"Абай ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесінің, жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдарының "Б" корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау әдістемесін бекіту туралы" Абай ауданы әкімдігінің 2017 жылғы 24 сәуірдегі № 228 қаулысының күші жойылды деп тану туралы

Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы әкімдігінің 2018 жылғы 19 сәуірдегі № 71 қаулысы. Шығыс Қазақстан облысы Әділет департаментінің Абай ауданындағы Әділет басқармасында 2018 жылғы 2 мамырда № 5-5-146 болып тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 37 бабының 8 тармағына және Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі "Құқықтық актілер туралы" Заңының 27-бабына сәйкес Абай ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Абай ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесінің, жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдарының "Б" корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау әдістемесін бекіту туралы" Абай ауданы әкімдігінің 2017 жылғы 24 сәуірдегі № 228 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 5038 болып тіркелген, "Абай елі" газетінің 24-31 мамыр 2017 жылғы және Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілердің электрондық эталондық бақылау банкінде 2017 жылғы 7 маусымында жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

      2. "Абай ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіпте:

      1) осы қаулының аумақтық әділет органында мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы әкімдік қаулысы мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін қағаз және электрондық түрде қазақ және орыс тілдерінде "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау және енгізу үшін жолданылуын;

      3) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін Абай ауданының аумағында таратылатын мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялауға жолданылуын;

      4) ресми жарияланғаннан кейін осы қаулыны Абай ауданы әкімдігінің интернет-ресурсына орналастыруын қамтамасыз етсін.

      3. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің аппараты басшысының міндетін атқарушы Д. Маратұлына жүктелсін.

      4. Осы қаулы оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Аудан әкімі Ж. Байсабыров

О признании утратившим силу постановления акимата Абайского района от 24 апреля 2017 года № 228 "Об утверждении методики оценки деятельности административных государственных служащих корпуса "Б" государственного учреждения "Аппарат акима Абайского района", местных исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета"

Постановление акимата Абайского района Восточно-Казахстанской области от 19 апреля 2018 года № 71. Зарегистрировано Управлением юстиции Абайского района Департамента юстиции Восточно-Казахстанской области 2 мая 2018 года № 5-5-146

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с пунктом 8 статьи 37 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и статьей 27 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О правовых актах" акимат Абайского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Признать утратившим силу постановление акимата Абайского района от 24 апреля 2017 года № 228 "Об утверждении методики оценки деятельности административных государственных служащих корпуса "Б" государственного учреждения "Аппарат акима Абайского района", местных исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5038, опубликованное в газете "Абай елі" от 24-31 мая 2017 года и в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде от 7 июня 2017 года).

      2. Государственному учреждению "Аппарат акима Абайского района" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего постановления в территориальном органе юстиции;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления акимата направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) в течение десяти календарных дней государственной регистрация настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания, распространяемых на территории Абайского района;

      4) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата Абайского района после его официального опубликования.

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности руководителя аппарата акима района Д. Маратулы.

      4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Аким района Ж. Байсабыров