Қызылорда облысы бойынша субсидиялар көлемдерін белгілеу туралы

Қызылорда облысы әкімдігінің 2017 жылғы 22 маусымдағы № 816 қаулысы. Қызылорда облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 30 маусымда № 5890 болып тіркелді. Күші жойылды - Қызылорда облысы әкімдігінің 2020 жылғы 28 тамыздағы № 94 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - Қызылорда облысы әкімдігінің 28.08.2020 № 94 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

      "Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы" 2005 жылғы 8 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына және "Басым дақылдар өндiрудi субсидиялау арқылы өсiмдiк шаруашылығының шығымдылығын және өнім сапасын арттыруды, жанар-жағармай материалдарының және көктемгi егiс пен егiн жинау жұмыстарын жүргiзу үшін қажеттi басқа да тауарлық-материалдық құндылықтардың құнын және ауыл шаруашылығы дақылдарын қорғалған топырақта өңдеп өсіру шығындарының құнын субсидиялау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 27 ақпандағы № 4-3/177 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 11094 нөмірімен тіркелген) сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес Қызылорда облысы бойынша субсидиялар көлемдері белгіленсін.

      2. Күші жойылды деп танылсын:

      1) "Аудандар бойынша субсидиялар көлемдерін (басым дақылдардың егістік алаңдарының болжамды құрылымына қарай) белгілеу туралы" Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 23 маусымдағы № 498 қаулысы (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5555 нөмірімен тіркелген, "Сыр бойы" және "Кызылординские вести" газеттерінде 2016 жылғы 19 шілдеде жарияланған);

      2) "Аудандар бойынша субсидиялар көлемдерін (басым дақылдардың егістік алаңдарының болжамды құрылымына қарай) белгілеу туралы" Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 23 маусымдағы № 498 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 15 қыркүйектегі № 581 қаулысы (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5610 нөмірімен тіркелген, "Сыр бойы" және "Кызылординские вести" газеттерінде 2016 жылы 8 қазанда жарияланған).

      3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбасары С.С. Қожаниязовқа жүктелсін.

      4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қызылорда облысының әкімі Қ. Көшербаев

  Қызылорда облысы әкімдігінің
  2017 жылғы "22" маусымдағы
  № 816 қаулысына қосымша

Қызылорда облысы бойынша субсидиялар көлемдері

Аудан (қала) атауы

Барлық субсидия көлемдері, мың теңге

Оның ішінде күрішке, мың теңге

Жаңақорған

281 447,5

139 500,0

Шиелі

291 395,2

198 000,0

Сырдария

373 263,5

313 200,0

Жалағаш

414 625,0

325 800,0

Қармақшы

334 839,0

255 690,0

Қазалы

190 710,5

122 400,0

Арал

1 637,0

0,0

Қызылорда қаласы

112 082,3

55 836,0

Барлығы

2 000 000,0

1 410 426,0

Об установлении объемов субсидий по Кызылординской области

Постановление акимата Кызылординской области от 22 июня 2017 года № 816. Зарегистрировано Департаментом юстиции Кызылординской области 30 июня 2017 года № 5890. Утратило силу постановлением акимата Кызылординской области от 28 августа 2020 года № 94

      Сноска. Утратило силу постановлением акимата Кызылординской области от 28.08.2020 № 94 (вводится в действие со дня первого официального опубликования).

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 8 июля 2005 года "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий" и приказом исполняющего обязанности Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 4-3/177 "Об утверждении Правил субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства, стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур и стоимости затрат на возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 11094) акимат Кызылординской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Установить объемы субсидий по Кызылординской области согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Признать утратившими силу:

      1) постановление акимата Кызылординской области от 23 июня 2016 года № 498 "Об установлении объемов субсидий по районам (в зависимости от прогнозной структуры посевных площадей приоритетных культур)" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5555, опубликовано 19 июля 2016 года в газетах "Сыр бойы" и "Кызылординские вести");

      2) постановление акимата Кызылординской области от 15 сентября 2016 года № 581 "О внесении изменения в постановление акимата Кызылординской области от 23 июня 2016 года №498 "Об установлении объемов субсидий по районам (в зависимости от прогнозной структуры посевных площадей приоритетных культур)" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5610, опубликовано 8 октября 2016 года в газетах "Сыр бойы" и "Кызылординские вести").

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима Кызылординской области Кожаниязова С.С.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования.

      Аким Кызылординской области К. Кушербаев

  Приложение
  к постановлению акимата Кызылординской области
  от "22" июня 2017 года № 816

Объемы субсидий по Кызылординской области

Наименование района (города)

Всего объемов субсидий,
тысяч тенге

В том числе для риса, тысяч тенге
 

Жанакорганский

281 447,5

139 500,0

Шиелийский

291 395,2

198 000,0

Сырдарьинский

373 263,5

313 200,0

Жалагашский

414 625,0

325 800,0

Кармакшинский

334 839,0

255 690,0

Казалинский

190 710,5

122 400,0

Аральский

1 637,0

0,0

город Кызылорда

112 082,3

55 836,0

Всего

2 000 000,0

1 410 426,0