Эмитенттерге және олардың қор биржасында айналысқа жіберілетін бағалы қағаздарына, сондай-ақ қор биржасы ресми тізімінің жекелеген санаттарына қойылатын талаптарды бекіту және Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығын реттеу мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27 наурыздағы № 54 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылғы 26 мамырда № 15175 болып тіркелді.

      Ескерту. Қаулының тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 12.09.2022 № 65 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
Осы қаулы 01.06.2017 ж. бастап қолданысқа енгізіледі

      "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі, "Мемлекеттік статистика туралы" 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Мыналар бекітілсін:

      1) Осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес эмитенттерге және олардың қор биржасында айналысқа жіберілетін бағалы қағаздарына, сондай-ақ қор биржасы ресми тізімінің жекелеген санаттарына қойылатын талаптар;

      2) Осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес өзгерістер енгізілетін бағалы қағаздар нарығын реттеу мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 12.09.2022 № 65 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      2. Осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес тізбе бойынша Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актісінің құрылымдық элементінің күші жойылды деп танылсын.

      3. Қаржы нарығының әдіснамасы департаменті (Әбдірахманов Н.А.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі қағаз және электрондық түрдегі көшірмесін "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау және оған енгізу үшін жіберуді;

      3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

      4. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.

      6. Осы қаулы 2017 жылғы 1 маусымнан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға жатады.

      Ұлттық Банк
Төрағасы
Д. Ақышев

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      ___________ Н. Айдапкелов

      28 сәуір 2017 жылғы

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 27 наурыздағы
№ 54 қаулысына
1-қосымша

Эмитенттерге және олардың қор биржасында айналысқа жіберілетін бағалы қағаздарына, сондай-ақ қор биржасы ресми тізімінің жекелеген санаттарына қойылатын талаптар

      Ескерту. Талаптардың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 12.09.2022 № 65 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      1. Осы Эмитенттерге және олардың қор биржасында айналысқа жіберілетін бағалы қағаздарына, сондай-ақ қор биржасы тізімінің жекелеген санаттарына қойылатын талаптар (бұдан әрі - Талаптар) "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі - Заң) сәйкес әзірленді және эмитенттерге және олардың қор биржасында айналысқа жіберілетін бағалы қағаздарына, сондай-ақ қор биржасы тізімінің жекелеген санаттарына қойылатын талаптарды айқындайды.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 12.09.2022 № 65 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      2. Талаптардың мақсаттары үшін мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) алаң секторы - Талаптарға және (немесе) қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес келетін эмиссиялық бағалы қағаздар енгізілген (айналысқа жіберілген) қор биржасының ресми тізімі алаңының бөлігі;

      2) борыштық бағалы қағаз - иесінің эмитенттен негізгі борыш сомасын осы бағалы қағаздар шығарылымы шарттарында алуға құқығын растайтын бағалы қағаз;

      3) жергілікті атқарушы органдардың облигациялары - облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдары шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары;

      4) исламдық бағалы қағаздар - исламдық жалдау сертификаттары, исламдық қатысу сертификаттары және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес исламдық бағалы қағаздар деп танылған өзге бағалы қағаздар;

      5) қор биржасының ресми тізімі - енгізілуі және болуы үшін бағалы қағаздар мен бағалы қағаздар эмитенттері Талаптарға сәйкес келетін қор биржасы тізімінің бір бөлігі;

      6) қор биржасының тізімі - қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес жасалған, қор биржасының сауда жүйесінде айналысқа рұқсат етілген қаржы құралдарының тізімі;

      7) листингтік компания - бағалы қағаздары қор биржасының ресми тізіміне енгізілген (қор биржасының ресми тізімінде айналысқа жіберілген) заңды тұлға;

      8) ресми тізім алаңы - қор биржасының секторлардан тұратын ресми тізімінің бөлігі;

      9) рұқсат беру бастамашысы - бастамасымен бағалы қағаздары қор биржасының ресми тізіміне енгізілетін (жіберілетін) эмитент, қор биржасы не қор биржасының мүшесі;

      10) сауда алаңы - қор биржасының бағдарламалық-техникалық кешенінің бөлігі, ол арқылы ресми тізімге енгізілген (қор биржасында айналысқа жіберілген) қаржы құралдарының жекелеген түрлерімен мәмілелер жасалады;

      11) эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау - "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен бекітілген қайта құрылымдау жоспарының негізінде эмитент іске асыратын әкімшілік, заңдық, қаржылық, ұйымдастыру-техникалық және басқа да іс-шаралар мен рәсімдердің не "Оңалту және банкроттық туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен бекітілген сауықтыру жоспарының кешені".

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 12.09.2022 № 65 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      3. Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығындағы айналысқа Қазақстан Республикасынан басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, қор биржасының тізіміне енгізілген (тізімде айналыста болуға рұқсат берілген) бағалы қағаздарға рұқсат беріледі.

      Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығындағы айналысқа құны Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес қаржы құралдары немесе қаржы активтері болып табылмайтын және кімнен болмасын талап ету құқығы жоқ криптография және (немесе) компьютерлік есептеу құралдарын қолдана отырып орталықтандырылмаған ақпараттық жүйеде құрылатын және есепке алынатын шамалардың құнына (құнының өзгеруіне) байланысты болатын қаржы құралдарына рұқсат берілмейді.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.10.2018 № 267 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      4. Қор биржасының тізімі қор биржасының ресми тізімінен, "Листингтік емес бағалы қағаздар" секторынан, сондай-ақ қор биржасының ішкі құжаттарында көзделген жеке алаңдардан, секторлардан, санаттардан және шағын санаттардан тұрады.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 165 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      5. Қор биржасының ресми тізіміне Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздар, соның ішінде базалық активі Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған мемлекеттік емес бағалы қағаздар болып табылатын туынды бағалы қағаздар енгізіледі (рұқсат беріледі).

      6. Қор биржасының ресми тізімі мынадай оқшауланған алаңдардан тұрады:

      1) "Негізгі";

      2) "Баламалы";

      3) "Аралас";

      4) қор биржасының iшкi құжаттарына сәйкес құрылатын және жұмыс істейтін өзге алаңдар.

      7. Қор биржасының ресми тізімінің алаңдары жекелеген секторларға бөлінеді.

      Қор биржасының ресми тізімі алаңдарының секторлары жекелеген санаттарға және шағын санаттарға бөлінуі мүмкін.

      Бағалы қағаздарды "Негізгі" және "Баламалы" алаңдарының тиісті секторларына бөлу критерийлері (талаптары) қор биржасының iшкi құжаттарында белгіленеді.

      8. "Негізгі" алаңы мынадай секторлардан тұрады:

      1) акциялар;

      2) борыштық бағалы қағаздар;

      3) банктік депозит сертификаттары;

      4) қор биржасының iшкi құжаттарына сәйкес құрылатын және жұмыс істейтін өзге секторлар.

      9. "Негізгі" алаңының "Акциялар" секторы екі санатқа бөлінеді: "премиум" санаты және "стандарт" санаты.

      "Премиум" санаты еркін айналыстағы акцияларының саны (эмитент сатып алғандарды, ауыртпалық салынғандарды және (немесе) оқшауланғандарды қоспағанда) орналастырылған акцияларының жалпы санының кемінде 10 (он) пайызын құрайтын (орналастырғаннан кейін құрайтын) эмитенттерге арналған.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінде белгіленген талап еркін айналыстағы жай акцияларының жиынтық нарықтық құны кемінде 100 (жүз) миллиард теңгені құрайтын (орналастырылғаннан кейін құрайтын) және/немесе еркін айналыстағы акцияларының саны кемінде 5 (бес) миллион дана құрайтын (орналастырылғаннан кейін құрайтын) эмитенттерге қолданылмайды.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 06.02.2024 № 10 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      10. Эмитенттің акцияларын "Негізгі" алаңының "акциялар" секторына енгізу және олардың онда болуы үшін осы бағалы қағаздар мен олардың эмитенті мынадай талаптарға сәйкес келеді:

      1) эмитент қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына (International Financial Reporting Standards – IFRS) (бұдан әрі – ҚЕХС) немесе Америка Құрама Штаттарында қолданылатын қаржылық есептілік стандарттарына (General Accepted Accounting Principles – GAAP) (бұдан әрі – АҚШ ҚЕС) сәйкес қаржылық есептілікті жасайды;

      2) осы тармақтың 1) тармақшасының талаптарына сәйкес жасалған эмитенттің қаржылық есептілігінің аудитін қор биржасымен танылатын аудиторлық ұйымдардың тізбесіне енген аудиторлық ұйымдардың бірі жүргізеді;

      3) Қазақстан Республикасының резиденттері - акционерлік қоғамдарға қатысты – эмитент акционерлерінің жалпы жиналысы бекіткен корпоративтік басқару кодексінің болуы.

      Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне қатысты - корпоративтік басқару кодексінің немесе егер оның болуы заңды тұлға ретінде эмитентті тіркеген елдің заңнамасында көзделген жағдайда, эмитенттің заңды тұлға ретінде тіркелген елінің заңнамасында көзделген тәртіппен бекітілген, мазмұны бойынша ұқсас өзге құжаттың болуы;

      4) эмитенттің құрылтай құжаттарында және (немесе) бағалы қағаздар, оның ішінде депозитарлық қолхаттар шығарылымының проспектісінде бағалы қағаздардың меншік иелерінің оларды иеліктен шығару (тапсыру) құқықтарына нұқсан келтіретін немесе шектейтін нормалар болмайды;

      5) акциялары осы секторға енгізуге болжанатын немесе енгізілген эмитенттерге, сондай-ақ осындай акцияларға қойылатын, қор биржасының ішкі құжаттарында белгіленетін талаптар.

      11. "Негізгі" алаңының "борыштық бағалы қағаздар" секторы үш санатқа бөлінеді:

      1) облигациялар;

      2) коммерциялық облигациялар;

      3) буферлік санат.

      12 (он екі) айдан аспайтын айналыс мерзімі бар облигацияларды қоспағанда, облигацияларға борыштық бағалы қағаздар жатады.

      Коммерциялық облигацияларға 12 (он екі) айдан аспайтын айналыс мерзімі бар облигациялар жатады.

      12. "Негізгі" алаңының "борыштық бағалы қағаздар" секторына секьюритилендірілген және инфрақұрылымдық облигацияларды қоса алғанда, борыштық бағалы қағаздарды енгізу және олардың онда болуы үшін осы бағалы қағаздар және олардың эмитенті мынадай талаптарға сәйкес келеді:

      1) эмитент ХҚЕС немесе АҚШ ҚЕС сәйкес қаржылық есептілікті жасайды;

      2) осы тармақтың 1) тармақшасының талаптарына сәйкес жасалған эмитенттің қаржылық есептілігінің аудитін қор биржасымен танылатын аудиторлық ұйымдардың тізбесіне енген аудиторлық ұйымдардың бірі жүргізеді;

      3) рұқсат беру бастамашысы аудиторлық есеппен расталған, қор биржасының ішкі құжаттарымен белгіленген кезеңдердегі эмитенттің қаржылық есептілігін немесе аралық қаржылық ақпаратқа шолу жасау бойынша аудитордың есебін (эмитенттің аралық қаржылық есептілігінің толық топтамасын) ұсынады;

      4) Қазақстан Республикасының резиденттеріне қатысты - Заңының 89-бабы 5-тармағында белгіленген жағдайларды қоспағанда, эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысы бекіткен корпоративтік басқару кодексінің болуы.

      Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне қатысты - корпоративтік басқару кодексінің немесе егер оның болуы заңды тұлға ретінде эмитентті тіркеген елдің заңнамасында көзделген жағдайда, эмитенттің заңды тұлға ретінде тіркелген елінің заңнамасында көзделген тәртіппен бекітілген, мазмұны бойынша ұқсас өзге құжаттың болуы;

      5) эмитенттің құрылтай құжаттарында және (немесе) бағалы қағаздар шығарылымының шарттарында бағалы қағаздардың меншік иелерінің оларды иеліктен шығару (тапсыру) құқықтарына нұқсан келтіретін немесе шектейтін нормалар болмайды;

      6) борыштық бағалы қағаздары осы секторға енгізуге болжанатын немесе енгізілген эмитенттерге, сондай-ақ осындай борыштық бағалы қағаздарға қойылатын, қор биржасының ішкі құжаттарында белгіленетін өзге де талаптар.

      Ескерту. 12-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 12.09.2022 № 65 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      13. "Негізгі" алаңының "банктік депозит сертификаттары" секторына бағалы қағаздарды енгізу және олардың онда болуы үшін осы бағалы қағаздар және олардың эмитенті қор биржасының ішкі құжаттарында белгіленген талаптарға сәйкес келеді.

      14. "Баламалы" алаңы мынадай секторлардан тұрады:

      1) акциялар;

      2) борыштық бағалы қағаздар;

      3) қор биржасының iшкi құжаттарына сәйкес құрылатын және жұмыс істейтін өзге секторлар.

      15. "Баламалы" алаңының "борыштық бағалы қағаздар" секторы үш санатқа бөлінеді:

      1) облигациялар;

      2) коммерциялық облигациялар;

      3) буферлік санат.

      12 (он екі) айдан аспайтын айналыс мерзімі бар облигацияларды қоспағанда, облигацияларға борыштық бағалы қағаздар жатады.

      Коммерциялық облигацияларға 12 (он екі) айдан аспайтын айналыс мерзімі бар облигациялар жатады.

      16. Эмитенттің борыштық бағалы қағаздары қор биржасының ресми тізімінің "Негізгі" және "Баламалы" алаңдарының "борыштық бағалы қағаздар" секторының "буферлік санат" санатына мынадай негіздер бойынша аударылады:

      1) эмитенттің өз міндеттемелері бойынша сыйақыны (егер борыштық бағалы қағаздардың аталған шығарылымы қор биржасының ресми тізіміндегі осы эмитенттің борыштық бағалы қағаздарының жалғыз шығарылымы болып табылған жағдайда, соңғы купондық кезең бойынша сыйақыны қоспағанда) төлеу дефолты;

      2) эмитенттің директорлар кеңесі (акционерлік қоғамнан бөлек, өзге ұйымдық-құқықтық нысанда құрылған эмитенттің қадағалау кеңесі) эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешім қабылдауы.

      17. Қор биржасы эмитенттің борыштық бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізімінің "Негізгі" және "Баламалы" алаңдарының "борыштық бағалы қағаздар" секторының "буферлік санат" санатына аудару үшін негіздер туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде эмитентке (рұқсатнаманың бастамашысына) осындай негіздер туралы хабарлама жібереді.

      18. Эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының Талаптардың 16-тармағының 1) тармақшасында көзделген ресми тізімінің тиісті алаңының "борыштық бағалы қағаздар" секторының "буферлік санат" санатына аудару үшін негіздер туындаған кезде эмитент (рұқсатнамасының бастамашысы) қор биржасына бағалы қағаздар шығарылымының шарттарында белгіленген борыштық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелердің орындалмағаны туралы бағалы қағаздар шығарылымының шарттарында белгіленген орындалу күніне дейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей хабарлайды.

      Ескерту. 18-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 12.09.2022 № 65 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      19. Эмитент (рұқсатнаманың бастамашысы) міндеттемелерді қайта құрылымдау туралы эмитенттің директорлар кеңесі (акционерлік қоғамнан бөлек, өзге ұйымдық-құқықтық нысанда құрылған эмитенттің қадағалау кеңесі) шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей қор биржасына осы факті туралы хабарлайды.

      20. Эмитент (рұқсат беру бастамашысы) қор биржасының жазбаша хабарламасын алған күннен не эмитентті және оның бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізімі тиісті алаңының "борыштық бағалы қағаздар" секторының "буферлік санат" санатына аудару үшін Талаптардың 16-тармағында көзделген негіздемелер туындаған күннен бастап жиырма жұмыс күні ішінде қор биржасының атына эмитенттің директорлар кеңесі (акционерлік қоғамнан бөлек, өзге ұйымдық-құқықтық нысанда құрылған эмитенттің бақылау кеңесі) бекіткен эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізімі тиісті алаңының "борыштық бағалы қағаздар" секторының "буферлік санат" санатына аударым жасау үшін Талаптардың 16-тармағында көзделген негіздемелерін жою жөніндегі іс-шаралардың жоспарын (бұдан әрі – іс-шаралар жоспары) жібереді.

      Қор биржасы іс-шаралар жоспарын алған күні оны өзінің интернет-ресурсында орналастырады.

      Іс-шаралар жоспарында:

      эмитент қызметінің қысқаша сипаттамасы;

      эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізімі тиісті алаңының "борыштық бағалы қағаздар" секторының "буферлік санат" санатына аударым жасау үшін негіздемелер туындауының негізгі себептері;

      қаржылық жағдайды қалпына келтіруге бағытталған, эмитенттің орындауға ұйғарылған негізгі іс-шаралары;

      іс-шаралар жоспарында көзделген іс-шаралардың әрқайсысының орындалу мерзімдері;

      эмитенттің негізгі қаржылық көрсеткіштерінің болжамы;

      іс-шаралар жоспарында көзделген іс-шаралардың орындалуына жауапты тұлғалардың тізбесі қамтылады.

      Эмитенттің іс-шаралар жоспарына қатысты қосымша талаптар қор биржасының ішкі құжаттарында белгіленеді.

      Осы тармақта белгіленген талаптар қайта құрылымдау процесінде тұрған екінші деңгейдегі банктерге қолданылмайды.

      21. Қайта құрылымдау процесінде тұрған екінші деңгейдегі банктің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізімі тиісті алаңының "борыштық бағалы қағаздар" секторының "буферлік санат" санатына аударым жасау екінші деңгейдегі банктің атқарушы органының бірінші басшысы не аталған екінші деңгейдегі банктің атқарушы органының басшысының міндетін атқаратын тұлға қол қойған өтініштің негізінде, осы аударым жасауды қор биржасының құзыретіне листинг, делистинг немесе бағалы қағаздар тізімінің санатын ауыстыру мәселелерін қарау кіретін органы (бұдан әрі – листингтік комиссия) мақұлдаған жағдайда жүргізіледі.

      22. Қор биржасы іс-шаралар жоспарын алған күннен кейінгі 15 (он бес) жұмыс күні ішінде іс-шаралар жоспарын қарайды және оны қабылдау не қабылдамау туралы шешім қабылдайды.

      23. Іс-шаралар жоспарын қабылдау не қабылдамау туралы шешімді листингтік комиссия қабылдайды.

      24. Листингтік комиссия іс-шаралар жоспарын қабылдаған жағдайда эмитенттің борыштық бағалы қағаздарының барлық шығарылымы қор биржасының ресми тізімінің тиісті алаңының "борыштық бағалы қағаздар" секторының "буферлік санат" санатына, листингтік комиссия іс-шаралар жоспарын қабылдамаған жағдайда – делистингке аударым жасауға жатады.

      25. Эмитенттің бағалы қағаздары қор биржасының ресми тізімі тиісті алаңының "борыштық бағалы қағаздар" секторының "буферлік санат" санатында болған кезеңде эмитенттің директорлар кеңесі (акционерлік қоғамнан бөлек, өзге ұйымдық-құқықтық нысанда құрылған эмитенттің бақылау кеңесі) бекітетін іс-шаралар жоспарына эмитенттің өзгерістер енгізуіне рұқсат етіледі.

      26. Листингтік комиссия іс-шаралар жоспарына өзгерістерді алған күннен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде іс-шаралар жоспарына өзгерістерді қабылдау не қабылдамау туралы шешім қабылдайды.

      27. Листингтік комиссияның іс-шаралар жоспарына өзгерістерді қабылдамау туралы шешімінде эмитенттің бағалы қағаздары қор биржасының ресми тізімі тиісті алаңының "борыштық бағалы қағаздар" секторының "буферлік санат" санатына оларды Талаптардың 35-тармағына сәйкес делистингке негіздер жоқ болған жағдайда "буферлік санат" санатында қалатыны туралы ақпарат болады.

      28. Эмитент өзінің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне "борыштық бағалы қағаздар" секторының "буферлік санат" санатына аударым жасауға не делистингке негіздерді жойған және бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне "борыштық бағалы қағаздар" секторының "буферлік санат" санатына аударым жасау не делистинг туралы шешім қабылдаған сәтке дейін қор биржасына растайтын құжаттарды ұсынған жағдайда осы бағалы қағаздар эмитенттің борыштық бағалы қағаздарын Талаптардың 16-тармағында көзделген қор биржасының ресми тізімінің "Негізгі" және "Баламалы" алаңдарының "борыштық бағалы қағаздар" секторының "буферлік санат" санатына аударым жасау үшін негіздер туындау сәтінде болған қор биржасының ресми тізімінің санатында қалады.

      29. Бағалы қағаздардың қор биржасының ресми тізімінің "Негізгі" алаңы үшін "борыштық бағалы қағаздар" секторының "буферлік санат" санатында болуының ең жоғары мерзімі эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізімінің осы алаңының "борыштық бағалы қағаздар" секторының"буферлік санат" санатына аударым жасау туралы шешім қабылданған күннен бастап 12 (он екі) айды, "Баламалы" алаңы үшін – көрсетілген күннен бастап 24 (жиырма төрт) айды құрайды.

      30. Бағалы қағаздардың қор биржасының ресми тізімі тиісті алаңының "борыштық бағалы қағаздар" секторының "буферлік санат" санатында болған кезеңде эмитент (рұқсат беру бастамашысы) тоқсан сайынғы негізде және қор биржасының ресми сұрау салуы бойынша қор биржасына мыналарды береді:

      1) тізбесі қор биржасының ішкі құжаттарымен және эмитенттің қызметіндегі маңызды оқиғалар туралы мәліметтер бар листингтік шартпен айқындалатын есептілік пен ақпарат;

      2) іс-шаралар жоспарында көзделген іс-шараларды орындау туралы ақпарат.

      31. Эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізімінің "Негізгі" алаңының "борыштық бағалы қағаздар" секторының "буферлік санат" санатына Талаптардың 29-тармағында белгіленген мерзімде аударым жасауға негіздер жойылған жағдайда, осы бағалы қағаздар листингтік комиссия шешімінің негізінде қор биржасының ресми тізімінің "Негізгі" алаңының "борыштық бағалы қағаздар" секторының "буферлік санат" санатынан қор биржасының ресми тізімінің "Негізгі" алаңының "борыштық бағалы қағаздар" секторының олар бұдан бұрын болған тиісті санатына аударым жасалады, ал осы санаттың талаптарына сәйкес келмесе қор биржасының ресми тізімінің "Баламалы" алаңының "борыштық бағалы қағаздар" секторының тиісті санатына аударым жасалады.

      32. Эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізімінің "Негізгі" алаңының "борыштық бағалы қағаздар" секторының "буферлік санат" санатына Талаптардың 29-тармағында белгіленген мерзімде аударым жасауға негіздер жойылған жағдайда, осы бағалы қағаздар листингтік комиссия шешімінің негізінде қор биржасының ресми тізімінің "Негізгі" алаңының "борыштық бағалы қағаздар" секторының "буферлік санат" санатынан қор биржасының ресми тізімінің "Негізгі" алаңының "борыштық бағалы қағаздар" секторының олар бұдан бұрын болған тиісті санатына аударым жасалады, ал осы санаттың талаптарына сәйкес келмесе олар делистингке ұшырайды.

      33. Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау жүргізілген жағдайда оның бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізімінің тиісті алаңының бұрын болған "борыштық бағалы қағаздар" секторының "буферлік санат" санатына аударым жасауға эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдаудың аяқталуын және эмитенттің және оның бағалы қағаздарының қор биржасының ресми тізімінің "борыштық бағалы қағаздар" секторының осы санатының талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттардың негізінде қабылданған листингтік комиссияның шешімі негіз болып табылады.

