Бесарық ауылдық округінің 2021-2023 жылдарға арналған бюджеті туралы

Жаңартылған

Қызылорда облысы Сырдария аудандық мәслихатының 2020 жылғы 31 желтоқсандағы № 474 шешімі. Қызылорда облысының Әділет департаментінде 2021 жылғы 6 қаңтарда № 8067 болып тіркелді.

      "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексi" Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Кодексiнің 75-бабының 2-тармағына және "Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының 2-7-тармағына сәйкес, Сырдария аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Бесарық ауылдық округінің 2021 – 2023 жылдарға арналған бюджеті 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2021 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 57544 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4710 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 52834 мың теңге;

      2) шығындар – 60575,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0;

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0;

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3031,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 3031,6 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 3031,6 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қызылорда облысы Сырдария аудандық мәслихатының 17.11.2021 № 86 шешімімен (01.01.2021 бастап қолданысқа енгiзiледi).

      2. Аудандық бюджеттен Бесарық ауылдық округінің бюджетіне берілетін субвенциялар көлемдері 2021 жылға 43031 мың теңге сомасында белгіленсін.

      3. Осы шешім 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялауға жатады.

      Сырдария аудандық мәслихаты сессиясының төрағасы, мәслихат хатшысы Е. Әжікенов

  Сырдария аудандық мәслихатының
2020 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 474 шешіміне 1 - қосымша

Бесарық ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Қызылорда облысы Сырдария аудандық мәслихатының 17.11.2021 № 86 шешімімен (01.01.2021 бастап қолданысқа енгiзiледi).

Санаты

Сомасы, мыңтеңге


СыныбыКішісыныбы 
Атауы
1. КІРІСТЕР

57544

1Салықтықтүсімдер

4710


04


Меншіккесалынатынсалықтар

47101

Мүліккесалынатынсалықтар

153

Жерсалығы

1304

Көліккұралдарынасалынатынсалық

4565

4Трансферттертүсімдері

52834


02


Мемлекеттiкбасқарудыңжоғарытұрғаноргандарынантүсетiнтрансферттер

528343

Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінентрансферттер

52834

Функционалдық топ Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
Бағдарлама

Атауы

2. ШЫҒЫНДАР

60575,6

01Жалпысипаттағымемлекеттiкқызметтер

26784


124


Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26784001

Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімініңқызметінқамтамасызетужөніндегіқызметтер

26343022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

441

06Әлеуметтiккөмекжәнеәлеуметтiкқамсыздандыру

6658


124


Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6658003

Мұқтажазаматтарғаүйдеәлеуметтіккөмеккөрсету

6658

07Тұрғынүй–коммуналдықшаруашылық

5256,6


124


Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5256,6008

Елдімекендердегікөшелердіжарықтандыру

3199009

Елдімекендердіңсанитариясынқамтамасызету

600011

Елдімекендердіабаттандыру мен көгалдандыру

1457,6

08Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістiк

20210,3


124


Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20210,3006

Жергіліктідеңгейдемәдени-демалысжұмысынқолдау

20121028

Жергіліктідеңгейдеденешынықтыру-сауықтыружәнеспорттықіс-шаралардыөткізу

89,3

12Көлік және коммуникация

671,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

671,1013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

671,1

15Трансферттер

995,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

995,6048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

995,6
3. Таза бюджеттіккредиттеу

0
Бюджеттіккредиттер

0
Бюджеттіккредиттердіөтеу

0
4. Қаржыактивтеріменоперацияларбойынша сальдо

0
Қаржыактивтерінсатыпалу

0
Мемлекеттіңқаржыактивтерінсатудантүсетінтүсімдер

0
5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3031,6
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін
пайдалану)

3031,6
Қарыздартүсімі

0
Қарыздардыөтеу

0

8Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

3031,6


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

3031,61

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3031,6

  Сырдария аудандық мәслихатының
2020 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 474 шешіміне 2-қосымша

Бесарық ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мыңтеңге


СыныбыКішісыныбы 
Атауы
1. КІРІСТЕР

45799

1Салықтық түсімдер

1966


04


Меншікке салынатын салықтар

19661

Мүлікке салынатын салықтар

163

Жер салығы

1354

Көлік кұралдарына салынатын салық

1815

4Трансферттер түсімі

43833


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

438333

Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

43833

Функционалдық топ Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
Бағдарлама

Атауы

2. ШЫҒЫНДАР

45799

01Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

18436


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18436001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18436

06Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

3978


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3978003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

3978

07Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық

4792


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4792008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3262009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

612011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

918

08Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

18593


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18593006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

18491028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

102
3. Таза бюджеттік кредиттеу

0
Бюджеттік кредиттер

0
Бюджеттік кредиттерді өтеу

0
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0
4. Қаржы активтері мен операциялар бойынша сальдо

0
Қаржы активтерін сатып алу

0
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0
5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0

  Сырдария аудандық мәслихатының
2020 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 474 шешіміне 3-қосымша

Бесарық ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


СыныбыКіші сыныбы 
Атауы
1. КІРІСТЕР

46717

1Салықтық түсімдер

2045


04


Меншікке салынатын салықтар

20451

Мүлікке салынатын салықтар

173

Жер салығы

1404

Көлік кұралдарына салынатын салық

1888

4Трансферттер түсімі

44672


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

446723

Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

44672

Функционалдық топ Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
Бағдарлама

Атауы

2. ШЫҒЫНДАР

46717

01Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

18803


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18803001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18803

06Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4058


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4058003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

4058

07Тұрғынүй–коммуналдық шаруашылық

4888


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4888008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3328009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

624011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

936

08Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

18968


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18968006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

18864028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

104
3. Таза бюджеттік кредиттеу

0
Бюджеттік кредиттер

0
Бюджеттік кредиттерді өтеу

0
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0
4. Қаржы активтері мен операциялар бойынша сальдо

0
Қаржы активтерін сатып алу

0
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0
5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады