"Жергілікті ауқымдағы табиғи сипаттағы төтенше жағдайды жариялау туралы" Шу ауданы әкімінің 2016 жылғы 21 қарашадағы №4 шешімінің күші жойылды деп тану туралы

Жамбыл облысы Шу ауданы әкімінің 2017 жылғы 24 ақпандағы № 1 шешімі. Жамбыл облысы Әділет департаментінде 2017 жылғы 17 наурызда № 3351 болып тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
       "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына және "Құқықтық актілер туралы" Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі Заңына сәйкес Шу ауданының әкімі ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
      1. "Жергілікті ауқымдағы табиғи сипаттағы төтенше жағдайды жариялау туралы" Шу ауданы әкімінің 2016 жылғы 21 қарашадағы №4 шешімінің (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №3242 болып тіркелген, 2016 жылдың 17 желтоқсанында "Шу өңірі" газетінде, 2016 жылдың 15 желтоқсанында "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) күші жойылды деп танылсын.
      2. Осы шешімнің орындалуын бақылау аудан әкімі аппаратының басшысы Бауыржан Бақытжанұлы Есеевке жүктелсін.
      3. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттiк тiркелген күннен бастап күшiне енедi және оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
      Аудан әкімі Р. Дәулет

О признании утратившим силу решение акима Шуского района от 21 ноября 2016 года №4 "Об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба"

Решение акима Шуского района Жамбылской области от 24 февраля 2017 года №1. Зарегистрировано Департаментом юстиции Жамбылской области 17 марта 2017 года № 3351

       Примечание РЦПИ.
       В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и Законом Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О правовых актах" аким Шуского района РЕШИЛ:
      1. Признать утратившим силу решение акима Шуского района от 21 ноября 2016 года № 4 "Об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3242, опубликовано 17 декабря 2016 года в газете "Шуская долина", 15 декабря 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет")
      2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя аппарата акима района Есеева Бауыржана Бакытжановича.
      3. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
      Аким района Р. Даулет