Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігіне ведомстволық бағынысты әскери оқу орындарының қызмет қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы № 30 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылы 26 ақпанда № 13270 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2017 жылғы 11 қыркүйектегі 517 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Қорғаныс министрінің 11.09.2017 № 517 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен

      "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 5-1-бабының 3) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігіне ведомстволық бағынысты әскери оқу орындарының қызметі қағидалары бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі Білім және ғылым департаментінің бастығы:

      1) осы бұйрықты заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркеу үшін Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне жолдасын;

      2) осы бұйрықтың көшірмесін мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде ресми жариялау үшін мерзімді баспасөз басылымдарына және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесіне жолдасын;

      3) осы бұйрықты ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің ресми интернет-ресурсына орналастырсын.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің орынбасары генерал-майор Т.С. Мұхтаровқа жүктелсін.

      4. Бұйрық лауазымды адамдарға, оларға қатысты бөлігінде жеткізілсін.

      5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Қорғаныс министрі

И. Тасмағамбетов


  Қазақстан Республикасы
Қорғаныс министрінің
2016 жылғы 22 қаңтардағы
№ 30 бұйрығымен
бекітілген

Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігіне ведомстволық бағынысты әскери оқу орындарының қызметі қағидалары
1. Жалпы ережелер

      1. Осы Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігіне ведомстволық бағынысты әскери оқу орындарының қызметі қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді және Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігіне (бұдан әрі – ҚР ҚМ) ведомстволық бағынысты әскери оқу орындарының қызметі тәртібін айқындайды.

      2. Қағидаларда мынадай түсініктер қолданылады:

      1) әскери оқу орнының әкімшілік кеңесі – әскери оқу орнының (бұдан әрі – ӘОО) күнделікті тіршілік әрекетін ұйымдастыру мәселелері жөніндегі консультациялық-кеңесші орган;

      2) кредиттік оқыту технологиясы – өзіндік білім алу деңгейін арттыруға және оқу материалын даралау және меңгерілген оқу материалының көлемін кредит түрінде есепке алу негізінде білімді меңгеруге бағытталған білім беру технологиясы;

      3) үлгілік оқу жоспары – жоғары әскери оқу орындарында жүзеге асырылатын білім беру бағдарламалары бойынша мамандықтар мен біліктіліктер тізбесінің және "Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттар негізінде әзірленетін оқу жоспары, онда міндетті құрамдас бөлігі оқу пәндерінің тізбесі, жоғары оқу орны құрамдас бөлігінің барынша аз көлемі мен олардың еңбек қажеттілігі айқындалады;

      4) үлгілік оқу бағдарламасы – зерделенетін материалдың мазмұнын, көлемі мен ұсынылатын әдебиетті айқындайтын үлгілік оқу жоспарының міндетті құрамдас бөлігі пәндерінің оқу бағдарламасы;

      5) жұмыстық оқу жоспары – мамандықтың үлгілік оқу жоспары негізінде әзірленетін және оқу-әдістемелік кеңестің шешімі негізінде әскери оқу орнының бастығы бекітетін оқу жоспары, онда міндетті және жоғары оқу орындарының құрамдас бөліктері оқу пәндерінің тізбесі, олардың кредит түріндегі еңбек қажеттілігі, зерделеу жүйелілігі, бақылау нысандары айқындалады;

      6) жұмыстық оқу бағдарламасы – жұмыстық оқу жоспарының барлық пәндері бойынша пәндердің оқу бағдарламасы, онда зерделенетін материалдың көлемі және оқу пәнінің әдістемелік құрылымы айқындалады;

      7) қашықтықтан білім беру технологиясы – оқу процесіне тән барлық құрамдас бөліктерді (оқыту мақсатын, мазмұнын, әдістерін, ұйымдық нысандарын, құралдарын) көрсететін және Интернет-технологиялар құралдарымен немесе интерактивтілікті көздейтін басқа да құралдармен іске асырылатын оқытушы мен білім алушының арақашықтықтағы өзара іс-қимылы;

      8) ғылыми-зерттеу жұмысы – ғылыми ізденіспен, бар білімін кеңейту және жаңа білім алу, ғылыми гипотезаларды тексеру, табиғат пен қоғамда байқалатын заңдылықтарды анықтау, ғылыми қорытындылар жасау, жобаларды ғылыми негіздеу мақсатында зерттеулер, эксперименттер жүргізумен байланысты ғылыми сипаттағы жұмыс;

      9) ғылыми-зерттеу институты – ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелерді жүргізу үшін құрылған ӘОО-ның құрылымдық бөлімшесі;

      10) ғылыми-зерттеу зертханасы – ғалымдар мен ізденушілердің эксперименттері мен ғылыми зерттеулерін жүргізуге арналған ӘОО немесе ғылыми-зерттеу институты жанындағы зертхана;

      11) ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар – жаңа білім алуға және жаңа бұйымды немесе технологияны құру кезінде практикада қолдануға бағытталған жұмыстар жиынтығы;

      12) әскери-ғылыми қоғам – басым мақсаты білім алушылардың әдіснамалық дайындығын арттыру, олардың шығармашылық ойлауы мен зерттеу жұмысы дағдыларын дамыту, әскери-ғылыми зерттеулер әдістемесінің негіздерін зерделеуге, әскери-ғылыми жұмысты ұйымдастыру мен жүргізуге ықпал ету болып табылатын ерікті ұйым;

      13) оқу жетістіктерін бағалаудың балдық-рейтингілік жүйесі (бұдан әрі – БРЖ) – халықаралық практикада қабылданған әріптік жүйеге сәйкес келетін және білім алушылардың рейтингісін белгілеуге мүмкіндік беретін балл түріндегі білім деңгейін бағалау жүйесі;

      14) біліктілік сипаттамасы – мамандығы және сәйкес біліктілігі бойынша ӘОО-ны бітірушілердің әскери-кәсіптік арналуын және оларға қойылатын біліктілік талаптарын айқындайтын нормативтік құжат;

      15) сын тұрғысынан ойлау – идеялар таңдау еркіндігі, өз шешімдеріне жауаптылығы негізінде ақпаратты сыни тұрғыдан талдау қабілеті;

      16) тапсырыс беруші – оның мүддесінде маман даярлау жүзеге асырылатын ҚР ҚМ, Қазақстан Республикасы Бас штабы мен Қарулы Күштерінің (бұдан әрі – ҚР ҚК) құрылымдық бөлімшесі;

      17) ӘОО-ның оқу-әдістемелік кеңесі – оқу-әдістемелік қызмет мәселелері жөніндегі консультациялық-кеңесші орган;

      18) ӘОО-ның ғылыми кеңесі – ғылыми-зерттеу жұмысының, әскери ғылыми бірлестіктердің (бұдан әрі – ӘҒБ), монографиялар мен ғылыми-практикалық конференциялардың жинақтарын басып шығару мәселелерін шешетін консультациялық-кеңесші орган.

      3. Техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары ҚР ҚМ Шоқан Уәлиханов атындағы Кадет корпусында іске асырылады.

      4. Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары ҚР ҚМ әскери институттарында іске асырылады.

      5. Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы ұлттық қорғаныс университетінде (бұдан әрі – Ұлттық қорғаныс университеті) іске асырылады.

2. ӘОО қызметінің тәртібі

      6. ӘОО-ны басқару осы Қағидаларға, сондай-ақ ӘОО-ның Жарғысына сәйкес жүзеге асырылады.

      7. ӘОО-ларда алқалық басқару органдары құрылады. Алқалық басқару органдарына әкімшілік, оқу-әдістемелік және ғылыми кеңестер, сондай-ақ міндеттерді тиімді шешу және ӘОО-ның функциясын орындау мақсатында ӘОО-ның жарғысына сәйкес құрылатын органдар жатады.

      8. Алқалық басқару органдарының құрамын және мүшелерінің санын, қызметін ӘОО айқындайды.

      9. ӘОО-ның құрамына мынадай құрылымдық бөлімшелер: факультеттер (институттар), кафедралар, бөлімдер, қызметтер, сондай-ақ орталықтар, зертханалар, бөлімшелер кіреді.

      10. ӘОО-ның құрылымдық бөлімшелері өз қызметін осы Қағидалар, ӘОО жарғысы, ӘОО-ның тиісті құрылымдық бөлімшелері туралы ережелер, оқу жылына әзірленетін жылдық жұмыс жоспары негізінде жүзеге асырады.

      11. ӘОО-ның бастығы онда олардың қызметінің негізгі бағыттары айқындалатын құрылымдық бөлімшелер туралы ережелерді және ҚР ҚК әскери қызметшілері мен қызметшілерінің лауазымдық міндеттерін бекітеді.

      12. ӘОО-ның әкімшілік кеңесі ӘОО-ның күнделікті тіршілік әрекетін ұйымдастыру мәселелерін шешеді. ӘОО бастығы ӘОО әкімшілік кеңесінің төрағасы болып табылады. Әкімшілік кеңесі құрамына ӘОО бастығының орынбасарлары, факультет бастықтары, бөлімдер бастықтары кіреді. Әкімшілік кеңесі аптасына 1 реттен сиретпей отырыс өткізеді. Саптық бөлімнің бастығы әкімшілік кеңестің хатшысы болып табылады. Әкімшілік кеңестің хатшысы отырыстардың хаттамаларын рәсімдейді және олардың орындалуын бақылайды. Онда ӘОО қызметінің негізгі іс-шаралары көрсетілетін әкімшілік кеңес отырыстарының жоспары академиялық кезеңге арналып әзірленеді және оны ӘОО бастығы бекітеді. Әкімшілік кеңестің хаттамасы отырысқа оның тізімдік құрамының кемінде 2/3 бөлігі қатысқан және қабылданған шешімге қатысушылардың 50 %-дан астамы дауыс берген жағдайда заңды болады.

      13. Оқу-әдістемелік кеңес ӘОО-ның оқу-әдістемелік қызметі мәселелерін шешеді. ӘОО бастығының оқу және ғылыми жұмыстар жөніндегі орынбасары (Ұлттық қорғаныс университетінде – бастықтың оқу жұмысы жөніндегі орынбасары) оқу-әдістемелік кеңестің төрағасы болып табылады. Оқу-әдістемелік кеңестің құрамына оқу бөлімінің (оқу-әдістемелік басқарманың) бастығы, факультеттер бастықтары, кафедралар (циклдер) бастықтары (меңгерушілері), кафедралар бастықтарының орынбасарлары, факультет профессорлары мен доценттері, факультет батальондарының командирлері кіреді. ӘОО бастығының бұйрығымен тағайындалатын оқу бөлімінің әдіскері оқу-әдістемелік кеңестің хатшысы болып табылады. Оқу-әдістемелік кеңестің хатшысы отырыстардың хаттамаларын ресімдейді, оларды тігеді және шешімдердің орындалуын бақылайды. Оқу-әдістемелік кеңес 2 айда 1 реттен сиретпей отырыс өткізеді. Оқу-әдістемелік кеңестің жұмыс жоспарын оқу бөлімі (оқу-әдістемелік басқармасы) оқу жылына арнап әзірлейді және оны ӘОО-ның бастығы бекітеді. Оқу-әдістемелік кеңестің шешімі отырысқа оның тізімдік құрамының кемінде 2/3 бөлігі қатысқан және қабылданған шешімге қатысушылардың 50 %-дан астамы дауыс берген жағдайда заңды болады.

      14. Ғылыми кеңес ғылыми-зерттеу жұмысының, ӘҒБ, монографиялар мен ғылыми-практикалық конференциялардың жинақтарын басып шығару мәселелерін шешеді. ӘОО бастығының оқу және ғылыми жұмыстар жөніндегі орынбасары (Ұлттық қорғаныс университетінде – бастықтың ғылыми жұмыс жөніндегі орынбасары) ғылыми кеңестің төрағасы болып табылады. Ғылыми кеңестің құрамына ғылыми бөлімнің бастығы, кафедра бастықтары, кафедралардың (ғылыми-зерттеу институтының) профессорлары мен доценттері, ғылыми дәрежелері бар адамдар кіреді. Ғылыми кеңестің хатшысы ғылыми бөлімнің (ғылыми-зерттеу институтының) ғылыми қызметкерлерінің қатарынан ӘОО бастығының бұйрығымен тағайындалады. Ғылыми кеңестің хатшысы хаттамаларды ресімдейді, оларды тігеді және шешімдердің орындалуын бақылайды. Ғылыми кеңес 3 айда 1 реттен сиретпей отырыс өткізеді. Ғылыми кеңестің жұмыс жоспарын ғылыми бөлім әзірлейді және оны ӘОО бастығы бекітеді. Ғылыми кеңестің хаттамасы отырысқа оның тізімдік құрамының кемінде 2/3 бөлігі қатысқан және қабылданған шешімге қатысушылардың 50 %-дан астамы дауыс берген жағдайда заңды болады.

      15. Бірінші курста оқитын білім алушылардың сандық құрамы жыл сайын ҚР ҚМ ӘОО-лар мамандықтар мен тиісті біліктіліктер бойынша әскери кадрларды даярлауға қабылдау жоспарына сәйкес айқындалады. Қабылдау жоспары ӘОО-ларға оқуға түсетін жылғы 1 наурыздан кешіктірілмей жеткізіледі.

3. ӘОО-лардағы оқу-тәрбие қызметінің тәртібі

      16. Оқу процесі ӘОО-лар қызметінің негізгі түрі болып табылады және оқу сабақтарының барлық түрлерін, ағымдағы, аралық және қорытынды аттестаттауды, білім алушылардың оқу материалын меңгеруін жоспарлауды, ұйымдастыруды және жүргізуді қамтиды.

      17. "Білім туралы" Заңның 55-бабына сәйкес білім сапасын басқару мақсатында жыл сайын тәрбиеленушілердің оқу жетістіктерін бағалау, денсаулық жағдайын тексеру және кәсіби-психологиялық тестілеу жүргізу үшін комиссия құрылады.

      18. Тәрбиеленушілерді оныншы сыныптан кейін жалпы білім беретін мектептерге ауыстыруға мыналар:

      1) әскери-дәрігерлік комиссияның қорытындысына байланысты білім алушыны денсаулық жағдайы бойынша әскери қызметке жарамсыз немесе шектеулі жарамды деп тану;

      2) "Бастапқы әскери дайындық" және (немесе) "Дене шынықтыру" пәндері бойынша "жақсы" деген бағадан төмен бағалардың болуы;

      3) кәсіби-психологиялық тестілеу нәтижелері бойынша "ұсынылмайды" деген қорытындыны болуы негіз болып табылады.

      19. ӘОО-ларда кадрларды даярлау техникалық және кәсіптік, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша жүзеге асырылады.

      20. Жоғары білім беру бағдарламалары бойынша оқу процесін ұйымдастыру үшін кредиттік оқыту технологиясы қолданылады. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқу процесін ұйымдастыру үшін кредиттік оқыту технологиясы және қашықтықтан білім беру технологиясы қолданылады.

      21. Оқу процесін қажетті оқу-материалдық базамен қамтамасыз ету мақсатында ӘОО-ларда оқу және мамандандырылған дәрісханалар мен зертханалар көзделеді. Практикалық сабақтарды пысықтау үшін ӘОО-ларда оқу-жаттығу орталықтары, полигондар мен әуеайлақтар жабдықталады.

      22. ӘОО-да мынадай:

      1) білім алушылардың білімін бағалаудың балдық-рейтингілік жүйесі туралы;

      2) жұмыстық оқу бағдарламаларының нысаны, құрылымы, оны әзірлеу және бекіту тәртібі туралы;

      3) оқу-әдістемелік кабинет туралы;

      4) оқу процесінің, оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік қызметтің құжаттамасын жүргізу туралы ережелер әзірленеді және оларды бастық бекітеді.

      23. ӘОО-ларда оқытушылар мен кафедралардың рейтингісі әзірленеді.

      24. ӘОО-да сабақтар академиялық лектер, взводтар, топтар мен шағын топтар құрамында өткізіледі.

      25. ӘОО-лардың тәрбие қызметі оқу процесінің құрамдас бөлігі болып табылады.

      26. ӘОО-лардың тәрбие қызметі ӘОО бастығы бекіткен ӘОО-ның тәрбие және идеологиялық жұмыс жоспары негізінде жүзеге асырылады. Тәрбие және идеологиялық жұмыс жоспарын тәрбие және идеологиялық жұмыс бөлімі оқу жылына әзірлейді, оны БҒД бастығымен келіседі және оқу жылы басталғанға дейін екі апта бұрын ӘОО бастығы бекітеді.

      27. Тәрбие және идеологиялық жұмыс жоспары мынадай бөлімдерден тұрады:

      1) әскери-патриоттық жұмыс;

      2) көшбасшылық қасиеттерін тәрбиелеу;

      3) әскери этика рухында тәрбиелеу;

      4) идеологиялық жұмыс және ақпараттық қарсы іс-қимыл;

      5) мәдени-бос уақыт жұмысы;

      6) психологиялық жұмыс;

      7) имидждік жұмыс және қоғаммен байланыс.

      28. Тәрбие және идеологиялық жұмыс жоспарына мынадай бөлімдер енгізіледі:

      1) әскери-патриоттық жұмыс – білім алушыларда патриотизмді, Қазақстан Республикасына адалдықты, мемлекет мүддесінде өзін құрбан етуге әзір тұруды қалыптастыру жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру, сондай-ақ білім беру ұйымдарында, қоғамдық және мемлекеттік ұйымдарда білім алушылардың қатысуымен және қоғамда әскери-патриоттық рухты қалыптастыру мақсатында әскери патриоттық іс-шараларды жүргізу;

      2) көшбасшылық қасиеттерін тәрбиелеу мыналар:

      танымал тұлғалармен кездесулер ұйымдастыру, жастар ұйымдарын құру, пікірталас клубтарын, әскери-ғылыми қоғамдар, көңілділер мен тапқырлар клубының командаларын құру арқылы білім алушылардың көшбасшылық қасиеттерін қалыптастыру жөніндегі;

      әскери-спорттық ойындар, эстафеталар өткізу, спорт командаларын құру арқылы салауатты өмір салты мәдениетін қалыптастыру жөніндегі;

      өзін-өзі бақылау, өзін-өзі дамыту қабілеттерін, табандылықты, күш-жігерлік қасиеттерін тәрбиелеу, ұрыста қорқынышты жеңе білуді, өзін бір нәрседен шектей білуге дағдыландыру арқылы мінезін және жеке басының тәртібін қалыптастыру жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру;

      3) әскери этика рухында тәрбиелеу – білім алушыларда мыналарды:

      патриот азаматтың, әскери кәсіпқойдың, сенімді отан қорғаушының адамгершілік қасиеттерін;

      әскери борыш, әскери жолдастық, әскери намыс, батылдық, ерлік және т.б. сияқты әскери-этикалық санаттарды насихаттау арқылы әскери моральды;

      білімділікке, жоғары мәдениеттілікке және зиялылыққа бағытталған қазіргі заманғы офицер этикасын қалыптастыру жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру;

      4) идеологиялық жұмыс және ақпараттық қарсы іс-қимыл – қазақстандық мемлекеттілік негіздерін, саяси жүйені және әлеуметтік-экономикалық модельді, ұлттық және жауынгерлік дәстүрлерді насихаттау жөніндегі іс-шараларды, мемлекетке, оның конституциялық құрылымына қарсы және Қазақстан Республикасының азаматтары арасында араздықты қоздыруға және діни экстремистік мазмұндағы басқа да құрылымды бұзатын идеяларға бағытталған насихатқа қарсы іс-қимыл жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру;

      5) мәдени-бос уақыт жұмысы – білім алушылардың жалпы мәдениетін тәрбиелеу, әлемдік және қазақстандық өнерге баулу, шығармашылық қабілеттерін дамыту, мәдени ой-өрісін кеңейту, рухани мәнді бос уақыты мен демалысын ұйымдастыру жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру;

      6) психологиялық жұмыс – білім алушылардың психикалық денсаулығын сақтау, жағдайдың кез келген шарттарында міндеттерді орындау кезінде қажетті моральдық-психологиялық қасиеттерді қалыптастыру, дамыту және сақтау, жеке құрамға теріс ақпараттық-психологиялық ықпал етуге қарсы іс-қимыл жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру;

      7) имидждік жұмыс және қоғаммен байланыс – Қарулы Күштердің және ӘОО-ның имиджін, әскери кәсіптің беделін арттыру, бітірушілер қауымдастығын құру жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру.

      29. ӘОО-ның тәрбие және идеологиялық жұмыс жоспарында конференциялар, семинарлар, дөңгелек үстелдер мен тренингтер өткізу жоспарланады.

      Тренингтерді ӘОО-ның (факультеттің) қолбасшылығы, кафедралар бастықтары, олардың орынбасарлары, профессорлар, доценттер мен аға оқытушылар тәрбие және идеологиялық жұмыстың бағыттары бойынша өткізеді. Әскери және адамгершілік тәрбие беру жөніндегі тренингтерді Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің басшылық құрамы өткізеді. Жекелеген тренингтерді өткізу үшін басқа жоғары оқу орындарынан, ұйымдардан, мекемелерден ғалымдар мен профессорлар шақырылатын болады.

      30. ӘОО-да интернет-ресурс жұмыс істейді, онда ӘОО-ны дамыту стратегиясы, оқу процесі, ӘОО-ның мәдени өмірі көрсетіледі. Сайттың мазмұны мен оны толықтыру үшін ӘОО бастығының тәрбие және идеологиялық жұмыстар жөніндегі орынбасары жауапты болып табылады. Интернет-ресурсты жаңарту айына бір реттен сиретпей жүзеге асырылады. Интернет-ресурстың мазмұны мен оны толықтыру БҒД-мен келісіледі.

      31. ӘОО-ның интернет-ресурсы мынадай бөлімдерден тұрады:

      1) байланысу ақпараты бар негізгі парақша;

      2) ӘОО-ға оқуға түсу қағидалары;

      3) басшылық туралы мәліметтер;

      4) тарихи анықтама;

      5) бейнематериалдар;

      6) оқу процесі;

      7) шығармашылық және басқа да жетістіктер.

      32. ӘОО-да айына бір реттен сиретпей кезеңділікпен ішкі газетті шығару жөніндегі жұмыс жүзеге асырылады. Газеттің мазмұны мен оны толықтыруға ӘОО бастығының тәрбие және идеологиялық жұмыстар жөніндегі орынбасары жауапты болып табылады. Газеттің әр нөмірі БҒД бастығының және басқа да ӘОО-лардың мекенжайына жолданады.

      33. Тәрбие және идеологиялық жұмыс процесінің құрамдас бөлігі, білім алушылардың санасына, күш-жігері мен сезіміне ықпал ету құралы ретінде ӘОО-да мынадай тәрбиелеу әдістері қолданылады:

      1) жеке (тікелей) ықпал ету әдістері;

      2) ұжымдық (ұжым арқылы жанама) ықпал ету әдістері;

      3) ынталандыру әдістері;

      4) бағалау және түзету әдістері.

      34. ӘОО-дағы тәрбие және идеологиялық жұмыс Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, Әскери этика, Логика, Саясаттану және геосаясат, Философия, Көшбасшылық және басқару стилі, Ақпараттық қауіпсіздік, Дінтану, Әскери құқық негіздері сияқты пәндерді оқыту арқылы оқу процесінде жүргізілуге тиіс.

      35. ӘОО-да тәрбие жұмысы әскери тәртіп пен құқық тәртібін нығайту жөніндегі іс-шаралар кешені сияқты, соның ішінде құқық бұзушылықтар мен қылмыстардың профилактикасы ретінде оқу уақытынан тыс уақытта жүргізіледі.

5. ӘОО-лардың ғылыми-зерттеу қызметінің тәртібі

      36. ӘОО-ның құрылымдық бөлімшелерінде іргелі, ізденістік, қолданбалы, ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар мен инновациялық қызметті ұйымдастыру және жүргізу жүзеге асырылады.

      37. ӘОО-ның ғылыми-зерттеу жұмысын үйлестіруді ӘОО бастығының оқу және ғылыми жұмыстар жөніндегі орынбасары (ұлттық университетте – бастықтың ғылыми жұмыс жөніндегі орынбасары) және ғылыми бөлім (ғылыми-зерттеу институты) (бұдан әрі – ғылыми бөлім) жүзеге асырады.

      38. Ғылыми бөлім ӘОО-дағы ғылыми жұмысты жоспарлауды және ұйымдастыруды, ғылыми-педагогикалық және ғылыми кадрларды дайындауды жүзеге асырады. Оған мыналар:

      1) ӘОО-ның ғылыми жұмыс жоспарын әзірлеу және оның орындалуын бақылау;

      2) ғылыми зерттеу жұмысын ұйымдастыру және олардың нәтижелерінің енгізілуін есепке алу;

      3) ғылыми жұмысқа бөлінетін қаражаттың пайдаланылуын бақылау;

      4) ғылыми мекемелермен, басқа да ӘОО-лармен, әскерлермен және кәсіпорындармен ғылыми байланыстарды ұйымдастыру және жүзеге асыру;

      5) ӘОО-лар арасында және ӘОО-лардың конференциялары мен семинарларын ұйымдастыру және өткізу;

      6) әскери-ғылыми қоғамдардың жұмысын ұйымдастыру және бақылау;

      7) өнертапқыштық жұмысты жоспарлау және ұйымдастыру жүктеледі.

      39. Ғылыми бөлім мынадай құжаттарды:

      1) ӘОО-ның жылдық ғылыми жұмыс жоспарын және есеп берулерді;

      2) әскери-ғылыми қоғам туралы ережені, олардың жұмыс жоспарлары мен есеп берулерді;

      3) ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау жоспарын және есеп берулерді;

      4) ғылыми кеңес отырыстарының жоспарын және отырыстар хаттамаларын;

      5) ӘОО-ның редакциялық баспа жұмысы жоспарын және есеп берулерді әзірлейді және жүргізеді.

      40. Ғылыми бөлім факультеттермен, кафедралармен, бөлімдермен және қызметтермен бірлесіп, ӘОО-ның ғылыми жұмыс жоспарын әзірлеуді жүзеге асырады. ӘОО-ның оқу жылына арналған ғылыми жұмыс жоспары ғылыми кеңестің отырысында қаралады, оны ҚР ҚМ Білім және ғылым департаментінің (бұдан әрі – БҒД) бастығы келіседі және оқу жылы басталғанға дейін 1 ай бұрын кешіктірмей ӘОО бастығы бекітеді. ӘОО-ның ғылыми жұмыс жоспарының орындалу барысы ғылыми кеңестің әрбір отырысында талқыланады.

      41. Жылдық ғылыми жұмыс жоспары мынадай міндетті бөлімдерден тұрады:

      1) түсіндірме жазба;

      2) ғылыми-зерттеу жұмыстарының тізбесі;

      3) жедел (жауынгерлік) және жұмылдыру дайындығы іс-шараларындағы зерттеулер;

      4) ғылыми конференциялар (семинарлар, дөңгелек үстелдер, форумдар);

      5) әскери-ғылыми қоғамның қызметі.

      ӘОО-ның ғылыми жұмысымен байланысты басқа да бөлімдерді қосуға жол беріледі.

      42. Профессорлық-оқытушылар құрамы ғылыми-зерттеу жұмыстарын негізгі қызмет және жұмыс уақытында жеке жұмыс жоспарына сәйкес орындайды. Әрбір кафедра жылына кемінде бір ғылыми-зерттеу жұмысын орындауға тиіс.

      43. Магистрлік және докторлық диссертациялардың тақырыптарын тақырыпқа тапсырыс берушілерді көрсете отырып, Қорғаныс министрінің бірінші орынбасары – ҚР ҚК Бас штабының бастығы бекітеді.

      Магистрлік және докторлық диссертациялардың, дипломдық жұмыстардың тақырыптары жыл сайын кемінде 50 %-ға жаңартылады. Дипломдық жұмыстардың тақырыптарын тапсырыс беруші келіседі және ӘОО-ның бастығы бекітеді.

      44. ӘОО-лар ғылыми-педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру және дайындау бойынша ұдайы жұмыс жүргізеді. ӘОО-ларда ғылыми-педагогикалық және ғылыми кадрларды дайындау, соның ішінде қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша ұйымдастырылады және жүргізіледі.

      45. Қашықтықтан білім беру технологиясы бойынша оқытылатын магистранттар мен докторанттар магистрлік және докторлық диссертациялар жазу жоспарларын, диссертациялар бойынша зерттеулер нәтижелерін ұсынады және ӘОО-ның ғылыми кеңесі алдында ғылыми кеңестің әрбір отырысында атқарылған жұмыс туралы есеп береді.

      46. Ұлттық қорғаныс университетінің ғылыми бөлімі жыл сайын магистрлік және докторлық диссертациялар жинағын жасайды және электрондық және/немесе баспа түрінде басып шығарады, ӘОО-ларға, ҚР ҚМ, ҚР ҚК Бас штабының құрылымдық бөлімшелеріне таратады. Магистрлік және докторлық диссертациялар негізінде электрондық және/немесе баспа түрінде монографиялар, оқу басылымдары басып шығарылады.

      47. Әскери-ғылыми қоғам құжаттары ӘОО-ның әскери-ғылыми қоғамы туралы ереже негізінде әзірленеді. Әскери-ғылыми қоғамдар мамандарды даярлау бейіндері мен тиісті біліктіліктер бойынша ӘОО-да кемінде үш қоғам санында құрылады. Әскери-ғылыми қоғамның жұмысына жалпы басшылық жасау ӘОО бастығының оқу және ғылыми жұмыстар (ғылыми жұмыс) жөніндегі орынбасарына жүктеледі және ол оны ғылыми бөлім, тиісті факультеттер мен кафедра бастықтары арқылы жүзеге асырады. Әскери-ғылыми қоғамның жұмысы ӘОО ауқымында ұйымдастырылады, тікелей ӘОО-ның кафедралары мен ғылыми бөлімшелерінде жүргізіледі.

      48. Әскери-ғылыми қоғам қызметінің негізгі бағыттары мыналар:

      1) әскери-ғылыми шығармашылыққа қызығушылықты қалыптастыру, ғылыми-техникалық міндеттерді дербес шешу әдістемесіне және тәсілдеріне және ғылыми ұжымдарда жұмыс істеу дағдыларына үйрету;

      2) шығармашылық ойлау мен дербестікті дамыту, оқыту кезінде алған білімдерін тереңдету және бекіту;

      3) анағұрлым дарынды және талантты білім алушыларды анықтау, олардың шығармашылық және зияткерлік әлеуетін әскери ғылымның өзекті міндеттерін шешу үшін пайдалану;

      4) жеке құрамды оқыту, қару-жарақты, әскери техника мен оқу-материалдық базаны жетілдіру саласындағы инновациялық технологияларды әзірлеу және енгізу;

      5) анағұрлым қабілетті және үлгерімі жоғары білім алушылар қатарынан ғылыми-педагогикалық және ғылыми кадрлар резервін даярлау;

      6) әскери-ғылыми және әскери-техникалық білімді танымал ету, әскери-патриоттық жұмысты жүргізу болып табылады.

      49. Ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау нәтижелері бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау бойынша күнтізбелік жоспарда көзделген аралық және қорытынды есеп берулер дайындалады. Ғылыми-зерттеу жұмыстары бойынша есеп берулер монографиялар мен оқу құралдары түрінде басылып шығарылады.

      50. Ғылыми бөлім оқу жылында кемінде екі ғылыми-практикалық және/немесе ғылыми-теориялық конференциялар өткізеді. Конференция аяқталғаннан кейін материалдар жинақ түрінде басылып шығарылады, даналары БҒД-ға, ӘОО-ларға, ҚР ҚМ, ҚР ҚК Бас штабының құрылымдық бөлімшелеріне беріледі.

      51. ӘОО-ларда ғылыми-зерттеу институттары мен ғылыми-зерттеу зертханалары құрылады.

      52. Ғылыми-зерттеу жұмыстары саласындағы ғылыми-зерттеу институты қызметінің негізгі міндеттері мен бағыттары мыналар:

      мемлекеттің әскери қауіпсіздігін қамтамасыз ету, әскери өнер, құрылыс, Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін даярлау және қолдану саласындағы іргелі және ғылыми-қолданбалы зерттеулерді жүргізу;

      әскери салада ғылыми-техникалық прогрестің дамуын талдау және қамтамасыз ету, әскери ғылымның рөлін күшейту, қару-жарақ пен техниканы жасау және жетілдіру жобаларын әзірлеу, Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде ақпараттық технологияларды дамыту;

      әскери ғылым теориясы мен жалпы негіздерін және қарулы күрес заңдылықтарын дамыту;

      оқу-жаттығуларда, білім алушылардың тағылымдамалардан өту кезінде, сондай-ақ әскерлердің күнделікті қызметінде алынған ғылыми ақпаратты жинау және жинақтау;

      әскери өнер тарихын, Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің құрылуы мен дамуын, олардың жауынгерлік әзірлігі мен жауынгерлік қабілетін арттыруды, әскери теорияның, практиканың және қарулы күрес құралдары мен тәсілдерін дамыту перспективаларын ескере отырып, әскери экономиканың проблемаларын жан-жақты зерделеу;

      әскери педагогика мен психологияны, оқыту мен тәрбиелеу әдістемесін, оқу процесін жоспарлау мен ұйымдастыруды, оқу-материалдық базаны дамытуды жетілдіру және әскери білім берудің басқа да өзекті мәселелері;

      қорғаныс пен қауіпсіздікті қамтамасыз етуге арналған өнімді құру, жаңғырту бойынша ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізу;

      мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мүддесінде қару-жарақ пен әскери техниканы, телекоммуникациялар мен байланысты, ақпараттық технологияларды дамыту мен жетілдіру перспективаларын негіздеу;

      жаңа білімдерді құру негіздері ретінде әскери саладағы іргелі зерттеулерді дамыту;

      жаңа технологияларды игеру, әскери ғылым мен техниканы дамытудың маңызды бағыттарында ғылыми мектептер мен жетекші ғылыми-педагогикалық ұжымдарды құру мен дамыту;

      әскери қауіпсіздікті, әскери құрылысты қамтамасыз ету және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін қолдану мәселелерін зерттеу;

      жоғары әскери білім беруді қалыптастыру мен дамытудың теориялық және әдістемелік негіздерін зерттеу және әзірлеу, әскери ғылымның білім беру мен тәрбие міндеттерін шешуге, ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге арналған ғылымның базистік, айқындаушы сипатын сақтауға және нығайтуға ықпал етуді күшейту;

      қару-жарақ пен әскери техниканы жаңартудың және әлеуметтік-экономикалық қайта құруларды жүргізудің басым міндеттерін шешуге арналған ҚР ҚМ ғылыми мекемелерінің ғылыми-техникалық әлеуетін тиімді пайдалану;

      маңызды ғылыми-техникалық міндеттерді бірлесіп шешу, жоғары технологиялар құру және әскери оқу орындарының әзірлемелерін өндірісте қолдануды кеңейту мақсатында ғылыми, жобалау-конструкторлық, технологиялық ұйымдармен және өнеркәсіп кәсіпорындарымен ғылыми-техникалық ынтымақтастықтың жаңа, прогрессивті нысандарын дамыту;

      ғылыми-техникалық және өндірістік-технологиялық салалардың, өнімді, көрсетілетін қызметтерді және өндірісті жаңартуды ұйымдастыру мен басқаруды жетілдіретін өнімнің, технологиялық процестің, көрсетілетін қызметтің немесе жаңа шешімнің жаңа немесе жетілдірілген түрлерін құру және игеру мақсатында инновациялық қызметті дамыту;

      ғылым теориясын және ғылыми-педагогикалық жұмыскерлер мен білім алушылардың шығармашылық қызметін дамыту;

      ғылыми-зерттеу институтында ғылыми-техникалық прогрестің жаңа жетістіктері негізінде білікті мамандарды және жоғары білікті ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлауды қамтамасыз ету;

      әлемдік ғылым және білім беру жүйесіне кіру және ғылыми-техникалық өнімді бірлесіп әзірлеу мақсатында шет елдердің оқу орындарымен және фирмаларымен халықаралық ғылыми-техникалық ынтымақтастықты кеңейту;

      сапалы жаңа эксперименттік-өндірістік базаны құру;

      оқытудың интерактивті әдістерін, қолданбалы компьютерлік бағдарламаларды енгізу, электрондық оқу басылымдарын әзірлеу;

      ғылыми конференциялар, көрмелер, семинарлар, кеңестер, форумдар, симпозиумдар, тренингтер мен басқа да ғылыми іс-шараларды жүргізу болып табылады.

      53. Ғылыми-зерттеу зертханасы ӘОО-ның даярлау бағыттары бойынша құрылымдық бөлімше түрінде құрылады және ғылыми зерттеулер мен тәжірибелік-конструкторлық жұмыстардың озық деңгейіне қол жеткізу, сондай-ақ зертхананың материалдық-техникалық және кадр әлеуетін тиімді қолдану мақсатында жұмыс істейді.

      Ғылыми-зерттеу зертханасы мынадай функцияларды жүзеге асырады:

      1) ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізуге қатысады;

      2) ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізу жөніндегі әдістемелер мен бағдарламаларды, нормативтік және технологиялық құжаттарды әзірлейді және жетілдіреді;

      3) ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды, маркетингтік зерттеулерді, машиналардың, жабдықтардың, аспаптардың, бұйымдардың, материалдардың жаңа үлгілерін тәжірибелік тексеруді және технологиялық процестерді жүргізуде әдістемелік және консультативтік көмек көрсетеді;

      4) жүргізілетін жұмыстардың жоғары тиімділігін қамтамасыз етеді, ғылыми-зерттеу жұмыстарының бекітілген тапсырмалар мен бағдарламаларға сәйкес уақтылы әрі сапалы орындалуына бақылауды жүзеге асырады;

      5) орындалған және орындалатын ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар туралы ақпаратты жинауды, сақтауды және жүйелеуді Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген зияткерлік меншік құқығын қорғау, мемлекеттік және коммерциялық құпияларды қорғау туралы талаптарды сақтай отырып жүзеге асырады;

      6) ғылыми-зерттеу зертханасы қызметкерлерінің біліктілігін арттыруды, сондай-ақ кадрларды даярлауды және қайта даярлауды жүзеге асырады.

4. Басшылық және профессорлық-оқытушылар құрамының біліктілігін арттыру тәртібі

      54. ӘОО штабы ӘОО-ның ішкі қызметін, жауынгерлік және жұмылдыру әзірлігін жоспарлауды, ұйымдастыру мен бақылауды, ӘОО лауазымды адамдарының (бөлімшелерінің) мемлекеттік құпияларды қорғау, метрологиялық камтамасыз ету, заңнаманың, берілген және алынған бұйрықтардың орындалуын бақылау және профессорлық-оқытушылар құрамының біліктілігін арттыруды жоспарлау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру мен бақылауды жүзеге асырады.

      55. Басшылық және профессорлық-оқытушылар құрамы лауазымдарына тікелей әскерлерден ӘОО-ға тағайындалатын офицерлерді даярлау педагогикалық шеберлік курстарында жүзеге асырылады. Оларды оқу және оқытушылық қызметке жіберу осы курстарда оқытылғаннан кейін жүргізіледі.

      Педагогикалық шеберлік курстарының бағдарламасын БҒД бекітеді және ӘОО ұйымдастырады.

      56. Профессорлық-оқытушылар құрамының біліктілігін арттыру мынадай курстарда:

      оқытушы-әскери қызметшілер – ӘОО-лар мен БҒД ұйымдастыратын ұзақтығы кемінде 72 академиялық сағат болатын біліктілікті арттыру курстарында;

      оқытушы-қызметшілер – оқу орындарында ұзақтығы кемінде 72 академиялық сағат болатын біліктілікті арттыру курстарында жүзеге асырылады.

      57. Профессорлық-оқытушылар құрамының біліктілігін арттыру жөніндегі жұмысты ӘОО-ның кадрлар органы жылдық біліктілікті арттыру перспективалық және жоспарлары негізінде ұйымдастырады.

      58. Профессорлық-оқытушылар құрамын біліктілікті арттыру курстарында оқыту бес жылда бір реттен сиретпей жүргізіледі.

      Профессорлық-оқытушылар құрамының әскерлерде тағылымдамадан өтуі кемінде үш жылда бір рет кезеңділікпен ұзақтығы кемінде отыз тәулік болып жүргізіледі.

      59. Профессорлық-оқытушылар құрамының біліктілігін арттыру мақсатында ӘОО-ның штабы ғылыми және оқу бөлімдерімен бірлесіп мыналарды:

      1) оқу-әдістемелік жиындарды;

      2) шешендік шеберлік бойынша тренингтер мен шеберлік сыныптарын;

      3) көшбасшылық қасиеттерге қол жеткізу жөніндегі семинарларды өткізеді.

      Осы іс-шараларды жүргізу кезеңділігі кемінде екі айда бір рет не оқу жылы ішінде кемінде төрт рет болады.

      Профессорлық-оқытушылар құрамының әрқайсысы оқу-әдістемелік жиыннан, тренингтер мен семинарлардан өтеді және жылына кемінде бір сертификат алады.

Об утверждении Правил деятельности военных учебных заведений, подведомственных Министерству обороны Республики Казахстан

Приказ Министра обороны Республики Казахстан от 22 января 2016 года № 30. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 февраля 2016 года № 13270. Утратил силу приказом Министра обороны Республики Казахстан от 11 сентября 2017 года № 517 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)

      Сноска. Утратил силу приказом Министра обороны РК от 11.09.2017 № 517 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с подпунктом 3) статьи 5-1 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании", ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила деятельности военных учебных заведений, подведомственных Министерству обороны Республики Казахстан.

      2. Начальнику Департамента образования и науки Министерства обороны Республики Казахстан:

      1) в установленном законодательством порядке направить настоящий приказ в Министерство юстиции Республики Казахстан для государственной регистрации;

      2) в течении десяти календарных дней после государственной регистрации копию настоящего приказа направить в периодические печатные издания и в информационно-правовую систему "Әділет" для официального опубликования;

      3) после официального опубликования приказ разместить на интернет-ресурсе Министерства обороны Республики Казахстан.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра обороны Республики Казахстан генерал-майора Мухтарова Т.С.

      4. Приказ довести до должностных лиц в части, их касающейся.

      5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр обороны


Республики Казахстан

И. Тасмагамбетов


  Утверждены
приказом Министра обороны
Республики Казахстан
от 22 января 2016 года № 30

Правила
деятельности военных учебных заведений, подведомственных
Министерству обороны Республики Казахстан
1. Общие положения

      1. Настоящие Правила деятельности военных учебных заведений, подведомственных Министерству обороны Республики Казахстан (далее - Правила), разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" (далее - Закон "Об образовании"), и определяют порядок деятельности военных учебных заведений, подведомственных Министерству обороны Республики Казахстан (далее - МО РК).

      2. В Правилах используются следующие понятия:

      1) административный совет военного учебного заведения - консультативно-совещательный орган по вопросам организации повседневной жизнедеятельности военного учебного заведения (далее - ВУЗ);

      2) кредитная технология обучения - образовательная технология, направленная на повышение уровня самообразования и освоения знаний на основе индивидуализации и учета объема освоенного учебного материала в виде кредитов;

      3) типовой учебный план - учебный план, разрабатываемый на основе перечня специальностей и квалификаций по образовательным программам, реализуемым в высших военных учебных заведениях и государственных общеобязательных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080 "Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования соответствующих уровней образования" в котором определяется перечень учебных дисциплин обязательного компонента, минимальный объем вузовского компонента и их трудоемкость;

      4) типовая учебная программа - учебная программа дисциплин обязательного компонента типового учебного плана, которая определяет содержание, объем изучаемого материала и рекомендуемую литературу;

      5) рабочий учебный план - учебный план, разрабатываемый на основе типового учебного плана специальности и утверждаемый начальником военного учебного заведения на основании решения учебно-методического совета, в котором определяется перечень учебных дисциплин обязательного и вузовского компонентов, их трудоемкость в кредитах, последовательность изучения, формы контроля;

      6) рабочая учебная программа - учебная программа дисциплин по всем дисциплинам рабочего учебного плана, которая определяет объем изучаемого материала и методическое построение учебной дисциплины;

      7) дистанционная образовательная технология - взаимодействие преподавателя и обучающегося между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое средствами Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность;

      8) научно-исследовательская работа - работа научного характера, связанная с научным поиском, проведением исследований, экспериментов в целях расширения имеющихся и получения новых знаний, проверки научных гипотез, установления закономерностей, проявляющихся в природе и в обществе, научных обобщений, научного обоснования проектов;

      9) научно-исследовательский институт - структурное подразделение ВУЗа, созданное для организации научных исследований и проведения опытно-конструкторских разработок;

      10) научно-исследовательская лаборатория - лаборатория при ВУЗе или научно-исследовательском институте для проведения экспериментов и научных исследований ученых и исследователей;

      11) научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - совокупность работ, направленных на получение новых знаний и практическое применение при создании нового изделия или технологии;

      12) военно-научное общество - добровольная организация, приоритетной целью которой является повышение методологической подготовки обучающихся, развития у них творческого мышления и навыков исследовательской работы, содействия изучению основ методики военно-научных исследований, организации и проведения военно-научной работы;

      13) балльно-рейтинговая система оценки учебных достижений (далее - БРС) - система оценки уровня знаний в баллах, соответствующих принятой в международной практике буквенной системе и позволяющая установить рейтинг обучающихся;

      14) квалификационная характеристика - нормативный документ, определяющий военно-профессиональное предназначение выпускников ВУЗов по специальности и соответствующей квалификации и квалификационные требования к ним;

      15) критическое мышление - способность критически анализировать информацию на основе свободы выбора идей, ответственности за собственные решения;

      16) заказчик - структурное подразделение МО РК, Генерального штаба и Вооруженных Сил Республики Казахстан (далее - ВС РК), в интересах которого осуществляется подготовка специалиста;

      17) учебно-методический совет ВУЗа - консультативно-совещательный орган по вопросам учебно-методической деятельности;

      18) ученый совет ВУЗа - консультативно-совещательный орган, решающий вопросы научно-исследовательской работы, военно-научных объединений (далее - ВНО), выпуска монографий и сборников научно-практических конференций.

      3. Образовательные программы технического и профессионального образования реализуются в Кадетском корпусе МО РК имени Шокана Уалиханова.

      4. Образовательные программы высшего образования реализуются в военных институтах МО РК.

      5. Образовательные программы послевузовского образования реализуются в Национальном университете обороны имени Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации (далее - Национальный университет обороны).

2. Порядок деятельности ВУЗа

      6. Управление ВУЗом осуществляется в соответствии с настоящими Правилами, а также уставом вуза.

      7. В ВУЗах создаются коллегиальные органы управления. К органам коллегиального управления относятся административный, учебно-методический и ученые советы, а также органы, создаваемые в соответствии с уставом ВУЗа с целью эффективного решения задач и выполнения функций ВУЗа.

      8. Состав и количество членов, деятельность коллегиальных органов управления определяются ВУЗами.

      9. В состав ВУЗа входят структурные подразделения: факультеты (институты), кафедры, отделы, службы, а также центры, лаборатории, отделения.

      10. Структурные подразделения ВУЗа осуществляют свою деятельность на основе настоящих Правил, устава ВУЗа, положений о соответствующих структурных подразделениях ВУЗа, годового плана работы, разрабатываемых на учебный год.

      11. Начальник ВУЗа утверждает положения о структурных подразделениях, в которых определяются основные направления их деятельности, и должностные обязанности военнослужащих и служащих ВС РК.

      12. Административным советом ВУЗа решаются вопросы организации повседневной жизнедеятельности ВУЗа. Председателем административного совета ВУЗа является начальник ВУЗа. В состав административного совета входят заместители начальника ВУЗа, начальники факультетов, начальники отделов. Административный совет заседает не реже одного раза в неделю. Секретарем административного совета является начальник строевого отдела. Секретарь административного совета оформляет протоколы заседаний и контролирует их исполнение. План заседаний административного совета, в котором отражаются основные мероприятия деятельности ВУЗа, разрабатывается на академический период и утверждается начальником ВУЗа. Протокол административного совета правомочно при условии присутствия на заседании не менее 2/3 его списочного состава, и за принятое решение проголосовало более 50% присутствующих.

      13. Учебно-методическим советом решаются вопросы учебно-методической деятельности ВУЗа. Председателем учебно-методического совета является заместитель начальника ВУЗа по учебной и научной работе (в национальном университете обороны - заместитель начальника по учебной работе). В состав учебно-методического совета входят начальник учебного отдела (учебно-методического управления), начальники факультетов, начальники (заведующие) кафедр (циклов), заместители начальников кафедр, профессора и доценты факультета, командиры батальонов факультета. Секретарем учебно-методического совета является методист учебного отдела, назначаемый приказом начальника ВУЗа. Секретарь учебно-методического совета оформляет протоколы заседаний, подшивает их и контролирует исполнение решений. Учебно-методический совет заседает не реже одного раза в два месяца. План работы учебно-методического совета разрабатывается учебным отделом (учебно-методическим управлением) на учебный год и утверждается начальником ВУЗа. Решение учебно-методического совета правомочно при условии присутствия на заседании не менее 2/3 его списочного состава, и если за принятое решение проголосовало более 50% присутствующих.

      14. Ученым советом решаются вопросы научно-исследовательской работы, ВНО, выпуска монографий и сборников научно-практических конференций. Председателем учебного совета является заместитель начальника ВУЗа по учебной и научной работе (в национальном университете обороны - заместитель начальника по научной работе). В состав ученого совета входят начальник научного отдела, начальники кафедр, профессора и доценты кафедр (научно-исследовательского института), лица, имеющие ученые степени. Секретарь ученого совета назначается приказом начальника ВУЗа из числа научных сотрудников научного отдела (научно-исследовательского института). Секретарь ученого совета оформляет протоколы, подшивает их и контролирует исполнение решений. Ученый совет заседает не реже одного раза в три месяца. План работы ученого совета разрабатывается научным отделом и утверждается начальником ВУЗа. Протокол ученого совета правомочно при условии присутствия на заседании не менее 2/3 его списочного состава, и если за принятое решение проголосовало более 50% присутствующих.

      15. Количественный состав обучающихся на первом курсе определяется ежегодно в соответствии с планом набора в ВУЗы МО РК на подготовку военных кадров по специальностям и соответствующим квалификациям. План набора доводится до ВУЗов не позднее 1 марта года поступления.

3. Порядок учебной-воспитательной деятельности в ВУЗах

      16. Учебный процесс является основным видом деятельности ВУЗов и включает планирование, организацию и проведение всех видов учебных занятий, текущей, промежуточной и итоговой аттестации, усвоения обучающимися учебного материала.

      17. В целях управления качеством образования в соответствии со статьей 55 Закона "Об образовании" ежегодно создается комиссия для оценки учебных достижений воспитанников, проверки состояния здоровья и проведения профессионально-психологического тестирования.

      18. Основаниями для перевода воспитанников после десятого класса в общеобразовательные школы являются:

      1) признание обучаемого не годным или ограниченно годным к воинской службе по состоянию здоровья, в связи с заключением военно-врачебной комиссии;

      2) наличие оценок ниже "хорошо" по предметам "Начальная военная подготовка" и (или) "Физическая культура";

      3) получение заключения "не рекомендуется" по результатам профессионально-психологического тестирования.

      19. Подготовка кадров осуществляется в ВУЗах по образовательным программам технического и профессионального, высшего и послевузовского образования.

      20. Для организации учебного процесса по программам высшего образования применяется кредитная технология обучения. Для организации учебного процесса по программам послевузовского образования используется кредитная технология обучения и дистанционная образовательная технология.

      21. В целях обеспечения учебного процесса необходимой учебно-материальной базой в ВУЗах предусматриваются учебные и специализированные аудитории и лаборатории. Для отработки практических занятий в ВУЗах оборудуются учебные центры, полигоны и аэродромы.

      22. В ВУЗе разрабатываются и утверждаются начальником следующие положения:

      1) о бально-рейтинговой системе оценке знаний обучающихся;

      2) о форме, структуре, порядке разработки и утверждения рабочих учебных программ;

      3) об учебно-методическом кабинете;

      4) о ведении документации учебного процесса, учебно-методической и научно-методической деятельности.

      23. В ВУЗах разрабатывается рейтинг преподавателей и кафедр.

      24. Занятия в ВУЗе проводятся в составе академических потоков, взводов, групп и подгрупп.

      25. Воспитательная деятельность ВУЗов является составной частью учебного процесса.

      26. Воспитательная деятельность ВУЗов осуществляется на основе плана воспитательной и идеологической работы ВУЗа, утверждаемого начальником ВУЗа. План воспитательной и идеологической работы разрабатывается отделом воспитательной и идеологической работы на учебный год, согласовывается с начальником ДОН и утверждается начальником ВУЗа за две недели до начала учебного года.

      27. В план воспитательной и идеологической работы включаются следующие разделы:

      1) военно-патриотическая работа;

      2) воспитание лидерских качеств;

      3) воспитание в духе военной этики;

      4) идеологическая работа и информационное противодействие;

      5) культурно-досуговая работа;

      6) психологическая работа;

      7) имиджевая работа и связи с общественностью.

      28. В план воспитательной и идеологической работы включаются следующие разделы:

      1) военно-патриотическая работа - организация мероприятий по формированию у обучающихся патриотизма, преданности Республике Казахстан, готовности пожертвовать собой в интересах государства, а также проведение военно-патриотических мероприятий с участием обучающихся в организациях образования, общественных и государственных организациях и с целью формирования в обществе военно-патриотического духа;

      2) воспитание лидерских качеств - организация мероприятий:

      по формированию лидерских качеств обучающихся через организацию встреч с выдающимися людьми, создание молодежных организаций, создание дебатных клубов, военно-научных обществ, команд клуба веселых и находчивых;

      по формированию культа здорового образа жизни через проведение военно-спортивных игр, эстафет, создание спортивных команд;

      по формированию характера и самодисциплины через выработку способностей самоконтроля, саморазвития, целеустремленности, волевых качеств, умения подавить страх в бою, ограничить себя в чем-либо;

      3) воспитание в духе военной этики - организация мероприятий по формированию у обучающихся:

      нравственных качеств гражданина-патриота, военного профессионала, надежного защитника родины;

      воинской морали через пропагандирование таких военно-этических категорий, как воинский долг, войсковое товарищество, воинская честь, мужество, отвага и др.;

      современного этикета офицера, ориентированного на образованность, высокую культуру и интеллигентность.

      4) идеологическая работа и информационное противодействие - организация мероприятий по пропаганде основ казахстанской государственности, политической системы и социально-экономической модели, национальных и воинских традиций, мероприятий по противодействию пропаганде направленной против государства, его конституционного строя и разжигания вражды между гражданами Республики Казахстан и другим деструктивным идеям религиозного экстремистского толка;

      5) культурно-досуговая работа - организация мероприятий по воспитанию общей культуры обучающихся, приобщению к мировому и казахстанскому искусству, развитию творческих способностей, расширению культурного кругозора, организации духовно-содержательного досуга и отдыха;

      6) психологическая работа - организация мероприятий по сохранению психического здоровья обучающихся, формирования, развития и поддержания морально-психологических качеств, необходимых при выполнении задач в любых условиях обстановки, противодействия негативному информационно-психологическому воздействию на личный состав;

      7) имиджевая работа и связи с общественностью - организация мероприятий по повышению имиджа Вооруженных Сил и ВУЗа, престижа военной профессии, создание ассоциаций выпускников.

      29. В плане воспитательной и идеологической работы ВУЗа планируется проведение конференций, семинаров, круглых столов и тренингов.

      Тренинги проводятся командованием ВУЗа (факультета), начальниками кафедр, их заместителями, профессорами, доцентами и старшими преподавателями по направлениям воспитательной и идеологической работы. Тренинги по воинскому и нравственному воспитанию проводятся также руководящим составом Вооруженных Сил Республики Казахстан. Для проведения отдельных тренингов приглашаются ученые и профессора из других вузов, организаций, учреждений.

      30. В ВУЗе функционирует интернет-ресурс, в котором отражаются стратегия развития ВУЗа, учебный процесс, культурная жизнь ВУЗа. Ответственным за содержание и наполнение сайта является заместитель начальника ВУЗа по воспитательной и идеологической работе. Обновление Интернет-ресурса осуществляется не реже одного раза в месяц. Содержание и наполнение интернет-ресурса согласовывается с ДОН.

      31. Интернет-ресурс ВУЗа содержит следующие разделы:

      1) главная страница с контактной информацией;

      2) правила поступления в ВУЗ;

      3) сведения о руководстве;

      4) историческая справка;

      5) видеоматериалы;

      6) учебный процесс;

      7) творческие и другие достижения.

      32. В ВУЗе осуществляется работа по выпуску внутренней газеты с периодичностью не реже одного раза в месяц. Ответственным за содержание и наполнение газеты является заместитель начальника ВУЗа по воспитательной и идеологической работе. Каждый номер газеты высылается в адрес начальника ДОН, другие ВУЗы.

      33. В ВУЗе применяются следующие методы воспитания, как составная часть процесса воспитательной и идеологической работы, инструмент воздействия на сознание, волю и чувства обучающихся:

      1) методы индивидуального (прямого) воздействия;

      2) методы коллективного (опосредованного, через коллектив) воздействия;

      3) методы стимулирования;

      4) методы оценки и коррекции.

      34. Воспитательная и идеологическая работа в ВУЗе проводится в учебном процессе через обучение таким дисциплинам, как Современная история Казахстана, Военная этика, Логика, Политология и геополитика, Философия, Лидерство и стиль управления, Информационная безопасность, Религиоведение, Основы военного права.

      35. Воспитательная работа в ВУЗе проводится во вне учебное время также как комплекс мероприятий по укреплению воинской дисциплины и правопорядка, в том числе в качестве профилактики правонарушений и преступлений.

5. Порядок научно-исследовательской деятельности ВУЗов

      36. Организация и проведение фундаментальных, поисковых, прикладных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и инновационной деятельности осуществляется в структурных подразделениях ВУЗа.

      37. Координацию научно-исследовательской работы ВУЗа осуществляет заместитель начальника по учебной и научной работе ВУЗа (в национальном университете - заместитель начальника по научной работе) и научный отдел (научно исследовательский институт) (далее - научный отдел).

      38. Научный отдел осуществляет планирование и организацию научной работы и подготовки научно-педагогических и научных кадров в ВУЗе. На него возлагаются:

      1) разработка плана научной работы ВУЗа и контроль его выполнения;

      2) организация работы и учет внедрения результатов научных исследований;

      3) контроль использования средств, выделяемых на научную работу;

      4) организация и осуществление научных связей с научными учреждениями, другими ВУЗами, войсками и предприятиями;

      5) организация и проведение межвузовских и вузовских конференций и семинаров;

      6) организация и контроль работы военно-научных обществ;

      7) планирование и организация изобретательской работы.

      39. Научный отдел разрабатывает и ведет следующие документы:

      1) план научной работы ВУЗа на год и отчет;

      2) положение о военно-научном обществе, планы их работы и отчеты;

      3) план подготовки научных и научно-педагогических кадров и отчет;

      4) план заседаний ученого совета и протоколы заседаний;

      5) редакционно-издательский план ВУЗа и отчет.

      40. Разработка плана научной работы ВУЗа на год осуществляется научным отделом совместно с факультетами, кафедрами, отделами и службами. План научной работы ВУЗа на учебный год рассматривается на заседании ученого совета, согласовывается с начальником Департамента образования и науки МО РК (далее - ДОН) и утверждается начальником ВУЗа не позднее, чем за месяц до начала учебного года. Ход выполнения плана научной работы ВУЗа обсуждается на каждом заседании ученого совета.

      41. Годовой план научной работы состоит из следующих обязательных разделов:

      1) пояснительная записка;

      2) перечень научно-исследовательских работ;

      3) исследования на мероприятиях оперативной (боевой) и мобилизационной подготовки;

      4) научные конференции (семинары, круглые столы, форумы);

      5) деятельность военно-научного общества.

      Допускается включение и других разделов, связанных с научной работой ВУЗа.

      42. Профессорско-преподавательский состав выполняет научно-исследовательскую работу, в основное служебное и рабочее время в соответствии с индивидуальным планом работы. Каждая кафедра должна выполнить не менее одной научно-исследовательской работы в год.

      43. Тематики магистерских и докторских диссертаций утверждаются первым заместителем Министра обороны - начальником Генерального штаба ВС РК с указанием заказчиков тем.

      Тематики магистерских и докторских диссертаций, дипломных работ ежегодно обновляются не менее, чем на 50%. Тематики дипломных работ согласовываются с заказчиком и утверждаются начальником ВУЗа.

      44. ВУЗы ведут постоянную работу по повышению квалификации и подготовке научно-педагогических кадров. Подготовка научно-педагогических и научных кадров в ВУЗах организуется и проводится в том числе по дистанционной технологии обучения.

      45. Магистранты и докторанты, обучающиеся по дистанционной образовательной технологии, представляют планы написания магистерской и докторской диссертации, результаты исследований по диссертациям и отчитываются перед ученым советом ВУЗа о проделанной работе на каждом заседании ученого совета.

      46. Научным отделом национального университета обороны ежегодно формируется и издается сборник магистерских и докторских диссертаций в электронном и/или печатном виде и распространяется в ВУЗы, структурные подразделения МО РК, Генерального штаба ВС РК. На основе магистерских и докторских диссертаций издаются монографии, учебные издания в электронном и/или печатном виде.

      47. Документы военно-научного общества разрабатываются на основании положения о военно-научном обществе ВУЗа. Военно-научные общества создаются по профилям подготовки специалистов и соответствующим квалификациям в количестве не менее трех обществ в ВУЗе. Общее руководство работой военно-научного общества возлагается на заместителя начальника ВУЗа по учебной и научной работе (по научной работе) и осуществляется им через научный отдел, начальников соответствующих факультетов и кафедр. Работа военно-научного общества организуется в масштабе ВУЗа, ведется непосредственно на кафедрах и в научных подразделениях ВУЗа.

      48. Основными направлениями деятельности военно-научного общества являются:

      1) формирование интереса к военно-научному творчеству, обучение методике и способам самостоятельного решения научно-технических задач и навыкам работы в научных коллективах;

      2) развитие творческого мышления и самостоятельности, углубление и закрепление полученных при обучении знаний;

      3) выявление наиболее одаренных и талантливых обучающихся, использование их творческого и интеллектуального потенциала для решения актуальных задач военной науки;

      4) разработка и внедрение инновационных технологий в области обучения личного состава, совершенствования вооружения, военной техники и учебно-материальной базы;

      5) подготовка из числа наиболее способных и успевающих обучающихся резерва научно-педагогических и научных кадров;

      6) популяризация военно-научных и военно-технических знаний, проведение военно-патриотической работы.

      49. По результатам выполнения научно-исследовательских работ составляется промежуточный и заключительный отчеты, предусмотренные календарным планом выполнения научно-исследовательских работ. Отчеты научно-исследовательских работ издаются в качестве монографий и учебных пособий.

      50. Научным отделом проводится не менее двух научно-практических и/или научно-теоретических конференций в учебный год. По окончании конференции материалы издаются в виде сборника с предоставлением экземпляров в ДОН, ВУЗы, структурные подразделения МО РК, Генерального штаба ВС РК.

      51. В ВУЗах создаются научно-исследовательские институты и научно-исследовательские лаборатории.

      52. Основными задачами и направлениями деятельности научно-исследовательского института в области научно-исследовательской работы являются:

      проведение фундаментальных и научно-прикладных исследований в области обеспечения военной безопасности государства, военного искусства, строительства, подготовки и применения Вооруженных Сил Республики Казахстан;

      анализ и обеспечение развития научно-технического прогресса в военной сфере, усиление роли военной науки, разработка проектов создания и усовершенствования вооружения и техники, развития информационных технологий в Вооруженных Силах Республики Казахстан;

      развитие теории и общих основ военной науки и законов вооруженной борьбы;

      сбор и обобщение научной информации полученной на учениях, при проведении стажировок обучающихся, а также в повседневной деятельности войск;

      всестороннее изучение истории военного искусства, строительства и развития Вооруженных Сил Республики Казахстан, повышения их боеготовности и боеспособности, проблем военной теории, практики и военной экономики с учетом перспектив развития средств и способов вооруженной борьбы;

      совершенствование военной педагогики и психологии, методики обучения и воспитания, планирования и организации учебного процесса, развития учебно-материальной базы и других актуальных проблем военного образования;

      проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию, модернизации продукции, предназначенной для обеспечения обороны и безопасности;

      обоснование перспектив развития и совершенствования вооружения и военной техники, телекоммуникаций и связи, информационных технологий в интересах обеспечения национальной безопасности государства;

      развитие фундаментальных исследований в военной области, как основы для создания новых знаний;

      освоение новых технологий, становление и развитие научных школ и ведущих научно-педагогических коллективов на важнейших направлениях развития военной науки и техники;

      исследование проблем обеспечения военной безопасности, военного строительства и применения Вооруженных Сил Республики Казахстан;

      исследование и разработку теоретических и методологических основ формирования и развития высшего военного образования, усиление влияния военной науки на решение образовательных и воспитательных задач, на сохранение и укрепление базисного, определяющего характера науки для обеспечения национальной безопасности;

      эффективное использование научно-технического потенциала научных учреждений МО РК для решения приоритетных задач обновления вооружения и военной техники и проведения социально-экономических преобразований;

      развитие новых, прогрессивных форм научно-технического сотрудничества с научными, проектно-конструкторскими, технологическими организациями и промышленными предприятиями с целью совместного решения важнейших научно-технических задач, создания высоких технологий и расширения использования вузовских разработок в производстве;

      развитие инновационной деятельности с целью создания и освоения новых или усовершенствованных видов продукции, технологического процесса, услуги или нового решения, совершенствующего организацию и управление в научно-технической и производственно-технологической сферах, обновления продукции, услуг и производства;

      развитие теории науки и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся;

      обеспечение подготовки в научно-исследовательском институте квалифицированных специалистов и научно-педагогических кадров высшей квалификации на основе новейших достижений научно-технического прогресса;

      расширение международного научно-технического сотрудничества с учебными заведениями и фирмами зарубежных стран с целью вхождения в мировую систему науки и образования и совместной разработки научно-технической продукции;

      создание качественно новой экспериментально-производственной базы;

      внедрение интерактивных методов обучения, прикладных компьютерных программ, разработка электронных учебных изданий;

      проведение научных конференций, выставок, семинаров, совещаний, форумов, симпозиумов, тренингов и других научных мероприятий.

      53. Научно-исследовательская лаборатория создается в форме структурного подразделения по направлениям подготовки ВУЗа и функционирует в целях достижения передового уровня научных исследований и опытно-конструкторских работ, а также эффективного использования материально-технического и кадрового потенциала лаборатории.

      Научно-исследовательская лаборатория осуществляет следующие функции:

      1) участвует в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

      2) разрабатывает и совершенствует методики и программы, нормативные и технологические документы по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

      3) оказывает методическую и консультационную помощь в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, маркетинговых исследований, опытной проверки новых образцов машин, оборудования, приборов, изделий, материалов и технологических процессов;

      4) обеспечивает высокую эффективность проводимых работ, осуществляет контроль за своевременным и качественным выполнением научно-исследовательских работ в соответствии с утвержденными заданиями и программами;

      5) осуществляет сбор, хранение, систематизацию информации о выполненных и выполняемых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с соблюдением установленных законодательством Республики Казахстан требований о защите прав интеллектуальной собственности, об охране государственной и коммерческой тайн;

      6) проводит повышение квалификации работников научно-исследовательской лаборатории, а также подготовку и переподготовку кадров.

6. Порядок повышения квалификации руководящего и
профессорско-преподавательского состава

      54. Штаб ВУЗа осуществляет планирование, организацию и контроль внутренней службы, боевой и мобилизационной готовности ВУЗа, организацию и контроль работы должностных лиц (подразделений) ВУЗа по защите государственных секретов, метрологическому обеспечению, контроль исполнения законодательства, отданных и полученных приказов и планирование повышения квалификации профессорско-преподавательского состава.

      55. Подготовка офицеров, назначаемых в ВУЗ непосредственно из войск на должности руководящего и профессорско-преподавательского состава, осуществляется на курсах педагогического мастерства. Допуск их к учебной и преподавательской деятельности производится после прохождения обучения на данных курсах.

      Программа курсов педагогического мастерства утверждается ДОН и организуется ВУЗом.

      56. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава осуществляется на курсах:

      преподавателями-военнослужащими - на курсах повышения квалификации, организуемыми ВУЗами и ДОН, продолжительностью не менее 72 академических часов;

      преподавателями-служащими - на курсах повышения квалификации в учебных заведениях, продолжительностью не менее 72 академических часов.

      57. Работа по повышению квалификации профессорско-преподавательского состава организуется кадровым органом ВУЗа на основе перспективного и годового планов повышения квалификации.

      58. Обучение профессорско-преподавательского состава на курсах повышения квалификации проводится не реже одного раза в пять лет. Прохождение стажировки профессорско-преподавательского состава проводится в войсках с периодичностью не менее одного раза в три года, продолжительностью не менее тридцати суток.

      59. В целях повышения квалификации профессорско-преподавательского состава штабом ВУЗа, совместно с научным и учебным отделами проводятся:

      1) учебно-методические сборы;

      2) тренинги и мастер-классы по ораторскому мастерству;

      3) семинары по приобретению лидерских качеств.

      Периодичность проведения этих мероприятий составляет не менее одного раза в два месяца, либо не менее четырех раз в течение учебного года.

      Каждый из профессорско-преподавательского состава проходит учебно-методические сборы, тренинги и семинары, и получает не менее одного сертификата в год.