"Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, оған қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, іске асырылуын мониторингілеу және бағалау және бюджеттік кредиттеудiң орындылығын айқындау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы № 129 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2021 жылғы 16 наурыздағы № 22 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 16 наурызда № 22340 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, оған қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, іске асырылуын мониторингілеу және бағалау және бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы № 129 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9938 болып тіркелген, "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2014 жылғы 19 желтоқсанда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, оған қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, іске асырылуын мониторингілеу және бағалау және бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау қағидаларында:

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) бағалау (экономикалық сараптама жүргізу барысында) – бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесінде не бюджеттік инвестициялардың қаржы-экономикалық негіздемесінде ұсынылған ақпаратты сипаттайтын тұжырымдар;

      2) бюджеттік бағдарламалар әкімшісі (бұдан әрі – ББӘ) – бюджеттік бағдарламаларды жоспарлауға, негіздеуге, іске асыруға және нәтижелерге қол жеткізуге жауапты мемлекеттік орган;

      3) бюджеттік инвестициялар – әлеуметтік-экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін жедел шаралар қабылдауға бағытталған активтерді қоспағанда, бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру жолымен мемлекет активтерін құруға және (немесе) дамытуға, сондай-ақ заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын қалыптастыруға және (немесе) ұлғайтуға бағытталған республикалық немесе жергілікті бюджеттен қаржыландыру;

      4) бюджеттік инвестициялар бойынша қаржыландыру көздері – республикалық және/немесе жергілікті бюджеттердің қаражаты, оның ішінде бюджеттік инвестицияларды іске асыруға бағытталған қарыз қаражаты;

      5) бюджеттік инвестицияларды іске асырудан болатын экономикалық тиімділік – бюджеттік инвестицияларды іске асырудан күтілетін, экономикалық тиімділік көрсеткіштерінің есептемесінде көрсетілген тікелей және жанама экономикалық тиімділік көрсеткіштері;

      6) бюджеттік инвестициялардың нәтижелілігі – заңды тұлғаның жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту арқылы бюджеттік инвестициялардың экономикалық және қаржылық тиімділігінің, сондай-ақ нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу мүмкіндігінің есептемелерімен расталған дәлелдемелердің, тиімділік пен сапа көрсеткіштерінің болуы.

      Қызметін әлеуметтік салада жүзеге асыратын және негізгі кіріс көзі республикалық және (немесе) жергілікті бюджет болып табылатын коммерциялық емес акционерлік қоғамдар, мемлекеттік кәсіпорындар нысанындағы заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асырылуы жоспарланатын бюджеттік инвестициялар бойынша экономикалық және қаржылық тиімділік дәлелдемелерінің болуы талап етілмейді;

      7) бюджеттік инвестициялардың орындылығы – заңды тұлғаның жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту арқылы бюджеттік инвестицияларды жүзеге асырудың және бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асырудың экономикалық орындылығының, олардың ел экономикасына ықпалының негіздемесі және жобаның Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының ережелеріне, Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларына және Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмаларына сәйкес келуі;

      8) бюджеттік инвестициялық жоба (бұдан әрі – БИЖ) – Қазақстан Республикасы Президентінің қызметін қамтамасыз етуге бағытталған міндеттерді іске асыруға арналған ақпараттандыру объектілерін, сондай-ақ белгілі бір уақыт кезеңі ішінде бюджет қаражаты есебінен бюджеттік бағдарлама әкімшісі тікелей іске асыратын және аяқталған сипаттағы арнаулы мемлекеттік органдардың ақпараттандыру объектілерін қоспағанда, жаңа объектілерді құруға (салуға) не қолда барларын реконструкциялауға, сондай-ақ ақпараттандыру объектілерін құруға және дамытуға бағытталған іс-шаралар жиынтығы;

      9) бюджеттік инвестициялық жоба бойынша экономикалық қорытынды – бюджеттік инвестициялық жобаны іске асырудың экономикалық орындылығы, оның ел экономикасына ықпалы және стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттарға сәйкес келуі тұрғысынан, бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесінің экономикалық сараптамасы қорытындысының негізінде дайындалған мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның қорытындысы;

      10) бюджеттік инвестициялық жобаларды мониторингілеу – бюджет қаражаты бөлінген кезден бастап пайдалануға берілген кезге дейін жаңа объектілер құру (салу), бұрыннан бар объектілерді реконструкциялау, сондай-ақ ақпараттандыру объектілерін құру және дамыту барысы туралы тұрақты және жүйелі түрде ақпарат жинау мен талдау жөніндегі іс-шаралар жиынтығы;

      11) бюджеттік инвестициялық жобалардың іске асырылуын бағалау – объектіні пайдалануға берген кезден бастап жобаның мақсаттарына қол жеткізу дәрежесін және нақты алынған нәтижелердің жоспарланған нәтижелерге сәйкестігін айқындау жөніндегі шаралар жиынтығы;

      12) бюджеттік инвестициялық жобаны әзірлеуге немесе түзетуге арналған техникалық тапсырма – бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесіне қойылатын талаптарды, оның әлеуетті әзірлеушісіне қойылатын біліктілік талаптарын айқындайтын, сондай-ақ бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу немесе түзету жөніндегі жұмыстардың мерзімдері мен көлемін регламенттейтін құжат;

      13) бюджеттік инвестициялық жобаның жүзеге асырыла алатындығы – жоба нәтижелері көрсеткіштеріне қолжетімділік;

      14) бюджеттік инвестициялық жобаның ресурстық және инфрақұрылымдық қамтамасыз етілуі – жобаның ресурстық және инфрақұрылымдық қамтамасыз етілу қажеттілігінің жоспарланған және қол жеткізілген деңгейін сипаттайтын көрсеткіштер;

      15) бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесінің экономикалық сараптамасы – салалық сараптама қорытындысының және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін басқа да сараптамалардың қорытындылары негізінде жүргізілетін жобаның жүзеге асырыла алатындығы мен тиімділігін айқындау тұрғысынан техникалық-экономикалық негіздемеде берілген ақпаратты кешенді бағалау;

      16) бюджеттік инвестициялық жобаның тиімділігі – бюджет қаражатының сұралатын көлемін пайдалана отырып, ең үздік тікелей нәтижеге қол жеткізу немесе бюджет қаражатының ең аз көлемін пайдалана отырып, жобаның мақсаттарына қол жеткізу немесе жобаны іске асырудан оң экономикалық нәтиже алу;

      17) бюджеттік кредиттеу – бюджеттік кредитті беру, пайдалану, оған қызмет көрсету және оны өтеу туралы шешім қабылдау рәсімдерін қамтитын процесс;

      18) бюджеттік кредит есебінен іске асырылатын іс-шаралардың өзін-өзі ақтауы – бюджеттік кредит қайтарымдылығы мен жобаның қаржылық тиімділігінің есептемелерімен расталған дәлелдемелердің болуы;

      19) кешенді ведомстводан тыс сараптама – Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ғимараттар мен құрылысжайларды, олардың кешендерін, инженерлік және көліктік коммуникацияларын салуға арналған техникалық-экономикалық негіздемелер және жобалау-сметалық құжаттама бойынша "бір терезе" қағидатымен жүргізілетін, объектілер құрылысы жобаларының (салалық және ведомстволық сараптамаларды қамтитын) сараптамасы;

      20) іс-шараларды бюджеттік кредиттеу арқылы іске асырудың экономикалық және әлеуметтік тиімділігі – бюджеттік кредиттеу арқылы іске асыруға жоспарланатын жобадан әлеуметтік және экономикалық пайдалардың болуының есептемелермен расталған дәлелдемелерінің болуы;

      21) Гант диаграммасы – жобаның жоспары мен уақыт бойынша жұмыс графигінің дәйектілігі мен ұзақтығын графикалық көрсетуді бейнелеу үшін бюджеттік инвестициялардың электрондық порталында пайдаланылатын диаграмма;

      22) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестицияларды мониторингілеу – көрсетілген іс-шаралар түпкілікті іске асырылған кезге дейін заңды тұлғалардың бастапқы жарғылық капиталын қалыптастыру, акциялар пакетін (қатысу үлестерін) сатып алу арқылы республикалық немесе жергілікті бюджеттен тартылған заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың іске асырылуына тұрақты және жүйелі түрде ақпарат жинау, есепке алу мен талдау бойынша іс-шаралар жиынтығы;

      23) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестицияларды бағалау – іс-шаралар түпкілікті іске асырылған кезден бастап мақсаттарға қол жеткізу дәрежесі мен іс жүзінде алынған нәтижелердің жоспарланған нәтижелерге сәйкестігін айқындау жөніндегі шаралар жиынтығы;

      24) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемесінің экономикалық сараптамасы – салалық сараптама қорытындысының және Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес талап етілетін басқа да сараптамалардың қорытындылары негізінде жүргізілетін, іс-шаралардың негізділік пен нәтижелілік өлшемшарттарына сәйкес келуі тұрғысынан қаржылық-экономикалық негіздемеде берілген ақпаратты кешенді бағалау;

      25) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар бойынша экономикалық қорытынды –бюджеттік инвестицияларды жүзеге асырудың экономикалық орындылығы, оның ел экономикасына ықпалы мен стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттарға сәйкес келуі тұрғысынан заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемесінің экономикалық сараптамасы қорытындысының негізінде дайындаған мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның қорытындысы;

      26) заңды тұлғалардың қызметін жоспарлау құжаттары – ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын ұлттық компаниялардың, мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардың және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың 10 жылға арналған даму стратегиялары мен 5 жылға арналған даму жоспарларын әзірлеу және бекіту жөніндегі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітілген ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын ұлттық компаниялардың 10 жылға арналған даму стратегиялары мен 5 жылға арналған даму жоспарлары, сондай-ақ мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардың және жауапкершілігі шектеулі серіктестердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарлары;

      27) заңды тұлғаның даму мақсаты – шаруашылық қызметінің ағымдағы шығындарын жабуды және ағымдағы шығыстарды қаржыландыруды көздемейтін, саланы дамытуға, саладағы әлеуметтік-экономикалық жағдайды жақсартуға бағытталған іс-шараларды іске асыру;

      28) заңды тұлғаның жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту арқылы бюджеттік инвестициялар (бұдан әрі – Инвестициялар) – заңды тұлғаның жарғылық капиталын республикалық немесе жергілікті бюджеттен қалыптастыру және (немесе) ұлғайту арқылы оны дамытуға бағытталған іс-шараларды іске асыру;

      29) заңды тұлғаның жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту арқылы бюджеттік инвестицияларды алушы (бұдан әрі – Алушы) – жарғылық капиталды ұлғайту немесе қалыптастыру үшін қаражаттың түпкілікті алушысы болып табылатын, іс-шараларды бюджеттік инвестициялар есебінен іске асыратын заңды тұлға;

      30) заңды тұлғаның жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту арқылы бюджеттік инвестициялардың негізділігі – іс-шараларды іске асыруға арналған қаржыландыру көлемінің, сондай-ақ іс-шараларды меншікті және қарыз қаражаты есебінен қаржыландырудың мүмкін болмауының құжаттармен және есептемелермен расталған дәлелдемелерінің болуы;

      31) инвестициялық ұсыныс – бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері әзірлейтін тиісті іс-шаралар жиынтығын қоса алғанда, мақсатқа қол жеткізу үшін мемлекеттік бағдарламаларды және аумақтарды дамыту бағдарламаларын іске асыру шеңберінде мемлекеттік инвестициялық жобаларды іске асырудың орындылығын негіздейтін, мақсатқа қол жеткізу жолдары мен ықтимал қаржыландыру тәсілдерін көрсететін тұжырымдамалық ұсыныс;

      32) мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің институционалдық жобасы – мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартына сәйкес мемлекеттік-жекешелік әріптестік компаниясына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асырылуы жоспарланып отырған жоба;

      33) инвестициялық ұсыныстың ақпараттық парағы – мемлекеттік инвестициялық жоба бойынша негізгі ақпаратты қамтитын, оны іске асырудың орындылығын ашып көрсететін құжат;

      34) инвестициялық ұсыныстың экономикалық қорытындысы – салалық сараптама қорытындысының және Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес талап етілетін басқа да сараптамалар қорытындыларының негізінде жүргізілетін, пайдалар мен шығындардың талдауын пайдалана отырып, инвестициялық ұсыныста берілген ақпаратты кешенді бағалау;

      35) квазимемлекеттік сектор субъектілері – мемлекеттік кәсіпорындар, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер, акционерлік қоғамдар, оның ішінде қатысушысы немесе акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер, ұлттық компаниялар, сондай-ақ еншілес, тәуелді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес акционерлік қоғамдармен үлестес болып табылатын өзге де заңды тұлғалар;

      36) концессиялық жоба – Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына және "Концессиялар туралы" 2006 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес шектеулі уақыт кезеңі ішінде іске асырылатын және аяқталған сипаттағы концессияны жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралар жиынтығы;

      37) кредитор – Қазақстан Республикасының бюджет және азаматтық заңнамасына сәйкес бюджеттік кредит беретін кредит шартының тарапы;

      38) Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе жергілікті атқарушы органдар айқындайтын заңды тұлға – "Концессия мәселелері жөнінде мамандандырылған ұйым құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 17 шілдедегі № 693 қаулысына сәйкес "Қазақстандық мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығы" АҚ немесе жергілікті атқарушы органның шешімімен айқындалатын заңды тұлға;

      39) Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар айқындайтын заңды тұлғаның қаржы агенттіктерінің мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруына арналған бюджеттік кредиттеудің қаржылық-экономикалық негіздемесінің экономикалық сараптамасы – іс-шаралардың "іс-шараларды бюджеттік кредиттеу арқылы іске асырудың экономикалық және әлеуметтік тиімділігі" және "бюджеттік кредит есебінен іске асырылатын іс-шаралардың өзін-өзі ақтауы" өлшемшарттарына сәйкестігі тұрғысынан қаржылық-экономикалық негіздемеде ұсынылған ақпаратты кешенді бағалау;

      40) қаржылық-экономикалық негіздеме (бұдан әрі – ҚЭН) – заңды тұлғалардың жарғылық капиталына бюджет қаражатын салудың орындылығы, негізділігі жөніндегі мәліметтерді және оның нәтижесін бағалауды қамтитын құжат;

      41) қаржы агенттігі – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес экономиканың белгілі бір салаларында мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруға уәкілеттік берілген және осы мақсаттарда Қазақстан Республикасының қаржы нарығында және (немесе) халықаралық қаржы нарығында қарыз алуды жүзеге асыратын ұлттық басқарушы холдинг және акцияларының жүз пайызы ұлттық басқарушы холдингке тиесілі заңды тұлғалар, сондай-ақ банк немесе мемлекет жүз пайыз қатысатын, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым;

      42) қаржы агенттіктерінің мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруын бюджеттік кредиттеудің қаржылық-экономикалық негіздемесі (бұдан әрі – бюджеттік кредиттің ҚЭН) – маркетингтік, әлеуметтік-экономикалық талдаудың, сондай-ақ бюджеттік кредиттеу арқылы іс-шараларды іске асырудың өзін-өзі ақтауы мен экономикалық және әлеуметтік тиімділігін негіздейтін қаржылық есептемелердің нәтижелерін қамтитын құжаттама;

      43) қаржылық схемаға қатысушылар – квазимемлекеттік сектордың субъектілері болып табылмайтын түпкілікті қарыз алушыларды қоспағанда, бюджеттік кредитті алуға және бөлуге қатысатын ұйымдар;

      44) қаржы-экономикалық негіздемені түзету – іс-шараларды, техникалық-технологиялық шешімдерді толықтыруға және (немесе) өзгертуге, бекітілген іс-шараларға көзделген шығыстарды ұлғайтуға алып келетін, заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың белгіленген қаржы-экономикалық параметрлерінің өзгеруі;

      45) қарыз алушы – негізгі борышты өтеу және сыйақы, сондай-ақ кредиттік шартқа сәйкес басқа да төлемдерді төлеу жөніндегі міндеттеме жүктелген, бюджеттік кредитті алатын, кредиттік шарттың тарапы;

      46) қатысушылар (бұдан әрі – Қатысушылар) – заңды тұлғаның жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту арқылы бюджеттік инвестицияларды алуға және бөлуге қатысатын ұйымдар;

      47) құрамдауыш – іс-шараның аяқталған сипаты бар құрамдас бөлігі;

      48) маркетингтік орта – нысаналы клиенттермен табысты ынтымақтастық қатынас орнату және қолдау мүмкіндіктеріне ықпал ететін белсенді субъектілер мен іс-шараларды бюджеттік инвестициялар есебінен іске асыратын, жарғылық капиталды ұлғайту немесе қалыптастыру үшін қаражаттың түпкілікті алушысы болып табылатын заңды тұлғаның қызметі жүзеге асырылатын жағдайлар жиынтығы;

      49) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органның электрондық порталының бюджеттік инвестицияларды мониторингілеу модулі (бұдан әрі – электрондық портал) – жоспарланған және іске асырылатын бюджеттік инвестицияларды есепке алу мен мониторингілеуді автоматтандыруға арналған ақпараттық жүйе;

      50) мемлекеттік инвестициялық жоба (бұдан әрі – МИЖ) – бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды іске асыру арқылы мемлекеттің стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған іс-шаралар кешені;

      51) мультипликативтік әсер – тиісті салаға бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру кезінде экономиканың дамуына ықпал ету;

      52) нәтижелердің көрсеткіштері – мемлекеттік органның стратегиялық жоспарды, аумақты дамыту бағдарламасын және (немесе) бюджеттік бағдарламаларды іске асыру бойынша қызметін сипаттайтын нысаналы индикаторлардың, тікелей және түпкілікті нәтижелердің жиынтығы;

      53) өнім – материалдық-заттай (материалдық өнім) немесе материалдық емес (зияткерлік өнім) нысанда не жұмыстар және (немесе) көрсетілетін қызметтер, оның ішінде қаржылық көрсетілетін қызметтер түрінде берілген шаруашылық қызметінің нәтижесі;

      54) пилоттық жоба – мемлекеттік бағдарламалар мен аумақтарды дамыту бағдарламаларында көзделген Нұр-Сұлтан қаласында, Жамбыл және Солтүстік Қазақстан облыстарында денсаулық сақтау, білім беру, тұрғын үй құрылысы салаларындағы объектілерді салу бойынша Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмасы шеңберінде іске асыру жоспарланып отырған инвестициялық жоба;

      55) салалық сараптаманың қорытындысы – мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын немесе бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін немесе бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемесін саланы дамыту басымдықтарына сәйкес келуі тұрғысынан бағалау;

      56) құрылыстың сметалық құны (бұдан әрі – сметалық құн) – сомасы жобалық материалдардың және сметалық-нормативтік базаның негізінде айқындалатын объект құрылысын жүзеге асыруға қажетті ақша;

      57) техникалық-экономикалық негіздеме (бұдан әрі – ТЭН) – негізгі техникалық, технологиялық және өзге шешімдер туралы мәліметтерді, сондай-ақ негізгі техникалық-экономикалық параметрлерді айқындай отырып, пайдалар мен шығындарды экономикалық талдаудың негізінде жүргізілетін, бюджеттік инвестициялық жобаның жүзеге асырыла алатындығын және тиімділігін зерделеу нәтижелерін қамтитын құжат;

      58) техникалық-экономикалық негіздемені түзету – техникалық шешімдердің өзгеруіне және қосымша шығыстарға алып келетін бюджеттік инвестициялық жобаның белгіленген техникалық-экономикалық параметрлерінің өзгеруі;

      59) техникалық-экономикалық параметрлер – техникалық-экономикалық негіздемеде не ақпараттандыру объектілерін құруға және дамытуға бағытталған БИЖ-дің инвестициялық ұсынысында көзделген негізгі көрсеткіштер;

      60) түпкілікті қарыз алушы – кредитор немесе қаржы агенттігі айқындаған шарттармен мамандандырылған ұйым немесе жергілікті атқарушы органның атынан қарыз алушы беретін бюджеттік кредиттің түпкілікті алушысы;

      61) түпкілікті нәтиже – мемлекеттік орган қызметінің тікелей нәтижелеріне қол жеткізуге негізделген стратегиялық жоспардың, аумақты дамыту бағдарламасының және (немесе) бюджеттік бағдарламаның мақсаттарына қол жеткізуді санмен өлшейтін бюджеттік бағдарламаның көрсеткіші;

      62) тікелей нәтиже – қол жеткізілуі осы функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыратын немесе қызметтер көрсететін ұйымның қызметіне толықтай тәуелді болатын, көзделген бюджет қаражаты шегінде орындалатын мемлекеттік функциялардың, өкілеттіктер мен көрсетілетін мемлекеттік қызметтер көлемінің сандық сипаттамасы;

      63) іс-шара – бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру шеңберінде орындалатын міндеттерді орындауға бағытталған өзара байланысты құрамдауыш(тар) кешені.";

      18-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "18. МИЖ инвестициялық ұсынысының қажетті сараптамаларын жүргізу осы Қағидалардың 6-тармағында көрсетілген құжаттарды қарау және ББӘ-нің инвестициялық ұсыныстарына мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның экономикалық қорытынды әзірлеуі болып табылады.

      Егер инвестициялық ұсыныста көрсетілген МИЖ-дың құны республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 7 500 000 еселенген мөлшерінен асатын болса, республикалық МИЖ бойынша инвестициялық ұсынысты ББӘ, мемлекеттік және бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органдардың, экономикалық сараптаманы жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған заңды тұлғаның және өзге де мүдделі органдар мен ұйымдардың қатысуымен алдын ала қарау жүргізіледі.

      Алдын ала қарау ББӘ МИЖ-дың инвестициялық ұсынысын мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға енгізген кезден бастап 15 жұмыс күні ішінде жүргізіледі.

      Алдын ала қарау МИЖ-дың инвестициялық ұсынысын, оның ішінде ББӘ еркін түрде ұсынған таныстыру материалдарын жетекшілік ететін бірінші басшының орынбасары не оны алмастыратын адамның деңгейінде талқылауды білдіреді.

      Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган МИЖ-дың инвестициялық ұсынысын талқылау қорытындылары бойынша 1 (бір) жұмыс күні ішінде хаттама ресімдейді.

      Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган ББӘ инвестициялық ұсыныстарын экономикалық орындылығы, жоба мақсаттарының Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында, Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларында және Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмаларына белгіленген экономика саласын (аясын) дамыту басымдықтарына сәйкестігі тұрғысынан 15 (он бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде қарайды және олар бойынша экономикалық қорытындыны ББӘ-ге жібереді.

      Егер, ББӘ МИЖ-сын бюджеттен төленетін төлемдер сомасы МЖӘ жобалары бойынша жергілікті атқарушы органның мемлекеттік міндеттемелерінің ағымдағы жылға арналған лимитінің 2 (екі) пайызынан асатын жергілікті МЖӘ жобасы, оның ішінде концессиялық жобаны жүзеге асыру арқылы ұсынылса, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган 1 (бір) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде, осы Қағидалардың 6-тармағында көрсетілген құжаттарды ББӘ инвестициялық ұсынысына ұсыным тұжырымдау мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған заңды тұлғаға жібереді.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған заңды тұлға ұсынылған деректерді бағалау негізінде 15 (он бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде МИЖ-сын жергілікті МЖӘ жобасы, оның ішінде концессиялық жобаны жүзеге асыру арқылы ұсынылған ББӘ инвестициялық ұсынысына МИЖ-ны МЖӘ жобасы, оның ішінде концессиялық жобаны іске асыру арқылы негізділігі (МЖӘ принциптері мен сипаттамаларына сәйкестігі) тұрғысынан ұсыным тұжырымдап, жергілікті жоспарлау жөніндегі уәкілетті органға жібереді.

      Егер ББӘ инвестициялық ұсыныстары бойынша ұсыным тұжырымдау үшін осы Қағидалардың 6-тармағында көрсетілген құжаттарға сәйкес жетіспейтін ақпарат ұсыну мақсатында, Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған заңды тұлға қосымша ақпаратты, жетіспейтін ақпаратты беру уақытын көрсете отырып, дербес түрде сұратады және алады.

      Жетіспейтін ақпарат сұратылған жағдайда, ұсынымдарды тұжырымдау мерзімі олар ұсынылғанға дейін тоқтатылады.

      Ұсынымдарды тұжырымдауға арналған жетіспейтін ақпарат уақтылы берілмеген жағдайда, Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған заңды тұлға ұсынылған деректерді инвестициялық ұсынысқа ұсынымды тұжырымдау мүмкін еместігін көрсете отырып ББӘ-не қайтарады.

      Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган экономикалық қорытындыны Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын заңды тұлғаның ұсынымын (бар болған жағдайда) ескере отырып дайындайды.";

      22-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "22-1. ББӘ МИЖ бойынша инвестициялық ұсынысқа оң экономикалық қорытынды алғаннан кейін 90 (тоқсан) жұмыс күнінен кешіктірмей, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға әзірленген ҚЭН енгізеді.

      Егер экономикалық сараптаманы қоспағанда, БИЖ ТЭН-ін қаржыландыру және оларға сараптамалар жүргізу мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның бөлінетін бюджеттік бағдарламасының қаражаты есебінен жүзеге асырылатын жағдайда, ББӘ БИЖ–дің ТЭН әзірленгеннен кейін, сондай-ақ әзірленген БИЖ ТЭН-іне ведомстводан тыс сараптаманың оң қорытындысын алғаннан кейін 15 (он бес) жұмыс күнінен кешіктірмей, әзірленген БИЖ ТЭН-ін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға енгізеді.

      Қаржыландырудың түрі мен тәсілдері айқындалғаннан кейін үш жыл ішінде ТЭН, ЖСҚ, ҚЭН, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының конкурстық құжаттамаларын әзірлеу, сондай-ақ ақпараттандыру объектісін құруға және дамытуға бағытталған БИЖ-ді іске асыру басталмаған (әзірленбеген) МИЖ, оның ішінде түзетілген МИЖ бойынша инвестициялық ұсынысқа экономикалық қорытынды ескірген болып есептеледі.";

      59 және 60-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "59. Қажетті/пысықталған ақпаратты ұсыну және/немесе жүргізілген сараптамалармен қамтылмаған немесе толық қамтылмаған мәселелер бойынша қосымша сараптамаларды жүргізу бойынша сұрау салу тиісті ББӘ-ге, сұрау салудың көшірмесі осы Қағидалардың 5256, 58-тармақтарында көрсетілген құжаттардың толық топтамасы түскен күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға жіберіледі.

      Бұл ретте олардың сканерленген көшірмелері БИЖ қысқаша сипаттамасында көрсетілген ББӘ өкілінің электрондық пошта мекенжайына жіберіледі.

      60. ББӘ хаттардың сканерленген көшірмелері түрінде сұрау салу түскен сәттен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасын жүзеге асыру үшін айқындаған заңды тұлғаға қажетті ақпаратты ұсынады.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасын жүзеге асыру үшін айқындаған заңды тұлға экономикалық сараптама жүргізу мерзімін ұзартқан жағдайда, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органды экономикалық сараптама жүргізуді ұзарту туралы ББӘ хатын қоса бере отырып хабардар етеді.

      Сұрау салу жіберілген күннен бастап және қажетті ақпарат ұсынылғанға дейін экономикалық сараптама жүргізу мерзімі тоқтатыла тұрады.";

      64-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "64. БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасы Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасын жүзеге асыру үшін айқындаған заңды тұлғаға толық құжаттар топтамасы келіп түскен күннен бастап 26 (жиырма алты) жұмыс күні ішінде жүргізіледі, оның қорытындылары бойынша тиісті қорытынды мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға жіберіледі.";

      79-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "79. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган құжаттар топтамасы келіп түскен күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде олардың жинақтылығын және түзетілген БИЖ ТЭН құрылымының осы Қағидаларға сәйкестігін тексереді және оларды ББӘ-ге мыналар:

      1) осы Қағидалардың 78-тармағына сәйкес болуы қажет құжаттар;

      2) осы Қағидаларға сәйкес болуы қажет бөлімдер БИЖ ТЭН-де болмаған кезде қайтарады.

      Құжаттар топтамасы осы Қағидалардың ережелеріне сәйкес келген жағдайда, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган осы тармақта белгіленген мерзімнен кешіктірмей, Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасын жүзеге асыру үшін айқындаған тиісті заңды тұлғаға түзетілген БИЖ ТЭН-ін қарау үшін ББӘ ұсынған құжаттар топтамасын қоса бере отырып, түзетілген БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасын жүргізу қажеттігі туралы хат жолдайды.";

      81-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "81. Түзетілген БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасы Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасын жүзеге асыру үшін айқындаған тиісті заңды тұлғаға осы Қағидалардың 77 және 78-тармақтарында көрсетілген құжаттардың толық топтамасы келіп түскен күннен бастап 26 (жиырма алты) жұмыс күні ішінде жүргізіледі.";

      86, 87 және 88-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "86. БИЖ ТЭН-і әзірленгеннен кейін және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін сараптамалар жүргізілгеннен кейін ББӘ 15 (он бес) жұмыс күнінен кешіктірмей, БИЖ ТЭН-інің электрондық нұсқасын, оның ішінде БИЖ ТЭН-ін әзірлеуге жауапты ББӘ құрылымдық бөлімшесінің басшысы әрбір парағын дәйектейтін БИЖ бойынша қаржылық-экономикалық модельді ұсына отырып, олардың түпнұсқалары мен көшірмелерін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға жібереді.

      Электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесі үшін құжаттар редакцияланбайтын графикалық форматта ұсынылады.

      87. БИЖ-ге экономикалық қорытынды осы Қағидаларға 15-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынылатын БИЖ-дің экономикалық талдауын кешенді бағалаудың нысаны болып табылады және осы Қағидалардың 5256, 58, 85-тармақтарында көрсетілген құжаттардың толық топтамасы енгізілгеннен кейін 32 (отыз екі) жұмыс күні ішінде жүргізіледі, онда Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар айқындаған тиісті заңды тұлға жүзеге асыратын БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасына 26 (жиырма алты) жұмыс күні беріледі.

      88. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган құжаттар топтамасы келіп түскен сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде оларды ББӘ-ге мынадай:

      1) БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасын жүргізу үшін болуы қажет сараптамалар болмаған;

      2) БИЖ ТЭН-де осы Қағидаларға сәйкес болуы қажет бөлімдер болмаған жағдайларда қайтарады.";

      90, 91 және 92-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "90. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган БИЖ ТЭН-і бойынша құжаттардың толық топтамасы алынған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасын жүзеге асыру үшін айқындаған заңды тұлғаға ТЭН түпнұсқалары мен тиісті сараптамаларды қоса бере отырып, БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасын жүргізу қажеттілігі туралы хат жолдайды.

      91. БИЖ ТЭН-і экономикалық сараптамасының қорытындысын Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар айқындаған тиісті заңды тұлғалар БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға БИЖ ТЭН-і бойынша құжаттардың толық топтамасын алған күннен бастап 26 (жиырма алты) жұмыс күнінен кешіктірмей мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға жібереді.

      92. Осы Қағидалардың 88-тармағында көзделген жағдайларда, сондай-ақ БИЖ ТЭН-ін пысықтау қажет болған жағдайда, ББӘ 30 (отыз) жұмыс күні ішінде осы Қағидалардың 52-56, 58-тармақтарында көзделген тәртіппен пысықталған құжаттарды қайта енгізеді.";

      148-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "148. Бір квазимемлекеттік сектор субъектісінің екі және одан артық ҚЭН-ін іске асыру қорытындылары бойынша бюджет қаражатын үнемдеу түрінде қалыптасқан қолма-қол ақшаның бақылау шоттарындағы, ағымдағы шоттарындағы пайдаланылмаған қалдықтарды жаңа жобаны (ларды) іске асыруға бағыттаған жағдайда Қазақстан Республикасының бюджет заңнамсында белгіленген тәртіппен бюджеттік жаңа қаржылық-экономикалық негіздеме әзірлеу талап етіледі.

      Олардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестицияларды іске асыру қорытындылары бойынша бюджет қаражатын үнемдеу түрінде қалыптасқан қолма-қол ақшаны бақылау шоттарындағы пайдаланылмаған қалдықтар квазимемлекеттік сектор субъектісінің тиісті органының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қабылданған шешім бойынша бюджетке қайтарылуы мүмкін.

      Квазимемлекеттік сектор субъектісі алдыңғы бюджеттік инвестициялар қорытындысы бойынша қолма-қол ақшаны бақылау шоттарындағы үнемдеу қаражатын пайдаланбаған және (немесе) үнемдеу қаражаты бюджетке қайтарылмаған жағдайда, жаңа мемлекеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға бағытталған, заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестицияларды жоспарлау қолма-қол ақшаны бақылау шоттарындағы үнемдеу сомалары ескеріле отырып жүзеге асырылады.

      Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қолма-қол ақшаны бақылау шоттарына есепке жатқызылған тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төлеуден түскен қаражат тиісті бюджет кірісіне аударуға жатады.";

      158-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "158. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган құжаттар топтамасы келіп түскен сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде осы Қағидалардың 3-тарауының 9-параграфында көзделген құжаттар болмаған жағдайда оларды ББӘ-ге қайтарады.

      Осы Қағидалардың 3-тарауының 9-параграфында көзделген құжаттардың толық топтамасы болған жағдайда, 1 (бір) жұмыс күні ішінде Инвестицияларға экономикалық сараптама жүргізу үшін Инвестициялардың ҚЭН-ін немесе түзетілген Инвестициялар ҚЭН-ін:

      1) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган Инвестициялардың экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған заңды тұлғаға;

      2) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар Инвестициялардың экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға жергілікті атқарушы органдар айқындайтын заңды тұлғаларға жібереді.";

      160-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "160. Қорытынды Инвестициялар ҚЭН-ін:

      1) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Үкіметі Инвестициялардың экономикалық сараптамасын жүзеге асыру үшін айқындаған заңды тұлғаға;

      2) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар Инвестициялардың экономикалық сараптамасын жүзеге асыру үшін жергілікті атқарушы органдар айқындайтын заңды тұлғаларға ұсынғаннан кейін 26 (жиырма алты) жұмыс күні ішінде дайындалады.

      Жарғылық капиталды ең аз мөлшерде қалыптастыруға арналған Инвестициялар жағдайында қорытынды 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде дайындалады.";

      162-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "162. Осы Қағидалардың 122-тармағында көрсетілген құрылымға сәйкес келмеуі және (немесе) осы Қағидалардың 123-137-тармақтарында көрсетілген бөлімдердің, тараулардың және параграфтардың болмауы және (немесе) осы Қағидалардың 138, 140-142-тармақтарында көрсетілген құжаттардың болмауы анықталған жағдайда, Инвестициялардың экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар айқындаған тиісті заңды тұлға 10 (он) жұмыс күні ішінде (жарғылық капиталын ең аз мөлшерде қалыптастыруға Инвестициялар берілген жағдайда 5 (бес) жұмыс күні ішінде) Инвестициялардың экономикалық сараптамасының нәтижелері бойынша қажетті/пысықталған ақпараттарды ұсыну және/немесе жүргізілген сараптамаларда қамтылмаған немесе толық қамтылмаған мәселелер бойынша қосымша сараптама жүргізу бойынша сұрату (бұдан әрі - Сұрату) дайындайды.

      Сұрату жіберілген күннен бастап және қажетті ақпарат ұсынылғанға дейін экономикалық сараптама жүргізу мерзімдері тоқтатыла тұрады.

      ББӘ қажетті ақпаратты хат пен сұрау салудың сканерленген көшірмелерін алған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде ұсынады.

      Қосымша материалдар ұсынылған кезде олардың толық тізбесі көрсетіледі, оның ішінде Инвестициялар ҚЭН-і осы Қағидалардың 122-тармағында көрсетілген құрылымға сәйкес ұсынылған жағдайда, бұрын ұсынылған Инвестициялар ҚЭН-інің қайтарып алынуы туралы көрсетіледі.

      Белгіленген мерзімдерде қосымша материалдардың ұсынылмауы теріс Қорытындыны жасау үшін негіз болып табылады. Инвестициялар ҚЭН-і мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға сканерленген көшірмелерді ұсынудың белгіленген мерзімі өткен күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде хатпен қайтарылады

      Осы Қағидалардың 122-138-тармақтарында көзделген құрылымға сәйкес келмеу және (немесе) бөлімдердің, тараулар мен параграфтардың және (немесе) құжаттардың болмауы қайта анықталған жағдайда, Инвестициялар ҚЭН-і қосымша материалдардың сканерленген көшірмелері алынған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға, Сұратуды қоса бере отырып, Қорытынды жасалмай хатпен қайтарылады.";

      177 және 178-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "177. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган түзетілген Инвестициялардың ҚЭН-ін қарайды және осы Қағидаларға 25-қосымшаға сәйкес нысан бойынша экономикалық қорытынды дайындайды.

      Түзетілген Инвестициялар ҚЭН-іне экономикалық қорытынды Қазақстан Республикасының Үкіметі және жергілікті атқарушы органдар Инвестициялардың экономикалық сараптамасын жүзеге асыру үшін айқындайтын заңды тұлғалардың экономикалық сараптамалары негізінде Қорытынды алынған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде дайындалады.

      178. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган ББӘ-нің Инвестицияларды жүзеге асыру туралы ұсыныстарын және олардың Инвестициялар ҚЭН-ін стратегиялық және бағдарламалық құжаттарға, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі тұрғысынан қарайды және олар бойынша осы Қағидаларға 25-қосымшаға сәйкес нысан бойынша экономикалық қорытынды дайындайды.

      Инвестициялар бойынша экономикалық қорытынды Инвестицияларды жүзеге асырудың экономикалық орындылығы, олардың ел экономикасына әсері және стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттарға сәйкестігі тұрғысынан дайындалады.

      Республикалық және жергілікті бюджет қаражаты есебінен Инвестициялардың экономикалық қорытындысы Қорытынды алынған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының Үкіметі және жергілікті атқарушы органдар Инвестициялардың экономикалық сараптамасын жүзеге асыру үшін айқындайтын заңды тұлғалардың экономикалық сараптамалары негізінде дайындалады.";

      182-21 және 182-22-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "182-21. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган құжаттар топтамасы келіп түскен кезден бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде осы Қағидалардың 3-1-тарауының 4, 5, 6 және 7-параграфтарында көзделген құжаттар болмаған жағдайда оларды ББӘ-ге қайтарады.

      Осы Қағидалардың 3-1-тарауының 4, 5, 6 және 7-параграфтарында көзделген құжаттардың толық топтамасы ұсынылған жағдайда, бюджеттік кредиттің ҚЭН-іне экономикалық сараптама жүргізу үшін 1 (бір) жұмыс күні ішінде:

      1) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған заңды тұлғаға;

      2) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар жергілікті атқарушы органдар айқындайтын заңды тұлғаларға экономикалық сараптамаға жібереді.

      182-22. Экономикалық сараптама құжаттар топтамасы ұсынылғаннан кейін 26 (жиырма алты) жұмыс күні ішінде жүргізіледі.";

      182-25-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "182-25. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган осы Қағидалардың 182-18-тармағына сәйкес ұсынылған құжаттар топтамасын экономикалық сараптаманың қорытындысын ескере отырып қарайды және олар бойынша экономикалық қорытындыны ББӘ-ге жібереді.

      Экономикалық қорытынды экономикалық сараптама қорытындысы алынған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде дайындалады.";

      182-36-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "186-36. Бюджеттік кредиттің ҚЭН-і:

      жоба паспортының;

      институционалдық бөлімнің;

      маркетингтік бөлімнің;

      қаржылық бөлімнің;

      әлеуметтік-экономикалық бөлімнің;

      тәуекелдерді бағалау және бөлу;

      жоба бойынша тұжырымдардың;

      қосымшалардың құрылымына сәйкес болуға тиіс.

      Егер бюджеттік кредит шетел мемлекеттердің аумағында берілген жағдайда, жобалардың бастапқы және түзетуге ұсынылатын құнын растайтын, оның аумағында осы жоба іске асырылатын мемлекеттің құрылысы саласындағы заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітілген тиісті құжаттар, көрсетілген заңнаманың мәтіні қоса беріле отырып және мемлекеттік және/немесе орыс тілдеріне аудармасы қамтамасыз етіле отырып, ұсынылады.

      Жобаның ерекшелігіне байланысты бюджеттік кредиттің ҚЭН шеңберінде қабылданған шешімдерді егжей-тегжейлі ашуға және негіздеуге мүмкіндік беретін қосымша бөлімдер қосылады.

      Бұл ретте, қосымшалар мына құжаттармен жиынтықталады:

      қаржыландырудың ықтимал түрлері мен тәсілдерінің есептеулері, олар осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысандар бойынша ұсынылатын қаржылық-экономикалық модельдің базалық параметрлері мен экономикалық тиімділік көрсеткіштерінің есептеулері;

      осы Қағидаларға 18-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынылатын қатысушылар туралы ақпарат;

      осы Қағидаларға 22-қосымшаға сәйкес жасалған қаржы моделінің қағаз және электрондық нұсқасы;

      бюджеттің атқарылуы жөніндегі орталық уәкілетті органның бұйрығымен бекітілген нысандар бойынша жасалған бюджеттік кредитті есепке алмай, бюджеттік кредиттің қаржылық схемасына қатысушылардың қаржылық көрсеткіштерінің болжамы:

      "Бухгалтерлік баланс";

      "Пайдалар мен шығындар туралы есеп";

      "Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (тікелей немесе жанама әдіс)";

      "Капиталдағы өзгерістер туралы есеп";

      осы Қағидаларға 47-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынылатын бюджеттік кредит есебінен іске асыру жоспарланатын инвестициялық жобаның тиімділігін талдау;

      осы Қағидаларға 48-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынылатын қарыз алушыны талдау;

      болжанып отырған кепілдік қамтамасыз етуге меншік құқығын және кепілзат мүлігіне өзге ауыртпалықтар жоқ екендігін растайтын құжат;

      салық берешегінің және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің болмауы (болуы) туралы тиісті салық органы анықтамасының түпнұсқасы;

      бұрын берілген бюджеттік кредиттер бойынша мерзімі өткен берешектің болмауы туралы бюджеттің атқарылуы жөніндегі уәкілетті органның анықтамасы (хаты);

      Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы заңнамаға сәйкес жасалған бюджеттік кредиттерді уақтылы қайтару бойынша қамтамасыз ету болып табылатын мүлікті бағалау туралы есеп;

      бюджеттік кредит беру кезінде түпкілікті қарыз алушыдан алынатын маржаны негіздейтін құжат;

      жаңа объектілердің құрылысын не қазіргі объектілерді реконструкциялауды болжайтын жобалар бойынша жылжымайтын мүлікке құқық белгілейтін тиісті құжаттардың көшірмелері;

      қаржылық схема қатысушыларының құрылтай құжаттарының көшірмелері;

      қаржылық схема қатысушыларының кредит саясаты туралы құжаттары;

      мамандандырылған ұйымның атқарушы органының:

      1) бюджеттік кредиттің сұрау салынған қаражат мөлшері мен шарттары;

      2) қаржылық-экономикалық модельге сәйкес жылдар бойынша тікелей және түпкілікті нәтижелер;

      3) экономикалық эффект;

      4) әлеуметтік-экономикалық тиімділік расталған мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыру шеңберінде жоспарланған жоба(лар)ға бюджеттік кредитті тартуды бекіту туралы оң шешімі;

      бюджеттік кредиттің ҚЭН мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға енгізудің алдындағы соңғы үш жылғы мөр басылған және ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысының не оны алмастыратын тұлғаның, не ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір бюджеттік кредит бойынша жеке уәкілеттік берген тұлға мен бас бухгалтердің қолы қойылған қаржылық схема қатысушыларының қаржылық есептілігі (жеке және шоғырландырылған), сондай-ақ қаржылық есептілікке түсіндірме жазбалар;

      Қазақстан Республикасының аудиторлық қызметі туралы заңнамасына сәйкес қаржылық есептілік аудиті міндетті болып табылатын қаржылық схема қатысушылары үшін, соңғы үш жылда жасалған аудиттелген қаржылық есептілік пен аудиттік есептер ұсынылады. Бұл ретте қаржылық схема қатысушысы қолданыстағы заңнамаға сәйкес объективті себептері болған кезде соңғы есепті кезеңдегі аудиттен өтпеген қаржылық есептілікті ұсынуға құқылы;

      инвестициялық ұсыныстың және осы инвестициялық ұсынысқа мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның экономикалық қорытындысының көшірмесі;

      ведомстводан тыс кешенді сараптаманың тиісті қорытындысы;

      тиісті саладағы уәкілетті органның салалық сараптамасының қорытындысы;

      қаржылық схема қатысушыларының мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға бюджеттік кредиттің ҚЭН енгізудің алдындағы айдың соңғы күніне жасалған қаржылық есептілігі, сондай-ақ қаржылық есептілікке түсіндірме жазбалар жатады.

      Қаржылық есептілік қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес, оның ішінде басқа ұйымдарға қаржылық қатысу туралы ақпаратты қоса, баланс валютасында 10 % және одан артық бөлігіне ие баланс баптарының егжей-тегжейлі таратып жазылуы қоса беріле отырып, ұсынылады.

      Тиісті саладағы уәкілетті органның салалық сараптама қорытындысы:

      1) мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыру шеңберінде жобаға сұрау салынған бюджеттік кредит мөлшері бойынша жоспарланған тауарлар, жұмыстар мен қызметтерге сұранысты мөлшерлік түрде негіздеумен саладағы қазіргі жағдайдың талдауын бағалауды;

      2) қаржылық-экономикалық модельге сәйкес жылдар бойынша сандық және сапалық нәтиже көрсеткіштерін келтіре отырып және жобаның сала экономикасының құрылымындағы рөлі мен орнын көрсете отырып, саланың дамуына жобаның іске асырылуының ықпалын, экономикалық эффект және әлеуметтік-экономикалық тиімділігін бағалауды;

      3) бюджеттік кредиттің мөлшеріне, оның іс-шаралар мен құрауыштар бойынша мақсатты қолданылуына баға бере отырып, жобаның іс-шаралары бойынша (құрылысты және/немесе жабдықтарды сатып алуды болжайтын жобалар бойынша) техникалық шешімдердің жеткілікті болуын және олардың тиімділігін;

      4) тиісті сараптама, оның ішінде кешенді ведомстводан тыс сараптама қорытындылары болмаған жағдайда, объектілерді салуды және (немесе) қайта құруды көздейтін объектілердің немесе олардың бөліктерінің техникалық шешімдері мен құнын айқындауды;

      5) бюджеттік кредит қаражатын алушыларды қаржыландыру бойынша операцияларды, сондай-ақ олардың маржасын оң бағалауды қамтиды.";

      182-38 және 182-39-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "182-38. Институционалдық бөлімде жобаны басқарудың ұсынылатын тиімді схемасы, олардың функциялары, олардың өзара іс-қимылының тәртібі сипатталады, сонымен бірге схема кредит шартын жасасатын негізгі қатысушылар деңгейіне дейін сипатталады.

      Осы бөлім мыналарды:

      1) әрбір қаржылық схема қатысушысы жөніндегі ақпаратты, сондай-ақ ақша ағындарының сомалары мен бағыттарын көрсете отырып, іс-шараларды іске асырудың қаржылық схемасын;

      2) жобаның стратегиялық алғышарттары туралы ақпаратты, атап айтқанда оларды іске асыру үшін бюджеттік кредиттің ҚЭН бойынша іс-шаралар жоспарланатын стратегиялық және бағдарламалық құжаттар туралы ақпаратты (елдегі жағдай және Қазақстан Республикасының ішкі және сыртқы саясатының негізгі бағыттары туралы Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауын, нормативтік құқықтық актілерді, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарын) қамтиды.

      182-39. Маркетингтік бөлім жобаны іске асырудың нәтижесінде пайда болатын өнімге (тауарларға/көрсетілетін қызметтерге) сұраныстың және өндірістің тұтыну факторлары ұсынысының қазіргі кездегі және болжамды (жобаны іске асыру кезеңіндегі) конъюнктурасын талдауды қамтиды.

      Осы бөлім мыналарды:

      1) саладағы (өңірдегі) және Қазақстан Республикасындағы қазіргі әлеуметтік-экономикалық жағдайды және жобаны есепке алмай, оның даму перспективаларын талдауды, оның ішінде:

      негізгі әлеуметтік көрсеткіштерді (халықтың кіріс деңгейі, жұмыссыздық, жұмыспен қамту, өлім-жітім, туу деңгейі және т.с.с.);

      негізгі салалық (өңірлік) көрсеткіштерді (өнімдерді (тауарларды/көрсетілетін қызметтерді) өндіру көлемі), жалпы ішкі өнім құрылымындағы саланың (өңірдің) үлесі, салаға (өңірге) инвестициялардың көлемі және олардың жоспарланатын кезеңдегі үрдістері);

      жобаны іске асыру арқылы шешу жоспарланып отырған саладағы бар проблемалардың сипаттамасын;

      2) жобаны іске асырған жағдайда саладағы (өңірдегі) және Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік-экономикалық ахуалды дамыту перспективаларын талдауды, оның ішінде:

      негізгі әлеуметтік көрсеткіштерді (халықтың кіріс деңгейі, жұмыссыздық, жұмыспен қамту, өлім-жітім, туу деңгейі және басқалар);

      негізгі салалық (өңірлік) көрсеткіштерді (өнімдерді (тауарларды/көрсетілетін қызметтерді) өндіру көлемі), жалпы ішкі өнім құрылымындағы саланың (өңірдің) үлесі, салаға (өңірге) инвестициялардың көлемі және олардың жоспарланатын кезеңдегі үрдістері);

      уәкілетті органның функцияларына сәйкес салалық қорытындылармен расталған сұраныстың сандық параметрлерінің, оның үрдістерінің талдауын және негіздемесін немесе жоба шеңберінде өндіру жоспарланатын өнімге (тауарға/көрсетілетін қызметке) қажеттілікті бағалауды;

      тұтынушылардың санаттары бойынша саладағы (өңірдегі) ағымдағы жағдайды ескере отырып, жүргізілетін өнімнің (тауардың/көрсетілетін қызметтің) көлемін, түрлерін және бағаларын талдауды;

      3) тұтынушылардың санаты бойынша жобаны іске асырудың нәтижесінде жүргізілетін өнімнің (тауардың/көрсетілетін қызметтің) көлемдерін, түрлерін және бағаларын талдауды:

      жобаны іске асыру үшін қажетті шикізат, материалдар, жабдықтар нарықтарын талдау, оның ішінде өндірушілер мен жеткізушілер, бағалар, сапа және өнімді жеткізу шарттары бойынша салыстырмалы талдауды;

      инвестициялық, сол сиякты инвестициядан кейінгі кезеңде жобаның тиісті біліктілігі бар мамандармен қамтамасыз етілуін талдау, сондай-ақ қажет болған жағдайда, шетелдік мамандарды тарту негіздемесін қамтиды.";

      182-41-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "182-41. Әлеуметтік-экономикалық бөлім жобаны іске асырудан түсетін экономикалық және әлеуметтік-экономикалық пайдалар мен шығындарды көрсетеді.

      Бұл бөлім:

      бюджеттік кредиттің қаржы-экономикалық негіздемесі іс-шараларының жоспарланған тікелей және түпкілікті нәтижелерінің есептеулермен расталған негіздемесін;

      тікелей және түпкілікті нәтижелерге қол жеткізуге негізделген бюджеттік кредиттің ҚЭН-ін іс-шараларының әлеуметтік-экономикалық, оның ішінде бюджеттік тиімділігі туралы ақпаратты;

      мамандандырылған ұйымның атқарушы органының бекітілген шешіміне сәйкес келетін ҚЭМ-де расталатын бюджеттік кредитті іске асырудан экономикалық эффекті және әлеуметтік-экономикалық тиімділікті есептеу;

      нәтижелерді, салдар мен ықпалдарды талдауды, өсірілген пайдалар мен шығындарды, тұтынушының қосымша пайдаларын, қайтымсыз шығасыларды, сыртқы әсерлерді, халықаралық әсерлерді, жобаны іске асырудан түсетін жанама пайдаларды қамтитын жоба бойынша пайда мен шығындарды талдауды;

      ағымдағы бағалар мен өткен жылдың салыстырылатын бағаларындағы тікелей, жанама және жиынтық макроэкономикалық әсердің есебін;

      таза қоғамдық пайдалардың, экономикалық таза келтірілген кірістің (economіc net present value, ENPV), экономикалық ішкі кірістілік нормасы (economіc іnternal rate of return, EІRR) көрсеткіштерінің есебін;

      жобаны іске асырудың сабақтас салалардың (көрші өңірлердің) дамуына әсерін талдауды;

      жобаның Қазақстан Республикасының экспорттық әлеуетінің өсуіне және импортты алмастыруға, инновациялардың дамуына әсерін талдауды;

      жоба бойынша қатысушылардың қызметін қолдау үшін көрсетілуі жоспарланған мемлекеттік қолдаудың түрлері мен мөлшерлерін, олардың есептері мен негіздемесін;

      жобаны іске асыру жылдары бойынша мемлекеттік бюджетке (республикалық немесе жергілікті) түсетін жүктеменің есебін;

      таза бюджеттік пайдалардың, бюджеттік таза келтірілген кірістің (мемлекеттік бюджеттің NPV), бюджеттік ішкі кірістілік нормасы (мемлекеттік бюджеттің ІRR) көрсеткіштерінің есебін;

      мемлекеттік бюджетке, оның ішінде бюджеттік кредиттің түпкілікті қарыз алушыларын ескере отырып, түсуі жоспарланған салықтық түсімдерді қамтиды.";

      182-45, 182-46, 182-47 және 182-48-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "182-45. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган құжаттар топтамасы келіп түскен сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде осы Қағидалардың 3-1-тарауының 4, 5, 6 және 7-параграфтарында көзделген құжаттар болмаған жағдайда оларды ББӘ-ге қайтарады.

      Осы Қағидалардың 3-1-тарауының 4, 5, 6 және 7-параграфтарында көзделген құжаттардың толық топтамасы болған жағдайда, бюджеттік кредиттің ҚЭН-іне экономикалық сараптама жүргізу үшін 1 (бір) жұмыс күні ішінде экономикалық сараптамаға тиісінше:

      1) Қазақстан Республикасының Үкіметі бюджеттік кредит, оның ішінде түзетілген бюджеттік кредит ҚЭН-інің экономикалық сараптамасын жүзеге асыру үшін айқындаған заңды тұлғаға;

      2) Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары бюджеттік кредит, оның ішінде түзетілген бюджеттік кредит ҚЭН-інің экономикалық сараптамасын жүзеге асыру үшін айқындайтын заңды тұлғаларға жіберіледі.

      182-46. Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар айқындайтын заңды тұлғаның бюджеттік кредит ҚЭН-нің, оның ішінде түзетілгенінің экономикалық сараптамасы бюджеттік кредиттің ҚЭН-і бойынша, оның ішінде түзетілгені бойынша құжаттар топтамасы ұсынылған күннен бастап 26 (жиырма алты)жұмыс күні ішінде жүргізіледі.

      Бюджеттік кредит ҚЭН-нің экономикалық сараптамасы ұсынылған бюджеттік кредит ҚЭН-нің, уәкілетті органдардың оң салалық қорытындыларының, мамандандырылған ұйымның атқарушы органының оң шешімінің және жобаның ерекшелігіне байланысты талап етілетін сараптамалардың тиісті оң қорытындыларының негізінде жүргізіледі.

      Экономикалық сараптама ҚЭН-нің, уәкілетті органдардың оң салалық қорытындыларының, мамандандырылған ұйымның атқарушы органының оң шешімінің негізінде мамандандырылған ұйымның жоба бойынша бюджеттік кредиттің сұрау салған сомасына ғана жүргізіледі.

      Жүргізілген сараптамаларда және/немесе тәуелсіз сараптамада, сондай-ақ берілген құжаттамада қамтылмаған немесе толық қамтылмаған мәселелер бойынша қосымша ақпарат ұсыну және (немесе) қосымша сараптама жүргізу қажет болған жағдайда, бюджеттік кредит ҚЭН-нің, оның ішінде түзетілген ҚЭН-нің экономикалық сараптамасын, жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар айқындаған тиісті заңды тұлғалар тиісті ақпаратты сұратады және (немесе) қосымша сараптамалар жүргізуді сұрайды.

      Қосымша ақпаратқа қатысушылардың мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті органға бюджеттік кредит ҚЭН-нің, оның ішінде түзетілгенін ҚЭН-ін енгізуі алдындағы айдың соңғы күніне жасалған қаржылық есептілігі, сондай-ақ қаржылық есептілікке түсіндірме жазбалар жатады.

      Қосымша сараптамаларға:

      1) кешенді ведомстводан тыс сараптама;

      2) уәкілетті мемлекеттік органның салалық сараптамасы жатады.

      Қажетті ақпаратты ұсыну және/немесе жүргізілген сараптамаларда қамтылмаған немесе толық қамтылмаған мәселелер бойынша қосымша сараптамалар жүргізу бойынша сұрау салулар тиісті бюджеттік бағдарлама әкімшілеріне, сұрау салудың көшірмесі - осы Қағидалардың 182-36-тармағында көрсетілген құжаттардың толық топтамасы түскен күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға жіберіледі.

      ББӘ ресми хат түрінде сұрау салу түскен сәттен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде қажетті ақпаратты бюджеттік кредит ҚЭН-нің, оның ішінде түзетілген ҚЭН-нің экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе жергілікті атқарушы органдар айқындаған заңды тұлғаға ұсынады.

      Экономикалық сараптама жүргізу мерзімі ұзартылған жағдайда, бюджеттік кредит ҚЭН-нің, оның ішінде түзетілгенін ҚЭН-нің экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар айқындаған заңды тұлға ББӘ хатын қоса бере отырып, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға экономикалық сараптама жүргізудің ұзартылғаны туралы хабарлайды.

      Сұрау салу жіберілген күннен бастап және қажетті ақпарат ұсынылғанға дейін экономикалық сараптама жүргізу мерзімі тоқтатыла тұрады.

      Бюджеттік кредит ҚЭН-нің, оның ішінде түзетілген ҚЭН-нің экономикалық сараптамасының нәтижесі оң қорытынды немесе теріс қорытынды немесе пысықтауға жіберілген қорытынды болып табылады.

      182-47. Бюджеттік кредит ҚЭН-нің экономикалық сараптамасының қорытындысы(бұдан әрі-Қорытынды):

      1) тақырыпты;

      2) "Жобаның қысқаша сипаттамасы" деген бөлімді;

      3) "Тұжырымдар" деген бөлімді;

      4) қойылған қолдарды;

      5) күнін;

      6) мекенжайды;

      7) Қорытындыға "Құжаттар" деген 1-қосымшаны.

      Қорытындыда жобаның атауы, сондай-ақ Қорытындыны дайындаған ұйымның атауы көрсетілген тақырыбы болады.

      "Жобаның қысқаша сипаттамасы" деген бөлімде бюджеттік кредиттің ҚЭН-не сәйкес мынадай ақпарат көрсетіледі:

      1) жобаның атауы;

      2) ББӘ-нің атауы;

      3) қаржылық схемаға қатысушылардың атаулары;

      4) бюджеттік кредит берудің мақсаты;

      5) қаржыландыру жылдары бойынша бөліп көрсетілген жобаның жалпы құны;

      6) жобаны қаржыландыру көздері мен нысаны;

      7) бюджеттік кредит беру шарттары.

      "Тұжырымдар" деген бөлім мынадай құрылымға сәйкес келеді:

      1) уәкілетті органдардың оң салалық қорытындыларының, мамандандырылған ұйымның атқарушы органының оң шешімінің және жобаның ерекшелігіне байланысты талап етілетін сараптамалардың тиісті оң қорытындыларының негізінде бюджеттік кредиттің мөлшері туралы ақпарат келтірілген "Негізділік" тарауы;

      2) Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540 бұйрығымен бекітілген Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесімен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9934 тіркелді) айқындалған өлшемдерге сәйкес мамандандырылған ұйымның кредит төлеу қабілеттілігіне талдау келтірілген "Кредит төлеу қабілеттілігі" тарауы.

      Қорытындыға "Құжаттар" деген 1-қосымша:

      1) экономикалық сараптама жүргізу кезінде назарға алынған құжаттар мен материалдар тізбесін:

      экономикалық сараптама жүргізу үшін қарауға ұсынылған құжаттарды;

      нормативтік құқықтық актілерді;

      2) ұсынылған құжаттардың құрамы мен мазмұнына ескертулерді қамтиды.

      182-48. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган Қорытынды түскен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Қорытындыны ескере отырып, бюджеттік кредиттің ҚЭН-і бойынша құжаттар топтамасын қарайды және олар бойынша экономикалық қорытынды дайындайды.

      Бюджеттік кредиттің ҚЭН-і бойынша экономикалық қорытындыны мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган осы Қағидаларға 49-қосымшаға сәйкес нысан бойынша дайындайды.".

      2. Инвестициялық саясат департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрі
А. Иргалиев

      "КЕЛІСІЛГЕН"

      Қазақстан Республикасының

      Қаржы министрлігі

О внесении изменений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года № 129 «Об утверждении Правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного кредитования»

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2021 года № 22. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 марта 2021 года № 22340

      ПРИКAЗЫВAЮ:
      1. Внести в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года № 129 «Об утверждении Правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного кредитования» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9938, опубликован 19 декабря 2014 года в информационно-правовой системе «Әділет») следующие изменения:
      в Правилах разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного кредитования, утвержденных указанным приказом:
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      «2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
      1) оценка (в ходе экономической экспертизы) - выводы, характеризующие информацию, представленную в технико-экономическом обосновании бюджетного инвестиционного проекта либо в финансово-экономическом обосновании бюджетных инвестиций;
      2) администратор бюджетных программ (далее - AБП) - государственный орган, ответственный за планирование, обоснование, реализацию и достижение результатов бюджетных программ;
      3) бюджетные инвестиции - финансирование из республиканского или местного бюджета, направленное на создание и (или) развитие активов государства путем реализации бюджетных инвестиционных проектов, а также формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, за исключением активов, направленных на принятие оперативных мер для обеспечения социально-экономической стабильности;
      4) источники финансирования по бюджетным инвестициям - средства республиканского и/или местных бюджетов, в том числе заемные средства, направленные на реализацию бюджетных инвестиций;
      5) экономический эффект от реализации бюджетных инвестиций - показатели прямого и косвенного экономического эффекта, ожидаемые от реализации бюджетных инвестиций, отраженные в расчете показателей экономического эффекта;
      6) результативность бюджетных инвестиций - наличие доказательств, подтвержденных расчетами, экономической и финансовой эффективности бюджетных инвестиций посредством формирования и (или) увеличения уставного капитала юридического лица, а также возможности достижения показателей результатов, наличие показателей эффективности и качества.
      По бюджетным инвестициям, планируемым к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц в форме некоммерческих акционерных обществ, государственных предприятий, осуществляющих деятельность в социальной сфере, и основным источником дохода которых является республиканский и (или) местный бюджет, наличие доказательств экономической и финансовой эффективности не требуется;
      7) целесообразность бюджетных инвестиций - обоснование экономической целесообразности осуществления бюджетных инвестиций посредством формирования и (или) увеличения уставного капитала юридического лица и реализации бюджетных инвестиционных проектов, их влияния на экономику страны и соответствие проекта положениям документов Системы государственного планирования, ежегодным посланиям Президента Республики Казахстан народу Казахстана и поручениям Президента Республики Казахстан;
      8) бюджетный инвестиционный проект (далее - БИП) - совокупность мероприятий, направленных на создание (строительство) новых либо реконструкцию имеющихся объектов, а также создание и развитие объектов информатизации, за исключением объектов информатизации, предназначенных для реализации задач, направленных на обеспечение деятельности Президента Республики Казахстан, а также объектов информатизации специальных государственных органов, реализуемых за счет бюджетных средств непосредственно администратором бюджетной программы в течение определенного периода времени и имеющих завершенный характер;
      9) экономическое заключение по бюджетному инвестиционному проекту - заключение центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию на предмет экономической целесообразности реализации бюджетного инвестиционного проекта, его влияния на экономику страны и соответствие стратегическим и (или) программным документам, подготовленное на основании заключения экономической экспертизы технико-экономического обоснования бюджетного инвестиционного проекта;
      10) мониторинг бюджетных инвестиционных проектов - совокупность мероприятий по регулярному и систематическому сбору и анализу информации о ходе создания (строительства) новых, реконструкции имеющихся объектов, а также создания и развития объектов информатизации с момента выделения бюджетных средств до момента ввода в эксплуатацию;
      11) оценка реализации бюджетных инвестиционных проектов - совокупность мер по определению степени достижения целей проекта и соответствия фактически полученных результатов к запланированным с момента ввода объекта в эксплуатацию;
      12) техническое задание на разработку или корректировку бюджетного инвестиционного проекта - документ, определяющий требования к технико-экономическому обоснованию бюджетного инвестиционного проекта, квалификационные требования к его потенциальному разработчику, а также регламентирующий сроки и объем работ по разработке или корректировке технико-экономического обоснования бюджетного инвестиционного проекта;
      13) осуществимость бюджетного инвестиционного проекта - достижимость показателей результатов проекта;
      14) ресурсное и инфраструктурное обеспечение бюджетного инвестиционного проекта - показатели, характеризующие планируемый и достигнутый уровень потребности в ресурсной и инфраструктурной обеспеченности проекта;
      15) экономическая экспертиза технико-экономического обоснования бюджетного инвестиционного проекта - комплексная оценка информации, представленной в технико-экономическом обосновании, на предмет определения осуществимости и эффективности проекта, проводимая на основании заключения отраслевой экспертизы и других, требуемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан заключений экспертиз;
      16) эффективность бюджетного инвестиционного проекта - достижимость наилучшего прямого результата с использованием запрашиваемого объема бюджетных средств или достижение целей проекта с использованием меньшего объема бюджетных средств или получение положительного экономического эффекта от реализации проекта;
      17) бюджетное кредитование - процесс, включающий процедуры принятия решения о предоставлении, использовании, обслуживании и погашении бюджетного кредита;
      18) окупаемость мероприятий, реализуемых за счет бюджетного кредита - наличие доказательств, подтвержденных расчетами, возвратности бюджетного кредита и финансовой эффективности проекта;
      19) комплексная вневедомственная экспертиза - экспертиза проектов строительства объектов (включающая отраслевые и ведомственные экспертизы), проводимая по принципу «одного окна» по технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации, предназначенным для строительства зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан;
      20) экономическая и социальная эффективность реализации мероприятий посредством бюджетного кредитования - наличие доказательств, подтвержденных расчетами, наличия социальных и экономических выгод от проекта, планируемого к реализации посредством бюджетного кредитования;
      21) диаграмма Ганта - диаграмма, используемая в электронном портале бюджетных инвестиций для иллюстрации графического отображения последовательности и продолжительности плана проекта и графика работ во времени;
      22) мониторинг бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц - совокупность мероприятий по регулярному и систематическому сбору информации, учету и анализу реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц, привлеченных из республиканского или местного бюджета, посредством формирования первоначального уставного капитала, приобретения пакета акций (доли участия) юридических лиц до момента окончательной реализации указанных мероприятий;
      23) оценка бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц - совокупность мер по определению степени достижения целей и соответствия фактически полученных результатов к запланированным с момента окончательной реализации мероприятий;
      24) экономическая экспертиза финансово-экономического обоснования бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц - комплексная оценка информации, предоставленной в финансово-экономическом обосновании, на предмет соответствия мероприятий критериям обоснованности и результативности, проводимая на основании заключения отраслевой экспертизы и других требуемых в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан заключений экспертиз;
      25) экономическое заключение по бюджетным инвестициям посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц - заключение центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию на предмет экономической целесообразности осуществления бюджетных инвестиций, их влияния на экономику страны и соответствие стратегическим и (или) программным документам, подготовленное на основании заключения экономической экспертизы финансово-экономического обоснования бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц;
      26) документы планирования деятельности юридических лиц - стратегии развития на 10 лет и планы развития на 5 лет национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний с участием государства в уставном капитале, а также планы развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, утвержденные в установленном законодательством Республики Казахстан порядке по разработке и утверждению стратегий развития на 10 лет и планов развития на 5 лет национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний с участием государства в уставном капитале, контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий;
      27) цели развития юридического лица - реализация мероприятий направленных на развитие отрасли, улучшение социально-экономического положения в отрасли, не предусматривающие покрытие текущих убытков хозяйственной деятельности и финансирование текущих расходов;
      28) бюджетные инвестиции посредством формирования и (или) увеличения уставного капитала юридического лица (далее - Инвестиции) - реализация мероприятий, направленных на развитие юридического лица посредством формирования и (или) увеличения его уставного капитала из республиканского или местного бюджета;
      29) получатель бюджетных инвестиций посредством формирования и (или) увеличения уставного капитала юридического лица (далее - Получатель) - юридическое лицо, являющееся конечным получателем средств для увеличения или формирования уставного капитала, реализующее мероприятия за счет бюджетных инвестиций;
      30) обоснованность бюджетных инвестиций посредством формирования и (или) увеличения уставного капитала юридического лица - наличие доказательств, подтвержденных документально и (или) расчетами, объема финансирования на реализацию мероприятий, а также невозможности финансирования мероприятий за счет собственных и заемных средств;
      31) инвестиционное предложение - концептуальное предложение, обосновывающее целесообразность реализации государственных инвестиционных проектов в рамках реализации государственных программ и программ развития территорий для достижения цели, отражающее пути ее достижения и возможные способы финансирования, включая совокупность соответствующих мероприятий, разрабатываемое администраторами бюджетных программ;
      32) проект институционального государственно-частного партнерства- проект, планируемый к реализации путем участия государства в компании государственно-частного партнерства в соответствии с договором государственно-частного партнерства;
      33) информационный лист инвестиционного предложения - документ, содержащий основную информацию по государственному инвестиционному проекту, раскрывающий целесообразность его реализации;
      34) экономическое заключение на инвестиционное предложение - комплексная оценка информации, предоставленной в инвестиционном предложении, с использованием анализа выгод и затрат, проводимая на основании заключения отраслевой экспертизы и других заключений экспертиз, требуемых в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан;
      35) субъекты квазигосударственного сектора - государственные предприятия, товарищества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, в том числе национальные управляющие холдинги, национальные холдинги, национальные компании, участником или акционером которых является государство, а также дочерние, зависимые и иные юридические лица, являющиеся аффилированными с ними в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;
      36) концессионный проект - совокупность мероприятий по осуществлению концессии, реализуемой в течение ограниченного периода времени и имеющей завершенный характер, согласно бюджетному законодательству Республики Казахстан и Закону Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «О концессиях»;
      37) кредитор - сторона кредитного договора, предоставляющая бюджетный кредит в соответствии с бюджетным и гражданским законодательством Республики Казахстан;
      38) юридическое лицо, определяемое Правительством Республики Казахстан или местными исполнительными органами - акционерное общество «Казахстанский центр государственно-частного партнерства», согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2008 года № 693 «О создании специализированной организации по вопросам концессии» или юридическое лицо, определяемое решением местного исполнительного органа;
      39) экономическая экспертиза финансово-экономического обоснования бюджетного кредитования на реализацию государственной инвестиционной политики финансовыми агентствами юридического лица, определяемого Правительством Республики Казахстан либо местными исполнительными органами - комплексная оценка информации, представленной в финансово-экономическом обосновании, на предмет соответствия мероприятий критериям «экономическая и социальная эффективность реализации мероприятий посредством бюджетного кредитования» и «окупаемость мероприятий, реализуемых за счет бюджетного кредита»;
      40) финансово-экономическое обоснование (далее - ФЭО) - документ, содержащий сведения по целесообразности, обоснованности и оценку результата от вложения бюджетных средств в уставной капитал юридических лиц;
      41) финансовое агентство - национальный управляющий холдинг и юридические лица, сто процентов акций которых принадлежит национальному управляющему холдингу, а также банк или организация со стопроцентным участием государства, осуществляющая отдельные виды банковских операций, уполномоченные в соответствии с законодательством Республики Казахстан на реализацию государственной инвестиционной политики в определенных сферах экономики и осуществляющие в этих целях заимствования на финансовом рынке Республики Казахстан и (или) международном финансовом рынке;
      42) финансово-экономическое обоснование бюджетного кредитования на реализацию государственной инвестиционной политики финансовыми агентствами (далее - ФЭО бюджетного кредита) - документация, содержащая результаты маркетингового, социально-экономического анализа, а также финансовых расчетов, обосновывающие окупаемость и экономическую и социальную эффективность реализации мероприятий посредством бюджетного кредитования;
      43) участники финансовой схемы - организации, участвующие в получении и распределении бюджетного кредита за исключением конечных заемщиков, не являющихся субъектами квазигосударственного сектора;
      44) корректировка финансово-экономического обоснования - изменение установленных финансово-экономических параметров бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц, влекущих дополнение и (или) изменение мероприятий, технико-технологических решений, увеличение расходов, предусмотренных на утвержденные мероприятия;
      45) заемщик - сторона кредитного договора, получающая бюджетный кредит, которая несет обязательства по погашению основного долга и выплате вознаграждения, а также других платежей в соответствии с кредитным договором;
      46) участники (далее - Участники) - организации, участвующие в получении и распределении бюджетных инвестиций посредством формирования и (или) увеличения уставного капитала юридического лица;
      47) компонент - составная часть мероприятия, имеющая завершенный характер;
      48) маркетинговая среда - совокупность активных субъектов и условий, в которых осуществляется деятельность юридического лица, являющееся конечным получателем средств для увеличения или формирования уставного капитала, реализующее мероприятия за счет бюджетных инвестиций, и влияющих на возможности устанавливать и поддерживать с целевыми клиентами отношения успешного сотрудничества;
      49) модуль мониторинга бюджетных инвестиций электронного портала уполномоченного органа по государственному планированию (далее - электронный портал) - информационная система, предназначенная для автоматизации учета и мониторинга планируемых и реализуемых бюджетных инвестиций;
      50) государственный инвестиционный проект (далее - ГИП) - комплекс мероприятий, направленных на достижение стратегических целей государства путем осуществления бюджетных инвестиций и реализации проектов ГЧП, в том числе концессионных проектов;
      51) мультипликативный эффект - влияние на развитие экономики при осуществлении бюджетных инвестиций в соответствующую отрасль;
      52) показатели результатов - совокупность целевых индикаторов, прямых и конечных результатов, характеризующая деятельность государственного органа по реализации стратегического плана, программы развития территории и (или) бюджетных программ;
      53) продукт - результат хозяйственной деятельности, представленный в материально-вещественной (материальный продукт) или нематериальной (интеллектуальный продукт) форме, либо в виде работ и (или) услуг, в том числе финансовых;
      54) пилотный проект - инвестиционный проект, планируемый к реализации в рамках поручения Президента Республики Казахстан по строительству объектов в сферах здравоохранения, образования, жилищного строительства в городе Нур-Султан, Жамбылской и Северо-Казахстанской областях, предусмотренных в государственных программах и программах развития территорий;
      55) заключение отраслевой экспертизы - оценка инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта или технико-экономического обоснования бюджетного инвестиционного проекта или финансово-экономического обоснования бюджетных инвестиций на предмет соответствия приоритетам развития отрасли;
      56) сметная стоимость строительства (далее - сметная стоимость) - деньги, необходимые для осуществления строительства объекта, сумма которых определяется на основе проектных материалов и сметно-нормативной базы;
      57) технико-экономическое обоснование (далее - ТЭО) - документ, содержащий сведения об основных технических, технологических и иных решениях, а также результаты изучения осуществимости и эффективности бюджетного инвестиционного проекта, проводимого на основе экономического анализа выгод и затрат с определением основных технико-экономических параметров;
      58) корректировка технико-экономического обоснования - изменение установленных технико-экономических параметров бюджетного инвестиционного проекта, влекущих за собой изменение технических решений и дополнительные расходы;
      59) технико-экономические параметры - основные показатели, предусмотренные в технико-экономическом обосновании либо в инвестиционном предложении БИП, направленном на создание и развитие объектов информатизации;
      60) конечный заемщик - конечный получатель бюджетного кредита, предоставляемого ему специализированной организацией или заемщиком в лице местного исполнительного органа на условиях, определенных кредитором или финансовым агентством;
      61) конечный результат - показатель бюджетной программы, количественно измеряющий достижение цели стратегического плана, программы развития территории и (или) бюджетной программы, обусловленный достижением прямых результатов деятельности государственного органа;
      62) прямой результат - количественная характеристика объема выполняемых государственных функций, полномочий и оказываемых государственных услуг в пределах предусмотренных бюджетных средств, достижение которых полностью зависит от деятельности организации, осуществляющей данные функции, полномочия или оказывающей услуги;
      63) мероприятие - комплекс взаимосвязанного(ых) компонента(ов), направленного(ых) на выполнение задач, выполняемых в рамках осуществления бюджетных инвестиций.»;
      пункт 18 изложить в следующей редакции:
      «18. Проведение необходимых экспертиз инвестиционного предложения ГИП представляет собой рассмотрение документов, указанных в пункте 6 настоящих Правил и подготовку экономического заключения центральным или местным уполномоченным органом по государственному планированию на инвестиционные предложения AБП.
      По республиканским ГИП, в случае, если стоимость ГИП, указанная в инвестиционном предложении, свыше 7 500 000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете, проводится предварительное рассмотрение инвестиционного предложения с участием AБП, центральных уполномоченных органов по государственному и бюджетному планированию, юридического лица, определенного Правительством Республики Казахстан на осуществление экономической экспертизы и иных заинтересованных органов и организаций.
      Предварительное рассмотрение проводится в течение 15 рабочих дней с момента внесения AБП инвестиционного предложения ГИП в центральный уполномоченный орган по государственному планированию.
      Предварительное рассмотрение представляет собой обсуждение инвестиционного предложения ГИП, в том числе презентационных материалов, представленных AБП в произвольном виде на уровне курирующего заместителя первого руководителя либо лица его замещающего.
      По итогам обсуждения инвестиционного предложения ГИП, центральный уполномоченный орган по государственному планированию в течение 1 (одного) рабочего дня готовит протокол.
      Центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию рассматривает инвестиционные предложения AБП на предмет экономической целесообразности, соответствия целей проекта приоритетам развития отрасли (сферы) экономики, установленными документами Системы государственного планирования, ежегодными посланиями Президента Республики Казахстан народу Казахстана, поручениями Президента Республики Казахстан, в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней и направляет экономическое заключение по ним AБП.
      В случае, если AБП предлагается реализовать ГИП путем реализации проекта ГЧП, в том числе концессионного проекта, и общая сумма выплат из бюджета по проекту ГЧП, в том числе концессионного проекта составляет более 2 (двух) процентов от лимита государственных обязательств по проектам ГЧП местного исполнительного органа на текущий год, местный уполномоченный орган по государственному планированию в срок не более 1 (одного) рабочего дня направляет документы, указанные в пункте 6 настоящих Правил юридическому лицу, определяемому Правительством Республики Казахстан, в целях выработки рекомендации на инвестиционные предложение AБП.
      Юридическое лицо, определяемое Правительством Республики Казахстан, в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней на основе оценки представленных данных вырабатывает рекомендации на инвестиционное предложение AБП на предмет обоснованности (соответствия принципам и признакам ГЧП) реализации ГИП путем реализации проекта ГЧП, в том числе концессионного проекта и направляет рекомендации по ним местному уполномоченному органу по государственному планированию.
      В целях представления недостающей информации для выработки рекомендаций на инвестиционные предложения AБП, согласно документам, указанным в пункте 6 настоящих Правил, юридическое лицо, определяемое Правительством Республики Казахстан, самостоятельно запрашивает и получает недостающую информацию путем направления соответствующего уведомления с указанием сроков представления.
      В случае запроса недостающей информации сроки выработки рекомендаций приостанавливаются на период до их представления.
      В случае, если недостающая информация для выработки рекомендаций не представлена в установленные сроки, юридическое лицо, определяемое Правительством Республики Казахстан, возвращает представленные данные AБП с указанием о невозможности выработки рекомендаций на инвестиционные предложения AБП.
      Местный уполномоченный орган по государственному планированию подготавливает экономическое заключение с учетом рекомендации юридического лица, определяемого Правительством Республики Казахстан (при наличии).»;
      пункт 22-1 изложить в следующей редакции:
      «22-1. AБП, не позднее 90 (девяноста) рабочих дней после получения положительного экономического заключения на инвестиционное предложение по ГИП, вносят в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию разработанное ФЭО.
      В случае, если финансирование и проведение экспертиз ТЭО БИП, за исключением экономической экспертизы, осуществляются за счет средств распределяемой бюджетной программы центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию, AБП, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после разработки ТЭО БИП, а также получения положительного заключения вневедомственной экспертизы на разработанное ТЭО БИП, вносят в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию разработанное ТЭО БИП.
      Экономическое заключение на инвестиционное предложение по ГИП, в том числе на скорректированное, по которому в течение трех лет после определения вида и способов финансирования не начата разработка (не разработаны) ТЭО, ПСД, ФЭО, конкурсной документации проекта государственно-частного партнерства, а также реализация БИП, направленного на создание и развитие объекта информатизации, считается устаревшим.»;
      пункты 59 и 60 изложить в следующей редакции:
      «59. Запросы по представлению необходимой/доработанной информации и/или проведению дополнительных экспертиз по вопросам, не охваченным или не полностью охваченным проведенными экспертизами направляются соответствующему AБП, копия запроса - центральному или местному уполномоченному органу по государственному планированию в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления полного пакета документов, указанных в пунктах 52–56, 58 настоящих Правил.
      При этом их сканированные копии направляются на адреса электронной почты представителя AБП, указанные в Краткой характеристике БИП.
      60. AБП представляют необходимую информацию юридическому лицу, определенному Правительством Республики Казахстан либо местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы ТЭО БИП в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента поступления запроса в виде сканированных копий писем.
      В случае продления срока проведения экономической экспертизы юридическое лицо, определенное Правительством Республики Казахстан либо местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы ТЭО БИП, уведомляет центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию о продлении проведения экономической экспертизы с приложением письма AБП.
      Со дня направления запроса и до представления необходимой информации сроки проведения экономической экспертизы приостанавливаются.»;
      пункт 64 изложить в следующей редакции:
      «64. Экономическая экспертиза ТЭО БИП проводится в течение 26 (двадцати шести) рабочих дней со дня поступления полного пакета документов юридическому лицу, определенному Правительством Республики Казахстан либо местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы ТЭО БИП, по итогам которой соответствующее заключение направляется центральному или местному уполномоченному органу по государственному планированию.»;
      пункт 79 изложить в следующей редакции:
      «79. Центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления пакета документов проверяет их на комплектность и соответствие структуры скорректированного ТЭО БИП настоящим Правилам и возвращает их AБП при отсутствии:
      1) документов, наличие которых необходимо в соответствии с пунктом 78 настоящих Правил;
      2) в ТЭО БИП разделов, наличие которых необходимо в соответствии с настоящими Правилами.
      В случае соответствия пакета документов положениям настоящих Правил центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию не позднее срока установленного настоящим пунктом направляет письмо соответствующему юридическому лицу, определенному Правительством Республики Казахстан либо местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы ТЭО БИП, о необходимости проведения экономической экспертизы скорректированного ТЭО БИП, с приложением пакета документов представленного AБП для рассмотрения скорректированного ТЭО БИП.»;
      пункт 81 изложить в следующей редакции:
      «81. Экономическая экспертиза скорректированного ТЭО БИП проводится в течение 26 (двадцати шести) рабочих дней со дня поступления полного пакета документов, указанных в пунктах 77 и 78 настоящих Правил, соответствующему юридическому лицу, определенному Правительством Республики Казахстан либо местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы ТЭО БИП.»;
      пункты 86, 87 и 88 изложить в следующей редакции:
      «86. После разработки и проведения экспертиз ТЭО БИП, требуемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан, AБП, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней, направляют их оригиналы и копии в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию с представлением электронной версии ТЭО БИП, в том числе финансово-экономической модели по БИП, которые полистно парафируются руководителем структурного подразделения AБП, ответственного за разработку ТЭО БИП.
      Для единой системы электронного документооборота документы предоставляются в не редактируемом графическом формате.
      87. Экономическое заключение на БИП является формой комплексной оценки экономического анализа БИП, которое представляется по форме согласно приложению 15 к настоящим Правилам и проводится в течение 32 (тридцати двух) рабочих дней после внесения полного пакета документов, указанных в пунктах 52-56, 58, 85 настоящих Правил, где на экономическую экспертизу ТЭО БИП, осуществляемую соответствующим юридическим лицом определенным Правительством Республики Казахстан либо местными исполнительными органами, отводится 26 (двадцать шесть) рабочих дня.
      88. Центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления пакета документов возвращает их AБП в случаях:
      1) отсутствия экспертиз, наличие которых необходимо для проведения экономической экспертизы ТЭО БИП;
      2) отсутствия в ТЭО БИП разделов, наличие которых необходимо в соответствии с настоящими Правилами.»;
      пункты 90, 91 и 92 изложить в следующей редакции:
      «90. Центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию в течение 1 (одного) рабочего дня направляет письмо юридическому лицу, определенному Правительством Республики Казахстан либо местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы ТЭО БИП, о необходимости проведения экономической экспертизы ТЭО БИП с приложением оригиналов ТЭО и соответствующих экспертиз со дня получения полного пакета документов по ТЭО БИП.
      91. Заключение экономической экспертизы ТЭО БИП направляется соответствующими юридическими лицами, определенными Правительством Республики Казахстан либо местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы ТЭО БИП, в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию не позднее 26 (двадцати шести) рабочих дней со дня получения полного пакета документов по ТЭО БИП.
      92. В случаях, предусмотренных в пункте 88 настоящих Правил, а также в случае необходимости доработки ТЭО БИП, AБП в течение 30 (тридцати) рабочих дней повторно вносят доработанные документы в порядке, предусмотренном в пунктах 52-56, 58 настоящих Правил.»;
      пункт 148 изложить в следующей редакции:
      «148. В случае направления неиспользованных остатков на контрольных счетах наличности, текущих счетах в виде экономии бюджетных средств, сложившихся по итогам реализации двух и более ФЭО одного субъекта квазигосударственного сектора на реализацию нового(ых) проекта(ов), требуется разработка нового финансово-экономического обоснования бюджетных инвестиций в порядке, установленном бюджетным законодательством Республики Казахстан.
      Неиспользованные остатки на контрольных счетах наличности, образовавшиеся по итогам реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в их уставном капитале в виде экономии бюджетных средств, могут быть возвращены в бюджет по решению соответствующего органа субъекта квазигосударственного сектора, принятому в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      В случае, если субъектом квазигосударственного сектора не использованы средства экономии, находящиеся на контрольных счетах наличности по итогам предыдущих бюджетных инвестиций, и (или) средства экономии не возвращены в бюджет, планирование бюджетных инвестиций путем участия государства в уставном капитале юридических лиц, направленных на реализацию новых государственных инвестиционных проектов, осуществляется с учетом сумм экономии на контрольных счетах наличности.
      Средства от уплаты неустойки (штрафа, пени), зачисленные на контрольные счета наличности субъектов квазигосударственного сектора, подлежат перечислению в доход соответствующего бюджета.»;
      пункт 158 изложить в следующей редакции:
      «158. Центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления пакета документов возвращает их AБП в случае отсутствия документов, предусмотренных Параграфом 9 Главы 3 настоящих Правил.
      В случае наличия полного пакета документов предусмотренных Параграфом 9 Главы 3 настоящих Правил, для проведения экономической экспертизы Инвестиций в течение 1 (одного) рабочего дня, ФЭО Инвестиций или скорректированное ФЭО Инвестиций направляется:
      1) центральным уполномоченным органом по государственному планированию юридическому лицу, определенному Правительством Республики Казахстан на осуществление экономической экспертизы Инвестиций;
      2) местными уполномоченными органами по государственному планированию юридическим лицам, определяемым местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы Инвестиций.»;
      пункт 160 изложить в следующей редакции:
      «160. Заключение подготавливается в течение 26 (двадцати шести) рабочих дней после представления ФЭО Инвестиций:
      1) центральным уполномоченным органом по государственному планированию юридическому лицу, определенному Правительством Республики Казахстан на осуществление экономической экспертизы Инвестиций;
      2) местными уполномоченными органами по государственному планированию юридическим лицам, определяемыми местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы Инвестиций.
      В случае Инвестиций на формирование уставного капитала в минимальном размере заключение подготавливается в течение 20 (двадцати) рабочих дней.»;
      пункт 162 изложить в следующей редакции:
      «162. В случае выявления несоответствия структуре, указанной в пункте 122 настоящих Правил, и (или) отсутствия разделов, глав и параграфов, указанных в пунктах 123-137 настоящих Правил, и (или) отсутствия документов, указанных в пунктах 138, 140-142 настоящих Правил, соответствующим юридическим лицом, определенным Правительством Республики Казахстан либо местным уполномоченным органам на осуществление экономической экспертизы Инвестиций, в течение 10 (десяти) рабочих дней по результатам экономической экспертизы Инвестиций подготавливается запрос по представлению необходимой/доработанной информации и/или проведению дополнительных экспертиз по вопросам, не охваченным или не полностью охваченным проведенными экспертизами (далее - Запрос).
      Со дня направления Запроса и до представления необходимой информации сроки проведения экономической экспертизы приостанавливаются.
      AБП представляют необходимую информацию в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения сканированных копий письма и Запроса.
      При предоставлении дополнительных материалов указывается их полный перечень, в том числе, в случае представления ФЭО Инвестиций, соответствующего структуре, указанной в пункте 122 настоящих Правил, указывается об отзыве ранее представленного ФЭО Инвестиций.
      Не представление дополнительных материалов в установленные сроки является основанием для составления отрицательного Заключения. ФЭО Инвестиций возвращается в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию письмом в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня истечения установленных сроков представления сканированных копий.
      В случае повторного выявления несоответствия структуре, и (или) отсутствия разделов, глав и параграфов, и (или) отсутствия документов, предусмотренных в пунктах 122-138 настоящих Правил, ФЭО Инвестиций в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения сканированных копий дополнительных материалов возвращается в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию письмом без составления Заключения с приложением Запроса.»;
      пункты 177 и 178 изложить в следующей редакции:
      «177. Центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию рассматривает скорректированное ФЭО Инвестиций и готовит экономическое заключение по форме согласно приложению 25 к настоящим Правилам.
      Экономическое заключение на скорректированное ФЭО Инвестиций готовится на основании экономических экспертиз юридических лиц, определяемых Правительством Республики Казахстан и местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы Инвестиций, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заключения.
      178. Центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию рассматривает предложения AБП об осуществлении Инвестиций и их ФЭО Инвестиций на предмет соответствия стратегическим и программным документам, законодательству Республики Казахстан и готовит по ним экономическое заключение по форме согласно приложению 25 к настоящим Правилам.
      Экономическое заключение по Инвестициям готовится на предмет экономической целесообразности осуществления Инвестиций, их влияния на экономику страны и соответствие стратегическим и (или) программным документам.
      Экономическое заключение Инвестиций за счет средств республиканского и местных бюджетов готовится на основании экономических экспертиз юридических лиц, определяемых Правительством Республики Казахстан и местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы Инвестиций, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заключения.»;
      пункты 182-21 и 182-22 изложить в следующей редакции:
      «182-21. Центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления пакета документов возвращает их AБП в случае отсутствия документов, предусмотренных параграфами 4, 5, 6 и 7 Главы 3-1 настоящих Правил.
      В случае представления полного пакета документов предусмотренных параграфами 4, 5, 6 и 7 Главы 3-1 настоящих Правил, для проведения экономической экспертизы ФЭО бюджетного кредита в течение 1 (одного) рабочего дня направляется на экономическую экспертизу:
      1) центральным уполномоченным органом по государственному планированию юридическому лицу, определенному Правительством Республики Казахстан;
      2) местными уполномоченными органами по государственному планированию юридическим лицам, определяемым местными исполнительными органами.
      182-22. Экономическая экспертиза проводится в течение 26 (двадцати шести) рабочих дней после представления пакета документов.»;
      пункт 182-25 изложить в следующей редакции:
      «182-25. Центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию рассматривает пакет документов, представленный в соответствии с пунктом 182-18 настоящих Правил, с учетом заключения экономической экспертизы и направляет экономическое заключение по ним AБП.
      Экономическое заключение готовится в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заключения экономической экспертизы.»;
      пункт 182-36 изложить в следующей редакции:
      «182-36. ФЭО бюджетного кредита должно соответствовать следующей структуре:
      паспорт проекта;
      институциональный раздел;
      маркетинговый раздел;
      финансовый раздел;
      социально-экономический раздел;
      оценка и распределение рисков;
      выводы по проекту;
      приложения.
      В случае, если бюджетный кредит выделяется на территории иностранных государств, представляются соответствующие документы, подтверждающие первоначальную и предлагаемую к корректировке стоимость проектов, утвержденных в порядке, установленном законодательством в области строительства того государства, на территории которого данный проект реализуется с приложением текста указанного законодательства и с обеспечением его перевода на государственный и/или русский языки.
      В зависимости от специфики проекта включаются дополнительные разделы, позволяющие детально раскрыть и обосновать принятые в рамках ФЭО бюджетного кредита решения.
      При этом, приложения укомплектовываются следующими документами:
      расчетами по возможным видам и способам финансирования, которые включают базовые параметры финансово-экономической модели и расчеты показателей экономической эффективности, представляемые по формам согласно приложению 2 к настоящим Правилам;
      информация об участниках, представляемое по форме согласно приложению 18 к настоящим Правилам;
      бумажная и электронная версия финансовой модели, составленной в соответствии с приложением 22 к настоящим Правилам;
      прогноз финансовых показателей участников финансовой схемы бюджетного кредита, без учета бюджетного кредита, составленный по формам, утвержденным приказом центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета:
      «Бухгалтерский баланс»;
      «Отчет о прибылях и убытках»;
      «Отчет о движении денежных средств (прямой или косвенный метод)»;
      «Отчет об изменениях в капитале»;
      анализ эффективности инвестиционного проекта, планируемого к реализации за счет бюджетного кредита, представляемый по форме согласно приложению 47 к настоящим Правилам;
      анализ заемщика, представляемый по форме согласно приложению 48 к настоящим Правилам;
      документ, подтверждающий право собственности на предполагаемое залоговое обеспечение и отсутствие иных обременении на залоговое имущество;
      оригинал справки соответствующего налогового органа об отсутствии (наличии) налоговой задолженности и других обязательных платежей в бюджет;
      справка (письмо) уполномоченного органа по исполнению бюджета об отсутствии просроченной задолженности по ранее выданным бюджетным кредитам;
      отчет об оценке имущества, который предоставляется для обеспечения по своевременному возврату бюджетного кредита, составленный в соответствии с законодательством об оценочной деятельности в Республики Казахстан;
      документ, обосновывающий маржу, взимаемую при бюджетном кредитовании конечного заемщика;
      копии соответствующих правоустанавливающих документов на недвижимое имущество по проектам, предполагающим строительство новых либо реконструкцию существующих объектов;
      копии учредительных документов участников финансовой схемы;
      документы о кредитной политике участников финансовой схемы;
      положительное решение исполнительного органа специализированной организации об утверждении привлечения бюджетного кредитования на планируемый проект(ы) в рамках реализации государственной инвестиционной политики с подтверждением:
      1) объема и условий запрашиваемых средств бюджетного кредита;
      2) прямых и конечных результатов по годам согласно финансово-экономической модели;
      3) экономического эффекта;
      4) социально-экономической эффективности;
      финансовая отчетность участников финансовой схемы (отдельная и консолидированная) с печатью и за подписью первого руководителя государственного органа - AБП либо лица его замещающего либо лица, уполномоченного отдельно по каждому бюджетному кредиту первым руководителем государственного органа - AБП и главного бухгалтера за последние три года, предшествующие внесению ФЭО бюджетного кредита в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию, а также пояснительные записки к финансовой отчетности;
      для участников финансовой схемы, аудит финансовой отчетности которых в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности является обязательным, представляются аудированная финансовая отчетность и аудиторские отчеты, составленные за последние три года. При этом участник финансовой схемы имеет право предоставить неаудированную финансовую отчетность за последний отчетный период при наличии объективных причин в соответствии с действующим законодательством;
      копия инвестиционного предложения и экономического заключения центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию на данное инвестиционное предложение;
      соответствующее заключение комплексной вневедомственной экспертизы;
      заключение отраслевой экспертизы уполномоченного органа соответствующей отрасли;
      финансовая отчетность участников финансовой схемы, составленная на последний день месяца, предшествующего внесению ФЭО бюджетного кредита в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию, а также пояснительные записки к финансовой отчетности.
      Финансовая отчетность представляется в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе с приложением информации о финансовых участиях в других организациях, с приложением детальной расшифровкой статей баланса, занимающих 10 % и более в валюте баланса.
      Заключение отраслевой экспертизы уполномоченного органа соответствующей отрасли содержит положительную оценку:
      1) анализа существующей ситуации в отрасли с количественным обоснованием спроса на товары, работы и услуги, планируемые по запрашиваемому объему бюджетного кредита на проект в рамках реализации государственной инвестиционной политики;
      2) влияния реализации проекта на развитие отрасли с приведением количественных и качественных показателей результата по годам согласно финансово-экономической модели и указанием роли и места проекта в структуре экономики отрасли, экономического эффекта и социально-экономической эффективности;
      3) достаточности и эффективности технических решений по мероприятиям проекта (по проектам, предполагающим строительство и (или) закуп оборудования), с оценкой объема бюджетного кредитования, его целевое назначение по мероприятиям и компонентам;
      4) определения технических решений и стоимости объектов либо их частей, предусматривающих строительство и (или) реконструкцию объектов, при отсутствии заключений соответствующих экспертиз, в том числе комплексной вневедомственной экспертизы;
      5) операций по финансированию получателей средств бюджетного кредита, а также их маржи.»;
      пункты 182-38 и 182-39 изложить в следующей редакции:
      «182-38. В институциональном разделе описывается предлагаемая эффективная схема управления проектом, их функции, порядок их взаимодействия, при этом схема описывается до уровня основных участников, заключающих кредитный договор.
      Данный раздел включает:
      1) информацию по каждому участнику финансовой схемы, а также финансовую схему реализации мероприятий с указанием сумм и направлений денежных потоков;
      2) информацию о стратегических предпосылках проекта, в частности, информацию о стратегических и программных документах, в реализацию которых планируются мероприятия по ФЭО бюджетного кредита (ежегодное Послание Президента Республики Казахстан к народу Казахстана о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики Республики Казахстан, нормативные правовые акты, документы Системы государственного планирования Республики Казахстан).
      182-39. Маркетинговый раздел содержит анализ существующей и прогнозируемой (на период реализации проекта) конъюнктуры спроса на образующуюся в результате реализации проекта продукцию (товары/услуги) и предложения потребляемых факторов производства.
      Данный раздел включает:
      1) анализ существующей социально-экономической ситуации в отрасли (регионе) и Республике Казахстан и перспективы ее развития без учета проекта, в том числе:
      основные социальные показатели (уровень доходов населения, уровень безработицы, занятости, смертности, рождаемости и тому подобное);
      основные отраслевые (региональные) показатели (объем производства продукции (товара/услуги), доля отрасли (региона) в структуре внутреннего валового продукта, объем инвестиций в отрасль (регион) и их тенденции в планируемом периоде);
      описание существующей проблемы в отрасли, которую планируется решить посредством реализации проекта;
      2) анализ перспектив развития социально-экономической ситуации в отрасли (регионе) и в Республике Казахстан в случае реализации проекта, в том числе:
      основные социальные показатели (уровень доходов населения, уровень безработицы, занятости, смертности, рождаемости и другие);
      основные отраслевые (региональные) показатели (объем производства продукции (товара/услуги), доля отрасли (региона) в структуре внутреннего валового продукта, объем инвестиций в отрасль (регион) и их тенденции в планируемом периоде);
      анализ и обоснование количественных параметров спроса, подтвержденный отраслевыми заключениями согласно функциям уполномоченного органа, его тенденций или оценку необходимости в продукции (товаров/услуг), планируемой к производству в рамках проекта;
      анализ объемов, видов и цен на продукцию (товары/услуги), которая производится с учетом текущей ситуации в отрасли (регионе) по категориям потребителей;
      3) анализ объемов, видов и цен на продукцию (товары/услуги), которая будет производиться в результате реализации проекта по категориям потребителей:
      анализ рынков сырья, материалов, оборудования, необходимых для реализации проекта, в том числе сравнительный анализ по производителям и поставщикам, ценам, качеству и условиям поставки продукции;
      анализ обеспеченности проекта специалистами соответствующей квалификации как в инвестиционный, так и в постинвестиционный период, а также, в случае необходимости, обоснование привлечения иностранных специалистов.»;
      пункт 182-41 изложить в следующей редакции:
      «182-41. Социально-экономический раздел отражает экономические и социально-экономические выгоды и затраты от реализации проекта.
      Данный раздел включает:
      подтвержденное расчетами обоснование планируемых прямых и конечных результатов мероприятий ФЭО бюджетного кредита;
      информацию о социально-экономической, в том числе, бюджетной, эффективности мероприятий ФЭО бюджетного кредита, обусловленной достижением прямого и конечного результатов;
      расчет экономического эффекта и социально-экономической эффективности от реализации бюджетного кредита с подтверждением финансово-экономической модели, соответствующий утвержденному решению исполнительного органа специализированной организации;
      анализ выгод и затрат по проекту, который включает в себя анализ результатов, следствий и влияния, приращенные выгоды и затраты, дополнительные выгоды потребителя, необратимые издержки, внешние эффекты, международные эффекты, косвенные выгоды от реализации проекта;
      расчет прямого, косвенного и совокупного макроэкономического эффекта в текущих ценах и в сопоставимых ценах предыдущего года;
      расчет показателей чистых общественных выгод, экономического чистого приведенного дохода (economic net present value, ENPV), экономической внутренней нормы доходности (economic internal rate of return, EIRR);
      анализ влияния реализации проекта на развитие смежных отраслей (соседних регионов);
      анализ влияния проекта на рост экспортного потенциала Республики Казахстан и импортозамещения, развитие инноваций;
      планируемые к предоставлению виды и размеры государственной поддержки для поддержания деятельности участников по проекту, их расчеты и обоснование;
      расчет нагрузки на государственный бюджет (республиканский или местный) по годам реализации проекта;
      расчет показателей чистых бюджетных выгод, бюджетного чистого приведенного дохода (NPV государственного бюджета), бюджетной внутренней нормы доходности (IRR государственного бюджета);
      планируемые налоговые поступления в государственный бюджет, в том числе, с учетом конечных заемщиков бюджетного кредита.»;
      пункты 182-45,182-46, 182-47, 182-48 изложить в следующей редакции:
      «182-45. Центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления пакета документов возвращает их AБП в случае отсутствия документов, предусмотренных параграфами 4, 5, 6 и 7 Главы 3-1 настоящих Правил.
      В случае наличия полного пакета документов, предусмотренных параграфами 4, 5, 6 и 7 Главы 3-1 настоящих Правил, для проведения экономической экспертизы ФЭО бюджетного кредита в течение 1 (одного) рабочего дня направляется на экономическую экспертизу соответственно:
      1) юридическому лицу, определенному Правительством Республики Казахстан на осуществление экономической экспертизы ФЭО бюджетного кредита, в том числе скорректированного;
      2) юридическим лицам, определяемым местными исполнительными органами Республики Казахстан на осуществление экономической экспертизы ФЭО бюджетного кредита, в том числе скорректированного.
      182-46. Экономическая экспертиза ФЭО бюджетного кредита, в том числе скорректированного, юридического лица, определяемого Правительством Республики Казахстан либо местными исполнительными органами, проводится в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня представления пакета документов по финансово-экономическому обоснованию бюджетного кредита, в том числе скорректированного.
      Экономическая экспертиза ФЭО бюджетного кредита проводится на основании представленного ФЭО бюджетного кредита, положительных отраслевых заключений уполномоченных органов, положительного решения исполнительного органа специализированной организации и соответствующих положительных заключений экспертиз, требуемых в зависимости от специфики проекта.
      Экономическая экспертиза проводится только на запрашиваемую сумму бюджетного кредитования специализированной организации по проекту на основании ФЭО, положительных отраслевых заключений уполномоченных органов, положительного решения исполнительного органа специализированной организации.
      В случае необходимости предоставления дополнительной информации и (или) проведения дополнительных экспертиз по вопросам, не охваченным или не полностью охваченным проведенными экспертизами и/или независимой экспертизой, а также в предоставленной документации, соответствующие юридические лица, определенные Правительством Республики Казахстан либо местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы ФЭО бюджетного кредита, в том числе скорректированного, запрашивают соответствующую информацию и (или) проведение дополнительных экспертиз.
      К дополнительной информации относится финансовая отчетность участников, составленная на последний день месяца, предшествующего внесению ФЭО бюджетного кредита, в том числе скорректированного в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию, а также пояснительные записки к финансовой отчетности.
      К дополнительным экспертизам относятся:
      1) комплексная вневедомственная экспертиза;
      2) отраслевая экспертиза уполномоченного государственного органа.
      Запросы по представлению необходимой информации и (или) проведению дополнительных экспертиз по вопросам, не охваченным или не полностью охваченным проведенными экспертизами направляются соответствующему администратору бюджетной программы, копия запроса - центральному или местному уполномоченному органу по государственному планированию в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поступления полного пакета документов, указанных в 182-36 настоящих Правил.
      AБП представляют необходимую информацию юридическому лицу, определенному Правительством Республики Казахстан либо местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы ФЭО бюджетного кредита, в том числе скорректированного, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления запроса в виде официального письма, или уведомляют о необходимости дополнительных сроков для представления информации, но не более 25 (двадцати пяти) рабочих дней.
      В случае продления срока проведения экономической экспертизы юридическое лицо, определенное Правительством Республики Казахстан либо местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы ФЭО бюджетного кредита, в том числе скорректированного, уведомляет центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию о продлении проведения экономической экспертизы с приложением письма AБП.
      Со дня направления запроса и до представления необходимой информации сроки проведения экономической экспертизы приостанавливаются.
      Результатом экономической экспертизы ФЭО бюджетного кредита, в том числе скорректированного является положительное заключение или отрицательное заключение, или заключение на доработку.
      182-47. Заключение экономической экспертизы ФЭО бюджетного кредита (далее - Заключение) включает:
      1) заголовок;
      2) раздел «Краткая характеристика проекта»;
      3) раздел «Выводы»;
      4) подписи;
      5) дата;
      6) адрес;
      7) Приложение 1 к Заключению «Документы».
      Заключение имеет заголовок, указывающий на наименование проекта, а также наименование организации, подготовившей Заключение.
      В разделе «Краткая характеристика проекта» указывается следующая информация согласно ФЭО бюджетного кредита:
      1) наименование проекта;
      2) наименование AБП;
      3) наименования участников финансовой схемы;
      4) цель предоставления бюджетного кредита;
      5) общая стоимость проекта с разбивкой финансирования по годам;
      6) источники и форма финансирования проекта;
      7) условия предоставления бюджетного кредита.
      Раздел «Выводы» соответствует следующей структуре:
      1) глава «Обоснованность», в которой приводится информация о размере бюджетного кредита, на основании положительных отраслевых заключений уполномоченных органов, положительного решения исполнительного органа специализированной организации и соответствующих положительных заключений экспертиз, требуемых в зависимости от специфики проекта;
      2) глава «Кредитоспособность», в которой приводится анализ кредитоспособности специализированной организации в соответствии с критериями, определяемыми Правилами исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9934).
      Приложение 1 «Документы» к Заключению содержит:
      1) перечень документов и материалов, принятых во внимание при проведении экономической экспертизы:
      документы, представленные на рассмотрение для проведения экономической экспертизы;
      нормативные правовые акты;
      2) замечания к составу и содержанию представленных документов.
      182-48. Центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления Заключения рассматривает пакет документов по ФЭО бюджетного кредита с учетом Заключения и подготавливает экономическое заключение по ним.
      Экономическое заключение по ФЭО бюджетного кредита готовится центральным или местным уполномоченным органом по государственному планированию по форме согласно приложению 49 к настоящим Правилам.».
      2. Департаменту инвестиционной политики в установленном законодательством порядке обеспечить:
      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан;
      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства национальной экономики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.
      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.
      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Министр национальной  экономики
Республики Казахстан        A. Иргалиев
«СОГЛAСОВAН»
Министерство финансов
Республики Казахстан