Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мен сақтандыру брокері есептілігінің тізбесін, нысандарын, табыс ету мерзімдерін және оларды ұсыну қағидаларын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 245 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 19 қаңтарда № 16256 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 31 желтоқсандағы № 275 қаулысымен.

      Ескерту. Қаулының күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2019 № 275 (01.07.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      "Қазақстан Республикасында төтенше жағдайды енгізу туралы" ҚР Президентінің 15.03.2020 № 285 Жарлығымен енгізілген төтенше жағдай қолданылу кезеңінде есептіліктің жекелеген түрлерін ұсыну мерзімдері ұзартылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.03.2020 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы, "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы, "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі және "Мемлекеттік статистика туралы" 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Мыналар:

      1) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мен сақтандыру брокері есептілігінің тізбесі;

      2) осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес ақшаның және орналастырылған салымдардың қалдықтары туралы есептің нысаны;

      3) осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес ақшаның және исламдық сақтандыру қорының активтері есебінен орналастырылған салымдардың қалдықтары туралы есептің нысаны;

      4) осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес бағалы қағаздар туралы есептің нысаны;

      4-1) осы қаулыға 4-1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттарының шеңберінде сақтанушылар активтерінің есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есептің нысаны;

      4-2) осы қаулыға 4-2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары туралы есептің нысаны;

      5) осы қаулыға 5-қосымшаға сәйкес исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есептің нысаны;

      6) осы қаулыға 6-қосымшаға сәйкес кері репо, репо операциялары туралы есептің нысаны;

      7) осы қаулыға 7-қосымшаға сәйкес қайта сақтандырушылардан алынатын сомалар, сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары туралы есептің нысаны;

      8) осы қаулыға 8-қосымшаға сәйкес инвестициялық мүлік және негізгі құрал-жабдықтар туралы есептің нысаны;

      9) осы қаулыға 9-қосымшаға сәйкес инвестициялық мүлік және исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып алынған негізгі құрал-жабдықтар туралы есептің нысаны;

      10) осы қаулыға 10-қосымшаға сәйкес "жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру резервтерiн есептеу туралы есептің нысаны;

      11) осы қаулыға 11-қосымшаға сәйкес "өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру резервтерiн есептеу туралы есептің нысаны;

      12) осы қаулыға 12-қосымшаға сәйкес сақтандыру сыйлықақылары туралы есептің нысаны;

      13) осы қаулыға 13-қосымшаға сәйкес ірі сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есептің нысаны;

      14) осы қаулыға 14-қосымшаға сәйкес ірі сақтандыру төлемдері және ірі мәлімделген талаптар туралы есептің нысаны;

      15) осы қаулыға 15-қосымшаға сәйкес сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер мен шығыстар туралы есептің нысаны;

      16) осы қаулыға 16-қосымшаға сәйкес сақтандыру төлемдері туралы есептің нысаны;

      17) осы қаулыға 17-қосымшаға сәйкес міндеттемелердің көлемі бойынша есептің нысаны;

      18) осы қаулыға 18-қосымшаға сәйкес қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары туралы есептің нысаны;

      19) осы қаулыға 19-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының бейрезиденттерімен жасалған сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есептің нысаны;

      20) осы қаулыға 20-қосымшаға сәйкес исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңестің мүшелері туралы есептің нысаны;

      21) осы қаулыға 21-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен мәмілелер туралы есептің нысаны;

      22) осы қаулыға 22-қосымшаға сәйкес ірі қатысушыларды немесе сақтандыру холдингтерін қоса алғанда, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акционерлері туралы мәліметтердің нысаны;

      23) осы қаулыға 23-қосымшаға сәйкес ұлттық және шетел валюталарындағы активтер мен міндеттемелердің мерзімдерін салыстыру туралы есептің нысаны;

      24) осы қаулыға 24-қосымшаға сәйкес өзге дебиторлық және өзге кредиторлық берешектер туралы есептің нысаны;

      25) осы қаулыға 25-қосымшаға сәйкес басқа заңды тұлғалардың капиталына исламдық сақтандыру қоры есебінен инвестицияланған инвестициялар туралы есептің нысаны;

      26) осы қаулыға 26-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен жасалған сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары туралы есептің нысаны;

      27) осы қаулыға 27-қосымшаға сәйкес екінші деңгейдегі банктердің қатысуымен жасалған сақтандыру шарттары туралы есептің нысаны;

      28) осы қаулыға 28-қосымшаға сәйкес жалпы және әкімшілік шығыстар туралы есептің нысаны;

      29) осы қаулыға 29-қосымшаға сәйкес баланстан тыс шоттар бойынша қалдықтар туралы есептің нысаны;

      30) осы қаулыға 30-қосымшаға сәйкес экономикалық қызмет түрлері бойынша сақтандыру сыйлықақыларын және сақтандыру төлемдерін жіктеу туралы есептің нысаны;

      31) осы қаулыға 31-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша сақтандыру шарттары бойынша қабылданған және жүзеге асырылған сақтандыру сыйлықақылары мен сақтандыру төлемдері туралы есептің нысаны;

      32) осы қаулыға 32-қосымшаға сәйкес сақтандыру өнімдері туралы есептің нысаны;

      33) осы қаулыға 33-қосымшаға сәйкес қайта сақтандыру қызметі туралы есептің нысаны;

      34) осы қаулыға 34-қосымшаға сәйкес сақтанушыларға ("өмірді сақтандыру" саласындағы қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін) берілген қарыздар туралы есептің нысаны;

      35) осы қаулыға 35-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының сақтандыру брокерлерінің қатысуымен жасалған қайта сақтандыру шарттары туралы есептің нысаны;

      36) осы қаулыға 36-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының сақтандыру брокерлерінің қатысуымен жасалған сақтандыру шарттары туралы есептің нысаны;

      36-1) осы қаулыға 36-1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасы сақтандыру брокерінің үлестес тұлғалары болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-сақтандыру брокерлерінің қатысуымен қайта сақтандыру шарттары туралы және Қазақстан Республикасының бейрезиденті-сақтандыру брокерінің сақтандыру тәуекелдерін Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-қайта сақтандыру ұйымдарының қайта сақтандыруына орналастыру талаптары туралы есептің нысаны;

      37) осы қаулыға 37-қосымшаға сәйкес Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру брокерінің есептілікті ұсыну қағидалары бекітілсін.

      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 160 (қолданысқа енгізілу тәртібін 5-т. қараңыз) қаулысымен.

      2. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне электрондық форматта:

      1) ай сайын - осы қаулының 1-тармағының 2), 4), 4-1), 4-2), 6), 7), 8), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 23) және 28) тармақшаларында көзделген есептілікті есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде.

      2) ай сайын - осы қаулының 1-тармағының 21) тармақшасында көзделген есептілікті есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде;

      3) тоқсан сайын - осы қаулының 1-тармағының 26), 29), 32) және 33) тармақшаларында көзделген есептілікті есепті тоқсаннан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде табыс етеді.

      Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы осы тармақтың 3) тармақшасында көзделген есептілікке қосымша осы қаулының 1-тармағының 25) тармақшасына сәйкес есептілікті есепті тоқсаннан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде;

      4) тоқсан сайын - осы қаулының 1-тармағының 22) тармақшасында көзделген есептілікті есепті тоқсаннан кейінгі айдың оныншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде;

      5) жартыжылдықтар бойынша - осы қаулының 1-тармағының 24) және 27) тармақшаларында көзделген есептілікті есепті жартыжылдықтан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде;

      6) жыл сайын - осы қаулының 1-тармағының 30), 31) және 34) тармақшаларында көзделген есептілікті есепті жылдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде табыс етеді.

      Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 160 (01.10.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      3. Сақтандыру брокері Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тоқсан сайын осы қаулының 1-тармағының 35) және 36) және 36-1) тармақшаларында көзделген есептілікті электрондық форматта, есепті тоқсаннан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде табыс етеді.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 160 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      4. Мыналардың:

      1) "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары және сақтандыру брокерлері есептілігінің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оларды табыс ету қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 27 мамырдағы № 81 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11769 тіркелген, 2015 жылғы 21 тамызда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған);

      2) "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне сақтандыру қызметін реттеу мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27 наурыздағы № 45 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15542 тіркелген, 2017 жылғы 5 қыркүйекте Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) бекітілген Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметін реттеу мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 3-тармағының күші жойылды деп танылсын.

      5. Зерттеулер және статистика департаменті (Тутушкин В.А.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі қағаз және электрондық түрдегі көшірмесін "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау және енгізу үшін жіберуді;

      3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

      4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында және 6-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      6. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

      7. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Ж.Б. Құрмановқа жүктелсін.

      8. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Ұлттық Банк
Төрағасы
Д. Ақышев

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Ұлттық экономика министрлігі

      Статистика комитетінің Төрағасы

      ______________ Н. Айдапкелов

      2018 жылғы 5 қаңтар

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 245 қаулысына
1-қосымша

Cақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мен сақтандыру брокері есептілігінің тізбесі

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 160 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Cақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мен сақтандыру брокері есептілігінің тізбесі мыналарды қамтиды:

      1) ақшаның және орналастырылған салымдардың қалдықтары туралы есеп;

      2) ақшаның және исламдық сақтандыру қорының активтері есебінен орналастырылған салымдардың қалдықтары туралы есеп;

      3) бағалы қағаздар туралы есеп;

      4) сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттарының шеңберінде сақтанушылар активтерінің есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп;

      5) сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары туралы есеп;

      6) исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп;

      7) кері репо, репо операциялары туралы есеп;

      8) қайта сақтандырушылардан алынатын сомалар, сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп;

      9) инвестициялық мүлік және негізгі құрал-жабдықтар туралы есеп;

      10) инвестициялық мүлік және исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып алынған негізгі құрал-жабдықтар туралы есеп;

      11) "жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру резервтерiн есептеу туралы есеп;

      12) "өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру резервтерiн есептеу туралы есеп;

      13) сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп;

      14) ірі сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп;

      15) ірі сақтандыру төлемдері және ірі мәлімделген талаптар туралы есеп;

      16) сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер мен шығыстар туралы есеп;

      17) сақтандыру төлемдері туралы есеп;

      18) міндеттемелердің көлемі бойынша есеп;

      19) қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп;

      20) Қазақстан Республикасының бейрезиденттерімен жасалған сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп;

      21) исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңестің мүшелері туралы есеп;

      22) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп;

      23) ірі қатысушыларды немесе сақтандыру холдингтерін қоса алғанда, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акционерлері туралы мәліметтер;

      24) ұлттық және шетел валюталарындағы активтер мен міндеттемелердің мерзімдерін салыстыру туралы есеп;

      25) өзге дебиторлық және кредиторлық берешектер туралы есеп;

      26) басқа заңды тұлғалардың капиталына исламдық сақтандыру қоры есебінен инвестицияланған инвестициялар туралы есеп;

      27) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен жасалған сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары туралы есеп;

      28) екінші деңгейдегі банктердің қатысуымен жасалған сақтандыру шарттары туралы есеп;

      29) жалпы және әкімшілік шығыстар туралы есеп;

      30) баланстан тыс шоттар бойынша қалдықтар туралы есеп;

      31) экономикалық қызмет түрлері бойынша сақтандыру сыйлықақыларын және сақтандыру төлемдерін жіктеу туралы есеп;

      32) Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша сақтандыру шарттары бойынша қабылданған және жүзеге асырылған сақтандыру сыйлықақылары мен сақтандыру төлемдері туралы есеп;

      33) сақтандыру өнімдері туралы есеп;

      34) қайта сақтандыру қызметі туралы есеп;

      35) сақтанушыларға ("өмірді сақтандыру" саласындағы қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін) берілген қарыздар туралы есеп;

      36) Қазақстан Республикасының сақтандыру брокерлерінің қатысуымен жасалған қайта сақтандыру шарттары туралы есеп;

      37) Қазақстан Республикасының сақтандыру брокерлерінің қатысуымен жасалған сақтандыру шарттары туралы есеп;

      38) Қазақстан Республикасы сақтандыру брокерінің үлестес тұлғалары болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-сақтандыру брокерлерінің қатысуымен қайта сақтандыру шарттары туралы және Қазақстан Республикасының бейрезиденті-сақтандыру брокерінің сақтандыру тәуекелдерін Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-қайта сақтандыру ұйымдарына қайта сақтандыруға орналастыру талаптары туралы есеп.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 245 қаулысына
2-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Ақшаның және орналастырылған салымдардың қалдықтары туралы есеп Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 160 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Индекс: 2 - I(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатын: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

  Нысан
  (мың теңгемен)

р/с №

Баптың атауы (банктер және өзге заңды тұлғалар бойынша)

Банк коды

Рейтингтік агенттіктің атауы

Рейтинг

Ақша сомасы

р/с №

Баптың атауы (банктер және өзге заңды тұлғалар бойынша)

Банк коды

1

2

3

4

5

6

7

8


Ақша сомасы1

Кассадағы ақша2

Жолдағы ақша2.13

Ағымдағы шоттардағы ақша3.14

Жинақ шоттарындағы ақша4.15

Басқалары5.16

Барлық ақша
Салымдар
х

Х

х

7

Талап еткенге дейiнгi салымдар
х

Х

х

7.1

х

Х

х

х

Х

х

8

Мерзімді салымдар
х

Х

х

8.1

х

Х

х

х

Х

х

9

Жинақ салымдары
х

Х

х

9.1

х

Х

х

х

Х

х

10

Шартты салымдар
х

Х

х

10.1

х

Х

х

х

Х

х

11

Барлық салым      кестенің жалғасы:

Салым бойынша негізгі борыш

Салым бойынша сыйақы

Құнсыздануға арналған резервтер

Ескертпе

теңгемен

теңгемен қайта есептелген шетел валютасындағы ақша қалдығы

салым сомасының жиынтығы

теңге-мен

теңгемен қайта есептелген шетел валютасындағы ақша қалдығы

сыйақы сомасының жиынтығы

9

10

11

12

13

14

15

16

х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________ ___________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________ ___________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Орындаушы __________________________________________________ ___________

      лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)             қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___жылғы "___"__________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Ақшаның және
орналастырылған
салымдардың қалдықтары
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Ақшаның және орналастырылған салымдардың қалдықтары туралы есеп 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Ақшаның және орналастырылған салымдардың қалдықтары туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берілген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 4-бағанда (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген) "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысына (бұдан әрі – № 385 қаулы) сәйкес рейтингтік агенттіктің атауы көрсетіледі. Бұл ретте рейтингтік агенттік болмаған жағдайда 4-бағанда "рейтингі жоқ" деп көрсетіледі.

      6. 5-бағанда № 385 қаулыға сәйкес рейтингтік агенттіктердің бірі берген рейтинг көрсетіледі.

      5-бағанда № 385 қаулыға сәйкес рейтингтік агенттіктердің бірі берген халықаралық шкала бойынша немесе ұлттық шкала бойынша ұзақ мерзімді кредиттік рейтинг көрсетіледі.

      7. 5-жолда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті және (немесе) инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге асыратын ұйымдардың шотындағы, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде және орталық депозитарийде орналастырылған ақшасы, сондай-ақ 1, 2, 3 және 4-жолдарға енгізілмеген басқа ақша көрсетіледі.

      8. 16-бағанда:

      1) егер меншік құқығына шектеу болса, мың теңгемен ауыртпалық салу сомасы және ауыртпалық салу негіздемесі көрсетіледі;

      2) егер сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақшасы бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті және (немесе) инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарында болса, "сенімгерлік басқару", "брокерлік қызмет көрсету" деп, сондай-ақ осы ұйымның атауы көрсетіледі;

      3) егер екінші деңгейдегі банк сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлға болса, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғаға жатқызуға негіз болған белгі көрсетіледі.

      9. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 245 қаулысына
3-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Ақшаның және исламдық сақтандыру қорының активтері есебінен орналастырылған салымдардың қалдықтары туралы есеп Есепті кезең: 20__жылғы "___" "________" жағдай бойынша

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 160 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Индекс: 3 - FI(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатын: исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

  Нысан
  (мың теңге)

Р/с №

Баптың атауы (банктер және өзге заңды тұлғалар бойынша)

Банк коды

Рейтинг агенттігінің атауы

Рейтингі

Ақша сомасы

теңгемен

теңгемен қайта есептелген, шетел валютасындағы ақша қалдығы

Жиынтығы

1

2

3

4

5

6

7

8


Ақша сомасы1

Кассадағы ақша2

Жолдағы ақша2.13

Ағымдағы шоттардағы ақша3.14

Жинақ шоттарындағы ақша4.15

Басқалары5.16

Барлық ақша
Салымдар
х

х

х

7

Талап етуге дейiнгi салымдар
х

х

х

7.1

х

х

х

х

х

х

8

Мерзімді салымдар
х

х

х

8.1

х

х

х

х

х

х

9

Жинақ салымдары
х

х

х

9.1

х

х

х

х

х

х

10

Шартты салымдар
х

х

х

10.1

х

х

х

х

х

х

11

Барлық салым      кестенің жалғасы:

Салым бойынша негізгі борыш

Салым бойынша сыйақы

Құнсыздануға арналған резервтер

Ескертпе

теңгемен

теңгемен қайта есептелген, шетел валютасында ақша қалдығы

салым сомасының жиынтығы

теңгемен

теңгемен қайта есептелген, шетел валютасында ақша қалдығы

сыйақы сомасының жиынтығы

9

10

11

12

13

14

15

16

х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________ ___________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________ ___________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Орындаушы __________________________________________________ __________

      лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)             қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___жылғы "___"__________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Ақшаның және исламдық
сақтандыру қорының активтері
есебінен орналастырылған
салымдардың қалдықтары
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Ақшаның және исламдық сақтандыру қорының активтері есебінен орналастырылған салымдардың қалдықтары туралы есеп 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Ақшаның және исламдық сақтандыру қорының активтері есебінен орналастырылған салымдардың қалдықтары туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 4-бағанда (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген) "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысына (бұдан әрі – № 385 қаулы) сәйкес рейтинг агенттігінің атауы көрсетіледі. Бұл ретте рейтинг агенттігі болмаған жағдайда 4-бағанда "рейтингі жоқ" деп көрсетіледі.

      6. 5-бағанда № 385 қаулыға сәйкес рейтингтік агенттіктердің бірі берген халықаралық шкала бойынша немесе ұлттық шкала бойынша ұзақ мерзімді кредиттік рейтинг көрсетіледі.

      7. 5-жолда Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде және орталық депозитарийде орналастырылған, бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті және (немесе) инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге асыратын ұйымдардың шотындағы ақша, сондай-ақ 1, 2, 3 және 4-жолдарға енгізілмеген басқа да ақша көрсетіледі.

      8. 16-бағанда:

      1) егер меншік құқығына шектеу болса, мың теңгемен ауыртпалық салу сомасы және ауыртпалық салу негіздемесі көрсетіледі;

      2) егер ақша бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті және (немесе) инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарында болса, "сенімгерлік басқару", "брокерлік қызмет көрсету" деп, сондай-ақ осы ұйымның атауы көрсетіледі;

      3) егер екінші деңгейдегі банк сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастарымен байланысты тұлға болса, тұлға сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастарымен байланысты тұлғаға жатқызылған белгі көрсетіледі.

      9. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 245 қаулысына
4-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Бағалы қағаздар туралы есеп Есепті кезең: 20__жылғы "___" ________ жағдай бойынша

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 160 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Индекс: 4 - I(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатын: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

  Нысан

Р/с №

Эмитенттің атауы

Эмитент елдің атауы

Бағалы қағаздың атауы

Халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN)

Бағалы қағаздардың саны (дана)

Бағалы қағаздың номиналдық құны/сатып алу құны

Бағалы қағаз валюта-сы

Бар-лығы

оның ішінде ауыртпалық салынған бағалы қағаздар

ауыртпалық салынған бағалы қағаздар, барлығы

оның ішінде репо шарттарымен ауыртпалық салынған бағалы қағаздар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары

1.12

Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары

2.1

екінші деңгейдегі банктер

2.1.12.2

екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалар

2.2.12.3

"Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамының облигациялары

2.3.13

Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары

3.14

Қазақстан Республикасының бейрезиденттері- эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары

4.15

Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары

5.16

Инвестициялық қорлардың пайлары

6.17

Басқалары

7.18

БарлығыХ


      кестенің жалғасы:

Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар

Пайда немесе зиян арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар

Баланстық құны (нетто), мың теңгемен

Баланстық құны (нетто), мың теңгемен

номиналдық құны/сатып алу құны

дисконт, сыйлықақы

есептелген сыйақы

оң /теріс түзету

резервтердің (провизиялардың) мөлшері

номиналдық құны/сатып алу құны

дисконт, сыйлықақы

есептелген сыйақы

оң/теріс түзету

11

12

13

14

15

16

17

18

19

      кестенің жалғасы:

Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар

Ауыртпалық салынған бағалы қағаздар бойынша баланстық құны (нетто), мың теңгемен

Сатып алу күні

Өтеу күні

Халықаралық қор биржасының атауы

Қор биржасы тізімінің санаты

Баланстық құны (нетто), мың теңгемен

Барлығы

оның ішінде репо шарттарымен ауыртпалық салынған бағалы қағаздар

номиналдық құны/сатып алу құны

дис-конт, сый-лықақы

есептелген сыйақы

резервтер-дің (провизия-лардың) мөлшері

сатып алу күнгі

есепті күнгі

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30      кестенің жалғасы:

Рейтингі

"Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 48-бабының 3-тармағы 1) тармақшасының талаптарына сәйкес келуі

Ескертпе

эмитенттің, сатып алу күнгі

эмитенттің, есепті күнгі

бағалы қағаздың, сатып алу күнгі

бағалы қағаздың, есепті күнгі

31

32

33

34

35

36


      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________ ___________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________ ___________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Орындаушы __________________________________________________ __________

      лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)             қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___жылғы "___"__________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Бағалы қағаздар туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Бағалы қағаздар туралы есеп 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Бағалы қағаздар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі – Сақтандыру қызметі туралы заң) 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 4-бағанда сатып алынған бағалы қағаздың атауы көрсетіледі.

      6. 6-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

      7. 5-бағанда бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) көрсетіледі.

      8. 9-бағанда облигациялар бойынша купондық облигация бойынша пайызбен көрсетілетін сыйақы есептелетін облигацияның номиналдық/сатып алу құнының оны шығару кезінде айқындалған ақшалай көрінісі, сондай-ақ оны өтеу кезінде облигация ұстаушыға төленуге жататын сома көрсетіледі. Сомасы шығару валютасымен көрсетіледі. Акциялар бойынша акцияларды сатып алу валютасымен сатып алу құны көрсетіледі.

      9. 10-бағанда валюта кодтары "Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі. Облигациялар бойынша шығару валютасы, акциялар бойынша – сатып алу валютасы көрсетіледі.

      10. 11-бағанда есепті күні, сатуға арналған қолда бар үлестік бағалы қағаздардың сатып алу құны, борыштық бағалы қағаздардың номиналдық құны көрсетіледі.

      11. 16-бағанда есепті күні, пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілетін үлестік бағалы қағаздардың сатып алу құны, борыштық бағалы қағаздардың номиналдық құны көрсетіледі.

      12. 20-бағанда есепті күні, өтелгенге дейін ұсталатын үлестік бағалы қағаздардың сатып алу құны, борыштық бағалы қағаздардың номиналдық құны көрсетіледі.

      13. 24-бағанда ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың баланстық құны көрсетіледі.

      14. 25-бағанда репо шарттарымен ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың баланстық құны көрсетіледі.

      15. 28-бағанда Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-заңды тұлғалардың акциялары бойынша халықаралық қор биржасының атауы көрсетіледі.

      16. 29 және 30-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасының резиденттері бағалы қағаздарының санаты (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15175 тіркелген) "Эмитенттерге және олардың қор биржасында айналысқа жіберілетін (жіберілген) бағалы қағаздарына, сондай-ақ қор биржасы тізімінің жекелеген санаттарына қойылатын талаптарды бекіту және Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығын реттеу мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27 наурыздағы № 54 қаулысына (бұдан әрі – № 54 қаулы) сәйкес көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы тізімінің санаты болмаған кезде 29 және 30-бағандарда "листингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

      17. 31, 32, 33 және 34-бағандарды толтыру кезінде (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 тіркелген) "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысына сәйкес рейтингілік агенттіктердің бірі берген рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 31, 32, 33 және 34-бағандарда "рейтингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

      18. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акцияларды (заңды тұлғалардың жарғылық капиталында қатысу үлестерін) Сақтандыру қызметі туралы заңның 48-бабы 3-тармағының 1) тармақшасында көзделген мөлшерде сатып алған жағдайда, 35-бағанда "иә" сөзі жазылады.

      19. 36-бағанда егер бағалы қағаздар бойынша меншік құқығына шектеу болса (бағалы қағаз кепіл шарты бойынша қамтамасыз ету болып табылады, репо мәмілесінің объектісі болып табылады), ауыртпалық салу сомасы мың теңгемен және ауыртпалық салу негіздемесі көрсетіледі және (немесе) егер бағалы қағаздың эмитенті сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастарымен байланысты заңды тұлға болып табылатын болса, "иә" сөзі жазылады.

      20. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 245 қаулысына
4-1-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттарының шеңберінде сақтанушылар активтерінің есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Ескерту. Қаулы 4-1-қосымшамен толықтырылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 160 (01.10.2018 бастап қолданысқа енгізіледі және 01.01.2019 дейін қолданыста болады); жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 160 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

      Индекс: 4-1 - I(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатын: "өмірді сақтандыру" саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

  Нысан

р/с №

Қордың (сыртқы қордың) атауы

Эмитенттің атауы

Эмитент-елдің атауы

Бағалы қағаздың атауы

Халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN)

Бағалы қағаздардың саны (дана)

Бағалы қағаздың номиналдық құны/сатып алу құны

Бағалы қағаз валюта-сы

Барлығы

оның ішінде ауыртпалық салынған бағалы қағаздар, барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1


Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары
1.12


Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары
2.1


екінші деңгейдегі банктер
2.1.12.2


заңды тұлғалар, екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда
2.2.12.3


"Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының облигациялары
2.3.13


Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары
3.14


Қазақстан Республикасының бейрезиденттері- эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары
4.15


Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
5.16


Инвестициялық пай қорлары
6.17


Басқалар
7.18


Барлығы


Х


      кестенің жалғасы:

Ауыртпалық салынған бағалы қағаздар бойынша баланстық құны (нетто), мың теңгемен

Сатып алу күні

Өтеу күні

Халықаралық қор биржасының атауы

Қор биржасы тізімінің санаты

Рейтинг

Ескертпе

сатып алу күніне

есепті күні

эмитенттің сатып алу күнінде

эмитенттің есепті күні

бағалы қағаздың сатып алу күнінде

бағалы қағаздың есепті күні

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ____________________________________________ ___________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ___________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Орындаушы ________________________________________________ __________

      лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)       қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___жылғы "___"__________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Сақтанушының
инвестицияларға
қатысу талабын көздейтін
сақтандыру шарттарының
шеңберінде сақтанушылар
активтерінің есебінен сатып
алынған бағалы қағаздар туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттарының шеңберінде сақтанушылар активтерінің есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есептің нысанын толтыру бойынша түсініктеме 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттарының шеңберінде сақтанушылар активтерінің есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды "өмірді сақтандыру" саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 5-бағанда сатып алынған бағалы қағаздың түрі көрсетіле отырып, оның атауы көрсетіледі.

      6. 7-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

      7. 9-бағанда облигациялар бойынша купондық облигация бойынша пайызбен көрсетілетін сыйақы есептелетін облигацияның номиналдық/сатып алу құнының оны шығару кезінде айқындалған ақшалай көрінісі, сондай-ақ оны өтеу кезінде облигация ұстаушыға төленуге жататын сома көрсетіледі. Сомасы шығару валютасымен көрсетіледі. Акциялар бойынша акцияларды сатып алу валютасымен сатып алу құны көрсетіледі.

      8. 10-бағанда валюта кодтары "Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі. Облигациялар бойынша шығару валютасы, акциялар бойынша – сатып алу валютасы көрсетіледі.

      9. 11-бағанда ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың баланстық құны көрсетіледі. 11-бағандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      10. 14-бағанда Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-заңды тұлғалардың акциялары бойынша халықаралық қор биржасының атауы көрсетіледі.

      11. 15 және 16-бағандарда Қазақстан Республикасы қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасының резиденттері бағалы қағаздарының санаты, оған талаптар (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15175 болып тіркелген) "Эмитенттерге және олардың қор биржасында айналысқа жіберілетін (жіберілген) бағалы қағаздарына, сондай-ақ қор биржасы тізімінің жекелеген санаттарына қойылатын талаптарды бекіту және Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығын реттеу мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27 наурыздағы № 54 қаулысына сәйкес көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы тізімінің санаты болмаған кезде 15 және 16-бағандарда "листингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

      12. 17, 18, 19 және 20-бағандарды толтыру кезінде (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 тіркелген) "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысына сәйкес рейтингілік агенттіктердің бірі берген рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 17, 18, 19 және 20-бағандарда "рейтингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

      13. 21-бағанда, егер бағалы қағаздар бойынша меншік құқығына шектеу болса (бағалы қағаз кепіл шарты бойынша қамтамасыз ету болып табылады, репо мәмілесінің объектісі болып табылады), ауыртпалық салу сомасы мың теңгемен және ауыртпалық салу негіздемесі көрсетіледі және (немесе) егер бағалы қағаздың эмитенті сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастарымен байланысты заңды тұлға болып табылатын болса, "иә" сөзі жазылады.

      14. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 245 қаулысына
4-2-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары туралы есеп Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Ескерту. Қаулы 4-2-қосымшамен толықтырылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 160 (01.10.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Индекс: 4-2 - I(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатын: "өмірді сақтандыру" саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

  Нысан

р/с№

Сақтанушының (сақтандырылушының) тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Сақтандыру шартының нөмірі

Сақтандыру шартын жасау күні

Сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақысы, оның ішінде:

Сақтандыру мерзімі

Қордың (сыртқы қордың) (инвестициялық портфельді басқарушының) атауы

Қордың (сыртқы қордың) пайлар саны (бірлікпен)

Қордың (сыртқы қордың) бір пайының құны (бірлікпен)

Тәуекел бөлігі, мың теңге

Жинақтау бөлігі, мың теңге

Сақтандыруды қорғау кезеңінің басталу күні

Сақтандыруды қорғау кезеңінің аяқталу күні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ___________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ___________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Орындаушы ______________________________________________ __________

      лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)       қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___жылғы "___"__________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Сақтанушының
инвестицияларға
қатысу талабын көздейтін
сақтандыру шарттары туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары туралы есеп 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды "өмірді сақтандыру" саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары бойынша ақпарат көрсетіледі.

      6. 5 және 6-бағандарда сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шартын жасау кезінде сақтандыру сыйлықақылары бөлігінің сомалары көрсетіледі.

      7. 7 және 8-бағандарда сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шартына сәйкес сақтандыруды қорғаудың басталу және аяқталу күні көрсетіледі.

      8. 9-бағанда пай ұстаушысы сақтанушы болып табылатын қордың (сыртқы қордың) атауы көрсетіледі. Инвестициялық портфельді басқарушы тартылған жағдайда сыртқы қордың атауымен қоса оның инвестициялық портфельді басқарушысының атауы көрсетіледі.

      9. 11-бағанда пай ұстаушысы сақтанушы болып табылатын қордың (сыртқы қордың) есепті күнгі жағдай бойынша бір пайдың құны көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 245 қаулысына
5-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 160 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Индекс: 5 - FI(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатын: исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

  Нысан

Р/с №

Эмитенттің атауы

Эмитент-елдің атауы

Бағалы қағаздың атауы

Халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN)

Бағалы қағаздардың саны (дана)

Бағалы қағаздың номиналдық/сатып алу құны

Бағалы қағаз валюта
сы

Барлығы

оның ішінде ауыртпалық салынған бағалы қағаздар, барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары
1.1

2

Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары
2.1

екінші деңгейдегі банктер
2.1.1

2.2

екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалар
2.2.1

2.3

"Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамының облигациялары
2.3.1

3

Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары
3.1

4

Қазақстан Республикасының бейрезиденттері- эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары
4.1

5

Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
5.1

6

Инвестициялық қорлардың пайлары
6.1

7

Басқалар
7.1

8

Барлығы
      кестенің жалғасы:

Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар

Пайда немесе зиян арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар

Баланстық құны (нетто) мың теңгемен

Баланстық құны (нетто) мың теңгемен

номиналдық құны/сатып алу құны

дисконт, сыйлықақы

есептелген сыйақы

оң/теріс түзету

резервтердің (провизиялардың) мөлшері

номиналдық құны/сатып алу құны

дис
конт, сыйлықақы

есептелген сыйақы

оң/теріс түзету

10

11

12

13

14

15

16

17

18

      кестенің жалғасы:

Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар

Ауыртпалық салынған бағалы қағаздар бойынша баланстық құны (нетто), мың теңгемен

Сатып алу құны

Өтеу күні

Халықаралық қор биржасының атауы

Баланстық құны (нетто) мың теңгемен

номинал-дық құны/сатып алу құны

дис-конт, сый-лықақы

есептелген сыйақы

резервтердің (провизия-лардың) мөлшері

19

20

21

22

23

24

25

26
      кестенің жалғасы:

Қор биржасы тізімінің санаты

Рейтингі

"Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасыың Заңы 48-бабының 3-тармағы 1) тармақшасының талаптарына сәйкес келуі

Ескертпе

сатып алу күніне

есепті күні

эмитенттің сатып алу күнінде

эмитенттің есепті күні

бағалы қағаздың сатып алу күнінде

бағалы қағаздың есепті күні

27

28

29

30

31

32

33

34
      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ___________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ____________________________________________ ___________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Орындаушы ____________________________________________ __________

      лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___жылғы "___"__________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Исламдық сақтандыру қоры
есебінен сатып алынған бағалы
қағаздар туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі - Сақтандыру қызметі туралы заң) 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 4-бағанда сатып алынған бағалы қағаздың атауы көрсетіледі.

      6. 5-бағанда бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) көрсетіледі.

      7. 6-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

      8. 8-бағанда облигациялар бойынша купондық облигация бойынша пайызбен көрсетілетін сыйақы есептелетін облигацияның номиналдық/сатып алу құнының оны шығару кезінде айқындалған ақшалай мәні, сондай-ақ оны өтеу кезінде облигация ұстаушыға төленуге жататын сома көрсетіледі. Сомасы шығару валютасымен көрсетіледі. Акциялар бойынша акцияларды сатып алу валютасымен сатып алу құны көрсетіледі.

      9. 9-бағанда валюта кодтары "Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі. Облигациялар бойынша шығару валютасы, акциялар бойынша – сатып алу валютасы көрсетіледі.

      10. 10-бағанда есепті күні, сатуға арналған қолда бар үлестік бағалы қағаздардың сатып алу құны, борыштық бағалы қағаздардың номиналдық құны көрсетіледі.

      11. 15-бағанда есепті күні, пайда немесе зиян арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын үлестік бағалы қағаздардың сатып алу құны, борыштық бағалы қағаздардың номиналдық құны көрсетіледі.

      12. 19-бағанда есепті күні, өтелгенге дейін ұсталатын үлестік бағалы қағаздардың сатып алу құны, борыштық бағалы қағаздардың номиналдық құны көрсетіледі.

      13. 23-бағанда ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың баланстық құны көрсетіледі.

      14. 26-бағанда Қазақстан Республикасының бейрезиденттері - заңды тұлғалардың акциялары бойынша халықаралық қор биржасының атауы көрсетіледі.

      15. 27 және 28-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының ресми тізіміне сәйкес талаптары (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15175 болып тіркелген) "Эмитенттерге және олардың қор биржасында айналысқа жіберілетін (жіберілген) бағалы қағаздарына, сондай-ақ қор биржасы тізімінің жекелеген санаттарына қойылатын талаптарды бекіту және Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығын реттеу мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27 наурыздағы № 54 қаулысында белгіленген Қазақстан Республикасының резиденттері бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы тізімінің санаты болмаған кезде 27 және 28-бағаналарда "листингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

      16. 29, 30, 31 және 32-бағандарды толтыру кезінде (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 тіркелген) "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысына сәйкес рейтингтік агенттіктердің бірі берген рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 29, 30, 31 және 32-бағандарда "рейтингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

      17. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акцияларды (заңды тұлғалардың жарғылық капиталында қатысу үлестерін) Сақтандыру қызметі туралы заңның 48-бабы 3-тармағының 1) тармақшасында көзделген мөлшерде сатып алған жағдайда, 33-бағанда "иә" сөзі жазылады.

      18. 34-бағанда, егер бағалы қағаздар бойынша меншік құқығына шектеу болса (бағалы қағаз кепіл шарты бойынша қамтамасыз ету болып табылады, репо мәмілесінің объектісі болып табылады), ауыртпалық салу сомасы мың теңгемен және ауыртпалық салу негіздемесі көрсетіледі және (немесе) егер бағалы қағаздың эмитенті сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастармен байланысты болып табылатын заңды тұлға болса, "иә" сөзі жазылады.

      19. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 245 қаулысына
6-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Кері репо, репо операциялары туралы есеп Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 160 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Индекс: 6 - I(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатын: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

  Нысан
  (мың теңгемен)

Р/с

Операция мазмұны/Бағалы қағаз эмитентінің атауы

"Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 48-бабының 3-тармағы 1) тармақшасының талаптарына сәйкес келуі

Бағалы қағаздар түрі

Халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN)

Репо шарты жасалған күні

Репо шартының нөмірі

Күні

Репо ашу

Репо жабу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

"Автоматты" тәсiлмен жасалатын кері репо операциясы
1.1

2

Репо операциясы
2.1

"Тікелей" тәсілі
2.1.1

2.2

"Автоматты" тәсіл
2.2.1

      кестенің жалғасы:

Репо операциясының мерзімі
(күндер)

Сыйақы мөлшерлемесі (пайызбен)

Репо шарттарымен ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың саны

Репо сомасы
теңгемен

Бағалы қағаз валютасы

Ескертпе

10

11

12

13

14

15


      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ____________________________________________ ___________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ____________________________________________ ___________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Орындаушы _________________________________________________ ________

      лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___жылғы "___"__________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Кері репо, репо операциялары
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Кері репо, репо операциялары туралы есеп 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Кері репо, репо операциялары туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі – Сақтандыру қызметі туралы заң) 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын, есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 2-бағанда репо мәмілесінің объектісі болып табылатын бағалы қағаз эмитентінің атауы көрсетіледі.

      6. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акцияларды (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) Сақтандыру қызметі туралы заңның 48-бабы 3-тармағының 1) тармақшасында көзделген мөлшерде сатып алған жағдайда, 3-бағанда "иә" сөзі жазылады.

      7. 4-бағанда репо және (немесе) кері репо операциялары бойынша берілген және (немесе) сатып алынған бағалы қағаздың түрі көрсетіледі.

      8. 5-бағанда репо және (немесе) кері репо операциялары бойынша берілген және (немесе) сатып алынған бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) көрсетіледі.

      9. 6-бағанда репо шарты жасалған күн көрсетіледі.

      10. 8-бағанда репо ашылған күн көрсетіледі.

      11. 9-бағанда репо жабылған күн көрсетіледі.

      12. 10-бағанда репо операциясының мерзімі (күндері) көрсетіледі.

      13. 11-бағанда репо және (немесе) кері репо операциясына қатысушылар белгілеген және жабу бағасын және жабу мәмілесінің сомасын есептеу үшін пайдаланылатын репо және (немесе) кері репо операциялары бойынша сыйақы мөлшерлемесі көрсетіледі.

      14. 12-бағанда репо және (немесе) кері репо операциялары бойынша берілген және (немесе) сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

      15. 13-бағанда репо сомасы (теңгемен) көрсетіледі.

      16. 14-бағанда репо операциясына сәйкес бағалы қағаз валютасы "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" 07 ISO 4217-2012 ҚР ҰЖ Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі.

      17. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 245 қаулысына
7-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Қайта сақтандырушылардан алынатын сомалар, сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 160 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Индекс: 7 - I(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатын: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

  Нысан
  (мың теңгемен)

Р/с №

Қайта сақтандырушының /сақтандыру агентінің/ қайта сақтанушының (цеденттің)/
сақтандыру брокерінің/
сақтанушының атауы

Берешек сомасы

Құнсыздануға арналған резервтер

Ескертпе

Барлығы

оның ішінде

мерзімі өтпеген берешек

90 күнге дейінгі мерзімге мерзімі өткен берешек

басқа берешек

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Қайта сақтандырушылар1.12

Сақтандыру агенттері2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Басқа сақтандыру агенттері3

Сақтандыру брокерлері3.14

Қайта сақтанушылар (цеденттер)4.15

Сақтанушылар5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5. 6

Басқа сақтанушылар6

Барлығы      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ____________________________________________ ___________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ____________________________________________ ___________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Орындаушы ____________________________________________ __________

      лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___жылғы "___"__________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Қайта сақтандырушылардан
алынатын сомалар,
сақтанушылардан (қайта
сақтанушылардан) және
делдалдардан алынатын
сақтандыру сыйлықақылары
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Қайта сақтандырушылардан алынатын сомалар, сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Қайта сақтандырушылардан алынатын сомалар, сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 2-бағанда сақтандыру немесе қайта сақтандыру шарттары бойынша берешегі бар қайта сақтандырушылардың, сақтандыру агенттерінің, сақтандыру брокерлерінің, қайта сақтанушылардың (цеденттердің) және сақтанушылардың атауы көрсетіледі.

      6. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5-жолдарда сақтандыру агенттері берешегінің жалпы сомасындағы ең көп үлесі бар сақтандыру агенттері көрсетіледі, қалған сақтандыру агенттерінің жиынтық берешегі "Басқа сақтандыру агенттері" 2.6-жолында көрсетіледі.

      7. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5-жолдарда сақтанушылар берешегінің жалпы сомасындағы ең көп үлесі бар сақтанушылар көрсетіледі, қалған сақтанушылардың жиынтық берешегі "Басқа сақтанушылар" 5.6-жолында көрсетіледі.

      8. 6-бағанада 90 күннен асатын мерзімі өткен берешек бойынша ақпарат көрсетіледі.

      9. 8-бағанада егер қайта сақтандырушы, сақтандыру агенті, сақтандыру брокері, қайта сақтанушы немесе сақтанушы ірі қатысушы, еншілес ұйым, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ірі қатысушы болып табылатын немесе елеулі үлесі бар немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастармен байланысты өзге де тұлға болып табылатын ұйым болса, "иә" сөзі жазылады.

      10. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 245 қаулысына
8-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Инвестициялық мүлік және негізгі құрал-жабдықтар туралы есеп Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Ескерту. 8-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 160 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Индекс: 8 - I(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатын: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

  Нысан
  (мың теңгемен)

Р/с

Инвестициялық мүлік және негізгі құрал-жабдықтар туралы ақпарат

Сатып алу құны

Баланстық құны

Ескерту

1

2

3

4

5

1

Инвестициялық мүлік
1.1

2

Жылжымайтын мүлік түріндегі негізгі құрал-жабдықтар
2.1

3

Басқа негізгі құрал-жабдықтар
4

Барлығы
      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      _____________________________________________ ___________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      _____________________________________________ ___________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Орындаушы ____________________________________________ __________

      лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___жылғы "___"__________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Инвестициялық мүлік
және негізгі құрал-жабдықтар
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Инвестициялық мүлік және негізгі құрал-жабдықтар туралы есеп 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Инвестициялық мүлік және негізгі құрал-жабдықтар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 2-бағанда инвестициялық мүлік және негізгі құрал-жабдықтар туралы ақпарат көрсетіледі.

      6. Жылжымайтын мүлік болып табылмайтын негізгі құрал-жабдықтарға инвестициялардың жалпы сомасы "Басқа негізгі құрал-жабдықтар" 3-жолында көрсетіледі.

      7. 5-бағанда егер жылжымайтын мүлік түріндегі инвестициялық мүлік/негізгі құрал-жабдықтар бойынша меншік құқығына шектеу бар болса, "иә" деген сөз жазылады және ауыртпалық салу негіздері көрсетіледі.

      8. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 245 қаулысына
9-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Инвестициялық мүлік және исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып алынған негізгі құрал-жабдықтар туралы есеп Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Ескерту. 9-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 160 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Индекс: 9 - FI(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатын: исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

  Нысан
  (мың теңгемен)

Р/с

Инвестициялық мүлік және негізгі құрал-жабдықтар туралы ақпарат

Сатып алу құны

Баланстық
құны

Ескерту

1

2

3

4

5

1

Инвестициялық мүлік
1.1

2

Жылжымайтын мүлік түріндегі негізгі құрал-жабдықтар
2.1

3

Өзге де негізгі құрал-жабдықтар
4

Барлығы
      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ____________________________________________________ ___________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ____________________________________________________ ___________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Орындаушы _____________________________________________ __________

      лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___жылғы "___"__________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Инвестициялық мүлік және
исламдық сақтандыру қоры
есебінен сатып алынған
негізгі құрал-жабдықтар
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Инвестициялық мүлік және исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып алынған негізгі құрал-жабдықтар туралы есеп 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Инвестициялық мүлік және исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып алынған негізгі құрал-жабдықтар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 2-бағанда инвестициялық мүлік және негізгі құрал-жабдықтар туралы ақпарат көрсетіледі.

      6. Жылжымайтын мүлік болып табылмайтын негізгі құрал-жабдықтарға инвестициялардың жалпы сомасы "Басқа негізгі қаражат" 3-жолында көрсетіледі.

      7. 5-бағанда инвестициялық мүлік/жылжымайтын мүлік түріндегі негізгі құрал-жабдықтар бойынша меншік құқығын шектеу бар болса, "иә" деген сөз көрсетіледі және ауыртпалық салудың негіздемесі көрсетіледі.

      8. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 245 қаулысына
10-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан "Жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру резервтерiн есептеу туралы есеп Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 160 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Индекс: 10 - I(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатын: "жалпы сақтандыру" саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, "жалпы сақтандыру" саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

  Нысан
  (мың теңгемен)

Р/с №

Сақтандыру сыныптарының атауы

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резерві, жалпы сомасы

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервіндегі қайта сақтандырушының үлесі

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервінің таза сомасы

Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резерві

Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резервіндегі қайта сақтандырушының үлесі

1

2

3

4

5

6

7

1

Міндетті сақтандыру


1.1

көлiк құралдары иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру


1.2

тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру


1.3

өсiмдiк шаруашылығындағы сақтандыру


1.4

жекеше нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру


1.5

экологиялық сақтандыру


1.6

аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгін сақтандыру


1.7

туроператордың және турагенттiң азаматтық-құқықтық жауапкершілiгiн сақтандыру


1.8

қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру


1.9

қызметкер еңбек (қызмет) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым жағдайлардан сақтандыру


1.10

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)


2

Ерiктi жеке сақтандыру


2.1

жазатайым жағдайлардан сақтандыру


2.2

сырқаттанған жағдайдан сақтандыру


2.3

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)


3

Ерiктi мүлiктiк сақтандыру


3.1

автомобиль көлiгiн сақтандыру


3.2

темiржол көлiгiн сақтандыру


3.3

әуе көлiгiн сақтандыру


3.4

су көлiгiн сақтандыру


3.5

ғарыш нысандарын сақтандыру


3,6

жүктерді сақтандыру


3.7

осы Нысанның 3.1-3.6-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, мүлiктi залалдан сақтандыру


3.8

автомобиль көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру


3.9

әуе көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру


3.10

су көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру


3.11

ғарыш нысандары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру


3.12

кәсіби жауапкершілікті сақтандыру


3.13.

осы Нысанның 3.8-3.12-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда азаматтық-құқықтық жауапкершiлiкті сақтандыру


3.14

қарыздарды сақтандыру


3.15

ипотекалық сақтандыру


3.16

кепілдіктер мен кепілдемелерді сақтандыру


3.17

басқа да қаржы шығындарынан сақтандыру


3.18

осы Нысанның 3.14-3.17-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, қаржы ұйымдарының шығындарын сақтандыру


3.19

титулдық сақтандыру


3.20

сот шығыстарынан сақтандыру


3.21

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)


4

Барлығы


      кестенің жалғасы:

Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резервінің таза сомасы

Мәлiмделген, бiрақ реттелмеген шығындар резерві, жалпы сомасы

Мәлiмделген, бiрақ реттелмеген шығындар резервіндегі қайта сақтандырушының
үлесі

8

9

10      кестенің жалғасы:

Мәлiмделген, бiрақ реттелмеген шығындар резервінің таза сомасы

Сақтандыру резервтерінің жалпы
сомасы

Сақтандыру резервтерінің жалпы сомасындағы қайта
сақтандырушының үлесі

Жалпы сақтандыру резервтерінің таза сомасы

11

12

13

14
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штаттағы актуарийі туралы ақпарат

Р/с

Атауы

Ақпарат

1

2

3

1

Актуарийдің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)


2

Лицензияның берілген нөмірі мен күні


3

Актуарийлердің ең аз міндетті оқыту бағдарламасынан өту туралы
мәліметтер


4

Біліктілік емтиханын тапсыру туралы мәліметтер


5

Тұрғылықты мекенжайы


6

Байланыс телефондары


7

Факс


8

Электрондық пошта


      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ____________________________________________ ___________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ____________________________________________ ___________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Орындаушы ____________________________________________ _________

      лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___жылғы "___"__________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  "Жалпы сақтандыру"
саласы бойынша
сақтандыру резервтерiн есептеу
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме "Жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру резервтерiн есептеу туралы есеп 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру резервтерiн есептеу туралы есеп" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды "жалпы сақтандыру" саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда есепті кезеңнің соңындағы сақтандыру сыныптары бөлігінде сақтандыру резервтерінің сомасы көрсетіледі.

      6. Сақтандыру резервтері (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9529 тіркелген) "Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу әдiстемесiне және олардың құрылымына қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 6 мамырдағы № 76 қаулысына сәйкес есептеледі.

      7. 4-бағанда еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резерві бөлігінде қайта сақтандырушының үлесі цедентке сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты бойынша комиссиялық сыйақы және қайта сақтандырушыдан қайта сақтандыруға берілетін тәуекелдер бойынша сақтандыруды қорғауға жатпайтын өзге өтеулер шегеріле отырып көрсетіледі.

      8. Нысанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штаттағы актуарийі туралы деректер толығымен көрсетіледі.

      9. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 245 қаулысына
11-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан "Өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру резервтерiн есептеу туралы есеп Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Ескерту. 11-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 160 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Индекс: 11 - I(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатын: "өмірді сақтандыру" саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, "өмірді сақтандыру" саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

  Нысан
  (мың теңгемен)

р/с №

Сақтандыру сыныптарының атауы

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резерві,
жалпы сома

Қайта сақтандырушының еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервіндегі үлесі

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервінің таза сомасы

Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындардың резерві

1

2

3

4

5

6

1

Барлығы

1.1

өмірді сақтандыру

1.2

аннуитеттік сақтандыру, оның ішінде

1.2.1

зейнетақы аннуитеті шарттары

1.2.2

аннуитет шарттары

1.2.3

аннуитеттік сақтандырудың өзге де түрлері

1.3

жазатайым жағдайлардан сақтандыру

1.4

ауырған жағдайдан сақтандыру, оның ішінде

1.4.1

шетелге шығатындарды

1.5

қызметкер еңбек (қызмет) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым жағдайлардан сақтандыру

1.6

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)

      кестенің жалғасы:

Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындар резервіндегі қайта сақтандырушының үлесі

Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындар резервінің таза сомасы

Аннуитет шарттары бойынша орын алмаған шығындар резерві

Аннуитет шарттары бойынша орын алмаған шығындар резервіндегі қайта сақтандырушының үлесі

Аннуитет шарттары бойынша орын алмаған шығындар резервінің таза сомасы

Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резерві

Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резервіндегі қайта сақтандырушының үлесі

7

8

9

10

11

12

13      кестенің жалғасы:

Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резервінің таза сомасы

Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резерві

Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резервіндегі қайта сақтандырушының үлесі

Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резервінің таза сомасы

Сақтандыру резервтеріндегі қайта сақтандырушының барлық үлесі

Барлық сақтандыру резервтері

14

15

16

17

18

19


Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штаттағы актуарийі туралы ақпарат

Р/с

Атауы

Ақпарат

1

2

3

1

Актуарийдің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)


2

Лицензияның берілген нөмірі мен күні


3

Актуарийлердің ең аз міндетті оқыту бағдарламасынан өту туралы мәліметтер


4

Біліктілік емтиханын тапсыру туралы мәліметтер


5

Тұрғылықты мекенжайы


6

Байланыс телефондары


7

Факс


8

Электрондық пошта


      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ____________________________________________ ___________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ____________________________________________ ___________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Орындаушы _____________________________________________ __________

      лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___жылғы "___"__________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  "Өмірді сақтандыру" саласы
бойынша сақтандыру
резервтерiн есептеу туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме "Өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру резервтерiн есептеу туралы есеп 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру резервтерiн есептеу туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды "өмірді сақтандыру" саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда есепті кезеңнің соңындағы сақтандыру сыныптары бөлігінде сақтандыру резервтерінің сомасы көрсетіледі.

      6. Сақтандыру резервтері (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9529 тіркелген) "Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу әдiстемесiне және олардың құрылымына қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 6 мамырдағы № 76 қаулысына сәйкес есептеледі.

      7. 4-бағанда еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервінде қайта сақтандырушының үлесі цедентке сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты бойынша комиссиялық сыйақы және қайта сақтандырушыдан қайта сақтандыруға берілетін тәуекелдер бойынша сақтандыруды қорғауға жатпайтын өзге өтеулер шегеріле отырып көрсетіледі.

      8. 1.2.1-жолда "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған зейнетақы аннуитеті шарттары көрсетіледі.

      9. 1.2.2-жолда "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" 2005 жылғы 7 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған аннуитет шарттары көрсетіледі.

      10. Нысанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штаттағы актуарийі туралы деректер толығымен көрсетіледі.

      11. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 245 қаулысына
12-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Ескерту. 12-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 160 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Индекс: 12 - I(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатын: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

  Нысан
  (мың теңгемен)

Р/с

Сақтандыру сыныптарының атауы

Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

барлығы

оның ішінде

сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

барлығы

оның ішінде

барлығы

оның ішінде

электрондық нысанда

резиденттен

бейрезиденттен

резиденттен

бейрезиденттен

жеке тұлғалар

заңды тұлғалар

жеке тұлғалар

заңды тұлғалар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Міндетті сақтандыру1.1

көлiк құралдары иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi1.2

тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi1.3

өсiмдiк шаруашылығындағы сақтандыру1.4

жеке нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру1.5

экологиялық сақтандыру1.6

аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгі
х


х

1.7

туристі сақтандыру1.8

қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi1.9

қызметкер еңбек (қызмет) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым жағдайлардан сақтандыру1.10

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)2

Ерiктi жеке сақтандыру2.1

өмірді сақтандыру2.2

аннуитеттік сақтандыру, оның ішінде2.2.1

зейнетақы аннуитеті шарттары

х


х
2.2.2

аннуитет шарттары2.2.3

аннуитеттік сақтандырудың өзге де түрлері2.3

жазатайым жағдайлардан сақтандыру2.4

ауырған жағдайдан сақтандыру, оның ішінде:2.4.1

шетелге шығатындарды2.5

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)3

Ерікті мүліктік сақтандыру3.1

автомобиль көлігін сақтандыру3.2

темір жол көлігін сақтандыру3.3

әуе көлігін сақтандыру3.4

су көлігін сақтандыру3.5

ғарыш объектілерін сақтандыру3.6

жүктерді сақтандыру3.7

осы Нысанның 3.1–3.6-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, мүлiктi залалдан сақтандыру3.8

автомобиль көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру3.9

әуе көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру3.10

су көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру3.11

ғарыш объектілері иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру3.12

кәсіптік жауапкершілікті сақтандыру3.13

осы Нысанның 3.8–3.12-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, азаматтық-құқықтық жауапкершiлiктi сақтандыру3.14

қарыздарды сақтандыру3.15

ипотекалық сақтандыру3.16

кепілдіктер мен кепілдемелерді сақтандыру3.17

басқа да қаржы шығындарынан сақтандыру3.18

осы Нысанның 3.14–3.17-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, қаржы ұйымдарының шығындарын сақтандыру3.19

титулдық сақтандыру3.20

сот шығыстарынан сақтандыру3.21

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)4

Барлығы      кестенің жалғасы:

Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары

Қайта сақтандыруға берілген шарттарды бұзуға байланысты кірістер

Сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы

Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттарын бұзуға байланысты шығыстар

барлығы

оның ішінде

барлығы

оның ішінде

резидентке

бейрезидентке

сақтандыру шарттары бойынша

қайта сақтандыру шарттары бойынша

13

14

15

16

17

18

19

20
      кестенің жалғасы:

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервінің өзгеруі

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервінде қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервінің таза сомасы

Еңбек сіңірілген сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы
(17-баған – 18-баған – 25-баған)

барлығы

оның ішінде

резидентке

бейрезидентке

21

22

23

24

25

26


      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ____________________________________________ ___________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ____________________________________________ ___________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Орындаушы _____________________________________________ __________

      лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___жылғы "___"__________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Сақтандыру сыйлықақылары
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 4-бағанда 6, 7, 8, 9-бағандардың жиынтық деректер көрсетіледі.

      6. 2.2.1-жолда "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған зейнетақы аннуитеті шарттары көрсетіледі.

      7. 2.2.2-жолда "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" 2005 жылғы 7 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған аннуитет шарттары көрсетіледі.

      8. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 245 қаулысына
13-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Ірі сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 160 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Индекс: 13 – I(R)O_ М

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатын: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

  Нысан
  (мың теңгемен)

Р/с

Сақтандыру сыныптарының атауы

Сақтанушы

Пайда алушы

Сақтандыру сыйлықақының сомасы

Жауапкершілік лимиті (сақтандыру сомасы)

оның ішінде, қайта сақтандыруға берілген

Сақтандыруды қорғау кезеңі

Сақтандыру объектісінің қысқаша сипаттамасы

Ескертпе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1


2      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Орындаушы _____________________________________________ __________

      лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___жылғы "___"__________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Ірі сақтандыру (қайта
сақтандыру) шарттары туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Ірі сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Ірі сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 49-бабының 1-тармағына және 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда есепті кезеңде (айда, онкүндікте) күшіне енген сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары (көлiк құралдары иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн міндетті сақтандыру сыныбы және жинақтаушы өмірді сақтандыру бойынша жасалған шарттарды қоспағанда) бойынша ақпарат, сақтандыру резервтерінде қайта сақтандырушының үлестері болып табылатын активтерді шегере отырып, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтері сомасына тең немесе оның он пайызынан асатын жиынтық жауапкершілік лимиті (жалпы сақтандыру сомасы) көрсетіледі.

      6. 3-бағанда сақтанушы көрсетіледі.

      7. 4-бағанда пайда алушы көрсетіледі.

      8. 5-бағанда сақтандыру сыйлықақыларының сомасы көрсетіледі.

      9. 6-бағанда жауапкершілік лимиті (сақтандыру сомасы) көрсетіледі.

      10. 8-бағанда сақтандыру/қайта сақтандыру шартының талаптарына сәйкес сақтандыруды қорғау кезеңі көрсетіледі. Сақтандыруды қорғаудың әр түрлі кезеңдері бар бірнеше сақтандыру (қайта сақтандыру) объектілері болғанда бір сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты шеңберінде сақтандыруды қорғаудың ең ерте басталу күні мен ең кеш аяқталу күні көрсетіледі.

      11. 9-бағанда сақтандыру объектісінің қысқаша сипаттамасы көрсетіледі.

      12. 10-бағанда (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2405 тіркелген) "Сақтандыру (қайта сақтандыру) бойынша ірі мәмілені тануға арналған нормативті бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 17 маусымдағы № 186 қаулысының талаптарына сәйкес келетін сақтандыру (қайта сақтандыру) бойынша ірі мәмілені жасау туралы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының директорлар кеңесінің шешімі көрсетіледі.

      13. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 245 қаулысына
14-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Ірі сақтандыру төлемдері және ірі мәлімделген талаптар туралы есеп Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Ескерту. 14-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 160 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Индекс: 14 – I(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатын: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

  Нысан
  (мың теңгемен)

Р/с №

Сақтандыру сыныптарының атауы

Сақтанушы (пайда алушы)

Жауапкершілік лимиті (сақтандыру сомасы)

Сақтандыру төлемінің сомасы

1

2

3

4

5

1

2

3


Жиынтығы
      кестенің жалғасы:

Қайта сақтандырушыдан күтілетін өтем мөлшері

Мәлімделген талап сомасы

Сақтандыру жағдайдың қысқаша сипаттамасы

6

7

8      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Орындаушы ______________________________________________ __________

      лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___жылғы "___"__________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Ірі сақтандыру төлемдері
және ірі мәлімделген талаптар
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Ірі сақтандыру төлемдері және ірі мәлімделген талаптар туралы есеп 1-тарау . Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Ірі сақтандыру төлемдері және ірі мәлімделген талаптар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес) жүз теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес) жүз теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда тиісті сақтандыру сыныбы бойынша қалыптастырылған таза сақтандыру резервтерінің жалпы сомасына тең немесе оның он пайызынан асатын мөлшерде есепті кезеңде (айда, онкүндікте) мәлімделген, бірақ сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша реттелмеген талаптар бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша есепті кезеңде (айда, онкүндікте) (көлiк құралдары иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн міндетті сақтандыру сыныбы және жинақтаушы өмірді сақтандыру бойынша жасалған шарттарды қоспағанда) жүргізілген сақтандыру төлемдері бойынша ақпарат көрсетіледі.

      6. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 245 қаулысына
15-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер мен шығыстар туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" __________ жағдай бойынша

      Ескерту. 15-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 160 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Индекс: 15 - I(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатын: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

  Нысан
  (мың теңгемен)

Р/с №

Сақтандыру сыныптарының атауы

Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер

Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі шығыстар

барлығы

оның ішінде

барлығы

оның ішінде

резидент-терден

бейрезидент-терден

резидент-терден

бейрезидент-терден

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Міндетті сақтандыру:1.1

көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігі1.2

тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігі1.3

өсімдік шаруашылығындағы сақтандыру1.4

жеке нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру1.5

экологиялық сақтандыру1.6

аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігі1.7

туристі сақтандыру1.8

қызметі үшінші тұлғаға зиян келтіру қаупімен байланысты болатын объект иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігі1.9

қызметкерді еңбек (қызмет) мiндеттерiн атқарған кезде жазатайым жағдайлардан сақтандыру1.10

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)2

Ерікті жеке сақтандыру:2.1

өмірді сақтандыру2.2

аннуитеттік сақтандыру, оның ішінде:2.2.1

зейнетақы аннуитеті шарттары2.2.2

аннуитет шарттары2.2.3

аннуитеттік сақтандырудың өзге де түрлері2.3

жазатайым жағдайлардан сақтандыру2.4

ауырған жағдайдан сақтандыру, оның ішінде:2.4.1

шетелге шығатындар2.5

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)3

Ерікті мүліктік сақтандыру:3.1

автомобиль көлігін сақтандыру3.2

теміржол көлігін сақтандыру3.3

әуе көлігін сақтандыру3.4

су көлігін сақтандыру3.5

ғарыш объектілерін сақтандыру3.6

жүктерді сақтандыру3.7

осы Нысанның 3.1-3.6-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, мүлікті зияннан сақтандыру3.8

автомобиль көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру3.9

әуе көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру3.10

су көлік иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру3.11

ғарыш объектілері иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру3.12

кәсіби жауапкершілікті сақтандыру3.13

осы Нысанның 3.8-3.12-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру3.14

қарыздарды сақтандыру3.15

ипотекалық сақтандыру3.16

кепілдіктер мен кепілдемелерді сақтандыру3.17

өзге де қаржылық шығындардан сақтандыру3.18

осы Нысанның 3.14-3.17-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, қаржы ұйымдарының шығыстарын сақтандыру3.19

титулдық сақтандыру3.20

сот шығыстарын сақтандыру3.21

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)4

Барлығы      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Орындаушы _____________________________________________ __________

      лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___жылғы "___"__________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Сақтандыру қызметі бойынша
комиссиялық сыйақы түріндегі
кірістер мен шығыстар
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер мен шығыстар туралы есеп 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер мен шығыстар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес) жүз теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес) жүз теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 2.2.1-жолда "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған зейнетақы аннуитеті шарттары көрсетіледі.

      6. 2.2.2-жолда "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" 2005 жылғы 7 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған аннуитет шарттары көрсетіледі.

      7. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 245 қаулысына
16-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Сақтандыру төлемдері туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" __________ жағдай бойынша

      Ескерту. 16-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 160 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Индекс: 16 - I(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатын: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

  Нысан
  (мың теңгемен)

Сақтандыру сыныптарының атауы

Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша шығыстар

барлығы

оның ішінде

сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша

қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша

жеке тұлғалар

заңды тұлғалар

резиденттер-ден

бейрезидент-терден

1

2

3

4

5

6

7

1

Міндетті сақтандыру


1.1

көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігі


1.2

тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігі


1.3

өсімдік шаруашылығындағы сақтандыру


1.4

жеке нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру


1.5

экологиялық сақтандыру


1.6

аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігі


х
1.7

туристі сақтандыру


1.8

қызметі үшінші тұлғаға зиян келтіру қаупімен байланысты болатын объект иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігі


1.9

қызметкерді еңбек (қызмет) мiндеттерiн атқарған кезде жазатайым жағдайлардан сақтандыру


1.10

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)


2

Ерікті жеке сақтандыру


2.1

өмірді сақтандыру


2.2

аннуитеттік сақтандыру, оның ішінде:


2.2.1

зейнетақы аннуитеті шарттарых2.2.2

аннуитет шарттары


2.2.3

аннуитеттік сақтандырудың өзге де түрлері


2.3

жазатайым жағдайлардан сақтандыру


2.4

ауырған жағдайдан сақтандыру, оның ішінде:


2.4.1

шетелге шығатындар


2.5

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)


3

Ерікті мүліктік сақтандыру


3.1

автомобиль көлігін сақтандыру


3.2

теміржол көлігін сақтандыру


3.3

әуе көлігін сақтандыру


3.4

су көлігін сақтандыру


3.5

ғарыш объектілерін сақтандыру


3.6

жүктерді сақтандыру


3.7

осы Нысанның 3.1-3.6-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, мүлікті зияннан сақтандыру


3.8

автомобиль көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру


3.9

әуе көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру


3.10

су көлік иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру


3.11

ғарыш объектілері иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру


3.12

кәсіби жауапкершілікті сақтандыру


3.13

осы Нысанның 3.8-3.12-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру


3.14

қарыздарды сақтандыру


3.15

ипотекалық сақтандыру


3.16

кепілдіктер мен кепілдемелерді сақтандыру


3.17

өзге де қаржылық шығындардан сақтандыру


3.18

осы Нысанның 3.14-3.17-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, қаржы ұйымдарының шығыстарын сақтандыру


3.19

титулдық сақтандыру


3.20

сот шығыстарын сақтандыру


3.21

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)


4

Барлығы


      кестенің жалғасы

Мәлімделген шағымдар саны

Сақтандыру төлемдерінің саны

Регресстік талап бойынша өтеу (нетто)

барлығы

оның ішінде

жеке тұлғалар

заңды тұлғалар

барлығы

оның ішінде регресс бойынша қайта сақтандырушыға берілген өтеу

8

9

10

11

12

13х

х
      кестенің жалғасы

Қайта сақтандыруға берілген тәуекелдер бойынша шығыстарды өтеу

Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығыстар

Сақтандыру шығындарын реттеу бойынша шығыстар

барлығы

оның ішінде

резиденттерден

бейрезиденттерден

14

15

16

17

18

      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Орындаушы ____________________________________________ __________

      лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___жылғы "___"__________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Сақтандыру төлемдері туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Сақтандыру төлемдері туралы есеп 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Сақтандыру төлемдері туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес) жүз теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес) жүз теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 8-бағанда есепті жылдың басынан басталған кезең ішіндегі сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының реттелмеген шығындарын тіркеу журналында тіркелген мәлімделген шағымдар саны (өспелі қорытындымен) көрсетіледі.

      6. 9-бағанда есепті жылдың басынан басталған кезең ішіндегі сақтандыру төлемдерінің саны (өспелі қорытындымен) көрсетіледі. Бір сақтандыру жағдайы бойынша бір пайда алушыға аннуитеттік сақтандыру шарттары бойынша кезеңді төлемдер түрінде жүзеге асырылатын сақтандыру төлемдері бір сақтандыру төлемі ретінде көрсетіледі.

      7. 10 және 11-бағандарда "сақтандыру төлемдерінің саны" сақтандыру төлемін нақты алушы болып табылатын сақтанушы (пайда алушы) жөніндегі ақпарат көрсетіледі.

      8. 18-бағанда сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға байланысты қызметтерді (бағалаушылардың қызметтерін және заң қызметтерін) сатып алу бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қосымша шығыстарының сомасы көрсетіледі.

      9. 2.2.1-жолда "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған зейнетақы аннуитеті шарттары көрсетіледі.

      10. 2.2.2-жолда "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" 2005 жылғы 7 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған аннуитет шарттары көрсетіледі.

      11. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 245 қаулысына
17-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Міндеттемелердің көлемі бойынша есеп Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Ескерту. 17-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 160 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Индекс: 17 - I(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатын: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

  Нысан

р/с

Сақтандыру сыныптарының атауы

Ағымдағы жылдың басынан басталған кезең ішінде жасалған шарттар саны (өспелі қорытындымен) (бірлікпен)

Ағымдағы жылдың басынан басталған кезең ішінде жасалған шарттар бойынша сақтандыру нысандарының саны (бірлікпен)

Қолданыстағы шарттардың саны (бірлікпен)

Қолданыстағы шарттар бойынша сақтандыру объектілерінің саны (бірлікпен)

барлығы

оның ішінде электрондық түрде

1

2

3

4

5

6

7

1

Міндетті сақтандыру:


1.1

көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігі, оның ішінде:


1.1.1

жеке тұлғалар


1.1.2

заңды тұлғалар


1.2

тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігі, оның ішінде:


1.2.1

жеке тұлғалар


1.2.2

заңды тұлғалар


1.3

өсімдік шаруашылығындағы сақтандыру, оның ішінде:


1.3.1

жеке тұлғалар


1.3.2

заңды тұлғалар


1.4

жеке нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру, оның ішінде:


1.4.1

жеке тұлғалар


1.4.2

заңды тұлғалар


1.5

экологиялық сақтандыру, оның ішінде:


1.5.1

жеке тұлғалар


1.5.2

заңды тұлғалар


1.6

аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігі, оның ішінде:


1.6.1

жеке тұлғалар

х

х

х

Х

х

1.6.2

заңды тұлғалар


1.7

туристі сақтандыру, оның ішінде:


1.7.1

жеке тұлғалар


1.7.2

заңды тұлғалар


1.8

қызметі үшінші тұлғаға зиян келтіру қаупімен байланысты болатын объект иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігі, оның ішінде:


1.8.1

жеке тұлғалар


1.8.2

заңды тұлғалар


1.9

қызметкер еңбек (қызмет) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым жағдайлардан сақтандыру, оның ішінде:


1.9.1

жеке тұлғалар


1.9.2

заңды тұлғалар


1.10

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары), оның ішінде:


1.10.1

жеке тұлғалар


1.10.2

заңды тұлғалар


1.11

Жеке тұлғаларды міндетті сақтандыру бойынша барлығы


1.12

Заңды тұлғаларды міндетті сақтандыру бойынша барлығы


2

Ерiктi жеке сақтандыру:


2.1

өмірді сақтандыру, оның ішінде:


2.1.1

жеке тұлғалар


2.1.2

заңды тұлғалар


2.2

аннуитеттік сақтандыру, оның ішінде:


2.2.1

зейнетақы аннуитеті шарттары


2.2.1.1

жеке тұлғалар


2.2.1.2

заңды тұлғалар

х

х

х

Х

х

2.2.2

аннуитет шарттары


2.2.2.1

жеке тұлғалар


2.2.2.2

заңды тұлғалар


2.2.3

аннуитеттік сақтандырудың өзге де түрлері, оның ішінде


2.2.3.1

жеке тұлғалар


2.2.3.2

заңды тұлғалар


2.3

жазатайым жағдайлардан сақтандыру, оның ішінде:


2.3.1

жеке тұлғалар


2.3.2

заңды тұлғалар


2.4

ауырған жағдайдан сақтандыру, оның ішінде:


2.4.1

жеке тұлғалар


2.4.2

заңды тұлғалар


2.4.3

шетелге шығатындар


2.5

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары), оның ішінде:


2.5.1

жеке тұлғалар


2.5.2

заңды тұлғалар


2.6

Жеке тұлғаларды ерікті жеке сақтандыру бойынша барлығы


2.7

Заңды тұлғаларды ерікті жеке сақтандыру бойынша барлығы


3

Ерікті мүліктік сақтандыру:


3.1

автомобиль көлігін сақтандыру, оның ішінде:


3.1.1

жеке тұлғалар


3.1.2

заңды тұлғалар


3.2

темір жол көлігін сақтандыру, оның ішінде:


3.2.1

жеке тұлғалар


3.2.2

заңды тұлғалар


3.3

әуе көлігін сақтандыру, оның ішінде:


3.3.1

жеке тұлғалар


3.3.2

заңды тұлғалар


3.4

су көлігін сақтандыру, оның ішінде:


3.4.1

жеке тұлғалар


3.4.2

заңды тұлғалар


3.5

ғарыш объектілерін сақтандыру


3.5.1

жеке тұлғалар


3.5.2

заңды тұлғалар


3.6

жүктерді сақтандыру, оның ішінде:


3.6.1

жеке тұлғалар


3.7

осы Нысанның 3.1–3.6-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, мүлiктi залалдан сақтандыру, оның ішінде:


3.7.1

жеке тұлғалар


3.7.2

заңды тұлғалар


3.8

автомобиль көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру, оның ішінде:


3.8.1

жеке тұлғалар


3.8.2

заңды тұлғалар


3.9

әуе көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру, оның ішінде:


3.9.1

жеке тұлғалар


3.9.2

заңды тұлғалар


3.10

су көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру, оның ішінде:


3.10.1

жеке тұлғалар


3.10.2

заңды тұлғалар


3.11

ғарыш объектілері иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру, оның ішінде:


3.11.1

жеке тұлғалар


3.11.2

заңды тұлғалар


3.12

кәсіби жауапкершілікті сақтандыру, оның ішінде:


3.12.1

жеке тұлғалар


3.12.2

заңды тұлғалар


3.13

осы Нысанның 3.8–3.12-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, азаматтық-құқықтық жауапкершiлiктi сақтандыру, оның ішінде:


3.13.1

жеке тұлғалар


3.13.2

заңды тұлғалар


3.14

қарыздарды сақтандыру, оның ішінде:


3.14.1

жеке тұлғалар


3.14.2

заңды тұлғалар


3.15

ипотекалық сақтандыру, оның ішінде:


3.15.1

жеке тұлғалар


3.15.2

заңды тұлғалар


3.16

кепілдіктер мен кепілдемелерді сақтандыру, оның ішінде:


3.16.1

жеке тұлғалар


3.16.2

заңды тұлғалар


3.17

басқа да қаржы шығындарынан сақтандыру, оның ішінде:


3.17.1

жеке тұлғалар


3.17.2

заңды тұлғалар


3.18

осы Нысанның 3.14–3.17-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, қаржы ұйымдарының шығындарын сақтандыру


3.18.1

жеке тұлғалар


3.18.2

заңды тұлғалар


3.19

титулдық сақтандыру


3.19.1

жеке тұлғалар


3.19.2

заңды тұлғалар


3.20

сот шығыстарынан сақтандыру, оның ішінде:


3.20.1

жеке тұлғалар


3.20.2

заңды тұлғалар


3.21

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары), оның ішінде:


3.21.1

жеке тұлғалар


3.21.2

заңды тұлғалар


3.22

Жеке тұлғаларды ерікті мүліктік сақтандыру бойынша барлығы


3.23

Заңды тұлғаларды ерікті мүліктік сақтандыру бойынша барлығы


4

Барлығы оның ішінде:


4.1

жеке тұлғалар


4.2

заңды тұлғалар
      кестенің жалғасы:

Қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша міндеттемелердің көлемі
(мың теңгемен)

Қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақыларының сомасы
(мың теңгемен)

барлығы

оның ішінде, қайта сақтандыруға берілген

барлығы

оның ішінде, қайта сақтандыруға берілген

резиденттерге

бейрезиденттерге

резиденттерге

бейрезиденттерге

8

9

10

11

12

13х

х

х

х

х

хх

х

х
х

х

х
х

х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

х
х

х

х
х

х

х
х

х

х
х

х

х
х

х

х

      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ____________________________________________________ _______

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      _____________________________________________________ ________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Орындаушы ____________________________________________________ ________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "___"__________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Міндеттемелер көлемі
бойынша есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Міндеттемелер көлемі бойынша есеп 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректер жинауға арналған "Міндеттемелер көлемі бойынша есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес) жүз теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес) жүз теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 5 және 7-бағандарда оларға сүйене отырып, сақтандыру сыйлықақысының мөлшері айқындалатын сақтандыру нысандары бірліктерінің саны көрсетіледі.

      6. Азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандырудың ерікті және міндетті түрлері бойынша, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандырудан, тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруды қоспағанда, әрбір сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты бойынша 5 және 7-бағандарда сақтандырудың бір нысаны көрсетіледі.

      7. Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру сыныбында 5 және 7-бағандарда көлік құралдарының саны көрсетіледі.

      8. 8-бағанда қолданыстағы сақтандыру шарттары бойынша міндеттемелердің және кіріс қайта сақтандырудың жалпы көлемі көрсетіледі.

      9. 10-бағанда қолданыстағы сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақыларының және кіріс қайта сақтандырудың сомасы көрсетіледі.

      10. Сақтандырудың бірнеше сыныптары шегінде ерікті сақтандыру шартын жасаған жағдайда сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты бойынша ақпарат:

      1) 3, 4, 5, 6-бағандарда осы шарт бойынша міндеттемелердің көлемінде ең үлкен үлесі бар сақтандыру сыныбына сәйкес көрсетіледі;

      2) 7, 8, 9, 10-бағандарда әрбір сақтандыру сыныбы бойынша жеке көрсетіледі.

      11. Аннуитеттік сақтандыру сыныбында қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша міндеттемелер көлемі көрсетілмейді.

      12. 2.2.1-жолда "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған зейнетақы аннуитеті шарттары көрсетіледі.

      13. 2.2.2-жолда "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" 2005 жылғы 7 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған аннуитет шарттары көрсетіледі.

      14. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 245 қаулысына
18-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Ескерту. 18-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 160 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Индекс: 18 - I(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатын: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

  Нысан

Р/с

Қайта сақтандыру ұйымының атауы

Рейтингі

Рейтингілік агенттіктің атауы

Қайта сақтандыру ұйымының орналасқан жері (елі)

Қазақстан Республикасы сақтандыру брокерінің атауы

Бейрезидент- сақтандыру брокерінің атауы

атауы

ел коды

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары1.12

Резидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары2.13

Барлығы      кестенің жалғасы:

Бейрезидент-сақтандыру брокерінің орналасқан жері (елі)

Қайта сақтандыруға берілген міндеттемелер көлемі (ағымдағы жылдың басынан басталған кезең ішінде) (мың теңгемен)

Қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша қайта сақтандыруға берілген міндеттемелер көлемі (мың теңгемен)

Қайта сақтандыру ұйымына берілген сақтандыру сыйлықақылары (ағымдағы жылдың басынан басталған кезең ішінде)
(мың теңгемен)

атауы

ел коды

9

10

11

12

13

      кестенің жалғасы:

Қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша қайта сақтандыру ұйымына берілген сақтандыру сыйлықақылары (мың теңгемен)

Қайта сақтандыру түрі
(факультативтік/
облигаторлық)

Қайта сақтандыру нысаны
(пропорционалды/
пропорционалды емес)

Сақтандыру сыныбының атауы

14

15

16

17
      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ______________________________________________________ _______

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      _____________________________________________________ ________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Орындаушы ____________________________________________________ ________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "___"__________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Қайта сақтандыруға берілген
сақтандыру сыйлықақылары
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 2-бағанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының толық атауы (аббревиатураларды және қысқартуларды қолданусыз) көрсетіледі.

      6. 3-бағанда (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген) "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысына сәйкес рейтингілік агенттіктердің бірі берген рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 3-бағанда "рейтингісі жоқ" деп көрсетіледі.

      7. 11-бағанда міндеттемелер көлемі есептік кезеңнің басынан басталған кезеңде жасалған қайта сақтандыру шарттары бойынша көрсетіледі.

      8. 12-бағанда қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша қайта сақтандыруға берілген міндеттемелердің жиынтық сомасы аннуитеттік сақтандыру сыныбы бойынша міндеттемелер көлемінің сомасын қоспағанда, міндеттемелер көлемі бойынша есептің 8 және 9-бағандарының сомасына сәйкес келеді.

      9. 12-бағанның "Резиденттер-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары" жолы бойынша Қазақстан Республикасының резиденттеріне қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша қайта сақтандыруға берілген міндеттемелер сомасы аннуитеттік сақтандыру сыныбы бойынша міндеттемелер көлемінің сомасын қоспағанда, міндеттемелер көлемі бойынша есептің 8-бағанның жиынтық сомасына сәйкес келеді.

      10. 12-бағанның "Бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары" жолы бойынша Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша қайта сақтандыруға берілген міндеттемелер сомасы аннуитеттік сақтандыру сыныбы бойынша міндеттемелер көлемінің сомасын қоспағада, міндеттемелер көлемі бойынша есептің 9-бағанының жиынтық сомасына сәйкес келеді.

      11. 13-бағанда қайта сақтандыру ұйымының берілген сақтандыру сыйлықақылардың жиынтық сомасы сақтандыру сыйлықақылары туралы есептің 13-бағанының жиынтық сомасына сәйкес келеді.

      12. 13-бағанның "Резиденттер-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары" жолы бойынша Қазақстан Республикасының резиденттеріне берілген сақтандыру сыйлықақыларының сомасы сақтандыру сыйлықақылары туралы есептің 14-бағанының жиынтық сомасына сәйкес келеді.

      13. 13-бағанның "Бейрезиденттер-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары" жолы бойынша Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне берілген сақтандыру сыйлықақыларының сомасы сақтандыру сыйлықақылары туралы есептің 15-бағанының жиынтық сомасына сәйкес келеді.

      14. 17-бағанда сақтандыру сыныбының атауы көрсетіледі. Егер әртүрлі сақтандыру сыныптары бойынша сақтандыру сыйлықақылары бір қайта сақтандыру ұйымына берілген жағдайда, сақтандыру сыныптарының тізбесі бір жолда көрсетіледі.

      15. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 245 қаулысына
19-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Қазақстан Республикасының бейрезиденттерімен жасалған сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Ескерту. 19-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 160 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Индекс: 19 - I(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатын: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

  Нысан
  (мың теңгемен)

Р/с №

Атауы

Елдің коды

Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақысы

Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша міндеттемелер көлемі

сақтандыру

қайта сақтандыру

сақтандыру

қайта сақтандыру

1

2

3

4

5

6

7

1

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары


1.1

2

Заңды тұлғалар


2.1

3

Жеке тұлғалар


3.1

4

Барлығы


      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ______________________________________________________ _______

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      _____________________________________________________ ________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Орындаушы ____________________________________________________ ________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "___"__________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Қазақстан Республикасының
бейрезиденттерімен
жасалған сақтандыру
(қайта сақтандыру) шарттары
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Қазақстан Республикасының бейрезиденттерімен жасалған сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Қазақстан Республикасының бейрезиденттерімен жасалған сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда Қазақстан Республикасының бейрезиденттермен жасалған тікелей және кіріс қайта сақтандыру шарттары бойынша есепті кезеңнің басындағы кезеңде қабылданған сақтандыру сыйлықақылары көрсетіледі.

      6. 2-бағанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, заңды тұлғаның және жеке тұлғаның атауы көрсетіледі.

      7. 3-бағанда елдің коды көрсетіледі.

      8. 4-бағанда сақтандыру сыйлықақыларының жиынтық сомасы сақтандыру сыйлықақылары туралы есептің 8 және 9-бағандарында көрсетілген Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінен қабылданған сақтандыру сыйлықақылары сомасына сәйкес келеді.

      9. 5-бағанда сақтандыру сыйлықақыларының жиынтық сомасы сақтандыру сыйлықақылары туралы есептің 12-бағанында көрсетілген Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінен қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған қайта сақтандыру сыйлықақылары сомасына сәйкес келеді.

      10. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 245 қаулысына
20-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңестің мүшелері туралы есеп Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Ескерту. 20-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 160 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Индекс: 20 - I(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатын: исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

  Нысан

Р/с

Кеңес мүшелері

Тұрған жері (елі)

Тағайындау күні

1

2

3

4

1
2      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ______________________________________________________ _______

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      _____________________________________________________ ________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Орындаушы ____________________________________________________ ________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "___"__________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Исламдық қаржыландыру
қағидаттары жөніндегі
кеңестің мүшелері туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңестің мүшелері туралы есеп 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңестің мүшелері туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 2-бағанда исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңестің мүшелерінің болуы туралы ақпарат көрсетіледі.

      6. 3-бағанда исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңес мүшесінің нақты тұрған жері көрсетіледі.

      7. Нысанда исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңес мүшелерінің болуы туралы ақпарат болмаған жағдайда 2-бағанда "жоқ" деп көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 245 қаулысына
21-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен мәмілелер туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" __________ жағдай бойынша

      Ескерту. 21-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 160 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Индекс: 21 - I(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатын: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

  Нысан

      1-кесте (Сақтандыру (қайта сақтандыру) шартын жасау)

  (мың теңгемен)

Р/с №

Сақтанушының (қайта сақтанушының) атауы (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін), Жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін болған кезде)

Тұлға сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғаға жатқызылған тұлға соған сәйкес белгі

Сақтандыру (қайта сақтандыру) түрі (сыныбы)

Сақтандыру сыйақысының сомасы (мың теңгемен)

Сақтандыру сомасы (мың теңгемен)

Сақтандыру тарифі (сақтандыру сомасының пайызымен)

1

2

3

4

5

6

7

8

1
2
3
Жиынтығы      кестенің жалғасы:

Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты бойынша комиссиялық сыйақы (мың теңгемен)

Шарт күні (талаптарды орындау басталған күн)

Шарттың қолданылуы аяқталған күн (талаптарды орындау аяқталған күн)

Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты бойынша
сақтандыру төлемдері сомасы (мың теңгемен)

Пайда алушының атауы (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының директорлар кеңесі не акционерлерінің жалпы жиналысы (директорлар кеңесі болмаған жағдайда) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен мәміле жасау туралы шешімінің деректемелері

Ескертпе

9

10

11

12

13

14

15      2-кесте (Өзге операциялар)

  (мың теңгемен)

Р/с №

Сақтанушының (қайта сақтанушының) атауы (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін), Жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін болған кезде)

Тұлға сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғаға жатқызылған тұлға соған сәйкес белгі

Операциялардың түрі

Валюта түрі

Шарт бойынша мәміле сомасы (мың теңгемен)

Шарт жасалған күн (талаптарды орындауды бастаған күн)

Шарттың қолданылуы аяқталған күн (талаптарды орындауды аяқтаған күн)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

      кестенің жалғасы:

Шарт талаптары бойынша қамтамасыз ету

Төленетін сыйақы
(жылдық пайызбен)

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының директорлар кеңесі не акционерлерінің жалпы жиналысы (директорлар кеңесі болмаған жағдайда) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастарымен байланысты тұлғалармен мәміле жасау туралы шешімінің деректемелері

Есепті күндегі ағымдағы қалдық (мың теңгемен)

Ескертпе

түрі

құны (мың теңгемен

сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пайдасына сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлға

сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғаның пайдасына сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

10

11

12

13

14

15

16      Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мәмілелерінің жалпы сомасы (сақтандыру төлемдерін қоспағанда) (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №14794 болып тіркелген) "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерін және оларды есептеу әдістемесін, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының және сақтандыру топтарының пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілігінің тізбесін, нысандарын, табыс ету мерзімдерін, Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының және сақтандыру топтарының пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілігін табыс ету қағидаларын, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының немесе сақтандыру холдингтерінің еншілес ұйымдары сатып алатын заңды тұлғалардың акцияларына (жарғылық капиталдағы қатысу үлестеріне) қойылатын талаптарды, сақтандыру холдингтері сатып алатын халықаралық қаржы ұйымдары облигацияларының тізбесін, сақтандыру холдингтері сатып алатын облигациялар үшін талап етілетін ең төмен рейтингті және рейтингтік агенттіктердің тізбесін, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары сатып алатын қаржы құралдарының (акциялар мен жарғылық капиталына қатысу үлестерін қоспағанда) тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы №304 қаулысына сәйкес есептелетін нақты төлем қабілеттілігі маржасының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғамен сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының операцияларының әрбір түрі бойынша сомасы мөлшерінен жиынтықты 0,1 пайыздан аспайды, 20_жылғы "____" ________ жағдай бойынша __________ мың теңгені құрайды.

      Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы есепті кезеңде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғаларға жеңілдікті талаптар ұсынылмағанын және осы Нысанда көрсетілгендерден басқа сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен басқа мәмілелерді сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы жүзеге асырылмағанын растайды.

      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ____________________________________________ _______

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ____________________________________________ ________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Орындаушы ______________________________________________ ________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "___"__________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымымен, исламдық
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымымен ерекше қатынастар
арқылы байланысты
тұлғалармен мәмілелер
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен мәмілелер туралы есеп 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен мәмілелер туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда тиісті есепті күндегі жағдай бойынша, оның ішінде Нысанда көрсетілген мәмілелер бойынша (бірақ олармен шектелмей) (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №14794 болып тіркелген) "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерін және оларды есептеу әдістемесін, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының және сақтандыру топтарының пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілігінің тізбесін, нысандарын, табыс ету мерзімдерін, Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының және сақтандыру топтарының пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілігін табыс ету қағидаларын, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының немесе сақтандыру холдингтерінің еншілес ұйымдары сатып алатын заңды тұлғалардың акцияларына (жарғылық капиталдағы қатысу үлестеріне) қойылатын талаптарды, сақтандыру холдингтері сатып алатын халықаралық қаржы ұйымдары облигацияларының тізбесін, сақтандыру холдингтері сатып алатын облигациялар үшін талап етілетін ең төмен рейтингті және рейтингтік агенттіктердің тізбесін, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары сатып алатын қаржы құралдарының (акциялар мен жарғылық капиталына қатысу үлестерін қоспағанда) тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы №304 қаулысына сәйкес есептелетін нақты төлем қабілеттілігі маржасының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастарымен байланысты тұлғамен сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының операцияларының әрбір түрі бойынша сомасы мөлшерінен жиынтықты 0,1 пайыздан аспайтын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының барлық мәмілесі туралы мәліметтер көрсетіледі.

      6. Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты бойынша мәмілелердің сомасын анықтаған кезде сақтандыру сыйлықақысы немесе сақтандыру төлемдері сомасы негізге алынады.

      7. Егер басқа операциялар бойынша мәмілелердің талаптары қамтамасыз етудің немесе сыйақы төлеудің болуын көздемесе, 10, 11 немесе 12, 13-бағандар толтырылмайды.

      8. Нысанда ағымдағы жылдың басынан басталған кезеңде жасалған мәмілелер бойынша мәліметтер көрсетіледі.

      9. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен беріледі.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 245 қаулысына
22-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Ірі қатысушыларды немесе сақтандыру холдингтерін қоса алғанда, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акционерлері туралы мәліметтер Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" __________ жағдай бойынша

      Ескерту. 22-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 160 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Индекс: 22 - I(R)O_Q

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатын: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде.

  Нысан

Тармақша №

Акционердің атауы

Орналасқан жері (елі)

Тиесілі акциялардың саны (дана)

Жарғылық капиталда қатысу үлесі
(мың теңгемен)

Тиесілі акциялардың орналастырылған (артықшылықты және өтелгендерді шегергенде) акциялардың санына немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дауыс беретін акцияларының санына пайыздық қатынасы

Ауыртпалық салынған акциялар үлесі
(мың теңгемен)

1

2

3

4

5

6

7

1

2өзге акционерлер

Х


Сақтандыру (қайта сақтандыру ұйымының) сатып алынған акциялары

Х

Х


Х

Х


Жиынтығы


      кестенің жалғасы:

Қатысушы акционердің атауы

Орналасқан жері (елі)

Акционердің жарғылық капиталына қатысушы
акционердің
қатысу пайызы
(% -бен)

Бейрезиденттің сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жарғылық капиталындағы үлесі

қатысу сомасы
(тікелей қатысу сомасы:
(5-баған),
жанама қатысу сомасы:
(5-баған)*
(10-баған)

жарғылық капиталда қатысу пайызы

барлығы
(%-бен)
((13-баған) +
(14-баған))

тікелей
(%-бен)
(6-баған)

жанама
(%-бен)
(6-баған)*
(10-баған)

8

9

10

11

12

13

14

1.11.2


1.nбасқа қатысушылар

Х


2.12.2


2.nбасқа қатысушылар

Х


басқа қатысушылар

Х


n.1n.2


n.nбасқа қатысушылар

Х


Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ______________________________________________________ _______

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ____________________________________________________ ________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Орындаушы ____________________________________________________ ________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "___"__________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Ірі қатысушыларды немесе
сақтандыру холдингтерін қоса
алғанда, сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының,
исламдық сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының
акционерлерi туралы мәлiметтер
нысанына қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Ірі қатысушыларды немесе сақтандыру холдингтерін қоса алғанда, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акционерлерi туралы мәлiметтер 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Ірі қатысушыларды немесе сақтандыру холдингтерін қоса алғанда, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акционерлерi туралы мәлiметтер" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда ірі қатысушыларды немесе сақтандыру холдингтерін қоса алғанда, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акционерлері, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акционерлерінің қатысушылары (акционерлері), сондай-ақ Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жарғылық капиталында үлесі бойынша, оның ішінде тікелей және жанама қатысу үлесі бойынша ақпарат көрсетіледі. Акционерлердің тікелей қатысу үлесі бухгалтерлік теңгерім бойынша төленген жарғылық капиталдың сомасына, ал жалпы қатысу үлесі – жүз пайызға тең. Орналастырылған акциялардың жалпы санынан бес және одан да көп пайызға ие акционерлер туралы мәліметтер әрбір акционер бойынша жеке көрсетіледі. Қалған акционерлер бойыша мәліметтер "өзге акционерлер" жолы бойынша көрсетіледі.

      6. Қазақстан Республикасының бейрезидентінің сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жарғылық капиталында үлесі Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тікелей акционерлеріне тиесілі акциялар санының пайыздық үлесі (бағанда реттік нөмірі 6) және Қазақстан Республикасының бейрезиденттері сақтандырудың (қайта сақтандыру) жарғылық капиталына жанама қатысуға тиесілі акциялар санының пайыздық арақатынасы ретінде есептеледі. Жанама қатысу пайызы Қазақстан Республикасының резиденті-акционердің тікелей қатысу пайызын Қазақстан Республикасының бейрезиденті–қатысушы акционердің сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жарғылық капиталындағы қатысу пайызына көбейту жолымен анықталады (бағандардың реттік нөмірі 6 және 10).

      7. 7-бағанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акционерлерінің акцияларына ауыртпалық салынған болса, ауыртпалық сомасы мың теңгемен және ауыртпалықтың негізі көрсетіледі.

      8. "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сатып алынған акциялары" жолында сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы сатып алған акцияларының саны көрсетіледі.

      9. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен беріледі.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 245 қаулысына
23-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Ұлттық және шетел валюталарындағы активтер мен міндеттемелердің мерзімдерін салыстыру туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" __________ жағдай бойынша

      Ескерту. 23-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 160 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Индекс: 23 - I(R)O_М

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатын: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

  Нысан
  (мың теңгемен)

Р/с №

Көрсеткіштің атауы

Талап етілгенге дейін

30 күнге дейін

Барлығы

оның ішінде

Барлығы

оның ішінде

теңгемен

АҚШ долларымен

еуромен

Ресей рублімен

басқа шетел валютасы-мен

теңгемен

АҚШ долларымен

Еуромен

Ресей рублімен

басқа шетел валюта
сымен

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


АКТИВТЕР

1

Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары

2

Орналастырылған салымдар

3

Бағалы қағаздар, оның ішінде:

3.1

сатуға арналған
қолда бар бағалы
қағаздар

3.2

өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар

3.3

пайда немесе шығын құрамында өзгерістері көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар

4

Қайта сақтандыру активтері

5

Сақтандырушылардан (қайта сақтандырушылардан) және делдалдардан алуға сақтандыру сыйлықақылары, оның ішінде:

5.1

Мерзімі 90 күннен асқан берешек

5.2

Құнсыздануға резервтер

6

Басқа дебиторлық берешек

7

Басқа активтер

8

Мерзімі жоқ басқа активтер

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х


Активтер жиынтығы


МІНДЕТТЕМЕЛЕР

9

Резервтер, оның ішінде:

9.1

еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резерві

9.2

өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған шығындар резерві

9.3

аннуитет шарттары бойынша болмаған шығындар резерві

9.4

болған, бірақ мәлімделмеген шығындар
бойынша резервтер

9.5

мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар бойынша резервтер

10

Қайта сақтандырушылармен есеп айырысулар

11

Басқа міндеттемелер

12

Мерзімі жоқ басқа міндеттемелер


Міндеттемелер жиынтығы

      кестенің жалғасы:

3 айға дейін

6 айға дейін

Барлығы

оның ішінде

Барлығы

оның ішінде

теңгемен

АҚШ долларымен

еуромен

Ресей рублімен

басқа шетел валютасы-мен

теңгемен

АҚШ долла
рымен

еуромен

Ресей рублімен

басқа шетел валютасы-мен

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х      кестенің жалғасы:

1 жылға дейін

Барлығы

оның ішінде

теңгемен

АҚШ долла
рымен

еуромен

Ресей рублімен

басқа шетел валютасы-мен

27

28

29

30

31

32х

х

х

х

х

х

      кестенің жалғасы:

3 жылға дейін

5 жылға дейін

Барлығы

оның ішінде

Барлы
ғы

оның ішінде

теңгемен

АҚШ долларымен

еуромен

Ресей рублімен

басқа шетел валютасы-мен

теңгемен

АҚШ долла
рымен

еуромен

Ресей рублімен

басқа шетел валютасы-мен

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х      кестенің жалғасы:

10 жылға дейін

Барлы ғы

оның ішінде

теңгемен

АҚШ долла
рымен

Еуромен

Ресей рублімен

басқа шетел валютасы-мен

45

46

47

48

49

50х

х

х

х

х

х

      кестенің жалғасы:

10 жылдан астам

Жиынтығы

Барлығы

оның ішінде

Барлығы

оның ішінде

теңгемен

АҚШ
долларымен

еуромен

Ресей рублімен

басқа шетел валютасымен

теңгемен

АҚШ долларымен

еуромен

Ресей рублімен

басқа шетел валютасымен

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

х

х

х

х

х

х

      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ______________________________________________________ _______

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      _____________________________________________________ ________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Орындаушы ____________________________________________________ _______

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "___"__________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Ұлттық және шетел
валюталарындағы
активтер мен міндеттемелердің
мерзімдерін салыстыру туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Ұлттық және шетел валюталарындағы активтер мен міндеттемелердің мерзімдерін салыстыру туралы есеп 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Ұлттық және шетел валюталарындағы активтер мен міндеттемелердің мерзімдерін салыстыру туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес) жүз теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес) жүз теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Әрбір активке (міндеттемеге) арналған Нысанды толтырған кезде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы дебиторлардың міндеттемелерді орындауын талап ететін және кредиторлардың талаптарын орындайтын барынша аз мерзім көзделеді.

      6. Активтер күмәнді борыштар бойынша қалыптастырылған резервтерді шегере отырып енгізіледі.

      7. "Басқа активтер" деген 7-жол бойынша, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы Нысанның 1, 2, 3, 4, 5 және 6-жолдарында көрсетілгендерді қоспағанда, дебиторлардың міндеттемелерді орындауын талап ететін мерзімі бар активтер көрсетіледі.

      8. "Басқа міндеттемелер" деген 11-жол бойынша, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы Нысанның 9 және 10-жолдарында көрсетілгендерді қоспағанда, кредиторлардың талаптарды орындауын талап ететін мерзімі бар міндеттемелер көрсетіледі.

      9. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 245 қаулысына
24-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Өзге дебиторлық және кредиторлық берешектер туралы есеп Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Ескерту. 24-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 160 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Индекс: 24 - I(R)O_Q

      Кезеңділігі: жартыжылдықтар бойынша

      Ұсынатын: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: жартыжылдықтар бойынша есепті жартыжылдықтан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

  Нысан
  (мың теңгемен)

Р/с №

Берешек түрі

Берешек сомасы

Құнсыздануға арналған резервтер

Ескертпе

1

2

3

4

5

1

Өзге дебиторлық берешек, оның ішінде мынадай түрлері бойынша:
1.1

аяқталмаған құрылыс
1.2

регресс бойынша берешек
1.3

активтерді сатуға байланысты берешек
1.4

кепілдік берілген жарна бойынша берешек
1.5

жалақы бойынша берешек
1.6

жеткізушілерге және мердігерлерге төленген аванстар бойынша берешек
1.7

талан-тараж, ысырап және басқа да теріс пайдалану бойынша берешек
1.8

айыппұл, өсімпұл және тұрақсыздық айыбы бойынша берешек
1.9

берілген қаржылық көмек
1.10

жалдау бойынша есептелген кірістер
1.11

жалға алынған мүлікті күрделі жөндеу
1.12

сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдарға берілген аванстар
1.13

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі, және орталық депозитарийдегі бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымның шоттарындағы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақшасы
1.14

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымның шоттарындағы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақшасы
1.15

өзге дебиторлық берешек
2

Өзге кредиторлық берешек, оның ішінде мынадай түрлері бойынша:
2.1

жөндеуге есептелген шығыстар
2.2

жарнамаға есептелген шығыстар
2.3

есептелген өкілеттік шығыстар
2.4

есептелген басқа да жалпы шаруашылық шығыстары
2.5

жалдау бойынша есептелген шығыстар
2.6

активтерді сатып алуға байланысты берешек
2.7

үлестес тұлғаларға берешек
2.8

алынған қаржылық лизинг
2.9

"Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" АҚ-қа міндетті жарналар
2.10

"Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" АҚ-қа төтенше жарналар
2.11

өзге кредиторлық берешек
      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ______________________________________________________ _______

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      _____________________________________________________ ________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Орындаушы ____________________________________________________ ________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "___"__________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Өзге дебиторлық және
кредиторлық берешектер туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Өзге дебиторлық және кредиторлық берешектер туралы есеп 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Өзге дебиторлық және кредиторлық берешектер туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы 1 қаңтардағы және 1 шілдедегі жағдай бойынша, есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес) жүз теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес) жүз теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. "Өзге дебиторлық берешек" деген 1.15-жолда берешек сомасы Нысанға түсіндірме жазбада ашып көрсетіледі.

      6. "Өзге кредиторлық берешек" деген 2.11-жолда берешек сомасы Нысанға түсіндірме жазбада ашып көрсетіледі.

      7. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 245 қаулысына
25-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Басқа заңды тұлғалардың капиталына исламдық сақтандыру қоры есебінен инвестицияланған инвестициялар туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" __________ жағдай бойынша

      Ескерту. 25-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 160 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Индекс: 25 - FI(R)O_Q

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатын: исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

  Нысан

Р/с

Заңды тұлғаның атауы

Сатып алу құны
(мың теңгемен)

Баланстық құны (мың теңгемен)

Акциялар саны (дана)

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына тиесілі акциялар санының эмитенттің дауыс беретін акцияларының жалпы санына арақатынасы немесе заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесі (пайызбен)

Эмитент акциялары баланстық құнының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының меншікті капиталына қатынасы немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының меншікті капиталына заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлестері (пайызбен)

Сатып алу күні

Барлығы

оның ішінде жиынтық есептелген сыйақы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Қазақстан Республикасының резидент қаржы ұйымдары
1.1

екінші деңгейдегі банктер
1.1.1

жай акциялар
1.1.1.1

1.1.2

Артықшылықты акциялар
1.1.2.1

1.2

сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары
1.2.1

жай акциялар
1.2.1.1

1.2.2

Артықшылықты акциялар
1.2.2.1

1.3

өзге қаржы ұйымдары
1.3.1

жай акциялар
1.3.1.1

1.3.2

Артықшылықты акциялар
1.3.2.1

1.3.3

жарғылық капиталда қатысу үлестері
1.3.3.1

2

Акционер-лік инвести-циялық қорлар
2.1

жай акциялар
2.1.1

2.2

Артықшылықты акциялар
2.2.1

3

Қаржы ұйымдары болып табылмайтын заңды тұлғалар
3.1

жай акциялар
3.1.1

3.2

артықшылықты акциялар
3.2.1

4

Сақтандыру қызметін автоматтандыруды/міндетті сақтандыру түрлері бойынша деректер базасын қалыптастыруды және жүргізуді жүзеге асыратын заңды тұлғалар
4.1

жай акциялар
4.1.1

4.2.

артықшылықты акциялар
4.2.1

4.3

жарғылық капиталда қатысу үлестері
4.3.1

5

Айрықша қызмет түрі ретінде сақтандыру агентінің қызметін жүзеге асыратын заңды тұлғалар
5.1

жай акциялар
5.1.1

5.2

артықшылықты акциялар
5.2.1

5.3

жарғылық капиталда қатысу үлестері
5.3.1

6

Бейрезидент қаржы ұйымдары
6.1

Банктер
6.1.1

жай акциялар
6.1.1.1

6.1.2

артықшылықты акциялар
6.1.2.1

6.1.3

жарғылық капиталда қатысу үлестері
6.1.3.1

6.2

сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары
6.2.1

жай акциялар
6.2.1.1

6.2.2

артықшылықты акциялар
6.2.2.1

6.2.3

жарғылық капиталда қатысу үлестері
6.2.3.1

6.3

жинақтаушы зейнетақы қорлары
6.3.1

жай акциялар
6.3.1.1

6.3.2

артықшылықты акциялар
6.3.2.1

6.3.3

жарғылық капиталда қатысу үлестері
6.3.3.1

6.4

Бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары
6.4.1

жай акциялар
6.4.1.1

6.4.2

артықшылықты акциялар
6.4.2.1

6.4.3

жарғылық капиталда қатысу үлестері
6.4.3.1

7

Барлығы
      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ______________________________________________________ _______

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      _____________________________________________________ ________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Орындаушы ____________________________________________________ ________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "___"__________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Басқа заңды тұлғалардың
капиталына исламдық
сақтандыру қоры есебінен
инвестицияланған
инвестициялар туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Басқа заңды тұлғалардың капиталына исламдық сақтандыру қоры есебінен инвестицияланған инвестициялар туралы есеп 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Басқа заңды тұлғалардың капиталына исламдық сақтандыру қоры есебінен инвестицияланған инвестициялар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес) жүз теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес) жүз теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда еншілес және қауымдасқан ұйымдарға инвестициялардың сомасы көрсетіледі.

      6. "Жай акциялар" және "артықшылықты акциялар" деген жолдарда акционерлік қоғамдар нысанында құрылған заңды тұлғаларға сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қатысуы бойынша ақпарат көрсетіледі.

      7. "Жарғылық капиталда қатысу үлестері" деген жолда акционерлік қоғамнан басқа, шаруашылық серіктестігі нысанында және өзге де ұйымдық-құқықтық нысанда құрылған заңды тұлғаларға сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қатысуы бойынша ақпарат көрсетіледі.

      8. 3-бағанда сатып алу күніне акциялардың сатып алу құны көрсетіледі.

      9. 4-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың баланстық құны көрсетіледі.

      10. 6-бағанда сатып алынған акциялардың саны көрсетіледі.

      11. 9-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күні көрсетіледі.

      12. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 245 қаулысына
26-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен жасалған сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" __________ жағдай бойынша

      Ескерту. 26-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 160 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Индекс: 26 - I(R)O_Q

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатын: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

  Нысан
  (мың теңгемен)

р/с №

Сақтандыру сыныптарының атауы

Сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

Жасасқан шарттар (бірліктер) саны

барлығы

оның ішінде жасасқан шарттар бойынша:

екінші деңгейдегі банктермен

басқалармен

барлығы

оның ішінде жасасқан шарттар бойынша:

жеке тұлғалармен

заңды тұлғалармен

жеке тұлғалармен

заңды тұлғалармен

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Міндетті сақтандыру
1.1

көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігі
1.2

тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігі
1.3

өсімдік шаруашылығындағы сақтандыру
1.4

жеке нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру
1.5

экологиялық сақтандыру
1.6

аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігіхх


1.7

туристі сақтандыру
1.8

қызметі үшінші тұлғаға зиян келтіру қаупімен байланысты болатын объект иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігі
1.9

қызметкерді еңбек (қызмет) мiндеттерiн атқарған кезде жазатайым жағдайлардан сақтандыру
1.10

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)
2

Ерікті жеке сақтандыру
2.1

өмірді сақтандыру
2.2

аннуитеттік сақтандыру, оның ішінде:
2.2.1

зейнетақы аннуитеті шарттары
хх

2.2.2

аннуитет шарттары
2.2.3

аннуитеттік сақтандырудың өзге де түрлері
2.3

жазатайым жағдайлардан сақтандыру
2.4

ауырған жағдайдан сақтандыру, оның ішінде:
2.4.1

шетелге шығатындар
2.5

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)
3

Ерікті мүліктік сақтандыру
3.1

автомобиль көлігін сақтандыру
3.2

теміржол көлігін сақтандыру
3.3

әуе көлігін сақтандыру
3.4

су көлігін сақтандыру
3.5

ғарыш объектілерін сақтандыру
3.6

жүктерді сақтандыру
3.7

осы Нысанның 3.1-3.6-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, мүлікті зияннан сақтандыру
3.8

автомобиль көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру
3.9

әуе көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру
3.10

су көлік иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру
3.11

ғарыш объектілері иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру
3.12

кәсіби жауапкершілікті сақтандыру
3.13

осы Нысанның 3.8-3.12-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру
3.14

қарыздарды сақтандыру
3.15

ипотекалық сақтандыру
3.16

кепілдіктер мен кепілдемелерді сақтандыру
3.17

өзге де қаржылық шығындардан сақтандыру
3.18

осы Нысанның 3.14-3.17-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, қаржы ұйымдарының шығыстарын сақтандыру
3.19

титулдық сақтандыру
3.20

сот шығыстарын сақтандыру
3.21

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)
4

Барлығы
      кестенің жалғасы:

Сақтандыру шарттары бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдері

Сақтандыру шарттары бойынша міндеттемелер көлемі

Ерекше қатынастар арқылы байланысты сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарымен жасалған қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

барлығы

оның ішінде жасасқан шарттар бойынша:

екінші деңгейдегі банктермен

басқалармен

Барлығы

оның ішінде жасасқан шарттар бойынша:

жеке тұлғалармен

заңды тұлғалармен

жеке тұлғалармен

заңды тұлғалармен

10

11

12

13

14

15

16

17хх


хх

      кестенің жалғасы:

Ерекше қатынастар арқылы байланысты сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарымен жасалған қайта сақтандыру шарттары бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдері

Қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша міндеттемелер көлемі (жауапкершілік лимиті)

Ерекше қатынастар арқылы байланысты қайта сақтандыру ұйымдарына қайта сақтандыру шарттары бойынша берілген сақтандыру сыйлықақылары

Ерекше қатынастар арқылы байланысты қайта сақтандыру ұйымдарынан қайта сақтандыру шарттары бойынша алынған өтеу

Қайта сақтандыруға берілген міндеттемелер көлемі

18

19

20

21

22

      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ______________________________________________________ _______

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      _____________________________________________________ ________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Орындаушы ____________________________________________________ ________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "___"__________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымымен, исламдық
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымымен ерекше қатынастар
арқылы байланысты
тұлғалармен жасалған
сақтандыру және қайта
сақтандыру шарттары туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен жасалған сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары туралы есеп 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғаларымен жасалған сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы сома мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес) жүз теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес) жүз теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен ағымдағы жыл басындағы кезеңде (өспелі жиынтығымен) жасалған сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша ақпарат көрсетіледі.

      6. 3-бағанда есепті кезеңде сақтандыру шарттарын бұзуға байланысты шығыстарды есептегенде, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен жасалған тікелей сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақыларының сомасы көрсетіледі.

      7. 10-бағанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен жасалған тікелей сақтандыру шарттары бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдерінің сомасы көрсетіледі.

      8. 17-бағанда есепті кезеңде сақтандыру шарттарын бұзуға байланысты шығыстарды есептегенде, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен жасалған кіріс қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақыларының сомасы көрсетіледі.

      9. 18-бағанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен жасалған кіріс қайта сақтандыру шарттары бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдерінің сомасы көрсетіледі.

      10. 20-бағанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар арқылы байланысты сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақыларының сомасы көрсетіледі.

      11. 21-бағанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар арқылы байланысты сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарынан алынған өтемақы сомасы көрсетіледі.

      12. 2.2.1-жолда "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған зейнетақы аннуитеті шарттары көрсетіледі.

      13. 2.2.2-жолда "Қызметкер еңбек (қызметтiк) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан мiндеттi сақтандыру туралы" 2005 жылғы 7 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған аннуитет шарттары көрсетіледі.

      14. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 245 қаулысына
27-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Екінші деңгейдегі банктердің қатысуымен жасалған сақтандыру шарттары туралы есеп Есепті кезең: 20__ жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Ескерту. 27-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 160 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Индекс: 27 - I(R)O_Q

      Кезеңділігі: жартыжылдықтар бойынша

      Ұсынатын: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: жартыжылдықтар бойынша есепті жартыжылдықтан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

  Нысан

      1-кесте

  (мың теңгемен)

р/с

Сақтандыру сыныптарының атауы

Қарыз алу операцияларына байланысты тәуекелдерді сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

Қарыз алу операцияларына байланысты тәуекелдерді сақтандыру шарттары бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдері

Қарыз алу операцияларына байланысты тәуекелдерді сақтандыру шарттары бойынша міндеттемелер көлемі

барлығы

оның ішінде:

барлығы

оның ішінде:

екінші деңгейдегі банк пайда алушы болып табылады

қарыз алушы пайда алушы болып табылады

екінші деңгейдегі банкке

қарыз алушыға

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Міндетті сақтандыру:
1.1

көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігі
1.2

тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігі
1.3

өсімдік шаруашылығындағы сақтандыру
1.4

жекеше нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру
1.5

экологиялық сақтандыру
1.6

аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігі
1.7

туристі сақтандыру
1.8

қызметі үшінші тұлғаға зиян келтіру қаупімен байланысты болатын объект иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігі
1.9

қызметкер еңбек (қызметтік) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым жағдайлардан сақтандыру
1.10

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)
2

Ерiктi жеке сақтандыру:
2.1

өмірді сақтандыру
2.2

аннуитеттік сақтандыру, оның ішінде:
2.2.1

зейнетақы аннуитеті шарттары
2.2.2

аннуитет шарттары
2.2.3

аннуитеттік сақтандырудың өзге де түрлері
2.3

жазатайым жағдайлардан сақтандыру
2.4

ауырған жағдайдан сақтандыру, оның ішінде:
2.4.1

шетелге шығушылар
2.5

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)
3

Ерікті мүліктік сақтандыру:
3.1

автомобиль көлігін сақтандыру
3.2

теміржол көлігін сақтандыру
3.3

әуе көлігін сақтандыру
3.4

су көлігін сақтандыру
3.5

ғарыш объектілерін сақтандыру
3.6

жүктерді сақтандыру
3.7

осы Нысанның 3.1 - 3.6-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, мүлiктi залалдан сақтандыру
3.8

автомобиль көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру
3.9

әуе көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру
3.10

су көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру
3.11

ғарыш объектілері иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру
3.12

кәсіби жауапкершілікті сақтандыру
3.13

осы Нысанның 3.8 - 3.12-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, азаматтық-құқықтық жауапкершiлiкті сақтандыру
3.14

қарыздарды сақтандыру
3.15

ипотекалық сақтандыру
3.16

кепілдіктер мен кепілдемелерді сақтандыру
3.17

басқа да қаржы шығындарынан сақтандыру
3.18

осы Нысанның 3.14 - 3.17-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, қаржы ұйымдарының шығындарын сақтандыру
3.19

титулдық сақтандыру
3.20

сот шығындарынан сақтандыру
3.21

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)
4

Барлығы
      кестенің жалғасы:

Қарыз алу операцияларына байланысты емес екінші деңгейдегі банктердің тәуекелдерді сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақылары

Қарыз алу операцияларына байланысты емес екінші деңгейдегі банктердің тәуекелдерді сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдері

Қарыз алу операцияларына байланысты емес екінші деңгейдегі банктердің тәуекелдерді сақтандыру шарттары бойынша міндеттемелер көлемі

Қарыз алу операцияларына байланысты тәуекелдерді сақтандыру шарттары бойынша және қарыз алу операцияларына байланысты емес екінші деңгейдегі банктердің тәуекелдерді сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақыларының жалпы сомасы
(3-баған + 10-баған)

10

11

12

13
      2-кесте

  (мың теңгемен)

р/с

Банктің атауы

Қарыз алу операцияларына байланысты тәуекелдерді сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

Қарыз алу операцияларына байланысты тәуекелдерді сақтандыру шарттары бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдері

барлығы

оның ішінде:

барлығы

оның ішінде:

екінші деңгейдегі банк пайда алушы болып табылады

қарыз алушы пайда алушы болып табылады

екінші деңгейдегі банкке

қарыз алушыға

1

2

3

4

5

6

7

8

1
2
Жиынтығы      кестенің жалғасы:

Қарыз алу операцияларына байланысты тәуекелдерді сақтандыру шарттары бойынша міндеттемелер көлемі

Қарыз алу операцияларына байланысты емес екінші деңгейдегі банктердің тәуекелдерді сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақылары

Қарыз алу операцияларына байланысты емес екінші деңгейдегі банктердің тәуекелдерді сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдері

Қарыз алу операцияларына байланысты емес екінші деңгейдегі банктердің тәуекелдерді сақтандыру шарттары бойынша міндеттемелерінің көлемі

Қарыз алу операцияларына байланысты тәуекелдерді сақтандыру шарттары бойынша және қарыз алу операцияларына байланысты емес екінші деңгейдегі банктердің тәуекелдерді сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақыларының жалпы сомасы
(3-баған + 10-баған)

9

10

11

12

13

      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ______________________________________________________ _______

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      _____________________________________________________ ________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Орындаушы ____________________________________________________ ________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "___"__________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Екінші деңгейдегі банктердің
қатысуымен жасалған
сақтандыру шарттары туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Екінші деңгейдегі банктердің қатысуымен жасалған сақтандыру шарттары туралы есеп 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Екінші деңгейдегі банктердің қатысуымен жасалған сақтандыру шарттары туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңы (бұдан әрі – Сақтандыру қызметі туралы заң) 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы 1 қаңтардағы және 1 шілдедегі жағдай бойынша есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес) жүз теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес) жүз теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда сақтанушы (сақтандырылушы) немесе пайда алушы екінші деңгейдегі банк болып табылатын есепті жылдың басындағы кезеңде екінші деңгейдегі банктердің қатысуымен жасалған сақтандыру шарттары бойынша ақпарат (өспелі жиынтығымен) көрсетіледі.

      6. 1 және 2-кестелердің 3, 4, 5 және 10-бағандарында есепті кезеңде сақтандыру шарттарын бұзуға байланысты шығыстарды есептегенде, сақтандыру сыйлықақылары көрсетіледі.

      7. Нысанның 1-кестесі Сақтандыру қызметі туралы заңның 6-бабына сәйкес сақтандыру сыныптары бойынша бөліп толтырылады.

      8. 1-кестенің 2.2.1-жолында "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған зейнетақы аннуитеті шарттары көрсетіледі.

      9. 1-кестенің 2.2.2-жолында "Қызметкер еңбек (қызметтiк) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан мiндеттi сақтандыру туралы" 2005 жылғы 7 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған аннуитет шарттары көрсетіледі.

      10. Нысанның 2-кестесі екінші деңгейдегі банктер бойынша бөліп толтырылады.

      11. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 245 қаулысына
28-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Жалпы және әкімшілік шығыстар туралы есеп Есепті кезең: 20__ жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Ескерту. 28-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 160 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Индекс: 28 - I(R)O_ М

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатын: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

  Нысан
  (мың теңгемен)

р/с

Шығыстарды жіктеу

Сомасы

Ескертпе

1

2

3

4

1

Еңбек пен іссапарға ақы төлеу шығыстары2

Шаруашылық және кеңсе шығыстары3

Жарнамаға шығыстар4

Қызметкерлердің біліктілігін арттыруға шығыстар5

Үшінші тұлғалардың қызметтері6

Негізгі құралдарды жөндеу7

Бланк өнімдерін дайындау бойынша шығыстар8

Көлікке қызмет көрсету және оны пайдалану шығыстары9

Күзет бойынша шығыстар10

Пошта және курьер шығыстары11

Амортизациялық аударымдар12

Ағымдағы жалдау бойынша шығыстар13

Коммуналдық қызметтер14

Компьютер техникасына қызмет көрсету бойынша шығыстар15

Байланыс қызметіне ақы төлеу16

Аудиторлық, консультациялық және ақпараттық шығыстар17

Банктердің қызметтері және активтерді басқару бойынша шығыстар18

Сақтандыру өнімдерін ұйымдастыруға және дамытуға арналған шығыстар19

Бағалы қағаздар эмиссиясын тіркеу бойынша шығыстар20

Бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілімін жүргізу бойынша шығыстар21

Сақтандыруға шығыстар22

Төлеуге жататын есептелген айыппұлдар, өсімпұлдар, тұрақсыздық айыбы23

Инкассаторлық шығыстар24

Қосымша құн салығы25

Әлеуметтік салық26

Жер салығы27

Көлік құралдарына салық28

Мүлікке салық29

Алымдар30

Төлемдер31

Мемлекеттік баж салығы32

Кедендік төлемдер33

Өзгелер34

Барлығы35

Анықтама үшін: Толық жұмыс күні жұмыс істейтін қызметкерлердің саны      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ______________________________________________________ _______

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      _____________________________________________________ ________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Орындаушы ____________________________________________________ ________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "___"__________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Жалпы және әкімшілік
шығыстар туралы есеп
нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Жалпы және әкімшілік шығыстар туралы есеп 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Жалпы және әкімшілік шығыстар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес) жүз теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес) жүз теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. "Өзгелер" деген 33-жолдағы ақпарат Нысанға түсіндірме жазбада ашып көрсетіледі.

      6. 35-жолда толық жұмыс күні жұмыс істейтін қызметкерлердің саны мен баламалары (жарты мөлшерлемеде жұмыс істейтін екі қызметкер толық жұмыс күні жұмыс істейтін бір қызметкер болып есептеледі) анықтама ретінде көрсетіледі.

      7. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 245 қаулысына
29-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Баланстан тыс шоттар бойынша қалдықтар туралы есеп Есепті кезең: 20__ жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Ескерту. 29-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 160 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Индекс: 29 - I(R)O_Q

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатын: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

  Нысан
  (мың теңгемен)

р/с

Баланстан тыс шоттардың атауы

есепті кезеңнің соңында

өткен жылдың соңында

1

2

3

4


Шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелер1

Кепілдіктер бойынша талаптар шоттары1.1

берілген немесе расталған кепілдіктер бойынша ықтимал талаптар1.2

қабылданған кепілдіктер бойынша ықтимал талаптар1.3

Қазақстан Республикасының Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру туралы заңнамасына сәйкес шартты төтенше жарналар2

Болашақта қарыздар беру (алу) бойынша талаптар
шоттары2.1

берілетін қарыздар бойынша шартты талаптар2.2

болашақта қарыздар алу бойынша шартты талаптар3

Туынды қаржы құралдары бойынша талаптар шоттары3.1

қаржы активтерін сатып алу бойынша шартты талаптар3.2

қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша шартты талаптар3.3

қаржы фьючерстерін сату бойынша шартты талаптар3.4

белгіленген пайыздық своп3.5

өзгермелі пайыздық своп3.6

сатып алынған опцион - "колл" мәмілелері3.7

сатып алынған опцион - "пут" мәмілелері3.8

сатылған опцион "пут" - контршот мәмілелері3.9

сатылған опцион "колл" - контршот мәмілелері3.10

болашақтағы сыйақы - контршот туралы сатып алынған келісім3.11

болашақтағы сыйақы туралы іске асырылған келісім3.12

басқа да туынды қаржы құралдары бойынша шартты талаптар4

Кепілдіктер бойынша міндеттемелер шоттары4.1

берілген немесе расталған кепілдіктер бойынша ықтимал міндеттемелер4.2

қабылданған кепілдіктер бойынша талаптарды ықтимал азайту4.3

Қазақстан Республикасының сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру туралы заңнамасы бойынша шартты міндеттемелер5

Болашақта қарыздар беру (алу) бойынша міндеттемелер шоттары5.1

болашақта қарыздар беру бойынша шартты міндеттемелер5.2

алынатын қарыздар бойынша шартты міндеттемелер6

Туынды қаржы құралдары бойынша міндеттемелер шоттары6.1

қаржы активтерін сату бойынша шартты міндеттемелер6.2

қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша шартты міндеттемелер6.3

қаржы фьючерстерін сату бойынша шартты міндеттемелер6.4

өзгермелі пайыздық своп6.5

белгіленген пайыздық своп6.6

сатып алынған опцион "колл" - контршот мәмілелері6.7

сатып алынған опцион "пут" - контршот мәмілелері6.8

сатылған опцион "пут" мәмілелері6.9

сатылған опцион "колл" мәмілелері6.10

болашақтағы сыйақы туралы сатып алынған келісім6.11

болашақтағы сыйақы - контршот туралы іске асырылған келісім6.12

басқа да туынды қаржы құралдары бойынша шартты міндеттемелер
Меморандум шоттары7

Меморандум шоттары - активтер7.1

жалға берілген машиналар, жабдықтар, көлік және басқа да құрал-жабдықтар7.2

бөліп төлеу арқылы сатылатын негізгі құрал-жабдықтар7.3

залалға есептен шығарылған борыштар7.4

инкассоға жіберілген құжаттар мен құндылықтар7.5

міндеттемелерді қамтамасыз етуге (кепілге) берілген мүлік7.6

оригинаторға сенімгерлік басқаруға берілген акциялар (қатысу үлестері)8

Меморандум шоттары - пассивтер8.1

жалға алу үшін қабылданған машиналар, жабдықтар, көлік және басқа да құрал-жабдықтар8.2

инкассоға қабылданған құжаттар мен құндылықтар8.3

клиенттің міндеттемесін қамтамасыз етуге (кепілге) қабылданған мүлік8.4

талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық қарыздар8.4.1

талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық қарыздар бойынша есептелген сыйақы8.4.2

талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық қарыздар бойынша тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)9

Меморандум шоттары - басқалары9.1

мерзімінде төленбеген төлем құжаттары9.2

шет мемлекеттер және шетел банктері ашқан кредиттік желілер9.3

әртүрлі құндылықтар мен құжаттар9.4

есебіне жіберілген және берілген әртүрлі құндылықтар мен құжаттар9.5

сақтаудағы аффинирленген бағалы металдар9.6

сақтаудағы акциялар және басқа бағалы қағаздар9.7

"депо" шоты      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ______________________________________________________ _______

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      _____________________________________________________ ________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Орындаушы ____________________________________________________ ________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "___"__________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Баланстан тыс шоттар
бойынша қалдықтар туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Баланстан тыс шоттар бойынша қалдықтар туралы есеп 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Баланстан тыс шоттар бойынша қалдықтар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 2-бағанда (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5348 болып тіркелген) "Қазақстан Республикасы қаржы нарығының жекелеген субъектілеріне арналған бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2008 жылғы 22 қыркүйектегі № 79 қаулысына сәйкес баланстан тыс шоттардың атауы көрсетіледі.

      6. 3-бағанда баланстан тыс шоттар бойынша есепті кезеңнің соңындағы жиынтық сома көрсетіледі.

      7. 4-бағанда баланстан тыс шоттар бойынша өткен жылдың соңындағы жиынтық сома көрсетіледі.

      8. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 245 қаулысына
30-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Экономикалық қызмет түрлері бойынша сақтандыру сыйлықақыларын және сақтандыру төлемдерін жіктеу туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" __________ жағдай бойынша

      Ескерту. 30-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 160 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Индекс: 30 - I(R)O_Y

      Кезеңділігі: жыл сайын

      Ұсынатын: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: жыл сайын, есепті жылдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

  Нысан
  (мың теңгемен)

р/с

Экономикалық қызмет түрінің атауы

Сақтандыру сыйлықақылары

Сақтандыру төлемдері

1

2

3

4

01-03

Ауыл, орман және балық шаруашылығы01

Өсімдік және мал шаруашылығы, аң аулау, осы салаларда көрсетілетін қызметтерді қоса02

Орман шаруашылығы және ағаш дайындау03

Балық шаруашылығы және аквамәдениет05-09

Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу05

Көмір және лигнит өндіру06

Шикі мұнай және табиғи газ өндіру07

Металл кендерін өндіру08

Тау-кен өнеркәсібінің басқа салалары09

Кен өндіру өнеркәсібі саласындағы техникалық кызметтер10-33

Өңдеу өнеркәсібі10

Тамақ өнімдерін өндіру11

Сусындар өндіру12

Темекі өнімдерін өндіру13

Тоқыма бұйымдарын өндіру14

Киім өндіру15

Былғары және оған жататын өнім өндіру16

Жиһаздан басқа ағаштан және тоздан жасалған бұйымдарды өндіру; сабаннан және өруге арналған материалдардан жасалған бұйымдар өндіру17

Қағаз және қағаз өнімдерін өндіру18

Жазылған материалдарды басып шығару және қайта басып шығару19

Кокс және мұнайдың өңделген өнімдерін өндіру20

Химиялық өнеркәсіп өнімдерін өндіру21

Негізгі фармацевтік өнімдер және препараттар өндіру22

Резіңке және пластмасса бұйымдар өндіру23

Өзге металл емес минералдық өнімдер өндіру24

Металлургия өнеркәсібі25

Машиналар мен жабдықтардан басқа дайын металл бұйымдарын өндіру26

Компьютерлер, электрондық және оптикалық бұйымдарын өндіру27

Электр жабдықтарын өндіру28

Басқа санаттарға енгізілмеген машиналар мен жабдықтарды өндіру29

Автокөлік құралдарын, тіркемелер және жартылай тіркемелерді өндіру30

Басқа көлік құралдарын өндіру31

Жиһаз өндіру32

Өзге дайын бұйымдарды өндіру33

Машиналар мен жабдықтарды жөндеу және орнату35

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауаны кондиционерлеу36-39

Сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуына және таратылуына бақылау жасау36

Суды жинау, өңдеу және тарату37

Кәріз жүйесі38

Қалдықтарды жинау, өңдеу және жою; қалдықтарды кәдеге жарату39

Рекультивация және қалдықтарды жою саласындағы өзге де қызметтер41-43

Құрылыс41

Ғимараттар мен құрылыстарды салу42

Азаматтық құрылыс43

Мамандандырылған құрылыс жұмыстары45-47

Көтерме және бөлшек сауда, автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу45

Автомобильдер мен мотоциклдерді көтерме және бөлшек сату және оларды жөндеу46

Автомобильдер мен мотоциклдерді қоспағанда, көтерме сауда47

Автомобильдер мен мотоциклдерді қоспағанда, бөлшек сауда49-53

Көлік және қоймаға жинақтау49

Құрылықтағы көлік қызметі және құбырмен тасымалдау50

Су көлігі51

Әуе көлігі52

Қойма шаруашылығы және қосалқы көлік қызметі53

Пошталық және курьерлік қызмет55-56

Тұру және тамақтану жөнінде қызмет көрсету55

Тұруды ұйымдастыру жөнінде қызмет көрсету56

Тамақ өнімдерін және сусындарды ұсыну жөнінде қызмет көрсету58-63

Ақпарат және байланыс58

Баспа қызметі59

Кино-, бейнефильмдер және телевизиялық бағдарламалар, фонограмма және музыкалық жазбалар шығару60

Бағдарлама және теле-радио хабарлама жасау жөніндегі қызмет61

Байланыс62

Компьютерлік бағдарламалау, консультациялар және басқа ілеспе көрсетілетін қызметтер63

Ақпараттық қызметтердің қызметі64-66

Қаржылық қызмет және сақтандыру қызметі64

Сақтандыру және зейнетақы қорлары қызметтерін қоспағанда қаржылық қызметтер65

Міндетті әлеуметтік сақтандырудан басқа, сақтандыру, қайта сақтандыру және зейнетақы қорларының қызметі66

Қаржыландыру және сақтандыру қызметтерін ұсыну бойынша қосалқы қызмет68

Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар69-75

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет69

Құқық және бухгалтерлік есеп саласындағы қызмет70

Бас компаниялар қызметі; басқару мәселелері бойынша консультациялар71

Сәулет өнері, инженерлік ізденістер, техникалық сынақтар мен талдау саласындағы қызмет72

Ғылыми зерттеулер және әзірлемелер73

Жарнама қызметі және нарық конъюктурасын зерттеу74

Өзге де кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет75

Ветеринарлық қызмет77-82

Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет77

Жалдау, жалға беру және лизинг78

Жұмысқа орналастыру79

Туристік операторлардың, туристік агенттіктердің және туризм саласындағы қызметтерді ұсынатын басқа ұйымдардың қызметі80

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және тергеу жүргізу жөніндегі қызмет81

Ғимараттарға және аймақтарға қызмет көрсету саласындағы қызмет82

Әкімшілік-басқару, шаруашылық
және басқа қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет84

Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамтамасыз ету85

Білім беру86-88

Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер86

Денсаулық сақтау саласындағы қызмет87

Тұрғын орынмен қамтамасыз ете отырып күтіп-баптау жөніндегі қызмет88

Тұратын жермен қамтамасыз етпей әлеуметтік қызметтер көрсету90-93

Өнер, ойын-сауық және демалыс90

Шығармашылық, өнер және ойын-сауық саласындағы қызмет91

Кітапханалардың, мұрағаттардың, мұражайлардың және мәдени қызмет көрсететін басқа мекемелердің қызметі92

Құмар ойындар және бәс тігуді ұйымдастыру жөніндегі қызмет93

Спорт саласындағы және демалыс пен ойын-сауықты ұйымдастырудағы қызмет94-96

Өзге де қызметтер түрлерін ұсыну94

Мүшелік ұйымдар қызметі95

Компьютерлерді, жеке пайдаланатын заттар мен тұрмыстық бұйымдарды жөндеу96

Өзге де дербес қызметтер көрсету97-98

Үй қызметшісін жалдайтын және өзі тұтыну үшін тауарлар мен қызметтер өндіретін үй шаруашылықтары қызметі97

Үй қызметшісін жалдайтын үй шаруашылықтарының қызметі98

Жеке тұтыну үшін тауарлар өндіру жөніндегі үй шаруашылықтарының қызметі99

Бұрынғы аумақтық ұйымдардың және органдардың қызметі
Анықтама үшін: жеке тұлғалар
Жиынтығы      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Орындаушы ______________________________________________ __________

      лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___жылғы "___"__________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Экономикалық қызмет түрлері
бойынша сақтандыру
сыйлықақыларын
және сақтандыру төлемдерін
жіктеу туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Экономикалық қызмет түрлері бойынша сақтандыру сыйлықақыларын және сақтандыру төлемдерін жіктеу туралы есеп 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Экономикалық қызмет түрлері бойынша сақтандыру сыйлықақыларын және сақтандыру төлемдерін жіктеу туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрілігінің Техникалық реттеу және метрология комитетінің 2007 жылғы 14 желтоқсандағы № 683-од бұйрығымен бекітілген Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне сәйкес экономикалық қызмет түрлерінің атауы пайдаланылады.

      6. Нысанда тікелей сақтандыру шарттары бойынша есепті кезеңнің басындағы кезеңде жүзеге асырылған сақтандыру сыйлықақылары және сақтандыру төлемдері көрсетіледі.

      7. Сақтандыру сыйлықақылары мен сақтандыру төлемдері сақтанушының экономикалық қызметінің негізгі түрі бойынша жіктеледі.

      8. 3-бағанда сақтандыру сыйлықақыларының жиынтық сомасы сақтандыру сыйлықақылары туралы есептің 4-бағанында көрсетілген сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары сомасына сәйкес болады.

      9. 4-бағанда сақтандыру төлемдерінің жиынтық сомасы сақтандыру төлемдері туралы есептің қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдерін шегергенде сақтандыру төлемдерінің сомасына сәйкес болады.

      10. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 245 қаулысына
31-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша сақтандыру қабылданған және жүзеге асырылған сақтандыру сыйлықақылары мен сақтандыру төлемдері туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" __________

      Ескерту. 31-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 160 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Индекс: 31 - I(R)O_Y

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатын: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын есепті жылдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

  Нысан
  (мың теңгемен)

р/с

Сақтандыру ұйымының атауы

Астана қаласы

Алматы қаласы

Ақмола облысы

сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша шығыстар

сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша шығыстар

сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша шығыстар

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Міндетті сақтандыру:1.1

көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігі1.2

тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi1.3

өсiмдiк шаруашылығындағы сақтандыру1.4

жекеше нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн1.5

экологиялық сақтандыру1.6

аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгі1.7

туристі сақтандыру1.8

қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi1.9

қызметкер еңбек (қызмет) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым жағдайлардан сақтандыру1.10

сақтандырудың өзге түрлері (сыныптары)2

Ерiктi жеке сақтандыру:2.1

өмірді сақтандыру2.2

аннуитеттік сақтандыру, оның ішінде:2.2.1.

зейнетақы аннуитенің шарттары2.2.2.

аннуитет шарттары2.2.3.

аннуитеттік сақтандырудың өзге де түрлері2.3

жазатайым жағдайлардан сақтандыру2.4

ауырған жағдайдан сақтандыру, оның ішінде2.4.1

шетелге шығатындарды сақтандыру2.5

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныбы)3

Ерiктi мүлiктiк сақтандыру:3.1

автомобиль көлiгiн сақтандыру3.2

темiржол көлiгiн сақтандыру3.3

әуе көлiгiн сақтандыру3.4

су көлiгiн сақтандыру3.5

ғарыш объектілерін сақтандыру3.6

жүктердi сақтандыру3.7

Осы Нысанның 3.1-3.6-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, мүлiктi залалдан сақтандыру3.8

автомобиль көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру3.9

әуе көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру3.10

су көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру3.11

ғарыш объектілері иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру3.12

кәсіби жауапкершілікті сақтандыру3.13

Нысанның 3.8-3.12-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, азаматтық-құқықтық жауапкершiлiктi сақтандыру3.14

қарыздарды сақтандыру3.15

ипотекалық сақтандыру3.16

кепілдіктер мен кепілдемелерді сақтандыру3.17

басқа да қаржы шығындарынан сақтандыру3.18

Осы Нысанның 3.14-3.17-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, қаржы ұйымдарының шығындарын сақтандыру3.19

титулдық сақтандыру3.20

сот шығыстарынан сақтандыру3.21

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)4

Барлығы      кестенің жалғасы:

Ақтөбе облысы

Алматы облысы

Атырау облысы

Шығыс Қазақстан облысы

сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша шығыстар

сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша шығыстар

сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша шығыстар

сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша шығыстар

9

10

11

12

13

14

15

16
      кестенің жалғасы:

Жамбыл облысы

Батыс Қазақстан облысы

Қарағанды облысы

Қостанай облысы

сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша шығыстар

сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша шығыстар

сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша шығыстар

сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша шығыстар

17

18

19

20

21

22

23

24
      кестенің жалғасы:

Қызылорда облысы

Маңғыстау облысы

Павлодар облысы

Солтүстік Қазақстан облысы

сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша шығыстар

сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша шығыстар

сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша шығыстар

сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша шығыстар

25

26

27

28

29

30

31

32
      кестенің жалғасы:

Түркістан облысы

Басқалары

Барлығы

сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша шығыстар

сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша шығыстар

сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша шығыстар

33

34

35

36

37

38


      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ _______

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Орындаушы _________________________________________ ________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "___"__________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Қазақстан Республикасының
өңірлері бойынша сақтандыру
шарттары бойынша қабылданған
және жүзеге асырылған
сақтандыру сыйлықақылары
мен сақтандыру төлемдері
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша сақтандыру шарттары бойынша қабылданған және жүзеге асырылған сақтандыру сыйлықақылары мен сақтандыру төлемдері туралы есеп 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша сақтандыру шарттары бойынша қабылданған және жүзеге асырылған сақтандыру сыйлықақылары мен сақтандыру төлемдері туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйақыларының сомасы көрсетіледі.

      6. Нысанда қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдерін шегергенде сақтандыру төлемдерінің сомасы көрсетіледі.

      7. Сақтандыру сыйақыларының жиынтық сомасы сақтандыру сыйақылары туралы есептің 4-бағанына сәйкес келеді.

      8. Нысанда сақтандыру сыйақылары мен төлемдерін аумақтық белгісі бойынша жіктеу сақтандыру объектісінің (тәуекелдің) орналасқан жері бойынша жүзеге асырылады. Сақтандыру объектісі ретінде сақтандыру шартында көрсетілген сақтандыру жағдайымен тікелей байланысты мүлік немесе адам түсіндіріледі. Сондай-ақ сақтандыру объектісі бойынша тіркеу құжаттардың болуы немесе болмауы ескеріледі.

      9. Сақтандыру сыйақылары мен төлемдерін аумақтық белгісі бойынша жіктеу үшін мыналар ескеріледі:

      1) жеке сақтандыру бойынша - сақтанушының тұрғылықты жері (тіркелген) орны, заңды мекенжайы;

      2) сақтандырудың мүліктік түрі бойынша - мүлікті тіркеу орны немесе сақтандырушының тіркеу орны;

      3) азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру сыныбы бойынша - мүлікті тіркеу орны немесе сақтандырушының тіркеу орны;

      4) сақтандыру сыйақылары мен төлемдерін аумақтық белгісі бойынша жіктеу үшін кәсіби жауапкершілікті сақтандыру деп арнайы рұқсаттың негізінде жүргізілетін және арнайы білім, тәжірибе және біліктілікті талап ететін қызметтің барысында немесе нәтижесінде басқа адамдарға зиян келтірумен байланысты тұлғаның азаматтық құқықтық жауапкершілігін сақтандырумен байланысты сақтандыру түрлері түсіндіріледі, оның ішінде осы тұлғаның қызметкерлерінде де бар болса.

      Тіркелмейтін мүлікті сақтандырған жағдайда, сақтандыру сыйлықақысы мен төлемі сақтанушының тіркеу орнына сәйкес көрсетіледі.

      10. Қазақстан Республикасының түрлі аумақтарындағы мүлікті сақтандырғанда, Нысанда сақтандыру сыйақылары мүлікті (егер мүлік тіркелуі тиіс болса) немесе сақтанушыны (егер мүлік тіркелмейтін болса) тіркеу орнына сәйкес көрсетіледі.

      11. Егер көлік құралдары басқа мемлекеттерде тіркелген және Қазақстан Республикасының аумағына уақытша енгізілген жағдайда, сыйлықақылар және/немесе төлемдер сомасы көлік құралдарын Қазақстан Республикасында уақытша тіркеу орны бойынша көрсетіледі.

      12. 2.2.1-жолда "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған зейнетақы аннуитеті шарттары көрсетіледі.

      13. 2.2.2-жолда "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" 2005 жылғы 7 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған аннуитет шарттары көрсетіледі.

      14. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 245 қаулысына
32-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Сақтандыру өнімдері туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" __________

      Ескерту. 32-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 160 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Индекс: 32 - I(R)O_Q

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатын: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын есепті жылдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

  Нысан

Р/с №

Сақтандыру саласы

Сақтандыру сыныбы

Сақтандыру өнімінің атауы

Сақтандыру өнімінің талаптары бекітілген сақтандыру қағидалары

Қағидалардың атауы

Қағидалардың бекітілген күні

бекітілген Қағидалардың нөмірі

1

2

3

4

5

6

7

1

      кестенің жалғасы:

Сақтандыру объектісі

Есепті кезең үшін сақтандыру өнімі бойынша жасалған шарттардың жалпы саны

Есепті кезең үшін жасалған сақтандыру шарттарының жалпы көлеміндегі сақтандыру өнімі бойынша жасалған шарттардың үлесі, пайызбен

8

9

10      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Орындаушы ________________________________________________ __________

      лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___жылғы "___"__________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Сақтандыру өнімдері туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Сақтандыру өнімдері туралы есеп 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Сақтандыру өнімдері туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысан әр сақтандыру өнімі бойынша ерікті сақтандыру сыныптары бойынша жеке толтырылады. Сақтандыру өнімі ретінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы әзірлейтін және сақтанушыға ұсынатын сақтандыру шартын жасау арқылы сақтандырудың бір немесе бірнеше сыныптары шегіндегі қызметтерінің жиынтығы түсіндіріледі.

      6. Сақтандыру өніміне қатысты мәліметтер есепті кезеңде қолданылатын сақтандыру шарты бар болса, осы өнімнің талаптарымен сақтандырудың тоқтатылғанына қарамастан толтырылады.

      7. 8-бағанды толтыру үшін мәліметтер төменде келтірілген кодификацияға сәйкес көрсетіледі.

Код р/с

Атауы

01

азаматтардың сақтандыру шартында белгіленген жасқа немесе сақтандыру шартында белгіленген мерзімге жетуімен, қайтыс болуымен, азаматтардың өмірінде белгілі бір оқиғалардың орын алуымен байланысты мүліктік мүдделер

02

жазатайым оқиға және өзге оқиғалар, аурулар нәтижесінде азаматтардың өмірі мен денсаулығына зиян келтірумен байланысты мүліктік мүдделер

03

мүлікті иеленумен, пайдаланумен және басқарумен байланысты мүліктік мүдделер

04

басқа тұлғаларға келтірілген зиянды, оның ішінде шартты (міндеттемелерді) бұзу нәтижесінде келтірілген зиянды өтеу міндеттемесімен байланысты мүліктік мүдделер

05

Басқалар

      8. 8-бағанда кодтың бірде-бір санатына келмейтін және Басқаларға жататын ақпарат Нысанда мәтін форматында көрсетіледі.

      9. 10-бағанда жеке сақтандыру өнімі бойынша үлесі есепті кезеңде жасалған сақтандыру шарттарының жалпы санынан есептеледі.

      10. Нысанда сақтандыру өнімдері туралы ақпарат болмаған жағдайда, 2-бағанда "жоқ" деп көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 245 қаулысына
33-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Қайта сақтандыру қызметі туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" __________ жағдай бойынша

      Ескерту. 33-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 160 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Индекс: 33 - I(R)O_Q

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатын: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

  Нысан
  (мың теңгемен)

Р/с №

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына берілген сақтандыру сыйлықақылары

Қайта сақтандыру шарттары бойынша алынған тәуекелдерді өтеу

Қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

Қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша сақтандыру төлемдері

1

2

3

4

5

6

1

Қазақстан Республикасының бейрезиденттері- сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

1.12

Қазақстан Республикасының резиденттері-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

2.13

Барлығы

      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Орындаушы _____________________________________ __________

      лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___жылғы "___"__________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Қайта сақтандыру қызметі
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Қайта сақтандыру қызметі туралы есеп 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Қайта сақтандыру қызметі туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 3-бағанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы берген сақтандыру сыйақыларының сомасы көрсетіледі.

      6. 4-бағанда қайта сақтандыру шарттары бойынша алынған тәуекелдерді өтеу туралы деректер көрсетіледі.

      7. 5-бағанда қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйақыларының сомасы көрсетіледі.

      8. 6-бағанда қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша сақтандыру төлемдерінің сомасы көрсетіледі.

      9. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 245 қаулысына
34-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Сақтанушыларға ("өмірді сақтандыру" саласындағы қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін) берілген қарыздар туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" __________ жағдай бойынша

      Ескерту. 34-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 160 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Индекс: 34 - I(R)O_Y

      Кезеңділігі: жыл сайын

      Ұсынатын: "өмірді сақтандыру" саласындағы қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: жыл сайын есепті жылдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

  Нысан
  (мың теңгемен)

Р/с

Сақтанушының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Сақтандыру шартының нөмірі

Сақтандыру шарты жасалған күн

Сақтандыру шарты аяқталған күн

Қарыз ұсынылған күн

Қарыз беру мерзімі

Сақтандыру сомасы

1

2

3

4

5

6

7

8

1
2Барлығы
      кестенің жалғасы:

Сатып алу сомасы

Берілген қарыз сомасы

Сыйақы мөлшерлемесі
(пайызбен)

Берешек сомасы

Ескертпе

барлығы

оның ішінде

негізгі борыш сомасы

сыйақы сомасы

құнсыздану резерві

мерзімі өткен берешек

9

10

11

12

13

14

15

16

17

      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Орындаушы _______________________________________________ _________

      лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___жылғы "___"__________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Сақтанушыларға ("өмірді
сақтандыру" саласындағы
қызметті жүзеге асыратын
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдары үшін)
берілген қарыздар туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Сақтанушыларға ("өмірді сақтандыру" саласындағы қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін) берілген қарыздар туралы есеп 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Сақтанушыларға ("өмірді сақтандыру" саласындағы қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін) берілген қарыздар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды "өмірді сақтандыру" саласындағы қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар Нысанға қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда "өмірді сақтандыру" саласындағы қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары сақтанушыларға ұсынған қарыздар туралы ақпарат көрсетіледі.

      6. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 245 қаулысына
35-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Қазақстан Республикасының сақтандыру брокерлерінің қатысуымен жасалған қайта сақтандыру шарттары туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" __________ жағдай бойынша

      Ескерту. 35-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 160 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Индекс: 35 - I(R)O_Q

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатын: сақтандыру брокері

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

  Нысан

Р/с №

Қайта сақтанушының (цеденттің) атауы

Қайта сақтанушының (цеденттің)
орналасқан жері (елі)

Қайта сақтандыру шартының деректемелері (коверноттар)

Қазақстан Республикасының бейрезиденті қайта сақтандыру брокерінің атауы

Қазақстан Республикасының бейрезиденті қайта сақтандыру брокерінің орналасқан жері (елі)

Қайта сақтандырушының атауы

Қайта сақтандырушының орналасқан жері (елі)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.
1.12.
2.1Барлығы
      кестенің жалғасы:

Қайта сақтандырушының рейтингі

Рейтенгілік агенттіктің атауы

Сақтандыру сыныбы (түрі)

Қайта сақтандыру түрі/ныса-ны

Сақтанушының атауы
(бар болса)

Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақыларының көлемі (мың теңгемен)

Сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сомасы (мың теңгемен)

Қайта сақтандырушының жауапкершілік лимиті (мың теңгемен)

Сақтандыру брокерінің комиссиясы (пайызбен)

9

10

11

12

13

14

15

16

17

      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Орындаушы _______________________________________________ __________

      лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___жылғы "___"__________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Қазақстан Республикасының
сақтандыру брокерлерінің
қатысуымен жасалған
қайта сақтандыру шарттары
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Қазақстан Республикасының сақтандыру брокерлерінің қатысуымен жасалған қайта сақтандыру шарттары туралы есеп 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Қазақстан Республикасының сақтандыру брокерлерінің қатысуымен жасалған қайта сақтандыру шарттары туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру брокері тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда Қазақстан Республикасының резиденттері - сақтандыру брокерлерінің делдалдығы арқылы (сақтандыру брокерінің қатысуымен) есепті кезеңнің басынан бастап жасалған қайта сақтандыру шарттары бойынша ақпарат көрсетіледі.

      6. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 245 қаулысына
36-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Қазақстан Республикасының сақтандыру брокерлерінің қатысуымен жасалған сақтандыру шарттары туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" __________ жағдай бойынша

      Ескерту. 36-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 160 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Индекс: 36- I(R)O_Q

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатын: сақтандыру брокері

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

  Нысан

Р/с

Сақтандыру шартының нөмірі

Сақтандыру шартын жасасу күні

Сақтандыру шартының қолданылу мерзімі

Сақтанушының атауы

Сақтандырушының атауы

1

2

3

4

5

6

1


2


3


...


Барлығы


      кестенің жалғасы:

Пайда алушының атауы

Сақтандыру сыныбы (түрі)

Сақтандыру сыйлықақысының мөлшері, (мың теңгемен)

Сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сомасы (міндеттеме көлемі) (мың теңгемен)

Сақтандыру брокерінің комиссиясы
(сақтандыру сыйлықақысынан пайызбен)

7

8

9

10

11

      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Орындаушы _________________________________________________ __________

      лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___жылғы "___"__________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Қазақстан Республикасының
сақтандыру брокерлерінің
қатысуымен жасалған
сақтандыру шарттары
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Қазақстан Республикасының сақтандыру брокерлерінің қатысуымен жасалған сақтандыру шарттары туралы есеп 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Қазақстан Республикасының сақтандыру брокерлерінің қатысуымен жасалған сақтандыру шарттары туралы есеп" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру брокері тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда Қазақстан Республикасының резиденттері - сақтандыру брокерлерінің атынан (сақтандыру брокерінің қатысуымен) және сақтанушылардың тапсырмасы бойынша есепті кезеңнің басынан бастап жасалған сақтандыру шарттары бойынша ақпарат көрсетіледі.

      6. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 245 қаулысына
36-1-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Қазақстан Республикасы сақтандыру брокерінің үлестес тұлғалары болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-сақтандыру брокерлерінің қатысуымен қайта сақтандыру шарттары туралы және Қазақстан Республикасының бейрезиденті-сақтандыру брокерінің сақтандыру тәуекелдерін Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-қайта сақтандыру ұйымдарының қайта сақтандыруына орналастыру талаптары туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" __________ жағдай бойынша

      Ескерту. Қаулы 36-1-қосымшамен толықтырылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 160 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Индекс: 37- I(R)O_Q

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатын: сақтандыру брокері

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

  Нысан

Р/с №

Қазақстан Республикасының бейрезиденті-брокердің атауы

Қайта сақтанушының (цеденттің) атауы

Қайта сақтанушының (цеденттің) орналасқан жері (елі)

Қайта сақтандыру шарттарының (ковернотаның) деректемелері

Қайта сақтандырушының атауы

Қайта сақтандырушының орналасқан жері (елі)

1

2

3

4

5

6

7

1.1.1.

2.2.1

3

Барлығы


      кестенің жалғасы:

Қайта сақтандырушы
ның рейтингі

Рейтингтік агенттіктің атауы

Сақтандыру сыныбы (түрі)

Қайта сақтандыру түрі/нысаны

Сақтанушының атуы (бар болса)

Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары (мың теңгемен)

Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақыларының сомасы (мың теңгемен)

Сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сомасы (мың теңгемен)

Қайта сақтандырушы жауапкершілігінің лимиті (мың теңгемен)

8

9

10

11

12

13

14

15

16

      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ _______

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Орындаушы __________________________________________ ________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "___"__________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Қазақстан Республикасы
сақтандыру брокерінің
үлестес тұлғалары болып
табылатын
Қазақстан Республикасының
бейрезиденті- сақтандыру
брокерлерінің қатысуымен
жасалған қайта сақтандыру
шарттары туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Қазақстан Республикасы сақтандыру брокерінің үлестес тұлғалары болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-сақтандыру брокерлерінің қатысуымен қайта сақтандыру шарттары туралы және Қазақстан Республикасының бейрезиденті-сақтандыру брокерінің сақтандыру тәуекелдерін Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-қайта сақтандыру ұйымдарының қайта сақтандыруына орналастыру талаптары туралы есеп 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Қазақстан Республикасы сақтандыру брокерінің үлестес тұлғалары болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденті-сақтандыру брокерлерінің қатысуымен жасалған қайта сақтандыру шарттары туралы есеп" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру брокері тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда Қазақстан Республикасы сақтандыру брокерлерінің үлестес тұлғалары болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденттері - сақтандыру брокерлерінің делдалдығы кезінде (Қазақстан Республикасының бейрезиденті – сақтандыру брокерінің қатысуымен) есепті кезеңнің басынан бастап жасалған қайта сақтандыру шарттары бойынша ақпарат көрсетіледі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының бейрезиденті-сақтандыру брокерінің сақтандыру тәуекелдерін Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-қайта сақтандыру ұйымдарының қайта сақтандыруына орналастыру талаптары туралы ақпарат көрсетіледі.

      6. Қайта сақтандыру шарттары (ковер-нот) бойынша 2 және одан да көп қайта сақтандырушылар болған жағдайда 6-бағанда барлық қайта сақтандырушылар көрсетіледі, 2-5, 10-12-бағандарда қайта сақтандыру шарттары бойынша ақпарат әр бір жолда қайталанады.

      7. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 245 қаулысына
37-қосымша

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары
мен сақтандыру брокерлерінің есептілікті ұсыну қағидалары

      1. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары мен сақтандыру брокерлерінің есептілікті ұсыну қағидалары "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары мен сақтандыру брокерлерінің (бұдан әрі – Ұйымдар) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – уәкілетті орган) есептілікті ұсыну тәртібін айқындайды.

      2. Есептіліктегі деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – теңгемен көрсетіледі.

      3. Есептілікті қалыптастыру мақсатында шетел валютасындағы активтер, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8378 тіркелген "Валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау және қолдану тәртібін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 15 қаулысымен және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 99 бұйрығымен айқындалған нарықтық айырбас бағамы бойынша көрсетіледі.

      4. Ұйым тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде уәкілетті органға есептілікке түсіндірме жазбаны ұсынады. Түсіндірме жазбада мынадай:

      есепті кезеңде болған өзгерістер туралы (Ұйымның есеп саясатына сәйкес жиынтық шамаларды сипаттаумен әр бап бойынша ашып көрсетіледі);

      Ұйымның сақтандыру пулына қатысуы туралы, оның ішінде: сақтандыру пулына қатысушылардың атауы, бірлескен қызмет туралы шарттың жасалған күні, жасалған тең сақтандыру шарттары туралы ақпарат (шарттардың саны, жауапкершілік көлемі және үлесі, сақтандыру сыйақыларының және тең сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерінің сомасы);

      есепті кезең ішінде Ұйымды басқару органдарының отырыстарды (жиналыстарды) өткізген күнін, күн тәртібін және қабылданған шешімдер туралы көрсетумен Ұйымды басқару туралы;

      инвестициялық және өзге қызметтен түскен кірістер және басқа шығыстар туралы;

      Ұйымның акционерлік қоғам нысанында құрылған заңды тұлғаларға қатысуы туралы (сатып алынған акциялардың саны, сатып алу күніндегі акциялардың сатып алу бағасы, баланстық құн, жарғылық капиталға қатысу үлесі) туралы;

      Ұйымның екінші деңгейдегі банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алған қарыздары туралы ақпарат көрсетіледі.

      5. Есепті жылдың 1 (бірінші) тоқсанындағы түсіндірме жазбада есепті жылдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде Ұйымның өткен қаржы жылындағы аудиті туралы мынадай ақпарат көрсетіледі:

      аудиторлық ұйымның толық атауы;

      аудит басталған күн;

      аудит аяқталған күн;

      лицензияның нөмірі және берілген күні;

      міндетті аудитті жүргізу бойынша біліктілік талаптарға сәйкестігі (иә/жоқ);

      орналасқан жері (заңды және нақты мекенжайы);

      байланыс телефондары;

      факс номері;

      электрондық пошта.

      6. Есептілік уәкілетті органға автоматтандырылған ақпараттық шағын жүйе арқылы электрондық форматта ұсынылады.

      7. Уәкілетті органның қателерді айқындауы (нысан ішіндегі және нысанаралық бақылау) Ұйымға қателерді жою үшін есептілікті қайтаруға негіз болып табылады.

      8. Есепті күндегі жағдай бойынша қағаз тасымалдағыштағы есептілікке бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды, мөрмен расталады және Ұйымда сақталады.

      Уәкілетті органның талабы бойынша, Ұйым сұратуды алған күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей, түзетілмеген және өшірілмеген есептілікті қағаз тасымалдағышта ұсынады.

      9. Электрондық форматта ұсынылған деректердің қағаз түрінде ұсынатын деректермен сәйкестігін бірінші басшы (ол болмаған кезеңде есепке қол қоюға уәкілетті тұлға) және бас бухгалтер қамтамасыз етеді.

      10. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы және (немесе) сақтандыру брокері қайта ұйымдастырылған жағдайда есептілікті уәкілетті органға осы тұлғалар сақтандыру қызметiн жүзеге асыру құқығына және (немесе) сақтандыру брокерiнiң қызметiн жүзеге асыру құқығына лицензияны уәкiлеттi органға қайтарған күнге дейін ұсынады.

      11. Сақтандыру (қайта сақнадыру) ұйымын ерікті түрде тарату кезінде, есептілік уәкілетті органның ерікті тарату туралы рұқсатын берген күнге дейін ұсынылады.

      12. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын мәжбүрлі түрде тарату кезінде, есептілік уәкілетті органға уәкілетті орган лицензиядан айыру туралы шешім қабылдағанға дейін ұсынылады.

      13. Сақтандыру брокерін тарату кезінде есептілік уәкілетті органға уәкілетті орган лицензиядан айыру туралы шешім қабылдаған күнге дейін немесе уәкілетті органға сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығына лицензияны қайтарып алған күнге дейін ұсынылады.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады