"Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi мен бюджеттi атқару жөнiндегi жергілікті уәкiлеттi органдардың шоғырландырылған қаржылық есептiлiктi жасау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 6 желтоқсандағы № 640 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2021 жылғы 26 ақпандағы № 157 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 1 наурызда № 22279 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мен бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдардың шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 6 желтоқсандағы № 640 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14624 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2017 жылы 10 қаңтарда жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мен бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдардың шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау қағидаларын бекіту туралы қағидаларында:

      3-тармақтың бірінші бөлігінің тоғызыншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "элиминирлеу – бюджеттік бағдарламалар әкімшісі және оның ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелері арасындағы немесе бір бюджеттік бағдарламалар әкімшісіне ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер арасындағы, бюджеттік бағдарламалар әкімшілері арасындағы бюджеттік бағдарламалар әкімшісі мен бюджет кірістерінің есебін жүргізетін уәкілетті орган арасында, өзара операциялар бойынша тең соманы, сондай-ақ жоғары тұрған және төмен тұрған бюджеттерді атқару жөніндегі уәкілетті органдар арасындағы операцияларды алып тастау.";

      6-тармақ алып тасталсын;

      12 және 13-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "12. Жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері жартыжылдық және жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілікті бюджетті атқару жөніндегі тиісті жергілікті уәкілетті органға және жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілікті ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның аумақтық бөлімшесіне ұсынады.

      Республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері жартыжылдық және жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілікті ведомствоға ұсынады.

      Бюджет Кодексінің 83-бабына сәйкес қаржыландырудың ерекше тәртібі айқындалған республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері Қазақстан Республикасының заңдарында және Қазақстан Республикасы Президентінің Мемлекеттік құпиялар мәселелерін реттейтін актілерінде белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, шоғырландырылған қаржылық есептілікті ұсынады.

      Республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілікті бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган келіскен күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетіне ұсынады.

      Есептілікті ұсыну үшін белгіленген мерзім демалыс (жұмыс істемейтін) күнмен сәйкес келген жағдайда шоғырландырылған қаржылық есептілік одан кейінгі бірінші жұмыс күні ұсынылады.

      Ұсынылған шоғырландырылған қаржылық есептілік белгіленген нысандарға сәйкес келмеген кезде ведомство пысықтауға қайтарады.

      Ведомство республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің шоғырландырылған қаржылық есептілігі негізінде республикалық бюджеттің атқарылуы туралы шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасайды, облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдарының шоғырландырылған қаржылық есептілігі негізінде – жергілікті бюджеттер бойынша шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасайды.

      Жергілікті бюджеттер бойынша шоғырландырылған қаржылық есептілік талдамалық мақсаттарда және мемлекеттік бюджет бойынша шоғырландырылған қаржылық есептілікті қалыптастыру мақсатында қалыптастырылады.

      Республикалық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілік Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 83-бабына сәйкес қаржыландырудың ерекше тәртібі айқындалған мемлекеттік органдардың шоғырландырылған қаржылық есептілігінің активтері мен міндеттемелері бойынша деректер ескерілмей жасалады.

      Ведомство және жергілікті бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган талдамалық мақсаттарда осы Қағидалардың 1, 2, 3, 4, 5 және 6-қосымшаларына сәйкес нысандар бойынша ағымдағы қаржы жылының 30 маусымдағы жағдай бойынша жартыжылдық шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасайды.

      13. Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің және бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органның шоғырландырылған қаржылық есептілігіне бірінші қол қою құқығына осы органның басшысы немесе оның орнындағы тұлға, екінші қол қою құқығына – бас бухгалтер немесе қаржылық есептілікті шоғырландыруды қамтамасыз ететін бөлімшені басқаратын тұлға ие.

      Ақпараттық жүйе арқылы есептілікті ұсынатын республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілерін қоспағанда, есептілікте бірінші және екінші қол қою құқығы туралы бұйрықтың көшірмесі бюджеттік есептілікке қоса беріледі.

      Ұсынылатын шоғырландырылған қаржылық есептіліктің барлық нысандарында басшы мен бас бухгалтердің немесе құрылымдық бөлімшені басқаратын адамның қолының қасында міндетті түрде қол (тегі және аты-жөні) таратылып жазылады.";

      15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "15. Шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:

      1) активтердің, міндеттемелердің, таза активтердің/капиталдың, кірістер мен шығыстардың, ақшаның түсімі мен шығып қалуының, таза активтердегі/капиталдағы өзгерістердің ұқсас баптарын жолма-жол қосу;

      2) бюджеттік бағдарламалар әкімшісі мен оған ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер арасындағы, сондай-ақ бір жүйе ішіндегі мемлекеттік мекемелер арасындағы операциялар бойынша кірістер мен шығыстардың элиминирленуі;

      3) республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшісі мен бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган (ведомство)арасындағы операциялар бойынша кірістер мен шығыстардың элиминирленуі;

      4) жоғары тұрған және төмен тұрған бюджеттерді атқару жөніндегі уәкілетті органдар арасындағы, бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің арасындағы операциялар бойынша кірістер мен шығыстардың элиминирленуі;

      5) бюджеттік бағдарламалар әкімшісі мен оған ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер арасындағы, сондай-ақ бір жүйе ішіндегі мемлекеттік мекемелер арасындағы өзара есеп айырысулар мен операциялар бойынша сальдо толықтай алып тасталады;

      бюджеттік бағдарламалар әкімшісі мен бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган (ведомство) арасындағы өзара есеп айырысулар мен операциялар бойынша сальдо толығымен алып тасталады;

      6) қаржылық есептілікті шоғырландыру кезінде жоғары тұрған және төмен тұрған бюджеттерді атқару жөніндегі уәкілетті органдар арасындағы өзара есеп айырысулар бойынша сальдо толықтай алып тасталады;

      7) осының алдындағы есепті кезеңнің шоғырландырылған деректерін көшіру.";

      17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "17. Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері жартыжылдық шоғырландырылған қаржылық есептілікті ағымдағы қаржы жылының 30 маусымдағы жағдай бойынша, жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілік есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша жасайды. Жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілік 1 қаңтардан бастап 31 желтоқсан аралығындағы күнтізбелік кезең үшін жасалады.

      Шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау кезінде мынадай талаптар сақталады:

      барлық операциялардың есепті кезеңде толық мен дұрыс көрсетілуі;

      кірістер мен шығыстарды есепті кезеңдерге жатқызудың дұрыстығы;

      есепті кезеңнен кейінгі айдың бірінші күніндегі синтетикалық есепке алу шоттары бойынша айналымдар мен қалдықтарға талдамалық есепке алу деректерінің ұқсастығы;

      көрсеткіштерді толтырудың дәлдігі және тазартулар мен түзетулерге жол бермеу. Қателер түзетілген жағдайда қаржылық есептілікке қол қойған тұлғалар растаған, түзету күні көрсетіле отырып, тиісті жазбалар жасалады.";

      25- тармақта:

      бірінші бөліктің үшінші абзацы манадай редакцияда жазылсын:

      "бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шоғырландырылған қаржылық есептілігінде "Ағымдағы қызметті қаржыландыру" баптары (жол коды 011) ағымдағы қызметті қаржыландыруға бюджеттік бағдарламалар әкімшісінен алынған ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер түсімдерінің сомасы алып тастауға жатады;";

      бірінші бөліктің төртінші абзацы манадай редакцияда жазылсын:

      "бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шоғырландырылған қаржылық есептілігінде "Күрделі салымдарды қаржыландыру" баптары (жол коды 012) күрделі салымдарды қаржыландыруға бюджеттік бағдарламалар әкімшісінен алынған ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер түсімдерінің сомасын алып тастауға жатады;";

      бірінші бөліктің он төртінші абзацы манадай редакцияда жазылсын:

      "бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шоғырландырылған қаржылық есептілігінде "Өзге түсімдер" баптары (жол коды 060) бюджеттік бағдарламалардың бір әкімшісіне ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер арасындағы ақша қаражаты түсімдерінің сомасы алып тастауға жатады;";

      бірінші бөліктің жиырма сегізінші абзацы манадай редакцияда жазылсын:

      "бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шоғырландырылған қаржылық есептілігінде "Өзге төлемдер" баптары (жол коды 190) бюджеттік бағдарламалардың бір әкімшісіне ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер арасындағы ақша қаражатының шығып қалу сомасы алып тастауға жатады;";

      31 және 32 тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "31. Шоғырландырылған қаржылық есептілікке ашылымдарда мынадай ақпарат ұсынылады.

      "Ақшалай қаражат және олардың баламалары" деген бап бойынша (ШҚЕ-1 "Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" нысанының 010-жолы):

      ШҚЕ-5 "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 1-кестесіне сәйкес есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы ақша қаражатының қалдығы туралы деректер.

      "Қысқа және ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар" деген бап бойынша (ШҚЕ-1 "Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" нысанының 011 және 110-жолдары):

      ШҚЕ-5 "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 2 және 5-кестелеріне сәйкес есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы қаржылық инвестициялар (квазимемлекеттік сектор субъектілеріне қаржылық инвестициялардан басқа) және өзгерістері бойынша деректер;

      квазимемлекеттік сектордың субъектілеріне салынған ұзақ мерзімді инвестициялар (квазимемлекеттік сектор субъектілерінің атауы мен тұрғылықты жерлері, жарғылық капиталында мемлекеттің қатысу үлесі) бақыланатын және басқа субъектілер бойынша жеке ақпарат;

      кейіннен қаржы инвестицияларының жекелеген сыныптары бойынша (әділ, амортизацияланған немесе қандай да бір өзге құны бойынша) бағалау;

      берілген қарыздар бойынша ақпарат;

      қаржы инвестицияларының және берілген қарыздардың құнсыздануының объективті және кейіпкер белгілерінің болуы;

      есепті күнге қаржы инвестицияларына байланысты тәуекелдердің сипаты мен мөлшерлері;

      ШҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 21-кестесіне сәйкес квазимемлекеттік сектор субъектілерінің дивидендтері мен таза табысының бөлігі бойынша кірістердің бюджеттік сыныптамасының тиісті кодына аударылған және бюджетке аударылған сома туралы ақпарат.

      "Ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді дебиторлық берешек" деген бап бойынша (ШҚЕ-1 "Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" нысанының 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 021, 023, 111, 112 және 113-жолдары):

      есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы дебиторлық берешекті салыстыруды, есепті кезең үшін дебиторлық берешек сомасындағы өзгерістерді талдау ұсынылады;

      байланысты тараптармен (өз жүйесінің мемлекеттік мекемелері мен бақыланатын субъектілер) операциялар бойынша ақпарат;

      күмәнді дебиторлық берешек бойынша құрылған резерв жөнінде есеп айырысулар;

      есептен шығарылу себептерін көрсете отырып, күмәнді дебиторлық берешек бойынша есептен шығарылған үмітсіз борыштардың сомалары;

      трансферттер мен субсидиялар бойынша берешек ақпарат туралы;

      ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 22-кестесіне сәйкес есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы салық түсімдері бойынша бюджетпен есеп айырысулар бойынша дебиторлық берешекті салыстыруды ұсынады.

      "Қорлар" деген бап бойынша (ШҚЕ-1 "Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" нысанының 020-жолы):

      ШҚЕ-5 "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 4-кестесіне сәйкес түсімдерді, қорлардың құнсыздануынан болған залал және өзге өзгерістерді көрсететін есепті кезеңнің басында және аяғындағы баланстық құнның салыстырмасын ұсынады;

      қорларды бағалау әдістері;

      қорлардың құнсыздануына арнап құрылған резерв жөніндегі есеп айырысулар;

      қорлардың құнсыздануына арнап резерв құру себептері;

      қорлардың құнсыздануынан болған залалды қалпына келтіру себептері мен сомалары;

      ауыл шаруашылық өнімдерінің әрбір тобының оны алу (жинау) кезінде әділ құнын айқындау кезінде пайдаланылған әдістер туралы ақпарат.

      "Өзге қысқа мерзімді активтер" деген бап бойынша (ШҚЕ-1 "Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" нысанының 022-жолы) жылдың басында, жылдың аяғында қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) болуы туралы деректердің есепті кезеңдегі өзге қысқа мерзімді активтердің түрлері бойынша сипаттамасы.

      "Ұзақ мерзімді активтер" деген бап бойынша (ШҚЕ-1 "Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" нысанының 114, 116 және 118-жолдары):

      ұзақ мерзімді активтердің әрбір сыныбы бойынша ШҚЕ-5 "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 6, 7 және 9-кестелеріне сәйкес түсімді, амортизацияны, құнсызданудан болған залалды және өзге өзгерістерді көрсететін есепті кезеңнің басына және аяғына арналған баланстық құн салыстырмасын ұсыну қажет;

      ұзақ мерзімді активтерді бағалау әдістерін;

      ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануына арнап құрылған резерв бойынша есептеулерді;

      ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануына арнап резерв құру себептерін;

      ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануынан болған залалдарды қалпына келтіру себептері мен сомасын;

      уақытша тұрып қалған ұзақ мерзімді активтер туралы ақпаратты;

      толығымен амортизацияланған, бірақ пайдаланылып жүрген ұзақ мерзімді активтер туралы ақпаратты;

      ұзақ мерзімді активтерді жалдаудың түрлері, мерзімі, шарттары туралы ақпаратты ұсыну қажет.

      Ұзақ мерзімді активтер қайта бағаланған құны бойынша көрсетілген жағдайда:

      қайта бағалау жүргізілген күні мен оны өткізу үшін негіздеме туралы;

      тәуелсіз бағалаушының қатысуы (лицензиясының нөмірі мен берілген күнін көрсете отырып) туралы;

      ұзақ мерзімді активтер объектісінің әділ құнын анықтау үшін пайдаланылған әдістер туралы ақпаратты ұсыну қажет.

      Сенімгерлік басқаруға берілген активтер бойынша және сенімгерлік басқарудан түскен кірістер мен шығыстардың түрлері бойынша ақпарат.

      ШҚЕ-5 "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 23-кестесіне сәйкес "Аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар" деген бап бойынша (ШҚЕ-1 "Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" нысанының 115-жолы) құрылысы аяқталмаған объектілердің шығындары мен оған күрделі салымдар бойынша ақпарат ұсынылады.

      Биологиялық активтер" деген бап бойынша (ШҚЕ-1 "Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" нысанының 117-жолы):

      биологиялық активтердің әрбір тобына сипаттама берілсін;

      биологиялық активтердің әрбір тобының әділ құнын анықтау үшін пайдаланылған әдістер туралы ақпарат;

      іс жүзіндегі шығындар бойынша бағалау жағдайында түсімдер, амортизация, құнсызданудан болған залал және өзге өзгерістері түсіндірме жазбаның ШҚЕ-5 "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 8-кестесіне сәйкес көрсетілетін есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы баланстық құн салыстырмасы ашып көрсетілсін.

      "Материалдық емес активтер" бабы бойынша (ШҚЕ-1 "Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" нысанының 118-жолы).

      "Өзге ұзақ мерзімді активтер" деген бап бойынша (ШҚЕ-1 "Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" нысанының 120-жолы) жылдың басында және аяғында қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) болуы туралы деректердің есепті кезеңдегі өзге қысқа мерзімді активтердің түрлері бойынша сипаттамасы.

      Алынған немесе жалға берілген, сондай-ақ концессияға берілген мүлік бойынша ақпарат.

      "Ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер" деген бап бойынша (ШҚЕ-1 "Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" нысанының 210 және 310-жолдары):

      қарыз алудың түрлері, шарттары және сомалары;

      қаржылық міндеттемелердің жекелеген сыныптары бойынша (әділ, амортизацияланған немесе қандай да бір өзге құн бойынша) кейіннен бағалау;

      мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша міндеттемелер жөніндегі ақпарат;

      ШҚЕ-5 "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 10 және 11-кестелеріне сәйкес есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы өзгерістер.

      "Ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді кредиторлық берешек" деген бап бойынша (ШҚЕ-1 "Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" нысанының 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 311, 312, 313 және 315-жолдары):

      байланысты тараптармен (өз жүйесінің мемлекеттік мекемелерімен және бақыланатын субъектілермен) операциялар бойынша ақпаратты;

      пайдаланылмаған еңбек демалыстары бойынша резерв жөнінде берешекті есептен шығару және есепке алу жөнінде ақпарат;

      кредиторлық берешекті есептен шығару сомалары мен себептері;

      активтерді жалдау бойынша кредиторлық берешек туралы ақпарат.

      ШҚЕ-5 "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 22-кестесіне сәйкес есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы салық түсімдері бойынша бюджетпен есеп айырысулар бойынша кредиторлық берешек туралы ақпарат.

      "Бағалау активтері мен бағалау міндеттемелері" деген бап бойынша (ШҚЕ-1 "Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" нысанының 222 және 314-жолдары):

      құрылған бағалау міндеттемелері жөнінде ақпарат;

      есепті кезең ішінде бағалау міндеттемелерінің пайдаланылған сомалары;

      шартты активтер мен шартты міндеттемелердің қысқаша сипаттамасы.

      "Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек" деген бап бойынша (ШҚЕ-1 "Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" нысанының 221-жолы) жылдың басында және аяғында қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) болуы туралы деректердің есепті кезеңдегі басқа қысқа мерзімді кредиторлық берешек түрлері бойынша сипаттамасы.

      "Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер" деген бап бойынша (ШҚЕ-1 "Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" нысанының 315-жолы) жылдың басында және аяғында қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) болуы туралы деректердің есепті кезеңдегі басқа ұзақ мерзімді міндеттемелер бойынша сипаттамасы.

      "Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер" деген бап бойынша (ШҚЕ-1 "Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" нысанының 223-жолы) жылдың басында және аяғында қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) болуы туралы деректердің есепті кезеңдегі басқа қысқа мерзімді міндеттемелер бойынша сипаттамасы.

      "Резервтер" деген бап бойынша ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 411-жолы) қайта бағалау құны бойынша бағаланатын негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді қайта бағалау жөнінде резервтер бойынша қалдықтар мен операциялар туралы ақпарат ұсынылады.

      "Кірістер" және "Шығыстар" деген баптар бойынша (ШҚЕ-2 "Қаржы қызметінің нәтижелері туралы шоғырландырылған есеп" нысанының 100 және 200-жолдары) есепті кезеңдегі кірістер мен шығыстар жөнінде ақпарат ұсынылады:

      кірістердің әрбір санаты бойынша;

      активтерді басқарудан түсетін кірістер мен шығыстар бойынша (инвестициялардан, қарыздардан, қаржылық жалдаудан сыйақылар және активтерді басқарудан түсетін өзге кірістер мен шығыстар бойынша);

      негізгі құралдардың, инвестициялық жылжымайтын мүліктің істен шығуынан кірістер мен шығыстар бойынша;

      негізгі құралдардың құнсыздануынан болған залалдар және бұрын танылған резервті қалпына келтіру бойынша;

      қорлардың құнсыздануының резерв сомалары бойынша және бұрын танылған залалдарды қалпына келтіру;

      есепті кезеңде және өткен жылдың ұқсас кезеңінде құрылған бағалау резервтерінің сомалары бойынша және бұрын танылған резервтерді қалпына келтіру.

      "Өзге кірістер" деген баптар бойынша:

      ұзақ мерзімді активтердің әрбір сыныбы бойынша – олардың әділ құнының өзгеруінен алынған кірістер туралы;

      өтеусіз қабылданған ұзақ мерзімді активтер туралы;

      ШҚЕ-5 "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 12-кестесіне сәйкес басқа кірістер бойынша ақпарат ұсынылады.

      "Өзге шығыстар" деген баптар бойынша ШҚЕ-5 "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 14-кестесіне сәйкес ақпарат ұсынылады;

      ұзақ мерзімді активтердің әрбір сыныбы бойынша – активтерді түгендеу барысында айқындалған активтердің құнсыздануынан шыққан шығыстар туралы;

      күмәнді дебиторлық берешек бойынша резервтер жөнінде;

      өтеусіз берілген ұзақ мерзімді активтер/қорлар туралы.

      "Бюджетке түсетін салықтық кірістер" деген бап бойынша ШҚЕ-5 "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 13-кестесіне сәйкес бюджетке салық түсімдерінен есептелген кірістердің сомалары, бюджетке түсетін түсімдерге әсер ететін негізгі факторлар туралы ақпарат және салық түсімдерінен түсетін кірістер бойынша өзге де ақпарат ұсынылады.

      "Бюджетке трансферттердің түсуі" деген бап бойынша республикалық және жергілікті бюджеттерге алынған трансферттер бойынша есептелген кірістердің сомасы туралы ақпарат ұсынылады.

      "Салықтық емес түсімдер" деген бап бойынша республикалық және жергілікті бюджеттерге түскен салықтық емес түсімдер бойынша есептелген кірістердің сомасы туралы ақпарат ұсынылады.

      "Бюджетке түсетін түсімдерді азайту бойынша шығыстар" деген бап бойынша (ШҚЕ-2 "Қаржылық қызмет нәтижелері туралы шоғырландырылған есеп" нысанының 137-жолы) ШҚЕ-5 "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 15-кестесіне сәйкес Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер алдындағы бұрын есептелген кірістерді және аударылған кеден баждарын түзету кезінде туындайтын бюджетке салықтық және салықтық емес түсімдердің азаюы бойынша шығыстар туралы ақпарат ұсынылады.

      "Өтеусіз берілген/алынған ұзақ мерзімді активтер/қорлар" деген бап бойынша ШҚЕ-5 "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 16 және 16-1-кестесіне сәйкес өтеусіз берілген/алынған ұзақ мерзімді активтер/қорлар туралы ақпарат ұсынылады.

      "Концессиялық активтер және мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша басқа активтер бойынша ақпарат" деген бап бойынша ШҚЕ-5 "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 17-кестесіне сәйкес негізгі құралдардың түрлері бойынша концессиялық активтердің және мемлекеттік-жекеменшік серіктестік шарттары шеңберінде алынған өзге де активтердің болуы туралы ақпарат ұсынылады.

      "Өзара операциялар бойынша ақпарат" деген бап бойынша мынадай:

      ШҚЕ-5 "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 18-кестесіне сәйкес элиминирленген операцияларды анықтау мақсатында бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің өзара операциялары бойынша кірістер мен шығыстардың түрлері бойынша;

      бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның шоғырландырылған қаржылық есептілігіне көшіру мақсатында ШҚЕ-3 "Ақша қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп (тікелей әдіс)" нысанының 017 "Сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар" бабы бойынша көрсетілген сыртқы қарыз есебіне ақша қаражатының түсімдері бойынша ақпарат ұсынылады.

      7120 "Бюджетпен есеп айырысулар бойынша шығыстар" шоты бойынша есептелген және аударылған сомалар бойынша ақпарат" бабы бойынша 7120 "Бюджетпен есеп айырысулар бойынша шығыстар" шоты бойынша есептелген және бюджеттің кірістері мен шығыстарын элиминирлеу бойынша операцияларды анықтау мақсатында ШҚЕ-5 "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 19-кестесіне сәйкес бюджет түсімдерінің санаттары бойынша бюджетке аударылған сомалар туралы ақпарат.

      "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша міндеттемелер" деген бап бойынша ШҚЕ-5 "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 20-кестесіне сәйкес мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша, оның ішінде шартта көзделген қаржылық емес және қаржылық міндеттемелер бойынша міндеттемелер (инвестициялық және операциялық шығындарды өтеу бойынша, сыйақылар және өзге де міндеттемелер бойынша) туралы ақпарат ұсынылады.

      32. ШҚЕ-3 "Ақша қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп (тікелей әдіс)" нысанының баптары бойынша есепті кезеңдегі қызмет түрлері бойынша ақша қаражатының түсімдері мен шығулары бойынша ақпарат:

      Жәбірленушілерге өтемақы қоры бойынша ақша түсімдері мен жүргізілген төлемдер туралы ақпарат;

      ШҚЕ-5 "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 24-кестесіне сәйкес бюджеттен тыс шоттар бойынша ақша қаражатының қозғалысы туралы ақпарат беріледі.";

      33 тармақ алынып тасталсын;

      41-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "41. ЖШҚЕ-7 "Жылдық шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" нысаны қаржы жағдайы, активтер, міндеттемелер мен таза активтер/капитал туралы есепті білдіреді.

      "Жылдық шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ЖШҚЕ-7 нысанының баптарын шоғырландыру ұқсас баптарды жолма-жол қосу арқылы жүзеге асырылады.

      Өзара есеп айырысулар бойынша сальдо болған жағдайда, дебиторлық және кредиторлық берешек жөніндегі ведомствалық өзара есеп айырысулар бойынша элиминирленеді, яғни өзара бірлесіп алынып тасталады.

      "Қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар" (жол коды 011), "Ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар" (жол коды 110), "Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек" (жол коды 213), "Бюджетке ұзақ мерзімді кредиторлық берешек" (жол коды 313) бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мен бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган (бөлім) арасындағы қысқа мерзімді/ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар және қысқа мерзімді/ ұзақ мерзімді кредиторлық берешек бойынша өзара есеп айырысулар бойынша сальдо алынып тасталды.

      Шоғырландырылған бухгалтерлік баланстың І "Қысқа мерзімді активтер" бөлімінде ақша қаражаты және олардың баламалары, қаржы инвестициялары, қысқа мерзімді дебиторлық берешек, қорлар және өзге активтер көрсетіледі.

      "Ақша қаражаты және олардың баламалары" бабы (жол коды 010) бойынша шоғырландырылған бухгалтерлік баланс активінің ҚБШ-дағы ақша қаражатының қалдықтары, шетел валютасы шоттарындағы және сыртқы қарыздар мен гранттар бойынша арнайы шоттардағы, кассадағы, мемлекеттік мекемелердің ағымдағы және есепті шоттарындағы, өзге де ақшалай қаражат көрсетіледі.

      "Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары" бабы (жол коды 011) бойынша берілген қысқа мерзімді қарыздар мен қаржы инвестицияларының сомасы көрсетіледі.

      "Қысқа мерзімді дебиторлық берешек" бабы (жол коды 012) бойынша трансферттер, субсидиялар, зейнетақылар мен жәрдемақылар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек, бюджеттегі берешек, сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі, қызметкерлердің және есеп беретін өзге тұлғалардың дебиторлық берешек, қызметкерлермен есеп айырысудың басқа да түрлері бойынша, жалдау төлемдері бойынша берешек, өзге де қысқа мерзімді дебиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

      "Алынуға тиісті қысқа мерзімді сыйақылар" бабы (жол коды 013) бойынша берілген қарыздар, қаржылық инвестициялар, жалдау және басқа алынатын сыйақылар бойынша қысқа мерзімді сыйақы сомасы көрсетіледі.

      "Қорлар" бабы (жол коды 014) бойынша аяқталмаған өндірістің, материалдардың, дайын өнімнің, жолдағы тауарлар мен қорлардың қалдығы көрсетіледі.

      "Берілген қысқа мерзімді аванстар" бабы (жол коды 015) бойынша өнім берушілердің қысқа мерзімді берешектер сомасы олармен есеп айырысулар әрбір жекелеген мәміле (тиеу, тауарды жіберу немесе қызмет көрсету) бойынша емес, қаражатты алдын ала тараптармен келісілген мерзімдер мен мөлшерлерде мерзімді аудару жолымен жүзеге асырылатын өнім берушілердің қысқа мерзімді берешектер сомасы көрсетіледі.

      "Салықтық және салықтық емес түсімдер жөніндегі бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек" бабы (жол коды 016) бойынша бюджетке түсетін салықтық және салықтық емес түсімдер, негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер жөніндегі бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

      "Өзге қысқа мерзімді активтер" бабы (жол коды 017) бойынша алдағы кезеңдердің шығыстарының сомасы мен өзге қысқа мерзімді активтер көрсетіледі.

      "Қысқа мерзімді активтердің жиыны" бабы (жол коды 100) бойынша 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016 және 017-жолдарының қорытынды сомасы көрсетіледі.

      ІІ "Ұзақ мерзімді активтер" бөлімінде қаржылық инвестициялар, ұзақ мерзімді дебиторлық берешектер, негізгі құралдар, аяқталмаған құрылыс пен күрделі салымдар, инвестициялық жылжымайтын мүлік, биологиялық активтер, материалдық емес активтер және басқа ұзақ мерзімді активтер көрсетіледі.

      "Ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары" бабы (жол коды 110) бойынша ұзақ мерзімді қарыздар, ұсынылған және қаржылық инвестициялар көрсетіледі.

      "Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек" бабы (жол коды 111) бойынша сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің, жалдаушылардың қаржылық жалдау бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешегінің, өзге де ұзақ мерзімді дебиторлық берешегінің сомасы көрсетіледі.

      "Негізгі құралдар" бабы (жол коды 112) бойынша негізгі құралдар көрсетіледі.

      "Аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар" бабы (жол коды 113) бойынша негізгі құралдар мен материалдық емес активтер объектілерін құруға, реконструкцияға және сатып алуға жинақталған шығындар сомасы көрсетіледі.

      "Инвестициялық жылжымайтын мүлік" бабы (жол коды 114) бойынша инвестициялық жылжымайтын мүліктің құны көрсетіледі.

      "Биологиялық активтер" бабы (жол коды 115) бойынша биологиялық активтердің құны көрсетіледі.

      "Материалдық емес активтер" бабы (жол коды 116) бойынша материалдық емес активтердің құны көрсетіледі.

      "Өзге ұзақ мерзімді активтер" бабы (жол коды 117) бойынша алдыңғы кіші бөлімдерде көрсетілмеген басқа ұзақ мерзімді активтердің құны көрсетіледі.

      "Ұзақ мерзімді активтердің жиыны" бабы (жол коды 200) бойынша 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 және 117-жолдардың қорытынды сомасы көрсетіледі.

      "Баланс" бап бойынша активтердің жалпы құны көрсетіледі (100-жол қосу 200-жол).

      "ІІІ "Қысқа мерзімді міндеттемелер" бөлімінде қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер, салық және басқа да төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек, қысқа мерзімді бағалау мен кепілдік міндеттемелері, өзге қысқа мерзімді міндеттемелер көрсетіледі.

      "Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер" бабы (жол коды 210) бойынша алынған қысқа мерзімді қарыздардың, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша қаржылық міндеттемелердің және өзге қаржылық міндеттемелердің сомасы көрсетіледі.

      "Қысқа мерзімді кредиторлық берешек" бабы (жол коды 211) бойынша өнім берушілер мен мердігерлер алдында тауарлар, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтер үшін есептелген әлеуметтік төлемдер бойынша, бюджетке төлемдер бойынша кредиторлық берешек, еңбекақы төлеу бойынша, зейнетақы жарналары бойынша міндеттемелер, қарыздар бойынша қысқа мерзімді сыйақылар, басқа міндетті және ерікті төлемдер және басқа да ақшалай төлемдер бойынша берешек сомасы көрсетіледі.

      "Бюджетке салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек" бабы (жол коды 212) бойынша бюджетке салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

      "Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер" бабы (жол коды 213) бойынша қысқа мерзімді бағалау, кепілдік міндеттемелері және өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер бойынша қалдықтар көрсетіледі.

      "Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны" бабы (жол коды 300) бойынша 210, 211, 212 және 213-жолдарының қорытынды сомасы көрсетіледі.

      ІV "Ұзақ мерзімді міндеттемелер" бөлімінде ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер, ұзақ мерзімді кредиторлық берешек, өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер көрсетіледі.

      "Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер" бабы (жол коды 310) бойынша алынған қарыздардың, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша қаржылық міндеттемелер және өзге қаржылық міндеттемелер көрсетіледі.

      "Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек" бабы (жол коды 311) бойынша жеткізілген активтер, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтер үшін ұзақ мерзімді кредиторлық берешек, бюджет алдындағы берешек, жалға алу төлемдері бойынша берекше және өзге де ұзақ мерзімді кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

      "Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер" бабы (жол коды 312) бойынша бағалау және кепілдік міндеттемелері мен өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер көрсетіледі.

      "Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны" бабы (жол коды 400) бойынша 310, 311 және 312-жолдардың қорытынды сомасы көрсетіледі.

      V "Таза активтер/капитал" бөлімінде резервтер және жинақталған қаржылық нәтиженің сомалары көрсетіледі.

      "Резервтер" бабы (жол коды 410) бойынша резервтер бойынша қалдықтар көрсетіледі.

      "Жинақталған қаржылық нәтиже" бабы (жол коды 411) бойынша есепті жылды қоса алғанда, қаржылық нәтиже өсу қорытындысымен көрсетіледі.

      "Жылдың басында" деген баған бойынша, оның ішінде 2018 жылғы 1 қаңтардағы республикалық бюджеттің ҚБШ-дағы қалдығы және тиісті жергілікті бюджеттер көрсетіледі.

      "Таза активтердің/капиталдың жиыны" бабы (жол коды 500) бойынша 410 және 411-жолдарының қорытынды сомасы көрсетіледі.

      "Баланс" бап бойынша міндеттемелер мен таза активтердің/капиталдың жалпы құны көрсетіледі (300-жол қосу 400-жол қосу 500-жол).";

      42-тармақтың:

      төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      ""Бюджетке трансферттер түсімі" бабы (жол коды 020-3) бойынша бюджетпен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар сомасына кірістер сомасы (төмен тұрған бюджеттерден өткен жылдардың трансферттерін қайтару жөнінде) алынып тастауға жатады. Аудиторлық органдар жүргізген тексерулер нәтижесінде трансферттердің қайтарымы бюджеттің кірісі болып табылады.";

      оныншы бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      ""Өзге шығыстар" бабы (жол коды 150) бойынша қорларды өтеусіз беру бойынша шығыстар сомасы, мемлекеттік мекемелердің ұзақ мерзімді активтерімен және қорлары мен орталықтандырылған жабдықтау бойынша шығыстар сомасы, республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері арасындағы кредиторлық және дебиторлық берешектерді өтеусіз қабылдап алу-беру бойынша шығыстар сомасы алынып тастауға жатады. Бұдан басқа сыртқы қарыздар түсімдерінен алынған кірістер сомасына сыртқы қарыздар бойынша міндеттемелер қабылдаудан болған бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган шығыстарының сомасы алынып тастауға жатады.";

      жиырма бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      ""Өзге кірістер" бабы (жол коды 040) бойынша үшінші тараптардан активтерді, өтемақыны (бұрын танылған активтердің құнсыздануынан болған залалдар) өтеусіз алудан түсетін кірістер, жәбірленушілерге өтемақы қорына түсімдерден түсетін кірістер мен өзге де операциялардан алынған кірістер көрсетіледі.";

      44-тармақтың:

      бесінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      ""Есепті кезеңдегі таза активтердег/капиталдағы өзгерістер" бабы (жол коды 040) бойынша есепті кезеңдегі сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді активтер мен қаржы инвестицияларын қайта бағалауға резервтердің, сондай-ақ өзге де резервтердің ұлғаюы және азаюы көрсетіледі.";

      он бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      ""Өткен кезеңдегі таза активтердегі/капиталдағы өзгерістер" бабы (жол коды 100) бойынша өткен жылдың осындай кезеңінде сатуға арналған бар ұзақ мерзімді активтер мен қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің, сондай-ақ өзге де резервтердің ұлғаюы мен азаюы көрсетіледі.";

      51-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "51. Жергілікті бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган ұқсас баптарды жолма-жол қосу арқылы қаржылық қызмет нәтижелері туралы есептің (ЖШҚЕ-8 нысаны) баптарын шоғырландыруды жүзеге асырады:

      "Айырбас емес операциялардан түсетін кірістер" бабы (жол коды 010), облыстың бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органының шоғырландырылған қаржылық есептілігінде ағымдағы қызметті қаржыландыру бойынша айырбас емес операциялардан түсетін кірістер, күрделі салымдар, сыртқы қарыздарды қаржыландырудан түсетін кірістер, жергілікті бюджеттің қолма-қол ақшаны бақылау шоты бойынша шығыстар сомасымен трансферттер бойынша кірістер сомасы;

      жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері есептеген өткен жылдар трансферттерін қайтару бойынша бюджетпен есеп айырысу бойынша шығыстар сомасына бюджетке түскен трансферттерді қайтару бойынша кірістер сомасы; ағымдағы жылы бөлінген пайдаланылған трансферттер сомасына жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджетке трансферттер түсімдерінің сомасын алып тастауға жатады.

      "Айырбас операцияларынан алынатын кірістер" бабы (жол коды 020), облыстың бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органының шоғырландырылған қаржылық есептілігінде бюджетке салықтық емес түсімдерден, тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді өткізуден түсетін кірістердің, негізгі капиталды өткізуден түсетін кірістердің, активтерді сатудан бюджетпен есеп айырысу бойынша есептелген шығыстар сомасымен мемлекеттің қаржылық активтерін өткізуден түсетін кірістердің, сондай-ақ активтерді басқарудан алынатын кірістер мен сомалары есепті кезеңде бюджет кірісіне аударуға жататын басқа да кірістер бойынша алып тастауға жатады.

      "Активтерді басқарудан алынатын кірістер" бабы (жол коды 030), облыстың бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органының шоғырландырылған қаржылық есептілігінде төмен тұрған бюджеттің сыйақы төлемі бойынша шығыстар сомасына төмен тұрған бюджеттерге жоғары тұрған бюджетке түскен берілген бюджеттік кредиттер бойынша сыйақы бойынша кірістердің сомасы алып тастауға жатады.

      "Өзге де операциялық шығыстар" бабы (жол коды 115), облыстың бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органының шоғырландырылған қаржылық есептілігінде берілген бюджеттік кредиттер, сыйақылар мен алынған трансферттердің толық пайдаланылмаған сомасына есептелген міндеттеме сомалары бойынша бюджетке төлемдер бойынша шығыстар сомасы; ағымдағы қызметтерді қаржыландыруға және күрделі салымдарына ведомстволық тәуелді мемлекеттік мекемелерге қаражат беру кезінде есептелген бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шығыстарының сомасы алып тастауға жатады.

      "Субсидиялар, трансферттер" баптары (жол коды 122), облыстың бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органының шоғырландырылған қаржылық есебінде ағымдағы жылы пайдаланылған жоғары тұрған бюджеттен алынған трансферттер бойынша шығыстардың сомасы алынып тасталынады.

      "Активтерді басқару бойынша шығыстар" 130-бабы, облыстың бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органының шоғырландырылған қаржылық есептілігінде алынған бюджеттік кредиттер бойынша жоғары тұрған бюджетке сыйақы төлеу бойынша шығыстар сомасы алып тастауға жатады.";

      51-1 тармақ мынадай мазмұнымен толықтырылсын:

      "51-1. Жергілікті бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган ЖШҚЕ-9 "Ақша қозғалысы туралы жылдық шоғырландырылған есеп (тікелей әдіс)" нысанын ұқсас баптарды жолма-жол қосу арқылы шоғырландырады:

      "Бюджетке түсімдер бойынша" бабы (жол коды 010), облыстың бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органының шоғырландырылған қаржылық есептілігінде жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджетке трансферттер түсімдерінің сомасы алып тастауға жатады;

      "Алынған сыйақы" бабы (жол коды 050), облыстың бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органының шоғырландырылған қаржылық есептілігінде жоғары және төмен деңгейдегі бюджет арасында берілген бюджеттік кредиттер бойынша сыйақы түсімдері алып тастауға жатады;

      "Трансферттер, субсидиялар" бабы (жол коды 140), бюджетті атқару жөніндегі облыстың уәкілетті органының шоғырландырылған қаржылық есептілігінде жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджетке трансферттер сомасы алып тастауға жатады;

      "Өзге төлемдер" бабы (жол коды 160), облыстың бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органының шоғырландырылған қаржылық есептілігінде жоғары тұрған бюджетке трансферттерді қайтару сомасы алып тастауға жатады;

      "Қарыздарды өтеу" бабы (жол коды 330), облыстың бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органының шоғырландырылған қаржылық есептілігінде бюджет деңгейлері арасындағы бюджеттік кредиттерді өтеу есебіне түскен сомалар алып тастауға жатады;

      "Берілген несиелер" бабы (жол коды 440), бюджеттің атқарылуы жөніндегі облыстың уәкілетті органының шоғырландырылған қаржылық есептілігінде бюджеттік кредиттеуге бюджеттік деңгейлер арасында аударылған сомалар алынып тасталуға жатады;

      "Қарыздарды алу" бабы (жол коды 610), бюджеттің атқарылуы жөніндегі облыстың уәкілетті органының шоғырландырылған қаржылық есептілігіндегі алынған бюджеттік кредиттер сомасын бюджеттік деңгейлер арасында алып тастауға жатады;

      "Қарыздарды өтеу" бабы (жол коды 710), облыстың бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органының шоғырландырылған қаржылық есептілігінде бюджеттік деңгейлер арасындағы бюджеттік кредиттерді өтеуге аударылған сомалар алынып тасталынады.";

      1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 және 10-қосымшалар осы бұйрыққа 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 және 10-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бухгалтерлік есеп, аудит және бағалау әдіснамасы департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

      3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
Е. Жамаубаев

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Ұлттық статистика бюросы

      Қазақстан Республикасының 

      Стратегиялық жоспарлау және

      реформалар агенттігі

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2021 жылғы 26 ақпандағы
№ 157 бұйрығына
1 қосымша
  Бюджеттік бағдарламалар
әкімшілері мен бюджетті атқару
жөніндегі жергілікті уәкілетті
органдардың оғырландырылған
қаржылық есептілікті жасау
қағидаларына
1-қосымша
  Әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысан

20___жылғы "___" ___________ есепті кезеңге арналған шоғырландырылған бухгалтерлік баланс

      Индексі: ШҚЕ -1 нысаны

      Кезеңділігі: жартыжылдық, жылдық

      Әкімшілік мәліметтер нысаны интернет-ресурста орналастырылған:

      www. mіnfіn.gov.kz

      Кім ұсынады:

      Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері__________________________

      Бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті орган________________

      Қайда ұсынылады:

      Жергілікті бюджетті атқару жөніндегі тиісті уәкілетті органға/ведомствоға _____

      Ұсыну мерзімі:

      республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері және бюджетті атқару жөніндегі облыстардың жергілікті уәкілетті органдары үшін ведомство;

      жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері үшін жергілікті бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар белгілейді.

      Бюджеттің түрі:_________________

      Өлшем бірлігі: мың теңге

АКТИВТЕР

Жол
коды

Есепті
кезеңнің
басында

Есепті
кезеңнің
соңында

1

2

3

4

І. Қысқа мерзімді активтер
Ақшалай қаражат және олардың баламалары

010Қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар

011Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

012Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

013Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

014Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

015Алынуға тиісті қысқа мерзімді сыйақылар

016Қызметкерлердің және өзге де есеп беретін тұлғалардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

017Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

018Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешек

019Қорлар

020Берілген қысқа мерзімді аванстар

021Өзге қысқа мерзімді активтер

022Салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша бюджетпен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

023Қысқа мерзімді активтердің жиыны

100ІІ. Ұзақ мерзімді активтер
Ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар

110Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі

111Жалдау бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешек

112Өзге ұзақ мерзімді дебиторлық берешек

113Негізгі құралдар

114Аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар

115Инвестициялық жылжымайтын мүлік

116Биологиялық активтер

117Материалдық емес активтер

118Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар

119Өзге ұзақ мерзімді активтер

120Ұзақ мерзімді активтердің жиыны

200БАЛАНС
МІНДЕТТЕМЕЛЕР,
ТАЗА АКТИВТЕР/КАПИТАЛ

Жол
коды

Есепті
кезеңнің
басында

Есепті
кезеңнің
соңында

1

2

3

4

ІІІ. Қысқа мерзімді міндеттемелер
Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер

210Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

211Бюджетке төленетін төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

212Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

213Басқа да міндетті және ерікті төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

214Жеткізушілерге және мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

215Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

216Стипендианттарға қысқа мерзімді кредиторлық берешек

217Қызметкерлер және өзге де есеп беретін тұлғалар алдында қысқа мерзімді кредиторлық берешек

218Төленуге тиісті қысқа мерзімді сыйақылар

219Жалдау бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

220Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

221Қысқа мерзімді бағалау және кепілдік міндеттемелер

222Өзге қысқа мерзімді міндеттемелері

223Бюджетке түсетін салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

224Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны

300ІV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер
Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер

310Жеткізушілерге және мердігерлерге ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

311Жалдау бойынша ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

312Бюджет алдындағы ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

313Ұзақ мерзімді бағалау және кепілдік міндеттемелер

314Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер

315Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны

400V. Таза активтер/капитал
Күрделі салымдарды сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен қаржыландыру

410Резервтер

411Жинақталған қаржылық нәтиже

412Таза активтер/капитал жиыны

500БАЛАНС
Баланстан тыс шоттар
Жалға алынған активтер

610Жауаптылықпен сақтауға қабылданған немесе орталықтандырылған жабдықтау бойынша төленген қорлар

620Қатаң есептегі бланктер

630Төлеуге қабілетсіз дебиторлардың есептен шығарылған берешегі

640Қайтарылмаған материалдық құндылықтар үшін оқушылар мен студенттердің берешегі

650Өтпелі спорттық жүлделер мен кубоктар

660Жолдамалар

670Әскери техниканың оқулық құралдары

680Мәдени мұра активтері

690Мемлекеттік меншігіне айналдырылған (түскен) мүлік

700Қызметкерлердің оқыту бойынша берешегі

710      Басшы немесе оның орнындағы адам ______ ______________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Бас бухгалтер немесе құрылымдық

      бөлімшеге басшылық ететін адам ______ _________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Мөр орны                         ____жылы "____" _______________

      Ескертпе: нысанды толтыру осы Қағидалардың 22 және 23-тармақтарында жазылған түсіндірмелерге сәйкес жүзеге асырылады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2021 жылғы 26 ақпандағы
№ 157 бұйрығына
2 қосымша
  Бюджеттік бағдарламалар
әкімшілері мен бюджетті атқару
жөніндегі жергілікті уәкілетті
органдардың оғырландырылған
қаржылық есептілікті жасау
қағидаларына
2-қосымша
  Әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысан

аяқталатын 20___жылғы "___" ___________ есепті кезеңге арналған Қаржылық қызмет нәтижелері туралы шоғырландырылған есеп

      Индексі: ШҚЕ-2 нысан

      Кезеңділігі: жартыжылдық, жылдық

      Әкімшілік мәліметтер нысаны интернет-ресурста орналастырылған:

      www. mіnfіn.gov.kz

      Кім ұсынады:

      Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері__________________________

      Жергілікті бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган ________________

      Қайда ұсынылады:

      Жергілікті бюджетті атқару жөніндегі тиісті уәкілетті органға/ведомствоға _____

      Ұсыну мерзімі:

      республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері және бюджетті атқару жөніндегі облыстардың жергілікті уәкілетті органдары үшін ведомство;

      жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері үшін жергілікті бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар белгілейді.

      Бюджеттің түрі:_________________

      Өлшем бірлігі: мың теңге

Көрсеткіштер

Жол
коды

Есепті
кезең

Өткен
кезең

1

2

3

4

Айырбас емес операциялардан алынатын кірістер, оның ішінде:

010Ағымдағы қызметті қаржыландыру

011Күрделі салымдарды қаржыландыру

012Қарыздардың түсімдерінен түсетін кірістер

013Трансферттер бойынша кірістер, оның ішінде:

014жергілікті өзін-өзі басқару органдарына трансферттер

015Субсидиялар

016Қайырымдылық көмектен алынатын кірістер

017Гранттар

018Өзгелер

019Бюджетке салықтық түсімдерден кірістер

020Айыппұлдардан, өсімпұлдардан және санкциялардан алынатын кірістер

020-1Басқа салықтық емес түсімдер

020-2Бюджетке трансферттердің түсуі

020-3Айырбас операциялардан түсетін кірістер

021Активтерді басқарудан түсетін кірістер, оның ішінде:

030Сыйақылар

031Активтерді басқарудан түсетін өзге де кірістер

032Өзге кірістер

040Кірістер, барлығы (010, 021, 030, 040-жолдардың сомасы)

100Мемлекеттік мекеменің шығыстары, оның ішінде:

110Еңбекақы төлеу

111Стипендиялар

112Салықтар мен бюджетке төленетін төлемдер

113Қорлар бойынша шығыстар

114Іссапарлық шығыстар

115Коммуналдық шығыстар

116Жалдау төлемдері

117Ұзақ мерзімді активтерді ұстау

118Байланыс қызметтері

119Активтер амортизациясы

120Активтердің құнсыздануы

121Өзге операциялық шығыстар

122Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға арналған шығыстар

123Бюджеттік төлемдер бойынша шығыстар, оның ішінде:

130Зейнетақылар мен жәрдемақылар

131Субсидиялар

132Нысаналы трансферттер

133Жалпы сипаттағы трансферттер

134Жеке тұлғаларға трансферттер

135Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына трансферттер

136Өзге трансферттер

136-1Бюджетке түсетін түсімдерді азайту бойынша шығыстар

137Активтерді басқару бойынша шығыстар, оның ішінде:

140Сыйақылар

141Активтерді басқару бойынша өзге шығыстар

142Өзге шығыстар

150Республикалық және жергілікті бюджеттердің ҚБШ бойынша шығыстар

151Шығыстар, барлығы (110, 130, 137, 140, 150, 151-жолдардың сомасы)

200Үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін инвестициялар бойынша таза табыс немесе шығындар үлесі

210Ұзақ мерзімді активтердің шығуы

220Бағамдық айырма

230Өзгелер

240Есепті кезеңнің қаржылық нәтижесі (100-жол алу 200 +/- 210, 220, 230, 240-жолдар)

300      Басшы немесе оны алмастыратын адам ______ _______________________________

                                                (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Бас бухгалтер немесе құрылымдық

      бөлімшені басқаратын адам ______ _________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Мөр орыны                   _____ жылғы "___" ______________

      Ескертпе: Осы бұйрықпен бекітілген Қағидалардың 24-тармағына сәйкес нысанды толтыруға байланысты түсіндірме.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2021 жылғы 26 ақпандағы
№ 157 бұйрығына
3 қосымша
  Бюджеттік бағдарламалар
әкімшілері мен бюджетті атқару
жөніндегі жергілікті уәкілетті
органдардың оғырландырылған
қаржылық есептілікті жасау
қағидаларына
3-қосымша
  Әкімшілік деректерді
жинауға арналған нысан

аяқталатын 20___жылғы "___" ___________ есепті кезеңге арналған Ақшаның қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп (тікелей әдіс)

      Индексі: ШҚЕ-3 нысан

      Кезеңділігі: жартыжылдық, жылдық

      Әкімшілік мәліметтер нысаны интернет-ресурста орналастырылған:

      www. mіnfіn.gov.kz

      Кім ұсынады:

      Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері__________________________

      Жергілікті бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган ________________

      Қайда ұсынылады:

      Жергілікті бюджетті атқару жөніндегі тиісті уәкілетті органға/ведомствоға _____

      Ұсыну мерзімі:

      республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері және бюджетті атқару жөніндегі облыстардың жергілікті уәкілетті органдары үшін ведомство;

      жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері үшін жергілікті бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар белгілейді.

      Бюджеттің түрі:_________________

      Өлшем бірлігі: мың теңге

Көрсеткіштер

Жол
коды

Есепті
кезең

Өткен
кезең

1

2

3

4

І. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы
Ақша қаражатының түсуі, барлығы (010, 017, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 071-жолдар сомасы)

100Бюджеттен қаржыландыру, оның ішінде:

010Ағымдағы қызмет

011Күрделі салымдар

012Сыртқы қарыздар мен байланысты гранттардың есебінен

013Трансферттер

014Субсидиялар

015Өзгелер

016Сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар

017Қайырымдылық көмектен түсетін ақша бойынша

020Тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатудан

030Алынған сыйақылар

040Уақытша орналастырылған ақша бойынша

050Өзге түсімдер

060Жергілікті өзін-өзі басқару ақшасы бойынша

070Бюджетке түсетін түсімдер бойынша, оның арасында

071Салық түрінде ақша қаражаты түсімі

071-1Айыппұлдар, өсімпұлдар және санкциялар түрінде ақша қаражаты түсімі

071-2Трансферттер түсімі

071-3Ақша қаражатының шығуы, барлығы (110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 191, 192-жолдар сомасы)

200Еңбекақы төлеу

110Зейнетақылар мен жәрдемақылар

120Салықтар мен бюджетке төленетін төлемдер

130Өнім берушілер мен мердігерлерге тауарлар мен көрсетілетін қызметтер үшін

140Тауарлар мен көрсетілген қызметтер үшін берілген аванстар

150Трансферттер, субсидиялар

160Сыйақылар

170Жыл соңында міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындауларды жабу

180Өзге төлемдер

190Республикалық және жергілікті бюджет ҚБШ-ы бойынша шығыстар

191Бюджет түсімдерін қайтару

192Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (100-жол - 200-жол)

300ІІ. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы
Ақша қаражатының түсуі, барлығы (310, 320, 330, 340, 350-жолдар сомасы)

400Ұзақ мерзімді активтерді сату

310Бақыланатын және басқа субъектілердің үлестерін сату

320Бағалы қағаздарды сату

330Қарыздарды өтеу

340Өзгелер

350Ақша қаражатының шығуы, барлығы (410, 420, 430, 440, 450, 460-жолдар сомасы)

500Ұзақ мерзімді активтерді сатып алу

410Бақыланатын және өзге субъектілердің үлесін сатып алу

420Бағалы қағаздарды сатып алу

430Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталын қалыптастыру және толтыру

440Берілген қарыздар

450Өзгелер

460Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (400-жол - 500-жол)

600ІІІ. Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы
Ақша қаражатының түсуі, барлығы (610, 620-жолдар сомасы)

700Қарыздарды алу

610Өзгелер

620Ақша қаражатының шығуы, барлығы (710, 720-жолдар сомасы)

800Қарыздарды өтеу

710Өзгелер

720Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (700-жол - 800-жол)

900Ақша қаражатының ұлғаюы +/- азаюы (300-жол +/- 600-жол +/- 900-жол)

910Таза бағамдық айырма

911Кезеңнің басындағы ақша қаражаты

920Кезеңнің соңындағы ақша қаражаты

930      Басшы немесе оның орнындағы адам ______ _____________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Бас бухгалтер немесе құрылымдық

      бөлімшеге басшылық ететін адам ______________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Мөр орны                   ____жылы "____" _______________

      Ескертпе: Осы бұйрықпен бекітілген Қағидалардың 25-тармағына сәйкес нысанды толтыруға байланысты түсіндірме.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2021 жылғы 26 ақпандағы
№ 157 бұйрығына
4 қосымша
  Бюджеттік бағдарламалар
әкімшілері мен бюджетті атқару
жөніндегі жергілікті уәкілетті
органдардың оғырландырылған
қаржылық есептілікті жасау
қағидаларына
4-қосымша
  Әкімшілік деректерді
жинауға арналған нысан

аяқталатын 20___жылғы "___" ___________есепті кезеңге арналған Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есеп

      Индексі: ШҚЕ-4 нысан

      Кезеңділігі: жартыжылдық, жылдық

      Әкімшілік мәліметтер нысаны интернет-ресурста орналастырылған:

      www. mіnfіn.gov.kz

      Кім ұсынады:

      Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері__________________________

      Жергілікті бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган ________________

      Қайда ұсынылады:

      Жергілікті бюджетті атқару жөніндегі тиісті уәкілетті органға/ведомствоға _____

      Ұсыну мерзімі:

      республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері және бюджетті атқару жөніндегі облыстардың жергілікті уәкілетті органдары үшін ведомство;

      жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері үшін жергілікті бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар белгілейді.

      Бюджеттің түрі:_________________

      Өлшем бірлігі: мың теңге

Көрсеткіштер

Жол коды

Күрделі салымдарды қаржыландыру

Резерв тер

Жинақталған қаржы лық нәтиже

Таза активтер дің / капитал дың барлығы

1

2

3

4

5

6

Есепті кезеңнің басындағы сальдо

010

х
Есеп саясатындағы өзгерістер мен қателерді түзету

020

х

хҚайта есептелген сальдо (010+/-020-жолдар)

030

х
Есепті кезеңдегі таза активтердегі /капиталдағы өзгерістер (041 +/- 042 +/- 043 +/- 044 +/- 045 +/- 046+/- 047+/- 048- жолдар)

040

Ұзақ мерзімді активтерді қайта бағалауға резервтердің ұлғаюы

041

х


х


Ұзақ мерзімді активтерді қайта бағалауға резервтердің азаюы

042

х
Қолданыстағы сатуға арналған қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің ұлғаюы

043

х


х


Қолданыстағы сатуға арналған қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің азаюы

044

х
Өзге резервтер

045

х
Шетелдік қызметті қайта есептеу бойынша айырбас бағамдардың айырмалары

046

х
Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есепте тікелей танылған қаржыландырулардың ұлғаюы

047


х

х


Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есепте тікелей танылған қаржыландырулардың азаюы

048


х

х


Есепті кезеңдегі қаржылық нәтижесі

050

х

хЕсепті кезеңнің аяғындағы сальдо (030+/-040+/-050-жолдар)

060

Өткен кезеңнің басындағы сальдо

070

х
Есеп саясатындағы өзгерістер және қателерді түзету

080

х

хҚайта есептелген сальдо (070+/-080-жолдар)

090

х
Өткен кезеңдегі таза активтердегі /капиталдағы өзгерістер (101+/-102+/-103+/-104+/-105+/-106+/-107+/-108-жолдар)

100

Ұзақ мерзімді активтерді қайта бағалауға резервтердің ұлғаюы

101

х


х


Ұзақ мерзімді активтерді қайта бағалауға резервтердің азаюы

102

х
Қолданыстағы сатуға арналған қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің ұлғаюы

103

х


х


Қолданыстағы сатуға арналған қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің азаюы

104

х
Өзге резервтер

105

х
Шетелдік қызметті қайта есептеу бойынша айырбас бағамдардың айырмалары

106

х
Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есепте тікелей танылған қаржыландырудың ұлғаюы

107


х

х


Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есепте тікелей танылған қаржыландырудың азаюы

108


х

х


Өткен кезеңдегі қаржылық нәтиже

110

х

хӨткен кезеңнің аяғындағы сальдо (090+/-100+/-120-жолдары)

120

      Басшы немесе оның орнындағы адам ______ ______________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Бас бухгалтер немесе құрылымдық

      бөлімшеге басшылық ететін адам ___________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Мөр орны                   ____жылы "____" _______________

      Ескертпе: Осы бұйрықпен бекітілген Қағидалардың 26-тармағына сәйкес нысанды толтыруға байланысты түсіндірме.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2021 жылғы 26 ақпандағы
№ 157 бұйрығына
5 қосымша
  Бюджеттік бағдарламалар
әкімшілері мен бюджетті атқару
жөніндегі жергілікті уәкілетті
органдардың оғырландырылған
қаржылық есептілікті жасау
қағидаларына
5-қосымша
  Әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысан

аяқталатын 20___жылғы "___" ___________ есепті кезеңге арналған шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба

      Индексі: ШҚЕ - 5 нысаны

      Кезеңділігі: жартыжылдық, жылдық

      Әкімшілік мәліметтер нысаны интернет-ресурста орналастырылған:

      www. mіnfіn.gov.kz

      Кім ұсынады:

      Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері__________________________

      Жергілікті бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган ________________

      Қайда ұсынылады:

      Жергілікті бюджетті атқару жөніндегі тиісті уәкілетті органға/ведомствоға _____

      Ұсыну мерзімі:

      республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері және бюджетті атқару жөніндегі облыстардың жергілікті уәкілетті органдары үшін ведомство;

      жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері үшін жергілікті бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар белгілейді.

      1. Жалпы мәліметтер.

      бағдарламалар әкімшілері/уәкілетті органдардың қағидасы: _______

      ведомстволық бағынысты мекемелер саны _________________________

      бюджеттік бағдарламалар әкімшілері саны _______________________

      уәкілетті органдар саны _______________________________________

      пайдаланатын нормативтік құқықтық актілер _____________________

      2. Қаржылық есептілікке ашылған мәліметтер.

      Қысқа мерзімді активтер

      Бюджеттің түрі:_________________

      Өлшем бірлігі: мың теңге

1-кесте. Ақшалай қаражат және олардың баламалары ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 010-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Жыл басындағы сальдо

Есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

1

2

3

4

Кассадағы ақша қаражаты (1010)

011Мемлекеттік мекеменің ағымдағы шоты (1020)

012Есеп айырысу шоты (1030)

013Қайырымдылық көмектің қолма-қол ақшаны бақылау шоттары (әрі қарай – ҚБШ) (1041)

014Ақылы қызметтер ҚБШ (1042)

015Ақшаны уақытша орналастыру ҚБШ (1043)

016Жергілікті өзін-өзі басқарудың ҚБШ (1044)

017Нысаналы қаржыландырудың ҚБШ (1045)

018Республикалық бюджеттің ҚБШ (1046)

019Жергілікті бюджеттердің ҚБШ (1047)

020Жәбірленушілерге өтемақы қоры ҚБШ (1048)

020-1Шетелдік валютадағы шот (1050)

021Байланысты гранттың арнайы шоты (1061)

022Сыртқы қарыздың арнайы шоты (1062)

023Аккредитивтер (1071)

024Жолдағы ақша қаражаты (1073)

025Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелерін қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары (1080)

026Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары (1090)

027Барлығы

1002-кесте. Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 011-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Әділ құны бойынша бағаланатындар

Өзіндік құны бойынша бағаланатындар

Өтеуге дейін ұсталатындар

Сату үшін қолда болған

Берілген қарыздар

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

010Сатып алу құны бойынша түсімдер

011Сатып алу құны бойынша шығулар

012Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

013Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

020Есепті кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

021Есепті кезеңде құнсыздануға есептен шығарылған резерв

022Есепті кезең аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

023Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

030Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

0313-кесте. Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық берешек ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 014-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Сатып алушылармен және тапсырыс берушілермен есеп айырысу

1

2

3

Есепті кезеңнің басындағы сальдо

010


Дебиторлық берешектің есептелуі

011


Дебиторлық берешектің өтелуі

012


Есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

013


Есепті кезеңнің басындағы күмәнді борыштар бойынша резерв сальдосы

020


Есепті кезеңдегі күмәнді борыштар бойынша есептелген резерв

021


Есепті кезеңдегі күмәнді борыштар бойынша есептен шығарылған резерв

022


Есепті кезеңнің басындағы күмәнді борыштар бойынша резерв сальдосы

023


Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

030


Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

031


4-кесте. Қорлар ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 020-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Материалдар

Аяқталмаған өндіріс

Дайын өнім

Тауарлар

Жолдағы қорлар

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

010Сатып алу құны бойынша түсімдер

011оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

012Сатып алу құны бойынша шығулар

013оның ішінде мемлекеттік мекеменің мұқтаждығына жұмсалғаны

014Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

015Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

020

х

х

х

х

х


Есепті кезеңдегі құнсыздануға арналған есептелген резерв

021

х

х

х

х

х


Есепті кезеңдегі құнсыздануға арналған есептен шығарылған резерв

022

х

х

х

х

х


Есепті кезең аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

023

х

х

х

х

х


Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

030Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

031      Ұзақ мерзімді активтер

5-кесте. Ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 110-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Әділ құны бойынша бағаланатындар

Өзіндік құны бойынша бағаланатындар

Өтеуге дейін ұсталатындар

Сату үшін қолда болған

Берілген қарыздар

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

010Сатып алу құны бойынша түсімдер

011Сатып алу құны бойынша шығулар

012Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

013Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

020Есепті кезеңдегі құнсыздануға арналған есептелген резерв

021Есепті кезеңдегі құнсыздануға арналғанЕсептен шығарылған резерв

022Есепті кезең аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

023Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

030Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

0316-кесте. Негізгі құралдар ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 114-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Жер

Ғимараттар

Құрылыстар

Беріліс құрылғылары

Көлік құралдары

Машиналар мен
жабдықтар

Аспаптар, өндірістік
және шаруашылық
мүкәмалы

Өзге негізгі құралдар

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Бастапқы құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

010


Бастапқы құны бойынша түсімдер

011


оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

012


Бастапқы құны бойынша ұлғаюы

013


Бастапқы құны бойынша азаюы

014


Бастапқы құны бойынша шығуы

015


оның ішінде жарамсыз негізгі құралдарды есептен шығару

016


Бастапқы құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдосы

017


оның ішінде уақытша тұрып қалған

017-1


оның ішінде толығынан амортизацияланған

017-2


Есепті кезеңнің басындағы жинақталған амортизация сальдосы

020


Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы

021


Есепті кезеңде есептелген амортизация

022


Есепті кезеңде есептен
шығарылған амортизация

023


Жинақталған амортизацияны түзету (бастапқы құны ұлғайған кезде)

024


Жинақталған амортизацияны түзету (бастапқы құны азайған кезде)

025


Есепті кезеңнің аяғында жинақталған амортизация сальдосы

026


Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

030


Есепті кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

031


Есепті кезеңде есептен шығарылған құнсыздануға арналған резерв

032


Есепті кезеңнің аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

033


Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдосы

040


Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдосы

041


оның ішінде уақытша тұрып қалған

041-1


7-кесте. Инвестициялық жылжымайтын мүлік ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1- нысанының 116-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Жер

Ғимараттар

Өзгелер

Барлығы

1

2

3

4

5

6

Бастапқы құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

010

Бастапқы құны бойынша түсімдер

011

оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

012

Бастапқы құны бойынша шығулар

013

Бастапқы құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

014

Есепті кезеңнің басындағы жинақталған амортизация сальдосы

020

Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы

021

Есепті кезеңде есептелген амортизация

022

Есепті кезеңде есептен шығарылған амортизация

023

Есепті кезеңнің аяғына жинақталған амортизация сальдосы

024

Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

030

Есепті кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

031

Есепті кезеңде есептен шығарылған құнсыздануға арналған резерв

032

Есепті кезеңнің аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

033

Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

040

Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

041

8-кесте. Биологиялық активтер ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1- нысанының 117-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Жануарлар

Көпжылдық
екпелер

Барлығы

1

2

3

4

5

Бастапқы құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

010
Бастапқы құны бойынша түсімдер

011
оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

012
Бастапқы құны бойынша шығулар

013
Бастапқы құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

014
Есепті кезеңнің басындағы жинақталған амортизация сальдосы

020
Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы

021
Есепті кезеңде есептелген амортизация

022
Есепті кезеңде есептен шығарылған амортизация

023
Есепті кезеңнің аяғына жинақталған амортизация сальдосы

024
Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

030
Есепті кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

031
Есепті кезеңде есептен шығарылған құнсыздануға арналған резерв

032
Есепті кезеңнің аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

033
Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

040
Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

041
9-кесте. Материалдық емес активтер ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 118-жолы)

Көрсеткіштер

Жол
коды

Бағдарламалық
қамтамасыз ету

Авторлық құқық

Лицензиялық
келісімдер

Патенттер

Гуд-вилл

Өзгелер

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бастапқы құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

010
Бастапқы құны бойынша түсімдер

011
оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

012
Бастапқы құны бойынша ұлғаюы

013
Бастапқы құны бойынша азаюы

014
Бастапқы құны бойынша шығулар

015
оның ішінде жарамсыз материалдық емес активтерді есептен шығару

016
Бастапқы құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

017
оның ішінде уақытша тұрған

017-1
оның ішінде толығынан амортизацияланған

017-2
Есепті кезеңнің басындағы жинақталған амортизация сальдосы

020
Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы

021
Есепті кезеңде есептелген амортизация

022
Есепті кезеңде есептен шығарылған амортизация

023
Жинақталған амортизацияны түзету (бастапқы құны ұлғайған кезде)

024
Жинақталған амортизацияны түзету (бастапқы құны азайған кезде)

025
Есепті кезеңнің аяғына жинақталған амортизация сальдосы

026
Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

030
Есепті кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

031
Есепті кезеңде есептен шығарылған құнсыздануға арналған резерв

032
Есепті кезеңнің аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

033
Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

040
Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

041
оның ішінде уақытша тұрған

041-1
10-кесте. Қысқа мерзімді қаржы міндеттемелері (ШҚЕ-1 "Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" 210-жол)

Көрсеткіштер

Жол коды

Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын

Әділ құны бойынша бағаланатын

Өзіндік құны бойынша бағаланатын

Барлығы

1

2

3

4

5

6

Есепті кезеңнің басындағы сальдо

010

Түсім

011

Шығару

012

Есепті кезеңнің соңындағы сальдо

013

11-кесте. Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер (ШҚЕ-1 "Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" 310-жол)

Көрсеткіштер

Код жолы

Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын

Әділ құны бойынша бағаланатын

Өзіндік құны бойынша бағаланатын

Барлығы

1

2

3

4

5

6

Есепті кезеңнің басындағы сальдо

010

Түсім

011

Шығару

012

Есепті кезеңнің соңындағы сальдо

013

12-кесте. Өзге кірістер

Көрсеткіштер

Жол коды

Есепті кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

Әділ құнының өзгеруінен

010Ұзақ мерзімді активтерді есептен шығарылуы бойынша

020Өтеусіз қабылданған:

030өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерден

031басқа мемлекеттік органдардан

032басқа ұйымдардан

033Бағамдық айырмадан

040Залалдардың өтемінен

050Активтерді жоюдан түсті

060Артық шығындар кіріске алынды

070Өзгелер

080Барлығы
13- кесте. Бюджетке түсетін салықтық кірістер (ШҚЕ-2 "Қаржылық қызмет нәтижелері туралы есеп" 020-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Есепті кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

Салықтық түсімдер, оның ішінде:

010корпоративтік табыс салығы

020қосылған құн салығы

030кедеңдік баждар және салықтар

040басқа салықтық түсімдер

05014-кесте. Өзге шығыстар

Көрсеткіштер

Жол коды

Есепті кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

Әділ құнының өзгеруінен

010Ұзақ мерзімді активтерді есептен шығару бойынша

020өтеусіз берілген өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

021өтеусіз берілген басқа мемлекеттік органдарға

022өтеусіз берілген басқа ұйымдарға

023өзге шығару

024Бағамдық айырма бойынша

030Активтердің құнсыздануынан

040Резервтер құру:

050күмәнді дебиторлық берешектер бойынша

051қызметкерлердің демалыс ақылары бойынша

052бағалау және шартты міндеттемелер бойынша

053Өзгелер

060Өтеусіз берілген қорлары:

070өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

071басқа мемлекеттік органдарға

072басқа ұйымдарға

073Барлығы
15 кесте. Бюджетке түсетін түсімдер бойынша шығыстарды азайту (ШҚЕ-2 "Қаржылық қызмет нәтижелері туралы есеп" 137-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Есепті кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

Бюджетке түсетін түсімдер бойынша шығыстарды азайту, оның ішінде:

010ҚҚС бойынша

020бюджетке түсетін түсімдер бойынша басқа түрлері

030Еуразиялық экономикалық одақтың мүше-мемлекеттерге аударылған

04016-кесте. Өтеусіз берілген ұзақ мерзімді активтер /қорлар

Көрсеткіштер

Жол
коды

Бастапқы
құны

Жинақталған
амортизацияның
сомасы

Баланстық
құны

1

2

3

4

5

Өтеусіз берілген ұзақ мерзімді активтер, барлығы:

010
өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

011
оның ішінде: басқа мемлекеттік органдарға

012
республикалық бюджеттен қаржыландырылады

012-1
жергілікті бюджеттен қаржыландырылады

012-2
басқа ұйымдарға

013
оның ішінде: қаржы инвестициялары

020


х


өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

021


х


оның ішінде: басқа мемлекеттік органдарға

022


х


республикалық бюджеттен қаржыландырылады

022-1


х


жергілікті бюджеттен қаржыландырылады

022-2


х


басқа ұйымдарға

023


х


негізгі қаражат

030
өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

031
оның ішінде: басқа мемлекеттік органдарға

032
республикалық бюджеттен қаржыландырылады

032-1
жергілікті бюджеттен қаржыландырылады

032-2
басқа ұйымдарға

033
аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар

040


х


өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

041


х


оның ішінде: басқа мемлекеттік органдарға

042


х


республикалық бюджеттен қаржыландырылады

042-1


х


жергілікті бюджеттен қаржыландырылады

042-2


х


басқа ұйымдарға

043


х


материалдық емес активтер

050
өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

051
оның ішінде: басқа мемлекеттік органдарға

052
республикалық бюджеттен қаржыландырылады

052-1
жергілікті бюджеттен қаржыландырылады

052-2
басқа ұйымдарға

053
өзге ұзақ мерзімді активтер

060
өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

061
оның ішінде: басқа мемлекеттік органдарға

062
республикалық бюджеттен қаржыландырылады

062-1
жергілікті бюджеттен қаржыландырылады

062-2
басқа ұйымдарға

063
Қорлар өтеусіз берілді, барлығы:

070


х


өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

071


х


оның ішінде:басқа мемлекеттік органдарға

072


х


республикалық бюджеттен қаржыландырылады

072-1
жергілікті бюджеттен қаржыландырылады

072-2
басқа ұйымдарға

073


х


16-1 кесте. Өтеусіз берілген ұзақ мерзімді активтер /қорлар

Көрсеткіштер

Жол
коды

Бастапқы
құны

Жинақталған
амортизацияның
сомасы

Баланстық
құны

1

2

3

4

5

Өтеусіз ұзақ мерзімді активтер алынған, барлығы:

010
өз жүйесінің мемлекеттік мекемелерінен

011
басқа мемлекеттік органдардан

012
басқа ұйымдардан

013
оның ішінде: қаржы инвестициялары

020


х


өз жүйесінің мемлекеттік мекемелерінен

021


х


басқа мемлекеттік органдардан

022


х


басқа ұйымдардан

023


х


негізгі құралдар

030
өз жүйесінің мемлекеттік мекемелерінен

031
басқа мемлекеттік органдардан

032
басқа ұйымдардан

033
аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар

040


х


өз жүйесінің мемлекеттік мекемелерінен

041


х


басқа мемлекеттік органдардан

042


х


басқа ұйымдардан

043


х


материалдық емес активтер

050
өз жүйесінің мемлекеттік мекемелерінен

051
басқа мемлекеттік органдардан

052
басқа ұйымдардан

053
өзге де ұзақ мерзімді активтер

060
өз жүйесінің мемлекеттік мекемелерінен

061
басқа мемлекеттік органдардан

062
басқа ұйымдардан

063
Қорлар өтеусіз алынған, барлығы:

070


х


өз жүйесінің мемлекеттік мекемелерінен

071


х


басқа мемлекеттік органдардан

072


х


басқа ұйымдардан

073


х


      Ескерту: *011, 021, 031, 041, 051, 061 және 071-жолдарының деректері 16-кестенің осындай жолдарының деректеріне сәйкес келуі тиіс

17-кесте. Концессиялық активтер және мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша басқа активтер бойынша ақпарат

Көрсеткіштер

Жол
коды

Бастапқы
құны

Жинақ
талған
амортизация
ның сомасы

Құнсыздануға
арналған
резерв сомасы

Баланстық
құны

1

2

3

4

5

6

Жер

010

Ғимараттар

020

Құрылыстар

030

Беріліс қондырғылары

040

Көлік құралдары

050

Машиналар мен жабдықтар

060

Аяқталмаған құрылыс

070

Өзгелер

080

Барлығы:

100

18-кесте. Өзара операциялар бойынша ақпарат

№ р/с

Күні

Көрсеткіштер

Құжат атауы мен нөмірі

Өзара операциялар бойынша тараптардың атауы

Сомасы

Шоттар корреспонденциясы

Дебеті

Кредиті

1

2

3

4

5

6

7

8барлығы: оның ішінде:

х

х


х

хшығыс түрлері бойынша

х

хх
х

хх
х

ххкіріс түрлері бойынша

х

х


х

х

х


х

х

х


х


19- кесте. 7120 "Бюджетпен есеп айырысулар бойынша шығыстар" шоты бойынша есептелген және аударылған сомалар бойынша ақпарат.

Көрсеткіштер

Жол
коды

республикалық бюджет

жергілікті
бюджет

1

2

3

4

Бюджетпен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар, барлығы:

010Оның ішінде, есепті кезеңде бюджетке аударылғаны, барлығы:

020салықтық түсімдер

021салықтық емес түсімдер

022оның ішінде:
мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері (201100)

022-1мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер (201300)

022-2мемлекет меншігіндегі, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер (201400)

022-3мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер (201500)

022-4бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар (201600)

022-5мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар (201700)

022-6қару-жарақ пен әскери техниканы сатудан түскен кірістер (201905)

022-7мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер (202100)

022-8мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері (201300)

022-9негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер

023оның ішінде мемлекеттік материалдық резервтен тауарларды сатудан түсетін түсімдер

023-1трансферттер түсімі

024бюджеттік кредиттерді өтеу

025мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен түсімдер

02620-кесте "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша міндеттемелер"

Көрсеткіштер

Жол коды

Шартта көзделген
сома

Шарт бойынша есептелген сома

барлығы

оның ішінде есепті кезеңде

1

2

3

4

5

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттар бойынша міндеттемелер, барлығы:

010
қаржылық емес міндеттемелер

020
қаржылық міндеттемелер, оның ішінде:

030
инвестициялық шығындарды өтеу

031
операциялық шығындарды өтеу

032
сыйақылар

033
өзгелері

034
21-кесте. Дивидендтердің, қатысу үлесіне кірістердің және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің таза кірісінің бір бөлігінің мөлшері туралы ақпарат

Атауы
(акционерлік қоғам, жауапкершілігі шектеулі серіктестік, республикалық мемлекеттік кәсіпорын)

Жыл басындағы артық төлеу (+)/
өткен жылдардың берешегі ( -)

Жыл ішіндегі қызмет қорытындылары бойынша аударуға жатады

Тексеру қорытындылары бойынша аударуға жатады

Барлығы аударылған

Есепті кезеңнің соңына артық төлеу (+)/
берешек
(-) (3-санау-4-санау-5-санау + 6-санау)

1

2

3

4

5

6

7
Барлығы


22-кесте. Салық түсімдері бойынша бюджетпен есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық/кредиторлық берешек

Көрсеткіштер

Қысқа мерзімді дебиторлық берешек

Қысқа мерзімді кредиторлық берешек

Есепті кезең

Өткен кезең

Есепті кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

5

Салықтық түсімдер бойынша берешек барлығы, оның ішінде:

корпоративтік табыс салығы бойынша

қосылған құн салығы бойынша

кедендік төлемдер мен баждар бойынша

басқа салық түсімдері бойынша

23-кесте. Аяқталмаған құрылыс және материалдық емес активтерге күрделі салымдар (ШҚЕ-1 "Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" нысанының 115-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Аяқталмаған құрылыс

Күрделі салымдар

Барлығы

Материалдық емес активтер

Негізгі құралдар

1

2

3

4

5

6

Есепті кезеңнің басындағы сальдо

010

Барлығы келіп түсті, оның ішінде

020

бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

021

өтеусіз алынды

022

өзгелері

023

Барлығы шықты, оның ішінде

030

ұзақ мерзімді активтерге ауыстырылды

031

өтеусіз аударылды

032

өзгелері

033

Есепті кезеңнің соңындағы сальдо

040

24-кесте. Басқа шоттар бойынша ақша қаражатының қозғалысы*

Көрсеткіштер

Жол коды

Қолма-қол ақшаның бақылау шоттары

Өзге шоттар

Барлығы

қайырымдылық көмек

ақылы қызметтер

ақшаны уақытша орналастыру

жәбірленушілерге өтемақы қорының

1

2

3

4

5

6

7

8

Жыл басындағы қалдық

010Барлығы келіп түсті, оның ішінде

020операциялық қызметтен

021инвестициялық қызметтен

022

х

х

х

хБарлығы шықты, оның ішінде

030операциялық қызметтен

031инвестициялық қызметтен

032жыл соңындағы қалдық

040      Ескертпе: *республикалық (тиісті жергілікті) бюджеттен емес келіп түскен өзге шоттар бойынша ақша қозғалысы

      Басшы немесе оның орнындағы адам ______ ______________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Бас бухгалтер немесе құрылымдық

      бөлімшеге басшылық ететін адам ___________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Мөр орны ____жылы       "____" _______________

      Ескертпе: Осы бұйрықпен бекітілген Қағидалардың 30 және 31-тармағына сәйкес нысанды толтыруға байланысты түсіндірме.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2021 жылғы 26 ақпандағы
№ 157 бұйрығына
6 қосымша
  Бюджеттік бағдарламалар
әкімшілері мен бюджетті атқару
жөніндегі жергілікті уәкілетті
органдардың оғырландырылған
қаржылық есептілікті жасау
қағидаларына
6-қосымша
  Әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысан

аяқталатын 20___жылғы "___" _________есепті кезеңге арналған қайта ұйымдастыру кезіндегі шоғырландырылған бухгалтерлік баланс

      Индексі: ШҚЕ - 6 нысаны

      Кезеңділігі: жартыжылдық, жылдық

      Әкімшілік мәліметтер нысаны интернет-ресурста орналастырылған:

      www. mіnfіn.gov.kz

      Кім ұсынады: Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері__________________________

      Жергілікті бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган ________________

      Қайда ұсынылады:

      Жергілікті бюджетті атқару жөніндегі тиісті уәкілетті органға/ведомствоға _____

      Ұсыну мерзімі:

      республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері және бюджетті атқару жөніндегі облыстардың жергілікті уәкілетті органдары үшін ведомство;

      жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері үшін жергілікті бюджетті

      атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар белгілейді.

      Бюджеттің түрі:_________________

      Өлшем бірлігі: мың теңге

АКТИВТЕР

Жол коды

Жылдың басына сальдо

Бастапқы сальдо қосу/алу

Жыл басында қайта есептелген сальдо

Қайта ұйымдас тырылу күніне берілді*

1

2

3

4

5

6

І. Қысқа мерзімді активтер


Ақша қаражат және олардың баламалары

010

Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары

011

Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

012

Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

013

Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

014

Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

015

Алынуға тиісті қысқа мерзімді сыйақылар

016

Қызметкерлердің және өзге де есеп беретін тұлғалардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

017

Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

018

Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешектер

019

Қорлар

020

Берілген қысқа мерзімді аванстар

021

Өзге қысқа мерзімді активтер

022

Салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша бюджетпен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

023

Қысқа мерзімді активтердің жиыны

100

ІІ. Ұзақ мерзімді активтер


Ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялары

110

Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі

111

Жалдау бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешек

112

Өзге ұзақ мерзімді дебиторлық берешектер

113

Негізгі құралдар

114

Аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар

115

Инвестициялық жылжымайтын мүлік

116

Биологиялық активтер

117

Материалдық емес активтер

118

Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялары

119

Өзге ұзақ мерзімді активтер

120

Ұзақ мерзімді активтердің жиыны

200

БАЛАНС


МІНДЕТТЕМЕЛЕР, ТАЗА АКТИВТЕР/КАПИТАЛ

Жол коды

Жылдың басына сальдо

Бастапқы сальдо қосу/алу

Жыл басында қайта есептелген сальдо

Қайта ұйымдас тырылу күніне берілді*

1

2

3

4

5

6

ІІІ. Қысқа мерзімді міндеттемелер


Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер

210

Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

211

Бюджетке төленетін төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

212

Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

213

Басқа да міндетті және ерікті төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

214

Жеткізушілерге және мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

215

Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

216

Стипендианттарға қысқа мерзімді кредиторлық берешек

217

Қызметкерлер мен басқа да есеп беретін тұлғалар алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек

218

Төленуге тиісті қысқа мерзімді сыйақылар

219

Жалдау бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

220

Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешектер

221Қысқа мерзімді бағалау және кепілдік міндеттемелері

222

Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер

223

Бюджетке түсетін салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

224

Қысқа мерзімді міндеттемелерінің жиыны

300

ІV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер


Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер

310

Жеткізушілерге және мердігерлерге ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

311

Жалдау бойынша ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

312

Бюджет алдындағы ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

313

Ұзақ мерзімді бағалау және кепілдік міндеттемелер

314

Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер

315

Ұзақ мерзімді міндеттемелерінің жиыны

400

V. Таза активтер/капитал


Күрделі салымдарды сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен қаржыландыру

410

Резервтер

411

Жинақталған қаржылық нәтиже

412

Таза активтер/капитал жиыны

500

БАЛАНС


Баланстан тыс шоттар


Жалға алынған активтер

610

Жауаптылықпен сақтауға қабылданған немесе орталықтандырылған жабдықтау бойынша төленген қорлар

620

Қатаң есептегі бланктер

630

Төлеуге қабілетсіз дебиторлардың есептен шығарылған берешегі

640

Қайтарылмаған материалдық құндылықтар үшін оқушылар мен студенттердің берешегі

650

Өтпелі спорттық жүлделері мен кубоктары

660

Жолдамалар

670

Әскери техниканың оқулық құралдары

680

Мәдени мұра активтері

690

Жекелеген негіздер бойынша мемлекеттік мүлік меншігіне айналдырылған (түскен) бағаланған

700

Қызметкерлердің оқыту бойынша берешегі

710

      *Ескертпе: 6-баған қайта ұйымдастырылу күніне берілген/қабылданған активтердің, міндеттемелер мен таза активтер/капиталдың сомаларын растау үшін толтырылады.

      Берілді:

      Басшы немесе оның орнындағы адам __________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Бас бухгалтер немесе құрылымдық

      бөлімшеге басшылық ететін адам _____________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Мөр орны                         ____ жылғы "____" ________

      Қабылданды:

      Басшы немесе оның орнындағы адам _________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Бас бухгалтер немесе құрылымдық

      бөлімшеге басшылық ететін адам _____________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Мөр орны                         ____ жылғы "____" ___________

      Ескертпе: нысанды толтыру осы Қағидалардың 20-тармағында жазылған түсіндірмелерге сәйкес жүзеге асырылады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2021 жылғы 26 ақпандағы
№ 157 бұйрығына
7 қосымша
  Бюджеттік бағдарламалар
әкімшілері мен бюджетті атқару
жөніндегі жергілікті уәкілетті
органдардың оғырландырылған
қаржылық есептілікті жасау
қағидаларына
7-қосымша
  Әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысан

20___жылғы "___" _________есепті кезең Жылдық шоғырландырылған бухгалтерлік баланс

      Индексі: ЖШҚЕ-7 нысаны

      Кезеңділігі: жылдық

      Әкімшілік мәліметтер нысаны интернет-ресурста орналастырылған:

      www. mіnfіn.gov.kz

      Кім ұсынады:

      Бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар________________

      Қайда ұсынылады:

      Жергілікті бюджетті атқару жөніндегі тиісті уәкілетті органға/ведомствоға

      ұсынылады___________________________

      Ұсыну мерзімі:

      жергілікті бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдар үшін бюджетті

      атқару жөніндегі тиісті уәкілетті орган белгілеген мерзімдерде ұсынады.

      Бюджеттің түрі:_________________

      Өлшем бірлігі: мың теңге

Активтер

№ Ескерту

Жол коды

Есепті кезеңнің басында

Есепті кезеңнің аяғында

1

2

3

4

5

І. Қысқа мерзімді активтер

Ақшалай қаражат және олардың баламалары

1

010Қысқа мерзімді қаржы инвестициялар

2

011Қысқа мерзімді дебиторлық берешек

3

012Алынуға тиісті қысқа мерзімді сыйақылар

4

013Қорлар

5

014Берілген қысқа мерзімді аванстар

6

015Салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша бюджетпен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

7

016Өзге қысқа мерзімді активтер

8

017Қысқа мерзімді активтердің жиыны


100ІІ. Ұзақ мерзімді активтер

Ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар

9, 23

110Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек

10

111Негізгі құралдар

11

112Аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар

12

113Инвестициялық жылжымайтын мүлік

13

114Биологиялық активтер

14

115Материалдық емес активтер

15

116Өзге ұзақ мерзімді активтер


117Ұзақ мерзімді активтердің жиыны


200БАЛАНС

МІНДЕТТЕМЕЛЕР, ТАЗА АКТИВТЕР/КАПИТАЛ

№ Ескерту

Жол коды

Есепті кезеңнің басында

Есепті кезеңнің аяғында

1


2

3

4

ІІІ. Қысқа мерзімді міндеттемелер

16
Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер

17, 24

210Қысқа мерзімді кредиторлық берешек

18

211Бюджетке түсетін салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

19

212Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер


213Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны


300ІV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер

Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер

20, 24

310Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

21

311Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер


312Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны


400V. Таза активтер/капитал

22
Резервтер


410Жинақталған қаржылық нәтиже


411Таза активтер/капитал жиыны


500БАЛАНС

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2021 жылғы 26 ақпандағы
№ 157 бұйрығына
8 қосымша
  Бюджеттік бағдарламалар
әкімшілері мен бюджетті атқару
жөніндегі жергілікті уәкілетті
органдардың оғырландырылған
қаржылық есептілікті жасау
қағидаларына
8-қосымша
  Әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысан

аяқталатын 20___жылғы "___" ________есепті кезеңге арналған жылдық қаржылық қызмет нәтижелері туралы шоғырландырылған есеп

      Индексі: ЖШҚЕ-8 нысаны

      Кезеңділігі: жылдық

      Әкімшілік мәліметтер нысаны интернет-ресурста орналастырылған:

      www. mіnfіn.gov.kz

      Кім ұсынады:

      Бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар ________________

      Қайда ұсынылады:

      Жергілікті бюджетті атқару жөніндегі тиісті уәкілетті органға/ведомствоға

      ұсынылады___________________________

      Ұсыну мерзімі:

      жергілікті бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдар үшін бюджетті

      атқаpу жөніндегі тиісті уәкілетті орган белгілеген мерзімдерде ұсынады.

      Бюджеттің түрі:_________________

      Өлшем бірлігі: мың теңге

Көрсеткіштер

Ескерту №

Жол коды

Есепті кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

5

Айырбас емес операциялардан алынатын кірістер, оның ішінде:


010Бюджетке түсімдерінен түсетін кірістер

25.1

011Қайырымдылық көмектен алынатын кірістер


012Гранттар


013Өзгелер


014Айырбас операциялардан түсетін кірістер

25.2

020Активтерді басқарудан түсетін кірістер

25.3

030Өзге кірістер

25.4

040Кірістер, барлығы (010, 020, 030, 040-жолдардың сомасы)

23

100Мемлекеттік мекеменің шығыстары, оның ішінде:

26.1

110Еңбекақы төлеу


111Стипендиялар


112Қорлар бойынша шығыстар

5

113Активтер амортизациясы

11, 13, 14, 15

114Өзге операциялық шығыстар


115Бюджеттік төлемдер бойынша шығыстар, оның ішінде:

26.2

120Зейнетақылар мен жәрдемақылар

3

121Субсидиялар, трансферттер

3

122Активтерді басқару бойынша шығыстар

24, 25.3

130Өзге шығыстар

25.4

140Шығыстар, барлығы (110, 120, 130, 140 -жолдардың сомасы)

24

200Ұзақ мерзімді активтердің шығуы

26.5

210Бағамдық айырма

26.6

220Өзгелер

27.7

230Есепті кезеңнің жиынтық қаржылық нәтижесі (100-жол – 200+/-210+/– 220+/–230-жолдар)

22

330  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2021 жылғы 26 ақпандағы
№ 157 бұйрығына
9 қосымша
  Бюджеттік бағдарламалар
әкімшілері мен бюджетті атқару
жөніндегі жергілікті уәкілетті
органдардың оғырландырылған
қаржылық есептілікті жасау
қағидаларына
9-қосымша
  Әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысан

аяқталатын 20___жылғы "___" ________есепті кезеңге арналған жылдық ақша қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп (тікелей әдіс)

      Индексі: ЖШҚЕ-9 нысаны

      Кезеңділігі: жылдық

      Әкімшілік мәліметтер нысаны интернет-ресурста орналастырылған:

      www. mіnfіn.gov.kz

      Кім ұсынады:

      Бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар________________

      Қайда ұсынылады:

      Жергілікті бюджетті атқару жөніндегі тиісті уәкілетті органға/ведомствоға

      ұсынылады___________________________

      Ұсыну мерзімі:

      жергілікті бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдар үшін бюджетті атқару жөніндегі тиісті уәкілетті орган белгілеген мерзімдерде ұсынады.

      Бюджеттің түрі:_________________

      Өлшем бірлігі: мың теңге

Көрсеткіштер

Ескерту №

Жол коды

Есепті кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

5

І. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы

27
Ақша қаражатының түсуі, барлығы (010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 080-жолдар сомасы)


100Бюджетке түсетін түсімдер бойынша


010Байланысты гранттар


020Қайырымдылық көмектен түсетін ақша бойынша


030Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатудан


040Алынған сыйақылар


050Уақытша орналастырылған ақша бойынша


060Өзге түсімдер


070Жергілікті өзін-өзі басқару ақшасы бойынша


080Ақша қаражатының шығуы, барлығы (110, 120, 130, 140, 150, 160-жолдар сомасы)


200Еңбекақы төлеу


110Зейнетақылар мен жәрдемақылар

3

120Тауарлар мен қызметтер үшін берілген аванстар

18

130Трансферттер, субсидиялар

3

140Сыйақылар төлемдері


150Өзге төлемдер


160Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (100-жол – 200-жол)

30

300ІІ. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы

28
Ақша қаражатының түсуі, барлығы (310, 320, 330 және 340-жолдар сомасы)


400Ұзақ мерзімді активтерді сату


310Бағалы қағаздарды сату және бақыланатын және өзге субъектілердің үлесін сатып алу


320Қарыздарды өтеу

3

330Өзгелер

18

340Ақша қаражатының шығуы, барлығы (410, 420, 430, 440, 450-жолдар сомасы)

3

500Ұзақ мерзімді активтерді сатып алу


410Бағалы қағаздарды сатып алу және бақыланатын және өзге субъектілердің үлесін сатып алу


420Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталын қалыптастыру және толтыру

30

430Берілген қарыздар

28

440Өзгелер

3

450Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (400-жол – 500-жол)

18

600ІІІ. Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы

3
Ақша қаражатының түсуі, барлығы (610, 620-жолдар сомасы)


700Қарыздарды алу

20

610Өзгелер


620Ақша қаражатының шығуы, барлығы (710, 720-жолдар сомасы)


800Қарыздарды өтеу

20

710Өзгелер

24

720Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (700-жол – 800-жол)

30

900Ақша қаражатының ұлғаюы +/– азаюы (300-жол +/– 600-жол +/– 900-жол)


910Таза бағамдық айырма


911Кезеңнің басындағы ақша қаражаты

1

920Кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты

1

930  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2021 жылғы 26 ақпандағы
№ 157 бұйрығына
10 қосымша
  Бюджеттік бағдарламалар
әкімшілері мен бюджетті атқару
жөніндегі жергілікті уәкілетті
органдардың оғырландырылған
қаржылық есептілікті жасау
қағидаларына
10-қосымша
  Әкімшілік деректерді
жинауға арналған нысан

аяқталатын 20___жылғы "___" ________есепті кезеңге арналған жылдық таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы шоғырландырылған есеп

      Индексі: ЖШҚЕ-10 нысаны

      Кезеңділігі: жылдық

      Әкімшілік мәліметтер нысаны интернет-ресурста орналастырылған:

      www. mіnfіn.gov.kz

      Кім ұсынады:

      Бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар________________

      Қайда ұсынылады:

      Жергілікті бюджетті атқару жөніндегі тиісті уәкілетті органға/ведомствоға

      ұсынылады___________________________

      Ұсыну мерзімі: жергілікті бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдар үшін бюджетті атқару жөніндегі тиісті уәкілетті орган белгілеген мерзімдерде ұсынады.

      Бюджеттің түрі:_________________

      Өлшем бірлігі: мың теңге

Көрсеткіштер

Ескерту №

Жол коды

Резервтер

Жинақталға қаржылық нәтиже

Таза активтер дің / капитал дың барлығы

1

2

3

4

5

6

Есепті кезеңнің басындағы сальдо

22

010
Есеп саясатындағы өзгерістер және қателерді түзету

22

020

хҚайта есептелген сальдо (010+/–020-жолдар)


030
Есепті кезеңдегі таза активтердегі /капиталдағы өзгерістер

22

040
Есепті кезеңдегі қаржылық нәтижесі

22

050

хЕсепті кезеңнің аяғындағы сальдо (030+/–040+/–050-жолдар)

22

060
Өткен кезеңнің басындағы сальдо


070
Есеп саясатындағы өзгерістер және қателерді түзету


080

хҚайта есептелген сальдо (060+/–070-жолдар)


090
Есеп саясатындағы өзгерістер және қателерді түзету


100
Өткен кезеңдегі қаржылық нәтиже


110

хӨткен кезеңнің аяғындағы сальдо (090+/–100+/–110-жолдары)


120

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады