Өнімді алып қою туралы қаулының нысанын және өнімді айналысқа шығаруға тыйым салу туралы қаулының нысанын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 13 мамырдағы № 333-НҚ бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 18 мамырда № 22766 болып тіркелді

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы бұйрық 01.07.2021 бастап қолданысқа енгізіледі..

      "Техникалық реттеу туралы" 2020 жылғы 30 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 44-бабының 4 және 11-тармақтарына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Мыналар:

      1) осы бұйрықтың 1-қосымшасына сәйкес өнімді алып қою туралы қаулының нысаны;

      2) осы бұйрықтың 2-қосымшасына сәйкес өнімді айналысқа шығаруға тыйым салу туралы қаулының нысаны бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық 2021 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгiзiледi және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
сауда және интеграция министрі
Б. Сұлтанов

  Қазақстан Республикасының
сауда және интеграция
министрінің 2021 жылғы
13 мамырдағы № 333-НҚ
бұйрығына 1 қосымша

      ___________

      (Стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарға сәйкес

      Мемлекеттік Елтаңбаның бейнеленуі)

      _______________________________________________________

      (техникалық реттеу саласындағы уәкілетті орган атауы)

      _______________________________________________________

      (техникалық реттеу саласындағы уәкілетті орган ведомствосының атауы)

      _______________________________________________________

      (техникалық реттеу саласындағы уәкілетті орган ведомствосының

      аумақтық бөлімшесінің атауы)

Өнімді алып қою туралы ҚАУЛЫ

      ___________________________________

      QR –код

      _________________________________________________

      бірегей идентификациялық нөмір

      (QR – код және бірегей идентификациялық нөмір қаулыны техникалық реттеудің ақпараттық жүйесінде қалыптастыру барысында көрсетіледі)

________________
(жасалған орны)

№ ____

20___ ж "___" _____________________Уақыты:_________________

      __________________ облысы/қаласыбойынша мемлекеттік бақылау және қадағалау жөніндегі

      Бас аумақтық мемлекеттік инспекторы _______________________________________________

      жеке сәйкестендіру нөмірі, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      ________________________________________________________________________________

      бақылау және қадағалау субъектісіне қатысты ұсынылған материалдарды қарап,

      ________________________________________________________________________________

      заңды тұлға үшін бақылау және қадағалау субъектісі туралы мәліметтер (заңды тұлғаның атауы және бизнес сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің (анықтаманың) № және берілген күні, ұйымның заңды мекенжайы және орналасқан жерінің мекенжайы, банктік деректемелерін заңды тұлғаның ұйымдастыру-құқықтық нысаны)

      ________________________________________________________________________________

      (басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), туған жылы, айы, күні, тұрғылықты жері, тұлғаны куәландыратын куәлігінің аты және реквизиттері, мекенжайы бойынша тіркелу туралы ақпарат)

      ________________________________________________________________________________

      жеке тұлға үшін бақылау және қадағалау субъектісі туралы мәліметтер (жеке кәсіпкердің жеке сәйкестендіру нөмірі, жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің (анықтаманың) № және берілген күні, жеке кәсіпкердің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) , туған жылы, айы, күні, тұлғаны куәландыратын куәлігінің аты және реквизиттері, мекенжайы бойынша тіркелу туралы ақпарат және кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын орналасқан жерінің мекенжайы, банктік деректемелері)

      ________________________________________________________________________________

      (істі қарау бойынша іс жүргізу тілі)

      Тексеру кезінде

      _______________________________________________________________________________

      (тексеру жүргізудің құқықтық негіздері, тексеруді тағайындау туралы актінің № және күні)

      өнім ___________________________________________________________________________

      (өнімнің атауы, саны (бірлік (данада), салмағы (килограммда), көлемі (литрде) және басқада), бағасы, партия №, шығарылған күні)

      ________________________________________________________________________________

      (техникалық регламенттің бұзылған баптарын, тармағын көрсету)

      ________________________________________ талаптарына сәйкес келмейтіндігі анықталды.

      2020 жылғы 30 желтоқсандағы "Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының _____ бабына сәйкес

      ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. Техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмейтін өнім

      ____________________________________________________________________________

      (өнімнің атауы, саны (бірлік (данада), салмағы (килограммда), көлемі (литрде) және басқада), бағасы, партия №, шығарылған күні)

      алып қойылсын.

      2. Осы қаулы бақылау және қадағалау субъектісіне тапсырған сәттен бастап күшіне енеді және орындалуға жатады.

      3. Осы қаулы бақылау және қадағалау субъектісі үшін орындауға міндетті.

      4. Алынған өнім осы қаулы күшіне енген сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде сақтауға орналастырылады.

      5. Осы қаулыны орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 5 шілдедегі "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Кодексінде белгіленген жауапкершілік көзделген.

      6. Қаулыға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шағым жасалуы мүмкін.

      _____________________ облысы/қаласы

      бойынша мемлекеттік бақылау және

      қадағалау жөніндегі Бас аумақтық

      мемлекеттік инспекторы ___________ _______________________________

      қолы            жеке сәйкестендіру нөмірі, тегі, аты,

      әкесінің аты (бар болса)

      Мемлекеттік инспектордың мәліметтері, қол қойылған күні мен уақыты, қолы (электрондық цифрлық қолтаңба болған кезде оны пайдалануға жол беріледі):______.

      Таныстым және бір данасын алдым:

      Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы немесе оның уәкілі

      ______________ ________________________

      қолы            жеке сәйкестендіру нөмірі, тегі, аты,

      әкесінің аты (бар болса)

      20___ ж. "____" _____________________

      Бақылау және қадағалау субъектісі басшысының немесе оның уәкілінің мәліметтері, бақылау және қадағалау субъектісі басшысының немесе оның уәкілінің қол қойған күні, уақыты, қолы (электрондық цифрлық қолтаңба болған кезде оны пайдалануға жол беріледі): ___.

      Ескертпе: ақпараттық жүйеде қалыптастыру кезінде осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" 2003 жылғы 7 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес қағаз жеткізгіштегі құжатпен бірдей.

      Электронды құжат техникалық реттеудің ақпараттық жүйесімен қалыптастырылды.

  Қазақстан Республикасының
сауда және интеграция
министрінің 2021 жылғы
13 мамырдағы № 333-НҚ
бұйрығына 2 қосымша

      ___________

      (стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарға сәйкес

      Мемлекеттік Елтаңбаның бейнеленуі)

      _______________________________________________________

      (техникалық реттеу саласындағы уәкілетті орган атауы)

      _______________________________________________________

      (техникалық реттеу саласындағы уәкілетті орган ведомствосының атауы)

      _______________________________________________________

      (техникалық реттеу саласындағы уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесінің атауы)

Өнімді айналымға шығаруға тыйым салу туралы ҚАУЛЫ

      ___________________________________

      QR –код

      _________________________________________________

      бірегей идентификациялық нөмір

      (QR – код және бірегей идентификациялық нөмір қаулыны техникалық реттеудің ақпараттық жүйесінде қалыптастыру барысында көрсетіледі)

_______________
(Жасалу орны)

№ ____

"___" _________ 20__ жылУақыт: ________

      ________________ облысы / қаласы бойынша мемлекеттік бақылау жөніндегі аумақтық

      Бас мемлекеттік инспекторы ___________________________________________________________________,

      жеке сәйкестендіру нөмірі, тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

      бақылау және қадағалау субъектісіне қатысты ұсынылған материалдарды қарап

      ________________________________________________________________________________

      заңды тұлға үшін бақылау және қадағалау субъектісі туралы мәліметтер (заңды тұлғаның атауы және бизнес сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің (анықтаманың) № және берілген күні, ұйымның заңды мекенжайы және орналасқан жерінің мекенжайы, банктік деректемелері, заңды тұлғаның ұйымдастыру-құқықтық нысаны)

      ________________________________________________________________________________

      (басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), туған жылы, айы, күні, тұрғылықты жері, тұлғаны куәландыратын куәлігінің аты және реквизиттері, мекенжайы бойынша тіркелу туралы ақпарат)

      ________________________________________________________________________________

      жеке тұлға үшін бақылау және қадағалау субъектісі туралы мәліметтер (жеке кәсіпкердің жеке сәйкестендіру нөмірі, жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің (анықтаманың) № және берілген күні, жеке кәсіпкердің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), туған жылы, айы, күні, тұлғаны куәландыратын куәлігінің аты және реквизиттері, мекенжайы бойынша тіркелу туралы ақпарат және кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын орналасқан жерінің мекенжайы, банктік деректемелері)

      ________________________________________________________________________________

      (істі қарау бойынша іс жүргізу тілі)

      Өнімге _________________________________________________________________________

      (өнімнің атауы, саны (бірлік (данада), салмағы (килограммда), көлемі (литрде) және басқада), бағасы, партия №, шығарылған күні)

      тексеру кезінде __________________________________________________________________

      (тексеру жүргізудің құқықтық негіздері, тексеруді тағайындау туралы актінің № және күні)

      көрсетілген өнім __________________________________________________ _______________

      (бұзушылықты көрсету: техникалық регламент талаптарына сәйкес емес, таңбалау бөлімінде, белгіленген тәртіпте сәйкестігі бағалаудан өтпеген, сәйкестікті бағалау құжаттарынсыз немесе техникалық реттеудің бірыңғай тізілімінде немесе Евразиялық экономикалық одақтың сәйкестікті бағалау құжаттарын беру және қабылдау бірыңғай тізілімі құжаттарында мәліметтердің болмауы ) талаптарына сәйкес келмейтіні анықталды.

