Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру портфелін беру қағидаларын, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын лицензиядан айыру кезінде сақтандыру портфелін берудің ерекшеліктерін және Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының сақтандыру портфелін беру қағидаларын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының филиалын лицензиядан айыру кезінде сақтандыру портфелін берудің ерекшеліктерін бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 қазандағы № 262 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 7 желтоқсанда № 17885 болып тіркелді.

      Ескерту. Қаулының тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 23.11.2022 № 102 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 23.11.2022 № 102 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      1. Мыналар:

      1) Осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру портфелін беру қағидалары, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын лицензиядан айыру кезінде сақтандыру портфелін берудің ерекшеліктері;

      2) Осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының сақтандыру портфелін беру қағидалары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының филиалын лицензиядан айыру кезінде сақтандыру портфелін берудің ерекшеліктері бекітілсін.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 23.11.2022 № 102 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      2. "Сақтандыру портфелін беру қағидалары және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы соттың шешімі заңды күшіне енген күнінен бастап, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау немесе лицензиядан айыру кезінде сақтандыру портфелін берудің ерекшеліктерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 303 қаулысының (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде №14787 болып тіркелген, 2017 жылғы 24 ақпанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланды) күші жойылды деп танылсын.

      3. Банктік емес қаржы ұйымдарын реттеу департаменті (Көшербаева А.М.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ және орыс тілдерінде "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;

      3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

      4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында және 4-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      4. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Ж.Б. Құрмановқа жүктелсін.

      6. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      7. 2019 жылғы 1 қаңтарға дейін:

      1) тоқтатыла тұрған кезеңде осы тармақ мынадай редакцияда:

      "4. Заңның 37-1-бабы 3-тармағының екінші бөлігінде, 5-тармағында, 54-1-бабының 4-тармағында, 55-бабының 1-1-тармағында, 56-бабының 3-1-тармағында, 69-1-бабының 1-тармағында көзделген жағдайларда сақтандыру портфелін беруге сақтанушылардың келісімін алу талап етілмейді." қолданыста болатындығын белгілей отырып, Қағидалардың 4-тармағының;

      2) тоқтатыла тұрған кезеңде осы тармақша мынадай редакцияда:

      "3) сақтандыру ұйымының сақтандыру портфелін қабылдау ниеті туралы өтінішті (бұдан әрі – өтініш) беру сәтінде уәкілетті орган қолданған, қолданыстағы шектеулі ықпал ету шараларының және (немесе) санкциялардың болмауы;" қолданыста болатындығын белгілей отырып, Қағидалардың 12-тармағы 3) тармақшасының қолданылуы тоқтатыла тұрсын.

      Ұлттық Банк Төрағасы Д. Ақышев

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 262 қаулысына
1-қосымша

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру портфелін беру қағидалары, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын лицензиядан айыру кезінде сақтандыру портфелін берудің ерекшеліктері

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 23.11.2022 № 102 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру портфелін беру қағидалары, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын лицензиядан айыру кезінде сақтандыру портфелін берудің ерекшеліктері (бұдан әрі – Қағидалар) "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі - Заң) сәйкес әзірленді және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру портфелін беру тәртібін және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын лицензиядан айыру кезінде сақтандыру портфелін берудің тәртібі мен ерекшеліктерін айқындайды.

      2. Қағидаларда пайдаланылатын негізгі ұғымдар:

      1) әлеуетті сақтандырушы-алушы – сақтандыру портфелін қабылдауға мүдделілік танытқан сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы;

      2) сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру жүйесіне енгізілген сақтандырудың кепілдік берілетін сыныптары (түрлері) бойынша сақтандыру ұйымдары таратылған жағдайда сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін төлеуге кепілдік беретін ұйым;

      3) сақтандыру портфелін беру – сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, уақытша әкімшіліктің сақтандыру портфелін беру сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша, оның ішінде қолданылу мерзімі өткен, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы міндеттемелерді өзіне алатын не сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша қабылданған тәуекелдер бойынша міндеттемелерінен тұратын сақтандыру портфелін беруі сақтанушылар (сақтандырылғандар, пайда алушылар, қайта сақтанушылар) алдындағы міндеттемелердің келешекте, берілетін сақтандыру сыныбы (сыныптары) бойынша лицензиясы бар басқа сақтандыру ұйымына (ұйымдарына) беруі;

      4) сақтандырушы-алушы – сақтандыру портфелін қабылдайтын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы;

      5) уақытша әкімшілік – уәкілетті орган сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын басқаруды қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыра отырып, мүліктің сақталуын қамтамасыз ету мақсатында сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын тарату туралы сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына берілген сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын лицензиядан айыру кезінде тағайындайтын орган;

      6) уәкілетті орган – қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган;

      7) уәкілетті тұлға (уәкілетті тұлғалар) – сақтандыру портфелін ішінара (бір немесе бірнеше сақтандыру сыныптары, қызмет түрі бойынша) немесе толық беру туралы шешім қабылдау құқығы бар сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тұлғасы (тұлғалары).

      8) кепілдік берілетін сақтандыру сыныптары – "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес кепілдік берілетін сақтандыру сыныптары;

      9) сақтандырудың өзге сыныптары – кепілдік берілетін сақтандыру сыныптарынан өзге сыныптар.

      3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру портфелін беруі мынадай жағдайларда жүзеге асырылады:

      1) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының лицензиясынан сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі және (немесе) уәкілетті органның шешімі негізінде сақтандырудың жекелеген сыныптарын және (немесе) қызмет түрін алып тастау;

      2) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі негізінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру саласын өзгерту;

      3) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі негізінде сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыруға лицензияны ерікті түрде қайтару;

      4) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акционерлерінің жалпы жиналысының оны ерікті түрде тарату туралы шешім қабылдауы;

      5) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акционерлерінің жалпы жиналысының оны сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асырмайтын заңды тұлғаға ерікті түрде қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдауы;

      6) уәкілетті органның сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының кепілдік берілген сақтандыру сыныптары бойынша сақтандыру портфелін мәжбүрлеп беру туралы шешім қабылдауы;

      7) уәкілетті органның сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыруға арналған және (немесе) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын сақтандырудың жекелеген сыныптары бойынша лицензиядан айыру туралы шешім қабылдауы.

