Орталық депозитарий есептілігінің тізбесін, нысандарын, табыс ету мерзімдерін және оларды ұсыну қағидаларын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 қазандағы № 263 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 28 қарашада № 17813 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2022 жылғы 19 желтоқсандағы № 118 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2022 № 118 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.
      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      "Қазақстан Республикасында төтенше жағдайды енгізу туралы" ҚР Президентінің 15.03.2020 № 285 Жарлығымен енгізілген төтенше жағдай қолданылу кезеңінде есептіліктің жекелеген түрлерін ұсыну мерзімдері ұзартылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.03.2020 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы қаулы 01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі

      "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі, "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі, "Мемлекеттік статистика туралы" 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес және Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Мыналар:

      1) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес орталық депозитарий есептілігінің тізбесі;

      2) осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес клиенттердің шоттары туралы есептің нысаны;

      3) осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті тоқсан ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнге қолданыстағы мәмілелер туралы есептің нысаны және орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалар тізілімі;

      4) осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес бағалы қағаздардың қайталама нарығында Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен операциялар туралы есептің нысаны;

      5) осы қаулыға 5-қосымшаға сәйкес экономика секторлары мен шағын секторлары бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен операциялар туралы есептің нысаны;

      6) осы қаулыға 6-қосымшаға сәйкес экономика секторлары және шағын секторлары бойынша орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде мемлекеттік емес бағалы қағаздармен жүргізілген операциялар туралы есептің нысаны;

      7) осы қаулыға 7-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноттарын ұстаушылар туралы есептің нысаны;

      8) осы қаулыға 8-қосымшаға сәйкес жергілікті атқарушы органдардың бағалы қағаздарымен операциялар туралы есептің нысаны;

      9) осы қаулыға 9-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінің негізгі шоттарындағы Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі бағалы қағаздарының қалдықтары туралы есептің нысаны;

      10) осы қаулыға 10-қосымшаға сәйкес орталық депозитарийдің депоненттері туралы есептің нысаны;

      11) осы қаулыға 11-қосымшаға сәйкес депоненттер мен олардың клиенттері туралы есептің нысаны;

      12) осы қаулыға 12-қосымшаға сәйкес орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздар туралы есептің нысаны;

      13) осы қаулыға 13-қосымшаға сәйкес шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздар туралы есептің нысаны;

      14) осы қаулыға 14-қосымшаға сәйкес инвестициялық қорлардың пайларын (акцияларын) ұстаушылар саны туралы есептің нысаны;

      15) осы қаулыға 15-қосымшаға сәйкес орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есептің нысаны;

      16) осы қаулыға 16-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен операциялар туралы есептің нысаны;

      17) осы қаулыға 17-қосымшаға сәйкес қаржы құралдарын аудару бойынша операциялар туралы есептің нысаны;

      18) осы қаулыға 18-қосымшаға сәйкес бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінің жүйесін жүргізу бойынша қызметтің қорытындылары туралы есептің нысаны;

      19) осы қаулыға 19-қосымшаға сәйкес эмитенттердің дауыс беретін акциялары туралы есептің нысаны;

      20) осы қаулыға 20-қосымшаға сәйкес акция ұстаушылар тізілімі туралы есептің нысаны;

      21) осы қаулыға 21-қосымшаға сәйкес орталық депозитарийдің есептілікті ұсыну қағидалары бекітілсін.

      2. Осы қаулыға 22-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларының күші жойылды деп танылсын.

      3. Орталық депозитарий Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне электрондық форматта:

      1) апта сайын - осы қаулының 1-тармағының 16) тармақшасында көзделген есептілікті есепті аптадан кейінгі үшінші жұмыс күніне дейінгі мерзімде;

      2) ай сайын - осы қаулының 1-тармағының 11) тармақшасында көзделген есептілікті есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі мерзімде;

      3) ай сайын - осы қаулының 1-тармағының 4), 5), 6), 7), 8), 10), 15) және 19) тармақшаларында көзделген есептілікті есепті айдан кейінгі айдың оныншы күніне дейінгі мерзімде;

      4) ай сайын - осы қаулының 1-тармағының 20) тармақшасында көзделген есептілікті есепті айдан кейінгі айдың жиырмасыншы күніне дейінгі мерзімде;

      5) тоқсан сайын - осы қаулының 1-тармағының 9), 12), 13) және 14) тармақшаларында көзделген есептілікті есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі мерзімде;

      6) тоқсан сайын - осы қаулының 1-тармағының 2) және 3) тармақшаларында көзделген есептілікті есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмасыншы күніне дейінгі мерзімде;

      7) тоқсан сайын - осы қаулының 1-тармағының 17) және 18) тармақшаларында көзделген есептілікті есепті тоқсаннан кейінгі айдың отызыншы күніне дейінгі мерзімде ұсынады.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.02.2021 № 11 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      4. Банктік емес қаржы ұйымдарын реттеу департаменті (Көшербаева А.М.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ және орыс тілдерінде "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;

      3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

      4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында және 5-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      5. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

      6. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Ж.Б. Құрмановқа жүктелсін.

      7. Осы қаулы 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Ұлттық Банк Төрағасы Д. Ақышев

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Ұлттық экономика министрлігі

      Статистика комитетінің Төрағасы

      ______________ Н. Айдапкелов

      2018 жылғы "___" ___________

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 263 қаулысына
1-қосымша

Орталық депозитарий есептілігінің тізбесі

      Орталық депозитарий есептілігінің тізбесіне мыналар кіреді:

      1) клиенттердің шоттары туралы есеп;

      2) орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті тоқсан ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнге қолданыстағы мәмілелер туралы есеп және орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалар тізілімі;

      3) бағалы қағаздардың қайталама нарығында Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен операциялар туралы есеп;

      4) экономика секторлары мен шағын секторлары бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен операциялар туралы есеп;

      5) экономика секторлары мен шағын секторлары бойынша орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде мемлекеттік емес бағалы қағаздармен жүргізілген операциялар туралы есеп;

      6) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқамерзімді ноттарын ұстаушылар туралы есеп;

      7) жергілікті атқарушы органдардың бағалы қағаздарымен операциялар туралы есеп;

      8) Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінің негізгі шоттарындағы Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі бағалы қағаздарының қалдықтары туралы есеп;

      9) орталық депозитарийдің депоненттері туралы есеп;

      10) депоненттер мен олардың клиенттері туралы есеп;

      11) орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздар туралы есеп;

      12) шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздар туралы есеп;

      13) инвестициялық қорлардың орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы пайларын (акцияларын) ұстаушылар саны туралы есеп;

      14) орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп.

      15) Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен операциялар туралы есеп;

      16) қаржы құралдарын аудару бойынша операциялар туралы есеп;

      17) акцияларды ұстаушылар тізілімінің жүйесін жүргізу бойынша қызметтің қорытындылары туралы есеп;

      18) эмитенттердің дауыс беретін акциялары туралы есеп;

      19) акцияларды ұстаушылар тізілімі туралы есеп.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 263 қаулысына
2-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Клиенттердің шоттары туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Индекс: ОСК_2

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатын: орталық депозитарий

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмасыншы күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

  Нысан

      ________________________________________________________________________

      (ұйымның толық атауы)

  (мың теңгемен)


р/с

Клиенттердің шоттары

Заңды тұлғалар

Резидент банктер

Бейрезидент банктер

Басқа заңды тұлғалар

1

2

3

4

5

1

Ағымдағы шоттар

Барлығы, оның ішінде
шетел валютасында
2

Корреспонденттік шоттар

Барлығы, оның ішінде
шетел валютасында
3

Өзге шоттар

Барлығы, оның ішінде
шетел валютасында
4

Жиынтығы

Барлығы, оның ішінде
шетел валютасында
      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ _________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Жауапты бөлімшенің бастығы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Орындаушы: ____________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Телефон нөмірі _________

      Есепке қол қойылған күн 20 __ жылғы "___" __________

      Ескерту: Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Клиенттердің шоттары
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Клиенттердің шоттары туралы есеп

1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) әкімшілік деректер жинауға арналған "Клиенттердің шоттары туралы есеп" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды орталық депозитарий тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер, жауапты бөлімшенің бастығы немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда заңды тұлғалар бөлігінде орталық депозитарийде ашылған теңгемен және шетел валютасындағы ағымдағы, корреспонденттік және өзге шоттар туралы мәліметтер көрсетіледі.

      6. 3, 4, 5-бағандарда шоттардағы ақша қалдықтары көрсетіледі.

      7. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 263 қаулысына
3-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнге қолданыстағы мәмілелер туралы есеп және орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалар тізілімі

Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Индекс: МТ_3

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатын: орталық депозитарий

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмасыншы күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

  Нысан

      ________________________________________________________________________

      (ұйымның толық атауы)

      1-кесте. Орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті тоқсан ішінде жасалған, сондай-ақ 20__жылғы "___" "___" қолданыстағы мәмілелер.


р/с

Тұлғаның атауы (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін), жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін, оның ішінде дара кәсіпкер үшін)

Резиденттік елі

Тұлға орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаға жатқызылған белгі

Операция түрі

Мәміле мақсаты

Шарттың №

Шарт жасалған күн (талаптарын орындай бастаған күн)

1

2

3

4

5

6

7

8

9Барлығы
      кестенiң жалғасы

Шарт қолданысының аяқталу күні (талаптарын орындауды аяқтау күні)

Орталық депозитарийдің директорлар кеңесі шешімінің не акционерлердің жалпы жиналысының деректемелері (директорлар кеңесі болмаған жағдайда)

Шарт бойынша мәміле сомасы (мың теңгемен)

Валюта түрі

Қамтамасыз ету түрі

Қамтамасыз ету құны (мың теңгемен)

Сыйақы (жылдық пайызбен)

Барлығы

оның ішінде қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарының талаптарына сәйкес резервтерді (провизияларды) есептеу кезінде енгізілетін қамтамасыз ету құны

орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен

орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаның пайдасына орталық депозитариймен

Орталық депозитарийдің ішкі құжаттарына сәйкес

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

      кестенiң жалғасы

Есептелген кірістер/шығыстар

Есепті күнге ағымдағы қалдық

Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарына сәйкес құрылған резервтер (провизиялар) сомасы

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның директорлар кеңесі шешімінің не акционерлердің жалпы жиналысының деректемелері (Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда)

Ескерту

Сомасы (мың теңгемен)

Баланстық шот

Сомасы (мың теңгемен)

Баланстық шот

20

21

22

23

24

25

26      Орталық депозитарийдің өзімен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен операцияларының әрбір түрі бойынша сомасы орталық депозитарийдің меншікті капиталы мөлшерінің жиынтығында 0,01 пайызынан аспайтын орталық депозитарийдің өзімен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен жасалған мәмілелерінің жалпы сомасы 20__жылғы "__" _____ жағдай бойынша ________ мың теңгені құрайды.

      Орталық депозитарий есепті тоқсанда орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаларға жеңілдік жағдайлары ұсынылмағанын және орталық депозитарийдің 1-кестеде көрсетілгендерді қоспағанда, басқа мәмілелерді жүзеге асырмағанын растайды.

      2-кесте. 20__жылғы "___" "________" жағдай бойынша орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалар тізілімі


р/с

Бизнес - сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін), жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін, оның ішінде дара кәсіпкер үшін)

Тұлғаның атауы (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Резиденттік елі

Тұлға орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаға жатқызылған белгі

1

2

3

4

5


      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ _________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Жауапты бөлімшенің бастығы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Орындаушы: ____________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Телефон нөмірі _________

      Есепке қол қойылған күн 20 __ жылғы "___" __________

      Ескерту: Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Орталық депозитариймен
ерекше қатынастармен
байланысты тұлғалармен есепті
ай ішінде жасалған, сондай-ақ
есепті күнге қолданыстағы
мәмілелер туралы есеп және
орталық депозитариймен ерекше
қатынастармен байланысты
тұлғалар тізілімі нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті тоқсан ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнге қолданыстағы мәмілелер туралы есеп және орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалар тізілімі

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) "Орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті тоқсан ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнге қолданыстағы мәмілелер туралы есеп және орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалар тізілімі" Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды орталық депозитарий тоқсан сайын жасайды және есепті кезеңде жасалған мәмілелер, соңдай-ақ есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша қолданыстағы мәмілелер бойынша деректерді көрсетеді. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер, жауапты бөлімшенің бастығы немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лауазымды тұлғалары және (немесе) олардың жұбайлары мен жақын туыстары ірі қатысушылар не осы заңды тұлғаларда лауазымды тұлғалар болып табылатын заңды тұлғалар бойынша мәліметтерді қоспағанда, Нысанда орталық депозитарийдің орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті кезең ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнге қолданыстағы барлық мәмілелері туралы (1-кесте) және есепті күнге орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалар (2-кесте) туралы мәліметтер көрсетіледі.

      6. Тұлғаның орталық депозитариймен байланыстылық белгісі "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес айқындалады.

      7. Тұлғалардың орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланыстылығының бір немесе бірнеше белгісі болуы мүмкін және 2-кестені толтыру кезінде барлық белгілері көрсетіледі.

      8. 1-кестеде орталық депозитарийдің өзімен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен операцияларының әрбір түрі бойынша сомасы орталық депозитарийдің меншікті капиталы мөлшерінің жиынтығында 0,01 пайызынан асатын орталық депозитарийдің өзімен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен жасалған барлық мәмілелері туралы мәліметтер көрсетіледі.

      9. Егер орталық депозитарийдің меншікті капиталының теріс мәні болса, 1-кестеде орталық депозитарийдің өзімен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен операцияларының әрбір түрі бойынша сомасы орталық депозитарий активтері мөлшерінің жиынтығында 0,001 пайызынан асатын орталық депозитарийдің өзімен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен жасалған барлық мәмілелері туралы мәліметтер көрсетіледі.

      10. 1-кестенің 2-бағанында жеке тұлға үшін тегі мен аты міндетті түрде, бар болса - әкесінің аты көрсетіледі.

      11. 1-кестенің 14, 15 және 16-бағандарында талаптары қамтамасыз етудің болуын болжайтын мәмілелер бойынша ақпарат көрсетіледі.

      12. 1-кестенің 17, 18, және 19-бағандарында талаптары сыйақы төлеуді болжайтын мәмілелер бойынша ақпарат көрсетіледі.

      13. 1-кестенің 20-бағанында ағымдағы жылдың басынан бері жинақталған есептелген кіріс немесе шығыс сомасы көрсетіледі.

      14. Егер мәміле жасау кезінде тұлға орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлға болмаған болса, 1-кестенің 26-бағанында былай деп көрсетіледі: "тұлға ________ бастап (күні, айы және жылы көрсетілген мерзімі) орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты болып табылады".

      15. 2-кестеде орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты барлық тұлғалар, оның ішінде мәмілелер жасалмаған тұлғалар көрсетіледі.

      16. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 263 қаулысына
4-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Бағалы қағаздардың қайталама нарығында Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен операциялар туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы "___" "____________" жағдай бойынша

      Индекс: ООВРГЦБ_4

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатын: орталық депозитарий

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

  Нысан

      ____________________________________________________________________

      (ұйымның толық атауы)

      ___ бастап _____ дейінгі кезеңде

  мың теңгемен


р/с

Бағалы қағаз түрі

Бағалы қағаз эмиссиясының нөмірі

Бағалы қағаз көлемі

Бағалы қағаз саны

Бағалы қағаздың жылдық кірістілігі

Бағалы қағазды өтеу күні

1

2

3

4

5

6

7

123


      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ _________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Жауапты бөлімшенің бастығы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Орындаушы: ____________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      телефон нөмірі _________

      Есепке қол қойылған күн 20 __ жылғы "___" __________

      Ескерту: Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Бағалы қағаздардың қайталама
нарығында Қазақстан
Республикасының мемлекеттік
бағалы қағаздарымен
операциялар туралы есеп
нысанына қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Бағалы қағаздардың қайталама нарығында Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен операциялар туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) "Бағалы қағаздардың қайталама нарығында Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен операциялар туралы есеп" әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 2-тармағының 15) тармақшасына және "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды орталық депозитарий ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер, жауапты бөлімшенің бастығы немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда есепті кезеңде қайталама нарықта Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен жүзеге асырылған мәмілелер көлемі туралы мәліметтер көрсетіледі.

      6. 4-бағанда есепті кезеңде қайталама нарықта Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен жүзеге асырылған мәмілелер көлемі көрсетіледі.

      7. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 263 қаулысына
5-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Экономика секторлары мен шағын секторлары бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен операциялар туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Индекс: ООГЦБСЭ_5

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатын: орталық депозитарий

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

      Нысан

      __________________________________________________________________

      (ұйымның толық атауы)

      ___ бастап _____ дейінгі кезеңде

  мың теңгемен)


р/с

Бағалы қағаздардың түрі / экономика секторлары мен шағын секторлары

Бастапқыда негізгі шоттардағы қалдық

Сатып алынған

Барлығы

Бастапқы нарықта

Саны (дана)

Номиналды құны бойынша сомасы

Саны (дана)

Дисконтталған құны бойынша сомасы

Саны (дана)

Дисконтталған құны бойынша сомасы


1

2

3

4

5

6

7

1n

Бағалы қағаздар барлығы
Экономика секторлары мен шағын секторлары
Бейрезиденттер
Резиденттер - бейрезиденттер жиынтығы
Депоненттер      кестенің жалғасы:

Сатып алынған

Тікелей сатып алумен

РЕПО операциялары бойынша

Кепіл операциялары бойынша

Негізгі шотқа есепке жазу

Саны (дана)

Дисконтталған құны бойынша сомасы

Саны (дана)

Дисконтталған құны бойынша сомасы

Саны (дана)

Дисконтталған құны бойынша сомасы

Саны (дана)

Дисконтталған құны бойынша сомасы

8

9

10

11

12

13

14

15
      кестенің жалғасы:

Сатылған

Барлығы

Тікелей сатумен

РЕПО операциялары бойынша

Саны (дана)

Дисконтталған құны бойынша сомасы

Саны (дана)

Дисконтталған құны бойынша сомасы

Саны (дана)

Дисконтталған құны бойынша сомасы

16

17

18

19

20

21


      кестенің жалғасы:

Сатылған

Өтелген

Есептен шығарылған

Кепіл операциялары бойынша

Саны (дана)

Дисконтталған құны бойынша сомасы

Саны (дана)

Дисконтталған құны бойынша сомасы

Саны (дана)

Дисконтталған құны бойынша сомасы

22

23

24

25

26

27


      кестенің жалғасы:

Кезеңнің соңында кепіл сомасының қалдығы

Кезеңнің соңындағы негізгі шоттардағы қалдық

Кірістілік

бастапқы нарықта

қайталама нарықта

РЕПО операциялары бойынша

саны (дана)

сомасы (номиналды құны бойынша)

саны (дана)

сомасы (номиналды құны бойынша)

орташа мөлшерленген мөлшерлеме

орташа мөлшерленген ұзақтық

28

29

30

31

32

33

34

35
      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ _________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Жауапты бөлімшенің бастығы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Орындаушы: ____________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      телефон нөмірі _________

      Есепке қол қойылған күн 20 __ жылғы "___" __________

      Ескерту: Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Экономика секторлары мен
шағын секторлары бойынша
Қазақстан Республикасының
мемлекеттік бағалы
қағаздарымен операциялар
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Экономика секторлары мен шағын секторлары бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен операциялар туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) "Экономика секторлары мен шағын секторлары бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен операциялар туралы есеп" әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 2-тармағының 15) тармақшасына және "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды орталық депозитарий ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер, жауапты бөлімшенің бастығы немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда есепті кезеңдегі экономика секторлары мен шағын секторлары бөлігінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен операциялар туралы мәліметтер көрсетіледі.

      6. Резиденттік белгісі "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" 2018 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес айқындалады.

      Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.02.2021 № 11 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      7. Экономика секторлары бойынша институционалдық бірліктерді жіктеу мақсаттары үшін экономика секторлары мен шағын секторларының мынадай құрылымы және ұғымдары қолданылады:

      1) Қазақстан Республикасының Үкіметі республикалық бюджет қаражатынан қаржыландырылатын министрліктерді, ведомстволарды, ғылыми-зерттеу институттарын, институционалдық бірліктер - Қазақстан Республикасы Үкіметінің агенттерін, мемлекеттік басқару органдары бақылайтын және республикалық бюджет қаражатынан қаржыландырылатын қорларды, сондай-ақ мемлекеттің бақылауындағы, мемлекеттік органдарға тән функцияларды орындайтын және нарықтық өндіріспен айналыспайтын басқа ұйымдарды қамтиды;

      2) өңірлік және жергілікті басқару органдары облыс, қала және аудан деңгейінде басқару функцияларын жүзеге асыратын институционалдық бірліктерді және жергілікті бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдарды қамтиды;

      3) орталық (ұлттық) банк - қаржы жүйесінің негізгі аспектілерін бақылауды жүзеге асыратын және ұлттық валюта эмиссиясы, халықаралық резервтерді басқару сияқты қызметті жүргізетін институционалдық бірлік;

      4) басқа депозиттік ұйымдар - қызметінің негізгі түрі қаржылық делдалдық болып табылатын және міндеттемелері депозит және олардың аналогтары (кең ақша ұлттық анықтамасына кіргізілетін депозиттерді алмастырушылар) нысанында болатын институционалдық бірліктер;

      5) басқа қаржы ұйымдары - делдалдық не қосалқы қаржы қызметін жүзеге асыратын немесе қызметі қаржылық делдалдықпен тығыз байланысты, бірақ өздері делдалдардың функцияларын орындамайтын осы сектордың барлық қалған институционалдық бірліктері;

      6) мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар - көбінесе нарықтық өндіріспен айналысатын және мемлекеттік басқару органдары бақылайтын институционалдық бірліктер;

      7) мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар - көбінесе нарықтық өндіріспен айналысатын және мемлекеттік басқару органдары бақыламайтын институционалдық бірліктер;

      8) үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар - тауарлар немесе қызметтер өндіретін, бірақ осындай ұйымдарды бақылайтын институционалдық бірліктерге кіріс немесе өзге қаржылай игіліктер келтірмейтін, тұлғалар қауымдастықтары осы қауымдастықтардың мүшелерін тауарлармен немесе қызметтермен қамтамасыз ету үшін құратын (әдетте мұндай қызметтер ақысыз немесе тұрақты мүшелік жарналар есебінен көрсетіледі) немесе қызметінің негізгі түрі қайырымдылық көмек көрсету болып табылатын институционалдық бірліктер;

      9) үй шаруашылықтары - жеке тұлғалардан, сондай-ақ бірге тұратын, өз табыстары мен мүлкін бiрiктiретiн (толық немесе iшiнара) және тауарлар мен қызметтердiң белгiлi бір түрлерін (тұрғын үйді, тамақ өнiмдерiн және басқаларды) бiрлесiп тұтынатын жеке тұлғалардың шағын топтарынан (отбасылардан) құралған институционалдық бiрлiктер.

      8. 4 - 15-бағандар аралығында есепті айдағы экономика секторлары мен шағын секторлары бөлігінде Қазақстан Республикасының сатып алынған мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша операциялар көрсетіледі. 14 және 15-бағандар бағалы қағаздарды бір жеке шоттан екіншісіне аударуға байланысты операцияларды да қамтиды.

      9. 16 - 27-бағандар аралығында есепті айдағы экономика секторлары мен шағын секторлары бөлігінде Қазақстан Республикасының сатылған мемлекеттік бағалы қағаздары көрсетіледі. 24 және 25-бағандар бағалы қағаздарды бір жеке шоттан екіншісіне аударуға байланысты операцияларды да қамтиды.

      10. 29-бағанда кепіл ескерілетін қосалқы шоттың бөлімінде көрсетілген есепті кезеңнің соңындағы айналыстағы кепілдің номиналды құны бойынша қалдықтың сомасы көрсетіледі.

      11. 4-бағандағы сома 6, 8 ,10, 12,14-бағандар сомасына тең болады.

      12. 5-бағандағы сома 7, 9, 11, 13, 15-бағандар сомасына тең болады.

      13. 16-бағандағы сома 18, 20, 22, 24, 26-бағандар сомасына тең болады.

      14. 17-бағандағы сома 19, 21, 23, 25, 27-бағандар сомасына тең болады.

      15. 30-бағандағы сома 16-бағандағы соманы шегергенде 2, 4-бағандар сомасына тең болады.

      16. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 263 қаулысына
6-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Экономика секторлары мен шағын секторлары бойынша орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде мемлекеттік емес бағалы қағаздармен жүргізілген операциялар туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Индекс: ООГЦБСЭ_6

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатын: орталық депозитарий

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

  Нысан

      ___________________________________________________________________

      (ұйымның толық атауы)

      ___ бастап _____ дейінгі кезеңде

  мың теңгемен)


р/с

Бағалы қағаздардың түрі / экономика секторлары мен шағын секторлары

Бастапқыда негізгі шоттардағы қалдық

Сатып алынған

Барлығы

Бастапқы нарықта

Саны (дана)

Номиналды құны бойынша сомасы

Саны (дана)

Дисконтталған құны бойынша сомасы

Саны (дана)

Дисконтталған құны бойынша сомасы


1

2

3

4

5

6

7

1n

Бағалы қағаздар барлығы
Экономика секторлары мен шағын секторлары
Бейрезиденттер
Резиденттер - бейрезиденттер жиынтығы
Депоненттер      кестенің жалғасы:

Сатып алынған

Тікелей сатып алумен

РЕПО операциялары бойынша

Кепіл операциялары бойынша

Негізгі шотқа есепке жазу

Саны (дана)

Дисконтталған құны бойынша сомасы

Саны (дана)

Дисконтталған құны бойынша сомасы

Саны (дана)

Дисконтталған құны бойынша сомасы

Саны (дана)

Дисконтталған құны бойынша сомасы

8

9

10

11

12

13

14

15

...
      кестенің жалғасы:

Сатылған

Барлығы

Тікелей сатумен

РЕПО операциялары бойынша

Өтелген

Есептен шығарылған

Саны (дана)

Дисконтталған құны бойынша сомасы

Саны (дана)

Дисконтталған құны бойынша сомасы

Саны (дана)

Дисконтталған құны бойынша сомасы

Саны (дана)

Дисконтталған құны бойынша сомасы

Саны (дана)

Дисконтталған құны бойынша сомасы

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25


      кестенің жалғасы:

Кепiл операциялары бойынша

Кезеңнің соңында кепіл сомасының қалдығы

Кезеңнің соңындағы негізгі шоттардағы қалдық

Кірістілік

бастапқы нарықта

қайталама нарықта

РЕПО операциялары бойынша

Саны (дана)

Дисконтталған құны бойынша сомасы

саны (дана)

Номиналды құны бойынша сомасы

саны (дана)

Номиналды құны бойынша сомасы

орташа мөлшерленген мөлшерлеме

орташа мөлшерленген ұзақтық

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35


      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ _________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Жауапты бөлімшенің бастығы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Орындаушы: ____________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      телефон нөмірі _________

      Есепке қол қойылған күн 20 __ жылғы "___" __________

      Ескерту: Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Экономика секторлары мен
шағын секторлары бойынша
орталық депозитарийдің есепке
алу жүйесінде мемлекеттік емес
бағалы қағаздармен жүргізілген
операциялар туралы есеп
нысанына қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Экономика секторлары мен шағын секторлары бойынша орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде мемлекеттік емес бағалы қағаздармен жүргізілген операциялар туралы есеп

1-Бөлім. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) әкімшілік деректер жинауға арналған "Экономика секторлары мен шағын секторлары бойынша орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде мемлекеттік емес бағалы қағаздармен жүргізілген операциялар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабының 2-тармағының 15) тармақшасына және "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабының 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды орталық депозитарий ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер, жауапты бөлімшенің бастығы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға және орындаушы қол қояды.

2-Бөлім. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда есепті кезеңдегі экономика секторлары мен шағын секторлары бөлігінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес бағалы қағаздарымен орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде жүргізілген операциялар туралы мәліметтер көрсетіледі.

      6. Резиденттік белгісі "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" 2018 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес айқындалады.

      Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.02.2021 № 11 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      7. Экономика секторлары бойынша институционалдық бірліктерді жіктеу мақсаттары үшін экономика секторлары мен шағын секторларының мынадай құрылымы және ұғымдары қолданылады:

      1) Қазақстан Республикасының Үкіметі республикалық бюджет қаражатынан қаржыландырылатын министрліктерді, ведомстволарды, ғылыми-зерттеу институттарын, институционалдық бірліктер - Қазақстан Республикасы Үкіметінің агенттерін, мемлекеттік басқару органдары бақылайтын және республикалық бюджет қаражатынан қаржыландырылатын қорларды, сондай-ақ мемлекеттің бақылауындағы, мемлекеттік органдарға тән функцияларды орындайтын және нарықтық өндіріспен айналыспайтын басқа ұйымдарды қамтиды;

      2) өңірлік және жергілікті басқару органдары облыс, қала және аудан деңгейінде басқару функцияларын жүзеге асыратын институционалдық бірліктерді және жергілікті бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдарды қамтиды;

      3) орталық (ұлттық) банк - қаржы жүйесінің негізгі аспектілерін бақылауды жүзеге асыратын және ұлттық валюта эмиссиясы, халықаралық резервтерді басқару сияқты қызметті жүргізетін институционалдық бірлік;

      4) басқа депозиттік ұйымдар - қызметінің негізгі түрі қаржылық делдалдық болып табылатын және міндеттемелері депозит және олардың аналогтары (кең ақша ұлттық анықтамасына кіргізілетін депозиттерді алмастырушылар) нысанында болатын институционалдық бірліктер;

      5) басқа қаржы ұйымдары - делдалдық не қосалқы қаржы қызметін жүзеге асыратын немесе қызметі қаржылық делдалдықпен тығыз байланысты, бірақ өздері делдалдардың функцияларын орындамайтын осы сектордың барлық қалған институционалдық бірліктері;

      6) мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар - көбінесе нарықтық өндіріспен айналысатын және мемлекеттік басқару органдары бақылайтын институционалдық бірліктер;

      7) мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар - көбінесе нарықтық өндіріспен айналысатын және мемлекеттік басқару органдары бақыламайтын институционалдық бірліктер;

      8) үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар - тауарлар немесе қызметтер өндіретін, бірақ осындай ұйымдарды бақылайтын институционалдық бірліктерге кіріс немесе өзге қаржылай игіліктер келтірмейтін, тұлғалар қауымдастықтары осы қауымдастықтардың мүшелерін тауарлармен немесе қызметтермен қамтамасыз ету үшін құратын (әдетте мұндай қызметтер ақысыз немесе тұрақты мүшелік жарналар есебінен көрсетіледі) немесе қызметінің негізгі түрі қайырымдылық көмек көрсету болып табылатын институционалдық бірліктер;

      9) үй шаруашылықтары - жеке тұлғалардан, сондай-ақ бірге тұратын, өз табыстары мен мүлкін бiрiктiретiн (толық немесе iшiнара) және тауарлар мен қызметтердiң белгiлi бір түрлерін (тұрғын үйді, тамақ өнiмдерiн және басқаларды) бiрлесiп тұтынатын жеке тұлғалардың шағын топтарынан (отбасылардан) құралған институционалдық бiрлiктер.

      8. 4 - 15-бағандар аралығында есепті кезеңдегі экономика секторлары мен шағын секторлары бөлігінде сатып алынған мемлекеттік емес бағалы қағаздар бойынша операциялар көрсетіледі. 14 және 15-бағандар бағалы қағаздарды бір жеке шоттан екіншісіне аударуға байланысты операцияларды да қамтиды.

      9. 16 - 27-бағандар аралығында есепті кезеңдегі экономика секторлары мен шағын секторлары бөлігінде Қазақстан Республикасының сатылған мемлекеттік емес бағалы қағаздары көрсетіледі. 26 және 27-бағандар бағалы қағаздарды бір жеке шоттан екіншісіне аударуға байланысты операцияларды да қамтиды.

      10. 29-бағанда кепіл ескерілетін қосалқы шоттың бөлімінде көрсетілген есепті кезеңнің соңындағы айналыстағы кепілдің номиналды құны бойынша қалдықтың сомасы көрсетіледі.

      11. 4-бағандағы сома 6, 8, 10, 12, 14-бағандар сомасына тең болады.

      12. 5-бағандағы сома 7, 9, 11, 13, 15-бағандар сомасына тең болады.

      13. 16-бағандағы сома 18, 20, 22, 24, 26-бағандар сомасына тең болады.

      14. 17-бағандағы сома 19, 21, 23, 25, 27-бағандар сомасына тең болады.

      15. 30-бағандағы сома 16-бағандағы соманы шегергенде 2, 4-бағандар сомасына тең болады.

      16. Мәлімет болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 263 қаулысына
7-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқамерзімді ноттарын ұстаушылар туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Индекс: КННБ_7

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатын: орталық депозитарий

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде.

  Нысан

      _________________________________________________________________

      (ұйымның толық атауы)

      20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

р/с

Ұстаушының атауы/тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Қосалқы шот түрі

Ұстаушының түрі

Ұстаушының елі

Экономика секторы мен шағын секторы

Резиденттік белгісі

Бағалы қағаздың сәйкестендірушісі (ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе бағалы қағаздың басқа сәйкестендірушісі көрсетіледі)

Саны (дана)

Сомасы (мың теңгемен)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1n


      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ _________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Жауапты бөлімшенің бастығы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Орындаушы: ____________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      телефон нөмірі _________

      Есепке қол қойылған күн 20 __ жылғы "___" __________

      Ескерту: Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің
қысқа мерзімді ноттарын
ұстаушылар туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқамерзімді ноттарын ұстаушылар туралы есеп

1-Бөлім. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) әкімшілік деректер жинауға арналған "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқамерзімді ноттарын ұстаушылар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабының 2-тармағының 15) тармақшасына және "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабының 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды орталық депозитарий ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер, жауапты бөлімшенің бастығы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға және орындаушы қол қояды.

2-Бөлім. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқамерзімді ноттарын ұстаушылар туралы мәліметтер көрсетіледі.

      6. 2-бағанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқамерзімді ноттарын ұстаушылар болып табылатын заңды тұлғаның атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты, бар болса - әкесінің аты көрсетіледі.

      7. 6-бағанда экономика секторы мен шағын секторына тиесілілігі көрсетіледі. Экономика секторлары бойынша институционалдық бірліктерді жіктеу мақсаттары үшін экономика секторлары мен шағын секторларының мынадай құрылымы және ұғымдары қолданылады:

      1) Қазақстан Республикасының Үкіметі республикалық бюджет қаражатынан қаржыландырылатын министрліктерді, ведомстволарды, ғылыми-зерттеу институттарын, институционалдық бірліктер - Қазақстан Республикасы Үкіметінің агенттерін, мемлекеттік басқару органдары бақылайтын және республикалық бюджет қаражатынан қаржыландырылатын қорларды, сондай-ақ мемлекеттің бақылауындағы, мемлекеттік органдарға тән функцияларды орындайтын және нарықтық өндіріспен айналыспайтын басқа ұйымдарды қамтиды;

      2) өңірлік және жергілікті басқару органдары облыс, қала және аудан деңгейінде басқару функцияларын жүзеге асыратын институционалдық бірліктерді және жергілікті бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдарды қамтиды;

      3) орталық (ұлттық) банк - қаржы жүйесінің негізгі аспектілерін бақылауды жүзеге асыратын және ұлттық валюта эмиссиясы, халықаралық резервтерді басқару сияқты қызметті жүргізетін институционалдық бірлік;

      4) басқа депозиттік ұйымдар - қызметінің негізгі түрі қаржылық делдалдық болып табылатын және міндеттемелері депозит және олардың аналогтары (кең ақша ұлттық анықтамасына кіргізілетін депозиттерді алмастырушылар) нысанында болатын институционалдық бірліктер;

      5) басқа қаржы ұйымдары - делдалдық не қосалқы қаржы қызметін жүзеге асыратын немесе қызметі қаржылық делдалдықпен тығыз байланысты, бірақ өздері делдалдардың функцияларын орындамайтын осы сектордың барлық қалған институционалдық бірліктері;

      6) мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар - көбінесе нарықтық өндіріспен айналысатын және мемлекеттік басқару органдары бақылайтын институционалдық бірліктер;

      7) мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар - көбінесе нарықтық өндіріспен айналысатын және мемлекеттік басқару органдары бақыламайтын институционалдық бірліктер;

      8) үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар - тауарлар немесе қызметтер өндіретін, бірақ осындай ұйымдарды бақылайтын институционалдық бірліктерге кіріс немесе өзге қаржылай игіліктер келтірмейтін, тұлғалар қауымдастықтары осы қауымдастықтардың мүшелерін тауарлармен немесе қызметтермен қамтамасыз ету үшін құратын (әдетте мұндай қызметтер ақысыз немесе тұрақты мүшелік жарналар есебінен көрсетіледі) немесе қызметінің негізгі түрі қайырымдылық көмек көрсету болып табылатын институционалдық бірліктер;

      9) үй шаруашылықтары - жеке тұлғалардан, сондай-ақ бірге тұратын, өз табыстары мен мүлкін бiрiктiретiн (толық немесе iшiнара) және тауарлар мен қызметтердiң белгiлi бір түрлерін (тұрғын үйді, тамақ өнiмдерiн және басқаларды) бiрлесiп тұтынатын жеке тұлғалардың шағын топтарынан (отбасылардан) құралған институционалдық бiрлiктер.

      8. 7-бағанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноттарын ұстаушының резиденттік белгісі көрсетіледі. Резиденттік белгісі "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" 2018 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес айқындалады.

      Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.02.2021 № 11 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      9. 8-бағанда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі нотының (бағалы қағаздың сәйкестендірушісі (ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе бағалы қағаздың басқа сәйкестендірушісі көрсетіледі) сәйкестендірушісі көрсетіледі.

      10. 9-бағанда ұстаушыдағы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқамерзімді ноттарының саны көрсетіледі.

      11. 10-бағанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқамерзімді ноттарының көлемі көрсетіледі.

      12. Мәлімет болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 263 қаулысына
8-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Жергілікті атқарушы органдардың бағалы қағаздарымен операциялары туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Индекс: ООМЦБРК_8

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатын: орталық депозитарий

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде.

  Нысан

      __________________________________________________________________

      (ұйымның толық атауы)

      ___ бастап _____ дейінгі кезеңде

р/с

Эмиссия күні

Бағалы қағаз түрі

Бағалы қағаздар саны (дана)

Бағалы қағаздың сәйкестендірушісі (ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе бағалы қағаздың басқа сәйкестендірушісі көрсетіледі)

Операция күні

Операция түрі

Бір бағалы қағаздың құны

Бағалы қағаздар көлемі (мың теңгемен )

Бағалы қағазды өтеу күні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1n


Барлығы


      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ _________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Жауапты бөлімшенің бастығы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Орындаушы: ____________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      телефон нөмірі _________

      Есепке қол қойылған күн 20 __ жылғы "___" __________

      Ескерту: Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Жергілікті атқарушы
органдардың бағалы
қағаздарымен операциялар
туралы есеп нысанына
Қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Жергілікті атқарушы органдардың бағалы қағаздарымен операциялар туралы есеп

1-Бөлім. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) әкімшілік деректер жинауға арналған "Жергілікті атқарушы органдардың бағалы қағаздарымен операциялар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабының 2-тармағының 15) тармақшасына және "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабының 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды орталық депозитарий ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер, жауапты бөлімшенің бастығы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға және орындаушы қол қояды.

2-Бөлім. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда жергілікті атқарушы органдардың бағалы қағаздарымен операциялар туралы мәліметтер көрсетіледі.

      6. 2-бағанда бағалы қағаз шығарылымының күні көрсетіледі.

      7. 3-бағанда бағалы қағаздың түрі көрсетіледі.

      8. 4-бағанда бағалы қағаздарды ұстаушыдағы бағалы қағаздар саны көрсетіледі.

      9. 5-бағанда бағалы қағаздың сәйкестендірушісі (ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе бағалы қағаздың басқа сәйкестендірушісі көрсетіледі) көрсетіледі.

      10. 7-бағанда операция түрі (биржалық, биржадан тыс) көрсетіледі.

      11. 8-бағанда әрбір мәміле бойынша бір бағалы қағаздың орташа мөлшерленген құны көрсетіледі.

      12. 9-бағанда мың теңгемен бағалы қағаздар көлемі көрсетіледі.

      13. Мәлімет болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 263 қаулысына
9-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінің негізгі шоттарындағы Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі бағалы қағаздарының қалдықтары туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Индекс: ОЦБМФН_9

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатын: орталық депозитарий

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде.

      Нысан

      _________________________________________________________________

      (ұйымның толық атауы)

      20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

р/с

Ұстаушының атауы

Елі

Бағалы қағаздың сәйкестендірушісі (ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе бағалы қағаздың басқа сәйкестендірушісі көрсетіледі)

Саны (дана)

Көлемі (мың теңгемен)

1

2

3

4

5

6

1


2


n


      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ _________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Жауапты бөлімшенің бастығы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Орындаушы: ____________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Телефон нөмірі _________

      Есепке қол қойылған күн 20 __ жылғы "___" __________

      Ескерту: Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Қазақстан Республикасының
бейрезиденттерінің негізгі
шоттарындағы
Қазақстан Республикасының
Қаржы министрлігі бағалы
қағаздарының қалдықтары
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінің негізгі шоттарындағы Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі бағалы қағаздарының қалдықтары туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) "Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінің негізгі шоттарындағы Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі бағалы қағаздарының қалдықтары туралы есеп" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 2-тармағының 15) тармақшасына және "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды орталық депозитарий тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0-ге (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер, жауапты бөлімшенің бастығы немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бағалы қағаздарын бейрезидент ұстаушылар туралы мәліметтер көрсетіледі. Резиденттік белгісі "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" 2018 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес айқындалады.

      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.02.2021 № 11 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      6. 2-бағанда Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бағалы қағаздарын ұстаушылар болып табылатын заңды тұлғаның атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты, бар болса - әкесінің аты көрсетіледі.

      7. 3-бағанда Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бағалы қағаздарын ұстаушының елі көрсетіледі.

      8. 4-бағанда Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі бағалы қағаздарының сәйкестендіргіші (ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе бағалы қағаздың басқа сәйкестендіргіші) көрсетіледі.

      9. 5-бағанда есепті кезеңнің соңындағы бағалы қағаздарды ұстаушыдағы Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі бағалы қағаздарының саны көрсетіледі.

      10. 6-бағанда есепті кезеңнің соңындағы бағалы қағаздарды ұстаушыдағы Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі бағалы қағаздарының көлемі көрсетіледі.

      11. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 263 қаулысына
10-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

      Ескерту. 10-қосымшаға өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.02.2021 № 11 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Орталық депозитарийдің депоненттері туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Индекс: ОДЦД_10

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатын: орталық депозитарий

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы күніне (қоса алғанда) дейінгі мерзімде.

  Нысан

      _________________________________________________________________

      (ұйымның толық атауы)

      20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

р/с

Депоненттің атауы

Лицензияның түрі мен деректемелері (шетелдік депоненттер үшін елдің атауы)

Күні

Есепті кезеңнің соңындағы депоненттің номиналды ұстау жүйесіндегі қосалқы шоттар саны

Номиналды ұстау шартын жасау

Номиналды ұстау шартын бұзу

Барлығы

Қазақстан Республикасының бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының (зейнетақы активтері есебінен)

Қазақстан Республика сының инвестиция лық қорларының

Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктерінің (меншікті активтер есебінен)

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Жиынтығы
      кестенің жалғасы:

Есепті кезеңнің соңындағы депоненттің номиналды ұстау жүйесіндегі қосалқы шоттар саны

Қазақстан Республикасының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының (меншікті активтер есебінен)

Қазақстан Республикасының брокерлерінің-дилерлерінің (меншікті активтер есебінен)

Қазақстан Республикасының қаржы нарығының өзге лицензиат тарының (меншікті активтер есебінен)

Қазақстан Республикасының резидент тері-номиналды ұстаушылардың

Қазақстан Республикасының бейрези денттері-номиналды ұстаушылардың

Қазақстан Республикасының резиденттері-өзге заңды тұлғалардың

Қазақстан Республика сының рези денттері-жеке тұлғалардың

Қазақстан Республика сының бейрезиденттері-өзге заңды тұлғалардың

Қазақстан Республика сының бейрезиденттері -жеке тұлғалардың

ақпарат жария етілме ген бағалы қағаздарды ұстау шылардың

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ _________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Жауапты бөлімшенің бастығы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Орындаушы: ____________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Телефон нөмірі _________

      Есепке қол қойылған күн 20 __ жылғы "___" __________

      Ескерту: Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Орталық депозитарийдің
депоненттері туралы есеп
нысанына қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Орталық депозитарийдің депоненттері туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) "Орталық депозитарийдің депоненттері туралы есеп" әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 2-тармағының 15) тармақшасына және "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды орталық депозитарий тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер, жауапты бөлімшенің бастығы немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда орталық депозитарийдің депоненттері туралы мәліметтер көрсетіледі.

      6. 3-бағанда депонент лицензиясының түрі мен деректемелері көрсетіледі.

      7. 4, 5-бағандарда депонентпен номиналды ұстау шартын жасау күні мен бұзу күні көрсетіледі.

      8. 6-бағанда номиналды ұстау жүйесіндегі қосалқы шоттардың жалпы саны көрсетіледі.

      9. 7 және 19 аралығындағы бағандарда депоненттің номиналды ұстау жүйесіндегі қосалқы шоттар саны көрсетіледі.

      10. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 263 қаулысына
11-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Депоненттер мен олардың клиенттері туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Индекс: ОДК_11

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатын: орталық депозитарий

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде.

  Нысан

      ___________________________________________________________________

      (ұйымның толық атауы)

      20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

р/с

Қосалқы шот нөмірі

Депоненттің (депонент клиентінің) атауы

Депонент (депоненттің клиенті) резиденттігінің белгісі

Депонент клиентінің түрі

Қосалқы шот түрі

Қосалқы шот ашылған күн

Қосалқы шот жабылған күн

Жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі -ЖСН)/заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі - БСН)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1


      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ _________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Жауапты бөлімшенің бастығы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Орындаушы: ____________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Телефон нөмірі _________

      Есепке қол қойылған күн 20 __ жылғы "___" __________

      Ескерту: Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Депоненттер мен олардың
клиенттері туралы есеп
нысанына қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Депоненттер мен олардың клиенттері туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) "Депоненттер мен олардың клиенттері туралы есеп" әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 2-тармағының 15) тармақшасына және "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды орталық депозитарий ай сайын есепті күннің соңындағы жағдай бойынша жасайды.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер, жауапты бөлімшенің бастығы немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда Орталық депозитарийдің депоненттері мен олардың клиенттері, оның ішінде жеке шоттары (қосалқы шоттары) жабылғандары туралы мәліметтер көрсетіледі.

      6. 4-бағанда депоненттің (депонент клиентінің) резиденттік белгісі көрсетіледі. Резиденттік белгісі "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" 2018 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес айқындалады.

      Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.02.2021 № 11 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      7. 5-бағанда атына қосалқы шот ашылған депонент клиентінің түрі көрсетіледі.

      8. 6-бағанда қосалқы шот түрі көрсетіледі.

      9. 9-бағанда жеке тұлғаның ЖСН-і немесе заңды тұлғаның БСН-і көрсетіледі.

      10. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 263 қаулысына
12-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздар туралы есеп

      Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Индекс: ОЦБНД_12

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатын: орталық депозитарий

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде.

  Нысан

      _______________________________________________________________________

      (ұйымның толық атауы)

      20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

р/с

Бағалы қағаз сәйкестендіргіші (ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе бағалы қағаздың басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі)

Бағалы қағаз түрі

Эмитенттің атауы

Есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздардың саны мен көлемі және бағалы қағаздарды ұстаушылар саны

барлығы

Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктерінің (меншік иелерінің)

саны (дана)

қалдық (теңге)

бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны

саны (дана)

қалдық (теңге)

бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Жиынтығы


      кестенің жалғасы:

Есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздардың саны мен көлемі және бағалы қағаздарды ұстаушылар саны

Қазақстан Республикасының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының (меншік иелерінің)

Қазақстан Республикасының брокерлерінің және (немесе) дилерлерінің (Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктері болып табылмайтын меншік иелерінің)

Қазақстан Республикасының қаржы нарығының өзге лицензиаттарының (меншік иелерінің)

саны (дана)

қалдық (теңге)

бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны

саны (дана)

қалдық (теңге)

бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны

саны (дана)

қалдық (теңге)

бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны

11

12

13

14

15

16

17

18

19

      кестенің жалғасы:

Есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздардың саны мен көлемі және бағалы қағаздарды ұстаушылар саны

Қазақстан Республикасының резиденттері-өзге заңды тұлғалардың

Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-өзге заңды тұлғалардың

Қазақстан Республикасының резиденттері-жеке тұлғалардың

Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-жеке тұлғалардың

саны (дана)

қалдық (теңге)

бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны

саны (дана)

қалдық (теңге)

бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны

саны (дана)

қалдық (теңге)

бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны

саны (дана)

қалдық (теңге)

бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ _________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Жауапты бөлімшенің бастығы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Орындаушы: ____________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Телефон нөмірі _________

      Есепке қол қойылған күн 20 __ жылғы "___" __________

      Ескерту: Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Орталық депозитарийдің
номиналды ұстауындағы бағалы
қағаздар туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздар туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) "Орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздар туралы есеп" әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 2-тармағының 15) тармақшасына және "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды орталық депозитарий тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер, жауапты бөлімшенің бастығы немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Есеп нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысан номиналды ұстаудағы бағалы қағаздардың әрбір түрі бойынша толтырылады.

      6. 2-бағанда бағалы қағаздың сәйкестендіргіші (ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе бағалы қағаздың басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі) көрсетіледі.

      7. 3-бағанда бағалы қағаздың түрі көрсетіледі.

      8. 4-бағанда бағалы қағаздар эмитентінің атауы көрсетіледі.

      9. 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29-бағандарда есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

      10. 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30-бағандарда есепті кезеңнің соңындағы орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі бағалы қағаздар қалдығы теңгемен көрсетіледі. Бағалы қағаздар қалдығының құны орталық депозитарийдің ішкі құжаттарына сәйкес есептеледі.

      11. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 263 қаулысына
13-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздар туралы есеп

Есепті кезең 20__ жылғы "___" ____________ жағдай бойынша

      Индекс: ИГНД_13

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатын: орталық депозитарий

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

  Нысан

      ____________________________________________________________________

      (ұйымның толық атауы)

      20__ жылғы "___" _________________ жағдай бойынша

р/с

Бағалы қағаз идентификаторы (ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе бағалы қағаздың басқа идентификаторы көрсетіледі)

Эмитенттің атауы

Шетелдік номиналды ұстаушының атауы

Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздарды номиналды ұстау бойынша қызмет көрсетілетін номиналды ұстаушының атауы

Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздардың меншік иесінің атауы

Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша номиналды ұстаушы болып табылатын брокер клиенттерінің шоттарындағы бағалы қағаздардың саны (дана)

1

2

3

4

5

6

7

1Жиынтығы      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ _________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Жауапты бөлімшенің бастығы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Орындаушы: ____________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Телефон нөмірі _________

      Есепке қол қойылған күн 20 __ жылғы "___" __________

      Ескерту: Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Шет мемлекеттің заңнамасына
сәйкес шығарылған орталық
депозитарийдің номиналды
ұстауындағы бағалы қағаздар
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздар туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) "Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 2-тармағының 15) тармақшасына және "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды орталық депозитарий тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер, жауапты бөлімшенің бастығы немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 4-бағанда орталық депозитарийге Қазақстан Республикасының бейрезиденттері - эмитенттердің бағалы қағаздарын номиналды ұстау қызметтерін көрсететін шетелдік номиналды ұстаушының атауы көрсетіледі.

      6. 5-бағанда номиналды ұстаушы болып табылатын, орталық депозитарий Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-эмитенттердің бағалы қағаздарын номиналды ұстау қызметтерін көрсететін брокердің атауы көрсетіледі.

      7. 6-бағанда 4-бағанда көрсетілген шетелдік номиналды ұстаушы болып табылатын брокердің клиенті - шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздардың ақырғы меншік иесінің атауы (жеке тұлға үшін тегі, аты, бар болса - әкесінің аты, заңды тұлға үшін атауы) көрсетіледі.

      8. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 263 қаулысына
14-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Инвестициялық қорлардың пайларын (акцияларын) ұстаушылардың саны туралы есеп

Есепті кезең 20__ жылғы "___" ____________ жағдай бойынша

      Индекс: ИФНД_14

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатын: орталық депозитарий

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

  Нысан

      ____________________________________________________________________

      (ұйымның толық атауы)

      20__ жылғы "___" _________________ жағдай бойынша

р/с

Инвестициялық қордың атауы

Басқарушы компанияның атауы

Кастодианның атауы

Пай (акция) идентификаторы (бағалы қағаздың ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе басқа идентификаторы көрсетіледі)

Инвестициялық қорлардың пайларын (акцияларын) ұстаушылардың жалпы саны

Инвестициялық қорлардың пайларын (акцияларын) ұстаушылардың саны

Жеке тұлғалар

Заңды тұлғалар

резиденттердің

бейрезиденттердің

резиденттердің

бейрезиденттердің

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздарын ұстаушылардың жалпы санының жиынтығы


Пайларды ұстаушылар санының жиынтығы:


Акцияларды ұстаушылар санының жиынтығы:


      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ _________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Жауапты бөлімшенің бастығы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Орындаушы: ____________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Телефон нөмірі _________

      Есепке қол қойылған күн 20 __ жылғы "___" __________

      Ескерту: Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Инвестициялық қорлардың
пайларын (акцияларын)
ұстаушылардың саны туралы
есеп нысанына қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Инвестициялық қорлардың пайларын (акцияларын) ұстаушылардың саны туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) "Инвестициялық қорлардың пайларын (акцияларын) ұстаушылардың саны туралы есеп" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 2-тармағының 15) тармақшасына және "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды орталық депозитарий тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер, жауапты бөлімшенің бастығы немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда инвестициялық қорлардың пайларын (акцияларын) ұстаушылардың саны туралы мәліметтер көрсетіледі.

      6. 2-бағанда инвестициялық қордың атауы көрсетіледі.

      7. 3-нысанда басқарушы компанияның атауы көрсетіледі.

      8. 4-бағанда кастодианның атауы көрсетіледі.

      9. 5-бағанда пайдың (акцияның) идентификаторы (бағалы қағаздың ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе басқа идентификаторы көрсетіледі) көрсетіледі.

      10. 6-бағанда инвестициялық қорлардың пайларын (акцияларын) ұстаушылардың жалпы саны көрсетіледі.

      11. 7-бағанда инвестициялық қорлардың пайларын (акцияларын) ұстаушы резиденттер - жеке тұлғалардың саны көрсетіледі.

      12. 8-бағанда инвестициялық қорлардың пайларын (акцияларын) ұстаушы бейрезиденттер - жеке тұлғалардың саны көрсетіледі.

      13. 9-бағанда инвестициялық қорлардың пайларын (акцияларын) ұстаушы резиденттер - заңды тұлғалардың саны көрсетіледі.

      14. 10-бағанда инвестициялық қорлардың пайларын (акцияларын) ұстаушы бейрезиденттер - заңды тұлғалардың саны көрсетіледі.

      15. Резиденттік белгісі "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" 2018 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес айқындалады.

      Ескерту. 15-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.02.2021 № 11 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      16. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 263 қаулысына
15-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп

      Есепті кезең: 20__ жылғы "___" ____________

      Индекс: ФИНД_15

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатын: орталық депозитарий

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

  Нысан

      ________________________________________________________________________

      (ұйымның толық атауы)

      _________ бастап _________ дейінгі кезең үшін

  мың теңгемен

р/с

Нарық сегменті

Қаржы құралдарының түрі

Жасалған мәмілелердің көлемі

Қазақстан Республикасының резиденттерінің қатысуымен

Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінің қатысуымен

Қазақстан Республикасының резиденттері мен бейрезиденттерінің қатысуымен

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

1

Бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығы

2

Бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығы


Барлығы


      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ _________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Жауапты бөлімшенің бастығы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Орындаушы: ____________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Телефон нөмірі _________

      Есепке қол қойылған күн 20 __ жылғы "___" __________

      Ескерту: Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Орталық депозитарийдің
номиналды ұстауындағы
қаржы құралдарымен мәмілелер
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) "Орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 2-тармағының 15) тармақшасына және "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды орталық депозитарий ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер, жауапты бөлімшенің бастығы немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда оларды орындау нәтижесінде қаржы құралының меншік иесі (ақырғы) өзгерген орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы қаржы құралдарымен есепті айда жасалған мәмілелер туралы мәліметтер көрсетіледі.

      6. 3-бағанда қаржы құралының түрі көрсетіледі (акциялар, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған борыштық бағалы қағаздар, Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздар, өзге қаржы құралдары).

      7. 4-бағанда Қазақстан Республикасының резиденті - қосалқы шоттардың иелері арасында орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы қаржы құралдарымен жасалған мәмілелердің көлемі (теңгемен) үтірден кейін екі таңбаға дейін көрсетіледі.

      8. 5-бағанда Қазақстан Республикасының бейрезиденті - қосалқы шоттардың иелері арасында орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы қаржы құралдарымен жасалған мәмілелердің көлемі (теңгемен) үтірден кейін екі таңбаға дейін көрсетіледі.

      9. 6-бағанда Қазақстан Республикасының резиденті - қосалқы шоттардың иелері және Қазақстан Республикасының бейрезиденті - қосалқы шоттардың иелері арасындағы орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы қаржы құралдарымен жасалған мәмілелердің көлемі (теңгемен) үтірден кейін екі таңбаға дейін көрсетіледі.

      10. 7-бағанда бағалы қағаздар нарығы сегменттерінің әрқайсысында қаржы құралдарымен жасалған мәмілелердің жалпы көлемі көрсетіледі.

      11. Резиденттік белгісі "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" 2018 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес айқындалады.

      Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.02.2021 № 11 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      12. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 263 қаулысына
16-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен операциялар туралы есеп

      Есепті кезең: 20__ жылғы "___" ____________ жағдай бойынша

      Индекс: GS_16

      Кезеңділігі: апта сайын

      Ұсынатын: орталық депозитарий

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: апта сайын, есепті аптадан кейінгі үшінші жұмыс күнінен кешіктермей

  Нысан

      __________________________________________________________________________

      (ұйымның толық атауы)

      _________ бастап _________ дейінгі кезең үшін

р/с

Мәміленің күні

Операция жүргізілген орын (ұйымдастырылған/ұйымдастырылмаған)

Нарық түрі (бастапқы/ қайталама)

Бағалы қағаз түрі

Бағалы қағаздың идентификаторы (бағалы қағаздың ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе басқа идентификаторы көрсетіледі)

Бағалы қағаздар номиналы

Бағалы қағаздар саны


1

2

3

4

5

6

7

1
2n
      кестенің жалғасы:

Мәміле көлемі

Шығарылым валютасы

Бағалы қағазды шығару күні

Бағалы қағазды өтеу күні

Купондық сыйақы мөлшерлемесі

Жіберуші бағалы қағаздарды ұстаушы түрі

Алушы бағалы қағаздарды ұстаушы түрі

8

9

10

11

12

13

14      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ _________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Жауапты бөлімшенің бастығы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Орындаушы: ____________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Телефон нөмірі _________

      Есепке қол қойылған күн 20 __ жылғы "___" __________

      Ескерту: Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Қазақстан Республикасының
мемлекеттік бағалы
қағаздарымен операциялар
туралы есеп нысанына қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен операциялар туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) әкімшілік деректер жинауға арналған "Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен операциялар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 2-тармағының 15) тармақшасына және "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды орталық депозитарий апта сайын бір аптада жүргізілген операциялар бойынша жасайды.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер, жауапты бөлімше бастығы немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда бір аптада жүргізілген әрбір жеке мәміле бөлігінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен операциялар туралы мәліметтер көрсетіледі.

      6. 1, 10 және 11-бағандарда мәміле жасау күні, бағалы қағазды шығару және өтеу күні "кк.аа.жжжж" форматында көрсетіледі.

      7. 6-бағанда шығарылым валютасында бағалы қағаздар номиналы көрсетіледі.

      8. 8-бағандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      9. 13 және 14-бағандарда жіберуші немесе алушы бағалы қағаздарды ұстаушы (Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры (инвестициялық портфель), брокер және (немесе) дилер, инвестициялық қор, номиналды ұстаушы, "Жалпы сақтандыру" саласында сақтандыру ұйымы, "Өмірді сақтандыру" саласында сақтандыру ұйымы, екінші деңгейдегі банктер, өзге заңды тұлғалар, жеке тұлға, өзгелер) көрсетіледі.

      10. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 263 қаулысына
17-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Қаржы құралдарын аудару операциялары туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Индекс: 1-REG_PEREVOD

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатын: орталық депозитарий

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың отызына дейінгі мерзімде.

  Нысан

Эмитенттің атауы

Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі - БСН)

Қаржы құралының түрі

Бағалы қағазды сәйкестендіргіш (ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе басқа бағалы қағазды сәйкестендіргіш көрсетіледі)

Талап ету құқығын сәйкестендіргіш

Номиналды құны

валюта

бір бағалы қағаздың құны

1

2

3

4

5

6

7
      кестенің жалғасы:

Өтеу күні

Мәміле түрі

Қаржы құралының саны (дана)

Бір қаржы құралының құны

Мәміле көлемі (теңге)

Қаржы құралын ұстаушының атауы

валюта түрі

сомасы

Иеленуші

Жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі - ЖСН) / БСН не басқа сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)

Қарсы серіктес

Қарсы серіктестің ЖСН/БСН не басқа сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


      кестенің жалғасы:

Иеленушінің резиденттік елі

Қарсы серіктестің резиденттік елі

Экономика секторы

Орналастыру

Операцияны тіркеу күні

атауы

ел коды

атауы

ел коды

Иеленуші

Қарсы серіктес

18

19

20

21

22

23

24

25
      кестенің жалғасы:

Бұйрықтың нөмірі

Бұйрықтың күні

Қарсы бұйрықтың нөмірі

Қарсы бұйрықтың күні

Ескерту

26

27

28

29

30

      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ _________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Жауапты бөлімшенің бастығы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Орындаушы: ____________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Телефон нөмірі _________

      Есепке қол қойылған күн 20 __ жылғы "___" __________

      Ескерту: Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Қаржы құралдарын аудару
операциялары туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Қаржы құралдарын аудару операциялары туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) әкімшілік деректер жинауға арналған "Қаржы құралдарын аудару операциялары туралы есеп" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 2-тармағының 15) тармақшасына және "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды орталық депозитарий тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер, жауапты бөлімше бастығы немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда бағалы қағаздарды тіркелген тұлғалардың жеке шоттарынан/қосалқы шоттарынан (жеке шоттарына/қосалқы шоттарына) есептен шығару (есепке жазу) операциялары (эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары (бұдан әрі - талап ету құқығы) бойынша деректер көрсетіледі.

      6. 1-бағанда міндеттемелері бойынша бағалы қағаздармен немесе талап ету құқықтарымен мәмілелер жасалған эмитенттің атауы көрсетіледі.

      7. 3-бағанда қаржы құралының түрі көрсетіледі.

      8. 4-бағанда берілген бағалы қағазды сәйкестендіргіш көрсетіледі (ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе басқа бағалы қағазды сәйкестендіргіш көрсетіледі).

      Талап ету құқықтары бойынша айналыс мерзімі өткен және эмитенттің оны өтеу бойынша міндеттемелері орындалмаған бағалы қағазды сәйкестендіргіш көрсетіледі (ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе басқа бағалы қағазды сәйкестендіргіш көрсетіледі).

      9. 6-бағанда облигациялар мен исламдық бағалы қағаздар шығарылымы валютасының коды "Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар" ҚР ҰК 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

      10. 7-бағанда облигациялар мен исламдық бағалы қағаздардың номиналды құны көрсетіледі. Облигациялар бойынша оны шығару кезінде айқындалған, купондық облигация бойынша пайыздармен көрсетілетін сыйақы есептелетін құны, сондай-ақ облигацияны ұстаушыға оны өтеу кезінде төленуге тиіс сома көрсетіледі. Исламдық бағалы қағаздар бойынша исламдық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісінде белгіленген талаптармен оларды бастапқы орналастыру шеңберінде инвестор исламдық бағалы қағаздарды кезінде төлейтін исламдық бағалы қағаздардың құны көрсетіледі. Құны шығару валютасымен көрсетіледі.

      11. 8-бағанда облигациялар мен исламдық бағалы қағаздарды өтеу күні "кк.аа.жжжж" форматында көрсетіледі.

      12. 9-бағанда мәміле түрі (репо ашу және жабу операцияларын қоспағанда, сатып алу, сату және өзге мәмілелер) көрсетіледі.

      13. 10-бағанда операция жүргізілген бағалы қағаздардың немесе талап ету құқықтарының саны көрсетіледі.

      14. 11 және 12-бағандарда валюта түрі мен тиісті операция валютасында операция жүргізілген бір бағалы қағаздың (талап ету құқығының) құны көрсетіледі.

      15. 13-бағанда мәміле көлемі теңгемен көрсетіледі. Мәміле шетел валютасында жасалған жағдайда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген ресми бағамы бойынша теңгемен мәміле жасау күніндегі бағасы көрсетіледі.

      16. 14 және 15-бағандарда меншік иесі және жеке шотынан/қосалқы шотынан бағалы қағаздар (талап ету құқығы) есептен шығарылған қаржы құралын ұстаушының ЖСН/БСН не басқа сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін) көрсетіледі. Заңды тұлғалар бойынша заңды тұлғаның атауы көрсетіледі. Жеке тұлғалар бойынша тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) көрсетіледі.

      17. 16 және 17-бағандарда қарсы серіктесі және жеке шотына/қосалқы шотына бағалы қағаздар (талап ету құқығы) есепке жазылған тіркелген тұлғаның ЖСН/БСН не басқа сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін) көрсетіледі. Заңды тұлғалар бойынша заңды тұлғаның атауы көрсетіледі. Жеке тұлғалар бойынша тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) көрсетіледі.

      18. 18 және 19-бағандарда жеке шотынан/қосалқы шотынан бағалы қағаздар (талап ету құқығы) есептен шығарылған қаржы құралын ұстаушының Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің ресми интернет-ресурсында орналастырылған әлем елдерінің жіктеуішіне сәйкес резиденттік елінің атауы және коды көрсетіледі.

      19. 20 және 21-бағандарда жеке шотына/қосалқы шотына бағалы қағаздар (талап ету құқықтары) есепке жазылған тіркелген тұлғаның Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің ресми интернет-ресурсында орналастырылған әлем елдерінің жіктеуішіне сәйкес резиденттік елінің атауы және коды көрсетіледі.

      20. 22 және 23-бағандарда "Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші (ЭҚЖЖ)" 03-2007 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеуішіне сәйкес экономика секторының атауы көрсетіледі. 15-бағанда жеке шотынан/қосалқы шотынан бағалы қағаздар (талап ету құқықтары) есептен шығарылған ұстаушы бойынша ақпарат көрсетіледі. 23-баған жеке шотына/қосалқы шотына бағалы қағаздары (талап ету құқықтары) есепке жазылған тіркелген тұлға бойынша толтырылады.

      21. 24-бағанда мынадай символдар пайдаланылады:

      "1" - бағалы қағаздарды бастапқы орналастыру;

      "2" - бағалы қағаздардың немесе талап ету құқықтарының қайталама айналысы.

      22. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 263 қаулысына
18-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Бағалы қағаздар ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметтің қорытындылары туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Индекс: 1-REG_ITOG

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатын: орталық депозитарий

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың отызына дейінгі (қоса алғанда) мерзімде.

  Нысан

Эмитенттің атауы

Бағалы қағазды сәйкестендіргіш (ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе басқа бағалы қағазды сәйкестендіргіш көрсетіледі)

Талап ету құқығын сәйкестендіргіш

Қаржы құралының түрі

1

2

3

4

5


Жиынтығы

      кестенің жалғасы:

Шарттың жасалу күні

Шарттың бұзылу күні

Қаржы құралдарын ұстаушылардың саны және жеке шоттардағы қаржы құралдарының саны

орталық депозитарийдің депоненттері

қаржы құралдары (дана)

қаржы құралдарын ұстаушылар

6

7

8

9

      кестенің жалғасы:


Қазақстан Республикасы брокерлерінің және (немесе) дилерлерінің - меншік иегерлерінің, екiншi деңгейдегi банктерді қоспағанда

бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының - меншік иегерінің

қаржы құралдары (дана)

қаржы құралдарын ұстаушылар

қаржы құралдары (дана)

қаржы құралдарын ұстаушылар

10

11

12

13

      кестенің жалғасы:


Қазақстан Республикасы екiншi деңгейдегi банктерінің - меншік иегерлерінің

Қазақстан Республикасы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының - меншік иегерлерінің

қаржы құралдары (дана)

қаржы құралдарын ұстаушылар

қаржы құралдары (дана)

қаржы құралдарын ұстаушылар

14

15

16

17

      кестенің жалғасы:


инвестициялық портфельді басқарушылардың - меншік иегерлерінің

Қазақстан Республикасы қаржы нарығының өзге лицензиаттарының

қаржы құралдары (дана)

қаржы құралдарын ұстаушылар

қаржы құралдары (дана)

қаржы құралдарын ұстаушылар

18

19

20

21

      кестенің жалғасы:


өзге заңды тұлғалардың

резиденттердің

бейрезиденттердің

қаржы құралдары (дана)

қаржы құралдарын ұстаушылар

қаржы құралдары (дана)

қаржы құралдарын ұстаушылар

22

23

24

25

      кестенің жалғасы:


жеке тұлғалардың

резиденттердің

бейрезиденттердің

қаржы құралдары (дана)

қаржы құралдарын ұстаушылар

қаржы құралдары (дана)

қаржы құралдарын ұстаушылар

26

27

28

29

      кестенің жалғасы:


эмитенттің

жарияланған бағалы қағаздарды есепке алу үшін (дана)

сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алу үшін (дана)

эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері жөніндегі сатып алынған талап ету құқығын есепке алу үшін (дана)

ұстаушылары талап етпеген орналастырылған эмиссиялық бағалы қағаздарды есепке алу үшін (дана)

30

31

32

33

      кестенің жалғасы:


жиынтығы

қаржы құралдары (дана)

қаржы құралдарын ұстаушылар

34

35

      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ _________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Жауапты бөлімшенің бастығы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Орындаушы: ____________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Телефон нөмірі _________

      Есепке қол қойылған күн 20 __ жылғы "___" __________

      Ескерту: Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Бағалы қағаздар ұстаушылар
тізілімдерінің жүйесін жүргізу
жөніндегі қызметтің
қорытындылары туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Бағалы қағаздар ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметтің қорытындылары туралы есеп

1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) әкімшілік деректер жинауға арналған "Бағалы қағаздар ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметтің қорытындылары туралы есеп" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 2-тармағының 15) тармақшасына және "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды орталық депозитарий тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер, жауапты бөлімше бастығы немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда орталық депозитарий қызмет көрсететін эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің бағалы қағаздары және міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтары бойынша (бұдан әрі - талап ету құқығы) деректер көрсетіледі.

      6. 3-бағанда берілген бағалы қағазды сәйкестендіргіш көрсетіледі (ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе басқа бағалы қағазды сәйкестендіргіш көрсетіледі).

      Талап ету құқықтары бойынша айналыс мерзімі өткен және эмитенттің оны өтеу бойынша міндеттемелері орындалмаған бағалы қағазды сәйкестендіргіш көрсетіледі (ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе басқа бағалы қағазды сәйкестендіргіш көрсетіледі).

      7. 5-бағанда қаржы құралының түрі көрсетіледі.

      8. 6 және 7-бағандарда күндер "күні.айы.жылы" форматында көрсетіледі.

      9. 30, 31, 32 және 33-бағандарда қаржы құралдарының саны эмитенттің қай жеке шоты бойынша қаржы құралдарын есепке алу жүзеге асырылатынына қарай көрсетіледі.

      10. 34-бағанда 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32 және 33-бағандар сомасы ретінде есептелетін эмитенттің, меншік иегерінің не орталық депозитарийдің жеке шоттарындағы барлық қаржы құралдарының саны көрсетіледі.

      11. 35-бағанда 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 және 29-бағандар сомасы ретінде есептелетін барлық қаржы құралдарын ұстаушылардың саны көрсетіледі.

      12. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 263 қаулысына
19-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Эмитенттердің дауыс беретін акциялары туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Индекс: 1-REG_GA

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатын: орталық депозитарий

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың онына дейінгі (қоса алғанда) мерзімде.

  Нысан

Эмитент туралы мәліметтер

Эмитенттің атауы

Эмитенттің орналасқан жері

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі

1

2

3

4

5

6

      кестенің жалғасы:

Акциялардың шығарылымы туралы мәліметтер

Акцияны сәйкестендіргіш (ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе бағалы қағаздың басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі)

Акцияның түрі

Жарияланған акциялар саны

Орналастырылған акциялар саны

Эмитент сатып алған акциялар саны

Дауыс беретін акциялар саны

7

8

9

10

11

12


      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ _________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Жауапты бөлімшенің бастығы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Орындаушы: ____________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Телефон нөмірі _________

      Есепке қол қойылған күн 20 __ жылғы "___" __________

      Ескерту: Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Эмитенттердің дауыс беретін
акциялары туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Эмитенттердің дауыс беретін акциялары туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) әкімшілік деректер жинауға арналған "Эмитенттердің дауыс беретін акциялары туралы есеп" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 2-тармағының 15) тармақшасына және "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды орталық депозитарий ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер, жауапты бөлімшенің бастығы немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда дауыс беретін акциялар ретінде эмитент сатып алған акцияларды шегергендегі орналастырылған акциялар түсініледі.

      6. 2-бағанда эмитенттің толық ресми атауы көрсетіледі.

      7. 5-бағанда күн "күні.айы.жылы" форматында көрсетіледі.

      8. 8-бағанда акцияның түрі көрсетіледі.

      9. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 263 қаулысына
20-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Акцияларды ұстаушылар тізілімі туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Индекс: 1-REG_RD

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатын: орталық депозитарий

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың он екісіне дейінгі мерзімде.

  Нысан

      1-кесте. Эмитенттер және акциялар шығарылымы туралы мәліметер

Эмитенттің атауы

Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі - БСН)

Жарияланған акциялар саны

жай акциялар

артықшылықты акциялар

1

2

3

4

5


      кестенің жалғасы:

Орналастырылған акциялар саны

Дауыс беретін акциялар саны

Эмитент сатып алған акциялар саны

жай акциялар

артықшылықты акциялар

жай акциялар

артықшылықты акциялар

6

7

8

9

10


      2-кесте. Акционерлер тізілімі

Эмитенттің атауы

Эмитент-тің БСН

Акциялар ұстаушы- жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

Жеке / заңды тұлға

Жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі - ЖСН) / БСН не басқа сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)1

2

3

4

5

6

      кестенің жалғасы:

Акциялар ұстаушы түрі

Резиденттік елі

Акциялар түрі

Бағалы қағазды сәйкестендіргіш (ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе бағалы қағаздың басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі)

атауы

ел коды

оффшорлық аймақ (иә/жоқ)

7

8

9

10

11

12      кестенің жалғасы:

Акциялар ұстаушының жеке шотындағы эмитент акцияларының саны

Акциялар ұстаушыға тиесілі акциялар санының эмитент акцияларының санына арақатынасы (пайызбен)

Қосымша мәліметтер

барлығы

оның ішінде:

ауыртпалық салынған акциялар ұстаушының жеке шотындағы эмитент акцияларының саны

акциялар ұстаушының жеке шотындағы эмитенттің оқшауланған акцияларының саны

сенімгерлік басқаруға берілген акциялар ұстаушының жеке шотындағы эмитент акцияларының саны

барлығы

дауыс беретін

орналастырылған (артықшылықты және қоғам сатып алған акцияларды шегергенде)

13

14

15

16

17

18

19

20

      3-кесте. Ауыртпалық салынған, оқшауланған немесе сенімгерлік басқаруға берілген акциялар бойынша мәліметтер

Эмитенттің атауы

Эмитенттің БСН

Акциялар ұстаушы-жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

ЖСН) / БСН не басқа сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)

Бағалы қағазды сәйкестендіргіш (ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе бағалы қағаздың басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі)

Акциялар саны

1

2

3

4

5

6

7
      кестенің жалғасы:

Мәртебесі

Пайдасына ауыртпалық салынуы жүзеге асырылған тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) немесе атауы

ЖСН) / БСН не басқа сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)

Сенімгерлік басқарушының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) немесе атауы

ЖСН) / БСН не басқа сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)

Негізі

8

9

10

11

12

13      4-кесте. Эмитенттің акцияларымен жасалған мәмілелер туралы есеп


п/п

Эмитенттің атауы

Эмитенттің БСН

Акциялар түрі

ISIN

Мәміле түрі

Акциялар саны

Бір акцияның құны

Мәміле көлемі (теңге

Акцияны иеленуші

валюта түрі

сомасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
      кестенің жалғасы:

Акцияны иеленушінің ЖСН) / БСН не басқа сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)

Акцияны иеленушінің резиденттік елі

Қарсы әріптес

Қарсы әріптестің ЖСН) / БСН не басқа сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)

Акция қарсы әріптесінің резиденттік елі

Мәмілені тіркеу күні

Ескерту

атауы

ел коды

атауы

ел коды

12

13

14

15

16

17

18

19

20


      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ _________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Жауапты бөлімшенің бастығы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      _____________________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Орындаушы: ____________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                        (қолы)

      Телефон нөмірі _________

      Есепке қол қойылған күн 20 __ жылғы "___" __________

      Ескерту: Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Акцияларды ұстаушылар
тізілімі туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Акцияларды ұстаушылар тізілімі туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) әкімшілік деректер жинауға арналған "Акцияларды ұстаушылар тізілімі туралы есеп" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 2-тармағының 15) тармақшасына және "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды орталық депозитарий ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер, жауапты бөлімшенің бастығы немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысан мынадай қаржы ұйымдарының акцияларын ұстаушылардың құрылымын ашады:

      1) екінші деңгейдегі банктер;

      2) қызметінің айрықша түрі қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаларды, айырықша қызметі банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды тұлғаларды және төлем карточкаларымен операциялар бойынша есеп айырысуларды қоса алғанда, банк қызметі бойынша есеп айырысуға қатысушылар арасында ақпараттық, телекоммуникациялық және технологиялық өзара іс-қимылды қамтамасыз ету жөнінде қызметтер көрсететін ұйымдарды қоспағанда, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың;

      3) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының;

      4) инвестициялық портфельді басқарушылар;

      5) банк холдингтері мен ірі қатысушылар-заңды тұлғалар.

      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.02.2021 № 11 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      6. Нысан 5-тармақта көрсетілген қаржы ұйымдарының әрбір типі бойынша жеке-жеке толтырылады.

      7. 1-кестеде эмитенттердің атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірлері, сондай-ақ эмитенттің жарияланған, орналастырылған, дауыс беретін және сатып алған акцияларының саны көрсетіледі.

      8. 2-кесте бойынша:

      1) 4-бағанда акциялары номиналды ұстауда тұрған меншік иелері туралы ақпаратты және орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде бар олар жөніндегі мәліметтерді жариялауды ескере отырып, акциялардың меншік иесі және (немесе) номиналды ұстаушысы көрсетіледі;

      2) 5-бағанда азаматтық құқық субъектісі көрсетіледі: жеке немесе заңды тұлға;

      3) 6-бағанда акцияны ұстаушының ЖСН/БСН не басқа сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін) көрсетіледі. Акцияны ұстаушы - Қазақстан Республикасы резидентінің ЖСН/БСН толтыру міндетті;

      4) 7-бағанда акцияларды ұстаушының түрі: меншік иесі немесе номиналды ұстаушы болып көрсетіледі;

      5) 8 және 9-бағандарда Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің ресми интернет-ресурсында орналастырылған әлем елдерінің жіктеуішісіне сәйкес резиденттік елінің атауы және коды көрсетіледі;

      6) 10-бағанда мәліметтер "Банктік және сақтандыру қызметінің, бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары қызметінің және бағалы қағаздар рыногында лицензияланатын басқа да қызмет түрлерінің, акционерлік инвестициялық қорлар және микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар қызметінің мақсаттары үшін офшорлық аймақтардың тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2020 жылғы 24 ақпандағы № 8 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 20095 болып тіркелген) сәйкес айқындалады.

      7) 11-бағанда акция түрі: жай немесе артықшылықты болып көрсетіледі;

      8) 20-бағанда акцияларды ұстаушының құжатындағы деректемелер туралы мәліметтер, акцияларды ұстаушының тіркелу орны және тұрғылықты (не орналасқан) жері көрсетіледі.

      Ескерту. 8-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.02.2021 № 11 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      9. 3-кестеде эмитенттердің есепті күні Акционерлердің тізіліміне сәйкес ауыртпалық салынған, оқшауланған немесе сенімгерлік басқаруға берілген барлық акциялары бойынша мәліметтер көрсетіледі.

      10. 3-кесте бойынша:

      1) 8-бағанда мынадай символдар пайдаланылады:

      "1" - Эмитенттің ауыртпалық салынған акциялары туралы мәліметтер;

      "2" - Эмитенттің оқшауланған акциялары туралы мәліметтер;

      "3" - Эмитенттің сенімгерлік басқаруға берілген акциялары туралы мәліметтер;

      "4" - Репо операцияларының объектісі болып табылатын акциялар туралы мәліметтер.

      2) 9 және 10-бағандарда пайдасына ауыртпалық салынуы жүзеге асырылған тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) немесе атауы, ЖСН/БСН не басқа сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін);

      3) 11 және 12-бағандарда пайдасына сенімгерлік басқаруға беруі жүзеге асырылған тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) немесе атауы, ЖСН/БСН не басқа сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін);

      4) 13-бағанда растайтын құжаттардың атауы мен деректемелерін көрсетумен, ауыртпалық салыну, оқшаулану және сенімгерлік басқаруға берілу негіздері көрсетіледі.

      3-кестеде репо операцияларының объектісі болып табылатын акциялар бойынша ақпаратты көрсету қажет.

      11. 4-кесте бойынша:

      1) 2-бағанда міндеттемелері бойынша мәмілелер жасалған акциялары бар эмитенттің атауы;

      2) 6-бағанда мәміле түрі (репо ашу және жабу операцияларын қоспағанда, сатып алу, сату және басқа мәмілелер) көрсетіледі;

      3) 7-бағанда олар бойынша мәміле жасалған акциялар саны көрсетіледі;

      4) 8 және 9-бағандарда мәміленің тиісті валютасында мәміле жүргізілген валюта түрі және бір акцияның құны көрсетіледі;

      5) 10-бағанда мәміленің көлемі (теңгемен) көрсетіледі;

      6) 11-бағанда жеке шотынан акциялары есептен шығарылған акция иеленушісі көрсетіледі. Заңды тұлғалар бойынша заңды тұлғаның атауы көрсетіледі. Жеке тұлғалар бойынша тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) көрсетіледі;

      7) 13 және 14-бағандарда жеке шотынан акциялары есептен шығарылған акцияны ұстаушының Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің ресми интернет-ресурсында орналастырылған әлем елдерінің жіктеуішісіне сәйкес резиденттік елінің атауы және коды көрсетіледі;

      8) 15-бағанда жеке шотына есепке жазылған қарсы әріптес көрсетіледі. Заңды тұлғалар бойынша заңды тұлғаның атауы көрсетіледі. Жеке тұлғалар бойынша тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) көрсетіледі;

      9) 17 және 18-бағандарда жеке шотына акциялары есепке жазылған тіркелген тұлғаның Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің ресми интернет-ресурсында орналастырылған әлем елдерінің жіктеуішісіне сәйкес резиденттік елінің атауы және коды көрсетіледі;

      10) 19-бағанда мәмілені тіркеу күні "кк.аа.жжжж" форматында көрсетіледі.

      4-кестеде репо ашу және жабу операциялары бойынша деректерді қоспағанда, тіркелген тұлғалардың жеке шоттарынан (жеке шоттарына) акцияларды есептен шығару "есепке жазу) мәмілелері бойынша деректер көрсетіледі.

      12. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 263 қаулысына
21-қосымша

Орталық депозитарийдің есептілікті ұсыну қағидалары

      1. Орталық депозитарийдің есептілікті ұсыну қағидалары "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі және "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және орталық депозитарийдің Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі - уәкілетті орган) есептілікті ұсыну тәртібін айқындайды.

      2. Орталық депозитарий уәкілетті органға есептілікті электрондық форматта ұсынады.

      3. Есептіліктегі деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы - теңгемен көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 263 қаулысына
22-қосымша

Күші жойылды деп танылған Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларының тізбесі

      1) "Орталық депозитарий есептілігінің тізбесін, нысандарын, табыс ету мерзімдерін және оларды ұсыну қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 17 шілдедегі № 130 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12071 болып тіркелген, 2015 жылғы 28 қазанда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған);

      2) "Тіркеуші есептілігінің тізбесін, нысандарын, табыс ету мерзімдерін және оларды ұсыну қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 19 желтоқсандағы № 256 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13140 болып тіркелген, 2016 жылғы 4 наурызда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған);

      3) "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың есептілікті ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 қаңтардағы № 5 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16498 болып тіркелген, 2018 жылғы 19 наурызда Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) бекітілген Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың есептілікті ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесінің 4 және 5-тармақтары.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады