Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 19 желтоқсандағы № 95 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2019 жылғы 26 желтоқсанда № 19770 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесі бекітілсін.

      2. Инвестициялық саясат департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде бұйрықтың осы тармағының 1) және2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі
Р. Даленов

      "КЕЛІСІЛГЕН"

      Қазақстан Республикасының

      Қаржы министрлігі

      ___________

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрінің
2019 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 95 бұйрығымен
бекітілген

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесі

      1. "Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, оған қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, іске асырылуын мониторингілеу және бағалау және бюджеттік кредиттеудiң орындылығын айқындау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы № 129 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9938 болып тіркелген) мынадай өзгеріс енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, оған қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, іске асырылуын мониторингілеу және бағалау және бюджеттік кредиттеудiң орындылығын айқындау қағидаларында:

      48-қосымшадағы 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қаржылық есептілікті деңгейлес және сатылас талдаудың мақсаты бухгалтерлік баланстың, кірістер мен шығыстар туралы есептің, ақша қаражатының қозғалысы туралы есептің негізгі баптарында болған өзгерістерді ұсынуды білдіреді.

      Деңгейлес (уақытаралық) талдау ұйымның деректерін шамамен және абсолюттік түрдегі соңғы екі есепті кезеңдегі деректерін салыстыруды және есептіліктің немесе олардың топтарының жекелеген баптарындағы өзгерістерінің үрдістерін анықтауды білдіреді. Деңгейлес талдау Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 28 маусымдағы № 404 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15384 болып тіркелген) (бұдан әрі - Қаржы министрінің бұйрығы) қаржылық есептіліктің: "Бухгалтерлік баланс", "Табыстар мен шығындар туралы есеп" және "Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (тікелей әдіс)", "Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (жанама әдіс)" нысандары бойынша жүргізіледі.

      Сатылас (құрылымдық) талдау жалпы қорытынды көрсеткіштегі есептіліктің жекелеген баптарының үлес салмағын айқындауды және алынған нәтижені алдыңғы кезеңдегі деректермен салыстыруды білдіреді. Сатылас талдау Қаржы министрінің бұйрығымен бекітілген қаржылық есептіліктің: "Бухгалтерлік баланс" және "Табыстар мен шығындар туралы есеп" нысандары бойынша жүргізіледі.".

      2. "Концессиялық жобаларды жоспарлаудың және іске асырудың кейбір мәселелері туралы"Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 22 желтоқсандағы № 157 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10122 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Концессиялық жобаларды ұсыну, қарау және іріктеу қағидаларында:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Осы Концессиялық жобаларды ұсыну, қарау және іріктеу қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) "Концессиялар туралы" 2006 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 9-бабының 7-6) тармақшасына және "Табиғи монополиялар туралы" 2018 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының 24) тармақшасына сәйкес әзірленді.";

      19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "19. "Табиғи монополиялар туралы" 2018 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының 24) тармақшасына сәйкес табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органның табиғи монополиялар саласына жататын көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) қалыптастыру және бекіту тәртібі бөлігінде конкурстық құжаттаманы және концессиялық жобаның ТЭН-ін келісу, оның ішінде оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізукезінде келісу конкурстық құжаттамаға және концессиялық жобаның ТЭН-іне, конкурстық құжаттама ережелерінің құрамы мен мазмұнының және ТЭН-нің Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар салаларындағы заңнамасының талаптарына сәйкестігіне бағалау жүргізу мақсатында жүзеге асырылады.

      Конкурстық құжаттаманы және концессиялық жобаның ТЭН-ін табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органның келісуі олар келіп түскен күннен бастап он бес жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Концессия шарттарына мониторинг жүргізу, концессиялық жобаларға мониторинг жүргізу және олардың іске асырылуын бағалау қағидаларында:

      15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "15. Тиісті саланың уәкілетті мемлекеттік органының бірінші бастығының орынбасарынан төмен емес тұлғаның қолы қойылған, концессиялық жобалардың іске асырылуын мониторингілеу жөніндегі ақпарат осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тиісті саланың уәкілетті мемлекеттік органының концессиялық жобалардың іске асырылуына бағалау жүргізуі үшін жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 20 ақпанынан кешіктірілмей, концессия мәселелері жөніндегі мамандандырылған ұйымға ұсынылады.

      Тиісті саланың орталық уәкілетті мемлекеттік органы толтырған осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ақпарат толық ұсынылмаған жағдайда немесе сапасыз ақпарат ұсынылған жағдайда, бұл ақпарат оған ресми хатпен пысықтауға қайтарылады. Бұл ретте осы жобаның іске асырылуын бағалау іске асыруды бағалау туралы келесі есепте көрсетіледі немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға ақпараттың сапасыз (толық емес) берілгені туралы хабарлай отырып, келесі жылға ауыстырылады.";

      қазақ тіліндегі мәтінде:

      "Концессиялық жобалардың іске асырылуына бағалау жүргізу тәртібі" 5-тараудағы 15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "16. Концессиялық жобалардың іске асырылуына бағалау жүргізу үшін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган концессия мәселелері жөніндегі мамандандырылған ұйымды тартады.

      Жобалық басқару стандарттарын қолдана отырып мониторингілеу деректері негізінде концессия шартына сәйкес жоспарланған көрсеткіштерге қол жеткізуді талдау процесі концессиялық жобалардың іске асырылуын бағалау болып табылады.";

      орыс тіліндегі мәтін өзгертілмейді;

      қазақ тіліндегі мәтінде:

      16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "17. Концессиялық жобалардың іске асырылуын бағалауға арналған ақпарат концессиялық жобалардың іске асырылуына бағалау жүргізілетін жылдың алдындағы жылдың 31 желтоқсанына дейін шарттары жасалған концессиялық жобалар бойынша беріледі.

      Концессиялық жобалардың іске асырылуына бағалау жүргізу үшін мониторингілеу жөніндегі ақпаратқа мыналар қоса тіркеледі:

      мемлекеттік-жекешелік әріптестік/концессия шартын/қосымша келісімін тіркеу туралы куәліктің көшірмесімен бірге концессия шартының және оған қосымша келісімнің (болған жағдайда) көшірмесі;

      қаржы-экономикалық модельді, конкурстық құжаттама бойынша экономикалық қорытындылардың көшірмелерін қоса бере отырып, бекітілген конкурстық құжаттаманың көшірмесі.";

      қазақ тіліндегі мәтінде:

      17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын

      "18. Концессия мәселелерi жөнiндегi мамандандырылған ұйым табыс ету мерзiмiн көрсете отырып, тиiстi хабарлама жiберу арқылы бағалау жүргізу үшін қажетті жетіспейтін және (немесе) қосымша ақпаратты өз бетінше сұратады және алады.

      Егер концессиялық жобалардың іске асырылуын бағалауға арналған ақпарат белгіленген мерзімде ұсынылмаған жағдайда, концессия мәселелері жөніндегі мамандандырылған ұйым мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға тиісті хабарлама жібереді.

      Хабарламада тиісті саланың уәкілетті мемлекеттік органының, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың жергілікті атқарушы органының Қағидалардың осы тармағының талаптарын орындамағаны туралы, сондай-ақ осы орындамауды Үкіметке енгізуге арналған жиынтық есепте көрсету туралы ұсыным көрсетіледі.";

      орыс тіліндегі мәтін өзгертілмейді;

      қазақ тіліндегі мәтінде:

      18, 19 және 20-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "19. Концессиялық жобалардың іске асырылуын бағалау жобаның қаржылық параметрлерін және қабылданған мемлекеттік міндеттемелерді көрсете отырып, мониторинг деректерінің негізінде концессия шартына сәйкес жоспарланған көрсеткіштерге қол жеткізуді талдау процесі болып табылады.

      20. Концессиялық жобаларды басқару сапасын жақсарту бойынша ұсынымдарды қамтитын есеп концессиялық жобалардың іске асырылуын бағалау нәтижесі болып табылады.

      Концессия мәселелері жөніндегі мамандандырылған ұйым концессиялық жобалардың іске асырылуын бағалау шеңберінде талдау жүргізеді, оның қорытындысы бойынша қажет болған жағдайда концессия саласындағы заңнаманы жетілдіру жөніндегі ұсынымдарды қамтитын талдамалық есеп дайындайды.

      Концессиялық жобалардың іске асырылуын бағалау есебінің құрылымы мыналардан тұрады:

      қорытындылары мен ұсынымдары бар концессиялық жобаларды бағалау жөніндегі жиынтық ақпарат;

      көрсеткіштерге қол жеткізуді көрсететін есептің негізгі бөлігі. Негізгі есеп концессиялық жобаның атауын, құнын, мақсатын, іске асыру кезеңін, концессионер мен концеденттің атауын қамтитын әрбір концессиялық жоба бойынша қысқаша ақпаратты қамтиды;

      салыстырма кестені қоса бере отырып (қажет болған жағдайда) концессия саласындағы заңнаманы жетілдіру бойынша ұсынымдар.

      21. Концессиялық жобалардың іске асырылуын бағалау нәтижелерін концессия мәселелері жөніндегі мамандандырылған ұйым мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға жылына үш рет жібереді:

      мыналарды көздейтін МЖӘ жобалары бойынша 30 мамырға дейін:

      1) концессионердің инвестициялық шығындарын өтеуді;

      2) концессия шарттары шеңберінде инфрақұрылымдық облигациялар бойынша мемлекет кепілгерлігін;

      3) концессиялық жобаларды қаржыландыру үшін тартылатын қарыздар бойынша мемлекеттік кепілдіктерді;

      4) концессиялық жобаларды қоса қаржыландыруды қарастыратын;

      мыналарды көздейтін МЖӘ жобалары бойынша 30 тамызға дейін:

      1) концессионердің пайдалану шығындарының өтемақысын;

      2) мемлекеттік меншіктегі концессия объектісін басқаруды жүзеге асырғаны үшін сыйақылар, сондай-ақ концессионердің меншігіндегі концессия объектісін пайдаланғаны үшін жалдау ақысын;

      3) концессия объектісінің қолжетімділігі үшін ақыны;

      мыналарды көздейтін МЖӘ жобалары бойынша 30 қарашаға дейін:

      1) концессия объектісін пайдалану процесінде өндірілген тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуді;

      2) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларда мемлекеттен берілетін субсидияларды;

      3) концессиялық жобаны іске асыру барысында өндірілетін тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің белгілі бір көлемін мемлекеттің тұтыну кепілдігін;

      4) концессионерге мемлекетке тиесілі зияткерлік меншік объектілеріне айрықша құқықтарды беруді;

      5) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заттай гранттар беруді;

      6) бюджеттен өзге де төлемдерді.";

      мынадай мазмұндағы 22-тармақпен толықтырылсын:

      "22. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган концессиялық жобалардың іске асырылуын бағалау нәтижелерін концессия мәселелері жөніндегі мамандандырылған ұйымның есебі келіп түскен сәттен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей мынадай мүдделі тараптарға:

      мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті органға деректерді тізілімге енгізу үшін;

      коммуналдық меншікке жататын концессия объектілері бойынша облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдарына жібереді.";

      2-қосымша осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

      3. "Акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму стратегиялары мен даму жоспарларының орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 26 ақпандағы № 139 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10685 болып тіркелген) мынадай өзгеріс енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму стратегияларының орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларында:

      2-тармақтың 1) тармақшасы алып тасталсын;

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму жоспарларының орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларында:

      2-тармақтың 1) тармақшасы алып тасталсын;

      9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "9. Атқарушы орган Даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепте және Даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепте (жедел деректер бойынша) ұсынылған жедел деректердің уақтылығы және анықтығы үшін 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің 64-бабына сәйкес тәртіптік жауаптылықта болады.".

      4. "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлаудың және іске асырудың кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 25 қарашадағы № 725 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12717 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Мыналар:

      1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау, жекеше әріптесті айқындау жөнінде конкурс және тікелей келіссөздер жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттарының мониторингін жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының іске асырылу мониторингін жүргізу және бағалау мәселелерін қамтитын мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау және іске асыру қағидалары;

      2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес Іске асырылуы жоспарланатын мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының тізбесін бекіту тәртібі;

      3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес Мемлекет кепілгерліктерін беру немесе олардың көлемін ұлғайту үшін мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын іріктеу тәртібі;

      4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын ерекше маңызды мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасына жатқызу өлшемшарттары;

      5) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес Мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің әртүрлі кезеңдерінде туындайтын тәуекелдердің болжамды тізбесі;

      6) осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ оларға кажетті сараптамалар жүргізуге койылатын талаптар;

      7) осы бұйрыққа 7-қосымшаға сәйкес Мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін құру және (немесе) реконструкциялау құнын жәнемемлекеттік-жекешелік әріптестік субъектілерін мемлекеттік қолдау мен шығындарын өтеу көздерінің жиынтық құнын есептеу әдістемесі бекітілсін.";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау және іске асыру қағидаларында:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау, жекеше әріптесті айқындау жөнінде конкурс және тікелей келіссөздер жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттарының мониторингін жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының іске асырылу мониторингін жүргізу және бағалау мәселелерін қамтитын мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау және іске асыру қағидалары";

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Жоспарланатын және іске асырылатын МЖӘ жобалары туралы ақпараттық қамтамасыз ету МЖӘ дамыту орталығы қалыптастыратын тиісті тізбе арқылы жүзеге асырылады.

      Тізбені қалыптастыру үшін уәкілетті тұлғалар (мемлекеттік әріптестер) ай сайын мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша ақпаратты, мемлекеттік міндеттемелерді өтеу және бюджеттен төленетін төлемдер кестесін, сондай-ақ МЖӘ жобаларын іске асыруға мүдделі инвесторлар бойынша ақпараттыосы Қағидаларға 1 және 1-1-қосымшаларға сәйкес қазақ және орыс тілдерінде:

      жергілікті жобалар бойынша - мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасының аумақтық бөлімшелерін (филиалдарын/өкілдіктерін) бір мезгілде хабардар ете отырып, есепті айдың 20 күніне дейінгі мерзімде ұсынады.Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган ұсынылған ақпаратты жинақтайды және есепті айдың 25 күніне дейінгі мерзімде көрсетілген ақпаратты МЖӘ дамыту орталығына мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органды және тиісті саланың орталық уәкілетті органын бір мезгілде хабардар ете отырып жолдайды;

      республикалық жобалар бойынша - есепті айдың 25 күніне дейінгі мерзімде МЖӘ дамыту орталығына мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органды бір мезгілде хабардар ете отырып жолдайды.

      Осы Қағидаларға 1 және 1-1-қосымшаларға сәйкес ұсынылатын мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша және МЖӘ жобаларын іске асыруға мүдделі инвесторлар бойынша ақпараттың нысандарын толтыру жөнінде ұсынымдарды МЖӘ дамыту орталығы береді.

      Уәкілетті тұлғалар жоспарланатын және іске асырылатын МЖӘ жобалары туралы ұсынылатын ақпараттың аудармасының тең түпнұсқалылығын, толықтығын, сапасын және анықтығын қамтамасыз етеді.

      МЖӘ дамыту орталығы уәкілетті тұлғалар ұсынған ақпараттарды жинақтауды жүзеге асырады және есепті айдан кейінгі айдың 1 күніне дейін (қоса алғанда) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға жолдайды және де өзінің интернет-ресурсында орналастырады.";

      8 және 9-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "8. МЖӘ жобасын іске асыру туралы шешімді уәкілетті тұлға Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары, Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің тапсырмалары не актілері негізінде, сондай-ақ МЖӘ жобасының басымдығы мен жеделдігін ескере отырып қабылдайды.

      МЖӘ жобасының басымдығын, жеделдігін айқындау кезінде уәкілетті тұлға:

      Ведомствоаралық жобалау тобының ұсынымдарын назарға алады;

      МЖӘ жобаларына басымдық беруді пайдаланады;

      кәсіпкерлік субъектілерінен келіп түскен бастамалардың (осы бастамалар келіп түскен жағдайда) Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің тапсырмаларына не актілеріне сәйкестігін талдайды.

      МЖӘ жобаларынабасымдық беру шеңберінде МЖӘ жобасын іске асырудың орындылық дәрежесі қаралады. Бірінші кезекте халықтың базалық қажеттіліктерін қамтамасыз ететін МЖӘ жобаларын іске асыру қаралады.

      Егер МЖӘ басым жобалары бірнешеу болған жағдайда мұндай жобаларды іске асырудың жеделділік дәрежесі айқындалады.

      МЖӘ жобалары халық үшін ұзақ мерзімді кезеңге құндылық жасауға, сондай-ақ жекеше әріптестің үш жылдан астам мерзімге инвестициялар тартуына бағдарлануға тиіс.

      9. МЖӘ жобасын жоспарлау кезеңінде уәкілетті тұлғалар жобаны басқару сапасын қамтамасыз ету үшін ведомстволық бағынысты ұйымдардың мамандарын, тәуелсіз сарапшыларды, жобалық, инжинирингтік және басқа компанияларды, мүдделі және уәкілетті мемлекеттік органдарды, Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының өкілдерін,кәсіпкерлік субъектілерін тарту арқылы Ведомствоаралық жобалық топ құрады.

      Ведомствоаралық жобалық топ мынадай функцияларды жүзеге асырады:

      МЖӘ жобасын іске асыру тетіктері бойынша ұсыныстар мен бастамаларды зерделейді;

      МЖӘ жобасының басымдығын, жүзеге асыру тәсілін, конкурстың түрін, жер учаскелерін бөлуге, инженерлік желілерге қосылуға байланысты мәселелерді іріктейді, бағалайды, айқындайды;

      хаттамаға қол қою арқылы МЖӘ жобасын іске асырудың орындылығы не орынсыздығы туралы ұсынымдар қабылдайды;

      жоспарланып отырған МЖӘ жобасы бойынша маркетингтік және өзге де зерттеулердің нәтижелерін зерделейді;

      МЖӘ жобасының барлық қажетті есептеулерін, оның ішінде алдын ала есептеулерін зерделейді;

      конкурстық құжаттамаға қосу үшін ұсыныстар қалыптастырады;

      МЖӘ жобасын жоспарлау кезеңінен бастап МЖӘ шартын жасасу кезеңіне дейін МЖӘ жобасын әзірлеуге тартылған тұлғалардың есептерін тыңдайды;

      келісуші уәкілетті органдар мен ұйымдардан ескертулер алу шамасына қарай келісу және сараптама процестері барысында МЖӘ жобасының конкурстық құжаттамасын пысықтауды жүзеге асырады.Бұл ретте сараптама немесе келісу нәтижесі бойынша қорытындыларда бар болған жағдайда Ведомствоаралық жобалық топ үшін МЖӘ жобаларын басқару жөніндегі ұсынымдар көрсетіледі;

      МЖӘ конкурстық құжаттамасын қараудан, келісуден, сараптамадан және бекітуден өту мерзімдерінің және рәсімдерінің сақталуын қадағалайды.";

      мынадай мазмұндағы 20-1-тармақпен толықтырылсын:

      "20-1. Конкурстық құжаттамада конкурстың елеулі шарттары болып табылатын келіссөздер барысында өзгерістер енгізуге жол берілмейтін конкурс шарттары айқындалады.";

      21-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "21. Конкурстық құжаттамаға тиісті саланың уәкілетті органы салалық сараптама жүргізуге тиіс.

      Конкурстық құжаттаманың салалық сараптамасын осы Қағидаларға 1-2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша салалық орталық мемлекеттік органдар (құны төрт миллион айлық есептік көрсеткіштен асатын МЖӘ жергілікті жобалары бойынша не республикалық МЖӘ жобалары бойынша), жергілікті салалық мемлекеттік органдар (МЖӘ жергілікті жобалары бойынша) енгізілген сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде жүргізеді.

      МЖӘ жобасы орындылығы, іске асыру мерзімдері, көлемі, құны және іске асыру тетігі, МЖӘ жобасы бойынша түпкілікті және тікелей нәтижелерге қол жеткізу бойынша танылған жағдайда оң салалық қорытынды, әйтпесе теріс салалық қорытынды дайындалады.

      Конкурстық құжаттамаға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу кезінде ол салалық сараптамаға жіберілуге тиіс.

      Салалық қорытындының әр парағына салалық орталық не жергілікті мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшесінің басшысы қол қояды және тиісті бұйрықты қоса бере отырып, салалық орталық не жергілікті мемлекеттік органның бірінші басшысы не оны алмастыратын тұлға қол қояды.

      Салалық қорытынды тігілген түрде, нөмірленген беттерімен ұсынылады, соңғы беттіңартқы жағы конкурсты ұйымдастырушының мөрімен расталады және беттер саны көрсетіледі.

      Ақпараттандыру саласындағы МЖӘ жобалары бойынша конкурстық құжаттамада көзделген технологиялық, техникалық шешімдердің, оның ішінде іске асыру кестесінің "Ақпараттандыру туралы" 2015 жылғы 24 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкестігіне бағалау жүргізіледі.

      Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы МЖӘ жобалары бойынша конкурстық құжаттамада көзделген технологиялық, техникалық шешімдердің, оның ішінде іске асыру кестесінің "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" 2001 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкестігіне бағалау жүргізіледі.

      Егер МЖӘ жобасы бірнеше салалық мемлекеттік органдардың жауапкершілік аясын қозғаған жағдайда көрсетілген салалық мемлекеттік органдар салалық сараптама үшін осы тармақтың талаптарына сәйкес дайындалатын конкурстық құжаттаманың тиісті салалық сараптамалар қорытындыларын қосымша ұсынады.";

      23 және 24-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "23. Конкурсты ұйымдастырушы республикалық не жергілікті МЖӘ жобаларының конкурстық құжаттамасын бюджетті атқару жөніндегі орталық не жергілікті уәкілетті органға келісуге жолдайды.

      24. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган өз құзыретіне кіретін мәселелер бойыншареспубликалық МЖӘ жобаларының конкурстық құжаттамасын келісуді жүргізеді,оның ішінде мынадай:

      1) инфрақұрылымдық облигациялар бойынша мемлекеттің кепілгерлігін немесе МЖӘ жобаларын қаржыландыру үшін тартылатын қарыздар бойынша мемлекеттік кепілдіктер ұсыну мәселелерін қарайды.

      Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган мемлекет кепілгерлігін ұсынуды көздейтін конкурстық құжаттаманы келісу кезінде МЖӘ жобасы бойынша жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурс шеңберінде конкурсты ұйымдастырушы беруді ұсынған мемлекет кепілгерлігінің көлемін келіседі;

      2) МЖӘ жобасын іске асыру үшін МЖӘ объектісін республикалық меншікке қабылдау немесе қолданыстағы республикалық меншік объектісін беру;

      3) шығындарды өтеу және кірістер алу көздерін төлеуге, МЖӘ жобасы бойынша бірлесіп қаржыландыруға республикалық бюджеттен қаражат бөлу мәселелерін қарайды.

      Бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті орган өз құзыретіне кіретін мәселелер бойынша жергілікті МЖӘ жобаларының конкурстық құжаттамасын келісудіжүргізеді, оның ішінде мынадай:

      1) МЖӘ жобасын іске асыру үшін МЖӘ объектісін коммуналдық меншікке қабылдау немесе қолданыстағы коммуналдық меншік объектісін беру;

      2) шығындарды өтеу және кірістер алу көздерін төлеуге, МЖӘ жобасы бойынша бірлесіп қаржыландыруға жергілікті бюджеттен қаражат бөлу мәселелерін қарайды.

      Бюджетті атқару жөніндегі орталық не жергілікті уәкілетті органның конкурстық құжаттаманы келісу мерзімі, егер жоба техникалық күрделі және (немесе) бірегей болып табылса, 20 (жиырма) жұмыс күнінен аспайды, ал қалған жобалар бойынша келіп түскен күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен аспайды.

      Бюджетті атқару жөніндегі орталық не жергілікті уәкілетті органмен конкурстық құжаттаманы келісу не келіспеу себептерін не конкурстық құжаттаманы пысықтау бойынша талаптарды көрсете отырып, келіспеу туралы хат түрінде ресімделеді.";

      31-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "31. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық не жергілікті уәкілетті орган МЖӘ дамыту орталығы не жергілікті атқарушы орган айқындайтын заңды тұлға жүргізетін сараптаманың негізінде конкурстық құжаттаманы келісу не келіспеу себептерін не конкурстық құжаттаманы пысықтау жөніндегі талаптарды көрсете отырып, келіспеу туралы хат дайындайды.";

      37-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "37. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық не жергілікті уәкілетті орган конкурстық құжаттаманы келіседі және МЖӘ дамыту орталығы немесе облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдары айқындайтын, сараптама жүргізуге уәкілетті заңды тұлғалар жүргізген конкурстық құжаттама сараптамасының қорытындысын конкурсты ұйымдастырушыға жолдайды.

      Жергілікті МЖӘ жобаларының конкурстық құжаттамаларын, оның ішінде оларға тиісті өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізу кезінде транспарентті әрі тәуелсіз бағалауды қамтамасыз ету мақсатында сараптаманы облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдары айқындайтын, сараптама жүргізуге уәкілетті заңды тұлғалар жүргізеді.";

      мынадай мазмұндағы 44-1-тармақпен толықтырылсын:

      "44-1. Жобаны іске асыру кестесін қозғамайтын конкурсты өткізу кестесінің өзгерістерін қоспағанда, осы Қағидалардың 43-тармағына сәйкес бекітілген конкурстық құжаттамаға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген жағдайда конкурстық құжаттама осы параграфқа сәйкес сараптамалар мен келісулерден өтуге тиіс.";

      45-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "45. МЖӘ жобасының қаржы-экономикалық негіздемесін (бұдан әрі - ҚЭН) әзірлеу, түзету, сараптау, сондай-ақ бекіту Қазақстан Республикасының бюджет заңнмасына сәйкес жүзеге асырылады.

      Жекеше әріптесті конкурс тәсілімен айқындаған жағдайда уәкілетті тұлға конкурстық құжаттама дайындалғанға дейін "Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, оған қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, іске асырылуын мониторингілеу және бағалау және бюджеттік кредиттеудiң орындылығын айқындау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы № 129 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9938 болып тіркелген)сәйкес заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың ҚЭН-іне сараптама жүргізуді қамтамасыз етеді және заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық не жергілікті уәкілетті органның экономикалық қорытындысын конкурстық құжаттама құрамында ұсынады.

      Жекеше әріптесті тікелей келіссөздер тәсілімен айқындаған жағдайда уәкілетті тұлға МЖӘ жобасының ҚЭН-іне МЖӘ жобасына бизнес-жоспардың құрамында сараптама жүргізуді қамтамасыз етеді.";

      75-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "75. Комиссия мынадай функцияларды жүзеге асырады:

      1) конкурсты ұйымдастырушы Комиссия отырысына енгізген біліктілік іріктеу нәтижелері бойынша әлеуетті жекеше әріптесті конкурсқа қатысушы ретінде тану туралы шешім қабылдау (жекеше әріптесті айқындау бойынша конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттама);

      2) біліктілік іріктеуден өткен конкурсқа қатысушылардың конкурстық өтінімдерін қарау және іріктеу;

      3) үздік конкурстық өтiнiмдi айқындау;

      4) конкурстық өтінімі үздік деп танылған әлеуетті жекеше әріптеспен не жалғыз әлеуетті жекеше әріптеспен МЖӘ шартының талаптарын нақтылау бойынша келіссөздер жүргізу;

      5) өтініш берушіні жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурс жеңімпазы деп тану;

      6) конкурсты өтпеді деп тану;

      7) жекеше әріптесті айқындау бойынша конкурсты өткізу үшін қажетті,оның ішінде осы Қағидаларда көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.

      Комиссияның шешімдері хаттамамен ресімделеді.

      Комиссияның шешімі дауыс беру арқылы қабылданады және егер оған Комиссия мүшелерінің жалпы санының көпшілігі дауыс берсе, қабылданды деп есептеледі. Дауыстар тең болған жағдайда Комиссия төрағасы дауыс берген шешім қабылданды деп есептеледі.

      Осы Комиссияның кез келген мүшесі Комиссияның шешімімен келіспеген жағдайда ерекше пікір білдіреді, оны Комиссия отырысы өткізілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Комиссияның жұмыс органына жібереді және оны Комиссияның жұмыс органы хаттамаға қоса береді.

      Комиссияның отырысына Комиссия мүшелерінің жалпы санының кемінде үштен екісі қатысса, Комиссияның отырысы заңды болып есептеледі (кворум болса).

      Комиссия отырыстарының хаттамаларына отырысқа қатысқан Комиссияның мүшелері, сондай-ақ Комиссияның хатшысы қол қояды.

      Отырыста Комиссияның төрағасы болмаған не ол болмаған кезеңде оны алмастыратын адам болмаған жағдайда Комиссияның отырысы өткізілмейді.";

      77-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "77. Техникалық күрделі және (немесе) бірегей болып табылатын жобалар бойынша жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсты өткізу туралы ақпаратты мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органға бір мезгілде хабарлай отырып, конкурсты ұйымдастырушы өзінің ресми интернет-ресурсында орналастырады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының барлық аумағына таралатын мерзімді баспасөз басылымдарында (кемінде біреу), МЖӘ дамыту орталығының интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсты өткізу күніне дейін кемінде күнтізбелік 60 (алпыс) күн бұрын, ал жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсты қайта өткізу кезінде кемінде күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын орналастыруды қамтамасыз етеді.

      Қалған жобалар бойынша - жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсты өткізу күніне дейін кемінде күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын, ал жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсты қайта өткізу кезінде - кемінде күнтізбелік 15 (он бес) күн бұрын.

      Қайталама конкурс бұрын бекітілген конкурстық құжаттама негізінде сараптамалар мен келісулерден өтпей, бірақ конкурс өтпеді деп танылған кезден бастап күнтізбелік бір жылдан кешіктірілмей конкурс өткізілмеді деп танылған жағдайда өткізіледі.

      Хабарламаны өзге де интернет-ресурстарда және мерзімді баспасөз басылымдарында қосымша орналастыруға жол беріледі.

      Бұл ретте көрсетілген мерзімдер хабарламаның Қазақстан Республикасының барлық аумағына таралатын мерзімді баспасөз басылымында алғашқы жариялану күнінен бастап есептеледі.";

      108-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) конкурстық өтінімдерде қамтылған мәліметтерді нақтылау мақсатында Комиссия комиссияның жұмыс органы арқылы тиісті мемлекеттік органдардан, жеке және заңды тұлғалардан қажетті ақпаратты сұратады;

      Комиссия конкурстық өтінімдерді ашу сәтінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде конкурстық өтінімді ресімдеу бөлігінде конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмейтін әлеуетті жекеше әріптестерді анықтаған жағдайда жұмыс органы Конкурстық өтінімдерді алдын ала қарау хаттамасын жасайды.

      Конкурстық өтінімдерді алдын ала қарау хаттамасында:

      ресімдеу бөлігінде конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін әлеуетті жекеше әріптестердің тізбесі;

      ұсыну және (немесе) конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкестікке келтіру қажет құжаттардың тізбесі;

      10 (он) жұмыс күнінен аспайтын құжаттарды ұсыну мерзімі қамтылады.

      Комиссияның жұмыс органы конкурстық өтінімдерді алдын ала қарау хаттамасының көшірмесін әлеуетті жекеше әріптестерге қол қойылған күні жолдайды.

      Әлеуетті жекеше әріптес хаттамада белгіленген мерзімнен кеш ұсынған құжаттама қабылданбайды.

      Әлеуетті жекеше әріптестің конкурстық өтінімді конкурстық өтінімдерді алдын ала қарау хаттамасының талаптарына сәйкес келтіруі енгізілген конкурстық өтінімді өзгерту және (немесе) толықтыру болып табылмайды;";

      112-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "112. Егер конкурстық өтінімі үздік деп танылған әлеуетті жекеше әріптес Комиссияның ескертулері мен ұсыныстарына сәйкес конкурстық өтінімді және МЖӘ шартының талаптарын талқылаудан және нақтылаудан бас тартқан не оның ұсыныстары жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурс шарттары тұрғысынан қолайсыз болып табылған жағдайда, онда Комиссия бұл конкурстық өтінімді қарамайды және үздік конкурстық өтінімді жаңадан таңдайды.

      Бұл ретте осындай конкурстық өтінімді үздік деп тану туралы Комиссияның шешімі жойылады және осы әлеуетті жекеше әріптес конкурс жеңімпазы болып танылмайды.

      Комиссия конкурсқа ұсынылған қалған конкурстық өтінімдер арасынан үздік конкурстық өтінімді таңдайды.

      Мұндай конкурстық өтінімдер болмаған не қалған конкурстық өтінімдер конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмеген жағдайда конкурс өтпеді деп танылады.";

      114-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "114. Конкурсты ұйымдастырушы МЖӘ шартының жобасын, оның ішінде оған тиісті өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізген кезде, үздік конкурстық өтінімді тану туралы хаттама көшірмелерін қоса бере отырып, бюджетті атқару жөніндегі орталық не жергілікті уәкілетті органға, сондай-ақ табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органға (табиғи монополиялар салаларында іске асырылатын МЖӘ жобасы бойынша)келісуге жолдайды.

      МЖӘ шартының жобасын, оның ішінде оған өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізген кезде келісу келісім не әрбір қаралатын мәселе бойынша келіспеу себептерін көрсете отырып, келіспеу туралы хат түрінде ресімделеді.";

      122-тармақта:

      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) конкурсты ұйымдастырушының әлеуетті жекеше әріптестерге техникалық тапсырманы ұсынуын көздейді.

      Бұл кезеңде конкурсты ұйымдастырушы әлеуетті жекеше әріптестерге біліктілік талаптарын, сондай-ақ әлеуетті жекеше әріптестердің қойылатын біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарға қойылатын талаптарды ұсынады;";

      6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "6) конкурсты ұйымдастырушының конкурстық құжаттаманы әзірлеуін және бекітуін көздейді.

      Конкурсты ұйымдастырушы конкурстық құжаттаманы әзірлеуді әлеуетті жекеше әріптестермен МЖӘ объектісінің техникалық-экономикалық және пайдалану сипаттамаларына және МЖӘ шарты жобасының және бәсекелі диалогтың талаптарына қатысты мәселелерді талқылауының нәтижелері негізінде жүзеге асырады;

      Конкурстық құжаттама құрамында ТЭН не ЖСҚ болмаған жағдайда конкурсты ұйымдастырушы онда конкурстың бірінші кезеңінде ұсынылған техникалық ұсыныстарды қарау қорытындылары бойынша МЖӘ объектісін салудың (құрудың) болжамды құнын көрсетеді.

      Бұл ретте, МЖӘ объектісін салудың (құрудың) болжамды құны ұқсас объектілерді салу (құру) құнынан аспайды.

      Қазақстан Республикасында ұқсас объектілер болмаған жағдайда салудың (құрудың) болжамды құны конкурстың бірінші кезеңінде ұсынылған техникалық ұсыныстарды қарау қорытындылары бойынша ең төмен құн ретінде айқындалады.

      Қазақстан Республикасында ұқсас объектілердің жоқ екендігін растау үшін конкурсты ұйымдастырушы тиісті уәкілетті органдарға сұратулар жолдайды.

      Бұл ретте конкурстық құжаттамада МЖӘ жобасын іске асырудың қаржылық шарттарын қамтитын конкурстық өтінімдерді ұсыну бойынша талаптар көзделеді.

      Конкурстық құжаттама осы Қағидалардың 1-параграфында көрсетілген тәртіппен сараптамалардан және келісулерден өтуге тиіс;";

      123-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) біліктілік іріктеуден өткен әлеуетті жекеше әріптестердің конкурстық өтінімдерді ұсынуын, сондай-ақ конкурстық өтінімді қамтамасыз етуді енгізуін көздейді.

      Егер болжамды МЖӘ объектісі табиғи монополиялар саласына жатқызылған жағдайда әлеуетті жекеше әріптес "Табиғи монополиялар туралы" 2018 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес әзірленетін инвестициялық бағдарламаны қоса беруі қажет.

      МЖӘ жобасы бойынша бекітілген ТЭН не ЖСҚ болған жағдайда конкурсты ұйымдастырушы қосымша ақпарат ретінде конкурстық құжаттамаға олардың электрондық көшірмелерін қоса береді.

      Егер жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсқа қатысушы конкурсты ұйымдастырушының ТЭН-інде не ЖСҚ-да көзделген техникалық-технологиялық және экологиялық шешімдерді қабылдаған жағдайда, онда жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсқа қатысушы конкурстық өтінімнің құрамында осындай шешімдерді қабылдағаны туралы қосымша кепілхат береді.

      Егер жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсқа қатысушы конкурсты ұйымдастырушының конкурстық құжаттамасында келтірілген маркетингтік және (немесе) институционалдық және (немесе) әлеуметтік-экономикалық шешімдерді қабылдаған жағдайда, онда жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсқа қатысушы конкурстық өтінімнің құрамында осындай шешімдерді қабылдағаны туралы қосымша кепілхат береді.

      Егер конкурстық құжаттамада ТЭН не ЖСҚ болмаған жағдайда, онда конкурсқа қатысушылар конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес МЖӘ жобасын іске асыру бойынша қаржылық шарттарды қамтитын конкурстық өтінімдер береді;";

      130-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "130. Бұл кезеңде әлеуетті жекеше әріптес уәкілетті тұлғаға мыналарды:

      әлеуетті жекеше әріптестің атауын және мекенжайын;

      мемлекетке тиесілігін (заңды тұлғалар үшін), азаматтығын (жеке тұлғалар үшін);

      заңды тұлғалардың басшылары немесе иелері және әлеуетті жекеше әріптеске өкілдік ететін тұлғалар туралы деректерді;

      Осы Қағидалардың 128-тармағына сәйкес объектіге қатысты меншік немесе ұзақ мерзімге жалға алу құқығын не әлеуетті жекеше әріптеске тиесілі зияткерлік шығармашылық қызмет нәтижелеріне айрықша құқықтарды растайтын құжаттарды;

      әлеуетті жекеше әріптесте зияткерлік шығармашылық қызмет нәтижелеріне айрықша құқықтардың болуы туралы тиісті уәкілетті мемлекеттік органның растау хатын қамтитын жекеше әріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздерге қатысуға өтінім енгізеді.

      Әлеуетті жекеше әріптесте зияткерлік шығармашылық қызмет нәтижелеріне айрықша құқықтардың болуын растайтын құжатқа Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 16 шілдедегі Патент заңына, "Селекциялық жетістіктерді қорғау туралы" 1999 жылғы 13 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына, "Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы" 1996 жылғы 10 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына, "Интегралдық микросхемалар топологияларын құқықтық қорғау туралы" 2001 жылғы 29 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қалыптастырылатын тиісті Мемлекеттік тізілімнен (бұдан әрі - Мемлекеттік тізілім) үзінді көшірме қосымша ұсынылады.

      Жекеше әріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздерге қатысуға өтінім енгізілген уәкілетті тұлға әлеуетті жекеше әріптесте зияткерлік шығармашылық қызмет нәтижелеріне айрықша құқықтардың болуын растайтын құжаттың анықтығын Мемлекеттік тізілімге не тиісті уәкілетті мемлекеттік органға өтініш жіберу арқылы тексереді;

      Осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес құрылымда әзірленген МЖӘ жобасына бизнес-жоспарды ұсынады. Бұл ретте МЖӘ жобасының қаржы-экономикалық моделін МЖӘ жобасының бастамашысы әзірлейді және МЖӘ жобасына бизнес-жоспар құрамында ұсынады.

      Жекеше әріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздерге қатысуға арналған өтінім МЖӘ шартын жасасудың офертасы болып табылады.";

      134-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "134. Хабарламада МЖӘ жобасының негізгі техникалық-экономикалық параметрлері және бюджеттен сұралатын төлемдер және (немесе) мемлекеттік қолдау шаралары, түскен өтінім шеңберінде тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге нақты қажеттіліктер, жобаның техникалық күрделі және (немесе) бірегей жобаларға жататындығы, балама өтінімді ұсынудың түпкілікті мерзімі көрсетіледі.

      Бұл ретте хабарламада тауар белгілеріне, қызмет көрсету белгілеріне, фирмалық атауларға, патенттерге, пайдалы модельдерге, өнеркәсіптік үлгілерге, тауардың шығарылған жерінің атауына және өндірушінің атауына, сондай-ақ сатып алынатын тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтің МЖӘ жобасына бастамашы болған әлеуетті жекеше әріптеске тиесілілігін айқындайтын өзге де сипаттамаларды белгілеуге тыйым салынады.";

      136-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "136. Әлеуетті жекеше әріптестер Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында таратылатын мерзімді баспасөз басылымында хабарлама алғашқы жарияланған күннен бастап есептелетін келесі мерзім ішінде балама ұсыныстарды жазбаша нысанда ұсынады:

      техникалық күрделі және (немесе) бірегей болып табылатын жобалар бойынша - күнтізбелік 60 (алпыс) күн;

      қалған жобалар бойынша - күнтізбелік 30 (отыз) күн.

      Егер белгіленген мерзім ішінде балама ұсыныстар келіп түспеген жағдайда не келіп түскен барлық балама ұсыныстар осы Қағидалардың 135-тармағында белгіленген талаптарға сәйкес келмеген жағдайда тікелей келіссөздерді ұйымдастырушы көрсетілген мерзімдер өткен сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде МЖӘ жобасына бастамашылық жасаған және біліктілік іріктеуден өткен әлеуетті жекеше әріптесті оны тікелей келіссөздерге қатысушы деп тану туралы хабардар етеді.";

      мынадай мазмұндағы 137-1-тармақпен толықтырылсын:

      "137-1. Әлеуетті жекеше әріптестерден осы Қағидалардың 136-тармағында белгіленген және осы Қағидалардың 135-тармағында көрсетілген талаптарға сәйкес келетін мерзімде МЖӘ жобасын іске асыруға мүдделілік туралы балама ұсыныстар келіп түскен жағдайда жекеше әріптес осы Қағидалардың 2 және 3-тарауларында көзделген тәртіппен конкурс тәсілімен айқындалады.";

      140-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "140. Тікелей келіссөздер жүргізу жөніндегі комиссияның шешімдері хаттамамен ресімделеді.

      Хаттамаға отырысқа қатысқан Тікелей келіссөздер жүргізу жөніндегі комиссияның барлық мүшелері қол қояды.

      Тікелей келіссөздер жүргізу жөніндегі комиссияның шешімі дауыс беру арқылы қабылданады және Тікелей келіссөздер жүргізу жөніндегі комиссия мүшелерінің жалпы санының көпшілігі дауыс берсе, қабылданды деп есептеледі.

      Дауыстар тең болған жағдайда Тікелей келіссөздер жүргізу жөніндегі комиссияның төрағасы дауыс берген шешім қабылданды деп есептеледі.

      Осы Комиссияның кез келген мүшесі Тікелей келіссөздер жүргізу жөніндегі комиссияның шешімімен келіспеген жағдайда ерекше пікірге құқығы бар, ол Комиссия отырысы өткізілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде тікелей келіссөздерді ұйымдастырушыға жіберіледі және оны Комиссияның тікелей келіссөздер жүргізу жөніндегі жұмыс органы хаттамаға қоса береді. Бұл ретте Комиссия отырысының хаттамасында ерекше пікірдің бар екендігі туралы белгі жасалады және ерекше пікір енгізудің түпкілікті мерзімі көрсетіледі.

      Тікелей келіссөздер жүргізу жөніндегі комиссияның отырысына Комиссия мүшелерінің жалпы санының кемінде үштен екісі қатысса, Комиссияның отырысы заңды болып есептеледі (кворум болса).

      Отырыста Тікелей келіссөздер жүргізу жөніндегі комиссияның төрағасы болмаған не ол болмаған кезеңде оны алмастыратын адам болмаған жағдайда Комиссияның отырысы өткізілмейді.";

      141-тармақтың 2) және 3) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) тиісті саланың уәкілетті органының салалық сараптама жүргізуі.

      МЖӘ жобасына бизнес-жоспардың салалық сараптамасын осы Қағидаларға 1-2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша салалық орталық мемлекеттік органдар (құны төрт миллион айлық есептік көрсеткіштен асатын жергілікті МЖӘ жобалары бойынша не республикалық МЖӘ жобалары бойынша) не жергілікті салалық мемлекеттік органдар (жергілікті МЖӘ жобалары бойынша) енгізілген сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде жүргізеді.

      МЖӘ жобасы орындылығы, іске асыру мерзімдері, көлемі, құны және іске асыру тетігі, МЖӘ жобасы бойынша түпкілікті және тікелей нәтижелерге қол жеткізу бойынша танылған жағдайда оң салалық қорытынды, әйтпесе теріс салалық қорытынды дайындалады.

      МЖӘ жобасына бизнес-жоспарға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу кезінде ол салалық сараптамаға жіберілуге тиіс.

      Салалық қорытындының әр парағына салалық орталық не жергілікті мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшесінің басшысы қол қояды және тиісті бұйрықты қоса бере отырып, салалық орталық не жергілікті мемлекеттік органның бірінші басшысы не оны алмастыратын тұлға қол қояды.

      Салалық қорытынды тігілген түрде, нөмірленген беттерімен ұсынылады, соңғы беттің артқы жағы мемлекеттік органның мөрімен расталады және беттер саны көрсетіледі.

      Ақпараттандыру саласындағы МЖӘ жобалары бойынша МЖӘ жобасына бизнес-жоспарда көзделген технологиялық, техникалық шешімдердің, оның ішінде іске асыру кестесінің "Ақпараттандыру туралы" 2015 жылғы 24 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкестігіне бағалау жүргізіледі.

      Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы МЖӘ жобалары бойынша МЖӘ жобасына бизнес-жоспарда көзделген технологиялық, техникалық шешімдердің, оның ішінде іске асыру кестесінің "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" 2001 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкестігіне бағалау жүргізіледі.

      Егер МЖӘ жобасы бірнеше салалық мемлекеттік органдардың жауапкершілік аясын қозғаған жағдайда көрсетілген салалық мемлекеттік органдар МЖӘ жобасына бизнес-жоспардың тиісті салалық сараптамалар қорытындыларын қосымша ұсынады;

      3) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық не жергілікті уәкілетті органның МЖӘ жобасына бизнес-жоспарға қорытындыны МЖӘ дамыту орталығы не жергілікті атқарушы орган айқындайтын заңды тұлға жүргізетін сараптама негізінде дайындауы.

      Тікелей келіссөздерді ұйымдастырушы МЖӘ жобасына бизнес-жоспарды мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық не жергілікті уәкілетті органға мынадай қосымшалармен:

      МЖӘ жобасына бизнес-жоспардың салалық сараптамасының оң қорытындысын (қорытындыларын);

      осы тармақта көзделген келісу нәтижелерін;

      ұсынылатын МЖӘ жобасына бизнес-жоспарды жан-жақты және толық бағалау үшін қажетті өзге де материалдар мен мәліметтерді қоса жібереді.

      Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық не жергілікті уәкілетті орган МЖӘ жобасына бизнес-жоспар мен материалдар келіп түскен күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде оларды МЖӘ дамыту орталығына немесе облыстардың, республикалық маңызы бар қалалар мен астананың жергілікті атқарушы органдары айқындайтын, сараптама жүргізуге уәкілетті заңды тұлғаларға жолдайды.";

      143-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "143. МЖӘ жобасына бизнес-жоспарға сараптаманы, оның ішінде оған өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізген кезде сараптаманы МЖӘ дамыту орталығы (республикалық жобалар бойынша) не облыстардың, республикалық маңызы бар қалалар мен астананың жергілікті атқарушы органдары айқындайтын, сараптама жүргізуге уәкілетті заңды тұлғалар(жергілікті жобалар бойынша) МЖӘ жобасына бизнес-жоспарда қамтылған ақпаратты бағалау арқылы МЖӘ жобасын іске асыру мүмкіндігін айқындау мақсатында жүргізеді.";

      146, 147, 148 және 149-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "146. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық не жергілікті уәкілетті орган МЖӘ дамыту орталығы не жергілікті атқарушы орган айқындайтын заңды тұлға жүргізетін сараптаманың негізінде МЖӘ жобасына бизнес-жоспарға қорытынды дайындайды.

      147. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық не жергілікті уәкілетті органның МЖӘ жобасына бизнес-жоспарды қарауының жалпы мерзімі сараптаманы ескере отырып, техникалық күрделі және (немесе) бірегей болып табылатын жобалар бойынша ол енгізілген кезден бастап 40 (қырық) жұмыс күнінен, ал қалған жобалар бойынша 25 (жиырма бес) жұмыс күнінен аспайды.

      МЖӘ жобасына бизнес-жоспар бойынша жетіспейтін және (немесе) қосымша ақпарат ұсыну қажет болған жағдайларда МЖӘ дамыту орталығы немесе облыстардың, республикалық маңызы бар қалалар мен астананың жергілікті атқарушы органдары айқындайтын, сараптама жүргізуге уәкілетті заңды тұлғалар құжаттар топтамасы түскен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде тиісті сұрау салуларды, сұрау салудың көшірмесін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға жолдайды(бір реттен артық емес). Жетіспейтін және (немесе) қосымша ақпаратты не қосымша мерзімдердің қажеттігі туралы хабарламаны МЖӘ жобасына бизнес-жоспарды әзірлеуші сұрау салу келіп түскен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде жолдайды.

      Бұл ретте жетіспейтін және (немесе) қосымша ақпаратты ұсынудың қосымша мерзімі күнтізбелік 15 (он бес) күннен аспайды.

      Сұрау салу жолданған күннен бастап қажетті ақпарат ұсынылғанға дейін сараптама жүргізу мерзімдері тоқтатыла тұрады.

      Сұрау салуға сәйкес қажетті ақпарат мерзімінде ұсынылмаған жағдайда МЖӘ жобасына бизнес-жоспар әзірлеушіге қараусыз қайтарылады.

      148. Мемлекет тарапынан МЖӘ субъектілеріне мемлекеттік қолдау шаралары және мемлекеттік бюджеттен төлемдер болмаған жағдайда мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті органның қорытындысы және МЖӘ дамыту орталығының не жергілікті атқарушы орган айқындайтын заңды тұлғаның сараптамасы талап етілмейді.

      Бұл ретте мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті орган МЖӘ жобасына бизнес-жоспарды жоспарланып отырған МЖӘ жобасының Заңның 4-бабында көзделген МЖӘ белгілеріне сәйкестігі тұрғысынан келіседі.

      149. МЖӘ жобасына бизнес-жоспарды МЖӘ жобасына бастамашылық жасаған әлеуетті жекеше әріптес тікелей келіссөздерді ұйымдастырушымен пысықтайды және тікелей келіссөздерді ұйымдастырушының бірінші басшысының не оны алмастыратын тұлғаның бұйрығымен бекітіледі және оған барлық қажетті келісулер мен сараптамалардың нәтижелерін және Тікелей келіссөздер жүргізу жөніндегі комиссияның шешімдерін ескере отырып, МЖӘ жобасына бастамашылық жасаған әлеуетті жекеше әріптестің бірінші басшысы қол қояды. МЖӘ жобасына бизнес-жоспарды пысықтаудың және бекітудің жалпы мерзімі барлық қажетті сараптамалар мен келісулерді алған сәттен бастап екі айдан аспайды.

      Бекітілген МЖӘ жобасына бизнес-жоспарға сараптама өткізбей өзгерістер мен толықтырулар енгізуге жол берілмейді.

      Тікелей келіссөздерді ұйымдастырушы МЖӘ жобасына бизнес-жоспар бекітілген кезден бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде бұл жөнінде МЖӘ жобасына бастамашылық жасаған әлеуетті жекеше әріптесті хабардар етеді.

      МЖӘ жобасына бастамашылық жасаған әлеуетті жекеше әріптес хабарлама алған кезден бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде уәкілетті тұлғаға бекітілген МЖӘ жобасына бизнес-жоспарға сәйкес әзірленген МЖӘ шартының жобасын ұсынады.

      МЖӘ шартының мазмұны Заңның 46-бабына сәйкес айқындалады.

      МЖӘ шартының жобасын ұсыну мерзімін ұзарту туралы шешімді Тікелей келіссөздерді жүргізу жөніндегі комиссия қабылдайды.";

      15-параграфтың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "15-параграф. Тікелей келіссөздер барысында МЖӘ шартын жасасу";

      160-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "160. Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 162 және 163-баптарына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысын (ерекше маңызы бар жобалар бойынша) немесе мәслихаттың шешімін қабылдау қорытындылары бойынша тікелей келіссөздерді ұйымдастырушы (уәкілетті адам) әлеуетті жекеше әріптеспен МЖӘ шартын жасасады.";

      170-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "170. Жасалған МЖӘ шартына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу Заңда, осы Қағидаларда, сондай-ақ МЖӘ шартына сәйкес белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

      Жасалған МЖӘ шартына ұсынылатын өзгерістер және (немесе) толықтырулар МЖӘ шартының жобасы түрінде (МЖӘ шартына қосымша келісім) ресімделеді.

      Қосымша келісім жобасы мүдделі мемлекеттік органдармен келісілуге тиіс.

      МЖӘ шартына, оның ішінде МЖӘ жобасын іске асырудың мониторингі және (немесе) бағалануы нәтижелері бойынша өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажет болған кезде мемлекеттік әріптес қосымша келісімді мүдделі мемлекеттік органдармен келісу қорытындылары бойынша жекеше әріптеспен МЖӘ шартына қосымша келісім жасасады.

      Жасалған МЖӘ шартына жекеше әріптестің МЖӘ объектісін пайдалану кезеңін алып тастау бөлігінде өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге жол берілмейді.";

      мынадай мазмұндағы 170-1 және 170-2-тармақтармен толықтырылсын:

      "170-1. МЖӘ шартының, оған қосымша келісімнің (қосымша келісімдердің) (бар болса) түпнұсқасы сақтауға жауапты мемлекеттік әріптестің құрылымдық бөлімшесінде арнайы бөлінген сейфте сақталады. МЖӘ шартының, оған қосымша келісімнің (қосымша келісімдердің) (болған жағдайда) түпнұсқасын сақтауға жауапты адам мемлекеттік әріптестің бірінші басшысының не оны алмастыратын адамның бұйрығымен тағайындалады.

      Қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін МЖӘ шарты, оған қосымша келісім (қосымша келісімдер) (болған жағдайда) "Ұлттық архив қорының құжаттарын және басқа да архивтік құжаттарды ведомстволық және жеке архивтердің қабылдау, сақтау, есепке алу мен пайдалану қағидалары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 19 қыркүйектегі 2018 жылғы № 575 қаулысында белгіленген тәртіппен архивке беріледі.

      170-2. Мемлекеттік әріптес МЖӘ шартын, оған қосымша келісімді (қосымша келісімдерді) (болған жағдайда) тіркеген сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде МЖӘ дамыту орталығына электрондық форматта:

      мемлекеттік-жекешелік әріптестік/концессия шартын/қосымша келісімін тіркеу туралы куәліктің көшірмесі бар МЖӘ шартының, оған қосымша келісімнің (қосымша келісімдердің) (болған жағдайда) көшірмесін;

      қаржылық-экономикалық модельді, оларға салалық және экономикалық қорытындылардың көшірмелерін қоса бере отырып, МЖӘ жобасына бекітілген конкурстық құжаттаманың не бекітілген бизнес-жоспардың көшірмесін жібереді.

      Қажетті құжаттама ұсынылмаған жағдайда МЖӘ жобасы осы Қағидалардың 4-тармағына сәйкес МЖӘ дамыту орталығы қалыптастыратын тізбеде көрсетілмейді.";

      171-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "171. МЖӘ шартында көзделген мемлекеттік міндеттемелер көлемін тиісті бюджет комиссиясының қарауынсыз өзгертуге жол берілмейді.

      МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді қабылдау туралы тиісті бюджет комиссиясының ұсынысы негізінде, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысын (ерекше маңызды МЖӘ жобалары бойынша) немесе мәслихат шешімін қабылдаудың қорытындылары бойынша мемлекеттік әріптес жекеше әріптеспен МЖӘ шартына қосымша келісім жасасады.

      Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540 бұйрығымен бекітілген Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесіне сәйкес (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9934 болып тіркелген) МЖӘ шартына қосымша келісімді бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе оның аумақтық бөлімшесі тіркеуге тиіс.";

      171-11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "171-11. Ауыстыруға жататын жекеше әріптестің МЖӘ шарты бойынша құқықтары мен міндеттері шарт бойынша міндеттемелер орындалғаннан кейін МЖӘ шарты бойынша адамды ауыстыру туралы келісім жасалған сәттен бастап тоқтатылады.

      Жекеше әріптесті ауыстыру туралы қосымша шарт тіркелген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде МЖӘ объектісі жаңа жекеше әріптеске қабылдау-тапсыру актісі (бұдан әрі - Акт) бойынша беріледі.

      Акт ауыстыруға жататын жекеше әріптестің МЖӘ объектісіне меншік құқығын тоқтату үшін және жаңа жекеше әріптестің МЖӘ объектісіне меншік құқығының туындауына негіз болып табылады.";

      180-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "180. МЖӘ жобаларының іске асырылуын мониторингілеуді тиісті саланың уәкілетті органы, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдары МЖӘ шарты күшіне енген сәттен бастап жыл сайынғы негізде жүзеге асырады.

      МЖӘ жобаларының іске асырылуын мониторингілеу МЖӘ жобасын іске асыру барысы туралы ақпаратты жинаудың, талдаудың және қорытудың үздіксіз процесі болып табылады.

      Жергілікті МЖӘ жобаларын іске асыру мониторингі шеңберінде мемлекеттік әріптестер жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 20 қаңтарынан кешіктірмей, Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының аумақтық бөлімшелерін (филиалдарын/өкілдіктерін) бір мезгілде хабардар ете отырып, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға кейіннен МЖӘ дамыту орталығына жіберу үшін осы Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру мониторингі жөніндегі ақпаратты ұсынады.";

      182 және 183-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "182. Осы Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша республикалық МЖӘ жобаларының іске асырылуын мониторингілеу бойынша ақпаратты салалық орталық мемлекеттік органдар МЖӘ жобаларының іске асырылуын бағалауды жүргізу үшін тиісті саланың уәкілетті органының бірінші басшысының орынбасарынан төмен емес адамның қолы қойылған Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасын бір мезгілде хабардар ете отырып, жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 20 ақпанынан кешіктірмей МЖӘ дамыту орталығына ұсынады.

      Осы Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жергілікті МЖӘ жобаларының іске асырылуын мониторингілеу бойынша ақпаратты мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган МЖӘ жобаларының іске асырылуын бағалауды жүргізу үшін жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 20 ақпанынан кешіктірмей, облыс, республикалық маңызы бар қала және астана әкімінің орынбасарынан төмен емес адаммен қол қойылған Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасын бір мезгілде хабардар ете отырып, МЖӘ дамыту орталығына ұсынады.

      Осы Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша салалық жергілікті не орталық мемлекеттік органдар толтырған толық емес немесе сапалы емес ақпарат ұсынылған жағдайда, аталған ақпарат ресми хатпен пысықтауға қайтарылады. Бұл ретте осы жобаның іске асырылуын бағалау іске асыруды бағалау туралы мынадай есепте көрсетіледі немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға ақпараттың сапасыз (толық емес) берілгені туралы хабарлай отырып, келесі жылға ауыстырылады.

      183. МЖӘ жобаларының іске асырылуын бағалау үшін ақпарат МЖӘ жобаларының іске асырылуын бағалау жүргізілген жылдың алдындағы жылдың 31 желтоқсанына дейін жасалған МЖӘ шартының жобалары бойынша ұсынылады.

      МЖӘ жобаларының іске асырылуын бағалауды жүргізу үшін осы Қағидалардың 170-2 және 182-тармақтарында көрсетілген мониторинг бойынша және жасалған шарттар бойынша ақпарат пайдаланылады.";

      185, 186, 187 және 188-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "185. МЖӘ жобаларының іске асырылуын бағалау жобаның қаржылық параметрлерін және қабылданған мемлекеттік міндеттемелерді көрсете отырып, мониторинг деректерінің негізінде МЖӘ шартына сәйкес жоспарланған көрсеткіштерге қол жеткізуді талдау процесі болып табылады.

      186. МЖӘ жобаларын іске асыруды бағалау нәтижесі МЖӘ жобаларын басқару сапасын жақсарту жөніндегі ұсынымдарды қамтитын есеп болып табылады.

      МЖӘ жобаларын іске асыруды бағалау шеңберінде МЖӘ дамыту орталығы қажет болған жағдайда МЖӘ саласындағы заңнаманы жетілдіру бойынша ұсынымдарды қамтитын талдамалы есепті дайындайды.

      МЖӘ жобаларының іске асырылуын бағалау есебінің құрылымы:

      қорытындылар мен ұсынымдармен МЖӘ жобаларын бағалау бойынша жиынтық ақпарат;

      жоспарланған көрсеткіштерге қол жеткізілуін көрсететін есептің негізгі бөлігі. Негізгі есеп МЖӘ жобасының атауын, құнын, мақсатын, іске асыру кезеңін, мемлекеттік және жекеше әріптестердің атауын қамтитын әрбір МЖӘ жобасы бойынша қысқаша ақпаратты қамтиды;

      салыстырма кестені қоса бере отырып, МЖӘ саласындағы заңнаманы жетілдіру бойынша ұсынымдардан (қажет болған жағдайда) тұрады.

      187. МЖӘ жобаларының іске асырылуын бағалау нәтижелерін МЖӘ дамыту орталығы мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға жылына үш рет жібереді:

      мыналарды қарастыратын МЖӘ жобалары бойынша 30 мамырға дейін:

      1) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы бойынша инвестициялық шығындарды өтеуді;

      2) инфрақұрылымдық облигациялар бойынша Мемлекет кепілгерлігін;

      3) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын қаржыландыру үшін тартылатын қарыздар бойынша мемлекеттік кепілдіктерді;

      4) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын қоса қаржыландыруды;

      мыналарды қарастыратын МЖӘ жобалары бойынша 30 тамызға дейін:

      1) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы бойынша операциялық шығындарды өтеуді;

      2) мемлекеттік меншіктегі мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін басқаруды жүзеге асырғаны үшін сыйақылар, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін пайдаланғаны үшін жалдау ақысын;

      3) қолжетімділік үшін төлемді;

      мыналарды қарастыратын МЖӘ жобалары бойынша 30 қарашаға дейін:

      1) мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін пайдалану процесінде тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді өткізуді;

      2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда мемлекеттен берілетін субсидияларды;

      3) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру барысында өндірілетін тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің белгілі бір көлемін мемлекеттің тұтыну кепілдігін;

      4) мемлекетке тиесілі зияткерлік меншік объектілеріне айрықша құқықтарды беру;

      5) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заттай гранттар беруді;

      6) бюджеттен өзге де төлемдерді.

      188. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган МЖӘ дамыту орталығының есебі келіп түскен сәттен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей мынадай мүдделі тараптарға:

      Тізілімге деректерді енгізу үшін мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті органға, коммуналдық меншікке жататын МЖӘ объектілері бойынша облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдарына МЖӘ жобаларының іске асырылуын бағалау нәтижелерін;

      облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдарына МЖӘ жобаларын іске асыру кезіндегі тәуекелдер бойынша, оның ішінде іске асыру мерзімдері бойынша ұсынымдары бар ақпарат жібереді.";

      1-қосымша осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      осы бұйрыққа 3 және 4-қосымшаларға сәйкес редакцияда 1-1 және 1-2-қосымшалармен толықтырылсын;

      3 және 7-қосымшалар осы бұйрыққа 5 және 6-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын;

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін құру және (немесе) реконструкциялау құнын және мемлекеттік-жекешелік әріптестік субъектілерін мемлекеттік қолдау мен шығындарын өтеу көздерінің жиынтық құнын есептеу әдістемесінде:

      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "8. МЖӘ жобасын жоспарлау кезеңінде МЖӘ объектісін құру және (немесе) реконструкциялау құны МЖӘ жобалары бойынша жаңа объектiлерді салу және (немесе) бар объектiлерді өзгерту мақсатында МЖӘ субъектілері жұмсаған барлық шығыстардың сомасы ретінде айқындалады:

      мұнда:

      СО - объект құны;

      N - МЖӘ объектісін құру және (немесе) реконструкциялау кезеңінің жылдармен сипатталған ұзақтығы;

      Рt - МЖӘ объектісін құру және (немесе) реконструкциялау t кезеңіндегі МЖӘ субъектілерінің МЖӘ объектісін құруға және (немесе) реконструкциялауға жұмсаған барлық шығындарының жиынтық мөлшері;

     

мыналарға жұмсалған t кезеңіндегі шығыстар:

      тиісті саланың сметалық нормалары мен бағамдарының жинағына, тиісті саладағы жобалау жұмыстарының бағаларының жинақтарына, Жобалау және салу бойынша қағидалар жиынтығына сәйкес айқындалатын жобалау-сметалық құжаттама әзірлеуге жұмсалатын шығыстар;

      тиісті саланың нормативтеріне сәйкес қажетті сараптамаларды жүргізуге (оның ішінде ведомстводан тыс кешенді сараптама, техникалық қадағалау, авторлық қадағалау) жұмсалатын шығыстар;

      МЖӘ объектісін пайдалануға бергенге дейін лицензияларды, патенттерді, рұқсаттарды және де қолданыстағы заңнамаға сәйкес көзделген құжаттарды алуға жұмсалатын шығыстар;

      Pt mру - тиісті саланың қолданыстағы заңнамасына және нормаларына сәйкес МЖӘ объектісін құруда (салуда) қолданылатын шикізат пен материалдар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер бойынша t кезеңіндегі шығыстар;

      Pt ayn - Жұмысшылардың жұмыстары мен кәсіптерінің бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығына (БТБА) және Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес МЖӘ объектісін құру және (немесе) реконструкциялау кезеңінде нормативтік мәндер шегіндегі техникалық және әкімшілік шығыстарды қоса алғанда, МЖӘ объектісін құру (салу) кезеңіндегі компанияны басқаруға жұмсалатын t кезеңіндегі шығыстар;

      Pt фn - мыналарға жұмсалатын t кезеңіндегі шығыстар:

      қарыз капиталының нарығында белгіленген нарықтық сыйақы мөлшерлемесі бойынша есептелетін қысқа және ұзақ мерзімге тартылатын қарыздар бойынша сыйақылар төлеуге жұмсалатын шығыстар.

      Инвестициялар Қазақстан Республикасының қарыз капиталы нарығында тартылған жағдайда қарыздар бойынша сыйақыларды төлеу бойынша шығыстар Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің берілген кредиттер бойынша (орташа өлшенген) сыйақы мөлшерлемелері статистикасының деректері негізінде айқындалады,ол Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сайтында (http://www.nationalbank.kz)"Статистика" деген бөлімдегі статистикалық бюллетеньде орналастырылады, шетел капиталы тартылған жағдайда сыйақыларды төлеу бойынша шығыстар LIBOR (London Interbank Offered Rate - лондондық банкаралық нарықта әртүрлі валюталармен және әртүрлі мерзімдерге қаражат беруді ұсынатын банктер беретін банкаралық кредиттер бойынша орташа өлшенген пайыздық мөлшерлеме, бұдан әрі - LIBOR) мөлшерлемесі және қарыз капиталы нарығында қалыптасқан нарықтық сыйақы мөлшерлемесі бойынша есептелетін маржа ескеріле отырып есептелетін болады;

      Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің ресми интернет-ресурсында (http://economy.gov.kz/kz/) орналастырылған, тиісті мақұлданған Әлеуметтік-экономикалық даму және бюджет параметрлері болжамына сәйкес есептеулер кезінде қаржы-экономикалық модельде болжанатын инфляция (тұтынушылық бағалар) деңгейі + облигациялар айналымының барлық мерзімі бойында қолданылатын белгіленген маржа ретінде айқындалатын МЖӘ объектісін құру және (немесе) реконструкциялау кезеңінде инфрақұрылымдық облигациялар бойынша есептелетін сыйақыларды төлеуге жұмсалатын шығыстар;

      Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігінің сайтында (http://economy.gov.kz/kz/) орналастырылған, тиісті мақұлданған Әлеуметтік-экономикалық даму және бюджет параметрлері болжамына сәйкес шетел валютасындағы кредиттер бойынша бағамдық айырмашылықтарға жұмсалатын шығыстар;

      Pt смрах - сақтандыру қызметтерінің нарығын зерттеп-қарау нәтижелері бойынша сақтандыру қызметінің нарықтық бағаларына сәйкес инфрақұрылымдық облигациялар бойынша мемлекет кепілгерлігі бойынша сақтандыруды қоса алғанда, МЖӘ объектісін құруға және (немесе) реконструкциялауға байланысты сақтандырудың барлық түрлеріне жұмсалатын t кезеңіндегі шығыстар;

      Pt аморm - салық заңнамасында көзделген нормалар шегінде жаңа объектіні құруда (салуда) тікелей қолданылатын негізгі құралдар мен материалдық емес активтерге t кезеңінде есептелетін амортизацияға жұмсалатын шығыстар;

      Pt басқалары - мынадай шығыстарды қамтитын t кезеңіндегі басқа да шығыстар:

      KazPrime индикаторын (KazPrime индикаторы қазақстандық банкаралық депозиттер нарығында ақша орналастыру мөлшерлемелері бойынша орташа мәнді көрсетеді) қалыптастыру туралы KASE ("Қазақстан қор биржасы" акционерлік қоғамының ресми тізімі) Келісіміне қатысушы банктердің көрсетілетін қызметтерінің орташа тарифтері ретінде айқындалатын қарыздарды тартуға жұмсалатын шығыстар. Тарифтер жария ақпарат болып табылады және тиісті қаржы ұйымдарының сайттарында орналастырылған;

      нарықты зерттеп-қарау нәтижелері бойынша тиісті көрсетілетін қызметтердің нарықтық бағаларына сәйкес инфрақұрылымдық облигацияларды шығаруды ұйымдастыруға жұмсалатын шығыстар;

      банктік кепілдік беру қызметтерінің нарығын зерттеп-қарау нәтижелері бойынша банктік кепілдік беру қызметтерінің нарықтық бағаларына сәйкес банктік кепілдік беру бойынша банктің ақылы көрсетілетін қызметтері мен комиссияларына жұмсалатын шығыстар;

      уәкілетті мемлекеттік органдар алатын міндетті алымдар мен төлемдерге жұмсалатын шығыстар;

      аудиторлық компаниялардың баға ұсыныстарына сәйкес аудиторлық тексерулерге жұмсалатын шығыстар;

      МЖӘ объектісін құру және (немесе) реконструкциялау бойынша жоғарыда көрсетілген барлық шығыстар сомасының 1 % аспайтын көлемде МЖӘ объектісін құруға және (немесе) реконструкциялауға байланысты шығыстар.

      Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті төрағасының 2017 жылғы 14 қарашадағы № 249-НҚ бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16073 болып тіркелген) бекітілген құрылыстағы баға белгілеу бойынша нормативтік құжаттар объектілер құрылысының құнын, оның ішінде үстеме шығыстар мен құрылыстағы сметалық пайданың шамасын айқындау үшін нормативтік негіз болып табылады.";

      20-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "20. МЖӘ жобасы бойынша инвестициялық шығындардың өтемақысы (бұдан әрі - ИШӨ) жекелей, сондай-ақ мемлекеттік қолдаудың өзге де шараларымен және мемлекеттік бюджеттен төленетін төлемдермен бірге берілген кезде:

      ИШӨ-ні инфляция деңгейіне индекстеуге жол берілмейді;

      Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамаға сәйкес құрылыстағы баға белгілеу жөніндегі нормативтік құжаттар ескеріледі.

      МЖӘ жобасы бойынша ИШӨ берілген жағдайда ИШӨ-ні инфляция деңгейіне индекстеуге жол берілмейді.".

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2019 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 95 бұйрығына
1-қосымша
  Концессия шарттарына
мониторинг жүргізу,
концессиялық жобалардың
іске асырылуына мониторинг
және бағалау жүргізу
қағидаларына 2-қосымша
  Нысан

Концессиялық жобалардың іске асырылуын мониторингілеу, республикалық және коммуналдық меншікке жататын концессия объектілері бойынша концессия шарттарын мониторингілеу жөніндегі ақпарат (мерзімі мен мазмұны бойынша)

Атауы

Жоспар

факт

себептері

Жер учаскесін беру (куәліктің күні)
инженерлік және көліктік коммуникациялармен қамтамасыз ету (құжаттың күні)
Құрылысқа рұқсат және өзге де рұқсаттар беру (құжат күні)
Қаржылық жабу: жобаны қаржы ресурстарымен қамтамасыз ету (шарт күні)
Жобалау-сметалық құжаттамада бекітілген концессия объектісінің құны
Құрылыстың басталуы (күні)
Құрылыстың аяқталуы (күні)
Объектіні пайдалануға беру (күні)
Объектіні мемлекеттік меншікке қабылдау (күні)
Жеке серіктестікке құқықтарды беру (пайдалану, иелену құқығы), күні)
Пайдалану кезеңіндегі жұмыс орындары, бірлік
Шарт бойынша концеденттің міндеттемелерді орындауы: (жоспарда шарт бойынша міндеттемелердің тізбесі және міндеттемелердің нақты орындалуы көрсетіледі, мысалы, жабдықтың 160 атауын сатып алу жүргізілді)
Концессионердің шарт бойынша міндеттемелерді орындауы: (жоспарда шарт бойынша міндеттемелердің тізбесі және міндеттемелердің нақты орындалуы көрсетіледі, мысалы, жабдықтың 160 атауын сатып алу жүргізілді )
Шартқа сәйкес концессионер қызметінің сапа көрсеткіштері (мысалы, тоқсан сайынғы есепке сәйкес концессионер жүргізілетін жұмыс туралы ақпаратты енгізуі тиіс, іс жүзінде концессионер сатып алынатын жабдықты орнату үшін 160 нүкте қосылғанын көрсетті)*
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жобаның мақсаттарына қол жеткізу/сақтау
      * шартта концессионердің есебі көзделген жағдайда, осы есеп осы қосымшаның құрамында ұсынылады.

Концессиялық жобалардың іске асырылуын мониторингілеу, республикалық және коммуналдық меншікке жататын концессия объектілері бойынша концессия шарттарын мониторингілеу жөніндегі ақпарат (қаржылық көрсеткіштер бойынша)

Атауы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

n

Инфрақұрылымдық облигациялар бойынша Мемлекет кепілгерлігі, мың теңге

жоспар
факт
Ауытқу себептері
Концессия жобаларын қаржыландыру үшін тартылатын қарыздар бойынша мемлекеттік кепілдіктер, мың теңге

жоспар
факт
Ауытқу себептері
Мемлекетке тиесілі зияткерлік меншік объектілеріне айрықша құқықтарды беру, мың теңге

жоспар
факт
Ауытқу себептері
Заттай гранттар, мың теңге

жоспар
факт
Ауытқу себептері
Концессия жобаларын қоса қаржыландыру, мың теңге

жоспар
факт
Ауытқу себептері
Концессия жобасын іске асыру барысында өндірілетін тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің белгілі бір көлемін мемлекеттің тұтыну кепілдіктері, мың теңге

жоспар
факт
Ауытқу себептері
Инвестициялық шығындарды өтеу, мың теңге

жоспар
факт
Ауытқу себептері
Операциялық шығындарды өтеу, мың теңге

жоспар
факт
Ауытқу себептері
Басқару үшін сыйақылар, мың теңге

жоспар
факт
Ауытқу себептері
Қол жетімділік үшін төлем, мың теңге

жоспар
факт
Ауытқу себептері
Жалдау ақысы, мың теңге

жоспар
факт
Ауытқу себептері
Мемлекеттік тапсырыс/тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі және бюджеттен төленетін басқа да төлемдер, мың теңге

жоспар
факт
Ауытқу себептері
Субсидиялар, мың теңге

жоспар
факт
Ауытқу себептері
Түсетін кірістер тауарларды сату, жұмыстар мен қызметтер, мың теңге

жоспар
факт
Ауытқу себептері
Концессионердің меншікті қаражаты, мың теңге

жоспар
факт
Ауытқу себептері
Концессионердің қарыз қаражаты, мың теңге

жоспар
факт
Ауытқу себептері
      Барлық мәліметтің анық екенін растаймын ___________ жылғы "___" ______________ (лауазымды адамның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы)* (толтыру күні )

      Мөрдің орны

      Ескертпе:

      * Тиісті саланың уәкілетті органының бірінші басшысының орынбасарынан төмен емес; жергілікті деңгейде - облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың әкімінің орынбасарынан төмен емес.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2019 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 95 бұйрығына
2-қосымша
  Мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобаларын жоспарлау
және іске асыру қағидаларына
1-қосымша
Нысан

__________ жағдай бойынша (ақпарат ұсынудың есепті күні көрсетіледі) мемлекеттік-жекешелік әріптестік (бұдан әрі - МЖӘ) жобалары жөніндегі ақпарат


п/п

Өңір (облыс, республикалық маңызы бар қала, астана), орталық мемлекеттік орган

Мемлекеттік әріптес/тер (ұйымдардың атауы)

Конкурсты не тікелей келіссөздерді ұйымдастырушы

Жекеше әріптес (ұйымның атауы), БСН/ ЖСН)

Жоба

Статус

МЖӘ шарты бойынша МЖӘ жобасының атауы

Объектінің түрі

Мәртебесі (жоспар; инвест.ұсыныстар әзірлеу; жобаны консультативтік сүйемелдеу үшін заңды тұлғаны айқындау; мүдделерді білдіруді сұрату; конкурстық құжаттаманы әзірлеу; конкурстық құжаттаманы сараптау; конкурс/келіссөздер; іске асыру: қаржылық жабу; іске асыру: ҚМЖ; іске асыру: пайдалану)

1

2

3

4

5

6

7

8

      Кестенің жалғасы

МЖӘ жобасының экономика саласы (аясы)

МЖӘ жобасының деңгейі (республикалық, жергілікті)

Бастаманың түрі (мемлекеттік (конкурс түрі) немесе жеке (негіздеме)

МЖӘ шартын жасасу күні (00.00.0000)

МЖӘ шартын қазынашылық органдарында тіркеу күні (00.00.0000)

Қосымша келісімдерді (болған жағдайда) жасасу және тіркеу күні (00.00.0000)

9

10

11

12

13

14

      Кестенің жалғасы

Жобаның мақсаты

Жобалардың мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында көрсетілген мақсаттарға сәйкестігі (жобаны іске асыру жоспарланып отырған мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының нақты тармағын, нөмірін және күнін көрсету)

Тікелей нәтижелер

Түпкілікті нәтижелер

Жоспар

Факт

Жоспар

Факт

15

16

17

18

19

20

      Кестенің жалғасы

Жобаның қуаты

МЖӘ жобасын іске асыру кезеңі

МЖӘ шартын тоқтату

Келісімшарт түрі (концессия;
мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару; мүлікті жалға алу (жалдау); лизинг; ҒЗТКЖ шарты, өмірлік цикл келісімшарты; сервистік келісімшарт; МЖӘ белгілеріне сәйкес келетін өзге де шарттар)

Жобаның құны мың теңгемен

құрылыс/жаңғырту/реконструкциялау/құру кезеңі (00.00.000-00.00.0000)

пайдалану/сенімгерлік басқару/сервистік қызмет көрсету/жалдау кезеңі (00.00.000-00.00.0000)

күні (00.00.0000)

Себептері көрсетілген негіздеме (бұзу, қолданылу мерзімінің өтуі, жекеше әріптесті тарату, өзге де жағдайлар)

Жобаның жалпы құны (инвестициялық және пайдалану кезеңдеріндегі шығындар)

Нысанды құру, салу, қайта құру құны

Жобаның өзгертілген құны

Тартылған инвестициялар көлемі (инвестициялық шығындар)

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

      Кестенің жалғасы

Заңның 27-бабының 2-тармағына сәйкес мемлекеттік әріптестің қатысу нысаны

Мемлекеттік қолдау шаралары (түрлері, мерзімдері, көлемі мың теңгемен)

1) инфрақұрылымдық облигациялар бойынша мемлекет кепілгерлігі;
2) МЖӘ жобаларын қаржыландыру үшін тартылатын қарыздар бойынша мемлекеттік кепілдіктер;
3) мемлекетке тиесілі зияткерлік меншік объектілеріне айрықша құқықтарды беру

Заттай гранттар

МЖӘ жобаларын бірлесіп қаржыландыру

МЖӘ жобасын іске асыру барысында өндірілетін тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің белгілі бір көлемін мемлекеттің тұтыну кепілдігі

31

32

33

34

35

      Кестенің жалғасы

Шығындарды өтеу және кірістер алу көздері, мың теңгемен

Барлығы жоба

Барлығы факт

ИШӨ

2015

2037

Барлығы ИШӨ жоба

Барлығы ИШӨ факт

Жоба

Факт

Жоба

Факт

Жоба

Факт

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

      Кестенің жалғасы

Шығындарды өтеу және кірістер алу көздері, мың теңгемен

ОШӨ

2015

2037

Барлығы ОШӨ жоба

Барлығы ОШӨ факт

Жоба

Факт

Жоба

Факт

Жоба

Факт

46

47

48

49

50

51

52

53

      Кестенің жалғасы

Шығындарды өтеу және кірістер алу көздері, мың теңгемен

БҮТ

2015

2037

Барлығы БҮТ жоба

Барлығы БҮТ факт

Жоба

Факт

Жоба

Факт

Жоба

Факт

54

55

56

57

58

59

60

61

      Кестенің жалғасы

Шығындарды өтеу және кірістер алу көздері, мың теңгемен

ҚҰТ

2015

2037

Барлығы ҚҰТ жоба

Барлығы ҚҰТ факт

Жоба

Факт

Жоба

Факт

Жоба

Факт

62

63

64

65

66

67

68

69

      Кестенің жалғасы

Шығындарды өтеу және кірістер алу көздері, мың теңгемен

Жалдау ақысы

2015

2037

Барлығы Жалдау ақысы жоба

Барлығы Жалдау ақысы факт

Жоба

Факт

Жоба

Факт

Жоба

Факт

70

71

72

73

74

75

76

77

      Кестенің жалғасы

Шығындарды өтеу және кірістер алу көздері, мың теңгемен

Мемлекеттік тапсырыс / ТМККК және бюджеттен төленетін басқа да төлемдер

2015

2037

Барлығы жоба

Барлығы факт

Жоба

Факт

Жоба

Факт

Жоба

Факт

78

79

80

81

82

83

84

85

      Кестенің жалғасы

Шығындарды өтеу және кірістер алу көздері, мың теңгемен

Субсидиялар

2015

2037

Барлығы Субсидиялар жоба

Барлығы Субсидиялар факт

Жоба

Факт

Жоба

Факт

Жоба

Факт

86

87

88

89

90

91

92

93

      Кестенің жалғасы

Шығындарды өтеу және кірістер алу көздері, мың теңгемен

Тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді өткізу

Валюталық шығындар өтемақысы ретінде төленген қаражат мөлшері (мың теңгемен)

2015

2037

Барлығы жоба

Барлығы факт

Жоба

Факт

Жоба

Факт

Жоба

Факт

94

95

96

97

98

99

100

101

102

      Кестенің жалғасы

Жоба санаты (мемлекеттік бюджеттен жекеше әріптестің барлық шығындарын өтеуді талап ететін; мемлекеттік бюджеттен пайдалану шығындарын өтеуді талап ететін; мемлекеттік қолдаудың қандай да бір қаржылық шараларын және мемлекеттік бюджеттен шығындарды өтеу көздерін талап етпейтін)

Жоба бойынша ауытқулар мен проблемалар

Сүйемелдейтін ұйымды қоса алғанда, жауапты тұлғалардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), байланыстары

Мемлекеттік әріптестің/конкурсты ұйымдастырушының сайтына сілтеме

Жоба бойынша жаңа жұмыс орындары (жоба/факт)

103

104

105

106

107

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2019 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 95 бұйрығына
2-қосымша
  Мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобаларын жоспарлау
және іске асыру қағидаларына
1-1-қосымша
Нысан

"__" _____ 20__ жылғы жағдай бойынша МЖӘ жобаларын іске асыруға мүдделі инвесторлар жөніндегі ақпарат

Компанияның (ұйымның) атауы, БСН/ЖСН

Елі

Компания қызметінің түрі

Ұйымның атауы (инвестор жүгінген)

Инвестор (инвестордың өкілі)

Инвесторлардың санат:

Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы

Телефон

Электрондық поштасы

МЖӘ жобасын ЖҚБ бойынша іске асыруды ұсынады

Қаражат бар, жоба жоқ

Нақты бір жобаға қатысу мақсатында

Жұмыс істеп тұрған инвестор

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

      кестенің жалғасы

Мемлекеттік қолдау шараларын және (немесе) шығындарды өтеу және кірістер алу көздерін сұрату

Қызықтыратын сала

Қызықтыратын жоба (болған жағдайда)

ЖҚБ үшін негіздеме (осы санат бойынша инвестор болған жағдайда)

Консультанттың болуы

иә/жоқ

Егер ия болса, қандай

зияткерлік шығармашылық қызмет нәтижелеріне айрықша құқықтардың болуы

меншік немесе ұзақ мерзімді жалға алу құқығындағы объектінің болуы

иә/жоқ

консультанттың деректері (болған жағдайда)

13

14

15

16

17

18

19

20

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2019 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 95 бұйрығына
3-қосымша
  Мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобаларын жоспарлау
және іске асыру қағидаларына
1-2-қосымша
Нысан

Салалық қорытынды

      _________________________________

      (оң не теріс қорытынды көрсетіледі)

      1. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік (бұдан әрі - МЖӘ) жобасы бойынша қысқаша ақпарат.

      1) Салалық сараптама жүргізетін салалық мемлекеттік органның атауы (құны төрт миллион айлық есептік көрсеткіштен асатын жергілікті МЖӘ жобалары бойынша не республикалық МЖӘ жобалары бойынша) не жергілікті салалық мемлекеттік органның атауы (жергілікті МЖӘ жобалары бойынша) көрсетіледі).

      2) Жобаны іске асыру саласы аясы (экономика саласы аясы көрсетіледі).

      3) Салалық сараптама объектісі (конкурстық құжаттама не МЖӘ жобасына бизнес-жоспар көрсетіледі).

      4) МЖӘ жобасының атауы (жоспарланған жобаның мәнін көрсететін МЖӘ жобасының атауы көрсетіледі).

      5) МЖӘ жобасының қуаты (тиісті өлшем бірліктерінде жобаның қуаты көрсетіледі).

      6) Іске асыру орны (жобаны іске асыру орны көрсетіледі (мекенжайы не талаптары не орналасқан жерінің сипаттамасы).

      7) МЖӘ объектісі (МЖӘ объектісінің атауы және ол туралы негізгі ақпарат көрсетіледі).

      8) Іске асыру мерзімдері мен кезеңдері (жобаны іске асыру мерзімдері мен кезеңдері жылдармен көрсетіледі).

      9) Жобаның құны (жобаның болжамды құны мың теңгемен, шығындарды өтеу және кірістер алу көздерінің жоспарланатын құны, Заңға сәйкес мемлекеттік қолдаудың болжамды шаралары және мемлекеттің қатысу нысандары көрсетіледі).

      10) Жобаның нәтижесі (МЖӘ жобасының тікелей және түпкілікті нәтижесі көрсетіледі).

      2. Негізгі бөлім(төменде көрсетілген бөлімшелердің әрқайсысы бойынша бағалау нәтижелерін (оң не теріс) қамтиды).

      1) Саланың одан әрі дамуына әсер ететін ағымдағы жай-күйінің проблемаларын бағалау.

      2) МЖӘ жобасы мақсаттарының саладағы бар проблемаларды шешуге сәйкестігін бағалау.

      3) МЖӘ жобасының Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына сәйкестігін бағалау, оның ішінде тиісті салада (аяда, өңірде) тауарларға, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерге қажеттіліктің болуын, сондай-ақ МЖӘ жобасының болжамды түпкілікті нәтижесінің болуын, Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің тапсырмаларына не актілеріне сәйкестігін көрсету.

      4) Ұсынылатын схема бойынша МЖӘ жобасын іске асырудың мүмкіндігі мен орындылығын бағалау.

      5) МЖӘ жобасының техникалық күрделілігін және (немесе) бірегейлігін бағалау.

      6) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 6 қарашадағы № 710 қаулысымен бекітілген мемлекеттік-жекешелік әріптестікті іске асыру үшін, оның ішінде концессияға беруге жатпайтын объектілер тізбесіне МЖӘ объектісінің тиесілігін бағалау.

      7) Жекеше әріптеспен жекеше әріптес ұсынатын тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) тұтынушылар мүдделерінің теңгерімділігін қамтамасыз ету қағидатын негізге ала отырып, МЖӘ жобасын іске асырудың балама нұсқаларын бағалау.

      8) МЖӘ жобасын іске асыру және мұндай іске асыру болмаған жағдайларда саладағы жағдайды бағалау.

      9) МЖӘ жобасын іске асырудан түсетін пайданы бөлуді бағалау.

      10) Жобаны іске асырудан экономиканың аралас салаларына (аясына) болжамды мультипликативтік әсерді бағалау.

      11) Шығындарды өтеу мен табыс алудың, мемлекеттік қолдау мен баға шешімдерінің ұсынылатын көздерін бағалау, оның ішінде инвестициялық және операциялық шығындардың барлық құрамдауыштары бойынша баға-сапа арақатынасының оңтайлылығын бағалау.

      12) Конкурстық құжаттамада көзделген технологиялық, техникалық шешімдерді, оның ішінде іске асыру кестесін бағалау.

      13) МЖӘ жобасын іске асыру нәтижесінде құрылатын объектінің жоспарланатын физикалық параметрлері мен техникалық сипаттамаларын бағалау.

      3. Салалық қорытындының нәтижелері бойынша тұжырымдар(тұжырымдамаларда жүргізілген бағалау нәтижелері бойынша МЖӘ жобасын қолдау туралы (оң қорытынды) не жүргізілген бағалау нәтижелері бойынша МЖӘ жобасын қолдамау туралы (теріс қорытынды)салалық мемлекеттік органның ұстанымы көрсетіледі).

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2019 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 95 бұйрығына
4-қосымша
  Мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобаларын жоспарлау
және іске асыру қағидаларына
3-қосымша

Әлеуетті жекеше әріптестердің өздерінің біліктілік талаптарына сәйкестігін растауы үшін ұсынатын құжаттар тізбесі:

      1) өз шоттарында ақшаның болуын, әлеуетті жекеше әріптестің меншік құқығын және жылжитын және жылжымайтын мүліктің құнын растайтын құжаттардың түпнұсқалары немесе нотариат куәландырған көшірмелері;

      2) "Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы" 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасы Заңының 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, және 19-баптарына не халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жасалған толық алдыңғы екі қаржы жылының қаржылық есептілігінің түпнұсқасы. Егер әлеуетті жекеше әріптес қызметін екі жылдан аз жүзеге асырса, қаржылық есептілік мемлекеттік тіркелген сәттен басталған кезеңге ұсынылады. Еншілес ұйымдары бар ұйымдар негізгі ұйым қызметі жөніндегі қаржылық есептілікке қосымша "Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы" 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасы Заңының 17-бабына не халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасайды және ұсынады. Ерекше маңызы бар МЖӘ жобаларына қатысты, егер әлеуетті жекеше әріптес МЖӘ жобасын іске асыру мақсатында жеке және (немесе) заңды тұлғалар құрған жаңа заңды тұлға болып табылса, онда мұндай құжаттаманы осындай әлеуетті жекеше әріптестің құрылтайшысы болып табылатын жеке және (немесе) заңды тұлғалар ұсынады;

      3) әлеуетті жекеше әріптестің бірінші басшысының немесе уәкілетті өкілінің қолы қойылған және әлеуетті жекеше әріптестің мөрімен куәландырылған соңғы есепті күнге (соңғы қаржы жылындағы) "Негізгі құралдар" бухгалтерлік балансының баптарының таратылып жазылуы;

      4) әлеуетті жекеше әріптестің бірінші басшысының немесе уәкілетті өкілінің қолы қойылған және әлеуетті жекеше әріптестің мөрімен куәландырылған, олардың қалыптасқан күні мен болжамды өтеу күнін, сондай-ақ берешектің мақсаты (не үшін берешек пайда болды), оларды құнсыздандыру бойынша есептелген резервтердің сомасы көрсетілген соңғы есепті күнге (соңғы қаржы жылындағы) дебиторлық және кредиторлық берешектің таратылып жазылуы. Банктік қарыздар болған жағдайда банктік қарыздар шарттарының көшірмелерін негізгі борышты және пайыздарды өтеу кестелерімен қоса беру қажет;

      5) әлеуетті жекеше әріптестің төлем қабілеттілігі, оның таратылуға жатпайтыны, мүлкіне тыйым салынбағаны, оның қаржылық-шаруашылық қызметінің тоқтатылмағаны, әлеуетті жекеше әріптестің жасалған МЖӘ шарттары бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін соңғы үш жыл ішінде заңды күшіне енген сот шешімі негізінде жауапкершілікке тартылмағаны туралы кепілхат;

      6) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде міндетті түрде аудит өткізу белгіленген заңды тұлғалар сондай-ақ соңғы қаржы жылы үшін аудиторлық есепті ұсынады;

      7) заңды тұлға қызметін үлгілік жарғы негізінде жүзеге асыратын жағдайларды қоспағанда, заңды тұлға нотариат куәландырған жарғысының көшірмесін ұсынады. Қазақстан Республикасының резиденті еместер мемлекеттік және (немесе) орыс тілдеріне аударылған сауда тізілімінен нотариат куәландырған заңдастырылған үзіндіні ұсынады;

      8) тіркелген заңды тұлға, филиал немесе өкілдік туралы анықтама;

      9) кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға тиісті мемлекеттік орган берген заңды тұлға құрмай кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға құқық беретін құжаттың нотариат куәландырған көшірмесін, жеке сәйкестендіру нөмірін көрсете отырып, нотариат куәландырған жеке бас куәлігінің (төлқұжат) көшірмесін ұсынады;

      10) әлеуетті жекеше әріптеске қызмет көрсететін банктің немесе банк филиалының қолы мен мөрі қойылған, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген екінші деңгейдегі банктер мен ипотекалық компаниялардағы Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспарына сәйкес банк немесе банк филиалы алдындағы әлеуетті жекеше әріптес міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша анықтама берілген күннің алдында үш айдан астам мерзімі өткен берешегі жоқ екендігі туралы анықтамасының түпнұсқасы. Егер әлеуетті жекеше әріптес бірнеше екінші деңгейдегі банктердің немесе филиалдарының, сондай-ақ шетел банкінің клиенті болып табылса, аталған анықтама осындай банктердің әрқайсысынан ұсынылады.

      "Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы" 2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 29-бабына сәйкес кредиттік бюро беретін кредиттік есепті ұсынуға рұқсат етіледі.

      Банк анықтамасы (не кредиттік есеп) конкурсты ұйымдастырушыға құжаттарды ұсыну күнінің алдындағы екі айдан аспайтын мерзімге беріледі.

      Конкурсқа жеке және (немесе) заңды тұлғалардың бірлестіктері қарапайым серіктестік нысанында қатысқан жағдайда қарапайым серіктестіктің өкілі біліктілік талаптарын растау үшін осы Қағидаларда белгіленген құжаттардан басқа мынадай құжаттарды қоса ұсынуды:

      бірлескен қызмет туралы шарттың нотариат куәландырған көшірмесі;

      қарапайым серіктестік мүшелері арасында жасалған ортақ жауапкершілік туралы шарттың нотариат куәландырған көшірмесі;

      конкурс шеңберінде қарапайым серіктестік атынан келіссөздерді және басқа да іс-шараларды жүзеге асыратын оның өкіліне арналған сенімхаттың нотариат куәландырған көшірмесі.

      Әлеуетті жекеше әріптестер өздерінің біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды өз қалауы бойынша ұсынады.

      Қазақстан Республикасының резиденті емес әлеуетті жекеше әріптес өздерінің біліктілік талаптарына сәйкестігін растау үшін Қазақстан Республикасының резиденттері ұсынатын құжаттарды не конкурстық құжаттаманың тілдеріне аударылған нотариат куәландырған аудармамен Қазақстан Республикасының резиденті емес әлеуетті жекеше әріптес біліктілігі туралы ұқсас мәліметтерді қамтитын құжаттарды, сондай ақ резиденттіктің апостиль қойылған сертификатын (егер халықаралық шартпен өзгеше көзделмесе) ұсынады.

      МЖӘ объектісі ақпараттық ресурстар және (немесе) ақпараттық жүйелер болған жағдайда әлеуетті жекеше әріптес ақпараттық ресурстарға және (немесе) ақпараттық жүйелерге меншік және (немесе) ие болу құқығы туралы құжаттарды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2019 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 95 бұйрығына
5-қосымша
  Мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобаларын жоспарлау
және іске асыру қағидаларына
7-қосымша
Нысан

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыруды мониторингілеу бойынша ақпарат (мерзімдер мен мазмұны бойынша)

Атауы

жоспар

факт

себеп

Жер учаскесін беру (куәліктің күні)
Инженерлік және көлік коммуникацияларымен қамтамасыз ету (құжат күні)
Құрылысқа рұқсат беру және өзге де рұқсаттар беру (құжаттың күні)
Қаржылық жабылуы: жобаны қаржылық ресурстармен қамтамасыз ету (шарттың күні)
Жобалау-сметалық құжаттамада мақұлданған МЖӘ объектісінің құны
Құрылыстың басталуы (күні)
Құрылыстың аяқталуы (күні)
Объектіні пайдалануға беру (күні)
Объектіні мемлекеттік меншікке қабылдау (күні)
Жекеше әріптеске құқықтарды беру (пайдалану, иелену құқығын) (күні)
Пайдалану кезіндегі жұмыс орындары, бірлік
Шарт бойынша мемлекеттік әріптестің міндеттемелерді орындауы: (келісім бойынша міндеттемелердің тізімі жоспарда көрсетілген және міндеттемелердің нақты орындалуы көрсетілген, мысалы, 160 құрал-жабдық сатып алынған)
Жекеше әріптестің Шарт бойынша міндеттемелерді орындауы: (келісім бойынша міндеттемелердің тізімі жоспарда көрсетілген және міндеттемелердің нақты орындалуы көрсетілген, мысалы 160 жабдық сатып алынды)
Шартқа сәйкес жекеше әріптес қызметінің сапа көрсеткіштері (мысалы, тоқсан сайынғы есепке сәйкес жекеше әріптес жүргізіліп жатқан жұмыс туралы ақпарат ұсынуға тиіс, іс жүзінде жекеше әріптес сатып алынатын жабдықты орнатуға 160 нүкте қосылғанын көрсеткен)*
Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері
Жоба мақсаттарының сақталуы/қол жеткізілуі
      * егер жекеше әріптес туралы есеп Шартта қарастырылған болса, онда осы есеп осы қосымшаның бөлігі ретінде ұсынылады.

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыруды мониторингілеу бойынша ақпарат (қаржылық көрсеткіштер бойынша)

Атауы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

n

Инфрақұрылымдық облигациялар бойынша мемлекет кепілгерлігі, мың теңге

жоспар
факт
Ауытқудың себебі
МЖӘ жобаларын қаржыландыру үшін тартылатын қарыздар бойынша мемлекеттің кепілдіктері, мың теңге

жоспар
факт
Ауытқудың себебі
Мемлекетке тиесілі зияткерлік меншік объектілеріне айрықша құқықтар беру, мың теңге

жоспар
факт
Ауытқудың себебі
Заттай гранттар, мың теңге

жоспар
факт
Ауытқудың себебі
МЖӘ жобаларын бірлесіп қаржыландыру, мың теңге

жоспар
факт
Ауытқудың себебі
МЖӘ жобасын іске асыру барысында өндірілетін тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің белгілі бір көлемін мемлекеттің тұтыну кепілдігі, мың теңге

жоспар
факт
Ауытқудың себебі
Инвестициялық шығындар өтемақысы, мың теңге

жоспар
факт
Ауытқудың себебі
Операциялық шығындар өтемақысы, мың теңге

жоспар
факт
Ауытқудың себебі
Басқаруды жүзеге асырғаны үшін сыйақы, мың теңге

жоспар
факт
Ауытқудың себебі
Қолжетімділік үшін төлемақы, мың теңге

жоспар
факт
Ауытқудың себебі
Жалға алу төлемақысы, мың теңге

жоспар
факт
Ауытқудың себебі
Мемлекеттік тапсырыс/Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі және бюджеттен төленетін басқа да төлемдер, мың теңге

жоспар
факт
Ауытқудың себебі
Субсидиялар, мың теңге

жоспар
факт
Ауытқудың себебі
Тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді өткізуден түскен кірістер мың теңге

жоспар
факт
Ауытқудың себебі
Жекеше әріптестің меншікті қаражаты, мың теңге

жоспар
факт
Ауытқудың себебі
Жекеше әріптестің қарыз қаражаты, мың теңге

жоспар
факт
Ауытқудың себебі

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады