"Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар есептілігінің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оларды табыс ету қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 178 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 маусымдағы № 138 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 14 қыркүйекте № 17369 болып тіркелді.

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы, "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі және "Мемлекеттік статистика туралы" 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар есептілігінің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оларды табыс ету қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 178 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10117 болып тіркелген, 2015 жылғы 19 наурызда "Егемен Қазақстан" газетінде № 52 (28530) жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1-тармақта:

      8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "8) осы қаулының 8-қосымшасына сәйкес репо, кері репо операциялары туралы есептің нысаны;";

      мынадай мазмұндағы 11-2) тармақшамен толықтырылсын:

      "11-2) осы қаулыға 11-2-қосымшаға сәйкес ипотекалық ұйымдардың баланстық және баланстан тыс шоттарындағы қалдықтар туралы есептің нысаны;";

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Ипотекалық ұйымдар және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей электрондық форматта осы қаулының 1-тармағының 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 10), 11) және 11-2) тармақшаларында көзделген есептілікті ұсынады.";

      1-қосымшаға сәйкес Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар есептілігінің тізбесі мынадай мазмұндағы 12) тармақшамен толықтырылсын:

      "12) ипотекалық ұйымдардың баланстық және баланстан тыс шоттарындағы қалдықтар туралы есеп.";

      2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша екінші деңгейдегі банктерде орналастырылған салымдардың, корреспонденттік және ағымдағы шоттардың талдамасы туралы есеп осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бағалы қағаздар портфелінің құрылымы туралы есеп осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша берілген қарыздар туралы есеп осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша активтердің және шартты міндеттемелердің, сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтердің (провизиялардың) құрылымы туралы есеп осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қарыздар, оның ішінде жан-жақты көрсетілген негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар, сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтер (провизиялар) мөлшері туралы есеп осы қаулыға 5-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың құрылымы туралы есеп осы қаулыға 6-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша репо, кері репо операциялары туралы есеп осы қаулыға 7-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша салымдар мен ағымдағы, корреспонденттік шоттар туралы есеп осы қаулыға 8-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп осы қаулыға 9-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынаста байланысқан тұлғалармен бір ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнге қолданылатын мәмілелер туралы есеп осы қаулыға 10-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      11-1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қызметінің айрықша түрі қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаның активтерінің, міндеттемелерінің құрылымы және капиталы, кірістері мен шығыстары туралы есеп осы қаулыға 11-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      осы қаулыға 12-қосымшаға сәйкес редакциядағы 11-2-қосымшамен толықтырылсын;

      12-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың есептілікті ұсыну қағидалары осы қаулыға 13-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. Зерттеулер және статистика департаменті (Тутушкин В.А.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ және орыс тілдерінде "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;

      3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

      4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында және 3-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оны мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Ж.Б. Құрмановқа жүктелсін.

      5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Ұлттық Банк
Төрағасы
Д. Ақышев

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Ұлттық экономика министрлігі

      Статистика комитетінің Төрағасы

      _______________ Н. Айдапкелов

      2018 жылғы 12 қыркүйек

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 маусымдағы
№ 138 қаулысына
1-қосымша
  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына
2-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Екінші деңгейдегі банктерде орналастырылған салымдардың, корреспонденттік және ағымдағы шоттардың талдамасы туралы есеп Есепті кезең: 20__жылғы "___" "________" жағдай бойынша

      Индекс: ФС_РВ

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: ипотекалық ұйым, агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымы және Ұлттық почта операторы

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі:

      ипотекалық ұйымдар және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей;

      Ұлттық почта операторы – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жиырма бесінші күнінен кешіктірмей.

  Нысан

      _________________________________________________________________

(банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның толық атауы)

  (мың теңгемен)

Салым орналастырылған және (немесе) корреспонденттік және (немесе) ағымдағы шот ашылған банктің атауы

Елі

Сомасы

Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес құрылған резервтер (провизиялар) мөлшері1

2

3

4

5


1

Корреспонденттік шоттар

1.1.2

Ағымдағы шоттар

2.1.3

Талап етуге дейінгі салымдар

3.1.4

Мерзiмдi салымдар

4.1.5

Шартты салымдар

5.1.
Барлығы

      Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға ол уәкілеттік берген адам

      _______________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)                         қолы

      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға ол уәкілеттік берген адам

      _______________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)                         қолы

      Орындаушы

      _______________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)                         қолы

      телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "___"__________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Екінші деңгейдегі банктерде
орналастырылған салымдардың,
корреспонденттік және
ағымдағы шоттардың талдамасы
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Екінші деңгейдегі банктерде орналастырылған салымдардың, корреспонденттік және ағымдағы шоттардың талдамасы туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Екінші деңгейдегі банктерде орналастырылған салымдардың, корреспонденттік және ағымдағы шоттардың талдамасы туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды ипотекалық ұйымдар, агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары және Ұлттық почта операторы ай сайын жасайды.

      4. Нысан есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасалады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден аз сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңге тең және одан жоғары сома бір мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      5. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      6. 4-бағанда есептелген сыйақы және дисконт/сыйлықақы ескеріле отырып негізгі борыштың сомасы көрсетіледі.

      7. Резервтердің (провизиялардың) сомасы абсолюттік мәнде және қосу белгісімен көрсетіледі.

      8. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 маусымдағы
№ 138 қаулысына
2-қосымша
  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына
3-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Бағалы қағаздар портфелінің құрылымы туралы есеп Есепті кезең: 20__жылғы "___" "________" жағдай бойынша

      Индекс: ФС_ССЦБ

      Кезеңділігі: ай сайын, тоқсан сайын

      Ұсынатындар: ипотекалық ұйым, агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымы және Ұлттық почта операторы

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі:

      ипотекалық ұйымдар және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей;

      Ұлттық почта операторы – тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырма бесінші күнінен кешіктірмей.

  Нысан

__________________________________________________________________________ (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның толық атауы)

№/п

Эмитенттің атауы

Эмитент-елдің атауы

Бағалы қағаздың түрі

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі, халықаралық сәйкестендіру нөмірі

Бағалы қағаздардың саны (данасы)

Бағалы қағаздың номиналдық/сатып алу құны (мың теңгемен)

Номиналдық құнның валютасы

Барлығы

оның ішінде ауыртпалық салынған бағалы қағаздар

ауыртпалық салынған бағалы қағаздар, барлығы

оның ішінде репоға берілген бағалы қағаздар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, оның ішінде:

1.1.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноттары

1.2.

жергілікті атқарушы органдардың бағалы қағаздары

1.3.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бағалы қағаздары

1.4.


1.n.


2

Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары

2.1.

Екінші деңгейдегі банктер

2.1.1.


2.1.n.


2.2.

Екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалар

2.2.1.


2.2.n.


2.3.

Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының облигациялары

2.3.1.


2.3.n.


3

Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары

3.1.


3.n.


4

Қазақстан Республикасының бейрезидент эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары

4.1.

Қазақстан Республикасының бейрезидент эмитенттерінің қаржы ұйымдары

4.1.1.


4.1.n.


4.2.

Қазақстан Республикасының бейрезидент эмитенттерінің қаржылық емес ұйымдары

4.2.1.


4.2.n.


5

Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары

5.1.


5.n.


6

Исламдық бағалы қағаздар

6.1.


6.n.


Бағалы қағаздар портфелінің жиынтығы

      кестенің жалғасы:

Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар

Анықтама үшін:
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша зиянды өтеуге арналған резервтер (провизиялар)

Баланстық құны (нетто), мың теңгемен

оның ішінде репо шарттарымен ауыртпалық салынған бағалы қағаздар

Сатып алу құны

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

11

12

13

14

15

16      кестенің жалғасы:

Пайда немесе зиян арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар

Баланстық құны (нетто), мың теңгемен

оның ішінде репо шарттарымен ауыртпалық салынған бағалы қағаздар

Сатып алу құны

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

17

18

19

20

21


      кестенің жалғасы:

Амортизациялық құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар

Ауыртпалық салынған бағалы қағаздар бойынша міндеттемелер, мың теңгемен

Баланстық құны (нетто), мың теңгемен

оның ішінде репо шарттарымен ауыртпалық салынған бағалы қағаздар

Сатып алу құны

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтердің (провизиялардың) мөлшері

Барлығы

оның ішінде репо шарттарымен ауыртпалық салынған бағалы қағаздар

22

23

24

25

26

27

28
      кестенің жалғасы:

Сатып алу күні

Өтеу күні

Сату болжанған күні

Қор биржасы тізімінің санаты

Рейтинг


Эмитенттің, есепті күнгі

Бағалы қағаздың, сатып алу күнгі

Бағалы қағаздың, есепті күнгі

29

30

31

32

33

34

35
      Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға ол уәкілеттік берген адам

      _______________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)                         қолы

      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға ол уәкілеттік берген адам

      _______________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)                         қолы

      Орындаушы

      _______________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)                         қолы

      телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "___"__________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Бағалы қағаздар портфелінің
құрылымы туралы есеп
нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Бағалы қағаздар портфелінің құрылымы туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Бағалы қағаздар портфелінің құрылымы туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды:

      1) ипотекалық ұйымдар және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары – ай сайын;

      2) Ұлттық почта операторы – тоқсан сайын жасайды.

      4. Нысан есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасалады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден аз сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңге тең және одан жоғары сома бір мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      5. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      6. Нысанда бағалы қағаздар портфелінің құрылымы туралы ақпарат олардың санаттары бойынша қамтылған:

      1) басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар;

      2) пайда немесе зиян арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар;

      3) амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар.

      7. Нысанда банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымының еншілес және қауымдасқан ұйымдарының акцияларына (жарғылық капиталына қатысу үлестеріне) салымдарын, сондай-ақ Заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар құрылымы туралы есепте көрсетілген заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарындағы басқа да қатысуды қоспағанда, борыштық және үлестік бағалы қағаздарға салымдары туралы мәліметтер көрсетіледі.

      8. 9-бағанда номиналдық құны облигациялар бойынша толтырылады, сатып алу құны акциялар бойынша толтырылады, 10-баған акциялар бойынша толтырылмайды.

      9. Резервтердің (провизиялардың) мөлшері абсолюттік мәнде және қосу белгісімен көрсетіледі.

      10. 11-бағанда басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздардың сатып алу құны көрсетіледі:

      үлестік бағалы қағаздар бойынша – сатып алу құны;

      борыштық бағалы қағаздар бойынша – негізгі борыш сомасы.

      11. 15-бағанда басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын және репо шарттарымен ауыртпалық салынған бағалы қағаздар көрсетіледі.

      12. 16-бағанда "Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша зиянды өтеуге арналған резервтер (провизиялар) 3562 баланстық шоттағы қалдықтар көрсетіледі.

      13. 17-бағанда пайда немесе зиян арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздардың сатып алу құны көрсетіледі:

      үлестік бағалы қағаздар бойынша – сатып алу құны;

      борыштық бағалы қағаздар бойынша – негізгі борыш сомасы.

      14. 21-бағанда пайда немесе зиян арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын және репо шарттарымен ауыртпалық салынған бағалы қағаздар көрсетіледі.

      15. 22-бағанда амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздардың сатып алу құны көрсетіледі:

      үлестік бағалы қағаздар бойынша – сатып алу құны;

      борыштық бағалы қағаздар бойынша – негізгі борыш сомасы.

      16. 26-бағанда амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын және репо шарттарымен ауыртпалық салынған бағалы қағаздар көрсетіледі.

      17. 32-бағанда Қазақстан Республикасы қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасының резидент-эмитенттері бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Бұл баған Қазақстан Республикасының бейрезидент-эмитенттерінің бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

      18. 33, 34 және 35-бағандарды толтыру кезінде "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген) 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген бағалы қағаздың облигациялар бойынша рейтингі, эмитенттің акциялар бойынша рейтингі, елдің мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша рейтингі көрсетіледі. 2 (екі) және одан көп рейтинг агенттіктерінің (Standard & Poor's немесе басқа рейтинг агенттігінің) бірнеше рейтингі болған кезде рейтингті соңғы берген рейтинг агенттігінің рейтингі көрсетіледі.

      19. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 маусымдағы
№ 138 қаулысына
3-қосымша
  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына
4-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Берілген қарыздар туралы есеп Есепті кезең: 20__жылғы "____" "__________" жағдай бойынша

      Индекс: ФС_ПЗ

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: ипотекалық ұйым және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымы

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ипотекалық ұйымдардың және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдарының ұсыну мерзімі – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей.

  Нысан

_____________________________________________________________ (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның толық атауы)

      1-кесте. Қарыз алушылардың типі және нысаналы мақсаты бойынша қарыздар:

  (мың теңгемен)

Қарыздар

Есепті күнгі қалдық

1

Банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға қарыздар


2

Заңды тұлғаларға қарыздар, оның ішінде:


2.1

Ауыл шаруашылық мақсатына


2.2

Өндірістік мақсатқа


2.3

Құрылысқа


2.4

Жылжымайтын мүлікті сатып алуға


2.5

Қызмет саласын дамытуға


2.6

Басқа да қарыздар


3

Жеке тұлғаларға қарыздар, оның ішінде:


3.1

Ауыл шаруашылық мақсатына


3.2

Тұтынушылық мақсатқа


3.3

Тұрғын үйді сатып алуға


3.4

Құрылысқа


3.5

Қызмет саласын дамытуға


3.6

Басқа да қарыздар


4

Кері репо операциялары


5

Анықтама үшін: қаржы лизингі арқылы заңды тұлғаларға берілген қарыздар


6

Анықтама үшін: қаржы лизингі арқылы жеке тұлғаларға берілген қарыздар


      2-кесте. Кепіл түрі бойынша қарыздар:

  (мың теңгемен)

Қарыздар

Есепті күнгі қалдық

1

Жылжымайтын мүлік, оның ішінде:


1.1

жерді кепілге бере отырып


2

Кепілдіктер мен кепілдемелер, оның ішінде:


2.1

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдігімен


3

Салымдар


4

Бағалы қағаздар


5

Көп кепілді


6

Басқа қамтамасыз ету


7

Бланкілік қарыздар


8

Қарыздардың жиынтығы


      3-кесте. Шағын кәсіпкерлік субъектілерге берілген қарыздар:

  (мың теңгемен)

Қарыздар

Есепті күнгі қалдық

1

Заңды тұлғаларға


2

Жеке кәсіпкерлерге


3

Шағын кәсіпкерлік субъектілерге берілген қарыздар жиынтығы, оның ішінде


3.1

Ауыл шаруашылық мақсатына


3.2

Өндірістік мақсатқа


3.3

Құрылысқа


3.4

Жылжымайтын мүлікті сатып алуға


3.5

Қызмет саласын дамытуға


3.6

Басқа да қарыздар


      Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға ол уәкілеттік берген адам

      _______________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)                         қолы

      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға ол уәкілеттік берген адам

      _______________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)                         қолы

      Орындаушы

      _______________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)                         қолы

      телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "___"__________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Берілген қарыздар туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Берілген қарыздар туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Берілген қарыздар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды ипотекалық ұйымдар және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары ай сайын жасайды.

      4. Нысан есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасалады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін, ал бес жүз теңгеге тең және одан асатын сома бір мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      5. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      6. Нысан қарыз алушылардың түрі және нысаналы мақсаты бойынша, кепіл түрі бойынша банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның несие портфелінің құрылымын ашып көрсетеді.

      7. Нысанда мерзімі өткен берешек шоттарына шығарылған қарыздарды қоса алғанда (дисконтты, сыйлықақыны, есептелген сыйақыны, оң/теріс түзетуді және резервтерді (провизияларды) қоспағанда), несие берешегінің қалдығы көрсетіледі.

      8. Негізгі кепіл түрі төмендегіше айқындалады:

      1) егер кепілдің жалпы құнының 50 пайыздан астамын жылжымайтын мүлік, салым немесе басқа қамтамасыз ету құраса, онда мұндай қарыз 2-кестенің тиісті кепіл түрі жолында көрсетіледі;

      2) егер кепіл түрінің әрбір үлесі кепілдің жалпы құнының 50 пайызынан аспайтын немесе оған тең болса, онда ондай қарыз 2-кестенің 5-жолында көрсетіледі.

      9. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 маусымдағы
№ 138 қаулысына
4-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына
5-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Активтердің және шартты міндеттемелердің, сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтердің (провизиялардың) құрылымы туралы есеп Есепті кезең: 20__ жылғы "___" "_________________" жағдай бойынша

      Индекс: ФС_КА_ МСФО

      Кезеңділігі: ай сайын, тоқсан сайын

      Ұсынатын: ипотекалық ұйым, агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымы және Ұлттық почта операторы

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі:

      ипотекалық ұйымдар және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей;

      Ұлттық пошта операторы – тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырма бесінші күнінен кешіктірмей.

  Нысан

____________________________________________________________________________ (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның толық атауы)

  (мың теңгемен)

Активтер

Стандартты

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

Болашақ ақша ағындарының дисконтталған құны

Анықтама үшін: қамтамасыз етудің құны

резервтер (провизиялар)

Барлығы

оның ішінде резервтерді (провизияларды) есептеу кезінде қосылатын қамтамасыз етудің құны1

2

3

4

5

6

7

8

1

Салымдар (корреспонденттік шоттарды қоса алғанда), оның ішінде:

1.1

Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінікі

2

Қарыздар:

2. 1

банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға қарыздар, оның ішінде:

2.1.1

Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне

2.2

заңды тұлғаларға қарыздар, оның ішінде:

2.2.1

Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне, оның ішінде:

2.2.1.1

коммерциялық жылжымайтын тұрғын үйді сатып алуға, салуға берілген қарыздар

2.2.1.2

жылжымайтын тұрғын үйді сатып алуға, салуға берілген қарыздар

2.2.2

Қазақстан Республикасының резиденттеріне, оның ішінде:

2.2.2.1

коммерциялық жылжымайтын тұрғын үйді сатып алуға, салуға берілген қарыздар

2.2.2.2

жылжымайтын тұрғын үйді сатып алуға, салуға берілген қарыздар

2.3

жеке тұлғаларға қарыздар, оның ішінде:

2.3.1

Қазақстан Республикасының резиденттеріне, оның ішінде:

2.3.1.1

тұтынушылық мақсаттарға, оның ішінде:

2.3.1.1.1

автокөлік сатып алуға

2.3.1.2

ипотекалық тұрғын үй қарыздары

2.3.1.3

тұрғын үй салуға, сатып алуға және/немесе жөндеуге

2.3.1.4

басқа қарыздар, оның ішінде:

2.3.1.4.1

кредит карталары

2.3.2

Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне, оның ішінде:

2.3.2.1

тұтынушылық мақсаттарға, оның ішінде:

2.3.2.1.1

автокөлік сатып алуға

2.3.2.2

ипотекалық тұрғын үй қарыздары

2.3.2.3

тұрғын үй салуға, сатып алуға және/немесе жөндеуге

2.3.2.4

басқа қарыздар, оның ішінде:

2.3.2.4.1

кредит карталары

2.4

Қазақстан Республикасының резиденттері шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне берілген қарыздар, оның ішінде:

2.4.1

заңды тұлғаларға, оның ішінде:

2.4.1.1

коммерциялық жылжымайтын тұрғын үйді сатып алуға, салуға берілген қарыздар

2.4.1.2

жылжымайтын тұрғын үйді сатып алуға, салуға берілген қарыздар

2.4.2

жеке тұлғалар, оның ішінде:

2.4.2.2

коммерциялық және жылжымайтын тұрғын үйді сатып алуға, салуға берілген қарыздар (ипотекалық тұрғын үй қарыздарын қоспағанда)

3

Анықтама үшін: Біртекті қарыздар портфелі, оның ішінде:

3.1

заңды тұлғалар

3.2

жеке тұлғалар

3.3

шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері

4

Кері репо операциялары, оның ішінде:

4.1

Қазақстан Республикасының бейрезиденттерімен

5

Капиталға инвестициялар (реттелген борышқа инвестицияларды қоспағанда), оның ішінде:

5.1

Қазақстан Республикасы резиденттерінің

6.

Бағалы қағаздар, оның ішінде:

6.1

Қазақстан Республикасы резиденттерінің

7.

Дебиторлық берешек, оның ішінде:

7.1

Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің

8

Стандартты және жіктелген активтердің жиынтығы

9

Шартты міндеттемелер


Х

Х

Х

Х
10

Стандартты және жіктелген активтер мен шартты міндеттемелердің жиынтығы

      кестенің жалғасы:

Күмәнді

1-санатты күмәнді (5 пайызға дейінгі мөлшерде резервтер (провизиялар) есептелген жағдайда)

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/ теріс түзету

Болашақ ақша ағындарының дисконтталған құны

Анықтама үшін: қамтамасыз етудің құны

Резервтер (провизиялар)

Барлығы

оның ішінде резервтерді (провизияларды) есептеу кезінде қосылатын қамтамасыз етудің құны

9

10

11

12

13

14

15

16


Х

Х

Х

Х
      кестенің жалғасы:

Күмәнді

2-санатты күмәнді (5 пайыздан 10 пайызға дейінгі мөлшерде резервтер (провизиялар) есептелген жағдайда)

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/ теріс түзету

Болашақ ақша ағындарының дисконтталған құны

Анықтама үшін: қамтамасыз етудің құны

Резервтер (провизиялар)

Барлығы

оның ішінде резервтерді (провизияларды) есептеу кезінде қосылатын қамтамасыз етудің құны

17

18

19

20

21

22

23

24


Х

Х

Х

Х
      кестенің жалғасы:

Күмәнді

3-санатты күмәнді (10 пайыздан 20 пайызға дейінгі мөлшерде резервтер (провизиялар) есептелген жағдайда)

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/ теріс түзету

Болашақ ақша ағындарының дисконтталған құны

Анықтама үшін: қамтамасыз етудің құны

Резервтер (провизиялар)

Барлығы

оның ішінде резервтерді (провизияларды) есептеу кезінде қосылатын қамтамасыз етудің құны

25

26

27

28

29

30

31

32


Х

Х

Х

Х
      кестенің жалғасы:

Күмәнді

4-санатты күмәнді (20 пайыздан 25 пайызға дейінгі мөлшерде резервтер (провизиялар) есептелген жағдайда)

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/ теріс түзету

Болашақ ақша ағындарының дисконтталған құны

Анықтама үшін: қамтамасыз етудің құны

Резервтер (провизиялар)

Барлығы

оның ішінде резервтерді (провизияларды) есептеу кезінде қосылатын қамтамасыз етудің құны

33

34

35

36

37

38

39

40


Х

Х

Х

Х
      кестенің жалғасы:

Күмәнді

5-санатты күмәнді (25 пайыздан 50 пайызға дейінгі мөлшерде резервтер (провизиялар) есептелген жағдайда)

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/ теріс түзету

Болашақ ақша ағындарының дисконтталған құны

Анықтама үшін: қамтамасыз етудің құны

Резервтер (провизиялар)

Барлығы

оның ішінде резервтерді (провизияларды) есептеу кезінде қосылатын қамтамасыз етудің құны

41

42

43

44

45

46

47

48


Х

Х

Х

Х
      кестенің жалғасы:

Үмітсіз (50 пайыздан 100 пайызға дейінгі мөлшерде резервтер (провизиялар) есептелген жағдайда)

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/ теріс түзету

Болашақ ақша ағындарының дисконтталған құны

Анықтама үшін: қамтамасыз етудің құны

Резервтер (провизиялар)

Барлығы

оның ішінде резервтерді (провизияларды) есептеу кезінде қосылатын қамтамасыз етудің құны

49

50

51

52

53

54

55

56


Х

Х

Х

Х
      кестенің жалғасы:

Барлығы

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/ теріс түзету

Болашақ ақша ағындарының дисконтталған құны

Анықтама үшін: қамтамасыз етудің құны

Резервтер (провизиялар)

Барлығы

оның ішінде резервтерді (провизияларды) есептеу кезінде қосылатын қамтамасыз етудің құны

57

58

59

60

61

62

63

64


Х

Х

Х

Х
      Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      _______________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)                         қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      _______________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)                         қолы

      Орындаушы

      _______________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)                         қолы

      телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "___"__________

      Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Активтердің және шартты
міндеттемелердің, сондай-ақ
халықаралық қаржылық
есептілік стандарттарына сәйкес
қалыптастырылған резервтердің
(провизиялардың) құрылымы
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Активтердің және шартты міндеттемелердің, сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтердің (провизиялардың) құрылымы туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Активтердің және шартты міндеттемелердің, сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтердің (провизиялардың) құрылымы туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды:

      1) ипотекалық ұйымдар және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары ай сайын;

      2) Ұлттық пошта операторы тоқсан сайын жасайды.

      4. Нысан есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасалады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін, ал бес жүз теңгеге тең және одан асатын сома бір мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      5. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      6. Активтердің және шартты міндеттемелердің жіктелген санаты халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес нақты қалыптастырылған резервтерге (провизияларға) байланысты Түсіндірменің 1-кестесіне сәйкес айқындалады.

      1-кесте. Активтің, шартты міндеттеменің жіктеу санатын айқындау

Қалыптастырылған резервтердің (провизиялардың) пайызбен деңгейі

Жіктеу санаты

0

Стандартты

0,01 - 5

1-санатты күмәнді

5,01 - 10

2-санатты күмәнді

10,01 - 20

3-санатты күмәнді

20,01 - 25

4-санатты күмәнді

25,01 - 50

5-санатты күмәнді

50,01 - 100

Үмітсіз

      7. Қалыптастырылған резервтердің (провизиялардың) деңгейі бухгалтерлік есептің деректері бойынша резервтердің (провизиялардың) сомасына ұлғайтылған активтің, шартты міндеттеменің баланстық құнына қарай есептеледі.

      8. 2-жолда әрбір бағандағы сома 2.1, 2.2, 2.3 және 2.4-жолдардағы тиісті бағандарындағы сомаға тең болады.

      9. 2.2.1.1, 2.2.2.1, 2.4.1.1-жолдарда коммерциялық мақсатта пайдаланылатын жылжымайтын мүлікті сатып алуға және салуға берілген қарыздар көрсетіледі.

      10. 2.2.1.2, 2.2.2.2, 2.4.1.2-жолдарда тікелей тұрғын үйге арналған жылжымайтын мүлікті сатып алуға және салуға берілген қарыздар көрсетіледі.

      11. 2.3.1.1, 2.3.2.1-жолдарда жеке тұлғаларға кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырумен байланысты емес тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алуға берілген қарыздар (ипотекалық тұрғын үй қарыздарын, коммерциялық және жылжымайтын тұрғын үйді сатып алуға және салуға берілген қарыздар мен кредит карталарын қоспағанда) көрсетіледі.

      Тұтынушылық мақсаттар автокөлікті (тұрмыстық техниканы немесе жиһазды) сатып алудан, қарыз алушының баспанасын жөндеуден немесе қайта салудан (жылжымайтын мүлікпен қамтамасыз етусіз), білім беру шығыстарынан, медициналық шығыстардан, салықтардан, демалысқа барудан, жинақ шоттары бойынша овердрафттардан тұрады.

      Кредиттік карточкалар бойынша ақпарат 2.3.1.4.1 және 2.3.2.4.1-жолдар бойынша көрсетіледі.

      12. 2.3-жолда дара кәсіпкерлерге жеке мақсаттарына берілген, сондай-ақ егер қарыздар адвокаттар мен нотариустарға берілген жағдайда (заңды тұлға құрмастан) қарыздар бойынша несие және мерзімі өткен берешек бойынша деректер көрсетіледі.

      13. 2.4-жолда Қазақстан Республикасының резиденттері – шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне берілген қарыздар көрсетіледі. 2.4.2-жолда кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін дара кәсіпкерлерге берілген қарыздар көрсетіледі.

      14. 3-жолда халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес біртекті қарыздар портфеліне енгізілген қарыздар көрсетіледі.

      15. 3, 11, 19, 27, 35, 43, 51 және 59-бағандарда есептелген, бірақ негізгі борыш бойынша алынбаған сыйақы сомасы көрсетіледі.

      16. 5, 13, 21, 29, 37, 45, 53 және 61-бағандарда болашақ ақша ағындарының дисконтталған құны көрсетіледі.

      17. Есепке алынатын болашақ ақша ағындарының дисконтталған құны біртекті қарыздар портфеліне кірмейтін жеке қарыздар бойынша есептеледі.

      18. 6, 14, 22, 30, 38, 46, 54 және 62-бағандарда қамтамасыз етудің нарықтық құны көрсетіледі.

      19. 7, 15, 23, 31, 39, 47, 55 және 63-бағандарда резервтерді (провизияларды) есептеу кезінде қосылатын қамтамасыз ету құны көрсетіледі.

      20. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 және 64-бағандарда халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтердің (провизиялардың) сомасы көрсетіледі.

      21. Резервтердің (провизиялардың) сомасы абсолюттік мәнде және қосу белгісімен көрсетіледі.

      22. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

      23. Шартты міндеттемелер бойынша "негізгі борыш" бағандарында шартты міндеттеме құны көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 маусымдағы
№ 138 қаулысына
5-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына
6-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қарыздар, оның ішінде жан-жақты көрсетілген негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар, сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтер (провизиялар) мөлшері туралы есеп Есепті кезең: 20__жылғы "___" "_________________" жағдай бойынша

      Индекс: ФС_ЗПД_МСФО

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатын: ипотекалық ұйым және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ипотекалық ұйымдар және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей.

  Нысан

__________________________________________________________________________ (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның
толық атауы)

  (мың теңге)

Атауы

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

Анықтама үшін: қамтамасыз ету құны

Резервтер (провизиялар)

Барлығы

оның ішінде резервтерді (провизияларды) есептеу кезінде қосылатын қамтамасыз етудің құны

1

2

3

4

5

6

7

1

Басқа банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға берілген қарыздар, оның iшiнде:
1.1

мерзiмi өткен берешегi жоқ қарыздар
1.2

негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар қарыздар, оның iшiнде:
1.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн
1.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн
1.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн
1.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн
1.2.5

90 күннен астам
2

Заңды тұлғаларға берiлген қарыздар, оның iшiнде:
2.1

жылжымайтын мүлікті сатып алуға және салуға
2.1.1

мерзiмi өткен берешегi жоқ қарыздар
2.1.2

негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар қарыздар, оның iшiнде:
2.1.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн
2.1.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн
2.1.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн
2.1.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн
2.1.2.5

90 күннен астам
2.2

басқа да мақсаттарға, оның ішінде:
2.2.1

мерзiмi өткен берешегi жоқ қарыздар
2.2.2

негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар қарыздар, оның iшiнде:
2.2.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн
2.2.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн
2.2.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн
2.2.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн
2.2.2.5

90 күннен астам
3

Шағын және орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне, Қазақстан Республикасының резиденттері заңды тұлғаларға берiлген қарыздар, оның iшiнде:
3.1

жылжымайтын мүлікті сатып алуға және салуға
3.1.1

мерзiмi өткен берешегi жоқ қарыздар
3.1.2

негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар қарыздар, оның iшiнде:
3.1.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн
3.1.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн
3.1.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн
3.1.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн
3.1.2.5

90 күннен астам
3.2

басқа да мақсаттарға, оның ішінде:
3.2.1

мерзiмi өткен берешегi жоқ қарыздар
3.2.2

негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар қарыздар, оның iшiнде:
3.2.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн
3.2.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн
3.2.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн
3.2.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн
3.2.2.5

90 күннен астам
4

Жеке тұлғаларға берiлген қарыздар, оның iшiнде:
4.1

тұрғын үйдi салуға, сатып алуға және (немесе) жөндеуге, оның iшiнде:
4.1.1

мерзiмi өткен берешегi жоқ қарыздар
4.1.2

негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар қарыздар, оның iшiнде:
4.1.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн
4.1.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн
4.1.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн
4.1.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн
4.1.2.5

90 күннен астам
4.2

анықтама үшiн: жылжымайтын мүлiк ипотекасымен қамтамасыз етiлгендер (ипотекалық тұрғын үй қарыздары):
4.2.1

мерзiмi өткен берешегi жоқ қарыздар
4.2.2

негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар қарыздар, оның iшiнде:
4.2.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн
4.2.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн
4.2.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн
4.2.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн
4.2.2.5

90 күннен астам
4.3

тұтынушылық мақсаттарға, оның ішінде:
4.3.1

мерзiмi өткен берешегi жоқ қарыздар
4.3.2

негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар қарыздар, оның iшiнде:
4.3.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн
4.3.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн
4.3.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн
4.3.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн
4.3.2.5

90 күннен астам
4.4

басқа да мақсаттарға, оның ішінде:
4.4.1

мерзiмi өткен берешегi жоқ қарыздар
4.4.2

негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар қарыздар, оның iшiнде:
4.4.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн
4.4.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн
4.4.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн
4.4.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн
4.4.2.5

90 күннен астам
5

Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне, Қазақстан Республикасының резиденттері жеке тұлғаларға берілген қарыздар, оның ішінде:
5.1

жылжымайтын мүлікті сатып алуға және салуға
5.1.1

мерзiмi өткен берешегi жоқ қарыздар
5.1.2

негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар қарыздар, оның iшiнде:
5.1.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн
5.1.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн
5.1.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн
5.1.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн
5.1.2.5

90 күннен астам
5.2

басқа да мақсаттарға, оның ішінде:
5.2.1

мерзiмi өткен берешегi жоқ қарыздар
5.2.2

негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар қарыздар, оның iшiнде:
5.2.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн
5.2.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн
5.2.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн
5.2.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн
5.2.2.5

90 күннен астам
6

Кері репо операциялары
7

Несие портфелінің жиынтығы
8

Негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi жоқ қарыздар
9

Мерзiмi өткен берешегі 1 күннен 15 күнге дейiн болатын қарыздар сомасы
10

Мерзiмi өткен берешегі 16 күннен 30 күнге дейiн болатын қарыздар сомасы
11

Мерзiмi өткен берешегі 31 күннен 60 күнге дейiн болатын қарыздар сомасы
12

Мерзiмi өткен берешегі 61 күннен 90 күнге дейiн болатын қарыздар сомасы
13

Мерзiмi өткен берешегі 90 күннен астам болатын қарыздар сомасы
      Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілетті адам

      _______________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)                         қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілетті адам

      _______________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)                         қолы

      Орындаушы

      _______________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)                         қолы

      телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қою күні 20___жылғы "___"__________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген

  Қарыздар, оның ішінде
жан-жақты көрсетілген негізгі
борыш және (немесе) есептелген
сыйақы бойынша мерзімі өткен
берешегі бар, сондай-ақ
халықаралық қаржылық
есептілік стандарттарына сәйкес
қалыптастырылған резервтер
(провизиялар) мөлшері туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Қарыздар, оның ішінде жан-жақты көрсетілген негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар, сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтер (провизиялар) мөлшері туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Қарыздар, оның ішінде жан-жақты көрсетілген негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар, сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтер (провизиялар) мөлшері туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды ипотекалық ұйымдар және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары ай сайын жасайды.

      4. Нысан есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасалады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейiн дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейiн дөңгелектенеді.

      5. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      6. Нысанда қарыздар, оның ішінде негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар туралы мәліметтер көрсетіледі. Нысандағы деректер кредиттеу мақсаты және қамтамасыз ету түрі бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен күндер бойынша бөліп келтіріледі.

      7. 3-жолда заңды тұлғаларға - шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне берілген қарыздар көрсетіледі.

      8. 5-жолда дара кәсіпкерлерге берілген қарыздар көрсетіледі.

      9. 3 және 5-жолдардың сомалары халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес нақты қалыптастырылған активтердің және шартты міндеттемелердің, сондай-ақ резервтердің (провизиялардың) құрылымы туралы есептің 2.4-жолдарының қорытынды сомасына сәйкес келеді.

      10. Нысанда қарыздар кері репо операциялары ескерілмей есепке алынады, кері репо операцияларының сомасы 6-жолда көрсетіледі.

      11. 5-бағанда қамтамасыз етудің нарықтық құны көрсетіледі.

      12. 6-бағанда резервтерді (провизияларды) есепке алу кезінде енгізілетін қамтамасыз ету құны көрсетіледі.

      13. Резервтердің (провизиялардың) сомасы абсолюттік мәнде және қосу белгісімен көрсетіледі.

      14. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 маусымдағы
№ 138 қаулысына
6-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына
7-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың құрылымы туралы есеп Есепті кезең: 20__жылғы "____" __________ жағдай бойынша

      Индекс: ФС_ИКДЮ

      Кезеңділігі: ай сайын, тоқсан сайын

      Ұсынатындар: ипотекалық ұйым, агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымы және Ұлттық почта операторы

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі:

      ипотекалық ұйымдар және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей;

      Ұлттық почта операторы – тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырма бесінші күнінен кешіктірмей.

  Нысан

__________________________________________________________________________ (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның толық атауы)

Заңды тұлғаның атауы

Сатып алу құны (мың теңгемен)

Баланстық құны (мың теңгемен)

Саны, дана

Эмитент-тің жарғылық капита-лына қатысу үлесі (пайызбен)

Иелену күні

Ескертпе

Бар-лығы

Есептелген сыйақы

Халықаралық қаржылық есептілік стандарт тарына сәйкес қалыптастырылған провизияның мөлшері

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Жай акциялар

1.1.


1.2.


2.

Артықшылықты акциялар

2.1.


2.2.


3.

Салымдар және пайлар

3.1.


3.2.


4.

Барлығы

      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ______________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде)                   қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ______________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде)                   қолы

      Орындаушы

      ____________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде)             қолы

      телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күні "__" __________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Заңды тұлғалардың капиталына
инвестициялардың құрылымы
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың құрылымы туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың құрылымы туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды:

      1) ипотекалық ұйымдар және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары – ай сайын;

      2) Ұлттық почта операторы – тоқсан сайын жасайды.

      4. Нысан есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасалады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейiн дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейiн дөңгелектенеді.

      5. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      6. Нысанда банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың еншілес және қауымдасқан ұйымдардың, сондай-ақ басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың мөлшері туралы мәліметтер көрсетіледі.

      7. Нысанның барлық деректері капиталына банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар қатысатын заңды тұлға тұлғалардың жай және артықшылықты акциялары, салымдары мен пайлары бөлігінде көрсетіледі.

      8. 3-бағанда акцияның иелену күнгі сатып алу құны көрсетіледі.

      9. Резервтердің (провизиялардың) сомасы абсолюттік мәнде және қосу белгісімен көрсетіледі.

      10. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 маусымдағы
№ 138 қаулысына
7-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына
8-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Репо, кері репо операциялары туралы есеп Есепті кезең: 20__ жылғы "___" "_________________" жағдай бойынша

      Индекс: ФС_РЕПО

      Кезеңділігі: ай сайын, тоқсан сайын

      Ұсынатындар: ипотекалық ұйым, агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымы және Ұлттық почта операторы Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі:

      ипотекалық ұйымдар және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей;

      Ұлттық почта операторы – тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырма бесінші күнінен кешіктірмей.

  Нысан

__________________________________________________________________________ (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның толық атауы)

Операцияның мазмұны

Бағалы қағаздың түрi

Ұлттық сәйкестендіру нөмiрi, халықаралық сәйкестендiру нөмiрi

Қарсы агенттің атауы

Репо мәмiлесi жасалған күн

Растайтын құжаттың нөмiрi

Күні

репо ашу

репо жабу

мәмiле ___ мерзiмге дейiн ұзартылды

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Репо операциялары

1.1.

Ұйымдастырылған нарық

1.1.1.

"Тiкелей" тәсiл

1.1.1.1


1.1.1.n


1.1.2.

"Автоматты" тәсiл

1.1.2.1


1.1.2.n


1.2.

Ұйымдастырылмаған нарық

1.2.1


1.2.n


2.

Кері репо операциялары

2.1.

Ұйымдастырылған нарық

2.1.1.

"Тiкелей" тәсiл

2.1.1.1


2.1.1.n


2.1.2.

"Автоматты" тәсiл

2.1.2.1


2.1.2.n


2.2.

Ұйымдастырылмаған нарық

2.2.1


2.2.n


      кестенiң жалғасы

Репо операциясының мерзiмi

Сыйақы мөлшерлемесі (пайызбен)

Реподағы бағалы қағаздар саны, (дана)

Репо сомасы

Есептелген сыйақы

Ескертпе

мың теңгемен

шетел валютасында (баламасы мың теңгемен)

11

12

13

14

15

16

17      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      _____________________________________________________ ___________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде)                   қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      _____________________________________________________ ___________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде)                   қолы

      Орындаушы

      ___________________________________________ ___________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде)             қолы

      телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күні "__" __________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Репо, кері репо операциялары
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Репо, кері репо операциялары туралы есеп

1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Репо, кері репо операциялары туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы

      4 шілдедегі Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды:

      1) ипотекалық ұйымдар және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары – ай сайын;

      2) Ұлттық почта операторы – тоқсан сайын жасайды.

      4. Нысан есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырылады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден аз сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан көп сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      5. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттілік берілген адам және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      6. Нысан есепті күнге мәміленің (тікелей немесе автоматты) тәсілін көрсетумен ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықта репо операцияларында қатысушы бағалы қағаздардың барлық түрлері бойынша беріледі.

      7. 7-бағанда ұйымдастырылған нарықта жүзеге асырылған мәмілелер бойынша сауда-саттықты ұйымдастырушылар берген нөмір көрсетіледі; ұйымдастырылмаған нарықта жүргізілетін мәмілелер бойынша репо шартының нөмірі көрсетіледі.

      8. 17-бағанда мәміленің қай тарапына бағалы қағаздарды пайдалану құқығы тиесілі екені көрсетіледі.

      9. 1-жолдың жиынтық сомасы осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бағалы қағаздар портфелінің құрылымы туралы есептің 15, 21, 26-бағандарының жиынтық сомасына сәйкес келеді.

      10. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 маусымдағы
№ 138 қаулысына
8-қосымша
  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына
9-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Салымдар және ағымдағы, корреспонденттік шоттар туралы есеп Есепті кезең: 20__ жылғы "___" "_________________" жағдай бойынша

      Индекс: ФС_ВТКС

      Кезеңділігі: ай сайын, тоқсан сайын

      Ұсынатындар: банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым және Ұлттық почта операторы

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі:

      Ұлттық почта операторы – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жиырма бесінші күнінен кешіктірмей;

      Ұлттық почта операторын қоспағанда, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабы 2-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген банк операцияларын жүргізуге лицензиясы бар банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар – тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың он сегізінші күнінен кешіктірмей.

  Нысан

____________________________________________________________________ (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның толық атауы)

  (мың теңгемен)

Салымдар түрлері

Жеке тұлға-лар

Заңды тұлғалар

Резидент-банктер

Резидент емес-банктер

Басқа заңды тұлғалар

1

Ағымдағы шоттар

Барлығы, оның ішінде

шетел валютасымен

2

Корреспонденттік шоттар

Барлығы, оның ішінде

шетел валютасымен

3

Талап етуге дейін салымдар

Барлығы, оның ішінде

шетел валютасымен

4

Шартты салымдар

Барлығы, оның ішінде

шетел валютасымен

5

Мерзімді салымдар, оның ішінде:

Барлығы, оның ішінде

шетел валютасымен

5.1

бастапқы өтеу мерзімі 1 айға дейін

Барлығы, оның ішінде

шетел валютасымен

5.2

бастапқы өтеу мерзімі 1 айдан 3 айға дейін

Барлығы, оның ішінде

шетел валютасымен

5.3

бастапқы өтеу мерзімі 3 айдан 1 жылға дейін

Барлығы, оның ішінде

шетел валютасымен

5.4

бастапқы өтеу мерзімі 1 жылдан 5 жылға дейін

Барлығы, оның ішінде

шетел валютасымен

5.5

бастапқы өтеу мерзімі 5 жылдан жоғары

Барлығы, оның ішінде

шетел валютасымен

6

Өзге салымдар

Барлығы, оның ішінде

шетел валютасымен

7

Жиынтығы

Барлығы, оның ішінде

шетел валютасымен

      Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      _______________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                               қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      _______________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                               қолы

      Орындаушы:

      ____________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                   қолы

      телефон нөмірі: ____________________

      Есепке қол қойылған күн 20 ___ жылғы "_____"_____________

      Ескертпе: әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Салымдар және ағымдағы,
корреспонденттік шоттар
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Салымдар және ағымдағы, корреспонденттік шоттар туралы есеп

1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Салымдар және ағымдағы, корреспонденттік шоттар туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы

      4 шілдедегі Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды:

      1) Ұлттық почта операторы – ай сайын;

      2) Ұлттық почта операторын қоспағанда, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабы 2-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген банк операцияларын жүргізуге лицензиясы бар банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар – тоқсан сайын жасайды.

      4. Нысан есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырылады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден аз сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан көп сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      5. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттілік берілген адамдар және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      6. Нысанда банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым жеке және заңды тұлғалар бөлігінде, оның ішінде шетел валютасымен тартқан және ашқан салымдардың, ағымдағы және корреспонденттік шоттардың құрылымы ашып көрсетіледі. "Жеке тұлғалар" мен "заңды тұлғалар" бағандарында шоттардағы ақша қалдықтары көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 маусымдағы
№ 138 қаулысына
9-қосымша
  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына
10-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп Есепті кезең: 20__ жылғы "___" "_________________" жағдай бойынша

      Индекс: ФС_ОИ

      Кезеңділігі: ай сайын, тоқсан сайын

      Ұсынатындар: ипотекалық ұйым, агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымы және Ұлттық почта операторы

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі:

      ипотекалық ұйымдар және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей;

      Ұлттық почта операторы – тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырма бесінші күнінен кешіктірмей.

  Нысан

__________________________________________________________________________ (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның толық атауы)

  (мың теңгемен)

Кредитордың атауы

Саланың коды

Алынған қарыздар

Реттелген борыш

Кредиторлық берешек

Борыштық және өзге де бағалы қағаздар (оның ішінде репо операциясы бойынша)

Акционерлермен дивидендтер бойынша есеп айырысу

Өзге көздер

Бар-лығы

ұзақ мерзімді

қысқа мерзімді

ұзақ мерзімді

қысқа мерзімді

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1
1.1.
...
2.
2.1.
...
3
3.1.
...
4
4.1.
...
5
5.1.
...
6
6.1.
...
7
7.1.
...
8
8.1.
...
9
9.1.
...
10
10.1.
...

Жиынтығы      Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      _______________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                               қолы

      Бас бухгалтер немесе немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      _______________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                               қолы

      Орындаушы:

      ____________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                   қолы

      телефон нөмірі: ____________________

      Есепке қол қойылған күн 20 ___ жылғы "_____"_____________

      Ескертпе: әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Тартылған ақшаның негізгі
көздері туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп

1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы

      4 шілдедегі Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды:

      1) ипотекалық ұйымдар және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары – ай сайын;

      2) Ұлттық почта операторы – тоқсан сайын жасайды.

      4. Нысан есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырылады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден аз сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан көп сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      5. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттілік берілген адамдар және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      6. Нысанды толтыру кезінде банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар ұйымның он ірі кредиторларын – жеке және заңды тұлғаларды ашып көрсетеді (басқаларымен салыстырғанда кему тәртібімен кредиттің ең жоғары мөлшерін берген ұйымдар банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның ірі кредиторы болып табылады), (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымда жиынтығында міндеттемелердің ең үлкен сомасы бар адам банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның ірі кредиторы болып табылады). Нысандағы мәліметтер банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның әрбір кредитор алдындағы міндеттемелерінің жиынтық сомасының кему тәртібімен келтіріледі.

      7. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның жиынтығында банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның он ірі кредиторының ішіне кіретін заңды тұлға алдында міндеттемелері болған жағдайда, Нысанда осы адам бойынша мәліметтер көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 маусымдағы
№ 138 қаулысына
10-қосымша
  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына
11-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынаста байланысқан тұлғалармен бір ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнге қолданылатын мәмілелер туралы есеп Есепті кезең: 20__ жылғы "___" "_________________" жағдай бойынша

      Индекс: ҚС_МӘМІЛЕЛЕР_ТІЗІЛІМ

      Кезеңділігі: ай сайын, тоқсан сайын

      Ұсынатындар: ипотекалық ұйым, агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымы, Ұлттық почта операторы және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі:

      ипотекалық ұйымдар және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей;

      Ұлттық почта операторы – тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырма бесінші күнінен кешіктірмей;

      Ұлттық почта операторын қоспағанда, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабы 2-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген банк операцияларын жүргізуге лицензиясы бар банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар – тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың он сегізінші күнінен кешіктірмей.

  Нысан

____________________________________________________________________________ (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың толық атауы)

      1-кесте. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ 20__жылғы "___" "_________________" қолданылатын мәмілелер.

Тұлғаның атауы (тегі, аты, әкесінің аты)

Бизнес - сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін), жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін, оның ішінде жеке кәсіпкер үшін)

Елі

Осыған сәйкес тұлға банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаға жатқызылған белгі

Операция түрі

Мәміле мақсаты

Шарт №

Шарт (талаптарын орындау басталған күн) жасалған күн

1

2

3

4

5

6

7

8

9Всего
      кестенің жалғасы:

Шарттың (талаптарын орындау аяқталған күн) қолданылуы аяқталған күн

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның директорлар кеңесінің не акционерлердің жалпы жиналысы (директорлар кеңесі болмаған жағдайда) шешімдерінің деректемелері

Шарт бойынша мәміле сомасы (мың теңгемен)

Валюта түрі

Қамтамасыз ету түрі

Қамтамасыз ету құны (мың теңгемен)

Шарт бойынша сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайызбен)

Барлығы

оның ішінде резервтерді (провизияларды) есептеу кезінде қосылатын қамтамасыз ету құны

банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның пайдасына

банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаның пайдасына

банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның ішкі құжаттарына сәйкес

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

      кестенің жалғасы:

Есептелген кірістер/шығыстар

Мәміленің баланстық құны, оның ішінде

Ескертпе

Сома (мың теңгемен)

Баланстық шот нөмірі

Негізгі борыш

Есептелген сыйақы

Дисконттар, сыйлықақылар, оң/теріс түзету

Резервтер (провизиялар)

Баланстық шоттардың нөмірі

20

21

22

23

24

25

26

27

      Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның онымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен жасаған банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым мәмілесінің жалпы сомасы, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның әрбір операциясының түрі бойынша жасаған сомасы (Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №14786 тіркелген) "Ұлттық пошта операторы үшін пруденциялық нормативті, сондай-ақ оның орындалуы туралы есептіліктің нысанын, табыс ету мерзімін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 307 қаулысына (Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14788 тіркелген) "Пруденциялық нормативтерді және ипотекалық ұйымдар және агроөнеркәсіп кешені саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары сақтауға міндетті өзге де нормалар мен лимиттерді, сондай-ақ оларды орындау туралы есептілігінің тізбесін, нысандары мен табыс ету қағидаларын белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 308 қаулысына сәйкес есептелетін банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның меншікті капиталының мөлшерінен жиынтықты түрде 0,01 пайыздан аспайды, 20__ жылғы "__"_____ жағдай бойынша ________ мың теңгені құрайды.

      20__ жылғы "__"_____ жағдай бойынша банкпен ерекше қатынаста байланысты тұлға болып табылатын, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында сақтандырылған банк клиенттері қарыздарының жалпы сомасы ________ мың теңгені құрайды.

      Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым есепті кезеңде банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен жеңілдікті талаптар берілмегендігін және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен 1-кестеде көрсетілгеннен өзге басқа мәмілелер жүзеге асырылмағандығын растайды.

      2-кесте. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардың тізілімі

Бизнес - сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін), жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін, оның ішінде жеке кәсіпкер үшін)

Атауы (заңды тұлға үшін) аты, тегі, әкесінің аты (бар болса) (жеке тұлға үшін)

Тұлғаның банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаға жатқызылуына сәйкес белгі

1

2

3

4

      Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _______________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                               қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _______________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                               қолы

      Орындаушы

      _____________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                   қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн: 20___жылғы "___"__________

      Ескертпе: әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйыммен ерекше
қатынастармен байланысты
тұлғалармен есепті ай ішінде
жасалған, сондай-ақ есепті күнге
қолданылатын мәмілелер
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнге қолданылатын мәмілелер туралы есеп

1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынаста байланысқан тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнге қолданылатын мәмілелер туралы есеп" әкімшілік деректерін жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды:

      1) ипотекалық ұйымдар және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары – ай сайын;

      2) Ұлттық почта операторы және Ұлттық почта операторын қоспағанда, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабы 2-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген банк операцияларын жүргізуге лицензиясы бар банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар – тоқсан сайын жасайды.

      4. Нысанда есепті ай ішінде жасалған мәмілелер бойынша, сондай-ақ есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша қолданыстағы мәмілелер бойынша деректер көрсетіледі. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Есепте 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      5. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      6. Нысанда банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның онымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен жасаған барлық мәмілелері (1-кесте) туралы мәліметтер, сондай-ақ есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданылатын банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардың тізілімі (2-кесте) ашып көрсетіледі.

      7. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардың белгісі "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 40-бабында, "Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" 1998 жылғы 22 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабында және "Акционерлік қоғамдар туралы" 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 64-бабында айқындалады.

      8. Тұлғалар банкпен ерекше қатынастармен байланысуының бір немесе бірнеше белгілеріне ие болуы мүмкін, осыған байланысты көрсетілген тізілімді толтыру кезінде оның барлық белгілері көрсетіледі.

      9. 1-кестеде банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның әрбір операциясының түрі бойынша жасаған сомасы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14786 тіркелген) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының "Ұлттық пошта операторы үшін пруденциалдық нормативті, сондай-ақ оның орындалуы туралы есептіліктің нысанын, табыс ету мерзімін белгілеу туралы" 2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 307 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14788 тіркелген) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының "Пруденциялық нормативтерді және ипотекалық ұйымдар және агроөнеркәсіп кешені саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары сақтауға міндетті өзге де нормалар мен лимиттерді, сондай-ақ оларды орындау туралы есептілігінің тізбесін, нысандары мен табыс ету қағидаларын белгілеу туралы" 2016 жылғы 26 ақпандағы № 308 қаулысына сәйкес есептелетін банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның меншікті капиталының мөлшерінен жиынтықты түрде 0,01 пайыздан асатын, онымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның барлық мәмілелері туралы, тиісті есепті күнгі жағдай бойынша, оның ішінде кестеде көрсетілген (бірақ оларды шектемей) мәмілелер туралы мәліметтер көрсетіледі.

      10. Егер банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның меншікті капиталының теріс мәні болса, 1-кестеде сомасы онымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен банк операцияларының әрбір түрі бойынша банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым активтерінің мөлшерінен жиынтықты түрде 0,001 пайызға асып кетсе, онымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның барлық мәмілелері туралы мәліметтер көрсетіледі.

      11. Егер мәміле талаптары қамтамасыз етудің болуын, сыйақы төлеуді немесе провизияларды есептеуді болжамайтын болса, онда 1-кестенің 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 және 23-бағандары толтырылмайды.

      12. 1-кестенің 2-бағанында жеке тұлға үшін тегі міндетті түрде, әкесінің аты (бар болса) көрсетіледі.

      13. 1-кестенің 6-бағанын толтыру үшін операциялардың мынадай түрлері келтірілген:

      1) қарыздар беру;

      2) қарыздар алу;

      3) депозитті орналастыру;

      4) депозитті қабылдау;

      5) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалар шығарған қаржы құралдарын сатып алу;

      6) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардан бағалы қағаздар сатып алу (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның қарсы агентті анықтауына мүмкіндік бермейтін әдістермен ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелерді қоспағанда);

      7) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаларға бағалы қағаздарды сату (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның қарсы агентті анықтауына мүмкіндік бермейтін әдістермен ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелерді қоспағанда);

      8) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардан оларды кері сату талаптарымен бағалы қағаздар сатып алу (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның қарсы агентті анықтауына мүмкіндік бермейтін әдістермен ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелерді қоспағанда);

      9) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардан оларды кері сатып алу талаптарымен бағалы қағаздарды сату (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның қарсы агентті анықтауына мүмкіндік бермейтін әдістермен ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелерді қоспағанда);

      10) туынды қаржы құралдарын сатып алу;

      11) туынды қаржы құралдарын сату;

      12) шетел валютасын сатып алу (спот, форвард);

      13) шетел валютасын сату (спот, форвард);

      14) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғадан қабылданған реттелген борыш;

      15) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаға берілген реттелген борыш;

      16) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғадан мүлікті сатып алу;

      17) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғадан мүлікті кепілге қабылдау;

      18) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаға мүлікті сату;

      19) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалар шығарған қаржы құралдарын кепілге қабылдау;

      20) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаға банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның болашақта қоятын талабы;

      21) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаның пайдасына берілген кепілдіктер;

      22) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғадан қабылданған кепілдіктер;

      23) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлға болып табылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен жасалған сақтандыру шарты бойынша банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым төлеген сақтандыру сыйлықақылары (жарналары) (сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сомасы көрсетіледі);

      24) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлға болып табылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымынан алынған сақтандыру төлемдері;

      25) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаның пайдасына берілген аккредитивтер;

      26) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғадан алынған аккредитивтер;

      27) мәмілелердің өзге түрлері (жоғарыда көрсетілуі көзделмеген мәмілелер).

      14. 9-бағанда "банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаларға төленген дивидендтер" және "банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардың банкке төленген дивидендтері" операцияларының түрлері бойынша төлем күнін және сәйкесінше дивидендтерді алу күнін көрсету қажет.

      "Шарт бойынша мәміле сомасы" деген 12-бағанда төленген дивидендтер сомасын, "Есептелген кірістер/шығыстар" деген 20-бағанда есептелген дивидендтер сомасын көрсету қажет.

      15. Шарттың қолданылуы ұзартылған жағдайда, 1-кестенің "Шарттың (талаптарын орындау аяқталған күн) қолданылуы аяқталған күн" деген 10-бағанында оған дейін шарттың қолданылуы ұзартылған тиісті күн көрсетіледі, 1-кестенің "Негізгі борыш" деген 22-бағанында мерзімі ұзартылған мәміле шартының қолданылу кезеңіндегі есепті күнгі баланстық қалдық сомасы көрсетіледі.

      16. 1-кестенің 11-бағанында банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның директорлар кеңесінің не акционерлердің жалпы жиналысының (директорлар кеңесі болмаған жағдайда) онымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен жасалған мәмілелерді бекіту туралы шешімдерінің не осындай мәмілелерді жүзеге асыру талаптарының деректемелері көрсетіледі. 15.1-кестенің 12-бағанында шартта көрсетілген мәміле сомасы мың теңгемен көрсетіледі.

      17. 1-кестенің 15-бағанында "Қамтамасыз ету құны (мың теңгемен)" қамтамасыз етудің кепіл құны көрсетіледі.

      18. 1-кестенің 20-бағанында есептелген кіріс немесе ағымдағы жыл басынан жинақталған шығыс көрсетіледі.

      19. Егер мәміле жасау сәтінде, тұлға банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлға болып табылмаған болса, 1-кестенің 27-бағанында "кк.аа.жжжж. бастап тұлға банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлға болып табылады" деген ескертпе көрсетіледі.

      20. 2-кестеде банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты барлық, оның ішінде мәмілелер жасаспаған тұлғалар көрсетіледі.

      21. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен беріледі.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 маусымдағы
№ 138 қаулысына
11-қосымша
  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына
11-1-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Қызметінің айрықша түрі қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаның активтерінің, міндеттемелерінің құрылымы және капиталы, кірістері мен шығыстары туралы есеп Есепті кезең: 20__жылғы ___ тоқсан

      Индекс: Ф1-УО

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатындар: қызметінің айрықша түрі қолма-қол шетел валютасымен айырбастау

      операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлға.

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалы

      Ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмасынан кешіктірмей.

  Нысан

_____________________________ заңды тұлғаның толық атауы, БСН

      1-кесте. Активтердің, міндеттемелердің және капиталдың құрылымы

  (мың теңгемен)

Активтер

жол коды

есепті кезең басында

есепті кезең соңында

Активтер
Кассадағы ақша қаражаты

01Екінші деңгейдегі банктердің және Ұлттық пошта операторының шоттарындағы ақша қаражаты

02Негізгі құрал-жабдық

03Материалдық емес активтер

04Басқа да активтер

05Активтер жиынтығы:

06Міндеттеме және капитал
Міндеттемелер
Салық міндеттемелері

07Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер

08Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер

09Басқа да міндеттемелер

10Міндеттемелер жиынтығы:

11Меншікті капитал
Жарғылық капитал

12Басқа да капитал

13Капитал жиынтығы:

14Капитал және міндеттемелер жиынтығы:

15      2-кесте. Кірістер мен шығыстар

  (мың теңгемен)

Көрсеткіштердің атауы

жол коды

есепті кезең үшін

КірістерҚолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызметті жүзеге асырудан түсетін кірістер

01


Бағамдық айырмадан түсетін кірістер

02


Басқа да кірістер

03


Кірістер жиынтығы:

04


ШығыстарҚолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызметті жүзеге асырудан болатын шығыстар

05


Алынған қарыздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар

06


Жалдау шығыстары

07


Бағдарламалық қамтамасыз етуге және автоматтандырылған есепке алу мен есептілік жүйелеріне ілеспе қызмет көрсету және техникалық құралдарға қызмет көрсету бойынша шығыстар

08


Сыйақылар және қызметкерлерге төленетін басқа төлемдер бойынша шығыстар

09


Белгіленген салықты қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар

10


Бағамдық айырма бойынша шығыстар

11


Басқа да шығыстар

12


Шығыстар жиынтығы:

13


Белгіленген салықты төлегенге дейінгі пайда (зиян)

14


Белгіленген салықты төлеу бойынша шығыстар

15


Кезең ішіндегі таза пайданың (зиянның) жиынтығы:

16


      Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      ______________________________________________________ ___________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                               қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      ______________________________________________________ ___________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                               қолы

      Орындаушы

      ______________________________________________________ ___________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                               қолы

      телефон нөмірі:_________________________

      Ескертпе: әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Қызметінің айрықша түрі
қолма-қол шетел валютасымен
айырбастау операцияларын
ұйымдастыру болып табылатын
заңды тұлғаның активтерінің,
міндеттемелерінің құрылымы
және капиталы, кірістері мен
шығыстары туралы есеп
нысанына қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

"Қызметінің айрықша түрі қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаның активтерінің, міндеттемелерінің құрылымы және капиталы, кірістері мен шығыстары туралы есеп"

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Қызметінің айрықша түрі қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаның активтерінің, міндеттемелерінің құрылымы және капиталы туралы есеп" әкімшілік деректерін жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды қызметінің айрықша түрі қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлға тоқсан сайын жасайды.

      4. Нысан есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасалады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      5. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      6. Есептілікті қалыптастыру мақсатында шетел валютасындағы активтер мен міндеттемелер (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8378 тіркелген) "Валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау және қолдану тәртібін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 15 қаулысында және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы №99 бұйрығында белгіленген тәртіппен айқындалған валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта есептеліп көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 маусымдағы
№ 138 қаулысына
12-қосымша
  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына
11-2-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Баланстық және баланстан тыс шоттардағы қалдықтар туралы есеп Есепті кезең: 20__ жылғы "___" "_________________" жағдай бойынша

      Индексі: ФС_ОБВС

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: ипотекалық ұйымдар

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей.

  Нысан

_________________________________________________________________________ (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның толық атауы) _________________ жағдай бойынша

  (тың теңгемен)

Шоттардың нөмірлері

Шоттардың атаулары

Сомасы

1

АКТИВТЕР


1000

Ақша


1001

Кассадағы қолма-қол ақша


1002

Жолдағы банкноттар мен монеталар


1003

Айырбастау пункттерiндегi қолма-қол ақша


1004

Кешкi кассадағы қолма-қол ақша


1005

Банкоматтардағы және электрондық терминалдардағы қолма-қол ақша


1006

Жолдағы жол чектерiндегi ақша


1007

Бағалы металдардан жасалған, кассадағы монеталар


1008

Жол чектерiндегi ақша


1009

Бағалы емес металдардан жасалған, кассадағы коллекциялық монеталар


1010

Аффинирленген бағалы металдар


1011

Аффинирленген бағалы металдар


1012

Жолдағы аффинирленген бағалы металдар


1013

Металл шоттарда орналастырылған аффинирленген бағалы металдар


1050

Корреспонденттiк шоттар


1051

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiндегi корреспонденттiк шот


1052

Басқа банктердегi корреспонденттiк шоттар


1053

Ипотекалық ұйымдардың банктердегi ағымдағы шоттары


1054

Басқа банктердегi корреспонденттiк шоттар мен ипотекалық ұйымдардың ағымдағы шоттары бойынша зияндарды жабуға арналған резервтер (провизиялар)


1055

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі банктердің ағымдағы шоттары


1100

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне қойылатын талап


1101

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiндегi салымдар (бiр түнге)


1102

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiндегi талап етілгенге дейінгі салымдар


1103

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiндегi мерзiмдi салымдар


1104

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiндегi мiндеттi резервтер


1105

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiнде орналастырылған салымдар бойынша дисконт


1106

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiнде орналастырылған салымдар бойынша сыйлықақы


1150

Айналысқа шығарылғанға дейінгі ұлттық валюта банкноттары


1150

Айналысқа шығарылғанға дейінгі ұлттық валюта банкноттары


1200

Әділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын бағалы қағаздар


1201

Әділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын бағалы қағаздар


1202

Әділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен берешек


1205

Әділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын, сатып алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт


1206

Әділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын, сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы


1208

Әділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын бағалы қағаздардың әділ құнын оң түзету шоты


1209

Әділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын бағалы қағаздардың әділ құнын теріс түзету шоты


1250

Басқа банктерде орналастырылған салымдар


1251

Басқа банктерде орналастырылған салымдар (бір түнге)


1252

Басқа банктерде орналастырылған талап еткенге дейінгі салымдар


1253

Басқа банктерде орналастырылған қысқа мерзімді салымдар (бір айға дейінгі)


1254

Басқа банктерде орналастырылған қысқа мерзімді салымдар (бір жылға дейінгі)


1255

Басқа банктерде орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар


1256

Басқа банктерде орналастырылған шартты салымдар


1257

Басқа банктердің салымдар бойынша мерзімі өткен берешегі


1259

Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша резервтер (провизиялар)


1260

Басқа банктерде орналастырылған мерзімді салымның құнын оң түзету шоты


1261

Басқа банктерде орналастырылған мерзімді салымның құнын теріс түзету шоты


1262

Басқа банктерде орналастырылған шартты салымның құнын оң түзету шоты


1263

Басқа банктерде орналастырылған шартты салымның құнын теріс түзету шоты


1264

Банктің, ипотекалық ұйымның және "Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамының міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын салым


1265

Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша дисконт


1266

Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша сыйлықақы


1267

Банктің және ипотекалық ұйымның міндеттемелерін қамтамасыз ету (кепілзат, кепілпұл) ретінде берілген ақшаны сақтау шоты


1300

Басқа банктерге берілген қарыздар


1301

Басқа банктердің корреспонденттік шоттары бойынша овердрафт қарыздары


1302

Басқа банктерге берілген қысқа мерзімді қарыздар


1303

Басқа банктерге берілген овернайт қарыздары


1304

Басқа банктерге берілген ұзақ мерзімді қарыздар


1305

Басқа банктерге берілетін қаржы лизингі


1306

Басқа банктердің қарыздар бойынша мерзімі өткен берешегі


1309

Басқа банктердің қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен берешегі


1310

Басқа банктерге берілген қарыздың құнын оң түзету шоты


1311

Басқа банктерге берілген қарыздың құнын теріс түзету шоты


1312

Басқа банктерге берілген қарыздар бойынша дисконт


1313

Басқа банктерге берілген қарыздар бойынша сыйлықақы


1319

Басқа банктерге берілген қарыздар мен қаржы лизингі бойынша резервтер (провизиялар)


1332

Әділ құны бойынша басқа жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын қарыздардың әділ құнын оң түзету шоты


1333

Әділ құны бойынша басқа жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын қарыздардың әділ құнын теріс түзету шоты


1350

Филиалдармен есеп айырысулар


1351

Бас офиспен есеп айырысулар


1352

Жергiлiктi филиалдармен есеп айырысулар


1353

Шетелдік филиалдармен есеп айырысулар


1400

Клиенттерге қойылатын талаптар


1401

Клиенттерге берілген овердрафт қарыздары


1403

Клиенттердің кредиттік карточкалары бойынша шоттар


1405

Клиенттердiң есепке алынған вексельдерi


1406

Клиенттердің есепке алынған вексельдері бойынша бұрынғы вексель ұстаушылар есептеген сыйақы


1407

Клиенттерге факторинг


1409

Клиенттердің факторинг бойынша мерзімі өткен берешегі


1411

Клиенттерге берілген қысқа мерзімді қарыздар


1417

Клиенттерге берілген ұзақ мерзімді қарыздар


1420

Клиенттерге берілетін қаржы лизингі


1421

Клиенттердің қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен берешегі


1422

Клиенттерге форфейтинг


1423

Клиенттердің форфейтинг бойынша мерзімі өткен берешегі


1424

Клиенттердің қарыздар бойынша мерзімі өткен берешегі


1425

Клиенттердiң наразылық бiлдiрiлген вексельдерi


1426

Клиентке сауда қызметін қаржыландыру операциялары бойынша қойылатын талаптар


1427

Сауда қызметін қаржыландыру операциялары бойынша мерзімі өткен берешек


1428

Клиенттерге берілген қарыздар мен қаржы лизингі бойынша резервтер (провизиялар)


1429

Клиенттерге берілген басқа да қарыздар


1430

Клиенттерге берілген қарыздың құнын оң түзету шоты


1431

Клиенттерге берілген қарыздың құнын теріс түзету шоты


1432

Есепке алынған вексельдер бойынша дисконт


1433

Есепке алынған вексельдер бойынша сыйлықақы


1434

Клиенттерге берілген қарыздар бойынша дисконт


1435

Клиенттерге берілген қарыздар бойынша сыйлықақы


1445

Сенімгерлік басқаруға берілген қаржы активтері


1450

Әділ құны бойынша басқа жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы қағаздар


1452

Әділ құны бойынша басқа жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы қағаздар


1453

Әділ құны бойынша басқа жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын сатып алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт


1454

Әділ құны бойынша басқа жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы


1456

Әділ құны бойынша басқа жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы қағаздардың әділ құнын оң түзету шоты


1457

Әділ құны бойынша басқа жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы қағаздардың әділ құнын теріс түзету шоты


1459

Әділ құны бойынша басқа жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен берешек


1460

Бағалы қағаздармен "керi РЕПО" операциялары


1461

Бағалы қағаздармен "керi РЕПО" операциялары


1462

Бағалы қағаздармен "керi РЕПО" операциялары бойынша мерзiмi өткен берешек


1463

Бағалы қағаздармен "керi РЕПО" операциялары бойынша зияндарды жабуға арналған резервтер (провизиялар)


1470

Капиталға және реттелген борышқа инвестициялар


1471

Еншiлес ұйымдарға инвестициялар


1472

Қауымдасқан ұйымдарға инвестициялар


1473

Ислам банкiнiң өндiрiстік және сауда қызметiне инвестициялары


1475

Реттелген борышқа инвестициялар


1476

Басқа да инвестициялар


1477

Капиталға және реттелген борышқа инвестициялар бойынша зияндарды жабуға арналған резервтер (провизиялар)


1480

Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар


1481

Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар


1482

Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша дисконт


1483

Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы


1485

Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша мерзiмi өткен берешек


1486

Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша зияндарды жабуға арналған резервтер (провизиялар)


1490

Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын басқа да қаржы активтері


1491

Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын басқа да қаржы активтері


1492

Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын басқа да қаржы активтері бойынша дисконт


1493

Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын басқа да қаржы активтері бойынша сыйлықақы


1494

Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын басқа да қаржы активтері бойынша мерзімі өткен берешек


1495

Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын басқа да қаржы активтері бойынша зияндарды жабуға арналған резервтер (провизиялар)


1550

Төлемдер бойынша есеп айырысулар


1551

Басқа банктермен есеп айырысулар


1552

Клиенттермен есеп айырысулар


1553

Инвестициялық депозиттер бойынша клиенттермен есеп айырысулар


1600

Қорлар


1601

Аффинирленбеген бағалы металдар


1602

Басқа да қорлар


1603

Бағалы металдардан жасалған, қоймадағы монеталар


1604

Бағалы емес металдардан жасалған, қоймадағы коллекциялық монеталар


1610

Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер


1610

Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер


1650,
1690

Негізгі құралдар және материалдық емес активтер


1651

Салынып жатқан (орнатылып жатқан) негізгі құралдар


1652

Жер, үйлер және ғимараттар


1653

Компьютерлік жабдық


1654

Басқа да негізгі құралдар


1655

Қаржы лизингіне қабылданған негізгі құралдар


1656

Жалға беруге арналған негізгі құралдар


1657

Жалға алынған үйлер бойынша күрделі шығындар


1658

Көлік құралдары


1659

Материалдық емес активтер


1660

Құрылатын (әзірленетін) материалдық емес активтер


1661

Гудвилл


1662

Инвестициялық мүлік


1692

Үйлер мен ғимараттар бойынша есептелген амортизация


1693

Компьютерлiк жабдық бойынша есептелген амортизация


1694

Басқа да негізгі құралдар бойынша есептелген амортизация


1695

Қаржы лизингі бойынша алынған негізгі құралдар бойынша есептелген амортизация


1696

Жалға беруге арналған негізгі құралдар бойынша есептелген амортизация


1697

Жалға алынған үйлер бойынша күрделі шығындар бойынша есептелген амортизация


1698

Көлік құралдары бойынша есептелген амортизация


1699

Материалдық емес активтер бойынша есептелген амортизация


1700

Сыйақы алуға байланысты есептелген кірістер


1705

Корреспонденттік шоттар бойынша есептелген кірістер


1710

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналастырылған салымдар бойынша есептелген кірістер


1725

Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша есептелген кірістер


1726

Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша мерзімі өткен сыйақы


1727

Металл шоттарда орналастырылған аффинирленген бағалы металдар бойынша есептелген кірістер


1728

Банктің, ипотекалық ұйымның және "Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамының міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын салым бойынша есептелген кірістер


1729

Инвестициялық депозиттермен операциялар бойынша есептелген кірістер


1730

Басқа банктерге берілген қарыздар мен қаржы лизингі бойынша есептелген кірістер


1731

Басқа банктерге берілген қарыздар мен қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен сыйақы


1735

Бас офис пен оның филиалдары арасындағы есеп айырысулар бойынша есептелген кірістер


1740

Клиенттерге берілген қарыздар мен қаржы лизингі бойынша есептелген кірістер


1741

Клиенттерге берілген қарыздар мен қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен сыйақы


1744

Әділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша есептелген кірістер


1745

Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша есептелген кірістер


1746

Әділ құны бойынша басқа жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша есептелген кірістер


1747

Капиталға және реттелген борышқа инвестициялар бойынша есептелген кірістер


1748

Бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары бойынша есептелген кірістер


1749

Басқа да мерзімі өткен сыйақы


1750

Бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен сыйақы


1752

Есепке алынған вексельдер бойынша есептелген кірістер


1753

Туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша есептелген кірістер


1755

Сенімгерлік басқаруға берілген қаржы активтері бойынша есептелген кірістер


1756

Басқа да операциялар бойынша есептелген кірістер


1757

"Қарыздар және дебиторлық берешек" санатындағы басқа да борыштық құралдар бойынша есептелген кірістер


1771

Жалдау талаптарындағы инвестициялық қызмет бойынша ислам банкінің есептелген кірістері


1772

Жалдау талаптарындағы инвестициялық қызмет бойынша мерзімі өткен берешек


1790

Сыйақыны және шығыстарды алдын ала төлеу


1792

Алынған қарыздар мен салымдар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу


1793

Болашақ кезеңдердің шығыстары


1799

Басқа да алдын ала төлемдер


1810

Есептелген комиссиялық кірістер


1811

Аударым операциялары бойынша қызметтер үшін есептелген комиссиялық кірістер


1812

Агенттік қызметтер үшін есептелген комиссиялық кірістер


1813

Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша қызметтер үшін есептелген комиссиялық кірістер


1814

Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша қызметтер үшін есептелген комиссиялық кірістер


1815

Сенімгерлік операциялар бойынша қызметтер үшін есептелген комиссиялық кірістер


1816

Кепілдіктермен операциялар бойынша қызметтер үшін есептелген комиссиялық кірістер


1817

Салымдарды қабылдау, клиенттердің банк шоттарын ашу және жүргізу бойынша қызметтер үшін есептелген комиссиялық кірістер


1818

Есептелген басқа да комиссиялық кірістер


1819

Бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызмет бойынша есептелген комиссиялық кірістер


1820

Төлем құжаттарының акцепті үшін есептелген комиссиялық кірістер


1821

Кассалық операциялар бойынша қызметтер үшін есептелген комиссиялық кірістер


1822

Құжаттық есеп айырысулар бойынша есептелген комиссиялық кірістер


1823

Форфейтинг операциялары бойынша қызметтер үшін есептелген комиссиялық кірістер


1824

Факторинг операциялары бойынша қызметтер үшін есептелген комиссиялық кірістер


1825

Инкассациялау бойынша қызметтер үшін есептелген комиссиялық кірістер


1826

Аффинирленген бағалы металдарды сатып алу-сату бойынша қызметтер үшін есептелген комиссиялық кірістер


1827

Сейф операциялары бойынша қызметтер үшін есептелген комиссиялық кірістер


1830

Мерзімі өткен комиссиялық кірістер


1831

Аударым операциялары бойынша қызметтер үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер


1832

Агенттік қызметтер үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер


1833

Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша қызметтер үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер


1834

Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша қызметтер үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер


1835

Сенімгерлік операциялары бойынша қызметтер үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер


1836

Берілген кепілдіктер бойынша қызметтер үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер


1837

Салымдарды қабылдау, клиенттердің банк шоттарын ашу және жүргізу бойынша қызметтер үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер


1838

Мерзімі өткен басқа да комиссиялық кірістер


1839

Бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызмет бойынша мерзімі өткен комиссиялық кірістер


1840

Төлем құжаттарының акцепті үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер


1841

Кассалық операциялар бойынша қызметтер үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер


1842

Құжаттық есеп айырысулар бойынша мерзімі өткен комиссиялық кірістер


1843

Форфейтинг операциялары бойынша қызметтер үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер


1844

Факторинг операциялары бойынша қызметтер үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер


1845

Есептелген және мерзімі өткен комиссиялық кірістер бойынша зияндарды жабуға арналған резервтер (провизиялар)


1850

Басқа да дебиторлар


1851

Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша есеп айырысулар


1852

Бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларымен есеп айырысулар


1853

Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)


1854

Қызметкерлерімен есеп айырысулар


1855

Құжаттық есеп айырысулар бойынша дебиторлар


1856

Күрделі салымдар бойынша дебиторлар


1857

Кейінге қалдырылған салық активтері


1858

Шетел валютасы бойынша қысқа валюталық позиция


1859

Шетел валютасының теңгедегі (ұзақ валюталық позицияның) қарсы құны


1860

Банк қызметі бойынша басқа да дебиторлар


1861

Кепілдіктер бойынша дебиторлар


1864

Акцептелген вексельдер үшін клиентке қойылатын талаптар


1867

Негізгі емес қызмет бойынша басқа да дебиторлар


1870

Басқа да транзиттік шоттар


1871

Шот ашпастан жеке тұлғалардың аударымдарына арналған транзиттік шоттар


1873

Аффинирленген бағалы металдар бойынша қысқа позиция


1874

Аффинирленген бағалы металдардың (аффинирленген бағалы металдар бойынша ұзақ позицияның) теңгемен қарсы құны


1876

Басқа да банктік қызметтен болатын зияндарды жабуға арналған резервтер (провизиялар)


1877

Банк қызметімен байланысты дебиторлық берешек бойынша зияндарды жабуға арналған резервтер (провизиялар)


1878

Негізгі емес қызметпен байланысты дебиторлық берешек бойынша зияндарды жабуға арналған резервтер (провизиялар)


1879

Есептелген тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)


1880

Секьюритилендірілетін активтер


1880

Секьюритилендірілетін активтер


1890

Туынды қаржы құралдарымен жасалған операциялар мен дилинг операциялары бойынша талаптар


1891

Фьючерс операциялары бойынша талаптар


1892

Форвард операциялары бойынша талаптар


1893

Опцион операциялары бойынша талаптар


1894

Спот операциялары бойынша талаптар


1895

Своп операциялары бойынша талаптар


1899

Басқа да туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша талаптар


2

МІНДЕТТЕМЕЛЕР


2010

Корреспонденттік шоттар


2011

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің корреспонденттік шоттары


2012

Шетелдік орталық банктердің корреспонденттік шоттары


2013

Басқа банктердің корреспонденттік шоттары


2014

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттары


2016

Басқа банктердің аффинирленген бағалы металдағы металл шоттары


2020

Басқа банктердің талап еткенге дейінгі салымдары


2021

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талап еткенге дейінгі салымдары


2022

Шетелдік орталық банктердің талап еткенге дейінгі салымдары


2023

Басқа банктердің талап еткенге дейінгі салымдары


2024

Басқа банктердің талап еткенге дейінгі салымдары бойынша мерзімі өткен берешек


2030

Қазақстан Республикасының Үкіметінен, Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан және ұлттық басқарушы холдингтен алынған қарыздар


2031

Қазақстан Республикасының Үкіметінен, Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан және ұлттық басқарушы холдингтен алынған қарыздар бойынша сыйлықақы


2032

Қазақстан Республикасының Үкіметінен, Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан және ұлттық басқарушы холдингтен алынған қарыздар бойынша дисконт


2034

Қазақстан Республикасының Үкіметінен және Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан алынған қысқа мерзімді қарыздар


2035

Қазақстан Республикасының Үкіметінен және Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан алынған қарыздың құнын оң түзету шоты


2036

Қазақстан Республикасының Үкіметінен, Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан және ұлттық басқарушы холдингтен алынған ұзақ мерзімді қарыздар


2037

Қазақстан Республикасының Үкіметінен және Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан алынған қарыздың құнын теріс түзету шоты


2038

Қазақстан Республикасының Үкіметінен және Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан алынған қарыздар бойынша мерзімі өткен берешек


2040

Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қарыздар


2041

Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қарыздар бойынша дисконт


2042

Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қарыздар бойынша сыйлықақы


2044

Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қысқа мерзімді қарыздар


2045

Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қарыздың құнын оң түзету шоты


2046

Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған ұзақ мерзімді қарыздар


2047

Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қарыздың құнын теріс түзету шоты


2048

Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қарыздар бойынша мерзімі өткен берешек


2050

Басқа банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қарыздар


2051

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен алынған қарыздар


2052

Шетелдік орталық банктерден алынған қарыздар


2054

Басқа банктерден алынған қысқа мерзімді қарыздар


2055

Басқа банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қарыздың құнын оң түзету шоты


2056

Басқа банктерден алынған ұзақ мерзімді қарыздар


2057

Басқа банктерден алынған қаржы лизингі


2058

Басқа банктерден алынған қарыздар мен қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен берешек


2059

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен алынған қарыздар мен қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен берешек


2064

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қысқа мерзімді қарыздар


2065

Басқа банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қарыздың құнын теріс түзету шоты


2066

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған ұзақ мерзімді қарыздар


2067

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қаржы лизингі


2068

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қарыздар мен қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен берешек


2069

Алынған қарыздар бойынша сыйлықақы


2070

Алынған қарыздар бойынша дисконт


2110

Овернайт қарыздары


2111

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен алынған овернайт қарыздары


2112

Шетелдік орталық банктерден алынған овернайт қарыздары


2113

Басқа банктерден алынған овернайт қарыздары


2120

Мерзімді салымдар


2121

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мерзімді салымдары


2122

Шетелдік орталық банктердің мерзімді салымдары


2123

Басқа банктердің қысқа мерзімді (бір айға дейінгі) салымдары


2124

Басқа банктердің қысқа мерзімді (бір жылға дейінгі) салымдары


2125

Басқа банктерден бір түнге тартылған салымдар


2126

Басқа банктердің аффинирленген бағалы металдардағы мерзімді салымдары


2127

Басқа банктердің ұзақ мерзімді салымдары


2128

Басқа банктерден тартылған мерзімді салымның құнын оң түзету шоты


2129

Басқа банктерден тартылған мерзімді салымның құнын теріс түзету шоты


2130

Басқа банктердің міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын салым


2131

Басқа банктердің міндеттемелерін қамтамасыз ету (кепілзат, кепілпұл) ретінде қабылданған ақшаны сақтау шоты


2133

Басқа банктердің шартты салымдары


2135

Басқа банктердің мерзімді салымдары бойынша мерзімі өткен берешек


2136

Басқа банктерден тартылған шартты салымның құнын оң түзету шоты


2137

Басқа банктерден тартылған шартты салымның құнын теріс түзету шоты


2138

Басқа банктердің шартты салымдары бойынша мерзімі өткен берешек


2139

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен, шетелдік орталық банктерден және басқа банктерден тартылған салымдар бойынша сыйлықақы


2140

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен, шетелдік орталық банктерден және басқа банктерден тартылған салымдар бойынша дисконт


2150

Филиалдармен есеп айырысулар


2151

Бас офиспен есеп айырысулар


2152

Жергілікті филиалдармен есеп айырысулар


2153

Шетелдік филиалдармен есеп айырысулар


2200

Клиенттер алдындағы міндеттемелер


2201

Мемлекеттік бюджеттің ақшасы


2202

Кастодиан банктер ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларына және инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға ашқан ағымдағы шоттардағы инвестицияланбаған қалдықтар


2203

Заңды тұлғалардың ағымдағы шоттары


2204

Жеке тұлғалардың ағымдағы шоттары


2205

Жеке тұлғалардың талап етілгенге дейінгі салымдары


2206

Жеке тұлғалардың қысқа мерзімді салымдары


2207

Жеке тұлғалардың ұзақ мерзімді салымдары


2208

Жеке тұлғалардың шартты салымдары


2210

Сенімгерлік басқаруға қабылданған қаржылық активтер


2211

Заңды тұлғалардың талап етілгенге дейінгі салымдары


2212

Клиенттердің аффинирленген бағалы металдағы металл шоттары


2213

Жеке тұлғалардың міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын салым


2215

Заңды тұлғалардың қысқа мерзімді салымдары


2216

Клиенттердің аффинирленген бағалы металдардағы мерзімді салымдары


2217

Заңды тұлғалардың ұзақ мерзімді салымдары


2219

Заңды тұлғалардың шартты салымдары


2222

Арнайы мақсаттағы еншілес ұйымдардың салымдары


2223

Заңды тұлғалардың міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын салым


2224

Клиенттердің талап етілгенге дейінгі салымдары бойынша мерзімі өткен берешек


2225

Клиенттермен жасалған басқа да операциялар бойынша мерзімі өткен берешек


2226

Клиенттердің мерзімді салымдары бойынша мерзімі өткен берешек


2227

Алынған қаржы лизингі


2228

Мерзімінде орындалмаған нұсқаулар


2230

Алынған қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен берешек


2231

Арнайы мақсаттағы еншілес ұйымдардың салымдары бойынша мерзімі өткен берешек


2232

Клиенттердің шартты салымдары бойынша мерзімі өткен берешек


2233

Клиенттердің мерзімді салымының құнын оң түзету шоты


2234

Клиенттердің мерзімді салымының құнын теріс түзету шоты


2235

Клиенттердің шартты салымының құнын оң түзету шоты


2236

Клиенттердің шартты салымының құнын теріс түзету шоты


2237

Қазақстан Республикасының валюталық заңнамасына сәйкес жөнелтушінің нұсқауларын сақтау шоты


2238

Клиенттерден тартылған салымдар бойынша сыйлықақы


2239

Клиенттерден тартылған салымдар бойынша дисконт


2240

Клиенттердің міндеттемелерін қамтамасыз ету (кепілзат, кепілпұл) ретінде қабылданған ақшаны сақтау шоты


2245

Инвестициялық депозиттер


2255

Бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары


2255

Бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары


2300

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар


2301

Айналысқа шығарылған облигациялар


2303

Айналысқа шығарылған басқа да бағалы қағаздар


2304

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы


2305

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша дисконт


2306

Сатып алынған облигациялар


2400

Реттелген борыштар


2401

Өтеу мерзімі бес жылдан аз реттелген борыштар


2402

Өтеу мерзімі бес жылдан астам реттелген борыштар


2403

Айналысқа шығарылған реттелген облигациялар бойынша сыйлықақы


2404

Айналысқа шығарылған реттелген облигациялар бойынша дисконт


2405

Сатып алынған реттелген облигациялар


2406

Реттелген облигациялар


2407

Реттелген борыш бойынша сыйлықақы


2408

Реттелген борыш бойынша дисконт


2451

Мерзімсіз қаржы құралдары


2550

Төлемдер бойынша есеп айырысулар


2551

Басқа банктермен есеп айырысулар


2552

Клиенттермен есеп айырысулар


2700

Сыйақы төлеуге байланысты есептелген шығыстар


2701

Корреспонденттік шоттар бойынша есептелген шығыстар


2702

Басқа банктердің талап етілгенге дейінгі салымдары бойынша есептелген шығыстар


2703

Қазақстан Республикасының Үкіметінен, Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан және ұлттық басқарушы холдингтен алынған қарыздар бойынша есептелген шығыстар


2704

Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қарыздар бойынша есептелген шығыстар


2705

Басқа банктерден алынған қарыздар мен қаржы лизингі бойынша есептелген шығыстар


2706

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қарыздар мен қаржы лизингі бойынша есептелген шығыстар


2707

Клиенттердің міндеттемелерін қамтамасыз ету (кепілзат, кепілпұл) ретінде қабылданған ақша сомасына сыйақы төлеуге байланысты есептелген шығыстар


2708

Басқа банктердің аффинирленген бағалы металдардағы металл шоттары бойынша есептелген шығыстар


2711

Басқа банктердің овернайт қарыздары бойынша есептелген шығыстар


2712

Басқа банктердің мерзімді салымдары бойынша есептелген шығыстар


2713

Басқа банктердің міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын салым бойынша есептелген шығыстар


2714

Басқа банктердің шартты салымдары бойынша есептелген шығыстар


2715

Бас офис пен оның филиалдарының арасындағы есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар


2717

Клиенттердің аффинирленген бағалы металдардағы металл шоттары бойынша есептелген шығыстар


2718

Клиенттердің ағымдағы шоттары бойынша есептелген шығыстар


2719

Клиенттердің шартты салымдары бойынша есептелген шығыстар


2720

Клиенттердің талап етілгенге дейінгі салымдары бойынша есептелген шығыстар


2721

Клиенттердің мерзімді салымдары бойынша есептелген шығыстар


2722

Арнайы мақсаттағы еншілес ұйымдардың салымдары бойынша есептелген шығыстар


2723

Клиенттердің міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын салым бойынша есептелген шығыстар


2725

Бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары бойынша есептелген шығыстар


2727

Туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша есептелген шығыстар


2730

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша есептелген шығыстар


2731

Басқа да операциялар бойынша есептелген шығыстар


2740

Реттелген борыш бойынша есептелген шығыстар


2741

Алынған қарыздар мен қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен сыйақы


2742

Талап етілгенге дейінгі салымдар бойынша мерзімі өткен сыйақы


2743

Мерзімді салымдар бойынша мерзімі өткен сыйақы


2744

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен сыйақы


2745

Алынған қаржы лизингі бойынша есептелген шығыстар


2746

Шартты салымдар бойынша мерзімі өткен сыйақы


2747

Басқа банктердің және клиенттердің міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын салым бойынша мерзімі өткен сыйақы


2748

Ағымдағы шоттар бойынша мерзімі өткен сыйақы


2749

Басқа да мерзімі өткен сыйақы


2755

Сенімгерлік басқаруға қабылданған қаржылық активтер бойынша есептелген шығыстар


2756

Реттелген облигациялар бойынша есептелген шығыстар


2757

Мерзімсіз қаржы құралдары бойынша есептелген шығыстар


2770

Әкімшілік-шаруашылық қызмет бойынша есептелген шығыстар


2770

Әкімшілік-шаруашылық қызмет бойынша есептелген шығыстар


2790

Сыйақыны және кірістерді алдын ала төлеу


2792

Берілген қарыздар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу


2793

Орналастырылған салымдар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу


2794

Болашақ кезеңдердің кірістері


2799

Басқа да алдын ала төлемдер


2810

Есептелген комиссиялық шығыстар


2811

Аударым операциялары бойынша қызмет көрсетулер бойынша есептелген комиссиялық шығыстар


2812

Агенттік қызмет көрсетулер бойынша есептелген комиссиялық шығыстар


2813

Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша қызмет көрсетулер бойынша есептелген комиссиялық шығыстар


2814

Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша қызмет көрсетулер бойынша есептелген комиссиялық шығыстар


2815

Сенімгерлік операциялар бойынша қызмет көрсетулер бойынша есептелген комиссиялық шығыстар


2816

Алынған кепілдіктер бойынша қызмет көрсетулер бойынша есептелген комиссиялық шығыстар


2817

Клиенттердің банктік шоттарын ашу және жүргізу бойынша қызмет көрсетулер үшін есептелген комиссиялық шығыстар


2818

Басқа да есептелген комиссиялық шығыстар


2819

Бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызмет бойынша қызмет көрсетулер бойынша есептелген комиссиялық шығыстар


2820

Аудит және консультациялық қызмет көрсетулер бойынша есептелген комиссиялық шығыстар


2830

Мерзімі өткен комиссиялық шығыстар


2831

Аударым операциялары бойынша қызмет көрсетулер бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстар


2832

Агенттік қызмет көрсетулер бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстар


2833

Бағалы қағаздар сатып алу-сату бойынша қызмет көрсетулер бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстар


2834

Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша қызмет көрсетулер бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстар


2835

Сенімгерлік операциялар бойынша қызмет көрсетулер бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстар


2836

Алынған кепілдіктер бойынша қызмет көрсетулер бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстар


2838

Басқа да мерзімі өткен комиссиялық шығыстар


2839

Бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызмет бойынша қызмет көрсетулер бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстар


2850

Басқа да кредиторлар


2851

Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша есеп айырысулар


2852

Бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларымен есеп айырысулар


2853

Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)


2854

Қызметкерлермен есеп айырысулар


2855

Құжаттамалық есеп айырысулар бойынша кредиторлар


2856

Күрделі салымдар бойынша кредиторлар


2857

Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері


2858

Шетел валютасы бойынша ұзақ валюталық позиция


2859

Шетел валютасының теңгедегі (қысқа валюталық позицияның) контрқұны


2860

Банктік қызмет бойынша басқа да кредиторлар


2861

Демалыс төлемақыларына арналған резерв


2862

Кастодиандық қызметке байланысты міндеттемелер


2863

Артықшылық берілген акциялар бойынша міндеттемелер


2864

Акцептер бойынша міндеттемелер


2865

Шығарылған электрондық ақша бойынша міндеттемелер


2867

Негізгі емес қызмет бойынша басқа да кредиторлар


2868

Бағалау міндеттемелері


2869

Берілген кепілдіктер


2870

Басқа да транзиттік шоттар


2871

Қайырымдылық төлемдерінің шоты


2872

Аффинирленген бағалы металдар бойынша ұзақ позиция


2873

Аффинирленген бағалы металдардың теңгедегі (аффинирленген бағалы металдар бойынша қысқа позицияның) контрқұны


2874

Шотты ашусыз жеке тұлғалардың аударымдары үшін арналған транзиттік шоттар


2875

Шартты міндеттемелер бойынша зияндарды жабуға арналған резервтер (провизиялар)


2880

Секьюритилендірілетін активтер бойынша міндеттемелер


2880

Секьюритилендірілетін активтер бойынша міндеттемелер


2890

Туынды қаржы құралдарымен жасалған операциялар мен дилинг операциялары бойынша міндеттемелер


2891

Фьючерс операциялары бойынша міндеттемелер


2892

Форвард операциялары бойынша міндеттемелер


2893

Опцион операциялары бойынша міндеттемелер


2894

Спот операциялары бойынша міндеттемелер


2895

Спот операциялары бойынша міндеттемелер


2899

Басқа да туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша міндеттемелер


3

МЕНШIКТI КАПИТАЛ


3000

Жарғылық капитал


3001

Жарғылық капитал - жай акциялар


3003

Сатып алынған жай акциялар


3025

Жарғылық капитал – артықшылық берілген акциялар


3027

Сатып алынған артықшылық берілген акциялар


3100

Қосымша капитал


3101

Қосымша төленген капитал


3200

Жалпы банктiк тәуекелдерге резервтер (провизиялар)


3200

Жалпы банктiк тәуекелдерге резервтер (провизиялар)


3400

Динамикалық резервтер


3400

Динамикалық резервтер


3500

Резервтік капитал және қайта бағалау резервтері


3510

Резервтік капитал


3540

Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалау резервтері


3561

Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздардың құнын қайта бағалау резервтері


3562

Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша зияндарды жабу резервтері (провизиялар)


3563

Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын қарыздардың құнын қайта бағалау резервтері


3564

Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын қарыздар бойынша зияндарды жабу резервтері (провизиялар)


3580

Өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасы (өтелмеген зиян)


3589

Басқа қайта бағалау бойынша резервтер


3599

Бөлінбеген таза пайда (өтелмеген зиян)


4

КІРІСТЕР


4050

Корреспонденттік шоттар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4051

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4052

Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4090

Сыйақы алуға байланысты басқа кірістер


4091

Басқа банктермен операциялар бойынша сыйақыны алумен байланысты басқа кірістер


4100

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналастырылған салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4101

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналастырылған (бір түнге) салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4102

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналастырылған талап етілгенге дейінгі салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4103

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналастырылған мерзімді салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4104

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі міндетті резервтер бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4105

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналастырылған салымдар бойынша дисконтты амортизациялау бойынша кірістер


4200

Пайда немесе зиян арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4201

Пайда немесе зиян арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4202

Пайда немесе зиян арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын, сатып алынған бағалы қағаздар бойынша дисконтты амортизациялау бойынша кірістер


4250

Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4251

Басқа банктерде орналастырылған (бір түнге) салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4252

Басқа банктерде орналастырылған талап етілгенге дейінгі салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4253

Басқа банктерде орналастырылған қысқа мерзімді (бір айға дейінгі) салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4254

Басқа банктерде орналастырылған қысқа мерзімді (бір жылға дейінгі) салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4255

Басқа банктерде орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4256

Басқа банктерде орналастырылған шартты салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4257

Басқа банктердің салымдар бойынша мерзімі өткен берешегі бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4260

Металл шоттарда орналастырылған аффинирленген бағалы металдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4261

Басқа банктерде орналастырылған мерзімді салымның құнын оң түзету түріндегі кірістер


4262

Басқа банктерде орналастырылған шартты салымның құнын оң түзету түріндегі кірістер


4263

Басқа банктерден тартылған мерзімді салымның құнын теріс түзету түріндегі кірістер


4264

Басқа банктерден тартылған шартты салымның құнын теріс түзету түріндегі кірістер


4265

Банктің, ипотекалық ұйымның және "Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамының міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын салым бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4266

Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша дисконтты амортизациялау бойынша кірістер


4267

Міндеттемелерді қамтамасыз ету (кепілзат, кепілпұл ) ретінде берілген ақша сомасына сыйақы алумен байланысты кірістер


4270

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен, шетелдік орталық банктерден және басқа банктерден тартылған салымдар бойынша сыйлықақыны амортизациялау бойынша кірістер


4300

Басқа банктерге берілген қарыздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4301

Басқа банктерге берілген овердрафт қарыздары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4302

Басқа банктерге берілген қысқа мерзімді қарыздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4303

Басқа банктерге берілген овернайт қарыздары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4304

Басқа банктерге берілген ұзақ мерзімді қарыздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4305

Басқа банктерге берілген қаржы лизингі бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4306

Қарыздар бойынша басқа банктердің мерзімі өткен берешегі бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4309

Басқа банктерге берілген қарыздар бойынша комиссиялық сыйақы


4310

Басқа банктерге берілген қарыздың құнын оң түзету түріндегі кірістер


4311

Басқа банктерден алынған қарыздың құнын теріс түзету түріндегі кірістер


4312

Басқа банктерге берілген қарыздар бойынша дисконтты амортизациялау бойынша кірістер


4325

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қарыздың құнын теріс түзету түріндегі кірістер


4331

Алынған қарыздар бойынша сыйлықақыны амортизациялау бойынша кірістер


4350

Филиалдармен есеп айырысулар бойынша кірістер


4351

Бас офиспен есеп айырысулар бойынша кірістер


4352

Жергілікті филиалдармен есеп айырысулар бойынша кірістер


4353

Шетелдік филиалдармен есеп айырысулар бойынша кірістер


4400

Банктің клиенттерге қойылатын талаптары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4401

Клиенттерге берілген овердрафт қарыздары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4403

Клиенттердің кредит карточкалары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4405

Клиенттердің есепке алынған вексельдері бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4407

Клиенттерге факторинг бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4411

Клиенттерге берілген қысқа мерзімді қарыздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4417

Клиенттерге берілген ұзақ мерзімді қарыздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4420

Клиенттерге берілген қаржы лизингі бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4422

Клиенттерге форфейтинг бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4424

Клиенттердің қарыздар бойынша мерзімі өткен берешегі бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4426

Сауда қызметін қаржыландыру операциялары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4427

Сауда қызметін қаржыландыру операциялары бойынша мерзімі өткен берешек бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4428

Клиенттерге берілген басқа да қарыздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4429

Клиенттерге берілген қарыздар бойынша комиссиялық сыйақы


4430

Клиенттерге берілген қарыздың құнын оң түзету түріндегі кірістер


4431

Қазақстан Республикасының Үкіметінен, Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан және халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қарыздың құнын теріс түзету түріндегі кірістер


4432

Клиенттерден тартылған мерзімді салымның құнын теріс түзету түріндегі кірістер


4433

Клиенттерден тартылған шартты салымның құнын теріс түзету түріндегі кірістер


4434

Клиенттерге берілген қарыздар бойынша дисконтты амортизациялау бойынша кірістер


4435

Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын қарыздардың құны өзгеруінен іске асырылмаған кіріс


4440

Клиенттерден тартылған салымдар бойынша сыйлықақыны амортизациялау бойынша кірістер


4445

Сенімгерлік басқаруға берілген қаржылық активтер бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4450

Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша сыйақы алумен байланысты кірістер


4452

Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша сыйақы алумен байланысты кірістер


4453

Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша дисконтты амортизациялау бойынша кірістер


4454

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақыны амортизациялау бойынша кірістер


4455

Айналысқа шығарылған реттелген облигациялар бойынша сыйлықақыны амортизациялау бойынша кірістер


4456

Реттелген борыш бойынша сыйлықақыны амортизациялау бойынша кірістер


4465

Бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4465

Бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4470

Капиталға және реттелген борышқа инвестициялар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4471

Еншілес ұйымдардың акциялары бойынша алынған дивидендтер


4472

Қауымдасқан ұйымдардың акциялары бойынша алынған дивидендтер


4475

Реттелген борышқа инвестициялар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4476

Басқа инвестициялар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4477

Ислам банкінің жалдау талаптарындағы инвестициялық қызмет бойынша сыйақы алуға байланысты кірістері


4480

Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4481

Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4482

Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша дисконтты амортизациялау бойынша кірістер


4490

Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын басқа да қаржы активтері бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4491

Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын басқа да қаржы активтері бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4492

Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын басқа да қаржы активтері бойынша дисконтты амортизациялау бойынша кірістер


4500

Дилинг операциялары бойынша кірістер


4510

Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша кірістер


4530

Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша кірістер


4540

Бағалы металдарды сатып алу-сату бойынша кірістер


4560

Бағалы қағаздар бойынша форвард операцияларын қайта бағалаудан болған іске асырылмаған кіріс


4570

Шетел валютасы бойынша форвард операцияларын қайта бағалаудан болған іске асырылмаған кіріс


4580

Аффинирленген бағалы металдар бойынша форвард операцияларын қайта бағалаудан болған іске асырылмаған кіріс


4590

Қаржы фьючерстерін қайта бағалаудан түскен іске асырылмаған кіріс


4591

Опцион операцияларын қайта бағалаудан түскен іске асырылмаған кіріс


4593

Своп операцияларын қайта бағалаудан түскен іске асырылмаған кіріс


4594

Басқа да туынды қаржы құралдарымен операцияларды қайта бағалаудан түскен іске асырылмаған кіріс


4600

Комиссиялық кірістер


4601

Аударым операциялары бойынша қызметтер үшін комиссиялық кірістер


4602

Агенттік қызметтер үшін комиссиялық кірістер


4603

Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша қызметтер үшін комиссиялық кірістер


4604

Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша қызметтер үшін комиссиялық кірістер


4605

Сенімгерлік операциялар бойынша қызметтер үшін комиссиялық кірістер


4606

Кепілдіктері бар операциялар бойынша қызметтер үшін комиссиялық кірістер


4607

Салымдарды қабылдау, клиенттердің банк шоттарын ашу және жүргізу бойынша көрсетілетін қызметтер үшін комиссиялық кірістер


4608

Басқа да комиссиялық кірістер


4609

Бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызмет бойынша комиссиялық кірістер


4610

Төлем құжаттарын акцептеу үшін алынған комиссиялық кірістер


4611

Кассалық операциялар бойынша қызмет көрсетулер үшін комиссиялық кірістер


4612

Құжаттық есеп айырысулар бойынша комиссиялық кірістер


4613

Форфейтинг операциялары бойынша қызметтер үшін комиссиялық кірістер


4614

Факторинг операциялары бойынша көрсетілетін қызметтер үшін комиссиялық кірістер


4615

Инкассациялау бойынша көрсетілетін қызметтер үшін комиссиялық кірістер


4616

Аффинирленген бағалы металдарды сатып алу-сату бойынша көрсетілетін қызметтер үшін комиссиялық кірістер


4617

Сейф операциялары бойынша көрсетілетін қызметтер үшін комиссиялық кірістер


4618

Инвестициялық депозиттермен операциялар бойынша көрсетілетін қызметтер үшін кірістер


4619

Төлем карточкаларына қызмет көрсету үшін комиссиялық кірістер


4700

Қайта бағалаудан түскен кірістер


4703

Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кіріс


4704

Аффинирленген бағалы металдарды қайта бағалаудан түскен іске асырылмаған кіріс


4705

Қарыздардың валюталық баламасын белгілей отырып, теңгедегі қарыздарды қайта бағалаудан түскен кіріс


4707

Салымдардың валюталық баламасын белгілей отырып теңгедегі салымдарды қайта бағалаудан түскен кіріс


4709

Әділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын бағалы қағаздардың құнының өзгеруінен түскен іске асырылмаған кіріс


4710

Басқа да қайта бағалаудан түскен іске асырылмаған кіріс


4711

Негізгі құрал-жабдықтардың құнсыздануынан болатын зиянды қалпына келтіруден түскен кірістер


4712

Материалдық емес активтердің құнсыздануынан болатын зиянды қалпына келтіруден түскен кірістер


4713

Басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына салынған инвестициялардың құнсыздануынан болатын зиянды қалпына келтіруден түскен кірістер


4714

Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануынан болатын зиянды қалпына келтіруден түскен кірістер


4730

Қайта бағалаудан түскен іске асырылған кірістер


4732

Аффинирленген бағалы металдарды қайта бағалаудан түскен іске асырылған кірістер


4733

Әділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы және басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы қағаздардың құнының өзгеруінен түскен іске асырылған кірістер


4734

Басқа да қайта бағалаудан түскен іске асырылған кірістер


4850

Сатудан түскен кірістер


4851

Еншілес және қауымдасқан ұйымдардың акцияларын сатудан түскен кірістер


4852

Негізгі құралдар-жабдықтарды және материалдық емес активтерді сатудан түскен кірістер


4853

Қорларды сатудан түскен кірістер


4854

Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтерді сатудан болған кірістер


4856

Басқа да инвестицияларды сатудан болған кірістер


4870

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу үлесінің өзгеруіне байланысты кірістер


4871

Еншілес ұйымдардың жарғылық капиталына қатысу үлесінің өзгеруіне байланысты кірістер


4872

Қауымдасқан ұйымдардың жарғылық капиталына қатысу үлесінің өзгеруіне байланысты кірістер


4880

Ислам банкінің өндірістік және сауда қызметін қаржыландырудан түскен кірістері


4890

Туынды қаржы құралдарымен жасалған операциялар бойынша кірістер


4891

Фьючерс операциялары бойынша кірістер


4892

Форвард операциялары бойынша кірістер


4893

Опцион операциялары бойынша кірістер


4895

Своп операциялары бойынша кірістер


4896

Басқа да туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша кірістер


4897

Туынды қаржы құралдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4900

Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)


4900

Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)


4920

Басқа да кірістер


4921

Банк қызметінен түскен басқа да кірістер


4922

Негізгі емес қызметтен түскен басқа да кірістер


4923

Акциялар бойынша дивидендтер алуға байланысты кірістер


4950

Резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден болған кірістер


4951

Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша құрылған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден түскен кірістер


4952

Басқа банктерге берілген қарыздар мен қаржы лизингі бойынша құрылған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден түскен кірістер


4953

Банк қызметіне байланысты дебиторлық берешек бойынша құрылған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден түскен кірістер


4954

Бағалы қағаздар бойынша құрылған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден түскен кірістер


4955

Клиенттерге берілген қарыздар мен қаржы лизингі бойынша құрылған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден түскен кірістер


4957

Есептелген және мерзімі өткен комиссиялық кірістер бойынша зияндарды жабу үшін құрылған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден түскен кірістер


4958

Шартты міндеттемелер бойынша құрылған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден түскен кірістер


4959

Негізгі емес қызметпен байланысты дебиторлық берешек бойынша құрылған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден түскен кірістер


4960

Бағалы қағаздарымен "кері РЕПО" операциялары бойынша құрылған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден түскен кірістер


4999

Салықтарға дейінгі кіріс


4999

Салықтарға дейінгі кіріс


5

ШЫҒЫСТАР


5020

Корреспонденттiк шоттар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5021

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң корреспонденттiк шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5022

Шетелдiк орталық банктердiң корреспонденттiк шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5023

Басқа банктердiң корреспонденттiк шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5024

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5026

Басқа банктердің аффинирленген бағалы металдағы металл шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5030

Қазақстан Республикасының Үкiметiнен, Қазақстан Республикасының жергiлiктi атқарушы органдарынан және ұлттық басқарушы холдингтен алынған қарыздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5034

Қазақстан Республикасының Үкiметiнен және жергiлiктi атқарушы органдарынан алынған қысқа мерзiмдi қарыздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5036

Қазақстан Республикасының Үкiметiнен және жергiлiктi атқарушы органдарынан алынған ұзақ мерзiмдi заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5037

Қазақстан Республикасының Үкiметiнен және Қазақстан Республикасының жергiлiктi атқарушы органдарынан алынған қарыздың құнын оң түзету түріндегі шығыстар


5038

Қазақстан Республикасының Үкiметiнен және жергiлiктi атқарушы органдарынан алынған қарыздар бойынша мерзiмi өткен берешек бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5040

Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қарыздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5044

Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қысқа мерзімді қарыздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5046

Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған ұзақ мерзімді қарыздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5047

Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қарыздың құнын оң түзету түріндегі шығыстар


5048

Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қарыздар бойынша мерзiмi өткен берешек бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5050

Басқа банктерден алынған қарыздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5051

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен алынған қарыздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5052

Шетелдік орталық банктерден алынған қарыздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5053

Басқа банктерден алынған қаржы лизингі бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5054

Басқа банктерден алынған қысқа мерзімді қарыздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5055

Басқа банктерден алынған қарыздың құнын оң түзету түріндегі шығыстар


5056

Басқа банктерден алынған ұзақ мерзімді қарыздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5057

Басқа банктерге берілген қарыздың құнын теріс түзету түріндегі шығыстар


5058

Басқа банктерден алынған қарыздар бойынша мерзімі өткен берешек бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5059

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен алынған қарыздар бойынша мерзімі өткен берешек бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5060

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қарыздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5063

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қаржы лизингі бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5064

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қысқа мерзімді қарыздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5065

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қарыздың құнын оң түзету түріндегі шығыстар


5066

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған ұзақ мерзімді қарыздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5068

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қарыздар бойынша мерзімі өткен берешек бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5069

Алынған заемдар бойынша дисконтты амортизациялау бойынша шығыстар


5070

Басқа банктерге берілген қарыздар бойынша сыйлықақыны амортизациялау бойынша шығыстар


5090

Сыйақы төлеуге байланысты басқа шығыстар


5091

Басқа банктермен жүргізілетін операциялар бойынша сыйақы төлеуге байланысты басқа шығыстар


5095

Басқа банктерден алынған қарыздар бойынша комиссиялық сыйақы


5110

Овернайт қарыздары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5111

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің овернайт қарыздары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5112

Шетелдік орталық банктердің овернайт қарыздары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5113

Басқа банктердің овернайт қарыздары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5120

Басқа банктердің салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5121

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талап етілгенге дейінгі салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5122

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мерзімді салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5123

Шетелдік орталық банктердің талап етілгенге дейінгі салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5124

Шетелдік орталық банктердің мерзімді салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5125

Басқа банктердің талап етілгенге дейінгі салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5126

Басқа банктердің қысқа мерзімді (бір айға дейінгі) салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5127

Басқа банктердің қысқа мерзімді (бір жылға дейінгі) салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5128

Басқа банктердің ұзақ мерзімді салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5129

Басқа банктерден тартылған салымдар бойынша мерзімі өткен берешек бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5130

Басқа банктердің міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын салым бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5133

Басқа банктердің шартты салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5134

Басқа банктерде орналастырылған мерзімді салымның құнын теріс түзету түріндегі шығыстар


5135

Басқа банктерде орналастырылған шартты салымның құнын теріс түзету түріндегі шығыстар


5136

Басқа банктерден тартылған мерзімді салымның құнын оң түзету түріндегі шығыстар


5137

Басқа банктерден тартылған шартты салымның құнын оң түзету түріндегі шығыстар


5138

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен, шетелдік орталық банктерден және басқа банктерден тартылған салымдар бойынша дисконтты амортизациялау бойынша шығыстар


5140

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналастырылған салымдар бойынша сыйлықақыны амортизациялау бойынша шығыстар


5141

Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша сыйлықақыны амортизациялау бойынша шығыстар


5150

Филиалдармен есеп айырысулар бойынша шығыстар


5151

Бас офиспен есеп айырысулар бойынша шығыстар


5152

Жергілікті филиалдармен есеп айырысулар бойынша шығыстар


5153

Шетелдік филиалдармен есеп айырысулар бойынша шығыстар


5200

Клиенттердің талаптары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5201

Мемлекеттік бюджеттің ақшасы бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5203

Клиенттердің ағымдағы шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5204

Сенімгерлік басқаруға қабылданған қаржы активтері бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5211

Клиенттердің талап етілгенге дейінгі салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5212

Клиенттердің аффинирленген бағалы металдардағы металл шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5215

Клиенттердің қысқа мерзімді салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5216

Клиенттердің аффинирленген бағалы металдардағы мерзімді салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5217

Клиенттердің ұзақ мерзімді салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5219

Клиенттердің шартты салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5222

Арнайы мақсаттағы еншілес ұйымдардың шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5223

Клиенттердің міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын салым бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5224

Клиенттердің талап етілгенге дейінгі салымдары бойынша мерзімі өткен берешек бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5225

Клиенттермен жүргізілетін басқа да операциялар бойынша мерзімі өткен берешек бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5226

Клиенттердің мерзімді салымдары бойынша мерзімі өткен берешек бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5227

Алынған қаржы лизингі бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5228

Мерзімінде орындалмаған нұсқаулар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5229

Клиенттердiң мiндеттемелерiн қамтамасыз ету (кепілзат, кепілпұл) ретiнде қабылданған ақша сомасына сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5230

Қабылданған салымдар бойынша комиссиялық сыйақы


5232

Клиенттерге берілген қарыз құнын теріс түзету түріндегі шығыстар


5233

Клиенттерден тартылған мерзімді салымның құнын оң түзету түріндегі шығыстар


5234

Клиенттерден тартылған шартты салымның құнын оң түзету түріндегі шығыстар


5235

Есепке алынған вексельдер бойынша сыйлықақыны амортизациялау бойынша шығыстар


5236

Клиенттерден тартылған салымдар бойынша дисконтты амортизациялау бойынша шығыстар


5237

Әділ құны бойынша басқа жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын қарыз құнының өзгеруінен іске асырылған шығыстар


5240

Клиенттерге берілген қарыздар бойынша сыйлықақыны амортизациялау бойынша шығыстар


5250

Бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5250

Бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5300

Бағалы қағаздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5301

Айналысқа шығарылған облигациялар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5303

Айналысқа шығарылған басқа да бағалы қағаздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5305

Әділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын, сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақыны амортизациялау бойынша шығыстар


5306

Әділ құны бойынша басқа жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша сыйлықақыны амортизациялау бойынша шығыстар


5307

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша дисконтты амортизациялау бойынша шығыстар


5308

Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша сыйлықақыны амортизациялау бойынша шығыстар


5309

Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын басқа да қаржы активтері бойынша сыйлықақыны амортизациялау бойынша шығыстар


5400

Реттелген борыш бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5401

Өтеу мерзімі бес жылдан аз, реттелген борыш бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5402

Өтеу мерзімі бес жылдан астам, реттелген борыш бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5403

Реттелген борыш бойынша дисконтты амортизациялау бойынша шығыстар


5404

Айналысқа шығарылған реттелген облигациялар бойынша дисконтты амортизациялау бойынша шығыстар


5406

Реттелген облигациялар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5407

Мерзімсіз қаржы құралдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5450

Қамтамасыз етуге қаражат бөлу


5451

Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша резервтерге (провизияларға) қаражат бөлу


5452

Басқа банктерге берілген қарыздар мен қаржы лизингі бойынша резервтерге (провизияларға) қаражат бөлу


5453

Банк қызметіне байланысты дебиторлық берешек бойынша резервтерге (провизияларға) қаражат бөлу


5455

Клиенттерге берілген қарыздар мен қаржы лизингі бойынша резервтерге (провизияларға) қаражат бөлу


5457

Есептелген және мерзімі өткен комиссиялық кірістер бойынша шығындарды жабуға арналған резервтерге (провизияларға) қаражат бөлу


5459

Негізгі қызметпен байланысты емес дебиторлық берешек бойынша резервтерге (провизияларға) қаражат бөлу


5464

Бағалы қағаздар бойынша резервтерге (провизияларға) қаражат бөлу


5465

Шартты міндеттемелер бойынша резервтерге (провизияларға) қаражат бөлу


5468

Бағалау міндеттемелерін құру бойынша қаражат бөлу


5469

Бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары бойынша шығындарды жабуға резервтерге (провизияларға) арналған қаражат бөлу


5500

Дилинг операциялары бойынша шығыстар


5510

Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша шығыстар


5530

Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шығыстар


5540

Бағалы металдарды сатып алу-сату бойынша шығыстар


5560

Бағалы қағаздар бойынша форвард операцияларын қайта бағалаудан болған іске асырылмаған шығыс


5570

Шетел валютасындағы форвард операцияларын қайта бағалаудан болған іске асырылмаған шығыс


5580

Аффинирленген бағалы металдар бойынша форвард операцияларын қайта бағалаудан болған іске асырылмаған шығыс


5590

Қаржылық фьючерстерді қайта бағалаудан болған іске асырылмаған шығыс


5591

Опцион операцияларын қайта бағалаудан болған іске асырылмаған шығыс


5593

Своп операцияларын қайта бағалаудан болған іске асырылмаған шығыс


5594

Басқа да туынды қаржы құралдарымен операцияларды қайта бағалаудан болған іске асырылмаған шығыс


5600

Комиссиялық шығыстар


5601

Аударым операциялары бойынша алынған қызметтер бойынша комиссиялық шығыстар


5602

Алынған агенттік қызметтер бойынша комиссиялық шығыстар


5603

Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша алынған қызметтер бойынша комиссиялық шығыстар


5604

Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша алынған қызметтер бойынша комиссиялық шығыстар


5605

Сенімгерлік операциялар бойынша алынған қызметтер бойынша комиссиялық шығыстар


5606

Кепілдіктер бойынша алынған қызмет көрсетулер бойынша комиссиялық шығыстар


5607

Клиенттердің банктік шоттарын ашу және жүргізу бойынша қызметтер үшін комиссиялық шығыстар


5608

Басқа да комиссиялық шығыстар


5609

Бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызмет бойынша комиссиялық шығыстар


5610

Құжаттық есеп айырысу бойынша комиссиялық шығыстар


5611

Кассалық операциялар бойынша қызметтер үшін комиссиялық шығыстар


5700

Қайта бағалаудан болған шығыстар


5703

Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар


5704

Аффинирленген бағалы металдарды қайта бағалаудан болған іске асырылмаған шығыс


5705

Қарыздардың валюталық баламасын белгілей отырып, теңгедегі қарыздарды қайта бағалаудан болған шығыс


5708

Салымдардың валюталық баламасын белгілей отырып, теңгедегі салымдарды қайта бағалаудан болған шығыс


5709

Әділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын бағалы қағаздардың құнының өзгеруінен іске асырылмаған шығыс


5710

Басқа да қайта бағалаудан болған іске асырылмаған шығыс


5711

Негізгі құрал-жабдықтардың құнсыздануынан болған шығыстар


5712

Материалдық емес активтердің құнсыздануынан болған шығыстар


5713

Басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына салынған инвестициялардың құнсыздануынан болған шығыстар


5714

Гудвилдің құнсыздануынан болған шығыстар


5715

Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануынан болған шығыстар


5720

Еңбекке ақы төлеу және міндетті аударымдар бойынша шығыстар


5721

Еңбекке ақы төлеу бойынша шығыстар


5722

Әлеуметтік аударымдар


5729

Басқа да төлемдер


5730

Қайта бағалаудан болған іске асырылған шығыстар


5732

Аффинирленген бағалы металдарды қайта бағалаудан болған іске асырылған шығыстар


5733

Әділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы және басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы қағаздардың құнының өзгеруінен болған іске асырылған шығыстар


5734

Басқа да қайта бағалаудан болған іске асырылған шығыстар


5740

Жалпы шаруашылық шығыстары


5741

Көлік шығыстары


5742

Әкімшілік шығыстар


5743

Инкассациялауға шығыстар


5744

Жөндеуге шығыстар


5745

Жарнамаға шығыстар


5746

Күзетке және дабылға шығыстар


5747

Өкілдік шығыстар


5748

Басқа да жалпы шаруашылық шығыстары


5749

Қызметтік іссапарларға шығыстар


5750

Аудит және консультациялық қызмет көрсетулер бойынша шығыстар


5752

Сақтандыру бойынша шығыстар


5753

Байланыс қызметі бойынша шығыстар


5754

"Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамына жарналар түріндегі шығыстар


5760

Корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдер


5761

Қосылған құн салығы


5763

Әлеуметтік салық


5764

Жер салығы


5765

Заңды тұлғалардың мүлік салығы


5766

Көлік құралдары салығы


5767

Аукциондардан алынатын алым


5768

Басқа да салықтар және бюджетке төленетін міндетті төлемдер


5780

Амортизациялық аударымдар


5781

Үйлер және ғимараттар бойынша амортизациялық аударымдар


5782

Компьютерлік жабдық бойынша амортизациялық аударымдар


5783

Басқа да негізгі құралдар бойынша амортизациялық аударымдар


5784

Қаржы лизингі бойынша алынған негізгі құралдар бойынша амортизациялық аударымдар


5785

Жалға беруге арналған негізгі құралдар бойынша амортизациялық аударымдар


5786

Жалға алынған үйлердің күрделі шығындары бойынша амортизациялық аударымдар


5787

Көлік құралдары бойынша амортизациялық аударымдар


5788

Материалдық емес активтер бойынша амортизациялық аударымдар


5850

Сатудан болған шығыстар


5851

Еншілес және қауымдасқан ұйымдардың акцияларын сатудан болған шығыстар


5852

Негізгі құрал-жабдықтарды және материалдық емес активтерді сатудан болған шығыстар


5853

Негізгі құрал-жабдықтарды және материалдық емес активтерді өтеусіз беруден болған шығыстар


5854

Қорларды сатудан болған шығыстар


5856

Басқа да инвестицияларды іске асырудан болған шығыстар


5857

Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтерді іске асырудан болған шығыстар


5870

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталға қатысу үлесінің өзгеруіне байланысты шығыстар


5871

Еншілес ұйымдардың жарғылық капиталында қатысу үлесінің өзгеруіне байланысты шығыстар


5872

Қауымдасқан ұйымдардың жарғылық капиталында қатысу үлесінің өзгеруіне байланысты шығыстар


5890

Туынды қаржы құралдарымен жүргізілген операциялар бойынша шығыстар


5891

Фьючерс операциялары бойынша шығыстар


5892

Форвард операциялары бойынша шығыстар


5893

Опцион операциялары бойынша шығыстар


5895

Своп операциялары бойынша шығыстар


5896

Басқа да туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша шығыстар


5897

Туынды қаржы құралдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5900

Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)


5900

Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)


5920

Басқа да шығыстар


5921

Банк қызметінен болатын басқа да шығыстар


5922

Негізгі емес қызметтен болатын басқа да шығыстар


5923

Жалдау бойынша шығыстар


5924

Акцепттерден болған шығыстар


5925

Алынған кепілдіктер бойынша шығыстар


5926

Артықшылықты акциялар бойынша шығыстар


5999

Корпоративтік табыс салығы


5999

Корпоративтік табыс салығы


6

ШАРТТЫ ЖӘНЕ ЫҚТИМАЛ ТАЛАПТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ


6000

Аккредитивтер бойынша шоттар


6005

Шығарылған жабылмаған аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар


6010

Расталған өтелмеген аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар


6020

Шығарылған өтелген аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар


6025

Расталған өтелген аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар


6030

Бенефициар банктің өтелмеген аккредитивтер бойынша ықтимал талаптары


6040

Рамбурстаушы банктің эмитент банкке қоятын ықтимал талаптары


6040

Рамбурстаушы банктің эмитент банкке қоятын ықтимал талаптары


6050

Кепілдіктер бойынша шоттар


6055

Берілген немесе расталған кепілдіктер бойынша ықтимал талаптар


6075

Қабылданған кепілдіктер бойынша ықтимал талаптар


6080

Форфейтинг операциялары бойынша борышкерге қойылатын талаптар


6080

Форфейтинг операциялары бойынша борышкерге қойылатын талаптар


6100

Болашақта салымдар және қарыздар орналастыру бойынша шоттар


6105

Орналастырылатын салымдар бойынша болашақта қойылатын талаптар


6125

Болашақта берілетін, қайтарып алынбайтын қарыздар бойынша шартты талаптар


6126

Болашақта берілетін, қайтарып алынатын қарыздар бойынша шартты талаптар


6130

Клиенттердің жылжымайтын салымдары бойынша шоттар


6130

Клиенттердің жылжымайтын салымдары


6150

Болашақта салымдар және қарыздар алу бойынша шоттар


6155

Болашақта салымдар алу бойынша шартты талаптар


6175

Болашақта қарыздар алу бойынша шартты талаптар


6177

Берілген қарыздар бойынша шартты талаптар


6180

Вексельдер бойынша ықтимал талаптар


6180

Вексельдер бойынша ықтимал талаптар


6200

Бағалы қағаздар сатып алу бойынша және өзге туынды қаржы құралдары бойынша шоттар


6205

Бағалы қағаздар сатып алу бойынша шартты талаптар


6210

Фьючерс операциялары бойынша шартты талаптар


6225

Сатып алынған опцион операциялары - "колл/пут" бойынша шартты талаптар


6230

Болашақ сыйақы туралы сатып алынған келісім - қарсы шот


6240

Пайыздық своп


6300

Бағалы қағаздарды сату бойынша және өзге туынды қаржы құралдары бойынша шоттар


6305

Бағалы қағаздарды сату бойынша шартты талаптар


6325

Сатылған опцион операциялары - "колл-пут" бойынша шартты талаптар - контршот


6330

Болашақ сыйақы туралы іске асырылған келісім


6350

Басқа да туынды қаржы құралдары бойынша шартты талаптар


6400

Валюталық құндылықтарды сатып алу-сату бойынша шоттар


6405

Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шартты талаптар


6415

Афинирленген бағалы металдарды сатып алу-сату бойынша шартты талаптар


6500

Аккредитивтер бойынша шоттар


6505

Шығарылған жабылмаған аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер


6510

Расталған өтелмеген аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер


6520

Шығарылған өтелмеген аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер


6525

Расталған өтелген аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер


6530

Бенефициар банктің өтелмеген аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелері


6540

Рамбурстау бойынша ықтимал міндеттемелер


6540

Рамбурстау бойынша ықтимал міндеттемелер


6550

Кепілдіктер бойынша шоттар


6555

Берілген немесе расталған кепілдіктер бойынша ықтимал міндеттемелер


6575

Қабылданған кепілдіктер бойынша талаптардың ықтимал азаюы


6580

Форфейтинг операциялары бойынша міндеттемелер


6580

Форфейтинг операциялары бойынша міндеттемелер


6600

Болашақта салымдар және қарыздар орналастыру бойынша шоттар


6605

Болашақта салымдар орналастыру бойынша шартты міндеттемелер


6625

Болашақта берілетін, қайтарып алынбайтын қарыздар бойынша шартты міндеттемелер


6626

Болашақта берілетін, қайтарып алынатын қарыздар бойынша шартты міндеттемелер


6630

Клиенттердің жылжымайтын салымдары бойынша міндеттемелер


6630

Клиенттердің жылжымайтын салымдары бойынша міндеттемелер


6650

Болашақта салымдар және қарыздар алу бойынша шоттар


6655

Алынатын салымдар бойынша болашақ міндеттемелер


6675

Алынатын қарыздар бойынша болашақ міндеттемелер


6677

Берілген қарыздар бойынша шартты міндеттемелер


6680

Вексельдер бойынша ықтимал міндеттемелер


6680

Вексельдер бойынша ықтимал міндеттемелер


6700

Бағалы қағаздар сатып алу бойынша және өзге туынды қаржы құралдары бойынша шоттар


6705

Бағалы қағаздар сатып алу бойынша шартты міндеттемелер


6710

Фьючерс операциялары бойынша шартты міндеттемелер


6725

Сатып алынған опцион операциялары - "колл-пут" бойынша шартты міндеттемелер - контршот


6730

Болашақ сыйақы туралы сатып алынған келісім


6740

Пайыздық своп


6800

Бағалы қағаздарды сату бойынша және өзге де туынды қаржы құралдары бойынша шоттар


6805

Бағалы қағаздарды сату бойынша шартты міндеттемелер


6825

Сатылған опцион операциялары - "колл/пут" бойынша шартты міндеттемелер


6830

Болашақ сыйақы туралы іске асырылған келісім - контршот


6850

Басқа да туынды қаржы құралдары бойынша шартты міндеттемелер


6900

Валюталық құндылықтарды сатып алу-сату бойынша шоттар


6905

Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шартты міндеттемелер


6915

Аффинирленген бағалы металдарды сатып алу-сату бойынша шартты міндеттемелер


6996

Басқа да активтермен мәмілелер бойынша позиция


6997

Бағалы қағаздармен мәмілелер бойынша позиция


6998

Аффинирленген бағалы металдармен мәмілелер бойынша позиция


6998_

Аффинирленген бағалы металдармен мәмілелер бойынша позиция


6999

Шетел валютасымен мәмілелер бойынша позиция


6999_

Шетел валютасымен мәмілелер бойынша позиция


7

МЕМОРАНДУМ ШОТТАРЫ


7100

Мемориалдық шоттар - активтер


7110

Жалға берілген үйлер, машиналар, жабдық, көлік және басқа құралдар


7115

Төлемді бөліп-бөліп төлеу арқылы өткізілетін негізгі құралдар


7150

Шетелдік операциялар бойынша инкассоға жіберілген құжаттар және құндылықтар


7160

Міндеттемелерді қамтамасыз етуге (кепілге) берілген мүлік


7200

Мемориалдық шоттар – пассивтер


7220

Жалға алынған үйлер, машиналар, жабдық, көлік және басқа да құралдар


7240

Инкассоға қабылданған құжаттар және құндылықтар


7250

Клиенттің міндеттемелерін қамтамасыз етуге (кепілге) қабылданған мүлік


7300

Мемориалдық шоттар – басқалары


7303

Мерзімінде төленбеген төлем құжаттары


7320

Секьюритилендірілетін активтер


7321

Қазақстан Республикасының ұйымдарына шет мемлекеттер мен шетелдік банктер ашқан кредит желілер


7330

Агенттік келісімдер негізінде қызмет көрсетілетін қарыздар


7331

Агенттік қарыздар бойынша есептелген сыйақы


7339

Әртүрлі құндылықтар мен құжаттар


7342

Есебіне жіберілген және берілген әртүрлі құндылықтар мен құжаттар


7345

Сақтаудағы бағалы металдар


7360

Клиенттердің акциялары мен басқа бағалы қағаздары


7363

Клиенттердің кастодиандық қызмет көрсетудегі активтері


7400

Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының сақтауға қабылданған зейнетақы активтері


7401

Қазақстан Республикасының қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары


7403

Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары


7404

Қазақстан қор биржасының ресми тізіміне енгізілген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар


7405

Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары


7406

Басқа банктердегі салымдар


7407

Басқа да зейнетақы активтері


7408

Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан Республикасының қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)


7409

Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)


7410

Қазақстан қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, зейнетақы активтері орналастырылған мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)


7411

Зейнетақы активтері орналастырылған халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)


7412

Зейнетақы активтері орналастырылған басқа банктердегі салымдар бойынша есептелген сыйақы


7413

Зейнетақы активтері орналастырылған басқа да қаржы активтері бойынша есептелген сыйақы


7414

Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтері орналастырылған бағалы қағаздармен операциялар бойынша міндеттемелері


7416

Зейнетақы активтері орналастырылған бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары


7500

Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық қарыздар


7535

Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық қарыздар


7536

Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған мерзімі өткен ипотекалық қарыздар


7542

Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық қарыздар бойынша есептелген сыйақы


7543

Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық қарыздар бойынша тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)


7544

Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық қарыздар бойынша мерзімі өткен сыйақы


7600

Клиенттердің сенімгерлік (инвестициялық) басқарудағы активтері


7601

Ақша


7602

Аффинирленген бағалы металдар


7604

Орналастырылған салымдар


7610

Сыйақы


7611

Басқа да талаптар


7630

Сенімгерлік (инвестициялық) басқару операциялары бойынша міндеттемелер


7631

Төленетін шоттар


7632

Басқа да міндеттемелер


7650

Капитал


7651

Капитал


7660

Сенімгерлік (инвестициялық) басқару операциялары бойынша кірістер


7661

Клиенттен активтердің түсуі


7662

Сыйақы түріндегі кірістер


7663

Активтерді сатып алу-сатудан түскен кірістер


7664

Активтерді әділ құны бойынша қайта бағалаудан болатын іске асырылған кірістер


7665

Бағамдық айырма бойынша іске асырылған кірістер


7666

Активтерді әділ құны бойынша қайта бағалаудан болатын іске асырылмаған кірістер


7667

Бағамдық айырма бойынша іске асырылмаған кірістер


7668

Басқа да кірістер


7680

Сенімгерлік (инвестициялық) басқару операциялары бойынша шығыстар


7681

Клиенттің активтерін алу


7682

Комиссиялық сыйақылар төлеу бойынша шығыстар


7683

Активтерді сатып алу-сатудан болған шығыстар


7684

Активтерді әділ құны бойынша қайта бағалаудан болатын іске асырылған шығыстар


7685

Бағамдық айырма бойынша іске асырылған шығыстар


7686

Активтерді әділ құны бойынша қайта бағалаудан болатын іске асырылмаған шығыстар


7687

Бағамдық айырма бойынша іске асырылмаған шығыстар


7688

Басқа да шығыстар


7700

Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтерін қоспағанда, кастодиандық сақтауға қабылдаған активтері


7701

Бағалы қағаздар


7702

Басқа банктердегі салымдар


7703

Аффинирленген бағалы металдар


7704

"Кері РЕПО" операциялары


7705

"РЕПО" операциялары


7706

Туынды қаржы құралдары


7707

Капиталға инвестициялар


7708

Үйлерге, машиналарға, жабдыққа, көлік және басқа негізгі құралдарға инвестициялар


7709

Басқа да активтер


7710

Дивидендтер


7711

Сыйақы


7712

Бағалы қағаздар бойынша алдыңғы ұстаушы есептеген сыйақы


7713

Басқа да талаптар


7800

Инвестициялық депозит туралы шарт бойынша активтер


7801

Банктің клиенттердің ақшасын есепке алу шоты


7802

Аффинирленген бағалы металдар


7803

Басқа банктердегі салымдар


7804

Ислам бағалы қағаздары


7805

Қатысу үлестері


7806

Сауда қызметін қаржыландыру операциялары бойынша талаптар


7807

Сыйақы


7808

Қорлар


7809

Үйлер, машиналар, жабдық, көлік және басқа да құралдар


7810

Салынып (орнатылып) жатқан негізгі құралдар


7811

Лизингке (жалға) берілген активтер бойынша талаптар


7812

Жалдау бойынша есептелген кірістер


7813

Шығындарды өтеуге резервтер (провизиялар)


7820

Басқа да талаптар


7830

Инвестициялық депозит туралы шарт бойынша міндеттемелер


7831

Инвестициялық депозиттер бойынша міндеттемелер


7832

Болашақ кезеңдер кірістер


7833

Инвестициялық депозиттер бойынша есептелген шығыстар


7834

Инвестициялық депозиттерді басқарғаны үшін сыйақы


7835

Басқа да міндеттемелер


7850

Капитал


7851

Капитал


7860

Инвестициялық депозит туралы шарт бойынша кірістер


7862

Сыйақы түріндегі кірістер


7863

Активтерді сатып алу-сатудан түскен кірістер


7864

Заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысудан түскен кірістер


7865

Дисконт амортизациясы бойынша кірістер


7866

Резервтерді (провизияларды) қалыпқа келтіруден түскен кірістер


7867

Бағамдық айырма бойынша кірістер


7868

Активтерді әділ құны бойынша қайта бағалаудан түскен кірістер


7869

Лизинг (жалдау) төлемдері түріндегі кірістер


7870

Сауда қызметін қаржыландыру операциялары бойынша кірістер


7871

Басқа да кірістер


7880

Инвестициялық депозит туралы шарт бойынша шығыстар


7881

Инвестициялық депозиттер бойынша сыйақы төлеумен байланысты шығыстар


7882

Комиссиялық сыйақы төлеу бойынша шығыстар


7883

Активтерді сатып алу-сатудан болған шығыстар


7884

Сыйақы амортизациясы бойынша шығыстар


7886

Бағамдық айырма бойынша шығыстар


7887

Активтерді әділ құны бойынша қайта бағалаудан болған шығыстар


7888

Негізгі құрал-жабдықтар бойынша амортизациялық аударымдар


7889

Активтердің құнсыздануынан болатын зиян


7890

Басқа да шығыстар


      Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      _______________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)                         қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      _______________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)                         қолы

      Орындаушы

      _______________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)                         қолы

      телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20 жылғы "___" _________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Баланстық және баланстан
тыс шоттардағы қалдықтар
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Баланстық және баланстан тыс шоттардағы қалдықтар туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Баланстық және баланстан тыс шоттардағы қалдықтар туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды ипотекалық ұйымдар ай сайын жасайды.

      4. Нысан есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасалады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден аз сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      5. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      6. Нысан ипотекалық ұйымның активтер, міндеттемелер, капитал, кірістер, шығыстар бойынша баланстық шоттарының және шартты және ықтимал талаптар және міндеттемелер, меморандум шоттары бойынша баланстық және баланстан тыс баптардың құрылымын ашып көрсетеді.

      7. Нысан ипотекалық ұйымның жүзеге асыратын қызметіне байланысты жасалады.

      8. Нысанда шоттар топтары ашып көрсетіледі және "Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы және "Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамындағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 31 қаңтардағы № 3 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6793 болып тіркелген) сәйкес шоттар бойынша сомалар көрсетіледі.

      9. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 маусымдағы
№ 138 қаулысына
13-қосымша
  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына
12-қосымша

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың есептілікті ұсыну қағидалары

      Осы Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың есептілікті ұсыну қағидалары "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы, "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі және "Мемлекеттік статистика туралы" 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – уәкілетті орган) есептілікті ұсыну тәртібін айқындайды.

      1.Қызметінің айрықша түрі қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар есептілікті уәкілетті органға автоматтандырылған ақпараттық шағын жүйе арқылы электрондық форматта ұсынады.

      Уәкілетті органның қателерді (нысан ішілік және нысан аралық бақылау) анықтауы есептілікті банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға қайтару үшін негіз болып табылады.

      2. Есепті күнгі жағдай бойынша қағаз тасымалдағыштағы есептілікке бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлғалар қол қояды және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымда сақталады.

      3. Есептіліктегі деректердің толықтығы мен дәйектілігі, сондай-ақ электрондық форматта берілетін деректердің қағаз тасымалдағыштағы деректермен сәйкестігін бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлғалар қамтамасыз етеді.

      4. Есептілік жасау мақсатында активтер мен шетел валютасындағы міндеттемелер (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8378 болып тіркелген) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 15 қаулысының 1-тармағында және Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің "Валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамын белгілеу және қолдану тәртібін белгілеу туралы" 2013 жылғы 22 ақпандағы № 99 бұйрығында көзделген тәртіппен белгіленген валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта есептеліп көрсетіледі.

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 сентября 2014 года № 178 "Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций и Правил их представления"

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 июня 2018 года № 138. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 сентября 2018 года № 17369

      В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", и от 19 марта 2010 года "О государственной статистике" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 сентября 2014 года № 178 "Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций и Правил их представления" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10117, опубликован 19 марта 2015 года в газете "Казахстанская правда" № 52 (27928)) следующие изменения и дополнения:

      в пункте 1:

      подпункт 8) изложить в следующей редакции:

      "8) форму отчета об операциях репо, обратное репо согласно приложению 8 к настоящему постановлению;";

      дополнить подпунктом 11-2) следующего содержания:

      "11-2) форму отчета об остатках на балансовых и внебалансовых счетах ипотечных организаций, согласно приложению 11-2 к настоящему постановлению;";

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Ипотечные организации и дочерние организации национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса представляют в Национальный Банк Республики Казахстан ежемесячно в электронном формате отчетность, предусмотренную подпунктами 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 10), 11) и 11-2) пункта 1 настоящего постановления, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.";

      Перечень отчетности организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, согласно приложению 1 дополнить подпунктом 12) следующего содержания:

      "12) отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах ипотечных организаций.";

      отчет о расшифровке вкладов, корреспондентских и текущих счетов, размещенных в банках второго уровня по форме согласно приложению 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

      отчет о структуре портфеля ценных бумаг по форме согласно приложению 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

      отчет о предоставленных займах по форме согласно приложению 4 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

      отчет о структуре активов и условных обязательств, а также резервов (провизий), сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, по форме согласно приложению 5 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

      отчет о займах, в том числе по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению в деталях, а также о размере резервов (провизий), сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, по форме согласно приложению 6 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

      отчет о структуре инвестиций в капитал юридических лиц по форме согласно приложению 7 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

      отчет об операциях репо, обратное репо по форме согласно приложению 8 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

      отчет о вкладах и текущих, корреспондентских счетах по форме согласно приложению 9 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

      отчет об основных источниках привлеченных денег по форме согласно приложению 10 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

      отчет о сделках с лицами, связанными с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций особыми отношениями, заключенных в течение отчетного месяца, а также действующих на отчетную дату, по форме согласно приложению 11 изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

      отчет о структуре активов, обязательств и капитале, доходах и расходах юридического лица, исключительным видом деятельности которого является организация обменных операций с наличной иностранной валютой, по форме согласно приложению 11-1 изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

      дополнить приложением 11-2 в редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;

      Правила представления отчетности организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций согласно приложению 12 изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению.

      2. Департаменту исследований и статистики (Тутушкин В.А.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления его направление на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;

      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.

      3. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Курманова Ж.Б.

      5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Председатель
Национального Банка
Д. Акишев

      "СОГЛАСОВАНО"
Председатель Комитета
по статистике Министерства
национальной экономики
Республики Казахстан
___________ Н. Айдапкелов
12 сентября 2018 года

  Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 июня 2018 года № 138
  Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 24 сентября 2014 года № 178

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о расшифровке вкладов, корреспондентских и текущих счетов, размещенных в банках второго уровня

      Отчетный период: по состоянию на "___" "_________________" 20__ года

      Индекс: ФС_РВ

      Периодичность: ежемесячная

      Представляет: ипотечная организация, дочерняя организация национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса и Национальный оператор почты

      Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

      Срок представления:

      ипотечными организациями и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса - ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

      Национальным оператором почты - ежемесячно, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

  Форма

_____________________________________________________________________________
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

      (в тысячах тенге)

Наименование банка, в котором размещен вклад и (или) открыт корреспондентский и (или) текущий счет

Страна

Сумма

Размер резервов (провизий), сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности

1

2

3

4

5

1

Корреспондентские счета
1.1.

2

Текущие счета
2.1.

3

Вклады до востребования
3.1.

4

Срочные вклады
4.1.

5

Условные вклады
5.1.


Всего
      Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
____________________________________________________________________ ___________
                  фамилия, имя, отчество (при его наличии)                   подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
____________________________________________________________________ ___________
                  фамилия, имя, отчество (при его наличии)                   подпись
Исполнитель ________________________________________________________ ___________
                  фамилия, имя, отчество (при его наличии)                   подпись
номер телефона: _________________________
Дата подписания отчета "___" __________20___ года
Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.

  Приложение
к форме, отчета о расшифровке
вкладов, корреспондентских и
текущих счетов, размещенных в
банках второго уровня

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о расшифровке вкладов, корреспондентских и текущих счетов, размещенных в банках второго уровня

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о расшифровке вкладов, корреспондентских и текущих счетов, размещенных в банках второго уровня" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций".

      3. Форма составляется ипотечными организациями, дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса и Национальным оператором почты ежемесячно.

      4. Форма составляется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

      5. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      6. В графе 4 указывается сумма основного долга с учетом начисленного вознаграждения и дисконта/премии.

      7. Суммы резервов (провизий) отражаются в абсолютном значении и со знаком плюс.

      8. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

  Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 июня 2018 года № 138
  Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 24 сентября 2014 года № 178

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о структуре портфеля ценных бумаг

      Отчетный период: по состоянию на "___" "_________________" 20__ года

      Индекс: ФС_ССЦБ

      Периодичность: ежемесячная, ежеквартальная

      Представляет: ипотечная организация, дочерняя организация национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса и Национальный оператор почты

      Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

      Срок представления:

      ипотечными организациями и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса - ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

      Национальным оператором почты - ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

  Форма

________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

№/п

Наименование эмитента

Наименование страны-эмитента

Наименование ценной бумаги

Национальный идентификационный номер, международный идентификационный номер

Количество ценных бумаг (штук)

Номинальная стоимость/покупная стоимость ценной бумаги (в тысячах тенге)

Валюта номинальной стоимости

Всего

в том числе обремененные ценные бумаги

обремененные ценные бумаги, всего

в том числе ценные бумаги, переданные в репо

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, в том числе:

1.1.

ноты Национального Банка Республики Казахстан

1.2.

ценные бумаги местных исполнительных органов

1.3.

ценные бумаги Министерства финансов Республики Казахстан

1.4.


1.n.


2

Негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан

2.1.

Банки второго уровня

2.1.1.


2.1.n.


2.2.

 Юридические лица, за исключением банков второго уровня

2.2.1.


2.2.n.


2.3.

Облигации акционерного общества "Банк Развития Казахстана"

2.3.1.


2.3.n.


3

Ценные бумаги иностранных государств

3.1.


3.n.


4

Негосударственные ценные бумаги эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан

4.1.

Финансовые организации эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан

4.1.1.


4.1.n.


4.2.

Нефинансовые организации эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан

4.2.1.


4.2.n.


5

 Ценные бумаги международных финансовых организаций

5.1.


5.n.


6

Исламские ценные бумаги

6.1.


6.n.


Итого портфель ценных бумаг

      продолжение таблицы: 

Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Справочно:
Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Балансовая стоимость (нетто), в тысячах тенге

в том числе ценные бумаги, обремененные договорами репо

Стоимость приобретения

Дисконт, премия

Начисленное вознаграждение

Положительная/отрицательная корректировка

11

12

13

14

15

16      продолжение таблицы:

Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Балансовая стоимость (нетто), в тысячах тенге

в том числе ценные бумаги, обремененные договорами репо

Стоимость приобретения

Дисконт, премия

Начисленное вознаграждение

Положительная/отрицательная корректировка

17

18

19

20

21


      продолжение таблицы:

Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости

Обязательства по обремененным ценным бумагам, в тысячах тенге

Балансовая стоимость (нетто), в тысячах тенге

в том числе ценные бумаги, обремененные договорами репо

Стоимость приобретения

Дисконт, премия

Начисленное вознаграждение

Размер резервов (провизий), сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности

Всего

в том числе ценные бумаги, обремененные договорами репо

22

23

24

25

26

27

28
       продолжение таблицы:

Дата приобретения

Дата погашения

Дата предполагаемой продажи

Категория списка фондовой биржи

Рейтинг


Эмитента на отчетную дату

Ценной бумаги на дату приобретения

Ценной бумаги на отчетную дату

29

30

31

32

33

34

35
      Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
____________________________________________________________________ ___________
                  фамилия, имя, отчество (при его наличии)                   подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
____________________________________________________________________ ___________
                  фамилия, имя, отчество (при его наличии)                   подпись
Исполнитель ________________________________________________________ ___________
                  фамилия, имя, отчество (при его наличии)                   подпись
номер телефона: _________________________
Дата подписания отчета "___" __________20___ года
Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.

  Приложение
к форме отчета о структуре
портфеля ценных бумаг

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о структуре портфеля ценных бумаг

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о структуре портфеля ценных бумаг" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций".

      3. Форма составляется:

      1) ежемесячно - ипотечными организациями и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса;

      2) ежеквартально - Национальным оператором почты.

      4. Форма составляется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

      5. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      6. Форма содержит информацию о структуре портфеля ценных бумаг в разрезе их категорий:

      1) ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход;

      2) ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток;

      3) ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости.

      7. В Форме указываются сведения о вложениях организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в долговые и долевые ценные бумаги, за исключением вложений в акции (доли участия в уставных капиталах) дочерних и ассоциированных организаций, а также прочего участия в уставных капиталах юридических лиц, отраженных в Отчете о структуре инвестиций в капитал юридических лиц.

      8. В графе 9 номинальная стоимость заполняется по облигациям, покупная стоимость заполняется по акциям, графа 10 по акциям не заполняется.

      9. Размер резервов (провизий) отражается в абсолютном значении и со знаком плюс.

      10. В графе 11 указывается стоимость приобретения ценных бумаг, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход:

      по долевым ценным бумагам-стоимость приобретения;

      по долговым ценным бумагам - сумму основного долга

      11. В графе 15 указываются ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и обремененные договорами репо.

      12. В графе 16 указываются остатки на балансовом счете 3562 "Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход".

      13. В графе 17 указывается стоимость приобретения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

      по долевым ценным бумагам - стоимость приобретения;

      по долговым ценным бумагам - сумму основного долга.

      14. В графе 21 указываются ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток и обремененные договорами репо.

      15. В графе 22 указывается стоимость приобретения ценных бумаг, учитываемые по амортизированной стоимости:

      по долевым ценным бумагам - стоимость приобретения;

      по долговым ценным бумагам - сумму основного долга.

      16. В графе 26 указываются ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости и обремененные договорами репо.

      17. В графе 32 указывается категория ценных бумаг эмитентов - резидентов Республики Казахстан согласно официальному списку фондовой биржи Республики Казахстан. Данная графа не заполняется по ценным бумагам эмитентов - нерезидентов Республики Казахстан.

      18. При заполнении граф 33, 34 и 35 отражается рейтинг ценной бумаги по облигациям, рейтинг эмитента по акциям, рейтинг страны по государственным ценным бумагам, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318). При наличии нескольких рейтингов от 2 (двух) и более рейтинговых агентств (Standard & Poor's или другое рейтинговое агентство) указывается рейтинг рейтингового агентства, присвоившего рейтинг последним.

      19. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

  Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 июня 2018 года № 138
  Приложение 4
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 24 сентября 2014 года № 178

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о предоставленных займах

      Отчетный период: по состоянию на "___" "_________________" 20__ года

      Индекс: ФС_ПЗ

      Периодичность: ежемесячная

      Представляет: ипотечная организация и дочерняя организация национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса

      Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

      Срок представления: ипотечными организациями и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса - ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

  Форма

________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

      Таблица 1. Займы по типу заемщиков и целевому назначению:

      (в тысячах тенге)

Займы

Остаток на отчетную дату

1

Займы банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций


2

Займы юридическим лицам, в том числе:


2.1

На сельскохозяйственные цели


2.2

На производственные цели


2.3

На строительство


2.4

На покупку недвижимости


2.5

На развитие сферы услуг


2.6

Прочие займы


3

Займы физическим лицам, в том числе:


3.1

На сельскохозяйственные цели


3.2

На потребительские цели


3.3

На покупку жилья


3.4

На строительство


3.5

На развитие сферы услуг


3.6

Прочие займы


4

Операции обратное репо


5

Справочно: займы, выданные юридическим лицам посредством финансового лизинга


6

Справочно: займы, выданные физическим лицам посредством финансового лизинга


      Таблица 2. Займы по типу залога:

      (в тысячах тенге)

Займы

Остаток на отчетную дату

1

Недвижимость, в том числе:


1.1

под залог земли


2

Гарантии и поручительства, в том числе:


2.1

под гарантии Правительства Республики Казахстан


3

Вклады


4

Ценные бумаги


5

Многозалоговые


6

Другое обеспечение


7

Бланковые займы


8

Итого займов


      Таблица 3. Займы, выданные субъектам малого предпринимательства:

      (в тысячах тенге)

Займы

Остаток на отчетную дату

1

Юридическим лицам


2

Индивидуальным предпринимателям


3

Итого займов, выданных субъектам малого предпринимательства, в том числе


3.1

На сельскохозяйственные цели


3.2

На производственные цели


3.3

На строительство


3.4

На покупку недвижимости


3.5

На развитие сферы услуг


3.6

Прочие займы


      Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
____________________________________________________________________ ___________
                  фамилия, имя, отчество (при его наличии)                   подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
____________________________________________________________________ ___________
                  фамилия, имя, отчество (при его наличии)                   подпись
Исполнитель _________________________________________________________ ___________
                  фамилия, имя, отчество (при его наличии)                   подпись
номер телефона: _________________________
Дата подписания отчета "___" __________ 20___ года
Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.

  Приложение
к форме отчета о
предоставленных займах

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о предоставленных займах

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о предоставленных займах" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций".

      3. Форма составляется ипотечными организациями и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса ежемесячно.

      4. Форма составляется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

      5. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель. 

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      6. Форма раскрывает структуру ссудного портфеля организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, по типу заемщиков и целевому назначению, по типу залога.

      7. В Форме отражается остаток ссудной задолженности, включая займы, вынесенные на счета просроченной задолженности (за исключением дисконта, премии, начисленного вознаграждения, положительной/отрицательной корректировки и резервов (провизий)).

      8. Основной вид залога определяется следующим образом:

      1) если более 50 процентов от общей стоимости залога составляет недвижимое имущество, вклад или другое обеспечение, то данный заем отражается в строке соответствующего вида залога в соответствующей строке Таблицы 2;

      2) если доля каждого вида залога не превышает или равна 50 процентам от общей стоимости залога, то данный заем отражается в строке 5 Таблицы 2.

      9. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

  Приложение 4
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 июня 2018 года №138
  Приложение 5
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 24 сентября 2014 года № 178

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о структуре активов и условных обязательств, а также резервов (провизий), сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности

  Отчетный период: по состоянию на "___" "_________________" 20__ года

      Индекс: ФС_КА_ МСФО

      Периодичность: ежемесячная, ежеквартальная

      Представляет: ипотечная организация, дочерняя организация национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса и Национальный оператор почты

      Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

      Срок представления:

      ипотечными организациями и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса - ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

      Национальным оператором почты - ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

  Форма

________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

      (в тысячах тенге)

Активы

Стандартные


Основной долг

Дисконт, премия

Начисленное вознаграждение

Положительная/ отрицательная корректировка

Дисконтированная стоимость будущих денежных потоков

Справочно: стоимость обеспечения

резервы (провизии)

Всего

из них стоимость обеспечения, включаемая при расчете резервов (провизий)1

2

3

4

5

6

7

8

1

Вклады (включая корреспондентские счета), в том числе:

1.1

нерезидентов Республики Казахстан

2

Займы:

2. 1

займы банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, в том числе:

2.1.1

нерезидентам Республики Казахстан

2.2

займы юридическим лицам, в том числе:

2.2.1

нерезидентам Республики Казахстан, в том числе:

2.​2.​1.​1

займы, выданные на приобретение, строительство коммерческой недвижимости

2.​2.​1.​2

займы, выданные на приобретение, строительство жилой недвижимости

2.2.2

резидентам Республики Казахстан, в том числе:

2.​2.​2.​1

займы, выданные на приобретение, строительство коммерческой недвижимости

2.​2.​2.​2

займы, выданные на приобретение, строительство жилой недвижимости

2.3

займы физическим лицам, в том числе:

2.3.1

резидентам Республики Казахстан, в том числе:

2.​3.​1.​1

на потребительские цели, в том числе:

2.​3.​1.​1.1

на приобретение автотранспорта

2.​3.​1.​2

ипотечные жилищные займы

2.​3.​1.​3

на строительство, покупку и/или ремонт жилья

2.​3.​1.​4

прочие займы, в том числе:

2.​3.​1.​4.1

кредитные карты

2.3.2

нерезидентам Республики Казахстан, в том числе:

2.​3.​2.​1

на потребительские цели, в том числе:

2.​3.​2.​1.1

на приобретение автотранспорта

2.​3.​2.​2

ипотечные жилищные займы

2.​3.​2.​3

на строительство, покупку и/или ремонт жилья

2.​3.​2.​4

прочие займы, в том числе:

2.​3.​2.​4.1

кредитные карты

2.4

займы субъектам малого и среднего предпринимательства- резидентам Республики Казахстан, в том числе:

2.4.1

юридическим лицам, в том числе:

2.​4.​1.​1

займы, выданные на приобретение, строительство коммерческой недвижимости

2.​4.​1.​2

займы, выданные на приобретение, строительство жилой недвижимости

2.4.2

физические лица, в том числе:

2.​4.​2.​2

займы, выданные на приобретение, строительство коммерческой и жилой недвижимости (за исключением ипотечных жилищных займов)

3

Справочно: Портфель однородных займов, в том числе:

3.1

юридические лица

3.2

физические лица

3.3

субъекты малого и среднего предпринимательства

4

Операции обратное репо, в том числе:

4.1

с нерезидентами Республики Казахстан

5

Инвестиции в капитал (за исключением инвестиций в субординированный долг), в том числе:

5.1

нерезидентов Республики Казахстан

6.

Ценные бумаги, в том числе:

6.1

нерезидентов Республики Казахстан

7.

Дебиторская задолженность, в том числе:

7.1

нерезидентов Республики Казахстан

8

Итого стандартных и классифицированных активов

9

Условные обязательства


Х

Х

Х

Х
10

Итого стандартных и классифицированных активов и условных обязательств

      продолжение таблицы: 

Сомнительные

Сомнительные 1 категории (в случае начисления резервов (провизий) в размере до 5 процентов)

Основной долг

Дисконт, премия

Начисленное вознаграждение

Положительная/ отрицательная корректировка

Дисконтированная стоимость будущих денежных потоков

Справочно: стоимость обеспечения

Резервы (провизии)

Всего

из них стоимость обеспечения, включаемая при расчете резервов (провизий)

9

10

11

12

13

14

15

16


Х

Х

Х

Х
      продолжение таблицы: 

Сомнительные

Сомнительные 2 категории (в случае начисления резервов (провизий) в размере от 5 процентов до 10 процентов)

Основной долг

Дисконт, премия

Начисленное вознаграждение

Положительная/
отрицательная корректировка

Дисконтированная стоимость будущих денежных потоков

Справочно: стоимость обеспечения

Резервы (провизии)

Всего

из них стоимость обеспечения, включаемая при расчете резервов (провизий)

17

18

19

20

21

22

23

24


Х

Х

Х

Х
      продолжение таблицы: 

Сомнительные

Сомнительные 3 категории (в случае начисления резервов (провизий) в размере от 10 процентов до 20 процентов)

Основной долг

Дисконт, премия

Начисленное вознаграждение

Положительная/ отрицательная корректировка

Дисконтированная стоимость будущих денежных потоков

Справочно: стоимость обеспечения

Резервы (провизии)

Всего

из них стоимость обеспечения, включаемая при расчете резервов (провизий)

25

26

27

28

29

30

31

32


Х

Х

Х

Х
      продолжение таблицы: 

Сомнительные

Сомнительные 4 категории (в случае начисления резервов (провизий) в размере от 20 процентов до 25 процентов)

Основной долг

Дисконт, премия

Начисленное вознаграждение

Положительная/ отрицательная корректировка

Дисконтированная стоимость будущих денежных потоков

Справочно: стоимость обеспечения

Резервы (провизии)

Всего

из них стоимость обеспечения, включаемая при расчете резервов (провизий)

33

34

35

36

37

38

39

40


Х

Х

Х

Х
      продолжение таблицы: 

Сомнительные

Сомнительные 5 категории (в случае начисления резервов (провизий) в размере от 25 процентов до 50 процентов)

Основной долг

Дисконт, премия

Начисленное вознаграждение

Положительная/ отрицательная корректировка

Дисконтированная стоимость будущих денежных потоков

Справочно: стоимость обеспечения

Резервы (провизии)

Всего

из них стоимость обеспечения, включаемая при расчете резервов (провизий)

41

42

43

44

45

46

47

48


Х

Х

Х

Х
      продолжение таблицы: 

Безнадежные (в случае начисления резервов (провизий) в размере от 50 процентов до 100 процентов)

Основной долг

Дисконт, премия

Начисленное вознаграждение

Положительная/ отрицательная корректировка

Дисконтированная стоимость будущих денежных потоков

Справочно: стоимость обеспечения

Резервы (провизии)

Всего

из них стоимость обеспечения, включаемая при расчете резервов (провизий)

49

50

51

52

53

54

55

56


Х

Х

Х

Х
      продолжение таблицы:

 Всего

Основной долг

Дисконт, премия

Начисленное вознаграждение

Положительная/ отрицательная корректировка

Дисконтированная стоимость будущих денежных потоков

Справочно: стоимость обеспечения

Резервы (провизии)

Всего

из них стоимость обеспечения, включаемая при расчете резервов (провизий)

57

58

59

60

61

62

63

64


Х

Х

Х

Х
      Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
____________________________________________________________________ ___________
                  фамилия, имя, отчество (при его наличии)                   подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
____________________________________________________________________ ___________
                  фамилия, имя, отчество (при его наличии)                   подпись
Исполнитель ________________________________________________________ ___________
                  фамилия, имя, отчество (при его наличии)                   подпись
номер телефона: _________________________
Дата подписания отчета "___" __________ 20___ года
Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.

  Приложение
к форме отчета о структуре
активов и условных обязательств,
а также резервов (провизий),
сформированных в соответствии
с международными стандартами
финансовой отчетности

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о структуре активов и условных обязательств, а также резервов (провизий), сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о структуре активов и условных обязательств, а также резервов (провизий), сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций".

      3. Форма составляется:

      1) ежемесячно – ипотечными организациями и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса;

      2) ежеквартально – Национальным оператором почты.

      4. Форма составляется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

      5. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

      Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      6. Классификационная категория активов и условных обязательств определяется в соответствии с Таблицей 1 Пояснения, в зависимости от фактически сформированных резервов (провизий) в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

      Таблица 1. Определение классификационной категории актива, условного обязательства

Уровень сформированных резервов (провизий) в процентах

Классификационная категория

0

Стандартный

0,01 - 5

Сомнительный 1 категории

5,01 - 10

Сомнительный 2 категории

10,01 - 20

Сомнительный 3 категории

20,01 - 25

Сомнительный 4 категории

25,01 - 50

Сомнительный 5 категории

50,01 - 100

Безнадежный

      7. Уровень сформированных резервов (провизий) рассчитывается от балансовой стоимости актива, условного обязательства по данным бухгалтерского учета, увеличенной на сумму резервов (провизий).

      8. В строке 2 сумма в каждой графе равна сумме соответствующей графы в строках 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4.

      9. В строках 2.2.1.1, 2.2.2.1, 2.4.1.1 указываются займы, выданные на приобретение и строительство недвижимости, которая будет использоваться в коммерческих целях.

      10. В строках 2.2.1.2, 2.2.2.2, 2.4.1.2 указываются займы, выданные на приобретение и строительство недвижимости, предназначенной непосредственно для жилья.

      11. В строках 2.3.1.1, 2.3.2.1 отражаются займы, выданные физическим лицам на приобретение товаров, работ и услуг, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (за исключением ипотечных жилищных займов, займов выданных на приобретение и строительство коммерческой и жилой недвижимости, и кредитных карт).

      Потребительские цели включают в себя: покупку автотранспорта (бытовой техники или мебели), ремонт или перестройку жилья заемщика (без обеспечения недвижимостью), расходы на образование, медицинские расходы, налоги, поездки на отдых, овердрафты по сберегательным счетам.

      Информация по кредитным карточкам указывается по строкам 2.3.1.4.1 и 2.3.2.4.1.

      12. В строке 2.3 указываются данные по ссудной и просроченной задолженности по займам выданные индивидуальным предпринимателям на собственные цели, а также, если займы выданные адвокатам и нотариусам (без образования юридического лица).

      13. В строке 2.4 указываются займы, выданные субъектам малого и среднего предпринимательства-резидентам Республики Казахстан. В строке 2.4.2 указываются займы, выданные индивидуальным предпринимателям для осуществления предпринимательской деятельности.

      14. В строке 3 указываются займы, включенные в портфель однородных займов в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

      15. В графах 3, 11, 19, 27, 35, 43, 51 и 59 указывается сумма начисленного, но не полученного вознаграждения по основному долгу.

      16. В графах 5, 13, 21, 29, 37, 45, 53 и 61 указывается дисконтированная стоимость будущих денежных потоков.

      17 Дисконтированная стоимость расчетных будущих денежных потоков рассчитывается по индивидуальным займам, не входящим в портфель однородных займов.

      17. В графах 6, 14, 22, 30, 38, 46, 54 и 62 указывается рыночная стоимость обеспечения.

      18. В графах 7, 15, 23, 31, 39, 47, 55 и 63 указывается стоимость обеспечения, включаемая при расчете резервов (провизий).

      19. В графах 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 и 64 указывается сумма резервов (провизий), сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

      20. Сумма резервов (провизий) отражается в абсолютном значении и со знаком плюс.

      21. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

      22. По условным обязательствам в графах "основной долг" указывается стоимость условного обязательства.

  Приложение 5
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 июня 2018 года № 138
  Приложение 6
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 24 сентября 2014 года № 178

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о займах, в том числе, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению в деталях, а также о размере резервов (провизий), сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности

      Отчетный период: по состоянию на "___" "_________________" 20__ года

      Индекс: ФС_ЗПД_МСФО

      Периодичность: ежемесячная

      Представляет: ипотечная организация и дочерняя организация национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса

      Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

      Срок представления: ипотечными организациями и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса – ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

  Форма

________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

      (в тысячах тенге)

Наименование

Основной долг

Дисконт, премия

Начисленное вознаграждение

Положительная /отрицательная корректировка

Справочно: стоимость обеспечения

Резервы (провизии)

Всего

из них стоимость обеспечения, включаемая при расчете резервов (провизий)

1

2

3

4

5

6

7

1

Займы, предоставленные другим банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, в том числе:
1.1.

займы, по которым просроченная задолженность отсутствует
1.2

займы, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и/или начисленному вознаграждению, в том числе:
1.2.1

от 1 до 15 дней
1.2.2

от 16 до 30 дней
1.2.3

от 31 до 60 дней
1.2.4

от 61 до 90 дней
1.2.5

более 90 дней
2

Займы, выданные юридическим лицам в том числе:
2.1

на приобретение и строительство недвижимости
2.1.1

займы, по которым просроченная задолженность отсутствует
2.1.2

займы, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и/или начисленному вознаграждению, в том числе:
2.​1.​2.​1

от 1 до 15 дней
2.​1.​2.​2

от 16 до 30 дней
2.​1.​2.​3

от 31 до 60 дней
2.​1.​2.​4

от 61 до 90 дней
2.​1.​2.​5

более 90 дней
2.2

на прочие цели, в том числе:
2.2.1

займы, по которым просроченная задолженность отсутствует
2.2.2

займы, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и/или начисленному вознаграждению, в том числе:
2.​2.​2.​1

от 1 до 15 дней
2.​2.​2.​2

от 16 до 30 дней
2.​2.​2.​3

от 31 до 60 дней
2.​2.​2.​4

от 61 до 90 дней
2.​2.​2.​5

более 90 дней
3

Займы, выданные субъектам малого и среднего предпринимательства, резидентам Республики Казахстан юридическим лицам, в том числе:
3.1

на приобретение и строительство недвижимости
3.1.1

займы, по которым просроченная задолженность отсутствует
3.1.2

займы, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и/или начисленному вознаграждению, в том числе:
3.​1.​2.​1

от 1 до 15 дней
3.​1.​2.​2

от 16 до 30 дней
3.​1.​2.​3

от 31 до 60 дней
3.​1.​2.​4

от 61 до 90 дней
3.​1.​2.​5

более 90 дней
3.2

на прочие цели, в том числе:
3.2.1

займы, по которым просроченная задолженность отсутствует
3.2.2

займы, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и/или начисленному вознаграждению, в том числе:
3.​2.​2.​1

от 1 до 15 дней
3.​2.​2.​2

от 16 до 30 дней
3.​2.​2.​3

от 31 до 60 дней
3.​2.​2.​4

от 61 до 90 дней
3.​2.​2.​5

более 90 дней
4

Займы, выданные физическим лицам, в том числе:
4.1

на строительство, покупку и/или ремонт жилья, в том числе:
4.1.1

займы, по которым просроченная задолженность отсутствует
4.1.2

займы, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и/или начисленному вознаграждению, в том числе:
4.​1.​2.​1

от 1 до 15 дней
4.​1.​2.​2

от 16 до 30 дней
4.​1.​2.​3

от 31 до 60 дней
4.​1.​2.​4

от 61 до 90 дней
4.​1.​2.​5

Более 90 дней
4.2

справочно: обеспеченные ипотекой недвижимого имущества (ипотечные жилищные займы):
4.2.1

займы, по которым просроченная задолженность отсутствует
4.2.2

займы, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе:
4.​2.​2.​1

от 1 до 15 дней
4.​2.​2.​2

от 16 до 30 дней
4.​2.​2.​3

от 31 до 60 дней
4.​2.​2.​4

от 61 до 90 дней
4.​2.​2.​5

Более 90 дней
4.3

на потребительские цели, в том числе:
4.3.1

займы, по которым просроченная задолженность отсутствует
4.3.2

займы, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и/или начисленному вознаграждению, в том числе:
4.​3.​2.​1

от 1 до 15 дней
4.​3.​2.​2

от 16 до 30 дней
4.​3.​2.​3

от 31 до 60 дней
4.​3.​2.​4

от 61 до 90 дней
4.​3.​2.​5

Более 90 дней
4.4

на прочие цели, в том числе:
4.4.1

займы, по которым просроченная задолженность отсутствует
4.4.2

займы, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и/или начисленному вознаграждению, в том числе:
4.​4.​2.​1

от 1 до 15 дней
4.​4.​2.​2

от 16 до 30 дней
4.​4.​2.​3

от 31 до 60 дней
4.​4.​2.​4

от 61 до 90 дней
4.​4.​2.​5

Более 90 дней
5

Займы, выданные субъектам малого и среднего предпринимательства резидентам Республики Казахстан-физическим лицам, в том числе:
5.1

на приобретение и строительство недвижимости
5.1.1

займы, по которым просроченная задолженность отсутствует
5.1.2

займы, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и/или начисленному вознаграждению, в том числе:
5.​1.​2.​1

от 1 до 15 дней
5.​1.​2.​2

от 16 до 30 дней
5.​1.​2.​3

от 31 до 60 дней
5.​1.​2.​4

от 61 до 90 дней
5.​1.​2.​5

более 90 дней
5.2

на прочие цели, в том числе:
5.2.1

займы, по которым просроченная задолженность отсутствует
5.2.2

займы, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и/или начисленному вознаграждению, в том числе:
5.​2.​2.​1

от 1 до 15 дней
5.​2.​2.​2

от 16 до 30 дней
5.​2.​2.​3

от 31 до 60 дней
5.​2.​2.​4

от 61 до 90 дней
5.​2.​2.​5

более 90 дней
6

Операции обратное репо
7

Итого ссудный портфель
8

Займы, по которым отсутствует просроченная задолженность по основному долгу и/или начисленному вознаграждению
9

Сумма займов, по которым просроченная задолженность составляет от 1 до 15 дней
10

Сумма займов, по которым просроченная задолженность составляет от 16 до 30 дней
11

Сумма займов, по которым просроченная задолженность составляет от 31 до 60 дней
12

Сумма займов, по которым просроченная задолженность составляет от 61 до 90 дней
13

Сумма займов, по которым просроченная задолженность составляет свыше 90 дней
      Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
____________________________________________________________________ ___________
                  фамилия, имя, отчество (при его наличии)                   подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
____________________________________________________________________ ___________
                  фамилия, имя, отчество (при его наличии)                   подпись
Исполнитель ________________________________________________________ ___________
                  фамилия, имя, отчество (при его наличии)                   подпись
номер телефона: _________________________
Дата подписания отчета "___" __________ 20___ года

      Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.

  Приложение
к форме отчета о займах, в том
числе по которым имеется
просроченная задолженность по
основному долгу и (или)
начисленному вознаграждению
в деталях, а также о размере
резервов (провизий),
сформированных в соответствии
с международными стандартами
финансовой отчетности

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о займах, в том числе по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению в деталях, а также о размере резервов (провизий), сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о займах, в том числе по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению в деталях, а также о размере резервов (провизий), сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций".

      3. Форма составляется ипотечными организациями и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса ежемесячно.

      4. Форма составляется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

      5. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель. 

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      6. В Форме указываются сведения о займах, в том числе по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению. Данные в Форме приводятся с разбивкой дней просроченной задолженности по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, по целям кредитования и по виду обеспечения.

       7. В строке 3 указываются займы, выданные юридическим лицам - субъектам малого и среднего предпринимательства.

      8. В строке 5 указываются займы, выданные индивидуальным предпринимателям.

      9. Сумма строк 3 и 5 соответствует итоговой сумме строк 2.4 Отчета о структуре активов и условных обязательств, а также резервов (провизий), сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

      10. В Форме займы учитываются без учета операции обратное репо, сумма операций обратное репо отражается в строке 6.

      11. В графе 5 указывается рыночная стоимость обеспечения.

      12. В графе 6 указывается стоимость обеспечения, включаемая при расчете резервов (провизий).

      13. Сумма резервов (провизий) отражается в абсолютном значении и со знаком плюс.

      14. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

  Приложение 6
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 июня 2018 года № 138
  Приложение 7
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 24 сентября 2014 года № 178

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о структуре инвестиций в капитал юридических лиц

      Отчетный период: по состоянию на "___" "_________________" 20__ года

      Индекс: ФС_ИКДЮ

      Периодичность: ежемесячная, ежеквартальная

      Представляет: ипотечная организация, дочерняя организация национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса и Национальный оператор почты

      Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

      Срок представления:

      ипотечными организациями и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса - ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

      Национальным оператором почты - ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

  Форма

_____________________________________________________________________________ (полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

Наименование юридического лица

Покупная стоимость (в тысячах тенге)

Балансовая стоимость (в тысячах тенге)

Количество, штук

Доля участия в уставном капитале эмитента (в процентах)

Дата приобретения

Примечание

Всего

Начисленное вознаграждение

Размер провизии, сформированный в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Простые акции

1.1.


1.2.


2.

Привилегированные акции

2.1.


2.2.


3.

Вклады и паи

3.1.


3.2.


4.

Всего

      Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
____________________________________________________________________ ___________
                  фамилия, имя, отчество (при его наличии)                   подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
____________________________________________________________________ ___________
                  фамилия, имя, отчество (при его наличии)                   подпись
Исполнитель ________________________________________________________ ___________
                  фамилия, имя, отчество (при его наличии)                   подпись
номер телефона: _________________________
Дата подписания отчета "___" __________ 20___ года

      Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.

  Приложение
к форме отчета о структуре
инвестиций в капитал
юридических лиц

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о структуре инвестиций в капитал юридических лиц

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о структуре инвестиций в капитал юридических лиц" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций".

      3. Форма составляется:

      1) ежемесячно - ипотечными организациями и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса;

      2) ежеквартально - Национальным оператором почты.

      4. Форма составляется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

      5. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      6. В Форме отражаются сведения о размере инвестиций организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в капитал дочерних и ассоциированных организаций, а также других юридических лиц.

      7. Все данные Формы представляются в разрезе простых и привилегированных акций, вкладов и паев юридических лиц, в капитале которых участвует организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций.

      8. В графе 3 отражается покупная стоимость акций на дату приобретения.

      9. Сумма резервов (провизий) отражается в абсолютном значении и со знаком плюс.

      10. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

  Приложение 7
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 июня 2018 года № 138
  Приложение 8
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 24 сентября 2014 года № 178

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об операциях репо, обратное репо

      Отчетный период: по состоянию на "___" "_________________" 20__ года

      Индекс: ФС_РЕПО

      Периодичность: ежемесячная, ежеквартальная

      Представляет: ипотечная организация, дочерняя организация национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса и Национальный оператор почты

      Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

      Срок представления:

      ипотечными организациями и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса - ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

      Национальным оператором почты - ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

  Форма

_______________________________________________________________________________
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

Содержание операции

Вид ценной бумаги

Национальный идентификационный номер, международный идентификационный номер

Наименование контрагента

Дата заключения сделки репо

Номер подтверждающего документа

Дата

открытия репо

закрытия репо

сделка пролонгирована до

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Операции репо

1.1.

Организованный рынок

1.1.1.

"Прямой" способ

1.​1.​1.​1


1.1.1.n


1.1.2.

"Автоматический" способ

1.​1.​2.​1


1.1.2.n


1.2.

Неорганизованный рынок

1.2.1


1.2.n


2.

Операции обратное репо

2.1.

Организованный рынок

2.1.1.

"Прямой" способ

2.​1.​1.​1


2.1.1.n


2.1.2.

"Автоматический" способ

2.​1.​2.​1


2.1.2.n


2.2.

Неорганизованный рынок

2.2.1


2.2.n


      продолжение таблицы:

Срок операции репо

Ставка вознаграждения (в процентах)

Количество ценных бумаг в репо, (штук)

Сумма репо

Начисленное вознаграждение

Примечание

в тысячах тенге

в иностранной валюте (эквивалент в тысячах тенге)

11

12

13

14

15

16

17      Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
____________________________________________________________________ ___________
                  фамилия, имя, отчество (при его наличии)                   подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
____________________________________________________________________ ___________
                  фамилия, имя, отчество (при его наличии)                   подпись
Исполнитель ________________________________________________________ ___________
                  фамилия, имя, отчество (при его наличии)                   подпись
номер телефона: _________________________
Дата подписания отчета "___" __________ 20___ года

      Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.

  Приложение
к форме отчета об операциях
репо, обратное репо

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет об операциях репо, обратное репо

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об операциях репо, обратное репо (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций".

      3. Форма составляется:

      1) ежемесячно - ипотечными организациями и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса;

      2) ежеквартально - Национальным оператором почты.

      4. Форма составляется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

      5. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      6. Форма представляется по всем видам ценных бумаг, участвующих в операциях репо на организованном и на неорганизованном рынке с указанием способа сделки (прямой или автоматический) на отчетную дату.

      7. В графе 7 по сделкам, осуществленным на организованном рынке, указывается номер, присвоенный организаторами торгов; по сделкам, проводимым на неорганизованном рынке, указывается номер договора репо.

      8. В графе 17 указывается, кому из сторон сделки принадлежит право пользования ценными бумагами.

      9. Итоговая сумма строки 1 соответствует итоговой сумме граф 15, 21, 26 отчета о структуре портфеля ценных бумаг по форме согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

      11. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

  Приложение 8
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 июня 2018 года № 138
  Приложение 9
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 24 сентября 2014 года № 178

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о вкладах и текущих, корреспондентских счетах

      Отчетный период: по состоянию на "___" "_________________" 20__ года

      Индекс: ФС_ВТКС

      Периодичность: ежемесячная, ежеквартальная

      Представляет: организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций и Национальный оператор почты

      Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

      Срок представления:

      Национальным оператором почты - ежемесячно, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

      организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, имеющими лицензию на проведение банковских операций, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) пункта 2 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", за исключением Национального оператора почты - ежеквартально, не позднее восемнадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

  Форма

_____________________________________________________________________________
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

       (в тысячах тенге)

№/п

Наименование

Физические лица

Юридические лица

Банки-резиденты

Банки-нерезиденты

Другие юридические лица

1

Текущие счета

Всего, в том числе

в иностранной валюте

2

Корреспондентские счета

Всего, в том числе

в иностранной валюте

3

Вклады до востребования

Всего, в том числе

в иностранной валюте

4

Условные вклады

Всего, в том числе

в иностранной валюте

5

Срочные вклады, в том числе:

Всего, в том числе

в иностранной валюте

5.1

с первоначальным сроком погашения до 1 месяца

Всего, в том числе

в иностранной валюте

5.2

с первоначальным сроком погашения от 1 до 3 месяцев

Всего, в том числе

в иностранной валюте

5.3

с первоначальным сроком погашения от 3 месяцев до 1 года

Всего, в том числе

в иностранной валюте

5.4

с первоначальным сроком погашения свыше 1 года до 5 лет

Всего, в том числе

в иностранной валюте

5.5

с первоначальным сроком погашения свыше 5 лет

Всего, в том числе

в иностранной валюте

6

Прочие вклады

Всего, в том числе

в иностранной валюте

7

Итого

Всего, в том числе

в иностранной валюте

      Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
____________________________________________________________________ ___________
                  фамилия, имя, отчество (при его наличии)                   подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
____________________________________________________________________ ___________
                  фамилия, имя, отчество (при его наличии)                   подпись
Исполнитель ________________________________________________________ ___________
                  фамилия, имя, отчество (при его наличии)                   подпись
номер телефона: _________________________
Дата подписания отчета "___" __________ 20___ года

      Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.

  Приложение
в форме отчета о вкладах и
текущих, корреспондентских счетах

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о вкладах и текущих, корреспондентских счетах

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о вкладах и текущих, корреспондентских счетах" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций".

      3. Форма составляется:

      1) ежемесячно - Национальным оператором почты;

      2) ежеквартально - организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, имеющими лицензию на проведение банковских операций, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) пункта 2 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", за исключением Национального оператора почты.

      4. Форма составляется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

      5. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      6. Форма раскрывает структуру вкладов, текущих и корреспондентских счетов, привлеченных и открытых организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в разрезе физических и юридических лиц, в том числе в иностранной валюте. В графах "физические лица" и "юридические лица" указываются остатки денег на счетах.

  Приложение 9
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 июня 2018 года № 138
  Приложение 10
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 24 сентября 2014 года № 178

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об основных источниках привлеченных денег

      Отчетный период: по состоянию на "___" "_________________" 20__ года

      Индекс: ФС_ОИ

      Периодичность: ежемесячная, ежеквартальная

      Представляет: ипотечная организация, дочерняя организация национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса и Национальный оператор почты

      Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

      Срок представления:

      ипотечными организациями и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса - ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

      Национальным оператором почты - ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

   Форма

_____________________________________________________________________________
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

      (в тысячах тенге)

Наименование кредитора

Код отрасли

Займы полученные

Субординированный долг

Кредиторская задолженность

Долговые и иные ценные бумаги (в том числе по операции репо)

Расчеты с акционерами по дивидендам

Прочие источники

Всего

долго-срочные

кратко-срочные

долго-срочная

кратко-срочная

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1
1.1.
...
2.
2.1.
...
3
3.1.
...
4
4.1.
...
5
5.1.
...
6
6.1.
...
7
7.1.
...
8
8.1.
...
9
9.1.
...
10
10.1.
...

Итого      Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
____________________________________________________________________ ___________
                  фамилия, имя, отчество (при его наличии)                   подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
____________________________________________________________________ ___________
                  фамилия, имя, отчество (при его наличии)                   подпись
Исполнитель ________________________________________________________ ___________
                  фамилия, имя, отчество (при его наличии)                   подпись
номер телефона: _________________________
Дата подписания отчета "___" __________ 20___ года

      Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме. 

  Приложение
к форме отчета об основных
источниках привлеченных денег

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет об основных источниках привлеченных денег

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об основных источниках привлеченных денег" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций".

      3. Форма составляется:

      1) ежемесячно - ипотечными организациями и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса;

      2) ежеквартально - Национальным оператором почты.

      4. Форма составляется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

      5. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      6. При заполнении Формы, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, раскрывают десять крупнейших кредиторов организации - физических и юридических лиц (крупнейшими кредиторами организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, являются организации, предоставившие наибольший размер кредита по сравнению с остальными, в порядке убывания), (крупнейшими кредиторами организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, являются лица, перед которыми у организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в совокупности имеется наибольшая сумма обязательств). Сведения в Форме приводятся в порядке убывания совокупной суммы обязательств организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, перед каждым кредитором.

      7. В случае наличия обязательств у организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, перед юридическим лицом, которые в совокупности входят в число десяти крупнейших кредиторов организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в Форме отражаются сведения по данному лицу.

  Приложение 10
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 июня 2018 года № 138
  Приложение 11
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 24 сентября 2014 года № 178

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о сделках с лицами, связанными с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций особыми отношениями, заключенных в течение отчетного месяца, а также действующих на отчетную дату

      Отчетный период: по состоянию на "___" "_________________" 20__ года

      Индекс: ФС_СДЕЛКИ_РЕЕСТР

      Периодичность: ежемесячная, ежеквартальная

      Представляет: ипотечная организация, дочерняя организация национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса, Национальный оператор почты и организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций

      Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

      Срок представления:

      ипотечными организациями и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса - ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

      Национальным оператором почты - ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

      организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, имеющими лицензию на проведение банковских операций, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) пункта 2 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", за исключением Национального оператора почты - ежеквартально, не позднее восемнадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

  Форма

________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

      Таблица 1. Сделки с лицами, связанными с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций особыми отношениями, заключенные течение отчетного месяца, а также действующие на "___" "_________________" 20__года.

Наименование (фамилия, имя, отчество) лица

Бизнес - идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя)

Страна

Признак, в соответствии с которым лицо отнесено к лицу, связанному особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций

Вид операции

Цель сделки

№ договора

Дата заключения (дата начала выполнения условий) договора

1

2

3

4

5

6

7

8

9Всего
      продолжение таблицы:

Дата окончания действия (дата окончания выполнения условий) договора

Реквизиты решения совета директоров организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, либо общего собрания акционеров (в случае отсутствия совета директоров)

Сумма сделки по договору (в тысячах тенге)

Вид валюты

Вид обеспечения

Стоимость обеспечения (в тысячах тенге)

Ставка вознаграждения по договору (в процентах годовых)

Всего

из них стоимость обеспечения, включаемая при расчете резервов (провизий)

лицом, связанным с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, особыми отношениями в пользу организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций

организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в пользу лица, связанного с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, особыми отношениями

в соответствии с внутренними документами организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


Начисленные доходы/расходы

Балансовая стоимость сделки, в том числе

Примечание

Сумма (в тысячах тенге)

Номер балансового счета

Основной долг

Начисленное вознаграждение

Дисконты, премии, положительная/отрицательная корректировка

Резервы (провизии)

Номер балансовых счетов

20

21

22

23

24

25

26

27

      Общая сумма сделок организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, с лицами, связанными особыми отношениями с ней, суммы которых по каждому виду операций организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, с лицом, связанным особыми отношениями с ней, не превышает 0,01 процент в совокупности от размера собственного капитала организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, рассчитываемого в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 307 "Об установлении пруденциального норматива для Национального оператора почты, а также формы, срока представления отчетности о его выполнении" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14786) постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 308 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению ипотечными организациями и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса норм и лимитов, а также перечня, форм и правил представления отчетности об их выполнении" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14788) по состоянию на "__" _____ 20__ года, составляет ________ тысяч тенге.

      Общая сумма займов клиентов организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, застрахованных у страховой (перестраховочной) организации, являющейся лицом, связанным особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, по состоянию на "__" _____ 20__ года составляет _________ тысяч тенге.

      Организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, подтверждает, что в отчетном периоде льготные условия лицам, связанным особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, не предоставлялись и других сделок с лицами, связанными особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, кроме указанных в Таблице 1, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, не осуществлялись.

      Таблица 2. Реестр лиц, связанных с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, особыми отношениями

Бизнес - идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя)

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при его наличии) (для физического лица)

Признак, в соответствии с которым лицо отнесено к лицу, связанному особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций

1

2

3

4

      Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
____________________________________________________________________ ___________
                  фамилия, имя, отчество (при его наличии)                   подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
____________________________________________________________________ ___________
                  фамилия, имя, отчество (при его наличии)                   подпись
Исполнитель ________________________________________________________ ___________
                  фамилия, имя, отчество (при его наличии)                   подпись
номер телефона: _________________________
Дата подписания отчета "___" __________ 20___ года

      Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.

  Приложение
к форме отчета о сделках с
лицами, связанными с организацией,
осуществляющей отдельные виды
банковских операций, особыми
отношениями, заключенных в
течение отчетного месяца,
а также действующих
на отчетную дату

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о сделках с лицами, связанными с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, особыми отношениями, заключенных в течение отчетного месяца, а также действующих на отчетную дату

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о сделках с лицами, связанными с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, особыми отношениями, заключенных в течение отчетного месяца, а также действующих на отчетную дату" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций".

      3. Форма составляется:

      1) ежемесячно - ипотечными организациями и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса;

      2) ежеквартально - Национальным оператором почты и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, имеющими лицензию на проведение банковских операций, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) пункта 2 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", за исключением Национального оператора почты.

      4. В Форме указываются данные по сделкам, заключенным в течение отчетного месяца, а также по сделкам, действующим по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

      5. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      6. Форма раскрывает сведения обо всех сделках организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, с лицами, связанными особыми отношениями с ней (Таблица 1), а также реестр лиц, связанных с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, особыми отношениями (Таблица 2), заключенные в течение отчетного месяца, а также действующие на отчетную дату.

      7. Признак связанности лица с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, особыми отношениями определяется статьей 40 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", статьей 12-1 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" и статьей 64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах".

      8. Лица могут иметь один или несколько признаков связанности особыми отношениями с банком, в связи с чем, при заполнении указанного реестра указываются все признаки.

      9. В Таблице 1 указываются сведения обо всех сделках организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, с лицами, связанными особыми отношениями с ней, сумма которых по каждому виду операций организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций с лицом, связанным особыми отношениями с ней, превышает 0,01 процент в совокупности от размера собственного капитала организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, рассчитываемого в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 307 "Об установлении пруденциального норматива для Национального оператора почты, а также формы, срока представления отчетности о его выполнении" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14786) постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 308 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению ипотечными организациями и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса норм и лимитов, а также перечня, форм и правил представления отчетности об их выполнении" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №14788).

      10. Если собственный капитал организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, имеет отрицательное значение, в Таблице 1 указываются сведения обо всех сделках организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, с лицами, связанными особыми отношениями с ней, сумма которых по каждому виду операций организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, с лицом, связанным особыми отношениями с ней, превышает 0,001 процент в совокупности от размера активов организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций.

      11. Если условия сделки не предполагают наличие обеспечения, выплату вознаграждения или начисление провизий, то графы 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 23 Таблицы 1 не подлежат заполнению.

      12. В графе 2 Таблицы 1 для физического лица фамилия, указывается обязательно, отчество (при его наличии).

      13.Для заполнения графы 6 Таблицы 1 приведены следующие виды операций:

      1) выдача займов;

      2) получение займов;

      3) размещение депозита;

      4) принятие депозита;

      5) покупка финансовых инструментов, выпущенных лицами, связанными особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций;

      6) покупка ценных бумаг у лиц, связанных особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций (за исключением сделок, заключенных на организованном рынке, методами, не позволяющими организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, определить контрагента);

      7) продажа ценных бумаг лицам, связанным особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций (за исключением сделок, заключенных на организованном рынке, методами, не позволяющими организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, определить контрагента);

      8) покупка ценных бумаг на условиях их обратной продажи у лиц, связанных особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций (за исключением сделок, заключенных на организованном рынке, методами, не позволяющими организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, определить контрагента);

      9) продажа ценных бумаг на условиях их обратной покупки лицам, связанным особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций (за исключением сделок, заключенных на организованном рынке, методами, не позволяющими организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, определить контрагента);

      10) покупка производных финансовых инструментов;

      11) продажа производных финансовых инструментов;

      12) покупка иностранной валюты (спот, форвард);

      13) продажа иностранной валюты (спот, форвард);

      14) субординированный долг, принятый от лица, связанного особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций;

      15) субординированный долг, выданный лицу, связанному особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций;

      16) покупка имущества у лица, связанного особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций;

      17) принятие в залог имущества у лица, связанного особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций;

      18) продажа имущества лицу, связанному особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций;

      19) прием в залог финансовых инструментов, выпущенных лицами, связанными особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций;

      20) будущее требование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, к лицу, связанному особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций;

      21) выданные гарантии в пользу лица, связанного особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций;

      22) принятие гарантий от лица, связанного особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций;

      23) страховые премии (взносы), оплаченные организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, по договорам страхования, заключенным со страховой (перестраховочной) организацией, являющейся лицом, связанным особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций (указывается страховая сумма по договору страхования);

      24) страховые выплаты, полученные организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, от страховой (перестраховочной) организации, являющейся лицом, связанным особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций;

      25) выданные аккредитивы в пользу лица, связанного особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций;

      26) полученные аккредитивы от лица, связанного особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций;

      27) иные виды сделок (сделки, указание которых не предусмотрено выше).

      14. В графе 9 необходимо указывать по виду операции "выплаченные дивиденды лицам, связанным с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций особыми отношениями" и "выплаченные дивиденды банку лицами, связанными с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций особыми отношениями" дату выплаты и дату получения дивидендов соответственно.

      В графе 12 "Сумма сделки по договору" необходимо указывать сумму выплаченных дивидендов, в графе 20 "Начисленные доходы/расходы" сумму начисленных дивидендов.

      15. В случае пролонгации действия договора, в графе 10 Таблицы 1 "Дата окончания действия (дата окончания выполнения условий) договора" указывается соответствующая дата, до которой пролонгировано действие договора, в графе 22 Таблицы 1 "Основной долг" указывается сумма балансового остатка на отчетную дату в период действия пролонгированного договора сделки.

      16. В графе 11 Таблицы 1 отражаются реквизиты решения совета директоров организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, либо общего собрания акционеров (в случае отсутствия совета директоров) об утверждении сделок с лицами, связанными с ней особыми отношениями, либо типовых условий осуществления таких сделок.15. В графе 12 Таблицы 1 отражается сумма сделки, указанная в договоре, в тысячах тенге.

      17. В графе 15 Таблицы 1 "Стоимость обеспечения (в тысячах тенге)" указывается залоговая стоимость обеспечения.

      18. В графе 20 Таблицы 1 отражается сумма начисленного дохода или расхода, накопленного с начала текущего года.

      19. Если на момент заключения сделки, лицо не являлось лицом, связанным с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, особыми отношениями, в графе 27 Таблицы 1 указывается примечание: "лицо является связанным с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, особыми отношениями с дд.мм.гггг.".

      20. В Таблице 2 указываются все лица, связанные особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в том числе, с которыми сделки не заключались.

      21. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

  Приложение 11
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 июня 2018 года № 138
  Приложение 11-1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 24 сентября 2014 года № 178

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о структуре активов, обязательств и капитале, доходах и расходах юридического лица, исключительным видом деятельности которого является организация обменных операций с наличной иностранной валютой

      Отчетный период: __ квартал 20___ года

      Индекс: Ф1-УО

      Периодичность: ежеквартальная

      Представляет: юридическое лицо, исключительным видом деятельности которого является организация обменных операций с наличной иностранной валютой

      Куда представляется форма: территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

      Срок представления: не позднее двадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

  Форма

________________________________________________________________________________
полное наименование юридического лица, БИН

      Таблица 1. Структура активов, обязательств и капитала

      (в тысячах тенге)

Активы

код строки

на начало отчетного периода

на конец отчетного периода

Активы
Денежные средства в кассе

01Денежные средства на счетах в банках второго уровня и Национальном операторе почты

02Основные средства

03Нематериальные активы

04Прочие активы

05Итого: активы

06Обязательство и капитал
Обязательства
Налоговые обязательства

07Краткосрочные финансовые обязательства

08Долгосрочные финансовые обязательства

09Прочие обязательства

10Итого: обязательства

11Собственный капитал
Уставный капитал

12Прочий капитал

13Итого: капитал

14Итого: капитал и обязательства

15      Таблица 2. Доходы и расходы

      (в тысячах тенге)

Наименование показателей

код строки

за отчетный период

ДоходыДоходы от осуществления деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой

01


Доходы от курсовой разницы

02


Прочие доходы

03


Итого: доходов

04


РасходыРасходы от осуществления деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой

05


Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученным займам

06


Расходы по аренде

07


Расходы по сопровождению программного обеспечения и автоматизированных систем учета и отчетности и обслуживанию технических средств

08


Расходы по вознаграждениям и другим выплатам работникам

09


Расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением фиксированного налога

10


Расходы по курсовой разнице

11


Прочие расходы

12


Итого: расходов

13


Прибыль (убыток) до уплаты фиксированного налога

14


Расходы по уплате фиксированного налога

15


Итого: чистая прибыль (убыток) за период

16


      Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
____________________________________________________________________ ___________
                  фамилия, имя, отчество (при его наличии)                   подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
____________________________________________________________________ ___________
                  фамилия, имя, отчество (при его наличии)                   подпись
Исполнитель ________________________________________________________ ___________
                  фамилия, имя, отчество (при его наличии)                   подпись
номер телефона: _________________________
Дата подписания отчета "___" __________ 20___ года

      Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.

  Приложение
к форме, отчета о структуре
активов, обязательств и
капитале, доходах и расходах
юридического лица,
исключительным видом
деятельности которого является
организация обменных операций
с наличной иностранной валютой

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о структуре активов, обязательств и капитале, доходах и расходах юридического лица, исключительным видом деятельности которого является организация обменных операций с наличной иностранной валютой

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о структуре активов, обязательств и капитале, доходах и расходах юридического лица, исключительным видом деятельности которого является организация обменных операций с наличной иностранной валютой" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций".

      3. Форма составляется юридическим лицом, исключительным видом деятельности которого является организация обменных операций с наличной иностранной валютой ежеквартально.

      4. Форма составляется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

      5. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      6. В целях формирования отчетности активы и обязательства в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному в порядке, установленном в постановлении Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказе Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 "Об установлении порядка определения и применения рыночного курса обмена валют" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378).

  Приложение 12
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 июня 2018 года № 138
  Приложение 11-2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 24 сентября 2014 года № 178

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

  Отчетный период: по состоянию на "___" "_________________" 20__ года

      Индекс: ФС_ОБВС

      Периодичность: ежемесячная

      Представляет: ипотечные организации

      Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

      Срок представления: ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

  Форма

_______________________________________________________________________________
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

      по состоянию за _________________

       (в тысячах тенге)

Номера счетов

Наименования счетов

Сумма

 1

АКТИВЫ


1000

Деньги


1001

Наличность в кассе


1002

Банкноты и монеты в пути


1003

Наличность в обменных пунктах


1004

Наличность в вечерней кассе


1005

Наличность в банкоматах и электронных терминалах


1006

Деньги в дорожных чеках в пути


1007

Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе


1008

Деньги в дорожных чеках


1009

Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе


1010

Аффинированные драгоценные металлы


1011

Аффинированные драгоценные металлы


1012

Аффинированные драгоценные металлы в пути


1013

Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах


1050

Корреспондентские счета


1051

Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан


1052

Корреспондентские счета в других банках


1053

Текущие счета ипотечных организаций в банках


1054

Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций


1055

Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан


1100

Требования к Национальному Банку Республики Казахстан


1101

Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)


1102

Вклады до востребования в Национальном Банке Республики Казахстан


1103

Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан


1104

Обязательные резервы в Национальном Банке Республики Казахстан


1105

Дисконт по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан


1106

Премия по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан


1150

Банкноты национальной валюты до выпуска в обращение


1150

Банкноты национальной валюты до выпуска в обращение


1200

Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток


1201

Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток


1202

Просроченная задолженность по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток


1205

Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток


1206

Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток


1208

Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток


1209

Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток


1250

Вклады, размещенные в других банках


1251

Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)


1252

Вклады до востребования, размещенные в других банках


1253

Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)


1254

Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)


1255

Долгосрочные вклады, размещенные в других банках


1256

Условные вклады, размещенные в других банках


1257

Просроченная задолженность других банков по вкладам


1259

Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках


1260

Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках


1261

Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках


1262

Счет положительной корректировки стоимости условного вклада, размещенного в других банках


1263

Счет отрицательной корректировки стоимости условного вклада, размещенного в других банках


1264

Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"


1265

Дисконт по вкладам, размещенным в других банках


1266

Премия по вкладам, размещенным в других банках


1267

Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации


1300

Займы, предоставленные другим банкам


1301

Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков


1302

Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам


1303

Займы овернайт, предоставленные другим банкам


1304

Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам


1305

Финансовый лизинг другим банкам


1306

Просроченная задолженность других банков по займам


1309

Просроченная задолженность других банков по финансовому лизингу


1310

Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного другим банкам


1311

Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного другим банкам


1312

Дисконт по займам, предоставленным другим банкам


1313

Премия по займам, предоставленным другим банкам


1319

Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам


1332

Счет положительной корректировки справедливой стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход


1333

Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход


1350

Расчеты с филиалами


1351

Расчеты с головным офисом


1352

Расчеты с местными филиалами


1353

Расчеты с зарубежными филиалами


1400

Требования к клиентам


1401

Займы овердрафт, предоставленные клиентам


1403

Счета по кредитным карточкам клиентов


1405

Учтенные векселя клиентов


1406

Вознаграждение, начисленное предыдущими векселедержателями по учтенным векселям клиентов


1407

Факторинг клиентам


1409

Просроченная задолженность клиентов по факторингу


1411

Краткосрочные займы, предоставленные клиентам


1417

Долгосрочные займы, предоставленные клиентам


1420

Финансовый лизинг клиентам


1421

Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу


1422

Форфейтинг клиентам


1423

Просроченная задолженность клиентов по форфейтингу


1424

Просроченная задолженность клиентов по займам


1425

Опротестованные векселя клиентов


1426

Требования к клиенту по операциям финансирования торговой деятельности


1427

Просроченная задолженность по операциям финансирования торговой деятельности


1428

Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам


1429

Прочие займы, предоставленные клиентам


1430

Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам


1431

Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам


1432

Дисконт по учтенным векселям


1433

Премия по учтенным векселям


1434

Дисконт по займам, предоставленным клиентам


1435

Премия по займам, предоставленным клиентам


1445

Финансовые активы, переданные в доверительное управление


1450

Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход


1452

Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход


1453

Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход


1454

Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход


1456

Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход


1457

Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход


1459

Просроченная задолженность по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход


1460

Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами


1461

Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами


1462

Просроченная задолженность по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами


1463

Резервы (провизии) на покрытие убытков по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами


1470

Инвестиции в капитал и субординированный долг


1471

Инвестиции в дочерние организации


1472

Инвестиции в ассоциированные организации


1473

Инвестиции исламского банка в производственную и торговую деятельность


1475

Инвестиции в субординированный долг


1476

Прочие инвестиции


1477

Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в капитал и субординированный долг


1480

Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости


1481

Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости


1482

Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости


1483

Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости


1485

Просроченная задолженность по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости


1486

Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости


1490

Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости


1491

Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости


1492

Дисконт по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости


1493

Премия по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости


1494

Просроченная задолженность по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости


1495

Резервы (провизии) на покрытие убытков по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости


1550

Расчеты по платежам


1551

Расчеты с другими банками


1552

Расчеты с клиентами


1553

Расчеты с клиентами по инвестиционным депозитам


1600

Запасы


1601

Неаффинированные драгоценные металлы


1602

Прочие запасы


1603

Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе


1604

Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе


1610

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи


1610

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи


1650,
1690

Основные средства и нематериальные активы


1651

Строящиеся (устанавливаемые) основные средства


1652

Земля, здания и сооружения


1653

Компьютерное оборудование


1654

Прочие основные средства


1655

Основные средства, принятые в финансовый лизинг


1656

Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду


1657

Капитальные затраты по арендованным зданиям


1658

Транспортные средства


1659

Нематериальные активы


1660

Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы


1661

Гудвилл


1662

Инвестиционное имущество


1692

Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям


1693

Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию


1694

Начисленная амортизация по прочим основным средствам


1695

Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу


1696

Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду


1697

Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям


1698

Начисленная амортизация по транспортным средствам


1699

Начисленная амортизация по нематериальным активам


1700

Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения


1705

Начисленные доходы по корреспондентским счетам


1710

Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан


1725

Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках


1726

Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках


1727

Начисленные доходы по аффинированным драгоценным металлам, размещенным на металлических счетах


1728

Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"


1729

Начисленные доходы по операциям с инвестиционными депозитами


1730

Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам


1731

Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам


1735

Начисленные доходы по расчетам между головным офисом и его филиалами


1740

Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам


1741

Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам


1744

Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток


1745

Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости


1746

Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход


1747

Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг


1748

Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами


1749

Прочее просроченное вознаграждение


1750

Просроченное вознаграждение по ценным бумагам


1752

Начисленные доходы по учтенным векселям


1753

Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами


1755

Начисленные доходы по финансовым активам, переданным в доверительное управление


1756

Начисленные доходы по прочим операциям


1757

Начисленные доходы по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"


1771

Начисленные доходы исламского банка по инвестиционной деятельности на условиях аренды


1772

Просроченная задолженность по инвестиционной деятельности на условиях аренды


1790

Предоплата вознаграждения и расходов


1792

Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам


1793

Расходы будущих периодов


1799

Прочие предоплаты


1810

Начисленные комиссионные доходы


1811

Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям


1812

Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги


1813

Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг


1814

Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты


1815

Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям


1816

Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями


1817

Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов


1818

Начисленные прочие комиссионные доходы


1819

Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг


1820

Начисленные комиссионные доходы за акцепт платежных документов


1821

Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям


1822

Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам


1823

Начисленные комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям


1824

Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям


1825

Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации


1826

Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов


1827

Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям


1830

Просроченные комиссионные доходы


1831

Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям


1832

Просроченные комиссионные доходы за агентские услуги


1833

Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг


1834

Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты


1835

Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям


1836

Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям


1837

Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов


1838

Просроченные прочие комиссионные доходы


1839

Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг


1840

Просроченные комиссионные доходы за акцепт платежных документов


1841

Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям


1842

Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам


1843

Просроченные комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям


1844

Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям


1845

Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам


1850

Прочие дебиторы


1851

Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет


1852

Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг


1853

Расчеты с акционерами (по дивидендам)


1854

Расчеты с работниками


1855

Дебиторы по документарным расчетам


1856

Дебиторы по капитальным вложениям


1857

Отложенные налоговые активы


1858

Короткая валютная позиция по иностранной валюте


1859

Контрстоимость иностранной валюты в тенге (длинной валютной позиции)


1860

Прочие дебиторы по банковской деятельности


1861

Дебиторы по гарантиям


1864

Требования к клиенту за акцептованные векселя


1867

Прочие дебиторы по неосновной деятельности


1870

Прочие транзитные счета


1871

Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета


1873

Короткая позиция по аффинированным драгоценным металлам


1874

Контрстоимость аффинированных драгоценных металлов в тенге (длинной позиции по аффинированным драгоценным металлам)


1876

Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности


1877

Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью


1878

Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью


1879

Начисленная неустойка (штраф, пеня)


1880

Секьюритизируемые активы


1880

Секьюритизируемые активы


1890

Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям


1891

Требования по операциям фьючерс


1892

Требования по операциям форвард


1893

Требования по опционным операциям


1894

Требования по операциям спот


1895

Требования по операциям своп


1899

Требования по операциям с прочими производными финансовыми инструментами


 2

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


2010

Корреспондентские счета


2011

Корреспондентские счета Национального Банка Республики Казахстан


2012

Корреспондентские счета иностранных центральных банков


2013

Корреспондентские счета других банков


2014

Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций


2016

Металлические счета других банков в аффинированных драгоценных металлах


2020

Вклады до востребования других банков


2021

Вклады до востребования Национального Банка Республики Казахстан


2022

Вклады до востребования иностранных центральных банков


2023

Вклады до востребования других банков


2024

Просроченная задолженность по вкладам до востребования других банков


2030

Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга


2031

Премия по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга


2032

Дисконт по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга


2034

Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан


2035

Счет положительной корректировки стоимости займа, полученного от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан


2036

Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга


2037

Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан


2038

Просроченная задолженность по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан


2040

Займы, полученные от международных финансовых организаций


2041

Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций


2042

Премия по займам, полученным от международных финансовых организаций


2044

Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций


2045

Счет положительной корректировки стоимости займа, полученного от международных финансовых организаций


2046

Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций


2047

Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от международных финансовых организаций


2048

Просроченная задолженность по займам, полученным от международных финансовых организаций


2050

Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций


2051

Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан


2052

Займы, полученные от иностранных центральных банков


2054

Краткосрочные займы, полученные от других банков


2055

Счет положительной корректировки стоимости займа, полученного от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций


2056

Долгосрочные займы, полученные от других банков


2057

Финансовый лизинг, полученный от других банков


2058

Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков


2059

Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным от Национального Банка Республики Казахстан


2064

Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций


2065

Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций


2066

Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций


2067

Финансовый лизинг, полученный от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций


2068

Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций


2069

Премия по полученным займам


2070

Дисконт по полученным займам


2110

Займы овернайт


2111

Займы овернайт, полученные от Национального Банка Республики Казахстан


2112

Займы овернайт, полученные от иностранных центральных банков


2113

Займы овернайт, полученные от других банков


2120

Срочные вклады


2121

Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан


2122

Срочные вклады иностранных центральных банков


2123

Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)


2124

Краткосрочные вклады других банков (до одного года)


2125

Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь


2126

Срочные вклады других банков в аффинированных драгоценных металлах


2127

Долгосрочные вклады других банков


2128

Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от других банков


2129

Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от других банков


2130

Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков


2131

Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков


2133

Условные вклады других банков


2135

Просроченная задолженность по срочным вкладам других банков


2136

Счет положительной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от других банков


2137

Счет отрицательной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от других банков


2138

Просроченная задолженность по условным вкладам других банков


2139

Премия по вкладам, привлеченным от Национального Банка Республики Казахстан, иностранных центральных банков и других банков


2140

Дисконт по вкладам, привлеченным от Национального Банка Республики Казахстан, иностранных центральных банков и других банков


2150

Расчеты с филиалами


2151

Расчеты с головным офисом


2152

Расчеты с местными филиалами


2153

Расчеты с зарубежными филиалами


2200

Обязательства перед клиентами


2201

Деньги государственного бюджета


2202

Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами добровольным накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем


2203

Текущие счета юридических лиц


2204

Текущие счета физических лиц


2205

Вклады до востребования физических лиц


2206

Краткосрочные вклады физических лиц


2207

Долгосрочные вклады физических лиц


2208

Условные вклады физических лиц


2210

Финансовые активы, принятые в доверительное управление


2211

Вклады до востребования юридических лиц


2212

Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах


2213

Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц


2215

Краткосрочные вклады юридических лиц


2216

Срочные вклады клиентов в аффинированных драгоценных металлах


2217

Долгосрочные вклады юридических лиц


2219

Условные вклады юридических лиц


2222

Вклады дочерних организаций специального назначения


2223

Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц


2224

Просроченная задолженность по вкладам до востребования клиентов


2225

Просроченная задолженность по прочим операциям с клиентами


2226

Просроченная задолженность по срочным вкладам клиентов


2227

Полученный финансовый лизинг


2228

Указания, не исполненные в срок


2230

Просроченная задолженность по полученному финансовому лизингу


2231

Просроченная задолженность по вкладам дочерних организаций специального назначения


2232

Просроченная задолженность по условным вкладам клиентов


2233

Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада клиентов


2234

Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада клиентов


2235

Счет положительной корректировки стоимости условного вклада клиентов


2236

Счет отрицательной корректировки стоимости условного вклада клиентов


2237

Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан


2238

Премия по вкладам, привлеченным от клиентов


2239

Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов


2240

Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов


2245

Инвестиционные депозиты


2255

Операции "РЕПО" с ценными бумагами


2255

Операции "РЕПО" с ценными бумагами


2300

Выпущенные в обращение ценные бумаги


2301

Выпущенные в обращение облигации


2303

Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги


2304

Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам


2305

Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам


2306

Выкупленные облигации


2400

Субординированные долги


2401

Субординированный долг со сроком погашения менее пяти лет


2402

Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет


2403

Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям


2404

Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям


2405

Выкупленные субординированные облигации


2406

Субординированные облигации


2407

Премия по субординированному долгу


2408

Дисконт по субординированному долгу


2451

Бессрочные финансовые инструменты


2550

Расчеты по платежам


2551

Расчеты с другими банками


2552

Расчеты с клиентами


2700

Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения


2701

Начисленные расходы по корреспондентским счетам


2702

Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков


2703

Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга


2704

Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций


2705

Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков


2706

Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций


2707

Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов


2708

Начисленные расходы по металлическим счетам других банков в аффинированных драгоценных металлах


2711

Начисленные расходы по займам овернайт других банков


2712

Начисленные расходы по срочным вкладам других банков


2713

Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков


2714

Начисленные расходы по условным вкладам других банков


2715

Начисленные расходы по расчетам между головным офисом и его филиалами


2717

Начисленные расходы по металлическим счетам клиентов в аффинированных драгоценных металлах


2718

Начисленные расходы по текущим счетам клиентов


2719

Начисленные расходы по условным вкладам клиентов


2720

Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов


2721

Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов


2722

Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения


2723

Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов


2725

Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами


2727

Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами


2730

Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам


2731

Начисленные расходы по прочим операциям


2740

Начисленные расходы по субординированному долгу


2741

Просроченное вознаграждение по полученным займам и финансовому лизингу


2742

Просроченное вознаграждение по вкладам до востребования


2743

Просроченное вознаграждение по срочным вкладам


2744

Просроченное вознаграждение по выпущенным в обращение ценным бумагам


2745

Начисленные расходы по полученному финансовому лизингу


2746

Просроченное вознаграждение по условным вкладам


2747

Просроченное вознаграждение по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков и клиентов


2748

Просроченное вознаграждение по текущим счетам


2749

Прочее просроченное вознаграждение


2755

Начисленные расходы по финансовым активам, принятым в доверительное управление


2756

Начисленные расходы по субординированным облигациям


2757

Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам


2770

Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности


2770

Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности


2790

Предоплата вознаграждения и доходов


2792

Предоплата вознаграждения по предоставленным займам


2793

Предоплата вознаграждения по размещенным вкладам


2794

Доходы будущих периодов


2799

Прочие предоплаты


2810

Начисленные комиссионные расходы


2811

Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям


2812

Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам


2813

Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг


2814

Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже иностранной валюты


2815

Начисленные комиссионные расходы по услугам по доверительным операциям


2816

Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям


2817

Начисленные комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов


2818

Начисленные прочие комиссионные расходы


2819

Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг


2820

Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам


2830

Просроченные комиссионные расходы


2831

Просроченные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям


2832

Просроченные комиссионные расходы по агентским услугам


2833

Просроченные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг


2834

Просроченные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже иностранной валюты


2835

Просроченные комиссионные расходы по услугам по доверительным операциям


2836

Просроченные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям


2838

Просроченные прочие комиссионные расходы


2839

Просроченные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг


2850

Прочие кредиторы


2851

Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет


2852

Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг


2853

Расчеты с акционерами (по дивидендам)


2854

Расчеты с работниками


2855

Кредиторы по документарным расчетам


2856

Кредиторы по капитальным вложениям


2857

Отложенные налоговые обязательства


2858

Длинная валютная позиция по иностранной валюте


2859

Контрстоимость иностранной валюты в тенге (короткой валютной позиции)


2860

Прочие кредиторы по банковской деятельности


2861

Резерв на отпускные выплаты


2862

Обязательства, связанные с кастодиальной деятельностью


2863

Обязательства по привилегированным акциям


2864

Обязательства по акцептам


2865

Обязательства по выпущенным электронным деньгам


2867

Прочие кредиторы по неосновной деятельности


2868

Оценочные обязательства


2869

Выданные гарантии


2870

Прочие транзитные счета


2871

Счет благотворительных выплат


2872

Длинная позиция по аффинированным драгоценным металлам


2873

Контрстоимость аффинированных драгоценных металлов в тенге (короткой позиции по аффинированным драгоценным металлам)


2874

Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета


2875

Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам


2880

Обязательства по секьюритизируемым активам


2880

Обязательства по секьюритизируемым активам


2890

Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям


2891

Обязательства по операциям фьючерс


2892

Обязательства по операциям форвард


2893

Обязательства по опционным операциям


2894

Обязательства по операциям спот


2895

Обязательства по операциям своп


2899

Обязательства по операциям с прочими производными финансовыми инструментами


3

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ


3000

Уставный капитал


3001

Уставный капитал - простые акции


3003

Выкупленные простые акции


3025

Уставный капитал - привилегированные акции


3027

Выкупленные привилегированные акции


3100

Дополнительный капитал


3101

Дополнительный оплаченный капитал


3200

Резервы (провизии) на общебанковские риски


3200

Резервы (провизии) на общебанковские риски


3400

Динамические резервы


3400

Динамические резервы


3500

Резервный капитал и резервы переоценки


3510

Резервный капитал


3540

Резервы переоценки основных средств


3561

Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход


3562

Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход


3563

Резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход


3564

Резервы (провизии) на покрытие убытков по займам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход


3580

Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет


3589

Резервы по прочей переоценке


3599

Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)


 4

ДОХОДЫ


4050

Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам


4051

Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентскому счету в Национальном Банке Республики Казахстан


4052

Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках


4090

Другие доходы, связанные с получением вознаграждения


4091

Другие доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям с другими банками


4100

Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан


4101

Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)


4102

Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам до востребования, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан


4103

Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан


4104

Доходы, связанные с получением вознаграждения по обязательным резервам в Национальном Банке Республики Казахстан


4105

Доходы по амортизации дисконта по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан


4200

Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток


4201

Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток


4202

Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток


4250

Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках


4251

Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)


4252

Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам до востребования, размещенным в других банках


4253

Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)


4254

Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)


4255

Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках


4256

Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках


4257

Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности других банков по вкладам


4260

Доходы, связанные с получением вознаграждения по аффинированным драгоценным металлам, размещенным на металлических счетах


4261

Доходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках


4262

Доходы в виде положительной корректировки стоимости условного вклада, размещенного в других банках


4263

Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от других банков


4264

Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от других банков


4265

Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"


4266

Доходы по амортизации дисконта по вкладам, размещенным в других банках


4267

Доходы, связанные с получением вознаграждения на сумму денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств


4270

Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от Национального Банка Республики Казахстан, иностранных центральных банков и других банков


4300

Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам


4301

Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам


4302

Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам


4303

Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам


4304

Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам


4305

Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному другим банкам


4306

Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности других банков по займам


4309

Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным другим банкам


4310

Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного другим банкам


4311

Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от других банков


4312

Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам


4325

Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций


4331

Доходы по амортизации премии по полученным займам


4350

Доходы по расчетам с филиалами


4351

Доходы по расчетам с головным офисом


4352

Доходы по расчетам с местными филиалами


4353

Доходы по расчетам с зарубежными филиалами


4400

Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам


4401

Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам


4403

Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов


4405

Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов


4407

Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам


4411

Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам


4417

Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам


4420

Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам


4422

Доходы, связанные с получением вознаграждения по форфейтингу клиентам


4424

Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам


4426

Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям финансирования торговой деятельности


4427

Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по операциям финансирования торговой деятельности


4428

Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим займам, предоставленным клиентам


4429

Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам


4430

Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам


4431

Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и международных финансовых организаций


4432

Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов


4433

Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от клиентов


4434

Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам


4435

Реализованные доходы от изменения стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход


4440

Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов


4445

Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовым активам, переданным в доверительное управление


4450

Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход


4452

Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход


4453

Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход


4454

Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам


4455

Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям


4456

Доходы по амортизации премии по субординированному долгу


4465

Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами


4465

Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами


4470

Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг


4471

Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций


4472

Дивиденды, полученные по акциям ассоциированных организаций


4475

Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг


4476

Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям


4477

Доходы исламского банка, связанные с получением вознаграждения по инвестиционной деятельности на условиях аренды


4480

Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости


4481

Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости


4482

Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости


4490

Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости


4491

Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости


4492

Доходы по амортизации дисконта по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости


4500

Доходы по дилинговым операциям


4510

Доходы по купле-продаже ценных бумаг


4530

Доходы по купле-продаже иностранной валюты


4540

Доходы по купле-продаже драгоценных металлов


4560

Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам


4570

Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте


4580

Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по аффинированным драгоценным металлам


4590

Нереализованный доход от переоценки финансовых фьючерсов


4591

Нереализованный доход от переоценки опционных операций


4593

Нереализованный доход от переоценки операций своп


4594

Нереализованный доход от переоценки операций с прочими производными финансовыми инструментами


4600

Комиссионные доходы


4601

Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям


4602

Комиссионные доходы за агентские услуги


4603

Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг


4604

Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты


4605

Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям


4606

Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями


4607

Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов


4608

Прочие комиссионные доходы


4609

Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг


4610

Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов


4611

Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям


4612

Комиссионные доходы по документарным расчетам


4613

Комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям


4614

Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям


4615

Комиссионные доходы за услуги по инкассации


4616

Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов


4617

Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям


4618

Доходы за услуги по операциям с инвестиционными депозитами


4619

Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек


4700

Доходы от переоценки


4703

Доход от переоценки иностранной валюты


4704

Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов


4705

Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов


4707

Доход от переоценки вкладов в тенге с фиксацией валютного эквивалента вкладов


4709

Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток


4710

Нереализованный доход от прочей переоценки


4711

Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств


4712

Доходы от восстановления убытка от обесценения нематериальных активов


4713

Доходы от восстановления убытка от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц


4714

Доходы от восстановления убытка от обесценения долгосрочных активов, предназначенных для продажи


4730

Реализованные доходы от переоценки


4732

Реализованные доходы от переоценки аффинированных драгоценных металлов


4733

Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход


4734

Реализованные доходы от прочей переоценки


4850

Доходы от продажи


4851

Доходы от продажи акций дочерних и ассоциированных организаций


4852

Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов


4853

Доходы от реализации запасов


4854

Доходы от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи


4856

Доходы от реализации прочих инвестиций


4870

Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц


4871

Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций


4872

Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале ассоциированных организаций


4880

Доходы исламского банка от финансирования производственной и торговой деятельности


4890

Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами


4891

Доходы по операциям фьючерс


4892

Доходы по операциям форвард


4893

Доходы по опционным операциям


4895

Доходы по операциям своп


4896

Доходы по операциям с прочими производными финансовыми инструментами


4897

Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам


4900

Неустойка (штраф, пеня)


4900

Неустойка (штраф, пеня)


4920

Прочие доходы


4921

Прочие доходы от банковской деятельности


4922

Прочие доходы от неосновной деятельности


4923

Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям


4950

Доходы от восстановления резервов (провизий)


4951

Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках


4952

Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам


4953

Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью


4954

Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам


4955

Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам


4957

Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам


4958

Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам


4959

Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью


4960

Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами


4999

Доход до налогов


4999

Доход до налогов


 5

РАСХОДЫ


5020

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам


5021

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам Национального Банка Республики Казахстан


5022

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам иностранных центральных банков


5023

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков


5024

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций


5026

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по металлическим счетам других банков в аффинированном драгоценном металле


5030

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга


5034

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан


5036

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан


5037

Расходы в виде положительной корректировки стоимости займа, полученного от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан


5038

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан


5040

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций


5044

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций


5046

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций


5047

Расходы в виде положительной корректировки стоимости займа, полученного от международных финансовых организаций


5048

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по займам, полученным от международных финансовых организаций


5050

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков


5051

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан


5052

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от иностранных центральных банков


5053

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по финансовому лизингу, полученному от других банков


5054

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков


5055

Расходы в виде положительной корректировки стоимости займа, полученного от других банков


5056

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков


5057

Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного другим банкам


5058

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по займам, полученным от других банков


5059

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан


5060

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций


5063

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по финансовому лизингу, полученному от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций


5064

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций


5065

Расходы в виде положительной корректировки стоимости займа, полученного от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций


5066

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций


5068

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций


5069

Расходы по амортизации дисконта по полученным займам


5070

Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным другим банкам


5090

Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения


5091

Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками


5095

Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков


5110

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт


5111

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт Национального Банка Республики Казахстан


5112

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт иностранных центральных банков


5113

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков


5120

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков


5121

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования Национального Банка Республики Казахстан


5122

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан


5123

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования иностранных центральных банков


5124

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков


5125

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков


5126

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)


5127

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)


5128

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков


5129

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по вкладам, привлеченным от других банков


5130

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков


5133

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам других банков


5134

Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках


5135

Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости условного вклада, размещенного в других банках


5136

Расходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от других банков


5137

Расходы в виде положительной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от других банков


5138

Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от Национального Банка Республики Казахстан, иностранных центральных банков и других банков


5140

Расходы по амортизации премии по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан


5141

Расходы по амортизации премии по вкладам, размещенным в других банках


5150

Расходы по расчетам с филиалами


5151

Расходы по расчетам с головным офисом


5152

Расходы по расчетам с местными филиалами


5153

Расходы по расчетам с зарубежными филиалами


5200

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов


5201

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по деньгам государственного бюджета


5203

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов


5204

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по финансовым активам, принятым в доверительное управление


5211

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов


5212

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по металлическим счетам клиентов в аффинированных драгоценных металлах


5215

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов


5216

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам клиентов в аффинированных драгоценных металлах


5217

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов


5219

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов


5222

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам дочерних организаций специального назначения


5223

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов


5224

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по вкладам до востребования клиентов


5225

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по прочим операциям с клиентами


5226

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по срочным вкладам клиентов


5227

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу


5228

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по указаниям, не исполненным в срок


5229

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов


5230

Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам


5232

Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам


5233

Расходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов


5234

Расходы в виде положительной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от клиентов


5235

Расходы по амортизации премии по учтенным векселям


5236

Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов


5237

Реализованные расходы от изменения стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход


5240

Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам


5250

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами


5250

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами


5300

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам


5301

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям


5303

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам


5305

Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток


5306

Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход


5307

Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам


5308

Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости


5309

Расходы по амортизации премии по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости


5400

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу


5401

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения менее пяти лет


5402

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет


5403

Расходы по амортизации дисконта по субординированному долгу


5404

Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям


5406

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям


5407

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам


5450

Ассигнования на обеспечение


5451

Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках


5452

Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам


5453

Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью


5455

Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам


5457

Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам


5459

Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью


5464

Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам


5465

Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам


5468

Ассигнования по созданию оценочных обязательств


5469

Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами


5500

Расходы по дилинговым операциям


5510

Расходы по купле-продаже ценных бумаг


5530

Расходы по купле-продаже иностранной валюты


5540

Расходы по купле-продаже драгоценных металлов


5560

Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам


5570

Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте


5580

Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по аффинированным драгоценным металлам


5590

Нереализованный расход от переоценки финансовых фьючерсов


5591

Нереализованный расход от переоценки опционных операций


5593

Нереализованный расход от переоценки операций своп


5594

Нереализованный расход от переоценки операций с прочими производными финансовыми инструментами


5600

Комиссионные расходы


5601

Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям


5602

Комиссионные расходы по полученным агентским услугам


5603

Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг


5604

Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты


5605

Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным операциям


5606

Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям


5607

Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов


5608

Прочие комиссионные расходы


5609

Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг


5610

Комиссионные расходы по документарным расчетам


5611

Комиссионные расходы за услуги по кассовым операциям


5700

Расходы от переоценки


5703

Расходы от переоценки иностранной валюты


5704

Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов


5705

Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов


5708

Расход от переоценки вкладов в тенге с фиксацией валютного эквивалента вкладов


5709

Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток


5710

Нереализованный расход от прочей переоценки


5711

Расходы от обесценения основных средств


5712

Расходы от обесценения нематериальных активов


5713

Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц


5714

Расходы от обесценения гудвилла


5715

Расходы от обесценения долгосрочных активов, предназначенных для продажи


5720

Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям


5721

Расходы по оплате труда


5722

Социальные отчисления


5729

Прочие выплаты


5730

Реализованные расходы от переоценки


5732

Реализованные расходы от переоценки аффинированных драгоценных металлов


5733

Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход


5734

Реализованные расходы от прочей переоценки


5740

Общехозяйственные расходы


5741

Транспортные расходы


5742

Административные расходы


5743

Расходы на инкассацию


5744

Расходы на ремонт


5745

Расходы на рекламу


5746

Расходы на охрану и сигнализацию


5747

Представительские расходы


5748

Прочие общехозяйственные расходы


5749

Расходы на служебные командировки


5750

Расходы по аудиту и консультационным услугам


5752

Расходы по страхованию


5753

Расходы по услугам связи


5754

Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"


5760

Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога


5761

Налог на добавленную стоимость


5763

Социальный налог


5764

Земельный налог


5765

Налог на имущество юридических лиц


5766

Налог на транспортные средства


5767

Сбор с аукционов


5768

Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет


5780

Амортизационные отчисления


5781

Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям


5782

Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию


5783

Амортизационные отчисления по прочим основным средствам


5784

Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу


5785

Амортизационные отчисления по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду


5786

Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям


5787

Амортизационные отчисления по транспортным средствам


5788

Амортизационные отчисления по нематериальным активам


5850

Расходы от продажи


5851

Расходы от продажи акций дочерних и ассоциированных организаций


5852

Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов


5853

Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов


5854

Расходы от реализации запасов


5856

Расходы от реализации прочих инвестиций


5857

Расходы от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи


5870

Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц


5871

Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций


5872

Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале ассоциированных организаций


5890

Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами


5891

Расходы по операциям фьючерс


5892

Расходы по операциям форвард


5893

Расходы по опционным операциям


5895

Расходы по операциям своп


5896

Расходы по операциям с прочими производными финансовыми инструментами


5897

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам


5900

Неустойка (штраф, пеня)


5900

Неустойка (штраф, пеня)


5920

Прочие расходы


5921

Прочие расходы от банковской деятельности


5922

Прочие расходы от неосновной деятельности


5923

Расходы по аренде


5924

Расходы от акцептов


5925

Расходы по полученным гарантиям


5926

Расходы по привилегированным акциям


5999

Корпоративный подоходный налог


5999

Корпоративный подоходный налог


 6

УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


6000

Счета по аккредитивам


6005

Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам


6010

Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам


6020

Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам


6025

Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам


6030

Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам


6040

Возможные требования рамбурсирующего банка к банку-эмитенту


6040

Возможные требования рамбурсирующего банка к банку-эмитенту


6050

Счета по гарантиям


6055

Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям


6075

Возможные требования по принятым гарантиям


6080

Требования к должнику по форфейтинговым операциям


6080

Требования к должнику по форфейтинговым операциям


6100

Счета по размещению вкладов и займов в будущем


6105

Будущие требования по размещаемым вкладам


6125

Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем


6126

Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем


6130

Счета по неподвижным вкладам клиентов


6130

Неподвижные вклады клиентов


6150

Счета по получению вкладов и займов в будущем


6155

Условные требования по получению вкладов в будущем


6175

Условные требования по получению займов в будущем


6177

Условные требования по предоставленным займам


6180

Возможные требования по векселям


6180

Возможные требования по векселям


6200

Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам


6205

Условные требования по покупке ценных бумаг


6210

Условные требования по операциям фьючерс


6225

Условные требования по приобретенным опционным операциям - "колл/пут"


6230

Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении - контрсчет


6240

Процентный своп


6300

Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам


6305

Условные требования по продаже ценных бумаг


6325

Условные требования по проданным опционным операциям - "колл/пут" - контрсчет


6330

Реализованное соглашение о будущем вознаграждении


6350

Условные требования по прочим производным финансовым инструментам


6400

Счета по купле-продаже валютных ценностей


6405

Условные требования по купле-продаже иностранной валюты


6415

Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов


6500

Счета по аккредитивам


6505

Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам


6510

Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам


6520

Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам


6525

Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам


6530

Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам


6540

Возможные обязательства по рамбурсированию


6540

Возможные обязательства по рамбурсированию


6550

Счета по гарантиям


6555

Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям


6575

Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям


6580

Обязательства по форфейтинговым операциям


6580

Обязательства по форфейтинговым операциям


6600

Счета по размещению вкладов и займов в будущем


6605

Условные обязательства по размещению вкладов в будущем


6625

Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем


6626

Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем


6630

Счета по неподвижным вкладам клиентов


6630

Обязательства по неподвижным вкладам клиентов


6650

Счета по получению вкладов и займов в будущем


6655

Будущие обязательства по получаемым вкладам


6675

Будущие обязательства по получаемым займам


6677

Условные обязательства по предоставленным займам


6680

Возможные обязательства по векселям


6680

Возможные обязательства по векселям


6700

Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам


6705

Условные обязательства по покупке ценных бумаг


6710

Условные обязательства по операциям фьючерс


6725

Условные обязательства по приобретенным опционным операциям - "колл/пут" - контрсчет


6730

Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении


6740

Процентный своп


6800

Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам


6805

Условные обязательства по продаже ценных бумаг


6825

Условные обязательства по проданным опционным операциям - "колл/пут"


6830

Реализованное соглашение о будущем вознаграждении - контрсчет


6850

Условные обязательства по прочим производным финансовым инструментам


6900

Счета по купле-продаже валютных ценностей


6905

Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты


6915

Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов


6996

Позиция по сделкам с прочими активами


6997

Позиция по сделкам с ценными бумагами


6998

Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами


6998

Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами


6999

Позиция по сделкам с иностранной валютой


6999

Позиция по сделкам с иностранной валютой


7

СЧЕТА МЕМОРАНДУМА


7100

Мемориальные счета - активы


7110

Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду


7115

Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа


7150

Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо


7160

Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств


7200

Мемориальные счета - пассивы


7220

Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду


7240

Документы и ценности, принятые на инкассо


7250

Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента


7300

Мемориальные счета - прочие


7303

Платежные документы, не оплаченные в срок


7320

Секьюритизируемые активы


7321

Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан


7330

Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений


7331

Начисленное вознаграждение по агентским займам


7339

Разные ценности и документы


7342

Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет


7345

Драгоценные металлы на хранении


7360

Акции и другие ценные бумаги клиентов


7363

Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании


7400

Пенсионные активы добровольных накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение


7401

Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан


7403

Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан


7404

Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи


7405

Ценные бумаги международных финансовых организаций


7406

Вклады в других банках


7407

Прочие пенсионные активы


7408

Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по краткосрочным государственным ценным бумагам Республики Казахстан, в которые размещены пенсионные активы


7409

Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным государственным ценным бумагам Республики Казахстан, в которые размещены пенсионные активы


7410

Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи, в которые размещены пенсионные активы


7411

Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по ценным бумагам международных финансовых организаций, в которые размещены пенсионные активы


7412

Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы


7413

Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы


7414

Обязательства добровольных накопительных пенсионных фондов по операциям с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы


7416

Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы


7500

Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление


7535

Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление


7536

Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление


7542

Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление


7543

Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление


7544

Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление


7600

Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении


7601

Деньги


7602

Аффинированные драгоценные металлы


7604

Вклады размещенные


7610

Вознаграждение


7611

Прочие требования


7630

Обязательства по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению


7631

Счета к оплате


7632

Прочие обязательства


7650

Капитал


7651

Капитал


7660

Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению


7661

Поступление активов от клиента


7662

Доходы в виде вознаграждения


7663

Доходы от купли-продажи активов


7664

Реализованные доходы от переоценки активов по справедливой стоимости


7665

Реализованные доходы по курсовой разнице


7666

Нереализованные доходы от переоценки активов по справедливой стоимости


7667

Нереализованные доходы по курсовой разнице


7668

Прочие доходы


7680

Расходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению


7681

Изъятие активов клиента


7682

Расходы по выплате комиссионных вознаграждений


7683

Расходы от купли-продажи активов


7684

Реализованные расходы от переоценки активов по справедливой стоимости


7685

Реализованные расходы по курсовой разнице


7686

Нереализованные расходы от переоценки активов по справедливой стоимости


7687

Нереализованные расходы по курсовой разнице


7688

Прочие расходы


7700

Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов добровольных накопительных пенсионных фондов


7701

Ценные бумаги


7702

Вклады в других банках


7703

Аффинированные драгоценные металлы


7704

Операции "обратное РЕПО"


7705

Операции "РЕПО"


7706

Производные финансовые инструменты


7707

Инвестиции в капитал


7708

Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства


7709

Прочие активы


7710

Дивиденды


7711

Вознаграждение


7712

Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам


7713

Прочие требования


7800

Активы по договору об инвестиционном депозите


7801

Счет учета банком денег клиентов


7802

Аффинированные драгоценные металлы


7803

Вклады в других банках


7804

Исламские ценные бумаги


7805

Доли участия


7806

Требования по операциям финансирования торговой деятельности


7807

Вознаграждение


7808

Запасы


7809

Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства


7810

Строящиеся (устанавливаемые) основные средства


7811

Требования по активам, переданным в лизинг (аренду)


7812

Начисленные доходы по аренде


7813

Резервы (провизии) на покрытие убытков


7820

Прочие требования


7830

Обязательства по договору об инвестиционном депозите


7831

Обязательства по инвестиционным депозитам


7832

Доходы будущих периодов


7833

Начисленные расходы по инвестиционным депозитам


7834

Вознаграждение за управление инвестиционным депозитом


7835

Прочие обязательства


7850

Капитал


7851

Капитал


7860

Доходы по договору об инвестиционном депозите


7862

Доходы в виде вознаграждения


7863

Доходы от купли-продажи активов


7864

Доход от участия в уставном капитале юридического лица


7865

Доходы по амортизации дисконта


7866

Доходы от восстановления резервов (провизий)


7867

Доходы по курсовой разнице


7868

Доходы от переоценки активов по справедливой стоимости


7869

Доходы в виде лизинговых (арендных) платежей


7870

Доходы по операциям финансирования торговой деятельности


7871

Прочие доходы


7880

Расходы по договору об инвестиционном депозите


7881

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по инвестиционному депозиту


7882

Расходы по выплате комиссионного вознаграждения


7883

Расходы от купли-продажи активов


7884

Расходы по амортизации премии


7886

Расходы по курсовой разнице


7887

Расходы от переоценки активов по справедливой стоимости


7888

Амортизационные отчисления по основным средствам


7889

Убытки от обесценения активов


7890

Прочие расходы


      Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
____________________________________________________________________ ___________
                  фамилия, имя, отчество (при его наличии)                   подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
____________________________________________________________________ ___________
                  фамилия, имя, отчество (при его наличии)                   подпись
Исполнитель ________________________________________________________ ___________
                  фамилия, имя, отчество (при его наличии)                   подпись
номер телефона: _________________________
Дата подписания отчета "___" __________ 20___ года

      Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.

  Приложение
к форме отчета об остатках на
балансовых и внебалансовых счетах

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций".

      3. Форма составляется ипотечными организациями ежемесячно.

      4. Форма составляется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

      5. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      6. Форма раскрывает структуру балансовых статей ипотечной организации по активам, обязательствам, капиталу, доходам, расходам, и внебалансовых статей по условным и возможным требованиям и обязательствам, счетам меморандума.

      7. Форма составляется в зависимости от осуществляемой деятельности ипотечной организации.

      8. В Форме раскрываются группы счетов и указываются суммы по счетам в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3 "Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793).

      9. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

  Приложение 13
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 июня 2018 года № 138
  Приложение 12
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 24 сентября 2014 года № 178

Правила представления отчетности организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций

      Настоящие Правила представления отчетности организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" и от 19 марта 2010 года "О государственной статистике" и определяют порядок представления отчетности организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, в Национальный Банк Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган).

      1.Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, за исключением юридических лиц, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с наличной иностранной валютой, представляют отчетность в уполномоченный орган в электронном формате посредством автоматизированной информационной подсистемы.

      Выявление уполномоченным органом ошибок (внутриформенного и межформенного контроля) является основанием для возврата отчетности в организацию, осуществляющую отдельные виды банковских операций.

      2. Отчетность на бумажном носителе по состоянию на отчетную дату подписывается первым руководителем, главным бухгалтером или лицами, уполномоченными на подписание отчета, и хранится в организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций.

      3. Полнота и достоверность данных в отчетности, а также идентичность данных, представляемых в электронном формате, данным на бумажном носителе обеспечивается первым руководителем банка, главным бухгалтером или лицами, уполномоченными на подписание отчета.

      4. В целях формирования отчетности активы и обязательства в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному в порядке, предусмотренном в пункте 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 "Об установлении порядка определения и применения рыночного курса обмена валют" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378).