Саран қаласының аумағында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы орындарды айқындау, оларды пайдалану тәртібі туралы

Қарағанды облысы Саран қалалық мәслихатының 2020 жылғы 30 шілдедегі № 518 шешімі. Қарағанды облысының Әділет департаментінде 2020 жылғы 10 тамызда № 6006 болып тіркелді.

      "Қазақстан Республикасында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы" Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 25 мамырдағы Заңының 8-бабына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына сәйкес Саран қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы орындар, оларды бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін пайдалану тәртібі, олардың шекті толу нормалары, бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы орындарды материалдық – техникалық және ұйымдастырушылық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес айқындалсын.

      2. Пикеттеуді өткізуге тыйым салынған іргелес аумақтардың шекаралары осы шешімнің 2-қосымшасына сәйкес айқындалсын.

      3. Қарағанды облысы Саран қалалық мәслихатының 2016 жылғы 23 маусымдағы 3 сессиясының "Бейбіт жиналыстар, митингілер, шерулер, пикеттер және демонстрациялар өткізу тәртібін қосымша реттеу туралы" № 40 шешімінің (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізіліміде № 3883 болып тіркелген, "Саран газеті" газетінде 2016 жылғы 01 шілдедегі № 26, "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 15 шілдеде, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің этолондық бақылау банкінде электрондық түрде 2016 жылғы 22 шілдеде жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

      4. Осы шешімің орындалуын бақылау Саран қаласы әкімнің орынбасары Ералы Серикович Оспановқа және Саран қалалық мәслихатының заңдылық, азаматтардың құқықтарын қорғау және әлеуметтік саланы дамыту мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін.

      5. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы Н. Тажибаева
      Мәслихат хатшысы О. Баймаганбетов

  Саран қалалық
  мәслихатының
  2020 жылғы 30 шілдесі
  № 518
  Шешімге 1-қосымша

Бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы орындар, пайдалану тәртібі және олардың шекті толу нормалары, бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы орындарды материалдық-техникалық және ұйымдастырушылық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар

      1. Саран қаласында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы орындар және олардың шекті толу нормалары айқындалсын:

      1) Саран қаласының Жамбыл көшесі № 61 - № 63 үйлер бойынша стадион алдындағы алаң. Шекті толу нормасы 1500 адам;

      2) Ленин көшесі № 1- № 2 үйлер ауданындағы алаң. Шекті толу нормасы 250 адам;

      3) Кржижановский көшесі, 16а, "Ақтас кентінің мәдениет-сауық орталығы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының алдындағы алаң. Шекті толу нормасы - 1500 адам.

      Ымырт жағдайында бейбіт жиналыстар өткізу үшін арналған арнайы орындар жарықтандырумен қамтамасыз етілуі тиіс.

      Саран қаласында шерулер мен демонстрациялар маршруттары:

      Шахтерская көшесі Жеңіс көшесімен қиылыстан Стадион көшесімен қиылысқа дейін.

      2. Ұйымдастырушы мен оның қатысушылары бейбіт жиналыстар өткізуге арналған арнайы орындарды мынадай тәртіппен пайдаланылады:

      1) хабарламада көрсетілген уақыт бойы жиналыс үшін арнайы орын аумағында болады;

      2) ғимараттардың, құрылыстардың, шағын сәулет нысандарының, жасыл екпелердің, сондай-ақ өзге де мүліктің сақталуын қамтамасыз етеді;

      3) қауіпсіздік техникасының санитарлық нормалары мен ережелерін, қоғамдық тәртіпті сақтау жөніндегі Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтайды.

  Саран қалалық
  мәслихатының
  2020 жылғы 30 шілдесі
  № 518
  Шешімге 2-қосымша

Пикет өткізуге тыйым салынған іргелес аумақтардың шекаралары

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда – Қарағанды облысы Саран қалалық мәслихатының 28.03.2024 № 104 шешімімен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      1. Пикет өткізуге тыйым салынған іргелес аумақтардың шекаралары Саран қаласының келесі объектілерінде 800 метр қашықтықта айқындалады:

      1) жаппай жерлеу орындарында;

      2) теміржол, су, әуе және автомобиль көлігі объектілерінде және оларға іргелес жатқан аумақтарда;

      3) мемлекеттің қорғаныс қабілетін, қауіпсіздігін және халықтың тыныс-тіршілігін қамтамасыз ететін ұйымдарға іргелес жатқан аумақтарда;

      4) қауіпті өндірістік объектілерге және пайдалануы арнайы қауіпсіздік техникасы қағидаларын сақтауды талап ететін өзге де объектілерге іргелес жатқан аумақтарда;

      5) магистральдық теміржол желілерінде, магистральдық құбыржолдарда, ұлттық электр желісінде, магистральдық байланыс желілерінде және оларға іргелес жатқан аумақтарда тыйым салынады.

Об определении специализированных мест для организации и проведения мирных собраний, порядок их использования на территории города Сарани

Решение Саранского городского маслихата Карагандинской области от 30 июля 2020 года № 518. Зарегистрировано Департаментом юстиции Карагандинской области 10 августа 2020 года № 6006.

      В соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан от 25 мая 2020 года "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан", Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Саранский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Определить специализированные места для организации и проведения мирных собраний, порядок их использования для организации и проведения мирных собраний, нормы их предельной заполняемости, требования к материально – техническому и организационному обеспечению специализированных мест для организации и проведения мирных собраний согласно приложению 1 к настоящему решению.

      2. Определить границы прилегающих территорий, в которых запрещено проведение пикетирования согласно приложению 2 к настоящему решению.

      3. Признать утратившим силу решение 3 сессии Саранского городского маслихата Карагандинской области от 23 июня 2016 года № 40 "О дополнительном регламентировании порядка проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3883, опубликовано в газете "Саран газеті" № 26 от 01 июля 2016 года, информационно-правовой системе "Әділет" 15 июля 2016 года, Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде от 22 июля 2016 года).

      4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя акима города Сарани Оспанова Ералы Сериковича и постоянную комиссию Саранского городского маслихата по вопросам законности, охране прав граждан и развитию социальной сферы.

      5. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.

      Председатель сессии Н. Тажибаева
      Секретарь маслихата О. Баймаганбетов

  Приложение 1 к решению
  Саранского городского маслихата
  от 30 июля 2020 года
  № 518

Специализированные места для организации и проведения мирных собраний, порядок их использования и нормы их предельной заполняемости, требования к материально-техническому и организационному обеспечению специализированных мест

      1. Определить специализированные места и нормы их предельной заполняемости для организации и проведения мирных собраний в городе Сарани:

      1) площадь перед стадионом города Сарани по улице Жамбыла № 61 - № 63. Норма предельной заполняемости - 1500 человек;

      2) площадка по улице Ленина в районе домов №1- №2. Норма предельной заполняемости - 250 человек;

      3) площадь перед коммунальным государственным казенным предприятием "Культурно-досуговый центр поселка Актас", улица Кржижановского, 16а. Норма предельной заполняемости - 1500 человек.

      В условиях сумерек специализированные места для проведения мирных собраний должны быть обеспечены освещением.

      Маршруты шествий и демонстраций в городе Сарани:

      улица Шахтерская от пересечения с улицей Победы до пересечения с улицей Стадионная.

      2. Специализированные места для проведения мирных собраний организатором и его участниками используются в следующем порядке:

      1) находятся на территории специализированного места в течение времени, указанного в уведомлении;

      2) обеспечивают сохранность зданий, сооружений, малых архитектурных форм, зеленых насаждений, а также иного имущества;

      3) соблюдают санитарные нормы и правила техники безопасности, законодательство Республики Казахстан по соблюдению общественного правопорядка.

  Приложение 2 к решению
  Саранского городского маслихата
  от 30 июля 2020 года
  № 518

Границы прилегающих территорий, в которых запрещено проведение пикетирования

      Сноска. Приложение 2 – в редакции решения Саранского городского маслихата Карагандинской области от 28.03.2024 № 104 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Границы прилегающих территорий, в которых запрещено проведение пикетирования, определяются на расстоянии 800 метров на следующих объектах города Сарани:

      1) в местах массовых захоронений;

      2) на объектах железнодорожного, водного, воздушного и автомобильного транспорта и прилегающих к ним территориях;

      3) на территориях, прилегающих к организациям, обеспечивающим обороноспособность, безопасность государства и жизнедеятельность населения;

      4) на территориях, прилегающих к опасным производственным объектам и иным объектам, эксплуатация которых требует соблюдения специальных правил техники безопасности;

      5) на магистральных железнодорожных сетях, магистральных трубопроводах, национальной электрической сети, магистральных линиях связи и прилегающих к ним территориях.