Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу жөніндегі мемлекеттік монополия субъектісі өндіретін және (немесе) өткізетін тауарларға (жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге) бағаларды белгілеу туралы

Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің м.а. 2021 жылғы 12 қарашадағы № 591-НҚ бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 15 қарашада № 25158 болып тіркелді.

      "Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабының 3-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу жөніндегі мемлекеттік монополия субъектісі өндіретін және (немесе) өткізетін тауарларға (жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге) бағалар белгіленсін.

      2. Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Сауда және интеграция министрінің м.а.
Е. Казанбаев
      "КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасының
Бәсекелестікті қорғау және
дамыту агенттігі

  Қазақстан Республикасының
Сауда және интеграция
министрінің м.а.
2021 жылғы 12 қарашадағы
№ 591-НҚ бұйрыққа
қосымша

Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу жөніндегі мемлекеттік монополия субъектісі өндіретін және (немесе) өткізетін тауарларға (жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге) бағаларды белгілеу туралы

      Ескерту. Қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Сауда және интеграция министрінің м.а. 17.08.2023 № 319-НҚ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Көрсетілетін қызметтің атауы

Өлшем бірлігі

Көрсетілетін қызметтердің бағасы, тенге (қосылған құн салығын есептеусіз)

1

2

3

4

1.

Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу

1 адам-күн

82 189

2.

Тиісті зертханалық практиканың сәйкестік мониторингі

1 адам-күн

179 089


Об установлении цен на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые субъектом государственной монополии по аккредитации в области оценки соответствия

Приказ и.о. Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 12 ноября 2021 года № 591-НҚ. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 ноября 2021 года № 25158.

      В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Закона Республики Казахстан "О техническом регулировании", ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Установить цены на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые субъектом государственной монополии по аккредитации в области оценки соответствия согласно приложению к настоящему приказу.

      2. Комитету технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра торговли и интеграции Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      И.о. Министра торговли
и интеграции
Республики Казахстан
Е. Казанбаев

      "СОГЛАСОВАН"
Агентство по защите
и развитию конкуренции
Республики Казахстан

  Приложение к приказу
И.о. Министра торговли
и интеграции
Республики Казахстан
от 12 ноября 2021 года
№ 591-НҚ

Цены на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые субъектом государственной монополии по аккредитации в области оценки соответствия

      Сноска. Цены с изменением, внесенным приказом и.о. Министра торговли и интеграции РК от 17.08.2023 № 319-НҚ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Наименование услуги

Единица измерения

Стоимость услуг, тенге (без учета налога на добавленную стоимость)

1

2

3

4

1.

Аккредитация в области оценки соответствия

1 человеко-день

82 189

2.

Мониторинг соответствия надлежащей лабораторной практики

1 человеко-день

179 089