Осакаров ауданының аумағында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы орындарды, оларды пайдалану тәртібін, олардың шекті толу нормаларын, материалдық-техникалық және ұйымдастырушылық қамтамасыз етуге қойылатын талаптарды, сондай-ақ пикеттерді өткізуге тыйым салынған іргелес аумақтардың шекараларын айқындау туралы

Қарағанды облысы Осакаров аудандық мәслихатының 2020 жылғы 24 шілдедегі № 871 шешімі. Қарағанды облысының Әділет департаментінде 2020 жылғы 1 тамызда № 5993 болып тіркелді.

      Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 25 мамырдағы "Қазақстан Республикасында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы" Заңының 8-бабына сәйкес, Осакаров аудандық мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:

      1. Бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы орындар, оларды пайдалану тәртібі, олардың шекті толу нормаларын, арнайы орындарды материалдық-техникалық және ұйымдастырушылық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес айқындалсын.

      2. Пикеттеуді өткізуге тыйым салынған іргелес аумақтардың шекаралары осы шешімнің 2-қосымшасына сәйкес айқындалсын.

      3. Осакаров аудандық мәслихатының 2016 жылғы 19 ақпандағы № 616 "Жиналыстар, митингілер, шерулер, пикеттер және демонстрациялар өткізу тәртібін қосымша реттеу туралы" шешімінің күші жойылды деп танылсын (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3727 тіркелген, "Сельский труженик" газетінің 2016 жылғы 16 сәуірдегі № 15 (7499) санында жарияланған, 2016 жылғы 20 сәуірде "Әділет" ақпараттық құқықтық жүйесінде жарияланған).

      4. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы Ж. Хасенов
      Осакаров аудандық мәслихатының хатшысы К. Саккулаков

  Осакаров аудандық
  мәслихатының
  2020 жылғы 24 шілдесі
  № 871
  Шешіміге 1- қосымша

Бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы орындар, оларды пайдалану тәртібі, олардың шекті толу нормаларын, арнайы орындарды материалдық-техникалық және ұйымдастырушылық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар

      1. Осакаров ауданында бейбіт жиналыстар ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы орындар мен олардың шекті толу нормалары төмендегідей айқындалсын:

      1) Осакаровка кентінің мәдени – демалыс орталығының алаңы. Шекті толу нормасы - 1000 адам;

      2) Осакаров кентінің мәдениет және демалыс саябағы. Шекті толу нормасы - 700 адамға дейін;

      3) Молодежный кентінің мәдени-демалыс орталығы алдындағы алаңы. Шекті толу нормасы - 500 адам.

      Ымырт жағдайында бейбіт жиналыстар өткізуге арналған арнайы орындар жарықпен қамтамасыз етілуге тиіс

      Осакаров ауданында шерулер мен демонстрациялардың маршруттары:

      Гагарин/Хайрулла Байғабылов көшелерінің қиылысындағы Хайрулла Байғабылов, Достық көшелерінің бойымен Осакаровка кентінің мәдени-демалыс орталығының алаңына дейін.

      2. Ұйымдастырушы мен оның қатысушылары бейбіт жиналыстар өткізуге арналған арнайы орындарды мынадай тәртіппен пайдаланылады:

      1) хабарламада көрсетілген уақыт бойы жиналыс үшін арнайы орын аумағында болады;

      2) ғимараттардың, құрылыстардың, шағын сәулет нысандарының, жасыл екпелердің, сондай-ақ өзге де мүліктің сақталуын қамтамасыз етеді;

      3) қауіпсіздік техникасының санитарлық нормалары мен ережелерін, қоғамдық тәртіпті сақтау жөніндегі Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтайды.

  Осакаров аудандық мәслихатының
2020 жылғы 24 шілдедегі
№ 871
шешіміне 2 қосымша

Пикеттеуді өткізуге тыйым салынған іргелес аумақтардың шекаралары

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - Қарағанды облысы Осакаров аудандық мәслихатының 05.02.2024 № 16/155 шешімімен (онын алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Пикеттеуді өткізуге тыйым салынған іргелес аумақтардың шекаралары Осакаров ауданының келесі объектілерінде 800 метр кем емес қашықтықта айқындайды:

      1) жаппай жерлеу орындарында;

      2) теміржол, су, әуе және автомобиль көлігі объектілерінде және оларға іргелес жатқан аумақтарда;

      3) мемлекеттің қорғаныс қабілетін, қауіпсіздігін және халықтың тыныс-тіршілігін қамтамасыз ететін ұйымдарға іргелес жатқан аумақтарда;

      4) қауіпті өндірістік объектілерге және пайдалануы арнайы қауіпсіздік техникасы қағидаларын сақтауды талап ететін өзге де объектілерге іргелес жатқан аумақтарда;

      5) магистральдық теміржол желілерінде, магистральдық құбыржолдарда, ұлттық электр желісінде, магистральдық байланыс желілерінде және оларға іргелес жатқан аумақтарда тыйым салынады.


Об определении специализированных мест для организации и проведения мирных собраний, порядок их использования, норм предельной заполняемости, требований к материально-техническому и организационному обеспечению, а также границы прилегающих территорий, в которых запрещено проведение пикетирования на территории Осакаровского района

Решение Осакаровского районного маслихата Карагандинской области от 24 июля 2020 года № 871. Зарегистрировано Департаментом юстиции Карагандинской области 1 августа 2020 года № 5993.

      В соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан от 25 мая 2020 года "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан" Осакаровский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Определить специализированные места для организации и проведения мирных собраний, порядок их использования, нормы их предельной заполняемости, требования к материально-техническому и организационному обеспечению специализированных мест согласно приложению 1 к настоящему решению.

      2. Определить границы прилегающих территорий, в которых запрещено проведение пикетирования согласно приложению 2 к настоящему решению.

      3. Признать утратившим силу решение Осакаровского районного маслихата "О дополнительном регламентировании порядка проведения собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций" от 19 февраля 2016 года № 616 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3727, опубликовано в районной газете "Сельский труженик" № 15 (7499) от 16 апреля 2016 года, информационно-правовой системе "Әділет" от 20 апреля 2016 года).

      4. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Председатель сессии Ж. Хасенов
      Секретарь Осакаровского районного маслихата К. Саккулаков

  Приложение 1 к решению
  Осакаровского районного
  маслихата
  от 24 июля 2020 года
  № 871

Специализированные места для организации и проведения мирных собраний, порядок их использования и нормы их предельной заполняемости, требования к материально-техническому и организационному обеспечению специализированных мест

      1. Определить специализированные места и нормы их предельной заполняемости для организации и проведения мирных собраний в Осакаровском районе:

      1) площадь культурно – досугового центра поселка Осакаровка. Норма предельной заполняемости - 1000 человек;

      2) парк культуры и отдыха поселка Осакаровка. Норма предельной заполняемости - 700 человек;

      3) площадь перед культурно – досуговым центром поселка Молодежный. Норма предельной заполняемости - 500 человек.

      В условиях сумерек специализированные места для проведения мирных собраний должны быть обеспечены освещением.

      Маршруты шествий и демонстраций в Осакаровском районе:

      От перекрестка на пересечении улиц Гагарина/Хайруллы Байгабылова по улицам Хайруллы Байгабылова, Достык до площади культурно-досугового центра поселка Осакаровка.

      2. Специализированные места для проведения мирных собраний организатором и его участниками используются в следующем порядке:

      1) находятся на территории специализированного места в течение времени, указанного в уведомлении;

      2) обеспечивают сохранность зданий, сооружений, малых архитектурных форм, зеленых насаждений, а также иного имущества;

      3) соблюдают санитарные нормы и правила техники безопасности, законодательство Республики Казахстан по соблюдению общественного правопорядка.

  Приложение 2 к решению
Осакаровского районного маслихата
от 24 июля 2020 года
№ 871

Границы прилегающих территорий, в которых запрещено проведение пикетирования

      Сноска. Приложение 2 – в редакции решения Осакаровского районного маслихата Карагандинской области от 05.02.2024 № 16/155 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Границы прилегающих территорий, в которых запрещено проведение пикетирования определяются на расстоянии не менее 800 метров от следующих объектов Осакаровского района:

      1) в местах массовых захоронений;

      2) на объектах железнодорожного, водного, воздушного и автомобильного транспорта и прилегающих к ним территориях;

      3) на территориях, прилегающих к организациям, обеспечивающим обороноспособность, безопасность государства и жизнедеятельность населения;

      4) на территориях, прилегающих к опасным производственным объектам и иным объектам, эксплуатация которых требует соблюдения специальных правил техники безопасности;

      5) на магистральных железнодорожных сетях, магистральных трубопроводах, национальной электрической сети, магистральных линиях связи и прилегающих к ним территориях.