Аудандық мәслихаттың 2015 жылғы 24 желтоқсандағы № 277 "Ойыл ауданында әлеуметтік көмек көрсету, мөлшерлерін белгілеу және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындау қағидаларын бекіту туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақтөбе облысы Ойыл аудандық мәслихатының 2018 жылғы 5 наурыздағы № 164 шешімі. Ақтөбе облысы Ойыл аудандық Әділет басқармасында 2018 жылғы 20 наурызда № 3-11-116 болып тіркелді. Күші жойылды - Ақтөбе облысы Ойыл аудандық мәслихатының 2023 жылғы 31 тамыздағы № 76 шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Ақтөбе облысы Ойыл аудандық мәслихатының 31.08.2023 № 76 шешімімен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабына, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 56 бабының 1 тармағының 4) тармақшасына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 21 мамырдағы № 504 "Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы" қаулысына сәйкес, Ойыл аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Ойыл аудандық мәслихатының 2015 жылғы 24 желтоқсандағы № 277 "Ойыл ауданында әлеуметтік көмек көрсету, мөлшерлерін белгілеу және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындау қағидаларын бекіту туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 4724 тіркелген, 2016 жылғы 26 ақпанында "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) келесідей өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешіммен бекітілген Ойыл ауданында әлеуметтік көмек көрсету, мөлшерлерін белгілеу және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындау Қағидаларында:

      7 тармақтың 3 абзацы алынып тасталсын;

      8 тармақтың:

      2) тармақшасындағы орыс тіліндегі "1 (одного)" сөзі "2 (двух)" сөзімен ауыстырылсын;

      3) тармақшасындағы "және он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы" сөздері алынып тасталсын;

      10 тармақтың 3) тармақшасы келесідей редакцияда жазылсын:

      "жан басына шаққандағы орташа табыстың, өмірлік қиын жағдай туындауына байланысты біржолғы әлеуметтік көмек тағайындау барысында ең төменгі күнкөріс деңгейінің 2-еселік мөлшерінен аспауы және әлеуметтік келісімшарт негізінде көрсетілетін ай сайынғы әлеуметтік көмек көрсету үшін ең төменгі күнкөріс деңгейінің 0,6 еселік мөлшерінен (күнкөріс деңгейінің 60 пайызынан) аспайтын болуы негіздеме болып табылады.";

      12 тармақтың 8) тармақшасы алынып тасталсын.

      2. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихаттың сессия төрағасы: Е. Жиеналин
      Аудандық мәслихаттың хатшысы: Б. Бисекенов
      "КЕЛІСІЛДІ"
Ақтөбе облысының жұмыспен қамтуды
үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар
басқармасының басшысы:
Қ. Отаров
      "5" наурыз 2018 жыл

О внесении изменений в решение районного маслихата от 24 декабря 2015 года № 277 "Об утверждении правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в Уилском районе"

Решение маслихата Уилского района Актюбинской области от 5 марта 2018 года № 164. Зарегистрировано Управлением юстиции Уилского района Актюбинской области 20 марта 2018 года № 3-11-116. Утратило силу решением Уилского районного маслихата Актюбинской области от 31 августа 2023 года № 76

      Сноска. Утратило силу решением Уилского районного маслихата Актюбинской области от 31.08.2023 № 76 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", подпунктом 4) пункта 1 статьи 56 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 504 "Об утверждении типовых правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан", Уилский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Уилского районного маслихата от 24 декабря 2015 года № 277 "Об утверждении правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в Уилском районе" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 4724, опубликованное 26 февраля 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения:

      в Правилах оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в Уилском районе, утвержденным указанным решением:

      в пункте 7 абзац 3 исключить;

      в пункте 8:

      в подпункте 2) на русском языке слово "1 (одного)" заменить словом "2 (двух)";

      в подпункте 3) слова "и получателям государственного пособия на детей до восемнадцати лет" исключить;

      подпункт 3) пункта 10 изложить в следующей редакции:

      "наличие среднедушевого дохода, не превышающего 2-кратного размера прожиточного минимума для предоставления единовременной социальной помощи при наступлении трудной жизненной ситуации и 0,6 кратный размер прожиточного минимума (60 процентов от прожиточного минимума) для предоставления ежемесячной социальной помощи на основе социального контракта";

      подпункт 8) пункта 12 исключить.

      2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Председатель сессии районного маслихата: Е. Жиеналин
      Секретарь районного маслихата: Б. Бисекенов
      "СОГЛАСОВАНО"
Руководитель управления координации
занятости и социальных программ
Актюбинской области:
К. Отаров
      "5" марта 2018 года