Еңбек және жұмыспен қамту статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті Төрағасының 2020 жылғы 7 қыркүйектегі № 34 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 8 қыркүйекте № 21183 болып тіркелді.

      "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына және Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі төрағасының 2020 жылғы 23 қазандағы № 9-нқ бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы туралы ереженің 15-тармағы 22) тармақшасына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 27.08.2022 № 19 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. Мыналар:

      1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес "Еңбек бойынша есеп" (индексі 1-Т, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны;

      2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес "Еңбек бойынша есеп" (индексі 1-Т, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық;

      3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес "Еңбек бойынша есеп" (индексі 1-Т, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны;

      4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес "Еңбек бойынша есеп" (индексі 1-Т, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық;

      5) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес "Зиянды және басқа да қолайсыз еңбек жағдайларында жұмыс істейтін жұмыскерлер саны туралы есеп" (индексі 1-Т (Еңбек жағдайы), кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны;

      6) осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес "Зиянды және басқа да қолайсыз еңбек жағдайларында жұмыс істейтін жұмыскерлер саны туралы есеп" (индексі 1-Т (Еңбек жағдайы), кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық;

      7) алып тасталды - ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 27.08.2022 № 19 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      8) алып тасталды - ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 27.08.2022 № 19 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      9) осы бұйрыққа 9-қосымшаға сәйкес "Жалақы құрылымы және оны бөлу туралы есеп" (индексі 2-Т (еңбекақы), кезеңділігі жылына бір рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны;

      10) осы бұйрыққа 10-қосымшаға сәйкес "Жалақы құрылымы және оны бөлу туралы есеп" (индексі 2-Т (еңбекақы), кезеңділігі жылына бір рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық;

      11) осы бұйрыққа 11-қосымшаға сәйкес "Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы" (индексі Т-001, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны;

      12) осы бұйрыққа 12-қосымшаға сәйкес "Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы" (индексі Т-001, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық;

      13) осы бұйрыққа 13-қосымшаға сәйкес "Лайықты еңбек" (индексі Т-004, кезеңділігі жылына үш рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны;

      14) осы бұйрыққа 14-қосымшаға сәйкес "Лайықты еңбек" (индексі Т-004, кезеңділігі жылына үш рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық бекітілсін.

      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 27.08.2022 № 19 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      2. "Еңбек және жұмыспен қамту статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2020 жылғы 5 ақпандағы № 17 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 20021 болып тіркелген, 2020 жылғы 17 ақпанда Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

      3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      4. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің құрылымдық бөлімшелеріне және аумақтық органдарына жұмыс бабында басшылыққа алу және пайдалану үшін жеткізсін.

      5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

      6. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Төраға Н. Айдапкелов

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Еңбек және халықты әлеуметтік

      қорғау министрлігі

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің Статистика
комитеті төрағасының
2020 жылғы 7 қыркүйектегі
№ 34 бұйрығына
1-қосымша

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 27.08.2022 № 19 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

 
Приложение 1 к приказу
Председателя Комитета
по статистике Министерства
национальной экономики
Республики Казахстан
от 7 сентября 2020 года
№ 34

Еңбек бойынша есеп Отчет по труду

Индексі
Индекс

1-Т

жылдық
годовая

есепті кезең
отчетный периоджыл
год

      Қызметкерлердің саны 100 адамнан асатын, сондай-ақ "Шағын кәсіпорын қызметі туралы" (индексі 2-МП, кезеңділігі жылдық) статистикалық нысан бойынша есеп беретіндерден басқа, саны 100 адамға дейін экономикалық қызметтің барлық түрлерінің заңды тұлғалары мен (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері ұсынады

      Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения всех видов экономической деятельности, с численностью работников свыше 100 человек, а также с численностью до 100 человек, кроме отчитывающихся по статистической форме "О деятельности малого предприятия" (индекс 2-МП, периодичность годовая)

      Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 12 ақпанға (қоса алғанда) дейін

      Срок представления – до 12 февраля (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН1. Заңды тұлғаның деректемелері:
Реквизиты юридического лица:1.1 Заңды тұлғаның (бөлімшенің) нақты орналасқан орнын көрсетіңіз (оның тіркелген жеріне қарамастан) - облыс, қала, аудан, елді мекен
Укажите фактическое место расположения юридического лица (подразделения) (независимо от места его регистрации) – область, город, район, населенный пункт
1.2 Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (ӘАОЖ) сəйкес аумақ коды (респондент статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште ұсынған кезде аумақтық статистика органының тиісті қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов (КАТО) (заполняется соответствующим работником территориального органа статистики при представлении респондентом статистической формы на бумажном носителе)
1.3 Заңды тұлғаның (бөлімшенің) нақты жүзеге асырылатын экономикалық қызметінің негізгі түрінің атауы мен кодын Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне сәйкес (бұдан әрі - ЭҚЖЖ) көрсетіңіз
Укажите наименование и код согласно Общему классификатору видов экономической деятельности (далее - ОКЭД) фактически осуществляемого основного вида экономической деятельности юридического лица (подразделения)
      2. Есепті жылға орташа алғанда қызметкерлердің саны және жалақы қоры туралы деректерді көрсетіңіз

      Укажите данные о численности работников в среднем за отчетный год и фонде заработной платы

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

ЭҚЖЖ бойынша код
Код по ОКЭД

Есепті кезеңге орташа алғанда қызметкерлер-дің тізімдік саны, адам
Списочная численность работников в среднем за отчетный период, человек

Есепті кезеңге орташа алғанда қызметкерлердің нақты саны, адам
Фактическая численность работников в среднем за отчетный период, человек

Қызметкерлердің жалақы қоры, мың теңге (ондық белгімен)
Фонд заработной платы работников, тысяч тенге (с десятичным знаком)

Бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

барлығы
всего

оның ішінде әйелдер
из них женщин

барлығы
всего

оның ішінде әйелдер
из них женщин

барлығы
всего

оның ішінде әйелдерге есептелгені
из них начислено женщинам

барлығы
всего

әйелдер
женщин

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ұйым (бөлімше) бойынша барлығы
Всего по организации (подразделению)

Х


соның ішінде:
в том числе:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1

негізгі қызметтің персоналы
персонал основной деятельности


1.2

қайталама қызметтің персоналы
персонал вторичной деятельности

Х


Х


 
Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1
Х


 
Х

Х

Х

Х

Х

1.2.2
Х


 
Х

Х

Х

Х

Х

      2.1 Есепті жылға орташа алғанда қызметкерлердің саны мен әкімшілік және өндірістік персоналдың жалақы қоры туралы деректерді көрсетіңіз

      Укажите данные о численности работников в среднем за отчетный год и фонде заработной платы административного и производственного персонала

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

ЭҚЖЖ бойынша код
Код по ОКЭД

Есепті кезеңге орташа алғанда қызметкерлер-дің тізімдік саны, адам
Списочная численность работников в среднем за отчетный период, человек

Есепті кезеңге орташа алғанда қызметкерлердің нақты саны, адам
Фактическая численность работников в среднем за отчетный период, человек

Қызметкерлердің жалақы қоры, мың теңге (ондық белгімен)
Фонд заработной платы работников, тысяч тенге (с десятичным знаком)

Бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

барлығы
всего

оның ішінде әйелдер
из них женщин

барлығы
всего

оның ішінде әйелдер
из них женщин

барлығы
всего

оның ішінде әйелдерге есептелгені
из них начислено женщинам

барлығы
всего

әйелдер
женщин

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ұйым (бөлімше) бойынша барлығы
Всего по организации (подразделению)

Х

1.1

1-жолдан:
из строки 1:
әкімшілік персонал
административный персонал

Х

1.2

1-жолдан:
из строки 1:
өндірістік персонал
производственный персонал

Х

      3. Кәсіптердің негізгі топтары ("Қызметтер жіктеуіші" Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес) бойынша есепті жылға орташа алғанда қызметкерлердің саны және жалақы қоры туралы деректерді көрсетіңіз

      Укажите данные о численности работников в среднем за отчетный год и фонде заработной платы по основным группам занятий (согласно Национальному классификатору Республики Казахстан "Классификатор занятий")

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Есепті кезеңге орташа алғанда қызметкерлер-дің тізімдік саны, адам
Списочная численность работников в среднем за отчетный период, человек

Есепті кезеңге орташа алғанда қызметкерлердің нақты саны, адам
Фактическая численность работников в среднем за отчетный период, человек

Қызметкерлердің жалақы қоры, мың теңге (ондық белгімен)
Фонд заработной платы работников, тысяч тенге (с десятичным знаком)

Бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

барлығы
всего

оның ішінде әйелдер
из них женщин

барлығы
всего

оның ішінде әйелдер
из них женщин

барлығы
всего

оның ішінде әйелдерге есептелгені
из них начислено женщинам

барлығы
всего

әйелдер
женщин

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ұйым (бөлімше) бойынша барлығы
Всего по организации (подразделению)


соның ішінде:
в том числе:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1

басшылар және мемлекеттік қызметшілер
руководители и государственные служащие

1.2

кәсіби мамандар
специалисты-профессионалы

1.3

техник мамандар және басқа да кәсіби көмекші персонал
специалисты-техники и иной вспомогательный профессиональный персонал

1.4

әкімшілендіру саласындағы қызметшілер
служащие в области администрирования

1.5

қызмет көрсету және сауда саласының жұмыскерлері
работники сферы услуг и продаж

1.6

фермерлер және ауыл мен орман шаруашылығының, балық шаруашылығының және балық аулау жұмысшылары
фермеры и рабочие сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства

1.7

өнеркәсіп, құрылыс, көлік және басқа тектес қызметтердің жұмысшылары
рабочие промышленности, строительства, транспорта и других родственных занятий

1.8

өндірістік жабдық операторлары, құрастырушылары және жүргізушілері
операторы производственного оборудования, сборщики и водители

1.9

біліктілігі жоқ жұмысшылар
неквалифицированные рабочие

1.10

басқа топтарға кірмейтін жұмыскерлер
работники, не входящие в другие группы

      4. Есепті жылға орташа алғанда қоса атқарушылық бойынша жұмысқа қабылданған және толық емес жұмыс уақытында жұмыс істейтін қызметкерлердің; жұмысты азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша орындайтын адамдардың саны және жалақы қоры туралы деректерді көрсетіңіз

      Укажите данные о численности и фонде заработной платы: лиц, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера; работников, работающих неполное рабочее время и принятых на работу по совместительству, в среднем за отчетный год

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Оның ішінде әйелдер
Из них женщин

А

Б

1

2

1

Қоса атқарушылық бойынша (басқа ұйымдардан) жұмыс істейтіндердің саны, адам
Численность работающих по совместительству (из других организаций), человек
 2

Жұмысты азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша орындайтын адамдар саны, адам
Численность лиц, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера, человек3

Қоса атқарушылық бойынша (басқа ұйымдардан) жұмыс істейтіндерге есептелген жалақы қоры, мың теңге (ондық белгімен)
Фонд заработной платы, начисленный работающим по совместительству (из других организаций), тысяч тенге (с десятичным знаком)4

Жұмысты азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша орындайтын адамдарға есептелген жалақы қоры, мың теңге (оңдық белгімен)
Фонд заработной платы, начисленный лицам, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера, тысяч тенге (с десятичным знаком)5

Толық емес жұмыс күні немесе толық емес жұмыс аптасында жұмыс істейтіндер саны, адам
Численность работающих неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, человек6

Өндірістің тұрып қалуына байланысты уақытша жұмыс істемейтін қызметкерлер саны, адам
Численность работников, временно неработающих в связи с простоем производства, человек7

Қашықтан жұмыс істейтін қызметкерлердің саны, адам
Численность работающих на дистанционной работе, человек      5. Қызметкерлердің күнтізбелік уақыт қорын пайдалануы туралы деректерді көрсетіңіз

      Укажите данные об использовании календарного фонда времени работников

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Оның ішінде әйелдер
Из них женщин

А

Б

1

2

1

Барлық қызметкерлердің жұмыспен өтелген адам-күнінің саны
Число отработанных человеко-дней всеми работниками2

Барлық қызметкерлердің жұмыспен өтелген адам-сағатының саны, мың адам-сағат (ондық белгімен)
Число отработанных человеко-часов всеми работниками, тысяч человеко-часов (с десятичным знаком)3

Жұмыспен өтелмеген адам-күн саны, барлығы
Число неотработанных человеко-дней, всего
оның ішінде:
из них:

Х

Х

3.1

ақы төленетін жыл сайынғы еңбек демалысы (қосымша еңбек демалысын қосқанда)
оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска (включая дополнительные трудовые отпуска)3.2

оқу демалыстары
учебные отпуска3.3

науқастануына байланысты
по болезни3.4

жалақысы сақталмайтын демалыстармен байланысты
в связи с отпусками без сохранения заработной платы3.5

өндірістің тұрып қалуына байланысты
в связи с простоем производства3.6

басқа себептер бойынша
по другим причинам4

Мерекелік және демалыс күндерінің саны, адам-күн
Число праздничных и выходных, человеко-дней      6. Жұмыс берушінің қаражаты есебінен қызметкерлерді оқыту туралы ақпаратты көрсетіңіз (есепті жылға), адам

      Укажите информацию об обучении работников за счет средств работодателя (за отчетный год), человек

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Жұмыс берушінің қаражаты есебінен оқыған қызметкерлер саны - барлығы
Численность работников, обученных за счет средств работодателя - всего

Оның ішінде келесі бағыттар бойынша:
Из них по следующим направлениям:

біліктілікті арттыру
повышение квалификации

кәсіптік даярлау
профессиональная подготовка

кәсіптік қайта даярлау
профессиональная переподготовка

А

Б

1

2

3

4

1

Барлығы
Всего


оның ішінде білім деңгейімен:
из них с уровнем образования:

Х

Х

Х

Х

1.1

техникалық, кәсiптiк және ортадан кейінгі бiлiм
техническое, профессиональное и послесреднее образование

1.2

жоғары бiлiм
высшее образование

1.3

жоғары оқу орнынан кейінгі білім
послевузовское образование

      7. Қызметкерлердің қозғалысы туралы деректерді көрсетіңіз, адам

      Укажите данные о движении работников, человек

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Оның ішінде білім деңгейімен
Из них с уровнем образования

1-бағаннан әйелдер
Из графы 1 женщин

5-бағаннан
Из графы 5

техникалық, кәсiптiк және орта оқу орнынан кейінгі бiлiм
техническое, профессиональное и послесреднее образование

жоғары бiлiм
высшее образование

жоғары оқу орнынан кейінгі білім
послевузовское образование

бала күтімі бойынша жалақысы сақталмайтын демалыста жүрген әйелдер
женщины, находящиеся в отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком

А

Б

1

2

3

4

5

6

1

Есепті кезеңнің басына қызметкерлердің тізімдік саны – барлығы
Списочная численность работников на начало отчетного периода – всего2

Есепті кезеңде жұмысқа қабылданған қызметкерлер – барлығы
Принято работников за отчетный период – всего


 
Х


оның ішінде:
из них:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1

есепті жылы жоғары оқу орындарын бітіргендер санынан жоғары білімі бар мамандар
специалистов с высшим образованием из числа окончивших высшие учебные заведения в отчетном году


Х

Х

Х2.1.1

оның ішінде оқыту нәтижесінде алынған мамандығы бойынша
из них по специальности, полученной в результате обучения


Х

Х

Х2.2

жаңадан құрылған жұмыс орындарына
на вновь созданные рабочие места


Х

Х

Х2.3

мүгедектігі бар адамдар
лиц с инвалидностью


Х

Х

Х3

Есепті кезеңде жұмыстан шыққан қызметкерлер – барлығы
Выбыло работников за отчетный период – всего3.1

персонал санының қысқартылуына байланысты
в связи с сокращением численности персонала3.2

кәсіпорынның таратылуына байланысты
в связи с ликвидацией предприятия3.3

біліктілігінің жетіспеуі салдарынан қызметкер атқарып жүрген лауазымына немесе орындайтын жұмысына сәйкес келмегеніне байланысты
в связи с несоответствием занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации


Х

3.4

еңбек тәртібін бұзғанына байланысты
в связи с нарушением трудовой дисциплины


 
Х

3.5

тараптардың еркінен тыс мән-жайларға байланысты
в связи с обстоятельствами, независящими от воли сторон3.6

өз еркі бойынша (қызметкердің бастамасы бойынша)
по собственному желанию (по инициативе работника)3.7

басқа себептер бойынша
по другим причинам4

Есепті кезеңнің соңына қызметкерлердің тізімдік саны – барлығы
Списочная численность работников на конец отчетного периода - всего      8. Есепті кезеңнің соңына қызметкерлердің тізімдік санының құрамы туралы деректерді көрсетіңіз, адам

      Укажите данные о составе списочной численности работников на конец отчетного периода, человек

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

А

Б

1

1

Ұйым (бөлімше) бойынша барлығы
Всего по организации (подразделению)соның ішінде мынадай жастағы адамдар:
в том числе лица в возрасте:

Х

1.1

14 – 15 жас
лет


1.2

16 – 28 жас
лет


1.3

29 – 49 жас
лет


1.4

50 жас және үлкен
лет и старше


2

1-жолдан:
жұмыс істейтін зейнеткерлер
из строки 1:
работающие пенсионеры


3

1-жолдан:
мүгедектігі бар қызметкерлер
из строки 1:
работники, имеющие инвалидность


3.1

оның ішінде мүгедектігі бар әйелдер
из них женщины, имеющие инвалидность


4

1-жолдан:
"Жасыл жұмыс орындарында" жұмыс істейтіндердің саны
из строки 1:
численность работающих на "зеленых рабочих местах"


      9. Жұмыс күшін ұстауға жұмсалған шығындар туралы деректерді көрсетіңіз, мың теңге (ондық белгімен)

      Укажите данные о затратах на содержание рабочей силы, тысяч тенге (с десятичным знаком)

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

А

Б

1

1

Жұмыс күшін ұстауға жұмсалған шығындар сомасы – барлығы
Сумма затрат на содержание рабочей силы – всего


1.1

Қызметкерлердің жалақы қоры - барлығы
Фонд заработной платы работников – всегосоның ішінде:
в том числе:

Х

1.1.1

тарифтік мөлшерлеме мен лауазымдық (базалық) айлықақы бойынша есептелген жалақы
заработная плата, начисленная по тарифным ставкам и должностным (базовым) окладам


1.1.2

біржолғы төлемдер мен сыйлықақылар
единовременные выплаты и премии


1.1.3

жұмыс режимі мен еңбек жағдайларына байланысты өтемақы төлемдері
компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда


1.1.4

жұмыспен өтелмеген уақытқа ақы төлеу
оплата за неотработанное время1.1-жолдан:
из строки 1.1:


1.1.5

ақшалай нысандағы жалақы қоры
фонд заработной платы в денежной форме


1.1.6

заттай нысандағы жалақы қоры
фонд заработной платы в натуральной форме


1.2

Жалақы қорында ескерілмейтін төлемдер мен шығыстар - барлығы
Выплаты и расходы, не учитываемые в фонде заработной платы – всегосоның ішінде:
в том числе:

Х

1.2.1

қызметкерлерін тұрғын үймен қамтамасыз ету бойынша ұйымның шығыстары
расходы организации по обеспечению работников жильемоның ішінде:
из них:

Х

1.2.1.1

қызметкерлердің меншігіне берілген тұрғын үйдің құны
стоимость жилья, переданного в собственность работникам


1.2.1.2

қызметкерлерге тұрғын үй құрылысына немесе тұрғын үйді сатып алуына берілген өтеусіз демеу - қаржылар, қызметкерге ұйым өткізген пәтерлердің нарықтық құны мен қызметкер төлеген сома арасындағы айырма
безвозмездные субсидии, предоставленные работникам на жилищное строительство или приобретение жилья, разница между рыночной стоимостью квартиры, реализованной организацией работнику и суммой, уплаченной работником


1.2.1.3

қызметкерлердің шығыстарын өтеу тәртібінде тұрғын үй-жайға (пәтерді, жатақханадағы орынды жалға алу), коммуналдық көрсетілетін қызметтерге және ағымдағы жөндеуге ақы төлеу бойынша ұйым төлейтін шығыстар
расходы, уплаченные организацией в порядке возмещения расходов работников по оплате жилого помещения (плата за аренду квартиры, места в общежитии), коммунальных услуг и по оплате текущего ремонта


1.2.2

ұйымның қызметкерлерін әлеуметтік қорғауға жұмсаған шығыстары
расходы организации на социальную защиту работниковоның ішінде:
из них:


1.2.2.1

әлеуметтік аударым
социальное отчисление


1.2.2.2

міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру
обязательное социальное медицинское страхование


1.2.2.3

еңбекке уақытша жармсыздығы бойынша жәрдемақы
пособие по временной нетрудоспососбности


1.2.2.4

материалдық көмек
материальная помощь


1.2.2.5

басқа шығыстар
другие расходы


1.2.3

ұйымның қызметкерлерін оқытуға жұмсаған шығыстары
расходы организации на обучение работниковоның ішінде:
из них:

Х

1.2.3.1

жұмыс беруші (ұйым) өндірістік қажеттілікке байланысты оқыту мекемелеріне оқуға жіберілген студенттер мен оқушыларға ұйымның қаражаты есебінен төленетін стипендиялар
стипендии студентам и учашимся, направленным работодателем (организацией) на обучение в учебные заведения, связанные с производственной необходимостью и выплачиваемые за счет средств организации


1.2.3.2

тренингтерге және басқа да білім беру іс - шараларына жұмсалған шығыстар
расходы на тренинги и другие образовательные мероприятия


1.2.4

мəдени іс-шараларды өткізуге, сондай-ақ демалыс пен ойын-сауықты ұйымдастыруға жұмсалған шығыстар
расходы на проведение культурных мероприятий, а также по организации отдыха и развлечений


1.2.5

ұйымның жоғарыда көрсетілген топтарға жатпайтын жұмыс күшіне шығыстары
расходы организации на рабочую силу, не отнесенные к вышеперечисленным группам


1.2.6

жұмыс күшін пайдалануға байланысты салықтар
налоги, связанные с использованием рабочей силыоның ішінде:
из них:

Х

1.2.6.1

әлеуметтік салық
социальный налог


1.2.6.2

шетелдік жұмыс күшін тартуға байланысты шығыстар
расходы, связанные с привлечением иностранной рабочей силы


      10. Бала күтімі бойынша жалақысы сақталмайтын демалыста жүрген әйелдердің қозғалысы туралы деректерді көрсетіңіз, адам

      Укажите данные о движении женщин, находящихся в отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком, человек

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Әйелдер саны, адам
Численность женщин, человек

Әйелдердің орташа айлық жалақысы, теңге
Среднемесячная заработная плата женщин, тенге

А

Б

1

2

1

Есепті кезеңнің басында бала күтімі бойынша жалақысы сақталмайтын демалыста жүрген әйелдер саны – барлығы
Численность женщин, находящихся в отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком на начало отчетного периода - всего


Х

оның ішінде:
из них:

Х

Х

1.1

басшылар және мемлекеттік қызметшілер
руководители и государственные служащие1.2

кәсіби мамандар
специалисты-профессионалы1.3

техник мамандар және басқа да кәсіби көмекші персонал
специалисты-техники и иной вспомогательный профессиональный персонал1.4

әкімшілендіру саласындағы қызметшілер
служащие в области администрирования1.5

қызмет көрсету және сауда саласының жұмыскерлері
работники сферы услуг и продаж1.6

фермерлер және ауыл мен орман шаруашылығының, балық шаруашылығының және балық аулау жұмысшылары
фермеры и рабочие сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства1.7

өнеркәсіп, құрылыс, көлік және басқа тектес қызметтердің жұмысшылары
рабочие промышленности, строительства, транспорта и других родственных занятий1.8

өндірістік жабдық операторлары, құрастырушылары және жүргізушілері
операторы производственного оборудования, сборщики и водители1.9

біліктілігі жоқ жұмысшылар
неквалифицированные рабочие1.10

басқа топтарға кірмейтін жұмыскерлер
работники, не входящие в другие группы2

Есепті кезеңде бала күтімі бойынша демалыстан кейін жұмысқа кіріскен әйелдер саны – барлығы
Число женщин приступивших к работе после отпуска по уходу за ребенком в отчетном периоде – всего
оның ішінде:
из них:

Х

Х

2.1

басшылар және мемлекеттік қызметшілер
руководители и государственные служащие2.2

кәсіби мамандар
специалисты-профессионалы2.3

техник мамандар және басқа да кәсіби көмекші персонал
специалисты-техники и иной вспомогательный профессиональный персонал2.4

әкімшілендіру саласындағы қызметшілер
служащие в области администрирования2.5

қызмет көрсету және сауда саласының жұмыскерлері
работники сферы услуг и продаж2.6

фермерлер және ауыл мен орман шаруашылығының, балық шаруашылығының және балық аулау жұмысшылары
фермеры и рабочие сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства2.7

өнеркәсіп, құрылыс, көлік және басқа тектес қызметтердің жұмысшылары
рабочие промышленности, строительства, транспорта и других родственных занятий2.8

өндірістік жабдық операторлары, құрастырушылары және жүргізушілері
операторы производственного оборудования, сборщики и водители2.9

біліктілігі жоқ жұмысшылар
неквалифицированные рабочие2.10

басқа топтарға кірмейтін жұмыскерлер
работники, не входящие в другие группы3

Есепті кезеңде бала күтімі бойынша демалысқа шыққан әйелдер саны – барлығы
Число женщин ушедших в отпуск по уходу за ребенком в отчетном периоде – всего


Х


оның ішінде:
из них:

Х

Х

3.1

басшылар және мемлекеттік қызметшілер
руководители и государственные служащие3.2

кәсіби мамандар
специалисты-профессионалы3.3

техник мамандар және басқа да кәсіби көмекші персонал
специалисты-техники и иной вспомогательный профессиональный персонал3.4

әкімшілендіру саласындағы қызметшілер
служащие в области администрирования3.5

қызмет көрсету және сауда саласының жұмыскерлері
работники сферы услуг и продаж3.6

фермерлер және ауыл мен орман шаруашылығының, балық шаруашылығының және балық аулау жұмысшылары
фермеры и рабочие сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства3.7

өнеркәсіп, құрылыс, көлік және басқа тектес қызметтердің жұмысшылары
рабочие промышленности, строительства, транспорта и других родственных занятий3.8

өндірістік жабдық операторлары, құрастырушылары және жүргізушілері
операторы производственного оборудования, сборщики и водители3.9

біліктілігі жоқ жұмысшылар
неквалифицированные рабочие3.10

басқа топтарға кірмейтін жұмыскерлер
работники, не входящие в другие группы4

Есепті кезеңнің соңында бала күтімі бойынша жалақысы сақталмайтын демалыста жүрген әйелдер саны – барлығы
Численность женщин, находящихся в отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком на конец отчетного периода – всего


Х


оның ішінде:
из них:

Х

Х

4.1

басшылар және мемлекеттік қызметшілер
руководители и государственные служащие4.2

кәсіби мамандар
специалисты-профессионалы4.3

техник мамандар және басқа да кәсіби көмекші персонал
специалисты-техники и иной вспомогательный профессиональный персонал4.4

әкімшілендіру саласындағы қызметшілер
служащие в области администрирования4.5

қызмет көрсету және сауда саласының жұмыскерлері
работники сферы услуг и продаж4.6

фермерлер және ауыл мен орман шаруашылығының, балық шаруашылығының және балық аулау жұмысшылары
фермеры и рабочие сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства4.7

өнеркәсіп, құрылыс, көлік және басқа тектес қызметтердің жұмысшылары
рабочие промышленности, строительства, транспорта и других родственных занятий4.8

өндірістік жабдық операторлары, құрастырушылары және жүргізушілері
операторы производственного оборудования, сборщики и водители4.9

біліктілігі жоқ жұмысшылар
неквалифицированные рабочие4.10

басқа топтарға кірмейтін жұмыскерлер
работники, не входящие в другие группы      11. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттісін қоршаңыз)

      Укажите время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн
до 1 часа

1 – 2

2 – 4

4 – 8

8 – 40

40 сағаттан артық
более 40 часов


Атауы
Наименование ____________________________________________________________

Мекенжайы (респонденттің)
Адрес (респондента) _______________________________________________________

Телефоны (респонденттің)


Телефон (респондента) _______________________________

_________________________

стационарлық
стационарный

ұялы
мобильный

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента) ______________________________________

Орындаушы


Исполнитель ____________________________________

_____________________________

тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

қолы, телефоны (орындаушының)
подпись, телефон (исполнителя)

Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности

______________________________________________

______________________

тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

қолы
подпись

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

______________________________________________

______________________

тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

қолы
подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушен

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 7 қыркүйектегі
№ 34 бұйрығына
2-қосымша

"Еңбек бойынша есеп" (индексі 1-Т, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 27.08.2022 № 19 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. Осы нұсқаулық "Еңбек бойынша есеп" (индексі 1-Т, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы нұсқаулықта мынадай анықтамалар пайдаланылады:

      1) жұмыс уақыты – жұмыскер жұмыс берушінің актілеріне және еңбек шартының талаптарына сәйкес еңбек міндеттерін орындайтын уақыт, сондай-ақ Еңбек кодексіне, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік-құқықтық актілеріне, ұжымдық шартқа, жұмыс берушінің актісіне сәйкес жұмыс уақытына жатқызылған өзге де уақыт кезеңдері;

      2) Еңбек кодексінде белгіленген қалыпты ұзақтықтан аз уақыт, оның ішінде:

      толық емес жұмыс күні, яғни күнделікті жұмыс (жұмыс ауысымы) ұзақтығының нормасын азайту;

      толық емес жұмыс аптасы, яғни жұмыс аптасындағы жұмыс күндерінің санын қысқарту;

      күнделікті жұмыс (жұмыс ауысымы) ұзақтығының нормасын бір мезгілде азайту және жұмыс аптасындағы жұмыс күндерінің санын қысқарту толық емес жұмыс уақыты болып есептеледі.

      3. Статистикалық нысанды өзінің орналасқан жері бойынша заңды тұлғаның құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері, оларға заңды тұлғаның статистикалық нысанды тапсыру бойынша өкілеттігі берілген жағдайда тапсырады. Егер құрылымдық және оқшауланған бөлімшелердің мұндай өкілеттіктері болмаған жағдайда статистикалық нысанды олардың орналасқан жерін көрсете отырып, өзінің құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері бөлінісінде заңды тұлға ұсынады.

      Өз қызметін екі немесе одан да көп облыстардың аумағында жүзеге асыратын заңды тұлғалар әрбір бөлімше бойынша жеке бланкілерде статистикалық нысанды ұсынады, яғни қызметті жүзеге асыру орны бойынша деректерді көрсетеді.

      4. Статистикалық нысанды респондент белгіленген күнтізбелік есепті кезең уақытында толтырады: жыл.

      Деректер жұмыс берушінің актілері және бастапқы есеп құжаттамасының біріздендірілген нысандары: қызметкерді жұмысқа қабылдау, басқа жұмысқа ауыстыру, еңбек шартын бұзу туралы бұйрықтардың (өкімдердің), жұмыс уақытын пайдалану есебінің табельдері, есеп айырысу-төлем ведомостерінің негізінде толтырылады.

      Жұмыс уақытын пайдалану есебінің табелінде жұмысқа шықпау себептері, толық емес жұмыс күні, үстеме жұмыс туралы, жұмыс режиміндегі өзгерістер туралы белгілер тиісті құжаттар (еңбекке уақытша жарамсыздық туралы парақтар, бұйрықтар (өкімдер) негізінде ғана көрсетіледі.

      5. Есепті кезең ішінде құрылымдық және оқшауланған бөлімшелер бір заңды тұлғадан екінші тұлғаға берілген (сатылған, қайта құрылған) жағдайда, берген заңды тұлғаның статистикалық нысандарынан көрсетілген деректер жыл басынан бергі кезең үшін алып тасталады және құрамына құрылымдық және оқшауланған бөлімшелер кіретін заңды тұлғаның есебіне жыл басынан бастап енгізіледі.

      Заңды тұлғаның шаруашылық жүргізуінің ұйымдық-құқықтық нысаны өзгерген жағдайда, заңды тұлғаның жаңа статусы бойынша деректер өзгеріс болған уақыттан бастап есептеледі, бұрынғы статусы бойынша жыл басынан бергі айлардағы деректер статистикалық нысаннан алып тасталмайды.

      6. Статистикалық нысанда қателер және басқа да бұрмалаушылықтар анықталған жағдайда, заңды тұлғалар есептік деректерді түзетуді бұдан кейінгі есептердің өспелі қорытынды деректерінде қателер немесе бұрмалаушылықтар табылғаннан кейін жүргізеді.

      7. Тізімдік сан бойынша деректерді толтырғанда, жұмыс берушінің актілерін орындай отырып, жұмысты белгілі бір мамандығы, біліктілігі немесе лауазымы бойынша орындайтын, есепті кезеңде ұйымның тізімінде бар барлық қызметкерлер, сондай-ақ қоғамдық бастамаларда жұмыс істейтін адамдар (төлемақысыз және кез-келген келісімшартсыз орындалған жұмысты білдіреді) ескеріледі.

      Тізімдік санға:

      1) қызметкерлер:

      бірлескен кәсіпорындарда жұмыс істейтін басқа елдердің жұмысшылары мен мамандары, сондай-ақ шетел жұмыс күштері – республика аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру үшін жұмыс беруші елден тысқары жалдаған шетелдіктер және азаматтығы жоқ азаматтар;

      жұмысты вахталық әдіспен орындау үшін жіберілгендер;

      толық емес жұмыс уақытына жұмысқа қабылданғандар;

      қысқартылған жұмыс уақыты бойынша қабылданғандар (он сегiз жасқа толмаған қызметкерлер; ауыр жұмыстарда, зиянды және (немесе) қауiптi еңбек жағдайларында жұмыс iстейтiн қызметкерлер; бiрiншi және екiншi топ мүгедектігі бар);

      аталған ұйымда жалақысын сақтай отырып, іссапарларда жүргендер, сондай-ақ шетелдерде қысқа мерзімді қызметтік іссапарларда жүрген қызметкерлер қосылады;

      егер олар жалақыны осы ұйымнан алатын болса, ұйымнан тыс жерлерде уақытша жұмыс істейтіндер (жүктелім бойынша);

      егер олардың жалақысы негізгі жұмыс орны бойынша сақталмайтын болса, басқа ұйымдардан жұмысқа уақытша тартылғандар;

      егер олар штаттық лауазымға қабылданған болса, жоғары оқу орындарының ғылыми-зерттеу секторларына жұмысқа тартылған жоғары оқу орындарының күндізгі бөлімінің студенттері;

      қызметкердің оған тапсырылатын жұмысқа сәйкестігін тексеру мақсатында жұмысқа сынақ мерзімімен қабылданғандар. Аталған қызметкерлер тізімдік санға еңбек шартының әрекет етуінен бастап енгізіледі;

      уақытша жұмыста жоқ қызметкерлердің (науқастануына, оқу демалысына, жүктiлiгі және босануы бойынша демалысына, бала күтімі бойынша демалыста болуына, мерзімді әскери қызметті өтеуіне байланысты) орнына қабылданғандар;

      ұйыммен жұмысты үйінде (үйде жұмыс iстейтiн қызметкерлер) жеке еңбегімен орындау туралы еңбек шартын жасағандар қосылады.

      Өз материалдарымен және өзiнiң немесе жұмыс берушi бөлiп беретiн не жұмыс берушiнің қаражаты есебiнен сатып алынатын жабдықтарды, құрал-саймандар мен тетiктердi пайдалана отырып жұмыс берушiмен жұмысты үйде жеке еңбегiмен орындау туралы еңбек шартын жасасқан адамдар жұмысты үйде iстейтiн қызметкерлер деп саналады.

      Қызметкерлердің тізімдік санында жұмысты үйде iстейтiн қызметкерлер әрбір күнтізбелік күн үшін бүтін бірлік ретінде есептеледі.

      2) қоғамдық бастамаларда жұмыс істейтін адамдар қосылады (жалақы есептелетін және есептелмейтін).

      Қоғамдық бастамаларда жұмыс істейтін адамдардың тізімдік санында әрбір күнтізбелік күн бүтін бірлік ретінде есептеледі.

      Сондай-ақ, келесі себептер бойынша ұйымда уақытша болмаған қызметкерлер де тізімдік санға қосылады:

      1) ақы төленетін жыл сайынғы еңбек демалысында жүргендер;

      2) әкімшілік құқық бұзғаны үшін әкімшілік қамауға алынған қызметкерлерді қоса, себепсіз жұмысқа шықпағандар;

      3) бiлiм беру ұйымдарында оқып жүрген және жалақысы сақталмайтын демалыста жүргендер, сонымен қатар қызметкердің өтініші негізінде еңбек шарты тараптарының келісімі бойынша жалақысы сақталмайтын демалыстағы білім беру ұйымдарына түсу үшін түсу емтиханын тапсыратын қызметкерлер;

      4) демалыс және мереке күндеріндегі жұмысы үшін қосымша демалыс күнін алғандар;

      5) егер олардың жалақысы сақталатын болса, біліктілігін арттыру немесе қайта даярлау үшін білім беру ұйымдарына жұмыстан босатылып жіберілгендер;

      6) еңбек ақыны толық немесе жартылай сақтаумен сынақтар мен емтихандарға дайындалу және оларды тапсыру, зертханалық жұмыстарды орындау, дипломдық жұмысты (жобаны) дайындау мен қорғау үшiн оқу демалыстарында жүргендер;

      7) жүктілігі және босануы бойынша демалыста, жаңа туған нәрестені (балаларды) асырап алуға байланысты демалыста, бала үш жасқа толғанға дейiн оның күтiмi бойынша жалақысы сақталмайтын демалыстарда жүргендер;

      8) жұмыс берушiнiң қызметкерлер өкiлдерiмен келiсу бойынша қабылданған актiлерiмен бекiтiлген ауысымдық кестелерге сәйкес демалыс күндері барлар;

      9) қызметкердің өтiнiшi негiзiнде еңбек шарты тараптарының келiсiмi бойынша жалақысы сақталмайтын демалыста жүргендер;

      10) науқастануына байланысты жұмысқа келмегендер (еңбекке уақытша жарамсыздық туралы парақтарға сәйкес жұмысқа шыққанға дейін науқастанған бүкіл кезең ішінде немесе мүгедектік бойынша шыққанға дейін);

      11) өндірістің бос тұруына байланысты орнында болмағандар;

      12) сот өкімі шыққанға дейін тергеуде жатқандар;

      13) ұзақ мерзімді қызметтік іссапарға жіберілгендер, оның ішінде құрылыс, монтаждау және реттеу жұмыстарын орындау мақсатында жіберілгендер;

      14) шақыру бойынша әскери қызметті өтеу және әскери-техникалық және басқа да әскери мамандықтар бойынша дайындықта жүргендер;

      15) жұмыспен қамту мәселелері бойынша уәкілетті органмен өзара іс-қимыл негізінде ұйымға жұмыс үшін тартылғандар қосылады.

      Тізімдік санға:

      1) қызметкерлер:

      басқа ұйымдардан қоса атқарушылық бойынша жұмысқа қабылданған;

      егер олардың негізгі жұмыс орнындағы жалақысы сақталмайтын болса, басқа ұйымға уақытша жұмысқа жіберілгендер қосылмайды.

      Қоса атқарушылық бойынша жұмысты орындайтын қызметкерлерге негізгі жұмыс уақытынан бос уақытында еңбек шартының талаптарында тұрақты ақы төленетін басқа жұмысты орындайтындар жатады.

      Ұйымда еңбек қатынастарында тұрған (негізі жұмыс орны бойынша) немесе екі, бір жарым мөлшерлемесі бар қосымша атқарушылық бойынша жұмысты атқаратын қызметкер осы ұйым қызметкерлерінің тізімдік санында бір адам (бүтін бірлік) ретінде саналады.

      2) адамдар:

      азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша жұмысты орындаушы.

      Жұмысты азаматтық-құқықтық шарттар бойынша орындайтын адамдарға ұйымның ішкі еңбек тәртібіне бағынбай жүзеге асырылатын, белгіленген нақты жұмыс көлемін (біржолғы, арнаулы шаруашылық) орындау уақытына ғана шарт бойынша қабылданғандар жатады.

      Есепті кезеңнің басына (соңына) қызметкерлердің тізімдік саны есепті кезеңнің белгілі бір күніне: сол күні қабылданғандарды қоса алғанда және кеткен қызметкерлерді қоспағанда, айдың бірінші немесе соңғы күні ұйымның тізімдік құрамындағы қызметкерлер санының көрсеткіші болып табылады.

      Белгілі бір кезең ішінде қызметкерлердің орташа тізімдік санын анықтау үшін жұмыс берушінің актілері негізінде нақтыланатын (қабылдау, қызметкерлерді басқа жұмысқа ауыстыру және еңбек шартын тоқтату туралы бұйрықтар, өкімдер) тізімдік құрамдағы қызметкерлер санының күн сайынғы есебі жүргізіледі.

      Ұйымда толық ай жұмыс істеген, сондай-ақ орташа алғанда есепті айда толық ай жұмыс істемеген қызметкерлердің тізімдік саны (жаңадан құрылған, таратылған, өндірістің маусымдық сипаты бар ұйымдардағы), қызметкерлердің орташа тізімдік санын мереке және демалыс күндерін қоса алғанда, есепті айдың әрбір күнтізбелік күніне қосу және алынған соманы есепті айдағы күнтізбелік күндер санына бөлу арқылы есептеледі.

      Демалыс немесе мереке күнгі тізімдік құрамдағы қызметкерлер саны соның алдыңғы жұмыс күнгі қызметкерлердің тізімдік санына тең деп қабылданады. Қатарынан екі немесе одан да көп демалыс немесе мерекелік күндер болса, осы күндердің әрқайсысындағы тізімдік құрамдағы қызметкерлер саны сол демалыс немесе мерекелік күндердің алдындағы жұмыс күнгі тізімдік құрамдағы қызметкерлер санымен тең етіп алынады.

      Бір тоқсанға орташа алғандағы қызметкерлердің тізімдік саны ұйымның тоқсандағы жұмыс істеген барлық айларындағы қызметкерлердің орташа тізімдік санын қосу және алынған соманы үшке бөлу жолымен анықталады.

      Жыл басынан бастап есепті айды қоса есептеген кезеңдегі қызметкерлердің орташа тізімдік саны жыл басынан бастап есепті айды қоса есептеген кезеңдегі барлық өткен айлардағы қызметкерлердің орташа айлық санын қосу және жыл басынан бергі кезең ішінде ұйымның жұмыс істеген айларының санына алынған қосындыны бөлу жолымен анықталады.

      Қызметкерлердің бір жылға орташа алғандағы тізімдік саны есепті жылдың барлық айларына орташа алғандағы қызметкерлердің орташа санын қосу және алынған соманы он екіге бөлу жолымен анықталады.

      Егер ұйым толық бір жыл істемесе (маусымдық жұмыс сипаты немесе есепті жылдың қаңтарынан кейін құрылған), онда қызметкерлердің орташа тізімдік саны ұйымның жұмыс істеген барлық айларындағы қызметкерлердің орташа тізімдік санын қосып, алынған соманы он екіге бөлу жолымен анықталады.

      8. Орташа айлық жалақыны есептеу үшін қолданылатын қызметкерлердің нақты саны бойынша деректерді толтырғанда тізімдік құрамдағы қызметкерлер санынан осы Нұсқаулықтың 7-тармағының 3), 7), 9), 13) және 14) тармақшаларында көрсетілген санаттағы қызметкерлер алып тасталады.

      Қоса атқарушылық бойынша (басқа ұйымдардан) қабылданған немесе толық емес жұмыс уақытына қабылданған (ауыстырылған) қызметкерлер нақты санында есептеу арқылы есепке алынады және олардың саны есепті айдағы жұмыспен өтелген адам-сағатты бір айдағы жұмыс уақытының белгіленген ұзақтығына бөлу жолымен анықталады.

      Толық емес жұмыс уақытына қабылданған қызметкерлер, тізімдік санында бүтін бірлік ретінде есептеледі, ал нақты санды есептеу кезінде өтелген жұмыс уақыты бойынша есептеледі.

      Өндірістік-экономикалық сипаттағы себептер бойынша жұмысын уақытша тоқтатқан ұйымдар қызметкерлердің нақты санын жалпы негізде анықтайды, яғни мұндай қызметкерлер нақты санда бүтін бірлік ретінде есептеледі.

      Толық ай (тоқсан, жыл) жұмыс істемеген ұйымдар бойынша кезең ішінде орташа алғанда, қызметкерлердің нақты санын есептеу тәртібі (орташа айлық жалақыны есептеу үшін қабылданған) осы Нұсқаулықтың 7-тармағында көрсетілген кезең ішіндегі орташа алғандағы қызметкерлердің тізімдік санын есептеу тәртібіне ұқсас.

      Орташа айлық жалақыны есептеу үшін азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша тартылған адамдар қызметкерлердің нақты санына қосылмайды. Азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша тартылған адамдардың есебі статистикалық нысанның 4-бөлімінде жеке жүргізіледі. Аталған адамдар осы шарттың барлық қолданыстағы кезеңінде әрбір күнтізбелік күн үшін бүтін бірлік ретінде есептеледі.

      Қызметкерлердің нақты санына жалақысы есептелетін қоғамдық бастамаларда жұмыспен қамтылған адамдар кіреді.

      Еңбекке уақытша жарамсыздық туралы парақтарға сәйкес науқастануына байланысты жұмысқа келмеген қызметкерлер, нақты санында есептеу арқылы есепке алынады және олардың саны есепті айдағы жұмыспен өтелген адам-сағатты бір айдағы жұмыс уақытының белгіленген ұзақтығына бөлу жолымен анықталады.

      9. Ұйымның барлық қызметкерлері Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитеті төрағасының 2017 жылғы 11 мамырдағы № 130-од бұйрығымен бекітілген, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің (www.enbek.gov.kz) интернет-ресурсында орналастырылған "Қызметтер жіктеуіші" Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес негізгі қызмет топтары бойынша жіктеледі (бөлінеді).

      10. Қызметкерлердің білім деңгейлері "Білім туралы" Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес айқындалады.

      Жоғары білімі бар қызметкерлерге жоғары оқу орындарын, оның ішінде ұлттық зерттеу университеті, ұлттық жоғары оқу орнын, зерттеу университетін, университет, академия, институт және оларға теңестірілгендерді (консерватория, жоғары мектеп, жоғары училище) бітірген адамдар жатады.

      Жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар қызметкерлерге резидентура, магистратура және докторантураны бітірген адамдар жатады.

      Техникалық, кәсiптiк және орта білімнен кейінгі бiлiмі бар қызметкерлерге негізгі орта және (немесе) жалпы орта білім базасында училище, колледж, кәсіптік лицей, кәсіптік техникалық мектеп, техникум және жоғары техникалық мектепті бітірген адамдар жатады.

      11. Егер кәсіпорында экономикалық қызметтің негізгі түрінен басқа экономикалық қызметтің өзге түрлері болған жағдайда, респонденттер қосалқы қызмет түрі (үшінші тұлғалар үшін өнімдер өндіру мақсатында жүзеге асырылатын, негізгіден басқа қызмет түрі) бойынша деректерді толтырады.

      12. Статистикалық нысанның 2.1-бөлімі бойынша деректер Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 21 желтоқсандағы № 981 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12600 болып тіркелген) Әкімшілік персоналға жататын жұмыскерлер лауазымдары атауларының тізбесі негізінде толтырылады. Өндірістік персоналға ұйымдағы әкімшілік персоналды есепке алмағанда қалған қызметкерлер жатады.

      13. Жалақы қоры бойынша деректерді толтырғанда респонденттер қызметкерлердің есептелген жалақы қорын, сондай-ақ қоғамдық бастамаларда жұмыс істейтін адамдардың жалақы қорын көрсетеді.

      Жалақы қорында ақша түріндегі, сондай-ақ ақша бірлігіне ауыстырылған заттай түрдегі барлық төлемдер ескеріледі.

      Айға, тоқсанға, жартыжылдыққа және жылға есептелген сыйлықақылар тиісті есептік кезеңде толық көлемінде есепке алынады.

      Жалақы қорына қосылатындар:

      1) тарифтік мөлшерлемелер мен лауазымдық айлықақылар бойынша есептелген жалақы:

      қызметкерлерге орындалған жұмыс немесе жұмыспен өтелген уақыт үшін тарифтік мөлшерлемелер, лауазымдық айлықақылар, келісімді бағалау бойынша, түскен табыстан пайызбен және үлес бойынша, ұйымда қабылданған еңбекақы төлеудің түрлері мен жүйелеріне қарамастан есептелген жалақы;

      тарифтік мөлшерлемелер мен лауазымдық айлықақыларға үстемеақылар (еңбек сіңірген жылдары, жұмыс өтілі, кәсіби шеберлігі, ғылыми дәрежесі, дипломатиялық рангі және тағы басқалар);

      өзінің негізгі жұмысынан босатылмастан лауазымдарды қоса атқарғаны (қызмет көрсету аймақтарын кеңейткені) немесе жұмыста уақытша болмаған қызметкердің міндеттерін орындағаны үшін төленетін қосымша ақы сомалары;

      газет, журнал және өзге де бұқаралық ақпарат құралдарының редакциялары қызметкерлерінің тізімдік құрамында тұратын қызметкерлерге төленетін қаламақы;

      жұмыспен қамту мәселесі бойынша уәкілетті органмен өзара іс-қимыл негізінде ұйымға жұмыс істеуге тартылған адамдардың орындаған жұмыстары үшін есептелген сомалар;

      әскери қызметтегі міндеттерін орындауға байланысты әскери қызметшілер мен ішкі істер органдарының қызметкерлері алатын төлемдердің барлық түрлері;

      ұйым қызметкерлерінің тізімдік құрамында тұрмайтын адамдарға еңбеқақы төлеу (басқа ұйымдардан қоса атқарушылық бойынша жұмысқа қабылданғандар);

      2) біржолғы төлемдер мен сыйлықақылар:

      ай сайынғы сыйлықақылар (олардың төлем көздеріне қарамастан тұрақты сипаттағы);

      төлем көздеріне қарамастан біржолғы сыйлықақылар;

      біржолғы сыйлықақылар (еңбек сіңірген жылдары, жұмыс өтілі, кәсіби шеберлігі, ғылыми дәрежесі, дипломатиялық рангі және тағы басқалар);

      тоқсандағы, жартыжылдықтағы, бір жылдағы жұмыс қорытындысы бойынша сыйақылар;

      демалысқа сауықтыру үшін жыл сайынғы жәрдемақы (демалысқа материалдық көмек);

      мерекелік және мерейтойлық күндерге байланысты біржолғы ынталандыру төлемдері;

      ұжымдық шартпен немесе жұмыс берушінің актілерімен айқындалған басқа да төлемдер мен ынталандырулар;

      3) жұмыс режимі мен еңбек жағдайларына байланысты өтемақы төлемдері:

      экологиялық апат және радиациялық қатер аймақтарында тұрғаны үшін төлемдер;

      еңбек жағдайлары үшін қосымша төлемдер (өте ауыр және зиянды еңбек жағдайларында жұмыс істегені, сондай-ақ еңбектің ерекше жағдайлары үшін);

      түнгі уақыттағы жұмыс үшін қосымша төлемдер;

      демалыс және мереке (жұмыс істемейтін) күндеріндегі жұмыстарға ақы төлеу;

      үстеме жұмысқа ақы төлеу;

      жер астындағы жұмыстарда ұдайы болатын қызметкерлерге шахтадағы (рудниктегі) оқпаннан жұмыс орнына дейін және кері қайта жүруінің нормативтік уақыты үшін қосымша төлемдер;

      4) жұмыспен өтелмеген уақытқа ақы төлеу:

      жыл сайынғы еңбек және қосымша еңбек демалыстарына ақы төлеу, пайдаланылмаған демалыс үшін ақшалай төленетін өтемақы;

      жұмыстағы арнаулы үзілістерге ақы төлеу, он сегiз жасқа толмаған қызметкерлердің жеңілдікті сағаттарына ақы төлеу;

      мемлекеттік немесе қоғамдық міндеттерді орындауға тартылған қызметкерлердің жұмыс уақытына ақы төлеу;

      қызметкерлердің кінәсынан болмаған бос тұрып қалуларға ақы төлеу;

      жұмыс уақытын амалсыздан толық істемеген қызметкерлерге ұйым қаражаты есебінен төленетін сомалар;

      білім беру ұйымдарына жұмыстан қол үзіп біліктілігін арттыру және қайта даярлау үшін жіберілген қызметкерлерге негізгі жұмыс орны бойынша жұмыс уақытының жалақысы.

      Бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы жалақының есептелген қорының сомасын қызметкерлердің нақты санына және есепті кезеңдегі айлар санына бөлу жолымен айқындалады.

      Азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша жұмысты орындайтын адамдардың еңбекақысы статистикалық нысанның 4-бөлімінде ғана есепке алынады.

      4-бөлімнің 5 және 6-жолдары бойынша тізімдік құрамның қызметкерлері бойынша мәліметтер көрсетіледі.

      7-жолды толтыру кезінде Еңбек кодексінің 138-бабына сәйкес кәсіпорын қызметкерлерінің нақты санынан қашықтан жұмыс істейтін қызметкерлер есепке алынады.

      14. 5-бөлімде қызметкерлер уақытының күнтізбелік қоры есепке алынады, қызметкерлердің жұмыспен өтеген адам-күні (адам-сағат), түрлі себептер бойынша жұмысқа шықпаған күндер саны және мереке мен демалыс адам-күні санынан құрылады.

      Қызметкерлер уақытының күнтізбелік қорын пайдалану көрсеткіштері қызметкерлердің жұмыс уақытын есепке алу деректері негізінде толтырылады.

      Жұмыспен өтелген адам-күн (адам-сағат) санына:

      жұмыспен өтелген толық емес жұмыс уақытын қоса алғанда барлық қызметкерлердің нақты жұмыспен өтелген уақыты; үстеме және жұмыспен өтелген мереке (жұмыс) және демалыс (кесте бойынша) күндері;

      қызметтік іссапарда жүрген қызметкерлердің адам-күні;

      өз ұйымының жүктелімі бойынша басқа ұйымда жұмыс істеген қызметкерлердің адам-күнінің саны кіреді.

      Жұмыспен өтелмеген адам-күні санына мыналар кіреді:

      еңбек шарты тараптарының келiсiмi бойынша қызметкерлердің өтiнiшi негiзiндегі жалақысы сақталмайтын демалыстар;

      жұмыста қолданылатын режимдері мен кестелеріне қарамастан еңбек демалысы күндеріне келетін күнтізбелік күндердегі мереке және демалыс күндерін есепке алмай есептелетін, ақы төленетін жыл сайынғы еңбек демалыстары (қосымша ақы төленетін жыл сайынғы еңбек демалыстарын қоса алғанда);

      Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 1057 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12743 болып тіркелген), Өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша міндетті мерзімдік аттестаттау қағидаларына сәйкес сертификатталған, ауыр жұмыстарда, зиянды және қауіпті еңбек жағдайларында жұмыс істейтін қызметкерлерге, оның ішінде өндірістік объектілерде жұмыс істейтін қызметкерлерге жыл сайынғы қосымша ақы төленетін демалысы;

      Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 1053 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12731 болып тіркелген), Ауыр жұмыстардың, еңбек жағдайлары зиянды және (немесе) қауіпті жұмыстардың тізбесін, жұмыс істеу жұмыс уақытының қысқартылған ұзақтығына, жыл сайынғы ақы төленетін қосымша еңбек демалысына және еңбекке ақы төлеудің жоғарылатылған мөлшеріне құқық беретін өндірістердің, цехтардың, кәсіптер мен лауазымдардың тізімін, сондай-ақ оларды беру қағидаларына сәйкес қызметкерлерге қосымша берілетін төленетін жыл сайынғы еңбек демалысы;

      экологиялық апат және радиациялық қауіп аймақтарында жұмыс істейтін қызметкерлерге, бірінші және екінші топ мүгедектігі бар берілетін қызметкерлерге жыл сайынғы қосымша ақы төленетін демалыс. Еңбек ұжымдық шарттарында ұзақ мерзімді үздіксіз жұмыс, маңызды, күрделі, шұғыл жұмыстарды орындау, сондай-ақ басқа сипаттағы жұмыстар үшін жыл сайынғы қосымша ақы төленетін еңбек демалысы белгіленуі мүмкін;

      үздіксіз өндірістегі немесе өндірістік-техникалық жағдайлар немесе халыққа тұрақты үздіксіз қызмет көрсету қажеттілігі салдарынан демалыс күндері жұмысты тоқтату мүмкін емес өндірістегі жұмыс беруші бекіткен актiлердегі ауысымдық кестеге сәйкес қызметкерлерге берілген күндер демалыс адам-күндерінің санына қосылады;

      Еңбек кодексіне сәйкес белгіленген басқа да себептер бойынша жұмыспен өтелмеген уақыт;

      науқастануына байланысты денсаулық сақтау субъектілерімен және алғашқы медициналық-санитарлық көмек ұйымдарымен берілген еңбекке уақытша жарамсыздық туралы парақтармен ресімделген, науқастанған кезеңіндегі тек жұмыс күндері (демалыс және мерекелік жұмыс емес күндерді қоспағанда) кіретін науқастануы бойынша жұмыспен өтелмеген уақыт;

      сынақтар мен емтихандарға дайындалу және оларды тапсыру, зертханалық жұмыстарды орындау, дипломдық жұмысты (жобаны) дайындау мен қорғау үшiн жалақысы толық немесе жартылай сақталатын оқу демалыстары;

      экономикалық, технологиялық, ұйымдастырушылық өзге де өндірістік немесе табиғи сипаттағы себептерге байланысты бүкіл жұмыс күні (ауысымы) жұмыс істемеген немесе уақытша басқа жұмысқа ауыстырылмаған қызметкерлердің бос тұрып қалған адам-күнін қамтитын өндірістің бос тұруына байланысты жұмыспен өтелмеген уақыт. Өндірістің тоқтап қалуына байланысты жұмыспен өтелмеген күндерге, сондай-ақ кәсіпорында жұмыстың тоқтауына байланысты әкімшіліктің рұқсатымен жұмысқа шықпаған адам-күндері жатады.

      Демалыс және мереке күндердің саны бойынша деректерді толтырғанда респонденттер тиісті жылдағы жұмыс уақытының балансына сәйкес демалыс пен мереке күндерді көрсетеді.

      5-бөлімнің 1, 2, 3 және 4-жолдарында тізімдік құрамының қызметкерлері бойынша мәліметтер көрсетіледі.

      Жұмыспен өтелген адам-сағат саны бойынша деректерді толтыру кезінде кәсіпорынның барлық қызметкерлерінің жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығы ішіндегі, сондай-ақ үстеме жұмыс істеген нақты уақыты ескеріледі.

      15. Қызметкерлердің қозғалысы бойынша деректерді толтырған кезде, қабылданған қызметкерлердің санына қызметкердің қандай кезеңге қабылданғанына қарамастан, есепті кезеңде жұмысқа қабылдау туралы, босату туралы бұйрықпен (өкіммен) аталған ұйымға жұмысқа алынған адамдар кіреді.

      7-бөлімнің 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 және 3.7-жолдарында көрсетілген жұмыстан шыққан қызметкерлердің санына Еңбек кодексіне сәйкес еңбек шартын бұзған барлық ұйым қызметкерлері кіреді. Егер еңбек шартының мерзімі 31 желтоқсанда аяқталатын болған жағдайда, жұмыстан шығу туралы деректер келесі жылдың қаңтар айының есебіне енгізіледі, себебі соңғы күн бұйрық бойынша Еңбек кодексіне сәйкес жұмыс күні.

      16. "Жасыл жұмыс орындарында" жұмыс істейтіндердің тізімдік саны бойынша деректер 8-бөлімнің 4-жолы бойынша көрсетіледі.

      Жасыл жұмыс орындарына қоршаған ортаны сақтауға және қалпына келтіруге ықпал ететін жұмыс орындары жатады.

      Жасыл жұмыс орындарын анықтау кезінде келесі шарттарды басшылыққа алу қажет:

      1) егер кәсіпорын экологиялық тауарларды өндірсе, онда барлық жұмыс орындары жасыл жұмыс орындары ретінде бағаланады.

      Экологиялық тауарлар мен көрсетілетін қызметтеріне қоршаған ортаға пайда әкелетін, қоршаған ортаға түсетін жүктемені азайтатын немесе жоятын немесе табиғи ресурстарды неғұрлым тиімді пайдалануға ықпал ететін тауарлар мен қызметтер жатады.

      Экологиялық тауарлар мен қызметтер:

      жаңартылатын энергия нысандарын пайдалану мен дамытуға;

      энергия тиімділігін арттыруға (мысалы, энергиялық тиімді жабдықтар, аспаптар, көлік құралдары, сондай-ақ ғимараттардың энергия тиімділігін арттыратын өнімдер мен қызметтер);

      қалдықтарды жинауды, қайта өңдеуді, кәдеге жаратуды және қайта пайдалануды қоса алғанда, ластануды азайту және жою, қоршаған ортаға зиянды заттардың шығарындылары мен қалдықтарын азайтуға;

      табиғи ресурстарды сақтауға (органикалық ауыл шаруашылығымен және орнықты орман шаруашылығымен байланысты өнімдер мен қызметтерге; жер ресурстарын басқару; топырақты, суды немесе жабайы табиғатты сақтау);

      қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылыми зерттеулер мен әзірлемелерді, экологиялық мониторингті, экологиялық проблемалар туралы жұртшылықты хабардар етуді жүзеге асыруға байланысты тауарлар мен қызметтерге бөлінеді.

      Суды жинауға, өңдеуге және бөлуге (ЭҚЖЖ 36), кәріз жүйесіне (ЭҚЖЖ 37), қалдықтармен жұмыс істеуге (ЭҚЖЖ 38), қалпына келтіру және қалдықтарды жою саласындағы (ЭҚЖЖ 39), гидрометеорологиялық қызмет қызметі (ЭҚЖЖ 74.90.1) жаңартылатын энергия саласындағы, табиғат қорғау қызметін мемлекеттік басқару және әкімшілендіру жүйесіндегі барлық өзге де қызметтер жасыл жұмыс орындарына жатады.

      Егер кәсіпорын бір бөлігі экологиялық болып табылатын біреуден артық өнімді немесе қызметтерді өндірсе, онда экологиялық тауарлар мен қызметтерді құру процесіне тікелей тартылған жұмыс орындары жасыл жұмыс орындарына жатады.

      2) егер кәсіпорын өндіретін өнім немесе қызмет экологиялық болып табылмаса, бұл ретте өндірістік процесте энергия-ресурс үнемдейтін, экологиялық бағдарланған технологиялар пайдаланылады, экологиялық мониторинг жасыл жұмыс орындарына табиғатты қорғау жабдығына, технологияларға қызмет көрсетумен, экологиялық мониторингпен тікелей байланысты жұмыс орындарын жатқызу қажет.

      17. Статистикалық нысанның 9-бөлімін толтырғанда респонденттер жалақы қорынан басқа, жалақы қорында есепке алынбайтын жұмыс күшін ұстаумен байланысты төлемдер мен шығыстарды да көрсетеді.

      Жұмыс күшін ұстауға байланысты шығыстарға мыналар жатады:

      ұйымның қызметкерлерін тұрғын үймен қамтамасыз ету бойынша шығыстары;

      ұйымның қызметкерлерін әлеуметтік қорғауға жұмсаған шығыстары;

      ұйымның қызметкерлерін оқытуға жұмсаған шығыстары;

      мәдени іс-шараларды өткізуге, сондай-ақ демалыс пен ойын-сауықты ұйымдастыруға жұмсалған шығыстар;

      ұйымның жоғарыда көрсетілген топтарға жатпайтын, жұмыс күшіне жұмсалған шығыстар;

      жұмыс күшін пайдалануға байланысты салықтар.

      Статистикалық нысанның 9-бөлімнің 1.2.1-жолында ұйымның қызметкерлерін тұрғын үймен қамтамасыз ету бойынша шығыстар ескеріледі:

      басқа да шығыстар (жалға беруді қоса), яғни қызметкерлердің тұрғын үй-жайды (пәтер ақысы, жатақханадағы орындар) және қарастырылған шығыстардан асатын коммуналдық қызметтер бойынша ақы төлеу шығындарын өтеу тәртібінде ұйымның төлейтін сомалары;

      қызметкерлердің меншігіне берілген тұрғын үйдің құны;

      қызметкерлерге тұрғын үй құрылысына немесе тұрғын үйді сатып алуына берілген өтеусіз субсидиялар, қызметкерге ұйым өткізген пәтерлердің нарықтық құны мен қызметкер төлеген сома арасындағы айырма.

      Статистикалық нысанның 9-бөлімнің 1.2.2-жолында ұйымның қызмет-керлеріне әлеуметтік қорғауға жұмсаған шығыстары ескеріледі:

      әлеуметтік аударымдар;

      бұл қызметкердің орындаған жұмысына байланысты емес жағдайларда, қызметкерге (үйлену тойына, бала туған кезде, ақылы медициналық операция жасау үшін, жерлеуге және құжатпен расталған жағдайда жаппай сипаты жоқ басқа да төлемдер) бір жолғы тәртіппен көрсетілетін материалдық көмек;

      Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы № 907 бұйрығымен бекітілген Еңбекке уақытша қабілетсіздік бойынша әлеуметтік жәрдемақыны тағайындау және төлеу қағидаларына сәйкес (Нормативтік құқықтық актілерді тіркеу тізілімінде № 12521 болып тіркелген), еңбекке уақытша жарамсыздығы бойынша әлеуметтік төлемдер;

      жұмыс берушінің кінәсінен алған жарақатына немесе денсаулығына өзге де зақым келсе, келтірілген зиянды өтеуге байланысты қызметкерге сақтандыру өтеуі төленбеген жағдайда төленетін төлемақылар;

      қызметкерлердің және олардың отбасы мүшелерін (болған жағдайда) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру;

      қызметкерлерді әлеуметтік қорғауға арналған ұйымның басқа да шығыстарына кіретіндер: осы ұйымда жұмыс істемейтін адамдарға (зейнеткерлерге, мүгедектігі бар адамдарға, қаза тапқан қызметкерлердің отбасыларына) көрсетілетін материалдық көмек; жұмыс берушінің қаражаты есебінен ұйымдардың өз қызметкерлерінің пайдасы үшін жасалған жеке басты сақтандыру шарттары бойынша төленетін сақтандыру төлемдері (жарналары); еңбек міндеттерін орындауға байланысты алған еңбек жарақатынан, кәсіби аурудан немесе денсаулығына өзге де зақым келуден еңбекке жарамдылығын жоғалтқан жағдайларда бұрынғы жалақысы мен жаңа жұмысындағы жалақысының арасындағы айырмашылықты төлеу сомасы;

      сауықтыру және басқа да іс-шараларды жүргізуге арналған шығыстар (жұмыс берушінің қаражаты есебінен қызметкерлерге денсаулық сақтау қызметтерінің әр түрін көрсететін ұйымдарға ақы);

      зейнеткерлік жасқа жеткен адамдарға еңбек, ұжымдық шарттармен және

      (немесе) жұмыс берушінің актісімен анықталған өтемақы мөлшері;

      жұмыс беруші – заңды тұлға таратылған кезде жұмыс берушінің бастамасы бойынша еңбек шарты бұзылған жағдайда өтемақы мөлшері;

      қызметкер саны немесе штаты қысқарған кезде жұмыс берушінің бастамасы бойынша еңбек шарты бұзылған кезде, сондай-ақ жұмыс берушінің экономикалық жағдайы нашарлауына әкеп соқтырған өндіріс, орындалған жұмыс және көрсетілген қызметтер көлемі азайған жағдайда жұмыс берушінің бастамасы бойынша еңбек шарты бұзылған кезде өтемақы мөлшері;

      жұмыс берушінің еңбек шартының талаптарын орындамаған жағдайда қызметкердің бастамасы бойынша еңбек шарты бұзылған жағдайда өтемақы мөлшері;

      ұйымның балансында тұрған немесе мемлекеттік органдардан алынған субсидияларды, салықтық жеңілдіктерді алып тастағандағы үлестік қатысу тәртібінде қаржыландырылатын медициналық пункттерді, емдеу-сауықтыру орындарын, демалыс үйлерін ұстауға (өтелімді қоса алғанда) арналған шығыстар.

      Статистикалық нысанның 9-бөлімнің 1.2.3-жолында ұйымның қызметкерлерін оқытуға жұмсаған шығыстары (біліктілігін арттыру, кәсіптік даярлау және қайта даярлау) ескеріледі:

      жұмыс берушінің (ұйымдардың) оқу орындарына оқуға жіберген студенттер мен оқушыларға тараптардың келісімі бойынша ұйымның қаражаты есебінен төленетін стипендиялар;

      оқытуға арналған басқа шығыстар (тренингтер және басқа да білім беру іс-шаралары шығыстарын қоса алғанда);

      ұйымның балансында тұрған немесе мемлекеттік органдардан алынған субсидияларды, салықтық жеңілдіктерді алып тастағандағы үлестік қатысу тәртібінде қаржыландырылатын оқу ғимараттары мен үй-жайларын ұстауға (өтелімді қоса алғанда) арналған шығыстар.

      Статистикалық нысанның 9-бөлімнің 1.2.4-жолында мәдени іс-шараларды өткізуге, сондай-ақ демалыс пен ойын-сауықты ұйымдастыруға жұмсалған шығыстар ескеріледі:

      демалыс және ойын-сауықты ұйымдастыру бойынша шығыстар;

      қызметкерлерге жұмыс берушінің қаражаты есебінен көрсетілетін туризм және демалыс қызметтерінің әр түрін көрсететін ұйымдарға төлем;

      мәдени-ағарту іс-шараларын жүргізуге арналған шығыстар;

      спорттық іс-шараларды өткізуді ұйымдастыруға шығыстар;

      ұйым қаражаты есебінен спорттық секциялардағы жаттығуларға ақы төлеу;

      мәдени және спорттық іс-шараларды өткізу үшін үй-жайларды жалдау ақысы;

      ұйымның балансында тұрған немесе мемлекеттік органдардан алынған субсидияларды, салықтық жеңілдіктерді алып тастағандағы үлестік қатысу тәртібінде қаржыландырылатын асханаларды, кітапханаларды, клубтарды, спорттық құрылыстарды ұстауға (өтелімді қоса алғанда) арналған шығыстар;

      мәдени-көпшілік және сауықтыру жұмысын ұйымдастыру және өткізу бойынша кәсіподақтарға шегерімдер.

      Статистикалық нысанның 9-бөлімнің 1.2.5-жолында ұйымның жоғарыда көрсетілген топтарға жатпайтын жұмыс күшіне жұмсаған шығыстары ескеріледі:

      берілген арнаулы киім, аяқкиім және басқа да жеке қорғану құралдарының, сабын және басқа да жуу құралдарының, зарарсыздандыру құралдарының, сүттің және емдеу-профилактикалық тамақтанудың құны немесе ұйым әкімшілігі оларды бермеген жағдайда қызметкерлердің өздері сатып алған арнаулы киім, аяқкиім және басқа да жеке қорғану құралдары үшін шығыстарының құны;

      нысанды киімнің құны (жиынтық);

      жұмыс орнына қоғамдық көлікпен, арнайы бағыттағы, ведомстволық көлікпен жол жүру төлемі;

      персоналды жалдауға байланысты шығыстар;

      шетелдiк жұмыс күшін тарту шарттарымен, тәртібімен және ресімдеу мен рұқсат алу рәсімдерімен көзделген шетелдік жұмыс күшін тартуға байланысты шығыстар;

      Еңбек кодексіне сәйкес іссапар шығыстары;

      тараптардың келісімі бойынша қызметкерлердің басқа жердегі жұмысқа ауыстырылуына байланысты шығыстарының өтемақылары;

      геологиялық барлау, топографиялық-геодезиялық және басқа да дала жұмыстарында істейтін қызметкерлерге далалық қаражат;

      тұрақты жұмысы жол үстінде өтетін немесе жол жүру сипаты бар немесе ұжымдық шарт, еңбек шарты және (немесе) жұмыс беруші актісімен белгіленген мөлшерде қызмет көрсету учаскелері шегінде қызметтік жол жүрумен байланысты жағдайлардағы тәуліктік ақының орнына жалақыға қосылатын өтемақы төлемдері;

      жұмыс берушілер еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін қызметкерлердің жекелеген санаттарының пайдасына өз қаражаты есебінен аударатын міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары.

      Статистикалық нысанның 9-бөлімнің 1.2.6-жолында жұмыс күшін пайдалануына байланысты салықтар ескеріледі – бұл топқа салықтар мен алымдар кіреді, салықтық база болып саналатын жалақы қоры немесе қызметкерлердің саны; әлеуметтік салық; басқа да салықтар мен алымдар. Сондай-ақ бұл топқа шетелдік жұмыс күшін тартуға байланысты төлемдер енгізіледі.

      Ұйымның жұмыс күшіне арналған шығыстарына:

      ұйымның тізімінде тұрмайтын (өкілдік шығыстар) адамдарды қабылдау және қызмет көрсету жөніндегі шығыстар;

      тараптардың келісімі бойынша рационализаторлық ұсыныстар, ғылым, әдебиет, өнер, өнертабыс туындыларын жасауға, басып шығаруға және өзге де пайдалануға шарттар бойынша төленетін авторлық сыйақылар;

      тараптардың келісімі бойынша қызметкерге жеке автомобилін қызмет мақсатында пайдаланғаны үшін материалдық шығындардың (еңбекақының сомаларынсыз) өтемақысы;

      халықаралық немесе шетелдік коммерциялық емес және қайырымдылық ұйымдары берген грант түрінде алынған сомалар енгізілмейді.

      18. Осы статистикалық нысанды ұсыну электрондық түрде немесе қағаз жеткізгіште жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында (https://cabinet.stat.gov.kz/) орналастырылған "Респонденттің кабинеті" арқылы он-лайн режимде жүзеге асырылады.

      19. Ескертпе: Х-бұл позиция толтыруға жатпайды.

      20. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      1) 2-бөлім:

      әрбір жол үшін 1-баған > 2-бағанға;

      әрбір жол үшін 3-баған > 4-бағанға;

      әрбір жол үшін 5-баған > 6-бағанға;

      1 – 6-бағандар бойынша 1-жол > 1.1-жолға;

      1-баған бойынша егер 1-жол > 0, онда 1.1-жол > 0;

      1, 3-бағандар бойынша 1-жол = 1.1 – 1.2-жолдардың қосындысына;

      1, 3-бағандар бойынша 1.2 жолдар = 1.2.1 – 1.2.2-жолдардың қосындысына;

      әрбір жол үшін егер 3-баған > 0, онда 5-баған > 0;

      әрбір жол үшін егер 4-баған > 0, онда 6-баған > 0;

      әрбір жол үшін егер 5-баған > 0, онда 3-баған > 0;

      әрбір жол үшін егер 6-баған > 0, онда 4-баған > 0;

      әрбір жол үшін егер 3-баған = 4-бағанға, онда 5-баған = 6-бағанға;

      әрбір жол үшін егер 3-баған – 4-баған > 0, онда 5-баған – 6-баған > 0;

      әрбір жол үшін егер 5-баған – 6-баған > 0, онда 3-баған – 4-баған >0;

      әрбір жол үшін 7-баған = 5-баған *1000 / 3-баған / 12;

      әрбір жол үшін 8-баған = 6-баған *1000 / 4-баған / 12.

      2) 2.1-бөлім:

      1 – 6-бағандар бойынша 1.1 – 1.2-жолдардың қосындысы = 1-жолға;

      1 – 6-бағандар бойынша 1.1 жол ≤ 1-жолдан;

      1 – 6-бағандар бойынша 1.2 жол ≤ 1-жолдан.

      әрбір жол үшін егер 3-баған = 4-бағанға, онда 5-баған = 6-бағанға;

      3) 3-бөлім:

      әрбір жол үшін 1-баған > 2-бағанға;

      әрбір жол үшін 3-баған > 4-бағанға;

      әрбір жол үшін 5-баған > 6-бағанға;

      әрбір жол үшін егер 3-баған = 4-бағанға, онда 5-баған = 6-бағанға;

      1 – 6-бағандар бойынша 1-жол = 1.1 – 1.10-жолдардың қосындысына;

      әрбір жол үшін егер 3-баған > 0, онда 5-баған > 0;

      әрбір жол үшін егер 4-баған > 0, онда 6-баған > 0;

      әрбір жол үшін егер 5-баған > 0, онда 3-баған > 0;

      әрбір жол үшін егер 6-баған > 0, онда 4-баған > 0;

      әрбір жол үшін егер 3-баған – 4-баған > 0, онда 5-баған – 6-баған > 0;

      әрбір жол үшін егер 5-баған – 6-баған > 0, онда 3-баған – 4-баған > 0;

      әрбір жол үшін 7-баған = 5-баған *1000 / 3-баған / 12;

      әрбір жол үшін 8-баған = 6-баған *1000 / 4-баған / 12.

      4) 4-бөлім:

      1, 2-баған бойынша егер 1-жол > 0, онда 3-жолда > 0, (Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне сәйкес (бұдан әрі – ЭҚЖЖ) 94-коды үшін рұқсат етілген);

      1, 2-бағандар бойынша егер 2-жол > 0, онда 4-жол > 0;

      1, 2-бағандар бойынша егер 3-жол > 0, онда 1-жол > 0;

      1, 2-бағандар бойынша егер 4-жол > 0, онда 2-жол > 0;

      1, 2-бағандар бойынша 5-жол = 0 – рұқсат етілген;

      1, 2-бағандар бойынша 6-жол = 0 – рұқсат етілген;

      1, 2-бағандар бойынша 7-жол = 0 – рұқсат етілген.

      5) 5-бөлім:

      1, 2-бағандар бойынша 3-жол = 3.1 – 3.6-жолдардың қосындысына;

      1-баған бойынша (1-жол + 3-жол + 4-жол) / (2-бөлімнің 1-бағанының 1-жолы) = 365 күн (кібісе жыл үшін – 366 кун);

      2-баған бойынша (1-жол + 3-жол + 4-жол) / (2-бөлімнің 2-бағанының 1-жолы) = 365 күн (кібісе жыл үшін – 366 кун);

      1, 2-бағандар бойынша егер 1-жол > 0, онда 2-жолда > 0;

      1, 2-бағандар бойынша егер 2-жол > 0, онда 1-жолда > 0.

      6) 6-бөлім:

      әрбір баған үшін 1-жол > 1.1-жол + 1.2-жол + 1.3-жол;

      әрбір жол үшін 1-баған > 2-баған + 3-баған + 4-баған.

      7) 7-бөлім:

      1, 5-бағандар бойынша 2-жол > 2.1-жолға – рұқсат етілген;

      1, 5-бағандар бойынша 2-жол > 2.2-жолға – рұқсат етілген;

      1, 5-бағандар бойынша 2-жол > 2.3-жолға – рұқсат етілген;

      1, 5-бағандар бойынша 2.1-жол > 2.1.1-жолға;

      1, 5-бағандар бойынша 2-жол > 2.1-жол + 2.2-жол + 2.3-жол – рұқсат етілген;

      әрбір баған үшін 3-жол = 3.1 – 3.7 жолдардың қосындысына;

      әрбір баған үшін 4-жол = 1-жол + 2-жол – 3-жол;

      6-жол ≤ 5-жолға – рұқсат етілген;

      1 – 4 жолдар үшін 1-баған > 5-бағанға – рұқсат етілген;

      1 – 4 жолдар үшін 1-баған > 2 – 4-бағандардың қосындысына – рұқсат етілген;

      1, 2, 3, 3.1-3.7, 4 жолдар бойынша егер 1-баған > 0, онда 2 – 4-бағанда > 0 – рұқсат етілген;

      есепті жылдың 1-бағанының 1-жолы = өткен жылдың 1-бағанының 4-жолына, егер өткен жылдың 1-бағанындағы 4-жол > 0;

      есепті жылдың 2-бағанының 1-жолы = өткен жылдың 2-бағанының 4-жолына, егер өткен жылдың 2-бағанындағы 4-жол > 0;

      есепті жылдың 3-бағанының 1-жолы = өткен жылдың 3-бағанының 4-жолына, егер өткен жылдың 3-бағанындағы 4-жол > 0;

      есепті жылдың 4-бағанының 1-жолы = өткен жылдың 4-бағанының 4-жолына, егер өткен жылдың 4-бағанындағы 4-жол > 0;

      есепті жылдың 5-бағанының 1-жолы = өткен жылдың 5-бағанының 4-жолына, егер өткен жылдың 5-бағанындағы 4-жол > 0.

      8) 8-бөлім:

      1-баған бойынша 1-жол = 1.1 – 1.4-жолдардың қосындысына;

      1-баған бойынша 1-жол > 2-жолға;

      1-баған бойынша 1.4-жол > 2-жолға – рұқсат етілген;

      1-баған бойынша 1-жол > 3-жолға;

      1-баған бойынша 1-жол > 3.1-жолға;

      1-баған бойынша 3-жол > 3.1-жолға;

      1-баған бойынша 1-жол = 4-жолға (ЭҚЖЖ-ның 36, 37, 38, 39, 74.90.1-кодтары үшін);

      1-баған бойынша 1-жол > 4-жолға (ЭҚЖЖ-ның 10-33, 72, 84, 85.32, 85.4- кодтары үшін).

      9) 9-бөлім:

      1-баған бойынша 1-жол = 1.1-жол + 1.2-жол;

      1-баған бойынша 1.1-жол = 1.1.1 – 1.1.4-жолдардың қосындысына;

      1-баған бойынша 1.1-жол = 1.1.5 + 1.1.6-жолдардың қосындысына;

      1-баған бойынша 1.2-жол = 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6-жолдардың қосындысына;

      1-баған бойынша 1.2.1-жол = 1.2.1.1 – 1.2.1.3-жолдардың қосындысына;

      1-баған бойынша 1.2.2-жол = 1.2.2.1 – 1.2.2.5-жолдардың қосындысына;

      1-баған бойынша 1.2.3-жол > 1.2.3.1 – 1.2.3.2-жолдардың қосындысына;

      1-баған бойынша 1.2.6-жол > 1.2.6.1 – 1.2.6.2-жолдардың қосындысына;

      егер 1-бағанының 1.1-жолы > 0, онда 1-бағанының 1.2.2.1, 1.2.2.2, 1.2.6.1-жолдары > 0.

      10) 10-бөлім:

      1-баған бойынша 1-жол = 1.1 – 1.10-жолдардың қосындысына;

      1-баған бойынша 2-жол = 2.1 – 2.10-жолдардың қосындысына;

      1-баған бойынша 3-жол = 3.1 – 3.10-жолдардың қосындысына;

      1-баған бойынша 4-жол = 4.1 – 4.10-жолдардың қосындысына;

      егер 1-бағанының 1.1 – 1.10-жолдары > 0, онда 2-бағанының 1.1 – 1.10-жолдары > 0 - рұқсат етілген;

      егер 1-бағанының 2.1 – 2.10-жолдары > 0, онда 2-бағанының 2.1 – 2.10-жолдары > 0 - рұқсат етілген;

      егер 1-бағанының 3.1 – 3.10-жолдары > 0, онда 2-бағанының 3.1 – 3.10-жолдары > 0 - рұқсат етілген;

      егер 1-бағанының 4.1 – 4.10-жолдары > 0, онда 2-бағанының 4.1 – 4.10-жолдары > 0 - рұқсат етілген.

      11) Бөлімдер арасындағы бақылау:

      әрбір баған үшін 2-бөлімнің 1-жолы = 2.1-бөлімнің 1-жолына;

      әрбір баған үшін 2-бөлімнің 1-жолы = 3-бөлімнің 1-жолына;

      2-бөлімнің 5-бағанының 1-жолы = 9-бөлімнің 1-бағанының 1.1-жолына;

      7-бөлімнің 1-бағанының 4-жолы = 8-бөлімнің 1-бағанының 1-жолына;

      егер 2-бөлімнің 1-бағанының 1-жолы > 0, онда 5-бөлімнің 1-бағанының (1-жол + 3-жол) > 0;

      егер 5-бөлімнің 1-бағанының (1-жол + 3-жол) > 0, онда 2-бөлімнің 1-бағанының 1-жолында > 0;

      егер 2-бөлімнің 1-бағанының 1-жолы > 0, онда 5-бөлімнің 1-бағанының 4-жолы > 0 – рұқсат етілген;

      егер 2-бөлімнің 2-бағанының 1-жолы > 0, онда 5-бөлімнің 2-бағанының 4-жолы > 0 – рұқсат етілген;

      егер 2-бөлімнің 2, 4, 6-бағандарының 1-жолы > 0, онда 1, 2, 3, 4-жолдары бойынша 7-бөлімнің 5-бағаны > 0 – рұқсат етілген;

      4-бөлімнің 1-бағанының 1-жолы ≤ 2-бөлімнің 3-бағанының 1-жолына – рұқсат етілген;

      4-бөлімнің 1-бағанының 5-жолы ≤ 2-бөлімнің 1-бағанының 1-жолына – рұқсат етілген;

      4-бөлімнің 2-бағанының 5-жолы ≤ 2-бөлімнің 2-бағанының 1-жолына – рұқсат етілген;

      4–бөлімнің 1-бағанының 6-жолы ≤ 2-бөлімнің 1-бағанының 1-жолына – рұқсат етілген;

      4-бөлімнің 2-бағанының 6-жолы ≤ 2-бөлімнің 2-бағанының 6-жолына – рұқсат етілген;

      4–бөлімнің 1-бағанының 7-жолы ≤ 2-бөлімнің 3-бағанының 1-жолына – рұқсат етілген;

      4-бөлімнің 2-бағанының 7-жолы ≤ 2-бөлімнің 4-бағанының 1-жолына – рұқсат етілген;

      егер 5-бөлімнің 1, 2-бағандарының 3.1-жолы > 0, онда 9-бөлімнің 1-бағанының 1.1.4-жолы > 0 – рұқсат етілген;

      егер 6-бөлімнің 1-бағанының 1-жолы > 0, онда 9-бөлімнің 1-бағанының 1.2.3-жолы > 0 – рұқсат етілген;

      егер 2-бөлімнің 1-бағанының 1-жолы > 0, онда 7-бөлімнің 1-бағанының (1-жол + 2-жол) > 0;

      егер 2-бөлімнің 5-бағанының 1-жолы > 0, онда 9-бөлімнің 1-бағанының 1.2-жолы > 0.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті төрағасының
2020 жылғы 7 қыркүйектегі
№ 34 бұйрығына
3-қосымша

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 03.12.2021 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Приложение 3 к приказу
Председателя Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "7" сентября 2020 года
№ 34

Еңбек бойынша есеп Отчет по труду

Индекс
Индекс

1-Т

тоқсандық
квартальная

есепті кезең
отчетный периодтоқсан
кварталжыл
год

 
Қызметкерлердің саны 100 адамнан асатын, сондай-ақ "Шағын кәсіпорын қызметі туралы" (индексі 2-МП, кезеңділігі тоқсандық) статистикалық нысан бойынша есеп беретіндерден басқа, саны 100 адамға дейін экономикалық қызметтің барлық түрлерінің заңды тұлғалары мен (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения всех видов экономической деятельности, с численностью работников свыше 100 человек, а также с численностью до 100 человек, кроме отчитывающихся по статистической форме "О деятельности малого предприятия" (индекс 2-МП, периодичность квартальная)

 
Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі айдың 10-күніне (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 10 числа (включительно) после отчетного периода

 
БСН коды
код БИН      1. Занды тұлғаның деректемелері:Реквизиты юридического лица:1.1 Заңды тұлғаның (бөлімшенің) нақты орналасқан орнын көрсетіңіз (оның тіркелген жеріне қарамастан) - облыс, қала, аудан, елді мекен
Укажите фактическое место расположения юридического лица (подразделения) (независимо от места его регистрации) - область, город, район, населенный пункт1.2 Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішінесəйкес аумақ коды (ӘАОЖ) (респондент статистикалық нысанды қағаз жеткізгіштеұсынған кезде аумақтық статистика органының тиісті қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов (КАТО) (заполняется соответствующим работником территориального органа статистики при представлении респондентом на бумажном носителе)
  

1.3 Заңды тұлғаның (бөлімшенің) нақты жүзеге асырылатын экономикалық қызметінің негізгі түрінің коды мен атауын Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне сәйкес (ЭҚЖЖ) көрсетіңіз
Укажите наименование и код согласно Общему классификатору видов экономической деятельности (ОКЭД) фактически осуществляемого основного вида экономической деятельности юридического лица (подразделения)      2. Қызметкерлер саны және жалақы қоры туралы деректерді көрсетіңіз

      Укажите данные о численности работников и фонде заработной платы

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Есепті тоқсанға
За отчетный квартал

Жыл басынан
С начала года

А

Б

1

2

1

Есепті кезеңге орташа алғанда қызметкерлердің тізімдік саны – барлығы, адам
Списочная численность работников в среднем за отчетный период - всего, человек
соның ішінде:
в том числе:

х

х

1.1

негізгі қызмет персоналы
персонал основной деятельности2

Есепті кезеңге орташа алғанда қызметкерлердің нақты саны, адам
Фактическая численность работников в среднем за отчетный период, человек
соның ішінде:
в том числе:

х

х

2.1

негізгі қызмет персоналы
персонал основной деятельности3

Қызметкерлердің жалақы қоры – барлығы, мың теңге (ондық белгімен)
Фонд заработной платы работников – всего, тысяч тенге (с десятичным знаком)3.1

оның ішінде негізгі қызмет персоналы бойынша
из него по персоналу основной деятельности4

Бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге4.1

оның ішінде негізгі қызмет персоналы бойынша
из нее по персоналу основной деятельности5

Барлық қызметкерлердің жұмыспен өтелген адам- сағат саны, мың адам-сағат (ондық белгімен)
Число отработанных человеко-часов всеми работниками, тысяч человеко- часов (с десятичным знаком)6

Есепті кезеңге орташа алғанда әйелдердің тізімдік саны – барлығы, адам
Списочная численность женщин в среднем за отчетный период - всего, человек7

Есепті кезеңге орташа алғанда әйелдердің нақты саны, адам
Фактическая численность женщин в среднем за отчетный период, человек      3. Жұмыс күшінің қозғалысы, бос орындардың бары және толық емес жұмыс уақытында жұмыс істейтіндердің саны туралы деректерді көрсетіңіз, адам

      Укажите данные о движении рабочей силы, численности работающих неполное рабочее время и наличии вакансий, человек

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Есепті тоқсанға
За отчетный квартал

Жыл басынан
С начала года

А

Б

1

2

1

Есепті кезеңнің басына қызметкерлердің тізімдік саны
Списочная численность работников на начало отчетного периода2

Есепті кезеңде жұмысқа қабылданған қызметкерлер
Принято работников за отчетный период3

Есепті кезеңде жұмыстан шыққан қызметкерлер – барлығы
Выбыло работников за отчетный период - всего
соның ішінде:
в том числе:3.1

персонал санының қысқартылуына байланысты
в связи с сокращением численности персонала3.2

кәсіпорынның таратылуына байланысты
в связи с ликвидацией предприятия3.3

біліктілігінің жетіспеуі салдарынан қызметкер атқарып жүрген лауазымына немесе орындайтын жұмысына сәйкес келмегеніне байланысты
в связи с несоответствием занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации3.4

еңбек тәртібін бұзғанына байланысты
в связи с нарушением трудовой дисциплины3.5

тараптардың еркінен тыс мән-жайларға байланысты
в связи с обстоятельствами не зависящими от воли сторон3.6

өз еркі бойынша (қызметкердің бастамасы бойынша)
по собственному желанию (по инициативе работника)3.7

басқа себептер бойынша
по другим причинам4

Есепті кезеңнің соңына қызметкерлердің тізімдік саны
Списочная численность работников на конец отчетного периода5

Есепті кезеңнің соңына кәсіпорындағы бос жұмыс орындар (қажетті қызметкерлер) саны
Число вакантных рабочих мест (требуемых работников) на предприятии на конец отчетного периода


х

6

Толық емес жұмыс күні немесе толық емес жұмыс аптасымен жұмыс істейтіндердің саны, адам
Численность работающих неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, человек7

Өндірістің бос тұрып қалуына байланысты уақытша жұмыс істемейтін қызметкерлердің саны, адам
Численность работников, временно неработающих в связи с простоем производства, человек8

Қашықтан жұмыс істейтін қызметкерлердің саны, адам
Численность работающих на дистанционной работе, человек      4. Есепті кезеңге орташа алғанда қоса атқарушылық бойынша жұмысқа қабылданған, жұмысты азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша орындайтын адамдардың саны туралы деректерді көрсетіңіз, адам

      Укажите данные о численности лиц, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера, принятых на работу по совместительству в среднем за отчетный период, человек

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Есепті тоқсанға
За отчетный квартал

Жыл басынан
С начала года

А

Б

1

2

1

Қоса атқарушылық бойынша (басқа ұйымдардан) жұмыс істейтіндердің саны, адам
Численность работающих по совместительству (из других организаций), человек2

Жұмысты азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша орындайтын адамдардың саны, адам
Численность лиц, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера, человек      5. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттісін қоршаңыз)

      Укажите время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн
до 1 часа

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық
более 40 часов

      Атауы

      Наименование ____________________________________________________________

      Мекенжайы ______________________________________________________________

      Адрес

      Телефоны (респонденттің) ___________________________ _______________________

      Телефон (респондента)                   стационарлық             ұялы

      стационарный             мобильный

      Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)

      Адрес электронной почты (респондента) _______________________________________

      Орындаушы

      Исполнитель ______________________________________ _______________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности

      ___________________________________________________ _______________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)             қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)                   подпись

      Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

      __________________________________________________ _______________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)             қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)                   подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 7 қыркүйектегі
№ 34 бұйрығына
4-қосымша

"Еңбек бойынша есеп" (индексі 1-Т, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 27.08.2022 № 19 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. Осы нұсқаулық "Еңбек бойынша есеп" (индексі 1-Т, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы нұсқаулықта мынадай анықтамалар пайдаланылады:

      1) жұмыс уақыты – жұмыскер жұмыс берушінің актілеріне және еңбек шартының талаптарына сәйкес еңбек міндеттерін орындайтын уақыт, сондай-ақ Еңбек кодексіне, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік-құқықтық актілеріне, ұжымдық шартқа, жұмыс берушінің актісіне сәйкес жұмыс уақытына жатқызылған өзге де уақыт кезеңдері;

      2) заңды тұлғаның тұрған жерiнен тыс орналасқан және заңды тұлғаның мүдделерiн қорғауды және өкілдік етуді жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде көзделген жағдайларды қоспағанда, оның атынан мәмiлелер мен өзге де құқықтық әрекеттер жасайтын оқшауланған бөлiмшесi оның өкiлдiгі болып табылады;

      3) заңды тұлғаның тұрған жерiнен тыс орналасқан және оның функцияларының бәрiн немесе бiр бөлiгiн, оның iшiнде өкiлдiк функцияларын жүзеге асыратын оқшауланған бөлiмшесi оның филиалы болып табылады;

      4) Еңбек кодексінде белгіленген қалыпты ұзақтықтан аз уақыт, оның ішінде:

      толық емес жұмыс күні, яғни күнделікті жұмыс (жұмыс ауысымы) ұзақтығының нормасын азайту;

      толық емес жұмыс аптасы, яғни жұмыс аптасындағы жұмыс күндерінің санын қысқарту;

      күнделікті жұмыс (жұмыс ауысымы) ұзақтығының нормасын бір мезгілде азайту және жұмыс аптасындағы жұмыс күндерінің санын қысқарту толық емес жұмыс уақыты болып есептеледі.

      3. Статистикалық нысанды өзінің орналасқан жері бойынша заңды тұлғаның құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері, оларға заңды тұлғаның статистикалық нысанды тапсыру бойынша өкілеттігі берілген жағдайда тапсырады. Құрылымдық және оқшауланған бөлімшелердің мұндай өкілеттіктері болмаған жағдайда статистикалық нысанды олардың орналасқан жерін көрсете отырып, өзінің құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері бөлінісінде заңды тұлға ұсынады.

      Өз қызметін екі немесе одан да көп облыстардың аумағында жүзеге асыратын заңды тұлғалар әрбір бөлімше бойынша жеке бланкілерде статистикалық нысанды ұсынады, яғни қызметті жүзеге асыру орны бойынша деректерді көрсетеді.

      4. Статистикалық нысанды респондент есепті тоқсанға және жыл басындағы кезеңге толтырады. Статистикалық нысан тоқсанның бірінші айының бірінші күнінен бастап есепті тоқсанның үшінші айының соңғы күніне (қоса алғанда) дейін толтырылады.

      Деректер жұмыс берушінің актілері және бастапқы есеп құжаттамасының біріздендірілген нысандары: қызметкерді жұмысқа қабылдау, басқа жұмысқа ауыстыру, еңбек шартын бұзу, тоқтату туралы бұйрықтар (өкімдер), жұмыс уақытын пайдалану есебінің табельдері, есеп айырысу-төлем ведомостерінің негізінде толтырылады.

      Жұмыс уақытын пайдалану есебінің табелінде жұмысқа шықпау себептері, толық емес жұмыс күні, үстеме жұмыс туралы, жұмыс режиміндегі өзгерістер туралы белгілер тиісті құжаттар (еңбекке уақытша жарамсыздық туралы парақтар, бұйрықтар (өкімдер) негізінде ғана көрсетіледі.

      5. Есепті кезең ішінде құрылымдық және оқшауланған бөлімшелер бір заңды тұлғадан екінші тұлғаға берілген (сатылған, қайта құрылған) жағдайда, берген заңды тұлғаның статистикалық нысандарында көрсетілген деректер жыл басынан бергі кезең үшін алып тасталынады және құрамына осы құрылымдық және оқшауланған бөлімшелер кіретін заңды тұлғаның есебіне жыл басынан бастап енгізіледі.

      Заңды тұлғаның шаруашылықты жүргізуінің ұйымдық-құқықтық нысаны өзгерген жағдайда, заңды тұлғаның жаңа статусы бойынша деректер осы өзгеріс болған айдан бастап есептелінеді, бұрынғы статусы бойынша жыл басынан бергі айлардағы деректер статистикалық нысандардан алып тасталынбайды.

      6. Статистикалық нысанда қателер және басқа да бұрмалаушылықтар анықталған жағдайда, заңды тұлғалар есептік деректерді түзетуді бұдан кейінгі есептердің өспелі қорытынды деректерінде қателер немесе бұрмалаушылықтар табылғаннан кейін жүргізеді.

      7. Тізімдік сан бойынша деректерді толтырғанда, жұмыс берушінің актілерін орындай отырып, жұмысты белгілі бір мамандығы, біліктілігі немесе лауазымы бойынша орындайтын, есепті кезеңде ұйымның тізімінде бар барлық қызметкерлер, сондай-ақ қоғамдық бастамаларда жұмыспен қамтылған адамдар (төлемақысыз және кез-келген келісімшартсыз орындалған жұмысты білдіреді) ескеріледі.

      Тізімдік санға:

      1) қызметкерлер:

      бірлескен кәсіпорындарда жұмыс істейтін басқа елдердің жұмысшылары мен мамандары, сондай-ақ шетел жұмыс күштері – республика аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру үшін жұмыс беруші елден тысқары жалдаған шетелдіктер және азаматтығы жоқ азаматтар;

      жұмысты вахталық әдіспен орындау үшін жіберілгендер;

      толық емес жұмыс уақытына жұмысқа қабылданғандар;

      қысқартылған жұмыс уақыты бойынша қабылданғандар (он сегiз жасқа толмаған қызметкерлер; ауыр жұмыстарда, зиянды және (немесе) қауiптi еңбек жағдайларында жұмыс iстейтiн қызметкерлер; бiрiншi және екiншi топ мүгедектігі бар);

      аталған ұйымда жалақысын сақтай отырып, іссапарларда жүргендер, сондай-ақ шетелдерде қысқа мерзімді қызметтік іссапарларда жүрген қызметкерлер қосылады;

      егер олар жалақыны осы ұйымнан алатын болса, ұйымнан тыс жерлерде уақытша жұмыс істейтіндер (жүктелім бойынша);

      егер олардың жалақысы негізгі жұмыс орны бойынша сақталмайтын болса, басқа ұйымдардан жұмысқа уақытша тартылғандар;

      егер олар штаттық лауазымға қабылданған болса, жоғары оқу орындарының ғылыми-зерттеу секторларына жұмысқа тартылған жоғары оқу орындарының күндізгі бөлімінің студенттері;

      қызметкердің оған тапсырылатын жұмысқа сәйкестігін тексеру мақсатында жұмысқа сынақ мерзімімен қабылданғандар. Аталған қызметкерлер тізімдік санға еңбек шартының әрекет етуінен бастап енгізіледі;

      уақытша жұмыста жоқ қызметкерлердің (науқастануы, оқу демалысы, жүктiлiгі және босануы бойынша демалыс, бала күтімі бойынша демалыста болуы, мерзімді әскери қызметті өтеу және т. б.) орнына қабылданғандар;

      ұйыммен жұмысты үйінде (үйде жұмыс iстейтiн қызметкерлер) жеке еңбегімен орындау туралы еңбек шартын жасағандар қосылады.

      Өз материалдарымен және өзiнiң немесе жұмыс берушi бөлiп беретiн не жұмыс берушiнің қаражаты есебiнен сатып алынатын жабдықтарды, құрал-саймандар мен тетiктердi пайдалана отырып жұмыс берушiмен жұмысты үйде жеке еңбегiмен орындау туралы еңбек шартын жасасқан адамдар жұмысты үйде iстейтiн қызметкерлер деп саналады.

      Қызметкерлердің тізімдік санында жұмысты үйде iстейтiн қызметкерлер әрбір күнтізбелік күн үшін бүтін бірлік ретінде есептеледі.

      2) қоғамдық бастамаларда жұмыс істейтін адамдар қосылады (жалақы есептелетін және есептелмейтін).

      Қоғамдық бастамаларда жұмыс істейтін адамдар тізімдік санда әрбір күнтізбелік күн бүтін бірлік ретінде есептеледі.

      Сондай-ақ, келесі себептер бойынша ұйымда уақытша болмаған қызметкерлер де тізімдік санға қосылады:

      1) ақы төленетін жыл сайынғы еңбек демалысында жүргендер;

      2) әкімшілік құқық бұзғаны үшін әкімшілік қамауға алынған қызметкерлерді қоса, себепсіз жұмысқа шықпағандар;

      3) бiлiм беру ұйымдарында оқып жүрген және жалақысы сақталмайтын демалыста жүргендер, сонымен қатар қызметкердің өтініші негізінде еңбек шарты тараптарының келісімі бойынша жалақысы сақталмайтын демалыстағы білім беру ұйымдарына түсу үшін түсу емтиханын тапсыратын қызметкерлер;

      4) демалыс және мереке күндеріндегі жұмысы үшін демалыс күнін алғандар;

      5) егер олардың жалақысы сақталатын болса, біліктілігін арттыру немесе қайта даярлау үшін білім беру ұйымдарына жұмыстан босатылып жіберілгендер;

      6) еңбек ақыны толық немесе жартылай сақтаумен сынақтар мен емтихандарға дайындалу және оларды тапсыру, зертханалық жұмыстарды орындау, дипломдық жұмысты (жобаны) дайындау мен қорғау үшiн оқу демалыстарында жүргендер;

      7) жүктілігі және босануы бойынша демалыста, жаңа туған нәрестені (балаларды) асырап алуға байланысты демалыста, бала үш жасқа толғанға дейiн оның күтiмi бойынша жалақысы сақталмайтын демалыстарда жүргендер;

      8) жұмыс берушiнiң қызметкерлер өкiлдерiмен келiсу бойынша қабылданған актiлерiмен бекiтiлген ауысымдық кестелерге сәйкес демалыс күндері барлар;

      9) қызметкердің өтiнiшi негiзiнде еңбек шарты тараптарының келiсiмi бойынша жалақысы сақталмайтын демалыста жүргендер;

      10) науқастануына байланысты жұмысқа келмегендер (еңбекке уақытша жарамсыздық туралы парақтарға сәйкес жұмысқа шыққанға дейін науқастанған бүкіл кезең ішінде немесе мүгедектік бойынша шыққанға дейін);

      11) өндірістің бос тұруына байланысты орнында болмағандар;

      12) сот өкімі шыққанға дейін тергеуде жатқандар;

      13) ұзақ мерзімді қызметтік іссапарға жіберілгендер, оның ішінде құрылыс, монтаждау және реттеу жұмыстарын орындау мақсатында жіберілгендер;

      14) шақыру бойынша әскери қызметті өтеу және әскери-техникалық және басқа да әскери мамандықтар бойынша дайындықта жүргендер;

      15) жұмыспен қамту мәселелері бойынша уәкілетті органмен өзара іс-қимыл негізінде ұйымға жұмыс үшін тартылғандар қосылады.

      Тізімдік санға:

      1) қызметкерлер:

      басқа ұйымдардан қоса атқарушылық бойынша жұмысқа қабылданған;

      егер олардың негізгі жұмыс орнындағы жалақысы сақталмайтын болса, басқа ұйымға уақытша жұмысқа жіберілгендер қосылмайды.

      Қоса атқарушылық бойынша жұмысты орындайтын қызметкерлерге негізгі жұмыс уақытынан бос уақытында еңбек шартының талаптарында тұрақты ақы төленетін басқа жұмысты орындайтындар жатады.

      Ұйымда еңбек қатынастарында тұрған (негізі жұмыс орны бойынша) немесе екі, бір жарым мөлшерлемесі бар қосымша атқарушылық бойынша жұмысты атқаратын қызметкер осы ұйым қызметкерлерінің тізімдік санында бір адам (бүтін бірлік) ретінде саналады.

      2) адамдар:

      азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша жұмысты орындаушы.

      Жұмысты азаматтық-құқықтық шарттар бойынша орындайтын адамдарға ұйымның ішкі еңбек тәртібіне бағынбай жүзеге асырылатын, белгіленген нақты жұмыс көлемін (бір жолғы, арнаулы шаруашылық) орындау уақытына ғана шарт бойынша қабылданғандар жатады.

      Есепті кезеңнің басына (соңына) қызметкерлердің тізімдік саны есепті кезеңнің белгілі бір күніне: сол күні қабылданғандарды қоса алғанда және кеткен қызметкерлерді қоспағанда, айдың бірінші немесе соңғы күні ұйымның тізімдік құрамындағы қызметкерлер санының көрсеткіші болып табылады.

      Белгілі бір кезең ішінде қызметкерлердің орташа тізімдік санын анықтау үшін жұмыс берушінің актілері негізінде нақтыланатын (қабылдау, қызметкерлерді басқа жұмысқа ауыстыру және еңбек шартын тоқтату туралы бұйрықтар, өкімдер) тізімдік құрамдағы қызметкерлер санының күн сайынғы есебі жүргізіледі. Тізімдік құрамдағы қызметкерлердің әр күнгі саны қызметкерлердің жұмыс уақытын пайдалануын есепке алу табелінің деректеріне сәйкес болуы тиіс.

      Ұйымда толық ай жұмыс істеген, сондай-ақ орташа алғанда есепті айда толық ай жұмыс істемеген қызметкерлердің тізімдік саны (жаңадан құрылған, таратылған, өндірістің маусымдық сипаты бар ұйымдардағы), қызметкерлердің орташа тізімдік санын мереке және демалыс күндерін қоса алғанда, есепті айдың әрбір күнтізбелік күніне қосу және алынған соманы есепті айдағы күнтізбелік күндер санына бөлу арқылы есептеледі.

      Демалыс немесе мереке (жұмыс істемейтін) күнгі тізімдік құрамдағы қызметкерлер саны алдыңғы жұмыс күнгі қызметкерлердің тізімдік санына тең деп қабылданады. Қатарынан екі немесе одан да көп демалыс немесе мереке (жұмыс істемейтін) күндер болса, осы күндердің әрқайсысындағы тізімдік құрамдағы қызметкерлер саны сол демалыс немесе мереке (жұмыс істемейтін) күндердің алдындағы жұмыс күнгі тізімдік құрамдағы қызметкерлер санымен теңдей етіп алынады.

      Бір тоқсанға орташа алғандағы қызметкерлердің тізімдік саны ұйымның тоқсандағы жұмыс істеген барлық айларындағы қызметкерлердің тізімдік санын қосу және алынған соманы үшке бөлу жолымен анықталады.

      Жыл басынан бастап есепті айды қоса есептеген кезеңдегі қызметкерлердің орташа тізімдік саны жыл басынан бастап есепті айды қоса есептеген кезеңдегі барлық өткен айлардағы қызметкерлердің орташа айлық санын қосу және жыл басынан бергі кезең ішінде ұйымның жұмыс істеген айларының санына алынған қосындыны бөлу жолымен анықталады.

      Қызметкерлердің бір жылға орташа алғандағы тізімдік саны есепті жылдың барлық айларына орташа алғандағы қызметкерлердің орташа санын қосу және алынған соманы он екіге бөлу жолымен анықталады.

      Егер ұйым толық бір жыл істемесе (маусымдық жұмыс сипаты немесе есепті жылдың қаңтарынан кейін құрылған), онда қызметкерлердің орташа тізімдік саны ұйымның жұмыс істеген барлық айларындағы қызметкерлердің орташа тізімдік санын қосып, алынған соманы он екіге бөлу жолымен анықталады.

      8. Орташа айлық жалақыны есептеу үшін қолданылатын қызметкерлердің нақты саны бойынша деректерді толтырғанда тізімдік құрамдағы қызметкерлер санынан осы Нұсқаулықтың 7-тармағының 3), 7), 9), 13) және 14) тармақшаларында көрсетілген санаттағы қызметкерлер алып тасталады.

      Қоса атқарушылық бойынша (басқа ұйымдардан) қабылданған немесе толық емес жұмыс уақытына қабылданған (ауыстырылған) қызметкерлер нақты санында есептеу арқылы есепке алынады және олардың саны есепті айдағы жұмыспен өтелген адам-сағатты бір айдағы жұмыс уақытының белгіленген ұзақтығына бөлу жолымен анықталады.

      Толық емес жұмыс уақытына қабылданған қызметкерлер, тізімдік санында бүтін бірлік ретінде есептеледі, ал нақты санды есептеу кезінде өтелген жұмыс уақыты бойынша есептеледі.

      Өндірістік - экономикалық сипаттағы себептер бойынша жұмысын уақытша тоқтатқан ұйымдар қызметкерлердің нақты санын жалпы негізде анықтайды, яғни мұндай қызметкерлер нақты санда бүтін бірлік ретінде есептеледі.

      Толық ай (тоқсан, жыл) жұмыс істемеген ұйымдар бойынша кезең ішінде орташа алғанда, қызметкерлердің нақты санын есептеу тәртібі (орташа айлық жалақыны есептеу үшін қабылданған) осы Нұсқаулықтың 7-тармағында көрсетілген кезең ішіндегі орташа алғандағы қызметкерлердің тізімдік санын есептеу тәртібіне ұқсас.

      Орташа айлық жалақыны есептеу үшін азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша тартылған адамдар қызметкерлердің нақты санына қосылмайды. Азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша тартылған адамдардың есебі статистикалық нысанның 4-бөлімінде жеке жүргізіледі. Аталған адамдар осы шарттың барлық қолданыстағы кезеңінде әрбір күнтізбелік күн үшін бүтін бірлік ретінде есептеледі.

      Қызметкерлердің нақты санына жалақысы есептелетін қоғамдық бастамаларда жұмыс істейтін адамдар кіреді.

      Еңбекке уақытша жарамсыздық туралы парақтарға сәйкес науқастануына байланысты жұмысқа келмеген қызметкерлер, нақты санында есептеу арқылы есепке алынады және олардың саны есепті айдағы жұмыспен өтелген адам-сағатты бір айдағы жұмыс уақытының белгіленген ұзақтығына бөлу жолымен анықталады.

      9. Ұйымның негізгі қызметімен қамтылған персонал бойынша деректерді толтырғанда негізгі өнім (тауарлар немесе қызмет көрсету) және басқа ұйымдарға немесе кәсіпорындарға өткізілетін, негізгімен қатар сөзсіз алынатын жанама өнімдер өндірісінде тікелей жұмыспен қамтылған қызметкерлер есепке алынады.

      10. Қызметкерлердің жалақы қоры бойынша деректерді толтыру кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салықтар мен басқа да ұстап қалуларды ескере отырып, жұмыс істелген және жұмыс істелмеген уақыт үшін қызметкерлерге ақшалай және заттай нысанда (ақша бірлігіне аударылған) еңбекақы төлеудің ұйымдар есептеген сомалары көрсетіледі.

      11. Жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалыстары, жыл сайынғы ақы төленетін қосымша еңбек демалыстары үшін есептелген сомалар есепті айда осы айдағы демалыс күндеріне келетін жиынтықта көрсетіледі. Келесі тоқсанның айларындағы демалыс күндері үшін тиесілі сомалар келесі тоқсанның есебіне енгізіледі.

      12. 2-бөлімнің 4 және 4.1-жолдарында жалақының есептелген қорының сомасын қызметкерлердің нақты санына және есепті кезеңдегі ай санына бөлу жолымен анықталатын бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы толтырылады.

      13. Жұмыспен өтелген адам-сағат саны бойынша деректерді толтыру кезінде кәсіпорынның барлық қызметкерлерінің жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығы ішіндегі нақты жұмыспен өтелген уақыты, сондай-ақ үстеме жұмыс істегені ескеріледі.

      14. Жұмыс күшінің қозғалысы бойынша көрсеткіштерді толтыру кезінде есепті кезеңге қызметкерлердің тізімдік санының өзгеруін сипаттайтын қызметкерлердің жұмысқа қабылдануы және шығуы бойынша деректер көрсетіледі.

      3-бөлімнің 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 және 3.7-жолдары бойынша жұмыстан шыққан қызметкерлердің санына Еңбек кодексіне сәйкес еңбек шартын бұзған барлық қызметкерлер кіреді.

      15. 5-жолда бос жұмыс орындарының саны, ұйымдағы (кәсіпорындағы) бос қызмет орындарының саны көрсетіледі.

      16. 6 және 7-жолдарда, егер сол бір қызметкер есепті кезең ішінде бірнеше рет толық емес жұмыс уақытына ауысса және сол қызметкер есепті кезең ішінде өндірістің тоқтап қалуына байланысты бір реттен көп уақытша жұмыс істемесе, онда ол есепті кезеңде бір рет көрсетіледі.

      17. 8-жолды толтыру кезінде Еңбек кодексінің 138-бабына сәйкес кәсіпорын қызметкерлерінің нақты санынан қашықтан жұмыс істейтін қызметкерлер есепке алынады.

      18. Осы статистикалық нысанды ұсыну электрондық түрде немесе қағаз жеткізгіште жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында (https://cabinet.stat.gov.kz/) орналастырылған "Респонденттің кабинеті" арқылы он-лайн режимде жүзеге асырылады.

      19. Осы статистикалық нысан бойынша есеп "Еңбек бойынша есеп" (индексі 1-Т, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес толтырылады.

      20. Ескертпе: Х-бұл позиция толтырылмайды.

      21. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      1) 2-бөлім:

      1-жол > 1.1-жолдан әрбір баған бойынша;

      2-жол > 2.1-жолдан әрбір баған бойынша;

      3-жол > 3.1-жолдан әрбір баған бойынша;

      1-жол > 2-жолдан әрбір баған бойынша – рұқсат етілген;

      1.1-жол > 2.1-жолдан әрбір баған бойынша – рұқсат етілген;

      егер 1-жол > 0, онда 1.1-жол > 0 әрбір баған бойынша;

      егер 2-жол > 0, онда 2.1-жол > 0 әрбір баған бойынша;

      егер 3-жол > 0, онда 3.1-жол > 0 әрбір баған бойынша;

      егер 2-жол > 0, онда 3-жол > 0 әрбір баған бойынша;

      егер 3-жол > 0, онда 2-жол > 0 әрбір баған бойынша;

      егер 2.1-жол > 0, онда 3.1-жол > 0 әрбір баған бойынша;

      егер 3.1-жол > 0, онда 2.1-жол > 0 әрбір баған бойынша;

      егер 2-жол > 0, онда 5-жол > 0 әрбір баған бойынша;

      егер 5-жол > 0, онда 2-жол > 0 әрбір баған бойынша;

      әрбір баған бойынша егер 2-жол – 2.1-жол > 0, онда 3-жол – 3.1-жол > 0;

      әрбір баған бойынша егер 3-жол – 3.1-жол > 0, онда 2-жол – 2.1-жол > 0;

      әрбір баған бойынша (1-жол – 1.1-жол) > (2-жол – 2.1-жол) – рұқсат етілген;

      1-баған үшін 4-жол = 3-жол * 1000 / 2-жолға / 3;

      2-баған үшін 4-жол = 3-жол * 1000/ 2-жолға / n, n - есепті кезеңдегі айлардың саны;

      1-баған үшін 4.1-жол = 3.1-жол * 1000 / 2.1-жол / 3;

      2-баған үшін 4.1-жол = 3.1-жол * 1000 / 2.1-жол / n, n - есепті кезеңдегі айлардың саны;

      әрбір баған бойынша 1-жол > 6-жолдан ;

      әрбір баған бойынша 2-жол > 7-жолдан;

      әрбір баған бойынша 6-жол > 7-жолдан – рұқсат етілген;

      1-тоқсандағы статистикалық нысандағы 1 – 7-жолдары бойынша 1-баған = 2-бағанға;

      2-тоқсаннан бастап статистикалық нысандағы 3, 3.1, 5-жолдары бойынша 1-баған < 2-бағанға.

      2) 3-бөлім:

      әрбір баған бойынша 1-жол + 2-жол – 3-жол = 4-жол;

      әрбір баған бойынша 3-жол = 3.1 – 3.7-жолдардың қосындысына;

      есепті тоқсанның 1-бағаны 1-жолы = өткен тоқсанның 1-бағаны 4-жолына, егер өткен тоқсанның 1-бағаны 4-жолы > 0;

      2-тоқсаннан бастап есептік тоқсанның 2-бағанының 1-жолы = өткен тоқсанның 2-бағаны 1-жолына, егер өткен тоқсанның 2-бағаны 1-жолы > 0;

      3-бөлімнің 1-бағанның 1-жолы > 0 – рұқсат етілген бақылау;

      3-бөлімнің 1-бағанның 4-жолы > 0 – рұқсат етілген бақылау;

      1-бағанның 6-жолы + 1-бағанның 7-жолына < 1-бағанның 1-жолына – рұқсат етілген бақылау;

      2-бағанның 6-жолы + 2-бағанның 7-жолына < 2-бағанның 1-жолына – рұқсат етілген бақылау;

      1-бағанның 8-жолы < 1-бағанның 1-жолы – рұқсат етілген бақылау;

      2-бағанның 8-жолы < 2-бағанның 1-жолы – рұқсат етілген бақылау;

      егер 1-бағанның 6-жолы > 0, онда 2-бағанның 6-жол > 0;

      1-тоқсан үшін егер 1-бағанның 7-жолы > 0, онда 2-бағанның 7-жолыда > 0;

      2-тоқсаннан бастап, егер 1-бағанның 7-жолы = 0, онда 2-бағанның 7-жолы да = 0 – рұқсат етілген бақылау;

      1-тоқсандағы статистикалық нысандағы 1–7-жолдар бойынша (5-жолды қоспағанда)1-баған = 2-бағанға;

      2-тоқсаннан бастап статистикалық нысандағы 2 – 3.7-жолдар бойынша 1-баған < 2-бағанға;

      4-жол бойынша 1-баған = 2-бағанға.

      3) 4-бөлім:

      егер 1-бағанның 1-жолы > 0, онда 2-бағанның 1-жолы > 0;

      егер 1-бағанның 2-жолы > 0, онда 2-бағанның 2-жолы > 0.

      4) Бөлімдер арасында бақылау:

      егер 2-бөлімнің 2-бағаны 1-жолы > 0, онда 3-бөлімнің 2-бағаны 1-жолы > 0 немесе 3-бөлімнің 2-бағаны 2-жолы > 0;

      егер 3-бөлімнің 1-бағанның 4-жолы > 0, онда 2-бөлімнің 1-бағанның 1-жолы > 0;

      2-бөлімнің 1-бағанның 1-жолы > 3-бөлімнің (1-бағанның 6-жолы + 1-бағанның 7-жолы) – рұқсат етілген бақылау;

      2-бөлімнің 2-бағанның 1-жолы > 3-бөлімнің (2-бағанның 6-жолы + 2-бағанның 7-жолы) – рұқсат етілген бақылау;

      3-бөлімнің 1-бағанның 5-жолы < 2-бөлімнің 1-бағанның 1-жолы – рұқсат етілген бақылау;

      2-бөлімнің 1-бағанның 2-жолы > 3-бөлімнің 1-бағанның 8-жолы;

      2-бөлімнің 2-бағанның 2-жолы > 3-бөлімнің 2-бағанның 8-жолы;

      егер 2-бөлімнің 1, 2-бағанының 2-жолы > 1-жолынан, онда 4-бөлімнің

      1, 2-бағанының 1-жолы > 0.

  Қазақстан Республикасы
  Ұлттық экономика министрлігінің
  Статистика комитеті төрағасының
  2020 жылғы 7 қыркүйектегі
  № 34 бұйрығына 5-қосымша

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 03.12.2021 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Приложение 5 к приказу
Председателя Комитета
по статистике Министерства
национальной экономики
Республики Казахстан
от 7 сентября 2020 года № 34

Зиянды және басқа да қолайсыз еңбек жағдайларында жұмыс істейтін жұмыскерлер саны туралы есеп Отчет о численности работников, занятых во вредных и других неблагоприятных условиях труда

Индексі
Индекс

1-Т (Еңбек жағдайы)
1-Т (Условия труда)

жылдық
годовая

есепті кезең
отчетный периоджыл
год

"Шағын кәсіпорын қызметі туралы" (индексі 2-МП, кезеңділігі жылдық) статистикалық нысаны бойынша есеп беретіндерді қоспағанда, ауыл, орман және балық шаруашылығы, өнеркәсіп, құрылыс, көлік және қоймалау, тұру және тамақтандыру бойынша көрсетілетін қызметтер, ақпарат және байланыс, кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет, денсаулық сақтау және әлеуметтік қызмет саласындағы негізгі қызмет түрлері бар заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства, промышленности, строительства, транспорта и складирования, услуг по проживанию и питанию, информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности, здравоохранения и социальных услуг, за исключением отчитывающихся по статистической форме "О деятельности малого предприятия" (индекс 2-МП, периодичность годовая)

 
Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 31 қаңтарға (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 31 января (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН      1. Занды тұлғаның деректемелері Реквизиты юридического лица

1.1 Заңды тұлғаның (бөлімшенің) нақты орналасқанорнын көрсетіңіз (оның тіркелген жеріне қарамастан) -облыс, қала, аудан, елді мекенУкажите фактическое место расположения юридическоголица (подразделения) (независимо от места егорегистрации) - область, город, район, населенный пункт1.2 Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкесаумақ коды (ƏАОЖ) (респондент статистикалықнысанды қағаз жеткізгіште ұсынған кезде аумақтықстатистика органының тиісті қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификаторуадминистративно-территориальных объектов (КАТО)(заполняется соответствующим работникомтерриториального органа статистики при представленииреспондентом на бумажном носителе)1.3 Заңды тұлғаның (бөлімшенің) нақты жүзегеасырылатын экономикалық қызметінің негізгітүрінің коды мен атауын Экономикалық қызметтүрлерінің жалпы жіктеуішіне сәйкес (ЭҚЖЖ)көрсетіңіз
Укажите наименование и код согласно Общемуклассификатору видов экономической деятельности(ОКЭД) фактически осуществляемого основного видаэкономической деятельности юридического лица(подразделения)      2. Есепті жылға орташа есептегенде еңбек жағдайының жай-күйі туралы ақпаратты көрсетіңіз, адам

      Укажите информацию о состоянии условий труда в среднем за отчетный год, человек

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Оның ішінде
Из них

әйелдер
женщин

18 жасқа дейінгі адамдар
лица до 18 лет

А

Б

1

2

3

1

Қызметкерлердің тізімдік саны (бала күтіміне байланысты қосымша демалыста жүргендерді қоспағанда)
Списочная численность работников (без находящихся в дополнительном отпуске по уходу за ребенком)

оның ішінде:
из нее:

Х

Х

Х

1.1

жұмысшылар
рабочих
1.2

түнгі ауысымда жұмыс істейтіндер
занятые в ночную смену
2

Зиянды еңбек жағдайында жұмыс істейтін қызметкерлердің нақты саны (санитарлық-гигиеналық талаптарға, нормаларға сай келмейтіндер)
Фактическая численность работников, занятых во вредных условиях труда (не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, нормам)

оның ішінде келесі қолайсыз факторлар тіркелген жағдайларда жұмыс істейтіндер:
из нее, работающих в условиях, где зафиксированы следующие неблагоприятные факторы:

Х

Х

Х

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Оның ішінде
Из них

әйелдер
женщин

18 жасқа дейінгі адамдар
лица до 18 лет

А

Б

1

2

3

2.1

шудың жоғары деңгейі
повышенный уровень шума
2.2

дірілдің жоғары деңгейі
повышенный уровень вибрации
2.3

Жол берілген шекті концентрациясы (ЖБК) асатын жұмыс аймағындағы ауаның газдануы мен шаңдануы, ылғалдығы
запыленность, загазованность, влажность воздуха рабочей зоны, превышающая предельно допустимую концентрацию (ПДК)
2.4

қолайсыз температуралық режим
неблагоприятный температурный режим
2.5

электрлік, магниттік, электромагниттік толқындардың, радиожиілік кернеулігінің жоғары деңгейі
повышенный уровень напряженности электрических, магнитных, электромагнитных волн, радиочастот
2.6

лазерлік сәулеленудің жоғары деңгейі
повышенный уровень лазерного излучения
2.7

ультракүлгін сәулеленудің жоғары деңгейі
повышенный уровень ультрафиолетового излучения
2.8

радиациялық фактор әсері
воздействие радиационного фактора
2.9

биологиялық фактор әсері
воздействие биологического фактора
3

Ауыр дене еңбегімен шұғылданатын қызметкерлердің нақты саны
Фактическая численность работников, занятых тяжелым физическим трудом
4

Қауіпсіздік талаптарына сай келмейтін жабдықтарда жұмыс істейтін қызметкерлердің нақты саны
Фактическая численность работников, работающих на оборудовании, не отвечающем требованиям безопасности
      3. Есепті жылға орташа есептегенде зиянды және басқа да қолайсыз еңбек жағдайларында жұмыс істейтін қызметкерлердің саны туралы ақпаратты көрсетіңіз, адам

      Укажите информацию о численности работников, занятых во вредных и других неблагоприятных условиях труда в среднем за отчетный год, человек

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Одан әйелдер
Из них женщин

18 жасқа дейінгі адамдар
Лица до18 лет

А

Б

1

2

3

1

Зиянды жəне басқа да қолайсыз еңбек жағдайларында жұмыс істегені үшін өтемақы белгіленген қызметкерлердің тізімдік саны:
Списочная численность работников, которым за работу во вредных и других неблагоприятных условиях труда установлены льготы и компенсаций:

Х

Х

Х


оның ішінде:
из нее:

Х

Х

Х

1.1

қосымша демалыстар
дополнительные отпуска
1.2

қысқартылған жұмыс күні
сокращенный рабочий день
1.3

емдік-профилактикалық тағам
лечебно-профилактическое питание
1.4

сүт және оған теңестірілген тамақ өнімдері
молоко и равноценные пищевые продукты
1.5

зиянды және басқа да қолайсыз еңбек жағдайлары үшін қосымша ақы
доплаты за вредные и другие неблагоприятные условия труда
1.6

мемлекеттік арнайы жәрдемақыға құқық
право на государственное специальное пособие
2

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 және 1.6-жолдарда келтірілген жеңілдіктердің немесе өтемақылардың ең болмаса бір түрі белгіленген қызметкерлердің тізімдік саны
Списочная численность работников, которым установлен хотя бы один вид льгот или компенсаций, перечисленных в строках 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6
      4. Зиянды және басқа да қолайсыз еңбек жағдайларындағы жұмысы үшін кәсіпорынның жеңілдіктер мен өтемақыларға жұмсаған шығындары туралы ақпаратты көрсетіңіз

      Укажите информацию о затратах предприятия на льготы и компенсации за работу во вредных и других неблагоприятных условиях труда

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Бір жыл ішінде кәсіпорынның жеңілдіктер мен өтемақыларға жұмсаған шығындары, мың теңге (ондық белгімен)
Затраты предприятия на льготы и компенсации за год, тысяч тенге (с десятичным знаком)

А

Б

1

1

Барлығы
Всегооның ішінде:
из него на:

Х

1.1

қосымша демалыс үшін
дополнительные отпуска


1.2

қысқартылған жұмыс күні үшін
сокращенный рабочий день


1.3

емдік-профилактикалық тағам үшін
лечебно-профилактическое питание


1.4

сүт және оған теңестірілген тамақ өнімдері үшін
молоко и равноценные пищевые продукты


1.5

зиянды және басқа да қолайсыз еңбек жағдайлары үшін қосымша ақы үшін
доплаты за вредные и другие неблагоприятные условия труда


      5. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттiсiн қоршаңыз)

      Укажите время,затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн
до 1 часа

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық
более 40 часов

      Атауы

      Наименование ____________________________________________________________

      Мекенжайы (респонденттің)

      Адрес (респондента) _______________________________________________________

      Телефоны (респонденттің)

      Телефон (респондента) ______________________________ _______________________

      стационарлық                         ұялы

      стационарный                         мобильный

      Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)

      Адрес электронной почты (респондента) _______________________________________

      Орындаушы

      Исполнитель ___________________________________ __________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности

      ___________________________________________ _______________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)             қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)                   подпись

      Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

      ___________________________________________ ______________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)             қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)                   подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях".

  Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 7 қыркүйектегі
№ 34 бұйрығына
6-қосымша

"Зиянды және басқа да қолайсыз еңбек жағдайларында жұмыс істейтін жұмыскерлер саны туралы есеп" (индексі 1-Т (Еңбек жағдайы), кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 03.12.2021 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. Осы "Зиянды және басқа да қолайсыз еңбек жағдайларында жұмыс істейтін жұмыскерлер саны туралы есеп" (индексі 1-Т (Еңбек жағдайы), кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сәйкес әзірленді және "Зиянды және басқа да қолайсыз еңбек жағдайларында жұмыс істейтін жұмыскерлер саны туралы есеп" (индексі 1-Т (Еңбек жағдайы), кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Статистикалық нысанды өзінің орналасқан жері бойынша заңды тұлғаның құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері, оларға заңды тұлғаның статистикалық нысанды тапсыру бойынша өкілеттігі берілген жағдайда тапсырады. Егер құрылымдық және оқшауланған бөлімшелердің мұндай өкілеттіктері болмаған жағдайда статистикалық нысанды олардың орналасқан жерін көрсете отырып, өзінің құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері бөлінісінде заңды тұлға ұсынады.

      Өз қызметін екі немесе одан да көп облыстардың аумағында жүзеге асыратын заңды тұлғалар әрбір бөлімше бойынша жеке бланкілерде статистикалық нысанды ұсынады, яғни қызметті жүзеге асыру орны бойынша деректерді көрсетеді.

      3. Статистикалық нысан есепті жылға толтырылады. Тізімдік саны бойынша орташа алғандағы деректерді толтырғанда жұмыс берушінің актілерін орындай отырып, жұмысты белгілі бір мамандығы, біліктілігі немесе лауазымы бойынша орындайтын, есепті кезеңде ұйымның тізімінде бар барлық қызметкерлер, сондай-ақ қоғамдық бастамаларда жұмыспен қамтылған адамдар ескеріледі.

      4. Қызметкерлердің нақты саны бойынша орташа алғандағы деректерді толтыру кезінде жұмысқа ресми тіркелген қызметкерлердің жекелеген санаттары шегерілген тізімдік құрамдағы қызметкерлердің саны (жүктілік және босану бойынша, бала күтімі бойынша және басқа да демалыстарда жүрген адамдар) ескеріледі.

      5. 2-бөлім Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 6 маусымдағы № 239 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13896 болып тіркелген) "Өндірістік бақылауды жүзеге асыруға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларға сәйкес өткізілген өндірістік бақылау және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 1057 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12743 болып тіркелген) Еңбек жағдайлары бойынша өндірістік объектілерді міндетті мерзімдік аттестаттау қағидаларына сәйкес өткізілетін еңбек жағдайлары бойынша өндірістік аттестаттаудың нәтижелерінің негізінде толтырылады.

      Өндірістік бақылау және өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау жүргізілмеген жағдайда, 2-бөлім Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 15 қазандағы № ҚР ДСМ-131/2020 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21443 болып тіркелген) Зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардың, жұмысқа орналасқан кезде орындау кезінде міндетті алдын ала медициналық қарап-тексерулер және мерзімдік міндетті медициналық қарап-тексерулер жүргізілетін кәсіптер мен жұмыстардың тізбесіне сәйкес толтырылады.

      2-жол бойынша санитарлық-гигиеналық нормалармен белгіленген, ең болмаса, бір зиянды өндірістік фактор химиялық заттың немесе өнеркәсіптік шаңның рұқсат етілген шекті шоғырлануынан асатын немесе элементтің рұқсат етілген шекті деңгейінен асатын өндірістік объектілердегі зиянды еңбек жағдайларында жұмыс істейтін қызметкерлердің саны келтіріледі. Бұл ретте әрбір жұмыс істеуші, оған әсер ететін зиянды өндірістік фактор санына қарамастан, тек бір рет қана есепке алынады.

      2, 3 және 4-жолдар бойынша қызметкерлер саны туралы деректер қолайсыз еңбек жағдайлары үшін жеңілдіктер алатынына немесе алмайтынына қарамастан аталған қызметкерлер көрсетіледі.

      2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 және 2.9-жолдар бойынша қызметкерлердің нақты саны көрсетіледі, олардың жұмыс орындарында шу, діріл, температуралық режим, электрлік, магниттік, электромагниттік өрістердің (радиожиіліктің), лазерлік және ультракүлгін сәулеленудің, сондай-ақ радиациялық және биологиялық факторлардың деңгейі белгіленген рұқсат етілген шекті деңгейден асады; жұмыс аймағындағы ауаның шаңдануы мен газдануы зиянды заттың немесе өнеркәсіптік шаңның рұқсат етілген шекті шоғырлануынан және тағы басқалардан асады.

      3-жол бойынша ауыр дене еңбегімен шұғылданатын қызметкерлердің нақты саны көрсетіледі.

      4-жол бойынша қауіпсіздік талаптарына жауап бермейтін жабдықтарда жұмыс істейтін қызметкерлердің нақты саны көрсетіледі.

      6. 3-бөлімде деректер зиянды және қауіпті еңбек жағдайларында жұмыс істегені үшін жеңілдіктер мен өтемақылар алатын барлық қызметкерлер санаттары бойынша келтіріледі. Экологиялық апат аудандарында, сондай-ақ жағдайлары қолайсыз аудандарда (биік тауларда, шөлдерде) жұмыс істегені үшін жеңілдіктер 3-бөлімді толтырған кезде ескерілмейді.

      1.1 және 1.2-жолдар бойынша Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 1053 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12731 болып тіркелген) Ауыр жұмыстардың, еңбек жағдайлары зиянды және (немесе) қауіпті жұмыстардың тізбесін, жұмыс істеу жұмыс уақытының қысқартылған ұзақтығына, жыл сайынғы ақы төленетін қосымша еңбек демалысына және еңбекке ақы төлеудің жоғарылатылған мөлшеріне құқық беретін өндірістердің, цехтардың, кәсіптер мен лауазымдардың тізімін, сондай-ақ оларды беру қағидаларына сәйкес қосымша демалысты пайдаланатын, сондай-ақ жұмыс беруші қоғамдық органдармен (кәсіподақ комитетімен) бірлесіп зиянды және басқа да қолайсыз еңбек жағдайлары үшін қосымша демалысты өзі белгілеген және кәсіпорынның өзі зиянды және қауіпті еңбек жағдайлары үшін қысқартылған жұмыс күнін белгілеген қызметкерлердің тізімдік саны көрсетіледі.

      1.3 және 1.4-жолдар бойынша Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 1056 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12709 болып тіркелген) Жұмыскерлерге сүт немесе оған теңестірілген тамақ өнімдерін және (немесе) диеталық (емдік - профилактикалық) тамақтануға арналған арнайы өнімдер беру нормаларының негізінді зиянды еңбек жағдайларына байланысты байланысты сүт немесе басқа да оған теңестірілген тамақ өнімдерін, емдік - профилактикалық тағамды тегін алатын қызметкерлердің тізімдік саны көрсетіледі.

      1.5-жолға зиянды және басқа да қолайсыз еңбек жағдайларында жұмыс істегені үшін кәсіпорынның әкімшілігі, кәсіподақ комитеті белгілеген немесе ұжымдық шартқа енгізілген қосымша ақы алатын қызметкерлердің тізімдік саны енгізіледі.

      1.6-жолда "Жерасты және ашық кен жұмыстарында, еңбек жағдайлары ерекше зиянды және ерекше ауыр жұмыстарда немесе еңбек жағдайлары зиянды және ауыр жұмыстарда істеген адамдарға берілетін мемлекеттік арнайы жәрдемақы туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жеңілдіктер жағдайындағы мемлекеттік арнаулы жәрдемақыға құқығы бар қызметкерлердің тізімдік саны көрсетіледі.

      2-жол бойынша зиянды және басқа да қолайсыз еңбек жағдайларында жұмыс істегені үшін жоғарыда келтірілген жеңілдіктер мен өтемақылардың ең болмаса бірін алатын қызметкерлердің тізімдік саны көрсетіледі. Бұл ретте 2-жолда қызметкер жеңілдіктер мен өтемақылардың бір немесе бірнеше түрлерін пайдаланғанына қарамастан тек бір рет қана есепке алынады.

      7. 4-бөлімде зиянды және басқа да қолайсыз еңбек жағдайларында жұмыс істегені үшін 3-бөлімде көрсетілген жеңілдіктері мен өтемақыларына жұмсалған кәсіпорынның шығындары туралы ақпарат көрсетіледі.

      Емдік-профилактикалық тағамдарға, сүт және басқа да тағамдық өнімдерге бір жылда жұмсалған нақты шығыстар үстеме шығыстарға сәйкес бухгалтерлік есепке алу деректерінің негізінде жиынтықталған түрде есептеледі.

      8. Осы статистикалық нысанды ұсыну электрондық түрде немесе қағаз жеткізгіште жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында (https://cabinet.stat.gov.kz/) орналастырылған "Респонденттің кабинеті" арқылы он-лайн режимде жүзеге асырылады.

      9. Ескертпе: Х-бұл позиция толтыруға жатпайды.

      10. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      1) 2-бөлім:

      1-жол ≥ 1.1-жолға әрбір баған үшін;

      1-жол ≥ 1.2-жолға әрбірбағанүшін;

      1-жол ≥ 2-жолға әрбірбағанүшін;

      1-жол ≥ 3-жолға әрбірбағанүшін;

      1-жол ≥ 4-жолға әрбірбағанүшін;

      2.1-жол ≤ 2-жолға әрбірбағанүшін;

      2.2-жол ≤ 2-жолға әрбірбағанүшін;

      2.3-жол ≤ 2-жолға әрбірбағанүшін;

      2.4-жол ≤ 2-жолға әрбірбағанүшін;

      2.5-жол ≤ 2-жолға әрбірбағанүшін;

      2.6-жол ≤ 2-жолға әрбірбағанүшін;

      2.7-жол ≤ 2-жолға әрбірбағанүшін;

      2.8-жол ≤ 2-жолға әрбірбағанүшін;

      2.9-жол ≤ 2-жолға әрбірбағанүшін;

      1-баған ≥ 2-баған әрбірбағанүшін;

      1-баған ≥ 3-бағанға әрбірбағанүшін.

      2) 3-бөлім:

      2-жол ≤ 1.1– 1.6-жолдардың қосындысы әр баған үшін;

      2-жол ≥ 1.1-жолға әрбір баған үшін;

      2-жол ≥ 1.2-жолға әрбір баған үшін;

      2-жол ≥ 1.3-жолға әрбір баған үшін;

      2-жол ≥ 1.4-жолға әрбірбағанүшін;

      2-жол ≥ 1.5-жолға әрбірбағанүшін;

      2-жол ≥ 1.6-жолға әрбірбағанүшін;

      1-баған ≥ 2-бағанға әрбірбағанүшін;

      1-баған ≥ 3-бағанға әрбірбағанүшін.

      3) 4-бөлім:

      1-жол ≥ 1.1 – 1.5-жолдардың қосындысы 1-баған үшін;

      4) Бөлімдер арасындағы бақылау:

      2-бөлімнің 1, 2, 3-бағандары бойынша 1-жол ≥ 3-бөлімнің 1, 2, 3-бағандары бойынша 1.1 – 1.6 әрбіржолына;

      2-бөлімнің 1, 2, 3-бағандары бойынша 1-жол ≥ 3-бөлімнің 1, 2, 3-бағандары бойынша 2-жолы;

      егер 3-бөлімнің 1-бағанының 1.1-жолы > 0, онда 4-бөлімнің 1-бағанының 1.1-жолы > 0;

      егер 3-бөлімнің 1-бағанының 1.2-жолы > 0, онда 4-бөлімнің 1-бағанының 1.2-жолы > 0;

      егер 3-бөлімнің 1-бағанының 1.3-жолы > 0, онда 4-бөлімнің 1-бағанының 1.3-жолы > 0;

      егер 3-бөлімнің 1-бағанының 1.4-жолы > 0, онда 4-бөлімнің 1-бағанының 1.4-жолы > 0;

      егер 3-бөлімнің 1-бағанының 1.5-жолы > 0, онда 4-бөлімнің 1-бағанының 1.5-жолы > 0;

      егер 4-бөлімнің 1-бағанының 1.1-жолы > 0, онда 3-бөлімнің 1-бағанының 1.1-жолы > 0;

      егер 4-бөлімнің 1-бағанының 1.2-жолы > 0, онда 3-бөлімнің 1-бағанының 1.2-жолы > 0;

      егер 4-бөлімнің 1-бағанының 1.3-жолы > 0, онда 3-бөлімнің 1-бағанының 1.3-жолы > 0;

      егер 4-бөлімнің 1-бағанының 1.4-жолы > 0, онда 3-бөлімнің 1-бағанының 1.4-жолы > 0;

      егер 4-бөлімнің 1-бағанының 1.5-жолы > 0, онда 3-бөлімнің 1-бағанының 1.5-жолы > 0.

  Төрағасының
2020 жылғы 7 қыркүйегі
№ 34
7-қосымша

      Ескерту. 7-қосымша алып тасталды - ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 27.08.2022 № 19 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

  Төрағасының
2020 жылғы 7 қыркүйегі
№ 34
8-қосымша

"Ірі және орта кәсіпорындардағы кадрлар саны және оған деген қажеттілік туралы есеп" (индексі 1-Т (бос жұмыс орны), кезеңділігі жылына бір рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      Ескерту. 8-қосымша алып тасталды - ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 27.08.2022 № 19 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Төрағасының
2020 жылғы 7 қыркүйегі
№ 34
9-қосымша
Приложение 9


 
Жалақы құрылымы және оны бөлу туралы есеп
Отчет о структуре и распределении заработной платы


Индексі
Индекс

2-Т (еңбекақы)
2-Т (оплата труда)

жылына бір рет
один раз в год

есепті кезең
отчетный период

сәуір
апрельжыл
год

 
Қызметкерлер саны 250 адамнан асатын заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері, сонымен қатар "Шағын кәсіпорынның қызметі туралы" (индексі 2-МП, кезеңділігі жылдық) статистикалық нысаны бойынша есеп бергендерден басқа, қызметкерлерінің саны 250 адамға дейінгі іріктемеге түскен заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с численностью работников свыше 250 человек, а также попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с численностью работников до 250 человек, кроме отчитывающихся по статистической форме "О деятельности малого предприятия" (индекс 2-МП, периодичность годовая)

 
Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнің 31 мамырына (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 31 мая (включительно) отчетного период

БСН коды
код БИН
1. Заңды тұлға бойынша деректерді көрсетіңіз
Укажите данные по юридическому лицу


 
1.1 Заңды тұлғаның (бөлімшенің) нақты орналасқан орнын көрсетіңіз (оның тіркелген жеріне қарамастан) облыс, қала, аудан, елдімекен
Укажите фактическое место расположения юридического лица (подразделения) (независимо от места ее регистрации) - область, город, район, населенный пункт1.2 Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сəйкес аумақ коды (ӘАОЖ) (респондент статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште ұсынған кезде аумақтық статистика органының тиісті қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов (КАТО) (заполняется соответствующим работником территориального органа статистики при представлении респондентом статистической формы на бумажном носителе)1.3 Заңды тұлғаның (бөлімшенің) нақты жүзеге асырылатын экономикалық қызметінің негізгі түрінің коды мен атауын Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне сәйкес (ЭҚЖЖ) көрсетіңіз
Укажите наименование и код согласно Общему классификатору видов экономической деятельности (ОКЭД) фактически осуществляемого основного вида экономической деятельности юридического лица (подразделения)

      2. Есепті кезеңге орташа алғандақызметкерлердің нақты санын көрсетіңіз, адам

      Укажите фактическую численность работников в среднем за отчетный период, человек

      2.1 оның ішінде әйелдер, адам

      из нее женщин, человек

      3. Заңды тұлғаның қызметкерлері бойынша деректерді көрсетіңіз

      Укажите данные по работникам юридического лица

№ р/н
№ п/н

Табельдік нөмір
Табельный номер

Жынысы (1-еркек, 2-әйел)
Пол (1-мужской, 2-женский)

Туған жылы
Год рождения

Заңды тұлғаға жұмысқа қабылдану күні
Дата приема на работу в юридическое лицо

Қызметтер жіктеуіші1 бойынша
по Классификатору занятий1

Білім деңгейі (орта білім, оның ішінде жалпы орта, техникалық және кәсiптiк, жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі)
Уровень образования (среднее образование из нее общее среднее, техническое и профессиональное, высшее, послевузовское)

Еңбекақы төлеу түрі (1–тарифтік, 2-тарифсіз)
Вид оплаты труда (1-тарифная, 2- бестариф-ная)

Бір қызметкердің жалақы қоры, мың теңге (ондық белгімен)
Фонд заработной платы одного работника, тысяч тенге (с десятичным знаком)

Жұмыс тәртібі (1 - толық, 2 - толық емес)
Режим работы (1 - полный, 2 - неполный)

Бір қызметкерге жұмыспен өтелген сағат саны
Число отработанных часов на одного работника

ай
месяц

жыл
год

коды
код

атауы
наименование

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
      Ескертпе:

      Примечание:

      1 Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің (www.enbek.kz) интернет-ресурсында орналастырылған "Қызметтер жіктеуіші" Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуіші

      1 Национальный классификатор Республики Казахстан "Классификатор занятий", размещенный на интернет-ресурсе Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (www.enbek.kz)

      4. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттiсiн қоршаңыз

      Укажите время,затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн
до 1 часа

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық
более 40 часов

      Атауы                                                       Мекенжайы

      Наименование ____________________ Адрес _________________________________

      Телефоны (респонденттің) ____ _____ Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)

      Телефон (респондента) стационарлық ұялы Адрес электронной почты (респондента) __

                        стационарный мобильный

      Орындаушы ________________________________________ ______________________

      Исполнитель тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда қолы, телефоны (орындаушының)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе оның

      міндетін атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо,

      исполняющее его обязанности ____________________________________ _________

                  тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)                   қолы

                  фамилия, имя и отчество (при его наличии)                         подпись

      Басшы немесе оның

      міндетін атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо,

      исполняющее его обязанности _________________________________ ____________

                        тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

                        фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау 2014 жылғы 5 шілдедегі "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" от 5 июля 2014 года.

  Төрағасының
2020 жылғы 7 қыркүйегі
№ 34
10-қосымша

"Жалақы құрылымы және оны бөлу туралы есеп" (индексі 2-Т (еңбекақы), кезеңділігі жылына бір рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы "Жалақы құрылымы және оны бөлу туралы есеп" (индексі 2-Т (еңбекақы), кезеңділігі жылына бір рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының (бұдан әрі – Заң) 12-бабы 8) тармақшасына сәйкес әзірленді және "Жалақы құрылымы және оны бөлу туралы есеп" (индексі 2-Т (еңбекақы), кезеңділігі жылына бір рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы Нұсқаулықта Заңда айқындалған мәндердегі ұғымдар, сондай-ақ мынадай анықтамалар пайдаланылады:

      1) жұмыс уақыты – қызметкер жұмыс берушінің актілеріне және еңбек шартының талаптарына сәйкес еңбек міндеттерін орындайтын уақыт, сондай-ақ 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне (бұдан әрі – Еңбек кодексі) сәйкес жұмыс уақытына жатқызылған өзге де уақыт кезеңдері;

      2) толық емес жұмыс уақыты – Еңбек кодексінде белгiленген қалыпты ұзақтықтан аз уақыт, оның iшiнде:

      толық емес жұмыс күнi, яғни күнделiктi жұмыс (жұмыс ауысымы) ұзақтығының нормасын азайту;

      толық емес жұмыс аптасы, яғни жұмыс аптасындағы жұмыс күндерiнiң санын қысқарту;

      бiр мезгiлде күнделiктi жұмыс (жұмыс ауысымы) ұзақтығының нормасын азайту және жұмыс аптасындағы жұмыс күндерiнiң санын қысқарту.

      3. Статистикалық нысанды өзінің орналасқан жері бойынша заңды тұлғаның құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері, оларға заңды тұлғаның статистикалық нысанды тапсыру бойынша өкілеттігі берілген жағдайда тапсырады. Егер құрылымдық және оқшауланған бөлімшелердің мұндай өкілеттіктері болмаған жағдайда статистикалық нысанды олардың орналасқан жерін көрсете отырып, өзінің құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері бөлінісінде заңды тұлға ұсынады.

      Өз қызметін екі немесе одан да көп облыстардың аумағында жүзеге асыратын заңды тұлғалар әрбір бөлімше бойынша жеке бланкілерде статистикалық нысанды ұсынады, яғни қызметті жүзеге асыру орны бойынша деректерді көрсетеді.

      Заңды тұлға іріктемелі зерттеу үшін қызметкерлердің тізімін келесі талаптармен қалыптастырады:

      есепті кезеңге орташа алғанда қызметкерлерінің нақты саны 1-ден 100 дейін кәсіпкерлік қызметпен айналысатын заңды тұлғаларда қоспағанда, барлық қызметкерлер іріктемеге жатады (жаппай есепке алу қолданылады);

      есепті кезеңге орташа алғанда қызметкерлерінің нақты саны 101 ден 251 дейін заңды тұлғаларда әрбір екінші қызметкер іріктемеге жатады;

      есепті кезеңге орташа алғанда қызметкерлерінің нақты саны 251 ден 1000 асатын заңды тұлғаларда әрбір оныншы қызметкер іріктемеге жатады;

      есепті кезеңге орташа алғанда қызметкерлерінің нақты саны 5000-нан асатын заңды тұлғаларда әрбір елуінші қызметкер іріктеуге жатады.

      Қызметкерлерді іріктеу үшін саралау табельдік нөмірге сәйкес жүргізіледі.

      Іріктемелі зерттеудің тізімін қалыптастырғанда 1-нен 30 сәуірге дейін еңбек демалысында болған қызметкерлерді қоспағанда, толық ай және толық емес ай жұмыс істеген барлық қызметкерлер ескеріледі.

      Қызметкерлердің нақты құрамын іріктеген кезде міндетті түрде іріктемелі зерттеудің тізіміне ұйымдардың басшыларын қоса алғанда, басқарудың барлық деңгейіндегі басшылар (өкілдер) кіреді.

      Іріктемелі зерттеуде міндетті түрде екі жыныстағы қызметкерлер ескеріледі. Егер іріктемелі зерттеудің тізімін қалыптастырған кезде тек бір жыныстағы қызметкерлер түссе, онда басқа жыныстың өкілін қосумен тізім қайта қалыптастыруға жатады.

      4. Статистикалық нысан есепті кезеңнің сәуір айына толтырылады.

      Деректер жұмыс берушінің актілері және заңды тұлғаның алғашқы есеп құжаттамасының біріздендірілген нысандары: қызметкерді жұмысқа қабылдау, басқа жұмысқа ауыстыру, еңбек шартын тоқтату туралы бұйрықтар (өкімдер), жұмыс уақыты есебінің табельдері, есеп айырысу-төлем тізімдемелерінің негізінде толтырылады.

      Статистикалық нысанда жынысы бойынша, туылған жылы бойынша, қызметкердің лауазымы (кәсібі) бойынша, білім деңгейі бойынша, еңбекақыны төлеу түрі бойынша, қызметкердің жалақы қоры және жұмыспен өтелген сағаты бойынша деректер толтырылады.

      5. Заңды тұлғаның туралы деректерді толтырған кезде 1-бөлімде заңды тұлғаның (бөлімшенің) оның тіркелген жеріне қарамастан нақты орналасқан орны Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуіші (ӘАОЖ) бойынша және нақты іске асыратын экономикалық қызмет түрі (ЭҚТН) көрсетіледі.

      6. Есепті кезеңге орташа алғанда қызметкерлердің нақты саны (орташа жалақыны есептеу үшін алынатын) бойынша деректерді 2-бөлімде толтыру кезінде жұмысқа формалды тіркелуі бар қызметкерлердің жекелеген санаттары шегерілген тізімдік құрамдағы қызметкерлердің саны ескеріледі.

      7. Қызметкерлердің атқаратын кәсібі (лауазымы) туралы деректер бойынша 3-бөлімде толтыру кезінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитеті төрағасының 2017 жылғы 11 мамырдағы № 130-од бұйрығымен бекітілген "Қызметтер жіктеуіші" Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне(бұдан әрі – ҰҚЖ) сәйкес кәсіп (лауазым) атауы және коды көрсетіледі. Кәсіптерді (лауазымдарды) кодтағанда ҰҚЖ бойынша сегіз белгі пайдаланылады.

      Қызметкерлердің білім деңгейі туралы деректер "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңына сәйкес көрсетіледі.

      Осы статистикалық нысанда білім деңгейлері келесі мағынаны білдіреді:

      орта білімі бар қызметкерлер. Оларға жалпы білім беру мектептерін, шағын жинақталған мектептерді, гимназияларды, лицейлерді, бейiндiк мектептерді аяқтаған адамдар жатады;

      техникалық және кәсіптік білімі бар қызметкерлер. Оған училищелерді, колледждерді, кәсіптік лицейлерді, кәсіптік техникалық мектепті, техникум және жоғары техникалық мектепті негізгі орта және жалпы орта білім базасында аяқтаған адамдар жатады;

      жоғары білімі бар қызметкерлер. Оған жоғары оқу орнын, оның ішінде ұлттық зерттеу университетін, ұлттық жоғары оқу орнын, зерттеу университетін, университетті, академияны, институты және оларға теңестірілгендерді (консерваториялар, жоғары мектеп, жоғары училище) аяқтаған адамдар жатады;

      жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар қызметкерлер. Оған резидентураны, магистратураны және докторантураны аяқтаған адамдар жатады.

      "Еңбекақы төлеу түрі" бойынша толтырғанда "тарифтік" және "тарифсіз" еңбекақы төлеу түрінің жүйесі Еңбек кодексіне сәйкес көрсетіледі.

      еңбекақыны тарифтік жүйемен төлеу – тарифтік мөлшерлеме (айлықақылар), тарифтік кесте, тарифтік коэффициенттерді қамтиды;

      еңбекақы төлеудің тарифсіз жүйесі – қызметкердің кәсіби қасиеттерін бағалау және олардың түпкі нәтижеге үлестерінің қағидаттары мен өлшемшарттарына байланысты еңбекақыны төлеуге арналған қаражатты үлестік бөлуге негізделеді.

      Қызметкерлердің еңбекақысын төлеу жүйесі ұжымдық шарттар, еңбек шарты және жұмыс беруші актісінің талаптарымен анықталады.

      Бір қызметкердің жалақы қоры бойынша деректерді толтыру барысында заңды тұлғаларамен есептік жылғы сәуір айындағы есептелген жалпы ақшалай қаражат көрсетіледі.

      Бір қызметкердің жалақы қорында мыналар есепке алынады:

      тарифтік мөлшерлемелер мен лауазымдық айлықақылар бойынша қызметкерлерге есептелген (салықтар және басқа да міндетті төлемдерді ескерегенде) жалақы;

      ай сайынғы сыйлықақылар (олардың төлем көздеріне қарамастан тұрақты сипаттағы);

      егер есептелген сыйлықақылар тоқсанның жұмыс нәтижесі бойынша есептелсе, онда қызметкердің сәуір айындағы табысына тоқсандық сыйлықақының үштен бір бөлігі қосылады.

      Біржолғы (бір реттік) төлемдер және сыйлықақылар, жұмыспен өтелмеген уақытқа (жыл сайынғы және қосымша еңбек демалыстарына) төлем қызметкердің сәуірдегі жалақы қорына қосылмайды.

      Бір ұйымда екі және одан да көп лауазымды (кәсіпті) қоса атқарған қызметкер негізгі және қоса атқарған лауазымдары (кәсіптері) бойынша жалақысының жалпы сомасына сүйене отырып, есепте бір рет көрсетіледі.

      Жұмыспен өтелген адам-сағат саны бойынша қызметкерлердің жұмыстың қалыпты кезеңі ішіндегі, сондай ақ үстеме жұмыс істеген нақты уақыты ескеріледі.

      8. Осы статистикалық нысанды тапсыру қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында (https://cabinet.stat.gov.kz/) орналастырылған "Деректерді он-лайн режимде жинау" ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге асырылады.

      9. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      1) 2-бөлім. Есепті кезеңге қызметкерлердің нақты санын көрсетіңіз, адам:

      2-жол ≥ 2.1-жолдан.

      2) 3-бөлім. Заңды тұлға қызметкерлері бойынша деректерді көрсетіңіз:

      егер 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-бағандар > 0, онда жолдар барлық бағандар бойынша міндетті түрде толтырылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігі Статистика
комитеті төрағасының
2020 жылғы 7 қыркүйектегі
№ 34 бұйрығына
№ 11 қосымшасы

      Ескерту. 11-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 27.08.2022 № 19 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді


Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны

Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы

Индексі

Т-001

айлық

есепті кезеңайыжыл

      Үй шаруашылығының 15 жастағы және одан үлкен мүшелері сұралады

      Тапсыру мерзімі – Респонденттердің жалпымемлекеттік және ведомстволық статистикалық байқаулар бойынша алғашқы статистикалық деректерді ұсыну графигіне сәйкес

1. Аумақтың (елді мекеннің) атауы __________________________________

2. ӘАОЖ бойынша елді мекеннің коды1.............................................3. Елді мекен типінің коды (1 – қала, 2 – ауыл) .................................4. Даңғыл, көше, алаң, тұйық көше _________________________________

5. Үйдің № ...........................................................................................6. Пәтердің № …..................................................................................7. Іріктеме коды...................................................................................8. Интервьюер коды..........................................................................9. Сұхбат жүргізу күні

күніайыжылы      Ескертпе:

      1 Мұнда және бұдан әрі: ӘАОЖ - Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуіші ҚР ҰК 11-2009

1-бөлім Үй шаруашылығы және оның мүшелері туралы мәліметтер
Сұрақтарға көшу2

1. Сіздің үй шаруашылығыңызда қанша адам тұрады?
(сұрақ тек бірінші сұралған респондентке қойылады)

Барлығы _________ адам


олардың ішінде:


1. 0-5 жас ______ адам, оның ішінде ерлер ______адам, әйелдер ______ адам


2. 6-9 жас ______ адам, оның ішінде ерлер ______ адам, әйелдер ______ адам


3. 10-14 жас ______ адам, оның ішінде ерлер ______ адам, әйелдер ______ адам


4. 15 жас ______ адам


5. 16-72 жас ______ адам


6. 73 жас және одан асқан _____ адам


2

Назар аударыңыз: Бұдан әрі сұрақтарға 15 жастағы және одан үлкен респонденттер жауап береді.

2. Жынысы1. Еркек

1

1

1

1

1


3

2. Әйел

2

2

2

2

2


3

3. Үй шаруашылығы иесіне Сіздің туыстық қатысыңыз (туыстық байланыс)1. Үй шаруашылығының иесі (бірінші сұралған адам)

1

1

1

1

1


4

2. Күйеуі, әйелі

2

2

2

2

2


4

3. Ұлы, қызы

3

3

3

3

3


4

4. Әкесі, анасы

4

4

4

4

4


4

5.Ағасы/інісі, әпкесі/сіңлісі/қарындасы

5

5

5

5

5


4

6. Атасы, әжесі

6

6

6

6

6


4

7. Немере ұлы, немере қызы

7

7

7

7

7


4

8.Туыстықтың басқа деңгейі

8

8

8

8

8


4

9. Туыс емес (туыстық жоқ)

9

9

9

9

9


4

4. Туған күніЖылы
Айы
5

5. Отбасылық жағдайы1. Ешқашан некеде тұрмаған

1

1

1

1

1


6

2. Некеде тұр

2

2

2

2

2


6

3. Тұл ер, жесір әйел

3

3

3

3

3


6

4 Ажырасқан

4

4

4

4

4


6

6. Сіздің қандай біліміңіз бар?1. Бастауыш білім

1

1

1

1

1


7

2. Негізгі орта білім

2

2

2

2

2


7

3. Жалпы орта білім

3

3

3

3

3


7

4. Бастауыш кәсіптік білім

4

4

4

4

4


7

5. Орта кәсіптік (арнайы) білім

5

5

5

5

5


7

6. Техникалық және кәсіптік білім

6

6

6

6

6


7

7. Жоғары білім

7

7

7

7

7


7

8. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім

8

8

8

8

8


7

9. Ешқандай білім деңгейіне қол жеткізбеген

9

9

9

9

9


7

Ескертпе:
2 Осы жерде және бұдан әрі айларда сұрақтарға көшу "Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы" (индексі Т-001, кезеңділігі айлық) статистикалық нысанын тапсыру графигіне сәйкес жүргізіледі

7. 0-ден 3 жасқа дейінгі балаларыңыз бар ма?1. Иә

1

1

1

1

1


8

2. Жоқ

2

2

2

2

2


6
2- бөлім

1
2 бөлім

8. Қазіргі уақытта осы 0-ден 3 жасқа дейінгі балаларыңыз сізбен бірге тұра ма?1. Иә

1

1

1

1

1


6
2- бөлім

1
2 бөлім

2. Жоқ

2

2

2

2

2

2-бөлім Сауалнама. Негізгі сұрақнама

1. Сіз қай елдің азаматысыз?
1. Қазақстан

1

1

1

1

12

2. ТМД3 елдері

2

2

2

2

22

3. ТМД-дан тыс елдер

3

3

3

3

32

2. Сіз осы елді мекенде туғаннан бері тұрасыз ба?
1. Иә

1

1

1

1

16

2. Жоқ

2

2

2

2

23

3. Қазіргі тұрған орныңызға келген уақытыңыз (мұнда тұруға қашан келдіңіз?)
Жылы

4

4. Cіз қай мемлекеттің тумасысыз?
1. Қазақстан

1

1

1

1

15

2. ТМД елдері

2

2

2

2

25

3. ТМД-дан тыс елдер

3

3

3

3

35

5. Сіз соңғы 10 жыл ішінде (Сізге қатыстысын көрсетіңіз):
1. Көрсетілген жерде тұрақты тұрдым

1

1

1

1

16

2. Бір облыс шегінде қаладан ауылдық жерге көштім

2

2

2

2

26

3. Бір облыс шегінде ауылдық жерден қалаға көштім

3

3

3

3

36

4. Облыс шегінде қаладан қалаға көштім

4

4

4

4

46

5. Облыс шегінде ауылдан ауылға көштім

5

5

5

5

56

6. Басқа облыстан қаладан ауылдық жерге көштім

6

6

6

6

66

7. Басқа облыстан ауылдық жерден қалаға көштім

7

7

7

7

76

8. Қазақстан Республикасы шегінде қаладан қалаға көштім

8

8

8

8

86

9. Қазақстан Республикасы шегінде ауылдан ауылға көштім

9

9

9

9

96

10. Басқа елден тарихи отаныма оралу мақсатында қоныс аудардым

10

10

10

10

106

11. Басқа елден босқын ретінде қоныс аудардым

11

11

11

11

116

12. Басқа елден еңбекші көшіп қонушы ретінде қоныс аудардым

12

12

12

12

126

13. Басқа елден отбасыны біріктіру үшін қоныс аудардым

13

13

13

13

136

14. Басқа

99

99

99

99

996

Ескертпе:
3 Мұнда және бұдан әрі: ТМД - Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы

Назар аударыңыз: жұмыспен қамтылу туралы сұрақтар (6 бастап 18 дейінгі барлық сұрақтар өткен аптаға қатысты)

6. Сіз заттай не ақшалай табыс табу үшін өткен аптада ең болмағанда 1 сағат қандай да бір жұмыс атқардыңыз ба немесе қандай да бір кәсіппен (түрлі қызмет көрсетуді қоса алғанда) шұғылдандыңыз ба?1. Иә

1

1

1

1

1


7

2. Жоқ

2

2

2

2

2


7

7. Сіз заттай не ақшалай табыс табу үшін өткен аптада ең болмағанда 1 сағат үйде (жеке аулаңыздағы жұмыстан басқа) қандай да бір жұмыс атқардыңыз ба?1. Иә

1

1

1

1

1


8

2. Жоқ

2

2

2

2

2


8

8. Сіз өткен аптада ең болмағанда 1 сағат тауарларды өндіру/өткізу немесе қызмет көрсетумен (көлік, білім беру, медициналық, өзге де) байланысты қандай да бір ақы төленетін жұмыс атқардыңыз ба?1. Иә

1

1

1

1

1


9

2. Жоқ

2

2

2

2

2


9

9. Сіздің өткен аптада кездейсоқ немесе уақытша табыстарыңыз болды ма (халықты жұмыспен қамту органдары арқылы жұмысты қосқанда)?1. Иә

1

1

1

1

1


10

2. Жоқ

2

2

2

2

2


10

10. Сіздің өткен аптада Интернет желісін қолдану арқылы кездейсоқ немесе уақытша табыстарыңыз болды ма (Интернет сауда алаңдары мен сервистерін қоса алғанда)?1. Иә

1

1

1

1

1


11

2. Жоқ

2

2

2

2

2


11

11. Сіз өткен аптада ең болмағанда 1 сағат жеке аулаңызда (үй іргесіндегі, саяжай учаскесінде) ауыл шаруашылығы өнімін өндірумен байланысты қандай да бір жұмыс атқардыңыз ба?1. Иә

1

1

1

1

1


12

2. Жоқ

2

2

2

2

2


14

12. Жеке аулада (үй іргесіндегі, саяжай учаскесінде) тікелей немесе өңдеу жолымен алынған өнім пайдаланылды ма?1. Тек өз тұтынуымыз үшін

1

1

1

1

1


13

2. Ішінара тұтыну үшін, айырбастау (сату) үшін

2

2

2

2

2


14

3. Тек айырбастау (сату) үшін

3

3

3

3

3


14

13. Сіз жеке аулаңызда (үй іргесіндегі, саяжай учаскесінде) қанша уақыт жұмыс істедіңіз?1. Аптадағы күн саны
2. Аптадағы сағат саны
14

Назар аударыңыз: Жеке аулада (үй іргесіндегі, саяжай учаскесінде) жұмыс істеген уақыт 17-сұрақтағы барлық сағаттардың жалпы жиынтығына қосылуы тиіс.

14. Сіз заттай немесе ақшалай табыс табу мақсатында өткен аптада ең болмағанда 1 сағат туысыңыздың немесе танысыңыздың жеке ауласында қандай да бір жұмыс атқардыңыз ба?1. Иә

1

1

1

1

1


15

2. Жоқ

2

2

2

2

2


15

15. Сіз өткен аптада өндірісте оқушы немесе тағылымдамадан өтуші ретіндежұмыс атқардыңыз ба?1. Иә

1

1

1

1

1


16

2. Жоқ

2

2

2

2

2


17

16. Сіз осы жұмыс үшін ақшалай немесе заттай түрде сыйақы алдыңыз ба?1. Иә

1

1

1

1

1


17

2. Жоқ

2

2

2

2

2


17

Назар аударыңыз: Егер 6-14, 16-сұрақтардың барлығына "Жоқ" деп жауап берсе, онда 18-сұраққа көшу қажет. Егер 6-14, 16-сұрақтардың кемінде біреуіне "Иә" деп жауап берсе, онда 17-сұрақты қою керек.

17. Сіз өткен аптада өзіңіз көрсеткен жұмысты қанша уақытта орындадыңыз? (жалпы жиынтығы көрсетілсін)1. Аптадағы күн саны
19
егер 0 (нөл)
сағат

18

2. Аптадағы сағат саны18. Сіздің өткен аптада еңбек демалысы, науқастану, маусымдық жұмыстар, кәсіпкерлік қызметтің уақытша тоқтатылуы, қолайсыз ауа-райы жағдайлары және тағы басқа себептерге байланысты жұмыста уақытша болмаған жұмысыңыз (жеке ауладағы жұмысты қоспағанда) болды ма?1. Иә

1

1

1

1

1


19

2. Жоқ

2

2

2

2

2


63

Назар аударыңыз: өткен апта ішіндегі негізгі жұмысқа (қызметке) қатысты сұрақтар

19. Сіздің негізгі қызметіңіздің (жұмысыңыздың) мәртебесін төмендегі санаттардың қайсысы дұрыс сипаттай алады?1. Ұйымда жалдану бойынша жұмыс

1

1

1

1

1


20

2. Жеке тұлғаларда жалдану бойынша жұмыс

2

2

2

2

2


20

3. Шаруа немесе фермер қожалығында жалдану бойынша жұмыс

3

3

3

3

3


20

4. Көбінесе бір тапсырыс берушімен қызмет көрсетуге азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша жұмыс

4

4

4

4

4


20

5. Көбінесе бірнеше тапсырыс берушімен қызмет көрсетуге азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша жұмыс

5

5

5

5

5


26

6. Өзіне жұмыс істейтін жұмыскерлер (өз есебінен жұмыс істейтіндер)

6

6

6

6

6


26

7. Жұмыс беруші

7

7

7

7

7


26

8. Отбасылық кәсіпорындардың (шаруашылықтардың) еңбекақы төленбейтін жұмыскерлері

8

8

8

8

8


27

9. Өндірістік кооператив мүшелері

9

9

9

9

9


27

10. Жеке қосалқы шаруашылықта

10

10

10

10

10


27

20. Сіз жұмысқа шарт немесе ауызша уағдаластық бойынша қабылдандыңыз ба?1. Жазбаша шарт бойынша

1

1

1

1

1


21

2. Ауызша уағдаластық бойынша

2

2

2

2

2


21

21. Сіздің жұмыс берушіңіз немесе Сіз өзіңіз зейнетақы қорына, әлеуметтік сақтандыру қорына, әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына аударымдар және (немесе) жарналар аударасыздар ма?1. Иә

1

1

1

1

1


22

2. Жоқ

2

2

2

2

2


22

3. Білмеймін

3

3

3

3

3


22

22. Сізге жұмыс берушіңіз ақы төленетін жылдық еңбек демалысын немесе пайдаланылмаған еңбек демалысыңыз үшін өтемақы бере ме?1. Иә

1

1

1

1

1


23

2. Жоқ

2

2

2

2

2


23

3. Білмеймін

3

3

3

3

3


23

23. Сіз қалай ойлайсыз, науқастанып қалған немесе жарақаттанған жағдайда жұмыс беруші Сізге уақытша еңбекке жарамсыздық бойынша (еңбекке жарамсыздық парағы негізінде) әлеуметтік жәрдемақы төлей ме?1. Иә

1

1

1

1

1


24

2. Жоқ

2

2

2

2

2


24

3. Білмеймін

3

3

3

3

3


24

24. Сіз жұмыс істейтін ұйымның/ дара кәсіпкердің меншік нысанын атаңыз1. Мемлекеттік меншік

1

1

1

1

1


25

2. Жеке меншік

2

2

2

2

2


25

3. Шетел меншігі

3

3

3

3

3


25

25. Сіздің негізгі жұмысыңыз болды:1. Белгісіз мерзімге шарт бойынша (тұрақты)

1

1

1

1

1


27

2. Белгілі мерзімге шарт бойынша (уақытша)

2

2

2

2

2


27

3. Белгілі бір жұмыс көлеміне шарт бойынша

3

3

3

3

3


27

4. Кездейсоқ

4

4

4

4

4


27

5. Маусымдық

5

5

5

5

5


27

Назар аударыңыз: 26-сұраққа 19-сұрақтың 5-7-кодтарын белгілеген респонденттер жауап береді.

26. Сіз өзіңіз еңбек қызметін жүзеге асырдыңыз ба немесе кәсіпкерлік қызметпен айналыстыңыз ба:1. Тұрақты негізде тартылатын ақы төленетін жалдамалы қызметкерлермен

1

1

1

1

1


27

2. Аракідік тартылатын ақы төленетін жалдамалы қызметкерлермен

2

2

2

2

2


27

3. Ақы төленетін жалдамалы қызметкерлерсіз

3

3

3

3

3


27

27. Сіз қазіргі жұмыс орныңызда (айналысатын ісіңізбен) қанша уақыттан бері жұмыс істейсіз?1. 6 айдан аз

1

1

1

1

1


28

2. 6-дан 12айға дейін

2

2

2

2

2


28

3. 1-ден 3 жылға дейін

3

3

3

3

3


28

4. 3-тен 5 жылға дейін

4

4

4

4

4


28

5. 5 жылдан астам

5

5

5

5

5


28

28. Сіздің негізгі жұмыстағы жұмыс орныңыз:1. Өз үйіңіз

1

1

1

1

1


29

2. Клиенттің немесе жұмыс берушінің үйі

2

2

2

2

2


31

3. Ұйым, зауыт, фабрика, дүкен, бюро, ателье және басқалар (үйден бөлек)

3

3

3

3

3


31

4. Ферма немесе жер учаскесі

4

4

4

4

4


31

5. Құрылыс алаңы

5

5

5

5

5


31

6. Ашық базар немесе көшедегі жайма сауда

6

6

6

6

6


31

7. Қосалқы шаруашылық (жеке ауладағы)

7

7

7

7

7


31

8. Жеке автокөлік құралы

8

8

8

8

8


31

9. Тұрақты орным жоқ

9

9

9

9

9


29

10. Басқа

99

99

99

99

99


29

29. Сіздің негізгі жұмысыңыз қашықтан жұмыспен қамтылу (жұмыс процесінде ақпараттық және коммуникациялық технологияларды пайдаланып, жұмыс берушінің офисінен тыс жүзеге асырылатын жұмыс) болып табылады ма?1. Иә

1

1

1

1

1


30

2. Жоқ

2

2

2

2

2


31

30. Жұмыс процесінде пайдаланылатын коммуникация құралдары (байланыс құралдары) болып табылады:1. Меншік

1

1

1

1

1


31

2. Жұмыс беруші ұсынғандар

2

2

2

2

2


31

31. Сіз негізгі жұмысты орындадыңыз:1. Ұйымда (заңды тұлға)

1

1

1

1

1


32

2. Дара кәсіпкерлік негізінде (қызметкерлер жалдаумен)

2

2

2

2

2


32

3. Шаруа немесе фермер қожалығында

3

3

3

3

3


32

4. Дара кәсіпкерлік негізінде (қызметкерлерді жалдаусыз)

4

4

4

4

4


32

5. Жеке адамдарда үй шаруашылығында жалдану бойынша

5

5

5

5

5


32

6. Жеке қосалқы шаруашылықта

6

6

6

6

6


34

32. Сіз негізгі жұмыс істейтін ұйым, кәсіпкерлік қызмет (бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілерді қоса алғанда) салық органдарында тіркелген бе?1. Иә

1

1

1

1

1


33

2. Тіркеуді ресімдеу сатысында

2

2

2

2

2


33

3. Білмеймін

3

3

3

3

3


33

4. Жоқ

4

4

4

4

4


33

33. Өндірістік бірлікте (ұйымда, дара кәсіпкерлікте) Сізді қосқанда қанша адам жұмыс істеді?1. 15 адамнан артық емес

1

1

1

1

1


34

2. 16 адамнан 100 адамға дейін

2

2

2

2

2


34

3. 101 адамнан 250 адамға дейін

3

3

3

3

3


34

4. 251 адам және одан көп

4

4

4

4

4


34

34. Сіз өткен аптада негізгі жұмыс істеген ұйым, дара кәсіпкерлік қызметінің басым түрлерін атауыңызды өтінемін.
(Интервьюер, толығырақ сөзбен сипаттап беріңіз және экономикалық қызмет түрінің кодын қойыңыз)4

1-респондент
2-респондент
3-респондент
4-респондент
5-респондент


35

35. Өткен аптада Сіз негізгі жұмысыңыз бойынша қандай лауазымда болдыңыз немесе қандай мамандық бойынша жұмыс істедіңіз (Сіздің жұмысыңыз неден тұрды)?
(Интервьюер, толығырақ сөзбен сипаттап беріңіз және "Қызметтер жіктеуіші" Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес кодты қойыңыз)5

1-респондент
2-респондент
3-респондент
4-респондент
5-респондент


41

36

36. Сіздің жұмысыңыз мына аумақта орналасқан:
1. Тұрған (тіркелген) жеріңізде

1

1

1

1

139

2. Облыс орталығында

2

2

2

2

237

3. Осы облыстың аумағында

3

3

3

3

337

4. Басқа облыста

4

4

4

4

437

5. Басқа мемлекетте

5

5

5

5

539

37. Сіз жұмыс істейтін қала немесе ауданның атауын атаңыз (Интервьюер, толығырақ сөзбен сипаттап беріңіз және ӘАОЖ бойынша код қойыңыз)

1-респондент
2-респондент
3-респондент
4-респондент
5- респондент
38

38. Сіз үйіңізге қаншалықты жиі барасыз?
1. Күнде

1

1

1

1

139

2. Аптасына бір рет

2

2

2

2

239

3. Айына 1-2 рет

3

3

3

3

339

4. Айына 1 реттен кем

4

4

4

4

439

39. Сіз оқу нәтижесінде алған мамандығыңыз бойынша жұмыс істейсіз бе?
1. Иә

1

1

1

1

140

2. Жоқ

2

2

2

2

240

3. Оқымаған

3

3

3

3

340

Ескертпе:
4 Мұнда және бұдан әрі: көрсеткіштерді кодтау жалпы мемлекеттік статистикалық байқаудың осы статистикалық нысанына Ұлтық статистика бюросы Стратегиялық жоспарлау және реформалар жөніндегі агенттік интернет ресурсында орналасқан:/https://stat.gov.kz/important/classifier (бұдан әрі Экономика түрлерінін жалпы классификаторы).
5 Кәсіп коды Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің http://www.enbek.gov.kz/ru/node/243262 интернет-ресурсында орналастырылған "Қызметтер жіктеуіші" Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне (бұдан әрі - Қызметтер жіктеуіші) сәйкес толтырылады.

40. Сіз орындайтын жұмыс сіздің біліктілігіңізге сәйкес пе?
1. Иә

1

1

1

1

141

2. Жоқ, ол менің біліктілігімнен төмен

2

2

2

2

241

3. Жоқ, ол менің біліктілігімнен жоғары

3

3

3

3

341

4. Жоқ, біліктілігім сондай, тек басқа салада

4

4

4

4

441

41. Сіз өткен аптада өзіңіздің негізгі жұмысыңызда нақты қанша күн және сағат жұмыс істедіңіз? (егер жұмыс істемесеңіз "0" деп көрсетіңіз):42
 

1. Аптадағы күн саныегер
0 (нөл) сағат

43 егер =>40 сағат

63

егер
0 (нөл) сағат

43 егер =>40 сағат

47

2. Өткен аптада атқарылған сағаттардың жалпы саны

Назар аударыңыз: 42-сұраққа өткен аптада жұмыс істеген сағаттарының жалпы саны (41-сұрақ) 40 сағаттан аз деп белгілеген респонденттер жауап береді.

42. Сіз негізгі жұмыста өткен аптада 40 сағаттан аз жұмыс істеуіңіздің негізгі себебін атаңыз:
1. Жұмыс уақытының заңнамамен белгіленген ұзақтығы

1

1

1

1

1


63

47

2. Әкімшіліктің, жұмыс берушінің бастамасы бойынша

2

2

2

2

2


63

47

3. Жеткілікті жұмыс көлемі жоқ

3

3

3

3

3


63

47

4. Балаға, науқас адамға күтім

4

3

3

3

3


63

47

5. Денсаулық жағдайына байланысты

5

4

4

4

4


63

47

6. Басқа (екінші) жұмысым бар

6

5

5

5

5


63

47

7. Табысым жеткілікті

7

7

7

7

7


63

47

8. Білім алудамын (институтта, курстарда)

8

8

8

8

8


63

47

9. Оқу демалысы, кәсіптік даярлық

9

9

9

9

9


63

47

10. Жыл сайынғы еңбек демалысы, мерекелік күндер

10

10

10

10

10


63

47

11. Қолайсыз ауа-райы жағдайлары, авария, ақау, оқшаулау режимін енгізу және басқа да себептер

11

11

11

11

11


63

47

12. Икемді (сырғымалы) кесте

12

12

12

12

12


63

47

13. Отбасылық (жеке) жағдайлар бойынша

13

13

13

13

13


63

47

14. Басқа

99

99

99

99

99


63

47

43. Сіз өткен аптада жұмыста (айналысатын іс) неге уақытша болмадыңыз?
1. Жыл сайынғы еңбек демалысы, мерекелік күндер

1

1

1

1

1


63

47

2. Әкімшіліктің, жұмыс берушінің бастамасы бойынша

2

2

2

2

2


44

44

3. Жүктілікке және босану бойынша демалыс

3

3

3

3

3


63

47

4. Бала күтімі бойынша демалыс

4

4

4

4

4


46

46

5. Оқу демалысы, кәсіптік даярлық

5

5

5

5

5


44

44

6. Отбасылық (жеке) жағдайлар бойынша

6

6

6

6

6


44

44

7. Денсаулық жағдайына байланысты

7

7

7

7

7


63

47

8. Маусымдық сипаттағы (маусым емес) жұмыс

8

8

8

8

8


63

47

9. Қызметті уақытша тоқтату (қолайсызауа райы, авария, ақау, оқшаулау режимін енгізу және басқа дасебептер)

9

9

9

9

9


44

44

10. Вахталық жұмыс тәртібі, еркін жұмыс кестесі

10

10

10

10

10


63

47

11. Басқа

99

99

99

99

99


44

44

44. Өткен аптаның соңында Сіздің жұмыс орныңызда болмауыңыздың жалпы ұзақтығы қандай?1. 3 айдан аз

1

1

1

1

1


45

2. 3 ай немесе одан артық
 

2

2

2

2

2


45

45. Сіз уақытша болмағаннан кейін осы жұмысыңызға (айналысатын ісіңізге) қайта оралатыныңызға сенімдісіз бе?1. Иә

1

1

1

1

1


46

2. Жоқ

2

2

2

2

2


46

3. Білмеймін

3

3

3

3

3


46

46. Жұмыста болмаған кезде өз жалақыңыздың ең болмағанда 40% аласыз ба?
1. Иә

1

1

1

1

1


63

47

2. Жоқ

2

2

2

2

2


63

47

Назар аударыңыз: өткен апта ішіндегі қосымша жұмысқа (кәсіпке) қатысты сұрақтар

47. Сіздің өткен аптада ең болмағанда 1 сағат негізгі жұмысыңыздан басқа ақшалай немесе заттай табыс табу мақсатында өзге қосымша жұмысыңыз, демалыс күндердегі, түнгі уақыттағы жұмысыңыз болды ма?
1. Иә

1

1

1

1

148

2. Жоқ

2

2

2

2

264

48. Сіз қосымша жұмысыңызда өткен аптада нақты қанша күн және сағат жұмыс істедіңіз?
1. Аптадағы күн саны

2. Өткен аптада атқарылған сағаттардың жалпы саны

49

49. Сіздің қосымша жұмысыңыз (кәсібіңіз) болды:
1. Ұйымда жалдану бойынша жұмыс

1

1

1

1

150

2. Жеке тұлғаларда жалдану бойынша жұмыс

2

2

2

2

250

3. Шаруа немесе фермер қожалығында жалдану бойынша жұмыс

3

3

3

3

350

4. Көбінесе бір тапсырыс берушімен қызмет көрсетуге азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша жұмыс

4

4

4

4

450

5. Көбінесе бірнеше тапсырыс берушімен қызмет көрсетуге азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша жұмыс

5

5

5

5

556

6. Өзіне жұмыс істейтін жұмыскерлер (өз есебінен жұмыс істейтіндер)

6

6

6

6

656

7. Жұмыс беруші

7

7

7

7

756

8. Отбасылық кәсіпорындардың (шаруашылықтардың) еңбекақы төленбейтін жұмыскерлері

8

8

8

8

856

9. Өндірістік кооператив мүшелері

9

9

9

9

956

10. Жеке қосалқы шаруашылықта

10

10

10

10

1056

50. Сіз қосымша жұмысқа шарт бойынша немесе уағдаластық бойынша қабылдандыңыз ба?
1. Жазбаша шарт бойынша

1

1

1

1

151

2. Ауызша уағдаластық бойынша

2

2

2

2

251

51. Қосымша жұмыста Сіздің жұмыс берушіңіз немесе Сіз өзіңіз зейнетақы қорына, әлеуметтік сақтандыру қорына, әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына аударымдар және (немесе) жарналар аударасыздар ма?
1. Иә

1

1

1

1

152

2. Жоқ

2

2

2

2

252

3. Білмеймін

3

3

3

3

352

52. Қосымша жұмыста Сіздің жұмыс берушіңіз ақы төленетін жылдық еңбек демалысын немесе пайдаланылмаған еңбек демалысыңыз үшін өтемақы бере ме?
1. Иә

1

1

1

1

153

2. Жоқ

2

2

2

2

253

3. Білмеймін

3

3

3

3

353

53. Сіз қалай ойлайсыз, қосымша жұмыста науқастанып қалған немесе жарақаттанған жағдайда жұмыс беруші Сізге уақытша еңбекке қабілетсіздік бойынша (еңбекке жарамсыздық парағы негізінде) әлеуметтік жәрдемақы төлей ме?
1. Иә

1

1

1

1

154

2. Жоқ

2

2

2

2

254

3. Білмеймін

3

3

3

3

354

54. Сіз қосымша жұмыс істеген ұйымның меншік нысанын атаңыз
1. Мемлекеттік меншік

1

1

1

1

155

2. Жеке меншік

2

2

2

2

255

3. Шетел меншігі

3

3

3

3

355

55. Сіздің қосымша жұмысыңыз болды:
1. Белгісіз мерзімге шарт бойынша (тұрақты)

1

1

1

1

156

2. Белгілі мерзімге шарт бойынша (уақытша)

2

2

2

2

256

3. Белгілі бір жұмыс көлеміне шарт бойынша

3

3

3

3

356

4. Кездейсоқ

4

4

4

4

456

5. Маусымдық

5

5

5

5

556

56. Сіздің қосымша қызметтегі жұмыс орныңыз:
1. Өз үйіңіз

1

1

1

1

157

2. Клиенттің немесе жұмыс берушінің үйі

2

2

2

2

257

3. Ұйым, зауыт, фабрика, дүкен, бюро, ателье және басқалар (үйден бөлек)

3

3

3

3

357

4. Ферма немесе жер учаскесі

4

4

4

4

457

5. Құрылыс алаңы

5

5

5

5

557

6. Ашық базар немесе көшедегі жайма сауда

6

6

6

6

657

7. Қосалқы шаруашылық (жеке ауладағы)

7

7

7

7

757

8. Жеке автокөлік құралы

8

8

8

8

857

9. Тұрақты орным жоқ

9

9

9

9

957

10. Басқа

99

99

99

99

9957

57. Сіздің қосымша жұмысыңыз қашықтан жұмыспен қамтылу (жұмыс процесінде ақпараттық және коммуникациялық технологияларды пайдаланып, жұмыс берушінің офисінен тыс жүзеге асырылатын жұмыс) болып табылады ма?
1. Иә

1

1

1

1

158

2. Жоқ

2

2

2

2

259

58. Жұмыс процесінде пайдаланылатын коммуникация құралдары (байланыс құралдары) болып табылады:
1. Меншік

1

1

1

1

159

2. Жұмыс беруші ұсынғандар

2

2

2

2

259

59. Сіз қосымша жұмысты орындадыңыз:
1. Ұйымда (заңды тұлға)

1

1

1

1

160

2. Дара кәсіпкерлік негізінде (қызметкерлер жалдаумен)

2

2

2

2

260

3. Шаруа немесе фермер қожалығында

3

3

3

3

360

4. Дара кәсіпкерлік негізінде (қызметкерлерді жалдаусыз)

4

4

4

4

460

5. Жеке адамдарда үй шаруашылығында жалдану бойынша

5

5

5

5

560

6. Жеке қосалқы шаруашылықта

6

6

6

6

661

60. Сіз қосымша жұмыс істеген ұйым, кәсіпкерлік қызмет салық органдарында тіркелген бе?
1. Иә

1

1

1

1

161

2. Тіркеуді ресімдеу сатысында

2

2

2

2

261

3. Білмеймін

3

3

3

3

361

4. Жоқ

4

4

4

4

461

61. Сіз өткен аптада қосымша жұмыс істеген ұйым, дара кәсіпкерлік қызметінің басым түрін атауыңызды өтінемін.
(Интервьюер, толығырақ сөзбен сипаттап беріңіз және экономикалық қызмет түрінің кодын қойыңыз)

1-респондент
2-респондент
3-респондент
4-респондент
5-респондент


62

62. Сіз қосымша жұмысыңызда қандай лауазымда болдыңыз немесе қандай мамандық бойынша жұмыс істедіңіз (Сіздің қосымша жұмысыңыз неден тұрды)?
(Интервьюер, толығырақ сөзбен сипаттап беріңіз және Қызметтер жіктеуішіне сәйкес кодты қойыңыз)

1-респондент
2-респондент
3-респондент
4-респондент
5-респондент


64

Назар аударыңыз: Жұмыспен қамтылмау. Соңғы төрт апта ішінде жұмыс (жұмыспен қамтылу) іздеу

63. Өткен аптада Сіз қандай себеп бойынша қандай да бір жұмыспен немесе қандай да бір экономикалық қызметпен қамтылмадыңыз?1. Ұйымның таратылуына (банкрот болуына) байланысты жұмыстан босату

1

1

1

1

1


64

2. Штаттың қысқаруына байланысты жұмыстан босату

2

2

2

2

2


64

3. Өз еркі бойынша жұмыстан босату

3

3

3

3

3


64

4. Шарт (келісім, келісімшарт) мерзімінің аяқталуына байланысты жұмыстан босату

4

4

4

4

4


64

5. Кәсіпкерлік қызметтің аяқталуы

5

5

5

5

5


64

6. Үй шаруашылығымен айналысу

6

6

6

6

6


64

7. Зейнеткерлікке шығу

7

7

7

7

7


64

8. Оқу орнын бітіргеннен кейін жұмыстың табылмауы

8

8

8

8

8


64

9. Оқу (күндізгі нысан)

9

9

9

9

9


64

10. Жұмыс табу мүмкіндігі жоқ

10

10

10

10

10


64

11. Жұмыс істеуге қажеттілік жоқ

11

11

11

11

11


64

12. Денсаулық жағдайына байланысты

12

12

12

12

12


64

13. Маусымдық сипаттағы (маусым емес) жұмыс

13

13

13

13

13


64

14. Отбасылық (жеке) жағдайлар бойынша

14

14

14

14

14


64

64. Сіз соңғы төрт апта ішінде жұмыс іздедіңіз бе?1. Иә

1

1

1

1

1


65

2. Жоқ

2

2

2

2

2


66

65. Сіз жұмысты (айналысатын істі) қалай іздедіңіз? (жауаптың бірнеше нұсқасын көрсетуге болады)1. Халықты жұмыспен қамту жөніндегі мемлекеттік органдарға жүгіндім

1

1

1

1

1


67

2. Жеке жұмыспен қамту агенттіктеріне жүгіндім

2

2

2

2

2


67

3. Баспасөзге, Интернетке хабарландыру бердім

3

3

3

3

3


67

4. Баспасөздегі, Интернеттегі хабарландырулар арқылы іздедім

4

4

4

4

4


67

5. Кәсіби және әлеуметтік желілерге он-лайн түйіндеме орналастырдым немесе жаңарттым

5

5

5

5

5


67

6. Достарыма, таныстарыма, туыстарыма жүгіндім

6

6

6

6

6


67

7. Жұмыс берушімен тікелей байланыстым

7

7

7

7

7


67

8. Өзімнің жеке ісімді немесе фермамды ашу үшін жер учаскесін, үй-жай, жабдық, материалдар, ауылшаруашылық инвестицияларын іздедім

8

8

8

8

8


67

9. Өзімнің жеке ісімді немесе фермамды ашу үшін кредит алуға, рұқсат, лицензия алуға жүгіндім

9

9

9

9

9


67

10. Ештеңе істемедім

10

10

10

10

10


67

11. Басқа

99

99

99

99

99


67

66. Сіз неге соңғы төрт апта ішінде жұмыс іздемедіңіз?
1. Жұмыс немесе бизнес алдым және 3 ай ішінде басталатыны туралы уағдаластым

1

1

1

1

1


71

71

2. Түйіндеме жолдадым және содан жауап күтудемін

2

2

2

2

2


71

71

3. Жеке ісімді ашу үшін шаралар қабылдадым және жауабын күтудемін

3

3

3

3

3


71

71

4. Маусымның басталуын күтудемін

4

4

4

4

4


71

71

5. Денсаулық жағдайына байланысты

5

5

5

5

5


71

71

6. Жұмысты қалай және қайдан іздеу керек екенін білмеймін

6

6

6

6

6


71

71

7. Менің біліктілігіме сай жұмыс жоқ

7

7

7

7

7


71

71

8. Ұзақ уақыт іздестіруден кейін жұмыс табудан күдер үздім

8

8

8

8

8


71

71

9. Оқуды, даярлауды немесе кәсіптік қайта даярлауды аяқтау қажет

9

9

9

9

9


71

71

10. Отбасылық (жеке) жағдайлар бойынша

10

10

10

10

10


71

71

11. Зейнеткерлікке шығу

11

11

11

11

11


71

71

12. Үй шаруашылығымен айналысу

12

12

12

12

12


71

71

13. Бұрынғы жұмыс орныма оралуды күтудемін

13

13

13

13

13


71

71

14. Оқшаулау режимін енгізу

14

14

14

14

14


71

71

15. Өзіме ұнайтын жұмысым бар (тек жұмысы барлар үшін жауаптың нұсқасы)

15

15

15

15

15


96

79

67. Сіз қанша уақыт жұмыс іздедіңіз?1. 1 айдан аз

1

1

1

1

1


68

2. 1-ден 3 айға дейін

2

2

2

2

2


68

3. 3-тен 6 айға дейін

3

3

3

3

3


68

4. 6-дан12 айға дейін

4

4

4

4

4


68

5. 1-ден 3 жылға дейін

5

5

5

5

5


68

6. 3 жыл және одан көп

6

6

6

6

6


68

68. Сіз іздеген немесе тапқан жұмыс (табысты іс), бұл:1. Ұйымда жалдану бойынша жұмыс

1

1

1

1

1


69

2. Жеке тұлғаларда жалдану бойынша жұмыс

2

2

2

2

2


69

3. Шаруа немесе фермер қожалығында жалдану бойынша жұмыс

3

3

3

3

3


69

4. Көбінесе бір тапсырыс берушімен қызмет көрсетуге азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша жұмыс

4

4

4

4

4


69

5. Көбінесе бірнеше тапсырыс берушімен қызмет көрсетуге азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша жұмыс

5

5

5

5

5


69

6. Өзіне жұмыс істейтін жұмыскерлер (өз есебінен жұмыс істейтіндер)

6

6

6

6

6


69

7. Жұмыс беруші

7

7

7

7

7


69

8. Отбасылық кәсіпорындардың (шаруашылықтардың) еңбекақы төленбейтін жұмыскерлері

8

8

8

8

8


69

9. Өндірістік кооператив мүшелері

9

9

9

9

9


69

10. Жеке қосалқы шаруашылықта

10

10

10

10

10


69

11. Кез келген жұмыс

11

11

11

11

11


69

69. Егер ол сізге байланысты болса Сіздің жұмыс істегіңіз келеді ме?1. Иә

1

1

1

1

1


70

2. Жоқ

2

2

2

2

2


70

3. Білмеймін

3

3

3

3

3


70

70. Қандай жұмыс режимі Сізге ыңғайлы?1. Толық

1

1

1

1

1


71

2. Ішінара

2

2

2

2

2


71

3. Кез келген

3

3

3

3

3


71

71. Егер Сізге қазір жұмыс ұсынса, онда Сіз жақын екі апта ішінде ол жұмысқа кірісе аласыз ба?1. Иә

1

1

1

1

1


73

2. Жоқ

2

2

2

2

2


72

72. Сіз неге келесі екі аптада немесе өткен апта ішінде жұмысқа кірісе алмадыңыз?
1. Науқастану немесе жарақат алу, науқасты күтіп бағу

1

1

1

1

1


96

бұрынғы қызметке қатысты сұрақтарға

2. Оқуды, даярлауды немесе кәсіптік қайта даярлауды аяқтау қажет

2

2

2

2

2


96

3. Отбасылық (жеке) жағдайлар бойынша

3

3

3

3

3


96

4. Басқа

99

99

99

99

99


96

Назар аударыңыз: бұрынғы қызметке қатысты сұрақтар

Назар аударыңыз: 73 бастап 78 дейінгі сұрақтарға 6-сұрақтағы (2-бөлім) 2-кодты белгілеген "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабының 1-тармағында белгіленген 16 жастан бастап зейнеткерлік жасқа дейінгі респонденттер жауап береді.
Басқалар

79-сұраққа өтеді.

73. Сіз осы уақытқа дейін бұрын жұмыс істедіңіз бе (табысты іс)?
1. Иә

1

1

1

1

174

2. Жоқ

2

2

2

2

274

74. Сіз қанша уақыт жұмыссыз болдыңыз? (жұмыспен қамтылмадыңыз)
1. 1 айдан аз

1

1

1

1

175

2. 1-ден 3 айға дейін

2

2

2

2

275

3. 3-тен 6 айға дейін

3

3

3

3

375

4. 6-дан 12 айға дейін

4

4

4

4

475

5. 1-ден 3 жылға дейін

5

5

5

5

575

6. 3 жыл және одан көп

6

6

6

6

675

7. Ешқашан жұмыс істемегенмін

7

7

7

7

779

75. Сіз неліктен жұмыс істеуді тоқтаттыңыз?
1. Ұйымның таратылуына (банкрот болуына), штаттың қысқаруына байланысты жұмыстан босату

1

1

1

1

176

2. Өз еркі бойынша жұмыстан босату

2

2

2

2

276

3. Шарт (келісім, келісімшарт) мерзімінің аяқталуына байланысты жұмыстан босату

3

3

3

3

376

4. Басқа себептер бойынша жұмыстан босату

4

4

4

4

476

5. Кәсіпкерлік қызметтің аяқталуы

5

5

5

5

576

6. Зейнеткерлікке шығу

6

6

6

6

676

7. Отбасылық (жеке) жағдайлар бойынша

7

7

7

7

776

8. Денсаулық жағдайына байланысты

8

8

8

8

876

9. Маусымдық сипаттағы (маусым емес) жұмыс

9

9

9

9

976

10. Басқа

99

99

99

99

9976

76. Сіздің соңғы жұмыс орныңызда жұмыспен қамтылу мәртебеңіз қандай болды?
1. Ұйымда жалдану бойынша жұмыс

1

1

1

1

177

2. Жеке тұлғаларда жалдану бойынша жұмыс

2

2

2

2

277

3. Шаруа немесе фермер қожалығында жалдану бойынша жұмыс

3

3

3

3

377

4. Көбінесе бір тапсырыс берушімен қызмет көрсетуге азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша жұмыс

4

4

4

4

477

5. Көбінесе бірнеше тапсырыс берушімен қызмет көрсетуге азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша жұмыс

5

5

5

5

577

6. Өзіне жұмыс істейтін жұмыскерлер (өз есебінен жұмыс істейтіндер)

6

6

6

6

677

7. Жұмыс беруші

7

7

7

7

777

8. Отбасылық кәсіпорындардың (шаруашылықтардың) еңбекақы төленбейтін жұмыскерлері

8

8

8

8

877

9. Өндірістік кооператив мүшелері

9

9

9

9

977

10. Жеке қосалқы шаруашылықта

10

10

10

10

1077

77.Сіз соңғы жұмыс орныңызда жұмыс істеген ұйымның, дара кәсіпкерлік қызметінің басым түрін атауыңызды өтінемін?
(Интервьюер, толығырақ сөзбен сипаттап беріңіз және экономикалық қызмет түрінің кодын қойыңыз)

1-респондент
2-респондент
3-респондент
4-респондент
5-респондент


78

78. Сіз соңғы жұмыс орныңызда қандай мамандық бойынша жұмыс істедіңіз немесе қандай лауазым атқардыңыз? (Интервьюер, сөзбен толығырақ сипаттама келтіріңіз және Қызметтер жіктеуішіне сәйкес кодты қойыңыз)

1-респондент
2-респондент
3-респондент
4-респондент
5-респондент


79

Назар аударыңыз: Халықты жұмыспен қамту органында тіркелу

Назар аударыңыз: 79 бастап 83 дейінгі сұрақтарға "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабының 1-тармағында белгіленген 16 жастан бастап зейнеткерлік жасқа дейінгі респонденттер жауап береді.
Басқалар

84-сұраққа өтеді.

79. Өткен аптада Сіз халықты жұмыспен қамту органына жүгіндіңіз бе?
1. Иә

1

1

1

1

180

2. Жоқ

2

2

2

2

281

80. Сіз халықты жұмыспен қамту органына неге, қандай мақсатпен жүгіндіңіз?
1. Жұмыс орнын іздеу

1

1

1

1

181

2. Кәсіптік даярлық, басқа мамандық (кәсібі) алу ниетінде

2

2

2

2

281

3. Басқа

99

99

99

99

9981

81. Сіз жұмыссыз ретінде тіркеуде болдыңыз ба?
1. Иә

1

1

1

1

183

2. Жоқ

2

2

2

2

282

82. Сіз неге халықты жұмыспен қамту органына жүгінбедіңіз?
1. Жұмысым бар және маған басқа жұмыс қажет емес

1

1

1

1

183

2. Жұмыспен қамту қызметінің бар екенін білмедім

2

2

2

2

283

3. Жұмыс тауып беруге көмектесетініне сенімді емеспін

3

3

3

3

383

4. Ресімдеу рәсімі өте күрделі

4

4

4

4

483

5. Көлік шығыстарына (ұзақ жүру) қаражаттың болмауы

5

5

5

5

583

6. Күнкөріс қаражатының басқа көзі бар

6

6

6

6

683

7. Отбасылық /жеке бас жағдайларына немесе денсаулығыма байланысты жұмыс істей алмаймын

7

7

7

7

783

8. Басқа

99

99

99

99

9983

83. Сіздің кәсібіңіз немесе мамандығыңыз бар ма?
1. Иә

1

1

1

1

184

2. Жоқ

2

2

2

2

284

Назар аударыңыз: ерікті қызмет туралы сұрақтар

Назар аударыңыз: 84 бастап 95 дейінгі сұрақтарға барлық респонденттер жауап береді.
Сұрақтар респонденттердің басқа адамдарды және ұйымдарды қолдауда, әлеуметтік желілер, сайттар арқылы он-лайн орындалатын жұмысты қоса алғанда ақысыз ерікті қызметке (жұмысқа, көмек көрсетуге) қатысуына қатысты

84. Сіз соңғы айда қандай-да бір ақысыз ерікті жұмыс орындадыңыз ба (кем дегенде бір сағат ішінде) немесе басқа адамдарға көмек көрсеттіңіз бе?
1. Достарыма, көршілеріме, әріптестеріме

1

1

1

1

187

2. Сізбен бірге сол елді мекенде (ауданда, ауылда) тұратын адамдарға

2

2

2

2

287

3. Мектептердің, басқа білім беру мекемелерінің, қоғамдық, діни және басқа комерциялық емес ұйымдардың, клубтардың, одақтардың қоғамдық органдарының жұмысына қатыстым

3

3

3

3

387

4. Аумақты (көшелерді, саябақтарды, су қоймаларын) абаттандыруға және тазартуға, жануарларға (құстарға, балықтарға) көмек көрсетуге қатыстым

4

4

4

4

487

5. Ерікті қызметке қатыспадым

5

5

5

5

585

85. Сізге соңғы айда қайырымдық өнімдерін (тауарларын) сатып алуға, жинауға немесе таратуға уақыт бөлуге тура келді ме ?
1. Иә

1

1

1

1

187

2. Жоқ

2

2

2

2

286

86. Сізге соңғы айда қайырымдық мақсатында өнімдерді (тауарларды) дайындауға уақыт кетіруге тура келді ме?
1. Иә

1

1

1

1

187

2. Жоқ

2

2

2

2

295

87.Сізге ақысыз еріктілер қызметінде орындауға тура келген жұмыстардың (қызметтердің) негізі екі түрін атаңыз
(Интервьюер, толығырақ сөзбен сипаттап беріңіз және Қызметтер жіктеуішіне сәйкес кодты қойыңыз)

1-қызмет
_____________________
_____________________
 


88

2-қызмет
_____________________
_____________________


88

88. Сіз жалпы осындайқызметті орындауға аптасына бір сағаттан артық уақыт жұмсадыңыз ба?
1. Иә

1

1

1

1

189

2. Жоқ

2

2

2

2

295

89. Сіз кімге көмектестіңіз?
(қызмет түрлері)

1

2

1

2

1

2

1

2

1

21. Достарыма,көршілеріме, әріптестеріме

1

1

1

1

1

1

1

1

1

190

2. Сізбен бірге сол елді мекенде (ауданда, ауылда) тұратын адамдарға

2

2

2

2

2

2

2

2

2

290

3. Әлеуметтік желілер,сайттар арқылы жұмысты қоса,мектептердің, басқа білім беру мекемелерінің, қоғамдық, діни және басқа комерциялық емес ұйымдардың, клубтардың, одақтардың қоғамдық органдарының жұмысына қатыстым

3

3

3

3

3

3

3

3

3

390

4.Аумақты (көшелерді, саябақтарды, су қоймаларын) абаттандыруға және тазартуға, жануарларға (құстарға, балықтарға) көмек көрсетуге қатыстым

4

4

4

4

4

4

4

4

4

490

5. Отбасы мүшелері мен туыстарыма

5

5

5

5

5

5

5

5

5

596

90. Сіз соңғы аптада осындай қызметті орындауға қанша уақыт жұмсадыңыз?
Аптадағы сағат саны91
 

91. Сіз осындай қызметпен бір ай ішінде қаншалықты жиі айналысасыз?

1. Күн сайын

1

1

1

1

1

1

1

1

1

192

2. Апта сайын

2

2

2

2

2

2

2

2

2

292

3. Кейде

3

3

3

3

3

3

3

3

3

392

92. Сіздің осы қызметпен айналысуыңыздың себебін атаңызшы?

1. Көмектескім келді (ерікті түрде немесе сұрады)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

193

2. Кәсіпке қажетті дағдыларды алғым келді

2

2

2

2

2

2

2

2

2

293

3. Дағдыларды жақсартып және жұмыс тәжірибесін жинағым келді
 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

393

4. Аяқтағым келді (мектепті, университетті, колледжді, курстарды)

4

4

4

4

4

4

4

4

4

496

5. Заңдық және шарттық міндеттемелер бойынша

5

5

5

5

5

5

5

5

5

596

6. Жазадан қашқым келді

6

6

6

6

6

6

6

6

6

696

7. Қоғамның әлеуметтік қысымы

7

7

7

7

7

7

7

7

7

793

8. Басқа

8

8

8

8

8

8

8

8

8

893

93. Бұл қызметті кім ұйымдастырды?

1. Респонденттің жұмыс орны бойынша

1

1

1

1

1

1

1

1

1

194

2. Басқа ұйым

2

2

2

2

2

2

2

2

2

294

3. Қоғамдастық

3

3

3

3

3

3

3

3

3

394

4. Басқа жеке тұлға

4

4

4

4

4

4

4

4

4

494

5. Респонденттің өзі

5

5

5

5

5

5

5

5

5

594

94. Сіз бұл қызмет үшін не алдыңыз?

1. Ақша

1

1

1

1

1

1

1

1

1

195

2. Тамақ

2

2

2

2

2

2

2

2

2

295

3. Тұрғылықты жер

3

3

3

3

3

3

3

3

3

395

4. Көлік

4

4

4

4

4

4

4

4

4

495

5. Басқа

5

5

5

5

5

5

5

5

5

595

6. Ештеңе алмадым

6

6

6

6

6

6

6

6

6

695

95. Сізге соңғы 12 ай ішінде кандай да бір ақысыз ерікті жұмыс орындауға немесе басқаларға көмектесуге тура келді ме?
1. Иә

1

1

1

1

196

2. Жоқ

2

2

2

2

296

Назар аударыңыз: күнкөріс қаражатының көздері

96. Сізде өткен айда күнкөріс қаражатының (табыстың) қандай көзі болды? (бірнеше нұсқаларды көрсетуге болады)1. Жалдамалы жұмыс (жалақы)

1

1

1

1

1


97

2. Жалданбайтын жұмыс (кәсіпкерлік табыс)

2

2

2

2

2


97

3. Зейнетақы

3

3

3

3

3


97

4. Стипендия

4

4

4

4

4


97

5. Әлеуметтік көмек (жәрдемақы, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төлем)

5

5

5

5

5


97

6. Жеке ауладан (үй іргесіндегі, саяжай учаскесінен) алынған өнім

6

6

6

6

6


97

7. Меншіктен түсетін табыс (тұрғын үйді және басқа жылжымайтын мүлікті жалға беру, құнды қағаздар, дивиденділер, пайыздар және басқа)

7

7

7

7

7


97

8. Шетелде тұратын немесе жұмыс істейтін отбасы мүшелерінен ақша аударымдары
 

8

8

8

8

8


97

9. Туған-туысқандардан немесе жақындардан (солардың асырауында) басқа материалдық көмек

9

9

9

9

9


97

10. Басқа

99

99

99

99

99


97

97. Сіз шаруашылық серіктестіктердің және акционерлік қоғамдардың құрылтайшысы (қатысушылары, акционерлері) болып табыласыз ба?1. Құрылтайшы

1

1

1

1

1


98

2. Қатысушы

2

2

2

2

2


98

3. Акционер

3

3

3

3

3


98

4. Жоқ

4

4

4

4

4


98

Назар аударыңыз: 98-сұраққа 19-сұрақтың 5-10-кодтарын белгілеген респонденттер жауап береді.
Қалғандары 100-сұраққа көшеді.

98. Соңғы айда Сіз алған жиынтық табыстың (ақшалай немесе заттай нысандағы) сомасын көрсетіңіз:1. 0 (табыстың болмауы)

1

1

1

1

1


100

2. 1 теңгеден 1 ЕТКД6-ге дейін

2

2

2

2

2


99

3. 1 ЕТКД -ден 60 000 теңгеге дейін

3

3

3

3

3


99

4. 60 001-ден 100 000 теңгеге дейін

4

4

4

4

4


99

5. 100 001-ден 150 000 теңгеге дейін

5

5

5

5

5


99

6. 150 001-ден 200 000 теңгеге дейін

6

6

6

6

6


99

7. 200 001-ден 250 000 теңгеге дейін

7

7

7

7

7


99

8. 250 001-ден 300 000 теңгеге дейін

8

8

8

8

8


99

9. 300 001-ден 400 000 теңгеге дейін

9

9

9

9

9


99

10. 400 001-ден 500 000 теңгеге дейін

10

10

10

10

10


99

11. 500 001-ден 800 000 теңгеге дейін

11

11

11

11

11


99

12. 800 001-ден 1 000 000 теңгеге дейін

12

12

12

12

12


99

13. 1 000 000 теңгеден жоғары

13

13

13

13

13


99

Назар аударыңыз: 99-сұраққа 96-сұрақтағы "Жалданбайтын жұмыс (кәсіпкерлік табыс)" 2-кодын белгілеген респонденттер жауап береді. Қалғандары бұл сұрақтан өтіп, 100-сұраққа көшеді.

99. Сіздің соңғы айда алған жиынтық табыстағы жалданбайтын жұмыстан түскен кірістің (ақшалай немесе заттай нысандағы) үлесін бағалаңыз:1. 25%-дан көп емес

1

1

1

1

1


100

2. 26%-дан 50%-ға дейін

2

2

2

2

2


100

3. 50%

3

3

3

3

3


100

4. 51%-дан 75%-ға дейін

4

4

4

4

4


100

5. 76%-дан 100%-ға дейін

5

5

5

5

5


100

Назар аударыңыз: 100 - сұраққа барлық респонденттер жауап бередi.

100. Сіздің компьютерлік сауаттылық деңгейіңіз қандай?


Пікіртерім соңы

1. Машықтанбаған

1

1

1

1

1

2. Жаңадан бастаған пайдаланушы

2

2

2

2

2

3. Қарапайым пайдаланушы

3

3

3

3

3

4. Тәжірибелі пайдаланушы

4

4

4

4

4

Назар аударыңыз: 101-102-сұрақтарды Интервьюер толтырады.

101. Сұрақтарға кім жауап берді?1. Респонденттің өзі

1

1

1

1

1

2.Үй шаруашылығының басқа мүшесі

2

2

2

2

2

102.Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз

1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

      Ескертпе:

      6 Мұнда және бұдан әрі: ЕТКД – ең төменгі күнкөріс деңгейі.

      Түсіністігіңіз бен ынтымақтастығыңыз үшін алғыс білдіреміз!

  "Халықтың жұмыспен
қамтылуын іріктемелі зерттеу
сауалнамасы" (индексі Т-001,
кезеңділігі айлық)
жалпымемлекеттік
статистикалық байқаудың
статистикалық нысанына
1-қосымша

"Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы" (индексі Т-001, кезеңділігі айлық) статистикалық нысанын тапсыру графигіқаңтар1

ақпан2

наурыз

сәуір

мамыр

маусым

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

Зерттеу жүргізілетін апта3Үй шаруашылықтарында сауалнамалық сұрау салуды жүргізу4Интервьюердің статистика органдарына толтырылған сауалнамаларды тапсыруы

Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының www.​stat.​gov.​kz интернет-ресурсында Негізгі құжаттар бөлімінде орналасқан, Респонденттердің жалпымемлекеттік және ведомстволық статистикалық байқаулар бойынша алғашқы статистикалық деректерді ұсыну графигіне сәйкес

      Кестенің жалғасы

маусым

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының www.​stat.​gov.​kz интернет-ресурсында Негізгі құжаттар бөлімінде орналасқан, Респонденттердің жалпымемлекеттік және ведомстволық статистикалық байқаулар бойынша алғашқы статистикалық деректерді ұсыну графигіне сәйкес

      Ескертпе:

      1 сұрау салу 1- бөлімнің 1-8 сұрақтарын қоса алғанда, 2-бөлімнің 6-35, 41-46, 63-72, 96-102 сұрақтарын қоса алғанда (қаңтар, наурыз, сәуір, маусым, шілде, Ескертпе:

      1 Сұрау салу 1- бөлімнің 1-8 сұрақтарын қоса алғанда, 2-бөлімнің 6-35, 41-46, 63-72, 96-102 сұрақтарын қоса алғанда (қаңтар, наурыз, сәуір, маусым, шілде, қыркүйек, қазан, желтоқсан) айларында жүргізіледі.

      2 Толық сұрау салу 1 және 2-бөлімдердің барлық сұрақтары бойынша (ақпан, мамыр, тамыз, қараша) айларында жүргізіледі.

      3 Зерттеу жүргізілетін апта болып айдың бірінші толық аптасы саналады (дүйсенбіден жексенбіге дейін).

      4 Үй шаруашылығына сауалнамалық сұрау салу айдың екінші толық аптасында жүргізіледі (дүйсенбіден жексенбіге дейін).

  "Халықтың жұмыспен
қамтылуын іріктемелі зерттеу
сауалнамасы" (индексі Т-001,
кезеңділігі айлық)
жалпымемлекеттік
статистикалық байқаудың
статистикалық нысанына
2-қосымша

"Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасының" (индексі Т-001, кезеңділігі айлық,) 35-сұрағын толтыру мысалы

Былай жазылмайды

Дұрыс жазылуы

директор

мектеп директоры, мейрамхана директоры

агент

жылжымайтын мүлікті сату жөніндегі агент, сақтандыру агенті

бөлім басшысы

облыс немесе аудан әкімдері аппаратындағы бөлім басшысы, өнеркәсіптік кәсіпорынның бөлім басшысы

меңгеруші

тоқыма фабрикасының қойма меңгерушісі

шебер

өнеркәсіптік кәсіпорынның жабдықтарды жөндеу жөніндегі шебері

оператор

машинамен сауу операторы, компьютерге қызмет көрсету жөніндегі оператор

жұмыс беруші

"Тұрмыс" жиhазды жасап шығарушы кәсіпорынының директоры, сусындар өндіретін "Сайрам" АҚ басшысы

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 7 қыркүйектегі
№ 34 бұйрығына
12-қосымша

"Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы" (индексі Т-001, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      Ескерту. 12-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 27.08.2022 № 19 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. Осы нұсқаулық "Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы" (индексі Т-001, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалақ нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы нұсқаулықта мынадай анықтамалар пайдаланылады:

      1) жалдамалы қызметкер – еңбек шарты бойынша жұмысты орындайтын не тәртіптемені және жұмыс істелген уақыт не өндірілген тауардың бірлігі үшін не көрсетілген қызметтер үшін ақы төлеуді тапсырыс беруші айқындайтын азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға;

      2) жұмыс беруші – жұмыскер еңбек қатынастарында болатын жеке немесе заңды тұлға.

      3. Статистикалық нысан ай сайын статистикалық нысанға 1-қосымшаға сәйкес толтырылады және тапсырылады.

      Зерттелетін апта статистикалық нысанға 1-қосымшаға сәйкес айқындалады.

      4. Статистикалық нысан іріктемеге түскен әрбір жеке үй шаруашылығына (отбасына) немесе үй шаруашылығының туысқандық қатынаста тұрмайтын мүшелеріне (бұдан әрі – респонденттерге) толтырылады. Статистикалық нысанның бір бланкісіне әртүрлі үй шаруашылықтарына жататын респонденттер жөніндегі ақпарат жазбаларын, тіпті олар бір үйде бірге тұрса да, біріктіруге болмайды. Егер бір мекенжайда екі немесе одан да көп отбасы тұратын болса, онда респонденттің келісімі бойынша екі отбасының біреуімен сұхбат жүргізіледі.

      Статистикалық нысанды мынадай себептер бойынша болмаған респонденттерге:

      1) оқу орындары бойынша тұратын барлық оқу мекемелерінің студенттері мен оқушыларына;

      2) басқа елді мекендерде немесе шетелдерде (алты ай және одан да көп уақыт) іссапарда жүргендерге;

      3) казармаларменәскери аймақтарда тұратын Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінде мерзімді қызметтегі әскери қызметшілерге;

      4) емделіп жатқандарға (алты ай және одан да көп);

      5) қылмыстық-атқару жүйесінің мекемелерінде тұратын, бас бостандығынан айыру түріндегі жазаға сотталғандарға;

      6) зерттеу аптасына дейін алты ай және одан көп бұрын кеткендердің бәріне толтырмайды.

      5. Титулдық парақтың "Аумақтың (елді мекеннің) атауы" 1-тармағында облыстың (қаланың), ауданның (қаланың) және ауылдық елді мекеннің атауы көрсетіледі.

      2, 3, 4, 5, 6 және 7-тармақтарда зерттелетін үй шаруашылықтарының деректемелері көрсетіледі.

      8-тармақта интервьюердің коды қойылады, оның алғашқы төрт саны Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуіші (титулдық парақтың 2-тармағы) бойынша елді мекен кодының бірінші төрт санына сәйкес келеді, келесі бес саны тиісті аумақтық статистика органы берген интервьюердің реттік нөмірінен тұрады.

      6. Статистикалық нысан 15 жастағы және одан үлкен респонденттерге толтырылады. Интервьюер респонденттердің әрқайсысына реттік нөмір береді. Егер үй шаруашылығында репонденттің саны 5 адамнан асса, онда осы үй шаруашылығына екі немесе одан көп статистикалық нысан бланкісі толтырылады, олардың титулдық парағында "Жалғасы" деген белгі соғылады.

      Статистикалық нысанда нөмірлер респонденттерге тізбектік тәртіппен беріледі. Статистикалық нысанның екінші бланкісінде 1-респонденттің орнына 6-респондент, 2-респонденттің орнына 7-респондент және әрі қарай сол сияқты жазылады.

      7. Сұхбат кезінде сұрақтар оқылып беріледі және тізбеленген жауап нұсқаларына тиісті белгілер қойылады. Респонденттің жауап нұсқасының коды дөңгелектеп қоршалады. Жауаптың дұрыс емес коды қоршалған жағдайда, оны сызып тастау және дұрыс жауабын белгілеу қажет.

      Барлық жауаптар респонденттердің сөздерінен жазылады. Растаушы құжаттарды көрсету талап етілмейді. Статистикалық нысанның қойылған сұрақтарына жауаптарды тікелей респонденттердің өздері немесе бірге тұратын 15 жастан асқан респонденттер береді.

      Сұхбат жүргізу кезінде интервьюер респонденттерге сұрақтарды статистикалық нысанда келтірілгендей оқиды және сұрақтың келтірілген тұжырымынан ауытқымайды.

      Интервьюер сұхбат жүргізген кезде мәтіндегі "Назар аударыңыз" тақырыбына нұсқауға және таңдап алынған жауаптың нұсқасынан кейін қойылатын сұрақтың нөмірі көрсетілген "Сұраққа көшу" бағанындағы әзір жауапқа назар салады.

      8. "Үй шаруашылығы және оның мүшелері туралы мәліметтер" 1-бөлімінің сұрақтары респонденттердің әлеуметтік-демографиялық сипаттамаларына қатысты.

      6-сұрақта респонденттің қол жеткізілген білім деңгейі ескеріледі.

      "Сауалнама. Негізгі сұрақнама" 2-бөлімінің сұрақтарына 15 жасқа толған және одан үлкен жастағы респонденттер жауап береді.

      9. Жұмыспен қамту туралы сұрақтарда мыналар ескеріледі:

      1) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16-сұрақтарда зерттелетін апта ішінде респонденттің аптасына кемінде бір сағат болса да жұмсаған, заттай не ақшалай табыс табуы үшін кез келген жұмыс орындағаны немесе кез келген кәсібінің (ол тұрақты, уақытша, маусымдық, кездейсоқ жұмыс (тұрақты жұмыс орны жоқ болғанда жеке, бір жолғы жұмыстардың орындалуы), халықты жұмыспен қамту органдары арқылы жұмыс, жеке еңбек қызметі, түрлі қызметтер көрсету, жеке ауладағы, үй іргесіндегі учаскеде және басқа жұмыс болуы мүмкін) болғаны көрсетіледі;

      2) 6-сұрақ респонденттің зерттелетін аптадағы экономикалық белсенділігін анықтауды біріктіретін (жиынтық) өлшем шарты болып табылады және 7, 8, 9, 10, 11, 14 және 16-сұрақтардың жауаптарымен әдістемелік байланыста. Егер респондент бұл сұрақтарға "Иә" деп жауап берсе, онда 6-сұрақта да "Иә" деген жауап көрсетіледі;

      3) 7-сұрақта жеке ауладағы (үй іргесіндегі учаскеде, саяжайда) жұмыстан басқа, үйдегі жұмысқа ақшалай немесе заттай табыс табу мақсатындағы кез келген қызмет түрі жататыны ескеріледі;

      4) 9-сұрақта кездейсоқ және уақытша тапқан табыстар ескеріледі, сондай-ақ жұмыспен қамту органдары арқылы алынған жұмыстар да қосылады. Жұмыспен қамту органдарында жұмыссыз ретінде тіркелген респондент, бірақ зерттеу аптасында кез келген жұмысты орындаған, соның ішінде қоғамдық жұмыстарда жүргендер ағымдағы сәтте уақытша жұмыспен қамтылғанға жатады;

      5) 10-сұрақта Интернет желісін пайдаланумен кездейсоқ және уақытша табыстар ескеріледі, Интернет алаңдары (мысалы, Инстаграмм, Телеграмм) және сервистер (мысалы, Яндекс, Bolt (Болт), Indriver (Индрайвер)) арқылы тауарлар мен қызметтерді сатуды қамтитды;

      6) 11-сұраққа "Иә" деп жауап бергенде 12-сұрақ қойылады. Бұл сұрақтың жауабы жеке аулада (үй іргесіндегі учаскеде, саяжайда) алынған өнімді пайдалануды және тұтынуды сипаттайды;

      7) 15-сұрақта адам қандай да бір кәсіпте еңбек тәжірибесін немесе дағды алу үшін өндірістік процеске қатысқан жағдайда тағылымдамадан өтушілер мен оқушылардың жұмысына кәсіптік-техникалық даярлау бағдарламаларына қатысушылардың жұмыстары, әлеуметтік жұмыспен қамту бағдарламалары аясында кәсіптік-техникалық даярлау және қайта даярлау курстарында оқу жатады;

      8) 15-сұраққа "Иә" деп жауап бергенде 16-сұрақ қойылады. Сұрақстипендиялардан басқа, ақшалай немесе заттай нысанда кез келген сыйақыны алуды білдіреді;

      9) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 және 16-сұрақтардың біреуіне "Иә" деп жауап бергенде 17-сұрақ қойылады.

      Бір аптадағы жұмыспен өтелген сағаттар саны қосылып қойылады және 13, 41 және 48-сұрақтарда белгіленген барлық жұмыстардағы нақты жұмыспен өтелген сағаттардың қосындысына тең.

      17-сұрақта жұмыспен өтелген сағат сандары туралы жауапты жазған кезде блоктағы барлық торлар толтырылады (4 сағат – 004, 13 сағат – 013) және көрсеткіштер толық санға дейін дөңгелектенеді.

      10. Өткен апта ішіндегі негізгі жұмысқа (қызмет) қатысты сұрақтарда мыналар ескеріледі:

      1) респондент өзі үшін негізгі (бірінші дәрежелі) деп санайтын негізгі жұмыс (табысты кәсіп) бойынша сұрықтар. Жұмысы болғанымен уақытша жұмыс істемейтін (уақытша еңбекке жарамсыздыққа, еңбек демалысындағы және басқа да себептерге байланысты) респондеттер үшін осы жұмыс негізгі болып қала береді. Егер тұрақты жұмысы жоқ респондент зерттелетін аптада әртүрлі кездейсоқ жұмыстар атқарса, солардың біреуі негізгі ретінде көрсетіледі. Дау тудырған жағдайларда негізгі жұмыс - өтелген сағат саны көп қызмет;

      2) 34-сұрақта интервьюер респонденттен сұралатын апта кезеңінде қайда жұмыс істегенін нақтылайды және ұйымның қандай қызмет түріне жататынын немесе өз ісінің (кәсібінің) сипатын Ұлтық статистика бюросы Стратегиялық жоспарлау және реформалар жөніндегі агентік интернет ресурсында орналасқан:/https://stat.gov.kz/important/classifier (бұдан әрі Экономика түрлерінін жалпы классификаторы) түсіндірмелерді басшылыққа ала отырып айқындайды.

      Респонденттің жұмыс істеген ұйымын экономикалық қызметтің белгілі бір түріне жатқызуда қиындық туындаса, респонденттің жұмыс істеген орны тиісті бағанда қысқартылмай толық жазылады. Супервайзердің (интервьюерлердің жұмысын бақылауды жүзеге асыратын аумақтық статистика органының лауазымды адамының) көмегімен, қызмет түрі анықталады және тиісті код белгіленеді (мысалы, "Рахат" фабрикасы емес, "Рахат" кондитерлік фабрикасы немесе "Рахат" кондитерлік фабрикасы жанындағы дүкен (асхана, медициналық пункт және тағы басқасы жазылады).

      Өзін өзі жұмыспен қамтыған жұмыскерлерге, жұмыс берушілерге, отбасылық кәсіпорындардың (шаруашылықтардың) ақы төленбейтін жұмыскерлеріне, өндірістік кооперативтер мүшелеріне, сондай-ақ жеке аулада жұмыс істейтіндерге олар атқаратын жұмыстың немесе кәсіптің сипатына (ерекшелігіне, бағытына) сәйкес қызметтің түрі қойылады;

      3) 35-сұрақта респонденттің оқу нәтижесінде алған біліктілігі (мамандығы) емес, негізгі жұмыс орнында тікелей атқаратын немесе орындайтын лауазымы немесе кәсібі ескеріледі.

      Лауазымы немесе кәсібі статистикалық нысанға 2-қосымшаға сәйкес қысқартылмай толық жазылады.

      Егер респондент біліктілік талап етілмейтін әртүрлі жұмыстарда жүрсе, оның орындайтын жұмысының сипаты анықталады және кәсібі жазылады (мысалы, "жүкші"). Ауыл шаруашылығында біліктілік талап етілмейтін жұмыстарды орындайтын респонденттерге жұмысының мамандануына сүйене отырып, "өсімдік шаруашылығының жұмысшысы", "мал шаруашылығының жұмысшысы", "орман шаруашылығының жұмысшысы" немесе "балық аулау ісінің жұмысшысы" деп жазылады. Жеке негізде жұмыс істейтін респонденттер үшін жұмысының (кәсібінің) сипаты (мысалы, "киім тігу", "аяқкиім жөндеу", "жиhаз жасау", "пәтер жөндеу") көрсетіледі. Дін қызметкерлері мен діни ұйымдарда жұмыс істейтін басқа адамдар үшін олардың атқаратын функциялары жазылады;

      4) 40-сұрақта респонденттің аяқтаған оқу орындары ішінен ең жоғары деңгейі бойынша біліктілігі (мамандығы) көрсетіледі. "Үй шаруашылығы және оның мүшелері туралы мәліметтер" 1-бөлімінің 6-сұрағында 1, 2, 3, 4 немесе 8-кодын белгілеген респонденттер үшін (яғни тек мектепті бітіргендерге немесе арнайы білімі жоқтарға) бұл сұрақ қойылмайды.

      5) 41-сұрақта зерттелетін аптада респонденттің тек негізгі жұмысында нақты жұмыспен өтелген күндер мен сағаттар саны жазылады, оған бір ұйым ішінде және басқа жерлерде қосымша жұмыспен өтелген уақыт қосылмайды.

      Егер респондент зерттелетін аптада негізгі жұмысында уақытша болмаса, онда бұл сұрақтың тұсына "0" (нөл) сағат жауабы қойылады;

      6) 42-сұрақта 1-коды заңнамамен белгіленген қысқартылған жұмыс уақыты (ауыр жұмыстарда, зиянды (өте зиянды) және (немесе) қауіпті еңбек жағдайларындағы жұмыстарда жұмыспен қамтылған 18 жасқа толмағандарға; бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар), сондай-ақ жұмыс уақытының ұзақтығы еңбек (ұжым) шарттарымен қарастырылған респонденттер үшін көрсетіледі.

      11. Өткен апта ішіндегі қосымша жұмыс (кәсіп) сұрақтарында респондентте зерттелетін апта ішінде жалақы немесе табыс табу (тұрақты, уақытша, маусымдық негізде орындалатын қоса атқарушылық бойынша жұмыс, келісімшарт бойынша немесе кездейсоқ басқа жұмыс, жеке негіздегі жұмыс, заңды тұлға құрылмаған кәсіпкерлік қызмет, жекелеген азаматтарда жалданып істелген жұмыс) мақсатында болған басқа қосымша жұмысы (кәсібі) көрсетіледі.

      12. Жұмыспен қамтылмау, соңғы төрт апта ішінде жұмыс іздеу сұрақтарында респонденттің жұмыс (негізгі немесе қосымша) іздеп жүргендігі, жақын 2 апта ішінде жұмысқа кірісуге дайындығы, жұмыс іздеу себептері және болашақ жұмысының мүмкін шарттарды көрсетіледі.

      13. Бұрынғы қызметке сұрақтар бұрын респонденттің жұмыс істегендігі, жұмысты аяқтау себептері, бұрынғы жұмысының қызмет түрі көрсетіледі. 73 бастап 78 дейінгі сұрақтарға 6-сұрақтағы 2-кодты белгілеген және "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабының 1-тармағында белгіленген (бұдан әрі – Зейнетақымен қамсыздандыру туралы Заң) 16 жастан бастап зейнеткерлік жасқа дейінгі респонденттер жауап береді.

      14. Халықты жұмыспен қамту органында тіркелу сұрақтарында респонденттің халықты жұмыспен қамту органдарымен өзара іс-қимылының сипаты көрсетіледі. Бұл бөлімнің сұрақтарына Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңда белгіленген 16 жастан бастап зейнеткерлік жасқа дейінгі респонденттер жауап береді.

      15. Ерікті қызметке жеке және (немесе) заңды тұлғалардың мүдделерінде өтеусіз негізде жүзеге асырылатын, әлеуметтік бағыттағы ерікті, ерік қалауымен орындалатын қоғамдық пайдалы қызмет кіреді. Респонденттің отбасы мүшелеріне көмек көрсетумен байланысты қызмет, сондай-ақ жұмысқа жалдаумен байланысты жұмыс уақытының ішінде басқа адамдардың мүддесі үшін орындалатын қызмет есепке алынбайды.

      1) 92-сұрақта 4-коды білім беруді сәтті аяқтау үшін оқу процесінің талабы бойынша ақысыз жұмысқа қатысқан респонденттер үшін көрсетіледі;

      2) 92-сұрақта 5-коды заңды немесе келісімшарттық міндеттемелерге (төтенше жағдайда; айыппұлдар төлеу; қарызды, сатып алынған, тауарлар немесе көрсетілген қызметтер құнын төлеу үшін) байланысты ақысыз жұмысқа қатысатын респонденттер үшін көрсетеді;

      3) 92-сұрақта 6-коды жазаланбау үшін басқа адамдардан қорыққанынан ақысыз жұмысқа қатысатын респонденттер үшін көрсетіледі.

      16. 96-сұрақ әрбір респонденттің зерттелетін айдағы күнкөріс қаражатының көздерін анықтауға мүмкіндік береді. Интервьюер респондентте өткен айда болған кіріс көздерінің барлығын көрсетеді. 96-сұрақта 2-кодында жалданбайтын жұмыс ретінде табыс алу үшін тауарлар өндірумен (өткізумен), жұмыстар мен қызметтер көрсетумен дара айналысатындар, өндірістік кооперативтердің мүшелері, отбасылық кәсіпорындардың (шаруашылықтардың) және жалдамалы жұмыскерлердің еңбегін пайдаланушы жұмыс берушілердің еңбекақы төленбейтін жұмыскерлері қатарынан жеке тұлғалардың жұмыспен қамтылуы жатады.

      97-сұраққа барлық респонденттер жауап береді.

      98-сұрақта респонденттің соңғы айда алған жиынтық табысының (респонденттерінің еңбекақы төлеу түрінде алған ақшалай қаражаттарының, жалданбайтын жұмысынан келген табыс (оның ішінде жеке кәсіпкерліктен), әлеуметтік төлемдердің (зейнетақы, шәкіртақы, жәрдемақылар және басқа төлемдер), меншіктен түскен пайыздар, дивиденділер мен басқа да кірістердің, өзге де ақшалай түсімдердің, сонымен бірге үй шаруашылығында өндірілген және тұтынылған тауарлар мен қызметтердің бағалау құнының сомасы) жалпы сомасы көрсетіледі. Табыс болмаған кезде 1-код белгіленеді.

      98-сұраққа 19-сұрақта 5, 6, 7, 8, 9 немесе 10-кодын және 96-сұрақтың "Жалданбайтын жұмыс (кәсіпкерлік табыс)" 2-кодын белгіленген респонденттер жауап береді, қалғандары бұл сұрақтан өтіп, 100-сұраққа көшеді.

      99-сұрақта респондент соңғы бір айда алған жиынтық кірістің сомасында жалданбайтын жұмыстан (үй шаруашылығында өндірілген және тұтынылған тауарлар мен қызметтердің бағалау құнын, сонымен бірге жеке ауладан (үй іргесіндегі учаскеден, саяжайдан) алынған заттай өнімдерді қосқанда) түскен кірістің үлес салмағын көрсетеді.

      100-сұрақ респонденттердің компьютерлік сауаттылық деңгейін анықтауға мүмкіндік береді. 100-сұрақтың 1-кодын компьютерде жұмыс істеуге тәжірибесі жоқ респондент көрсетеді; 100-сұрақтың 2-кодын компьютерде жұмыс істеуге аздаған дағдысы бар, файлдарды көшіре алатын, диск құралдары мен компьютерлік ойындармен жұмыс істей алатын респондент көрсетеді; 100-сұрақтың 3-кодын офистік бағдарламалық өнімдерде жұмыс істеуге базалық дағдысы бар респондент көрсетеді; 100-сұрақтың 4-кодын арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету және кең таралған бағдарламаларда жұмыс істеуде тәжірибесі мол респондент қөрсетеді.

      Сұхбат өткізген соң интервьюер 101 және 102-сұрақтарды белгілейді.

      17. Сұхбатты аяқтаған соң, интервьюер сұрақтардың қалып кетпегендігіне көз жеткізу үшін статистикалық нысанды тексереді. Интервьюер үй шаруашылығынан тыс жерде статистикалық нысанды қайта қарап шығады. Егер сәйкессіздік тапса, интервьюер үй шаруашылығына қайта хабарласады (жеке немесе телефонмен) және жетпей тұрған ақпаратты анықтайды.

  Қазақстан Республикасы
  Ұлттық экономика министрлігі
  Статистика комитеті төрағасының
  2020 жылғы 7 қыркүйектегі
  № 34 бұйрығына 13-қосымша

      Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 03.12.2021 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Приложение 13 к приказу
Председателя Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 7 сентября 2020 года №34

Лайықты еңбек Достойный труд

Индексі
Индекс

Т-004

жылына үш рет
три раза в год

есепті кезең
отчетный периодай
месяцжыл
год

Үй шаруашылығының 15 жастағы және үлкен мүшелері сұралады
Опрашиваются члены домашних хозяйств в возрасте 15 лет и старше


Ұсыну мерзімі – Респонденттердің жалпымемлекеттік және ведомстволық статистикалық байқаулар
бойынша алғашқы статистикалық деректерді ұсыну графигіне сәйкес
Срок представления – согласно Графику представления респондентами первичных статистических данных по общегосударственным и ведомственным статистическим наблюдениям


1. Аумақтың (елді мекеннің) атауы
Наименование территории (населенного пункта)
___________________________________________________


2. ӘАОЖ бойынша елді мекеннің коды1
Код населенного пункта по КАТО
.........................................................................3. Елді мекен типінің коды (1 – қала, 2 – ауыл)
Код типа населенного пункта (1 - город, 2 – село) ............................................................................................4. Даңғыл, көше, алаң, тұйық көше
Проспект, улица, площадь, переулок __________________________________________________________


5. Үйдің №
№ дома ...................................................................................................................................................6. Пәтердің №
№ квартиры ……..................................................................................................................................7. Іріктеме коды
Код выборки......................................................................................................8. Интервьюер коды.
Код интервьюера.........................................................................................................9. Сұхбат жүргізу күні
Дата проведения интервью

күні

айы

жылы


число месяц год

      Ескертпе:

      Примечание:

      1 мұнда және бұдан әрі: ӘАОЖ - Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуіші ҚР ҰК 11-2009

      1 здесь и далее: КАТО - Классификатор административно-территориальных объектов НК РК 11-2009

Назар аударыңыз: Сұрақнама "Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы" (индексі Т-001, кезеңділігі айлық) статистикалық нысанындағы 6-сұрақтың (Сіз заттай не ақшалай табыс табу үшін өткен аптада ең болмағанда бір сағат қандай да бір жұмыс атқардыңыз ба немесе қандай да бір кәсіппен (түрлі қызмет көрсетуді қоса алғанда) шұғылдандыңыз ба?) 1-кодына (иә) жауап берген респонденттерге 3 тоқсанда (шілде, тамыз, қыркүйек) толтырылады.
Внимание: Вопросник заполняется в 3 квартале (июль, август, сентябрь) на респондентов, ответивших в статистической форме "Анкета выборочного обследования занятости населения"(индекс Т-001, периодичность месячная) на вопрос 6 (Выполняли ли Вы хотя бы один час на прошлой неделе какую-нибудь работу за вознаграждение или имели какое-либо занятие для получения натурального или денежного дохода (включая оказание различного рода услуг)?) код 1(да).

Назар аударыңыз: Интервьюер, респонденттің нөмірін "Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы" (индексі Т-001, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанына ұқсас толтырыңыз
Внимание: Интервьюер, заполните номер респондента аналогично статистической форме общегосударственного статистического наблюдения "Анкета выборочного обследования занятости населения"(индекс Т-001, периодичность месячная)
Сұраққа көшу Переход к вопросу


Назар аударыңыз: 1-сұрақты "Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы" (индексі Т-001, кезеңділігі айлық) статистикалық нысанының 41-сұрағы негізінде интервьюер толтырады
Внимание: Вопрос 1 заполняется интервьюером на основании вопроса 41 статистической формы "Анкета выборочного обследования занятости населения" (индекс Т-001, периодичность месячная)

1. Сіз негізгі жұмыста қанша сағат нақты жұмыспен өтедіңіз?1. Сколько часов Вы фактически отработали на основной работе?

1. 40 сағат және одан аз

1

1

1

1

1

2

1. 40 часов и менее

2. 41-49

2

2

2

2

2

2

2. 41-49

3. 50-59

3

3

3

3

3

2

3. 50-59

4. 60 сағат және одан көп

4

4

4

4

4

2

4. 60 часов и более

2. Сіз әдетте негізгі жұмысыңызда аптасына қанша сағат жұмыс істейсіз?
(сағаттар санын көрсетіңіз)

2. Сколько часов в неделю Вы обычно работаете на вашей основной работе?
(укажите количество часов)

Назар аударыңыз:
Егер өткен аптада жұмыспен өтелген сағаттардың нақты саны әдеттегі сағаттар санына тең болса (2-сұрақ) 6;
Егер өткен аптада жұмыспен өтелген сағаттардың нақты саны әдеттегі сағаттар санынан артық болса (2-сұрақ) 3;
Егер өткен аптада жұмыспен өтелген сағаттардың нақты саны әдеттегі сағаттар санынан кем болса (2-сұрақ) 4;
Егер өткен аптада жұмыспен өтелген сағаттардың нақты саны 0–ге (нөлге) тең болса 10
Внимание:
Если фактическое количество отработанных часов за прошлую неделю равно обычному количеству часов (Вопрос 2) 6;
Если фактическое количество отработанных часов за прошлую неделю больше обычного количества часов (Вопрос 2) 3;
Если фактическое количество отработанных часов за прошлую неделю меньше обычного количества часов (Вопрос 2) 4;
Если фактическое количество отработанных часов за прошлую неделю равно 0 (нулю) 10.

3. Сіз неліктен өткен апта ішінде әдеттегіден көп сағат жұмыс істедіңіз?3. Почему Вы проработали больше часов чем обычно в течение прошлой недели?

1.Икемді (сырғымалы) кесте.

1

1

1

1

1

5

1. Гибкий (скользящий) график

2. Әдетте жұмыс беруші белгілейтін талаптар

2

2

2

2

2

5

2. Требования, которые обычно установлены работодателем

3. Туындаған өндірістік қажеттілікке байланысты

3

3

3

3

3

5

3. В связи с возникшей производственной необходимостью

4. Қоғамдық міндеттерді орындау

4

4

4

4

4

5

4. Выполнение общественных обязанностей

5. Басқа (қосымша) жұмыстың немесе кәсіптің болмауы

5

5

5

5

5

5

5. Отсутствие другой (дополнительной) работы или занятия

6. Басқа

99

99

99

99

99

5

6. Другое

4. Сіз неліктен өткен апта ішінде әдеттегіден аз сағат жұмыс істедіңіз?4. Почему Вы проработали меньше часов чем обычно в течение прошлой недели?

1. Қолайсыз ауа-райы жағдайлары, апат, ақау, оқшаулау режимін енгізу және басқа да себептер

1

1

1

1

1

6

1. Неблагоприятные погодные условия, авария, поломка, введение режима изоляции и другие причины

2. Әкімшіліктің, жұмыс берушінің бастамасы бойынша

2

2

2

2

2

6

2. По инициативе администрации, работодателя

3. Жеткілікті жұмыс көлемі жоқ

3

3

3

3

3

6

3. Нет достаточного объема работ

4. Икемді (сырғымалы) кесте

4

4

4

4

4

6

4. Гибкий (скользящий) график

5. Балаға, науқас адамға күтім

5

5

5

5

5

6

5. Уход за ребенком, больным человеком

6. Денсаулық жағдайыма байланысты

6

6

6

6

6

6

6. По состоянию здоровья

7. Басқа (екінші) жұмысым бар

7

7

7

7

7

6

7. Имею другую (вторую) работу

8. Білім алудамын (институтта, курстарда)

8

8

8

8

8

6

8. Прохожу обучение (в институте, на курсах)

9. Оқу демалысы, кәсіптік даярлық

9

9

9

9

9

6

9.Учебный отпуск, профессиональная подготовка

10.Жыл сайынғы еңбек демалысы, мерекелік күндер

10

10

10

10

10

6

10. Ежегодный трудовой отпуск, праздничные дни

11. Табысым жеткілікті

11

11

11

11

11

6

11. Имею достаточный доход

12. Жеке немесе отбасылық жағдайлар

12

12

12

12

12

6

12. Личные или семейные обстоятельства

13. Басқа

99

99

99

99

99

6

13. Другое

Назар аударыңыз: Егер өткен аптада жұмыспен өтелген сағаттардың нақты саны 40 сағаттан көп болса, онда интервьюер 5-сұраққа көшеді.
Егер өткен аптада жұмыспен өтелген сағаттардың нақты саны 40 сағатқа тең болса, онда интервьюер 6-сұраққа көшеді.
Внимание: Если фактическое количество отработанных часов на прошлой неделе было больше 40 часов, то интервьюер переходит к вопросу 5.
Если фактическое количество отработанных часов на прошлой неделе было равно 40 часам, то интервьюер переходит к вопросу 6.

5. Сіз өткен аптада 40 сағаттан көп жұмыс істеуіңіздің негізгі себебін атаңыз?5. Назовите основную причину, почему Вы работали на прошлой неделе больше 40 часов

1. Көп жалақы (табыс) табу құлшынысы

1

1

1

1

1

6

1. Желание иметь больший заработок (доход)

2. Әдетте жұмыс беруші белгілейтін талаптар

2

2

2

2

2

6

2.Требования, которые обычно установлены работодателем

3.Туындаған өндірістік қажеттілікке байланысты

3

3

3

3

3

6

3. В связи с возникшей производственной необходимостью

4. Қоғамдық міндеттерді орындау

4

4

4

4

4

6

4.Выполнение общественных обязанностей

5. Басқа (қосымша) жұмыстың немесе кәсіптің болмауы

5

5

5

5

5

6

5. Отсутствие другой (дополнительной) работы или занятия

6. Басқа

99

99

99

99

99

6

6. Другое

6. Бұл қосымша жалақы, табыс әкелген жағдайда Сіздің көп уақыт жұмыс істегіңіз келе ме және оған дайынсыз ба?6. Хотели бы Вы и готовы ли работать больше времени, при условии, что это принесет дополнительный заработок, доход?

1. Иә

1

1

1

1

1

7

1. Да

2. Жоқ

2

2

2

2

2

10

2. Нет

7. Сіз тиісті қосымша ақы үшін қайда қосымшажұмыс істегіңіз келеді және істей алар маедіңіз?7. Где бы Вы хотели и могли бы работать дополнительно за соответствующую дополнительную оплату?

1. Осы негізгі жұмыс орным бойынша

1

1

1

1

1

8

1. По месту настоящей основной работы

2. Осы қосымша жұмыс орным бойынша

2

2

2

2

2

8

2. По месту настоящей дополнительной работы

3. Жұмыс уақыты едәуір ұзақ басқа жұмыста

3

3

3

3

3

8

3.На другой работе с большей продолжительностью рабочего времени

4. Осы жұмысқа қосымша, толықтырып істейтін жұмыстың болуы

4

4

4

4

4

8

4. Иметь дополнительную работу, подработки в дополнение к настоящей занятости

5. Маңызды емес

5

5

5

5

5

8

5. Не имеет значения

8. Сіз жұмыс аптасының бар ұзақтығынан басқа қосымша қанша сағат жұмыс істегіңіз келеді және істей алар ма едіңіз?9

8. Сколько часов Вы бы хотели и могли работать дополнительно, помимо имеющейся продолжительности рабочей недели?

9. Сіз жұмыстан тыс уақытта қосымша табыс табу мақсатында тым болмаса 1 сағат қандай да бір жұмыс істедіңіз бе?9. Выполняли ли Вы какую-либо работу вне рабочее время, с целью получения дополнительных заработков хотя бы 1 час?

1. Иә, түнгі уақытта

1

1

1

1

1

10

1. Да, в ночное время

2. Иә, кешкі уақытта

2

2

2

2

2

10

2. Да, в вечернее время

3. Иә, демалыс күндері (сенбі, жексенбі)

3

3

3

3

3

10

3. Да, в выходные дни (суббота, воскресенье)

4. Жоқ

4

4

4

4

4

10

4. Нет

10. Сіз осы жұмысыңызды (кәсібіңізді)ауыстырғанды қалар ма едіңіз?10. Хотели ли бы Вы сменить свою настоящую работу (занятие)?

1. Иә

1

1

1

1

1

11

1. Да

2. Жоқ

2

2

2

2

2

12

2. Нет

11. Сіздің негізгі жұмысыңызды (кәсібіңізді)ауыстыру немесе қосымша жұмыс табудықалауыңыздың негізгі себебін атаңыз11. Назовите основную причину Вашего желания сменить основную работу (занятие) или иметь дополнительную

1. Кәсіпорында күтілетін қайта құру немесе тарату, штаттың қысқаруы

1

1

1

1

1

12

1. Ожидаемая реорганизация или ликвидация предприятия, сокращение штатов

2. Шарт (келісімшарт) мерзімінің аяқталуы

2

2

2

2

2

12

2. Окончание срока договора (контракта)

3. Еңбекақының немесе табыстың төмен деңгейі

3

3

3

3

3

12

3. Низкий уровень оплаты труда или дохода

4. Қолайсыз еңбек жағдайы

4

4

4

4

4

12

4. Неблагоприятные условия труда

5. Алынған біліктілікке сәйкес мамандық бойынша жұмыс істеуді қалау

5

5

5

5

5

12

5. Желание работать по специальности, в соответствии с полученной квалификацией

6. Әлеуметтік қорғаудың жоқ болуы немесе жеткіліксіздігі

6

6

6

6

6

12

6. Отсутствие или недостаточность социальной защиты

7. Жұмыс орнына дейін жету ұзақ немесе ыңғайсыз

7

7

7

7

7

12

7. Далеко или неудобно добираться к месту работы

8. Жеке немесе отбасылық жағдайлар

8

8

8

8

8

12

8. Личные или семейные обстоятельства

9. Еңбекақыны тиісінше жоғарылатумен көп сағат жұмыс істеуді қалау

9

9

9

9

9

12

9. Желание работать больше часов с соответствующим повышением оплаты труда

10.Еңбекақыны тиісінше төмендетумен аз сағат жұмыс істеуді қалау

10

10

10

10

10

12

10. Желание работать меньше часов с соответствующим понижением оплаты труда

Назар аударыңыз: 12-13-сұрақтарға "Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы" (индексі Т-001, кезеңділігі айлық) статистикалық нысанының 19-сұрағының 1-4-кодтарын белгілеген респонденттер жауап береді
Внимание: На вопросы 12-13 отвечают респонденты, отметившие коды 1-4 в вопросе 19 статистической формы "Анкета выборочного обследования занятости населения" (индекс Т-001, периодичность месячная)

12. Жұмыстан шығарылған жағдайда Сіздің еңбек заңнамасында көзделген жеңілдіктерге және өтемақы алуға құқығыңыз бар ма?12. В случае увольнения, имеете ли Вы право на льготы и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством?

1. Иә

1

1

1

1

1

13

1. Да

2. Жоқ

2

2

2

2

2

13

2. Нет

3. Білмеймін

3

3

3

3

3

13

3. Не знаю

13. Сіз негізгі жұмыс орныңыз (кәсібіңіз) бойынша кәсіподақтың мүшесі болып табыласыз ба?13. Являетесь ли Вы членом профсоюза по месту основной работы (занятия)?

1. Иә

1

1

1

1

1

14

1. Да

2. Жоқ

2

2

2

2

2

14

2. Нет

3. Білмеймін

3

3

3

3

3

14

3. Не знаю

Назар аударыңыз: 14-22-сұрақтарға барлық респонденттер жауап береді
Внимание: На вопросы 14-22 отвечают все респонденты

14. Сіз соңғы 12 ай ішінде кәсіптік оқытудан немесе жалпы дамыту курстарынан өттіңіз бе?14. В течение последних 12 месяцев проходили ли Вы профессиональное обучение или обучение на общеразвивающих курсах?

1. Иә

1

1

1

1

1

15

1. Да

2. Жоқ

2

2

2

2

2

17

2. Нет

15. Соңғы 12 ай ішінде қандай курстарда оқыдыңыз?15. На каких курсах Вы проходили обучение в течение последних 12 месяцев?

1. Кәсіптік даярлау, қайта даярлау, біліктілікті арттыру

1

1

1

1

1

16

1. Профессиональные подготовки,
переподготовки, повышение квалификации

2. Жұмыс орнында қосымша оқу

2

2

2

2

2

16

2. Дополнительные обучения на рабочем месте

3. Шетел тілдерін оқу

3

3

3

3

3

16

3. Обучение иностранным языкам

4. Көлік құралдарын жүргізу курстары

4

4

4

4

4

16

4. Курсы вождения транспортными средствами

5. Компьютерлік курстар

5

5

5

5

5

16

5. Компьютерные курсы

6. Қосымша кәсіптік оқулар

6

6

6

6

6

16

6. Дополнительные профессиональные обучения

7. Басқа

99

99

99

99

99

16

7. Другое

16. Оқу үшін Сіздің жұмыс берушіңіз, басқа ұйым ақы (толық немесе ішінара) төледі ме?16. Было ли обучение оплачено (полностью или частично) Вашим работодателем, другой организацией?

1. Толық төледі

1

1

1

1

1

17

1. Полностью оплачено

2. Ішінара төледі

2

2

2

2

2

17

2. Частично оплачено

3. Толықтай жеке есебімнен оқыдым

3

3

3

3

3

17

3. Обучался полностью за собственный счет

17. Сіздің жұмысыңыздағы (кәсібіңіздегі) еңбекшарттары қаншалықты қауіпсіз болыптабылады деп ойлайсыз?17. Как Вы считаете, насколько безопасными являются условия Вашей работы (занятия)?

1. Қауіпсіз

1

1

1

1

1

19

1. Безопасные

2. Қолайсыз

2

2

2

2

2

18

2. Неблагоприятные

3. Қауіпті

3

3

3

3

3

18

3. Опасные

4. Жауап беруге қиналамын

4

4

4

4

4

18

4. Затрудняюсь ответить

18. Сіз неге өз жұмысыңыздың еңбек шарттарын қолайсыз немесе қауіпті деп санайсыз? (барлық ықтимал нұсқаларды белгілеу қажет)18. Почему Вы считаете условия своей работы неблагоприятными или опасными? (следует отметить все возможные варианты)

1. Химиялық заттардың қауіпті шоғырлануы

1

1

1

1

1

19

1. Опасная концентрация химических веществ

2. Қауіпті механизмдермен жұмыс

2

2

2

2

2

19

2. Работа с опасными механизмами

3. Лазерлік немесе ультракүлгін сәулеленудің жоғары деңгейі

3

3

3

3

3

19

3. Повышенный уровень лазерного или ультрафиолетового излучения

4. Қолайсыз температуралық режим

4

4

4

4

4

19

4. Неблагоприятный температурный режим

5. Шу, дірілдің жоғары деңгейі

5

5

5

5

5

19

5. Повышенный уровень шума, вибрации

6. Жұмыс аймағындағы ЖБК-дан (жол берілген шекті концентрациясы) асатын ауаның шаңдануы, газдануы мен ылғалдылығы

6

6

6

6

6

19

6. Запыленность, загазованность, влажность воздуха рабочей зоны, превышающая ПДК (предельно допустимую концентрацию)

7. Иондаушы радиация (радиациялық немесе биологиялық фактор)

7

7

7

7

7

19

7. Ионизирующая радиация (радиационный или биологический фактор)

8. Электрлік, магниттік, электромагниттік толқындардың, радиожиілік кернеулігінің жоғары деңгейі

8

8

8

8

8

19

8. Повышенный уровень напряженности электрических, магнитных, электромагнитных волн, радиочастот

9. Биіктіктегі жұмыс

9

9

9

9

9

19

9. Работа на высоте

10. Компьютерлік сәулелену

10

10

10

10

10

19

10. Компьютерное излучение

11. Еңбектің шамадан тыс бір қалыптылығы

11

11

11

11

11

19

11. Чрезмерная монотонность труда

12. Қолайлы жұмыс орнының жоқтығы

12

12

12

12

12

19

12. Отсутствие благоустроенного рабочего места

13. Даладағы жұмыс

13

13

13

13

13

19

13. Работа на улице

14. Ауыр, қауырт, дене еңбегі

14

14

14

14

14

19

14. Тяжелая, напряженная физическая работа

15. Қауырт ой еңбегі

15

15

15

15

15

19

15. Напряженная умственная деятельность

16. Жүйке жүйесіне жоғары жүктеме

16

16

16

16

16

19

16. Повышенное нервное напряжение

17. Көзге шамадан тыс жүктеме

17

17

17

17

17

19

17. Чрезмерное напряжение зрения

18. Жұмыс орнына жарықтың жеткіліксіз (немесе шамадан тыс) түсуі

18

18

18

18

18

19

18. Недостаточное (или чрезмерное) освещение рабочего места

19. Жұмыс өмір үшін қауіпті факторлармен байланысты

19

19

19

19

19

19

19. Работа сопряжена с факторами, опасными для жизни

19. Сіз жұмыс орныңызға (үйге) қалай жетесіз?19. Каким образом Вы добираетесь до места работы (домой)?

1. Қызметтік көлікте

1

1

1

1

1

20

1. Служебным транспортом

2. Қоғамдық көлікте

2

2

2

2

2

20

2. Общественным транспортом

3. Жеке көлікте

3

3

3

3

3

20

3. Личным транспортом

4. Жаяу

4

4

4

4

4

20

4. Пешком

5. Бұл адамға қатысты емес

5

5

5

5

5

21

5. К данному лицу не относится

20. Сіз күнделікті жұмыс орныңызға дейін жолға қанша уақыт жұмсайсыз (орташа мәнді көрсетіңіз)?20. Сколько времени ежедневно Вы затрачиваете на дорогу до места работы (укажите среднее значение)?

1. 10 минутқа дейін

1

1

1

1

1

21

1. До 10 мин

2. 10 минуттан 30 минутқа дейін

2

2

2

2

2

21

2. От 10 до 30 мин

3. 30 минуттан 1 сағатқа дейін

3

3

3

3

3

21

3. От 30 мин до 1 часа

4. 1 сағаттан 2 сағатқа дейін

4

4

4

4

4

21

4. От 1 часа до 2 часов

5. 2 сағат және одан көп

5

5

5

5

5

21

5. 2 часа и более

21. Сізге еңбек қызметі мен үй (отбасы) міндеттерін орындауды қоса атқару қаншалықты мүмкін болады?21. Насколько Вам удается совмещать трудовую деятельность и выполнение домашних (семейных) обязанностей?

1. Жеңіл

1

1

1

1

1

22

1. Легко

2. Салыстырмалы түрде жеңіл

2

2

2

2

2

22

2. Сравнительно легко

3. Сәл қиындау

3

3

3

3

3

22

3. Несколько сложно

4. Қиын

4

4

4

4

4

22

4. Сложно

5. Мүмкін емес

5

5

5

5

5

22

5. Не удается

6. Айналыспаймын

6

6

6

6

6

22

6. Не занимаюсь

22. Сіздің мектеп жасына дейінгі балаларыңыз бар ма? (0–ден 6 жасқа дейінгі)22. Имеете ли Вы детей дошкольного возраста? (от 0 до 6 лет)

1. Иә

1

1

1

1

1

23

1. Да

2. Жоқ

2

2

2

2

2

пікіртерім соңы

2. Нет

23. Әдетте Сіздің 6 жасқа дейінгі балаңызға (балаларыңызға) кім күтім жасайды?23. Кто обычно осуществляет уход за Вашим ребенком (детьми) в возрасте до 6 лет ?

1. Сіз өзіңіз

1

1

1

1

1

пікіртерім соңы

1. Вы лично

2. Сіздің отбасыңыздың басқа мүшелері

2

2

2

2

2

2. Другие члены Вашей семьи

3. Сіздің туыстарыңыз

3

3

3

3

3

3. Ваши родственники

4. Тәрбиеші (бала бағушы)

4

4

4

4

4

конец

4. Воспитательница (няня)

5. Бала тәрбиелеу мекемелері

5

5

5

5

5

опроса

5. Детские воспитательные учреждения

6. Бөтен адамдар (көршілер, таныстар)

6

6

6

6

6


6. Посторонние лица (соседи, знакомые)

Назар аударыңыз 24 - сұрақты интервьюер толтырады.
Внимание: 24 вопрос заполняется интервьюером

24. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз

1 сағатқа дейiн
до 1 часа

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық
более 40 часов

24. Укажите время, затраченное на заполнение статистической формы

Түсіністігіңіз бен ынтымақтастығыңыз үшін алғыс білдіреміз! Благодарим Вас за понимание и сотрудничество!

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 7 қыркүйектегі
№ 34 бұйрығына
14-қосымша

"Лайықты еңбек" (индексі Т-004, кезеңділігі жылына үш рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      Ескерту. 14-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 03.12.2021 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. Осы "Лайықты еңбек" (индексі Т-004, кезеңділігі жылына үш рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының Заңының (бұдан әрі – Заң) 12-бабы 8-тармақшасына сәйкес әзірленді және "Лайықты еңбек" (индексі Т-004, кезеңділігі жылына үш рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы Нұсқаулықта Заңда айқындалған мәндердегі ұғымдар, сонымен қатар келесі анықтамалар пайдаланылады:

      1) жұмыс беруші – жұмыскер еңбек қатынастарында болатын жеке немесе заңды тұлға;

      2) жұмыспен қамтылған адам – ақы үшін немесе мүлікті пайдалану, тауарларды өндіру және сату, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету арқылы кіріс алу жолымен қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға;

      3) кәсіподақ мүшесі – кәсіподақтың құрамына кіруге ерікті түрде ниет білдірген және кірген оның жарғысын мойындайтын және сақтайтын, мүшелік кәсіподақ жарналарын төлейтін жеке тұлға.

      3. Статистикалық нысан "Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы" (индексі Т-001, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанының (бұдан әрі – Т-001 статистикалық нысаны) "Жұмыспен қамту" бөлімінің 6-сұрағына "иә" деп жауап берген респонденттерге толтырылады. Зерттеу кезеңі 3-тоқсанның айлары (шілде, тамыз, қыркүйек) болып табылады, ал сыни (зерттелетін) аптасы Т-001 статистикалық нысанының қосымшасына сәйкес айқындалады.

      Статистикалық нысанның 1-сұрағын Т-001 статистикалық нысанының 41-сұрағы негізінде интервьюер толтырады.

      4.Статистикалық нысан іріктемеге түскен әрбір жеке үй шаруашылығына (отбасына) толтырылады. Отбасыдан қарағанда үй шаруашылығы мүшелері, туыстық қатынаста болмауы мүмкін. Статистикалық нысанның бір бланкісінде әртүрлі үй шаруашылықтарына жататын респонденттер бойынша ақпаратты тіпті олар бір үй-жай шегінде бірге тұрса да біріктіруге болмайды.

      Статистикалық нысан келесі себептер бойынша болмаған респонденттерге:

      1)емделіп жатқандарға (алты ай және одан да көп);

      2) басқа елді мекендерде немесе шетелдерде (алты ай және одан да көп уақыт) іссапарда жүргендерге;

      3) оқитын жері бойынша тұратын, барлық оқу орындарының студенттері мен оқушыларына;

      4) зерттеу аптасына дейін алты ай және одан көп уақыт бұрын кеткендердің барлығына;

      5) қылмыстық-атқару жүйесінің мекемелерінде тұратын бас бостандығынан айыру түріндегі жазаға сотталғандарға;

      6) казармалар мен әскери аймақтарда тұратын Қазақстан Респубикасы Қарулы Күштерінде мерзімді қызметте жүрген әскери қызметшілерге толтырылмайды.

      Статистикалық нысан 15 жас және одан үлкен жастағы барлық респонденттерге толтырылады. Интервьюер олардың әрқайсысына Т-001 статистикалық нысанына сәйкес реттік нөмір береді.

      Егер үй шаруашылығында пікірі сұралатындардың саны 5 адамнан асса, онда осы үй шаруашылығына екі немесе одан көп статистикалық нысан бланкілері толтырылады, олардың титулдық парағында "Жалғасы" деген белгі қойылады.

      Сұхбат кезінде сұрақтар оқылады және жауаптардың аталған нұсқаларына тиісті белгілер қойылады немесе олар статистикалық нысанға жазылады. Респонденттің жауап нұсқасының коды дөңгелектеп қоршалады. Жауаптың қате коды қоршалған жағдайда, оны сызып тастау және дұрыс жауабын белгілеу қажет.

      Барлық жауаптар респонденттердің сөздерінен жазылады. Растайтын құжаттарды ұсыну талап етілмейді. Егер 15 жастан үлкен респонденттер статистикалық нысандағы барлық сұрақтарға толық жауап бере алатын болса, статистикалық нысанның қойылған сұрақтарына жауап тікелей респонденттерден де және 15 жастан үлкен респонденттерден де алынады.

      Сұхбатты жүргізу кезінде интервьюер респонденттерге сұрақтарды статистикалық нысанда келтірілген түрінде оқиды және сұрақтың келтірілген тұжырымынан ауытқымайды.

      5. Сағаттар санын көрсету талап етілетін жауаптарды жазу кезінде торлардың бәрі толтырылады (мысалы, 4 сағат – 004, 13 сағат – 013) және көрсеткіштер толық санға дейін дөңгелектенеді.

      6. Статистикалық нысанның 9-сұрағындағы 3-коды демалыс және мереке күндері жұмыс істеген респонденттерге толтырылады.

      7. 12 және 13-сұрақтарды Т-001 статистикалық нысанының "Жұмыспен қамту" 2-бөлімінің 19-сұрағында 1, 2, 3 немесе 4-кодтары бойынша жауаптардың бірін белгілеген респондентер толтырады.

      8. Сұхбат жүргізген кезде интервьюер "Сұраққа көшу" бағанындағы әзір жауапқа назар аударады, онда жауаптың сол немесе басқа таңдап алынған жауап нұсқасынан кейін қойылатын сұрақтың нөмірі көрсетілген.

      9. Сұхбатты аяқтаған соң, интервьюер сұрақтардың қалып кетпегендігіне көз жеткізу үшін статистикалық нысанды тексереді. Интервьюер үй шаруашылығынан тыс жерде статистикалық нысанды қайта қарап шығады. Егер сәйкессіздік тапса, интервьюер үй шаруашылығына қайта хабарласады (жеке немесе телефонмен) және жетпей тұрған ақпаратты анықтайды.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады