Банктердің ірі қатысушылары, банк холдингтері, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының ірі қатысушылары, сақтандыру холдингтері, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушылары, екінші деңгейдегі банктер есептілігінің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оларды ұсыну қағидаларын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 315 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылғы 24 ақпанда № 14832 болып тіркелді.

      Ескерту. Орыс тіліндегі тақырыбына түзету енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      "Қазақстан Республикасында төтенше жағдайды енгізу туралы" ҚР Президентінің 15.03.2020 № 285 Жарлығымен енгізілген төтенше жағдай қолданылу кезеңінде есептіліктің жекелеген түрлерін ұсыну мерзімдері ұзартылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.03.2020 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      Ескерту. Қаулының тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.03.2020 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 54-бабының 1-тармағына және 54-1-бабының 1-тармағына, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 74-1-бабының 1-тармағына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 72-4-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      1. Мыналар:

      1) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес екiншi деңгейдегi банктердің ірі қатысушылары, банк холдингтері, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының ірі қатысушылары, сақтандыру холдингтері, инвестициялық портфельді басқарушылардың ірі қатысушылары, екінші деңгейдегі банктер есептілігінің тізбесі;

      2) осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысының кірістері мен мүлкі туралы есептің нысаны;

      3) осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысы туралы есептің нысаны;

      4) осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің лауазымды тұлғалары туралы есептің нысаны;

      5) осы қаулыға 5-қосымшаға сәйкес екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, банк холдингі және сақтандыру холдингі қатысушысы (акционері) болып табылатын ұйымдар туралы есептің нысаны;

      6) осы қаулыға 6-қосымшаға сәйкес екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің ірі қатысушылары (акционерлері) туралы есептің, сондай-ақ екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысын, банк холдингін, сақтандыру холдингін бақылауды жүзеге асыратын тұлғалар туралы мәліметтердің нысаны;

      7) осы қаулыға 7-қосымшаға сәйкес байланысты тұлғалармен, оның ішінде үлестес тұлғалармен есепті кезең ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күндегі жағдай бойынша қолданыстағы мәмілелер туралы есептің және байланысты тұлғалар, оның ішінде үлестес тұлғалар тізілімінің нысаны;

      8) осы қаулыға 8-қосымшаға сәйкес шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау жөніндегі жұмыс кестелерінің талдамасы туралы есептің нысаны;

      9) осы қаулыға 9-қосымшаға сәйкес шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептіліктің нысаны және оған түсіндірме жазба;

      10) осы қаулыға 10-қосымшаға сәйкес екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды немесе жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысына, банк холдингіне, сақтандыру холдингіне тиесілі екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акциялары санының және (немесе) пайыздық арақатынасының, сондай-ақ акцияларды сатып алу үшін пайдаланылатын қаражат көздерінің өзгеруі туралы есептің нысаны;

      11) осы қаулыға 11-қосымшаға сәйкес сақтандыру тобына қатысушылардың сақтандыру тобы меншікті капиталының он және одан көп пайызы болатын, есепті күнгі жағдай бойынша қолданыстағы, үшінші тұлғалар (тұлғалар тобы) алдындағы барлық міндеттемелері туралы есептің нысаны;

      12) осы қаулыға 12-қосымшаға сәйкес есепті кезең ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күндегі жағдай бойынша қолданыстағы сақтандыру тобының топ ішіндегі мәмілелері туралы есептің нысаны;

      13) осы қаулыға 13-қосымшаға сәйкес Екiншi деңгейдегi банктердің ірі қатысушыларының, банк холдингтерінің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының ірі қатысушыларының, сақтандыру холдингтерінің, инвестициялық портфельді басқарушылардың ірі қатысушыларының, екінші деңгейдегі банктердің есептілікті ұсыну қағидалары бекітілсін.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.02.2022 № 14 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      2. Екiншi деңгейдегi банктердің ірі қатысушылары, банк холдингтері, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының ірі қатысушылары, сақтандыру холдингтері, инвестициялық портфельді басқарушылардың ірі қатысушылары, екінші деңгейдегі банктер Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне электрондық форматта мынадай есептілікті:

      1) екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысы осы қаулының 1-тармағының 2) және 3) тармақшаларында көзделген есептілікті жыл сайын, қаржы жылы аяқталған соң күнтізбелік 120 (бір жүз жиырма) күннен кешіктірмей;

      2) екiншi деңгейдегi банктің ірі қатысушысы мәртебесі бар екiншi деңгейдегi банктерді немесе банк холдингін қоспағанда, екiншi деңгейдегi банктің Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын банк холдингі:

      осы қаулының 1-тармағының 4), 5), 6) және 7) тармақшаларында көзделген есептілікті тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей;

      осы қаулының 1-тармағының 6) тармақшасында көзделген есептілікті тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) күнінен кешіктірмей;

      3) сақтандыру холдингі мәртебесі бар екiншi деңгейдегi банктерді, сондай-ақ сақтандыру холдингі мәртебесі бар сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын қоспағанда, Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын сақтандыру холдингі осы қаулының 1-тармағының 4), 5), 6) және 7) тармақшаларында көзделген есептілікті тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей;

      4) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесі бар екiншi деңгейдегi банктерді, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесі бар сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын қоспағанда, Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлға болып табылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы осы қаулының 1-тармағының 4), 5), 6), 7) және 9) тармақшаларында көзделген есептілікті - жыл сайын, қаржы жылы аяқталған соң күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей;

      5) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесі бар екінші деңгейдегі банктерді, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы немесе сақтандыру холдингі мәртебесі бар сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын қоспағанда, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру холдингі болмаған жағдайда, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының Қазақстан Республикасының резиденті - заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы осы қаулының 1-тармағының 4), 5), 6) және 7) тармақшаларында көзделген есептілікті тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей;

      6) инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесі бар екiншi деңгейдегi банктерді қоспағанда, инвестициялық портфельді басқарушының Қазақстан Республикасының резиденті - заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы осы қаулының 1-тармағының 5), 6) және 7) тармақшаларында көзделген есептілікті:

      тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей;

      жыл сайын, қаржы жылы аяқталған соң күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей;

      7) банк конгломератының құрамына кіретін банк холдингі, банк холдингі жоқ екiншi деңгейдегi банк, сақтандыру тобының құрамына кіретін сақтандыру холдингі осы қаулының 1-тармағының 8) тармақшасында көзделген есептілікті:

      тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік 60 (алпыс) күннен кешіктірмей;

      жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылғы 31 (отыз бірінші) мамырдан (қоса алғанда) кешіктірмей;

      8) екiншi деңгейдегi банктің Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын банк холдингі, банк холдингі жоқ, банк конгломератының құрамына кіретін екінші деңгейдегі банк, Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын сақтандыру холдингі, екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, инвестициялық портфельді басқарушының Қазақстан Республикасының резиденті - заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы осы қаулының 1-тармағының 9) тармақшасында көзделген есептілікті шоғырландырылған қаржылық есептілік бөлігінде:

      тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік 60 (алпыс) күннен кешіктірмей;

      жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылғы 31 (отыз бірінші) мамырдан (қоса алғанда) кешіктірмей;

      шоғырландырылмаған қаржылық есептілік бөлігінде:

      тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей;

      жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылғы 31 (отыз бірінші) мамырдан (қоса алғанда) кешіктірмей;

      9) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру холдингі болмаған жағдайда, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға-резидент болып табылатын ірі қатысушысы осы қаулының 1-тармағының 9) тармақшасында көзделген есептілікті шоғырландырылмаған қаржылық есептілік бөлігінде:

      тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей;

      жыл сайын, қаржы жылы аяқталған соң күнтізбелік 120 (бір жүз жиырма) күннен кешіктірмей;

      10) екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды немесе жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, банк холдингі, сақтандыру холдингі осы қаулының 1-тармағының 10) тармақшасында көзделген есептілікті оған тиесілі акциялардың санын және (немесе) пайыздық арақатынасын өзгерту туралы шешімді қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде;

      11) сақтандыру тобының құрамына кіретін сақтандыру холдингі осы қаулының 1-тармағының 11) және 12) тармақшаларында көзделген есептілікті тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік 60 (алпыс) күннен кешіктірмей;

      12) екінші деңгейдегі банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, банк холдингі, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру холдингі жыл сайын, қаржы жылы аяқталған соң күнтізбелік 150 (бір жүз елу) күннен кешіктірмей - шоғырландырылған, бар болса - шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық ұйым растаған мемлекеттік немесе орыс тілдерінде оған түсіндірме жазбаны ұсынады.

      Түсіндірме жазба өзі орналасқан елдің тиісті қадағалау органының талаптарына сәйкес жасалады;

      13) Қазақстан Республикасының бейрезидент-банк холдингі осы қаулының 1-тармағының 6) тармақшасында көзделген есептілікті тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) күнінен кешіктірмей ұсынады.

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.02.2022 № 14 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

      3. "Банктердің ірі қатысушыларының, банк холдингтерінің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының ірі қатысушыларының, сақтандыру холдингтерінің есептілікті ұсыну қағидаларын және есептілік нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 27 тамыздағы № 229 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8855 тіркелген, 2013 жылғы 10 желтоқсанда "Заң газеті" газетінде № 185 (2560) жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

      4. Зерттеулер және статистика департаменті (Тутушкин В.А.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулыны "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізіліміне, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізуге жіберуді;

      3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

      5. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

      6. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Ғ.О. Пірматовқа жүктелсін.

      7. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Ұлттық Банк
Төрағасы
Д. Ақышев

      КЕЛІСІЛДІ

      Қазақстан Республикасының

      Ұлттық экономика министрлігі

      Статистика комитеті Төрағасының м.а.

      _______________ Г.Керімханова

      2017 жылғы 23 қаңтар

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 315 қаулысына
1-қосымша

Екiншi деңгейдегi банктердің ірі қатысушылары, банк холдингтері, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының ірі қатысушылары, сақтандыру холдингтері, инвестициялық портфельді басқарушылардың ірі қатысушылары, екінші деңгейдегі банктер есептілігінің тізбесі

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.02.2022 № 14 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Екiншi деңгейдегi банктердің ірі қатысушылары, банк холдингтері, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының ірі қатысушылары, сақтандыру холдингтері, инвестициялық портфельді басқарушылардың ірі қатысушылары, екінші деңгейдегі банктер есептілігіне мыналар кіреді:

      1) екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысының кірістері мен мүлкі туралы есептің нысаны;

      2) екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысы туралы есептің нысаны;

      3) екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің лауазымды тұлғалары туралы есептің нысаны;

      4) екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, банк холдингі және сақтандыру холдингі қатысушысы (акционері) болып табылатын ұйымдар туралы есептің нысаны;

      5) екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің ірі қатысушылары (акционерлері) туралы есептің, сондай-ақ екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысын, банк холдингін, сақтандыру холдингін бақылауды жүзеге асыратын тұлғалар туралы мәліметтердің нысаны;

      6) байланысты тұлғалармен, оның ішінде үлестес тұлғалармен есепті кезең ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күндегі жағдай бойынша қолданыстағы мәмілелер туралы есептің және байланысты тұлғалар, оның ішінде үлестес тұлғалар тізілімінің нысаны;

      7) шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау жөніндегі жұмыс кестелерінің талдамасы туралы есептің нысаны;

      8) шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептіліктің нысаны және оған түсіндірме жазба;

      9) екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды немесе жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысына, банк холдингіне, сақтандыру холдингіне тиесілі екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акциялары санының және (немесе) пайыздық арақатынасының, сондай-ақ акцияларды сатып алу үшін пайдаланылатын қаражат көздерінің өзгеруі туралы есептің нысаны;

      10) сақтандыру тобына қатысушылардың сақтандыру тобы меншікті капиталының он және одан көп пайызы болатын, есепті күнгі жағдай бойынша қолданыстағы, үшінші тұлғалар (тұлғалар тобы) алдындағы барлық міндеттемелері туралы есептің нысаны;

      11) есепті кезең ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күндегі жағдай бойынша қолданыстағы сақтандыру тобының топ ішіндегі мәмілелері туралы есептің нысаны.


  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 315 қаулысына
2-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысының кірістері мен мүлкі туралы есеп

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: ЖТІҚ_Н2

      Кезеңділігі: жыл сайын

      Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ бастап 20__жылғы "___"________ дейін 20__ жылғы "__" ________ жағдай бойынша.

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысы.

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: жыл сайын, қаржы жылы аяқталған соң күнтізбелік 120 (бір жүз жиырма) күннен кешіктірмей.

  Нысан

      1-кесте. Алынған кірістер және өзге де ақша түсімдері

      (мың теңгемен)

Кірістер түрінің және өзге де ақша түсімдерінің атауы

Сомасы

1

2

3

1.

Кірістер және өзге де ақша түсімдері, барлығы, оның ішінде:


1.1

жалақы және өзге де еңбек қызметіне сыйақы


1.2

екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы ие ұйымдардың жарғылық капиталында қатысу үлестерінен (акциялардан) дивидендтер және кіріс (талдамасымен)


1.2.11.2.n1.3

салымдар бойынша төленген сыйақы


1.4

инвестициялық пай қорының басқаруындағы бағалы қағаздар, пайлар бойынша төленген сыйақы


1.5

мүлікті жалға беруден түскен кіріс


1.6

кәсіпкерлік қызметтен түскен өзге кірістер (талдамасымен)


1.6.11.6.n1.7

мүлікті сату


1.8

қарыздар алу


1.9

қаржылық, материалдық және демеушілік көмек алу


1.10

мүлікті сыйға алу


1.11

өзгелер (талдамасымен)


1.11.11.11.n      2-кесте. Мүлік бойынша мәліметтер

Мүлік түрінің атауы

Мүліктің есепті кезең соңындағы құны (мың теңгемен)

Өтімділік дәрежесі

1

2

3

4

1.

Мүлік, барлығы, оның ішінде:1.1

Ақшаның барлығы, оның ішінде:
1) қолма-қол ақша:
ұлттық валютада;
шетел валютасында;
2) екiншi деңгейдегi банктердегі банктік шоттарда:
ұлттық валютада;
шетел валютасында;
3) шетел банктеріндегі шетел валютасындағы банктік шоттарда;
4) өзге нысанда (талдамасымен)1.1.4.1
1.1.4.n
1.2

аффинирленген бағалы металдар және олардан жасалған бұйымдар1.3

жылжымайтын мүлік (талдамасымен)1.3.1
1.3.n
1.4

екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы ие ұйымдардың жарғылық капиталында қатысу үлестері (акциялар)1.4.1

оның ішінде сенімгерлік басқаруда1.5

инвестициялық пай қорының басқаруындағы бағалы қағаздар, пайлар1.6

өзге мүлік, оның ішінде:1.6.1

шығармашылық зияткерлік қызметтің нысандалған нәтижелері1.6.2

фирмалық атаулар, тауарлық белгілер және бұйымдарды даралаудың өзге құралдары1.6.3

өзге мүліктік құқық1.6.4

өзгесі1.7

оған иелік ету, пайдалану және басқару шектелген мүлік (талдамасымен және шектеу негіздемесін көрсете отырып)1.7.1
1.7.n
2

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы қаржы ұйымының қаржылық жағдайы нашарлаған жағдайда қаржы ұйымын үстеме капиталдандыру ретінде ұсынатын мүліктің ең жоғарғы құны


Х

2.1
2.n
3

Анықтама үшін: қысқамерзімді міндеттемелер


Х

3.1Х

3.nХ

      3-кесте. Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысына тиесілі ұйымдардың жарғылық капиталында қатысу үлестері (акциялар) туралы, сондай-ақ оларды сатып алу үшін қаражат көздері туралы мәліметтер

Бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)

Жарғылық капиталына қатысу үлестері немесе акциялары екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысына тиесілі ұйымның атауы

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысына тиесілі жарғылық капиталға қатысу сомасы (акциялардың ағымдағы нарықтық құны) (мың теңгемен)

Акциялар саны

Жай

Артықшылықты

1

2

3

4

5

6      кестенің жалғасы:

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысына тиесілі акциялар санының ұйымның орналастырылған акцияларының (артықшылықты және сатып алынған акцияларды шегергенде) жалпы санына арақатынасы немесе оның жарғылық капиталына қатысу үлесі (пайызбен)

Есепті кезеңдегі екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысына тиесілі
ұйымның жарғылық капиталына қатысу үлестерін немесе акцияларын сатып алу үшін қаражат көздері

Алынған дивидендтер

Алдыңғы есепті кезеңдерде

Есепті кезеңнің алдындағы кезеңде

Сомасы (мың теңгемен)

Кезеңі (жылы)

Сомасы (мың теңгемен)

Кезеңі (жылы)

7

8

9

10

11

12

      Ескертпе: __________________________________________________

      (мүлік құнының түрі)

      _____________________________________________________ __________

      (ірі қатысушының тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)) (қолы)

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Екiншi деңгейдегi банктің,
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының, инвестициялық
портфельді басқарушының
жеке тұлға болып табылатын
ірі қатысушысының кірістері
мен мүлкі туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысының кірістері мен мүлкі туралы есеп (индексі – ЖТІҚ_Н2, кезеңділігі – жыл сайын) 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысының кірістері мен мүлкі туралы есеп" әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 54-бабының 1-тармағына және 54-1-бабының 1-тармағына, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 74-1-бабының 1-тармағына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 72-4-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысы жыл сайын жасайды.

      4. Нысанға екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Есепті кезең ретінде есепті жыл көрсетіледі. Егер есеп беруші тұлға есепті жыл ішінде алғаш рет ірі қатысушы мәртебесін иеленген болса, онда есепті кезең ретінде ірі қатысушы мәртебесін иелену кезінен бастап есепті жыл аяқталғанға дейінгі кезең көрсетіледі.

      6. 1-кестенің 3-бағанында есепті кезеңде нақты алынған кірістер және өзге де ақша түсімдері (төлем көзінен ұсталған салықтарды және өзге де ұстап қалуларды есептегенде) көрсетіледі.

      7. 1-кестенің 1.2-жолы бойынша 3-бағандағы деректер 3-кестенің 9 және 11-бағандарындағы деректер сомасына сәйкес келеді.

      8. 2-кестенің 3-бағанында мүліктің тәуелсіз бағалаушы растаған нарықтық құны көрсетіледі, ол жоқ болған жағдайда қаржы ұйымының ірі қатысушысының бағалауы бойынша түрлі ақпарат ресурстарынан ұқсас мүліктің құны көрсетіледі. Ұқсас мүлік жоқ болған жағдайда мүліктің бастапқы немесе баланстық құны көрсетіледі.

      Бұл ретте есеп беретін тұлға есептілікке ескертуде мүлік құнының түрін көрсетуі қажет.

      9. 2-кестенің 4-бағанында ықтимал сатылу мерзіміне қарай екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысының бағалауы бойынша әрбір мүлік өтімділігінің дәрежесі (1 - 3 балл) көрсетіледі: 1 - төмен (сатылу мерзімі - бір жылдан астам), 2 - орташа (сатылу мерзімі - 30 күннен 1 жылға дейін), 3 - жоғары (сатылу мерзімі - 30 күнге дейін).

      10. 2-кестенің 1.1-жолында есепті күндегі ақша қалдығы көрсетіледі.

      11. 2-кестенің 1.2-жолында аффинирленген бағалы металдар және олардан жасалған, құны тиісті қаржы жылына республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің тоғыз жүз еселенген мөлшеріне балама сомадан асатын бұйымдар көрсетіледі.

      12. 2-кестенің 1.4-жолындағы деректер 3-кестенің 4-бағанындағы деректер сомасына сәйкес келеді.

      13. 2-кестенің 1.6.3-жолдарында 2-кестенің 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 және 1.6-жолдарында көрсетілмеген өзге мүліктік құқықтар, оның ішінде жер асты байлығын пайдалану құқығы көрсетіледі.

      14. 2-кестенің 1.6.4-жолында 2-кестенің 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 және 1.6-жолдарында көрсетілмеген өзге мүлік, оның ішінде құны тиісті қаржы жылына республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің тоғыз жүз еселенген мөлшеріне балама сомадан асатын өнер бұйымдары, "сән-салтанат бұйымдары" және т.с.с. көрсетіледі.

      15. Егер екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысы бірмезгілде бірнеше қаржы ұйымында қатысушы болса, онда 2-кестенің 2.1 және 2.n-жолдарында әрбір қаржы ұйымы бойынша деректер жеке-жеке көрсетіледі.

      16. 2-кестенің 3-жолында 1 жылға дейінгі (өтеуге дейін қалған мерзімі бар) кезеңде төленуге жататын барлық міндеттемелер көрсетіледі.

      17. "X" символымен белгіленген ұяшықтар толтырылмайды.

      18. 3-кестедегі мәліметтер есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша көрсетіледі.


  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 315 қаулысына
3-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысы туралы есеп

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: ЖТІҚ_Н3

      Кезеңділігі: жыл сайын

      Есепті кезең: 20__жылғы "___"_______ бастап 20__жылғы "___"________ дейін 20__ жылғы "__" ________ жағдай бойынша.

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысы.

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: жыл сайын, қаржы жылы аяқталған соң күнтізбелік 120 (бір жүз жиырма) күннен кешіктірмей.

  Нысан

      1-кесте. Есеп беруші тұлға туралы мәліметтер

1.

Тұрғылықты жері (мекенжайы, телефоны, электрондық мекенжайы)


2.

Есеп беруші тұлғаның ірі қатысушы мәртебесі бар екiншi деңгейдегi банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, инвестициялық портфельді басқарушылардың атауы


3.

Жеке куәлігі (төлқұжат) (сериясы, нөмірі, кім және қашан берді)


4.

Жеке сәйкестендіру нөмірі немесе өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)


5.

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысының екінші деңгейдегі банк, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, инвестициялық портфельді басқарушы қабылдайтын шешімдерге ықпалын жүзеге асыруы туралы мәліметтер:

басқа тұлғалармен бірлесіп, олардың арасында жасалған шарт күшімен

өзге тәсілмен

1

2

3

4

5.1
5.n.
      2-кесте. Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысына тиесілі жарғылық капиталдарда қатысу үлестерін (акцияларын) көрсете отырып, оның ұйымдардағы лауазымдары туралы мәліметтер

Бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)

Ұйымның атауы

Атқаратын лауазымы

Акциялардың баланстық құны (қатысу сомасы) (мың теңгемен)

1

2

3

4

5


      кестенің жалғасы: 

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысына тиесілі акциялар санының ұйымның орналастырылған акцияларының (артықшылықтыларын және сатып алынғандарын шегергенде) жалпы санына арақатынасы және (немесе) оның жарғылық капиталда қатысу үлесі (пайызбен)

жеке

бірлесіп

тікелей

жанама

тікелей

жанама

пайыз

пайыз

ол арқылы акцияға жанама иелік ету жүргізілетін ұйымның атауы, жеке тұлғаның тегі және аты, әкесінің аты (ол бар болса)

пайыз

онымен бірлесіп акцияға жанама иелік ету жүргізілетін ұйымның атауы, жеке тұлғаның тегі және аты, әкесінің аты (ол бар болса)

пайыз

ол арқылы акцияға жанама иелік ету жүргізілетін ұйымның атауы, жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

6

7

8

9

10

11

12

      3-кесте. Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысының жақын туыстары, жұбайы және (немесе) жұбайының (зайыбының) жақын туыстары, сондай-ақ осы тұлғалар бақылайтын ұйымдар туралы мәліметтер

Жеке сәйкестендіру нөмірі немесе өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысының жақын туысының, жұбайының (зайыбының) немесе жұбайының (зайыбының) жақын туысының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

Туыстық дәрежесі

Жақын туысы, жұбайы немесе жұбайының (зайыбының) жақын туысы бақылайтын ұйымның атауы

Ұйымның атауы

Тиесілі акциялар санының ұйымның орналастырылған акцияларының (артықшылықтыларын және сатып алынғандарын шегергенде) жалпы санына арақатынасы немесе оның жарғылық капиталында қатысу үлесі (пайызбен)

1

2

3

4

5

6      кестенің жалғасы:

Ірі қатысушының жақын туысының, жұбайының (зайыбының) немесе жұбайының (зайыбының) жақын туысының екінші деңгейдегі банктегі, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымындағы, инвестициялық портфельді басқарушыдағы лауазымы

Акциялардың баланстық құны (Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының акциясының қатысу сомасы (мың теңгемен)

Жақын туысына, жұбайына немесе жұбайының (зайыбының) жақын туысына тиесілі акциялар санының екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының орналастырылған акцияларының (артықшылықтыларын және сатып алынғандарын шегергенде) жалпы санына арақатынасы (пайызбен)

жеке

тікелей

жанама

пайыз

пайыз

ол арқылы акцияға жанама иелік ету жүргізілетін ұйымның атауы, жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

7

8

9

10

11

      кестенің жалғасы:

Жақын туысына, жұбайына немесе жұбайының (зайыбының) жақын туысына тиесілі акциялар санының екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының орналастырылған акцияларының (артықшылықтыларын және сатып алынғандарын шегергенде) жалпы санына арақатынасы (пайызбен)

бірлесіп

тікелей

жанама

пайыз

онымен бірлесіп акцияға жанама иелік ету жүргізілетін ұйымның атауы, жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

пайыз

ол арқылы акцияға жанама иелік ету жүргізілетін ұйымның атауы, жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

12

13

14

15

      __________________________________________________ __________

      (ірі қатысушының тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) (қолы)

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Екiншi деңгейдегi банктің,
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының, инвестициялық
портфельді басқарушының жеке
тұлға болып табылатын ірі
қатысушысы туралы
есептің нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысы туралы есеп (индексі – ЖТІҚ_Н3, кезеңділігі – жыл сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысы туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 54-бабының 1-тармағына және 54-1-бабының 1-тармағына, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 74-1-бабының 1-тармағына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 72-4-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысы жыл сайын жасайды.

      4. Нысанға екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Есепті кезең ретінде есепті жыл көрсетіледі. Егер есеп беруші тұлға есепті жыл ішінде алғаш рет ірі қатысушы мәртебесін иеленген жағдайда, онда есепті кезең ретінде ірі қатысушы мәртебесін иелену кезінен бастап есепті жыл аяқталғанға дейінгі кезең көрсетіледі.

      6. Егер екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы екінші деңгейдегі банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының шешімдер қабылдауына дербес ықпал ететін болған жағдайда, 1-кестенің 5-жолы бойынша мәліметтер толтырылмайды.

      7. Егер екiншi деңгейдегi екінші деңгейдегі банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы екінші деңгейдегі банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының шешімдер қабылдауына дербес ықпал етпейтін болған жағдайда:

      1) 1-кестенің 5-жолының 1-бағанында есеп беруші тұлға ірі қатысушысы болып табылатын екiншi деңгейдегi банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, инвестициялық портфельді басқарушылардың атаулары көрсетіледі;

      2) егер екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының шешімдер қабылдауына басқа тұлғалармен бірлесе отырып, өздерінің арасындағы шарттың күшіне қарай ықпал ететін болса, онда 1-кестенің 5-жолының 2-бағанында осы тұлғалар көрсетіледі;

      3) егер екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының шешімдер қабылдауына басқаша, оның ішінде осындай ықпал ету мүмкіндігі айқындалатын өкілеттіктер берумен ықпал ететін болса, онда 1-кестенің 5-жолының 3-бағанында тиісті мәліметтер көрсетіледі.

      8. Егер екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысының жақын туысы, жұбайы (зайыбы) немесе жұбайының (зайыбының) жақын туысы қаржы ұйымында лауазым атқаратын және (немесе) оның жарғылық капиталында қатысу үлесі (акциялары) болған жағдайларда, 3-кестеде мәліметтер көрсетіледі.

      9. 2 және 3-кестелерде есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша мәліметтер көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 315 қаулысына
4-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің лауазымды тұлғалары туралы есеп

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: ЗТ БСХ ІҚ _Н4

      Кезеңділігі: тоқсан сайын, жыл сайын

      Есепті кезең: 20__жылғы "___" ________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын банк холдингі, сақтандыру холдингі.

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі:

      есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей, тоқсан сайын.

      сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын сақтандыру холдингі, банк холдингі, сақтандыру холдингі болмаған жағдайда, екiншi деңгейдегi банктің Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысын, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысын қоспағанда, қаржы жылы аяқталуы бойынша күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей, жыл сайын.

  Нысан

      1-кесте. Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің лауазымды тұлғалары туралы мәліметтер

Жеке сәйкестендіру нөмірі немесе өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)

Лауазымды тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (бар болса)

Резидент, бейрезидент

1

2

3

4

      кестенің жалғасы:

Бизнес - сәйкестендіру нөмірі

Ұйымның атауы

Ұйымдағы атқаратын лауазымы

Лауазымына тағайындалу күні

Акциялардың баланстық құны (қатысу сомасы) (мың теңгемен)

5

6

7

8

9


      кестенің жалғасы:

Лауазымды тұлғаға тиесілі акциялар санының орналастырылған (артықшылық берілген және сатып алынғанды шегергенде) акциялардың жалпы санына арақатынасы немесе ұйымның жарғылық капиталына қатысу үлесі (пайызбен)

жеке

бірлесіп

тікелей

жанама

тікелей

жанама

пайыз

пайыз

акцияларға иелік ету жүргізілетін заңды тұлғаның атауы, жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)

пайыз

бірлесіп акцияларды жанама иелік ету жүргізілетін заңды тұлғаның атауы, жеке тұлғаның тегі және аты, әкесінің аты (ол бар болса)

пайыз

акцияларды жанама иелік ету жүргізілетін заңды тұлғаның атауы, жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)

10

11

12

13

14

15

16

      2-кесте. Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің ұйымдардың жарғылық капиталына қатысу үлестерін (акцияларды) сатып алу үшін қарыздар алуы туралы мәліметтер

Қарыз берген ұйым, жеке тұлға

Акциялары (жарғылық капиталында қатысу үлестері) қарыз есебінен сатып алынған ұйым


Бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)

Ұйымның атауы, жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (бар болса)

Бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)

Ұйымның атауы

1

2

3

4

5


      кестенің жалғасы:

Қарыз сомасы (мың теңгемен

Акциялардың баланстық құны (қатысу сомасы) (мың теңгемен)

Акциялар саны

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің сатып алған акциялар санының ұйымның орналастырылған (артықшылықты және сатып алынғандарын шегергенде) акцияларының жалпы санына арақатынасы немесе оның жарғылық капиталына қатысу үлесі (пайызбен

6

7

8

9

      Атауы _______________________________________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ____________________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________________________

      Орындаушы __________________________________________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "______" ______________

  Екiншi деңгейдегi банктің,
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының заңды тұлға болып
табылатын ірі қатысушысының,
банк холдингінің, сақтандыру
холдингінің лауазымды
тұлғалары туралы есептің
нысаны қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің лауазымды тұлғалары туралы есеп (индексі – ЗТ БСХ ІҚ _Н4, кезеңділігі – тоқсан сайын, жыл сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің лауазымды тұлғалары туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 54-бабының 1-тармағына және 54-1-бабының 1-тармағына, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 74-1-бабының 1-тармағына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 72-4-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды:

      тоқсан сайын – сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында сақтандыру холдингі болмаған жағдайда, екiншi деңгейдегi банктің Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын банк холдингі, сақтандыру холдингі, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының Қазақстан Республикасының резиденті- заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы;

      жыл сайын – сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы жасайды.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Егер екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің лауазымды тұлғасы 1-кестенің 6-бағанында көрсетілген ұйымда қызмет атқармаса не оның акцияларын (қатысу үлестерін) иеленбесе, 1-кестенің 7 және 8-бағандары не 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 және 16-бағандары толтырылмайды.

      9-бағанда баланстық құнының сомасы көрсетіледі, ол бойынша құрылған провизияларды (резервтерді) шегергеннен кейін қаржы активі баланста танылады.

      6. 1-кестеде банк холдингі, сақтандыру холдингі және қаржы ұйымдары үшін оның ішінде басшы қызметкерлері көрсетіледі.

      7. 2-кестенің 8-бағаны екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы, банк холдингі, сақтандыру холдингі акционерлік қоғам ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған жағдайда толтырылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 315 қаулысына
5-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, банк холдингі және сақтандыру холдингі қатысушысы (акционері) болып табылатын ұйымдар туралы есеп

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: ЗТ БСХ ІҚ_Н5

      Кезеңділігі: тоқсан сайын, жыл сайын

      Есепті кезең: 20 __ жылғы "____" __________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылатын банк холдингі және сақтандыру холдингі

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі:

      есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей, тоқсан сайын, екiншi деңгейдегi банктің ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында сақтандыру холдингі болмаған жағдайда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы, Қазақстан Республикасының резиденттері-заңды тұлғалар болып табылатын инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы, Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылатын банк холдингі, сақтандыру холдингі;

      қаржы жылы аяқталған соң күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей, жыл сайын, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы.

  Нысан

      Кесте. Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, банк холдингі және сақтандыру холдингі қатысушысы (акционері) болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер

Бзнес - сәйкестендіру нөмірі немесе өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)

Заңды тұлғаның атауы

Қызмет түрінің сипаты

Қатысу сомасы (иеленген акциялар құны) (мың теңгемен)

Номиналды (сатып алынған)

Баланстық (резервтерді шегергенде)

Анықтама үшін: резервтер (провизиялар)

1

2

3

4

5

6

7
      кестенің жалғасы:

Акциялар саны (дана)

Иеленген күні

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысына, банк холдингі және сақтандыру холдингі қатысушысына тиесілі акциялар санының эмитенттің орналастырылған акцияларының (артықшылықты және қоғам сатып алғандарды шегергенде) жалпы санына ара қатынасы немесе заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесі (пайызбен)

жай

артықшылық берілген

жеке

тікелей (пайызбен)

жанама

пайыз

акцияларды жанама иелену жүзеге асырылатын ұйымның атауы,жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

8

9

10

11

12

13      кестенің жалғасы:

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысына, банк холдингіне, сақтандыру холдингіне тиесілі акциялар санының эмитенттің орналастырылған акцияларының (артықшылық берілген және қоғам сатып алғандарды шегергенде) жалпы санына арақатынасы немесе заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесі (пайызбен)

Есепті кезеңде алынған дивидендтер
(мың теңгемен)

бірлесіптікелей

жанамапайыз

бірлесіп акцияларды жанама иелену жүзеге асырылатын ұйымның атауы, жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

пайыз

акцияларды жанама иелену жүзеге асырылатын ұйымның атауы, жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)14

15

16

17

18

19      Атауы __________________________________________________

      Мекенжайы ______________________________________________

      Телефоны ________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _____________________________

      Орындаушы______________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _________________________________________ _________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20___ жылғы "___" __________

  Екiншi деңгейдегi банктің,
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының, инвестициялық
портфельді басқарушының
заңды тұлға болып табылатын
ірі қатысушысы, банк холдингі
және сақтандыру холдингі
қатысушысы (акционері)
болып табылатын ұйымдар
туралы есептің нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, банк холдингі және сақтандыру холдингі қатысушысы (акционері) болып табылатын ұйымдар туралы есеп (индексі – БСХ ЗТ ІҚ_Н5, кезеңділігі – тоқсан сайын, жыл сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, банк холдингі және сақтандыру холдингі қатысушысы (акционері) болып табылатын ұйымдар туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 15-бабының 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 54-бабының 1-тармағына және 54-1-бабының 1-тармағына, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 74-1-бабының 1-тармағына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 72-4-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды:

      тоқсан сайын – екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында сақтандыру холдингі болмаған жағдайда, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы, Қазақстан Республикасының резидент-заңды тұлғалары болып табылатын инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы, Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылатын банк холдингі, сақтандыру холдингі;

      жыл сайын – сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлғасы болып табылатын ірі қатысушысы жасайды.

      4. Нысанға басшы не есепке қол қоюға функциясы жүктелген адам қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 4-баған капиталында екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, банк және (немесе) сақтандыру холдингі қатысатын 3-бағанда көрсетілген заңды тұлға қызметінің түрі бойынша толтырылады.

      6. 7-бағанда резервтердің (провизиялардың) сомасы абсолюттік мәнінде және қосу белгісімен көрсетіледі.

      7. Нысанда екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, банк холдингі, сақтандыру холдингі қатысушылар (тікелей немесе жанама) болып табылатын барлық ұйымдар бойынша деректер көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 315 қаулысына
6-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің ірі қатысушылары (акционерлері) туралы есеп, сондай-ақ екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысын, банк холдингін, сақтандыру холдингін бақылауды жүзеге асыратын тұлғалар туралы мәліметтер

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: ЗТ БСХ ІҚ_Н6

      Кезеңділігі: тоқсан сайын, жыл сайын

      Есепті кезең: 20 ____ жылғы "____" __________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы:

      екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, банк холдингі, оның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезиденті, Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын сақтандыру холдингі.

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі:

      есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын екiншi деңгейдегi банктің Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банк холдингі;

      есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей, тоқсан сайын Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын сақтандыру холдингі, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында сақтандыру холдингі болмаған жағдайда, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы, Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлға болып табылатын инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы;

      қаржы жылы аяқталған соң күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей, жыл сайын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы.

  Нысан

      1-кесте. Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің ірі қатысушылары (акционерлері) туралы мәліметтер

Бизнес - сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін), жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін) немесе өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)

Резидент, бейрезидент

Ірі қатысушының атауы/ тегі, аты және әкесінің аты (бар болса)

Қызмет түрінің сипаты

Акциясының баланстық құны (қатысу сомасы) (мың теңгемен)

Тиесілі акциялар саны (дана)

1

2

3

4

5

6

7
      кестенің жалғасы:

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің ірі қатысушысына (акционеріне) тиесілі акциялар санының екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің орналастырылған акцияларының (артықшылықты және сатып алғандарды шегергенде) жалпы санына арақатынасы немесе оның жарғылық капиталына
қатысу үлесі (пайызбен)

жеке

бірлесіп

тікелей
(пайыз)

жанама

тікелей

жанама

пайыз

акцияларды жанама иелену жүзеге асырылатын ұйымның атауы, жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)

пайыз

бірлесіп акцияларды жанама иелену жүзеге асырылатын ұйымның атауы, жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)

пайыз

акцияларды жанама иелену жүзеге асырылатын ұйымның атауы, жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)

8

9

10

11

12

13

14
      2-кесте. Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысын, банк холдингін, сақтандыру холдингін бақылауды жүзеге асыратын тұлғалардың тізілімі

Бизнес - сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін), жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін) немесе өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)

Тұлғаның атауы

Бақылау негізі

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысын, банк холдингін, сақтандыру холдингін бақылайтын тұлға дауыс беретін акцияларының 20 пайызынан астамын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) иеленетін ұйымдар туралы мәліметтер

еншілес ұйымның атауы

өзге ұйымдардың атауы

1

2

3

4

5

6      Атауы ____________________________________________________________

      Мекенжайы _______________________________________________________

      Телефоны _________________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ______________________________________

      Орындаушы ___________________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _________________________________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "______" ______________

  Екiншi деңгейдегi банктің,
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының, инвестициялық
портфельді басқарушының
заңды тұлға болып табылатын
ірі қатысушысының, банк
холдингінің, сақтандыру
холдингінің ірі қатысушылары
(акционерлері) туралы есеп,
сондай-ақ екiншi деңгейдегi
банктің, сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының,
инвестициялық портфельді
басқарушының заңды тұлға
болып табылатын ірі
қатысушысын, банк холдингін,
сақтандыру холдингін
бақылауды жүзеге асыратын
тұлғалар туралы мәліметтер
нысанына қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің ірі қатысушылары (акционерлері) туралы есеп, сондай-ақ екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысын, банк холдингін, сақтандыру холдингін бақылауды жүзеге асыратын тұлғалар туралы мәліметтер (индексі – ЗТ БСХ ІҚ_Н6, кезеңділігі – тоқсан сайын, жыл сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің ірі қатысушылары (акционерлері) туралы есеп, сондай-ақ екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысын, банк холдингін, сақтандыру холдингін бақылауды жүзеге асыратын тұлғалар туралы мәліметтер" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 54-бабының 1-тармағына және 54-1-бабының 1-тармағына, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 74-1-бабының 1-тармағына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 72-4-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды:

      тоқсан сайын – екінші деңгейдегі банктің ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында сақтандыру холдингі болмаған жағдайда, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы, инвестициялық портфельді басқарушының Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылатын банк холдингі, сақтандыру холдингі, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банк холдингі;

      жыл сайын – сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлғасы болып табылатын ірі қатысушысы жасайды.

      4. Нысанға басшы не есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 1-кестенің 4-бағанында екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің орналастырылған акцияларының (артықшылық берілген және сатып алғандарды шегергенде) он немесе одан көп пайызына иеленетін тұлғалар көрсетіледі.

      6. 1-кестенің 5-бағаны 4-бағанда көрсетілген тұлға қызметінің сипаты бойынша толтырылады.

      7. 1-кестенің 7 және 8-бағандары екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы, банк холдингі, сақтандыру холдингі акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған жағдайда толтырылады.

      8. 2-кестенің 4-бағанында "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 2-бабына, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына және "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 72-1-бабына сәйкес бақылау үшін негіздер көрсетіледі.

      9. 2-кестені толтыру бойынша талаптар Қазақстан Республикасының бейрезидент банк холдингтеріне қолданылмайды.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 315 қаулысына
7-қосымша

Әкімшілік деректерді жинау үшін арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректерге арналған нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсына орналастырылған

Байланысты тұлғалармен, оның ішінде үлестес тұлғалармен есепті кезең ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнгі жағдай бойынша қолданыстағы есеп туралы мәліметтер және байланысты тұлғалардың, оның ішінде үлестес тұлғалардың тізілімі

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанның индексі: ЗТ БСХ ІҚ_Н7

      Кезеңділігі: тоқсан сайын (жыл сайын)

      Есепті кезең: 20 ____ жылғы "____" __________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылатын банк холдингі және сақтандыру холдингі

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі:

      тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей, екiншi деңгейдегi банктің ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында сақтандыру холдингі болмаған жағдайда Қазақстан Республикасының резиденттері-заңды тұлғалар болып табылатын инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы, Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын банк холдингі, сақтандыру холдингі

      жыл сайын, қаржы жылы аяқталған соң күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушылары.

  Нысан

      1-кесте. Байланысты тұлғалармен, оның ішінде үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп

Байланысты (үлестес) тұлға ұйымның атауы, тегі, аты (ол бар болса әкесінің аты)

Бизнес - сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін), жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін) немесе сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)

Резиденттік елі

1

2

3

4


Жиынтығы

      кестенің жалғасы:

Тұлға ерекше қатынастармен байланысқан (үлестес) тұлғаға жатқызылған белгі

Мәміле түрі

Мәміле мақсаты

Шарттың күні

Шарт жасалған күн

Шарттың қолданысы аяқталған күн

5

6

7

8

9

10
      кестенің жалғасы:

Уәкілетті орган шешімінің деректемелері

Мәміле сомасы (мың теңгемен)

Мәміле валютасы

Қамтамасыз етудің болуы туралы мәліметтер (иә/жоқ)

Сыйақы (жылдық пайызбен)

Есепті күнге мәміле түрі бойынша қалдық (мың теңгемен)

Ескерту (2-16-бағандарда көзделмеген өзге мәліметтер көрсетіледі)

шарттың талаптары бойынша

байланысты емес тұлғалар үшін ішкі талаптар бойынша

11

12

13

14

15

16

17

18

Жиынтығы

      2-кесте. Байланысты тұлғалардың, оның ішінде үлестес тұлғалардың тізілімі

Бизнес - сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін), жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін) немесе сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)

Байланысты (үлестес) тұлғаның атауы

Резиденттік елі

Тұлға ерекше қатынастармен байланысқан/үлестес тұлғаға жатқызылған белгі

1

2

3

4

5


      Атауы _________________________________________________________

      Мекенжайы ____________________________________________________

      Телефоны _____________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ________________________________

      Орындаушы ____________________________________ _______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      ______________________________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "______" ______________

  Байланысты тұлғалармен, оның
ішінде үлестес тұлғалармен
есепті кезең ішінде жасалған,
сондай-ақ есепті күнгі жағдай
бойынша қолданыстағы
мәмілелер туралы есеп және
байланысты тұлғалардың, оның
ішінде үлестес тұлғалардың
тізілімі нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Байланысты тұлғалармен, оның ішінде үлестес тұлғалармен есепті кезең ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнгі жағдай бойынша қолданыстағы мәмілелер туралы есеп және байланысты тұлғалардың, оның ішінде үлестес тұлғалардың тізілімі (индексі - БСХ ЗТ ІҚ_Н7, кезеңділігі - тоқсан сайын (жыл сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Байланысты тұлғалармен, оның ішінде үлестес тұлғалармен есепті кезең ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнгі жағдай бойынша қолданыстағы мәмілелер туралы есеп және байланысты тұлғалардың, оның ішінде үлестес тұлғалардың тізілімі" әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 54-бабының 1-тармағына және 54-1-бабының 1-тармағына, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 74-1-бабының 1-тармағына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 72-4-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды:

      тоқсан сайын – екінші деңгейдегі банктің ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында сақтандыру холдингі болмаған жағдайда, Қазақстан Республикасының резиденттері-заңды тұлғалар болып табылатын инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы, Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын банк холдингі, сақтандыру холдингі;

      жыл сайын – сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының Қазақстан Республикасының резидент-заңды тұлғасы болып табылатын ірі қатысушылары мыналар жасайды.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Тұлға есеп беретін тұлғамен ерекше қатынастармен байланысқан тұлғаға (үлестес тұлғаға) жатқызылған белгі "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 40-бабында, "Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабында, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-1-бабында, "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 64-бабында анықталады.

      6. 1 және 2-кестелерде:

      1) банк холдингі, сақтандыру холдингі онымен ерекше қатынастармен байланысқан тұлғалар туралы мәліметтерді көрсетеді;

      2) екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы үлестес тұлғалар туралы мәліметтерді көрсетеді.

      7. 1-кестеде байланысқан тұлғалармен, оның ішінде үлестес тұлғамен операциялардың әрбір түрі бойынша сомасы есепті күні есеп беретін тұлғаның меншікті капиталы мөлшерінен жиынтығында 0,01 (нөл бүтін жүзден бір) пайыздан асатын есеп беретін тұлға байланысқан тұлғалармен, оның ішінде есеп беретін тұлғамен ерекше қатынастағы үлестес тұлғалармен жасасқан барлық мәмілелер туралы мәліметтерді көрсетеді.

      8. Тұлғада есеп беретін тұлғамен ерекше қатынастармен байланыстылығының, оның ішінде үлестестігінің бір немесе бірнеше белгісі бар болса 2-кестеде барлық белгілер көрсетіледі.

      9. 1-кестенің 11-бағаны ақпарат болмаған жағдайда толтыру міндетті емес.

      10. Жылдың басында тоқсан сайынғы Нысанды жасаған кезде 1-кестеде төртінші тоқсан ішінде байланысты тұлғалармен, оның ішінде үлестес тұлғалармен жасалған, сондай-ақ есепті күндегі жағдай бойынша қолданыста болатын мәмілелер көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 315 қаулысына
8-қосымша

Әкімшілік деректерді жинау үшін арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректерге арналған нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсына орналастырылған

Шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау жөніндегі жұмыс кестелерінің талдамасы туралы есеп

      Ескерту. 8-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанның индексі: ЖК БСХ ІҚ_Н8

      Кезеңділігі: тоқсан сайын, жыл сайын

      Есепті кезең: 20 ____ жылғы "____" __________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: банк холдингі жоқ, банк конгломератының құрамына кіретін екiншi деңгейдегi банк, сақтандыру тобының құрамына кіретін сақтандыру холдингі

      Әкімшілік деректер нысаны ұсыну мерзімі:

      тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік 60 (алпыс) күннен кешіктірмей;

      жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылғы 31 (отыз бірінші) мамырдан (қоса алғанда) кешіктірмей

  Нысан

      1-кесте. Шоғырландырылған бухгалтерлік балансты жасау бойынша жұмыс кестесі

Көрсеткіштер

1-қатысушы

N қатысушы

Сомасы

жою

Сомасы

жою

дебет

кредит

дебет

кредит

1

2

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.n.1

3.n.2

3.n.3

1

Активтер1.11.1.12

Міндеттемелер2.12.1.13

Капитал3.13.2
Міндеттемелер мен капитал жиынтығы      кестенің жалғасы: 

Анықтама үшін: қауымдасқан (тәуелді) ұйымдар

Қалдық

Түзетулер

Жиынтығы

сомасы

дебет

кредит

1-қатысушы

N қатысушы

4

5

6

7

8


      2-кесте. Кірістер мен шығыстар туралы шоғырландырылған есепті жасау бойынша жұмыс кестесі

Көрсеткіштер

1-қатысушы

N қатысушы

Сомасы

жою

Сомасы

жою

дебет

кредит

дебет

кредит

1

2

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.n.1

3.n.2

3.n.3

4

Кірістер4.14.1.15

Шығыстар5.15.2
Салық салынғанға дейін таза пайда (таза шығын)
Табыс салығы бойынша шығыстар
Табыс салығы төленгеннен кейінгі табыс (шығын)
………
Таза пайда (таза шығын)
……….      кестенің жалғасы:

Анықтама үшін: қауымдасқан (тәуелді) ұйымдар

Қалдық

Түзетулер

Жиынтығы

сомасы

1-қатысушы

N қатысушы

дебет

кредит

4

5

6

7

8      Атауы ____________________________________________________________

      Мекенжайы _______________________________________________________

      Телефоны _________________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _______________________________________

      Орындаушы ____________________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _____________________________________________ ______________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "______" ______________

  Шоғырландырылған қаржылық
есептілікті жасау жөніндегі
жұмыс кестелерінің талдамасы
туралы есептілік нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау жөніндегі жұмыс кестелерінің талдамасы туралы есеп (индексі - ЖК БСХ ІҚ_Н8, кезеңділігі – тоқсан сайын, жыл сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау жөніндегі жұмыс кестелерінің талдамасы туралы есеп" әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 54-бабының 1-тармағына және 54-1-бабының 1-тармағына, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 74-1-бабының 1-тармағына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 72-4-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды тоқсан сайын және жыл сайын банк конгломератының құрамына кіретін банк холдингі, банк холдингі жоқ екiншi деңгейдегi банк, сақтандыру тобына кіретін сақтандыру холдингі жасайды.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 1-кестенің 2-бағанында шоғырландырылған (шоғырландырылмаған) қаржылық жағдай туралы бухгалтерлік баланстың көрсеткіштері және олардың талдамасы көрсетіледі.

      2-кестенің 2-бағанында құралдар бөлігінде кірістер мен шығыстар талдамасы көрсетіледі.

      6. 2-кестедегі мәліметтер екінші деңгейдегі банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жүзеге асыратын қызметіне байланысты толтырылады.

      7. 1 және 2-кестелерде қауымдасқан (тәуелді) ұйымдарды қоспағанда, банк конгломераты қатысушыларының шоғырландырылмаған қаржылық есептілігіндегі көрсеткіштерге сәйкес келетін банк конгломератының барлық қатысушылары бойынша көрсеткіштер көрсетіледі.

      Қауымдасқан (тәуелді) ұйымдар бойынша көрсеткіштер 1 және 2-кестелердің 4-бағандарында банк конгломератының, сақтандыру тобының әрбір қатысушысы бойынша көрсетіледі.

      8. 1-кестенің 5-бағанында "Активтер" көрсеткіштері үшін тиісті жолда мыналар көрсетіледі:

      3.1.3, 3.n.3 бағандар сомасын шегергенде 3.1.1, 3.1.2, 3.n.1, 3.n.2 бағандарының сомасы;

      "Міндеттемелер", "Капитал" көрсеткіштері үшін тиісті жолда мыналар көрсетіледі:

      3.1.2, 3.n.2 бағандар сомасын шегергенде 3.1.1, 3.1.3, 3.n.1, 3.n.3 бағандарының сомасы;

      мұндағы n - банк конгломераты, сақтандыру тобы қатысушыларының саны немесе екінші деңгейдегі банктің еншілес ұйымдары.

      Банк конгломераты, сақтандыру тобы немесе екінші деңгейдегі банктің еншілес ұйымдары қатысушыларының атауы – "N қатысушы" жолдарында көрсетіледі.

      9. 1 және 2-кестелердің 8-бағаны бойынша қорытынды көрсеткіштер банк холдингінің, банк холдингі жоқ, банк конгломератының құрамына кіретін екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру тобының құрамына кіретін сақтандыру холдингінің шоғырландырылған қаржылық есептілігіндегі көрсеткіштерге сәйкес келуге тиіс.

      10. Банк холдингінің көрсеткіштері басқа банк холдингінің есептілігіне енгізілген жағдайда осы банк холдингінің Нысанды ұсыну талап етілмейді.

      11. 1 және 2-кестелердегі деректер мың теңгемен толтырылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 315 қаулысына
9-қосымша

Әкімшілік деректерді жинау үшін арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректерге арналған нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсына орналастырылған

Шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептілік және оған түсіндірме жазба

      Ескерту. 9-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанның индексі: ҚЕ БСХ ІҚ_Н9

      Кезеңділігі: тоқсан сайын, жыл сайын

      Есепті кезең: 20 ____ жылғы "____" __________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушылары, банк холдингі жоқ, банк конгломератының құрамына кіретін екінші деңгейдегі банк, Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылатын банк холдингі, сақтандыру холдингі

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі:

      шоғырландырылған қаржылық есептілік және оған түсіндірме жазба үшін тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік 60 (алпыс) күннен кешіктірмей;

      шоғырландырылмаған қаржылық есептілік үшін тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей;

      шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептілік және оған түсіндірме жазба үшін жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылғы 31 (отыз бірінші) мамырдан (қоса алғанда) кешіктірмей

  Нысан

1-кесте. Шоғырландырылған және шоғырландырылмаған бухгалтерлік баланс, қаржылық жағдай туралы есеп

Көрсеткіштер

Есептік кезеңнің соңына

………..


………..


Активтер жиынтығы


………..


………..


Міндеттемелер жиынтығы


…………


………….


Капитал жиынтығы


Міндеттемелер мен капитал жиынтығы


      2-кесте. Пайда мен шығын туралы шоғырландырылған және шоғырландырылмаған есеп, жиынтық кіріс туралы есеп

Көрсеткіштер

жыл басынан бастап есептік кезеңнің соңына дейінгі кезеңде

………..


………..


…………..


……..


………


Салық салынғанға дейінгі таза пайда (таза шығын)


………


Табыс салығы бойынша шығыстар


Табыс салығы төленгеннен кейінгі пайда (шығын)


Таза пайда (таза шығын)


……..


      Атауы _______________________________________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ____________________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________________________

      Орындаушы __________________________________________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам___________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "______" ______________

  Шоғырландырылған және
шоғырландырылмаған
қаржылық есептілік және оған
түсіндірме жазба нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептілік және оған түсіндірме жазба (индексі – ҚЕ БСХ ІҚ_Н9, кезеңділігі - тоқсан сайын, жыл сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептілік және оған түсіндірме жазба" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 54-бабының 1-тармағына және 54-1-бабының 1-тармағына, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 74-1-бабының 1-тармағына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 72-4-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Екінші деңгейдегі банктің Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылатын банк холдингі, сақтандыру холдингі, банк холдингі жоқ, банк конгломератының құрамына кіретін екінші деңгейдегі банктер, инвестициялық портфельді басқарушының Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы мыналарды:

      сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында сақтандыру холдингі болмаған жағдайда, шоғырландырылмаған қаржылық есептілік бөлігінде, заңды тұлға болып табылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысын;

      Нысанды тоқсан сайынғы негізде ұсынбау бөлігінде, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысын, Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлға болып табылатын инвестициялық портфельді басқарушыны қоспағанда, Нысанды тоқсан сайын және жыл сайын ұсынады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептілік мыналарды қамтиды: 1-кестеге сәйкес шоғырландырылған және шоғырландырылмаған бухгалтерлік баланс, қаржылық жағдай туралы есеп, 2-кестеге сәйкес пайда мен шығын туралы шоғырландырылған және шоғырландырылмаған есеп, жиынтық кіріс туралы есеп, еркін нысандағы ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп және капиталдағы өзгерістер туралы есеп.

      6. Деректер аудиторлық ұйым куәландырмаған не болған жағдайда, аудиторлық ұйым куәландырған шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептіліктен толтырылады және мың теңгемен көрсетіледі. Еркін нысанда ұсынылатын есептер, сондай-ақ шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба миллион теңгемен берілуі мүмкін.

      7. Шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба еркін нысанда ұсынылады және мынадай ақпаратты қамтуы тиіс:

      1) негізгі мәліметтер, оның ішінде шоғырландырылған есептілік үшін - қаржылық есептілікке кіретін ұйымдардың тізбесі, қаржылық есептілікті жасау тәсілдерінің толық сипаттамасы, әрбір ұйым бойынша еншілес және қауымдастырылған (тәуелді) ұйымдарға инвестицияларды есепке алу тәсілдері;

      2) қаржылық есептілікке талдамалар және түсіндірмелер;

      3) есептік кезеңнен кейінгі маңызды оқиғалар (есептік күн мен қаржылық есептілік жасалған күн арасындағы кезеңде болатын және қаржылық жағдайына ықпал ететін және ықпал етуі мүмкін оқиғалар) туралы ақпарат.

      8. Екiншi деңгейдегi банктерді қоспағанда, екінші деңгейдегі банктің Қазақстан Республикасының резиденті заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы Шоғырландырылмаған қаржылық есептілік бойынша нысанды екiншi деңгейдегi банктің ірі қатысушысы бойынша және онда екiншi деңгейдегi банктің ірі қатысушысы ірі қатысушы (ірі акционер) болып табылатын әрбір ұйым бойынша жасайды.

      9. Екінші деңгейдегі банк болып табылатын банк конгломератының қатысушысын қоспағанда, банк конгломератының (сақтандыру тобының) құрамына кіретін банк холдингі (сақтандыру холдингі) шоғырландырылмаған қаржылық есептіліктің нысанын банк конгломератының (сақтандыру тобының), сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы болып табылатын сақтандыру тобының әрбір мүшесі бойынша бөлек дайындалады.

      10. Шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептілік пен оған түсіндірме жазбаны ұсыну талабы банк холдингі жоқ, банк конгломератының құрамына кіретін екінші деңгейдегі банкке қолданылмайды.

      Банк холдингі жоқ, банк конгломератының құрамына кіретін екiншi деңгейдегi банк Шоғырландырылмаған қаржылық есептілік бойынша нысанды әрбір еншілес ұйым бойынша бөлек жасайды.

      11. Бір банк конгломератының құрамына бірнеше банк холдингі кірген жағдайда, онда банк конгломератының әрбір қатысушысы бойынша Шоғырландырылмаған есептілік бойынша нысанды ұсыну тек бір ғана банк холдингінен (банк конгломератының жоғарғы деңгейі) талап етіледі.

      12. Банк холдингі және банк холдингі жоқ, банк конгломератының құрамына кіретін екiншi деңгейдегi банк бұрын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне есепті кезең үшін шоғырландырылмаған қаржылық есептілікті ұсынған болса, онда оны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ұсыну талап етілмейді.

      13. Егер шоғырландырылған және шоғырландырылмаған бухгалтерлік баланстағы және банк конгломераты, сақтандыру тобы қатысушыларының пайдасы мен зияндары туралы есептегі мәліметтер осы қаулыға 8-қосымшаға сәйкес Шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау жөніндегі жұмыс кестелерінің талдамасы туралы есепте көрсетілсе, онда Нысанды банк конгломератының (сақтандыру тобының) әрбір қатысушысы бойынша бөлек ұсыну талап етілмейді.

      Банк холдингі, сондай-ақ банк конгломератының құрамына кіретін банк холдингі жоқ екінші деңгейдегі банк шоғырландырылған және (немесе) шоғырландырылмаған қаржылық есептілікті және олар бойынша мәліметтер осы қаулыға 8-қосымшаға сәйкес шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау жөніндегі жұмыс кестелерінің толық жазылуы туралы есепте көрсетілген банк конгломератына қатысушылар бөлінісінде оған түсіндірме жазбаны электрондық форматта еркін нысанда бір файлмен автоматтандырылған ақпараттық шағын жүйе арқылы ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 315 Қаулысына
10-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсына орналастырылды

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды немесе жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысына, банк холдингіне, сақтандыру холдингіне тиесілі екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акциялары санының және (немесе) пайыздық арақатынасының өзгеруі, сондай-ақ акцияларды сатып алу үшін пайдаланылатын қаражат көздері туралы есеп

      Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: ЖЗТ ІҚ _Н10

      Кезеңділігі: акциялардың саны және (немесе) пайыздық арақатынасы өзгерген жағдайда

      Шешім қабылданған күні 20__ жылғы "___" "________________"

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды немесе жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, банк холдингі, сақтандыру холдингі

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды немесе жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысына, банк холдингіне, сақтандыру холдингіне тиесілі акциялар санының және (немесе) пайыздық арақатынасының өзгеруі туралы шешім қабылданған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде.

  Нысан

      1-кесте. Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды немесе жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысына, банк холдингіне, сақтандыру холдингіне тиесілі екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акциялары санының және (немесе) пайыздық арақатынасының өзгеруі туралы мәліметтер

Бизнес - сәйкестендіру нөмірі

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы

Ол арқылы екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын жанама иелену жүзеге асырылатын ұйымның атауы

Пайыздық арақатынасы өзгергенге дейінгі екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды немесе жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысына, банк холдингіне, сақтандыру холдингіне тиесілі екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларының саны

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тиесілі акцияларының саны (дана)

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тиесілі акциялары санының екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дауыс беретін акциялар санына пайыздық арақатынасы

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тиесілі акциялары санының екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының орналастырылған (артықшылықты және сатып алынған) акциялары санына пайыздық арақатынасы

1

2

3

4

5

6      кестенің жалғасы:

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акциялары санының және пайыздық арақатынасының өзгеруі туралы мәліметтер

Қарсы агент /мәміленің түрі

Шарттың № және күні

Акциялар саны (дана)

Брокердің атауы

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының бір акциясын иелену/сату бағасы, теңгемен

Акциялардың баланстық құны / екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұ йымының қатысу сомасы (мың теңгемен)

7

8

9

10

11

12

      кестенің жалғасы:

Пайыздық арақатынасы өзгергеннен кейінгі екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды немесе жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысына, банк холдингіне, сақтандыру холдингіне тиесілі екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларының саны

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тиесілі акцияларының саны (дана)

Тиесілі акциялар санының екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дауыс беретін акциялар санына пайыздық арақатынасы

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тиесілі акциялары санының екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының орналастырылған (артықшылықты және сатып алынғанды шегергенде) акциялары санына пайыздық арақатынасы

13

14

15
      2-кесте. Акцияларды сатып алу үшін пайдаланылатын қаражат көздері

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды немесе жеке тұлғасы болып табылатын ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын сатып алу талаптары және тәртібі туралы мәліметтер

Құжаттарды қоса берумен екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын сатып алу үшін пайдаланылатын көздер мен қаражаттың сипаттамасы

1

2

3
      Атауы ______________________________________________________________

      Мекенжайы _________________________________________________________

      Телефоны ___________________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ________________________________________

      Орындаушы ___________________________________ ______________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      ________________________________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "______" ______________

  Екiншi деңгейдегi банктің,
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының заңды немесе жеке
тұлғасы болып табылатын ірі
қатысушысына, банк
холдингіне, сақтандыру
холдингіне тиесілі екiншi
деңгейдегi банктің, сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының
акциялары санының және
(немесе) пайыздық
арақатынасының өзгеруі,
сондай-ақ акцияларды сатып алу
үшін пайдаланылатын қаражат
көздері туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды немесе жеке тұлғасы болып табылатын ірі қатысушысына, банк холдингіне, сақтандыру холдингіне тиесілі екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акциялары санының және (немесе) пайыздық арақатынасының өзгеруі, сондай-ақ акцияларды сатып алу үшін пайдаланылатын қаражат көздері туралы есеп (индексі – ЖЗТ ІҚ _Н10, кезеңділігі - акциялар саны және (немесе) пайыздық арақатынасы өзгерген жағдайда)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды немесе жеке тұлғасы болып табылатын ірі қатысушысына, банк холдингіне, сақтандыру холдингіне тиесілі екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акциялары санының және (немесе) пайыздық арақатынасының өзгеруі, сондай-ақ акцияларды сатып алу үшін пайдаланылатын қаражат көздері туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 54-бабының 1-тармағына және 54-1-бабының 1-тармағына, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 74-1-бабының 1-тармағына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 72-4-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Есеп нысанын екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды немесе жеке тұлғасы болып табылатын ірі қатысушысына, банк холдингіне, сақтандыру холдингіне тиесілі акциялар саны және (немесе) пайыздық ара қатынасы өзгерген жағдайда екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды немесе жеке тұлғасы болып табылатын ірі қатысушысы, банк холдингі, сақтандыру холдингі ұсынады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды. Нысанды жеке тұлға ұсынған кезде Нысанға жеке тұлға қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Электрондық форматтағы есепке екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акциялары санын және (немесе) пайыздық арақатынасын өзгерту туралы шешім қабылдау фактісін растайтын құжаттар, сондай-ақ екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын сатып алу үшін пайдаланылған көздер мен қаражаттарды растайтын құжаттар еркін нысанда қоса беріледі.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 315 қаулысына
11-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсына орналастырылды

Сақтандыру тобына қатысушылардың сақтандыру тобы меншікті капиталының он және одан көп пайызын құрайтын есепті күнгі жағдай бойынша жұмыс істейтін үшінші тұлғалар (тұлғалар тобы) алдындағы барлық міндеттемелері туралы есеп

      Ескерту. 11-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: ЗТ СТ_Н11

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Есепті кезең: 20__ жылғы ___ тоқсан

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандыру тобының құрамына кіретін сақтандыру холдингі

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік алпыс күннен кешіктірмей.

  Нысан

      Кесте. Сақтандыру тобына қатысушылардың сақтандыру тобы меншікті капиталының он және одан көп пайызын құрайтын есепті күнгі жағдай бойынша жұмыс істейтін үшінші тұлғалар (тұлғалар тобы) алдындағы барлық міндеттемелері туралы мәліметтері

Контр агенттің атауы

Операция түрі

Валюта түрі

Сомасы (мың теңгемен)

Шарттың жасалған күні (талаптарды орындаудың басталған күні)

Шарттың қолданылуының аяқталған күні (талаптарды орындаудың аяқталған күні)

1

2

3

4

5

6

7

1. (1 сақтандыру тобы қатысушының атауы)

1.11.2

1 қатысушысы міндеттемелерінің жиынтығы

n. (n сақтандыру тобы қатысушының атауы)

n.1n.2

n қатысушысы міндеттемелерінің жиынтығы

      Атауы _________________________________________________________

      Мекенжайы _____________________________________________________

      Телефоны _______________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ___________________________________

      Орындаушы ____________________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      ________________________________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "______" ______________

  Сақтандыру тобына
қатысушылардың үшінші
тұлғалар (тұлғалар тобы)
алдындағы сақтандыру тобы
меншікті капиталының он
және одан көп пайызын
құрайтын, есепті күнгі жағдай
бойынша қолданыстағы барлық
міндеттемелері туралы есеп
нысанына қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Сақтандыру тобына қатысушылардың үшінші тұлғалар (тұлғалар тобы) алдындағы сақтандыру тобы меншікті капиталының он және одан көп пайызын құрайтын, есепті күнгі жағдай бойынша қолданыстағы барлық міндеттемелері туралы есеп (индексі – ЗТ СТ_Н11, кезеңділігі – тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Сақтандыру тобына қатысушылардың үшінші тұлғалар (тұлғалар тобы) алдындағы сақтандыру тобы меншікті капиталының он және одан көп пайызын құрайтын, есепті күнгі жағдай бойынша қолданыстағы барлық міндеттемелері туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 15-бабының 65-2) тармақшасына, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 74-1-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру тобының құрамына кіретін сақтандыру холдингі тоқсан сайын жасайды.

      4. Нысанға бірінші басшы не есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 5-бағанда сақтандыру тобына қатысушылардың үшінші тұлғалар (тұлғалар тобы) алдындағы сақтандыру тобы меншікті капиталының он және одан көп пайызын құрайтын, есепті күнгі жағдай бойынша барлық міндеттемелерінің сомасы көрсетіледі.

      6. n символы - сақтандыру тобындағы қатысушылар саны.

      7. Сақтандыру тобына қатысушылардың атаулары "1. (1 сақтандыру тобына қатысушының атауы)" және "n. (n сақтандыру тобына қатысушының атауы)" жолдарында көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 315 қаулысына
12-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсына орналастырылған

Сақтандыру тобының есепті кезең ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнгі жағдай бойынша қолданыстағы топ ішіндегі мәмілелер туралы есеп

      Ескерту. 12-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: ЗТ СТ_Н12

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Есепті кезең: 20__жылғы ___ тоқсан үшін

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандыру тобының құрамына кіретін сақтандыру холдингі

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік 60 (алпыс) күннен кешіктірмей.

  Нысан

      Кесте. Сақтандыру тобының есепті кезең ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнгі жағдай бойынша қолданыстағы топ ішіндегі мәмілелер туралы мәліметтер


Сақтандыру тобының қатысушысы (мәміле шарты бойынша 1 тарап)

Сақтандыру тобының қатысушысы (мәміле шарты бойынша 2 тарап)

Мәміле түрі

Атауы

Бизнес - сәйкестендіру нөмірі (бар болса)

Атауы

Бизнес - сәйкестендіру нөмірі (бар болса)

1

2

3

4

5

6

1


2Жиынтығы


      кестенің жалғасы:

Мәміле сомасы (мың теңгемен)

Есепті тоқсан ішінде жүргізілген айналымдар

есепті тоқсанның аяғындағы талаптардың қалдықтары

Негізгі борыш

есептелген сыйақы

дисконттар, сыйлықақылар

Оң (теріс) түзетулер

резервтер

7

8

9

10

11

12Х

Х

Х

Х

Х

Х

      кестенің жалғасы:

Шарт бойынша сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайызбен)

Шарт жасау күні

Шарттың қолданысы аяқталған күн (ұзартуды ескере отырып)

Ескерту

13

14

15

16

      Атауы __________________________________________________________

      Мекенжайы ______________________________________________________

      Телефоны ________________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _____________________________________

      Орындаушы ______________________________________ ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      ________________________________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "______" ______________

  Сақтандыру тобының есепті
кезең ішінде жасалған,
сондай-ақ есепті күнгі жағдай
бойынша қолданыстағы
топ ішіндегі мәмілелер
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Сақтандыру тобының есепті кезең ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнгі жағдай бойынша қолданыстағы топ ішіндегі мәмілелер туралы есеп (индексі – ЗТ СТ_Н12, кезеңділігі – тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Сақтандыру тобының есепті кезең ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнгі жағдай бойынша қолданыстағы топ ішіндегі мәмілелер туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 15-бабының 65-2) тармақшасына, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы ның Заңы 74-1-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру тобының құрамына кіретін сақтандыру холдингі тоқсан сайын жасайды.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысандағы мәміле бір рет көрсетіледі.

      6. Егер мәміле сақтандыру тобының бірнеше қатысушысының қатысуын көздейтін болса, Нысанда ақша қозғалысы басталатын сақтандыру тобының қатысушысы - 1 тарап және сақтандыру тобының соңғы қатысушысы - мәміле бойынша пайда алушы - 2 тарап көрсетіледі. Бұл ретте 16-бағанда аралық қатысушыларды және олардың мәміледе қатысу мақсатын көрсету қажет.

      7. "X" символымен белгіленген ұяшықтар толтырылмайды.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 315 қаулысына
13-қосымша

Екiншi деңгейдегi банктердің ірі қатысушыларының, банк холдингтерінің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының ірі қатысушыларының, сақтандыру холдингтерінің, инвестициялық портфельді басқарушылардың ірі қатысушыларының, екінші деңгейдегі банктердің есептілікті ұсыну қағидалары

      Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      1. Осы Екiншi деңгейдегi банктердің ірі қатысушыларының, банк холдингтерінің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының ірі қатысушыларының, сақтандыру холдингтерінің, инвестициялық портфельді басқарушылардың ірі қатысушыларының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушыларының, екінші деңгейдегі банктердің есептілікті ұсыну қағидалары "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 54-бабының 1-тармағына және 54-1-бабының 1-тармағына, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 74-1-бабының 1-тармағына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 72-4-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – Ұлттық Банк) банктердің ірі қатысушыларының, банк холдингтерінің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының ірі қатысушыларының, сақтандыру холдингтерінің, инвестициялық портфельді басқарушылардың ірі қатысушыларының, екінші деңгейдегі банктердің есептілікті ұсыну тәртібін айқындайды.

      2. Екінші деңгейдегі банктің, банк холдингінің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру холдингінің, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысының, екінші деңгейдегі банктің есептілігі Ұлттық Банкке автоматтандырылған ақпараттық қосалқы жүйе арқылы электрондық форматта беріледі.

      Басшы немесе қол қою функциясы жүктелген адам, сондай-ақ электрондық-цифрлық қолтаңба арқылы жеке тұлға қол қойған есептілік электрондық форматта сақталады.

      Есептіліктегі деректердің толықтығы мен дұрыстығын екінші деңгейдегі банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысының немесе заңды тұлға болып табылатын инвестициялық портфельді басқарушының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің, банктің басшысы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам қамтамасыз етеді.

      Екінші деңгейдегі банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысының немесе жеке тұлға болып табылатын инвестициялық портфельді басқарушының есептілігіндегі деректердің толықтығы мен дұрыстығын жеке тұлға қамтамасыз етеді.

      3. Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы, өзге екінші деңгейдегi банктің және (немесе) өзге сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) өзге инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушы болып табылатын жеке тұлға Ұлттық Банкке оларда ірі қатысушы болып табылатын өзге екінші деңгейдегi банк және (немесе) өзге сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы және (немесе) өзге инвестициялық портфельді басқарушы бойынша мәліметтер ескеріле отырып жасалған есепті кезең үшін мәліметтерді және ақпаратты ұсынады.

      4. Есеп саясаты қаржылық есептілікті Ұлттық Банкке алғаш ұсынған, сондай-ақ есеп саясатына өзгерістер енгізу кезінде екінші деңгейдегi банктің, банк холдингінің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру холдингінің, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысының, екінші деңгейдегі банктің ірі қатысушының қаржылық есептілігіне қоса беріледі.

      5. Біз мезгілде банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі және (немесе) инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы және (немесе) өзге де екінші деңгейдегі банктің және (немесе) өзге де сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы болып табылатын заңды тұлға Ұлттық Банкке осы қаулыда көзделген есептілікті ол ірі қатысушы болып табылатын өзге екінші деңгейдегі банк және (немесе) өзге сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы және (немесе) өзге инвестициялық портфельді басқарушы бойынша мәліметтер ескеріле отырып талап етілетін кезеңде жасалған есептілікті ұсынады.

      6. Осы қаулының 1-тармағының 4), 5), 6), 7) және 9) тармақшаларында көзделген есептілікті ұсыну бойынша талаптар екінші деңгейдегі банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының немесе банк холдингінің, сақтандыру холдингінің ірі қатысушысы мәртебесі бар екінші деңгейдегі банктерге, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының немесе сақтандыру холдингінің ірі қатысушысы мәртебесі бар сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына қолданылмайды.

      7. Екінші деңгейдегі банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушылары, банк холдингтері, сақтандыру холдингтері, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушылары, екінші деңгейдегі банктер осы қаулының 1-тармағының 8) және 9) тармақшаларында көзделген жылдық есептілікті ұсынған кезде төртінші тоқсан үшін көрсетілген нысандарды ұсыну талап етілмейді.

      8. Егер осы қаулының 2-тармағында белгіленген есептілікті ұсыну мерзімдеріне қарай есеп беретін тұлғаның екінші деңгейдегі банктің ірі қатысушысы, банк холдингі, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының ірі қатысушысы, сақтандыру холдингі, инвестициялық портфельді басқарушылардың ірі қатысушысы мәртебесі жойылған жағдайда, мәртебе жойылған күннің алдындағы соңғы есепті кезең үшін есептілік белгіленген мерзімде ұсынылады.

      9. Осы қаулының 1-тармағының 5), 6) және 7) тармақшаларында көзделген есептілік нысандары бойынша мәліметтер болмаған жағдайда, екінші деңгейдегі банктердің қатысушыларының, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушылары аталған нысандарды бос бағандармен ұсынады.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады