Банктердің ірі қатысушылары, банк холдингтері, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының ірі қатысушылары, сақтандыру холдингтері, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушылары, екінші деңгейдегі банктер есептілігінің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оларды ұсыну қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 315 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылғы 24 ақпанда № 14832 болып тіркелді.

      Ескерту. Орыс тіліндегі тақырыбына түзету енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      "Қазақстан Республикасында төтенше жағдайды енгізу туралы" ҚР Президентінің 15.03.2020 № 285 Жарлығымен енгізілген төтенше жағдай қолданылу кезеңінде есептіліктің жекелеген түрлерін ұсыну мерзімдері ұзартылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.03.2020 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      Ескерту. Қаулының тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.03.2020 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 54-бабының 1-тармағына және 54-1-бабының 1-тармағына, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 74-1-бабының 1-тармағына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 72-4-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      1. Мыналар:

      1) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес екiншi деңгейдегi банктердің ірі қатысушылары, банк холдингтері, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының ірі қатысушылары, сақтандыру холдингтері, инвестициялық портфельді басқарушылардың ірі қатысушылары, екінші деңгейдегі банктер есептілігінің тізбесі;

      2) осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысының кірістері мен мүлкі туралы есептің нысаны;

      3) осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысы туралы есептің нысаны;

      4) осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің лауазымды тұлғалары туралы есептің нысаны;

      5) осы қаулыға 5-қосымшаға сәйкес екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, банк холдингі және сақтандыру холдингі қатысушысы (акционері) болып табылатын ұйымдар туралы есептің нысаны;

      6) осы қаулыға 6-қосымшаға сәйкес екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің ірі қатысушылары (акционерлері) туралы есептің, сондай-ақ екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысын, банк холдингін, сақтандыру холдингін бақылауды жүзеге асыратын тұлғалар туралы мәліметтердің нысаны;

      7) осы қаулыға 7-қосымшаға сәйкес байланысты тұлғалармен, оның ішінде үлестес тұлғалармен есепті кезең ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күндегі жағдай бойынша қолданыстағы мәмілелер туралы есептің және байланысты тұлғалар, оның ішінде үлестес тұлғалар тізілімінің нысаны;

      8) осы қаулыға 8-қосымшаға сәйкес шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау жөніндегі жұмыс кестелерінің талдамасы туралы есептің нысаны;

      9) осы қаулыға 9-қосымшаға сәйкес шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептіліктің нысаны және оған түсіндірме жазба;

      10) осы қаулыға 10-қосымшаға сәйкес екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды немесе жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысына, банк холдингіне, сақтандыру холдингіне тиесілі екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акциялары санының және (немесе) пайыздық арақатынасының, сондай-ақ акцияларды сатып алу үшін пайдаланылатын қаражат көздерінің өзгеруі туралы есептің нысаны;

      11) осы қаулыға 11-қосымшаға сәйкес сақтандыру тобына қатысушылардың сақтандыру тобы меншікті капиталының он және одан көп пайызы болатын, есепті күнгі жағдай бойынша қолданыстағы, үшінші тұлғалар (тұлғалар тобы) алдындағы барлық міндеттемелері туралы есептің нысаны;

      12) осы қаулыға 12-қосымшаға сәйкес есепті кезең ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күндегі жағдай бойынша қолданыстағы сақтандыру тобының топ ішіндегі мәмілелері туралы есептің нысаны;

      13) осы қаулыға 13-қосымшаға сәйкес Екiншi деңгейдегi банктердің ірі қатысушыларының, банк холдингтерінің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының ірі қатысушыларының, сақтандыру холдингтерінің, инвестициялық портфельді басқарушылардың ірі қатысушыларының, екінші деңгейдегі банктердің есептілікті ұсыну қағидалары бекітілсін.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.02.2022 № 14 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      2. Екiншi деңгейдегi банктердің ірі қатысушылары, банк холдингтері, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының ірі қатысушылары, сақтандыру холдингтері, инвестициялық портфельді басқарушылардың ірі қатысушылары, екінші деңгейдегі банктер Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне электрондық форматта мынадай есептілікті:

      1) екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысы осы қаулының 1-тармағының 2) және 3) тармақшаларында көзделген есептілікті жыл сайын, қаржы жылы аяқталған соң күнтізбелік 120 (бір жүз жиырма) күннен кешіктірмей;

      2) екiншi деңгейдегi банктің ірі қатысушысы мәртебесі бар екiншi деңгейдегi банктерді немесе банк холдингін қоспағанда, екiншi деңгейдегi банктің Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын банк холдингі:

      осы қаулының 1-тармағының 4), 5), 6) және 7) тармақшаларында көзделген есептілікті тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей;

      осы қаулының 1-тармағының 6) тармақшасында көзделген есептілікті тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) күнінен кешіктірмей;

      3) сақтандыру холдингі мәртебесі бар екiншi деңгейдегi банктерді, сондай-ақ сақтандыру холдингі мәртебесі бар сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын қоспағанда, Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын сақтандыру холдингі осы қаулының 1-тармағының 4), 5), 6) және 7) тармақшаларында көзделген есептілікті тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей;

      4) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесі бар екiншi деңгейдегi банктерді, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесі бар сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын қоспағанда, Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлға болып табылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы осы қаулының 1-тармағының 4), 5), 6), 7) және 9) тармақшаларында көзделген есептілікті - жыл сайын, қаржы жылы аяқталған соң күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей;

      5) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесі бар екінші деңгейдегі банктерді, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы немесе сақтандыру холдингі мәртебесі бар сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын қоспағанда, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру холдингі болмаған жағдайда, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының Қазақстан Республикасының резиденті - заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы осы қаулының 1-тармағының 4), 5), 6) және 7) тармақшаларында көзделген есептілікті тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей;

      6) инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесі бар екiншi деңгейдегi банктерді қоспағанда, инвестициялық портфельді басқарушының Қазақстан Республикасының резиденті - заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы осы қаулының 1-тармағының 5), 6) және 7) тармақшаларында көзделген есептілікті:

      тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей;

      жыл сайын, қаржы жылы аяқталған соң күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей;

      7) банк конгломератының құрамына кіретін банк холдингі, банк холдингі жоқ екiншi деңгейдегi банк, сақтандыру тобының құрамына кіретін сақтандыру холдингі осы қаулының 1-тармағының 8) тармақшасында көзделген есептілікті:

      тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік 60 (алпыс) күннен кешіктірмей;

      жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылғы 31 (отыз бірінші) мамырдан (қоса алғанда) кешіктірмей;

      8) екiншi деңгейдегi банктің Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын банк холдингі, банк холдингі жоқ, банк конгломератының құрамына кіретін екінші деңгейдегі банк, Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын сақтандыру холдингі, екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, инвестициялық портфельді басқарушының Қазақстан Республикасының резиденті - заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы осы қаулының 1-тармағының 9) тармақшасында көзделген есептілікті шоғырландырылған қаржылық есептілік бөлігінде:

      тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік 60 (алпыс) күннен кешіктірмей;

      жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылғы 31 (отыз бірінші) мамырдан (қоса алғанда) кешіктірмей;

      шоғырландырылмаған қаржылық есептілік бөлігінде:

      тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей;

      жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылғы 31 (отыз бірінші) мамырдан (қоса алғанда) кешіктірмей;

      9) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру холдингі болмаған жағдайда, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға-резидент болып табылатын ірі қатысушысы осы қаулының 1-тармағының 9) тармақшасында көзделген есептілікті шоғырландырылмаған қаржылық есептілік бөлігінде:

      тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей;

      жыл сайын, қаржы жылы аяқталған соң күнтізбелік 120 (бір жүз жиырма) күннен кешіктірмей;

      10) екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды немесе жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, банк холдингі, сақтандыру холдингі осы қаулының 1-тармағының 10) тармақшасында көзделген есептілікті оған тиесілі акциялардың санын және (немесе) пайыздық арақатынасын өзгерту туралы шешімді қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде;

      11) сақтандыру тобының құрамына кіретін сақтандыру холдингі осы қаулының 1-тармағының 11) және 12) тармақшаларында көзделген есептілікті тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік 60 (алпыс) күннен кешіктірмей;

      12) екінші деңгейдегі банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, банк холдингі, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру холдингі жыл сайын, қаржы жылы аяқталған соң күнтізбелік 150 (бір жүз елу) күннен кешіктірмей - шоғырландырылған, бар болса - шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық ұйым растаған мемлекеттік немесе орыс тілдерінде оған түсіндірме жазбаны ұсынады.

      Түсіндірме жазба өзі орналасқан елдің тиісті қадағалау органының талаптарына сәйкес жасалады;

      13) Қазақстан Республикасының бейрезидент-банк холдингі осы қаулының 1-тармағының 6) тармақшасында көзделген есептілікті тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) күнінен кешіктірмей ұсынады.

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.02.2022 № 14 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

      3. "Банктердің ірі қатысушыларының, банк холдингтерінің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының ірі қатысушыларының, сақтандыру холдингтерінің есептілікті ұсыну қағидаларын және есептілік нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 27 тамыздағы № 229 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8855 тіркелген, 2013 жылғы 10 желтоқсанда "Заң газеті" газетінде № 185 (2560) жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

      4. Зерттеулер және статистика департаменті (Тутушкин В.А.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулыны "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізіліміне, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізуге жіберуді;

      3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

      5. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

      6. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Ғ.О. Пірматовқа жүктелсін.

      7. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Ұлттық Банк
Төрағасы
Д. Ақышев

      КЕЛІСІЛДІ

      Қазақстан Республикасының

      Ұлттық экономика министрлігі

      Статистика комитеті Төрағасының м.а.

      _______________ Г.Керімханова

      2017 жылғы 23 қаңтар

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 315 қаулысына
1-қосымша

Екiншi деңгейдегi банктердің ірі қатысушылары, банк холдингтері, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының ірі қатысушылары, сақтандыру холдингтері, инвестициялық портфельді басқарушылардың ірі қатысушылары, екінші деңгейдегі банктер есептілігінің тізбесі

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.02.2022 № 14 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Екiншi деңгейдегi банктердің ірі қатысушылары, банк холдингтері, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының ірі қатысушылары, сақтандыру холдингтері, инвестициялық портфельді басқарушылардың ірі қатысушылары, екінші деңгейдегі банктер есептілігіне мыналар кіреді:

      1) екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысының кірістері мен мүлкі туралы есептің нысаны;

      2) екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысы туралы есептің нысаны;

      3) екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің лауазымды тұлғалары туралы есептің нысаны;

      4) екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, банк холдингі және сақтандыру холдингі қатысушысы (акционері) болып табылатын ұйымдар туралы есептің нысаны;

      5) екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің ірі қатысушылары (акционерлері) туралы есептің, сондай-ақ екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысын, банк холдингін, сақтандыру холдингін бақылауды жүзеге асыратын тұлғалар туралы мәліметтердің нысаны;

      6) байланысты тұлғалармен, оның ішінде үлестес тұлғалармен есепті кезең ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күндегі жағдай бойынша қолданыстағы мәмілелер туралы есептің және байланысты тұлғалар, оның ішінде үлестес тұлғалар тізілімінің нысаны;

      7) шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау жөніндегі жұмыс кестелерінің талдамасы туралы есептің нысаны;

      8) шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептіліктің нысаны және оған түсіндірме жазба;

      9) екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды немесе жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысына, банк холдингіне, сақтандыру холдингіне тиесілі екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акциялары санының және (немесе) пайыздық арақатынасының, сондай-ақ акцияларды сатып алу үшін пайдаланылатын қаражат көздерінің өзгеруі туралы есептің нысаны;

      10) сақтандыру тобына қатысушылардың сақтандыру тобы меншікті капиталының он және одан көп пайызы болатын, есепті күнгі жағдай бойынша қолданыстағы, үшінші тұлғалар (тұлғалар тобы) алдындағы барлық міндеттемелері туралы есептің нысаны;

      11) есепті кезең ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күндегі жағдай бойынша қолданыстағы сақтандыру тобының топ ішіндегі мәмілелері туралы есептің нысаны.


  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 315 қаулысына
2-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысының кірістері мен мүлкі туралы есеп

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: ЖТІҚ_Н2

      Кезеңділігі: жыл сайын

      Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ бастап 20__жылғы "___"________ дейін 20__ жылғы "__" ________ жағдай бойынша.

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысы.

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: жыл сайын, қаржы жылы аяқталған соң күнтізбелік 120 (бір жүз жиырма) күннен кешіктірмей.

  Нысан

      1-кесте. Алынған кірістер және өзге де ақша түсімдері

      (мың теңгемен)

Кірістер түрінің және өзге де ақша түсімдерінің атауы

Сомасы

1

2

3

1.

Кірістер және өзге де ақша түсімдері, барлығы, оның ішінде:


1.1

жалақы және өзге де еңбек қызметіне сыйақы


1.2

екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы ие ұйымдардың жарғылық капиталында қатысу үлестерінен (акциялардан) дивидендтер және кіріс (талдамасымен)


1.2.11.2.n1.3

салымдар бойынша төленген сыйақы


1.4

инвестициялық пай қорының басқаруындағы бағалы қағаздар, пайлар бойынша төленген сыйақы


1.5

мүлікті жалға беруден түскен кіріс


1.6

кәсіпкерлік қызметтен түскен өзге кірістер (талдамасымен)


1.6.11.6.n1.7

мүлікті сату


1.8

қарыздар алу


1.9

қаржылық, материалдық және демеушілік көмек алу


1.10

мүлікті сыйға алу


1.11

өзгелер (талдамасымен)


1.11.11.11.n      2-кесте. Мүлік бойынша мәліметтер

Мүлік түрінің атауы

Мүліктің есепті кезең соңындағы құны (мың теңгемен)

Өтімділік дәрежесі

1

2

3

4

1.

Мүлік, барлығы, оның ішінде:1.1

Ақшаның барлығы, оның ішінде:
1) қолма-қол ақша:
ұлттық валютада;
шетел валютасында;
2) екiншi деңгейдегi банктердегі банктік шоттарда:
ұлттық валютада;
шетел валютасында;
3) шетел банктеріндегі шетел валютасындағы банктік шоттарда;
4) өзге нысанда (талдамасымен)1.1.4.1
1.1.4.n
1.2

аффинирленген бағалы металдар және олардан жасалған бұйымдар1.3

жылжымайтын мүлік (талдамасымен)1.3.1
1.3.n
1.4

екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы ие ұйымдардың жарғылық капиталында қатысу үлестері (акциялар)1.4.1

оның ішінде сенімгерлік басқаруда1.5

инвестициялық пай қорының басқаруындағы бағалы қағаздар, пайлар1.6

өзге мүлік, оның ішінде:1.6.1

шығармашылық зияткерлік қызметтің нысандалған нәтижелері1.6.2

фирмалық атаулар, тауарлық белгілер және бұйымдарды даралаудың өзге құралдары1.6.3

өзге мүліктік құқық1.6.4

өзгесі1.7

оған иелік ету, пайдалану және басқару шектелген мүлік (талдамасымен және шектеу негіздемесін көрсете отырып)1.7.1
1.7.n
2

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы қаржы ұйымының қаржылық жағдайы нашарлаған жағдайда қаржы ұйымын үстеме капиталдандыру ретінде ұсынатын мүліктің ең жоғарғы құны


Х

2.1
2.n
3

Анықтама үшін: қысқамерзімді міндеттемелер


Х

3.1Х

3.nХ

      3-кесте. Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысына тиесілі ұйымдардың жарғылық капиталында қатысу үлестері (акциялар) туралы, сондай-ақ оларды сатып алу үшін қаражат көздері туралы мәліметтер

Бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)

Жарғылық капиталына қатысу үлестері немесе акциялары екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысына тиесілі ұйымның атауы

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысына тиесілі жарғылық капиталға қатысу сомасы (акциялардың ағымдағы нарықтық құны) (мың теңгемен)

Акциялар саны

Жай

Артықшылықты

1

2

3

4

5

6      кестенің жалғасы:

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысына тиесілі акциялар санының ұйымның орналастырылған акцияларының (артықшылықты және сатып алынған акцияларды шегергенде) жалпы санына арақатынасы немесе оның жарғылық капиталына қатысу үлесі (пайызбен)

Есепті кезеңдегі екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысына тиесілі
ұйымның жарғылық капиталына қатысу үлестерін немесе акцияларын сатып алу үшін қаражат көздері

Алынған дивидендтер

Алдыңғы есепті кезеңдерде

Есепті кезеңнің алдындағы кезеңде

Сомасы (мың теңгемен)

Кезеңі (жылы)

Сомасы (мың теңгемен)

Кезеңі (жылы)

7

8

9

10

11

12

      Ескертпе: __________________________________________________

      (мүлік құнының түрі)

      _____________________________________________________ __________

      (ірі қатысушының тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)) (қолы)

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Екiншi деңгейдегi банктің,
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының, инвестициялық
портфельді басқарушының
жеке тұлға болып табылатын
ірі қатысушысының кірістері
мен мүлкі туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысының кірістері мен мүлкі туралы есеп (индексі – ЖТІҚ_Н2, кезеңділігі – жыл сайын) 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысының кірістері мен мүлкі туралы есеп" әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 54-бабының 1-тармағына және 54-1-бабының 1-тармағына, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 74-1-бабының 1-тармағына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 72-4-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысы жыл сайын жасайды.

      4. Нысанға екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Есепті кезең ретінде есепті жыл көрсетіледі. Егер есеп беруші тұлға есепті жыл ішінде алғаш рет ірі қатысушы мәртебесін иеленген болса, онда есепті кезең ретінде ірі қатысушы мәртебесін иелену кезінен бастап есепті жыл аяқталғанға дейінгі кезең көрсетіледі.

      6. 1-кестенің 3-бағанында есепті кезеңде нақты алынған кірістер және өзге де ақша түсімдері (төлем көзінен ұсталған салықтарды және өзге де ұстап қалуларды есептегенде) көрсетіледі.

      7. 1-кестенің 1.2-жолы бойынша 3-бағандағы деректер 3-кестенің 9 және 11-бағандарындағы деректер сомасына сәйкес келеді.

      8. 2-кестенің 3-бағанында мүліктің тәуелсіз бағалаушы растаған нарықтық құны көрсетіледі, ол жоқ болған жағдайда қаржы ұйымының ірі қатысушысының бағалауы бойынша түрлі ақпарат ресурстарынан ұқсас мүліктің құны көрсетіледі. Ұқсас мүлік жоқ болған жағдайда мүліктің бастапқы немесе баланстық құны көрсетіледі.

      Бұл ретте есеп беретін тұлға есептілікке ескертуде мүлік құнының түрін көрсетуі қажет.

      9. 2-кестенің 4-бағанында ықтимал сатылу мерзіміне қарай екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысының бағалауы бойынша әрбір мүлік өтімділігінің дәрежесі (1 - 3 балл) көрсетіледі: 1 - төмен (сатылу мерзімі - бір жылдан астам), 2 - орташа (сатылу мерзімі - 30 күннен 1 жылға дейін), 3 - жоғары (сатылу мерзімі - 30 күнге дейін).

      10. 2-кестенің 1.1-жолында есепті күндегі ақша қалдығы көрсетіледі.

      11. 2-кестенің 1.2-жолында аффинирленген бағалы металдар және олардан жасалған, құны тиісті қаржы жылына республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің тоғыз жүз еселенген мөлшеріне балама сомадан асатын бұйымдар көрсетіледі.

      12. 2-кестенің 1.4-жолындағы деректер 3-кестенің 4-бағанындағы деректер сомасына сәйкес келеді.

      13. 2-кестенің 1.6.3-жолдарында 2-кестенің 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 және 1.6-жолдарында көрсетілмеген өзге мүліктік құқықтар, оның ішінде жер асты байлығын пайдалану құқығы көрсетіледі.

      14. 2-кестенің 1.6.4-жолында 2-кестенің 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 және 1.6-жолдарында көрсетілмеген өзге мүлік, оның ішінде құны тиісті қаржы жылына республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің тоғыз жүз еселенген мөлшеріне балама сомадан асатын өнер бұйымдары, "сән-салтанат бұйымдары" және т.с.с. көрсетіледі.

      15. Егер екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысы бірмезгілде бірнеше қаржы ұйымында қатысушы болса, онда 2-кестенің 2.1 және 2.n-жолдарында әрбір қаржы ұйымы бойынша деректер жеке-жеке көрсетіледі.

      16. 2-кестенің 3-жолында 1 жылға дейінгі (өтеуге дейін қалған мерзімі бар) кезеңде төленуге жататын барлық міндеттемелер көрсетіледі.

      17. "X" символымен белгіленген ұяшықтар толтырылмайды.

      18. 3-кестедегі мәліметтер есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша көрсетіледі.


  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 315 қаулысына
3-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысы туралы есеп

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: ЖТІҚ_Н3

      Кезеңділігі: жыл сайын

      Есепті кезең: 20__жылғы "___"_______ бастап 20__жылғы "___"________ дейін 20__ жылғы "__" ________ жағдай бойынша.

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысы.

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: жыл сайын, қаржы жылы аяқталған соң күнтізбелік 120 (бір жүз жиырма) күннен кешіктірмей.

  Нысан

      1-кесте. Есеп беруші тұлға туралы мәліметтер

1.

Тұрғылықты жері (мекенжайы, телефоны, электрондық мекенжайы)


2.

Есеп беруші тұлғаның ірі қатысушы мәртебесі бар екiншi деңгейдегi банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, инвестициялық портфельді басқарушылардың атауы


3.

Жеке куәлігі (төлқұжат) (сериясы, нөмірі, кім және қашан берді)


4.

Жеке сәйкестендіру нөмірі немесе өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)


5.

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысының екінші деңгейдегі банк, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, инвестициялық портфельді басқарушы қабылдайтын шешімдерге ықпалын жүзеге асыруы туралы мәліметтер:

басқа тұлғалармен бірлесіп, олардың арасында жасалған шарт күшімен

өзге тәсілмен

1

2

3

4

5.1
5.n.
      2-кесте. Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысына тиесілі жарғылық капиталдарда қатысу үлестерін (акцияларын) көрсете отырып, оның ұйымдардағы лауазымдары туралы мәліметтер

Бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)

Ұйымның атауы

Атқаратын лауазымы

Акциялардың баланстық құны (қатысу сомасы) (мың теңгемен)

1

2

3

4

5


      кестенің жалғасы: 

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысына тиесілі акциялар санының ұйымның орналастырылған акцияларының (артықшылықтыларын және сатып алынғандарын шегергенде) жалпы санына арақатынасы және (немесе) оның жарғылық капиталда қатысу үлесі (пайызбен)

жеке

бірлесіп

тікелей

жанама

тікелей

жанама

пайыз

пайыз

ол арқылы акцияға жанама иелік ету жүргізілетін ұйымның атауы, жеке тұлғаның тегі және аты, әкесінің аты (ол бар болса)

пайыз

онымен бірлесіп акцияға жанама иелік ету жүргізілетін ұйымның атауы, жеке тұлғаның тегі және аты, әкесінің аты (ол бар болса)

пайыз

ол арқылы акцияға жанама иелік ету жүргізілетін ұйымның атауы, жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

6

7

8

9

10

11

12

      3-кесте. Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысының жақын туыстары, жұбайы және (немесе) жұбайының (зайыбының) жақын туыстары, сондай-ақ осы тұлғалар бақылайтын ұйымдар туралы мәліметтер

Жеке сәйкестендіру нөмірі немесе өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысының жақын туысының, жұбайының (зайыбының) немесе жұбайының (зайыбының) жақын туысының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

Туыстық дәрежесі

Жақын туысы, жұбайы немесе жұбайының (зайыбының) жақын туысы бақылайтын ұйымның атауы

Ұйымның атауы

Тиесілі акциялар санының ұйымның орналастырылған акцияларының (артықшылықтыларын және сатып алынғандарын шегергенде) жалпы санына арақатынасы немесе оның жарғылық капиталында қатысу үлесі (пайызбен)

1

2

3

4

5

6      кестенің жалғасы:

Ірі қатысушының жақын туысының, жұбайының (зайыбының) немесе жұбайының (зайыбының) жақын туысының екінші деңгейдегі банктегі, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымындағы, инвестициялық портфельді басқарушыдағы лауазымы

Акциялардың баланстық құны (Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының акциясының қатысу сомасы (мың теңгемен)

Жақын туысына, жұбайына немесе жұбайының (зайыбының) жақын туысына тиесілі акциялар санының екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының орналастырылған акцияларының (артықшылықтыларын және сатып алынғандарын шегергенде) жалпы санына арақатынасы (пайызбен)

жеке

тікелей

жанама

пайыз

пайыз

ол арқылы акцияға жанама иелік ету жүргізілетін ұйымның атауы, жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

7

8

9

10

11

      кестенің жалғасы:

Жақын туысына, жұбайына немесе жұбайының (зайыбының) жақын туысына тиесілі акциялар санының екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының орналастырылған акцияларының (артықшылықтыларын және сатып алынғандарын шегергенде) жалпы санына арақатынасы (пайызбен)

бірлесіп

тікелей

жанама

пайыз

онымен бірлесіп акцияға жанама иелік ету жүргізілетін ұйымның атауы, жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

пайыз

ол арқылы акцияға жанама иелік ету жүргізілетін ұйымның атауы, жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

12

13

14

15

      __________________________________________________ __________

      (ірі қатысушының тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) (қолы)

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Екiншi деңгейдегi банктің,
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының, инвестициялық
портфельді басқарушының жеке
тұлға болып табылатын ірі
қатысушысы туралы
есептің нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысы туралы есеп (индексі – ЖТІҚ_Н3, кезеңділігі – жыл сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысы туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 54-бабының 1-тармағына және 54-1-бабының 1-тармағына, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 74-1-бабының 1-тармағына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 72-4-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысы жыл сайын жасайды.

      4. Нысанға екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Есепті кезең ретінде есепті жыл көрсетіледі. Егер есеп беруші тұлға есепті жыл ішінде алғаш рет ірі қатысушы мәртебесін иеленген жағдайда, онда есепті кезең ретінде ірі қатысушы мәртебесін иелену кезінен бастап есепті жыл аяқталғанға дейінгі кезең көрсетіледі.

      6. Егер екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы екінші деңгейдегі банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының шешімдер қабылдауына дербес ықпал ететін болған жағдайда, 1-кестенің 5-жолы бойынша мәліметтер толтырылмайды.

      7. Егер екiншi деңгейдегi екінші деңгейдегі банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы екінші деңгейдегі банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының шешімдер қабылдауына дербес ықпал етпейтін болған жағдайда:

      1) 1-кестенің 5-жолының 1-бағанында есеп беруші тұлға ірі қатысушысы болып табылатын екiншi деңгейдегi банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, инвестициялық портфельді басқарушылардың атаулары көрсетіледі;

      2) егер екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының шешімдер қабылдауына басқа тұлғалармен бірлесе отырып, өздерінің арасындағы шарттың күшіне қарай ықпал ететін болса, онда 1-кестенің 5-жолының 2-бағанында осы тұлғалар көрсетіледі;

      3) егер екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының шешімдер қабылдауына басқаша, оның ішінде осындай ықпал ету мүмкіндігі айқындалатын өкілеттіктер берумен ықпал ететін болса, онда 1-кестенің 5-жолының 3-бағанында тиісті мәліметтер көрсетіледі.

      8. Егер екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысының жақын туысы, жұбайы (зайыбы) немесе жұбайының (зайыбының) жақын туысы қаржы ұйымында лауазым атқаратын және (немесе) оның жарғылық капиталында қатысу үлесі (акциялары) болған жағдайларда, 3-кестеде мәліметтер көрсетіледі.

      9. 2 және 3-кестелерде есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша мәліметтер көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 315 қаулысына
4-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің лауазымды тұлғалары туралы есеп

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: ЗТ БСХ ІҚ _Н4

      Кезеңділігі: тоқсан сайын, жыл сайын

      Есепті кезең: 20__жылғы "___" ________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын банк холдингі, сақтандыру холдингі.

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі:

      есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей, тоқсан сайын.

      сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын сақтандыру холдингі, банк холдингі, сақтандыру холдингі болмаған жағдайда, екiншi деңгейдегi банктің Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысын, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысын қоспағанда, қаржы жылы аяқталуы бойынша күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей, жыл сайын.

  Нысан

      1-кесте. Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің лауазымды тұлғалары туралы мәліметтер

Жеке сәйкестендіру нөмірі немесе өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)

Лауазымды тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (бар болса)

Резидент, бейрезидент

1

2

3

4

      кестенің жалғасы:

Бизнес - сәйкестендіру нөмірі

Ұйымның атауы

Ұйымдағы атқаратын лауазымы

Лауазымына тағайындалу күні

Акциялардың баланстық құны (қатысу сомасы) (мың теңгемен)

5

6

7

8

9


      кестенің жалғасы:

Лауазымды тұлғаға тиесілі акциялар санының орналастырылған (артықшылық берілген және сатып алынғанды шегергенде) акциялардың жалпы санына арақатынасы немесе ұйымның жарғылық капиталына қатысу үлесі (пайызбен)

жеке

бірлесіп

тікелей

жанама

тікелей

жанама

пайыз

пайыз

акцияларға иелік ету жүргізілетін заңды тұлғаның атауы, жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)

пайыз

бірлесіп акцияларды жанама иелік ету жүргізілетін заңды тұлғаның атауы, жеке тұлғаның тегі және аты, әкесінің аты (ол бар болса)

пайыз

акцияларды жанама иелік ету жүргізілетін заңды тұлғаның атауы, жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)

10

11

12

13

14

15

16

      2-кесте. Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің ұйымдардың жарғылық капиталына қатысу үлестерін (акцияларды) сатып алу үшін қарыздар алуы туралы мәліметтер

Қарыз берген ұйым, жеке тұлға

Акциялары (жарғылық капиталында қатысу үлестері) қарыз есебінен сатып алынған ұйым


Бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)

Ұйымның атауы, жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (бар болса)

Бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)

Ұйымның атауы

1

2

3

4

5


      кестенің жалғасы:

Қарыз сомасы (мың теңгемен

Акциялардың баланстық құны (қатысу сомасы) (мың теңгемен)

Акциялар саны

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің сатып алған акциялар санының ұйымның орналастырылған (артықшылықты және сатып алынғандарын шегергенде) акцияларының жалпы санына арақатынасы немесе оның жарғылық капиталына қатысу үлесі (пайызбен

6

7

8

9

      Атауы _______________________________________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ____________________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________________________

      Орындаушы __________________________________________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "______" ______________

  Екiншi деңгейдегi банктің,
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының заңды тұлға болып
табылатын ірі қатысушысының,
банк холдингінің, сақтандыру
холдингінің лауазымды
тұлғалары туралы есептің
нысаны қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің лауазымды тұлғалары туралы есеп (индексі – ЗТ БСХ ІҚ _Н4, кезеңділігі – тоқсан сайын, жыл сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің лауазымды тұлғалары туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 54-бабының 1-тармағына және 54-1-бабының 1-тармағына, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 74-1-бабының 1-тармағына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 72-4-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды:

      тоқсан сайын – сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында сақтандыру холдингі болмаған жағдайда, екiншi деңгейдегi банктің Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын банк холдингі, сақтандыру холдингі, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының Қазақстан Республикасының резиденті- заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы;

      жыл сайын – сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы жасайды.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Егер екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің лауазымды тұлғасы 1-кестенің 6-бағанында көрсетілген ұйымда қызмет атқармаса не оның акцияларын (қатысу үлестерін) иеленбесе, 1-кестенің 7 және 8-бағандары не 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 және 16-бағандары толтырылмайды.

      9-бағанда баланстық құнының сомасы көрсетіледі, ол бойынша құрылған провизияларды (резервтерді) шегергеннен кейін қаржы активі баланста танылады.

      6. 1-кестеде банк холдингі, сақтандыру холдингі және қаржы ұйымдары үшін оның ішінде басшы қызметкерлері көрсетіледі.

      7. 2-кестенің 8-бағаны екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы, банк холдингі, сақтандыру холдингі акционерлік қоғам ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған жағдайда толтырылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 315 қаулысына
5-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, банк холдингі және сақтандыру холдингі қатысушысы (акционері) болып табылатын ұйымдар туралы есеп

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: ЗТ БСХ ІҚ_Н5

      Кезеңділігі: тоқсан сайын, жыл сайын

      Есепті кезең: 20 __ жылғы "____" __________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылатын банк холдингі және сақтандыру холдингі

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі:

      есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей, тоқсан сайын, екiншi деңгейдегi банктің ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында сақтандыру холдингі болмаған жағдайда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы, Қазақстан Республикасының резиденттері-заңды тұлғалар болып табылатын инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы, Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылатын банк холдингі, сақтандыру холдингі;

      қаржы жылы аяқталған соң күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей, жыл сайын, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы.

  Нысан

      Кесте. Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, банк холдингі және сақтандыру холдингі қатысушысы (акционері) болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер

Бзнес - сәйкестендіру нөмірі немесе өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)

Заңды тұлғаның атауы

Қызмет түрінің сипаты

Қатысу сомасы (иеленген акциялар құны) (мың теңгемен)

Номиналды (сатып алынған)

Баланстық (резервтерді шегергенде)

Анықтама үшін: резервтер (провизиялар)

1

2

3

4

5

6

7
      кестенің жалғасы:

Акциялар саны (дана)

Иеленген күні

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысына, банк холдингі және сақтандыру холдингі қатысушысына тиесілі акциялар санының эмитенттің орналастырылған акцияларының (артықшылықты және қоғам сатып алғандарды шегергенде) жалпы санына ара қатынасы немесе заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесі (пайызбен)

жай

артықшылық берілген

жеке

тікелей (пайызбен)

жанама

пайыз

акцияларды жанама иелену жүзеге асырылатын ұйымның атауы,жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

8

9

10

11

12

13      кестенің жалғасы:

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысына, банк холдингіне, сақтандыру холдингіне тиесілі акциялар санының эмитенттің орналастырылған акцияларының (артықшылық берілген және қоғам сатып алғандарды шегергенде) жалпы санына арақатынасы немесе заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесі (пайызбен)

Есепті кезеңде алынған дивидендтер
(мың теңгемен)

бірлесіптікелей

жанамапайыз

бірлесіп акцияларды жанама иелену жүзеге асырылатын ұйымның атауы, жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

пайыз

акцияларды жанама иелену жүзеге асырылатын ұйымның атауы, жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)14

15

16

17

18

19      Атауы __________________________________________________

      Мекенжайы ______________________________________________

      Телефоны ________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _____________________________

      Орындаушы______________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _________________________________________ _________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20___ жылғы "___" __________

  Екiншi деңгейдегi банктің,
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының, инвестициялық
портфельді басқарушының
заңды тұлға болып табылатын
ірі қатысушысы, банк холдингі
және сақтандыру холдингі
қатысушысы (акционері)
болып табылатын ұйымдар
туралы есептің нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, банк холдингі және сақтандыру холдингі қатысушысы (акционері) болып табылатын ұйымдар туралы есеп (индексі – БСХ ЗТ ІҚ_Н5, кезеңділігі – тоқсан сайын, жыл сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, банк холдингі және сақтандыру холдингі қатысушысы (акционері) болып табылатын ұйымдар туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 15-бабының 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 54-бабының 1-тармағына және 54-1-бабының 1-тармағына, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 74-1-бабының 1-тармағына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 72-4-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды:

      тоқсан сайын – екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында сақтандыру холдингі болмаған жағдайда, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы, Қазақстан Республикасының резидент-заңды тұлғалары болып табылатын инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы, Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылатын банк холдингі, сақтандыру холдингі;

      жыл сайын – сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлғасы болып табылатын ірі қатысушысы жасайды.

      4. Нысанға басшы не есепке қол қоюға функциясы жүктелген адам қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 4-баған капиталында екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, банк және (немесе) сақтандыру холдингі қатысатын 3-бағанда көрсетілген заңды тұлға қызметінің түрі бойынша толтырылады.

      6. 7-бағанда резервтердің (провизиялардың) сомасы абсолюттік мәнінде және қосу белгісімен көрсетіледі.

      7. Нысанда екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, банк холдингі, сақтандыру холдингі қатысушылар (тікелей немесе жанама) болып табылатын барлық ұйымдар бойынша деректер көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 315 қаулысына
6-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің ірі қатысушылары (акционерлері) туралы есеп, сондай-ақ екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысын, банк холдингін, сақтандыру холдингін бақылауды жүзеге асыратын тұлғалар туралы мәліметтер

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: ЗТ БСХ ІҚ_Н6

      Кезеңділігі: тоқсан сайын, жыл сайын

      Есепті кезең: 20 ____ жылғы "____" __________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы:

      екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, банк холдингі, оның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезиденті, Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын сақтандыру холдингі.

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі:

      есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын екiншi деңгейдегi банктің Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банк холдингі;

      есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей, тоқсан сайын Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын сақтандыру холдингі, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында сақтандыру холдингі болмаған жағдайда, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы, Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлға болып табылатын инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы;

      қаржы жылы аяқталған соң күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей, жыл сайын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы.

  Нысан

      1-кесте. Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің ірі қатысушылары (акционерлері) туралы мәліметтер

Бизнес - сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін), жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін) немесе өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)

Резидент, бейрезидент

Ірі қатысушының атауы/ тегі, аты және әкесінің аты (бар болса)

Қызмет түрінің сипаты

Акциясының баланстық құны (қатысу сомасы) (мың теңгемен)

Тиесілі акциялар саны (дана)

1

2

3

4

5

6

7
      кестенің жалғасы:

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің ірі қатысушысына (акционеріне) тиесілі акциялар санының екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің орналастырылған акцияларының (артықшылықты және сатып алғандарды шегергенде) жалпы санына арақатынасы немесе оның жарғылық капиталына
қатысу үлесі (пайызбен)

жеке

бірлесіп

тікелей
(пайыз)

жанама

тікелей

жанама

пайыз

акцияларды жанама иелену жүзеге асырылатын ұйымның атауы, жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)

пайыз

бірлесіп акцияларды жанама иелену жүзеге асырылатын ұйымның атауы, жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)

пайыз

акцияларды жанама иелену жүзеге асырылатын ұйымның атауы, жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)

8

9

10

11

12

13

14
      2-кесте. Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысын, банк холдингін, сақтандыру холдингін бақылауды жүзеге асыратын тұлғалардың тізілімі

Бизнес - сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін), жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін) немесе өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)

Тұлғаның атауы

Бақылау негізі

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысын, банк холдингін, сақтандыру холдингін бақылайтын тұлға дауыс беретін акцияларының 20 пайызынан астамын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) иеленетін ұйымдар туралы мәліметтер

еншілес ұйымның атауы

өзге ұйымдардың атауы

1

2

3

4

5

6      Атауы ____________________________________________________________

      Мекенжайы _______________________________________________________

      Телефоны _________________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ______________________________________

      Орындаушы ___________________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _________________________________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "______" ______________

  Екiншi деңгейдегi банктің,
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының, инвестициялық
портфельді басқарушының
заңды тұлға болып табылатын
ірі қатысушысының, банк
холдингінің, сақтандыру
холдингінің ірі қатысушылары
(акционерлері) туралы есеп,
сондай-ақ екiншi деңгейдегi
банктің, сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының,
инвестициялық портфельді
басқарушының заңды тұлға
болып табылатын ірі
қатысушысын, банк холдингін,
сақтандыру холдингін
бақылауды жүзеге асыратын
тұлғалар туралы мәліметтер
нысанына қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің ірі қатысушылары (акционерлері) туралы есеп, сондай-ақ екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысын, банк холдингін, сақтандыру холдингін бақылауды жүзеге асыратын тұлғалар туралы мәліметтер (индексі – ЗТ БСХ ІҚ_Н6, кезеңділігі – тоқсан сайын, жыл сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің ірі қатысушылары (акционерлері) туралы есеп, сондай-ақ екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысын, банк холдингін, сақтандыру холдингін бақылауды жүзеге асыратын тұлғалар туралы мәліметтер" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 54-бабының 1-тармағына және 54-1-бабының 1-тармағына, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 74-1-бабының 1-тармағына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 72-4-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды:

      тоқсан сайын – екінші деңгейдегі банктің ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында сақтандыру холдингі болмаған жағдайда, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы, инвестициялық портфельді басқарушының Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылатын банк холдингі, сақтандыру холдингі, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банк холдингі;

      жыл сайын – сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлғасы болып табылатын ірі қатысушысы жасайды.

      4. Нысанға басшы не есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 1-кестенің 4-бағанында екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің орналастырылған акцияларының (артықшылық берілген және сатып алғандарды шегергенде) он немесе одан көп пайызына иеленетін тұлғалар көрсетіледі.

      6. 1-кестенің 5-бағаны 4-бағанда көрсетілген тұлға қызметінің сипаты бойынша толтырылады.

      7. 1-кестенің 7 және 8-бағандары екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы, банк холдингі, сақтандыру холдингі акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған жағдайда толтырылады.

      8. 2-кестенің 4-бағанында "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 2-бабына, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына және "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 72-1-бабына сәйкес бақылау үшін негіздер көрсетіледі.

      9. 2-кестені толтыру бойынша талаптар Қазақстан Республикасының бейрезидент банк холдингтеріне қолданылмайды.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 315 қаулысына
7-қосымша

Әкімшілік деректерді жинау үшін арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректерге арналған нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсына орналастырылған

Байланысты тұлғалармен, оның ішінде үлестес тұлғалармен есепті кезең ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнгі жағдай бойынша қолданыстағы есеп туралы мәліметтер және байланысты тұлғалардың, оның ішінде үлестес тұлғалардың тізілімі

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанның индексі: ЗТ БСХ ІҚ_Н7

      Кезеңділігі: тоқсан сайын (жыл сайын)

      Есепті кезең: 20 ____ жылғы "____" __________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылатын банк холдингі және сақтандыру холдингі

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі:

      тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей, екiншi деңгейдегi банктің ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында сақтандыру холдингі болмаған жағдайда Қазақстан Республикасының резиденттері-заңды тұлғалар болып табылатын инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы, Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын банк холдингі, сақтандыру холдингі

      жыл сайын, қаржы жылы аяқталған соң күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушылары.

  Нысан

      1-кесте. Байланысты тұлғалармен, оның ішінде үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп

Байланысты (үлестес) тұлға ұйымның атауы, тегі, аты (ол бар болса әкесінің аты)

Бизнес - сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін), жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін) немесе сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)

Резиденттік елі

1

2

3

4


Жиынтығы

      кестенің жалғасы:

Тұлға ерекше қатынастармен байланысқан (үлестес) тұлғаға жатқызылған белгі

Мәміле түрі

Мәміле мақсаты

Шарттың күні

Шарт жасалған күн

Шарттың қолданысы аяқталған күн

5

6

7

8

9

10
      кестенің жалғасы:

Уәкілетті орган шешімінің деректемелері

Мәміле сомасы (мың теңгемен)

Мәміле валютасы

Қамтамасыз етудің болуы туралы мәліметтер (иә/жоқ)

Сыйақы (жылдық пайызбен)

Есепті күнге мәміле түрі бойынша қалдық (мың теңгемен)

Ескерту (2-16-бағандарда көзделмеген өзге мәліметтер көрсетіледі)

шарттың талаптары бойынша

байланысты емес тұлғалар үшін ішкі талаптар бойынша

11

12

13

14

15

16

17

18

Жиынтығы

      2-кесте. Байланысты тұлғалардың, оның ішінде үлестес тұлғалардың тізілімі

Бизнес - сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін), жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін) немесе сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)

Байланысты (үлестес) тұлғаның атауы

Резиденттік елі

Тұлға ерекше қатынастармен байланысқан/үлестес тұлғаға жатқызылған белгі

1

2

3

4

5


      Атауы _________________________________________________________

      Мекенжайы ____________________________________________________

      Телефоны _____________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ________________________________

      Орындаушы ____________________________________ _______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      ______________________________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "______" ______________

  Байланысты тұлғалармен, оның
ішінде үлестес тұлғалармен
есепті кезең ішінде жасалған,
сондай-ақ есепті күнгі жағдай
бойынша қолданыстағы
мәмілелер туралы есеп және
байланысты тұлғалардың, оның
ішінде үлестес тұлғалардың
тізілімі нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Байланысты тұлғалармен, оның ішінде үлестес тұлғалармен есепті кезең ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнгі жағдай бойынша қолданыстағы мәмілелер туралы есеп және байланысты тұлғалардың, оның ішінде үлестес тұлғалардың тізілімі (индексі - БСХ ЗТ ІҚ_Н7, кезеңділігі - тоқсан сайын (жыл сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Байланысты тұлғалармен, оның ішінде үлестес тұлғалармен есепті кезең ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнгі жағдай бойынша қолданыстағы мәмілелер туралы есеп және байланысты тұлғалардың, оның ішінде үлестес тұлғалардың тізілімі" әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 54-бабының 1-тармағына және 54-1-бабының 1-тармағына, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 74-1-бабының 1-тармағына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 72-4-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды:

      тоқсан сайын – екінші деңгейдегі банктің ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында сақтандыру холдингі болмаған жағдайда, Қазақстан Республикасының резиденттері-заңды тұлғалар болып табылатын инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы, Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын банк холдингі, сақтандыру холдингі;

      жыл сайын – сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының Қазақстан Республикасының резидент-заңды тұлғасы болып табылатын ірі қатысушылары мыналар жасайды.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Тұлға есеп беретін тұлғамен ерекше қатынастармен байланысқан тұлғаға (үлестес тұлғаға) жатқызылған белгі "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 40-бабында, "Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабында, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-1-бабында, "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 64-бабында анықталады.

      6. 1 және 2-кестелерде:

      1) банк холдингі, сақтандыру холдингі онымен ерекше қатынастармен байланысқан тұлғалар туралы мәліметтерді көрсетеді;

      2) екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы үлестес тұлғалар туралы мәліметтерді көрсетеді.

      7. 1-кестеде байланысқан тұлғалармен, оның ішінде үлестес тұлғамен операциялардың әрбір түрі бойынша сомасы есепті күні есеп беретін тұлғаның меншікті капиталы мөлшерінен жиынтығында 0,01 (нөл бүтін жүзден бір) пайыздан асатын есеп беретін тұлға байланысқан тұлғалармен, оның ішінде есеп беретін тұлғамен ерекше қатынастағы үлестес тұлғалармен жасасқан барлық мәмілелер туралы мәліметтерді көрсетеді.

      8. Тұлғада есеп беретін тұлғамен ерекше қатынастармен байланыстылығының, оның ішінде үлестестігінің бір немесе бірнеше белгісі бар болса 2-кестеде барлық белгілер көрсетіледі.

      9. 1-кестенің 11-бағаны ақпарат болмаған жағдайда толтыру міндетті емес.

      10. Жылдың басында тоқсан сайынғы Нысанды жасаған кезде 1-кестеде төртінші тоқсан ішінде байланысты тұлғалармен, оның ішінде үлестес тұлғалармен жасалған, сондай-ақ есепті күндегі жағдай бойынша қолданыста болатын мәмілелер көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 315 қаулысына
8-қосымша

Әкімшілік деректерді жинау үшін арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректерге арналған нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсына орналастырылған

Шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау жөніндегі жұмыс кестелерінің талдамасы туралы есеп

      Ескерту. 8-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанның индексі: ЖК БСХ ІҚ_Н8

      Кезеңділігі: тоқсан сайын, жыл сайын

      Есепті кезең: 20 ____ жылғы "____" __________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: банк холдингі жоқ, банк конгломератының құрамына кіретін екiншi деңгейдегi банк, сақтандыру тобының құрамына кіретін сақтандыру холдингі

      Әкімшілік деректер нысаны ұсыну мерзімі:

      тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік 60 (алпыс) күннен кешіктірмей;

      жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылғы 31 (отыз бірінші) мамырдан (қоса алғанда) кешіктірмей

  Нысан

      1-кесте. Шоғырландырылған бухгалтерлік балансты жасау бойынша жұмыс кестесі

Көрсеткіштер

1-қатысушы

N қатысушы

Сомасы

жою

Сомасы

жою

дебет

кредит

дебет

кредит

1

2

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.n.1

3.n.2

3.n.3

1

Активтер1.11.1.12

Міндеттемелер2.12.1.13

Капитал3.13.2
Міндеттемелер мен капитал жиынтығы      кестенің жалғасы: 

Анықтама үшін: қауымдасқан (тәуелді) ұйымдар

Қалдық

Түзетулер

Жиынтығы

сомасы

дебет

кредит

1-қатысушы

N қатысушы

4

5

6

7

8


      2-кесте. Кірістер мен шығыстар туралы шоғырландырылған есепті жасау бойынша жұмыс кестесі

Көрсеткіштер

1-қатысушы

N қатысушы

Сомасы

жою

Сомасы

жою

дебет

кредит

дебет

кредит

1

2

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.n.1

3.n.2

3.n.3

4

Кірістер4.14.1.15

Шығыстар5.15.2
Салық салынғанға дейін таза пайда (таза шығын)
Табыс салығы бойынша шығыстар
Табыс салығы төленгеннен кейінгі табыс (шығын)
………
Таза пайда (таза шығын)
……….      кестенің жалғасы:

Анықтама үшін: қауымдасқан (тәуелді) ұйымдар

Қалдық

Түзетулер

Жиынтығы

сомасы

1-қатысушы

N қатысушы

дебет

кредит

4

5

6

7

8      Атауы ____________________________________________________________

      Мекенжайы _______________________________________________________

      Телефоны _________________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _______________________________________

      Орындаушы ____________________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _____________________________________________ ______________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "______" ______________

  Шоғырландырылған қаржылық
есептілікті жасау жөніндегі
жұмыс кестелерінің талдамасы
туралы есептілік нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау жөніндегі жұмыс кестелерінің талдамасы туралы есеп (индексі - ЖК БСХ ІҚ_Н8, кезеңділігі – тоқсан сайын, жыл сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау жөніндегі жұмыс кестелерінің талдамасы туралы есеп" әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 54-бабының 1-тармағына және 54-1-бабының 1-тармағына, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 74-1-бабының 1-тармағына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 72-4-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды тоқсан сайын және жыл сайын банк конгломератының құрамына кіретін банк холдингі, банк холдингі жоқ екiншi деңгейдегi банк, сақтандыру тобына кіретін сақтандыру холдингі жасайды.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 1-кестенің 2-бағанында шоғырландырылған (шоғырландырылмаған) қаржылық жағдай туралы бухгалтерлік баланстың көрсеткіштері және олардың талдамасы көрсетіледі.

      2-кестенің 2-бағанында құралдар бөлігінде кірістер мен шығыстар талдамасы көрсетіледі.

      6. 2-кестедегі мәліметтер екінші деңгейдегі банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жүзеге асыратын қызметіне байланысты толтырылады.

      7. 1 және 2-кестелерде қауымдасқан (тәуелді) ұйымдарды қоспағанда, банк конгломераты қатысушыларының шоғырландырылмаған қаржылық есептілігіндегі көрсеткіштерге сәйкес келетін банк конгломератының барлық қатысушылары бойынша көрсеткіштер көрсетіледі.

      Қауымдасқан (тәуелді) ұйымдар бойынша көрсеткіштер 1 және 2-кестелердің 4-бағандарында банк конгломератының, сақтандыру тобының әрбір қатысушысы бойынша көрсетіледі.

      8. 1-кестенің 5-бағанында "Активтер" көрсеткіштері үшін тиісті жолда мыналар көрсетіледі:

      3.1.3, 3.n.3 бағандар сомасын шегергенде 3.1.1, 3.1.2, 3.n.1, 3.n.2 бағандарының сомасы;

      "Міндеттемелер", "Капитал" көрсеткіштері үшін тиісті жолда мыналар көрсетіледі:

      3.1.2, 3.n.2 бағандар сомасын шегергенде 3.1.1, 3.1.3, 3.n.1, 3.n.3 бағандарының сомасы;

      мұндағы n - банк конгломераты, сақтандыру тобы қатысушыларының саны немесе екінші деңгейдегі банктің еншілес ұйымдары.

      Банк конгломераты, сақтандыру тобы немесе екінші деңгейдегі банктің еншілес ұйымдары қатысушыларының атауы – "N қатысушы" жолдарында көрсетіледі.

      9. 1 және 2-кестелердің 8-бағаны бойынша қорытынды көрсеткіштер банк холдингінің, банк холдингі жоқ, банк конгломератының құрамына кіретін екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру тобының құрамына кіретін сақтандыру холдингінің шоғырландырылған қаржылық есептілігіндегі көрсеткіштерге сәйкес келуге тиіс.

      10. Банк холдингінің көрсеткіштері басқа банк холдингінің есептілігіне енгізілген жағдайда осы банк холдингінің Нысанды ұсыну талап етілмейді.

      11. 1 және 2-кестелердегі деректер мың теңгемен толтырылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 315 қаулысына
9-қосымша

Әкімшілік деректерді жинау үшін арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректерге арналған нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсына орналастырылған

Шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептілік және оған түсіндірме жазба

      Ескерту. 9-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанның индексі: ҚЕ БСХ ІҚ_Н9

      Кезеңділігі: тоқсан сайын, жыл сайын

      Есепті кезең: 20 ____ жылғы "____" __________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушылары, банк холдингі жоқ, банк конгломератының құрамына кіретін екінші деңгейдегі банк, Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылатын банк холдингі, сақтандыру холдингі

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі:

      шоғырландырылған қаржылық есептілік және оған түсіндірме жазба үшін тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік 60 (алпыс) күннен кешіктірмей;

      шоғырландырылмаған қаржылық есептілік үшін тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей;

      шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептілік және оған түсіндірме жазба үшін жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылғы 31 (отыз бірінші) мамырдан (қоса алғанда) кешіктірмей

  Нысан

1-кесте. Шоғырландырылған және шоғырландырылмаған бухгалтерлік баланс, қаржылық жағдай туралы есеп

Көрсеткіштер

Есептік кезеңнің соңына

………..


………..


Активтер жиынтығы


………..


………..


Міндеттемелер жиынтығы


…………


………….


Капитал жиынтығы


Міндеттемелер мен капитал жиынтығы


      2-кесте. Пайда мен шығын туралы шоғырландырылған және шоғырландырылмаған есеп, жиынтық кіріс туралы есеп

Көрсеткіштер

жыл басынан бастап есептік кезеңнің соңына дейінгі кезеңде

………..


………..


…………..


……..


………


Салық салынғанға дейінгі таза пайда (таза шығын)


………


Табыс салығы бойынша шығыстар


Табыс салығы төленгеннен кейінгі пайда (шығын)


Таза пайда (таза шығын)


……..


      Атауы _______________________________________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ____________________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________________________

      Орындаушы __________________________________________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам___________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "______" ______________

  Шоғырландырылған және
шоғырландырылмаған
қаржылық есептілік және оған
түсіндірме жазба нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептілік және оған түсіндірме жазба (индексі – ҚЕ БСХ ІҚ_Н9, кезеңділігі - тоқсан сайын, жыл сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептілік және оған түсіндірме жазба" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 54-бабының 1-тармағына және 54-1-бабының 1-тармағына, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 74-1-бабының 1-тармағына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 72-4-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Екінші деңгейдегі банктің Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылатын банк холдингі, сақтандыру холдингі, банк холдингі жоқ, банк конгломератының құрамына кіретін екінші деңгейдегі банктер, инвестициялық портфельді басқарушының Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы мыналарды:

      сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында сақтандыру холдингі болмаған жағдайда, шоғырландырылмаған қаржылық есептілік бөлігінде, заңды тұлға болып табылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысын;

      Нысанды тоқсан сайынғы негізде ұсынбау бөлігінде, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысын, Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлға болып табылатын инвестициялық портфельді басқарушыны қоспағанда, Нысанды тоқсан сайын және жыл сайын ұсынады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептілік мыналарды қамтиды: 1-кестеге сәйкес шоғырландырылған және шоғырландырылмаған бухгалтерлік баланс, қаржылық жағдай туралы есеп, 2-кестеге сәйкес пайда мен шығын туралы шоғырландырылған және шоғырландырылмаған есеп, жиынтық кіріс туралы есеп, еркін нысандағы ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп және капиталдағы өзгерістер туралы есеп.

      6. Деректер аудиторлық ұйым куәландырмаған не болған жағдайда, аудиторлық ұйым куәландырған шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептіліктен толтырылады және мың теңгемен көрсетіледі. Еркін нысанда ұсынылатын есептер, сондай-ақ шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба миллион теңгемен берілуі мүмкін.

      7. Шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба еркін нысанда ұсынылады және мынадай ақпаратты қамтуы тиіс:

      1) негізгі мәліметтер, оның ішінде шоғырландырылған есептілік үшін - қаржылық есептілікке кіретін ұйымдардың тізбесі, қаржылық есептілікті жасау тәсілдерінің толық сипаттамасы, әрбір ұйым бойынша еншілес және қауымдастырылған (тәуелді) ұйымдарға инвестицияларды есепке алу тәсілдері;

      2) қаржылық есептілікке талдамалар және түсіндірмелер;

      3) есептік кезеңнен кейінгі маңызды оқиғалар (есептік күн мен қаржылық есептілік жасалған күн арасындағы кезеңде болатын және қаржылық жағдайына ықпал ететін және ықпал етуі мүмкін оқиғалар) туралы ақпарат.

      8. Екiншi деңгейдегi банктерді қоспағанда, екінші деңгейдегі банктің Қазақстан Республикасының резиденті заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы Шоғырландырылмаған қаржылық есептілік бойынша нысанды екiншi деңгейдегi банктің ірі қатысушысы бойынша және онда екiншi деңгейдегi банктің ірі қатысушысы ірі қатысушы (ірі акционер) болып табылатын әрбір ұйым бойынша жасайды.

      9. Екінші деңгейдегі банк болып табылатын банк конгломератының қатысушысын қоспағанда, банк конгломератының (сақтандыру тобының) құрамына кіретін банк холдингі (сақтандыру холдингі) шоғырландырылмаған қаржылық есептіліктің нысанын банк конгломератының (сақтандыру тобының), сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы болып табылатын сақтандыру тобының әрбір мүшесі бойынша бөлек дайындалады.

      10. Шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептілік пен оған түсіндірме жазбаны ұсыну талабы банк холдингі жоқ, банк конгломератының құрамына кіретін екінші деңгейдегі банкке қолданылмайды.

      Банк холдингі жоқ, банк конгломератының құрамына кіретін екiншi деңгейдегi банк Шоғырландырылмаған қаржылық есептілік бойынша нысанды әрбір еншілес ұйым бойынша бөлек жасайды.

      11. Бір банк конгломератының құрамына бірнеше банк холдингі кірген жағдайда, онда банк конгломератының әрбір қатысушысы бойынша Шоғырландырылмаған есептілік бойынша нысанды ұсыну тек бір ғана банк холдингінен (банк конгломератының жоғарғы деңгейі) талап етіледі.

      12. Банк холдингі және банк холдингі жоқ, банк конгломератының құрамына кіретін екiншi деңгейдегi банк бұрын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне есепті кезең үшін шоғырландырылмаған қаржылық есептілікті ұсынған болса, онда оны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ұсыну талап етілмейді.

      13. Егер шоғырландырылған және шоғырландырылмаған бухгалтерлік баланстағы және банк конгломераты, сақтандыру тобы қатысушыларының пайдасы мен зияндары туралы есептегі мәліметтер осы қаулыға 8-қосымшаға сәйкес Шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау жөніндегі жұмыс кестелерінің талдамасы туралы есепте көрсетілсе, онда Нысанды банк конгломератының (сақтандыру тобының) әрбір қатысушысы бойынша бөлек ұсыну талап етілмейді.

      Банк холдингі, сондай-ақ банк конгломератының құрамына кіретін банк холдингі жоқ екінші деңгейдегі банк шоғырландырылған және (немесе) шоғырландырылмаған қаржылық есептілікті және олар бойынша мәліметтер осы қаулыға 8-қосымшаға сәйкес шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау жөніндегі жұмыс кестелерінің толық жазылуы туралы есепте көрсетілген банк конгломератына қатысушылар бөлінісінде оған түсіндірме жазбаны электрондық форматта еркін нысанда бір файлмен автоматтандырылған ақпараттық шағын жүйе арқылы ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 315 Қаулысына
10-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсына орналастырылды

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды немесе жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысына, банк холдингіне, сақтандыру холдингіне тиесілі екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акциялары санының және (немесе) пайыздық арақатынасының өзгеруі, сондай-ақ акцияларды сатып алу үшін пайдаланылатын қаражат көздері туралы есеп

      Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: ЖЗТ ІҚ _Н10

      Кезеңділігі: акциялардың саны және (немесе) пайыздық арақатынасы өзгерген жағдайда

      Шешім қабылданған күні 20__ жылғы "___" "________________"

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды немесе жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, банк холдингі, сақтандыру холдингі

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды немесе жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысына, банк холдингіне, сақтандыру холдингіне тиесілі акциялар санының және (немесе) пайыздық арақатынасының өзгеруі туралы шешім қабылданған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде.

  Нысан

      1-кесте. Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды немесе жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысына, банк холдингіне, сақтандыру холдингіне тиесілі екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акциялары санының және (немесе) пайыздық арақатынасының өзгеруі туралы мәліметтер

Бизнес - сәйкестендіру нөмірі

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы

Ол арқылы екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын жанама иелену жүзеге асырылатын ұйымның атауы

Пайыздық арақатынасы өзгергенге дейінгі екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды немесе жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысына, банк холдингіне, сақтандыру холдингіне тиесілі екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларының саны

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тиесілі акцияларының саны (дана)

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тиесілі акциялары санының екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дауыс беретін акциялар санына пайыздық арақатынасы

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тиесілі акциялары санының екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының орналастырылған (артықшылықты және сатып алынған) акциялары санына пайыздық арақатынасы

1

2

3

4

5

6      кестенің жалғасы:

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акциялары санының және пайыздық арақатынасының өзгеруі туралы мәліметтер

Қарсы агент /мәміленің түрі

Шарттың № және күні

Акциялар саны (дана)

Брокердің атауы

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының бір акциясын иелену/сату бағасы, теңгемен

Акциялардың баланстық құны / екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұ йымының қатысу сомасы (мың теңгемен)

7

8

9

10

11

12

      кестенің жалғасы:

Пайыздық арақатынасы өзгергеннен кейінгі екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды немесе жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысына, банк холдингіне, сақтандыру холдингіне тиесілі екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларының саны

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тиесілі акцияларының саны (дана)

Тиесілі акциялар санының екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дауыс беретін акциялар санына пайыздық арақатынасы

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тиесілі акциялары санының екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының орналастырылған (артықшылықты және сатып алынғанды шегергенде) акциялары санына пайыздық арақатынасы

13

14

15
      2-кесте. Акцияларды сатып алу үшін пайдаланылатын қаражат көздері

Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды немесе жеке тұлғасы болып табылатын ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын сатып алу талаптары және тәртібі туралы мәліметтер

Құжаттарды қоса берумен екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын сатып алу үшін пайдаланылатын көздер мен қаражаттың сипаттамасы

1

2

3
      Атауы ______________________________________________________________

      Мекенжайы _________________________________________________________

      Телефоны ___________________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ________________________________________

      Орындаушы ___________________________________ ______________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      ________________________________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "______" ______________

  Екiншi деңгейдегi банктің,
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының заңды немесе жеке
тұлғасы болып табылатын ірі
қатысушысына, банк
холдингіне, сақтандыру
холдингіне тиесілі екiншi
деңгейдегi банктің, сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының
акциялары санының және
(немесе) пайыздық
арақатынасының өзгеруі,
сондай-ақ акцияларды сатып алу
үшін пайдаланылатын қаражат
көздері туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды немесе жеке тұлғасы болып табылатын ірі қатысушысына, банк холдингіне, сақтандыру холдингіне тиесілі екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акциялары санының және (немесе) пайыздық арақатынасының өзгеруі, сондай-ақ акцияларды сатып алу үшін пайдаланылатын қаражат көздері туралы есеп (индексі – ЖЗТ ІҚ _Н10, кезеңділігі - акциялар саны және (немесе) пайыздық арақатынасы өзгерген жағдайда)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды немесе жеке тұлғасы болып табылатын ірі қатысушысына, банк холдингіне, сақтандыру холдингіне тиесілі екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акциялары санының және (немесе) пайыздық арақатынасының өзгеруі, сондай-ақ акцияларды сатып алу үшін пайдаланылатын қаражат көздері туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 54-бабының 1-тармағына және 54-1-бабының 1-тармағына, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 74-1-бабының 1-тармағына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 72-4-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Есеп нысанын екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды немесе жеке тұлғасы болып табылатын ірі қатысушысына, банк холдингіне, сақтандыру холдингіне тиесілі акциялар саны және (немесе) пайыздық ара қатынасы өзгерген жағдайда екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды немесе жеке тұлғасы болып табылатын ірі қатысушысы, банк холдингі, сақтандыру холдингі ұсынады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды. Нысанды жеке тұлға ұсынған кезде Нысанға жеке тұлға қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Электрондық форматтағы есепке екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акциялары санын және (немесе) пайыздық арақатынасын өзгерту туралы шешім қабылдау фактісін растайтын құжаттар, сондай-ақ екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын сатып алу үшін пайдаланылған көздер мен қаражаттарды растайтын құжаттар еркін нысанда қоса беріледі.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 315 қаулысына
11-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсына орналастырылды

Сақтандыру тобына қатысушылардың сақтандыру тобы меншікті капиталының он және одан көп пайызын құрайтын есепті күнгі жағдай бойынша жұмыс істейтін үшінші тұлғалар (тұлғалар тобы) алдындағы барлық міндеттемелері туралы есеп

      Ескерту. 11-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: ЗТ СТ_Н11

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Есепті кезең: 20__ жылғы ___ тоқсан

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандыру тобының құрамына кіретін сақтандыру холдингі

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік алпыс күннен кешіктірмей.

  Нысан

      Кесте. Сақтандыру тобына қатысушылардың сақтандыру тобы меншікті капиталының он және одан көп пайызын құрайтын есепті күнгі жағдай бойынша жұмыс істейтін үшінші тұлғалар (тұлғалар тобы) алдындағы барлық міндеттемелері туралы мәліметтері

Контр агенттің атауы

Операция түрі

Валюта түрі

Сомасы (мың теңгемен)

Шарттың жасалған күні (талаптарды орындаудың басталған күні)

Шарттың қолданылуының аяқталған күні (талаптарды орындаудың аяқталған күні)

1

2

3

4

5

6

7

1. (1 сақтандыру тобы қатысушының атауы)

1.11.2

1 қатысушысы міндеттемелерінің жиынтығы

n. (n сақтандыру тобы қатысушының атауы)

n.1n.2

n қатысушысы міндеттемелерінің жиынтығы

      Атауы _________________________________________________________

      Мекенжайы _____________________________________________________

      Телефоны _______________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ___________________________________

      Орындаушы ____________________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      ________________________________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "______" ______________

  Сақтандыру тобына
қатысушылардың үшінші
тұлғалар (тұлғалар тобы)
алдындағы сақтандыру тобы
меншікті капиталының он
және одан көп пайызын
құрайтын, есепті күнгі жағдай
бойынша қолданыстағы барлық
міндеттемелері туралы есеп
нысанына қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Сақтандыру тобына қатысушылардың үшінші тұлғалар (тұлғалар тобы) алдындағы сақтандыру тобы меншікті капиталының он және одан көп пайызын құрайтын, есепті күнгі жағдай бойынша қолданыстағы барлық міндеттемелері туралы есеп (индексі – ЗТ СТ_Н11, кезеңділігі – тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Сақтандыру тобына қатысушылардың үшінші тұлғалар (тұлғалар тобы) алдындағы сақтандыру тобы меншікті капиталының он және одан көп пайызын құрайтын, есепті күнгі жағдай бойынша қолданыстағы барлық міндеттемелері туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 15-бабының 65-2) тармақшасына, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 74-1-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру тобының құрамына кіретін сақтандыру холдингі тоқсан сайын жасайды.

      4. Нысанға бірінші басшы не есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 5-бағанда сақтандыру тобына қатысушылардың үшінші тұлғалар (тұлғалар тобы) алдындағы сақтандыру тобы меншікті капиталының он және одан көп пайызын құрайтын, есепті күнгі жағдай бойынша барлық міндеттемелерінің сомасы көрсетіледі.

      6. n символы - сақтандыру тобындағы қатысушылар саны.

      7. Сақтандыру тобына қатысушылардың атаулары "1. (1 сақтандыру тобына қатысушының атауы)" және "n. (n сақтандыру тобына қатысушының атауы)" жолдарында көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 315 қаулысына
12-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсына орналастырылған

Сақтандыру тобының есепті кезең ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнгі жағдай бойынша қолданыстағы топ ішіндегі мәмілелер туралы есеп

      Ескерту. 12-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: ЗТ СТ_Н12

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Есепті кезең: 20__жылғы ___ тоқсан үшін

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандыру тобының құрамына кіретін сақтандыру холдингі

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік 60 (алпыс) күннен кешіктірмей.

  Нысан

      Кесте. Сақтандыру тобының есепті кезең ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнгі жағдай бойынша қолданыстағы топ ішіндегі мәмілелер туралы мәліметтер


Сақтандыру тобының қатысушысы (мәміле шарты бойынша 1 тарап)

Сақтандыру тобының қатысушысы (мәміле шарты бойынша 2 тарап)

Мәміле түрі

Атауы

Бизнес - сәйкестендіру нөмірі (бар болса)

Атауы

Бизнес - сәйкестендіру нөмірі (бар болса)

1

2

3

4

5

6

1


2Жиынтығы


      кестенің жалғасы:

Мәміле сомасы (мың теңгемен)

Есепті тоқсан ішінде жүргізілген айналымдар

есепті тоқсанның аяғындағы талаптардың қалдықтары

Негізгі борыш

есептелген сыйақы

дисконттар, сыйлықақылар

Оң (теріс) түзетулер

резервтер

7

8

9

10

11

12Х

Х

Х

Х

Х

Х

      кестенің жалғасы:

Шарт бойынша сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайызбен)

Шарт жасау күні

Шарттың қолданысы аяқталған күн (ұзартуды ескере отырып)

Ескерту

13

14

15

16

      Атауы __________________________________________________________

      Мекенжайы ______________________________________________________

      Телефоны ________________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _____________________________________

      Орындаушы ______________________________________ ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      ________________________________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "______" ______________

  Сақтандыру тобының есепті
кезең ішінде жасалған,
сондай-ақ есепті күнгі жағдай
бойынша қолданыстағы
топ ішіндегі мәмілелер
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Сақтандыру тобының есепті кезең ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнгі жағдай бойынша қолданыстағы топ ішіндегі мәмілелер туралы есеп (индексі – ЗТ СТ_Н12, кезеңділігі – тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Сақтандыру тобының есепті кезең ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнгі жағдай бойынша қолданыстағы топ ішіндегі мәмілелер туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 15-бабының 65-2) тармақшасына, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы ның Заңы 74-1-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру тобының құрамына кіретін сақтандыру холдингі тоқсан сайын жасайды.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысандағы мәміле бір рет көрсетіледі.

      6. Егер мәміле сақтандыру тобының бірнеше қатысушысының қатысуын көздейтін болса, Нысанда ақша қозғалысы басталатын сақтандыру тобының қатысушысы - 1 тарап және сақтандыру тобының соңғы қатысушысы - мәміле бойынша пайда алушы - 2 тарап көрсетіледі. Бұл ретте 16-бағанда аралық қатысушыларды және олардың мәміледе қатысу мақсатын көрсету қажет.

      7. "X" символымен белгіленген ұяшықтар толтырылмайды.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 315 қаулысына
13-қосымша

Екiншi деңгейдегi банктердің ірі қатысушыларының, банк холдингтерінің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының ірі қатысушыларының, сақтандыру холдингтерінің, инвестициялық портфельді басқарушылардың ірі қатысушыларының, екінші деңгейдегі банктердің есептілікті ұсыну қағидалары

      Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      1. Осы Екiншi деңгейдегi банктердің ірі қатысушыларының, банк холдингтерінің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының ірі қатысушыларының, сақтандыру холдингтерінің, инвестициялық портфельді басқарушылардың ірі қатысушыларының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушыларының, екінші деңгейдегі банктердің есептілікті ұсыну қағидалары "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 54-бабының 1-тармағына және 54-1-бабының 1-тармағына, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 74-1-бабының 1-тармағына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 72-4-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – Ұлттық Банк) банктердің ірі қатысушыларының, банк холдингтерінің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының ірі қатысушыларының, сақтандыру холдингтерінің, инвестициялық портфельді басқарушылардың ірі қатысушыларының, екінші деңгейдегі банктердің есептілікті ұсыну тәртібін айқындайды.

      2. Екінші деңгейдегі банктің, банк холдингінің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру холдингінің, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысының, екінші деңгейдегі банктің есептілігі Ұлттық Банкке автоматтандырылған ақпараттық қосалқы жүйе арқылы электрондық форматта беріледі.

      Басшы немесе қол қою функциясы жүктелген адам, сондай-ақ электрондық-цифрлық қолтаңба арқылы жеке тұлға қол қойған есептілік электрондық форматта сақталады.

      Есептіліктегі деректердің толықтығы мен дұрыстығын екінші деңгейдегі банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысының немесе заңды тұлға болып табылатын инвестициялық портфельді басқарушының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің, банктің басшысы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам қамтамасыз етеді.

      Екінші деңгейдегі банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысының немесе жеке тұлға болып табылатын инвестициялық портфельді басқарушының есептілігіндегі деректердің толықтығы мен дұрыстығын жеке тұлға қамтамасыз етеді.

      3. Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы, өзге екінші деңгейдегi банктің және (немесе) өзге сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) өзге инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушы болып табылатын жеке тұлға Ұлттық Банкке оларда ірі қатысушы болып табылатын өзге екінші деңгейдегi банк және (немесе) өзге сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы және (немесе) өзге инвестициялық портфельді басқарушы бойынша мәліметтер ескеріле отырып жасалған есепті кезең үшін мәліметтерді және ақпаратты ұсынады.

      4. Есеп саясаты қаржылық есептілікті Ұлттық Банкке алғаш ұсынған, сондай-ақ есеп саясатына өзгерістер енгізу кезінде екінші деңгейдегi банктің, банк холдингінің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру холдингінің, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысының, екінші деңгейдегі банктің ірі қатысушының қаржылық есептілігіне қоса беріледі.

      5. Біз мезгілде банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі және (немесе) инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы және (немесе) өзге де екінші деңгейдегі банктің және (немесе) өзге де сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы болып табылатын заңды тұлға Ұлттық Банкке осы қаулыда көзделген есептілікті ол ірі қатысушы болып табылатын өзге екінші деңгейдегі банк және (немесе) өзге сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы және (немесе) өзге инвестициялық портфельді басқарушы бойынша мәліметтер ескеріле отырып талап етілетін кезеңде жасалған есептілікті ұсынады.

      6. Осы қаулының 1-тармағының 4), 5), 6), 7) және 9) тармақшаларында көзделген есептілікті ұсыну бойынша талаптар екінші деңгейдегі банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының немесе банк холдингінің, сақтандыру холдингінің ірі қатысушысы мәртебесі бар екінші деңгейдегі банктерге, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының немесе сақтандыру холдингінің ірі қатысушысы мәртебесі бар сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына қолданылмайды.

      7. Екінші деңгейдегі банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушылары, банк холдингтері, сақтандыру холдингтері, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушылары, екінші деңгейдегі банктер осы қаулының 1-тармағының 8) және 9) тармақшаларында көзделген жылдық есептілікті ұсынған кезде төртінші тоқсан үшін көрсетілген нысандарды ұсыну талап етілмейді.

      8. Егер осы қаулының 2-тармағында белгіленген есептілікті ұсыну мерзімдеріне қарай есеп беретін тұлғаның екінші деңгейдегі банктің ірі қатысушысы, банк холдингі, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының ірі қатысушысы, сақтандыру холдингі, инвестициялық портфельді басқарушылардың ірі қатысушысы мәртебесі жойылған жағдайда, мәртебе жойылған күннің алдындағы соңғы есепті кезең үшін есептілік белгіленген мерзімде ұсынылады.

      9. Осы қаулының 1-тармағының 5), 6) және 7) тармақшаларында көзделген есептілік нысандары бойынша мәліметтер болмаған жағдайда, екінші деңгейдегі банктердің қатысушыларының, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушылары аталған нысандарды бос бағандармен ұсынады.

Об утверждении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности крупными участниками банков второго уровня, банковскими холдингами, банками второго уровня, крупными участниками страховых (перестраховочных) организаций, страховых холдингов, крупными участниками управляющих инвестиционным портфелем

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 315. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 февраля 2017 года № 14832.

      Сноска. Заголовок - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 67 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      Примечание ИЗПИ!
      Сроки представления отчетности продлеваются в период действия чрезвычайного положения, введенного Указом Президента РК от 15.03.2020 № 285 "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан" в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 31.03.2020 № 42 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).
      Сноска. Заголовок - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.03.2020 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 и пунктом 1 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", пунктом 1 статьи 72-4 "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      Сноска. Преамбула - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 67 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Утвердить:

      1) перечень отчетности крупных участников банков второго уровня, банковских холдингов, крупных участников страховых (перестраховочных) организаций, страховых холдингов, крупных участников управляющих инвестиционным портфелем, банков второго уровня согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

      2) форму отчета о доходах и имуществе крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося физическим лицом согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

      3) форму отчета о крупном участнике банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся физическим лицом согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

      4) форму отчета о должностных лицах крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

      5) форму отчета об организациях, в которых крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом, банковский холдинг и страховой холдинг является участником (акционером), согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

      6) форму отчета о крупных участниках (акционерах) крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга, а также сведений о лицах, осуществляющих контроль над крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом, банковским холдингом, страховым холдингом, согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

      7) форму отчета о сделках со связанными, в том числе аффилированными лицами, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих по состоянию на отчетную дату, и реестра связанных, в том числе аффилированных лиц, согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

      8) форму отчета о расшифровке рабочих таблиц по составлению консолидированной финансовой отчетности согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

      9) форму консолидированной и неконсолидированной финансовой отчетности и пояснительную записку к ней согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

      10) форму отчета об изменении количества и (или) процентного соотношения акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющемуся юридическим или физическим лицом, банковскому холдингу, страховому холдингу, а также источников средств, используемых для приобретения акций, согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

      11) форму отчета обо всех обязательствах участников страховой группы перед третьими лицами (группой лиц), составляющих десять и более процентов от собственного капитала страховой группы, действующих по состоянию на отчетную дату, согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

      12) форму отчета о внутригрупповых сделках страховой группы, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих по состоянию на отчетную дату, согласно приложению 12 к настоящему постановлению;

      13) Правила представления отчетности крупными участниками банков второго уровня, банковскими холдингами, крупными участниками страховых (перестраховочных) организаций, страховыми холдингами, крупными участниками управляющих инвестиционным портфелем, банками второго уровня согласно приложению 13 к настоящему постановлению.

      Сноска. Пункт 1 – в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.02.2022 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Крупные участники банков второго уровня, банковские холдинги, крупные участники страховых (перестраховочных) организаций, страховые холдинги, крупные участники управляющих инвестиционным портфелем, банки второго уровня представляют в Национальный Банк Республики Казахстан в электронном формате следующую отчетность:

      1) крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся физическим лицом, отчетность, предусмотренную подпунктами 2) и 3) пункта 1 настоящего постановления, ежегодно, не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней по окончании финансового года;

      2) крупный участник банка второго уровня, являющийся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, банковский холдинг, являющийся резидентом Республики Казахстан, за исключением банков второго уровня, имеющих статус крупного участника банка второго уровня или банковского холдинга:

      отчетность, предусмотренную подпунктами 4), 5) и 7) пункта 1 настоящего постановления, ежеквартально, не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за отчетным кварталом;

      отчетность, предусмотренную подпунктом 6) пункта 1 настоящего постановления, ежеквартально, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

      3) страховой холдинг, являющийся резидентом Республики Казахстан, за исключением банков второго уровня, имеющих статус страхового холдинга, а также страховой (перестраховочной) организации, имеющей статус страхового холдинга, отчетность, предусмотренную подпунктами 4), 5), 6) и 7) пункта 1 настоящего постановления, ежеквартально, не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за отчетным кварталом;

      4) крупный участник страховой (перестраховочной) организации, являющийся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, за исключением банков второго уровня, имеющих статус крупного участника страховой (перестраховочной) организации, а также страховой (перестраховочной) организации, имеющей статус крупного участника страховой (перестраховочной) организации, отчетность, предусмотренную подпунктами 4), 5), 6), 7) и 9) пункта 1 настоящего постановления, ежегодно, не позднее 30 (тридцати) календарных дней по окончании финансового года;

      5) крупный участник страховой (перестраховочной) организации, являющийся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, в случае отсутствия у страховой (перестраховочной) организации страхового холдинга, за исключением банков второго уровня, имеющих статус крупного участника страховой (перестраховочной) организации, а также страховой (перестраховочной) организации, имеющей статус крупного участника страховой (перестраховочной) организации или страхового холдинга, отчетность, предусмотренную подпунктами 4), 5), 6) и 7) пункта 1 настоящего постановления, ежеквартально, не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за отчетным кварталом;

      6) крупный участник управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, за исключением банков второго уровня, имеющих статус крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, отчетность, предусмотренную подпунктами 5), 6) и 7) пункта 1 настоящего постановления:

      ежеквартально, не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за отчетным кварталом;

      ежегодно, не позднее 30 (тридцати) календарных дней по окончании финансового года;

      7) банковский холдинг, банк второго уровня, не имеющий банковского холдинга, входящие в состав банковского конгломерата, страховой холдинг, входящий в состав страховой группы, отчетность, предусмотренную подпунктом 8) пункта 1 настоящего постановления:

      ежеквартально, не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом;

      ежегодно, не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом;

      8) крупный участник банка второго уровня, являющийся юридичеcким лицом-резидентом Республики Казахстан, банковский холдинг, являющийся резидентом Республики Казахстан, банк второго уровня, не имеющий банковского холдинга, входящий в состав банковского конгломерата, страховой холдинг, являющийся резидентом Республики Казахстан, крупный участник управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, за исключением банков второго уровня, отчетность, предусмотренную подпунктом 9) пункта 1 настоящего постановления, в части консолидированной финансовой отчетности:

      ежеквартально, не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом;

      ежегодно, не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом;

      в части неконсолидированной финансовой отчетности:

      ежеквартально, не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за отчетным кварталом;

      ежегодно, не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом;

      9) крупный участник страховой (перестраховочной) организации, являющийся юридическим лицом-резидентом, в случае отсутствия у страховой (перестраховочной) организации страхового холдинга, отчетность, предусмотренную подпунктом 9) пункта 1 настоящего постановления, в части неконсолидированной финансовой отчетности:

      ежеквартально, не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за отчетным кварталом;

      ежегодно, не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней по окончании финансового года;

      10) крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющийся юридическим или физическим лицом, банковский холдинг, страховой холдинг отчетность, предусмотренную подпунктом 10) пункта 1 настоящего постановления, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня принятия решения об изменении количества и (или) процентного соотношения принадлежащих ему акций;

      11) страховой холдинг, входящий в состав страховой группы, отчетность, предусмотренную подпунктами 11) и 12) пункта 1 настоящего постановления, ежеквартально не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом;

      12) крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом, банковский холдинг, страховой холдинг-нерезиденты Республики Казахстан, ежегодно, не позднее 150 (ста пятидесяти) календарных дней по окончании финансового года, консолидированную, при наличии неконсолидированную годовую финансовую отчетность и пояснительную записку к ней, заверенные аудиторской организацией, на казахском или русском языках.

      Пояснительная записка составляется в соответствии с требованиями соответствующего надзорного органа страны своего места нахождения;

      13) банковский холдинг-нерезидент Республики Казахстан отчетность, предусмотренную подпунктом 6) пункта 1 настоящего постановления, ежеквартально не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

      Сноска. Пункт 2 – в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.02.2022 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 67 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      3. Признать утратившим силу постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 229 "Об утверждении Правил представления отчетности крупными участниками банков, банковскими холдингами, крупными участниками страховых (перестраховочных) организаций, страховыми холдингами и форм отчетности" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 8855, опубликованное 10 декабря 2013 года в газете "Юридическая газета" № 185 (2560).

      4. Департаменту исследований и статистики (Тутушкин В.А.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) направление настоящего постановления в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан" для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в течение десяти календарных дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.

      5. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодические печатные издания в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Пирматова Г.О.

      7. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

     
      Председатель
Национального Банка
Д. Акишев

      "СОГЛАСОВАНО"
И.о. председателя Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
_____________ Г. Керимханова
23 января 2017 года

  Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 декабря 2016 года № 315

Перечень отчетности крупных участников банков второго уровня, банковских холдингов, крупных участников страховых (перестраховочных) организаций, страховых холдингов, крупных участников управляющих инвестиционным портфелем, банков второго уровня

      Сноска. Приложение 1 – в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.02.2022 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Отчетность крупных участников банков второго уровня, банковских холдингов, крупных участников страховых (перестраховочных) организаций, страховых холдингов, крупных участников управляющих инвестиционным портфелем, банков второго уровня включает в себя:

      1) форму отчета о доходах и имуществе крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося физическим лицом;

      2) форму отчета о крупном участнике банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся физическим лицом;

      3) форму отчета о должностных лицах крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга;

      4) форму отчета об организациях, в которых крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом, банковский холдинг и страховой холдинг является участником (акционером);

      5) форму отчета о крупных участниках (акционерах) крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга, а также сведений о лицах, осуществляющих контроль над крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом, банковским холдингом, страховым холдингом;

      6) форму отчета о сделках со связанными, в том числе аффилированными лицами, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих по состоянию на отчетную дату, и реестр связанных, в том числе аффилированных лиц;

      7) форму отчета о расшифровке рабочих таблиц по составлению консолидированной финансовой отчетности;

      8) форму консолидированной и неконсолидированной финансовой отчетности и пояснительную записку к ней;

      9) форму отчета об изменении количества и (или) процентного соотношения акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющемуся юридическим или физическим лицом, банковскому холдингу, страховому холдингу, а также источников средств, используемых для приобретения акций;

      10) форму отчета обо всех обязательствах участников страховой группы перед третьими лицами (группой лиц), составляющих десять и более процентов от собственного капитала страховой группы, действующих по состоянию на отчетную дату;

      11) форму отчета о внутригрупповых сделках страховой группы, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих по состоянию на отчетную дату.

  Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 декабря 2016 года № 315

Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет о доходах и имуществе крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося физическим лицом

      Сноска. Приложение 2 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 67 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Индекс формы административных данных: КУФЛ_Ф2
Периодичность: ежегодная

      Отчетный период: по состоянию на "___" "__________" 20__ года
c "___" "________" 20___года по "___" "________" 20___года

      Круг лиц, представляющих информацию: крупный участник банка второго уровня,
страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем,
являющийся физическим лицом
Срок представления формы административных данных: ежегодно, не позднее 120 (ста двадцати)
календарных дней по окончании финансового года

  Форма

Таблица 1. Полученные доходы и иные денежные поступления
(в тысячах тенге)

Наименование вида доходов и иных денежных поступлений

Сумма

1

2

3

1.

Доходы и иные денежные поступления, всего, в том числе:


1.1

заработная плата и иное вознаграждение трудовой деятельности


1.2

дивиденды и доход от долей участия в уставных капиталах (акций) организаций, которыми владеет крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем (с расшифровкой)


1.2.11.2.n1.3

выплаченное вознаграждение по вкладам


1.4

выплаченное вознаграждение по ценным бумагам, паям, находящимся в управлении паевого инвестиционного фонда


1.5

доход от сдачи в аренду имущества


1.6

иные доходы от предпринимательской деятельности (с расшифровкой)


1.6.11.6.n1.7

продажа имущества


1.8

получение займов


1.9

получение финансовой, материальной и спонсорской помощи


1.10

получение имущества в дар


1.11

прочее (с расшифровкой)


1.11.11.11.nТаблица 2. Сведения по имуществу

Наименование вида имущества

Стоимость имущества
(в тысячах тенге)
на конец отчетного периода

Степень ликвидности

1

2

3

4

1.

Имущество, всего, в том числе:1.1

деньги всего, в том числе:
1) наличными:
в национальной валюте;
в иностранной валюте;
2) на банковских счетах в банках второго уровня:
в национальной валюте;
в иностранной валюте;
3) на банковских счетах в иностранных банках
в иностранной валюте;
4) в иной форме (с расшифровкой)1.1.4.1
1.1.4.n
1.2

аффинированные драгоценные металлы и изделия из них1.3

недвижимое имущество (с расшифровкой)1.3.1
1.3.n
1.4

доли участия в уставных капиталах (акции) организаций, которыми владеет крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем1.4.1

в т.ч. находящиеся в доверительном управлении1.5

ценные бумаги, паи, находящиеся в управлении паевого инвестиционного фонда1.6

прочее имущество, в том числе:1.6.1

объектированные результаты творческой интеллектуальной деятельности1.6.2

фирменные наименования, товарные знаки и иные средства индивидуализации изделий1.6.3

прочие имущественные права1.6.4

иное1.7

имущество, право владения, пользования и распоряжения которым ограничено (с расшифровкой и указанием основания ограничения)1.7.1
1.7.n
2

Максимальная стоимость имущества, предоставляемая крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, в качестве докапитализации финансовой организации, в случае ухудшения финансового положения финансовой организации


Х

2.1
2.n
3

Справочно: краткосрочные обязательства


Х

3.1Х

3.nХ

Таблица 3. Сведения о принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющемуся физическим лицом, долях участия в уставных капиталах (акциях) организаций, а также об источниках средств для их приобретения

Бизнес - идентификационный номер или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)

Наименование организации, доли участия в уставном капитале или акции которой принадлежат крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем

Сумма участия в уставном капитале (текущая рыночная стоимость акций), принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, (в тысячах тенге)

Количество акций

Простые

Привилегированные

1

2

3

4

5

6

      продолжение таблицы:

Соотношение количества акций, принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций организации или доля участия в ее уставном капитале (в процентах)

Источники средств для приобретения принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, долей участия в устав ном капитале или акций организаций в отчет ном периоде

Полученные дивиденды

За предыдущие отчетные периоды

За период, предшествующий отчетному периоду

Сумма
(в тысячах тенге)

Период (год)

Сумма (в тысячах тенге)

Период (год)

7

8

9

10

11

12

      Примечание:
________________________________________________________________
(вид стоимости имущества)
_____________________________________________________ ___________
(фамилия, имя и отчество (при его наличии) крупного участника) (подпись)
Дата "____" ______________ 20__ года

  Приложение
к форме отчета о доходах
и имуществе крупного участника
банка второго уровня,
страховой (перестраховочной)
организации, управляющего
инвестиционным портфелем,
являющегося физическим лицом

Пояснение по заполнению формы административных данных Отчет о доходах и имуществе крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося физическим лицом (индекс - КУФЛ_Ф2, периодичность - ежегодная)

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о доходах и имуществе крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося физическим лицом" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 и пунктом 1 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", пунктом 1 статьи 72-4 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется ежегодно крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся физическим лицом.

      4. Форма подписывается крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      5. В качестве отчетного периода указывается отчетный год. В случае, если отчитывающееся лицо первично приобрело статус крупного участника в течение отчетного года, то в качестве отчетного периода указывается период с момента приобретения статуса крупного участника до окончания отчетного года.

      6. В графе 3 Таблицы 1 указываются фактически полученные в отчетном периоде доходы и иные денежные поступления (с учетом удержанных налогов и иных удержаний у источника выплат).

      7. Данные в графе 3 по строке 1.2 Таблицы 1 соответствуют сумме данных в графах 9 и 11 Таблицы 3.

      8. В графе 3 Таблицы 2 указывается рыночная стоимость имущества, подтвержденная независимым оценщиком, при ее отсутствии указывается стоимость аналогичного имущества из различных информационных ресурсов, по оценке крупного участника финансовой организации. При отсутствии аналогичного имущества указывается первоначальная или балансовая стоимость имущества.

      При этом, в примечании к отчетности отчитывающимся лицом необходимо указать вид стоимости имущества.

      9. В графе 4 Таблицы 2 указывается степень ликвидности каждого имущества по оценке крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем (от 1 до 3 баллов), в зависимости от срока возможной его реализации: 1 - низкая (срок реализации - более года), 2 - средняя (срок реализации - от 30 дней до 1 года), 3 - высокая (срок реализации - до 30 дней).

      10. В строке 1.1 Таблицы 2 указывается остаток денег на отчетную дату.

      11. В строке 1.2 Таблицы 2 указываются аффинированные драгоценные металлы и изделия из них, стоимость которых превышает сумму, эквивалентную девятисоткратному размеру месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

      12. Данные в строке 1.4 Таблицы 2 соответствуют сумме данных в графе 4 Таблицы 3.

      13. В строках 1.6.3 Таблицы 2 указываются прочие имущественные права, которые не указаны в строках 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6 Таблицы 2, в том числе права недропользования.

      14. В строке 1.6.4 Таблицы 2 указывается иное имущество, которое не указано в строках 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6 Таблицы 2, в том числе предметы искусства, предметы роскоши и тому подобное, стоимость которых превышает сумму, эквивалентную девятисоткратному размеру месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

      15. В случае, если крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся физическим лицом, одновременно является участником нескольких финансовых организаций, то в строках 2.1 и 2.n Таблицы 2 указываются данные по каждой финансовой организации в отдельности.

      16. В строке 3 Таблицы 2 указываются все имеющиеся обязательства, подлежащие к выплате в период (с оставшимся сроком погашения) до 1 года.

      17. Ячейки, отмеченные символом "X", не заполняются.

      18. Сведения в Таблице 3 указываются по состоянию на конец отчетного периода.

  Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 декабря 2016 года № 315

Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет о крупном участнике банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся физическим лицом

      Сноска. Приложение 3 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 67 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Индекс формы административных данных: КУФЛ_Ф3
Периодичность: ежегодная
Отчетный период: по состоянию на "___" "________________" 20__ года
c "___" "________" 20___года по "___" "________" 20___года
Круг лиц, представляющих информацию: крупный участник банка второго уровня,
страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем,
являющийся физическим лицом
Срок представления формы административных данных: ежегодно,
не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней по окончании финансового года

  Форма

Таблица 1. Сведения об отчитывающемся лице

1.

Место жительства (адрес, телефон, электронный адрес)


2.

Наименование банков второго уровня, страховых (перестраховочных) организаций, управляющих инвестиционным портфелем в которых отчитывающееся лицо имеет статус крупного участника


3.

Удостоверение личности (паспорт) (серия, номер, кем и когда выдан)


4.

Индивидуальный идентификационный номер или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)


5.

Сведения об осуществлении крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся физическим лицом, влияния на принимаемые банком второго уровня, страховой (перестраховочной) организацией, управляющим инвестиционным портфелем решения:

совместно с другими лицами в силу договора между ними

иным образом

1

2

3

5.1
5.n.
Таблица 2. Сведения о занимаемых крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся физическим лицом, должностях в организациях, с указанием принадлежащих ему долей участия в уставных капиталах (акций)

Бизнес идентификационный номер или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)

Наименование организации

Занимаемая должность

Балансовая стоимость акций
(сумма участия) (в тысячах тенге)

1

2

3

4

5

1

      продолжение таблицы:

Соотношение количества акций, принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющемуся физическим лицом, к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций организации и (или) доля участия в ее уставном капитале (в процентах)

индивидуально

совместно

прямо

косвенно

прямо

косвенно

процент

процент

наименование организации, фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица через которую (которого) осуществляется косвенное владение акциями

процент

наименование организации, фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица совместно с которой (-ым) осуществляется владение акциями

процент

наименование организации, фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица через которую (которого) осуществляется косвенное владение акциями

6

7

8

9

10

11

12
Таблица 3. Сведения о близких родственниках, супруг (супруга) и (или) близких родственниках супруга (супруги) крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося физическим лицом, а также организациях, контролируемых данными лицами

Индивидуальный идентификационный номер или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)

Фамилия, имя и отчество, (при его наличии) близкого родственника, супруга (супруги) крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, или близкого родственника супруга (супруги)

Степень родства

Организации, контролируемые близким родственником, супругом (супругой) или близким родственником супруга (супруги)

Наименование организации

Соотношение количества принадлежащих акций к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций организации или доля участия в ее уставном капитале (в процентах)

1

2

3

4

5

6

      продолжение таблицы:

Занимаемая близким родственником, супругом (супругой) крупного участника или близким родственником супруга (супруги) должность в банке второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющем инвестиционным портфелем

Балансовая стоимость акций (сумма участия банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем) (в тысячах тенге)

Соотношение количества акций, принадлежащих близкому родственнику, супругу (супруге) или близкому родственнику супруга (супруги), к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем (в процентах)

индивидуально

прямо

косвенно

процент

процент

наименование организации, фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица через которую (которого) осуществляется косвенное владение акциями

7

8

9

10

11

      продолжение таблицы:

Соотношение количества акций, принадлежащих близкому родственнику, супругу (супруге) или близкому родственнику супруга (супруги), к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем (в процентах)

совместно

прямо

косвенно

процент

наименование организации, фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица совместно с которой (-ым) осуществляется косвенное владение акциями

процент

наименование организации, фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица через которую (которого) осуществляется косвенное владение акциями

12

13

14

15

      ________________________________________________________ _________
(фамилия, имя и отчество (при его наличии) крупного участника) (подпись)
Дата "____" ______________ 20 __ года

  Приложение
к форме отчета о крупном
участнике банка второго уровня,
страховой (перестраховочной)
организации, управляющего
инвестиционным портфелем,
являющимся физическим лицом

Пояснение по заполнению формы административных данных
Отчет о крупном участнике банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся физическим лицом
(индекс - КУФЛ_Ф3, периодичность - ежегодная)

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о крупном участнике банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся физическим лицом" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 и пунктом 1 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", пунктом 1 статьи 72-4 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется ежегодно крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся физическим лицом.

      4. Форма подписывается крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      5. В качестве отчетного периода указывается отчетный год. В случае, если отчитывающееся лицо первично приобрело статус крупного участника в течение отчетного года, то в качестве отчетного периода указывается период с момента приобретения статуса крупного участника до окончания отчетного года.

      6. По строке 5 Таблицы 1 сведения не заполняются, если крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, самостоятельно оказывает влияние на принятие банком второго уровня, страховой (перестраховочной) организацией, управляющим инвестиционным портфелем решений.

      7. Если крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, самостоятельно не оказывает влияние на принятие банком второго уровня, страховой (перестраховочной) организацией, управляющим инвестиционным портфелем решений:

      1) в графе 1 строки 5 Таблицы 1 указываются наименования банков второго уровня, страховых (перестраховочных) организаций, управляющих инвестиционным портфелем, в которых отчитывающееся лицо является крупным участником;

      2) в случае, если крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, оказывает влияние на принятие банком второго уровня, страховой (перестраховочной) организацией, управляющим инвестиционным портфелем, решений совместно с другими лицами в силу договора между ними, то в графе 2 строки 5 Таблицы 1 указываются данные лица;

      3) в случае, если крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, оказывает влияние на принятие банком второго уровня, страховой (перестраховочной) организацией, управляющим инвестиционным портфелем решений иным образом, в том числе делегированием полномочий, определяющим возможность такого влияния, то в графе 3 строки 5 Таблицы 1 указывается соответствующие сведения.

      8. В Таблице 3 указываются сведения в случаях, если близкий родственник, супруг (супруга) и (или) близкий родственник супруга (супруги) крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем занимает должность в финансовой организации и (или) имеет долю участия в ее уставном капитале (акции).

      9. Сведения в Таблицах 2 и 3 указываются по состоянию на конец отчетного периода.

  Приложение 4
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 декабря 2016 года № 315

Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет о должностных лицах крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга

      Сноска. Приложение 4 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 67 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Индекс формы административных данных: КУ БСХ ЮЛ_Ф4
Периодичность: ежеквартальная, ежегодная
Отчетный период: по состоянию на "___" "________________" 20__ года
Круг лиц, представляющих информацию: крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющийся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, банковский холдинг, страховой холдинг, являющиеся резидентами Республики Казахстан
Срок представления формы административных данных:
ежеквартально, не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за отчетным кварталом
ежегодно, не позднее 30 (тридцати) календарных дней по окончании финансового года, за исключением крупного участника банка второго уровня, являющегося юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, являющегося юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, в случае отсутствия у страховой (перестраховочной) организации страхового холдинга, банковского холдинга, страхового холдинга, являющихся резидентами Республики Казахстан

  Форма

Таблица 1. Сведения о должностных лицах крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, банковского холдинга, страхового холдинга

Индивидуальный идентификационный номер или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)

Фамилия, имя и отчество (при его наличии) должностного лица

Резидент, нерезидент

Бизнес - идентификационный номер

1

2

3

4

5


      продолжение таблицы:

Наименование организации

Занимаемая должность в организации

Дата назначения на должность

Балансовая стоимость акций (сумма участия) (в тысячах тенге)

6

7

8

9

      продолжение таблицы:

Соотношение количества акций, принадлежащих должностному лицу, к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций или доля участия в уставном капитале организации (в процентах)

индивидуально

совместно

прямо

косвенно

прямо

косвенно

процент

процент

наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица через которые осуществляется владение акциями

процент

наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица совместно с которыми осуществляется косвенное владение акциями

процент

наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица через которые осуществляется косвенное владение акциями

10

11

12

13

14

15

16
Таблица 2. Сведения о получении крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, банковским холдингом, страховым холдингом займов для приобретения долей участия в уставных капиталах (акций) организаций

Организация, физическое лицо, предоставившее заем

Организация, акции (доли участия в уставном капитале) которой приобретены за счет займа


Бизнес - идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)

Наименование организации, фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица

Бизнес - идентификационный номер или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)

Наименование организации

1

2

3

4

5


      продолжение таблицы:

Сумма займа (в тысячах тенге)

Балансовая стоимость акций (сумма участия) (в тысячах тенге)

Количество акций

Соотношение количества акций, приобретенных крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, банковским холдингом, страховым холдингом, к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций организации или доля участия в ее уставном капитале (в процентах)

6

7

8

9

      Наименование _________________________________________
Адрес ________________________________________________
Телефон ______________________________________________
Адрес электронной почты _______________________________
Исполнитель _______________________________ __________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
________________________________________________ ________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата "______" ______________ 20__ года

  Приложение
к форме отчета о должностных
лицах крупного участника
банка второго уровня,
страховой (перестраховочной)
организации, являющегося
юридическим лицом, банковского
холдинга, страхового холдинга

Пояснение по заполнению формы административных данных
Отчет о должностных лицах крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга
(индекс - КУ БСХ ЮЛ_Ф4, периодичность - ежеквартальная, ежегодная)

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о должностных лицах крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 и пунктом 1 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", пунктом 1 статьи 72-4 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется:

      ежеквартально – крупным участником банка второго уровня, являющимся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, банковским холдингом, страховым холдингом, являющимися резидентами Республики Казахстан, крупным участником страховой (перестраховочной) организации, являющимся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, в случае отсутствия у страховой (перестраховочной) организации страхового холдинга;

      ежегодно – крупным участником страховой (перестраховочной) организации, являющимся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан.

      4. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      5. В случае если должностное лицо крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, банковского холдинга, страхового холдинга в организации, указанной в графе 6 Таблицы 1, не занимает должность либо не владеет ее акциями (долями участия), графа 7 и 8 либо графы 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 Таблицы 1 не заполняются.

      В графе 9 указывается сумма балансовой стоимости, по которой финансовый актив признается в балансе после вычета сформированных по ним провизий (резервов)

      6. В Таблице 1 для банковского холдинга, страхового холдинга и финансовых организаций указываются, в том числе, руководящие работники.

      7. Графа 8 Таблицы 2 заполняется в случае, если крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, банковский холдинг, страховой холдинг создан в организационно-правовой форме акционерного общества.

  Приложение 5
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 декабря 2016 года № 315

Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет об организациях, в которых крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом, банковский холдинг, страховой холдинг является участником (акционером)

      Сноска. Приложение 5 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 67 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Индекс формы административных данных: КУ БСХ ЮЛ_Ф5
Периодичность: ежеквартальная, ежегодная
Отчетный период: по состоянию на "___" "______________" 20__ года
Круг лиц, представляющих информацию: крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, банковский холдинг и страховой холдинг, являющиеся резидентами Республики Казахстан
Срок представления формы административных данных:
ежеквартально, не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за отчетным кварталом, крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, в случае отсутствия у страховой (перестраховочной) организации страхового холдинга, крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, являющимися юридическими лицами-резидентами Республики Казахстан, банковским холдингом, страховым холдингом, являющимися резидентами Республики Казахстан
ежегодно, не позднее 30 (тридцати) календарных дней по окончании финансового года, крупным участником страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан

  Форма

Таблица. Сведения об организациях, в которых крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом, банковский холдинг, страховой холдинг является участником (акционером)

Бизнес - идентификационный номер или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)

Наименование юридического лица

Описание вида деятельности

Сумма участия (стоимость приобретенных акций) (в тысячах тенге)

Номинальная (покупная)

Балансовая (за вычетом резервов)

Справочно: резервы (провизии)

1

2

3

4

5

6

7
      продолжение таблицы:

Количество акций (штук)

Дата приобретения

Соотношение количества акций, принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющемуся юридическим лицом, банковскому холдингу, страховому холдингу к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций эмитента или доля участия в уставном капитале юридического лица (в процентах)

простые

привилегированные

индивидуально

Прямо (процент)

косвенно

процент

наименование организации, фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица через которые осуществляется косвенное владение акциями

8

9

10

11

12

13      продолжение таблицы:

Соотношение количества акций, принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющемуся юридическим лицом, банковскому холдингу, страховому холдингу к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций эмитента или доля участия в уставном капитале юридического лица (в процентах)

Дивиденды, полученные в отчетном периоде (тысячах тенге)

совместнопрямо

косвеннопроцент

наименование организации, фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица совместно с которым осуществляется косвенное владение акциями

процент

наименование организации, фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица через которое осуществляется косвенное владение акциями14

15

16

17

18

19      Наименование ________________________________________
Адрес________________________________________________
Телефон _____________________________________________
Адрес электронной почты ______________________________
Исполнитель ________________________________ _________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
__________________________________ ___________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата "______" ______________ 20__ года

  Приложение
к форме отчета об организациях,
в которых крупный участник
банка второго уровня, страховой
(перестраховочной) организации,
управляющего инвестиционным
портфелем, являющийся юридическим
лицом, банковский холдинг,
страховой холдинг является
участником (акционером)

Пояснение по заполнению формы административных данных
Отчет об организациях, в которых крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом, банковский холдинг, страховой холдинг является участником (акционером)
(индекс - КУ БСХ ЮЛ_Ф5, периодичность - ежеквартальная, ежегодная)

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет об организациях, в которых крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом, банковский холдинг, страховой холдинг является участником (акционером)" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 и пунктом 1 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", пунктом 1 статьи 72-4 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется:

      ежеквартально – крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, в случае отсутствия у страховой (перестраховочной) организации страхового холдинга, крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, являющимися юридическими лицами-резидентами Республики Казахстан, банковским холдингом, страховым холдингом, являющимися резидентами Республики Казахстан;

      ежегодно – крупным участником страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан.

      4. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      5. Графа 4 заполняется по виду деятельности юридического лица, указанного в графе 3, в капитале которого участвует крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом, банковский и (или) страховой холдинг.

      6. В графе 7 сумма резервов (провизий) отражается в абсолютном значении и со знаком плюс.

      7. В Форме отражаются данные по всем организациям, в которых крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом, банковский холдинг, страховой холдинг являются участниками (прямо или косвенно).

  Приложение 6
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 декабря 2016 года № 315

Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет о крупных участниках (акционерах) крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга, а также сведения о лицах, осуществляющих контроль над крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом, банковским холдингом, страховым холдингом

      Сноска. Приложение 6 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 67 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Индекс формы административных данных: КУ БСХ ЮЛ_Ф6
Периодичность: ежеквартальная, ежегодная
Отчетный период: по состоянию на "___" "______________" 20__ года
Круг лиц, представляющих информацию:
крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, банковский холдинг, в том числе нерезидент Республики Казахстан, страховой холдинг, являющийся резидентом Республики Казахстан
Срок представления формы административных данных:
ежеквартально, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, крупным участником банка второго уровня, являющимся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, банковским холдингом-нерезидентом Республики Казахстан
ежеквартально не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за отчетным кварталом, страховым холдингом, являющимся резидентом Республики Казахстан, крупным участником страховой (перестраховочной) организации, в случае отсутствия у страховой (перестраховочной) организации страхового холдинга, крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, являющимися юридическими лицами-резидентами Республики Казахстан
ежегодно, не позднее 30 (тридцати) календарных дней по окончании финансового года, крупным участником страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан

  Форма

Таблица 1. Сведения о крупных участниках (акционерах) крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга и страхового холдинга

Бизнес - идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица) или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)

Резидент, нерезидент
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя и отчество (при его наличии) (для физического лица)
крупного участника

Описание вида деятельности

Балансовая стоимость акции (сумма участия) (в тысячах тенге)

Количество принадлежащих акций (штук)

1

2

3
4

5

6

7      продолжение таблицы:

Соотношение количества акций, принадлежащих крупному участнику (акционеру) крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковского холдинга, страхового холдинга к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковского холдинга, страхового холдинга, или доля участия в его уставном капитале (в процентах)

индивидуально

совместно

Прямо
(процент)

косвенно

прямо

косвенно

процент

наименование организации, фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица через которые осуществляется косвенное владение акциями

процент

наименование организации, фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица совместно с которыми осуществляется косвенное владение акциями

процент

наименование организации, фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица через которые осуществляется косвенное владение акциями

8

9

10

11

12

13

14
Таблица 2. Реестр лиц, осуществляющих контроль над крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом, банковским холдингом, страховым холдингом

Бизнес - идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица) или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)

Наименование лица

Основания контроля

Сведения об организациях в которых лицо, контролирующее крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося юридическим лицом, банковский холдинг, страховой холдинг владеет более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций (долями участия в уставном капитале)

наименование дочерней организации

наименование иных организаций

1

2

3

4

5

6      Наименование ________________________________________
Адрес _______________________________________________
Телефон _____________________________________________
Адрес электронной почты ______________________________
Исполнитель ______________________________ ___________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
________________________________________________ ________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата "______" ______________ 20__ года

  Приложение
к форме отчета о крупных участниках
(акционерах) крупного участника
банка второго уровня, страховой
(перестраховочной) организации,
управляющего инвестиционным
портфелем, являющегося юридическим
лицом, банковского холдинга,
страхового холдинга, а также
сведений о лицах, осуществляющих
контроль над крупным участником
банка второго уровня, страховой
(перестраховочной)
организации, управляющего
инвестиционным портфелем,
являющимся юридическим
лицом, банковским холдингом,
страховым холдингом

Пояснение по заполнению формы административных данных
Отчет о крупных участниках (акционерах) крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга, а также сведения о лицах, осуществляющих контроль над крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом, банковским холдингом, страховым холдингом
(индекс - КУ БСХ ЮЛ_Ф6, периодичность - ежеквартальная, ежегодная)

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о крупных участниках (акционерах) крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга, а также сведения о лицах, осуществляющих контроль над крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом, банковским холдингом, страховым холдингом" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 и пунктом 1 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", пунктом 1 статьи 72-4 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется:

      ежеквартально – крупным участником банка второго уровня, крупным участником страховой (перестраховочной) организации, в случае отсутствия у страховой (перестраховочной) организации страхового холдинга, крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, являющимися юридическими лицами-резидентами Республики Казахстан, банковским холдингом, страховым холдингом, являющимися резидентами Республики Казахстан, банковским холдингом-нерезидентом Республики Казахстан;

      ежегодно – крупным участником страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан.

      4. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      5. В графе 4 Таблицы 1 указываются лица, владеющие десятью или более процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковского холдинга, страхового холдинга.

      6. Графа 5 Таблицы 1 заполняется по виду деятельности лица, указанного в графе 4.

      7. Графы 7 и 8 Таблицы 1 заполняются в случае, если крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковский холдинг, страховой холдинг создан в организационно-правовой форме акционерного общества.

      8. В графе 4 Таблицы 2 указываются основания для контроля в соответствии со статьей 2 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", статьей 3 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности" и статьей 72-1 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".

      9. Требование по заполнению Таблицы 2 не распространяется на банковские холдинги-нерезиденты Республики Казахстан.

  Приложение 7
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 декабря 2016 года № 315

Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет о сделках со связанными, в том числе аффилированными лицами, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих по состоянию на отчетную дату и реестр связанных, в том числе аффилированных лиц

      Сноска. Приложение 7 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 67 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Индекс формы административных данных: КУ БСХ ЮЛ_Ф7
Периодичность: ежеквартальная, ежегодная
Отчетный период: по состоянию на "___" "______________" 20__ года
Круг лиц, представляющих информацию: крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, банковский холдинг, страховой холдинг, являющиеся резидентами Республики Казахстан
Срок представления формы административных данных:
ежеквартально, не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за отчетным кварталом, крупным участником банка второго уровня, крупным участником страховой (перестраховочной) организации, в случае отсутствия у страховой (перестраховочной) организации страхового холдинга, крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, являющимися юридическими лицами-резидентами Республики Казахстан, банковским холдингом, страховым холдингом, являющимися резидентами Республики Казахстан
ежегодно, не позднее 30 (тридцати) календарных дней по окончании финансового года, крупным участником страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан

  Форма

Таблица 1. Отчет о сделках со связанными, в том числе аффилированными лицами

Наименование организации или фамилия, имя и отчество (при его наличии) связанного (аффилированного) лица

Бизнес - идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица) или идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)

Страна резидентства

1

2

3

4


Итого

      продолжение таблицы:

Признак, в соответствии с которым лицо отнесено к лицу, связанному особыми отношениями (аффилированному)

Вид сделки

Цель сделки

Номер договора

Дата заключения договора

Дата окончания действия договора

5

6

7

8

9

10
      продолжение таблицы:

Реквизиты решения уполномоченного органа

Сумма сделки (в тысячах тенге)

Валюта сделки

Сведения о наличии обеспечения (да (нет))

Вознаграждение (в процентах годовых)

Остаток по виду сделки на отчетную дату (в тысячах тенге)

Примечание (указываются иные сведения, не предусмотренные графами 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16)

по условиям договора

по внутренним требованиям для несвязанных лиц

11

12

13

14

15

16

17

18

Итого

Таблица 2. Реестр связанных, в том числе аффилированных лиц

Бизнес - идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица) или идентификационный номер
(для нерезидентов Республики Казахстан)

Наименование связанного (аффилированного) лица

Страна резидентства

Признак, в соответствии с которым лицо отнесено к лицу, связанному особыми отношениями (аффилированному)

1

2

3

4

5


      Наименование ________________________________________
Адрес________________________________________________
Телефон _____________________________________________
Адрес электронной почты ______________________________

      Исполнитель ______________________________ __________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_________________________________________ __________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата "______" ______________ 20__ года

  Приложение
к форме отчета о сделках
со связанными, в том числе
аффилированными лицами,
заключенных в течение
отчетного периода, а также
действующих по состоянию
на отчетную дату и реестр
связанных, в том числе
аффилированных лиц

Пояснение по заполнению формы административных данных
Отчет о сделках со связанными, в том числе аффилированными лицами, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих по состоянию на отчетную дату и реестр связанных, в том числе аффилированных лиц
(индекс - КУ БСХ ЮЛ_Ф7, периодичность - ежеквартальная, ежегодная)

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о сделках со связанными, в том числе аффилированными лицами, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих по состоянию на отчетную дату и реестр связанных, в том числе аффилированных лиц" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 и пунктом 1 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", пунктом 1 статьи 72-4 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется

      ежеквартально – крупным участником банка второго уровня, крупным участником страховой (перестраховочной) организации, в случае отсутствия у страховой (перестраховочной) организации страхового холдинга, крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, являющимися юридическими лицами-резидентами Республики Казахстан, банковским холдингом, страховым холдингом, являющимися резидентами Республики Казахстан;

      ежегодно – крупным участником страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан.

      4. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      5. Признак, в соответствии с которым лицо отнесено к лицу, связанному особыми отношениями (аффилированному лицу) с отчитывающимся лицом, определяется статьей 40 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", статьей 12-1 Закона Республики Казахстан "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью", статьей 15-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", статьей 64 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

      6. В Таблицах 1 и 2:

      1) банковский холдинг, страховой холдинг отражают сведения о лицах, связанных с ним особыми отношениями;

      2) крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющиеся юридическими лицами, отражают сведения об аффилированных лицах.

      7. Таблица 1 раскрывает сведения обо всех сделках, отчитывающегося лица с лицами, связанными, в том числе аффилированными с отчитывающимся лицом особыми отношениями, сумма которых по каждому виду операций со связанным, в том числе аффилированными лицом превышает 0,01 (ноль целых одна сотая) процент в совокупности от размера собственного капитала отчитывающегося лица на отчетную дату.

      8. Если лицо имеет один или несколько признаков связанности особыми отношениями, в том числе аффилированности с отчитывающимся лицом, в Таблице 2 указываются все признаки.

      9. Графа 11 Таблицы 1 в случае отсутствия информации не заполняется.

      10. При составлении ежеквартальной Формы на начало года в Таблице 1 отражаются сделки со связанными, в том числе аффилированными лицами, заключенные в течение четвертого квартала, а также действующие по состоянию на отчетную дату.

  Приложение 8
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 декабря 2016 года № 315

Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет о расшифровке рабочих таблиц по составлению консолидированной финансовой отчетности

      Сноска. Приложение 8 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 67 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Индекс формы административных данных: КУ БСХ РТ_Ф8
Периодичность: ежеквартальная, ежегодная
Отчетный период: по состоянию на "___" "______________" 20__ года
Круг лиц, представляющих информацию: банковский холдинг, банк второго уровня, не имеющий банковского холдинга, входящие в состав банковского конгломерата, страховой холдинг, входящий в состав страховой группы
Срок представления формы административных данных:
ежеквартально, не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом
ежегодно, не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом

  Форма

Таблица 1. Рабочая таблица по составлению консолидированного бухгалтерского баланса

Показатели

Участник 1

Участник N

Сумма

элиминирование

Сумма

элиминирование

дебет

кредит

дебет

кредит

1

2

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.n.1

3.n.2

3.n.3

1

Активы1.11.1.12

Обязательства2.12.1.13

Капитал3.13.2
Итого обязательства и капитал      продолжение таблицы:

Справочно: ассоциированные (зависимые) организации

Остаток

Корректировки

Итого

Сумма

дебет

кредит

Участник 1

Участник N

4

5

6

7

8


Таблица 2. Рабочая таблица по составлению консолидированного отчета о доходах и расходах

Показатели

Участник 1

Участник N

Сумма

элиминирование

Сумма

элиминирование

дебет

кредит

дебет

кредит

1

2

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.n.1

3.n.2

3.n.3

4

Доходы4.14.1.15

Расходы5.15.2
Чистая прибыль (чистый убыток) до налогообложения
Расходы по подоходному налогу
Прибыль (убыток) после уплаты подоходного налога
………
Чистая прибыль (чистый убыток)
……….      продолжение таблицы:

Справочно: ассоциированные (зависимые) организации

Остаток

Корректировки

Итого

Сумма

Участник 1

Участник N

дебет

кредит

4

5

6

7

8


      Наименование _______________________________________
Адрес ______________________________________________
Телефон ____________________________________________
Адрес электронной почты _____________________________
Исполнитель _______________________________ _________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
________________________________________________ ________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата "______" ______________ 20__ года

  Приложение
к форме отчета о расшифровке
рабочих таблиц по составлению
консолидированной
финансовой отчетности

Пояснение по заполнению формы административных данных
Отчет о расшифровке рабочих таблиц по составлению консолидированной финансовой отчетности
(индекс - КУ БСХ РТ_Ф8, периодичность - ежеквартальная, ежегодная)

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о расшифровке рабочих таблиц по составлению консолидированной финансовой отчетности" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 и пунктом 1 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", пунктом 1 статьи 72-4 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется ежеквартально и ежегодно банковским холдингом, банком второго уровня, не имеющим банковского холдинга, входящими в состав банковского конгломерата, страховым холдингом, входящим в состав страховой группы.

      4. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      5. В графе 2 Таблицы 1 отражаются показатели консолидированного (неконсолидированного) бухгалтерского баланса, отчета о финансовом положении и их расшифровка.

      В графе 2 Таблицы 2 отражается расшифровка доходов и расходов в разрезе инструментов.

      6. Сведения в Таблице 2 заполняются в зависимости от осуществляемой деятельности банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации.

      7. В Таблицах 1 и 2 отражаются показатели по всем участникам банковского конгломерата, соответствующие показателям, содержащимся в неконсолидированной финансовой отчетности участников банковского конгломерата, за исключением ассоциированных (зависимых) организаций.

      Показатели по ассоциированным (зависимым) организациям отражаются в графах 4 Таблиц 1 и 2 по каждому участнику банковского конгломерата, страховой группы.

      8. В графе 5 Таблицы 1 для показателей "Активы" по соответствующей строке указывается:

      сумма граф 3.1.1, 3.1.2, 3.n.1, 3.n.2 за вычетом суммы граф 3.1.3, 3.n.3;

      для показателей "Обязательства", "Капитал" по соответствующей строке указывается:

      сумма граф 3.1.1, 3.1.3, 3.n.1, 3.n.3 за вычетом суммы граф 3.1.2, 3.n.2;

      символ n - количество участников банковского конгломерата, страховой группы или дочерние организации банка второго уровня.

      Наименование участников банковского конгломерата, страховой группы или дочерние организации банка второго уровня указываются в графах "Участник N".

      9. Итоговые показатели по графам 8 Таблиц 1 и 2 должны соответствовать показателям, содержащимся в консолидированной финансовой отчетности, банковского холдинга, банка второго уровня, не имеющего банковского холдинга, входящих в состав банковского конгломерата, страхового холдинга, входящего в состав страховой группы.

      10. Представление Формы не требуется банковским холдингом в случае, если показатели данного банковского холдинга включены в отчетность другого банковского холдинга.

      11. Данные в Таблицах 1 и 2 заполняются в тысячах тенге.

  Приложение 9
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 декабря 2016 года № 315

Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Консолидированная и неконсолидированная финансовая отчетность и пояснительная записка к ней

      Сноска. Приложение 9 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 67 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Индекс формы административных данных: КУ БСХ ФО_Ф9

      Периодичность: ежеквартальная, ежегодная

      Отчетный период: по состоянию на "___" "______________" 20__ года

      Круг лиц, представляющих информацию: крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, банк второго уровня, не имеющий банковского холдинга, входящий в состав банковского конгломерата, банковский холдинг, страховой холдинг, являющиеся резидентами Республики Казахстан

      Срок представления формы административных данных:

      ежеквартально, не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом, для консолидированной финансовой отчетности и пояснительной записке к ней

      ежеквартально, не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за отчетным кварталом, для неконсолидированной финансовой отчетности

      ежегодно, не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом для консолидированной и неконсолидированной финансовой отчетности и пояснительной записке к ней

  Форма

Таблица 1. Консолидированный и неконсолидированный бухгалтерский баланс, отчет о финансовом положении

Показатели

На конец отчетного периода

………..


………..


Итого активы


………..


………..


Итого обязательства


…………


………….


Итого капитал


Итого обязательства и капитал


Таблица 2. Консолидированный и неконсолидированный отчет о прибылях и убытках, отчет о совокупном доходе

Показатели

за период с начала года до конца отчетного периода

………..


………..


…………..


……..


………


Чистая прибыль (чистый убыток) до налогообложения


………


Расходы по подоходному налогу


Прибыль (убыток) после уплаты подоходного налога


Чистая прибыль (чистый убыток)


……..


      Наименование _________________________________________
Адрес ________________________________________________
Телефон ______________________________________________
Адрес электронной почты _______________________________

      Исполнитель _______________________________ __________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
___________________________________ _________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата "______" ______________ 20__ года

  Приложение
к форме консолидированной
и неконсолидированной
финансовой отчетности
и пояснительной
записке к ней

Пояснение по заполнению формы административных данных
Консолидированная и неконсолидированная финансовая отчетность и пояснительная записка к ней
(индекс - КУ БСХ ФО_Ф9, периодичность - ежеквартальная, ежегодная)

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Консолидированная и неконсолидированная финансовая отчетность и пояснительная записка к ней" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 и пунктом 1 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", пунктом 1 статьи 72-4 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма представляется ежеквартально и ежегодно крупным участником банка второго уровня, являющимся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, банковским холдингом, страховым холдингом, являющимися резидентами Республики Казахстан, банками второго уровня, не имеющими банковского холдинга, входящими в состав банковского конгломерата, крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, за исключением:

      крупного участника страховой (перестраховочной) организации, являющегося юридическим лицом, в случае отсутствия у страховой (перестраховочной) организации страхового холдинга, в части не представления консолидированной финансовой отчетности и пояснительная записка к ней;

      крупного участника страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, в части непредставления Формы на ежеквартальной основе.

      4. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      5. Консолидированная и неконсолидированная финансовая отчетность включает в себя: консолидированный (неконсолидированный) бухгалтерский баланс, отчет о финансовом положении в соответствии с Таблицей 1, консолидированный (неконсолидированный) отчет о прибылях и убытках, отчет о совокупном доходе в соответствии с Таблицей 2, отчет о движении денежных средств и отчет об изменениях в капитале в произвольной форме.

      6. Данные заполняются из консолидированной и неконсолидированной финансовой отчетности, не заверенной аудиторской организацией, либо заверенной аудиторской организации при ее наличии и указываются в тысячах тенге. Отчеты, предоставляемые в произвольной форме, а также пояснительная записка к консолидированной и неконсолидированной финансовой отчетности могут предоставляться в миллионах тенге.

      7. Пояснительная записка к консолидированной и неконсолидированной финансовой отчетности предоставляется в произвольной форме и должна содержать следующую информацию:

      1) основные сведения, в том числе для консолидированной отчетности - перечень организаций, данные которых включаются в финансовую отчетность, подробное описание методов составления финансовой отчетности, методы учета инвестиций в дочерние и ассоциированные (зависимые) организации в разрезе каждой организации;

      2) расшифровки и пояснения к финансовой отчетности;

      3) информацию о существенных событиях после отчетной даты (события, которые происходят в период между отчетной датой и датой составления финансовой отчетности и которые оказывают или могут оказывать влияние на финансовое состояние).

      8. Крупным участником банка второго уровня, являющимся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, Форма по неконсолидированной отчетности составляется по крупному участнику банка второго уровня и каждой организации, в которой крупный участник банка второго уровня является крупным участником (крупным акционером), за исключением банков второго уровня.

      9. Банковским холдингом (страховым холдингом), входящим в состав банковского конгломерата (страховой группы), Форма по неконсолидированной финансовой отчетности составляется по каждому участнику банковского конгломерата (страховой группы) в отдельности, за исключением участника банковского конгломерата, являющегося банком второго уровня, участника страховой группы, являющегося страховой (перестраховочной) организацией.

      10. Требование по представлению консолидированной и неконсолидированной финансовой отчетности и пояснительной записке к ней не распространяется на банк второго уровня, не имеющий банковского холдинга, входящий в состав банковского конгломерата.

      Банк второго уровня, не имеющий банковского холдинга, входящий в состав банковского конгломерата, представляет Форму по неконсолидированной финансовой отчетности по каждой дочерней организации в отдельности.

      11. В случае если в состав одного банковского конгломерата входит несколько банковских холдингов, то представление Формы по неконсолидированной отчетности по каждому участнику банковского конгломерата требуется только для одного из банковских холдингов (верхний уровень банковского конгломерата).

      12. В случае, если банковский холдинг и банк второго уровня, не имеющий банковского холдинга, входящий в состав банковского конгломерата, ранее представил в Национальный Банк Республики Казахстан неконсолидированную финансовую отчетность за отчетный период, то ее предоставление в Национальный Банк Республики Казахстан не требуется.

      13. В случае если сведения из консолидированного и неконсолидированного бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках участников банковского конгломерата, страховой группы отражены в Отчете о расшифровке рабочих таблиц по составлению консолидированной финансовой отчетности, согласно приложению 8 к настоящему постановлению, то представление Формы по каждому участнику банковского конгломерата (страховой группы) в отдельности не требуется.

      Банковский холдинг, а также банк второго уровня, не имеющий банковского холдинга, входящий в состав банковского конгломерата, представляют консолидированную и (или) неконсолидированную финансовую отчетность и пояснительную записку к ней в разрезе участников банковского конгломерата, сведения по которым отражены в Отчете о расшифровке рабочих таблиц по составлению консолидированной финансовой отчетности, согласно приложению 8 к настоящему постановлению, в произвольной форме одним файлом в электронном формате посредством автоматизированной информационной подсистемы.

  Приложение 10
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 декабря 2016 года № 315

Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет об изменении количества и (или) процентного соотношения акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющемуся юридическим или физическим лицом, банковскому холдингу, страховому холдингу, а также источники средств, используемых для приобретения акций

      Сноска. Приложение 10 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 67 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Индекс формы административных данных: КУ ФЮЛ _Ф10

      Периодичность: в случае изменения количества и (или) процентного соотношения акций

      Дата принятия решения "___" "________________" 20__ года

      Круг лиц, представляющих информацию: крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющийся юридическим или физическим лицом, банковский холдинг, страховой холдинг

      Срок представления формы административных данных: в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня принятия решения об изменении количества и (или) процентного соотношения акций, принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющемуся юридическим или физическим лицом, банковскому холдингу, страховому холдингу

  Форма

Таблица 1. Сведения об изменении количества и (или) процентного соотношения акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющемуся юридическим или физическим лицом, банковскому холдингу, страховому холдингу

Бизнес - идентификационный номер

Наименование банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации

Наименование организации через которую осуществляется косвенное владение акциями банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации

Количество принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющемуся юридическим или физическим лицом, банковскому холдингу, страховому холдингу акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации до изменения процентного соотношения

Количество принадлежащих акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации (штук)

Процентное соотношение количества принадлежащих акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации к количеству голосующих акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации

Процентное соотношение количества принадлежащих акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации

1

2

3

4

5

6      продолжение таблицы:

Сведения об изменении количества и процентного соотношения акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации

Контрагент, вид сделки

№ и дата договора

Количество акций (штук)

Наименование брокера

Цена приобретения (реализации) одной акции банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации в тенге

Балансовая стоимость акции (сумма участия банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации) (в тысячах тенге)

7

8

9

10

11

12      продолжение таблицы:

Количество принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющемуся юридическим или физическим лицом, банковскому холдингу, страховому холдингу акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации после изменения процентного соотношения

Количество принадлежащих акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации (штук)

Процентное соотношение количества принадлежащих акций к количеству голосующих акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации

Процентное соотношение количества принадлежащих акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации

13

14

15
Таблица 2. Источники средств, используемых для приобретения акций

Сведения об условиях и порядке приобретения крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющимся юридическим или физическим лицом, банковским холдингом, страховым холдингом акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации

Описание источников и средств, используемых для приобретения акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, с приложением подтверждающих документов

1

2

3
      Наименование _________________________________________
Адрес ________________________________________________
Телефон ______________________________________________
Адрес электронной почты _______________________________
Исполнитель _______________________________ ___________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
__________________________________________ ___________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата "______" ______________ 20__ года

  Приложение
к форме отчета
об изменении количества
и (или) процентного соотношения
акций банка второго уровня,
страховой (перестраховочной)
организации, принадлежащих
крупному участнику
банка второго уровня,
страховой (перестраховочной)
организации, являющемуся
юридическим или физическим лицом,
банковскому холдингу,
страховому холдингу,
а также источников средств,
используемых для приобретения акций

Пояснение по заполнению формы административных данных
Отчет об изменении количества и (или) процентного соотношения акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющемуся юридическим или физическим лицом, банковскому холдингу, страховому холдингу, а также источники средств, используемых для приобретения акций
(индекс - КУ ФЮЛ _Ф10, периодичность - в случае изменения количества и (или) процентного соотношения акций)

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет об изменении количества и (или) процентного соотношения акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющемуся юридическим или физическим лицом, банковскому холдингу, страховому холдингу, а также источники средств, используемых для приобретения акций" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 и пунктом 1 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", пунктом 1 статьи 72-4 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма отчета представляется крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющимся юридическим или физическим лицом, банковским холдингом, страховым холдингом, в случае изменения количества и (или) процентного соотношения акций, принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющемуся юридическим или физическим лицом, банковскому холдингу, страховому холдингу.

      4. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель. При представлении Формы физическим лицом Форма подписывается физическим лицом.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      5. В электронном формате к отчету прилагаются документы, подтверждающие факт принятия решения об изменении количества и (или) процентного соотношения акций, а также документы, подтверждающие источники и средства, использованные для приобретения акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, в произвольной форме.

  Приложение 11
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 декабря 2016 года № 315

Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет обо всех обязательствах участников страховой группы перед третьими лицами (группой лиц), составляющих десять и более процентов от собственного капитала страховой группы, действующих по состоянию на отчетную дату

      Сноска. Приложение 11 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 67 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Индекс формы административных данных: СГ ЮЛ_Ф11
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: за ___ квартал 20__года
Круг лиц, представляющих информацию: страховой холдинг, входящий в состав страховой группы
Срок представления формы административных данных: ежеквартально, не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом

  Форма

Таблица. Сведения обо всех обязательствах участников страховой группы перед третьими лицами (группой лиц), составляющих десять и более процентов от собственного капитала страховой группы

Наименование контрагента

Вид операции

Вид валюты

Сумма (в тысячах тенге)

Дата заключения (дата начала выполнения условий) договора

Дата окончания действия (дата окончания выполнения условий) договора

1

2

3

4

5

6

7

1. (Наименование участника страховой группы 1)

1.11.2

Итого обязательства участника 1

n. (Наименование участника страховой группы n)

n.1n.2

Итого обязательства участника n

      Наименование _______________________________________
Адрес ______________________________________________
Телефон ____________________________________________
Адрес электронной почты _____________________________
Исполнитель _______________________________ _________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_____________________________________ _______
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата "______" ______________ 20__ года

  Приложение
к форме отчета обо всех
обязательствах Участников
страховой группы перед
третьими лицами (группой лиц),
составляющих десять и более
процентов от собственного
капитала страховой группы,
действующих по состоянию
на отчетную дату

Пояснение по заполнению формы административных данных
Отчет обо всех обязательствах участников страховой группы перед третьими лицами (группой лиц), составляющих десять и более процентов от собственного капитала страховой группы, действующих по состоянию на отчетную дату
(индекс - СГ ЮЛ_Ф11, периодичность - ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет обо всех обязательствах участников страховой группы перед третьими лицами (группой лиц), составляющих десять и более процентов от собственного капитала страховой группы, действующих по состоянию на отчетную дату" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется ежеквартально страховым холдингом, входящим в состав страховой группы.

      4. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      5. В графе 5 указывается сумма обязательств участников страховой группы перед третьими лицами (группой лиц), составляющих десять и более процентов от собственного капитала страховой группы, на отчетную дату.

      6. Символ n - количество участников в страховой группе.

      7. Наименования участников страховой группы указываются в строках "1. (Наименование участника страховой группы 1)" и "n. (Наименование участника страховой группы n)".

  Приложение 12
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 декабря 2016 года № 315

Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет о внутригрупповых сделках страховой группы, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих по состоянию на отчетную дату

      Сноска. Приложение 12 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 67 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Индекс формы административных данных: СГ ЮЛ_Ф12
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: за ___ квартал 20__года
Круг лиц, представляющих информацию: страховой холдинг, входящий в состав страховой группы
Срок представления формы административных данных: ежеквартально, не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом

  Форма

Таблица. Сведения о внутригрупповых сделках страховой группы


Участник страховой группы (сторона 1 по договору сделки)

Участник страховой группы (сторона 2 по договору сделки)

Наименование

Бизнес - идентификационный номер
(при наличии)

Наименование

Бизнес - идентификационный номер (при наличии)

1

2

3

4

5

1

2

Итого

      продолжение таблицы:

Вид сделки

Сумма сделки (в тысячах тенге)

Обороты, проведенные в течение отчетного квартала

остатки требований на конец отчетного квартала

Основной долг

начисленное вознаграждение

дисконты, премии

Положительные (отрицательные) корректировки

резервы

6

7

8

9

10

11

12Х

Х

Х

Х

Х

Х

      продолжение таблицы:

Ставка вознаграждения по договору (в процентах годовых)

Дата заключения договора

Дата окончания действия договора (с учетом пролонгаций)

Примечание

13

14

15

16

      Наименование _______________________________________
Адрес ______________________________________________
Телефон ____________________________________________
Адрес электронной почты _____________________________
Исполнитель ______________________________ __________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
___________________________________ _________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата "______" ______________ 20__ года

  Приложение
к форме отчета
о внутригрупповых сделках
страховой группы, заключенных
в течение отчетного периода,
а также действующих
по состоянию на отчетную дату

Пояснение по заполнению формы административных данных
Отчет о внутригрупповых сделках страховой группы, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих по состоянию на отчетную дату
(индекс - СГ ЮЛ_Ф12, периодичность - ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о внутригрупповых сделках страховой группы, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих по состоянию на отчетную дату" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется ежеквартально страховым холдингом, входящим в состав страховой группы.

      4. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      5. Сделка в Форме указывается один раз.

      6. В случае, если сделка предусматривает участие нескольких участников страховой группы в Форме указывается сторона 1 - участник страховой группы, от которого начинается движение денег, и сторона 2 - конечный участник страховой группы - выгодоприобретатель по сделке. При этом в графе 16 необходимо указать промежуточных участников и цель их участия в сделке.

      7. Ячейки, отмеченные символом "X", не заполняются.

  Приложение 13
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 декабря 2016 года № 315

Правила представления отчетности крупными участниками банков второго уровня, банковскими холдингами, крупными участниками страховых (перестраховочных) организаций, страховыми холдингами, крупными участниками управляющих инвестиционным портфелем, банками второго уровня

      Сноска. Приложение 13 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 67 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Настоящие Правила представления отчетности крупными участниками банков второго уровня, банковскими холдингами, крупными участниками страховых (перестраховочных) организаций, страховыми холдингами, крупными участниками управляющих инвестиционным портфелем, банками второго уровня, разработаны в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 и пунктом 1 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", пунктом 1 статьи 72-4 "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и определяют порядок представления в Национальный Банк Республики Казахстан (далее - Национальный Банк) отчетности крупными участниками банков, банковскими холдингами, крупными участниками страховых (перестраховочных) организаций, страховыми холдингами, крупными участниками управляющих инвестиционным портфелем, банками второго уровня.

      2. Отчетность крупного участника банка второго уровня, банковского холдинга, страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, управляющего инвестиционным портфелем, банка второго уровня представляется в Национальный Банк в электронном формате посредством автоматизированной информационной подсистемы.

      Отчетность, подписанная руководителем или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, а также физическим лицом посредством электронно-цифровой подписи, хранится в электронном формате.

      Полнота и достоверность данных в отчетности обеспечиваются руководителем крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации или управляющего инвестиционным портфелем, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга, банка или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета.

      Полнота и достоверность данных в отчетности крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации или управляющего инвестиционным портфелем, являющегося физическим лицом, обеспечивается физическим лицом.

      3. Крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем - физическое лицо, являющийся одновременно крупным участником иного банка второго уровня и (или) иной страховой (перестраховочной) организации и (или) иного управляющего инвестиционным портфелем, представляет в Национальный Банк сведения и информацию за отчетный период, с учетом сведений по иному банку второго уровня и (или) иной страховой (перестраховочной) организации и (или) иному управляющему инвестиционным портфелем, в которых он является крупным участником.

      4. Учетная политика прилагается в произвольной форме к финансовой отчетности крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковского холдинга, страхового холдинга, банка второго уровня в случае представления финансовой отчетности в Национальный Банк впервые, а также при внесении изменений в учетную политику.

      5. Юридическое лицо, являющееся одновременно банковским холдингом и (или) страховым холдингом и (или) крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, и (или) крупным участником иного банка второго уровня и (или) иной страховой (перестраховочной) организации и (или) управляющего инвестиционным портфелем, представляет в Национальный Банк отчетность, предусмотренную настоящим постановлением, за требуемый период, составленную с учетом сведений по иному банку второго уровня и (или) иной страховой (перестраховочной) организации и (или) иному управляющему инвестиционным портфелем, в которых оно является крупным участником и (или) банковским холдингом и (или) страховым холдингом и (или) крупным участником, управляющего инвестиционным портфелем.

      6. Требования по предоставлению отчетности, предусмотренной подпунктами 4), 5), 6), 7) и 9) пункта 1 настоящего постановления не распространяются на банки второго уровня, имеющие статус крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем или банковского холдинга, страхового холдинга, а также страховой (перестраховочной) организации, имеющей статус крупного участника страховой (перестраховочной) организации или страхового холдинга.

      7. При представлении годовой отчетности крупными участниками банков второго уровня, страховых (перестраховочных) организаций, управляющего инвестиционным портфелем, банковскими холдингами, страховыми холдингами, крупными участниками управляющего инвестиционным портфелем, банками второго уровня, предусмотренной подпунктами 8) и 9) пункта 1 настоящего постановления, представление указанных форм за четвертый квартал не требуется.

      8. В случае если, к срокам предоставления отчетности, установленным пунктом 2 настоящего постановления, отчитывающееся лицо утратило статус крупного участника банка второго уровня, банковского холдинга, крупного участника страховых (перестраховочных) организаций, страхового холдинга, крупного участника управляющих инвестиционным портфелем, отчетность за последний отчетный период, предшествующий дате утраты статуса представляется в установленные сроки.

      9. В случае отсутствия сведений по формам отчетности, предусмотренной подпунктами 5), 6) и 7) пункта 1 настоящего постановления, крупные участники банков второго уровня, страховых (перестраховочных) организаций, управляющего инвестиционным портфелем, указанные формы представляют с пустыми графами.