"Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын, ата-ананың ақы төлеу мөлшерін бекіту туралы" Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданы әкімдігінің 2018 жылғы 27 ақпандағы № 54 қаулысына толықтыру енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданы әкімдігінің 2018 жылғы 24 желтоқсандағы № 266 қаулысы. Шығыс Қазақстан облысы Әділет департаментінің Бородулиха аудандық Әділет басқармасында 2018 жылғы 28 желтоқсанда № 5-8-192 болып тіркелді. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданы әкімдігінің 2019 жылғы 4 наурыздағы № 74 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданы әкімдігінің 04.03.2019 № 74 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 6 – бабы 4 - тармағының 8 - 1) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 31-бабының 2-тармағына, "Құқықтық актілер туралы" Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі Заңының 26 - бабына сәйкес, Бородулиха ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын, ата-ананың ақы төлеу мөлшерін бекіту туралы" Бородулиха ауданы әкімдігінің 2018 жылғы 27 ақпандағы № 54 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5538 тіркелген, 2018 жылғы 6 сәуірде "Аудан тынысы", "Пульс района" аудандық газеттерінде және 2018 жылғы 20 наурызда электрондық түрде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған), келесі толықтыру енгізілсін:

      осы қаулының қосымшасына сәйкес көрсетілген қаулы 2- қосымшамен толықтырылсын.

      2. "Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тәртіпте:

      1) осы қаулының аумақтық әділет органында мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күнінен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін қазақ және орыс тілдерінде қағаз және электрондық түрде "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына Қазақстан Республикасының нормативтік - құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау және енгізу үшін жолданылуын;

      3) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күнінен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесінің Бородулиха ауданының аумағында таратылатын мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялауға жолданылуын;

      4) оның ресми жарияланғанынан кейін осы қаулының Бородулиха ауданы әкімдігінің интернет – ресурсына орналастыруын қамтамасыз етсін.

      3. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің орынбасары Е.Ж.Селихановқа жүктелсін.

      4. Осы қаулы оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Аудан әкімі Г. Акулов

  Бородулиха ауданы әкімдігінің
2018 жылғы "24" желтоқсан
№ 266 қаулысына 2 - қосымша

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысы, ата-ананың ақы төлеу мөлшері

    

Ұйымның атауы

Тәрбиеленушілер саны (адам)

Айына бір тәрбиеленушіге кететін мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысының көлемі, теңге

Бір айдағы ата-ананың ақы төлеу мөлшері, теңге

БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

Оның ішінде:

Толық күн келу

Жарты күн келу

Толық күн келу

Жарты күн келу

1

"Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданы Жезкент кенттік округі әкімі аппаратының "Солнышко" балабақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

201

201

-

25159

-

9800

2

"Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданы Жезкент кенттік округі әкімі аппаратының "Тополек" балабақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

201

201

-

22548

-

9800

3.

"Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданы Бородулиха ауылдық округі әкімі аппаратының "Балдәурен" балабақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

204

204

-

16719

-

9800


О внесении дополнения в постановление акимата Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области от 27 февраля 2018 года № 54 "Об утверждении государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, размера родительской платы"

Постановление акимата Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области от 24 декабря 2018 года № 266. Зарегистрировано Управлением юстиции Бородулихинского района Департамента юстиции Восточно-Казахстанской области 28 декабря 2018 года № 5-8-192. Утратило силу постановлением акимата Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области от 4 марта 2019 года № 74

      Сноска. Утратило силу постановлением акимата Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области от 04.03.2019 № 74 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с подпунктом 8-1) пункта 4 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании", пунктом 2 статьи 31 Закона Республики Казахстана от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", статьей 26 Закона Республики Казахстан от 06 апреля 2016 года "О правовых актах", акимат Бородулихинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление акимата Бородулихинского района от 27 февраля 2018 года № 54 "Об утверждении государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, размера родительской платы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативно-правовых актов за № 5538, опубликовано от 6 апреля 2018 года в районных газетах "Аудан тынысы", "Пульс района" и в Эталонном контрольном банке нормативно правовых актов Республики Казахстан в электронном виде от 20 марта 2018 года), следующее дополнение:

      указанное постановление дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Государственному учреждению "Аппарат акима Бородулихинского района" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего постановления в территориальном органе юстиции;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления акимата направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания, распространяемых на территории Бородулихинского района;

      4) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата Бородулихинского района после его официального опубликования.

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима района Селиханова Е.Ж.

      4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Аким района Г. Акулов

  Приложение 2
к постановлению акимата
Бородулихинского района
№ 266 от "24" декабря 2018 года

Государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение, размер родительской платы.

    №

Наименование организации

Количество воспитанников (человек)

Объем государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучения на одного воспитанника в месяц, тенге

Размер родительской платы в месяц, тенге

ВСЕГО

в том числе:

в том числе:

с полным днем пребывания

с неполным днем пребывания

с полным днем пребывания

с неполным днем пребывания

1

Коммунальное государственное казенное предприятие "Детский сад "Солнышко" аппарата акима Жезкентского поселкового округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанкой области"

201

201

-

25159


9800

2

Коммунальное государственное казенное предприятие "Детский сад "Тополек" аппарата акима Жезкентского поселкового округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанкой области"

201

201

-

22548


9800

3

Коммунальное государственное казенное предприятие "Детский сад "Балдәурен" Аппарата акима Бородулихинского сельского округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанкой области"

204

204

-

16719

-

9800