"Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, оған қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, іске асырылуын мониторингілеу және бағалау және бюджеттік кредиттеудiң орындылығын айқындау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы № 129 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2020 жылғы 6 мамырдағы № 36 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 7 мамырда № 20598 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, оған қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, іске асырылуын мониторингілеу және бағалау және бюджеттік кредиттеудiң орындылығын айқындау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы № 129 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9938 болып тіркелген, "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2014 жылғы 19 желтоқсанда жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, оған қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, іске асырылуын мониторингілеу және бағалау және бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау қағидаларында:

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) бағалау (экономикалық сараптама жүргізу барысында) - бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесінде не бюджеттік инвестициялардың қаржы-экономикалық негіздемесінде ұсынылған ақпаратты сипаттайтын тұжырымдар;

      2) бюджеттік бағдарламалар әкімшісі (бұдан әрі - ББӘ) - бюджеттік бағдарламаларды жоспарлауға, негіздеуге, іске асыруға және нәтижелерге қол жеткізуге жауапты мемлекеттік орган;

      3) бюджеттік инвестициялар - әлеуметтік-экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін жедел шаралар қабылдауға бағытталған активтерді қоспағанда, бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру жолымен мемлекет активтерін құруға және (немесе) дамытуға, сондай-ақ заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын қалыптастыруға және (немесе) ұлғайтуға бағытталған республикалық немесе жергілікті бюджеттен қаржыландыру;

      4) бюджеттік инвестициялар бойынша қаржыландыру көздері - республикалық және/немесе жергілікті бюджеттердің қаражаты, оның ішінде бюджеттік инвестицияларды іске асыруға бағытталған қарыз қаражаты;

      5) бюджеттік инвестицияларды іске асырудан болатын экономикалық тиімділік - бюджеттік инвестицияларды іске асырудан күтілетін, экономикалық тиімділік көрсеткіштерінің есептемесінде көрсетілген тікелей және жанама экономикалық тиімділік көрсеткіштері;

      6) бюджеттік инвестициялардың нәтижелілігі - заңды тұлғаның жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту арқылы бюджеттік инвестициялардың экономикалық және қаржылық тиімділігінің, сондай-ақ нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу мүмкіндігінің есептемелерімен расталған дәлелдемелердің, тиімділік пен сапа көрсеткіштерінің болуы.

      Қызметін әлеуметтік салада жүзеге асыратын және негізгі кіріс көзі республикалық және (немесе) жергілікті бюджет болып табылатын мемлекеттік кәсіпорындар, коммерциялық емес акционерлік қоғамдар нысанындағы заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асырылуы жоспарланатын бюджеттік инвестициялар бойынша экономикалық және қаржылық тиімділік дәлелдемелерінің болуы талап етілмейді;

      7) бюджеттік инвестициялардың орындылығы - заңды тұлғаның жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту арқылы бюджеттік инвестицияларды жүзеге асырудың және бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асырудың экономикалық орындылығының, олардың ел экономикасына ықпалының негiздемесі және жобаның Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының ережелеріне, Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларына және Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмаларына сәйкес келуі;

      8) бюджеттік инвестициялық жоба (бұдан әрі - БИЖ) - жаңа объектілерді құруға (салуға) не қолда барларын реконструкциялауға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президентінің қызметін қамтамасыз етуге бағытталған міндеттерді іске асыруға арналған ақпараттандыру объектілерін, сондай-ақ арнаулы мемлекеттік органдардың ақпараттандыру объектілерін қоспағанда, ақпараттандыру объектілерін құруға және дамытуға бағытталған, белгілі бір уақыт кезеңі ішінде бюджет қаражаты есебінен бюджеттік бағдарлама әкімшісі тікелей іске асыратын және аяқталған сипаттағы іс-шаралар жиынтығы;

      9) бюджеттік инвестициялық жоба бойынша экономикалық қорытынды - мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның бюджеттік инвестициялық жобаны іске асырудың экономикалық орындылығы, оның ел экономикасына ықпалы және стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттарға сәйкес келуі тұрғысынан, бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесінің экономикалық сараптамасы қорытындысының негізінде дайындалған қорытындысы;

      10) бюджеттік инвестициялық жобаларды мониторингілеу - бюджет қаражаты бөлінген кезден бастап пайдалануға берілген кезге дейін жаңа объектілер құру (салу), бұрыннан бар объектілерді реконструкциялау, сондай-ақ ақпараттандыру объектілерін құру және дамыту барысы туралы тұрақты және жүйелі түрде ақпарат жинау мен талдау жөніндегі іс-шаралар жиынтығы;

      11) бюджеттік инвестициялық жобалардың іске асырылуын бағалау - объектіні пайдалануға берген кезден бастап жобаның мақсаттарына қол жеткізу дәрежесін және нақты алынған нәтижелердің жоспарланған нәтижелерге сәйкестігін айқындау жөніндегі шаралар жиынтығы;

      12) бюджеттік инвестициялық жобаны әзірлеуге немесе түзетуге арналған техникалық тапсырма - бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесіне қойылатын талаптарды, оның әлеуетті әзірлеушісіне қойылатын біліктілік талаптарын айқындайтын, сондай-ақ бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу немесе түзету жөніндегі жұмыстардың мерзімдері мен көлемін регламенттейтін құжат;

      13) бюджеттік инвестициялық жобаның жүзеге асырыла алатындығы - жоба нәтижелері көрсеткіштеріне қолжетімділік;

      14) бюджеттік инвестициялық жобаның ресурстық және инфрақұрылымдық қамтамасыз етілуі - жобаның ресурстық және инфрақұрылымдық қамтамасыз етілу қажеттілігінің жоспарланған және қол жеткізілген деңгейін сипаттайтын көрсеткіштер;

      15) бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесінің экономикалық сараптамасы - салалық сараптама қорытындысының және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін басқа да сараптамалардың қорытындылары негізінде жүргізілетін жобаның жүзеге асырыла алатындығы мен тиімділігін айқындау тұрғысынан техникалық-экономикалық негіздемеде берілген ақпаратты кешенді бағалау;

      16) бюджеттік инвестициялық жобаның тиімділігі - бюджет қаражатының сұралатын көлемін пайдалана отырып, ең үздік тікелей нәтижеге қол жеткізу немесе бюджет қаражатының ең аз көлемін пайдалана отырып жобаның мақсаттарына қол жеткізу немесе жобаны іске асырудан оң экономикалық нәтиже алу;

      17) бюджеттік кредиттеу - бюджеттік кредитті беру, пайдалану, оған қызмет көрсету және оны өтеу туралы шешім қабылдау рәсімдерін қамтитын процесс;

      18) бюджеттік кредит есебінен іске асырылатын іс-шаралардың өзін-өзі ақтауы - бюджеттік кредит қайтарымдылығы мен жобаның қаржылық тиімділігінің есептемелерімен расталған дәлелдемелердің болуы;

      19) кешенді ведомстводан тыс сараптама - Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ғимараттар мен құрылысжайларды, олардың кешендерін, инженерлік және көліктік коммуникацияларын салуға арналған техникалық-экономикалық негіздемелер және жобалау-сметалық құжаттама бойынша "бір терезе" қағидатымен жүргізілетін, объектілер құрылысы жобаларының (салалық және ведомстволық сараптамаларды қамтитын) сараптамасы;

      20) іс-шараларды бюджеттік кредиттеу арқылы іске асырудың экономикалық және әлеуметтік тиімділігі - бюджеттік кредиттеу арқылы іске асыруға жоспарланатын жобадан әлеуметтік және экономикалық пайдалардың болуының есептемелермен расталған дәлелдемелерінің болуы;

      21) Гант диаграммасы - жобаның жоспары мен уақыт бойынша жұмыс графигінің дәйектілігі мен ұзақтығын графикалық көрсетуді бейнелеу үшін бюджеттік инвестициялардың электрондық порталында пайдаланылатын диаграмма;

      22) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестицияларды мониторингілеу - заңды тұлғалардың бастапқы жарғылық капиталын қалыптастыру, акциялар пакетін (қатысу үлестерін) сатып алу арқылы республикалық немесе жергiлiктi бюджеттен тартылған заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың іске асырылуына тұрақты және жүйелi түрде ақпарат жинау, көрсетілген іс-шаралар түпкілікті іске асырылған кезге дейін есепке алу мен талдау бойынша іс-шаралардың жиынтығы;

      23) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестицияларды бағалау - іс-шаралар түпкілікті іске асырылған кезден бастап мақсаттарға қол жеткiзу дәрежесi мен іс жүзінде алынған нәтижелердің жоспарланған нәтижелерге сәйкестігін айқындау жөніндегі шаралар жиынтығы;

      24) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемесінің экономикалық сараптамасы - салалық сараптама қорытындысының және Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес талап етілетін басқа да сараптамалардың қорытындылары негізінде жүргізілетін, іс-шаралардың негізділік пен нәтижелілік өлшемшарттарына сәйкес келуі тұрғысынан қаржылық-экономикалық негіздемеде берілген ақпаратты кешенді бағалау;

      25) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар бойынша экономикалық қорытынды - мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның бюджеттік инвестицияларды жүзеге асырудың экономикалық орындылығы, оның ел экономикасына ықпалы мен стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттарға сәйкес келуі тұрғысынан заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемесінің экономикалық сараптамасы қорытындысының негізінде дайындаған қорытындысы;

      26) заңды тұлғалардың қызметін жоспарлау құжаттары - ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын ұлттық компаниялардың, мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардың және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың 10 жылға арналған даму стратегиялары мен 5 жылға арналған даму жоспарларын әзірлеу және бекіту жөніндегі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітілген ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын ұлттық компаниялардың 10 жылға арналған даму стратегиялары мен 5 жылға арналған даму жоспарлары, сондай-ақ мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардың және жауапкершілігі шектеулі серіктестердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарлары;

      27) заңды тұлғаның даму мақсаты - шаруашылық қызметінің ағымдағы шығындарын жабуды және ағымдағы шығыстарды қаржыландыруды көздемейтін, саланы дамытуға, саладағы әлеуметтік-экономикалық жағдайды жақсартуға бағытталған іс-шараларды іске асыру;

      28) заңды тұлғаның жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту арқылы бюджеттік инвестициялар (бұдан әрі - Инвестициялар) - заңды тұлғаның жарғылық капиталын республикалық немесе жергілікті бюджеттен қалыптастыру және (немесе) ұлғайту арқылы оны дамытуға бағытталған іс-шараларды іске асыру;

      29) заңды тұлғаның жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту арқылы бюджеттік инвестицияларды алушы (бұдан әрі - Алушы) - жарғылық капиталды ұлғайту немесе қалыптастыру үшiн қаражаттың түпкiлiктi алушысы болып табылатын, iс-шараларды бюджеттік инвестициялар есебiнен iске асыратын заңды тұлға;

      30) заңды тұлғаның жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту арқылы бюджеттік инвестициялардың негiздiлiгі - iс-шараларды iске асыруға арналған қаржыландыру көлемiнiң, сондай-ақ iс-шараларды меншікті және қарыз қаражаты есебінен қаржыландырудың мүмкiн болмауының құжаттармен және есептемелермен расталған дәлелдемелерінің болуы;

      31) инвестициялық ұсыныс - бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері әзірлейтін тиісті іс-шаралар жиынтығын қоса алғанда, мақсатқа қол жеткізу үшін мемлекеттік, үкіметтік бағдарламаларды және аумақтарды дамыту бағдарламаларын іске асыру шеңберінде мемлекеттік инвестициялық жобаларды іске асырудың орындылығын негіздейтін, мақсатқа қол жеткізу жолдары мен ықтимал қаржыландыру тәсілдерін көрсететін тұжырымдамалық ұсыныс;

      32) мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің институционалдық жобасы - мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартына сәйкес мемлекеттік-жекешелік әріптестік компаниясына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асырылуы жоспарланып отырған жоба;

      33) инвестициялық ұсыныстың ақпараттық парағы - мемлекеттік инвестициялық жоба бойынша негізгі ақпаратты қамтитын, оны іске асырудың орындылығын ашып көрсететін құжат;

      34) инвестициялық ұсыныстың экономикалық қорытындысы - салалық сараптама қорытындысының және Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес талап етілетін басқа да сараптамалар қорытындыларының негiзінде жүргiзiлетiн, пайдалар мен шығындардың талдауын пайдалана отырып, инвестициялық ұсыныста берілген ақпаратты кешенді бағалау;

      35) квазимемлекеттік сектор субъектілері - мемлекеттік кәсіпорындар, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер, акционерлік қоғамдар, оның ішінде қатысушысы немесе акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер, ұлттық компаниялар, сондай-ақ еншілес, тәуелді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес акционерлік қоғамдармен үлестес болып табылатын өзге де заңды тұлғалар;

      36) концессиялық жоба - Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына және "Концессиялар туралы" 2006 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес шектеулі уақыт кезеңі ішінде іске асырылатын және аяқталған сипаттағы концессияны жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралар жиынтығы;

      37) кредитор - Қазақстан Республикасының бюджет және азаматтық заңнамасына сәйкес бюджеттік кредит беретін кредит шартының тарапы;

      38) Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе жергілікті атқарушы органдар айқындайтын заңды тұлға - "Концессия мәселелері жөнінде мамандандырылған ұйым құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 17 шілдедегі № 693 қаулысына сәйкес "Қазақстандық мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығы" АҚ немесе жергілікті атқарушы органның шешімімен айқындалатын заңды тұлға;

      39) Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар айқындайтын заңды тұлғаның қаржы агенттіктерінің мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруына арналған бюджеттік кредиттеудің қаржылық-экономикалық негіздемесінің экономикалық сараптамасы - іс-шаралардың "іс-шараларды бюджеттік кредиттеу арқылы іске асырудың экономикалық және әлеуметтік тиімділігі" және "бюджеттік кредит есебінен іске асырылатын іс-шаралардың өзін-өзі ақтауы" өлшемшарттарына сәйкестігі тұрғысынан қаржылық-экономикалық негіздемеде ұсынылған ақпаратты кешенді бағалау;

      40) қаржылық-экономикалық негіздеме (бұдан әрі - ҚЭН) - заңды тұлғалардың жарғылық капиталына бюджет қаражатын салудың орындылығы, негізділігі жөніндегі мәліметтерді және оның нәтижесін бағалауды қамтитын құжат;

      41) қаржы агенттігі - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес экономиканың белгілі бір салаларында мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруға уәкілеттік берілген және осы мақсаттарда Қазақстан Республикасының қаржы нарығында және (немесе) халықаралық қаржы нарығында қарыз алуды жүзеге асыратын ұлттық басқарушы холдинг және акцияларының жүз пайызы ұлттық басқарушы холдингке тиесілі заңды тұлғалар, сондай-ақ банк немесе мемлекет жүз пайыз қатысатын, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым;

      42) қаржы агенттіктерінің мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруын бюджеттік кредиттеудің қаржылық-экономикалық негіздемесі (бұдан әрi - бюджеттік кредиттің ҚЭН) - маркетингтік, әлеуметтік-экономикалық талдаудың, сондай-ақ бюджеттік кредиттеу арқылы іс-шараларды іске асырудың өзін-өзі ақтауы мен экономикалық және әлеуметтік тиімділігін негіздейтін қаржылық есептемелердің нәтижелерін қамтитын құжаттама;

      43) қаржылық схемаға қатысушылар - квазимемлекеттік сектордың субъектілері болып табылмайтын түпкілікті қарыз алушыларды қоспағанда, бюджеттік кредитті алуға және бөлуге қатысатын ұйымдар;

      44) қаржы-экономикалық негіздемені түзету - iс-шараларды, техникалық-технологиялық шешiмдердi толықтыруға және (немесе) өзгертуге, бекiтiлген iс-шараларға көзделген шығыстарды ұлғайтуға алып келетін, заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың белгiленген қаржы-экономикалық параметрлерiнің өзгеруі;

      45) қарыз алушы - негізгі борышты өтеу және сыйақы, сондай-ақ кредиттік шартқа сәйкес басқа да төлемдерді төлеу жөніндегі міндеттеме жүктелген, бюджеттік кредитті алатын, кредиттік шарттың тарапы;

      46) қатысушылар (бұдан әрі - Қатысушылар) - заңды тұлғаның жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту арқылы бюджеттік инвестицияларды алуға және бөлуге қатысатын ұйымдар;

      47) құрамдауыш - iс-шараның аяқталған сипаты бар құрамдас бөлiгi;

      48) маркетингтiк орта - нысаналы клиенттермен табысты ынтымақтастық қатынас орнату және қолдау мүмкіндіктеріне ықпал ететін белсенді субъектілер мен іс-шараларды бюджеттік инвестициялар есебінен іске асыратын, жарғылық капиталды ұлғайту немесе қалыптастыру үшін қаражаттың түпкілікті алушысы болып табылатын заңды тұлғаның қызметі жүзеге асырылатын жағдайлар жиынтығы;

      49) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органның электрондық порталының бюджеттік инвестицияларды мониторингілеу модулі (бұдан әрі - электрондық портал) - жоспарланған және іске асырылатын бюджеттік инвестицияларды есепке алу мен мониторингілеуді автоматтандыруға арналған ақпараттық жүйе;

      50) мемлекеттік инвестициялық жоба (бұдан әрі - МИЖ) - бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды іске асыру арқылы мемлекеттің стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған іс-шаралар кешені;

      51) мультипликативтік әсер - тиісті салаға бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру кезінде экономиканың дамуына ықпал ету;

      52) нәтижелердің көрсеткіштері - мемлекеттік органның стратегиялық жоспарды, аумақты дамыту бағдарламасын және (немесе) бюджеттік бағдарламаларды іске асыру бойынша қызметін сипаттайтын нысаналы индикаторлардың, тікелей және түпкілікті нәтижелердің жиынтығы;

      53) өнiм - материалдық-заттай (материалдық өнiм) немесе материалдық емес (зияткерлiк өнiм) нысанда не жұмыстар және (немесе) көрсетілетін қызметтер, оның iшiнде қаржылық көрсетілетін қызметтер түрiнде берiлген шаруашылық қызметiнiң нәтижесi;

      54) салалық сараптаманың қорытындысы - мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын немесе бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін немесе бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемесін саланы дамыту басымдықтарына сәйкес келуі тұрғысынан бағалау;

      55) құрылыстың сметалық құны (бұдан әрі - сметалық құн) - сомасы жобалық материалдардың және сметалық-нормативтік базаның негізінде айқындалатын объект құрылысын жүзеге асыруға қажетті ақша;

      56) техникалық-экономикалық негіздеме (бұдан әрі - ТЭН) - негізгі техникалық, технологиялық және өзге шешімдер туралы мәліметтерді, сондай-ақ негізгі техникалық-экономикалық параметрлерді айқындай отырып, пайдалар мен шығындарды экономикалық талдаудың негізінде жүргізілетін, бюджеттік инвестициялық жобаның жүзеге асырыла алатындығын және тиімділігін зерделеу нәтижелерін қамтитын құжат;

      57) техникалық-экономикалық негіздемені түзету - техникалық шешімдердің өзгеруіне және қосымша шығыстарға алып келетін бюджеттік инвестициялық жобаның белгіленген техникалық-экономикалық параметрлерінің өзгеруі;

      58) техникалық-экономикалық параметрлер - техникалық-экономикалық негіздемеде не ақпараттандыру объектілерін құруға және дамытуға бағытталған БИЖ-дің инвестициялық ұсынысында көзделген негізгі көрсеткіштер;

      59) түпкілікті қарыз алушы - кредитор немесе қаржы агенттігі айқындаған шарттармен мамандандырылған ұйым немесе жергілікті атқарушы органның атынан қарыз алушы беретін бюджеттік кредиттің түпкілікті алушысы;

      60) түпкілікті нәтиже - мемлекеттік орган қызметінің тікелей нәтижелеріне қол жеткізуге негізделген стратегиялық жоспардың, аумақты дамыту бағдарламасының және (немесе) бюджеттік бағдарламаның мақсаттарына қол жеткізуді санмен өлшейтін бюджеттік бағдарламаның көрсеткіші;

      61) тікелей нәтиже - қол жеткізілуі осы функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыратын немесе қызметтер көрсететін ұйымның қызметіне толықтай тәуелді болатын, көзделген бюджет қаражаты шегінде орындалатын мемлекеттік функциялардың, өкілеттіктер мен көрсетілетін мемлекеттік қызметтер көлемінің сандық сипаттамасы;

      62) іс-шара - бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру шеңберінде орындалатын міндеттерді орындауға бағытталған өзара байланысты құрамдауыш(тар) кешені.";

      9-тармақтың 8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "8) мемлекеттік инвестициялардың қажеттілігіне байланысты МИЖ-ді іске асыру тетігін басымдықпен таңдау негізділігін бағалауды қамтиды.

      МИЖ инвестициялық ұсынысына салалық қорытындыны ББӘ осы Қағидалардың 6-тармағында көрсетілген құжаттарды квазимемлекеттік сектор субъектілері енгізген сәттен бастап 30 жұмыс күні ішінде ұсынады.

      Техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеуді талап етпейтін, ақпараттық жүйелерді дамытуға бағытталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша ақпараттандыру саласындағы орталық уәкілетті органның салалық қорытындысы ақпараттық жүйелерді дамытуға арналған шығындардың нормативтеріне сәйкес келетін есептемелер мен негіздемелерді қамтиды.

      Техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеуді талап етпейтін ақпараттық жүйелерді дамытуға бағытталған бюджеттік инвестициялық жобалардың құны ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органның салалық қорытындысының құрамында ұсынылған есептемелер мен негіздемелер негізінде расталады.";

      12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "12. Қаржылық-экономикалық модельдің базалық параметрлері мен жобаны іске асырудан экономикалық әсер көрсеткіштерінің есептемесін қамтитын МИЖ қаржыландырудың ықтимал түрлері мен тәсілдерінің есептемелері, осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысандар бойынша ұсынылады.";

      мынадай мазмұндағы 26-5-тармақпен толықтырылсын:

      "26-5. БИЖ ТЭН-ін әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізуді қаржыландыруға арналған өтінімге БИЖ ТЭН-ін әзірлеудің немесе түзетудің мәлімделген құнын растайтын есептемелер қоса беріледі ("Қазақстан Республикасы құрылысқа арналған жобалау жұмыстарының құнын айқындау жөніндегі мемлекеттік нормативті бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті Төрағасының 2016 жылғы 28 қарашадағы № 232-НҚ бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізіліміне № 14642 болып тіркелген) және әлеуетті өнім берушілердің коммерциялық ұсыныстарына сәйкес).";

      121-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "121. Заңды тұлғаның даму мақсаттарына заңды тұлғаның жарғылық капиталын бюджет қаражаты есебінен ұлғайтуға жол беріледі.

      Заңды тұлғалар жарғылық капиталды қалыптастыруға немесе ұлғайтуға бюджет қаражатын бөлу, төлем үшін мемлекеттік меншік объектілерін беру арқылы мемлекеттің олардың жарғылық капиталына қатысуы нәтижесінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында тікелей көзделген жағдайларда квазимемлекеттік сектор субъектілеріне жатады.

      Шығындарды жабу бойынша түпкілікті және тікелей нәтижелердің тиісті көрсеткіштерімен заңды тұлғаның шығындарын тікелей жабу мақсаттарына және ағымдағы шығыстарды қаржыландыруға бағытталған іс-шараларға заңды тұлғаның жарғылық капиталын ұлғайтуға жол берілмейді.";

      151-тармақтың сегізінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Инвестициялардың ҚЭН-ін түзетудің орындылығы мәселесін тиісті бюджет комиссиясының қарауына шығару үшін ББӘ 30 жұмыс күні ішінде бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға ББӘ - мемлекеттік органның бірінші басшысы не оны алмастыратын тұлға, не ББӘ - мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір Инвестиция бойынша жеке уәкілеттік берген тұлға қол қойған мына құжаттарды ұсынады:";

      181-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "181. Инвестициялар бойынша оң экономикалық қорытынды мен тиiстi бюджет комиссиясының оң шешiмi негiзiнде Инвестициялар тиiстi бюджет жобасына қосылады.

      Инвестицияларды іске асыруға арналған шығыстар ҚЭН-де айқындалған бюджеттік инвестицияларды іске асыру мерзімдеріне сәйкес бюджет жобасына қосылады.

      Мемлекеттік кәсіпорын нысанындағы заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асырылуы жоспарланатын бюджеттік инвестициялар бойынша ТЭН немесе ЖСҚ-ға ведомстводан тыс кешенді сараптаманың нәтижелері бойынша тиісті бюджет жобасына жобаларды іске асырудың жалпы құны қосылады.";

      2-қосымша осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. Инвестициялық саясат департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі
Р. Даленов

      "КЕЛІСІЛГЕН"

      Қазақстан Республикасының

      Қаржы министрлігі

      ___________________

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2020 жылғы 6 мамырдағы
№ 36 бұйрығына
қосымша
  Мемлекеттік инвестициялық
жобаның инвестициялық
ұсынысын әзірлеу немесе
түзету, оған қажетті
сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік
инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, іске асырылуын
мониторингілеу және бағалау
және бюджеттік кредиттеудiң
орындылығын айқындау
қағидаларына
2-қосымша

      1-кесте

"Жобаның қаржылық-экономикалық моделінің базалық параметрлері" нысаны

Р/с №

Параметрдің атауы

Параметрдің мәні

Негіздеме

1

2

3

4

1

Жобаның жалпы құны

мың теңге


2

Инвестициялық кезең

жыл


3

Постинвестициялық кезең

жыл


4

Дисконттау мөлшерлемесі (коэффициенті)

%


5

Инфляция деңгейі

%


6

Салықтар мөлшерлемелері

%


7

Амортизация нормалары      Ескертпе:

      4-жолда қаржылық және экономикалық тиімділік көрсеткіштерінің есептеулерінде қолданылатын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкін қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесі көрсетіледі.

      5-жолда қаржылық және экономикалық тиімділік көрсеткіштерінің есептеулерінде қолданылатын Қазақстан Республикасының ақша-кредит саясаты көрсеткіштерінің және/немесе макроэкономикалық көрсеткіштерінің орта мерзімді болжамына сәйкес инфляция деңгейі көрсетіледі. Бұл ретте, келесі постинвестициялық кезең ішінде Қазақстан Республикасының ақша-кредит саясаты көрсеткіштерінің және/немесе макроэкономикалық көрсеткіштерінің орта мерзімді болжамына сәйкес көрсетілген соңғы жылға арналған инфляция деңгейі қабылданады.

      6-жолда қаржылық және экономикалық тиімділік көрсеткіштерінің есептеулерінде қолданылатын Қазақстан Республикасының қолданыстағы Салық кодексіне сәйкес салық мөлшерлемелері көрсетіледі.

      7-жолда қаржылық және экономикалық тиімділік көрсеткіштерінің есептеулерінде қолданылатын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес амортизация нормалары көрсетіледі.

      2-кесте

"Жобаны іске асырудан экономикалық әсер көрсеткіштерінің есептеме" нысаны

Атауы

Ескертпе (негіздеме)

1

2

3

n

1.

Экономикалық пайдалар1)

Тікелей ақша ағындары
оның ішінде:
жобаны іске асырудан шоғырландырылған бюджетке түсетін түсімдер2)

Жанама экономикалық пайдалар2.

Экономикалық шығындар1)

Инвестициялық шығындар/Инвестициялық шығындарды өтеу2)

Пайдалану шығындары/Операциялық шығындарды өтеу3)

Жанама экономикалық шығындар/Басқару сыйақысы3.

Таза экономикалық ағын жиыны4.

Таза дисконтталған экономикалық ағын жиыны5.

Экономикалық таза дисконтталған кіріс (ENPV)6.

Экономикалық ішкі кірістілік нормасы (EIRR)7.

Өзін-өзі ақтау мерзімі (РР)      Ескертпе:

      Бұл нысан МИЖ қаржыландырудың әрбір әдісі бойынша бөлек толтырылады (бюджеттік инвестициялық жоба, заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы, оның ішінде концессиялық жоба, бюджеттік кредит, жеке инвестициялар).

      1-тармақтың 1) тармақшасында инвестициялықтан кейінгі кезең ішінде жобаны іске асыруға байланысты барлық ақша түсімдері мен төлемдер көрсетіледі.

      1-тармақтың 2) тармақшасында жобаны іске асыруға байланысты барлық пайдалар, оның ішінде барлық инвестициялықтан кейінгі кезеңге айқындалатын қосымша әлеуметтік-экономикалық, экономиканың сабақтас салаларындағы (аяларындағы) экологиялық әсерлер көрсетіледі. Барлық пайдалар ақшалай балама түрінде келтіріледі (мың теңге).

      1-тармақта тікелей ақша ағынының және жанама экономикалық пайдалардың жиынтық құны көрсетілді.

      2-тармақтың 1) тармақшасында инвестициялық кезеңдегі барлық ақшалай салымдардың, оның ішінде жобалау-іздестіру жұмыстарының, жер учаскесін сатып алу немесе жалға алу, оның құрылысқа бөлінуі және игерілуінің құны, аумақтарды құрылыс және құрылыс-монтаждау жұмыстарына дайындау бойынша жұмыстардың, жабдықтардың және басқалардың құны ескеріле отырып, жобаның құны көрсетіледі.

      2-тармақтың 2) тармақшасында объекті пайдалануға берілген кезден бастап оны сүйемелдеуге және/немесе ұстауға бағытталған барлық ақшалай шығындар көрсетіледі.

      2-тармақтың 3) тармақшасында барлық болжамды, оның ішінде жобаны іске асырудың салдарларына байланысты әлеуметтік-экономикалық, экологиялық және пайдалану шығындарын қоспағанда, экономиканың сабақтас салаларындағы (аяларындағы) шығындар көрсетіледі. Барлық шығындар ақшалай баламасында келтіріледі (мың теңге).

      2-тармақта жобаның инвестициялық және пайдалану шығындарының, жанама экономикалық шығындардың жиынтық құны көрсетіледі.

      3-тармақта экономикалық пайда мен шығындардың арасындағы айырмашылық көрсетіледі.

      4-тармақта таза экономикалық ағынды мына формула бойынша есептелетін:

      1 k = ------- (1+r)i

      коэффициентке көбейту жолымен алынған мәндер көрсетіледі.

      r - осы қосымшаның 1-кестесінде көрсетілген дисконттау мөлшерлемесі;

      i - жобаны іске асыру жылының реттік нөмірі (1-ден n-ге дейін).

      5-тармақта 4-тармақта келтірілген таза дисконтталған экономикалық ағынды қосу арқылы алынған мән көрсетіледі.

      6-тармақта экономикалық таза дисконтталған кіріс нөлге тең болған кездегі дисконттау мөлшерлемесін табу жолымен алынған мән көрсетіледі.

      7-тармақта өзін-өзі ақтау мерзімі мына формула бойынша есептеледі:

      PP=min n, бұл ретте Snt-1 CFi > IC, мұнда:

      IC (Invest Capital) - жобадағы алғашқы инвестициялық шығындар;

      CFi (Cash Flow) - таза пайда мен амортизация сомасын беретін уақыттың i-ші кезеңінде жобадан түсетін ақша ағыны.

      Ақша ағынынын есептеу үшін мынадай формулаларды қолдану қажет:

      CFi = NP + A;

      немесе

      CFᵢ = Кіріс - Операциялық шығысылар - Салық төлемдері мен қарыздық капитал бойынша төлемдер

      мұнда:

      А (Amortization) - амортизация, шығындар болып табылмайтын ақша ағынының түрі;

      NP (Net Profit) - инвестициялық жобаның таза пайдасы.

      * Керектісін таңдау қажет

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады