Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң кейбiр бұйрықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 5 наурыздағы № 336 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 14 наурызда № 16574 болып тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы бұйрықтың қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз.

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі № 403 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9756 болып тіркелген, "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2014 жылғы 17 қазанда жарияланған) бұйрығына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасында:

      бюджет түсiмдерiнiң сыныптамасында:

      1 "Салықтық түсімдер" санатында:

      05 "Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар" сыныбында:

      3 "Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер" кіші сыныбында:

      "10 Кеме қатынайтын су жолдарын пайдаланғаны үшiн төлем" ерекшелігі алынып тасталсын;

      4 "Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар" кіші сыныбында:

      "04 Аукциондардан алынатын алым" ерекшелігі алынып тасталсын;

      24 "Сыртқы (көрнекі) жарнаманы республикалық маңызы бар қалалардағы, астанадағы үй-жайлардан тыс ашық кеңістікте және республикалық маңызы бар қалаларда, астанада тіркелген көлік құралдарында орналастырғаны үшін төлемақы" ерекшелігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "24 Сыртқы (көрнекі) жарнаманы республикалық маңызы бар қаладағы, астанадағы үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте орналастырғаны үшін төлемақы";

      мынадай мазмұндағы 31, 32, 33, 34 және 35-ерекшеліктермен толықтырылсын:

      "31 Микроқаржы ұйымдарын есептік тіркеуден өткізгені және оларды микроқаржы ұйымдарының тізіліміне енгізгені үшін алым

      32 Банк және сақтандыру нарықтарына қатысушылар үшін рұқсат беру құжаттарын бергені үшін алым

      33 Жұмыс берушілерге Қазақстан Республикасына шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсатты бергені және (немесе) ұзартқаны үшін алым

      34 Қызметтің жекелеген түрлерiмен айналысуға лицензияларды пайдаланғаны үшін төлемақы

      35 Азаматтық авиация саласындағы сертификат үшін алым";

      06 "Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар" сыныбында:

      1 "Кеден төлемдерi" кіші сыныбында:

      мынадай мазмұндағы 19-ерекшелікпен толықтырылсын:

      "19 Алдағы кедендік баждарды, кедендік алымдарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын төлеу есебіне, сондай-ақ кедендік баждарды, салықтарды арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын төлеу жөніндегі міндеттің орындалуын қамтамасыз ету ретінде Еуразиялық экономикалық одақтың және Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес енгізілетін аванстық төлемдер";

      2 "Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар" кіші сыныбында:

      01 "Кедендiк бақылауды және кедендiк рәсiмдердi жүзеге асырудан түсетiн түсiмдер" ерекшелігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "01 Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес төленетін кедендік алымдар";

      07 "Арнайы қорғалатын, демпингке қарсы және өтемақы баждарды қайта бөлуден түсетін соманы аудару бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе (жартылай) уақтылы орындамағы үшін мерзімін өткізу пайыздарының сомасы" ерекшелігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "07 Арнайы, демпингке қарсы және өтемақы баждарды қайта бөлуден түсетін соманы аудару бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе (жартылай) уақтылы орындамағы үшін мерзімін өткізу пайыздарының сомасы";

      08 "Бөлуге жатпайтын арнайы қорғалатын, демпингке қарсы және өтемақы баждары" ерекшелігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "08 Бөлуге жатпайтын арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждары";

      2 "Салықтық емес түсiмдер" санатында:

      04 "Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар" сыныбында:

      1 "Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар" кіші сыныбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1 Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар";

      13 "Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын өзге де айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар" ерекшелігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "13 Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын өзге де айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар";

      "67 Қылмыстық іс бойынша іс жүргізу барысында сот отырысында процестік міндеттерді орындамағаны және тәртіпті бұзғаны үшін сот салған ақшалай өндіріп алулар" ерекшелігі алынып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 3-кіші сыныбымен толықтырылсын:

      "3 Жәбірленушілерге өтемақы қорына мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар";

      мынадай мазмұндағы 01, 02 және 03-ерекшелікпен толықтырылсын:

      "01 Қылмыстық іс бойынша іс жүргізу барысында сот отырысында процестік міндеттерді орындамағаны және тәртіпті бұзғаны үшін сот салған ақшалай өндіріп алулар

      02 Өзіне қатысты соттың айыптау үкімі заңды күшіне енген және түзеу жұмыстары түрінде жаза тағайындалған сотталған адамнан ақшалай өндіріп алулар

      03 Сот өндіріп алатын мәжбүрлі төлемдер";

      06 "Басқа да салықтық емес түсiмдер" сыныбында:

      1 "Басқа да салықтық емес түсiмдер" кіші сыныбында:

      08 "Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, республикалық бюджетке түсетін басқа да салықтық емес түсімдер" ерекшелігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "08 Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорынан түсетін түсімдерді қоспағанда, республикалық бюджетке түсетін басқа да салықтық емес түсімдер";

      мынадай мазмұндағы 18 және 19-ерекшеліктермен толықтырылсын:

      "18 Жәбірленушілерге өтемақы қорына регрестік талаптар тәртібінде өндіріп алынған ақша түсiмдері

      19 Жәбірленушілерге өтемақы қорына басқа да салықтық емес түсiмдер";

      4 "Трансферттердің түсімдері" санатында:

      01 "Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер" сыныбында:

      1 "Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен трансферттер" кіші сыныбында:

      мынадай мазмұндағы 16-ерекшелікпен толықтырылсын:

      "16 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару";

      2 "Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерден трансферттер" кіші сыныбында:

      мынадай мазмұндағы 17-ерекшелікпен толықтырылсын:

      "17 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен облыстық бюджеттен бөлінген мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару";

      3 "Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, аулдық округтардың бюджеттерінен трансферттер" кіші сыныбында:

      мынадай мазмұндағы 10-ерекшелікпен толықтырылсын:

      "10 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджетінен бөлінген мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару";

      5 "Бюджеттік кредиттерді өтеу" санатында:

      01 "Бюджеттік кредиттерді өтеу" сыныбында:

      2 "Бюджеттік кредиттердің сомаларын қайтару" кіші сыныбында:

      мынадай мазмұндағы 12, 13 және 14-ерекшеліктермен толықтырылсын:

      "12 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен берілген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді облыстық бюджеттерден, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен қайтару

      13 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан нысаналы трансферт есебінен облыстық бюджеттен берілген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерінен қайтару

      14 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан нысаналы трансферт есебінен аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерінен берілген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттерінен қайтару";

      бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасында:

      03 "Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі" функционалдық тобында:

      3 "Сот қызметi" функционалдық кіші тобында:

      217 "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi" бюджеттік бағдарламалар әкімшісі бойынша:

      мынадай мазмұндағы 204 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:

      "204 Жәбірленушілерге өтемақы қорынан өтемақы төлеу";

      15 "Трансферттер" функционалдық тобында:

      1 "Трансферттер" функционалдық кіші тобында:

      124 "Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты" бюджеттік бағдарламалар әкімшісі бойынша:

      мынадай мазмұндағы 033 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:

      "033 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан нысаналы трансферт есебінен ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен берілген нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару";

      257 "Облыстың қаржы басқармасы", 299 "Облыстың экономика және қаржы басқармасы" және 356 "Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы" бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша:

      мынадай мазмұндағы 058 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:

      "058 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару";

      452 "Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі" және 459 "Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі" бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша:

      мынадай мазмұндағы 035 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:

      "035 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан нысаналы трансферт есебінен облыстық бюджеттен бөлінген нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару";

      16 "Қарыздарды өтеу" функционалдық тобында:

      1 "Қарыздарды өтеу" функционалдық кіші тобында:

      124 "Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты" бюджеттік бағдарламалар әкімшісі бойынша:

      мынадай мазмұндағы 015 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:

      "015 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан нысаналы трансферт есебінен аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару";

      257 "Облыстың қаржы басқармасы", 299 "Облыстың экономика және қаржы басқармасы" және 356 "Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы" бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша:

      мынадай мазмұндағы 057 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:

      "057 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару";

      452 "Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі" және 459 "Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі" бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша:

      мынадай мазмұндағы 034 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:

      "034 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан нысаналы трансферт есебінен облыстық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару";

      бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасында:

      1 "Ағымдағы шығындар" санатында:

      03 "Ағымдағы трансферттер" сыныбында:

      320 "Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер" кіші сыныбында:

      мынадай мазмұндағы 325-ерекшелікпен толықтырылсын:

      "325 Жәбірленушілерге өтемақы қорынан өтемақы";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасы ерекшелігінің құрылымында:

      320 "Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер" кіші сыныбында:

      мынадай мазмұндағы 325-ерекшелікпен толықтырылсын:

      "325 Жәбірленушілерге өтемақы қорынан жәбірленушілерге өтемақы";

      мынадай мазмұндағы анықтамамен толықтырылсын:

      "Жәбірленушілерге Өтемақы қорынан "Жәбірленушілерге өтемақы қоры туралы" 2018 жылғы 10 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес өтемақы төлеу".

      2. "Бюджет түсімдерін бюджеттер деңгейлері мен Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қолма-қол ақшасының бақылау шоты арасында бөлу кестесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі № 404 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9760 болып тіркелген, "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2014 жылғы 15 қазанда жарияланған) бұйрығына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Бюджет түсімдерін бюджеттер деңгейлері мен Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қолма-қол ақшасының бақылау шоты арасында бөлу кестесінде:

      1 "Салықтық түсімдер" санатында:

      05 "Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар" сыныбында:

      3 "Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер" кіші сыныбында:

      10-ерекшелігі

      "

Кеме қатынайтын су жолдарын пайдаланғаны үшiн төлем

1

05

3

10

100


      "

      алынып тасталсын;

      4 "Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар" кіші сыныбында:

      04-ерекшелігі

      "

Аукциондардан алынатын алым

1

05

4

04100

100      "

      алынып тасталсын;

      24-ерекшелігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "

Сыртқы (көрнекі) жарнаманы республикалық маңызы бар қаладағы, астанадағы үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте орналастырғаны үшін төлемақы

1

05

4

24100
      ";

      мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

      "

Микроқаржы ұйымдарын есептік тіркеуден өткізгені және оларды микроқаржы ұйымдарының тізіліміне енгізгені үшін алым

1

05

4

31

100


Банк және сақтандыру нарықтарына қатысушылар үшін рұқсат беру құжаттарын бергені үшін алым

1

05

4

32

100


Жұмыс берушілерге Қазақстан Республикасына шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсатты бергені және (немесе) ұзартқаны үшін алым

1

05

4

33


100

100
Қызметтің жекелеген түрлерiмен айналысуға лицензияларды пайдаланғаны үшін төлемақы

1

05

4

34100

100Азаматтық авиация саласындағы сертификат үшін алым

1

05

4

35

100


      ";

      06 "Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар" сыныбында:

      1 "Кеден төлемдерi" кіші сыныбында:

      мынадай мазмұндағы ерекшелікпен толықтырылсын:

      "

Алдағы кедендік баждарды, кедендік алымдарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын төлеу есебіне, сондай-ақ кедендік баждарды, салықтарды арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын төлеу жөніндегі міндеттің орындалуын қамтамасыз ету ретінде Еуразиялық экономикалық одақтың және Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес енгізілетін аванстық төлемдер

1

06

1

19

100


      ";

      2 "Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар" кіші сыныбында:

      01-ерекшелігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "

Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес төленетін кедендік алымдар

1

06

2

01

100


      ";

      07-ерекшелігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "

Арнайы, демпингке қарсы және өтемақы баждарды қайта бөлуден түсетін соманы аудару бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе (жартылай) уақтылы орындамағы үшін мерзімін өткізу пайыздарының сомасы

1

06

2

07

100


      ";

      08-ерекшелігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "

Бөлуге жатпайтын арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждары

1

06

2

08

100


      ";

      2 "Салықтық емес түсiмдер" санатында:

      04 "Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар" сыныбында:

      1-кіші сынып мынадай редакцияда жазылсын:

      "

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2

04

1
      ";

      13-ерекшелік мынадай редакцияда жазылсын:

      "

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын өзге де айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2

04

1

13

100


      ";

      "

Қылмыстық іс бойынша іс жүргізу барысында сот отырысында процестік міндеттерді орындамағаны және тәртіпті бұзғаны үшін сот салған ақшалай өндіріп алулар

2

04

1

67

100


      "

      деген жол алынып тасталсын;

      06 "Басқа да салықтық емес түсiмдер" сыныбында:

      1 "Басқа да салықтық емес түсiмдер" кіші сыныбында:

      08-ерекшелігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорынан түсетін түсімдерді қоспағанда, республикалық бюджетке түсетін басқа да салықтық емес түсімдер

2

06

1

08

Республикалық бюджетке түсетін қайырымдылық түсімдер (қайырымдылық жасаушы тұлғаның қалауына байланысты); республикалық бюджеттің қаражатын мақсатсыз пайдалану; ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның аудиторлық қорытындысы бойынша республикалық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерде анықталған өтелген зиян сомалары; мемлекеттік мекемелерде анықталған өтелген зиян сомалары; мемлекеттік кепілдік бергені үшін төлемақы; "Қазақстан Рсепубликасындағы сайлау туралы" 1995 жылғы 28 қыркүйектегі № 2464 Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына сәйкес енгізілген депутаттыққа кандидаттың сайлау жарнасы; республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мекемелер бойынша соттар шешімдерімен мемлекеттің материалдық зиянын өтеуге жауаптылардан алынған сомалар; бұрындары республикалық бюджетке түскен салықтық емес түсімдердің жойылған түрлері бойынша түсімдер; республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мекемелердің шоттарын жабу кезіндегі қаражат қалдықтары; осы сомалар ағымдағы есеп шотында сақталған мемлекеттік мекеменің өкімі бойынша сақтау мерзімі аяқталғаннан кейін талап етілмеген депозиттік сомалар; заңды және жеке тұлғалардың республикалық бюджеттен заңсыз алынған қаражатты қайтаруы, қосымша және қосалқы бажды бөлген кездегі Қазақстан Республикасының үлесі.


      ";

      4 "Трансферттердің түсімдері" санатында:

      01 "Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер" сыныбында:

      1 "Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен трансферттер" кіші сыныбында:

      мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

      "

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару

4

01

1

16

100


      ";

      2 "Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерден трансферттер" кіші сыныбында:

      мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

      "

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен облыстық бюджеттен бөлінген мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару

4

01

2

17


100

      ";

      3 "Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, аулдық округтардың бюджеттерінен трансферттер" кіші сыныбында:

      мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

      "

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджетінен бөлінген мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару

4

01

3

10
100      ";

      5 "Бюджеттік кредиттерді өтеу" санатында:

      01 "Бюджеттік кредиттерді өтеу" сыныбында:

      2 "Бюджеттік кредиттердің сомаларын қайтару" кіші сыныбында:

      мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

      "

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен берілген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді облыстық бюджеттерден, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен қайтару

5

01

2

12

100


Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан нысаналы трансферт есебінен облыстық бюджеттен берілген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерінен қайтару

5

01

2

13


100

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан нысаналы трансферт есебінен аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерінен берілген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттерінен қайтару

5

01

2

14
100      ".

      3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджет заңнамасы департаменті (З.А. Ерназарова) заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін қағаз және электрондық түрде қазақ және орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау және енгізу үшін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберілуін;

      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

      4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

      4. Осы бұйрықтың 2018 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін 1-тармағының жиырма тоғызыншы, отызыншы, отыз бірінші, отыз екінші, отыз үшінші, отыз төртінші, отыз бесінші, отыз алтыншы, отыз жетінші, отыз сегізінші, отыз тоғызыншы, қырықыншы, қырық бірінші, қырық екінші, қырық үшінші, қырық төртінші, қырық бесінші, қырық алтыншы және қырық сегізінші абзацтарын, 2-тармағының жиырма сегізінші, жиырма тоғызыншы, отызыншы, отыз бірінші, отыз екінші, отыз үшінші, отыз төртінші, отыз бесінші, отыз алтыншы, отыз жетінші, отыз сегізінші, отыз тоғызыншы және қырықыншы абзацтарын және 2020 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін 1-тармағының қырық жетінші, алпыс сегізінші, алпыс тоғызыншы, жетпісінші, жетпіс бірінші, жетпіс екінші, тоқсан бесінші, тоқсан алтыншы, тоқсан жетінші, тоқсан сегізінші, тоқсан тоғызыншы, жүзінші, жүз бірінші, жүз екінші, жүз үшінші, жүз төртінші, жүз бесінші және жүз алтыншы абзацтарын қоспағанда, осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
Б. Сұлтанов

О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра финансов Республики Казахстан

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 5 марта 2018 года № 336. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 марта 2018 года № 16574

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года № 403 "Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9756, опубликован в информационно-правовой системе "Әділет" 17 октября 2014 года) следующие изменения и дополнения:

      в Единой бюджетной классификации Республики Казахстан, утвержденной указанным приказом:

      в классификации поступлений бюджета:

      в категории 1 "Налоговые поступления":

      в классе 05 "Внутренние налоги на товары, работы и услуги":

      в подклассе 3 "Поступления за использование природных и других ресурсов":

      специфику 10 "Плата за пользование судоходными водными путями" исключить;

      в подклассе 4 "Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности":

      специфику 04 "Сбор с аукционов" исключить;

      специфику 24 "Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в городах республиканского значения, столице и на транспортных средствах, зарегистрированных в городах республиканского значения, столице" изложить в следующей редакции:

      "24 Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в городе республиканского значения, столице";

      дополнить спецификами 31, 32, 33, 34 и 35 следующего содержания:

      "31 Сбор за прохождение учетной регистрации микрофинансовых организаций и включение их в реестр микрофинансовых организаций

      32 Сбор за выдачу разрешительных документов для участников банковского и страхового рынков

      33 Сбор за выдачу и (или) продление разрешения работодателям на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан

      34 Плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности

      35 Сбор за сертификацию в сфере гражданской авиации";

      в классе 06 "Hалоги на международную торговлю и внешние операции":

      в подклассе 1 "Таможенные платежи":

      дополнить спецификой 19 следующего содержания:

      "19 Авансовые платежи, вносимые в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза и Республики Казахстан, в счет уплаты предстоящих таможенных платежей, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, а также в качестве обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин";

      в подклассе 2 "Прочие налоги на международную торговлю и операции":

      специфику 01 "Поступления от осуществления таможенного контроля и таможенных процедур" изложить в следующей редакции:

      "01 Таможенные сборы, уплачиваемые в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан";

      специфику 07 "Суммы процентов за просрочку за неисполнение или (неполное) несвоевременное исполнение обязательств по перечислению сумм от распределения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных пошлин" изложить в следующей редакции:

      "07 Суммы процентов за просрочку за неисполнение или (неполное) несвоевременное исполнение обязательств по перечислению сумм от распределения специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин";

      специфику 08 "Специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, не подлежащие распределению" изложить в следующей редакции:

      "08 Специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины, не подлежащие распределению";

      в категории 2 "Неналоговые поступления":

      в классе 04 "Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан":

      подкласс 1 "Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора" изложить в следующей редакции:

      "1 Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим";

      специфику 13 "Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из республиканского бюджета, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора" изложить в следующей редакции:

      "13 Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из республиканского бюджета, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим";

      специфику 67 "Денежные взыскания, наложенные судом за неисполнение процессуальных обязанностей и нарушение порядка в судебном заседании в ходе производства по уголовному делу" исключить;

      дополнить подклассом 3 следующего содержания:

      "3 Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, в Фонд компенсации потерпевшим";

      дополнить спецификами 01, 02 и 03 следующего содержания:

      "01 Денежные взыскания, наложенные судом за неисполнение процессуальных обязанностей и нарушение порядка в судебном заседании в ходе производства по уголовному делу

      02 Денежные взыскания с осужденного, в отношении которого вступил в законную силу обвинительный приговор суда и которому назначено наказание в виде исправительных работ

      03 Принудительные платежи, взыскиваемые судом";

      в классе 06 "Прочие неналоговые поступления":

      в подклассе 1 "Прочие неналоговые поступления":

      специфику 08 "Другие неналоговые поступления в республиканский бюджет, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора" изложить в следующей редакции:

      "08 Другие неналоговые поступления в республиканский бюджет, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим";

      дополнить спецификами 18 и 19 следующего содержания:

      "18 Поступления денег, взысканных в порядке регрессных требований, в Фонд компенсации потерпевшим

      19 Другие неналоговые поступления в Фонд компенсации потерпевшим";

      в категории 4 "Поступления трансфертов":

      в классе 01 "Трансферты из нижестоящих органов государственного управления":

      в подклассе 1 "Трансферты из областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы":

      дополнить спецификой 16 следующего содержания:

      "16 Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан";

      в подклассе 2 "Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов":

      дополнить спецификой 17 следующего содержания:

      "17 Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов, выделенных из областного бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан";

      в подклассе 3 "Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов":

      дополнить спецификой 10 следующего содержания:

      "10 Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов, выделенных из районного (города областного значения) бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан";

      в категории 5 "Погашение бюджетных кредитов":

      в классе 01 "Погашение бюджетных кредитов":

      в подклассе 2 "Возврат сумм бюджетных кредитов":

      дополнить спецификами 12, 13 и 14 следующего содержания:

      "12 Возврат из областных бюджетов, бюджетов города республиканского значения, столицы неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

      13 Возврат из районных (городов областного значения) бюджетов неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

      14 Возврат из бюджетов города районного значения, села, поселка, сельского округа неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан";

      в функциональной классификации расходов бюджета:

      в функциональной группе 03 "Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность":

      в функциональной подгруппе 3 "Судебная деятельность":

      по администратору бюджетных программ 217 "Министерство финансов Республики Казахстан":

      дополнить бюджетной программой 204 следующего содержания:

      "204 Выплата компенсации из Фонда компенсации потерпевшим";

      в функциональной группе 15 "Трансферты":

      в функциональной подгруппе 1 "Трансферты":

      по администратору бюджетных программ 124 "Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа":

      дополнить бюджетной программой 033 следующего содержания:

      "033 Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов, выделенных из районного (города областного значения) бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан";

      по администраторам бюджетных программ 257 "Управление финансов области", 299 "Управление экономики и финансов области" и 356 "Управление финансов города республиканского значения, столицы":

      дополнить бюджетной программой 058 следующего содержания:

      "058 Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан";

      по администраторам бюджетных программ 452 "Отдел финансов района (города областного значения)" и 459 "Отдел экономики и финансов района (города областного значения)":

      дополнить бюджетной программой 035 следующего содержания:

      "035 Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов, выделенных из областного бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан";

      в функциональной группе 16 "Погашение займов":

      в функциональной подгруппе 1 "Погашение займов":

      по администратору бюджетных программ 124 "Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа":

      дополнить бюджетной программой 015 следующего содержания:

      "015 Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан";

      по администраторам бюджетных программ 257 "Управление финансов области", 299 "Управление экономики и финансов области" и 356 "Управление финансов города республиканского значения, столицы":

      дополнить бюджетной программой 057 следующего содержания:

      "057 Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан";

      по администраторам бюджетных программ 452 "Отдел финансов района (города областного значения)" и 459 "Отдел экономики и финансов района (города областного значения)":

      дополнить бюджетной программой 034 следующего содержания:

      "034 Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан";

      в экономической классификации расходов бюджета:

      в категории 1 "Текущие затраты":

      в классе 03 "Текущие трансферты":

      в подклассе 320 "Трансферты физическим лицам":

      дополнить спецификой 325 следующего содержания:

      "325 Компенсация потерпевшим из Фонда компенсации потерпевшим";

      в Структуре специфики экономической классификации расходов бюджета Республики Казахстан, утвержденной указанным приказом:

      по подклассу 320 "Трансферты физическим лицам":

      дополнить спецификой 325 следующего содержания:

      "325 Компенсация потерпевшим из Фонда компенсации потерпевшим";

      дополнить определением следующего содержания:

      "Выплата компенсации потерпевшим из Фонда компенсации потерпевшим в соответствии с Законом Республики Казахстан от 10 января 2018 года "О Фонде компенсации потерпевшим".

      2. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года № 404 "Об утверждении Таблицы распределения поступлений бюджета между уровнями бюджетов и контрольным счетом наличности Национального фонда Республики Казахстан" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9760, опубликован в информационно-правовой системе "Әділет" 15 октября 2014 года) следующие изменения и дополнения:

      в Таблице распределения поступлений бюджета между уровнями бюджетов и контрольным счетом наличности Национального фонда Республики Казахстан, утвержденной указанным приказом:

      в категории 1 "Налоговые поступления":

      в классе 05 "Внутренние налоги на товары, работы и услуги":

      в подклассе 3 "Поступления за использование природных и других ресурсов":

      специфику 10

      "

Плата за пользование судоходными водными путями

1

05

3

10

100

                                                                              "

      исключить;

      в подклассе 4 "Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности":

      специфику 04

      "

Сбор с аукционов

1

05

4

04

100

100

                                                                              "

      исключить;

      специфику 24 изложить в следующей редакции:

      "

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в городе республиканского значения, столице

1

05

4

24

100

                                                                              ";

      дополнить строками следующего содержания:

      "

Сбор за прохождение учетной регистрации микрофинансовых организаций и включение их в реестр микрофинансовых организаций

1

05

4

31

100
Сбор за выдачу разрешительных документов для участников банковского и страхового рынков

1

05

4

32

100
Сбор за выдачу и (или) продление разрешения работодателям на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан

1

05

4

33


100

100


Плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности

1

05

4

34100

100

Сбор за сертификацию в сфере гражданской авиации

1

05

4

35

100
                                                                              ";

      в классе 06 "Hалоги на международную торговлю и внешние операции":

      в подклассе 1 "Таможенные платежи":

      дополнить строкой следующего содержания:

      "

Авансовые платежи, вносимые в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза и Республики Казахстан, в счет уплаты предстоящих таможенных платежей, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, а также в качестве обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин

1

06

1

19

100

                                                                              ";

      в подклассе 2 "Прочие налоги на международную торговлю и операции":

      специфику 01 изложить в следующей редакции:

      "

Таможенные сборы, уплачиваемые в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан

1

06

2

01

100

                                                                              ";

      специфику 07 изложить в следующей редакции:

      "

Суммы процентов за просрочку за неисполнение или (неполное) несвоевременное исполнение обязательств по перечислению сумм от распределения специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин

1

06

2

07

100

                                                                              ";

      специфику 08 изложить в следующей редакции:

      "

Специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины, не подлежащие распределению

1

06

2

08

100

                                                                              ";

      в категории 2 "Неналоговые поступления":

      в классе 04 "Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан":

      подкласс 1 изложить в следующей редакции:

      "

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

2

04

1

                                                                              ";

      специфику 13 изложить в следующей редакции:

      "

Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из республиканского бюджета, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

2

04

1

13

100

                                                                              ";

      строку

      "

Денежные взыскания, наложенные судом за неисполнение процессуальных обязанностей и нарушение порядка в судебном заседании в ходе производства по уголовному делу

2

04

1

67

100

                                                                              "

      исключить;

      в классе 06 "Прочие неналоговые поступления":

      в подклассе 1 "Прочие неналоговые поступления":

      специфику 08 изложить в следующей редакции:

      "

Другие неналоговые поступления в республиканский бюджет, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

2

06

1

08

Благотворительные поступления в республиканский бюджет (в зависимости от пожелания благотворительного лица); не целевое использование средств республиканского бюджета;
суммы возмещенного ущерба, выявленного в государственных учреждениях республиканского подчинения по аудиторским заключениям уполномоченного органа по внутреннему государственному аудиту;
плата за выдачу государственных гарантий; избирательный взнос кандидата в депутаты, внесенный согласно Конституционному закону Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года № 2464 "О выборах в Республике Казахстан";
суммы, взысканные с ответчиков по решениям судов в возмещение материального ущерба государства по учреждениям, финансируемым из республиканского бюджета;
поступления по отмененным видам неналоговых поступлений, ранее поступивших в республиканский бюджет; остатки средств при закрытии счета учреждений, финансируемых из республиканского бюджета;
невостребованные депозитные суммы по истечении сроков их хранения по распоряжению государственного учреждения, на текущем счете которого хранятся эти суммы;
возврат юридическими и физическими лицами средств, незаконно полученных из республиканского бюджета, доля Республики Казахстан при распределении дополнительной и добавочной пошлин

                                                                              ";

      в категории 4 "Поступления трансфертов":

      в классе 01 "Трансферты из нижестоящих органов государственного управления":

      в подклассе 1 "Трансферты из областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы":

      дополнить строкой следующего содержания:

      "

Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

4

01

1

16

100

                                                                              ";

      в подклассе 2 "Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов":

      дополнить строкой следующего содержания:

      "

Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов, выделенных из областного бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

4

01

2

17

100

                                                                              ";

      в подклассе 3 "Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов":

      дополнить строкой следующего содержания:

      "

Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов, выделенных из районного (города областного значения) бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

4

01

3

10

100

                                                                              ";

      в категории 5 "Погашение бюджетных кредитов":

      в классе 01 "Погашение бюджетных кредитов":

      в подклассе 2 "Возврат сумм бюджетных кредитов":

      дополнить строками следующего содержания:

      "

Возврат из областных бюджетов, бюджетов города республиканского значения, столицы неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

5

01

2

12

100Возврат из районных (городов областного значения) бюджетов неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

5

01

2

13


100


Возврат из бюджетов города районного значения, села, поселка, сельского округа неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

5

01

2

14100

                                                                              ".

      3. Департаменту бюджетного законодательства Министерства финансов Республики Казахстан (Ерназарова З.А.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;

      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

      4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его государственной регистрации, за исключением абзацев двадцать девятого, тридцатого, тридцать первого, тридцать второго, тридцать третьего, тридцать четвертого, тридцать пятого, тридцать шестого, тридцать седьмого, тридцать восьмого, тридцать девятого, сорокового, сорок первого, сорок второго, сорок третьего, сорок четвертого, сорок пятого, сорок шестого и сорок восьмого пункта 1, абзацев двадцать восьмого, двадцать девятого, тридцатого, тридцать первого, тридцать второго, тридцать третьего, тридцать четвертого, тридцать пятого, тридцать шестого, тридцать седьмого, тридцать восьмого, тридцать девятого и сорокового пункта 2 настоящего приказа, которые вводятся в действие с 1 июля 2018 года и абзацев сорок седьмого, шестьдесят восьмого, шестьдесят девятого, семидесятого, семьдесят первого, семьдесят второго, девяносто пятого, девяносто шестого, девяносто седьмого, девяносто восьмого, девяносто девятого, сотого, сто первого, сто второго, сто третьего, сто четвертого, сто пятого и сто шестого пункта 1 настоящего приказа, которые вводятся в действие с 1 июля 2020 года.

      Министр финансов
      Республики Казахстан Б. Султанов