"Қазақстан Республикасы прокуратурасы органдарында, ведомстволарында, мекемелерінде және білім беру ұйымында өтініштерді қарау жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2018 жылғы 1 маусымдағы № 72 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2021 жылғы 15 шілдедегі № 106 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 16 шілдеде № 23577 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2023 жылғы 17 қаңтардағы № 29 бұйрығымен.

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Бас Прокурорының 17.01.2023 № 29 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Қазақстан Республикасы прокуратурасы органдарында, ведомстволарында, мекемелерінде және білім беру ұйымында өтініштерді қарау жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2018 жылғы 1 маусымдағы № 72 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17084 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының прокуратурасы органдарында, ведомстволарында, мекемелерінде және білім беру ұйымында жолданымдарды, хабарларды, ұсыныстарды, үн қосуларды және сұрау салуларды қарау жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы";

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қазақстан Республикасының прокуратурасы органдарында, ведомстволарында, мекемелерінде және білім беру ұйымында жолданымдарды, хабарларды, ұсыныстарды, үн қосуларды және сұрау салуларды қарау жөніндегі нұсқаулық осы бұйрықтың 1-қосымшасына сәйкес бекітілсін.";

      Қазақстан Республикасының прокуратурасы органдарында, ведомстволарында, мекемелерінде және білім беру ұйымында өтініштерді қарау жөніндегі нұсқаулық осы бұйрықтың қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының өтініштермен жұмыс және іс жүргізу жөніндегі құрылымдық бөлімшесі:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының интернет-ресурсына орналастыруды;

      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы құрылымдық бөлімшелерінің, Қазақстан Республикасының прокуратурасы ведомстволарының, мекемелерінің және білім беру ұйымының басшыларына, облыстардың, аудандардың прокурорларына және оларға теңестірілген прокурорларға жіберуді қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы құрылымдық бөлімшелерінің, Қазақстан Республикасының прокуратурасы ведомстволарының, мекемелерінің және білім беру ұйымының басшыларына, облыстардың, аудандардың прокурорларына және оларға теңестірілген прокурорларға жүктелсін.

      4. Осы бұйрық оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.

      Казақстан Республикасының
Бас Прокуроры
Г. Нурдаулетов

  Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының
2021 жылғы 15 шілдедегі
№ 106 бұйрығына
қосымша
  Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының
2018 жылғы 1 маусымдағы
№ 72 бұйрығының
1-қосымшасы

Қазақстан Республикасының прокуратурасы органдарында, ведомстволарында, мекемелерінде және білім беру ұйымында жолданымдарды, хабарларды, ұсыныстарды, үн қосуларды және сұрау салуларды қарау жөніндегі нұсқаулық 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Қазақстан Республикасының прокуратурасы органдарында, ведомстволарында, мекемелерінде және білім беру ұйымында жолданымдарды, хабарларды, ұсыныстарды, үн қосуларды және сұрау салуларды қарау жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне (бұдан әрі – ҚПК), Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексіне (бұдан әрі – ҚАК), Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексіне (бұдан әрі – АПК), Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне (бұдан әрі – ӘҚБтК), Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексіне (бұдан әрі – ӘРПК), "Прокуратура туралы" Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң), басқа да заңнамалық актілерге сәйкес әзірленді және Қазақстан Республикасының прокуратурасы органдарында, ведомстволарында, мекемелерінде және білім беру ұйымында (бұдан әрі – прокуратура органдары) жолданымдарды, хабарларды, ұсыныстарды, үн қосуларды және сұрау салуларды қарау мәселелерін нақтылайды.

      2. Осы Нұсқаулықта мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) арыз – әкімшілік рәсімге қатысушының өз құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін немесе басқа адамдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін іске асыруға жәрдемдесу туралы өтінішхаты қамтылған жолданым нысандарының бірі;

      2) арыз иесі – әкімшілік рәсімді жүзеге асыру үшін әкімшілік органға, лауазымды адамға жолданым берген адам, сондай-ақ өзіне қатысты әкімшілік акт қабылданатын, әкімшілік әрекет жасалатын (әрекетсіздік танылатын) адам (әкімшілік актінің адресаты);

      3) әкімшілік орган – Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әкімшілік актіні қабылдау, әкімшілік әрекет жасау (әрекетсіздік таныту) жөнінде өкілеттіктер берілген мемлекеттік орган, жергілікті өзін-өзі басқару органы, мемлекеттік заңды тұлға, сондай-ақ өзге ұйым;

      4) Бас прокуратураның құрылымдық бөлімшесі – Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының прокуратура органдарының кейбір мәселелері туралы" 2017 жылғы 13 қазандағы № 563 Жарлығымен бекітілген Бас прокуратураның құрылымында көзделген бөлімше;

      5) бастапқы жолданым, хабар, сұрау салу, үн қосу және ұсыныс – осы прокуратура органында бұрын қаралмаған мәселе жөніндегі жолданым, хабар, сұрау салу, үн қосу және ұсыныс;

      6) депутаттың жолданымы (депутаттық жолданым) – депутаттың, Қазақстан Республикасы Парламентінің Палаталары лауазымды адамының прокуратура органдарына жіберген депутаттық сауал түрінде ресімделмеген жеке немесе заңды тұлғаның жолданымын, хабарын, ұсыныстарын, үн қосуларын және сұрау салуларын қарауды өтінген, ақпарат беру туралы жолданымы;

      7) депутаттық сауал – Қазақстан Республикасы Парламенті Палаталарының бірлескен және бөлек отырыстарында депутаттың әкімшілік органдардың лауазымды адамдарына осы органның немесе лауазымды адамның құзыретіне кіретін мәселелер жөнінде Парламент сессиясында негізделген түсініктеме беруін немесе өз көзқарасын баяндауын ресми сұраған талабы;

      8) жолданым – прокуратура органына немесе лауазымды адамға жазбаша (қағаз және (немесе) электрондық) немесе ауызша нысанда, сондай-ақ бейнеконференц-байланыс, бейнежолданым нысанында жіберілген арыз немесе шағым;

      9) жолданымның, хабардың, сұрау салудың, үн қосудың, ұсыныстың көшірмесі – мәтіні мен заңды күші түпнұсқасымен бірдей сол мәселені және сол бір адамның мүддесін білдіретін алдыңғы жолданымның, хабардың, сұрау салудың, үн қосудың, ұсыныстың көшірмесі не данасы;

      10) иесі бүркемеленген жолданым, хабар, ұсыныс, үн қосу және сұрау салу – ол бойынша иесін анықтау мүмкін емес және (немесе) арыз иесінің қолтаңбасы, оның ішінде арыз иесінің электрондық цифрлық қолтаңбасы, пошталық мекенжайы жоқ жолданым, хабар, ұсыныс, үн қосу және сұрау салу;

      11) қайталама жолданым, хабар, ұсыныс, үн қосу және сұрау салу – бір мәселе бойынша бір адамнан екі реттен кем емес келіп түскен алдыңғы жолданым, хабар, ұсыныс, үн қосу және сұрау салу бойынша қабылданған шешім шағымдалатын, бұдан бұрын жіберілген жолданымның, хабардың, ұсыныстың, үн қосудың және сұрау салудың уақтылы қаралмағаны туралы, егер келіп түскен уақытынан белгіленген қарау мерзімі аяқталған болса, бірақ арыз иесі жауап алмағаны туралы хабарланатын, алдыңғы жолданымды қараған және шешкен кезде жол берілген басқа да кемшіліктер көрсетілген жолданым, хабар, сұрау салу, үн қосу және ұсыныс;

      12) қылмыстық, азаматтық істер және әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша қатысушы адамдардың, сондай-ақ сотталған адамдардың өтінішхаты (бұдан әрі – өтінішхат) – қылмыстық, азаматтық істер және әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша шартты түрде мерзімінен бұрын босату, сотталғанға кешірім жасау мәселелері бойынша заңды күшіне енген сот актілеріне наразылық келтіру туралы жазбаша нысанда баяндалған өтініш;

      13) лауазымды адам – Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әкімшілік актіні қабылдау, әкімшілік әрекет жасау (әрекетсіздік таныту) жөнінде өкілеттіктер берілген адам;

      14) сұрау салу – әкімшілік рәсімге қатысушының жеке немесе қоғамдық сипаттағы қызығушылық туғызатын мәселелер бойынша ақпарат беру туралы өтініші;

      15) ұсыныс – әкімшілік рәсімге қатысушының Қазақстан Республикасының заңдарын және өзге де нормативтік құқықтық актілерін, мемлекеттік органдардың қызметін жетілдіру, қоғамдық қатынастарды дамыту, мемлекет пен қоғамның әлеуметтік-экономикалық және өзге де қызметі салаларын жақсарту жөніндегі ұсынымы;

      16) үн қосу – әкімшілік рәсімге қатысушының мемлекет жүргізіп отырған ішкі және сыртқы саясатқа, сондай-ақ қоғамдық сипаттағы оқиғалар мен құбылыстарға өз көзқарасын білдіруі;

      17) хабар – әкімшілік рәсімге қатысушының Қазақстан Республикасының заңдары мен өзге де нормативтік құқықтық актілерінің бұзылғаны, мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, мемлекет жүз пайыз қатысатын заңды тұлғалардың және олардың лауазымды адамдарының жұмысындағы кемшіліктер туралы хабардар етуі;

      18) шағым – әкімшілік рәсімге қатысушының өзінің және басқа да адамдардың әкімшілік акт, әкімшілік әрекет (әрекетсіздік) бұзған құқықтарын, бостандықтарын немесе заңды мүдделерін қалпына келтіру немесе қорғау туралы талабы қамтылатын жолданым нысандарының бірі.

      3. Осы Нұсқаулықтың ережелері жолданымдарға, хабарларға, ұсыныстарға, үн қосуларға және сұрау салуларға, оның ішінде Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігінен, әкімшілік органдардан, саяси партиялардан және өзге де ұйымдардан келіп түсетін, сондай-ақ депутаттық сауалдар мен жолданымдарға қолданылады.

      4. Заңның 21-бабының 1-тармағына сәйкес прокуратура органдары мынадай жолданымдарды, хабарларды, ұсыныстарды, үн қосуларды және сұрау салуларды:

      1) Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмасы бойынша;

      2) мыналардың:

      физикалық, психикалық және өзге де мән-жайларға байланысты қорғауды өзі дербес жүзеге асыра алмайтын адамдардың;

      шектелмеген адамдар қатарының;

      егер бұл адамдардың өмірі, денсаулығы не Қазақстан Республикасының қауіпсіздігі үшін орны толмас зардаптың алдын алуға қажет болса, адамдардың, қоғамның және мемлекеттің құқықтарын, бостандықтарын және заңды мүдделерін қорғау үшін қарайды.

      Осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген жолданымдар мен хабарлар мынадай:

      құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметіндегі заңдылықтың бұзылуы немесе олардың орын алу қаупі болған;

      құзыретіне жолданымды қарау кіретін уәкілетті әкімшілік органның не оның лауазымды адамының қызметінде мүдделер қақтығысы болған;

      уәкілетті әкімшілік органның не оның лауазымды адамының шешіміне және әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым келіп түскен жағдайларда қарайды.

      Осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген адамдардың санаты мен мән-жайлар "Прокурорлық қадағалауды ұйымдастырудың кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2018 жылғы 2 мамырдағы № 60 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16894 болып тіркелген) Мемлекеттік, жергілікті өкілетті және атқарушы органдар, жергілікті өзін-өзі басқару органдары және олардың лауазымды адамдары, меншік нысанына қарамастан өзге де ұйымдар қызметінің, сондай-ақ олар қабылдайтын актілер мен шешімдерінің, заңды күшіне енген сот актілерінің, атқарушылық іс жүргізудің, азаматтық, әкімшілік істер бойынша және әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша сотта мемлекет мүдделерін білдірудің заңдылығын қадағалауды ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықта нақтыланған (бұдан әрі – Мемлекеттік органдар және басқа ұйымдар қызметінің заңдылығын қадағалауды ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулық).

      Прокуратура органы құзыретіне тиісті мәселелер жатқызылған бақылау және қадағалау уәкілетті органының не оның лауазымды адамдарының шешімдері мен әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) кәсіпкерлік субъектілерінің жолданымдарын, хабарларын, ұсыныстарын, үн қосуларын және сұрау салуларын қарайды.

      5. ӘРПК-де белгіленген әкімшілік рәсімдерді жүзеге асыру тәртібі, сондай-ақ осы Нұсқаулықтың 4-тармағының талабы қарау тәртібі қылмыстық-процестік, азаматтық процестік заңнамада, әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамада, сондай-ақ жедел-іздестіру және қарсы барлау қызметі саласында белгіленген жолданымдар мен хабарларға қолданылмайды.

      6. Қылмыстық-процестік, азаматтық процестік заңнамада, әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамада реттелмеген бөлігінде осы Нұсқаулықтың ережесі қолданылады.

      7. Хабарлар, ұсыныстар, үн қосулар және сұрау салулар ӘРПК-нің 12-тарауында белгіленген оңайлатылған әкімшілік рәсім тәртібінде қаралады.

      8. Егер осы мәселелердің іске асырылуы прокуратура органдарының функциясына кіретін жағдайда, арызды берген адамдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін немесе басқа адамдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін іске асыруға жәрдемдесу туралы өтінішхаты бар прокуратура органдарына келіп түскен арыздар ӘРПК-нің 9-тарауында белгіленген тәртіппен қаралады.

      9. Прокуратура органдарының шағымды қарауы Заңның 6 және 21-баптарымен белгіленген негіздерде және шектерде жүзеге асырылады.

      10. Жасалған немесе дайындалып жатқан қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы арыздар мен хабарлар, қылмыстық іс бойынша істі жүргізуді жүзеге асыратын әкімшілік органдар мен лауазымды адамдардың әрекеттері (әрекетсіздігі) мен шешімдеріне берілетін шағымдар ҚПК-де, сондай-ақ ҚПК-ні қолдану мәселелері жөніндегі Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының (бұдан әрі – Бас Прокурор) нормативтік құқықтық актілерінде көзделген тәртіппен қаралады.

      Жедел-іздестіру және қарсы барлау қызметі саласындағы жолданымдар мен хабарлар жедел-іздестіру және қарсы барлау қызметінің заңнамаларында көзделген тәртіпте қаралады.

      11. Қылмыстық істер бойынша, оның ішінде жазасын өтеуден шартты түрде мерзімінен бұрын босату мәселелері бойынша, азаматтық істер және әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша сот актілеріне наразылық келтіру туралы шағымдар мен өтінішхаттар тиісінше ҚПК-де, АПК-де, ӘҚБтК-де және ӘРПК-де көзделген прокуратура органдарының өкілеттіктері тәртібінде және шегінде қаралады.

      12. Ұсталған, күзетпен ұсталған және қылмыстық жазасын өтеп жүрген адамдардың жолданымдары мен хабарларын қарау тәртібі қылмыстық-процестік және қылмыстық-атқару заңнамаларымен айқындалады.

      13. Қуғын-сүргінге ұшыраған адамдарды ақтау туралы арыздар "Жаппай саяси қуғын-сүргiн құрбандарын ақтау туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген тәртіппен қаралады.

      14. Мемлекеттік органдардың мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша шағымдар "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" Қазақстан Республикасының Заңында және ӘРПК-де көзделген тәртіппен қаралады.

      15. Мемлекеттік сатып алу саласындағы шағымды қарау тәртібі Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алулар туралы заңнамасында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, осы Нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылады.

      16. Салық салу және кедендік реттеу мәселелері бойынша шағымдарды қарау тәртібі Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, осы Нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылады.

      17. Мемлекеттік құпияға жататын мәліметтері бар жолданымдар мен хабарлар Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасының талаптарына сәйкес қаралады.

      18. Бұқаралық ақпарат құралдарының жолданымдары, хабарлары, сұрау салулары Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңнамасында көзделген тәртіппен қаралады.

      19. Нұсқаулықтың осы тарауында көрсетілген нормативтік құқықтық актілермен реттелмеген бөлікте Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттардың, ӘРПК-нің және осы Нұсқаулықтың ережелері қолданылады.

2-тарау. Жолданымдарды, хабарларды, ұсыныстарды, үн қосуларды және сұрау салуларды беру рәсімі

      20. Прокуратура органдарында жолданымдарды, хабарларды, ұсыныстарды, үн қосуларды және сұрау салуларды есепке алуға және тіркеуге қойылатын жалпы талаптар Бас Прокурордың ведомстволық құқықтық актілерімен реттеледі.

      21. Қағаз жеткізгіштерде келіп түскен жолданымдар, хабарлар, ұсыныстар, үн қосулар, сұрау салулар және депутаттық сауалдар және қосымша тіркелген құжаттары бар жолданымдар келіп түскен күні тіркеліп, Жолданымдарды, хабарларды, ұсыныстарды, үн қосуларды және сұрау салуларды тіркеу, қарау және есепке алу бойынша ақпараттық жүйеге (бұдан әрі – Ақпараттық жүйе) енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының (бұдан әрі – Бас прокуратура) Cаll-орталығына келіп түскен жолданымдар, хабарлар, ұсыныстар, үн қосулар және сұрау салулар дереу Ақпараттық жүйеде тіркеліп, қарау үшін Бас прокуратураның өтініштермен жұмыс және іс жүргізу жөніндегі құрылымдық бөлімшесіне, төмен тұрған прокуратураларда – осы жұмыс жүктелген қызметкерлерге тапсырылады.

      22. Жұмыс істемейтін күні келіп түскен жолданым, хабар, ұсыныс, үн қосу және сұрау салу жақын уақыттағы кейінгі жұмыс күнімен тіркеледі.

      23. Жолданым, хабар, ұсыныс, үн қосу және сұрау салу ӘРПК-нің 63-бабында белгіленген талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, прокуратура органы арыз иесіне қандай талаптарға сәйкес келмейтінін жазбаша (оның ішінде электрондық нысанда) көрсетеді және оны талаптарға сәйкес келтіру үшін ақылға қонымды мерзімді белгілейді.

      Егер арыз иесі арызды, хабарды, ұсынысты, үн қосуды және сұрау салуды ӘРПК-нің 63-бабында белгіленген талаптарға сәйкес келтірмеген болса, онда ондай жолданым арыз иесіне прокуратура органының лауазымды адамы белгілеген мерзімде қайтарылады.

      Жолданымды қайтару қайта жүгінуге кедергі келтірмейді.

      24. Бас прокуратураға келіп түскен жолданымдар, хабарлар, ұсыныстар, үн қосулар және сұрау салуларды Бас прокуратураның өтініштермен жұмыс және іс жүргізу жөніндегі құрылымдық бөлімшесі Бас прокуратураның басшылығына баяндауға жібереді не мәселенің сипатына байланысты қолдағы материалдар мен қадағалау іс жүргізуін зерделей отырып, Бас прокуратураның құрылымдық бөлімшелеріне келіп түскен күні береді.

      Төмен тұрған прокуратураларда жолданымдарды, хабарларды, ұсыныстарды, үн қосуларды және сұрау салуларды прокуратура басшылығына баяндауды немесе құрылымдық бөлімшелеріне жіберуді осы міндет жүктелген адамдар осы тармақпен белгіленген мерзімде жүзеге асырады.

      25. Бас прокуратураның өтініштермен жұмыс және іс жүргізу жөніндегі құрылымдық бөлімшесі мыналарды қарайды:

      1) төмен тұрған прокуратураларға, құзыреті бойынша өзге де әкімшілік органдарға және ұйымдарға жіберуге жататын бастапқы жолданымдар, хабарлар, ұсыныстар, үн қосулар, сұрау салулар, оның ішінде Қазақстан Республикасының Президенті Әкімшілігінен (қарау нәтижесі туралы ақпарат жіберуді қажет етпейтін), Қазақстан Республикасы Парламенті Палаталарының депутаттарынан, лауазымды адамдарынан (депутаттық сауалдан басқасы), Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесінен, Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі және Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотынан, басқа да орталық мемлекеттік және әкімшілік органдардан, Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталықтан, саяси партиялардан келіп түскендер.

      Бастапқы жолданымдар, хабарлар, ұсыныстар, үн қосулар, сұрау салулар Бас прокуратураға келіп түскен кезден бастап үш жұмыс күнінен кешіктірілмеген мерзімде, арыз иесін жазбаша хабарландыра отырып, төмен тұрған прокуратура органдарына, басқа да әкімшілік органдарға және ұйымдарға қарау үшін жіберіледі;

      2) егер Бас прокуратураға жүгінген адам прокуратура органы басшылығының шешімімен (жауабымен) келіспеген болса, Бас прокуратураның құрылымдық бөлімшелерінің, облыстар прокуратуралары және оларға теңестірілген прокуратуралардың бірінші басшыларының, Бас прокуратураның жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының, Бас прокуратураның Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің не оны алмастыратын адамның шешімі (жауабы) жоқ қайталама жолданымдар, хабарлар, ұсыныстар, үн қосулар және сұрау салулар.

      Қайталама жолданымдар, сондай-ақ прокуратура органдары қызметкерлерінің әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), оның ішінде ӘРПК-де көзделген әкімшілік рәсімді, сондай-ақ оңайлатылған әкімшілік рәсімді жүзеге асыру тәртібін бұзумен байланысты шағымдар Бас прокуратураға келіп түскеннен кейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей, бірінші басшының немесе оны алмастыратын адамның қолы қойылып, оларды қараудың нәтижелері туралы ақпараттандыруды талап ете отырып, тиісті прокуратура органдарына қарау және жауап беру үшін жіберіледі.

      Жолданымды, хабарды, ұсынысты, үн қосуды және сұрау салуды қарап жатқан лауазымды адамдар Ақпараттық жүйеде (жолданым бойынша хат алмасуда) прокуратура органдарының арыз иесіне бұдан бұрын жіберген жауаптарының болуын анықтайды;

      3) прокуратура органдарында оларды қарау тәртібін түсіндіруді талап ететін жолданымдар, хабарлар, ұсыныстар, үн қосулар, сұрау салулар;

      4) ҚПК-де, ҚАК-де, АПК-де, ӘҚБтК-де және ӘРПК-де көзделген жолданымдарды, хабарларды, ұсыныстарды, үн қосуларды және сұрау салуларды қарау тәртібін бұзумен байланысты прокуратура органдары қызметкерлерінің әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдар.

      Осы тармақтың 1), 2) тармақшаларында көзделген талаптар прокуратура органдарына, оның ішінде Бас прокуратураның құрылымдық бөлімшелеріне келіп түскен ұқсас сипаттағы жолданымдарға, хабарларға, ұсыныстарға, үн қосуларға және сұрау салуларға қолданылады.

      Осы тармақтың 3) тармақшасының талаптары прокуратура органдарына қолданылады.

      26. Бас прокуратураның құрылымдық бөлімшелері:

      1) Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмасы бар жолданымдарды, хабарларды, ұсыныстарды, үн қосуларды, сұрау салуларды;

      2) Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінен келіп түскен, олар бойынша қарау нәтижесі туралы ақпарат ұсынуды талап ететін жолданымдарды, хабарларды, ұсыныстарды, үн қосуларды, сұрау салуларды;

      3) Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің басшылығы, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі және оның орынбасарлары, Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің Төрағасы, Қазақстан Республикасы Парламенті Палаталарының төрағалары бақылауға алған жолданымдарды, хабарларды, ұсыныстарды, үн қосуларды, сұрау салуларды;

      4) депутаттық сауалдарды;

      5) Бас Прокурор және оның орынбасарлары бақылауға алған жолданымдарды, хабарларды, ұсыныстарды, үн қосуларды, сұрау салуларды;

      6) егер Бас прокуратураға жүгінген адам прокуратура органы басшылығының шешімімен (жауабымен) келіспеген болса, Бас прокуратураның құрылымдық бөлімшелерінің, облыстар прокуратуралары және оларға теңестірілген прокуратуралардың бірінші басшыларының, Бас прокуратураның жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының, Бас прокуратураның Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің не оны алмастыратын адамның шешімі (жауабы) бар жолданымдарды, хабарларды, ұсыныстарды, үн қосуларды, сұрау салуларды;

      7) заңды күшіне енген сот актілеріне кассациялық наразылық келтіру туралы, сондай-ақ сот актісінің орындалуын тоқтата тұру туралы өтінішхаттарды;

      8) орталық мемлекеттік органның басшысы не оның орынбасары қол қойған шешімі (жауабы) бар жолданымдарды, хабарларды, ұсыныстарды, үн қосуларды, сұрау салуларды қарайды.

      ҚПК-нің 488-бабының талаптарына сәйкес келмейтін қылмыстық істер бойынша кассациялық наразылық келтіру туралы өтінішхаттар ҚПК-нің 486, 489-баптарының негізінде прокуратура органдарына келіп түскен кезден бастап үш жұмыс күнінен кешіктірілмей, қараусыз кері қайтарылады. Бұл ретте, кассациялық наразылық келтіру туралы өтінішхат берген адамға өтінішхатты кері қайтаруға негіз болған кемшіліктерді жойғаннан кейін Бас прокуратураға қайталама жолданым жіберу немесе тікелей Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотына сот актілерін кассациялық тәртіпте қайта қарау туралы өтінішхатпен жүгіну құқығы түсіндіріледі.

      ҚПК-нің 487-бабымен көзделген кассациялық наразылық келтіру мерзімдері өтіп кеткен сот актілеріне кассациялық наразылық келтіру туралы өтінішхаттар прокуратура органдарына келіп түскен кезден бастап үш жұмыс күнінен кешіктірілмей, тиісті түрде заңды түсіндіре отырып, қараусыз кері қайтарылады.

      9) Бас прокуратураның құрылымдық бөлімшелерінің құзыретіне кіретін өзге де жолданымдар, хабарлар, ұсыныстар, үн қосулар, сұрау салулар мен өтінішхаттарды қарайды.

      Осы тармақта көрсетілген жолданымдарды, хабарларды, ұсыныстарды, үн қосуларды, сұрау салуларды облыстар прокурорларына және оларға теңестірілген прокурорларға жіберуге жол берілмейді.

      27. Облыстар прокуратуралары мен оларға теңестірілген прокуратуралар:

      1) Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінен, Қазақстан Республикасы Парламенті Палаталарының депутаттарынан, (депутаттық сауалдардан басқасы), Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесінен, Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі және Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотынан, басқа да әкімшілік органдардан келіп түскен, олар бойынша қарау нәтижелері туралы ақпарат ұсынуды талап ететін жолданымдарды, хабарларды, ұсыныстарды, үн қосуларды, сұрау салуларды;

      2) Бас прокуратура бақылауына алған жолданымдарды, хабарларды, ұсыныстарды, үн қосуларды, сұрау салуларды;

      3) облыстар прокуратуралары және оларға теңестірілген прокуратуралардың, аудандық және оларға теңестірілген прокуратуралардың шешімі (жауабы) бар жолданымдарды, хабарларды, ұсыныстарды, үн қосуларды, сұрау салуларды;

      4) облыстық маңызы бар әкімшілік орган басшысының қолы қойылған шешімі (жауабы) бар жолданымдарды, хабарларды, ұсыныстарды, үн қосуларды, сұрау салуларды;

      5) облыстар прокуратуралары және оларға теңестірілген прокуратуралардың құзыретіне кіретін өзге де жолданымдарды, хабарларды, ұсыныстарды, үн қосуларды, сұрау салуларды және өтінішхаттарды қарайды.

      28. Аудандық және оларға теңестірілген прокуратуралар:

      1) облыс прокуратурасы және оған теңестірілген прокуратура бақылауға алған жолданымдарды, хабарларды, ұсыныстарды, үн қосуларды, сұрау салуларды;

      2) аудандық маңызы бар әкімшілік орган басшысының қойылған қолымен шешімі (жауабы) бар жолданымдарды, хабарларды, ұсыныстарды, үн қосуларды, сұрау салуларды;

      3) аудандық және оған теңестірілген прокуратураның құзыретіне кіретін жолданымдарды, хабарларды, ұсыныстарды, үн қосуларды, сұрау салуларды қарайды.

      29. Қаралуы прокуратура органының құзыретіне кірмейтін жолданымдар, хабарлар, ұсыныстар, үн қосулар, сұрау салулар прокуратура органына, лауазымды адамға келіп түскен кезден бастап үш жұмыс күнінен кешіктірілмеген мерзімде, ол туралы бір мезгілде әкімшілік рәсімнің қатысушысын, прокуратура органына жүгінген адамды хабарландыра (хабархат бере) отырып, тиісті мемлекеттік органға, лауазымды адамға, прокуратура органына жіберілуі тиіс.

      Жолданымды, хабарды, ұсынысты, үн қосуды, сұрау салуды тиісті әкімшілік органға, ұйымға, прокуратура органына уақтылы жіберместен, уәкілетті субъектілердің құзыретін түсіндіруге рұқсат етілмейді.

      Осы тармақта көрсетілген жолданым, хабар, ұсыныс, үн қосу, сұрау салу мыналардың:

      Бас прокуратурада – Бас прокуратураның құрылымдық бөлімшелері басшыларының, олардың орынбасарларының, Бас прокуратура басқармалары бастықтарының, өтініштермен жұмыс және іс жүргізу жөніндегі құрылымдық бөлімше қызметкерлерінің;

      облыстар прокуратураларында және оларға теңестірілген прокуратураларда – облыстар прокурорларының және оларға теңестірілген прокурорлардың, облыстар прокурорлары орынбасарларының және оларға теңестірілген прокурорлар орынбасарларының, облыстар прокуратуралары және оларға теңестірілген прокуратуралар аппараттары басшыларының, облыстар прокурорлары және оларға теңестірілген прокурорлардың өтініштермен жұмыс және іс жүргізу жөніндегі аға көмекшілерінің (көмекшілерінің);

      Бас прокуратураның жанындағы Құқық қорғау органдары академиясында – Бас прокуратураның жанындағы Құқық қорғау органдары академиясы ректорының, проректорларының, Аппарат басшысының;

      Бас прокуратураның Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінде және оның аумақтық органдарында – басшыларының және оның орынбасарларының;

      аудандық және оларға теңестірілген прокуратураларда – аудандық және оларға теңестірілген прокурорлардың, аудандық және оларға теңестірілген прокурорлар орынбасарларының қолы қойылып жіберіледі.

      30. Прокуратура органдары құзыреті бойынша жолданымдарды, хабарларды, ұсыныстарды, үн қосуларды, сұрау салуларды сатылығымен жоғары тұрған әкімшілік органға жіберген жағдайда, олардың ілеспе хаты прокуратура органдары басшысының қолы қойылып жіберіледі.

      31. Жолданым, хабар, ұсыныс, үн қосу, сұрау салуда прокуратураның бірнеше бөлімшелерінің құзыреттеріне қатысты мәселелер болған кезде, оны қарау тиісті құрылымдық бөлімшелердің басшыларына тапсырылады. Тапсырмада бірінші болып көрсетілген құрылымдық бөлімшенің басшысы арыз иесіне жиынтық шешім (жауап) әзірлеуге жауапты болып табылады.

      Бірлесіп орындаушы – құрылымдық бөлімшелердің басшылары жолданымды, хабарды, ұсынысты, үн қосуды және сұрау салуды қарау мерзімі аяқталуына дейін күнтізбелік бес күн бұрын бірінші орындаушыға толық ақпарат беруді қамтамасыз етеді.

      32. Жолданымдар, хабарлар, ұсыныстар, үн қосулар, сұрау салулар бір құрылымдық бөлімшеден екіншісіне бөлімшелердің басшылары арасындағы келісім бойынша не прокуратура басшылығының тапсырмасы бойынша беріледі. Осындай жағдайларда жолданымды, хабарды, ұсынысты, үн қосуды, сұрау салуды беру, оларды беру себебі көрсетіле отырып, оларды тікелей қарайтын лауазымды адамға олардың келіп түскен сәтінен бастап тиісті баянатпен үш жұмыс күні ішінде ресімделеді.

      Жолданымды, хабарды, ұсынысты, үн қосуды, сұрау салуды арыз иесіне түпкілікті шешім (жауап) әзірлеген құрылымдық бөлімше қарады деп есептеледі.

      33. Жолданымның, хабардың, ұсыныстың, үн қосудың, сұрау салудың көшірмесі келіп түскен кезде бастапқысы негізгісі ретінде тіркеледі, ал келесілері негізгі жолданымға, хабарға, ұсынысқа, үн қосуға, сұрау салуға қосылып, әкімшілік рәсімнің қатысушысына негізгі жолданым, хабар, ұсыныс, үн қосу, сұрау салу келіп түскен күннен бастап есептелетін мерзім шегінде қарау нәтижелері туралы хабарлана отырып, бір жолданым ретінде қаралады.

      Егер көшірмесі негізгі жолданым, хабар, ұсыныс, үн қосу, сұрау салу қаралғаннан кейін келіп түссе, онда күнтізбелік он күннен кешіктірмей, ол бойынша шешім (жауап) жіберілген жауаптың шығыс нөмірі мен күніне сілтеме жасай отырып және оның көшірмесі қоса тіркеліп, бұдан бұрын қабылданған шешімнің қысқаша мәні жазыла отырып жіберіледі.

      34. Әкімшілік рәсімді қозғау үшін жария-құқықтық қатынастарда белгілі бір адамның немесе жеке-дара айқындалған адамдар тобының Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген құқықтары мен міндеттерін іске асыратын прокуратура органдары қабылдаған әкімшілік актілерге және әрекеттерге арыздар немесе шағымдар негіз болып табылады.

      35. Aуызша нысанда берілген жолданымды, хабарды, ұсынысты, үн қосуды және сұрау салуды прокуратура органының жолданымды, хабарды, ұсынысты, үн қосуды және сұрау салуды қабылдаған жұмыскері немесе қызметкері жекелеген хаттамаға енгізеді.

      36. Жазбаша нысанда не электрондық құжат нысанында берілген жолданым, хабар, ұсыныс, үн қосу және сұрау салу, сондай-ақ ауызша жүгінгені туралы хаттама онда қойылған мәселелерді қарау құзыретіне кіретін прокуратура органына немесе оның лауазымды адамына жіберіледі.

      37. Жазбаша нысанда не электрондық құжат нысанында берілген жолданымда, хабарда, ұсыныста, үн қосуда және сұрау салуда, сондай-ақ ауызша жүгінгені туралы хаттамада арыз иесінің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), жеке сәйкестендіру нөмірі (ол болған кезде), пошталық мекенжайы не заңды тұлғаның атауы, пошталық мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (ол болған кезде), жолданым, хабар, ұсыныс, үн қосу және сұрау салу берілетін әкімшілік органның, лауазымды адамның атауы көрсетіледі.

      38. Жолданымда, хабарда, ұсыныста, үн қосуда және сұрау салуда жүгіну мәні, жолданым мен талаптың уәждері көрсетіледі, жолданымдар мен хабарларда әрекетіне шағым жасалып отырған субъектінің атауы немесе лауазымды адамның тегі, аты-жөні және лауазымы көрсетіледі, шағымда сондай-ақ кімнің әрекеті шағымдалатыны не Қазақстан Республикасы заңдарының және өзге де нормативтік құқықтық актілерінің бұзушылықтары көрсетіледі.

      Жолданымға, хабарға, ұсынысқа, үн қосуға және сұрау салуға арыз иесінің қолы қойылады немесе электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылады.

      Жолданым, хабар, ұсыныс, үн қосу және сұрау салу арыз иесінің өкілі арқылы да беріледі. Өкілдікті ресімдеу Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасымен және ӘРПК-нің 68-бабымен белгіленген тәртіппен жүргізіледі.

      39. Арыз иелерінің жалпы қолжетімді ақпараттық жүйелерден келіп түскен және Қазақстан Республикасының электрондық құжат пен электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамаларының талаптарына сәйкес келетін жолданым, хабар, ұсыныс, үн қосу және сұрау салу қаралуға жатады.

      40. Иесі бүркемеленген жолданымдар, хабарлар, ұсыныстар, үн қосулар және сұрау салулар, егер оларда дайындалып жатқан немесе жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы не мемлекеттік немесе қоғамдық қауіпсіздікке төнетін қауіп туралы мәліметтер қамтылған жағдайларды қоспағанда, қарауға жатпайды. Ондай жолданым, хабар, ұсыныс, үн қосу және сұрау салу әкiмшiлiк органдарға олардың құзыреттеріне сәйкес қарау үшін дереу одан әрі жіберуге жатады.

      Иесі бүркемеленген жолданымның, хабардың, ұсыныстың, үн қосудың және сұрау салудың қараусыз қалдырылғаны туралы шешім лауазымды адамның прокуратура органының басшысы немесе оның орынбасары бекіткен уәжделген қорытындысы негізінде (еркін түрде) үш жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

      41. Әкімшілік рәсімнің қатысушысы алдын ала, бірақ әкімшілік актіні қабылдағанға дейін үш жұмыс күнінен кешіктірместен, тыңдау немесе әкiмшiлiк рәсiмдi жүзеге асыруға қажеттi өзге де іс-шаралар өткiзілетін уақыт пен орын туралы хабардар етiледi.

      42. Тыңдау туралы хабарламаны (хабархатты) жіберу ӘРПК-нің 66-бабының тәртібімен жүргізіледі.

      43. Әкімшілік істі қарау, тыңдау, таныстыру, ұстанымды білдіру тәртібі ӘРПК-нің 10-тарауына сәйкес жүзеге асырылады.

      44. Әкімшілік істі қарау нәтижелері бойынша мынадай шешімдер:

      1) әкімшілік актіні қабылдау туралы;

      2) әкімшілік рәсімді тоқтату туралы;

      3) әкімшілік актіні қабылдаумен байланысты емес әкімшілік әрекетті жасау туралы;

      4) материалдарды қылмыстық қудалаудың заңдылығын қадағалауды жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшеге (оның ішінде фактілерді Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізілімінде (бұдан әрі – СДТБТ) тіркеу туралы шешім қабылдау үшін) не арнайы прокурорлардың іс жүргізуіне беру туралы;

      5) Ақпаратты есепке алу кітабына материалдарды тіркеу туралы және Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасында көзделген басқа да шаралар қабылданады.

      45. Әкімшілік акт ӘРПК-нің 11-тарауына сәйкес жазбаша (қағаз және (немесе) электрондық) нысанда ғана қабылданады.

      Қолайлы әкімшілік акт әкімшілік рәсімге қатысушының құқығын іске асырған немесе оған жүктелген міндетті тоқтатқан, сондай-ақ оның жағдайын өзгеше түрде жақсартқан жағдайда қабылданады.

      Ауыртпалық салатын әкімшілік акт актімен әкімшілік рәсімге қатысушының құқығын іске асырудан бас тартқан, шектеген, тоқтатқан немесе оған міндетті жүктеген, сондай-ақ оның жағдайын өзгеше түрде нашарлатқан жағдайда қабылданады.

      46. Жолданым негізінде қозғалған әкімшілік рәсім ӘРПК-нің 70-бабының 1-бөлігінде көрсетілген мән-жайлардың бірі болған кезде тоқтатылуға жатады.

      47. Хабарларды қарау нәтижелері бойынша прокурорлық қадағалау актілерін енгізу және оларға шағым келтіру тәртібі Мемлекеттік органдар және басқа ұйымдар қызметінің заңдылығын қадағалауды ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықпен реттеледі.

      48. Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, арыз және шағым негізінде қозғалған әкімшілік рәсімнің мерзімі жолданым келіп түскен күннен бастап он бес жұмыс күнін құрайды.

      49. Арыз және шағым негізінде қозғалған әкімшілік рәсімнің мерзімі ол қозғалған кезден бастап есептеледі.

      50. Әкімшілік істі дұрыс қарау үшін маңызы бар нақты мән-жайларды анықтау қажет болған жағдайларда, арыз және шағым негізінде қозғалған әкімшілік рәсімнің мерзімі прокуратура басшысының не оның орынбасарының уәжді шешімімен ақылға қонымды, бірақ екі айдан аспайтын мерзімге ұзартылады, әкімшілік рәсімнің қатысушысы ол туралы мерзімі ұзартылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде хабардар етіледі.

      Егер арызда және шағымда баяндалған мәселелерді шешу ұзақ мерзімді қажет етсе, онда прокуратура басшысы немесе оның орынбасары құрылымдық бөлімше басшысының баянаты негізінде арыз бен шағымды оның нақты орындалғанына дейін қосымша бақылауға алады, әкімшілік рәсімнің қатысушысы ол туралы шешім қабылданған сәттен бастап үш жұмыс күні ішінде хабардар етіледі. Арыз бен шағымды қарау мерзімін ұзарту туралы баянат оның қаралу мерзімінің аяқталуына кемінде бір күн қалуынан кешіктірмей ресімделеді.

      51. Жолданымды, хабарды, ұсынысты, үн қосуды және сұрау салуды бақылауға алған басшы сол жолданымды, хабарды, ұсынысты, үн қосуды және сұрау салуды бақылаудан алады.

3-тарау. Оңайлатылған әкімшілік рәсім

      52. Хабарлар, ұсыныстар, үн қосулар және сұрау салулар прокуратура органдарында оңайлатылған әкімшілік рәсім тәртібімен осы Нұсқаулықтың 49-тармағымен белгіленген мерзімде қаралады.

      53. Прокуратура органдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) және шешімдеріне келіп түскен шағымдарды, сондай-ақ қарау тәртібі Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік, азаматтық процестік заңнамасында және Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасында белгіленген шағымдарды, сондай-ақ ӘРПК-нің 3-бабының 4-бөлігінде көрсетілген жолданымдарды қоспағанда, әкімшілік органның әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) және шешімдеріне келіп түскен шағымдар хабарлар ретінде қаралады.

      54. Оңайлатылған әкімшілік рәсім прокуратура органдарында ӘРПК-нің 10-тарауында белгіленген тәртіппен (әкімшілік рәсім), ӘРПК-нің 12-тарауында белгіленген ерекшеліктермен жүзеге асырылады.

      Арыз бен шағымдарды қоспағанда, хабарларды, ұсыныстарды, үн қосуларды және сұрау салуларды қарау кезінде әкімшілік рәсімнің қатысушысын тыңдау жүргізілмейді.

      55. Мынадай мән-жайлардың бірі болған кезде:

      1) қайталама хабарларда, ұсыныстарда, үн қосуларда, сұрау салуларда жаңа дәлелдер немесе жаңадан ашылған мән-жайлар келтiрiлмесе, ал хабарларды, ұсыныстарды, үн қосуларды, сұрау салуларды қарау туралы алдыңғы материалдарда тексерудiң қажетті материалдары болса және әкімшілік рәсімнің қатысушысына белгiленген тәртiппен жауаптар берілсе;

      2) хабардың, ұсыныстың, үн қосудың, сұрау салудың иесін анықтау мүмкін болмаса, арыз иесінің қолтаңбасы, оның ішінде электрондық цифрлық қолтаңбасы, пошталық мекенжайы болмаса, оларда дайындалып жатқан немесе жасалған қылмыстық құқық бұзушылық не мемлекеттік немесе қоғамдық қауіпсіздікке төнген қатер туралы және олардың құзыретіне сәйкес әкімшілік органдарға дереу одан әрі жіберуге жататын мәліметтер қамтылған жағдайларды қоспағанда;

      3) хабарда, ұсыныста, үн қосуда, сұрау салуда мәселенің мәні баяндалмаса, оңайлатылған әкімшілік рәсім тоқтатылуға жатады.

      56. Осы Нұсқаулықтың 55-тармағының 1) тармақшасында белгіленген мән-жайлар болған кезде хат алмасуды тоқтату лауазымды адамның прокуратура органының басшысы немесе оның орынбасары бекіткен уәжделген қорытындысы негізінде (еркін түрде) жүргізіледі. Хат алмасуды тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде осыған ұқсас хабарлар, ұсыныстар, үн қосулар, сұрау салулар түскен жағдайда, оның қаралмайтыны түсіндіріле отырып, арыз иесіне хабарланады. Жаңа уәждер мен жаңадан ашылған мән-жайлар қамтылмаған кейінгі хабарлар, ұсыныстар, үн қосулар, сұрау салулар әкімшілік іс бойынша қадағалау іс жүргізуіне тіркеледі, ол туралы тіркелген кезден бастап үш жұмыс күнінен кешіктірілмей әкімшілік рәсімнің қатысушысы хабардар етіледі.

      57. Оңайлатылған әкімшілік рәсімді тоқтату туралы шешімге ӘРПК-де белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

      58. Хабарды, ұсынысты, үн қосуды және сұрау салуды қарау кезінде лауазымды адам ондағы келтірілген уәждерді жан-жақты, толық және объективті тексеріп, хабарға, ұсынысқа, үн қосуға және сұрау салуға қатысты нақты мән-жайларды анықтайды және зерттейді. Қажет болған жағдайда әрекеті мен шешімдеріне шағым келтірілген лауазымды және өзге адамдардан түсініктеме алады, әкімшілік істің нақты мән-жайларын анықтау мақсатында өз бастамасы бойынша қажетті материалдарды талап етіп алдырады және зерделейді, әкімшілік іс бойынша шешім қабылдаған кезде заңнама нормаларын дұрыс айқындайды және қолданады.

      59. Хабарды, ұсынысты, үн қосуды және сұрау салуды қараған кезде мыналарға:

      1) хабарды, ұсынысты, үн қосуды және сұрау салуды берген адамға немесе оның мүддесі үшін берген адамға зиян келтіруге;

      2) хабарды, ұсынысты, үн қосуды және сұрау салуды оны қарауға құзыреті жоқ немесе әрекеті (әрекетсіздігі) шағымдалған лауазымды адамға жіберуге;

      3) ол бойынша әрекеті шағымдалған төмен тұрған прокурорлардың қорытындылары (тұжырымдары) негізінде ғана шешім қабылдауға;

      4) мәселенің әділ шешілуіне мүдделі емес деп пайымдауға негіз бар адамдарға тексеруді жүктеуге;

      5) арыз иесінің, оның ішінде заңды тұлғаның мүддесін қорғайтын адамның келісімінсіз оның жеке өмірі туралы немесе мемлекеттік құпия болып табылатын мәліметті не өзге де заңмен қорғалатын құпияларды жария етуге;

      6) хабарға, ұсынысқа, үн қосуға, сұрау салуға қатысы жоқ жеке тұлғаның жеке басы туралы мәліметтерді анықтауға жол берілмейді.

      60. Жолданым мәтініне қатысты істерді, тексеру материалдары мен ақпаратты жіберу туралы сұрау салулар, тапсырмалар әкімшілік органдардан және төмен тұрған прокуратуралардан жолданымды, хабарды тікелей қарайтын лауазымды адамның қолы қойылып жіберіледі.

      Орталық (облыстық) мемлекеттік органдардың басшылығына жіберілген сұрау салулар мен тапсырмаларды оларға қол қоюға уәкілетті прокуратура органдарының лауазымды адамдары жібереді.

      Азаматтық, қылмыстық және әкімшілік істерді сұрату тәртібі тиісінше АПК, ҚПК, ӘҚБтК және ӘРПК-мен айқындалады.

      Істерді, тексеру материалдарын және ақпараттарды талап етіп алдыру туралы тапсырма осы хабарды, ұсынысты, үн қосуды және сұрау салуды тікелей қарайтын лауазымды адамға хабар, ұсыныс, үн қосу және сұрау салу түскен күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірілмей жіберіледі.

      61. Хабарды, ұсынысты, үн қосуды және сұрау салуды тексеру барысында арыз иелері оның жолданымын, хабарын қарап жатқан лауазымды адамға дәлелдерін баяндайды және хабарының, ұсынысының, үн қосуының және сұрау салуының негізділігін растау үшін қосымша материалдар ұсынады не оларды талап етіп алдыру туралы өтініш білдіреді.

      Заң бұзушылықтар анықталған жағдайда лауазымды адамдар өз өкілеттігі шегінде құқық бұзушылықты жою, оның жолын кесу, алдын алу, арыз иелерінің бұзылған құқықтары мен заңды мүдделерін қалпына келтіру бойынша дереу және жан-жақты шаралар қабылдайды.

      62. Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына жүйелі түрде қысым жасау, облыстардың прокурорлары мен оларға теңестірілген прокурорлардың тиісті дәрежеде бағаламаған көптеген немесе өрескел заң бұзушылықтар туралы хабарлар, сондай-ақ мемлекеттің, адамдар топтарының және жекелеген азаматтардың мүдделерін қозғайтын мәселелер бойынша үлкен қоғамдық резонансқа ие болған азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын бұзушылықтар туралы хабарлар тиісті өңірлерге шығуымен тексеріледі.

      Осындай хабарлар бойынша тексеру жүргізу үшін сапарға шығу туралы шешімді алдыңғы тексерулерді, оның ішінде төмен тұрған прокуратуралардың тексеру материалдарын алдын ала зерделеу нәтижелері бойынша құрылымдық бөлімше басшысының, оның ішінде төмен тұрған прокуратуралардың уәжделген баянаты негізінде Бас Прокурор не оның орынбасарлары қабылдайды.

      Бас Прокурорға енгізілген тексеріс жүргізу үшін сапарға шығу туралы баянат Бас Прокурордың жетекшілік ететін орынбасарымен келісіледі.

      Тексеріс Бас Прокурордың жетекшілік ететін орынбасары бекіткен тексеру жоспары бойынша жүргізіледі.

      Тексеру жоспарына тексерудің атауы, тексерілуге жататын мәселелердің тізбесі, тексеруге тартылатын лауазымды адамдар, тексерудің ұзақтығы (басталған және аяқталған күні) көрсетіле отырып енгізіледі.

      Тексерудің нәтижелері орындалған іс-шаралар, туындауы мүмкін әлеуметтік салдарлар, енгізілген прокурорлық қадағалау актілері, арыз иелерінің дәлелдері қаралғаны туралы мәлімет не оларды шешуге арналған ұсыныстар көрсетіле отырып, анықтама түрінде ресімделеді.

      Облыстар прокуратураларында және оларға теңестірілген прокуратураларда ұқсас хабарлар бойынша тексеру жүргізу үшін аудандық прокуратураларға және оларға теңестірілген прокуратураларға шығу туралы шешімді облыстар прокурорларының және оларға теңестірілген прокурорлардың жетекшілік ететін орынбасарларымен келісілген құрылымдық бөлімшелер басшыларының баянаты негізінде облыстар прокурорлары және оларға теңестірілген прокурорлар қабылдайды.

      63. Тексерулердің толықтығы мен объективтілігін қамтамасыз ету үшін оларды жүргізуге басқа әкімшілік органдардың жұмыскерлерін, сондай-ақ арнайы білімдері бар адамдарды (мамандарды) тартуға жол беріледі.

      64. Қажет болған кезде Бас Прокурор және оның орынбасарлары, Бас прокуратураның құрылымдық бөлімшелерінің басшылары төмен тұрған прокурорларға тексерілуі тиіс нақты мән-жайлар мен орындау мерзімін көрсете отырып, хабарда баяндалған уәждерді тексеру туралы тапсырма береді.

      Сұратылған ақпаратқа тексеру материалдары, прокурорлық қадағалау актілерінің көшірмелері және басқа құжаттар талап етіліп алдырылады.

      Тапсырманы дайындаған кезде орындау мерзімі аумақтың шалғайлығы мен тапсырылған жұмыстың көлемі ескеріле отырып белгіленеді.

      65. Тапсырманың сапасыз орындалуы немесе қолдағы материалдарды зерделеу барысында туындаған мәселелерді қосымша тексеру қажеттілігі жағдайларында, төмен тұрған прокурорларға ескертулер мен тексерілуге жататын нақты мәселелерді, тапсырманы орындау мерзімін көрсете отырып, қосымша тексеріс жүргізу туралы тапсырма жіберіледі.

      66. Арыз иесіне қабылданған шешім туралы жазбаша шешімді (жауапты) жіберген күн оңайлатылған әкімшілік рәсімде әкімшілік істі қарау мерзімінің аяқталуы болып саналады.

      Егер қарауға белгіленген мерзім демалыс немесе мереке күніне келсе, қараудың соңғы күні болып одан кейінгі жұмыс күні есептеледі.

      67. Әкімшілік істі оңайлатылған әкімшілік рәсімде қарау қорытындылары бойынша мынадай:

      1) жауап, оның ішінде хабардың, ұсыныстың, үн қосудың, сұрау салудың мәні бойынша ақпарат беру;

      2) назарға алу;

      3) оңайлатылған әкімшілік рәсімді тоқтату туралы шешімдердің бірі шығарылады.

      68. Депутаттық сауалдар (оның ішінде азаматтардың ақталуына байланысты мәселелер бойынша) сауал келіп түскен күннен бастап бір айдан кешіктірілмей қаралады.

      Депутаттық сауал бойынша барлық қажетті тексеру материалдары шешімнің (жауаптың) немесе Қазақстан Республикасы Парламентінде жасалатын баяндаманың жобасымен бірге Бас Прокурорға сауалды қарау мерзімі аяқталуына дейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей беріледі.

4-тарау. Шағым жасау рәсімі

      69. Шағымды әкімшілік (сотқа дейінгі) тәртіппен қарауды жоғары тұрған прокуратура не прокурор жүргізеді.

      70. Прокуратура органдары лауазымды адамдарының әкімшілік әрекетке немесе әрекетсiздiкке, әкімшілік актіге шағым әкімшілік рәсімнің қатысушысына әкімшілік актіні қабылдау немесе әкімшілік әрекет (әрекетсiздiк) жасалғаны туралы белгілі болған күннен бастап үш айдан кешіктірмей әкімшілік актісіне, әкімшілік әрекетіне (әрекетсіздіктеріне) шағым жасалатын прокуратура органдарына, лауазымды адамға беріледі.

      Шағым жасау үшін өткізіп алынған мерзім орган және лауазымды адам үшін шағымды қабылдаудан бас тартуға негіз болып табылмайды. Мерзімді өткізіп алу себептері шағымды мәні бойынша қарау кезінде анықталады және оны қанағаттандырудан бас тартуға негіздердің бірі болып табылуы мүмкін.

      Әкімшілік актісіне, әкімшілік әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасалатын прокуратура органы, лауазымды адам шағым келіп түскен күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей, оны және әкімшілік істі (қадағалау іс жүргізуінің материалдары) өзінің түсініктемелерімен жоғары тұрған прокуратура органының басшысына қарау үшін жібереді.

      Әкімшілік актісіне, әкімшілік әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасалатын лауазымды адам, егер ол үш жұмыс күні ішінде шағымда көрсетілген талаптарды толық қанағаттандыратын қолайлы әкімшілік акт қабылдаса, әкімшілік әрекет жасаса, жоғары тұрған прокуратураға шағымды жібермеуге құқылы.

      71. Шағым жазбаша (қағаз және (немесе) электрондық) нысанда беріледі, ол ӘРПК-нің 93-бабы 2-бөлігінің талабына сәйкес келуі тиіс.

      72. Шағымды қабылдау, тіркеу, есепке алу, қайтару және кері қайтарып алу ӘРПК-нің 94-бабына сәйкес жүзеге асырылады.

      73. Шағым, егер:

      1) шағымды қарайтын прокуратура органының әкімшілік рәсімге қатысушыға қатысты шағымды қарау нәтижелері бойынша шағымда көрсетілген сол нысана туралы және сол негіздер бойынша шешімі бар болған;

      2) сол адамға қатысты, сол нысана туралы және сол негіздер бойынша шығарылған, заңды күшіне енген сот актісі бар болған;

      3) шағымды қарайтын прокуратура органы шағымды қайтарған;

      4) шағымды қарайтын прокуратура органы арыз иесінен шағымды кері қайтарып алуды қабылдаған жағдайларда қараусыз қалдырылады.

      74. Шағымды қараусыз қалдыру туралы шешім қабылдағаны туралы әкімшілік рәсімге қатысушы шағымды қарайтын прокуратура органы қабылдаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде хабардар етеді.

      75. Шағымды қараусыз қалдыру үшін негіз болған мән-жайларды жою шағымды қайтадан беруге кедергі жасамайды.

      76. Шағымды қарайтын жоғары тұрған прокуратура органы әкімшілік актісіне, әкімшілік әрекетiне (әрекетсiздiгiне) дау айтылатын төмен тұрған прокуратура органының лауазымды адамын, сондай-ақ ӘРПК-нің 73-бабына сәйкес әкімшілік рәсімге қатысушыны тыңдайды.

      77. Шағымды қарайтын лауазымды адам ӘРПК-нің 75-бабына сәйкес әкімшілік іспен танысу мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

      78. Шағымды қарау мерзімі шағым келіп түскен күннен бастап жиырма жұмыс күнін құрайды.

      79. Шағымды қарау нәтижелері бойынша, мынадай шешімдердің бірін шығарады:

      1) әкімшілік актінің күшін жою туралы;

      2) әкімшілік актінің күшін жою және жаңа әкімшілік актіні қабылдау туралы;

      3) әкімшілік әрекетті жасау туралы;

      4) шағымды қанағаттандырусыз қалдыру туралы;

      5) әкімшілік істі жол берілген бұзушылықтарды және оларды жою жөніндегі ұсыныстарды көрсете отырып, әкімшілік рәсімді жүзеге асыру үшін әкімшілік актісіне, әкімшілік әрекетiне (әрекетсiздiгiне) шағым жасалатын прокуратура органына, лауазымды адамға жіберу туралы;

      6) шағымды қараусыз қалдыру туралы.

      80. Шағымды мәні бойынша қарау аяқталғаннан кейін жазбаша нысанда шешім шығарылады, ол әкімшілік рәсімге қатысушыға жіберіледі, ал шешімнің көшірмесі әкімшілік актісіне, әкімшілік әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасалатын прокуратура органына, лауазымды адамға жіберіледі.

      81. Шағымды қанағаттандырудан бас тарту уәжделген болуға тиіс. Шағымды қарайтын прокуратура органының шешімі әкімшілік актісіне, әкімшілік әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасалатын прокуратура органының, лауазымды адамның орындауы үшін міндетті болып табылады.

      82. Егер шағымды қарайтын лауазымды адам жиырма жұмыс күні ішінде шағымды қарау нәтижелері бойынша шешім қабылдамаған жағдайда, онда мерзімдер өткен күннен бастап шағымды қарайтын лауазымды адам шағымды қанағаттандырудан бас тартты деп есептеледі.

      83. Шағымды қарау нәтижелері бойынша шешімде мыналар көрсетіледі: шешім қабылданған күн, шағымды қарайтын органның атауы, шағымды берген адам туралы мәліметтер – тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), жеке сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғалар үшін - атауы, ұйымдық-құқықтық нысаны, заңды тұлға (филиал мен өкілдік) үшін бизнес-сәйкестендіру нөмірі; шағым жасалатын әкімшілік актінің, әкімшілік әрекеттің (әрекетсіздіктердің) қысқаша мазмұны; шағымның мәні; шағымды қарайтын лауазымды адам шағым бойынша шешім шығарған кезде басшылыққа алынған Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларына сілтемесі бар негіздеме.

      Шешімде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген және (немесе) шағымды дұрыс қарау үшін маңызы бар, сондай-ақ шешім қабылдау үшін негіз болған өзге мәліметтер де көрсетілуі мүмкін.

5-тарау. Жолданымдарға, хабарларға, ұсыныстарға, үн қосуларға, сұрау салуларға және өтінішхаттарға шешімдерді (жауаптарды) жіберу

      84. Жолданымдарға, хабарларға, ұсыныстарға, үн қосуларға, сұрау салуларға және өтінішхаттарға шешімдер (жауаптар) Қазақстан Республикасының заңнамасына сілтеме жасай отырып, мемлекеттік тілде немесе өтініш берген тілде негізделген және уәжделген мазмұнда және әкімшілік рәсімнің қатысушысының дәлелін теріске шығаратын немесе растайтын нақты фактілер келтірілген, қабылданған шешімге шағым беру құқығы түсіндіріле отырып әзірленеді.

      85. Жолданымды, хабарды, ұсынысты, үн қосуды, сұрау салуды және өтінішхатты қарау нәтижесі бойынша талап қою берілсе, наразылық немесе өзге прокурорлық қадағалау актісі енгізілсе, олардың қаралу нәтижелері туралы одан әрі ақпарат алу тәртібі түсіндіріле отырып, әкімшілік рәсімнің қатысушысына хабарланады.

      86. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамдардың, прокурордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) және шешімдеріне берілген жеке және заңды тұлғалардың шағымына шығарылатын шешімдерге (жауаптарға) қол қою тәртібі ҚПК және Бас Прокурордың ҚПК-ні қолдану мәселелері жөніндегі нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

      87. Жолданымды, хабарды, ұсынысты, үн қосуды, сұрау салуды және өтінішхатты қарау нәтижелері бойынша шешімдер (жауаптар) мынадай тәртіппен жіберіледі:

      1) Бас Прокурор не оны алмастыратын адам:

      Бас Прокурордың орынбасары шығарған ауыртпалық салатын әкімшілік актінің күшін жою не олардың шешімдеріне (жауаптарына) және (немесе) әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасау туралы;

      Бас Прокурордың орынбасары шығарған ауыртпалық салатын әкімшілік актінің күшін жою және жаңа әкімшілік актіні қабылдау туралы;

      Бас Прокурордың орынбасарлары бұдан бұрын шығарған шешім (жауап) алдыңғы жолданымдарға, хабарларға, ұсыныстарға, үн қосуларға, сұрау салуларға және өтінішхаттарға қатысты;

      депутаттардан депутаттық сауалдар түрінде келіп түскен;

      Бас Прокурордың жеке қабылдауынан келіп түскен жолданымға, хабарға, ұсынысқа, үн қосуға, сұрау салуға және өтінішхатқа шешім (жауап) шығарады.

      Бас Прокурор өзге де жолданымдарға, хабарларға, ұсыныстарға, үн қосуларға, сұрау салуларға және өтінішхаттарға шешімдер (жауаптар) шығаруы мүмкін;

      2) Бас Прокурордың орынбасарлары, Бас Прокурор Аппаратының басшысы:

      Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің, Қазақстан Республикасы Парламенті Палаталары төрағаларының, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Хатшысының, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі Басшысының және оның орынбасарларының, Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесі Төрағасының, Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі Хатшысының бақылауына алынған;

      Қазақстан Республикасы Президентінің көмекшілерінен, кеңесшілерінен, Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі Хатшысының орынбасарларынан, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің құрылымдық бөлімшелері басшыларынан келіп түскен, қарау нәтижелері туралы ақпарат жіберуді талап ететін;

      Бас прокуратураның құрылымдық бөлімшелерінің басшылығы, облыстар прокурорлары және оларға теңестірілген прокурорлар шығарған ауыртпалық салатын әкімшілік актінің күшін жою не олардың шешімдеріне және (немесе) әрекетіне (әрекетсіздігіне), сондай-ақ прокуратураның ведомстволары, мекемелері және білім беру ұйымы басшыларының, облыстар прокурорлары және оларға теңестірілген прокурорлардың шешімдеріне және (немесе) әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасау туралы;

      Бас прокуратураның құрылымдық бөлімшелерінің басшылығы, облыстар прокурорлары және оларға теңестірілген прокурорлар шығарған ауыртпалық салатын әкімшілік актінің күшін жою және жаңа әкімшілік актіні қабылдау туралы;

      Бас прокуратураның құрылымдық бөлімшелерінің басшылығы бұдан бұрын шешім (жауап) шығарған алдыңғы жолданымдарға, хабарларға, ұсыныстарға, үн қосуларға, сұрау салуларға және өтінішхаттарға қатысты;

      оларды қанағаттандырусыз қалдыру туралы;

      олардың жеке қабылдауынан келіп түскен;

      әкімшілік актіні қабылдау туралы;

      осы тармақтың 1) тармақшасында көзделген жағдайларды қоспағанда, өзге де жолданымдарға, хабарларға, ұсыныстарға, үн қосуларға, сұрау салуларға және өтінішхаттарға шешім (жауап) шығарады;

      3) Бас прокуратураның құрылымдық бөлімшелерінің басшылығы не оларды алмастыратын адамдар:

      Бас прокуратураның құрылымдық бөлімшелері басшыларының орынбасарлары, облыстар прокуратуралары және оларға теңестірілген прокуратураларының басшылығы шығарған ауыртпалық салатын әкімшілік актінің күшін жою не олардың шешімдеріне және (немесе) әрекетіне (әрекетсіздігіне), сондай-ақ Бас прокуратураның құрылымдық бөлімшелері басшылары, облыстар прокуратуралары және оларға теңестірілген прокуратуралар басшылығы орынбасарларының шешімдеріне және (немесе) әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасау туралы;

      Бас прокуратураның құрылымдық бөлімшелері басшыларының орынбасарлары, облыстар прокуратуралары және оларға теңестірілген прокуратуралар басшылығы шығарған ауыртпалық салатын әкімшілік актінің күшін жою және жаңа әкімшілік актіні қабылдау туралы;

      әкімшілік әрекетті жасау туралы;

      әкімшілік істі жол берілген бұзушылықтарды және оларды жою жөніндегі ұсыныстарды көрсете отырып, әкімшілік рәсімді жүзеге асыру үшін әкімшілік актісіне, әкімшілік әрекетiне (әрекетсiздiгiне) шағым жасалатын төмен тұрған прокуратура органының басшылығына жіберу туралы;

      әкімшілік істі жол берілген бұзушылықтарды және оларды жою жөніндегі ұсыныстарды көрсете отырып жүзеге асыру үшін әкімшілік рәсімді әкімшілік актісіне, әкімшілік әрекетiне (әрекетсiздiгiне) шағым жасалатын әкімшілік органға, лауазымды адамға жіберу туралы;

      Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасарларынан, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесінің Басшысынан, Қазақстан Республикасының Парламенті Палаталары депутаттарынан (депутаттық сауалдардан басқасы), Қазақстан Республикасы Парламентінің құрылымдық бөлімшелері басшыларынан, Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты алқаларының төрағаларынан, саяси партиялардың басшыларынан келіп түскен, қарау нәтижесі туралы ақпарат беруді талап ететін;

      оларды қанағаттандырудан бас тарту туралы шешім қабылданған жолданымдарды, хабарларды қоспағанда, бағынышты қызметкерлердің шешімдеріне және (немесе) әрекеттеріне (әрекетсіздіктеріне) шағым беру туралы;

      сотқа дейінгі тергеп-тексеру заңдылығының сақталуын қадағалау саласында қанағаттандырудан бас тарту туралы шешім қабылданған;

      әкімшілік актіні қабылдау туралы;

      хабардың, ұсыныстың, үн қосудың, сұрау салудың және өтінішхаттың мәні бойынша жауап, оның ішінде ақпарат беру туралы;

      әкімшілік рәсімді, оның ішінде оңайлатылған әкімшілік рәсімді тоқтату туралы;

      қараусыз қалдыру туралы;

      назарға алу туралы жолданымға, хабарға, ұсынысқа, үн қосуға, сұрау салуға және өтінішхатқа;

      осы тармақтың 1), 2) тармақшаларында көзделген жағдайларды қоспағанда, өзге де жолданымдарға, хабарларға, ұсыныстарға, үн қосуларға, сұрау салуларға және өтінішхаттарға шешім (жауап) шығарады;

      4) Бас прокуратураның құрылымдық бөлімшелері басшыларының орынбасарлары:

      төмен тұрған прокуратура органдарының басшылығы шығарған әкімшілік актінің күшін жою не олардың шешімдеріне және (немесе) әрекетіне (әрекетсіздігіне), сондай-ақ төмен тұрған прокуратура органдары басшылығының шешімдеріне және (немесе) әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасау туралы;

      төмен тұрған прокуратура органдарының басшылығы шығарған әкімшілік актінің күшін жою және жаңа әкімшілік актіні қабылдау туралы;

      әкімшілік әрекетті жасау туралы;

      әкімшілік істі жол берілген бұзушылықтарды және оларды жою жөніндегі ұсыныстарды көрсете отырып, әкімшілік рәсімді жүзеге асыру үшін әкімшілік актісіне, әкімшілік әрекетiне (әрекетсiздiгiне) шағым жасалатын төмен тұрған прокуратура органының басшылығына жіберу туралы;

      әкімшілік істі жол берілген бұзушылықтарды және оларды жою жөніндегі ұсыныстарды көрсете отырып жүзеге асыру үшін әкімшілік рәсімді әкімшілік актісіне, әкімшілік әрекетiне (әрекетсiздiгiне) шағым жасалатын әкімшілік органға, лауазымды адамға жіберу туралы;

      қараусыз қалдыру туралы;

      хабардың, ұсыныстың, үн қосудың, сұрау салудың және өтінішхаттың мәні бойынша жауап, оның ішінде ақпарат беру туралы;

      назарға алу туралы жолданымға, хабарға, ұсынысқа, үн қосуға, сұрау салуға және өтінішхатқа;

      осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген жағдайларды қоспағанда, өзге де жолданымдарға, хабарларға, ұсыныстарға, үн қосуларға, сұрау салуларға және өтінішхаттарға шешім (жауап) шығарады;

      5) облыстар прокурорлары және оларға теңестірілген прокурорлар, прокуратура ведомстволарының, мекемелерінің және білім беру ұйымының басшылары немесе оларды алмастыратын адамдар:

      облыстар прокурорлары және оларға теңестірілген прокурорлардың орынбасарлары шығарған ауыртпалық салатын әкімшілік актінің күшін жою не олардың шешімдеріне және (немесе) әрекетіне (әрекетсіздігіне), оның ішінде бұдан бұрын олардың орынбасарларының қойылған қолымен шешім (жауап) шығарылған алдыңғы жолданымдарға, хабарларға, ұсыныстарға, үн қосуларға және сұрау салуларға байланысты мәселелер бойынша шағым жасау туралы;

      облыстар прокурорлары және оларға теңестірілген прокурорлардың орынбасарлары шығарған ауыртпалық салатын әкімшілік актінің күшін жою жаңа әкімшілік актіні қабылдау туралы;

      оларды қанағаттандырусыз қалдыру туралы;

      әкімшілік істі жол берілген бұзушылықтарды және оларды жою жөніндегі ұсыныстарды көрсете отырып жүзеге асыру үшін әкімшілік рәсімді әкімшілік актісіне, әкімшілік әрекетiне (әрекетсiздiгiне) шағым жасалатын әкімшілік органға, лауазымды адамға жіберу туралы;

      әкімшілік әрекетті жасау туралы;

      әкімшілік актіні қабылдау туралы;

      әкімшілік рәсімді, оның ішінде оңайлатылған әкімшілік рәсімді тоқтату туралы;

      Қазақстан Республикасының Президенті Әкімшілігінен, Қазақстан Республикасы Парламенті Палаталарының депутаттарынан (депутаттық сауалдан басқасы), Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесінен, Бас прокуратурадан, басқа да орталық мемлекеттік органдардан келіп түскен, қарау нәтижесі бойынша ақпарат жіберуді талап ететін;

      аудан прокурорлары және оларға теңестірілген прокурорлар, Бас прокуратураның Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің аумақтық органдарының басшылары бұдан бұрын шешім (жауап) енгізілген алдыңғы жолданымдарға, хабарларға, ұсыныстарға, үн қосуларға және сұрау салуларға және өтінішхаттарға қатысты;

      осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген жағдайларды қоспағанда, өзге де жолданымдарға, хабарларға, ұсыныстарға, үн қосуларға, сұрау салуларға және және өтінішхаттарға шешім (жауап) шығарады;

      6) облыстар прокурорлары мен оларға теңестірілген прокурорлардың, Қазақстан Республикасының прокуратурасы ведомстволары, мекемелері және білім беру ұйымы басшыларының орынбасарлары:

      әкімшілік әрекетті жасау туралы;

      әкімшілік істі жол берілген бұзушылықтарды және оларды жою жөніндегі ұсыныстарды көрсете отырып, әкімшілік рәсімді жүзеге асыру үшін әкімшілік актісіне, әкімшілік әрекетiне (әрекетсiздiгiне) шағым жасалатын төмен тұрған прокуратура органының басшылығына жіберу туралы;

      әкімшілік істі жол берілген бұзушылықтарды және оларды жою жөніндегі ұсыныстарды көрсете отырып жүзеге асыру үшін әкімшілік рәсімді әкімшілік актісіне, әкімшілік әрекетiне (әрекетсiздiгiне) шағым жасалатын әкімшілік органға, лауазымды адамға жіберу туралы;

      облыстық прокуратуралардың және оларға теңестірілген прокуратуралардың, прокуратура ведомстволарының, мекемелерінің және білім беру ұйымының бағынышты қызметкерлерінің, аудан прокурорлары және оларға теңестірілген прокурорлардың шешімдеріне және (немесе) әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым беру туралы, қанағаттандырудан бас тартылған хабарларды қоспағанда;

      қараусыз қалдыру туралы;

      хабардың, ұсыныстың, үн қосудың, сұрау салудың және өтінішхаттың мәні бойынша жауап, оның ішінде ақпарат беру туралы;

      әкімшілік рәсімді, оның ішінде оңайлатылған әкімшілік рәсімді тоқтату туралы;

      назарға алу туралы жолданымға, хабарға, ұсынысқа, үн қосуға, сұрау салуға және өтінішхатқа;

      осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген жағдайларды қоспағанда, өзге де жолданымдарға, хабарларға, ұсыныстарға, үн қосуларға, сұрау салуларға және өтінішхаттарға шешім (жауап) шығарады;

      7) аудан прокурорлары мен оларға теңестірілген прокурорлар немесе оларды алмастыратын адамдар:

      әкімшілік актіні қабылдау туралы;

      әкімшілік рәсімді, оның ішінде оңайлатылған әкімшілік рәсімді тоқтату туралы;

      назарға алу туралы;

      оларды қанағаттандырусыз қалдыру туралы;

      хабардың, ұсыныстың, үн қосудың, сұрау салудың және өтінішхаттың мәні бойынша жауап, оның ішінде ақпарат беру туралы;

      әкімшілік актінің күшін жою туралы;

      әкімшілік актінің күшін жою және жаңа әкімшілік актіні қабылдау туралы;

      әкімшілік әрекетті жасау туралы;

      әкімшілік істі жол берілген бұзушылықтарды және оларды жою жөніндегі ұсыныстарды көрсете отырып жүзеге асыру үшін әкімшілік рәсімді әкімшілік актісіне, әкімшілік әрекетiне (әрекетсiздiгiне) шағым жасалатын әкімшілік органға, лауазымды адамға жіберу туралы;

      қараусыз қалдыру туралы жолданымға, хабарға, ұсынысқа, үн қосуға, сұрау салуға және өтінішхатқа шешім (жауап) шығарады.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады