Алматы қаласының жекеленген аумақтарына көлік құралдарының кіруін шектеу туралы

Алматы қаласы әкімдігінің 2016 жылғы 08 сәуірдегі № 2/122 қаулысы. Алматы қаласы Әділет департаментінде 2016 жылғы 12 сәуірде № 1278 болып тіркелді.

      Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 17 сәуірдегі "Жол жүрісі туралы" Заңының 17 бабы 2 тармағының 8) тармақшасына сәйкес және көлік жүктемесін және қоршаған ортаға антропогендік ықпалын төмендету мақсатында, Aлматы қаласының әкімдігі ҚAУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Электр қозғалтқышындағы көлік құралдарынан (электромобильдерден), сондай-ақ коммуналдық, жедел және шұғыл қызметтердің арнайы техникасы мен көлік құралдарынан басқа, "Шымбұлақ" шатқалының ерекше қорғалатын табиғи аймағына көлік құралдарының кіруін шектеу.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Алматы қаласы әкімдігінің 06.03.2023 № 1/167 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      1-1. 2023 жылғы 1 қыркүйекке дейін осы аумақта қызметін жүзеге асыратын заңды тұлғаларға тиесілі және (немесе) қызмет көрсететін көлік құралдары "Шымбұлақ" шатқалының ерекше қорғалатын табиғи аймағына кіруге шектелуге жатпайды.

      Ескерту. 1-1-тармақпен толықтырылды - Алматы қаласы әкімдігінің 06.03.2023 № 1/167 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      2. Aлматы қаласының Ішкі істер департаменті, "Медеу" мемлекеттік өңірлік табиғат паркі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі осы қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.

      3. Aлматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы қолданыстағы заңнамамен белгіленген тәртіпте:

      1) осы қаулының әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтүзбелік он күн ішінде оны "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде, сондай-ақ Aлматы қаласының аумағында таралатын мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялауға жолдауды;

      3) осы қаулыны Aлматы қаласы әкімдігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Aлматы қаласы әкімінің орынбасары Е. Әукеновке жүктелсін.

      5. Осы қаулы әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және ол алғаш ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Aлматы қаласының әкімі      Б. Байбек

Об ограничении въезда транспортных средств на отдельных территориях города Алматы

Постановление акимата города Алматы от 08 апреля 2016 года № 2/122. Зарегистрировано Департаментом юстиции города Алматы 12 апреля 2016 года № 1278.

      В соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 17 Закона Республики Казахстан от 17 апреля 2014 года "О дорожном движении" и в целях снижения транспортной нагрузки и антропогенного воздействия на окружающую среду, акимат города Aлматы ПОСТAНОВЛЯЕТ:

      1. Ограничить въезд транспортных средств на особо охраняемую природную зону урочища "Шымбулак", кроме транспортных средств на электрическом двигателе (электромобили), а также специальной техники и транспортных средств коммунальных, оперативных и экстренных служб.

      Сноска. Пункт 1 в редакции постановления акимата города Алматы от 06.03.2023 № 1/167 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1-1. До 1 сентября 2023 года транспортные средства, принадлежащие и (или) обслуживающие юридические лица, осуществляющие деятельность на данной территории не подлежат ограничению на въезд на особо охраняемую природную зону урочища "Шымбулак".

      Сноска. Пункт 1-1 дополнен постановлением акимата города Алматы от 06.03.2023 № 1/167 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Департаменту внутренних дел города Aлматы, коммунальному государственному учреждению "Государственный региональный природный парк "Медеу" принять меры, вытекающие из настоящего постановления.

      3..Управлению природных ресурсов и регулирования природопользования города Aлматы обеспечить в установленном действующим законодательством порядке:

      1) государственную регистрацию настоящего постановления в органах юстиции;

      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления его направление на официальное опубликование в информационно-правовой системе "Әділет", а также в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории города Aлматы;

      3) размещение настоящего постановления на официальном интернет - ресурсе акимата города Aлматы.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Aлматы Е. Aукенова.

      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Aким города Aлматы      Б. Байбек