кірмейтін дара қарыздар бойынша есептеледі.

      20. 6, 14, 22, 30, 38, 46, 54 және 63-бағандар қамтамасыз етудің нарықтық құны көрсетіледі.

      21. 7, 15, 23, 31, 39, 47, 55 және 64-бағандарда Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10350 тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының "Кепілдің және басқа да қамтамасыз етудің құнын айқындау қағидаларын бекіту туралы" 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 256 қаулысына сәйкес есептелетін резервтерді (провизияларды) есептеу кезінде енгізілетін қамтамасыз ету құны көрсетіледі.

      22. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 және 65-бағандарда халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтердің (провизиялардың) сомасы көрсетіледі.

      23. 66-бағанда халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтердің (провизиялардың) сомасы шетел валютасында көрсетіледі.

      24. Резервтер (провизиялар) сомасы абсолюттік мәнде және плюс белгісімен көрсетіледі.

      25. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

      Қазақстан Республикасының

      Ұлттық Банкі Басқармасының

      2015 жылғы 8 мамырдағы

      № 76 қаулысына 8-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Қамтамасыз ету түрі бойынша қарыздар туралы есеп
Есепті кезең: 20__ жылғы "___" "_________________" жағдай бойынша

      Индекс: ФС_ЗД

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі:

      екiншi деңгейдегi банктер – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей;

      бас банк пен "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес оған қатысты қайта құрылымдау жүргізілген еншілес банк арасында активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру жөніндегі операцияны 2016 жылғы 1 ақпанға дейін жүзеге асырған екінші деңгейдегі бас банк – ай сайын есепті айдан кейінгі айдың жиырмасынан кешіктірмей.

      Нысан

      ____________________________

      (банк атауы)

      (мың теңге)

Қарыздар

Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне қарыздар

Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне қарыздар

Басқа банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген қарыздар

Барлығы

Барлығы

Оның iшiнде шетел валютасында

Барлығы

Оның iшiнде шетел валютасында

Барлығы

Оның iшiнде шетел валютасында

Барлығы

Оның iшiнде шетел валютасында

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Қарыздар (жылжымайтын мүлiктi кепiлге салумен)

2

Салымды кепiлге салумен қарыздар, оның iшiнде:

2.1

кредит карточкалар бойынша берiлген салымды кепiлге салумен қарыздар

3

Кепiлдікке және (немесе) кепiлдемеге берiлген қарыздар, оның iшiнде:

3.1

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кепiлдiктерi

4

Көп кепiлдi

5

Басқа қамтамасыз етуге берiлген қарыздар

6

Бланктiк

7

Қарыздар жиынтығы

8

Анықтама үшін: Баланстан есептен шығарылған қарыздар

х

х

х

х

х

х


х


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      ______________________________________ _________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ___________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы: ___________________________________________ ______________

      лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефон

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "___" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Қамтамасыз ету түрi бойынша қарыздар туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмелер (бұдан әрі - Түсіндірме) "Қамтамасыз ету түрi бойынша қарыздар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері Нысанды ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысан банктің несие портфелінің құрылымын қамтамасыз ету түрі бойынша және резиденттік белгісі, оның ішінде шетел валютасымен қарыздар бөлігінде ашады.

      6. Нысанда мерзімі өткен берешек шотына шығарылған қарыздарды қоса алғанда (есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешекті қоспағанда) несие берешегі көрсетіледі.

      7. 1-жолда жылжымайтын мүлікпен қамтамасыз етілген қарыздар көрсетіледі.

      8. 2-жолда Салымды кепiлге салумен берілген қарыздар, оның ішінде кредит карточкалары бойынша берiлген салымды кепiлге салумен қарыздар көрсетіледі.

      9. 4-жолда кепілдің бірнеше түрімен қамтамасыз етілген қарыздар көрсетіледі.

      10. 5-жолда 1, 2, 3, 4, 6-жолдарда көрсетілмеген, басқа қамтамасыз етумен берілген қарыздар көрсетіледі.

      11. 6-жолда кепілмен қамтамасыз етілмеген қарыздар көрсетіледі.

      12. Басқа банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген қарыздардың сомасы 5, 6-бағандарда қамтамасыз ету түрі бөлігінде көрсетіледі.

      13. Негізгі кепіл түрі мынадай түрде айқындалады:

      1) егер кепілдің жалпы құнының 50% астамын жылжымайтын мүлік, салым немесе басқа қамтамасыз етулер құраса, онда мұндай қарыз Нысанның тиісті кепіл түрі жолында тиісті жолда көрсетіледі;

      2) егер кепіл түрінің әрбір үлесі кепілдің жалпы құнының 50% аспайтын немесе оған тең болса, онда ондай қарыз 5-жолда көрсетіледі;

      14. 8-жолда анықтама түрінде есепті кезеңде банктің балансынан есептен шығарылған қарыздар көрсетіледі.

      15. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 8 мамырдағы
№ 76 қаулысына 9-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Қарыздар, оның ішінде жан-жақты көрсетілген негізгі борыш және
(немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар,
сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес
қалыптастырылған резервтер (провизиялар) мөлшері туралы есеп
Есепті кезең: 20__жылғы "___" __________ жағдай бойынша

      Индекс: ФС_ЗПД_МФСО

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі:

      екiншi деңгейдегi банктер – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей;

      бас банк пен "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес оған қатысты қайта құрылымдау жүргізілген еншілес банк арасында активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру жөніндегі операцияны 2016 жылғы 1 ақпанға дейін жүзеге асырған екінші деңгейдегі бас банк – ай сайын есепті айдан кейінгі айдың жиырмасынан кешіктірмей.

      Нысан

      ___________________________

      (банк атауы)

      (мың теңге)

Атауы

Стандартты

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс Түзету

Келешектегі ақша ағынының дисконтталған құны

Анықтама үшін: қамтамасыз ету құны

Резервтер (провизиялар)

Барлығы

оның ішінде резервтерді (провизияларды) есептеген кезде қосылатын қамтамасыз ету құны

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Басқа банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға берілген қарыздар, оның iшiнде:

1.1.

мерзiмi өткен берешегi жоқ қарыздар

1..2

негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар қарыздар, оның iшiнде:

1.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн

1.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн

1.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн

1.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн

1.2.5

91 күннен 180 күнге дейiн

1.2.6

181 күннен астам

2

Заңды тұлғаларға берiлген қарыздар, оның iшiнде:

2.1

жылжымайтын мүлікті сатып алуға және салуға

2.1.1

мерзiмi өткен берешегi жоқ қарыздар

2.1.2

негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар қарыздар, оның iшiнде:

2.1.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн

2.1.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн

2.1.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн

2.1.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн

2.1.2.5

91 күннен 180 күнге дейiн

2.1.2.6

181 күннен астам

2.2

басқа мақсаттарға, оның ішінде:

2.2.1

мерзiмi өткен берешегi жоқ қарыздар

2.2.2

негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар қарыздар, оның iшiнде:

2.2.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн

2.2.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн

2.2.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн

2.2.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн

2.2.2.5

91 күннен 180 күнге дейiн

2.2.2.6

181 күннен астам

3

Шағын және орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне берiлген қарыздар, оның iшiнде:

3.1

жылжымайтын мүлікті сатып алуға және салуға

3.1.1

мерзiмi өткен берешегi жоқ қарыздар

3.1.2

негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар қарыздар, оның iшiнде:

3.1.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн

3.1.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн

3.1.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн

3.1.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн

3.1.2.5

91 күннен 180 күнге дейiн

3.1.2.6

181 күннен астам

3.2

басқа мақсаттарға, оның ішінде:

3.2.1

мерзiмi өткен берешегi жоқ қарыздар

3.2.2

негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар қарыздар, оның iшiнде:

3.2.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн

3.2.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн

3.2.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн

3.2.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн

3.2.2.5

91 күннен 180 күнге дейiн

3.2.2.6

181 күннен астам

4

Жеке тұлғаларға берiлген қарыздар, оның iшiнде:

4.1

баспана салуға, сатып алуға және (немесе) жөндеуге, оның iшiнде:

4.1.1

мерзiмi өткен берешегi жоқ қарыздар

4.1.2

негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар қарыздар, оның iшiнде:

4.1.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн

4.1.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн

4.1.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн

4.1.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн

4.1.2.5

91 күннен 180 күнге дейiн

4.1.2.6

181 күннен астам

4.2

анықтама үшiн: жылжымайтын мүлiк ипотекасымен қамтамасыз етiлгендер (ипотекалық тұрғын үй қарыздары):

4.2.1

мерзiмi өткен берешегi жоқ қарыздар

4.2.2

негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар қарыздар, оның iшiнде:

4.2.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн

4.2.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн

4.2.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн

4.2.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн

4.2.2.5

91 күннен 180 күнге дейiн

4.2.2.6

181 күннен астам

4.3

тұтынушылық мақсаттарға, оның ішінде:

4.3.1

мерзiмi өткен берешегi жоқ қарыздар

4.3.2

негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар қарыздар, оның iшiнде:

4.3.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн

4.3.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн

4.3.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн

4.3.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн

4.3.2.1

91 күннен 180 күнге дейiн

4.3.2.6

181 күннен астам

4.4

анықтама үшін: жеке тұлғаларға қамтамасыз етілмеген тұтынушылық қарыздар

4.4.1

мерзiмi өткен берешегi жоқ қарыздар

4.4.2

негізгі борыш және/ немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде

4.4.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн

4.4.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн

4.4.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн

4.4.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн

4.4.2.1

91 күннен 180 күнге дейiн

4.4.2.6

181 күннен астам

4.5

басқа мақсаттарға, оның ішінде:

4.5.1

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар

4.5.2

негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар қарыздар, оның iшiнде:

4.5.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн

4.5.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн

4.5.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн

4.5.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн

4.5.2.5

91 күннен 180 күнге дейiн

4.5.2.6

181 күннен астам

5

Жеке кәсіпкерлерге берілген қарыздар, оның ішінде:

5.1

жылжымайтын мүлікті сатып алуға және салуға

5.1.1

мерзiмi өткен берешегi жоқ қарыздар

5.1.2

негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар қарыздар, оның iшiнде:

5.1.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн

5.1.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн

5.1.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн

5.1.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн

5.1.2.5

90 күннен астам

5.1.2.6

181 күннен астам

5.2

басқа мақсаттарға, оның ішінде:

5.2.1

мерзiмi өткен берешегi жоқ қарыздар

5.2.2

негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар қарыздар, оның iшiнде:

5.2.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн

5.2.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн

5.2.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн

5.2.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн

5.2.2.5

91 күннен 180 күнге дейiн

5.2.2.6

181 күннен астам

6

"Кері "РЕПО" операциялары

7

Несие портфелінің жиынтығы

8

Негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi жоқ қарыздар

9

Мерзiмi өткен берешегі

1 күннен 15 күнге дейiн болатын қарыздар сомасы

10

Мерзiмi өткен берешегі 16 күннен 30 күнге дейiн болатын қарыздар сомасы

11

Мерзiмi өткен берешегі 31 күннен 60 күнге дейiн болатын қарыздар сомасы

12

Мерзiмi өткен берешегі 61 күннен 90 күнге дейiн болатын қарыздар сомасы

13

Мерзiмi өткен берешегі 91 күннен 180 күнге дейiн қарыздар сомасы

14

Мерзiмi өткен берешегі 181 күннен астам болатын қарыздар сомасы


      кестенің жалғасы

1-санаттағы күмәндi (5%-ға дейінгі мөлшерде резервтер (провизиялар) есептелген жағдайда)

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

Болашақ ақша ағынының дисконтталған құны

Анықтама үшін: қамтамасыз ету құны

Резервтер (провизиялар)

Барлығы

оның ішінде резервтерді (провизияларды) есептеген кезде қосылатын қамтамасыз ету құны

9

10

11

12

13

14

15

16


      кестенің жалғасы

2-санаттағы күмәндi (5 пайыздан (%) 10 пайызға (%) дейінгі мөлшерде резервтер (провизиялар) есептелген жағдайда)

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

Болашақ ақша ағынының дисконтталған құны

Анықтама үшін: қамтамасыз ету құны

Резервтер (провизиялар)

Барлығы

оның ішінде резервтерді (провизияларды) есептеген кезде қосылатын қамтамасыз ету құны

17

18

19

20

21

22

23

24


      кестенің жалғасы

3-санаттағы күмәндi (10 пайыздан (%) 20 пайызға (%) дейінгі мөлшерде резервтер (провизиялар) есептелген жағдайда)

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

Болашақ ақша ағынының дисконтталған құны

Анықтама үшін: қамтамасыз ету құны

Резервтер (провизиялар)

Барлығы

оның ішінде резервтерді (провизияларды) есептеген кезде қосылатын қамтамасыз ету құны

25

26

27

28

29

30

31

32


      кестенің жалғасы

4-санаттағы күмәндi (20 пайыздан (%) 25 пайызға (%) дейінгі мөлшерде резервтер (провизиялар) есептелген жағдайда)

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

Болашақ ақша ағынының дисконтталған құны

Анықтама үшін: қамтамасыз ету құны

Резервтер (провизиялар)

Барлығы

оның ішінде резервтерді (провизияларды) есептеген кезде қосылатын қамтамасыз ету құны

33

34

35

36

37

38

39

40


      кестенің жалғасы

5-санаттағы күмәндi (25 пайыздан (%) 50 пайызға (%) дейінгі мөлшерде резервтер (провизиялар) есептелген жағдайда)

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

Болашақ ақша ағынының дисконтталған құны

Анықтама үшін: қамтамасыз ету құны

Резервтер (провизиялар)

Барлығы

оның ішінде резервтерді (провизияларды) есептеген кезде қосылатын қамтамасыз ету құны

41

42

43

44

45

46

47

48


      кестенің жалғасы

Үмiтсiздер (50 пайыздан (%) 100 пайызға (%) дейінгі мөлшерде резервтер (провизиялар) есептелген жағдайда)

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

Болашақ ақша ағынының дисконтталған құны

Анықтама үшін: қамтамасыз ету құны

Резервтер (провизиялар)

Барлығы

оның ішінде резервтерді (провизияларды) есептеген кезде қосылатын қамтамасыз ету құны

49

50

51

52

53

54

55

56


      кестенің жалғасы

Барлығы

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

Болашақ ақша ағынының дисконтталған құны

Анықтама үшін: қамтамасыз ету құны

Резервтер (провизиялар)

Барлығы

оның ішінде резервтерді (провизияларды) есептеген кезде қосылатын қамтамасыз ету құны

57

58

59

60

61

62

63

64


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      ______________________________________ _________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ___________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы: ___________________________________________ ______________

      лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефон

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "___" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Қарыздар, оның ішінде жан-жақты көрсетілген негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар, сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтер (провизиялар) мөлшері туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмелер (бұдан әрі - Түсіндірмелер) "Қарыздар, оның ішінде жан-жақты көрсетілген негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар, сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтер (провизиялар) мөлшері туралы есеп" нысанын толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері Нысанды ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда қарыздар оның ішінде негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар және жоқ қарыздар туралы мәліметтер көрсетіледі. Нысандағы деректер есепті күнгі қарыздың жіктеу санатына сәйкес кредит беру мақсаты бойынша және қамтамасыз ету түрі бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен күндер бойынша бөліп келтіріледі.

      6. Активтің жіктеу санаты халықаралық қаржылық есептіліктің стандарттарына сәйкес нақты қалыптастырылған резервтерге (провизияларға) байланысты Түсіндірменің 1-кестесіне сәйкес айқындалады.

      1-кесте. Активтің, шартты міндеттеменің жіктеу санатын анықтау

Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптары бойынша қалыптастырылған резервтердің (провизиялардың) деңгейі пайызбен

Жіктелген санат

0

Стандартты

0,01 - 5

1-санаттағы күмәнді

5,01 - 10

2-санаттағы күмәнді

10,01 - 20

3-санаттағы күмәнді

20,01 - 25

4-санаттағы күмәнді

25,01 - 50

5-санаттағы күмәнді

50,01 - 100

Үмітсіз


      7. 3-жолда шағын және орта кәсіпкерлік субъекттері - заңды тұлғаларға берілген қарыздар көрсетіледі.

      8. 5-жолда жеке кәсіпкерлерге берілген қарыздар көрсетіледі.

      9. 3 және 5-бағандар сомасы Активтердің және шартты міндеттемелердің, халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтердің (провизиялардың) құрылымы жөніндегі мәліметтер туралы есептің 2.4-жолының жиынтық сомасына сәйкес келеді.

      10. Нысанда қарыздар "кері "РЕПО" операциясын есепке алмай ескеріледі, "кері "РЕПО" операциясының сомасы 6-жолда көрсетіледі.

      11. 5, 13, 21, 29, 37, 45, 53 және 61-бағандарда болашақ ақша ағындарының дисконтталған құны көрсетіледі. Болашақ ақша ағындарының дисконтталған құны мына формула бойынша анықталады:      PV - болашақ ақша ағындарының келтірілген құны;

      CF - болжамды ақша ағыны;

      rr – қаржы құралы қолданылуының күтілетін уақытында немесе бұл орынды болған кезде ең қысқа кезеңде болашақ есептік ақша төлемдерін немесе түсімдерін қаржы активінің немесе қаржылық міндеттеменің таза баланстық құнына дейін нақты дисконттау кезінде қолданылатын бастапқы тиімді пайыздық мөлшерлеме.

      12. 6, 14, 22, 30, 38, 46, 54 және 62-бағандарда қамтамасыз етудің нарықтық құны көрсетіледі.

      13. 7, 15, 23, 31, 39, 47, 55 және 63-бағандарында Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10350 тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының "Кепілдің және басқа да қамтамасыз етудің құнын айқындау қағидаларын бекіту туралы" 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 256 қаулысына сәйкес есептелетін резервтерді (провизияларды) есептеу кезінде енгізілетін қамтамасыз ету құны көрсетіледі.

      14. Резервтердің (провизиялардың) сомасы абсолюттік мәнде және қосу белгісімен көрсетіледі.

      15. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

      Қазақстан Республикасының

      Ұлттық Банкі Басқармасының

      2015 жылғы 8 мамырдағы

      № 76 қаулысына 10-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Қарыздар, оның ішінде салалар (оның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне) бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар, сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтер (провизиялар) мөлшері туралы есеп
Есепті кезең: 20__жылғы "____" __________ жағдай бойынша

      Индекс: ФС_ПЗО_МФСО

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі:

      екiншi деңгейдегi банктер - ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей;

      бас банк пен "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес оған қатысты қайта құрылымдау жүргізілген еншілес банк арасында активтер мен міндеттемелерді бірмезгілде беру жөніндегі операцияны 2016 жылғы 1 ақпанға дейін жүзеге асырған екінші деңгейдегі бас банк – ай сайын есепті айдан кейінгі айдың жиырмасынан кешіктірмей.

      Нысан

      ____________________________

      (банк атауы)

      (мың теңге)


Қарыздар


Стандартты

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

Есеп айырысу болашақ ақша ағындарының дисконтталған құны

Анықтама үшін: қамтамасыз етудің құны

Резервтер (провизиялар)

1

2

3

4

5

6

7

1

Ауыл, орман және балық шаруашылығы
1.1.

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
1.2.

негізгі борыш және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде:
1.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн
1.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн
1.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн
1.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн
1.2.5

91 күннен 180 күнге дейiн
1.2.6

181 күннен астам
2

Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу
2.1.

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
2.2.

негізгі борыш және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде:
2.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн
2.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн
2.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн
2.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн
2.2.5

91 күннен 180 күнге дейiн
2.2.6

181 күннен астам
3

Өңдеу өнеркәсібі
3.1.

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
3.2.

негізгі борыш және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде:
3.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн
3.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн
3.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн
3.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн
3.2.5

91 күннен 180 күнге дейiн
3.2.6

181 күннен астам
4

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауамен кондиционерлеу
4.1.

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
4.2.

негізгі борыш және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде:
4.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн
4.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн
4.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн
4.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн
4.2.5

91 күннен 180 күнге дейiн
4.2.6

181 күннен астам
5

Сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын және таратылуын бақылау
5.1.

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
5.2.

негізгі борыш және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде:
5.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн
5.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн
5.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн
5.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн
5.2.5

91 күннен 180 күнге дейiн
5.2.6

181 күннен астам
6

Құрылыс
6.1.

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
6.2.

негізгі борыш және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде:
6.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн
6.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн
6.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн
6.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн
6.2.5

91 күннен 180 күнге дейiн
6.2.6

181 күннен астам
7

Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу
7.1.

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
7.2.

негізгі борыш және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде:
7.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн
7.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн
7.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн
7.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн
7.2.5

91 күннен 180 күнге дейiн
7.2.6

181 күннен астам
8

Көлік және қоймаға жинақтау
8.1.

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
8.2.

негізгі борыш және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде:
8.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн
8.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн
8.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн
8.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн
8.2.5

91 күннен 180 күнге дейiн
8.2.6

181 күннен астам
9

Тұру және тамақтану бойынша қызметтер
9.1.

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
9.2.

негізгі борыш және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде:
9.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн
9.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн
9.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн
9.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн
9.2.5

91 күннен 180 күнге дейiн
9.2.6

181 күннен астам
10

Ақпарат және байланыс
10.1.

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
10.2.

негізгі борыш және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде:
10.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн
10.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн
10.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн
10.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн
10.2.5

91 күннен 180 күнге дейiн
10.2.6

181 күннен астам
11

Қаржы және сақтандыру қызметі
11.1.

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
11.2.

негізгі борыш және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде:
11.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн
11.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн
11.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн
11.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн
11.2.5

91 күннен 180 күнге дейiн
11.2.6

181 күннен астам
12

Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар
12.1

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
12.2

негізгі борыш және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде:
12.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн
12.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн
12.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн
12.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн
12.2.5

91 күннен 180 күнге дейiн
12.2.6

181 күннен астам
13

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызметі
13.1

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
13.2

негізгі борыш және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде:
13.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн
13.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн
13.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн
13.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн
13.2.5

91 күннен 180 күнге дейiн
13.2.6

181 күннен астам
14

Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет
14.1

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
14.2

негізгі борыш және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде:
14.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн
14.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн
14.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн
14.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн
14.2.5

91 күннен 180 күнге дейiн
14.2.6

181 күннен астам
15

Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамтамасыз ету
15.1

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
15.2

негізгі борыш және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде:
15.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн
15.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн
15.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн
15.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн
15.2.5

91 күннен 180 күнге дейiн
15.2.6

181 күннен астам
16

Білім беру
16.1

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
16.2

негізгі борыш және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде:
16.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн
16.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн
16.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн
16.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн
16.2.5

91 күннен 180 күнге дейiн
16.2.6

181 күннен астам
17

Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер
17.1

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
17.2

негізгі борыш және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде:
17.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн
17.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн
17.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн
17.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн
17.2.5

91 күннен 180 күнге дейiн
17.2.6

181 күннен астам
18

Өнер, ойын-сауық және демалыс
18.1

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
18.2

негізгі борыш және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде:
18.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн
18.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн
18.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн
18.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн
18.2.5

91 күннен 180 күнге дейiн
18.2.6

181 күннен астам
19

Өзге де қызметтер түрлерін ұсыну
19.1

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
19.2

негізгі борыш және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде:
19.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн
19.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн
19.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн
19.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн
19.2.5

91 күннен 180 күнге дейiн
19.2.6

181 күннен астам
20

Жеке тұтыну үшін үй қызметкерлерін жалдайтын және тауарлар мен қызметтерді өндіретін үй шаруашылықтарының қызметі
20.1

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
20.2

негізгі борыш және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде:
20.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн
20.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн
20.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн
20.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн
20.2.5

91 күннен 180 күнге дейiн
20.2.6

181 күннен астам
21

Аумақтан тыс ұйымдардың және органдардың қызметі
21.1

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
21.2

негізгі борыш және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде:
21.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн
21.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн
21.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн
21.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн
21.2.5

91 күннен 180 күнге дейiн
21.2.6

181 күннен астам

Барлығы:

      кестенің жалғасы

1-санаттағы күмәнділер (резервтерді (провизияларды) 5% мөлшерде есептеген жағдайда)

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

Есеп айырысу болашақ ақша ағындарының дисконтталған құны

Анықтама үшін: қамтамасыз етудің құны

Резервтер (провизиялар)

8

9

10

11

12

13

14

      кестенің жалғасы

2-санаттағы күмәнділер (резервтерді (провизияларды) 5%-дан 10%-ға дейін мөлшерде есептеген жағдайда)

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

Есеп айырысу болашақ ақша ағындарының дисконтталған құны

Анықтама үшін: қамтамасыз етудің құны

Резервтер (провизиялар)

15

16

17

18

19

20

21

      кестенің жалғасы

3-санаттағы күмәнділер (резервтерді (провизияларды) 10%-дан 20%-ға дейін мөлшерде есептеген жағдайда)

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

Есеп айырысу болашақ ақша ағындарының дисконтталған құны

Анықтама үшін: қамтамасыз етудің құны

Резервтер (провизиялар)

22

23

24

25

26

27

28

      кестенің жалғасы

4-санаттағы күмәнділер (резервтерді (провизияларды) 20%-дан 25%-ға дейін мөлшерде есептеген жағдайда)

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

Есеп айырысу болашақ ақша ағындарының дисконтталған құны

Анықтама үшін: қамтамасыз етудің құны

Резервтер (провизиялар)

29

30

31

32

33

34

35

      кестенің жалғасы

5-санаттағы күмәнділер (резервтерді (провизияларды) 25%-дан 50%-ға дейін мөлшерде есептеген жағдайда)

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

Есеп айырысу болашақ ақша ағындарының дисконтталған құны

Анықтама үшін: қамтамасыз етудің құны

Резервтер (провизиялар)

36

37

38

39

40

41

42

      кестенің жалғасы

Үмітсіздер (резервтерді (провизияларды) 50%-дан 100%-ға дейін мөлшерде есептеген жағдайда)

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

Есеп айырысу болашақ ақша ағындарының дисконтталған құны

Анықтама үшін: қамтамасыз етудің құны

Резервтер (провизиялар)

43

44

45

46

47

48

49

      кестенің жалғасы

Барлығы, оның ішінде:

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

Есеп айырысу болашақ ақша ағындарының дисконтталған құны

Анықтама үшін: қамтамасыз етудің құны

Резервтер (провизиялар)

50

51

52

53

54

55

56

      кестенің жалғасы

бейрезиденттерге

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

Есеп айырысу болашақ ақша ағындарының дисконтталған құны

Анықтама үшін: қамтамасыз етудің құны

Резервтер (провизиялар)

57

58

59

60

61

62

63

      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      ______________________________________ _________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ___________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы: ___________________________________________ ______________

      лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефон

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "___" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Қарыздар, оның ішінде салалар (оның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезиденттері бойынша) бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар, сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтер (провизиялар) мөлшері туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) "Қарыздар, оның ішінде салалар (оның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезиденттері бойынша) бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар, сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтер (провизиялар) мөлшері туралы есеп" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері Нысанды ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда қарыздар туралы, оның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне берілген мерзімі өткен күндер және жіктеу санаты бойынша бөлумен экономика салалары бөлігіндегі ақпарат көрсетіледі.

      6. Нысанда заңды тұлғаларға (банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілетін қарыздарды қосқанда), Қазақстан Республикасының резиденті шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне (дара кәсіпкерлерге берілген қарыздарды қосқанда) берілген қарыздар көрсетіледі. Жеке тұлғаларға берілген қарыздар Нысанда көрсетілмейді.

      7. Активтің жіктеу санаты халықаралық қаржылық есептіліктің стандарттарына сәйкес нақты қалыптастырылған резервтерге (провизияларға) байланысты осы Түсіндірменің 1-кестесіне сәйкес айқындалады.

      1-кесте. Активтің жіктеу санатын анықтау

Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптары бойынша қалыптастырылған резервтердің (провизиялардың) деңгейі пайызбен

Жіктелген санат

0

Стандартты

0,01 - 5

1-санатты күмәнді

5,01 - 10

2-санатты күмәнді

10,01 - 20

3-санатты күмәнді

20,01 - 25

4-санатты күмәнді

25,01 - 50

5-санатты күмәнді

50,01 - 100

Үмітсіз


      8. Нысанда негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, сондай-ақ негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар көрсетіледі.

      9. Экономиканың белгіленген саласына тиесілігі заңды тұлға немесе дара кәсіпкер қызметінің негізгі түріне байланысты айқындалады.

      10. Экономика салалары Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Төрағасының 2008 жылғы 20 мамырдағы № 67 бұйрығымен бекітілген Экономикалық қызмет түрлерінің номенклатурасына (5 таңбалы ЭҚЖК) сәйкес экономикалық қызмет түрлеріне байланысты топталады.

      11. 57, 58, 59, 60, 61, 62 және 63-бағандар шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне берілген қарыздар бойынша толтырылмайды.

      12. 5, 12, 19, 26, 33, 40, 47, 54 және 61-бағандарда болашақ ақша ағындарының дисконтталған құны көрсетіледі. Болашақ ақша ағындарының дисконтталған құны мына формула бойынша анықталады:


, мұнда

      PV - болашақ ақша ағындарының келтірілген құны;

      CF - болжамды ақша ағыны;

      rr - қаржы құралы қолданылуының күтілетін уақыты ішінде болашақ есептік ақша төлемдерін немесе түсімдерін немесе бұл орынды болған кезде ең қысқа кезеңде қаржы активінің немесе қаржылық міндеттеменің таза баланстық құнына дейін нақты дисконттау кезінде қолданылатын бастапқы тиімді пайыздық мөлшерлеме;

      t - жыл саны.

      13. 6, 13, 20, 27, 34, 41, 48, 55 және 62-бағандарда қамтамасыз етудің нарықтық құны көрсетіледі.

      14. Резервтердің (провизиялардың) сомасы абсолюттік мәнде және қосу белгісімен көрсетіледі.

      15. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 8 мамырдағы
№ 76 қаулысына 11-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Қазақстан Республикасының резиденті шағын және орта кәсіпкерлік
субъектілеріне берілген қарыздар, оның ішінде салалар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар, сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтер (провизиялар) мөлшері туралы есеп
Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" "__________" жағдай бойынша

      Индекс: ФС_ПЗО_СМП_ ХҚЕС

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі:

      екiншi деңгейдегi банктер – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей;

      бас банк пен "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес оған қатысты қайта құрылымдау жүргізілген еншілес банк арасында активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру жөніндегі операцияны 2016 жылғы 1 ақпанға дейін жүзеге асырған екінші деңгейдегі бас банк – ай сайын есепті айдан кейінгі айдың жиырмасынан кешіктірмей.

      Нысан

      ____________________________

      (банк атауы)

      (мың теңге)

Қарыздар

Стандартты

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

Есеп айырысу болашақ ақша ағындарының дисконтталған құны

Анықтама үшін: қамтамасыз етудің құны

Резервтер (провизиялар)

1

2

3

4

5

6

7

1

Ауыл, орман және балық шаруашылығы
1.1.

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
1.2.

негізгі борыш және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде:
1.2.1

1 күннен 15 күнге дейін
1.2.2

16 күннен 30 күнге дейін
1.2.3

31 күннен 60 күнге дейін
1.2.4

61 күннен 90 күнге дейін
1.2.5

90 күннен 180 күнге дейін
1.2.6

181 күннен астам
2

Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу
2.1.

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
2.2.

негізгі борыш және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде:
2.2.1

1 күннен 15 күнге дейін
2.2.2

16 күннен 30 күнге дейін
2.2.3

31 күннен 60 күнге дейін
2.2.4

61 күннен 90 күнге дейін
2.2.5

90 күннен 180 күнге дейін
2.2.6

181 күннен астам
3

Өңдеу өнеркәсібі
3.1.

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
3.2.

негізгі борыш және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде:
3.2.1

1 күннен 15 күнге дейін
3.2.2

16 күннен 30 күнге дейін
3.2.3

31 күннен 60 күнге дейін
3.2.4

61 күннен 90 күнге дейін
3.2.5

90 күннен 180 күнге дейін
3.2.6

181 күннен астам
4

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауамен кондиционерлеу
4.1.

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
4.2.

негізгі борыш және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде:
4.2.1

1 күннен 15 күнге дейін
4.2.2

16 күннен 30 күнге дейін
4.2.3

31 күннен 60 күнге дейін
4.2.4

61 күннен 90 күнге дейін
4.2.5

90 күннен 180 күнге дейін
4.2.6

181 күннен астам
5

Сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын және таратылуын бақылау
5.1.

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
5.2.

негізгі борыш және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде:
5.2.1

1 күннен 15 күнге дейін
5.2.2

16 күннен 30 күнге дейін
5.2.3

31 күннен 60 күнге дейін
5.2.4

61 күннен 90 күнге дейін
5.2.5

90 күннен 180 күнге дейін
5.2.6

181 күннен астам
6

Құрылыс
6.1.

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
6.2.

негізгі борыш және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде:
6.2.1

1 күннен 15 күнге дейін
6.2.2

16 күннен 30 күнге дейін
6.2.3

31 күннен 60 күнге дейін
6.2.4

61 күннен 90 күнге дейін
6.2.5

90 күннен 180 күнге дейін
6.2.6

181 күннен астам
7

Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу
7.1.

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
7.2.

негізгі борыш және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде:
7.2.1

1 күннен 15 күнге дейін
7.2.2

16 күннен 30 күнге дейін
7.2.3

31 күннен 60 күнге дейін
7.2.4

61 күннен 90 күнге дейін
7.2.5

90 күннен 180 күнге дейін
7.2.6

181 күннен астам
8

Көлік және қоймаға жинақтау
8.1.

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
8.2.

негізгі борыш және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде:
8.2.1

1 күннен 15 күнге дейін
8.2.2

16 күннен 30 күнге дейін
8.2.3

31 күннен 60 күнге дейін
8.2.4

61 күннен 90 күнге дейін
8.2.5

90 күннен 180 күнге дейін
8.2.6

181 күннен астам
9

Тұру және тамақтану бойынша қызметтер
9.1.

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
9.2.

негізгі борыш және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде:
9.2.1

1 күннен 15 күнге дейін
9.2.2

16 күннен 30 күнге дейін
9.2.3

31 күннен 60 күнге дейін
9.2.4

61 күннен 90 күнге дейін
9.2.5

90 күннен 180 күнге дейін
9.2.6

181 күннен астам
10

Ақпарат және байланыс
10.1.

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
10.2.

негізгі борыш және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде:
10.2.1

1 күннен 15 күнге дейін
10.2.2

16 күннен 30 күнге дейін
10.2.3

31 күннен 60 күнге дейін
10.2.4

61 күннен 90 күнге дейін
10.2.5

90 күннен 180 күнге дейін
10.2.6

181 күннен астам
11

Қаржы және сақтандыру қызметі
11.1.

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
11.2.

негізгі борыш және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде:
11.2.1

1 күннен 15 күнге дейін
11.2.2

16 күннен 30 күнге дейін
11.2.3

31 күннен 60 күнге дейін
11.2.4

61 күннен 90 күнге дейін
11.2.5

90 күннен 180 күнге дейін
11.2.6

181 күннен астам
12

Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар
12.1

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
12.2

негізгі борыш және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде:
12.2.1

1 күннен 15 күнге дейін
12.2.2

16 күннен 30 күнге дейін
12.2.3

31 күннен 60 күнге дейін
12.2.4

61 күннен 90 күнге дейін
12.2.5

90 күннен 180 күнге дейін
12.2.6

181 күннен астам
13

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызметі
13.1

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
13.2

негізгі борыш және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде:
13.2.1

1 күннен 15 күнге дейін
13.2.2

16 күннен 30 күнге дейін
13.2.3

31 күннен 60 күнге дейін
13.2.4

61 күннен 90 күнге дейін
13.2.5

90 күннен 180 күнге дейін
13.2.6

181 күннен астам
14

Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет
14.1

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
14.2

негізгі борыш және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде:
14.2.1

1 күннен 15 күнге дейін
14.2.2

16 күннен 30 күнге дейін
14.2.3

31 күннен 60 күнге дейін
14.2.4

61 күннен 90 күнге дейін
14.2.5

90 күннен 180 күнге дейін
14.2.6

181 күннен астам
15

Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамтамасыз ету
15.1

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
15.2

негізгі борыш және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде:
15.2.1

1 күннен 15 күнге дейін
15.2.2

16 күннен 30 күнге дейін
15.2.3

31 күннен 60 күнге дейін
15.2.4

61 күннен 90 күнге дейін
15.2.5

90 күннен 180 күнге дейін
15.2.6

181 күннен астам
16

Білім беру
16.1

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
16.2

негізгі борыш және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде:
16.2.1

1 күннен 15 күнге дейін
16.2.2

16 күннен 30 күнге дейін
16.2.3

31 күннен 60 күнге дейін
16.2.4

61 күннен 90 күнге дейін
16.2.5

90 күннен 180 күнге дейін
16.2.6

181 күннен астам
17

Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер
17.1

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
17.2

негізгі борыш және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде:
17.2.1

1 күннен 15 күнге дейін
17.2.2

16 күннен 30 күнге дейін
17.2.3

31 күннен 60 күнге дейін
17.2.4

61 күннен 90 күнге дейін
17.2.5

90 күннен 180 күнге дейін
17.2.6

181 күннен астам
18

Өнер, ойын-сауық және демалыс
18.1

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
18.2

негізгі борыш және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде:
18.2.1

1 күннен 15 күнге дейін
18.2.2

16 күннен 30 күнге дейін
18.2.3

31 күннен 60 күнге дейін
18.2.4

61 күннен 90 күнге дейін
18.2.5

90 күннен 180 күнге дейін
18.2.6

181 күннен астам
19

Өзге де қызметтер түрлерін ұсыну
19.1

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
19.2

негізгі борыш және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде:
19.2.1

1 күннен 15 күнге дейін
19.2.2

16 күннен 30 күнге дейін
19.2.3

31 күннен 60 күнге дейін
19.2.4

61 күннен 90 күнге дейін
19.2.5

90 күннен 180 күнге дейін
19.2.6

181 күннен астам
20

Жеке тұтыну үшін үй қызметкерлерін жалдайтын және тауарлар мен қызметтерді өндіретін үй шаруашылықтарының қызметі
20.1

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
20.2

негізгі борыш және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде:
20.2.1

1 күннен 15 күнге дейін
20.2.2

16 күннен 30 күнге дейін
20.2.3

31 күннен 60 күнге дейін
20.2.4

61 күннен 90 күнге дейін
20.2.5

90 күннен 180 күнге дейін
20.2.6

181 күннен астам
21

Аумақтан тыс ұйымдардың және органдардың қызметі
21.1

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
21.2

негізгі борыш және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде:
21.2.1

1 күннен 15 күнге дейін
21.2.2

16 күннен 30 күнге дейін
21.2.3

31 күннен 60 күнге дейін
21.2.4

61 күннен 90 күнге дейін
21.2.5

90 күннен 180 күнге дейін
21.2.6

181 күннен астам

Барлығы:

      кестенің жалғасы

1-санаттағы күмәнділер (резервтерді (провизияларды) 5 пайыз мөлшерде есептеген жағдайда)

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

Есеп айырысу болашақ ақша ағындарының дисконтталған құны

Анықтама үшін: қамтамасыз етудің құны

Резервтер (провизиялар)

8

9

10

11

12

13

14

      кестенің жалғасы

2-санаттағы күмәнділер (резервтерді (провизияларды) 5 пайыздан 10 пайызға дейін мөлшерде есептеген жағдайда)

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

Есеп айырысу болашақ ақша ағындарының дисконтталған құны

Анықтама үшін: қамтамасыз етудің құны

Резервтер (провизиялар)

15

16

17

18

19

20

21

      кестенің жалғасы

3-санаттағы күмәнділер (резервтерді (провизияларды) 10 пайыздан 20 пайызға дейін мөлшерде есептеген жағдайда)

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

Есеп айырысу болашақ ақша ағындарының дисконтталған құны

Анықтама үшін: қамтамасыз етудің құны

Резервтер (провизиялар)

22

23

24

25

26

27

28

      кестенің жалғасы

4-санаттағы күмәнділер (резервтерді (провизияларды) 20 пайыздан 25 пайызға дейін мөлшерде есептеген жағдайда)

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

Есеп айырысу болашақ ақша ағындарының дисконтталған құны

Анықтама үшін: қамтамасыз етудің құны

Резервтер (провизиялар)

29

30

31

32

33

34

35

      кестенің жалғасы

5-санаттағы күмәнділер (резервтерді (провизияларды) 25 пайыздан 50 пайызға дейін мөлшерде есептеген жағдайда)

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

Есеп айырысу болашақ ақша ағындарының дисконтталған құны

Анықтама үшін: қамтамасыз етудің құны

Резервтер (провизиялар)

36

37

38

39

40

41

42

      кестенің жалғасы

Үмітсіздер (резервтерді (провизияларды) 50 пайыздан 100 пайызға дейін мөлшерде есептеген жағдайда)

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

Есеп айырысу болашақ ақша ағындарының дисконтталған құны

Анықтама үшін: қамтамасыз етудің құны

Резервтер (провизиялар)

43

44

45

46

47

48

49

      кестенің жалғасы

Барлығы, оның ішінде:

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

Есеп айырысу болашақ ақша ағындарының дисконтталған құны

Анықтама үшін: қамтамасыз етудің құны

Резервтер (провизиялар)

50

51

52

53

54

55

56

      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      ______________________________________ _________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ___________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы: ___________________________________________ ______________

      лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефон

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "___" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Қарыздар, оның ішінде салалар (оның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне) бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар, сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтер (провизиялар) мөлшері туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) "Қазақстан Республикасының резиденттері – шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне берілген қарыздар, оның ішінде негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша, салалар бойынша мерзімі өткен берешегі бар, сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтер (провизиялар) мөлшері туралы есеп" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері Нысанды ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда мерзімі өткен берешектің күндері және жіктеу санаты бойынша бөлумен экономика салалары бөлігінде Қазақстан Республикасының резиденттері – шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне берілген қарыздар (дара кәсіпкерлерге берілген қарыздарды қоса алғанда) көрсетіледі.

      6. Қазақстан Республикасының резиденттеріне шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне берілген қарыздарды қоспағанда, заңды тұлғаларға (банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген қарыздарды қоса) және жеке тұлғаларға берілген қарыздар Нысанда көрсетілмейді.

      7. Активтің жіктеу санаты халықаралық қаржылық есептіліктің стандарттарына сәйкес нақты қалыптастырылған резервтерге (провизияларға) байланысты осы Түсіндірменің 1-кестесіне сәйкес айқындалады.

      1-кесте. Активтің жіктеу санатын анықтау

Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптары бойынша қалыптастырылған резервтердің (провизиялардың) деңгейі пайызбен

Жіктелген санат

0

Стандартты

0,01 - 5

1-санатты күмәнді

5,01 - 10

2-санатты күмәнді

10,01 - 20

3-санатты күмәнді

20,01 - 25

4-санатты күмәнді

25,01 - 50

5-санатты күмәнді

50,01 - 100

Үмітсіз


      8. Нысанда негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, сондай-ақ негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар көрсетіледі.

      9. Экономиканың белгіленген саласына тиесілігі заңды тұлға немесе дара кәсіпкер қызметінің негізгі түріне байланысты айқындалады.

      10. Экономика салалары Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Төрағасының 2008 жылғы 20 мамырдағы № 67 бұйрығымен бекітілген Экономикалық қызмет түрлерінің номенклатурасына (5 таңбалы ЭҚЖК) сәйкес экономикалық қызмет түрлеріне байланысты топталады.

      11. 5, 12, 19, 26, 33, 40, 47 және 54-бағандарда болашақ ақша ағындарының дисконтталған құны көрсетіледі. Болашақ ақша ағындарының дисконтталған құны мына формула бойынша анықталады:


, мұнда

      PV - болашақ ақша ағындарының келтірілген құны;

      CF - болжамды ақша ағыны;

      rr - қаржы құралы қолданылуының күтілетін уақыты ішінде болашақ есептік ақша төлемдерін немесе түсімдерін немесе бұл орынды болған кезде ең қысқа кезеңде қаржы активінің немесе қаржылық міндеттеменің таза баланстық құнына дейін нақты дисконттау кезінде қолданылатын бастапқы тиімді пайыздық мөлшерлеме;

      t - жыл саны.

      12. 6, 13, 20, 27, 34, 41, 48, және 55-бағандарда қамтамасыз етудің нарықтық құны көрсетіледі.

      13. Резервтердің (провизиялардың) сомасы абсолюттік мәнде және қосу белгісімен көрсетіледі.

      14. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

      Қазақстан Республикасының

      Ұлттық Банкі Басқармасының

      2015 жылғы 8 мамырдағы

      № 76 қаулысына 12-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп
Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" "__________" жағдай бойынша

      Индекс: ФС_ОИ

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі:

      екiншi деңгейдегi банктер – ай сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың он бесінен кешіктірмей;

      бас банк пен "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес оған қатысты қайта құрылымдау жүргізілген еншілес банк арасында активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру жөніндегі операцияны 2016 жылғы 1 ақпанға дейін жүзеге асырған екінші деңгейдегі бас банк – тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмасынан кешіктірмей.

      Нысан

      ____________________________

      (банктің атауы)

      (мың теңге)

р/с №

Депозитордың (кредитордың) атауы

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін) немесе жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін, оның ішінде бар болса дара кәсіпкердің)

Саланың коды

Корреспонденттік

/ағымдағы шоттар

Талап етуге дейінгі салымдар

Барлығы

оның ішінде шетел валютасында

Барлығы

оның ішінде шетел валютасында

1

2

3

4

5

6

7

8

1
1.1.
1.2.2
2.1.
2.2.3
3.1.
3.2.4
4.1.
4.2.5
5.1.
5.2.6
6.1.
6.2.7
7.1.
7.2.8
8.1.
8.2.9
9.1.
9.2.10
10.1.
10.2.11
11.1.
11.2.12
12.1.
12.2.13
13.1.
13.2.14
14.1.
14.2.15
15.1.
15.2.16
16.1.
16.2.17
17.1.
17.2.18
18.1.
18.2.19
19.1.
19.2.20
20.1.
20.2.21
21.1.
21.2.22
22.1.
22.2.23
23.1.
23.2.24
24.1.
24.2.25
25.1.
25.2.
Жиынтығы
      кестенің жалғасы

Шартты салым

Мерзімді салым

Облигациялар және бағалы қағаздар

Тартылған қарыздар

Барлығы

Барлығы

оның ішінде шетел валютасында

Бар-лығы

оның ішінде шетел валютасында

Барлығы

оның ішінде шетел валютасында

Барлығы

оның ішінде шетел валютасында

Барлығы

оның ішінде шетел валютасында

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      ______________________________________ _________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ___________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы: ___________________________________________ ______________

      лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефон

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "___" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері Нысанды ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанды толтыру кезінде банктер жеке және заңды тұлғалар (жиынтығында банктің олардың алдында міндеттемелердің ең көп сомасы бар тұлғалар банктің ірі депозиторлары (кредиторлары) болып табылады) бөлігінде банктің 25 ірі депозиторын (кредиторын) ашып көрсетеді. Банктің әр депозитор (кредитор) алдындағы міндеттемелерінің жиынтықты сомасы азаю тәртібінде келтіріледі.

      6. Нысанда Банк тартқан ақшаның негізгі борыш сомасы көрсетіледі.

      7. Банктің 25 ірі депозиторы (кредиторы) тізіміне заңды тұлғаның алдында банк міндеттемелері және осы тұлғаның ірі қатысушылары (қатысу үлесі 10 пайыз және асатын)/еншілес ұйымдары алдында міндеттемелері болған жағдайда, Нысанның тиісті тармақшаларында ірі қатысушылары (қатысу үлесі 10 пайыз және асатын)/еншілес ұйымдары туралы мәліметтер көрсетіледі.

      8. Банктің жиынтығында 25 ірі депозиторы (кредиторы) тізіміне кіретін заңды тұлғаның және оның ірі қатысушылары (қатысу үлесі 10 пайыз және асатын)/еншілес ұйымдары алдында міндеттемелері болған жағдайда, осы тұлға бойынша және ірі қатысушылары (қатысу үлесі 10 пайыз және асатын)/еншілес ұйымдары туралы мәліметтер көрсетіледі.

      9. Жеке тұлғалар бойынша 2-баған толтырылмайды.

      10. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 8 мамырдағы
№ 76 қаулысына 13-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Алынған және өтелмеген, оның ішінде банктердің еншілес ұйымдары
арқылы тартылған сыртқы қарызға алу жөніндегі есеп
Есепті кезең: 20__жылғы __________ жағдай бойынша

      Ескерту. Алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.04.2017 № 69 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

      Қазақстан Республикасының

      Ұлттық Банкі Басқармасының

      2015 жылғы 8 мамырдағы

      № 76 қаулысына 14-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
"РЕПО", "кері РЕПО" операциялары туралы есеп
Есепті кезең: 20__жылғы __________ жағдай бойынша

      Индекс: ФС_ РЕПО

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі:

      екiншi деңгейдегi банктер – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей;

      бас банк пен "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес оған қатысты қайта құрылымдау жүргізілген еншілес банк арасында активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру жөніндегі операцияны 2016 жылғы 1 ақпанға дейін жүзеге асырған екінші деңгейдегі бас банк – ай сайын есепті айдан кейінгі айдың жиырмасынан кешіктірмей.

      Нысан

      ___________________

      (банктің атауы)

Операция мазмұны

Бағалы қағаздар түрi

Ұлттық сәйкестендіру нөмiрi, халықаралық сәйкестендiру нөмiрi

Қарсы агенттің атауы

РЕПО мәмiлесi жасалған күн

Растайтын құжаттың нөмiрi

Күні

РЕПО ашу

РЕПО жабу

мәмiле ___ мерзiмге дейiн ұзартылды

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

"РЕПО" операциялары

1.1.

Ұйымдастырылған нарық

1.1.1.

"Тiкелей" тәсiл

1.1.1.1


1.1.1.n


1.1.2.

"Автоматты" тәсiл

1.1.2.1


1.1.2.n


1.2.

Ұйымдастырылмаған нарық

1.2.1


1.2.n


2.

"Кері РЕПО" операциялары

2.1.

Ұйымдастырылған нарық

2.1.1.

"Автоматты" тәсiл

2.1.1.1


2.1.1.n


2.1.2.

"Автоматты" тәсiл

2.1.2.1


2.1.2.n


2.2.

Ұйымдастырылмаған нарық

2.2.1


2.2.n      кестенің жалғасы

РЕПО операциясының мерзiмi

Сыйақы ставкасы

РЕПО-дағы бағалы қағаздар саны

( дана)

РЕПО сомасы

Есептелген сыйақы

Болашақ ақша ағынының дисконтталған құны

Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес құрылған резервтер (провизиялар) мөлшері

Ескерту

мың теңге

шетел валютасында (баламасы мың теңге)

11

12

13

14

15

16

17

18

19
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      ______________________________________ _________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ___________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы: ___________________________________________ ______________

      лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефон

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "___" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
"РЕПО", "Кері РЕПО" операциялары туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "РЕПО", "Кері РЕПО" операциялары туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері Нысанды ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысан есепті күнге мәміленің (тура немесе автоматты) тәсілін көрсетумен ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықта РЕПО операцияларында қатысушы бағалы қағаздардың барлық түрлері бойынша беріледі.

      6. 7-бағанда ұйымдастырылған нарықта жүзеге асырылған мәмілелер бойынша сауда-саттықты ұйымдастырушылар берген нөмір көрсетіледі; ұйымдастырылмаған нарықта жүргізілетін мәмілелер бойынша РЕПО шартының нөмірі көрсетіледі.

      7. 17-бағанда болашақ есептік ақша ағындарының дисконтталған құны көрсетіледі. Болашақ есептік ақша ағындарының дисконтталған құны мына формула бойынша анықталады:


, где

      PV - болашақ ақша ағындарының келтірілген құны;

      CF - болжамды ақша ағыны;

      rr – қаржы құралы қолданылуының күтілетін уақытында немесе бұл орынды болған кезде ең қысқа кезеңде болашақ есептік ақша төлемдерін немесе түсімдерін қаржы активінің немесе қаржылық міндеттеменің таза баланстық құнына дейін нақты дисконттау кезінде қолданылатын бастапқы тиімді пайыздық мөлшерлеме;

      t - жыл саны.

      8. 19-бағанда бағалы қағаздарды пайдалану құқығы мәміле тараптарының қайсысына тиесілі екені көрсетіледі.

      9. Резервтердің (провизиялардың) сомасы абсолюттік мәнде және қосу белгісімен көрсетіледі.

      10. 1-жолдағы жиынтық сома Бағалы қағаздар портфелінің құрылымы туралы есептің 16, 21, 27-бағандарының жиынтық сомасына сәйкес келеді.

      11. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 8 мамырдағы
№ 76 қаулысына 15-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Өтеуге дейін қалған төлем мерзімі туралы есеп
Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" "__________" жағдай бойынша

      Индекс: ФС_ГА

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі:

      екiншi деңгейдегi банктер – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей;

      бас банк пен "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес оған қатысты қайта құрылымдау жүргізілген еншілес банк арасында активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру жөніндегі операцияны 2016 жылғы 1 ақпанға дейін жүзеге асырған екінші деңгейдегі бас банк – ай сайын есепті айдан кейінгі айдың жиырмасынан кешіктірмей.

      Нысан

      __________________

      (банк атауы)

      (мың теңгемен)

Активтер

негізгі борыш және есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі жоқ

Талап етілгенге дейін

1 күннен 30 күнге дейін

31 күннен 90 күнге дейін

91 күннен 180 күнге дейін

181 күннен 365 күнге дейін

1 жылдан 2 жылға дейін

Барлығы

оның ішінде шетел валютасында

Барлығы

оның ішінде шетел валютасында

Барлығы

оның ішінде шетел валютасында

Барлығы

оның ішінде шетел валютасында

Барлығы

оның ішінде шетел валютасында

Барлығы

оның ішінде шетел валютасында

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Заңды және жеке тұлғаларға берілген қарыздар (резервтерді (провизияларды) шегергенде), оның ішінде:

1.1.

бейрезиденттерге

2

Банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға қойылатын талаптар (резервтерді (провизияларды) шегергенде), оның ішінде:

2.1

бейрезиденттерге

3

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне қойылатын талаптар

4

Бағалы қағаздар (резервтерді (провизияларды) шегергенде), оның ішінде:

4.1

бейрезиденттердің

5

"Кері "РЕПО" операциялары (резервтерді (провизияларды) шегергенде), оның ішінде:

5.1

бейрезиденттермен

6

Реттелген борыш (резервтерді (провизияларды) шегергенде), оның ішінде:

6.1

бейрезиденттерге

7

Өзге қаржы активтері, оның ішінде:

7.1

бейрезиденттерге

8

Жиынтығы, оның ішінде:

8.1

бейрезиденттерге

9

Анықтама үшін: өзге қаржы активтері, оның ішінде:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.1

бейрезиденттерге

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

10

Анықтама үшін: қаржылық емес активтер, оның ішінде:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

10.1

бейрезиденттерге

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х


Міндеттемелер

Талап етілгенге дейін

1 күннен 30 күнге дейін

31 күннен 90 күнге дейін

91 күннен 180 күнге дейін

181 күннен 365 күнге дейін

1 жылдан 2 жылға дейін

Барлығы

оның ішінде шетел валютасында

Барлығы

оның ішінде шетел валютасында

Барлығы

оның ішінде шетел валютасында

Барлығы

оның ішінде шетел валютасында

Барлығы

оның ішінде шетел валютасында

Барлығы

оның ішінде шетел валютасында

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11

Клиенттердің салымдары, оның ішінде:

11.1

заңды тұлғалардың

11.2

жеке тұлғалардың

12

Бейрезидент-клиенттердің салымдары

13

Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың алдындағы міндеттемелер, оның ішінде:

13.1

бейрезиденттердің алдында

14

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің алдындағы міндеттемелер

15

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар, оның ішінде:

15.1

бейрезиденттерде

16

Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қарыздар, оның ішінде:

16.1

бейрезиденттерден

17

Қазақстан Республикасының Үкіметінен және Қазақстан Республикасының жергілікті билік органдарынан алынған қарыздар

18

"РЕПО" операциялары, оның ішінде:

18.1

бейрезиденттермен

19

Реттелген борыш, оның ішінде:

19.1

бейрезиденттерден

20

Арнайы мақсаттағы еншілес ұйымдардың салымдары

21

Өзге қаржы міндеттемелері, оның ішінде:

21.1

бейрезиденттердің алдында

22

Жиынтығы, оның ішінде:

22.1

бейрезиденттердің алдында

23

Анықтама үшін: өзге қаржылық міндеттемелер, оның ішінде:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

23.1

бейрезиденттердің алдында

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

24

Анықтама үшін: қаржылық емес міндеттемелер, оның ішінде:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

24.1

бейрезиденттердің алдында

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х


негізгі борыш және есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі жоқ

негізгі борыш және/немесе есептелген сыйақы бойынша 30 күннен асатын мерзімі өткен берешегі бар

Барлығы

2 жылдан 3 жылға дейін

3 жылдан 5 жылға дейін

5 жылдан астам

Барлығы

оның ішінде шетел валютасында

Барлығы

оның ішінде шетел валютасында

Барлығы

оның ішінде шетел валютасында

Барлығы

оның ішінде шетел валютасында

13

14

15

16

20

21

19

20

21
х

х

х

х

х

х

хх

х

х

х

х

х

хх

х

х

х

х

х

хх

х

х

х

х

х

хБарлығы 

2 жылдан 3 жылға дейін

3 жылдан 5 жылға дейін

5 жылдан астам

Барлығы


Барлығы

оның ішінде шетел валютасында

Барлығы

оның ішінде шетел валютасында

Барлығы

оның ішінде шетел валютасында

Барлығы

оның ішінде шетел валютасында


13

14

15

16

17

18

19

20х

х

х

х

х

х
х

х

х

х

х

х
х

х

х

х

х

х
х

х

х

х

х

х

      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      ______________________________________ _________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ___________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы: ___________________________________________ ______________

      лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефон

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "___" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Өтеуге дейін қалған төлем мерзімі туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) "Өтеуге дейін қалған төлем мерзімі туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері Нысанды ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда өтеуге дейін қалған төлемдер мерзімі бойынша, оның ішінде бейрезиденттер мен шетел валютасы бойынша бөле отырып активтер мен міндеттемелер туралы мәліметтер көрсетіледі.

      6. Активтер сомасы есептелген сыйақы, оң (теріс) түзетулер, дисконттар мен сыйақылар ескеріле отырып, халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес құрылған резервтер (провизиялар) шегеріліп көрсетіледі.

      7. Негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімі өткен берешегі бар активтердің барлығы өтеуге дейін қалған төлем мерзімдері бойынша бөлінеді (өзге қаржы активтерін қосқанда).

      8. Негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша 30 күннен асатын мерзімі өткен берешегі бар активтер 19-бағанда көрсетіледі (өзге қаржы активтерін қосқанда).

      9. 4-жолда бағалы қағаздар резервтерді (провизияларды) шегере отырып көрсетіледі. Сату үшін қолда бар, өтеуге дейін ұсталатын, сондай-ақ пайда немесе шығын арқылы әділ құн бойынша ескерілетін акциялар 1 және 2-бағандарда көрсетіледі.

      10. 7-жолды толтыру мақсатында өзге қаржы активтеріне Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6793 тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы және "Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамындағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарын бекіту туралы" 2011 жылғы 31 қаңтардағы № 3 қаулысына (бұдан әрі – Үлгі шот жоспары) сәйкес мынадай шоттар жатады:

      1753 "Туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша есептелген кірістер";

      1855 "Құжаттамалық есеп айырысулар бойынша дебиторлар";

      1860 "Банк қызметі бойынша басқа да дебиторлар";

      1861 "Кепілдіктер бойынша дебиторлар";

      1864 "Акцептелген вексельдер үшін клиентке қойылатын талаптар";

      1877 "Банк қызметімен байланысты дебиторлық берешек бойынша шығындарды жабуға арналған резервтер (провизиялар)";

      1890 шоттар тобы "Туынды қаржы құралдарымен жасалған операциялар мен дилинг операциялары бойынша талаптар".

      11. Барлық міндеттемелер өтеуге дейін қалған төлем мерзімдері бойынша бөлінеді (өзге қаржы міндеттемелерін қосқанда).

      12. Міндеттемелер сомасы есептелген шығыстар, оң (теріс) түзетулер, сондай-ақ дисконттар мен сыйлықақылар ескеріле отырып, көрсетіледі.

      13. 20-жолды толтыру мақсатында өзге қаржы міндеттемелеріне Үлгі шот жоспарының мынадай шоттары жатады:

      2451 "Мерзімсіз қаржы құралдары";

      2727 "Туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша есептелген шығыстар";

      2757 "Мерзімсіз қаржы құралдары бойынша есептелген шығыстар";

      2855 "Құжаттамалық есеп айырысулар бойынша кредиторлар";

      2860 "Банк қызметі бойынша басқа да кредиторлар";

      2864 "Акцептер бойынша міндеттемелер";

      2890 шоттар тобы "Туынды қаржы құралдарымен жасалған операциялар мен дилинг операциялары бойынша міндеттемелер".

      14. 9-жолда анықтама ретінде 7-жолда көрсетілмеген өзге қаржы активтері көрсетіледі, 23-жолда анықтама ретінде 21-жолда көрсетілмеген өзге қаржы міндеттемелері көрсетіледі.

      15. 10 және 24-жолдарда анықтама ретінде тиісінше қаржылық емес активтердің және міндеттемелердің жиынтық сомалары көрсетіледі.

      16. 1 және 2-бағандарда мыналар көрсетілмейді:

      1) заңды және жеке тұлғаларға берілген қарыздар бойынша талаптар (арнайы резервтерді (провизияларды) шегергенде);

      2) халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қарыздар бойынша міндеттемелер;

      3) Қазақстан Республикасының Үкіметінен және Қазақстан Республикасының жергілікті билік органдарынан алынған қарыздар бойынша міндеттемелер;

      4) реттелген борыш бойынша міндеттемелер.

      17. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

      Қазақстан Республикасының

      Ұлттық Банкі Басқармасының

      2015 жылғы 8 мамырдағы

      № 76 қаулысына 16-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Өтеуге дейін қалған белгіленген активтер мен міндеттемелер үшін, индекстің өзгеруіне дейін өзгермелі активтер мен міндеттемелер үшін төлем мерзімі туралы есеп
Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" "__________" жағдай бойынша

      Индекс: ФС_ГГ

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі:

      екiншi деңгейдегi банктер – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей;

      бас банк пен "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес оған қатысты қайта құрылымдау жүргізілген еншілес банк арасында активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру жөніндегі операцияны 2016 жылғы 1 ақпанға дейін жүзеге асырған екінші деңгейдегі бас банк – ай сайын есепті айдан кейінгі айдың жиырмасынан кешіктірмей.

      Нысан

      ___________________

      (банк атауы)

      (мың теңгемен)

Активтер

негізгі борыш және есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі жоқ

негізгі борыш және/немесе есептелген сыйақы бойынша 30 күннен асатын мерзімі өткен берешегі бар

Талап етілгенге дейін

1 күннен 30 күнге дейін

31 күннен 90 күнге дейін

91 күннен 180 күнге дейін

181 күннен 365 күнге дейін

1 жылдан 2 жылға дейін

2 жылдан 3 жылға дейін

3 жылдан 5 жылға дейін

5 жылдан астам

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Заңды және жеке тұлғаларға берілген қарыздар (резервтерді (провизияларды) шегергенде)2

Банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға қойылатын талаптар (резервтерді (провизияларды) шегергенде)3

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне қойылатын талаптар4

Бағалы қағаздар (резервтерді (провизияларды) шегергенде)5

"Кері РЕПО" операциялары (резервтерді (провизияларды) шегергенде)6

Реттелген борыш (резервтерді (провизияларды) шегергенде)7

Өзге қаржы активтері8

ЖиынтығыМіндеттемелер

Талап етілгенге дейін

1 күннен 30 күнге дейін

31 күннен 90 күнге дейін

91 күннен 180 күнге дейін

181 күннен 365 күнге дейін

1 жылдан 2 жылға дейін

2 жылдан 3 жылға дейін

3 жылдан 5 жылға дейін

5 жылдан астам


1

2

3

4

5

6

7

8

9


9

Клиенттердің салымдары, оның ішінде:9.1

заңды тұлғалардың9.2

жеке тұлғалардың10

Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың алдындағы міндеттемелер11

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің алдындағы міндеттемелер12

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар13

Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қарыздар14

Қазақстан Республикасының Үкіметінен және Қазақстан Республикасының жергілікті билік органдарынан алынған қарыздар15

"РЕПО" операциялары16

Реттелген борыш17

Арнайы мақсаттағы еншілес ұйымдардың салымдары18

Өзге қаржы міндеттемелері19

Жиынтығы:
      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      ______________________________________ _________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ___________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы: ___________________________________________ ______________

      лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефон

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "___" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Өтеуге дейін қалған белгіленген активтер мен міндеттемелер үшін, индекстің өзгеруіне дейін өзгермелі активтер мен міндеттемелер үшін төлем мерзімі туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Өтеуге дейін қалған белгіленген активтер мен міндеттемелер үшін, индекстің өзгеруіне дейін өзгермелі активтер мен міндеттемелер үшін төлем мерзімі туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері Нысанды ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда белгіленген мөлшерлемесі бар (шартта белгіленген) активтер мен міндеттемелер туралы мәліметтерді толтыру әдістемесі өзгермелі мөлшерлемесі бар активтер мен міндеттемелер туралы мәліметтерді толтыру әдістемесінен ерекшеленеді.

      6. Белгіленген мөлшерлемесі бар (шартта белгіленген) активтер мен міндеттемелер бойынша, сондай-ақ өтеуге дейін қалған мерзімі 30 күннен астам өзгермелі мөлшерлемесі бар активтер мен міндеттемелер бойынша Нысанды толтыру тәртібі өтеуге дейін қалған төлем мерзімі туралы есепті толтыру әдістемесіне сәйкес келеді.

      7. Өтеуге дейін қалған мерзімі 30 күннен асатын өзгермелі мөлшерлемесі бар активтер мен міндеттемелер былайша көрсетіледі:

      1) активтер мен міндеттемелер есептелген сыйақы мен есептелген шығыстар ескерілмей көрсетіледі;

      2) қайта бағалау мерзімі бойынша өзгермелі мөлшерлемесі бар активтерді және міндеттемелерді көрсету ауқымы индекс түріне, сондай-ақ купондық сыйақыны алу немесе төлеу жиілігіне байланысты;

      3) күн сайынғы өзгеріске ұшыраған индекске тәуелді активтер мен міндеттемелердің сомасы "1 күннен 30 күнге дейін" диапазонда көрсетіледі;

      4) әрбір үш ай сайын өзгеріске ұшыраған индекске тәуелді активтер мен міндеттемелердің сомасы индекс өзгергеннен кейін алғашқы екі ай ішінде "31 күннен 90 күнге дейін" диапазонда, келесі индекс өзгергенге дейін бір ай ішінде "1 күннен 30 күнге дейін" диапазонда көрсетіледі;

      5) күн сайынғы, ай сайынғы/тоқсан сайынғы өзгерістерге ұшыраған индекске тәуелді активтер мен міндеттемелер сомасы олар бойынша жылына екі рет кезеңділікпен купондық сыйақыны алу/төлеу басталған жағдайда купондық сыйақыны алғаннан/төлегеннен кейін үш ай ішінде - "91 күннен 180 күнге дейін" диапазонда, купондық сыйақыны алғаннан/төлегеннен кейін төрт және бес ай ішінде - "31 күннен 90 күнге дейін" диапазонда, келесі индекс өзгергенге дейін бір ай ішінде "1 күннен 30 күнге дейін" диапазонда көрсетіледі.

      8. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 8 мамырдағы
№ 76 қаулысына
17-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Банкпен ерекше қатынаста байланысқан тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған,
сондай-ақ есепті күнге қолданылатын мәмілелер туралы есеп

      Ескерту. 17-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.04.2017 № 69 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

      Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" __________ жағдай бойынша

      Индексі: ФС_МӘМІЛЕЛЕР_ТІЗІЛІМ

      Кезеңділігі: ай сайын

      Кім ұсынады: Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың он бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей

  Нысан

      ___________________

      (банк атауы)

1-кесте. Банкпен ерекше қатынаспен байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ 20__ жылғы "___" _________________қолданыстағы мәмілелер

Атауы (заңды тұлға үшін), тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (жеке тұлға үшін)

Бизнес - сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін), жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін, оның ішінде дара кәсіпкер үшін)

Резиденттің елі

Тұлғаның банкпен ерекше қатынаста байланысқан тұлғаға жатқызылу белгісі

Операция түрі

Мәміле мақсаты

Шарт №

Шарттың жасалған күні (талаптарын орындау басталған күн)

1

2

3

4

5

6

7

8

9Барлығы
      кестенің жалғасы 

Шарттың қолданылуы аяқталған күн (талаптарын орындау аяқталған күн)

Банктің директорлар кеңесінің не акционерлердің жалпы жиналысы (директорлар кеңесі болмаған жағдайда) шешімінің деректемелері

Шарт бойынша мәмілелер сомасы (мың теңгемен)

Валюта түрі

Қамтамасыз ету түрі

Қамтамасыз ету құны
 (мың теңгемен)

Барлығы

оның ішінде резервтерді (провизияларды) есептеу кезінде қосылатын қамтамасыз ету құны

Күні

Нөмірі

10

11

12

13

14

15

16

17

      кестенің жалғасы

Шарт бойынша сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайызбен)

Есептелген кірістер/шығыстар

Есепті күнге ағымдағы қалдық

Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарына сәйкес құрылған провизиялар сомасы

Ескерту

банкпен ерекше қатынаста байланысқан тұлғамен банктің пайдасына

банкпен ерекше қатынаста байланысқан тұлғаның пайдасына

банктің ішкі құжаттарына сәйкес

Сомасы (мың теңге мен)

Баланстық шоттың нөмірі

Сомасы (мың теңгемен)

Баланстық шоттың нөмірі

18

19

20

21

22

23

24

25

26
      Банктің өзімен ерекше қатынаста байланысқан тұлғалармен жасаған, банкпен ерекше қатынаста байланысқан тұлғамен банктің әрбір операциясының түрі бойынша мәмілелерінің жалпы сомасы Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13919 тіркелген "Пруденциялық нормативтердің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен белгілі бір күнге банк капиталының мөлшері лимиттерінің нормативтік мәндерін және есептеу әдістемесін және Банктің ашық валюталық позициясын есептеу қағидаларын және лимиттерін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 30 мамырдағы № 147 қаулысына сәйкес есептелетін банктің меншікті капиталының мөлшерінен жиынтығында 0,01 пайыздан аспайды, 20__ жылғы "__"_____ жағдай бойынша ________ мың теңгені құрайды.

      20 __ жылғы "__"_____ жағдай бойынша банкпен ерекше қатынаста байланысқан тұлға болып табылатын, сақтандыру ұйымында сақтандырылған банк клиенттері қарыздарының жалпы сомасы ________ мың теңгені құрайды.

      Банк есепті кезеңде банкпен ерекше қатынаста байланысқан тұлғаларға жеңілдікті талаптар берілмегендігін растайды.

2-кесте. Банкпен ерекше қатынаста байланысқан тұлғалар тізілімі 

Бизнес - сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін), жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін, оның ішінде дара кәсіпкер үшін)

Атауы (заңды тұлға үшін), тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (жеке тұлға үшін)

Тұлғаның банкпен ерекше қатынаста байланысқан тұлғаға жатқызылу белгісі1

2

3

4
      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам)

      __________________________________ _________

            тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)       қолы

      Бас бухгалтер __________________________________ _______

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)       қолы

      Орындаушы: ________________________________________ ______ _______

      лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефон

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "___" __________

      Мөр орны (бар болса)

      Ескерту: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген

  Банкпен ерекше қатынаста
байланысқан тұлғалармен
есепті ай ішінде жасалған,
сондай-ақ есепті күнге
қолданылатын мәмілелер
туралы есеп нысанына қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Банкпен ерекше қатынаста байланысқан тұлғалармен есепті ай ішінде
жасалған, сондай-ақ есепті күнге қолданылатын мәмілелер туралы есеп 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Банкпен ерекше қатынаста байланысқан тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнге қолданылатын мәмілелер туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері Нысанды ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысан есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнге банкпен ерекше қатынаста байланысқан тұлғалармен банктің барлық мәмілелері (1-кесте) туралы мәліметтерді, сондай-ақ банкпен ерекше қатынаспен байланысты тұлғалардың тізілімін (2-кесте) ашып көрсетеді.

      6. Тұлғаның банкпен ерекше қатынаста байланыстылық белгісі "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 40-бабымен, "Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" 1998 жылғы 22 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабымен және "Акционерлік қоғамдар туралы" 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 64-бабымен айқындалады.

      7. Тұлғалардың банкпен ерекше қатынаста байланысуының бір немесе бірнеше белгілері болуы мүмкін, осыған байланысты, көрсетілген тізілімді толтыру кезінде барлық белгілер көрсетіледі.

      8. 1-кестеде банкпен ерекше қатынаста байланысқан тұлғалармен банктің әрбір операциясының түрі бойынша жасаған сомасы Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13919 тіркелген "Пруденциялық нормативтердің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен белгілі бір күнге банк капиталының мөлшері лимиттерінің нормативтік мәндерін және есептеу әдістемесін және Банктің ашық валюталық позициясын есептеу қағидаларын және лимиттерін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 30 мамырдағы № 147 қаулысына сәйкес есептелетін банктің меншікті капиталының мөлшерінен жиынтығында 0,01 пайыздан асатын, онымен ерекше қатынаста байланысқан тұлғалармен банктің барлық мәмілелері туралы мәліметтер көрсетіледі.

      9. Егер банктің меншікті капиталының теріс мәні болса, 1-кестеде сомасы өзімен ерекше қатынаста байланысқан тұлғалармен банк операцияларының әрбір түрі бойынша банк активтерінің мөлшерінен жиынтығында 0,001 пайыздан асатын, онымен ерекше қатынаста байланысқан тұлғалармен банктің барлық мәмілелері туралы мәліметтер көрсетіледі.

      10. Егер мәміле талаптары қамтамасыз етудің болуын, сыйақы төлеуді немесе резервтерді (провизияларды) есептеуді болжамайтын болса, онда 1-кестенің 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 және 25-бағандары толтырылмайды.

      11. 1-кестенің 2-бағанында жеке тұлға үшін тегі, аты міндетті түрде, әкесінің аты (бар болса) көрсетіледі.

      12. 1-кестенің 4-бағанында резиденттік елі "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" 2005 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес анықталады.

      13. 1-кестенің 6-бағанын толтыру үшін операциялардың мынадай түрлері келтірілген:

      1) қарыздар беру;

      2) қарыздар алу;

      3) депозитті орналастыру;

      4) депозитті қабылдау;

      5) банкпен ерекше қатынаста байланысқан тұлғалар шығарған қаржы құралдарын сатып алу;

      6) банкпен ерекше қатынаста байланысқан тұлғалардан бағалы қағаздарды сатып алу (банктің қарсы агентті анықтауына мүмкіндік бермейтін әдістермен ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелерді қоспағанда);

      7) банкпен ерекше қатынаста байланысқан тұлғаларға бағалы қағаздарды, оның ішінде банктің бағалы қағаздарын сату (банктің қарсы агентті анықтауына мүмкіндік бермейтін әдістермен ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелерді қоспағанда);

      8) банкпен ерекше қатынаста байланысқан тұлғалардан оларды кері сату талаптарымен бағалы қағаздарды сатып алу (банктің қарсы агентті анықтауына мүмкіндік бермейтін әдістермен ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелерді қоспағанда);

      9) банкпен ерекше қатынаста байланысқан тұлғаларға оларды кері сатып алу талаптарымен бағалы қағаздарды сату (банктің қарсы агентті анықтауына мүмкіндік бермейтін әдістермен ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелерді қоспағанда);

      10) туынды қаржы құралдарын сатып алу;

      11) туынды қаржы құралдарын сату;

      12) шетел валютасын сатып алу (спот, форвард);

      13) шетел валютасын сату (спот, форвард);

      14) банкпен ерекше қатынаста байланысқан тұлғадан қабылданған реттелген борыш;

      15) банкпен ерекше қатынаста байланысқан тұлғаға берілген реттелген борыш;

      16) банкпен ерекше қатынаста байланысқан тұлғадан мүлікті сатып алу;

      17) банкпен ерекше қатынаста байланысқан тұлғадан мүлікті кепілге қабылдау;

      18) банкпен ерекше қатынаста байланысқан тұлғаға мүлікті сату;

      19) банкпен ерекше қатынаста байланысқан тұлғалар шығарған қаржы құралдарын кепілге қабылдау;

      20) банкпен ерекше қатынаста байланысқан тұлғаға банктің болашақ талабы;

      21) банкпен ерекше қатынаста байланысқан тұлғаның пайдасына берілген кепілдіктер;

      22) банкпен ерекше қатынаста байланысқан тұлғадан кепілдіктер қабылдау;

      23) банкпен ерекше қатынаста байланысқан тұлға болып табылатын сақтандыру ұйымымен жасалған сақтандыру шарттары бойынша банк төлеген сақтандыру сыйлықақылары (жарналары) (сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сомасы көрсетіледі);

      24) банктің банкпен ерекше қатынаста байланысқан тұлға болып табылатын сақтандыру ұйымынан алынған сақтандыру төлемдері;

      25) банкпен ерекше қатынаста байланысқан тұлғаның пайдасына берілген аккредитивтер;

      26) банкпен ерекше қатынаста байланысқан тұлғадан алынған аккредитивтер;

      27) банкпен ерекше қатынаста байланысқан тұлғаларға төленген дивидендтер;

      28) банкпен ерекше қатынаста байланысқан тұлғалардың банкке төленген дивидендтері;

      29) мәмілелердің өзге түрлері (көрсетілуі жоғарыда көзделмеген мәмілелер).

      14. Шарттың қолданылу мерзімі ұзартылған жағдайда 1-кестенің "Шарттың қолданылуы аяқталған күн (талаптарын орындау аяқталған күн)" 10-бағанында шарттың қолданылу мерзімі ұзартылған тиісті күн көрсетіледі, 1-кестенің "Есепті күнге ағымдағы қалдық" 23-бағанында қолданылу мерзімі ұзартылған мәміле шартының қолданылу кезеңіндегі есепті күнге баланстық қалдық сомасы көрсетіледі.

      15. 1-кестенің 13-бағанында мың теңгемен шартта көрсетілген мәміле сомасы көрсетіледі.

      Шарт бойынша шетел валютасындағы мәміле сомасы Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8378 тіркелген "Валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау және қолдану тәртібін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 15 қаулысының 1-тармағында және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 99 бұйрығында көзделген тәртіпте айқындалған валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта есептеліп көрсетіледі.

      16. Қамтамасыз етудің бірнеше түрлері болған жағдайда, 1-кестенің 15-бағанында қамтамасыз етудің барлық түрлері көрсетіледі.

      17. 1-кестенің "Қамтамасыз ету құны (мың теңгемен)" 16-бағанында қамтамасыз етудің кепілдік құны көрсетіледі.

      18. 1-кестенің "Есептелген кірістер/шығыстар" 21-бағанында Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6793 тіркелген "Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы және "Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамындағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 31 қаңтардағы № 3 қаулысына сәйкес 4 және 5-кластарының тиісті баланстық шоттарында көрсетілген мәміле бойынша есепті күнге жинақталған кірістер/шығыстар көрсетіледі.

      19. 1-кестенің 23-бағанында ағымдағы қалдықтың баланстық құны көрсетіледі, 24-бағанында баланстық құнды есептеген кезде пайдаланылған баланстық шоттардың нөмірлері көрсетіледі.

      20. Егер мәмілені жасау сәтінде тұлға банкпен ерекше қатынас байланысына ие болмаса, 1-кестенің 26-бағанында "тұлға жжжж. аа. кк. бастап банкпен ерекше қатынаста байланысқан тұлға болып табылады" деген ескерту көрсетіледі.

      21. Есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнге қолданылатын банкпен ерекше қатынаста байланысқан тұлғалармен мәмілелер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

 
  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 8 мамырдағы
№ 76 қаулысына 18-қосымша

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің
есептілікті табыс ету қағидалары

      Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің есептілікті табыс ету қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Банктер туралы заң) және "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді және Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің (бұдан әрі – банк) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – уәкілетті орган) есептілікті табыс ету тәртібін айқындайды.

      1. Қағидалардың мақсаттары үшін Банктер туралы заңда көзделген ұғымдар, сондай-ақ мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) инвестициялық қарыз – мына талаптарға сәйкес келетін қарыз:

      қарыздың мерзімі бес және одан көп жыл;

      қарыз шартының талаптарында мерзімінен бұрын толығымен өтеуге тыйым салу белгіленген. Қарызды ішінара өтеу қарыз алушының бизнес-жоспарында көзделген мерзімде және тәртіпте жүзеге асырылуы мүмкін;

      қарыз заңды тұлғаға материалдық өндірісті, өндіріс және көлік инфрақұрылымын құруға, кеңейтуге және жаңғыртуға бағытталған іс-шаралар кешенін іске асыру көзделетін өзінің бизнес-жоспарына сәйкес беріледі;

      2) қарыз – банктің банктік қарыз, лизингтік, факторингтік, форфейтингтік операцияларды жүзеге асыруы; исламдық банктің Банктер туралы заңның 52-5-бабы 1-тармағының 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген операцияларды жүзеге асыруы, сондай-ақ вексельдерді есепке алу, "кері РЕПО" операциялары;

      3) пролонгация – апат, қауіпті табиғи құбылыс, апаттар, табиғат апаты нәтижесіндегі төтенше жағдайлар нәтижесінде шарт талаптарының өзгеру жағдайларын қоспағанда, қарызды өтеудің түпкілікті мерзімін ұзарту бөлігінде шарттың талаптарын өзгерту (шартты міндеттемені, дебиторлық берешекті және басқа да талаптарды), кредиттеу мерзімдерін, қарыз алушының (тең қарыз алушының), борышкердің қаржылық жағдайының нашарлауына байланысты төлемдер сомасын ұзарту;

      4) тең қарыз алушы – қарыз алушымен бірге қарыз (кредит) шартына қол қоятын және қарыз (кредит) шарты бойынша алынған ақшаны қайтару және алынған қарызды (кредитті), оның ішінде сыйақыны және кредит бойынша басқа да төлемдерді толық төлеу бойынша міндеттемені орындауға ортақ жауапты болатын жеке немесе заңды тұлға;

      5) шартты міндеттеме:

      банктің толық бақылауында болып табылмайтын тек пайда болған (пайда болмаған) кезде танылуы мүмкін бір немесе бірнеше болашақ айқындалмаған оқиғалар;

      банк үшінші тұлғаның пайдасы үшін қабылдаған және шарт талаптарынан туындайтын клиенттің кредиттік тәуекелдерін алып жүретін міндеттеме.

      2. Банк өзінің барлық филиалдары бойынша деректерді қоса алғанда, уәкілетті органға есептілікті ұсынады.

      3. Банктің қағаз тасымалдағыштағы есептілігіне банктің бірінші басшысы (ол болмаған кезде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер қол қояды, мөрмен расталады және банкте сақталады.

      4. Есептілік Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне электрондық форматта ұсынылады.

      5. Электрондық форматта ұсынылатын деректердің қағаз тасымалдағыштағы деректерге сәйкестігін банктің бірінші басшысы (ол болмаған кезде – оның орнындағы адам) және бас бухгалтер қамтамасыз етеді.

      6. Есептілікті жасау мақсатында активтер мен шетел валютасындағы міндеттемелер Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8378 тіркелген "Валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау және қолдану тәртібін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 15 қаулысының 1-тармағында және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 99 бұйрығында көзделген тәртіпте айқындалған валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта есептеліп көрсетіледі.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады