Жария мүдделі ұйымдардың (қаржы ұйымдарынан басқа) жариялау үшін жылдық қаржылық есептіліктің тізбесі мен нысандарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 28 маусымдағы № 404 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылғы 27 шілдеде № 15384 болып тіркелді.

      РҚАО-ның ескертпесі
Осы бұйрық 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      "Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабы 5-тармағының 18-1) тармақшасына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 02.03.2022 № 241 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. Қоса беріліп отырған:

      1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес жария мүдделі ұйымдардың (қаржы ұйымдарынан басқа) жариялауы үшін жылдық қаржылық есептілік тізбесі;

      2) жария мүдделі ұйымдардың (қаржы ұйымдарынан басқа) жариялауы үшін жылдық қаржылық есептілік нысандары:

      осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес "Бухгалтерлік баланс" нысаны;

      осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес "Пайда мен шығындар туралы есеп" нысаны;

      осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес "Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (тікелей әдіс)" нысаны;

      осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес "Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (жанама әдіс)" нысаны;

      осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес "Капиталдағы өзгерістер туралы есеп" нысаны бекітілсін.

      2. "Жария мүдделі ұйымдардың (қаржылық ұйымдарынан басқа) жариялауы үшін жылдық қаржылық есептіліктің тізбесі мен нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 27 ақпандағы № 143 (Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10641 болып тіркелген, "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 18 мамырда жарияланған) бұйрығының күші жойылды деп танылсын.

      3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бухгалтерлік есеп және аудит әдіснамасы департаменті (А.Т. Бектұрова) заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күннен бастап он күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін баспа және электрондық түрде қазақ және орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау және енгізу үшін "Республикалық құқықтық ақпараттық орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберілуін;

      3) осы бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін баспа басылымдарына ресми жариялауға жолдауды;

      4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

      4. Осы бұйрық 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
Б. Сұлтанов

      "КЕЛІСІЛГЕН"

      Қазақстан Республикасы

      Ұлттық экономика министрлігі

      Статистика комитетінің төрағасы

      ______________ Н. Айдапкелов

      27 маусым 2017 жыл

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2017 жылғы 28 маусымдағы
№ 404 бұйрығына
1-қосымша

Жария мүдделі ұйымдардың (қаржы ұйымдарынан басқа) жариялауы үшін жылдық қаржылық есептіліктің тізбесі

Жылдық қаржылық есептіліктің атауы

1

Бухгалтерлік баланс

2

Пайдалар мен залалдар туралы есеп

3

Ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы есеп (тікелей әдіс немесе жанама әдіс)

4

Капиталдағы өзгерістер туралы есеп

5

Түсіндірме жазба (ашылу халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жүзеге асырылады)


  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2017 жылғы 28 маусымдағы
№ 404 бұйрығына 2-қосымша

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 02.03.2022 № 241 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

  Нысан

Бухгалтерлік баланс 20___жылғы есепті кезең

      Ұсынылады: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.minfin.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылған

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: № 1 - Б (баланс)

      Кезеңділік: жылдық

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: қаржы жылының нәтижелері бойынша жария мүдделi ұйымдар

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: жыл сайын есептіден кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей

      Ескертпе: есепті толтыру бойынша түсіндіру "Бухгалтерлік баланс" әкімшілік деректерін жинауға арналған нысанға қосымшада келтірілген.

      Ұйымның атауы _____________________________________________________ жылғы "____" __________ жағдай бойынша

      мың теңгеде 

Активтер

Жол коды

Есепті кезеңнің аяғында

Есепті кезеңнің басында

I. Қысқа мерзімді активтер:
Ақша қаражаты және оның баламалары

010Қысқа мерзімді амортизациялық құнмен бағаланған қаржы активтері

011Қысқа мерзімді өзге жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған қаржы активтері

012Қысқа мерзімді пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланған қаржы активтері

013Қысқа мерзімді туынды қаржы құралдары

014Өзге де қысқа мерзімді қаржы активтері

015Қысқа мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек

016Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

017Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша қысқа мерзімді активтер

018Ағымдағы табыс салығы

019Қорлар

020Биологиялық активтер

021Өзге де қысқа мерзімді активтер

022Қысқа мерзімді активтердің жиыны
(010-022 аралығындағы жолдардың сомасы)

100Сатуға арналған активтер (немесе істен шыққан топтар)

101II. Ұзақ мерзімді активтер
Ұзақ мерзімді амортизациялық құнмен бағаланған қаржылық активтер

110Ұзақ мерзімді өзге жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған қаржы активтері

111Ұзақ мерзімді пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланған қаржы активтері

112Ұзақ мерзімді туынды қаржы құралдары

113Бастапқы құны бойынша есепке алынатын инвестициялар

114Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар

115Өзге де ұзақ мерзімді қаржы активтері

116Ұзақ мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек

117Жалдау бойынша ұзақ қысқа мерзімді дебиторлық берешек

118Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша ұзақ мерзімді активтер

119Инвестициялық мүлік

120Негізгі құралдар

121Пайдалану құқығы нысанындағы актив

122Биологиялық активтер

123Барлау және бағалау активтері

124Материалдық емес активтер

125Кейінге қалдырылған салықтық активтер

126Өзге де ұзақ мерзімді активтер

127Ұзақ мерзімді активтердің жиыны
(110-127 аралығындағы жолдардың сомасы)

200Баланс (100-жол + 101-жол + 200-жол)
Мiндеттеме және капитал

Жол коды

Есепті кезеңнің аяғында

Есепті кезеңнің басында

III. Қысқа мерзімді міндеттемелер
Амортизациялық құнмен бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер

210Пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер

211Қысқа мерзімді туынды қаржы құралдары

212Өзге де қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер

213Қысқа мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек

214Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері

215Табыс салығы бойынша ағымдағы салық міндеттемелері

216Қызметкерлерге сыйақылар

217Жалдау бойынша қысқа мерзімді берешек

218Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша қысқа мерзімді міндеттемелер

219Мемлекеттік субсидиялар

220Төленетін дивидендтер

221Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер

222Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны (210-222 аралығындағы жолдардың сомасы)

300Сатуға арналған істен шыққан топтардың міндеттемелері

301IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер
Амортизациялық құнмен бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер

310Пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер

311Ұзақ мерзімді туынды қаржы құралдары

312Өзге де ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер

313Ұзақ мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек

314Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері

315Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер

316Қызметкерлерге берілетін сыйақылар

317Жалдау бойынша ұзақ мерзімді берешек

318Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша ұзақ мерзімді міндеттемелер

319Мемлекеттік субсидиялар

320Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер

321Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны (310-321 аралығындағы жолдың сомасы)

400V. Капитал
Жарғылық (акционерлік) капитал

410Эмиссиялық кіріс

411Сатып алынған меншікті үлестік құралдар

412Өзге жиынтық табыстың құрауыштары

413Бөлінбеген пайда (жабылмаған залал)

414Өзге капитал

415Меншік иелеріне тиесілі капиталдың жиыны (410- 415 аралығындағы жолдардың сомасы)

420Бақыламайтын меншік иелерінің үлесі

421Капиталдың барлығы (420-жол + 421-жол)

500Баланс (300-жол + 301-жол + 400-жол + 500-жол)
      Басшы ______________________________________ ____________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________ ____________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)) (қолы)

      Мөр орны (болған кезде)

"Бухгалтерлік баланс" нысанын толтыру жөніндегі түсіндірме

      1) "Бухгалтерлік баланс" нысаны "Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептiлiк туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабы 5-тармағының 18-1) тармақшасына сәйкес әзірленді;

      2) "Бухгалтерлік баланс" нысанын жария мүдделі ұйымдар қаржы жылының нәтижелері бойынша бағдарламалық қамтылым арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне береді. "Бухгалтерлік балансқа" ұлттық куәландырушы орталық берген ұйымның электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қойылады. Қаржылық есептілік депозитарийіне берілетін есептің электрондық форматы оны құрылтайшылар бекіткеннен кейін қалыптастырылады және есепті жылдан кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей ұсынылады. Осы нысанды жүргізудің негізгі міндеті Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептiлiк заңнамасының сақталуына мониторингті жүзеге асыру болып табылады;

      3) Нысан мынадай түрде толтырылады:

      "Активтер" деген бағанда:

      І. Қысқа мерзімді активтер:

      010 "Ақша қаражаты және оның баламалары" деген жолда Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2007 жылғы 23 мамырдағы № 185 бұйрығымен бекітілген Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспарының (бұдан әрі – ШҮЖ), Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізімінде тіркелген, 2007 жылғы 29 маусымда № 4771 болып тіркелген 1000 – "Ақша қаражаты" деген кіші бөлімнің шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      011 "Қысқа мерзімді амортизациялық құнмен бағаланған қаржылық активтер" деген жолда ШҮЖ 1100 – "Қысқа мерзімді қаржы активтер" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      012 "Қысқа мерзімді өзге жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған қаржылық активтер" деген жолда ШҮЖ 1100 – "Қысқа мерзімді қаржы активтер" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      013 "Қысқа мерзімді пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланған қаржылық активтер" деген жолда ШҮЖ 1100 – "Қысқа мерзімді қаржы активтер" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі

      014 "Қысқа мерзімді туынды қаржы құралдары" деген жолда ШҮЖ 1100 – "Қысқа мерзімді қаржы активтер" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      015 "Өзге де қысқа мерзімді қаржы активтері" деген жолда ШҮЖ 1100 – "Қысқа мерзімді қаржы активтер" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша алдыңғы жолдарда көрсетілмеген сальдо сомасы көрсетіледі;

      016 "Қысқа мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек" деген жолда ШҮЖ 1200 – "Қысқа мерзімді дебиторлық берешек" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      017 "Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек" деген жолда ШҮЖ 1200 – "Қысқа мерзімді дебиторлық берешек" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      018 "Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша қысқа мерзімді активтер" деген жолда ШҮЖ 1200 – "Қысқа мерзімді дебиторлық берешек" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      019 "Ағымдағы табыс салығы" деген жолда ШҮЖ 1410 – "Корпоративтік табыс салығы" шоты бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      020 "Қорлар" деген жолда ШҮЖ 1300 – "Қорлар" деген кіші бөлімнің шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      021 "Биологиялық активтер" деген жолда ШҮЖ 1600 – "Биологиялық активтер" деген кіші бөлімнің шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      022 "Өзге де қысқа мерзімді активтер" деген жолда ШҮЖ "Қысқа мерзімді активтер" 1-бөлімінің тиісті шоттары бойынша (1500 – "Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер" деген кіші бөлімнің шоттарын қоспағанда) алдыңғы жолдарда көрсетілмеген сальдо сомасы көрсетіледі;

      100 "Қысқа мерзімді активтердің жиыны" деген бағанның мәні 010-022 аралығындағы жолдардың сомасына тең;

      101 "Сатуға арналған активтер (немесе істен шыққан топтар)" деген бағанда ШҮЖ 1500 – "Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі.

      II. Ұзақ мерзімді активтер:

      110 "Ұзақ мерзімді амортизациялық құнмен бағаланған қаржылық активтер" деген жолда ШҮЖ 2000 – "Ұзақ мерзімді қаржы активтері" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      111 "Ұзақ мерзімді өзге жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған қаржылық активтер" деген жолда ШҮЖ 2000 – "Ұзақ мерзімді қаржылық активтер" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      112 "Ұзақ мерзімді пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланған қаржылық активтер" деген жолда ШҮЖ 2000 – "Ұзақ мерзімді қаржы активтері" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      113 "Ұзақ мерзімді туынды қаржы құралдары" деген жолда ШҮЖ 2000 – "Ұзақ мерзімді қаржы активтері" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      114 "Бастапқы құны бойынша есепке алынатын инвестициялар" деген жолда жеке қаржылық есептілік үшін ШҮЖ 2200 – "Инвестициялар" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      115 "Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар" деген жолда ШҮЖ 2200 – "Инвестициялар" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      116 "Өзге ұзақ мерзімді қаржы активтері" деген жолда ШҮЖ 2000 – "Ұзақ мерзімді қаржы активтері" деген кіші бөлімнің және 2200 – "Инвестициялар" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша алдыңғы жолдарда көрсетілмеген сальдо сомасы көрсетіледі;

      117 "Ұзақ мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек" деген жолда ШҮЖ 2100 – "Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      118 "Жалдау бойынша ұзақ қысқа мерзімді дебиторлық берешек" деген жолда ШҮЖ 2100 – "Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      119 "Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша ұзақ мерзімді активтер" деген жолда ШҮЖ 2100 – "Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      120 "Инвестициялық мүлік" деген жолда ШҮЖ 2300 – "Инвестициялық мүлік" деген кіші бөлімнің шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      121 "Негізгі құралдар" деген жолда ШҮЖ 2400 – "Негізгі құралдар" деген кіші бөлімнің шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      122 "Пайдалану құқығы нысанындағы актив" деген жолда ШҮЖ 2400 – "Негізгі құралдар" деген кіші бөлімнің және 2700 – "Материалдық емес активтер" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      123 "Биологиялық активтер" деген жолда ШҮЖ 2500 – "Биологиялық активтер" деген кіші бөлімнің шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      124 "Барлау және бағалау активтері" деген жолда ШҮЖ 2600 – "Барлау және бағалау активтері" деген кіші бөлімнің шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      125 "Материалдық емес активтер" деген жолда ШҮЖ 2700 – "Материалдық емес активтер" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      126 "Кейінге қалдырылған салықтық активтер" деген жолда ШҮЖ 2800 – "Кейінге қалдырылған салықтық активтер" деген кіші бөлімнің шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      127 "Өзге де ұзақ мерзімді активтер" деген жолда ШҮЖ "Ұзақ мерзімді активтер" 2-бөлімінің тиісті шоттары бойынша алдыңғы жолдарда көрсетілмеген сальдо сомасы көрсетіледі;

      200 "Ұзақ мерзімді активтердің жиыны" деген бағанның мәні 110-127 аралығындағы жолдардың сомасына тең;

      "Баланс" деген бағанның мәні 100, 101 және 200-жолдардың сомасына тең.

      "Мiндеттеме және капитал" деген бағанда:

      III. Қысқа мерзімді міндеттемелер:

      210 "Амортизациялық құнмен бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер" деген жолда ШҮЖ 3000 – "Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      211 "Пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер" деген жолда ШҮЖ 3000 – "Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер" деген тиісті шоттар бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      212 "Қысқа мерзімді туынды қаржы құралдары" деген жолда ШҮЖ 3000 – "Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер" деген тиісті шоттар бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      213 "Өзге де қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер" деген жолда алдыңғы жолдарда көрсетілмеген ШҮЖ 3000 – "Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      214 "Қысқа мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек" деген жолда ШҮЖ 3300 – "Қысқа мерзімді кредиторлық берешек" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      215 "Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері" деген жолда ШҮЖ 3400 – "Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      216 "Табыс салығы бойынша ағымдағы салық міндеттемелері" деген жолда ШҮЖ 3110 – "Төленуі тиіс корпоративтік табыс салығы" шоты бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      217 "Қызметкерлерге сыйақылар" деген жолда ШҮЖ 3300 – "Қысқа мерзімді кредиторлық берешек" деген кіші бөлімнің және 3400 – "Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      218 "Жалдау бойынша қысқа мерзімді берешек" деген жолда ШҮЖ 3300 – "Қысқа мерзімді кредиторлық берешек" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      219 "Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша қысқа мерзімді міндеттемелер" деген жолда ШҮЖ 3500 – "Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      220 "Мемлекеттік субсидиялар" деген жолда ШҮЖ 3500 – "Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      221 "Төленетін дивидендтер" деген жолда ШҮЖ 3300 – "Қысқа мерзімді кредиторлық берешек" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      222 "Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер" деген жолда онда ШҮЖ алдыңғы жолдарда көрсетілмеген "Қысқа мерзімді міндеттемелер" 3-бөлімінің тиісті шоттары бойынша (3110 – "Төленуі тиіс корпоративтік табыс салығы" және 3530 – "Сатуға арналған шығаруға топ міндеттемелері" шотын қоспағанда) сальдо сомасы көрсетіледі;

      300 "Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны" деген бағанның мәні 210- 222 аралығындағы жолдардың сомасына тең;

      301 "Сатуға арналған істен шыққан топтардың міндеттемелері" деген бағанда ШҮЖ 3530 – "Сатуға арналған шығаруға топ міндеттемелері" шоты бойынша сальдо сомасы көрсетіледі.

      IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер:

      310 "Амортизациялық құнмен бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер" деген жолда ШҮЖ 4000 – "Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      311 "Пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер" деген жолда ШҮЖ 4000 – "Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      312 "Ұзақ мерзімді туынды қаржы құралдары" деген жолда ШҮЖ 4000 – "Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      313 "Өзге де ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер" деген жолда алдыңғы жолдарда көрсетілмеген ШҮЖ 4000 – "Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      314 "Ұзақ мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек" деген жолда ШҮЖ 4100 – "Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      315 "Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері" деген жолда ШҮЖ 4200 – "Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      316 "Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер" деген жолда ШҮЖ 4300 – "Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер" деген кіші бөлімнің шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      317 "Қызметкерлерге берілетін сыйақылар" деген жолда ШҮЖ 4100 – "Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек" деген кіші бөлімнің және 4200 – "Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      318 "Жалдау бойынша ұзақ мерзімді берешек" деген жолда ШҮЖ 4100 – "Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      319 "Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша ұзақ мерзімді міндеттемелер" деген жолда ШҮЖ 4400 – "Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      320 "Мемлекеттік субсидиялар" деген жолда ШҮЖ 4400 – "Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      321 "Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер" деген жолда онда алдыңғы жолдарда көрсетілмеген ШҮЖ "Ұзақ мерзімді міндеттемелер" 4-бөлімінің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      400 "Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны" деген бағанның мәні 310-нан бастап 321-ді қоса алғандағы жолдардың сомасына тең.

      V. Капитал:

      410 "Жарғылық (акционерлік) капитал" деген жолда ШҮЖ 5000 – "Жарғылық капитал" және 5100 – "Төленбеген капитал" деген кіші бөлімдердің шоттары бойынша сальдо айырмасы көрсетіледі;

      411 "Эмиссиялық кіріс" деген жолда ШҮЖ 5300 – "Эмиссиялық кіріс" деген кіші бөлімнің шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      412 "Сатып алынған меншікті үлестік құралдары" деген жолда ШҮЖ 5200 – "Сатып алынған меншікті үлестік құралдар" деген кіші бөлімнің шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      413 "Өзге жиынтық табыстың құрауыштары" деген жолда ШҮЖ 5500 – "Резервтер" деген кіші бөлімнің шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      414 "Бөлінбеген пайда (жабылмаған залал)" деген жолда ШҮЖ 5600 – "Бөлінбеген пайда (жабылмаған залал)" деген кіші бөлімнің шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      415 "Өзге капитал" деген жолда алдыңғы жолдарда көрсетілмеген ШҮЖ "Капитал мен резервтер" 5-бөлімінің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      420 "Меншік иелеріне тиесілі капиталдың жиыны" деген бағанның мәні 410-415 аралығындағы жолдардың сомасына тең.

      421 "Бақыламайтын меншік иелерінің үлесі" деген бағанда бақыламайтын меншік иелерінің үлесі көрсетіледі;

      500 "Капиталдың барлығы" деген бағанның мәні мынаған тең: 420-жол + 421-жол.

      "Баланс" деген бағанның мәні мына жолдардың сомасына тең: 300, 301, 400 және 500.

      "Жол коды" деген бағанда жолдың коды көрсетіледі.

      "Есепті кезеңнің аяғында" деген бағанда есепті кезеңнің аяғындағы сома мың теңгемен көрсетіледі.

      "Есепті кезеңнің басында" деген бағанда есепті кезеңнің басындағы сома мың теңгемен көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2017 жылғы 28 маусымдағы
№ 404 бұйрығына 3-қосымша

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 02.03.2022 № 241 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

  Нысан

Пайдалар мен залалдар туралы есеп 20___жылғы есепті кезең

      Ұсынылады: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.minfin.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылған

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: № 2 – ПЗЕ

      Кезеңділік: жылдық

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: қаржы жылының нәтижелері бойынша жария мүдделi ұйымдар

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: жыл сайын есептіден кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей

      Ескертпе: есепті толтыру бойынша түсіндіру "Пайдалар мен залалдар туралы есеп" әкімшілік деректерін жинауға арналған нысанға қосымшада келтірілген

      Ұйымның атауы _________________________________________________ _______ жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін

мың теңгеде


Көрсеткіштердің атауы

Жол коды

Есепті кезеңге

Алдағы кезеңге

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізуден түсетін түсім

010Өткізілген тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілген қызметтердің өзіндік құны

011Жалпы пайда (залал) (010-жол – 011-жол)

012Сату бойынша шығыстар

013Әкімшілік шығыстар

014Операциялық пайда жиыны (залал) (+/- 012-014 аралығындағы жолдар)

020Қаржылық кірістері

021Қаржылық шығыстары

022Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы (залалындағы) ұйымның үлесі

023Өзге кірістер

024Өзге шығыстар

025Салық салғанға дейінгі пайда (залал) (+/- 020-025 аралығындағы жолдар)

100Табыс салығы бойынша шығыстар (-) (кірістер (+))

101Салық салғаннан кейін жалғасатын қызметтен түсетін пайда (залал) (100-жол + 101-жол)

200Салық салғаннан кейін тоқтатылған қызметтен түсетін пайда (залал)

201Мыналарға қатысты бір жылғы пайда (200-жол + 201-жол):

300негізгі ұйымның меншік иелері
бақыламайтын меншік иелерінің үлесі
Өзге де жиынтық табыс, барлығы (420 және 440 сома):

400оның ішінде:
өзге де жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған борыш қаржылық құралдарды қайта бағалау

410үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық табысындағы (залалындағы) үлесі

411мерзімі кейінге қалдырылған табыс салығы мөлшерлемесін өзгеру әсері

412ақша ағындарын хеджирлеу

413шетелдік ұйымдарға инвестициялар бойынша бағамдық айырма

414шетелдік операцияларға таза инвестицияларды хеджирлеу

415өзге жиынтық табыстың өзге де құрауыштары

416пайда (залал) құрамында қайта жіктеу кезіндегі түзету

417өзге де жиынтық табыс құрауыштарының салықтық әсері

418Кейінгі кезеңдерде (табысқа салынатын салықты шегергендегі) кірістерге немесе шығыстарға қайта жіктелген өзге де жиынтық табыстың жиынтығы (410-418 аралығындағы жолдардың сомасы)

420негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді қайта бағалау

431үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық табысындағы (залалындағы) үлесі

432зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал)

433өзге де жиынтық табыс құрауыштарының салықтық әсері

434өзге де жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған үлестік қаржылық құралдарды қайта бағалау

435Кейінгі кезеңдерде (табысқа салынатын салықты шегергенде) кірістерге немесе шығыстарға қайта жіктеуге жатпайтын өзге де жиынтық табыстың жиынтығы (431-435 аралығындағы жолдардың сомасы)

440Жалпы жиынтық табыс (300-жол + 400-жол)

500Мыналарға тиесілі жалпы жиынтық табыс:
негізгі ұйымның меншік иелері
бақыламайтын меншік иелерінің үлесі
Акцияға арналған пайда:

600оның ішінде:
Акцияға арналған базалық пайда:
жалғасатын қызметтен
тоқтатылған қызметтен
Акцияға арналған ажыратылған пайда:
жалғасатын қызметтен
тоқтатылған қызметтен
      Басшы ___________________________________ _____________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)) (қолы)

      Бас бухгалтер _____________________________ _____________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)) (қолы)

      Мөрдің орны (болған кезде)

"Пайдалар мен залалдар туралы есеп" нысанын толтыру жөніндегі түсіндірме

      1) "Пайдалар мен залалдар туралы есеп" нысаны "Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептiлiк туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабы 5-тармағының 18-1) тармақшасына сәйкес әзірленді;

      2) "Пайдалар мен залалдар туралы есеп" нысанын жария мүдделі ұйымдар қаржы жылының нәтижелері бойынша бағдарламалық қамтым арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне береді. "Пайдалар мен залалдар туралы есепке" ұлттық куәландырушы орталық берген ұйымның электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қойылады. Қаржылық есептілік депозитарийіне берілетін есептің электрондық форматы оны құрылтайшылар бекіткеннен кейін қалыптастырылады және есепті жылдан кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей ұсынылады. Осы нысанды жүргізудің негізгі міндеті Қазақстан Республикасының бухгалтерлік заңнамасының сақталуына мониторингті жүзеге асыру болып табылады;

      3) Нысан мынадай түрде толтырылады:

      "Көрсеткіштер атауы" деген бағанда мыналар көрсетіледі:

      010 "Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізуден түсетін түсім" деген жолда ШҮЖ 6000 – "Өнімдерді, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді өткізуден түсетін кіріс" деген кіші бөлімнің шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі.

      011 "Өткізілген тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілген қызметтердің өзіндік құны" деген жолда ШҮЖ 7000 – "Өткізілген өнімнің, жұмыстардың және көрсетілген қызметтердің өзіндік құны" деген кіші бөлімнің шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      6 және 7-бөлімдердің шоттарындағы сальдо сомасы ШҮЖ 5710 – "Қорытынды пайда (қорытынды залал)" шоты жабылған сәтіне дейін анықталады;

      012 "Жалпы пайда (залал)" деген бағанда 010 және 011-жолдардың айырмасы көрсетіледі;

      013 "Сату бойынша шығыстар" деген жолда ШҮЖ 7100 – "Өнімді сату және қызметтер көрсету бойынша шығыстар" деген кіші бөлімнің шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      014 "Әкімшілік шығыстар" деген жолда ШҮЖ 7200 – "Әкімшілік шығыстар" деген кіші бөлімнің шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      020 "Операциялық пайда жиыны (залал)" деген жолда 012-014 аралығындағы жолдардың сомасына (+/-) тең;

      021 "Қаржы кірістері" деген жолда ШҮЖ 6100 – "Қаржыландырудан түсетін кіріс" деген кіші бөлімнің шоттары және 6280 – "Қаржылық активтер бойынша құнсызданудан залалды қалпына келтіруден алынатын кірістер" шоты бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      022 "Қаржы шығыстары" деген жолда ШҮЖ 7300 – "Қаржыландыруға арналған шығыстар" деген кіші бөлімнің шоттары және 7470 – "Қаржы құралдарының құнсыздануынан болатын шығыстар" шоты бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      023 "Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы (залалындағы) ұйымның үлесі" деген жолда ШҮЖ 6400 – "Үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін ұйымдар пайдасының үлесі" деген кіші бөлімнің шоттары бойынша сальдо сомасын алып тастағаннан кейін ШҮЖ 7600 – "Үлестік қатысу әдісімен ескерілетін ұйымдардың залалдағы үлесі" деген кіші бөлімнің шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      024 "Өзге кірістер" деген жолда ШҮЖ 6200 – "Өзге кірістер" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша (6280 – "Қаржылық активтер бойынша құнсызданудан залалды қалпына келтіруден алынатын кірістер" шотын қоспағанда) сальдо сомасы көрсетіледі;

      025 "Өзге шығыстар" деген жолда ШҮЖ 7400 – "Өзге шығыстар" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша (7470 – "Қаржы құралдарының құнсыздануынан болатын шығыстар" шотын қоспағанда) сальдо сомасы көрсетіледі;

      100 "Салық салғанға дейінгі пайда (залал)" деген бағанның мәні: 020- 025 аралығындағы жолдардың (+/-) көрсетіледі;

      101 "Табыс салығы бойынша шығыстар (-) (кірістер (+))" деген жолда ШҮЖ 7700 – "Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар" деген кіші бөлімнің шоттарындағы сальдо көрсетіледі;

      200 "Салық салғаннан кейін жалғасатын қызметтен түсетін пайда (залал)" деген бағанның мәнінде 100 және 101-жолдардың сомасы көрсетіледі;

      201 "Салық салғаннан кейін тоқтатылған қызметтен түсетін пайда (залал)" деген жолда ШҮЖ 6300 – "Тоқтатылатын қызметке байланысты кірістер" деген кіші бөлімнің және 7500 – "Тоқтатылатын қызметке байланысты шығыстар" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша айырма көрсетіледі;

      300 "Бір жылғы пайда" деген бағанның мәні 200 және 201-жолдардың сомасына тең, ол мыналарға қатысты:

      негізгі ұйымның меншік иелеріне;

      бақыламайтын меншік иелерінің үлесіне;

      400 "Өзге де жиынтық табыс, барлығы" деген бағанның мәні 400-ге тең (420 және 440 жолдардың сомасы):

      оның ішінде:

      410 "өзге де жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған борыш қаржылық құралдарды қайта бағалау";

      411 "үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық табысындағы (залалындағы) үлесі";

      412 "мерзімі кейінге қалдырылған табыс салығы мөлшерлемесін өзгеру әсері";

      413 "ақша ағындарын хеджирлеу";

      414 "шетелдік ұйымдарға инвестициялар бойынша бағамдық айырма";

      415 "шетелдік операцияларға таза инвестицияларды хеджирлеу";

      416 "өзге жиынтық табыстың өзге де құрауыштары";

      417 "пайда (залал) құрамында қайта жіктеу кезіндегі түзету";

      418 "өзге де жиынтық кіріс құрауыштарының салықтық әсері";

      420 "Кейінгі кезеңдерде (табысқа салынатын салықты шегергендегі) кірістерге немесе шығыстарға қайта жіктелген өзге де жиынтық табыстың жиынтығы" (410-418 аралығындағы жолдардың сомасы);

      431 "негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді қайта бағалау";

      432 "үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық табысындағы (залалындағы) үлесі";

      433 "зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал)";

      434 "өзге де жиынтық кіріс құрауыштарының салықтық әсері";

      435 "өзге де жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған үлестік қаржылық құралдарды қайта бағалау";

      440 "Кейінгі кезеңдерде (табысқа салынатын салықты шегергенде) кірістерге немесе шығыстарға қайта жіктеуге жатпайтын өзге де жиынтық табыстың жиынтығы" (431-435 аралығындағы жолдардың сомасы);

      500 "Жалпы жиынтық табыс" деген бағанның мәні 300 және 400 жолдардың сомасы көрсетіледі;

      Мыналарға тиесілі жалпы жиынтық табыс:

      негізгі ұйымның меншік иелері;

      бақыламайтын меншік иелерінің үлесі;

      600 "Акцияға арналған пайда" деген бағанда акцияға арналған пайда көрсетіледі, оның ішінде:

      Акцияға арналған базалық пайда:

      жалғасатын қызметтен;

      тоқтатылған қызметтен;

      Акцияға арналған ажыратылған пайда:

      жалғасатын қызметтен;

      тоқтатылған қызметтен.

      "Жол коды" деген бағанда жолдың коды көрсетіледі.

      "Есепті кезеңдегі" деген бағанда мың теңгемен есепті кезеңнің сомасы көрсетіледі.

      "Алдағы кезеңдегі" деген бағанда мың теңгемен алдағы кезеңнің сомасы көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2017 жылғы 28 маусымдағы
№ 404 бұйрығына 4-қосымша

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 02.03.2022 № 241 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

  Нысан

Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (тікелей әдіс) есепті кезең 20___жыл

      Ұсынылады: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.minfin.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылған

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: № 3 - АҚҚ-Т

      Кезеңділік: жылдық

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: қаржы жылының нәтижелері бойынша жария мүдделi ұйымдар

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: жыл сайын есептіден кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей

      Ескертпе: есепті толтыру бойынша түсіндірме "Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (тікелей әдіс)" әкімшілік деректерін жинауға арналған нысанға қосымшада келтірілген.

      Ұйымның атауы ______________________________________________________ _______ жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін

      мың теңгеде

Көрсеткіштердің атауы

Жол коды

Есепті кезең үшін

Алдағы кезең үшін

I. Операциялық қызметтен түсетін ақша қаражатының қозғалысы

1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (011-016 аралығындағы жолдардың сомасы)

010оның ішінде:
тауарлар мен қызметтерді сату

011өзге де түсім

012сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған аванстар

013сақтандыру шарттары бойынша түсімдер

014алынған сыйақылар

015өзге де түсімдер

0162. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (021-027 аралығындағы жолдардың сомасы)

020оның ішінде:
тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер

021тауарлар мен қызметтердің өнім берушілеріне берілген аванстар

022еңбекақы төлеу бойынша төлемдер

023сыйақы төлемдері

024сақтандыру шарттары бойынша төлемдер

025табыс салығы және бюджетке төленетін басқа да төлемдер

026өзге де төлемдер

0273. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010-жол – 020-жол)

030II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы

1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (041-052 аралығындағы жолдардың сомасы)

040оның ішінде:
негізгі құралдарды сату

041материалдық емес активтерді сату

042өзге де ұзақ мерзімді активтерді сату

043басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі қатысу үлестерін сату

044басқа ұйымдардың борыштық құралдарын сату

045еншілес ұйымдарға бақылауды жоғалту кезінде өтеу

046ақша салымдарын алып қою

047өзге де қаржы активтерін сату

048фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар

049алынған дивидендтер

050алынған сыйақылар

051өзге түсімдер

0522. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (061-073 аралығындағы жолдардың сомасы)

060оның ішінде:
негізгі құралдарды сатып алу

061материалдық емес активтерді сатып алу

062басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу

063басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі қатысу үлестерін сатып алу

064басқа ұйымдардың үлестік құралдарын сатып алу

065еншілес ұйымдарға бақылауды сатып алу

066ақша салымдарын орналастыру

067сыйақы төлемдері

068өзге қаржы активтерін сатып алу

069қарыз беру

070фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар

071қауымдасқан және еншілес ұйымдарға инвестициялар

072өзге төлемдер

0733. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (040-жол – 060-жол)

080III. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының қозғалысы

1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (091-094 аралығындағы жолдардың сомасы)

090оның ішінде:
акциялардың және басқа қаржы құралдарының эмиссиясы

091қарыздар алу

092алынған сыйақылар

093өзге түсімдер

0942. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (101-105 аралығындағы жолдардың сомасы)

100оның ішінде:
қарыздарды өтеу

101сыйақы төлеу

102дивидендтерді төлеу

103ұйымдардың акциялары бойынша меншік иелеріне төлемдер

104өзге шығулар

1053. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы (090-жол – 100-жол)

1104. Валюта айырбастау бағамының теңгеге әсері

1205. Ақша қаражаты мен олардың баламаларының баланстық құнындағы өзгерістер әсері

1306. Ақша қаражатының артуы +/- азаюы (030-жол +/- 080-жол +/- 110-жол +/- 120-жол +/- 130-жол)

1407. Есепті кезеңнің басындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары

1508. Есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары

160      Басшы ___________________________________________ ________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)) (қолы)

      Бас бухгалтер _____________________________________ ________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)) (қолы)

      Мөрдің орны (болған кезде)

"Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (тікелей әдіс)" нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      1) "Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (тікелей әдіс)" нысаны "Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептiлiк туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабы 5-тармағының 18-1) тармақшасына сәйкес әзірленді;

      2) Жария мүдделі ұйымдардың тандауы бойынша операциялық, инвестициялық қызмет немесе қаржы қызметінен ақша қаражатының ағыны қаржы жылының нәтижелері бойынша "Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (тікелей әдіс)" нысаны бойынша тікелей әдіс қолданыла отырып, бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне ұсынылады. "Ақша қаражатының қозғалысы туралы есепке (тікелей әдіс)" ұлттық куәландыру орталығы берген ұйымның электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қойылады. Қаржылық есептілік депозитарийіне берілетін есептің электрондық форматы оны құрылтайшылар бекіткеннен кейін қалыптастырылады және есепті жылдан кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей ұсынылады. Осы нысанды жүргізудің негізгі міндеті Қазақстан Республикасының бухгалтерлік заңнамасының сақталуына мониторингті жүзеге асыру болып табылады;

      3) Нысан мынадай түрде толтырылады:

      I. "Операциялық қызметтен түсетін ақша қаражатының қозғалысы" деген бағанда көрсетіледі:

      010 "Ақша қаражатының түсуі, барлығы" деген бағанның мәні 011-016 аралығындағы жолдардың сомасына тең, оның ішінде:

      011 "тауарлар мен қызметтерді сату";

      012 "өзге де түсім";

      013 "сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған аванстар";

      014 "сақтандыру шарттары бойынша түсімдер";

      015 "алынған сыйақылар";

      016 "өзге де түсімдер";

      020 "Ақша қаражатының шығуы, барлығы" деген бағанның мәні 021-027 аралығындағы жолдардың сомасына тең, оның ішінде:

      021 "тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер";

      022 "тауарлар мен қызметтердің өнім берушілеріне берілген аванстар";

      023 "еңбекақы төлеу бойынша төлемдер";

      024 "сыйақы төлемдері";

      025 "сақтандыру шарттары бойынша төлемдер";

      026 "табыс салығы және бюджетке төленетін басқа да төлемдер";

      027 "өзге де төлемдер";

      030 "Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы" деген бағанда 010 және 020-жолдардың айырмасы көрсетіледі.

      II. "Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы" деген бағанда көрсетіледі:

      040 "Ақша қаражатының түсуі, барлығы" деген бағанның мәні 041-052 аралығындағы жолдардың сомасына тең, оның ішінде:

      041 "негізгі құралдарды сату";

      042 "материалдық емес активтерді сату";

      043 "өзге де ұзақ мерзімді активтерді сату";

      044 "басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі қатысу үлестерін сату";

      045 "басқа ұйымдардың борыштық құралдарын сату";

      046 "еншілес ұйымдарға бақылауды жоғалту кезінде өтеу";

      047 "ақша салымдарын алып қою";

      048 "өзге де қаржы активтерін сату";

      049 "фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар";

      050 "алынған дивидендтер";

      051 "алынған сыйақылар";

      052 "өзге түсімдер";

      060 "Ақша қаражатының шығуы, барлығы" деген бағанның мәні 061-073 аралығындағы жолдардың сомасына тең, оның ішінде:

      061 "негізгі құралдарды сатып алу";

      062 "материалдық емес активтерді сатып алу";

      063 "басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу";

      064 "басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі қатысу үлестерін сатып алу";

      065 "басқа ұйымдардың үлестік құралдарын сатып алу";

      066 "еншілес ұйымдарға бақылауды сатып алу";

      067 "ақша салымдарын орналастыру";

      068 "сыйақы төлемдері";

      069 "өзге қаржы активтерін алу";

      070 "қарыз беру";

      071 "фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар";

      072 "қауымдасқан және еншілес ұйымдарға инвестициялар";

      073 "өзге де төлемдер";

      080 "Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы" деген бағанда 040 және 060-жолдардың айырмасы көрсетіледі.

      III. "Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының қозғалысы" деген бағанда көрсетіледі:

      090 "Ақша қаражатының түсуі, барлығы" деген бағанның мәні 091-094 аралығындағы жолдардың сомасына тең,

      оның ішінде:

      091 "акциялардың және басқа қаржы құралдарының эмиссиясы";

      092 "қарыздар алу";

      093 "алынған сыйақылар";

      094 "өзге түсімдер";

      100 "Ақша қаражатының шығуы, барлығы" деген бағанның мәні 101-105 аралығындағы жолдардың сомасына тең,

      оның ішінде:

      101 "қарыздарды өтеу";

      102 "сыйақы төлеу";

      103 "дивидендтерді төлеу";

      104 "ұйымдардың акциялары бойынша меншік иелеріне төлемдер";

      105 "өзге шығулар";

      110 "Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы" деген бағанда 090 және 100-жолдардың айырмасы көрсетіледі;

      120 "Валюта айырбастау бағамының теңгеге әсері" деген жолда валюталардың айырбастау бағамдарының теңгеге әсері көрсетіледі;

      130 "Ақша қаражаты мен олардың баламаларының баланстық құнындағы өзгерістер әсері" деген жолда ақша қаражаты мен олардың баламаларының баланстық құнындағы өзгерістер әсері көрсетіледі;

      140 "Ақша қаражатының артуы +/- азаюы" бағанының мәні: 030, 080, 110, 120 және 130-жолдардың +/- тең;

      150 "Есепті кезеңнің басындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары" деген бағанда есепті кезеңнің басындағы ақша қаражаты мен оның баламалары көрсетіледі;

      160 "Есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары" деген бағанда есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты мен оның баламалары көрсетіледі.

      "Жол коды" деген бағанда жолдың коды көрсетіледі;

      "Есепті кезең үшін" деген бағанда мың теңгемен есепті кезең үшін сома көрсетіледі.

      "Алдағы кезең үшін" деген бағанда мың теңгемен алдағы кезең үшін сома көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2017 жылғы 28 маусымдағы
№ 404 бұйрығына 5-қосымша

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 02.03.2022 № 241 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Нысан

Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (жанама әдіс) есепті кезең 20___жыл

      Ұсынылады: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.minfin.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылған

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: № 4-АҚҚ-Ж

      Кезеңділік: жылдық

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: қаржы жылының нәтижелері бойынша жария мүдделi ұйымдар

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: жыл сайын есептіден кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей

      Ескертпе: есепті толтыру бойынша түсіндіру "Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (жанама әдіс)" әкімшілік деректерін жинауға арналған нысанға қосымшада келтірілген

      Ұйымның атауы _________________________________________________ _______ жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін

      мың теңгеде

Көрсеткіштердің атауы

Жол коды

Есепті кезең үшін

Алдыңғы кезең үшін

1. Операциялық қызметтен түсетін ақша қаражатының қозғалысы

салық салынғанға дейінгі пайда (залал)

010негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы мен құнсыздануы

011гудвилдің құнсыздануы

012сауда және өзге дебиторлық берешектің құнсыздануы

013сатуға арналған шығындарды шегере отырып, әділ құнына дейін сатуға арналған активтердің (немесе шығарылатын топтың) құнын есептен шығару

014негізгі құралдарды шығарудан залал (пайда)

015инвестициялық мүліктен залал (пайда)

016қарыздарды мерзімінен бұрын өтеуден залал (пайда)

017пайда мен залал туралы есеп арқылы түзетумен әділ құны бойынша көрсетілетін өзге қаржы активтерінен залал (пайда)

018қаржыландыру бойынша шығыстар (кірістер)

019қызметкерлерге сыйақылар

020үлестік құралдарымен сыйақылар бойынша шығыстар

021кейінге қалдырылған салықтар бойынша кіріс (шығыс)

022іске асырылмаған оң (теріс) бағамдық айырма

023үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы ұйымның үлесі

024жалпы жиынтық кірістің (залалдың) өзге ақшалай емес операциялық түзетулері

025Жалпы жиынтық кірісті (залалды) түзету жиыны, барлығы (+/- 011-025 аралығындағы жолдар)

030қорлардағы өзгерістер

031резервтің өзгерістері

032сауда және өзге дебиторлық берешектегі өзгерістер

033сауда және өзге кредиторлық берешектегі өзгерістер

034салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша берешектегі өзгерістер

035өзге де қысқа мерзімді міндеттемелердегі өзгерістер

036Операциялық активтер мен міндеттемелер қозғалысының жиыны, барлығы (+/- 031-ден 036 аралығындағы жолдар)

040төленген сыйақылар

041алынған сыйақылар

042төленген табыс салығы

043Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010-жол +/- 030-жол +/- 040-жол +/- 041-жол +/- 042-жол +/- 043-жол)

050II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы

1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (061-072 аралығындағы жолдардың сомасы)

060оның ішінде:
негізгі құралдарды сату

061материалдық емес активтерді сату

062басқа да ұзақ мерзімді активтерді сату

063басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі қатысу үлесін сату

064басқа ұйымдардың борыштық құралдарын сату

065еншілес ұйымдарға бақылауды жоғалтқан кезде сату

066ақша салымдарын алып қою

067өзге де қаржы активтерін сату

068фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар

069алынған дивидендтер

070алынған сыйақылар

071өзге түсімдер

0722. Ақша қаражатының шығарылуы, барлығы (081-092 аралығындағы жолдардың сомасы)

080оның ішінде:
негізгі құралдарды сатып алу

081материалдық емес активтерді сатып алу

082басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу

083басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі қатысу үлестерін сатып алу

084басқа ұйымдардың үлестік құралдарын сатып алу

085еншілес ұйымдарға бақылауды сатып алу

086ақша салымдарын орналастыру

087өзге қаржы активтерін сатып алу

088қарыздар беру

089фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар

090қауымдасқан және еншілес ұйымдарға инвестициялар

091өзге төлемдер

0923. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (060-жол – 080-жол)

100III. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының қозғалысы


1. Ақша қаражатының түсімі, барлығы (111-114 аралығындағы жолдардың сомасы)

110оның ішінде:
акциялардың және басқа қаржы құралдарының эмиссиясы

111қарыздар алу

112алынған сыйақылар

113өзге түсімдер

1142. Ақша қаражатының шығарылуы, барлығы (121- 125 аралығындағы жолдардың сомасы)

120оның ішінде:
қарыздарды өтеу

121сыйақы төлеу

122дивидендтерді төлеу

123ұйымдардың акциялары бойынша меншік иелеріне төлемдер

124өзге де шығарулар

1253. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы (110-жол – 120-жол)

1304. Валюта айырбастау бағамының теңгеге әсері

1405. Ақша қаражаты мен олардың баламаларының баланстық құнындағы өзгерістер әсері

1506. Ақша қаражатының ұлғаюы +/- азаюы (050-жол +/- 100-жол +/- 130-жол +/- 140-жол +/- 150-жол)

1607. Есепті кезеңнің басындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары

1708. Есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары

180      Басшы ____________________________________ ______________

      (тегі, аты-жөні (ол болған кезде)) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________ ____________

      (тегі, аты-жөні (ол болған кезде)) (қолы)

      Мөрдің орны (болған кезде)

"Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (жанама әдіс)" нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      1) "Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (жанама әдіс)" нысаны "Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептiлiк туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабы 5-тармағының 18-1) тармақшасына сәйкес әзірленді;

      2) Жария мүдделі ұйымдардың таңдауы бойынша операциялық, инвестициялық және қаржы қызметінен қаржы жылының нәтижелері бойынша ақша ағыны "Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (жанама әдіс)" нысаны бойынша жанама әдісті пайдалана отырып, бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне беріледі. "Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (жанама әдіс)" нысанына ұлттық куәландырушы орталық берген ұйымның электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қойылады. Қаржылық есептілік депозитарийіне берілетін есептің электрондық форматы оны құрылтайшылар бекіткеннен кейін қалыптастырылады және есептіден кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірілмей ұсынылады. Осы нысанды жүргізудің негізгі міндеті Қазақстан Республикасының бухгалтерлік заңнамасының сақталуына мониторингті жүзеге асыру болып табылады;

      3) Нысан мынадай түрде толтырылады:

      "Көрсеткіштер атауы" деген бағанда:

      I. "Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы" деген бағанда:

      010 "салық салғанға дейінгі пайда (залал)";

      011 "негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы мен құнсыздануы";

      012 "гудвилдың құнсыздануы";

      013 "сауда және өзге дебиторлық берешектің құнсыздануы";

      014 "сатуға арналған шығындарды шегере отырып, әділ құнына дейін сатуға арналған активтердің (немесе шығарылатын топтың) құнын есептен шығару";

      015 "негізгі құралдарды шығарудан түскен залал (пайда)";

      016 "инвестициялық мүліктен түскен залал (пайда)";

      017 "қарыздарды мерзімінен бұрын өтеуден залал (пайда)";

      018 "пайда мен залал туралы есеп арқылы түзетумен әділ құны бойынша көрсетілетін өзге қаржы активтерінен залал (пайда)";

      019 "қаржыландыру бойынша шығыстар (кірістер)";

      020 "қызметкерлерге сыйақылар";

      021 "үлес құралдарымен сыйақылар бойынша шығыс";

      022 "кейінге қалдырылған салықтар бойынша кіріс (шығыс)";

      023 "іске асырылмаған оң (теріс) бағамдық айырма";

      024 "үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы ұйымның үлесі";

      025 "жалпы жиынтық кірістің (залалдың) өзге ақшалай емес операциялық түзетулері";

      030 "Жалпы жиынтық кірісті (залалды) түзету жиыны, барлығы" деген бағанның мәні: +/- 011 – 025 аралығындағы жолдарға тең;

      031 "қорлардағы өзгерістер";

      032 "резервтің өзгерістері";

      033 "сауда және өзге дебиторлық берешектегі өзгерістер";

      034 "сауда және өзге кредиторлық берешектегі өзгерістер";

      035 "салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша берешектегі өзгерістер";

      036 "өзге де қысқа мерзімді міндеттемелердегі өзгерістер";

      040 "Операциялық активтер мен міндеттемелер қозғалысының жиыны, барлығы" деген бағанның мәні: +/- 031 – 036 аралығындағы жолдарға тең;

      041 "төленген сыйақылар";

      042 "алынған сыйақылар";

      043 "төленген табыс салығы";

      050 "Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы" деген бағанның мәні 010, 030, 040, 041,042 және 043 аралығындағы жолдарға тең;

      ІI. "Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы" деген бағанда:

      060 "Ақша қаражатының түсуі, барлығы" деген бағанның мәні 061 - 072 аралығындағы жолдардың сомасына тең, оның ішінде:

      061 "негізгі құралдарды сату";

      062 "материалдық емес активтерді сату";

      063 "басқа де ұзақ мерзімді активтерді сату";

      064 "басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі қатысу үлесін сату";

      065 "басқа ұйымдардың борыштық құралдарын сату";

      066 "еншілес ұйымдарға бақылауды жоғалтқан кезде өтеу";

      067 "ақша салымдарын алып қою";

      068 "өзге де қаржы активтерін сату";

      069 "фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар";

      070 "алынған дивидендтер";

      071 "алынған сыйақылар";

      072 "өзге түсімдер";

      080 "Ақша қаражатының шығарылуы, барлығы" деген бағанның мәні 081 – 092 аралығындағы жолдардың сомасына тең,

      оның ішінде:

      081 "негізгі құралдарды сатып алу";

      082 "материалдық емес активтерді сатып алу";

      083 "басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу";

      084 "басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі қатысу үлестерін сатып алу";

      085 "басқа ұйымдардың үлестік құралдарын сатып алу";

      086 "еншілес ұйымдарға бақылауды сатып алу";

      087 "ақша салымдарын орналастыру";

      088 "өзге қаржы активтерін сатып алу";

      089 "қарыздар беру";

      090 "фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар";

      091 "қауымдасқан және еншілес ұйымдарға инвестициялар";

      092 "өзге төлемдер";

      100 "Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы" деген бағанның мәні: 060 және 080 аралығындағы жолдардың айырмасына тең;

      III. "Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының қозғалысы" деген бағанда:

      110 "Ақша қаражатының түсімі, барлығы" деген бағанның мәні 111 – 114 аралығындағы жолдардың сомасына тең,

      оның ішінде:

      111 "акциялардың және басқа қаржы құралдарының эмиссиясы";

      112 "қарыздар алу";

      113 "алынған сыйақылар";

      114 "өзге түсімдер";

      120 "Ақша қаражатының шығарылуы, барлығы" деген бағанның мәні 121 – 125 аралығындағы жолдардың сомасына тең,

      оның ішінде:

      121 "қарыздарды өтеу";

      122 "сыйақы төлеу";

      123 "дивидендтерді төлеу";

      124 "ұйымдардың акциялары бойынша меншік иелеріне төлемдер";

      125 "өзге де шығарулар";

      130 "Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы" деген бағанның мәні 110 және 120 аралығындағы жолдар айырмасына тең;

      140 "Валюта айырбастау бағамының теңгеге әсері" деген бағанда валюта айырбастау бағамының теңгеге әсері көрсетіледі;

      150 "Ақша қаражаты мен олардың баламаларының баланстық құнындағы өзгерістер әсері" ақша қаражаты мен олардың баламаларының баланстық құнындағы өзгерістер әсері көрсетіледі;

      160 "Ақша қаражатының ұлғаюы +/- азаюы" деген бағанның мәні +/- 050, 100, 130, 140 және 150-жолдарға тең;

      170 "Есепті кезеңнің басындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары" деген бағанда есепті кезеңнің басындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары көрсетіледі;

      180 "Есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары" деген бағанда есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары көрсетіледі.

      "Жол коды" деген бағанда жолдың коды көрсетіледі.

      "Есепті кезең үшін" деген бағанда мың теңгемен есепті кезең үшін сома көрсетіледі.

      "Алдыңғы кезең үшін" деген бағанда мың теңгемен алдыңғы кезең үшін сома көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2017 жылғы 28 маусымдағы
№ 404 бұйрығына 6-қосымша

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 02.03.2022 № 241 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Нысан

Капиталдағы өзгерістер туралы есеп есепті кезең 20___жыл

      Ұсынылады: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.minfin.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылған

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: № 5-КӨ

      Кезеңділік: жылдық

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: қаржы жылының нәтижелері бойынша жария мүдделi ұйымдар

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: жыл сайын есептіден кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей

      Ескертпе: есепті толтыру бойынша түсіндірме "Капиталдағы өзгерістер туралы есеп" әкімшілік деректерін жинауға арналған нысанға қосымшада келтірілген

      Ұйымның атауы_____________________________________________________________________________________ _______ жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін

      мың теңгеде

Құрауыштардың атауы

Жол коды

Меншік иелеріне тиесілі капитал

Бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі

Капитал жиыны

Жарғылық (акционерлік) капитал

Эмиссиялық кіріс

Сатып алынған меншік үлестік құралдар

Өзге жиынтық кіріс құрауыштары

Бөлінбеген пайда

Өзге капитал

Алдыңғы жылдың 1 қаңтарына сальдо

010

Есептік саясаттағы өзгеріс

011

Қайта есептелген сальдо (010-жол +/- 011-жол)

100

Жалпы жиынтық кіріс, барлығы (210-жол + 220-жол):

200

Бір жылдағы пайда (залал)

210

Өзге жиынтық кіріс, барлығы (221-229 аралығындағы жолдардың сомасы):

220

оның ішінде:


өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланған борыштық қаржы құралдарын қайта бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда)

221

өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланған үлестік қаржы құралдарын қайта бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда)

222

негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді қайта бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда)

223

үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық кірістегі (шығындағы) үлесі

224

зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал)

225

кейінге қалдырылған салыққа табыс салығының мөлшерлемесіндегі өзгерістің әсері

226

ақша ағындарын (салық тиімділігін шегергенде) хеджирлеу

227

шетел операцияларына таза инвестицияларды хеджирлеу

228

шетелдік ұйымдарға инвестициялар бойынша бағамдық айырма

229

Меншік иелерімен операциялар, барлығы (310-318 аралығындағы жолдардың сомасы):

300

оның ішінде:


Қызметкерлерге акциялармен сыйақы

310

оның ішінде:


қызметкерлердің көрсететін қызметтерінің құны


қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемасы бойынша акциялар шығару


қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемасына қатысты салықтық пайда


Меншік иелерінің жарналары

311

Өз үлестік құралдарын (акцияларын) шығару

312

Бизнесті біріктіруге байланысты үлестік құралдарды шығару

313

Айырбасталатын құралдардың үлестік құрауышы (салық тиімділігін шегергенде)

314

Дивидендтерді төлеу

315

Меншік иелерінің пайдасына өзге де бөлулер

316

Меншік иелерімен өзге де операциялар

317

Бақылауды жоғалтуға әкеп соқтырмайтын еншілес ұйымдардағы қатысу үлесіне өзгерістер

318

Өзге де операциялар

319

Есепті жылдың 1 қаңтарына сальдо (100-жол + 200-жол + 300-жол+319-жол)

400

Есептік саясаттағы өзгеріс

401

Қайта есептелген сальдо (400-жол +/- 401-жол)

500

Жалпы жиынтық кіріс, барлығы (610-жол + 620-жол):

600

Бір жылғы пайда (залал)

610

Өзге жиынтық кіріс, барлығы (621-629 аралығындағы жолдардың сомасы):

620

оның ішінде:


өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланған борыштық қаржы құралдарын қайта бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда)

621

өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланған үлестік қаржы құралдарын қайта бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда)

622

негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің қайта бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда)

623

үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық кірістегі (шығындағы) үлесі

624

зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал)

625

мерзімі кейінге қалдырылған табыс салығының мөлшерлемесіндегі өзгерістер тиімділігі

626

ақша ағындарын (салық тиімділігін алып тастағанда) хеджирлеу

627

шетел операцияларына таза инвестицияларды хеджирлеу

628

шетел ұйымдарына таза инвестициялар бойынша бағамдық айырма

629

меншік иелерімен операциялар, барлығы (710-718 аралығындағы жолдардың сомасы)

700

оның ішінде:


Қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру

710

оның ішінде:


қызметкерлердің көрсететін қызметтерінің құны


қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемасы бойынша акциялар шығару


қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемасына қатысты салықтық пайда


Меншік иелерінің жарналары

711

Өз үлестік құралдарын (акцияларын) шығару

712

Бизнесті біріктіруге байланысты үлестік құралдар шығару

713

Айырбасталатын құралдардың үлестік құрауышы (салық тиімділігін алып тастағанда)

714

Дивидендтерді төлеу

715

Меншік иелерінің пайдасына өзге де бөлулер

716

Меншік иелерімен өзге де операциялар

717

Бақылауды жоғалтуға әкеп соқтырмайтын еншілес ұйымдардағы қатысу үлесіне өзгерістер

718

Өзге де операциялар

719

Есепті жылдың 31 желтоқсанына сальдо (500-жол + 600-жол + 700-жол+719 жол)

800

      Басшы __________________________________________ _____________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)) (қолы)

      Бас бухгалтер ____________________________________ _____________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)) (қолы)

      Мөрдің орны (болған кезде)

"Капиталдағы өзгерістер туралы есеп" нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      1) "Капиталдағы өзгерістер туралы есеп" нысаны "Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептiлiк туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабы 5-тармағының 18-1) тармақшасына сәйкес әзірленді;

      2) "Капиталдағы өзгерістер туралы есеп" нысанын жария мүдделі ұйымдар қаржы жылының нәтижелері бойынша бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне береді. "Капиталдағы өзгерістер туралы есепке" ұйымның ұлттық куәландырушы орталық берген электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қойылады. Қаржылық есептілік депозитарийіне берілетін есептің электрондық форматы оны құрылтайшылар бекіткеннен кейін қалыптастырылады және есепті жылдан кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей ұсынылады. Осы нысанды жүргізудің негізгі міндеті Қазақстан Республикасының бухгалтерлік заңнамасының сақталуына мониторингті жүзеге асыру болып табылады;

      3) Нысан мынадай түрде толтырылады:

      "Құрауыштардың атауы" деген бағанда:

      010 "Алдыңғы жылдың 1 қаңтарына сальдо";

      011 "Есеп саясатындағы өзгеріс";

      100 "Қайта есептелген сальдо" деген бағанда: +/- 010 және 011-жолдарын қоса алғанда көрсетіледі;

      200 "Жалпы жиынтық кіріс, барлығы" деген бағанның мәні 210 және 220-жолдарының сомасына тең:

      210 "Бір жылдағы пайда (залал)";

      220 "Өзге жиынтық кіріс, барлығы" деген бағанның мәні 221-229 аралығындағы жолдардың сомасына тең,

      оның ішінде:

      221 "өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланған борыштық қаржы құралдарын қайта бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда)";

      222 "өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланған үлестік қаржы құралдарын қайта бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда)";

      223 "негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді қайта бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда)";

      224 "үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық кірістегі (шығындағы) үлесі";

      225 "зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал)";

      226 "еншілес ұйымдардың мерзімі кейінге қалдырылған салығына арналған кіріс салығының мөлшерлемесіндегі өзгерістер әсері";

      227 "ақша ағындарын (салық тиімділігін шегергенде) хеджирлеу";

      228 "шетел операцияларына таза инвестицияларды хеджирлеу";

      229 "шетелдік ұйымдарға инвестициялар бойынша бағамдық айырма";

      300 "Меншік иелерімен операциялар, барлығы" (310-318 аралығындағы жолдардың сомасы):

      оның ішінде:

      310 "Қызметкерлерге акциялармен сыйақы";

      оның ішінде:

      қызметкерлердің көрсететін қызметтерінің құны;

      қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемасы бойынша акциялар шығару;

      қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемасына қатысты салықтық пайда;

      311 "Меншік иелерінің жарналары";

      312 "Өз үлестік құралдарын (акцияларын) шығару";

      313 "Бизнесті біріктіруге байланысты үлестік құралдарды шығару";

      314 "Айырбасталатын құралдардың үлестік құрауышы (салық тиімділігін шегергенде)";

      315 "Дивидендтерді төлеу";

      316 "Меншік иелерінің пайдасына өзге де бөлулер";

      317 "Меншік иелерімен өзге де операциялар";

      318 "Бақылауды жоғалтуға әкеп соқтырмайтын еншілес ұйымдардағы қатысу үлесіне өзгерістер";

      319 "Өзге де операциялар";

      400 "Есепті жылдың 1 қаңтарына сальдо" деген бағанның мәні 100, 200, 300 және 319-жолдардың сомасына тең;

      401 "Есептік саясаттағы өзгеріс";

      500 "Қайта есептелген сальдо" деген бағанның мәні 400 және 401 +/-жолдарға тең;

      600 "Жалпы жиынтық кіріс, барлығы" деген бағанның мәні 610 және 620-жолдардың сомасына тең:

      610 "Бір жылғы пайда (залал)"

      620 "Өзге жиынтық кіріс, барлығы" деген бағанның мәні 621-629 аралығындағы жолдардың сомасына тең,

      оның ішінде:

      621 "өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланған борыштық қаржы құралдарын қайта бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда)";

      622 "өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланған үлестік қаржы құралдарын қайта бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда)";

      623 "негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің қайта бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда)";

      624 "үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық кірістегі (шығындағы) үлесі";

      625 "зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал)";

      626 "мерзімі кейінге қалдырылған табыс салығының мөлшерлемесіндегі өзгерістер тиімділігі";

      627 "ақша ағындарын (салық тиімділігін алып тастағанда) хеджирлеу";

      628 "шетел операцияларына таза инвестицияларды хеджирлеу";

      629 "шетел ұйымдарына таза инвестициялар бойынша бағамдық айырма";

      700 "Меншік иелерімен операциялар, барлығы" деген бағанның мәні 710- 718 аралығындағы жолдардың сомасына тең,

      оның ішінде:

      710 "Қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру"

      оның ішінде:

      қызметкерлердің көрсететін қызметтерінің құны;

      қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемасы бойынша акциялар шығару;

      қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемасына қатысты салықтық пайда;

      711 "Меншік иелерінің жарналары";

      712 "Өз үлестік құралдарын (акцияларын) шығару";

      713 "Бизнесті біріктіруге байланысты үлестік құралдар шығару";

      714 "Айырбасталатын құралдардың үлестік құрауышы (салық тиімділігін алып тастағанда)";

      715 "Дивидендтерді төлеу";

      716 "Меншік иелерінің пайдасына өзге де бөлулер";

      717 "Меншік иелерімен өзге де операциялар";

      718 "Бақылауды жоғалтуға әкеп соқтырмайтын еншілес ұйымдарда қатысу үлесіне өзгерістер";

      719 "Өзге де операциялар";

      800 "Есепті жылдың 31 желтоқсанына сальдо" деген бағанның мәні 500, 600, 700 және 719-жолдардың сомасына тең.

      "Меншік иелеріне тиесілі капитал" деген бағанда мың теңгемен сома көрсетіледі, оның ішінде жарғылық (акционерлік) капитал, эмиссиялық кіріс, сатып алынған меншік үлестік құралдар, өзге жиынтық кіріс құрауыштары, бөлінбеген пайда және өзге капитал.

      "Бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі" деген бағанда мың теңгемен бақыланбайтын меншік иелерінің үлес сомасы көрсетіледі.

      "Капитал жиыны" деген бағанда мың теңгемен капитал жиынының сомасы көрсетіледі.


Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 июля 2017 года № 15384.

      В соответствии с подпунктом 18-1) пункта 5 статьи 20 Закона Республики Казахстан "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике", ПРИКАЗЫВАЮ:

      Сноска. Преамбула - в редакции приказа Министра финансов РК от 02.03.2022 № 241 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Утвердить прилагаемые:

      1) перечень годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций), согласно приложению 1 к настоящему приказу;

      2) формы годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций):

      форму "Бухгалтерский баланс" согласно приложению 2 к настоящему приказу;

      форму "Отчет о прибылях и убытках" согласно приложению 3 к настоящему приказу;

      форму "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)" согласно приложению 4 к настоящему приказу;

      форму "Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)" согласно приложению 5 к настоящему приказу;

      форму "Отчет об изменениях в капитале" согласно приложению 6 к настоящему приказу.

      2. Признать утратившим силу приказ Министра финансов Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 143 "Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов в Министерстве юстиции Республики Казахстан за № 10641, опубликован в информационно-правовой системе "Әділет" 18 мая 2015 года).

      3. Департаменту методологии бухгалтерского учета и аудита Министерства финансов Республики Казахстан (Бектурова А.Т.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания;

      4) размещение настоящего приказа на интернет - ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2018 года.

     
      Министр финансов
Республики Казахстан
Б. Султанов

      "СОГЛАСОВАН"
Председатель Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
______________ Н. Айдапкелов
23 июня 2017 год

  Приложение 1
к приказу Министра
финансов Республики
Казахстан
от 28 июня 2017 года №404

Перечень годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)

Наименование годовой финансовой отчетности

1

Бухгалтерский баланс

2

Отчет о прибылях и убытках

3

Отчет о движении денежных средств (прямой метод или косвенный метод)

4

Отчет об изменениях в капитале

5

Пояснительная записка (раскрытия осуществляются в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности)

  Приложение 2 к приказу
Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
  Форма

Бухгалтерский баланс отчетный период 20 ___год

      Сноска. Приложение 2 - в редакции приказа Министра финансов РК от 02.03.2022 № 241 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате
посредством программного обеспечения
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.gov.kz
Индекс формы административных данных: № 1 - Б (баланс)
Периодичность: годовая
Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса
по результатам финансового года
Срок представления формы административных данных: ежегодно не позднее
31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме,
предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс"

Наименование организации ____________________________________________
по состоянию на "__" ______________ года

      в тысячах тенге 

Активы

Код строки

На конец отчетного периода

На начало отчетного периода

I. Краткосрочные активы:
Денежные средства и их эквиваленты

010Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

011Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

012Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки

013Краткосрочные производные финансовые инструменты

014Прочие краткосрочные финансовые активы

015Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

016Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде

017Краткосрочные активы по договорам с покупателями

018Текущий подоходный налог

019Запасы

020Биологические активы

021Прочие краткосрочные активы

022Итого краткосрочных активов (сумма строке 010 по 022)

100Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи

101II. Долгосрочные активы
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

110Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

111Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки

112Долгосрочные производные финансовые инструменты

113Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости

114Инвестиции, учитываемые методом долевого участия

115Прочие долгосрочные финансовые активы

116Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

117Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде

118Долгосрочные активы по договорам с покупателями

119Инвестиционное имущество

120Основные средства

121Актив в форме права пользования

122Биологические активы

123Разведочные и оценочные активы

124Нематериальные активы

125Отложенные налоговые активы

126Прочие долгосрочные активы

127Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)

200Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)
Обязательство и капитал

Код строки

На конец отчетного периода

На начало отчетного периода

III. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

210Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

211Краткосрочные производные финансовые инструменты

212Прочие краткосрочные финансовые обязательства

213Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

214Краткосрочные оценочные обязательства

215Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу

216Вознаграждения работникам

217Краткосрочная задолженность по аренде

218Краткосрочные обязательства по договорам покупателями

219Государственные субсидии

220Дивиденды к оплате

221Прочие краткосрочные обязательства

222Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)

300Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи

301IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

310Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

311Долгосрочные производные финансовые инструменты

312Прочие долгосрочные финансовые обязательства

313Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

314Долгосрочные оценочные обязательства

315Отложенные налоговые обязательства

316Вознаграждения работникам

317Долгосрочная задолженность по аренде

318Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями

319Государственные субсидии

320Прочие долгосрочные обязательства

321Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)

400V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал

410Эмиссионный доход

411Выкупленные собственные долевые инструменты

412Компоненты прочего совокупного дохода

413Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

414Прочий капитал

415Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)

420Доля неконтролирующих собственников

421Всего капитал (строка 420 + строка 421)

500Баланс (строка 300 +строка 301+строка 400 + строка 500)
      Руководитель _____________________________________________ ___________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)
Главный бухгалтер _________________________________________ __________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)
Место печати (при наличии)

Пояснение по заполнению формы "Бухгалтерский баланс"

      1) Форма "Бухгалтерский баланс" разработана в соответствии с подпунктом 18-1) пункта 5 статьи 20 Закона Республики Казахстан "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности";

      2) Форма "Бухгалтерский баланс" представляется организациями публичного интереса по результатам финансового года в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения. Подписывается "Бухгалтерский баланс" электронной цифровой подписью организации, выданной национальным удостоверяющим центром. Электронный формат отчета, который представляется в депозитарий финансовой отчетности формируется после утверждения его учредителями и представляется не позднее 31 августа года следующего за отчетным. Основной задачей ведения данной формы является осуществление мониторинга за соблюдением законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности;

      3) Форма заполняется следующим образом:

      в графе "Активы":

      I. Краткосрочные активы:

      в строке "Денежные средства и их эквиваленты" 010 указывается сумма сальдо по счетам подраздела 1000 – "Денежные средства" Типового плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного приказом Министра финансов Республики Казахстан от 23 мая 2007 года № 185 (далее – ТПС), зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 29 июня 2007 года под № 4771;

      в строке "Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости" 011 указывается сумма сальдо по соответствующим счетам подраздела 1100 – "Краткосрочные финансовые активы" ТПС;

      в строке "Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход" 012 указывается сумма сальдо по соответствующим счетам подраздела 1100 – "Краткосрочные финансовые активы" ТПС;

      в строке "Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки" 013 указывается сумма сальдо по соответствующим счетам подраздела 1100 – "Краткосрочные финансовые активы" ТПС;

      в строке "Краткосрочные производные финансовые инструменты" 014 указывается сумма сальдо по соответствующим счетам подраздела 1100 – "Краткосрочные финансовые активы" ТПС;

      в строке "Прочие краткосрочные финансовые активы" 015 указывается сумма сальдо по соответствующим счетам подраздела 1100 – "Краткосрочные финансовые активы" ТПС, не указанная в предыдущих строках;

      в строке "Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность" 016 указывается сумма сальдо по соответствующим счетам подраздела 1200 – "Краткосрочная дебиторская задолженность" ТПС;

      в строке "Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде" 017 указывается сумма сальдо по соответствующим счетам подраздела 1200 – "Краткосрочная дебиторская задолженность" ТПС;

      в строке "Краткосрочные активы по договорам с покупателями" 018 указывается сумма сальдо по соответствующим счетам подраздела 1200 – "Краткосрочная дебиторская задолженность" ТПС;

      в строке "Текущий подоходный налог" 019 указывается сумма сальдо по счету 1410 – "Корпоративный подоходный налог" ТПС;

      в строке "Запасы" 020 указывается сумма сальдо по счетам подраздела 1300 – "Запасы" ТПС;

      в строке "Биологические активы" 021 указывается сумма сальдо по счетам подраздела 1600 – "Биологические активы" ТПС;

      в строке "Прочие краткосрочные активы" 022 указывается сумма сальдо по соответствующим счетам раздела 1 "Краткосрочные активы" ТПС (за исключением счетов подраздела 1500 – "Долгосрочные активы, предназначенные для продажи"), не указанная в предыдущих строках;

      значение графы "Итого краткосрочных активов" 100 равно сумме строк с 010 по 022;

      в графе 101 "Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи", указывается сумма сальдо по соответствующим счетам подраздела 1500 – "Долгосрочные активы, предназначенные для продажи" ТПС.

      II. Долгосрочные активы:

      в строке "Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости" 110 указывается сумма сальдо по соответствующим счетам подраздела 2000 – "Долгосрочные финансовые активы" ТПС;

      в строке "Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход" 111 указывается сумма сальдо по соответствующим счетам подраздела 2000 – "Долгосрочные финансовые активы" ТПС;

      в строке "Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки" 112 указывается сумма сальдо по соответствующим счетам подраздела 2000 – "Долгосрочные финансовые активы" ТПС;

      в строке "Долгосрочные производные финансовые инструменты" 113 указывается сумма сальдо по соответствующим счетам подраздела 2000 – "Долгосрочные финансовые активы" ТПС;

      в строке "Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости" 114 указывается сумма сальдо по соответствующим счетам подраздела 2200 – "Инвестиции" ТПС для отдельной финансовой отчетности;

      в строке "Инвестиции, учитываемые методом долевого участия" 115 указывается сумма сальдо по соответствующим счетам подраздела 2200 – "Инвестиции" ТПС;

      в строке "Прочие долгосрочные финансовые активы" 116 указывается сумма сальдо по соответствующим счетам подраздела 2000 – "Долгосрочные финансовые активы" и подраздела 2200 – "Инвестиции" ТПС, не указанная в предыдущих строках;

      в строке "Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность" 117 указывается сумма сальдо по соответствующим счетам подраздела 2100 – "Долгосрочная дебиторская задолженность" ТПС;

      в строке "Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде" 118 указывается сумма сальдо по соответствующим счетам подраздела 2100 – "Долгосрочная дебиторская задолженность" ТПС;

      в строке "Долгосрочные активы по договорам с покупателями" 119 указывается сумма сальдо по соответствующим счетам подраздела 2100 – "Долгосрочная дебиторская задолженность" ТПС;

      в строке "Инвестиционное имущество" 120 указывается сумма сальдо по счетам подраздела 2300 – "Инвестиционное имущество" ТПС;

      в строке "Основные средства" 121 указывается сумма сальдо по соответствующим счетам подраздела 2400 – "Основные средства" ТПС;

      в строке "Актив в форме права пользования" 122 указывается сумма сальдо по соответствующим счетам подраздела 2400 – "Основные средства" и подраздела 2700 – "Нематериальные активы" ТПС;

      в строке "Биологические активы" 123 указывается сумма сальдо по счетам подраздела 2500 – "Биологические активы" ТПС;

      в строке "Разведочные и оценочные активы" 124 указывается сумма сальдо по счетам подраздела 2600 – "Разведочные и оценочные активы" ТПС;

      в строке "Нематериальные активы" 125 указывается сумма сальдо по соответствующим счетам подраздела 2700 – "Нематериальные активы" ТПС;

      в строке "Отложенные налоговые активы" 126 указывается сумма сальдо по счетам подраздела 2800 – "Отложенные налоговые активы" ТПС;

      в строке "Прочие долгосрочные активы" 127 указывается сумма сальдо по соответствующим счетам раздела 2 "Долгосрочные активы" ТПС, не указанная в предыдущих строках;

      значение графы "Итого долгосрочных активов" 200 равно сумме строк с 110 по 127;

      значение графы "Баланс" равно сумме строк 100, 101 и 200.

      В графе "Обязательство и капитал":

      III. Краткосрочные обязательства:

      в строке "Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости" 210 указывается сумма сальдо по соответствующим счетам 3000 – "Краткосрочные финансовые обязательства" ТПС;

      в строке "Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" 211 указывается сумма сальдо по соответствующим счетам 3000 – "Краткосрочные финансовые обязательства" ТПС;

      в строке "Краткосрочные производные финансовые инструменты" 212 указывается сумма сальдо по соответствующим счетам 3000 – "Краткосрочные финансовые обязательства" ТПС;

      в строке "Прочие краткосрочные финансовые обязательства" 213 указывается сумма сальдо по соответствующим счетам подраздела 3000 – "Краткосрочные финансовые обязательства" ТПС, не указанная в предыдущих строках;

      в строке "Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность" 214 указывается сумма сальдо по соответствующим счетам подраздела 3300 – "Краткосрочная кредиторская задолженность" ТПС;

      в строке "Краткосрочные оценочные обязательства" 215 указывается сумма сальдо по соответствующим счетам подраздела 3400 – "Краткосрочные оценочные обязательства" ТПС;

      в строке "Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу" 216 указывается сумма сальдо по счету 3110 – "Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате" ТПС;

      в строке "Вознаграждения работникам" 217 указывается сумма сальдо по соответствующим счетам подраздела 3300 – "Краткосрочная кредиторская задолженность" и подраздела 3400 – "Краткосрочные оценочные обязательства" ТПС;

      в строке "Краткосрочная задолженность по аренде" 218 указывается сумма сальдо по соответствующим счетам подраздела 3300 – "Краткосрочная кредиторская задолженность" ТПС;

      в строке "Краткосрочные обязательства по договорам с покупателями" 219 указывается сумма сальдо по соответствующим счетам подраздела 3500 – "Прочие краткосрочные обязательства" ТПС;

      в строке "Государственные субсидии" 220 указывается сумма сальдо по соответствующим счетам подраздела 3500 – "Прочие краткосрочные обязательства" ТПС;

      в строке "Дивиденды к оплате" 221 указывается сумма сальдо по соответствующим счетам подраздела 3300 – "Краткосрочная кредиторская задолженность" ТПС;

      в строке "Прочие краткосрочные обязательства" 222 указывается сумма сальдо по соответствующим счетам раздела 3 "Краткосрочные обязательства" (за исключением счета 3110 – "Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате" и счета 3530 – "Обязательства группы на выбытие, предназначенной для продажи") ТПС, не указанная в предыдущих строках;

      значение графы "Итого краткосрочных обязательств" 300 равно сумме строк с 210 по 222;

      в графе "Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи" 301 указываются сумма сальдо по счету 3530 – "Обязательства группы на выбытие, предназначенной для продажи" ТПС.

      IV. Долгосрочные обязательства:

      в строке "Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости" 310 указывается сумма сальдо по соответствующим счетам подраздела 4000 – "Долгосрочные финансовые обязательства" ТПС;

      в строке "Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" 311 указывается сумма сальдо по соответствующим счетам подраздела 4000 – "Долгосрочные финансовые обязательства" ТПС;

      в строке "Долгосрочные производные финансовые инструменты" 312 указывается сумма сальдо по соответствующим счетам подраздела 4000 – "Долгосрочные финансовые обязательства" ТПС;

      в строке "Прочие долгосрочные финансовые обязательства" 313 указывается сумма сальдо по соответствующим счетам подраздела 4000 – "Долгосрочные финансовые обязательства" ТПС, не указанная в предыдущих строках;

      в строке "Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность" 314 указывается сумма сальдо по соответствующим счетам подраздела 4100 – "Долгосрочная кредиторская задолженность" ТПС;

      в строке "Долгосрочные оценочные обязательства" 315 указывается сумма сальдо по соответствующим счетам подраздела 4200 – "Долгосрочные оценочные обязательства" ТПС;

      в строке "Отложенные налоговые обязательства" 316 указывается сумма сальдо по счетам подраздела 4300 – "Отложенные налоговые обязательства" ТПС;

      в строке "Вознаграждения работникам" 317 указывается сумма сальдо по соответствующим счетам подраздела 4100 – "Долгосрочная кредиторская задолженность" и подраздела 4200 – "Долгосрочные оценочные обязательства" ТПС;

      в строке "Долгосрочная задолженность по аренде" 318 указывается сумма сальдо по соответствующим счетам подраздела 4100 – "Долгосрочная кредиторская задолженность" ТПС;

      в строке "Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями" 319 указывается сумма сальдо по соответствующим счетам подраздела 4400 – "Прочие долгосрочные обязательства" ТПС;

      в строке "Государственные субсидии" 320 указывается сумма сальдо по соответствующим счетам подраздела 4400 – "Прочие долгосрочные обязательства" ТПС;

      в строке "Прочие долгосрочные обязательства" 321 указывается сумма сальдо по соответствующим счетам раздела 4 – "Долгосрочные обязательства" ТПС, не указанная в предыдущих строках;

      Значение графы "Итого долгосрочных обязательств" 400 равно сумме строк с 310 по 321.

      V. Капитал:

      в строке "Уставный (акционерный) капитал" 410 указывается разница сальдо по счетам подразделов: 5000 – "Уставный капитал" и 5100 – "Неоплаченный капитал" ТПС;

      в строке "Эмиссионный доход" 411 указывается сумма сальдо по счетам подраздела 5300 – "Эмиссионный доход" ТПС;

      в строке "Выкупленные собственные долевые инструменты" 412 указывается сумма сальдо по счетам подраздела 5200 – "Выкупленные собственные долевые инструменты" ТПС;

      в строке "Компоненты прочего совокупного дохода" 413 указывается сумма сальдо по счетам подраздела 5500 – "Резервы" ТПС;

      в строке "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" 414 указывается сумма сальдо по счетам подраздела 5600 – "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" ТПС;

      в строке "Прочий капитал" 415 указывается сумма сальдо по соответствующим счетам раздела 5 – "Капитал и резервы" ТПС, не указанная в предыдущих строках;

      значение графы "Итого капитал, относимый на собственников" 420 равно сумме строк с 410 по 415;

      в графе "Доля неконтролирующих собственников" указывается доля неконтролирующих собственников 421;

      значение графы "Всего капитал" 500 равно: строка 420 + строка 421.

      Значение графы "Баланс" равно сумме строк: 300, 301, 400 и 500.

      В графе "Код строки" указывается код строки.

      В графе "На конец отчетного периода" указывается сумма в тысячах тенге на конец отчетного периода.

      В графе "На начало отчетного периода" указывается сумма в тысячах тенге на начало отчетного периода.

  Приложение 3 к приказу
Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
  Форма

Отчет о прибылях и убытках отчетный период 20 ___год

      Сноска. Приложение 3 - в редакции приказа Министра финансов РК от 02.03.2022 № 241 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате
посредством программного обеспечения
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.gov.kz
Индекс формы административных данных: № 2 – ОПУ
Периодичность: годовая
Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса
по результатам финансового года
Срок представления формы административных данных: ежегодно не позднее
31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме,
предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"

Наименование организации ____________________________________________ за год,
заканчивающийся 31 декабря _______ года

      в тысячах тенге

Наименование показателей

Код строки

За отчетный период

За предыдущий период

Выручка от реализации товаров, работ и услуг

010Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг

011Валовая прибыль (убыток)
(строка 010 – строка 011)

012Расходы по реализации

013Административные расходы

014Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)

020Финансовые доходы

021Финансовые расходы

022Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия

023Прочие доходы

024Прочие расходы

025Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)

100Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу

101Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)

200Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности

201Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:

300собственников материнской организации
долю неконтролирующих собственников
Прочий совокупный доход,
всего (сумма 420 и 440):

400в том числе:
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

410доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия

411эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог

412хеджирование денежных потоков

413курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации

414хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции

415прочие компоненты прочего совокупного дохода

416корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)

417налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода

418Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)

420переоценка основных средств и нематериальных активов

431доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия

432актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам

433налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода

434переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

435Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)

440Общий совокупный доход
(строка 300 + строка 400)

500Общий совокупный доход, относимый на:
собственников материнской организации
доля неконтролирующих собственников
Прибыль на акцию

600в том числе:
Базовая прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности
Разводненная прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности
      Руководитель ________________________________________ __________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)
Главный бухгалтер ____________________________________ __________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)
Место печати (при наличии)

Пояснение по заполнению формы "Отчет о прибылях и убытках"

      1) Форма "Отчет о прибылях и убытках" разработана в соответствии с подпунктом 18-1) пункта 5 статьи 20 Закона Республики Казахстан "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности";

      2) Форма "Отчет о прибылях и убытках" представляется организациями публичного интереса по результатам финансового года в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения. Подписывается "Отчет о прибылях и убытках" электронной цифровой подписью организации, выданной национальным удостоверяющим центром. Электронный формат отчета, который представляется в депозитарий финансовой отчетности формируется после утверждения его учредителями и представляется не позднее 31 августа года, следующего за отчетным. Основной задачей ведения данной формы является осуществление мониторинга за соблюдением бухгалтерского законодательства Республики Казахстан;

      3) Форма заполняется следующим образом:

      в графе "Наименование показателей" указывается:

      в строке "Выручка от реализации товаров, работ и услуг" 010 указывается сумма сальдо по счетам подраздела 6000 – "Доход от реализации продукции, работ и услуг" ТПС.

      в строке "Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг" 011 указывается сумма сальдо по счетам подраздела 7000 – "Себестоимость реализованной продукции, работ и услуг" ТПС;

      Сумма сальдо счетов 6 и 7 разделов определяется до момента закрытия на счет 5710 – "Итоговая прибыль (итоговый убыток)" ТПС;

      в графе "Валовая прибыль (убыток)" 012 указывается разница строк 010 и 011;

      в строке "Расходы по реализации" 013 указывается сумма сальдо по счетам подраздела 7100 – "Расходы по реализации продукции и оказанию услуг" ТПС;

      в строке "Административные расходы" 014 указывается сумма сальдо по счетам подраздела 7200 – "Административные расходы" ТПС;

      строка "Итого операционная прибыль (убыток)" 020 равна сумме (+/-) строк с 012 по 014;

      в строке "Финансовые доходы" 021 указывается сумма сальдо по счетам подраздела 6100 – "Доходы от финансирования" и счету 6280 – "Доходы от восстановления убытка от обесценения по финансовым активам" ТПС;

      в строке "Финансовые расходы" 022 указывается сумма сальдо по счетам подраздела 7300 – "Расходы на финансирование" и счету 7470 – "Расходы от обесценения финансовых инструментов" ТПС;

      в строке "Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия" 023 указывается сумма сальдо по счетам подраздела 6400 – "Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия" ТПС минус сумма по счетам подраздела 7600 – "Доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия" ТПС;

      в строке "Прочие доходы" 024 указывается сумма сальдо по соответствующим счетам подраздела 6200 – "Прочие доходы" (за исключением счета 6280 – "Доходы от восстановления убытка от обесценения по финансовым активам") ТПС;

      в строке "Прочие расходы" 025 указывается сумма сальдо по соответствующим счетам подраздела 7400 – "Прочие расходы" (за исключением счета 7470 – "Расходы от обесценения финансовых инструментов") ТПС;

      значение графы "Прибыль (убыток) до налогообложения" 100 указывается: +/- строк с 020 по 025;

      в строке "Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу" 101 указывается сальдо счета подраздела 7700 – "Расходы по корпоративному подоходному налогу" ТПС;

      значение графы "Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности" 200 указывается сумма строк 100 и 101;

      в строке "Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности" 201 указывается разница по соответствующим счетам подраздела 6300 – "Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью" и подраздела 7500 – "Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью" ТПС;

      значение графы "Прибыль за год" 300 равно сумме строк 200 и 201 относимая на:

      собственников материнской организации

      долю неконтролирующих собственников;

      значение графы "Прочий совокупный доход, всего" 400 равно (сумма строк 420 и 440):

      в том числе:

      "переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход" 410;

      "доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия" 411;

      "эффект изменения в ставке подоходного налога на отложенный налог" 412;

      "хеджирование денежных потоков" 413;

      "курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации" 414;

      "хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции" 415

      "прочие компоненты прочего совокупного дохода" 416;

      "корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка" 417;

      "налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода" 418;

      "Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль)" 420 (сумма строк с 410 по 418);

      "переоценка основных средств и нематериальных активов" 431;

      "доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия" 432;

      "актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам" 433;

      "налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода" 434;

      "переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход" 435;

      "Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль)" 440 (сумма строк с 431 по 435);

      значение графы "Общий совокупный доход" 500 указывается сумма строк 300 и 400;

      Общий совокупный доход, относимый на:

      собственников материнской организации;

      доля неконтролирующих собственников;

      в графе "Прибыль на акцию" 600 указывается прибыль на акцию,

      в том числе:

      Базовая прибыль на акцию:

      от продолжающейся деятельности;

      от прекращенной деятельности;

      Разводненная прибыль на акцию:

      от продолжающейся деятельности;

      от прекращенной деятельности;

      в графе "Код строки" указывается код строки;

      в графе "За отчетный период" указывается сумма в тысячах тенге за отчетный период;

      в графе "За предыдущий период" указывается сумма в тысячах тенге за предыдущий период.

  Приложение 4 к приказу
Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
  Форма

Отчет о движении денежных средств (прямой метод) отчетный период 20 ___год

      Сноска. Приложение 4 - в редакции приказа Министра финансов РК от 02.03.2022 № 241 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате
посредством программного обеспечения
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.gov.kz
Индекс формы административных данных: № 3 - ДДС-П
Периодичность: годовая
Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса
по результатам финансового года
Срок представления формы административных данных: ежегодно не позднее
31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме,
предназначенной для сбора административных данных
"Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации _____________________________________ за год,
заканчивающийся 31 декабря _______ года

      в тысячах тенге

Наименование показателей

Код строки

За отчетный период

За предыдущий период

I. Движение денежных средств от операционной деятельности

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)

010в том числе:
реализация товаров и услуг

011прочая выручка

012авансы, полученные от покупателей, заказчиков

013поступления по договорам страхования

014полученные вознаграждения

015прочие поступления

0162. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)

020в том числе:
платежи поставщикам за товары и услуги

021авансы, выданные поставщикам товаров и услуг

022выплаты по оплате труда

023выплата вознаграждения

024выплаты по договорам страхования

025подоходный налог и другие платежи в бюджет

026прочие выплаты

0273. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)

030II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)

040в том числе:
реализация основных средств

041реализация нематериальных активов

042реализация других долгосрочных активов

043реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве

044реализация долговых инструментов других организаций

045возмещение при потере контроля над дочерними организациями

046изъятие денежных вкладов

047реализация прочих финансовых активов

048фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы

049полученные дивиденды

050полученные вознаграждения

051прочие поступления

0522. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)

060в том числе:
приобретение основных средств

061приобретение нематериальных активов

062приобретение других долгосрочных активов

063приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве

064приобретение долговых инструментов других организаций

065приобретение контроля над дочерними организациями

066размещение денежных вкладов

067выплата вознаграждения

068приобретение прочих финансовых активов

069предоставление займов

070фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы

071инвестиции в ассоциированные и дочерние организации

072прочие выплаты

0733. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)

080III. Движение денежных средств от финансовой деятельности

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)

090в том числе:
эмиссия акций и других финансовых инструментов

091получение займов

092полученные вознаграждения

093прочие поступления

0942. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)

100в том числе:
погашение займов

101выплата вознаграждения

102выплата дивидендов

103выплаты собственникам по акциям организации

104прочие выбытия

1053. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)

1104. Влияние обменных курсов валют к тенге

1205. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов

1306. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)

1407. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода

1508. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

160      Руководитель ______________________________________________ ________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)
Главный бухгалтер ___________________________________________ ________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)
Место печати (при наличии)

Пояснение по заполнению формы "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

      1) Форма "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)" разработана в соответствии с подпунктом 18-1) пункта 5 статьи 20 Закона Республики Казахстан "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности";

      2) По выбору организации публичного интереса денежные потоки от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности по результатам финансового года представляются в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения с использованием прямого метода по форме "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)". Подписывается "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)" электронной цифровой подписью организации, выданной национальным удостоверяющим центром. Электронный формат отчета, который представляется в депозитарий финансовой отчетности формируется после утверждения его учредителями и представляется не позднее 31 августа года следующего за отчетным. Основной задачей ведения данной формы является осуществление мониторинга за соблюдением бухгалтерского законодательства Республики Казахстан;

      3) Форма заполняется следующим образом:

      в графе I. "Движение денежных средств от операционной деятельности" указывается:

      значение графы "Поступление денежных средств, всего" 010 равно сумме строк с 011 по 016, в том числе:

      "реализация товаров и услуг" 011;

      "прочая выручка" 012;

      "авансы, полученные от покупателей, заказчиков" 013;

      "поступления по договорам страхования" 014;

      "полученные вознаграждения" 015;

      "прочие поступления" 016;

      значение графы "Выбытие денежных средств, всего" 020 равно сумме строк с 021 по 027, в том числе:

      "платежи поставщикам за товары и услуги" 021;

      "авансы, выданные поставщикам товаров и услуг" 022;

      "выплаты по оплате труда" 023;

      "выплата вознаграждения" 024;

      "выплаты по договорам страхования" 025;

      "подоходный налог и другие платежи в бюджет" 026;

      "прочие выплаты" 027;

      в графе "Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности" 030 указывается разница строк 010 и 020.

      В графе II. "Движение денежных средств от инвестиционной деятельности" указывается:

      значение графы "Поступление денежных средств, всего" 040 равно сумме строк с 041 по 052, в том числе:

      "реализация основных средств" 041;

      "реализация нематериальных активов" 042;

      "реализация других долгосрочных активов" 043;

      "реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве" 044;

      "реализация долговых инструментов других организаций" 045;

      "возмещение при потере контроля над дочерними организациями" 046;

      "изъятие денежных вкладов" 047;

      "реализация прочих финансовых активов" 048;

      "фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы" 049;

      "полученные дивиденды" 050;

      "полученные вознаграждения" 051;

      "прочие поступления" 052;

      значение графы "Выбытие денежных средств, всего" 060 равно сумме строк с 061 по 073, в том числе:

      "приобретение основных средств" 061;

      "приобретение нематериальных активов" 062;

      "приобретение других долгосрочных активов" 063;

      "приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве" 064;

      "приобретение долговых инструментов других организаций" 065;

      "приобретение контроля над дочерними организациями" 066;

      "размещение денежных вкладов" 067

      "выплата вознаграждения" 068

      "приобретение прочих финансовых активов" 069;

      "предоставление займов" 070;

      "фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы" 071;

      "инвестиции в ассоциированные и дочерние организации" 072;

      "прочие выплаты" 073;

      в графе "Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности" 080 указывается разница строк 040 и 060.

      В графе III. "Движение денежных средств от финансовой деятельности" указывается:

      значение графы "Поступление денежных средств, всего" 090 равно сумме строк с 091 по 094,

      в том числе:

      "эмиссия акций и других финансовых инструментов" 091;

      "получение займов" 092;

      "полученные вознаграждения" 093;

      "прочие поступления" 094;

      Значение графы "Выбытие денежных средств, всего" 100 равно сумме строк с 101 по 105, в том числе:

      "погашение займов" 101;

      "выплата вознаграждения" 102;

      "выплата дивидендов" 103;

      "выплаты собственникам по акциям организации" 104;

      "прочие выбытия" 105;

      в графе "Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности" 110 указывается разница строк 090 и 100.

      В строке "Влияние обменных курсов валют к тенге" 120 указывается влияние обменных курсов валют к тенге.

      В строке "Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов" 130 указывается влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов.

      Значение графы "Увеличение +/- уменьшение денежных средств" 140 равно: +/- строк 030, 080, 110, 120 и 130.

      В графе "Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода" 150 указываются денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода.

      В графе "Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода" 160 указываются денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода.

      В графе "Код строки" указывается код строки.

      в графе "За отчетный период" указывается сумма в тысячах тенге за отчетный период;

      в графе "За предыдущий период" указывается сумма в тысячах тенге за предыдущий период.

  Приложение 5 к приказу
Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года
  Форма

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод) отчетный период 20 ___год

      Сноска. Приложение 5 - в редакции приказа Министра финансов РК от 02.03.2022 № 241 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате
посредством программного обеспечения
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.gov.kz
Индекс формы административных данных: № 4 – ДДС-К
Периодичность: годовая
Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса
по результатам финансового года
Срок представления формы административных данных: ежегодно не позднее
31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме,
предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных
средств (косвенный метод)"

Наименование организации________________________________________ за год,
заканчивающийся 31 декабря _______ года

      в тысячах тенге

Наименование показателей

Код строки

За отчетный период

За предыдущий период

I. Движение денежных средств от операционной деятельности

прибыль (убыток) до налогообложения

010амортизация и обесценение основных средств и нематериальных активов

011обесценение гудвила

012обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности

013списание стоимости активов (или выбывающей группы), предназначенных для продажи, до справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу

014убыток (прибыль) от выбытия основных средств

015убыток (прибыль) от инвестиционного имущества

016убыток (прибыль) от досрочного погашения займов

017убыток (прибыль) от прочих финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости с корректировкой через отчет о прибылях и убытках

018расходы (доходы) по финансированию

019вознаграждения работникам

020расходы по вознаграждениям долевыми инструментами

021доход (расход) по отложенным налогам

022нереализованная положительная (отрицательная) курсовая разница

023доля организации в прибыли ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия

024прочие неденежные операционные корректировки общего совокупного дохода (убытка)

025Итого корректировка общего совокупного дохода (убытка), всего (+/- строк с 011 по 025)

030изменения в запасах

031изменения резерва

032изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности

033изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности

034изменения в задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет

035изменения в прочих краткосрочных обязательствах

036Итого движение операционных активов и обязательств, всего (+/- строк с 031 по 036)

040уплаченные вознаграждения

041полученные вознаграждения

042уплаченный подоходный налог

043Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 +/- строка 030 +/- строка 040 +/- строка 041 +/- строка 042 +/- строка 043)

050II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 072)

060в том числе:
реализация основных средств

061реализация нематериальных активов

062реализация других долгосрочных активов

063реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве

064реализация долговых инструментов других организаций

065возмещение при потере контроля над дочерними организациями

066изъятие денежных вкладов

067реализация прочих финансовых активов

068фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы

069полученные дивиденды

070полученные вознаграждения

071прочие поступления

0722. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 081 по 092)

080в том числе:
приобретение основных средств

081приобретение нематериальных активов

082приобретение других долгосрочных активов

083приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве

084приобретение долговых инструментов других организаций

085приобретение контроля над дочерними организациями

086размещение денежных вкладов

087приобретение прочих финансовых активов

088предоставление займов

089фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы

090инвестиции в ассоциированные и дочерние организации

091прочие выплаты

0923. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 060 – строка 080)

100III. Движение денежных средств от финансовой деятельности

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 111 по 114)

110в том числе:
эмиссия акций и других финансовых инструментов

111получение займов

112полученные вознаграждения

113прочие поступления

1142. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 121 по 125)

120в том числе:
погашение займов

121выплата вознаграждения

122выплата дивидендов

123выплаты собственникам по акциям организации

124прочие выбытия

1253. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 110 – строка 120)

1304. Влияние обменных курсов валют к тенге

1405. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов

1506. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 050 +/- строка 100 +/- строка 130 +/- строка 140 +/- строка 150)

1607.Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода

1708.Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

180      Руководитель _____________________________________________ _________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)
Главный бухгалтер _______________________________________ ___________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)
Место печати (при наличии)

Пояснение по заполнению формы "Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)"

      1) Форма "Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)" разработана в соответствии с подпунктом 18-1) пункта 5 статьи 20 Закона Республики Казахстан "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности";

      2) По выбору организации публичного интереса денежные потоки от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности по результатам финансового года представляются в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения с использованием косвенного метода по форме "Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)". Подписывается "Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)" электронной цифровой подписью организации, выданной национальным удостоверяющим центром. Электронный формат отчета, который представляется в депозитарий финансовой отчетности формируется после утверждения его учредителями и представляется не позднее 31 августа года следующего за отчетным. Основной задачей ведения данной формы является осуществление мониторинга за соблюдением бухгалтерского законодательства Республики Казахстан;

      3) Форма заполняется следующим образом:

      в графе "Наименование показателей":

      в графе I. "Движение денежных средств от операционной деятельности" указывается:

      "прибыль (убыток) до налогообложения" 010;

      "амортизация и обесценение основных средств и нематериальных активов" 011;

      "обесценение гудвила" 012;

      "обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности" 013;

      "списание стоимости активов (или выбывающей группы), предназначенных для продажи, до справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу" 014;

      "убыток (прибыль) от выбытия основных средств" 015;

      "убыток (прибыль) от инвестиционного имущества" 016;

      "убыток (прибыль) от досрочного погашения займов" 017;

      "убыток (прибыль) от прочих финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости с корректировкой через отчет о прибылях и убытках" 018;

      "расходы (доходы) по финансированию" 019;

      "вознаграждения работникам" 020;

      "расходы по вознаграждениям долевыми инструментами" 021;

      "доход (расход) по отложенным налогам" 022;

      "нереализованная положительная (отрицательная) курсовая разница" 023;

      "доля организации в прибыли ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия" 024;

      "прочие не денежные операционные корректировки общего совокупного дохода (убытка)" 025;

      значение графы "Итого корректировка общего совокупного дохода (убытка), всего" 030 равно: +/- строк с 011 по 025;

      "изменения в запасах" 031;

      "изменения резерва" 032;

      "изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности" 033;

      "изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности" 034;

      "изменения в задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет" 035;

      "изменения в прочих краткосрочных обязательствах" 036;

      значение графы "Итого движение операционных активов и обязательств, всего" 040 равно: +/- строк с 031 по 036;

      "уплаченные вознаграждения" 041;

      "полученные вознаграждения" 042

      "уплаченный подоходный налог" 043;

      значение графы "Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности" 050 равно +/- строк 010, 030, 040, 041, 042 и 043.

      В графе II. "Движение денежных средств от инвестиционной деятельности" указывается:

      значение графы "Поступление денежных средств, всего" 060 равно сумме строк с 061 по 072, в том числе:

      "реализация основных средств" 061;

      "реализация нематериальных активов" 062;

      "реализация других долгосрочных активов" 063;

      "реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве" 064;

      "реализация долговых инструментов других организаций" 065;

      "возмещение при потере контроля над дочерними организациями" 066;

      "изъятие денежных вкладов" 067

      "реализация прочих финансовых активов" 068;

      "фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы" 069;

      "полученные дивиденды" 070;

      "полученные вознаграждения" 071;

      "прочие поступления" 072;

      значение графы "Выбытие денежных средств, всего" 080 равно сумме строк с 081 по 092,

      в том числе:

      "приобретение основных средств" 081;

      "приобретение нематериальных активов" 082;

      "приобретение других долгосрочных активов" 083;

      "приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве" 084;

      "приобретение долговых инструментов других организаций" 085;

      "приобретение контроля над дочерними организациями" 086;

      "размещение денежных вкладов" 087

      "приобретение прочих финансовых активов" 088;

      "предоставление займов" 089;

      "фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы" 090;

      "инвестиции в ассоциированные и дочерние организации" 091;

      "прочие выплаты" 092;

      значение графы "Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности" 100 равно разнице строк 060 и 080.

      В графе III. "Движение денежных средств от финансовой деятельности" указывается:

      значение графы "Поступление денежных средств, всего" 110 равно сумме строк с 111 по 114,

      в том числе:

      "эмиссия акций и других финансовых инструментов" 111;

      "получение займов" 112;

      "полученные вознаграждения" 113;

      "прочие поступления" 114;

      значение графы "Выбытие денежных средств, всего" 120 равно сумме строк с 121 по 125,

      в том числе:

      "погашение займов" 121;

      "выплата вознаграждения" 122;

      "выплата дивидендов" 123;

      "выплаты собственникам по акциям организации" 124;

      "прочие выбытия" 125;

      значение графы "Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности" 130 равно разнице строк 110 и 120.

      В строке "Влияние обменных курсов валют к тенге" 140 указывается влияние обменных курсов валют к тенге.

      В строке "Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов" 150 указывается влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов.

      Значение графы "Увеличение +/- уменьшение денежных средств" 160 равно +/- строк 050, 100, 130, 140 и 150.

      В графе "Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода" 170 указывается денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода.

      В графе "Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода" 180 указывается денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода.

      В графе "Код строки" указывается код строки.

      в графе "За отчетный период" указывается сумма в тысячах тенге за отчетный период;

      в графе "За предыдущий период" указывается сумма в тысячах тенге за предыдущий период.

  Приложение 6 к приказу
Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
  Форма

Отчет об изменениях в капитале отчетный период 20 ___год

      Сноска. Приложение 6 - в редакции приказа Министра финансов РК от 02.03.2022 № 241 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате
посредством программного обеспечения
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.gov.kz
Индекс формы административных данных: № 5-ИК
Периодичность: годовая
Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса
по результатам финансового года
Срок представления формы административных данных: ежегодно не позднее
31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме,
предназначенной для сбора административных данных "Отчет об изменениях в капитале"

Наименование организации ___________________________________________________
за год, заканчивающийся 31 декабря _______ года

      в тысячах тенге

Наименование компонентов

Код строки

Капитал, относимый на собственников

Доля неконтролирующих собственников

Итого капитал

Уставный (акционерный) капитал

Эмиссионный доход

Выкупленные собственные долевые инструменты

Компоненты прочего совокупного дохода

Нераспределенная прибыль

Прочий капитал

Сальдо на 1 января предыдущего года

010

Изменение в учетной политике

011

Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)

100

Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):

200

Прибыль (убыток) за год

210

Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):

220

в том числе:


переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)

221

переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)

222

переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)

223

доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия

224

актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам

225

эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог

226

хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)

227

хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции

228

курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации

229

Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):

300

в том числе:


Вознаграждения работников акциями:

310

в том числе:


стоимость услуг работников


выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями


налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями


Взносы собственников

311

Выпуск собственных долевых инструментов (акций)

312

Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса

313

Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)

314

Выплата дивидендов

315

Прочие распределения в пользу собственников

316

Прочие операции с собственниками

317

Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля

318

Прочие операции

319

Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300+строка 319)

400

Изменение в учетной политике

401

Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)

500

Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):

600

Прибыль (убыток) за год

610

Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):

620

в том числе:


переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)

621

переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)

622

переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)

623

доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия

624

актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам

625

эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог

626

хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)

627

хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции

628

курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации

629

Операции с собственниками всего (cумма строк с 710 по 718)

700

в том числе:


Вознаграждения работников акциями

710

в том числе:


стоимость услуг работников


выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями


налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями


Взносы собственников

711

Выпуск собственных долевых инструментов (акций)

712

Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса

713

Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)

714

Выплата дивидендов

715

Прочие распределения в пользу собственников

716

Прочие операции с собственниками

717

Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля

718

Прочие операции

719

Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)

800

      Руководитель _________________________________________________ ___________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)
Главный бухгалтер _____________________________________________ ___________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)
Место печати (при наличии)

Пояснение по заполнению формы "Отчет об изменениях в капитале"

      1) Форма "Отчет об изменениях в капитале)" разработана в соответствии с подпунктом 18-1) пункта 5 статьи 20 Закона Республики Казахстан "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности";

      2) Форма "Отчет об изменениях в капитале" представляется организациями публичного интереса по результатам финансового года в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения. Подписывается "Отчет об изменениях в капитале" электронной цифровой подписью организации, выданной национальным удостоверяющим центром. Электронный формат отчета, который представляется в депозитарий финансовой отчетности формируется после утверждения его учредителями и представляется не позднее 31 августа года следующего за отчетным. Основной задачей ведения данной формы является осуществление мониторинга за соблюдением бухгалтерского законодательства Республики Казахстан;

      3) Форма заполняется следующим образом:

      в графе "Наименование компонентов":

      "Сальдо на 1 января предыдущего года" 010;

      "Изменение в учетной политике" 011;

      В графе "Пересчитанное сальдо" 100 указывается +/- строк 010 и 011;

      Значение графы "Общий совокупный доход, всего" 200 равно сумме строк 210 и 220:

      "Прибыль (убыток) за год" 210;

      Значение графы "Прочий совокупный доход, всего" 220 равно сумме строк с 221 по 229,

      в том числе:

      "переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)" 221;

      "переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)" 222;

      "переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)" 223;

      "доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия" 224;

      "актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам" 225;

      "эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог" 226;

      "хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)" 227;

      "хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции" 228;

      "курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации" 229;

      Значение графы "Операции с собственниками, всего" 300 равно сумме строк с 310 по 318,

      в том числе:

      "Вознаграждения работников акциями" 310;

      в том числе:

      стоимость услуг работников;

      выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями;

      налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями;

      "Взносы собственников" 311;

      "Выпуск собственных долевых инструментов (акций)" 312;

      "Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса" 313;

      "Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)" 314;

      "Выплата дивидендов" 315;

      "Прочие распределения в пользу собственников" 316;

      "Прочие операции с собственниками" 317;

      "Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля" 318;

      "Прочие операции 319";

      Значение графы "Сальдо на 1 января отчетного года" 400 равно сумме строк 100, 200, 300 и 319;

      "Изменение в учетной политике" 401;

      Значение графы "Пересчитанное сальдо" 500 равно +/- строк 400 и 401;

      Значение графы "Общий совокупный доход, всего" 600 равно сумме строк 610 и 620:

      "Прибыль (убыток) за год" 610;

      Значение графы "Прочий совокупный доход, всего" 620 равно сумме строк с 621 по 629,

      в том числе:

      "переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)" 621;

      "переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)" 622;

      "переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)" 623;

      "доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия" 624;

      "актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам" 625;

      "эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог" 626;

      "хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)" 627;

      "хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции" 628;

      "курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации" 629;

      Значение графы "Операции с собственниками всего" 700 равно сумме строк с 710 по 718,

      в том числе:

      "Вознаграждения работников акциями" 710;

      в том числе:

      стоимость услуг работников;

      выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями;

      налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями;

      "Взносы собственников" 711;

      "Выпуск собственных долевых инструментов (акций)" 712;

      "Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса" 713;

      "Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)" 714;

      "Выплата дивидендов" 715;

      "Прочие распределения в пользу собственников" 716;

      "Прочие операции с собственниками" 717;

      "Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля" 718;

      "Прочие операции 719";

      Значение графы "Сальдо на 31 декабря отчетного года" 800 равно сумме строк 500, 600, 700 и 719;

      В графе "Капитал, относимый на собственников" указывается сумма в тысячах тенге, в том числе уставный капитал, эмиссионный доход, выкупленные собственные долевые инструменты, компоненты прочего совокупного дохода, нераспределенная прибыль и прочий капитал.

      В графе "Доля неконтролирующих собственников" указывается сумма доли неконтролирующих собственников, в тысячах тенге.

      В графе "Итого капитал" указывается сумма итого капитала в тысячах тенге.