      4. Сақтандыру портфелін беру кезінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы:

      1) сақтандырудың кепілдік берілетін сыныптары бойынша сақтанушыларды (қайта сақтанушыларды) сақтандыру портфелін қабылдаған сақтандыру ұйымы (ұйымдары) туралы міндетті түрде хабардар ете отырып, сақтандыру портфелін басқа сақтандыру ұйымына (ұйымдарына) беруді жүзеге асырады;

      2) сақтандырудың өзге сыныптары бойынша сақтанушының (қайта сақтанушының) жаңа сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын таңдауға келісімі болған кезде сақтандыру портфелін басқа сақтандыру ұйымына (ұйымдарына) беруді немесе Заңның 37-1-бабы 4-тармағының талаптарына сәйкес хабарландыру жарияланған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде сақтанушының (қайта сақтанушының) сақтандыру портфелін беруге жазбаша қарсылығын алған жағдайда сақтанушымен (қайта сақтанушымен) сақтандыру (қайта сақтандыру) шартын бұзады;

      3) қайта сақтандыру бойынша - қайта сақтандыру бойынша лицензиясы бар басқа сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының (ұйымдарының) сақтандыру портфелін беруді қайта сақтанушының (цеденттің) осындай беруге келісімі болған кезде ғана жүзеге асырады.

      5. Сақтандыру портфелін Қағидалардың 3-тармағының 1)-5) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша беру сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының шешім қабылданған күнгі сақтандыру портфелі бойынша міндеттемелерді қамтамасыз ету үшін активтері жеткілікті болған кезде ғана мүмкін болады.

      Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы активтерінің сақтандыру портфелін беру үшін жеткіліктілігі қабылданған міндеттемелерге сәйкес қалыптастырылған сақтандыру резервтерінің мөлшерін негізге ала отырып айқындалады.

      6. Сақтандыру портфелін беру туралы шешім еркін нысанда жазбаша түрде ресімделеді, оған сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының уәкілетті тұлғасы (уәкілетті тұлғалары) қол қояды.

      7. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акционерлері жалпы жиналысының Қағидалардың 3-тармағында көзделген шешімдерін сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы шешім қабылданған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде уәкілетті органға жібереді.

      Уәкілетті органға жіберілген шешімге мыналар қоса беріледі:

      сақтандыру сыныптарының және (немесе) сақтандыру портфелі берілетін қызмет түрлерінің тізбесі;

      сақтандыру сыныптары және (немесе) қызмет түрі бойынша бөлінген сақтандыру портфелі бойынша беруге болжанатын міндеттемелердің мөлшері;

      баланста көрсетілген не бағалау (ол болған кезде) құнын көрсете отырып, сақтандыру портфелінің құрамында беру болжанатын активтердің тізбесі;

      сақтандыру портфелін беруді жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралардың орындалу мерзімдері көрсетілген тізбесі.

      8. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы уәкілетті органның жазбаша сұрау салуы бойынша сақтандыру портфелін беруге байланысты түсіндірмелер мен растайтын құжаттарды ұсынады.

2-тарау. Сақтандырушы - алушыны таңдау

      9. Сақтандырушы – алушыны таңдау мынадай өлшемшарттар бойынша жүзеге асырылады:

      1) уәкілетті органның сақтандыру портфелі берілетін сақтандыру сыныптарын және (немесе) қызмет түрін жүзеге асыруға лицензиясының (лицензияларының) болуы;

      2) сақтандыру портфелін алдағы қабылдауды ескере отырып, соңғы есепті күнге пруденциялық нормативтерді және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттерді және төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативінің және келесі 2 (екі) жылға жоғары өтімді активтердің жеткіліктілігі нормативінің болжамды мәндерін (бұдан әрі – пруденциялық нормативтердің болжамды мәндері) орындау;

      3) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру портфелін қабылдау ниеті туралы өтініш (бұдан әрі - өтініш) берген кезде уәкілетті орган қолданған қадағалап ден қоюдың қолданыстағы шараларының және (немесе) санкциялардың болмауы;

      4) сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру жүйесіне қатысу (кепілдік берілген сақтандыру сыныптары бойынша сақтандыру портфелін беру кезінде).

      10. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру портфелін қабылдау туралы ұсыныс хатты сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы әлеуетті сақтандырушы-алушыға ұсыныс хатты алғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей қарау және жауап беру мерзімімен жібереді.

      Ұсыныс хатта берілетін сақтандыру портфелі бойынша міндеттемелердің және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтерінің болжамды көлемі көрсетіледі.

      Ұсыныс хатқа еркін нысанда жасалған сақтандыру портфелін қабылдау мүмкіндігін қарауға байланысты алынған ақпараттың конфиденциалылығын сақтау және жария етпеу туралы келісім (міндеттеме) қоса беріледі.

      11. Сақтандыру портфелін қабылдау туралы ұсыныс хатты алған кезде сақтандырушылар-алушылар конфиденциалдылықты сақтау және сақтандыру портфелін қабылдау мүмкіндігін қарауға байланысты алынған ақпаратты жария етпеу туралы келісімге (міндеттемеге) қол қояды және оны сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына Қағидалардың 10-тармағында көрсетілген мерзімде жібереді.

      12. Ұсыныс хат алған сақтандырушы-алушының сұрау салуы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы сұрау салуды алған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күнінен кешіктірмей, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді жария етпеу туралы Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген талаптарды сақтай отырып, қосымша ақпарат береді.

      13. Қағидалардың 10-тармағының бірінші бөлігінде көзделген мерзім ішінде ұсыныс хат алған әлеуетті сақтандырушылар-алушылар сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына жауап береді. Ұсыныс хатта көрсетілген шарттар қабылданған кезде сақтандырушы-алушы Қағидалардың 9-тармағында көзделген ақпаратты көрсете отырып және мынадай құжаттарды қоса бере отырып, еркін нысанда жасалған өтініш жібереді:

      1) әлеуетті сақтандырушы-алушы уәкілетті тұлғасының сақтандыру портфелін қабылдауы туралы шешімінің көшірмелері;

      2) сақтандыру портфелін алдағы қабылдауды ескере отырып, келесі 2 (екі) жылға арналған пруденциялық нормативтердің болжамды мәндері.

      14. Өтініштер жіберген және Қағидалардың 9-тармағының талаптарына сәйкес келетін екі және одан да көп әлеуетті сақтандырушы- алушылар болған кезде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы пруденциялық нормативтердің болжамды мәндерінің ең жақсы көрсеткіштерімен сақтандырушы-алушыны таңдайды.

      Пруденциялық нормативтердің бірдей болжамды мәндерін ұсынған екі және одан да көп әлеуетті сақтандырушы-алушы болған кезде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы соңғы есепті күнге активтерінің ең көп мөлшері бар әлеуетті сақтандырушы-алушыны таңдайды.

      15. Сақтандырудың кепілдік берілген сыныптары бойынша сақтандыру портфелін беру кезінде, егер:

      "өмірді сақтандыру" саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының ешқайсысы Қағидалардың 9-тармағында белгіленген талаптарға сәйкес келмесе не "өмірді сақтандыру" саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының ешқайсысы сақтандыру портфелін қабылдау ниеті туралы мәлімдемесе, сақтандыру портфелін беру мемлекеттің қатысуымен "өмірді сақтандыру" саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын қайта сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы жүзеге асырады;

      "жалпы сақтандыру" саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының ешқайсысы Қағидалардың 9-тармағында белгіленген талаптарға сәйкес келмесе не "жалпы сақтандыру" саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының ешқайсысы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру портфелін қабылдау ниеті туралы мәлімдемесе, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы сақтандырушылар- алушылардың жоқ екендігі туралы уәкілетті органды хабардар етеді. Бұл жағдайда сақтандыру портфелін беруді "жалпы сақтандыру" саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы соңғы есепті күнге сақтандырушылар-алушылардың активтері мөлшерінің шамасын және пруденциялық нормативтерді орындауды негізге ала отырып, уәкілетті органның шешімі бойынша жүзеге асырады.

      16. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру портфелін беру жүзеге асырылатын сақтандырушы-алушыны таңдау туралы шешімі 3 (үш) жұмыс күні ішінде уәкілетті органның назарына жазбаша жеткізіледі.

      Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы уәкілетті органды хабардар еткен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей сақтандыру портфелі берілетін сақтандырушы-алушыны таңдау туралы хабарландыруды Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында таратылатын екі мерзімді баспасөз басылымда қазақ және орыс тілдерінде және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының интернет-ресурсында жариялайды.

3-тарау. Сақтанушылардың сақтандыру портфелін беруге келісімі

      17. Сақтандырудың кепілдік берілетін сыныптары бойынша сақтандыру портфелін беру кезінде сақтанушылардың (қайта сақтанушылардың) сақтандыру портфелін беруге келісім алуы талап етілмейді және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы сақтандыру портфелін беруді Қағидалардың 4-тармағы 1) тармақшасының талаптарына сәйкес жүзеге асырады.

      Сақтандыру портфелін сақтандырудың және (немесе) қайта сақтандырудың өзге сыныптары бойынша беруді сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы Қағидалардың 4-тармағы 2) және 3) тармақшаларының талаптарына сәйкес сақтанушылардың және (немесе) қайта сақтанушылардың келісімі (цедент) болған кезде жүзеге асырады.

      18. Қағидалардың 4-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген сақтандыру сыныптары бойынша сақтанушыларды (сақтандырылушыларды, пайда алушыларды, қайта сақтанушыларды) хабардар ету мақсатында сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы сақтандыру портфелін беру туралы шешім қабылданған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында таратылатын екі мерзімді баспасөз басылымында және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының интернет-ресурсында сақтандыру портфелін беру туралы хабарландыруды қазақ және орыс тілдерінде жариялайды.

      Хабарландыруда осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күнді құрайтын қарсылықтарды ұсыну тәртібі, мерзімі және Қағидалардың 4-тармағы 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген сақтандыру сыныптары (қызмет түрі) бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттарын берумен келіспеген жағдайда, сақтанушылардың (қайта сақтанушылардың) қарсылықтары қабылданатын мекенжайлар көрсетіледі.

      Осы тармақтың екінші бөлігінде белгіленген мерзім ішінде сақтанушының (қайта сақтанушының) жазбаша қарсылығының болмауы Қағидалардың 4-тармағының 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген сақтандыру сыныптары (түрлері) бойынша сақтандыру портфелін беруге сақтанушының (қайта сақтанушының) келісімі ретінде қаралады.

      19. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы Қағидалардың 18-тармағының екінші бөлігінде белгіленген мерзім өткен күннен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде сақтанушының (қайта сақтанушының) өтініші негізінде олар бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бұзылуға жататын сақтандыру портфелін беруге келіспейтін сақтанушылардың (қайта сақтанушылардың) тізімін қалыптастырады.

4-тарау. Сақтандыру портфелін беру тәртібі

      20. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша сақтандыру портфеліне жататын ақпарат пен құжаттарды (бұдан әрі - Сақтандыру портфелі жөніндегі ақпарат) қалыптастырады.

      Сақтандыру портфелі бойынша ақпарат ондағы ақпараттың өзгеруіне немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) шартының бұзылуына, сақтанушының (қайта сақтанушының) сақтандыру (қайта сақтандыру) шартын беруге келісім алуына немесе бас тартуына, сақтандыру жағдайы туралы өтініш алуына, сақтанушының сақтандыру сыйлықақысын төлеуіне, сақтандыру төлемін жүзеге асыруына және басқа да себептерге байланысты жаңа ақпарат алуына қарай жаңартылады өзгерістер.

      21. Сақтандыру портфелі бойынша Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17462 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы № 198 қаулысымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары үшін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларында көзделген сақтандыру ісі қалыптасады.

      22. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы сақтандыру портфелі бойынша сақтандыру резервтері мөлшерінің алдын ала есебін жүргізеді.

      Сақтандыру резервтерінің құрамына мыналар кіреді:

      еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резерві;

      болған, бірақ мәлімделмеген шығындар резерві;

      өмірді сақтандыру шарттары бойынша болмаған шығындар резерві;

      аннуитет шарттары бойынша болмаған шығындар резерві;

      мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резерві.

      Сақтандыру резервтерін есептеу Заңның 47-бабының 3-тармағына сәйкес уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу әдістемесіне және олардың құрылымына қойылатын талаптарға сәйкес жүргізіледі.

      23. Беру болжанатын сақтандыру міндеттемелеріне сәйкес келетін сақтандыру резервтерінің алдын ала мөлшері айқындалғаннан кейін сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы сақтандыру портфелімен бірге беру болжанатын активтердің тізбесін жасайды.

      Активтер тізбесінде мыналар бар:

      сақтандыру портфелінің құрамында берілетін активтердің мөлшері, түрі және тізбесі (сақтанушылардың дебиторлық берешегі және басқа да активтер);

      сақтандыру резервтерін жабуға қабылданатын активтерге сәйкес келетін активтердің мөлшері, түрі және тізбесі;

      жетіспейтін сомаға өзге активтердің мөлшері, түрі және тізбесі және оларды сақтандыру резервтерін жабуға қабылданатын активтерге сәйкес келетін активтерге ауыстыру нұсқалары (беруге болжанатын сақтандыру міндеттемелеріне сәйкес келетін сақтандыру резервтерінің мөлшеріне қатысты сақтандыру резервтерін жабуға қабылданатын активтерге сәйкес келетін активтердің мөлшері жеткіліксіз болған жағдайда).

      Қағидалардың 20-тармағының екінші бөлігінде көзделген оқиғаның басталуына қарай берілетін сақтандыру портфелі бойынша міндеттемелердің (сақтандыру резервтерінің) мөлшерін қайта бағалау жүргізіледі.

      24. Берілетін сақтандыру портфелі бойынша міндеттемелердің (сақтандыру резервтерінің) мөлшерін бағалауды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штаттық актуарийі және (немесе) сақтандырушы-алушының штаттық актуарийі жүзеге асырады.

      Қажет болған кезде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы және (немесе) сақтандырушы-алушы сақтандыру портфелін беру күніне берілетін сақтандыру портфеліне сәйкес келетін сақтандыру резервтерінің мөлшерін есептеу үшін тәуелсіз актуарийді тартады.

      25. Сақтандыру портфелімен берілетін сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтері сәйкес келмеген және оларды сақтандырушы-алушы қабылдамаған кезде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы көрсетілген активтерді ауыстыруға бағытталған қажетті іс-шараларды (сатып алу-сату, айырбастау және басқа да операциялар) жүргізеді.

      26. Сақтандыру портфелін беру туралы шарт жазбаша нысанда жасалады.

      27. Сақтандыру портфелін беру туралы шарт мыналар туралы мәліметтерді қамтиды:

      1) сақтандыру сыныптарына және (немесе) сақтандыру портфеліне енгізілетін қызмет түріне оларды беру күнін көрсете отырып, сақтандыру сыныптары және (немесе) қызмет түрі бойынша бөлінген;

      2) сақтандыру портфелін беру күніне сақтандыру портфелі бойынша құқықтар мен міндеттер (төленбеген сақтандыру сыйлықақысының мөлшері, мерзімін ұзартуды немесе бөліп төлеуді ескере отырып, сақтандыру сыйлықақысын төлеу мерзімдері, сақтандыру сыйлықақысын төлеудің мерзімі өткен күндерінің саны, жүргізілген сақтандыру төлемдері, мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар);

      3) берілетін сақтандыру портфелі бойынша құжаттар мен ақпаратты, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттарының орындалуын көрсететін құжаттарды (сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттарының түпнұсқалары, сақтандыру (қайта сақтандыру) сыйлықақысының (сақтандыру жарналарының) төленгенін растайтын құжаттар, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы сақтандыру жағдайларын реттеу кезінде жинаған құжаттар, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары жинаған құжаттар, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша сақтандыру сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруды растайтын құжаттар, реттелмеген сақтандыру жағдайлары бойынша құжаттар) сақтандыру портфелін беру күніне;

      4) сақтандыру портфелін бергеннен кейін сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына келіп түскен берілген сақтандыру портфелі бойынша құжаттар мен ақпаратты беру тәртібі мен мерзімдері;

      5) сақтандыру сыныптары бөлінісінде сақтандыру портфелі бойынша сақтандыру резервтерінің мөлшері;

      6) берілетін активтердің мөлшері, құрамы мен құны және оларды беру мерзімі;

      7) активтерді ауыстыру мүмкіндігі;

      8) сақтандырудың кепілдік берілетін сыныптары (түрлері) бойынша сақтандыру жарналарын төлеу. Сақтандыру портфелін беру туралы шартта көрсетілген ақпарат болмаған кезде сақтандырудың кепілдік берілетін сыныптары (түрлері) бойынша сақтандыру жарналарын төлеу сақтандырушы- алушыға жүктеледі.

      28. Егер сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына сақтандыру портфелін беру туралы шарттың барлық елеулі талаптары белгілі болса, оны беруге тиісті келісім алынса және сақтандыру портфелін беру үшін қажетті барлық талаптар сақталса, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы бір немесе бірнеше сақтандырушыға сақтандыру портфелін беру туралы шарт жасасу туралы ұсыныспен, оның ішінде жария оферта арқылы оферта жібереді.

      29. Егер сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы сақтандыру портфелін беруге ниет білдірсе, бірақ берілетін сақтандыру портфелінің құрамына енгізілуге жататын құқықтар мен міндеттердің түпкілікті көлеміне қатысты сақтандыру портфелін беру туралы шарттың талаптары айқындалмаса, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы және сақтандырушы-алушы сақтандыру портфелін беру туралы алдын ала шарт жасасады.

      Сақтандыру портфелін беру туралы алдын ала шарт бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы және сақтандырушы-алушы алдын ала шартта көзделген талаптармен болашақта сақтандыру портфелін беру туралы шарт (негізгі шарт) жасасу міндеттемесін қабылдайды.

      Алдын ала шарт жазбаша нысанда жасалады, онда шарттың нысанасын белгілеуге мүмкіндік беретін талаптар, сондай-ақ Тараптардың оны жасасуға міндеттенетін мерзімін көрсете отырып, сақтандыру портфелін беру туралы шарт тараптарының басқа да талаптары қамтылады.

      30. Сақтандыру портфелін беру туралы шарт жасалған және Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сақтандыру портфелін беру туралы шарт бойынша құжаттарды қабылдау-өткізу актісіне (бұдан әрі-қабылдау-өткізу актісі) қол қойылған күннен кейін 1 (бір) жұмыс күні ішінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы көрсетілген құжаттардың көшірмелерін уәкілетті органға жібереді.

      31. Сақтандыру портфелін беру туралы шарт жасалған және қабылдау-өткізу актісіне қол қойылған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы сақтандыру жөніндегі дерекқорды қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйымға берілетін сақтандыру портфелінің сақтандыру сыныптары (қызмет түрі) туралы мәліметтерді және сақтандыру портфелінің берілгенін растайтын құжаттардың көшірмелерін қамтитын ресми хабарлама жібереді.

      32. Сақтандыру портфелін беру туралы шарт жасалғаннан кейін сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы сақтандыру портфелін беру туралы шарттың талаптарына сәйкес сақтандырушы-алушыға тараптар сақтандыру портфелін беру туралы шартта келіскен мерзімдерде, тәртіппен және талаптарда сақтандыру портфеліне жататын барлық құжаттарды, берілетін сақтандыру міндеттемелеріне сәйкес келетін сақтандыру резервтері мөлшеріндегі активтерді, ақпаратты және басқа да мәліметтерді, құжаттарды береді.

      33. Егер бір сақтандыру шартынан сақтандыру міндеттемелерінен басқа өзге де міндеттемелер туындаса, онда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының құқықтары мен міндеттерін беру Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен оның өзге міндеттемелер бойынша құқықтары мен міндеттерін бір мезгілде бере отырып жүзеге асырылады.

      34. Сақтандыру портфелін беру кезінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының берілетін сақтандыру портфелі бойынша құқықтары мен міндеттері алушы сақтандырушыға сақтандыру портфелін беру күніндегі сол көлемде және сол талаптарда ауысады.

      Сақтандырушы-алушының сақтандыру портфелі бойынша құқықтары мен міндеттері өзіне ауысқан күннен бастап барлық тоқтатылмаған құқықтары болады және ол сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының барлық тоқтатылмаған міндеттерін атқарады.

      35. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы сақтандыру портфелін беру туралы шартта тараптармен келісілген талаптарда сақтандырушы-алушыға сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына сақтандыру портфелі берілгеннен кейін келіп түскен барлық құжаттар мен ақпаратты береді.

      36. Сақтандыру портфелін беруді жүзеге асыру туралы хабарландыруды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру портфелін сақтандырушы-алушы қабылдау-өткізу актісі бойынша қабылдаған күннен кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының тұтастай аумағында таратылатын мерзімді баспасөз басылымдарында қазақ және орыс тілдерінде және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының интернет-ресурсында жариялайды.

      Хабарландыру:

      сақтандыру портфелінің берілген күні туралы;

      сақтандырушы-алушының атауы, филиалдары мен өкілдіктерін ескере отырып оның орналасқан жері, байланыс телефондары туралы ақпаратты қамтиды.

      37. "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 61-4-бабында көзделген операцияны жүзеге асырған бас банктің еншілес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының арасында сақтандыру портфелін беру сақтанушының (қайта сақтанушының) келісімін алмай-ақ жүзеге асырылады.

      38. Сақтанушыларды (пайда алушыларды) алдағы уақытта болатын бас банктің еншілес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының арасында сақтандыру портфелін беру туралы хабардар ету шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының тұтастай аумағында қазақ және орыс тілдерінде таратылатын мерзімді баспасөз басылымдарында және сақтандыру ұйымының интернет-ресурсында сақтандыру портфелін беру туралы хабарландыру жариялау арқылы жүргізіледі.

5-тарау. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын лицензиядан айыру кезінде сақтандыру портфелін берудің ерекшеліктері

      39. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын лицензиядан айыру кезінде сақтандыру портфелін сақтандырудың кепілдік берілетін сыныптары бойынша басқа сақтандыру (сақтандыру) ұйымына (ұйымдарына) беруді уақытша әкімшілік жүзеге асырады.

      Уақытша әкімшілік сақтандыру портфелін кепілдік берілетін сақтандыру сыныптары бойынша беруді Қағидалардың 4-тармағының 1) тармақшасының талаптарына сәйкес жүзеге асырады.

      Сақтандырушы-алушыны таңдауды және сақтандыру портфелін беруді уақытша әкімшілік осы тарауда көзделген ерекшеліктерді ескере отырып, Қағидалардың 2 және 4-тарауларына сәйкес жүзеге асырады.

      40. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы лицензиясынан айрылған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде уақытша әкімшілік "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры турады" Қазақстан Республикасының заңына сәйкес кепілдік берілетін сақтандыру сыныптары (түрлері) бойынша дерекқорын қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйымның және таратылатын ұйымның дерекқорынан қалыптастырылатын таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы шарттарының тізілімдерін құрады және төлемдерге кепілдік беру жөніндегі ұйымға береді.

      41. Сақтандыру портфелін беру лицензиядан айрылған күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

      Қажет болған кезде уақытша әкімшілік өтінішхатта сақтандыру портфелін берудің жаңа мерзімін және ұзарту себебін көрсете отырып, сақтандыру портфелін беру мерзімін ұзарту туралы өтініш жасайды.

      Уақытша әкімшіліктің сақтандыру портфелін беру мерзімін ұзарту туралы өтінішхаты өтінішхатта көрсетілген сақтандыру портфелін беру мерзімін ұзарту себептері құжаттамалық расталған кезде қанағаттандырылады.

      Уәкілетті орган өтінішхатты өтінішхат келіп түскен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қарайды және сақтандыру портфелін беру мерзімін ұзарту туралы өтінішхатты қараудың нәтижелері туралы хат арқылы уақытша әкімшілікке хабарлайды.

      42. Сақтандырудың кепілдік берілген сыныптары сақтандыру портфелін беру төлемдерге кепілдік беру жөніндегі ұйымның есебінен жүзеге асырылады.

      Қағидалардың 22-тармағына сәйкес жүргізілген сақтандыру резервтері (міндеттемелері) есептерінің дұрыстығын тексеру қажет болған кезде төлемдерге кепілдік беру ұйымы тәуелсіз актуарийді тартады.

      43. Уақытша әкімшілік сақтандыру портфелін беру үшін сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын) таңдау туралы қабылданған шешімді осындай шешім қабылданған күннен кейінгі бірінші жұмыс күнінен кешіктірмей уәкілетті органға келісуге жібереді, сондай-ақ осылай беру аяқталған күннен кейінгі бірінші жұмыс күнінен кешіктірмей сақтандыру портфелін берудің аяқталғаны туралы хабарлайды.

      Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын) таңдау туралы шешімге мыналар қоса беріледі:

      сақтандыру портфелі берілетін сақтандыру сыныптарының тізбесі;

      сақтандыру сыныптары (түрлері) бойынша бөлінген сақтандыру портфелі бойынша берілуі болжанатын міндеттемелердің мөлшері;

      орындалу мерзімдерін көрсете отырып сақтандыру портфелін беруді жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралар тізбесі;

      сақтандыру портфелін беру туралы шарттың жобасы.

      44. Уәкілетті орган уақытша әкімшіліктің сақтандыру портфелін беру үшін сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын) таңдау туралы шешімін оны алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қарайды.

      Уәкілетті органның уақытша әкімшіліктің қабылдаған шешімін келісуден бас тартуының негізі сақтандыру портфелін қабылдайтын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының Қағидалардың талаптарына сәйкес келмеуі, оның ішінде қайтадан қабылданатын сақтандыру портфелін есепке алмай да, сондай-ақ есепке алу арқылы да пруденциялық нормативтерді және сақталуы тиіс өзге де нормалар мен лимиттердің орындалмауы болып табылады.

      45. Уақытша әкімшілік уақытша әкімшіліктің сақтандыру портфелін беру үшін сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын) таңдау туралы шешімін уәкілетті орган келіскен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей сақтандыру портфелі берілетін сақтандырушы-алушыны таңдау туралы хабарландыруды Қазақстан республикасының барлық аумағында таратылатын екі мерзімді баспасөз басылымында және сақтандыру ұйымының интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялайды.

      46. Сақтандыру портфелін беру туралы шешім еркін нысанда жазбаша түрде ресімделеді, оған басшы немесе басшының уәкілетті тұлғасы, уақытша әкімшілік мүшелері қол қояды.

      47. Уәкілетті органның жазбаша сұрау салуы бойынша уақытша әкімшілік сақтандыру портфелін беруге байланысты түсіндірмелер мен растайтын құжаттарды ұсынады.

      48. Уақытша әкімшілік Қазақстан Республикасының барлық аумағында таратылатын екі мерзімді баспасөз басылымында және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының интернет-ресурсында сақтандыру портфелін беру туралы хабарландыруды қазақ және орыс тілдерінде жариялайды.

      49. Соттың сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы шешімі күшіне енген күннен бастап мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен жасалған сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген сақтандырудың кепілдік берілетін түрлері (сыныптары) бойынша шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде айқындалған тәртіппен өзінің қолданысын тоқтатады.

  Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының сақтандыру
портфелін беру қағидаларына,
сондай-ақ сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымын
лицензиядан айыру кезінде
сақтандыру портфелін
берудің ерекшеліктеріне
1-қосымша
Нысан

Сақтандыру портфелі бойынша ақпарат


Сақтандыру шартының (сақтандыру полисінің нөмірі)

Сақтандыру шартының жасалған күні

Сақтанушының, сақтандырылушының атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Сақтанушының, сақтандырылушының жеке сәйкестендіру нөмірі немесе бизнес сәйкестендіру нөмірі

Сақтандыру сыныбы

Сақтандыру шартының қолданыла бастаған күні

Сақтандыру шартының қолданылуының аяқталған күні

Сақтандыру сомасының мөлшері

1

2

3

4

5

6

7

8

9


      кестенің жалғасы:

Сақтандыру сыйлықақысының мөлшері

Сақтандыру сыйлықақысының төленген күні

Төленген сақтандыру сыйлықақысының мөлшері

Сақтандыру жағдайы туралы өтініштің келіп түскен күні

Сақтандыру жағдайының басталған күні

Сақтандыру төлем (төлемдері) жүргізілген күн (күндер)

Жүргізілген сақтандыру төлемінің (төлемдері-нің) мөлшері (мөлшер-лері)

Жүргізілмеген сақтандыру төлемін (төлемдерін) төлеу мерзімдері

Жүргізіл-меген сақтанды-ру төлемінің (төлем-дерінің) мөлшері (мөлшер-лері)

10

11

12

13

14

15

16

17

18


      кестенің жалғасы:


Сақтандыру шарты бойынша қалыптастырылған сақтандыру резервінің мөлшері (мөлшерлері):

Сақтандыру портфелін беруге келісім алу туралы мәліметтер (заңнамада белгіленген жағдайларда)

Сақтандыру төлемінен (төлемдерінен) бас тартқан күн (күндер)

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резерві

Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындардың резерві

Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындардың резерві

Өмірді сақтандыру шарттары бойынша орын алмаған шығындардың резерві

Аннуитет шарттары бойынша орын алмаған шығындардың резерві

19

20

21

22

23

24

25
      Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының бірінші басшысының немесе оның орнындағы тұлғаның қолы

      ______________________________________________________ (қолы)

      Қол қойылған күні 20___жылғы "___" ___________________

      Ескертпе: Сақтандырушы-алушының жауапкершілігі осы қосымшада көрсетілген сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттарымен шектелмейді.

  Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының сақтандыру
портфелін беру қағидаларына,
сондай-ақ сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымын
лицензиядан айыру кезінде
сақтандыру портфелін берудің
ерекшеліктеріне
2-қосымша
Нысан

Сақтандыру портфелін беру туралы шарт бойынша құжаттарды қабылдау-өткізу актісі ____________________________________________ (шарттың жасалған күні және нөмірі көрсетіледі)

____________ қаласы

20____ жылғы "___" ___________

      Сақтандыру портфелін беретін сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      ____________________________________________________________,________

      (атауы) __________________________________________________________

      __________________________________________________________ (тұлғаның

      өкілеттіктерін айқындайтын құжаттың деректемелері) негізінде әрекет ететін

      __________________________________________________________ арқылы, (тегі, аты,

      әкесінің аты (бар болса)) бұдан әрі "1-Тарап" деп аталып бір жағынан және сақтандыру

      портфелін қабылдайтын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      __________________________________________________________________

      __________________________________________________________________, (атауы)

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________ (тұлғаның өкілеттіктерін

      айқындайтын құжаттың деректемелері) негізінде әрекет ететін

      ________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________

      арқылы, (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))

      бұдан әрі "2-Тарап" деп аталып екінші жағынан, ал бірігіп "Тараптар" деп аталып, осы

      Сақтандыру портфелін беру туралы шарт бойынша құжаттарды қабылдау-өткізу

      актісіне (бұдан әрі - Акт) қол қою арқылы мыналарды:

      1) осы Актіге қосымшаға сәйкес 1-Тараптың құжаттарды бергенін, ал 2-Тараптың

      қабылдағанын;

      2) 2-Тараптың осы Актіге қосымшада көрсетілген құжаттардың тізбесіне

      талап-шағымының жоқ екенін;

      3) Толтыруға арналған мәліметтер:

      ________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      (сақтандыру портфеліне кіретін сақтандыру сыныптарының және (немесе) қызмет түрінің

      тізбесі, сақтандыру сыныптары және (немесе) қызмет түрі бойынша бөлінісінде

      сақтандыру портфелі бойынша берілетін міндеттемелердің мөлшері;

      ________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауын, түгендеу нөмірін, баланстық

      (бағалау – бар болса) құнын, меншік құқығын растайтын құжаттарды көрсету арқылы

      сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының берілетін активтерінің мөлшері, тізбесі

      және түрлері; _____________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      дебиторлардың тегі, аты, әкесінің атын (бар болса) немесе атауын, дебиторлық берешек

      сомасы есепке алынған шоттардың нөмірлерін, дебиторлық берешектің туындау

      негіздемелерін көрсету арқылы дебиторлық берешек бойынша берілетін талап ету

      құқықтарының құны және тізбесі;

      _________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      (берілетін құжаттар (шарттар, куәліктер және басқа да құжаттар).

      4) Актінің күші бірдей екі данада жасалғанын және қол қойылғанын;

      5)______________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      растайды. (қосымша мәліметтер (бар болса).

1-Тарап:

(қолы)

2-Тарап:

(қолы)


  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 262 қаулысына
2-қосымша

Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының сақтандыру портфелін беру қағидалары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының филиалын лицензиядан айыру кезінде сақтандыру портфелін берудің ерекшеліктері

      Ескерту. 2-қосымшамен толықтырылды – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 12.02.2021 № 28 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 23.11.2022 № 102 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының сақтандыру портфелін беру қағидалары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының филиалын лицензиядан айыру кезінде сақтандыру портфелін берудің ерекшеліктері (бұдан әрі – Қағидалар) "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының заңына (бұдан әрі – Заң) сәйкес әзірленді және Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының сақтандыру портфелін беру тәртібін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының филиалын (бұдан әрі – филиал) лицензиядан айыру кезінде сақтандыру портфелін беру ерекшеліктерін айқындайды.

      2. Осы Қағидаларда пайдаланылатын негізгі ұғымдар:

      1) әлеуетті сақтандырушы-алушы - сақтандыру портфелін қабылдауға мүдделілік танытқан сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы (филиал);

      2) төлемдерге кепілдік беру жөніндегі ұйым – сақтандыру ұйымдарын, филиалдарды мәжбүрлеп тарату кезінде сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру жүйесіне енгізілген сақтандырудың кепілдік берілген сыныптары (түрлері) бойынша сақтанушыларға (сақтандырылғандарға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйым;

      3) сақтандыру портфелін беру – филиалдың, уақытша әкімшіліктің сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша, оның ішінде қолданылу мерзімі өткен, филиал міндеттемелер мойнына алатын не сақтанушылар (сақтандырылушылар, пайда алушылар, қайта сақтандырушылар) алдында міндеттемелердің туындау ықтималдығы бар сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша қабылданған тәуекелдер бойынша филиалдың міндеттемелерінен тұратын сақтандыру портфелін, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының (сақтандыру (қайта сақтандыру (ұйымдар) берілетін сақтандыру сыныбы (сыныптары) бойынша лицензиясы (лицензиялары) бар басқа сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына, басқа филиалына (филиалдарына) беру;

      4) сақтандырушы-алушы – сақтандыру портфелін қабылдайтын сақтандыру ұйымы (филиал);

      5) уәкілетті орган – қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган;

      6) уақытша әкімшілік – уәкілетті орган филиалды сақтандыру портфелін беру рәсімі аяқталғанға дейін сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына лицензиядан айыру және сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттарын бұзған кезде тағайындайтын орган.

      3. Филиал, уақытша әкімшілік сақтандыру портфелін беруді Заңның 72-1-бабының 1-тармағында көзделген негіздер бойынша филиал қызметі тоқтатылған жағдайларда жүзеге асырылады.

      4. Мыналар сақтандыру портфелін беру үшін негіздер болып табылады:

      1) Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы резиденті болып табылатын мемлекеттің қаржылық қадағалау органының рұқсаты негізінде Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының шешімі не тиісті мемлекеттің қаржылық қадағалау органының заңнамасы бойынша мұндай рұқсат Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына талап етілмейтіні туралы өтініші;

      2) уәкілетті органның лицензиядан айыру туралы шешімі;

      3) уәкілетті органның сақтандырудың жекелеген сыныптары бойынша филиалды лицензиядан айыру туралы шешімі;

      4) Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы резиденті болып табылатын мемлекеттің қаржылық қадағалау органының Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына арналған лицензиядан айыру туралы шешімі.

      5. Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының филиалдың сақтандыру портфелін беру туралы шешімі филиалдың міндеттемелері бойынша есеп айырысу үшін Қазақстан Республикасының бейрезиденті-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтері жеткілікті болған кезде қабылданады.

      Сақтандыру портфелін беру үшін активтердің жеткіліктілігі қабылданған міндеттемелерге сәйкес қалыптастырылған сақтандыру резервтерінің мөлшерлеріне қарай айқындалады.

      6. Қызметі мәжбүрлеп тоқтатылатын филиалдың сақтандыру портфелін беру резерв ретінде қабылданған филиал активтерінің және филиал қызметін жүзеге асыру үшін ашылған банктік шоттардағы ақшаның есебінен жүргізіледі.

      Резерв ретінде қабылданған филиал активтері және филиал қызметін жүзеге асыру үшін ашылған банктік шоттардағы ақша жеткіліксіз болған кезде сақтандырудың кепілдік берілетін түрлері (сыныптары) бойынша сақтандыру портфелін беру төлемдерге кепілдік беру жөніндегі ұйымның қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

      7. Сақтандыру портфелін беру туралы шешім еркін нысанда жазбаша түрде ресімделеді, филиалдың уәкілетті тұлғасы (уәкілетті тұлғалары), уақытша әкімшіліктің төрағасы мен басшылары қол қояды.

      8. Филиал қызметін ерікті түрде тоқтату туралы шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде қабылданған шешім туралы уәкілетті органды хабардар етеді, оған мыналар қоса беріледі:

      сақтандыру портфелі берілетін сақтандыру сыныптарының және (немесе) қызмет түрлерінің тізбесі;

      сақтандыру сыныптары және (немесе) қызмет түрі бойынша бөлінген сақтандыру портфелі бойынша берілуі болжанатын міндеттемелердің мөлшері;

      олардың баланста көрсетілген құнын не бағалау құнын (бар болса) көрсете отырып сақтандыру портфелінің құрамында беру болжанатын активтер тізбесі;

      орындалу мерзімдерін көрсете отырып сақтандыру портфелін беруді жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралар тізбесі;

      сақтандыру портфелін беру туралы шарттың жобасы.

      9. Филиал сақтандырушыларды (пайда алушыларды) хабардар ету мақсатында Қазақстан Республикасының барлық аумағында таратылатын екі мерзімді баспасөз басылымында және филиалдың интернет-ресурсында алдағы уақытта сақтандыру портфелінің берілетіні туралы хабарландыруды филиал қызметін ерікті түрде тоқтату жөнінде шешім қабылданғаны туралы уәкілетті органды хабардар еткен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей қазақ және орыс тілдерінде жариялайды.

      Филиал сақтандыру портфелін берген кезде хабарландыруда қарсылық беру тәртібі, мерзімі және келіспеген кезде олар бойынша сақтандыру шартын беруге байланысты сақтанушылардың (қайта сақтанушылардың) қарсылықтары қабылданатын мекенжайлар көрсетіледі.

      10. Уәкілетті органның жазбаша сұратуы бойынша филиал, уақытша әкімшілік түсіндірмелер және сақтандыру портфелін беруге байланысты растайтын құжаттар береді.

      11. Филиалдың, уақытша әкімшіліктің сақтандырушы-алушыны таңдауы және сақтандыру портфелін беруі осы қаулымен бекітілген сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру портфелін беру қағидаларында, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының лицензиядан айырылған жағдайда сақтандыру портфелін беру ерекшеліктерінде көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

2-тарау. Сақтандыру портфелін беру тәртібі және Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының филиалын лицензиядан айыру кезінде сақтандыру портфелін берудің ерекшеліктері

      12. Филиал, уақытша әкімшілік Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сақтандыру портфеліне қатысты ақпарат пен құжаттарды (бұдан әрі – Сақтандыру портфелі бойынша ақпарат) дайындайды.

      Сақтандыру портфелі бойынша ақпарат ондағы ақпараттың өзгеруіне немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) шартының бұзылуына, сақтанушының (қайта сақтанушының) сақтандыру (қайта сақтандыру) шартын беруге келісім алуға немесе бас тартуына, сақтандыру жағдайы туралы өтініш алуына, сақтанушы сақтандыру сыйлықақысын төлеуіне, сақтандыру төлемінің төленуіне және басқа да өзгерістерге байланысты жаңа ақпараттың алуына қарай жаңартылады.

      13. Сақтандыру портфелін беру тәртібі осы қаулымен бекітілген сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру портфелін беру қағидаларының, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы лицензиядан айырылған жағдайда сақтандыру портфелін берудің ерекшеліктерінің 4-тарауына сәйкес жүзеге асырылады.

  Қазақстан Республикасының
бейрезидент-сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы
филиалының сақтандыру
портфелін беру қағидаларына,
сондай-ақ Қазақстан
Республикасының
бейрезидент-сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының
филиалын лицензиядан айыру
кезінде сақтандыру
портфелін берудің
рекшеліктеріне
1-қосымша
Нысан

Сақтандыру портфелі бойынша ақпарат

Сақтандыру шартының (сақтандыру полисінің) нөмірі

Сақтандыру шартының жасалған күні

Сақтанушының, сақтандырылғанның атауы не тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

Сақтанушының, сақтандырылғанның жеке сәйкестендіру нөмірі немесе бизнес-сәйкестендіру нөмірі

Сақтандыру сыныбы

Сақтандыру шартының қолданысы басталатын күн

Сақтандыру шартының қолданысы аяқталатын күн

Сақтандыру сомасының мөлшері

1 2 3 4 5 6 7 8 9

      кестенің жалғасы:

Сақтандыру сыйлықақысының мөлшері

Сақтандыру сыйлықақысы төленген күн

Төленген сақтандыру сыйлықақысының мөлшері

Сақтандыру жағдайы туралы өтініштің келіп түскен күні

Сақтандыру жағдайы басталған күн

Сақтандыру төлемі (төлемдері) жүргізілген күн (күндер)

Жүргізілген сақтандыру төлемінің (төлемдерінің) мөлшері (мөлшерлері)

Жүргізілмеген сақтандыру төлемін (төлемдерін) төлеу мерзімдері

Жүргізілмеген сақтандыру төлемінің (төлемдерінің) мөлшері (мөлшерлері)

10

11

12

13

14

15

16

17

18


      кестенің жалғасы:


Сақтандыру шарты бойынша қалыптастырылған сақтандыру резервінің мөлшері (мөлшерлері):

Сақтандыру портфелін беруге келісім алу туралы мәліметтер (заңнамамен белгіленген жағдайларда)

Сақтандыру төлемінен (төлемдерінен) бас тартқан күн (күндер)

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резерві

Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резерві

Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резерві

Өмірді сақтандыру шарттары бойынша орын алмаған шығындар резерві

Аннуитет шарттары бойынша орын алмаған шығындар резерві

19

20

21

22

23

24

25
      Филиалдың бірінші басшысының немесе оның орнындағы тұлғаның, уақытша

      әкімшілік басшысының қолы,

      _______________________________________________________________

      (қолы) Қол қойылған күн 20___жылғы "___" ___________________.

      Ескерту: Сақтандырушы-алушының жауапкершілігі осы қосымшада көрсетілген

      сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттарымен шектелмейді.

  Қазақстан Республикасы
бейрезидент-сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы
филиалының сақтандыру
портфелін беру қағидаларына,
сондай-ақ
Қазақстан Республикасы
бейрезидент-сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының
филиалын лицензиядан айыру
кезінде сақтандыру портфелін
берудің ерекшеліктеріне
2-қосымша
  Нысан

Сақтандыру портфелін беру туралы шарт бойынша құжаттарды қабылдау-өткізу актісі ___________________________________________ (шарттың жасалған күні және нөмірі көрсетіледі)

____________ қаласы

20____ жылғы "___" ___________

      Сақтандыру портфелін беретін_______________________________________________

      филиалы, (атауы) бұдан әрі "1-тарап" деп аталатын,

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________,

      (тұлғаның өкілеттіктерін айқындайтын құжаттың деректемелері) негізінде әрекет

      ететін _________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) арқылы бір жағынан және сақтандыру портфелін

      қабылдайтын______________________________________________________________

      ___ филиалы (атауы) (сақтандыру ұйымы), бұдан әрі "2-тарап" деп аталатын,

      __________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________,

      _________________________________________________________________ негізінде

      (тұлғаның өкілеттіктерін айқындайтын құжаттың деректемелері) әрекет ететін

      _________________________________________________________________ арқылы

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

      екінші жағынан бірлесіп "Тараптар" деп аталатын, осы Сақтандыру портфелін беру

      туралы шарт бойынша Құжаттарды қабылдау-өткізу актісіне (бұдан әрі – Акт) қол қою

      арқылы:

      1) осы Актіге қосымшаға сәйкес 1-тараптың құжаттарды бергенін, ал 2-тараптың

      қабылдағанын;

      2) 2-тараптың осы Актіге қосымшада көрсетілген құжаттар тізбесіне

      наразылықтарының жоқ екенін;

      3) Толтыру үшін мәліметтер:

      ____________________________________________________________

      ____________________________________________________________

      ____________________________________________________________

      ____________________________________________________________

      ____________________________________________________________

      ____________________________________________________________

      ___________________________________________________________ (атауы, түгендеу

      нөмірі, баланстық (бар болса – бағалау) құны, филиалдың меншік құқығын растайтын

      құжаттар көрсетіле отырып филиалдың берілетін активтерінің мөлшері, тізбесі және

      түрлері (тарату комиссиясының сақтандыру портфелін беруін қоспағанда);

      ____________________________________________________________

      ___________________________________________________________

      ___________________________________________________________

      ___________________________________________________________

      ___________________________________________________________

      ___________________________________________________________

      ____________________________________________________________

      (дебиторлардың тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) немесе атауы,

      дебиторлық берешектің сомасы ескерілген шоттардың нөмірлері, берешектің

      туындауына негіздеме көрсетіле отырып дебиторлық берешек бойынша берілетін талап

      ету құқығының құны мен тізбесі;

      ____________________________________________________________

      ___________________________________________________________

      ___________________________________________________________

      ___________________________________________________________

      (берілетін құжаттар (шарттар, куәліктер мен басқа да құжаттар).

      4) Акт күші бірдей екі данада жасалғанын және қол қойылғанын растайды;

      5) __________________________________________________________

      ____________________________________________________________.

      (қосымша мәліметтер (олар бар болса).

1-тарап: _________________ (қолы)

2-тарап: _________________ (қолы)


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады