Мақта қолхаттарын беру, олардың айналысы, оларды жою және өтеу қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 2 шілдедегі № 4-5/605 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 15 қыркүйекте № 12058 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2021 жылғы 16 ақпандағы № 44 бұйрығымен.

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 16.02.2021 № 44 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      "Мақта саласын дамыту туралы" 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабының 18) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған Мақта қолхаттарын беру, олардың айналысы, оларды жою және өтеу қағидалары бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру мен қайта өңдеу және фитосанитариялық қауіпсіздік департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесінің мерзімді баспа басылымдарына және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесіне ресми жариялауға жіберілуін;

      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Ауыл шаруашылығы министрі

А. Мамытбеков

      "КЕЛІСІЛГЕН"

      Қазақстан Республикасының

      Қаржы министрі

      _________ Б. Сұлтанов

      2015 жылғы " "

      "КЕЛІСІЛГЕН"

      Қазақстан Республикасының

      Ұлттық экономика министрі

      _________ Е. Досаев

      2015 жылғы " "  Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрінің
2015 жылғы 2 шілдедегі № 4-5/605
бұйрығымен бекітілген

Мақта қолхаттарын беру, олардың айналысы, оларды жою және өтеу қағидалары

      1. Осы Мақта қолхаттарын беру, олардың айналысы, оларды жою және өтеу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Мақта саласын дамыту туралы" 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес әзірленді және мақта қолхаттарын беру, олардың айналысы, оларды жою және өтеу тәртібін айқындайды.

      2. Осы Қағидаларда пайдаланылатын негізгі ұғымдар:

      1) индоссамент – мақта қолхаты немесе оның куәліктері бойынша құқықтарды басқа адамға беруді куәландыратын беру жазбасы;

      2) индоссант – мақта қолхаты немесе оның куәліктері бойынша құқықтарды беретін тұлға;

      3) индоссат – мақта қолхаты немесе оның куәліктері бойынша құқықтарды қабылдайтын тұлға;

      4) кепіл куәлігі – мақта қолхатының оның ұстаушының кепілмен қамтамасыз етілген міндеттемелерді орындауды талап ету құқығын куәландыратын бір бөлігі;

      5) қойма куәлігі – мақта қолхатының оны ұстаушының мақтаға иелік ету құқығын куәландыратын бір бөлігі;

      6) мақта қолхаттарының тізілімі – мақта қолхаттарын есепке алу құжаты;

      7) ұсынушыға арналған аккредитив – кепіл куәлігін ұстаушының келісімінсіз өзгертуге немесе жоюға болмайтын құжаттамалық аккредитив, оны ашу кезінде қойма куәлігін ұстаушы кепіл куәлігінде көрсетілген талаптардың сомасындағы ақшаны кепіл куәлігін өтеу үшін ұсынуға дейінгі мерзімге осы ақшаны ұсынушыға арналған аккредитив бойынша төлемдер үшін қолдану шартымен аккредитивті ашқан уәкілетті банктің иелігіне береді.

      3. Мақта қолхаты екі бөліктен тұрады – қажет болған жағдайда бір-бірінен бөлуге мүмкін болатын қойма куәлігі мен кепіл куәлігі. Мақта қолхаты және оның әр бөлігі ордерлік эмиссиялық емес бағалы қағаздар болып табылады.

2. Мақта қолхатын беру тәртібі

      4. Мақта қолхаты сапасы бойынша біртекті әрбір мақта партиясына беріледі. Тапсырылған мақтаның барлық көлеміне берілетін мақта қолхаттарының санын мақтаның иесі өзінің өтінімі бойынша айқындайды.

      Мақта өңдеу ұйымы мақта қолхатын мақта партиясы қалыптасқан соң өтініш берген сәтінен бастап күнтізбелік үш күннен кешіктірмей береді.

      Мақта қолхаттары мақта иесіне мақта қолхаттарының тізіліміне тіркеліп және оның қолы қойылып осы Қағидаларға қосымшаға сәйкес нысан бойынша беріледі, оны мақта өңдеу ұйымы хронологиялық тәртіппен жүргізеді.

      Жаңа мақта қолхаттары мақта қолхаттарын ұстаушылардың талабы бойынша мынадай жағдайларда беріледі:

      1) мақта қолхатында индоссамент жасау үшін бос орын болмаса;

      2) мақта қолхаты табиғи тозғанда;

      3) мақта қолхаты айырбасталғанда;

      4) мақта қолхаты жоғалғанда.

3. Мақта қолхатының айналысы тәртібі

      5. Мақта қолхаты және оның бөліктері бойынша құқықтарды беру оларға беру жазбаларын - индоссаментті жасау жолымен жүзеге асырылады. Бұл ретте, индоссант мақта қолхаты және оның бөліктері бойынша құқық беру туралы мәліметтерді, ал индоссат мақта қолхаты және оның бөліктері бойынша құқық қабылдау туралы мәліметтерді көрсетеді және растайды.

      6. Бөлінбеген мақта қолхаты бойынша құқықтарды беру индоссаментті жасау жолымен тек қойма куәлігінде жүзеге асырылады.

      7. Қойма куәлігі бойынша құқықтарды беру қойма куәлігі бойынша құқық беруші және қабылдаушы тұлғалардың қойма куәлігінің қайырма бетінде дәйекті индоссаменттерді жасау жолымен жүзеге асырылады.

      Индоссаментті жасаған кезде қойма куәлігінің қайырма бетінде арнайы көзделген жерлерде мыналар көрсетіледі:

      1) сол жағында қойма куәлігі бойынша талапты беруші тұлға (индоссант):

      индоссанттың атауы (тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда);

      индоссанттың тұрған жері (жеке тұлғаның тұрғылықты жері);

      индоссанттың жеке сәйкестендіру нөмірі;

      индоссаменттың жасалған күні;

      жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі мен берілген күні;

      2) оң жағында қойма куәлігі бойынша талапты қабылдаушы тұлға (индоссат);

      индоссаттың атауы (тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда);

      индоссаттың тұрған жері (жеке тұлғаның тұрғылықты жері);

      индоссаттың жеке сәйкестендіру нөмірі;

      индоссаменттің жасалған күні;

      жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі мен берілген күні.

      Индоссаментті жасау тиісінше индоссант пен индоссаттың қолымен куәландырылады.

      Индоссат индоссаментті жасаған күнінен бастап күнтізбелік он күннің ішінде мақта қолхаты бойынша құқықтарды қабылдау туралы мақта өңдеу ұйымын хабардар етеді.

      8. Мақта өңдеу ұйымы тапсырған мақтаның кепілі кепіл куәлігінде индоссамент жасау жолымен немесе мақта қолхаты кепілінің шартын жасау арқылы мақта қолхатының кепілімен жүзеге асырылуы мүмкін.

      Кепіл куәлігінде индоссамент жасау жолымен мақтаны кепілге бергенде бұл кепіл куәлігі қойма куәлігінен бөлінеді.

      9. Кепіл куәлігін қойма куәлігінен бөлу кезінде:

      1) қойма куәлігінің төменгі оң жағындағы бұрышында арнайы көзделген жерде кепіл куәлігі бойынша талаптарды қабылдаушы адам мынадай ақпараты бар белгі жасайды:

      кепілмен қамтамасыз етілген міндеттеменің мәні, оның мөлшері, ол бойынша сыйақы мөлшерлемесі, міндеттеменің орындалу мерзімі;

      кепіл куәлігінің бөлінген күні;

      индоссаттың атауы (тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда) және оның тұрған жері (жеке тұлғаның тұрғылықты жері).

      Көрсетілген мәліметтер мақта қолхатының кепіл куәлігін ұстаушының алдындағы қойма куәлігін ұстаушының міндеттемелерін куәландырады;

      2) кепіл куәлігінің төменгі оң жағындағы бұрышында арнайы көзделген жерде кепіл куәлігі бойынша талаптарды беруші адам мынадай ақпараты бар белгі жасайды:

      кепілмен қамтамасыз етілген міндеттеменің мәні, оның мөлшері, ол бойынша сыйақы мөлшерлемесі, міндеттеменің орындалу мерзімі;

      кепіл куәлігінің бөлінген күні;

      индоссанттың атауы (тегі, аты және әкесінің аты (бар жағдайда) және оның тұрған жері (жеке тұлғаның тұрғылықты жері).

      Көрсетілген мәліметтер кепіл куәлігін ұстаушының қойма куәлігін ұстаушыға өз міндеттемелерін орындауға талап қою құқығын куәландырады.

      Қойма және кепіл куәліктерінде көрсетілген белгілерді қою тиісінше индоссат пен индоссанттың қолымен куәландырылады.

      Егер кепіл куәлігін бөлу кезінде қойма және (немесе) кепіл куәліктерінде мақта кепілімен қамтамасыз етілген міндеттемелер туралы мәліметтер көрсетілмесе және тиісті белгілер жасалмаса, бұдан әрі қойма және кепіл куәлігімен жасалған кез-келген мәміле жарамсыз болып табылады.

      10. Кепіл куәлігін қойма куәлігінен бөлген кезде, кепіл куәлігі бойынша талаптарды беруші және қабылдаушы адамдар кепіл куәлігінің қайырма бетінде индоссамент жасайды. Кепіл куәлігінде индоссамент жасалған кезде, тараптар арнайы көзделген жерлерде мыналарды көрсетеді:

      1) кепіл куәлігі бойынша талапты беруші адам:

      индоссанттың атауы (тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда);

      индоссанттың тұрған жері (жеке тұлғаның тұрғылықты жері);

      индоссанттың жеке сәйкестендіру нөмірі;

      индоссаменттың жасалған күні;

      жеке тұлғаны жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі мен берілген күні;

      2) кепіл куәлігі бойынша талапты қабылдаушы адам:

      индоссаттың атауы (тегі, аты және әкесінің аты бар болған жағдайда);

      индоссаттың тұрған жері (жеке тұлғаның тұрғылықты жері);

      индоссанттың жеке сәйкестендіру нөмірі;

      индоссаменттың жасалған күні;

      жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі мен берілген күні.

      Индоссаментті жасау тиісінше индоссант пен индоссаттың қолымен куәландырылады.

      11. Бөліп алынған кепіл куәлігі индоссатқа беріледі, ол осы кепіл куәлігінің иесі болып табылады.

      12. Кепіл куәлігі бойынша талаптарды беруші және қабылдаушы тұлғалар 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің (Жалпы бөлім) 325-бабына сәйкес кепіл куәлігі бойынша өз құқықтарын кепіл ұстаушыларға берген кезде кепіл куәлігінің қайырма бетінде арнайы көзделген жерлерде мыналарды көрсете отырып, индоссамент жасайды:

      1) сол жағында кепіл куәлігі бойынша талапты беруші адам (индоссант):

      индоссанттың атауы (тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда);

      индоссанттың тұрған жері (жеке тұлғаның тұрғылықты жері);

      индоссанттың жеке сәйкестендіру нөмірі;

      индоссаменттің жасалған күні;

      жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі мен берілген күні;

      2) оң жағында кепіл куәлігі бойынша талапты қабылдаушы адам (индоссат):

      индоссаттың атауы (тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда);

      индоссаттың тұрған жері (жеке тұлғаның тұрғылықты жері);

      индоссаттың жеке сәйкестендіру нөмірі;

      индоссаменттың жасалған күні;

      жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі мен берілген күні.

      Индоссаментті жасау тиісінше индоссант пен индоссаттың қолымен куәландырылады.

      13. Қойма және кепіл куәліктерінің қайырма беттерінде, белгіленген тәртіппен жасалған индоссаменттердің үздіксіз қатары соңғы беру жазбасында көрсетілген адамдарға мақта қолхаты және оның куәліктері бойынша құқықтар ауысуының дәлелі болып табылады.

      Беру жазбаларының үздіксіз қатарын сақтамаған жағдайда, мақта қолхатын ұстаушының оған мақта беру құқығы сот тәртібімен анықталады.

      14. Кепіл туралы мәліметтері бар қойма куәлігі бойынша құқықтарды беру осы Қағидаларға сәйкес кепіл куәлігін ұстаушының келісімінсіз жүзеге асырылады.

      15. Кепіл туралы мәліметтері бар қойма куәлігі бойынша мақта өңдеу ұйымының мақта беруі осы Қағидалардың 16-тармағына сәйкес ұсынушыға қайтарып алынбайтын аккредитив ашқан жағдайда жүзеге асырылады.

      16. Қайтарып алынбайтын аккредитивті ашуды растау үшін қойма куәлігін ұстаушы осы Қағидаларда белгіленген талаптарға жауап беретін ұсынушының атына қайтарып алынбайтын аккредитив (бұдан әрі – ұсынушыға арналған аккредитив) ашылғанын растайтын екінші деңгейдегі банктің (бұдан әрі – уәкілетті банк) тиісті құжатын мақта өңдеу ұйымына береді.

      Ұсынушыға арналған аккредитивті ашу фактісі туралы мақта өңдеу ұйымы үш күнтізбелік күн ішінде ұсынушыға арналған аккредитивті ашқан уәкілетті банктің деректемелерін хабарлап, мақта өңдеу ұйымына белгілі тиісті кепіл куәлігін соңғы ұстаушыға жазбаша түрде хабардар етеді.

      Ұсынушыға арналған аккредитив бойынша төлем осындай аккредитивтің орындалу шарттары сақталған кезде, сондай-ақ кепіл куәлігінің деректемелері (мақта қолхаты бланкісінің сериясы мен нөмірі, мақта өңдеу ұйымының тізілімі бойынша мақта қолхатының ағымдағы нөмірі, мақта қолхатын беру күні, мақта қолхатында көрсетілген мақтаның салмағы, сондай-ақ мақта өңдеу ұйымының атауы және бизнес-сәйкестендіру нөмірі, мақта кепілімен қамтамасыз етілген талап туралы мәліметтер) аккредитив шарттарына сәйкес келген кезде ұсынушыға – кепіл куәлігін ұстаушыға төленеді.

      Ұсынушыға арналған аккредитивпен жүргізілетін операциялар Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі Басқармасының 2014 жылғы 22 қарашадағы № 199 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 9948 болып тіркелген) бекітілген Қазақстан Республикасы банктерінің құжаттамалық аккредитивтермен операциялар жүргізу қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

      17. Егер кепілмен қамтамасыз етілген міндеттеме тиісті түрде орындалған жағдайда, кепіл куәлігін ұстаушы кепіл куәлігінде индоссамент жасайды және кепіл куәлігін қойма куәлігін ұстаушыға қайтарады.

      18. Кепілмен қамтамасыз етілген міндеттеме және осы Қағидалардың 15-тармағына сәйкес мақта беру тиісті түрде орындалмаған жағдайда, кепіл куәлігін ұстаушы аккредитив бойынша төлемді жүзеге асырғаннан соң кепіл куәлігін оны өтеу үшін мақта өңдеу ұйымына қайтарады.

      19. Осы кепіл куәлігі бойынша ұсынушыға арналған аккредитив болмаған және борышкер мақта кепілімен қамтамасыз етілген міндеттемелерді орындамаған (тиісінше орындамаған) кезде кепіл куәлігін ұстаушы Заңның 26-бабына сәйкес кепілдікке берілген мақтаның өткізілуін ұйымдастыру тапсырмасымен сенім білдірілген адамға жүгіне алады.

      Кепіл куәлігі бойынша мақтаны өткізу жөніндегі саудада осы құқыққа ие болған мақта иесі кепіл куәлігінің орнына мақта өңдеу ұйымынан мақта не жаңа мақта қолхатын алады.

4. Мақта қолхатының күшін жою және өтеу тәртібі

      20. Мақта қолхаты мақта беру кезінде (толық немесе ішінара), сондай-ақ кепілге алынған мақта сатылған жағдайда өтеледі.

      21. Мақта қолхатын өтеуді мақтаны беру сәтінен бастап үш күн ішінде "Өтелді" деген жазбасы бар мөртабан қою және өтеу күнін жазу арқылы мақта өңдеу ұйымы жүзеге асырады.

      Мақта қолхатының күшін осы Қағидалардың 4-тармағында көрсетілген жағдайларда мақта қолхатын ұстаушының талабы бойынша мақта ұйымы жояды.

      22. Жаңа мақта қолхаты ауыстырылатын мақта қолхатының екі бөлігін де ұсынған жағдайда беріледі және ауыстырылатын мақта қолхатында бұрын көрсетілген мәліметтерді енгізу жолымен ресімделеді.

      Ауыстырылатын мақта қолхатында индоссамент (индоссаменттер) болған жағдайда, жаңа мақта қолхаты берілетін адам ретінде соңғы индоссат көрсетіледі.

      23. Мақта қолхатын жоғалтқан жағдайда мақта қолхатын жоғалтқан адам мақта өңдеу ұйымын мақта қолхатын жоғалтқаны туралы тез арада хабардар етеді. Бұл жағдайда жаңа мақта қолхатын жоғалған мақта қолхаты бойынша құқықтарды қалпына келтіру туралы сот шешімінің негізінде мақта өңдеу ұйымы береді.

      24. Мақта қолхатын бірнеше мақта қолхатына айырбастау осы Қағидалардың 22-тармағына сәйкес жүзеге асырылады.

      25. Мақта кепілімен қамтамасыз етілген міндеттеменің тиісінше орындалуына байланысты кепіл тоқтатылғаннан кейін кепіл туралы мәліметі бар қойма куәлігін ұстаушы өтініші бойынша оған жаңа мақта қолхаты беріледі.

      26. Мақта қолхаты бойынша мақтаны ішінара беру жағдайында мақта өңдеу ұйымы мақтаның қалған көлеміне жаңа мақта қолхатын береді. Мақтаға айырбасталған мақта қолхаты мақтаны бөліктер бойынша беруіне байланысты өтеледі.

      27. Мақта қолхаттарын есепке алу мақсатында мақта қолхаттары тізілімінде мақта қолхаттарын өтеу түрлерінің мынадай тұжырымдамалары көзделеді:

      1) "беру" – мақта беруге байланысты мақта қолхатын өтеу;

      2) "беру және ауыстыру" – мақтаны бөлшектеп беруге байланысты мақта қолхатын өтеу;

      3) "айырбас" – мақта қолхаты иесінің талабы бойынша бірнеше мақта қолхатына айырбастау не мақта қолхатын олардың аз санына біріктіру мақсатыңда мақта қолхатын жою;

      4) "ауыстыру" – индоссамент жасау үшін бос орынның болмауына не оның тозғанына байланысты мақта қолхатының күшін жою;

      5) "сату" – кепілге қойылған мақтаны сатуға байланысты мақта қолхатын өтеу;

      6) "жоғалту" – жоғалуына байланысты мақта қолхатының күшін жою;

      7) "кепілді тоқтату" – мақта кепілімен қамтамасыз етілген міндеттемелерді орындауға байланысты мақта қолхатының күшін жою.

      28. Өтелген және күші жойылған мақта қолхаттары айналымнан алынып тасталады және мақта өңдеу ұйымында бес жыл ішінде сақталады.

  Мақта қолхаттарын беру,
олардың айналысы, оларды жою
және өтеу қағидаларына
қосымша

      Нысан

Мақта қолхаттарының тізілімі

      _______________________________________________

      мақта өңдеу ұйымының атауы

Р/с

Мақта қолхаты бланкісінің сериясы мен нөмірі

Мақта қолхаты берілген күн

Мақта иесінің атауы (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Шитті мақтаны сақтау және/немесе шитті мақтаны мақта талшығына өңдеу жөніндегі жария шартының нөмірі және күні

Мақта тұқымының сорттық және егістік сапалары

1

2

3

4

5

6


      кестенің жалғасы

Өнім түрі

Мақта селекциялық сорты

Өнеркәсіптік сорт

Типі

Сыныбы

Физикалық салмағы

Ластануы

Ылғалдылығы

7

8

9

10

11

12

13

14


      кестенің жалғасы

Штапель ұзындығы

Микронейр көрсеткіші

Кондициондық массасы

Бактериялы саңырауқұлақтылық ауруларымен зақымдануы

Мақта өңдеу ұйымының жауапты қызметкерінің мақта қолхатын беру туралы қолы

15

16

17

18

19
      кестенің жалғасы

Мақта қолхатын алған кездегі мақта иесінің қолы

Мақта қолхатын өтеу түрі

Мақта қолхатын өтеу күні

Кепіл шарттары туралы мәліметтер (талап ету сомасы және мақтаға кепілдік құқығын белгілеу мерзімдері)

20

21

22

23


Об утверждении Правил выдачи, обращения, аннулирования и погашения хлопковых расписок

Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 2 июля 2015 года № 4-5/605. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 сентября 2015 года № 12058. Утратил силу приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 16 февраля 2021 года № 44.

      Сноска. Утратил силу приказом Министра сельского хозяйства РК от 16.02.2021 № 44 (вводится в действие с 01.01.2022).

      В соответствии с подпунктом 18) статьи 7 Закона Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "О развитии хлопковой отрасли", ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила выдачи, обращения, аннулирования и погашения хлопковых расписок.

      2. Департаменту производства и переработки растениеводческой продукции и фитосанитарной безопасности Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания и в информационно-правовую систему "Әділет";

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

      3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр


сельского хозяйства


Республики Казахстан

А. Мамытбеков

      "СОГЛАСОВАН"

      Министр финансов

      Республики Казахстан

      ___________ Б. Султанов

      "___" _______ 2015 года

      "СОГЛАСОВАН"

      Республики Казахстан

      _______________ Е. Досаев

      "___" _______ 2015 года  Утверждены
приказом Министра сельского
хозяйства Республики Казахстан
от 2 июля 2015 года № 4-5/605

Правила
выдачи, обращения, аннулирования и погашения хлопковых расписок
1. Общие положения

      1. Настоящие Правила выдачи, обращения, аннулирования и погашения хлопковых расписок (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "О развитии хлопковой отрасли" и определяет порядок выдачи, обращения, аннулирования и погашения хлопковых расписок.

      2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:

      1) индоссамент – передаточная надпись, удостоверяющая передачу прав по хлопковой расписке или ее свидетельствам другому лицу;

      2) индоссант – лицо, передающее права по хлопковой расписке или ее свидетельствам;

      3) индоссат – лицо, принимающее права по хлопковой расписке или ее свидетельствам;

      4) залоговое свидетельство – часть хлопковой расписки, удостоверяющая право ее держателя требовать исполнения обязательств, обеспеченных залогом;

      5) складское свидетельство – часть хлопковой расписки, удостоверяющая право ее держателя распоряжаться хлопком;

      6) реестр хлопковых расписок – документ учета хлопковых расписок;

      7) аккредитив на предъявителя – документарный аккредитив, который не может быть изменен или аннулирован без согласия держателя залогового свидетельства, при открытии которого держатель складского свидетельства представляет в распоряжение уполномоченного банка, открывшего аккредитив, деньги в сумме требований, указанных в залоговом свидетельстве, на срок до предъявления залогового свидетельства для погашения с условием использования этих денег для выплат по аккредитиву на предъявителя.

      3. Хлопковая расписка состоит из двух частей – складского свидетельства и залогового свидетельства, которые при необходимости могут быть отделены одно от другого. Хлопковая расписка и каждая из ее частей являются ордерными неэмиссионными ценными бумагами.

2. Порядок выдачи хлопковой расписки

      4. Хлопковая расписка выдается на каждую партию однородного по качеству хлопка. Количество выдаваемых хлопковых расписок на весь объем сданного хлопка определяется владельцем хлопка по его заявке.

      Хлопкоперерабатывающая организация выдает хлопковую расписку после формирования партии хлопка в срок не позднее трех календарных дней с момента подачи заявки.

      Хлопковые расписки выдаются владельцу хлопка с регистрацией и под его роспись в реестре хлопковых расписок, который ведется хлопкоперерабатывающей организацией в хронологическом порядке, по форме, согласно приложению к настоящим Правилам.

      Новые хлопковые расписки выдаются по требованию держателей хлопковых расписок в случаях:

      1) отсутствия на хлопковой расписке свободного места для совершения индоссамента;

      2) физического износа хлопковой расписки;

      3) обмена хлопковой расписки;

      4) утраты хлопковой расписки.

3. Порядок обращения хлопковой расписки

      5. Передача прав по хлопковой расписке и ее частям осуществляется путем совершения на них передаточных надписей – индоссамента. При этом индоссантом указываются и заверяются сведения о передаче прав по хлопковой расписке и ее частям, а индоссатом – сведения о принятии прав по хлопковой расписке и ее частям.

      6. Передача прав по неразделенной хлопковой расписке осуществляется путем совершения индоссамента только на складском свидетельстве.

      7. Передача прав по складскому свидетельству осуществляется путем совершения лицами, передающими и принимающими права по складскому свидетельству, последовательных индоссаментов на оборотной стороне складского свидетельства.

      При совершении индоссамента на оборотной стороне складского свидетельства в специально предусмотренных местах указываются:

      1) в левой части лицом, передающим требование по складскому свидетельству (индоссантом):

      наименование (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) индоссанта;

      место нахождения (место жительства физического лица) индоссанта;

      индивидуальный идентификационный номер индоссанта;

      дата совершения индоссамента;

      номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица;

      2) в правой части лицом, принимающим требование по складскому свидетельству (индоссатом):

      наименование (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) индоссата;

      место нахождения (место жительства физического лица) индоссата;

      индивидуальный идентификационный номер индоссата;

      дата совершения индоссамента;

      номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица.

      Совершение индоссамента удостоверяется подписями индоссанта и индоссата соответственно.

      Индоссат в течение десяти календарных дней с момента совершения индоссамента уведомляет хлопкоперерабатывающую организацию о принятии прав по хлопковой расписке.

      8. Залог сданного хлопкоперерабатывающей организацией хлопка может осуществляться путем совершения на залоговом свидетельстве индоссамента либо залога хлопковой расписки с заключением договора залога хлопковой расписки.

      При залоге хлопка путем совершения индоссамента на залоговом свидетельстве данное залоговое свидетельство отделяется от складского свидетельства.

      9. При отделении залогового свидетельства от складского:

      1) на складском свидетельстве в правом нижнем углу в специально предусмотренном месте лицом, принимающим требования по залоговому свидетельству, делается отметка, содержащая следующую информацию:

      существо, размер обязательства, обеспеченного залогом, ставку вознаграждения по нему, срок исполнения обязательства;

      дату отделения залогового свидетельства;

      наименование (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) индоссата и его место нахождения (место жительства физического лица).

      Указанные сведения удостоверяют обязательства держателя складского свидетельства перед держателем залогового свидетельства хлопковой расписки;

      2) на залоговом свидетельстве в правом нижнем углу в специально предусмотренном месте лицом, передающим требования по залоговому свидетельству, делается отметка, содержащая следующую информацию:

      существо, размер обязательства, обеспеченного залогом, ставку вознаграждения по нему, срок исполнения обязательства;

      дату отделения залогового свидетельства;

      наименование (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) индоссанта и его место нахождения (место жительства физического лица).

      Указанные сведения удостоверяют право держателя залогового свидетельства требовать исполнения обязательств держателем складского свидетельства.

      Совершение указанных отметок на складском и залоговом свидетельствах удостоверяется подписями индоссата и индоссанта соответственно.

      Любые сделки со складским и залоговым свидетельствами в последующем будут недействительны, если при отделении залогового свидетельства на складском и (или) залоговом свидетельствах не были указаны сведения об обязательствах, обеспеченных залогом хлопка, и не совершены соответствующие отметки.

      10. При отделении залогового свидетельства от складского свидетельства лица, передающие и принимающие требования по залоговому свидетельству, совершают индоссамент на оборотной стороне залогового свидетельства. При совершении индоссамента на залоговом свидетельстве стороны указывают в специально предусмотренных местах:

      1) лицо, передающее требование по залоговому свидетельству:

      наименование (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) индоссанта;

      место нахождения (место жительства физического лица) индоссанта;

      индивидуальный идентификационный номер индоссанта;

      дату совершения индоссамента;

      номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица;

      2) лицо, принимающее требование по залоговому свидетельству:

      наименование (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) индоссата;

      место нахождения (место жительства физического лица) индоссата;

      индивидуальный идентификационный номер индоссата;

      дату совершения индоссамента;

      номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица.

      Совершение индоссамента удостоверяется подписями индоссанта и индоссата соответственно.

      11. Отделенное залоговое свидетельство передается индоссату, который становится держателем залогового свидетельства.

      12. При уступке залогодержателем своих прав по залоговому свидетельству в соответствии со статьей 325 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года, лица, передающие и принимающие требования по залоговому свидетельству, совершают индоссамент на оборотной стороне залогового свидетельства, указывая в специально предусмотренных местах:

      1) в левой части лицо, передающее требование по залоговому свидетельству (индоссант):

      наименование (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) индоссанта;

      место нахождения (место жительства физического лица) индоссанта;

      индивидуальный идентификационный номер индоссанта;

      дату совершения индоссамента;

      номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица;

      2) в правой части лицо, принимающее требование по залоговому свидетельству (индоссат):

      наименование (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) индоссата;

      место нахождения (место жительства физического лица) индоссата;

      индивидуальный идентификационный номер индоссата;

      дату совершения индоссамента;

      номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица.

      Совершение индоссамента удостоверяется подписями индоссанта и индоссата соответственно.

      13. Непрерывный ряд совершенных в хронологическом порядке индоссаментов на оборотных сторонах складского и залогового свидетельств является подтверждением перехода прав по хлопковой расписке и ее свидетельствам к лицам, указанным в последней передаточной записи.

      При несоблюдении непрерывного ряда передаточных надписей право держателя хлопковой расписки на выдачу ему хлопка определяется в судебном порядке.

      14. Передача прав по складскому свидетельству, содержащему сведения о залоге, осуществляется без согласия держателя залогового свидетельства в соответствии с настоящими Правилами.

      15. Выдача хлопка хлопкоперерабатывающей организацией по складскому свидетельству, содержащему сведения о залоге, осуществляется при условии открытия безотзывного аккредитива на предъявителя в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил.

      16. В подтверждение открытия безотзывного аккредитива держатель складского свидетельства передает хлопкоперерабатывающей организации соответствующий документ банка второго уровня (далее – уполномоченный банк), подтверждающий открытие им безотзывного аккредитива на предъявителя (далее – аккредитив на предъявителя), отвечающий требованиям, установленным настоящими Правилами.

      О факте открытия аккредитива на предъявителя хлопкоперерабатывающая организация в течение трех календарных дней письменно уведомляет известного хлопкоперерабатывающей организации последнего держателя соответствующего залогового свидетельства, сообщив при этом реквизиты уполномоченного банка, открывшего аккредитив на предъявителя.

      Платеж по аккредитиву на предъявителя производится предъявителю – держателю залогового свидетельства при соблюдении условий исполнения такого аккредитива, а также соответствия реквизитов залогового свидетельства (серия и номер бланка хлопковой расписки, текущий номер хлопковой расписки по реестру хлопкоперерабатывающей организации, дата выдачи хлопковой расписки, физический вес хлопка, указанный в хлопковой расписке, а также наименование и бизнес-идентификационный номер хлопкоперерабатывающей организации, сведения о требовании, обеспеченном залогом хлопка) условиям аккредитива.

      Операции с аккредитивом на предъявителя осуществляются в соответствии с Правилами проведения операций с документарными аккредитивами банками Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правления Национального банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 199 (зарегистрированные в Реестре государственной регистрации норативных правовых актов № 9948).

      17. В случае, если обеспеченное залогом обязательство исполнено надлежащим образом, держатель залогового свидетельства совершает индоссамент на залоговом свидетельстве и возвращает залоговое свидетельство держателю складского свидетельства.

      18. В случае ненадлежащего исполнения обеспеченного залогом обязательства и выдачи хлопка в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил, держатель залогового свидетельства после осуществления платежа по аккредитиву возвращает залоговое свидетельство для погашения хлопкоперерабатывающей организации.

      19. При отсутствии аккредитива на предъявителя по данному залоговому свидетельству и при неисполнении (ненадлежащем исполнении) должником обязательств, обеспеченных залогом хлопка, держатель залогового свидетельства может обратиться к доверенному лицу с поручением организовать реализацию заложенного хлопка в соответствии со статьей 26 Закона.

      Владелец хлопка, который приобрел это право на торгах по реализации хлопка по залоговому свидетельству, получает взамен залогового свидетельства хлопок с хлопкоперерабатывающей организации либо новую хлопковую расписку.

4. Порядок аннулирования и погашения хлопковой расписки

      20. Хлопковая расписка погашается при выдаче хлопка (полной или частичной), а также в случае реализации заложенного хлопка.

      21. Погашение хлопковой расписки осуществляется хлопкоперерабатывающей организацией в течение трех дней с момента выдачи хлопка путем проставления штампа с надписью "Погашено" и записи даты погашения.

      Хлопковая расписка аннулируется хлопкоперерабатывающей организацией по требованию держателя хлопковой расписки в случаях, указанных в пункте 4 настоящих Правил.

      22. Новая хлопковая расписка выдается при условии предоставления обеих частей заменяемой хлопковой расписки и оформляется путем внесения сведений, которые были ранее указаны в заменяемой хлопковой расписке.

      В случае наличия на заменяемой хлопковой расписке индоссамента (индоссаментов), в качестве лица, которому выдается новая хлопковая расписка, указывается последний индоссат.

      23. В случае утраты хлопковой расписки лицо, утратившее хлопковую расписку, незамедлительно письменно уведомляет хлопкоперерабатывающую организацию об утрате. В этом случае новая хлопковая расписка выдается хлопкоперерабатывающей организацией на основании решения суда о восстановлении прав по утраченной хлопковой расписке.

      24. Обмен хлопковой расписки на несколько хлопковых расписок осуществляется в соответствии с пунктом 22 настоящих Правил.

      25. После прекращения залога в связи с надлежащим исполнением обязательства, обеспеченного залогом хлопка, по заявлению держателя складского свидетельства, содержащего сведения о залоге, ему выдается новая хлопковая расписка.

      26. В случае частичной выдачи хлопка по хлопковой расписке хлопкоперерабатывающая организация выдает новую хлопковую расписку на оставшийся объем хлопка. Хлопковая расписка, в обмен на которую выдан хлопок, погашается в связи с выдачей хлопка по частям.

      27. В целях учета хлопковых расписок в реестре хлопковых расписок предусматриваются следующие формулировки видов погашения хлопковых расписок:

      1) "выдача" – погашение хлопковой расписки в связи с выдачей хлопка;

      2) "выдача и замена" – погашение хлопковой расписки в связи с выдачей хлопка по частям;

      3) "обмен" – аннулирование хлопковой расписки с целью ее обмена на несколько хлопковых расписок либо объединения хлопковых расписок на меньшее количество по требованию владельца;

      4) "замена" – аннулирование хлопковой расписки в связи с отсутствием на ней свободного места для совершения индоссамента либо ее физическим износом;

      5) "реализация" – погашение хлопковой расписки в связи с реализацией заложенного хлопка;

      6) "утрата" – аннулирование хлопковой расписки в связи с ее утратой;

      7) "прекращение залога" – аннулирование хлопковой расписки в связи с исполнением обеспеченного залогом хлопка обязательства.

      28. Погашенные и аннулированные хлопковые расписки изымаются из обращения и хранятся хлопкоперерабатывающей организацией в течение пяти лет.

  Приложение
к Правилам выдачи, обращения,
аннулирования и погашения
хлопковых расписок

      Форма

Реестр хлопковых расписок

      __________________________________________________

      наименование хлопкоперерабатывающей организации

№ п/п

Серия и номер бланка хлопковой расписки

Дата выдачи хлопковой расписки

Наименование владельца хлопка (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) физического лица)

№ и дата публичного договора хранения хлопка-cырца и/или переработки хлопка-сырца в хлопок-волокно

Сортовые и посевные качества семян хлопчатника

1

2

3

4

5

6

      продолжение таблицы

Вид продукции

Селекционный сорт хлопчатника

Промышленный сорт

Тип

Класс

Физический вес

Засоренность

Влажность

7

8

9

10

11

12

13

14

      продолжение таблицы

Штапельная длина

Показатель микронейр

Кондиционная масса

Пораженность бактериально-грибковыми заболеваниями

Подпись ответственного работника хлопкоперерабатывающей организации о выдаче хлопковой расписки

15

16

17

18

19      продолжение таблицы

Подпись владельца хлопка в получении хлопковой расписки

Вид погашения хлопковой расписки

Дата погашения хлопковой расписки

Сведения об условиях залога (сумма требования и сроки установления залогового права на хлопок)

20

21

22

23