Екінші деңгейдегі банктердің пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілігінің тізбесін, нысандарын, ұсыну мерзімдері мен қағидаларын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Ұлттық банк Басқармасының 2015 жылғы 8 мамырдағы № 75 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 25 мамырда № 11162 тіркелді.

      Ескерту. Тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2023 № 13 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      "Қазақстан Республикасында төтенше жағдайды енгізу туралы" ҚР Президентінің 15.03.2020 № 285 Жарлығымен енгізілген төтенше жағдай қолданылу кезеңінде есептіліктің жекелеген түрлерін ұсыну мерзімдері ұзартылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.03.2020 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 42-бабының 3-тармағына және 54-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2023 № 13 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      1. Мыналар:

      1) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес екiншi деңгейдегi банктердің пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілігінің тізбесі;

      2) осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептің нысаны;

      3) осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген активтердің талдамасы туралы есептің нысаны;

      4) осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген шартты және ықтимал міндеттемелердің талдамасы туралы есептің нысаны;

      5) осы қаулыға 5-қосымшаға сәйкес кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген туынды қаржы құралдары бойынша шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелердің талдамасы туралы есептің нысаны;

      6) осы қаулыға 6-қосымшаға сәйкес айрықша пайыздық тәуекелді есептеудің (валюталар бөлігінде) талдамасы туралы есептің нысаны;

      7) осы қаулыға 7-қосымшаға сәйкес уақыт аралықтары бойынша ашық позицияларды бөлу (валюталар бөлігінде) туралы есептің нысаны;

      8) осы қаулыға 8-қосымшаға сәйкес жалпы пайыздық тәуекелді есептеудің (валюталар бөлігінде) талдамасы туралы есептің нысаны;

      9) осы қаулыға 10-қосымшаға сәйкес бір қарыз алушыға келетін тәуекелдің (қарыз алушылар бөлігінде) ең жоғары мөлшерінің талдамасы туралы есептің нысаны;

      10) осы қаулыға 11-қосымшаға сәйкес k4 ағымдағы өтімділік коэффициентінің талдамасы туралы есептің нысаны;

      11) осы қаулыға 12-қосымшаға сәйкес k4-1, k4-2, k4-3 мерзімді өтімділік коэффициенттерінің талдамасы туралы есептің нысаны;

      12) осы қаулыға 13-қосымшаға сәйкес k4-4, k4-5, k4-6 мерзімді валюталық өтімділік коэффициенттерінің талдамасы туралы есептің нысаны;

      13) осы қаулыға 14-қосымшаға сәйкес аптаның (айдың) әрбір жұмыс күні үшін әрбір шетел валютасы бойынша валюталық позициялар және валюталық нетто-позиция туралы есептің нысаны;

      14) осы қаулыға 15-қосымшаға сәйкес ішкі активтердің, ішкі және өзге міндеттемелердің орташа айлық шамасын, қаражат бөлігін ішкі активтерге орналастыру коэффициентін есептеу туралы есептің нысаны;

      15) осы қаулыға 16-қосымшаға сәйкес банктердің Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы міндеттемелерге капиталдандыру коэффициентінің талдамасы туралы есептің нысаны;

      16) осы қаулыға 17-қосымшаға сәйкес секьюритилендіру кезінде меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициенттерін есептеу туралы есептің нысаны;

      17) осы қаулыға 18-қосымшаға сәйкес исламдық банктер ұсынатын кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген активтердің талдамасы туралы есептің нысаны;

      18) осы қаулыға 19-қосымшаға сәйкес исламдық банктер ұсынатын кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген шартты және ықтимал міндеттемелердің талдамасы туралы есептің нысаны;

      19) осы қаулыға 20-қосымшаға сәйкес исламдық банктер ұсынатын тауар-материалдық қорлардың нарықтық құнының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелдің талдамасы туралы есептің нысаны;

      20) осы қаулыға 20-1-қосымшаға сәйкес өтімділікті өтеу коэффициентінің талдамасы туралы есептің нысаны;

      21) осы қаулыға 20-2-қосымшаға сәйкес нетто тұрақты қорландыру коэффициентінің талдамасы туралы есептің нысаны;

      22) осы қаулыға 21-қосымшаға сәйкес Екiншi деңгейдегi банктердің пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілікті ұсыну қағидалары бекітілсін.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.11.2017 № 237 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.03.2020 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

      2. Екiншi деңгейдегi банктер Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне электрондық форматта:

      1) ай сайын осы қаулының 1-тармағының 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 14), 15), 16), 17), 18) және 19) тармақшаларында көзделген есептілікті – есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей;

      2) ай сайын осы қаулының 1-тармағының 20) және 21) тармақшаларында көзделген есептілікті – есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей;

      3) апта сайын осы қаулының 1-тармағының 13) тармақшасында көзделген есептілікті – есепті аптадан кейінгі аптаның бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.

      Есепті аптада күнтізбелік ай аяқталған кезде осы тармақтың

      3) тармақшасында көзделген есептілік аяқталатын айға жататын есепті аптаның күнтізбелік күндері үшін және аяқталатын айдан кейінгі айдың есепті аптасының күнтізбелік күндері үшін жеке-жеке аяқталатын айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынылады.

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.11.2017 № 237 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      3. Бас банк және "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес оған қатысты қайта құрылымдау жүргізілген еншілес банк арасында активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру жөніндегі операцияны жүзеге асырған екiншi деңгейдегi бас банк Ұлттық Банкке электрондық форматта:

      1) ай сайын осы қаулының 1-тармағының 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19) және 20) тармақшаларында көзделген есептілікті – есепті айдан кейінгі айдың жиырмасынан кешіктірмей;

      2) апта сайын осы қаулының 1-тармағының 14) тармақшасында көзделген есептілікті – есепті аптадан кейінгі аптаның жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей;

      3) апта сайын осы қаулының 1-тармағының 14) тармақшасында көзделген есепті айдың соңғы аптасындағы есептілікті – есепті аптадан кейінгі аптаның тоғызыншы жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.

      4. Осы қаулының 22-қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің күші жойылды деп танылсын.

      5. Төлем балансы, валюталық реттеу және статистика департаменті (Үмбетәлиев М.Т.) заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) Құқықтық қамтамасыз ету департаментімен (Досмұхамбетов Н.М.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулыны Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберуді;

      3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

      6. Халықаралық қатынастар және жұртшылықпен байланыс департаменті (Қазыбаев А.Қ.) осы қаулыны Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

      7. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Қ.Б. Қожахметовке жүктелсін.

      8. Мыналарды:

      1) 2014 жылғы 1 қазаннан бастап туындаған қатынастарға қолданылатын осы қаулының 2-қосымшасының реттік нөмірлері 77, 87, 90 және 92, 11-қосымшасының реттік нөмірлері 13 және 14 және 15-қосымшасының реттік нөмірі 5-жолдарын;

      2) 2014 жылғы 1 шілдеден бастап туындаған қатынастарға қолданылатын осы қаулының 14-қосымшасының реттік нөмірі 8-жолын;

      3) 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін осы қаулының 2-қосымшасының реттік нөмірлері 93, 94 және 95 және 3-қосымшасының реттік нөмірлері 83 және 84-жолдарын қоспағанда, осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Осы қаулының 3-тармағы 2016 жылғы 1 ақпанға дейін қолданылады.

      Ұлттық Банк
Төрағасы
Қ. Келімбетов

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Ұлттық экономика министрлігінің

      Статистика комитетінің Төрағасы

      Ә. Смайылов __________________

      2015 жылғы 13 мамыр

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 8 мамырдағы
№ 75 қаулысына
1-қосымша

Екiншi деңгейдегі банктердің пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілігінің тізбесі

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.03.2020 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Екiншi деңгейдегі банктердің пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілігіне мыналар кіреді:

      1) пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есеп;

      2) кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген активтердің талдамасы туралы есеп;

      3) кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген шартты және ықтимал міндеттемелердің талдамасы туралы есеп;

      4) кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген туынды қаржы құралдары бойынша шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелердің талдамасы туралы есеп;

      5) айрықша пайыздық тәуекелді есептеудің (валюталар бөлігінде) талдамасы туралы есеп;

      6) уақыт аралықтары бойынша ашық позицияларды бөлу (валюталар бөлігінде) туралы есеп;

      7) жалпы пайыздық тәуекелді есептеудің (валюталар бөлігінде) талдамасы туралы есеп;

      8) бір қарыз алушыға келетін тәуекелдің (қарыз алушылар бөлігінде) ең жоғары мөлшерінің талдамасы туралы есеп;

      9) k4 ағымдағы өтімділік коэффициентінің талдамасы туралы есеп;

      10) k4-1, k4-2, k4-3 мерзімді өтімділік коэффициенттерінің талдамасы туралы есеп;

      11) k4-4, k4-5, k4-6 мерзімді валюталық өтімділік коэффициенттерінің талдамасы туралы есеп;

      12) аптаның (айдың) әрбір жұмыс күні үшін әрбір шетел валютасы бойынша валюталық позициялар және валюталық нетто-позиция туралы есеп;

      13) ішкі активтердің, ішкі және өзге міндеттемелердің орташа айлық шамасын, қаражат бөлігін ішкі активтерге орналастыру коэффициентін есептеу туралы есеп;

      14) банктерді Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы міндеттемелерге капиталдандыру коэффициентінің талдамасы туралы есеп;

      15) секьюритилендіру кезінде меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициенттерін есептеу туралы есеп;

      16) ислам банктері ұсынатын кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген активтердің талдамасы туралы есеп;

      17) ислам банктері ұсынатын кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген шартты және ықтимал міндеттемелердің талдамасы туралы есеп;

      18) ислам банктері ұсынатын тауар-материалдық қорлардың нарықтық құнының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелдің талдамасы туралы есеп;

      19) өтімділікті өтеу коэффициентінің талдамасы туралы есеп;

      20) тұрақты қорландыру неттосы коэффициентінің талдамасы туралы есеп.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 8 мамырдағы
№ 75 қаулысына
2-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есеп

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2023 № 13 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-BVU_Prud_norm

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20___жылғы "___" ____________ жағдай бойынша

      Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банк

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей

      Нысан

      Кесте. Пруденциялық нормативтер туралы мәліметтер

  (мың теңгемен)

Атауы

Сомасы

1

2

3

1

Меншікті капиталдың ең аз мөлшері


2

Меншікті капитал


3

Бірінші деңгейдегі капитал


4

Мынадай сома ретіндегі негізгі капитал


5

Төленген жай акциялар


6

Қосымша төленген капитал


7

Өткен жылдардың бөлінбеген таза кірісі


8

Ағымдағы жылдың бөлінбеген таза кірісі


9

Жинақталған ашып көрсетілген резерв


10

Қайта бағалау резервтері


10.1

Негізгі құрал-жабдықтарды және басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздардың құнын қайта бағалау резервтерін қайта бағалау резервтері


10.2

Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын қарыздардың құнын қайта бағалау резервтері


11

Мыналарды шегергендегі негізгі капитал:


11.1

сатып алынған меншікті жай акциялар


11.2

гудвилді қосқанда, материалдық емес активтер


11.3

өткен жылдардың шығыны


11.4

ағымдағы жылдың шығыны


11.5

кейінге қалдырылған салық міндеттемелерінің (гудвилді қоса алғанда, материалдық емес активтерге қатысты танылған кейінге қалдырылған салық міндеттемелерін қоспағанда) сомасына тепе-тең негізде төмендетілген кейінге қалдырылған салық активі (шегерілетін уақыт айырмашылықтарына қатысты танылған кейінге қалдырылған салық активтерінің бөлігін қоспағанда)


11.6

басқа қайта бағалау бойынша резервтер


11.7

активтерді секьюритилендіру бойынша транзакциялармен байланысты сатудан түскен кіріс


11.8

осындай міндеттеме бойынша кредиттік тәуекелдің өзгеруіне байланысты қаржылық міндеттеменің әділ құнының өзгеруінен болған кіріс немесе шығын


11.9

қосымша капиталдан шегерілуге жататын, бірақ оның деңгейінің жеткіліксіз болуына байланысты негізгі капиталдан шегерілетін реттеуіш түзетулер


11.10

егер банктің инвестициялары (банктің шығарылған акциялардың (жарғылық капиталда қатысу үлестерінің) 10 (он) пайызынан азы бар қаржы ұйымдарының қаржы құралдарына инвестициялары) 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8 және 11.9-жолдарда көрсетілген реттеуіш түзетулер қолданылғаннан кейін банктің негізгі капиталының 10 (он) пайызынан асатын болса, негізгі капиталдан шегерілуге жататын асу сомасы


11.11

егер банктің инвестициялары (банктің шығарылған акциялардың (жарғылық капиталда қатысу үлестерінің) 10 (он) пайызы және одан көбі бар қаржы ұйымының жай акцияларына инвестициялары) 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9 және 11.10-жолдарда көрсетілген реттеуіш түзетулер қолданылғаннан кейін банктің негізгі капиталының 10 (он) пайызынан асатын болса, негізгі капиталдан шегерілуге жататын асу сомасы


11.12

егер кейінге қалдырылған салық міндеттемелерінің (гудвилді қоса алғанда, материалдық емес активтерге қатысты танылған кейінге қалдырылған салық міндеттемелерін қоспағанда) сомасына тепе-тең негізде төмендетілген кейінге қалдырылған салық активінің бір бөлігі 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9 және 11.10-жолдарда көрсетілген реттеуіш түзетулер қолданылғаннан кейін банктің негізгі капиталының 10 (он) пайызынан асатын болса, негізгі капиталдан шегерілуге жататын асу сомасы


11.13

егер банктің шығарылған акциялардың (жарғылық капиталда қатысу үлестерінің) 10 (он) пайызы және одан көбі бар қаржы ұйымының жай акцияларына инвестициялары және кейінге қалдырылған салық міндеттемелерінің (гудвилді қоса алғанда, материалдық емес активтерге қатысты танылған кейінге қалдырылған салық міндеттемелерін қоспағанда) сомасына тепе-тең негізде төмендетілген кейінге қалдырылған салық активінің бір бөлігі жиынтығында 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8 және 11.9-жолдарда көрсетілген реттеуіш түзетулер қолданылғаннан кейін банктің негізгі капиталы айырмасының және негізгі капиталдан шегерілетін, 11.10, 11.11 және 11.12-жолдарда көрсетілген, негізгі капиталдан шегерілетін, 11.10, 11,11 және 11.12-жолдарда көрсетілген сомаларға төмендетілген соманың 17,65 (он жеті бүтін жүзден алпыс бес) пайызынан асатын болса, негізгі капиталдан шегерілуге жататын асу сомасы


12

Мына сома ретіндегі қосымша капитал:


12.1

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13939 болып тіркелген "Ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтерді және өзге де сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді, олардың нормативтік мәнін және ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтерді және өзге де сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді есеп айырысу әдістемесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 30 мамырдағы № 144 қаулысымен белгіленген Ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтердің нормативтік мәндері және өзге де сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді есеп айырысу әдістемесің
1-1-қосымшасына және Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15886 болып тіркелген "Банктің пруденциялық нормативтерінің және сақталуы міндетті өзге де нормалары мен лимиттерінің нормативтік мәндері мен оларды есептеу әдістемелерін, капиталының мөлшерін және Ашық валюталық позицияны есептеу қағидалары мен оның лимиттерін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 13 қыркүйектегі № 170 қаулысымен белгіленген Банктің пруденциялық нормативтерінің және сақталуы міндетті өзге де нормалары мен лимиттерінің нормативтік мәндері мен оларды есептеу әдістемелері, капиталы мөлшерінің 4-қосымшасына сәйкес Банк капиталының құрамындағы құралдарды жіктеуге арналған критерийлерде белгіленген, нәтижесінде бір мезгілде бір тұлғада қаржы активі және қаржылық міндеттеме немесе басқа тұлғаның барлық өзінің міндеттемелерін шегергеннен кейін қалған заңды тұлға активтерінің үлесіне құқығын растайтын өзге қаржы құралы туындайтын өлшемшарттарға сәйкес келетін мерзімсіз шарттар


12.2

белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келетін, төленген артықшылықты акциялар


13

Мыналарды шегергендегі қосымша капитал:


13.1

банктің меншікті мерзімсіз қаржы құралдарына тікелей не жанама тәсілмен инвестициялары


13.2

банктің сатып алынған меншікті артықшылықты акциялары


13.3

егер банктің инвестициялары (банктің шығарылған акциялардың (жарғылық капиталда қатысу үлестерінің) 10 (он) пайызынан азы бар қаржы ұйымының қаржы құралдарына инвестициялары) 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8 және 11.9-жолдарда көрсетілген реттеуіш түзетулер қолданылғаннан кейін банктің негізгі капиталының 10 (он) пайызынан асатын болса, негізгі капиталдан шегерілуге жататын асу сомасы


13.4

банктің қосымша капиталдан шегерілетін, шығарылған акциялардың (жарғылық капиталда қатысу үлестерінің) 10 (он) пайызы және одан көбі бар қаржы ұйымының мерзімсіз қаржы құралдарына инвестициялары


13.5

екінші деңгейдегі капиталдан шегерілетін, бірақ оның деңгейінің жетпеуіне байланысты қосымша капиталдан шегерілетін реттеуіш түзетулер


14

Екінші деңгейдегі капитал


15

Реттелген борыш


16

Мыналарды шегергендегі екінші деңгейдегі капитал:


16.1

банктің сатып алынған меншікті реттелген борышы


16.2

банк инвестицияларының (инвестициялары (банктің шығарылған акциялардың (жарғылық капиталда қатысу үлестерінің) 10 (он) пайызынан азы бар қаржы ұйымдарының қаржы құралдарына жиынтығында реттеуіш түзетулер қолданылғаннан кейін банктің негізгі капиталының 10 (он) пайызынан асатын инвестициялары) инвестициялардың жалпы сомасындағы реттелген борыштағы инвестициялардың үлесіне көбейтілген сомасы


16.3

банктің заңды тұлғаның шығарылған акциялардың (жарғылық капиталда қатысу үлестерінің) 10 (он) пайызы және одан көп пайызы бар қаржы ұйымдарының реттелген борышына екінші деңгейдегі капиталдан шегерілетін инвестициялары


17

kl меншікті капитал жеткіліктілігінің коэффициенті


18

kl-2 бірінші деңгейдегі капитал жеткіліктілігінің коэффициенті


19

k2 меншікті капитал жеткіліктілігінің коэффициенті


20

Банктің дивиденд төлеуді тоқтату және акцияларды кері сатып алу бөлігінде шектеу қойылатын бөлінбеген таза кірісі


21

Қаражаттың кастодиандық шарттың талаптарымен қабылданған, инвестицияланбаған қалдықтары


22

Кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген активтер жиынтығы


23

Кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген шартты және ықтимал міндеттемелер жиынтығы


24

Кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген туынды қаржы құралдарының жиынтығы


25

Айрықша пайыздық тәуекел


26

Жалпы пайыздық тәуекел


27

Сыйақы мөлшерлемесінің өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекел жиынтығы


28

Айрықша тәуекел


29

Жалпы тәуекел


30

Базалық активі акциялар немесе акциялардың индексі болып табылатын акциялардың нарықтық құнының және туынды қаржы құралдарының нарықтық құнының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекел жиынтығы


31

Шетел валюталарының айырбастау бағамының (бағалы металдардың нарықтық құнының) өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекел жиынтығы


32

Акциялардың нарықтық құнының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекел жиынтығы (сату мақсатында иеленген исламдық бағалы қағаздарды қоса алғанда)


33

Тауар-материалдық қорлар бойынша нарықтық құнының өзгеруіне байланысты тәуекел жиынтығы


34

Нарықтық құнының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралдары бойынша ұзын және қысқа позициялар сомасы


35

Нарықтық құнының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралдары бойынша ұзын және қысқа позициялар сомасының айырмасы


36

Ашық валюталық позициялар сомасы


37

Нарықтық тәуекел ескеріле отырып есептелген активтер және шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелер


38

Жалпы жылдық кірістің орташа шамасы


39

Операциялық тәуекел


40

Бір қарыз алушының немесе банкпен айрықша қатынастармен байланысты емес өзара байланысты қарыз алушылар тобының банк алдындағы міндеттемелердің кез келген түрі бойынша жиынтық берешегі


41

k3 банкпен айрықша қатынастармен байланысты емес бір қарыз алушыға келетін тәуекелдің ең жоғары мөлшерінің коэффициенті


42

Бір қарыз алушының немесе банкпен айрықша қатынастармен байланысты өзара байланысты қарыз алушылар тобының банк алдындағы міндеттемелердің кез келген түрі бойынша жиынтық берешегі


43

k3-1 банкпен айрықша қатынастармен байланысты бір қарыз алушыға (қарыз алушылар тобына) келетін тәуекелдің ең жоғары мөлшерінің коэффициенті


44

Банкпен айрықша қатынастармен байланысты барлық қарыз алушылар бойынша тәуекелдер сомасы


45

Банкпен айрықша қатынастармен байланысты қарыз алушылар бойынша тәуекелдер сомасының коэффициенті


46

Тиісті қарыз алушылардың міндеттемелері бойынша бланктік қарыздың, қарыз алушы алдындағы не банктiң ағымдағы және содан кейiнгi екi ай iшiнде қарыз алушыға талаптары туындауы мүмкін үшінші тұлғалардың пайдасына қарыз алушы үшін қамтамасыз етiлмеген шартты мiндеттемелердің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының тәуелсiз рейтингiнiң бiр тармағынан төмен болмайтын Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң рейтингi немесе Фитч (Fitch) немесе Мудис Инвесторс Сервис (Moody‘s Investors Service) агенттiктерінiң (бұдан әрі - басқа рейтингтік агенттiктер) осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар Қазақстан Республикасының резиденттеріне талаптарды және Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А" рейтингiнен төмен емес рейтингi немесе одан басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар бейрезиденттерді қоспағанда, Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А" рейтингінен төмен емес немесе бір қарыз алушыға немесе өзара байланысты қарыз алушылар тобына қатысты басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезиденттерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының оффшор аймақтарда тіркелген немесе азаматтары болып табылатын бейрезиденттері мiндеттемелерiнің ең жоғарғы сомасы


47

Бланктік кредиттің ең жоғары мөлшерінің коэффициенті


48

Әрқайсысының мөлшері банктің меншікті капиталының 10 (он) пайызынан асатын банктің бір қарыз алушыға келетін тәуекелдерінің жиынтық сомасы


49

Әрқайсысының мөлшері меншікті капиталдың 10 (он) пайызынан асатын бір қарыз алушыға келетін тәуекелдердің жиынтық сомасының коэффициенті


50

"Қазақстан тұрғын үй компаниясы" акционерлік қоғамының арнайы қаржы компаниясына берілген секьюритилендірілген кредиттердің жиынтық сомасы


51

"Қазақстан тұрғын үй компаниясы" акционерлік қоғамының арнайы қаржы компаниясына берілген секьюритилендірілген кредиттердің жиынтық сомасының коэффициенті


52

Қазақстанның Даму Банкінің міндеттемелері бойынша банктің тәуекел сомасы


53

Қазақстанның Даму Банкінің міндеттемелері бойынша тәуекел мөлшерінің коэффициенті


54

Өтімділігі жоғары активтер


55

Талап етілгенге дейінгі міндеттемелер


56

k4 ағымдағы өтімділік коэффициенті


57

Өтеуге дейін 7 (жеті) күнге дейін қоса алғанда қалған мерзімі бар мерзімді міндеттемелер


58

k4-1 мерзімді өтімділік коэффициенті


59

Өтімділігі жоғары активтерді қоса алғанда, өтеуге дейін 1 (бір) айға дейін қоса алғанда қалған мерзімі бар өтімді активтер


60

Өтеуге дейін 1 (бір) айға дейін қоса алғанда қалған мерзімі бар мерзімді міндеттемелер


61

k4-2 мерзімді өтімділік коэффициенті


62

Өтімділігі жоғары активтерді қоса алғанда, өтеуге дейін 3 (үш) айға дейін қоса алғанда қалған мерзімі бар өтімді активтер


63

Өтеуге дейін 3 (үш) айға дейін қоса алғанда қалған мерзімі бар мерзімді міндеттемелер


64

k4-3 мерзімді өтімділік коэффициенті


65

k4-4 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентін есептеуге арналған активтер:


65.1

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А"-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валюталары және "Еуро" валютасы бойынша (жиынтығында валюталардың осы тобы бойынша соманы (коэффициентті) көрсете отырып)


65.2

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "A"-дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің шетел валюталары бойынша


65.3

(валюта түрі көрсетіледі)


65.4

(валюта түрі көрсетіледі)


66

100 (бір жүз) пайызға тең конверсия коэффициентіне көбейтілген k4-4 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентін есептеуге арналған міндеттемелер


66.1

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А"-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валюталары және "Еуро" валютасы бойынша (жиынтығында валюталардың осы тобы бойынша соманы (коэффициентті) көрсете отырып)


66.2

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "A"-дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің шетел валюталары бойынша


66.3

(валюта түрі көрсетіледі)


66.4

(валюта түрі көрсетіледі)


67

k4-4 мерзімді валюталық өтімділік коэффициенті:


67.1

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А"-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валюталары және "Еуро" валютасы бойынша (жиынтығында валюталардың осы тобы бойынша соманы (коэффициентті) көрсете отырып)


67.2

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "A"-дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің шетел валюталары бойынша


67.3

(валюта түрі көрсетіледі)


67.4

(валюта түрі көрсетіледі)


68

k4-5 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентін есептеуге арналған активтер:


68.1

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А"-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валюталары және "Еуро" валютасы бойынша (жиынтығында валюталардың осы тобы бойынша соманы (коэффициентті) көрсете отырып)


68.2

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "A"-дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің шетел валюталары бойынша


68.3

(валюта түрі көрсетіледі)


68.4

(валюта түрі көрсетіледі)


69

90 (тоқсан) пайызға тең конверсия коэффициентіне көбейтілген k4-5 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентін есептеуге арналған міндеттемелер


69.1

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А"-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валюталары және "Еуро" валютасы бойынша (жиынтығында валюталардың осы тобы бойынша соманы (коэффициентті) көрсете отырып)


69.2

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "A"-дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің шетел валюталары бойынша


69.3

(валюта түрі көрсетіледі)


69.4

(валюта түрі көрсетіледі)


70

k4-5 мерзімді валюталық өтімділік коэффициенті:


70.1

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А"-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валюталары және "Еуро" валютасы бойынша (жиынтығында валюталардың осы тобы бойынша соманы (коэффициентті) көрсете отырып)


70.2

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "A"-дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің шетел валюталары бойынша


70.3

(валюта түрі көрсетіледі)


70.4

(валюта түрі көрсетіледі)


71

k4-6 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентін есептеуге арналған активтер:


71.1

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А"-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валюталары және "Еуро" валютасы бойынша (жиынтығында валюталардың осы тобы бойынша соманы (коэффициентті) көрсете отырып)


71.2

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "A"-дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің шетел валюталары бойынша


71.3

(валюта түрі көрсетіледі)


71.4

(валюта түрі көрсетіледі)


72

80 (сексен) пайызға тең конверсия коэффициентіне көбейтілген k4-6 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентін есептеуге арналған міндеттемелер


72.1

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А"-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валюталары және "Еуро" валютасы бойынша (жиынтығында валюталардың осы тобы бойынша соманы (коэффициентті) көрсете отырып)


72.2

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "A"-дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің шетел валюталары бойынша


72.3

(валюта түрі көрсетіледі)


72.4

(валюта түрі көрсетіледі)


73

k4-6 мерзімді валюталық өтімділік коэффициенті:


73.1

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А"-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валюталары және "Еуро" валютасы бойынша (жиынтығында валюталардың осы тобы бойынша соманы (коэффициентті) көрсете отырып)


73.2

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "A"-дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің шетел валюталары бойынша


73.3

(валюта түрі көрсетіледі)


73.4

(валюта түрі көрсетіледі)


74

Банкте есепті кезең ішінде кредиторлар алдында мерзімі өткен міндеттемелердің болуы (Иә (Жоқ))


75

Банкте уәкілетті орган мақұлдаған іс-шаралар жоспарын банктің уақтылы орындамау фактісінің болуы (Иә (Жоқ))


76

Бейрезиденттер алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелер


77

k7 бейрезиденттер алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелердің ең жоғары лимитінің коэффициенті


78

Инвестициялық депозит туралы шарт бойынша тартылған қаражат есебінен қаржыландырылатын активтер


79

Қаражаттың бір бөлігін ішкі активтерге орналастыру коэффициенті


      Атауы _________________________________________________________

      Мекенжайы_____________________________________________________

      Телефоны ______________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ___________________________________

      Орындаушы____________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _____________________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Пруденциялық нормативтердің
орындалуы туралы есеп
нысанына
қосымша

Пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есеп Әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме (индексі - 1-BVU_Prud_norm, кезеңділігі – ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 42-бабының 3-тармағына және 54-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды екiншi деңгейдегi банктер әр айдың біріндегі жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысан Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13939 болып тіркелген "Ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтерді және өзге де сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді, олардың нормативтік мәнін және ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтерді және өзге де сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді есеп айырысу әдістемесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 30 мамырдағы № 144 қаулысымен белгіленген Ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтердің нормативтік мәндері және өзге де сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді есеп айырысу әдістемесіне (бұдан әрі – № 144 нормативтер) және Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15886 болып тіркелген "Банктің пруденциялық нормативтерінің және сақталуы міндетті өзге де нормалары мен лимиттерінің нормативтік мәндері мен оларды есептеу әдістемелерін, капиталының мөлшерін және Ашық валюталық позицияны есептеу қағидалары мен оның лимиттерін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 13 қыркүйектегі № 170 қаулысымен белгіленген Банктің пруденциялық нормативтерінің және сақталуы міндетті өзге де нормалары мен лимиттерінің нормативтік мәндері мен оларды есептеу әдістемелері, капиталы мөлшеріне (бұдан әрі - № 170 нормативтер) сәйкес толтырылады.

      6. 1-жол № 144 нормативтердің 1-тарауына және № 170 нормативтердің 2-тарауына сәйкес толтырылады.

      7. 5-жолда № 144 нормативтерге 1-1-қосымшада және № 170 нормативтерге 4-қосымшада белгіленген банк капиталының құрамындағы құралдарды сыныптауға арналған өлшемшарттарға сәйкес келетін ақы төленген жай акциялар бойынша мәліметтер көрсетіледі.

      8. 11.7-жолда секьюритилендіру талаптарынан алынған, болашақта толық немесе ішінара күтуге байланысты болашақ кезеңдердің кірістері көрсетіледі.

      9. 12.1-жолда № 144 нормативтерге 1-1-қосымшада және № 170 нормативтерге 4-қосымшада белгіленген банк капиталының құрамындағы құралдарды сыныптауға арналған өлшемшарттарға сәйкес келетін мерзімсіз шарттар бойынша мәліметтер көрсетіледі, олардың нәтижесінде бір мезгілде бір тұлғада қаржылық актив және басқа тұлғада қаржы міндеттемесі немесе заңды тұлғаның барлық міндеттемесі шегерілгеннен қалған оның активтерінің үлесіне құқықты растайтын өзге қаржы құралы туындайды.

      10. 12.2-жолда № 144 нормативтерге 1-1-қосымшада және № 170 нормативтерге 4-қосымшада белгіленген банк капиталының құрамындағы құралдарды сыныптауға арналған өлшемшарттарға сәйкес келетін төленген артықшылықты акциялар бойынша мәліметтер көрсетіледі.

      11. 15-жолда № 144 нормативтерге 1-1-қосымшада және № 170 нормативтерге 4-қосымшада белгіленген банк капиталының құрамындағы құралдарды сыныптауға арналған өлшемшарттарға сәйкес келетін реттелген борыш бойынша мәліметтер көрсетіледі.

      12. 20-жолда № 144 нормативтерге 4-қосымшаға және № 170 нормативтерге 3-қосымшаға сәйкес дивиденд төлеуді тоқтату және акцияларды кері сатып алу бөлігінде шектеу қойылатын бөлінбеген таза кіріс сомасы көрсетіледі.

      13. 22-жол кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген активтердің талдамасы туралы есептің деректеріне сәйкес толтырылады.

      14. 23-жол кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген шартты және ықтимал міндеттемелердің талдамасы туралы есептің деректеріне сәйкес толтырылады.

      15. 24-жол кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген туынды қаржы құралдары бойынша шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелердің талдамасы туралы есептің деректеріне сәйкес толтырылады.

      16. 25-жол айрықша пайыздық тәуекелді есептеудің талдамасы (валюталар бөлігінде) туралы есептің деректеріне сәйкес толтырылады.

      17. 26-жол жалпы пайыздық тәуекелді есептеудің талдамасы (валюталар бөлігінде) туралы есептің деректеріне сәйкес толтырылады.

      18. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 және 51-жолдар бір қарыз алушыға келетін тәуекелдің ең жоғары мөлшерінің талдамасы (қарыз алушылар бөлігінде) туралы есептің деректеріне сәйкес толтырылады.

      19. 54, 55 және 56-жолдар k4 ағымдағы өтімділік коэффициентінің талдамасы туралы есептің деректеріне сәйкес толтырылады.

      20. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 және 64-жолдар k4-1, k4-2, k4-3 мерзімді өтімділік коэффициенттерінің талдамасы туралы есептің деректеріне сәйкес толтырылады.

      21. 65, 65.1, 65.2, 65.3, 65.4, 66, 66.1, 66.2, 66.3, 66.4, 67, 67.1, 67.2, 67.3, 67.4, 68, 68.1, 68.2, 68.3, 68.4, 69, 69.1, 69.2, 69.3, 69.4, 70, 70.1, 70.2, 70.3, 70.4, 71, 71.1, 71.2, 71.3, 71.4, 72, 72.1, 72.2, 72.3, 72.4, 73, 73.1, 73.2, 73.3 және 73.4-жолдар k4-4, k4-5, k4-6 мерзімді валюталық өтімділік коэффициенттерінің талдамасы туралы есептің деректеріне сәйкес толтырылады.

      22. 76 және 77-жолдар екінші деңгейдегі банктерді Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы міндеттемелерге капиталдандыру коэффициенттерінің талдамасы туралы есептің деректеріне сәйкес толтырылады.

      23. 79-жол ішкі активтердің, ішкі және өзге міндеттемелердің орташа айлық шамасын, қаражат бөлігін ішкі активтерге орналастыру коэффициентін есептеу туралы есептің деректеріне сәйкес толтырылады.

      24. 32, 33 және 78-жолдарды исламдық екінші деңгейдегі банктер ғана толтырады.

      25. 17, 18, 19, 41,43, 45, 47, 49, 51, 53, 56, 58, 61, 64, 67, 67.1, 67.2, 67.3, 67.4, 70, 70.1, 70.2, 70.3, 70.4, 73, 73.1, 73.2, 73.3, 73.4, 77 және 79 - жолдарда үтірден кейін үш таңбалы мәндер көрсетіледі.

      26. 45, 47, 49 және 53 - жолдарды толтыру үшін мына қысқартулар қолданылады:

      банкпен айрықша қатынастармен байланысты қарыз алушылар бойынша тәуекелдер сомасының коэффициенті – Ро;

      бланктік кредиттің ең жоғары мөлшерінің коэффициенті – Бк;

      әрқайсысының мөлшері меншікті капиталдың 10 (он) пайызынан асатын бір қарыз алушыға шаққандағы тәуекелдердің жиынтық сомасының коэффициенті – Рк;

      Қазақстанның Даму Банкі міндеттемелері бойынша тәуекел мөлшерінің коэффициенті – Рбрк.

      27. Деректер болмаған кезде Нысан ұсынылмайды.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 8 мамырдағы
№ 75 қаулысына
3-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген активтердің талдамасы туралы есеп

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2023 № 13 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 2-BVU_RA

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20___жылғы "___" ____________ жағдай бойынша

      Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банк

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей

      Нысан

      Кесте. Кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген активтердің талдамасы

  (мың теңгемен)

Баптардың атауы

Сомасы

Пайызбен тәуекел дәрежесі

Есептелетін сомасы

1

2

3

4

5


I топ
1

Қолма-қол ақша


0


2

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің қолма-қол шетел валютасы


0


3

Аффинирленген бағалы металдар


0


4

Қазақстан Республикасының Үкіметіне берілген қарыздар


0


5

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтеріне берілген қарыздар


0


6

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне берілген қарыздар


0


7

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріне берілген қарыздар


0


8

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына берілген қарыздар


0


9

"Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамына берілген қарыздар


0


10

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне өзге де талаптар


0


11

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар


0


12

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар, Еуразиялық Даму Банкіндегі Қазақстан Республикасының ұлттық валютасындағы салымдар


0


13

Қазақстан Республикасы Үкіметінің дебиторлық берешегі


0


14

Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарының салықтар мен бюджетке төленетін басқа төлемдер бойынша дебиторлық берешегі


0


15

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары


0


16

Астана, Алматы және Шымкент қалаларының жергілікті атқарушы органдары шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары


0


17

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасына сәйкес Қазақстанның Даму Банкі, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры", "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі, "Проблемалық кредиттер қоры" акционерлік қоғамдары шығарған бағалы қағаздар, сондай-ақ Еуразиялық Даму Банкі шығарған және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында номинирленген бағалы қағаздар


0


18

Кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын, акцияларының 100 (бір жүз) пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі заңды тұлға шығарған бағалы қағаздар


0


19

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар


0


20

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар


0


21

Ашылған корреспонденттiк шоттар бойынша Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ" төмен емес ұзақ мерзімді рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктерге талаптар


0


22

І тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы


0II топ
23

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің қолма-қол шетел валютасы


20


24

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтеріне берілген қарыздар


20


25

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріне берілген қарыздар


20


26

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына берілген қарыздар


20


27

Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарына берілген қарыздар


20


28

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдарына берілген қарыздар


20


29

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" төмен емес борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдарға берілген қарыздар


20


30

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар


20


31

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар


20


32

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" төмен емес борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдардағы салымдар


20


33

І тәуекел тобына жатқызылған дебиторлық берешекті қоспағанда, Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарының дебиторлық берешегі


20


34

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" төмен емес борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдардың дебиторлық берешегі


20


35

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар


20


36

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар


20


37

Астана, Алматы және Шымкент қалаларының жергілікті атқарушы органдары шығарған мемлекеттік бағалы қағаздарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған мемлекеттік бағалы қағаздар


20


38

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар


20


39

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" төмен емес борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдар шығарған бағалы қағаздар


20


40

Банк баланста ұстап тұрған және Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ААА"-дан "АА-" дейін кредит рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzААА"-дан "kzАА-" дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары


20


41

ІІ тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы


20


III топ

42

Аффинирленбеген бағалы металдар


50


43

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтеріне берілген қарыздар


50


44

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріне берілген қарыздар


50


45

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына берілген қарыздар


50


46

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдарына берілген қарыздар


50


47

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдарға берілген қарыздар


50


48

Мына талапқа сәйкес келетін ипотекалық тұрғын үй қарыздары (осы кестенің 77, 78 және 79-жолдарында көрсетілген жеке тұлғаларға берілген қарыздарды қоспағанда): берілген ипотекалық тұрғын үй қарыз сомасының кепіл құнына қатынасы кепіл құнының 50 (елу) пайызынан қоса алғанда аспайды


35


49

Кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын, акцияларының 100 (бір жүз) пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі заңды тұлға белгілеген, сатып алуға арналған талаптарға сәйкес келетін ипотекалық тұрғын үй қарыздары, сондай-ақ олар бойынша сыйақылар


35


50

Кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын, акцияларының 100 (бір жүз) пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі заңды тұлғаға қайта берілген ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша талаптар


35


51

Мына талапқа сәйкес келетін ипотекалық тұрғын үй қарыздары (осы кестенің 77, 78 және 79-жолдарында көрсетілген жеке тұлғаларға берілген қарыздарды қоспағанда): берілген ипотекалық тұрғын үй қарыз сомасының кепіл құнына қатынасы кепіл құнының 51 (елу бір) пайызынан 85 (сексен бес) пайызына дейін қоса алғандағы шекте болады


50


52

Басқа да ипотекалық тұрғын үй қарыздары (осы кестенің 77, 78 және 79-жолдарында көрсетілген жеке тұлғаларға берілген қарыздарды қоспағанда)


100


53

Қазақстан Республикасының резиденттеріне берілген, негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен астам мерзімі өткен берешегі бар, халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қарыздардың өтелмеген бөлігінен 35 (отыз бес) пайыздан аз провизиялар (резервтер) қалыптастырылған қарыздар (ипотекалық тұрғын үй қарыздарын және осы кестенің 76, 77, 78, 79 және 80-жолдарында көрсетілген қарыздарды, сондай-ақ жеке тұлғаларға берілген кепілсіз тұтынушылық қарыздарды қоспағанда)


100


54

Қазақстан Республикасының резиденттеріне берілген, негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен астам мерзімі өткен берешегі бар, халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қарыздардың өтелмеген бөлігінен 35 (отыз бес) пайыздан көп және 50 (елу) пайыздан аз провизиялар (резервтер) қалыптастырылған қарыздар (ипотекалық тұрғын үй қарыздарын және осы кестенің 76, 77, 78, 79 және 80-жолдарында көрсетілген қарыздарды, сондай-ақ жеке тұлғаларға берілген кепілсіз тұтынушылық қарыздарды қоспағанда)


75


55

Қазақстан Республикасының резиденттеріне берілген, негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен астам мерзімі өткен берешегі бар, халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қарыздардың өтелмеген бөлігінен 50 (елу) пайыздан көп провизиялар (резервтер) қалыптастырылған қарыздар (ипотекалық тұрғын үй қарыздарын және осы кестенің 76, 77, 78, 79 және 80-жолдарында көрсетілген қарыздарды, сондай-ақ жеке тұлғаларға берілген кепілсіз тұтынушылық қарыздарды қоспағанда)


50


56

Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес шағын немесе орта кәсіпкерлікке жатқызылған субъектілерге берілген, мынадай өлшемшарттарға сәйкес келетін қарыздар:
1) қарыз сомасы 500 (бес жүз) миллион теңгеден немесе меншікті капиталдың 0,2 (нөл бүтін оннан екі) пайызынан аспайды;
2) қарыз валютасы – теңге


2022 жылғы 1 қаңтар - 2023 жылғы 31 желтоқсан
– 50
2024 жылғы 1 қаңтардан бастап – 75


57

Синдикатталған қаржыландыру шеңберінде заңды тұлғаларға теңгемен берілген қарыздар


2022 жылғы 1 маусым - 2023 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда – 50


58

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар


50


59

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар


50


60

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "A+"-дан "A"-ке дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдардағы салымдар


50


61

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдардың дебиторлық берешегі


50


62

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар


50


63

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар


50


64

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар


50


65

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдар шығарған бағалы қағаздар


50


66

Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес шағын немесе орта кәсіпкерлікке жатқызылған субъектілер шығарған, "Қазақстан қор биржасы" акционерлік қоғамының ресми тізімінің "Негізгі" не "Баламалы" алаңының "Борыштық бағалы қағаздар" секторына енгізілген, сомасы осы бағалы қағаздардың номиналды құнының кемінде 50 (елу) пайызын жабатын "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" акционерлік қоғамының және (немесе) Қазақстанның Даму Банкінің кепілдігі бар және мынадай өлшемшарттарға сәйкес келетін бағалы қағаздар:
1) эмитенттің бағалы қағаздарының бір шығарылымына инвестициялардың көлемі меншікті капиталдың 0,02 (нөл бүтін жүзден екі) пайызынан аспайды;
2) бағалы қағаздар шығару валютасы – теңге


50


67

Банк баланста ұстап тұрған және Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейін кредиттік рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzА+"-тен "kzА-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары


50


68

Ашылған корреспонденттiк шоттар бойынша Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "ВВ-"-ке дейінгі (қоса алғанда) борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резидент-банктеріне немесе Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-дан "ВВ+"-ға дейінгі (қоса алғанда) борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкіне қойылатын талаптар


50


69

"Қазақстан қор биржасы" акционерлік қоғамына қойылатын талаптар


50


70

ІІІ тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы (осы кестенің 49 және 50-жолдарында көрсетілген активтер бойынша есептелген сыйақыларды қоспағанда)


50IV топ
71

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВ+"-тен "В-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық үкіметтеріне берілген қарыздар


100


72

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВ+"-тен "В-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық банктеріне берілген қарыздар


100


73

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВ+"-тен "В-"-ке дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына және тиісті рейтингтік бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдарына берілген қарыздар


100


74

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің жергілікті билік органдарына берілген қарыздар


100


75

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "A-" төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымдарға, тиісті рейтингтік бағасы жоқ Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымдарға және Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ+"-дан "ВВ-"-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезиденті-ұйымдарға берілген қарыздар


100


76

2016 жылғы 1 қаңтардан бастап берілген және шетел валютасымен 1 (бір) жылдан астам мерзімге Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-" төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымдарға, тиісті рейтингтік бағасы жоқ Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымдарға және Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ+"-дан "ВВ-"-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар және тиісті валюталық түсімі жоқ және (немесе) валюталық тәуекелдері қарыз алушының тарапынан тиісті хеджирлеу құралдарымен өтелмеген Қазақстан Республикасының бейрезиденті-ұйымдарға берілген қарыздар


200


77

ІІІ тәуекел тобына жататындарды қоспағанда, жеке тұлғаларға 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін берілген қарыздар, оның ішінде тұтынушылық қарыздар


100


78

ІІІ тәуекел тобына жататындарды және тиісті валюталық түсімі жоқ және (немесе) валюталық тәуекелдері қарыз алушының тарапынан тиісті хеджирлеу құралдарымен өтелмегендерін қоспағанда, 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап берілген және жеке тұлғаларға шетел валютасымен 1 (бір) жылдан астам мерзімге берілген қарыздар, оның ішінде тұтынушылық қарыздар


200


79

2016 жылғы 1 қаңтар – 2019 жылғы 31 желтоқсан аралығындағы кезеңде жеке тұлғаларға берілген қамтамасыз етілмеген қарыздар, оның ішінде банк есептейтін мынадай өлшемшарттардың біріне сәйкес келетін тұтынушылық қарыздар:
2017 жылғы 1 қаңтар – 2019 жылғы 31 желтоқсан аралығындағы кезеңде ай сайын қарыздарды мониторингтеу кезінде:
1) қарыз алушы - жеке тұлғаның ай сайынғы орташа кірісін есептеу үшін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан жеке зейнетақы шотынан соңғы 6 (алты) айдағы үзінді-көшірмені немесе қарыз алушы өтініш берген күн алдындағы қатарынан 6 (алты) ай ішінде қарыз алушының банктің төлем карточкалары арқылы жалақы алуы туралы ақпаратты пайдалана отырып, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15886 болып тіркелген "Банктің пруденциялық нормативтерінің және сақталуы міндетті өзге де нормалары мен лимиттерінің нормативтік мәндері мен оларды есептеу әдістемелерін, капиталының мөлшерін және Ашық валюталық позицияны есептеу қағидалары мен оның лимиттерін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 13 қыркүйектегі № 170 қаулысымен белгіленген Банктің пруденциялық нормативтерінің және сақталуы міндетті өзге де нормалары мен лимиттерінің нормативтік мәндері мен оларды есептеу әдістемелері, капиталы мөлшерінің (бұдан әрі – № 170 нормативтер) 9-тарауына сәйкес есептелген қарыз алушының борыштық жүктемесі коэффициентінің деңгейі 0,35-тен (нөл бүтін жүзден отыз бестен) асады;
2) берілген күн алдындағы соңғы 24 (жиырма төрт) ай ішінде кез келген қолданыстағы немесе жабылған қарыз бойынша берешек және (немесе) ол бойынша сыйақы бойынша төлемдердің мерзімін өткізіп алу күнтізбелік 60 (алпыс) күннен асады не 3 (үш) реттен артық күнтізбелік 30 (отыз) күннен асатын мерзімге төлемдердің мерзімін өткізіп алуға жол берілген;
3) қарыздарды ай сайынғы мониторингтеу кезінде осы жолдың 1) немесе 2) тармақшасында көрсетілген есептеуге арналған ақпарат жоқ.
Банктің осы жолдың жоғарыда көрсетілген тармақшаларының бірінде көзделген ақпараты болмаған жағдайда, жеке тұлғаларға берілген қарыздар қамтамасыз етілмеген деп танылады және осы жолға сәйкес кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленеді


150


80

Жеке тұлғаларға 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап берілген басқа да қарыздар, оның ішінде тұтынушылық қарыздар (ипотекалық тұрғын үй қарыздарын, осы кестенің 79-жолында көрсетілген жеке тұлғаларға берілген қарыздарды және № 170 нормативтерге 5-1-қосымшада көрсетілген кепілсіз тұтынушылық қарыздарды қоспағанда)


100


81

Жеке тұлғаларға берілген, № 170 нормативтерге 5-1-қосымшаның "Ресми растамасы бар кірістер негізінде борыштық жүктеме коэфициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу коэффициенттерінің мәндері" деген 1-кестесінде белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келетін кепілсіз тұтынушылық қарыздар:
1) қарыз алушы берешегінің мөлшері республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген 120 (бір жүз жиырма) айлық есептік көрсеткіштен (бұдан әрі – АЕК) аспайды;
2) жылдық пайыздық көрсеткіштегі артық төлем мөлшері 0 (нөл) пайыздан 30 (отыз) пайызға дейінгі аралықта


100


82

Жеке тұлғаларға берілген, № 170 нормативтерге 5-1-қосымшаның "Ресми растамасы жоқ кірістер негізінде борыштық жүктеме коэфициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу коэффициенттерінің мәндері" деген 2-кестесінде белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келетін кепілсіз тұтынушылық қарыздар:
1) қарыз алушы берешегінің мөлшері 120 (бір жүз жиырма) АЕК-тен аспайды;
2) жылдық пайыздық көрсеткіштегі артық төлем мөлшері 0 (нөл) пайыздан 30 (отыз) пайызға дейінгі аралықта


100


83

Жеке тұлғаларға берілген, № 170 нормативтерге 5-1-қосымшаның "Ресми растамасы бар кірістер негізінде борыштық жүктеме коэфициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу коэффициенттерінің мәндері" деген 1-кестесінде белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келетін кепілсіз тұтынушылық қарыздар:
1) қарыз алушы берешегінің мөлшері 120 (бір жүз жиырма) АЕК-тен 200 (екі жүз) АЕК-ке дейінгі шекте;
2) жылдық пайыздық көрсеткіштегі артық төлем мөлшері 0 (нөл) пайыздан 30 (отыз) пайызға дейінгі аралықта


110


84

Жеке тұлғаларға берілген, № 170 нормативтерге 5-1-қосымшаның "Ресми растамасы бар кірістер негізінде борыштық жүктеме коэфициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу коэффициенттерінің мәндері" деген 1-кестесінде белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келетін кепілсіз тұтынушылық қарыздар:
1) қарыз алушы берешегінің мөлшері 120 (бір жүз жиырма) АЕК-тен аспайды;
2) жылдық пайыздық көрсеткіштегі артық төлем мөлшері 30 (отыз) пайыздан асады


110


85

Жеке тұлғаларға берілген, № 170 нормативтерге 5-1-қосымшаның "Ресми растамасы жоқ кірістер негізінде борыштық жүктеме коэфициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу коэффициенттерінің мәндері" деген 2-кестесінде белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келетін кепілсіз тұтынушылық қарыздар:
1) қарыз алушы берешегінің мөлшері 120 (бір жүз жиырма) АЕК-тен 200 (екі жүз) АЕК-ке дейінгі шекте;
2) жылдық пайыздық көрсеткіштегі артық төлем мөлшері 0 (нөл) пайыздан 30 (отыз) пайызға дейінгі аралықта


110


86

Жеке тұлғаларға берілген, № 170 нормативтерге 5-1-қосымшаның "Ресми растамасы жоқ кірістер негізінде борыштық жүктеме коэфициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу коэффициенттерінің мәндері" деген 2-кестесінде белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келетін кепілсіз тұтынушылық қарыздар:
1) қарыз алушы берешегінің мөлшері 120 (бір жүз жиырма) АЕК-тен аспайды;
2) жылдық пайыздық көрсеткіштегі артық төлем мөлшері 30 (отыз) пайыздан асады


110


87

Жеке тұлғаларға берілген, № 170 нормативтерге 5-1-қосымшаның "Ресми растамасы бар кірістер негізінде борыштық жүктеме коэфициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу коэффициенттерінің мәндері" деген 1-кестесінде белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келетін кепілсіз тұтынушылық қарыздар:
1) қарыз алушы берешегінің мөлшері 200 (екі жүз) АЕК-тен 400 (төрт жүз) АЕК-ке дейінгі шекте;
2) жылдық пайыздық көрсеткіштегі артық төлем мөлшері 0 (нөл) пайыздан 30 (отыз) пайызға дейінгі аралықта


120


88

Жеке тұлғаларға берілген, № 170 нормативтерге 5-1-қосымшаның "Ресми растамасы бар кірістер негізінде борыштық жүктеме коэфициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу коэффициенттерінің мәндері" деген 1-кестесінде белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келетін кепілсіз тұтынушылық қарыздар:
1) қарыз алушы берешегінің мөлшері 120 (бір жүз жиырма) АЕК-тен 200 (екі жүз) АЕК-ке дейінгі шекте;
2) жылдық пайыздық көрсеткіштегі артық төлем 0 (нөл) пайыздан 30 (отыз) пайызға дейінгі аралықта


120


89

Жеке тұлғаларға берілген, № 170 нормативтерге 5-1-қосымшаның "Ресми растамасы жоқ кірістер негізінде борыштық жүктеме коэфициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу коэффициенттерінің мәндері" деген 2-кестесінде белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келетін кепілсіз тұтынушылық қарыздар:
1) қарыз алушы берешегінің мөлшері 200 (екі жүз) АЕК-тен 400 (төрт жүз) АЕК-ке дейінгі шекте;
2) жылдық пайыздық көрсеткіштегі артық төлем мөлшері 0 (нөл) пайыздан 30 (отыз) пайызға дейінгі аралықта


120


90

Жеке тұлғаларға берілген, № 170 нормативтерге 5-1-қосымшаның "Ресми растамасы жоқ кірістер негізінде борыштық жүктеме коэфициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу коэффициенттерінің мәндері" деген 2-кестесінде белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келетін кепілсіз тұтынушылық қарыздар:
1) қарыз алушы берешегінің мөлшері 120 (бір жүз жиырма) АЕК-тен 200 (екі жүз) АЕК-ке дейінгі шекте;
2) жылдық пайыздық көрсеткіштегі артық төлем мөлшері 30 (отыз) пайыздан асады


120


91

Жеке тұлғаларға берілген, № 170 нормативтерге 5-1-қосымшаның "Ресми растамасы бар кірістер негізінде борыштық жүктеме коэфициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу коэффициенттерінің мәндері" деген 1-кестесінде белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келетін кепілсіз тұтынушылық қарыздар:
1) қарыз алушы берешегінің мөлшері 400 (төрт жүз) АЕК-тен 700 (сегіз жүз) АЕК-ке дейінгі шекте;
2) жылдық пайыздық көрсеткіштегі артық төлем мөлшері 0 (нөл) пайыздан 30 (отыз) пайызға дейінгі аралықта


130


92

Жеке тұлғаларға берілген, № 170 нормативтерге 5-1-қосымшаның "Ресми растамасы бар кірістер негізінде борыштық жүктеме коэфициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу коэффициенттерінің мәндері" деген 1-кестесінде белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келетін кепілсіз тұтынушылық қарыздар:
1) қарыз алушы берешегінің мөлшері 200 (екі жүз) АЕК-тен 400 (төрт жүз) АЕК-ке дейінгі шекте;
2) жылдық пайыздық көрсеткіштегі артық төлем мөлшері 30 (отыз) пайыздан асады


130


93

Жеке тұлғаларға берілген, № 170 нормативтерге 5-1-қосымшаның "Ресми растамасы жоқ кірістер негізінде борыштық жүктеме коэфициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу коэффициенттерінің мәндері" деген 2-кестесінде белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келетін кепілсіз тұтынушылық қарыздар:
1) қарыз алушы берешегінің мөлшері 400 (төрт жүз) АЕК-тен 700 (жеті жүз) АЕК-ке дейінгі шекте;
2) жылдық пайыздық көрсеткіштегі артық төлем мөлшері 0 (нөл) пайыздан 30 (отыз) пайызға дейінгі аралықта


140


94

Жеке тұлғаларға берілген, № 170 нормативтерге 5-1-қосымшаның "Ресми растамасы жоқ кірістер негізінде борыштық жүктеме коэфициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу коэффициенттерінің мәндері" деген 2-кестесінде белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келетін кепілсіз тұтынушылық қарыздар:
1) қарыз алушы берешегінің мөлшері 200 (екі жүз) АЕК-тен 400 (төрт жүз) АЕК-ке дейінгі шекте;
2) жылдық пайыздық көрсеткіштегі артық төлем мөлшері 30 (отыз) пайыздан асады


130


95

Жеке тұлғаларға берілген, № 170 нормативтерге 5-1-қосымшаның "Ресми растамасы бар кірістер негізінде борыштық жүктеме коэфициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу коэффициенттерінің мәндері" деген 1-кестесінде белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келетін кепілсіз тұтынушылық қарыздар:
1) қарыз алушы берешегінің мөлшері 700 (жеті жүз) АЕК-тен 2000 (екі мың) АЕК-ке дейінгі шекте;
2) жылдық пайыздық көрсеткіштегі артық төлем мөлшері 0 (нөл) пайыздан 30 (отыз) пайызға дейінгі аралықта


160


96

Жеке тұлғаларға берілген, № 170 нормативтерге 5-1-қосымшаның "Ресми растамасы бар кірістер негізінде борыштық жүктеме коэфициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу коэффициенттерінің мәндері" деген 1-кестесінде белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келетін кепілсіз тұтынушылық қарыздар:
1) қарыз алушы берешегінің мөлшері 400 (төрт жүз) АЕК-тен 700 (жеті жүз) АЕК-ке дейінгі шекте;
2) жылдық пайыздық көрсеткіштегі артық төлем мөлшері 30 (отыз) пайыздан асады


140


97

Жеке тұлғаларға берілген, № 170 нормативтерге 5-1-қосымшаның "Ресми растамасы жоқ кірістер негізінде борыштық жүктеме коэфициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу коэффициенттерінің мәндері" деген 2-кестесінде белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келетін кепілсіз тұтынушылық қарыздар:
1) қарыз алушы берешегінің мөлшері 700 (жеті жүз) АЕК-тен 2000 (екі мың) АЕК-ке дейінгі шекте;
2) жылдық пайыздық көрсеткіштегі артық төлем мөлшері 0 (нөл) пайыздан 30 (отыз) пайызға дейінгі аралықта


170


98

Жеке тұлғаларға берілген, № 170 нормативтерге 5-1-қосымшаның "Ресми растамасы жоқ кірістер негізінде борыштық жүктеме коэфициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу коэффициенттерінің мәндері" деген 2-кестесінде белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келетін кепілсіз тұтынушылық қарыздар:
1) қарыз алушы берешегінің мөлшері 400 (төрт жүз) АЕК-тен 700 (жеті жүз) АЕК-ке дейінгі шекте;
2) жылдық пайыздық көрсеткіштегі артық төлем мөлшері 30 (отыз) пайыздан асады


150


99

Жеке тұлғаларға берілген, № 170 нормативтерге 5-1-қосымшаның "Ресми растамасы бар кірістер негізінде борыштық жүктеме коэфициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу коэффициенттерінің мәндері" деген 1-кестесінде белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келетін кепілсіз тұтынушылық қарыздар:
1) қарыз алушы берешегінің мөлшері 2000 (екі мың) АЕК-тен асады;
2) жылдық пайыздық көрсеткіштегі артық төлем мөлшері 0 (нөл) пайыздан 30 (отыз) пайызға дейінгі аралықта


200


100

Жеке тұлғаларға берілген, № 170 нормативтерге 5-1-қосымшаның "Ресми растамасы бар кірістер негізінде борыштық жүктеме коэфициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу коэффициенттерінің мәндері" деген 1-кестесінде белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келетін кепілсіз тұтынушылық қарыздар:
1) қарыз алушы берешегінің мөлшері 700 (жеті жүз) АЕК-тен 2000 (екі мың) АЕК-ке дейінгі шекте;
2) жылдық пайыздық көрсеткіштегі артық төлем мөлшері 30 (отыз) пайыздан асады


170


101

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВ+"-тен "В-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық банктеріндегі салымдар


100


102

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВ+"-тен "В-"-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы және тиісті рейтингтік бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар


100


103

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "A-"-тен төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымдардағы, тиісті рейтингтік бағасы жоқ Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымдардағы және Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ+"-дан "ВВ-"-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезиденті-ұйымдардағы салымдар


100


104

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымдардың, тиісті рейтингтік бағасы жоқ Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымдардың және Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезиденті-ұйымдардың дебиторлық берешегі


100


105

Жеке тұлғалардың дебиторлық берешегі


100


106

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВ+"-тен "В-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар


100


107

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің жергілікті билік органдары шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар


100


108

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВ+"-тен "В-"-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары және тиісті рейтингтік бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар


100


109

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымдар, тиісті рейтингтік бағасы жоқ Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымдар және Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезиденті-ұйымдар шығарған бағалы қағаздар


100


110

Банк баланста ұстап тұрған және Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейінгі кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kz ВВВ+"-тен "kzBBB-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары


100


111

"Қазақстан тұрғын үй компаниясы" акционерлік қоғамының арнайы қаржы компаниясы шығарған бағалы қағаздар


100


112

Ашылған корреспонденттiк шоттар бойынша Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВ-"-тен төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резидент-банктеріне немесе Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВ+" төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкіне қойылатын талаптар


100


113

IV тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы


100


114

Төлемдер бойынша есептер


100


115

Негізгі құрал-жабдықтар


100


116

Материалдық қорлар


100


117

Сыйақы және шығыстар сомасын алды ала төлеу


100


V топ

118

Банктің акцияларға (жарғылық капиталға қатысу үлесі) инвестициялары, мерзімсіз қаржы құралдары, қаржылық есептілігі халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес банктің қаржылық есептілігін жасау кезінде шоғырландырылатын заңды тұлғалардың реттелген борышы


100


119

Қаржылық есептілігі банктің қаржылық есептілігін жасаған кезде шоғырландырылмайтын заңды тұлғаның шығарылған акцияларынан (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнен) әрқайсысы 10 (оннан) кем пайызды құрайтын, негізгі капиталдың 10 (он) пайызынан аспайтын банктің барлық инвестицияларының сомасы


100


120

Банкте шығарылған акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 10 (он) және одан да көп пайызы бар қаржы ұйымының жай акцияларына банктің инвестициялар сомасы және жиынтығында № 170 нормативтердің 10-тармағында көрсетілген реттеушілік түзетулерді қолданғаннан кейін банктің негізгі капиталы айырмасының 17,65 (он жеті бүтін жүзден алпыс бес) пайызынан аспайтын шегерілетін уақытша айырмаларға қатысты танылған кейінге қалдырылған салық активтерінің және № 170 нормативтердің 11-тармағының үшінші, төртінші және бесінші абзацтарында көрсетілген негізгі капиталдан шегерілуге тиіс соманың бөлігі


250


121

Жасанды интеллект, блокчейн және басқа да инновациялық технологиялар пайдаланыла отырып, қаржылық және (немесе) төлем қызметтерін көрсету мүмкіндігін беру бойынша қызметтер көрсететін, Интернет желісі арқылы ақпараттық жүйе пайдаланыла отырып, қаржы ұйымдары немесе эмитенттер мен қаржылық қызметтерді тұтынушылар арасында қаржылық қызметтер көрсету мәмілелерін жасау мүмкіндігін беру бойынша қызметтер көрсететін, қаржы ұйымдарының қызметінде, оның ішінде олардың қызметін автоматтандыру үшін пайдаланылатын бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеуді, іске асыруды, қолдауды жүзеге асыратын ұйымдардың (Қазақстан Республикасының резиденттері мен бейрезиденттерінің) меншікті капиталы шамасының 15 (он бес) пайызынан аспайтын акцияларға (жарғылық капиталға қатысу үлесіне) инвестициялар


150


122

Жасанды интеллект, блокчейн және басқа да инновациялық технологиялар пайдаланыла отырып, қаржылық және (немесе) төлем қызметтерін көрсету мүмкіндігін беру бойынша қызметтер көрсететін, Интернет желісі арқылы ақпараттық жүйе пайдаланыла отырып, қаржы ұйымдары немесе эмитенттер мен қаржылық қызметтерді тұтынушылар арасында қаржылық қызметтер көрсету мәмілелерін жасау мүмкіндігін беру бойынша қызметтер көрсететін, қаржы ұйымдарының қызметінде, оның ішінде олардың қызметін автоматтандыру үшін пайдаланылатын бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеуді, іске асыруды, қолдауды жүзеге асыратын ұйымдардың (Қазақстан Республикасының резиденттері мен бейрезиденттерінің) меншікті капиталы шамасының 15 (он бес) пайызынан асатын акцияларға (жарғылық капиталға қатысу үлесіне) инвестициялар


1250


123

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "В-" төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтеріне берілген қарыздар


150


124

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "В-" төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріне берілген қарыздар


150


125

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "В-" төмен борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына берілген қарыздар


150


126

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВ-" төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдарына берілген қарыздар


150


127

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВ-" төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарына және тиісті рейтингтік бағасы жоқ Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарына берілген қарыздар


150


128

2016 жылғы 1 қаңтардан бастап берілген және Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВ-" төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарына және тиісті рейтингтік бағасы жоқ және тиісті валюталық түсімі жоқ және (немесе) валюталық тәуекелдері қарыз алушы тарапынан тиісті хеджирлеу құралдарымен өтелмеген Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарына шетел валютасымен 1 (бір) жылдан астам мерзімге берілген қарыздар


200


129

Мына шет мемлекеттердің аумағында тіркелген заңды тұлғалар немесе олардың азаматтары болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне берілген қарыздар:
1) Андорра Княздігі;
2) Америка Құрама Штаттары (Американдық Виргин аралдарының, Гуам аралының және Пуэрто-Рико достастығы аумақтары бөлiгiнде ғана);
3) Антигуа және Барбуда мемлекеті;
4) Багам аралдарының достастығы;
5) Барбадос мемлекеті;
6) Бахрейн мемлекеті;
7) Белиз мемлекеті;
8) Бруней Даруссалам мемлекеті;
9) Бiрiккен Араб Әмiрлiктерi (Дубай қаласының аумағы бөлiгiнде ғана);
10) Вануату Республикасы;
11) Гватемала Республикасы;
12) Гренада мемлекеті;
13) Джибути Республикасы;
14) Доминикан Республикасы;
15) Жаңа Зеландия (Кука және Ниуэ аралдарының аумағы бөлігінде ғана);
16) Индонезия Республикасы;
17) Испания (Канар аралдарының аумағы бөлігінде ғана);
18) Кипр Республикасы;
19) Комор аралдары Федералдық Ислам Республикасы;
20) Коста-Рика Республикасы;
21) Қытай Халық Республикасы (Аомынь (Макао) және Сянган (Гонконг) арнайы әкiмшiлiк аудандарының аумақтары бөлiгiнде ғана);
22) Либерия Республикасы;
23) Лихтенштейн Князьдігі;
24) Маврикий Республикасы;
25) Малайзия (Лабуан анклавының аумағы бөлiгiнде ғана);
26) Мальдив Республикасы;
27) Мальта Республикасы;
28) Маршалл аралдары Республикасы;
29) Монако Князьдігі;
30) Мьянма Одағы;
31) Науру Республикасы;
32) Нидерланд (Аруба аралының аумағы және Антиль аралдарының тәуелдi аумақтары бөлiгiнде ғана);
33) Нигерия Федеративтік Республикасы;
34) Португалия (Мадейра аралдарының аумақтары бөлігінде ғана);
35) Палау Республикасы;
36) Панама Республикасы;
37) Тәуелсіз Самоа мемлекеті;
38) Сейшель аралдары Республикасы;
39) Сент-Винсент және Гренадин мемлекеті;
40) Сент-Китс және Невис Федерациясы;
41) Сент-Люсия мемлекеті;
42) Тонга Корольдігі;
43) Ұлыбритания мен Солтүстiк Ирландияның Бiрiккен Корольдiгi (мынадай аумақтары бөлiгiнде ғана):
Ангилья аралдары;
Бермуд аралдары;
Британдық Виргин аралдары;
Гибралтар;
Кайман аралдары;
Монтсеррат аралы;
Теркс және Кайкос аралдары;
Мэн аралы;
Норманд аралдары (Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни аралдары);
44) Филиппин Республикасы;
45) Шри-Ланка Демократиялық Республикасы


150


130

Жеке тұлғаларға берілген, № 170 нормативтерге 5-1-қосымшаның Ресми растауы жоқ кірістің негізінде борыштық жүктеме коэффициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу коэффициенттерінің мәндері 2-кестесінде белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келетін кепілсіз тұтынушылық қарыздар:
1) қарыз алушының берешегінің мөлшері 2000 (екі мың) АЕК-тен асады;
2) артық төлеу мөлшері жылдық пайыздық көрсеткіш бойынша 0 (нөл) пайыздан бастап 30 (отыз) пайызға дейінгі шекте тұр


300


131

Жеке тұлғаларға берілген, № 170 нормативтерге 5-1-қосымшаның Ресми растауы жоқ кірістің негізінде борыштық жүктеме коэффициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу коэффициенттерінің мәндері 2-кестесінде белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келетін кепілсіз тұтынушылық қарыздар:
1) қарыз алушының берешегінің мөлшері 700 (жеті жүз) АЕК-тен бастап 2000 (екі мың) АЕК-ке дейінгі шекте түр;
2) артық төлеу мөлшері жылдық пайыздық көрсеткіш бойынша 30 (отыз) пайыздан асады


220


132

Жеке тұлғаларға берілген, № 170 нормативтерге 5-1-қосымшаның Ресми растауы бар кірістің негізінде борыштық жүктеме коэффициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу коэффициенттерінің мәндері 1-кестесінде белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келетін кепілсіз тұтынушылық қарыздар:
1) қарыз алушының берешегінің мөлшері 2000 (екі мың) АЕК-тен асады;
2) артық төлеу мөлшері жылдық пайыздық көрсеткіш бойынша 30 (отыз) пайыздан асады


250


133

Жеке тұлғаларға берілген, № 170 нормативтерге 5-1-қосымшаның Ресми растауы жоқ кірістің негізінде борыштық жүктеме коэффициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу коэффициенттерінің мәндері 2-кестесінде белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келетін кепілсіз тұтынушылық қарыздар:
1) қарыз алушының берешегінің мөлшері 2000 (екі мың) АЕК-тен асады;
2) артық төлеу мөлшері жылдық пайыздық көрсеткіш бойынша 30 (отыз) пайыздан асады


350


134

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "В-"-тен төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар


150


135

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "В-"-тен төмен борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар


150


136

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВ-"-тен төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарындағы және тиісті рейтингтік бағасы жоқ Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарындағы салымдар


150


137

Мына шет мемлекеттердің аумағында тіркелген Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарындағы салымдар:
1) Андорра Княздігі;
2) Америка Құрама Штаттары (Американдық Виргин аралдарының, Гуам аралының және Пуэрто-Рико достастығы аумақтары бөлiгiнде ғана);
3) Антигуа және Барбуда мемлекеті;
4) Багам аралдарының достастығы;
5) Барбадос мемлекеті;
6) Бахрейн мемлекеті;
7) Белиз мемлекеті;
8) Бруней Даруссалам мемлекеті;
9) Бiрiккен Араб Әмiрлiктерi (Дубай қаласының аумағы бөлiгiнде ғана);
10) Вануату Республикасы;
11) Гватемала Республикасы;
12) Гренада мемлекеті;
13) Джибути Республикасы;
14) Доминикан Республикасы;
15) Жаңа Зеландия (Кука және Ниуэ аралдарының аумағы бөлігінде ғана);
16) Индонезия Республикасы;
17) Испания (Канар аралдарының аумағы бөлігінде ғана);
18) Кипр Республикасы;
19) Комор аралдары Федералдық Ислам Республикасы;
20) Коста-Рика Республикасы;
21) Қытай Халық Республикасы (Аомынь (Макао) және Сянган (Гонконг) арнайы әкiмшiлiк аудандарының аумақтары бөлiгiнде ғана);
22) Либерия Республикасы;
23) Лихтенштейн Князьдігі;
24) Маврикий Республикасы;
25) Малайзия (Лабуан анклавының аумағы бөлiгiнде ғана);
26) Мальдив Республикасы;
27) Мальта Республикасы;
28) Маршалл аралдары Республикасы;
29) Монако Князьдігі;
30) Мьянма Одағы;
31) Науру Республикасы;
32) Нидерланд (Аруба аралының аумағы және Антиль аралдарының тәуелдi аумақтары бөлiгiнде ғана);
33) Нигерия Федеративтік Республикасы;
34) Португалия (Мадейра аралдарының аумақтары бөлігінде ғана);
35) Палау Республикасы;
36) Панама Республикасы;
37) Тәуелсіз Самоа мемлекеті;
38) Сейшель аралдары Республикасы;
39) Сент-Винсент және Гренадин мемлекеті;
40) Сент-Китс және Невис Федерациясы;
41) Сент-Люсия мемлекеті;
42) Тонга Корольдігі;
43) Ұлыбритания мен Солтүстiк Ирландияның Бiрiккен Корольдiгi (мынадай аумақтары бөлiгiнде ғана):
Ангилья аралдары;
Бермуд аралдары;
Британдық Виргин аралдары;
Гибралтар;
Кайман аралдары;
Монтсеррат аралы;
Теркс және Кайкос аралдары;
Мэн аралы;
Норманд аралдары (Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни аралдары);
44) Филиппин Республикасы;
45) Шри-Ланка Демократиялық Республикасы


150


138

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВ-"-тен төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарының және тиісті рейтингтік бағасы жоқ Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарының дебиторлық берешегі


150


139

Мына шет мемлекеттердің аумағында тіркелген Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарының дебиторлық берешегі:
1) Андорра Княздігі;
2) Америка Құрама Штаттары (Американдық Виргин аралдарының, Гуам аралының және Пуэрто-Рико достастығы аумақтары бөлiгiнде ғана);
3) Антигуа және Барбуда мемлекеті;
4) Багам аралдарының достастығы;
5) Барбадос мемлекеті;
6) Бахрейн мемлекеті;
7) Белиз мемлекеті;
8) Бруней Даруссалам мемлекеті;
9) Бiрiккен Араб Әмiрлiктерi (Дубай қаласының аумағы бөлiгiнде ғана);
10) Вануату Республикасы;
11) Гватемала Республикасы;
12) Гренада мемлекеті;
13) Джибути Республикасы;
14) Доминикан Республикасы;
15) Жаңа Зеландия (Кука және Ниуэ аралдарының аумағы бөлігінде ғана);
16) Индонезия Республикасы;
17) Испания (Канар аралдарының аумағы бөлігінде ғана);
18) Кипр Республикасы;
19) Комор аралдары Федералдық Ислам Республикасы;
20) Коста-Рика Республикасы;
21) Қытай Халық Республикасы (Аомынь (Макао) және Сянган (Гонконг) арнайы әкiмшiлiк аудандарының аумақтары бөлiгiнде ғана);
22) Либерия Республикасы;
23) Лихтенштейн Князьдігі;
24) Маврикий Республикасы;
25) Малайзия (Лабуан анклавының аумағы бөлiгiнде ғана);
26) Мальдив Республикасы;
27) Мальта Республикасы;
28) Маршалл аралдары Республикасы;
29) Монако Князьдігі;
30) Мьянма Одағы;
31) Науру Республикасы;
32) Нидерланд (Аруба аралының аумағы және Антиль аралдарының тәуелдi аумақтары бөлiгiнде ғана);
33) Нигерия Федеративтік Республикасы;
34) Португалия (Мадейра аралдарының аумақтары бөлігінде ғана);
35) Палау Республикасы;
36) Панама Республикасы;
37) Тәуелсіз Самоа мемлекеті;
38) Сейшель аралдары Республикасы;
39) Сент-Винсент және Гренадин мемлекеті;
40) Сент-Китс және Невис Федерациясы;
41) Сент-Люсия мемлекеті;
42) Тонга Корольдігі;
43) Ұлыбритания мен Солтүстiк Ирландияның Бiрiккен Корольдiгi (мынадай аумақтары бөлiгiнде ғана):
Ангилья аралдары;
Бермуд аралдары;
Британдық Виргин аралдары;
Гибралтар;
Кайман аралдары;
Монтсеррат аралы;
Теркс және Кайкос аралдары;
Мэн аралы;
Норманд аралдары (Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни аралдары);
44) Филиппин Республикасы;
45) Шри-Ланка Демократиялық Республикасы


150


140

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "В-"-тен төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтері шығарған бағалы қағаздар


150


141

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВ-"-тен төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар


150


142

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "В-"-тен төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар


150


143

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВ-"-тен төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдары және тиісті рейтингтік бағасы жоқ Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдары шығарған бағалы қағаздар


150


144

Мына шет мемлекеттердің аумағында тіркелген Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдары шығарған бағалы қағаздар:
1) Андорра Княздігі;
2) Америка Құрама Штаттары (Американдық Виргин аралдарының, Гуам аралының және Пуэрто-Рико достастығы аумақтары бөлiгiнде ғана);
3) Антигуа және Барбуда мемлекеті;
4) Багам аралдарының достастығы;
5) Барбадос мемлекеті;
6) Бахрейн мемлекеті;
7) Белиз мемлекеті;
8) Бруней Даруссалам мемлекеті;
9) Бiрiккен Араб Әмiрлiктерi (Дубай қаласының аумағы бөлiгiнде ғана);
10) Вануату Республикасы;
11) Гватемала Республикасы;
12) Гренада мемлекеті;
13) Джибути Республикасы;
14) Доминикан Республикасы;
15) Жаңа Зеландия (Кука және Ниуэ аралдарының аумағы бөлігінде ғана);
16) Индонезия Республикасы;
17) Испания (Канар аралдарының аумағы бөлігінде ғана);
18) Кипр Республикасы;
19) Комор аралдары Федералдық Ислам Республикасы;
20) Коста-Рика Республикасы;
21) Қытай Халық Республикасы (Аомынь (Макао) және Сянган (Гонконг) арнайы әкiмшiлiк аудандарының аумақтары бөлiгiнде ғана);
22) Либерия Республикасы;
23) Лихтенштейн Князьдігі;
24) Маврикий Республикасы;
25) Малайзия (Лабуан анклавының аумағы бөлiгiнде ғана);
26) Мальдив Республикасы;
27) Мальта Республикасы;
28) Маршалл аралдары Республикасы;
29) Монако Князьдігі;
30) Мьянма Одағы;
31) Науру Республикасы;
32) Нидерланд (Аруба аралының аумағы және Антиль аралдарының тәуелдi аумақтары бөлiгiнде ғана);
33) Нигерия Федеративтік Республикасы;
34) Португалия (Мадейра аралдарының аумақтары бөлігінде ғана);
35) Палау Республикасы;
36) Панама Республикасы;
37) Тәуелсіз Самоа мемлекеті;
38) Сейшель аралдары Республикасы;
39) Сент-Винсент және Гренадин мемлекеті;
40) Сент-Китс және Невис Федерациясы;
41) Сент-Люсия мемлекеті;
42) Тонга Корольдігі;
43) Ұлыбритания мен Солтүстiк Ирландияның Бiрiккен Корольдiгi (мынадай аумақтары бөлiгiнде ғана):
Ангилья аралдары;
Бермуд аралдары;
Британдық Виргин аралдары;
Гибралтар;
Кайман аралдары;
Монтсеррат аралы;
Теркс және Кайкос аралдары;
Мэн аралы;
Норманд аралдары (Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни аралдары);
44) Филиппин Республикасы;
45) Шри-Ланка Демократиялық Республикасы


150


145

Банк баланста ұстап тұратын және Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейін кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzВВ+"-тен "kzВВ-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары


350


146

V тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы


150


147

Тәуекелді активтер жиынтығы:


Х


      Атауы __________________________________________________

      Мекенжайы _____________________________________________________

      Телефоны ______________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ___________________________________

      Орындаушы ________________________________ _________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _________________________________________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "______" ______________

  Кредиттік тәуекел ескеріле
отырып мөлшерленген
активтердің талдамасы туралы
есеп нысанына
қосымша

Кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген активтердің талдамасы туралы есеп Әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме (индексі – 2-BVU_RA, кезеңділігі – ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде (бұдан әрі – Түсіндірме) "Кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген активтердің талдамасы туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 42-бабының 3-тармағына және 54-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды екiншi деңгейдегi банктер әр айдың біріндегі жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 3-бағанда кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленуге жататын активтер сомасы көрсетіледі.

      6. 4-бағанда активтердің әрбір тобы үшін пайызбен тәуекел дәрежесі көрсетіледі.

      7. 5-бағанда 3-бағанда көрсетілген, пайызбен тәуекел дәрежесіне көбейтілген активтер сомасы көрсетіледі (4-баған).

      8. Деректер болмаған кезде Нысан ұсынылмайды.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 8 мамырдағы
№ 75 қаулысына
4-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген шартты және ықтимал міндеттемелердің талдамасы туралы есеп

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2023 № 13 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 2-BVU_ RUIVO

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20__жылғы "___" ________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банк

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей

      Нысан

      Кесте. Кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген шартты және ықтимал міндеттемелердің талдамасы

  (мың теңге)

Баптардың атауы

Сомасы

Пайызбен конверсия коэффициенті

Кредиттік тәуекел коэффициенті

Есептелетін сома

1

2

3

4

5

6


I топ

1.1

Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); банк иелігіне берілген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен; Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-"-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен міндеттемелері толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері және кепілдемелері


0

0


 
1.2

Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); банк иелігіне берілген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен; Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-"-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен міндеттемелері толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері және кепілдемелері


0

20


1.3

Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); банк иелігіне берілген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен; Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-"-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен міндеттемелері толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері және кепілдемелері


0

50


1.4

Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); банк иелігіне берілген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен; Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-"-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен міндеттемелері толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері және кепілдемелері


0

100


1.5

Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); банк иелігіне берілген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен; Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-"-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен міндеттемелері толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері және кепілдемелері


0

150


1.6

Қазақстан Республикасы Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздарды немесе Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері және орталық банктері шығарған бағалы қағаздарды кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына енгізілетін контрәріптестермен жасалған басқа да өтімділігі жоғары бағалы қағаздарды сатып алу не сату бойынша шартты (ықтимал) міндеттемелер


0

0


1.7

Қазақстан Республикасы Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздарды немесе Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері және орталық банктері шығарған бағалы қағаздарды кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына енгізілетін контрәріптестермен жасалған басқа да өтімділігі жоғары бағалы қағаздарды сатып алу не сату бойынша шартты (ықтимал) міндеттемелер


0

20


1.8

Қазақстан Республикасы Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздарды немесе Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері және орталық банктері шығарған бағалы қағаздарды кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына енгізілетін контрәріптестермен жасалған басқа да өтімділігі жоғары бағалы қағаздарды сатып алу не сату бойынша шартты (ықтимал) міндеттемелер


0

50


1.9

Қазақстан Республикасы Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздарды немесе Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері және орталық банктері шығарған бағалы қағаздарды кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына енгізілетін контрәріптестермен жасалған басқа да өтімділігі жоғары бағалы қағаздарды сатып алу не сату бойынша шартты (ықтимал) міндеттемелер


0

100


1.10

Қазақстан Республикасы Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздарды немесе Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері және орталық банктері шығарған бағалы қағаздарды кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілетін контрәріптестермен жасалған басқа да өтімділігі жоғары бағалы қағаздарды сатып алу не сату бойынша шартты (ықтимал) міндеттемелер


0

150


1.11

Банктің қаржы міндеттемелерінсіз; мыналар бойынша: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА" және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; банк иелігіне берілген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен міндеттемелері қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк аккредитивтері


0

0


1.12

Банктің қаржы міндеттемелерінсіз; мыналар бойынша: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА" және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; банк иелігіне берілген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен міндеттемелері қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк аккредитивтері


0

20


1.13

Банктің қаржы міндеттемелерінсіз; мыналар бойынша: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА" және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; банк иелігіне берілген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен міндеттемелері қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк аккредитивтері


0

50


1.14

Банктің қаржы міндеттемелерінсіз; мыналар бойынша: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА" және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; банк иелігіне берілген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен міндеттемелері қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк аккредитивтері


0

100


1.15

Банктің қаржы міндеттемелерінсіз; мыналар бойынша: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА" және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; банк иелігіне берілген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен міндеттемелері қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк аккредитивтері


0

150


1.16

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, банктің талабы бойынша кез келген сәтте күші жойылуға тиіс, банктің болашақта қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелері


0

0


1.17

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, банктің талабы бойынша кез келген сәтте күші жойылуға тиіс, банктің болашақта қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелері


0

20


1.18

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, банктің талабы бойынша кез келген сәтте күші жойылуға тиіс, банктің болашақта қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелері


0

50


1.19

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, банктің талабы бойынша кез келген сәтте күші жойылуға тиіс, банктің болашақта қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелері


0

100


1.20

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, банктің талабы бойынша кез келген сәтте күші жойылуға тиіс, банктің болашақта қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелері


0

150


1.21

Банктің сыртқы қарыздарын тартқан және борыштық міндеттемелерін орналастырған кезде кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына енгізілетін банктің еншілес компанияларының пайдасына берілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелері


0

0


1.22

Банктің сыртқы қарыздарын тартқан және борыштық міндеттемелерін орналастырған кезде кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына енгізілетін банктің еншілес компанияларының пайдасына берілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелері


0

20


1.23

Банктің сыртқы қарыздарын тартқан және борыштық міндеттемелерін орналастырған кезде кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына енгізілетін банктің еншілес компанияларының пайдасына берілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелері


0

50


1.24

Банктің сыртқы қарыздарын тартқан және борыштық міндеттемелерін орналастырған кезде кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV тобына енгізілетін банктің еншілес компанияларының пайдасына берілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелері


0

100


1.25

Банктің сыртқы қарыздарын тартқан және борыштық міндеттемелерін орналастырған кезде кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілетін банктің еншілес компанияларының пайдасына берілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелері


0

150


1.26

Банк берілген қарызды қамтамасыз етуге қабылдаған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған кепілдіктер


0

0


1.27

Банк берілген қарызды қамтамасыз етуге қабылдаған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІI тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған кепілдіктер


0

20


1.28

Банк берілген қарызды қамтамасыз етуге қабылдаған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IІІ тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған кепілдіктер


0

50


1.29

Банк берілген қарызды қамтамасыз етуге қабылдаған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған кепілдіктер


0

100


1.30

Банк берілген қарызды қамтамасыз етуге қабылдаған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған кепілдіктер


0

150


1.31

Банк арнайы қаржы компаниясына ұсынған өтімділік құралдары


0

0II топ

2.1

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелері


20

0


2.2

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелері


20

20


2.3

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелері


20

50


2.4

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелері


20

100


2.5

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелері


20

150


2.6

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-"-ке дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-"-ке дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен міндеттемелері толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері және кепілдемелері


20

0


2.7

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-"-ке дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-"-ке дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен міндеттемелері толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері және кепілдемелері


20

20


2.8

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-" дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-"-ке дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен міндеттемелері толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері және кепілдемелері


20

50


2.9

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-"-ке дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-"-ке дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен міндеттемелері толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері және кепілдемелері


20

100


2.10

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-"-ке дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-"-ке дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен міндеттемелері толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері және кепілдемелері


20

150


2.11

Міндеттемелері мыналар бойынша: Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін және одан жоғары деңгейінде тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк аккредитивтері


20

0


2.12

Міндеттемелері мыналар бойынша: Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін және одан жоғары деңгейінде тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк аккредитивтері


20

20


2.13

Міндеттемелері мыналар бойынша: Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін және одан жоғары деңгейінде тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк аккредитивтері


20

50


2.14

Міндеттемелері мыналар бойынша: Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін және одан жоғары деңгейінде тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк аккредитивтері


20

100


2.15

Міндеттемелері мыналар бойынша: Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін және одан жоғары деңгейінде тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк аккредитивтері


20

150


2.16

Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына енгізілетін тұлғаларға қатысты Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ААА"-дан "АА-"-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzААА"-дан "kzАА-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары


20

20


2.17

Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IIІ тобына енгізілетін тұлғаларға қатысты Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ААА"- дан "АА-"-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzААА"-дан "kzАА-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары


20

50


2.18

Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына енгізілетін тұлғаларға қатысты Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ААА"- дан "АА-"-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzААА"-дан "kzАА-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары


20

100


2.19

Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілетін тұлғаларға қатысты Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ААА"- дан "АА-"-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzААА"-дан "kzАА-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары


20

150


2.20

Банк арнайы қаржы компаниясына ұсынған бір жылға дейін қоса алғанда бастапқы өтеу мерзімі бар өтімділік құралдары


20

0III топ

3.1

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер


50

0


3.2

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер


50

20


3.3

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер


50

50


3.4

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер


50

100


3.5

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер


50

150


 
3.6

Міндеттемелері мыналармен: Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері және кепілдемелері


50

0


3.7

Міндеттемелері мыналармен: Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А"-тен "АА-"-ке дейін борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері және кепілдемелері


50

20


3.8

Міндеттемелері мыналармен: Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А"-тен "АА-"-ке дейін борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері және кепілдемелері


50

50


3.9

Міндеттемелері мыналармен: Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А"-тен "АА-"-ке дейін борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері және кепілдемелері


50

100


3.10

Міндеттемелері мыналармен: Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері және кепілдемелері


50

150


3.11

Міндеттемелері мыналармен: Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "А"-тен "АА-"-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "АА-" және жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "АА-" және жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І-тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк аккредитивтері


50

0


3.12

Міндеттемелері мыналармен: Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "А"-тен "АА-"-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "АА-" және жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "АА-" және жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ-тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк аккредитивтері


50

20


3.13

Міндеттемелері мыналармен: Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "А"-тен "АА-"-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "АА-" және жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "АА-" және жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ-тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк аккредитивтері


50

50


3.14

Міндеттемелері мыналармен: Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "А"-тен "АА-"-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "АА-" және жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "АА-" және жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV-тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк аккредитивтері


50

100


3.15

Міндеттемелері мыналармен: Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "А"-тен "АА-"-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "АА-" және жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "АА-" және жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк аккредитивтері


50

150


3.16

"Қазақстан ипотекалық компаниясы" акционерлік қоғамынан ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша талап ету құқықтарын кері сатып алу бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер


50

100


3.17

Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II-тобына енгізілетін тұлғаларға қатысты Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzА+"-тен "kzА-"-ке дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары


50

20


3.18

Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IIІ-тобына енгізілетін тұлғаларға қатысты Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzА+"-тен "kzА-"-ке дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары


50

50


3.19

Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV-тобына енгізілетін тұлғаларға қатысты Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzА+"-тен "kzА-"-ке дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары


50

100


3.20

Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енгізілетін тұлғаларға қатысты Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzА+"-тен "kzА-"-ке дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары


50

150


3.21

Банк арнайы қаржы компаниясына ұсынған бір жылдан астам бастапқы өтеу мерзімі бар өтімділік құралдары


50

0IV топ

4.1

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І-тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған қаржы құралдарын банкке сату туралы және банктің кері сатып алу міндеттемесі бар келісім


100

0


4.2

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ-тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған қаржы құралдарын банкке сату туралы және банктің кері сатып алу міндеттемесі бар келісім


100

20


4.3

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ-тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған қаржы құралдарын банкке сату туралы және банктің кері сатып алу міндеттемесі бар келісім


100

50


4.4

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV-тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған қаржы құралдарын банкке сату туралы және банктің кері сатып алу міндеттемесі бар келісім


100

100


4.5

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған қаржы құралдарын банкке сату туралы және банктің кері сатып алу міндеттемесі бар келісім


100

150


4.6

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І-тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банктің өзге кепілдіктері (кепілдемелері)


100

0


4.7

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ-тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банктің өзге кепілдіктері (кепілдемелері)


100

20


4.8

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ-тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банктің өзге кепілдіктері (кепілдемелері)


100

50


4.9

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV-тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банктің өзге кепілдіктері (кепілдемелері)


100

100


4.10

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банктің өзге кепілдіктері (кепілдемелері)


100

150


4.11

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І-тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған өзге банк аккредитивтері


100

0


4.12

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ-тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған өзге банк аккредитивтері


100

20


4.13

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ-тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған өзге банк аккредитивтері


100

50


4.14

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV-тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған өзге банк аккредитивтері


100

100


4.15

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған өзге банк аккредитивтері


100

150


4.16

Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ-тобына енгізілетін тұлғаларға қатысты Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzВВВ+"-тен "kzВВВ-"-ке дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары


100

20


4.17

Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ-тобына енгізілетін тұлғаларға қатысты Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzВВВ+"-тен "kzВВВ"-ке дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары


100

50


4.18

Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV-тобына енгізілетін тұлғаларға қатысты Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzВВВ+"-тен "kzВВВ-"-ке дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары


100

100


 
4.19

Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енгізілетін тұлғаларға қатысты Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzВВВ+"-тен "kzВВВ"-ке дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары


100

150


4.20

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І-тобына енгізілетін тұлғалардың алдындағы банктің өзге шартты (ықтимал) міндеттемелері


100

0


4.21

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ-тобына енгізілетін тұлғалардың алдындағы банктің өзге шартты (ықтимал) міндеттемелері


100

20


4.22

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ-тобына енгізілетін тұлғалардың алдындағы банктің өзге шартты (ықтимал) міндеттемелері


100

50


4.23

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV-тобына енгізілетін тұлғалардың алдындағы банктің өзге шартты (ықтимал) міндеттемелері


100

100


4.24

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енгізілетін тұлғалардың алдындағы банктің өзге шартты (ықтимал) міндеттемелері


100

150


4.25

Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ-тобына енгізілетін тұлғаларға қатысты Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "ВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzВВ+"-тен "kzВВ-"-ке дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары


350

20


4.26

Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ-тобына енгізілетін тұлғаларға қатысты Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "ВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzВВ+"-тен "kzВВ-"-ке дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары


350

50


4.27

Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV-тобына енгізілетін тұлғаларға қатысты Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "ВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzВВ+"-тен "kzВВ-"-ке дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары


350

100


4.28

Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енгізілетін тұлғаларға қатысты Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "ВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Стандард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzВВ+"-тен "kzВВ-"-ке дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары


350

150


5

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген шартты міндеттемелер жиынтығы:


Х

Х


      Атауы __________________________________________________

      Мекенжайы_____________________________________________________

      Телефоны_______________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы____________________________________

      Орындаушы ________________________________ _________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      ________________________________________ _________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Кредиттік тәуекел ескеріле
отырып мөлшерленген шартты
және ықтимал міндеттемелердің
талдамасы туралы есептің
нысанына
қосымша

Кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген шартты және ықтимал міндеттемелердің талдамасы туралы есеп Әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме (индексі - 1-BVU_ RUIVO, кезеңділігі – ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген шартты және ықтимал міндеттемелердің талдамасы туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 42-бабының 3-тармағына және 54-бабының 1-тармағына, "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды екінші деңгейдегі банктер ай сайын әр айдың бірінші күніндегі жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысан Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15886 болып тіркелген "Банктің пруденциялық нормативтерінің және сақталуы міндетті өзге де нормалары мен лимиттерінің нормативтік мәндері мен оларды есептеу әдістемелерін, капиталының мөлшерін және Ашық валюталық позицияны есептеу қағидалары мен оның лимиттерін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 13 қыркүйектегі № 170 қаулысымен белгіленген Банктің пруденциялық нормативтерінің және сақталуы міндетті өзге де нормалары мен лимиттерінің нормативтік мәндері мен оларды есептеу әдістемелерін, капиталының мөлшеріне сәйкес толтырылады.

      6. 3-бағанда кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленуге тиіс шартты және ықтимал міндеттемелер бойынша сома көрсетіледі.

      7. 6-бағанда конверсия коэффициентінің мәніне көбейтілген шартты және ықтимал міндеттемелер бойынша сома пайызбен (4-баған) және кредиттік тәуекел коэффициентінің мәні пайызбен (5-баған) көрсетіледі.

      8. Деректер жоқ болған кезде Нысан ұсынылмайды.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 8 мамырдағы
№ 75 қаулысына
5-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет ресурсында орналастырылған

Кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген туынды қаржы құралдары бойынша шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелердің талдамасы туралы есеп

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2023 № 13 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-BVU_ RPFI

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: екiншi деңгейдегi банк

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей

      Нысан

      Кесте. Кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген туынды қаржы құралдары бойынша шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелердің талдамасы

  (мың теңгемен)

Баптар атауы

Туынды қаржы құралдарының номиналды құны

Туынды қаржы құралдарына арналған кредиттік тәуекел коэффициенті пайызбен

Туынды қаржы құралдарына арналған кредиттік тәуекел ескерілген сомасы

Туынды қаржы құралдарының нарықтық құны

Контрагент үшін кредиттік тәуекел коэффициенті пайызбен

Есепке алынатын сома

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, сыйақы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


00


2

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, сыйақы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


020


3

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, сыйақы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


050


4

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, сыйақы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


0100


5

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, сыйақы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


0150


6

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, сыйақы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,50


7

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, сыйақы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,520


8

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, сыйақы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,550


9

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, сыйақы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,5100


10

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, сыйақы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,5150


11

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бес жылдан астам, сыйақы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


1,50


12

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бес жылдан астам, сыйақы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


1,520


13

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бес жылдан астам, сыйақы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


1,550


14

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бес жылдан астам, сыйақы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


1,5100


15

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бес жылдан астам, сыйақы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


1,5150


16

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


10


17

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


120


18

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


150


19

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


1100


20

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


1150


21

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


50


22

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


520


23

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


550


24

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


5100


25

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


5150


26

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бес жылдан астам дейінгі, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


7,50


27

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бес жылдан астам, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


7,520


28

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бес жылдан астам, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


7,550


29

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бес жылдан астам, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


7,5100


30

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бес жылдан астам, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


7,5150


31

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, акцияларға байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


60


32

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, акцияларға байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


620


33

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, акцияларға байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


650


34

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, акцияларға байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


6100


35

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, акцияларға байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


6150


36

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, акцияларға байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


80


37

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, акцияларға байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


820


38

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, акцияларға байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


850


39

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, акцияларға байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


8100


40

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, акцияларға байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


8150


41

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бес жылдан астам, акцияларға байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


100


42

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бес жылдан астам, акцияларға байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


1020


43

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бес жылдан астам, акцияларға байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


1050


44

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бес жылдан астам, акцияларға байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


10100


45

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бес жылдан астам, акцияларға байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


10150


46

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, алтыннан басқа, қымбат металдарға байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


70


47

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, алтыннан басқа, қымбат металдарға байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


720


48

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, алтыннан басқа, қымбат металдарға байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


750


49

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, алтыннан басқа, қымбат металдарға байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


7100


50

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, алтыннан басқа, қымбат металдарға байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


7150


51

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, алтыннан басқа, қымбат металдарға байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


70


52

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, алтыннан басқа, қымбат металдарға байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


720


53

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, алтыннан басқа, қымбат металдарға байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


750


54

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, алтыннан басқа, қымбат металдарға байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


7100


55

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, алтыннан басқа, қымбат металдарға байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


7150


56

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бес жылдан астам, алтыннан басқа, қымбат металдарға байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


80


57

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бес жылдан астам, алтыннан басқа, қымбат металдарға байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


820


58

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бес жылдан астам, алтыннан басқа, қымбат металдарға байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


850


59

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бес жылдан астам, алтыннан басқа, қымбат металдарға байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


8100


60

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бес жылдан астам, алтыннан басқа, қымбат металдарға байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


8150


61

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І-тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, қымбат металдарды қоспағанда, басқа құндылықтарға байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар


100


62

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ-тобына кіретін контрагенттермен жасалған, қымбат металдарды қоспағанда, басқа құндылықтарға байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


1020


63

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ-тобына кіретін контрагенттермен жасалған, қымбат металдарды қоспағанда, басқа құндылықтарға байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


1050


64

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV-тобына кіретін контрагенттермен жасалған, қымбат металдарды қоспағанда, басқа құндылықтарға байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


10100


65

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына кіретін контрагенттермен жасалған, қымбат металдарды қоспағанда, басқа құндылықтарға байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


10150


66

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І-тобына кіретін контрагенттермен жасалған, қымбат металдарды қоспағанда, басқа құндылықтарға байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


120


67

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ-тобына кіретін контрагенттермен жасалған, қымбат металдарды қоспағанда, басқа құндылықтарға байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


1220


68

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ-тобына кіретін контрагенттермен жасалған, қымбат металдарды қоспағанда, басқа құндылықтарға байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


1250


69

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV-тобына кіретін контрагенттермен жасалған, қымбат металдарды қоспағанда, басқа құндылықтарға байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


12100


70

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына кіретін контрагенттермен жасалған, қымбат металдарды қоспағанда, басқа құндылықтарға байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


12150


71

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І-тобына кіретін контрагенттермен жасалған, қымбат металдарды қоспағанда, басқа құндылықтарға байланысты, өтеу мерзімі бес жылдан асатын туынды қаржы құралдарымен операциялар


150


72

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ-тобына кіретін контрагенттермен жасалған, қымбат металдарды қоспағанда, басқа құндылықтарға байланысты, өтеу мерзімі бес жылдан асатын туынды қаржы құралдарымен операциялар


1520


73

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ-тобына кіретін контрагенттермен жасалған, қымбат металдарды қоспағанда, басқа құндылықтарға байланысты, өтеу мерзімі бес жылдан асатын туынды қаржы құралдарымен операциялар


1550


74

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV-тобына кіретін контрагенттермен жасалған, қымбат металдарды қоспағанда, басқа құндылықтарға байланысты, өтеу мерзімі бес жылдан асатын туынды қаржы құралдарымен операциялар


15100


75

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына кіретін контрагенттермен жасалған, қымбат металдарды қоспағанда, басқа құндылықтарға байланысты, өтеу мерзімі бес жылдан асатын туынды қаржы құралдарымен операциялар


15150


Кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген туынды қаржы құралдарының жиынтығы


XX


      Атауы __________________________________________________

      Мекенжайы_____________________________________________________

      Телефоны_______________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы____________________________________

      Орындаушы ________________________________ _________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      ________________________________________ _________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Кредиттік тәуекел ескеріле
отырып мөлшерленген туынды
қаржы құралдары бойынша
шартты және ықтимал талаптар
мен міндеттемелердің
талдамасы туралы
есептің нысанына
қосымша

Кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген туынды қаржы құралдары бойынша шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелердің талдамасы туралы есеп Әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме (индексі - 1-BVU_ RPFI, кезеңділігі – ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген туынды қаржы құралдары бойынша шартты және ықтимал міндеттемелердің талдамасы туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 42-бабының 3-тармағына және 54-бабының 1-тармағына, "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды екінші деңгейдегі банктер ай сайын әр айдың бірінші күніндегі жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 3 және 6-бағандарда туынды қаржы құралдарының номиналды және нарықтық құны көрсетіледі.

      6. 5-бағанда туынды қаржы құралдары үшін кредиттік тәуекел коэффициентінің мәніне көбейтілген туынды қаржы құралдары бойынша номиналды құны көрсетіледі.

      7. 8-бағанда контрагент үшін кредиттік тәуекел коэффициентінің мәніне көбейтілген туынды қаржы құралдары үшін кредиттік тәуекелді және туынды қаржы құралдарының нарықтық құнын ескере отырып, туынды қаржы құралдарының номиналды құнының сомасы көрсетіледі.

      8. Деректер жоқ болған кезде Нысан ұсынылмайды.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 8 мамырдағы
№ 75 қаулысына
6-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет ресурсында орналастырылған

Айрықша пайыздық тәуекелді есептеудің (валюталар бөлігінде) талдамасы туралы есеп

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2023 № 13 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-BVU_ RSPR

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: екiншi деңгейдегi банк

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей

      Нысан

      Кесте. Айрықша пайыздық тәуекелді есептеудің талдамасы

  (мың теңгемен)

Атауы

Сомасы

Пайыздармен айрықша тәуекел коэффициенті

Есепке сомасы

1

2

3

4

5

1

Тәуелсіз рейтингі Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" төмен емес немесе Фитч (Fitch) немесе Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service) агенттіктерінің (бұдан әрі – басқа рейтингтік агенттіктер) ұқсас деңгейдегі рейтингінен төмен емес Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік кепілдігі бар бағалы қағаздар, шет мемлекеттердің орталық Үкіметтері және орталық банктері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздары түріндегі сыйақы мөлшерлемесінің өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар бірыңғай қаржы құралдары бойынша ашық позициялар сомасы


0


2

Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, дербес рейтингі Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-" төмен емес немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас рейтингінен төмен емес шет мемлекеттердің орталық Үкіметтері және орталық банктері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар, халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар, Қазақстан Республикасының сауда-саттықты ұйымдастырушылардың ресми тізіміне және халықаралық қор биржалары таныған сауда-саттықты ұйымдастырушылар тізіміне енгізілген бағалы қағаздары түріндегі, 6 айдан кем емес өтеу мерзімі бар, сыйақы мөлшерлемесінің өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелдің бірыңғай қаржы құралдары бойынша ашық позициялар сомасы


0,25


3

Қазақстан Республикасының жергілікті өкімет органдары шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, дербес рейтингі Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-" төмен емес немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас рейтингінен төмен емес шет мемлекеттердің орталық Үкіметтері және орталық банктері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар, халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар, Қазақстан Республикасының сауда-саттықты ұйымдастырушылардың ресми тізіміне және халықаралық қор биржалары таныған сауда-саттықты ұйымдастырушылар тізіміне енгізілген бағалы қағаздары түріндегі, 6 (алты) айдан 24 (жиырма төрт) айға дейінгі өтеу мерзімі бар, сыйақы мөлшерлемесінің өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелдің бірыңғай қаржы құралдары бойынша ашық позициялар сомасы


1


4

Қазақстан Республикасының жергілікті өкімет органдары шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, дербес рейтингі Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-" төмен емес немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас рейтингінен төмен емес шет мемлекеттердің орталық Үкіметтері және орталық банктері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар, халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар, Қазақстан Республикасының сауда-саттықты ұйымдастырушылардың ресми тізіміне және халықаралық қор биржалары таныған сауда-саттықты ұйымдастырушылар тізіміне енгізілгенбағалы қағаздары түріндегі, 24 (жиырма төрт) айдан асатын өтеу мерзімі бар, сыйақы мөлшерлемесінің өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелдің бірыңғай қаржы құралдары бойынша ашық позициялар сомасы


1,6


5

Сыйақы мөлшерлемесінің өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелдің бірыңғай қаржы құралдары бойынша ашық позициялар сомасы


8


Айрықша тәуекел жиынтығы


X


      Атауы __________________________________________________

      Мекенжайы_____________________________________________________

      Телефоны_______________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы____________________________________

      Орындаушы ________________________________ _________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      ________________________________________ _________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Айрықша пайыздық тәуекелді
есептеудің (валюталар
бөлігінде) талдамасы туралы
есеп нысанына
қосымша

Айрықша пайыздық тәуекелді есептеудің (валюталар бөлігінде) талдамасы туралы есеп Әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме (индексі - 1-BVU_RSPR, кезеңділігі – ай сайын) 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Айрықша пайыздық тәуекелді есептеудің (валюталар бөлігінде) талдамасы туралы есеп" әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 42-бабының 3-тармағына және 54-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды екінші деңгейдегі банктер әр айдың біріндегі жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысан Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде (бұдан әрі – № 170 нормативтер) № 15886 болып тіркелген "Банктің пруденциялық нормативтерінің және сақталуы міндетті өзге де нормалары мен лимиттерінің нормативтік мәндері мен оларды есептеу әдістемелерін, капиталының мөлшерін және ашық валюталық позицияны есептеу қағидалары мен оның лимиттерін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 13 қыркүйектегі № 170 қаулысымен белгіленген Банктің пруденциялық нормативтерінің және сақталуы міндетті өзге де нормалары мен лимиттерінің нормативтік мәндері мен оларды есептеу әдістемелеріне, капиталының мөлшеріне сәйкес толтырылады.

      6. 3-бағанда бірыңғай қаржы құралдары бойынша ашық позициялар сомасы көрсетіледі.

      7. 5-бағанда пайызбен айрықша тәуекел коэффициентін ескере отырып, бірыңғай қаржы құралдары бойынша ашық позициялар сомасы көрсетіледі.

      8. 2, 3 және 4-жолдарда № 170 нормативтерге 1-қосымшаға сәйкес белгіленген Пруденциялық нормативтерінің және сақталуы міндетті өзге де нормалары мен лимиттерінің нормативтік мәндері мен оларды есептеу әдістемелерінің 8-қосымшасында көрсетілген халықаралық қор биржалары пайдаланылады.

      9. Деректер болмаған кезде нысан ұсынылмайды.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 8 мамырдағы
№ 75 қаулысына
7-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Ашық позицияларды уақыт аралықтары бойынша бөлу (валюталар бөлігінде) туралы есеп

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2023 № 13 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-BVU_ ROPVI

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20___жылғы ____________ жағдай бойынша

      Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банк

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей

      Нысан

      Кесте. Ашық позицияларды уақыт аралықтары бойынша бөлу

  (мың теңгемен)

Аймақтар

Уақыт аралықтары

Ашық позициялар

Өлшеу коэффициенті

Мөлшерленген ашық позициялар

ұзын

қысқа

ұзын

қысқа

1

2

3

4

5

6

7

1

1 айдан аз0,001-3 ай0,0023-6 ай0,0046-12 ай0,0071-аймақ жиынтығыХ2

1-2 жыл0,01252-3 жыл0,01753-4 жыл0,02252-аймақ жиынтығыХ3

4-5 жыл0,02755-7 жыл0,03257-10 жыл0,037510-15 жыл0,04515-20 жыл0,052520 жылдан астам0,061-аймақ жиынтығыХ      кестенің жалғасы

Мөлшерленген жабық позициялар

Жиынтық мөлшерленген ашық позициялар


ұзын

қысқа

8

9

10X

      Атауы __________________________________________________

      Мекенжайы____________________________________________________

      Телефоны_______________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы________________________________

      Орындаушы ________________________________ _________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _________________________________________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "______" ______________

  Ашық позицияларды уақыт
аралықтары бойынша бөлу
(валюталар бөлігінде)
туралы есеп нысанына
қосымша

Ашық позицияларды уақыт аралықтары бойынша бөлу (валюталар бөлігінде) туралы есеп Әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме (индексі - 1-BVU_ ROPVI, кезеңділігі – ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Ашық позицияларды уақыт аралықтары бойынша бөлу (валюталар бөлігінде) туралы есеп" әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 42-бабының 3-тармағына және 54-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды екінші деңгейдегі банктер әр айдың біріндегі жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 3 және 4-бағандарда ашық позициялар сомасы көрсетіледі.

      6. 6 және 7-бағандарда өлшеу коэффициенті ескеріле отырып, мөлшерленген ашық позициялар сомасы көрсетіледі.

      7. 8-бағанда мөлшерленген жабық позициялар сомасы көрсетіледі.

      8. 9 және 10-бағандарда жиынтық мөлшерленген ашық позициялар сомасы көрсетіледі.

      9. Деректер болмаған кезде нысан ұсынылмайды.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 8 мамырдағы
№ 75 қаулысына
8-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Жалпы пайыздық тәуекелді есептеудің (валюталар бөлігінде) талдамасы туралы есеп

      Ескерту. 8-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2023 № 13 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-BVU_ ROPR

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20___жылғы ____________ жағдай бойынша

      Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банк

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей

      Нысан

      Кесте. Жалпы пайыздық тәуекелді есептеудің талдамасы

      (мың теңгемен)

Позициялардың атауы

Сомасы

1

2

3

1

Аймақтар бойынша өтемақы жасалған мөлшерленген позицияларды есептеу


2

1-аймақ


3

Уақыт аралықтары бойынша мөлшерленген жабық позиция бойынша жиынтығы


4

Мөлшерленген ашық позиция (ұзын)


5

Мөлшерленген ашық позиция (қысқа)


6

Жиынтық ашық позиция бойынша мөлшерленген жабық позиция


7

Мөлшерленген ашық позиция


8

2-аймақ


9

Уақыт аралықтары бойынша мөлшерленген жабық позиция бойынша жиынтығы


10

Мөлшерленген ашық позиция (ұзын)


11

Мөлшерленген ашық позиция (қысқа)


12

Жиынтық ашық позиция бойынша мөлшерленген жабық позиция


13

Мөлшерленген ашық позиция


14

3-аймақ


15

Уақыт аралықтары бойынша мөлшерленген жабық позиция бойынша жиынтығы


16

Мөлшерленген ашық позиция (ұзын)


17

Мөлшерленген ашық позиция (қысқа)


18

Жиынтық ашық позиция бойынша мөлшерленген жабық позиция


19

Мөлшерленген ашық позиция


20

1 және 2-аймақтар арасындағы жабық позиция


21

2-аймақ бойынша қалған ашық позиция


22

1-аймақ бойынша қалған ашық позиция


23

2 және 3-аймақтар бойынша жабық позиция


24

3-аймақ бойынша қалған ашық позиция


25

2-аймақ бойынша қалған ашық позиция


26

1 және 3-аймақтар бойынша жабық позиция


27

1-аймақ бойынша қалған ашық позиция


28

3-аймақ бойынша қалған ашық позиция


29

Қалған мөлшерленген ашық позиция


30

Аймақтар бойынша мөлшерленген жабық позициялар сомасының 10 пайызы


31

1-аймақтың мөлшерленген жабық позициясының 40 пайызы


32

2-аймақтың мөлшерленген жабық позициясының 30 пайызы


33

3-аймақтың мөлшерленген жабық позициясының 30 пайызы


34

1 және 2 аймақ арасындағы мөлшерленген жабық позицияның 40 пайызы


35

2 және 3 аймақ арасындағы мөлшерленген жабық позицияның 40 пайызы


36

1 және 3 аймақ арасындағы мөлшерленген жабық позицияның 100 пайызы


37

Қалған мөлшерленген ашық позицияның 100 пайызы


38

Жалпы пайыздық тәуекел жиынтығы


      Атауы __________________________________________________

      Мекенжайы___________________________________________________

      Телефоны_____________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы________________________________

      Орындаушы ________________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _________________________________________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "______" ______________

  Жалпы пайыздық тәуекелді
есептеудің (валюталар
бөлігінде) талдамасы туралы
есеп нысанына
қосымша

Жалпы пайыздық тәуекелді есептеудің (валюталар бөлігінде) талдамасы туралы есеп Әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме (индексі - 1-BVU_ ROPR, кезеңділігі – ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Жалпы пайыздық тәуекелді есептеудің (валюталар бөлігінде) талдамасы туралы есеп" әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 42-бабының 3-тармағына және 54-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды екінші деңгейдегі банктер әр айдың біріндегі жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 3-бағанда мөлшерленген және қалған ашық немесе жабық позициялар және аймақтардың әрқайсысының уақыт аралықтары бойынша позициялар бойынша сомасы көрсетіледі.

      6. 38-жол бойынша 3-бағанда жалпы пайыздық тәуекел бойынша мәліметтер көрсетіледі.

      7. Деректер болмаған кезде нысан ұсынылмайды.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 8 мамырдағы
№ 75 қаулысына
9-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Бір қарыз алушыға келетін тәуекелдің ең жоғары мөлшерінің талдамасы туралы есеп

      Ескерту. Алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.11.2016 № 273 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 8 мамырдағы
№ 75 қаулысына
10-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Бір қарыз алушыға келетін тәуекелдің ең жоғары мөлшерінің (қарыз алушылар бөлігінде) талдамасы туралы есеп

      Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2023 № 13 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-BVU_ R_MRZ_R

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20___жылғы ____________ жағдай бойынша

      Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банк

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей

  Нысан

      1-кесте. Банк алдындағы міндеттемелердің кез келген түрі бойынша банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты емес бір қарыз алушының немесе өзара байланысты қарыз алушылар тобының жиынтық берешегінің талдамасы

Қарыз алушының атауы

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі, жеке сәйкестендіру нөмірі

Қарыз алушылардың өзара байланысты болу белгісі

1

2

3

4

1
2
Жиынтығы

X

X

      кестенің жалғасы

Талап сомасы

Қамтамасыз ету

Тәуекел мөлшері, мың теңге

баланстық шот

мың теңге

қамтамасыз ету түрі

мың теңге

5

6

7

8

9
X

X

X

X


      2-кесте. Банк алдындағы міндеттемелердің кез келген түрі бойынша банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты бір қарыз алушының немесе өзара байланысты қарыз алушылар тобының жиынтық берешегінің талдамасы

Қарыз алушының атауы

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі, жеке сәйкестендіру нөмірі

Банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты болу белгісі

Қарыз алушылардың өзара байланысты болу белгісі

1

2

3

4

5

1

2


Жиынтығы

X

X

X

      кестенің жалғасы

Талаптар сомасы

Қамтамасыз ету

Тәуекел мөлшері, мың теңге

баланстық шот

мың теңге

қамтамасыз ету түрі

мың теңге

6

7

8

9

10
X

X

X

X


      3-кесте. Банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты барлық қарыз алушылар бойынша тәуекелдер сомасының талдамасы

Қарыз алушының атауы

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі, жеке сәйкестендіру нөмірі

Банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты болу белгісі

1

2

3

4

1
2
...

Жиынтығы

X

X

      кестенің жалғасы

Талаптар сомасы

Қамтамасыз ету

Тәуекел мөлшері, мың теңге

баланстық шот

мың теңге

қамтамасыз ету түрі

мың теңге

5

6

7

8

9
X

X

X

X


      4-кесте. Тиісті қарыз алушылардың міндеттемелері бойынша банктің ағымдағы және одан кейінгі екі ай ішінде қарыз алушыға қойылатын талаптары туындауы мүмкін үшінші тұлғалардың пайдасына қарыз алушы үшін не қарыз алушы алдындағы қамтамасыз етілмеген шартты міндеттемелердің, сондай-ақ оффшорлық аймақтардың азаматтары болып тіркелген немесе болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінің міндеттемелерінің банктік қарызының ең жоғары сомасының талдамасы

Қарыз алушының атауы

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі, жеке сәйкестендіру нөмірі

Қарыз алушылардың өзара байланысты болу белгісі

Тәуекел мөлшері, мың теңге

баланстық шот

мың теңге

1

2

3

4

5

6

2


...Жиынтығы

X

X

X


      5-кесте. Әрқайсысының мөлшері банктің меншікті капиталының 10 (он) пайызынан асатын бір қарыз алушыға келетін банк тәуекелдерінің жиынтық сомасының талдамасы

Қарыз алушының атауы

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі, жеке сәйкестендіру нөмірі

Қарыз алушылардың өзара байланысты болу белгісі

1

2

3

4

2
...

Жиынтығы

X

X

      кестенің жалғасы

Талаптар сомасы

Қамтамасыз ету

Тәуекел мөлшері, мың теңге

баланстық шот

мың теңге

қамтамасыз ету түрі

мың теңге

5

6

7

8

9X

X

X

X


      6-кесте. "Қазақстан тұрғын үй компаниясы" акционерлік қоғамының арнайы қаржы компаниясына берілген секьюритилендірілген кредиттердің жиынтық сомасының талдамасы

"Қазақстан тұрғын үй компаниясы" акционерлік қоғамының арнайы қаржы компаниясына берілген секьюритилендірілген кредиттердің жиынтық сомасы

Берілген секьюритилендірілген кредиттердің сомасы

Тәуекел мөлшері, мың теңге

Баланстық шот

мың теңге

1

2

3

4

5

1.


Жиынтығы

X      Атауы __________________________________________________

      Мекенжайы____________________________________________________

      Телефоны______________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы________________________________

      Орындаушы ________________________________ _________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _________________________________________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "______" ______________

  Бір қарыз алушыға келетін
тәуекелдің (қарыз алушылар
бөлігінде) ең жоғары
мөлшерінің талдамасы
туралы есеп нысанына
қосымша

Бір қарыз алушыға келетін тәуекелдің (қарыз алушылар бөлігінде) ең жоғары мөлшерінің талдамасы туралы есеп Әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме (индексі - 1-BVU_ R_MRZ_R, кезеңділігі – ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Бір қарыз алушыға келетін тәуекелдің (қарыз алушылар бөлігінде) ең жоғары мөлшерінің талдамасы туралы есеп" әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 42-бабының 3-тармағына және 54-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды екінші деңгейдегі банктер әр айдың біріндегі жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысан Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13939 болып тіркелген "Ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтерді және өзге де сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді, олардың нормативтік мәнін және ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтерді және өзге де сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді есеп айырысу әдістемесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 30 мамырдағы № 144 қаулысымен белгіленген Ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтердің нормативтік мәндері және өзге де сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді есеп айырысу әдістемесіне (бұдан әрі – № 144 нормативтер) және Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15886 болып тіркелген "Банктің пруденциялық нормативтерінің және сақталуы міндетті өзге де нормалары мен лимиттерінің нормативтік мәндері мен оларды есептеу әдістемелерін, капиталының мөлшерін және Ашық валюталық позицияны есептеу қағидалары мен оның лимиттерін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 13 қыркүйектегі № 170 қаулысымен белгіленген Банктің пруденциялық нормативтерінің және сақталуы міндетті өзге де нормалары мен лимиттерінің нормативтік мәндері мен оларды есептеу әдістемелеріне, капиталының мөлшеріне (бұдан әрі – № 170 нормативтер) сәйкес толтырылады.

      6. Нысанды толтыру кезінде № 144 нормативтердің 3-тарауына және № 170 нормативтердің 4-тарауына сәйкес есептелген мәліметтер көрсетіледі.

      7. Деректер болмаған кезде нысан ұсынылмайды.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 8 мамырдағы
№ 75 қаулысына
11-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

k4 ағымдағы өтімділік коэффициентінің талдамасы туралы есеп

      Ескерту. 11-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2023 № 13 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-BVU_R_K4

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20___жылғы ____________ жағдай бойынша

      Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банк

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей

      Нысан

      1-кесте. Өтімділігі жоғары активтердің орташа айлық шамасының талдамасы

  (мың теңгемен)

Баптың атауы

Айдың күнтізбелік күндері

Орташа айлық шамасы

1

2

3

4

1

Кассадағы қолма-қол ақша2

Жолдағы банкноттар және монеталар3

Айырбастау пунктеріндегі қолма-қол ақша4

Банкоматтардағы және электрондық терминалдардағы қолма-қол ақша5

Жолдағы жол чектеріндегі ақша6

Кассадағы бағалы металдардан дайындалған монеталар7

Жол чектеріндегі ақша8

Кассадағы бағалы емес металдардан жасалған коллекциялық монеталар9

Аффинирленген бағалы металдар10

Жолдағы аффинирленген бағалы металдар11

Метал шоттарына орналастырылған аффинирленген бағалы металдар12

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шоттар13

Орталық депозитарийдің шоттарындағы ақша14

Клирингтік ұйымның (орталық контрагенттің) кепілдік немесе резервтік қорларына жарналар, маржалық жарналар, ашық сауда-саттық әдісімен және (немесе) орталық контрагенттің қатысуымен қор биржасының сауда жүйесінде жасалған мәмілелер бойынша міндеттемелердің орындалуын толық және (немесе) ішінара қамтамасыз ету болып табылатын банктің ақшасы15

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар (бір түнге)16

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі талап етуге дейінгі салымдар17

Қазақстан Республикасының Үкіметі және Ұлттық Банк шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы және "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздар, акцияларының жүз пайызы Ұлттық Банкке тиесілі кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын заңды тұлға шығарған бағалы қағаздар18

Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік кепілдігі бар Бағалы қағаздар19

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді борыштық рейтингі немесе Фитч (Fitch) немесе Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service) агенттіктерінің (бұдан әрі – басқа рейтингтік агенттіктер) ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының банктеріндегі және Қазақстан Республикасының бейрезидент банктеріндегі талап еткенге дейінгі салымдар20

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының банктеріне және Қазақстан Республикасының бейрезидент банктеріне берілген "овернайт" қарыздары21

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының банктерінде және Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінде бір түнге орналастырылған салымдар22

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16149 болып тіркелген, "Облигацияларын банктер және банк холдингтері меншікке сатып алатын халықаралық қаржы ұйымдарының тізбесін және банктер мен банк холдингтері меншікке сатып алатын облигацияларға қойылатын талаптарды белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 29 қарашадағы № 234 қаулысымен белгіленген деңгейден төмен емес шетел валютасындағы тәуелсіз ұзақ мерзімді рейтингі бар елдердің мемлекеттік бағалы қағаздары23

"ВВВ-"-тен төмен емес (Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s және (немесе) Фитч (Fitch) рейтингтік агенттіктерінің сыныптаулары бойынша) немесе "ВааЗ" төмен емес (Moody 's Investors Service (Moody's Investors Service) рейтингі бар шетелдік эмитенттердің облигациялары24

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде күнтізбелік 7 күнге дейінгі өтеу мерзімі бар мерзімді депозиттер25

Оригинатор - ұлттық холдинг, ұлттық басқарушы холдинг құрған исламдық арнайы қаржы компаниясы, дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) 100 (жүз) пайызы ұлттық басқарушы холдингке тиесілі заңды тұлғалар шығарған исламдық бағалы қағаздар26

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен төмен емес шетел валютасындағы ұзақ мерзімді тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің исламдық бағалы қағаздары27

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен төмен емес рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетелдік эмитенттердің исламдық бағалы қағаздары28

Жоғары өтімді активтер есебіне енгізілетін есептелген сыйақы, дисконттар, сыйлықтар, әділ құнды оң (теріс) түзету шоттары29

Кастодиан шарттарының негізінде Банк сақтауға қабылдаған қаражаттың инвестицияланбаған қалдығы30

Банк кері сатып алу талабымен сатқан немесе кепілге берілген мемлекеттік бағалы қағаздардың және басқа да өтімділігі жоғары бағалы қағаздардың баланстық құны31

Осы мәмілелер бойынша міндеттемелер банктің баланстық шоттарында ескеріліп, мерзімді өтімділік коэффициенттерінің есебіне енгізілген жағдайда, банктің баланстық шоттарында ескерілетін валюталық своп операциялары бойынша талаптар32

Жұмыс күндерінің саны


Жиынтығы:      2-кесте. Талап еткенге дейінгі міндеттемелердің орташа айлық шамасының талдамасы

  (мың теңгемен)

Баптың атауы

Бір айдағы күнтізбелік күндер

Орташа айлық шамасы

1

2

3

4

1

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің корреспонденттік шоттары2

Шетелдік орталық банктердің корреспонденттік шоттары3

Басқа банктердің корреспонденттік шоттары4

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттары5

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің талап етілгенге дейінгі салымдары6

Шетелдік орталық банктердің талап етілгенге дейінгі салымдары7

Басқа банктердің талап етілгенге дейінгі салымдары8

Басқа банктердің талап етілгенге дейінгі салымдары бойынша мерзімі өткен берешек9

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен алынған овернайт қарыздары10

Шетелдік орталық банктерден алынған овернайт қарыздары11

Басқа банктерден алынған овернайт қарыздары12

Басқа банктерден бір түнге тартылған салымдар13

Мемлекеттік бюджет ақшасы14

Клиенттердің ағымдағы шоттары15

Жеке және заңды тұлғалардың мерзімді және шартты депозиттерін, аффинирленген бағалы металдарды қоспағанда кредитордың міндеттемелерді мерзімінен бұрын өтеуді талап етуге шартсыз құқығы бар мерзімді міндеттемелер, оның ішінде, банктердің мерзімді және шартты депозиттері16

Клиенттердің талап еткенге дейінгі салымдары17

Талап еткенге дейінгі басқа да міндеттемелер, оның ішінде ағымдағы өтімділік коэффициентінің есебіне енгізілетін есептеуді жүзеге асыру мерзімі белгіленбеген міндеттемелер18

Кастодиандық шарттар негізінде банк сақтауға қабылдаған қаражаттың инвестицияланбаған қалдықтары19

Талап еткенге дейінгі міндеттемелер бойынша әділ құнының оң (теріс) түзетулер шоттары, есептелген сыйақы, дисконттар, сыйлықақылар20

k4 нормативінің есебіне енгізілетін қарыздарды тарту кезінде берілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелерін қоспағанда, банктің еншілес ұйымдары, банкпен үлестес заңды тұлғалар сыртқы қарыздарды тарту кезінде, сондай-ақ банктің секьюритилендіру бойынша мәмілелері шеңберінде берген, кредитордың борышкер міндеттемелерін мерзімінен бұрын өтеуін талап ету құқығымен өтеу мерзімі үш жылдан кем емес, 50 пайызға тең конверсия коэффициентіне және банктің меншікті капиталының жеткіліктілік коэффициентіне k2 көбейтілген банктің қамтамасыз етілмеген кепілдіктері мен кепілдемелері21

k4 нормативінің есебіне енгізілетін қарыздарды тарту кезінде берілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелерін қоспағанда, банктің еншілес ұйымдары, банкпен үлестес заңды тұлғалар сыртқы қарыздарды тарту кезінде, сондай-ақ банктің секьюритилендіру бойынша мәмілелері шеңберінде берген, кредитордың борышкер міндеттемелерін мерзімінен бұрын өтеуін талап ету құқығымен өтеу мерзімі үш жыл және одан көп, 100 (бір жүз) пайызға тең конверсия коэффициентіне және банктің меншікті капиталының жеткіліктілік коэффициентіне k2 көбейтілген банктің қамтамасыз етілмеген кепілдіктері мен кепілдемелеріЖиынтығы:      Атауы __________________________________________________

      Мекенжайы____________________________________________________

      Телефоны______________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы________________________________

      Орындаушы ________________________________ _________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _________________________________________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "______" ______________

  k4 ағымдағы өтімділік
коэффициентінің талдамасы
туралы есеп нысанына
қосымша

k4 ағымдағы өтімділік коэффициентінің талдамасы туралы есеп Әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме (индексі - 1-BVU_R_K4, кезеңділігі – ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "k4 ағымдағы өтімділік коэффициентінің талдамасы туралы есеп" әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 42-бабының 3-тармағына және 54-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды екінші деңгейдегі банктер әр айдың біріндегі жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысан Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13939 болып тіркелген "Ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтерді және өзге де сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді, олардың нормативтік мәнін және ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтерді және өзге де сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді есеп айырысу әдістемесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 30 мамырдағы № 144 қаулысымен белгіленген Ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтердің нормативтік мәндері және өзге де сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді есеп айырысу әдістемесіне (бұдан әрі – № 144 нормативтер) және Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15886 болып тіркелген "Банктің пруденциялық нормативтерінің және сақталуы міндетті өзге де нормалары мен лимиттерінің нормативтік мәндері мен оларды есептеу әдістемелерін, капиталының мөлшерін және Ашық валюталық позицияны есептеу қағидалары мен оның лимиттерін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 13 қыркүйектегі № 170 қаулысымен белгіленген Банктің пруденциялық нормативтерінің және сақталуы міндетті өзге де нормалары мен лимиттерінің нормативтік мәндері мен оларды есептеу әдістемелеріне, капиталының мөлшеріне (бұдан әрі – № 170 нормативтер) сәйкес толтырылады.

      6. 1-кестені толтыру кезінде № 144 нормативтердің 44 және 45-тармақтарына және № 170 нормативтердің 65, 66 және 67-тармақтарына сәйкес өтімділігі жоғары активтер бойынша мәліметтер көрсетіледі.

      7. 1-кестенің 25, 26 және 27-жолдарын тек ислам банктері толтырады.

      8. Нысанды толтыру кезінде 4-бағанда есепті кезеңнің әрбір жұмыс күні үшін талап етілгенге дейінгі өтімділігі жоғары активтердің (міндеттемелердің) жиынтық сомасының есепті кезеңдегі жұмыс күндерінің санына қатынасы көрсетіледі.

      9. 1 және 2-кестелердің 3-бағанында деректер айдың әрбір жұмыс күні үшін толтырылады.

      10. Нысанды толтыру кезінде жұмыс күндерінің саны көрсетіледі.

      11. Екінші деңгейдегі банктің баланстық шоттарында ескерілетін валюталық своп операциялары бойынша талаптар, осы мәмілелер бойынша міндеттемелер tкінші деңгейдегі банктің баланстық шоттарында ескерілген және мерзімді өтімділік коэффициенттерінің есебіне енгізілген жағдайда өтімділігі жоғары активтердің есебіне енгізіледі.

      12. Деректер болмаған кезде нысан ұсынылмайды.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 8 мамырдағы
№ 75 қаулысына
12-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

k4-1, k4-2, k4-3 мерзімді өтімділік коэффициенттерінің талдамасы туралы есеп

      Ескерту. 12-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2023 № 13 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-BVU_ R_K4-1, k4-2, k4-3

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20___жылғы ____________ жағдай бойынша

      Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банк

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей

      Нысан

      1-кесте. k4-1 мерзімді өтімділік коэффициентінің талдамасы

  (мың теңгемен)

Күні

Өтімділігі жоғары активтер

Өтеуге дейінгі қалған мерзіммен қоса алғанда жеті күнге дейінгі мерзімді міндеттемелер

1

2

3

12

Жұмыс күндерінің саныЖиынтығы: активтердің орташа айлық мөлшері


X

Жиынтығы: міндеттемелердің орташа айлық мөлшері

X


      2-кесте. k4-2 мерзімді өтімділік коэффициентінің талдамасы

  (мың теңгемен)

Күні

Өтімділігі жоғары активтерді қоса алғанда, өтеуге дейін қалған мерзімі бір айға дейінгі өтімді активтер

Өтеуге дейінгі қалған мерзімі бір айға дейінгі қоса алғанда мерзімді міндеттемелер

1

2

3

12

Жұмыс күндерінің саныЖиынтығы: активтердің орташа айлық мөлшері


X

Жиынтығы: міндеттемелердің орташа айлық мөлшері

X


      3-кесте. k4-3 мерзімді өтімділік коэффициентінің талдамасы

  (мың теңгемен)

Күні

Өтімділігі жоғары активтерді қоса алғанда, өтеуге дейін қалған мерзімі үш айға дейінгі өтімді активтер

Өтеуге дейінгі қалған мерзімі үш айға дейінгі қоса алғанда мерзімді міндеттемелер

1

2

3

12

Жұмыс күндерінің саныЖиынтығы: активтердің орташа айлық мөлшері


X

Жиынтығы: міндеттемелердің орташа айлық мөлшері

X


      Атауы __________________________________________________

      Мекенжайы____________________________________________________

      Телефоны______________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы________________________________

      Орындаушы ________________________________      _________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _________________________________________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "______" ______________

  k4-1, k4-2, k4-3 мерзімді
өтімділік коэффициенттерінің
талдамасы туралы
есеп нысанына
қосымша

k4-1, k4-2, k4-3 мерзімді өтімділік коэффициенттерінің талдамасы туралы есеп Әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме (индексі - 1-BVU_R_K4-1, k4-2, k4-3, кезеңділігі – ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "k4-1, k4-2, k4-3 мерзімді өтімділік коэффициенттерінің талдамасы туралы есеп" әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 42-бабының 3-тармағына және 54-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды екінші деңгейдегі банктер ай сайын жасайды және есепті кезеңнің әрбір жұмыс күні үшін толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысан Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13939 болып тіркелген "Ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтерді және өзге де сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді, олардың нормативтік мәнін және ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтерді және өзге де сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді есеп айырысу әдістемесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 30 мамырдағы № 144 қаулысымен белгіленген Ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтердің нормативтік мәндері және өзге де сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді есеп айырысу әдістемесіне (бұдан әрі – № 144 нормативтер) және Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15886 болып тіркелген "Банктің пруденциялық нормативтерінің және сақталуы міндетті өзге де нормалары мен лимиттерінің нормативтік мәндері мен оларды есептеу әдістемелерін, капиталының мөлшерін және Ашық валюталық позицияны есептеу қағидалары мен оның лимиттерін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 13 қыркүйектегі № 170 қаулысымен белгіленген Банктің пруденциялық нормативтерінің және сақталуы міндетті өзге де нормалары мен лимиттерінің нормативтік мәндері мен оларды есептеу әдістемелеріне, капиталының мөлшеріне (бұдан әрі – № 170 нормативтер) сәйкес толтырылады.

      6. k4-1 мерзімді өтімділік коэффициентін есептеу бойынша нысанды толтыру кезінде № 144 нормативтердің 44, 45, 46, 47 және 48-тармақтарына сәйкес және № 170 нормативтердің 65, 66, 67, 68, 69 және 70-тармақтарына сәйкес есептелген өтелгенге дейінгі қалған мерзімі қоса алғанда жеті күнге дейінгі жоғары өтімді активтер мен мерзімді міндеттемелердің орташа айлық шамасы көрсетіледі.

      7. K4-2 және k4-3 мерзімді өтімділік коэффициенттерін есептеу бойынша нысандарды толтыру кезінде № 144 нормативтердің 46, 47 және 48-тармақтарына және № 170 нормативтердің 68, 69 және 70 -тармақтарына сәйкес есептелген өтімділігі жоғары активтерді және өтелгенге дейінгі мерзімі бір айға дейінгі мерзімді міндеттемелерді қоса алғанда, өтелгенге дейінгі бір айға дейінгі қалған мерзімі бар өтімді активтердің орташа айлық шамасы көрсетіледі

      8. k4-1, k4-2 және k4-3 мерзімді өтімділік коэффициенттерін есептеу бойынша нысандарды толтыру кезінде "Жиынтығы: активтердің орташа айлық шамасы" және "Жиынтығы: міндеттемелердің орташа айлық шамасы" жолдарында есепті кезеңнің әрбір жұмыс күні үшін есепке қосылатын өтімді активтердің (міндеттемелердің) жиынтық сомасының есепті кезеңдегі жұмыс күндерінің санына қатынасы көрсетіледі.

      9. Нысанды толтыру кезінде жұмыс күндерінің саны көрсетіледі.

      10. Деректер болмаған кезде нысан ұсынылмайды.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 8 мамырдағы
№ 75 қаулысына
13-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

k4-4, k4-5, k4-6 мерзімді валюталық өтімділік коэффициенттерінің талдамасы туралы есеп

      Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2023 № 13 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-BVU_ R_K4-4, k4-5, k4-6

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20___жылғы ____________ жағдай бойынша

      Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банк

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей

      Нысан

      1-кесте. k4-4 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентінің талдамасы

  (мың теңгемен)

Күні

Өтімділігі жоғары активтер

Өтеуге дейінгі қалған мерзіммен қоса алғанда жеті күнге дейінгі мерзімді міндеттемелер

1

2

3

12

Жұмыс күндерінің саныЖиынтығы: активтердің орташа айлық мөлшері


X

Жиынтығы: міндеттемелердің орташа айлық мөлшері

X


      2-кесте. k4-5 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентінің талдамасы

  (мың теңгемен)

Күні

Өтімділігі жоғары активтерді қоса алғанда, өтеуге дейін қалған мерзімі бір айға дейінгі өтімді активтер

90%-ға тең конверсия коэффициентіне көбейтілген, өтеуге дейінгі қалған мерзімі бір айға дейінгі қоса алғанда мерзімді міндеттемелер

1

2

3

12

Жұмыс күндерінің саныЖиынтығы: активтердің орташа айлық мөлшері


X

Жиынтығы: міндеттемелердің орташа айлық мөлшері

X


      3-кесте. k4-6 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентінің талдамасы

  (мың теңгемен)

Күні

Өтімділігі жоғары активтерді қоса алғанда, өтеуге дейін қалған мерзімі үш айға дейінгі өтімді активтер

80%-ға тең конверсия коэффициентіне көбейтілген, өтеуге дейінгі қалған мерзімі үш айға дейінгі қоса алғанда мерзімді міндеттемелер

1

2

3

12

Жұмыс күндерінің саныЖиынтығы: активтердің орташа айлық мөлшері


X

Жиынтығы: міндеттемелердің орташа айлық мөлшері

X


      Атауы __________________________________________________

      Мекенжайы____________________________________________________

      Телефоны______________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы________________________________

      Орындаушы ________________________________ _________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _________________________________________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "______" ______________

  k4-4, k4-5, k4-6 мерзімді
валюталық өтімділік
коэффициенттерінің талдамасы
туралы есеп нысанына
қосымша

k4-4, k4-5, k4-6 мерзімді валюталық өтімділік коэффициенттерінің талдамасы туралы есеп Әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме (индексі – 1-BVU_R_K4-4, k4-5, k4-6, кезеңділігі – ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "k4-4, k4-5, k4-6 мерзімді валюталық өтімділік коэффициенттерінің талдамасы туралы есеп" әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 42-бабының 3-тармағына және 54-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды екiншi деңгейдегi банктер ай сайын жасайды және есепті кезеңнің әрбір жұмыс күні үшін толтырылады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысан Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13939 болып тіркелген "Ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтерді және өзге де сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді, олардың нормативтік мәнін және ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтерді және өзге де сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді есеп айырысу әдістемесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 30 мамырдағы № 144 қаулысымен белгіленген Ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтердің нормативтік мәндері және өзге де сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді есеп айырысу әдістемесіне (бұдан әрі – № 144 нормативтер) және Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15886 болып тіркелген "Банктің пруденциялық нормативтерінің және сақталуы міндетті өзге де нормалары мен лимиттерінің нормативтік мәндері мен оларды есептеу әдістемелерін, капиталының мөлшерін және Ашық валюталық позицияны есептеу қағидалары мен оның лимиттерін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 13 қыркүйектегі № 170 қаулысымен белгіленген Банктің пруденциялық нормативтерінің және сақталуы міндетті өзге де нормалары мен лимиттерінің нормативтік мәндері мен оларды есептеу әдістемелеріне, капиталының мөлшеріне (бұдан әрі – № 170 нормативтер) сәйкес толтырылады.

      6. k4-4 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентін есептеу бойынша Нысанды толтыру кезінде № 144 нормативтердің 42, 43, 44, 45, 46, 47 және 48-тармақтарына және № 170 нормативтердің 63, 64, 65, 66, 67,68, 69 және 70-тармақтарына сәйкес есептелген шетел валютасындағы өтімділігі жоғары активтердің және өтелгенге дейін жеті күнге дейін қалған мерзімі бар сол шетел валютасындағы мерзімді міндеттемелердің орташа айлық шамасы көрсетіледі.

      7. k4-5 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентін есептеу бойынша Нысанды толтыру кезінде № 144 нормативтердің 42, 43, 44, 45, 46, 47 және 48-тармақтарына және № 170 нормативтердің 63, 64, 65, 66, 67,68, 69 және 70-тармақтарына сәйкес есептелген өтімділігі жоғары активтерді қоса алғанда, өтелгенге дейін бір айға дейін қалған мерзімі бар шетел валютасындағы өтімді активтердің және өтелгенге дейін бір айға дейін қалған мерзімі бар сол шетел валютасындағы мерзімді міндеттемелердің орташа айлық шамасы көрсетіледі.

      8. k4-6 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентін есептеу бойынша Нысанды толтыру кезінде № 144 нормативтердің 42, 43, 44, 45, 46, 47 және 48-тармақтарына және № 170 нормативтердің 63, 64, 65, 66, 67,68, 69 және 70-тармақтарына сәйкес есептелген өтімділігі жоғары активтерді қоса алғанда, өтелгенге дейін үш айға дейін қалған мерзімі бар шетел валютасындағы өтімді активтердің және өтелгенге дейін үш айға дейін қалған мерзімі бар сол шетел валютасындағы мерзімді міндеттемелердің орташа айлық шамасы көрсетіледі.

      9. k4-4, k4-5 және k4-6 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентін есептеу бойынша Нысанды толтыру кезінде мәліметтер Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А"-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе Фитч (Fitch) немесе Мудис Инвесторс Сервис (Moody‘s Investors Service) агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валюталары бойынша жиынтықта және "Еуро" валютасында және жоғарыда көрсетілген рейтингтік агенттіктердің "А"-дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің шетел валюталары бойынша көрсетіледі.

      10. "Жиынтығы: активтердің орташа айлық шамасы" және "Жиынтығы: міндеттемелердің орташа айлық шамасы" жолдарында есепті кезеңнің әрбір жұмыс күні үшін есепке қосылатын өтімді активтердің (міндеттемелердің) жиынтық сомасының есепті кезеңдегі жұмыс күндерінің санына қатынасы көрсетіледі.

      11. Нысанды толтыру кезінде жұмыс күндерінің саны көрсетіледі.

      12. Деректер болмаған кезде Нысан ұсынылмайды.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 8 мамырдағы
№ 75 қаулысына
14-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Аптаның (айдың) әрбір жұмыс күні үшін әрбір шетел валютасы және валюталық нетто-позиция бойынша валюталық позициялар туралы есеп

      Ескерту. 14-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2023 № 13 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-BVU_DVP

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20__жылғы "___" ________ жағдай бойынша

      Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банк

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті аптадан кейінгі аптаның бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей, апта сайын

      Нысан

      Кесте. Әрбір шетел валютасы және валюталық нетто-позиция бойынша валюталық позиция

  (мың теңгемен)

Меншікті капитал


Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А"-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе Фитч (Fitch) немесе Мудис Инвесторс Сервис (Moody‘s Investors Service) агенттiктерінiң (бұдан әрі - басқа рейтингтік агенттіктер) осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердің шетел валюталары және "Еуро" шетел валютасы, сондай-ақ аффинирленген бағалы металдар бойынша ашық валюталық позицияның (ұзын немесе қысқа) лимиті - банктің меншікті капиталы көлемінің 12,5 пайызы мөлшерінде


Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А"-дан төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердің шетел валюталары бойынша ашық валюталық позицияның (ұзын және қысқа) лимиті - банктің меншікті капиталы көлемінің 5 пайызы


Валюталық нетто-позиция лимиті - меншікті капиталдың 25 пайызы


Жекелеген шет мемлекеттің (шет мемлекеттер тобының) валютасымен шартты талаптар шоттарында және шартты міндеттемелер шоттарында ашылған туынды қаржы құралдары бойынша банктің ашық ұзын және (немесе) қысқа позициясының лимиті - меншікті капиталдың 50 пайызы


Валюта атауы

Есепті кезеңнің күндері бойынша операциялық күннің соңындағы сальдо

1

2

(күні)

(күні)

Талаптар

Міндеттемелер

Позиция

Талаптар

Міндеттемелер

Позиция

1

3

4

5

6

7

8

1. Қолма-қол шетел валютасы...2. Орналастырылған (тартылған) салымдар...3. Берілген (алынған) қарыздар...4. Алу (төлеу) үшін есептелген сыйақы...5. Борыштық және үлестік бағалы қағаздар...6. Дебиторлық (кредиторлық) берешек

7. Туынды қаржы құралдары….8. Баланстық шоттар бойынша жиынтық...9. Жекелеген шет мемлекеттің (шет мемлекеттер тобының) валютасымен шартты талаптар шоттарында және шартты міндеттемелер шоттарында ашылған туынды қаржы құралдары

10. Баланстан тыс шоттар бойынша жиынтық

11. Баланстық және баланстан тыс шоттар бойынша жиынтық….12. Валюталық нетто-позиция жиынтығы      кестенің жалғасы

Есепті кезеңнің күндері бойынша операциялық күннің соңындағы сальдо

3

4

5

(күні)

(күні)

(күні)

Талаптар

Міндеттемелер

Позиция

Талаптар

Міндеттемелер

Позиция

Талаптар

Міндеттемелер

Позиция

9

10

11

12

13

14

15

16

17
      Атауы ________________________________________________

      Мекенжайы _____________________________________________________

      Телефоны _____________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ___________________________________

      Орындаушы ____________________________             ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _____________________________________             ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Аптаның (айдың) әрбір жұмыс
күні үшін әрбір шетел валютасы
және валюталық нетто-позиция
бойынша валюталық позициялар
туралы есеп нысанына
қосымша

Аптаның (айдың) әрбір жұмыс күні үшін әрбір шетел валютасы және валюталық нетто-позиция бойынша валюталық позициялар туралы есеп Әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме (индексі – 1-BVU_DVP, кезеңділігі – апта сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Аптаның (айдың) әрбір жұмыс күні үшін әрбір шетел валютасы және валюталық нетто-позиция бойынша валюталық позициялар туралы есеп" әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 42-бабының 3-тармағына және 54-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысан апта сайын жасалады және есепті кезеңнің әрбір жұмыс күні үшін толтырылады.

      Есепті аптада күнтізбелік ай аяқталған кезде нысан аяқталатын айға жататын есепті аптаның күнтізбелік күндері үшін және аяқталатын айдан кейінгі айдың есепті аптасының күнтізбелік күндері үшін бөлек жасалады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 және 7-жолдарда халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтерді шегергенде, баланстық шоттарда ескерілетін шетел валютасындағы талаптар мен міндеттемелер бойынша мәліметтер көрсетіледі.

      6. 10-жолда халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтерді шегергенде, банк жүргізетін хеджирленетін мәмілелердің, оның ішінде жеткізілмейтін мәмілелердің сомасын ескере отырып, шетел валютасындағы шартты талаптар мен міндеттемелер көрсетіледі.

      7. 5, 8, 11, 14 және 17-бағандар бойынша 12-жолда есепті кезеңнің әрбір жұмыс күні үшін барлық шетел валюталары бойынша нетто-позиция көрсетіледі.

      8. Деректер болмаған кезде Нысан ұсынылмайды.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 8 мамырдағы
№ 75 қаулысына
15-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Ішкі активтердің, ішкі және өзге міндеттемелердің орташа айлық шамасын, қаражат бөлігін ішкі активтерге орналастыру коэффициентін есептеу туралы есеп

      Ескерту. 15-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2023 № 13 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-BVU_ KVA

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20__жылғы "___" ________ жағдай бойынша

      Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банк

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей

      Нысан

      1-кесте. Ішкі активтердің орташа айлық шамасын есептеу

  (мың теңгемен)

Активтер

Есепті кезең ішіндегі күндер бойынша ішкі активтер

Орташа айлық шама

1

2

3

4

1

Ақша және салымдар2

Берілген қарыздар3

Үлестік және борыштық бағалы қағаздар4

Дебиторлық берешек5

Жарғылық капиталға қатысу6

Аффинирленген бағалы металдар7

Жылжымалы мүлік8

Жылжымайтын мүлік9

Материалдық емес активтер10

Есептелген сыйақы, дисконттар, сыйақылар, әділ құнды оң (теріс) түзету, ішкі активтерге қалыптастырылған провизиялар (резервтер)11

Ішкі активтер бойынша мерзімі өткен берешек12

Ішкі активтер шамасының жиынтығы13

Ішкі активтер шамасы 0,95-ке көбейтілген ішкі міндеттемелердің, реттелген борыштың, банк шығарған борыштық бағалы қағаздардың, меншікті капиталдың немесе алдыңғы есепті айдағы жарғылық капиталдың орташа айлық шамасынан көп немесе тең (Иә(Жоқ)      2-кесте. Ішкі активтердің, ішкі және өзге міндеттемелердің орташа айлық шамасын, қаражат бөлігін ішкі активтерге орналастыру коэффициентін есептеу

  (мың теңгемен)

Міндеттемелер

Есепті кезең ішіндегі күндер бойынша ішкі және өзге де міндеттемелер

Орташа айлық шама

1

2

3

4

1

Салымдар2

Алынған қарыздар3

Кредиторлық берешек4

Ішкі міндеттемелер шамасының жиынтығы5

Жарғылық капитал6

Меншікті капитал, Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-еншілес ұйымдардың реттелген борышына, Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-еншілес ұйымдардың акцияларына инвестицияларды шегергенде, 0,75-ке көбейтілген7

Реттелген борыш8

Банк шетел валютасымен шығарған борыштық бағалы қағаздарды қоспағанда, банк шығарған борыштық бағалы қағаздар9

Есептелген сыйақы, дисконттар, сыйлықақылар, әділ құнды оң (теріс) түзету10

Ішкі және өзге міндеттемелер бойынша мерзімі өткен берешек11

Кастодиандық шарт негізінде резиденттерден банк қабылдаған қаражаттың инвестицияланбаған қалдықтары12

Ішкі міндеттемелер, реттелген борыш, банк шығарған борыштық бағалы қағаздар және меншікті капитал немесе жарғылық капитал шамасының жиынтығы13

Ішкі міндеттемелер, реттелген борыш, банк шығарған борыштық бағалы қағаздар шамасының жиынтығы14

Жұмыс күндерінің саны


15

Банк қаражатының бөлігін ішкі активтерге орналастыру коэффициенті


16

Өткен есепті айдағы ішкі міндеттемелердің, реттелген борыштың, банк шығарған борыштық бағалы қағаздардың, меншікті капиталдың немесе жарғылық капиталдың орташа айлық шамасы


      Атауы ________________________________________________

      Мекенжайы ____________________________________________________

      Телефоны ______________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ___________________________________

      Орындаушы ____________________________             ___________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _____________________________________             ___________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Ішкі активтердің, ішкі және
өзге міндеттемелердің орташа
айлық шамасын, қаражат
бөлігін ішкі активтерге
орналастыру коэффициентін
есептеу туралы есеп нысанына
қосымша

Ішкі активтердің, ішкі және өзге міндеттемелердің орташа айлық шамасын, қаражат бөлігін ішкі активтерге орналастыру коэффициентін есептеу туралы есеп Әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме (индексі - 1-BVU_KVA, кезеңділігі – ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Ішкі активтердің, ішкі және өзге міндеттемелердің орташа айлық шамасын, қаражат бөлігін ішкі активтерге орналастыру коэффициентін есептеу туралы есеп" әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 42-бабының 3-тармағына және 54-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды екiншi деңгейдегi банктер ай сайын жасайды және есепті кезеңнің әрбір жұмыс күні үшін толтырылады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысан Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13939 болып тіркелген "Ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтерді және өзге де сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді, олардың нормативтік мәнін және ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтерді және өзге де сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді есеп айырысу әдістемесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 30 мамырдағы № 144 қаулысымен белгіленген Ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтердің нормативтік мәндері және өзге де сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді есеп айырысу әдістемесіне (бұдан әрі – № 144 нормативтер) және Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15886 болып тіркелген "Банктің пруденциялық нормативтерінің және сақталуы міндетті өзге де нормалары мен лимиттерінің нормативтік мәндері мен оларды есептеу әдістемелерін, капиталының мөлшерін және Ашық валюталық позицияны есептеу қағидалары мен оның лимиттерін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 13 қыркүйектегі № 170 қаулысымен белгіленген Банктің пруденциялық нормативтерінің және сақталуы міндетті өзге де нормалары мен лимиттерінің нормативтік мәндері мен оларды есептеу әдістемелеріне, капиталының мөлшеріне (бұдан әрі – № 170 нормативтер) сәйкес толтырылады.

      6. 1 және 2-кестелердің 3-бағанында деректер айдың әрбір жұмыс күні үшін толтырылады.

      7. 2-кестенің 6-жолы бойынша Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-еншілес ұйымдардың реттелген борышына, Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-еншілес ұйымдардың акцияларына инвестицияларды шегергендегі бухгалтерлік баланс деректеріне сәйкес 0,75-ке көбейтілген меншікті капитал көрсетіледі.

      8. Әр жұмыс күні үшін 2-кестені толтыру кезінде 12-жолға 5-жолда не 6-жолда көрсетілген деректер қай жол бойынша орташа айлық шама ең төменгі мәнді құрайтынына байланысты қосылады.

      9. Деректер болмаған кезде Нысан ұсынылмайды.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 8 мамырдағы
№ 75 қаулысына
16-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Банктерді Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы міндеттемелерге капиталдандыру коэффициентінің талдамасы туралы есеп

      Ескерту. 16-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2023 № 13 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-BVU_K7

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20__жылғы "___" ________ жағдай бойынша

      Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банк

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей

      Нысан

      Кесте. Банктерді Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы міндеттемелерге капиталдандыру коэффициентінің талдамасы

  (мың теңгемен)

Атауы

Сомасы

1

2

3

1

Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы талап етілгенге дейінгі міндеттемелер, оның ішінде есеп айырысуды жүзеге асыру мерзімі белгіленбеген міндеттемелер


2

Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы мерзімді міндеттемелер, бастапқы өтеу мерзімі бір жылға дейін қоса алғанда


3

Жеке және заңды тұлғалардың мерзімді және шартты салымдарын қоспағанда, кредитордың міндеттемелерді мерзімінен бұрын өтеуін талап етуге сөзсіз құқығы бар Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы мерзімді міндеттемелер, оның ішінде банктердің мерзімді және шартты депозиттері


4

Қазақстан Республикасының бейрезиденттері - заңды тұлғалардың ағымдағы шоттары


5

Өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын, экономиканың "басқа қаржы ұйымдары - коды 5", "мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар - коды 6", "мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар - коды 7" және "үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар - коды 8" секторларына кіретін шетел компанияларының филиалдары мен өкілдіктері алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелер


6

Халықаралық қаржы ұйымдары болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелер


7

Қазақстан Республикасы мүшесі болып табылатын халықаралық ұйымдар, сондай-ақ Еуразиялық Даму Банкі болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелер


8

Халықаралық есеп айырысу жүйелері (КлиэйрстримБанкинг С.А және ЕуроклиэйрБанкинг С.А. (Н.В) (ClearstreamBanking S.A. және EuroclearBankSA(NV)) болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелер


9

Меншікті капитал


10

k7 коэффициентінің есебіне енгізілетін бейрезиденттер алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелер


11

Бейрезиденттер алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелердің ең жоғары лимиті k7


      Атауы ________________________________________________

      Мекенжайы _____________________________________________________

      Телефоны _____________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ___________________________________

      Орындаушы ____________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _____________________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Банктерді Қазақстан
Республикасының
бейрезиденттері алдындағы
міндеттемелерге
капиталдандыру
коэффициентінің талдамасы
туралы есеп нысанына
қосымша

Банктерді Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы міндеттемелерге капиталдандыру коэффициентінің талдамасы туралы есеп Әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме (индексі - 1-BVU_K7, кезеңділігі – ай сайын) 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Банктерді Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы міндеттемелерге капиталдандыру коэффициентінің талдамасы туралы есеп" әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 42-бабының 3-тармағына және 54-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды екінші деңгейдегі банктер әр айдың бірінші күніндегі жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысан Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13939 болып тіркелген "Ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтерді және өзге де сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді, олардың нормативтік мәнін және ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтерді және өзге де сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді есеп айырысу әдістемесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 30 мамырдағы № 144 қаулысымен белгіленген Ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтердің нормативтік мәндері және өзге де сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді есеп айырысу әдістемесіне (бұдан әрі – № 144 нормативтер) және Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15886 болып тіркелген "Банктің пруденциялық нормативтерінің және сақталуы міндетті өзге де нормалары мен лимиттерінің нормативтік мәндері мен оларды есептеу әдістемелерін, капиталының мөлшерін және Ашық валюталық позицияны есептеу қағидалары мен оның лимиттерін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 13 қыркүйектегі № 170 қаулысымен белгіленген Банктің пруденциялық нормативтерінің және сақталуы міндетті өзге де нормалары мен лимиттерінің нормативтік мәндері мен оларды есептеу әдістемелеріне, капиталының мөлшеріне (бұдан әрі – № 170 нормативтер) сәйкес толтырылады.

      6. 5-жолында Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14365 болып тіркелген "Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 203 қаулысына сәйкес өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын, экономиканың "басқа қаржы ұйымдары - коды 5", "мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар - коды 6", "мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар - коды 7" және "үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар - коды 8" секторларына кіретін шетелдік заңды тұлғалардың филиалдары мен өкілдіктері алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелер, міндеттемелер көрсетіледі.

      7. Екінші деңгейдегі банктерді Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы міндеттемелерге k7 капиталдандыру коэффициенті үтірден кейін үш таңбамен көрсетіледі.

      8. Деректер болмаған кезде Нысан ұсынылмайды.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 8 мамырдағы
№ 75 қаулысына
17-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Секьюритилендіру кезінде меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициенттерін есептеу туралы есеп

      Ескерту. 17-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2023 № 13 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-BVU_ KDSK

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20__жылғы "___" ________ жағдай бойынша

      Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банк

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей

      Нысан

      Кесте. Секьюритилендіру кезінде меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициенттерін есептеу

  (мың теңгемен)

Құрауыш атауы

Секьюритилендіру мәмілесін жүзеге асыру күнінің алдындағы соңғы есепті күнгі мәндер

Секьюритилендіру мәмілесін жүзеге асырғаннан кейінгі мәндер

1

2

3

4

1

1-деңгейдегі капитал1.1

негізгі капитал1.2

қосымша капитал2

2-деңгейдегі капитал3

Инвестициялар4

Меншікті капитал (инвестицияларды шегергенде)5

Банк ұстайтын және Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "В+" бастап және одан төмен халықаралық рейтингтік бағасы немесе Фитч (Fitch) немесе Мудис Инвесторс Сервис (Moody‘s Investors Service) агенттiктерінiң (бұдан әрі - басқа рейтингтік агенттіктер) осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzВВ+" бастап және одан төмен рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар не рейтингтік бағасы жоқ секьюритилендіру мәмілесі бойынша позициялар сомасы

X


6

Активтер7

Банктің инвестицияларын шегергенде, бірінші деңгейдегі капиталдың жалпы сомасындағы бірінші деңгейдегі капиталдың үлесі шегінде алынған және екінші деңгейдегі капитал бөлігіндегі меншікті қапитал есебіне енгізілетін бірінші деңгейдегі капиталдың банктің активтерінің мөлшеріне арақатынасы k18

Кредиттік тәуекелді ескеріп мөлшерленген активтер, оның ішінде:8.1

кредиттік тәуекелді ескере отырып мөлшерленген, банк ұстайтын және Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ААА"-тен "АА-" дейінгі халықаралық рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzAАА"-дан "kzАА-" дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру мәмілесі бойынша позициялар сомасы

X


8.2

кредиттік тәуекелді ескере отырып мөлшерленген, банк ұстайтын және Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А+"-тен "А-" дейінгі халықаралық рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzA+"-тен "kzА-" дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру мәмілесі бойынша позициялар сомасы

X


8.3

кредиттік тәуекелді ескере отырып мөлшерленген, банк ұстайтын және Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВВ-" дейінгі халықаралық рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzBBB+"-тен "kzBBB-" дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру мәмілесі бойынша позициялар сомасы

X


8.4

кредиттік тәуекелді ескере отырып мөлшерленген, банк ұстайтын және Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВ+"-тен "ВВ-" дейінгі халықаралық рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzВВ+"-тен "kzВВ-" дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру мәмілесі бойынша позициялар сомасы

X


9

Кредиттік тәуекелді ескере отырып, мөлшерленген шартты және ықтимал міндеттемелер, оның ішінде:9.1

кредиттік тәуекелді ескере отырып мөлшерленген, банк ұстайтын және Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ААА"-дан "АА-" дейінгі халықаралық рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzААА"-дан "kzАА-" дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру мәмілесі бойынша позициялар сомасы

X


9.2

кредиттік тәуекелді ескере отырып мөлшерленген, банк ұстайтын және Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А+"-тен "А-" дейінгі халықаралық рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzА+"-тен "kzА-" дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру мәмілесі бойынша позициялар сомасы

X


9.3

кредиттік тәуекелді ескере отырып мөлшерленген, банк ұстайтын және Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВВ-" дейінгі халықаралық рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzBBB+"-тен "kzBBB-" дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру мәмілесі бойынша позициялар сомасы

X


9.4

кредиттік тәуекелді ескере отырып мөлшерленген, банк ұстайтын және Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВ+"-тен "ВВ-" дейінгі халықаралық рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzВВ+"-тен "kzВВ-" дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру мәмілесі бойынша позициялар сомасы

X


10

Кредиттік тәуекелді ескере отырып мөлшерленген, туынды қаржы құралдары, оның ішінде:10.1

кредиттік тәуекелді ескере отырып мөлшерленген, банк ұстайтын және Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ААА"-дан "АА-" дейінгі халықаралық рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzААА"-дан "kzАА-" дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру мәмілесі бойынша позициялар сомасы

X


10.2

кредиттік тәуекелді ескере отырып мөлшерленген, банк ұстайтын және Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А+"-тен "А-" дейінгі халықаралық рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzА+"-тен "kzА-" дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру мәмілесі бойынша позициялар сомасы

X


10.3

кредиттік тәуекелді ескере отырып мөлшерленген, банк ұстайтын және Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВВ-" дейінгі халықаралық рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzBBB+"-тен "kzBBB-" дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру мәмілесі бойынша позициялар сомасы

X


10.4

кредиттік тәуекелді ескере отырып мөлшерленген, банк ұстайтын және Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВ+"-тен "ВВ-" дейінгі халықаралық рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzВВ+"-тен "kzВВ-" дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру мәмілесі бойынша позициялар сомасы

X


11

Кредиттік тәуекелдің дәрежесі бойынша мөлшерленген, екінші деңгейдегі капитал есебіне енгізілмеген жалпы резервтердің (провизиялардың) сомасына кемітілген, активтер, шартты және ықтимал міндеттемелер жиынтығы12

Арнайы пайыздық тәуекел сомасы13

Жалпы пайыздық тәуекел сомасы14

Сыйақы мөлшерлемесінің өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекел жиынтығы15

Нарықтық құнның өзгеруіне байланысты арнайы тәуекел сомасы16

Нарықтық құнның өзгеруіне байланысты жалпы тәуекел сомасы17

Нарықтық құнның өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекел жиынтығы18

Айырбастау бағамының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекел сомасы19

Нарықтық тәуекелді ескеріп есептелген, активтер және шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелер жиынтығы20

Операциялық тәуекел сомасы21

Меншікті капиталдың кредиттік тәуекелдің дәрежесі бойынша мөлшерленген, екінші деңгейдегі капитал, активтер және шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелер есебіне енгізілмеген жалпы резервтердің (провизиялардың) сомасына кемітілген, нарықтық тәуекелді, операциялық тәуекелді ескере отырып есептелген активтердің, шартты және ықтимал міндеттемелердің сомасына арақатынасы k2      Атауы ________________________________________________

      Мекенжайы _____________________________________________________

      Телефоны ______________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ___________________________________

      Орындаушы ____________________________             ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _____________________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Секьюритилендіру кезінде
меншікті капиталдың
жеткіліктілігі коэффициенттерін
есептеу туралы есеп нысанына
қосымша

Секьюритилендіру кезінде меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициенттерін есептеу туралы есеп Әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме (индексі - 1-BVU_KDSK, кезеңділігі – ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Секьюритилендіру кезінде меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициенттерін есептеу туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 42-бабының 3-тармағына және 54-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды екінші деңгейдегі банктер әр айдың бірінші күніндегі жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысан Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15886 болып тіркелген "Банктің пруденциялық нормативтерінің және сақталуы міндетті өзге де нормалары мен лимиттерінің нормативтік мәндері мен оларды есептеу әдістемелерін, капиталының мөлшерін және Ашық валюталық позицияны есептеу қағидалары мен оның лимиттерін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 13 қыркүйектегі № 170 қаулысымен белгіленген Банктің пруденциялық нормативтерінің және сақталуы міндетті өзге де нормалары мен лимиттерінің нормативтік мәндері мен оларды есептеу әдістемелері, капиталының мөлшеріне (бұдан әрі – № 170 нормативтер) сәйкес толтырылады.

      6. Нысанды банктер № 170 нормативтердің 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 және 51-тармақтарына сәйкес меншікті капиталды есептеу кезінде толтырады.

      7. Деректер болмаған кезде Нысан ұсынылмайды.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 8 мамырдағы
№ 75 қаулысына
18-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Ислам банктері ұсынатын кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген активтердің талдамасы туралы есеп

      Ескерту. 18-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2023 № 13 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-BVU_ RA

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20___жылғы ____________ жағдай бойынша

      Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банк

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей

      Нысан

      Кесте. Ислам банктері ұсынатын кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген активтердің талдамасы туралы есеп

  (мың теңгемен)

Баптар атауы

Сомасы

Тәуекел дәрежесі пайызбен

Есептеу сомасы

1

2

3

4

5

I топ

1

Қолма-қол теңге


0


2

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "AA-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің қолма-қол шетел валютасы


0


3

Аффинирленген бағалы металдар


0


4

Қазақстан Республикасының Үкіметіне қойылатын талаптар


0


5

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "AA-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтеріне қойылатын талаптар


0


6

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне қойылатын талаптар


0


7

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріне қойылатын талаптар


0


8

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "AA-" төмен емес рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына қойылатын талаптар


0


9

Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы билік органдарына салықтар және бюджетке төленетін басқа төлемдер бойынша қойылатын талаптар


0


10

"Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамына қойылатын талаптар


0


11

Қазақстан Республикасының ұлттық холдингі, ұлттық басқарушы холдингі – оригинатор құрған, ислам арнайы қаржы компаниясы шығарған исламдық бағалы қағаздар


0


12

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар исламдық бағалы қағаздар


0


13

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" төмен емес рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған исламдық бағалы қағаздар


0


14

"Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры", "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдинг", "Проблемалық кредиттер қоры" акционерлік қоғамдары шығарған бағалы қағаздар, Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасына сәйкес "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздар, Еуразиялық Даму Банкі шығарған және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында номинирленген бағалы қағаздар


0


15

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ" төмен емес ұзақмерзімді рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктерге ашылған корреспонденттік шоттар бойынша қойылатын талаптар


0


II топ


16

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің қолма-қол шетел валютасы


20


17

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "A+"-тен "A-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтеріне қойылатын талаптар


20


18

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріне қойылатын талаптар


20


19

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына қойылатын талаптар


20


20

Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы билік органдарына қойылатын талаптар


20


21

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдарына қойылатын талаптар


20


22

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-"-тен төмен емес немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдарға қойылатын талаптар


20


23

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар исламдық бағалы қағаздар


20


24

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған исламдық бағалы қағаздар


20


25

Дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) 100 (жүз) пайызы ұлттық басқарушы холдингіне тиесілі заңды тұлға - оригинатор құрған, ислам арнайы қаржы компаниясы шығарған Қазақстан Республикасының исламдық бағалы қағаздар


20


26

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдары шығарған исламдық бағалы қағаздар


20


27

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "AA-" төмен емес рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдар шығарған исламдық бағалы қағаздар


20


III топ


28

Аффинирленбеген бағалы металдар


50


29

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтеріне қойылатын талаптар


50


30

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріне қойылатын талаптар


50


31

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына қойылатын талаптар


50


32

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейін төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдарына қойылатын талаптар


50


33

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдарға қойылатын талаптар


50


34

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "ВВ-"-ке дейін (қоса алғанда) борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резидент банктеріне немесе Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ-"-тен "ВВ+"-ке дейін (қоса алғанда) борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент банкіне ашық корреспонденттік шоттар бойынша қойылатын талаптар


50


35

Берілген ипотекалық тұрғын үй қарыз сомасының кепіл құнына қатынасы кепіл құнынан 50 (елу) пайызды қоса алғанда аспайтын талапқа сәйкес келетін ипотекалық тұрғын үй қарыздары (осы кестенің 53, 57 және 58-жолдарында көрсетілген жеке тұлғаларға берілген қарыздарды қоспағанда)


35


36

Берілген ипотекалық тұрғын үй қарыз сомасының кепіл құнына қатынасы кепіл құнынан 51 (елу бірден) 85 (сексен беске) дейін пайызды қоса алғандағы шекте болатын талапқа сәйкес келетін ипотекалық тұрғын үй қарыздары (осы кестенің 53, 57 және 58-жолдарында көрсетілген жеке тұлғаларға берілген қарыздарды қоспағанда)


50


37

Халықаралық қаржылық есептіліктің стандарттарына сәйкес қарыздардың өтелмеген бөлігінен провизиялардың (резервтердің) 35 (отыз бес) пайыздан кемі қалыптастырылған Қазақстан Республикасының резиденттеріне берілген, негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен астам мерзімі өткен берешегі бар талаптар (ипотекалық тұрғын үй қарыздарын және осы кестенің 52, 53, 54, 57 және 58-жолдарында көрсетілген қарыздарды қоспағанда)


100


38

Халықаралық қаржылық есептіліктің стандарттарына сәйкес қарыздардың өтелмеген бөлігінен провизиялардың (резервтердің) 35 (отыз бес) пайыздан астамы және 50 (елу) пайыздан кемі қалыптастырылған Қазақстан Республикасының резиденттеріне берілген, негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен астам мерзімі өткен берешегі бар талаптар (ипотекалық тұрғын үй қарыздарын және осы кестенің 52, 53, 54, 57 және 58-жолдарында көрсетілген қарыздарды қоспағанда)


75


39

Халықаралық қаржылық есептіліктің стандарттарына сәйкес қарыздардың өтелмеген бөлігінен провизиялардың (резервтердің) 50 (елу) пайыздан астамы қалыптастырылған Қазақстан Республикасының резиденттеріне берілген, негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен астам мерзімі өткен берешегі бар талаптар (ипотекалық тұрғын үй қарыздарын және осы кестенің 52, 53, 54, 57 және 58-жолдарында көрсетілген қарыздарды қоспағанда)


50


40

Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес шағын немесе орта кәсіпкерлікке жатқызылған субъектілерге берілген, мынадай өлшемшарттарға сәйкес келетін қарыздар:
1) қарыз сомасы 500 (без жүз) миллион теңгеден немесе меншікті капиталдың 0,2 (нөль бүтін оннан екі) пайызынан аспайды;
2) қарыз валютасы – теңге


2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 2023 жылғы 31 желтоқсан аралығы – 50
2024 жылғы 1 қаңтар – 75


41

Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар исламдық бағалы қағаздар


50


42

Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған исламдық бағалы қағаздар


50


43

Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейін төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдары шығарған исламдық бағалы қағаздар


50


44

Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдар шығарған исламдық бағалы қағаздар


50


45

Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес шағын немесе орта кәсіпкерлікке жатқызылған субъектілер шығарған, "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" акционерлік қоғамының және (немесе) Қазақстанның Даму Банкінің кепілдігі бар "Қазақстан қор биржасы" акционерлік қоғамының ресми тізімінің "Негізг" не "Балама" алаңының "Борыштық бағалы қағаздар" секторына енгізілген, сомасы осы бағалы қағаздардың номиналды құнының кемінде 50 (елу) пайызын жабатын және мынадай өлшемшарттарға сәйкес келетін бағалы қағаздар:
1) эмитенттің бағалы қағаздарының бір шығарылымына салынған инвестициялар көлемі меншікті капиталдың 0,02 (нөл бүтін жүзден екі) пайызынан аспайды;
2) бағалы қағаздар шығару валютасы – теңге.


50


46

"Қазақстан қор биржасы" акционерлік қоғамына қойылатын талаптар


50


IV топ


47

Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "ВВ+"-тен "В-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық үкіметтеріне қойылатын талаптар


100


48

Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "ВВ+"-тен "В-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық банктеріне қойылатын талаптар


100


49

Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "ВВ+"-тен "В-"-ке дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына және тиісті рейтингтік бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдарына қойылатын талаптар


100


50

Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің жергілікті билік органдарына қойылатын талаптар


100


51

Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "А-"-тен төмен рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резидент ұйымдарына, тиісті рейтингтік бағасы жоқ Қазақстан Республикасының резидент ұйымдарына және Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарына қойылатын талаптар


100


52

Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "A-"-тен төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резидент ұйымдарына, тиісті рейтингтік бағасы жоқ Қазақстан Республикасының резидент ұйымдарына және Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейінгі борыштық рейтингі бар, немесе тиісті валюталық түсімі жоқ басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингі, және (немесе) валюталық тәуекелдері қарыз алушы тарапынан тиісті хеджирлеу құралдарымен жабылмаған Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарына 2016 жылғы 1


200қаңтардан бастап шетел валютасында берілген қарыздар бойынша 1 (бір) жылдан астам мерзімге қойылатын талаптар
53

Тәуекелдің ІІІ тобына жатқызылғандарды қоспағанда, 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін туындаған жеке тұлғаларға, оның ішінде тұтынушылық кредиттерге қойылатын талаптар


100


54

Тәуекелдің ІІІ тобына жатқызылғандарды қоспағанда, және тиісті валюталық түсімі жоқ және (немесе) валюталық тәуекелдері қарыз алушы тарапынан тиісті хеджирлеу құралдарымен жабылмаған, жеке тұлғаларға 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап 1 (бір) жылдан астам мерзімге шетел валютасында берілген қарыздар, оның ішінде тұтынушылық қарыздар бойынша туындаған талаптар


200


55

Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "ВВ-"-тен төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резидент банктеріне немесе Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "ВВ+"-дан төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент банкіне ашық корреспонденттік шоттар бойынша талаптар


100


56

Басқа ипотекалық тұрғын үй қарыздары (осы кестенің 53, 57 және 58-жолдарында көрсетілген жеке тұлғаларға берілген қарыздарды қоспағанда)


100


57

Банк есептейтін өлшемшарттардың біріне сәйкес келетін 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап 2019 жылғы 31 желтоқсан аралығында жеке тұлғаларға берілген қамтамасыз етілмеген қарыздар, оның ішінде тұтынушылық қарыздар:
2017 жылғы 1 қаңтардан бастап 2019 жылғы 31 желтоқсан аралығында ай сайын қарыздарға мониторинг жүргізу кезінде:
1) қарыз алушы - жеке тұлғаның бір айлық орташа кірісін есептеу үшін соңғы 6 (алты) айдағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан жеке зейнетақы шотынан үзінді-көшірмені немесе қарыз алушының банктің төлем карточкалары арқылы қарыз алушы өтініш берген күн алдындағы қатарынан 6 (алты) ай ішінде жалақыны алу туралы ақпаратты пайдалана отырып, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15886 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 13 қыркүйектегі № 170 қаулысымен белгіленген Банктің пруденциялық нормативтерінің және сақталуы міндетті өзге де нормалары мен лимиттерінің нормативтік мәндері мен оларды есептеу әдістемелері, капиталының мөлшерінің 9-тарауына сәйкес есептелген қарыз алушының борыштық жүктемесі коэффициентінің деңгейі 0,35 асады;
2) берілген күн алдындағы соңғы 24 (жиырма төрт) ай ішінде кез келген қолданыстағы немесе жабылған қарыз берешегі және (немесе) ол бойынша сыйақы бойынша мерзімі өткен төлемдер күнтізбелік 60 (алпыс) күннен асады не мерзімі күнтізбелік 30 (отыз) күннен асатын мерзімі өткен төлемдерге 3 (үш) реттен артық жол берілген;
3) қарыздарды ай сайынғы мониторингтеу кезінде осы жолдың 1) немесе 2) тармақшасында көрсетілген есептеуге арналған ақпарат жоқ.
Банктің осы жолдың жоғарыда көрсетілген тармақшаларының бірінде көзделген ақпараты болмаған жағдайда, жеке тұлғаларға берілген қарыздар қамтамасыз етілмеген деп танылады және осы жолға сәйкес кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленеді


150


58

2016 жылғы 1 қаңтардан бастап жеке тұлғаларға берілген басқа да қарыздар, оның ішінде тұтынушылық кредиттер (осы кестенің 57-жолында көрсетілген жеке тұлғаларға берілген ипотекалық тұрғын үй қарыздарын және қарыздарды қоспағанда)


100


59

Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "ВВ+"-тен "В-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар исламдық бағалы қағаздар


100


60

Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің жергілікті билік органдары шығарған исламдық бағалы қағаздар


100


61

Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "ВВ+"-тен "В-"-ке дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары және тиісті рейтингтік бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдары шығарған исламдық бағалы қағаздар


100


62

Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "А-" төмен рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резидент ұйымдары, тиісті рейтингтік бағасы жоқ Қазақстан Республикасының резидент ұйымдары және Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдары шығарған исламдық бағалы қағаздар


100


63

Төлемдер бойынша есеп айырысу


100


64

Негізгі құрал-жабдықтар


100


65

Материалдық қорлар


100V топ
66

Банктің инвестицияларын қоспағанда, акциялар (жарғылық капиталға қатысу үлестері) бөлігінде, әділ құны бойынша есептелетін инвестициялар


100


67

Қаржылық есептілігі банктің қаржылық есептілігін жасаған кезде шоғырландырылмайтын заңды тұлғаның шығарылған акцияларынан (жарғылық капиталға қатысу үлестерінен) әрқайсысы 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын, негізгі капиталдың 10 (он) пайызынан аспайтын банктің барлық инвестицияларының сомасы


100


68

Банкте шығарылған акциялардан (жарғылық капиталға қатысу үлестерінен) 10 (он) және одан астам пайыз бар банктің қаржы ұйымның жай акцияларына инвестицияларының сомасы, және жиынтығында Нормативтердің 10-тармағында


250көрсетілген реттеуіш түзетулерді қолданғаннан кейін банктің негізгі капиталы айырмасының 17,65 (он жеті бүтін жүзден алпыс бес) пайызынан және Нормативтiк құқықтық актілерінің мемлекеттiк тiзiлiмiнде № 13939 болып тіркелген "Ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтерді және өзге де сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді, олардың нормативтік мәнін және ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтерді және өзге де сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді есеп айырысу әдістемесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 30 мамырдағы № 144 қаулысымен бекітілген Ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтердің нормативтік мәндері және өзге де сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді есеп айырысу әдістемесінің (бұдан әрі - № 144 нормативтер) 7-тармағының және № 144 Нормативтің 8-тармағының үшінші, төртінші және бесінші абзацтарында көрсетілген негізгі капиталдан шегеруге жататын сомадан аспайтын шегерілетін уақыттық айырмаларға қатысты танылған кейінге қалдырылған салық активтерінің бөлігі
 
69

Жасанды интеллект, блокчейн және басқа да инновациялық технологиялар пайдаланыла отырып, қаржылық және (немесе) төлем қызметтерін көрсету мүмкіндігін беру бойынша қызметтер көрсететін, Интернет желісі арқылы ақпараттық жүйе пайдаланыла отырып, қаржы ұйымдары немесе эмитенттер мен қаржылық көрсетілетін қызметтерді тұтынушылар арасында қаржылық қызметтер көрсету жөнінде мәмілелер жасау мүмкіндігін беру бойынша қызметтер көрсететін, қаржы ұйымдарының қызметінде, оның ішінде олардың қызметін автоматтандыру үшін пайдаланылатын бағдарламалық қамтылымды әзірлеуді, өткізуді, қолдауды жүзеге асыратын ұйымдардың (Қазақстан Республикасының резиденттері мен бейрезиденттерінің) акцияларына (жарғылық капиталға қатысу үлесі) меншікті капиталының шамасынан 15 (он бес) пайыздан аспайтын инвестициялары


150


 
70

Жасанды интеллект, блокчейн және басқа да инновациялық технологиялар пайдаланыла отырып, қаржылық және (немесе) төлем қызметтерін көрсету мүмкіндігін беру бойынша қызметтер көрсететін, Интернет желісі арқылы ақпараттық жүйе пайдаланыла отырып, қаржы ұйымдары немесе эмитенттер мен қаржылық көрсетілетін қызметтерді тұтынушылар арасында қаржылық қызметтер көрсету жөнінде мәмілелер жасау мүмкіндігін беру бойынша қызметтер көрсететін, қаржы ұйымдарының қызметінде, оның ішінде олардың қызметін автоматтандыру үшін пайдаланылатын бағдарламалық қамтылымды әзірлеуді, өткізуді, қолдауды жүзеге асыратын ұйымдардың (Қазақстан Республикасының резиденттері мен бейрезиденттерінің) акцияларына (жарғылық капиталға қатысу үлесі) меншікті капиталының шамасынан 15 (он бес) пайыздан асатын инвестициялары


1250


 
71

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "В-" төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтеріне қойылатын талаптар


150


 
72

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "В-" төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріне қойылатын талаптар


150


 
73

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "В-" төмен рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына қойылатын талаптар


150


 
74

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВ-" төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдарына қойылатын талаптар


150


 
75

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВ-"-тен төмен рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарына және тиісті рейтингтік бағасы жоқ Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарына қойылатын талаптар


150


 
76

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВ-"-тен төмен рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарына, тиісті рейтингтік бағасы жоқ және тиісті валюталық түсімі жоқ басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингі, және (немесе) валюталық тәуекелдері қарыз алушы тарапынан тиісті хеджирлеу құралдарымен жабылмаған Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарына 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап шетел валютасында берілген қарыздар бойынша 1 (бір) жылдан астам мерзімге қойылатын талаптар


200


 
77

Шет мемлекеттердің аумағында тіркелген заңды тұлғалар немесе шет мемлекеттердің азаматтары болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне қойылатын талаптар:
1) Америка Құрама Штаттары (Американдық Виргин аралдарының, Гуам аралының және Пуэрто-Рико Достастығы аумақтары бөлігінде ғана);
2) Андорра Князьдігі;
3) Антигуа және Барбуда мемлекеті;
4) Багам аралдары достастығы;
5) Барбадос мемлекеті;
6) Бахрейн мемлекеті;
7) Белиз мемлекеті;
8) Бруней Даруссалам мемлекеті;
9) Біріккен Араб Әмірліктері (Дубай қаласының аумағы бөлігінде ғана);
10) Вануату Республикасы;
11) Гватемала Республикасы;
12) Гренада мемлекеті;
13) Джибути Республикасы;
14) Доминикан Республикасы;
15) Жаңа Зеландия (Кук және Ниуэ аралдарының аумақтары бөлігінде ғана);
16) Индонезия Республикасы;
17) Испания (Канар аралдарының аумағы бөлігінде ғана);
18) Кипр Республикасы;
19) Қытай Халық Республикасы (Аомынь (Макао) және Сянган (Гонконг) арнайы әкімшілік аудандарының аумақтары бөлігінде ғана);
20) Комор аралдары Федералды Ислам Республикасы;
21) Коста-Рика Республикасы;
22) Либерия Республикасы;
23) Лихтенштейн Князьдігі;
24) Маврикий Республикасы;
25) Малайзия (Лабуан анклавының аумағы бөлігінде ғана);
26) Мальдив Республикасы;
27) Мальта Республикасы;
28) Маршалл аралдары Республикасы;
29) Монако Князьдігі;
30) Мьянма Одағы;
31) Науру Республикасы;
32) Нидерланд (Аруба аралының аумағы және Антиль аралдарының тәуелді аумақтары бөлігінде ғана);
33) Нигерия Федеративтік Республикасы;
34) Палау Республикасы;
35) Панама Республикасы;
36) Португалия (Мадейра аралдарының аумағы бөлігінде ғана);
37) Самоа Тәуелсіз мемлекеті;
38) Сейшел аралдары Республикасы;
39) Сент-Винсент және Гренадин мемлекеті;
40) Сент-Китс және Невис Федерациясы;
41) Сент-Люсия мемлекеті;
42) Тонга Корольдігі;
43) Ұлыбритания мен Солтүстік Ирландияның Біріккен Корольдігі (мынадай аумақтар бөлігінде ғана):
Ангилья аралдары;
Бермуд аралдары;
Британдық Виргин аралдары;
Гибралтар;
Кайман аралдары;
Монтсеррат аралы;
Теркс және Кайкос аралдары;
Мэн аралы;
Норманд аралдары (Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни аралдары);
44) Филиппин Республикасы;
45) Шри-Ланка Демократиялық Республикасы.


150


 
78

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "В-" төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтері шығарған исламдық бағалы қағаздар


150


 
79

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВ-" төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдары шығарған исламдық бағалы қағаздар


150


 
80

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "В-" төмен рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған исламдық бағалы қағаздар


150


 
81

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВ-" төмен рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент ұйымдар және тиісті рейтингтік бағасы жоқ бейрезидент ұйымдар шығарған исламдық бағалы қағаздар


150


 
82

Төменде көрсетілген шет мемлекеттердің аумағында тіркелген Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдары шығарған исламдық бағалы қағаздар:
1) Америка Құрама Штаттары (Американдық Виргин аралдарының, Гуам аралының және Пуэрто-Рико Достастығы аумақтары бөлігінде ғана);
2) Андорра Князьдігі;
3) Антигуа және Барбуда мемлекеті;
4) Багам аралдары достастығы;
5) Барбадос мемлекеті;
6) Бахрейн мемлекеті;
7) Белиз мемлекеті;
8) Бруней Даруссалам мемлекеті;
9) Біріккен Араб Әмірліктері (Дубай қаласының аумағы бөлігінде ғана);
10) Вануату Республикасы;
11) Гватемала Республикасы;
12) Гренада мемлекеті;
13) Джибути Республикасы;
14) Доминикан Республикасы;
15) Жаңа Зеландия (Кук және Ниуэ аралдарының аумақтары бөлігінде ғана);
16) Индонезия Республикасы;
17) Испания (Канар аралдарының аумағы бөлігінде ғана);
18) Кипр Республикасы;
19) Қытай Халық Республикасы (Аомынь (Макао) және Сянган (Гонконг) арнайы әкімшілік аудандарының аумақтары бөлігінде ғана);
20) Комор аралдары Федералды Ислам Республикасы;
21) Коста-Рика Республикасы;
22) Либерия Республикасы;
23) Лихтенштейн Князьдігі;
24) Маврикий Республикасы;
25) Малайзия (Лабуан анклавының аумағы бөлігінде ғана);
26) Мальдив Республикасы;
27) Мальта Республикасы;
28) Маршалл аралдары Республикасы;
29) Монако Князьдігі;
30) Мьянма Одағы;
31) Науру Республикасы;
32) Нидерланд (Аруба аралының аумағы және Антиль аралдарының тәуелді аумақтары бөлігінде ғана);
33) Нигерия Федеративтік Республикасы;
34) Палау Республикасы;
35) Панама Республикасы;
36) Португалия (Мадейра аралдарының аумағы бөлігінде ғана);
37) Самоа Тәуелсіз мемлекеті;
38) Сейшел аралдары Республикасы;
39) Сент-Винсент және Гренадин мемлекеті;
40) Сент-Китс және Невис Федерациясы;
41) Сент-Люсия мемлекеті;
42) Тонга Корольдігі;
43) Ұлыбритания мен Солтүстік Ирландияның Біріккен Корольдігі (мынадай аумақтар бөлігінде ғана):
Ангилья аралдары;
Бермуд аралдары;
Британдық Виргин аралдары;
Гибралтар;
Кайман аралдары;
Монтсеррат аралы;
Теркс және Кайкос аралдары;
Мэн аралы;
Норманд аралдары (Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни аралдары);
44) Филиппин Республикасы;
45) Шри-Ланка Демократиялық Республикасы.


150


83

Тәуекел активтердің жиынтығы:


X


      Атауы ________________________________________________

      Мекенжайы _____________________________________________________

      Телефоны ______________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ____________________________________

      Орындаушы ____________________________             ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _____________________________________             ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Ислам банктері ұсынатын
кредиттік тәуекел ескеріле
отырып мөлшерленген
активтердің талдамасы туралы
есептің нысанына
қосымша

Ислам банктері ұсынатын кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген активтердің талдамасы туралы есеп Әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме (индексі – 1-BVU_RA, кезеңділігі – ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде (бұдан әрі – Түсіндірме) "Ислам банктері ұсынатын кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген активтердің талдамасы туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 42-бабының 3-тармағына және 54-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды ислам банктері ай сайын әр айдың бірінші күніндегі жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 3-бағанда кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша өлшенуге жататын активтердің сомасы көрсетіледі.

      6. 5-бағанда тәуекел дәрежесіне пайызбен көбейтілген активтердің сомасы (3-баған) көрсетіледі (4-баған).

      7. Деректер болмаған кезде нысан ұсынылмайды.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 8 мамырдағы
№ 75 қаулысына
19-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет ресурсында орналастырылған

Ислам банктері ұсынатын кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген шартты және ықтимал міндеттемелердің талдамасы туралы есеп

      Ескерту. 19-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2023 № 13 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 2-BVU_ RUIVO

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банктер

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей

      Нысан

      Кесте. Ислам банктері ұсынатын кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген шартты және ықтимал міндеттемелердің талдамасы

  (мың теңгемен)

Баптардың атауы

Сомасы

Айырбастау коэффициенті пайызбен

Кредиттік тәуекел коэффициенті

Есептелетін сома

1

2

3

4

5

6


I топ

1

Міндеттемелері толығымен: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); банктің иелігіне берілген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен; Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері мен кепілдемелері


0

0


2

Міндеттемелері толығымен: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); банктің иелігіне берілген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен; Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері мен кепілдемелері


0

20


3

Міндеттемелері толығымен: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); банктің иелігіне берілген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен; Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері мен кепілдемелері


0

50


4

Міндеттемелері толығымен: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); банктің иелігіне берілген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен; Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері мен кепілдемелері


0

100


5

Міндеттемелері толығымен: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); банктің иелігіне берілген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен; Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері мен кепілдемелері


0

150


6

Қазақстан Республикасының Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздарды немесе Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері және орталық банктері шығарған бағалы қағаздарды, Нормативтiк құқықтық актілерінің мемлекеттiк тiзiлiмiнде № 13939 болып тіркелген "Ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтерді және өзге де сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді, олардың нормативтік мәнін және ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтерді және өзге де сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді есеп айырысу әдістемесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 30 мамырдағы № 144 қаулысының (бұдан әрі - № 144 нормативтер) 11-тармағында көзделген өтімділігі жоғары басқа да бағалы қағаздарды сатып алу не сату бойынша кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына жататын контрәріптестермен жасалған шартты (ықтимал) міндеттемелер


0

0


7

Қазақстан Республикасының Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздарды немесе Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері және орталық банктері шығарған бағалы қағаздарды, № 144 нормативтердің 11-тармағында көзделген өтімділігі жоғары басқа да бағалы қағаздарды сатып алу не сату бойынша кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына жататын контрәріптестермен жасалған шартты (ықтимал) міндеттемелер


0

20


8

Қазақстан Республикасының Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздарды немесе Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері және орталық банктері шығарған бағалы қағаздарды, № 144 нормативтердің 11-тармағында көзделген өтімділігі жоғары басқа да бағалы қағаздарды сатып алу не сату бойынша кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына жататын контрәріптестермен жасалған шартты (ықтимал) міндеттемелер


0

50


9

Қазақстан Республикасының Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздарды немесе Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері және орталық банктері шығарған бағалы қағаздарды, № 144 нормативтердің 11-тармағында көзделген өтімділігі жоғары басқа да бағалы қағаздарды сатып алу не сату бойынша кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV тобына жататын контрәріптестермен жасалған шартты (ықтимал) міндеттемелер


0

100


10

Қазақстан Республикасының Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздарды немесе Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері және орталық банктері шығарған бағалы қағаздарды, № 144 нормативтердің 11-тармағында көзделген өтімділігі жоғары басқа да бағалы қағаздарды сатып алу не сату бойынша кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына жататын контрәріптестермен жасалған шартты (ықтимал) міндеттемелер


0

150


11

Банктің қаржылық міндеттемелерінсіз, міндеттемелері мыналар бойынша: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "АА - " деңгейдегі және одан жоғары тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері мен орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілгерліктерімен); Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "АА - " деңгейінде және одан жоғары тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері мен орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына кіретін банктің басқаруына берілген ақшамен немесе тазартылған бағалы металдармен қамтамасыз етілген банктің аккредитивтері


0

0


12

Банктің қаржылық міндеттемелерінсіз, міндеттемелері мыналар бойынша: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "АА - " деңгейдегі және одан жоғары тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері мен орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілгерліктерімен); Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "АА - " деңгейінде және одан жоғары тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері мен орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына кіретін банктің басқаруына берілген ақшамен немесе тазартылған бағалы металдармен қамтамасыз етілген банктің аккредитивтері


0

20


13

Банктің қаржылық міндеттемелерінсіз, міндеттемелері мыналар бойынша: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "АА - " деңгейдегі және одан жоғары тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері мен орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілгерліктерімен); Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "АА - " деңгейінде және одан жоғары тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері мен орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына кіретін банктің басқаруына берілген ақшамен немесе тазартылған бағалы металдармен қамтамасыз етілген банктің аккредитивтері


0

50


14

Банктің қаржылық міндеттемелерінсіз, міндеттемелері мыналар бойынша: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "АА - " деңгейдегі және одан жоғары тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері мен орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілгерліктерімен); Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "АА - " деңгейінде және одан жоғары тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері мен орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV тобына кіретін банктің басқаруына берілген ақшамен немесе тазартылған бағалы металдармен қамтамасыз етілген банктің аккредитивтері


0

100


15

Банктің қаржылық міндеттемелерінсіз, міндеттемелері мыналар бойынша: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "АА - " деңгейдегі және одан жоғары тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері мен орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілгерліктерімен); Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "АА - " деңгейінде және одан жоғары тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері мен орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына кіретін банктің басқаруына берілген ақшамен немесе тазартылған бағалы металдармен қамтамасыз етілген банктің аккредитивтері


0

150


16

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына енгізілетін, банктің талабы бойынша кез келген сәтте күші жойылуға тиіс, банктің болашақта қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер


0

0


17

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына енгізілетін, банктің талабы бойынша кез келген сәтте күші жойылуға тиіс, банктің болашақта қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер


0

20


18

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына енгізілетін, банктің талабы бойынша кез келген сәтте күші жойылуға тиіс, банктің болашақта қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер


0

50


19

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV тобына енгізілетін, банктің талабы бойынша кез келген сәтте күші жойылуға тиіс, банктің болашақта қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер


0

100


20

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілетін, банктің талабы бойынша кез келген сәтте күші жойылуға тиіс, банктің болашақта қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер


0

150


21

Банктің сыртқы қарыздарын тартқан және міндеттемелерін орналастырған кезде кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына енгізілетін банктің еншілес ұйымдарының пайдасына берілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелері


0

0


22

Банктің сыртқы қарыздарын тартқан және міндеттемелерін орналастырған кезде кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына енгізілетін банктің еншілес ұйымдарының пайдасына берілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелері


0

20


23

Банктің сыртқы қарыздарын тартқан және міндеттемелерін орналастырған кезде кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына енгізілетін банктің еншілес ұйымдарының пайдасына берілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелері


0

50


24

Банктің сыртқы қарыздарын тартқан және міндеттемелерін орналастырған кезде кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV тобына енгізілетін банктің еншілес ұйымдарының пайдасына берілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелері


0

100


25

Банктің сыртқы қарыздарын тартқан және міндеттемелерін орналастырған кезде кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілетін банктің еншілес ұйымдарының пайдасына берілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелері


0

150


26

Банк берілген қарызды қамтамасыз ету үшін қабылдаған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған кепілдіктер


0

0


27

Банк берілген қарызды қамтамасыз ету үшін қабылдаған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IІ тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған кепілдіктер


0

20


28

Банк берілген қарызды қамтамасыз ету үшін қабылдаған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IІІ тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған кепілдіктер


0

50


29

Банк берілген қарызды қамтамасыз ету үшін қабылдаған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған кепілдіктер


0

100


30

Банк берілген қарызды қамтамасыз ету үшін қабылдаған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған кепілдіктер


0

150II топ

31

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер


20

0


32

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер


20

20


33

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер


20

50


34

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер


20

100


35

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер


20

150


36

Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-" дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-" дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтікагенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен міндеттемелері толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері және кепілдемелері


20

0


37

Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-" дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-" дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтікагенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен міндеттемелері толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері және кепілдемелері


20

20


38

Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-" дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-" дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтікагенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен міндеттемелері толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері және кепілдемелері


20

50


39

Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-" дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-" дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтікагенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен міндеттемелері толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері және кепілдемелері


20

100


40

Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-" дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-" дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтікагенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен міндеттемелері толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері және кепілдемелері


20

150


41

Міндеттемелері мыналар бойынша: Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін және одан жоғары деңгейінде тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк аккредитивтері


20

0


42

Міндеттемелері мыналар бойынша: Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін және одан жоғары деңгейінде тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк аккредитивтері


20

20


43

Міндеттемелері мыналар бойынша: Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін және одан жоғары деңгейінде тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк аккредитивтері


20

50


44

Міндеттемелері мыналар бойынша: Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін және одан жоғары деңгейінде тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк аккредитивтері


20

100


45

Міндеттемелері мыналар бойынша: Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін және одан жоғары деңгейінде тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк аккредитивтері


20

150III топ

46

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер


50

0


47

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер


50

20


48

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер


50

50


49

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер


50

100


50

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер


50

150


51

Міндеттемелері мыналармен: Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері және кепілдемелері


50

0


52

Міндеттемелері мыналармен: Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "А"-тен "АА-"-ке дейін рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері және кепілдемелері


50

20


53

Міндеттемелері мыналармен: Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "А"-тен "АА-"-ке дейін рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері және кепілдемелері


50

50


54

Міндеттемелері мыналармен: Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері және кепілдемелері


50

100


55

Міндеттемелері мыналармен: Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері және кепілдемелері


50

150


56

Міндеттемелері мыналармен: Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен "АА-" -ке дейін рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк аккредитивтері


50

0


57

Міндеттемелері мыналармен: Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен "АА-" -ке дейін рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк аккредитивтері


50

20


58

Міндеттемелері мыналармен: Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен "АА-" -ке дейін рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк аккредитивтері


50

50


59

Міндеттемелері мыналармен: Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен "АА-" -ке дейін рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк аккредитивтері


50

100


60

Міндеттемелері мыналармен: Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен "АА-" -ке дейін рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк аккредитивтері


50

150IV топ

61

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған қаржы құралдарын банкке сату туралы және банктің кері сатып алу міндеттемесі бар келісім


100

0


62

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған қаржы құралдарын банкке сату туралы және банктің кері сатып алу міндеттемесі бар келісім


100

20


63

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған қаржы құралдарын банкке сату туралы және банктің кері сатып алу міндеттемесі бар келісім


100

50


64

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған қаржы құралдарын банкке сату туралы және банктің кері сатып алу міндеттемесі бар келісім


100

100


65

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған қаржы құралдарын банкке сату туралы және банктің кері сатып алу міндеттемесі бар келісім


100

150


66

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банктің өзге кепілдіктері (кепілдемелері)


100

0


67

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банктің өзге кепілдіктері (кепілдемелері)


100

20


68

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банктің өзге кепілдіктері (кепілдемелері)


100

50


69

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банктің өзге кепілдіктері (кепілдемелері)


100

100


70

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банктің өзге кепілдіктері (кепілдемелері)


100

150


71

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банктің өзге аккредитивтері


100

0


72

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банктің өзге аккредитивтері


100

20


73

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банктің өзге аккредитивтері


100

50


74

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банктің өзге аккредитивтері


100

100


75

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банктің өзге аккредитивтері


100

150


76

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына енгізілетін тұлғалардың алдындағы банктің өзге шартты (ықтимал) міндеттемелері


100

0


77

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалардың алдындағы банктің өзге шартты (ықтимал) міндеттемелері


100

20


78

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалардың алдындағы банктің өзге шартты (ықтимал) міндеттемелері


100

50


79

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV тобына енгізілетін тұлғалардың алдындағы банктің өзге шартты (ықтимал) міндеттемелері


100

100


80

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілетін тұлғалардың алдындағы банктің өзге шартты (ықтимал) міндеттемелері


100

150


81

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген шартты міндеттемелер жиынтығы:


X

X


      Атауы _________________________________________________________

      Мекенжайы_____________________________________________________

      Телефоны ______________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ___________________________________

      Орындаушы____________________________             ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _____________________________________             ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)            қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Ислам банктері ұсынатын
кредиттік тәуекел ескеріле
отырып мөлшерленген шартты
және ықтимал міндеттемелердің
талдамасы туралы есептің
нысанына
қосымша

Ислам банктері ұсынатын кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген шартты және ықтимал міндеттемелердің талдамасы туралы есеп Әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме (индексі – 2-BVU_ RUIVO, кезеңділігі – ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Ислам банктері ұсынатын кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген шартты және ықтимал міндеттемелердің талдамасы туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 42-бабының 3-тармағына және 54-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды әр айдың бірінші күніндегі жағдай бойынша ислам банктері ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысан Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13939 болып тіркелген "Ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтерді және өзге де сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді, олардың нормативтік мәнін және ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтерді және өзге де сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді есеп айырысу әдістемесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 30 мамырдағы № 144 қаулысымен бекітілген Ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтердің нормативтік мәндері және өзге де сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді есеп айырысу әдістемесіне сәйкес толтырылады.

      6. 3-бағанда кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленуге тиіс шартты және ықтимал міндеттемелер бойынша сома көрсетіледі.

      7. 6-бағанда пайызбен конверсия коэффициентінің мәніне (4-баған) және пайызбен кредиттік тәуекел коэффициентінің мәніне (5-баған) көбейтілген шартты және ықтимал міндеттемелер (3-баған) бойынша сома көрсетіледі.

      8. Деректер болмаған кезде Нысан ұсынылмайды.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 8 мамырдағы
№ 75 қаулысына
20-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет ресурсында орналастырылған

Ислам банктері ұсынатын тауар-материалдық қорлардың нарықтық құнының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелдің талдамасы туралы есеп

      Ескерту. 20-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2023 № 13 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 2-BVU_ RRRTMZ

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20__ жылғы "___" ________________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банк

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей

      Нысан

      Кесте. Ислам банктері ұсынатын тауар-материалдық қорлардың нарықтық құнының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелдің талдамасы

  (мың теңгемен)

Тауар, тауар тобы

Ашық позициялар

Таза позиция

Брутто-позиция

Таза позиция шамасының 15 (он бес) пайызы

Брутто- позиция шамасының 3 (үш) пайызы

Тауар материалдық тәуекелдің шамасы

Ұзын

Қысқа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

...

      Атауы _________________________________________________________

      Мекенжайы_____________________________________________________

      Телефоны ______________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ___________________________________

      Орындаушы ____________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _____________________________________             ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Ислам банктері ұсынатын
тауар-материалдық қорлардың
нарықтық құнының өзгеруіне
байланысты нарықтық
тәуекелдің талдамасы туралы
есеп нысанына
қосымша

Ислам банктері ұсынатын тауар-материалдық қорлардың нарықтық құнының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелдің талдамасы туралы есеп Әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме (индексі – 2-BVU_ RRRTMZ, кезеңділігі – ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Ислам банктері ұсынатын тауар-материалдық қорлардың нарықтық құнының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелдің талдамасы туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 42-бабының 3-тармағына және 54-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды әр айдың бірінші күніндегі жағдай бойынша ислам банктері ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысан Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13939 болып тіркелген "Ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтерді және өзге де сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді, олардың нормативтік мәнін және ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтерді және өзге де сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді есеп айырысу әдістемесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 30 мамырдағы № 144 қаулысымен бекітілген Ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтердің нормативтік мәндері және өзге де сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді есеп айырысу әдістемесіне 26 және 27-тармақтарына сәйкес толтырылады.

      6. Деректер болмаған кезде Нысан ұсынылмайды.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 8 мамырдағы
№ 75 қаулысына
20-1-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет ресурсында орналастырылған

Өтімділікті өтеу коэффициентінің талдамасы туралы есеп

      Ескерту. Қаулы 20-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.05.2016 № 143 (30.08.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2023 № 13 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-BVU_LCR

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20__ жылғы "___" ________________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банк

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей

      Нысан

      Кесте. Өтімділікті өтеу коэффициентінің талдамасы

  (мың теңгемен)

Баптар атауы

Сомасы

Пайызбен есепке алу коэффициенті

Есептелетін сома

1

2

3

4

5


Бірінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтер
1

Қолма-қол ақша


100


2

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі депозиттер


100


3

Қазақстан Республикасының Үкіметіне, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне, акцияларының жүз пайызы Ұлттық Банкке тиесілі, кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын заңды тұлғаға, шет мемлекеттердің орталық үкiметтерiне және шет мемлекеттердің орталық банктеріне, халықаралық қаржы ұйымдарына 0 (нөл) пайыз кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланатын талаптар:


100


3.1

Қазақстан Республикасының Үкiметi, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі кепілдік берген бағалы қағаздар


100


3.2

Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе Фитч (Fitch) немесе Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service) агенттiктерінiң (бұдан әрі - басқа рейтингтік агенттіктер) осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері мен шет мемлекеттердің орталық банктері кепілдік берген бағалы қағаздар


100


3.3

Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары кепілдік берген бағалы қағаздар


100


3.4

Қазақстан Республикасының Үкiметiне берілген қарыздар


100


3.5

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне берілген қарыздар


100


3.6

Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің үкiметтерiне берілген қарыздар


100


3.7

Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріне берілген қарыздар


100


3.8

Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына берілген қарыздар


100


3.9

Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар


100


3.10

Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар


100


3.11

Қазақстан Республикасы Үкіметінің дебиторлық берешегі


100


3.12

Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары


100


3.13

Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкiметтерi шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар


100


3.14

Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар


100


4

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша 0 (нөл) пайыздан жоғары сараланған жағдайда, тиісті елдердің валютасында номинирленген шет мемлекеттердің орталық үкіметтеріне және шет мемлекеттердің орталық банктеріне бағалы қағаздары


100Екінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтер
5

20 (жиырма) пайыз кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланатын Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарына қойылатын талаптар, оның ішінде Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған, мемлекеттік бағалы қағаздар


85


5.1

Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарына берілген қарыздар


85


5.2

Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарының дебиторлық берешегі


85


5.3

Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған бағалы қағаздар


85


6

20 (жиырма) пайыз кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланатын шет мемлекеттердің орталық үкіметтеріне, шет мемлекеттердің орталық банктеріне, шет мемлекеттердің жергілікті билік органдарына, халықаралық қаржы ұйымдарына қойылатын талаптар, оның ішінде:


85


6.1

Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А+"-тен "А-"-ке дейiнгi тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері мен шет мемлекеттердің орталық банктері кепілдік берген бағалы қағаздар


85


6.2

Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің жергілікті билік органдары кепілдік берген бағалы қағаздар


85


6.3

Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А+"-тен "А-"-ке дейiнгi борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары кепілдік берген бағалы қағаздар


85


6.4

Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А+"-тен "А-"-ке дейiнгi тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтеріне берілген қарыздар


85


6.5

Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А+"-тен "А-"-ке дейiнгi тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріне берілген қарыздар


85


6.6

Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А+"-тан "А-"-ке дейiнгi борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына берiлген қарыздар


85


6.7

Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергiлiктi билік органдарына берілген қарыздар


85


6.8

Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А+"-тен "А-"-ке дейiнгi тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар


85


6.9

Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А+"-тен "А-"-ке дейiнгi борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар


85


6.10

Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А+"-тен "А-"-ке дейiнгi тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкiметтерi шығарған мемлекеттік мәртебесi бар бағалы қағаздар


85


6.11

Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А+"-тен "А-"-ке дейiнгi борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар
ценные бумаги, выпущенные


85


6.12

Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергiлiктi билік органдары шығарған бағалы қағаздар


85


7

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" төмен емес ұзақ мерзімді рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингі бар қаржылық емес ұйымдар шығарған бағалы қағаздар


85


8

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" төмен емес ұзақ мерзімді рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктің міндеттемесі болып табылмайтын ипотекалық бағалы қағаздар


85Жеке тұлғалардың депозиттері бойынша ақшаның әкетілуі
9

Тұрақты депозиттер


5


10

Аз тұрақты депозиттер


10


11

Осы кестенің 9 және 10 жолдарына енгізілмеген жеке тұлғалардың алдындағы міндеттемелер бойынша өзге де ақшаның әкетілуі


100Банктің активтерімен қамтамасыз етілмеген заңды тұлғалар, шағын кәсіпкерлік субъектілері алдындағы міндеттемелер бойынша ақшаның әкетілуі
12

Толық көлемі баламасында Америка Құрама Штаттарының 1 (бір) миллион долларынан аспайтын, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын қаржылық емес ұйымдар орналастырған салымдар


10


13

Клирингтік, кастодиандық қызметпен, өтімділікті басқару жөніндегі қызметпен байланысты салымдар


25


14

Қаржылық емес ұйымдардың, Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің, Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарының, халықаралық қаржы ұйымдарының, шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің, шет мемлекеттердің орталық банктерінің, шет мемлекеттердің жергілікті билік органдарының депозиттері


40


15

Қаржылық емес ұйымдардың (қаржылық емес ұйымдардың тобы, бір заңды тұлға басқа заңды тұлғаның ірі қатысушысы болып табылған жағдайда, бұл ретте заңды тұлғалардың әрқайсысының міндеттемелер мөлшері банктің негізгі капиталының 0,5 (нөл бүтін оннан бес) пайызынан асады) банктің міндеттемелері сомасының 5 (бес) пайызынан асатын мөлшердегі депозиттері.


60


16

Өзге заңды тұлғалар алдындағы міндеттемелер, оның ішінде шығарылған бағалы қағаздар бойынша міндеттемелер


100Банктің активтерімен қамтамасыз етілген заңды тұлғалар алдындағы міндеттемелер бойынша ақшаның әкетілуі
17

Бірінші деңгейдегі жоғары сапалы өтімді активтермен қамтамасыз етілген міндеттемелер


0


18

Қазақстан Республикасының Үкіметі және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі алдындағы міндеттемелер


0


19

Екінші деңгейдегі жоғары сапалы өтімді активтермен қамтамасыз етілген міндеттемелер


15


20

20 (жиырма) пайыздан жоғары кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланатын, бірінші және екінші деңгейлердегі жоғары сапалы өтімді активтер болып табылмайтын активтермен қамтамасыз етілген Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары, халықаралық қаржы ұйымдары алдындағы міндеттемелер


25


21

Өзге қамтамасыз етілген міндеттемелер


100Шартты және ықтимал міндеттемелер бойынша қосымша ақшаның әкетілуі
22

Банктің рейтингі банктің ағымдағы рейтингінен 1 (бір), 2 (екі) не 3 (үш) сатыға төмендеген кезде шартты міндеттемелер, туынды қаржы құралдарымен мәмілелер және толық мөлшерде өзге операциялар бойынша өтімділікке қосымша қажеттілік


100


23

Туынды қаржы құралдары немесе өзге де операциялар бойынша позициялардың нарықтық бағасы өзгерген кезде қосымша өтімділікке қажеттілік


Алдыңғы 24 (жиырма төрт) айдағы ең көп 30 (отыз) күндік ақшаның нетто әкетілуі


24

Туынды қаржы құралдары және өзге де операциялар бойынша қамтамасыз етуді (бірінші деңгейдегі жоғары сапалы өтімді активтерді қоспағанда) қайта бағалау кезінде қосымша өтімділікке қажеттілік


20


25

Кез келген уақытта кері қайтарып алу көзделген туынды қаржы құралдары бойынша позицияны қолдауға байланысты банк ұстап қалатын қамтамасыз етудің асып кету мөлшері


100


26

Егер қамтамасыз ету ұсынылмаған жағдайда, банктің шарт талаптарына сәйкес контрагенттің талап етуі бойынша қамтамасыз етуді ұсынуын көздейтін операциялар бойынша қосымша өтімділікке қажеттілік


100


27

Жоғары сапалы өтімді активтер болып табылмайтын активтерге қамтамасыз етуді ауыстыру мүмкіндігімен байланысты қосымша өтімділікке қажеттілік


100


28

Банк шығарған, активтер бойынша ақшаның түсуімен қамтамасыз етілген және өтімділікті өтеу коэффициентін есептеу күнінен кейінгі күнтізбелік айдың ішінде өтеу мерзімі бар бағалы қағаздар бойынша әкетілуі (оның ішінде ипотекалық бағалы қағаздар бойынша)


100


29

Өтімділікті өтеу коэффициентін есептеу күнінен кейінгі күнтізбелік айдың ішінде өтеу мерзімі бар банктің еншілес арнаулы ұйымдары шығарған және активтер бойынша ақшаның түсуімен қамтамасыз етілген бағалы қағаздар бойынша әкетілуі


100


30

Жеке тұлғаларға және шағын кәсіпкерлік субъектілеріне берілген кредиттік желілер мен өтімділік желілерінің пайдаланылмаған бөлігі


5


31

Қаржылық емес ұйымдарға, Қазақстан Республикасының Үкіметіне, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне, Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарына, халықаралық қаржы ұйымдарына берілген кредиттік желілердің пайдаланылмаған бөлігі


10


32

Қаржылық емес ұйымдарға, Қазақстан Республикасының Үкіметіне, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне, Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарына, халықаралық қаржы ұйымдарына берілген өтімділік желілерінің пайдаланылмаған бөлігі


30


33

Неиспользованная часть кредитных линий и линий ликвидности, предоставленных другим банкам


40


34

Банк болып табылмайтын қаржы ұйымдарына берілген кредиттік желілердің пайдаланылмаған бөлігі


40


35

Банк болып табылмайтын өзге қаржы ұйымдарына берілген өтімділік желілерінің пайдаланылмаған бөлігі


100


36

Өзге заңды тұлғаларға берілген кредиттік желілер мен өтімділік желілерінің пайдаланылмаған бөлігі (оның ішінде банктің еншілес арнайы ұйымдары)


100


37

Тауарлар мен қызметтердің экспортын және импортын қаржыландыруға байланысты міндеттемелер (факторинг және форфейтинг операцияларын жүргізуге байланысты кепілдіктер мен кепілдемелер, аккредитивтер бойынша)


5


38

Тауарлар мен қызметтердің экспортын және импортын қаржыландыруға байланысты емес кепілдіктер мен кепілдемелер, аккредитивтер бойынша міндеттемелер


10


39

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 және 38-жолдарына енгізілмеген міндеттемелер бойынша өзге де ақшаның әкетілуі


100Ақшалай әкеліну
40

Бірінші деңгейдегі жоғары сапалы өтімді активтермен қамтамасыз етілген қарыз операциялары


0


41

Екінші деңгейдегі жоғары сапалы өтімді активтермен қамтамасыз етілген қарыз операциялары


15


42

Жоғары сапалы өтімді активтерге жатпайтын активтерді қамтамасыз етуге бағалы қағаздарды сатып алу-сату үшін берілген қарыздар (маржиналдық мәмілелер)


50


43

Өзге активтермен қамтамасыз етілген қарыз операциялары


100


44

Басқа банктер берген кредиттік желілер, өтімділік желілері


0


45

Клирингтік, кастодиандық қызметпен, басқа қаржы ұйымдарындағы клиенттің өтімділігін басқару жөніндегі қызметпен байланысты салымдар


0


46

Негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздарды қоспағанда, оның ішінде мыналарға берілген кредиттер бойынша ақшаның әкелінуі:
46.1

жеке тұлғаларға және шағын кәсіпкерлік субъектілеріне


50


46.2

қаржылық емес ұйымдарға


50


46.3

қаржы ұйымдарына


100


47

Туынды қаржы құралдары бойынша нетто ақшаның әкелінуі


100


48

Өтімділікті өтеу коэффициентін есептеу күнінен кейінгі күнтізбелік ай ішінде шарттар бойынша ақшаның әкелінуі күтілетін операциялардан түсетін өзге де ақшаның әкелінуі


100


49

Жоғары сапалы өтімді активтер


х


50

Ақшаның әкелінуі


х


51

Ақшаның әкетілуі


х


52

Өтімділікті өтеу коэффициентін есептеу күнінен кейінгі күнтізбелік ай ішінде банктің операциялары бойынша ақшалай қаражаттың нетто әкетілуі

х

х


53

Өтімділікті өтеу коэффициенті

х

х


      Атауы _________________________________________________________

      Мекенжайы_____________________________________________________

      Телефоны ______________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ___________________________________

      Орындаушы____________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _____________________________________            ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Өтімділікті өтеу
коэффициентінің талдамасы
туралы есеп нысанына
қосымша

Өтімділікті өтеу коэффициентінің талдамасы туралы есеп Әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме (индексі – 1-BVU_LCR, кезеңділігі – ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Өтімділікті өтеу коэффициентінің талдамасы туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 42-бабының 3-тармағына және 54-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды әр айдың бірінші күніндегі жағдай бойынша екінші деңгейдегі банктер ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысан Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15886 болып тіркелген "Пруденциалдық қалыптардың қалыптық және өзге де орындалуы мiндеттi нормалар мен лимиттердi маңызы мен есептеу әдiстемелерiн, белгiлi бір күнге шектi банк капиталының мөлшерiн және Ашық валюталық позицияларды есептеу қағидалары мен олардың лимиттерiн белгiлеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 13 қыркүйектегі № 170 қаулысымен белгіленген пруденциалдық нормативтердің және өзге де сақталуы міндетті нормалар мен лимиттердің, банк капиталының мөлшерінің нормативтік мәндері мен есептеу әдістемелеріне (бұдан әрі – № 170 нормативтер) сәйкес толтырылады.

      6. Банктің жоғары сапалы өтімді активтері № 170 нормативтерге 73-тармағында белгіленген талаптар ескеріле отырып және № 170 нормативтерге 13-қосымшада белгіленген есепке алу коэффициенттерін қолдана отырып есептеледі.

      7. Ақшаның әкетілуі (әкелінуі) № 170 нормативтерге 14-қосымшада белгіленген әкетілу (әкеліну) коэффициенттері қолданыла отырып, есепті күннен кейінгі күнтізбелік ай ішіндегі ақшаның әкетілу (әкеліну) сомасы ретінде есептеледі.

      8. Нысанды толтыру кезінде 49-жолдың 5-бағанында № 170 нормативтердің 75-тармағы үшінші бөлігінің талаптарын есепке ала отырып, бірінші және екінші деңгейдегі жоғары сапалы активтер туралы деректер жинақталады.

      9. 50-жолда 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 и 48-жолдар бойынша деректер жинақталады.

      10. 51-жолда 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 и 39-жолдар бойынша деректер жинақталады.

      11. Нысанды толтыру кезінде 52-жолдың 5-бағанында есептеу № 170 нормативтердің 76-тармағын ескере отырып жүргізіледі.

      12. Нысанды толтыру кезінде 53-жолда жоғары сапалы өтімді активтердің кейінгі күнтізбелік ай ішінде банктің операциялары бойынша ақшалай қаражаттың нетто әкетілуіне қатынасы үтірден кейін үш таңбалы мәнмен көрсетіледі.

      13. 5-бағанда 4-бағанда белгіленген пайызбен есептеу коэффициенттеріне көбейтілген 3-бағандағы сома көрсетіледі.

      14. Деректер болмаған кезде Нысан ұсынылмайды.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 8 мамырдағы
№ 75 қаулысына
20-2-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет ресурсында орналастырылған

Нетто тұрақты қорландыру коэффициентінің талдамасы туралы есеп

      Ескерту. Бұйрық 20-2-қосымшамен толықтырылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.11.2017 № 237 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2023 № 13 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-BVU_NFSR

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20__ жылғы "___" ________________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банк

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей

      Нысан

      Кесте. Нетто тұрақты қорландыру коэффициентінің талдамасы

  (мың теңгемен)

Баптар атауы

Сомасы

Пайызбен есепке алу коэффициенті

Есептелетін сомасы

1

2

3

4

5

1

Қол жетімді тұрақты қорландыру
1.1

Меншікті капитал Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15886 болып тіркелген "Пруденциалдық қалыптардың қалыптық және өзге де орындалуы мiндеттi нормалар мен лимиттердi маңызы мен есептеу әдiстемелерiн, белгiлi бір күнге шектi банк капиталының мөлшерiн және Ашық валюталық позицияларды есептеу қағидалары мен олардың лимиттерiн белгiлеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 13 қыркүйектегі № 170 қаулысымен белгіленген пруденциалдық нормативтердің және өзге де сақталуы міндетті нормалар мен лимиттердің, банк капиталының мөлшерінің нормативтік мәндері мен есептеу әдістемелерінің 11-тармағында белгіленген шегерімге дейін қосылады (өтеу мерзімі 1 (бір) жылдан кем екінші деңгейдегі капитал құралдарын қоспағанда)


100


1.2

1 (бір) жыл және одан көп өтеу мерзімі бар өзге де капитал құрал-жабдықтары және міндеттемелер


100


1.3

тұрақты депозиттер


95


1.4

аз тұрақты депозиттер


90


1.5

қаржылық емес ұйымдар ұсынған, қалған өтеу мерзімі 1 (бір) жылдан кем міндеттемелер


50


1.6

клирингтік, клиенттің өтімділігін басқару жөніндегі қызметпен байланысты салымдар


50


1.7

шет мемлекеттердің орталық үкіметтері, шет мемлекеттердің жергілікті басқару органдары және халықаралық қаржы ұйымдары ұсынған, қалған өтеу мерзімі 1 (бір) жылдан кем міндеттемелер


50


1.8

қалған өтеу мерзімі 6 (алты) айдан астам және 1 (бір) жылдан кем заңды тұлғалардың салымдарын қоса алғанда, міндеттемелердің басқа түрлері


50


1.9

қалған өтеу мерзімі 6 (алты) айдан астам заңды тұлғалардың салымдары


0


1.10

Шартсыз мерзімінен бұрын алу мүмкіндігі бар заңды тұлғалардың салымдары


0


1.11

басқа міндеттемелер, оның ішінде мерзімсіз міндеттемелер (кейінге қалдырылған салық міндеттемелері үшін арнайы режим белгілеумен)


0


1.12

міндеттемелердің мөлшері туынды қаржы құралдары бойынша активтердің мөлшерінен асып кеткен жағдайда, туынды қаржы құралдары бойынша активтерді қоспағанда, туынды қаржы құралдары бойынша міндеттемелердің нетто тұрақты қорландыру коэффициенті


0


1.13

сатып алу күні қаржы құралдарын, шетел валютасын сатып алудан туындайтын төлемдер


0


2

Тұрақты қорландырудың талап етілетін активтері
2.1

қолма-қол ақша


0


2.2

Ұлттық Банкке қойылатын талаптар


0


2.3

қалған өтеу мерзімі 6 (алты) айдан кем шетел мемлекеттерінің орталық банктеріне қойылатын талаптар


0


2.4

қаржы құралдарын, шетел валютасын сату күні сатудан туындайтын әкеліну


0


2.5

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі ақшалай қаражатты және резервтерді қоспағанда, ауыртпалық салынбаған бірінші деңгейдегі жоғары сапалы өтімді активтер


5


2.6

қалған өтеу мерзімі 6 (алты) айдан кем, бірінші деңгейдегі жоғары сапалы өтімді активтермен қамтамасыз етілген, олар бойынша қайта кепіл болуы мүмкін қаржы ұйымдарына берілген ауыртпалық салынбаған қарыздар


10


2.7

қалған өтеу мерзімі 6 (алты) айдан кем, қаржы ұйымдарына берілген өзге ауыртпалық салынбаған қарыздар


15


2.8

екінші деңгейдегі ауыртпалық салынбаған жоғары сапалы өтімді активтер


15


2.9

"Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамына және "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамына берілген қарыздар, Қазақстан Республикасының Үкіметі кепілдік берген, өтеуге дейінгі қалған мерзімі 1 (бір) жылдан кем қарыздар


25


2.10

"Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамына және "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамына берілген қарыздар, Қазақстан Республикасының Үкіметі кепілдік берген, өтеуге дейінгі қалған мерзімі 1 (бір) жыл және одан көп қарыздар


30


2.11

6 (алты) айдан астам және 1 (бір) жылдан кем уақыт кезеңіне ауыртпалық салынған жоғары сапалы өтімді активтер


50


2.12

қалған өтеу мерзімі 6 (алты) айдан астам және 1 (бір) жылдан кем қаржы ұйымдарына, шетел мемлекеттерінің орталық банктеріне берілген қарыздар


50


2.13

клирингтік, кастодиандық қызметпен, клиенттің басқа банктердегі өтімділігін басқару жөніндегі қызметпен байланысты салымдар


50


2.14

қаржылық емес ұйымдарға берілген қарыздарды, тұтынушылық қарыздарды, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне берілген қарыздарды қоса алғанда, қалған өтеу мерзімі 1 (бір) жылдан кем жоғары сапалы өтімді активтер болып табылмайтын өзге активтер


50


2.15

қалған өтеу мерзімі 1 (бір) жыл және одан көп, 35 (отыз бес) пайыздан аспайтын кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланатын ауыртпалық салынбаған ипотекалық кредиттер


65


2.16

қаржы ұйымдарына берілген қарыздарды қоспағанда, қалған өтеу мерзімі 1 (бір) жыл және одан жоғары, 35 (отыз бес) пайыздан аспайтын кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланатын өзге ауыртпалық салынбаған қарыздар


65


2.17

туынды қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелер бойынша бастапқы маржа ретінде қамтамасыз ету болып табылатын ақша, бағалы қағаздар және өзге активтер, орталық контрагентке міндетті төлем ретінде берілген ақша немесе өзге активтер


85


2.18

қаржы ұйымдарына берілген қарыздарды қоспағанда, негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі 90 (тоқсан) күннен асатын, 35 (отыз бес) пайыздан асатын кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланатын және өтеудің қалған мерзімі 1 (бір) жыл және одан да көп болатын қарыздарды қоспағанда, ауыртпалық салынбаған кредиттер


85


2.19

қалған өтеу мерзімі 1 (бір) жыл және одан жоғары, жоғары сапалы өтімді активтер болып табылмайтын және қор биржаларында айналымда болатын, ауыртпалық салынбаған бағалы қағаздар (акциялар)


85


2.20

аффинирленген алтынды қоса алғанда, қор биржаларында айналымда болатын тауарлар


85


2.21

1 (бір) жыл және одан астам кезеңге ауыртпалық салынған активтер


100


2.22

активтердің мөлшері туынды қаржы құралдары бойынша міндеттемелердің мөлшерінен асып кеткен жағдайда, туынды қаржы құралдары бойынша міндеттемелерді шегергенде, туынды қаржы құралдары бойынша активтердің нетто тұрақты қорландыру коэффициенті


100


2.23

1 (бір) жыл және одан да көп өтеу мерзімі қалған қаржы ұйымдарына берілген жұмыс істемейтін кредиттерді, қарыздарды қоса алғанда, өзге де активтер


100


2.24

қор биржаларында айналыста болмайтын акциялар, материалдық активтер, банктің меншікті капиталынан шегерілген баптар, жинақталған сыйақы, сақтандыру активтері, еншілес ұйымдардағы үлес, мерзімі өткен борыш бойынша пайыздық мөлшерлеме


100


3

Тұрақты қорландырудың талап етілетін шартты және ықтимал міндеттемелері
3.1

кез келген клиенттерге берілген қайтарып алынбайтын және шартты-қайтарып алынатын кредит желілері мен өтімділік желілері (пайдаланылмаған көлемнің үлесі)


5


3.2

өзге де міндеттемелер, оның ішінде мына құралдар: сөзсіз қайтарып алынатын кредит желілері және өтімділік желілері; саудалық қаржыландыру бойынша міндеттемелер (оның ішінде кепілдіктер мен кепілдемелер); тауарлар мен қызметтерді экспорттау мен импорттауды қаржыландырумен байланысты емес кепілдіктер мен кепілдемелер; банк шығарған немесе құрылымдалған өнімдермен байланысты борышты сатып алуға ықтимал талаптарды қоса алғанда, келісімшарттық емес міндеттемелер


5


4

Тұрақты қорландырудың нетто коэффициенті


X


      Атауы _________________________________________________________

      Мекенжайы_____________________________________________________

      Телефоны ______________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ___________________________________

      Орындаушы____________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _____________________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Нетто тұрақты қорландыру
коэффициентінің талдамасы
туралы есеп нысанына
қосымша

Нетто тұрақты қорландыру коэффициентінің талдамасы туралы есеп Әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме (индексі – 1-BVU_NFSR, кезеңділігі – ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Нетто тұрақты қорландыру коэффициентінің талдамасы туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 42-бабының 3-тармағына және 54-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды әр айдың бірінші күніндегі жағдай бойынша екінші деңгейдегі банктер ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысан Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15886 болып тіркелген "Пруденциалдық қалыптардың қалыптық және өзге де орындалуы мiндеттi нормалар мен лимиттердi маңызы мен есептеу әдiстемелерiн, белгiлi бір күнге шектi банк капиталының мөлшерiн және Ашық валюталық позицияларды есептеу қағидалары мен олардың лимиттерiн белгiлеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 13 қыркүйектегі № 170 қаулысымен белгіленген пруденциалдық нормативтердің және өзге де сақталуы міндетті нормалар мен лимиттердің, банк капиталының мөлшерінің нормативтік мәндері мен есептеу әдістемелеріне сәйкес толтырылады.

      6. Деректер болмаған кезде нысан ұсынылмайды.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 8 мамырдағы
№ 75 қаулысына
21-қосымша

Екiншi деңгейдегi банктердің пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілікті ұсыну қағидалары

      Ескерту. 21-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2023 № 13 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      1. Екiншi деңгейдегi банктердің пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілікті ұсыну қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 42-бабының 3-тармағына және 54-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді және екінші деңгейдегі банктердің (бұдан әрі – банк) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне пруденциялық нормативтерді орындау туралы есептілікті ұсыну тәртібін айқындайды.

      2. Есептілік "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің веб-порталы" ақпараттық жүйесін пайдалану арқылы электрондық форматта ұсынылады.

      3. Есепке қол қою жөніндегі функция жүктелген басшы немесе адам және орындаушы электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырған есептілік электрондық форматта сақталады.

      4. Есептіліктегі деректердің толықтығы мен дұрыстығын банк басшысы немесе есепке қол қою жөніндегі функция жүктелген адам қамтамасыз етеді.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 8 мамырдағы
№ 75 қаулысына
22-қосымша

Қазақстан Республикасының күші жойылған нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі

      1. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 17 маусымдағы № 136 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4301 тіркелген).

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 17 маусымдағы № 136 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2007 жылғы 23 ақпандағы № 46 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4581 тіркелген).

      3. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 17 маусымдағы № 136 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2007 жылғы 28 мамырдағы № 156 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4806 тіркелген).

      4. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 17 маусымдағы № 136 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" 2007 жылғы 27 тамыздағы № 225 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4956 тіркелген).

      5. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесін бекіту туралы" 2006 жылы 17 маусымдағы № 136 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2007 жылғы 24 қазандағы № 243 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5001 тіркелген).

      6. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 17 маусымдағы № 136 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2008 жылғы 26 ақпандағы № 21 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5175 тіркелген).

      7. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 17 маусымдағы № 136 қаулысына толықтырулар енгізу туралы" 2008 жылғы 22 тамыздағы № 132 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5330 тіркелген).

      8. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 17 маусымдағы № 136 қаулысына толықтырулар енгізу туралы" 2008 жылғы 28 қарашадағы № 198 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5445 тіркелген).

      9. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және Қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 17 маусымдағы № 136 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы" 2009 жылғы 27 ақпандағы № 41 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5609 тіркелген).

      10. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Ислам банктерінің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есептілігі, оны ұсыну нысандары мен мерзімдері туралы" 2009 жылғы 27 наурыздағы № 67 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5671 тіркелген).

      11. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 17 маусымдағы № 136 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы" 2009 жылғы 29 мамырдағы № 105 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5712 тіркелген).

      12. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 17 маусымдағы № 136 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы" 2009 жылғы 29 желтоқсандағы № 259 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6034 тіркелген).

      13. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасының кейбiр нормативтiк құқықтық актiлерiне қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2010 жылғы 3 қыркүйектегі № 131 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6554 тіркелген) қосымшасының 16 және 22-тармақтары.

      14. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер енгізу туралы" 2011 жылғы 30 қыркүйектегі № 118 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7314 тіркелген, "Заң газеті" газетінде 2011 жылғы 23 желтоқсанда № 189 (2005) жарияланған) қосымшасының 5-тармағы.

      15. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне екінші деңгейдегі банктердің қызметін реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2012 жылғы 28 сәуірдегі № 172 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7682 тіркелген, 2012 жылғы 11 шілдеде "Егемен Қазақстан" газетінде № 383-388 (27462) жарияланған) 1-қосымшасының 2 және 4-тармақтары.

      16. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне банк қызметін реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 383 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8272 тіркелген, 2013 жылғы 15 мамырда "Егемен Қазақстан" газетінде № 126 (28065) жарияланған) бекітілген Банк қызметін реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 3 және 5-тармақтары.

      17. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Кейбір нормативтік құқықтық актілеріне банк қызметін реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2013 жылғы 25 ақпандағы № 74 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8436 тіркелген, "Заң газеті" газетінде 2013жылғы 12 маусымда № 85 (2286) жарияланған) бекітілген Қазақстан Республикасының өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін банк қызметін реттеу мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 3 және 5-тармақтары.

      18. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2013 жылғы 26 шілдедегі № 204 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8667 тіркелген, 2014 жылғы 1 ақпанда "Егемен Қазақстан" газетінде № 22 (28246) жарияланған) бекітілген Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 3-тармағы.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады