"Нотариустардың нотариаттық іс-әрекет жасау ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2012 жылғы 31 қаңтардағы № 31 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің м.а. 2019 жылғы 20 тамыздағы № 441 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2019 жылғы 21 тамызда № 19271 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Нотариустардың нотариаттық іс-әрекет жасау ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2012 жылғы 31 қаңтардағы № 31 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7447 тіркелген, 2012 жылғы 26 мамырдағы № 154-156 (26973-26975) "Егемен Қазақстан" газетінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Нотариустардың нотариаттық іс-әрекет жасау ережесінде:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Осы Қағидалар:

      1) мәмілелерді куәландыру;

      2) мүлікті иеліктен шығару туралы шарттарды куәландыру;

      3) келісулерді куәландыру;

      4) мүлікті пайдалану тәртібі туралы шарттарды куәландыру;

      5) неке шарттарын куәландыру;

      6) алимент төлеу туралы келісімін куәландыру;

      7) өсиеттерді куәландыру;

      8) конвертті ашу және құпия өсиеттің мәтінін жариялау;

      9) сенімхаттарды куәландыру;

      10) шаруашылық серіктестіктерінің құрылтай құжаттарын куәландыру;

      11) мұраны сенімгерлік басқарушыны тағайындау;

      12) мұрагерлікке құқық туралы куәлік беру;

      13) жұбайлардың және ортақ бірлескен меншік құқығы негізінде мүлкі бар өзге адамдардың ортақ мүліктегі үлесіне меншік құқығы туралы куәлік беру;

      14) құжаттардың көшірмелері мен олардың үзінді көшірмелерінің дұрыстығын куәландыру;

      15) құжаттардағы қойылған қолдардың төлнұсқалығын куәландыру;

      16) құжаттардың бір тілден екінші тілге аудармасының дұрыстығын куәландыру;

      17) фактілерді куәландыру;

      18) жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін басқа жеке және заңды тұлғаларға беру;

      19) ақшаларды депозитке қабылдау;

      20) вексельдер наразылықтарын жасау;

      21) құжаттарды және бағалы қағаздарды сақтауға қабылдау;

      22) теңіз наразылықтарын жасау;

      23) дәлелдемелерді қамтамасыз ету;

      24) атқарушылық жазбаларды жасау кезінде мемлекеттік нотариустардың және жеке практикамен айналысатын нотариустардың (бұдан әрі - нотариус) нотариаттық іс-әрекеттер жасау тәртібін белгілейді.

      Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде нотариустар жасайтын өзге де нотариаттық іс-әрекеттер көзделуі мүмкін.";

      48-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "48. Жылжымайтын мүлікті иеліктен айыру шартын куәландырған кезде нотариус жер учаскесіне құқығын белгілейтін, сәйкестендіру құжаттарын талап етеді және жер учаскесін меншіктенушінің (жерді пайдаланушының) оған тиісті құқықтарды иеліктен айыру жөніндегі өкілеттіктерін анықтайды.

      Бұл ретте нотариус құқық иесі туралы және құқығын белгілеуші құжатында көрсетілген жылжымайтын мүлік объектісінің сәйкестендіру сипаттамалары туралы мәліметтерді құқық иесі болып табылатын жеке тұлғалардың жеке бастарын куәландыратын құжаттарымен, сондай-ақ "Жылжымайтын мүлік тіркелімі" және "Заңды тұлға" мемлекеттік деректер қорының мәліметтерімен салыстырады.

      Олар құқық иесі және сәйкестендіру сипаттамалары туралы өзгерген жағдайда мәліметтері "Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабына сәйкес міндетті мемлекеттік тіркелуі тиіс. Өзгерістерді тіркеу тіркеуші органның құқықтық белгілеуші құжатта тиісті жазба жасау арқылы жүргізіледі және қолтаңба және мөрмен бекітіледі.

      Нотариус кондоминиум құрамында тұрған тұрғын және тұрғын емес үй-жайларды иеліктен айырған кезде жер учаскесіне сәйкестендіру құжаттарын талап етпейді.

      БНАЖ арқылы "жеке тұлғалар" мемлекеттік деректер қорында нотариус мәліметтерді тексереді және жылжымайтын мүлік объектісі мекенжайының (МТК) тіркеу коды бар мекенжай бойынша тіркелген тұлғалардың саны туралы алушыға жазбаша хабарлайды.";

      6-1-тараумен мынадай мазмұнда толықтырылсын:

      6-1-тарау "Алимент төлеу туралы келісімін куәландыру

      "85-1. Алимент төлеу туралы келісім жазбаша нысанда жасалады және міндетті нотариаттық куәландыруға жатады. Алимент төлеу туралы келісімнің заңда белгіленген нысанын сақтамау ҚР АК 157-бабының 3-тармағында көзделген салдарға әкеп соғады.

      Алимент төлеу туралы Келісімді кез келген нотариус куәландыруы мүмкін.

      85-2. Алимент төлеу туралы келісім алимент төлеуге міндетті адам (алимент төлеуші) мен алимент алуға құқығы бар адам (алимент алушы) арасында жасалады.

      Алимент төлеуге міндетті адамдар және олардың төленуін талап етуге құқығы бар адамдар тобы Қазақстан Республикасының 138, 143, 145, 147, 148, 151-155 "Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы" Қазақстан Республикасының Кодексі.

      85-3. Нотариус алимент төлеуші мен алушы арасындағы туыстық және неке қатынастарын тексереді.

      Алимент төлеуге міндетті ата-ананың және баланың (балалардың) туыстық қатынастарын нотариус туу туралы куәлік бойынша тексереді, бұл туралы алимент төлеу туралы келісімнің данасына белгі жасалады, онда акт жазбасының нөмірі, жасалған күні және нөмірі, тіркеуші органның атауы көрсетіледі.

      Ерлі-зайыптылардың неке қатынастарын нотариус неке туралы куәлік бойынша немесе БНАЖ арқылы "жеке тұлғалар" мемлекеттік деректер қорында, "АХАЖ тіркеу пункті" ақпараттық жүйесінде тексереді, бұл туралы алимент төлеу туралы келісімге жазба жасайды және куәліктің нөмірін, берілген күнін және құжатты берген органның атауын көрсетеді.

      85-4. Алимент төлеу туралы келісімде алимент мөлшері белгіленеді, сондай-ақ алимент төлеудің шарттары мен тәртібі айқындалады.

      Алимент төлеу туралы келісім бойынша төленетін алименттің мөлшерін Тараптар осы Келісімде айқындайды.

      Бұл ретте, мөлшері төленетін алимент төлеу туралы келісім бойынша кәмелетке толмаған балаларға алимент мөлшерінен төмен болмауы алимент, олар алар еді алу кезінде сот тәртібімен алимент өндіріп алған.

      85-5. Алимент төлеу туралы келісімде алименттер төленеді деп көзделуі мүмкін:

      1) алимент төлеуге міндетті адамның табысына және (немесе) өзге де кірісіне үлестерде;

      2) мерзімді төленетін тұрақты ақша сомасында;

      3) біржолғы төленетін тұрақты ақшалай сомада;

      4) мүлікті беру арқылы;

      5) келісімге қол жеткізілген өзге де тәсілдермен (жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету және т.б.) жүзеге асырылады.

      Алимент төлеу туралы келісімде алимент төлеудің әртүрлі тәсілдерін үйлестіру көзделуі мүмкін.";

      100-2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "100-2. Құпия өсиетті сақтаған нотариус, өсиетті жария ету күнін, орнын және уақытын және мазмұнын ашуды тағайындайды. Нотариус конверттерді ашады және өсиет қалдырушының қайтыс болуы туралы куәлік берілген күннен бастап он күннен кешіктірмей өсиетте қамтылған мәтінді жария етеді.

      Құпия өсиеттің ашылу және мазмұнының жария ету күні, уақыты мен орны туралы нотариус тұратын жері өзіне белгілі заң бойынша мұрагерлерге хабардар етеді. Егер мұрагерлердің тұрғылықты жері белгісіз болса, нотариус бұл туралы Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында таратылатын бұқаралық ақпарат құралдары арқылы хабарлайды.";

      116-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "116. Егер мұрагерлердің арасында тұратын жері нотариусқа белгісіз адамдар бар болса, нотариус олардың тұратын жерін анықтауға қисынды шаралар қабылдайды.

      Егер мұрагерлердің тұратын жері немесе жұмыс орны белгісіз болса, нотариус Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында таратылатыбұқаралық ақпарат құралдары арқылы мұраның ашылғаны туралы хабарлама жасайды.";

      224-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "224. Борышкерден ақша сомасын өндіріп алу немесе өзге де жылжымалы мүлікті талап ету үшін нотариус түпнұсқа ұсынылған жағдайда берешекті немесе оның көшірмесін белгілейтін түпнұсқа құжатта атқарушылық жазба электрондық түрде жасайды. Бұл ретте, егер атқарушылық жазба берешекті белгілейтін құжаттың көшірмесіне жасалса, онда борышкердің міндеттемесін растайтын түпнұсқа құжатта, нотариаттық іс-әрекеттерді тіркеу тізілімінде тіркелген күні мен нөмірі көрсетілген атқарушылық жазбаның жасалғаны туралы белгі қойылады. Атқарушылық жазбаның жасалғаны туралы белгі нотариустың қолымен расталады және оның мөрімен бекітіледі.";

      227 және 228-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "227. Нотариус атқарушылық жазба жасалғаннан немесе тиісті қаулы шығарылғаннан кейін келесі жұмыс күнінен кешіктірмей олардың көшірмесін электрондық почта мекен-жайы бойынша немесе борышкердің соңғы белгілі тұрғылықты (орналасқан) немесе тіркелген жері бойынша беру туралы хабарламамен жеткізуді тіркеуді қамтамасыз ететін байланыс құралдарын пайдалана отырып, борышкерге табыс етеді немесе жібереді.

      Егер атқарушылық жазбаның немесе тиісті қаулының көшірмесі борышкерге:

      1) тараптар арасында жасалған шартта көрсетілген электрондық пошта мекенжайына;

      2) соңғы белгілі тұрғылықты жері бойынша табыс етілгені туралы хабарламасы бар тапсырысты хатпен жіберілген болса, оның ішінде кәмелетке толған отбасы мүшелерінің бірі, көрсетілген мекенжай бойынша адаммен тұрып жатқан басқа адам алған болса;

      3) жеткізілгенін тіркеуді қамтамасыз ететін өзге де байланыс құралдары пайдаланыла отырып жіберілген болса, ол алынды деп есептеледі.

      Хабарламаны қабылдаудан бас тартуға байланысты адресатқа, алушыға оны табыс ету мүмкін болмағаны туралы белгісімен хабарлама қайтарылған жағдайда, атқарушылық жазбаның немесе тиісті қаулының көшірмесі тиісті түрде жіберілді деп есептеледі.

      Ілеспе хат шығыс құжаттарды тіркеу журналында тіркеледі.

      Жеткізу бойынша шығындарды өндіріп алушы дербес төлейді.

      228. Атқарушылық жазбаның немесе пошталық хабарламаға сәйкес тиісті қаулының көшірмесін табыс еткен не өзге де байланыс құралдарын пайдалану кезінде жеткізуді тіркеген күннен бастап он жұмыс күні өткеннен кейін және борышкер тарапынан қойылған талаптарға қарсылықтар туралы жазбаша өтініш болмаған кезде нотариус оны сот орындаушысына орындауға электрондық түрдегі электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырған атқарушылық жазбаны БНАЖ арқылы "Атқарушылық іс жүргізу органдары" мемлекеттік автоматтандырылған ақпараттық жүйесіне аумақтық палатаға немесе өндіріп алушыға тиісті қаулыны борышкердің тұрғылықты жері немесе орналасқан жері бойынша береді.";

      234-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "234. Нотариустың істерінде берешекті белгілейтін құжаттың көшірмесі және "Атқарушылық іс жүргізу органдары" мемлекеттік автоматтандырылған ақпараттық жүйесіне жолдаған атқарушылық жазбасы туралы БНАЖ-дан алынған хабарлама қалады.

      Егер атқарушылық жазбаны жасау үшін берешекті белгілейтін құжаттан басқа, берешекті өндіріп алу даусыз тәртіппен жүргізілетін басқа да құжаттарды ұсыну қажет болса, онда олар атқарушылық жазбаға тігілмейді, нотариустың істерінде қалады.".

      2. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Тіркеу қызметі және заң қызметін ұйымдастыру департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеуді.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Әділет министрінің жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Министрдің м.а. А. Мадалиев

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады