Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарының әскери, арнаулы оқу орындарына ауыстыру және қайта қабылдау қағидаларын бекіту туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 2016 жылғы 13 қаңтардағы № 3 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылы 18 ақпанда № 13121 болып тіркелді.

      "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 5-1-бабының 12) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарының әскери, арнаулы оқу орындарына ауыстыру және қайта қабылдау қағидалары бекітілсін.

      2. "Білім алушыларды Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарының жоғары арнаулы (әскери) оқу орындарына ауыстыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 2014 жылғы 2 шілдедегі № 218 бұйрығының күші жойылды деп танылсын (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9688 болып тіркелген, "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2014 жылғы 29 тамызда жарияланған).

      3. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Кадрлар департаменті:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімдік баспа басылымдарына және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесіне ресми жариялауға жіберуді;

      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің интеренет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының орынбасары М.Ө. Қалқабаевқа жүктелсін.

      5. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы


Ұлттық қауіпсіздік комитетінің


Төрағасы

В. Жұмақанов


  Қазақстан Республикасы
ҰҚК Төрағасының
2016 жылғы 13 қаңтардағы
№ 3 бұйрығымен
бекітілген

Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарының әскери,
арнаулы оқу орындарына ауыстыру және қайта қабылдау қағидалары
1. Жалпы ережелер

      1. Осы Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарының әскери, арнаулы оқу орындарына ауыстыру және қайта қабылдау қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 5-1-бабының 12) тармақшасына сәйкес әзірленген және Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарының әскери, арнаулы оқу орындарына (бұдан әрі – ҰҚО ЖОО) ауыстыру және қайта қабылдау тәртібін анықтайды.

      2. Осы қағидаларда ауыстыру деп білім алушы адамның Қазақстан Республикасының басқа әскери, арнаулы оқу орындарынан (бұдан әрі – ҚР ЖОО) ҰҚО ЖОО-ға ауысуы түсіндіріледі.

      3. Қайта қабылдау – бұл ҰҚО ЖОО-дан бұрын оқудан шығарылған адамның қайта қабылдануын анықтайтын іс-қимыл.

2. Ауыстыру тәртібі

      4. ҚР ЖОО-дан ҰҚО ЖОО-ға ауыстыру каникул кезеңінде оқу жылының нәтижелері мен жинаған ауыстыру баллы ескеріле отырып, егер бакалавриат үшін жұмыс оқу жоспарындағы айырмашылық міндетті компоненттің оқу пәні бестен аспаса, тиісті курста бос орын болған жағдайда жүзеге асырылады.

      ҰҚО ЖОО қысқартылған оқу мерзімімен жоғары білімнің білім беру бағдарламалары бойынша (жоғары білімнің негізінде) даярлау лектеріне ауысу жүзеге асырылмайды.

      5. ҚР ЖОО-дан ҰҚО ЖОО-ға ауысу кезінде олардың өткен академиялық уақыт аралығында меңгерген жұмыс оқу жоспарларының пәндеріндегі академиялық айырмашылық анықталады.

      Пәндердің айырмашылығын анықтау кезінде қорытынды бақылау нысандарындағы айырмашылық есептелмейді.

      6. Жұмыс оқу жоспарларының пәндеріндегі академиялық айырмашылықты зерделенген пәндердің тізбесі, оқу карточкасының көшірмесінде немесе транскриптте не болмаса "Білім алуды аяқтамаған адамдарға берілетін анықтама нысанын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылыми министрінің 2009 жылғы 12 маусымдағы № 289 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5717 болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша білім алуды аяқтамаған адамдарға берілетін анықтамада көрсетілген олардың бағдарламалары мен академиялық сағаттар немесе кредиттер көлемі негізінде ҰҚО ЖОО анықтайды.

      Оқу пәні басқа оқу пәнімен немесе оқу пәнінің мазмұны бойынша аралас топтамамен мазмұны мен көлемі сәйкес болған жағдайда пререквизит ретінде анықталған қайта тапсыруға рұқсат етіледі.

      7. Меңгерілген пререквизиттерге сәйкес ҰҚО ЖОО білім беру курсын анықтайды және оқу бағдарламаларына сәйкес меңгерген кредиттерді қайта тапсыруды өткізеді.

      Жұмыс оқу жоспарының пәндеріндегі академиялық айырмашылықты жою ҰҚО ЖОО оқу-әдістемелік бөлімшесі дайындайтын және ҰҚО ЖОО бастығының оқу-әдістемелік жұмысқа жетекшілік ететін орынбасары бекітетін жеке жоспар бойынша ағымдағы академиялық кезеңде жүзеге асырылады.

      8. Жұмыс оқу жоспарының пәндеріндегі белгіленген мерзімде жойылмаған академиялық айырмашылық бұдан әрі академиялық қарыз болып есептеледі. Пән бойынша академиялық айырмашылықты жою кезінде қанағаттанарлықсыз баға алған жағдайда қарыз келесі академиялық кезеңнің басталуына дейін жойылады.

      9. ҰҚО ЖОО ауысуға ниет білдірген ҚР ЖОО-да білім алатын адамдар (бұдан әрі – оқуға кандидаттар) ауыстыру жылының алдындағы жылдың 1 желтоқсанына дейін, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бөлімшелері және органдары (бұдан әрі – ҰҚК бөлімшелері) арқылы ҰҚО ЖОО бастығының атына білім алу тілін көрсете отырып, еркін нысанда өтініш береді.

      Өтінішке:

      1) жеке басын куәландыратын құжат (нотариалды куәландырылған көшірме);

      2) алдыңғы білім деңгейін растайтын құжаттар (орта білімі туралы аттестат немесе орта білімнен кейінгі білімі туралы диплом);

      3) оқу, оқу-әдістемелік жұмысқа жетекшілік ететін ҚР ЖОО бастығының орынбасары және ҚР ЖОО оқу-әдістемелік бөлімшесінің қызметкері қол қойған, елтаңбалық мөрмен мөрленген транскрипт көшірмесі;

      4) Ұлттық бірыңғай тестілеу немесе кешенді тестілеуді тапсыру туралы сертификат (көшірме);

      5) алты фотосурет (бас киімсіз, көлемі 4,5 х 6 см);

      6) әскерге шақырылушының куәлігі (көшірме);

      7) өмірбаян мен сауалнама (түпнұсқа) қоса беріледі.

      10. ҰҚО ЖОО тиісті курста бос орын болған кезде бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаларға қосымшаға сәйкес нысан бойынша ҰҚО ЖОО-ға ауысу мүмкіндігі туралы қорытындыны (бұдан әрі – қорытынды) дайындайды;

      кандидаттың оқу орны бойынша ҰҚК бөлімшесіне қорытындының көшірмесін жолдайды.

      11. ҰҚК бөлімшелерінің кадр қызметі "Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдары туралы" 2012 жылғы 13 ақпандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 7 және 10-баптарында көзделген ерекшеліктерді ескере отырып:

      қызметке жарамдылығын анықтау үшін кандидаттарды оқуға арнайы тексеру, ҰҚК бөлімшелерінің әскери-дәрігерлік коммиссияларында психофизиологиялық және медициналық куәландандыру, сондай-ақ полиграфологиялық зерттеулер бойынша іс-шаралар өткізеді;

      ҰҚО ЖОО-ға оқуға кандидаттардың қалыптасқан жеке істерін ауысатын жылдың 20 мамырына дейін жібереді.

      12. ҰҚО ЖОО ауысу жылының 10 маусымына дейін ҰҚК бөлімшелерінің кадр қызметі арқылы оқуға кандидаттарды ауысу жөніндегі іс-шаралардың өткізілу мерзімі туралы хабардар етеді.

      13. Кандидаттарды курсанттар құрамына оқуға қабылдау ҰҚО ЖОО бастығының бұйрығымен ресімделеді.

3. Қайта қабылдау тәртібі

      14. ҰҚО ЖОО-дан шығарылған адам Заңмен регламенттелген арнаулы (әскери) оқу орнына оқуға қабылдау шарттарымен анықталған жас ерекшеліктері шектеулерін ескере отырып, еркін нысанда өтініш берген кезде және қайта қабылдау рәсімдерінен табысты өткенде қайта қабылданады.

      15. ҰҚО ЖОО-дан төмен үлгерімі немесе теріс себептер бойынша бұрын оқудан шығарылған адамдар ҰҚО ЖОО-ға қайта қабылдауға жатпайды.

      16. Қайта қабылдау туралы өтініш ҰҚО ЖОО бастығының атына кезекті академиялық кезеңнің басталуына дейін үш айдан кешіктірілмей оқуды жалғастыру ниетін білдіре отырып, беріледі. Қайта қабылдау туралы өтінішке транскрипт қоса беріледі.

      17. Білім алушы жұмыс оқу жоспарына сәйкес бірінші академиялық кезеңді бітірген жағдайда, сондай-ақ егер бакалавриат үшін жұмыс оқу жоспарындағы айырмашылық бестен көп емес оқу пәнін құраса, ЖОО кадр бөлімшесі екі жұмыс күні ішінде Заңның 8-бабы 1-тармағына сәйкес тексеру іс-шараларын жүргізуді бастайды.

      18. Тексеру іс-шаралары дұрыс өткен кезде тексеру аяқталған күннен бастап екі апталық мерзімде оқу-әдістемелік бөлімшесі ҰҚО ЖОО басшысының атына оқуға қайта қабылдау мүмкіндігі туралы анықтама дайындайды және оны ҰҚО ЖОО Ғылыми кеңесіне қарау үшін ұсынады.

      19. ҰҚО ЖОО Ғылыми кеңесі тексеру рәсімдерінің оң қорытындысы болған және осы Қағидалар 17-тармағының шарттары сақталған кезде ҰҚО ЖОО-ның жұмыс жоспарларының пәндері бойынша академиялық қарызды жоюға қабылдауы туралы шешім қабылдайды.

      20. Кандидат академиялық қарызды жойған кезде ҰҚО ЖОО бастығының бұйрығымен оқуға қайта қабылданады.

      21. ҰҚО ЖОО-ға оқудан шығарылған адамды қайта қабылдау ұқсас мамандық бойынша сол курсқа жүзеге асырылады.

  Қазақстан Республикасы
ұлттық қауіпсіздік
органдарының әскери, арнаулы
оқу орындарына ауыстыру және
қайта қабылдау қағидаларына
қосымша

      Нысан

      Бекітемін

      ҰҚО ЖОО бастығының лауазымы

      атағы __________ тегі мен аты-жөні

      20___ ж. "____" ________________

Қазақстан Республикасы ҰҚК _____ ауыстыру мүмкіндігі туралы

      (Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарының

      әскери, арнаулы оқу орнының атауы)

ҚОРЫТЫНДЫ

      _____________________________________________________________________

      (кандидаттың лауазымы, арнаулы немесе әскери атағы, тегі, аты,

      әкесінің аты (бар болса))

      Алдыңғы академиялық кезеңдерде ___________________кандидат

      меңгерген жұмыс оқу жоспарларының пәндеріндегі академиялық

      айырмашылық ___ оқу пәнін құрайды.

Пәннің атауы

Ескертпе
      ҰҚО ЖОО кадр қызметінің бастығы: __________ атағы, тегі мен аты-жөні

      ҰҚО ЖОО оқу-әдістемелік бөлімшесінің бастығы: _______ атағы, тегі мен

      аты-жөні

      Қорытындымен таныстым: 20___ ж. "____" ________ қолы_________________

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады