"Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу және іске асырылуын бағалау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы № 129 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 26 қаңтардағы № 28 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылы 24 ақпанда № 13214 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:
      1. «Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу және іске асырылуын бағалау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы
5 желтоқсандағы № 129 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9938 тіркелген, «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2014 жылғы 19 желтоқсанда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу және іске асырылуын бағалау қағидаларында (бұдан әрі – Қағидалар):
      10-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      "Бұл ретте, ББӘ - мемлекеттік органның бірінші басшысы не оны алмастыратын тұлға, не ББӘ - мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір МИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген тұлға қол қойған қосымша салалық сараптамалық қорытындыларын тиісті салалық орталық мемлекеттік органдар МИЖ-дің іске асырылуының жетекшілік ететін салаға ықпалын бағалау және саланың басымдықтарына сәйкестігі бөлігінде ғана ұсынады.";
      14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «МИЖ инвестициялық ұсынысының, оның ішінде осы Қағидалардың 6-тармағында көрсетілген құжаттардың әрбір парағын инвестициялық ұсынысты әзірлеу үшін жауапты ББӘ құрылымдық бөлімшесінің басшысы дәйектейді және Қазақстан Республикасының заңнамасында ресми құжаттар үшін белгіленген тәртіппен ресімделеді.
      Осы Қағидалардың 6-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген құжаттарға ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы не оны алмастыратын тұлға, не ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір МИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген тұлға қол қояды.
      Бір ББӘ-нің құзыретіне жатқызуға болмайтын, экономиканың әртүрлі салаларындағы жобаларды іске асыруды көздейтін, ұлттық холдингтер мен ұлттық басқарушы холдингтің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымның жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру жоспарланған МИЖ инвестициялық ұсынысы бойынша ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысының не оны алмастыратын тұлғаның, не ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір МИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген тұлғаның қолы қойылып ұсынылатын ақпараттық парақты, салалық сараптама қорытындысын қоспағанда, осы Қағидалардың 6-тармағында көрсетілген құжаттар осы ұлттық холдингтердің, ұлттық басқарушы холдингтің және ұйымның бірінші басшыларының не оларды алмастыратын тұлғалардың қолы қойылып ұсынылады.»;
      55-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      "Бұл ретте, ББӘ - мемлекеттік органның бірінші басшысы не оны алмастыратын тұлға, не ББӘ - мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген тұлға қол қойған қосымша салалық сараптамалық қорытындыларын тиісті салалық орталық мемлекеттік органдар БИЖ-дің іске асырылуының жетекшілік ететін салаға ықпалын бағалау және саланың басымдықтарына сәйкестігі бөлігінде ғана ұсынады.";
      57-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «57. Салалық сараптаманың қорытындысына ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы не оны алмастыратын тұлға, не ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір МИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген тұлға қол қояды және Қазақстан Республикасының заңнамасында ресми құжаттар үшін белгіленген тәртіппен ресімделеді.»;
      78-тармақтың 1)2) және 3) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы не оны алмастыратын тұлға, не ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген тұлға қол қойған тиісті салыстырма кестені қоса бере отырып, өзгеруі болжанатын техникалық шешімдер мен қосымша шығыстар көрсетілген ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы не оны алмастыратын тұлға, не ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген тұлға қол қойған өтінім-хат;
      2) мемлекеттік органның бірінші басшысы не оны алмастыратын тұлға, не мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген тұлға қол қойған және Қазақстан Республикасының заңнамасында ресми құжаттар үшін белгіленген тәртіппен ресімделген, техникалық шешімдерді өзгертудің және қосымша шығыстар көздеудің орындылығын растайтын, тиісті саланың уәкілетті органының салалық сараптамасының қорытындысы;»;
      3) ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы не оны алмастыратын тұлға, не ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген тұлға қол қойған ресми хат нысанында ұсынылатын және техникалық шешімдерді өзгертудің болжанған параметрлерінің және қосымша шығыстарды көздеудің талап ететін негізділігі мен дұрыстығын растайтын жобаның ерекшелігіне байланысты тиісті уәкілетті мемлекеттік органның қосымша салалық сараптама қорытындысы;";
      114-тармақтың төртінші бөлігінің 1) және 2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) осы Қағидаларға 16-қосымшаға сәйкес нысан бойынша салыстырмалы кестені қоса берумен, өзгеруі болжамдалған техникалық шешімдер мен қосымша шығыстар көрсетілген ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы не оны алмастыратын тұлға, не ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген тұлға қол қойған өтініш-хат;
      2) мемлекеттік органның бірінші басшысы не оны алмастыратын тұлға, не мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген тұлға қол қойған және Қазақстан Республикасының заңнамасында ресми құжаттар үшін белгіленген тәртіппен ресімделген, техникалық шешімдерді өзгертудің және қосымша шығыстарды көздеудің орындылығын растайтын, тиісті саланың уәкілетті органының салалық сараптамасының қорытындысы;»;
      114-тармақтың төртінші бөлігінің 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «7) бекітілген БИЖ-дің ТЭН-інде көрсетілген көрсеткіштерге қол жеткізу не жеткізбеу туралы ақпаратты қамтитын, қол жеткізбеудің себептері көрсетіле отырып, оның ішінде бөлінген бюджет қаражаты толық игерілген кезде, ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы не оны алмастыратын тұлға, не ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген тұлға қол қойған түсіндірме жазба.»;
      115-тармақтың төртінші бөлігінің 1)2) және 3) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) болжанатын қымбаттау сомасын көрсете отырып, ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы не оны алмастыратын тұлға, не ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген тұлға қол қойған өтінім-хат;
      2) ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы не оны алмастыратын тұлға, не ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген тұлға қол қойған түсіндірме жазба, онда мынадай ақпарат қамтылады:
      БИЖ-ді іске асыруды аяқтау үшін талап етілетін болжамды қосымша бюджеттік шығыстардың негіздемесі;
      мемлекеттік сатып алу жүргізу нәтижесінде үнемделген соманы (егер үнемдеу болған жағдайда) көрсете отырып, ЖСҚ әзірлеуден бастап БИЖ-ді іске асыру шеңберінде жасалған шарттар туралы ақпарат;
      ЖСҚ әзірлеу басталғаннан бастап жобаны бюджеттен әрбір жыл үшін қаржыландыру. Игерілмеген жағдайда оның себептері көрсетіле отырып, бұл ақпарат әрбір жылдағы жоспармен және фактімен сүйемелденеді;
      қымбаттауға алып келетін себептерді егжей-тегжейлі көрсету (ББӘ шартта көрсетілген бағаны (сметаны) ұлғайту қажеттігі туралы уақтылы ескертудің орындылығын растайтын мердігерлер хаттарының көшірмелерін қоса бере отырып);
      кінәсінен қымбаттау орын алған ұйым не жеке тұлға, сондай-ақ осы ұйымға не жеке тұлғаға қатысты қабылданған шаралар;
      аяқталмаған құрылыстың жай-күйі, оның ішінде оның құнының бағалануы, тәуелсіз техникалық аудит растаған орындалған жұмыстар актілері туралы мәлімет;
      бекітілген ЖСҚ-да көрсетілген көрсеткіштерге қол жеткізу не жеткізбеу туралы ақпарат, қол жеткізбеудің себептері көрсетіле отырып, оның ішінде бөлінген бюджет қаражаты толық игерілген кезде;
      3) мемлекеттік органның бірінші басшысы не оны алмастыратын тұлға, не мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген тұлға қол қойған, мөрмен расталған, ресми хат нысанында ұсынылатын және ББӘ түсіндірмесін қоса бере отырып, жобаның сметалық құнын ұлғайтудың негізділігі мен дұрыстығын растайтын, БИЖ-дің ерекшелігіне байланысты тиісті уәкілетті мемлекеттік органның салалық сараптамасының қорытындысы;»;
      115-тармақтың төртінші бөлігінің 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «7) ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы не оны алмастыратын тұлға, не ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген тұлға қол қойған және мөрмен расталған, осы Қағидаларға 16-қосымшаға сәйкес нысан бойынша электрондық порталға, сондай-ақ қағаз және электрондық жеткізгіштерде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға ұсынылатын, сметалық құнын ұлғайту болжанатын жобалар бойынша салыстырмалы кесте мен құжаттама тізбесі;»;
      115-тармақтың оныншы бөлігінің 1)2) және 3) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) қымбаттау сомасын көрсете отырып, ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы не оны алмастыратын тұлға, не ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген тұлға қол қойған өтінім-хат;
      2) ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы не оны алмастыратын тұлға, не ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген тұлға қол қойған түсіндірме жазба, онда мынадай ақпарат қамтылады:
      БИЖ-ді іске асыруды аяқтау үшін талап етілетін қосымша бюджеттік шығыстардың негіздемесі;
      мемлекеттік сатып алу жүргізу нәтижесінде үнемделген соманы (егер үнемдеу болған жағдайда) көрсете отырып, ЖСҚ әзірлеуден бастап БИЖ-ді іске асыру шеңберінде жасалған шарттар туралы ақпарат;
      ЖСҚ әзірлеу басталғаннан бастап жобаны бюджеттен әрбір жыл үшін қаржыландыру. Игерілмеген жағдайда оның себептері көрсетіле отырып, бұл ақпарат әрбір жылдағы жоспармен және фактімен сүйемелденеді;
      қымбаттауға алып келетін себептерді егжей-тегжейлі көрсету (ББӘ шартта көрсетілген бағаны (сметаны) ұлғайту қажеттігі туралы уақтылы ескертудің орындылығын растайтын мердігерлер хаттарының көшірмелерін қоса бере отырып);
      кінәсінен қымбаттау орын алған ұйым не жеке тұлға, сондай-ақ осы ұйымға не жеке тұлғаға қатысты қабылданған шаралар;
      аяқталмаған құрылыстың жай-күйі, оның ішінде оның құнының бағалануы, тәуелсіз техникалық аудит растаған орындалған жұмыстар актілері туралы мәлімет;
      бекітілген ЖСҚ-да көрсетілген көрсеткіштерге қол жеткізу не жеткізбеу туралы ақпарат, қол жеткізбеудің себептері көрсетіле отырып, оның ішінде бөлінген бюджет қаражаты толық игерілген кезде;
      3) мемлекеттік органның бірінші басшысы не оны алмастыратын тұлға, не мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген тұлға қол қойған, мөрмен расталған, ресми хат нысанында ұсынылатын және ББӘ түсіндірмесін қоса бере отырып, жобаның сметалық құнын ұлғайтудың негізділігі мен дұрыстығын растайтын, БИЖ-дің ерекшелігіне байланысты тиісті уәкілетті мемлекеттік органның салалық сараптамасының қорытындысы;»;
      115-тармақтың оныншы бөлігінің 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «7) ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы не оны алмастыратын тұлға, не ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген тұлға қол қойған және мөрмен расталған, осы Қағидаларға 16-қосымшаға сәйкес нысан бойынша электрондық порталға, сондай-ақ қағаз және электрондық жеткізгіштерде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға ұсынылатын, сметалық құнын ұлғайту болжанатын жобалар бойынша салыстырмалы кесте мен құжаттама тізбесі;»;
      138-тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) «Ретроспектива» бөлiмiне:
      ҚЭН-ді мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық немесе жергілікті уәкілетті органға енгізудің алдындағы соңғы үш жылдағы, мөр басылған және ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы не оны алмастыратын тұлға, не ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір Инвестиция бойынша жеке уәкілеттік берген тұлға мен бас бухгалтердің қолы қойылған қатысушылардың қаржылық есептілігі (жеке және шоғырландырылған), сондай-ақ қаржылық есептілікке түсіндірме жазбалар;
      Қазақстан Республикасының аудит қызметі туралы заңнамасына сәйкес қаржылық есептілік аудиті міндетті болып табылатын қатысушылар үшін соңғы үш жылда жасалған аудиттелген қаржылық есептілік пен аудиттік есептер тапсырылады. Бұл ретте қатысушы қолданыстағы заңнамаға сәйкес объективті себептері болған кезде соңғы есепті кезеңдегі аудиттен өтпеген қаржылық есептілікті ұсына алады.
      Қаржылық есептілік қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес, оның ішінде басқа ұйымдарға қаржылық қатысуы туралы, баланс валютасында 10 % және одан көп үлес алатын баланс баптары егжей-тегжейлі толық ашылған ақпаратты қоса берумен ұсынылады.»;
      144-тармақтың бірінші және екінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:
      «144. Инвестициялар ҚЭН-інің түпнұсқасын, сондай-ақ осы Қағидалардың 138162 және 163-тармақтарында айтылған қосымша материалдарды, ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы не оны алмастыратын тұлға, не ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір Инвестиция бойынша жеке уәкілеттік берген тұлға қол қойған титулдық бланкiдегі жеке iлеспе хатпен ББӘ бередi.
      Бір ББӘ-нің құзыретіне жатқызуға болмайтын, экономиканың әртүрлі салаларындағы жобаларды іске асыруды көздейтін, ұлттық холдингтер мен ұлттық басқарушы холдингтің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымның жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар бойынша ҚЭН-нің түпнұсқасы, сондай-ақ ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысының не оны алмастыратын тұлғаның, не ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір Инвестициялар бойынша жеке уәкілеттік берген тұлғаның қолы қойылып ұсынылатын салалық сараптама қорытындысын қоспағанда, осы Қағидалардың 138, 162 және 163-тармақтарында көрсетілген құжаттар осы ұлттық холдингтер, ұлттық басқарушы холдинг және ұйымның бірінші басшыларының не оларды алмастыратын тұлғалардың қолы қойылып ұсынылады.»;
      151-тармақтың алтыншы бөлігінің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Инвестициялардың ҚЭН-ін түзетудің орындылығы мәселесін тиісті бюджет комиссиясының қарауына шығару үшін ББӘ бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы не оны алмастыратын тұлға, не ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір Инвестиция бойынша жеке уәкілеттік берген тұлға қол қойған мына құжаттарды ұсынады:»;
      151-тармақтың оныншы бөлігінің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Екінші кезеңде түзетілген Инвестициялар ҚЭН-ін қарауды ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысының не оны алмастыратын тұлғаның, не ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір Инвестиция бойынша жеке уәкілеттік берген тұлғаның қолы қойылып, ұсынылатын мына құжаттардың негізінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергiлiктi уәкiлеттi орган жүзеге асырады:»;
      151-тармақтың он бірінші бөлігінің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергiлiктi уәкiлеттi орган ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысының не оны алмастыратын тұлғаның, не ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір Инвестиция бойынша жеке уәкілеттік берген тұлғаның қолы қойылып ұсынылатын мына құжаттардың негізінде тиісті бюджет комиссияларының қарауына түзетілген Инвестициялар ҚЭН-і бойынша қаржыландырудың орындылығы мәселесін шығарады:»;
      151-тармақтың он екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Бір ББӘ-нің құзыретіне жатқызуға болмайтын, экономиканың әртүрлі салаларындағы жобаларды іске асыруды көздейтін, ұлттық холдингтер мен ұлттық басқарушы холдингтің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымның жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар бойынша түзетілген ҚЭН-нің түпнұсқасы, сондай-ақ ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысының не оны алмастыратын тұлғаның, не ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір Инвестиция бойынша жеке уәкілеттік берген тұлғаның қолы қойылып ұсынылатын салалық сараптама қорытындысын қоспағанда, Қағидалардың осы тармағында көрсетілген құжаттар осы ұлттық холдингтер, ұлттық басқарушы холдинг және ұйымның бірінші басшыларының не оларды алмастыратын тұлғалардың қолы қойылып ұсынылады.»;
      182-6-тармақтың төртінші бөлігінің он алтыншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «бюджеттік кредиттің ҚЭН-і мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық немесе жергілікті уәкілетті органға енгізудің алдындағы соңғы үш жылдағы мөр басылған және ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысының не оны алмастыратын тұлғаның, не ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір бюджеттік кредит бойынша жеке уәкілеттік берген тұлға мен бас бухгалтердің қолы қойылған қаржылық схема қатысушыларының қаржылық есептілігі (жеке және шоғырландырылған), сондай-ақ қаржылық есептілікке түсіндірме жазбалар;»;
      Қағидаларға 1 және 2-қосымшалар осы бұйрыққа 12-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын;
      Қағидаларға 16-қосымша осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;
      Қағидаларға 18-1-қосымша осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;
      Қағидаларға 2627 және 28-қосымшалар осы бұйрыққа 56 және  7-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын;
      Қағидаларға 303132333435363738394041424344 және 45-қосымшалар осы бұйрыққа 8910111213141516171819202122 және 23-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын;
      2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамыту департаменті:
      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелуiн;
      2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесінің мерзімді баспасөз басылымдарында және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін Республикалық құқықтық ақпарат орталығына баспа және электрондық түрде жіберілуін;
      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастырылуын;
      4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Заң департаментіне осы бұйрықтың 2-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәлімет ұсынуды қамтамасыз етсін;
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика бірінші вице-министріне жүктелсін.
      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Ұлттық экономика министрі                          Е. Досаев

Қазақстан Республикасы         
Ұлттық экономика министрінің      
2016 жылғы 26 қаңтардағы        
№ 28 бұйрығына              
1-қосымша                

Мемлекеттік инвестициялық жобаның    
инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе  
түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды  
жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу
және іске асырылуын бағалау қағидаларына
1-қосымша                

«Инвестициялық ұсыныстың ақпараттық парағы» нысаны

      1. Бюджеттік бағдарлама әкімшісі және іске асыруға ұсынылатын МИЖ жөніндегі деректер
      Бюджеттік бағдарлама әкімшісі ________________
      МИЖ атауы __________________________________
      Құрамында МИЖ-ді іске асыру көзделген Қазақстан Республикасының белгіленген мемлекеттік, үкіметтік, салалық бағдарламаларының және аумақтарды дамыту бағдарламаларының атауы (нақты тармақтарға сілтемелер).
      Инвестицияларды алушы (болған жағдайда) заңды тұлғаның атауы
      МИЖ іске асыру кезеңі (белгісіз болса, жобалап көрсетіңіз):
      Іске асырудың ұзақтығы: ____________ ай
      МИЖ іске асырудың басталуы: жыл: ________ ай: ________
      МИЖ іске асырудың болжамды аяқталуы: жыл: ______ ай: ______
      МИЖ-дің (қызметін) пайдалану кезеңі
      МИЖ-дің жалпы құны: ____ мың теңге, оның ішінде (қажет жағдайда толтырылады):
      ТЭН әзірлеу құны: __________ мың теңге
      ТЭН түзету құны: ___________ мың теңге
      Объектіні ұстауға арналған жыл сайынғы шығындар, сондай-ақ постинвестициялық кезең (қаржыландыру көзін көрсете)
      МИЖ-дің іске асырылу орыны:
      (МИЖ-дің, оның негізгі құрамдауыштарының іске асырылу орнын көрсетіңіз және МИЖ бойынша шығындарды өңірлерге бөлу)
      1) Елді мекен (ауыл, аудан, қала, облыс, ел)
      2) Баланс ұстаушы* (қажет жағдайда толтырылады)
      3) МИЖ үшін бөлінген жердің болуы* (қажет жағдайда толтырылады)
      иә (жер учаскесі мен сол орында тұрған жылжымайтын мүліктің берілгені жөніндегі шешімнің нөмірі мен күні көрсетіледі);
      жоқ (жер учаскесін сатып алу үшін қажет сома көрсетіледі).
      4) инженерлік-көліктік инфрақұрылымның болуы (теміржол магистральдары, автомобиль жолдары, құбырлар, электр-, жылу желілері, су құбырлары, газ құбырлары және басқа да инфроқұрылым)
      иә (қандай екені көрсетіледі);
      жоқ (қанша қосымша шығындар қажет екені көрсетіледі)
      Ескертпе:
      *егер жаңа объекті салынған (құрылысы) жағдайда, келешек меншік иесі көрсетіледі, ал реконструкцияланған жағдайда қазіргі меншік иесі көрсетіледі
      2. Ретроспектива (МИЖ бойынша бұрын бөлінген және игерілген қаражат туралы, оның ішінде ағымдағы бағдарламалар бойынша ақпарат)

Атауы

Инвестицияларды жүзеге асыру жылының алдындағы жылдар

жылы

жылы

жылы

Бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) нөмірі
Бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) атауы
Бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) сипаттамасы
Стратегиялық бағыты

нөмірі
атауы
Мақсаты

нөмір
атауы

нөмір

Бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) сомасы, мың. теңге
Бюджеттік бағдарламаны (кіші бағдарламаны) бекіткен нормативтік құқықтық акт

түрі
қабылданған күні

нөмірі

Нәтиже

Р/с №

Нысаналы индикатор

жоспар

нақты

жоспар

нақты

жоспар

нақты

Тікелей нәтиже

1
....Түпкілікті нәтиже

1
....      3. Саланың маркетингтік талдауы
      1) объектілерді құру (салу) мен реконструкциялауды, сондай-ақ ақпараттық жүйелерді енгізу мен дамытуды болжайтын МИЖ үшін қаралатын өңірде жоба (жобалар) болжайтын өнімдерге (тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге) қазіргі кездегі және перспективадағы сұранысты немесе жобаның әлеуметтік-экономикалық қажеттігін талдауды көрсетеді.
      2) квазимемлекеттік сектор субъектілерін жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту арқылы саланы (салаларды) институционалдық дамытуды болжайтын МИЖ үшін іс-шараларды іске асыру ықпал ететін негізгі көрсеткіштер мен даму серпінін көрсете отырып, іс-шараларды іске асыру болжанатын маркетингтік ортаны талдауды көрсетеді.
      4. Іске асырылуы болжанатын МИЖ-дің жалпы сипаттамасы (МИЖ-ді жалпы сипаттау басымдылық тәртібінде жеке (жоба бойынша) баяндалады.
      МИЖ-дің мақсаты мен міндеттері:
      1) мақсаты
      (мақсаты Қазақстан Республикасының стратегиялық бағдарламалық құжаттарында белгіленген экономика саласының (аясының) неғұрлым ауқымды міндеттерін / даму басымдықтарын көрсетуі тиіс).
      2) сандық міндеттері (жобаның ауқымын айқындауға болатын жобаның санмен өлшенетін міндеттерін көрсетіңіз.
      Белгілі бір сандық көрсеткіштерді ұсыныңыз, мысалы, жобалық қуаты және т.б.)
      3) тікелей және түпкілікті нәтижелер
      (жобаны іске асыру нәтижесінде оларды алушылар үшін өндірілетін өнімнен/көрсетілетін қызметтен болатын әсер, сондай-ақ бизнес (оның ішінде шағын және орта бизнес) субъектілеріне ықпалы, Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдары тиімділігінің түйінді көрсеткіштерінің негізінде жобаны іске асырудан түсетін экономикалық және әлеуметтік қайтарымдылықтың ұзақ мерзімді көрсеткіштеріне қол жеткізу)
      Жобаның негіздемесі:
      (осы жобаны іске асыру қажеттілігін негіздеу;
      Жобаны іске асырған жағдайда осы саланың көрсеткіші қаншалықты көтерілетіндігін көрсету).
      МИЖ сипаттамасы:
      (1 және 2-кестелерге сәйкес жобаның және оның барлық іс-шаралары мен құрамдауыштарының мазмұнын сипаттаңыз))

1 кесте

Іс-шараның іске асырылу кезеңі мен құны

Іс-шаралар мен құрамдауыштардың атауы

Кезеңі

Кезеңі

Кезеңі

Жиыны

Құны

Құны

Құны

1.


1)


2)


2.


1)


2)


Жиыны

2 кесте

Жекелеген құрамдауыштар және іске асырылу кезеңдері

Сандық көрсеткіштер

Бірлік өлшемі

Жоба бойынша

Құны (мың теңге)

1.

2.

3.

      5. МИЖ-ді институционалдық басқару схемасы
      Негізгі қатысушыларды сипаттау, олардың өзара іс-қимылының схемасы, пайдалар мен шығындарды бөлу, инвестициялық және инвестициялықтан кейінгі кезеңдерде жобаны басқару схемасы, сондай-ақ пайда алушылар (жобаның іске асырылуынан пайда табатын нысаналы топтар мен адамдардың санын көрсетіңіз);
      6. Әлеуметтік және экологиялық әсер ету:
      (жобаның қоршаған орта мен тұрғындарға әсер етуін қысқаша сипаттаңыз)
      Тұрғындардың жұмыспен қамтылуына әсері
      (жобаның іске асырылуына тікелей немесе жанама қатысатын адамдар санын бағалауды ұсыныңыз).
      7. МИЖ-ді қаржыландырудың ықтимал түрлері мен тәсілдері бойынша іске асырудың балама нұсқалары.
      МИЖ-ді іске асыру мүмкіндігін (мүмкін еместігін) тиісті негізделген есептерді қоса бере отырып қаржыландырудың мынадай түрлері мен тәсілдерін жазыңыз:
      1) бюджеттік инвестициялық жоба (көзделген бюджет қаражаты шегінде орындалатын мемлекеттік функциялардың, өкілеттіктер мен көрсетілетін мемлекеттік қызметтер көлемінің сандық сипаттамасы, оларға қол жеткізу аталған функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыратын немесе қызметтер көрсететін ұйымның қызметіне толық байланысты болады, теңгерім ұстаушысы тікелей бюджеттік бағдарлама әкімшісі болып табылатын әлеуметтік-экономикалық әсердің болуы);
      2) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асыру жоспарланатын бюджеттік инвестициялар (көзделген бюджет қаражаты шегінде орындалатын мемлекеттік функциялардың, өкілеттіктер мен көрсетілетін мемлекеттік қызметтер көлемінің сандық сипаттамасы, оларға қол жеткізу аталған функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыратын немесе қызметтер көрсететін ұйымның қызметіне толық байланысты болады және/немесе Инвестицияларды алушының белгілі бір көлемдегі және сападағы өнімді өндіруі);
      3) бюджеттік кредит (ақпаратты бюджеттік кредиттеу қағидаттарына сәйкестігі тұрғысынан көрсету, оның ішінде:
      бюджеттік кредитті кредит шартына сәйкес өтеу міндеттілігін көздейтін қайтарымдылық;
      міндеттемелердің орындалуын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәсілдермен қамтамасыз етудің болуын көздейтін қамтамасыз етілу;
      бюджеттік кредитті бергені үшін қарыз алушының сыйақы төлеуін көздейтін ақылылық;
      бюджеттік кредитті беру мерзімін белгілеуді көздейтін мерзімділік);
      4) концессиялық жоба (ақпаратты мынаған сәйкес көрсету:
      «Концессиялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген концессия қағидаттарын сақтау;
      жобаны концессия схемасы бойынша іске асырудың әлеуметтік тиімділігі;
      жобаны концессия схемасы бойынша іске асырудың экономикалық тиімділігі;
      концессия схемасы бойынша ұсынылатын шешімдердің негізделуі);
      5) жеке инвестициялар (ақпаратты МИЖ-дің жоғары өтімділігіне сәйкестігі тұрғысынан көрсету).

      Байланыс деректемелері
      Т.А.Ә.:________________________________________________________
      Лауазымы:______________________________________________________
      Бөлімше/ұйым:__________________________________________________
      Мекенжайы:_____________________________________________________
      Байланыс телефоны: ____________________________________________
      Факс:__________________________________________________________
      Электронды пошта: _____________________________________________
      __________________________ __________________________ М.О. ____
      Т.А.Ә                      лауазымы                        қолы

Қазақстан Республикасы         
Ұлттық экономика министрінің      
2016 жылғы 26 қаңтардағы        
№ 28 бұйрығына              
2-қосымша                

Мемлекеттік инвестициялық жобаның    
инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе  
түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды  
жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу
және іске асырылуын бағалау қағидаларына
2-қосымша                

1-кесте

«Жобаның қаржылық-экономикалық моделінің базалық параметрлері»
нысаны

Р/с

Параметрдің атауы

Параметрдің мәні

Негіздеме

1

2

3

4

1

Жобаның жалпы құны

мың теңге


2

Инвестициялық кезең

жжжж-жжжж


3

Постинвестициялық кезең

жжжж-жжжж


4

Дисконттау мөлшерлемесі (коэффициенті)

%


5

Инфляция деңгейі

%


6

Салықтар мөлшерлемелері

%


7

Амортизация нормалары      Ескертпе:
      4-жолда қаржылық және экономикалық тиімділік көрсеткіштерінің есептеулерінде қолданылатын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкін қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесі көрсетіледі.
      5-жолда қаржылық және экономикалық тиімділік көрсеткіштерінің есептеулерінде қолданылатын Қазақстан Республикасының ақша-кредит саясаты көрсеткіштерінің және/немесе макроэкономикалық көрсеткіштерінің орта мерзімді болжамына сәйкес инфляция деңгейі көрсетіледі. Бұл ретте, келесі постинвестициялық кезең ішінде Қазақстан Республикасының ақша-кредит саясаты көрсеткіштерінің және/немесе макроэкономикалық көрсеткіштерінің орта мерзімді болжамына сәйкес көрсетілген соңғы жылға арналған инфляция деңгейі қабылданады.
      6-жолда қаржылық және экономикалық тиімділік көрсеткіштерінің есептеулерінде қолданылатын Қазақстан Республикасының қолданыстағы Салық кодексіне сәйкес салық мөлшерлемелері көрсетіледі.
      7-жолда қаржылық және экономикалық тиімділік көрсеткіштерінің есептеулерінде қолданылатын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес амортизация нормалары көрсетіледі.

Мемлекеттік инвестициялық жобаның    
инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе  
түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды  
жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу
және іске асырылуын бағалау қағидаларына
2-қосымша                

2-кесте

«Жобаның экономикалық тиімділігінің көрсеткіштерін есептеу»
нысаны

Атауы

Ескертпе (негіздеме)

1

2

3

n

1.

Экономикалық пайда1)

Тікелей ақшалай ағым2)

Жанама экономикалық пайда2.

Экономикалық шығын1)

Инвестициялық шығындар2)

Пайдалану шығындары3)

Жанама экономикалық шығындар3.

Барлығы таза экономикалық ағын4.

Таза дисконтталған экономикалық ағын5.

Экономикалық таза дисконтталған кіріс (ENPV)6.

Экономикалық ішкі кірістілік нормасы (EIRR)      Ескертпе:
      1-тармақтың 1) тармақшасында инвестициялықтан кейінгі кезең ішінде жобаны іске асыруға байланысты барлық ақша ағымдар мен төлемдер көрсетіледі.
      1-тармақтың 2) тармақшасында жобаны іске асырумен байланысты барлық пайдалар, оның ішінде барлық инвестициялықтан кейінгі кезеңге айқындалатын қосымша әлеуметтік-экономикалық, экономика саласында сабақтас салаларындағы (аяларындағы) экологиялық әсерлер көрсетіледі. Барлық пайдалар ақшалай балама түрінде келтіріледі (мың теңге).
      1-тармақта тікелей ақшалай ағымның және жанама экономикалық пайдалардың жиынтық бағасы көрсетілді.
      2-тармақтың 1) тармақшасында инвестициялық кезеңге салынатын барлық ақшалай салымдардың, оның ішінде жобалау-іздестіру жұмыстарының, жер учаскесін сатып алу немесе жалға алу, оның құрылысқа бөлінуі және игерілуінің құнын, аумақтарды құрылыс және құрылыс-монтаждау жұмыстарына дайындау бойынша жұмыстардың, жабдықтардың және басқалардың құны ескеріле отырып, жобаның құны көрсетіледі.
      2-тармақтың 2) тармақшасында объекті пайдалануға берілген сәттен бастап оны сүйемелдеуге және/немесе ұстауға бағытталған барлық ақшалай шығындар көрсетіледі.
      2-тармақтың 3) тармақшасында барлық болжалды, оның ішінде жобаны іске асырудың салдарларына байланысты әлеуметтік-экономикалық, экологиялық және пайдалану шығындарын қоспағанда, экономиканың сабақтас салаларындағы (аяларындағы) шығындар көрсетіледі. Барлық шығындар ақшалай баламасында келтіріледі (мың теңге).
      2-тармақта жобаның инвестициялық және пайдалану шығындарының, жанама экономикалық шығындардың жиынтық құны көрсетіледі.
      3-тармақта экономикалық пайда мен шығындардың арасындағы айырмашылықтар көрсетіледі.
      4-тармақта таза экономикалық ағынды мына формула бойынша есептелетін:
                                  1
                           k = -------
                               (1+r)i
      коэффициентке көбейту жолымен алынған мәндер көрсетіледі.
      r – осы қосымшаның 1-кестесінде көрсетілген дисконтталған мөлшерлеме;
      i – жобаны іске асыру жылының реттік нөмірі (1-ден n-ге дейін).
      5-тармақта 4-тармақта келтірілген таза дисконтталған экономикалық ағымды қосу арқылы алынған мән көрсетіледі.
      6-тармақта экономикалық таза дисконтталған кіріс нөлге тең болған кездегі дисконттау мөлшерлемесін табу жолымен алынған мән көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы         
Ұлттық экономика министрінің      
2016 жылғы 26 қаңтардағы        
№ 28 бұйрығына              
3-қосымша                

Мемлекеттік инвестициялық жобаның    
инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе  
түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды  
жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу
және іске асырылуын бағалау қағидаларына
16-қосымша                

«Сметалық құнын ұлғайту болжанатын жоба бойынша
салыстырма кесте» нысаны

Р/с №

Жобаның атауы

Құрамдауыштың атауы

Бастапқы құны (мың теңге)

Шамамен алғандағы түзетілген құны (мың теңге)

Айырма, мың теңге (+) - ұлғаю, (-) - азаю

Қымбаттау себебі

Ескертпе

барлығы

оның ішінде смета монтаж жұмыстары (бұдан әрі – СМЖ)

оның ішінде жабдықтар

барлығы

оның ішінде СМЖ

оның ішінде жабдықтар

жиыны

оның ішінде СМЖ

оның ішінде жабдықтар_________________________________ _________________________ М.О. ____
Т.А.Ә                             лауазымы                       қолы

Қазақстан Республикасы         
Ұлттық экономика министрінің      
2016 жылғы 26 қаңтардағы        
№ 28 бұйрығына              
4-қосымша                

Мемлекеттік инвестициялық жобаның    
инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе  
түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды  
жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу
және іске асырылуын бағалау қағидаларына
18-1-қосымша                

«_______ жылғы « » ___________
Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің инвестициялық картасы»
нысаны

      Бюджеттік бағдарлама әкімшісі   _____________________________
                                             (Атауы және код)

Жобаның атауы

Іс-шаралардың/компо-ненттердің атаулары

Қатысушылардың атаулары (инвестицияны алушы)

Жобаның құны (мың теңге)

Қаржыландыру көзі

Кезең

Жүзеге асыру орны

Ескерту (қолданылған шешімдер, нәтижелер, басқалар)

Республикалық/жергілікті бюджет

Ұлттық қор

Қарыз қаражаты

Өзіндік қаражат

Басқалар (қаржыландвру
көзін көрсету тіи)

құрылыс (инвестициялық)

қолданыс (постинвестициялық)

Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің әзірленген инвестициялық жобалары (10 жыл ішінде)1.
2.

1.
2.Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің әзірленіп жатқан инвестициялық жобалары1.
2.

1.
2.Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің әзірленуі жоспарланған инвестициялық жобалары (5 жыл ішінде)1.
2.

1.
2.      Ескертпе:
      «Іс-шаралардың/компоненттердің атаулары» бағанасында жобаның іс-шаралар атаулары көрсетіледі. Тараулардың саны және атаулары қаржылық-кономикалық негіздемеде (республикалық немесе жергілікті бюджет, Қазақстан Республикасы Ұлттық фонд қаражаты қаржыландыру көздері болған жағдайда) немесе заңды тұлғалардың даму жоспарында (қарыз немесе меншікті қаражат қаржыландыру көзі болған жағдайда), көрсетілген және жобаның активтерін сатып алуды қарастыратын іс-шаралардың саны мен атауларына сәйкес болу керек.
      «Қатысушылардың атаулары (инвестицияны алушы)» бағанасында қаражат бөлінген/бөлініп отырған/бөлінетін квазимемлекеттік сектор субъектілерінің, сондай-ақ инвестициялардың соңғы алушырарының атаулары көрсетеледі.
      «Жобаның құны (мың теңге)» бағанасында барлық қаржыландыру көздерін есепке алып жобаның жалпы құны көрсетіледі.
      «Қаржыландыру көзі (мың тенге)» бағанасында қаражат бөлінген/бөлініп отырған/бөлінетін шенберінде тиісті қаржыландыру көзі бағанасында қаражат көрсетіледі.
      «Құрылыс (инвестициялық) кезең» бағанасында инвестициялық жобаны іске асыру/құру мерзімі көрсетіледі.
      «Қолданыс (постинвестициялық) кезең» бағанасында инвестициялық жобаны қолдану мерзімі көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы         
Ұлттық экономика министрінің      
2016 жылғы 26 қаңтардағы        
№ 28 бұйрығына              
5-қосымша                

Мемлекеттік инвестициялық жобаның    
инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе  
түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды  
жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу
және іске асырылуын бағалау қағидаларына
26-қосымша                

«Іріктелген инвестициялық ұсыныстар тізбесі» нысаны

Р/с №

Жобаның атауы

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы

Жоба ТЭН-ін әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ, жоба ТЭН-іне қажетті сараптамалар жүргізуге арналған ақша қаражатының мөлшері

Жоба ТЭН-ін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ, жоба ТЭН-іне қажетті сараптамалар жүргізу кезінде игерілген ақша қаражатының мөлшері

Жоба ТЭН-ін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ, жоба ТЭН-іне қажетті сараптамалар жүргізу мерзімдері

Жоба ТЭН-ін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ, жоба ТЭН-іне қажетті сараптамалар жүргізу барысы туралы ақпарат

Қазақстан Республикасы         
Ұлттық экономика министрінің      
2016 жылғы 26 қаңтардағы        
№ 28 бұйрығына              
6-қосымша                

Мемлекеттік инвестициялық жобаның    
инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе  
түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды  
жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу
және іске асырылуын бағалау қағидаларына
27-қосымша                

«Бюджеттік инвестициялық жобаларды әзірлеу және іске асырудың
жоспар-кестесі» нысаны

      Республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері (бұдан әрі – АРБП) немесе
      Жергілікті атқарушы орган (бұдан әрі – ЖАО):

      Есепті кезең: 20___ жылғы _______

Р/с №

Жобаның атауы

ТЭН бойынша жобаның жалпы құны, мың теңге

ЖСҚ бойынша жобаның құны, мың теңге

ЖСҚ бойынша жобаның жалпы құны

Нысанның аяқталу мерзімі

Жобаның қуаттылығы

Жобаның іске асыру кезеңі

Заттай мәнінде жоспарланған жұмыстар көлемі (құрамдауыштар)

ТЭН/ЖСҚ-ға сәйкес орындалған жұмыстар кестесі

Құрамдауыштың атауы

оның ішінде

бірінші жартыжылдық

жылдық қорытынды бойынша

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

1-құрамдауыш2-құрамдауышn-құрамдауышСала бойынша жиыны:


Сала бойынша жиыны:

Қорғаныс

1-құрамдауышn-құрамдауышСала бойынша жиыны:1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық атқару қызметтері

1- құрамдауыш2-құрамдауышn-құрамдауышСала бойынша жиыны:Білім беру

1-құрамдауыш2-құрамдауышn-құрамдауышСала бойынша жиыны:Денсаулық сақтау

1-құрамдауыш2-құрамдауышn-құрамдауышСала бойынша жиыны:Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

1-құрамдауыш2-құрамдауышn-құрамдауышСала бойынша жиыны:Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық

1-құрамдауыш2-құрамдауышn-құрамдауышСала бойынша жиыны:Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

1-құрамдауыш2-құрамдауышn-құрамдауыш1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Сала бойынша жиыны:Отын-энергетикалық кешен және жер қойнауын пайдалану

1-құрамдауыш2-құрамдауышn-құрамдауышСала бойынша жиыны:Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы ерекше қорғалатын табиғи аумақтар қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

1-құрамдауыш2-құрамдауышn-құрамдауышСала бойынша жиыны:Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

1-құрамдауыш2-құрамдауышn-құрамдауышСала бойынша жиыны:Көлік және коммуникация

1-құрамдауыш2-құрамдауышn-құрамдауышСала бойынша жиыны:Басқалары

1-құрамдауыш2-құрамдауышn-құрамдауышСала бойынша жиыны:
Жобаны іске асыру

Ескертпелер ағымдағы жылға бюджеттен бөлінді

оның ішінде (мың тенге)

Есепті жылдың басталуына дейін (іске асырудың бірінші жылынан бастап)

ағымдағы жылға

Есепті жылдың басталуына дейін (іске асырудың бірінші жылынан бастап)

бюджеттен бөлінді

іс-жүзінде орындалуы

бюджеттен бөлінді

іс-жүзінде орындалуы

бюджеттен бөлінді

іс-жүзінде орындалуы12

13

12

13

12

13

12

13

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

Қорғаныс

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, соттық, қылмыстық атқару қызметтері

Білім беру

12

13

14

15

16

17

18

19

Денсаулық сақтау

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

Отын-энергетикалық кешен және жер қойнауын пайдалану

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы ерекше қорғалатын табиғи аумақтар қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

12

13

14

15

16

17

18

19

Көлік және коммуникация

Басқалары

Қазақстан Республикасы         
Ұлттық экономика министрінің      
2016 жылғы 26 қаңтардағы        
№ 28 бұйрығына              
7-қосымша                

Мемлекеттік инвестициялық жобаның    
инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе  
түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды  
жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу
және іске асырылуын бағалау қағидаларына
28-қосымша                

«Республикалық бюджеттiк инвестициялық жобалар мен
республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері мен
кредиттер есебінен іске асырылатын жобаларды іске асыруды
мониторингілеу жөніндегі есеп» нысаны

      РББӘ
      Есептік кезең: _____________20____жылы

Р/с №

ШФТ

ББӘ/

ЖАО

КБ
 

ББ

БИЖ-дің атауы

Жобаны іске асыру кезеңі (жыл/жарты-жылдық)

Құжаттамаға сәйкес БИЖ-дің бастапқы құны

ТЭН/ЖСҚ-ға сәйкес БИЖ-дің түзетілген құны

БИЖ-ді қаржыландырудың барлық жоспарланған көлемі

Оның ішінде

РБ

ЖБ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ББӘ/ЖАО бойынша барлығыСала бойынша барлығыТЭН/ЖСҚ-ға сәйкес орындалған жұмыстардың заттай мәндегі көлемі

Есептi кезеңге дейінгi нақты

Есептi кезеңге жоспар

Есептi кезеңдегi нақты

Есепті кезеңдегі орындалмаған іс-шаралар

12

13

14

15

Орындалған жұмыстардың көлемi, мың теңге

Іске асырудың басынан бастап БИЖ-ді барлық қаржыландыру

Есеп кезені бойынша

Нақты

Жоспар

Жалпы жоспар РБ+ ЖБ

Нақты
 

Нақты жалпы РБ+ЖБ

Ауытқуы

Жалпы ауытқуы РБ+ЖБ

РБ

ЖБ

РБ

ЖБ


РБ

ЖБ


РБ мың теңге

%

ЖБ мың теңге

%

мың теңге

%

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Ауытқу себептерi

Қабылданған (қабылданатын) шаралар

Жобалардың саны

Ескертпе (құжаттардың бар-жоғы), қымбаттаудың себептері.

Барлық іске асырылып жатқаны

Аяқтау жоспарланғаны

Іс жүзінде аяқталғаны

Аяқталмауының себептерi

30

31

32

33

34

35

361.**ТЭН:
2. *** ЖСҚ:
3.**** Бұйрық:
4. ***** САРАПТАМАЛАР
1) Салалық орган сараптамасы;
2) Мемлекеттік сараптама;
3) Экономикалық сараптама;
4) Экологиялық сараптама;
5) Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама.

      Ескертпе:
      * БИЖ-ді іске асырудың басынан бастап, оның ішінде жылдар бойынша толық қаржыландыруды көрсету;
      ** ТЭН қажет жағдайда, ТЭН-нің № мен мерзімін көрсету қажет. Егер жоба ТЭН-ді қажет етпеген жағдайда «үлгілік» деп көрсету қажет. Егер ТЭН қажет болған, бірақ жоқ болған жағдайда «жоқ» деп көрсету қажет;
      *** ЖСҚ-ның № мен күнін көрсету қажет. Егер ЖСҚ жоқ болса, «жоқ» деп көрсету қажет;
      ****Егер бұйрық қажет болған жағдайда мемлекеттік орган - бағдарламалар әкімшісі немесе сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік орган бұйрығының № мен күнін көрсету қажет. Егер жоба бұйрықты талап етпесе, «талап етілмейді» деп көрсету қажет. Егер бұйрық жоқ болған жағдайда, «жоқ» деп көрсету қажет;
      *****сараптаманың № мен күнін көрсету қажет. Егер сараптама жоқ болған жағдайда, «жоқ» деп көрсету қажет.

Қазақстан Республикасы         
Ұлттық экономика министрінің      
2016 жылғы 26 қаңтардағы        
№ 28 бұйрығына              
8-қосымша                

Мемлекеттік инвестициялық жобаның    
инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе  
түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды  
жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу
және іске асырылуын бағалау қағидаларына
30-қосымша                

«20 ___ жылғы ________________
бюджеттік инвестициялық жобалардың мониторингі бойынша есепке
жиынтық анықтама» нысаны

________________________________________________________________
(РББӘ немесе ЖАО)

      Жалпы құны _________________________________________ мың теңге
                      (жобалардың құны көрсетіледі)
____________ бюджеттік инвестициялық жоба іске асырылуда, оның ішінде
   (саны)
20 ______ жылы ___________________________ бюджет қаражаты есебінен
(ағымдағы жыл) (республикалық немесе жергілікті)
___________ мың теңге бөлінді.
Инвестициялық жобалардың қаржыландыру жоспары 20 __ жылғы
____________ __________________ мың теңгені құрады.
               (есепті кезең)
      20 ____ жылғы __________ кассалық атқарылу __________________
                   (есепті кезең)
__________________ мың теңгені құрады.
      Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеу
сомасы ____________ мың теңгені немесе _______%-ды құрады.
      1. Есепті кезеңде жалпы құны ________________________ мың теңге
___________ бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруды аяқтау
  (саны)
жоспарланды, олар бойынша 20 ___ жылы ____________ мың теңге бөлінді.
                            (ағымдағы жыл)
      Қаржыландыру жоспары 20 ___ жылғы __________ _____ мың теңгені
                                      (есепті кезең)
құрады, кассалық атқарылуы ______ мың теңгені немесе ___ %-ды құрады.
      ___________________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған
          (себебін көрсету)
жоспарға қарағанда игерілмеген сома _____________ мың теңгені
немесе ___ %-ды құрады.
      Оның ішінде:
      1. есепті кезеңде жалпы құны ___________ мың теңге
___________ бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыру толығымен
   (саны)
аяқталды, оның ішінде 20 ________ жылы __________ мың теңге бөлінді.
                         (ағымдағы жыл)
20 ___ жылғы __________ қаржыландыру жоспары ______________ мың
      (есепті кезең)
теңгені құрады, кассалық атқарылуы _______________ мың теңгені немесе
______ %-ды құрады.
      Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мынадай
тікелей нәтижелерге қол жеткізілді:
      1)___________________________________________________________;
      2)___________________________________________________________;
      3)___________________________________________________________;
      4)___________________________________________________________;
      n)___________________________________________________________.
      (мемлекеттік органның стратегиялық жоспарында және
      бағдарламалық құжаттарында көзделген индикаторларға сәйкес қол
      жеткізілген нәтижелерді көрсету қажет)
      ___________________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған
          (себебін көрсету)
жоспарға қарағанда игерілмеген сома _________ мың теңгені немесе ___ %-ды құрады.
      2) жалпы құны _______ мың теңге ______ бюджеттік инвестициялық
                     (саны)
жобаны іске асыру толығымен аяқталған жоқ, олардың ішінен 20 ___ жылы
                                                      (ағымдағы жыл)
________ мың теңге бөлінді.
20 ___ жылғы __________ қаржыландыру жоспары ______ мың теңгені
      (есепті кезең)
құрады, кассалық атқарылуы ___________ мың теңгені немесе ______ %-ды
құрады.
      _________нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда
      (себебін көрсету)
игерілмеген сома ________ мың теңгені немесе ______ %-ды құрады.
      Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталған жоқ:
      1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ
жүргізілуіне байланысты _____ объекті _________ пайдалануға беріледі;
                        (саны) (пайдалануға беру күні)
      2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты
инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде _______ объекті
                                                     (саны)
      _____________________ жылы аяқталады;
      (пайдалануға беру күні)
      3) ____ жоба мемлекеттік сатып алу рәсімдерін уақтылы жүргізбеу
       (саны)
және/немесе созылмалы сипатта жүргізу нәтижесінде (конкурсты кеш,
қайталап өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);
      4) _____ жоба шарт тараптарының өз міндеттемелерін уақтылы және
        (саны)
адал орындамауына байланысты;
      5) және басқалары (басқа себептерді сипаттау).
      Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау жөнінде қабылданған
шаралар.
      2. Есепті кезеңде жалпы құны __________ мың теңге _____________
                                     (саны)
бюджеттік инвестициялық жоба іске асырылуда, оларды аяқтау мерзімі
мемлекеттік органның стратегиялық және операциялық жоспарына сәйкес
кейінгі жылдарға көзделген, олар бойынша 20 ___ жылы
_______________________ мың теңге бөлінді.
      (ағымдағы жыл)
      20 ___ жылғы _______ қаржыландыру жоспары _________ мың теңгені
        (есепті кезең)
құрады, кассалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.
      _________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
      (себебін көрсету)
қарағанда игерілмеген сома _____ мың теңгені немесе %-ды __ құрады.

      Оның ішінде салалар бойынша:

Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер

      Жалпы құны ______________ мың теңге ______ жоба іске асырылуда.
      Бұл жобаларды іске асыруға 20 ___ жылы _____ мың теңге бөлінді.
      20 __ жылғы _____ қаржыландыру жоспары ____ мың теңгені құрады.
      (есепті кезең)
      20 __ жылғы ______ кассалық атқарылуы _____ мың теңгені құрады.
      (есепті кезең)
      Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеген сома
______ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.
      1. Жалпы құны __________ мың теңге ____ бюджеттік инвестициялық
                      (саны)
жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланды, олар бойынша 20 ___ жылы
(ағымдағы жыл) ______________________________ мың теңге бөлінді.
      20 ___жылғы _________ қаржыландыру жоспары ________ мың теңгені
      (есепті кезең)
құрады, кассалық атқарылуы ____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.
      __________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
      (себебін көрсету)
қарағанда игерілмеген сома_____мың теңгені немесе____ %-ды құрады.
      Оның ішінде:
      1) жалпы құны _______ мың теңге ______ бюджеттік инвестициялық
                     (саны)
жобаны іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 _____ жылы
                                                (ағымдағы жыл)
________ мың теңге бөлінді.
      20 ___ жылғы _____ қаржыландыру жоспары ___ мың теңгені құрады,
      (есепті кезең)
кассалық атқарылуы _____________ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.
      Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік
органның стратегиялық жоспарында және бағдарламалық құжаттарында
көзделген индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелер
көрсетілуі қажет.
      __________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
      (себебін көрсету)
қарағанда игерілмеген сома мың теңгені ____ немесе ___ %-ды құрады.
      2) жалпы құны _______ мың теңге ______ бюджеттік инвестициялық
                    (саны)
жобаны іске асыру толығымен аяқталды, олардың ішінен 20 _____ жылы
                                                   (ағымдағы жыл)
________ мың теңге бөлінді.
      20 __ жылғы __________ қаржыландыру жоспары _______ мың теңгені
       (есепті кезең)
құрады, кассалық атқарылуы______ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.
      __________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
      (себебін көрсету)
с қарағанда игерілмеген сома ____ мың теңгені немесе ___ %-ды құрады.
      Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталған жоқ:
      1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ
жүргізілуіне байланысты ___ объекті ___ пайдалануға берілетін болады;
                      (саны) (пайдалануға беру күні);
      2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты
инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде ______________
                                                         (саны)
объект _______________________ жылы аяқталатын болады;
       (пайдалануға беру күні)
      3) _____ жоба мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің уақтылы
         (саны)
өткізілмеуі және/немесе созылмалы сипатта жүргізілуі нәтижесінде
(конкурсты кеш, қайталап өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);
      4) __________ жоба шарт тараптарының өз міндеттемелерін уақтылы
           (саны)
және адал орындамауына;
      5) және басқалары (басқа себептерді сипаттау) байланысты.
      Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау бойынша қабылданған
шаралар.
      2. Жалпы құны ________ мың теңге ______ бюджеттік инвестициялық
                     (саны)
жоба іске асырылуда, олардың аяқталу мерзімі мемлекеттік органның
стратегиялық және операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдарға
көзделген, олар бойынша 20 __________ жылы _______ мың теңге бөлінді.
                         (ағымдағы жыл)
      20 ___ жылғы __________ қаржыландыру жоспары ______ мың теңгені
            (есепті кезең)
құрады, кассалық атқарылуы ___________ мың теңгені немесе ______ %-ды
құрады.
      __________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
      (себебін көрсету)
қарағанда игерілмеген сома _____ мың теңгені немесе __ %-ды құрады.

Қорғаныс

      Жалпы құны ______________ мың теңге ______ жоба іске асырылуда.
      Бұл жобаларды іске асыруға 20 ___ жылы _____ мың теңге бөлінді.
      20 __ жылғы ____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені құрады.
      (есепті кезең)
      20 __ жылғы _____ кассалық атқарылуы ______ мың теңгені құрады.
      (есепті кезең)
      Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеген сома
_______ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.
      1. Жалпы құны __________ мың теңге ____ бюджеттік инвестициялық
                      (саны)
жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланды, олар бойынша 20 _______ жылы
                                                       (ағымдағы жыл)
      ______________________________ мың теңге бөлінді.
      20 ___жылғы _________ қаржыландыру жоспары ________ мың теңгені
      (есепті кезең)
құрады, кассалық атқарылуы ____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.
      _________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспармен
      (себебін көрсету)
салыстырғанда игерілмеген сома____мың теңгені немесе____ %-ды құрады.
      Оның ішінде:
      1) жалпы құны _______ мың теңге ______ бюджеттік инвестициялық
      (саны)
жобаны іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 _____ жылы
                                                  (ағымдағы жыл)
      ________ мың теңге бөлінді.
      20 ___ жылғы _____ қаржыландыру жоспары ___ мың теңгені құрады,
      (есепті кезең)
кассалық атқарылуы _____________ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.
      Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік
органның стратегиялық жоспарында және бағдарламалық құжаттарында
көзделген индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелер
көрсетілуі қажет.
      __________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
      (себебін көрсету)
қарағанда игерілмеу сомасы мың теңгені ____ немесе ___ %-ды құрады.
      2) жалпы құны _______ мың теңге ______ бюджеттік инвестициялық
                    (саны)
жобаны іске асыру толығымен аяқталды, олардың ішінен 20 _____ жылы
                                                   (ағымдағы жыл)
      ________ мың теңге бөлінді.
      20 __ жылғы __________ қаржыландыру жоспары _______ мың теңгені
      (есепті кезең)
құрады, кассалық атқарылу______ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.
      __________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
      (себебін көрсету)
қарағанда игерілмеу сомасы ____ мың теңгені немесе ___ %-ды құрады.
      Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталған
жоқ:
      1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ
жүргізілуіне байланысты ____ объект ___ пайдалануға берілетін болады;
      (саны) (пайдалануға беру күні);
      2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты
инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде ______________
                                                         (саны)
      объект _______________________ жылы аяқталатын болады;
             (пайдалануға беру күні)
      3) _____ жоба мемлекеттік сатып алу рәсімдерін уақтылы өткізбеу
      (саны)
және/немесе созылмалы сипатта жүргізу нәтижесінде (конкурсты кеш,
қайталап өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);
      4) __________ жоба шарт тараптарының өз міндеттемелерін уақтылы
           (саны)
және адал орындамауына;
      5) және басқалары (басқа себептерді сипаттау) байланысты.
      Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау бойынша қабылданған
шаралар.
      2. Жалпы құны ________ мың теңге ______ бюджеттік инвестициялық
                    (саны)
жоба іске асырылуда, олардың аяқталу мерзімі мемлекеттік органның
стратегиялық және операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдарға
көзделген, олар бойынша 20 _______ жылы __________ мың теңге бөлінді.
                          (ағымдағы жыл)
      20 ___ жылғы __________ қаржыландыру жоспары ______ мың теңгені
            (есепті кезең)
құрады, кассалық атқарылуы ___________ мың теңгені немесе ______ %-ды
құрады.
      __________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
      (себебін көрсету)
қарағанда игерілмеу сомасы _____ мың теңгені немесе __ %-ды құрады.

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот,
қылмыстық-атқару қызметі

      Жалпы құны ______________ мың теңге ______ жоба іске асырылуда.
      Бұл жобаларды іске асыруға 20 ___ жылы _____ мың теңге бөлінді.
      20 __ жылғы ____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені құрады.
      (есепті кезең)
      20 __ жылғы ______ кассалық атқарылуы _____ мың теңгені құрады.
      (есепті кезең)
      Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеу сомасы
_________ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.
      1. Жалпы құны __________________ мың теңге ____________________
                         (саны)
бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланды, олар
бойынша 20 ___ жылы ______________________________ мың теңге бөлінді.
      (ағымдағы жыл)
      20 ___жылғы _________ қаржыландыру жоспары ________ мың теңгені
      (есепті кезең)
құрады, кассалық атқарылуы ____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.
      __________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
      (себебін көрсету)
қарағанда игерілмеу сомасы_____мың теңгені немесе____ %-ды құрады.
      Оның ішінде:
      1) жалпы құны _______ мың теңге ______ бюджеттік инвестициялық
                    (саны)
жобаны іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 _____ жылы
                                                  (ағымдағы жыл)
      ________ мың теңге бөлінді.
      20 ___ жылғы _____ қаржыландыру жоспары ___ мың теңгені құрады,
      (есепті кезең)
кассалық атқарылуы ______________ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.
      Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік
органның стратегиялық жоспарында және бағдарламалық құжаттарында
көзделген индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелер
көрсетілуі қажет.
      __________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
      (себебін көрсету)
қарағанда игерілмеу сомасы мың теңгені ____ немесе ___ %-ды құрады.
      2) жалпы құны _______ мың теңге ______ бюджеттік инвестициялық
      (саны)
жобаны іске асыру толығымен аяқталды, олардың ішінен 20 _____ жылы
                                                     (ағымдағы жыл)
      ________ мың теңге бөлінді.
      20 __ жылғы __________ қаржыландыру жоспары _______ мың теңгені
      (есепті кезең)
құрады, кассалық атқарылуы______ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.
      __________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
      (себебін көрсету)
қарағанда игерілмеу сомасы ____ мың теңгені немесе ___ %-ды құрады.
      Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталған
жоқ:
      1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ
жүргізілуіне байланысты ___ объекті ___ пайдалануға берілетін болады;
      (саны) (пайдалануға беру күні);
      2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты
инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде ______________
                                                          (саны)
объекті _______________________ жылы аяқталатын болады;
        (пайдалануға беру күні)
      3) _____ жоба мемлекеттік сатып алу рәсімдерін уақтылы өткізбеу
         (саны)
және/немесе созылмалы сипатта жүргізу нәтижесінде (конкурсты кеш,
қайталап өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);
      4) __________ жоба шарт тараптарының өз міндеттемелерін уақтылы
           (саны)
және адал орындамауына;
      5) және басқаларға (басқа себептерді сипаттау) байланысты.
Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау бойынша қабылданған
шаралар.
      2. Жалпы құны ________ мың теңге ______ бюджеттік инвестициялық
                     (саны)
жоба іске асырылуда, олардың аяқталу мерзімі мемлекеттік органның
стратегиялық және операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдарға
көзделген, олар бойынша 20 ___ жылы ______________ мың теңге бөлінді.
                         (ағымдағы жыл)
      20 ___ жылғы __________ қаржыландыру жоспары ______ мың теңгені
            (есепті кезең)
құрады, кассалық атқарылуы _________ мың теңгені немесе ______ %-ды
құрады.
      _________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
      (себебін көрсету)
қарағанда игерілмеу сомасы _____ мың теңгені немесе __ %-ды құрады.

Білім беру

      Жалпы құны ______________ мың теңге ______ жоба іске асырылуда.
      Бұл жобаларды іске асыруға 20 ___ жылы _____ мың теңге бөлінді.
      20 __ жылғы ____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені құрады.
      (есепті кезең)
      20 __ жылғы _____ кассалық атқарылуы ______ мың теңгені құрады.
      (есепті кезең)
      Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеу сомасы
__________ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.
      1. Жалпы құны _________ мың теңге ______ бюджеттік нвестициялық
                     (саны)
жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланды, олар бойынша 20 ___ жылы
                                                  (ағымдағы жыл)
      ____________________ мың теңге бөлінді.
      20 ___жылғы _________ қаржыландыру жоспары ________ мың теңгені
      (есепті кезең)
құрады, кассалық атқарылуы ____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.
      __________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
      (себебін көрсету)
қарағанда игерілмеу сомасы_____мың теңгені немесе____ %-ды құрады.
      Оның ішінде:
      1) жалпы құны _______ мың теңге ______ бюджеттік инвестициялық
                     (саны)
жобаны іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 _____ жылы
                                                  (ағымдағы жыл)
      ________ мың теңге бөлінді.
      20 ___ жылғы _____ қаржыландыру жоспары ___ мың теңгені құрады,
      (есепті кезең)
кассалық атқарылуы ______________ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.
      Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік
органның стратегиялық жоспарында және бағдарламалық құжаттарында
көзделген индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелер
көрсетілуі қажет.
      __________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
      (себебін көрсету)
қарағанда игерілмеу сомасы ___ мың теңгені ___ немесе __ %-ды құрады;
      2) жалпы құны _______ мың теңге ______ бюджеттік инвестициялық
      (саны)
жобаны іске асыру толығымен аяқталды, олардың ішінен 20 _____ жылы
                                                    (ағымдағы жыл)
      ________ мың теңге бөлінді.
      20 __ жылғы __________ қаржыландыру жоспары _______ мың теңгені
      (есепті кезең)
құрады, кассалық атқарылуы_____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.
      __________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
      (себебін көрсету)
қарағанда игерілмеу сомасы ____ мың теңгені немесе ___ %-ды құрады.
      Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталған
жоқ:
      1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ
жүргізілуіне байланысты ____ объекті __ пайдалануға берілетін болады;
                       (саны) (пайдалануға беру күні);
      2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты
инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде ______________
                                                          (саны)
объект _______________________ жылы аяқталатын болады;
      (пайдалануға беру күні)
      3) _____ жоба мемлекеттік сатып алу рәсімдерін уақтылы өткізбеу
        (саны)
және/немесе созылмалы сипатта жүргізу нәтижесінде (конкурсты кеш,
қайталап өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);
      4) __________ жоба шарт тараптарының өз міндеттемелерін уақтылы
           (саны)
және адал орындамауына;
      5) және басқаларға (басқа себептерді сипаттау) байланысты.
      Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау бойынша қабылданған
шаралар.
      2. Жалпы құны ________ мың теңге ______ бюджеттік инвестициялық
                     (саны)
жоба іске асырылуда, олардың аяқталу мерзімі мемлекеттік органның
стратегиялық және операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдарға
көзделген, олар бойынша 20 ___ жылы ______________ мың теңге бөлінді.
                           (ағымдағы жыл)
      20 ___ жылғы __________ қаржыландыру жоспары ______ мың теңгені
            (есепті кезең)
құрады, кассалық атқарылуы ___________ мың теңгені немесе ______ %-ды
құрады.
      _________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарған
      (себебін көрсету)
қарағанда игерілмеу сомасы _____ мың теңгені немесе __ %-ды құрады.

Денсаулық сақтау

      Жалпы құны ______________ мың теңге ______ жоба іске асырылуда.
      Бұл жобаларды іске асыруға 20 ___ жылы _____ мың теңге бөлінді.
      20 __ жылғы ____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені құрады.
      (есепті кезең)
      20 __ жылғы _______ кассалық атқарылуы ____ мың теңгені құрады.
      (есепті кезең)
      Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеу сомасы
__________________________ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.
      1. Жалпы құны __________________ мың теңге ____________________
                           (саны)
бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланды, олар
бойынша 20 ___ жылы ______________________________ мың теңге бөлінді.
          (ағымдағы жыл)
      20 ___жылғы _________ қаржыландыру жоспары ________ мың теңгені
        (есепті кезең)
құрады, кассалық атқарылуы ____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.
      __________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
      (себебін көрсету)
қарағанда игерілмеу сомасы_____мың теңгені немесе____ %-ды құрады.
      Оның ішінде:
      1) жалпы құны _______ мың теңге ______ бюджеттік инвестициялық
      (саны)
жобаны іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 _____ жылы
      (ағымдағы жыл)
________ мың теңге бөлінді.
      20 ___ жылғы _____ қаржыландыру жоспары ___ мың теңгені құрады,
      (есепті кезең)
кассалық атқарылу ______________ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.
      Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік
органның стратегиялық жоспарында және бағдарламалық құжаттарында
көзделген индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелер
көрсетілуі қажет.
      __________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
      (себебін көрсету)
қарағанда игерілмеу сомасы_____мың теңгені немесе____ %-ды құрады.
      2) жалпы құны _______ мың теңге ______ бюджеттік инвестициялық
                     (саны)
жобаны іске асыру толығымен аяқталды, олардың ішінен 20 _____ жылы
                                                   (ағымдағы жыл)
________ мың теңге бөлінді.
      20 __ жылғы __________ қаржыландыру жоспары _______ мың теңгені
      (есепті кезең)
құрады, кассалық атқарылу ____ мың теңгені немесе ______ %-ды құрады.
      __________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
      (себебін көрсету)
қарағанда игерілмеу сомасы_____мың теңгені немесе____ %-ды құрады.
      Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталған
жоқ:
      1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ
жүргізілуіне байланысты ____ объект ___ пайдалануға берілетін болады;
               (саны) (пайдалануға беру күні);
      2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты
инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде ______________
                                                          (саны)
объекті _______________________ жылы аяқталатын болады;
       (пайдалануға беру күні)
      3) _____ жоба мемлекеттік сатып алу рәсімдерін уақтылы өткізбеу
         (саны)
және/немесе созылмалы сипатта жүргізу нәтижесінде (конкурсты кеш,
қайталап өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);
      4) __________ жоба шарт тараптарының өз міндеттемелерін уақтылы
          (саны)
және адал орындамауына;
      5) және басқаларға (басқа себептерді сипаттау) байланысты.
      Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау бойынша қабылданған
шаралар.
      2. Жалпы құны ________ мың теңге ______ бюджеттік инвестициялық
                     (саны)
жоба іске асырылуда, олардың аяқталу мерзімі мемлекеттік органның
стратегиялық және операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдарға
көзделген, олар бойынша 20 ___ жылы ______________ мың теңге бөлінді.
                       (ағымдағы жыл)
      20 ___ жылғы __________ қаржыландыру жоспары ______ мың теңгені
            (есепті кезең)
құрады, кассалық атқарылуы ___________ мың теңгені немесе ______ %-ды
құрады.
      _________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
      (себебін көрсету)
қарағанда игерілмеу сомасы_____мың теңгені немесе____ %-ды құрады..

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

      Жалпы құны ______________ мың теңге ______ жоба іске асырылуда.
      Бұл жобаларды іске асыруға 20 ___ жылы _____ мың теңге бөлінді.
      20 __ жылғы ____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені құрады.
      (есепті кезең)
      20 __ жылғы _____ кассалық атқарылуы ______ мың теңгені құрады.
      (есепті кезең)
      Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеген
сома __________________________ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.
      1. Жалпы құны __________________ мың теңге ____________________
                         (саны)
бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланды, олар
бойынша 20 ___ жылы ______________________________ мың теңге бөлінді.
      (ағымдағы жыл)
      20 ___жылғы _________ қаржыландыру жоспары ________ мың теңгені
      (есепті кезең)
құрады, кассалық атқарылуы ____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.
      __________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
      (себебін көрсету)
қарағанда игерілмеген сома_____мың теңгені немесе____ %-ды құрады.
      Оның ішінде:
      1) жалпы құны _______ мың теңге ______ бюджеттік инвестициялық
                    (саны)
жобаны іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 _____ жылы
      (ағымдағы жыл)
________ мың теңге бөлінді.
      20 ___ жылғы _____ қаржыландыру жоспары ___ мың теңгені құрады,
      (есепті кезең)
кассалық атқарылуы _____________ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.
      Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік
органның стратегиялық жоспарында және бағдарламалық құжаттарында
көзделген индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелер
көрсетілуі қажет.
      __________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
      (себебін көрсету)
қарағанда игерілмеген сома мың теңгені ____ немесе ___ %-ды құрады.
      2) жалпы құны _______ мың теңге ______ бюджеттік инвестициялық
                     (саны)
жобаны іске асыру толығымен аяқталды, олардың ішінен 20 _____ жылы
                                                    (ағымдағы жыл)
________ мың теңге бөлінді.
      20 __ жылғы __________ қаржыландыру жоспары _______ мың теңгені
      (есепті кезең)
құрады, кассалық атқарылуы ____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.
      __________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
      (себебін көрсету)
қарағанда игерілмеген сома ____ мың теңгені немесе ___ %-ды құрады.
      Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталған
жоқ:
      1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ
жүргізілуіне байланысты ___ объекті ___ пайдалануға берілетін болады;
      (саны) (пайдалануға беру күні);
      2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты
инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде ______________
                                                         (саны)
объекті _______________________ жылы аяқталатын болады;
        (пайдалануға беру күні)
      3) _____ жоба мемлекеттік сатып алу рәсімдерін уақтылы өткізбеу
         (саны)
және/немесе созылмалы сипатта жүргізу нәтижесінде (конкурсты кеш,
қайталап өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);
      4) __________ жоба шарт тараптарының өз міндеттемелерін уақтылы
           (саны)
және адал орындамауына;
      5) және басқаларға (басқа себептерді сипаттау) байланысты.
Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау бойынша қабылданған
шаралар.
      2. Жалпы құны ________ мың теңге ______ бюджеттік инвестициялық
                     (саны)
жоба іске асырылуда, олардың аяқталу мерзімі мемлекеттік органның
стратегиялық және операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдарға
көзделген, олар бойынша 20 ___ жылы ______________ мың теңге бөлінді.
                         (ағымдағы жыл)
      20 ___ жылғы __________ қаржыландыру жоспары ______ мың теңгені
            (есепті кезең)
құрады, кассалық атқарылуы __________ мың теңгені немесе ______ %-ды
құрады.
      __________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
      (себебін көрсету)
қарағанда игерілмеген сома _____ мың теңгені немесе __ %-ды құрады.

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

      Жалпы құны ______________ мың теңге ______ жоба іске асырылуда.
      Бұл жобаларды іске асыруға 20 ___ жылы _____ мың теңге бөлінді.
      20 __ жылғы ____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені құрады.
      (есепті кезең)
      20 __ жылғы ______ кассалық атқарылуы _____ мың теңгені құрады.
      (есепті кезең)
      Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеу сомасы
_________ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.
      1. Жалпы құны __________________ мың теңге ____________________
                           (саны)
бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланды, олар
бойынша 20 ___ жылы ______________________________ мың теңге бөлінді.
      (ағымдағы жыл)
      20 ___жылғы _________ қаржыландыру жоспары ________ мың теңгені
      (есепті кезең)
құрады, кассалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.
      __________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
      (себебін көрсету)
қарағанда игерілмеу сомасы_____мың теңгені немесе____ %-ды құрады.
      Оның ішінде:
      1) жалпы құны _______ мың теңге ______ бюджеттік инвестициялық
                     (саны)
жобаны іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 _____ жылы
                                                 (ағымдағы жыл)
________ мың теңге бөлінді.
      20 ___ жылғы _____ қаржыландыру жоспары ___ мың теңгені құрады,
      (есепті кезең)
кассалық атқарылуы _____________ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.
      Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік
органның стратегиялық жоспарында және бағдарламалық құжаттарында
көзделген индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелер
көрсетілуі қажет.
      _________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
      (себебін көрсету)
қарағанда игерілмеу сомасы мың теңгені ____ немесе ___ %-ды құрады;
      2) жалпы құны _______ мың теңге ______ бюджеттік инвестициялық
      (саны)
жобаны іске асыру толығымен аяқталды, олардың ішінен 20 _____ жылы
                                                   (ағымдағы жыл)
________ мың теңге бөлінді.
      20 __ жылғы __________ қаржыландыру жоспары _______ мың теңгені
      (есепті кезең)
құрады, кассалық атқарылуы ____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.
      __________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
      (себебін көрсету)
қарағанда игерілмеу сомасы ____ мың теңгені немесе ___ %-ды құрады.
      Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталған
жоқ:
      1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ
жүргізілуіне байланысты ______ объект _________ пайдалануға беріледі;
      (саны) (пайдалануға беру күні);
      2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты
инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде ______________
                                                         (саны)
объект _______________________ жылы аяқталады;
       (пайдалануға беру күні)
      3) _____ жоба мемлекеттік сатып алу рәсімдерін уақтылы өткізбеу
         (саны)
және/немесе созылмалы сипатта жүргізу нәтижесінде (конкурсты кеш,
қайталап өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);
      4) __________ жоба шарт тараптарының өз міндеттемелерін уақтылы
           (саны)
және адал орындамауына;
      5) және басқаларға (басқа себептерді сипаттау) байланысты.
      Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау бойынша қабылданған
шаралар.
      2. Жалпы құны ________ мың теңге ______ бюджеттік инвестициялық
                      (саны)
жоба іске асырылуда, олардың аяқталу мерзімі мемлекеттік органның
стратегиялық және операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдарға
көзделген, олар бойынша 20 ___ жылы ______________ мың теңге бөлінді.
                      (ағымдағы жыл)
      20 ___ жылғы __________ қаржыландыру жоспары ______ мың теңгені
            (есепті кезең)
құрады, кассалық атқарылуы ___________ мың теңгені немесе ______ %-ды
құрады.
      __________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
      (себебін көрсету)
қарағанда игерілмеу сомасы _____ мың теңгені немесе __ %-ды құрады.

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

      Жалпы құны ______________ мың теңге ______ жоба іске асырылуда.
      Бұл жобаларды іске асыруға 20 ___ жылы _____ мың теңге бөлінді.
      20 __ жылғы ____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені құрады.
      (есепті кезең)
      20 __ жылғы ______ кассалық атқарылуы _____ мың теңгені құрады.
      (есепті кезең)
      Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеу сомасы
______ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.
      1. Жалпы құны __________________ мың теңге ____________________
                          (саны)
бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланды, олар
бойынша 20 ___ жылы ______________________________ мың теңге бөлінді.
      (ағымдағы жыл)
      20 ___жылғы _________ қаржыландыру жоспары ________ мың теңгені
      (есепті кезең)
құрады, кассалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.
      __________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
      (себебін көрсету)
қарағанда игерілмеу сомасы_____мың теңгені немесе____ %-ды құрады.
      Оның ішінде:
      1) жалпы құны _______ мың теңге ______ бюджеттік инвестициялық
                     (саны)
жобаны іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 _____ жылы
                                               (ағымдағы жыл)
________ мың теңге бөлінді.
      20 ___ жылғы _____ қаржыландыру жоспары ___ мың теңгені құрады,
      (есепті кезең)
кассалық атқарылуы _____________ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.
      Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік
органның стратегиялық жоспарында және бағдарламалық құжаттарында
көзделген индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелер
көрсетілуі қажет.
      ________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
      (себебін көрсету)
қарағанда игерілмеу сомасы мың теңгені ____ немесе ___ %-ды құрады;
      2) жалпы құны _______ мың теңге ______ бюджеттік инвестициялық
                     (саны)
жобаны іске асыру толығымен аяқталды, олардың ішінен 20 _____ жылы
                                                   (ағымдағы жыл)
________ мың теңге бөлінді.
      20 __ жылғы __________ қаржыландыру жоспары _______ мың теңгені
      (есепті кезең)
құрады, кассалық атқарылу_____ мың теңгені немесе ______ %-ды құрады.
      __________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
      (себебін көрсету)
қарағанда игерілмеу сомасы ____ мың теңгені немесе ___ %-ды құрады.
      Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталған
жоқ:
      1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ
жүргізілуіне байланысты ___ объекті ___ пайдалануға берілетін болады;
                (саны) (пайдалануға беру күні);
      2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты
инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде ______________
                                                          (саны)
объекті _______________________ жылы аяқталатын болады;
        (пайдалануға беру күні)
      3) _____ жоба мемлекеттік сатып алу рәсімдерін уақтылы өткізбеу
         (саны)
және/немесе созылмалы сипатта жүргізу нәтижесінде (конкурсты кеш,
қайталап өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);
      4) __________ жоба шарт тараптарының өз міндеттемелерін уақтылы
           (саны)
және адал орындамауына;
      5) және басқаларға (басқа себептерді сипаттау) байланысты.
      Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау бойынша қабылданған
шаралар.
      2. Жалпы құны ________ мың теңге ______ бюджеттік инвестициялық
                     (саны)
жоба іске асырылуда, олардың аяқталу мерзімі мемлекеттік органның
стратегиялық және операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдарға
көзделген, олар бойынша 20 ___ жылы ______________ мың теңге бөлінді.
                        (ағымдағы жыл)
      20 ___ жылғы __________ қаржыландыру жоспары ______ мың теңгені
            (есепті кезең)
құрады, кассалық атқарылуы ___________ мың теңгені немесе ______ %-ды
құрады.
      __________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
      (себебін көрсету)
қарағанда игерілмеу сомасы _____ мың теңгені немесе __ %-ды құрады.

Отын-энергетикалық кешен және жер қойнауын пайдалану

      Жалпы құны ______________ мың теңге ______ жоба іске асырылуда.
      Бұл жобаларды іске асыруға 20 ___ жылы _____ мың теңге бөлінді.
      20 __ жылғы ____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені құрады.
      (есепті кезең)
      20 __ жылғы ______ кассалық атқарылуы _____ мың теңгені құрады.
      (есепті кезең)
      Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеу сомасы
__________ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.
      1. Жалпы құны __________________ мың теңге ____________________
                         (саны)
бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланды, олар
бойынша 20 ___ жылы ______________________________ мың теңге бөлінді.
      (ағымдағы жыл)
      20 ___жылғы _________ қаржыландыру жоспары ________ мың теңгені
      (есепті кезең)
құрады, кассалық атқарылуы ____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.
      __________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
      (себебін көрсету)
қарағанда игерілмеу сомасы_____мың теңгені немесе____ %-ды құрады.
      Оның ішінде:
      1) жалпы құны _______ мың теңге ______ бюджеттік инвестициялық
                     (саны)
жобаны іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 _____ жылы
                                                (ағымдағы жыл)
________ мың теңге бөлінді.
      20 ___ жылғы _____ қаржыландыру жоспары ___ мың теңгені құрады,
      (есепті кезең)
кассалық атқарылуы _____________ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.
      Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік
органның стратегиялық жоспарында және бағдарламалық құжаттарында
көзделген индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелер
көрсетілуі қажет.
      _________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
      (себебін көрсету)
қарағанда игерілмеу сомасы______ мың теңгені немесе ___ %-ды құрады;
      2) жалпы құны _______ мың теңге ______ бюджеттік инвестициялық
                    (саны)
жобаны іске асыру толығымен аяқталды, олардың ішінен 20 _____ жылы
                                                    (ағымдағы жыл)
________ мың теңге бөлінді.
      20 __ жылғы __________ қаржыландыру жоспары _______ мың теңгені
      (есепті кезең)
құрады, кассалық атқарылуы____ мың теңгені немесе ______ %-ды құрады.
      __________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
      (себебін көрсету)
қарағанда игерілмеу сомасы ____ мың теңгені немесе ___ %-ды құрады.
      Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталған
жоқ:
      1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ
жүргізілуіне байланысты ____ объект ___ пайдалануға берілетін болады;
      (саны) (пайдалануға беру күні);
      2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты
инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде ______________
                                                          (саны)
объект _______________________ жылы аяқталатын болады;
      (пайдалануға беру күні)
      3) _____ жоба мемлекеттік сатып алу рәсімдерін уақтылы өткізбеу
         (саны)
және/немесе созылмалы сипатта жүргізу нәтижесінде (конкурсты кеш,
қайталап өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);
      4) __________ жоба шарт тараптарының өз міндеттемелерін уақтылы
           (саны)
және адал орындамауына;
      5) және басқаларға (басқа себептерді сипаттау) байланысты.
      Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау бойынша қабылданған
шаралар.
      2. Жалпы құны ________ мың теңге ______ бюджеттік инвестициялық
                     (саны)
жоба іске асырылуда, олардың аяқталу мерзімі мемлекеттік органның
стратегиялық және операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдары
көзделген, олар бойынша 20 ___ жылы ______________ мың теңге бөлінді.
                      (ағымдағы жыл)
      20 ___ жылғы __________ қаржыландыру жоспары ______ мың теңгені
               (есепті кезең)
құрады, кассалық атқарылу ____________ мың теңгені немесе ______ %-ды
құрады.
      __________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
      (себебін көрсету)
қарағанда игерілмеу сомасы _____ мың теңгені немесе __ %-ды құрады.

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғат
аумақтары, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау,
жер қатынастары

      Жалпы құны ______________ мың теңге ______ жоба іске асырылуда.
      Бұл жобаларды іске асыруға 20 ___ жылы _____ мың теңге бөлінді.
      20 __ жылғы ____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені құрады.
      (есепті кезең)
      20 __ жылғы _____ кассалық атқарылуы ______ мың теңгені құрады.
      (есепті кезең)
      Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеу сомасы
__________ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.
      1. Жалпы құны __________________ мың теңге ____________________
                        (саны)
бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланды, олар
бойынша 20 ___ жылы ______________________________ мың теңге бөлінді.
      (ағымдағы жыл)
      20 ___жылғы _________ қаржыландыру жоспары ________ мың теңгені
      (есепті кезең)
құрады, кассалық атқарылуы ____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.
      __________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
      (себебін көрсету)
қарағанда игерілмеу сомасы_____мың теңгені немесе____ %-ды құрады.
      Оның ішінде:
      1) жалпы құны _______ мың теңге ______ бюджеттік инвестициялық
                    (саны)
жобаны іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 _____ жылы
                                                (ағымдағы жыл)
________ мың теңге бөлінді.
      20 ___ жылғы _____ қаржыландыру жоспары ___ мың теңгені құрады,
      (есепті кезең)
кассалық атқарылуы _____________ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.
      Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік
органның стратегиялық жоспарында және бағдарламалық құжаттарында
көзделген индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелер
көрсетілуі қажет.
      _________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
      (себебін көрсету)
қарағанда игерілмеу сомасы ____ мың теңгені немесе ___ %-ды құрады;
      2) жалпы құны ________ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
                    (саны)
жоба аяқталған жоқ, олардың ішінен 20 __ жылы ____ мың теңге бөлінді.
                                    (ағымдағы жыл)
      20 __ жылғы __________ қаржыландыру жоспары _______ мың теңгені
       (есепті кезең)
құрады, кассалық атқарылуы_____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.
      __________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
      (себебін көрсету)
қарағанда игерілмеу сомасы ____ мың теңгені немесе ___ %-ды құрады.
      Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталған
жоқ:
      1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ
жүргізілуіне байланысты ___ объекті ___ пайдалануға берілетін болады;
      (саны) (пайдалануға беру күні);
      2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты
инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде ______________
                                                          (саны)
объекті _______________________ жылы аяқталатын болады;
        (пайдалануға беру күні)
      3) _____ жоба мемлекеттік сатып алу рәсімдерін уақтылы өткізбеу
         (саны)
және/немесе созылмалы сипатта жүргізу нәтижесінде (конкурсты кеш,
қайталап өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);
      4) __________ жоба шарт тараптарының өз міндеттемелерін уақтылы
           (саны)
және адал орындамауына;
      5) және басқаларға (басқа себептерді сипаттау) байланысты.
      Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау бойынша қабылданған
шаралар.
      2. Жалпы құны ________ мың теңге ______ бюджеттік инвестициялық
                    (саны)
жоба іске асырылуда, олардың аяқталу мерзімі мемлекеттік органның
стратегиялық және операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдарға
көзделген, олар бойынша 20 ___ жылы ______________ мың теңге бөлінді.
                       (ағымдағы жыл)
      20 ___ жылғы __________ қаржыландыру жоспары ______ мың теңгені
             (есепті кезең)
құрады, кассалық атқарылуы ___________ мың теңгені немесе ______ %-ды
құрады.
      __________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
      (себебін көрсету)
қарағанда игерілмеу сомасы _____ мың теңгені немесе __ %-ды құрады.

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

      Жалпы құны ______________ мың теңге ______ жоба іске асырылуда.
      Бұл жобаларды іске асыруға 20 ___ жылы _____ мың теңге бөлінді.
      20 __ жылғы ____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені құрады.
      (есепті кезең)
      20 __ жылғы _____ кассалық атқарылуы ______ мың теңгені құрады.
      (есепті кезең)
      Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеу
сома __________________________ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.
      1. Жалпы құны __________________ мың теңге ____________________
                          (саны)
бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланды, олар
бойынша 20 ___ жылы ______________________________ мың теңге бөлінді.
      (ағымдағы жыл)
      20 ___жылғы _________ қаржыландыру жоспары ________ мың теңгені
      (есепті кезең)
құрады, кассалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.
      __________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
      (себебін көрсету)
қарағанда игерілмеу сомасы_____мың теңгені немесе____ %-ды құрады.
      Оның ішінде:
      1) жалпы құны _______ мың теңге ______ бюджеттік инвестициялық
                    (саны)
жобаны іске асыру толығымен аяқталды, олардың ішінен 20 _____ жылы
                                                   (ағымдағы жыл)
________ мың теңге бөлінді.
      20 ___ жылғы _____ қаржыландыру жоспары ___ мың теңгені құрады,
      (есепті кезең)
кассалық атқарылу ______________ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.
      Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік
органның стратегиялық жоспарында және бағдарламалық құжаттарында
көзделген индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелер
көрсетілуі қажет.
      __________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
      (себебін көрсету)
қарағанда игерілмеу сомасы ____ мың теңгені немесе ___ %-ды құрады;
      2) жалпы құны _______ мың теңге ______ бюджеттік инвестициялық
                    (саны)
жобаны іске асыру толығымен аяқталды, олардың ішінен 20 _____ жылы
                                                   (ағымдағы жыл)
________ мың теңге бөлінді.
      20 __ жылғы __________ қаржыландыру жоспары _______ мың теңгені
      (есепті кезең)
құрады, кассалық атқарылу_____ мың теңгені немесе ______ %-ды құрады.
      __________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
      (себебін көрсету)
қарағанда игерілмеген сома ____ мың теңгені немесе ___ %-ды құрады.
      Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталған
жоқ:
      1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ
жүргізілуіне байланысты ___ объекті ___ пайдалануға берілетін болады;
      (саны) (пайдалануға беру күні);
      2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты
инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде ______________
                                                         (саны)
объекті _______________________ жылы аяқталатын болады;
         (пайдалануға беру күні)
      3) _____ жоба мемлекеттік сатып алу рәсімдерін уақтылы өткізбеу
         (саны)
және/немесе созылмалы сипатта жүргізу нәтижесінде (конкурсты кеш,
қайталап өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);
      4) __________ жоба шарт тараптарының өз міндеттемелерін уақтылы
           (саны)
және адал орындамауына;
      5) және басқаларға (басқа себептерді сипаттау) байланысты.
      Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау бойынша қабылданған
шаралар.
      2. Жалпы құны ________ мың теңге ______ бюджеттік инвестициялық
                    (саны)
жоба іске асырылуда, олардың аяқталу мерзімі мемлекеттік органның
стратегиялық және операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдарға
көзделген, олар бойынша 20 ___ жылы ______________ мың теңге бөлінді.
                    (ағымдағы жыл)
      20 ___ жылғы __________ қаржыландыру жоспары ______ мың теңгені
             (есепті кезең)
құрады, кассалық атқарылу ____________ мың теңгені немесе ______ %-ды
құрады.
      __________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
      (себебін көрсету)
қарағанда игерілмеу сомасы _____ мың теңгені немесе __ %-ды құрады.

Көлік және коммуникация

      Жалпы құны ______________ мың теңге ______ жоба іске асырылуда.
      Бұл жобаларды іске асыруға 20 ___ жылы _____ мың теңге бөлінді.
      20 __ жылғы ___ қаржыландыру жоспары ______ мың теңгені құрады.
      (есепті кезең)
      20 __ жылғы ______ кассалық атқарылу ______ мың теңгені құрады.
      (есепті кезең)
      Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеу сомасы
__________________________ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.
      1. Жалпы құны __________________ мың теңге ____________________
                        (саны)
бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланды, олар
бойынша 20 ___ жылы _____________ мың теңге бөлінді.
      (ағымдағы жыл)
      20 ___жылғы _________ қаржыландыру жоспары ________ мың теңгені
      (есепті кезең)
құрады, кассалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.
      __________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
      (себебін көрсету)
қарағанда игерілмеу сомасы_____мың теңгені немесе____ %-ды құрады.
      Оның ішінде:
      1) жалпы құны _______ мың теңге ______ бюджеттік инвестициялық
                    (саны)
жобаны іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 _____ жылы
                                               (ағымдағы жыл)
________ мың теңге бөлінді.
      20 ___ жылғы _____ қаржыландыру жоспары ___ мың теңгені құрады,
      (есепті кезең)
кассалық атқарылуы _____________ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.
      Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік
органның стратегиялық жоспарында және бағдарламалық құжаттарында
көзделген индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелер
көрсетілуі қажет.
      _________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
      (себебін көрсету)
қарағанда игерілмеу сомасы ____мың теңгені немесе ___ %-ды құрады;
      2) жалпы құны _______ мың теңге ______ бюджеттік инвестициялық
                    (саны)
жобаны іске асыру толығымен аяқталды, олардың ішінен 20 _____ жылы
                                                  (ағымдағы жыл)
________ мың теңге бөлінді.
      20 __ жылғы __________ қаржыландыру жоспары _______ мың теңгені
      (есепті кезең)
құрады, кассалық атқарылуы_____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.
      _________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
      (себебін көрсету)
қарағанда игерілмеу сомасы ____ мың теңгені немесе ___ %-ды құрады.
      Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталған
жоқ:
      1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ
жүргізілуіне байланысты ___ объекті ___ пайдалануға берілетін болады;
      (саны) (пайдалануға беру күні);
      2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты
инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде ______________
                                                         (саны)
объект _______________________ жылы аяқталатын болады;
      (пайдалануға беру күні)
      3) _____ жоба мемлекеттік сатып алу рәсімдерін уақтылы өткізбеу
         (саны)
және/немесе созылмалы сипатта жүргізу нәтижесінде (конкурсты кеш,
қайталап өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);
      4) __________ жоба шарт тараптарының өз міндеттемелерін уақтылы
           (саны)
және адал орындамауына;
      5) және басқаларға (басқа себептерді сипаттау) байланысты.
      Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау бойынша қабылданған
шаралар.
      2. Жалпы құны ________ мың теңге ______ бюджеттік инвестициялық
                     (саны)
жоба іске асырылуда, олардың аяқталу мерзімі мемлекеттік органның
стратегиялық және операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдарға
көзделген, олар бойынша 20 ___ жылы ______________ мың теңге бөлінді.
                     (ағымдағы жыл)
      20 ___ жылғы __________ қаржыландыру жоспары ______ мың теңгені
            (есепті кезең)
құрады, кассалық атқарылу ____________ мың теңгені немесе ______ %-ды
құрады.
      __________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
      (себебін көрсету)
қарағанда игерілмеу сомасы _____ мың теңгені немесе __ %-ды құрады.

Басқалары

      Жалпы құны ______________ мың теңге ______ жоба іске асырылуда.
      Бұл жобаларды іске асыруға 20 ___ жылы _____ мың теңге бөлінді.
      20 __ жылғы ____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені құрады.
      (есепті кезең)
      20 __ жылғы _____ кассалық атқарылуы ______ мың теңгені құрады.
      (есепті кезең)
      Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеген сома
_____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.
      1. Жалпы құны __________________ мың теңге ____________________
                         (саны)
бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланды, олар
бойынша 20 ___ жылы ______________________________ мың теңге бөлінді.
      (ағымдағы жыл)
      20 ___жылғы _________ қаржыландыру жоспары ________ мың теңгені
      (есепті кезең)
құрады, кассалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.
      __________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
      (себебін көрсету)
қарағанда игерілмеу сомасы_____мың теңгені немесе____ %-ды құрады.
      Оның ішінде:
      1) жалпы құны _______ мың теңге ______ бюджеттік инвестициялық
                    (саны)
жобаны іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 _____ жылы
                                                (ағымдағы жыл)
________ мың теңге бөлінді.
      20 ___ жылғы _____ қаржыландыру жоспары ___ мың теңгені құрады,
      (есепті кезең)
кассалық атқарылу ______________ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.
      Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік
органның стратегиялық жоспарында және бағдарламалық құжаттарында
көзделген индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелер
көрсетілуі қажет.
      _________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
      (себебін көрсету)
қатарғанда игерілмеген сома мың теңгені ____ немесе ___ %-ды құрады;
      2) жалпы құны ________ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
                     (саны)
жоба аяқталған жоқ, оның ішінде 20 __ жылы _______ мың теңге бөлінді.
                              (ағымдағы жыл)
      20 __ жылғы __________ қаржыландыру жоспары _______ мың теңгені
       (есепті кезең)
құрады, кассалық атқарылуы_______ мың теңгені немесе ___ %-ды құрады.
      __________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
      (себебін көрсету)
қарағанда игерілмеу сомасы ____ мың теңгені немесе ___ %-ды құрады.
      Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталған жоқ:
      1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ
жүргізілуіне байланысты __ объекті ____ пайдалануға берілетін болады;
      (саны) (пайдалануға беру күні);
      2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты
инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде ______________
                                                         (саны)
объекті _______________________ жылы аяқталатын болады;
        (пайдалануға беру күні)
      3) _____ жоба мемлекеттік сатып алу рәсімдерін уақтылы өткізбеу
         (саны)
және/немесе созылмалы сипатта жүргізу нәтижесінде (конкурсты кеш,
қайталап өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);
      4) __________ жоба шарт тараптарының өз міндеттемелерін уақтылы
          (саны)
және адал орындамауына;
      5) және басқаларға (басқа себептерді сипаттау) байланысты.
      Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау бойынша қабылданған
шаралар.
      2. Жалпы құны ________ мың теңге ______ бюджеттік инвестициялық
                     (саны)
жоба іске асырылуда, олардың аяқталу мерзімі мемлекеттік органның
стратегиялық және операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдарға
көзделген, олар бойынша 20 ___ жылы ______________ мың теңге бөлінді.
                       (ағымдағы жыл)
      20 ___ жылғы __________ қаржыландыру жоспары ______ мың теңгені
            (есепті кезең)
құрады, кассалық атқарылу ____________ мың теңгені немесе ______ %-ды
құрады.
      __________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
      (себебін көрсету)
қарағанда игерілмеу сомасы _____ мың теңгені немесе __ %-ды құрады.

Қазақстан Республикасы         
Ұлттық экономика министрінің      
2016 жылғы 26 қаңтардағы        
№ 28 бұйрығына              
9-қосымша                

Мемлекеттік инвестициялық жобаның    
инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе  
түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды  
жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу
және іске асырылуын бағалау қағидаларына
31-қосымша                

      РББӘ немесе ЖАО: ________________________________________
      Есептік кезең: 20____ жылғы ________________

«Жоба паспорты» нысаны
Жалпы ақпарат

Ақпарат

Өлшем бірлігі

1

2

3

1.

Жобаның атауы


2.

Жобаның типі


3.

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі


1)

Функционалдық топ


2)

Кіші функция


3)

Әкімшінің коды


4)

Бағдарлама


5)

Кіші бағдарлама


6)

Ерекшелік


4.

Экономиканың саласыЭкономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктемесінің коды (бұдан әрі – ЭҚЖЖ)


5.

Өндірілетін негізгі тауарлар және көрсетілетін қызметтер


6.

Мемлекеттік (салалық) бағдарламаның атауы


7.

Жобаның мақсаты мен міндеттері:


1)

мақсаты


2)

міндеттері


8.

Әкімшілік аймақтық нысандар жіктеуіші коды

(бұдан әрі – ӘАБК)


1)

Жобаны іске асыру орны (облыс, қала, аудан)


2)

Басқалары


9.

Экономикалық таза дисконтталған кіріс (ENPV


1)

жоспар

мың. теңге

2)

нақты

мың. теңге

10.

Кірістіліктің экономикалық ішкі нормасы (EIRR)


1)

жоспар

%

2)

нақты

%

11.

Өтімділік мерзімі

X

1)

жоспар

жыл

2)

нақты

жыл

12.

Жобаны дайындау мен іске асырудың ағымдағы жай-күйі


13.

Жоба бойынша негізгі проблемаларосы проблемаларды шешу жолдары

мәтін

14.

Инвестициялық ұсыныстың бар-жоғы

Бар/жоқ

1)

Жобаның ТЭН дайындауға және сараптамалар өткізуге немесе ТЭН әзірлеуді талап етпейтін жобалардың ЖСҚ байланыстыруға (әзірлеуге) және оған сараптамалар жүргізуге арналған ақша қаражатының көлемі

мың теңге

2)

Жобаның ТЭН дайындау және сараптамалар өткізу немесе ТЭН әзірлеуді талап етпейтін жобалардың ЖСҚ байланыстыру (әзірлеу) және оған сараптамалар жүргізу кезінде игерілген ақша қаражатының көлемі

мың теңге

3)

Жобаның ТЭН немесе ТЭН әзірлеуді талап етпейтін жобалардың ЖСҚ әзірлеу және сараптамасын жүргізу мерзімдері

күні

4)

Жобаның ТЭН немесе ТЭН әзірлеуді талап етпейтін жобалардың ЖСҚ әзірлеу және сараптамасын жүргізу барысы туралы ақпарат


15.

Жобаны іске асыру мерзімі, оның ішінде

X

1)

Іске асырудың басталуы

ай, жыл

2)

Іске асырудың аяқталуы

ай, жыл

16.

Жобаның құны:

X

1)

мемсараптама бойынша ТЭН-ге

мың теңге

2)

тиісті бюджеттік комиссия мақұлдаған

мың теңге

3)

«Тиісті үш жылдық мерзімге арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен немесе мәслихаттың тиісті қаулысымен бекітілген

мың теңге

4)

мемсараптама бойынша ТЭН-ге

мың теңге


оның ішінде ҚМЖ

мың теңге


соның ішінде жабдықтар

мың теңге

17.

Қаржыландыру көздері

по списку

18.

Жобалық қуаты:

X

1)

заттай мәнінде

өлшем бірлігі

2)

құндық мәнінде (жұмыстар және көрсетілетін қызмет бірлігіне)

мың теңге

19.


Объектінің пайдалану (қызмет) мерзімі

жыл

20.

ТЭН-нің бар-жоғы

№ және күні

21.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 29 желтоқсандағы № 2225 қаулысына сәйкес ТЭН әзірлеуді талап етпейтін тізімде бар-жоғы

бар/жоқ

22.

ЖСҚ бар-жоғы

№ және күні

23.

Сараптаманың бар-жоғы


1)

ТЭН-ге мемлекеттік ведомстводан тыс сараптама

№, күні

2)

ЖСҚ-ға мемлекеттік сараптама

№, күні

3)

Салалық органның сараптамасы

№, күні

4)

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның экологиялық сараптамасы

№, күні

5)

Санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау саласындағы уәкілетті органның сараптамасы

№, күні

6)

Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама

№, күні

7)

ТЭН-ге экономикалық сараптама

№, күні

8)

Басқа сараптамалар

№, күні және атауы

24.

Жер учаскесінің бар-жоғы (бөлу):

бар/жоқ

1)

Меншік және жерді пайдалану құқығы

жеке/мемлекеттік

2)

Жер учаскесін бөлу туралы шешімі

№, күні

3)

Жер учаскесін және онда орналасқан объектілерді сатып алуға қажетті сома

мың теңге

25.

Жұмыс орындары:

X

1)

құрылыс кезеңінде (жыл бойынша орташа алғанда)

X


жоспарланған

адам


нақты

адам

2)

пайдалану кезеңінде (жыл бойынша орташа алғанда

X


жоспарланған

адам


нақты

адам

26.

Өткізу нарығы

X

1)

ішкі нарық

%

2)

экспортқа

%

27.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі

күні, нөмірі

Қазақстан Республикасы         
Ұлттық экономика министрінің      
2016 жылғы 26 қаңтардағы        
№ 28 бұйрығына              
10-қосымша               

Мемлекеттік инвестициялық жобаның    
инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе  
түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды  
жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу
және іске асырылуын бағалау қағидаларына
32-қосымша                

      РББӘ немесе ЖАО: ______________________________________
      Есептік кезең: 20 ____ жылғы _______________

«Техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеуді талап етпейтін
жобаның паспорты» нысаны
1. Жалпы ақпарат

Информация

единица измерения

1

2

3

1.

Жобаның атауы


2.

Жобаның типі


3.

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі


1)

Функционалдық топ


2)

Кіші функция


3)

Әкімшінің коды


4)

Бағдарлама


5)

Кіші бағдарлама


6)

Ерекшелік


4.

Экономиканың саласы


1)

ЖЭӘК коды


5.

Өндірілетін негізгі тауарлар және көрсетілетін қызметтер


6.

Мемлекеттік (салалық) бағдарламаның атауы


7.

Жобаның мақсаты және міндеттері:


1)

мақсаты


2)

міндеттері


8.

ӘАБК коды


1)

Жобаны іске асыру орны (облыс, қала, аудан)


2)

Басқалары


9.

Экономикалық таза дисконтталған кірісі (ENPV)


1)

жоспар

мың теңге

2)

нақты

мың теңге

10.

Кірістіліктің экономикалық ішкі нормасы (EIRR)


1)

жоспар

%

2)

нақты

%

11.

Өтімділік мерзімі

X

1)

жоспар

жыл

2)

нақты

жыл

12.

Жобаны дайындау мен іске асырудың ағымдағы жай-күйі


13.

Жоба бойынша негізгі проблемаларосы проблемаларды шешу жолдары

мәтін

14.


Жобаны іске асыру кезеңі, оның ішінде:


1)

Іске асырудың басталуы

ай, жыл

2)

Іске асырудың аяқталуы

ай, жыл

15.

Жобаның құны:

X

1)

тиісті бюджеттік комиссия мақұлдаған

мың теңге

2)

«Тиісті үш жылдық мерзімге арналған республикалық бюджет туралы ҚР Заңын іске асыру туралы» ҚРҮ қаулысымен немесе мәслихаттың тиісті қаулысымен бекітілген

мың теңге

3)

мемсараптамасы бойынша ЖСҚ-ға

мың теңге


оның ішінде ҚМЖ

мың теңге


оның ішінде жабдықтар

мың теңге

16.

тізім бойынша

тізім бойынша
 

17.

Жобалық қуаты

X

1)

заттай мәнінде

өлшем бірлігі

2)

құндық мәнінде (жұмыстар, көрсетілетін қызмет бірлігіне)

мың теңге

18.

Объектінің пайдалану (қызмет ету) мерзімі

Жыл

19.

ҚРҮ 2009 жылғы 29 желтоқсандағы № 2225 қаулысына сәйкес ТЭН әзірлеуді талап етпейтін тізімде бар-жоғы

бар/жоқ

20.

ЖСҚ бар-жоғы

№ және күні

21.

Сараптамалардың бар-жоғы


1)

ЖСҚ-ға мемлекеттік сараптама

№, күні

2)

Салалық органның сараптамасы

№, күні

3)

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның экологиялық сараптамасы

№, күні

4)

Санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау саласындағы уәкілетті органның сараптамасы

№, күні

5)

Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама

№, күні

6)

Басқа сараптамалар

№, күні және атауы

22.

Жер учаскесінің бар-жоғы (бөлу):

бар/жоқ

1)

Меншік және жерді пайдалану құқығы

жеке/мемлекеттік

2)

Жер учаскесін бөлу туралы шешім

№, күні

3)

Жер учаскесін және онда орналасқан объектілерді сатып алуға қажетті сома

мың теңге

23.

Жұмыс орындары

X

1)

құрылыс салу кезеңінде (жыл бойынша орташа алғанда)

X


жоспарланған

адам


нақты

адам

2)

пайдалану кезеңінде (жыл бойынша орташа алғанда)

X


жоспарланған

адам


нақты

адам

24.

Өткізу нарығы

X

1)

ішкі нарық

%

2)

экспортқа

%

25.

күні, нөмірі

күні, нөмірі

Қазақстан Республикасы         
Ұлттық экономика министрінің      
2016 жылғы 26 қаңтардағы        
№ 28 бұйрығына              
11-қосымша               

Мемлекеттік инвестициялық жобаның    
инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе  
түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды  
жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу
және іске асырылуын бағалау қағидаларына
33-қосымша                

«________ (күні) жағдай бойынша ________ (ағымдағы жағдайы)
жобаны іске асыру мониторингі» нысаны

Құрамдауыштың аты

бастапқы күні (күні/айы/жыл)

соңғы күні (күн/ай/жыл)

жоспар

нақты

жоспар

нақты*

1

ЖСҚ әзірлеу

2

Құрылыс-монтаждау жұмыстары, оның ішінде жіберуші кешендер (кезектер) бойынша:


кіші құрамдауыш (1-кезек)


кіші құрамдауыш (2-кезек)


кіші құрамдауыш (кезек...)

3

Мемлекеттік комиссияның қабылдау актісі

4

Әділет органдарында тіркеу

5

Мемлекеттік меншікке беру**

6

Жобалық қуатқа шығу

Қазақстан Республикасы         
Ұлттық экономика министрінің      
2016 жылғы 26 қаңтардағы        
№ 28 бұйрығына              
12-қосымша               

Мемлекеттік инвестициялық жобаның    
инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе  
түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды  
жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу
және іске асырылуын бағалау қағидаларына
34-қосымша                

«Бюджеттік инвестициялық жобаны ресурстық және инфрақұрылымдық
қамтамасыз ету» нысаны

Атауы

өлшем бірлігі

Жобаның жалпы қажеттілігі

оның ішінде жылдар бойынша

проблемалы мәселелер (қамтамасыз етілмеген қажеттілік)

проблеманы шешу бойынша ұсыныстар1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Негізгі ресурстарға деген қажеттілік2..

Еңбек ресурстарына деген қажеттілік1)

жоғары білімді кадрларды даярлауға және қайта даярлауға деген қажеттілік

адам


2)

техникалық және кәсіби білімі бар кадрларды даярлауға және қайта даярлауға деген қажеттілік

адам


3)

орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлау және қайта даярлауға деген қажеттілік

адам


3.

Инфрақұрылымға деген қажеттілік


-

1)

электр желілері

км


2)

ПС (подстанциялар)

мВт


3)

жылу желілері

км


4)

су құбыры желілері

км


5)

кәріз жүйелері

км


6)

теміржол инфрақұрылымы (МЖС, кіреберіс жолдар)

км


7)

автомобиль жолдары

км


8)

басқалары (көрсету керек)1

2

3

4

5

6

7

8

4.

Құрылыс материалдарына деген қажеттілік1)

металл конструкциялары

мың тонна


2)

кенді емес материалдар

мың тонна


3)

цемент

мың тонна


4)

битум

мың тонна


5)

басқасы (көрсету керек)5.

Отын-энергетикалық ресурстарға деген қажеттілік1)

электр энергиясы

мың мВт сағ/жыл


2)

жылу энергиясы

Гкал/жыл


3)

газ

мың м3/жыл


4)

көмір

мың тонна/жыл


5)

су

мың м3/жыл


6)

мұнай өнімдері (мазут, дизотын)

мың тонна


7)

басқасы (көрсету керек)6.

Көлік (қосымша қызметтерге деген қажеттілік)1)

Жүк тасымалдау көлемі:

мың тонна


1.1)

теміржол көлігімен

мың тонна


1.2)

су, теңіз көлігімен

мың тонна


1.3)

автомобиль көлігімен

мың тонна


Қазақстан Республикасы         
Ұлттық экономика министрінің      
2016 жылғы 26 қаңтардағы        
№ 28 бұйрығына              
13-қосымша               

Мемлекеттік инвестициялық жобаның    
инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе  
түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды  
жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу
және іске асырылуын бағалау қағидаларына
35-қосымша                

«Бюджеттік инвестициялар бойынша қаржыландыру көздері» нысаны


Өлшем бірлігі

Жоспар бойынша қаржыландыру көлемі

барлығы

оның ішінде жылдар бойынша

1

Қаржыландыру көзінің атауы

мың теңге


20 __ жыл (есепті қаржы жылына)

1.

Республикалық бюджет, оның ішінде:
1)

сыртқы қарыздар есебінен
2)

ішкі көздер есебінен
3)

сыртқы қарыздарды республикалық бюджеттен бірлесіп қаржыландыру есебінен
4)

грант есебінен
5)

республикалық бюджеттен грантты бірлесіп қаржыландыру есебінен
6)

нысаналы даму трансферттері
7)

республикалық бюджеттен бірлесіп қаржыландыру
8)

концессиялық жобаларды бірлесіп қаржыландыру
9)

бюджеттік кредиттер
10)

заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар
2.

Жергілікті бюджет, оның ішінде
1)

сыртқы қарыздар есебінен
2)

ішкі көздер есебінен
3)

сыртқы қарыздарды жергілікті бюджеттен бірлесіп қаржыландыру
4)

грант есебінен
5)

жергілікті бюджеттен грантты бірлесіп қаржыландыру есебінен
6)

нысаналы даму трансферттері
7)

жергілікті бюджеттен бірлесіп қаржыландыру
8)

концессиялық жобаларды бірлесіп қаржыландыру
9)

бюджеттік кредиттер
10)

заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар
11)

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан нысаналы трансферт арқасында
Қазақстан Республикасы         
Ұлттық экономика министрінің      
2016 жылғы 26 қаңтардағы        
№ 28 бұйрығына              
14-қосымша                

Мемлекеттік инвестициялық жобаның    
инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе  
түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды  
жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу
және іске асырылуын бағалау қағидаларына
36-қосымша                

«Бюджеттік инвестициялық жобалардың есепті кезең ішіндегі
іске асырылу барысы туралы есеп» нысаны

      РББӘ немесе ЖАО: ________________________________________
      Есепті кезең: 20 ____ жылғы _______________

Р/с №

Жобаның атауы

Жобаны іске асыру кезеңі (жылдар)

ЖСҚ бойынша жобаның жалпы құны (мың теңге)

Жобаны іске асыруға жұмсал ған нақты шығын дар

Өнім/ қызмет атауы

Тікелей нәтиже көрсеткіші (заттай мәнінде белгілі бір көлемде өнім шығару, қызметтер көрсету)

қуаты, өлшем бірлігі

нақты

ТЭН-ге/ ЖСҚ-ға сәйкес жоспар

ауытқу

саны

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтерСала бойынша жиыны:

ҚорғанысСала бойынша жиыны:

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметіСала бойынша жиыны:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Білім беруСала бойынша жиыны:

Денсаулық сақтауСала бойынша жиыны:

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыруСала бойынша жиыны:

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықСала бойынша жиыны:

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікСала бойынша жиыны:

Отын-энергетикалық кешен және жер қойнауын пайдалануСала бойынша жиыны:

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастарыСала бойынша жиыны:

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметіСала бойынша жиыны:

1

2

3

4

5

6

7

8


Көлік және коммуникацияСала бойынша жиыны:

ӨзгелеріСала бойынша жиыны

РББӘ немесе ЖАО бойынша барлығы:

Қазақстан Республикасы         
Ұлттық экономика министрінің      
2016 жылғы 26 қаңтардағы        
№ 28 бұйрығына              
15-қосымша                

Мемлекеттік инвестициялық жобаның    
инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе  
түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды  
жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу
және іске асырылуын бағалау қағидаларына
37-қосымша                

«20___ жылғы ___________________
бюджеттік инвестициялық жобалардың іске асырылу барысы
туралы есепке жиынтық анықтама» нысаны

_______________________________________________________________
(РББӘ немесе ЖАО)

      Есепті кезеңде жалпы құны ___________________________ мың теңге
                               (жобалардың құны көрсетіледі)
___________________ бюджеттік инвестициялық жоба пайдалануға берілді.
      (саны)
      Пайдалануға берілген объектілер:
      1) республикалық меншікке – жалпы құны __ мың теңге ___ объект;
                                            (саны)
      2) коммуналдық меншікке – жалпы құны __   мың теңге
________ объект қабылданды.
(саны)
      Пайда болған жұмыс орындарының саны ____ адам.
      Оның ішінде салалар бойынша бөліністе:

Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер

      Жалпы құны ___________________________ мың теңге ____________
                (жобалардың құны көрсетіледі)            (саны)
бюджеттік инвестициялық жоба пайдалануға берілді.
      Пайдалануға берілген объектілер:
      1) республикалық меншікке – жалпы құны______________мың теңге________ объект;
      (саны)
      2) коммуналдық меншікке – жалпы құны _______________ мың теңге _______ объект қабылданды.
(саны)
      Пайда болған жұмыс орындарының саны ____ адам.
      Нақты көрсеткіштер инвестициялаудан кейінгі кезеңде бюджеттік
инвестициялық жобаларды іске асыру мониторингі бойынша есепте
көрсетілген жоспарланған көрсеткіштерден ауытқыған жағдайда ауытқу
себептері, сондай-ақ келтірілген ауытқуларды жою мақсатында
қабылданған шаралар көрсетіледі.

Қорғаныс

      Жалпы құны ___________________________ мың теңге ____________
                (жобалардың құны көрсетіледі)             (саны)
бюджеттік инвестициялық жоба пайдалануға берілді.
      Пайдалануға берілген объектілер:
      1) республикалық меншікке – жалпы құны______________мың теңге
________ объект;
(саны)
      2) коммуналдық меншікке – жалпы құны _______________ мың теңге
_______ объект қабылданды.
(саны)
      Пайда болған жұмыс орындарының саны ____ адам.
      Нақты көрсеткіштер инвестициялаудан кейінгі кезеңде бюджеттік
инвестициялық жобаларды іске асыру мониторингі бойынша есепте
көрсетілген жоспарланған көрсеткіштерден ауытқыған жағдайда ауытқу
себептері, сондай-ақ келтірілген ауытқуларды жою мақсатында
қабылданған шаралар көрсетіледі.

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот,
қылмыстық-атқару қызметі

      Жалпы құны ___________________________ мың теңге ____________
                (жобалардың құны көрсетіледі)              (саны)
бюджеттік инвестициялық жоба пайдалануға берілді.
      Пайдалануға берілген объектілер:
      1) республикалық меншікке – жалпы құны______________мың теңге
________ объект;
(саны)
      2) коммуналдық меншікке – жалпы құны _______________ мың теңге
_______ объект қабылданды.
(саны)
      Пайда болған жұмыс орындарының саны ____ адам.
      Нақты көрсеткіштер инвестициялаудан кейінгі кезеңде бюджеттік
инвестициялық жобаларды іске асыру мониторингі бойынша есепте
көрсетілген жоспарланған көрсеткіштерден ауытқыған жағдайда ауытқу
себептері, сондай-ақ келтірілген ауытқуларды жою мақсатында
қабылданған шаралар көрсетіледі.

Білім беру

      Жалпы құны ___________________________ мың теңге ____________
               (жобалардың құны көрсетіледі)              (саны)
бюджеттік инвестициялық жоба пайдалануға берілді.
      Пайдалануға берілген объектілер:
      1) республикалық меншікке – жалпы құны______________мың теңге
________ объект;
(саны)
      2) коммуналдық меншікке – жалпы құны _______________ мың теңге
_______ объект қабылданды.
(саны)
      Пайда болған жұмыс орындарының саны ____ адам.
      Нақты көрсеткіштер инвестициялаудан кейінгі кезеңде бюджеттік
инвестициялық жобаларды іске асыру мониторингі бойынша есепте
көрсетілген жоспарланған көрсеткіштерден ауытқыған жағдайда ауытқу
себептері, сондай-ақ келтірілген ауытқуларды жою мақсатында
қабылданған шаралар көрсетіледі.

Денсаулық сақтау

      Жалпы құны ___________________________ мың теңге ____________
                 (жобалардың құны көрсетіледі)             (саны)
бюджеттік инвестициялық жоба пайдалануға берілді.
      Пайдалануға берілген объектілер:
      1) республикалық меншікке – жалпы құны______________мың теңге
________ объект;
(саны)
      2) коммуналдық меншікке – жалпы құны _______________ мың теңге
_______ объект қабылданды.
(саны)
      Пайда болған жұмыс орындарының саны ____ адам.
      Нақты көрсеткіштер инвестициялаудан кейінгі кезеңде бюджеттік
инвестициялық жобаларды іске асыру мониторингі бойынша есепте
көрсетілген жоспарланған көрсеткіштерден ауытқыған жағдайда ауытқу
себептері, сондай-ақ келтірілген ауытқуларды жою мақсатында
қабылданған шаралар көрсетіледі.

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

      Жалпы құны ___________________________ мың теңге ____________
                (жобалардың құны көрсетіледі)              (саны)
бюджеттік инвестициялық жоба пайдалануға берілді.
      Пайдалануға берілген объектілер:
      1) республикалық меншікке – жалпы құны______________мың теңге
________ объект;
(саны)
      2) коммуналдық меншікке – жалпы құны _______________ мың теңге
_______ объект қабылданды.
(саны)
      Пайда болған жұмыс орындарының саны ____ адам.
      Нақты көрсеткіштер инвестициялаудан кейінгі кезеңде бюджеттік
инвестициялық жобаларды іске асыру мониторингі бойынша есепте
көрсетілген жоспарланған көрсеткіштерден ауытқыған жағдайда ауытқу
себептері, сондай-ақ келтірілген ауытқуларды жою мақсатында
қабылданған шаралар көрсетіледі.

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

      Жалпы құны ___________________________ мың теңге ____________
                (жобалардың құны көрсетіледі)            (саны)
бюджеттік инвестициялық жоба пайдалануға берілді.
      Пайдалануға берілген объектілер:
      1) республикалық меншікке – жалпы құны______________мың теңге
________ объект;
(саны)
      2) коммуналдық меншікке – жалпы құны _______________ мың теңге
_______ объект қабылданды.
(саны)
      Пайда болған жұмыс орындарының саны ____ адам.
      Нақты көрсеткіштер инвестициялаудан кейінгі кезеңде бюджеттік
инвестициялық жобаларды іске асыру мониторингі бойынша есепте
көрсетілген жоспарланған көрсеткіштерден ауытқыған жағдайда ауытқу
себептері, сондай-ақ келтірілген ауытқуларды жою мақсатында
қабылданған шаралар көрсетіледі.

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

      Жалпы құны ___________________________ мың теңге ____________
                (жобалардың құны көрсетіледі)              (саны)
бюджеттік инвестициялық жоба пайдалануға берілді.
      Пайдалануға берілген объектілер:
      1) республикалық меншікке – жалпы құны______________мың теңге
________ объект;
(саны)
      2) коммуналдық меншікке – жалпы құны _______________ мың теңге
_______ объект қабылданды.
(саны)
      Пайда болған жұмыс орындарының саны ____ адам.
      Нақты көрсеткіштер инвестициялаудан кейінгі кезеңде бюджеттік
инвестициялық жобаларды іске асыру мониторингі бойынша есепте
көрсетілген жоспарланған көрсеткіштерден ауытқыған жағдайда ауытқу
себептері, сондай-ақ келтірілген ауытқуларды жою мақсатында
қабылданған шаралар көрсетіледі.

Отын-энергетикалық кешен және жер қойнауын пайдалану

      Жалпы құны ___________________________ мың теңге ____________
                (жобалардың құны көрсетіледі)             (саны)
бюджеттік инвестициялық жоба пайдалануға берілді.
      Пайдалануға берілген объектілер:
      1) республикалық меншікке – жалпы құны______________мың теңге
________ объект;
(саны)
      2) коммуналдық меншікке – жалпы құны _______________ мың теңге
_______ объект қабылданды.
(саны)
      Пайда болған жұмыс орындарының саны ____ адам.
      Нақты көрсеткіштер инвестициялаудан кейінгі кезеңде бюджеттік
инвестициялық жобаларды іске асыру мониторингі бойынша есепте
көрсетілген жоспарланған көрсеткіштерден ауытқыған жағдайда ауытқу
себептері, сондай-ақ келтірілген ауытқуларды жою мақсатында
қабылданған шаралар көрсетіледі.

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи
аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау,
жер қатынастары

      Жалпы құны ___________________________ мың теңге ____________
                (жобалардың құны көрсетіледі)             (саны)
бюджеттік инвестициялық жоба пайдалануға берілді.
      Пайдалануға берілген объектілер:
      1) республикалық меншікке – жалпы құны______________мың теңге
________ объект;
(саны)
      2) коммуналдық меншікке – жалпы құны _______________ мың теңге
_______ объект қабылданды.
(саны)
      Пайда болған жұмыс орындарының саны ____ адам.
      Нақты көрсеткіштер инвестициялаудан кейінгі кезеңде бюджеттік
инвестициялық жобаларды іске асыру мониторингі бойынша есепте
көрсетілген жоспарланған көрсеткіштерден ауытқыған жағдайда ауытқу
себептері, сондай-ақ келтірілген ауытқуларды жою мақсатында
қабылданған шаралар көрсетіледі.

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

      Жалпы құны ___________________________ мың теңге ____________
                 (жобалардың құны көрсетіледі)            (саны)
бюджеттік инвестициялық жоба пайдалануға берілді.
      Пайдалануға берілген объектілер:
      1) республикалық меншікке – жалпы құны______________мың теңге
________ объект;
(саны)
      2) коммуналдық меншікке – жалпы құны _______________ мың теңге
_______ объект қабылданды.
(саны)
      Пайда болған жұмыс орындарының саны ____ адам.
      Нақты көрсеткіштер инвестициялаудан кейінгі кезеңде бюджеттік
инвестициялық жобаларды іске асыру мониторингі бойынша есепте
көрсетілген жоспарланған көрсеткіштерден ауытқыған жағдайда ауытқу
себептері, сондай-ақ келтірілген ауытқуларды жою мақсатында
қабылданған шаралар көрсетіледі.

Көлік және коммуникация

      Жалпы құны ___________________________ мың теңге ____________
                (жобалардың құны көрсетіледі)             (саны)
бюджеттік инвестициялық жоба пайдалануға берілді.
      Пайдалануға берілген объектілер:
      1) республикалық меншікке – жалпы құны______________мың теңге
________ объект;
(саны)
      2) коммуналдық меншікке – жалпы құны _______________ мың теңге
_______ объект қабылданды.
(саны)
      Пайда болған жұмыс орындарының саны ____ адам.
      Нақты көрсеткіштер инвестициялаудан кейінгі кезеңде бюджеттік
инвестициялық жобаларды іске асыру мониторингі бойынша есепте
көрсетілген жоспарланған көрсеткіштерден ауытқыған жағдайда ауытқу
себептері, сондай-ақ келтірілген ауытқуларды жою мақсатында
қабылданған шаралар көрсетіледі.

Өзгелері

      Жалпы құны ___________________________ мың теңге ____________
                (жобалардың құны көрсетіледі)            (саны)
бюджеттік инвестициялық жоба пайдалануға берілді.
      Пайдалануға берілген объектілер:
      1) республикалық меншікке – жалпы құны______________мың теңге
________ объект;
(саны)
      2) коммуналдық меншікке – жалпы құны _______________ мың теңге
_______ объект қабылданды.
(саны)
      Пайда болған жұмыс орындарының саны ____ адам.
      Нақты көрсеткіштер инвестициялаудан кейінгі кезеңде бюджеттік
инвестициялық жобаларды іске асыру мониторингі бойынша есепте
көрсетілген жоспарланған көрсеткіштерден ауытқыған жағдайда ауытқу
себептері, сондай-ақ келтірілген ауытқуларды жою мақсатында
қабылданған шаралар көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы         
Ұлттық экономика министрінің      
2016 жылғы 26 қаңтардағы        
№ 28 бұйрығына              
16-қосымша                

Мемлекеттік инвестициялық жобаның    
инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе  
түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды  
жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу
және іске асырылуын бағалау қағидаларына
38-қосымша                

«__________________________________________________________
(квазимемлекеттік сектор субъектісінің атауы)
заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы
арқылы бюджеттік инвестициялар есебінен іске асырылатын
іс-шаралардың іске асырылуын мониторингілеу жөніндегі
квазимемлекеттік сектор субъектісінің есебі» нысаны

1-бөлім. Бюджеттік бағдарлама

Коды


Атауы


Сипаттамасы


Стратегиялық бағыты

нөмірі
Мақсаты

нөмірі


атауы


Сомасы, мың теңге


Іске асыру кезеңі

бастап


дейін


2-бөлім. Іс-шаралар

Р/с №

Акционерлік қоғамдар
 

Акцияларды сатып алу

Бюджеттiк инвестицияларды іске асыру есебінен орналастырылған акциялардың саны, дана

Бюджеттiк инвестицияларды іске асыру есебінен орналастырылған акциялардың құны, мың теңге

Бюджеттiк инвестицияларды іске асырғанға дейін

Бюджеттiк инвестицияларды іске асырғаннан кейін

кезеңінде

барлығы


1 кезең...n кезеңАкцияларды (бағалы қағаздарды) шығаруды мемлекеттік тіркеу мәліметтеріР/с №

Серіктестіктер

Жарғылық капиталды ұлғайту, мың теңге

Жарғылық капитал мөлшерінің жиыны, мың теңге

Қатысушылардан қатысу үлестерін сатып алу

жоспар

нақты

жоспар

нақты

%

құны, мың теңге

мемлекеттік меншіктегі қатысу үлестері, %

Жоспар

Нақты

жоспар

нақты

жоспар

нақты

1 кезеңn кезең
Р/с №

Мемлекеттік кәсіпорындар

Жарғылық капиталын ұлғайту, мың теңге

Жарғылық капитал мөлшерінің жиыны, мың теңгежоспар

нақты

жоспар

нақты

1 этапn этапЗаңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу мәліметтері


3-бөлім.

Іске асыру кестесі, жоспар/ нақты мың теңге

Р/с №

Іс-шаралар

Іс-шаралардың іске асырылған жылы

Қаңтар

Ақпан

Наурыз

Сәуір

Мамыр

Маусым

Шілде

Тамыз

Қыркүйек

Қазан

Қараша

Желтоқсан

1 кезеңn кезең


4-бөлім. Оларды іске асыру үшін бюджеттік инвестициялар жүзеге асырылған мемлекеттік жоспарлау жүйелері

Р/с №

Құжаттың атауы

Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаты бекітілген нормативтік құқықтық акт

Түрі

Қабылданған
күні

Нөмірі

1.


n

5-бөлім.
Қаржыландыру сызбасы (есепті жарты жылдық

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шотынан аударылды

Алушы

Бюджеттік
бағдарламалар
әкімшісін
қаржыландыру жоспары бойынша

іс жүзінде аударылды

Аударылған күні (айы, жылы)

сомасы, мың теңге

Аударылған күні (айы, жылы

құжат

сомасы, мың теңге

атауы

Р/с №
1.n
Алушының банктік шотынан аударылды

Р/с №

Алушы

қаржыландыру жоспары бойынша

іс жүзінде аударылды

аударылған күні (айы, жылы)

сомасы, мың теңге

аударылған күні (айы, жылы)

құжат

сомасы, мың теңге

атауы


1.n
6-бөлім. Нәтиже

Р/с №

Нысаналы индикатор

Өлщем бірлігі

есепті жарты жылдықтың алдындағыдан екі жыл бұрын

есепті жарты жылдықтың алдындағыдан бір жыл бұрын

есепті жарты жылдықта

нақты

нақты

жарты жылдықтағы жоспар

нақты

жылда

үдемелі жиыны

жылда

үдемелі жиыныжылда

үдемелі жиыны

Тікелей нәтиже

1.

nТүпкілікті нәтиже

Тікелей нәтиженің Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі жетекшілік ететін бюджеттік бағдарлама мен саланың (жүйенің, өңірдің) мақсаттарына қол жеткізуіне әсер етуі


7-бөлім. Жауапты тұлға

Тегі


Аты


Әкесінің аты (бар болса)


Заңды тұлғаның атауы


Лауазым


Мекен-жай


Байланыс телефоны


Факс


Электрондық пошта


Қазақстан Республикасы         
Ұлттық экономика министрінің      
2016 жылғы 26 қаңтардағы        
№ 28 бұйрығына              
17-қосымша                

Мемлекеттік инвестициялық жобаның    
инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе  
түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды  
жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу
және іске асырылуын бағалау қағидаларына
39-қосымша                

«Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттiң қатысуы
арқылы бюджеттiк инвестициялар есебінен іске асырылатын
іс-шаралардың іске асырылуын мониторингілеу бойынша бюджеттік
бағдарламалар әкімшісінің есебі
_____________________________________________________» нысаны
(бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің атауы)

1-бөлім.
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

Коды


Атауы


Сипаттама


Стратегиялық бағыт

нөмірі


атауы


Мақсаты

нөмірі


атауы


Сомасы, мың теңге


Іске асыру кезеңі

бастап


дейін


2-бөлім.

Іс-шаралар

Р/с

Акционерлік қоғамдар

Акцияларды сатып алу

Бюджеттiк инвестицияларды іске асыру есебінен орналастырылған акциялардың саны, дана

Бюджеттiк инвестицияларды іске асыру есебінен орналастырылған акциялардың құны, мың теңге

бюджеттiк инвестицияларды іске асырғанға дейін

бюджеттiк инвестицияларды іске асырғаннан кейін

кезеңде

барлығы

1 кезеңn кезеңАкцияларды (бағалы қағаздарды) шығаруды мемлекеттік тіркеу мәліметтеріАкцияларды (бағалы қағаздарды) шығаруды мемлекеттік тіркеу мәліметтері


Р/с

Серіктестіктер

Жарғылық капиталды ұлғайту, мың теңге

Жарғылық капитал мөлшерінің жиыны, мың теңге

Қатысушылардан қатысу үлестерін сатып алу

%

құны, мың теңге

мемлекеттік меншіктегі қатысу үлесімен, %

жоспар

нақты

жоспар

нақты

жоспар

нақты

жоспар

нақты

жоспар

нақты

1 кезеңn кезең
Р/с

Мемлкеттік кәсіпорындар

Жарғылық капиталды ұлғайту, мың теңге

Жарғылық капитал мөлшерінің жиыны, мың теңг

жоспар

нақты

жоспар

нақты

1 этапn этап


Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу мәліметтері


3-бөлім. Іске асыру кестесі, жоспар/нақты мың теңге

Р/с

Іс-шаралар

Іс-шаралар іске асырылған жыл

Қаңтар

Ақпан

Наурыз

Сәуір

Мамыр

Маусым

Шілде

Тамыз

Қыркуйек

Қазан

Қараша

Желтоқсан

1 кезеңn кезең


4-бөлім. Іске асыру үшін бюджеттік инвестициялар жүзеге асырылған Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары

Р/с

Құжаттың атауы

Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаты бекітілген нормативтік құқықтық акті

Түрі

Қабылданған күні

Нөмірі

1.

n

5-бөлім.

Бюджеттік ақша, мың теңге

Бөлінді

Барлығы


олардың

есепті жартыжылдықтың алдындағы екі жыл бұрын


есепті жартыжылдықтың алдындағы бір жыл бұрын


есепті жартыжылдықта


түсім - бірыңғай қазынашылық шоттан Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шотына түскені

Барлығы


олардың

есепті жартыжылдықтың алдындағы екі жыл бұрын


есепті жартыжылдықтың алдындағы бір жыл бұрын


есепті жартыжылдықта


Оның ішінде

Құжаттың атауы


Аударылған күн


Құжаттың


6-бөлім. Қаржыландыру сызбасы (есепті жартыжылдық)

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шотынан аударылғаны

Р/с

Алушы

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі қаржыландыру жоспары бойынша

Іс жүзінде аударылғаны

аударылған күні (айы, жылы)

сомасы, мың теңге
 

аударылған күні (айы, жылы)

құжат

Сомасы, мың теңге

атауы
1.n
Алушының банктік шотынан аударылғаны


Р/с

Алушы

қаржыландыру жоспары бойынша

Іс жүзінде аударылғаны

аударылған күні (айы, жылы)

сомасы, мың теңге
 

аударылған күні (айы, жылы)

құжат

сомасы, мың теңге
 

атауы

1.n
7-бөлім. Нәтиже

Р/с

Нысаналы индикатор

Өлшем бірлігі

есепті жартыжылдықтың алдындағы екі жыл бұрын

есепті жартыжылдықтың алдындағы екі жыл бұрын

есепті жартыжылдықта

нақты

нақты

жарты жылдықтағы жоспар

нақты

1 жылда

Өспелі жиыны

1 жылда

Өспелі жиыныЖарты жылда

Өспелі жиыны

Тікелей нәтиже

1.

nТүпкілікті нәтиже

Қол жеткізілген тікелей нәтиженің Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі жетекшілік ететін бюджеттік бағдарлама мен саланың (аяның, өңірдің) мақсаттарына қол жеткізуіне әсер етуі8. бөлім Жауапты орындаушы

ТегіАтыӘкесінің аты (бар болса)ЛауазымыМекен-жайыБайланыс телефоныФакс


Электрондық пошта


Қазақстан Республикасы         
Ұлттық экономика министрінің      
2016 жылғы 26 қаңтардағы        
№ 28 бұйрығына              
18-қосымша                

Мемлекеттік инвестициялық жобаның    
инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе  
түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды  
жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу
және іске асырылуын бағалау қағидаларына
40-қосымша                

«Бюджеттiк бағдарлама (ішкі бағдарлама)» нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі


Қаржы-экономикалық негіздеме

Атауы


Бюджеттiк инвестициялар сомасы, мың теңге


Бюджетная программа (подпрограмма)

Коды


Атауы


Сипаттама


Стратегиялық бағыт

Коды


атауы


Мақстаы

Коды


атауы


Қатысушы*

ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны


атауы


Қатысушы1

ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны


атауы


Қатысушы...

ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны


атауы


Қатысушы N

ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны


атауы


Есепті кезең


Жауапты орындаушы

Т.А.Ә., байланыс телефондары

      * - әрбір алушы жеке көрсетіледі

Қазақстан Республикасы         
Ұлттық экономика министрінің      
2016 жылғы 26 қаңтардағы        
№ 28 бұйрығына              
19-қосымша                

Мемлекеттік инвестициялық жобаның    
инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе  
түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды  
жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу
және іске асырылуын бағалау қағидаларына
41-қосымша                

«Қаржылық активтерді сатып алу, жарғылық капиталды ұлғайту»
нысаны

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі


Қаржы-экономикалықт негіздеме

Атауы


Сумма бюджетных инвестиций, тыс.тенге


Бюджетнтік бағдарлама (ішкі бағдарлама)

Коды


Атауы


Сипаттама


Алушы

ұйымдық-құқықтық нысаны


Атауы


Есепті кезең


Жауапты орындаушы

Т.А.Ә., байланыс телефондары

Р/с

Акционерлік қоғам

Сатып алынған акциялар

Акциялар саны

саны, дана

бағасы, мың теңге

құны,мың теңге

қаржылық активтерді кірістеу күні

Барлығы

оның ішінде, мемлекеттік меншіктегісі

жоспар

нақты

жоспар

нақты

жоспар

нақты

жоспар

нақты

жоспар

нақты

жоспар

нақты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

N


Мәтіндік ақпарат

Р/с

Әріптестер

Қатысу үлесімен төленгені,мың теңге

Жарғылық капитал мөлшерінің жиыны, мың теңге

Қаржылық активтерді кірістеу күні

Мемлекеттік меншіктегі қатысу үлесі, %

жоспар

нақты

жоспар

нақты

жоспар

нақты

жоспар

нақты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.N


Мәтіндік ақпарат

Р/с

Мемлекеттік кәсіпорын

Жарғылық капиталды ұлғайту, мың тенге

Қаржылық активтерді кірістеу күні

Жарғылық капитал мөлшерінің
жиыны, мың теңге

жоспар

нақты

жоспар

нақты

жоспар

нақты

1

2

3

4

5

6

7

8

1.N
Мәтіндік ақпаратҚазақстан Республикасы         
Ұлттық экономика министрінің      
2016 жылғы 26 қаңтардағы        
№ 28 бұйрығына              
20-қосымша                

Мемлекеттік инвестициялық жобаның    
инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе  
түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды  
жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу
және іске асырылуын бағалау қағидаларына
42-қосымша                

«Сатып алынған активтердің құны және сипаттамалары» нысаны*

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі


Қаржы-экономикалықт негіздеме

Наименование


Сумма бюджетных инвестиций, тыс.тенге


Бюджетнтік бағдарлама (ішкі бағдарлама)

Коды


Атауы


Сипаттамасы


Алушы

ұйымдық-құқықтық нысаны


Атауы


Есепті кезең


Жауапты орындаушы

Т.А.Ә., байланыс телефондары

      «Іс-шара … **» тарауы

Р/с№

Сатып алынған активтердің атауы

Көрсеткіштер

Сатып алынған (құрылған) активтің сипаттамалары***

Активті сатып алған (құрған) (АА. ЖЖЖЖ) күн

1-сипаттама

... сипаттама

n сипаттама

жоспар

нақты

жоспар

нақты

жоспар

нақты

жоспар

нақты

1


саны

Өлшем бірлігі

жоспарнақты


бағасы, мың теңге

жоспар


нақты


сомасы, мың теңге

жоспар


нақтысаны

Өлшем бірлігі

жоспарнақты


бағасы, мың теңге

жоспар


нақты


сомасы, мың теңге

жоспар


нақты


N


саны

Өлшем бірлігі

жоспарнақты


бағасы, мың теңге

жоспар


нақты


сомасы, мың теңге

жоспар


нақты


Мәтіндік ақпарат


      * - қаржылық активтерден басқа, сатып алынған активтер туралы ақпарат келтіріледі
      ** - іс-шараның атауы көрсетіледі. Тараулардың саны мен атауы ҚЭН-де көрсетілген және активтерді сатып алуды көздейтін іс-шаралардың саны мен атауына сәйкес келуі тиіс
      *** - сатып алынған активтің негізгі техникалық сипаттамалары көрсетіледі, мысалы: қозғалтқыш көлемі, қуаты, жүк көтергіштігі, ұзындығы, өнімділігі, ауданы және т.б. Сатып алынған активтің жетіден артық емес негізгі техникалық сипаттамалары көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы         
Ұлттық экономика министрінің      
2016 жылғы 26 қаңтардағы        
№ 28 бұйрығына              
21-қосымша                

Мемлекеттік инвестициялық жобаның    
инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе  
түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды  
жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу
және іске асырылуын бағалау қағидаларына
43-қосымша                

«Нәтиже» нысаны

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі


Қаржы-экономикалық негіздеме

Атауы


Бюджеттік инвестицияның құны, мың теңге


Бюджеттік бағдарлама (ішкі бағдарлама)

Коды


Атауы


Сипаттама


Алушы

ұйымдық-құқықтық нысаны

атауы

Есепті кезең


Жауапты орындаушы

Т.А.Ә., байланыс телефондары

      «Тікелей нәтиже»

Р/с

Атауы

Нысаналы индикатор

Есепті кезеңде

есепті кезеңнің алдындағы жылдың осындай кезеңі үшін

Есепті кезеңде

жоспар

нақты

1

2

3

4

5

6

1.N


Мәтіндік ақпарат


      «Түпкілікті нәтиже»

№ п/п

Атауы

Нысаналы индикатор

Өлшем бірлігі

есепті кезеңнің алдындағы жылдың осындай кезеңі үшін

Есепті кезеңде

жоспар

нақты

1

2

3

4

5

6

1.

N


Қазақстан Республикасы         
Ұлттық экономика министрінің      
2016 жылғы 26 қаңтардағы        
№ 28 бұйрығына              
22-қосымша                

Мемлекеттік инвестициялық жобаның    
инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе  
түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды  
жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу
және іске асырылуын бағалау қағидаларына
44-қосымша                

«Есепті кезеңдегі бюджеттік инвестициялық жобалардың
іске асырылу барысы туралы есеп» нысаны РББӘ немесе ЖАО:
Есепті кезең: 20 ____ жылғы _______________

Р/с

Жобаның атауы

Жобаны іске асыру кезеңі (жылдары)

Жобаның жалпы құны (мың теңге)

Жобаны іске асыруға кеткен нақты шығындар

Тікелей нәтиже көрсеткіші (өлшем бірлігі)

Пайдалану кезеңіндегі жұмыс орындары (адам)

Жоба бойынша ауытқу себептері

Қабылданған (қабылданатын) шаралар

Ескертпелер

ҚЭН-ге сәйкес жоспар

нақты

ауытқу

саны

% (7б./6б.*100)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

Сала бойынша жиыны:Қорғаныс

Сала бойынша жиыны:Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Сала бойынша жиыны:Білім беру

Сала бойынша жиыны:Денсаулық сақтау

Сала бойынша жиыны:Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

Сала бойынша жиыны:Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

Сала бойынша жиыны:Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Сала бойынша жиыны:Отын-энергетикалық кешен және жер қойнауын пайдалану

Сала бойынша жиыны:Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

Сала бойынша жиыны:Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

Сала бойынша жиыны:Көлік және коммуникация

Сала бойынша жиыны:Басқалары

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Сала бойынша жиыны:РББӘ және ЖАО бойынша барлығы:Қазақстан Республикасы         
Ұлттық экономика министрінің      
2016 жылғы 26 қаңтардағы        
№ 28 бұйрығына              
23-қосымша                

Мемлекеттік инвестициялық жобаның    
инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе  
түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды  
жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу
және іске асырылуын бағалау қағидаларына
45-қосымша                

«20 ___ жылғы ______________заңды тұлғалардың жарғылық
капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестицияларды
бағалау жөніндегі анықтама ____________________________________» нысаны
(РББӘ немесе ЖАО)

      Есепті кезеңде жалпы құны ___________________________ мың теңге
                               (жобалардың құны көрсетіледі)
__________ заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы
  (саны)
арқылы бюджеттік инвестициялар жүзеге асырылды.
      Орындалу деңгейі 100 %-ға тең немесе одан жоғары, жалпы құны
___________________________________ мың теңге __________ заңды
    (жобалардың құны көрсетіледі)               (саны)
тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік
инвестициялар.
      Орындалу деңгейі 100 %-дан аспаған, жалпы құны
___________________________________ мың теңге __________ заңды
    (жобалардың құны көрсетіледі)               (саны)
тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік
инвестициялар, оның ішінде жалпы құны ___________ мың теңге__________
                                 (жобалардың құны көрсетіледі) (саны)
орындалу деңгейі 10 %-дан төмендері.
      Құрылған жұмыс орындарының саны _______________ адамды құрайды.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады