Апелляциялық кеңестің қарсылықтарды қарау қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2018 жылғы 28 тамыздағы № 1317 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 29 тамызда № 17324 болып тіркелді.

      "Селекциялық жетістіктерді қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 3-1-бабының 2-тармағына, "Қазақстан Республикасының Патент заңы" Қазақстан Республикасының Заңының 4-бабының 2-тармағына, "Тауар белгілері, қызмет көрсету белгілері, географиялық нұсқамалар және тауарлар шығарылған жерлердің атаулары туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 3-бабының 2-тармағының 2) тармақшасына және "Интегралдық микросхемалар топологияларын құқықтық қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 4-бабының 2) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 31.08.2022 № 736 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. Қоса беріліп отырған Апелляциялық кеңестің қарсылықтарды қарау қағидалары бекітілсін.

      2. Зияткерлік меншік құқығы департаменті заңнамада белгіленген тәртіпте:

      1) осы бұйрықтың мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ және орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау және енгізу үшін "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберілуін;

      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің интернет-ресурсына орналастырылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Әділет Вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Министр М. Бекетаев

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2018 жылғы 28 тамыздағы
№ 1317 бұйрығымен бекітілген

Апелляциялық кеңестің қарсылықтарды қарау қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Апелляциялық кеңестің қарсылықтарды қарау қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Селекциялық жетістіктерді қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Селекциялық жетістіктер туралы заң), "Қазақстан Республикасының Патент заңы" Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Патент заңы), "Тауар белгілері, қызмет көрсету белгілері, географиялық нұсқамалар және тауарлар шығарылған жерлердің атаулары туралы" Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Тауар таңбалары туралы заң) және "Интегралдық микросхемалар топологияларын құқықтық қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі –Интегралдық микросхемалары туралы заң) сәйкес әзірленді және қарсылықтарды апелляциялық кеңесте қараудың тәртібін белгілейді.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 31.08.2022 № 736 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      2. Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) Апелляциялық кеңес – Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің жанындағы алқалы орган;

      2) қорғау құжаттары – Қазақстан Республикасының зияткерлік меншік саласындағы заңдарына сәйкес берілетін құжаттар (өнертабыстарға патент, өнеркәсіптік үлгілерге, пайдалы модельдерге, тауар таңбаларына, қызмет көрсету таңбаларына, тауар шығарылған жердің атауына куәліктер, селекциялық жетістіктерге патенттер);

      3) Мадрид келісімі – 1891 жылғы 14 сәуірдегі Таңбаларды халықаралық тіркеу туралы Мадрид келісімі;

      4) Мадрид келісіміне хаттама – 1989 жылғы 28 маусымдағы Таңбаларды халықаралық тіркеу туралы Мадрид келісіміне хаттама;

      5) өнеркәсіптік меншік объектілері – өнертабыстар, пайдалы модельдер, өнеркәсіптік үлгілер, тауар таңбалары мен қызмет көрсету таңбалары, тауар шығарылған жердің атаулары, селекциялық жетістіктер;

      6) өтініш беруші - Апелляциялық кеңес қарсылық берген тұлға;

      7) патенттік сенім білдірілген өкіл – Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын, жоғары білімі, зияткерлік меншік құқықтарын сақтау және қорғау саласында кемінде төрт жыл жұмыс тәжірибесі бар немесе патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасында кемінде бір жыл тағылымдамадан өткен, аттестаттаудан өткен және патенттік сенім білдірілген өкілдер тізілімінде тіркелген, әрекетке қабілетті азаматы.

      8) сараптама ұйымы – "Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлігі Санаткерлiк меншiк құқығы жөнiндегі комитетiнiң Ұлттық санаткерлiк меншiк институты" республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорнын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 11 шелдедегі № 756 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған, өз қызметінде уәкілетті органға ведомстволық бағынысты сараптама ұйымы;

      9) тараптар – Апелляциялық кеңесте қарсылықтарды қарауға қатысатын жеке және (немесе) заңды тұлғалар;

      10) уәкілетті орган – Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі.

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 31.08.2022 № 736 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

2-тарау. Қарсылықтарды апелляциялық кеңесте қарау тәртібі

1-параграф. Қарсылықтарды беру

      3. Апелляциялық кеңеске мынадай:

      1) сараптама ұйымының тауар белгісін тіркеуден бас тарту, оның ішінде Мадрид келісіміне хаттаманың 5-бабының 1 және 2-тармақтарына сәйкес мәлімделген тауар белгісіне құқықтық қорғауды беруден бас тарту туралы шешімдеріне;

      2) сараптама ұйымының тауар шығарылған жердің атауын және географиялық нұсқаманы пайдалану құқығын тіркеуден және (немесе) табыстаудан бас тарту туралы шешімдеріне;

      3) тауар белгісін, оның ішінде Мадрид келісіміне хаттаманың 5-бабының 6-тармағына сәйкес тіркеуге;

      4) тауар шығарылған жердің атауын және географиялық нұсқаманы пайдалану құқығын тіркеуге және (немесе) табыстауға;

      5) сараптама ұйымының өнертабысқа патент беруден бас тарту туралы шешіміне;

      6) сараптама ұйымының селекциялық жетістікке патент беруге арналған өтінімді қараудан бас тарту туралы шешімдеріне;

      7) сараптама ұйымының селекциялық жетістікке патент беруден бас тарту туралы шешімдеріне қарсылықтар беріледі;

      8) сараптама ұйымының пайдалы модельге патент беруден бас тарту туралы шешіміне;

      9) сараптама ұйымының өнеркәсіп үлгісіне патент беруден бас тарту туралы шешіміне;

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 31.08.2022 № 736 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      4. Тауар белгісін тіркеуге, егер ол Тауар таңбалары туралы Заңының 7-бабының 1-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларын қоспағанда, 6 және 7-баптарында белгіленген талаптар бұзыла отырып жүзеге асырылса, бүкіл қолданылу мерзімі ішінде немесе, егер ол Тауар таңбалары туралы Заңының 7-бабының 1-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында белгіленген талаптар бұзыла отырып жүзеге асырылса, тауар белгісі тіркелген күннен бастап бес жыл ішінде дау айтылуы және ол толық немесе ішінара жарамсыз деп танылуы мүмкін. Осы тармақта көрсетілген негіздер бойынша тауар белгісін тіркеуге қарсылықты Апелляциялық кеңеске кез келген мүдделі тұлға береді.

      Тауар белгісін тіркеуге, егер ол Өнеркәсіптік меншікті қорғау жөніндегі Париж конвенциясына қатысушы елдердің бірінде бірдей немесе айырғысыз дәрежеге дейін ұқсас тауар белгісінің иесі болып табылатын өкілдің атына жүргізілсе, қатысушы елдердің рұқсатынсыз бүкіл қолданылу мерзімі ішінде дау айтылуы және ол толық немесе ішінара жарамсыз деп танылуы мүмкін. Осы тармақта көрсетілген негіз бойынша тауар белгісін тіркеуге қарсылықты Өнеркәсіптік меншікті қорғау жөніндегі Париж конвенциясына қатысушы елдердің бірінде тіркелген тауар белгісінің иесі (құқық иеленуші) береді.

      5. Тауар белгісін тіркеуге, егер тауар белгісі біртектес тауарларға немесе көрсетілетін қызметтерге қатысты айрықша құқығы Қазақстан Республикасында тауар белгісінің басымдығы күнінен ерте туындаған басқа тұлғаның фирмалық атауымен бірдей немесе айырғысыз дәрежеге дейін ұқсас болып табылса, дау айтылуы және ол толық немесе ішінара жарамсыз деп танылады.

      Осы тармақта көрсетілген негіз бойынша тауар белгісін тіркеуге қарсылықты Апелляциялық кеңеске фирмалық атауы біртектес тауарларға немесе көрсетілетін қызметтерге қатысты тіркелген тауар белгісімен бірдей немесе айырғысыз дәрежеге дейін ұқсас болып табылатын заңды тұлға береді.

      6. Өтініш берушінің, құқық иеленушінің өкілі ретінде патенттік сенім білдірілген өкіл зияткерлік меншік объектілерін құқықтық қорғау мәселелері бойынша уәкілетті органмен және сараптама ұйымымен іс жүргізуге байланысты қызметті жүзеге асырады. Уәкілетті органмен және сараптама ұйымымен іс жүргізуді өтініш беруші және (немесе) құқық иеленуші де дербес жүзеге асыра алады.

      Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерде тұратын жеке тұлғалар немесе шетелдік заңды тұлғалар уәкілетті органда және оның ұйымдарында өзінің өтініш беруші, тауар белгісінің, қызмет көрсету белгісінің иесі құқықтарын және географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқықтарын, сондай-ақ мүдделі тұлға құқықтарын патенттік сенім білдірілген өкілдер арқылы жүзеге асырады.

      Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын, бірақ оның шегінен тысқары жерде уақытша жүрген жеке тұлғалар Қазақстан Республикасының шегінде хат алмасу үшін мекенжайын көрсеткен кезде патенттік сенім білдірілген өкілсіз өзінің өтініш беруші, тауар белгісінің, қызмет көрсету белгісінің иесі құқықтарын және географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқықтарын, сондай-ақ мүдделі тұлға құқықтарын жүзеге асыра алады.

      Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 31.08.2022 № 736 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      7. Қарсылық Апелляциялық кеңеске еркін жазбаша нысанда қазақ және орыс тілдерінде уәкілетті органның кеңсесі арқылы жіберіледі. Қарсылыққа қоса тіркелген құжаттар қазақша және орыс тілдерде ұсынылады.

      8. Қарсылықта қарсылық берген жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) және заңды тұлғаның атауы, олардың тұратын немесе орналасқан жері, байланыс телефоны, электрондық мекен-жайы, сондай-ақ хат алысу үшін мекен-жайы көрсетіледі.

      9. Берілетін қарсылыққа:

      1) қарсылықтың мәтінінде сілтеме жасалатын материалдар қоса беріледі;

      2) қарсылықты патенттік сенім білдірілген өкіл немесе өзге өкіл арқылы берген жағдайда сенімхат. Сенімхат мемлекеттік және орыс тілдерінде беріледі, егер сенімхат шет ел тілінде берілсе, онда оның нотариус растаған қазақ және орыс тілдеріндегі аудармасы ұсынылуға тиіс. Сенімхаттың көшірмесін ұсынған жағдайда, өтініш беруші Апелляциялық кеңеске келген кезде сенімхаттың түпнұсқасын ұсынады (түпнұсқалылығы расталғаннан кейін сенімхаттың түпнұсқасы қайтарылуға жатады);

      3) иесі (құқық иеленуші) үшін құжаттармен қарсылықтың көшірмесі қоса берілген қоса тіркеледі.

      10. Қарсылыққа қарсылық беруші тұлға қол қояды. Заңды тұлға атынан қарсылыққа ұйым басшысы немесе лауазымын көрсете отырып уәкілетті тұлға қол қояды.

      Қарсылық патенттік сенім білдірілген өкіл немесе өзге өкіл арқылы берілген жағдайда қарсылыққа тиісінше патенттік сенім білдіруші немесе өкіл қол қояды.

2-параграф. Қарсылықтарды тіркеу және қабылдау

      11. Келіп түскен қарсылық тіркеледі және оған кіріс нөмірі беріледі. Қарсылық түскен күннен бастап он жұмыс күні ішінде Патент заңымен, Тауар таңбалары туралы заңымен, Селекциялық жетістіктер туралы заңымен, Интегралдық микросхемалары туралы заңымен және осы Қағидалармен қойылатын қарсылықты беруді ресімдеу, мазмұндау және рәсімдеу талаптарының сақталуын тексеру жүзеге асырылады.

      Егер қажетті материалдар жоқ болған жағдайда, қарсылық берген тұлғаның мекен-жайына, қарсылықты қарауға қабылдаудан бас тарту туралы хабарлама жіберіледі.

      Қайтаруға негіз болған мән-жайларды жойғаннан кейін қайтадан жолдаған жағдайда мүдделі тұлғаның қарсылығы жалпы тәртіпте қаралады.

      12. Егер:

      1) қарсылық апелляциялық кеңесте қаралуға жатпаса;

      2) қарсылыққа қол қойылмаса не оған қол қоюға өкілеттігі жоқ тұлға қол қойса;

      3) қарсылық белгіленген мерзімді бұза отырып берілсе және көрсетілген мерзімді ұзарту мен қалпына келтіру мүмкіндігі жоқ болса;

      4) өтініш беруші қарсылық беруді ресімдеуге, мазмұндауға және рәсімдеуге қойылатын талаптарға қатысты кемшіліктерді белгіленген мерзімде жоймаса, қарсылықты қарауға қабылдаудан бас тартылады.

      Көрсетілген мән-жайлар болған жағдайда, қарсылық берген тұлғаға алынған қарсылықты қарауға қабылдауға болмайтыны және ол берілген жоқ деп есептелетіні туралы хабарлама жіберіледі.

      13. Осы Қағидалардың 3-тармағының 3) және 4) тармақшаларында көзделген қарсылықты қарауға қабылдағаннан кейін қорғау құжатының иесіне қорғау құжаттарының дау тудырған себептері бойынша өздерінің өтініштерін ұсыну үшін қарсылықтың көшірмесімен қоса қарсылықтың түскені туралы хабарлама жіберіледі.

      Дау тудырған туралы өтініштер Апелляциялық кеңеске бес жұмыс күн бұрын Апелляциялық кеңестің алқа отырысы жоспарланған күнге дейін ұсынылады.

      Мадрид келісіміне сәйкес тіркелген тауар таңбасының иесіне, аталған хабарлама, егер осыған дейін иеленуші осы тауар таңбасын тіркеуге байланысты іс жүргізуді Қазақстан Республикасының патенттік сенім білдірілген өкілге тапсырмаған болса, оның мекен-жайына тікелей жіберіледі. Бұл орайда хабарламада қарсылыққа пікір білдіру, сондай-ақ апелляциялық кеңесте қарсылықты қарауға қатысу Қазақстан Республикасының патенттік сенім білдірілген өкілі арқылы жүзеге асырылатын екендігі хабарланады.

      14. Қарсылық берген тұлға немесе оның өкілі берілген қарсылықты, апелляциялық кеңес алқасының шешімі жарияланғанға дейін кері қайтарып ала алады.

3-параграф. Қарсылықты қарау мерзімдері

      15. Осы Қағидалардың 3-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген қарсылықтар Апелляциялық кеңеспен олардың келіп түскен күнінен бастап төрт ай ішінде қаралады.

      Осы Қағидалардың 3-тармағының 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген қарсылықтар Апелляциялық кеңеспен олардың келіп түскен күнінен бастап алты ай ішінде қаралады.

      Осы Қағидалардың 3-тармағының 5) тармақшасында көрсетілген қарсылықтар Апелляциялық кеңеспен олардың келіп түскен күнінен бастап төрт ай ішінде қаралады.

      Осы Қағидалардың 3-тармағының 6) тармақшасында көрсетілген қарсылықтар Апелляциялық кеңеспен олардың келіп түскен күнінен бастап үш ай ішінде қаралады.

      Осы Қағидалардың 3-тармағының 7) тармақшада көрсетілген қарсылықтар Апелляциялық кеңеспен олардың келіп түскен күнінен бастап үш ай ішінде қаралады;

      Осы Қағидалардың 3-тармағының 8) және 9) тармақшаларында көрсетілген қарсылықтар Апелляциялық кеңеспен олардың келіп түскен күнінен бастап екі ай ішінде қаралады.

      Ескерту. 15-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 31.08.2022 № 736 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      16. Қарсылық беруге арналған мерзім өткізіп алынған кезде Апелляциялық кеңес ұсынылған құжаттардың негізінде мерзімді өткізіп алу себептері дәлелді деп танылған жағдайда, оны қарауға қабылдайды.

      17. Селекциялық жетістіктер туралы заңның 22-3-бабының 3-тармағына, Патент заңының 32-2-бабының 3-тармағына және Тауар таңбалары туралы заңның 41-2-бабының 3-тармағына сәйкес қарсылықты қарау мерзімі үш айға дейін, оның ішінде өтініш берушінің жазбаша өтініші бойынша ұзартылады.

      Апелляциялық кеңестің отырыстары күндізгі (немесе) және қашықтық форматта өткізіледі.

      Ескерту. 17-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 31.08.2022 № 736 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

4-параграф. Қарсылықты апелляциялық кеңес отырысында қарау

      18. Өтініш беруші, иесі (құқық иеленуші) және өнеркәсіптік меншіктің тиісті объектісіне сараптама жүргізген сараптама жасау ұйымының өкілі қарсылықты қарауға қатысады.

      Өтініш беруші, иесі (құқық иеленуші) осы Қағидалардың 6-тармағының ережелерін ескере отырып, қарсылықты қарауға тікелей, сондай-ақ өз өкілі арқылы қатыса алады. Өкілдің өкілеттігі сенімхатпен расталады.

      Уәкілетті органның және сараптама жасау ұйымының қызметкерлері аталған тұлғалардың өкілдері бола алмайды.

      19. Апелляциялық кеңес отырыс өткізілетін күнді мынадай:

      1) тараптар, қарсылықты өзінің қатысуынсыз қарау туралы өтінішхатын берген жағдайды қоспағанда, келмеген;

      2) өтініш беруші қосымша дәлелдемелерді ұсыну үшін уақыттың қажеттігі туралы өтінішхат берген.

      Ескерту. 19-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 31.08.2022 № 736 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20. Қарсылықты мәні бойынша қарау істі төрағалық етушімен басталады.

      Істі одан әрі қарау мынадай тізбекпен жүргізіледі:

      1) қарсылықты қарау туралы ъатшысының сөз сөйлеуі;

      2) қарсылық берген тұлғаның және (немесе) оның өкілінің сөз сөйлеуі;

      3) қорғау құжаты (тауар таңбасын тіркеу) иесінің және (немесе) оның өкілінің сөз сөйлеуі;

      4) сараптама жасау ұйымы өкілінің сөз сөйлеуі;

      5) тараптардың Апелляциялық кеңес мүшелерінің сұрақтарына жауап беруі.

      21. Қарсылықты қарауға қатысушы тұлғалар:

      1) іс материалдарымен танысуға, олардан көшірме жасауға, олардың көшірмесіне тапсырыс береді және алады;

      2) дәлелдемелерді береді;

      3) дәлелдемелерді зерттеуге қатысады;

      4) Апелляциялық кеңеске қатысушыларға сұрақтар қояды;

      5) өтініш айтады;

      6) алқа мүшелеріне ауызша және жазбаша түсінік береді;

      7) қарсылықты қарау барысында туындаған барлық мәселелер бойынша өзінің дәлелдері мен пайымдауларын ұсынады;

      8) іске қатысушы басқа тұлғалардың өтініштеріне, дәлелдері мен пайымдауларына қарсылық білдіреді.

      22. Іске қатысушы тұлғалар өздеріне тиесілі құқықтардың барлығын адал пайдаланады.

5-параграф. Қарсылықтарды қараудың нәтижелері бойынша Апелляциялық кеңеспен шығаратын шешімдер

      23. Апелляциялық кеңес мынадай шешімдердің бірін шығарады:

      1) қарсылықты қанағаттандыру туралы;

      2) қарсылықты ішінара қанағаттандыру туралы;

      3) қарсылықты қараудан бас тарту туралы;

      4) қарсылықты қанағаттандырудан бас тарту туралы.

      Апелляциялық кеңес қарсылықтың нысанасын немесе негізін өз бастамасы бойынша өзгертпейді.

      24. Апелляциялық кеңестің барлық мүшелері қарсылықты қараған кезде тең құқықтарды пайдаланады. Апелляциялық кеңестің шешімі оның мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен қабылданады.

      Қабылдаған шешімнің қарарлық бөлігін төрағалық етуші қарсылықты қарауға қатысушы тұлғаларға жария етеді.

      25. Қабылданған шешім қарсылықты қарауға қатысқан адамдарға ол шығарылған күннен бастап он жұмыс күні ішінде жіберіледі. Апелляциялық кеңестің шешімі жазбаша нысанда баяндалады және ол кіріспе, сипаттау, уәждеу және қарар бөліктерінен тұрады.

      Шешімге апелляциялық кеңестің барлық мүшелері қол қояды.

      Ескерту. 25-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 31.08.2022 № 736 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      26. Апелляциялық кеңес қарсылықты мәлімдеушінің өтінішхаты бойынша қарсылықты қараусыз қалдырады. Қарсылықты қараусыз қалдыру туралы шешім апелляциялық кеңес отырысының хаттамасымен ресімделеді.

      27. Қабылданған шешімге Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес сотқа шағым жасалуы мүмкін.

      28. Апелляциялық кеңес, егер:

      1) қарсылық берген, Апелляциялық кеңес отырысының өткізілетін уақыты мен орны туралы тиісінше хабар берілген, қарсылықты өзі болмағанда қарау туралы мәлімдемеген тұлға Апелляциялық кеңестің отырысына екінші рет шақырғанда келмесе;

      2) қарсылық берген тұлғаның өзінің қарсылығын кері қайтарып алу туралы өтінішхаты болса, қарсылықты қараусыз қалдырады.

      29. Қарсылықты қараусыз қалдыру туралы шешім Апелляциялық кеңес отырысының хаттамасына түсіріледі.

3-тарау. Бейнетүсіруді қолдану тәртібі

      30. Техникалық себептерге байланысты қолдану мүмкін болмаған жағдайды қоспағанда, Апелляциялық кеңестің әрбір отырысы барысында бейнетүсіру жүргізіледі.

      31. Апелляциялық кеңес отырысының барысында бейнетүсіру құралдары үздіксіз пайдаланылады. Отырыста қатысып отырғандарға үзіліс туралы немесе тараптардың кетуі туралы хабарлаған сәттен бастап және оны хабарлаған сәтке дейінгі бейнетүсіру құралдарының тоқтап тұруы үзіліс болып табылмайды.

      32. Апелляциялық кеңес отырысының барысын түсіріп алуды қамтамасыз ететін бейнетүсіру құралдарын пайдалануды отырысының хатшысы іске асырады.

      33. Апелляциялық кеңес отырысының хатшысы отырыс басталғанға дейін отырысының барысын түсіріп алуды қамтамасыз ететін бейнетүсіру құралдарының жұмысқа жарамдылығын тексереді.

      34. Бейнетүсіру құралдарын қолдану мүмкін болмаған жағдайда бейнетүсіруді қолданбау себебін хаттамада міндетті түрде көрсете отырып, бұл туралы төрағалық етушіге баяндайды.

      35. Бейнетүсіру құралдарын қолдануға мүмкіндіктің болмауы Апелляциялық кеңес отырысын жалғастыру мүмкіндігін жоққа шығармайды.

      36. Хатшы бейнежазу құралдары жүйесінде отырыстың бейнетүсіруінің жазылуын, сондай-ақ қысқаша хаттамасынан кейін тізбеде көрсете отырып, іске қоса тіркелген материалдық (электрондық) жеткізгіштің бір дана көшірмесін жазуды қамтамасыз етеді.

      37. Отырыста бейнетүсіру құралдарын пайдаланғаны туралы Апелляциялық кеңестің хаттамасында бейнежазба жазылған файлдың атауы көрсетіледі.

      38. Алып тасталды – ҚР Әділет министрінің 15.04.2019 № 193 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      39. Бейнежазба бар материалдық (электрондық) жеткізгіштер орамада хаттаманың номері, Апелляциялық кеңес отырысының күні көрсетіліп, оралған күйінде (конвертте) іс материалдарына қоса тіркеледі, сондай-ақ хатшының қолы қойылады.

      40. Отырыс барысының бейнежазбасын одан әрі жазу мүмкін болмаған жағдайда, бұл туралы Апелляциялық кеңестің қатысушыларына хабарланады.

      41. Егер техникалық ақаулықтар салдарынан бейнежазба құралдарын пайдалану арқылы хаттамалау мүмкін болмағаны немесе Апелляциялық кеңес отырысының бейнежазбасы жүргізілмегені анықталса, акт жасалады.

      42. Актіге хатшы, төрағалық етуші және Апелляциялық кеңес мүшелері қол қояды және Апелляциялық кеңес отырысының хаттамасына қоса тіркеледі.

      43. Бейнежазбаны техникалық фрагменттеу немесе оның форматын өзгерту жағдайларын қоспағанда, отырыстың бейнежазбасын тоқтата тұруға немесе түзетуге жол берілмейді.

      Ескерту. 43-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 15.04.2019 № 193 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      44. Алып тасталды – ҚР Әділет министрінің 15.04.2019 № 193 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      45. Іске қоса тіркелген Апелляциялық кеңес отырысының бейнежазба көшірмелерінің сақталуына, істі мұрағатқа өткізгенге дейін хатшысымен қамтамасыз етеді.

      46. Мұрағатшы істі қабылдаған кезінде іс материалдарына қоса тіркелген материалдық (электрондық) жеткізгіште отырыстың бейнежазба көшірмелерінің болуын тексереді.

      47. Апелляциялық кеңес отырыстарының бейнежазбалары 1 (бір) жылдан кем емес уақыт сақталады.

Об утверждении Правил рассмотрения апелляционным советом возражений

Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 28 августа 2018 года № 1317. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 августа 2018 года № 17324.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 3-1 Закона Республики Казахстан "Об охране селекционных достижений", пунктом 2 статьи 4 Закона Республики Казахстан "Патентный закон Республики Казахстан", подпунктом 2) пункта 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаний и наименованиях мест происхождения товаров" и подпунктом 2) статьи 4 Закона Республики Казахстан "О правовой охране топологий интегральных микросхем" ПРИКАЗЫВАЮ:

      Сноска. Преамбула - в редакции приказа Министра юстиции РК от 31.08.2022 № 736 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Утвердить прилагаемые Правила рассмотрения апелляционным советом возражений.

      2. Департаменту по правам интеллектуальной собственности в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства юстиции Республики Казахстан.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего Вице-министра юстиции Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр М. Бекетаев

  Утверждены
приказом Министра юстиции
Республики Казахстан
от 28 августа 2018 года № 1317

Правила рассмотрения апелляционным советом возражений

Глава 1. Общие положения

      1. Правила рассмотрения апелляционным советом возражений (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об охране селекционных достижений" (далее – Закон о селекционных достижениях), Законом Республики Казахстан "Патентный закон Республики Казахстан" (далее – Патентный закон), Законом Республики Казахстан "О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров" (далее – Закон о товарных знаках), Законом Республики Казахстан "О правовой охране топологий интегральных микросхем" (далее – Закон об интегральных микросхемах) и определяют порядок рассмотрения апелляционным советом возражений.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 31.08.2022 № 736 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. В Правилах используются следующие понятия:

      1) Апелляционный совет – коллегиальный орган при Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) охранные документы – документы (патенты на изобретения, промышленные образцы, полезные модели, патенты на селекционные достижения, свидетельства на товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров), выдаваемые в соответствии с законами Республики Казахстан в области интеллектуальной собственности;

      3) Мадридское соглашение - Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года;

      4) протокол к Мадридскому соглашению - протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28 июня 1989 года;

      5) объекты промышленной собственности - изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, селекционные достижения;

      6) заявитель – лицо, подавшее возражение в Апелляционный совет;

      7) патентный поверенный – дееспособный гражданин Республики Казахстан, постоянно проживающий на ее территории, имеющий высшее образование, опыт работы в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности не менее четырех лет либо прошедшие стажировку в палате патентных поверенных не менее одного года, прошедший аттестацию и зарегистрированный в реестре патентных поверенных.

      8) экспертная организация – организация, созданная по решению Правительства Республики Казахстан, утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 июля 2002 года № 756 "О создании Республиканского государственного казенного предприятия "Национальный институт интеллектуальной собственности Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан", в организационно-правовой форме республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения, подведомственная в своей деятельности уполномоченному органу;

      9) стороны - физические и (или) юридические лица, участвующие в рассмотрении возражений в Апелляционном совете;

      10) уполномоченный орган - Министерство юстиции Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 2 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 31.08.2022 № 736 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 2. Порядок рассмотрения апелляционным советом возражений

Параграф 1. Подача возражений

      3. В Апелляционный совет подаются следующие возражения:

      1) на решения экспертной организации об отказе в регистрации товарного знака, в том числе отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку, заявленному в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 5 Протокола к Мадридскому соглашению;

      2) на решения экспертной организации об отказе в регистрации и (или) предоставлении права пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара;

      3) против регистрации товарного знака, в том числе в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Протокола к Мадридскому соглашению;

      4) против регистрации и (или) предоставления права пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара;

      5) на решения экспертной организации об отказе в выдаче патента на изобретение;

      6) на решения экспертной организации об отказе в рассмотрении заявки на выдачу патента на селекционное достижение;

      7) на решения экспертной организации об отказе в выдаче патента на селекционное достижение;

      8) на решения экспертной организации об отказе в выдаче патента на полезную модель;

      9) на решения экспертной организации об отказе в выдаче патента на промышленный образец.

      Сноска. Пункт 3 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 31.08.2022 № 736 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      4. Регистрация товарного знака может быть оспорена и признана недействительной полностью или частично в течение всего срока действия, если она была осуществлена в нарушение требований, установленных статьями 6 и 7, за исключением подпунктов 1), 2) и 3) пункта 1 статьи 7, Закона о товарных знаках, или в течение пяти лет с даты регистрации товарного знака, если она была осуществлена в нарушение требований, установленных подпунктами 1), 2) и 3) пункта 1 статьи 7 Закона о товарных знаках. Возражение против регистрации товарного знака по указанным в настоящем пункте основаниям подает в Апелляционный совет любое заинтересованное лицо.

      Регистрация товарного знака может быть оспорена и признана недействительной полностью или частично в течение всего срока действия, если она произведена на имя представителя того, кто является владельцем тождественного или сходного до степени смешения товарного знака в одной из стран - участниц Парижской конвенции по охране промышленной собственности, без разрешения последнего. Возражение против регистрации товарного знака по указанному в настоящем пункте основанию подает владелец (правообладатель) товарного знака, зарегистрированного в одной из стран - участниц Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

      5. Регистрация товарного знака оспаривается и признается недействительной полностью или частично, если товарный знак является тождественным или сходным до степени смешения в отношении однородных товаров или услуг с фирменным наименованием другого лица, исключительное право на которое в Республике Казахстан возникло ранее даты приоритета товарного знака.

      Возражение против регистрации товарного знака по указанному в настоящем пункте основанию подает в Апелляционный совет юридическое лицо, чье фирменное наименование является тождественным или сходным до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным в отношении однородных товаров или услуг.

      6. Патентный поверенный в качестве представителя заявителя, патентообладателя осуществляет деятельность, связанную с ведением дел с уполномоченным органом и экспертной организацией по вопросам правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. Ведение дел с уполномоченным органом и экспертной организацией может также осуществляться заявителем и (или) патентообладателем самостоятельно.

      Физические лица, проживающие за пределами Республики Казахстан, или иностранные юридические лица осуществляют свои права заявителя, владельца товарного знака, знака обслуживания и права пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара, а также права заинтересованного лица в уполномоченном органе и его организациях через патентных поверенных.

      Физические лица, постоянно проживающие в Республике Казахстан, но временно находящиеся за ее пределами, осуществляют свои права заявителя, владельца товарного знака, знака обслуживания и права пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара, а также права заинтересованного лица без патентного поверенного при указании адреса для переписки в пределах Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 6 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 31.08.2022 № 736 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      7. Возражение подается в Апелляционный совет в произвольной письменной форме на казахском и русском языках через канцелярию уполномоченного органа. Прилагаемые к возражению материалы представляются на казахском и русском языках.

      8. В возражении указывается фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического и наименование юридического лица, подавшего возражение, место жительства или его место нахождения, контактный телефон, электронный адрес, а также адрес для переписки.

      9. К подаваемому возражению прилагаются:

      1) материалы, на которые приводятся ссылки в тексте возражения;

      2) доверенность, в случае подачи возражения через патентного поверенного или иного представителя. Доверенность подается на государственном и русском языках, если доверенность подается на иностранном языке, то представляется его перевод на казахском и русском языках, заверенный нотариусом. В случае представления копии доверенности, заявитель представляет оригинал доверенности при явке в Апелляционный совет (после подтверждения подлинности оригинал доверенности подлежит возврату);

      3) копия возражения с приложенными документами для владельца (правообладателя).

      10. Возражение подписывается лицом, подающим возражение. От имени юридического лица возражение подписывается руководителем организации или уполномоченным лицом с указанием должности.

      При подаче возражения через патентного поверенного или иного представителя возражение подписывается соответственно патентным поверенным или представителем.

Параграф 2. Регистрация и прием возражений

      11. Поступившее возражение регистрируется и ему присваивается входящий номер. В течение десяти рабочих дней с даты поступления возражения осуществляется проверка соблюдения предъявляемых Патентным закономЗаконом о товарных знаках, Законом о селекционных достижениях, Законом об интегральных микросхемах и настоящими Правилами требований к оформлению, содержанию и процедуре подачи возражения.

      В случае отсутствия необходимых материалов в адрес лица, подавшего возражение, направляется уведомление об отказе в принятии возражения к рассмотрению.

      При повторной подаче после устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения, возражение заинтересованного лица рассматривается в общем порядке.

      12. В принятии возражения к рассмотрению отказывается, если:

      1) возражение не подлежит рассмотрению в апелляционном совете;

      2) возражение не подписано либо подписано лицом, не имеющим полномочия на его подписание;

      3) возражение подано с нарушением установленного срока и возможность продления и восстановления указанного срока утрачена;

      4) заявителем в установленный срок не устранены недостатки, касающиеся требований к оформлению, содержанию и процедуре подачи возражения.

      При наличии указанных обстоятельств лицу, подавшему возражение, направляется уведомление о том, что полученное возражение не может быть принято к рассмотрению и считается неподанным.

      13. Владельцу охранного документа после принятия к рассмотрению возражения, предусмотренного подпунктами 3) и 4) пункта 3 настоящих Правил, направляется уведомление о поступлении возражения с приложением копии возражения и материалов возражения для предоставления им своих заявлений по мотивам оспаривания охранного документа.

      Заявления об оспаривании представляют в Апелляционный совет за пять рабочих дней до планируемой даты заседания коллегии Апелляционного совета.

      Владельцу товарного знака, зарегистрированного в соответствии с Мадридским соглашением, указанное уведомление направляется непосредственно на его адрес, если до этого владелец уже не поручил ведение дел, связанных с регистрацией данного товарного знака, патентному поверенному Республики Казахстан. При этом в уведомлении сообщается, что представление отзыва на возражение, а также участие в рассмотрении возражения в апелляционном совете осуществляется через патентного поверенного Республики Казахстан.

      14. Лицо, подавшее возражение, или его представитель могут отозвать поданное возражение до оглашения решения коллегией апелляционного совета.

Параграф 3. Сроки рассмотрения возражения

      15. Возражения, указанные в подпунктах 1) и 2) пункта 3 настоящих Правил, рассматриваются Апелляционным советом в течение четырех месяцев со дня их поступления.

      Возражения, указанные в подпунктах 3) и 4) пункта 3 настоящих Правил, рассматриваются Апелляционным советом в течение шести месяцев со дня их поступления.

      Возражения, указанные в подпункте 5) пункта 3 настоящих Правил, рассматриваются Апелляционным советом в четырехмесячный срок с даты его поступления.

      Возражения, указанные в подпункте 6) пункта 3 настоящих Правил, рассматриваются Апелляционным советом в трехмесячный срок с даты его поступления.

      Возражения, указанные в подпункте 7) пункта 3 настоящих Правил, рассматриваются Апелляционным советом в трехмесячный срок со дня их поступления;

      Возражения, указанные в подпунктах 8) и 9) пункта 3 настоящих Правил, рассматриваются Апелляционным советом в двухмесячный срок со дня их поступления.

      Сноска. Пункт 15 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 31.08.2022 № 736 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      16. При пропуске срока для подачи возражения Апелляционный совет принимает его к рассмотрению в случае признания причин пропуска срока уважительными на основании представленных документов.

      17. В соответствии с пунктом 3 статьи 22-3 Закона о селекционных достижениях, пунктом 3 статьи 32-2 Патентного закона и пунктом 3 статьи 41-2 Закона о товарных знаках срок рассмотрения возражения продлевается до трех месяцев, в том числе по письменному ходатайству заявителя.

      Заседания апелляционного совета проводятся в очном (или) и в дистанционном формате.

      Сноска. Пункт 17 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 31.08.2022 № 736 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Параграф 4. Рассмотрение возражения на заседании Апелляционного совета

      18. В рассмотрении возражения участвует заявитель, владелец (правообладатель) и представитель экспертной организации, проводивший экспертизу соответствующего объекта промышленной собственности.

      Заявитель, владелец (правообладатель) могут принять участие в рассмотрении возражения лично, а также через своего представителя, с учетом положений пункта 6 настоящих Правил. Полномочия представителя подтверждаются доверенностью.

      Сотрудники уполномоченного органа и экспертной организации не могут быть представителями указанных лиц.

      19. Апелляционный совет переносит дату проведения заседания в случаях:

      1) неявки сторон, за исключением случая подачи ими ходатайства о рассмотрении возражения без его участия;

      2) ходатайства заявителя о необходимости времени для представления дополнительных доказательств.

      Сноска. Пункт 19 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 31.08.2022 № 736 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      20. Рассмотрение возражения по существу начинается с председательствующего.

      Дальнейшее рассмотрение дела ведется в следующей последовательности:

      1) выступление секретаря о рассмотрении возражения;

      2) выступление лица, подавшего возражение, и (или) его представителя;

      3) выступление владельца охранного документа (регистрация товарного знака) и (или) его представителя;

      4) выступление представителя экспертной организации;

      5) ответы сторон на вопросы членов Апелляционного совета.

      21. Лица, участвующие в рассмотрении возражения:

      1) знакомятся с материалами дела, делают выписки из них, заказывают и получают их копии;

      2) представляют доказательства;

      3) участвуют в исследовании доказательств;

      4) задают вопросы участникам Апелляционного совета;

      5) заявляют ходатайства;

      6) дают устные и письменные объяснения членам коллегии;

      7) представляют свои доводы и соображения по всем возникающим в ходе рассмотрения возражения вопросам;

      8) представляют возражения против ходатайств, доводов и соображений других лиц, участвующих в деле.

      22. Лица, участвующие в деле, добросовестно пользуются всеми принадлежащими им правами.

Параграф 5. Решения, выносимые Апелляционным советом по результатам рассмотрения возражений

      23. Апелляционный совет выносит одно из следующих решений:

      1) об удовлетворении возражения;

      2) о частичном удовлетворении возражения;

      3) об отказе в рассмотрении возражения;

      4) об отказе в удовлетворении возражения.

      Апелляционный совет по своей инициативе не изменяет предмет или основание возражения.

      24. Все члены Апелляционного совета при рассмотрении возражения пользуются равными правами. Решение Апелляционного совета принимается большинством голосов от общего числа его членов.

      Председательствующий оглашает резолютивную часть принятого решения лицам, участвующим в рассмотрении возражения.

      25. Принятое решение направляется лицам, участвовавшим в рассмотрении возражения, в течение десяти рабочих дней с даты его вынесения. Решение Апелляционного совета излагается в письменной форме и состоит из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей.

      Решение подписывается всеми членами Апелляционного совета.

      Сноска. Пункт 25 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 31.08.2022 № 736 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      26. Апелляционный совет оставляет возражение без рассмотрения по ходатайству заявителя возражения. Решение об оставлении возражения без рассмотрения оформляется протоколом заседания Апелляционного совета.

      27. Принятое решение может обжаловаться в суде в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

      28. Апелляционный совет оставляет возражение без рассмотрения, если:

      1) лицо, подавшее возражение, надлежаще извещенное о времени и дате проведения заседания Апелляционного совета, не заявившее о рассмотрении возражения в его отсутствие, не явилось на заседание Апелляционного совета по вторичному вызову;

      2) имеется ходатайство лица, подавшего возражение, об отзыве своего возражения.

      29. Решение об оставлении возражения без рассмотрения фиксируется в протоколе заседания Апелляционного совета.

Глава 3. Порядок применения видеофиксации

      30. В ходе каждого заседания Апелляционного совета ведется видеофиксация, за исключением невозможности применения по техническим причинам.

      31. Применение средств видеофиксации в ходе заседания Апелляционного совета осуществляется непрерывно. Не является перерывом остановка средств видеофиксации с момента объявления присутствующим в заседании, о перерыве или об удалении сторон для принятия решения и до момента его объявления.

      32. Применение средств видеофиксации, обеспечивающих фиксирование хода заседаний Апелляционного совета, осуществляется секретарем заседания.

      33. Перед началом заседания Апелляционного совета секретарь проверяет работоспособность средств видеофиксации, обеспечивающих фиксирование хода заседания.

      34. В случае невозможности использования средств видеофиксации секретарь докладывает об этом председателю с отражением причин неиспользования видеофиксации в протоколе. После окончания заседания Апелляционного совета секретарь информирует о технических неполадках средств видеофиксации сотрудника по информационным технологиям Министерства юстиции.

      35. Невозможность использования средств видеофиксации по объективным причинам не исключает продолжения заседания Апелляционного совета.

      36. Секретарь обеспечивает видеофиксацию заседания средствами видеозаписи, а также запись копии на материальном (электронном) носителе в одном экземпляре, который приобщается к материалам дела с указанием в описи после протокола.

      37. О применении в заседании средств видеофиксации указывается в протоколе Апелляционного совета, в котором отмечается наименование файла, содержащего видеозапись.

      38. Исключен приказом Министра юстиции РК от 15.04.2019 № 193 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      39. Материальный (электронный) носитель, содержащий видеозапись, приобщается к материалам дела в упакованном виде (конверте) с указанием на упаковке номера протокола, даты заседания Апелляционного совета, а также подписью секретаря.

      40. При невозможности дальнейшего фиксирования хода заседания средствами видеозаписи участникам Апелляционного совета объявляется об этом.

      41. В случае если вследствие технических неполадок протоколирование с использованием средств видеофиксации невозможно, либо выявлено, что видеозапись заседания Апелляционного совета фактически не осуществлялась, составляется акт.

      42. Акт подписывается секретарем, председателем и членами Апелляционного совета и приобщается к протоколу Апелляционного совета.

      43. Приостановление или корректировка видеозаписи заседания не допускается, за исключением случаев технической фрагментации видеозаписи или изменения ее формата.

      Сноска. Пункт 43 в редакции приказа Министра юстиции РК от 15.04.2019 № 193 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      44. Исключен приказом Министра юстиции РК от 15.04.2019 № 193 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      45. Сохранность копии видеозаписи заседания Апелляционного совета, приобщенной к материалам дела, обеспечивается секретарем до передачи дела в архив.

      46. При принятии дела архивариус проверяет наличие копии видеозаписи заседания на материальном (электронном) носителе, приобщенном к материалам дела.

      47. Видеозаписи заседаний Апелляционного совета хранятся не менее 1 (одного) года.