      34. Егер эмитент өзінің бағалы қағаздары қор биржасының ресми тізімі тиісті алаңының "борыштық бағалы қағаздар" секторының "буферлік санат" санатында болған уақытта міндеттемелерді қайта құрылымдау туралы жарияласа, оның бағалы қағаздары қор биржасының ресми тізіміне "борыштық бағалы қағаздар" секторының "буферлік санат" санатында қалады.

      35. Эмитенттің бағалы қағаздары мынадай жағдайларда делистингке жатады:

      1) қайта ұйымдастырылу немесе таратылу нәтижесінде эмитенттің қызметі тоқтатылғанда не эмитент мәжбүрлеп таратылу процесінде болғанда;

      2) эмитенттің өз міндеттемелері бойынша сыйақыны (соңғы купондық кезеңдегі сыйақыны қоспағанда) төлеу бойынша дефолт және эмитент Талаптардың 20-тармағында көзделген іс-шаралар жоспарын ұсынбағанда;

      3) Талаптардың 16-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген негіз туындағанда кезде эмитент Талаптардың 20-тармағында көзделген іс-шаралар жоспарын не Талаптардың 21-тармағында көзделген екінші деңгейдегі банктің өтінішінұсынбағанда;

      4) листингтік комиссия Талаптардың 20-тармағында көрсетілген іс-шаралар жоспарын қабылдамағанда;

      5) эмитенттің директорлар кеңесі (акционерлік қоғамнан бөлек, өзге ұйымдық-құқықтық нысанда құрылған эмитенттің бақылау кеңесі) осы эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешім қабылдамағанда эмитенттің бағалы қағаздары қор биржасының ресми тізімі тиісті алаңының "борыштық бағалы қағаздар" секторының "буферлік санат" санатында болғанда міндеттемелері бойынша дефолтында;

      6) Талаптардың 16-тармағында көзделген қор биржасының ресми тізімі тиісті алаңының "борыштық бағалы қағаздар" секторының "буферлік санат" санатына аударым жасау үшін негіздемені жою мүмкін еместігі фактісін қор биржасының анықтауы;

      7) Талаптардың 29-тармағымен белгіленген мерзімде Талаптардың 16-тармағында көрсетілген қор биржасының ресми тізімі "Негізгі" және "Баламалы" алаңдарының "борыштық бағалы қағаздар" секторының "буферлік санат" санатына эмитенттің борыштық бағалы қағаздарын аударым жасау үшін негіздемелерді жоймау;

      8) соттың эмитентті банкрот деп тануы;

      9) эмитенттің мүлкін осы эмитенттің активтерінің 50 (елу) пайызынан асатын мөлшерде тыйым салу;

      10) эмитенттің (рұқсат беру бастамашысының) эмитенттің болған кезінде және оның бағалы қағаздары осы Талаптардың 30-тармағында көрсетілген тізбеде қор биржасының ресми тізімінің "борыштық бағалы қағаздар" секторындағы "буферлік санат" санатындағы ақпаратты ұсынбауы;

      11) іс-шаралар жоспарымен көзделген іс-шаралардың орындалмауы;

      12) қор биржасының ішкі құжаттарымен көзделген басқа жағдайлар.

      36. "Аралас" алаңы мынадай секторлардан тұрады:

      1) исламдық бағалы қағаздар;

      2) инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары;

      3) туынды бағалы қағаздар;

      4) халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары;

      5) мемлекеттік бағалы қағаздар;

      6) құрылуы және жұмыс істеуі қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылатын өзге секторлар.

      36-1. Ашық инвестициялық пай қорларының және тәуекелмен инвестицияланатын инвестициялық пай қорларының пайларын "Аралас" алаңының "инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" секторына енгізу және олардың онда болуы үшін осы бағалы қағаздар мен олардың эмитенттері мынадай талаптарға сәйкес келеді:

      1) инвестициялық пай қорының пайларын ұстаушылар саны қор биржасының ресми тізіміне енгізуге өтініш берген күні кемінде бес болады;

      2) олардың қор биржасының ресми тізімінде болуының бүкіл мерзімі ішінде осы бағалы қағаздардың маркет-мейкерінің болуы;

      3) ашық инвестициялық пай қорларының және тәуекелмен инвестицияланатын инвестициялық пай қорларының пайларын осы секторға енгізу болжанған немесе енгізілген эмитенттерге, сондай-ақ осындай пайларға қойылатын, қор биржасының ішкі құжаттарында белгіленетін талаптарға.

      Тәуекелмен инвестицияланатын акционерлік инвестициялық қордың акцияларын "Аралас" алаңының "инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" секторына енгізу және олардың онда болуы үшін осы бағалы қағаздар және олардың эмитенттері мынадай талаптарға сәйкес келеді:

      1) рұқсат беруге бастамашы ретінде "қор" санаты бойынша Биржа мүшесі іс-әрекет жасайды;

      2) инвестициялық қор акционерлерінің саны қор биржасының ресми тізіміне енгізуге өтініш берген күні кемінде бес болады;

      3) олардың қор биржасының ресми тізімінде болуының бүкіл мерзімі ішінде осы бағалы қағаздардың маркет-мейкерінің болуы;

      4) тәуекелмен инвестицияланатын инвестициялық пай қорларының акцияларын осы секторға енгізу болжанған немесе енгізілген эмитенттерге, сондай-ақ осындай акцияларға қойылатын, қор биржасының ішкі құжаттарында белгіленетін талаптарға.

      Бағалы қағаздар қор биржасының ресми тізімінде болған кезде ашық инвестициялық пай қорының, тәуекелмен инвестицияланатын инвестициялық пай қорының және тәуекелмен инвестицияланатын акционерлік инвестициялық қордың басқарушы компаниясы туралы ақпаратты ашу қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.

      Тәуекелмен инвестицияланатын инвестициялық қор туралы мәліметтерді ашу "Инвестициялық және венчурлік қорлар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына және қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.

      Ескерту. 36-1-тармақпен толықтырылды – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 12.02.2021 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      37. Бағалы қағаздарды "Негізгі", "Баламалы" және "Аралас" алаңдарының секторларына енгізу, оларды олардан шығару және тізім санатын ауыстыру не алаңды ауыстыру талаптары мен тәртібі, сондай-ақ бағалы қағаздары "Негізгі", "Баламалы" және "Аралас" алаңдарының секторларына енгізуге болжанатын немесе енгізілген эмитенттерге, сондай-ақ осындай бағалы қағаздарға қойылатын талаптарқор биржасының ішкі құжаттарында белгіленеді.

      38. Эмитенттердің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың онда ықшамдалған рәсім бойынша болуы үшін осы бағалы қағаздар мен олардың эмитенттері мынадай талаптарға сәйкес келеді:

      1) осы бағалы қағаздар қор биржасымен танылатын биржалар тізбесіне кіретін қор биржаларының бірінің ресми тізіміне енгізіледі, не егер депозитарлық қолхаттар бағалы қағаздар болып табылса, базалық активі болып табылатын осы депозитарлық қолхаттар немесе акциялар қор биржасымен танылатын биржалар тізбесіне кіретін қор биржаларының бірінің ресми тізіміне алдын ала енгізіледі;

      2) осы бағалы қағаздардың эмитенттері туралы ақпаратты ашу заңды тұлға ретінде осы қор биржаларының тіркелген елінің заңнамасына және осы қор биржаларының ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.

      Егер ықшамдалған рәсім бойынша қор биржасының ресми тізіміне депозитарлық қолхаттар енгізілсе, осы тармақшаның бірінші абзацының талабы депозитарлық қолхаттардың эмитентіне емес, осы депозитарлық қолхаттардың базалық активі болып табылатын акциялар эмитентіне қолданылады;

      3) эмитенттің құрылтай құжаттарында және (немесе) бағалы қағаздар, оның ішінде депозитарлық қолхаттар шығарылымы шарттарында бағалы қағаздардың меншік иелерінің оларды иеліктен алу (жіберу) құқықтарына қысым жасайтын және шектейтін нормалар болмайды.

      Осы тармақшаның талабы шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған бейрезидент-эмитенттердің бағалы қағаздарына қолданылмайды.

      Ескерту. 38-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 12.09.2022 № 65 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      39. Эмитенттердің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу (айналысқа жіберу) және олардың онда ықшамдалған рәсім бойынша болуы Талаптардың 38-тармағының 1) және 2) тармақшаларында белгіленген талаптарды сақтамай қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес мынадай жағдайларда жүзеге асырылады:

      1) егер бұл бағалы қағаздар айналыс мерзімі 12 (он екі) айдан аспайтын облигациялар болып табылса;

      2) егер бұл бағалы қағаздар "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторында "Аралас" алаңында айналысқа жіберілетін халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары болып табылса.

      Эмиссиялық бағалы қағаздары қор биржасының сауда жүйесінде айналысқа жіберілетін халықаралық қаржы ұйымдарының тізбесі қор биржасының iшкi құжаттарында белгіленеді;

      3) "мемлекеттік бағалы қағаздар" секторында "Аралас" алаңында айналысқа жіберілетін жергілікті атқарушы органдардың облигацияларын қоса алғанда, егер бұл бағалы қағаздар мемлекеттік бағалы қағаздар болып табылса;

      4) егер бұл бағалы қағаздар Талаптардың 8-тармағының 4) тармақшасына, 14-тармағының 3) тармақшасына және 36-тармағының 6) тармақшасына сәйкес құрылған және жұмыс істейтін қандай да бір секторларға айналысқа жіберілетін бағалы қағаздар болып табылса;

      5) егер бұл бағалы қағаздардың эмитенті қор биржасы болып табылса;

      6) егер бұл бағалы қағаздардың эмитенті кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын, акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі заңды тұлға болып табылса.

      7) егер Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының бағалы қағаздарын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген нормаларды орындау мақсатында қор биржасының ресми тізіміне енгізуге қор биржасының келісімі талап етілсе.

      Ескерту. 39-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 21.09.2020 № 84 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      40. Бағалы қағаздарды секторлардың жекелеген санатына (шағын санатына) ықшамдалған рәсім бойынша жатқызу қор биржасының iшкi құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады, бұл ретте қор биржасының iшкi құжаттарында Талаптардан ресми тізімге осы эмитенттерді заңды тұлға ретінде тіркейтін елдің заңнамасына негізделген ықшамдалған рәсім бойынша енгізілетін (ресми тізімдегі) бағалы қағаздардың эмитенттері үшін алып тастауға жол беріледі.

      41. Қор биржасының iшкi құжаттары және бағдарламалық-техникалық құралдары мен өзге жабдықтары Талаптардың қолданысқа енгізілген күнінен бастап бір айлық мерзімде Талаптарға сәйкес келтіріледі.

      Қор биржасының iшкi құжаттарымен Талаптардан басқа меншікті капиталдың, таза пайданың мөлшеріне, негізгі қызмет бойынша сату көлеміне, листингтік компанияға (қаржылық емес ұйымдар мен лизингтік компаниялар үшін), бағалы қағаздар бойынша маркет-мейкердің болуына, еркін айналыстағы акциялардың санына қойылатын талаптарды қоса, бағалы қағаздарға, рұқсат беру бастамашыларына және листингтік компанияларға қойылатын қосымша талаптар және өзге де талаптар жол беріледі.

      42. Қор биржасы тізімінің "Листингтік емес бағалы қағаздар" секторына Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің азаматтық заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздар, оның ішінде базалық активі Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің азаматтық заңнамасына сәйкес шығарылған мемлекеттік емес бағалы қағаздар болып табылатын туынды бағалы қағаздар енгізіледі (жіберіледі).

      43. Бағалы қағаздарды "Листингтік емес бағалы қағаздар" секторына айналысқа жіберу талаптары мен тәртібі, сондай-ақ бағалы қағаздардың бұл секторда болу талаптары және одан шығу талаптары қор биржасының ішкі құжаттарында айқындалады.

      44. Бағалы қағаздардың "Листингтік емес бағалы қағаздар" секторында болуы олардың эмитенттеріне қандай да бір міндеттемелер жүктемейді.

      45. Бағалы қағаздарды "Листингтік емес бағалы қағаздар" секторына айналысқа жіберу қор биржасының кез келген мүшесінің бастамасы бойынша жүзеге асырылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 27 наурыздағы
№ 54 қаулысына
2-қосымша

Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығын реттеу мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі

      1. "Инвестициялық қор активтерiнiң, инвестициялық қордың таза активтерiнiң құнын, инвестициялық пай қоры пайының есептi құнын және акционерлiк инвестициялық қордың акцияларын сатып алу бағасын айқындау ережесiн бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 21 тамыздағы № 259 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3124 тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

      "Инвестициялық қор активтерiнiң, инвестициялық қордың таза активтерiнiң құнын, инвестициялық пай қоры пайының есептiк құнын және акционерлiк инвестициялық қор акциясын сатып алу бағасын айқындау қағидаларын бекіту туралы";

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қоса беріліп отырған Инвестициялық қор активтерiнiң, инвестициялық қордың таза активтерiнiң құнын, инвестициялық пай қоры пайының есептiк құнын және акционерлiк инвестициялық қор акциясын сатып алу бағасын айқындау қағидалары бекiтiлсiн.";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Инвестициялық қор активтерiнiң, инвестициялық қордың таза активтерiнiң құнын, инвестициялық пай қоры пайының есептi құнын және акционерлiк инвестициялық қордың акцияларын сатып алу бағасын айқындау ережесiнде:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Инвестициялық қор активтерiнiң, инвестициялық қордың таза активтерiнiң құнын, инвестициялық пай қоры пайының есептiк құнын және акционерлiк инвестициялық қор акциясын сатып алу бағасын айқындау қағидалары";

      кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Инвестициялық қор активтерiнiң, инвестициялық қордың таза активтерiнiң құнын, инвестициялық пай қоры пайының есептiк құнын және акционерлiк инвестициялық қор акциясын сатып алу бағасын айқындау қағидалары (бұдан әрi - Қағидалар) "Инвестициялық қорлар туралы" 2004 жылғы 7 шілдедегі және "Бухгалтерлiк есеп және қаржылық есеп беру туралы" 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзiрлейдi және Инвестициялық қор активтерiнiң, инвестициялық қордың таза активтерiнiң құнын, инвестициялық пай қоры пайының есептiк құнын және акционерлiк инвестициялық қор акциясын сатып алу бағасын айқындау талаптарын, әдiстемесiн және тәртiбiн белгiлейдi.";

      7-тармақтың алтыншы бөлігі мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

      "Бағалауы қор биржасының қаржы құралдарын бағалау әдістемесінде және осы Қағидаларда көзделмеген борыштық бағалы қағаздардың әділ бағасы апта сайын бірінші жұмыс күнінің соңына оның әділ бағасын анықтау күніне дейін дисконтталған құны бойынша есепке алу арқылы анықталады.";

      7-3-тармақтың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

      "Әрбір критерий бойынша осы Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес балл беріледі. Баллдар сомасы бағалы қағаздардың жіктеу санатын анықтаған кезде қолданылады. Актив бойынша алған баллдар санына қарай оның жіктеу санаты және осы Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес қажетті құнсыздану мөлшері белгіленеді.";

      7-5-тармақта:

      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

      "4) өте қиын - эмитенттің қаржылық жай-күйінің тұрақты нашарлауы күрделі деңгейге жетті:

      төлеуге қабілетсіз, эмитент банкрот болуы немесе өзге түрде қайта құрылуы ықтимал;

      шарт талаптарын бұзуы (пайыз немесе негізгі борыш сомасын төлемеу немесе төлеу мерзімдерін бұзу);

      бағалы қағаздар ұстаушының эмитентке талап ету құқығын беру, өзге жағдайда ол берілмейтін еді;

      эмитентті материалдық залалға ұшыратқан және (немесе) оған өзінің қызметін жалғастыруға мүмкіндік бермейтін төтенше жағдайлардың болуы.

      Есептен шығару мөлшері бағаланатын бағалы қағаздың санатына байланысты болады, ол осы Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес анықталады:

      он пайызға - "1-санаттағы күмәнді" жіктеу санаты үшін,

      он бес пайызға - "2-санаттағы күмәнді" жіктеу санаты үшін,

      жиырма бес пайызға - "3-санаттағы күмәнді" жіктеу санаты үшін", елу пайызға - "қанағаттанарлықсыз" жіктеу санаты үшін.";

      екінші бөліктің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Бағалы қағаздардың қажетті құнсыздану немесе құнын азайту мөлшері Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес айқындалады және бағаланатын бағалы қағаздың жіктеу санатына байланысты болады:";

      төртінші, бесінші, алтыншы бөліктер мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

      "Басқарушы компания бухгалтерлік есепте осы Қағидалардың 1 және 2-қосымшаларына сәйкес есептелген бағалы қағаздардың қажетті құнсыздануының мөлшерін есепке алады.

      Бағалы қағаздардың қажетті құнсыздануының мөлшерін қалыптастыру немесе құнын төмендетуді жүзеге асыру осы Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес барынша төменгі мөлшерде жүргізіледі.

      Әдістемеде көзделген жағдайларда басқарушы компания қажетті құнсызданудың мөлшерін қалыптастырады немесе осы Қағидалардың 2-қосымшасында белгіленген барынша төменгі мөлшерінен асатын мөлшерде бағалы қағаздардың құнын төмендетеді. Басқарушы компания қажетті құнсызданудың мөлшерін қалыптастыруды немесе бағалы қағаздардың құнын төмендетуді жүзеге асыруды құнсыздануды тану критерийінің пайда болуына қарай, бірақ кем дегенде айына бір рет жүргізеді.";

      7-6-тармақтың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

      "Қағидалардың мақсаттары үшін жай акциялардың баланстық құны және артықшылық берілген акциялардың баланстық құны ретінде эмитенттің қаржылық есептілігі негізінде қор биржасының ережесіне сәйкес анықталатын тиісінше жай акцияларының құны мен артықшылық берілген акциялардың құны түсініледі.";

      3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

      "3-тарау. Инвестициялық қордың таза активтерiнiң құнын, инвестициялық пай қоры пайының есептiк құнын және акционерлiк инвестициялық қор акциясын сатып алу бағасын айқындау";

      4-тарау алып тасталсын;

      көрсетілген Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес Бағалы қағаздардың құнсыздануын немесе құны төмендеуін тану критерийлері Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығын реттеу мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне (бұдан әрі – Тізбе) 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      2-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мәтіні мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

  "Инвестициялық қор
активтерiнiң, инвестициялық
қордың таза активтерiнiң құнын,
инвестициялық пай қоры
пайының есептiк құнын және
акционерлiк инвестициялық қор
акциясын сатып алу бағасын
айқындау қағидаларына
2-қосымша".

      2. "Бағалы қағаздармен және өзге қаржы құралдарымен сауданы ұйымдастыру жөніндегі қызметті жүзеге асыру ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008 жылғы 29 қазандағы № 170 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5406 тіркелген, 2009 жылғы 14 қаңтарда "Заң газеті" газетінде № 5 (1428) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

      "Бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен сауда ұйымдастыру қызметін жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы";

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

      "1. Қоса беріліп отырған Бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен сауда ұйымдастыру қызметін жүзеге асыру қағидалары бекітілсін.";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Бағалы қағаздармен және өзге қаржы құралдарымен сауданы ұйымдастыру жөніндегі қызметті жүзеге асыру ережесінде:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

      "Бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен сауда ұйымдастыру қызметін жүзеге асыру қағидалары";

      1-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

      "1. Бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен сауда ұйымдастыру қызметін жүзеге асыру қағидаларында (бұдан әрi – Қағидалар) "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңында көрсетілген негізгі ұғымдар, сондай-ақ мынадай ұғымдар пайдаланылады:";

      7-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

      "7. Қор биржасының мүшелері Қағидалардың 6-тармағында көзделген талаптардан басқа:";

      22-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "22. Сауда-саттықты ұйымдастырушының тізімі жеке алаңдарға, секторларға, санаттарға және шағын санаттарға бөлінеді.";

      29-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

      "29-1. Қор биржасының сауда жүйесі осы Қағидаларда және қор биржасының ішкі құжаттарында көзделген жағдайларда осы өтінімді беруді жүзеге асырған сауда-саттыққа қатысушыға тиісінше хабарлай отырып осы өтінімді қабылдамауға (өтінімді қабылдаудан бас тартуға) мүмкіндік жасайды.";

      43-1-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

      "Қор биржасының маркет-мейкер мәртебесін беру туралы жазбаша хабарламасы Қағидалардың 43-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген өтінішті берген қор биржасының мүшесі – брокерге және (немесе) дилерге маркет-мейкер міндеттерін орындау жүктелетін күн туралы мәліметтерді қамтиды.";

      43-2-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

      "1) қор биржасының мүшесі – брокер және (немесе) дилер өтінішінің Қағидалардың 43-1-тармағының талаптарына сай келмеу;";

      46-1-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

      "Қор биржасы үш жұмыс күні ішінде осы мүшесінің Қағидалардың 47-тармағында белгіленген талаптарды орындау талабымен ғана осы тармақтың 5) тармақшасында көзделген негіз бойынша өзінің мүшесін маркет-мейкер мәртебесінен айыру туралы шешім қабылдайды.";

      50-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) қор биржасының ресми тізіміндегі "акциялар" секторының "премиум" санатына енгізілген эмитент акциясының бағасы 1 (бір) сауда күні ішінде 15 (он бес) және одан көп пайызға өзгерген;";

      51-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) сауда күні ішінде бағасы алдындағы сауда күнінің жабылу сәтінде қалыптасқан осы акциялардың бағасымен салыстырғанда кез келген уақыт сәтінде 30 (отыз) және одан көп пайызға төмендеген қор биржасының ресми тізіміндегі "акциялар" секторының "премиум" санатына енгізілген акциялармен сауда-саттық;".

      3. Сауда-саттықты ұйымдастырушы үшін пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 29 наурыздағы № 41 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6207 тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Сауда-саттықты ұйымдастырушы үшін пруденциалдық нормативтердің мәндерін есеп айырысу қағидаларын бекіту туралы";

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қоса беріліп отырған Сауда-саттықты ұйымдастырушы үшін пруденциалдық нормативтердің мәндерін есеп айрысу қағидалары бекітілсін.";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Сауда-саттықты ұйымдастырушы үшін пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесінде:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Сауда-саттықты ұйымдастырушы үшін пруденциалдық нормативтердің мәндерін есеп айырысу қағидалары";

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Сауда-саттықты ұйымдастырушы үшін пруденциалдық нормативтердің мәндерін есеп айырысу қағидалары пруденциалдық нормативтердің мәндерін есептеу тәртібін белгілейді және сауда-саттықты ұйымдастырушылармен сақталуға міндетті.

      Осы Қағидалар дауыс беруші акцияларының жалпы санының елу пайызынан астамы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі сауда-саттықты ұйымдастырушыға 3-тармақта белгіленген талаптар бөлігінде қолданылады.";

      1-1 тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

      "1-1. Осы Қағидаларда мына ұғымдар қолданылады:";

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

      "2. Осы Қағидалардың мақсаты үшін Standard&Poor's агенттігінің рейтингілік бағаларынан басқа қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органмен (бұдан әрі – уәкілетті орган) Moody's Investors Service және Fitch агенттіктерінің және олардың еншілес рейтингілік ұйымдарының (бұдан әрі – басқа рейтингілік агенттіктер) рейтингілік бағалары танылады.";

      6-тармақта:

      екінші бөліктің 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

      "2) Кт – осы Қағидалардың 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген активтердің, шартты және ықтимал міндеттемелердің, туынды қаржы құралдарының сомасы ретінде есептелетін кредиттік тәуекел.";

      үшінші, төртінші, бесінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

      "Кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленетін шартты және ықтимал міндеттемелер осы Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес есептелген шартты және ықтимал міндеттемелер қосындысының сауда-саттықты ұйымдастырушы сәйкес кредиттік тәуекелге ұшырайтын, осы Қағидалардың 1-қосымшасында көрсетілген заемшының санатына сәйкес келетін тәуекелдің деңгейіне туындысы ретінде анықталады.

      Своптар, фьючерстер, опциондар, форвардтар аталған қаржы құралдарының нарықтық құнының және олар бойынша кредиттік тәуекелдің қосындысын осы Қағидалардың 1-қосымшасында көрсетілген қарсы агенттің санатына сәйкес келетін тәуекелдің деңгейіне көбейту жолымен кредиттік тәуекелді ескеріп мөлшерленген шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелердің есебіне енгізіледі.

      Своп, фьючерс, опцион және форвард операциялары бойынша кредиттік тәуекел аталған қаржы құралдарының номиналдық құнының осы Қағидалардың 3-қосымшасында көрсетілген және аталған қаржы құралдарын өтеу мерзімімен анықталатын кредиттік тәуекел коэффициентіне туындысы ретінде есептеледі.";

      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

      "8. Сауда-саттықты ұйымдастырушының ағымдағы өтімділігінің коэффициенті (К2) мына формула бойынша орташа айлық негізде есептеледі:

      К2 - ӨА/(М+Т+Ш),

      мұнда:

      ӨА - осы Қағидалардың 9-тармағында көрсетілген сауда-саттықты ұйымдастырушының жоғарғы өтімді активтерінің мөлшері;

      М - шетел валютасымен сауда-саттық басталғанға дейін алдын ала төлем сомасы, шетел валютасымен сауда-саттық аяқталуы бойынша ақша қаражатының қалдығы, арнаулы сауда-саттық бойынша кепілді жарналардың сомасы, маржалық шоттардағы сома, мерзімді келісім-шарттар нарығы қатысушыларының жарналарынан қалыптастырылатын кепіл қорының мөлшері есебінен құрылатын сауда-саттықты ұйымдастырушының корреспонденттік шоттарындағы ақша сомасынан есептелетін сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда-саттыққа қатысушылары алдындағы міндеттемелерінің сомасы;

      Т - сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің қаражатымен жауапкершілікті көтеретін, сауда-саттыққа қатысушыларының сауда-саттықты ұйымдастырушыға қоятын сауда-саттықтың нәтижесінде қалыптасқан нетто-талаптарының сомасы. Сауда-саттыққа қатысушылардың сауда-саттықты ұйымдастырушыға қоятын нетто-талаптарының сомасы (Т) осы Қағидалардың 9-1-тармағына сәйкес есептеледі;

      Ш - сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында белгіленген, нарықтың тиісті секторларында сауда-саттық жүргізілгенде техникалық іркіліс басталу нәтижесінде мүшеліктің барлық тиісті санаттары бойынша сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелеріне сауда-саттықты ұйымдастырушымен өтеуге жататын барынша жоғарғы шығынның сомасы.";

      10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

      "10. Сауда-саттықты ұйымдастырушы К1 коэффициентінің мәнінің есебін осы Қағидалардың 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес, сондай-ақ К2 коэффициенті үшін көрсеткіштердің есебін осы Қағидалардың 4-қосымшасына сәйкес алдыңғы жұмыс күнінің соңындағы, сондай-ақ ағымдағы жұмыс күнінің тікелей алдындағы әр демалыс күнінің соңындағы жағдай бойынша әр жұмыс күні жүргізеді.

      Сауда-саттықты ұйымдастырушы К2 коэффициенті мәнінің есебін есепті айдың соңғы жұмыс күнінің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жүргізеді.";

      11-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

      "11. Сауда-саттықты ұйымдастырушы осы Қағидалардың 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес К1 коэффициенті мәнінің есебін, 4-қосымшасына сәйкес К2 коэффициенті мәнінің есебін, сондай-ақ осы Қағидалардың 5-қосымшасына сәйкес пруденциялық нормативтерді орындау туралы есепті уәкілетті органға тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күні Астана қаласының уақыты бойынша сағат 18-00-ден кешіктірмей, осы Қағидалардың қосымшаларының мынадай нысандары бойынша:

      1) қағаз тасымалдағышта – осы Қағидалардың 5-қосымшасының;

      2) электрондық тасымалдауышта – осы Қағидалардың 2, 3, 4, 5-қосымшаларының нысандары бойынша ұсынады.";

      көрсетілген Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша Салымдардың кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген сауда-саттықты ұйымдастырушы активтерiнiң кестесi Тізбеге 2-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      2-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мәтіні мынадай редакцияда жазылсын:

  "Сауда-саттықты
ұйымдастырушы үшін
пруденциалдық нормативтердің
мәндерін есеп айырысу
қағидаларына
2-қосымша";

      3-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мәтіні мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

  "Сауда-саттықты
ұйымдастырушы үшін
пруденциалдық нормативтердің
мәндерін есеп айырысу
қағидаларына
3-қосымша";

      4-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мәтіні мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

  "Сауда-саттықты
ұйымдастырушы үшін
пруденциалдық нормативтердің
мәндерін есеп айырысу
қағидаларына
4-қосымша";

      5-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мәтіні мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

  "Сауда-саттықты
ұйымдастырушы үшін
пруденциалдық нормативтердің
мәндерін есеп айырысу
қағидаларына
5-қосымша".

      4. "Қаржы құралдарын және инвестициялық қор активтерінің құрамына кіретін өзге де мүлікті инвестициялау қағидаларын және акционерлік және инвестициялық пай қорлары активтерінің құрамына кіруі мүмкін қаржы құралдарының тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 60 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7540 тіркелген, 2012 жылғы 4 шілдеде "Егемен Қазақстан" газетінде № 369-374 (27448) жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

      көрсетілген қаулының 2-қосымшасына сәйкес Акционерлік және инвестициялық пай қорларының активтерінің құрамына кіруі мүмкін қаржы құралдары тізбесі Тізбеге 3-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

      5. Күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 08.04.2019 № 57 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      6. Күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.09.2019 № 131 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      7. Күші жойылды - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 07.06.2023 № 41 (01.07.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      8. Күші жойылды - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 07.06.2023 № 42 (01.07.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      9. Күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.04.2018 № 79 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      10. "Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 3 ақпандағы № 9 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9249 тіркелген, 2014 жылғы 16 сәуірде "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру қағидаларында:

      26-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қағидалардың осы тармағының 3) тармақшасында көрсетілген құжаттарды клиент Қазақстан Республикасы заңнамасының немесе Қазақстан Республикасында ратификацияланған халықаралық шарттардың талаптарына сәйкес заңдастырылған немесе апостильденген түрінде ұсынады.";

      75-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, қор биржасының ресми тізімі "Негізгі" алаңының "борыштық бағалы қағаздар" секторына енгізілген Қазақстан Республикасының резиденттері заңды тұлғалардың мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары;";

      81-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "81. Брокер және (немесе) дилер клиентке тиесілі қамтамасыз етуді құрайтын бағалы қағаздарды сатуды немесе клиенттің қамтамасыз етуді құрайтын ақшасы есебінен бағалы қағаздарды сатып алуды клиент не брокерлік шартта айқындалған брокердің және (немесе) дилердің уәкілетті тұлғалары қол қойған клиенттік тапсырыстың негізінде жүзеге асырады.".

      11. "Инвестициялық портфельді басқару жөнiндегi қызметті жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 3 ақпандағы № 10 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9248 тіркелген, 2014 жылғы 16 сәуірде "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Инвестициялық портфельді басқару жөнiндегi қызметті жүзеге асыру қағидаларында:

      41-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "41. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің алтынвалюта активтерін және Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының инвестициялық басқаруға берілген активтерін есепке алу мен сақтауды қоспағанда, Инвестициялық портфельді басқарушының клиенттеріне тиесілі ақшаны есепке алу және сақтау Инвестициялық портфельді басқарушы өзімен үлестес емес, бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар банктерде ашқан банк шоттарында жүзеге асырылады.

      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің алтынвалюта активтерін және Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының Инвестициялық портфельді басқарушыға басқаруға берілген активтерін есепке алу және сақтау Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің шетелдік кастодиан-банктерде ашылған шоттарында жүзеге асырылады.".

      12. Күші жойылды – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 26.06.2023 № 58 (01.07.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      13. Күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.04.2018 № 80 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      14. Күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.12.2018 № 319 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

  Өзгерістер енгізілетін
Қазақстан Республикасының
бағалы қағаздар нарығын реттеу
мәселелері бойынша
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
1-қосымша
  Инвестициялық қор
активтерiнiң, инвестициялық
қордың таза активтерiнiң құнын,
инвестициялық пай қоры
пайының есептiк құнын және
акционерлiк инвестициялық
қор акциясын сатып алу бағасын
айқындау қағидаларына
1-қосымша

Бағалы қағаздар құнының құнсыздануын немесе азаюын тану критерийлері

Өлшемнің атауы

Балл саны

1

2

3

1

Қаржылық жай-күйі:


1.1

Тұрақты

+0

1.2

Қанағаттанарлық

+1

1.3

Тұрақсыз

+2

1.4

Күрделі

+7

2

Кез келген төлемді өтеу мерзімін өткізіп алу:


2.1

Мерзімін өткізіп алудың болмауы

-1

2.2

7 (жеті) күнге дейін мерзімін өткізіп алу

+0

2.3

8 (сегіз) күннен 15 (он бес) күнге дейін мерзімін өткізіп алу

+1

2.4

16 (он алты) күннен 30 (отыз) күнге дейін мерзімін өткізіп алу

+2

2.5

30 (отыз) күннен астам

+3

2.6

күнтізбелік 1 (бір) жылдан астам

+4

3

Кепілдіктің болуы:


3.1

Қазақстан Республикасы мемлекетінің (негізгі борыш пен сыйақының 100% кепілдігі болған кезде)

-4

3.2

Қазақстан Республикасы мемлекетінің (негізгі борыш пен сыйақының 100%-дан аз кепілдігі болған кезде)

(Баллдардың жиынтығы кепілдікке "-4"-тен пропорционалды есептеледі)

3.3

Standard & Poor's агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша "А-" төмен емес кредиттiк рейтингi немесе басқа рейтингілiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттің

-3

3.4

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері

-3

3.5

Standard & Poor's агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша
"А-" төмен емес кредиттiк рейтингi немесе басқа рейтингілiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шетел эмитентінің

-2

3.6

Кепілдігі жоқ

+0

4

Белсеңді нарығының болуы:


4.1

Белсеңді нарық

+0

4.2

Нарығы белсенді емес

+1

5

Рейтингтің болуы:


5.1

Standard & Poor's агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша
"А-" төмен емес немесе басқа рейтингілiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiлік бағасы

-4

5.2

Standard & Poor's агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша
"А-" тан "ВВВ-" дейін немесе басқа рейтингілiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiлік бағасы

-3

5.3

Standard & Poor's агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша "ВВВ-" тан "В-" дейін немесе басқа рейтингілiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiлік бағасы

-2

5.4

Standard & Poor's агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша
"В-" тан төмен немесе басқа рейтингілiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiлік бағасы

+3

6

Рейтингсіз


6.1

Қор биржасының ресми тізімі "Негізгі" алаңының "борыштық бағалы қағаздар" секторына енгізілген борыштық бағалы қағаздар

-1

6.2

"Екінші шағын санаттың рейтингілік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар" шағын санатына енгізілген борыштық бағалы қағаздар

+0

7

Қор биржасы тізімінің "Негізгі" алаңы "акциялар" секторының "премиум" санатына енгізілген эмитенттердің акциялары және олар бойынша депозитарлық қолхаттар

-1

7.1

Қор биржасының ресми тізімі "Негізгі" алаңының "акциялар" секторының "стандарт" санатына және "Баламалы" алаңының "акциялар" секторына енгізілген эмитенттердің акциялары және олар бойынша депозитарлық қолхаттар

+0

8

Қор биржасының ресми тізімінің буферлік санатына енгізілген борыштық бағалы қағаздар

+1

9

Дефолт, делистинг және рейтингті төмендету

+2

10

Бағалы қағаздарды орналастыруды тоқтата тұру (қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның (бұдан әрі – уәкілетті орган) орналастыруды тоқтата тұру туралы шешімі)

+2

11

Ақпараттың болмауы

+10

      Ескерту:

      "Ақпараттың болмауы" өлшемі бойынша баллдар, эмитенттің қызметі туралы ақпарат (оның ішінде қаржылық есептілік) қор биржасының, уәкілетті органның интернет-ресурсында және эмитенттің өз интернет-ресурсында орналастырылмаған жағдайда, сондай-ақ эмитенттің өзінен қаржылық жай-күйіне талдау жасау үшін қажетті қаржылық және өзге де есептілікті алуға мүмкіндік болмаған жағдайда беріледі.

  Өзгерістер енгізілетін
Қазақстан Республикасының
бағалы қағаздар нарығын реттеу
мәселелері бойынша
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
2-қосымша
  Сауда-саттықты
ұйымдастырушы үшін
пруденциалдық нормативтердің
мәндерін есеп айырысу
қағидаларына
1-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша

      мөлшерленген сауда-саттықты ұйымдастырушы активтерiнiң кестесі

      Есепті кезең: 20 ___ жылғы "___" ___________ жағдай бойынша

      Индекс: TA-1_ОТ

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынады: сауда-саттықты ұйымдастырушы

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей

      Нысан

      _____________________________________________________________

      сауда-саттықты ұйымдастырушының атауы

      (мың теңгемен)

Баптардың атауы

Сома

Тәуекел деңгейі пайызбен

Есепке арналған сома

I топ

1.

Қолма-қол теңге


100


2.

Standard & Poor's агенттiгiнiң "AA-" төмен емес тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердің бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң қолма-қол шетел валютасы


100


3.

Тазартылған бағалы металдар


100


4.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар


100


5.

Standard & Poor's агенттiгiнiң "AA-" төмен емес тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердің бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық банктерiндегi салымдар


100


6.

Standard & Poor's агенттiгiнiң "AA-" төмен емес борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердің бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар


100


7.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің дебиторлық берешегі


100


8.

Қазақстан Республикасының жергілікті билік органдарының салықтар мен бюджетке басқа төлемдер бойынша дебиторлық берешегi


100


9.

Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бағалы қағаздары


100


10.

"Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздар


100


11.

Standard & Poor's агенттiгiнiң "AA-" төмен емес тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердің бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердiң орталық үкiметтерi шығарған, мемлекеттiк мәртебесi бар бағалы қағаздар


100


12.

Standard & Poor's агенттiгiнiң "AA-" емес борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердің бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар


100


II топ

13.

Standard & Poor's агенттiгiнiң "AA-" төмен тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердің бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң және тиiстi рейтингілiк бағасы жоқ елдердiң қолма-қол шетел валютасы


100


14.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің корреспонденттік шоттарындағы ақша


100


15.

Standard & Poor's агенттiгiнiң "A+"-тен "A-"-ке дейiнгi тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық банктерiндегi салымдар


100


16.

Standard & Poor's агенттiгiнiң "A+"-тен "A-"-ке дейiнгi борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердің бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар


100


17.

Standard & Poor's агенттiгiнiң "AA-" төмен емес борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар ұйымдардағы салымдар


100


18.

Standard & Poor's агенттiгiнiң "AA-" төмен емес борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар ұйымдардың корреспонденттік шоттарындағы ақша


100


19.

Тәуекелдің І тобына жатқызылған дебиторлық берешекті қоспағанда, Қазақстан Республикасының жергiлiктi билiк органдарының дебиторлық берешегi


100


20.

Standard & Poor's агенттiгiнiң "AA-" төмен емес борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар ұйымдардың дебиторлық берешегi


100


21.

Standard & Poor's агенттiгiнiң "A+"-тен "A-"-ке дейiнгi тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердің бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық үкіметтерi шығарған, мемлекеттiк мәртебесi бар бағалы қағаздар


100


22.

Standard & Poor's агенттiгінiң "A+"-тен "A-"-ке дейiнгi борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердің бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар


100


23.

Қазақстан Республикасының жергiлiктi билiк органдары шығарған бағалы қағаздар


100


24.

Standard & Poor's агенттiгiнiң "AA-" төмен емес тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердің бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң жергiлiктi билiк органдары шығарған бағалы қағаздар


100


25.

Standard & Poor's агенттiгiнiң "AA-" төмен емес борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердің бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар ұйымдар шығарған бағалы қағаздар


100


26.

Сауда-саттықты ұйымдастырушы баланста ұстап тұратын және Standard & Poor's агенттiгiнің "ААА"-дан "AA-"-ке дейiнгі кредиттік рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердің бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzAAA"-дан "kzAA-"-ке дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары


100


III топ

27.

Тазартылмаған бағалы металдар


100


28.

"Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар


100


29.

Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейiнгi тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердің бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық банктерiндегi салымдар


100


30.

Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейiнгi борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердің бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар


100


31.

Standard & Poor's агенттiгiнiң "А+"-тен "А-"-ке дейiнгi борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердің бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар ұйымдардағы салымдар


100


32.

Standard & Poor's агенттiгiнiң "А+"-тен "А-"-ке дейiнгi борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердің бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар ұйымдардың корреспонденттік шоттарындағы ақша


100


33.

Standard & Poor'sагенттiгiнiң "А+"-тен "А-"-ке дейiнгi борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердің бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар ұйымдардың дебиторлық берешегі


100


34.

Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейiнгi тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердің бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық үкiметтерi шығарған, мемлекеттiк мәртебесi бар бағалы қағаздар


100


35.

Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейiнгi борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердің бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар


100


36.

Standard & Poor's агенттiгiнiң "А+"-тен "А-"-ке дейiнгi тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердің бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингі бар елдердiң жергiлiктi билiк органдары шығарған бағалы қағаздар


100


37.

Standard & Poor's агенттiгiнiң "А+"-тен "А-"-ке дейiнгі борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердің бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар ұйымдар шығарған бағалы қағаздар


100


38.

Сауда-саттықты ұйымдастырушы баланста ұстап тұратын және Standard & Poor's агенттiгiнің "А+"-тен "А-"-ке дейiнгі кредиттік рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердің бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & Poor's агенттiгiнің ұлттық шәкілі бойынша "kzA+"-тен "kzA-"-ке дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары


100


IV топ

39.

Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВ+"-тен "В-"-ке дейiнгi тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердің бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар және тиiстi рейтингілiк бағасы жоқ елдердiң орталық банктерiндегi салымдар


100


40.

Standard & Poor's агенттiгінiң "ВВ+"-тен
"В-"-ке дейiнгi борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердің бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы және тиiстi рейтингілiк бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар


100


41.

Standard & Poor's агенттiгiнiң "А-" төмен борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердің бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар Қазақстан Республикасының резидент ұйымдарындағы, тиiстi рейтингілiк бағасы жоқ Қазақстан Республикасының резидент ұйымдарындағы және Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейiнгi борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттiктердің бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарындағы салымдар


100


42.

Standard & Poor's агенттiгiнiң "А-" төмен борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердің бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар Қазақстан Республикасының резидент ұйымдарының, тиiстi рейтингілiк бағасы жоқ Қазақстан Республикасының резидент ұйымдарының және Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейiнгi борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттiктердің бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарының корреспонденттік шоттарындағы ақша


100


43.

Standard & Poor's агенттiгiнiң "А-" төмен борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердің бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар Қазақстан Республикасының резидент ұйымдарының, тиiстi рейтингілiк бағасы жоқ Қазақстан Республикасының резидент ұйымдарының және Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейiнгi борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердің бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарының дебиторлық берешегi


100


44.

Жеке тұлғалардың дебиторлық берешегi


100


45.

Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВ+"-тен "В-"-ке дейiнгi тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердің бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердің және тиiстi рейтингілiк бағасы жоқ елдердiң орталық үкiметтерi шығарған мемлекеттiк мәртебесi бар бағалы қағаздар


100


46.

Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейiнгi тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердің бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердің және тиiстi рейтингілiк бағасы жоқ елдердiң жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар


100


47.

Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВ+"-тен "В-"-ке дейiнгi борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердің бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдары және тиiстi рейтингілiк бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар


100


48.

Standard & Poor's агенттiгінiң "А-" төмен борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердің бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар Қазақстан Республикасының резидент ұйымдары, тиiстi рейтингілiк бағасы жоқ Қазақстан Республикасының резидент ұйымдары және Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВВ+"-тен "BB-"-ке дейiнгi борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердің бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдары шығарған бағалы қағаздар


100


49.

Сауда-саттықты ұйымдастырушы баланста ұстап тұратын және Standard & Poor's агенттiгiнің "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейiнгі кредиттік рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердің бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & Poor's агенттiгiнің ұлттық шәкілі бойынша "kzBBB+"-тен "kzBBB-"-ке дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары


100


50.

Төлемдер бойынша есеп айырысулар


100


51.

Негiзгi құрал-жабдықтар


100


52.

Материалдық қорлар


100


53.

Сыйақы және шығыстар сомасын алдын ала төлеу


100


V топ

54.

Сауда-саттықты ұйымдастырушының негiзгi қызметінің мақсаты үшiн сатып алынған және 38 Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес келетін лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз ету


100


55.

Standard & Poor's агенттiгiнiң "В-" төмен тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық банктерiндегi салымдар


100


56.

Standard & Poor's агенттiгiнiң "В-" төмен борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердің бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар


100


57.

Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВ-" төмен борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердің бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарындағы және тиiстi рейтингілік бағасы жоқ Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарындағы салымдар


100


58.

Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВ-" төмен борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердің бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарының және тиiстi рейтингілік бағасы жоқ Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарының корреспонденттік шоттарындағы салымдар


100


59.

Осы қосымшаның ескертуінде көрсетілген шет мемлекеттердің аумағында тіркелген Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарындағы салымдар


100


60.

Осы қосымшаның ескертуінде көрсетілген шет мемлекеттердің аумағында тіркелген Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарының корреспонденттік шоттарындағы ақша


100


61.

Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВ-" төмен борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердің бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарының және тиiстi рейтингілік бағасы жоқ Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарының дебиторлық берешегi


100


62.

Осы қосымшаның ескертуінде көрсетілген шет мемлекеттердің аумағында тіркелген Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарының дебиторлық берешегі


100


63.

Standard & Poor's агенттiгiнiң "В-" төмен тәуелсiз рейтингi бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердің бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық үкіметтерi шығарған бағалы қағаздар


100


64.

Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВ-" төмен тәуелсiз рейтингi бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердің бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң жергiлiктi билiк органдары шығарған бағалы қағаздар


100


65.

Standard & Poor's агенттiгінiң "В-" төмен борыштық рейтингi бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердің бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар


100


66.

Standard & Poor's агенттiгінiң "ВВ-" төмен борыштық рейтингi бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердің бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдары және тиiстi рейтингілік бағасы жоқ Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдары шығарған бағалы қағаздар


100


67.

Осы қосымшаның ескертуінде көрсетілген шет мемлекеттердің аумағында тіркелген Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдары шығарған бағалы қағаздар


100


68.

Сауда-саттықты ұйымдастырушы баланста ұстап тұратын және Standard & Poor's агенттiгiнің "ВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейiнгі кредиттік рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердің бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & Poor's агенттiгiнің ұлттық шәкілі бойынша "kzВВ+"-тен "kzВВ-" дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары


100


69.

Осы нысанның 51-жолында көрсетілген деңгейден төмен рейтингілік бағасы бар, сондай-ақ рейтингілік бағасы жоқ, қор биржасының ресми тізімі "Негізгі" алаңының "борыштық бағалы қағаздар" секторына енгізілген мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар


100


70.

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, мынадай талаптарға сәйкес келетін Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары:
1) борыштық бағалы қағаздар эмитенті қаржылық есептілікті ҚЕХС немесе АҚШ ҚЕС сәйкес жасайды;
2) осы жолдың 1) тармақшысының талаптарына сәйкес жасалған борыштық бағалы қағаздар эмитентінің қаржылық есептілігінің аудитін қор биржасымен танылатын аудиторлық ұйымдар тізбесіне кіретін аудиторлық ұйымдардың бірі жүргізеді;
3) борыштық бағалы қағаздар эмитенті аудиторлық есеппен расталған, қор биржасының ішкі құжаттарымен белгіленген кезеңдердегі эмитенттің қаржылық есептілігін немесе аралық қаржылық ақпаратқа шолу жасау бойынша аудитордың есебін (эмитенттің аралық қаржылық есептілігінің толық топтамасын) ұсынған;
4) борыштық бағалы қағаздар эмитенті акционерлерінің жалпы жиналысында бекітілген корпоративтік басқару кодексінің болуы;
5) борыштық бағалы қағаздар эмитентінің құрылтай құжаттарында және (немесе) бағалы қағаздар шығарылымының проспектісінде бағалы қағаздардың меншік иелерінің оларды иеліктен шығару (тапсыру) құқықтарына нұқсан келтіретін немесе шектейтін нормалар болмайды


100


71.

Басқа қаржы құралдары


100Барлығы:


x


      Бiрiншi басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

      _________________________________________________ _________________________

      (тегi, аты, әкесінің аты (ол бар болса))                        (қолы)

      Бас бухгалтер ___________________________________ __________________________

      (тегi, аты, әкесінің аты (ол бар болса))                        (қолы)

      Орындаушы: _______________________________________ ______ _________________

      (тегi, аты, әкесінің аты (ол бар болса))            (қолы)            (телефон нөмiрi)

      Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы "____" __________

      Мөр орны (бар болса)

      Ескерту:

      Шет мемлекеттер тізбесі:

      1) Андорра Княздығы;

      2) Антигуа және Барбуда Мемлекеті;

      3) Багам аралдары Достастығы;

      4) Барбадос Мемлекеті;

      5) Бахрейн Мемлекеті;

      6) Белиз Мемлекеті;

      7) Бруней Даруссалам Мемлекеті;

      8) Вануату Республикасы;

      9) Гватемала Республикасы;

      10) Гренада Мемлекеті;

      11) Джибути Республикасы;

      12) Доминика Республикасы;

      13) Индонезия Республикасы;

      14) Испания (Канар аралдарының аумағы бөлігінде ғана);

      15) Кипр Республикасы;

      16) Қытай Халық Республикасы (Аомынь (Макао) және Сянган (Гонконг) арнайы әкімшілік аудандарының аумақтары бөлігінде ғана);

      17) Ислам Федеральдық Республикасы Комор аралдары;

      18) Коста-Рика Республикасы;

      19) Малайзия (Лабуан анклавының аумағы бөлігінде ғана);

      20) Либерия Республикасы;

      21) Лихтенштейн Княздығы;

      22) Маврикий Республикасы;

      23) Португалия (Мадейра аралдарының аумағы бөлігінде ғана);

      24) Мальдив Республикасы;

      25) Мальта Республикасы;

      26) Маршалл аралдары Республикасы;

      27) Монако Княздығы;

      28) Мьянма Одағы;

      29) Науру Республикасы;

      30) Нидерланды (Аруба аралының аумағы және Антиль аралдарының тәуелді аумақтары бөлігінде ғана);

      31) Нигерия Федеративтік Республикасы;

      32) Жаңа Зеландия (Кук және Ниуэ аралдарының аумақтары бөлігінде ғана);

      33) Біріккен Араб Әмірлігі (Дубай қаласының аумағы бөлігінде ғана);

      34) Палау Республикасы;

      35) Панама Республикасы;

      36) Самоа Тәуелсіз Мемлекеті;

      37) Сейшель аралдары Республикасы;

      38) Сент-Винсент және Гренадины Мемлекеті;

      39) Сент-Китс және Невис Федерациясы;

      40) Сент-Люсия Мемлекеті;

      41) Ұлыбритания мен Солтүстік Ирландияның Біріккен Корольдігі (мынадай аумақтары бөлігінде ғана):

      Ангилья аралдары; Бермуд аралдары;

      Британдық Виргин аралдары;

      Гибралтар;

      Кайман аралдары;

      Монтсеррат аралы;

      Теркс және Кайкос аралдары;

      Мэн аралы;

      Норманд аралдары (Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни аралдары);

      42) Америка Құрама Штаттары (Американдық Виргин аралдарының, Гуам аралының және Пуэрто-Рико Достастығы аумақтары бөлігінде ғана);

      43) Тонга Корольдігі;

      44) Филиппин Республикасы;

      45) Шри-Ланка Демократиялық Республикасы.

      Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада берілген.

  Салымдардың кредиттік
тәуекел дәрежесі бойынша
мөлшерленген сауда-саттықты
ұйымдастырушы активтерiнiң
кестесі нысанына қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Салымдардың кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген сауда-саттықты ұйымдастырушының активтерiнiң кестесi

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) "Салымдардың кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген сауда-саттықты ұйымдастырушының активтерiнiң кестесi" нысанын толтыру бойынша бірыңғай талаптарды белгілейді.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды тоқсан сайын есепті кезеңнің соңына сауда-саттықты ұйымдастырушы толтырады.

      4. Нысанды толтыру кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      5. Нысанға бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға, бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша Түсіндірме

      6. Сауда-саттықты ұйымдастырушыда осы тармаққа сәйкес түзетiлген қамтамасыз ету құнын анықтауға мүмкiндiк беретiн осыған ұқсас есепке алу жүйесi болғанда, сауда-саттықты ұйымдастырушыда түзетiлген құны аталған активтер мөлшерінің 50 (елу) пайызынан кем емес болатын қамтамасыз етуi бар (Нысанның 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12-жолдарында көрсетiлген активтер түрiндегi) салымдар, дебиторлық берешек, сатып алынған бағалы қағаздар түзетiлген қамтамасыз ету құнын шегергенде, тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген активтер есебiне енгiзiлуi мүмкiн.

      Қамтамасыз етудің түзетiлген құны (Нысанның 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12-жолдарында көрсетiлген активтер түрiндегi) мыналарға:

      қамтамасыз ету ретiнде ұсынылған салымдардың 100 (жүз) пайыздық сомасына;

      қамтамасыз етуге берiлген бағалы қағаздардың нарықтық құнының 95 (тоқсан бес) пайызына;

      қамтамасыз етуге берiлген тазартылған қымбат металдардың нарықтық құнының 85 (сексен бес) пайызына тең болады.

      Жоғарыда аталған салымдардың, дебиторлық берешектiң, сатып алынған бағалы қағаздардың қамтамасыз етiлмеген бөлiгi салымдарға, дебиторлық берешекке, сатып алынған бағалы қағаздарға сәйкес келетін Тәуекел дәрежесi бойынша Нысанға сай мөлшерленеді.

      7. Қарсы агенттен төмен тәуекел дәрежесi бар ұйымдар кепiлдiк берген (сақтандырылған) сауда-саттықты ұйымдастырушының инвестицияларының есебiне енгiзiлмеген салымдар, дебиторлық берешек, сатып алынған бағалы қағаздар, заемдар, инвестициялар тәуекел дәрежесi бойынша (сауда-саттықты ұйымдастырушының инвестицияларының есебiне енгiзiлмеген салымдардың, дебиторлық берешектiң, сатып алынған бағалы қағаздардың, заемдардың, инвестициялардың кепiлдiк берілген (сақтандырылған) сомасын шегергендегi) сараланған активтердiң есебiне борышкердің тәуекелi бойынша енгiзiлуi мүмкiн.

      Сауда-саттықты ұйымдастырушының инвестицияларының есебiне енгiзiлмеген салымдардың, дебиторлық берешектiң, сатып алынған бағалы қағаздардың, заемдардың, инвестициялардың кепiлдiк берілген (сақтандырылған) сомасы тиiстi кепiлгердiң (сақтандырылушының) дебиторлық берешегiнiң тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленеді.

      8. Қазақстан Республикасының мынадай:

      1) оффшорлық аймақтың аумағында заңды тұлға ретiнде тiркелген;

      2) жекелей алғанда жарғылық капиталға қатысу үлесінің 5 (бес) пайызынан астамын иеленушi оффшорлық аймақ аумағында тiркелген заңды тұлғаларға тәуелді немесе оффшорлық аймақ аумағында тiркелген заңды тұлғаға қатысты еншiлес болып табылатын;

      3) оффшорлық аймақ азаматтары болып табылатын бейрезиденттерiне ұсынылған, Түсiндiрменiң 6-тармағында көрсетiлген салымдар, дебиторлық берешек, сатып алынған бағалы қағаздар Түсiндiрменiң 6-тармағында көрсетiлген қамтамасыз ету болуына қарамастан, Нысанға сәйкес тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленеді.

      9. Қазақстан Республикасының мынадай:

      1) оффшорлық аймақ аумағында заңды тұлға ретiнде тiркелген, бiрақ Standard & Poor's агенттiгiнiң "AA-" төмен емес борыштық рейтингi бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар немесе мiндеттемелердің барлық сомасын қамтамасыз ету үшін, аталған деңгейден төмен емес борыштық рейтингi бар бас ұйымның тиiстi кепiлі бар;

      2) жекелей алғанда жарғылық капиталға қатысу үлесінің 5 (бес) пайызынан астамын иеленушi, оффшорлық аймақ аумағында тiркелген заңды тұлғаға тәуелді болып табылатын немесе оффшорлық аймақ аумағында тiркелген заңды тұлғаға қатысты еншiлес болып табылатын, бiрақ аталған деңгейден төмен емес борыштық рейтингi бар немесе мiндеттемелердің барлық сомасын қамтамасыз ету үшін борыштық рейтингi осы тармақтың 1) тармақшасында аталған деңгейден төмен емес бас ұйымның тиiстi кепiлi бар, оффшорлық аймақ аумағында тiркелген заңды тұлғалар болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденттерiне немесе Нысанға Ескертуде белгіленген оффшорлық аумақтар тізбесіне енгізілген не Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымымен ақпарат алмасу жөнінде міндеттемелер қабылдамаған оффшорлық аймақтардың тізбесіне не жекелей алғанда жарғылық капиталға қатысу үлесінің 5 (бес) пайызынан астамын иеленушi, заңды тұлғаға қатысты тәуелді болып табылатын ұйымдарға енгізілген мемлекеттердің азаматтары не аталған оффшорлық аймақтардың аумағында тiркелген заңды тұлғаларға қатысты еншiлес болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденттерiне қойылатын талаптарды қоспағанда, бейрезиденттерiне ұсынылған Түсiндiрменiң 6-тармағында көрсетiлген салымдар, дебиторлық берешек, сатып алынған бағалы қағаздар тәуекелдің нөл дәрежесi бойынша мөлшерленеді.

  Өзгерістер енгізілетін
Қазақстан Республикасының
бағалы қағаздар нарығын реттеу
мәселелері бойынша
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
3-қосымша
  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 24 ақпандағы
№ 60 қаулысына
2-қосымша

Акционерлік және инвестициялық пай қорлары активтерінің құрамына кіруі мүмкін қаржы құралдарының тізбесі

      1. Басқарушы компания инвестициялық басқаруындағы әрбір жеке ашық не аралық инвестициялық пай қорының активтерін инвестициялайтын қаржы құралдарының тізбесі және оларға қойылатын талаптар:

Қаржы құралының атауы

1.

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (оның ішінде шет мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмиссияланған), сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдігімен шығарылған бағалы қағаздар

2.

Қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған облигациялар

3.

"Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы және оның еншілес ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар

4.

Мына талаптардың біріне сәйкес келгенде Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар:
Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі "В-" төмен емес немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингілік бағасы немесе Standard & Poor's ұлттық шәкілі бойынша "kzB" төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктерінің бірінің ұлттық шәкілі бойынша ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктер;
банктер бейрезидент бас банкі Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі "А-" төмен емес немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингілік бағасы немесе Standard & Poor's ұлттық шәкілі бойынша "kzB" төмен емес рейтингілік бағасы бар бейрезидент еншілес банктер болып табылады

5.

Қазақстан Республикасының немесе шет мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар:
Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "В-" төмен емес рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингілік бағасы немесе Standard & Poor's ұлттық шәкілі бойынша "kzB" төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктерінің бірінің ұлттық шәкілі бойынша ұқсас деңгейдегі рейтингі бар эмитенттердің акциялары және (немесе) қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторларының талаптарына сәйкес келетін акциялар;
Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша рейтингі "В-" төмен емес немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингілік бағасы немесе Standard & Poor's ұлттық шәкілі бойынша "kzB" төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктерінің бірінің ұлттық шәкілі бойынша ұқсас деңгейдегі рейтингі бар борыштық бағалы қағаздар немесе қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, қор биржасының ресми тізімінің "борыштық бағалы қағаздар" секторларының талаптарына сәйкес келетін борыштық бағалы қағаздар;
қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасы ұйымдарының инфрақұрылымдық облигациялары;
басқарушы компаниясы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға болып табылатын аралық инвестициялық пай қорларының (басқарушы компаниясы активтері есебінен осы пайлар сатып алынатын инвестициялық пай қорларының басқарушы компаниясы болып табылатын инвестициялық пай қорларын қоспағанда), қор биржасының ресми тізіміне енгізілген пайлары; осы эмитенттің бұрын шығарылған бағалы қағаздарына не өзге міндеттемелеріне айырбастау мақсатында эмитент міндеттемелерін қайта құрылымдау шеңберінде шығарылған бағалы қағаздар

6.

Standard & Poor's principal stability fund ratings "BBm-" төмен емес не Standard & Poor's Fund credit quality ratings "BBf-" төмен емес халықаралық рейтингілік бағасы бар инвестициялық қорлардың пайлары

7.

Базалық активі осы тармақтың 5, 12, 13-жолдарында көрсетілген акциялар болып табылатын не базалық активі Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша рейтингісі "В-" төмен емес немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингілік бағасы бар эмитенттердің бағалы қағаздары болып табылатын депозитарлық қолхаттар

8.

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар

9.

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валютасы

10.

Лондон қымбат металдар нарығының қауымдастығы (London bullion market association) қабылдаған халықаралық сапа стандартына сәйкес келетiн және осы қауымдастықтың құжаттарында Лондондық сапалы жеткiзiлiм (London good delivery) стандарты ретiнде белгiленген тазартылған қымбат металдар мен он екі айдан аспайтын мерзiмi бар металл депозиттері, оның iшiнде Standard & Рооr's агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша "А-" төмен емес рейтингілік бағасы бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингілiк бағасы бар Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерiндегi металл депозиттер

11.

Мынадай халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар:
Азия даму банкі;
Африка даму банкі;
Халықаралық есеп айырысу банкі;
Еуразиялық даму банкі;
Еуропа инвестициялық банкі;
Еуропа Қайта құру және даму банкі;
Ислам даму банкі;
Америкааралық даму банкі;
Халықаралық Қайта құру және даму банкі;
Халықаралық қаржы корпорациясы

12.

Шетел ұйымдары шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар, Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-" төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар борыштық бағалы қағаздар және (немесе) Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасымен танылатын шетел аумағында жұмыс істейтін қор биржасының ресми тізіміне енгізілген борыштық бағалықағаздар;
Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-" төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар шетел ұйымдары шығарған акциялар және (немесе) Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасымен танылатын шетел аумағында жұмыс істейтін қор биржасының ресми тізіміне енгізілген акциялар

13.

Қазақстан Республикасының резиденттері "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 22-1-бабының 3-тармағына сәйкес танитын шетел ұйымы шығарған, Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасымен танылатын шетел аумағында жұмыс істейтін қор биржасының ресми тізіміне енгізілген мемлекеттік емес бағалы қағаздар

14.

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А-" төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар ұйымдар шығарған Principal protected notes, ол мына талаптардың біріне сәйкес келеді:
айналыс мерзімі бес жылдан аспайды;
principal protected notes шығарылым талаптарымен қандай да бір мемлекеттің, эмитенттің өз міндеттемелері бойынша дефолт жағдайы көзделмеген

15.

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А-" төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар бейрезидент банктердегі салымдары

16.

Базалық активі ашық және аралық инвестициялық пай қорлары активтерінің құрамына кіретін қаржы құралдары, шетел валютасы, сондай-ақ мынадай есепті көрсеткіштер (индекстер) болып табылатын, хеджирлеу мақсатында жасалған туынды қаржы құралдары (фьючерстер, опциондар, своптар, форвардтар):
CAC 40 (Compagnie des Agents de Change 40 Index)
DAX (Deutscher Aktienindex)
DJIA (Dow Jones Industrial Average)
ENXT 100 (Euronext 100)
FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index)
KASE (Kazakhstan Stock Exchange)
MICEX (Moscow Interbank Currency Exchange Index)
MSCI World Index (Morgan Stanley Capital International
World Index)
NIKKEI - 225 (NIKKEI - 225 Index)
RTSI (Russian Trade System Index)
S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index)
TOPIX (Tokyo Price Index)
HSI (Hang Seng Index)

17.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестікке қатысу үлесі

18.

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ" төмен емес тәуелсіз рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі тәуелсіз рейтингілік бағасы бар шет мемлекеттердің аумағында жұмыс істейтін қор биржаларында саудаланатын Exchange Traded Fund пайлары

      2. Басқарушы компания инвестициялайтын қаржы құралдарының тізбесі, жылжымайтын мүлік әрбір жеке қорының инвестициялық басқарудағы активтері және оларға қойылатын талаптар:

Қаржы құралдарының атауы

1.

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (оның ішінде басқа мемлекеттің заңнамасына сәйкес эмиссияланған), сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдігімен шығарылған бағалы қағаздар

2.

Қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған облигациялар

3

"Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы және оның еншілес ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар

4.

Мына талаптардың біріне сәйкес келгенде Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар: Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі "В-" төмен емес немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингілік бағасы немесе Standard & Poor's ұлттық шәкілі бойынша "kzB" төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктер; банктер бейрезидент бас банкі Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі "А-" төмен емес немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингілік бағасы бар бейрезидент еншілес банктер болып табылады

5.

Мәміле жасау күніне олардың Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасы индексінің өкілдік тізімінде болған жағдайдағы акциялар

6.

Қазақстан Республикасының немесе шет мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-" төмен емес рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингілік бағасы немесе Standard & Poor's ұлттық шәкілі бойынша "kzB" төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша ұқсас деңгейдегі рейтингі бар борыштық бағалы қағаздар

7.

Шетел ұйымдары шығарған Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "АА-" төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар борыштық бағалы қағаздар

8.

Шетел ұйымдары шығарған Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "АА-" төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар акциялар

9.

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ" төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар мынадай халықаралық қаржы ұйымдары:
Азия даму банкі;
Америкааралық даму банкі;
Африка даму банкі;
Еуропа Даму банкі;
Еуропа инвестициялық банкі;
Еуропа Қайта құру және даму банкі;
Ислам даму банкі;
Халықаралық есеп айырысу банкі;
Халықаралық Қайта құру және даму банкі;
Халықаралық қаржы корпорациясы

10.

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ" төмен емес тәуелсіз рейтинг немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар

11.

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел валютасы

12.

Лондон қымбат металдар нарығының қауымдастығы (London bullion market association) қабылдаған халықаралық сапа стандартына сәйкес келетiн және осы қауымдастықтың құжаттарында Лондондық сапалы жеткiзiлiм (London good delivery) стандарты ретiнде белгiленген тазартылған қымбат металдар мен он екі айдан аспайтын мерзiмi бар металл депозиттері, оның iшiнде Standard & Рооr's агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша "А-" төмен емес рейтингілік бағасы бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингілiк бағасы бар Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерiндегi металл депозиттер

13.

Хеджирлеу мақсатында жасалған туынды қаржы құралдары осы қосымшаға сәйкес базалық активі жылжымайтын мүлік қоры активтерінің есебінен сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдары болып табылады.

14.

Жылжымайтын мүлік қорына кіретін мүлікке қызмет көрсетуді жүзеге асыратын заңды тұлғаға қатысу үлесі

  Өзгерістер енгізілетін
Қазақстан Республикасының
бағалы қағаздар нарығын реттеу
мәселелері бойынша
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
4-қосымша

      Ескерту. 4-қосымшаның күші жойылды - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 07.06.2023 № 41 (01.07.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

  Өзгерістер енгізілетін
Қазақстан Республикасының
бағалы қағаздар нарығын реттеу
мәселелері бойынша
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
5-қосымша

      Ескерту. 5-қосымшаның күші жойылды - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 07.06.2023 № 42 (01.07.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

  Өзгерістер енгізілетін
Қазақстан Республикасының
бағалы қағаздар нарығын реттеу
мәселелері бойынша
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
6-қосымша

      Ескерту. 6-қосымшаның күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.04.2018 № 79 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

  Өзгерістер енгізілетін
Қазақстан Республикасының
бағалы қағаздар нарығын реттеу
мәселелері бойынша
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
7-қосымша

      Ескерту. 7-қосымшаның күші жойылды – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 26.06.2023 № 58 (01.07.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

  Өзгерістер енгізілетін
Қазақстан Республикасының
бағалы қағаздар нарығын реттеу
мәселелері бойынша
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
8-қосымша

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.04.2018 № 80 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

  Өзгерістер енгізілетін
Қазақстан Республикасының
бағалы қағаздар нарығын реттеу
мәселелері бойынша
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
9-қосымша

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.04.2018 № 80 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

  Өзгерістер енгізілетін
Қазақстан Республикасының
бағалы қағаздар нарығын реттеу
мәселелері бойынша
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
10-қосымша

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.04.2018 № 80 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 27 наурыздағы
№ 54 қаулысына
3-қосымша

Күші жойылған Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актісінің құрылымдық элементінің тізбесі

      1. "Эмитенттерге және олардың қор биржасында айналысқа жіберілетін (жіберілген) бағалы қағаздарына, сондай-ақ қор биржасы тізімінің жекелеген санаттарына қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 22 қазандағы № 189 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9871 болып тіркелген, 2014 жылғы 3 желтоқсанда "Заң газеті" газетінде № 182 (2576) жарияланған).

      2. "Эмитенттерге және олардың қор биржасында айналысқа жіберілетін (жіберілген) бағалы қағаздарына, сондай-ақ қор биржасы тізімінің жекелеген санаттарына қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 22 қазандағы № 189 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 17 шілдедегі № 138 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11970 болып тіркелген, 2015 жылғы 17 қыркүйекте "Заң газеті" газетінде № 138 (2724) жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

      3. "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы нарығын реттеу мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қазандағы № 265 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14733 болып тіркелген, 2017 жылғы 28 ақпанда Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) бекітілген Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 13-тармағы.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады