Ерікті түрде сертификаттау жүйесінің жұмыс істеу және қолданылу, сондай-ақ тіркелген ерікті түрде сертификаттау жүйелерінің тізілімін жүргізу және көрсетілген тізілімдегі мәліметтерді беру қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 22 маусымдағы № 422-НҚ бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 26 маусымда № 23185 болып тіркелді

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы бұйрық 01.07.2021 бастап қолданысқа енгізіледі.

      "Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабының 3-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған Ерікті түрде сертификаттау жүйесінің жұмыс істеу және қолданылу, сондай-ақ тіркелген ерікті түрде сертификаттау жүйелерінің тізілімін жүргізу және көрсетілген тізілімдегі мәліметтерді беру қағидалары бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық 2021 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
сауда және интеграция министрі
Б. Сұлтанов

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Цифрлық даму, инновациялар және

      аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

  Қазақстан Республикасының
сауда және интеграция
министрінің
2021 жылғы 22 маусымдағы
№ 422-НҚ бұйрығымен
бекітілген

Ерікті түрде сертификаттау жүйесінің жұмыс істеу және қолданылу, сондай-ақ тіркелген ерікті түрде сертификаттау жүйелерінің тізілімін жүргізу және көрсетілген тізілімдегі мәліметтерді беру қағидаларын бекіту туралы

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Ерікті түрде сертификаттау жүйесінің жұмыс істеу және қолданылу, сондай-ақ тіркелген ерікті түрде сертификаттау жүйелерінің тізілімін жүргізу және көрсетілген тізілімдегі мәліметтерді беру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабының 3-тармағына сәйкес әзірленді және ерікті түрде сертификаттау жүйесінің жұмыс істеуі мен қолданылу, сондай-ақ тіркелген ерікті түрде сертификаттау жүйелерінің тізілімін жүргізу және көрсетілген тізілімдегі мәліметтерді беру тәртібін айқындайды.

      2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) сәйкестiк белгiсi – өнімнің және көрсетілетін қызметтің техникалық регламенттерде және (немесе) ұлттық стандарттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растау рәсімінен өткені туралы сатып алушыларға ақпарат беруге арналған белгіленім;

      2) сәйкестікті бағалау – техникалық реттеу объектісіне қойылатын талаптардың сақталуын тікелей немесе жанама айқындау;

      3) сәйкестікті ерікті түрде растау – өтінім берушінің бастамасы бойынша жүргізілетін, ол арқылы өнімдердің, процестердің және көрсетілетін қызметтердің стандарттау жөніндегі құжаттарға және (немесе) өтінім берушінің талаптарына сәйкестігін растау жүзеге асырылатын рәсім;

      4) сәйкестiктi растау – нәтижесі техникалық реттеу объектісінің техникалық регламенттерде және (немесе) стандарттау жөніндегі құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін құжаттамалық куәландыру (сәйкестік туралы декларация немесе сәйкестік сертификаты түрінде) болып табылатын рәсім;

      5) сәйкестiктi сәйкестікті растау жөніндегі орган – сәйкестікті растау жөніндегі қызметті жүзеге асыру үшін "Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес аккредиттелген заңды тұлға;

      6) сертификаттау – сәйкестікті растау жөніндегі орган ол арқылы өнімнің және (немесе) онымен байланысты процестің, сондай-ақ көрсетілетін қызметтің техникалық регламенттерде және (немесе) стандарттау жөніндегі құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін куәландыратын рәсім;

      7) техникалық реттеудің ақпараттық жүйесі – техникалық реттеу тізілімдеріндегі, өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің, ұлттық стандарттау жүйесінің және Еуразиялық экономикалық одақтың сәйкестікті бағалау туралы берілген немесе қабылданған құжаттарының бірыңғай тізілімдерінің мәліметтері мен ақпараттарын сақтауға, өңдеуге, іздеуге, таратуға, беруге және ұсынуға арналған автоматтандырылған ақпараттық жүйе;

      8) техникалық реттеудің ақпараттық жүйесінің веб-порталы (бұдан әрі – веб-портал) – техникалық реттеудің ақпараттық жүйесіне бірыңғай қол жеткізу нүктесін ұсынатын интернет-ресурс.

2-тарау. Ерікті түрде сертификаттау жүйесінің жұмыс істеу және қолдану тәртібі

      3. Ерікті түрде сертификаттау жүйесін құрған, жеке кәсіпкер ретінде тіркелген заңды тұлға және (немесе) жеке тұлға немесе жеке кәсіпкерлер ретінде тіркелген бірнеше заңды тұлғалар және (немесе) жеке тұлғалар (бұдан әрі – өтініш беруші) ерікті сертификаттау жүйесінің жұмыс істеуін және қолданылуын қамтамасыз етеді.

      4. Ерікті түрде сертификаттау жүйесінің жұмыс істеуі және қолданылуы үшін өтініш беруші:

      1) сертификаттауға жататын объектілердің тізбесін және осы объектілерді ерікті түрде сертификаттау оларға сәйкестігі жүзеге асырылатын сипаттамаларды белгілейді;

      2) ерікті түрде сертификаттау жүйесіне қатысушыларды айқындайды;

      3) сәйкестік белгісін қолданады (бар болса).

      5. Сәйкестікті ерікті растау, егер бұл техникалық регламентте немесе өзге де нормативтік құқықтық актілерде белгіленген болса, өнімнің сәйкестігін міндетті растауды алмастырмайды.

      6. Сәйкестікті ерікті растауды сәйкестікті растау жөніндегі орган шарт негізінде ерікті сертификаттау нысанында жүргізеді.

      Ерікті түрде сертификаттау сәйкестікті бағалаудың кез келген объектілеріне қатысты олардың стандарттау жөніндегі құжаттарға, ал олар болмаған кезде мәлімделген талаптарға сәйкестігі тұрғысынан өтінім берушінің бастамасы және талаптары бойынша жүргізіледі.

      7. Ерікті түрде сертификаттау жүйесін қолдануды өтініш беруші осы Қағидалардың 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес сертификаттауға жататын объектілердің белгіленген тізбесі шегінде жүзеге асырады.

3-тарау. Тіркелген ерікті түрде сертификаттау жүйелерінің тізілімін жүргізу және көрсетілген тізілімде қамтылған мәліметтерді беру тәртібі

      8. Тіркелген ерікті сертификаттау жүйелерінің тізілімін жүргізуді техникалық реттеу саласындағы басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) жүзеге асырады.

      9. Тіркелген ерікті түрде сертификаттау жүйелерінің тізілімін жүргізу үшін өтініш беруші техникалық реттеудің ақпараттық жүйесі арқылы уәкілетті органға осы Қағидаларға қосымшаға сәйкес нысан бойынша ерікті түрде сертификаттау жүйесін тіркелген ерікті сертификаттау жүйелерінің тізіліміне енгізу үшін мынадай құжаттарды қоса бере отырып, электрондық түрде өтініш (бұдан әрі – өтініш) береді:

      1) сертификаттауға жататын объектілердің тізбесі және осы объектілерді ерікті түрде сертификаттау оларға сәйкестігі жүзеге асырылатын сипаттамалар;

      2) ерікті түрде сертификаттау жүйесіне қатысушылар туралы;

      3) сәйкестік белгісін қолдану сипаттамасы (бар болса).

      Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ақпараттық қауіпсіздік жөніндегі талаптарға сәйкес келетін техникалық реттеудің ақпараттық жүйесінің деректеріне қол жеткізу оны пайдаланушылар үшін уәкілетті органның веб-порталы арқылы жүзеге асырылады.

      10. Уәкілетті орган өтініш келіп түскен күннен бастап өтініш берушінің ұсынылған құжаттарын 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қарайды.

      11. Өтінішті қарау кезінде уәкілетті орган осы Қағидалардың 9-тармағында көрсетілген құжаттардың болуын немесе болмауын тексереді.

      12. Өтініш пен құжаттарды қарау оң нәтиже берген кезде уәкілетті орган олар келіп түскен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде тіркелген ерікті сертификаттау жүйелерінің тізіліміне өтініш берушінің ерікті түрде сертификаттау жүйесін енгізеді.

      Техникалық реттеудің ақпараттық жүйесі ерікті түрде сертификаттаудың әрбір жүйесіне бірегей сәйкестендіру нөмірін береді.

      13. Осы Қағидалардың 9-тармағында көрсетілген ұсынылған құжаттар толық болмаған кезде уәкілетті орган өтініш берушіге ұсынылған құжаттарды жазбаша дәлелді бас тартуды қоса бере отырып, Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 73-бабында белгіленген талаптарды сақтай отырып 10 (он) жұмыс күні ішінде қайтарады.

      14. Бұрын тіркелген ерікті сертификаттау жүйесі туралы мәліметтер және (немесе) деректер өзгерген кезде өтініш беруші техникалық реттеудің ақпараттық жүйесі арқылы уәкілетті органға осы Қағидалардың 9-тармағына сәйкес өтініш береді.

      15. Өтінішті қарау және мәлімделген ерікті түрде сертификаттау жүйесін тіркелген ерікті түрде сертификаттау жүйелерінің тізіліміне енгізу осы Қағидалардың 10, 11, 12 және 13-тармақтарына сәйкес жүзеге асырылады.

      16. Уәкілетті орган мүдделі тұлғалардың сұрау салуы бойынша Кодекстің 76-бабында белгіленген тәртіппен тіркелген ерікті түрде сертификаттау жүйелерінің тізіліміндегі мәліметтерді және (немесе) деректерді ұсынады.

      17. Тіркелген ерікті түрде сертификаттау жүйелері туралы мәліметтер өтініш берушіні ерікті сертификаттау жүйесін тіркелген ерікті түрде сертификаттау жүйелерінің тізіліміне енгізілгеннен кейін веб-порталда ашық түрде орналастырылады.

  Ерікті түрде сертификаттау
жүйесінің жұмыс істеу және
қолданылу, сондай-ақ тіркелген
ерікті түрде сертификаттау
жүйелерінің тізілімін жүргізу
және көрсетілген тізілімдегі
мәліметтерді беру қағидаларына
қосымша
  Нысан

Тіркелген ерікті сертификаттау жүйелерінің тізіліміне ерікті сертификаттау жүйесін енгізу туралы өтініш

      Кімге:__________________________________________________________

      (уәкілетті органның атауы)

      кімнен:_________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (заңды тұлғаның толық және қысқартылған (бар болса) атауы, заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі, жеке кәсіпкердің тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), жеке кәсіпкердің жеке сәйкестендіру нөмірі)

      __________________________________________________________________

      (ерікті сертификаттау жүйесінің атауы)

      ерікті сертификаттау жүйесін тіркелген ерікті сертификаттау жүйелерінің тізіліміне енгізуді сұрайды.

      Мекенжайы ___________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      (пошта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің (даңғылдың) атауы, үйдің (ғимараттың) нөмірі, кеңсенің (пәтердің) нөмірі))

      Байланыс деректері____________________________________________

      (телефоны, электрондық поштасы)

      Өтініш беруші ______________________ ____________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))

      Толтырылған күні: 20__ жылғы "__" ____________

      Ескертпе: Бұл құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес қағаз жеткізгіштегі құжатпен бірдей.

      Электрондық құжат техникалық реттеудің ақпараттық жүйесімен қалыптастырылды.

Об утверждении Правил функционирования и применения системы добровольной сертификации, а также ведения реестра зарегистрированных систем добровольной сертификации и предоставления сведений, содержащихся в указанном реестре

Приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 422-НҚ. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 июня 2021 года № 23185.

      Настоящий приказ вводится в действие с 1 июля 2021 года.

      В соответствии с пунктом 3 статьи 36 Закона Республики Казахстан "О техническом регулировании" ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила функционирования и применения системы добровольной сертификации, а также ведения реестра зарегистрированных систем добровольной сертификации и предоставления сведений, содержащихся в указанном реестре.

      2. Комитету технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра торговли и интеграции Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие с 1 июля 2021 года и подлежит официальному опубликованию.

      Министр торговли и интеграции
Республики Казахстан
Б. Сұлтанов

      СОГЛАСОВАН"
Министерство цифрового развития,
инноваций и аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан

  Утверждены приказом
Министра торговли и интеграции
Республики Казахстан
от 22 июня 2021 года № 422-НҚ

Правила функционирования и применения системы добровольной сертификации, а также ведения реестра зарегистрированных систем добровольной сертификации и представления сведений, содержащихся в указанном реестре

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящие Правила функционирования и применения системы добровольной сертификации, а также ведения реестра зарегистрированных систем добровольной сертификации и представления сведений, содержащихся в указанном реестре (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 3 статьи 36 Закона Республики Казахстан "О техническом регулировании" и определяют порядок функционирования и применения системы добровольной сертификации, а также ведения реестра зарегистрированных систем добровольной сертификации и представления сведений, содержащихся в указанном реестре.

      2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

      1) знак соответствия – обозначение, служащее для информирования покупателей о прохождении продукции и услуги через процедуры подтверждения соответствия требованиям, установленным техническими регламентами и (или) национальными стандартами;

      2) оценка соответствия – прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту технического регулирования;

      3) добровольное подтверждение соответствия – процедура, посредством которой осуществляется подтверждение соответствия продукции, процессов и услуги, проводимая по инициативе заявителя на соответствие документам по стандартизации и (или) требованиям заявителя;

      4) подтверждение соответствия – процедура, результатом которой является документальное удостоверение (в виде декларации о соответствии или сертификата соответствия) соответствия объекта технического регулирования требованиям, установленным техническими регламентами и (или) документами по стандартизации;

      5) орган по подтверждению соответствия – юридическое лицо, аккредитованное в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об аккредитации в области оценки соответствия" для осуществления деятельности по подтверждению соответствия;

      6) сертификация – процедура, посредством которой орган по подтверждению соответствия удостоверяет соответствие продукции и (или) связанного с ней процесса, а также услуги требованиям, установленным техническими регламентами и (или) документами по стандартизации;

      7) информационная система технического регулирования – автоматизированная информационная система, предназначенная для хранения, обработки, поиска, распространения, передачи и предоставления сведений и информаций, содержащихся в реестрах технического регулирования, государственной системы обеспечения единства измерений, национальной системы стандартизации и единых реестрах выданных или принятых документов об оценке соответствия Евразийского экономического союза;

      8) веб-портал информационной системы технического регулирования (далее – веб-портал) – интернет-ресурс, предоставляющий единую точку доступа к информационной системе технического регулирования.

Глава 2. Порядок функционирования и применения системы добровольной сертификации

      3. Юридическое лицо и (или) физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, или несколько юридических лиц и (или) физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей (далее – заявитель), создавшие систему добровольной сертификации обеспечивают функционирование и применение системы добровольной сертификации.

      4. Для функционирования и применения системы добровольной сертификации заявитель:

      1) устанавливает перечень объектов, подлежащих сертификации, и характеристик, на соответствие которым осуществляется добровольная сертификация этих объектов;

      2) определяет участников системы добровольной сертификации;

      3) применяет знак соответствия (при наличии).

      5. Добровольное подтверждение соответствия не заменяет обязательного подтверждения соответствия продукции, если это установлено техническим регламентом или иными нормативными правовыми актами.

      6. Добровольное подтверждение соответствия проводится органом по подтверждению соответствия в форме добровольной сертификации на договорной основе.

      Добровольная сертификация проводится по инициативе и требованиям заявителя в отношении любых объектов оценки соответствия на предмет их соответствия документам по стандартизации, а при их отсутствии – заявленным требованиям.

      7. Применение системы добровольной сертификации осуществляется заявителем в пределах установленного перечня объектов, подлежащих сертификации согласно подпункту 1) пункта 4 настоящих Правил.

Глава 3. Порядок ведения реестра зарегистрированных систем добровольной сертификации и представления сведений, содержащихся в указанном реестре

      8. Ведение реестра зарегистрированных систем добровольной сертификации осуществляется центральным исполнительным органом, осуществляющим руководство и межотраслевую координацию в области технического регулирования (далее – уполномоченный орган).

      9. Для ведения реестра зарегистрированных систем добровольной сертификации заявитель посредством информационной системы технического регулирования подает в уполномоченный орган заявление для включения системы добровольной сертификации в реестр зарегистрированных систем добровольной сертификации (далее – заявление) по форме согласно приложению к настоящим Правилам в электронном виде с приложением следующих документов:

      1) перечень объектов, подлежащих сертификации, и характеристик, на соответствие которым осуществляется добровольная сертификация этих объектов;

      2) об участниках системы добровольной сертификации;

      3) описание применения знака соответствия (при наличии).

      Доступ к данным информационной системы технического регулирования, соответствующей требованиям по информационной безопасности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, для его пользователей осуществляется через веб-портал уполномоченного органа.

      10. Уполномоченный орган со дня поступления заявления рассматривает представленные документы заявителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.

      11. При рассмотрении заявления уполномоченный орган проверяет наличие или отсутствие документов, указанных в пункте 9 настоящих Правил.

      12. При положительном результате рассмотрения заявления и документов уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их поступления включает систему добровольной сертификации заявителя в реестр зарегистрированных систем добровольной сертификации.

      Информационная система технического регулирования присваивает каждой системе добровольной сертификации уникальный идентификационный номер.

      13. При неполноте представленных документов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, уполномоченный орган возвращает заявителю представленные документы с приложением письменного мотивированного отказа в течение 10 (десяти) рабочих дней с соблюдением требований, установленных статьей 73 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс).

      14. При изменении сведений и (или) данных о ранее зарегистрированной системе добровольной сертификации, заявитель подает посредством информационной системы технического регулирования в уполномоченный орган заявление согласно пункту 9 настоящих Правил.

      15. Рассмотрение заявления и включение заявленной системы добровольной сертификации в реестр зарегистрированных систем добровольной сертификации осуществляется в соответствии с пунктами 10, 11, 12 и 13 настоящих Правил.

      16. Уполномоченный орган по запросу заинтересованных лиц представляет сведения и (или) данные, содержащиеся в реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации в порядке, установленном статьей 76 Кодекса.

      17. Сведения о зарегистрированных системах добровольной сертификации размещаются в открытом доступе на веб-портале после включения системы добровольной сертификации заявителя в реестр зарегистрированных систем добровольной сертификации.

  Приложение к Правилам
функционирования и применения
системы добровольной сертификации,
а также ведения реестра
зарегистрированных систем
добровольной сертификации и
представления сведений,
содержащихся в указанном реестре
  Форма

            Заявление для включения системы добровольной сертификации
            в реестр зарегистрированных систем добровольной сертификации

      В____________________________________________________________
                  (наименование уполномоченного органа)
от_________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица,
бизнес-идентификационный номер юридического лица, фамилия, имя и отчество
(при наличии) индивидуального предпринимателя, индивидуальный идентификационный
номер индивидуального предпринимателя)
Прошу включить систему добровольной сертификации ____________________
____________________________________________________________________
            (наименование системы добровольной сертификации)
в реестр зарегистрированных систем добровольной сертификации.
Адрес ______________________________________________________________
___________________________________________________________________
(почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы
(проспекта), номер дома (здания), номер офиса (квартиры))
Контактные данные__________________________________________________
                              (телефон, электронная почта)
Заявитель __________________________________________________________
                  (фамилия, имя, отчество (при его наличии))
Дата заполнения: "__" ____________ 20__ года

      Примечание: Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики
Казахстан "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

      Электронный документ сформирован информационной системой технического регулирования.