Сақтандыру полистерінің мазмұнына және ресімделу тәртібіне қойылатын талаптарды белгілеу туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 қазандағы № 269 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 28 қарашада № 17806 болып тіркелді.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Қаулы 01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі.
      Ескерту. Қаулының тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 12.02.2021 № 28 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы, "Жекеше нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы" 2003 жылғы 11 маусымдағы, "Аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы" 2003 жылғы 13 маусымдағы, "Тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы" 2003 жылғы 1 шілдедегі, "Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы" 2003 жылғы 1 шілдедегі, "Туристі міндетті сақтандыру туралы" 2003 жылғы 31 желтоқсандағы, "Қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы" 2004 жылғы 7 шілдедегі, "Міндетті экологиялық сақтандыру туралы" 2005 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 23.12.2020 № 127 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      1. Мыналар:

      1) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес Сақтандыру полистерінің мазмұнына және ресімделу тәртібіне қойылатын талаптарды бекіту туралы;

      2) алып тасталды – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 23.12.2020 № 127 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 23.12.2020 № 127 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 12.02.2021 № 28 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

      2. Осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес тізбе бойынша Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілері құрылымдық элементтерінің күші жойылды деп танылсын.

      3. Банктік емес қаржы ұйымдарын реттеу департаменті (Көшербаева А.М.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ және орыс тілдерінде "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;

      3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

      4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында және 4-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      4. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Ж.Б. Құрмановқа жүктелсін.

      6. Осы қаулы 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Ұлттық Банк Төрағасы Д. Ақышев

  Қазақстан Республикасы
  Ұлттық Банкі Басқармасының
  2018 жылғы 29 қазандағы
  № 269 қаулысына
  1-қосымша

Сақтандыру полистерінің мазмұнына және ресімделу тәртібіне қойылатын талаптар

      Ескерту. Талаптардың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 12.02.2021 № 28 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      1. Осы Сақтандыру полистерінің мазмұнына және ресімделу тәртібіне қойылатын талаптарды (бұдан әрі – Талаптар) "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы, "Жекеше нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы" 2003 жылғы 11 маусымдағы, "Аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы" 2003 жылғы 13 маусымдағы, "Тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы" 2003 жылғы 1 шілдедегі, "Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы" 2003 жылғы 1 шілдедегі, "Туристі міндетті сақтандыру туралы" 2003 жылғы 31 желтоқсандағы (бұдан әрі – Туристі міндетті сақтандыру туралы заң), "Қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы" 2004 жылғы 7 шілдедегі, "Міндетті экологиялық сақтандыру туралы" 2005 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және сақтандыру полистерінің мазмұнына және ресімделу тәртібіне қойылатын талаптарды белгілейді.

      Қағидалардың мақсаттары үшін мынадай ұғым қолданылады:

      сақтандырушы - сақтандыру ұйымы, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру ұйымының филиалы.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 12.02.2021 № 28 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      2. Сақтандыру полисінде мынадай мәліметтер:

      1) сақтандырушының атауы, орналасқан жері, телефон нөмірі және банктік деректемелері;

      2) сақтанушының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), жеке сәйкестендіру нөмірі, экономика секторының коды, резиденттік белгісі (Қазақстан Республикасының резиденті немесе Қазақстан Республикасының бейрезиденті), заңды мекенжайы және (немесе) тұрғылықты жері (жеке тұлғалар үшін);

      3) сақтанушының атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі, экономика секторының коды, резиденттік белгісі (Қазақстан Республикасының резиденті немесе Қазақстан Республикасының бейрезиденті), орналасқан жері және нақты мекенжайы, банктік деректемелері (заңды тұлғалар үшін);

      4) сақтандыру агентінің тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), телефон нөмірі, жеке сәйкестендіру нөмірі (егер ол Қазақстан Республикасының резидент- жеке тұлғасы болып табылса) немесе сақтандыру агентінің атауы, орналасқан жері және нақты мекенжайы, телефон нөмірі және бизнес сәйкестендіру нөмірі (егер ол Қазақстан Республикасының резидент- заңды тұлғасы болып табылса);

      5) сақтандыру нысанын көрсету;

      6) сақтандыру жағдайын көрсету;

      7) сақтандыру сомасының мөлшері, валюта түрі, сақтандыру төлемін жүзеге асыру тәртібі мен мерзімі;

      8) сақтандыру сыйлықақысының (егер төлем бөліп төленсе, сақтандыру жарнасының) мөлшері, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақысының жалпы сомасы және жеңілдікті (бар болса) ескере отырып, сақтандыру сыйлықақысының сомасы, сақтандырушы ұсынатын сақтандыру сыйлықақысының жалпы сомасы және жеңілдігі (бар болса) ескере отырып, сақтандыру сыйлықақысының сомасы, валюта түрі, сақтандыру сыйлықақысын төлеу тәртібі мен мерзімдері;

      9) сақтандыру агентіне тиесілі комиссиялық сыйақының болуы немесе болмауы туралы көрсету;

      10) сақтандыру полисін жасасу күні және оның қолданыс мерзімі;

      11) егер сақтандыру полисінде сақтандырылушы (пайда алушы) көрсетілген жағдайда, ол сақтандыру полисі бойынша сақтанушы болып табылмаса, сақтандырылушының (пайда алушының) сәйкестендіру нөмірін, резиденттік белгісін және экономика секторын көрсету;

      12) сақтандыру полисінің нөмірі (сақтандыру полисін қағаз нысандағы сақтандырушының бланкісінде ресімдеген жағдайда) немесе дерекқорды қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйым берген сақтандыру полисінің бірегей нөмірі (сақтандыру полисін электрондық нысанда ресімдеген кезде);

      13) сақтандыру төлемін жүзеге асыруға қажетті жетіспейтін құжаттар туралы сақтанушыны немесе сақтандырылушыны хабардар ету мерзімдері;

      14) экономикалық қызмет түрі (заңды тұлғалар үшін);

      15) сақтандыру полисінің қолданылатын аумағын көрсету;

      16) сақтандырушының қолы (сақтандыру полисі қағаз нысандағы сақтандырушының бланкісінде ресімделген жағдайда);

      17) Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңнамасына сәйкес мәліметтер қамтылады.

      Экономика секторының коды Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14365 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 203 қаулысымен бекітілген Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларына және Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17274 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 маусымдағы № 139 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердің, Қазақстанның Даму Банкінің, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының және ипотекалық ұйымдардың Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне қаржы секторына шолуды қалыптастыруға арналған мәліметтерді ұсынуы жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес көрсетіледі.

      Экономикалық қызмет түрі Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 19927 болып тіркелген "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мен сақтандыру брокері есептілігінің тізбесін, нысандарын, табыс ету мерзімдерін және оларды ұсыну қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 31 желтоқсандағы № 275 қаулысына 38-қосымшаға сәйкес көрсетіледі.

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 20.09.2021 № 90 (01.10.2021 бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.

      3. Сақтандыру полисінде қамтылған сақтанушы мен сантандырылушы туралы мәліметтер сақтанушының өтінішінде көрсетілген мәліметтерге сәйкес келеді, оның негізінде сақтандыру полисі ресімделеді.

      4. Сақтандыру полисі қағаз нысандағы сақтандырушының бланкісінде ресімделген жағдайда, тараптардың құқықтары мен міндеттерінің сипаты сақтандыру полисінің кері жағында жазылады немесе оған қоса беріледі.

      5. Туристі міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру полисінде Талаптардың 2-тармағында көрсетілген мәліметтерден басқа сақтандырушының ассистанс компаниясының атауы, орналасқан орны, интернет-ресурсы, телефоны мен факсінің нөмірі, электрондық поштасының мекенжайы, сақтандырылушының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), туған күні мен тұрғылықты жері қамтылады.

      6. Туристі міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру полисін жасасқанын растау үшін сақтандырушы сақтанушыға сақтандырылушыға қатысты қолданыстағы сақтандыру арқылы қорғаудың болуы туралы растайтын сақтандыру сертификатын электрондық нысанда ресімдейді.

      Сақтандырылушының талап етуі бойынша сақтандыру сертификаты қағаз нысандағы сақтандырушының бланкісінде ресімделеді.

      Сақтандыру сертификатында Талаптардың 2-тармағының 1), 2), 3), 6), 8), 10), 11), 12), 15) және 16) тармақшаларында және 5-тармағында көрсетілген мәліметтерден басқа сақтандырылушының сақтандыру жағдайы басталған кездегі іс-қимылының тәртібі мен сақтандыру бағдарламасы қамтылады.

      Сақтандыру объектісін, сақтандырушы жауапкершілігінің шекті көлемін (сақтандыру сомасын) және өтелуі тиісті шығыстардың түрлерін, тараптардың құқықтары мен міндеттерінің сипатын, сақтандыру төлемін жүзеге асыру тәртібі мен мерзімдерін, сондай-ақ Туристі міндетті сақтандыру туралы заңда белгіленген сақтандырудың өзге талаптарын көрсету сақтандыру сертификатына қоса беріледі.

      Туристі міндеттті сақтандыру бойынша сақтандыру полисі мен сақтандыру сертификаты халықаралық шарттарда, сақтандырылушының уақытша болатын елдің (орнының) заңнамасында көзделген талаптарды ескере отырып толтырылады.

      6-1. Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру жөніндегі сақтандыру полисі Талаптардың 2-тармағында көрсетілген мәліметтерден басқа, сақтанушының және сақтандырылған тұлғаның (сақтандырылған тұлғалардың) (екі жылдан астам, екі жылдан аз) көлік жүргізу өтілі және көлік құралының (көлік құралдарының) шығарылған күні туралы ақпаратты қамтиды.

      Ескерту. Талаптар 6-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 31.08.2023 № 69 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      7. Егер сақтандырушының филиалы сақтандыру полисін ресімдесе, онда сақтандыру полисінде сақтандырушы филиалының атауы, орналасқан орны мен телефоны, филиал басшысының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қамтылады.

      8. Түрлері, талаптары мен тәртібі Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлерін реттейтін жекелеген заңнамалық актілерінде белгіленетін міндетті сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру полистері электрондық нысанда ресімделеді және сақтандыру полисінің бланкісінде басып шығарылмауға тиіс.

      Жүктелген және ерікті сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру полистері қағаз нысандағы сақтандырушының бланкісінде және (немесе) электрондық нысанда ресімделеді.

      Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 23.12.2020 № 127 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      9. Сақтандыру полисінің мәтіні қазақ және орыс тілдерінде, туристі міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру полисі мен сақтандыру сертификатының мәтіні қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ресімделеді.

      Сақтандыру полисінің, сақтандыру сертификатының мәтіні олардың ауызша айтылуының тура мағынасына сәйкес түсіндірілуге тиіс. Мәтінде арнайы сақтандыру терминологиясы қолданылған жағдайда, оның толық және бір мәнді түсініктемесі беріледі.

      10. Қағаз нысандағы сақтандырушының бланкісінде ресімделген сақтандыру полисіне сақтандырушы мен сақтандыру агенті арасында жасасқан шартта тиісті өкілеттіктер болған жағдайда сақтандыру агенті қол қояды.

      11. Қағаз нысандағы сақтандырушының бланкісінде ресімделген сақтандыру полисін, сақтандыру сертификатын толтыру кезінде түзетулер мен шимайларға жол берілмейді.

      12. Қағаз нысандағы сақтандырушының бланкісінде ресімделген сақтандыру полисін немесе сақтандыру сертификатын жоғалтқан жағдайда, сақтандырушы сақтанушының немесе сақтандырылушының өтініші бойынша оның түпнұсқамен бірдей заңдық күші болатын, жоғарғы оң жақ бұрышында "телнұсқа" деген жазуы бар және сақтандыру полисін немесе сақтандыру сертификатын алғашқы берген күн көрсетілген телнұсқасын береді.

  Қазақстан Республикасы
  Ұлттық Банкі Басқармасының
  2018 жылғы 29 қазандағы
  № 269 қаулысына
  2-қосымша

Өсiмдiк шаруашылығындағы мiндеттi сақтандыру шартын жасасу үшін өтiнiштің мазмұнына қойылатын талаптар

      Ескерту. 2-қосымша алып тасталды – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 23.12.2020 № 127 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

  Қазақстан Республикасы
  Ұлттық Банкі Басқармасының
  2018 жылғы 29 қазандағы
  № 269 қаулысына
  3-қосымша

Күші жойылды деп танылған Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілері құрылымдық элементтерінің тізбесі

      1. "Сақтандыру полистері бланктерінің мазмұнына және оларды жасауға, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру, туроператордың немесе турагенттiң азаматтық-құқықтық жауапкершілiгiн мiндеттi сақтандыру бойынша сақтандыру полистерін рәсімдеуге және беруге, сондай-ақ міндетті сақтандырудың жекелеген түрлері бойынша міндетті сақтандыру шарттарын жасау үшін сақтанушы өтініштерінің мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 1 наурыздағы № 24 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6171 болып тіркелген, 2010 жылғы 7 тамызда Қазақстан Республикасының орталық атқарушы және өзге де орталық мемлекеттік органдарының актілер жинағында № 13 жарияланған).

      2. "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Сақтандыру полистері бланктерінің мазмұны және оларды жасау, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру полисін рәсімдеу, сондай-ақ міндетті сақтандырудың жекелеген түрлері бойынша міндетті сақтандыру шарттарын жасау үшін сақтанушы өтініштерінің мазмұны жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы" 2010 жылғы 1 наурыздағы № 24 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 26 тамыздағы № 95 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7240 болып тіркелген, 2011 жылғы 28 қазанда "Заң газеті" газетінде № 158 (1974) жарияланған).

      3. "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 26 сәуірдегі № 110 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8505 болып тіркелген, "Заң газеті" газетінде 2013 жылғы 6 тамызда № 115 (2316) жарияланған) бекітілген Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 25-тармағы.

      4. "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне сақтандыру қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 20 қазандағы № 197 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12364 болып тіркелген, 2015 жылғы 28 желтоқсанда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) 1-тармағы.

      5. "Қазақстан Республикасының қаржы нарығы және қаржы ұйымдары мәселелері бойынша кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 12 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13308 болып тіркелген, "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 14 наурызда жарияланған) бекітілген Қазақстан Республикасының өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін қаржы нарығы және қаржы ұйымдары мәселелері жөніндегі нормативтік құқықтық актілерінің тізбесінің 2-тармағы.

      6. "Сақтандыру полистері бланктерінің мазмұнына және оларды жасауға, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру, туроператордың немесе турагенттiң азаматтық-құқықтық жауапкершілiгiн мiндеттi сақтандыру бойынша сақтандыру полистерін рәсімдеуге және беруге, сондай-ақ міндетті сақтандырудың жекелеген түрлері бойынша міндетті сақтандыру шарттарын жасау үшін сақтанушы өтініштерінің мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 1 наурыздағы № 24 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 30 мамырдағы № 141 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13929 болып тіркелген, "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 5 тамызда жарияланған).

      7. "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне сақтандыру қызметін реттеу мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 қаңтардағы № 17 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15104 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталонды бақылау банкінде 2017 жылғы 9 маусымда жарияланған) бекітілген Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметін реттеу мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 3-тармағы.

      8. "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларына төлемдер және төлем жүйелері мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 248 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16446 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталонды бақылау банкінде 2018 жылғы 13 наурызда жарияланған) бекітілген Төлемдер және төлем жүйелері мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының қаулылары тізбесінің 1-тармағы.

Об установлении Требований к содержанию и порядку оформления страховых полисов

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2018 года № 269. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 ноября 2018 года № 17806.

      Сноска. Заголовок в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.02.2021 № 28 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).
      Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2019 года.

      В соответствии с законами Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности", от 11 июня 2003 года "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности частных нотариусов", от 13 июня 2003 года "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности аудиторских организаций", от 1 июля 2003 года "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами", от 1 июля 2003 года "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств", от 31 декабря 2003 года "Об обязательном страховании туриста", от 7 июля 2004 года "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам", от 13 декабря 2005 года "Об обязательном экологическом страховании" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      Сноска. Преамбула - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 23.12.2020 № 127 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Установить:

      1) Требования к содержанию и порядку оформления страховых полисов согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

      2) исключен постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 23.12.2020 № 127 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 23.12.2020 № 127 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 12.02.2021 № 28 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан, а также структурные элементы некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан по перечню согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

      3. Департаменту регулирования небанковских финансовых организаций (Кошербаева А.М.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления его направление на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;

      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) настоящего пункта и пунктом 4 настоящего постановления.

      4. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Курманова Ж.Б.

      6. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию.

      Председатель
Национального Банка
Д. Акишев

  Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 октября 2018 года № 269

Требования к содержанию и порядку оформления страховых полисов

      Сноска. Заголовок в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.02.2021 № 28 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      1. Настоящие Требования к содержанию и порядку оформления страхового полиса (далее – Требования) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности", от 11 июня 2003 года "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности частных нотариусов", от 13 июня 2003 года "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности аудиторских организаций", от 1 июля 2003 года "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами", от 1 июля 2003 года "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств", от 31 декабря 2003 года "Об обязательном страховании туриста" (далее – Закон об обязательном страховании туриста), от 7 июля 2004 года "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам", от 13 декабря 2005 года "Об обязательном экологическом страховании" и устанавливают требования к содержанию и порядку оформления страховых полисов.

      Для целей Требований используется следующее понятие:

      страховщик – страховая организация, филиал страховой организации-нерезидента Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.02.2021 № 28 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      2. Страховой полис содержит следующие сведения:

      1) наименование, место нахождения, номер телефона и банковские реквизиты страховщика;

      2) фамилия, имя, отчество (при его наличии), индивидуальный идентификационный номер, код сектора экономики, признак резидентства (резидент Республики Казахстан или нерезидент Республики Казахстан), юридический адрес и (или) место жительства страхователя (для физических лиц);

      3) наименование, бизнес-идентификационный номер, код сектора экономики, признак резидентства (резидент Республики Казахстан или нерезидент Республики Казахстан), место нахождения и фактический адрес, банковские реквизиты страхователя (для юридических лиц);

      4) фамилию, имя, отчество (при его наличии), номер телефона, индивидуальный идентификационный номер страхового агента (если им является физическое лицо-резидент Республики Казахстан) или наименование, место нахождения и фактический адрес, номер телефона и бизнес-идентификационный номер страхового агента (если им является юридическое лицо-резидент Республики Казахстан);

      5) указание объекта страхования;

      6) указание страхового случая;

      7) размеры страховой суммы, вид валюты, порядок и сроки осуществления страховой выплаты;

      8) размер страховой премии (страхового взноса, если оплата производится в рассрочку), общая сумма страховой премии и сумма страховой премии с учетом льготы (при наличии) по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, общая сумма страховой премии и сумма страховой премии с учетом предоставляемой страховщиком скидки (при наличии), вид валюты, порядок и сроки уплаты страховой премии;

      9) указание о наличии или отсутствии комиссионного вознаграждения, причитающегося страховому агенту;

      10) дата заключения и срок действия страхового полиса;

      11) указание идентификационного номера, признака резидентства и сектора экономики застрахованного (выгодоприобретателя), если он не является страхователем по страховому полису, в случае указания застрахованного (выгодоприобретателя) в страховом полисе;

      12) номер страхового полиса (в случае оформления страхового полиса в бумажной форме на бланке страховщика) или уникальный номер страхового полиса, присвоенный организацией по формированию и ведению базы данных (при оформлении страхового полиса в электронной форме);

      13) сроки уведомления страхователя или застрахованного о недостающих документах, необходимых для осуществления страховой выплаты;

      14) вид экономической деятельности (для юридических лиц);

      15) указание территории действия страхового полиса;

      16) подпись страховщика (в случае оформления страхового полиса в бумажной форме на бланке страховщика);

      17) сведения в соответствии с законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности.

      Код сектора экономики указывается в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365, и Инструкцией по представлению банками второго уровня, Банком Развития Казахстана, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и ипотечными организациями в Национальный Банк Республики Казахстан сведений для формирования обзора финансового сектора, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 июня 2018 года № 139, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17274.

      Вид экономической деятельности указывается в соответствии с приложением 38 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 275 "Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности страховой (перестраховочной) организацией и страховым брокером и Правил ее представления", зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19927.

      Сноска. Пункт 2 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 20.09.2021 № 90 (вводится в действие с 01.10.2021).

      3. Сведения о страхователе и застрахованном, содержащиеся в страховом полисе, соответствуют сведениям, указанным в заявлении страхователя, на основании которых оформляется страховой полис.

      4. В случае оформления страхового полиса в бумажной форме на бланке страховщика, описание прав и обязанностей сторон излагается на оборотной стороне страхового полиса или прилагается к нему.

      5. Страховой полис по обязательному страхованию туриста помимо сведений, указанных в пункте 2 Требований, содержит наименование, место нахождения, интернет-ресурс, номер телефона и факса, адрес электронной почты ассистанс компании страховщика, фамилию, имя, отчество (при его наличии), дату рождения и место жительства застрахованного.

      6. В подтверждение заключения страхового полиса по обязательному страхованию туриста страховщик оформляет страхователю страховой сертификат в электронной форме, свидетельствующий о наличии действующей страховой защиты в отношении застрахованного.

      По требованию застрахованного, страховой сертификат оформляется в бумажной форме на бланке страховщика.

      Страховой сертификат помимо сведений, указанных в подпунктах 1), 2), 3), 6), 8), 10), 11), 12), 15) и 16) пункта 2 и пункте 5 Требований, содержит порядок действий застрахованного при наступлении страхового случая и программу страхования.

      Указание объекта страхования, предельного объема ответственности страховщика (страховая сумма) и видов расходов, подлежащих возмещению, описание прав и обязанностей сторон, порядок и сроки осуществления страховой выплаты, а также иные условия страхования, установленные Законом об обязательном страховании туриста, прилагаются к страховому сертификату.

      Страховой полис по обязательному страхованию туриста и страховой сертификат заполняются с учетом требований, предусмотренных международными договорами, законодательством страны (места) временного пребывания застрахованного.

      6-1. Страховой полис по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств помимо сведений, указанных в пункте 2 Требований, содержит информацию о стаже вождения страхователя и застрахованного (застрахованных) (более двух лет, менее двух лет) и о дате выпуска транспортного средства (транспортных средств).

      Сноска. Требования дополнены пунктом 6-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 31.08.2023 № 69 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      7. Если страховой полис оформлен филиалом страховщика, то страховой полис содержит наименование, место нахождения и телефон филиала страховщика, фамилию, имя, отчество (при его наличии) руководителя филиала.

      8. Страховые полисы по договорам обязательного страхования, виды, условия и порядок которых устанавливаются отдельными законодательными актами Республики Казахстан, регулирующими обязательные виды страхования, оформляются в электронной форме и не подлежат печати на бланке страхового полиса.

      Страховые полисы по договорам вмененного и добровольного страхования оформляются в бумажной форме на бланке страховщика и (или) в электронной форме.\

      Сноска. Пункт 8 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 23.12.2020 № 127 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      9. Текст страхового полиса излагается на казахском и русском языках, страхового полиса по обязательному страхованию туриста, страхового сертификата – на казахском, русском и английском языках.

      Текст страхового полиса, страхового сертификата подлежат толкованию в соответствии с буквальным значением их словесного выражения. В случае использования в тексте специальной страховой терминологии дается полное и однозначное ее трактование.

      10. Страховой полис, оформленный в бумажной форме на бланке страховщика, подписывается страховым агентом, в случае наличия соответствующих полномочий в договоре, заключаемом между страховщиком и страховым агентом.

      11. Поправки и помарки при заполнении страхового полиса, страхового сертификата, оформленных в бумажной форме на бланке страховщика, не допускаются.

      12. В случае утери страхового полиса или страхового сертификата, оформленного в бумажной форме на бланке страховщика, страховщик по заявлению страхователя или застрахованного производит выдачу дубликата, который имеет одинаковую юридическую силу с подлинником, с надписью "дубликат" в правом верхнем углу и указанием даты первичной выдачи страхового полиса или страхового сертификата.

  Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 октября 2018 года № 269

Требования к содержанию заявления для заключения договора обязательного страхования в растениеводстве

      Сноска. Приложение 2 исключено постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 23.12.2020 № 127 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

  Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 октября 2018 года № 269

Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также структурных элементов некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан, признаваемых утратившими силу

      1. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 марта 2010 года № 24 "Об утверждении Требований к содержанию и изготовлению бланков страховых полисов, оформлению и выдаче страховых полисов по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности туроператора или турагента, а также к содержанию заявлений страхователя для заключения договоров обязательного страхования по отдельным видам обязательного страхования" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6171, опубликовано 7 августа 2010 года в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 13).

      2. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 августа 2011 года № 95 "О внесении изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 марта 2010 года № 24 "Об утверждении Инструкции по содержанию и изготовлению бланков страховых полисов, по оформлению страхового полиса по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, а также по содержанию заявлений страхователя для заключения договоров обязательного страхования по отдельным видам обязательного страхования" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7240, опубликовано 28 октября 2011 года в газете "Юридическая газета" № 158 (2148).

      3. Пункт 25 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 апреля 2013 года № 110 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8505, опубликовано 6 августа 2013 года в газете "Юридическая газета" № 115 (2490).

      4. Пункт 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 октября 2015 года № 197 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам страховой деятельности" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12364, опубликовано 28 декабря 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет").

      5. Пункт 2 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам финансового рынка и финансовых организаций, в которые вносятся изменения и дополнения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 12 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам финансового рынка и финансовых организаций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13308, опубликовано 14 марта 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет").

      6. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 141 "О внесении изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 марта 2010 года № 24 "Об утверждении Требований к содержанию и изготовлению бланков страховых полисов, оформлению и выдаче страховых полисов по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности туроператора или турагента, а также к содержанию заявлений страхователя для заключения договоров обязательного страхования по отдельным видам обязательного страхования" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13929, опубликовано 5 августа 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет").

      7. Пункт 3 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования страховой деятельности, в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2017 года № 17 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования страховой деятельности" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15104, опубликовано 9 июня 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

      8. Пункт 1 Перечня постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам платежей и платежных систем, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 декабря 2017 года № 248 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16446, опубликовано 13 марта 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).