Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi мен бюджеттi атқару жөнiндегi жергілікті уәкiлеттi органдардың шоғырландырылған қаржылық есептiлiктi жасау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 6 желтоқсандағы № 640 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Бірінші орынбасары - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2019 жылғы 6 наурыздағы № 186 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2019 жылғы 12 наурызда № 18381 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мен бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдардың шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 6 желтоқсандағы № 640 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14624 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2017 жылы 10 қаңтарда жарияланған) мынадай өзгерістер мен толыктырулар енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мен бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдардың шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау қағидаларын бекіту туралы қағидаларында:

      22-тармақта:

      екінші бөлігі үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қызметкерлердің және өзге де есеп беретін тұлғалардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі" баптары (жол коды 017);";

      үшінші бөлігінде:

      үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қызметкерлер мен басқа да есеп беретін тұлғалар алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек" баптары (жол коды 218);";

      он тоғызыншы абзац алынып тасталсын:

      24 және 25-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "24. ШҚЕ-2 "Қаржылық қызмет нәтижелері туралы шоғырландырылған есеп" нысанының баптарын шоғырландыру кірістер мен шығыстардың ұқсас баптарын жолма-жол қосу арқылы жүзеге асырылады:

      "Айырбас емес операциялардан алынатын кірістер" баптары (жол коды 010);

      "Ағымдағы қызметті қаржыландыру" баптары (жол коды 011) бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шоғырландырылған қаржылық есептілігінде ағымдағы қызметті қаржыландыруға бюджеттік бағдарламалар әкімшісінен алынған ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің кіріс сомасы алынып тастауға жатады;

      "Күрделі салымдарды қаржыландыру" баптары (жол коды 012) бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шоғырландырылған қаржылық есептілігінде күрделі салымдарды қаржыландыруға бюджеттік бағдарламалар әкімшісінен алынған ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің кіріс сомасы алынып тастауға жатады;

      "Қарыздар түсімдерінен түсетін кірістер" баптары (013-жол коды) шоғырландырылған қаржылық есептілікте бюджеттік орындау жөніндегі уәкілетті орган сыртқы қарыздарды алудан түскен табыс сомасын алынып тастауға жатады;

      "Трансферттер бойынша кірістер" баптары (жол коды 014);

      "Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер" баптары (жол коды 015);

      "Субсидиялар" баптары (жол коды 016);

      "Қайырымдылық көмектен алынатын кірістер" баптары (жол коды 017);

      "Гранттар" баптары (жол коды 018);

      "Өзгелер" баптары (жол коды 019);

      "Бюджетке салық түсімдерінен түсетін кірістер" баптары (жол коды 020);

      "Айыппұлдардан, өсімпұлдардан және санкциялардан түскен кірістер" баптары (020-1 жол коды);

      "Басқа да салықтық емес түсімдер" баптары (020-2 жол коды);

      "Бюджетке трансферттердің түсуі" баптары (020-3 жол коды);

      "Айырбас операциялардан алынатын кірістер" баптары (жол коды 021);

      "Активтерді басқарудан алынатын кірістер" баптары (жол коды 030);

      "Сыйақылар" баптарында (жол коды 031) төмен тұрған бюджеттерге берілген сыйақы сомасы көрсетіледі;

      "Активтерді басқарудан алынатын өзге де кірістер" баптары (жол коды 032);

      "Өзге кірістер" баптары (жол коды 040) шоғырландырылған қаржылық есептілікте бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері арасындағы, бір бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер арасындағы ұзақ мерзімді активтер мен қорларды өтеусіз алу бойынша кірістер сомасы алынып тастауға жатады.

      Бұдан басқа, бір бюджеттік бағдарлама әкімшісіне ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер арасындағы мемлекеттік мекемелердің ұзақ мерзімді активтері мен қорларын орталықтандырылған жабдықтаудан түсетін кірістер сомасы, кредиторлық және дебиторлық берешек өтеусіз қабылдап алу-беру жөніндегі кірістер сомасы алынып тастауға жатады;

      "Мемлекеттік мекеменің шығыстары" баптары (жол коды 110);

      "Еңбекақы төлеу" баптары (жол коды 111);

      "Стипендиялар" баптары (жол коды 112);

      "Салықтар мен бюджетке төленетін төлемдер" баптары (жол коды 113);

      "Қорлар бойынша шығыстар" баптары (жол коды 114);

      "Іссапар шығыстары" баптары (жол коды 115);

      "Коммуналдық шығыстар" баптары (жол коды 116);

      "Жалдау төлемдері" баптары (жол коды 117);

      "Ұзақ мерзімді активтерді ұстау" баптары (жол коды 118);

      "Байланыс қызметтері" баптары (жол коды 119);

      "Активтер амортизациясы" баптары (жол коды 120);

      "Активтердің құнсыздануы" баптары (жол коды 121);

      "Өзге операциялық шығыстар" баптары (жол коды 122) бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шоғырландырылған қаржылық есептілігінде бюджеттік бағдарлама әкімшісінің ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелерге ағымдағы қызметті қаржыландыру мен күрделі салымдарға қаражат беру кезінде есептелген шығыстар сомасы алып тастауға жатады;

      "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға арналған шығыстар" баптары (жол коды 123);

      "Бюджеттік төлемдер бойынша шығыстар" баптары (жол коды 130);

      "Зейнетақылар мен жәрдемақылар" баптары (жол коды 131);

      "Субсидиялар" баптары (жол коды 132);

      "Нысаналы трансферттер" баптары (жол коды 133);

      "Жалпы сипаттағы трансферттер" баптары (жол коды 134);

      "Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер" баптары (жол коды 135);

      "Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер" баптары (жол коды 136);

      "Өзге де трансферттер" баптары (жол коды 136-1);

      "Бюджетке түсетін түсімдерді азайту жөніндегі шығыстар" баптары (жол коды 137);

      "Активтерді басқару бойынша шығыстар" баптары (жол коды 140);

      "Сыйақылар" баптары (жол коды 141);

      "Активтерді басқару бойынша өзге шығыстар" баптары (жол коды 142);

      "Өзге шығыстар" баптары (жол коды 150) бюджеттік бағдарламалар әкімшілері арасындағы шоғырландырылған қаржылық есептілікте бір бюджеттік бағдарлама әкімшісіне ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер арасындағы қорларды өтеусіз беру бойынша шығыстар сомасы алып тастауға жатады; мемлекеттік мекемелердің ұзақ мерзімді активтері мен қорларын орталықтандырылған жабдықтау бойынша шығыстар сомасы, кредиторлық және дебиторлық берешекті өтеусіз қабылдап алу – беру бойынша шығыстар сомасы; бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдардың шоғырландырылған қаржылық есептілігі оған ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің сыртқы қарыздары түсімдерінен алынған табыс сомасының сыртқы қарыздары бойынша қабылданған міндеттемелерден шығыстар сомасын алып тастауға жатады;

      "Республикалық және жергілікті бюджеттердің қолма – қол бақылау шоттары (бұдан әрі – ҚБШ) бойынша шығыстар" баптары (жол коды 151);

      "Үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін инвестициялар бойынша таза пайда немесе залалдар үлесі" баптары (жол коды 210);

      "Ұзақ мерзімді активтердің істен шығуы" баптары (жол коды 220) шоғырландырылған қаржылық есептілікте бір бюджеттік бағдарлама әкімшісіне ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер арасындағы ұзақ мерзімді активтерді өтеусіз беру бойынша шығыстар сомасы алып тастауға жатады;

      "Бағамдық айырма" баптары (жол коды 230);

      "Өзгелер" баптары (жол коды 240).

      25. ШҚЕ-3 "Ақша қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп (тікелей әдіс)" нысанының баптарын шоғырландыру ұқсас баптарды жолма-жол қосу арқылы жүзеге асырылады:

      "Бюджеттен қаржыландыру" баптары (жол коды 010);

      "Ағымдағы қызмет" баптары (жол коды 011);

      "Күрделі салымдар" баптары (жол коды 012);

      "Сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен" баптары (жол коды 013);

      "Трансферттер" баптары (жол коды 014);

      "Субсидиялар" баптары (жол коды 015);

      "Өзгелер" баптары (жол коды 016);

      "Сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар" баптары (жол коды 017);

      "Қайырымдылық көмектен алынатын ақша бойынша" баптары (жол коды 020);

      "Тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді өткізуден" баптары (жол коды 030);

      "Алынған сыйақылар" баптары (жол коды 040);

      "Уақытша орналастыру ақшасы бойынша" баптары (жол коды 050);

      "Өзге түсімдер" баптары (жол коды 060);

      "Жергілікті өзін-өзі басқару ақшасы" баптары (жол коды 070);

      "Бюджетке түсетін түсімдер" баптары (жол коды 071);

      "Салық түріндегі ақша қаражатының түсімдері" баптары (071-1 жол коды);

      "Айыппұлдар, өсімпұлдар және санкциялар түріндегі ақша қаражатының түсімі" баптары (071-2 жол коды);

      "Трансферттердің түсімдері" баптары ( 071-3 жол коды);

      "Еңбекақы төлеу" баптары (жол коды 110);

      "Зейнетақылар мен жәрдемақылар" баптары (жол коды 120);

      "Салықтар мен бюджетке төленетін төлемдер" баптары (жол коды 130);

      "Өнім берушілерге және мердігерлерге тауарлар мен көрсетілетін қызметтер үшін" баптары (жол коды 140);

      "Тауарлар мен көрсетілетін қызметтер үшін берілген аванстар" баптары (жол коды 150);

      "Трансферттер, субсидиялар" баптары (жол коды 160);

      "Сыйақылар" баптары (жол коды 170);

      "Жылдың аяғында міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындауларды жабу" баптары (жол коды 180);

      "Өзге төлемдер" баптары (жол коды 190);

      "Республикалық және жергілікті бюджетердің ҚБШ бойынша шығыстары" баптары (жол коды 191);

      "Қайтарылған бюджет түсімдер" баптары (жол коды 192);

      "Ұзақ мерзімді активтерді өткізу" баптары (жол коды 310);

      "Бақыланатын және басқа субъектілердің үлестерін өткізу" баптары (жол коды 320);

      "Бағалы қағаздарды сату" баптары (жол коды 330);

      "Қарыздарды өтеу" баптары (жол коды 340);

      "Өзгелер" баптары (жол коды 350);

      "Ұзақ мерзімді активтерді сатып алу" баптары (жол коды 410);

      "Бақыланатын және басқа субъектілердің үлестерін сатып алу" баптары (жол коды 420);

      "Бағалы қағаздарды сатып алу" баптары (жол коды 430);

      "Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталын қалыптастыру және толтыру" баптары (жол коды 440);

      "Берілген қарыздар" баптары (жол коды 450);

      "Өзгелер" баптары (жол коды 460).

      Қаржылық қызметтен ақшалай қаражаттың түсуіне және шығуына жататын баптарды жинақтау да осыған ұқсас:

      "Қарыздарды алу" баптары (жол коды 610);

      "Өзгелер" баптары (жол коды 620);

      "Қарыздарды өтеу" баптары (жол коды 710);

      "Өзгелер" баптары (жол коды 720).";

      29-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "29. "Қаржылық қызмет нәтижелері туралы шоғырландырылған есеп" ШҚЕ-2, "Ақшаның қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп (тікелей әдіс)" ШҚЕ-3 нысандарында 4 "Өткен кезең" деген баған өткен жылдың осыған ұқсас кезеңі үшін толтырылады.

      "Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы шоғырландырылған есеп" ШҚЕ-4 нысанының 070, 080, 090, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112 және 120-жолдары өткен жылдың осыған ұқсас кезеңі үшін толтырылады.";

      31- тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "31. Шоғырландырылған қаржылық есептілікке ашылымдарда мынадай ақпарат ұсынылады.

      "Ақшалай қаражат және олардың баламалары" деген бап бойынша (ШҚЕ-1 "Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" нысанының 010-жолы):

      ШҚЕ-5 "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 1-кестесіне сәйкес есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы ақша қаражатының қалдығы туралы деректер.

      "Қысқа және ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар" деген бап бойынша (ШҚЕ-1 "Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" нысанының 011 және 110-жолдары):

      ШҚЕ-5 "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 2 және 5-кестелеріне сәйкес есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы қаржылық инвестициялар (квазимемлекеттік сектор субъектілеріне қаржылық инвестициялардан басқа) және өзгерістері бойынша деректер;

      квазимемлекеттік сектордың субъектілеріне салынған ұзақ мерзімді инвестициялар (квазимемлекеттік сектор субъектілерінің атауы мен тұрғылықты жерлері, жарғылық капиталында мемлекеттің қатысу үлесі) бақыланатын және басқа субъектілер бойынша жеке ақпарат;

      кейіннен қаржы инвестицияларының жекелеген сыныптары бойынша (әділ, амортизацияланған немесе қандай да бір өзге құны бойынша) бағалау;

      берілген қарыздар бойынша ақпарат;

      қаржы инвестицияларының және берілген қарыздардың құнсыздануының объективті белгілерінің болуы;

      есепті күнге қаржы инвестицияларына байланысты тәуекелдердің мөлшерлері;

      квазимемлекеттік сектор субъектілерінің дивидендтері мен таза табысының бөлігі бойынша кірістердің бюджеттік сыныптамасының тиісті кодына аударылған және бюджетке аударылған сома туралы ақпарат.

      "Ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді дебиторлық берешек" деген бап бойынша (ШҚЕ-1 "Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" нысанының 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 021, 022, 023, 111, 112 және 113-жолдары):

      есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы дебиторлық берешекті салыстыруды, есепті кезең үшін дебиторлық берешек сомасындағы өзгерістерді талдау ұсынылады;

      байланысты тараптармен (өз жүйесінің мемлекеттік мекемелері мен бақыланатын субъектілер) операциялар бойынша ақпарат;

      күмәнді дебиторлық берешек бойынша құрылған резерв жөнінде есеп айырысулар;

      есептен шығарылу себептерін көрсете отырып, күмәнді дебиторлық берешек бойынша есептен шығарылған үмітсіз борыштардың сомалары;

      қажет болған кезде қосымша ақпарат беріледі.

      "Қорлар" деген бап бойынша (ШҚЕ-1 "Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" нысанының 020-жолы):

      ШҚЕ-5 "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 4-кестесіне сәйкес түсімдерді, қорлардың құнсыздануынан болған залал және өзге өзгерістерді көрсететін есепті кезеңнің басында және аяғындағы баланстық құнның салыстырмасын ұсынады;

      қорларды бағалау әдістері;

      қорлардың құнсыздануына арнап құрылған резерв жөніндегі есеп айырысулар;

      қорлардың құнсыздануына арнап резерв құру себептері;

      қорлардың құнсыздануынан болған залалды қалпына келтіру себептері мен сомалары;

      ауыл шаруашылық өнімдерінің әрбір тобының оны алу (жинау) кезінде әділ құнын айқындау кезінде пайдаланылған әдістер туралы ақпарат.

      "Өзге қысқа мерзімді активтер" деген бап бойынша (ШҚЕ-1 "Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" нысанының 022-жолы) жылдың басында, жылдың аяғында қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) болуы туралы деректердің есепті кезеңдегі өзге қысқа мерзімді активтердің түрлері бойынша сипаттамасы.

      "Ұзақ мерзімді активтер" деген бап бойынша (ШҚЕ-1 "Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" нысанының 114, 116 және 118-жолдары):

      ұзақ мерзімді активтердің әрбір сыныбы бойынша ШҚЕ-5 "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 6, 7 және 9-кестелеріне сәйкес түсімді, амортизацияны, құнсызданудан болған залалды және өзге өзгерістерді көрсететін есепті кезеңнің басына және аяғына арналған баланстық құн салыстырмасын ұсыну қажет;

      ұзақ мерзімді активтерді бағалау әдістерін;

      ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануына арнап құрылған резерв бойынша есептеулерді;

      ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануына арнап резерв құру себептерін;

      ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануынан болған залалдарды қалпына келтіру себептері мен сомасын;

      уақытша тұрып қалған ұзақ мерзімді активтер туралы ақпаратты;

      толығымен амортизацияланған, бірақ пайдаланылып жүрген ұзақ мерзімді активтер туралы ақпаратты;

      ұзақ мерзімді активтерді жалдаудың түрлері, мерзімі, шарттары туралы ақпаратты ұсыну қажет.

      Ұзақ мерзімді активтер қайта бағаланған құны бойынша көрсетілген жағдайда:

      қайта бағалау жүргізілген күні мен оны өткізу үшін негіздеме туралы;

      тәуелсіз бағалаушының қатысуы (лицензиясының нөмірі мен берілген күнін көрсете отырып) туралы;

      ұзақ мерзімді активтер объектісінің әділ құнын анықтау үшін пайдаланылған әдістер туралы ақпаратты ұсыну қажет.

      "Аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар" деген бап бойынша (ШҚЕ-1 "Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" нысанының 115-жолы) құрылысы аяқталмаған объектілердің шығындары мен оған күрделі салымдар бойынша ақпарат ұсынылады.

      "Биологиялық активтер" деген бап бойынша (ШҚЕ-1 "Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" нысанының 117-жолы):

      биологиялық активтердің әрбір тобына сипаттама берілсін;

      биологиялық активтердің әрбір тобының әділ құнын анықтау үшін пайдаланылған әдістер туралы ақпарат;

      іс жүзіндегі шығындар бойынша бағалау жағдайында түсімдер, амортизация, құнсызданудан болған залал және өзге өзгерістері түсіндірме жазбаның ШҚЕ-5 "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 8-кестесіне сәйкес көрсетілетін есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы баланстық құн салыстырмасы ашып көрсетілсін.

      "Өзге ұзақ мерзімді активтер" деген бап бойынша (ШҚЕ-1 "Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" нысанының 120-жолы) жылдың басында және аяғында қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) болуы туралы деректердің есепті кезеңдегі өзге қысқа мерзімді активтердің түрлері бойынша сипаттамасы.

      Алынған немесе жалға берілген, сондай-ақ концессияға берілген мүлік бойынша ақпарат.

      "Ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер" деген бап бойынша (ШҚЕ-1 "Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" нысанының 210 және 310-жолдары):

      қарыз алудың түрлері, шарттары және сомалары;

      қаржылық міндеттемелердің жекелеген сыныптары бойынша (әділ, амортизацияланған немесе қандай да бір өзге құн бойынша) кейіннен бағалау;

      мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша міндеттемелер жөніндегі ақпарат;

      ШҚЕ-5 "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 10 және 11-кестелеріне сәйкес есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы өзгерістер.

      "Ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді кредиторлық берешек" деген бап бойынша (ШҚЕ-1 "Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" нысанының 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 311, 312, 313 және 315-жолдары):

      байланысты тараптармен (өз жүйесінің мемлекеттік мекемелерімен және бақыланатын субъектілермен) операциялар бойынша ақпаратты;

      пайдаланылмаған еңбек демалыстары бойынша резерв жөнінде берешекті есептен шығару және есепке алу жөнінде ақпарат;

      кредиторлық берешекті есептен шығару сомалары мен себептері;

      активтерді жалдау бойынша кредиторлық берешек туралы ақпарат.

      "Бағалау активтері мен бағалау міндеттемелері" деген бап бойынша (ШҚЕ-1 "Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" нысанының 222 және 314-жолдары):

      құрылған бағалау міндеттемелері жөнінде ақпарат;

      есепті кезең ішінде бағалау міндеттемелерінің пайдаланылған сомалары;

      шартты активтер мен шартты міндеттемелердің қысқаша сипаттамасы.

      "Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек" деген бап бойынша (ШҚЕ-1 "Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" нысанының 221-жолы) жылдың басында және аяғында қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) болуы туралы деректердің есепті кезеңдегі басқа қысқа мерзімді кредиторлық берешек түрлері бойынша сипаттамасы.

      "Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер" деген бап бойынша (ШҚЕ-1 "Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" нысанының 315-жолы) жылдың басында және аяғында қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) болуы туралы деректердің есепті кезеңдегі басқа ұзақ мерзімді міндеттемелер бойынша сипаттамасы.

      "Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер" деген бап бойынша (ШҚЕ-1 "Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" нысанының 223-жолы) жылдың басында және аяғында қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) болуы туралы деректердің есепті кезеңдегі басқа қысқа мерзімді міндеттемелер бойынша сипаттамасы.

      "Резервтер" деген бап бойынша ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 411-жолы) қайта бағалау құны бойынша бағаланатын негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді қайта бағалау жөнінде резервтер бойынша қалдықтар мен операциялар туралы ақпарат ұсынылады.

      "Кірістер" және "Шығыстар" деген баптар бойынша (ШҚЕ-2 "Қаржы қызметінің нәтижелері туралы шоғырландырылған есеп" нысанының 100 және 200-жолдары) есепті кезеңдегі кірістер мен шығыстар жөнінде ақпарат ұсынылады:

      кірістердің әрбір санаты бойынша;

      активтерді басқарудан түсетін кірістер мен шығыстар бойынша (инвестициялардан, қарыздардан, қаржылық жалдаудан сыйақылар және активтерді басқарудан түсетін өзге кірістер мен шығыстар бойынша);

      негізгі құралдардың, инвестициялық жылжымайтын мүліктің істен шығуынан кірістер мен шығыстар бойынша;

      негізгі құралдардың құнсыздануынан болған залалдар және бұрын танылған резервті қалпына келтіру бойынша;

      қорлардың құнсыздануының резерв сомалары бойынша және бұрын танылған залалдарды қалпына келтіру;

      есепті кезеңде және өткен жылдың ұқсас кезеңінде құрылған бағалау резервтерінің сомалары бойынша және бұрын танылған резервтерді қалпына келтіру.

      "Өзге кірістер" деген баптар бойынша:

      ұзақ мерзімді активтердің әрбір сыныбы бойынша – олардың әділ құнының өзгеруінен алынған кірістер туралы;

      өтеусіз қабылданған ұзақ мерзімді активтер туралы;

      ШҚЕ-5 "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 12-кестесіне сәйкес басқа кірістер бойынша ақпарат ұсынылады.

      "Өзге шығыстар" деген баптар бойынша ШҚЕ-5 "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 14-кестесіне сәйкес ақпарат ұсынылады;

      ұзақ мерзімді активтердің әрбір сыныбы бойынша – активтерді түгендеу барысында айқындалған активтердің құнсыздануынан шыққан шығыстар туралы;

      күмәнді дебиторлық берешек бойынша резервтер жөнінде;

      өтеусіз берілген ұзақ мерзімді активтер/қорлар туралы.

      "Бюджетке түсетін салықтық кірістер" деген бап бойынша ШҚЕ-5 "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 13-кестесіне сәйкес бюджетке түсетін салық түсімдерінен есептелген кірістердің сомасы туралы ақпарат ұсынылады.

      "Бюджетке трансферттердің түсуі" деген бап бойынша республикалық және жергілікті бюджеттерге алынған трансферттер бойынша есептелген кірістердің сомасы туралы ақпарат ұсынылады.

      "Салықтық емес түсімдер" деген бап бойынша республикалық және жергілікті бюджеттерге түскен салықтық емес түсімдер бойынша есептелген кірістердің сомасы туралы ақпарат ұсынылады.

      "Бюджетке түсетін түсімдерді азайту бойынша шығыстар" деген бап бойынша (ШҚЕ-2 "Қаржылық қызмет нәтижелері туралы шоғырландырылған есеп" нысанының 137-жолы) ШҚЕ-5 "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 15-кестесіне сәйкес Еуразиялық Экономикалық Одаққа мүше мемлекеттер алдындағы бұрын есептелген кірістерді және аударылған кеден баждарын түзету кезінде туындайтын бюджетке салықтық және салықтық емес түсімдердің азаюы бойынша шығыстар туралы ақпарат ұсынылады.

      "Өтеусіз берілген ұзақ мерзімді активтер/қорлар" деген бап бойынша ШҚЕ-5 "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 16-кестесіне сәйкес өтеусіз берілген ұзақ мерзімді активтер/қорлар туралы.

      "Концессиялық активтер жөніндегі ақпарат" деген бап бойынша ШҚЕ-5 "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 17-кестесіне сәйкес негізгі құралдардың түрлері бойынша концессиялық активтердің болуы туралы ақпарат ұсынылады.

      "Өзара операциялар бойынша ақпарат" деген бап бойынша ақпарат ұсынылады:

      ШҚЕ-5 "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 18-кестесіне сәйкес элиминирленген операцияларды анықтау мақсатында бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің өзара операциялары бойынша кірістер мен шығыстардың түрлері;

      бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның шоғырландырылған қаржылық есептілігін ауыстыру мақсатында ШҚЕ-3 "Ақша қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп" нысанының 17-кестесі "Сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар" бабы бойынша көрсетілген сыртқы қарыз есебіне ақша қаражатының түскен сомасы.

      7120 "Бюджетпен есеп айырысулар бойынша шығыстар" шоты бойынша есептелген және аударылған сомалар бойынша ақпарат" бабы бойынша 7120 "Бюджетпен есеп айырысулар бойынша шығыстар" шоты бойынша есептелген және бюджеттің кірістері мен шығыстарын элиминирлеу бойынша операцияларды анықтау мақсатында ШҚЕ-5 "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 19-кестесіне сәйкес бюджет түсімдерінің санаттары бойынша аударылған сомалар туралы ақпарат ұсынылады.

      "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша міндеттемелер" деген бап бойынша ШҚЕ-5 "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 20-кестесіне сәйкес мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша, оның ішінде шартта көзделген қаржылық емес және қаржылық міндеттемелер бойынша міндеттемелер (инвестициялық шығындарды, операциялық шығындарды, сыйақыларды және өзге шығыстарды) өтеу сомасы туралы ақпарат ұсынылады.";

      39-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "39. Бюджеттің атқарылуы туралы жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілік көлемі мыналарды:

      1) осы Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жылдық шоғырландырылған бухгалтерлік балансты;

      2) осы Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қаржы қызметінің нәтижелері туралы жылдық шоғырландырылған есепті;

      3) осы Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жылдық ақшаның қозғалысы туралы шоғырландырылған есепті (тікелей әдіс);

      4) осы Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы жылдық шоғырландырылған есепті;

      5) жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазбаны қамтиды.";

      41-тармақта:

      бірінші және екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      ""Жылдық шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ЖШҚЕ-7 нысаны қаржы жағдайы, активтер, міндеттемелер мен таза активтер/капитал туралы есепті білдіреді.

      "Жылдық шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ЖШҚЕ-7 нысанының баптарын шоғырландыру ұқсас баптарды жолма-жол қосу арқылы жүзеге асырылады.";

      жетінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қысқа мерзімді дебиторлық берешек" бабы (жол коды 012) бойынша трансферттер, субсидиялар, зейнетақылар мен жәрдемақылар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек, бюджеттегі берешек, сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі, қызметкерлердің және есеп беретін өзге тұлғалардың дебиторлық берешек, қызметкерлермен есеп айырысудың басқа да түрлері бойынша, жалдау төлемдері бойынша берешек, өзге де қысқа мерзімді дебиторлық берешек сомасы көрсетіледі.";

      он сегізінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар" бабы (жол коды 113) бойынша негізгі құралдар мен материалдық емес активтер объектілерін құруға, реконструкцияға және сатып алуға жинақталған шығындар сомасы көрсетіледі.";

      жиырма алтыншы бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер" бабы (жол коды 210) бойынша алынған қысқа мерзімді қарыздардың, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша қаржылық міндеттемелердің және өзге қаржылық міндеттемелердің сомасы көрсетіледі.";

      отыз екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер" бабы (жол коды 310) бойынша алынған қарыздардың, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша қаржылық міндеттемелер және өзге қаржылық міндеттемелер көрсетіледі.";

      отыз алтыншы бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "V "Таза активтер/капитал" бөлімінде резервтер және жинақталған қаржылық нәтиженің сомалары көрсетіледі.";

      42 және 43-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "42. "Қаржылық қызмет нәтижелері туралы жылдық шоғырландырылған есеп" ЖШҚЕ-8 нысанының баптарын шоғырландыру ШҚЕ-2 "Қаржылық қызмет нәтижелері туралы шоғырландырылған есеп" нысанының кірістер мен шығыстардың ұқсас баптарын жолма-жол қосу жолымен жүзеге асырылады.

      "Ағымдағы қызметті қаржыландыру" (жол коды 011), "Күрделі салымдарды қаржыландыру" (жол коды 012), "Трансферттер бойынша кірістер" (жол коды 014), "Субсидиялар" (жол коды 016) баптары бойынша ағымдағы қызметті қаржыландыру, күрделі салымдар, трансферттер, субсидиялар бойынша қаржыландырудан түскен кірістер сомалары алынып тастауға жатады.

      "Қарыздар түсімдерінен түсетін кірістер" бабы (жол коды 013) бойынша сыртқы қарыздар бойынша міндеттемелер қабылдаудан алынатын шығыстар сомасы алынып тастауға жатады.

      "Бюджетке трансферттер түсімі" бабы (жол коды 020-3) бойынша бюджетпен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар сомасына кірістер сомасы (төмен тұрған бюджеттерден өткен жылдардың трансферттерін қайтару жөнінде) алынып тастауға жатады.

      "Айырбас операциялардан алынатын кірістер" бабы (жол коды 021) бойынша тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді, оның ішінде мемлекеттік материалдық резервтен тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді, оның ішінде мемлекеттік материалдық резервтен тауарларды өткізуден, республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге бекітілген қару-жарақтар мен әскери техникаларды, мүлікті және сомалары есепті кезеңде салықтық емес түсімдердің кодтарына республикалық бюджет кірісіне аударылған басқа да активтерді сатудан бюджетпен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстардың сомасына бюджетке салықтық емес түсімдерден түсетін кірістер сомасы алынып тастауға жатады.

      "Сыйақылар" бабы (жол коды 031) бойынша есепті кезеңде республикалық бюджет кірісіне аударылған кредиттер мен депозиттер жөнінде сыйақылар бойынша бюджетпен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар сомасына бюджетке салықтық емес түсімдерден кірістер сомасы алынып тастауға жатады.

      "Активтерді басқарудан алынатын өзге де кірістер" бабы (жол коды 032) бойынша мемлекеттік меншіктен алынған кірістер (қатысу үлестері, дивидендтер, мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі, жалдау ақысы) бойынша бюджетпен есеп айырысулар жөнінде есептелген шығыстар сомасына бюджетке салықтық емес түсімдерден алынатын кірістер және есепті кезеңде республикалық бюджет кірісіне аударылған активтерді басқарудан алынатын өзге кірістердің сомасы алынып тастауға жатады.

      "Өзге кірістер" бабы (жол коды 040) бойынша бюджеттік бағдарламалар әкімшілері арасында ұзақ мерзімді активтер мен қорларды өтеусіз алудан түскен кірістер сомасы алынып тастауға жатады. Бұдан басқа, мемлекеттік мекемелердің ұзақ мерзімді активтерімен және қорларымен орталықтандырылған жабдықтаудан түскен кірістер сомасы, республикалық бюджеттің бюджеттік бағдарламалар әкімшілері арасындағы кредиторлық және дебиторлық берешекті өтеусіз қабылдап алу-беру бойынша кірістер сомасы алынып тастауға жатады.

      "Өзге операциялық шығыстар" бабы (жол коды 122) бойынша тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді өткізуден, қару-жарақтар мен әскери техниканы, республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік материалдық резервтен тауарларды, республикалық меншіктегі заңды тұлғалардың бағалы қағаздарының қатысу үлестерін және басқа да активтерді сатудан бюджетпен есеп айырысу бойынша есептелген шығыстардың, сондай-ақ активтерді басқарудан түсетін кірістер мен сомасы есепті кезеңде республикалық бюджет кірісіне аударуға жататын басқа да кірістер бойынша сома алынып тастауға жатады.

      "Өзге шығыстар" бабы (жол коды 150) бойынша қорларды өтеусіз беру бойынша шығыстар сомасы, мемлекеттік мекемелердің ұзақ мерзімді активтерімен және қорларыменорталықтандырылған жабдықтау бойынша шығыстар сомасы, республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері арасындағы кредиторлық және дебиторлық берешектерді өтеусіз қабылдап алу-беру бойынша шығыстар сомасы алынып тастауға жатады. Бұдан басқа, сыртқы қарыздар түсімдерінен алынған кірістер сомасына сыртқы қарыздар бойынша міндеттемелер қабылдаудан болған бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган шығыстарының сомасы алынып тастауға жатады.

      "Республикалық және жергілікті бюджеттердің ҚБШ бойынша шығыстар" бабы (жол коды 151) бойынша республикалық бюджеттің ҚБШ бойынша шығыстар сомасы мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша ағымдағы қызметті қаржыландырудан, трансферттер мен субсидияларды аудару, мемлекеттік міндеттемелерді орындау үшін алынған күрделі салымдардан есептелген кірістер сомасына алынып тастауға жатады.

      "Ұзақ мерзімді активтердің шығуы" бабы (жол коды 220) бойынша республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері арасындағы кредиторлық және дебиторлық берешектерді өтеусіз беру бойынша шығыстар сомасы, мемлекеттік материалдық резервтен тауарларды және республикалық бюджеттен қыржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге бекітілген мүлікті сатудан бюджетпен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар сомасына қаржылық инвестицияларды және олар бойынша сома есепті кезеңде республикалық бюджет кірісіне негізгі капиталды сатудан және қаржы инвестицияларын өткізуден түсімдер кодтарына республикалық бюджет кірісіне аударылған басқа активтерді қоспағанда, негізгі капиталды сатудан алынатын кірістер сомасы алынып тастауға жатады.

      "Қаржылық қызмет нәтижелері туралы жылдық шоғырландырылған есеп" ЖШҚЕ-8 нысаны есепті кезеңнің кірістері, шығыстары және қаржылық нәтижелері туралы ақпаратты білдіреді, 4 "Өткен кезең" бағаны 2020 жылдан бастап осыған ұқсас өткен есепті кезеңнің деректерімен салыстырылып толтырылады және ұсынылады.

      "Айырбас емес операциялардан алынатын кірістер" бабы (жол коды 010) бойынша 011, 012, 013 және 014 жолдарының сомасы көрсетіледі.

      "Бюджетке түсетін түсімдерден кірістер" бабы (жол коды 011) бойынша бюджетке салықтық, салықтық емес түсімдерден, басқа мемлекеттік басқару деңгейлерінен трансферттер түсімінен (оның ішінде бюджеттік субвенциялар мен алып қоюлар) кірістер, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан трансферттер сомасы көрсетіледі.

      "Қайырымдылық көмектен алынатын кірістер" бабы (жол коды 012) бойынша филантропиялық және (немесе) демеушілік және (немесе) меценаттық қызметтен және (немесе) Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне сәйкес алатын ақшалай түсімдер және басқа да активтер түрінде алынған мемлекеттік мекемелер үшін кіші отанға қолдау көрсету жөніндегі қызметтен түсетін кірістер көрсетіледі.

      "Гранттар" бабы (жол коды 013) бойынша транттар түсімдерінен түсетін кірістер көрсетіледі.

      "Өзгелер" бабы (жол коды 014) бойынша бюджетке өзге де түсімдер бойынша кірістер сомасы көрсетіледі.

      "Айырбас операциялардан алынатын кірістер" бабы (жол коды 020) бойынша тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді, оның ішінде мемлекеттік материалдық резервтен тауарларды өткізуден түскен кірістер көрсетіледі.

      "Активтерді басқарудан түскен кірістер" бабы (жол коды 030) бойынша берілген қарыздар, жалға беру бойынша сыйақылардан, дивидендтерден алынатын кірістердің, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің таза кірісінің бір бөлігінің және активтерді басқарудан түсетін өзге де кірістердің сомасы көрсетіледі.

      "Өзге кірістер" бабы (жол коды 040) бойынша үшінші тараптардан активтерді, өтемақыны (бұрын танылған активтердің құнсыздануынан болған залалдар) өтеусіз алудан түсетін кірістер, жәбірленушілерге өтемақы қорына түсімдерден түсетін кірістер, бағалы қағаздарды орналастырудан түсетін кірістер мен өзге де операциялардан алынған кірістер көрсетіледі.

      "Кірістер, барлығы" бабы (жол коды 100) бойынша 010, 020, 030 және 040 жолдарының сомасы көрсетіледі.

      "Шығыстар, оның ішінде:" бабы (жол коды 110) бойынша 111, 112, 113, 114 және 115 жолдарының сомасы көрсетіледі.

      "Еңбекақы төлеу" бабы (жол коды 111) бойынша қызметкерлердің еңбекақыларын төлемі, бюджетке тиесілі әлеуметтік салық пен әлеуметтік аударымдар бойынша есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      "Стипендиялар" бабы (жол коды 112) бойынша есептелген стипендиялар бойынша шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      "Қорлар бойынша шығыстар" бабы (жол коды 113) бойынша пайдаланылған және басқа ұйымдарға сатылған қорлардың құны көрсетіледі.

      "Активтер амортизациясы" бабы (жол коды 114) бойынша ұзақ мерзімді активтердің амортизациясы бойынша есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      "Өзге де операциялық шығыстар" бабы (жол коды 115) бойынша өзге операциялық шығыстар сомасы көрсетіледі.

      "Бюджеттік төлемдер бойынша шығыстар" бабы (жол коды 120) бойынша 121 және 122 жолдарының сомасы көрсетіледі.

      "Зейнетақылар мен жәрдемақылар" бабы (жол коды 121) бойынша зейнетақылар мен жәрдемақылар бойынша есептелген шығыстар сомасы көрсетіледі.

      "Субсидиялар, трансферттер" бабы (жол коды 122) бойынша берілген трансферттер мен субсидиялар бойынша шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      "Активтерді басқару бойынша шығыстар" бабы (жол коды 130) бойынша мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша алынған қарыздар, қаржылық жалға беру бойынша және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша есептелген шығыстар сомалары бойынша есептелген сыйақылар шығыстар мен ечептің басқа баптарында көрсетілмеген активтерді басқарудан шығыстар сомасы көрсетіледі.

      "Өзге шығыстар" бабы (жол коды 140) бойынша төлеушілермен есеп айырысу бойынша бұрын есептелген кірістерді және өзге шығыстарды түзету кезінде туындаған бюджетке түсетін салықтық және салықтық емес түсімдерді азайту бойынша шығыстар сомасы көрсетіледі.

      "Шығыстар, барлығы" бабы (жол коды 200) бойынша 110, 120, 130 және 140 жолдарының сомасы көрсетіледі.

      "Өзгелері" 210 жолы (жол коды 230) бойынша әділ құнның өзгеруінен және бағалы қағаздарды орналастырудан қаржы нәтижесі көрсетіледі.

      "Ұзақ мерзімді активтердің істен шығуы" бабы (жол коды 210) бойынша активтерді өтеусіз беруден немесе есептен шығарудан қаржылық нәтиже көрсетіледі.

      "Бағамдық айырма" бабы (жол коды 220) бойынша есептерде есептілік валютада көрсетілген шетел валютасының бірдей бірлік санын валюталардың әртүрлі айырбас бағамдарын пайдалана отырып көрсету нәтижесінде туындайтын бағамдық айырмасының қаржылық нәтижесі көрсетіледі.

      "Есепті кезеңнің қаржы нәтижесі" бабы (жол коды 300) бойынша 100- жол алу 200-жол қосу/алу 210-жол қосу/алу 220-жол қосу/алу 230-жол айырмасының жалпы сомасына қаржы нәтижесі көрсетіледі.

      43. "Жылдық ақша қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп (тікелей әдіс)" ЖШҚЕ-9-нысанының баптарын шоғырландыру жолма-жол ШҚЕ-3 "Ақша қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп (тікелей әдіс)"нысанының ұқсас баптарын қосу арқылы жүзеге асырылады.

      "Ағымдағы қызмет" (жол коды 011), "Күрделі салымдар" (жол коды 012), "Сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен" (жол коды 013), "Трансферттер" (жол коды 014), "Субсидиялар" (жол коды 015), "Өзгелері" (жол коды 016) баптары бойынша бюджеттен бөлінген қаржыландыру сомасы алып тастауға жатады.

      017 "Сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар" бабы (жол коды 017) бойынша сыртқы қарыздар бойынша шоттарға ақша қаражатының түсімінің сомасы көшіруге жатады және "Қарыздар алу" бабы (жол коды 610) бойынша көрсетіледі.

      "Жыл соңына міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындауларды жабу" бабы (жол коды 180) бойынша жоспарлы тағайындаулар сальдосы алып тастауға жатады.

      "ҚБШ бойынша республикалық және жергілікті бюджет шығыстары" бабы (жол коды 191) бойынша республикалық бюджеттің ҚБШ бойынша шығыстарының сомасы бюджеттен бөлінген қаржыландыру сомасына (жол коды 010) және жыл соңында міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындауларды жабу (жол коды 180) сомасына алып тастауға жатады.

      "Жылдық ақша қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп (тікелей әдіс)" ЖШҚЕ-9-нысаны есепті кезеңдегі ақша қаражатының қозғалысы туралы ақпаратты, ақша қаражатының түсуі мен шығуын көрсетеді, 4 "Өткен кезең" бағаны 2020 жылдан бастап ұқсас өткен есепті кезеңнің деректерімен салыстырыла отырып, толтырылады және ұсынылады.

      "Ақша қаражатының түсуі, барлығы" бабы (жол коды 100) бойынша 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070 және 080-жолдарының сомасы көрсетіледі.

      "Бюджетке түсетін түсімдер бойынша" бабы (жол коды 010) бойынша байланысты гранттар мен сыйақыларды қоспағанда, республикалық бюджеттің ҚБШ-на есептелген салықтық және салықтық емес түсімдер сомасы көрсетіледі.

      "Байланысты гранттар" бабы (жол коды 020) бойынша байланысты гранттар бойынша шоттарға қаражаттың түсуі көрсетіледі.

      "Қайырымдылық көмектен түсетін ақша бойынша" бабы (жол коды 030) бойынша филантропиялық қызметтен және (немесе) демеушілік қызметтен және (немесе) меценаттық және (немесе) мемлекеттік мекемелер үшін кіші отанына қолдау көрсету жөніндегі қызметтен түскен ақшалай қаражат көрсетіледі.

      "Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді өткізуден" бабы (жол коды 040) бойынша тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді), оның ішінде мемлекеттік материалдық резервтен тауарларды өткізуден түскен ақшалай қаражат көрсетіледі.

      "Сыйақы алу" бабы (жол коды 050) бойынша алынған пайыздар мен сыйақылар түрінде ақша қаражатының түсуі көрсетіледі.

      "Уақытша орналастыру ақшалары бойынша" бабы (жол коды 060) бойынша уақытша орналастыру ақшалары бойынша ақшалай қаражат көрсетіледі.

      "Өзге түсімдер" бабы (жол коды 070) бойынша өзге түсімдер көрсетіледі.

      "Жергілікті өзін-өзі басқару ақшалары бойынша" бабы (жол коды 080) бойынша республикалық бюджеттің атқарылуы туралы шоғырландырылған қаржылық есептілікте толтырылмайды.

      "Ақшалай қаражаттың шығуы, барлығы" бабы (жол коды 200) бойынша 110, 120, 130, 140, 150 және 160 жолдарының сомасы көрсетіледі.

      "Еңбекақы төлеу" бабы (жол коды 110) бойынша еңбекақы төлеу бойынша ақшалай төлемдер көрсетіледі.

      "Зейнетақы мен жәрдемақы" бабы (жол коды 120) бойынша әлеуметтік жәрдемақылар бойынша ақшалай төлемдер көрсетіледі.

      "Тауарлар мен көрсетілген қызметтер үшін өнім берушілер мен мердігерлерге" бабы (жол коды 130) бойынша тауарлар, жұмыстар мен қызметтер үшін өнім берушілер мен мердігерлерге ақша төлемдері көрсетіледі.

      "Трансферттер, субсидиялар" бабы (жол коды 140) бойынша трансферттер мен субсидиялар түріндегі ақшалай төлемдер көрсетіледі.

      "Сыйақы төлемі" бабы (жол коды 150) бойынша сыйақы түріндегі ақшалай төлемдер көрсетіледі.

      "Өзге де төлемдер" бабы (жол коды 160) бойынша алдыңғы баптарда көрсетілмеген ақша шоттары бойынша басқа да төлемдер көрсетіледі.

      "Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы" бабы (жол коды 300) бойынша ақша түсімдері мен ақша төлемдері (100 жол – 200 жол) арасындағы айырма көрсетіледі. Теріс айырма жақшада көрсетіледі (одан кейінгі есептерде шегеріледі).

      "Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы" бөлімінде инвестициялық қызмет бойынша ақша қаражатының түсімдері мен төлемдері көрсетіледі.

      "Ақша қаражатының түсуі, барлығы" бабы (жол коды 400) бойынша 310, 320, 330 және 340 жолдарының сомасы көрсетіледі.

      "Ұзақ мерзімді активтерді өткізу" бабы (жол коды 310) бойынша мемлекеттік мүлікті өткізуден ақша түсімдерінің сомасы көрсетіледі.

      "Бағалы қағаздар мен бақыланатын және басқа субъектілердің үлестерін сату" бабы (жол коды 320) бойынша бағалы қағаздарды сатудан түскен ақша түсімдері мен бақыланатын және басқа субъектілердің капиталындағы үлесті өткізуден түскен ақшалай түсімдер көрсетіледі.

      "Қарыздарды өтеу" бабы (жол коды 330) бойынша берілген қарыздарды өтеу сомасы көрсетіледі.

      "Өзгелер" бабы (жол коды 340) бойынша инвестициялық қызметтен басқа түсімдер бойынша ақша қаражатының сомасы көрсетіледі.

      "Ақша қаражатының шығуы, барлығы" бабы (жол коды 500) бойынша 410, 420, 430, 440 және 450 жолдардың сомасын көрсетеді.

      "Ұзақ мерзімді активтерді сатып алу" бабы (жол коды 410) бойынша ұзақ мерзімді активтерді сатып алуға арналған ақша төлемдерінің сомасы көрсетіледі.

      "Бағалы қағаздар мен бақыланатын және басқа субъектілердің үлестерін сатып алу" бабы (жол коды 420) бойынша бағалы қағаздарды сатып алуға арналған ақша төлемдерінің, бақыланатын және басқа субъектілердің капиталындағы қатысу үлесін сатып алуға ақша төлемдерінің және бақыланатын және басқа субъектілердің үлестерін" сомасы көрсетіледі.

      "Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталын қалыптастыру және толтыру" бабы (жол коды 430) бойынша квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталына ақша салымдарының сомасы көрсетіледі.

      "Берілген қарыздар" бабы (жол коды 440) бойынша берілген қарыздар бойынша ақша төлемдерінің сомасы көрсетіледі.

      "Өзгелер" бабы (жол коды 450) бойынша аяқталмаған құрылысқа және материалдық емес активтерге күрделі салымдарға басқа инвестициялық қызметтен шығарылған ақша қаражаты бойынша сома көрсетіледі.

      "Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы" бабы (жол коды 600) бойынша ақша түсімдері мен ақшалай төлемдер арасындағы айырма көрсетіледі (400 жол алу 500 жол). Теріс айырма жақшада көрсетіледі (бұдан кейінгі есептерде шегеріледі).

      "Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы" бөлімінде қарыздарды алу және өтеу көрсетіледі.

      "Ақша қаражатының түсуі, барлығы" бабы (жол коды 700) бойынша 610 және 620 жолдардың сомасын көрсетеді.

      "Қарыз алу" бабы (жол коды 610) бойынша бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің сыртқы қарыздары шотына ақша қаражаты түсімдерінің сомасы көрсетіледі.

      "Өзгелер" бабы (жол коды 620) бойынша есептің басқа баптарында көрсетілмеген өзге түсімдер бойынша ақша қаражатының сомасы көрсетіледі.

      "Ақша қаражатының шығуы, барлығы" бабы (жол коды 800) бойынша 710 және 720- жолдардың сомасын көрсетеді.

      "Қарыздарды өтеу" бабы (жол коды 710) бойынша қарызды өтеудегі ақшалай төлемдер көрсетіледі.

      "Өзгелер" бабы (жол коды 720) бойынша мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындауға арналған төлемдер мен қаржылық қызметтен шыққан басқа ақша қаражаты көрсетіледі.

      "Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы" бабы (жол коды 900) бойынша ақша түсімдері мен ақшалай төлемдердің арасындағы айырма көрсетіледі (700 жол алу 800 жол). Теріс айырмашылық жақшаларға алынып көрсетіледі (бұдан кейінгі есептерде шегеріледі).

      "Бастапқы кезеңдегі ақша қаражаты" бабы (жол коды 920) бойынша республикалық бюджеттің ҚБШ-сынан берілген оның ішінде 2018 жылы 1 қаңтардағы қалдық көрсетіледі.";

      44-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "44. "Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы жылдық шоғырландырылған есеп" ЖШҚЕ-10-нысаны таза активтердің/капиталдың өзгеру себебі туралы ақпаратты ашады. Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы жылдық шоғырландырылған есеп есепті кезеңдегі шоғырландырылған бухгалтерлік баланстың "Таза активтер/капитал" бөлімі баптарының бөлінісінде жасалады. ЖШҚЕ-10-нысанының 070, 080, 090, 100, 110 және 120 жолдары 2020 жылдан бастап ұқсас өткен есепті кезең деректерімен салыстырыла отырып толтырылады.";

      45-тармақтың үшінші бөлігінің жетінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "қаржылық міндеттемелер мен мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша және қаржылық міндеттемелер бойынша;";

      1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 және 11-қосымшалар осы бұйрыққа 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 және 11-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бухгалтерлік есеп, аудит және бағалау әдіснамасы департаменті (А.Т. Бектұрова) заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ және орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде енгізу үшін "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберілуін;

      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

      4) осы бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап туындайтын құқықтық қатынастарға қолданылады.

      Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің бірінші орынбасары –
Қазақстан Республикасының Қаржы министрі
Ә. Смайылов

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Ұлттық экономика министрлігінің

      Статистика комитеті

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
бірінші орынбасары –
Қазақстан Республикасының
Қаржы министрінің
2019 жылғы 6 наурыздағы
№ 186 бұйрығына
1-қосымша
  Бюджеттік бағдарламалар
әкімшілері мен бюджетті атқару
жөніндегі жергілікті уәкілетті
органдардың
шоғырландырылған қаржылық
есептілікті жасау қағидаларына
1-қосымша
  Әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысан

Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс

      20__жылғы "___"________ есепті кезең

  Индексі: ШҚЕ-1 нысаны
Кезеңділігі: жартыжылдық,
жылдық
Кім ұсынады:
Бюджеттік бағдарламалардың
әкімшілері___________________
Бюджетті атқару жөніндегі
жергілікті уәкілетті
орган________________
Қайда ұсынылады:
Жергілікті бюджетті атқару
жөніндегі тиісті уәкілетті
органға/ведомствоға
________________________
Ұсыну мерзімі:
республикалық бюджеттік
бағдарламалардың әкімшілері
және бюджетті атқару жөніндегі
облыстардың жергілікті
уәкілетті органдары үшін
ведомство;
жергілікті бюджеттік
бағдарламалардың әкімшілері
үшін жергілікті бюджетті атқару
жөніндегі жергілікті уәкілетті
органдар белгілейді.
Бюджеттің
түрі_________________
Өлшем бірлігі: мың теңге

АКТИВТЕР

Жол коды

Есепті кезеңнің басында

Есепті кезеңнің аяғында

1

2

3

4

І. Қысқа мерзімді активтер
Ақшалай қаражат және олардың баламалары

010Қысқа мерзімді қаржы инвестициялар

011Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

012Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

013Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

014Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

015Алынуға тиісті қысқа мерзімді сыйақылар

016Қызметкерлердің және өзге де есеп беретін тұлғалардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

017Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

018Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешек

019Қорлар

020Берілген қысқа мерзімді аванстар

021Өзге қысқа мерзімді активтер

022Салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша бюджетпен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

023Қысқа мерзімді активтердің жиыны

100ІІ. Ұзақ мерзімді активтер
Ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар

110Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі

111Жал бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешек

112Өзге ұзақ мерзімді дебиторлық берешектер

113Негізгі құралдар

114Аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар

115Инвестициялық жылжымайтын мүлік

116Биологиялық активтер

117Материалдық емес активтер

118Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар

119Өзге ұзақ мерзімді активтер

120Ұзақ мерзімді активтердің жиыны

200БАЛАНС
 
МІНДЕТТЕМЕЛЕР, ТАЗА АКТИВТЕР/КАПИТАЛ

Жол коды

Есепті кезеңнің басында

Есепті кезеңнің аяғында

1

2

3

4

ІІІ. Қысқа мерзімді міндеттемелер
Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер

210Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

211Бюджетке төленетін төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

212Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

213Басқа да міндетті және ерікті төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

214Жеткізушілерге және мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

215Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

216Стипендианттарға қысқа мерзімді кредиторлық берешек

217Қызметкерлер мен басқа да есеп беретін тұлғалар алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек

218Төленуге тиісті қысқа мерзімді сыйақылар

219Жалдау бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

220Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

221Қысқа мерзімді бағалау және кепілдік міндеттемелер

222Өзге қысқа мерзімді міндеттемелері

223Бюджетке түсетін салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

224Қысқа мерзімді міндеттемелерінің жиыны

300ІV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер
Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер

310Жеткізушілерге және мердігерлерге ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

311Жалдау бойынша ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

312Бюджет алдындағы ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

313Ұзақ мерзімді бағалау және кепілдік міндеттемелер

314Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер

315Ұзақ мерзімді міндеттемелер жиыны

400V. Таза активтер/капитал
Күрделі салымдарды сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен қаржыландыру

410Резервтер

411Жинақталған қаржылық нәтиже

412Таза активтер/капитал жиыны

500БАЛАНС
Баланстан тыс шоттар
Жалға алынған активтер

610Жауаптылықпен сақтауға қабылданған немесе орталықтандырылған жабдықтау бойынша төленген қорлар

620Қатаң есептегі бланктер

630Төлеуге қабілетсіз дебиторлардың есептен шығарылған берешегі

640Қайтарылмаған материалдық құндылықтар үшін оқушылар мен студенттердің берешегі

650Өтпелі спорттық жүлделер мен кубоктар

660Жолдамалар

670Әскери техниканың оқулық құралдары

680Мәдени мұра активтері

690      Басшы немесе оның орнындағы адам ______ ______________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Бас бухгалтер немесе құрылымдық бөлімшеге басшылық ететін адам ______

      ____________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Мөр орны ____жылы "____" _______________

      Ескертпе:

      Осы бұйрықпен бекітілген Қағидалардың 22 және 23-тармағына сәйкес нысанды толтыруға байланысты түсіндірме.

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
бірінші орынбасары –
Қазақстан Республикасының
Қаржы министрінің
2019 жылғы 6 наурыздағы
№ 186 бұйрығына
2-қосымша
  Бюджеттік бағдарламалар
әкімшілері мен бюджетті атқару
жөніндегі жергілікті уәкілетті
органдардың
шоғырландырылған қаржылық
есептілікті
жасау қағидаларына
2-қосымша
  Әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысан

Қаржылық қызмет нәтижелері туралы шоғырландырылған есеп

      20__жылғы "___"________ есепті кезең

  Индексі: ШҚЕ-2 нысаны
Кезеңділігі: жартыжылдық,
жылдық
Кім ұсынады:
Бюджеттік бағдарламалардың
әкімшілері___________________
Бюджетті атқару жөніндегі
жергілікті уәкілетті
орган________________
Қайда ұсынылады:
Жергілікті бюджетті атқару
жөніндегі тиісті уәкілетті
органға/ведомствоға
________________________
Ұсыну мерзімі:
республикалық бюджеттік
бағдарламалардың әкімшілері
және бюджетті атқару жөніндегі
облыстардың жергілікті
уәкілетті органдары үшін
ведомство;
жергілікті бюджеттік
бағдарламалардың әкімшілері
үшін жергілікті бюджетті атқару
жөніндегі жергілікті уәкілетті
органдар белгілейді.
Бюджеттің
түрі_________________
Өлшем бірлігі: мың теңге

Көрсеткіштер

Жол коды

Есепті кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

Айырбас емес операциялардан алынатын кірістер, оның ішінде:

010Ағымдағы қызметті қаржыландыру

011Күрделі салымдарды қаржыландыру

012Қарыздар түсімдерінен түсетін кірістер

013Трансферттер бойынша кірістер, оның ішінде:

014жергілікті өзін-өзі басқару органдарына трансферттер

015Субсидиялар

016Қайырымдылық көмектен алынатын кірістер

017Гранттар

018Өзгелер

019Бюджетке түсетін салықтық кірістер

020Айыппұлдардан, өсімпұлдардан және санкциялардан алынатын кірістер

020-1Басқа салықтық емес түсімдер

020-2Бюджетке трансферттердің түсуі

020-3Айырбас операциялардан түсетін кірістер

021Активтерді басқарудан түсетін кірістер, оның ішінде:

030Сыйақылар

031Активтерді басқарудан түсетін өзге де кірістер

032Өзге кірістер

040Кірістер, барлығы (010, 021, 030, 040-жолдардың сомасы)

100Мемлекеттік мекеменің шығыстары, оның ішінде:

110Еңбекақы төлеу

111Стипендиялар

112Салықтар мен бюджетке төленетін төлемдер

113Қорлар бойынша шығыстар

114Іссапарлық шығыстар

115Коммуналдық шығыстар

116Жалдау төлемдері

117Ұзақ мерзімді активтерді ұстау

118Байланыс қызметтері

119Активтер амортизациясы

120Активтердің құнсыздануы

121Өзге операциялық шығыстар

122Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға арналған шығыстар

123Бюджеттік төлемдер бойынша шығыстар, оның ішінде:

130Зейнетақылар мен жәрдемақылар

131Субсидиялар

132Нысаналы трансферттер

133Жалпы сипаттағы трансферттер

134Жеке тұлғаларға трансферттер

135Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына трансферттер

136Өзге трансферттер

136-1Бюджетке түсетін түсімдерді азайту жөніндегі шығыстар

137Активтерді басқару бойынша шығыстар, оның ішінде:

140Сыйақылар

141Активтерді басқару бойынша өзге шығыстар

142Өзге шығыстар

150Республикалық және жергілікті бюджеттердің ҚБШ бойынша шығыстар

151Шығыстар, барлығы (110, 130, 140, 150, 151-жолдардың сомасы)

200Үлестік қатысу тәсілі бойынша ескерілетін инвестициялар бойынша таза табыс немесе шығындар үлесі

210Ұзақ мерзімді активтердің шығуы

220Бағамдық айырма

230Өзгелер

240Есепті кезеңнің қаржылық нәтижесі (100 - жол алу 200 +/- 210, 220, 230, 240- жолдар)

300      Басшы немесе оның орнындағы адам ______ ______________________________

                                          (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

            Бас бухгалтер немесе құрылымдық бөлімшеге басшылық ететін адам ______

      ____________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Мөр орны ____жылы "__" _______________

      Ескертпе:

      Осы бұйрықпен бекітілген Қағидалардың 24-тармағына сәйкес нысанды толтыруға байланысты түсіндірме.

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
бірінші орынбасары –
Қазақстан Республикасының
Қаржы министрінің
2019 жылғы 6 наурыздағы
№ 186 бұйрығына
3-қосымша
  Бюджеттік бағдарламалар
әкімшілері мен бюджетті атқару
жөніндегі жергілікті уәкілетті
органдардың
шоғырландырылған қаржылық
есептілікті
жасау қағидаларына
3-қосымша
  Әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысан

Ақшаның қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп (тікелей әдіс)

      20__жылғы "___"_______ есепті кезең

  Индексі: ШҚЕ-3 нысаны
Кезеңділігі: жартыжылдық,
жылдық
Кім ұсынады:
Бюджеттік бағдарламалардың
әкімшілері___________________
Бюджетті атқару жөніндегі
жергілікті уәкілетті
орган________________
Қайда ұсынылады:
Жергілікті бюджетті атқару
жөніндегі тиісті уәкілетті
органға/ведомствоға
________________________
Ұсыну мерзімі:
республикалық бюджеттік
бағдарламалардың әкімшілері
және бюджетті атқару жөніндегі
облыстардың жергілікті
уәкілетті органдары үшін
ведомство;
жергілікті бюджеттік
бағдарламалардың әкімшілері
үшін жергілікті бюджетті атқару
жөніндегі жергілікті уәкілетті
органдар белгілейді.
Бюджеттің
түрі_________________
Өлшем бірлігі: мың теңге

Көрсеткіштер

Жол коды

Есепті кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

І. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы
Ақша қаражатының түсуі - барлығы (010, 017, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 071-жолдар сомасы)

100Бюджеттен қаржыландыру, оның ішінде

010Ағымдағы қызмет

011Күрделі салымдар

012Сыртқы қарыздар мен байланысты гранттардың есебінен

013Трансферттер

014Субсидиялар

015Өзгелер

016Сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар

017Қайырымдылық көмектен түсетін ақша бойынша

020Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатудан

030Алынған сыйақылар

040Уақытша орналастырылған ақша бойынша

050Өзге түсімдер

060Жергілікті өзін-өзі басқару ақшасы бойынша

070Бюджетке түсетін түсімдер бойынша, оның арасында

071Салық түрінде ақшадай қаржы түсімі

071-1Айыппұлдар, өсімпұлдар және санкциялар түрінде ақшадай қаржы түсімі

071-2Трансферттер түсімі

071-3Ақша қаражатының шығуы, барлығы (110, 120, 130, 140, 150, 160,170, 180, 190, 191, 192-жолдар сомасы)

200Еңбекақы төлеу

110Зейнетақылар мен жәрдемақылар

120Салықтар мен бюджетке төленетін төлемдер

130Өнім берушілер мен мердігерлерге тауарлар мен көрсетілетін қызметтер үшін

140Тауарлар мен қызметтер үшін берілген аванстар

150Трансферттер, субсидиялар

160Сыйақылар

170Жыл соңында міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындауларды жабу

180Өзге төлемдер

190Республикалық және жергілікті бюджет ҚБШ-ы бойынша шығыстар

191Бюджеттен қайтқан түсім

192Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (100-жол – 200-жол)

300ІІ. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы
Ақша қаражатының түсуі, барлығы (310, 320, 330, 340, 350-жолдар сомасы)

400Ұзақ мерзімді активтерді сату

310Бақыланатын және басқа субъектілердің үлестерін сату

320Бағалы қағаздарды сату

330Қарыздарды өтеу

340Өзгелер

350Ақша қаражатының шығуы - барлығы (410, 420, 430, 440, 450, 460-жолдар сомасы)

500Ұзақ мерзімді активтерді сатып алу

410Бақыланатын және өзге субъектілердің үлесін сатып алу

420Бағалы қағаздарды сатып алу

430Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталын қалыптастыру және толтыру

440Берілген қарыздар

450Өзгелер

460Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (400-жол – 500-жол)

600ІІІ. Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы
Ақша қаражатының түсуі - барлығы (610, 620-жолдар сомасы)

700Қарыздарды алу

610Өзгелер

620Ақша қаражатының шығуы - барлығы (710, 720-жолдар сомасы)

800Қарыздарды өтеу

710Өзгелер

720Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (700-жол – 800-жол)

900Ақша қаражатының ұлғаюы +/– азаюы (300-жол +/–600-жол +/– 900-жол)

910Таза бағамдық айырма

911Кезеңнің басындағы ақша қаражаты

920Кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты

930      Басшы немесе оның орнындағы адам ______ ______________________________

                                          (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Бас бухгалтер немесе құрылымдық бөлімшеге басшылық ететін адам ______

      ____________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Мөр орны ____жылы "____" _______________

      Ескертпе: Осы бұйрықпен бекітілген Қағидалардың 25-тармағына сәйкес нысанды толтыруға байланысты түсіндірме.

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
бірінші орынбасары –
Қазақстан Республикасының
Қаржы министрінің
2019 жылғы 6 наурыздағы
№ 186 бұйрығына
4-қосымша
  Бюджеттік бағдарламалар
әкімшілері мен бюджетті атқару
жөніндегі жергілікті уәкілетті
органдардың
шоғырландырылған қаржылық
есептілікті
жасау қағидаларына
4-қосымша
  Әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысан

Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы шоғырландырылған есеп

      20__жылғы "___"________ есепті кезең

  Индексі: ШҚЕ-4 нысаны
Кезеңділігі: жартыжылдық,
жылдық
Кім ұсынады:
Бюджеттік бағдарламалардың
әкімшілері___________________
Бюджетті атқару жөніндегі
жергілікті уәкілетті
орган________________
Қайда ұсынылады:
Жергілікті бюджетті атқару
жөніндегі тиісті уәкілетті
органға/ведомствоға
__________
Ұсыну мерзімі:
республикалық бюджеттік
бағдарламалардың әкімшілері
және бюджетті атқару жөніндегі
облыстардың жергілікті
уәкілетті органдары үшін
ведомство;
жергілікті бюджеттік
бағдарламалардың әкімшілері
үшін жергілікті бюджетті атқару
жөніндегі жергілікті уәкілетті
органдар белгілейді.
Бюджеттің
түрі_________________
Өлшем бірлігі: мың теңге

Көрсеткіштер

Жол коды

Күрделі Салым дарды қаржы ландыру

Резерв тер

Жинақталған қаржы лық нәтиже

Таза активтер дің / капитал дың барлығы

1

2

3

4

5

6

Есепті кезеңнің басындағы сальдо

010

х
Есеп саясатындағы өзгерістер және қателерді түзету

020

х

хҚайта есептелген сальдо (010+/–020-жолдар)

030

х
Есепті кезеңдегі таза активтердегі /капиталдағы өзгерістер (041+/– 042+/– 043+/–044+/–045+/–046+/–047+/–048 жолдар)

040

Ұзақ мерзімді активтерді қайта бағалауға резервтердің ұлғаюы

041

х


х


Ұзақ мерзімді активтерді қайта бағалауға резервтердің азаюы

042

х
Қолданыстағы сатуға арналған қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің ұлғаюы

043

х


х


Қолданыстағы сатуға арналған қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің азаюы

044

х
Өзге резервтер

045

х
Шетелдік қызметті қайта есептеу бойынша айырбас бағамдардың айырмалары

046

х
Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есепте тікелей танылған қаржыландырулардың ұлғаюы

047


х

х


Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есепте тікелей танылған қаржыландырулардың азаюы

048


х

х


Есепті кезеңдегі қаржылық нәтижесі

050

х

хЕсепті кезеңнің аяғындағы сальдо (030+/–040+/–052-жолдар)

060

Өткен кезеңнің басындағы сальдо

070

х
Есеп саясатындағы өзгерістер және қателерді түзету

080

х

хҚайта есептелген сальдо (070+/–080-жолдар)

090

х
Өткен кезеңдегі таза активтердегі /капиталдағы өзгерістер (101+/–102+/–103+/–104+/–105+/–106+/–107+/–108-жолдар)

100

Ұзақ мерзімді активтерді қайта бағалауға резервтердің ұлғаюы

101

х


х


Ұзақ мерзімді активтерді қайта бағалауға резервтердің азаюы

102

х
Қолданыстағы сатуға арналған қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің ұлғаюы

103

х


х


Қолданыстағы сатуға арналған қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің азаюы

104

х
Өзге резервтер

105

х
Шетелдік қызметті қайта есептеу бойынша айырбас бағамдардың айырмалары

106

х
Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есепте тікелей танылған қаржыландырудың ұлғаюы

107


х

х


Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есепте тікелей танылған қаржыландырудың азаюы

108


х

х


Өткен кезеңдегі қаржылық нәтиже

110

х

хӨткен кезеңнің аяғындағы сальдо (090+/–100+/–110-жолдар)

120

      Басшы немесе оның орнындағы адам ______ ______________________________

                                          (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Бас бухгалтер немесе құрылымдық бөлімшеге басшылық ететін адам ______

      ____________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Мөр орны ____жылы "____" _______________

      Ескертпе:

      Осы бұйрықпен бекітілген Қағидалардың 26-тармағына сәйкес нысанды толтыруға байланысты түсіндірме.

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
бірінші орынбасары –
Қазақстан Республикасының
Қаржы министрінің
2019 жылғы 6 наурыздағы
№ 186 бұйрығына
5-қосымша
  Бюджеттік бағдарламалар
әкімшілері мен бюджетті атқару
жөніндегі жергілікті уәкілетті
органдардың
шоғырландырылған қаржылық
есептілікті
жасау қағидаларына
5-қосымша
  Әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысан

Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба

      20__жылғы "___"_______ есепті кезең

  Индексі: ШҚЕ-5 нысаны
Кезеңділігі: жартыжылдық,
жылдық
Кім ұсынады:
Бюджеттік бағдарламалардың
әкімшілері___________________
Бюджетті атқару жөніндегі
жергілікті уәкілетті
орган________________
Қайда ұсынылады:
Жергілікті бюджетті атқару
жөніндегі тиісті уәкілетті
органға/ведомствоға
________________________
Ұсыну мерзімі:
республикалық бюджеттік
бағдарламалардың әкімшілері
және бюджетті атқару жөніндегі
облыстардың жергілікті
уәкілетті органдары үшін
ведомство;
жергілікті бюджеттік
бағдарламалардың әкімшілері
үшін жергілікті бюджетті атқару
жөніндегі жергілікті уәкілетті
органдар белгілейді.
Бюджеттің
түрі_________________
Өлшем бірлігі: мың теңге

1. Жалпы мәліметтер.

      бағдарламалар әкімшілері/уәкілетті органдардың қағидасы: _______

      ведомстволық бағынысты мекемелер саны _________________________

      бюджеттік бағдарламалар әкімшілері саны _______________________

      уәкілетті органдар саны _______________________________________

      пайдаланатын нормативтік құқықтық актілер _____________________

2. Қаржылық есептілікке ашылған мәліметтер.

      Қысқа мерзімді активтер

      1-кесте. Ақшалай қаражат және олардың баламалары ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 010-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Жыл басындағы сальдо

Есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

1

2

3

4

Кассадағы ақша қаражаты (1010)

011Мемлекеттік мекеменің ағымдағы шоты (1020)

012Есеп айырысу шоты (1030)

013Қайырымдылық көмектің қолма-қол ақшаны бақылау шоттары (әрі қарай – ҚБШ) (1041)

014Ақылы қызметтер ҚБШ (1042)

015Ақшаны уақытша орналастыру ҚБШ (1043)

016Жергілікті өзін-өзі басқарудың ҚБШ (1044)

017Нысаналы қаржыландырудың ҚБШ (1045)

018Республикалық бюджеттің ҚБШ (1046)

019Жергілікті бюджеттердің ҚБШ (1047)

020Жәбірленушілерге өтемақы қоры ҚБШ(1048)

020-1Шетелдік валютадағы шот (1050)

021Байланысты гранттың арнайы шоты (1061)

022Сыртқы қарыздың арнайы шоты (1062)

023Аккредитивтер (1071)

024Жолдағы ақша қаражаты (1073)

025Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелерін қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары (1080)

026Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары (1090)

027Барлығы

100      2-кесте. Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 011-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Әділ құны бойынша бағаланатындар

Өзіндік құны бойынша бағаланатындар

Өтеуге дейін ұсталатындар

Сату үшін қолда болған

Берілген қарыздар

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

010Сатып алу құны бойынша түсімдер

011Сатып алу құны бойынша шығулар

012Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

013Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

020Есепті кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

021Есепті кезеңде құнсыздануға есептен шығарылған резерв

022Есепті кезең аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

023Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

030Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

031      3-кесте. Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық берешек ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 014-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Сатып алушылармен және тапсырыс берушілермен есеп айырысу

1

2

3

Есепті кезеңнің басындағы сальдо

010


Дебиторлық берешектің есептелуі

011


Дебиторлық берешектің өтелуі

012


Есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

013


Есепті кезеңнің басындағы күмәнді борыштар бойынша резерв сальдосы

020


Есепті кезеңдегі күмәнді борыштар бойынша есептелген резерв

021


Есепті кезеңдегі күмәнді борыштар бойынша есептен шығарылған резерв

022


Есепті кезеңнің басындағы күмәнді борыштар бойынша резерв сальдосы

023


Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

030


Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

031


      4-кесте. Қорлар ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 020-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Материалдар

Аяқталмаған өндіріс

Дайын өнім

Тауарлар

Жолдағы қорлар

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

010Сатып алу құны бойынша түсімдер

011оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

012Сатып алу құны бойынша шығулар

013оның ішінде мемлекеттік мекеменің мұқтаждығына жұмсалғаны

014Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

015Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

020

х

х

х

х

х


Есепті кезеңдегі құнсыздануға арналған есептелген резерв

021

х

х

х

х

х


Есепті кезеңдегі құнсыздануға арналған есептен шығарылған резерв

022

х

х

х

х

х


Есепті кезең аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

023

х

х

х

х

х


Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

030Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

031      Ұзақ мерзімді активтер

      5-кесте. Ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 110-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Әділ құны бойынша бағаланатындар

Өзіндік құны бойынша бағаланатындар

Өтеуге дейін ұсталатындар

Сату үшін қолда болған

Берілген қарыздар

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

010Сатып алу құны бойынша түсімдер

011Сатып алу құны бойынша шығулар

012Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

013Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

020Есепті кезеңдегі құнсыздануға арналған есептелген резерв

021Есепті кезеңдегі құнсыздануға арналған
Есептен шығарылған резерв

022Есепті кезең аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

023Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

030Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

031      6-кесте. Негізгі құралдар ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 114-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Жер

Ғимараттар

Құрылыстар

Біріліс құрылғылары

Көлік құралдары

Машиналар мен жабдықтар

Аспаптар, өндірістік және шаруашылық мүкәмәлі

Өзге негізгі құралдар

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Бастапқы құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

010


Бастапқы құны бойынша түсімдер

011


оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

012


Бастапқы құны бойынша ұлғаюы

013


Бастапқы құны бойынша азаюы

014


Бастапқы құны бойынша шығуы

015


оның ішінде жарамсыз негізгі құралдарды есептен шығару

016


Бастапқы құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдосы

017


оның ішінде уақытша тұрып қалған

017-1


оның ішінде толығынан амортизацияланған

017-2


Есепті кезеңнің басындағы жинақталған амортизация сальдосы

020


Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы

021


Есепті кезеңде есептелген амортизация

022


Есепті кезеңде есептен шығарылған амортизация

023


Жинақталған амортизацияны түзету (бастапқы құны ұлғайған кезде)

024


Жинақталған амортизацияны түзету (бастапқы құны азайған кезде)

025


Есепті кезеңнің аяғында жинақталған амортизация сальдосы

026


Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

030

х

х

х

х

х

х

х

х


Есепті кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

031

х

х

х

х

х

х

х

х


Есепті кезеңде есептен шығарылған құнсыздануға арналған резерв

032

х

х

х

х

х

х

х

х


Есепті кезеңнің аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

033

х

х

х

х

х

х

х

х


Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдосы

040


Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдосы

041


оның ішінде уақытша тұрып қалған

041-1


      7-кесте. Инвестициялық жылжымайтын мүлік ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 116-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Жер

Ғимараттар

Өзгелер

Барлығы

1

2

3

4

5

6

Бастапқы құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

010

Бастапқы құны бойынша түсімдер

011

оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

012

Бастапқы құны бойынша шығулар

013

Бастапқы құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

014

Есепті кезеңнің басындағы жинақталған амортизация сальдосы

020

Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы

021

Есепті кезеңде есептелген амортизация

022

Есепті кезеңде есептен шығарылған амортизация

023

Есепті кезеңнің аяғына жинақталған амортизация сальдосы

024

Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

030

х

х

х


Есепті кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

031

х

х

х


Есепті кезеңде есептен шығарылған құнсыздануға арналған резерв

032

х

х

х


Есепті кезеңнің аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

033

х

х

х


Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

040

Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

041

      8-кесте. Биологиялық активтер ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 117-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Жануарлар

Көпжылдық екпелер

Барлығы

1

2

3

4

5

Бастапқы құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

010
Бастапқы құны бойынша түсімдер

011
оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

012
Бастапқы құны бойынша шығулар

013
Бастапқы құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

014
Есепті кезеңнің басындағы жинақталған амортизация сальдосы

020
Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы

021
Есепті кезеңде есептелген амортизация

022
Есепті кезеңде есептен шығарылған амортизация

023
Есепті кезеңнің аяғына жинақталған амортизация сальдосы

024
Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

030

х

х


Есепті кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

031

х

х


Есепті кезеңде есептен шығарылған құнсыздануға арналған резерв

032

х

х


Есепті кезеңнің аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

033

х

х


Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

040
Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

041
      9-кесте. Материалдық емес активтер ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 118-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Бағдарламалық қамтамасыз ету

Авторлық құқық

Лицензиялық келісімдер

Патенттер

Гуд-вилл

Өзгелер

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бастапқы құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

010
Бастапқы құны бойынша түсімдер

011
оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

012
Бастапқы құны бойынша ұлғаюы

013
Бастапқы құны бойынша азаюы

014
Бастапқы құны бойынша шығулар

015
оның ішінде жарамсыз материалдық емес активтерді есептен шығару

016
Бастапқы құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

017
оның ішінде уақытша тұрған

017-1
оның ішінде толығынан амортизацияланған

017-2
Есепті кезеңнің басындағы жинақталған амортизация сальдосы

020
Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы

021
Есепті кезеңде есептелген амортизация

022
Есепті кезеңде есептен шығарылған амортизация

023
Жинақталған амортизацияны түзету (бастапқы құны ұлғайған кезде)

024
Жинақталған амортизацияны түзету (бастапқы құны азайған кезде)

025
Есепті кезеңнің аяғына жинақталған амортизация сальдосы

026
Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

030

х

х

х

х

х

х


Есепті кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

031

х

х

х

х

х

х


Есепті кезеңде есептен шығарылған құнсыздануға арналған резерв

032

х

х

х

х

х

х


Есепті кезеңнің аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

033

х

х

х

х

х

х


Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

040
Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

041
оның ішінде уақытша тұрған

041-1
      10-кесте. Қысқа мерзімді қаржы міндеттемелері ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 210-жол)

Көрсеткіштер

Жол коды

Амортизация ланған құны бойынша бағаланатын

Әділ құны бойынша бағаланатын

Өзіндік құны бойынша бағаланатын

Барлығы

1

2

3

4

5

6

Есепті кезеңнің басындағы сальдо

010

Түсім

011

Шығару

012

Есепті кезеңнің соңындағы сальдо

013

      11- кесте Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 310-жол)

Показатели

Код строки

Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын

Әділ құны бойынша бағаланат ын

Өзіндік құны бойынша бағаланатын

Барлығы

1

2

3

4

5

6

Есепті кезеңнің басындағы сальдо

010

Түсім

011

Шығару

012

Есепті кезеңнің соңындағы сальдо

013

      12-кесте Өзге кірістер

Көрсеткіштер

Жол коды

Есепті кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

Әділ құнының өзгеруінен

010Ұзақ мерзімді активтерді есептен шығарылуы бойынша

020Өтеусіз қабылданған:

030өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерден

031басқа мемлекеттік органдардан

032басқа ұйымдардан

033Бағамдық айырмадан

040Залалдардың өтемінен

050Активтерді жоюдан түсті

060Артық шығындар кіріске алынды

070Өзгелер

080Барлығы
      13- кесте. Бюджетке түсетін салықтық кірістер ("Қаржылық қызмет нәтижелері туралы шоғырландырылған есеп" ШҚЕ-2-нысанының 020-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Есепті кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

Салықтық түсімдер, оның ішінде:

010корпоративтік табыс салығы

020қосылған құн салығы

030кедеңдік баждар мен салықтар

040басқа салықтық түсімдер

050      14-кесте. Өзге шығыстар

Көрсеткіштер

Жол коды

Есепті кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

Әділ құнының өзгеруінен

010Ұзақ мерзімді активтерді есептен шығару бойынша:

020өтеусіз берілген өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

021өтеусіз берілген басқа мемлекеттік органдарға

022өтеусіз берілген басқа ұйымдарға

023өзге шығару

024Бағамдық айырма бойынша

030Активтердің құнсыздануынан

040Резервтер құру:

050күмәнді дебиторлық берешектер бойынша

051қызметкерлердің демалыс ақылары бойынша

052бағалау және шартты міндеттемелер бойынша

053Өзгелер

060Өтеусіз берілген қорлары:

070өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

071басқа мемлекеттік органдарға

072басқа ұйымдарға

073Барлығы
      15- кесте. Бюджетке түсетін түсімдер бойынша шығыстарды азайту (ШҚЕ-2 "Қаржылық қызмет нәтижелері туралы шоғырландырылған есеп" нысанының 137-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Есепті кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

Бюджетке түсетін түсімдер бойынша шығыстарды азайту, оның ішінде:

010ҚҚС бойынша

020бюджетке түсетін түсімдер бойынша басқа түрлері

030Еуразиялық Экономикалық одақтың мүше- мемлекеттерге аударылған

040      16-кесте. Өтеусіз берілген ұзақ мерзімді активтер /қорлар

Көрсеткіштер

Жол коды

Бастапқы құны

Жинақталған амортизацияның сомасы

Баланстық құны

1

2

3

4

5

Өтеусіз берілген ұзақ мерзімді активтер, барлығы:

010
оның ішінде: өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

011
басқа мемлекеттік органдарға

012
басқа ұйымдарға

013
оның ішінде: қаржы инвестициялары

020


х


өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

021


х


басқа мемлекеттік органдарға

022


х


басқа ұйымдарға

023


х


негізгі қаражат

030
өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

031
басқа мемлекеттік органдарға

032
басқа ұйымдарға

033
аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар

040


х


өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

041


х


басқа мемлекеттік органдарға

042


х


басқа ұйымдарға

043


х


материалдық емес активтер

050
өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

051
басқа мемлекеттік органдарға

052
басқа ұйымдарға

053
өзге ұзақ мерзімді активтер

060
өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

061
басқа мемлекеттік органдарға

062
басқа ұйымдарға

063
Қорлар өтеусіз берілді, барлығы:

070


×


өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

071


×


басқа мемлекеттік органдарға

072


×


басқа ұйымдарға

073


×


      17-кесте. Концессиялық активтер бойынша ақпарат

Көрсеткіштер

Жол коды

Бастапқы құны

Жинақталған амортизация ның сомасы

Құнсыздануға арналған резерв сомасы

Баланстық құны

1

2

3

4

5

6

Жер

010

Ғимараттар

020

Құрылыстар

030

Біріліс құрылғылары

040

Көлік құралдары

050

Машиналар мен жабдықтар

060

Аяқталмаған құрылыс

070

Өзгелер

080

Барлығы:

100

      18-кесте. Өзара операциялар бойынша ақпарат.

р/с

Күні

Операция түрі

Құжат атауы мен номері

Өзара операциялар бойынша тараптардың атауы

Сомасы

Шоттар корреспонденциясы

Дебеті

Кредиті
А

1

2

3

4

5

6

7барлығы: оның ішінде

х

х


х

хшығыс түрлері бойынша

х

хх
х

хх
х

ххкіріс түрлері бойынша

х

х


х

х

х


х

х

х


х


      19- кесте. 7120 "Бюджетпен есеп айырысулар бойынша шығыстар" шоты бойынша есептелген және аударылған сомалар бойынша ақпарат.

Операция түрі

Жол коды

республикалық бюджет

жергілікті бюджет

А

1

2

3

Бюджетпен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар, барлығы:

010Оның ішінде, бюджетке аударылғаны, барлығы:

020оның ішінде мынадай санаттар бойынша
салықтық түсімдер

021салықтық емес түсімдер

022негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер

023трансферттер түсімі

024бюджеттік кредиттерді өтеу

025мемлекеттін қаржы активтерін сатудан түскен түсімдер

026      20-кесте. "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша міндеттемелер"

Операция түрі

Жол коды

Шартта көзделген сома

Шарт бойынша есептелген сома

А

1

2

3

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттар бойынша міндеттемелер, барлығы:

010қаржылық емес міндеттемелер

020қаржылық міндеттемелер, оның ішінде:

030инвестициялық шығындарды өтеу

031операциялық шығындарды өтеу

032сыйақылар

033өзгелері

034      Басшы немесе оның орнындағы адам ______ ______________________________

                                          (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Бас бухгалтер немесе құрылымдық бөлімшеге басшылық ететін адам ______

      ____________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Мөр орны __жылы "__" ______________

      Ескертпе: Осы бұйрықпен бекітілген Қағидалардың 30 және 31-тармағына сәйкес нысанды толтыруға байланысты түсіндірме.

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
бірінші орынбасары –
Қазақстан Республикасының
Қаржы министрінің
2019 жылғы 6 наурыздағы
№ 186 бұйрығына
6-қосымша
  Бюджеттік бағдарламалар
әкімшілері мен бюджетті атқару
жөніндегі жергілікті уәкілетті
органдардың
шоғырландырылған қаржылық
есептілікті
жасау қағидаларына
6-қосымша
  Әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысан

Шоғырландырылған бөлу бухгалтерлік балансы есепті кезең

      20__жылғы "___"________

  Индексі: ШҚЕ-6 нысаны
Кезеңділігі: жартыжылдық,
жылдық
Кім ұсынады:
Бюджеттік бағдарламалардың
әкімшілері___________________
Бюджетті атқару жөніндегі
жергілікті уәкілетті
орган________________
Қайда ұсынылады:
Жергілікті бюджетті атқару
жөніндегі тиісті уәкілетті
органға/ведомствоға
________________________
Ұсыну мерзімі:
республикалық бюджеттік
бағдарламалардың әкімшілері
және бюджетті атқару жөніндегі
облыстардың жергілікті
уәкілетті органдары үшін
ведомство;
жергілікті бюджеттік
бағдарламалардың әкімшілері
үшін жергілікті бюджетті атқару
жөніндегі жергілікті уәкілетті
органдар белгілейді.
Бюджеттің
түрі_________________
Өлшем бірлігі: мың теңге

АКТИВТЕР

Жол коды

Жылдың басына сальдо

Бастапқы сальдо қосу/алу

Жыл басында қайта есептелген сальдо

Қайта ұйымдас тырылу күніне берілді*

1

2

3

4

5

6

І. Қысқа мерзімді активтер


Ақша қаражат және олардың баламалары

010

Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары

011

Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

012

Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

013

Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

014

Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

015

Алынуға тиісті қысқа мерзімді сыйақылар

016

Қызметкерлердің және өзге де есеп беретін тұлғалардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

017

Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

018

Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешектер

019

Қорлар

020

Берілген қысқа мерзімді аванстар

021

Өзге қысқа мерзімді активтер

022

Салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша бюджетпен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

023

Қысқа мерзімді активтердің жиыны

100

ІІ. Ұзақ мерзімді активтер


Ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялары

110

Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі

111

Жалдау бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешек

112

Өзге ұзақ мерзімді дебиторлық берешектер

113

Негізгі құралдар

114

Аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар

115

Инвестициялық жылжымайтын мүлік

116

Биологиялық активтер

117

Материалдық емес активтер

118

Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялары

119

Өзге ұзақ мерзімді активтер

120

Ұзақ мерзімді активтердің жиыны

200

БАЛАНС


 
МІНДЕТТЕМЕЛЕР, ТАЗА АКТИВТЕР/КАПИТАЛ

Жол коды

Жылдың басына сальдо

Бастапқы сальдо қосу/алу

Жыл басында қайта есептелген сальдо

Қайта ұйымдас тырылу күніне берілді*

1

2

3

4

5

6

ІІІ. Қысқа мерзімді міндеттемелер


Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер

210

Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

211

Бюджетке төленетін төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

212

Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

213

Басқа да міндетті және ерікті төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

214

Жеткізушілерге және мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

215

Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

216

Стипендианттарға қысқа мерзімді кредиторлық берешек

217

Қызметкерлер мен басқа да есеп беретін тұлғалар алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек

218

Төленуге тиісті қысқа мерзімді сыйақылар

219

Жалдау бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

220

Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешектер

221Қысқа мерзімді бағалау және кепілдік міндеттемелері

222

Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер

223

Бюджетке түсетін салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

224

Қысқа мерзімді міндеттемелерінің жиыны

300

ІV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер


Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер

310

Жеткізушілерге және мердігерлерге ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

311

Жалдау бойынша ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

312

Бюджет алдындағы ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

313

Ұзақ мерзімді бағалау және кепілдік міндеттемелер

314

Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер

315

Ұзақ мерзімді міндеттемелерінің жиыны

400

V. Таза активтер/капитал


Күрделі салымдарды сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен қаржыландыру

410

Резервтер

411

Жинақталған қаржылық нәтиже

412

Таза активтер/капитал жиыны

500

БАЛАНС


Баланстан тыс шоттар


Жалға алынған активтер

610

Жауаптылықпен сақтауға қабылданған немесе орталықтандырылған жабдықтау бойынша төленген қорлар

620

Қатаң есептегі бланктер

630

Төлеуге қабілетсіз дебиторлардың есептен шығарылған берешегі

640

Қайтарылмаған материалдық құндылықтар үшін оқушылар мен студенттердің берешегі

650

Өтпелі спорттық жүлделері мен кубоктары

660

Жолдамалар

670

Әскери техниканың оқулық құралдары

680

Мәдени мұра активтері

690

      *Ескертпе. 6-баған қайта ұйымдастырылу күніне берілген/қабылданған активтердің, міндеттемелер мен таза активтер/капиталдың сомаларын растау үшін толтырылады.

      Берілді: Басшы немесе оның орнындағы адам ______

      ______________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Бас бухгалтер немесе құрылымдық бөлімшеге басшылық ететін адам ______

      ____________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Мөр орны ____жылы "____" ________

      Қабылданды:

      Басшы немесе оның орнындағы адам ______ ______________________________

                                          (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Бас бухгалтер немесе құрылымдық бөлімшеге басшылық ететін адам ______

      ____________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Мөр орны ____жылы "____" ___________

      Ескертпе:

      Осы бұйрықпен бекітілген Қағидалардың 20-тармағына сәйкес нысанды толтыруға байланысты түсіндірме.

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
бірінші орынбасары –
Қазақстан Республикасының
Қаржы министрінің
2019 жылғы 6 наурыздағы
№ 186 бұйрығына
7-қосымша
  Бюджеттік бағдарламалар
әкімшілері мен бюджетті атқару
жөніндегі жергілікті уәкілетті
органдардың
шоғырландырылған
қаржылық есептілікті жасау
қағидаларына
7-қосымша
  Әкімшілік деректерді
жинауға арналған нысан

Жылдық шоғырландырылған бухгалтерлік баланс

      есепті кезең 20___жылғы "___" ___________

  Индексі: ЖШҚЕ-7 нысан
Кезеңділігі: жылдық
Кім ұсынады:
бюджетті атқару жөніндегі
жергілікті уәкілетті
органдар__________________
Қайда ұсынылады:
жергілікті бюджетті атқару
жөніндегі тиісті уәкілетті
органға/ведомствоға ұсынылады
____________________________
____________________________
Ұсыну мерзімі:
жергілікті бюджетті атқару
жөніндегі уәкілетті органдар
үшін бюджетті атқару жөніндегі
тиісті уәкілетті орган белгілеген
мерзімдерде ұсынады.
Бюджеттің
түрі:_________________
Өлшем бірлігі: мың теңге

АКТИВТЕР

Жол коды

Есепті кезеңнің басында

Есепті кезеңнің аяғында

1

2

3

4

І. Қысқа мерзімді активтер
Ақшалай қаражат және олардың баламалары

010Қысқа мерзімді қаржы инвестициялар

011Қысқа мерзімді дебиторлық берешек

012Алынуға тиісті қысқа мерзімді сыйақылар

013Қорлар

014Берілген қысқа мерзімді аванстар

015Салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша бюджетпен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

016Өзге қысқа мерзімді активтер

017Қысқа мерзімді активтердің жиыны

100ІІ. Ұзақ мерзімді активтер
Ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар

110Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек

111Негізгі құралдар

112Аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар

113Инвестициялық жылжымайтын мүлік

114Биологиялық активтер

115Материалдық емес активтер

116Өзге ұзақ мерзімді активтер

117Ұзақ мерзімді активтердің жиыны

200БАЛАНС
 
МІНДЕТТЕМЕЛЕР, ТАЗА АКТИВТЕР/КАПИТАЛ

Жол коды

Есепті кезеңнің басында

Есепті кезеңнің аяғында

1

2

3

4

ІІІ. Қысқа мерзімді міндеттемелер
Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер

210Қысқа мерзімді кредиторлық берешек

211Бюджетке түсетін салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

212Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер

213Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны

300ІV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер
Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер

310Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

311Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер

312Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны

400V. Таза активтер/капитал
Резервтер

410Жинақталған қаржылық нәтиже

411Таза активтер/капитал жиыны

500БАЛАНС
  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
бірінші орынбасары –
Қазақстан Республикасының
Қаржы министрінің
2019 жылғы 6 наурыздағы
№ 186 бұйрығына
8-қосымша
  Бюджеттік бағдарламалар
әкімшілері мен бюджетті атқару
жөніндегі жергілікті уәкілетті
органдардың
шоғырландырылған
қаржылық есептілікті жасау
қағидаларына
8-қосымша
  Әкімшілік деректерді
жинауға арналған нысан

Жылдық қаржылық қызмет нәтижелері туралы шоғырландырылған есеп

      есепті кезең 20 ___жылғы "___" __________

  Индексі: ЖШҚЕ-8 нысан
Кезеңділігі: жылдық
Кім ұсынады:
бюджетті атқару жөніндегі
жергілікті уәкілетті органдар
__________________
Қайда ұсынылады:
жергілікті бюджетті атқару
жөніндегі тиісті уәкілетті
органға/ведомствоға ұсынылады
____________________________
____________________________
Ұсыну мерзімі:
жергілікті бюджетті атқару
жөніндегі уәкілетті органдар
үшін бюджетті атқару жөніндегі
тиісті уәкілетті орган белгілеген
мерзімдерде ұсынады.
Бюджеттің
түрі:_________________
Өлшем бірлігі: мың теңге

Көрсеткіштер

Жол коды

Есепті кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

Айырбас емес операциялардан алынатын кірістер, оның ішінде:

010Бюджетке түсімдерінен түсетін кірістер

011Қайырымдылық көмектен алынатын кірістер

012Гранттар

013Өзгелер

014Айырбас операциялардан түсетін кірістер

020Активтерді басқарудан түсетін кірістер

030Өзге кірістер

040Кірістер, барлығы (010, 020, 030, 040-жолдардың сомасы)

100Мемлекеттік мекеменің шығыстары, оның ішінде:

110Еңбекақы төлеу

111Стипендиялар

112Қорлар бойынша шығыстар

113Активтер амортизациясы

114Өзге операциялық шығыстар

115Бюджеттік төлемдер бойынша шығыстар, оның ішінде:

120Зейнетақылар мен жәрдемақылар

121Субсидиялар, трансферттер

122Активтерді басқару бойынша шығыстар

130Өзге шығыстар

140Шығыстар, барлығы (110, 120, 130, 140 -жолдардың сомасы)

200Ұзақ мерзімді активтердің шығуы

210Бағамдық айырма

220Өзгелер

230Есепті кезеңнің жиынтық қаржылық нәтижесі (100-жол – 200+/-210+/– 220+/–230-жолдар)

330  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
бірінші орынбасары –
Қазақстан Республикасының
Қаржы министрінің
2019 жылғы 6 наурыздағы
№ 186 бұйрығына
9-қосымша
  Бюджеттік бағдарламалар
әкімшілері мен бюджетті атқару
жөніндегі жергілікті уәкілетті
органдардың
шоғырландырылған
қаржылық есептілікті жасау
қағидаларына
9-қосымша
  Әкімшілік деректерді
жинауға арналған нысан

Жылдық ақша қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп (тікелей әдіс)

      есепті кезең 20___жылғы "___" ___________

  Индексі: ЖШҚЕ-9 нысан
Кезеңділігі: жылдық
Кім ұсынады:
бюджетті атқару жөніндегі
жергілікті уәкілетті органдар
___________________
Қайда ұсынылады:
жергілікті бюджетті атқару
жөніндегі тиісті уәкілетті
органға/ведомствоға ұсынылады
____________________________
____________________________
Ұсыну мерзімі:
жергілікті бюджетті атқару
жөніндегі уәкілетті органдар
үшін бюджетті атқару жөніндегі
тиісті уәкілетті орган белгілеген
мерзімдерде ұсынады.
Бюджеттің
түрі:_________________
Өлшем бірлігі: мың теңге

Көрсеткіштер

Жол коды

Есепті кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

І. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы
Ақша қаражатының түсуі, барлығы (010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 080-жолдар сомасы)

100Бюджетке түсетін түсімдер бойынша

010Байланысты гранттар

020Қайырымдылық көмектен түсетін ақша бойынша

030Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатудан

040Алынған сыйақылар

050Уақытша орналастырылған ақша бойынша

060Өзге түсімдер

070Жергілікті өзін-өзі басқару ақшасы бойынша

080Ақша қаражатының шығуы, барлығы (110, 120, 130, 140, 150, 160-жолдар сомасы)

200Еңбекақы төлеу

110Зейнетақылар мен жәрдемақылар

120Тауарлар мен қызметтер үшін берілген аванстар

130Трансферттер, субсидиялар

140Сыйақылар төлемдері

150Өзге төлемдер

160Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (100-жол – 200-жол)

300ІІ. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы
Ақша қаражатының түсуі, барлығы (310, 320, 330 және 340-жолдар сомасы)

400Ұзақ мерзімді активтерді сату

310Бағалы қағаздарды сату және бақыланатын және өзге субъектілердің үлесін сатып алу

320Қарыздарды өтеу

330Өзгелер

340Ақша қаражатының шығуы, барлығы (410, 420, 430, 440, 450-жолдар сомасы)

500Ұзақ мерзімді активтерді сатып алу

410Бағалы қағаздарды сатып алу және бақыланатын және өзге субъектілердің үлесін сатып алу

420Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталын қалыптастыру және толтыру

430Берілген қарыздар

440Өзгелер

450Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (400-жол – 500-жол)

600ІІІ. Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы
Ақша қаражатының түсуі, барлығы (610, 620-жолдар сомасы)

700Қарыздарды алу

610Өзгелер

620Ақша қаражатының шығуы, барлығы (710, 720-жолдар сомасы)

800Қарыздарды өтеу

710Өзгелер

720Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (700-жол – 800-жол)

900Ақша қаражатының ұлғаюы +/– азаюы (300-жол +/– 600-жол +/– 900-жол)

910Таза бағамдық айырма

911Кезеңнің басындағы ақша қаражаты

920Кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты

930  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
бірінші орынбасары –
Қазақстан Республикасының
Қаржы министрінің
2019 жылғы 6 наурыздағы
№ 186 бұйрығына
10-қосымша
  Бюджеттік бағдарламалар
әкімшілері мен бюджетті атқару
жөніндегі жергілікті уәкілетті
органдардың
шоғырландырылған
қаржылық есептілікті жасау
қағидаларына
10-қосымша
  Әкімшілік деректерді
жинауға арналған нысан

жылдық таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы шоғырландырылған есеп

      есепті кезең 20__жылғы "___" __________

  Индексі: ЖШҚЕ-10 нысан
Кезеңділігі: жылдық
Кім ұсынады:
бюджетті атқару жөніндегі
жергілікті уәкілетті органдар
___________________
Қайда ұсынылады:
жергілікті бюджетті атқару
жөніндегі тиісті уәкілетті
органға/ведомствоға ұсынылады
____________________________
____________________________
Ұсыну мерзімі:
жергілікті бюджетті атқару
жөніндегі уәкілетті органдар
үшін бюджетті атқару жөніндегі
тиісті уәкілетті орган белгілеген
мерзімдерде ұсынады.
Бюджеттің
түрі:_________________
Өлшем бірлігі: мың теңге

Көрсеткіштер

Жол коды

Резервтер

Жинақталға қаржылық нәтиже

Таза активтер дің / капитал дың барлығы

1

2

3

4

5

Есепті кезеңнің басындағы сальдо

010
Есеп саясатындағы өзгерістер және қателерді түзету

020

хҚайта есептелген сальдо (010+/–020-жолдар)

030
Есепті кезеңдегі таза активтердегі /капиталдағы өзгерістер

040
Есепті кезеңдегі қаржылық нәтижесі

050

хЕсепті кезеңнің аяғындағы сальдо (030+/–040+/–050-жолдар)

060
Өткен кезеңнің басындағы сальдо

070
Есеп саясатындағы өзгерістер және қателерді түзету

080

хҚайта есептелген сальдо (060+/–070-жолдар)

090
Есеп саясатындағы өзгерістер және қателерді түзету

100
Өткен кезеңдегі қаржылық нәтиже

110

хӨткен кезеңнің аяғындағы сальдо (090+/–100+/–110-жолдары)

120
  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
бірінші орынбасары –
Қазақстан Республикасының
Қаржы министрінің
2019 жылғы 6 наурыздағы
№ 186 бұйрығына
11-қосымша
  Бюджеттік бағдарламалар
әкімшілері мен бюджетті атқару
жөніндегі жергілікті уәкілетті
органдардың
шоғырландырылған
қаржылық есептілікті жасау
қағидаларына
11-қосымша

Жылдық есептердің нысандары бойынша шоғырландырылған қаржылық есептіліктің негізгі көрсеткіштерінің келісу схемасы

р/н№

Нысандар ЖШҚЕ-7 – ЖШҚЕ-10

Нысандар ШҚЕ-1 – ШҚЕ-4


Шоғырландырылған қаржылық есептілік


Бөлім І. Қысқа мерзімді активтер

Бөлім І. Қысқа мерзімді активтер

1.

Ақшалай қаражат және олардың баламалары (010 жолы);

Ақшалай қаражат және олардың баламалары (1000 шоты, 010 жолы);

2.

Қысқа мерзімді қаржы инвестициялар (011 жолы);

Қысқа мерзімді қаржы инвестициялар (1100 шоты, 011 жолы);

3.

Қысқа мерзімді дебиторлық берешек (012 жолы);

Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек (1210 шоты, 012 жолы);
Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек (1220 шоты, 013 жолы);
Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі (1230 шоты, 014 жолы);
Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек (1240 шоты, 015 жолы);
Қызметкерлердің және өзге де есеп беретін тұлғалардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі (1260 шоты, 017 жолы);
Жал бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек (1270 шоты, 018 жолы);
Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешектер (1280 шоты, 019 жолы);

4.

Алынуға тиісті қысқа мерзімді сыйақылар (013 жолы);

Алынуға тиісті қысқа мерзімді сыйақылар (1250 шоты, 016 жолы);

5.

Қорлар (014 жолы);

Қорлар (1300 шоты, 020 жолы);

6.

Берілген қысқа мерзімді аванстар (015 жолы);

Берілген қысқа мерзімді аванстар (1410 шоты, 021 жолы);

7.

Салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша бюджетпен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек (016 жолы);

Салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша бюджетпен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек (1291шоты, 023 жолы);

8.

Қысқа мерзімді активтердің жиыны (017 жолы);

Қысқа мерзімді активтердің жиыны (1420 шоты, 022 жолы);


Бөлім ІІ. Ұзақ мерзімді активтер

Бөлім ІІ. Ұзақ мерзімді активтер

9.

Ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар (110 жолы);

Ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар (2100 шоты, 110 жолы);
Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар (2100 шоты, 119 жолы)

10.

Ұзақ мерзімді дебиторлық берешектер (111 жолы);

Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі (2210 шоты, 111 жолы);
Жал бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешек (2220 шоты, 112 жолы);
Өзге ұзақ мерзімді дебиторлық берешектер (2230 шоты, 113 жолы);

11.

Негізгі құралдар (112 жолы);

Негізгі құралдар (2300 шоты, 114 жолы);

12.

Аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар (113 жолы);

Аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар (2400 шоты, 115 жолы);

13.

Инвестициялық жылжымайтын мүлік (114 жолы);

Инвестициялық жылжымайтын мүлік (2500 шоты, 116 жолы);

14.

Биологиялық активтер (115 жолы);

Биологиялық активтер (2600 шоты, 117 жолы);

15.

Материалдық емес активтер (116 жолы);

Материалдық емес активтер (2700 шоты, 118 жолы);

16.

Өзге ұзақ мерзімді активтер (117 жолы);

Өзге ұзақ мерзімді активтер (2800 шоты, 120 жолы);


Бөлім ІІІ. Қысқа мерзімді міндеттемелер

Бөлім ІІІ. Қысқа мерзімді міндеттемелер

17.

Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелері (210 жолы);

Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелері (3000 шоты, 210 жолы);

18.

Қысқа мерзімді кредиторлық берешек (211жолы);

Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек (3110 шоты, 211 жолы);
Бюджетке төленетін төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек (3120 шоты, 212 жолы);
Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек (3130 шоты, 213 жолы);
Басқа да міндетті және ерікті төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек (3140, 3150 шоттары, 214 жолы);
Жеткізушілерге және мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек (3210 шоты, 215 жолы);
Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек (3220 шоты, 216 жолы);
Стипендианттарға қысқа мерзімді кредиторлық берешек (3230 шоты, 217 жолы);
Қызметкерлер мен басқа да есеп беретін тұлғалар алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек (3240 шоты, 218 жолы);
Төленуге тиісті қысқа мерзімді сыйақылар (3250 шоты, 219 жолы);
Жал бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек (3260 шоты, 220 жолы);
Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешектер (3270 шоты, 221 жолы)

19.

Бюджетке түсетін салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек (212 жолы);

Бюджетке түсетін салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек (3280 шоты, 224 жолы);

20.

Өзге қысқа мерзімді міндеттемелері (213 жолы);

Қысқа мерзімді бағалау және кепілдік міндеттемелері (3300 шоты, 222 жолы);
Өзге қысқа мерзімді міндеттемелері (3400 шоты, 223 жолы);


Бөлім ІV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер

Бөлім ІV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер

21.

Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер (310 жолы);

Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер (4000 шоты, 310 жолы);

22.

Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек (311 жолы);

Жеткізушілерге және мердігерлерге ұзақ мерзімді кредиторлық берешек (4110 шоты, 311 жолы);
Жал бойынша ұзақ мерзімді кредиторлық берешек (4120 шоты, 312 жолы);
Бюджет алдындағы ұзақ мерзімді кредиторлық берешек (4130 шоты, 313 жолы);

23.

Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелері (312 жолы);

Ұзақ мерзімді бағалау және кепілдік міндеттемелері (4200 шоты, 314 жолы);
Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелері (4300 шоты, 315 жолы);


Бөлім V. Таза активтер мен капитал

Бөлім V. Таза активтер мен капитал

24.

Резервтер (410 жолы);

Резервтер (5110 шоты, 411 жолы);

25.

Жинақталған қаржылық нәтиже (411 жолы;

Жинақталған қаржылық нәтиже (5200 шоты, 412 жолы;


Қаржылық қызмет нәтижелері туралы шоғырландырылған есеп

1.

Айырбас емес операциялардан алынатын кірістер (010 жолы), 011-014 жолдары сомасы;

Айырбас емес операциялардан алынатын кірістер (6000 шоты, 010 жолы);

2.

элиминдіріледі

Ағымдағы қызметті қаржыландыру (6010 шоты, 011 жолы);
Күрделі салымдарды қаржыландыру (6020 шоты, 012 жолы);
Қарыздар түсімдерінен түсетін кірістер (6070 шоты, 013 жолы);
Трансферттер бойынша кірістер (6030 шоты, 014 жолы);
Субсидиялар (6040 шоты, 016 жолы);
Өзгелер (6086, 019 жолы)

3.

Бюджетке салық түсімдерінен түсетін кірістер 011 жолы;

Бюджетке салық түсімдерінен түсетін кірістер (6081 шоты, 020 жолы 6082 шоты 021-1 жолы, 6082 шоты 020-2 жолы, 6085 шоты 020-3 жолы);

4.

Қайырымдылық көмектен алынатын кірістер (012 жолы);

Қайырымдылық көмектен алынатын кірістер (6050 шоты, 017 жолы);

5.

Гранттар (013 жолы);

Гранттар (6060 шоты, 018 жолы);

6.

Өзгелер (014 жолы);

Өзгелер (6083, 6084 шоты, 019 жолы);

7.

Айырбас операциялардан алынатын кірістер (020 жолы);

Айырбас операциялардан алынатын кірістер (6100 шоты, 021 жолы);

8.

Активтерді басқарудан алынатын кірістер (030 жолы);

Сыйақылар (6210 шоты, 031 жолы);
Активтерді басқарудан алынатын өзге де кірістер (6220 шоты, 032 жолы);

9.

Өзге кірістер (040 жолы);

Өзге кірістер (6330, 6350, 6360, 6370 және 6380 шоттары, 040 жолы);
Қарыздар түсімдерінен түсетін кірістер (6070 шоты, 013 жолы), элиминдірілгеннен кейін соманың қалдығы;

10.

Мемлекеттік мекеменің шығыстары (110 жолы), 111-115 сома жолы;

Мемлекеттік мекеменің шығыстары (7000 шоты, 110 жолы);

11.

Еңбекақы төлеу (111 жолы);

Еңбекақы төлеу (7010, 7030 шоттары, 111 жолы);
Салықтар мен бюджетке төленетін төлемдер (7040, шоттары, 113 жолы);

12.

Стипендиялар (112 жолы);

Стипендиялар (7020 шоты, 112 жолы);

13.

Қорлар бойынша шығыстар (113 жолы);

Қорлар бойынша шығыстар (7060 шоты, 114 жолы);

14.

Активтер амортизациясы (114 жолы);

Активтер амортизациясы (7110 шоты, 120 жолы);

15.

Өзге операциялық шығыстар (115 жолы);

Іссапарлық шығыстар (7070 шоты, 115 жолы);
Коммуналдық шығыстар (7080 шоты, 116 жолы);
Жалдау төлемдері (7130 шоты, 117 жолы);
Ұзақ мерзімді активтерді ұстау (7090 шоты, 118 жолы);
Байланыс қызметтері (7080 шоты, 119 жолы);
Активтердің құнсыздануы (7440 шоты, 121 жолы);
Өзге операциялық шығыстар (7050, 7120, 7140 шоттары, 122 жолы);
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға арналған шығыстар (7150 шоты, 123 жолы);

16.

Бюджеттік төлемдер бойынша шығыстар (120 жолы), 121, 122-жолдар сомасы;

Бюджеттік төлемдер бойынша шығыстар (7200 шоты, 130 жолы);

17.

Зейнетақылар мен жәрдемақылар (121 жолы);

Зейнетақылар мен жәрдемақылар (7220 шоты, 131жолы);

18.

Субсидиялар, трансферттер (122 жолы);

Субсидиялар (7230 шоты, 132 жолы);
Нысаналы трансферттер (7210 шоты, 133 жолы);
Жалпы сипаттағы трансферттер (7240 шоты, 134 жолы);
Жеке тұлғаларға трансферттер (7210 шоты, 135 жолы);
Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына трансферттер (7250 шоты, 136 жолы);
Өзге де трансферттер (7270 шоты,136-1 жолы);

19.

Активтерді басқару бойынша шығыстар (130 жолы);

Сыйақылар (7310 шоты, 141 жолы);
Активтерді басқару бойынша өзге шығыстар (7320, 7330 шоты, 142 жолы);

20.

Өзге шығыстар (140 жолы);

Өзге шығыстар (7450, 7460 шоттары, 150 жолы);
Бюджетке түсетін түсімдерді азайту жөніндегі шығыстар (7260 шоты, 137 жолы);
Республикалық және жергілікті бюджеттердің ҚБШ-лары бойынша шығыстар (7470 шоты, 151 жолы) элиминдірілгеннен кейін соманың қалдығы ;

21.

Элимендіріледі**

Республикалық және жергілікті бюджеттердің ҚБШ-лары бойынша шығыстар (7470 шоты, 151 жолы);

22.

Ұзақ мерзімді активтердің шығуы (210 жолы)

Ұзақ мерзімді активтердің шығуы (6320, 7420 шоттары, 220 жолы)

23.

Бағамдық айырма (220 жолы)

Бағамдық айырма (6340, 7430 шоттары, 230 жолы)

24.

Өзгелер (230 жолы)

Үлестік қатысу тәсілі бойынша ескерілетін инвестициялар бойынша таза табыс немесе шығындар үлесі (6220, 7320 шоттары, 210 жолы)
Өзгелер (6310, 6380, 7410, 7480 шоттары, 240 жолы)


Ақшаның қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп (тікелей әдіс)


І. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы

І. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы

1.

элимендіріледі

Ағымдағы қызмет (011 жолы);
Күрделі салымдар (012 жолы);
Сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар (013 жолы);
Трансферттер (014 жолы);
Субсидиялар (015 жолы);
Өзгелер (016 жолы);

2.

Бюджетке түсетін түсімдер (010 жолы);

Бюджетке түсетін түсімдер (071, 071-1, 071-2, 071-3- жолдары);

3.

Байланысты гранттар (020 жолы);

Сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар (017 жолы) сыртқы қарыздардан түсім сомасы Қарыздарды алу (610 жолы) жолына көшіріледі;

4.

Қайырымдылық көмектен түсетін ақша бойынша (030 жолы);

Қайырымдылық көмектен түсетін ақша бойынша (020 жолы);

5.

Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатудан (040 жолы);

Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатудан (030 жолы);

6.

Алынған сыйақылар (050 жолы);

Алынған сыйақылар (040 жолы);

7.

Уақытша орналастырылған ақша бойынша (060 жолы);

Уақытша орналастырылған ақша бойынша (050 жолы);

8.

Өзге түсімдер (070 жолы);

Өзге түсімдер (060 жолы);

9.

Жергілікті өзін-өзі басқару ақшасы бойынша (080 жолы);

Жергілікті өзін-өзі басқару ақшасы бойынша (070 жолы);

10.

Еңбекақы төлеу (110 жолы);

Еңбекақы төлеу (110 жолы);

11.

Зейнетақылар мен жәрдемақылар (120 жолы);

Зейнетақылар мен жәрдемақылар (120 жолы);

12.

Өнім берушілер мен мердігерлерге тауарлар мен көрсетілетін қызметтер үшін (130 жолы);

Өнім берушілер мен мердігерлерге тауарлар мен көрсетілетін қызметтер үшін (140 жолы);
Тауарлар мен қызметтер үшін берілген аванстар (150 жолы);

13.

Трансферттер, субсидиялар (140 жолы);

Трансферттер, субсидиялар (160 жолы);

14.

Сыйақылар төлеу (150 жолы);

Сыйақылар (170 жолы);

15.

Өзге төлемдер (160 жолы);

Салықтар мен бюджетке төленетін төлемдер (130 жолы);
Өзге төлемдер (190 жолы);
Республикалық және жергілікті бюджеттердің ҚБШ-ы бойынша шығыстар (191 жолы), элимендірілгеннен кейінгі қалдықтар; бюджетке түсімдерді қайтару Қайтарылған бюджет түсімдер (192);

16.

Элимендіріледі**

Жыл соңында міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындауларды жабу (180 жолы);
Республикалық және жергілікті бюджеттердің ҚБШ-ы бойынша шығыстар (191 жолы);


ІІ. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы

ІІ. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы

17.

Ұзақ мерзімді активтерді сату (310 жолдары);

Ұзақ мерзімді активтерді сату (310 жолы);

18.

Бағалы қағаздар мен бақыланатын және басқа субъектілердің үлестерін сату (320 жолы);

Бағалы қағаздарды сату (330 жолы);
Бақыланатын және басқа субъектілердің үлестерін сату (320 жолы);

19.

Қарыздарды өтеу (330 жолы);

Қарыздарды өтеу (340 жолы);

20.

Өзгелер (340 жолы);

Өзгелер (350 жолы);

21.

Ұзақ мерзімді активтерді сатып алу (410 жолы);

Ұзақ мерзімді активтерді сатып алу (410 жолы);

22.

Бағалы қағаздар мен бақыланатын және басқа субъектілердің үлестерін сатып алу (420 жолы);

Бақыланатын және басқа субъектілердің үлестерін сатып алу (420 жолы);
Бағалы қағаздарды сатып алу (430 жолы);

23.

Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталын қалыптастыру және толтыру (430 жолы);

Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталын қалыптастыру және толтыру (440 жолы);

24.

Берілген қарыздар (440 жолы);

Берілген қарыздар (450 жолы);

25.

Өзгелер (450 жолы);

Өзгелер (460 жолы);


ІІІ. Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы

ІІІ. Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы

26.

Қарыздарды алу (610 жолы);

Қарыздарды алу (610 жолы);

27.

Өзгелер (620 жолы);

Өзгелер (620 жолы);

28.

Қарыздарды өтеу (710 жолы);

Қарыздарды өтеу (710 жолы);

29.

Өзгелер (720 жолы);

Өзгелер (720 жолы);

30.

Таза бағамдық айырма (911 жолы);

Таза бағамдық айырма (911 жолы);

31.

Кезеңнің басындағы ақша қаражаты (920 жолы);

Кезеңнің басындағы ақша қаражаты (920 жолы);


Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы шоғырландырылған есеп

1.

Есепті кезеңнің басындағы сальдо (010 жолы);

Есепті кезеңнің басындағы сальдо (010 жолы);

2.

Есеп саясатындағы өзгерістер және қателерді түзету (020 жолы);

Есеп саясатындағы өзгерістер және қателерді түзету (020 жолы);

3.

Қайта есептелген сальдо (030 жолы);

Қайта есептелген сальдо (030 жолы);

4.

Есепті кезеңдегі таза активтердегі /капиталдағы өзгерістер (040 жолы);

Ұзақ мерзімді активтерді қайта бағалауға резервтердің ұлғаюы (041 жолы);
Ұзақ мерзімді активтерді қайта бағалауға резервтердің азаюы (042 жолы);
Қолданыстағы сатуға арналған қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің ұлғаюы (043 жолы);
Қолданыстағы сатуға арналған қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің азаюы (044 жолы);
Өзге резервтер (045 жолы);
Шетелдік қызметті қайта есептеу бойынша айырбас бағамдардың айырмалары (046 жолы);
Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есепте тікелей танылған қаржыландырулардың ұлғаюы (047 жолы);
Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есепте тікелей танылған қаржыландырулардың азаюы (048 жолы);

5.

Есепті кезеңдегі қаржылық нәтиже (050 жолы);

Есепті кезеңдегі қаржылық нәтиже (050 жолы);

6.

Өткен кезеңнің басындағы сальдо (070 жолы);

Өткен кезеңнің басындағы сальдо (070 жолы);

7.

Есеп саясатындағы өзгерістер және қателерді түзету (080 жолы);

Есеп саясатындағы өзгерістер және қателерді түзету (080 жолы);

8.

Қайта есептелген сальдо (070 +/- 080 жолдары)

Қайта есептелген сальдо (070 +/- 080 жолдары)

9.

Өткен кезеңдегі таза активтердегі /капиталдағы өзгерістер (100 жолы);

Ұзақ мерзімді активтерді қайта бағалауға резервтердің ұлғаюы (101 жолы);
Ұзақ мерзімді активтерді қайта бағалауға резервтердің азаюы (102 жолы);
Қолданыстағы сатуға арналған қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің ұлғаюы (103 жолы);
Қолданыстағы сатуға арналған қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің азаюы (104 жолы);
Өзге резервтер (105 жолы);
Шетелдік қызметті қайта есептеу бойынша айырбас бағамдардың айырмалары (106 жолы);
Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есепте тікелей танылған қаржыландырудың ұлғаюы (107 жолы);
Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есепте тікелей танылған қаржыландырудың азаюы (108 жолы);

10.

Өткен кезеңдегі қаржылық нәтиже (110 жолы);

Өткен кезеңдегі қаржылық нәтиже (110 жолы);

11.

Өткен кезеңнің аяғындағы сальдо (120 жолы);

Өткен кезеңнің аяғындағы сальдо (120 жолы);

12.

Жинақталға қаржылық нәтиже (4-баған);

Жинақталға қаржылық нәтиже (5-баған);

      Ескертпе:

      ** республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері шоғырландырылған қаржылық есептілікке кірмейтін шығыстар бойынша элимендірмейді.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады