"Аудандар бойынша субсидиялар көлемдерін (басым дақылдардың егістік алаңдарының болжамды құрылымына қарай) белгілеу туралы" Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 23 маусымдағы №498 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 15 қыркүйектегі № 581 қаулысы. Қызылорда облысының Әділет департаментінде 2016 жылғы 05 қазанда № 5610 болып тіркелді. Күші жойылды - Қызылорда облысы әкімдігінің 2017 жылғы 22 маусымдағы № 816 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - Қызылорда облысы әкімдігінің 22.06.2017 № 816 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).
      "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына және "Құқықтық актілер туралы" Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі Заңына сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. "Аудандар бойынша субсидиялар көлемдерін (басым дақылдардың егістік алаңдарының болжамды құрылымына қарай) белгілеу туралы" Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 23 маусымдағы № 498 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5555 нөмірімен тіркелген, "Сыр бойы" және "Кызылординские вести" газеттерінде 2016 жылғы 19 шілдеде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      аталған қаулының қосымшасы осы қаулының қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбасары С.С. Қожаниязовқа жүктелсін.
      3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қызылорда облысының әкімі Қ. Көшербаев

  Қызылорда облысы әкімдігінің
2016 жылғы "15" қыркүйек
№581 қаулысына қосымша
  Қызылорда облысы әкімдігінің
2016 жылғы "23" маусымдағы
№ 498 қаулысына қосымша

Аудандар бойынша субсидиялар көлемдері (басым дақылдардың егістік алаңдарының болжамды құрылымына қарай)

Аудан (қала) атауы

Барлық субсидия көлемдері,
мың теңге

оның ішінде

күріш

басқа дақылдар

Жаңақорған

319 552,938

134 070,000

185 482,938

Шиелі

279 605,152

178 760,000

100 845,152

Сырдария

398 393,012

311 346,292

87 046,720

Жалағаш

443 426,745

323 555,600

119 871,145

Қармақшы

320 135,906

248 798,168

71 337,738

Қазалы

172 873,272

119 232,920

53 640,352

Арал

1 137,320


1 137,320

Қызылорда қаласы

64 875,655

48 175,820

16 699,835

Барлығы

2 000 000,000

1 363 938,800

636 061,200


О внесении изменения в постановление акимата Кызылординской области от 23 июня 2016 года №498 "Об установлении объемов субсидий по районам (в зависимости от прогнозной структуры посевных площадей приоритетных культур)"

Постановление акимата Кызылординской области от 15 сентября 2016 года № 581. Зарегистрировано Департаментом юстиции Кызылординской области 05 октября 2016 года № 5610. Утратило силу постановлением акимата Кызылординской области от 22 июня 2017 года № 816

      Сноска. Утратило силу постановлением акимата Кызылординской области от 22.06.2017 № 816 (вводится в действие со дня первого официального опубликования).
      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и Законом Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О правовых актах" акимат Кызылординской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление акимата Кызылординской области от 23 июня 2016 года № 498 "Об установлении объемов субсидий по районам (в зависимости от прогнозной структуры посевных площадей приоритетных культур)" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5555, опубликовано 19 июля 2016 года в газетах "Сыр бойы" и "Кызылординские вести") следующее изменение:
      приложение указанного постановления изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима Кызылординской области Кожаниязова С.С.
      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования.

      Аким Кызылординской области К. Кушербаев

  Приложение
к постановлению акимата Кызылординской области
от "15" сентября 2016 года № 581
  Приложение
к постановлению акимата Кызылординской области
от "23" июня 2016 года №498

Объемы субсидий по районам (в зависимости от прогнозной структуры посевных площадей приоритетных культур)

Наименование района (города)

Всего объемов субсидий,
тысяч тенге

в том числе

рис

другие культуры

Жанакорганский

319 552,938

134 070,000

185 482,938

Шиелийский

279 605,152

178 760,000

100 845,152

Сырдарьинский

398 393,012

311 346,292

87 046,720

Жалагашский

443 426,745

323 555,600

119 871,145

Кармакшинский

320 135,906

248 798,168

71 337,738

Казалинский

172 873,272

119 232,920

53 640,352

Аральский

1 137,320


1 137,320

город Кызылорда

64 875,655

48 175,820

16 699,835

Всего

2 000 000,000

1 363 938,800

636 061,200