Мемлекеттік кірістер органдары лауазымды тұлғаларының тауарлардың сынамалары мен үлгілерін іріктеп алу қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 12 қарашадағы № 558 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылғы 11 желтоқсанда № 12384 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 18 мамырдағы № 533 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Қаржы министрінің 18.05.2018 № 533 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      "Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 234 бабының 1-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттік кірістер органдары лауазымды тұлғаларының тауарлардың сынамалары мен үлгілерін іріктеп алу қағидалары бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитеті (Д.Е. Ерғожин) заңнамамен белгіленген тәртіпте:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеуден өткізгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімдік баспа басылымдарда және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жолдауды;

      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.

Министр

Б. Сұлтанов


  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2015 жылғы 12 қарашадағы
№ 558 бұйрығымен
бекітілген

Мемлекеттік кірістер органдары лауазымды тұлғаларының
тауарлардың сынамалары мен үлгілерін іріктеп алу қағидалары
1. Жалпы ережелер

      1. Мемлекеттік кірістер органдары лауазымды тұлғаларының тауарлардың сынамалары мен үлгілерін іріктеп алу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Қазақстан Республикасындағы кеден iсi туралы" Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 30 маусымдағы Кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 234-бабының 1-тармағына сәйкес кедендік сараптаманы жүргізетін ұйымдарда кедендік сараптаманы жүргізу мақсатында кедендік тексеру мен кедендік декларациялау жүргізу кезінде мемлекеттік кірістер органдары лауазымды тұлғаларының тауарлардың сынамалары мен үлгiлерiн iрiктеп алудың тәртібін айқындайды.

      2. 2004 жылғы 9 қарашадағы "Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 20-бабына сәйкес тауарлардың сынамалары мен үлгiлердi стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттары негізінде оларды зерттеу және талаптарының сақталу мүмкіндігін қамтамасыз ететін ең аз мөлшерде іріктеледі.

      3. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) стандарттау жөніндегі нормативтік құжат – стандарттау немесе оның нәтижесі бойынша әртүрлі қызмет түрлеріне қатысты нормаларды, қағиданы, сипаттамаларды, қағидаттарды белгілейтін құжат;

      2) сынама – оңтайлы қажеттi, стандарттау жөнiндегi құжаттамамен белгiленген, ұсынылып отырған және зерттелетiн тауардың барлық көлемiнiң құрамын және қасиетiн сипаттайтын тауар немесе тауардың бiр бөлiгi;

      3) тауар партиясы – бір уақытта бір жүк жөнелтушіден бір жүк алушының атына жолданатын және мемлекеттік кірістер органына бір немесе бірнеше көлік құжаттары бойынша табыс етілетін тауарлар, сондай-ақ бір пошта жүкқұжатымен жөнелтілетін не бір адамның багажы ретінде орналастырылатын тауарлар;

      4) үлгi – тауардың (өнiмнiң) барлық партиясының, сериясының құрылымына, құрамына және қасиеттерiне сәйкес келетiн тауар (өнiм) бiрлiгi не одан әрi зерттеу мақсатында iрiктеп алынуы осы Қағидалармен белгiленген тәртiппен тiркеледi, жазбаша және өзге де көрiну нысандарында ұсынылатын жалғыз дара объект.

2. Тауарлардың сынамалары мен үлгiлерiн iрiктеп алу тәртiбi

      4. Тауарлардың сынамалары мен үлгілерін іріктеп алуды мемлекеттік кірістер органдарының лауазымды тұлғалары декларанттың не тауарларға қатысты өкілеттіктері бар адамның, немесе олардың өкілдерінің қатысуымен жүргізеді.

      5. Декларанттар не тауарларға қатысты өкілеттіктері бар адамдар, немесе олардың өкілдері тауарлардың сынамалары мен үлгілерін іріктеп алу кезінде қатысады және мемлекеттік кірістер органдарының лауазымды тұлғаларына жәрдем көрсетеді, оның ішінде өз есебінен тауарлардың сынамалары мен үлгілерін іріктеп алу үшін қажетті жүк операцияларын жүзеге асырады.

      6. Декларант не тауарларға қатысты өкілеттіктері бар адамдар, немесе олардың өкілдері тауарлар ұсынылғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң келмеген жағдайда, сондай-ақ кейінге қалдырылмайтын мән-жайлар кезінде тауарлардың сынамалары мен үлгілерін мемлекеттік кірістер органдарының лауазымды тұлғалары Кеден кодексінің 205-бабының 5-тармағында көзделген тәртіппен тауарлардың сынамалары мен үлгілерін іріктеп алу туралы актіні жасай отырып екі куәгердің қатысуымен іріктеп алады.

      Декларант немесе сыртқы экономикалық қызметке қатысушы кедендік тексеруді жүзеге асыру кезінде тауарлардың сынамалары мен үлгілерін іріктеп алуды жүргізуден немесе оған қатысудан жазбаша бас тартқан жағдайда, кеден органының лауазымды адамы екі куәгердің қатысуымен тауарлардың сынамалары мен үлгілерін іріктеп алуды дербес жүргізеді.

      7. Арнайы және (немесе) ғылыми танымдарды пайдалану және техникалық құралдарды қолдану қажеттілігі кезінде тауарлардың сынамалары мен үлгілерін іріктеп алу кедендік сарапшының (сарапшының) қатысуымен жүргізіледі.

      Мемлекеттік кірістер органдарының лауазымды тұлғасының кедендік сараптаманы жүргізетін ұйымға қолдаухаты кедендік сарапшының (сарапшының) тауарлардың сынамалары мен үлгілерін іріктеп алуға қатысуы үшін негіз болып табылады.

      8. Тауарлардың сынамалары мен үлгiлерiн іріктеу алдында тауардың атауын және таңбалануын, жүктің қауіптілік белгісінің барын тексеру қажет.

      Тауарлардың сынамалары мен үлгiлерiне іріктеу стандарттау жөніндегі нормативтік құжатқа сәйкес қауіпсіздік техникасын сақтаумен жүзеге асырылады.

      9. Тауарлардың сынамалары мен үлгiлерi олардың зерттеу мүмкiндiгiн осы Қағидаларға 1-қосымшада көзделген тауарлардың сынамалары мен үлгiлерiн іріктеп алу нормаларына сәйкес қамтамасыз ететiн ең аз мөлшерде іріктеледі.

      10. Егер тауарлардың сынамалары мен үлгілерін бағалау кезде келіспеушіліктер болған жағдайда мемлекеттік кіріс органдарының лауазымды тұлғасы оларды тең бөліктерге бөліп, стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттардың санын және сақтау жағдайын айқындайды.

      Тауар сынамасының бір бөлігін және бір үлгісін мемлекеттік кірістер органдарының лауазымды тұлғасы кедендік сараптамаға жолдайды, ал тауарлардың сынамалары мен үлгілерінің басқа бөліктері мөр басылған түрде тауардың осы түрі стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттамамен айқындалған сақтау мерзімі аяқталғанға дейін тауарлардың сынамалары мен үлгілерін сақтау шартын сақтай отырып, тауардың сынамасы мен үлгісін іріктеп алған мемлекеттік кірістер органында сақталады.

      11. 2010 жылғы 20 мамырда Кеден одағы комиссиясының шешімімен бекітілген "Кеден құжаттарының нысандары туралы" № 260, тауарлардың сынамалары мен үлгілерін іріктеу кезінде тауарлардың сынамалары мен үлгілерін іріктеп алу актісі нысан бойынша жасалады.

      12. Тауарлардың сынамалары мен үлгілерін іріктеп алу актісі үш данада жасалады:

      бірінші данасы мемлекеттік кірістер органында қалады;

      екінші данасы тауарлардың іріктелген сынамалары және үлгілері Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің Орталық кеден зертханасына және кедендік сараптаманы жүргізуге уәкілетті ұйымға жолданады;

      үшінші данасы декларантқа, тауарларға қатысты өкілеттіктері бар өзге адамға немесе олар белгіленген болса, олардың өкілдеріне табыс етуге (жіберуге) жатады.

      13. Декларант не тауарларға қатысты өкілеттіктері бар адам, немесе олардың өкілдері келмеген немесе болмаған жағдайда, тауарлардың сынамалары мен үлгілерін іріктеп алу актісі декларантқа, не тауарларға қатысты өкілеттіктері бар адамға, немесе олардың өкілдеріне тауарға ілеспе құжаттарда көрсетілген деректерге сәйкес екі жұмыс күні ішінде жолданады.

      14. Тауарлардың сынамалары мен үлгілерінің құрамы мен қасиеттері туралы, тасымалдау, пайдалану, сақтау және кәдеге жарату кезіндегі қауіпсіздік шаралары туралы мәліметтері бар тауарға ілеспе құжаттардың көшірмелерімен бірге жүреді.

      15. Кедендік сараптамаға жолданатын тауарлардың сынамалары мен үлгілері тауарлардың қасиеттеріне сәйкес оралады және мөрленеді. Орамада түсіндірме жазулары (затбелгілері) болады.

      Түсіндірме жазуларда мыналар көрсетіледі:

      тауарлардың сынамалары мен үлгілерін іріктеп алған күні;

      іріктелген тауарлардың сынамалары мен үлгілерінің реттік нөмірі және олардың саны;

      тауарлардың сынамалары мен үлгілерін іріктеп алу актісінің нөмірі және күні;

      тауарға ілеспе құжаттар бойынша тауардың атауы;

      тауарға арналған декларацияның нөмірі;

      тауарлардың сынамалары мен үлгілері іріктеліп алынған партиядағы тауар саны;

      тауарлардың сынамалары мен үлгілері іріктеліп алынған көлік құралдарының нөмірі;

      тауарлардың сынамалары мен үлгілерін іріктеп алған лауазымды тұлғаның аты-жөні, әкесінің аты (егер бар болса) және қолы.

      Түсіндірме жазу лауазымды тұлғаның жеке нөмірлік мөр бедерімен не мемлекеттік кірістер органының мөр бедерімен куәландырылады.

      Кедендік сараптамаға жолданатын тауарлардың сынамалары мен үлгілері, мемлекеттік кірістер органдарының сәйкестендіру құралдарын пайдаланумен орамның тұтастығын бұзбай алуға болатындай оралады.

      16. Тауарлардың сынамалары мен үлгілерін іріктеп алу аяқталғаннан кейін мемлекеттік кірістер органдарының лауазымды тұлғасы тауарлар орналасқан көлік құралдарына, контейнерлерге, орамалар мен ыдыстарға пломба салады.

      17. Мемлекеттік кірістер органдары декларантқа не тауарларға қатысты өкілеттіктері бар тұлғаға немесе олардың өкілдеріне тауарлардың сынамалары мен үлгілерін іріктеп алуға байланысты шығыстарды өтемейді.

      Кедендік сараптаманы жүргізуге уәкілетті ұйымға жолданған материалдар (тауарлардың сынамалары, үлгілері және тауарларға ілеспе құжаттар) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тауарлардың сынамалары мен үлгілерін тіркеу журналында (бұдан әрі - Журнал) тіркеледі.

      Журнал нөмірленеді, тігіледі және мемлекеттік кірістер органының мөрімен бекітіледі.

      18. Мемлекеттік кірістер органы сынамалар мен үлгілерді іріктелген күннен бастап жеті жұмыс күнінен кешіктірілмей кедендік сараптамаға жөнелтеді, тауарлардың сынамалары мен үлгілерін жөнелткен жағдайда сақталу шарты осы тауарды стандарттау кезде нормативтік құжатта көрсетілген шарттарға сәйкес болуы тиіс. Тауарлардың сынамалары мен үлгілерін сақтауға бөгде адамдардың қолжеткізу мүмкіндігін болдырмауы тиіс.

      19. Кедендік сараптама аяқталғаннан кейін тауарлардың сынамалары мен үлгілері:

      тауарлардың сынамалары мен үлгілері зерттеу процесінде жұмсалған не зерттеу және (немесе) сынақ нәтижесінде жойылған;

      тауарға ілеспе құжаттарда көрсетілген тауар құрамының кедендік сараптаманы жүргізу барысында алынған тауардың құрамына сәйкессіздігі анықталған, оның нәтижесінде мұндай тауарлардың сынамалары мен үлгілері мерзімі стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттамамен айқындалған сақтауға қалдырылған жағдайларды қоспағанда, кедендік сараптаманы тағайындаған мемлекеттік кірістер органының лауазымды тұлғасына қайтарылады;

      Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес тауарлардың сынамалары мен үлгілері жойылады немесе кәдеге жаратылады.

      20. Өндіріс процесінде шығындалған (жойылған) тауарлардың материалдары, сынамалары және үлгілері бойынша мәліметтер кедендік сарапшының (сарапшының) қорытындысына ілеспе хатта көрсетіледі.

  Мемлекеттік кірістер органдары
лауазымды тұлғаларының тауарлардың
сынамалары мен үлгілерін іріктеп
алу қағидаларына 1-қосымша

Тауарлардың сынамалары мен үлгілерін іріктеп алу нормалары

Үлгінің атауы

Тауарлардың сынамалары мен үлгілерінің саны (көлемі)

Стандарттың белгіленуі

Стандарт атауы

Көкөніс және жемісті қайта өңдеу өнімдері

0,5 кг-нан 3 сынама

МемСТ 26313-84

Көкөніс және жемісті қайта өңдеу өнімдері. Қабылдау ережесі, сынаманы іріктеу әдістері.

Кәмпиттер, мармелад, зефир, желейлік өнімдер

0,4 кг-нан 3 сынама

МемСТ 5904-82

Кондитерлік өнімдер. Қабылдау ережесі, іріктеу әдісі және сынама дайындау.

Қант

2 кг-нан 3 сынама

МемСТ 12569-99

Қант. Қабылдау ережесі, сынаманы іріктеу әдістері.

Сыра

4 бөтелке

МемСТ 30060-93

Сыра. Өнім көлемін және органолептикалық көрсеткіштерін анықтау әдістері.

Алкогольді өнімдер

4 бөтелке

МемСТ 5363-93

Арақ. Қабылдау ережесі және талдау әдістері.

Алкогольсіз сусындар

4 бөтелке

МемСТ 6687.7-88

Алкогольсіз сусындар және квастар.

Ұн және кебек

2 кг-нан 3 сынама

МемСТ 27668-88

Ұн және кебек. Қабылдау және сынаманы іріктеу әдісі.

Сүт, сүт өнімдері

0,5 л-ден 3 сынама

МемСТ 26809-86

Сүт және сүт өнімдері. Қабылдау ережесі, іріктеу әдісі және сынаманы талдауға дайындау.

Қаймақ

0,1 л –ден 3 сынама

МемСТ 26809-86

Сүт және сүт өнімдері. Қабылдау ережесі, іріктеу әдісі және сынаманы талдауға дайындау.

Сұйық, қышқыл өнімдер

0,1 л-ден 3 сынама

МемСТ 26809-86

Сүт және сүт өнімдері. Қабылдау ережесі, іріктеу әдісі және сынаманы талдауға дайындау.

Алғашқы үлгідегі полиэтилентерефталат

0,5 кг-нан 3 сынама

МемСТ Р 51695-2000

Полиэтилентерефталат

Алғашқы үлгідегі жоғары қысымды полиэтилен

1 кг-нан 3 сынама

МемСТ 16337-77

Жоғарғы қысымды полиэтилен

Алғашқы үлгідегі төмен қысымды полиэитен

1 кг-нан 3 сынама

МемСТ 16338-85

Төмен қысымды полиэтилен

Алғашқы үлгідегі полипропилен

0,5 кг-нан 3 сынама

МемСТ 26996-86

Полипропилен және сополимерлер. Техникалық шарттары.

Алғашқы үлгідегі поливинилхлорид

0,5 кг –нан 3 сынама

МемСТ 14039-78

Поливинилхлорид

Кептірілген жемістер

1 кг-нан 3 сынама

МемСТ 1750-86

Кептірілген жемістер. Қабылдау ережесі. Сынақ әдістері

Маталар

0,5 м–ден 4 нүктелі сынама немесе матаның жалпы енінен 2 м

МемСТ 20566

Маталар немесе дана тоқыма бұйымдары. Қабылдау ережесі және сынаманы іріктеу әдістері.

Жіптер

1 өнімнен 3 сынама, кесілген жіптер ұзындығы:

200 м - жіп үшін, сызықтық тығыздығы 12,5 текс кем;

100 м - жіп үшін, сызықтық тығыздығы 12,5-тен 100 текс дейін;

50 м – иірілген жіп үшін, сызықтық тығыздығы 100 текс артық;

10 м - кешенді жіп үшін, сызықтық тығыздығы 100 текс артық.

МемСТ 6611.1

Тоқыма жіптері. Сызықтық тығыздығын анықтау әдістері.

Тоқыма және тоқымалы емес материалдар.

0,5 м-ден 4 нүктелі сынама немесе орама кенебінің енінен 2 м.

МемСТ 13587

Тоқымалы емес кенептер және дана тоқымалы емес бұйымдар. Қабылдау ережесі және сынаманы іріктеу әдістері.

МемСТ 8844

Тоқыма кенептері. Қабылдау ережесі және сынаманы іріктеу әдістері

Тоқыма материалдарынан ер, әйел және балалар киімдері

Әр атаудан, артикулдан 2 бұйым

МемСТ 20566

Маталар және дана тоқыма бұйымдары. Қабылдау ережесі және сынаманы іріктеу әдістері.

Аяқ киім

Әр атаудан, артикулдан 2 жұп

МемСТ 9289

Аяқ киім. Қабылдау ережесі.

Бас киімдер

Әр атаудан, артикулдан 2 бұйым

МемСТ 10325

Аң терісінен бас киімдер.Жалпы техникалық шарттары.

Бағалы аң терісінен бас киімдер.

Әр атаудан, артикулдан 2 бұйым

МемСТ 10231

Елтіріден жасалған.Техникалық шарттары.

МемСТ 10322

Қара күзең терісінен жасалған.Техникалық шарттары.

МемСТ 11287

Аң терісінен кеудеше. Жалпы техникалық шарттары.

Полимерлі материалдар және резеңке

Полиэлитенді пленка ауданы 1-4 м2, ұзындығы 0,4 м-ден 3 сынама полиэтиленді қағазға, қапқа оралынады.

МемСТ 10354


Полиэтиленді пленка. Техникалық шарттары.

Полистирольді пленка ұзындығы 1-3 м-ден 3 сынама, полиэтиленді қағазға, қапқа оралынады.

МемСТ 12998Полистирольді пленка. Техникалық шарттары


Винипласты пленка ұзындығы 1 м-ден 3 сынама, орау қағазына оралынады;

поливинилхлоридті пленка ұзындығы 2 м-ден 3 сынама, орау қағазына оралынады;

поливинилхлорид парақтары 6 нүктелік 500х500 мм кем емес өлшемді сынамадан тұрады. Ағаш жәшікке немесе қораптарға салынады.

МемСТ 16398


Винипластты пленка. Техникалық шарттары.Поливинилхлоридті пластикатты лента ұзындығы 5 м-ден 3 сынама, орау қағазына оралынады.

МемСТ 17617Поливинилхлоридті пластикатты лента.Техникалық шарттары.

Жоғарғы қысымды полиэтилен 700 гр-нан 3 сынама.

МемСТ 16337


Жоғарғы қысымды полиэтилен. Техникалық талаптар.

Төмен қысымды полиэтилен 1000 гр 3 сынамадан. Қаптарға оралынады.

МемСТ 16338Төменгі қысымды полиэтилен. Техникалық талаптар.

Полиэтилентерефталатты пленка ұзындығы 3 м-ден 3 сынама, орау қағазына оралынады.

МемСТ 24234

Полиэтилентерефталатты пленка. Техникалық шарттары.

Салмағы 3 кг-нан 3 сынама полистирол, қаптарға оралынады.

МемСТ 20282

Полистиролдың жалпы тағайындалуы. Техникалық шарттары.

Каучук 1500 г-нан 3 сынама, полиэтиленді пакеттерге салынады.

МемСТ 1795

Синтетикалық және табиғи каучук.Сынаманы іріктеу және одан әрі дайындау рәсімдері.МемСТ 27109

Синтетикалық каучуктар.

Іріктеу әдістері және сынамаларды дайындау.

Балалар ойыншығы

Әр атаудан, артикулдан 2 бұйым

МемСТ 25779

Ойыншықтар. Жалпы қауіпсіздік талаптары және бақылау әдістері.

Қағаз және картон

Картон және қағаз - өлшемі 300х450 мм кем емес 5 парақтан 3 сынама.Орау қағазына оралынады.

МемСТ 8047Картон және қағаз. Орташа сапасын анықтау үшін сынаманы іріктеу.

Түсқағаз – 0,6 м-ден 3 сынама, үлгі ораманың шетінен 0,5 м арақашықтықтан алынады.

МемСТ 6810

Түсқағаз. Техникалық шарттары.

Ағаштан жасалған бұйымдар

Ағаш талшықты тақта- өлшемі 100х100 мм кем емес 3 сынама, пакеттерге оралынады. Бөлшек және бұйым– 3 дана. Әр атаудан, артикулдан немесе өлшемі 300х300мм кем емес.

МемСТ 19592

Ағаш талшықты тақталар. Сынақ әдістері.

Лак бояу өнеркәсібінің өнімдері

Орташа сұйық сынама салмағы, қоймалжың және қатты материалдар 0,5 кг-нан 3 сынама.Орау бойынша МемСТ-ы 9980.3-86.

МемСТ 9980.2

Лак бояу материалдары. Сынақ үшін сынамаларды іріктеу.

Керамикалық бұйымдар

Әр атаудан, артикулдан 5 данадан 3 сынама. Картон қораптарға немесе полиэтиленді пленкаға оралады.

МемСТ 4.210


Керамикалық әрлеу және қаптау материалдары. Көрсеткіш атаулары.

МемСТ 28390

Фарфор бұйымдары.

Техникалық шарттары.

Кірпіш және отқа төзімді бұйымдар

Әр атаудан, артикулдан 3 дана.

МемСТ 8179

Отқа төзімді бұйымдар. Үлгілерді іріктеу және қабылдау сынақтары.

Металдар. Қорытпалар және одан жасалған бұйымдар (соның ішінді зергерлік бұйымдар )

Илем - ені 600-1000 мм 3 сынама,бұйымның соңынан ең аз арақашықтығы:

МемСТ 16523

Сапалы және қарапайым сапалы көмiртектi болаттан жасалған жұқа қабатты илем. Техникалық шарттары.

Орамдағы илем - 150 мм-ден 3 сынама;

домаланған илем орамы - 1 орам, сытрқы орам шетінен 2 орам кем емес;

босатылған және бекітілген орамдағы илем шеттері-орам диаметрі 0,5 м-ден 3 сынама, 160 мм кем емес.

МемСТ 5781

Темір-бетон құрылымдар армирлау үшін ыстықтай жұқартылған болат. Техникалық шарттары.

Металлдан жасалынған бұйым - әр атаудан, артикулдан 3 сынама.

МемСТ 7565

Шойын, болат және қорытпалар. Химикалық құрамын анықтау үшін сынаманы іріктеу әдістері.

Тұтқыр материалдар.

Гипстік –салмағы 1 кг-нан 3 сынама, тігілген немесе желімделген қағазды қаптарға оралынады;

цемент - салмағы 1 кг-нан 3 сынама, қағаз қаптарға оралынады.

МемСТ 23789

Тұтқыр гипстік.

Сынақ әдістері.

Шыны

Табиғи шыны – өлшемі 300х300мм-ден 3 сынама,екі жағынан орауқағазымен қапталады;

шыны өнімдері- әр атаудан, артикулдан 3 дана

МемСТ 17622

Табиғи техникалық шыны. Техникалық шарттары.

Мақта

Медициналық гидорскопиялық мақта - 1 кг-нан 3 сынама.

МемСТ 5556

Медициналық гидорскопиялық мақта. Техникалық шарттары.

Мұнай және мұнай өнімдері

Біріккен сынама көлемі 4 литрдан кем емес, 1,0 литрден 4 сынама.

МемСТ 2517-2012

Мұнай және мұнай өнімдері.

Сынаманы іріктеу әдістері.

Дана шағын габаритті бұйымдар

3 дана
      Ескертпе:.Сараптамалық зерттеулер процесінде бұзылмайтын тауарлар (мысалға: теледидар, компьютер, тоңазытқыш және т.б.) бір данада іріктеледі.

  Мемлекеттік кірістер органдары
лауазымды тұлғаларының тауарлардың
сынамалары мен үлгілерін іріктеп
алу қағидаларына 2-қосымша

      нысан

Тауарлардың сынамалары мен үлгілерін тіркеу журналы

Реттік нөмірі №

Сынамалар мен үлгілерді іріктеу күні

Сынамалар мен үлгілердің тіркелген нөмірі

Тауар атауы

1

2

3

4


      нысанның жалғасы

Іріктелген сынамалар мен үлгілердің саны

Сынамалар мен үлгілерді іріктеу актісінің ресімделген күні және нөмірі

Орамды сақтаудың сәйкестендіру құралы

Сынамалар мен үлгілерді қайтару/шығындау туралы белгі

5

6

7

8


Об утверждении Правил отбора проб и образцов товаров должностными лицами органов государственных доходов

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года № 558. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 декабря 2015 года № 12384. Утратил силу приказом Министра финансов Республики Казахстан от 18 мая 2018 года № 533 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)

      Сноска. Утратил силу приказом Министра финансов РК от 18.05.2018 № 533 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с пунктом 1 статьи 234 Кодекса Республики Казахстан от 30 июня 2010 года "О таможенном деле в Республики Казахстан" ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила отбора проб и образцов товаров должностными лицами органов государственных доходов.

      2. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (Ергожин Д.Е.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе "Әділет";

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.

      3. Настоящий приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

Министр

Б. Султанов


  Утверждены
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 12 ноября 2015 года № 558

Правила
отбора проб и образцов товаров
должностными лицами органов государственных доходов
1. Общие положения

      1. Настоящие Правила отбора проб и образцов товаров должностными лицами органов государственных доходов (далее - Правила) разработаны в соответствии с пунктом 1 статьи 234 Кодекса Республики Казахстан от 30 июня 2010 года "О таможенном деле в Республике Казахстан" (далее - Таможенный кодекс) и устанавливают порядок отбора проб и образцов товаров должностными лицами органов государственных доходов при проведении таможенной проверки и таможенного декларирования, с целью проведения таможенной экспертизы в организациях, проводящих таможенную экспертизу.

      2. Пробы и образцы товаров отбираются с соблюдением требований нормативных документов по стандартизации в соответствии со статьей 20 Закона Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года "О техническом регулировании".

      3. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

      1) нормативный документ по стандартизации - документ, устанавливающий нормы, правила, характеристики, принципы, касающиеся различных видов деятельности по стандартизации или ее результатов;

      2) проба - товар или часть товара, оптимально необходимая, установленная документацией по стандартизации, характеризирующая состав и свойства всего объема представляемого и исследуемого товара;

      3) партия товара - товары, одновременно предъявляемые органу государственных доходов по одному или нескольким транспортным документам и направляемые в адрес одного грузополучателя от одного грузоотправителя, а также товары, пересылаемые по одной почтовой накладной либо помещаемые в качестве багажа одним лицом;

      4) образец - единица товара (продукции), соответствующая структуре, составу и свойствам всей партии, серии товара (продукции), либо единичный объект, представляемый в письменной и иных формах отображения, отбор которого в целях дальнейшего исследования фиксируется в установленном настоящими Правилами порядке.

2. Порядок отбора проб и образцов товаров

      4. Отбор проб и образцов товаров производится должностным лицом органов государственных доходов в присутствии декларанта либо лица, обладающего полномочиями в отношении товаров, или их представителей.

      5. Декларанты либо лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, или их представители принимают участие и оказывают содействие должностным лицам органов государственных доходов при отборе проб и образцов товаров, в том числе осуществляют за свой счет грузовые операции, необходимые для отбора проб и образцов товаров.

      6. В случае неявки декларанта либо лица, обладающего полномочиями в отношении товаров, или их представителя по истечении десяти календарных дней после предоставления товара, а также при обстоятельствах, не терпящих отлагательства, предусмотренных пунктом 5 статьи 205 Таможенного кодекса, пробы и образцы товаров отбираются должностными лицами органов государственных доходов в присутствии двух понятых с составлением акта отбора проб и образцов товаров.

      В случае письменного отказа декларанта или участника внешнеэкономической деятельности при осуществлении таможенной проверки от проведения отбора проб и образцов товаров или от участия в нем должностное лицо таможенного органа производит самостоятельно отбор проб и образцов товаров в присутствии двух понятых.

      7. При необходимости использования специальных и (или) научных познаний и применения технических средств отбор проб и образцов товаров проводится с участием таможенного эксперта (эксперта).

      Основанием для участия таможенного эксперта (эксперта) в отборе проб и образцов товаров является ходатайство должностного лица органов государственных доходов в организацию, проводящую таможенную экспертизу.

      8. Перед отбором проб и образцов товаров проверяются наименование и маркировку товара, наличие знаков опасности груза.

      Отбор проб и образцов товаров осуществляется с соблюдением техники безопасности в соответствии с нормативным документом по стандартизации.

      9. Пробы и образцы товаров отбираются в минимальных количествах, обеспечивающих возможность их исследования, согласно нормам отбора проб и образцов товаров, предусмотренных в приложении 1 к настоящим Правилам.

      10. В случае разногласий в оценке качества проб и образцов товара, должностное лицо органов государственных доходов делит их на равные части, количество и условия хранения которых определены нормативным документом по стандартизации.

      Одну часть пробы и один образец товара должностное лицо органов государственных доходов направляет на таможенную экспертизу, а другие части проб и образцы товара хранятся в опечатанном виде, в органе государственных доходов, отобравшем пробы и образцы товара, с соблюдением условий хранения проб и образцов товаров до окончания срока хранения, определенного нормативным документом по стандартизации на данный вид товара.

      11. При отборе проб и образцов товаров составляется акт отбора проб и образцов по форме, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года № 260 "О формах таможенных документов".

      12. Акт отбора проб и образцов составляется в трех экземплярах:

      первый экземпляр остается в органе государственных доходов;

      второй экземпляр вместе с отобранными пробами и образцами товаров направляется в государственное учреждение "Центральная таможенная лаборатория" Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, уполномоченное на проведение таможенной экспертизы;

      третий экземпляр подлежит вручению (направлению) декларанту, иному лицу, обладающему полномочиями в отношении товаров, или их представителям, если они установлены.

      13. В случае неявки или отсутствия декларанта либо лица, обладающего полномочиями в отношении товаров, или их представителей акт отбора проб и образцов в течение двух рабочих дней направляется декларанту, либо лицу, обладающему полномочиями в отношении товаров, или их представителям согласно данным, указанным в товаросопроводительных документах.

      14. Пробы и образцы товаров сопровождаются копиями товаросопроводительных документов, содержащих сведения о составе и свойствах, о мерах безопасности при транспортировке, использовании, хранении и утилизации.

      15. Пробы и образцы товаров, направляемые на таможенную экспертизу, упаковываются в соответствии со свойствами товаров и опечатываются. Упаковка содержит пояснительные надписи (этикетку).

      На пояснительной надписи указывается:

      дата отбора проб и образцов товаров;

      порядковый номер отобранных проб и образцов товаров и их количество;

      номер и дата акта отбора проб и образцов товаров;

      наименование товара по товаросопроводительным документам;

      номер декларации на товары;

      количество товара в партии, от которой отобрана проба и образец товара;

      номера транспортных средств, из которых отобраны пробы и образцы товара;

      фамилия, имя, отчество (при его наличии) и подпись должностного лица, отобравшего пробу и образец товара.

      Пояснительная надпись заверяется оттиском личной номерной печати должностного лица либо оттиском печати органов государственных доходов.

      Пробы и образцы товаров, направляемые на таможенную экспертизу, упаковываются таким образом, чтобы их невозможно было извлечь без нарушения целостности упаковки, с использованием средств идентификации органов государственных доходов.

      16. По окончании отбора проб и образцов товаров должностным лицом органа государственных доходов накладывается пломба на транспортные средства, контейнеры, упаковки и тары, в которых находятся товары.

      17. Органы государственных доходов не возмещают декларанту либо лицу, обладающему полномочиями в отношении товаров, или их представителям расходы, возникшие в результате отбора проб и образцов товаров.

      Материалы (пробы, образцы товаров и товаросопроводительные документы), направленные в организацию, уполномоченную на проведение таможенной экспертизы, регистрируются в журнале регистрации проб и образцов товаров (далее - Журнал) по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

      Журнал пронумеровывается, прошивается и скрепляется печатью органа государственных доходов.

      18. Орган государственных доходов отправляет отобранную пробу или образец на таможенную экспертизу не позднее семи рабочих дней со дня отбора, учитывая при этом сроки хранения товара и соблюдение условий их хранения в соответствии с нормативным документом по стандартизации на данный товар. При хранении проб и образцов товаров исключается возможность доступа посторонних лиц к ним.

      19. По окончании таможенной экспертизы пробы и образцы товаров возвращаются должностному лицу органов государственных доходов, назначившему таможенную экспертизу, за исключением случаев, когда:

      пробы и образцы товаров израсходованы в процессе исследования либо уничтожены в результате исследований и (или) испытаний;

      выявлено несоответствие состава товаров, указанного в товаросопроводительных документах, составу товаров, полученному в ходе проведения таможенной экспертизы, в результате чего такие пробы и образцы товаров оставлены на хранение, срок которого определен нормативным документом по стандартизации;

      пробы и образцы товаров подлежат уничтожению или утилизации, в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

      20. Сведения по израсходованным (уничтоженным) в процессе производства материалах, пробах и образцов товаров указываются в сопроводительном письме к заключению таможенного эксперта (эксперта).

  Приложение 1
к Правилам отбора проб и
образцов товаров должностными
лицами органов государственных доходов

Нормы отбора проб и образцов товаров

Наименование образцов

Количество (объем) проб или образцов товаров

Обозначение стандарта

Наименование стандарта

Продукты переработки плодов и овощей

3 пробы по 0,5 кг

ГОСТ 26313-84

Продукты переработки плодов и овощей. Правила приемки, методы отбора проб

Конфеты, мармелад, зефир, желейные изделия

3 пробы по 0,4 кг

ГОСТ 5904-82

Изделия кондитерские. Правила приемки, методы отбора и подготовки проб

Сахар

3 пробы по 2 кг

ГОСТ 12569-99

Сахар. Правила приемки и методы отбора проб

Пиво

4 бутылки

ГОСТ 30060-93

Пиво. Методы определения органолептических показателей и объема продукции

Алкогольная продукция

4 бутылки

ГОСТ 5363-93

Водка. Правила приемки и методы анализа.

Напитки безалкогольные

4 бутылки

ГОСТ 6687.7-88

Напитки безалкогольные и квасы

Мука и отруби

3 пробы по 2 кг

ГОСТ 27668-88

Мука и отруби. Приемка и методы отбора проб

Молоко, молочные продукты

3 пробы по 0,5 л

ГОСТ 26809-86

Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу

Сливки

3 пробы по 0,1 л

ГОСТ 26809-86

Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу

Жидкие кисломолочные продукты

3 пробы по 0,1 л

ГОСТ 26809-86

Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу

Полиэтилентерефталат в первичных формах

3 пробы по 0,5 кг

ГОСТ Р 51695-2000

Полиэтилентерефталат

Полиэтилен высокого давления в первичных формах

3 пробы по 1 кг

ГОСТ 16337-77

Полиэтилен высокого давления

Полиэтилен низкого давления в первичных формах

3 пробы по 1 кг

ГОСТ 16338-85

Полиэтилен низкого давления

Полипропилен в первичных формах

3 пробы по 0,5 кг

ГОСТ 26996-86

Полипропилен и сополимеры. Технические условия

Поливинилхлорид в первичных формах

3 пробы по 0,5 кг

ГОСТ 14039-78

Поливинилхлорид

Фрукты сушеные

3 пробы по 1 кг

ГОСТ 1750-86

Фрукты сушеные. Правила приемки. Методы испытания

Ткани

4 точечные пробы по 0,5 м или 2 м по всей ширине ткани

ГОСТ 20566

Ткани и штучные изделия текстильные. Правила приемки и метод отбора проб

Нити

3 пробы в пасмах по 1 продукции, в отрезах длина нитей:

200 м - для нити, линейная плотность которой менее 12,5 текс;

100 м - для нити, линейная плотность которой от 12,5 до 100 текс;

50 м - для пряжи, линейная плотность которой более 100 текс;

10 м - для комплексной нити, линейная плотность которой более 100 текс.

ГОСТ 6611.1

Нити текстильные. Метод определения линейной плотности

Трикотаж и нетканые материалы

4 точечные пробы по 0,5 м или 2 м по всей ширине рулона полотна

ГОСТ 13587

Полотна нетканые и изделия штучные нетканые. Правила приемки и метод отбора проб

ГОСТ 8844

Полотна трикотажные. Правила приемки и метод отбора проб

Одежда мужская женская и детская из текстильных материалов

2 изделия каждого наименования, артикула

ГОСТ 20566

Ткани и штучные изделия текстильные. Правила приемки и метод отбора проб

Обувь

2 пары каждого наименования, артикула

ГОСТ 9289

Обувь. Правила приемки

Головные уборы

2 изделия каждого наименования, артикула

ГОСТ 10325

Головные уборы меховые. Общие технические условия

Пушно-меховые изделия

2 изделия каждого наименования, артикула

ГОСТ 10231

Смушка выделанная. Технические условия

ГОСТ 10322

Шкурки норки выделанные. Технические условия

ГОСТ 11287

Жилеты меховые. Общие технические условия

Полимерные материалы и резины

Пленка полиэтиленовая 3 пробы длинной по 0.4 м площадью 1 - 4 м2, упаковывается в полиэтиленовый мешок, бумагу

ГОСТ 10354

Пленка полиэтиленовая. Технические условия

Пленки полистирольные 3 пробы длинной по 1-3 м, упаковываются в полиэтиленовый мешок, бумагу

ГОСТ 12998

Пленка полистирольная. Технические условия

Пленка винипластовая 3 пробы длиной по 1 м, упаковывается в оберточную бумагу

Пленка поливинилхлоридная 3 пробы длинной по 2 м, упаковывается в оберточную бумагу

Листы из поливинилхлорида 6 точечных проб размером не менее 500x500 мм., упаковываются в деревянные ящики или коробки

ГОСТ 16398

Пленка винипластовая. Технические условия

Ленты из поливинилхлоридного пластиката 3 пробы длиной по 5 м, упаковываются в оберточную бумагу

ГОСТ 17617

Ленты из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия

Полиэтилен высокого давления 3 пробы по 700 гр.

ГОСТ 16337

Полиэтилен высокого давления. Технические требования

Полиэтилен низкого давления 3 пробы по 1000 гр. упаковывается в мешки

ГОСТ 16338

Полиэтилен низкого давления. Технические требования

Пленка полиэтилентерефталатная 3 пробы длиной по 3 м, упаковывается в оберточную бумагу

ГОСТ 24234

Пленка полиэтилентерефталатная. Технические условия

Полистирол масса 3-х проб по 3 кг., упаковывается в мешки

ГОСТ 20282

Полистирол общего назначения. Технические условия

Каучук 3 пробы по 1500г., упаковывается в полиэтиленовые пакеты

ГОСТ 1795

Каучук натуральный и синтетический. Отбор проб и дальнейшие подготовительные процедуры

ГОСТ 27109

Каучуки синтетические. Методы отбора и подготовки проб

Игрушки детские

2 изделия каждого наименования, артикула

ГОСТ 25779

Игрушки. Общие требования безопасности и методы контроля

Бумага и картон

Бумага и картон 3 пробы по 5 листов размером не менее 300x450 мм., упаковывается в оберточную бумагу

ГОСТ 8047

Бумага и картон. Отбор проб для определения среднего качества

Обои 3 пробы по 0,6 м., образец отбирается отступая 0,5 м. от края рулона.

ГОСТ 6810

Обои. Технические условия

Изделия из древесины

Плиты древесноволокнистые 3 пробы размером не менее 100x100 мм, упаковываются в пакеты.

Детали и изделия - 3 шт. каждого наименования, артикула или размером не менее 300х300 мм.

ГОСТ 19592

Плиты древесноволокнистые. Методы испытаний

Продукция лакокрасочной промышленности

Масса средней пробы жидких, пастообразных и твердых материалов 3 пробы по 0,5 кг. Упаковка по ГОСТ 9980.3-86.

ГОСТ 9980.2

Материалы лакокрасочные. Отбор проб для испытаний

Керамические изделия

3 пробы по 5 шт. каждого наименования, артикула, упаковываются в картонные коробки или полиэтиленовую пленку.

ГОСТ 4.210

Материалы керамические отделочные и облицовочные. Номенклатура показателей

ГОСТ 28390

Изделия фарфоровые. Технические условия

Кирпичи, огнеупорные изделия

3 шт. каждого наименования, артикула.

ГОСТ 8179

Изделия огнеупорные. Отбор образцов и приемочные испытания

Металлы, сплавы и изделия из них (в том числе ювелирные)

Прокат 3 пробы шириной 600-1000 мм, минимальное расстояние от конца изделия

ГОСТ 16523

Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества. Технические условия

Прокат в рулонах с закаленными и отпущенными концами 3 пробы по 0,5 диаметр рулона, но не менее 160 мм;

прокат в прутках 3 пробы по 150 мм;

прокат в рулонах с катаными концами 1 виток, но не более 2 витков от наружного конца рулона

ГОСТ 5781

Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия

Изделия из металла 3 шт. каждого наименования, артикула.

ГОСТ 7565

Чугун, сталь и сплавы. Метод для отбора проб для определения химического состава

Вяжущие материалы

Гипсовые 3 пробы массой по 1 кг, упаковывают в сшитые или склеенные бумажные мешки.

цемент 3 пробы массой по 1 кг, упаковываются в бумажные мешки.

ГОСТ 23789

Вяжущие гипсовые. Методы испытаний

Стекло

Стекло органическое 3 пробы размером по 300x300мм, оклеевают с двух сторон оберточной бумагой. Стеклянные изделия 3 шт. каждого наименования, артикула.

ГОСТ 17622

Стекло органическое техническое. Технические условия

Вата

Вата медицинская гигроскопическая 3 пробы по 1 кг.

ГОСТ 5556

Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия

Нефть и нефтепродукты

Объем объединенной пробы не менее 4 литров, 4 пробы по 1,0 литру.

ГОСТ 2517 -2012

Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб

Штучные малогабаритные изделия

3 штуки      Примечание: товар, не разрушаемый в процессе экспертных

      исследований (к примеру: телевизор, компьютер, холодильник и т.д.)

      отбираются в одном экземпляре.

  Приложение 2
к Правилам отбора проб и
образцов товаров должностными
лицами органов государственных доходов

      форма

Журнал регистрации проб и образцов товаров

№ п/п

Дата отбора проб и образцов

Регистрационный номер проб и образцов

Наименование товара

1

2

3

4

      продолжение формы

Количество отобранных проб и образцов

Номер и дата оформления Акта отбора проб и образцов

Средство идентификации сохранности упаковки

Отметка о возврате/израсходования проб и образцов

5

6

7

8