      2020 жылғы 30 желтоқсандағы "Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңының ________ бабына сәйкес,

      ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. ________________________________________________________________________

      (бұзушылықты көрсету: техникалық регламент талаптарына сәйкес емес, таңбалау бөлімінде, белгіленген тәртіпте сәйкестігі бағалаудан өтпеген, сәйкестікті бағалау құжаттарынсыз немесе техникалық реттеудің бірыңғай тізілімінде немесе Евразиялық экономикалық одақтың сәйкестікті бағалау құжаттарын беру және қабылдау бірыңғай тізілімі құжаттарында мәліметтердің болмауы)

      бұзушылықтар жойылғанша ____________________________________________ өнімді

      (өнімнің атауы, саны (бірлік (данада), салмағы (килограммда), көлемі (литрде) және басқада), бағасы, партия №, шығарылған күні) айналымға шығаруға тыйым салынсын.

      2. Орындалу нәтижесі мен атқарылған шаралар жөнінде техникалық реттеу саласындағы уәкілетті орган ведомствосының _______________ облысы/қаласы бойынша аумақтық бөлімшесіне хабарлансын.

      3. Осы қаулы бақылау және қадағалау субъектісіне тапсырған сәттен бастап күшіне енеді және орындалуға жатады.

      4. Осы қаулы бақылау және қадағалау субъектісі үшін орындауға міндетті.

      5. Осы қаулыда көрсетілген өнімді сауда орнынан алу үшін бақылау және қадағалау субъектісіне 5 (бес) жұмыс күні беріледі.

      6. Осы қаулыны орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 5 шілдедегі "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Кодексінде белгіленген жауапкершілік көзделген.

      7. Қаулыға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шағым жасалуы мүмкін. _______________ облысы/қаласы бойынша

      мемлекеттік бақылау және қадағалау жөніндегі

      аумақтық Бас мемлекеттік инспекторы

      _____________ _____________________________

      қолы            жеке сәйкестендіру нөмірі, тегі, аты,

      әкесінің аты (бар болған жағдайда)

      Мемлекеттік инспектордың мәліметтері, қол қойылған күні мен уақыты, қолы (электрондық цифрлық қолтаңба болған кезде оны пайдалануға жол беріледі):______.

      Таныстым және бір данасын алдым:

      Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы немесе оның уәкілі

      ______________ _____________________________

      қолы            жеке сәйкестендіру нөмірі, тегі, аты,

      әкесінің аты (бар болған жағдайда)

      20___ ж. "____" __________________

      Бақылау және қадағалау субъектісі басшысының немесе оның уәкілінің мәліметтері, бақылау және қадағалау субъектісі басшысының немесе оның уәкілінің қол қойған күні, уақыты, қолы (электрондық цифрлық қолтаңба болған кезде оны пайдалануға жол беріледі): ___.

      Ескертпе: ақпараттық жүйеде қалыптастыру кезінде осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" 2003 жылғы 7 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес қағаз жеткізгіштегі құжатпен бірдей.

      Электронды құжат техникалық реттеудің ақпараттық жүйесімен қалыптастырылды.

Об утверждении формы постановления об изъятии продукции и формы постановления о запрете выпуска в обращение продукции

Приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 мая 2021 года № 333-НҚ. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 мая 2021 года № 22766

      Настоящий приказ вводится в действие с 1 июля 2021 года.

      В соответствии с пунктами 4 и 11 статьи 44 Закона Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года "О техническом регулировании", ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить:

      1) форму постановления об изъятии продукции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

      2) форму постановления о запрете выпуска в обращение продукции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

      2. Комитету технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра торговли и интеграции Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие с 1 июля 2021 года и подлежит официальному опубликованию.

      Министр торговли и интеграции
Республики Казахстан
Б. Сұлтанов

  Приложение 1 к приказу
Министра торговли и интеграции
Республики Казахстан
от 13 мая 2021 года
№ 333-НҚ

__________
(изображение Государственного Герба в соответствии с нормативным документом по стандартизации)
______________________________________________
(наименование уполномоченного органа в области технического регулирования)
______________________________________________
(наименование ведомства уполномоченного органа в области технического регулирования)
________________________________________________
(наименование территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в области технического регулирования)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об изъятии продукции

__________________________________________________________________
QR-код
__________________________________________________________________
уникальный идентификационный номер (QR-код и уникальный идентификационный номер указываются при формировании постановления в информационной системе технического регулирования)

___________________
(место составления)

№ ____

от "___" _________ 20__ год
Время: ________

      Главный территориальный государственный инспектор по государственному
контролю и надзору по__________________________области/городу_____________________
_______________________________________________________________________________,
индивидуальный идентификационный номер, фамилия, имя, отчество (при наличии)
рассмотрев представленные материалы в отношении субъекта контроля и надзора
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
сведения о субъекте контроля и надзора указываемые для юридического лица (наименование
и бизнес-идентификационный номер юридического лица, № и дата выдачи свидетельства
(справки) о государственной регистрации юридического лица, юридический и фактический
адрес организации, банковские реквизиты, организационно-правовая форма юридического лица)
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, дата рождения, место жительства,
наименование и реквизиты документа удостоверяющего личность, сведения о регистрации
по месту жительства)
________________________________________________________________________________
сведения о субъекте контроля и надзора указываемые для физического лица
(индивидуальный идентификационный номер индивидуального предпринимателя, № и дата
выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя, дата рождения, наименование и реквизиты документа удостоверяющего
личность, сведения о регистрации по месту жительства и фактический адрес осуществления
предпринимательской деятельности, банковские реквизиты)
________________________________________________________________________________
            (язык производства по рассматриваемому делу)

      Установил:
при осуществлении _______________________________________________________________
(правовые основания проведения проверки, № и дата акта о назначении проверки)
продукция ______________________________________________________________________
(наименование, количество (единица (в штуках), масса (в килограммах), объем (в литрах)
и другое), стоимость, № партии, дата изготовления)
не соответствует требованиям _____________________________________________________
            (указать нарушения требований пунктов, статей технического регламента)

      В соответствии с _________________ Закона Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года
"О техническом регулировании",

                              ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Изъять продукцию_______________________________________________________
(наименование, количество (единица (в штуках), масса (в килограммах), объем (в литрах) и
другое), стоимость, № партии, дата изготовления)
не соответствующую требованиям технических регламентов.

      2. Настоящее постановление вступает в силу и подлежит исполнению с момента его вручения субъекту контроля и надзора.

      3. Настоящее постановление обязательно для исполнения субъектом контроля и надзора.

      4. Изъятая продукция помещается на хранение в течении 5 (пяти) рабочих дней с
момента вступления в силу настоящего постановления.

      5. За неисполнение настоящего постановления предусмотрена ответственность,
установленная Кодексом Республики Казахстан от 5 июля 2014 года "Об административных правонарушениях".

      6. Настоящее постановление может быть обжаловано в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.

      Главный территориальный
государственный инспектор
по государственному
контролю и надзору
по ___________             ___________ ____________________________________________
                        подпись индивидуальный идентификационный номер, фамилия,
                                    имя, отчество (при наличии)

      Данные государственного инспектора, дата и время подписания, подпись
(допускается использовать электронную цифровую подпись при ее наличии): ____________.

      Ознакомлен и получил(а) один экземпляр:

      Руководитель субъекта контроля и надзора или
его представитель ____________ ___________________________________________________
                  подпись      индивидуальный идентификационный номер, фамилия,
                                    имя, отчество (при наличии)

      "____" _______________ 20 __ г.

      Данные руководителя субъекта контроля и надзора или его представителя, дата и
время подписания руководителя субъекта контроля и надзора или его представителя,
подпись (допускается использовать электронную цифровую подпись при ее наличии): ____.

      Примечание: при формировании в информационной системе данный документ
согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 года
"Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на
бумажном носителе.

      Электронный документ сформирован информационной системой технического регулирования.

  Приложение 2 к приказу
Министра торговли и интеграции
Республики Казахстан
от 13 мая 2021 года № 333-НҚ

___________________________
(изображение Государственного Герба
в соответствии с нормативным документом по стандартизации)
_______________________________________________________
(наименование уполномоченного органа в области технического регулирования)
___________________________________________________________
(наименование ведомства уполномоченного органа в области технического регулирования)
_________________________________________________________
(наименование территориального подразделения ведомства
уполномоченного органа в области технического регулирования)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о запрете выпуска в обращение продукции

__________________________________________________________________
QR-код
__________________________________________________________________
уникальный идентификационный номер
(QR-код и уникальный идентификационный номер указываются при формировании постановления в информационной системе технического регулирования)

________________
(место составления)

№ ____

от "___" _________ 20__ год
Время: ________

      Главный территориальный государственный инспектор по государственному
контролю и надзору по ___________________________________________________________
области/городу _________________________________________________________________,
индивидуальный идентификационный номер, фамилия, имя, отчество (при наличии)
рассмотрев представленные материалы в отношении субъекта контроля и надзора
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
сведения о субъекте контроля и надзора указываемые для юридического лица
(наименование и бизнес-идентификационный номер юридического лица, № и дата выдачи
свидетельства (справки) о государственной регистрации юридического лица, юридический и
фактический адрес организации, банковские реквизиты, организационно-правовая форма юридического лица)
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, дата рождения, место жительства,
наименование и реквизиты документа удостоверяющего личность, сведения о регистрации по месту жительства)
_______________________________________________________________________________
сведения о субъекте контроля и надзора указываемые для физического лица
(индивидуальный идентификационный номер индивидуального предпринимателя № и дата
выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя, дата рождения, наименование и реквизиты документа удостоверяющего
личность, сведения о регистрации по месту жительства и фактический адрес осуществления
предпринимательской деятельности, банковские реквизиты)
_______________________________________________________________________________
            (язык производства по рассматриваемому делу)

      Установил: при осуществлении _____________________________________________
(правовые основания проведения проверки, № и дата акта о назначении проверки) продукция
______________________________________________________________________________
(наименование, количество (единица (в штуках), масса (в килограммах), объем (в литрах) и
      другое), стоимость, № партии, дата изготовления)
что указанная продукция_________________________________________________________
(указать нарушения: не соответствует требованиям технического регламента в части
маркировки, не прошла оценку соответствия в установленном порядке, без наличия
документов об оценке соответствия или при отсутствии сведений о наличии таких
документов в реестре технического регулирования или единых реестрах выданных или
принятых документов об оценке соответствия Евразийского экономического союза)

      В соответствии с ______________Закона Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года "О техническом регулировании",

                              ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Запретить выпуск в обращение продукцию
_______________________________________________________________________________
(наименование, количество (единица (в штуках), масса (в килограммах), объем (в литрах)
или другое), стоимость, № партии, дата изготовления)
_______________________________________________________________________________
(указать нарушения: не соответствует требованиям технического регламента в части
маркировки, не прошла оценку соответствия в установленном порядке, без наличия
документов об оценке соответствия или при отсутствии сведений о наличии таких
документов в реестре технического регулирования или единых реестрах выданных или
принятых документов об оценке соответствия Евразийского экономического союза)
до устранения выявленных нарушений.

      2. О результатах исполнения и принятых мерах уведомить территориальное
подразделение ведомства уполномоченного органа в области технического регулирования
по __________________области/городу.

      3. Настоящее постановление вступает в силу и подлежит исполнению с момента его
вручения субъекту контроля и надзора.

      4. Настоящее постановление обязательно для исполнения субъектом контроля и надзора.

      5. Для снятия с торгового места продукцию, указанную в настоящем постановлении,
субъекту контроля и надзора предоставляется 5 (пять) рабочих дней.

      6. За неисполнение настоящего постановления предусмотрена ответственность,
установленная Кодексом Республики Казахстан от 5 июля 2014 года "Об административных правонарушениях".

      7. Настоящее Постановление может быть обжаловано в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.

      Главный территориальный
государственный инспектор по
государственному контролю и надзору
по ___________       ___________       _______________________________________________
                  подпись             индивидуальный идентификационный номер,
                                    фамилия, имя, отчество (при наличии)

      Данные государственного инспектора, дата и время подписания, подпись
(допускается использовать электронную цифровую подпись при ее наличии): __________.

      Ознакомлен и получил(а) один экземпляр:

      Руководитель субъекта контроля и надзора или
его представитель       ___________ ________________________________________________
                  подпись             индивидуальный идентификационный номер,
                                    фамилия, имя, отчество (при наличии)

      "____" _______________ 20 __ г.

      Данные руководителя субъекта контроля и надзора или его представителя, дата и
время подписания руководителя субъекта контроля и надзора или его представителя,
подпись (допускается использовать электронную цифровую подпись при ее наличии): ___.

      Примечание:

      при формировании в информационной системе данный документ согласно пункту 1
статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 года "Об электронном документе и
электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.

      Электронный документ сформирован информационной системой технического регулирования.