"Екінші деңгейдегі банктер есептілігінің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оны ұсыну қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2020 жылғы 21 сәуірдегі № 54 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2021 жылғы 26 сәуірдегі № 48 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 11 мамырда № 22715 болып тіркелді

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы қаулы 01.10.2021 бастап қолданысқа енгізіледі.

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 54-бабы 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Екінші деңгейдегі банктер есептілігінің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оны ұсыну қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2020 жылғы 21 сәуірдегі № 54 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 20474 болып тіркелген, 2020 жылғы 27 сәуірде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Екінші деңгейдегі банктер есептілігінің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және ұсыну қағидаларын бекіту туралы";

      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 54-бабы 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:";

      1 және 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Мыналар:

      1) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес екінші деңгейдегі банктер есептілігінің тізбесі;

      2) осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес баланстық және баланстан тыс шоттардағы қалдықтар туралы есептің нысаны;

      3) осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес банк қызметінің жекелеген көрсеткіштері туралы есептің нысаны;

      4) осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес шетел валютасымен биржадан тыс операциялар туралы есептің нысаны;

      5) осы қаулыға 5-қосымшаға сәйкес банкаралық активтер және міндеттемелер бойынша есептің нысаны;

      6) осы қаулыға 6-қосымшаға сәйкес бағалы қағаздар портфелінің құрылымы туралы есептің нысаны;

      7) осы қаулыға 7-қосымшаға сәйкес банктің басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялары туралы есептің нысаны;

      8) осы қаулыға 8-қосымшаға сәйкес өзге сыныпталатын активтер мен ірі дебиторлар туралы есептің нысаны;

      9) осы қаулыға 9-қосымшаға сәйкес берілген қарыздар және олар бойынша сыйақы мөлшерлемелері туралы есептің нысаны;

      10) осы қаулыға 10-қосымшаға сәйкес банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалар және олармен жасалған мәмілелер туралы есептің нысаны;

      11) осы қаулыға 11-қосымшаға сәйкес қолма-қол ақшамен операциялар туралы есептің нысаны;

      12) осы қаулыға 12-қосымшаға сәйкес резидент-клиенттердің шоттары мен салымдары бойынша есептің нысаны;

      13) осы қаулыға 13-қосымшаға сәйкес тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есептің нысаны;

      14) осы қаулыға 14-қосымшаға сәйкес жеке тұлғалар депозиттерінің көлемі және сыйақы мөлшерлемелері бойынша есептің нысаны;

      15) осы қаулыға 15-қосымшаға сәйкес зиян келтірген операциялық тәуекел оқиғаларының мониторингі туралы есептің нысаны;

      16) осы қаулыға 16-қосымшаға сәйкес банктің басшы қызметкерлеріне төленген кіріс туралы есептің нысаны;

      17) осы қаулыға 17-қосымшаға сәйкес Екінші деңгейдегі банктердің есептілікті ұсыну қағидалары бекітілсін.

      2. Екінші деңгейдегі банктер Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне электрондық форматта мыналарды:

      1) осы қаулының 1-тармағының 2) тармақшасында көзделген есепті – есепті күннен кейінгі үш жұмыс күннен кешіктірмей күн сайын ұсынады, оған мыналар;

      есепті күннен кейінгі төрт жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынылатын айдың бірінші, екінші және соңғы жұмыс күндері үшін есептер;

      аяқталған қаржы жылынан кейінгі жылғы отыз бірінші қаңтардан кешіктірмей ұсынылатын жылдың соңғы жұмыс күні үшін қосымша есеп (банкішілік операциялар бойынша қорытынды айналымдарды есепке алғанда) қосылмайды;

      2) осы қаулының 1-тармағының 3), 5), 6) және 7) тармақшаларында көзделген есептерді – есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын;

      3) осы қаулының 1-тармағының 4) тармақшасында көзделген есепті – есепті күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей, күн сайын;

      4) осы қаулының 1-тармағының 8) тармақшасында көзделген есепті:

      өзге де сыныпталатын активтер туралы мәліметтер бөлігінде – аяқталған қаржы жылынан кейінгі жылғы отыз бірінші қаңтардан кешіктірмей ұсынылатын (банкішілік операциялар бойынша қорытынды айналымдарды есепке ала отырып) желтоқсан айы үшін өзге сыныпталатын активтер туралы қосымша есепті қоспағанда, есепті айдан кейінгі айдың он бірінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын;

      ірі дебиторлар туралы мәліметтер бөлігінде – есепті тоқсаннан кейінгі айдың он бесінен кешіктірмей, тоқсан сайын;

      5) осы қаулының 1-тармағының 9) тармақшасында көзделген есепті – есепті айдан кейінгі айдың он бірінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын;

      6) осы қаулының 1-тармағының 10) тармақшасында көзделген есепті:

      банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалардың тізілімі бөлігінде – есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын;

      банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы мәліметтер және банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалар және олармен жасалған мәмілелер туралы қосымша мәліметтер бөлігінде – есепті айдан кейінгі айдың он бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын;

      7) осы қаулының 1-тармағының 11) тармақшасында көзделген есепті –есепті айдан кейінгі айдың отызыншы күнінен кешіктірмей, ай сайын;

      8) осы қаулының 1-тармағының 12) тармақшасында көзделген есепті –есепті айдан кейінгі айдың сегізінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын;

      9) осы қаулының 1-тармағының 13) тармақшасында көзделген есепті –есепті айдан кейінгі айдың он бесінен кешіктірмей, ай сайын;

      10) осы қаулының 1-тармағының 14) тармақшасында көзделген есепті –есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын;

      11) осы қаулының 1-тармағының 15) тармақшасында көзделген есепті –есепті тоқсаннан кейінгі айдың отызыншы күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын;

      12) осы қаулының 1-тармағының 16) тармақшасында көзделген есепті –қаржы жылы аяқталуы бойынша күнтізбелік бір жүз жиырма күн ішінде, жыл сайын ұсынады.

      Екінші деңгейдегі банктер осы қаулының 1-тармағының 3), 5), 6), 7), 9), 12) және 14) тармақшаларында көзделген желтоқсан айы үшін (банкішілік операциялар бойынша қорытынды айналымдарды есепке ала отырып) қосымша есептерді (оның ішінде есепті айда банкішілік операциялар бойынша айналымдар болмаған кезде) аяқталған қаржы жылынан кейінгі жылғы отыз бірінші қаңтардан кешіктірмей ұсынады.";

      1-қосымша осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      2-қосымша осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      3-қосымша осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      4-қосымша осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      5-қосымша осы қаулыға 5-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      6-қосымша осы қаулыға 6-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      7-қосымша осы қаулыға 7-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      8-қосымша осы қаулыға 8-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      9-қосымша осы қаулыға 9-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      10-қосымша осы қаулыға 10-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      11-қосымша осы қаулыға 11-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      12-қосымша осы қаулыға 12-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      13-қосымша осы қаулыға 13-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      14-қосымша осы қаулыға 14-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      15-қосымша осы қаулыға 15-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      16-қосымша осы қаулыға 16-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      17-қосымша осы қаулыға 17-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. Қаржы нарығының статистикасы департаменті (А.М. Боранбаева) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) Заң департаментімен (А.С. Касенов) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

      3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2) тармақшасында және 3-тармағында көзделген іс-шаралардың орындаулы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Ақпарат және коммуникациялар департаменті – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің баспасөз қызметі (Ә.Р. Адамбаева) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары А.М. Баймағамбетовке жүктелсін.

      5. Осы қаулы 2021 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің Төрағасы
Е. Досаев

      КЕЛІСІЛДІ

      Қазақстан Республикасының

      Қаржы нарығын реттеу және

      дамыту агенттігі

      КЕЛІСІЛДІ

      Қазақстан Республикасы

      Стратегиялық жоспарлау және

      реформалар агенттігінің

      Ұлттық статистика бюросы

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2021 жылғы 26 сәуірдегі
№ 48 Қаулыға
1-қосымша

Екінші деңгейдегі банктер есептілігінің тізбесі

      Екінші деңгейдегі банктердің есептілігінде мыналар қамтылады:

      1) баланстық және баланстан тыс шоттардағы қалдықтар туралы есеп;

      2) банк қызметінің жекелеген көрсеткіштері туралы есеп;

      3) шетел валютасымен биржадан тыс операциялар туралы есеп;

      4) банкаралық активтер мен міндеттемелер бойынша есеп;

      5) бағалы қағаздар портфелінің құрылымы туралы есеп;

      6) банктің басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялары туралы есеп;

      7) өзге сыныпталатын активтер мен ірі дебиторлар туралы есеп;

      8) берілген қарыздар және олар бойынша сыйақы мөлшерлемелері туралы есеп;

      9) банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалар және олармен жасалған мәмілелер туралы есеп;

      10) қолма-қол ақшамен операциялар туралы есеп;

      11) резидент-клиенттердің шоттары мен салымдары туралы есеп;

      12) тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп;

      13) жеке тұлғалар депозиттерінің көлемі мен сыйақы мөлшерлемелері бойынша есеп;

      14) зиян келтірген операциялық тәуекел оқиғаларының мониторингі туралы есеп;

      15) банктің басшы қызметкерлеріне төленген кіріс туралы есеп.

  Қаулыға
2-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Баланстық және баланстан тыс шоттардағы қалдықтар туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 700-N(D)

      Кезеңділігі: күнделікті

      Есепті кезең: 20__ жылғы "___"________________ үшін

      Есепті ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банктер

      Ұсыну мерзімдері:

      есепті күннен кейінгі төрт жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынылатын айдың бірінші, екінші және соңғы жұмыс күндері үшін есептерді қоспағанда, есепті күннен кейінгі үш жұмыс күнінен кешіктірмей, күн сайын;

      жылдың соңғы жұмыс күні үшін қосымша есеп (банкішілік операциялар бойынша қорытынды айналымдарды есепке ала отырып) – аяқталған қаржы жылынан кейінгі жылғы отыз бірінші қаңтардан кешіктірмей.

  Нысан

Көрсеткіштер атауы

Мәні

1

Шот нөмірі


2

Резиденттік белгісі


3

Экономика секторының коды


4

Валюталар тобының коды


5

Сомасы


      Атауы ______________________________________________________________

      Мекенжайы _________________________________________________________

      Телефоны _____________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы _______________________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _________________________________________________ ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "______" ______________

  Баланстық және баланстан тыс
шоттардағы қалдықтар туралы
есеп нысанына қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Баланстық және баланстан тыс шоттардағы қалдықтар туралы есеп (индексі – 700-N(D), кезеңділігі – күн сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Баланстық және баланстан тыс шоттардағы қалдықтар туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына және "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 54-бабының 1-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысан күн сайын жасалады, есепті күнінің соңындағы жағдай бойынша толтырылады.

      Нысанды толтыру кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі теңге болып табылады. Құндық көрсеткіштер үтірден кейін екі таңбалы сандармен көрсетіледі.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

      5. Нысанды толтыру кезінде кодтар Нысан берілетін ақпараттық жүйеде пайдаланылатын анықтамалықтарға сәйкес көрсетіледі, күндер мынадай форматта көрсетіледі: "ЖЖЖЖ.КК.АА", мұнда "ЖЖЖЖ" – жылы, "КК" – күні, "АА" – айы.

      6. Нысан мен Түсіндірмедегі шоттардың нөмірлері Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6793 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 31 қаңтардағы № 3 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы, "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамындағы және Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктердің филиалдарындағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарына (бұдан әрі – Банктер шоттарының үлгі жоспары) сәйкес көрсетіледі.

      7. Түсіндірмеде көрсетілген көрсеткіш ұсынылмайтын жағдайларды қоспағанда, барлық көрсеткіштер толтырылуы міндетті болып табылады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      8. Нысанда екінші деңгейдегі банктің баланстық (активтер, міндеттемелер, меншікті капитал, кіріс, шығыс) және баланстан тыс (шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелер, балансқа меморандумның шоттары) шоттарындағы қалдықтар туралы мәліметтер көрсетіледі.

      9. 1, 2, 3, 4 және 6-жолдарда мәндер Нысан ұсынылатын ақпараттық жүйеде орналастырылған анықтамалықтардан таңдалады.

      2, 3 және 4-жолдарда резиденттік белгісіне, экономика секторының кодына және валюта түріне сәйкес келетін кодтар Түсіндірмеге сәйкес осындай нақтылау қолданылатын шоттар үшін көрсетіледі.

      10. 1-жолда Банктер шоттарының үлгі жоспарына сәйкес келетін шоттың төрт таңбалы нөмірі көрсетіледі.

      11. 2-жолда мынадай кодтарға сәйкес резиденттік белгісі көрсетіледі:

      "1" коды – Қазақстан Республикасының резиденті;

      "2" коды – Қазақстан Республикасының бейрезиденті.

      12. 3-жолда мынадай кодтарға сәйкес экономиканың секторлары көрсетіледі:

      "1" коды – Орталық Үкімет;

      "2" коды – өңірлік және жергілікті басқару органдары;

      "3" коды – Орталық (ұлттық) банктер;

      "4" коды – басқа депозиттік ұйымдар;

      "5" коды – басқа қаржы ұйымдары;

      "6" коды – мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар;

      "7" коды – мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар;

      "8" коды – үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар;

      "9" коды – үй шаруашылықтары.

      13. 4-жолда мынадай кодтарға сәйкес валюталар тобының коды көрсетіледі:

      "1" коды – теңге, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы;

      "2" коды – еркін айырбасталатын валюта;

      "3" коды – валюталардың басқа түрлері .

      14. Активтер бойынша 2 және 3-жолдарда резиденттік белгісі және дебитордың (эмитенттің) экономика секторының коды, міндеттемелер бойынша – резиденттік белгісі және кредитордың экономика секторының коды көрсетіледі.

      15. 2, 3 және 4-жолдарда көрсеткіштер 1011, 1012, 1601, 1602, 1610, 1651-1699, 1854, 1857, 1873, 1874, 2854, 2857, 2861, 2872, 2873, 3001, 3003, 3025, 3027, 3101, 3200, 3400, 3510, 3540, 3580, 3589, 3599 шоттар бойынша, 4 (төртінші), 5 (бесінші), 6 (алтыншы) және 7 (жетінші) сыныптардың шоттары бойынша көрсетілмейді.

      16. 3-жолда көрсеткіш 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1871, 1880, 2041, 2042, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2231, 2704, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2838, 2839, 2871, 2874, 2880, 3561, 3562, 3563 және 3564 шоттар бойынша ұсынылмайды.

      17. 4-жолда көрсеткіш 1013, 1727, 2016, 2126, 2212, 2216, 2708 және 2717 шоттар бойынша ұсынылмайды.

      18. "1" резиденттік белгісінің мәні бар 1007, 1009, 1603 және 1604-шоттар бойынша бағалы металдардан жасалған монеталар және "2" резиденттік белгісінің мәні бар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған ұлттық валютадағы коллекциялық монеталар – бағалы металдардан жасалған монеталар және бейрезидент эмитенттердің коллекциялық монеталары көрсетіледі.

      19. 1405, 1406, 1425, 1752 және 1864-шоттар бойынша 3-жолда вексель берушінің экономика секторының коды көрсетіледі.

      20. 1201, 1202, 1205, 1206, 1208, 1209, 1452, 1453, 1454, 1456, 1457, 1459, 1481, 1482, 1483, 1485, 1486, 1491, 1492, 1494, 1495, 1744, 1745, 1746, 1750 және 1757 шоттар бойынша 2-жолда эмитенттің резиденттік белгісі, 3-жолда эмитенттің экономика секторының коды көрсетіледі.

      21. 2301, 2303, 2306, 2401, 2402, 2405 және 2406 шоттар бойынша бағалы қағазды ұстаушының резиденттік белгісін және экономика секторының кодын дұрыс анықтау мүмкіндігі болмаған кезде бағалы қағаздың номиналды ұстаушысының (сенімгерлік меншік иесінің) резиденттік белгісі мен экономика секторының коды көрсетіледі.

      22. Банктердің банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға салымдарын орналастыру бойынша операциялар 3-жолда экономика секторының тиісті кодын көрсете отырып, 1250-топтың "Басқа банктерде орналастырылған салымдар" шоттарында көрсетіледі.

  Қаулыға
3-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурста орналастырылған

Банк қызметінің жекелеген көрсеткіштері туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: ADD

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезең: 20__ жылғы "___"________________ жағдай бойынша

      Есепті ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банктер

      Ұсыну мерзімдері:

      есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын;

      желтоқсан айы үшін қосымша есеп (банкішілік операциялар бойынша қорытынды айналымдарды есепке ала отырып) – аяқталған қаржы жылынан кейінгі жылғы отыз бірінші қаңтардан кешіктірмей.

  Нысан

Көрсеткіштер атауы

Мәні

1

Банк қызметі көрсеткішінің коды


2

Сомасы


3

Есепті күн


      Атауы ______________________________________________________________

      Мекенжайы _________________________________________________________

      Телефоны _____________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _________________________________________________ ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "______" ______________

  Банк қызметінің жекелеген
көрсеткіштері туралы есеп
нысанына
1-қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Банк қызметінің жекелеген көрсеткіштері туралы есеп (индексі – ADD, кезеңділігі – ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Банк қызметінің жекелеген көрсеткіштері туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына және "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 54-бабының 1-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды екінші деңгейдегі банктер ай сайын есепті күннің соңындағы жағдай бойынша жасайды.

      Нысанды толтыру кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі теңге болып табылады. Құндық көрсеткіштер үтірден кейін екі таңбалы сандармен көрсетіледі.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

      5. Нысанды толтыру кезінде кодтар Нысан берілетін ақпараттық жүйеде пайдаланылатын анықтамалықтарға сәйкес көрсетіледі, күндер мынадай форматта көрсетіледі: "ЖЖЖЖ.КК.АА", мұнда "ЖЖЖЖ" – жылы, "КК" – күні, "АА" – айы.

      6. Нысан мен Түсіндірмедегі шоттардың нөмірлері Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6793 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 31 қаңтардағы № 3 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы, "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамындағы және Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктердің филиалдарындағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарына (бұдан әрі – Банктер шоттарының үлгі жоспары) сәйкес көрсетіледі.

      7. Түсіндірмеде көрсетілген көрсеткіш ұсынылмайтын жағдайларды қоспағанда, барлық көрсеткіштер толтырылуы міндетті болып табылады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      8. Нысанда осы қаулыда көзделген есептердің басқа нысандарына енгізілмеген екінші деңгейдегі банк қызметінің жекелеген көрсеткіштері бойынша мәліметтер көрсетіледі.

      9. 1-жолда мән Нысан ұсынылатын ақпараттық жүйеде жасалған және орналастырылған анықтамалықтан таңдалады. Екінші деңгейдегі банк қызметінің көрсеткіштері кодтарының талдамасы Нысанға 2-қосымшада келтірілген.

      10. 8713 және 8714-кодтар бойынша деректерді "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 4-1-тарауында көзделген қызметті жүзеге асыратын ислам банктері ғана көрсетеді. 8713 және 8714 кодтары бойынша күн (кезең) соңындағы сома Банктердің үлгі шоттар жоспарына сәйкес 1426 "Сауда қызметін қаржыландыру операциялары бойынша клиентке қойылатын талаптар" және 1427 "Сауда қызметін қаржыландыру операциялары бойынша мерзімі өткен берешек" баланстық шоттары бойынша қалдықтар сомасына сәйкес келеді.

      11. 8713, 8714, 8721, 8722, 8723, 8724, 8725, 8726, 8727, 8728, 8729, 8730, 8731, 8732, 8733, 8734, 8735, 8736, 8737, 8738, 8739, 8740, 8741, 8742, 8743 және 8744 кодтар бойынша деректер есепті айдың соңғы жұмыс күні үшін ғана, басқа кодтар бойынша – есепті айдың әрбір жұмыс күні үшін көрсетіледі.

      12. 8715, 8716, 8717, 8718, 8719, 8720, 8732, 8733, 8734 және 8735 кодтар бойынша деректер Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18186 болып тіркелген "Банктің және банк конгломератының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының қаржылық жай-күйінің нашарлауына әсер ететін факторларды белгілеу, сондай-ақ Ертерек ден қою шараларын көздейтін іс-шаралар жоспарын мақұлдау қағидаларын және банктің (банк конгломератының), Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының қаржылық жай-күйінің нашарлауына әсер ететін факторларды анықтау әдістемесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 28 желтоқсандағы № 317 қаулысына сәйкес қалыптастырылады.

      13. 8715 және 8716-кодтар Қазақстан Республикасының Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі және жергілікті атқарушы органдар шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарын қамтиды.

      14. 8717 код бойынша көрсетілген акционерлік қоғамдардың еншілес ұйымдары шығарған бағалы қағаздарды есепке алусыз, "Самұрық-Қазына "ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы және "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы шығарған ауыртпалық салынбаған бағалы қағаздар көрсетіледі.

      15. 8715, 8716 және 8717-кодтар бойынша екінші деңгейдегі банк кері сатып алу талабымен сатқан немесе кепілге берілген немесе өзге де түрде ауыртпалық салынған бағалы қағаздарды шегергенде, бағалы қағаздардың баланстық құны (есептелген сыйақыны, оң (теріс) түзетулерді, дисконттар мен сыйақыларды есепке ала отырып, халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтерді (провизияларды) шегергендегі номиналды құны) көрсетіледі.

      8716 және 8717-кодтар бойынша қалдықтар осы қаулыға 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бағалы қағаздар портфелінің құрылымы туралы есепте көрсетілген Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының ауыртпалық салынбаған мемлекеттік бағалы қағаздарының құнына, "Самұрық-Қазына "ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы және "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздардың құнына сәйкес келеді.

      16. 8718 және 8719- кодтар бойынша сомаларда: бір күндік своп бойынша – жасалған күнгі талаптар (міндеттемелер), екі күндік своп бойынша – жасалған күнгі және своп жасалған күннен кейінгі келесі күнгі талаптар (міндеттемелер) қамтылады.

      17. 8721, 8722, 8723, 8726 және 8727-кодтар бойынша баланстық және баланстан тыс шоттарда ескерілетін сомалар көрсетіледі.

      18. 8728 және 8731-кодтар бойынша есепті күнгі жағдай бойынша қалыптастырылған резервтердің (провизиялардың) сомасы көрсетіледі.

      19. 8729 және 8730-кодтар бойынша Банктердің үлгі шоттарының жоспарына сәйкес 1400 "Клиенттерге қойылатын талаптар" және 1700 "Сыйақы алуға байланысты есептелген кірістер" шоттарының топтары бойынша ескерілетін сомалар көрсетіледі.

      20. 8732-код бойынша олар бойынша құрылған резервтерді шегергенде таза сыныпталған қарыздар (банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға қарыздар, дара кәсіпкерлерге қарыздарды қоса алғанда, жеке тұлғаларға қарыздар, шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне қарыздарды қоса алғанда, заңды тұлғаларға қарыздар және кері РЕПО операциялары) бойынша сома көрсетіледі.

      Таза сыныпталған қарыздар деп бухгалтерлік есептің деректеріне сәйкес 10 (он) пайыздан астам деңгейде резервтер қалыптастырылған қарыздардың баланстық құны (дисконттарды (сыйақыларды), оң (теріс) түзетулерді, есептелген сыйақыны және олар бойынша құрылған резервтерді ескере отырып, негізгі борыш) түсініледі.

      21. 8733-код бойынша олар бойынша қалыптастырылған резервтерді есепке алмағанда, сыныпталған қарыздар (банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға қарыздар, дара кәсіпкерлерге қарыздарды қоса алғанда, жеке тұлғаларға қарыздар, шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне қарыздарды қоса алғанда, заңды тұлғаларға қарыздар және кері РЕПО операциялары) бойынша сома көрсетіледі.

      Сыныпталған қарыздар деп бухгалтерлік есептің деректеріне сәйкес 10 (он) пайыздан астам деңгейде резервтер қалыптастырылған негізгі борыш сомасы түсініледі.

      22. 8735-код бойынша ол бойынша қалыптастырылған резервтерді есепке алмағанда, сыныпталған дебиторлық берешек бойынша сома көрсетіледі.

      Сыныпталған дебиторлық берешек деп бухгалтерлік есептің деректеріне сәйкес 10 (он) пайыздан астам деңгейде резервтер қалыптастырылған дебиторлық берешек түсініледі. Сыныпталған дебиторлық берешектің есебіне негізгі борыштың сомасы қосылады.

      23. 8736-код бойынша толық жұмыс күні жұмыспен қамтылған қызметкерлердің саны көрсетіледі (ішінара жұмыспен қамтылған екі қызметкер толық жұмыс күні жұмыспен қамтылған бір қызметкер ретінде есептеледі).

      24. 8741 және 8742-кодтар бойынша "Қаржы құралдары" 9 (IFRS) халықаралық қаржылық есептілік стандартына сәйкес тиісінше сатып алынған немесе құрылған кредиттік-құнсызданған қаржы активтері бойынша (бастапқы тану кезінде кредиттік құнсыздану болған сатып алынған немесе құрылған қаржы активтері бойынша) негізгі борыштың және (немесе) есептелген сыйақының сомасы көрсетіледі.

      25. 8743-код бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі жоқ немесе кемінде 30 (отыз) күнді құрайтын 1 (бір) жылға дейінгі қоса алғанда өтеуге дейінгі мерзімі бар активтердің сомасы мыналарды қоса алғанда көрсетіледі:

      заңды және жеке тұлғаларға берілген қарыздар (резервтерді (провизияларды) шегергенде);

      банктерге қойылатын талаптар (резервтерді (провизияларды) шегергенде);

      Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне қойылатын талаптар;

      Бағалы қағаздар (резервтерді (провизияларды) шегергенде);

      кері РЕПО операциялары (резервтерді (провизияларды) шегергенде);

      реттелген борыш (резервтерді (провизияларды) шегергенде);

      өзге қаржы активтері.

      Өзге қаржы активтеріне Банктер шоттарының үлгі жоспарының мына шоттарында көрсетілген сомалар жатады:

      1753 "Туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша есептелген кіріс";

      1855 "Құжаттамалық есеп айырысулар бойынша дебиторлар";

      1860 "Банк қызметі бойынша басқа да дебиторлар";

      1861 "Кепілдіктер бойынша дебиторлар";

      1864 "Акцептелген вексельдер үшін клиентке қойылатын талаптар";

      1877 "Банк қызметімен байланысты дебиторлық берешек бойынша зиянды жабуға арналған резервтер (провизиялар)";

      1879 "Есептелген тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)";

      1890 шоттар тобы "Туынды қаржы құралдарымен жасалған операциялар мен дилинг операциялары бойынша талаптар".

      Негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі жоқ немесе кемінде 30 (отыз) күнді құрайтын активтердің барлығы өтелгенге дейінгі түпкілікті мерзім бойынша бөлінеді (өзге қаржы активтерін қосқанда).

      Активтердің сомасы есептелген сыйақыны, оң (теріс) түзетулерді, дисконттар мен сыйақыларды ескере отырып, халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтерді (провизияларды) шегергенде көрсетіледі.

      26. 8744-код бойынша 1 (бір) жылға дейінгі өтелгенге дейінгі мерзімі бар міндеттемелер мыналарды қоса алғанда көрсетіледі:

      клиенттердің салымдары;

      Қазақстан Республикасының бейрезидент-клиенттерінің салымдары;

      банктер алдындағы міндеттемелер;

      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің алдындағы міндеттемелер;

      айналысқа шығарылған бағалы қағаздар;

      халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қарыздар;

      Қазақстан Республикасының Үкіметінен және Қазақстан Республикасының жергілікті билік органдарынан алынған қарыздар;

      РЕПО операциялары;

      реттелген борыш;

      арнайы мақсаттағы еншілес ұйымдардың салымдары;

      өзге қаржы міндеттемелері.

      Өзге қаржы міндеттемелеріне Банктер шоттарының үлгі жоспарының мына шоттарында көрсетілген сомалар жатады:

      2451 "Мерзімсіз қаржы құралдары";

      2727 "Туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша есептелген шығыстар";

      2757 "Мерзімсіз қаржы құралдары бойынша есептелген шығыстар";

      2855 "Құжаттамалық есеп айырысулар бойынша кредиторлар";

      2860 "Банк қызметі бойынша басқа да кредиторлар";

      2864 "Акцептер бойынша міндеттемелер";

      2890 шоттар тобы "Туынды қаржы құралдарымен жасалған операциялар мен дилинг операциялары бойынша міндеттемелер".

      Барлық міндеттемелер өтелгенге дейінгі түпкілікті мерзім бойынша бөлінеді (өзге қаржы міндеттемелерін қосқанда).

      Міндеттемелер сомасы есептелген шығыстар, оң (теріс) түзетулер, дисконттар мен сыйлықақылар ескеріле отырып көрсетіледі.

      27. 8743 және 8744-кодтар бойынша тиісінше Қазақстан Республикасының резиденттері мен бейрезиденттері бойынша активтер мен міндеттемелердің теңгедегі және шетел валютасындағы сомасы көрсетіледі.

      8743 және 8744 кодтары бойынша сомалар талап етілгенге дейінгі активтер мен міндеттемелерді қамтиды.

      28. Деректер болмаған кезде тиісті жолдардың көрсеткіштері ұсынылмайды.

  Банк қызметінің жекелеген
көрсеткіштері туралы есеп
нысанына 2-қосымша

Банк қызметі көрсеткіштерінің кодтары

Код

Банк қызметі көрсеткішінің атауы

8713

Сауда қызметін қаржыландыру операциялары бойынша негізгі борыш сомасы

8714

Сауда қызметін қаржыландыру операциялары бойынша үстеме баға сомасы

8715

Қазақстан Республикасының ауыртпалық салынбаған, шетел валютасында номинирленген мемлекеттік бағалы қағаздары

8716

Шетел валютасында номинирленген бағалы қағаздарды қосқанда, Қазақстан Республикасының ауыртпалық салынбаған мемлекеттік бағалы қағаздары

8717

"Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы және "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы шығарған ауыртпалық салынбаған бағалы қағаздар

8718

2 (екі) жұмыс күнінен аспайтын мерзімге жасалған валюталық своп операциялары бойынша ұлттық валютадағы талаптар

8719

2 (екі) жұмыс күнінен аспайтын мерзімге жасалған валюталық своп операциялары бойынша ұлттық валютадағы міндеттемелер

8720

Кері РЕПО-овернайт

8721

Қайта берілген (қайта берілмеген) қарыздарды және талап ету құқықтары кері сатып алынған қарыздарды қоса алғанда, акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі, кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын тұлға белгілеген сатып алу талаптарына сәйкес келетін, жеке тұлғаларға берілген ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша ағымдағы берешек

8722

Қайта берілген (қайта берілмеген) қарыздарды және талап ету құқықтары кері сатып алынған қарыздарды қоса алғанда, акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі, кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын заңды тұлға белгілеген сатып алу талаптарына сәйкес келетін, жеке тұлғаларға берілген ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша есептелген сыйақы

8723

Қайта берілген (қайта берілмеген) қарыздарды және талап ету құқықтары кері сатып алынған қарыздарды қоса алғанда, акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі, кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын тұлға белгілеген сатып алу талаптарына сәйкес келетін жеке тұлғаларға берілген ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша қалыптастырылған резервтер (провизиялар)

8724

Қайта берілген (қайта берілмеген) қарыздарды және талап ету құқықтары кері сатып алынған қарыздарды қоса алғанда, акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі, кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын тұлға белгілеген сатып алу талаптарына сәйкес келетін жеке тұлғаларға берілген және Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6793 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 31 қаңтардағы № 3 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы, "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамындағы және Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктердің филиалдарындағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарына (бұдан әрі – Банктер шоттарының үлгі жоспары) сәйкес 1400 "Клиенттерге қойылатын талаптар" шоттар тобында есепке алынатын ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша ағымдағы берешек

8725

Қайта берілген (қайта берілмеген) қарыздарды және талап ету құқықтары кері сатып алынған қарыздарды қоса алғанда, акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі, кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын тұлға белгілеген сатып алу талаптарына сәйкес келетін жеке тұлғаларға берілген және Банктер шоттарының үлгі жоспарына сәйкес 1400 "Клиенттерге қойылатын талаптар" шоттарының тобында есепке алынатын ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша есептелген сыйақы

8726

Акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі, кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын тұлға белгілеген сатып алу талаптарына сәйкес келетін жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын заңды тұлғаға берілген ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша мерзімі өткен берешекті қоса алғанда, ағымдағы берешек

8727

Акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі, кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын тұлға белгілеген сатып алу талаптарына сәйкес келетін жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын заңды тұлғаға қайта берілген ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша, оның ішінде мерзімі өткен берешегі бойынша есептелген сыйақы

8728

Акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі, кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын тұлға белгілеген сатып алу талаптарына сәйкес келетін жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын заңды тұлғаға қайта берілген ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша қалыптастырылған резервтер (провизиялар)

8729

Акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі, кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын тұлға белгілеген сатып алу талаптарына сәйкес келетін жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алу ды жүзеге асырған заңды тұлғаға бұрын қайта берілген талап ету құқықтары бойынша талап ету құқықтары кері сатып алынған ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша мерзімі өткен берешекті қоса алғанда, ағымдағы берешек

8730

Акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі, кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын тұлға белгілеген сатып алу талаптарына сәйкес келетін жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алу ды жүзеге асырған заңды тұлғаға бұрын қайта берілген талап ету құқықтары бойынша талап ету құқықтары кері сатып алынған ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша есептелген сыйақы

8731

Акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі, кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын тұлға белгілеген сатып алу талаптарына сәйкес келетін жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алу ды жүзеге асырған заңды тұлғаға бұрын қайта берілген талап ету құқықтары бойынша талап ету құқықтары кері сатып алынған ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша қалыптастырылған резервтер (провизиялар)

8732

Таза сыныпталған қарыздар

8733

Сыныпталған қарыздар

8734

Қарастырылып отырған кезеңнің белгілі бір айының соңында сыныпталған қарыздар бойынша құрылған резервтердің мөлшері

8735

Сыныпталған дебиторлық берешек

8736

Толық жұмыс күні жұмыспен қамтылған қызметкерлер саны

8737

Шетел валютасына индекстелген, теңгемен номинирленген активтердің жиынтық сомасы

8738

Банктің алынған қарыздар бойынша бас ұйым алдындағы міндеттемелерінің жиынтық сомасы

8739

Теңгемен номинирленген, шетел валютасына индекстелген міндеттемелердің жиынтық сомасы

8740

Қаржы жылы үшін жай акциялар бойынша жарияланған дивидендтер

8741

Сатып алынған немесе құрылған кредиттік-құнсызданған қаржы активтері - негізгі борыш

8742

Сатып алынған немесе құрылған кредиттік-құнсызданған қаржы активтері-сыйақы

8743

Негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі жоқ немесе кемінде 30 (отыз) күнді құрайтын 1 (бір) жылға дейінгі қоса алғанда өтеуге дейінгі мерзімі бар активтер

8744

1 (бір) жылға дейін қоса алғанда өтеуге дейінгі мерзімі бар міндеттемелер

  Қаулыға
4-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Шетел валютасымен биржадан тыс операциялар туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: OTC

      Кезеңділігі: күн сайын

      Есепті кезең: 20__ жылғы "___"________________ үшін

      Есепті ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банктер

      Ұсыну мерзімі: күн сайын, есепті күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей

      Нысан

Көрсеткіштер атауы

Мәні

1

Контрагент туралы мәліметтер:


1.1

Атауы


1.2

сәйкестендіргіш түрі


1.3

сәйкестендіру нөмірі


1.4

резиденттік белгісі


2

Мәміле туралы мәліметтер:


2.1

мәміле түрі


2.2

есептеу нысаны


2.3

мәміле мақсаты


2.4

мәмілені жасау күні мен уақыты


2.5

мәмілені валюталау күні


3

Сатып алу:


3.1.

валюта коды


3.2.

мәміле сомасы


4

Сату:


4.1

валюта коды


4.2

мәміле сомасы


5

Есепті күн


      Атауы ___________________________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________________________

      Электрондық пошта адресі _________________________________________

      Орындаушы ______________________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _________________________________________________ ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "______" ______________

  Шетел валютасымен биржадан
тыс операциялар туралы есептің
нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Шетел валютасымен биржадан тыс операциялар туралы есеп (индексі – OTC, кезеңділігі - күн сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) әкімшілік деректер жинауға арналған "Шетел валютасымен биржадан тыс операциялар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына және "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 54-бабының 1-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды шетел валютасын сатып алу (сату) бойынша биржадан тыс мәмілелерді жүзеге асыратын екінші деңгейдегі банк күн сайын жасайды. Нысандағы деректер мәміле валютасының бірліктерінде толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

      5. Нысанды толтыру кезінде кодтар нысан берілетін ақпараттық жүйеде пайдаланылатын анықтамалықтарға сәйкес көрсетіледі, күндер мынадай форматта көрсетіледі: "ЖЖЖЖ.КК.АА", мұнда "ЖЖЖЖ" – жылы, "КК" – күні, "АА" – айы.

      6. Түсіндірмеде көрсетілген көрсеткіш ұсынылмайтын жағдайларды қоспағанда, барлық көрсеткіштер толтырылуы міндетті болып табылады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      7. Нысанда есеп беретін банк мәміле жасаған сәттен бастап T немесе Т+n есеп айырысу күні бар қолма-қол және қолма-қол емес нысандағы биржадан тыс мәмілелер бойынша, ұлттық валютамен немесе басқа шетел валютасымен валюталық жұптар бойынша деректер көрсетіледі.

      Биржадан тыс мәмілелер бойынша деректер Қазақстан Республикасының басқа резидент банктерімен, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерімен және Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің филиалдарымен жасалған шетел валютасын сатып алу немесе сату жөніндегі мәмілелерді қамтиды. Деректерге валютаның бір түрі бойынша қолма-қол ақшасыз өтімділікті қолма-қол өтімділікке айырбастау жөніндегі мәмілелер кірмейді.

      8. 1.2, 1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1 және 4.1-жолдарда мәндер Нысан ұсынылатын ақпараттық жүйеде орналастырылған анықтамалықтардан таңдалады.

      9. Бір шетел валютасын басқа шетел валютасына немесе ұлттық валютаға сатып алу немесе сату бойынша операция Нысанда бірыңғай операция ретінде көрсетіледі.

      Своп операциялары бойынша мәміленің екі бөлігі бойынша деректер жеке көрсетіледі.

      10. 1.1-жолда банк жүргізетін контрагенттердің анықтамалығына сәйкес контрагенттің атауы көрсетіледі.

      Контрагенттерді сәйкестендіру үшін 1.2 және 1.3-жолдарда сәйкестендіргіштердің мынадай түрлері және олардың мәндері көрсетіледі:

      Қазақстан Республикасының резиденттері бойынша – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      Қазақстан Республикасының бейрезиденттері бойынша – ISO (International Organization for Standartization) 9362: Bank Identifier Code халықаралық стандартына сәйкес банктің контрагентіне берілген банктік сәйкестендіру коды, ол болмаған кезде – Нысан ұсынылатын ақпараттық жүйе үшін белгіленген алгоритм бойынша банк беретін баламалы сәйкестендіру нөмірі.

      1.4-жолда Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын контрагент бойынша "1" мәні көрсетіледі, Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын контрагент бойынша "2" мәні көрсетіледі.

      11. 2.1-жолда мәміле түрі көрсетіледі, 2.2-жолда мәміле бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру нысаны: қолма-қол нысанда, қолма-қол ақшасыз нысанда, базалық активті жеткізумен немесе жеткізбестен, 2.3-жолда – мәміле мақсаты көрсетіледі.

      2.5-жолда мәмілені валюталау күні (есептеу күні) көрсетіледі. Сплит мәмілесі бойынша осы жолда мәмілені валюталандырудың соңғы күні көрсетіледі.

      12. 3.1 және 4.1-жолдарда ҚР ҰС 07 ISO 4217 "Валюталар мен қорларды ұсынуға арналған кодтар" Қазақстан Республикасының Ұлттық сыныптауышына сәйкес сатып алу немесе сату валюталарының кодтары көрсетіледі.

      3.2 және 4.2-жолдарда валютаны сатып алу немесе сату бойынша мәміленің сомасы үтірден кейін екі белгімен сатып алу немесе сату валютасының бірлігінде көрсетіледі.

      13. 5-жол банктің шетел валютасымен биржадан тыс операциялары туралы мәліметтер берілетін күнді көрсетуге арналған.

  Қаулыға
5-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Банкаралық активтер және міндеттемелер бойынша есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: INTERBNK

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезең: 20__ жылғы "___"________________ жағдай бойынша

      Есепті ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банктер

      Ұсыну мерзімдері:

      есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын;

      желтоқсан айы үшін қосымша есеп (банкішілік операциялар бойынша қорытынды айналымдарды есепке ала отырып) – аяқталған қаржы жылынан кейінгі жылдың отыз бірінші қаңтарынан кешіктірмей.

  Нысан

Көрсеткіштер атауы

Мәні

1

Контрагент туралы мәліметтер:


1.1

атауы


1.2

сәйкестендіргіш түрі


1.3

сәйкестендіргіш


1.4

экономика секторының коды


1.5

резиденттік белгісі


1.6

тіркелген елі


2

Мәміленің референсі (коды)


3

Активтің, міндеттеменің, шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелердің түрі


4

Валюта коды


5

Мәміле жасалған күн


6

Талаптарды, міндеттемелерді орындау күні


7

Салымдар және тартылған қарыздар бойынша айналымдар:


7.1

есепті кезеңде тартылған (орналастырылған) қаражат, валюта бірлігінде


7.2

есепті кезеңде тартылған (орналастырылған) қаражат, теңгедегі баламасы


8

Сыйақы мөлшерлемесі


9

Активтің, міндеттеменің, шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелердің құндық көрсеткіштері:


9.1

құндық көрсеткіштің түрі


9.2

шот нөмірі


9.3

сомасы


10

(Кредиттік) тәуекел сатысы


      Атауы _______________________________________________________

      Мекенжайы_________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _________________________________________________ ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "______" ______________

  Банкаралық активтер мен
міндеттемелер бойынша есептің
нысанына қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Банкаралық активтер және міндеттемелер бойынша есеп (индексі – INTERBNK, кезеңділігі – ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) әкімшілік деректер жинауға арналған "Банкаралық активтер және міндеттемелер бойынша есеп" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына және "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 54-бабының 1-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Берілген қарыздарды, кері РЕПО операцияларын, болашақта берілетін қарыздар, шығарылған және расталған кепілдіктер мен аккредитивтер бойынша шартты және ықтимал талаптарды қоспағанда, олар бойынша мәліметтер Нысан бойынша ұсынылатын банкаралық активтер банктің резидент қаржы ұйымдарына және бейрезидент қаржы ұйымдарына қатысты активтері мен шартты (ықтимал) талаптарын қамтиды.

      Олар бойынша мәліметтер Нысан бойынша ұсынылатын банкаралық міндеттемелер болашақта берілетін қарыздар, шығарылған және расталған кепілдіктер мен аккредитивтер бойынша шартты және ықтимал міндеттемелерді қоспағанда, банктің резидент-қаржы ұйымдары және бейрезидент-қаржы ұйымдары алдындағы міндеттемелері мен шартты (ықтимал) міндеттемелерін қамтиды.

      4. Нысанды екінші деңгейдегі банктер ай сайын есепті айдың соңындағы жағдай бойынша банкаралық активтер мен банкаралық міндеттемелердің құндық көрсеткіштері үшін және салымдар мен қарыздарды тарту (орналастыру) операциялары бойынша есепті айдағы сомада жасайды.

      Банкаралық активтер мен міндеттемелердің құндық көрсеткіштері үшін өлшем бірлігі теңге болып табылады. Банкаралық активтер немесе міндеттемелер бойынша есепті айдағы айналым үшін көрсеткіштер тиісті валюта бірліктерімен және ұлттық валютадағы баламаны көрсету үшін теңгемен өлшенеді. Құндық көрсеткіштер үтірден кейін екі таңбалы сандармен көрсетіледі.

      5. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

      6. Нысанды толтыру кезінде кодтар Нысан берілетін ақпараттық жүйеде пайдаланылатын анықтамалықтарға сәйкес көрсетіледі, күндер мынадай форматта көрсетіледі: "ЖЖЖЖ.КК.АА", мұнда "ЖЖЖЖ" – жылы, "КК" – күні, "АА" – айы.

      7. Нысан мен Түсініктемедегі шоттардың нөмірлері Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6793 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 31 қаңтардағы № 3 қаулысымен бекітілген, Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы, "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамындағы және Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктердің филиалдарындағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарына (бұдан әрі – Банктердің үлгі шот жоспары) сәйкес көрсетіледі.

      8. Түсіндірмеде көрсетілген көрсеткіш ұсынылмайтын жағдайларды қоспағанда, барлық көрсеткіштер толтырылуы міндетті болып табылады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      9. Нысанда мынадай контрагенттер бойынша банкаралық активтер және банкаралық міндеттемелер бойынша мәліметтер көрсетіледі:

      Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкін және "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамын қоса алғанда, Қазақстан Республикасының резидент-банктеріне";

      Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктеріне;

      банк шоттарын ашуды және жүргізуді жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының резидент-қаржы ұйымдарына;

      банк шоттарын ашуды және жүргізуді жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымдарына.

      10. 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 3, 4, 9.1, 9.2 және 10-жолдарда мәндер Нысан ұсынылатын ақпараттық жүйеде орналастырылған анықтамалықтардан таңдалады.

      11. Нысан бойынша мәліметтер есепті күнге талаптары және (немесе) міндеттемелері бар және (немесе) есепті кезең ішінде операциялар жүргізілген әрбір контрагент бойынша толтырылады.

      Банк шоттарын ашуды және жүргізуді жүзеге асыратын қаржы ұйымдары болып табылатын банктің контрагенттері бойынша Банктердің үлгі шот жоспарына сәйкес 1052, 1054, 1264 және 1267 баланстық шоттардағы қалдықтар бойынша ғана мәліметтер ашылады.

      12. 1.1-жолда екінші деңгейдегі банк жүргізетін контрагенттердің анықтамалығына сәйкес контрагенттің атауы көрсетіледі.

      Контрагенттерді сәйкестендіру үшін 1.2 және 1.3-жолдарда сәйкестендіргіштердің мынадай түрлері және олардың мәндері көрсетіледі:

      Қазақстан Республикасының резиденттері бойынша – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      Қазақстан Республикасының бейрезиденттері бойынша – ISO (International Organization for Standartization) 9362: Bank Identifier Code халықаралық стандартына сәйкес банктің контрагентіне берілген банктік сәйкестендіру коды.

      13. 1.4-жолда мынадай кодификацияға сәйкес контрагенттің экономика секторының коды - "3", "4" немесе "5" көрсетіледі:

      "3" коды – Орталық (ұлттық) банктер;

      "4" коды – басқа депозиттік ұйымдар;

      "5" коды – басқа қаржы ұйымдары.

      1.5-жолда Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын контрагент бойынша "1" мәні көрсетіледі, Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын контрагент бойынша "2"мәні көрсетіледі.

      1.6-жолда контрагенттің тіркелген (инкорпорация) елінің коды көрсетіледі.

      14. 2-жолда екінші деңгейдегі банктің ақпараттық жүйесінде осы мәміленің бірегей сәйкестендіргіші болып қызмет ететін мәміленің референсі (коды) көрсетіледі.

      15. 4-жолда ҚР ҰС 07 ISO 4217 "Валюталар мен қорларды ұсынуға арналған кодтар" Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес мәміле бойынша есеп айырысу валюталарының кодтары көрсетіледі.

      16. 5 және 6-жолдарда мәміленің жасалған күні, шарт талаптары бойынша мәміле бойынша талаптардың (міндеттемелердің) орындалған күні көрсетіледі.

      17. 7.1-жолда есепті кезең ішінде алынған қарыздар мен 1 (бір) жылға дейінгі (қоса алғанда) мерзімге орналастырылған (тартылған) салымдардың сомасы ұлттық және шетел валютасымен көрсетіледі. 7.2-жолда теңгемен қайта есептегендегі осы соманың баламасы көрсетіледі.

      Қарыз сомасы алынған немесе бұрын Нысанда көрсетілген салымдар сомасы орналастырылған (тартылған) шарттар ұзартылған кезде, ұзартылған шарттар бойынша сома келесі есепті күндерге Нысанда көрсетілмейді.

      7.1 және 7.2-жолдардың мақсаттары үшін бұрын алынған қарыздар және орналастырылған (тартылған) салымдар бойынша есептелген сыйақыны капиталдандыру сомасы есепке алынбайды.

      7.1 және 7.2-жолдардың мақсаттары үшін ағымдағы және корреспонденттік шоттарда орналастырылған (тартылған) сома, шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелер ескерілмейді.

      7.1 және 7.2-жолдарда деректер болмаған кезде көрсеткіштер ұсынылмайды.

      18. 8-жолда 7.1 және 7.2-жолдарда көрсетілген есепті кезең ішінде алынған қарыздар, орналастырылған (тартылған) салымдар бойынша сыйақы мөлшерлемесі (шарт бойынша) көрсетіледі.

      Көрсеткіш бойынша үтірден кейін екі таңбамен пайыздық мәндегі мән көрсетіледі.

      7.1 және 7.2-жолдар бойынша деректер болмаған кезде 8-жолдағы көрсеткіш ұсынылмайды.

      19. 9.2. және 9.3-жолдарда Банктердің үлгі шот жоспарына сәйкес шоттардың нөмірлері және есепті күнгі жағдай бойынша осы мәміле бойынша банкаралық активтердің, міндеттемелердің сомасы ескерілетін барлық шоттар үшін оларға сәйкес құндық мәндер көрсетіледі. Егер құндық мән нөлге тең болса, 9.1, 9.2 және 9.3-жолдар бойынша көрсеткіштер ұсынылмайды.

      Резервтердің (провизиялардың) мөлшері абсолюттік мәнде оң сан ретінде көрсетіледі.

      20. 10-жолда 9 "Қаржы құралдары" халықаралық қаржылық есептілік стандартына (IFRS) сәйкес есепті күнгі жағдай бойынша активтер, міндеттемелер, шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелер жатқызылған (кредиттік) тәуекелдің сатысы көрсетіледі.

  Қаулыға
6-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Бағалы қағаздар портфелінің құрылымы туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: PORTF

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезең: 20__ жылғы "___" ________________ жағдай бойынша

      Есепті ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банктер

      Ұсыну мерзімдері:

      есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын;

      желтоқсан айы үшін қосымша есеп (банкішілік операциялар бойынша қорытынды айналымдарды есепке ала отырып) – аяқталған қаржы жылынан кейінгі жылғы отыз бірінші қаңтардан кешіктірмей.

  Нысан

      1-кесте. Бағалы қағаздар портфеліне кіретін бағалы қағаздар бойынша транзакциялар туралы мәліметтер

Көрсеткіштер атауы

Мәні

1

Бағалы қағаздың сәйкестендіру коды


2

Референс транзакциялар


3

Операция түрі


4

Бұрын кепіл ретінде қабылданған және банктің меншігіне өткен бағалы қағаздарға сәйкестік белгісі


5

Транзакция күні


6

Бағалы қағаздар саны


7

Бағалы қағаздың сатып алу құны


8

Сатып алу күніндегі бағалы қағаздың рейтингі


      2-кесте. Бағалы қағаздар портфелінің құрылымы туралы мәліметтер

Көрсеткіштер атауы

Мәні

1

Бағалы қағаздың сәйкестендіру коды


2

Бағалы қағаздар есепке алынатын портфельдің түрі


3

Портфельдегі бағалы қағаздардың саны


4

Портфельдегі бағалы қағаздың құндық көрсеткіштері:


4.1

құндық көрсеткіштің түрі


4.2

шот нөмірі


4.3

сомасы


5

Ауыртпалықта барлығы:


5.1

бағалы қағаздар саны


5.2

баланстық құны


6

РЕПО операциялары бойынша ауыртпалықта:


6.1

бағалы қағаздар саны


6.2

баланстық құны


7

Эмитенттің есепті күнгі рейтингі


8

Есепті күнге бағалы қағаздың рейтингі


9

Кредиттік тәуекел сатысы


10

Есепті күн


      Атауы _______________________________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________________________

      Электрондық пошта адресі _________________________________________

      Орындаушы ______________________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _________________________________________________ ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "______" ______________

  Бағалы қағаздар портфелінің
құрылымы туралы есептің
нысанына қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Бағалы қағаздар портфелінің құрылымы туралы есеп (индексі – PORTF, кезеңділігі – ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) әкімшілік деректер жинауға арналған "Бағалы қағаздар портфелінің құрылымы туралы есеп" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына және "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 54-бабының 1-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды екінші деңгейдегі банктер ай сайын есепті айдың соңындағы жағдай бойынша жасайды.

      Нысанды толтыру кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі теңге болып табылады. Құндық көрсеткіштер үтірден кейін екі таңбалы сандармен көрсетіледі.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

      5. Нысанды толтыру кезінде кодтар Нысан берілетін ақпараттық жүйеде пайдаланылатын анықтамалықтарға сәйкес көрсетіледі, күндер мынадай форматта көрсетіледі: "ЖЖЖЖ.КК.АА", мұнда "ЖЖЖЖ" – жылы, "КК" – күні, "АА" – айы.

      6. Нысан мен Түсініктемедегі шоттардың нөмірлері Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 31 қаңтардағы № 3 қаулысымен бекітілген, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6793 болып тіркелген Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы, "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамындағы және Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктердің филиалдарындағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарына (бұдан әрі – Банктердің үлгі шот жоспары) сәйкес көрсетіледі.

      7. Түсіндірмеде көрсетілген көрсеткіш ұсынылмайтын жағдайларды қоспағанда, барлық көрсеткіштер толтырылуы міндетті болып табылады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      8. Нысанда еншілес және қауымдасқан ұйымдардың акцияларына (жарғылық капиталдарға қатысу үлестеріне) салымдарды және заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына өзге де қатысуды қоспағанда, банктің борыштық және үлестік бағалы қағаздарға салымдары туралы мәліметтер көрсетіледі, олар бойынша мәліметтер осы қаулыға 7-қосымшаға сәйкес банктің басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялары туралы есеп нысанында көрсетіледі.

      9. 1-кестенің 1, 3 және 8-жолдарында және 2-кестенің 1, 2, 4.1, 4.2, 7, 8 және 9-жолдарында мәндер Нысан ұсынылатын ақпараттық жүйеде орналастырылған анықтамалықтардан таңдалады.

      10. Нысанның 1-кестесі есепті айда бағалы қағаздармен жүргізілген әрбір транзакция бойынша жеке толтырылады.

      Нысанның 2-кестесі есепті айдың соңында банк портфеліндегі әрбір бағалы қағаз бойынша жеке толтырылады.

      11. 1-кестенің және 2-кестенің 1-жолдарында бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру коды (ISIN) көрсетіледі.

      12. 1-кестенің 2-жолында есеп беретін банктің ақпараттық жүйесінде транзакцияның бірегей сәйкестендіргіші ретінде қызмет ететін транзакция референсі (коды) көрсетіледі.

      13. 1-кестенің 3-жолында қажеттілігіне қарай банк жүргізетін және толтыратын (жаңартып отыратын) анықтамалыққа сәйкес операциялардың түрлері көрсетіледі.

      14. 1-кестенің 4-жолында бұрын кепіл ретінде қабылданған және банктің меншігіне өткен бағалы қағаздар бойынша "1" мәні, өзге жағдайларда "0"мәні көрсетіледі.

      Егер 1-кестенің 4-жолында "1" мәні көрсетілсе, онда транзакция күні ретінде 1-кестенің 5-жолында есеп беретін банктің меншігіне бағалы қағаздардың өту күні көрсетіледі.

      15. 1-кестенің 6-жолында үтірден кейін екі белгімен ондық түрінде ұсынылатын бөлшек санды (жарғылық капиталдарға қатысу құралдары үшін) көрсетуге жол беріледі.

      16. 1-кестенің 7-жолында облигациялар бойынша номиналды құны, акциялар бойынша – сатып алу құны көрсетіледі. Құн көрсеткіші теңгемен көрсетіледі (номиналы шетел валютасымен көрсетілген бағалы қағаздар үшін құнының баламасы Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8378 болып тіркелген "Валюта айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау тәртібі туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 15 қаулысының 1-тармағында және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 99 бұйрығында көзделген тәртіппен айқындалған транзакция жасалған күнгі валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта есептеліп көрсетіледі).

      17. 1-кестенің 8-жолында және 2-кестенің 7 және 8-жолдарында Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысына сәйкес рейтингтік агенттіктердің бірі берген рейтинг көрсетіледі.

      Бірнеше рейтингтік агенттіктердің рейтингтері болған кезде берілген күні бойынша неғұрлым жаңартылған рейтинг көрсетіледі. Егер рейтингтер берілген күндер сәйкес келсе, ең төменгі рейтинг көрсетіледі. Бір бағалы қағазға, бір эмитентке рейтингтің бір жаңартылған мәнінен артық емес мәні сәйкес келеді.

      Рейтингтердің мәндері 1-кестенің 8-жолында және 2-кестенің 7 және 8-жолдарында Қазақстан Республикасының Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі және жергілікті атқарушы органдар шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша көрсетілмейді.

      18. 2-кестенің 2-жолында есепті күнгі жағдай бойынша бағалы қағаздар есепке алынатын портфельдің түрі көрсетіледі.

      19. 2-кестенің 4.2 және 4.3-жолдарында осы бағалы қағаз бойынша сома есепке алынатын Банктердің үлгі шот жоспарына сәйкес шоттардың нөмірлері және есепті күндегі оларға сәйкес құндық мәндер көрсетіледі.

      Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құн бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша Банктер шоттарының үлгі жоспарына сәйкес 3-сыныпты шоттарда көрсетілген күтілетін кредиттік зияндарға арналған резервтер (провизиялар) де көрсетіледі.

      Резервтердің (провизиялардың) мөлшері абсолюттік мәнде оң сан ретінде көрсетіледі.

      Егер құндық мән нөлге тең болса, 2-кестенің 4.1, 4.2 және 4.3-жолдары бойынша көрсеткіштер ұсынылмайды.

      20. 2-кестенің 5.2 және 6.2-жолдарында халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес (амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша) қалыптастырылған резервтер (провизиялар), оң (теріс) түзетуді (әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша), дисконт (сыйлықақы), есептелген сыйақы құнын қоса алғанда, есепті күнге бағалы қағаздардың баланстық құны көрсетіледі.

      2-кестенің 5.1 және 5.2-жолдарындағы көрсеткіштер, оның ішінде 2-кестенің 6.1 және 6.2-жолдарында көрсетілген көрсеткіштердің мәндерін қамтиды.

      21. 2-кестенің 9-жолында 9 "Қаржы құралдары" Халықаралық қаржылық есептілік стандартына (IFRS) сөйкес есепті күнгі жағдай бойынша бағалы қағаздар жатқызылған кредиттік тәуекелдің сатысы көрсетіледі.

      22. 2-кестенің 10-жолы бойынша тиісті деректер ұсынылатын күн көрсетіледі.

  Қаулыға
7-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Банктің басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялары туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: INVEST

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезең: 20___жылғы "___"____________ жағдай бойынша

      Есепті ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банктер

      Ұсыну мерзімдері:

      есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын;

      желтоқсан айы үшін қосымша есеп (банкішілік операциялар бойынша қорытынды айналымдарды ескере отырып) – аяқталған қаржы жылынан кейінгі жылғы отыз бірінші қаңтардан кешіктірмей.

  Нысан

Көрсеткіштердің атауы

Мәні

1

Мәміле референсі


2

Заңды тұлға туралы мәліметтер:


2.1

Атауы


2.2.

идентификатор түрі


2.3

Идентификатор


2.4

қатысу түрі


2.5

резиденттік белгісі


2.6

тіркелген елі


2.7

заңды тұлғаның түрі


3

Сатып алу күніне инвестициялар:


3.1

сатып алу күні


3.2

сатып алу құны


3.3

заңды тұлға капиталындағы үлес салмағы, %


4

Есепті күнге инвестициялар:


4.1

құндық көрсеткіштің түрі


4.2

шот нөмірі


4.3

Сомасы


4.4

акциялар саны (дана)


4.5

заңды тұлға капиталындағы үлес салмағы, %


5

(Кредиттік) тәуекел сатысы


      Атауы _______________________________________________________

      Мекенжайы__________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      ____________________________________________________ ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "______" ______________

  Банктің басқа заңды
тұлғалардың капиталына
инвестициялары туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді толтыру бойынша түсіндірме Банктің басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялары туралы есеп (индексі – INVEST, кезеңділігі – ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Банктің басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялары туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды).

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына және "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 54-бабының 1-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды екінші деңгейдегі банктер, оның ішінде ислам банктері ай сайын есепті айдың соңындағы жағдай бойынша жасайды.

      Нысанның құндық көрсеткіштері үшін өлшем бірлігі теңге болып табылады. Құндық көрсеткіштер үтірден кейін екі таңбалы сандармен көрсетіледі.

      4. Нысан мен Түсіндірмедегі шоттардың нөмірлері Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 31 қаңтардағы № 3 қаулысымен бекітілген, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6793 болып тіркелген Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы, "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамындағы және Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдарындағы Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспарына сәйкес көрсетіледі.

      5. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

      6. Нысанды толтыру кезінде кодтар нысан берілетін ақпараттық жүйеде пайдаланылатын анықтамалықтарға сәйкес көрсетіледі, күндер мынадай форматта көрсетіледі: "ЖЖЖЖ.КК.АА", мұнда "ЖЖЖЖ" – жылы, "КК" – күні, "АА" – айы.

      7. Түсіндірмеде көрсетілген көрсеткіш ұсынылмайтын жағдайларды қоспағанда, барлық көрсеткіштер толтырылуы міндетті болып табылады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      8. Нысанда еншілес және қауымдасқан ұйымдардың, және басқа да заңды тұлғалардың капиталына банктің, оның ішінде ислам банкінің инвестицияларының мөлшері туралы мәліметтер көрсетіледі.

      9. 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 4.1, 4.2 және 5-жолдарда мәндер Нысан ұсынылатын ақпараттық жүйеде орналастырылған анықтамалықтардан таңдалады.

      10. 1-жолда есеп беруші банктің ақпараттық жүйесінде осы мәміленің бірегей сәйкестендіргіші болып қызмет ететін мәміленің референсі (коды) көрсетіледі.

      11. 2.1-жолда есеп беретін банк жүргізетін контрагенттердің анықтамалығына сәйкес капиталына банк қатысатын заңды тұлғаның атауы көрсетіледі.

      Заңды тұлғаларды сәйкестендіру үшін 2.2 және 2.3-жолдарда сәйкестендіргіштердің мынадай түрлері және олардың мәндері көрсетіледі:

      Қазақстан Республикасының резиденттері бойынша – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      Қазақстан Республикасының бейрезиденттері бойынша – ISO (International Organization for Standartization) 9362: Bank Identifier Code халықаралық стандартына сәйкес банктің контрагентіне берілген банктік сәйкестендіру коды, ол болмаған кезде – Нысан ұсынылатын ақпараттық жүйе үшін белгіленген алгоритм бойынша есеп беретін банк қалыптастырған баламалы сәйкестендіру нөмірі.

      2.5-жолда Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын заңды тұлға бойынша "1" мәні көрсетіледі, Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын заңды тұлға бойынша "2" мәні көрсетіледі.

      2.6-жолда капиталына есеп беретін банк қатысатын заңды тұлғаның тіркелген (инкорпорация) елі көрсетіледі.

      12. 3-жолда инвестицияларды сатып алу күніндегі жағдай бойынша мәліметтер көрсетіледі.

      3.1-жолда эмиссиялық бағалы қағаздармен мәмілені бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде тіркеу күні көрсетіледі. Өзге мәмілелер бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес меншік құқығы туындаған күн (сәт) көрсетіледі.

      3.2-жолда сатып алу күніндегі сатып алу құны теңгемен көрсетіледі.

      13. 3.3 және 4.5-жолдарда банкке тиесілі акциялар санының эмитенттің орналастырылған (артықшылықты және сатып алынған акцияларды шегергенде) акцияларының жалпы санына арақатынасы немесе тиісінше сатып алу күніне және есепті күнге заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу пайызындағы үлесі көрсетіледі.

      14. 4.2 және 4.3-жолдарда еншілес және қауымдасқан ұйымдардың және басқа да заңды тұлғалардың капиталына банктің, оның ішінде ислам банкінің инвестицияларының сомалары және есепті күнгі оларға сәйкес құндық мәндері ескерілетін банктердің үлгі шот жоспарына сәйкес шоттардың нөмірлері көрсетіледі.

      Егер құндық мән нөлге тең болса, 4.1, 4.2 және 4.3-жолдар бойынша көрсеткіштер ұсынылмайды.

      Резервтердің (провизиялардың) мөлшері абсолюттік мәнде оң сан ретінде көрсетіледі. Провизиялар болмаған кезде көрсеткіш бойынша деректер ұсынылмайды.

      15. 4.4-жолда акциялардың саны бірлікпен (данада) көрсетіледі. 4.4-жолда. ондық түрінде ұсынылатын бөлшек санды (жарғылық капиталдарға қатысу құралдары үшін) үтірден кейін екі белгімен көрсетуге жол беріледі.

      16. 5-жолда 9 "Қаржы құралдары" халықаралық қаржылық есептілік стандартына (IFRS) сәйкес есепті күндегі жағдай бойынша есеп беретін банк инвестицияларды жатқызған (кредиттік) тәуекелдің сатысы көрсетіледі.

  Қаулыға
8-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Өзге сыныпталатын активтер мен ірі дебиторлар туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: DEBTORS

      Кезеңділігі: ай сайын, тоқсан сайын

      Есепті кезең: 20__ жылғы "___"________________ жағдай бойынша

      Есепті ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банктер

      Ұсыну мерзімі:

      өзге сыныпталатын активтер туралы мәліметтер бөлігінде – есепті айдан кейінгі айдың он бірінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын;

      желтоқсан айындағы өзге сыныпталатын активтер туралы қосымша есеп (банкішілік операциялар бойынша қорытынды айналымдарды ескере отырып) – аяқталған қаржы жылынан кейінгі жылғы отыз бірінші қаңтардан кешіктірмей;

      ірі дебиторлар туралы мәліметтер бөлігінде – есепті тоқсаннан кейінгі айдың он бесінен кешіктірмей, тоқсан сайын.

  Нысан

      1-кесте. Өзге сыныпталатын активтер туралы мәліметтер

Көрсеткіштер атауы

Мәні

1

Референс


2

Есепті кезеңнің аяғындағы құны (активтер тобы бойынша сома):


2.1

құндық көрсеткіштің түрі


2.2

шот нөмірі


2.3

сомасы


3

(Кредиттік) тәуекел сатысы


      2-кесте. Ірі дебиторлар туралы мәліметтер

Көрсеткіштер атауы

Мәні

1

Референс


2

Дебитор туралы мәліметтер:


2.1

атауы


2.2

идентификатор түрі


2.3

идентификатор


2.4

резиденттік белгісі


2.5

контрагенттің тіркелген елі


3

Дебиторлық берешектің түрі


4

Валюталық белгі


5

Шарт бойынша орындау мерзімі


6

Есепті күнгі көрсеткіштер:


6.1

құндық көрсеткіштің түрі


6.2

шот нөмірі


6.3

есепті кезеңнің аяғындағы қалдық сомасы


7

(Кредиттік) тәуекел сатысы


      Атауы _______________________________________________________

      Мекенжайы_________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық почта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      ____________________________________________________ ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Күні 20___жылғы "______" ______________

  Өзге сыныпталатын активтер
мен ірі дебиторлар туралы есеп
нысанына қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Өзге сыныпталатын активтер мен ірі дебиторлар туралы есеп (индексі – DEBTORS, кезеңділігі - ай сайын, тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Өзге сыныпталатын активтер мен ірі дебиторлар туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына және "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 54-бабының 1-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Екінші деңгейдегі банктер Нысанды ай сайын (өзге сыныпталатын активтер туралы есеп көрсеткіштері), тоқсан сайын (ірі дебиторлар туралы есеп көрсеткіштері) есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды.

      Нысанды толтыру кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі теңге болып табылады. Құндық көрсеткіштер үтірден кейін екі таңбалы сандармен көрсетіледі.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

      5. Нысанды толтыру кезінде кодтар Нысан ұсынылатын ақпараттық жүйеде пайдаланылатын анықтамалықтарға сәйкес көрсетіледі, күндер мынадай форматта көрсетіледі: "ЖЖЖЖ.КК.АА", мұнда "ЖЖЖЖ" – жылы, "КК" – күні, "АА" – айы.

      6. Нысан мен Түсіндірмедегі шоттардың нөмірлері Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6793 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 31 қаңтардағы № 3 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы, "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамындағы және Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктердің филиалдарындағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарына (бұдан әрі – Банктердің үлгі шот жоспары) сәйкес көрсетіледі.

      7. Түсіндірмеде көрсетілген көрсеткіш ұсынылмайтын жағдайларды қоспағанда, барлық көрсеткіштер толтырылуы міндетті болып табылады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      8. Нысанда ірі дебиторлар туралы мәліметтер және осы қаулыда көзделген есептердің басқа нысандарына енгізілмеген банк провизияларын (резервтерін) есептеудің ішкі әдістемесіне сәйкес "Қаржы құралдары" 9 Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына (IFRS) сәйкес құнсыздану кезеңдері бойынша жіктелуге жататын өзге активтер туралы мәліметтер көрсетіледі.

      9. 1-кестенің 2.1, 2.2 және 3-жолдарында мәндер Нысан ұсынылатын ақпараттық жүйеде орналастырылған анықтамалықтардан таңдалады.

      10. 1-кестенің 2.2 және 2.3-жолдарында өзге сыныпталатын активтердің сомалары есепке алынатын Банктердің үлгі шот жоспарына сәйкес шоттардың нөмірлері және есепті күнгі оларға сәйкес келетін құндық мәндер көрсетіледі. Егер құндық мән нөлге тең болса, 1-кестенің 2.1, 2.2 және 2.3-жолдары бойынша көрсеткіштер ұсынылмайды.

      Резервтердің (провизиялардың) мөлшері абсолюттік мәнде оң сан ретінде көрсетіледі.

      11. 1-кестенің 3-жолында "Қаржы құралдары" 9 Халықаралық қаржылық есептілік стандартына (IFRS) сәйкес есепті күнгі жағдай бойынша өзге де жіктелетін активтер жатқызылған кредиттік тәуекелдің сатысы көрсетіледі.

      12. 2-кестенің 2.2, 2.4, 2.5, 3, 6.1, 6.2 және 7-жолдарында мәндер Нысан ұсынылатын ақпараттық жүйеде орналастырылған анықтамалықтардан таңдалады.

      13. 2-кестеде банктің мынадай талаптарға сәйкес келетін ірі дебиторлары туралы мәліметтер көрсетіледі:

      есепті күнге дебиторлық берешек бойынша контрагент анықталған;

      контрагент банкпен ерекше қатынастармен байланысты тұлға болып табылмайды;

      контрагентке қойылатын талаптар мынадай операциялардың біреуін немесе бірнешеуін жасау салдарынан туындаған:

      қарыздар бойынша талап ету құқықтарын сату, сатып алу, қайта беру;

      қарызды дебиторлық берешекке қайта жіктеу;

      өндіріп алынған кепіл мүлкін сату;

      Банктердің үлгі шот жоспарына сәйкес 1740, 1741 және 1400 топтарының шоттарында есепті күні көрсетілген сомаларды қоспағанда, екінші деңгейдегі банктің қарыз алушысымен өзге де операциялар;

      екінші деңгейдегі банктің шығарылған және расталған кепілдіктер мен аккредитивтер бойынша міндеттемелерді орындауы.

      14. 2-кестені толтыру кезінде екінші деңгейдегі банктер екінші деңгейдегі банкте талаптардың ең көп сомасы бар екінші деңгейдегі банктің 25 (жиырма бес) ірі дебиторларын ашады.

      15. 2-кестенің 2-жолындағы анықтамалықтарды екінші деңгейдегі банктер жүргізеді, анықтамалықтардағы тиісті ақпаратты екінші деңгейдегі банктер қажеттілігіне қарай дербес жаңартады.

      16. 2-кестенің 2.1-жолында екінші деңгейдегі банк жүргізетін анықтамалыққа сәйкес дебитордың атауы көрсетіледі.

      Контрагенттерді сәйкестендіру үшін 2-кестенің 2.2 және 2.3-жолдарында сәйкестендіргіштердің мынадай түрлері және олардың мәндері көрсетіледі:

      Қазақстан Республикасының резиденттері бойынша: заңды тұлға үшін –бизнес-сәйкестендіру нөмірі; жеке тұлға, оның ішінде дара кәсіпкер үшін – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      Қазақстан Республикасының бейрезиденттері бойынша: заңды тұлға үшін – ISO (International Organization for Standartization) 9362: Bank Identifier Code халықаралық стандартына сәйкес банктің контрагентіне берілген банктік сәйкестендіру коды (бұдан әрі - банктік сәйкестендіру коды), жеке тұлға, оның ішінде дара кәсіпкер үшін және заңды тұлға үшін (банктік сәйкестендіру коды болмаған кезде) – Нысан ұсынылатын ақпараттық жүйе үшін белгіленген алгоритм бойынша есеп беретін банк қалыптастырған баламалы сәйкестендіру нөмірі.

      17. 2-кестенің 2.4-жолында Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын дебитор бойынша "1" мәні көрсетіледі, Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын дебитор бойынша "2" мәні көрсетіледі.

      18. 2-кестенің 4-жолында ұлттық валютамен көрсетілген дебиторлық берешек бойынша "1" мәні көрсетіледі, өзге жағдайларда "0" көрсетіледі.

      19. 2-кестенің 6.2 және 6.3-жолдарында дебиторлық берешек сомалары және есепті күнгі оларға сәйкес келетін құндық мәндері ескерілетін Банктердің үлгі шот жоспарына сәйкес шоттардың нөмірлері көрсетіледі.

      Егер құндық мән нөлге тең болса, 2-кестенің 6.1, 6.2 және 6.3-жолдары бойынша көрсеткіштер ұсынылмайды.

      Резервтердің (провизиялардың) мөлшері абсолюттік мәнде оң сан ретінде көрсетіледі.

      20. 2-кестенің 7-жолында "Қаржы құралдары" 9 Халықаралық қаржылық есептілік стандартына (IFRS) сәйкес есепті күнгі жағдай бойынша дебиторлық берешек жатқызылған кредиттік тәуекелдің сатысы көрсетіледі.

  Қаулыға
9-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Берілген қарыздар және олар бойынша сыйақы мөлшерлемелері туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: LOANS

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезең: 20__ жылғы "___" _____________ жағдай бойынша

      Есепті ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банктер

      Ұсыну мерзімдері:

      есепті айдан кейінгі айдың он бірінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын;

      желтоқсан айы үшін қосымша есеп (банкішілік операциялар бойынша қорытынды айналымдарды ескере отырып) – аяқталған қаржы жылынан кейінгі жылғы отыз бірінші қаңтардан кешіктірмей.

  Нысан

Көрсеткіштердің атауы

Мәні

1

Референс


2

Аймақ


3

Кредиттеу субъектісінің түрі


4

Кәсіпкерлік субъектісінің санаты


5

Резиденттік белгісі


6

Біртектілік белгісі


7

Валюталық белгі


8

Ұзақ мерзімді қарыз белгісі


9

Кредиттеу мақсаты


10

Қамтамасыз етудің болу белгісі


11

Жұмыс істемейтін қарыздың белгісі


12

Есепті кезеңдегі көрсеткіштер:


12.1

есепті кезеңде берілді


12.2

есепті кезеңде өтелді


12.3

орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі, %


13

Есепті кезеңнің соңындағы көрсеткіштер:


13.1

құндық көрсеткіштің түрі


13.2

шот нөмірі


13.3

есепті кезеңнің аяғындағы қалдық сомасы


14

Кредиттік тәуекел сатысы


      Атауы _______________________________________________________

      Мекенжайы__________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      ____________________________________________________ ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "______" ______________

  Берілген қарыздар және
олар бойынша сыйақы
мөлшерлемелері туралы
есеп нысанына қосымша

Әкімшілік деректерді толтыру бойынша түсіндірме Берілген қарыздар және олар бойынша сыйақы мөлшерлемелері туралы есеп (индексі – LOANS, кезеңділігі – ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Берілген қарыздар және олар бойынша сыйақы мөлшерлемелері туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды).

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына және "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 54-бабының 1-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды екінші деңгейдегі банктер ай сайын есепті айдың соңындағы жағдай бойынша жасайды. Ислам банкі үшін есепке сауданы қаржыландыру мәмілелеріне жататын исламдық қаржы құралдары енгізіледі.

      Нысанды толтыру кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі теңге болып табылады. Құндық көрсеткіштер үтірден кейін екі таңбалы сандармен көрсетіледі.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

      5. Нысанды толтыру кезінде кодтар нысан берілетін ақпараттық жүйеде пайдаланылатын анықтамалықтарға сәйкес көрсетіледі, күндер мынадай форматта көрсетіледі: "ЖЖЖЖ.КК.АА", мұнда "ЖЖЖЖ" – жылы, "КК" – күні, "АА" – айы.

      6. Нысан мен Түсіндірмедегі шоттардың нөмірлері Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 31 қаңтардағы № 3 қаулысымен бекітілген, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6793 болып тіркелген Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы, "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамындағы және Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктердің филиалдарындағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарына (бұдан әрі – банктердің үлгі шот жоспарына) сәйкес көрсетіледі.

      7. Түсіндірмеде көрсетілген көрсеткіш ұсынылмайтын жағдайларды қоспағанда, барлық көрсеткіштер толтырылуы міндетті болып табылады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      8. Нысанда есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша банк берген қарыздар туралы, есепті кезеңде осындай қарыздарды беру және өтеу көлемдері және есепті кезең ішінде берілген қарыздар бойынша сыйақы мөлшерлемелері туралы мәліметтер көрсетіледі. Ислам банкі үшін мәліметтер сауданы қаржыландыру мәмілелеріне жататын исламдық қаржы құралдары және оларға қолданылатын сауда үстеме бағалары бойынша ұсынылады.

      Нысан бойынша ұсынылатын мәліметтерге банктерге немесе банк шоттарын ашуды және жүргізуді жүзеге асыратын өзге де қаржы ұйымдарына берілген қарыздар, осындай банктер немесе ұйымдар олар бойынша контрагент болатын кері РЕПО операциялары кірмейді.

      9. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13.1, 13.2 және 14 жолдарда мәндер Нысан ұсынылатын ақпараттық жүйеде орналастырылған анықтамалықтардан таңдалады.

      10. 5-жолда Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын кредиттеу субъектісі бойынша "1" мәні көрсетіледі, Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын кредиттеу субъектісі бойынша "2" мәні көрсетіледі.

      11. 6-жолда біртекті қарыздар бойынша "1" мәні көрсетіледі, өзге жағдайда "0" көрсетіледі.

      12. 7-жолда шетел валютасымен берілген қарыздар бойынша "1" мәні көрсетіледі, өзге жағдайда "0" көрсетіледі.

      13. 8-жолда 1 (бір) жылдан астам мерзімге берілген қарыздар бойынша "1" мәні көрсетіледі, 1 (бір) жылға дейінгі (қоса алғанда) мерзімге берілген қарыздар үшін "0" көрсетіледі.

      14. Кредиттік карталар бойынша берілген және кредиттеудің өзге мақсаттары бойынша сәйкестендірілмейтін қарыздар 9-жолда тұтынушылық мақсаттарға берілген қарыздарға жатады.

      15. 10-жолда кепіл болған кезде анықтамалықтан берешектің ең көп үлесі тиесілі кепіл түріне сәйкес келетін мән таңдалады.

      16. 11-жолда негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен астам мерзімі өткен берешегі бар қарыздар бойынша "1" мәні көрсетіледі, өзге жағдайда "0" көрсетіледі.

      17. 12.1 және 12.2-жолдарда тиісінше есепті ай ішінде берілген және өтелген қарыздар сомасы көрсетіледі. 12.2-жолда негізгі борышты, сыйақыны, айыппұлдар мен өсімпұлдарды, қарыз бойынша комиссияларды қамтитын осы қарыз бойынша қарыз алушының барлық міндеттемелерін өтеу есебіне есепті кезең ішінде қарыз алушы нақты енгізген ақша қаражатының сомасы көрсетіледі.

      18. 12.3-жолда есепті кезеңде нақты ұсынылған қарыздар бойынша орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі көрсетіледі, олар туралы ақпарат 12.1-жол бойынша ұсынылады. Есептеу үшін тиісті қарыз шарттарында көрсетілген сыйақы мөлшерлемесі пайдаланылады.

      Орташа алынған сыйақы мөлшерлемесін есептеу мынадай формула бойынша жүзеге асырылады:      мұнда:

      Rn – n қарыз бойынша сыйақы мөлшерлемесі;

      Qn – есепті кезеңде берілген n-қарыздың көлемі

      Ислам банктері үшін 12.3-жолда есепті кезеңде жүзеге асырылған сауданы қаржыландыру мәмілелері бойынша сауда үстеме бағасының орташа сараланған көрсеткіші көрсетіледі.

      19. 13.2 және 13.3-жолдарда банк, оның ішінде ислам банкі берген (жүзеге асырған) қарыздардың (саудалық қаржыландырудың) сомалары және есепті күндегі оларға сәйкес құндық мәндері ескерілетін банктердің үлгі шот жоспарына сәйкес шоттардың нөмірлері көрсетіледі.

      Егер құндық мән нөлге тең болса, 13.1, 13.2 және 13.3-жолдар бойынша көрсеткіштер ұсынылмайды.

      Резервтердің (провизиялардың) мөлшері абсолюттік мәнде оң сан ретінде көрсетіледі.

      20. 14-жолда 9 "Қаржы құралдары" халықаралық қаржылық есептілік стандартына (IFRS) сәйкес есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша берілген қарыздар жатқызылған кредиттік тәуекелдің сатысы көрсетіледі.

  Қаулыға
10-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалар және олармен жасалған мәмілелер туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: AFFIL

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезең: 20__ жылғы "___" ______________ жағдай бойынша

      Есепті ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банктер

      Ұсыну мерзімдері:

      Банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалар тізілімі бөлігінде – есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын;

      Банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен мәмілелер туралы мәліметтер және банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалар және олармен мәмілелер туралы есепке қосымша мәліметтер бөлігінде –есепті айдан кейінгі айдың он бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын.

  Нысан

      1-кесте. Банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалар тізілімі

Көрсеткіштердің атауы

Мәні

1

Идентификатор түрі


2

Идентификатор


3

Атауы (заңды тұлға үшін), тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (жеке тұлға үшін)


4

Жеке тұлғаның белгісі


5

Тіркелген елі


6

Тұлға банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғаға жатқызылған белгі


7

Тұлға банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалар тізіліміне енгізілген күн


8

Банкпен ерекше қатынастар арсқылы байланысты тұлғалар тізілімінен тұлға алып тасталған күн


      2-кесте. Банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен мәмілелер туралы мәліметтер

Көрсеткіштердің атауы

Мәні

1

Идентификатор түрі


2

Идентификатор


3

Шарт талаптары бойынша мәміле туралы мәліметтер:


3.1

мәміленің референсі (коды)


3.2

шарттың нөмірі


3.3

шарт жасалған (мәміле талаптарын орындауды бастаған) күн


3.4

шарттың қолданылуы (мәміле талаптарының орындалуы) аяқталған күн


3.5

операция түрі


3.6

мәміле мақсаты


3.7

валюта коды


3.8

мәміле сомасы


3.9

сыйақы мөлшерлемесі


4

Уәкілетті орган (тұлға) шешімінің деректемелері:


4.1

Нөмірі


4.2

Күні


5

Үлгі шарттарға сәйкес мәміле жасау белгісі


6

Есепті күндегі мәміле құнының көрсеткіштері:


6.1

құндық көрсеткіштің түрі


6.2

шот нөмірі


6.3

Сомасы


      3-кесте. Банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалар және олармен жасалған мәмілелер туралы қосымша мәліметтер

Көрсеткіштердің атауы

Мәні

1

Көрсеткіштің түрі


2

Сомасы


      Атауы _______________________________________________________

      Мекенжайы__________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      ____________________________________________________ ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "______" ______________

  Банкпен ерекше қатынастар
арқылы байланысты тұлғалар
және олармен жасалған
мәмілелер туралы есеп
нысанына қосымша

Әкімшілік деректерді толтыру бойынша түсіндірме Банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалар және олармен жасалған мәмілелер туралы есеп (индексі – AFFIL, кезеңділігі – ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалар және олармен жасалған мәмілелер туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына және "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 54-бабының 1-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды екінші деңгейдегі банктер ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды.

      Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

      5. Нысанды толтыру кезінде кодтар нысан берілетін ақпараттық жүйеде пайдаланылатын анықтамалықтарға сәйкес көрсетіледі, күндер мынадай форматта көрсетіледі: "ЖЖЖЖ.КК.АА", мұнда "ЖЖЖЖ" – жылы, "КК" – күні, "АА" – айы.

      6. Нысан мен Түсіндірмедегі шоттардың нөмірлері Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 31 қаңтардағы № 3 қаулысымен бекітілген, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6793 болып тіркелген Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы, "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамындағы және Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктердің филиалдарындағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарына (бұдан әрі – банктердің үлгі шот жоспарына) сәйкес көрсетіледі.

      7. Түсіндірмеде көрсетілген көрсеткіш ұсынылмайтын жағдайларды қоспағанда, барлық көрсеткіштер толтырылуы міндетті болып табылады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      8. Нысанында:

      1-кестеде – банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалар тізілімінің көрсеткіштері бойынша мәндер;

      2-кестеде – банктің осындай тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған және (немесе) есепті күні қолданыста болған барлық мәмілелері туралы мәліметтерді қоса алғанда, банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен мәмілелер туралы есептің көрсеткіштері бойынша мәндер;

      3-кестеде – банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалар және олармен жасалатын мәмілелер туралы есепке қосымша мәліметтер көрсетіледі.

      9. 1-кестенің 1, 5 және 6-жолдарында, 2-кестенің 1, 3.5, 3.6, 3.7, 6.1 және 6.2-жолдарында, 3-кестенің 1-жолында мәндер Нысан ұсынылатын ақпараттық жүйеде орналастырылған анықтамалықтардан таңдалады.

      10. Тұлғаның екінші деңгейдегі банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысуының белгісі "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 40-бабында, "Жауапкершілігі шектеулі және қосымша серіктестіктер туралы" 1998 жылғы 22 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабында және "Акционерлік қоғамдар туралы" 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 64-бабында айқындалады.

      11. 1-кестеде есепті күнгі жағдай бойынша банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты және есепті кезең ішінде банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты болған барлық тұлғалар туралы мәліметтер көрсетіледі.

      Екінші деңгейдегі банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғаларды сәйкестендіру үшін 1 және 2-кестелердің 1 және 2-жолдарында сәйкестендіргіштердің мынадай түрлері және олардың мәндері көрсетіледі:

      Қазақстан Республикасының резиденттері бойынша: заңды тұлға үшін –бизнес-сәйкестендіру нөмірі; жеке тұлға, оның ішінде дара кәсіпкер үшін – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      Қазақстан Республикасының бейрезиденттері бойынша: заңды тұлға үшін – ISO (International Organization for Standartization) 9362: Bank Identifier Code халықаралық стандартына сәйкес банктің контрагентіне берілген банктік сәйкестендіру коды (бұдан әрі - банктік сәйкестендіру коды), жеке тұлға, оның ішінде дара кәсіпкер үшін және заңды тұлға үшін (банктік сәйкестендіру коды болмаған кезде) – Нысан ұсынылатын ақпараттық жүйе үшін белгіленген алгоритм бойынша есеп беретін банк қалыптастырған баламалы сәйкестендіру нөмірі.

      1-кестенің 3-жолында банк жүргізетін банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалардың анықтамалығына сәйкес атауы (заңды тұлға үшін), тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (жеке тұлға үшін) көрсетіледі.

      12. 1-кестенің 4-жолында жеке тұлға (оның ішінде дара кәсіпкер) болып табылатын банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлға бойынша "1" мәні көрсетіледі, өзге жағдайларда "0" көрсетіледі.

      13. 1-кестенің 6-жолында бір мезгілде бірнеше өзекті мәндерді көрсетуге жол беріледі. Егер тұлғаның банкпен ерекше қатынастармен байланысуының бірнеше белгілері болса, 1-кестенің 6-жолында барлық белгілер көрсетіледі.

      14. Осы қаулы күшіне енген күнгі жағдай бойынша банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты болып табылатын барлық тұлғалар бойынша 1-кестенің 7-жолында осы қаулының күшіне енген күні көрсетіледі. Келесі есепті кезеңдерде 1-кестенің 7 және 8-жолдары банкпен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардың тізіліміне тұлғаларды енгізу немесе алып тастау фактісі бойынша толтырылады.

      15. 2-кестеде банктің онымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен жасалатын барлық мәмілелері туралы мәліметтер көрсетіледі, олардың сомасы банктің онымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғамен жасалатын операцияларының әрбір түрі бойынша, банктің реттеуші меншікті капиталы мөлшерінің жиынтығында 0,01 (нөл бүтін жүзден бір) пайызынан асады.

      Егер банктің меншікті капиталының теріс мәні болса, 2-кестеде банктің онымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен жасалған операцияларының әрбір түрі бойынша сомасы банк активтері мөлшерінің жиынтығында 0,001 (нөл бүтін мыңнан бір) пайызынан асатын банктің онымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен жасалған барлық мәмілелері туралы мәліметтер көрсетіледі.

      16. 2-кестенің 3.1-жолында банктің ақпараттық жүйесінде осы мәміленің бірегей сәйкестендіргіші болып табылатын мәміленің референсі (коды) көрсетіледі.

      17. 2-кестенің "банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғаларға төленген дивидендтер" және "банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалардың банкке төлеген дивидендтері" 3.5-жолындағы операция түрін таңдаған кезде 2-кестенің 3.3-жолында тиісінше дивидендтерді төлеу күні мен алу күні көрсетіледі.

      2-кестенің 3.8-жолында төленген дивидендтердің сомасы, ал 2-кестенің 6.3-жолында "есептелген кірістер, шығыстар" құндық көрсеткішінің түрі бойынша есептелген дивидендтердің сомасы көрсетіледі.

      18. Шарттың қолданылуы ұзартылса, 2-кестенің 3.4-жолында шарттың қолданылуы ұзартылған тиісті күн көрсетіледі, 2-кестенің 6.3-жолында "негізгі борыш" құндық көрсеткішінің түрі бойынша – ұзартылған мәміле шартының қолданылуы кезеңіндегі есепті күнге баланстық қалдық сомасы көрсетіледі.

      19. 2-кестенің 3.6-жолында банк жүргізетін анықтамалыққа сәйкес мәміленің мақсаты көрсетіледі.

      20. 2-кестенің 3.7-жолында валюта кодтары "Валюталар мен қорларды ұсынуға арналған кодтар" 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес көрсетіледі.

      21. 2-кестенің 3.8-жолында шартта көрсетілген мәміле сомасы көрсетіледі.

      Шарт бойынша шетел валютасындағы мәміле сомасы нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8378 болып тіркелген, "Валюта айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау тәртібі туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 15 Қаулысы және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 99 бұйрығының 1-тармағында көзделген тәртіппен айқындалған валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта есептеуде көрсетіледі.

      22. 3.9-жолда шарт талаптарына сәйкес мәміле бойынша сыйақы мөлшерлемесі жылдық пайызбен көрсетіледі.

      23. 2-кестенің 4.1 және 4.2-жолдарында уәкілетті органның (тұлғаның) банктің онымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғамен мәміле жасасуы (жасасуы) туралы шешімінің деректемелері көрсетіледі.

      Егер 2-кестенің 5-жолындағы көрсеткіш бойынша "1" мәні көрсетілсе, 2-кестенің 4.1 және 4.2-жолдарындағы көрсеткіштер толтырылмайды.

      Егер мәміле жасау кезінде тұлғада банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысу белгісі болмаса, 2-кестенің 4.1 және 4.2-жолдарындағы мәндер ұсынылмайды.

      24. 2-кестенің 5-жолында банктің директорлар кеңесі бекіткен және үшінші тұлғалармен ұқсас мәмілелерге қолданылатын осындай мәмілелердің үлгілік шарттарына сәйкес банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғамен мәміле жасау кезінде "1" көрсетіледі, өзге жағдайда "0" көрсетіледі.

      25. 6.2 және 6.3-жолдарда банктің ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен мәмілелерінің сомалары және есепті күнгі оларға сәйкес құндық мәндері ескерілетін банктердің үлгі шот жоспарына сәйкес шоттардың нөмірлері көрсетіледі.

      Егер құндық мән нөлге тең болса, 6.1, 6.2 және 6.3-жолдар бойынша көрсеткіштер ұсынылмайды.

      Резервтердің (провизиялардың) мөлшері абсолюттік мәнде оң сан ретінде көрсетіледі.

      26. "Кірістер, шығыстар" деген 2-кестенің 6.1-жолындағы құндық көрсеткіштің түрі бойынша 6.3-жолда банктердің Үлгі шот жоспарына сәйкес 4 және 5-сыныптардың тиісті баланстық шоттарында көрсетілген есепті күнге мәміле бойынша пайыздық кірістердің, шығыстардың сомасы көрсетіледі.

  Қаулыға
11-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Қолма-қол ақшамен операциялар туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: CASH

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезең: 20__ жылғы 1 ______________ жағдай бойынша

      Есепті ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банктер

      Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың отызынан кешіктірмей, ай сайын.

  Нысан

      1-кесте. Клиенттердің операциялары бойынша мәліметтер

Көрсеткіштер атауы

Мәні

1

Референс


2

Өңір


3

Есеп айырысу-касса бөлімшесі


4

Операциялар санаты


5

Клиент түрі


6

Кәсіпкерлік субъектілерінің санаттары


7

Клиенттің экономикалық қызметінің түрі


8

Операция түрі


9

Сомасы


      2-кесте. Кассалық операциялар бойынша мәліметтер

Көрсеткіштер атауы

Мәні

1

Референс


2

Өңір


3

Операциялар санаты


4

Операция түрі


5

Сомасы


      Атауы _______________________________________________________

      Мекенжайы_________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық почта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      ____________________________________________________ ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Күні 20___жылғы "______" ______________

  Қолма-қол ақшамен
операциялар туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Қолма-қол ақшамен операциялар туралы есеп (индексі – CASH, кезеңділігі - ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Қолма-қол ақшамен операциялар туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Екінші деңгейдегі банктер Нысанды ай сайын жасайды.

      4. Нысан есепті айдың соңындағы жағдай бойынша жасалады. Нысанды толтыру кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі теңге болып табылады. Құндық көрсеткіштер үтірден кейін екі таңбалы сандармен көрсетіледі.

      5. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

      6. Нысанның мақсаты үшін мына ұғымдар пайдаланылады:

      1) электрондық құрылғылар – POS-терминалдарды қоспағанда, банкоматтар, электрондық терминалдар және қолма-қол ақшаны қабылдау және (немесе) беру жөніндегі кассалық операцияларға немесе операциялардың өзге түрлерін жүзеге асыруға, тиісті растайтын құжаттарды қалыптастыруға арналған өзге де құрылғылар;

      2) POS-терминал – төлем карточкаларын пайдалана отырып және екінші деңгейдегі банктің ақпараттық жүйесіне қосылу арқылы қолма-қол ақша беру жүзеге асырылатын электрондық-механикалық құрылғы.

      7. Түсіндірмеде көрсетілген көрсеткіш ұсынылмайтын жағдайларды қоспағанда, барлық көрсеткіштер толтырылуы міндетті болып табылады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      8. Нысанда заңды (меншіктің барлық нысандарындағы), жеке тұлғалар және дара кәсіпкерлер екінші деңгейдегі банктің кассалары, электрондық құрылғылары және POS-терминалдары арқылы қолма-қол ақшаны пайдалана отырып жүзеге асырған операциялар (кіріс, шығыс) туралы мәліметтер көрсетіледі.

      9. 1 және 2-кестелердің 1-жолы есептілікті жинауға арналған ақпараттық жүйеде есеп жолының идентификаторы ретінде қызмет ететін референсті көрсетуге арналған. Референс қолма-қол ақшамен операция туралы мәліметтерді ұсынатын екінші деңгейдегі банк үшін бірегей болып табылады.

      10. 1-кестенің 2, 3, 4, 5, 6, 7 8-жолдарында және 2-кестенің 2, 3 және 4-жолдарында мәндер Нысан ұсынылатын ақпараттық жүйеде орналастырылған анықтамалықтардың кодтарына сәйкес толтырылады.

      11. 1-кестенің 3-жолында екінші деңгейдегі банк жүргізетін анықтамалыққа сәйкес қолма-қол ақшамен кіріс-шығыс операциясы жүзеге асырылған екінші деңгейдегі банктің есеп айырысу-касса бөлімшесі көрсетіледі.

      Көрсеткіш электрондық құрылғылар мен POS-терминалдар арқылы жасалған қолма-қол ақшамен жасалатын кіріс және шығыс операцияларын қоспағанда, барлық операциялар бойынша толтыру үшін міндетті болып табылады.

      12. 1-кестенің 6-жолында кәсіпкерлік субъектісінің санаты (заңды тұлғалар және дара кәсіпкерлер болып табылатын клиенттер бойынша) көрсетіледі.

      13. 1-кестенің 7-жолында заңды тұлғалар және дара кәсіпкерлер болып табылатын клиенттердің экономикалық қызметінің түрі көрсетіледі.

      14. 1-кестенің 8-жолы мынадай кіріс және шығыс баптарына жіктеледі:

      1) қолма-қол ақша кірісі бабы:

      "тауарларды, көрсетілетін қызметтерді өткізуден және орындалған жұмыстардан түсетін түсімдер" бабында қолма-қол ақшаның түсімдері көрсетіледі:

      заңды тұлғалардан, барлық меншік нысанындағы дара кәсіпкерлерден;

      сауда және саудаға жатпайтын кәсіпорындардың тауарларды сатуынан;

      заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлердің негізгі қызметін құрайтын қызметтер мен жұмыстардың түрлерінен: тұрмыстық, медициналық, заңдық, жөндеу-құрылыс, салттық қызметтер және білім беру саласындағы қызметтер;

      заңды тұлғалардан, дара кәсіпкерлерден банк қызметтерін көрсеткені үшін комиссиялық сыйақы төлеуге қолма-қол ақшаның түсуі (бюджетке төленетін төлемдерді қабылдауға арналған бланкілер үшін алымдар және басқалары);

      заңды тұлғалар, дара кәсіпкерлер қызметінің негізгі түріне жатпайтын, бұл ретте Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына қайшы келмейтін қызметтер мен жұмыстардың жоғарыда аталған түрлерінен, қызметтердің басқа түрлерін көрсетуден түсетін қолма-қол ақша түсімдері;

      "шоттарға түсімдер" бабында салымдарды, ағымдағы және карточкалық шоттарды толықтыру үшін заңды, жеке тұлғалардан және дара кәсіпкерлерден екінші деңгейдегі банктің кассаларына түсетін қолма-қол ақша түсімдері көрсетіледі;

      "Қазақстан Республикасы бойынша ақша аударымдары жүйесі арқылы (шот ашпай) бір жолғы аударым үшін жеке тұлғалардан түсетін түсімдер" бабында Қазақстан Республикасының аумағындағы басқа тұлғалардың пайдасына ақша аударымдары жүйесі арқылы (екінші деңгейдегі банкте шот ашпай) ақша аударымдарын жүзеге асыру үшін жеке тұлғалардан түсетін қолма-қол ақшаның түсімдері көрсетіледі;

      "Ақша аударымдары жүйелері арқылы (шот ашпай) шетелге бір жолғы аударым үшін жеке тұлғалардан түсетін түсімдер" бабында ақша аударымдары жүйесі арқылы (екінші деңгейдегі банкте шот ашпай) Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі басқа тұлғалардың пайдасына аударымдар жүзеге асыру үшін жеке тұлғалардан түсетін қолма-қол ақшаның түсімдері көрсетіледі;

      "Қарыздарды өтеу" бабында қарыздарды және олар бойынша есептелген сыйақыны өтеу есебіне жеке, заңды тұлғалардың және дара кәсіпкерлердің ағымдағы шоттарына қолма-қол ақшаның түсімдері, басқа қаржы ұйымдарында ресімделген қарыздарды өтеу үшін шот ашпай төлемдерді қабылдауы көрсетіледі;

      "Электрондық құрылғылар арқылы қолма-қол ақшаның түсуі" бабында электрондық құрылғылар арқылы жеке, заңды тұлғалардың және дара кәсіпкерлердің шоттарына қолма-қол ақшаның түсуі көрсетіледі;

      "Қолма-қол ақша кірісінің" жоғарыда келтірілген баптары бойынша есепке алынбаған қолма-қол ақша түсімдері" бабында "Қолма-қол ақша кірісінің" жоғарыда келтірілген баптары бойынша есепке алынбаған барлық өзге түсімдер көрсетіледі.

      2) қолма-қол ақша шығысының баптары:

      "Тауарларға, көрсетілетін қызметтерге және орындалған жұмыстарға ақы төлеуге беру" бабында заңды тұлғалар мен меншіктің барлық нысанындағы дара кәсіпкерлерге тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен орындалған жұмыстар үшін есеп айырысу үшін, іссапар, шаруашылық және өкілдік шығыстарына, оның ішінде заттарды, асыл тастар мен металдарды, өнер заттарын, антиквариат және қолөнер-қолдан жасалған бұйымдарын сатып алуға, кәдеге жарату шикізатын, металл сынықтарын дайындауға, халықтан шыны ыдысты сатып алуға құқығы бар заңды тұлғаларға қолма-қол ақша беру;

      "Шоттардан беру" бабында екінші деңгейдегі банктің жеке, заңды тұлғалардың және дара кәсіпкерлердің ағымдағы, карточкалық шоттарынан қолма-қол ақша беруі, салымдар мен олар бойынша сыйақыны қайтару көрсетіледі;

      "Қазақстан Республикасы бойынша бір жолғы аударым бойынша ақша аударымдары жүйелері арқылы (шот ашпай) жеке тұлғаларға қолма-қол ақша беру" бабында жеке тұлғаларға Қазақстан Республикасының аумағындағы басқа тұлғалардан аударымдар бойынша түсімдер есебінен ақша аударымдары жүйесі арқылы (екінші деңгейдегі банкте шот ашпай) қолма-қол ақша беру көрсетіледі;

      "Жеке тұлғаларға ақша аударымдары жүйелері арқылы (шот ашпай) шетелден біржолғы аударым бойынша қолма-қол ақша беру" бабында жеке тұлғаларға ақша аударымдары жүйесі арқылы (екінші деңгейдегі банкте шот ашпай) Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі басқа тұлғалардан аударымдар бойынша түсімдер есебінен қолма-қол ақша беру көрсетіледі;

      "Қарыздар беру" бабында Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген мақсаттарға жеке, заңды тұлғаларға және дара кәсіпкерлерге ағымдағы шоттан қолма-қол ақшамен қарыздар беру көрсетіледі;

      "Электрондық құрылғылар арқылы қолма-қол ақша беру" бабында электрондық құрылғылар арқылы жеке, заңды тұлғалардың және дара кәсіпкерлердің шоттарынан қолма-қол ақша беру көрсетіледі;

      "POS-терминалдар арқылы қолма-қол ақша беру" бабында POS-терминалдар арқылы қолма-қол ақша беру көрсетіледі;

      "Қызметкерлермен есеп айырысу үшін қолма-қол ақша беру" бабында жалақыны, еңбекке уақытша қабілетсіздік кезінде еңбекке жарамсыздық парағы бойынша төлемді, іссапар бойынша шығыстарды өтеуді немесе төлеуді, демалыс төлемдерін, сыйлықақыларды, қосымша ақылар мен үстемеақыларды, өтемақыларды, жәрдемақыларды және басқаларды қоса алғанда, еңбекке ақы төлеудің барлық түрлері бойынша есеп айырысу үшін заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлердің ағымдағы шоттарынан қолма-қол ақша беру көрсетіледі;

      "Қолма-қол ақша шығысы" жоғарыда келтірілген баптары бойынша ескерілмеген қолма-қол ақша беру" бабында "Қолма-қол ақша шығысы" жоғарыда келтірілген баптары бойынша ескерілмеген қолма-қол ақшаны өзге де беру көрсетіледі.

      15. 2-кестенің 4-жолы мынадай кіріс және шығыс баптарына жіктеледі:

      1) қолма-қол ақша кірісі баптары:

      "Электрондық құрылғылардан алынған қолма-қол ақшаның түсімдері" бабында электрондық құрылғылардан алынған қолма-қол ақшаның түсімдері көрсетіледі;

      "Екінші деңгейдегі банктің айырбастау пункттерінің шетел валютасын сатуынан түсетін түсімдер" бабында сатылған шетел валютасына қолма-қол ақшаның меншікті айырбастау пункттерінен, екінші деңгейдегі банктен түсімдері көрсетіледі;

      "Қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде айырбастау пункттері арқылы ғана жүзеге асыратын заңды тұлғалардың шетел валютасын сатуынан түсетін түсімдер" бабында қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде айырбастау пункттері арқылы ғана жүзеге асыратын заңды тұлғалардан сатылған шетел валютасына қолма-қол ақшаның түсімдері көрсетіледі;

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі филиалдарының айналым кассасынан екінші деңгейдегі банктің операциялық кассасына қолма-қол ақшаның түсімдері" бабында екінші деңгейдегі банктің операциялық кассаларын бекіту үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі филиалдарының айналым кассасынан қолма-қол ақшаның түсімдері көрсетіледі;

      "Екінші деңгейдегі банктің операциялық кассасына оның кассалық бөлімшелерінен және екінші деңгейдегі банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың операциялық кассаларынан қолма-қол ақшаның түсімдері" бабында қолма-қол ақшаның түсімдері көрсетіледі:

      екінші деңгейдегі банктің касса торабынан тыс орналасқан оның дербес операциялық кассаларынан екінші деңгейдегі банктің операциялық кассасына (екінші деңгейдегі банктің желісі бойынша қолма-қол ақшаның орын ауыстыруы: бас офис кассасы, филиалдың кассасы, екінші деңгейдегі банктің касса торабынан тыс орналасқан касса);

      басқа екінші деңгейдегі банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың операциялық кассаларынан екінші деңгейдегі банктің операциялық кассасына;

      2) қолма-қол ақша шығысының баптары:

      "Есепті кезеңнің соңындағы операциялық кассадағы қолма-қол ақшаның қалдығы" бабында есепті кезеңнің соңындағы екінші деңгейдегі банктің операциялық кассасындағы қолма-қол ақшаның қалдықтары көрсетіледі;

      "Электрондық құрылғыларды жүктеу үшін қолма-қол ақша беру" бабында электрондық құрылғыларды бекіту үшін қолма-қол ақша беру көрсетіледі;

      "Екінші деңгейдегі банктің меншікті айырбастау пункттеріне шетел валютасын сатып алуына қолма-қол ақша беру" бабында шетел валютасын сатып алуға меншікті айырбастау пункттеріне қолма-қол ақша беру көрсетіледі;

      "Қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде айырбастау пункттері арқылы ғана жүзеге асыратын заңды тұлғаларға шетел валютасын сатып алуға қолма-қол ақша беру" бабында қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде айырбастау пункттері арқылы ғана жүзеге асыратын заңды тұлғаларға шетел валютасын сатып алуға қолма-қол ақша беру көрсетіледі;

      "Екінші деңгейдегі банктің Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі филиалдарының айналым кассасына қолма-қол ақшаны тапсыруы" бабында екінші деңгейдегі банктің Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі филиалдарының айналым кассасына берген қолма-қол ақша сомасы көрсетіледі;

      "Екінші деңгейдегі банктің операциялық кассасынан оның кассалық бөлімшелеріне, екінші деңгейдегі банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың операциялық кассаларына қолма-қол ақша беру" бабында қолма-қол ақша беру көрсетіледі:

      екінші деңгейдегі банктің операциялық кассасынан екінші деңгейдегі банктің кассалық торабынан тыс орналасқан оның дербес операциялық кассаларына (қолма-қол ақшаны екінші деңгейдегі банктің желісі бойынша өткізу: бас офис кассасы, филиалдың кассасы, екінші деңгейдегі банктің кассалық торабынан тыс орналасқан касса);

      екінші деңгейдегі банктің операциялық кассасынан басқа екінші деңгейдегі банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың операциялық кассаларына.

      16. 1-кестенің 9-жолында көрсетілген барлық клиенттік кіріс операциялары (электрондық құрылғылар арқылы қолма-қол ақша түсімдерін қоспағанда) бойынша және 2-кестенің 5-жолында көрсетілген барлық кассалық кіріс операциялары бойынша жиынтық сома 1-кестенің 9-жолында көрсетілген барлық клиенттік шығыс операциялары (электрондық құрылғылар арқылы қолма-қол ақша беруді қоспағанда) бойынша және 2-кестенің 5-жолында көрсетілген барлық кассалық шығыс операциялары бойынша жиынтық сомаға тең болады.

  Қаулыға
12-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Резидент-клиенттердің шоттары мен салымдары бойынша есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: RESDEP

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезең: 20__ жылғы "___" ________________ жағдай бойынша

      Есепті ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банктер

      Ұсыну мерзімдері:

      есепті айдан кейінгі айдың сегізінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын;

      желтоқсан айына арналған қосымша есеп (банк ішіндегі операциялар бойынша қорытынды айналымдарды ескере отырып) – аяқталған қаржы жылынан кейінгі жылғы отыз бірінші қаңтардан кешіктірмей.

  Нысан

Көрсеткіштердің атауы

Мәні

1

Референс


2

Банктің салымшылары және өңірі туралы мәліметтер:


2.1

контрагент санаты


2.2

Өңір


3

Есепті кезеңнің соңындағы мәліметтер:


3.1

шоттың (салымның) түрі


3.2

валюта тобының коды


3.3

салым мерзімі


3.4

орташа алынған жылдық сыйақы мөлшерлемесі, %


3.5

есепті кезеңдегі түсімдер


3.6

есепті кезеңнің шығуы


3.7

шоттардағы (салымдардағы) ақша қалдығы


      Атауы _______________________________________________________

      Мекенжайы__________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      ____________________________________________ ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Резидент-клиенттердің
шоттары мен салымдары
бойынша есеп нысанына
қосымша

Резидент-клиенттердің шоттары мен салымдары бойынша есеп әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме (индексі – RESDEP, кезеңділігі – ай сайын) 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Резидент-клиенттердің шоттары мен салымдары бойынша есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына және "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 54-бабының 1-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды екінші деңгейдегі банктер есепті айдың соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды.

      Нысанның құндық көрсеткіштері үшін өлшем бірлігі теңге болып табылады. Құндық көрсеткіштер үтірден кейін екі таңбалы сандармен көрсетіледі.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

      5. Нысанды толтыру кезінде кодтар нысан берілетін ақпараттық жүйеде пайдаланылатын анықтамалықтарға сәйкес көрсетіледі, күні "КК.ММ. ЖЖЖЖ", мұнда "ЖЖЖЖ" – жыл, "ММ" – ай, "КК" - күн.

      6. Түсіндірмеде көрсетілген көрсеткіш ұсынылмайтын жағдайларды қоспағанда, барлық көрсеткіштер толтырылуы міндетті болып табылады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      7. 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 және 3.3-жолдарда мәндер Нысан ұсынылатын ақпараттық жүйеде орналастырылған анықтамалықтардан таңдап алынады.

      8. Нысанды толтыру кезінде екінші деңгейдегі банктер резидент-клиенттердің шоттары мен салымдары туралы мәліметтерді ашады.

      9. Ақпарат Қазақстан Республикасының резидент-клиенттерінің "6", "7", "8" немесе "9" экономика секторларына тиесілі шоттары мен салымдары бойынша, мерзімі (мерзімінің болмауы) бойынша, банктің тиісті филиалдарына сәйкес (банк филиалдарының орналасуына қатысты) облыстар бойынша бөліне отырып, теңгемен және шетел валютасымен көрсетіледі.

      Экономика секторының коды мынадай кодификацияға сәйкес көрсетіледі:

      "6" коды – мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар;

      "7" коды – мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар;

      "8" коды – үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар;

      "9" коды – үй шаруашылықтары.

      10. 2.1-жолда, егер контрагент (салымшы) заңды тұлға болып табылса, "1" коды, егер контрагент (салымшы) жеке тұлға (дара кәсіпкерлерді қоса алғанда) болып табылса, "2" коды көрсетіледі.

      11. 2.2-жолда шотқа қызмет көрсететін екінші деңгейдегі банк филиалының өңірі көрсетіледі.

      12. Шоттың 3.3-жолында салымдар клиенттермен жасалған банктік салым шарттары негізінде мерзімі бойынша бөлінеді.

      13. 3.4-жолда есепті айда резидент-клиенттердің шоттарына, салымдарына нақты тартылған ақша сомасы бойынша шарттар бойынша орташа алынған сыйақы мөлшерлемелері көрсетіледі.

      14. Егер есепті ай ішінде шетел валютасындағы шоттар, салымдар бойынша ұзарту, толықтыру, ішінара алу операциялары жүргізілген болса, 3.5 және 3.6-жолдардағы түскен, шыққан сомалар нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8378 тіркелген "Валюта айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау тәртібі туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 15 қаулысының және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 99 бұйрығының (бұдан әрі – № 15 қаулы және № 99 бұйрық) 1-тармағында көзделген тәртіппен айқындалған валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша шетел валютасымен операциялар жүргізу күніне қайта есептеледі.

      15. 3.7-жолда шетел валютасындағы шоттар, салымдар бойынша сомалар есепті күнге № 15 қаулының және № 99 бұйрықтың 1-тармағында көзделген тәртіппен айқындалған валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта есептеледі.

      3.7-жолда есептелген сыйақыны есепке алмағанда, есепті кезеңнің соңындағы шоттар, салымдар бойынша банк міндеттемелерінің сомасы көрсетіледі.

  Қаулыға
13-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: FUND

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезең: 20__ жылғы "___" ______________ жағдай бойынша

      Есепті ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банктер

      Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың он бесінен кешіктірмей, ай сайын.

  Нысан

Көрсеткіштердің атауы

Мәні

1

Референс


2

Контрагент туралы мәліметтер:


2.1

атауы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)


2.2

идентификатор түрі


2.3

идентификатор


2.4

контрагент санаты


2.5

резиденттік белгісі


2.6

тіркелген елі


2.7

компаниялар тобына жататындар


3

Қорландыру түрі


4

Валюталық белгі


5

Есепті күндегі міндеттеменің баланстық құны


5.1

баланстық құнға енгізілген дисконт (минус белгісімен)


      Атауы _______________________________________________________

      Мекенжайы__________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      ____________________________________________________ ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "______" ______________

  Тартылған ақшаның негізгі
көздері туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді толтыру бойынша түсіндірме Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп (индексі – FUND, кезеңділігі – ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына және "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 54-бабының 1-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды екінші деңгейдегі банктер ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды.

      Нысанды толтыру кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі теңге болып табылады. Құндық көрсеткіштер үтірден кейін екі таңбалы сандармен көрсетіледі.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

      5. Нысанды толтыру кезінде кодтар нысан берілетін ақпараттық жүйеде пайдаланылатын анықтамалықтарға сәйкес көрсетіледі, күндер мынадай форматта көрсетіледі: "ЖЖЖЖ.КК.АА", мұнда "ЖЖЖЖ" – жылы, "КК" – күні, "АА" – айы.

      6. Нысан мен Түсіндірмедегі шоттардың нөмірлері Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 31 қаңтардағы № 3 қаулысымен бекітілген, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6793 болып тіркелген Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы, "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамындағы және Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктердің филиалдарындағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарына (бұдан әрі – банктердің үлгі шот жоспарына) сәйкес көрсетіледі.

      7. Түсіндірмеде көрсетілген көрсеткіш ұсынылмайтын жағдайларды қоспағанда, барлық көрсеткіштер толтырылуы міндетті болып табылады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      8. Нысанда банктің ең ірі депозиторлары (кредиторлары) - жеке және заңды тұлғалар туралы мәліметтер көрсетіледі, олардың алдындағы банк міндеттемелерінің сомасы (міндеттемелерінің жиынтық сомасы) кемінде 10 (он) миллион теңгені құрайды және міндеттемелер сомасының кемуі бойынша қалыптастырылған банк депозиторлары (кредиторлары) тізбесінің 30 (отыз) ең үлкен мәндерінің қатарына кіреді.

      Егер заңды тұлғаны, оның ірі қатысушыларын және (немесе) еншілес ұйымдарын қамтитын байланысты тұлғалар тобы банктің депозиторлары (кредиторлары) болып табылса, онда банктің ірі депозиторы (кредиторы) мәртебесін айқындау мақсатында аталған тұлғалар алдындағы банк міндеттемелерінің жиынтық сомасы қаралады.

      Егер бір заңды тұлғаның бірнеше филиалы банктің депозиторлары (кредиторлары) болып табылса, онда нысанда осы заңды тұлға бойынша жиынтығында міндеттемелер сомасы көрсетіледі.

      9. Нысанда есептелген сыйақыны, оң (теріс) түзетулерді, шоттар мен талап етілгенге дейінгі салымдар, мерзімді және жинақ салымдары, алынған қарыздар, айналысқа шығарылған бағалы қағаздар, мерзімсіз қаржы құралдары, реттелген борыштар бойынша дисконттар мен сыйақыларды ескере отырып, банк тартқан ақшаның баланстық құны көрсетіледі.

      10. 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 3, 5.2 және 5.4-жолдарда мәндер Нысан ұсынылатын ақпараттық жүйеде орналастырылған анықтамалықтардан таңдалады.

      11. Егер банктің ірі депозиторларының (кредиторларының) қатарына заңды тұлғаны, оның ірі қатысушыларын және (немесе) еншілес ұйымдарын қамтитын байланысты тұлғалар тобы жатқызылса, онда Нысандағы мәліметтер көрсетілген тұлғалардың әрқайсысы бойынша жеке көрсетіледі.

      12. Түсіндірменің 8 және 11-тармақтарының мақсатында заңды тұлғаның (қатысу үлесі 10 (он) және одан көп пайызды құрайтын) және (немесе) оның еншілес ұйымдарының ірі қатысушыларының мәртебесін банк әрбір күнтізбелік айдың басындағы жағдай бойынша жаңартады.

      13. Банктің ең ірі депозиторларының (кредиторларының) қатарына қаражатын өзі дербес орналастырған "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамы және (немесе) зейнетақы активтерін сенімгерлік басқарушы ретінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі кірмейді.

      14. 2.1-жолда есеп беретін банк жүргізетін анықтамалыққа сәйкес контрагенттің (депозитордың, кредитордың) атауы көрсетіледі. Жеке тұлғалар бойынша 2.1-жолдағы көрсеткіш ұсынылмайды.

      Банктің ірі депозиторларын (кредиторларын) сәйкестендіру үшін 2.2 және 2.3-жолдарда сәйкестендіргіштердің мынадай түрлері және олардың мәндері көрсетіледі:

      Қазақстан Республикасының резиденттері бойынша: заңды тұлға үшін –бизнес-сәйкестендіру нөмірі; жеке тұлға, оның ішінде дара кәсіпкер үшін – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      Қазақстан Республикасының бейрезиденттері бойынша: заңды тұлға үшін – ISO (International Organization for Standartization) 9362: Bank Identifier Code халықаралық стандартына сәйкес банктің контрагентіне берілген банктік сәйкестендіру коды (бұдан әрі - банктік сәйкестендіру коды), жеке тұлға, оның ішінде дара кәсіпкер үшін және заңды тұлға үшін (банктік сәйкестендіру коды болмаған кезде) – Нысан ұсынылатын ақпараттық жүйе үшін белгіленген алгоритм бойынша есеп беретін банк қалыптастырған баламалы сәйкестендіру нөмірі.

      15. 2.4-жолда егер кредитор (депозитор) заңды тұлға болып табылса "1" коды, егер кредитор (депозитор) жеке тұлға (дара кәсіпкерлерді қоса алғанда) болып табылса "2" коды көрсетіледі.

      16. 2.5-жолда Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын контрагент бойынша "1" мәні көрсетіледі, Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын контрагент бойынша "2" мәні көрсетіледі.

      17. 2.7-жолда контрагент тиесілі топтың (ол бар болса) жоғарғы деңгейдегі компанияның атауы көрсетіледі.

      18. 4-жолда міндеттемелер бойынша ұлттық валютада "1" мәні көрсетіледі, өзге жағдайларда "0" көрсетіледі.

      19. 5-жолда есептелген сыйақыны, оң (теріс) түзетулерді, дисконттар мен сыйақыларды ескере отырып, банк тартқан ақшаның баланстық құны көрсетіледі.

      20. 5-жолдағы мән 5.1-жолдағы мәнді қамтиды.

      21. Ислам банктері 5-жолды банктердің үлгі шот жоспарына сәйкес 7830 "Инвестициялық депозит туралы шарт бойынша міндеттемелер" баланстық шотындағы қалдықтарды ескере отырып толтырады.

      22. 5.1-жолдағы көрсеткіш баланстық құнға енгізілген дисконт болмаған кезде ұсынылмайды.

  Қаулыға
  14-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Жеке тұлғалар депозиттерінің көлемі және сыйақы мөлшерлемелері бойынша есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: INDDEP

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезең: 20___жылғы "___"____________ жағдай бойынша

      Есепті ұсынатын тұлғалар тобы: депозиттерге міндетті кепілдік беру жүйесінің қатысушылары болып табылатын екінші деңгейдегі банктер

      Ұсыну мерзімдері:

      есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын;

      желтоқсан айы үшін қосымша есеп (банкішілік операциялар бойынша қорытынды айналымдарды ескере отырып) – аяқталған қаржы жылынан кейінгі жылғы отыз бірінші қаңтардан кешіктірмей.

  Нысан

      1-кесте. Жеке тұлғалардың депозиттері бойынша есеп

      (мың теңгемен)

Атауы

Депозиттердің барлығы, оның ішінде:

Қоса алғанда 3 (үш) айға дейін

Қоса алғанда 3 (үш) айдан 6 (алты) айға дейін

6 (алты) айдан 12 (он екі) айға дейін

12 (он екі) ай

12 (он екі) айдан астам

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Жеке тұлғалардың ұлттық және шетел валюталарындағы депозиттерінің барлығы, оның ішінде:1.1

Ұлттық валютадағы депозиттер, оның ішінде:1.1.1

Мерзімділік талаптарына сәйкес келмейтін салымдар, оның ішінде:1.1.1.1

Шартты салымдар, оның ішінде:1.1.1.1.1

Қоса алғанда 1 (бір) миллион теңгеге дейін1.1.1.1.2

1 (бір) миллион теңгеден қоса алғанда 3 (үш) миллион теңгеге дейін1.1.1.1.3

3 (үш) миллион теңгеден қоса алғанда 5 (бес) миллион теңгеге дейін1.1.1.1.4

5 (бес) миллион теңгеден қоса алғанда 10 (он) миллион теңгеге дейін1.1.1.1.5

10 (он) миллион теңгеден қоса алғанда 15 (он бес) миллион теңгеге дейін1.1.1.1.6

15 (он бес) миллион теңгеден қоса алғанда 20 (жиырма) миллион теңгеге дейін1.1.1.1.7

20 (жиырма) миллион теңгеден қоса алғанда 50 (елу) миллион теңгеге дейін1.1.1.1.8

50 (елу) миллион теңгеден қоса алғанда 500 (бес жүз) миллион теңгеге дейін1.1.1.1.9

500 (бес жүз) миллион теңгеден астам1.1.1.1.10

Анықтама үшін: екінші деңгейдегі банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалардың шартты салымдары1.1.1.2

Мерзімді салымдар, оның ішінде:1.1.1.2.1

қоса алғанда 1 (бір) миллион теңгеге дейін1.1.1.2.2

1 (бір) миллион теңгеден қоса алғанда 3 (үш) миллион теңгеге дейін1.1.1.2.3

3 (үш) миллион теңгеден қоса алғанда 5 (бес) миллион теңгеге дейін1.1.1.2.4

5 (бес) миллион теңгеден қоса алғанда 10 (он) миллион теңгеге дейін1.1.1.2.5

10 (он) миллион теңгеден қоса алғанда 15 (он бес) миллион теңгеге дейін1.1.1.2.6

15 (он бес) миллион теңгеден қоса алғанда 20 (жиырма) миллион теңгеге дейін1.1.1.2.7

20 (жиырма) миллион теңгеден қоса алғанда 50 (елу) миллион теңгеге дейін1.1.1.2.8

50 (елу) миллион теңгеден қоса алғанда 500 (бес жүз) миллион теңгеге дейін1.1.1.2.9

500 (бес жүз) миллион теңгеден астам1.1.1.2.10

Анықтама үшін: екінші деңгейдегі банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалардың ұлттық валютадағы шартты салымдары1.1.2

Мерзімділік талаптарына сәйкес келетін салымдар, оның ішінде:1.1.2.1

толықтыру құқығымен, оның ішінде:1.1.2.1.1

қоса алғанда 1 (бір) миллион теңгеге дейін1.1.2.1.2

1 (бір) миллион теңгеден қоса алғанда 3 (үш) миллион теңгеге дейін1.1.2.1.3

3 (үш) миллион теңгеден қоса алғанда 5 (бес) миллион теңгеге дейін1.1.2.1.4

5 (бес) миллион теңгеден қоса алғанда 10 (он) миллион теңгеге дейін1.1.2.1.5

10 (он) миллион теңгеден қоса алғанда 15 (он бес) миллион теңгеге дейін1.1.2.1.6

15 (он бес) миллион теңгеден қоса алғанда 20 (жиырма) миллион теңгеге дейін1.1.2.1.7

20 (жиырма) миллион теңгеден қоса алғанда 50 (елу) миллион теңгеге дейін1.1.2.1.8

50 (елу) миллион теңгеден қоса алғанда 500 (бес жүз) миллион теңгеге дейін1.1.2.1.9

500 (бес жүз) миллион теңгеден астам1.1.2.1.10

Анықтама үшін: екінші деңгейдегі банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалардың толықтыру құқығымен мерзімділік талаптарына сәйкес келетін салымдары1.1.2.2

толықтыру құқығынсыз, оның ішінде:1.1.2.2.1

қоса алғанда 1 (бір) миллион теңгеге дейін1.1.2.2.2

1 (бір) миллион теңгеден қоса алғанда 3 (үш) миллион теңгеге дейін1.1.2.2.3

3 (үш) миллион теңгеден қоса алғанда 5 (бес) миллион теңгеге дейін1.1.2.2.4

5 (бес) миллион теңгеден қоса алғанда 10 (он) миллион теңгеге дейін1.1.2.2.5

10 (он) миллион теңгеден қоса алғанда 15 (он бес) миллион теңгеге дейін1.1.2.2.6

15 (он бес) миллион теңгеден қоса алғанда 20 (жиырма) миллион теңгеге дейін1.1.2.2.7

20 (жиырма) миллион теңгеден қоса алғанда 50 (елу) миллион теңгеге дейін1.1.2.2.8

50 (елу) миллион теңгеден қоса алғанда 500 (бес жүз) миллион теңгеге дейін1.1.2.2.9

500 (бес жүз) миллион теңгеден астам1.1.2.2.10

Анықтама үшін: екінші деңгейдегі банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалардың толықтыру құқығынсыз мерзімділік талаптарына сәйкес келетін салымдары1.1.3

Жинақ салымдары, оның ішінде:1.1.3.1

толықтыру құқығымен, оның ішінде:1.1.3.1.1

қоса алғанда 1 (бір) миллион теңгеге дейін1.1.3.1.2

1 (бір) миллион теңгеден қоса алғанда 3 (үш) миллион теңгеге дейін1.1.3.1.3

3 (үш) миллион теңгеден қоса алғанда 5 (бес) миллион теңгеге дейін1.1.3.1.4

5 (бес) миллион теңгеден қоса алғанда 10 (он) миллион теңгеге дейін1.1.3.1.5

10 (он) миллион теңгеден қоса алғанда 15 (он бес) миллион теңгеге дейін1.1.3.1.6

15 (он бес) миллион теңгеден қоса алғанда 20 (жиырма) миллион теңгеге дейін1.1.3.1.7

20 (жиырма) миллион теңгеден қоса алғанда 50 (елу) миллион теңгеге дейін1.1.3.1.8

50 (елу) миллион теңгеден қоса алғанда 500 (бес жүз) миллион теңгеге дейін1.1.3.1.9

500 (бес жүз) миллион теңгеден астам1.1.3.1.10

Анықтама үшін: екінші деңгейдегі банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалардың толықтыру құқығымен жинақ салымдары1.1.3.2

толықтыру құқығынсыз, оның ішінде:1.1.3.2.1

қоса алғанда 1 (бір) миллион теңгеге дейін1.1.3.2.2

1 (бір) миллион теңгеден қоса алғанда 3 (үш) миллион теңгеге дейін1.1.3.2.3

3 (үш) миллион теңгеден қоса алғанда 5 (бес) миллион теңгеге дейін1.1.3.2.4

5 (бес) миллион теңгеден қоса алғанда 10 (он) миллион теңгеге дейін1.1.3.2.5

10 (он) миллион теңгеден қоса алғанда 15 (он бес) миллион теңгеге дейін1.1.3.2.6

15 (он бес) миллион теңгеден қоса алғанда 20 (жиырма) миллион теңгеге дейін1.1.3.2.7

20 (жиырма) миллион теңгеден қоса алғанда 50 (елу) миллион теңгеге дейін1.1.3.2.8

50 (елу) миллион теңгеден қоса алғанда 500 (бес жүз) миллион теңгеге дейін1.1.3.2.9

500 (бес жүз) миллион теңгеден астам1..3.2.10

Анықтама үшін: екінші деңгейдегі банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалардың толықтыру құқығынсыз жинақ салымдары1.1.4

Ағымдағы шоттар, оның ішінде:1.1.4.1

қоса алғанда 1 (бір) миллион теңгеге дейін1.1.4.2

1 (бір) миллион теңгеден қоса алғанда 3 (үш) миллион теңгеге дейін1.1.4.3

3 (үш) миллион теңгеден қоса алғанда 5 (бес) миллион теңгеге дейін1.1.4.4

5 (бес) миллион теңгеден қоса алғанда 10 (он) миллион теңгеге дейін1.1.4.5

10 (он) миллион теңгеден қоса алғанда 15 (он бес) миллион теңгеге дейін1.1.4.6

15 (он бес) миллион теңгеден қоса алғанда 20 (жиырма) миллион теңгеге дейін1.1.4.7

20 (жиырма) миллион теңгеден қоса алғанда 50 (елу) миллион теңгеге дейін1.1.4.8

50 (елу) миллион теңгеден қоса алғанда 500 (бес жүз) миллион теңгеге дейін1.1.4.9

500 (бес жүз) миллион теңгеден астам1.1.4.10

Анықтама үшін: екінші деңгейдегі банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалардың ағымдағы шоттары1.1.5

Талап етуге дейінгі салымдар, оның ішінде:1.1.5.1

қоса алғанда 1 (бір) миллион теңгеге дейін1.1.5.2

1 (бір) миллион теңгеден қоса алғанда 3 (үш) миллион теңгеге дейін1.1.5.3

3 (үш) миллион теңгеден қоса алғанда 5 (бес) миллион теңгеге дейін1.1.5.4

5 (бес) миллион теңгеден қоса алғанда 10 (он) миллион теңгеге дейін1.1.5.5

10 (он) миллион теңгеден қоса алғанда 15 (он бес) миллион теңгеге дейін1.1.5.6

15 (он бес) миллион теңгеден қоса алғанда 20 (жиырма) миллион теңгеге дейін1.1.5.7

20 (жиырма) миллион теңгеден қоса алғанда 50 (елу) миллион теңгеге дейін1.1.5.8

50 (елу) миллион теңгеден қоса алғанда 500 (бес жүз) миллион теңгеге дейін1.1.5.9

500 (бес жүз) миллион теңгеден астам1.1.5.10

Анықтама үшін: екінші деңгейдегі банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалардың талап етуге дейінгі салымдары2

Шетел валютасындағы депозиттер, оның ішінде:2.1

Мерзімділік талаптарына сәйкес келмейтін салымдар, оның ішінде:2.1.1

Шартты салымдар, оның ішінде:2.1.1.1

қоса алғанда 1 (бір) миллион теңгеге дейін2.1.1.2

1 (бір) миллион теңгеден қоса алғанда 3 (үш) миллион теңгеге дейін2.1.1.3

3 (үш) миллион теңгеден қоса алғанда 5 (бес) миллион теңгеге дейін2.1.1.4

5 (бес) миллион теңгеден қоса алғанда 10 (он) миллион теңгеге дейін2.1.1.5

10 (он) миллион теңгеден қоса алғанда 15 (он бес) миллион теңгеге дейін2.1.1.6

15 (он бес) миллион теңгеден қоса алғанда 20 (жиырма) миллион теңгеге дейін2.1.1.7

20 (жиырма) миллион теңгеден қоса алғанда 50 (елу) миллион теңгеге дейін2.1.1.8

50 (елу) миллион теңгеден қоса алғанда 500 (бес жүз) миллион теңгеге дейін2.1.1.9

500 (бес жүз) миллион теңгеден астам2.1.1.10

Анықтама үшін: екінші деңгейдегі банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалардың шартты салымдары2.1.2

Мерзімді салымдар, оның ішінде:2.1.2.1

қоса алғанда 1 (бір) миллион теңгеге дейін2.1.2.2

1 (бір) миллион теңгеден қоса алғанда 3 (үш) миллион теңгеге дейін2.1.2.3

3 (үш) миллион теңгеден қоса алғанда 5 (бес) миллион теңгеге дейін2.1.2.4

5 (бес) миллион теңгеден қоса алғанда 10 (он) миллион теңгеге дейін2.1.2.5

10 (он) миллион теңгеден қоса алғанда 15 (он бес) миллион теңгеге дейін2.1.2.6

15 (он бес) миллион теңгеден қоса алғанда 20 (жиырма) миллион теңгеге дейін2.1.2.7

20 (жиырма) миллион теңгеден қоса алғанда 50 (елу) миллион теңгеге дейін2.1.2.8

50 (елу) миллион теңгеден қоса алғанда 500 (бес жүз) миллион теңгеге дейін2.1.2.9

500 (бес жүз) миллион теңгеден астам2.1.2.10

Анықтама үшін: екінші деңгейдегі банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалардың мерзімді салымдары2.2

Мерзімділік талаптарына сәйкес келетін салымдар, оның ішінде:2.2.1

қоса алғанда 1 (бір) миллион теңгеге дейін2.2.2

1 (бір) миллион теңгеден қоса алғанда 3 (үш) миллион теңгеге дейін2.2.3

3 (үш) миллион теңгеден қоса алғанда 5 (бес) миллион теңгеге дейін2.2.4

5 (бес) миллион теңгеден қоса алғанда 10 (он) миллион теңгеге дейін2.2.5

10 (он) миллион теңгеден қоса алғанда 15 (он бес) миллион теңгеге дейін2.2.6

15 (он бес) миллион теңгеден қоса алғанда 20 (жиырма) миллион теңгеге дейін2.2.7

20 (жиырма) миллион теңгеден қоса алғанда 50 (елу) миллион теңгеге дейін2.2.8

50 (елу) миллион теңгеден қоса алғанда 500 (бес жүз) миллион теңгеге дейін2.2.9

500 (бес жүз) миллион теңгеден астам2.2.10

Анықтама үшін: екінші деңгейдегі банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалардың мерзімділік талаптарына сәйкес келетін салымдары2.3

Жинақ салымдары, оның ішінде:2.3.1

қоса алғанда 1 (бір) миллион теңгеге дейін2.3.2

1 (бір) миллион теңгеден қоса алғанда 3 (үш) миллион теңгеге дейін2.3.3

3 (үш) миллион теңгеден қоса алғанда 5 (бес) миллион теңгеге дейін2.3.4

5 (бес) миллион теңгеден қоса алғанда 10 (он) миллион теңгеге дейін2.3.5

10 (он) миллион теңгеден қоса алғанда 15 (он бес) миллион теңгеге дейін2.3.6

15 (он бес) миллион теңгеден қоса алғанда 20 (жиырма) миллион теңгеге дейін2.3.7

20 (жиырма) миллион теңгеден қоса алғанда 50 (елу) миллион теңгеге дейін2.3.8

50 (елу) миллион теңгеден қоса алғанда 500 (бес жүз) миллион теңгеге дейін2.3.9

500 (бес жүз) миллион теңгеден астам2.3.10

Анықтама үшін: екінші деңгейдегі банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалардың жинақ салымдары2.4

Ағымдағы шоттар, оның ішінде:2.4.1

қоса алғанда 1 (бір) миллион теңгеге дейін2.4.2

1 (бір) миллион теңгеден қоса алғанда 3 (үш) миллион теңгеге дейін2.4.3

3 (үш) миллион теңгеден қоса алғанда 5 (бес) миллион теңгеге дейін2.4.4

5 (бес) миллион теңгеден қоса алғанда 10 (он) миллион теңгеге дейін2.4.5

10 (он) миллион теңгеден қоса алғанда 15 (он бес) миллион теңгеге дейін2.4.6

15 (он бес) миллион теңгеден қоса алғанда 20 (жиырма) миллион теңгеге дейін2.4.7

20 (жиырма) миллион теңгеден қоса алғанда 50 (елу) миллион теңгеге дейін2.4.8

50 (елу) миллион теңгеден қоса алғанда 500 (бес жүз) миллион теңгеге дейін2.4.9

500 (бес жүз) миллион теңгеден астам2.4.10

Анықтама үшін: екінші деңгейдегі банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалардың ағымдағы шоттары2.5

Талап етуге дейінгі салымдар, оның ішінде:2.5.1

қоса алғанда 1 (бір) миллион теңгеге дейін2.5.2

1 (бір) миллион теңгеден қоса алғанда 3 (үш) миллион теңгеге дейін2.5.3

3 (үш) миллион теңгеден қоса алғанда 5 (бес) миллион теңгеге дейін2.5.4

5 (бес) миллион теңгеден қоса алғанда 10 (он) миллион теңгеге дейін2.5.5

10 (он) миллион теңгеден қоса алғанда 15 (он бес) миллион теңгеге дейін2.5.6

15 (он бес) миллион теңгеден қоса алғанда 20 (жиырма) миллион теңгеге дейін2.5.7

20 (жиырма) миллион теңгеден қоса алғанда 50 (елу) миллион теңгеге дейін2.5.8

50 (елу) миллион теңгеден қоса алғанда 500 (бес жүз) миллион теңгеге дейін2.5.9

500 (бес жүз) миллион теңгеден астам2.5.10

Анықтама үшін: екінші деңгейдегі банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалардың талап етуге дейінгі салымдары3

Сыйақысының бір бөлігін мемлекет субсидиялайтын ұлттық валютадағы салымдар (тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасы, мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі шеңберінде), оның ішінде:3.1

қоса алғанда 1 (бір) миллион теңгеге дейін3.2

1 (бір) миллион теңгеден қоса алғанда 3 (үш) миллион теңгеге дейін3.3

3 (үш) миллион теңгеден қоса алғанда 5 (бес) миллион теңгеге дейін3.4

5 (бес) миллион теңгеден қоса алғанда 10 (он) миллион теңгеге дейін3.5

10 (он) миллион теңгеден қоса алғанда 15 (он бес) миллион теңгеге дейін3.6

15 (он бес) миллион теңгеден қоса алғанда 20 (жиырма) миллион теңгеге дейін3.7

20 (жиырма) миллион теңгеден қоса алғанда 50 (елу) миллион теңгеге дейін3.8

50 (елу) миллион теңгеден қоса алғанда 500 (бес жүз) миллион теңгеге дейін3.9

500 (бес жүз) миллион теңгеден астам3.10

Анықтама үшін: екінші деңгейдегі банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалардың сыйақысының бір бөлігін мемлекет субсидиялайтын ұлттық валютадағы салымдары (тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасы, мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі шеңберінде)4

Өзгермелі пайыздық мөлшерлемесімен ұлттық валютадағы салымдар, оның ішінде:4.1

Мерзімді салымдар, оның ішінде:4.1.1

қоса алғанда 1 (бір) миллион теңгеге дейін4.1.2

1 (бір) миллион теңгеден қоса алғанда 3 (үш) миллион теңгеге дейін4.1.3

3 (үш) миллион теңгеден қоса алғанда 5 (бес) миллион теңгеге дейін4.1.4

5 (бес) миллион теңгеден қоса алғанда 10 (он) миллион теңгеге дейін4.1.5

10 (он) миллион теңгеден қоса алғанда 15 (он бес) миллион теңгеге дейін4.1.6

15 (он бес) миллион теңгеден қоса алғанда 20 (жиырма) миллион теңгеге дейін4.1.7

20 (жиырма) миллион теңгеден қоса алғанда 50 (елу) миллион теңгеге дейін4.1.8

50 (елу) миллион теңгеден қоса алғанда 500 (бес жүз) миллион теңгеге дейін4.1.9

500 (бес жүз) миллион теңгеден астам4.1.10

Анықтама үшін: екінші деңгейдегі банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалардың өзгермелі пайыздық мөлшерлемесімен мерзімді салымдары4.2

Жинақ салымдары, оның ішінде:4.2.1

қоса алғанда 1 (бір) миллион теңгеге дейін4.2.2

1 (бір) миллион теңгеден қоса алғанда 3 (үш) миллион теңгеге дейін4.2.3

3 (үш) миллион теңгеден қоса алғанда 5 (бес) миллион теңгеге дейін4.2.4

5 (бес) миллион теңгеден қоса алғанда 10 (он) миллион теңгеге дейін4.2.5

10 (он) миллион теңгеден қоса алғанда 15 (он бес) миллион теңгеге дейін4.2.6

15 (он бес) миллион теңгеден қоса алғанда 20 (жиырма) миллион теңгеге дейін4.2.7

20 (жиырма) миллион теңгеден қоса алғанда 50 (елу) миллион теңгеге дейін4.2.8

50 (елу) миллион теңгеден қоса алғанда 500 (бес жүз) миллион теңгеге дейін4.2.9

500 (бес жүз) миллион теңгеден астам4.2.10

Анықтама үшін: екінші деңгейдегі банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалардың өзгермелі пайыздық мөлшерлемесімен жинақ салымдары      кестенің жалғасы:

Белгіленген мерзімі жоқ

Шоттар саны, оның ішінде:

Қоса алғанда 3 (үш) айға дейін

Қоса алғанда 3 (үш) айдан 6 (алты) айға дейін

6 (алты) айдан 12 (он екі) айға дейін

12 (он екі) ай

12 (он екі) айдан астам

Белгіленген мерзімі жоқ

9

10

11

12

13

14

15

16

      2-кесте. Жеке тұлғалар депозиттерінің айналымдары бойынша есеп

Атауы

Есепті айда ашылған шоттар саны

Есепті айда жаңадан ашылған шоттарға қабылданған депозиттердің барлығы

Есепті айда мерзімі ұзартылған шоттар саны

Есепті айда мерзімі ұзартылған депозиттердің барлығы

Есепті айда салымшы және (немесе) үшінші тұлға толықтырған шоттар саны

Есепті айда салымшы және (немесе) үшінші тұлға толықтырған депозиттердің барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Жеке тұлғалардың ұлттық және шетел валюталарындағы депозиттерінің барлығы, оның ішінде:1.1

Ұлттық валютадағы депозиттер, оның ішінде:1.1.1

Мерзімділік талаптарына сәйкес келмейтін салымдар, оның ішінде:1.1.1.1

Шартты салымдар:1.1.1.2

Мерзімді салымдар, оның ішінде:1.1.1.2.1

қоса алғанда 3 (үш) айға дейін1.1.1.2.2

3 (үш) айдан қоса алғанда 6 (алты) айға дейін1.1.1.2.3

6 (алты) айдан қоса алғанда 12 (он екі) айға дейін1.1.1.2.4

12 (он екі) ай1.1.1.2.5

12 (он екі) айдан астам1.1.2

Толықтыру құқығымен мерзімділік талаптарына сәйкес келетін салымдар, оның ішінде:1.1.2.1

қоса алғанда 3 (үш) айға дейін1.1.2.2

3 (үш) айдан қоса алғанда 6 (алты) айға дейін1.1.2.3

6 (алты) айдан қоса алғанда 12 (он екі) айға дейін1.1.2.4

12 (он екі) ай1.1.2.5

12 (он екі) айдан астам1.1.3

Толықтыру құқығынсыз мерзімділік талаптарына сәйкес келетін салымдар, оның ішінде:1.1.3.1

қоса алғанда 3 (үш) айға дейін1.1.3.2

3 (үш) айдан қоса алғанда 6 (алты) айға дейін1.1.3.3

6 (алты) айдан қоса алғанда 12 (он екі) айға дейін1.1.3.4

12 (он екі) ай1.1.3.5

12 (он екі) айдан астам1.1.4

Толықтыру құқығымен жинақ салымдары, оның ішінде:1.1.4.1

қоса алғанда 3 (үш) айға дейін1.1.4.2

3 (үш) айдан қоса алғанда 6 (алты) айға дейін1.1.4.3

6 (алты) айдан қоса алғанда 12 (он екі) айға дейін1.1.4.4

12 (он екі) ай1.1.4.5

12 (он екі) айдан астам1.1.5

Толықтыру құқығынсыз жинақ салымдары, оның ішінде:1.1.5.1

қоса алғанда 3 (үш) айға дейін1.1.5.2

3 (үш) айдан қоса алғанда 6 (алты) айға дейін1.1.5.3

6 (алты) айдан қоса алғанда 12 (он екі) айға дейін1.1.5.4

12 (он екі) ай1.1.5.5

12 (он екі) айдан астам1.1.6

Ағымдағы шоттар1.1.7

Талап етуге дейінгі салымдар2

Шетел валютасындағы депозиттер, оның ішінде:2.1

Мерзімділік талаптарына сәйкес келмейтін салымдар, оның ішінде:2.1.1

Шартты салымдар2.1.2

Мерзімді салымдар, оның ішінде:2.1.2.1

қоса алғанда 3 (үш) айға дейін2.1.2.2

3 (үш) айдан қоса алғанда 6 (алты) айға дейін2.1.2.3

6 (алты) айдан қоса алғанда 12 (он екі) айға дейін2.1.2.4

12 (он екі) ай2.1.2.5

12 (он екі) айдан астам2.2

Мерзімділік талаптарына сәйкес келетін салымдар, оның ішінде:2.2.1

қоса алғанда 3 (үш) айға дейін2.2.2

3 (үш) айдан қоса алғанда 6 (алты) айға дейін2.2.3

6 (алты) айдан қоса алғанда 12 (он екі) айға дейін2.2.4

12 (он екі) ай2.2.5

12 (он екі) айдан астам2.3

Жинақ салымдары, оның ішінде:2.3.1

қоса алғанда 3 (үш) айға дейін2.3.2

3 (үш) айдан қоса алғанда 6 (алты) айға дейін2.3.3

6 (алты) айдан қоса алғанда 12 (он екі) айға дейін2.3.4

12 (он екі) ай2.3.5

12 (он екі) айдан астам2.4

Ағымдағы шоттар2.5

Талап етуге дейінгі салымдар3

Сыйақысының бір бөлігін мемлекет субсидиялайтын ұлттық валютадағы салымдар (тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасы, мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі шеңберінде), оның ішінде:3.1

қоса алғанда 3 (үш) айға дейін3.2

3 (үш) айдан қоса алғанда 6 (алты) айға дейін3.3

6 (алты) айдан қоса алғанда 12 (он екі) айға дейін3.4

12 (он екі) ай3.5

12 (он екі) айдан астам4

Өзгермелі пайыздық мөлшерлемесімен ұлттық валютадағы депозиттер, оның ішінде:4.1

Мерзімді салымдар, оның ішінде:4.1.1

қоса алғанда 3 (үш) айға дейін4.1.2

3 (үш) айдан қоса алғанда 6 (алты) айға дейін4.1.3

6 (алты) айдан қоса алғанда 12 (он екі) айға дейін4.1.4

12 (он екі) ай4.1.5

12 (он екі) айдан астам4.2

Жинақ салымдары, оның ішінде:4.2.1

қоса алғанда 3 (үш) айға дейін4.2.2

3 (үш) айдан қоса алғанда 6 (алты) айға дейін4.2.3

6 (алты) айдан қоса алғанда 12 (он екі) айға дейін4.2.4

12 (он екі) ай4.2.5

12 (он екі) айдан астам      кестенің жалғасы:

Есепті айда ішінара ақша алынған шоттар саны

Есепті айда ішінара ақша алынған депозиттердің барлығы

Есепті айда мерзімі бойынша өтелген шоттар саны

Есепті айда мерзімі бойынша өтелген депозиттердің барлығы

Есепті айда мерзімінен бұрын өтелген шоттар саны

Есепті айда мерзімінен бұрын өтелген депозиттердің барлығы

9

10

11

12

13

14      3-кесте. Өтеу сомасы туралы есеп

1

Депозиттер бойынша "Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қор) өтеу сомасы (банктің депозиторларға қарсы талаптарын есептемегенде) (мың теңгемен)


2

Депозиттер бойынша Қордың өтеу сомасы (банктің депозиторларға қарсы талаптарын есептегенде) (мың теңгемен)


3

Клиенттер саны (бірліктермен), оның ішінде:


3.1

барлық шоттар бойынша нөлдік қалдықтары бар клиенттер (бірліктермен)


4

Нөлдік қалдықтары бар шоттар саны (бірліктермен)


      4-кесте. Өңірлер бөлігінде жеке тұлғалардың депозиттері бойынша есеп

Облыстар

Теңгемен

Шетел валютасында

Шоттар саны

Депозиттердің барлығы (мың теңге)

Шоттар саны

Депозиттердің барлығы (мың теңге)

1

2

3

4

5

6

1

Ақмола

2

Ақтөбе

3

Алматы

4

Атырау

5

Шығыс Қазақстан

6

Жамбыл

7

Батыс Қазақстан

8

Қарағанды

9

Қостанай

10

Қызылорда

11

Маңғыстау

12

Павлодар

13

Солтүстік Қазақстан

14

Түркістан

15

Алматы қаласы

16

Нұр-Сұлтан қаласы

17

Шымкент қаласы

Жиынтығы:


      5-кесте. Жеке тұлғалардың белгіленген пайыздық мөлшерлемесі бар тартылған депозиттері бойынша есепті айдағы сыйақы мөлшерлемелері және тарту көлемі (белгіленген пайыздық мөлшерлемесі бар депозиттер)


Белгіленген пайыздық мөлшерлемесі бар депозит санаты

Жаңадан тартылған салымдар көлемі (депозиттер), мың теңге

Ең жоғары мөлшерлеме

Орташа есептелген мөлшерлеме

1

2

3

4

5

1

Ұлттық валютадағы депозиттер
1.1

Мерзімділік талаптарына сәйкес келмейтін салымдар, оның ішінде:
1.1.1

Шартты салымдар
1.1.2

Мерзімді салымдар, оның ішінде:
1.1.2.1

қоса алғанда 3 (үш) айға дейін
1.1.2.2

3 (үш) айдан қоса алғанда 6 (алты) айға дейін
1.1.2.3

6 (алты) айдан қоса алғанда 12 (он екі) айға дейін
1.1.2.4

12 (он екі) ай
1.1.2.5

12 (он екі) айдан астам
1.2

Толықтыру құқығымен мерзімділік талаптарына сәйкес келетін салымдар, оның ішінде:
1.2.1

қоса алғанда 3 (үш) айға дейін
1.2.2

3 (үш) айдан қоса алғанда 6 (алты) айға дейін
1.2.3

6 (алты) айдан қоса алғанда 12 (он екі) айға дейін
1.2.4

12 (он екі) ай
1.2.5

12 (он екі) айдан астам
1.3

Толықтыру құқығынсыз мерзімділік талаптарына сәйкес келетін салымдар, оның ішінде:
1.3.1

қоса алғанда 3 (үш) айға дейін
1.3.2

3 (үш) айдан қоса алғанда 6 (алты) айға дейін
1.3.3

6 (алты) айдан қоса алғанда 12 (он екі) айға дейін
1.3.4

12 (он екі) ай
1.3.5

12 (он екі) айдан астам
1.4

Толықтыру құқығымен жинақ салымдары, оның ішінде:
1.4.1

қоса алғанда 3 (үш) айға дейін
1.4.2

3 (үш) айдан қоса алғанда 6 (алты) айға дейін
1.4.3

6 (алты) айдан қоса алғанда 12 (он екі) айға дейін
1.4.4

12 (он екі) ай
1.4.5

12 (он екі) айдан астам
1.5

Толықтыру құқығынсыз жинақ салымдары, оның ішінде:
1.5.1

қоса алғанда 3 (үш) айға дейін
1.5.2

3 (үш) айдан қоса алғанда 6 (алты) айға дейін
1.5.3

6 (алты) айдан қоса алғанда 12 (он екі) айға дейін
1.5.4

12 (он екі) ай
1.5.5

12 (он екі) айдан астам
1.6

Ағымдағы шоттар
1.7

Талап етуге дейінгі салымдар
2

Шетел валютасындағы салымдар
2.1

Мерзімділік талаптарына сәйкес келмейтін салымдар, оның ішінде:
2.1.1

Шартты салымдар
2.1.2

Мерзімді салымдар, оның ішінде:
2.1.2.1

12 (он екі) айға дейін
2.1.2.2

12 (он екі) ай және одан астам
2.2

Мерзімділік талаптарына сәйкес келетін салымдар, оның ішінде:
2.2.1

12 (он екі) айға дейін
2.2.2

12 (он екі) ай және одан астам
2.3

Жинақ салымдары, оның ішінде:
2.3.1

12 (он екі) айға дейін
2.3.2

12 (он екі) ай және одан астам
2.4

Ағымдағы шоттар
2.5

Талап етуге дейінгі салымдар
3

Сыйақысының бір бөлігін мемлекет субсидиялайтын салымдар (тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасы, мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі шеңберінде)
      6-кесте. Жеке тұлғалардың өзгермелі пайыздық мөлшерлемесі бар (өзгермелі пайыздық мөлшерлемесі бар ұлттық валютадағы депозиттер) тартылған депозиттері бойынша есепті айдағы сыйақы мөлшерлемелері және тарту көлемі

Бенчмарк

Бенчмарктың мәні

Жаңадан тарылған салымдар (депозиттер) көлемі, мың теңге

Спред, пайыздық тармақ

Ең жоғары мөлшерлеме

1

2

3

4

5

6

1

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесі

2

Инфляция деңгейі

3

TONIA

4

TWINA

      7-кесте. Жеке тұлғалардың депозиттерін тарту үшін агенттік желінің болуы немесе болмауы туралы есеп

Атауы

Болуы (иә немесе жоқ)

Агенттердің саны

Агент қызметтері арқылы жеке тұлғалардың депозиттерін тарту (иә немесе жоқ)

Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі және (немесе) Ұлттық пошта операторы арқылы жеке тұлғалардың депозиттерін тарту

жеке тұлғалар

заңды тұлғалар

1

2

3

4

5

6

Жеке тұлғалардың депозиттерін тарту үшін агенттік желі


      Атауы _______________________________________________________

      Мекенжайы__________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      ____________________________________________ ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Жеке тұлғалар депозиттерінің
көлемі және сыйақы
мөлшерлемелері бойынша
есептің нысанына
қосымша

Жеке тұлғалар депозиттерінің көлемі және сыйақы мөлшерлемелері бойынша есеп әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме (индексі – INDDEP, кезеңділігі – ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Жеке тұлғалар депозиттерінің көлемі және сыйақы мөлшерлемелері бойынша есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына және "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 54-бабының 1-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды депозиттерге міндетті кепілдік беру жүйесінің қатысушылары болып табылатын екінші деңгейдегі банктер есепті айдың соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды.

      Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Салымдар (депозиттер) клиенттермен жасалған банктік салым шарттары негізінде мерзімі бойынша бөлінеді. Салымдар (депозиттер) мерзімі бойынша:

      3 (үш) айға дейінгі, қоса алғанда;

      3 (үш) айдан 6 (алты) айға дейінгі, қоса алғанда;

      6 (алты) айдан 12 (он екі) айға дейінгі;

      12 (он екі) ай;

      12 (он екі) айдан астам;

      белгіленген мерзімі жоқ (ағымдағы шоттар, талап етілгенге дейінгі салымдар, шартты салымдар) салымдарға (депозиттерге) жіктеледі.

      5. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      6. 1-кестені толтыру кезінде екінші деңгейдегі банктер жеке тұлғалардың, оның ішінде нөлдік қалдықтары бар салымдары (депозиттері) туралы мәліметтерді ашады.

      7. Шетел валютасындағы депозиттер бойынша сома нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8378 тіркелген "Валюта айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау тәртібі туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 15 қаулысының және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 99 бұйрығының (бұдан әрі – № 15 қаулы және № 99 бұйрық) 1-тармағында көзделген тәртіппен айқындалған валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша есепті күнге қайта есептеледі.

      8. Депозиттердің сомасына қарай депозиттерді топтарға бөлу кезінде есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша деректер пайдаланылады.

      9. 1-кестенің 3 және 10-бағандары бойынша жеке тұлғалар теңгемен және (немесе) шетел валютасымен ашқан депозиттердің жиынтық сомасы мен шоттардың саны көрсетіледі.

      10. 1-кестенің 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 және 16-бағандарында жеке тұлғалар теңгемен және (немесе) шетел валютасымен ашқан депозиттердің жиынтық сомасы мен шоттардың саны мерзімі (мерзімінің болмауы) бойынша бөле отырып көрсетіледі.

      11. 1-кестенің 9 және 16-бағандарында ағымдағы шоттардан, талап етілгенге дейінгі салымдардан және шартты салымдардан басқа, Қазақстан Республикасының заңнамасындағы шектеулердің болуы ескеріле отырып, шарттың мерзімі өткен, бірақ клиент салымды талап етпеген салымдар көрсетіледі, бұл ретте:

      1) клиент әрекет етпейтін салық төлеуші болып табылады немесе салықтар мен әлеуметтік төлемдер бойынша берешегі бар, клиенттің шотында Қазақстан Республикасының салық органдары қойған шектеулер (шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы қаулылар, инкассолық өкімдер) бар;

      2) клиенттің шотына үшінші тұлғалардың банктік шоттан ақшаны алу және (немесе) банктік шоттағы ақшаға тыйым салу туралы талаптары қойылған;

      3) банк осы салымның мерзімін "талап етілгенге дейінгі салым" талаптарымен ұзартады.

      12. 1-кестенің 3-жолында сыйақының бір бөлігін мемлекет субсидиялайтын (тұрғын үй құрылыс жинақтары, мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі шеңберінде) немесе мемлекеттің сыйлықақысы көзделген салымдар туралы мәліметтер көрсетіледі.

      13. 1-кестенің 4-жолында сыйақы өзгермелі пайыздық мөлшерлеме бойынша есептелетін депозиттер туралы мәліметтер көрсетіледі

      14. "Анықтама үшін: Банкпен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардың салымдары (депозиттері)" жолдары 1-кестенің тиісті 11.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.2.1, 1.1.2.2., 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.4, 1.1.5, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3, 4.1 және 4.2-жолдарына енгізіліп қойған.

      Тұлғаның Банкпен ерекше қатынастармен байланысты болу белгісі "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 40-бабында, "Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" 1998 жылғы 22 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабында және "Акционерлік қоғамдар туралы" 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 64-бабында айқындалады.

      15. 2-кестеде жеке тұлғалардың есепті айдағы салымдары (депозиттері) бойынша айналымдар көрсетіледі.

      16. Егер есепті ай ішінде шетел валютасындағы депозиттер бойынша есепте көзделген ұзарту, толықтыру, ішінара алу операциялары жүргізілген болса, сомалар шетел валютасымен операциялар жүргізілген күнгі № 15 қаулының және № 99 бұйрықтың 1-тармағында көзделген тәртіппен айқындалған валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта есептеледі.

      17. 2-кестенің 3 және 4-бағандарында жеке тұлғалар есепті айда ашқан депозиттердің сомасы және шоттарының саны мерзімі бойынша бөліне отырып көрсетіледі.

      18. 2-кестенің 5 және 6-бағандарында есепті айда мерзімі ұзартылған шоттардың саны және депозиттердің сомасы көрсетіледі.

      19. 2-кестенің 7 және 8-бағандарында есепті айда клиенттер және (немесе) үшінші тұлғалар толтырған шоттардың саны және депозиттердің сомасы (капиталдандыруды қоспағанда) көрсетіледі. Бұл ретте 2-кестенің 7 және 8-бағандарында берешекті өтеу мақсатында екінші деңгейдегі банк клиентінің шоттарына бұрын акцептсіз тәртіппен есептен шығарылған ақшаны қайтару көрсетілмейді.

      20. 2-кестенің 9 және 10-бағандарында есепті айда, оның ішінде мемлекеттік кірістер органдары мен сот орындаушыларының инкассалық өкімдеріне сәйкес жасалған шарттар негізінде банк клиентінің, оның сенім білдірілген адамының тапсырмасы бойынша, үшінші тұлғалардың талап етуі бойынша ақша ішінара алынған алынған шоттардың саны және депозиттердің сомасы көрсетіледі.

      21. 2-кестенің 11 және 12-бағандарында шарт мерзімінің аяқталуына байланысты есепті айда жабылған шоттардың саны мен депозиттердің сомасы, оның ішінде ағымдағы шоттар да көрсетіледі.

      22. 2-кестенің 13 және 14-жолдарында есепті айда мерзімінен бұрын жабылған шоттардың саны мен депозиттердің сомасы көрсетіледі.

      23. 3-кестенің 1-жолында екінші деңгейдегі банктің депозиторларға қарсы талаптарын есептемегенде, екінші деңгейдегі банктің жеке тұлғаларының барлық салымдары бойынша Қор төлеуге тиіс өтемнің жалпы сомасы көрсетіледі.

      24. 3-кестенің 2-жолында екінші деңгейдегі банктің депозиторларға қарсы талаптарының жалпы сомасын ескере отырып (шегере отырып), банктің жеке тұлғаларының барлық депозиттері бойынша Қор төлеуі тиіс өтемнің жалпы сомасы көрсетіледі.

      25. 3-кестенің 3-жолында банктің депозитор-клиенттері болып табылатын жеке тұлғалардың қорытынды саны көрсетіледі.

      26. 3-кестенің 3.1-жолында барлық шоттар бойынша нөлдік қалдығы бар клиенттер саны көрсетіледі. Егер банк клиентінде банкте бірнеше шот және олардың біреуі нөлдік қалдықпен болса, онда көрсетілген жолды толтыру кезінде тек жеке шоттар бойынша нөлдік қалдығы бар клиенттер есепке алынбайды.

      27. 3-кестенің 4-жолында жеке тұлғалардың нөлдік қалдығы бар шоттарының жиынтық саны көрсетіледі.

      28. 4-кестеде банктің тиісті филиалдарына сәйкес (банк филиалдарының орналасқан жеріне қатысты) жеке тұлғалардың облыстар бойынша бөлінген салымдары (депозиттері) бойынша шоттардың сомасы мен саны теңгемен және шетел валютасымен көрсетіледі. Филиалдарда депозиттер болмаса есептің тиісті бағаналар нөлдік қалдықпен ұсынылады.

      29. Есептің 5-кестесі есепті айдың бірінші күнінен бастап соңғы күніне (қоса алғанда) дейінгі аралықтағы кезеңдегі екінші деңгейдегі банктердің белгіленген пайыздық мөлшерлемесі бар жеке тұлғалардың тартылған салымдары (депозиттері) және ағымдағы шоттары бойынша толтырылады.

      30. Жеке тұлғалардың жаңадан тартылған мультивалюталық депозиттері бойынша екінші деңгейдегі банк мәліметтерде валюталардың әрбір түрі бойынша сыйақының ең жоғары мөлшерлемелерін көрсетеді.

      31. Банктік салым (шот) шартының мерзімін ұзарту кезінде екінші деңгейдегі банк мәліметтерде ұзартылған банктік салым (шот) шарты бойынша ең жоғары сыйақы мөлшерлемесін көрсетеді.

      32. 5-кестенің 3-бағанында белгіленген пайыздық мөлшерлемесі бар депозиттің әрбір санаты бойынша есепті айда тартылған екінші деңгейдегі банк депозиттерінің көлемі көрсетіледі. Есепті айда жаңадан тартылған депозиттердің көлемін есептеу кезінде есепті айда жаңадан тартылған депозит бойынша барлық ағымдар ескеріледі.

      33. Жаңадан тартылған шетел валютасындағы депозиттер шетел валютасындағы депозитті тарту күніне № 15 қаулының және № 99 бұйрықтың 1-тармағында көзделген тәртіппен айқындалған валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта есептеледі.

      34. 5-кестенің 4-бағанында есепті ай ішінде тартылған депозиттің, оның ішінде депозиттің мерзіміне байланысты (бұл көрсетілген жерде) әрбір санаты ішінде ең жоғары жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі көрсетіледі.

      35. 5-кестенің 5-бағанында есепті ай ішінде тартылған депозиттің әрбір санаты бойынша, оның ішінде депозиттің мерзіміне байланысты (бұл көрсетілген жерде) жеке есептелетін орташа алынған жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі мынадай формула бойынша көрсетіледі:      мұнда:

      ЖТСМ орт. мөлш. - депозиттің белгілі бір санаты бойынша орташа мөлшерленген жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі;

      ЖТСМi - депозиттің белгілі бір санаты бойынша жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі;

      Vi - белгіленген пайыздық мөлшерлемесі бар депозиттің әрбір санаты бойынша есепті айда жаңадан тартылған, сыйақыны есептемегенде (капиталдандырылған сыйақы сомасын қоспағанда) бірдей ЖТСМi бойынша тартылған депозиттердің сомасы (барлық түсімдер).

      Есепті айда жаңадан тартылған депозиттердің сомасын есептеу кезінде есепті айда жаңадан тартылған депозит бойынша барлық түсімдер есепке алынады.

      36. Егер жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесін есептеу кезінде алынған санның бірден көп ондық таңбасы болса, ол мына тәсілмен ондық үлеске дейін дөңгелектенуге тиіс:

      егер жүздік үлес 5 (бестен) көп немесе оған тең болса, ондық үлес 1 (бірге) ұлғайтылады, одан кейін келетін барлық таңбалар алып тасталады;

      егер жүздік үлес 5 (бестен) аз болса, ондық үлес өзгеріссіз қалады, одан кейін келетін барлық таңбалар алып тасталады.

      37. 6-кесте есепті айдың бірінші күнінен соңғы күніне дейінгі (қоса алғанда) кезеңде екінші деңгейдегі банктердің өзгермелі пайыздық мөлшерлемесі бар ұлттық валютадағы жеке тұлғалардың тартылған салымдары бойынша толтырылады.

      38. 6-кестенің 3-бағанын толтыру үшін бенчмарктер (сыйақы мөлшерлемелерімен салыстыруға арналған нарық индикаторлары) туралы мынадай ақпарат көздері пайдаланылады:

      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесі бойынша – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсында жарияланатын деректер;

      инфляция деңгейі бойынша – Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар жөніндегі агенттігі Ұлттық статистика бюросының ресми интернет-ресурсында жарияланатын деректер;

      ақша нарығының мөлшерлемелері бойынша – "Қазақстан қор биржасы" акционерлік қоғамының ресми интернет-ресурсында жарияланатын деректер.

      39. 6-кестенің 4-бағанында өзгермелі пайыздық мөлшерлемесі бар депозиттің әрбір санаты бойынша есепті айда тартылған банк депозиттерінің көлемі көрсетіледі. Есепті айда жаңадан тартылған депозиттердің көлемін есептеу кезінде есепті айда жаңадан тартылған депозит бойынша барлық ағымдар ескеріледі.

      40. 6-кестенің 5-бағанында өзгермелі пайыздық мөлшерлемесі бар депозиттің әрбір санаты бойынша екінші деңгейдегі банк дербес есептейтін және белгілейтін пайыздық спрэд мөлшерлемесінің мәні көрсетіледі.

      41. 6-кестенің 6-бағанында есепті ай ішінде тартылған депозиттің әрбір санаты ішінде ең жоғары жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі көрсетіледі.

      42. Бір немесе бірнеше санат бойынша депозиттер болмаса бағандар мен тиісті жолдар толтырылмайды.

      43. 7-кестенің 2-бағанында жеке тұлғалардың салымдарын (депозиттерін) тарту үшін агенттік желінің болуы немесе болмауы (иә немесе жоқ) көрсетіледі.

      44. Мәліметтер болмаса (яғни 7-кестенің 2-бағанында "жоқ" деп көрсету) 7-кестенің 3, 4, 5 және 6-бағандары толтырылмайды.

      45. 3-бағанда екінші деңгейдегі банкте жеке тұлғалардың депозиттерін тарту бойынша шарттар (келісімдер) жасалған жеке тұлғалардың - агенттердің саны көрсетіледі.

      46. 7-кестенің 4-бағанында екінші деңгейдегі банкте жеке тұлғалардың депозиттерін тарту бойынша шарттар (келісімдер) жасалған заңды тұлға-агенттердің саны көрсетіледі.

      47. 7-кестенің 5-бағанында екінші деңгейдегі банктің агент қызметтері арқылы жеке тұлғалардың депозиттерін тарту фактілерінің болуы немесе болмауы туралы деректер (иә немесе жоқ) көрсетіледі.

      48. 7-кестенің 6-бағанында тұрғын үй құрылыс жинақ банкі және (немесе) Ұлттық пошта операторы арқылы (тізімнен таңдалады) жеке тұлғалардың депозиттерін тарту көрсетіледі.

  Қаулыға
15-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Зиян келтірген операциялық тәуекел оқиғаларының мониторингі туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: RISK

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Есепті кезең: 20__ жылғы "___" ________________ жағдай бойынша

      Есепті ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банктер

      Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын – есепті тоқсаннан кейінгі айдың отызынан кешіктірмей.

  Нысан

      1-кесте. Зиян келтірген операциялық тәуекел оқиғалары

  (мың теңгемен)

Зиянға ұшыратуға әкелген операциялық тәуекел оқиғасының сипаты (зияндардың себептері)

Операциялық тәуекел оқиғаларын іске асыру салдарының нысаны және мөлшері

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген негіздер бойынша салынған және өндіріп алынған айыппұлдар

Сот шығасылары, соттың шешімі бойынша өндіріп алулар

Банк қызметкерлеріне соттан тыс өтемақылар

Клиенттерге соттан тыс өтемақылар

Материалдық активтерді мерзімінен бұрын есептен шығару

Операциялық тәуекелді іске асыру салдарын жоюға кеткен шығындар

1

2

3

4

5

6

7

8

1
2
3
4
5      кестенің жалғасы:


Резервтермен өтелмеген өзге зиян

Активтер құнын төмендету

Өзгелері (қандай екенін көрсету)

9

10

11
      2-кесте. Операциялық тәуекелді іске асырудан болған зиянның жиынтық сомасы

Көрсеткіштің атауы

Сомасы

Операциялық тәуекелді іске асырудан болған зиянның жиынтық сомасы


      Атауы _______________________________________________________

      Мекенжайы__________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      ____________________________________________ ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Зиян келтірген операциялық
тәуекел оқиғаларының
мониторингі туралы есеп
нысанына қосымша

Зиян келтірген операциялық тәуекел оқиғаларының мониторингі туралы есеп әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме (индексі –RISK, кезеңділігі – тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Зиян келтірген операциялық тәуекел оқиғаларының мониторингі туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына және "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 54-бабының 1-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды екінші деңгейдегі банктер есепті тоқсанның соңындағы жағдай бойынша тоқсан сайын жасайды.

      Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 1-кестенің 2-бағанында есепті кезеңде іске асырылған, 500 000 (бес жүз мың) теңге және одан асатын мөлшерде зиян келтірген операциялық тәуекелдің жеке оқиғасы (зиян себептері) ашылады.

      Зиян сомасы өтем ескеріле отырып көрсетіледі.

      6. 2-кестеде есепті күнгі жағдай бойынша ағымдағы күнтізбелік жылдың басынан бастап банк шеккен өтемді ескере отырып, барлық зиянның жалпы сомасы, оның ішінде 500 000 (бес жүз мың) теңге және одан асатын мөлшердегі зиян көрсетіледі.

      7. Мәліметтер болмаса Нысан нөлдік қалдықтармен көрсетіледі.

  Қаулыға
16-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Банктің басшы қызметкерлеріне төленген кіріс туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: RExe

      Кезеңділігі: жыл сайын

      Есепті кезең: 20__ жылғы 1 қаңтар – 31 желтоқсан аралығындағы кезең

      Есепті ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банктер

      Ұсыну мерзімі: қаржы жылы аяқталған соң күнтізбелік бір жүз жиырма күн ішінде, жыл сайын.

  Нысан

Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса )

Жеке сәйкестендіру нөмірі немесе өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін

Банктің басшы қызметкерінің лауазымы

Жетекшілік етілетін қызмет түрі

1

2

3

4

5

1

2


Жиынтығы

Х

Х

х

      кестенің жалғасы:

Белгіленбеген сыйақыны төлемеу фактілерінің болуы (иә/жоқ)

Есепті кезеңде есептелген сыйақы

Есепті кезеңнің алдындағы есепті кезеңдерде тоқтатыла тұрған және есепті кезеңде төленген сыйақы

төленген белгіленген

белгіленбеген

төленген

тоқтатыла тұрған

n жыл

n-1 жыл

……

6

7

8

9

10

11

12


Х

Х

х

х

х

х


Х

Х

х

х

х

х


Х

Х

х

х

х

х

х      Атауы _______________________________________________________

      Мекенжайы_________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық почта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      ____________________________________________________ ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Күні 20___жылғы "______" ______________

  Банктің басшы қызметкерлеріне
төленген кіріс туралы есеп
нысанына қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Банктің басшы қызметкерлеріне төленген кіріс туралы есеп (индексі – RExe, кезеңділігі – жыл сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Банктің басшы қызметкерлеріне төленген кіріс туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына және "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 54-бабының 1-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Екінші деңгейдегі банктер Нысанды жыл сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды.

      Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Есеп нысанында қаржы жылы ішінде банктің басшы қызметкерлеріне төленген кіріс туралы мәліметтер көрсетіледі.

      6. Кіріс сомасы бюджетке төленетін міндетті төлемдерді ескере отырып, брутто негізде көрсетіледі.

      7. 6-бағанда есепті кезең ішінде белгіленбеген сыйақыны төлемеу фактілерінің болуы көрсетіледі.

      8. Есепте банктің басшы қызметкерлері, оның ішінде есепті кезеңде жұмыстан шығарылғандар бойынша мәліметтер көрсетіледі.

  Қаулыға
17-қосымша

Екінші деңгейдегі банктердің есептілікті ұсыну қағидалары

1 тарау. Жалпы ережелер

      1. Екінші деңгейдегі банктердің есептілікті ұсыну қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Банктер және банк қызметі туралы заң) 54-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді және екінші деңгейдегі банктердің (бұдан әрі – банк) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – Ұлттық Банк) есептілікті ұсыну тәртібін айқындайды.

      2. Осы қаулыда көзделген есептілік нысандарын толтыру мақсатында Банктер және банк қызметі туралы заңда көзделген ұғымдар және мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) қарыз – банктің банктік қарыз, лизингтік, факторингтік, форфейтингтік операцияларды жүзеге асыруы, ислам банкінің Банктер және банк қызметі туралы заңның 52-5-бабы 1-тармағының 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген операцияларды, вексельдерді есепке алуды, кері РЕПО операцияларын жүзеге асыруы;

      2) тіркеу елі (инкорпорация) – салық төлеуші ретінде заңды тұлға құрылған және тіркелген ел (заңнамасы бойынша);

      3) ұзарту – шарт қолданысының түпкілікті мерзімін ұзарту бөлігінде шарттың талаптарын өзгерту;

      4) шартты міндеттеме – бұл:

      банктің толық бақылауында болмайтын бір немесе одан да көп белгісіз болашақ оқиғалар басталған (басталмаған) кезде ғана тануға болатын;

      банк үшінші тұлғалардың пайдасына клиент үшін қабылдаған және шарттың талаптарынан туындайтын клиенттің кредиттік тәуекелдерін алып келетін міндеттеме.

2 тарау. Есептілікті ұсыну тәртібі

      3. Банк Ұлттық Банкке өзінің барлық филиалдары бойынша деректерді қамтитын есептілікті ұсынады.

      4. Есептілік Ұлттық Банктің веб-порталы – Ұлттық Банкке есептілікті ұсыну сервистеріне қол жеткізудің бірыңғай терезесі болып табылатын Ұлттық Банктің ақпараттық жүйесі арқылы электрондық түрде ұсынылады.

      5. Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген тұлға және орындаушы электрондық-цифрлық қолтаңба арқылы қол қойған есептілік электрондық форматта сақталады.

      6. Есептіліктегі деректердің толықтығы мен дәйектілігін банктің басшысы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген тұлға қамтамасыз етеді.

      7. Баламалы сәйкестендіру нөмірі банктердің Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-контрагенттері сәйкестендіргіштерінің бірі ретінде қызмет етеді, есептілікті ұсынатын банк үшін бірегей және банктің осы тұлғамен өзара қарым-қатынас жасау кезеңі ішінде өзгермейтін болып табылады.

      8. Банк клиентінің және (немесе) контрагентінің резиденттігі "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" 2018 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес айқындалады.

      9. Мәмілелерге дейін ақпаратты нақтылауды көздейтін нысандарда есеп беретін банктің ақпараттық жүйесінде мәміленің бірегей сәйкестендіргіші болып табылатын мәміленің (транзакцияның) референсі (коды) көрсетіледі. Референс мәнінің өрісі мәтіндік деректер форматына ие және мәтіндік және сандық элементтерді қамтуы мүмкін.

      Мәмілелерге дейін ақпаратты нақтылауды көздемейтін нысандарда референс ретінде мынадай тәртіппен қалыптастырылатын ұсынылатын деректер жиынтығының бірегей нөмірі көрсетіледі:

      алғашқы сегіз таңба – "ЖЖЖЖААКК" форматындағы есепті күн, мұнда "ЖЖЖЖ" – жыл, "АА" – ай, "КК" - күн;

      бір таңба – белгіленген бөлгіш "_";

      соңғы алты таңба – реттік нөмірі (000001-ден 999999-ға дейін).

      Есеп беретін банктің жүйесінде мәміле (транзакция) референсі (коды) болмаса банк осы тармақтың екінші бөлігінде көзделген алгоритмді пайдалана алады.

      10. Есептілікті жасау мақсатында активтер мен шетел валютасындағы міндеттемелер Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8378 болып тіркелген "Валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау және қолдану тәртібін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 15 қаулысының және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 99 бұйрығының 1-тармағында көзделген тәртіппен айқындалған валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша есепті күнге қайта есептеліп көрсетіледі.

      11. Осы қаулыда көзделген есептер нысандарының кез келген кестелері бойынша деректер болмаған кезде ол бойынша мәліметтер берілмейді, бұл туралы екінші деңгейдегі банктер осы кесте бойынша мәліметтерді ұсыну мерзімінен кешіктірілмейтін мерзімде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкін жазбаша түрде хабардар етеді.

О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года № 54 "Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности банками второго уровня и Правил ее представления"

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 апреля 2021 года № 48. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2021 года № 22715

      В соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года № 54 "Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности банками второго уровня и Правил ее представления" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20474, опубликовано 27 апреля 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Об утверждении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности банками второго уровня";

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:";

      пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить:

      1) перечень отчетности банков второго уровня согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

      2) форму отчета об остатках на балансовых и внебалансовых счетах согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

      3) форму отчета об отдельных показателях деятельности банка согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

      4) форму отчета о внебиржевых операциях с иностранной валютой согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

      5) форму отчета по межбанковским активам и обязательствам согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

      6) форму отчета о структуре портфеля ценных бумаг согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

      7) форму отчета об инвестициях банка в капитал других юридических лиц согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

      8) форму отчета о прочих классифицируемых активах и крупных дебиторах согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

      9) форму отчета о выданных займах и ставках вознаграждения по ним согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

      10) форму отчета о лицах, связанных с банком особыми отношениями, и сделках с ними согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

      11) форму отчета об операциях с наличными деньгами согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

      12) форму отчета по счетам и вкладам клиентов-резидентов согласно приложению 12 к настоящему постановлению;

      13) форму отчета об основных источниках привлеченных денег согласно приложению 13 к настоящему постановлению;

      14) форму отчета по объемам и ставкам вознаграждений депозитов физических лиц согласно приложению 14 к настоящему постановлению;

      15) форму отчета о мониторинге событий операционного риска, повлекших убытки, согласно приложению 15 к настоящему постановлению;

      16) форму отчета о доходах, выплаченных руководящим работникам банка, согласно приложению 16 к настоящему постановлению;

      17) Правила представления отчетности банками второго уровня согласно приложению 17 к настоящему постановлению.

      2. Банки второго уровня представляют в электронном формате в Национальный Банк Республики Казахстан:

      1) отчет, предусмотренный подпунктом 2) пункта 1 настоящего постановления, – ежедневно, не позднее трех рабочих дней, следующих за отчетным днем, за исключением:

      отчетов за первый, второй и последний рабочие дни месяца, которые представляются не позднее четырех рабочих дней, следующих за отчетным днем;

      дополнительного отчета за последний рабочий день года (с учетом заключительных оборотов по внутрибанковским операциям), который представляется не позднее тридцать первого января года, следующего за завершенным финансовым годом;

      2) отчеты, предусмотренные подпунктами 3), 5), 6) и 7) пункта 1 настоящего постановления, – ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

      3) отчет, предусмотренный подпунктом 4) пункта 1 настоящего постановления, – ежедневно, не позднее рабочего дня, следующего за отчетным днем;

      4) отчет, предусмотренный подпунктом 8) пункта 1 настоящего постановления:

      в части сведений о прочих классифицируемых активах – ежемесячно, не позднее одиннадцатого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, за исключением дополнительного отчета о прочих классифицируемых активах за декабрь месяц (с учетом заключительных оборотов по внутрибанковским операциям), которые представляются не позднее тридцать первого января года, следующего за завершенным финансовым годом;

      в части сведений о крупных дебиторах – ежеквартально, не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

      5) отчет, предусмотренный подпунктом 9) пункта 1 настоящего постановления, – ежемесячно, не позднее одиннадцатого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

      6) отчет, предусмотренный подпунктом 10) пункта 1 настоящего постановления:

      в части реестра лиц, связанных с банком особыми отношениями, – ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

      в части сведений о сделках с лицами, связанными с банком особыми отношениями, и дополнительных сведений о лицах, связанных с банком особыми отношениями, и сделках с ними – ежемесячно, не позднее пятнадцатого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

      7) отчет, предусмотренный подпунктом 11) пункта 1 настоящего постановления, – ежемесячно, не позднее тридцатого числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

      8) отчет, предусмотренный подпунктом 12) пункта 1 настоящего постановления, – ежемесячно, не позднее восьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

      9) отчет, предусмотренный подпунктом 13) пункта 1 настоящего постановления, – ежемесячно, не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

      10) отчет, предусмотренный подпунктом 14) пункта 1 настоящего постановления, – ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

      11) отчет, предусмотренный подпунктом 15) пункта 1 настоящего постановления, – ежеквартально, не позднее тридцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

      12) отчет, предусмотренный подпунктом 16) пункта 1 настоящего постановления, – ежегодно, в течение ста двадцати календарных дней по окончании финансового года.

      Дополнительные отчеты за декабрь месяц (с учетом заключительных оборотов по внутрибанковским операциям), предусмотренные подпунктами 3), 5), 6), 7), 9), 12) и 14) пункта 1 настоящего постановления, представляются банками второго уровня (в том числе при отсутствии в отчетном месяце оборотов по внутрибанковским операциям) не позднее тридцать первого января года, следующего за завершенным финансовым годом.";

      приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

      приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

      приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

      приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

      приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

      приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

      приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

      приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

      приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

      приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

      приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

      приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;

      приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;

      приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению;

      приложение 15 изложить в редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению;

      приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 16 к настоящему постановлению;

      приложение 17 изложить в редакции согласно приложению 17 к настоящему постановлению.

      2. Департаменту статистики финансового рынка (Буранбаева А.М.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего постановления после его официального опубликования на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.

      3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка (Адамбаева А.Р.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Баймагамбетова А.М.

      5. Настоящее постановление вводится в действие с 1 октября 2021 года.

      Председатель
Национального Банка
Республики Казахстан
Е. Досаев

      СОГЛАСОВАНО
Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка

      СОГЛАСОВАНО
Бюро национальной статистики
Агентства по стратегическому
планированию и реформам
Республики Казахстан

  Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 апреля 2021 года № 48

Перечень отчетности банков второго уровня

      Отчетность банков второго уровня включает в себя:

      1) отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах;

      2) отчет об отдельных показателях деятельности банка;

      3) отчет о внебиржевых операциях с иностранной валютой;

      4) отчет по межбанковским активам и обязательствам;

      5) отчет о структуре портфеля ценных бумаг;

      6) отчет об инвестициях банка в капитал других юридических лиц;

      7) отчет о прочих классифицируемых активах и крупных дебиторах;

      8) отчет о выданных займах и ставках вознаграждения по ним;

      9) отчет о лицах, связанных с банком особыми отношениями, и сделках с ними;

      10) отчет об операциях с наличными деньгами;

      11) отчет по счетам и вкладам клиентов-резидентов;

      12) отчет об основных источниках привлеченных денег;

      13) отчет по объемам и ставкам вознаграждений депозитов физических лиц;

      14) отчет о мониторинге событий операционного риска, повлекших убытки;

      15) отчет о доходах, выплаченных руководящим работникам банка.

  Приложение 2
к постановлению

Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

      Индекс формы административных данных: 700-N(D)

      Периодичность: ежедневная

      Отчетный период: за "___" ________________ 20__ года

      Круг лиц, представляющих отчет: банки второго уровня

      Сроки представления:

      ежедневно, не позднее трех рабочих дней, следующих за отчетным днем, за исключением отчетов за первый, второй и последний рабочие дни месяца, которые представляются не позднее четырех рабочих дней, следующих за отчетным днем

      дополнительный отчет за последний рабочий день года (с учетом заключительных оборотов по внутрибанковским операциям) – не позднее тридцать первого января года, следующего за завершенным финансовым годом

  Форма

Наименование показателей

Значение

1

Номер счета


2

Признак резидентства


3

Код сектора экономики


4

Код группы валют


5

Сумма


      Наименование _______________________________________________________
Адрес______________________________________________________________
Телефон ___________________________________________________________
Адрес электронной почты ____________________________________________
Исполнитель ______________________________________ ________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
____________________________________________________ ________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата "______" ______________ 20__ года

  Приложение
к форме отчета
об остатках на балансовых
и внебалансовых счетах

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
(индекс – 700-N(D), периодичность – ежедневная)

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      3. Форма составляется ежедневно, заполняется по состоянию на конец отчетного дня.

      Единицей измерения, используемой при заполнении Формы, является тенге. Стоимостные показатели указываются в числах с двумя знаками после запятой.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

      5. При заполнении формы коды указываются в соответствии со справочниками, используемыми в информационной системе, посредством которой представляется Форма, даты указываются в формате: "ДД.ММ.ГГГГ", где "ГГГГ" – год, "ММ" – месяц, "ДД" – день.

      6. Номера счетов в Форме и Пояснении указываются в соответствии с Типовым планом счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях, акционерном обществе "Банк Развития Казахстана" и филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793 (далее – Типовой план счетов банков).

      7. Все показатели являются обязательными для заполнения, за исключением указанных в Пояснении случаев, когда показатель не представляется.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      8. В Форме указываются сведения об остатках на балансовых (активы, обязательства, собственный капитал, доходы, расходы) и внебалансовых (условные и возможные требования и обязательства, счета меморандума к балансу) счетах банка второго уровня.

      9. В строках 1, 2, 3, 4 и 6 значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

      В строках 2, 3 и 4 коды, соответствующие признаку резидентства, коду сектора экономики и виду валют, указываются для счетов, по которым такая детализация применима в соответствии с Пояснением.

      10. В строке 1 указывается четырехзначный номер счета, соответствующий Типовому плану счетов банков.

      11. В строке 2 указывается признак резидентства в соответствии со следующей кодификацией:

      код "1" – резидент Республики Казахстан;

      код "2" – нерезидент Республики Казахстан.

      12. В строке 3 указывается код сектора экономики в соответствии со следующей кодификацией:

      код "1" – Центральное Правительство;

      код "2" – региональные и местные органы управления;

      код "3" – Центральные (национальные) банки;

      код "4" – другие депозитные организации;

      код "5" – другие финансовые организации;

      код "6" – государственные нефинансовые организации;

      код "7" – негосударственные нефинансовые организации;

      код "8" – некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства;

      код "9" – домашние хозяйства.

      13. В строке 4 указывается код группы валют в соответствии со следующей кодификацией:

      код "1" – национальная валюта Республики Казахстан, тенге;

      код "2" – свободно конвертируемая валюта;

      код "3" – другие виды валют.

      14. В строках 2 и 3 по активам указывается признак резидентства и код сектора экономики дебитора (эмитента), по обязательствам – признак резидентства и код сектора экономики кредитора.

      15. В строках 2, 3 и 4 показатели не указываются по счетам 1011, 1012, 1601, 1602, 1610, 1651-1699, 1854, 1857, 1873, 1874, 2854, 2857, 2861, 2872, 2873, 3001, 3003, 3025, 3027, 3101, 3200, 3400, 3510, 3540, 3580, 3589, 3599, счетам 4 (четвертого), 5 (пятого), 6 (шестого) и 7 (седьмого) классов.

      16. В строке 3 показатель не представляется по счетам 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1871, 1880, 2041, 2042, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2231, 2704, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2838, 2839, 2871, 2874, 2880, 3561, 3562, 3563 и 3564.

      17. В строке 4 показатель не представляется по счетам 1013, 1727, 2016, 2126, 2212, 2216, 2708 и 2717.

      18. По счетам 1007, 1009, 1603 и 1604 со значением признака резидентства "1" отражаются монеты, изготовленные из драгоценных металлов, и коллекционные монеты в национальной валюте, выпущенные Национальным Банком Республики Казахстан, со значением признака резидентства "2" – монеты, изготовленные из драгоценных металлов, и коллекционные монеты эмитентов-нерезидентов.

      19. По счетам 1405, 1406, 1425, 1752 и 1864 в строке 3 указывается код сектора экономики векселедателя.

      20. По счетам 1201, 1202, 1205, 1206, 1208, 1209, 1452, 1453, 1454, 1456, 1457, 1459, 1481, 1482, 1483, 1485, 1486, 1491, 1492, 1494, 1495, 1744, 1745, 1746, 1750 и 1757 в строке 2 указывается признак резидентства эмитента, в строке 3 указывается код сектора экономики эмитента.

      21. По счетам 2301, 2303, 2306, 2401, 2402, 2405 и 2406, при отсутствии возможности достоверно определить признак резидентства и код сектора экономики держателя ценной бумаги, указывается признак резидентства и код сектора экономики номинального держателя (доверительного собственника) ценной бумаги.

      22. Операции по размещению вкладов банков в организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, отражаются на счетах группы 1250 "Вклады, размещенные в других банках" с указанием в строке 3 соответствующего кода сектора экономики.

  Приложение 3
к постановлению

Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет об отдельных показателях деятельности банка

      Индекс формы административных данных: ADD

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: по состоянию на "___" ________________ 20__ года

      Круг лиц, представляющих отчет: банки второго уровня

      Сроки представления:

      ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

      дополнительный отчет за декабрь месяц (с учетом заключительных оборотов по внутрибанковским операциям) – не позднее тридцать первого января года, следующего за завершенным финансовым годом

  Форма

Наименование показателей

Значение

1

Код показателя деятельности банка


2

Сумма


3

Отчетная дата


      Наименование _______________________________________________________
Адрес______________________________________________________________
Телефон ___________________________________________________________
Адрес электронной почты ____________________________________________
Исполнитель _______________________________________ ________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_____________________________________________________ ______________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата "______" ______________ 20__ года

  Приложение 1
к форме отчета об отдельных
показателях деятельности банка

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет об отдельных показателях деятельности банка
(индекс – ADD, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Отчет об отдельных показателях деятельности банка" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      3. Форма составляется банками второго уровня ежемесячно по состоянию на конец отчетного дня.

      Единицей измерения, используемой при заполнении Формы, является тенге. Стоимостные показатели указываются в числах с двумя знаками после запятой.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

      5. При заполнении формы коды указываются в соответствии со справочниками, используемыми в информационной системе, посредством которой представляется Форма, даты указываются в формате: "ДД.ММ.ГГГГ", где "ГГГГ" – год, "ММ" – месяц, "ДД" – день.

      6. Номера счетов в Форме и Пояснении указываются в соответствии с Типовым планом счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях, акционерном обществе "Банк Развития Казахстана" и филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793 (далее – Типовой план счетов банков).

      7. Все показатели являются обязательными для заполнения, за исключением указанных в Пояснении случаев, когда показатель не представляется.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      8. В Форме указываются сведения по отдельным показателям деятельности банка второго уровня, не включенным в другие формы отчетов, предусмотренные настоящим постановлением.

      9. В строке 1 значение выбирается из справочника, созданного и размещенного в информационной системе, посредством которой представляется Форма. Расшифровка кодов показателей деятельности банка второго уровня приведена в приложении 2 к Форме.

      10. Данные по кодам 8713 и 8714 указываются только исламскими банками, осуществляющими деятельность, предусмотренную главой 4-1 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан". Сумма на конец дня (периода) по кодам 8713 и 8714 соответствует сумме остатков по балансовым счетам 1426 "Требования к клиенту по операциям финансирования торговой деятельности" и 1427 "Просроченная задолженность по операциям финансирования торговой деятельности" в соответствии с Типовым планом счетов банков.

      11. Данные по кодам 8713, 8714, 8721, 8722, 8723, 8724, 8725, 8726, 8727, 8728, 8729, 8730, 8731, 8732, 8733, 8734, 8735, 8736, 8737, 8738, 8739, 8740, 8741, 8742, 8743 и 8744 указываются только за последний рабочий день отчетного месяца, по другим кодам – за каждый рабочий день отчетного месяца.

      12. Данные по кодам 8715, 8716, 8717, 8718, 8719, 8720, 8732, 8733, 8734 и 8735 формируются в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 декабря 2018 года № 317 "Об установлении факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банка и банковского конгломерата, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, а также утверждении Правил одобрения плана мероприятий, предусматривающего меры раннего реагирования, и Методики определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банка (банковского конгломерата), филиала банка-нерезидента Республики Казахстан", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18186.

      13. Коды 8715 и 8716 включают государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан и местными исполнительными органами.

      14. По коду 8717 указываются необремененные ценные бумаги, выпущенные акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" и акционерным обществом "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", без учета ценных бумаг, выпущенных дочерними организациями указанных акционерных обществ.

      15. По кодам 8715, 8716 и 8717 отражается балансовая стоимость ценных бумаг (номинальная стоимость, за вычетом резервов (провизий), сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, с учетом начисленного вознаграждения, положительных (отрицательных) корректировок, дисконтов и премий), за минусом ценных бумаг, проданных банком второго уровня на условиях их обратного выкупа или переданных в залог или обремененных иным образом.

      Остатки по кодам 8716 и 8717 соответствуют стоимости необремененных государственных ценных бумаг Республики Казахстан, выпущенных Правительством Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, стоимости ценных бумаг, выпущенных акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" и акционерным обществом "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", отраженных в отчете о структуре портфеля ценных бумаг по форме согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

      16. Суммы по кодам 8718 и 8719 включают: по однодневному свопу – требования (обязательства) на дату заключения, по двухдневному свопу – требования (обязательства) на дату заключения и на следующий день после даты заключения свопа.

      17. По кодам 8721, 8722, 8723, 8726 и 8727 указываются суммы, учитываемые как на балансовых, так и внебалансовых счетах.

      18. По кодам 8728 и 8731 указывается сумма резервов (провизий), сформированных по состоянию на отчетную дату.

      19. По кодам 8729 и 8730 указываются суммы, учитываемые по группам счетов 1400 "Требования к клиентам" и 1700 "Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения" в соответствии с Типовым планом счетов банков.

      20. По коду 8732 указывается сумма по чистым классифицированным займам (займы банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, займы физическим лицам, включая займы индивидуальным предпринимателям, займы юридическим лицам, включая займы субъектам малого и среднего предпринимательства, и операции обратное РЕПО), за вычетом созданных по ним резервов.

      Под чистыми классифицированными займами понимается балансовая стоимость займов (основной долг с учетом дисконтов (премий), положительных (отрицательных) корректировок, начисленного вознаграждения и созданных по ним резервов), по которым согласно данным бухгалтерского учета сформированы резервы на уровне более 10 (десяти) процентов.

      21. По коду 8733 указывается сумма по классифицированным займам (займы банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, займы физическим лицам, включая займы индивидуальным предпринимателям, займы юридическим лицам, включая займы субъектам малого и среднего предпринимательства, и операции обратное РЕПО), без учета сформированных резервов по ним.

      Под классифицированными займами понимается сумма основного долга, по которым согласно данным бухгалтерского учета сформированы резервы на уровне более 10 (десяти) процентов.

      22. По коду 8735 указывается сумма по классифицированной дебиторской задолженности без учета сформированных резервов по ней.

      Под классифицированной дебиторской задолженностью понимается дебиторская задолженность, по которой согласно данным бухгалтерского учета сформированы резервы на уровне более 10 (десяти) процентов. В расчет классифицированной дебиторской задолженности включается сумма основного долга.

      23. По коду 8736 указывается количество работников, занятых полный рабочий день (двое работников с частичной занятостью считаются как один работник, занятый полный рабочий день).

      24. По кодам 8741 и 8742 указываются сумма основного долга и (или) начисленного вознаграждения соответственно по приобретенным или созданным кредитно-обесцененным финансовым активам (по приобретенным или созданным финансовым активам, по которым имелось кредитное обесценение на момент первоначального признания) в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты".

      25. По коду 8743 указывается сумма активов со сроком до погашения до 1 (одного) года включительно, по которым просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению отсутствует или составляет не более 30 (тридцати) дней, включая:

      займы, предоставленные юридическим и физическим лицам (за вычетом резервов (провизий);

      требования к банкам (за вычетом резервов (провизий);

      требования к Национальному Банку Республики Казахстан;

      ценные бумаги (за вычетом резервов (провизий);

      операции обратное РЕПО (за вычетом резервов (провизий);

      субординированный долг (за вычетом резервов (провизий);

      прочие финансовые активы.

      К прочим финансовым активам относятся суммы, отраженные на счетах Типового плана счетов банков:

      1753 "Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами";

      1855 "Дебиторы по документарным расчетам";

      1860 "Прочие дебиторы по банковской деятельности";

      1861 "Дебиторы по гарантиям";

      1864 "Требования к клиенту за акцептованные векселя";

      1877 "Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью";

      1879 "Начисленная неустойка (штраф, пеня);

      группа счетов 1890 "Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям".

      Все активы, по которым просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению отсутствует или составляет не более 30 (тридцати) дней, распределяются по конечному сроку до погашения (включая прочие финансовые активы).

      Сумма активов указывается за вычетом резервов (провизий), сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, с учетом начисленного вознаграждения, положительных (отрицательных) корректировок, дисконтов и премий.

      26. По коду 8744 указываются обязательства со сроком до погашения до 1 (одного) года, включая:

      вклады клиентов;

      вклады клиентов-нерезидентов Республики Казахстан;

      обязательства перед банками;

      обязательства перед Национальным Банком Республики Казахстан;

      выпущенные в обращение ценные бумаги;

      займы, полученные от международных финансовых организаций;

      займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных органов власти Республики Казахстан;

      операции РЕПО;

      субординированный долг;

      вклады дочерних организаций специального назначения;

      прочие финансовые обязательства.

      К прочим финансовым обязательствам относятся суммы, отраженные на следующих счетах Типового плана счетов банков:

      2451 "Бессрочные финансовые инструменты";

      2727 "Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами";

      2757 "Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам";

      2855 "Кредиторы по документарным расчетам";

      2860 "Прочие кредиторы по банковской деятельности";

      2864 "Обязательства по акцептам";

      группа счетов 2890 "Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям".

      Все обязательства распределяются по конечному сроку до погашения (включая прочие финансовые обязательства).

      Сумма обязательств указывается с учетом начисленных расходов, положительных (отрицательных) корректировок, дисконтов и премий.

      27. По кодам 8743 и 8744 указываются суммы активов и обязательств соответственно по резидентам и нерезидентам Республики Казахстан, в тенге и иностранной валюте.

      Суммы по кодам 8743 и 8744 включают активы и обязательства до востребования.

      28. При отсутствии данных показатели в соответствующих строках не представляются.

  Приложение 2
к форме отчета об отдельных
показателях деятельности банка

Коды показателей деятельности банка

Код

Наименование показателя деятельности

8713

Сумма основного долга по операциям финансирования торговой деятельности

8714

Сумма наценки по операциям финансирования торговой деятельности

8715

Необремененные государственные ценные бумаги Республики Казахстан, номинированные в иностранной валюте

8716

Необремененные государственные ценные бумаги Республики Казахстан, включая номинированные в иностранной валюте

8717

Необремененные ценные бумаги, выпущенные акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" и акционерным обществом "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"

8718

Требования в национальной валюте по операциям валютный своп, заключенным на срок не более 2 (двух) рабочих дней

8719

Обязательства в национальной валюте по операциям валютный своп, заключенные на срок не более 2 (двух) рабочих дней

8720

Обратное РЕПО-овернайт

8721

Текущая задолженность по ипотечным жилищным займам, выданным физическим лицам, соответствующим условиям для выкупа, установленным лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан, включая переуступленные (не переуступленные) займы и займы, по которым осуществлен обратный выкуп прав требования

8722

Начисленное вознаграждение по ипотечным жилищным займам, выданным физическим лицам, соответствующим условиям для выкупа, установленным юридическим лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан, включая переуступленные (не переуступленные) займы и займы, по которым осуществлен обратный выкуп прав требования

8723

Резервы (провизии), сформированные по ипотечным жилищным займам, выданным физическим лицам, соответствующим условиям для выкупа, установленным лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан, включая переуступленные (не переуступленные) займы и займы, по которым осуществлен обратный выкуп прав требования

8724

Текущая задолженность по ипотечным жилищным займам, выданным физическим лицам, соответствующим условиям для выкупа, установленным лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан, и учитываемым на группе счетов 1400 "Требования к клиентам" в соответствии с Типовым планом счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана" и филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793 (далее – Типовой план счетов банков), включая переуступленные (не переуступленные) займы и займы, по которым осуществлен обратный выкуп прав требования

8725

Начисленное вознаграждение по ипотечным жилищным займам, выданным физическим лицам, соответствующим условиям для выкупа, установленным лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан, и учитываемым на группе счетов 1400 "Требования к клиентам" в соответствии с Типовым планом счетов банков, включая переуступленные (не переуступленные) займы и займам, по которым осуществлен обратный выкуп прав требования

8726

Текущая задолженность, включая просроченную задолженность, по ипотечным жилищным займам, переуступленным юридическому лицу, осуществляющему выкуп ипотечных займов физических лиц, соответствующих условиям для выкупа, установленных лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан

8727

Начисленное вознаграждение по ипотечным жилищным займам, переуступленным юридическому лицу, осуществляющему выкуп ипотечных займов физических лиц, соответствующих условиям для выкупа, установленных лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан, в том числе по просроченной задолженности

8728

Резервы (провизии), сформированные по ипотечным жилищным займам, переуступленным юридическому лицу, осуществляющему выкуп ипотечных займов физических лиц, соответствующих условиям для выкупа, установленных лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан

8729

Текущая задолженность, включая просроченную задолженность, по ипотечным жилищным займам, по которым осуществлен обратный выкуп прав требования, по ранее переуступленным правам требования юридическому лицу, осуществившему выкуп ипотечных займов физических лиц, соответствующих условиям для выкупа, установленных лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан

8730

Начисленное вознаграждение по ипотечным жилищным займам, по которым осуществлен обратный выкуп прав требования, по ранее переуступленным юридическому лицу правам требования, осуществившему выкуп ипотечных займов физических лиц, соответствующих условиям для выкупа, установленных лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан, (в том числе на просроченную задолженность)

8731

Резервы (провизии), сформированные по ипотечным жилищным займам, по которым осуществлен обратный выкуп прав требования, по ранее переуступленным юридическому лицу правам требования, осуществившему выкуп ипотечных займов физических лиц, соответствующих условиям для выкупа, установленных лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан

8732

Чистые классифицированные займы

8733

Классифицированные займы

8734

Размер созданных резервов по классифицированным займам на конец определенного месяца рассматриваемого периода

8735

Классифицированная дебиторская задолженность

8736

Количество работников, занятых полный рабочий день

8737

Совокупная сумма активов, номинированных в тенге, индексированных к иностранной валюте

8738

Совокупная сумма обязательств банка перед родительской организацией по полученным займам

8739

Совокупная сумма обязательств, номинированных в тенге, индексированных к иностранной валюте

8740

Объявленные дивиденды по простым акциям за финансовый год

8741

Приобретенные или созданные кредитно-обесцененные финансовые активы – основной долг

8742

Приобретенные или созданные кредитно-обесцененные финансовые активы – вознаграждение

8743

Активы со сроком до погашения до 1 (одного) года включительно, по которым просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению отсутствует или составляет не более 30 (тридцати) дней

8744

Обязательства со сроком до погашения до 1 (одного) года включительно

  Приложение 4
к постановлению

Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет о внебиржевых операциях с иностранной валютой

      Индекс формы административных данных: OTC

      Периодичность: ежедневная

      Отчетный период: за "___" "________________" 20__ года

      Круг лиц, представляющих отчет: банки второго уровня

      Срок представления: ежедневно, не позднее рабочего дня, следующего за отчетным днем

  Форма

Наименование показателей

Значение

1

Сведения о контрагенте:


1.1

Наименование


1.2

вид идентификатора


1.3

идентификационный номер


1.4

признак резидентства


2

Сведения о сделке:


2.1

тип сделки


2.2

форма расчета


2.3

цель сделки


2.4

дата и время заключения сделки


2.5

дата валютирования сделки


3

Покупка:


3.1.

код валюты


3.2.

сумма сделки


4

Продажа:


4.1

код валюты


4.2

сумма сделки


5

Отчетная дата


      Наименование _______________________________________________________
Адрес______________________________________________________________
Телефон ________________________________________
Адрес электронной почты _________________________
Исполнитель _________________________________________ ______________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_____________________________________________________ ______________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата "______" ______________ 20__ года

  Приложение
к форме отчета
о внебиржевых операциях
с иностранной валютой

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о внебиржевых операциях с иностранной валютой
(индекс – OTC, периодичность – ежедневная)

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Отчет о внебиржевых операциях с иностранной валютой" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      3. Форма составляется ежедневно банком второго уровня, осуществляющим внебиржевые сделки по покупке (продаже) иностранной валюты. Данные в Форме заполняются в единицах валюты сделки.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

      5. При заполнении формы коды указываются в соответствии со справочниками, используемыми в информационной системе, посредством которой представляется Форма, даты указываются в формате: "ДД.ММ.ГГГГ", где "ГГГГ" – год, "ММ" – месяц, "ДД" – день.

      6. Все показатели являются обязательными для заполнения, за исключением указанных в Пояснении случаев, когда показатель не представляется.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      7. В Форме указываются данные по внебиржевым сделкам в наличной и безналичной форме, по валютным парам с национальной валютой или другой иностранной валютой, с датой расчетов T или Т+n с момента заключения сделки отчитывающимся банком.

      Данные по внебиржевым сделкам включают сделки по покупке или продаже иностранной валюты, заключенные с другими банками-резидентами Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, банками-нерезидентами Республики Казахстан и филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан. Данные не включают сделки по обмену безналичной ликвидности на наличную ликвидность по одному и тому же виду валюты.

      8. В строках 1.2, 1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1 и 4.1 значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

      9. Операция по покупке или продаже одной иностранной валюты за другую иностранную валюту или за национальную валюту, в Форме отражается как единая операция.

      По операциям своп данные по двум частям сделки указываются отдельно.

      10. В строке 1.1 указывается наименование контрагента в соответствии со справочником контрагентов, который ведется банком.

      Для идентификации контрагентов в строках 1.2 и 1.3 указываются следующие виды идентификаторов и их значения:

      по резидентам Республики Казахстан – бизнес-идентификационный номер;

      по нерезидентам Республики Казахстан – банковский идентификационный код, присвоенный контрагенту банка в соответствии с международным стандартом ISO (International Organization for Standartization) 9362: Bank Identifier Code, при его отсутствии – альтернативный идентификационный номер, присваиваемый банком по алгоритму, установленному для информационной системы, посредством которой представляется Форма.

      В строке 1.4 по контрагенту, являющемуся резидентом Республики Казахстан, указывается значение "1", по контрагенту, являющемуся нерезидентом Республики Казахстан, указывается значение "2".

      11. В строке 2.1 указывается тип сделки, в строке 2.2 указывается форма осуществления расчета по сделке: в наличной форме, в безналичной форме, с поставкой или без поставки базового актива, в строке 2.3 – цель сделки.

      В строке 2.5 указывается дата валютирования (дата расчетов) сделки. По сделке сплит в данной строке указывается последняя дата валютирования сделки.

      12. В строках 3.1 и 4.1 указываются коды валют покупки или продажи в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

      В строках 3.2 и 4.2 указывается сумма сделки по покупке или продаже валюты в единицах валюты покупки или продажи с двумя знаками после запятой.

      13. Строка 5 предназначена для отражения даты, за которую представляются сведения о внебиржевых операциях банка с иностранной валютой.

  Приложение 5
к постановлению

Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет по межбанковским активам и обязательствам

      Индекс формы административных данных: INTERBNK

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: по состоянию на "___" ________________ 20__ года

      Круг лиц, представляющих отчет: банки второго уровня

      Сроки представления:

      ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

      дополнительный отчет за декабрь месяц (с учетом заключительных оборотов по внутрибанковским операциям) – не позднее тридцать первого января года, следующего за завершенным финансовым годом

  Форма

Наименование показателей

Значение

1

Сведения о контрагенте:


1.1

наименование


1.2

вид идентификатора


1.3

идентификатор


1.4

код сектора экономики


1.5

признак резидентства


1.6

страна регистрации


2

Референс (код) сделки


3

Вид актива, обязательства, условных и возможных требований и обязательств


4

Код валюты


5

Дата заключения сделки


6

Дата исполнения требований, обязательств


7

Обороты по вкладам и привлеченным займам:


7.1

привлечено (размещено) средств за отчетный период, в единицах валюты


7.2

привлечено (размещено) средств за отчетный период, эквивалент в тенге


8

Ставка вознаграждения


9

Стоимостные показатели актива, обязательства, условных и возможных требований и обязательств:


9.1

вид стоимостного показателя


9.2

номер счета


9.3

Сумма


10

Стадия (кредитного) риска


      Наименование _______________________________________________________
Адрес_______________________________________________________________
Телефон ________________________________________
Адрес электронной почты _________________________
Исполнитель __________________________________________ ______________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_____________________________________________________ ________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата "______" ______________ 20__ года

  Приложение
к форме отчета
по межбанковским
активам и обязательствам

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет по межбанковским активам и обязательствам
(индекс – INTERBNK, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Отчет по межбанковским активам и обязательствам" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      3. Межбанковские активы, сведения по которым представляются по Форме, включают активы и условные (возможные) требования банка по отношению к финансовым организациям-резидентам и финансовым организациям-нерезидентам, за исключением выданных займов, операций обратное РЕПО, условных и возможных требований по займам, представляемым в будущем, выпущенным и подтвержденным гарантиям и аккредитивам.

      Межбанковские обязательства, сведения по которым представляются по Форме, включают обязательства и условные (возможные) обязательства банка перед финансовыми организациями-резидентами и финансовыми организациями-нерезидентами, за исключением условных и возможных обязательств по займам, представляемым в будущем, выпущенным и подтвержденным гарантиям и аккредитивам.

      4. Форма составляется банками второго уровня ежемесячно по состоянию на конец отчетного месяца для стоимостных показателей межбанковских активов и межбанковских обязательств и в сумме за отчетный месяц по операциям привлечения (размещения) вкладов и займов.

      Единицей измерения для стоимостных показателей межбанковских активов и обязательств является тенге. Показатели для оборота за отчетный месяц по межбанковским активам или обязательствам измеряются в единицах соответствующей валюты и в тенге для отражения эквивалента в национальной валюте. Стоимостные показатели указываются в числах с двумя знаками после запятой.

      5. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

      6. При заполнении формы коды указываются в соответствии со справочниками, используемыми в информационной системе, посредством которой представляется Форма, даты указываются в формате: "ДД.ММ.ГГГГ", где "ГГГГ" – год, "ММ" – месяц, "ДД" – день.

      7. Номера счетов в Форме и Пояснении указываются в соответствии с Типовым планом счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях, акционерном обществе "Банк Развития Казахстана" и филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793 (далее – Типовой план счетов банков).

      8. Все показатели являются обязательными для заполнения, за исключением указанных в Пояснении случаев, когда показатель не представляется.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      9. В Форме указываются сведения по межбанковским активам и межбанковским обязательствам по следующим контрагентам:

      банкам-резидентам Республики Казахстан, включая Национальный Банк Республики Казахстан и акционерное общество "Банк Развития Казахстана";

      банкам-нерезидентам Республики Казахстан;

      финансовым организациям-резидентам Республики Казахстан, осуществляющим открытие и ведение банковских счетов;

      финансовым организациям-нерезидентам Республики Казахстан, осуществляющим открытие и ведение банковских счетов.

      10. В строках 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 3, 4, 9.1, 9.2 и 10 значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

      11. Сведения по Форме заполняются по каждому контрагенту, по которому на отчетную дату имеются требования и (или) обязательства, и (или) с которым проводились операции в течение отчетного периода.

      По контрагентам банка, являющимся финансовыми организациями, осуществляющими открытие и ведение банковских счетов, раскрываются сведения только по остаткам на балансовых счетах 1052, 1054, 1264 и 1267 в соответствии с Типовым планом счетов банков.

      12. В строке 1.1 указывается наименование контрагента в соответствии со справочником контрагентов, который ведется банком второго уровня.

      Для идентификации контрагентов в строках 1.2 и 1.3 указываются следующие виды идентификаторов и их значения:

      по резидентам Республики Казахстан – бизнес-идентификационный номер;

      по нерезидентам Республики Казахстан – банковский идентификационный код, присвоенный контрагенту банка в соответствии с международным стандартом ISO (International Organization for Standartization) 9362: Bank Identifier Code.

      13. В строке 1.4 указывается код сектора экономики контрагента – "3", "4" или "5" в соответствии со следующей кодификацией:

      код "3" – Центральные (национальные) банки;

      код "4" – другие депозитные организации;

      код "5" – другие финансовые организации.

      В строке 1.5 по контрагенту, являющемуся резидентом Республики Казахстан, указывается значение "1", по контрагенту, являющемуся нерезидентом Республики Казахстан, указывается значение "2".

      В строке 1.6 указывается код страны регистрации (инкорпорации) контрагента.

      14. В строке 2 указывается референс (код) сделки, который служит уникальным идентификатором данной сделки в информационной системе банка второго уровня.

      15. В строке 4 указываются коды валют расчетов по сделке в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

      16. В строках 5 и 6 указываются дата заключения сделки, дата исполнения требований (обязательств) по сделке по условиям договора.

      17. В строке 7.1 отражаются суммы полученных в течение отчетного периода займов и размещенных (привлеченных) в течение отчетного периода вкладов сроком до 1 (одного) года (включительно), в национальной и иностранной валюте. В строке 7.2 указывается эквивалент данных сумм в пересчете в тенге.

      При пролонгации договоров, по которым были получены суммы займов или размещены (привлечены) суммы вкладов, ранее отраженные в Форме, то суммы по пролонгированным договорам на последующие отчетные даты в Форме не указываются.

      Для целей строк 7.1 и 7.2 не учитывается сумма капитализации начисленного вознаграждения по ранее полученным займам и размещенным (привлеченным) вкладам.

      Для целей строк 7.1 и 7.2 не учитываются суммы размещенные (привлеченные) на текущих и корреспондентских счетах, условные и возможные требования и обязательства.

      При отсутствии данных в строках 7.1 и 7.2 показатели не представляются.

      18. В строке 8 указывается ставка вознаграждения (по договору) по займам полученным, вкладам размещенным (привлеченным) в течение отчетного периода, указанным в строках 7.1 и 7.2.

      По показателю указывается значение в процентном выражении с двумя знаками после запятой.

      При отсутствии данных по строкам 7.1 и 7.2, показатель в строке 8 не представляется.

      19. В строках 9.2. и 9.3 указываются номера счетов в соответствии с Типовым планом счетов банков и соответствующие им стоимостные значения для всех счетов, на которых учитываются суммы межбанковских активов, обязательств по данной сделке по состоянию на отчетную дату. Если стоимостное значение равно нулю, показатели по строкам 9.1, 9.2 и 9.3 не представляются.

      Размер резервов (провизий) указывается в абсолютном значении как положительное число.

      20. В строке 10 указывается стадия (кредитного) риска, к которой отнесены активы, обязательства, условные и возможные требования и обязательства по состоянию на отчетную дату в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты".

  Приложение 6
к постановлению

Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет о структуре портфеля ценных бумаг

      Индекс формы административных данных: PORTF

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: по состоянию на "___" ________________ 20__ года

      Круг лиц, представляющих отчет: банки второго уровня

      Сроки представления: ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

      дополнительный отчет за декабрь месяц (с учетом заключительных оборотов по внутрибанковским операциям) – не позднее тридцать первого января года, следующего за завершенным финансовым годом

  Форма

Таблица 1. Сведения о транзакциях по ценным бумагам, входящим в портфель ценных бумаг

Наименование показателей

Значение

1

Идентификационный код ценной бумаги


2

Референс транзакции


3

Вид операции


4

Признак соответствия ценным бумагам, ранее принятым в качестве залога и перешедшим в собственность банка


5

Дата транзакции


6

Количество ценных бумаг


7

Покупная стоимость ценной бумаги


8

Рейтинг ценной бумаги на дату приобретения


Таблица 2. Сведения о структуре портфеля ценных бумаг

Наименование показателей

Значение

1

Идентификационный код ценной бумаги


2

Вид портфеля, в котором учитываются ценные бумаги


3

Количество ценных бумаг в портфеле


4

Стоимостные показатели ценной бумаги в портфеле:


4.1

вид стоимостного показателя


4.2

номер счета


4.3

Сумма


5

В обременении всего:


5.1

количество ценных бумаг


5.2

балансовая стоимость


6

В обременении по операциям РЕПО:


6.1

количество ценных бумаг


6.2

балансовая стоимость


7

Рейтинг эмитента на отчетную дату


8

Рейтинг ценной бумаги на отчетную дату


9

Стадия кредитного риска


10

Отчетная дата


      Наименование _______________________________________________________
Адрес_______________________________________________________________
Телефон ________________________________________
Адрес электронной почты _________________________
Исполнитель __________________________________________ ______________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
______________________________________________________ ______________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата "______" ______________ 20__ года

  Приложение
к форме отчета о структуре
портфеля ценных бумаг

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о структуре портфеля ценных бумаг
(индекс – PORTF, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Отчет о структуре портфеля ценных бумаг" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      3. Форма составляется банками второго уровня ежемесячно по состоянию на конец отчетного месяца.

      Единицей измерения, используемой при заполнении Формы, является тенге. Стоимостные показатели указываются в числах с двумя знаками после запятой.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

      5. При заполнении формы коды указываются в соответствии со справочниками, используемыми в информационной системе, посредством которой представляется Форма, даты указываются в формате: "ДД.ММ.ГГГГ", где "ГГГГ" – год, "ММ" – месяц, "ДД" – день.

      6. Номера счетов в Форме и Пояснении указываются в соответствии с Типовым планом счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях, акционерном обществе "Банк Развития Казахстана" и филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793 (далее – Типовой план счетов банков).

      7. Все показатели являются обязательными для заполнения, за исключением указанных в Пояснении случаев, когда показатель не представляется.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      8. В Форме указываются сведения о вложениях банка в долговые и долевые ценные бумаги, за исключением вложений в акции (доли участия в уставных капиталах) дочерних и ассоциированных организаций и прочего участия в уставных капиталах юридических лиц, сведения по которым указываются в форме отчета об инвестициях банка в капитал других юридических лиц согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

      9. В строках 1, 3 и 8 таблицы 1 и строках 1, 2, 4.1, 4.2, 7, 8 и 9 таблицы 2 значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

      10. Таблица 1 Формы заполняется отдельно по каждой проведенной в отчетном месяце транзакции с ценными бумагами.

      Таблица 2 Формы заполняется отдельно по каждой ценной бумаге, имеющейся в портфеле банка на конец отчетного месяца.

      11. В строках 1 таблицы 1 и таблицы 2 указывается международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN).

      12. В строке 2 таблицы 1 указывается референс (код) транзакции, который служит уникальным идентификатором транзакции в информационной системе отчитывающегося банка.

      13. В строке 3 таблицы 1 указываются виды операций, в соответствии со справочником, который ведется и пополняется (обновляется) банком по мере необходимости.

      14. В строке 4 таблицы 1 по ценным бумагам, ранее принятым в качестве залога и перешедшим в собственность банка, указывается значение "1", в иных случаях – значение "0".

      Если в строке 4 таблицы 1 указано значение "1", то в качестве даты транзакции в строке 5 таблицы 1 указывается дата перехода ценных бумаг в собственность банка, представляющего отчетность.

      15. В строке 6 таблицы 1 допускается указание дробного числа (для инструментов участия в уставных капиталах), которое представляется в десятичном виде, с двумя знаками после запятой.

      16. В строке 7 таблицы 1 по облигациям указывается номинальная стоимость, по акциям – покупная стоимость. Показатель стоимости указывается в тенге (эквивалент стоимости в тенге для ценных бумаг, номинал которых выражен в иностранной валюте, указывается в пересчете по рыночному курсу обмена валют на дату транзакции, определенному в порядке, предусмотренном пунктом 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказа Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 "О порядке определения рыночного курса обмена валюты", зарегистрированных в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378).

      17. В строке 8 таблицы 1 и строках 7 и 8 таблицы 2 указывается рейтинг, присвоенный одним из рейтинговых агентств, в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318.

      При наличии рейтингов от нескольких рейтинговых агентств указывается наиболее актуальный по дате присвоения рейтинг. Если даты присвоения рейтингов совпадают, указывается минимальный рейтинг. Одной ценной бумаге, одному эмитенту соответствует не более одного актуального значения рейтинга.

      Значения рейтингов в строке 8 таблицы 1 и строках 7 и 8 таблицы 2 не указываются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан, выпущенным Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан и местными исполнительными органами.

      18. В строке 2 таблицы 2 указывается вид портфеля, в котором учитываются ценные бумаги по состоянию на отчетную дату.

      19. В строках 4.2 и 4.3 таблицы 2 указываются номера счетов в соответствии с Типовым планом счетов банков, на которых учитываются суммы по данной ценной бумаге, и соответствующие им стоимостные значения на отчетную дату.

      По ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, также указываются резервы (провизии) под ожидаемые кредитные убытки, отраженные на счетах 3 класса в соответствии с Типовым планом счетов банков.

      Размер резервов (провизий) указывается в абсолютном значении как положительное число.

      Если стоимостное значение равно нулю, показатели по строкам 4.1, 4.2 и 4.3 таблицы 2 не представляются.

      20. В строках 5.2 и 6.2 таблицы 2 указывается балансовая стоимость ценных бумаг на отчетную дату, включая стоимость приобретения, дисконт (премию), начисленное вознаграждение, положительную (отрицательную) корректировку (по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости), резервы (провизии), сформированные в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости).

      Показатели в строках 5.1 и 5.2 таблицы 2 включают, в том числе, значения показателей, указанных в строках 6.1 и 6.2 таблицы 2.

      21. В строке 9 таблицы 2 указывается стадия кредитного риска, к которой отнесены ценные бумаги по состоянию на отчетную дату в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты".

      22. По строке 10 таблицы 2 указывается дата, по состоянию на которую представляются соответствующие данные.

  Приложение 7
к постановлению

Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет об инвестициях банка в капитал других юридических лиц

      Индекс формы административных данных: INVEST

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: по состоянию на "___" ________________ 20__ года

      Круг лиц, представляющих отчет: банки второго уровня

      Сроки представления:

      ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

      дополнительный отчет за декабрь месяц (с учетом заключительных оборотов по внутрибанковским операциям) – не позднее тридцать первого января года, следующего за завершенным финансовым годом

  Форма

Наименование показателей

Значение

1

Референс сделки


2

Сведения о юридическом лице:


2.1

Наименование


2.2.

вид идентификатора


2.3

Идентификатор


2.4

вид участия


2.5

признак резидентства


2.6

страна регистрации


2.7

тип юридического лица


3

Инвестиции на дату приобретения:


3.1

дата приобретения


3.2

покупная стоимость


3.3

удельный вес в капитале юридического лица, %


4

Инвестиции на отчетную дату:


4.1

вид стоимостного показателя


4.2

номер счета


4.3

Сумма


4.4

количество акций (штук)


4.5

удельный вес в капитале юридического лица, %


5

Стадия (кредитного) риска


      Наименование _______________________________________________________
Адрес_______________________________________________________________
Телефон ________________________________________
Адрес электронной почты _________________________
Исполнитель __________________________________________ ______________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
______________________________________________________ ______________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата "______" ______________ 20__ года

  Приложение
к форме отчета
об инвестициях банка в капитал
других юридических лиц

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет об инвестициях банка в капитал других юридических лиц
(индекс – INVEST, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Отчет об инвестициях банка в капитал других юридических лиц" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      3. Форма составляется банками второго уровня, в том числе исламскими банками, ежемесячно по состоянию на конец отчетного месяца.

      Единицей измерения для стоимостных показателей Формы является тенге. Стоимостные показатели указываются в числах с двумя знаками после запятой.

      4. Номера счетов в Форме и Пояснении указываются в соответствии с Типовым планом счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях, акционерном обществе "Банк Развития Казахстана" и филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793.

      5. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

      6. При заполнении формы коды указываются в соответствии со справочниками, используемыми в информационной системе, посредством которой представляется Форма, даты указываются в формате: "ДД.ММ.ГГГГ", где "ГГГГ" – год, "ММ" – месяц, "ДД" – день.

      7. Все показатели являются обязательными для заполнения, за исключением указанных в Пояснении случаев, когда показатель не представляется.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      8. В Форме указываются сведения о размере инвестиций банка, в том числе исламского банка, в капитал дочерних и ассоциированных организаций и других юридических лиц.

      9. В строках 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 4.1, 4.2 и 5 значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

      10. В строке 1 указывается референс (код) сделки, который служит уникальным идентификатором данной сделки в информационной системе отчитывающегося банка.

      11. В строке 2.1 указывается наименование юридического лица, в капитале которого участвует банк в соответствии со справочником контрагентов, который ведется отчитывающимся банком.

      Для идентификации юридических лиц в строках 2.2 и 2.3 указываются следующие виды идентификаторов и их значения:

      по резидентам Республики Казахстан – бизнес-идентификационный номер;

      по нерезидентам Республики Казахстан – банковский идентификационный код, присвоенный контрагенту банка в соответствии с международным стандартом ISO (International Organization for Standartization) 9362: Bank Identifier Code, при его отсутствии – альтернативный идентификационный номер, сформированный отчитывающимся банком по алгоритму, установленному для информационной системы, посредством которой представляется Форма.

      В строке 2.5 по юридическому лицу, являющемуся резидентом Республики Казахстан, указывается значение "1", по юридическому лицу, являющемуся нерезидентом Республики Казахстан, указывается значение "2".

      В строке 2.6 указывается страна регистрации (инкорпорации) юридического лица, в капитале которого участвует отчитывающийся банк.

      12. В строке 3 указываются сведения по состоянию на дату приобретения инвестиции.

      В строке 3.1 указывается дата регистрации сделки с эмиссионными ценными бумагами в системе реестров держателей ценных бумаг. По иным сделкам указывается дата (момент) возникновения права собственности в соответствии законодательством Республики Казахстан.

      В строке 3.2 указывается покупная стоимость на дату приобретения, в тенге.

      13. В строках 3.3 и 4.5 указывается соотношение в процентах количества акций, принадлежащих банку, к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций эмитента или доля в процентах участия в уставном капитале юридического лица на дату приобретения и на отчетную дату соответственно.

      14. В строках 4.2 и 4.3 указываются номера счетов в соответствии с Типовым планом счетов банков, на которых учитываются суммы инвестиций банка, в том числе исламского банка, в капитал дочерних и ассоциированных организаций и других юридических лиц, и соответствующие им стоимостные значения на отчетную дату.

      Если стоимостное значение равно нулю, показатели по строкам 4.1, 4.2 и 4.3 не представляются.

      Размер резервов (провизий) указывается в абсолютном значении как положительное число. При отсутствии провизий, данные по показателю не представляются.

      15. В строке 4.4 количество акций указывается в единицах (штуках). В строке 4.4. допускается указание дробного числа (для инструментов участия в уставных капиталах), которое представляется в десятичном виде, с двумя знаками после запятой.

      16. В строке 5 указывается стадия (кредитного) риска, к которой инвестиции отнесены отчитывающимся банком по состоянию на отчетную дату в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты".

  Приложение 8
к постановлению

Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет о прочих классифицируемых активах и крупных дебиторах

      Индекс формы административных данных: DEBTORS

      Периодичность: ежемесячная, ежеквартальная

      Отчетный период: по состоянию на "___" ________________ 20__ года

      Круг лиц, представляющих отчет: банки второго уровня

      Срок представления:

      в части сведений о прочих классифицируемых активах – ежемесячно, не позднее одиннадцатого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

      дополнительный отчет о прочих классифицируемых активах за декабрь месяц (с учетом заключительных оборотов по внутрибанковским операциям) – не позднее тридцать первого января года, следующего за завершенным финансовым годом

      в части сведений о крупных дебиторах – ежеквартально, не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом

  Форма

Таблица 1. Сведения о прочих классифицируемых активах

Наименование показателей

Значение

1

Референс


2

Стоимость (сумма по группе активов) на конец отчетного периода:


2.1

вид стоимостного показателя


2.2

номер счета


2.3

сумма


3

Стадия (кредитного) риска


Таблица 2. Сведения о крупных дебиторах

Наименование показателей

Значение

1

Референс


2

Сведения о дебиторе:


2.1

наименование


2.2

вид идентификатора


2.3

идентификатор


2.4

признак резидентства


2.5

страна регистрации контрагента


3

Вид дебиторской задолженности


4

Валютный признак


5

Срок исполнения по договору


6

Показатели на отчетную дату:


6.1

вид стоимостного показателя


6.2

номер счета


6.3

сумма остатка на конец отчетного периода


7

Стадия (кредитного) риска


      Наименование _______________________________________________________
Адрес_______________________________________________________________
Телефон ________________________________________
Адрес электронной почты _________________________
Исполнитель _________________________________________ _______________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_____________________________________________________ _______________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата "______" ______________ 20__ года

  Приложение
к форме отчета о прочих
классифицируемых активах
и крупных дебиторах

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о прочих классифицируемых активах и крупных дебиторах
(индекс – DEBTORS, периодичность – ежемесячная, ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Отчет о прочих классифицируемых активах и крупных дебиторах" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      3. Форма составляется банками второго уровня ежемесячно (показатели отчета о прочих классифицируемых активах), ежеквартально (показатели отчета о крупных дебиторах) по состоянию на конец отчетного периода.

      Единицей измерения, используемой при заполнении Формы, является тенге. Стоимостные показатели указываются в числах с двумя знаками после запятой.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

      5. При заполнении формы коды указываются в соответствии со справочниками, используемыми в информационной системе, посредством которой представляется Форма, даты указываются в формате: "ДД.ММ.ГГГГ", где "ГГГГ" – год, "ММ" – месяц, "ДД" – день.

      6. Номера счетов в Форме и Пояснении указываются в соответствии с Типовым планом счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях, акционерном обществе "Банк Развития Казахстана" и филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793 (далее – Типовой план счетов банков).

      7. Все показатели являются обязательными для заполнения, за исключением указанных в Пояснении случаев, когда показатель не представляется.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      8. В Форме указываются сведения о крупных дебиторах и сведения о прочих активах, подлежащих классификации по стадиям обесценения согласно Международным стандартам финансовой отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" в соответствии с внутренней Методикой расчета провизий (резервов) банка, не включенных в другие формы отчетов, предусмотренные настоящим постановлением.

      9. В строках 2.1, 2.2 и 3 таблицы 1 значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

      10. В строках 2.2 и 2.3 таблицы 1 указываются номера счетов в соответствии с Типовым планом счетов банков, на которых учитываются суммы прочих классифицируемых активов, и соответствующие им стоимостные значения на отчетную дату. Если стоимостное значение равно нулю, показатели по строкам 2.1, 2.2 и 2.3 таблицы 1 не представляются.

      Размер резервов (провизий) указывается в абсолютном значении как положительное число.

      11. В строке 3 таблицы 1 указывается стадия кредитного риска, к которой отнесены прочие классифицируемые активы по состоянию на отчетную дату в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты".

      12. В строках 2.2, 2.4, 2.5, 3, 6.1, 6.2 и 7 таблицы 2 значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

      13. В таблице 2 указываются сведения о крупных дебиторах банка, соответствующих следующим условиям:

      на отчетную дату определен контрагент по дебиторской задолженности;

      контрагент не является лицом, связанным с банком особыми отношениями;

      требования к контрагенту возникли вследствие заключения одной или нескольких из следующих операций:

      продажи, покупки, переуступки прав требования по займам;

      реклассификации займа в дебиторскую задолженность;

      продажи взысканного залогового имущества;

      прочих операций с заемщиком банка второго уровня, за исключением сумм, отраженных на отчетную дату на счетах 1740, 1741 и группы 1400 в соответствии с Типовым планом счетов банков;

      исполнения банком второго уровня обязательств по выпущенным и подтвержденным гарантиям и аккредитивам.

      14. При заполнении таблицы 2 банки второго уровня раскрывают 25 (двадцать пять) крупнейших дебиторов банка второго уровня, к которым у банка второго уровня имеется наибольшая сумма требований.

      15. Справочники в строке 2 таблицы 2 ведутся банками второго уровня, соответствующая информация в справочниках обновляется банками второго уровня самостоятельно по мере необходимости.

      16. В строке 2.1 таблицы 2 указывается наименование дебитора в соответствии со справочником, который ведется банком второго уровня.

      Для идентификации контрагентов в строках 2.2 и 2.3 таблицы 2 указываются следующие виды идентификаторов и их значения:

      по резидентам Республики Казахстан: для юридического лица – бизнес-идентификационный номер; для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя – индивидуальный идентификационный номер;

      по нерезидентам Республики Казахстан: для юридического лица – банковский идентификационный код, присвоенный контрагенту банка в соответствии с международным стандартом ISO (International Organization for Standartization) 9362: Bank Identifier Code (далее – банковский идентификационный код); для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, и для юридического лица (при отсутствии у него банковского идентификационного кода) – альтернативный идентификационный номер, сформированный отчитывающимся банком по алгоритму, установленному для информационной системы, посредством которой представляется Форма.

      17. В строке 2.4 таблицы 2 по дебитору, являющемуся резидентом Республики Казахстан, указывается значение "1", по дебитору, являющемуся нерезидентом Республики Казахстан, указывается значение "2".

      18. В строке 4 таблицы 2 по дебиторской задолженности, выраженной в национальной валюте, указывается значение "1", в иных случаях указывается "0".

      19. В строках 6.2 и 6.3 таблицы 2 указываются номера счетов в соответствии с Типовым планом счетов банков, на которых учитываются суммы дебиторской задолженности и соответствующие им стоимостные значения на отчетную дату.

      Если стоимостное значение равно нулю, показатели по строкам 6.1, 6.2 и 6.3 таблицы 2 не представляются.

      Размер резервов (провизий) указывается в абсолютном значении как положительное число.

      20. В строке 7 таблицы 2 указывается стадия кредитного риска, к которой отнесена дебиторская задолженность по состоянию на отчетную дату в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты".

  Приложение 9
к постановлению

Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет о выданных займах и ставках вознаграждения по ним

      Индекс формы административных данных: LOANS

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: по состоянию на "___" _____________ 20__ года

      Круг лиц, представляющих отчет: банки второго уровня

      Сроки представления:

      ежемесячно, не позднее одиннадцатого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

      дополнительный отчет за декабрь месяц (с учетом заключительных оборотов по внутрибанковским операциям) – не позднее тридцать первого января года, следующего за завершенным финансовым годом

  Форма

Наименование показателей

Значение

1

Референс


2

Регион


3

Тип субъекта кредитования


4

Категория субъекта предпринимательства


5

Признак резидентства


6

Признак однородности


7

Валютный признак


8

Признак долгосрочного займа


9

Цель кредитования


10

Признак наличия обеспечения


11

Признак неработающего займа


12

Показатели за отчетный период:


12.1

выдано за отчетный период


12.2

погашено за отчетный период


12.3

средневзвешенная ставка вознаграждения, %


13

Показатели на конец отчетного периода:


13.1

вид стоимостного показателя


13.2

номер счета


13.3

сумма остатка на конец отчетного периода


14

Стадия кредитного риска


      Наименование _______________________________________________________
Адрес_______________________________________________________________
Телефон ________________________________________
Адрес электронной почты _________________________
Исполнитель __________________________________________ ______________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
______________________________________________________ ______________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата "______" ______________ 20__ года

  Приложение
к форме отчета
о выданных займах
и ставках вознаграждения по ним

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о выданных займах и ставках вознаграждения по ним
(индекс – LOANS, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Отчет о выданных займах и ставках вознаграждения по ним" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      3. Форма составляется банками второго уровня ежемесячно по состоянию на конец отчетного месяца. Для исламского банка в отчет включаются исламские финансовые инструменты, относящиеся к сделкам торгового финансирования.

      Единицей измерения, используемой при заполнении Формы, является тенге. Стоимостные показатели указываются в числах с двумя знаками после запятой.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

      5. При заполнении формы коды указываются в соответствии со справочниками, используемыми в информационной системе, посредством которой представляется Форма, даты указываются в формате: "ДД.ММ.ГГГГ", где "ГГГГ" – год, "ММ" – месяц, "ДД" – день.

      6. Номера счетов в Форме и Пояснении указываются в соответствии с Типовым планом счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях, акционерном обществе "Банк Развития Казахстана" и филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793 (далее – Типовой план счетов банков).

      7. Все показатели являются обязательными для заполнения, за исключением указанных в Пояснении случаев, когда показатель не представляется.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      8. В Форме указываются сведения о выданных банком займах по состоянию на конец отчетного периода, об объемах выдачи и погашения таких займов в отчетном периоде и ставках вознаграждения по выданным в течение отчетного периода займам. Для исламского банка сведения представляются по исламским финансовым инструментам, относящимся к сделкам торгового финансирования, и применимым к ним торговым наценкам.

      Сведения, представляемые по Форме, не включают займы, выданные банкам или иным финансовым организациям, осуществляющим открытие и ведение банковских счетов, операции обратное РЕПО, контрагентом по которым выступают такие банки или организации.

      9. В строках 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13.1, 13.2 и 14 значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

      10. В строке 5 по субъекту кредитования, являющемуся резидентом Республики Казахстан, указывается значение "1", по субъекту кредитования, являющемуся нерезидентом Республики Казахстан, указывается значение "2".

      11. В строке 6 по однородным займам указывается значение "1", в ином случае указывается "0".

      12. В строке 7 по займам, выданным в иностранной валюте, указывается значение "1", в ином случае указывается "0".

      13. В строке 8 по займам, представленным на срок свыше 1 (одного) года, указывается значение "1", для займов, представленных на срок до 1 (одного) года (включительно) указывается "0".

      14. Займы, выданные по кредитным картам, и не идентифицируемые по иным целям кредитования, в строке 9 относятся к займам на потребительские цели.

      15. В строке 10 при наличии залога выбирается значение из справочника соответствующее типу залога, на который приходится наибольшая доля задолженности.

      16. В строке 11 указывается значение "1" по займам, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней, в ином случае указывается "0".

      17. В строках 12.1 и 12.2 указывается сумма займов, выданных и погашенных соответственно в течение отчетного месяца. В строке 12.2 указывается сумма фактически внесенных заемщиком денежных средств в течение отчетного периода в счет погашения всех обязательств заемщика по данному займу, включающих основной долг, вознаграждение, штрафы и пени, комиссии по займу.

      18. В строке 12.3 указывается средневзвешенная ставка вознаграждения по фактически представленным в отчетном периоде займам, информация о которых представляется по строке 12.1. Для расчета используется ставка вознаграждения, указанная в соответствующих договорах займа.

      Расчет средневзвешенной ставки вознаграждения осуществляется по формуле:

     


      где:

      Rn – ставка вознаграждения по n-ному займу;

      Qn– объем n-го займа, выданного в отчетном периоде

      Для исламских банков в строке 12.3 указывается средневзвешенный показатель торговой наценки по осуществленным в отчетном периоде сделкам торгового финансирования.

      19. В строках 13.2 и 13.3 указываются номера счетов в соответствии с Типовым планом счетов банков, на которых учитываются суммы займов (торгового финансирования), выданного (осуществленного) банком, в том числе исламским банком, и соответствующие им стоимостные значения на отчетную дату.

      Если стоимостное значение равно нулю, показатели по строкам 13.1, 13.2 и 13.3 не представляются.

      Размер резервов (провизий) указывается в абсолютном значении как положительное число.

      20. В строке 14 указывается стадия кредитного риска, к которой отнесены выданные займы по состоянию на конец отчетного периода в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты".

  Приложение 10
к постановлению

Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма административных данных размещена на интернет–ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет о лицах, связанных с банком особыми отношениями, и сделках с ними

      Индекс формы административных данных: AFFIL

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: по состоянию на "___" ______________ 20__ года

      Круг лиц, представляющих отчет: банки второго уровня

      Сроки представления:

      в части реестра лиц, связанных с банком особыми отношениями, – ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

      в части сведений о сделках с лицами, связанными с банком особыми отношениями, и дополнительных сведений к отчету о лицах, связанных с банком особыми отношениями, и сделках с ними – ежемесячно, не позднее пятнадцатого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

  Форма

Таблица 1. Реестр лиц, связанных с банком особыми отношениями

Наименование показателей

Значение

1

Вид идентификатора


2

Идентификатор


3

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при его наличии) (для физического лица)


4

Признак физического лица


5

Страна регистрации


6

Признак, в соответствии с которым лицо отнесено к лицу, связанному с банком особыми отношениями


7

Дата, с которой лицо включено в реестр лиц, связанных с банком особыми отношениями


8

Дата, с которой лицо исключено из реестра лиц, связанных с банком особыми отношениями


Таблица 2. Сведения о сделках с лицами, связанными с банком особыми отношениями

Наименование показателей

Значение

1

Вид идентификатора


2

Идентификатор


3

Сведения о сделке по условиям договора:


3.1

референс (код) сделки


3.2

номер договора


3.3

дата заключения договора (начала выполнения условий сделки)


3.4

дата окончания действия договора (выполнения условий сделки)


3.5

вид операции


3.6

цель сделки


3.7

код валюты


3.8

сумма сделки


3.9

ставка вознаграждения


4

Реквизиты решения уполномоченного органа (лица):


4.1

Номер


4.2

Дата


5

Признак заключения сделки в соответствии с типовыми условиями


6

Показатели стоимости сделки на отчетную дату:


6.1

вид стоимостного показателя


6.2

номер счета


6.3

Сумма


Таблица 3. Дополнительные сведения о лицах, связанных с банком особыми отношениями, и сделках с ними

Наименование показателей

Значение

1

Вид показателя


2

Сумма


      Наименование _______________________________________________________
Адрес_______________________________________________________________
Телефон ________________________________________
Адрес электронной почты _________________________
Исполнитель ______________________________________ ________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
____________________________________________________ ______________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата "______" ______________ 20__ года

  Приложение
к форме отчета о лицах,
связанных с банком
особыми отношениями,
и сделках с ними

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о лицах, связанных с банком особыми отношениями, и сделках с ними
(индекс – AFFIL, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Отчет о лицах, связанных с банком особыми отношениями, и сделках с ними" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      3. Форма составляется банками второго уровня ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода.

      Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

      5. При заполнении формы коды указываются в соответствии со справочниками, используемыми в информационной системе, посредством которой представляется Форма, даты указываются в формате: "ДД.ММ.ГГГГ", где "ГГГГ" – год, "ММ" – месяц, "ДД" – день.

      6. Номера счетов в Форме и Пояснении указываются в соответствии с Типовым планом счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях, акционерном обществе "Банк Развития Казахстана" и филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793 (далее – Типовой план счетов банков).

      7. Все показатели являются обязательными для заполнения, за исключением указанных в Пояснении случаев, когда показатель не представляется.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      8. В Форме указываются:

      в Таблице 1 – значения по показателям реестра лиц, связанных с банком особыми отношениями;

      в Таблице 2 – значения по показателям отчета о сделках с лицами, связанными с банком особыми отношениями, включая сведения обо всех сделках банка с такими лицами, заключенных в течение отчетного месяца, и (или) действующих на отчетную дату;

      в Таблице 3 – дополнительные сведения к отчету о лицах, связанных с банком особыми отношениями, и сделках с ними.

      9. В строках 1, 5 и 6 Таблицы 1, строках 1, 3.5, 3.6, 3.7, 6.1 и 6.2 Таблицы 2, строке 1 Таблицы 3 значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

      10. Признак связанности лица с банком второго уровня особыми отношениями определяется статьей 40 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", статьей 12-1 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" и статьей 64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах".

      11. В таблице 1 указываются сведения обо всех лицах, связанных с банком особыми отношениями по состоянию на отчетную дату и являвшихся связанными с банком особыми отношениями в течение отчетного периода.

      Для идентификации лиц, связанных с банком второго уровня, особыми отношениями, в строках 1 и 2 таблиц 1 и 2 указываются следующие виды идентификаторов и их значения:

      по резидентам Республики Казахстан: для юридического лица – бизнес-идентификационный номер; для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя – индивидуальный идентификационный номер;

      по нерезидентам Республики Казахстан: для юридического лица – банковский идентификационный код, присвоенный контрагенту банка в соответствии с международным стандартом ISO (International Organization for Standartization) 9362: Bank Identifier Code (далее – банковский идентификационный код); для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, и для юридического лица (при отсутствии у него банковского идентификационного кода) – альтернативный идентификационный номер, сформированный отчитывающимся банком по алгоритму, установленному для информационной системы, посредством которой представляется Форма.

      В строке 3 таблицы 1 указывается наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при его наличии) (для физического лица) в соответствии со справочником лиц, связанных с банком особыми отношениями, который ведется банком.

      12. В строке 4 таблицы 1 по лицу, связанному с банком особыми отношениями, являющемуся физическим лицом (в том числе индивидуальным предпринимателем), указывается значение "1", в иных случаях указывается "0".

      13. В строке 6 таблицы 1 допускается одновременное отражение нескольких актуальных значений. Если лицо имеет несколько признаков связанности особыми отношениями с банком, в строке 6 таблицы 1 указываются все признаки.

      14. По всем лицам, являющимся связанными с банком особыми отношениями по состоянию на дату вступления в силу настоящего постановления, в строке 7 таблицы 1 указывается дата вступления в силу настоящего постановления. В последующие отчетные периоды строки 7 и 8 таблицы 1 заполняются по факту включения или исключения лиц из реестра лиц, связанных с банком особыми отношениями.

      15. В таблице 2 указываются сведения обо всех сделках банка с лицами, связанными особыми отношениями с ним, сумма которых по каждому виду операций банка с лицом, связанным особыми отношениями с ним, превышает 0,01 (ноль целых одну сотых) процента в совокупности от размера регуляторного собственного капитала банка.

      Если собственный капитал банка имеет отрицательное значение, в таблице 2 указываются сведения обо всех сделках банка с лицами, связанными особыми отношениями с ним, сумма которых по каждому виду операций банка с лицом, связанным особыми отношениями с ним, превышает 0,001 (ноль целых одну тысячных) процента в совокупности от размера активов банка.

      16. В строке 3.1 таблицы 2 указывается референс (код) сделки, который служит уникальным идентификатором данной сделки в информационной системе банка.

      17. При выборе вида операции в строке 3.5 таблицы 2 "выплаченные дивиденды лицам, связанным с банком особыми отношениями" и "выплаченные дивиденды банку лицами, связанными с банком особыми отношениями" в строке 3.3 таблицы 2 указывается дату выплаты и дату получения дивидендов соответственно.

      В строке 3.8 таблицы 2 указывается сумма выплаченных дивидендов, а в строке 6.3 таблицы 2 по виду стоимостного показателя "Начисленные доходы, расходы" – сумма начисленных дивидендов.

      18. При пролонгации действия договора, в строке 3.4 таблицы 2 указывается соответствующая дата, до которой пролонгировано действие договора, в строке 6.3 таблицы 2 по виду стоимостного показателя "Основной долг" – сумма балансового остатка на отчетную дату в период действия пролонгированного договора сделки.

      19. В строке 3.6 таблицы 2 указывается цель сделки в соответствии со справочником, который ведется банком.

      20. В строке 3.7 таблицы 2 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

      21. В строке 3.8 таблицы 2 отражается сумма сделки, указанная в договоре.

      Сумма сделки по договору в иностранной валюте указывается в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному в порядке, предусмотренном пунктом 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказа Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 "О порядке определения рыночного курса обмена валюты", зарегистрированных в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378, на дату заключения договора.

      22. В строке 3.9 указывается ставка вознаграждения по сделке в соответствии с условиями договора в процентах годовых.

      23. В строках 4.1 и 4.2 таблицы 2 отражаются реквизиты решения уполномоченного органа (лица) о совершении (заключении) банком сделки с лицом, связанным с ним особыми отношениями.

      Показатели в строках 4.1 и 4.2 таблицы 2 не заполняются, если по показателю в строке 5 таблицы 2 указано значение "1".

      Если на момент заключения сделки лицо не имело признака связанности с банком особыми отношениями, значения в строках 4.1 и 4.2 таблицы 2 не представляются.

      24. В строке 5 таблицы 2 при заключении сделки с лицом, связанным с банком особыми отношениями, в соответствии с типовыми условиями таких сделок, утвержденными советом директоров банка и применяемыми к аналогичным сделкам с третьими лицами, указывается "1", в ином случае указывается "0".

      25. В строках 6.2 и 6.3 указываются номера счетов в соответствии с Типовым планом счетов банков, на которых учитываются суммы сделок банка с лицами, связанными с ним особыми отношениями, и соответствующие им стоимостные значения на отчетную дату.

      Если стоимостное значение равно нулю, показатели по строкам 6.1, 6.2 и 6.3 не представляются.

      Размер резервов (провизий) указывается в абсолютном значении как положительное число.

      26. По виду стоимостного показателя в строке 6.1 таблицы 2 "Доходы, расходы", в строке 6.3 указываются суммы процентных доходов, расходов по сделке на отчетную дату, отраженные на соответствующих балансовых счетах 4 и 5 классов в соответствии с Типовым планом счетов банков.

  Приложение 11
к постановлению

Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет об операциях с наличными деньгами

      Индекс формы административных данных: CASH

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: по состоянию на 1 ______________ 20__ года

      Круг лиц, представляющих отчет: банки второго уровня

      Срок представления: ежемесячно, не позднее тридцатого числа месяца, следующего за отчетным месяцем

  Форма

Таблица 1. Сведения по операциям клиентов

Наименование показателей

Значение

1

Референс


2

Регион


3

Расчетно-кассовое отделение


4

Категория операций


5

Тип клиента


6

Категории субъектов предпринимательства


7

Вид экономической деятельности клиента


8

Вид операций


9

Сумма


Таблица 2. Сведения по кассовым операциям

Наименование показателей

Значение

1

Референс


2

Регион


3

Категория операций


4

Вид операций


5

Сумма


      Наименование _______________________________________________________
Адрес_______________________________________________________________
Телефон ________________________________________
Адрес электронной почты _________________________
Исполнитель ______________________________________ ________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_________________________________________________ ________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата "______" ______________ 20__ года

  Приложение
к форме отчета
об операциях
с наличными деньгами

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет об операциях с наличными деньгами
(индекс – CASH, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Отчет об операциях с наличными деньгами" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан".

      3. Форма составляется банками второго уровня ежемесячно.

      4. Форма составляется по состоянию на конец отчетного месяца. Единицей измерения, используемой при заполнении Формы, является тенге. Стоимостные показатели указываются в числах с двумя знаками после запятой.

      5. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

      6. Для целей Формы используются следующие понятия:

      1) электронные устройства – банкоматы, электронные терминалы и иные устройства, предназначенные для кассовых операций по приему и (или) выдаче наличных денег или для осуществления иных видов операций, формирования соответствующих подтверждающих документов, за исключением POS-терминалов;

      2) POS-терминал – электронно-механическое устройство, посредством которого с использованием платежных карточек и соединения с информационной системой банка второго уровня, осуществляется выдача наличных денег.

      7. Все показатели являются обязательными для заполнения, за исключением указанных в Пояснении случаев, когда показатель не представляется.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      8. В Форме указываются сведения об операциях (приход, расход), осуществленных с использованием наличных денег через кассы, электронные устройства и POS-терминалы банка второго уровня юридическими (всех форм собственности), физическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

      9. Строка 1 таблиц 1 и 2 предназначена для отражения референса, который служит идентификатором строки отчета в информационной системе, предназначенной для сбора отчетности. Референс является уникальным для банка второго уровня, представляющего сведения об операции с наличными деньгами.

      10. В строках 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 таблицы 1 и строках 2, 3 и 4 таблицы 2 значения заполняются в соответствии с кодами справочников, размещенных в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

      11. В строке 3 таблицы 1 указывается расчетно-кассовое отделение банка второго уровня, где была осуществлена приходно-расходная операция с наличными деньгами, в соответствии со справочником, который ведется банком второго уровня.

      Показатель является обязательным для заполнения по всем операциям, за исключением приходных и расходных операций с наличными деньгами, совершенных через электронные устройства и POS-терминалы.

      12. В строке 6 таблицы 1 указывается категория субъекта предпринимательства (по клиентам, являющимся юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями).

      13. В строке 7 таблицы 1 указывается вид экономической деятельности клиентов, являющихся юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

      14. Строка 8 таблицы 1 классифицируется на следующие приходные и расходные статьи:

      1) статьи прихода наличных денег:

      в статье "Поступления от реализации товаров, услуг и выполненных работ" отражаются поступления наличных денег:

      от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей всех форм собственности;

      от продажи товаров как торговыми, так и неторговыми предприятиями;

      от видов услуг и работ, составляющих основную деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: бытовых, медицинских, юридических, ремонтно-строительных, ритуальных услуг и услуг в сфере образования;

      поступление наличных денег от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в уплату комиссионного вознаграждения за оказание банковских услуг (сборы за бланки для приема платежей в бюджет и прочее);

      от вышеназванных видов услуг и работ, не относящихся к основному виду деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, при этом не противоречащих требованиям действующего законодательства Республики Казахстан, поступления наличных денег от оказания других видов услуг;

      в статье "Поступления на счета" отражаются поступления наличных денег в кассы банка второго уровня от юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей для пополнения вкладов, текущих и карточных счетов;

      в статье "Поступления от физических лиц для разового перевода по Республике Казахстан посредством систем денежных переводов (без открытия счета)" отражаются поступления наличных денег от физических лиц для осуществления переводов в пользу других лиц, находящихся на территории Республики Казахстан, посредством системы денежных переводов (без открытия счета в банке второго уровня);

      в статье "Поступления от физических лиц для разового перевода за рубеж посредством систем денежных переводов (без открытия счета)" отражаются поступления наличных денег от физических лиц для осуществления переводов в пользу других лиц, находящихся за пределами Республики Казахстан, посредством системы денежных переводов (без открытия счета в банке второго уровня);

      в статье "Погашение займов" отражаются поступления наличных денег на текущие счета физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в счет погашения займов и начисленного вознаграждения по ним, прием платежей без открытия счета для погашения займов, оформленных в других финансовых организациях;

      в статье "Поступления наличных денег через электронные устройства" отражаются поступления наличных денег на счета физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей через электронные устройства;

      в статье "Поступления наличных денег, не учтенные по вышеприведенным статьям "Прихода наличных денег" отражаются все прочие поступления, не учтенные по вышеприведенным статьям "Прихода наличных денег".

      2) статьи расхода наличных денег:

      в статье "Выдача на оплату товаров, услуг и выполненных работ" отражается выдача наличных денег юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям всех форм собственности для расчетов за товары, услуги и выполненные работы, на хозяйственные и представительские расходы, в том числе юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим право производить скупку вещей, драгоценных камней и металлов, предметов искусства, антиквариата и ремесленно-кустарных изделий, на заготовку утильсырья, металлолома, на скупку стеклянной тары у населения;

      в статье "Выдача со счетов" отражается выдача наличных денег банком второго уровня с текущих, карточных счетов физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, возврат вкладов и вознаграждения по ним;

      в статье "Выдача наличных денег физическим лицам по разовому переводу по Республике Казахстан посредством систем денежных переводов (без открытия счета)" отражается выдача наличных денег физическим лицам за счет поступлений по переводам от других лиц, находящихся на территории Республики Казахстан, посредством системы денежных переводов (без открытия счета в банке второго уровня);

      в статье "Выдача наличных денег физическим лицам по разовому переводу из-за рубежа посредством систем денежных переводов (без открытия счета)" отражается выдача наличных денег физическим лицам за счет поступлений по переводам от других лиц, находящихся за пределами Республики Казахстан, посредством системы денежных переводов (без открытия счета в банке второго уровня);

      в статье "Выдача займов" отражается выдача займов наличными деньгами с текущего счета физическим, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на цели, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан;

      в статье "Выдача наличных денег через электронные устройства" отражается выдача наличных денег со счетов физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей через электронные устройства;

      в статье "Выдача наличных денег через POS-терминалы" отражается выдача наличных денег через POS-терминалы;

      в статье "Выдача наличных денег для расчетов с работниками" отражается выдача наличных денег с текущих счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для расчетов по всем видам оплаты труда, включая заработную плату, выплату по больничному листу при временной нетрудоспособности, возмещение или оплату расходов по командировке, отпускные выплаты, премии, доплаты и надбавки, компенсации, пособия и другое;

      в статье "Выдача наличных денег, не учтенная по вышеприведенным статьям "Расхода наличных денег" отражается прочая выдача наличных денег, не учтенная по вышеприведенным статьям "Расхода наличных денег".

      15. Строка 4 таблицы 2 классифицируется на следующие приходные и расходные статьи:

      1) статьи прихода наличных денег:

      в статье "Поступления изъятых наличных денег из электронных устройств" отражаются поступления наличных денег, изъятых из электронных устройств;

      в статье "Поступления от продажи иностранной валюты обменными пунктами банка второго уровня" отражаются поступления наличных денег за проданную иностранную валюту от собственных обменных пунктов, банка второго уровня;

      в статье "Поступления от продажи иностранной валюты юридическими лицами, осуществляющими деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой" отражаются поступления наличных денег за проданную иностранную валюту от юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой;

      в статье "Поступления наличных денег в операционную кассу банка второго уровня из оборотной кассы филиалов Национального Банка Республики Казахстан" отражаются поступления наличных денег из оборотной кассы филиалов Национального Банка Республики Казахстан для подкрепления операционных касс банка второго уровня;

      в статье "Поступления наличных денег в операционную кассу банка второго уровня из его кассовых подразделений и из операционных касс банков второго уровня, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций" отражаются поступления наличных денег:

      в операционную кассу банка второго уровня от его самостоятельных операционных касс, расположенных вне кассового узла банка второго уровня (перемещение наличных денег по сети банка второго уровня: касса головного офиса, касса филиала, касса, расположенная вне кассового узла банка второго уровня);

      в операционную кассу банка второго уровня из операционных касс других банков второго уровня, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;

      2) статьи расхода наличных денег:

      в статье "Остаток наличных денег в операционной кассе на конец отчетного периода" отражаются остатки наличных денег в операционной кассе банка второго уровня на конец отчетного периода;

      в статье "Выдача наличных денег для загрузки электронных устройств" отражается выдача наличных денег для подкрепления электронных устройств;

      в статье "Выдача наличных денег на покупку иностранной валюты банком второго уровня собственным обменным пунктам" отражается выдача наличных денег собственным обменным пунктам на покупку иностранной валюты;

      в статье "Выдача наличных денег на покупку иностранной валюты юридическим лицам, осуществляющим деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой" отражается выдача наличных денег на покупку иностранной валюты юридическим лицам, осуществляющим деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой;

      в статье "Сдача наличных денег банком второго уровня в оборотную кассу филиалов Национального Банка Республики Казахстан" отражается сумма наличных денег, переданных банком второго уровня в оборотную кассу филиалов Национального Банка Республики Казахстан;

      в статье "Выдача наличных денег из операционной кассы банка второго уровня в его кассовые подразделения, операционные кассы банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций" отражается выдача наличных денег:

      из операционной кассы банка второго уровня его самостоятельным операционным кассам, расположенным вне кассового узла банка второго уровня (перемещение наличных денег по сети банка второго уровня: касса головного офиса, касса филиала, касса, расположенная вне кассового узла банка второго уровня);

      из операционной кассы банка второго уровня в операционные кассы других банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций.

      16. Совокупная сумма по всем клиентским приходным операциям, указанным в строке 9 таблицы 1 (за исключением поступлений наличных денег через электронные устройства), и по всем кассовым приходным операциям, указанным в строке 5 таблицы 2 равняется совокупной сумме по всем клиентским расходным операциям, указанным в строке 9 таблицы 1 (за исключением выдачи наличных денег через электронные устройства), и по всем кассовым расходным операциям, указанным в строке 5 таблицы 2.

  Приложение 12
к постановлению

Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет по счетам и вкладам клиентов-резидентов

      Индекс формы административных данных: RESDEP

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: по состоянию на "___" ________________20__ года

      Круг лиц, представляющих отчет: банки второго уровня

      Сроки представления:

      ежемесячно, не позднее восьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

      дополнительный отчет за декабрь месяц (с учетом заключительных оборотов по внутрибанковским операциям) – не позднее тридцать первого января года, следующего за завершенным финансовым годом

  Форма

Наименование показателей

Значение

1

Референс


2

Сведения о вкладчиках и регионе банка:


2.1

категория контрагента


2.2

Регион


3

Сведения на конец отчетного периода:


3.1

вид счета (вклада)


3.2

код группы валют


3.3

срок вклада


3.4

средневзвешенная годовая ставка вознаграждения, %


3.5

поступление за отчетный период


3.6

выбытие за отчетный период


3.7

остаток денег на счетах (вкладах)


      Наименование _______________________________________________________
Адрес_______________________________________________________________
Телефон ________________________________________
Адрес электронной почты _________________________
Исполнитель ________________________________________ _______________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
____________________________________________________ ________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата "______" ______________ 20__ года

  Приложение
к форме отчета
по счетам и вкладам
клиентов-резидентов

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет по счетам и вкладам клиентов-резидентов
(индекс – RESDEP, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее Пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Отчет по счетам и вкладам клиентов-резидентов" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      3. Форма составляется банками второго уровня ежемесячно по состоянию на конец отчетного месяца.

      Единицей измерения для стоимостных показателей Формы является тенге. Стоимостные показатели указываются в числах с двумя знаками после запятой.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

      5. При заполнении формы коды указываются в соответствии со справочниками, используемыми в информационной системе, посредством которой представляется Форма, даты указываются в формате: "ДД.ММ.ГГГГ", где "ГГГГ" – год, "ММ" – месяц, "ДД" – день.

      6. Все показатели являются обязательными для заполнения, за исключением указанных в Пояснении случаев, когда показатель не представляется.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      7. В строках 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 и 3.3 значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

      8. При заполнении Формы банки второго уровня раскрывают сведения о счетах и вкладах клиентов-резидентов.

      9. Информация указывается по счетам и вкладам клиентов-резидентов Республики Казахстан, отнесенных к секторам экономики "6", "7", "8" или "9", в разбивке по сроку (отсутствию срока), областям, согласно соответствующим филиалам банка (относительно расположения филиалов банка), в тенге и в иностранной валюте.

      Код сектора экономики указывается в соответствии со следующей кодификацией:

      код "6" – государственные нефинансовые организации;

      код "7" – негосударственные нефинансовые организации;

      код "8" – некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства;

      код "9" – домашние хозяйства.

      10. В строке 2.1 указывается код "1", если контрагентом (вкладчиком) является юридическое лицо, код "2", если контрагентом (вкладчиком) является физическое лицо (включая индивидуальных предпринимателей).

      11. В строке 2.2 указывается регион филиала банка второго уровня, обслуживающего счет.

      12. В строке 3.3 счета, вклады распределяются по срокам на основании договоров банковского вклада с клиентами.

      13. В строке 3.4 отражаются средневзвешенные ставки вознаграждения по договорам по фактически привлеченным суммам денег на счета, вклады клиентов-резидентов за отчетный месяц.

      14. Если в течение отчетного месяца по счетам, вкладам в иностранной валюте проводились операции пролонгирования, пополнения, частичного снятия, суммы поступления, выбытия в строках 3.5 и 3.6 соответственно пересчитываются по рыночному курсу обмена валют, определенному в порядке, предусмотренном пунктом 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказа Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 "О порядке определения рыночного курса обмена валюты", зарегистрированных в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378 (далее – Постановление № 15 и Приказ № 99), на дату проведения операций с иностранной валютой.

      15. В строке 3.7 по счетам, вкладам в иностранной валюте суммы пересчитываются по рыночному курсу обмена валют, определенному в порядке, предусмотренном пунктом 1 Постановления № 15 и Приказа № 99, на отчетную дату.

      В строке 3.7 указывается сумма обязательств банка по счетам, вкладам на конец отчетного периода, без учета начисленного вознаграждения.

  Приложение 13
к постановлению

Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет об основных источниках привлеченных денег

      Индекс формы административных данных: FUND

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: по состоянию на "___" ______________ 20__ года

      Круг лиц, представляющих отчет: банки второго уровня

      Срок представления: ежемесячно, не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным месяцем

  Форма

Наименование показателей

Значение

1

Референс


2

Сведения о контрагенте:


2.1

наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии)


2.2

вид идентификатора


2.3

идентификатор


2.4

категория контрагента


2.5

признак резидентства


2.6

страна регистрации


2.7

принадлежность к группе компаний


3

Вид фондирования


4

Валютный признак


5

Балансовая стоимость обязательства на отчетную дату


5.1

дисконт, включенный в балансовую стоимость


      Наименование _______________________________________________________
Адрес_______________________________________________________________
Телефон ________________________________________
Адрес электронной почты _________________________
Исполнитель ______________________________________ ________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
____________________________________________________ ______________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата "______" ______________ 20__ года

  Приложение
к форме отчета об основных
источниках привлеченных денег

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет об основных источниках привлеченных денег
(индекс – FUND, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее Пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Отчет об основных источниках привлеченных денег" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      3. Форма составляется банками второго уровня ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода.

      Единицей измерения, используемой при заполнении Формы, является тенге. Стоимостные показатели указываются в числах с двумя знаками после запятой.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

      5. При заполнении формы коды указываются в соответствии со справочниками, используемыми в информационной системе, посредством которой представляется Форма, даты указываются в формате: "ДД.ММ.ГГГГ", где "ГГГГ" – год, "ММ" – месяц, "ДД" – день.

      6. Номера счетов в Форме и Пояснении указываются в соответствии с Типовым планом счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях, акционерном обществе "Банк Развития Казахстана" и филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793 (далее – Типовой план счетов банков).

      7. Все показатели являются обязательными для заполнения, за исключением указанных в Пояснении случаев, когда показатель не представляется.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      8. В Форме указываются сведения о крупнейших депозиторах (кредиторах) банка - физических и юридических лицах, сумма обязательств (совокупная сумма обязательств) банка перед которыми составляет не менее 10 (десяти) миллионов тенге и входит в число 30 (тридцати) наибольших значений перечня депозиторов (кредиторов) банка, сформированного по убыванию суммы обязательств.

      Если депозиторами (кредиторами) банка является группа связанных лиц, включающая юридическое лицо, его крупных участников и (или) дочерние организации, то в целях определения статуса крупнейшего депозитора (кредитора) банка рассматривается совокупная сумма обязательств банка перед указанными лицами.

      Если депозиторами (кредиторами) банка являются несколько филиалов одного юридического лица, то в Форме указывается сумма обязательств в совокупности по данному юридическому лицу.

      9. В Форме указывается балансовая стоимость привлеченных банком денег, с учетом начисленного вознаграждения, положительных (отрицательных) корректировок, дисконтов и премий по счетам и вкладам до востребования, срочным и сберегательным вкладам, займам полученным, выпущенным в обращение ценным бумагам, бессрочным финансовым инструментам, субординированным долгам.

      10. В строках 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 3, 5.2 и 5.4 значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

      11. Если в число крупнейших депозиторов (кредиторов) банка отнесена группа связанных лиц, включающая юридическое лицо, его крупных участников и (или) дочерние организации, то сведения в Форме указываются отдельно по каждому из указанных лиц.

      12. Статусы крупных участников юридического лица (доля участия которых составляет 10 (десять) и более процентов) и (или) его дочерних организаций в целях пунктов 8 и 11 Пояснения обновляются банком по состоянию на начало каждого календарного месяца.

      13. В число крупнейших депозиторов (кредиторов) банка не включается акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд", средства которого размещены им самостоятельно и (или) Национальным Банком Республики Казахстан в качестве доверительного управляющего пенсионными активами.

      14. В строке 2.1 указывается наименование контрагента (депозитора, кредитора) в соответствии со справочником, который ведется отчитывающимся банком. По физическим лицам показатель в строке 2.1 не представляется.

      Для идентификации крупнейших депозиторов (кредиторов) банка в строках 2.2 и 2.3 указываются следующие виды идентификаторов и их значения:

      по резидентам Республики Казахстан: для юридического лица – бизнес-идентификационный номер; для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя – индивидуальный идентификационный номер;

      по нерезидентам Республики Казахстан: для юридического лица – банковский идентификационный код, присвоенный контрагенту банка в соответствии с международным стандартом ISO (International Organization for Standartization) 9362: Bank Identifier Code (далее – банковский идентификационный код); для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, и для юридического лица (при отсутствии у него банковского идентификационного кода) – альтернативный идентификационный номер, сформированный отчитывающимся банком по алгоритму, установленному для информационной системы, посредством которой представляется Форма.

      15. В строке 2.4 указывается код "1", если кредитором (депозитором) является юридическое лицо, код "2", если кредитором (депозитором) является физическое лицо (включая индивидуальных предпринимателей).

      16. В строке 2.5 по контрагенту, являющемуся резидентом Республики Казахстан, указывается значение "1", по контрагенту, являющемуся нерезидентом Республики Казахстан, указывается значение "2".

      17. В строке 2.7 указывается наименование компании верхнего уровня группы (при ее наличии), к которой принадлежит контрагент.

      18. В строке 4 по обязательствам в национальной валюте указывается значение "1", в иных случаях указывается "0".

      19. В строке 5 указывается балансовая стоимость привлеченных банком денег, с учетом начисленного вознаграждения, положительных (отрицательных) корректировок, дисконтов и премий.

      20. Значение в строке 5 включает значение в строке 5.1.

      21. Исламскими банками строка 5 заполняется с учетом остатков на балансовом счете 7830 "Обязательства по договору об инвестиционном депозите" в соответствии с Типовым планом счетов банков.

      22. Показатель в строке 5.1 не представляется при отсутствии дисконта, включенного в балансовую стоимость.

  Приложение 14
к постановлению

Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет по объемам и ставкам вознаграждений депозитов физических лиц

      Индекс формы административных данных: INDDEP

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: по состоянию на "___" ________________ 20__ года

      Круг лиц, представляющих отчет: банки второго уровня, являющиеся участниками системы обязательного гарантирования депозитов

      Сроки представления:

      ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

      дополнительный отчет за декабрь месяц (с учетом заключительных оборотов по внутрибанковским операциям) – не позднее тридцать первого января года, следующего за завершенным финансовым годом

  Форма

Таблица 1. Отчет по депозитам физических лиц

      (в тысячах тенге)

Наименование

Всего депозитов, в том числе:

До 3 (трех) месяцев включительно

От 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно

От 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев

12 (двенадцать) месяцев

Свыше 12 (двенадцати) месяцев

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Всего депозитов физических лиц в национальной и иностранной валютах, в том числе:1.1

Депозиты в национальной валюте, в том числе:1.1.1

Вклады, не соответствующие условиям срочности, в том числе:1.1.1.1

Условные вклады, в том числе:1.1.1.1.1

до 1 (одного) миллиона тенге включительно1.1.1.1.2

от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно1.1.1.1.3

от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно1.1.1.1.4

от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно1.1.1.1.5

от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно1.1.1.1.6

от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно1.1.1.1.7

от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно1.1.1.1.8

от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно1.1.1.1.9

свыше 500 (пятисот) миллионов тенге1.1.1.1.10

Справочно: условные вклады лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями1.1.1.2

Срочные вклады, в том числе:1.1.1.2.1

до 1 (одного) миллиона тенге включительно1.1.1.2.2

от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно1.1.1.2.3

от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно1.1.1.2.4

от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно1.1.1.2.5

от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно1.1.1.2.6

от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно1.1.1.2.7

от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно1.1.1.2.8

от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно1.1.1.2.9

свыше 500 (пятисот) миллионов тенге1.1.1.2.10

Справочно: срочные вклады в национальной валюте лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями1.1.2

Вклады, соответствующие условиям срочности, в том числе:1.1.2.1

с правом пополнения, в том числе:1.1.2.1.1

до 1 (одного) миллиона тенге включительно1.1.2.1.2

от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно1.1.2.1.3

от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно1.1.2.1.4

от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно1.1.2.1.5

от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно1.1.2.1.6

от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно1.1.2.1.7

от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно1.1.2.1.8

от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно1.1.2.1.9

свыше 500 (пятисот) миллионов тенге1.1.2.1.10

Справочно: вклады, соответствующие условиям срочности, с правом пополнения лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями1.1.2.2

без права пополнения, в том числе:1.1.2.2.1

до 1 (одного) миллиона тенге включительно1.1.2.2.2

от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно1.1.2.2.3

от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно1.1.2.2.4

от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно1.1.2.2.5

от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно1.1.2.2.6

от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно1.1.2.2.7

от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно1.1.2.2.8

от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно1.1.2.2.9

свыше 500 (пятисот) миллионов тенге1.1.2.2.10

Справочно: вклады, соответствующие условиям срочности, без права пополнения лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями1.1.3

Сберегательные вклады, в том числе:1.1.3.1

с правом пополнения, в том числе:1.1.3.1.1

до 1 (одного) миллиона тенге включительно1.1.3.1.2

от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно1.1.3.1.3

от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно1.1.3.1.4

от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно1.1.3.1.5

от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно1.1.3.1.6

от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно1.1.3.1.7

от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно1.1.3.1.8

от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно1.1.3.1.9

свыше 500 (пятисот) миллионов тенге1.1.3.1.10

Справочно: сберегательные вклады с правом пополнения лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями1.1.3.2

без права пополнения, в том числе:1.1.3.2.1

до 1 (одного) миллиона тенге включительно1.1.3.2.2

от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно1.1.3.2.3

от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно1.1.3.2.4

от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно1.1.3.2.5

от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно1.1.3.2.6

от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно1.1.3.2.7

от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно1.1.3.2.8

от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно1.1.3.2.9

свыше 500 (пятисот) миллионов тенге1.1.3.2.10

Справочно: сберегательные вклады без права пополнения лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями1.1.4

Текущие счета, в том числе:1.1.4.1

до 1 (одного) миллиона тенге включительно1.1.4.2

от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно1.1.4.3

от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно1.1.4.4

от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно1.1.4.5

от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно1.1.4.6

от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно1.1.4.7

от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно1.1.4.8

от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно1.1.4.9

свыше 500 (пятисот) миллионов тенге1.1.4.10

Справочно: текущие счета лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями1.1.5

Вклады до востребования, в том числе:1.1.5.1

до 1 (одного) миллиона тенге включительно1.1.5.2

от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно1.1.5.3

от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно1.1.5.4

от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно1.1.5.5

от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно1.1.5.6

от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно1.1.5.7

от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно1.1.5.8

от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно1.1.5.9

свыше 500 (пятисот) миллионов тенге1.1.5.10

Справочно: вклады до востребования лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями2

Депозиты в иностранной валюте, в том числе:2.1

Вклады, не соответствующие условиям срочности, в том числе:2.1.1

Условные вклады, в том числе:2.1.1.1

до 1 (одного) миллиона тенге включительно2.1.1.2

от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно2.1.1.3

от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно2.1.1.4

от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно2.1.1.5

от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно2.1.1.6

от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно2.1.1.7

от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно2.1.1.8

от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно2.1.1.9

свыше 500 (пятисот) миллионов тенге2.1.1.10

Справочно: условные вклады лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями2.1.2

Срочные вклады, в том числе:2.1.2.1

до 1 (одного) миллиона тенге включительно2.1.2.2

от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно2.1.2.3

от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно2.1.2.4

от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно2.1.2.5

от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно2.1.2.6

от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно2.1.2.7

от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно2.1.2.8

от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно2.1.2.9

свыше 500 (пятисот) миллионов тенге2.1.2.10

Справочно: срочные вклады лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями2.2

Вклады, соответствующие условиям срочности, в том числе:2.2.1

до 1 (одного) миллиона тенге включительно2.2.2

от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно2.2.3

от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно2.2.4

от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно2.2.5

от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно2.2.6

от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно2.2.7

от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно2.2.8

от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно2.2.9

свыше 500 (пятисот) миллионов тенге2.2.10

Справочно: вклады, соответствующие условиям срочности лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями2.3

Сберегательные вклады, в том числе:2.3.1

до 1 (одного) миллиона тенге включительно2.3.2

от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно2.3.3

от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно2.3.4

от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно2.3.5

от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно2.3.6

от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно2.3.7

от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно2.3.8

от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно2.3.9

свыше 500 (пятисот) миллионов тенге2.3.10

Справочно: сберегательные вклады лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями2.4

Текущие счета, в том числе:2.4.1

до 1 (одного) миллиона тенге включительно2.4.2

от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно2.4.3

от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно2.4.4

от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно2.4.5

от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно2.4.6

от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно2.4.7

от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно2.4.8

от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно2.4.9

свыше 500 (пятисот) миллионов тенге2.4.10

Справочно: текущие счета лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями2.5

Вклады до востребования, в том числе:2.5.1

до 1 (одного) миллиона тенге включительно2.5.2

от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно2.5.3

от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно2.5.4

от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно2.5.5

от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно2.5.6

от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно2.5.7

от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно2.5.8

от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно2.5.9

свыше 500 (пятисот) миллионов тенге2.5.10

Справочно: вклады до востребования лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями3

Вклады в национальной валюте, по которым часть вознаграждения субсидируется государством (в рамках жилищных строительных сбережений, государственной образовательной накопительной системы), в том числе:3.1

до 1 (одного) миллиона тенге включительно3.2

от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно3.3

от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно3.4

от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно3.5

от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно3.6

от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно3.7

от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно3.8

от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно3.9

свыше 500 (пятисот) миллионов тенге3.10

Справочно: вклады в национальной валюте, по которым часть вознаграждения субсидируется государством (в рамках жилищных строительных сбережений, государственной образовательной накопительной системы) лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями4

Вклады в национальной валюте с плавающей процентной ставкой, в том числе:4.1

Срочные вклады, в том числе:4.1.1

до 1 (одного) миллиона тенге включительно4.1.2

от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно4.1.3

от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно4.1.4

от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно4.1.5

от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно4.1.6

от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно4.1.7

от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно4.1.8

от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно4.1.9

свыше 500 (пятисот) миллионов тенге4.1.10

Справочно: срочные вклады с плавающей процентной ставкой лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями4.2

Сберегательные вклады, в том числе:4.2.1

до 1 (одного) миллиона тенге включительно4.2.2

от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно4.2.3

от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно4.2.4

от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно4.2.5

от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно4.2.6

от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно4.2.7

от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно4.2.8

от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно4.2.9

свыше 500 (пятисот) миллионов тенге4.2.10

Справочно: сберегательные вклады с плавающей процентной ставкой лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями      продолжение таблицы:

Без установленного срока

Количество счетов, в том числе:

До 3 (трех) месяцев включительно

От 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно

От 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев

12 (двенадцать) месяцев

Свыше 12 (двенадцати) месяцев

Без установленного срока

9

10

11

12

13

14

15

16

Таблица 2. Отчет по оборотам депозитов физических лиц

Наименование

Количество счетов, открывшихся за отчетный месяц

Всего депозитов, принятых на вновь открывшихся счетах за отчетный месяц

Количество счетов, пролонгированных за отчетный месяц

Всего депозитов, пролонгированных за отчетный месяц

Количество счетов, пополненных вкладчиком и (или) третьим лицом за отчетный месяц

Всего депозитов, пополненных вкладчиком и (или) третьим лицом за отчетный месяц

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Всего депозитов физических лиц в национальной и иностранной валютах, в том числе:1.1

Депозиты в национальной валюте, в том числе:1.1.1

Вклады, не соответствующие условиям срочности, в том числе:1.​1.​1.​1

Условные вклады1.​1.​1.​2

Срочные вклады, в том числе:1.​1.​1.​2.1

до 3 (трех) месяцев включительно1.​1.​1.​2.2

от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно1.​1.​1.​2.3

от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев1.​1.​1.​2.4

12 (двенадцать) месяцев1.​1.​1.​2.5

свыше 12 (двенадцати) месяцев1.1.2

Вклады, соответствующие условиям срочности, с правом пополнения, в том числе:1.​1.​2.​1

до 3 (трех) месяцев включительно1.​1.​2.​2

от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно1.​1.​2.​3

от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев1.​1.​2.​4

12 (двенадцать) месяцев1.​1.​2.​5

свыше 12 (двенадцати) месяцев1.1.3

Вклады, соответствующие условиям срочности, без права пополнения, в том числе:1.​1.​3.​1

до 3 (трех) месяцев включительно1.​1.​3.​2

от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно1.​1.​3.​3

от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев1.​1.​3.​4

12 (двенадцать) месяцев1.​1.​3.​5

свыше 12 (двенадцати) месяцев1.1.4

Сберегательные вклады с правом пополнения, в том числе:1.​1.​4.​1

до 3 (трех) месяцев включительно1.​1.​4.​2

от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно1.​1.​4.​3

от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев1.​1.​4.​4

12 (двенадцать) месяцев1.​1.​4.​5

свыше 12 (двенадцати) месяцев1.1.5

Сберегательные вклады без права пополнения, в том числе:1.​1.​5.​1

до 3 (трех) месяцев включительно1.​1.​5.​2

от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно1.​1.​5.​3

от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев1.​1.​5.​4

12 (двенадцать) месяцев1.​1.​5.​5

свыше 12 (двенадцати) месяцев1.1.6

Текущие счета1.1.7

Вклады до востребования2

Депозиты в иностранной валюте, в том числе:2.1

Вклады, не соответствующие условиям срочности, в том числе:2.1.1

Условные вклады2.1.2

Срочные вклады, в том числе:2.​1.​2.​1

до 3 (трех) месяцев включительно2.​1.​2.​2

от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно2.​1.​2.​3

от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев2.​1.​2.​4

12 (двенадцать) месяцев2.​1.​2.​5

свыше 12 (двенадцати) месяцев2.2

Вклады, соответствующие условиям срочности, в том числе:2.2.1

до 3 (трех) месяцев включительно2.2.2

от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно2.2.3

от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев2.2.4

12 (двенадцать) месяцев2.2.5

свыше 12 (двенадцати) месяцев2.3

Сберегательные вклады, в том числе:2.3.1

до 3 (трех) месяцев включительно2.3.2

от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно2.3.3

от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев2.3.4

12 (двенадцать) месяцев2.3.5

свыше 12 (двенадцати) месяцев2.4

Текущие счета2.5

Вклады до востребования3

Вклады в национальной валюте, по которым часть вознаграждения субсидируется государством (в рамках системы жилищных строительных сбережений, государственной образовательной накопительной системы), в том числе:3.1

до 3 (трех) месяцев включительно3.2

от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно3.3

от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев3.4

12 (двенадцать) месяцев3.5

свыше 12 (двенадцати) месяцев4

Депозиты в национальной валюте с плавающей процентной ставкой, в том числе:4.1

Срочные вклады, в том числе:4.1.1

до 3 (трех) месяцев включительно4.1.2

от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно4.1.3

от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев4.1.4

12 (двенадцать) месяцев4.1.5

свыше 12 (двенадцати) месяцев4.2

Сберегательные вклады, в том числе:4.2.1

до 3 (трех) месяцев включительно4.2.2

от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно4.2.3

от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев4.2.4

12 (двенадцать) месяцев4.2.5

свыше 12 (двенадцати) месяцев      продолжение таблицы:

Количество счетов, из которых были частично сняты деньги за отчетный месяц

Всего депозитов, частично снятых за отчетный месяц

Количество счетов, погашенных по сроку за отчетный месяц

Всего депозитов, погашенных по сроку за отчетный месяц

Количество счетов, досрочно погашенных за отчетный месяц

Всего депозитов, досрочно погашенных за отчетный месяц

9

10

11

12

13

14Таблица 3. Отчет о сумме возмещения

1

Сумма возмещения акционерного общества "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" (далее – Фонд) по депозитам (без учета встречных требований банка второго уровня к депозиторам) (в тысячах тенге)


2

Сумма возмещения Фонда по депозитам (с учетом встречных требований банка второго уровня к депозиторам) (в тысячах тенге)


3

Количество клиентов (в единицах), в том числе:


3.1

клиенты с нулевыми остатками по всем счетам (в единицах)


4

Количество счетов с нулевыми остатками (в единицах)


Таблица 4. Отчет по депозитам физических лиц в региональном разрезе

Области

В тенге

В иностранной валюте

Количество счетов

Всего депозитов (в тысячах тенге)

Количество счетов

Всего депозитов (в тысячах тенге)

1

2

3

4

5

6

1

Акмолинская

2

Актюбинская

3

Алматинская

4

Атырауская

5

Восточно-Казахстанская

6

Жамбылская

7

Западно-Казахстанская

8

Карагандинская

9

Костанайская

10

Кызылординская

11

Мангистауская

12

Павлодарская

13

Северо-Казахстанская

14

Туркестанская

15

город Алматы

16

город Нур-Султан

17

город Шымкент

Итого:


Таблица 5. Ставки вознаграждения и объемы привлечения за отчетный месяц по привлечҰнным депозитам физических лиц с фиксированной процентной ставкой (депозиты с фиксированной процентной ставкой)


Категория депозита с фиксированной процентной ставкой

Объем вновь привлеченных вкладов (депозитов), в тысячах тенге

Максимальная ставка

Средневзвешенная ставка

1

2

3

4

5

1

Депозиты в национальной валюте
1.1

Вклады, не соответствующие условиям срочности, в том числе:
1.1.1

Условные вклады
1.1.2

Срочные вклады, в том числе:
1.1.2.1

до 3 (трех) месяцев включительно
1.1.2.2

от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно
1.1.2.3

от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев
1.1.2.4

12 (двенадцать) месяцев
1.1.2.5

свыше 12 (двенадцати) месяцев
1.2

Вклады, соответствующие условиям срочности, с правом пополнения, в том числе:
1.2.1

до 3 (трех) месяцев включительно
1.2.2

от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно
1.2.3

от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев
1.2.4

12 (двенадцать) месяцев
1.2.5

свыше 12 (двенадцати) месяцев
1.3

Вклады, соответствующие условиям срочности, без права пополнения, в том числе:
1.3.1

до 3 (трех) месяцев включительно
1.3.2

от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно
1.3.3

от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев
1.3.4

12 (двенадцать) месяцев
1.3.5

свыше 12 (двенадцати) месяцев
1.4

Сберегательные вклады с правом пополнения, в том числе:
1.4.1

до 3 (трех) месяцев включительно
1.4.2

от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно
1.4.3

от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев
1.4.4

12 (двенадцать) месяцев
1.4.5

свыше 12 (двенадцати) месяцев
1.5

Сберегательные вклады без права пополнения, в том числе:
1.5.1

до 3 (трех) месяцев включительно
1.5.2

от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно
1.5.3

от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев
1.5.4

12 (двенадцать) месяцев
1.5.5

свыше 12 (двенадцати) месяцев
1.6

Текущие счета
1.7

Вклады до востребования
2

Депозиты в иностранной валюте
2.1

Вклады, не соответствующие условиям срочности, в том числе:
2.1.1

Условные вклады
2.1.2

Срочные вклады, в том числе:
2.1.2.1

до 12 (двенадцати) месяцев
2.1.2.2

12 (двенадцать) месяцев и более
2.2

Вклады, соответствующие условиям срочности, в том числе:
2.2.1

до 12 (двенадцати) месяцев
2.2.2

12 (двенадцать) месяцев и более
2.3

Сберегательные вклады, в том числе:
2.3.1

до 12 (двенадцати) месяцев
2.3.2

12 (двенадцать) месяцев и более
2.4

Текущие счета
2.5

Вклады до востребования
3

Вклады, по которым часть вознаграждения субсидируется государством (в рамках системы жилищных строительных сбережений, государственной образовательной накопительной системы)
Таблица 6. Ставки вознаграждения и объемы привлечения за отчетный месяц по привлечҰнным депозитам физических лиц с плавающей процентной ставкой (депозиты в национальной валюте с плавающей процентной ставкой)

Бенчмарк

Значение бенчмарка

Объем вновь привлеченных вкладов (депозитов), в тысячах тенге

Спред, процентный пункт

Максимальная ставка

1

2

3

4

5

6

1

Базовая ставка Национального Банка Республики Казахстан

2

Уровень инфляции

3

TONIA

4

TWINA

Таблица 7. Отчет о наличии или отсутствии агентской сети для привлечения депозитов физических лиц

Наименование

Наличие (да или нет)

Количество агентов

Привлечение депозитов физических лиц посредством услуг агента (да или нет)

Привлечение депозитов физических лиц посредством жилищного строительного сберегательного банка и (или) Национального оператора почты

физических лиц

юридических лиц

1

2

3

4

5

6

Агентская сеть для привлечения депозитов физических лиц


      Наименование _______________________________________________________
Адрес______________________________________________________________
Телефон ________________________________________
Адрес электронной почты _________________________
Исполнитель ______________________________________ ________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
____________________________________________________ ______________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата "______" ______________ 20__ года

  Приложение
к форме отчета по объемам
и ставкам вознаграждений
депозитов физических лиц

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет по объемам и ставкам вознаграждений депозитов физических лиц
(индекс – INDDEP, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее Пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Отчет по объемам и ставкам вознаграждений депозитов физических лиц" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      3. Форма составляется банками второго уровня, являющимися участниками системы обязательного гарантирования депозитов, ежемесячно по состоянию на конец отчетного месяца.

      Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

      4. Вклады (депозиты) распределяются по срокам на основании договоров банковского вклада с клиентами. По срокам вклады (депозиты) классифицируются на вклады (депозиты):

      до 3 (трех) месяцев включительно;

      от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно;

      от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев;

      12 (двенадцать) месяцев;

      свыше 12 (двенадцати) месяцев;

      без установленного срока (текущие счета, вклады до востребования, условные вклады).

      5. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      6. При заполнении таблицы 1 банки второго уровня раскрывают сведения о вкладах (депозитах) физических лиц, в том числе с нулевыми остатками.

      7. По депозитам в иностранной валюте суммы пересчитываются по рыночному курсу обмена валют, определенному в порядке, предусмотренном пунктом 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказа Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 "О порядке определения рыночного курса обмена валюты", зарегистрированных в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378 (далее – Постановление № 15 и Приказ № 99), на отчетную дату.

      8. При распределении депозитов по группам в зависимости от суммы депозита используются данные по состоянию на конец отчетного периода.

      9. По графам 3 и 10 таблицы 1 указываются совокупные суммы депозитов и количество счетов, открытых физическими лицами в тенге и (или) в иностранной валюте.

      10. В графах 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 таблицы 1 указываются совокупные суммы депозитов и количество счетов, открытых физическими лицами в тенге и в иностранной валюте, в разбивке по сроку (отсутствию срока).

      11. В графах 9 и 16 таблицы 1, кроме текущих счетов, вкладов до востребования и условных вкладов, с учетом наличия ограничений в законодательстве Республики Казахстан указываются вклады, по которым срок договора истек, но вклад не востребован клиентом, при этом:

      1) клиент является бездействующим налогоплательщиком или имеет задолженность по налогам и социальным платежам, на счете клиента имеются ограничения (инкассовые распоряжения, постановления о приостановлении расходных операций), выставленные налоговыми органами Республики Казахстан;

      2) на счет клиента предъявлены требования третьих лиц об изъятии денег с банковского счета и (или) наложении ареста на деньги, находящиеся на банковском счете;

      3) банк пролонгирует данный вклад на условиях "вклада до востребования".

      12. В строке 3 таблицы 1 указываются сведения о вкладах, по которым часть вознаграждения субсидируется государством (в рамках жилищных строительных сбережений, государственной образовательной накопительной системы) или предусмотрены премии государства.

      13. В строке 4 таблицы 1 указываются сведения о депозитах, вознаграждение по которым начисляется по плавающей процентной ставке.

      14. Строки "Справочно: Вклады (депозиты) лиц, связанных с банком особыми отношениями" уже включены в соответствующие строки 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.2.1, 1.1.2.2., 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.4, 1.1.5, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3, 4.1 и 4.2 таблицы 1.

      Признак связанности лица с банком особыми отношениями определяется статьей 40 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", статьей 12-1 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" и статьей 64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах".

      15. В таблице 2 указываются обороты по вкладам (депозитам) физических лиц за отчетный месяц.

      16. Если в течение отчетного месяца по депозитам в иностранной валюте проводились операции пролонгирования, пополнения, частичного снятия, предусмотренные в отчете, суммы пересчитываются по рыночному курсу обмена валют, определенному в порядке, предусмотренном пунктом 1 Постановления № 15 и Приказа № 99, на дату проведения операций с иностранной валютой.

      17. В графах 3 и 4 таблицы 2 указываются сумма депозитов и количество счетов, открытых физическими лицами за отчетный месяц, в разбивке по сроку.

      18. В графах 5 и 6 таблицы 2 указываются количество счетов и сумма депозитов, сроки по которым пролонгированы в отчетном месяце.

      19. В графах 7 и 8 таблицы 2 указываются количество счетов и сумма депозитов, пополненных клиентами и (или) третьими лицами в отчетном месяце (за исключением капитализации). При этом в графах 7 и 8 таблицы 2 не указывается возврат денег на счета клиента банка второго уровня, списанных ранее в безакцептном порядке в целях погашения задолженности.

      20. В графах 9 и 10 таблицы 2 указываются количество счетов и сумма депозитов, с которых в отчетном месяце деньги частично изымались, в том числе по поручению клиента банка, его доверенного лица, по требованию третьих лиц на основании заключенных договоров, в соответствии с инкассовыми распоряжениями органов государственных доходов и судебных исполнителей.

      21. В графах 11 и 12 таблицы 2 указываются количество счетов и сумма депозитов, закрытых в отчетном месяце в связи с истечением срока договора, в том числе и текущие счета.

      22. В строках 13 и 14 таблицы 2 указываются количество счетов и сумма депозитов, досрочно закрытых в отчетном месяце.

      23. В строке 1 таблицы 3 указывается общая сумма возмещения по всем вкладам (депозитам) физических лиц банка второго уровня, подлежащая выплате Фондом, без учета встречных требований банка второго уровня к депозиторам.

      24. В строке 2 таблицы 3 указывается общая сумма возмещения по всем депозитам физических лиц банка, подлежащая выплате Фондом, с учетом (за вычетом) общей суммы встречных требований банка второго уровня к депозиторам.

      25. В строке 3 таблицы 3 указывается итоговое количество физических лиц, являющихся клиентами-депозиторами банка.

      26. В строке 3.1 таблицы 3 указывается количество клиентов с нулевым остатком по всем счетам. Если у клиента банка имеются несколько счетов в банке и один из них с нулевым остатком, то при заполнении указанной строки такие клиенты, имеющие нулевой остаток лишь по отдельным счетам, не учитываются.

      27. В строке 4 таблицы 3 указывается итоговое количество счетов физических лиц с нулевыми остатками.

      28. В таблице 4 указываются сумма и количество счетов по вкладам (депозитам) физических лиц в разбивке по областям, согласно соответствующим филиалам банка (относительно расположения филиалов банка), в тенге и в иностранной валюте. При отсутствии депозитов в филиалах, соответствующие ячейки отчета представляются с нулевыми остатками.

      29. Таблица 5 отчета заполняется по привлечҰнным вкладам (депозитам) физических лиц с фиксированной процентной ставкой банков второго уровня и текущим счетам, за период с первого по последнее (включительно) число отчетного месяца.

      30. По вновь привлеченным мультивалютным депозитам физических лиц банк второго уровня в сведениях указывает максимальные ставки вознаграждения по каждому виду валют.

      31. При пролонгации договора банковского вклада (счета) банк второго уровня в сведениях указывает максимальные ставки вознаграждения по продленному договору банковского вклада (счета).

      32. В графе 3 таблицы 5 указывается объем депозитов банка второго уровня, привлеченных за отчетный месяц по каждой категории депозита с фиксированной процентной ставкой. При расчете объема вновь привлеченных депозитов за отчетный месяц учитываются все притоки по вновь привлеченному депозиту за отчетный месяц.

      33. Вновь привлеченные депозиты в иностранной валюте пересчитываются по рыночному курсу обмена валют, определенному в порядке, предусмотренном пунктом 1 Постановления № 15 и Приказа № 99, на дату привлечения депозита в иностранной валюте.

      34. В графе 4 таблицы 5 указывается максимальная годовая эффективная ставка вознаграждения внутри каждой категории депозита, привлеченного в течение отчетного месяца, в том числе в зависимости от срока депозита (где это указано).

      35. В графе 5 таблицы 5 указывается средневзвешенная годовая эффективная ставка вознаграждения, которая рассчитывается отдельно по каждой категории депозита, привлеченного в течение отчетного месяца, в том числе в зависимости от срока депозита (где это указано) по следующей формуле:

     


      где:

      ГЭСВ ср. вз. – средневзвешенная годовая эффективная ставка вознаграждения по определенной категории депозита;

      ГЭСВi – годовая эффективная ставка вознаграждения по определенной категории депозита;

      Vi – сумма вновь привлеченных депозитов (все притоки) за отчетный месяц по каждой категории депозита с фиксированной процентной ставкой, привлеченных по одинаковой ГЭСВi, без учета вознаграждения (за исключением капитализированной суммы вознаграждения).

      При расчете суммы вновь привлеченных депозитов за отчетный месяц учитываются все притоки по вновь привлеченному депозиту за отчетный месяц.

      36. Если при расчете годовой эффективной ставки вознаграждения полученное число имеет более одного десятичного знака, оно подлежит округлению до десятых долей следующим образом:

      если сотая доля больше или равна 5 (пяти), десятая доля увеличивается на 1 (один), все следующие за ней знаки исключаются;

      если сотая доля меньше 5 (пяти), десятая доля остается без изменений, все следующие за ней знаки исключаются.

      37. Таблица 6 заполняется по привлечҰнным вкладам (депозитам) физических лиц в национальной валюте с плавающей процентной ставкой банков второго уровня, за период с первого по последнее (включительно) число отчетного месяца.

      38. Для заполнения графы 3 таблицы 6 используются следующие источники информации о бенчмарках (индикаторах рынка для сопоставления со ставками вознаграждения):

      по базовой ставке Национального Банка Республики Казахстан – данные, публикуемые на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан;

      по уровню инфляции – данные, публикуемые на официальном интернет-ресурсе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан;

      по ставкам денежного рынка – данные, публикуемые на официальном интернет-ресурсе акционерного общества "Казахстанская фондовая биржа".

      39. В графе 4 таблицы 6 указывается объем депозитов банка, привлеченный за отчетный месяц по каждой категории депозита с плавающей процентной ставкой. При расчете объема вновь привлеченных депозитов за отчетный месяц учитываются все притоки по вновь привлеченному депозиту за отчетный месяц.

      40. В графе 5 таблицы 6 указывается значение ставки процентного спрэда, который рассчитывается и устанавливается банком второго уровня самостоятельно по каждой категории депозита с плавающей процентной ставкой.

      41. В графе 6 таблицы 6 указывается максимальная годовая эффективная ставка вознаграждения внутри каждой категории депозита, привлеченного в течение отчетного месяца.

      42. При отсутствии депозитов по одной или нескольким категориям, графы и соответствующие строки не подлежат заполнению.

      43. В графе 2 таблицы 7 указывается наличие или отсутствие агентской сети для привлечения вкладов (депозитов) физических лиц (да или нет).

      44. При отсутствии сведений (то есть указание "нет" в графе 2 таблицы 7), графы 3, 4, 5 и 6 таблицы 7 не заполняются.

      45. В графе 3 указывается количество агентов-физических лиц, с которыми у банка второго уровня заключены договоры (соглашения) по привлечению депозитов физических лиц.

      46. В графе 4 таблицы 7 указывается количество агентов-юридических лиц, с которыми у банка второго уровня заключены договоры (соглашения) по привлечению депозитов физических лиц.

      47. В графе 5 таблицы 7 указываются данные о наличии или отсутствии фактов привлечения банком второго уровня депозитов физических лиц посредством услуг агента (да или нет).

      48. В графе 6 таблицы 7 указывается привлечение депозитов физических лиц посредством жилищного строительного сберегательного банка и (или) Национального оператора почты (выбирается из списка).

  Приложение 15
к постановлению

Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет о мониторинге событий операционного риска, повлекших убытки

      Индекс формы административных данных: RISK

      Периодичность: ежеквартальная

      Отчетный период: по состоянию на "___" ____________ 20 ___ года

      Круг лиц, представляющих отчет: банки второго уровня

      Срок представления: ежеквартально – не позднее тридцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом

      Форма

Таблица 1. События операционного риска, повлекшие убытки

      (в тысячах тенге)

Описание события операционного риска, при котором были понесены убытки (причины убытков)

 Форма и размер последствий от реализации событий операционного риска

Наложенные и взысканные штрафы по основаниям, установленным законодательными актами Республики Казахстан

Судебные издержки, взыскания по решению суда

Внесудебные компенсации работникам банка

Внесудебные компенсации клиентам

Досрочное списание материальных активов

Затраты на устранение последствий реализации операционного риска

1

2

3

4

5

6

7

8

1
2
3
4
5      продолжение таблицы:


Прочие убытки, не покрытые резервами

Снижение стоимости активов

Иные (указать какие)

9

10

11
Таблица 2. Совокупная сумма убытков от реализации операционного риска

Наименование показателя

Сумма

Совокупная сумма убытков от реализации операционного риска


      Наименование _______________________________________________________
Адрес_______________________________________________________________
Телефон ________________________________________
Адрес электронной почты _________________________
Исполнитель ______________________________________ ________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
____________________________________________________ ______________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата "______" ______________ 20__ года

  Приложение
к форме отчета о мониторинге
событий операционного риска,
повлекших убытки

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о мониторинге событий операционного риска, повлекших убытки
(индекс –RISK, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Отчет о мониторинге событий операционного риска, повлекших убытки" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      3. Форма составляется банками второго уровня ежеквартально по состоянию на конец отчетного квартала.

      Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      5. В графе 2 таблицы 1 раскрывается отдельное событие операционного риска (причины убытков), реализованное в отчетном периоде, повлекшее убыток в размере 500 000 (пятьсот тысяч) тенге и более.

      Сумма убытка отражается с учетом возмещения.

      6. В таблице 2 указывается общая сумма всех убытков с учетом возмещения, понесенных банком с начала текущего календарного года по состоянию на отчетную дату, в том числе убытки в размере 500 000 (пятьсот тысяч) тенге и более.

      7. При отсутствии сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

  Приложение 16
к постановлению

Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет о доходах, выплаченных руководящим работникам банка

      Индекс формы административных данных: RExe

      Периодичность: ежегодная

      Отчетный период: за период с 1 января по 31 декабря 20__года

      Круг лиц, представляющих отчет: банки второго уровня

      Срок представления: ежегодно, в течение ста двадцати календарных дней по окончании финансового года

      Форма

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Индивидуальный идентификационный номер или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)

Должность руководящего работника банка

Курируемый вид деятельности

1

2

3

4

5

1

2


Итого

Х

Х

х

      продолжение таблицы:

Наличие фактов невыплаты нефиксированного вознаграждения (да/нет)

Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде

Вознаграждение, приостановленное в отчетных периодах, предшествующих отчетному периоду, и выплаченное в отчетном периоде

выплаченное фиксированное

нефиксированное

выплаченное

приостановленное

год n

год n-1

……

6

7

8

9

10

11

12


Х

Х

х

х

х

х


Х

Х

х

х

х

х


Х

Х

х

х

х

х

х      Наименование _______________________________________________________
Адрес_______________________________________________________________
Телефон ________________________________________
Адрес электронной почты _________________________
Исполнитель ______________________________________ ________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
____________________________________________________ ______________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата "______" ______________ 20__ года

  Приложение
к форме отчета о доходах,
выплаченных руководящим
работникам банка

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о доходах, выплаченных руководящим работникам банка
(индекс – RExe, периодичность – ежегодная)

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Отчет о доходах, выплаченных руководящим работникам банка" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      3. Форма составляется банками второго уровня ежегодно по состоянию на конец отчетного периода.

      Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      5. В форме отчета отражаются сведения о доходах, выплаченных руководящим работникам банка в течение финансового года.

      6. Суммы доходов отражаются на брутто основе с учетом обязательных платежей в бюджет.

      7. В графе 6 указывается наличие фактов невыплаты нефиксированного вознаграждения в течение отчетного периода.

      8. В отчете отражаются сведения по руководящим работникам банка, в том числе, уволенным в отчетном периоде.

  Приложение 17
к постановлению

Правила представления отчетности банками второго уровня

Глава 1. Общие положения

      1. Правила представления отчетности банками второго уровня (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках и банковской деятельности) и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике" и определяют порядок представления отчетности банками второго уровня (далее – банк) в Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк).

      2. В целях заполнения форм отчетности, предусмотренных настоящим постановлением, используются понятия, предусмотренные Законом о банках и банковской деятельности, и следующие понятия:

      1) заем – осуществление банком банковских заемных, лизинговых, факторинговых, форфейтинговых операций, осуществление исламским банком операций, указанных в подпунктах 3), 4) и 5) пункта 1 статьи 52-5 Закона о банках и банковской деятельности, учет векселей, операции обратное РЕПО;

      2) страна регистрации (инкорпорация) – страна, в которой (по законодательству которой) создано и зарегистрировано в качестве налогоплательщика юридическое лицо;

      3) пролонгация – изменение условий договора в части продления конечного срока действия договора;

      4) условное обязательство – обязательство:

      признание которого возможно только при наступлении (ненаступлении) одного или более неопределенных будущих событий, которые не находятся под полным контролем банка;

      принятое банком за клиента в пользу третьих лиц и несущее кредитные риски клиента, вытекающие из условий договора.

Глава 2. Порядок представления отчетности

      3. Банк представляет в Национальный Банк отчетность, включающую данные по всем своим филиалам.

      4. Отчетность представляется в электронном виде посредством веб-портала Национального Банка – информационной системы Национального Банка, представляющей собой единое окно доступа к сервисам представления отчетности в Национальный Банк.

      5. Отчетность, подписанная посредством электронно-цифровой подписи руководителем или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем, хранится в электронном формате.

      6. Полнота и достоверность данных в отчетности обеспечивается руководителем банка или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета.

      7. Альтернативный идентификационный номер служит в качестве одного из идентификаторов нерезидентов Республики Казахстан-контрагентов банков, является уникальным для банка, представляющего отчетность и неизменным в течение периода взаимоотношений банка с данным лицом.

      8. Резидентство клиента и (или) контрагента банка определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2018 года "О валютном регулировании и валютном контроле".

      9. В формах, предусматривающих детализацию информации до сделок, указывается референс (код) сделки (транзакции), который служит уникальным идентификатором сделки в информационной системе отчитывающегося банка. Поле значения референса имеет текстовый формат данных и может содержать текстовые и числовые элементы.

      В формах, не предусматривающих детализацию информации до сделок, в качестве референса указывается уникальный номер представляемого набора данных, который формируется в следующем порядке:

      первые восемь символов – отчетная дата в формате "ГГГГММДД", где "ГГГГ" – год, "ММ" – месяц, "ДД" – день;

      один символ – фиксированный разделитель "_";

      последние шесть символов – порядковый номер (от 000001 до 999999).

      При отсутствии в системе отчитывающегося банка референса (кода) сделки (транзакции) банком может использоваться алгоритм, предусмотренный частью второй настоящего пункта.

      10. В целях формирования отчетности активы и обязательства в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному в порядке, предусмотренном пунктом 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказа Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 "О порядке определения рыночного курса обмена валюты", зарегистрированных в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378, на отчетную дату.

      11. При отсутствии данных по любой из таблиц форм отчетов, предусмотренных настоящим постановлением, сведения по ней не представляются, о чем банки второго уровня информируют Национальный Банк Республики Казахстан в письменном виде в срок не позднее срока представления сведений по данной таблице.