Торғай ауылының жерлерін аймақтарға бөлу жобасын (схемасын), бағалау аймақтарының шекараларын және жер учаскелері үшін төлемақының базалық ставкаларына түзету коэффициенттерін бекіту туралы

Қостанай облысы Жангелдин ауданы мәслихатының 2015 жылғы 21 желтоқсандағы № 247 шешімі. Қостанай облысының Әділет департаментінде 2016 жылғы 18 қаңтарда № 6147 болып тіркелді. Күші жойылды - Қостанай облысы Жангелдин ауданы мәслихатының 2024 жылғы 5 ақпандағы № 61 шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Қостанай облысы Жангелдин ауданы мәслихатының 05.02.2024 № 61 шешімімен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы Жер кодексінің 8-бабына, 11-бабының 1-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабына сәйкес, Жангелдин аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Қостанай облысының Жангелдин ауданы Торғай ауылының жерлерін аймақтарға бөлу жобасы (схемасы) және бағалау аймақтарының шекаралары осы шешімнің 1, 2 - қосымшаларына сәйкес бекітілсін.

      2. Жер учаскелері үшін төлемақының базалық ставкаларына түзету коэффициенттері осы шешімнің 3-қосымшасына сәйкес бекітілсін.

      3. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Жангелдин аудандық


мәслихатының кезекті


сессиясының төрайымы

Г. Омарова

Жангелдин аудандық


мәслихатының хатшысы

С. Нургазин

      КЕЛІСІЛДІ

      "Қазақстан Республикасы Қаржы

      министрлігінің Мемлекеттік

      кірістер комитеті Қостанай

      облысы бойынша Мемлекеттік

      кірістер департаментінің

      Жангелді ауданы бойынша

      Мемлекеттік кірістер басқармасы"

      республикалық мемлекеттік

      мекемесінің басшысы

      _________________ Д. Әмірханұлы

      "Жангелдин ауданының жер

      қатынастар бөлімі"

      мемлекеттік мекемесінің

      басшысы

      ______________ Т. Ганимат

      2015 жылғы 21 желтоқсандағы

  № 247 мәслихат шешіміне
1-қосымша

Қостанай облысының Жангелдин ауданы
Торғай ауылының жерлерін аймақтарға бөлу
және бағалау аймақтарының шекараларының
ЖОБАСЫ (СХЕМАСЫ)      2015 жылғы 21 желтоқсандағы

  № 247 мәслихат шешіміне
2-қосымша

Қостанай облысының Жангелдин ауданы
Торғай ауылының жерлерін бағалау
аймақтарының шекаралары

Аймақ нөмері

Жер-кадастрлық кварталдар шекараларымен аймақтардың қиылысу шекаралары

Аймақ ауданы, гектар

І

002 бөлім, 003 бөлім

164


Аймаққа ауылдың орталық бөлігі қамтылған. Бұл аймақта негізгі әкімшілік мекемелер, мектеп, аурухана, дәріхана, дүкендер орналасқан. Осы аймақ Ахмет Байтұрсынов көшесінің солтүстік-шығысынан, Қасымхан Алтынсары көшесінің оңтүстік- батысымен шектелген


ІІ

001 бөлім, 004 бөлім

165


Аймақ өзіне Ахмет Байтұрсынов көшесінің жерін және солтүстігін, басқа бөлігі Қасымхан Алтынсары көшесін және оңтүстікті қамтиды.


ІІІ

001 бөлім, 002 бөлім, 003 бөлім, 004 бөлім 006 бөлім

165


Аймақ өзіне өндірістік бағыттағы жерлерді қамтиды


ІV

001 бөлім, 006 бөлім

22889


Аймақ өзіне Торғай ауылының аумағына кіретін ауыл шаруашылық бағыттағы жерлерді қамтиды.      2015 жылғы 21 желтоқсандағы

  № 247 мәслихат шешіміне
3-қосымша

Қостанай облысының Жангелдин ауданының
Торғай ауылының жер учаскелері үшін
төлемақының базалық ставкаларына
түзету коэффициенттері

Аймақтың нөмірі

Түзету коэффициенттері

Базалық ставканың көтерілу пайызы

I

1,1

+10 %

II

1,0

+/-0 %

III

0,9

-10 %

IV

0,8

-20 %


Об утверждении проекта (схемы) зонирования земель, границ оценочных зон и поправочных коэффициентов к базовым ставкам платы за земельные участки села Торгай

Решение маслихата Джангельдинского района Костанайской области от 21 декабря 2015 года № 247. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 18 января 2016 года № 6147. Утратило силу решением маслихата Джангельдинского района Костанайской области от 5 февраля 2024 года № 61

      Сноска. Утратило силу решением маслихата Джангельдинского района Костанайской области от 05.02.2024 № 61 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии со статьей 8, пункта 1 статьи 11 Земельного кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Джангельдинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить проект (схему) зонирования земель и границы оценочных зон села Торгай Джангельдинского района Костанайской области согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.

      2. Утвердить поправочные коэффициенты к базовым ставкам платы за земельные участки согласно приложению 3 к настоящему решению.

      3. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель очередной


сессии Джангельдинского


районного маслихата

Г. Омарова

Секретарь Джангельдинского


районного маслихата

С. Нургазин

      СОГЛАСОВАНО

      Руководитель республиканского

      государственного учреждения

      "Управление государственных

      доходов по Жангельдинскому

      району Департамента

      государственных доходов по

      Костанайской области Комитета

      государственных доходов

      Министерства финансов

      Республики Казахстан"

      _______________ Д. Амирханулы

      Руководитель государственного

      учреждения "Отдел земельных

      отношений Джангельдинского

      района"

      __________________ Т. Ганимат

  Приложение 1
к решению маслихата
от 21 декабря 2015 года № 247

ПРОЕКТ (СХЕМА) зонирования земель и
границы оценочных зон села Торгай,
Джангельдинского района,
Костанайской области  Приложение 2
к решению маслихата
от 21 декабря 2015 года № 247

Границы оценочных зон села Торгай
Джангельдинского района
Костанайской области

Номер зоны

Границы зон пересекающиеся с границами земельно-кадастрового квартала

Площадь зоны, гектар

І

часть 002, часть 003

164


В зону включена центральная часть села. В этой зоне расположены основные административные учреждения, школа, больница, аптека, магазины. Данная зона ограниченна с северо-востока улицы Ахмет Байтұрсынова, на юго-запад улицы Қасымхан Алтынсары


ІІ

часть 001,часть 004

165


Зона включает в себя земли от улицы Ахмет Байтұрсынова и севернее, другая часть от улицы Қасымхан Алтынсары и южнее


ІІІ

часть 001, часть 002, часть 003, часть 004, часть 006

165


Зона включает в себя земли промышленного назначения.


ІV

часть 001, часть 006

22889


Зона включает в себя земли сельскохозяйственного назначения, входящие в территорию села Торгай.


  Приложение 3
к решению маслихата
от 21 декабря 2015 года № 247

Поправочные коэффиценты к базовым
ставкам платы за земельные участки
села Торгай Джангельдинского
района Костанайской области

Номер зоны

Поправочные коэффиценты

Проценты повышения базовой ставки

I

1,1

+10 %

II

1,0

+/-0 %

III

0,9

-10 %

IV

0,8

-20 %