"Қарағанды облысының жұмылдыру дайындығы басқармасы" мемлекеттік мекемесін құру және ережесін бекіту туралы

Күшін жойған

Қарағанды облысы әкімдігінің 2015 жылғы 17 ақпандағы № 07/02 қаулысы. Қарағанды облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 23 ақпанда № 2993 болып тіркелді. Күші жойылды - Қарағанды облысы әкімдігінің 2018 жылғы 13 наурыздағы № 10/01 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды – Қарағанды облысы әкімдігінің 13.03.2018 № 10/01 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізілсін).
      РҚАО ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы " Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" және 1997 жылғы 16 маусымдағы " Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру туралы" Заңдарына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 29 желтоқсандағы № 1397 "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" қаулысына, Қарағанды облысы әкімдігінің 2015 жылғы 09 қаңтардағы № 01/04 "Қарағанды облысының жергілікті мемлекеттік басқару құрылымын және атқарушы органдарының штат санының лимитін бекіту туралы" қаулысына сәйкес Қарағанды облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Қарағанды облысының жұмылдыру дайындығы басқармасы" мемлекеттік мекемесі құрылсын.

      2. "Қарағанды облысының жұмылдыру дайындығы басқармасы" мемлекеттік мекемесінің ережесі осы қаулының қосымшасына сәйкес бекітілсін.

      3. "Қарағанды облысының жұмылдыру дайындығы басқармасы" мемлекеттік мекемесі осы қаулыдан туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау облыс әкімінің жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

      5. Қарағанды облысы әкімдігінің "Қарағанды облысының жұмылдыру дайындығы басқармасы" мемлекеттік мекемесін құру және ережесін бекіту туралы қаулысы алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қарағанды облысының әкімі

Н. ӘбдібековҚарағанды облысы әкімдігінің
2015 жылғы 17 ақпандағы
№ 07/02 қаулысымен
бекітілген

"Қарағанды облысының жұмылдыру дайындығы басқармасы" мемлекеттік мекемесі туралы ереже
1. Жалпы ережелер

      1. "Қарағанды облысының жұмылдыру дайындығы басқармасы" мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – Басқарма) облыс аумағының деңгейінде жұмылдыру дайындығы мен аумақтық қорғанысты қамтамасыз етуді ұйымдастыруда меншік нысанына қарамастан мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорындар қызметін үйлестіру саласында басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.

      2. Басқарма өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясы және заңдарына, Қазақстан Республикасы Президенті мен Үкімет актілеріне, басқа да нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

      3. Басқарма мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарда есеп шоттары болады.

      4. Басқарма азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.

      5. Басқарма заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

      6. Басқарма өз құзырының мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіпте басқарма басшысының бұйрықтары және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен рәсімделенетін шешімдер қабылдайды.

      7. Басқарма құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі.

      8. Заңды тұлғаның орналасқан жері:

      100000, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Қазыбек би атындағы ауданы, Прогресс көшесі, 1.

      9. Мемлекеттік органның толық атауы:

      мемлекеттік тілде – "Қарағанды облысының жұмылдыру дайындығы басқармасы" мемлекеттік мекемесі;

      орыс тілінде – государственное учреждение "Управление по мобилизационной подготовке Карагандинской области".

      10. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.

      11. Басқарма қызметін қаржыландыру Қарағанды облысының бюджетінен жүзеге асырылады.

      12. Басқармаға кәсіпкерлік субъектілермен Басқарма функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тиым салынады.

2. Басқарманың миссиясы, негізгі мақсаты, функциялары, құқықтары мен міндеттері

      13. Басқарма миссиясы:

      жұмылдыру дайындығы, жұмылдыру және аумақтық қорғаныс саласында мемлекеттік саясатты жүзеге асыру және үйлестіру.

      14. Мақсаты:

      Қазақстан Республикасы Президенті мен Үкіметінің заңнамалық, нормативтік құқылық актілерін, облыс әкімдігі және әкімінің, уәкілетті орталық атқарушы органның жұмылдыру дайындығы және аумақтық қорғаныс саласындағы актілердің орындалуын қамтамасыз ету.

      15. Функциялары:

      1) облыс аумағында жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру жөніндегі іс шаралардың орындалуын қамтамасыз етуді ұйымдастыру;

      2) бейбіт уақытта және жұмылдыру жарияланған кезде жергілікті әскери басқару органдарының жұмысына көмек көрсету, облыс аумағында әскери-экономикалық және командалық-штабтық оқу жаттығуларды (жаттығуларды) өткізуге қатысу;

      3) жұмылдыру кезінде және әскери кезеңде әскери міндеттілерді облыстың жергілікті атқару органдары мен жұмылдыру тапсырыстары бар бағынышты мекемелер мен ұйымдарға бекіту, олардың жұмылдыру, әскери жағдайда және әскери уақыт кезінде үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету және еңбек ресурстарын сақтау жөніндегі жұмысты ұйымдастыру;

      4) облыс аумағында мемлекеттік органдар мен ұйымдарды жұмылдыру, әскери жағдай мен соғыс уақытына көшіру жөніндегі кешенді іс- шараларды қамтамасыз етуге қатысу;

      5) Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы жұмылдыру жоспарларын, сондай-ақ тиісті кезеңге тауарлар өндіру, қызмет көрсету мен жұмыстарды орындау жоспарларын жасауға қатысу;

      6) жұмылдыру кезінде, әскери жағдай кезеңі мен соғыс уақытында облыстың жұмылдыру дайындығы мүддесінде мемлекеттік ұйымдармен және заңды тұлғалармен (жұмылдыру тапсырыстары мен тапсырмалары бар) тауарларды өндіру, қызмет көрсету мен жұмыстарды орындауға шарттар (контракттар) жасау;

      7) жұмылдыру дайындығы саласындағы уәкілетті органға жұмылдыру дайындығын жетілдіру туралы ұсыныс енгізу, есептік ақпарат тапсыру;

      8) мемлекеттік органдармен бірлесе отырып экономиканы жұмылдыру жоспарларын орындауға дайындық іс-шараларды ұйымдастыру;

      9) аудандар мен облыстық мақсаттағы қалалар әкімдіктерінің жұмылдыру жоспарларын келісу;

      10) жергілікті атқару органдарының жұмылдыру саласындағы қызметкерлерінің, жұмылдыру тапсырыстары бар бағынышты мекемелер мен ұйымдардың қызметкерлерін біліктілігін көтеру жөніндегі курстарда оқытуды ұйымдастыру;

      11) өз құзырының деңгейінде аумақтық шұғыл жабдықтауды және әскери инфрақұрылымды дамытуды қамтамасыз ету жөніндегі іс шараларды орындауға қатысу;

      12) азаматтарды әскери қызметке шақыруды қамтамасыз етуді ұйымдастыру;

      13) әскери басқарудың облыстық органын шақыру (жинау) пунктімен қамтамасыз ету, оларды дәрі-дәрмектермен, құрал-саймандармен, өртке қарсы құралдармен, медициналық және шаруашылық мүліктерімен, автомобиль көліктерімен, сондай-ақ байланыс және күзет құралдарымен қамтамасыз ету;

      14) аумақтық қорғаныс іс шараларын ұйымдастыру және іске асыру;

      15) аумақтық қорғаныс батальондарын (бригадалар) шаруашылық субъектілерінің автомобиль және арнаулы техникалармен жабдықтау жөніндегі ұсыныстарды, олар үшін азық-түлік, мүліктік және медициналық мүлік қорларын, басқа да материалдық-техникалық қорларды құру жөніндегі ұсыныстарды дайындау.

      16. Құқықтары мен міндеттері:

      Басқарма құзырына қатысты мәселелер бойынша облыстық басқармалардың, аудандық және қалалық атқару атқару органдарының, кәсіпорындар мен ұйымдардың басшыларын (келісім бойынша) тыңдауға;

      Басқармаға жүктелген міндеттерді орындау үшін белгіленген тәртіпте облыстық мемлекеттік статистика органдарынан, облыстық басқармалардан, облыстық, қалалық және аудандық атқару органдарынан, кәсіпорындар мен ұйымдардан (келісім бойынша) ақпараттар мен мәліметтерді (оның ішінде компьютер аралық байланыс арналары арқылы) қажетті құжаттарды сұратуға және алуға;

      белгіленген тәртіпте жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру, аумақтық қорғаныс мақсатында мемлекеттік, ведомствалық және мемлекеттік емес жүйелерді, желілерді, байланыс құралдары мен ақпарат тораптарын пайдалануға;

      облыс әкіміне жұмылдыру дайындығы және аумақтық қорғаныс мәселелерін жетілдіру жөнінде ұсыныс енгізуге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнама шеңберінде басқа да қызметтерді орындауға.

3. Басқарма қызметін ұйымдастыру

      17. Басқармаға басшылықты Басқармаға жүктелген міндеттердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты бірінші басшы жүзеге асырады.

      18. Басқарманың бірінші басшысын облыс әкімі қызметіне тағайындайды және босатады.

      19. Басқарма бірінші басшысының өкілеттілігі:

      Басқарма жұмысын ұйымдастырады және басқарады, Басқармаға жүктелген мақсаттарын және өз қызметі міндеттерін, стратегиялық жоспар тапсырмаларын, әкімнің және облыс әкімінің жетекшілік ететін орынбасары тапсырмаларын орындауға дербес жауапкершілік артады;

      Басқарма құрылымық бөлімдері басшыларының міндеттері мен өкілеттігін белгілейді;

      Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарына, Қазақстан Республикасы Президенті мен Үкіметінің, әкімдік пен облыс әкімдігінің актілері негізінде және орындау үшін бұйрықтар шығарады;

      Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген тәртіпте Басқарма қызметкерлерін көтермелейді және тәртіптік жаза қолданады;

      Басқарманың құрылымдық бөлімдерінің ережелері мен мамандардың лауазымдық нұсқаулықтарын (қызметтік міндеттер) бекітеді;

      Басқарманы мемлекеттік органдарда, мекемелерде, ұжымдарда, меншік нысанына қарамастан басқа да кәсіпорындар мен ұйымдарда таныстырады;

      өз құзыры шеңберінде жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес заңнамасының орындалуын қамтамасыз етеді және оған дербес жауапкершілік артады;

      Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Басқарманың бірінші басшысы өкілеттігін ол болмаған кезде атқару қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.

4. Басқарманың мүлкі

      21. Басқарманың заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.

      Басқарма мүлкі меншік иесі оған берген мүліктен, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тиым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

      22. Басқармаға бекітілген мүлік Қарағанды облысының коммуналдық меншігіне жатады.

      23. Егер де заңнамада өзгеше көзделмесе Басқарма өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5. Басқарманы қайта ұйымдастыру және тарату

      24. Басқарманы қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады