"Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу және іске асырылуын бағалау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы № 129 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 25 қарашадағы № 721 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2015 жылы 21 желтоқсанда № 12448 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:
      1. «Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу және іске асырылуын бағалау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы № 129 бұйрығына («Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2014 жылғы 19 желтоқсанда № 9938 жарияланған нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу және іске асырылуын бағалау қағидаларында:
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Осы Қағидада мынадай негізгі түсініктерді қолдану:
      1) бағалау (экономикалық сараптама жүргізу кезінде) – бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесінде не бюджеттік инвестициялардың қаржы-экономикалық негіздемесінде ұсынылған ақпаратты сипаттайтын тұжырымдар;
      2) бюджеттік бағдарламалар әкімшісі (бұдан әрі – ББӘ) – бюджеттік бағдарламаларды жоспарлауға, негіздеуге, іске асыруға және нәтижелерге қол жеткізуге жауапты мемлекеттік орган;
      3) бюджеттік инвестициялар – заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын қалыптастыруға және (немесе) ұлғайтуға, бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру арқылы мемлекет активтерін құруға және (немесе) дамытуға бағытталған республикалық немесе жергілікті бюджеттен қаржыландыру;
      4) бюджеттік инвестициялар бойынша қаржыландыру көздері – республикалық және/немесе жергілікті бюджеттердің қаражаты, оның ішінде бюджеттік инвестицияларды іске асыруға бағытталған қарыз қаражаты;
      5) бюджеттік инвестициялардың нәтижелілігі – заңды тұлғаның жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту арқылы бюджеттік инвестициялардың экономикалық және қаржылық тиімділігінің, сондай-ақ нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу мүмкіндігінің есептеулермен расталған дәлелдемелерінің тиімділік пен сапа көрсеткіштерінің болуы.
      Өз қызметін әлеуметтік салада жүзеге асыратын және негізгі кіріс көзі республикалық және (немесе) жергілікті бюджет болып табылатын мемлекеттік кәсіпорындар нысанындағы заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асыру жоспарланатын бюджеттік инвестициялар бойынша экономикалық және қаржылық тиімділік дәлелдемелерінің болуы талап етілмейді;
      6) бюджеттік инвестициялардың орындылығы – заңды тұлғаның жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту арқылы бюджеттік инвестицияларды жүзеге асырудың және бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асырудың экономикалық орындылығының, олардың ел экономикасына әсерінің негiздемесi және жобаның мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына сәйкес келуі;
      7) бюджеттік инвестициялық жоба (бұдан әрі – БИЖ) – жаңа объектілерді құруға (салуға) не бұрыннан барларын реконструкциялауға, сондай-ақ ақпараттық жүйелерді құруға, енгізуге және дамытуға бағытталған, белгілі бір уақыт кезеңі ішінде бюджет қаражаты есебінен бюджеттік бағдарлама әкімшісі тікелей іске асыратын және аяқталған сипаттағы іс-шаралар жиынтығы;
      8) бюджеттік инвестициялық жоба бойынша экономикалық қорытынды – мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның бюджеттік инвестициялық жобаны іске асырудың экономикалық орындылығы, оның елдің экономикасына әсер етуі және стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттарға сәйкес келуі тұрғысынан, бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесінің экономикалық сараптамасы қорытындысының негізінде дайындалған қорытындысы;
      9) бюджеттік инвестициялық жобаларды мониторингілеу – жаңа объектілер құру (салу) және бұрыннан бар объектілерді реконструкциялау, сондай-ақ бюджет қаражаты бөлінген кезден бастап пайдалануға берілген кезге дейін ақпараттық жүйелерді құру, енгізу және дамыту барысы туралы тұрақты және жүйелі түрде ақпарат жинау мен талдау жөніндегі іс-шаралар жиынтығы;
      10) бюджеттік инвестициялық жобалардың іске асырылуын бағалау – объектіні пайдалануға беру не ақпараттық жүйелерді енгізу мен пайдалану сәтінен бастап жобаның мақсатына қол жеткізу дәрежесін және нақты алынған нәтижелердің жоспарланған нәтижелерге сәйкестігін айқындау жөніндегі шаралар жиынтығы;
      11) бюджеттік инвестициялық жобаны әзірлеуге немесе түзетуге арналған техникалық тапсырма – бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесіне қойылатын талаптарды, оның әлеуетті әзірлеушісіне қойылатын біліктілік талаптарын айқындайтын, сондай-ақ бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу немесе түзету жөніндегі жұмыстардың мерзімдері мен көлемін регламенттейтін құжат;
      12) бюджеттік инвестициялық жобаның жүзеге асырыла алатындығы – жоба нәтижелері көрсеткіштеріне қолжетімділік;
      13) бюджеттік инвестициялық жобаның ресурстық және инфрақұрылымдық қамтамасыз етілуі – жобаның ресурстық және инфрақұрылымдық қамтамасыз етілу қажеттілігінің жоспарланған және қол жеткізілген деңгейін сипаттайтын көрсеткіштер;
      14) бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесінің экономикалық сараптамасы – салалық сараптама қорытындысының және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін басқа да сараптамалардың қорытындылары негізінде жүргізілетін жобаның жүзеге асырыла алатындығы мен тиімділігін айқындау тұрғысынан техникалық-экономикалық негіздемеде берілген ақпаратты кешенді бағалау;
      15) бюджеттік инвестициялық жобаның тиімділігі – бюджет қаражатының сұралатын көлемін пайдалана отырып, ең үздік тікелей нәтижеге қол жеткізу немесе жобаның мақсаттарына бюджет қаражатының ең аз көлемін пайдалана отырып қол жеткізу немесе жобаны іске асырудан оң экономикалық нәтиже алу;
      16) бюджеттік кредиттеу – бюджеттік кредитті беру, пайдалану, оған қызмет көрсету және оны өтеу туралы шешім қабылдау рәсімдерін қамтитын процесс;
      17) бюджеттік кредит есебінен іске асырылатын іс-шаралардың өзін-өзі ақтауы – бюджеттік кредит қайтарымдылығы және жобаның қаржылық тиімділігі есептеулермен расталған дәлелдемелердің болуы;
      18) кешенді ведомстводан тыс сараптама – Қазақстан Республикасында сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес ғимараттар мен құрылыстарды, олардың кешендерін, инженерлік және көліктік коммуникацияларын салуға арналған техникалық-экономикалық негіздеме және жобалық-сметалық құжаттама бойынша «бір терезе» қағидатымен жүргізілетін, объектілер құрылысы жобаларының (салалық және ведомстволық сараптамаларды қамтитын) сараптамасы;
      19) іс-шараларды бюджеттік кредиттеу арқылы іске асырудың экономикалық және әлеуметтік тиімділігі – бюджеттік кредиттеу арқылы іске асыруға жоспарланатын жобадан әлеуметтік және экономикалық пайдалардың болуының есептеулермен расталған дәлелдемелерінің болуы;
      20) Гант диаграммасы – жобаның жоспары мен уақыт бойынша жұмыс кестесінің дәйектілігі мен ұзақтылығын графикалық көрсетуді бейнелеу үшін бюджеттік инвестициялардың электрондық порталында пайдаланылатын диаграмма;
      21) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестицияларды мониторингілеу – тұрақты және жүйелi түрде ақпарат жинау, көрсетілген іс-шаралар түпкілікті іске асырылған кезге дейін бастапқы жарғылық капиталды қалыптастыру, заңды тұлғалардың акциялар пакетін (қатысу үлестерін) сатып алу арқылы республикалық немесе жергiлiктi бюджеттен тартылған заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестицияларды есепке алу мен олардың іске асырылуын талдау бойынша іс-шаралардың жиынтығы;
      22) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестицияларды бағалау – іс-шаралар түпкілікті іске асырылған сәттен бастап мақсаттарға қол жеткiзу дәрежесi мен іс жүзінде алынған нәтижелердің жоспарланған нәтижелерге сәйкестігін айқындау жөніндегі шаралар жиынтығы;
      23) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемесінің экономикалық сараптамасы – салалық сараптама қорытындысының және Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес талап етілетін басқа да сараптамалардың қорытындылары негізінде жүргізілетін, іс-шаралардың негізділік пен нәтижелілік критерийлеріне сәйкес келуі тұрғысынан қаржылық-экономикалық негіздемеде берілген ақпаратты кешенді бағалау;
      24) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар бойынша экономикалық қорытынды – мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның бюджеттік инвестицияларды жүзеге асырудың экономикалық орындылығы, оның елдің экономикасына әсер етуі мен стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттарға сәйкес келуі тұрғысынан, заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемесінің экономикалық сараптамасы қорытындысының негізінде дайындалған қорытындысы;
      25) заңды тұлғалардың іс-әрекетін жоспарлау құжаттары – ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын ұлттық компаниялардың 10 жылға арналған даму стратегиялары мен 5 жылға арналған даму жоспарлары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын ұлттық компаниялардың мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардың және жауапкершілігі шектеулі серіктестердің, мемлекеттік кәсіпорындардың 10 жылға арналған даму стратегиялары мен 5 жылға арналған даму жоспарларын әзірлеу және бекіту жөніндегі заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітілген мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардың және жауапкершілігі шектеулі серіктестердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарлары;
      26) заңды тұлғаның даму мақсаты – шаруашылық қызметінің ағымдағы шығындарын жабуды және ағымдағы шығыстарын қаржыландыруды көздемейтін, саланы дамытуға, саладағы әлеуметтік-экономикалық жағдайды жақсартуға бағытталған іс-шараларды іске асыру;
      27) заңды тұлғаның жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту арқылы бюджеттік инвестициялар (бұдан әрі – Инвестициялар) – заңды тұлғаның жарғылық капиталын республикалық немесе жергілікті бюджеттен қалыптастыру және (немесе) ұлғайту арқылы оны дамытуға бағытталған іс-шараларды іске асыру;
      28) заңды тұлғаның жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту арқылы бюджеттік инвестицияларды алушы (бұдан әрі – Алушы) – жарғылық капиталды ұлғайту немесе қалыптастыру үшiн қаражаттың түпкiлiктi алушысы болып табылатын, iс-шараларды бюджеттік инвестициялар есебiнен iске асыратын заңды тұлға;
      29) заңды тұлғаның жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту арқылы бюджеттік инвестициялардың негiздiлiгі – iс-шараларды iске асыруға арналған қаржыландыру көлемiнiң, сондай-ақ iс-шараларды меншікті және қарыз қаражаты есебінен қаржыландырудың мүмкiн болмауының құжаттармен және есептеулермен расталған дәлелдемелерінің болуы;
      30) инвестициялық ұсыныс – тиісті іс-шаралар жиынтығын қоса алғанда, мақсатқа қол жеткізуге арналған мемлекеттік, үкіметтік бағдарламаларды және аумақтарды дамыту бағдарламаларын іске асыру шеңберінде мемлекеттік инвестициялық жобаларды іске асырудың орындылығын негіздейтін, оған қол жеткізу жолдарын және ықтимал қаржыландыру тәсілдерін көрсететін, бюджеттік бағдарламалар әкімшілері әзірлейтін тұжырымдамалық ұсыныс;
      31) мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің институционалдық жобасы – мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартына сәйкес мемлекеттік-жекешелік әріптестік компаниясына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асырылуы жоспарланып отырған жоба;
      32) инвестициялық ұсыныстың ақпараттық парағы – мемлекеттік инвестициялық жоба бойынша негізгі ақпаратты қамтитын, оны іске асырудың орындылығын ашып көрсететін құжат;
      33) инвестициялық ұсыныстың экономикалық қорытындысы – салалық сараптама қорытындысының және Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес талап етілетін басқа да сараптамалар қорытындыларының негiзінде жүргiзiлетiн, пайдалар мен шығындардың талдауын пайдалана отырып, инвестициялық ұсыныста берілген ақпаратты кешенді бағалау;
      34) квазимемлекеттік сектор субъектілері – мемлекеттік кәсіпорындар, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер, акционерлік қоғамдар, оның ішінде мемлекет қатысушысы немесе акционері болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер, ұлттық компаниялар, сондай-ақ еншілес, тәуелді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес олармен аффилиирленген болып табылатын өзге де заңды тұлғалар;
      35) концессиялық жоба – Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына және «Концессиялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес шектеулі уақыт кезеңі ішінде іске асырылатын және аяқталған сипаттағы концессияны жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралар жиынтығы;
      36) кредитор – Қазақстан Республикасының бюджеттік және азаматтық заңнамасына сәйкес бюджеттік кредит беретін кредит шартының тарапы;
      37) Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе жергілікті атқарушы органдар айқындайтын заңды тұлға – «Концессия мәселелері жөнінде мамандандырылған ұйым құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 17 шілдедегі № 693 қаулысына сәйкес «Қазақстандық мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығы» АҚ немесе жергілікті атқарушы органның шешімімен айқындалатын заңды тұлға;
      38) Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар айқындайтын заңды тұлғаның қаржы агенттіктерінің мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруына арналған бюджеттік кредиттеудің қаржылық-экономикалық негіздемесінің экономикалық сараптамасы – іс-шаралардың «іс-шараларды бюджеттік кредиттеу арқылы іске асырудың экономикалық және әлеуметтік тиімділігі» және «бюджеттік кредит есебінен іске асырылатын іс-шаралардың өзін-өзі ақтауы» өлшемшарттарына сәйкестігі тұрғысынан қаржылық-экономикалық негіздемеде ұсынылған ақпаратты кешенді бағалау;
      39) қаржылық-экономикалық негіздеме (бұдан әрі – ҚЭН) – заңды тұлғалардың жарғылық капиталына бюджет қаражатын салудың орындылығы, негізділігі жөніндегі мәліметтерді және оның нәтижесін бағалауды қамтитын құжат;
      40) қаржы агенттігі – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес экономикалық белгілі бір салаларында мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруға уәкілеттік берілген және осы мақсаттарда Қазақстан Республикасының қаржы нарығында және (немесе) халықаралық қаржы нарығында қарыз алуды жүзеге асыратын ұлттық басқарушы холдинг және акцияларының жүз пайызы ұлттық басқарушы холдингке тиесілі заңды тұлғалар, сондай-ақ банк немесе мемлекет жүз пайыз қатысатын, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым;
      41) қаржы агенттіктерінің мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруын бюджеттік кредиттеудің қаржылық-экономикалық негіздемесі (бұдан әрi – бюджеттік кредиттің ҚЭН) – маркетингтік, әлеуметтік-экономикалық талдау, сондай-ақ іс-шараларды бюджеттік кредиттеу арқылы іске асырудың және өзін-өзі ақтауын және экономикалық және әлеуметтік тиімділігін негіздейтін нәтижелерді қамтитын құжаттама;
      42) қаржылық схема қатысушылары – квазимемлекеттік сектор субъектілері болып табылмайтын соңғы қарыз алушыларды қоспағанда, бюджеттік кредитті алуға және бөлуге қатысатын ұйымдар;
      43) қаржы-экономикалық негіздемені түзету – iс-шараларды, техникалық-технологиялық шешiмдердi толықтыруға және (немесе) өзгертуге, бекiтiлген iс-шараларға көзделген шығыстарды ұлғайтуға алып келетін, заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың белгiленген қаржы-экономикалық параметрлерiнің өзгеруі;
      44) қарыз алушы – негізгі борышты өтеу және сыйақы, сондай-ақ кредиттік шартқа сәйкес басқа да төлемдерді төлеу жөніндегі міндеттеме жүктелген, кредиттік шарттың бюджеттік кредитті алатын тарапы;
      45) қатысушылар (бұдан әрі – Қатысушылар) – заңды тұлғаның жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту арқылы бюджеттік инвестицияларды алуға және бөлуге қатысатын ұйымдар;
      46) құрамдауыш – iс-шараның аяқталған сипаты бар құрамдас бөлiгi;
      47) маркетингтiк орта – нысаналы клиенттермен табысты ынтымақтастық қатынас орнату және қолдау мүмкіндіктеріне ықпал ететін белсенді субъектілер мен іс-шараларды бюджеттік инвестициялар есебінен іске асыратын, жарғылық капиталды ұлғайту немесе қалыптастыру үшін қаражаттың түпкілікті алушысы болып табылатын заңды тұлғаның қызметі жүзеге асырылатын жағдайлар жиынтығы;
      48) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органның электрондық порталының бюджеттік инвестициялар мониторингінің модулі (бұдан әрі – электрондық портал) – жоспарланған және іске асырылып жатқан бюджеттік инвестицияларды есепке алу мен мониторингілеуді автоматтандыруға арналған ақпараттық жүйе;
      49) мемлекеттік инвестициялық жоба (бұдан әрі – МИЖ) – бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды іске асыру арқылы мемлекеттің стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған іс-шаралар кешені;
      50) нәтиже көрсеткіштері – мемлекеттік органның стратегиялық жоспарды, аумақты дамыту бағдарламасын және (немесе) бюджеттік бағдарламаларды іске асыру бойынша қызметін сипаттайтын нысаналы индикаторлардың тікелей және түпкілікті нәтижелердің жиынтығы;
      51) өнiм – материалдық-заттай (материалдық өнiм) немесе материалдық емес (зияткерлiк өнiм) нысанында не жұмыстар және (немесе) көрсетілетін қызметтер, оның iшiнде қаржылық қызметтер түрiнде берiлген шаруашылық қызметiнiң нәтижесi;
      52) салалық сараптаманың қорытындысы – мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын немесе бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін немесе бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемесін салалық дамудың басымдықтарына сәйкес келуі тұрғысынан бағалау;
      53) құрылыстың сметалық құны (бұдан әрі – сметалық құн) – сомасы жобалық материалдардың және сметалық-нормативтік базаның негізінде айқындалатын объект құрылысын жүзеге асыруға қажетті ақша;
      54) техникалық-экономикалық негіздеме (бұдан әрі – ТЭН) – негізгі техникалық, технологиялық және өзге шешімдер туралы мәліметтерді, сондай-ақ негізгі техникалық-экономикалық параметрлерді айқындай отырып, пайдалар мен шығындарды экономикалық талдаудың негізінде жүргізілетін, бюджеттік инвестициялық жобаның жүзеге асырыла алатындығын және тиімділігін зерделеу нәтижелерін қамтитын құжат;
      55) техникалық-экономикалық негіздемені түзету – техникалық шешімдердің өзгеруіне және қосымша шығыстарға алып келетін бюджеттік инвестициялық жобаның белгіленген техникалық-экономикалық параметрлерінің өзгеруі;
      56) техникалық-экономикалық параметрлер – техникалық-экономикалық негіздемеде көзделген, сондай-ақ ақпараттық жүйе параметрлерін ескеретін негізгі көрсеткіштер;
      57) түпкілікті қарыз алушы – кредитор немесе қаржы агенттігі айқындаған шарттармен мамандандырылған ұйым немесе жергілікті атқарушы органның атынан қарыз алушы беретін бюджеттік кредитті соңғы алушы;
      58) түпкілікті нәтиже – мемлекеттік орган қызметінің тікелей нәтижелеріне қол жеткізуге негізделген, стратегиялық жоспардың, аумақты дамыту бағдарламасының және (немесе) бюджеттік бағдарламаның мақсаттарына қол жеткізуді санмен өлшейтін бюджеттік бағдарламаның көрсеткіші;
      59) тікелей нәтиже – қол жеткізілуі осы функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыратын немесе қызметтер көрсететін ұйымның қызметіне толықтай тәуелді болатын, көзделген бюджет қаражаты шегінде атқарылатын мемлекеттік функциялардың, өкілеттіктер мен мемлекеттік көрсетілетін қызметтер көлемінің сандық сипаттамасы;
      60) іс-шара – бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру шеңберінде орындалатын міндеттерді атқаруға бағытталған өзара байланысты құрамдауыш(тар) кешені.»;
      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. МИЖ мынадай түрлерге бөлінеді:
      1) мыналарға:
      техникалық күрделі және (немесе) бірегей, техникалық жеңіл және (немесе) үлгілік болуы мүмкін объектілерді құруға (салуға) және реконструкциялауға, ақпараттық жүйелерді құруға, енгізуге және дамытуға;
      квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту арқылы саланың (салалардың) институционалдық дамуына бағытталуы мүмкін бюджеттік инвестициялар;
      2) мемлекеттік-жекешелік әріптестік (бұдан әрі – МЖӘ) жобалары, оның ішінде концессиялық жобалар.»;
      6-тармақтың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «6) БИЖ ТЭН-і не Инвестициялардың ҚЭН-і түзетілген жағдайда қосымша мыналар:
      БИЖ ТЭН-і не Инвестициялардың ҚЭН-і бойынша өзгертілуі болжамданатын техникалық шешімдер және (немесе) қосымша шығыстар көрсетілген салыстырма кесте, сондай-ақ бекітілген БИЖ ТЭН-і не Инвестициялардың ҚЭН-і (жаңа объектiлердi құруға (салуға) не бар объектiлердi реконструкциялауға бағытталған Инвестицияларды жүзеге асыру кезінде бекітілген Инвестициялар ҚЭН-інің құрамында бекітілген ТЭН (осы Қағидаларға сәйкес әзірленген) немесе бекітілген жобалық-сметалық құжаттама (бұдан әрі – ЖСҚ);
      «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның бюджет қаражатының нысаналы пайдаланылуы тұрғысынан, сондай-ақ, құжаттар берілген күннен бастап 6 (алты) айдан кешіктірмей белгіленген, жоба бойынша қаржыландыру басталған болса, бұзушылықтардың болмауы туралы актісі;
      құрамдауыштар және оларды әзірлеу мерзімдері бөлінісінде БИЖ ТЭН-ін не Инвестициялар ҚЭН-ін түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу құнының есептеме-негіздемесі ұсынылады;
      егер МИЖ шет мемлекеттердің аумағында іске асырылатын жағдайда, МИЖ-дің бастапқы және түзетуге ұсынылатын құнын растайтын, аумағында осы жоба іске асырылатын мемлекеттің құрылыс саласындағы заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітілген тиісті құжаттар аталған заңнаманың мәтінін қоса бере отырып және мемлекеттік және (немесе) орыс тілдеріне аудармасын қамтамасыз ете отырып ұсынылады;
      бұрын бекітілген бюджеттік инвестициялардың ТЭН-нің және (немесе) ЖСҚ-ның жобалық шешімдеріне енгізу болжанатын өзгерістердің орындылығы туралы ведомстводан тыс кешенді сараптама хаты;
      бекітілген БИЖ-дің ТЭН-інде не Инвестициялардың ҚЭН-інде көрсетілген көрсеткіштерге қол жеткізу не себептері көрсетіле отырып, қол жеткізбеу туралы, оның ішінде бөлінген бюджет қаражаты толық игерілген кезде қол жеткізу не қол жеткізбеу туралы ақпаратты қамтитын түсіндірме жазба;»;
      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «7. Инвестициялық ұсыныстың ақпараттық парағы мемлекеттік, үкіметтік бағдарламаларда және аумақтарды дамыту бағдарламаларында белгіленген экономика саласының (аясының) даму басымдықтары бойынша ақпаратты, инвестициялық жоба (жобалар) және оның (олардың) негізгі көрсеткіштерін қоса алғандағы іс-шаралар бойынша жалпы ақпаратты қамтиды.»;
      9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «9. Инвестициялық ұсыныстың салалық сараптамасының қорытындысы мыналарды:
      1) саланың одан әрі дамуына ықпал ететін оның ағымдағы жай-күйінің проблемаларын, сондай-ақ қолданыстағы көрсетілетін және ұсынылатын қызметтерді салыстырма талдауды;
      2) МИЖ-ді іске асырудың экономиканың сабақтас салаларына (аяларына) болжамды әсерін;
      3) проблеманы шешу нұсқасын таңдау кезінде қаралған, шетелдік тәжірибені ескере отырып, оны шешудің оңтайлы жолы ретінде МИЖ-ді таңдаудың негіздемесі бар балама нұсқаларды;
      4) МИЖ басқарудың болжанатын институционалдық схемасының негізділігін (негізгі қатысушылар, олардың өзара іс-қимылының схемасы, баланс ұстаушылардың пайдалары мен шығындарын бөлу, инвестициялық және инвестициялаудан кейінгі кезеңдерде БИЖ-ді басқару схемасы);
      5) жоба бойынша болжанатын тәуекелдерді (қаржылық, операциялық, техникалық, кредиттік, нормативтік-құқықтық, технологиялық, маркетингтік, нарықтық, коммерциялық, экологиялық және әлеуметтік тәуекелдер) және оларды азайту жөніндегі іс-шараларды;
      6) МИЖ-дің мемлекеттік, үкіметтік бағдарламаларға және аумақтарды дамыту бағдарламаларына сәйкестігін;
      7) МИЖ көлемінің негізділігін бағалауды қамтиды.»;
      14-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Бір ББӘ-нің құзыретіне жатқызуға болмайтын, экономиканың әртүрлі салаларындағы жобаларды іске асыруды көздейтін, ұлттық холдингтер мен ұлттық басқарушы холдингтің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру жоспарланған МИЖ инвестициялық ұсынысы бойынша осы Қағидалардың 6-тармағында көрсетілген мемлекеттік органның бірінші басшысы – ББӘ не оны алмастыратын тұлға, немесе мемлекеттік органның бірінші басшысы уәкілеттік берген тұлға – ББӘ қол қоюымен ұсынылатын ақпараттық парақ, салалық сараптама қорытындысынан басқа құжаттар осы ұлттық холдингтер, ұлттық басқарушы холдинг және ұйымдардың бірінші басшылардың не оларды алмастыратын тұлғалардың қол қоюымен ұсынылады.»;
      18-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган ББӘ инвестициялық ұсыныстарын экономикалық орындылығы, жоба мақсаттарының мемлекеттік, үкіметтік бағдарламаларда және аумақтарды дамыту бағдарламаларында белгіленген экономика саласын (аясын) дамыту басымдықтарына сәйкестігі тұрғысынан 30 (отыз) жұмыс күні ішінде қарайды және олар бойынша экономикалық қорытындыны ББӘ-ге жібереді.»;
      2122-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «21. МИЖ-ді:
      1) әлеуметтік-экономикалық қайтарымы жоғары, бюджеттік тиімділігі жоғары, қолдауға арналған шағындары жоғары, өзін-өзі ақтауы төмен және басымдылығы жоғары кездегі БИЖ;
      2) әлеуметтік-экономикалық қайтарымы жоғары, бюджеттік тиімділігі орташа, қолдауға арналған шағындары орташа, өзін-өзі ақтауы орташа және басымдылығы орташа кездегі заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асыру жоспарланған бюджеттік инвестициялар;
      3) әлеуметтік-экономикалық қайтарымы жоғары, бюджеттік тиімділігі жоғары, қолдауға арналған шағындары жоғары, өзін-өзі ақтауы төмен және басымдылығы жоғары кездегі ТЭН әзірлеуді талап етпейтін БИЖ;
      4) әлеуметтік-экономикалық қайтарымы орташа, бюджеттік тиімділігі жоғары, қолдауға арналған шығындары төмен, өзін-өзі ақтауы жоғары және басымдылығы орташа кездегі басымы МЖӘ жобасы, оның ішінде концессиялық жоба;
      5) әлеуметтік-экономикалық қайтарымы төмен немесе орташа, бюджеттік тиімділігі төмен, қолдауға арналған шағындары төмен немесе орташа, өзін-өзі ақтауы төмен немесе орташа және басымдылығы орташа кездегі бюджеттік кредит;
      6) әлеуметтік-экономикалық қайтарымы төмен, бюджеттік тиімділігі төмен, қолдауға арналған шағындары төмен немесе орташа, өзін-өзі ақтауы жоғары және басымдылығы төмен кездегі жеке инвестициялар ретінде іске асыру жоспарланып отыр.
      22. МИЖ бойынша инвестициялық ұсынысқа экономикалық қорытындыны осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган дайындайды.»;
      24-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      24. «Инвестицияларды жоспарлау мынадай үш кезеңмен жүзеге асырылады:
      1) инвестициялық ұсыныстарды немесе МЖӘ жобасы тұжырымдамасын әзірлеу және оларға сараптамалар жүргізу;
      2) ҚЭН әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ оларға қажетті сараптамалар жүргізу;
      3) бюджетті әзірлеу сатысында Инвестицияларды іріктеу.»;
      3-бөлімнің 2 параграфы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2-параграф. Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ оған қажетті сараптамалар жүргізуді қаржыландыруға қаражат бөлу тәртібі
      25. ББӘ МИЖ инвестициялық ұсыныстарына оң экономикалық қорытынды негізінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға БИЖ ТЭН-ін әзірлеуге немесе түзетуге,
сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізуге оң экономикалық қорытынды алынған ағымдағы жылы не келесі жоспарланатын қаржы жылы бөлінетін бюджеттік бағдарлама бойынша қаражат бөлу қажеттігі туралы өтінімді (бұдан әрі – БИЖ ТЭН-ін әзірлеуді қаржыландыруға арналған өтінім) және техникалық тапсырманы ұсынады.
      26. БИЖ ТЭН-ін әзірлеуге немесе түзетуге арналған техникалық тапсырма егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгесі айтылмаса, осы Қағидаларда айқындалатын БИЖ ТЭН-ін әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізуге қойылатын талаптар негізінде жасалады.
      Техникалық тапсырма жобасында:
      1) мемлекеттік сатып алу туралы заңнамаға сәйкес БИЖ ТЭН-ін әлеуетті әзірлеушіге қойылатын біліктілік талаптары;
      2) мемлекеттік сатып алу туралы заңнамаға сәйкес әзірлеушінің міндеттерін қолдану және шектеу саласы;
      3) БИЖ ТЭН-ін әзірлеудің немесе түзетудің, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізудің болжамды мерзімдері де көрсетіледі.
      26-1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген жағдайларда, экономикалық сараптаманы қоспағанда, БИЖ ТЭН-ін әзірлеу немесе түзету шеңберінде тиісті қажетті сараптамалар жүргізуге қаржы бөлінеді.
      Қаржыландыру және БИЖ ТЭН-іне сараптамалар жүргізу мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық қаржы жылы ішінде немесе жергілікті уәкілетті органның бөлінетін бюджеттік бағдарламасы қаражатының есебінен жүзеге асырылады.
      Бөлінетін бюджеттік бағдарлама қаражаты қаржы жылы ішінде ТЭН әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның бөлінетін бюджеттік бағдарламасының қаражаты есебінен жүзеге асырылатын мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның бұйрығымен немесе жергілікті атқарушы органның актісімен бекітілген БИЖ тізбесінің негізінде әртүрлі ББӘ арасында бөлуге жатады.
      Егер жергілікті БИЖ-ді қаржыландыру нысаналы даму трансферттерінің республикалық бюджеттен жергілікті бюджетке бөлінетін қаражаты есебінен жүзеге асырылатын болса, ТЭН әзірлеуді қаржыландыру мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органның бөлінетін бюджеттік бағдарламасының есебінен жүзеге асырылады.
      26-2. Бөлінетін бюджеттік бағдарламалар қаражаты есебінен БИЖ ТЭН-ін әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізуді қаржыландыру процесі мынадай негізгі кезеңдерді:
      1) ББӘ-нің БИЖ ТЭН-ін әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізуді қаржыландыруға өтінімдер беруін;
      2) тиісті бөлінетін бюджеттік бағдарламалар қаражаты есебінен БИЖ ТЭН-ін әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізуді қаржыландырудың тізбелерін қалыптастыруды және бекітуді;
      3) БИЖ ТЭН қажетті сараптамаларын жүргізу, сондай-ақ әзірлеу немесе түзетудің қаржыландыруы.
      26-3. ББӘ мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық немесе жергілікті уәкiлеттi органға БИЖ ТЭН-ін әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажеттi сараптамалар жүргiзудi қаржыландыруға өтiнiмдер бередi.
      26-4. БИЖ ТЭН-ін әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізуді қаржыландыруға арналған өтінімінде қаражатты игеру мерзімі бір жылдан астам уақытты құрауы мүмкін, бірақ тиісті бюджет комиссиясының ұсынысында айқындалған мерзімнен аспайды және Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес ұсынылады.
      27. Мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган БИЖ ТЭН-ін әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізуге берілген оң экономикалық қорытындының, ББӘ қаржыландыру жөніндегі хаттың, техникалық тапсырманың негізінде БИЖ инвестициялық ұсыныстары бойынша қорытындылар қалыптастырады және республикалық бюджет комиссиясының (бұдан әрі – РБК) қарауына енгізеді.
      Мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi жергілікті уәкiлеттi орган инвестициялық ұсыныстарды қарау қорытындылары бойынша БИЖ ТЭН-ін әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізуге берілген оң экономикалық қорытындының, ББӘ қаржыландыру жөніндегі хаттың, техникалық тапсырманың негізінде қорытындылар қалыптастырады және оларды бюджет комиссиясының қарауына жібереді.
      28. Тиісті бюджет комиссиясының қарауына шығарылатын инвестициялық ұсыныстар бойынша қорытынды мынадай негізгі мәліметтерді қамтиды:
      1) БИЖ атауы;
      2) ББӘ қаржыландыруға ұсынатын БИЖ ТЭН-ін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу құны;
      3) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган қаржыландыруға ұсынатын БИЖ ТЭН-ін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу құны;
      4) БИЖ-дің мемлекеттік, үкіметтік бағдарламаларға және Қазақстан Республикасының аумақтарын дамыту бағдарламаларына сәйкестігі;
      5) міндеттерді орындаудың күтілетін нәтижесі.
      29. Бюджет комиссиялары мақұлдаған, БИЖ ТЭН-ін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның тиісті бөлінетін бюджеттік бағдарламасының қаражаты есебінен жүзеге асырылатын инвестициялық ұсыныстардағы БИЖ бойынша мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган тізбе қалыптастырады.
      Әрбір жоба бойынша атауын және қаржыландыру сомасын қамтитын тізбе, БИЖ ТЭН-ін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның бұйрығымен немесе жергілікті атқарушы органның актісімен бекітіледі, оларды дайындауды мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган жүзеге асырады.
      29-1. Тиісті бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламалар қаражатының қалған сомасына арналған тiзбелерге толықтырулар мен өзгерістерді қалыптастыру, тиiстi бюджет комиссиясының қарауына енгiзу және бекiту осы Қағидаларда белгiленген тәртiппен жүзеге асырылады.
      Тиісті бөлінетін бюджеттік бағдарламалар бойынша БИЖ ТЭН-ін әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажеттi сараптамаларын жүргізуді қаржыландыруға бөлінген бюджет қаражаты қаржы жылы ішінде пайдаланылмаған немесе ішінара пайдаланылған жағдайларда, ББӘ тиісті бюджетті соңғы нақтылауға дейін бөлінген бюджет қаражатының пайдаланылмаған бөлігін қайтаруды қамтамасыз етеді.
      Бюджет шығыстарының секвестрін жүргізген кездегі бюджеттік бағдарламаларды қысқартуды қоспағанда ББӘ үнемдеу нәтижелері бойынша қалыптасқан бюджет қаражатын қайтару, бюджет комиссиясының тиісті шешімінсіз, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның осы Қағидаларымен бекітілген тәртіппен әзірленген және қабылданған бұйрығының немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның бұйрығына немесе төлемдер бойынша түсімдер мен қаржыландырулардың жиынтық жоспарына, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына кейіннен өзгерістер енгізе отырып, тиісті бөлінетін бюджеттік бағдарламаларды бөлу туралы жергілікті атқарушы органның нормативтік құқықтық актісіне өзгерістер енгізу туралы жергілікті атқарушы органның нормативтік құқықтық актісі негізінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның тиісті бюджеттік бағдарламаларын қалпына келтіру арқылы жүзеге асырылады.
      Бюджет шығыстарына секвестрлеу жүргізу кезінде бюджеттік бағдарламалар қаражатын қысқарту бөлінетін бюджеттік бағдарлама есебінен қаражат алған ББӘ бюджеттік бағдарламасы бойынша жүзеге асырылады.
      Қалған жағдайларда пайдаланылмаған бюджет қаражатын қайтару, бюджет комиссиясының оң шешімі және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның бекітілген тәртіппен әзірленген және қабылданған бұйрығының немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның бұйрығына немесе төлемдер бойынша түсімдер мен қаржыландырулардың жиынтық жоспарына, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына кейіннен өзгерістер енгізе отырып, тиісті бөлінетін бюджеттік бағдарламаларды бөлу туралы жергілікті атқарушы органның нормативтік құқықтық актісіне өзгерістер енгізу туралы жергілікті атқарушы органның нормативтік құқықтық актісі негізінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның тиісті бюджеттік бағдарламаларын қалпына келтіру арқылы жүзеге асырылады.
      БИЖ ТЭН-ін әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажеттi сараптамалар жүргізуді қаржыландыруға тиісті бөлінетін бюджеттік бағдарламалар бойынша бөлінген бюджет қаражаты қаржы жылы ішінде пайдаланылмаған немесе ішінара пайдаланылған жағдайларда, ББӘ екінші жартыжылдықта республикалық бюджет нақтыланғаннан кейін тиісті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органға бөлінген бюджет қаражатының пайдаланылмаған бөлігін, оның ішінде үнемдеу нәтижелері бойынша қалыптасқан қаражатты қайтаруына жол берілмейді.
      БИЖ ТЭН-ін әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажеттi сараптамалар жүргізуді қаржыландыруға тиісті бөлінетін бюджеттік бағдарламалар бойынша бөлінген бюджет қаражатын пайдаланбағаны не ішінара пайдаланғаны үшін осы қаражатты алған ББӘ бірінші басшысы жауапты болады.
      29-2. ББӘ Тізбелер негізінде БИЖ ТЭН-ін әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажеттi сараптамаларын жүргізуді қамтамасыз етеді.
      29-3. БИЖ ТЭН-ін әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажеттi сараптамалар жүргізуді қаржыландыру Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.
      29-4. БИЖ ТЭН-ін әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ қажеттi сараптамаларын жүргізуге арналған шарт бойынша өнім берушінің міндеттемелерінде тиісті сараптамалар жүргізудің нәтижесінде ескертулер мен ұсыныстар туындаған, оның ішінде жобаға экономикалық сараптама жүргізу кезінде жоба пысықтауға қайтарылған жағдайда шарттың жалпы құны шегінде өнім берушінің БИЖ ТЭН-ін міндетті пысықтауы туралы талапты қамтуы тиіс.»;
      3-бөлім мынадай мазмұндағы 2-1 параграфпен толықтырылсын:
      «2-1. Параграф Бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу тәртібі
      30. БИЖ ТЭН-ін әзірлеу немесе түзету Қазақстан Республиксының тиісті заңнамаларында көзделген ерекшеліктер ескеріле отырып, осы Қағидалардың 3-тарауында айқындалған тәртіппен жүзеге асырылады.
      31. Егер жобаны іске асыру мемлекеттік, үкіметтік бағдарламаларда және аумақтарды дамыту бағдарламаларда көзделген жағдайда, БИЖ ТЭН-ін әзірлеу жүзеге асырылады.
      БИЖ ТЭН-ін әзірлеу мақсаты жобалық шешімдердің балама нұсқаларын қарау мен талдау негізінде жобаның жүзеге асуы мен тиімділігін қамтамасыз ететін жобалық шешімді негізді таңдауы болып табылады.
      32. Сыртқы үкіметтік қарыздар қаражатынан қаржыландыру және республикалық бюджет қаражатынан сыртқы қарыздарды қоса қаржыландыру болжанатын БИЖ құнына, қажет болған жағдайда, техникалық көмекке, тауарларға, оқытуға, жоба құрылысын басқару, сүйемелдеу, институционалдық дамыту, қадағалау жөніндегі консультациялық көрсетілетін қызметтерге арналған шығыстар қосылады.
      33. Қазақстан Республикасында іске асыруда аналогтары жоқ жобалар бойынша халықаралық тәжірибені ескере отырып деректер қолданылады.
      34. БИЖ ТЭН мынадай құрылымға сәйкес келеді:
      1) БИЖ ТЭН-нің түйіндемесі;
      2) «Маркетингтік» бөлім;
      3) «Техникалық-технологиялық» бөлім;
      4) «Экологиялық бөлім» (қоршаған ортаға әсерді бағалау);
      5) «Институционалдық» бөлім;
      6) «Қаржылық-экономикалық» бөлім;
      7) «Әлеуметтік» бөлім;
      8) «Тәуекелдерді талдау» бөлімі;
      9) жалпы тұжырымдар;
      10) осы Қағидаларға 4-14-қосымшаларда көрсетілген нысандарға сәйкес БИЖ ТЭН-іне қосымшалар, сондай-ақ осы Қағидаларға сәйкес жобаның ерекшелігіне қарай ұсынылатын БИЖ ТЭН-ін әзірлеуге арналған бастапқы құжаттар.
      БИЖ ТЭН-іне жобаның ерекшелігіне байланысты қосымша бөлімдер мен қосымшаларды қосуға жол беріледі.
      35. БИЖ ТЭН түйіндемесінде:
      1) осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша БИЖ-дің қысқаша сипаттамасы көрсетіледі;
      2) жобаның қолданыстағы саяси (хаттамалық және өзге де тапсырмаларды, нормативтік құқықтық актілерді көрсете отырып), әлеуметтік-экономикалық және басқа да шарттары сипатталады;
      3) жобаның мақсатына және, оның ішінде инвестициялық ұсыныс сатысында қаралған нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізудің ықтимал нұсқалары көрсетіледі;
      4) қолданыстағы материалдар мен зерттеулер негізінде техникалық-экономикалық бағалаулардың, сондай-ақ оны әзірлеу тапсырмасында баяндалған талаптар мен шарттардың нәтижелері көрсетіледі.
      36. БИЖ ТЭН-інің «Маркетингтік» бөлімінде қаралатын өңірдегі жобада болжанатын өнімдерге (тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) қолданыстағы және перспективадағы сұраныстын талдауды не жобаның әлеуметтік-экономикалық қажеттілігі көрсетіледі.
      Аталған бөлім:
      1) өндірілетін және жобаны іске асыруда есепке алмай жүргізілетін немесе жобаны іске асыру, сондай-ақ төлемге қабілетті сұраныстың сандық параметрлерінің нәтижесінде өндіру болжанатын өнімдердің (тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) көлемін, түрлерін және бағаларын бағалау мен негіздеуді қоса алғанда, сұраныстың талдауын;
      2) құқықтық негізін көрсете отырып, жобаның әлеуметтік-экономикалық қажеттігін талдауды;
      3) жобаны іске асыру шеңберінде (инвестициялық кезеңде) сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің көлемін, түрлері мен бағаларын, сондай-ақ тиісті прайс-парақтарды, баға ұсыныстарын және басқа да растаушы құжаттарды қоса бере отырып, жобаның қажеттіліктерін қанағаттандыру мүмкіндігін бағалауды және негіздеуді қоса алғандағы талдауды;
      4) пайдалану кезеңінде (инвестициялаудан кейінгі кезеңде) сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің көлемін, түрлері мен бағаларын, сондай-ақ тиісті прайс-парақтарды, баға ұсыныстарын және басқа да растаушы құжаттарды қоса бере отырып, жобаның қажеттіліктерін қанағаттандыру мүмкіндігін бағалауды және негіздеуді қоса алғандағы талдауды;
      5) пайдаланылатын ақпарат көздері мен маркетингтік зерттеулер жүргізу әдістемелерін қамтиды;
      6) прайс-парақтар мен баға ұсыныстарын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің кемінде екі өнім берушісі ұсынады (ұқсас тауарлар, жұмыстар және қызметтер бойынша прайс-парақтар және баға ұсыныстары жоқ болған жағдайда кемінде екі тәуелсіз бағалау қорытындысы беріледі).
      Бағаларды талдау:
      сатып алынуы техникалық-технологиялық талдауда көрсетілген талаптарға негізделген;
      сипаттамалары техникалық-технологиялық талдауда көрсетілген талаптарға сәйкес келетін тауарларды қамтиды;
      консалтингтік көрсетілетін қызметтер құны (бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу, жобаны басқару, аттестаттау) ресурстар құнының есептеулерімен және бағаларымен расталады.
      36-1. Егер БИЖ шет мемлекеттердің аумағында іске асырылатын жағдайда, БИЖ-дің құнын растайтын, аумағында осы жоба іске асырылатын мемлекеттің құрылыс саласындағы заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітілген тиісті құжаттар аталған заңнаманың мәтінін қоса бере отырып және мемлекеттік және (немесе) орыс тілдеріне аудармасын қамтамасыз ете отырып ұсынылады.
      37. БИЖ ТЭН-інің «Техникалық-технологиялық» бөлімі жобаны іске асырудың әртүрлі техникалық-технологиялық шешімдерінің талдауын, олардың артықшылықтары мен кемшіліктерін, таңдалған нұсқаны маркетингтік бөлімде ұсынылған талдауды ескере отырып, тандалған нұсқаның негіздеумесін қамтиды.
      Аталған бөлім мыналарды қамтиды:
      1) объектіні орналастыру орындарының ықтимал нұсқаларын талдау, шикізат көздері мен өнім берушілерге, нысаналы топтар мен негізгі пайда алушыларға қатысты орналасқан жері туралы, сондай-ақ жобаның орналасқан жерінің баламалы нұсқалары туралы ақпаратты бере отырып, жобаның орналасу жерін таңдауды негіздеу. Қорғаныс саласындағы жобалар бойынша жобаның орналасқан жерінің баламалы нұсқалары туралы ақпаратты беру міндетті емес. Ақпараттандыру саласындағы жобалар бойынша мемлекеттік органдардың ұлттық серверлік орталығын, облыстық деректерді өңдеу орталықтарын, жеке ұйымдардың серверлік үй-жайларды немесе қажет болған жағдайда, дербес серверлік үй-жайды қоса алғанда, жобаның серверлік жабдығын орналастырудың ықтимал нұсқаларын талдау келтіріледі;
      2) жоба ауқымының сипаттамасы және жоба қуатын, жоба қуатының игерілу серпінін есептеу негіздемесі;
      3) технологиялар мен жабдықтарды таңдау негіздемесі, пайдаланылатын жабдықтармен технологиялық үйлесімділігі, оңтайлы
баға-сапа арақатынасы, технологиялар мен жабдықтарды таңдаудың баламалы нұсқалары, инновациялық жабдықтарды қолдану, жобада сапа стандарттарының қолданылуы туралы ақпарат;
      4) таңдалған шешімдер (энергия үнемдеу, жылу, сумен жабдықтау, кәріз) мен схемаларды негіздей отырып, жобаның қажетті инженерлік, көліктік және телекоммуникациялық инфрақұрылыммен қамтамасыз етілуі туралы негізделген ақпарат, сондай-ақ қажет болған жағдайда іске
қосу-баптау жұмыстары туралы ақпарат;
      5) осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жобаның құрамдауыштары бойынша қаржыландыруды бөле отырып, жобаны іске асыру кестесі (оның ішінде технологиялық кезеңдер бойынша);
      6) пайдаланылатын ақпарат көздері.
      БИЖ ТЭН-нің «Техникалық-технологиялық» бөлімі құрылыс саласындағы жобалар бойынша мыналарды қамтиды:
      негізгі сәулет-құрылыс шешімдері мыналарды қамтиды:
      қағидаттық сәулеттік, көлемдік-жоспарлау және конструктивтік шешімдер, оның ішінде: жоспарлау шешімдерінің негізділігі, жер учаскелерін ұтымды пайдалану, ғимараттардың тиімді бұғатталуы, құрылыс ауданында табиғи қауіпті құбылыстардың (сейсмика, шөгу, карсттар, көшкіндер) болуына ерекше назар аударылады, қағидаттық сәулеттік-композиялық шешімдердің қоршаған құрылыстың қала құрылыстық жағдайларына сәйкестігі. Техникалық жағынан неғұрлым күрделі ғимараттар мен құрылыстардың негізгі параметрлері көлемдік-жоспарлау мен конструктивтік (құрылыстық) шешімдерді және олардың конструктивтік ерекшеліктерін қамтиды. Құрылыс өнімдеріне және материалдарына деген қажеттілік;
      көлік схемасының нұсқаларын, алаңішілік жолдар мен автожолдарды, ғимараттар мен құрылыстардың, оның ішінде өнеркәсіптік және басқа мақсаттағы ғимараттар арасында талап етілетін өртке қарсы және санитариялық-эпидемиологиялық арақашықтықтардың сақталуын бағалай отырып таңдау негіздемесі;
      технологиялық процестердің (схемалардың) ықтимал нұсқаларын талдау негізінде таңдалған технологияның қысқаша сипаттамасы мен негіздемесі, құрамы және өндірістік құрылымы;
      БИЖ ТЭН-нің «Техникалық-технологиялық» бөлімі ақпараттандыру саласындағы жобалар бойынша мыналарды да қамтиды:
      автоматтандырылатын функциялар, процестер және оларды тұтынушылар тізбесі (use-case схемасы);
      ақпараттық жүйе сәулетінің ықтимал нұсқаларын (орталықтандырылған, орталықсыздандырылған, корпоративтік) талдау;
      ақпараттық жүйені іске асыру нұсқаларын (интеграциялау және дайын шешімдерді енгізу, дербес әзірлеме, дайын және дербес шешімдерді қолдану) талдау;
      түйіндер схемасы (есептеу құралдары) және ақпараттық жүйенің бағдарламалық құрамдауыштарын орналастыру;
      телекоммуникациялар схемасы және байланыс арналарына қойылатын талаптар;
      есептеу қуаттары мен сақтау көлеміне қойылатын талаптар негіздемесі және жобаның ауқымы мен қуатының сандық көрсеткіштерінің негізінде есептеу құралдарының саны, тораптар схемалары;
      жүйе сәулетінің жалпы сипаттамасы;
      жүйе құрамдауыштары мен олардың өзара байланысының сипаттамасы;
      осы жобаны іске асыру қозғайтын ведомстволық және ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің, сондай-ақ жобаның іске асырылуына қатысы бар тараптардың тиісті жазбаша хабарламаларын қоса бере отырып, жобаны ойдағыдай іске асыру үшін осы жүйелер жағында жүргізілуі қажетті іс-шаралардың сипаттамасы;
      жобаны іске асыру нәтижесінде өзекті емес болуы мүмкін мемлекеттік ақпараттық жүйелер мен олардың құрамдауыштарының сипаттамасы;
      жобаның мыналарды:
      ақпаратпен алмасу объектілерінің сипаттамасын;
      деректермен алмасудың қолданылатын стандарттарының сипаттамасын;
      құрылатын ақпараттық жүйелер шеңберіндегі электрондық мемлекеттік қызметтердің сипаттамасын;
      электрондық мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді іске асырылатын (жеке және заңды тұлғалар) топтарының сипаттамасын;
      жобаның шеңберінде іске асырылатын электрондық мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің Қазақстан Республикасы ауқымындағы қажеттіліктерінің ағымдағы және тарихи көрсеткіштерін;
      электрондық түрге көшірілгенге дейінгі және көшірілгеннен кейінгі мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің тиімділік көрсеткіштерінің сипаттамасын, оның ішінде талап етілетін құжаттар санын, құжаттарды тапсыру үшін күту уақытын, қызмет көрсету мерзімін;
      электрондық мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді ұсынудың ағымдағы және жоспарлы бизнес-процесінің сипаттамасын;
      іске асырылатын электрондық мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің типтерін (ақпараттық, интерактивтік, транзакциялық);
      алушылар (жеке тұлғалар, заңды тұлғалар) бөлінісінде іске асырылатын электрондық мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді ұсыну арналарын;
      ақпараттық қауіпсіздіктік талаптарының сипаттамасын қоса алғанда, жобаның «электрондық үкіметтің» базалық құрамдауыштарымен, ведомствоаралық ақпараттық жүйелермен және деректер қорымен, ведомстволық ақпараттық жүйелермен және деректер қорымен болжамды өзара іс-қимылы мен интеграциясының сипаттамасы.
      БИЖ ТЭН-нің техникалық-технологиялық бөлімінде мақсатқа қол жеткізу мен жоба нәтижесінің олар бойынша салыстырмалы талдау жүргізілетін және таңдалған нұсқаның негіздемесі берілетін көрсеткіштерінің кемінде екі ықтимал нұсқасы көрсетіледі.
      Жобалық шешімдерді таңдау кезінде қоршаған ортаға әсерге жүргізілген бағалаудың нәтижелерін ескеру және қоршаған орта мен адам денсаулығына ең аз зиян келтіретін нұсқаның қабылдануын қамтамасыз ету қажет.
      38. БИЖ ТЭН-інің «Экологиялық» бөлімі (қоршаған ортаға әсерді бағалау) жобаны іске асырудан келетін экологиялық залалды бағалауды қоса алғанда, сандық және құндық мәнде қабылданған жобалық шешімдердің қоршаған ортаға әсері туралы, сондай-ақ жобалық шешімдердің бекітілген экологиялық нормативтерге сәйкестігі және жобаны іске асырудан келетін теріс әсерді азайту жөніндегі болжанатын іс-шаралар туралы ақпаратты қамтиды.
      Жобалық шешімдерді таңдау кезінде экологиялық нормативтерге сәйкес келетін шешімдер ғана таңдалады.
      39. БИЖ ТЭН-інің «Институционалдық» бөлімі жобаның институционалдық схемасын, оның ішінде:
      1) осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жобаның институционалдық сызбасын;
      2) құқықтық негізін көрсете отырып, жобаны басқару схемасын қамтиды.
      Қажет болған жағдайда, жобаға қатысушылар бойынша толық заңды атауы, шыққан елі, ұйымдық-құқықтық нысаны, жарғылық капиталы, құрылтайшылар және олардың қатысу үлестері, құрылған жылы, негізгі қызмет түрлері, осы саладағы жобаларды іске асыру тәжірибесі және басқа да ақпарат көрсетіледі.
      40. БИЖ ТЭН-інің «Қаржы-экономикалық» бөлімі мыналарды қамтиды:
      1) инвестициялық шығасыларды есептеу, жобаның кезеңдері, құрамдауыштары мен қаржыландыру көздері бойынша қаржыландыру қажеттіліктерін бөлу, қажет болған жағдайда, объектілерді пайдалануға беру шығыстары (іске қосу-баптау жұмыстары);
      2) пайдалану шығасыларының есебі;
      3) баламалы нұсқаларды талдау негізінде қаржыландыру көздерін (республикалық/жергілікті бюджет, қарыз қаражаты), шарттары мен көлемдерін (оның ішінде қаржыландыруды жылдарға бөле отырып) көрсете отырып, қаржыландыру схемасының негіздемесі;
      4) жобаға қатысушылардың ағымдағы қаржылық жағдайы (қажет болған жағдайда);
      5) жобаның мыналарды қамтитын қаржылық талдауы:
      өнімдердің (тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) өзіндік құнын, тарифтерін, жіберу бағасының есебі;
      сатудан түскен табыстардың және таза пайданың есебі;
      ақша қаражаты ағынының жиынтық есебі;
      таза дисконтталған табыстың (Net present value – NPV), ішкі пайдалылық нормасының (Internal rate of return – IRR), өзін-өзі ақтаудың дисконтталған және қарапайым мерзімдерінің есебі;
      таза дисконтталған табыстың (NPV) және ішкі пайдалылық нормасының (IRR) негізгі параметрлері бойынша (өткізу көлемі, өткізу бағасы, инвестициялық және пайдалану шығасылары) сезімталдығын талдау, жобаның шығынсыздық нүктесінің есебі;
      6) жобаның мыналарды қамтитын экономикалық талдауы:
      жоба іске асырылмаған жағдайда, бюджет қаражатының есебінен болжамды шығындарды есептеуді қамтитын, жобасы бар және жобасыз әлеуметтік-экономикалық жағдайдың талдауы;
      ең аз шығындардың талдауы немесе шығындар тиімділігінің талдауы немесе жобаның экономикалық тиімділігі көрсеткіштерінің есебі, оның ішінде экономикалық пайдалар мен шығындарды бағалау, экономикалық таза дисконтталған табыстың (Economic net present value – ENPV) және кірістіліктің экономикалық ішкі нормасының (Economic internal rate of return – EIRR) есебі;
      экономикалық таза дисконтталған табыстың (ENPV) және кірістіліктің экономикалық ішкі нормасының (EIRR) негізгі параметрлер (өткізу көлемі, инвестициялық және пайдалану шығындары) бойынша сезімталдығын талдауы (осы көрсеткіштер бар болған жағдайда);
      7) пайдаланылатын ақпарат көздері.
      Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді өткізуден тікелей ақша ағындарын алуды болжамайтын жобалар бойынша жобаға қаржылық талдау жүргізу талап етілмейді.
      Жобаның қаржылық және экономикалық тиімділігінің көрсеткіштерін есептеген жағдайда, осы Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жобаның қаржы-экономикалық моделінің негізгі параметрлері бойынша ақпарат БИЖ ТЭН-іне қоса беріледі.
      Жобаның қаржылық тиімділігі көрсеткіштерінің есебі осы Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша беріледі.
      Жобаның таза дисконтталған табыстың (NPV) және ішкі пайдалылық нормасының (IRR) сезімталдығын талдау нәтижелері осы Қағидаларға
9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша беріледі.
      Жобаның ең аз шығындарын талдау көрсеткіштері осы Қағидаларға
10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша беріледі.
      Жоба шығындарының тиімділігін талдауға арналған көрсеткіштер осы Қағидаларға 11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша беріледі.
      Жобаның экономикалық тиімділігі көрсеткіштерінің есебі осы Қағидаларға 12-қосымшаға сәйкес нысан бойынша беріледі.
      Жобаның экономикалық таза дисконтталған табыстың (ENPV) және кірістіліктің экономикалық ішкі нормасының (EIRR) сезімталдығын талдау нәтижелері осы Қағидаларға 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша беріледі.
      Қосымшалардағы көрсеткіштер мен есептеулер БИЖ ТЭН-інде негізделген болуы тиіс.
      Ақпараттандыру саласындағы жобалар бойынша жобаның экономикалық тиімділігінің көрсеткіштерін есептеу, оның ішінде экономикалық пайдалар мен шығындарды бағалау, экономикалық таза дисконтталған кірісті (ENPV) және кірістіліктің экономикалық ішкі нормасының (EIRR) есебін жүргізу қажет;
      41. БИЖ ТЭН-нің «Әлеуметтік» бөлімі жобаның білікті мамандармен қамтамасыз етілуін талдауды қамтиды, оның ішінде:
      1) жобаның инвестициялық және инвестициялықтан кейінгі кезеңдерінде білікті мамандардың болуы туралы ақпаратты;
      2) жұмысшылар мен мамандарды (қажет болған жағдайда) оқыту және қайта даярлау қажеттігі туралы ақпаратты;
      3) еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасының нормалары туралы ақпаратты;
      4) жобаның халықтың әлеуметтік-мәдени және демографиялық сипаттамалары тұрғысынан негізделуін;
      5) пайдаланылатын ақпарат көздерін қамтиды.
      42. БИЖ ТЭН-нің «Тәуекелдерді талдау» бөлімі:
      1) тәуекелдерді сәйкестендіру мен бағалаудың пайдаланылған әдістері туралы ақпаратты;
      2) тәуекелдердің басталу ықтималдығын және тәуекелдердің басталуынан келетін залалды айқындау нәтижелерін, сондай-ақ тәуекелдерді азайту бойынша болжанатын іс-шараларды ұсына отырып, жобаның инвестициялық және инвестициялықтан кейінгі кезеңдерінде басталуы ықтимал сәйкестендірілген тәуекелдердің (коммерциялық, техникалық-технологиялық, экологиялық, институционалдық, қаржылық, әлеуметтік және өзге) тізбесін қамтиды. Жобаның тәуекелдері бойынша ақпарат осы Қағидаларға 14-қосымшаға сәйкес нысан бойынша беріледі.
      43. БИЖ ТЭН-нің жалпы тұжырымдары:
      1) жобаны іске асырудың неғұрлым оңтайлы нұсқасын таңдаудың негіздемесін;
      2) жобаны іске асырудың таңдалған нұсқасының негізгі кемшіліктері мен артықшылықтарын;
      3) таңдалған нұсқа бойынша негізгі техникалық-экономикалық параметрлерді (көрсеткіштерді):
      жобаның іске асырылатын орнын;
      нәтиже (тікелей және түпкілікті) көрсеткіштерін;
      жобаның құрамдауыштарын;
      қаржыландырылуы жылдарға және құрамдауыштар бойынша бөлінген жобаның жалпы құнын қамтиды.
      44. БИЖ ТЭН-ге қосымшалар осы Қағидаларға 4–14-қосымшаларда көрсетілген нысандарға сәйкес келуі тиіс, сондай-ақ қосымша ақпаратты: диаграммаларды, суреттерді, жергілікті жердің карталарын және БИЖ ТЭН-де келтірілген ақпаратты растайтын және ашатын басқа да материалдар мен құжаттарды қамтуы мүмкін.
      45. Құрылыс саласындағы жобалар бойынша БИЖ ТЭН-іне қосымшалар картографиялық және басқа да графикалық материалдарды, оның ішінде құрылыс объектісін орналастыратын және оның инженерлік желілер мен коммуникацияларға жалғасатын жерін, жер учаскесінің көлемдерін негіздейтін объектінің бас жоспарының схемасын, сондай-ақ тиісті технологиялық, сәулеттік және көлемдік-жоспарлау шешімдерінің схемаларын, сызбаларын (эскиздік жобаларды) көрсете отырып, ахуалдық жоспар схемасын да қамтиды.
      46. Іске асырылуы сыртқы қарыз есебінен болжанатын жобалар бойынша ТЭН қарыз алудың мынадай құрамдауыштарының: жобаны басқару, құрылысты қадағалау, институционалдық дамыту бойынша көрсетілетін консультациялық қызметтердің құны мен қажеттігін негіздейтін қосымшаны қамтиды.
      Аталған қосымша:
      1) жобаны басқару мен құрылысты қадағалау бойынша жергілікті (отандық) және халықаралық (шетелдік) консультанттардың нарығын салыстырып талдауды, тиісті халықаралық сертификаттар мен жұмыс тәжірибесінің болуын;
      2) жұмыстардың көлемі мен күтілетін нәтижелерді, мерзімдерді, көрсетілетін қызметтер үшін ақы төлеу мөлшерлемелері мен қаржыландыру көздерінің талдауын;
      3) консультанттардың қажетті саны (егер жоба жеке консультанттарды жалдауды талап етсе) мен олардың талап етілетін мамандандырылуының негіздемесін;
      4) консультанттарды тарту бойынша техникалық тапсырманың жобасын;
      5) пайдаланылатын ақпарат көздерін қамтиды:
      Іске асырылуы сыртқы қарыз есебінен болжанатын БИЖ ТЭН-ін әзірлеу бойынша есептеулер халықаралық қаржы ұйымдары ұсынатын ақпараттың негізінде жүзеге асырылады.»;
      48-тармақ алып тасталсын;
      54-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «54. Салалық сараптама қорытындысы:
      1) БИЖ ТЭН-інің БИЖ ТЭН-ін әзірлеуге арналған техникалық тапсырмаға сәйкестігін;
      2) саланың одан әрі дамуына ықпал ететін оның ағымдағы жай-күйінің проблемаларын;
      3) БИЖ-ді іске асыру болжанатын қолданыстағы саяси,
әлеуметтік-экономикалық, құқықтық және басқа да жағдайларды;
      4) өнімдерге/көрсетілетін қызметке қазіргі және болжанатын (БИЖ өмірлік циклінің кезеңіне) сұраныстың немесе осы өңірде бар бәсекелестікті ескере отырып, әлеуметтік-экономикалық қажеттіктің көрсеткіштерін;
      5) БИЖ-ді іске асырудан болатын пайдалар мен шығындарды бөлуді;
      6) БИЖ ТЭН-де қабылданған технологиялық, техникалық шешімдерді, оның ішінде БИЖ-ді іске асыру кестесін бағалауды көздейді. Ақпараттандыру саласындағы БИЖ бойынша бағалау Қазақстан Республикасының ақпараттандыру саласындағы заңнамасына сәйкес жүргізіледі;
      7) бағалық шешімдерді, оның ішінде БИЖ ТЭН-інде келтірілген инвестициялық және пайдалану шығындарының барлық құрамдауыштары бойынша баға-сапа арақатынасын, тауарларға, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерге жоспарланып отырған бағаларды тиісті нарықтық бағалармен салыстыруды;
      8) БИЖ таңдаудың негіздемесімен қоса, проблеманы шешу нұсқасын таңдау кезінде оны шешудің оңтайлы жолы ретінде қаралған баламалы нұсқаларды;
      9) БИЖ іске асырылған және іске асырылмаған жағдайдағы экономика саласындағы (аясындағы) ахуалдың ықтимал нұсқаларын;
      10) салалық уәкілетті мемлекеттік органдардың ведомстволық нормативтеріне сәйкес объектіні пайдалануға беру шығындарының негізділігін;
      11) БИЖ іске асырылған жағдайдағы ықтимал тәуекелдерді және оларды барынша азайту жөніндегі іс-шараларды бағалауды көздейді.»;
      7474-1-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «74. Кейіннен қажетті сараптамалар жүргізе отырып, БИЖ ТЭН түзету техникалық шешімдерді өзгертуге және қосымша шығыстарға алып келетін бюджеттік инвестициялық жобаның белгіленген техникалық-экономикалық параметрлері өзгерген жағдайда жүргізіледі.
      Егер БИЖ бойынша қаржыландыру көзін сыртқы үкіметтік қарыз алуға өзгерту (толықтыру) жоспарланса, онда ТЭН кейіннен қажетті сараптамалар жүргізе отырып, жобаны басқару, сүйемелдеу, құрылысты қадағалау, институционалдық дамыту бойынша консультациялық көрестілетін қызметтер бойынша қосалқы қосымша қосу бөлігінде ғана түзетіледі.
      Бұл ретте, аталған қосымшада осы Қағидалардың 46-тармағында көрсетілген ақпарат қамтылады.
      74-1. ТЭН-ді экономикалық сараптама жүргізбей және экономикалық қорытынды алмай түзету мынадай:
      1) осы Қағидалардың 116-тармағында көзделген жағдайда;
      2) егер іс-шараларды техникалық шешімдерді өзгертпей және қосымша шығыстарсыз іске асыру дәйектілігі өзгерген жағдайларда жүргізіледі.
      Бюджет комиссиясының қарауынсыз және ұсынысынсыз түзетілген БИЖ ТЭН-ін бекітуге жол берілмейді.»;
      95-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Жергілікті атқарушы органдарға нысаналы даму трансферттері мен бюджеттік кредиттерді беруге бағытталған бюджеттік бағдарламаларға (кіші бағдарламалар) берілетін бюджеттік өтінімдер бойынша бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның қорытындылары өңірлік саясат мәселелері жөніндегі комиссияның ұсынымдары ескеріле отырып, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның ұсыныстары негізінде қалыптастырылады.»;
      97-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «97. БИЖ олардың белгіленген тәртіппен бекітілген ТЭН-іне сәйкес іске асырылады.»;
      110-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «110. ЖСҚ-ны түзетуге немесе оған бекітілген ТЭН-де немесе БИЖ-дің үлгі жобасында көзделмеген, қосымша бюджет шығыстарына алып келетін қосымша құрамдауыштарды енгізуге байланысты БИЖ-дің сметалық құнын бюджет комиссиясының қарауынсыз және ұсынысынсыз ұлғайтуға жол берілмейді.
      Қазақстан Республикасы ратификациялаған, Қазақстан Республикасының Үкіметі жасаған қарыз туралы шарт шеңберінде іске асырылып жатқан БИЖ бойынша бюджеттік инвестициялық жобалардың сметалық құнын ұлғайтуды, егер қарыз шартының талаптарына сәйкес мердігермен азаматтық-құқықтық шартта құнын ұлғайтуды қаржыландыру жөнінде өзге де талаптар белгіленген болса, азаматтық-құқықтық шартқа сәйкес ЖСҚ түзетпей қаржыландыруға болады.
      Осы тармақтың екінші бөлігінде көрсетілген БИЖ бойынша азаматтық-құқықтық шарттың талаптарына сәйкес жол учаскелерінің сметалық құнын ұлғайтуды РБК-ның қарауынсыз қаржыландыруға жол берілмейді.»;
      9-параграфтың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «9-параграф. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асыру жоспарланатын бюджеттік инвестициялардың, институционалдық МЖӘ жобаларының қаржы-экономикалық негіздемесін әзірлеудің, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізудің тәртібі мен мерзімдері»;
      120-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «120. Алушы не Қатысушылар не ББӘ Инвестициялар ҚЭН-ін әзірлеуі немесе түзетуі мүмкін.
      Инвестициялар ҚЭН-інің мақсаттары мен міндеттері инвестициялық ұсынысқа сәйкес келеді.
      Егер Инвестициялар МЖӘ институционалдық жобалары бойынша заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға бағытталған болса, Инвестициялардың мақсаттары мен міндеттері МЖӘ жобасының тұжырымдамасына сәйкес келеді.»;
      124-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «124. «Ретроспектива» бөлiмi мынадай құрылымға сәйкес келеді:
      1) «Қатысушылардың қаржылық жағдайын талдау» параграфы, онда қатысушылардың қаржылық жағдайы, оның ішінде бар талаптар мен міндеттемелердің сомасы және сапасы туралы ақпарат келтіріледі;
      Егер Инвестициялар МЖӘ институционалдық жобалары бойынша заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға бағытталған болса, бұл параграф ұсынылмайды;
      2) егер Инвестициялар алушы қаржы ұйымы болып табылған жағдайда, «Несие қоржыны» параграфы. Параграфта Инвестициялар ҚЭН-ін енгізудің алдындағы соңғы 3 (үш) жыл ішіндегі Инвестициялар ҚЭН-ін енгізудің алдындағы айдың соңындағы жағдай бойынша қаржыландыру көздері (бюджет қаражаты, меншікті қаражат, үшінші тараптардың қарыздары, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражаты) бөлінісінде Инвестицияларды алушының несие қоржынының жай-күйі туралы тоқсан сайынғы ақпарат келтіріледі;
      3) «Макроэкономикалық ортаны талдау» параграфы, онда Инвестициялар ҚЭН іс-шараларының іске асырылуы әсер ететін, кемінде соңғы үш жылдағы негізгі макроэкономикалық (өңірлік, салалық) көрсеткіштер және даму серпіні көрсетіле отырып, Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын іске асыру болжанатын макроэкономикалық ортаны (ел, өңір немесе сала) талдау және оның сипаттамасы келтіріледі;
      4) «Маркетингтік ортаны талдау» параграфы, онда кемінде соңғы үш жылда, Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын іске асыру әсер ететін, негізгі көрсеткіштер мен даму серпіні көрсетіле отырып, Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын іске асыру болжанатын маркетингтік ортаны талдау келтіріледі.
      Маркетингтiк ортаны талдау ақпарат көзiн көрсете отырып, Инвестициялар алушы жұмыс істейтін нарықтың, сондай-ақ Инвестициялар есебiнен өндiрiлетiн өнiмдi өткiзу жоспарланып отырған нарықты талдауды, оның ішінде:
      есептеулердi негiздей және деректердi іріктеуді айқындай отырып, нарықтың сыйымдылығын;
      Инвестициялар алушының нарықтағы үлесiн;
      нарықтың өсу (қысқару) әлеуетiн және нарық сыйымдылығы өзгерген жағдайда ұйым өнiмінің үлесiн;
      бәсекелестердiң сипаттамасын, бәсекелестердiң нарықтағы үлесiн;
      төлем қабілеттілігін қоса алғанда, тұтынушылардың сипаттамасын қамтиды. Егер мемлекеттік мекемелер және (немесе) қатысушылар тұтынушылар болып табылса, олардың сатылатын өнімдегі үлесін көрсете отырып, осы ұйымдардың толық тізбесін келтіруі қажет.»;
      128129-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «128. «Негiздiлiк» бөлiмiнде iс-шараларды iске асыруға арналған Инвестициялар мөлшерiнiң және Инвестициялар ҚЭН-інің iс-шараларын баламалы көздерден қаржыландырудың мүмкін болмауының негiздемесi келтiрiледi.
      «Негiздiлiк» бөлiмi мынадай тарауларды қамтиды:
      1) «Инвестициялар көлемi» тарауы;
      2) «Қаржыландырудың балама көздерi» тарауы;
      3) «Инвестициялар ҚЭН-інің мақсаттары мен міндеттерінің инвестициялық ұсынысқа сәйкестігі» тарауы;
      4) «Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің инвестициялық картасы» тарауы.
      Егер Инвестициялар Институционалдық МЖӘ жобасын іске асыруға бағытталған болса, «Қаржыландырудың балама көздерi» және «Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің инвестициялық картасы» тараулары ұсынылмайды.
      129. «Инвестициялар көлемi» тарауында әрбiр құрамдауыш бөлiнiсiнде Инвестициялар көлемiнiң құжатпен және есептеулермен расталған негiздемесi келтiрiледi.
      «Инвестициялар көлемi» тарауы мынадай параграфтарды қамтиды:
      1) «Өнiмдер» параграфы, онда осы Қағидалардың 124-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген ақпаратты ескере отырып, сатып алынатын өнiмдер тізбесінің, саны мен сапасының негiздемесi келтiрiледi;
      2) «Бағалар негiздемесi» параграфы, онда Инвестициялар есебiнен сатып алынатын өнiмдер бағаларына талдау келтiрiледi. Инвестициялар есебiнен сатып алынатын өнiмдердiң бағалары осы Қағидалардың 138-тармағының 3) тармақшасында санамаланған құжаттармен бекiтiледi.
      Осы Қағидалардың 138-тармағының 3) тармақшасында көрсетiлген құжаттарды ұсыну мүмкiн болмаған жағдайда, ББӘ ақпарат көзiн көрсете отырып, сатып алу жоспарланатын өнiмдердiң қолданыстағы нарықтық бағалары туралы ақпаратты қоса бередi.
      Бағаларды талдау:
      соңғы екі жылдағы бағалардың серпіні туралы ақпаратты және ағымдағы бағалардың ықтимал өзгеруі мен осындай өзгеріске әкелуі мүмкін оқиғаларды;
      бағалардың ықтимал жеңілдіктерін, жеңілдіктер беру шарттарын (сатып алу көлемі, төлеу шарттары) қамтиды;
      3) «Айналым қаражатын толықтыру» параграфы, онда ақшаға қажеттігі ашып көрсетіледі, бірақ төменде келтірілген тізбемен шектелмейді:
      қаржылық өнiмдер бөлiнiсiнде клиенттердiң болжамды саны, қаржылық қызметтiң орташа сомасы көрсетiлген қаржылық қызметтер көрсету;
      пруденциялық нормативтердi сақтау;
      Инвестициялар алушының ағымдағы шығыстарын қаржыландыру;
      4) «Инвестициялар көлемi» параграфы, онда жоспарланатын Инвестициялардың мөлшерiн растайтын есептеулер келтiрiледi.
      Есептеулер әрбiр іс-шара бөлiнiсiнде келтiрiледi. Қажет болған жағдайда, объектіні іске қосу шығыстары (іске қосу-баптау жұмыстары) келтіріледі.
      Мемлекеттік кәсіпорын нысанындағы заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асырылуы жоспарланатын бюджеттік инвестициялар бойынша жоспарланатын Инвестициялардың мөлшеріне ТЭН немесе ЖСҚ әзірлеуге арналған қаражаттың болмауы бойынша негіздеме ұсынылған жағдайда, оларды әзірлеуге арналған шығыстар қосылады.
      Егер Инвестициялар қаржылық қызметтер көрсетуге арналған жағдайда, «Инвестициялар көлемi» тарауының құрылымдық элементтерi:
      «Айналым қаражатын толықтыру» параграфы;
      «Инвестициялар көлемi» параграфы болып табылады.
      Егер Инвестициялар шет мемлекеттердің аумағында іске асырылатын жағдайда, Инвестициялардың құнын растайтын, аумағында осы жоба іске асырылатын мемлекеттің құрылыс саласындағы заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітілген тиісті құжаттар аталған заңнаманың мәтінін қоса бере отырып және мемлекеттік және (немесе) орыс тілдеріне аудармасын қамтамасыз ете отырып ұсынылады.
      Егер Инвестициялар Институционалдық МЖӘ жобасын іске асыруға бағытталған болса, «Өнімдер», «Бағалар негiздемесi», «Айналым қаражатын толықтыру» параграфтары ұсынылмайды. Инвестициялар көлемі тиісті құжаттармен (келісімдер, шарттар, меморандумдар) расталады.»;
      132-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «132. «Нәтиже» бөлімінде есептеулермен расталған тікелей және түпкілікті нәтижелерді алу мүмкіндігінің негіздемесі, сондай-ақ Инвестициялар алушының қаржы-шаруашылық қызметінің жоспарланған нәтижелері келтіріледі.»;
      137-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «137. «Қорытындылар» тарауында Инвестициялар ҚЭН-і іс-шараларын іске асырудың саланың, мемлекет (өңір) экономикасының дамуына ықпалы ашылады. «Қорытындылар» тарауы мынадай параграфтарды қамтиды:
      1) «Тiкелей нәтижелер» параграфы, онда Инвестициялар ҚЭН іс-шараларының жоспарланған тiкелей нәтижелерiнiң есептеулермен расталған негiздемесi келтiрiледi;
      2) «Түпкілікті нәтижелер» параграфы, онда:
      Инвестициялар ҚЭН-і іс-шараларының жоспарланатын түпкілікті нәтижелерiнiң есептеулермен расталған негiздемесi;
      Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шаралары іске асырылған жағдайда, саладағы және Қазақстан Республикасындағы (өңірдегі)
әлеуметтік-экономикалық жағдайдың даму перспективаларының талдауы және олардың:
      негізгі әлеуметтік көрсеткіштерге (халық кірістерінің деңгейі, жұмыссыздық, жұмыспен қамтылу деңгейі);
      негізгі салалық (өңірлік) көрсеткіштерге (өнім (тауарлар/көрсетілетін қызметтер) өндіру көлемі, жалпы ішкі өнім құрылымындағы саланың (өңірдің) үлесі, салаға (өңірге) инвестициялардың көлемі және олардың жоспарланатын кезеңдегі үрдістері) әсері;
      нәтижелерді, салдары мен ықпалын, көбейтілген пайда мен шығындарды, тұтынушының қосымша пайдасын, орны толмайтын шығасыларды, сыртқы әсерлерді, халықаралық әсерлерді, жобаны іске асырудан түсетін жанама пайданы талдауды қамтитын Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шаралары бойынша пайда мен шығындарды талдау;
      Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын іске асырудың шектес салалардың (көршілес өңірлердің) дамуына әсерін талдау;
      Инвестициялар ҚЭН-і іс-шараларының Қазақстан Республикасының экспорттық әлеуетінің өсуіне және импортты алмастыруға, инновациялардың дамуына (бар болса) әсерін талдау келтiрiледi;
      3) «Бюджеттік тиімділік» параграфы, онда Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын жүзеге асыру нәтижелерінің тиісті бюджеттердің кірістері мен шығыстарына әсерінің есептеулері келтіріледі.
      Бюджеттік тиімділікті бағалау кезінде ақша қаражатының келуінде мыналар:
      Инвестицияларды іске асыруға байланысты шығарылған (қалыптастырылған) мемлекетке тиесілі акциялар (қатысу үлестері) бойынша дивидендтер;
      республикалық және жергiлiктi бюджеттерге түсімдер (салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер, сондай-ақ өзге де төлемдер) ескеріледі, бірақ онымен шектелмейді.
      Бюджеттік тиімділікті бағалау кезінде ақша қаражатының кетуінде мыналар:
      Инвестициялардың көлемі;
      Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын іске асыруға байланысты инвестициялардан кейінгі кезеңде жүргізілетін бюджет шығыстары;
      белгілі бір баға саясатын жүргізуге және белгілі бір әлеуметтік басымдықтарды сақтауды қамтамасыз етуге байланысты субсидиялар ескеріледі, бiрақ онымен шектелмейдi.»;
      138-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «138. Қосымшалар мынадай құжаттармен жиынтықталады:
      1) «Ретроспектива» бөлiмiне:
      Инвестициялар ҚЭН-ін мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық және жергілікті уәкілетті органға енгізудің алдындағы соңғы үш жылдағы мөр басылған және бірінші басшы мен бас бухгалтердің қолы қойылған қатысушылардың қаржылық есептілігі (жеке және шоғырландырылған), сондай-ақ қаржылық есепке түсіндірме жазбалар;
      Қазақстан Республикасының аудит қызметі туралы заңнамасына сәйкес қаржылық есептілік аудиті міндетті болып табылатын қатысушылар үшін соңғы үш жылда жасалған аудиттелген қаржылық есептілік пен аудиттік есептер тапсырылады. Бұл ретте қатысушы қолданыстағы заңнамаға сәйкес объективті себептері болған жағдайда соңғы есепті кезеңдегі аудиттен өтпеген қаржылық есептілікті ұсына алады.
      Қаржылық есептілік қолданыстағы заңнамаға сәйкес, оның ішінде басқа ұйымдарда қаржылық қатысуы туралы ақпаратты қоса берумен, баланс валютасында 10 % және одан көп үлес алатын баланс баптары егжей-тегжейлі толық ашылған ақпаратты қоса берумен ұсынылады;
      2) «Институционалдық» бөлiмiне:
      оларға сәйкес қатысушылар құрылған немесе құрылатын құжаттардың көшiрмесi;
      Инвестициялар алушы жарғысының көшiрмесi (бар болса);
      Институционалдық МЖӘ жобалары бойынша заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға Инвестициялар жүзеге асырылған кезде мемлекеттік және жекеше әріптестер арасындағы жобаны іске асыру туралы құжаттардың көшірмелері беріледі;
      3) «Негiздiлiк» бөлiмiне:
      осы Қағидалардың 19-қосымшасына сәйкес «Сатып алынатын (құрылатын) активтердiң құны мен сипаттамасы»;
      осы Қағидалардың 129-тармағының 2) тармақшасында келтiрiлген ақпаратты растайтын ақпарат қамтылған прайс-парақтардың (ұқсас тауарлар, жұмыстар және көрсетілетін қызметтер бойынша прайс-парақтар болмаған жағдайда кемінде екі тәуелсіз бағалау қорытындысы беріледі), бағалау актiлерi мен басқа да құжаттардың көшiрмелерi беріледі. Бұл ретте, егер бұл құны кешенді ведомстводан тыс сараптама қорытындысында расталған технологиялық және инженерлік жабдық болса, онда қосымша растаушы құжаттар талап етілмейді.
      Инвестицияларды жүзеге асыру кезінде тиісті уәкілетті мемлекеттік органның салалық сараптама қорытындысы ұсынылады.
      Егер Инвестицияларды іске асыру бірнеше салалық мемлекеттік органдардың жауапкершілік аясын қозғайтын болса, аталған салалық мемлекеттік органдар Инвестициялардың тиісті сараптамалар қорытындыларын ұсынады.
      Бұл ретте, қосымша салалық сараптамалар қорытындыларын тиісті салалық орталық мемлекеттік органдар Инвестициялардың іске асырылуының жетекшілік ететін салаға әсерін бағалау және саланың басымдықтарына сәйкестігі бөлігінде ғана ұсынады.
      Салалық сараптаманың қорытындысы мыналарды:
      саладағы қазіргі жағдайдың талдауын бағалауды;
      Инвестициялар ҚЭН-інде көрсетілген іс-шаралар іске асырылмаған жағдайда, саладағы жағдайдың талдауын бағалауды;
      Инвестициялар ҚЭН-і іс-шараларын іске асырудың саланы дамытуға әсерін сандық және сапалық көрсеткіштерді келтіре отырып және мыналарды:
      Инвестициялар ҚЭН-і іс-шараларының сала экономикасының құрылымындағы рөлі мен орнын;
      Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын іске асырудың орналасқан орнын таңдау мен ауқымының негізділігін;
      Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын іске асырудың мүмкіндігін;
      Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шаралары бойынша техникалық шешімдердің жеткілікті болуын және олардың тиімділігінің бағасын көрсете отырып, бағалауды;
      Инвестициялар ҚЭН-і іс-шараларының халықаралық стандарттарға сәйкестігін бағалауды, оңтайлы жаңа технологияларды қолдануды;
      Инвестициялар ҚЭН-і іс-шараларының мақсаттарына қол жеткізудің баламалы нұсқаларын бағалауды;
      бар болған жағдайда, салалық уәкілетті мемлекеттік орган бекітетін ведомстволық нормативтерге сәйкес объектіні пайдалануға енгізу шығындарының негізділігін қамтиды.
      Жаңа объектiлердi құруға (салуға) не бар объектiлердi реконструкциялауға бағытталған Инвестицияларды жүзеге асыру кезінде Инвестициялар ҚЭН-ің құрамында ТЭН (осы Қағидаларға сәйкес әзірленген) немесе ЖСҚ, сондай-ақ ведомстводан тыс кешенді сараптама қорытындысы, жерге орналастыру жобасы немесе жер-кадастрлық жоспар (қажет болған кезде жер учаскелері иелерiнің және жер пайдаланушылардың шығындарын, алынатын алқаптардың түрлеріне байланысты ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы өндiрiсінің шығындарын есептеулерді қоса бере отырып), техникалық шарттар ұсынылады.
      Осы тармақтың талабы мемлекеттік кәсіпорын нысанындағы заңды тұлғалар үшін ТЭН немесе ЖСҚ әзірлеуге қаражаттың жоқтығы жөніндегі негіздемені ұсынған жағдайда қолданылмайды.
      Объектіні пайдалануға беру шығындары болған жағдайда, уәкілетті мемлекеттік органның салалық сараптамасының және ведомстволық нормативтерге сәйкес объектіні пайдалануға беру (іске-қосу-баптау жұмыстары) шығыстары бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама қорытындылары талап етіледі.
      Әлеуметтік-экономикалық тұрақтылыққа қауіп төнуіне байланысты, кідіртпей пайдалануға беруді талап ететін, ірі бірыңғай энергетикалық жүйе объектілері мен техникалық күрделі атомдық және жылу энергетикалық кешендері үшін, елдің әлеуметтік-экономикалық тұрақтылығына қауіп төнуі туралы растауы бар уәкілетті мемлекеттік органның салалық сараптама қорытындысында берілген есептеулерге сәйкес іске қосу жұмыстары бойынша шығындар жүзеге асырылады;
      Ақпараттық жүйелерді құруға, енгiзуге және дамытуға бағытталған Инвестицияларды жүзеге асыру кезінде Инвестициялар ҚЭН-інің құрамында ақпараттық жүйенің ТЭН-і (осы Қағидаларға сәйкес әзірленген), сондай-ақ Қазақстан Республикасының ақпараттандыру жөніндегі заңнамасына сәйкес ақпараттандыру саласындағы уәкiлеттi органның қорытындысы ұсынылады.
      Инновациялық және (немесе) ғарыштық қызметтi болжайтын iс-шараларды жүзеге асыруға бағытталған Инвестицияларды жүзеге асыру кезінде мемлекеттiк ғылыми-техникалық сараптаманың қорытындысы ұсынылады;
      4) «Нәтиже» бөлiмiне:
      «Өнім өндiру бағдарламасы» осы Қағидаларға 20-қосымшаға сәйкес нысанда;
      «Өнімді өткізу бағдарламасы» осы Қағидаларға 21-қосымшаға сәйкес нысанда;
      осы Қағидаларға 22-қосымшада көрсетілген «Қаржы моделіне қойылатын талаптар» нысанына сәйкес дайындалған қаржылық модель қоса беріледі;
      Қызметін әлеуметтік салада жүзеге асыратын және негізгі кіріс көзі республикалық және (немесе) жергілікті бюджет болып табылатын мемлекеттік кәсіпорындар нысанындағы заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асыру жоспарланатын бюджеттік инвестициялар бойынша қаржылық модельдің болуы талап етілмейді;
      «Инвестициялар нәтижелерi» осы Қағидаларға 23-қосымшаға сәйкес нысанда;
      «ҚЭН іс-шараларының бюджеттік тиімділігі» осы Қағидаларға 24-қосымшаға сәйкес нысанда;
      Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 20 тамыздағы № 422 бұйрығымен бекітілген, Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 6452 болып тіркелген Жария мүдделі ұйымдардың (қаржылық ұйымдардан басқа) жариялауы үшін жылдық қаржылық есептіліктің тізбесі мен нысандарында айқындалған нысандарға сәйкес, Инвестицияларды ескермегендегі Инвестициялар алушының қаржылық көрсеткіштерінің болжамы:
      «Бухгалтерлік баланс»;
      «Пайдалар мен шығындар туралы есеп»;
      «Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (тікелей тәсіл)» не «Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (жанама тәсіл)»;
      «Капиталдағы өзгерістер туралы есеп»;
      осы инвестициялық ұсынысқа мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның экономикалық қорытындысы.»;
      143144-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «143. Инвестициялар ҚЭН-і ББӘ бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында) көзделген нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткiзуге бағытталған iс-шараларды қаржылық қамтамасыз ету мақсатында әзiрленедi.
      144. Инвестициялар ҚЭН-інің түпнұсқасын, сондай-ақ осы Қағидалардың 138, 162 және 163-тармақтарында айтылған қосымша материалдарды, ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы не оны алмастыратын тұлға қол қойған титулдық бланкiдегі жеке iлеспе хатпен ББӘ бередi.
      Бір ББӘ-нің құзыретіне жатқызуға болмайтын, экономиканың әртүрлі салаларындағы жобаларды іске асыруды көздейтін, ұлттық холдингтер мен ұлттық басқарушы холдингтің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар бойынша ҚЭН-нің түпнұсқасы, сондай-ақ осы Қағидалардың 138, 162 және 163-тармақтарында көрсетілген мемлекеттік органның бірінші басшысы – ББӘ не оны алмастыратын тұлға, немесе мемлекеттік органның бірінші басшысы уәкілеттік берген тұлға – ББӘ қол қоюымен ұсынылатын салалық сараптама қорытындысынан басқа құжаттар осы ұлттық холдингтер, ұлттық басқарушы холдинг және ұйымдардың бірінші басшылардың не оларды алмастыратын тұлғалардың қол қоюымен ұсынылады.
      Электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесі үшін құжаттар редакцияланбайтын графикалық форматта ұсынылады.
      Iлеспе хатта Инвестициялар ҚЭН-інің атауы, мәлiмделетiн сома және Инвестицияларды жүзеге асыру жылы, қоса берiлетiн құжаттардың тiзбесi көрсетiледi.
      Инвестициялар ҚЭН-інің, сондай-ақ қосымша материалдардың, оның ішінде теріске шығарулардың, қосымша дәлелдемелердің не Инвестициялар ҚЭН-іне өзгерістер енгізу туралы ақпараттың әрбір парағына Инвестициялар ҚЭН-ін әзірлеуге жауапты ББӘ құрылымдық бөлімшесінің басшысы қол қояды не олар тігіледі, нөмірленеді және Инвестициялар ҚЭН-ін әзірлеуге жауапты ББӘ құрылымдық бөлімшесі басшысының қолымен расталады.
      «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қор) еншілес және тәуелді ұйымдары әзірлеген ҚЭН мен ТЭН мақұлдауды бюджеттік кредит беру бағдарламаларын, бюджеттік инвестициялық бағдарламаларды жоспарлау және іске асыру, сондай-ақ оларды түзету кезінде Қор Басқармасы жанындағы тиісті Комитет жүзеге асырады. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға жолданатын ҚЭН мен ТЭН-нің әрбір парағына осы бағытқа жауапты Қордың басқарма мүшесі, ал оларға қосымша өзге материалдарға – осы бағытқа жауапты Қордың құрылымдық бөлімшесінің басшысы қол қояды.»;
      151-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «151. Инвестициялардың ҚЭН-ін түзету мәселелерін, оның ішінде бекітілген іс-шаралардың құнын ұлғайтуды көздейтін мәселелерді тиісті бюджет комиссиясының қарауына шығару тәртібі екі кезеңмен жүзеге асырылады.
      Бірінші кезең:
      1) осы Қағидалардың 145-1-тармағында көзделген жағдайдан басқа, ББӘ-нің Инвестициялар ҚЭН-ін түзету бойынша инвестициялық ұсыныс әзірлеуі және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға ұсынуы;
      2) ББӘ ұсынатын құжаттар мен бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның Инвестициялар ҚЭН-ін түзету жөніндегі инвестициялық ұсынысқа берілген оң экономикалық қорытындысының негізінде Инвестициялар ҚЭН-ін түзетудің орындылығын айқындау бойынша тиісті бюджет комиссиясының шешімі. Осы Қағидалардың 145-1-тармағында көзделген жағдайларда, Инвестициялар ҚЭН-ін түзету бойынша инвестициялық ұсынысқа экономикалық қорытындының болуы талап етілмейді.
      Бірінші кезеңде Инвестициялар ҚЭН-ін түзету жөніндегі инвестициялық ұсыныстарды әзірлеу, қарау және іріктеу процесі осы Қағидалардың 2-тарауында айқындалған тәртіппен өтеді.
      Бірінші кезеңде осы Қағидалардың 146-тармағында көзделген, сметалық құнын ұлғайтуды республикалық бюджет қаражаты есебінен қаржыландыру болжанатын жергілікті Инвестициялар бойынша жергілікті атқарушы орган қорытынды дайындайды және жергілікті Инвестициялардың ТЭН-ін түзету мәселесін РБК-ның қарауына шығару үшін кейіннен бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға енгізу үшін осы тармақта көрсетілген құжаттарды қоса бере отырып, Инвестицияларды республикалық бюджеттік бағдарламаның тиісті әкімшісіне енгізеді.
      Құжаттаманың толық топтамасы ұсынылмаған не қымбаттаудың орын алуының айқын және негізді себептері берілмеген, сондай-ақ кінәлі адамдар немесе ұйымдар және оларға қолданылған шаралар (егер ондай болса) көрсетілмеген Инвестициялардың ҚЭН-ін түзету жөніндегі инвестициялық ұсыныстар бойынша олар сметалық құнын ұлғайту тұрғысынан қаралмайды.
      Инвестициялардың ҚЭН-ін түзетудің орындылығы мәселесін тиісті бюджет комиссиясының қарауына шығару үшін ББӘ бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы не оны алмастыратын тұлға қол қойған мына құжаттарды ұсынады:
      осы Қағидаларға 16-қосымшаға сәйкес нысан бойынша салыстырмалы кестені қоса бере отырып, іс-шараларды, Инвестициялар ҚЭН-інің техникалық-технологиялық шешімдерін болжамды толықтырулар және (немесе) өзгертулер, бекітілген іс-шараларға көзделген шығыстарды ұлғайту көрсетілген өтінім хат;
      Инвестициялар ҚЭН-нің бастапқы параметрлері қоса берілген, оң экономикалық қорытынды алған Инвестициялар ҚЭН-ін (бар болса) бекiту туралы ББӘ (ББӘ құзыретіне жатқызуға болмайтын жобалардың экономиканың әртүрлі салаларында іске асырылуын көздейтін ұлттық холдингтер мен ұлттық басқарушы холдингтер) бұйрығының көшірмесі;
      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 154-бабында белгіленген рәсімдер сақталмай тиісті бюджетте бекітілген жобаларды қоспағанда, бұрын ұсынылған Инвестициялар ҚЭН-іне мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық немесе жергілікті уәкiлеттi органның оң экономикалық қорытындысының көшірмесі;
      сараптамалар қорытындысы және бұрын мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органның оң экономикалық қорытындысы алынған Инвестициялар ҚЭН-і;
      осы Қағидалардың 145-1-тармағында көзделген жағдайларда қоспағанда, ҚЭН-ді түзету жөніндегі инвестициялық ұсынысқа берілген мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық немесе жергілікті уәкiлеттi органның оң экономикалық қорытындысы;
      мемлекеттік сатып алуды жүргізудің нәтижесінде үнемделген сома (егер үнемдеу болған жағдайда) көрсетіле отырып, Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын, оның ішінде ЖСҚ-ны әзірлеуден бастап, құрылыс қызметін болжайтын жобалар бойынша іс-шараларды іске асыру шеңберінде жасалған шарттар туралы ақпарат;
      іске асыру басталғаннан бастап әрбір жыл үшін бюджеттен Инвестициялар ҚЭН іс-шараларын қаржыландыру. Бұл ақпарат әрбір жылдың жоспары мен фактісі игерілмеген жағдайда, оның себептері көрсетіле отырып беріледі;
      қымбаттауға әкелетін себептерді егжей-тегжейлі көрсету (мердігерлердің ББӘ шартта көрсетілген бағаны (сметаны) өсіру қажеттігі туралы уақтылы ескерткендігін растайтын хаттарының көшірмелерін қоса бере отырып);
      ұйым не жеке тұлғаның кінәсінен қымбаттау болған жағдайда, сондай-ақ осындай ұйымға не жеке тұлғаға қатысты қабылданған шаралар;
      ББӘ түсіндірмелерімен қоса, жоба құнын ұлғайтудың негізділігі мен дұрыстығын растайтын тиісті уәкілетті мемлекеттік органның салалық сараптамасының қорытындысы, сала болмаған жағдайда ББӘ ұсынады;
      «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы
12 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның бюджет қаражатының нысаналы пайдаланылуы тұрғысынан, сондай-ақ, құжаттар берілген күннен бастап 6 (алты) айдан кешіктірмей белгіленген, жоба бойынша қаржыландыру басталған болса, бұзушылықтардың болмауы туралы актісі;
      бекітілген Инвестициялар ҚЭН-інде көрсетілген көрсеткіштерге қол жеткізу не себептері көрсетіле отырып, қол жеткізбеу туралы, оның ішінде бөлінген бюджет қаражаты толық игерілген кезде қол жеткізу не қол жеткізбеу туралы ақпаратты қамтитын түсіндірме жазба.
      Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган құжаттар топтамасын қарайды және олар бойынша қорытындыны тиісті бюджет комиссиясының қарауына енгізеді.
      ББӘ бюджет комиссиясының оң шешімін алған жағдайда, кейіннен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қажетті сараптамаларды жүргізе отырып, Инвестициялар ҚЭН-іне тиісті түзетулерді енгізеді.
      Екінші кезең:
      1) осы Қағидалардың 145-1-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, ББӘ-нің мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергiлiктi уәкiлеттi органға түзетiлген Инвестициялар ҚЭН-ін ұсынуы;
      2) тиісті бюджет комиссиясының түзетілген ҚЭН бойынша Инвестицияларды қаржыландыру туралы шешімі.
      Екінші кезеңде Инвестициялар ҚЭН-ін қарауды ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысының не оны алмастыратын тұлғаның қолы қойылып, ұсынылған мына құжаттардың негізінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергiлiктi уәкiлеттi орган жүзеге асырады:
      осы Қағидалардың 16-қосымшасындағы нысанға сәйкес салыстырмалы кесте қоса беріле отырып, Инвестициялар ҚЭН-індегі iс-шараларға, техникалық-технологиялық шешiмдерге болжанған толықтырулар және (немесе) өзгертулер, бекітілген іс-шараларға көзделген шығыстарды ұлғайтуға әкелетін мән-жайлар мен себептер көрсетілген өтiнiм-хат;
      Инвестициялар ҚЭН-інің бастапқы параметрлері қоса берілген, оң экономикалық қорытынды алған Инвестициялар ҚЭН-ін (бар болса) бекiту туралы ББӘ (бір ББӘ құзыретіне жатқызуға болмайтын жобалардың экономиканың әртүрлі салаларында іске асырылуын көздейтін ұлттық холдингтер мен ұлттық басқарушы холдингтер) бұйрығының көшірмесі;
      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 154-бабында белгіленген рәсімдер сақталмай, тиісті бюджетте бекітілген жобаларды қоспағанда, бұрын ұсынылған Инвестициялар ҚЭН-іне берілген мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық немесе жергілікті уәкiлеттi органның оң экономикалық қорытындысының көшірмесі;
      сараптамалар қорытындылары және құжаттар, сондай-ақ бұрын мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органның оң қорытындысы алынған Инвестициялар ҚЭН-і;
      түзетiлген Инвестициялар ҚЭН-і;
      ҚЭН-ді іске асыру шеңберінде, оның ішінде ЖСҚ-ны әзірлеуден бастап, мемлекеттік сатып алуды жүргізудің нәтижесінде үнемделген соманы (егер үнемдеу болған жағдайда) көрсете отырып, құрылыс қызметін болжайтын жобалар бойынша жасалған шарттар туралы ақпарат;
      іске асыру басталғаннан бастап әрбір жыл үшін бюджеттен Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын қаржыландыру. Бұл ақпарат әрбір жылдың жоспары және фактісі, игерілмеу болған жағдайда, оның себептері көрсетіле отырып беріледі;
      қымбаттауға әкелетін себептерді (мердігерлердің ББӘ шартта көрсетілген бағаны (сметаны) өсіру қажеттігі туралы уақтылы ескерткендігін растайтын хаттарының көшірмелерін қоса бере отырып) егжей-тегжейлі көрсету;
      ұйым не жеке тұлғаның кінәсінен қымбаттау болған жағдайда, сондай-ақ осындай ұйымға не жеке тұлғаға қатысты қабылданған шаралар;
      тиісті уәкілетті мемлекеттік органның салалық сараптама қорытындысының, ББӘ түсіндірмелерімен қоса, жоба құнын ұлғайтудың негізділігі мен дұрыстығын растайтын салалық сараптаманың қорытындысы, сала болмаған жағдайда ББӘ-нің қорытындысы ұсынылады;
      Инвестициялар түзетілген ТЭН-іне және (немесе) ЖСҚ-ына ведомстводан тыс кешенді сараптама қорытындысы;
      Инвестициялар ҚЭН-інде көрсетілген іс-шаралардың іске асырылуын аяқтау үшін талап етілетін болжанған қосымша бюджет шығыстарының негіздемесі;
      бюджет қаражатының нысаналы пайдаланылуына, сондай-ақ Инвестицияларды іске асыру шеңберінде бөлінген барлық бюджет қаражатын қамтитын, бұзушылықтардың болмауы туралы, ескіру мерзімі құжаттар ұсынылған күннен бастап 6 (алты) айдан аспайтын, «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның актісі;
      Инвестициялар ҚЭН-іне түзету орындылығы туралы РБК шешімінің көшірмесі;
      бекітілген ҚЭН-де көрсетілген көрсеткіштерге қол жеткiзуге немесе жеткіліксіздігінің себептері туралы ақпарат, оның ішінде келмей қалу себептерiн көрсете отырып, бөлінген бюджет қаражатты толық игеруі;
      құжаттарды ұсынған күнге дейін көп дегенде 1 (бір) ай бұрын түсірілген, объектінің нақты жай-күйі туралы толық көрініс беретін фото немесе бейне түсірілімдер материалдары.
      Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергiлiктi уәкiлеттi орган ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы не оны алмастыратын тұлға қол қойған мына ұсынылған құжаттардың негізінде тиісті бюджет комиссияларының қарауына түзетілген Инвестициялар ҚЭН-і бойынша қаржыландырудың орындылығы мәселесін шығарады:
      Инвестициялар ҚЭН-індегі техникалық-технологиялық шешiмдерге, iс-шараларға болжанған толықтыруларды және (немесе) өзгертулерді, бекітілген іс-шараларға көзделген шығыстарды ұлғайтуға әкелетін мән-жайлар мен себептерді көрсете отырып, осы Қағидаларға 16-қосымшаға сәйкес нысан бойынша салыстырмалы кесте қоса берілген өтiнiм-хат;
      Инвестициялар ҚЭН-інің бастапқы параметрлері қоса берілген, оң экономикалық қорытынды алған Инвестициялар ҚЭН-ін (бар болса) бекiту туралы ББӘ (бір ББӘ құзыретіне жатқызуға болмайтын жобаларды экономиканың түрлі салаларында іске асырылуын көздейтін ұлттық холдингтер мен ұлттық басқарушы холдингтер) бұйрығының көшірмесі;
      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 154-бабында белгіленген рәсімдер сақталмай тиісті бюджетте бекітілген жобаларды қоспағанда, бұрын ұсынылған Инвестициялар ҚЭН-іне берілген мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық немесе жергілікті уәкiлеттi органның оң экономикалық қорытындысының көшірмесі;
      сараптамалар қорытындылары және құжаттар, оның ішінде бұрын мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органның оң қорытындысы алынған ҚЭН-і;
      түзетiлген Инвестициялар ҚЭН-і;
      осы Қағидалардың 145-1-тармағында көрсетілген жағдайдан басқа, түзетiлген Инвестициялар ҚЭН-іне оң экономикалық қорытынды;
      ҚЭН-ді іске асыру шеңберінде, оның ішінде ЖСҚ-ны әзірлеуден бастап, мемлекеттік сатып алуды жүргізудің нәтижесінде үнемделген соманы (егер үнемдеу болған жағдайда) көрсете отырып, құрылыс қызметін болжайтын жобалар бойынша жасалған шарттар туралы ақпарат;
      іске асыру басталғаннан бастап әрбір жыл үшін бюджеттен Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын қаржыландыру. Бұл ақпарат әрбір жылдың жоспары және фактісі, игерілмеу болған жағдайда, оның себептері көрсетіле отырып беріледі;
      қымбаттауға әкелетін себептерді (мердігерлердің ББӘ шартта көрсетілген бағаны (сметаны) өсіру қажеттігі туралы уақтылы ескерткендігін растайтын хаттарының көшірмелерін қоса бере отырып) егжей-тегжейлі көрсету;
      ұйым не жеке тұлғаның кінәсінен қымбаттау болған жағдайлар, сондай-ақ осындай ұйымға не жеке тұлғаға қатысты қабылданған шаралар;
      тиісті уәкілетті мемлекеттік органның салалық сараптама қорытындысының, ББӘ түсіндірмелерімен қоса, жоба құнын ұлғайтудың негізділігі мен дұрыстығын растайтын салалық сараптаманың қорытындысы, сала болмаған жағдайда ББӘ-нің қорытындысы ұсынылады;
      Инвестициялардың түзетілген ТЭН-іне және (немесе) ЖСҚ-ына ведомстводан тыс кешенді сараптама қорытындысы;
      Инвестициялар ҚЭН-інде көрсетілген іс-шаралардың іске асырылуын аяқтау үшін талап етілетін болжанған қосымша бюджет шығыстарының негіздемесі;
      бюджет қаражатының нысаналы пайдаланылуына, сондай-ақ Инвестицияларды іске асыру шеңберінде бөлінген барлық бюджет қаражатын қамтитын, бұзушылықтардың болмауы туралы, ескіру мерзімі құжаттар ұсынылған күннен бастап 6 (алты) айдан аспайтын, «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның актісі;
      құжаттарды ұсынған күнге дейін көп дегенде 1 (бір) ай бұрын түсірілген, объектінің нақты жай-күйі туралы толық көрініс беретін фото немесе бейне түсірілімдер материалдары.
      Бір ББӘ-нің құзыретіне жатқызуға болмайтын, экономиканың әртүрлі салаларындағы жобаларды іске асыруды көздейтін, ұлттық холдингтер мен ұлттық басқарушы холдингтің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар бойынша түзетілген ҚЭН-нің түпнұсқасы, сондай-ақ Қағидалардың осы тармағында көрсетілген мемлекеттік органның бірінші басшысы – ББӘ не оны алмастыратын тұлға, немесе мемлекеттік органның бірінші басшысы уәкілеттік берген тұлға – ББӘ қол қоюымен ұсынылатын салалық сараптама қорытындысынан басқа құжаттар осы ұлттық холдингтер, ұлттық басқарушы холдинг және ұйымдардың бірінші басшылардың не оларды алмастыратын тұлғалардың қол қоюымен ұсынылады.»;
      162-тармақтың оныншы бөлігі орыс тілінде жаңа редакцияда жазылсын, мемлекеттік тіліндегі мәтін өзгермейді;
      168-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қорытынды» бөлiмi мынадай құрылымға сәйкес келедi:
      1) «Негiзділік» тарауы, онда Инвестициялар көлемiн, оның ішінде жылдар бойынша растау немесе растамау туралы, сондай-ақ баламалы көздерден қаржыландыру мүмкiндiгi немесе мүмкін еместігі туралы ақпарат келтiрiледi;
      2) «Нәтижелілік» тарауы, онда Инвестициялардың экономикалық, қаржылық және бюджеттік тиімділігі, тiкелей және түпкiлiктi нәтижелерге қол жеткізу мүмкiндiгi немесе мүмкін еместігі келтіріледі.
      Басқа ақпарат негізінде факторларды ашатын пікір айтылған жағдайда, осы ақпаратпен толықтырылуы мүмкін.»;
      182-17-тармақтың 1) тармақшасының төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) «Тиімділік» тарауы, онда бюджеттік кредиттер арқылы жобалық іс-шаралар, жобасының тікелей және түпкілікті нәтижелерге қол жеткізу мүмкіндігі іске асыру экономикалық және әлеуметтік тиімділігі туралы ақпарат береді;
      187-тармақтың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Бұл ретте, жоспарланған жылға қаржыландыру мен көлемнің орындалуы тиісті бағдарламамен (ішкі бағдарламамен) келіседі.»;
      214-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) Инвестициялар есебінен заңды тұлға іске асыратын іс-шаралар көрсеткіштерінің нәтижелерін, Инвестициялардың ҚЭН және (немесе) мемлекеттiк органдардың стратегиялық жоспарларында және (немесе) заңды тұлғалардың стратегиялық даму құжаттарында жоспарланған тиісті нәтижелерімен салыстыру жолымен әрбір кезеңдегі қол жеткізілген шығындар мен іске асыру көлемдерін, сондай-ақ оларға қол жеткізілмеу себептерін талдауды;»;
      218-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «218. ББӘ есебінде:
      1) бюджеттік бағдарламаның (ішкі бағдарламаның) сипаттамасы;
      2) Инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шараның әрбір кезеңінің құны;
      3) жарғылық капиталға мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайтуға және заңды тұлғалардың жарияланған акцияларының төлеміне олардың еншілес ұйымдарының жарғылық капиталын ұлғайтуға ақша аудару кезінде акционердің (қатысушының) және директорлар кеңесінің шешімі, бағалы қағаздар нарығын реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органның тиісті куәлігімен расталатын акциялар (бағалы қағаздар) шығарылымын мемлекеттік тіркеу мәліметтері;
      4) заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу мәліметтері;
      5) Инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шараның әрбір кезеңін іске асыру кестесі;
      6) іске асырылуы үшін Инвестициялар жүзеге асырылған Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының деректемелері;
      7) ББӘ тиісті бюджеттік бағдарламасы (ішкі бағдарламасы) бойынша республикалық немесе жергілікті бюджеттен қаражат бөлу туралы ақпарат;
      8) Инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шараны қаржыландыру схемасы;
      9) ББӘ жауапты орындаушысының деректемелері;
      10) ішкі бақылау қызметімен анықталған бұзушылықтарды жою бойынша қабылданған шаралар туралы ақпарат;
      11) Инвестицияларды жүзеге асырудан экономикалық және әлеуметтік қайтарымдылықтың ұзақ мерзімді көрсеткіштерге қол жеткізудің ағымдағы жағдайы туралы ақпарат көрсетіледі.
      Инвестициялар арқылы іске асырылатын іс-шаралар бойынша есепті тоқсанның әрбір нысан бойынша заттай көрінісінде жоспарланған және нақты өнімдірілген жұмыс көлемі туралы ақпарат беріледі.»;
      226-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «226. ҚЭН-де бекітілген Инвестициялар есебінен іске асырылған
іс-шаралардың тиімділігін айқындау Инвестициялардың жүзеге асырылуын бағалауды жүзеге асырудың мақсаты болып табылады.»;
      229-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «229. Инвестициялардың іске асырылуын бағалау:
      1) республикалық немесе жергiлiктi бюджеттен тартылған Инвестициялар есебінен іске асырылған іс-шаралар туралы ақпарат жинауды;
      2) заңды тұлғаның Инвестициялар есебінен іске асырылған іс-шараларының нақты қол жеткізілген нәтижелерінің көрсеткіштерін және заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітілген Инвестициялардың ҚЭН-де және (немесе) стратегиялық даму құжаттарында және (немесе) мемлекеттiк органдардың стратегиялық жоспарларында жоспарланған тиісті көрсеткіштермен салыстыру жолымен әрбір уақыт аралығында қол жеткізілген іске асыру мен шығындар көлемін, сондай-ақ қол жеткізілмеу себептерін талдауды;
      3) Инвестицияларды іске асырудан экономикалық және экономикалық қайтарымдылықтың ұзақ мерзімді көрсеткіштеріне қол жеткізуді ескере отырып, жетекшілік ететін саланың дамуына Инвестициялардың іске асырылуының ықпалын бағалауды (бұл ретте, бағалау нәтижелер көрсеткіштерінің критерийлері бойынша жүзеге асырылады) көздейді;
      Инвестицияларды іске асырудан экономикалық және әлеуметтік қайтарымдылықтың ұзақ мерзімді көрсеткіштеріне қол жеткізу бойынша ақпарат инвестициялық ұсыныста салынған көрсеткіштер негізінде және/немесе Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдары тиімділігінің түйінді көрсеткіштерінің байламы негізінде дайындалады;
      4) Инвестициялардың іске асырылуын бағалау нәтижелері туралы есеп дайындауды көздейді.»;
      1-қосымшаны осы бұйрықтың 1-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
      34-қосымшаларды осы бұйрықтың 23-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
      15-қосымшаны осы бұйрықтың 4-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
      17-қосымшаны осы бұйрықтың 5-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
      23-қосымшаны осы бұйрықтың 6-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
      25-қосымшаны осы бұйрықтың 7-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
      2829-қосымшаларды осы бұйрықтың 89-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
      3132-қосымшаларды осы бұйрықтың 1011-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
      35-қосымшаны осы бұйрықтың 12-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
      383940414243-қосымшаларды осы бұйрықтың 131415161718-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
      49-қосымшаны осы бұйрықтың 19-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
      2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамыту департаментіне қамтамасыз ету:
      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелуiн;
      2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің ресми интернет-ресурсында жариялануын қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика бірінші вице-министріне жүктелсін.
      4. Осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Ұлттық экономика министрінің
      міндетін атқарушы                                 М. Құсайынов

      «Келісілді»
      Қазақстан Республикасының
      Қаржы министрі
      ____________ Б. Сұлтанов
      2015 жылғы 25 қараша

Қазақстан Республикасы      
Ұлттық экономика министрінің м.а.
2015 жылғы 25 қарашадағы     
№ 721 бұйрығына 1-қосымша    

Мемлекеттік инвестициялық жобаның 
инвестициялық ұсынысын әзірлеу   
немесе түзету, қажетті       
сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ 
бюджеттік инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, мониторингілеу және
іске асырылуын бағалау қағидаларына
1-қосымша               

«Инвестициялық ұсыныстың ақпараттық парағы» нысаны

      1. Бюджеттік бағдарлама әкімшісі және іске асыруға ұсынылатын МИЖ жөніндегі деректер
      Бюджеттік бағдарлама әкімшісі ______________________
      МИЖ атауы __________________________________________
      Құрамында МИЖ-ді іске асыру көзделген Қазақстан Республикасының белгіленген мемлекеттік, үкіметтік, салалық бағдарламаларының және аумақтарды дамыту бағдарламаларының атауы (нақты тармақтарға сілтемелер).
      Инвестицияларды алушы (болған жағдайда) заңды тұлғаның атауы
      МИЖ іске асыру кезеңі (белгісіз болса, жобалап көрсетіңіз):
      Іске асырудың ұзақтығы: ____________ ай
      МИЖ іске асырудың басталуы: жыл: ________ ай: ________
      МИЖ іске асырудың болжамды аяқталуы: жыл: ______ ай: ______
      МИЖ-дің (қызметін) пайдалану кезеңі
      МИЖ-дің жалпы құны: ____ мың теңге, оның ішінде (қажет жағдайда толтырылады):
      ТЭН әзірлеу құны: __________ мың теңге
      ТЭН түзету құны: ___________ мың теңге
      Объектіні ұстауға арналған жыл сайынғы шығындар, сондай-ақ постинвестициялық кезең (қаржыландыру көзін көрсете)
      МИЖ-дің іске асырылу орыны:
      (МИЖ-дің, оның негізгі құрамдауыштарының іске асырылу орнын көрсетіңіз және МИЖ бойынша шығындарды өңірлерге бөлу)
      1) Елді мекен (ауыл, аудан, қала, облыс, ел)
      2) Баланс ұстаушы* (қажет жағдайда толтырылады)
      3) МИЖ үшін бөлінген жердің болуы* (қажет жағдайда толтырылады)
      иә (жер учаскесі мен сол орында тұрған жылжымайтын мүліктің берілгені жөніндегі шешімнің нөмірі мен күні көрсетіледі);
      жоқ (жер учаскесін сатып алу үшін қажет сома көрсетіледі).
      4) инженерлік-көліктік инфрақұрылымның болуы (теміржол магистральдары, автомобиль жолдары, құбырлар, электр-, жылу желілері, су құбырлары, газ құбырлары және басқа да инфроқұрылым)
      иә (қандай екені көрсетіледі);
      жоқ (қанша қосымша шығындар қажет екені көрсетіледі)
      Ескертпе:
      *егер жаңа объекті салынған (құрылысы) жағдайда, келешек меншік иесі көрсетіледі, ал реконструкцияланған жағдайда қазіргі меншік иесі көрсетіледі
      2. Ретроспектива (МИЖ бойынша бұрын бөлінген және игерілген қаражат туралы, оның ішінде ағымдағы бағдарламалар бойынша ақпарат)

Атауы

Инвестицияларды жүзеге асыру жылының алдындағы жылдар

жылы

жылы

жылы

Бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) нөмірі
Бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) атауы
Бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) сипаттамасы
Стратегиялық бағыты

нөмірі
атауы
Мақсаты

нөмір
атауы

нөмір

Бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) сомасы, мың. теңге
Бюджеттік бағдарламаны (кіші бағдарламаны) бекіткен нормативтік құқықтық акт

түрі
қабылданған күні

нөмірі

Нәтиже

Р/с №

Нысаналы индикатор

жоспар

нақты

жоспар

нақты

жоспар

нақты

Тікелей нәтиже

1
....Түпкілікті нәтиже

1
....      3. Саланың маркетингтік талдауы
      1) объектілерді құру (салу) мен реконструкциялауды, сондай-ақ ақпараттық жүйелерді енгізу мен дамытуды болжайтын МИЖ үшін қаралатын өңірде жоба (жобалар) болжайтын өнімдерге (тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге) қазіргі кездегі және перспективадағы сұранысты немесе жобаның әлеуметтік-экономикалық қажеттігін талдауды көрсетеді.
      2) квазимемлекеттік сектор субъектілерін жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту арқылы саланы (салаларды) институционалдық дамытуды болжайтын МИЖ үшін іс-шараларды іске асыру ықпал ететін негізгі көрсеткіштер мен даму серпінін көрсете отырып, іс-шараларды іске асыру болжанатын маркетингтік ортаны талдауды көрсетеді.
      4. Іске асырылуы болжанатын МИЖ-дің жалпы сипаттамасы (МИЖ-ді жалпы сипаттау басымдылық тәртібінде жеке (жоба бойынша) баяндалады.
      МИЖ-дің мақсаты мен міндеттері:
      1) мақсаты
      (мақсаты Қазақстан Республикасының стратегиялық бағдарламалық құжаттарында белгіленген экономика саласының (аясының) неғұрлым ауқымды міндеттерін / даму басымдықтарын көрсетуі тиіс).
      2) сандық міндеттері (жобаның ауқымын айқындауға болатын жобаның санмен өлшенетін міндеттерін көрсетіңіз.
      Белгілі бір сандық көрсеткіштерді ұсыныңыз, мысалы, жобалық қуаты және т.б.)
      3) тікелей және түпкілікті нәтижелер
      (жобаны іске асыру нәтижесінде оларды алушылар үшін өндірілетін өнімнен/көрсетілетін қызметтен болатын әсер, сондай-ақ бизнес (оның ішінде шағын және орта бизнес) субъектілеріне ықпалы, Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдары тиімділігінің түйінді көрсеткіштерінің негізінде жобаны іске асырудан түсетін экономикалық және әлеуметтік қайтарымдылықтың ұзақ мерзімді көрсеткіштеріне қол жеткізу)
      Жобаның негіздемесі:
      (осы жобаны іске асыру қажеттілігін негіздеу;
      Жобаны іске асырған жағдайда осы саланың көрсеткіші қаншалықты көтерілетіндігін көрсету).
      МИЖ сипаттамасы:
      (1 және 2-кестелерге сәйкес жобаның және оның барлық іс-шаралары мен құрамдауыштарының мазмұнын сипаттаңыз))

1 кесте

Іс-шараның іске асырылу кезеңі мен құны

Іс-шаралар мен құрамдауыштардың атауы

Кезеңі

Кезеңі

Кезеңі

Жиыны

Құны

Құны

Құны

1.


1)


2)


2.


1)


2)


Жиыны

2 кесте

Жекелеген құрамдауыштар және іске асырылу кезеңдері

Сандық көрсеткіштер

Бірлік өлшемі

Жоба бойынша

Құны (мың теңге)

1.

2.

3.

      5. МИЖ-ді институционалдық басқару схемасы
      Негізгі қатысушыларды сипаттау, олардың өзара іс-қимылының схемасы, пайдалар мен шығындарды бөлу, инвестициялық және инвестициялықтан кейінгі кезеңдерде жобаны басқару схемасы, сондай-ақ пайда алушылар (жобаның іске асырылуынан пайда табатын нысаналы топтар мен адамдардың санын көрсетіңіз);
      6. Әлеуметтік және экологиялық әсер ету:
      (жобаның қоршаған орта мен тұрғындарға әсер етуін қысқаша сипаттаңыз)
      Тұрғындардың жұмыспен қамтылуына әсері
      (жобаның іске асырылуына тікелей немесе жанама қатысатын адамдар санын бағалауды ұсыныңыз).
      7. МИЖ-ді қаржыландырудың ықтимал түрлері мен тәсілдері бойынша іске асырудың балама нұсқалары.
      МИЖ-ді іске асыру мүмкіндігін (мүмкін еместігін) тиісті негізделген есептерді қоса бере отырып қаржыландырудың мынадай түрлері мен тәсілдерін жазыңыз:
      1) бюджеттік инвестициялық жоба (көзделген бюджет қаражаты шегінде орындалатын мемлекеттік функциялардың, өкілеттіктер мен көрсетілетін мемлекеттік қызметтер көлемінің сандық сипаттамасы, оларға қол жеткізу аталған функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыратын немесе қызметтер көрсететін ұйымның қызметіне толық байланысты болады, теңгерім ұстаушысы тікелей бюджеттік бағдарлама әкімшісі болып табылатын әлеуметтік-экономикалық әсердің болуы);
      2) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асыру жоспарланатын бюджеттік инвестициялар (көзделген бюджет қаражаты шегінде орындалатын мемлекеттік функциялардың, өкілеттіктер мен көрсетілетін мемлекеттік қызметтер көлемінің сандық сипаттамасы, оларға қол жеткізу аталған функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыратын немесе қызметтер көрсететін ұйымның қызметіне толық байланысты болады және/немесе Инвестицияларды алушының белгілі бір көлемдегі және сападағы өнімді өндіруі);
      3) бюджеттік кредит (ақпаратты бюджеттік кредиттеу қағидаттарына сәйкестігі тұрғысынан көрсету, оның ішінде:
      бюджеттік кредитті кредит шартына сәйкес өтеу міндеттілігін көздейтін қайтарымдылық;
      міндеттемелердің орындалуын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәсілдермен қамтамасыз етудің болуын көздейтін қамтамасыз етілу;
      бюджеттік кредитті бергені үшін қарыз алушының сыйақы төлеуін көздейтін ақылылық;
      бюджеттік кредитті беру мерзімін белгілеуді көздейтін мерзімділік);
      4) концессиялық жоба (ақпаратты мынаған сәйкес көрсету:
      «Концессиялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген концессия қағидаттарын сақтау;
      жобаны концессия схемасы бойынша іске асырудың әлеуметтік тиімділігі;
      жобаны концессия схемасы бойынша іске асырудың экономикалық тиімділігі;
      концессия схемасы бойынша ұсынылатын шешімдердің негізделуі);
      5) жеке инвестициялар (ақпаратты МИЖ-дің жоғары өтімділігіне сәйкестігі тұрғысынан көрсету).

      Байланыс деректемелері
      Т.А.Ә.:_______________________________________
      Лауазымы:___________________________________
      Бөлімше/ұйым:_______________________________
      Мекенжайы:__________________________________
      Байланыс телефоны: ____________________________
      Факс:________________________________________
      Электронды пошта: _______________________________________
      _____________________________________________________ М.О. _
      Мемлекеттік орган басшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болғанда) қолы

Қазақстан Республикасы      
Ұлттық экономика министрінің м.а.
2015 жылғы 25 қарашадағы     
№ 721 бұйрығына 2-қосымша    

Мемлекеттік инвестициялық жобаның 
инвестициялық ұсынысын әзірлеу   
немесе түзету, қажетті       
сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ 
бюджеттік инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, мониторингілеу және
іске асырылуын бағалау қағидаларына
3-қосымша               

«Инвестициялық ұсынысқа экономикалық қорытынды» нысаны

1.

Жоба бойынша жалпы ақпарат


1.1.

МИЖ атауы


1.2.

Жобаның қуаты (өлшем бірлігі)


1.3.

Іске асырылу кезеңі (жыл)


1.4.

Пайдаланылу кезеңі (жыл)


1.5.

Жобаның іске асырылуын негіздеу (салалық сараптама қорытындысына сәйкес)


1.6.

Қаржыландыру тетіктері және көлемдері (пайдалануға берілгенге дейінгі барлық шығындар) (мың теңге)


1)

БИЖ ТЭН-ін әзірлеу (түзету) құны (мың теңге)


2)

Жерді сатып алу құны (мың теңге)


1.7.

Бюджеттік инвестициялық саясаттың басымдықтарына сәйкестігі


1.8.

Ұсынылған құжаттың болуы


2.

Мемлекеттік, үкіметтік бағдарламаларға және аумақтық даму бағдарламаларына сәйкестігі (құжаттың деректемелерін көрсету)


3.

Жобаны басқарудың институционалдық схемасының пысықталғандығы (іске асырылу барысында, сол сияқты инвестициялықтан кейінгі кезеңдегі барлық жобаға қатысушылары туралы ақпарат, олардың өзара іс -қимылдары)


4.

Соңғы нәтиженің өлшенетін (сандық) көрсеткіштерінің болуы


5.

Тәуекелдерді бағалау тұрғысынан жобаны іске асыру мүмкіндігі


6.

МИЖ құнын есептеудің негіздемесі


      Тұжырымдар: (мемлекеттік инвестициялық жобаларды бюджеттен қаржыландырудың ықтимал түрі мен тәсілдерін, сондай-ақ МИЖ іске асырудың орындылығын айқындау).

Қазақстан Республикасы      
Ұлттық экономика министрінің м.а.
2015 жылғы 25 қарашадағы     
№ 721 бұйрығына 3-қосымша    

Мемлекеттік инвестициялық жобаның 
инвестициялық ұсынысын әзірлеу   
немесе түзету, қажетті       
сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ 
бюджеттік инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, мониторингілеу және
іске асырылуын бағалау қағидаларына
4-қосымша               

«Бюджеттік инвестициялық жобаның қысқаша сипаттамасы» нысаны


п/п

Көрсеткіштің атауы

Сипаттамасы

1

2

3

1.

Жобаның атауы


2.

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің атауы


3.

Жобаны мәлімдеушінің атауы (республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферті есебінен қаржыландыру арқылы жүзеге асырылуы болжанған жобаны қарастырған жағдайда көрсетіледі)


4.

Жобаның іске асырылу орны


5.

Жобаның мақсаты


6.

Нәтиже көрсеткіштері


7.

Жобаның құрамдауыштары


8.

Жобаның ауқымы және жобаның қуаты


9.

Нысаналы топтар, оның ішінде негізгі пайда алушылар


10.

Нормативтік құқықтық актілер, оның ішінде оларға сәйкес жобаның іске асырылуы болжанған мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары


11.

Жоба бойынша инвестициялық ұсынысты экономикалық бағалау қорытындысының күні және нөмірі


12.

Қаржыландырылуы жылдар бойынша бөлінген жобаның жалпы құны

Қаржыландыру көзі

Қаржыландыру нысаны

жыл

Қаржыландыру нысаны

жыл

Барлығы

Республикалық бюджет


Жергілікті бюджет


Өзге көздер


Жиыны:


13.

ТЭН-ді әзірлеу мен сараптама жүргізуді қаржыландыру көзі мен сомасы

ТЭН-ді әзірлеу және сараптама жүргізуді қаржыландыру көзі


ТЭН-ді әзірлеу және сараптама жүргізу құны


ТЭН-ді әзірлеушінің атауы


ТЭН-ді әзірлеу жөніндегі шарттың деректемелері


14.

Жобаны іске асырылу мерзімі


15.

Жобаның жұмыс істеуінің қалыпты режимін қамтамасыз ету үшін сапалық және сандық талаптар


16.

Жобаның жұмыстардағы, тауарлар мен көрсетілетін қызметтердегі жоспарланған қазақстандық қамту көлемі


17*.

Әкімшінің өкілі


1)

Т.А.Ә.


2)

лауазымы


3)

байланыс телефоны


4)

электрондық поштасы


      Ескертпе: * Қорытындыны ресімдеу кезінде көрсетілген жолдар толтырылмайды.

Қазақстан Республикасы      
Ұлттық экономика министрінің м.а.
2015 жылғы 25 қарашадағы     
№ 721 бұйрығына 4-қосымша    

Мемлекеттік инвестициялық жобаның 
инвестициялық ұсынысын әзірлеу   
немесе түзету, қажетті       
сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ 
бюджеттік инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, мониторингілеу және
іске асырылуын бағалау қағидаларына
15-қосымша              

«Бюджеттік инвестициялық жобаның экономикалық қорытындысы» нысаны

1.

Жобаның атауы


2.

Жобаның қуаты (өлшем бірлігі)


3.

Құрылыс мерзімі (құруы) (жылы)


4.

Пайдалану мерзімі (жылы)


5.

Өтелімділік мерзімі (тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатудан түскен тікелей ақша қаражатының ағындарын алуға әкеп соқпайтын жобаларды қоспағанда) (жылы)


6.

Стратегиялық бағдарламалық құжаттарға сәйкестігі (құжат деректемелерін көрсету)


7.

Стратегиялық жоспардың, көрсеткіштерінің қорытындысын анықтау


8.

Жобаның құны (пайдалану алдындғы барлық шығындар) (мың. теңге)


9.

Жердің сатып алу құны (мың. тенге)


10.

Қаржыландыру көздері (мың. тенге)


11.

Жоба бойынша құжаттаманың құрамы, оның ішінде экономикалық сараптаманы жүргізуге уәкілетті заңды тұлғаның экономикалық сараптама қорытындысы (Экономикалық қорытынды дайындаған кезде назарға алынған құжаттар мен материалдарды көрсету; ұсынылған құжаттар құрамына ескертпелер)


12.

Технико-технологиялық шешімді бағалау


13.

Институцианалдық шешімді бағалау


14.

Тәуекелді бағалау


15.

Әлеуметтік әсерді бағалау


      Тұжырымдама:
      (стратегиялық бағыттарының саласын дамыту бойынша жобаның теріс немесе оң әсерін көрсету).

Қазақстан Республикасы      
Ұлттық экономика министрінің м.а.
2015 жылғы 25 қарашадағы     
№ 721 бұйрығына 5-қосымша    

Мемлекеттік инвестициялық жобаның 
инвестициялық ұсынысын әзірлеу   
немесе түзету, қажетті       
сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ 
бюджеттік инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, мониторингілеу және
іске асырылуын бағалау қағидаларына
17-қосымша              

«Инвестициялар паспорты» нысаны

ҚЭН атауы


ҚЭН Инвестициялар сомасы, мың. теңге


Бюджеттік бағдарлама (ішкі бағдарлама)

Әкімшісі


Нөмір


Атауы


Жалпы шығынның сомасы мың. теңге


Кезеңі мен іс-шараларды іске асыру құны, мың. теңге

№ п/п

Іс-шараның атауы

Құны, барлығы

Сонымен қатар жүзеге асырудың жылдары:

20ХХ

20ХХ+1

20ХХ+n

1...

Өкіл әкімшісі*

Тегі


Аты


Әкесінің аты (бар болған жағдайда)


Мемлекеттік органның атауы


Мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшесінің атауы


Лауазымы


Мекен-жайы


Байланыс телефоны

ұялы телефон

қалалық телефонФаксЭлектронды поштаИнвестиция өкілінің алушысы**


ТегіАтыӘкесінің аты (бар болған жағдайда)Қатысушылардың атауы (Инвестицялар алушысы)Құрылымдық бөлімшенің атауыЛауазымыМекен-жайыБайланыс телефоны

ұялы телефон

қалалық телефонФаксЭлектронды пошта      Ескерту: * және ** Қорытындыны ресімдеу кезде көрсетілген жолдар толтырылмайды.

Қазақстан Республикасы      
Ұлттық экономика министрінің м.а.
2015 жылғы 25 қарашадағы     
№ 721 бұйрығына 6-қосымша    

Мемлекеттік инвестициялық жобаның 
инвестициялық ұсынысын әзірлеу   
немесе түзету, қажетті       
сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ 
бюджеттік инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, мониторингілеу және
іске асырылуын бағалау қағидаларына
23-қосымша              

«Инвестициялар нәтижесі» нысаны

Нәтиже

өл. бір.

Көрсеткіш мағынасы

Инвестициялардың жүзеге асыру жылы

20__ жыл

20__ жыл

20__ жыл

20__ жыл

20__ жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

№ п/п

Тікелей нәтиже

1.

№ п/п

Түпкілікті нәтиже

1.

Қазақстан Республикасы      
Ұлттық экономика министрінің м.а.
2015 жылғы 25 қарашадағы     
№ 721 бұйрығына 7-қосымша    

Мемлекеттік инвестициялық жобаның 
инвестициялық ұсынысын әзірлеу   
немесе түзету, қажетті       
сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ 
бюджеттік инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, мониторингілеу және
іске асырылуын бағалау қағидаларына
25-қосымша              

«Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттiң қатысуы арқылы iске асырылуы жоспарланатын бюджеттiк инвестициялардың экономикалық қорытындысы» нысаны

1.

«Жалпы мәлiметтер» бөлiмi


Бюджеттік инвестициялардың атауыБюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауыБюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

нөмірі


атауыЗаңды тұлғаның атауы

ҚатысушыларИнвестициялар алушыларІс-шараның тізімі

1 іс-шара


2 іс-шара


n іс-шара


Жүзеге асыру кезеңі (айы, жылы)Бюджеттік инвестициялардың көлемі, мың.теңгеСтратегиялық бағдарламалар құжаттарынің сәйкес келуі (құжаттар деректемелерін көрсету)Экономикалық сараптама жүргізуге уәкілетті заңды тұлғаның экономикалық сараптама қорытындысының бар болуы


2.

«Нәтиже» бөлімі


Тікелей нәтижеТүпкілікті нәтиже


3.

«Іс-шара құны» бөлімі


Іс-шара құны

БарлығыОның ішінде

1 іс-шара2 іс-шараn іс-шара


4.

Өзгелер


….

….

      Тұжырымдар:
      (Құрылымы мен мазмұны осы Қағидаларына сәйкес келетін, экономикалық тұрғыдан орынды, мемлекеттік, үкіметтік бағдарламаларға және аумақтарды дамыту бағдарламаларына, сондай-ақ негiзділiк және нәтижелiлiк критерийлеріне сәйкес келетiн Инвестицияларға оң экономикалық қорытынды ұсынылады.
      Құрылымы мен мазмұны осы Қағидаларына сәйкес келмейтін және (немесе) экономикалық тұрғыдан орынсыз және/немесе, мемлекеттік, үкіметтік бағдарламаларға және аумақтарды дамыту бағдарламаларына және/ немесе бір немесе екі критерийге (негiзділiк және нәтижелiлiк) сәйкес келмейтiн Инвестицияларға теріс экономикалық қорытынды ұсынылады.)

Қазақстан Республикасы      
Ұлттық экономика министрінің м.а.
2015 жылғы 25 қарашадағы     
№ 721 бұйрығына 8-қосымша    

Мемлекеттік инвестициялық жобаның 
инвестициялық ұсынысын әзірлеу   
немесе түзету, қажетті       
сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ 
бюджеттік инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, мониторингілеу және
іске асырылуын бағалау қағидаларына
28-қосымша             

«Республикалық бюджеттiк инвестициялық жобалар мен республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен іске асырылатын жобаларды іске асыруды мониторингілеу жөніндегі есеп» нысаны

      РББӘ
      Есептік кезең: _____________20____жылы

Р/с №

ШФТ

ББӘ/ЖАО

КБ
 
 

ББ

БИЖ-дің атауы

Жобаны іске асыру кезеңі (жыл/жарты-жылдық)

Құжаттамаға сәйкес БИЖ-дің бастапқы құны

ТЭН/ЖСҚ-ға сәйкес БИЖ-дің түзетілген құны

БИЖ-ді қаржыландырудың барлық жоспарланған көлемі

Оның ішінде

РБ

ЖБ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ББӘ/ЖАО бойынша барлығыСала бойынша барлығыТЭН/ЖСҚ-ға сәйкес орындалған жұмыстардың заттай мәндегі көлемі

Есептi кезеңге дейінгi нақты

Есептi кезеңге жоспар

Есептi кезеңдегi нақты

Есепті кезеңдегі орындалмаған іс-шаралар

12

13

14

15

Орындалған жұмыстардың көлемi, мың теңге

Іске асырудың басынан бастап БИЖ-ді барлық қаржыландыру

Есеп кезені бойынша

Нақты

Жоспар

Жалпы жоспар РБ+ ЖБ

Нақты

Нақты жалпы РБ+ЖБ

Ауытқуы

Жалпы ауытқуы РБ+ЖБ

РБ

ЖБ

РБ

ЖБ


РБ

ЖБ


РБ мың теңге

%

ЖБ мың теңге

%

мың теңге

%

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Ауытқу себептерi

Қабылданған (қабылданатын) шаралар

Жобалардың саны

Ескертпе (құжаттардың бар-жоғы), қымбаттаудың себептері.

Барлық іске асырылып жатқаны

Аяқтау жоспарланғаны

Іс жүзінде аяқталғаны

Аяқталмауының себептерi

30

31

32

33

34

35

361.**ТЭН:

2. *** ЖСҚ:

3.**** Бұйрық:

4. ***** САРАПТАМАЛАР

1) Салалық орган сараптамасы;

2) Мемлекеттік сараптама;

3) Экономикалық сараптама;

4) Экологиялық сараптама;

5) Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама.

________________________________________________  _______________
      Мемлекеттік орган басшысының Т.А.Ә.              қолы

М.О.

      Ескертпе:
      * БИЖ-ді іске асырудың басынан бастап, оның ішінде жылдар бойынша толық қаржыландыруды көрсету;
      ** ТЭН қажет жағдайда, ТЭН-нің № мен мерзімін көрсету қажет. Егер жоба ТЭН-ді қажет етпеген жағдайда «үлгілік» деп көрсету қажет. Егер ТЭН қажет болған, бірақ жоқ болған жағдайда «жоқ» деп көрсету қажет;
      *** ЖСҚ-ның № мен күнін көрсету қажет. Егер ЖСҚ жоқ болса, «жоқ» деп көрсету қажет;
      ****Егер бұйрық қажет болған жағдайда мемлекеттік орган - бағдарламалар әкімшісі немесе сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік орган бұйрығының № мен күнін көрсету қажет. Егер жоба бұйрықты талап етпесе, «талап етілмейді» деп көрсету қажет. Егер бұйрық жоқ болған жағдайда, «жоқ» деп көрсету қажет;
      *****сараптаманың № мен күнін көрсету қажет. Егер сараптама жоқ болған жағдайда, «жоқ» деп көрсету қажет.

Қазақстан Республикасы      
Ұлттық экономика министрінің м.а.
2015 жылғы 25 қарашадағы     
№ 721 бұйрығына 9-қосымша    

Мемлекеттік инвестициялық жобаның 
инвестициялық ұсынысын әзірлеу   
немесе түзету, қажетті       
сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ 
бюджеттік инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, мониторингілеу және
іске асырылуын бағалау қағидаларына
29-қосымша             

«Республикалық және жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын бюджеттік инвестициялық жобаларды (қымбаттауы) іске асыру мониторингі бойынша есеп» нысаны

р/с №

ББӘ

БЖ

ЖК

Жобаны іске асыру кезеңі (жылдар)

Құжаттамаға сәйкес БИЖ-дің бастапқы құны

ұжаттамаға сәйкес БИЖ-дің түзетілген құны

Іске асырудың басынан бастап, БИЖ-ді барлық қаржыландыру

* оның ішінде жылдар бойынша

Қымбаттаудың себебі

Ескертпе (құжаттаманың бар-жоғы)

жыл

жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


      1. **ТЭН:
      2. ***ЖСҚ:
      3. Түзетілген ЖСҚ:
      4. **** Бұйрық:
      5. Түзетілген құнға бұйрық:
      6. ***** Қаржылық бақылау актісі:
      7. ****** Сараптамалар:
      1) салалық сараптама қорытындысы;
      2) мемлекеттік сараптама;
      3) экономикалық сараптама;
      4) экологиялық сараптама;
      5) санитариялық-эпидемиологиялық сараптама;
      8. түсіндірме жазба: күні, нөмірі

      Ескертпе:
      * БИЖ-ді іске асырудың басынан бастап, оның ішінде жылдар бойынша толық қаржыландыруды көрсету қажет;
      ** ТЭН қажет болған жағдайда, ТЭН-нің нөмірі мен күнін көрсету қажет. Егер жоба ТЭН-ді қажет етпеген жағдайда «типтік» деп көрсету қажет. Егер ТЭН қажет болған, бірақ жоқ болған жағдайда «жоқ» деп көрсету қажет;
      *** ЖСҚ-ның нөмірі мен күнін көрсету қажет. Егер ЖСҚ жоқ болса, «жоқ» деп көрсету қажет;
      **** Егер бұйрық қажет болған жағдайда мемлекеттік орган-бюджеттік бағдарламалар әкімшісі немесе сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік орган бұйрығының нөмірі мен күнін көрсету қажет.
      Егер жоба бұйрықты талап етпесе, «талап етілмейді» деп көрсету қажет.
      Егер де бұйрық жоқ болса, «жоқ» деп көрсету қажет;
      ***** қаржылық бақылау актісінің нөмірі мен мерзімін көрсету қажет. Егер қаржылық бақылау жоқ болған жағдайда «жоқ» деп көрсету қажет;
      ****** сараптаманың нөмірі мен күнін көрсету қажет. Егер сараптама жоқ болса, «жоқ» деп көрсету қажет.

Қазақстан Республикасы      
Ұлттық экономика министрінің м.а.
2015 жылғы 25 қарашадағы     
№ 721 бұйрығына 10-қосымша    

Мемлекеттік инвестициялық жобаның 
инвестициялық ұсынысын әзірлеу   
немесе түзету, қажетті       
сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ 
бюджеттік инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, мониторингілеу және
іске асырылуын бағалау қағидаларына
31-қосымша             

      РББӘ немесе ЖАО: ________________________________________
      Есептік кезең: 20____ жылғы ________________

«Жоба паспорты» нысаны
Жалпы ақпарат

Ақпарат

Өлшем бірлігі

1

2

3

1.

Жобаның атауы


2.

Жобаның типі


3.

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі


1)

Функционалдық топ


2)

Кіші функция


3)

Әкімшінің коды


4)

Бағдарлама


5)

Кіші бағдарлама


6)

Ерекшелік


4.

Экономиканың саласыЭкономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктемесінің коды (бұдан әрі – ЭҚЖЖ)


5.

Өндірілетін негізгі тауарлар және көрсетілетін қызметтер


6.

Мемлекеттік (салалық) бағдарламаның атауы


7.

Жобаның мақсаты мен міндеттері:


1)

мақсаты


2)

міндеттері


8.

Әкімшілік аймақтық нысандар жіктеуіші коды (бұдан әрі – ӘАБК)


1)

Жобаны іске асыру орны (облыс, қала, аудан)


2)

Басқалары


9.

Экономикалық таза дисконтталған кіріс (ENPV


1)

жоспар

мың. теңге

2)

нақты

мың. теңге

10.

Кірістіліктің экономикалық ішкі нормасы (EIRR)


1)

жоспар

%

2)

нақты

%

11.

Өтімділік мерзімі

X

1)

жоспар

жыл

2)

нақты

жыл

12.

Жобаны дайындау мен іске асырудың ағымдағы жай-күйі


13.

Жоба бойынша негізгі проблемаларосы проблемаларды шешу жолдары

мәтін

14.

Инвестициялық ұсыныстың бар-жоғы

Бар/жоқ

1)

Жобаның ТЭН дайындауға және сараптамалар өткізуге немесе ТЭН әзірлеуді талап етпейтін жобалардың ЖСҚ байланыстыруға (әзірлеуге) және оған сараптамалар жүргізуге арналған ақша қаражатының көлемі

мың теңге

2)

Жобаның ТЭН дайындау және сараптамалар өткізу немесе ТЭН әзірлеуді талап етпейтін жобалардың ЖСҚ байланыстыру (әзірлеу) және оған сараптамалар жүргізу кезінде игерілген ақша қаражатының көлемі

мың теңге

3)

Жобаның ТЭН немесе ТЭН әзірлеуді талап етпейтін жобалардың ЖСҚ әзірлеу және сараптамасын жүргізу мерзімдері

күні

4)

Жобаның ТЭН немесе ТЭН әзірлеуді талап етпейтін жобалардың ЖСҚ әзірлеу және сараптамасын жүргізу барысы туралы ақпарат


15.

Жобаны іске асыру мерзімі, оның ішінде

X

1)

Іске асырудың басталуы

ай, жыл

2)

Іске асырудың аяқталуы

ай, жыл

16.

Жобаның құны:

X

1)

мемсараптама бойынша ТЭН-ге

мың теңге

2)

тиісті бюджеттік комиссия мақұлдаған

мың теңге

3)

«Тиісті үш жылдық мерзімге арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен немесе мәслихаттың тиісті қаулысымен бекітілген

мың теңге

4)

мемсараптама бойынша ТЭН-ге

мың теңге


оның ішінде ҚМЖ

мың теңге


соның ішінде жабдықтар

мың теңге

17.

Қаржыландыру көздері

по списку

18.

Жобалық қуаты:

X

1)

заттай мәнінде

өлшем бірлігі

2)

құндық мәнінде (жұмыстар және көрсетілетін қызмет бірлігіне)

мың теңге

19.


Объектінің пайдалану (қызмет) мерзімі

жыл

20.

ТЭН-нің бар-жоғы

№ және күні

21.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 29 желтоқсандағы № 2225 қаулысына сәйкес ТЭН әзірлеуді талап етпейтін тізімде бар-жоғы

бар/жоқ

22.

ЖСҚ бар-жоғы

№ және күні

23.

Сараптаманың бар-жоғы


1)

ТЭН-ге мемлекеттік ведомстводан тыс сараптама

№, күні

2)

ЖСҚ-ға мемлекеттік сараптама

№, күні

3)

Салалық органның сараптамасы

№, күні

4)

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның экологиялық сараптамасы

№, күні

5)

Санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау саласындағы уәкілетті органның сараптамасы

№, күні

6)

Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама

№, күні

7)

ТЭН-ге экономикалық сараптама

№, күні

8)

Басқа сараптамалар

№, күні және атауы

24.

Жер учаскесінің бар-жоғы (бөлу):

бар/жоқ

1)

Меншік және жерді пайдалану құқығы

жеке/мемлекеттік

2)

Жер учаскесін бөлу туралы шешімі

№, күні

3)

Жер учаскесін және онда орналасқан объектілерді сатып алуға қажетті сома

мың теңге

25.

Жұмыс орындары:

X

1)

құрылыс кезеңінде (жыл бойынша орташа алғанда)

X


жоспарланған

адам


нақты

адам

2)

пайдалану кезеңінде (жыл бойынша орташа алғанда

X


жоспарланған

адам


нақты

адам

26.

Өткізу нарығы

X

1)

ішкі нарық

%

2)

экспортқа

%

27.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі

күні, нөмірі

      ______________________________________ М.О. __________________
        Мемлекеттік орган басшысының Т.А.Ә.             қолы

Қазақстан Республикасы      
Ұлттық экономика министрінің м.а.
2015 жылғы 25 қарашадағы     
№ 721 бұйрығына 11-қосымша    

Мемлекеттік инвестициялық жобаның 
инвестициялық ұсынысын әзірлеу   
немесе түзету, қажетті       
сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ 
бюджеттік инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, мониторингілеу және
іске асырылуын бағалау қағидаларына
32-қосымша            

      РББӘ немесе ЖАО: ______________________________________
      Есептік кезең: 20 ____ жылғы _______________

«Техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеуді талап етпейтін жобаның паспорты» нысаны 1. Жалпы ақпарат

Информация

единица измерения

1

2

3

1.

Жобаның атауы


2.

Жобаның типі


3.

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі


1)

Функционалдық топ


2)

Кіші функция


3)

Әкімшінің коды


4)

Бағдарлама


5)

Кіші бағдарлама


6)

Ерекшелік


4.

Экономиканың саласы


1)

ЖЭӘК коды


5.

Өндірілетін негізгі тауарлар және көрсетілетін қызметтер


6.

Мемлекеттік (салалық) бағдарламаның атауы


7.

Жобаның мақсаты және міндеттері:


1)

мақсаты


2)

міндеттері


8.

ӘАБК коды


1)

Жобаны іске асыру орны (облыс, қала, аудан)


2)

Басқалары


9.

Экономикалық таза дисконтталған кірісі (ENPV)


1)

жоспар

мың теңге

2)

нақты

мың теңге

10.

Кірістіліктің экономикалық ішкі нормасы (EIRR)


1)

жоспар

%

2)

нақты

%

11.

Өтімділік мерзімі

X

1)

жоспар

жыл

2)

нақты

жыл

12.

Жобаны дайындау мен іске асырудың ағымдағы жай-күйі


13.

Жоба бойынша негізгі проблемаларосы проблемаларды шешу жолдары

мәтін

14.


Жобаны іске асыру кезеңі, оның ішінде:


1)

Іске асырудың басталуы

ай, жыл

2)

Іске асырудың аяқталуы

ай, жыл

15.

Жобаның құны:

X

1)

тиісті бюджеттік комиссия мақұлдаған

мың теңге

2)

«Тиісті үш жылдық мерзімге арналған республикалық бюджет туралы ҚР Заңын іске асыру туралы» ҚРҮ қаулысымен немесе мәслихаттың тиісті қаулысымен бекітілген

мың теңге

3)

мемсараптамасы бойынша ЖСҚ-ға

мың теңге


оның ішінде ҚМЖ

мың теңге


оның ішінде жабдықтар

мың теңге

16.

тізім бойынша

тізім бойынша
 

17.

Жобалық қуаты

X

1)

заттай мәнінде

өлшем бірлігі

2)

құндық мәнінде (жұмыстар, көрсетілетін қызмет бірлігіне)

мың теңге

18.

Объектінің пайдалану (қызмет ету) мерзімі

Жыл

19.

ҚРҮ 2009 жылғы 29 желтоқсандағы № 2225 қаулысына сәйкес ТЭН әзірлеуді талап етпейтін тізімде бар-жоғы

бар/жоқ

20.

ЖСҚ бар-жоғы

№ және күні

21.

Сараптамалардың бар-жоғы


1)

ЖСҚ-ға мемлекеттік сараптама

№, күні

2)

Салалық органның сараптамасы

№, күні

3)

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның экологиялық сараптамасы

№, күні

4)

Санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау саласындағы уәкілетті органның сараптамасы

№, күні

5)

Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама

№, күні

6)

Басқа сараптамалар

№, күні және атауы

22.

Жер учаскесінің бар-жоғы (бөлу):

бар/жоқ

1)

Меншік және жерді пайдалану құқығы

жеке/мемлекеттік

2)

Жер учаскесін бөлу туралы шешім

№, күні

3)

Жер учаскесін және онда орналасқан объектілерді сатып алуға қажетті сома

мың теңге

23.

Жұмыс орындары

X

1)

құрылыс салу кезеңінде (жыл бойынша орташа алғанда)

X


жоспарланған

адам


нақты

адам

2)

пайдалану кезеңінде (жыл бойынша орташа алғанда)

X


жоспарланған

адам


нақты

адам

24.

Өткізу нарығы

X

1)

ішкі нарық

%

2)

экспортқа

%

25.

күні, нөмірі

күні, нөмірі

_________________________________________ М.О. __________________
    Мемлекеттік орган басшысының Т.А.Ә.               қолы

Қазақстан Республикасы      
Ұлттық экономика министрінің м.а.
2015 жылғы 25 қарашадағы     
№ 721 бұйрығына 12-қосымша    

Мемлекеттік инвестициялық жобаның 
инвестициялық ұсынысын әзірлеу   
немесе түзету, қажетті       
сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ 
бюджеттік инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, мониторингілеу және
іске асырылуын бағалау қағидаларына
35-қосымша             

«Бюджеттік инвестициялар бойынша қаржыландыру көздері» нысаны


Өлшем бірлігі

Жоспар бойынша қаржыландыру көлемі

барлығы

оның ішінде жылдар бойынша

1

Қаржыландыру көзінің атауы
 

мың теңге


20 __ жыл (есепті қаржы жылына)

1.

Республикалық бюджет, оның ішінде:
1)

сыртқы қарыздар есебінен
2)

ішкі көздер есебінен
3)

сыртқы қарыздарды республикалық бюджеттен бірлесіп қаржыландыру есебінен
4)

грант есебінен
5)

республикалық бюджеттен грантты бірлесіп қаржыландыру есебінен
6)

нысаналы даму трансферттері
7)

республикалық бюджеттен бірлесіп қаржыландыру
8)

концессиялық жобаларды бірлесіп қаржыландыру
9)

бюджеттік кредиттер
10)

заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар
2.

Жергілікті бюджет, оның ішінде
1)

сыртқы қарыздар есебінен
2)

ішкі көздер есебінен
3)

сыртқы қарыздарды жергілікті бюджеттен бірлесіп қаржыландыру
4)

грант есебінен
5)

жергілікті бюджеттен грантты бірлесіп қаржыландыру есебінен
6)

нысаналы даму трансферттері
7)

жергілікті бюджеттен бірлесіп қаржыландыру
8)

концессиялық жобаларды бірлесіп қаржыландыру
9)

бюджеттік кредиттер
10)

заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар
11)

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан нысаналы трансферт арқасында
Продолжение таблицы

Жоспарлы кезеңге арналған сома (мың теңге)

Нақты игерілуі

Ескертпе (негіздеме, игерілмеу)

1-ші жыл

2-ші жыл

3-ші жыл

Барлығы

оның ішінде жылдар бойынша

_________________________________________ М.О. __________________
    Мемлекеттік орган басшысының Т.А.Ә.               қолы

Қазақстан Республикасы      
Ұлттық экономика министрінің м.а.
2015 жылғы 25 қарашадағы     
№ 721 бұйрығына 13-қосымша    

Мемлекеттік инвестициялық жобаның 
инвестициялық ұсынысын әзірлеу   
немесе түзету, қажетті       
сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ 
бюджеттік инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, мониторингілеу және
іске асырылуын бағалау қағидаларына
38-қосымша             

«__________________________________________________________
(квазимемлекеттік сектор субъектісінің атауы)
заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шаралардың іске асырылуын мониторингілеу жөніндегі квазимемлекеттік сектор субъектісінің есебі» нысаны

1-бөлім. Бюджеттік бағдарлама

Коды


Атауы


Сипаттамасы


Стратегиялық бағыты

нөміріМақсаты

нөмірі

атауы

Сомасы, мың теңге


Іске асыру кезеңі

бастап


дейін


2-бөлім. Іс-шаралар

Р/с №

Акционерлік қоғамдар

Акцияларды сатып алу

Бюджеттiк инвестицияларды іске асыру есебінен орналастырылған акциялардың саны, дана

Бюджеттiк инвестицияларды іске асыру есебінен орналастырылған акциялардың құны, мың теңге

Бюджеттiк инвестицияларды іске асырғанға дейін

Бюджеттiк инвестицияларды іске асырғаннан кейін

кезеңінде

барлығы

1 кезеңn кезең


Акцияларды (бағалы қағаздарды) шығаруды мемлекеттік тіркеу мәліметтері


Р/с №

Серіктестіктер

Жарғылық капиталды ұлғайту, мың теңге

Жарғылық капитал мөлшерінің жиыны, мың теңге

Қатысушылардан қатысу үлестерін сатып алу

жоспар

нақты

жоспар

нақты

%

құны, мың теңге

мемлекеттік меншіктегі қатысу үлестері, %

жоспар

нақты

жоспар

нақты

жоспар

нақты

1 кезеңn кезең
Р/с №

Мемлекеттік кәсіпорындар

Жарғылық капиталын ұлғайту, мың теңге

Жарғылық капитал мөлшерінің жиыны, мың теңгежоспар

нақты

жоспар

нақты

1 кезеңn кезең
Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу мәліметтері


3-бөлім.

Іске асыру кестесі, жоспар/ нақты мың теңге

Р/с №

Іс-шаралар

Іс-шаралардың іске асырылған жылы

Қаңтар

Ақпан

Наурыз

Сәуір

Мамыр

Маусым

Шілде

Тамыз

Қыркүйек

Қазан

Қараша

Желтоқсан

1 кезеңn кезең


4-бөлім. Оларды іске асыру үшін бюджеттік инвестициялар жүзеге асырылған мемлекеттік жоспарлау жүйелері

Р/с №

Құжаттың атауы

Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаты бекітілген нормативтік құқықтық акт

Түрі

Қабылданған күні

Нөмірі

1

n

5-бөлім. Қаржыландыру сызбасы (есепті жарты жылдық

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шотынан аударылды

Алушы

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісін қаржыландыру жоспары бойынша

іс жүзінде аударылды

Аударылған күні (айы, жылы)

сомасы, мың теңге

Аударылған күні (айы, жылы

құжат

сомасы, мың теңге

атауы

Р/с №
1n
Алушының банктік шотынан аударылды

Р/с №

Алушы

қаржыландыру жоспары бойынша

іс жүзінде аударылды

аударылған күні (айы, жылы)

сомасы, мың теңге

аударылған күні (айы, жылы)

құжат

сомасы, мың теңге

атауы

1.n
6-бөлім. Нәтиже

Р/с №

Нысаналы индикатор

Өлщем бірлігі

есепті жарты жылдықтың алдындағыдан екі жыл бұрын

есепті жарты жылдықтың алдындағыдан бір жыл бұрын

есепті жарты жылдықта

нақты

нақты

жарты жылдықтағы жоспар

нақты

жылда

үдемелі жиыны

жылда

үдемелі жиыны
жылда

үдемелі жиыны

Тікелей нәтиже

1.n
Түпкілікті нәтиже

Тікелей нәтиженің Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі жетекшілік ететін бюджеттік бағдарлама мен саланың (жүйенің, өңірдің) мақсаттарына қол жеткізуіне әсер етуі


7-бөлім. Жауапты тұлға

Тегі


Аты


Әкесінің аты (бар болса)


Заңды тұлғаның атауы


Лауазым


Мекен-жай


Байланыс телефоны


Факс


Электрондық пошта


Басшы ________ __________________________ 20 _ж. «__» _____________
       (қолы)          (Т.А.Ә.)                         (күні)

Қазақстан Республикасы      
Ұлттық экономика министрінің м.а.
2015 жылғы 25 қарашадағы     
№ 721 бұйрығына 14-қосымша    

Мемлекеттік инвестициялық жобаның 
инвестициялық ұсынысын әзірлеу   
немесе түзету, қажетті       
сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ 
бюджеттік инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, мониторингілеу және
іске асырылуын бағалау қағидаларына
39-қосымша             

«Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттiң қатысуы арқылы бюджеттiк инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шаралардың іске асырылуын мониторингілеу бойынша бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің есебі
______________________________________________________________» нысаны
(бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің атауы)

1-бөлім. Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

Коды


Атауы


Сипаттамасы


Стратегиялық бағыты

нөмірі


атауы

Мақсаты

нөмірі

атауы

Сомасы, мың теңге


Іске асыру кезеңі

бастап


дейін


2-бөлім. Іс-шаралар

Р/с №

Акционерлік қоғамдар

Акцияларды сатып алу

Бюджеттiк инвестицияларды іске асыру есебінен орналастырылған акциялардың саны, дана

Бюджеттiк инвестицияларды іске асыру есебінен орналастырылған акциялардың құны, мың теңге

Бюджеттiк инвестицияларды іске асырғанға дейін

Бюджеттiк инвестицияларды іске асырғаннан кейін

кезеңінде

барлығы

1 кезеңn кезең


Акцияларды (бағалы қағаздарды) шығаруды мемлекеттік тіркеу мәліметтері


Р/с №

Серіктестіктер

Жарғылық капиталды ұлғайту, мың теңге

Жарғылық капитал мөлшерінің жиыны, мың теңге

Қатысушылардан қатысу үлестерін сатып алу

жоспар

нақты

жоспар

нақты

%

құны, мың теңге

мемлекеттік меншіктегі қатысу үлестері, %

жоспар

нақты

жоспар

нақты

жоспар

нақты

1 кезеңn кезең
Р/с №

Мемлкеттік кәсіпорындар

Жарғылық капиталын ұлғайту, мың теңге

Жарғылық капитал мөлшерінің жиыны, мың теңгжоспар

нақты

жоспар

нақты

1 кезеңn кезең
Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу мәліметтері


3-бөлім.

Іске асыру кестесі, жоспар/ нақты мың теңге

Р/с №

Іс-шаралар

Іс-шаралардың іске асырылған жылы

Қаңтар

Ақпан

Наурыз

Сәуір

Мамыр

Маусым

Шілде

Тамыз

Қыркуйек

Қазан

Қараша

Желтоқсан

1 кезеңn кезең


4-бөлім. Іске асыру үшін бюджеттік инвестициялар жүзеге асырылған Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары

Р/с №

Құжаттың атауы

Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаты бекітілген нормативтік құқықтық акт

Түрі

Қабылданған күні

Нөмірі

1

n

5-бөлім.
Бюджеттік ақша, мың теңге

Бөлінді

Барлығы

олардың

есепті жартыжылдықтың алдындағы екі жыл бұрын

есепті жартыжылдықтың алдындағы бір жыл бұрын

есепті жартыжылдықта

түсім - бірыңғай қазынашылық шоттан Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шотына түскені

Барлығы

олардың

есепті жартыжылдықтың алдындағы екі жыл бұрын

есепті жартыжылдықтың алдындағы бір жыл бұрын

есепті жартыжылдықта

Оның ішінде

Құжаттың атауы


Аударылған күн


Құжаттың №


6-бөлім. Қаржыландыру сызбасы (есепті жарты жылдық

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шотынан аударылды

Р/с №

Алушы

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісін қаржыландыру жоспары бойынша

іс жүзінде аударылғаны

аударылған күні (айы, жылы)

сомасы, мың теңге

Аударылған күні (айы, жылы

құжат

сомасы, мың теңге

атауы

1n
Алушының банктік шотынан аударылды

Р/с №

Алушы

қаржыландыру жоспары бойынша

іс жүзінде аударылды

аударылған күні (айы, жылы)

сомасы, мың теңге

аударылған күні (айы, жылы)

құжат

сомасы, мың теңге

атауы

1.n
7-бөлім. Нәтиже

Р/с №

Нысаналы индикатор

Өлщем бірлігі

есепті жарты жылдықтың алдындағыдан екі жыл бұрын

есепті жарты жылдықтың алдындағыдан бір жыл бұрын

есепті жарты жылдықта

нақты

нақты

жарты жылдықтағы жоспар

нақты

1 жылда

Өспелі жиыны

1 жылда

Өспелі жиыныЖарты жылда

Өспелі жиыны

Тікелей нәтиже

1.

nТүпкілікті нәтиже

Қол жеткізілген тікелей нәтиженің Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі жетекшілік ететін бюджеттік бағдарлама мен саланың (аяның, өңірдің) мақсаттарына қол жеткізуіне әсер етуі


7-бөлім. Жауапты тұлға

Тегі

Аты

Әкесінің аты (бар болса)

Заңды тұлғаның атауы

Лауазым

Мекен-жай

Байланыс телефоны

Факс

Электрондық пошта

Басшы ________ ________________________________
       (қолы)            (Т.А.Ә.)

Қазақстан Республикасы      
Ұлттық экономика министрінің м.а.
2015 жылғы 25 қарашадағы     
№ 721 бұйрығына 15-қосымша    

Мемлекеттік инвестициялық жобаның 
инвестициялық ұсынысын әзірлеу   
немесе түзету, қажетті       
сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ 
бюджеттік инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, мониторингілеу және
іске асырылуын бағалау қағидаларына
40-қосымша             

«Бюджеттiк бағдарлама (ішкі бағдарлама)» нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі


Қаржы-экономикалық негіздеме

Атауы


Бюджеттiк инвестициялар сомасы, мың теңге


Бюджетная программа (подпрограмма)

Коды


Атауы


Сипаттама


Стратегиялық бағыт

Коды


атауы


Мақстаы

Коды


атауы


Қатысушы*

ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны


атауы


Қатысушы1

ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны


атауы


Қатысушы...

ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны


атауы


Қатысушы N

ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны


атауы


Есепті кезең


Жауапты орындаушы

Т.А.Ә., байланыс телефондары

      * - әрбір алушы жеке көрсетіледі

Басшы ________ _______________________________ 20 ж. «__» _________
       (қолы)            (Т.А.Ә.)                          (күні)

Қазақстан Республикасы      
Ұлттық экономика министрінің м.а.
2015 жылғы 25 қарашадағы     
№ 721 бұйрығына 16-қосымша    

Мемлекеттік инвестициялық жобаның 
инвестициялық ұсынысын әзірлеу   
немесе түзету, қажетті       
сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ 
бюджеттік инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, мониторингілеу және
іске асырылуын бағалау қағидаларына
41-қосымша             

«Қаржылық активтерді сатып алу, жарғылық капиталды ұлғайту» нысаны

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі


Қаржы-экономикалықт негіздеме

Атауы


Сумма бюджетных инвестиций, тыс.тенге


Бюджетнтік бағдарлама (ішкі бағдарлама)

Коды


Атауы


Сипаттама


Алушы

ұйымдық-құқықтық
нысаны


Атауы


Есепті кезең


Жауапты орындаушы

Т.А.Ә., байланыс телефондарыР/с №

Акционерлік қоғам

Сатып алынған акциялар

Акциялар саны

саны, дана

бағасы, мың теңге

құны, мың теңге

қаржылық активтерді кірістеу күні

Барлығы

оның ішінде, мемлекеттік меншіктегісі

жоспар

нақты

жоспар

нақты

жоспар

нақты

жоспар

нақты

жоспар

нақты

жоспар

нақты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

N


Мәтіндік ақпарат

Р/с №

Әріптестер

Қатысу үлесімен төленгені, мың теңге

Жарғылық капитал мөлшерінің жиыны, мың теңге

Қаржылық активтерді кірістеу күні

Мемлекеттік меншіктегі қатысу үлесі, %

жоспар

нақты

жоспар

нақты

жоспар

нақты

жоспар

нақты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.N


Мәтіндік ақпарат

Р/с №

Мемлекеттік кәсіпорын

Жарғылық капиталды ұлғайту, мың тенге

Қаржылық активтерді кірістеу күні

Жарғылық капитал мөлшерінің
жиыны, мың теңге

жоспар

нақты

жоспар

нақты

жоспар

нақты

1

2

3

4

5

6

7

8

1.N
Мәтіндік ақпаратБасшы __________ __________________________________ _____________
         қолы                 Т.А.Ә.                    күні

Қазақстан Республикасы      
Ұлттық экономика министрінің м.а.
2015 жылғы 25 қарашадағы     
№ 721 бұйрығына 17-қосымша    

Мемлекеттік инвестициялық жобаның 
инвестициялық ұсынысын әзірлеу   
немесе түзету, қажетті       
сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ 
бюджеттік инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, мониторингілеу және
іске асырылуын бағалау қағидаларына
42-қосымша             

«Сатып алынған активтердің құны және сипаттамалары» нысаны* 

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі


Қаржы-экономикалықт негіздеме

Наименование


Сумма бюджетных инвестиций, тыс.тенге


Бюджетнтік бағдарлама (ішкі бағдарлама)

Коды


Атауы


Сипаттамасы


Алушы

ұйымдық-құқықтық нысаны


Атауы


Есепті кезең


Жауапты орындаушы

Т.А.Ә., байланыс телефондары

      «Іс-шара … **» тарауы

Р/с №

Сатып алынған активтердің атауы

Көрсеткіштер

Сатып алынған (құрылған) активтің сипаттамалары***

Активті сатып алған (құрған) (АА. ЖЖЖЖ) күн

1-сипаттама

... сипаттама

n сипаттама

жоспар

нақты

жоспар

нақты

жоспар

нақты

жоспар

нақты

1


саны

Өлшем бірлігі

жоспарнақты


бағасы, мың теңге

жоспар


нақты


сомасы, мың теңге

жоспар


нақтысаны

Өлшем бірлігі

жоспарнақты


бағасы, мың теңге

жоспар


нақты


сомасы, мың теңге

жоспар


нақты


N


саны

Өлшем бірлігі

жоспарнақты


бағасы, мың теңге

жоспар


нақты


сомасы, мың теңге

жоспар


нақты


Мәтіндік ақпарат


      * - қаржылық активтерден басқа, сатып алынған активтер туралы ақпарат келтіріледі
      ** - іс-шараның атауы көрсетіледі. Тараулардың саны мен атауы ҚЭН-де көрсетілген және активтерді сатып алуды көздейтін іс-шаралардың саны мен атауына сәйкес келуі тиіс
      *** - сатып алынған активтің негізгі техникалық сипаттамалары көрсетіледі, мысалы: қозғалтқыш көлемі, қуаты, жүк көтергіштігі, ұзындығы, өнімділігі, ауданы және т.б. Сатып алынған активтің жетіден артық емес негізгі техникалық сипаттамалары көрсетіледі.

      Басшы ______________ ____________________________ ___________
                 қолы                 Т.А.Ә.               күні

Қазақстан Республикасы      
Ұлттық экономика министрінің м.а.
2015 жылғы 25 қарашадағы     
№ 721 бұйрығына 18-қосымша    

Мемлекеттік инвестициялық жобаның 
инвестициялық ұсынысын әзірлеу   
немесе түзету, қажетті       
сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ 
бюджеттік инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, мониторингілеу және
іске асырылуын бағалау қағидаларына
43-қосымша             

«Нәтиже» нысаны

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі


Қаржы-экономикалық негіздеме

Атауы


Бюджеттік инвестицияның құны, мың теңге


Бюджеттік бағдарлама (ішкі бағдарлама)

Коды


Атауы


Сипаттама


Алушы

ұйымдық-құқықтық нысаны

атауы

Есепті кезең


Жауапты орындаушы

Т.А.Ә., байланыс телефондары

      «Тікелей нәтиже»

Р/с №

Атауы

Нысаналы индикатор

Есепті кезеңде

есепті кезеңнің алдындағы жылдың осындай кезеңі үшін

Есепті кезеңде

жоспар

накты

1

2

3

4

5

6

1.N


Мәтіндік ақпарат


      «Түпкілікті нәтиже»

№ п/п

Атауы

Нысаналы индикатор

Өлшем бірлігі

есепті кезеңнің алдындағы жылдың осындай кезеңі үшін

Есепті кезеңде

жоспар

нақты

1

2

3

4

5

6

1.

N


Басшы _________________________________ __________ _______________
                   (Т.А.Ә.)                (қолы)      (күні)

Қазақстан Республикасы      
Ұлттық экономика министрінің м.а.
2015 жылғы 25 қарашадағы     
№ 721 бұйрығына 19-қосымша    

Мемлекеттік инвестициялық жобаның 
инвестициялық ұсынысын әзірлеу   
немесе түзету, қажетті       
сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ 
бюджеттік инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, мониторингілеу және
іске асырылуын бағалау қағидаларына
49-қосымша             

«Бюджеттік кредиттің ҚЭН бойынша экономикалық қорытынды» нысаны

1.

«Жалпы мәлiметтер» бөлiмiЖоба атауыБюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауыҚаржылық схема қатысушыларының атаулары

1-қатысушы


2-қатысушы


3-қатысушыКредитті беру мақсатыЖылдар бойынша қаржыландыруды бөліп жобаның жалпы құны

1-жыл


2-жыл


n-жылЖоба бойынша қаржыландыру көздері мен түрлеріНесие шарттары

бюджеттік кредиттің мөлшері (мың теңге)


бюджеттік кредиттеу принциптеріне сәйкес берілетін кредиттің принциптер тізбесі


бюджеттік кредитті беру мерзімі


қарыз алушының кредитті игеру кезеңі


жеңілдік кезеңі


сыйақы ставкасы


кредит бойынша есептелген сыйақыны төлеу кезеңділігі


кредитті өтеу тәсілі


2.

«Бюджеттік кредит ҚЭН-нің iс-шаралары бюджеттік кредиттеу өлшемдеріне сәйкестігі» бөлiмiБюджеттік кредит ҚЭН-нің iс-шаралары «іс-шараларды бюджеттік кредиттеу арқылы іске асырудың экономикалық және әлеуметтік тиімділігі» өлшеміне сәйкестігіБюджеттік кредит ҚЭН-нің iс-шаралары «бюджеттік кредит есебінен іске асырылатын іс-шаралардың өзін-өзі ақтауы» өлшеміне сәйкестігіБюджеттік кредит ҚЭН-нің iс-шаралары «мемлекеттік жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органмен келісу бойынша бюджетті атқару жөніндегі уәкiлеттi орган айқындайтын критерийлерге сәйкес қарыз алушының кредиттік қабілеттілігі» өлшеміне сәйкестігі


3.

«Тәуекелдер» бөліміЖоба бойынша негізгі тәуекелдер және оларды азайту жөніндегі шараларАуыспалы тәуекелдерді жобаның қаржылық схема қатысушылары арасында бөлу


4.

«Нәтижелер» бөліміТікелей нәтижеТүпкілікті нәтиже


5.

«Тұжырымдар» бөлімі


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады