"Медицина кадрларын интернатурада даярлау қағидаларын және медицина кадрларын резидентурада даярлау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2018 жылғы 18 қыркүйектегі № ҚР ДСМ-16 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2020 жылғы 21 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-300/2020 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 23 желтоқсанда № 21883 болып тіркелді

      1. "Медицина кадрларын интернатурада даярлау қағидаларын және медицина кадрларын резидентурада даярлау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2018 жылғы 18 қыркүйектегі № ҚР ДСМ-16 бұйрығына (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17534 тіркелген) келесі өзгерістерді енгізілсін:

      бұйрықтың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Медицина кадрларын интернатурада даярлау қағидаларын бекіту туралы";

      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

      "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңы 21-бабының 5-тармағына сәйкес және білім алушылардың клиникалық даярлығын қамтамасыз ету мақсатында БҰЙЫРАМЫН:";

      1 тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:

      "1. Қоса беріліп отырған медицина кадрларын интернатурада даярлау қағидалары бекітілсін".

      Осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес жоғарыда көрсетілген бұйрықпен бекітілген медицина кадрларын интернатурада даярлау қағидалары редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Ғылым және адами ресурстар департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
міндетін атқарушы
М. Шоранов

  Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
міндетін атқарушы
2020 жылғы 21 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-300/2020 Бұйрыққа
қосымша

Медицина кадрларын интернатурада даярлау қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Медицина кадрларын интернатурада даярлау қағидалары (бұдан әрі – Қағидадар) "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңы (бұдан әрі –Заң) 5-бабының 21-тармағына сәйкес әзірленді және медицина кадрларын интернатурада даярлау тәртібін айқындайды.

      2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) – Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулығын сақтау, медицина және фармацевтика ғылымы, медициналық және фармацевтикалық білім беру, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, медициналық қызметтер (көмек) көрсетудің сапасы саласында басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

      2) интерн – тәлімгердің бақылауымен интернатураның білім беру бағдарламасы шеңберіндегі білім алушы;

      3) интернатура – клиникалық практикаға рұқсат алу үшін білім алушыларды базалық жоғары медициналық білім шеңберінде клиникалық мамандықтар бойынша даярлау нысаны.

      4) тәлімгер - медициналық білім беру бағдарламалары бойынша білім алушыларға және жас мамандарға кәсіптік бейімделуде практикалық көмек көрсету үшін медициналық ұйымның немесе медициналық білім беру ұйымының басшысы тағайындайтын, кемінде бес жыл өтілі бар, қызметін білім берудің, ғылым мен практиканың үш тұғырлығы негізінде жүзеге асыратын медицина қызметкері;

      3. Интернатурада медицина кадрларын даярлау мерзімі "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі Кодексі 221-бабының 2-тармағына сәйкес белгіленеді.

      4. Медицина кадрларын интернатурада даярлау осы Қағидаларға, "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі Кодексі 267-бабының 1-тармағының 3 тармақшасына сәйкес бекітілген денсаулық сақтау саласындағы жалпыға міндетті білім берудің мемлекеттік стандарттарына сәйкес жүзеге асырылады.

      5. Медицина кадрларын мемлекеттік бюджет есебінен интернатурада даярлау жоғары медициналық білімі бар мамандарды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысының шеңберінде жүзеге асырылады.

      6. Медицина кадрларын интернатурада мемлекеттік білім беру тапсырысының белгіленген санынан тыс даярлау оқуға жұмсалатын шығындарды толық өтей және осы Қағидалардың талаптарын сақтай отырып, шарт негізінде жүзеге асырылады.

2-тарау. Медицина кадрларын интернатурада даярлау тәртібі

      7. Медицина кадрларын интернатураға қабылдау және мамандықтар бойынша топтарды қалыптастыру денсаулық сақтау саласындағы жоғары және үздіксіз интеграцияланған медициналық білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының (бұдан әрі - ЖЖООКББҰ) бірінші басшысының бұйрығы негізінде ағымдағы жылғы 1 қыркүйекке дейін денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органға ақпарат бере отырып, ағымдағы жылғы 28 тамызынан кешіктірілмей жүзеге асырылады.

      8. Оқу процесін ұйымдастыру академиялық күнтізбе, оқу cабақтарының кестесі, білім беру бағдарламалары негізінде жүзеге асырылады.

      9. Интернатурада мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алушыларға Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы № 116 қаулысымен бекітілген Білім беру ұйымдарында білім алушыларға мемлекеттік стипендияларды тағайындау, төлеу және олардың мөлшерлерін бекіту қағидаларына сәйкес стипендия төленеді.

      10. Медицина кадрларын интернатурада даярлау тәлімгерлердің басшылығымен жүргізіледі.

      11. Интерндерді ауыстыру және қайта қабылдау "Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17657 болып тіркелген) бекітілген жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымына ауыстыру және қайта қабылдау қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

      12. Интерндерге академиялық демалыс ауруы бойынша ұзақтығы 6-12 айға дейінгі амбулаториялық-емханалық ұйымның дәрігерлік-консультативтік комиссиясының қорытындылары, әскери қызметке шақырту қағазы, үш жасқа толғанға дейінгі асырап алынған ұл немесе қыз баланың туу туралы құжаттары (куәлік) негізінде беріледі.

      ЖЖООКББҰ білім алушыларға академиялық демалыстар беру тәртібін айқындайды.

      13. Медицина кадрларын интернатурада даярлау медициналық жоғары білім беру ұйымдарының клиникалық базаларында осы Қағидалардың, үлгілік оқу жоспарының және білі беру бағдарламалары негізіне әзірленген жеке жоспар бойынша жүргізіледі.

      14. Білім алушы жеке жоспарға сәйкес интернатурада:

      1) дәрігерге дейінгі медициналық көмекті, білікті медициналық көмекті, мамандандырылған медициналық көмекті, медициналық-әлеуметтік көмекті көрсететін ұйымдарда пациенттерге жетекшілік етеді;

      2) диагностикалық, емдеу және профилактикалық іс-шараларды тағайындауға және орындауға қатысады;

      3) құжаттаманы және халық арасында санитариялық-ағарту жұмысын жүргізеді;

      4) бөлімшенің қызметі туралы есептер жасауға қатысады;

      5) профилактикалық қарап-тексеруге, диспансерлеуге, консилиумдерге қатысады;

      6) пациенттерді клиникалық аралауға қатысады;

      7) айына кемінде төрт рет емдеу-профилактикалық ұйымдарда кезекшілікке қатысады (интернатурада білім алушының оқу жүктемесін есептеу кезінде ескерілмейді);

      8) клиникалық және клиникалық-анатомиялық конференциялардың жұмысына қатысады;

      9) патологиялық-анатомиялық ашуларға қатысады.

      15. Жеке оқу жоспарының талаптарын орындамаған бітіру курсының білім алушылары жазғы семестрден өтпестен екінші оқу жылына қалдырылады.

      16. Интерндарға академиялық кезеңдер (семестрлер немесе оқу жылы) арасында каникул беріледі. Каникулдың ұзақтығы оқу жылы ішінде бітіру курсты қоспағанда, кемінде жеті аптаны құрайды.

      17. Білім беру бағдарламасының сапасын мемлекеттік бақылау қорытынды мемлекеттік аттестаттау нысанында жүзеге асырылады.

      18. Интернатурада білім алушылардың білімі мен дағдыларын бағалау ағымдағы, межелік бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау нысанында жүзеге асырылады. Ағымдағы, межелік бақылау және қорытынды мемлекеттік аттестаттау нысандарын ЖЖООКББҰ белгілейді.

      19. Медициналық білім бағдарламасы бойынша білім алушыларды қорытынды аттестаттау мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес жүргізіледі.

      20. Интерндер мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес оқу мезгілінде:

      1) жеке жұмыс жоспарын орындайды;

      2) тиісті пәндер бойынша бағдарламада көзделген емтихандар, аралық аттестаттауды, қорытынды аттестаттауды тапсырады;

      3) атқарған жұмыстары туралы егжей-тегжейлі есептерін ұсынады.

      21. Интерндерді оқудан шығару Заңның 41-бабының 1 тармағына сәйкес білім беру ұйымының бекітілген Жарғысына сәйкес жүзеге асырылады.

      22. Қорытынды аттестациядан өткен интернге интернатурада білім алушыларға "Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың түрлері мен нысандарын және оларды беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 28 қаңтардағы № 39 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10348 болып тіркелген) бекітілген мемлекеттік үлгідегі білім туралы құжат беріледі.

"О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 сентября 2018 года № ҚР ДСМ-16 "Об утверждении Правил подготовки медицинских кадров в интернатуре и Правил подготовки медицинских кадров в резидентуре""

Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-300/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 декабря 2020 года № 21883

      1. Внести в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 сентября 2018 года № ҚР ДСМ-16 "Об утверждении Правил подготовки медицинских кадров в интернатуре и Правил подготовки медицинских кадров в резидентуре" (зарегистрирован в государственном Реестре регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 17534), следующие изменения:

      заголовок приказа изложить в следующей редакции:

      "Об утверждении Правил подготовки медицинских кадров в интернатуре";

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с пунктом 5 статьи 21 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" и в целях обеспечения клинической подготовки обучающихся, ПРИКАЗЫВАЮ:";

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить прилагаемые Правила подготовки медицинских кадров в интернатуре".

      Правила подготовки медицинских кадров в интернатуре, утвержденные вышеуказанным приказом, изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

      2. Департаменту науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан после его официального опубликования;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа представление в Юридический департамент Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Исполняющий обязанности Министра
здравоохранения Республики Казахстан
М. Шоранов

  Приложение к приказу
Исполняющий обязанности
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 21 декабря 2020 года
№ ҚР ДСМ-300/2020

Правила подготовки медицинских кадров в интернатуре

Глава 1. Общие положения

      1. Правила подготовки медицинских кадров в интернатуре (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 5 статья 21 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" (далее - Закон) и определяют порядок подготовки медицинских кадров в интернатуре.

      2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

      1) уполномоченный орган в области здравоохранения (далее – уполномоченный орган) – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области охраны здоровья граждан Республики Казахстан, медицинской и фармацевтической науки, медицинского и фармацевтического образования, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обращения лекарственных средств и медицинских изделий, качества оказания медицинских услуг (помощи);

      2) интерн - обучающийся в рамках образовательной программы интернатуры под наблюдением наставника;

      3) интернатура – форма подготовки обучающихся по клиническим специальностям в рамках базового высшего медицинского образования для получения допуска к клинической практике;

      4) наставник – медицинский работник со стажем не менее пяти лет, назначаемый руководителем медицинской организации или организации медицинского образования для оказания практической помощи в профессиональной адаптации обучающихся по программам медицинского образования и молодых специалистов, осуществляющий деятельность на основе триединства образования, науки и практики.

      3. Срок подготовки медицинских кадров в интернатуре устанавливается согласно пункта 2 статьи 221 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года "О здоровье народа и системе здравоохранения".

      4. Подготовка медицинских кадров в интернатуре осуществляется в соответствии с настоящими Правилами, государственными общеобязательными стандартами образования в области здравоохранения, утвержденными в соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 267 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" и пунктом 8 статьи 14 Закона.

      5. Подготовка медицинских кадров в интернатуре за счет государственного бюджета осуществляется в рамках государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим медицинским образованием.

      6. Подготовка медицинских кадров в интернатуре сверх установленного количества государственного образовательного заказа осуществляется на договорной основе с полным возмещением затрат на обучение и соблюдением требования настоящих Правил.

Глава 2. Порядок подготовки медицинских кадров в интернатуре

      7. Зачисление медицинских кадров в интернатуру и формирование групп по специальностям осуществляется на основании приказа первого руководителя организации высшего и (или) послевузовского образования, реализующих образовательные программы высшего и непрерывного интегрированного медицинского образования в области здравоохранения (далее – ОВПО) не позднее 28 августа текущего года с предоставлением информации в уполномоченный орган в области здравоохранения к 1 сентября текущего года.

      8. Организация учебного процесса осуществляется на основе академического календаря, расписания учебных занятий и образовательных программ.

      9. Обучающимся в интернатуре по государственному образовательному заказу выплачивается стипендия, согласно Правилам назначения, выплаты и размеров государственных стипендий обучающимся в организациях образования, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года № 116.

      10. Подготовка медицинских кадров в интернатуре проводится под руководством наставников.

      11. Перевод и восстановление интернов осуществляется в соответствии с правилами перевода и восстановления организаций высшего и (или) послевузовского образования, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 595 "Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования соответствующих типов" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17657).

      12. Академические отпуска предоставляются интернам на основании заключения врачебно-консультативной комиссии при амбулаторно-поликлинической организации продолжительностью сроком от 6 до 12 месяцев по болезни, повестки о призыве на воинскую службу, рождения, усыновления (удочерения) ребенка до достижения им возраста трех лет.

      Порядок предоставления академических отпусков обучающимся определяются ОВПО.

      13. Подготовка медицинских кадров в интернатуре проводится на клинических базах высших медицинских организаций образования по индивидуальному плану, разработанному на основании настоящих Правил, типовых учебных планов и образовательной программы.

      14. Обучающийся в соответствии с индивидуальным планом в интернатуре:

      1) курирует пациентов в организациях, оказывающих доврачебную медицинскую помощь, квалифицированную медицинскую помощь, специализированную медицинскую помощь, медико-социальную помощь;

      2) участвует в назначении и выполнении диагностических, лечебных и профилактических мероприятий;

      3) ведет документацию и санитарно-просветительную работу среди населения;

      4) участвует в составлении отчетов о деятельности отделения;

      5) участвует в профилактических осмотрах, диспансеризации, присутствует на консилиумах;

      6) участвует в клинических обходах пациентов;

      7) участвует в дежурстве не менее четырех раз в месяц в медицинских организациях (не учитывается при расчете учебной нагрузки обучающегося в интернатуре);

      8) участвует в работе клинических и клинико-анатомических конференций;

      9) присутствует на патологоанатомических вскрытиях.

      15. Обучающиеся выпускного курса, не выполнившие требования индивидуального учебного плана, остаются на повторный год обучения без прохождения летнего семестра.

      16. Интернам предоставляются каникулы между академическими периодами (семестрами или учебным годом). Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее семи недель, за исключением выпускного курса.

      17. Государственный контроль за качеством образовательной программы осуществляется в форме итоговой государственной аттестации.

      18. Оценка знаний и навыков обучающихся в интернатуре осуществляется в форме текущего, рубежного контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Формы текущего, рубежного контроля, промежуточной аттестации определяются ОВПО.

      19. Итоговая аттестация обучающихся по программам медицинского образования осуществляется согласно государственному общеобязательному стандарту образования.

      20. Интерны за время обучения согласно государственному общеобязательному стандарту:

      1) выполняют индивидуальный план работы;

      2) сдают предусмотренные программой экзамены, промежуточную аттестацию, итоговую аттестацию по соответствующим дисциплинам;

      3) представляют подробный отчет о проведенной работе.

      21. Отчисление интернов осуществляется в соответствии с утвержденным Уставом организации образования в соответствии с пунктом 1 статьи 41 Закона.

      22. Интерну, успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдают документ об образовании государственного образца утвержденного приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2015 года № 39 "Об утверждении видов и форм документов об образовании государственного образца и Правила их выдачи" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10348).