"Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 30 наурыздағы № 40 және "Қазақстан Республикасында экспорттық-импорттық валюталық бақылауды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" 2019 жылғы 30 наурыздағы № 42 қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2021 жылғы 20 желтоқсандағы № 113 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 24 желтоқсанда № 26008 болып тіркелді.

      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 30 наурыздағы № 40 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18512 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 59) тармақшасына, "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына және "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидаларында:

      1-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Ұлттық Банк туралы заң) 15-бабы екінші бөлігінің 59) тармақшасына, "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы заң) 5-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес әзірленді және резиденттер мен бейрезиденттердің Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру тәртібін айқындайды.";

      мынадай мазмұндағы 8-1-тармақпен толықтырылсын:

      "8-1. Уәкілетті банк Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18544 болып тіркелген "Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 10 сәуірдегі № 64 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларына 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Ұлттық Банктің орталық аппаратына валюталық, оның ішінде клиенттің тапсырмасы бойынша жүргізілген, сомасы баламасында 50 000 (елу мың) АҚШ долларына тең немесе одан асатын операциялар бойынша, сондай-ақ клиенттің тапсырмасы бойынша шетел валютасын сатып алу және сату операциялары бойынша сомаға қарамастан, жүргізілген валюталық операциялар туралы есепті ай сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 18 (он сегізінші) күніне дейін (қоса алғанда) ұсынады.";

      10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "10. Валюталық операция бойынша төлем және (немесе) ақша аударымын жүргізген кезде резидент немесе бейрезидент уәкілетті банкке мынадай құжаттарды ұсынады:

      1) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда ЖСН қамтылған жеке басты куәландыратын құжат (жеке тұлғалар үшін) немесе цифрлық құжаттар сервисі арқылы жеке басты растайтын (сәйкестендіретін) деректер.

      Уәкілетті банк "электрондық үкімет" веб-порталындағы пайдаланушы кабинетінен ұсынылған иеленушінің келісімі болған кезде, сондай-ақ "электрондық үкімет" веб-порталында тіркелген иеленушінің ұялы байланысының абоненттік нөмірі арқылы бір реттік парольді беру жолымен немесе "электрондық үкімет" веб-порталының хабарламасына жауап ретінде қысқа мәтіндік хабар жіберу жолымен цифрлық құжаттар сервисінен деректерді пайдаланады;

      2) Қазақстан Республикасында тұрақты тұру құқығын растайтын құжат (бар болса) (жеке тұлға – шетелдік немесе азаматтығы жоқ адам үшін);

      3) Ұлттық Банктің банктік және өзге операцияларын жүргізуге лицензиясы (бар болса);

      4) экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттар бойынша міндеттемелердің орындалуын растайтын не олардың негізінде орындалуы қажетті құжаттардың көшірмелері;

      5) валюталық шарт немесе оның көшірмесі. Есептік нөмірін алу талабы қолданылатын валюталық шарт немесе оның көшірмесі есептік нөмірді алғаны туралы белгімен ұсынылады (Қағидалар қолданысқа енгізілгеннен кейін есептік нөмір берілген валюталық шарт үшін);

      6) тіркеу куәлігі немесе хабарлама туралы куәлік – Қағидалар қолданысқа енгізілгенге дейін тіркеу куәлігі немесе хабарлама туралы куәлік алынған және есептік нөмір берілмеген капитал қозғалысы жөніндегі есептік тіркеуге жататын валюталық шарттар немесе шетелдік банктердегі шоттар үшін.

      Валюталық шартты ұсыну мынадай жағдайларда:

      егер валюталық операция бойынша ақша аударымы Қазақстан Республикасының шегінде резидент-жеке тұлғалар арасында немесе бейрезидент-жеке тұлғалар арасында жүзеге асырылса және өтеусіз болып табылса;

      егер валюталық операция бойынша төлем және (немесе) ақша аударымы баламасы он мың АҚШ долларынан аспайтын сомада жүзеге асырылса және төлемнің және (немесе) ақша аударымының жөнелтушісі немесе бенефициары жеке тұлға, шетелдік заңды тұлғаның филиалы және (немесе) өкілдігі немесе бейрезидент-заңды тұлға болып табылса;

      егер валюталық операция бойынша төлем және (немесе) ақша аударымы баламасы он мың АҚШ долларынан аспайтын сомада жүзеге асырылса және резидент-заңды тұлға (төлемнің және (немесе) ақша аударымының жөнелтушісі және (немесе) бенефициары) осындай төлемнің және (немесе) ақша аударымының есептік нөмір беру талап етілетін валюталық шартты орындауға байланысты емес екені туралы жазбаны жасаса немесе растаса;

      егер валюталық операция бойынша төлемді және (немесе) ақша аударымын жеке тұлға шетелдік банктегі өзінің банктік шотына (өзінің банктік шотынан) жүзеге асырса талап етілмейді.

      Резидент-үшінші тұлға резиденттің және (немесе) бейрезиденттің міндеттемелерін орындау есебіне уәкілетті банк арқылы жүргізетін валюталық операция бойынша төлемге және (немесе) ақша аударымына осындай төлем және (немесе) ақша аударымы негізінде жүзеге асырылатын валюталық шарттан туындамаса, резидент-үшінші тұлға мен төлем және (немесе) ақша аударымы жүзеге асырылатын тұлға арасындағы өзара міндеттемелердің сипатын айқындайтын шарт ұсынылған жағдайда жол беріледі. Егер валюталық шарттардың кез келгеніне есептік нөмір алу талабы қолданылатын болса, онда есептік нөмір беру туралы белгісі бар валюталық шарттың көшірмесі немесе тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе хабарлама туралы куәліктің көшірмесі ұсынылады.

      Егер валюталық операция бойынша төлемді және (немесе) ақша аударымын резидент-жеке тұлға жұбайының (зайыбының) немесе жақын туысының міндеттемелерін орындау есебіне жүзеге асырса, онда валюталық шарт ретінде ақша жөнелтуші міндеттемелерін орындау есебіне төлем және (немесе) ақша аударымы жүзеге асырылатын жеке тұлғаның жұбайы (зайыбы) немесе жақын туысы болып табылатынын растайтын құжат ұсынылады.";

      1 және 2-қосымшалар осы қаулыға 1 және 2-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.09.2023 № 79 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      3. Төлем балансы департаменті (А.Б. Өскенбаев) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) Заң департаментімен (А.С. Касенов) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

      3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген іс-шараның орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары А.М. Баймағамбетовке жүктелсін.

      5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің Төрағасы
Е. Досаев

      КЕЛІСІЛДІ

      Қазақстан Республикасының

      Сыртқы істер министрлігі

      КЕЛІСІЛДІ

      Қазақстан Республикасының

      Қаржы министрлігі

      КЕЛІСІЛДІ

      Қазақстан Республикасы

      Стратегиялық жоспарлау және

      реформалар агенттігінің

      Ұлттық статистика бюросы

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2021 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 113 Қаулысына
1-қосымша
  Қазақстан Республикасында
валюталық операцияларды
жүзеге асыру қағидаларына
1-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

№ _______ бұзушылық бойынша карточка

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: KN1

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезең: ________ жылғы ________ айға

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: уәкілетті банк

      Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың соңғы күніне дейінгі мерзімде

  Нысан

Жол коды

Ақпарат түрі

Бұзушылық бойынша ақпарат

10

Банк клиентi бойынша ақпарат:


11

атауы (заңды тұлғалар немесе заңды тұлғалардың филиалдары (өкілдіктері) үшiн), тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (жеке тұлғалар үшін)


12

БСН (заңды тұлғалар немесе заңды тұлғалардың филиалдары (өкілдіктері) үшiн)


13

ЖСН (жеке тұлғалар үшiн)


14

клиент белгісі:
1 – заңды тұлға, 2 – жеке тұлға,
3 – заңды тұлғаның филиалы (өкілдігі)


15

тұрақты тұратын (орналасқан) жері


16

облыс коды


20

Валюталық операция бойынша ақпарат:


21

күні


22

сомасы


23

валютасы


30

Бұзушылық жөнiндегi ақпарат:


31

түрі


32

бұзушылықтың сипаты


33

валюталық шарттың нөмірі (бос орынсыз көрсетіледі)


34

валюталық шарттың күні (ЖЖЖЖ/АА/КК форматында)


35

есептік нөмірі (бар болса)


36

валюталық шарт бойынша өзге ақпарат (бар болса)


37

бұзушылық бойынша қосымша мәліметтер


      Атауы ______________________ Мекенжайы ________________________

      Телефоны ______________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ___________________________________

      Орындаушы ____________________________________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам

      ______________________________________ ________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  "Бұзушылық бойынша
карточка" нысанына
қосымша

Бұзушылық бойынша карточка Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме (индексі – KN1, кезеңділігі – ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Бұзушылық бойынша карточка" әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 6-тармағына сәйкес әзірленді.

2-тарау. Нысанды толтыру

      3. Ақпарат Қағидалардың 8-тармағында көрсетілген жағдайларда ұсынылады.

      4. Коды 11-жолда жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса); заңды тұлғаның немесе заңды тұлға филиалының (өкілдігінің) атауы; ұйымдық-құқықтық нысаны (бар болса) көрсетіледі.

      5. Коды 16-жолда "Әкімшілік-аумақтық объектілер сыныптауышы" ҚР МС 11 Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыныптауышына сәйкес облыс кодының алғашқы 2 цифры көрсетіледі.

      6. Коды 21, 22 және 23-жолдар құжаттар немесе ақпарат беру мерзімдері бұзылған жағдайларда толтырылмайды.

      7. Коды 21-жолда валюталық заңнаманы бұза отырып валюталық операция жүргізілген күн көрсетіледі.

      8. Коды 22-жолда валюталық заңнаманы бұза отырып жүргiзiлген валюталық операцияның сомасы операция валютасының мың бiрлiгiмен көрсетiледi.

      9. Коды 23-жолда валюталық заңнаманы бұза отырып жүргiзiлген валюталық операция бойынша валюта кодының ҚР ҰС 07 ISO 4217 "Валюталарды және қорларды белгiлеуге арналған кодтар" Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес әріппен берілген белгісі көрсетiледi.

      10. Коды 31-жолда мәтіндік және (немесе) сандық форматтағы бұзушылықтың түрi көрсетiледi.

      11. Коды 32-жолда бұзушылықтың қысқаша сипаты мәтiндiк форматта келтiрiледi.

      12. Коды 34, 35 және 36-жолдар валюталық заңнаманы бұза отырып жүргiзiлген валюталық операция бойынша валюталық шарт болған кезде толтырылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2021 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 113 Қаулысына
2-қосымша
  Қазақстан Республикасында
валюталық операцияларды
жүзеге асыру қағидаларына
2-қосымша
  Нысан

Валюталық операция туралы мәліметтер

      Уәкілетті банктің коды _____________

      Төлем құжатының нөмірі _____________

      Күні __________________

Жолдың коды

Ақпарат түрі

Ақпарат

01

Валюталық операцияның коды


02

Төлем (ақша аударымы) белгісі ("1" – ішкі корпоративтік ақша аударымы; "0" – өзге төлем (ақша аударымы)


10

Төлем құжатында көрсетілген төлем және (немесе) ақша аударымының жөнелтушісі және бенефициары туралы ақпарат


11

Жөнелтушінің резиденттік елінің коды


12

Бенефициардың резиденттік елінің коды


20

Валюталық шарт туралы ақпарат:


21

Шарттың нөмірі (атауы, бар болса)


22

Шарттың күні


23

Шарттың есептік нөмірі (бар болса)


24

Валюталық шарт бойынша өзге ақпарат (бар болса)


30

Валюталық шарт бойынша ақша жөнелтуші туралы ақпарат (төлем құжатында көрсетілген ақша жөнелтушімен сәйкес келмеген жағдайда толтырылады)


31

Резиденттік белгісі


32

Жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) Заңды тұлғаның, оның филиалының (өкілдігінің) атауы


33

ЖСН немесе БСН (бар болса)


34

Экономика секторының коды


35

Резиденттік елінің коды


40

Валюталық шарт бойынша ақша алушы туралы ақпарат (төлем құжатында көрсетілген бенефициармен сәйкес келмеген жағдайда толтырылады)


41

Резиденттік белгісі


42

Жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) Заңды тұлғаның, оның филиалының (өкілдігінің) атауы


43

ЖСН немесе БСН (бар болса)


44

Экономика секторының коды


45

Резиденттік елінің коды


  "Валюталық операция
туралы мәліметтер" нысанына
қосымша

"Валюталық операция туралы мәліметтер" нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Валюталық операция туралы мәліметтер" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 6-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысан тиісті төлем құжатына қосымша ретінде толтырылады.

2-тарау. Нысанды толтыру

      4. Резидент-клиенттер мен бейрезиденттер 01, 02, 11 және 12-жолдарды толтырады. 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44 және 45-жолдарды тек резиденттер толтырады.

      5. 01-жол Түсіндірмеге қосымша болып табылатын валюталық операциялар кодының кестесіне сәйкес толтырылады.

      6. 11, 12, 35 және 45-жолдарда "Елдердің атауларын және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелерін белгілеуге арналған кодтар. 1-бөлім. Елдердің кодтары" 06 ISO 3166-1 ҚР ҰС Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес резиденттік елінің екі мәнді коды көрсетіледі.

      Резиденттік елі – заңды тұлғаны, заңы тұлғаның құрылымдық бөлімшесін тіркеу елі немесе жеке тұлғаның тұрақты тұратын елі (азаматтығы немесе Қазақтан Республикасының немесе шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес ұсынылған құқық негізінде).

      7. 31, 34, 41 және 44-жолдар Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14365 болып тіркелген "Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 203 қаулысымен бекітілген Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларына сәйкес толтырылады.

  "Валюталық операция туралы
мәліметтер" нысанын толтыру
бойынша түсіндірмеге
қосымша
  Кесте

Валюталық операциялардың кодтары

Валюталық операциялар кодтары

Операциялардың атауы

1. Банктік шоттарды қолдана отырып жүргізілетін операциялар

11. Сыртқы сауда-саттық операциялары (тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер), оның ішінде комиссия және электрондық ақшаны сатып алу/өтеу шарттары бойынша

11.1 тауарлар үшін төлемдер:

1111

Қазақстан Республикасының аумағына әкелінетін тауарлар үшін төлемдер;

1112

Қазақстан Республикасының аумағынан әкетілетін тауарлар үшін төлемдер;

1113

Қазақстан Республикасының аумағында және оларды Қазақстан Республикасынан тыс әкетпей сатып алынған немесе сатылған тауарлар үшін төлемдер;

1114

Қазақстан Республикасынан тыс және оларды Қазақстан Республикасының аумағына әкелмей сатып алынған немесе сатылған тауарлар үшін төлемдер;

11.2 жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер үшін төлемдер:

1121

бейрезиденттің резидентке орындаған жұмыстары немесе көрсеткен қызметтері үшін төлемдер;

1122

резиденттің бейрезидентке орындаған жұмыстары немесе көрсеткен қызметтері үшін төлемдер;

1123

резиденттің резидентке орындаған жұмыстары немесе көрсеткен қызметтері үшін төлемдер;

1124

бейрезиденттің бейрезидентке орындаған жұмыстары немесе көрсеткен қызметтері үшін төлемдер

11.3 электрондық ақшалармен операциялар

1131

эмитенті резидент болып табылатын электрондық ақшаларды қолдана отырып жүргізілетін операциялар

1132

эмитенті бейрезидент болып табылатын электрондық ақшаларды қолдана отырып жүргізілетін операциялар

11.4 өзге төлемдер:

1141

тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету шарттары бойынша ілеспе төлемдер

1142

қате аударылған сомаларды, ұсынылмаған тауарлар, көрсетілмеген қызметтер, орындалмаған жұмыстар үшін төлемдерді қайтару

1143

тауарларды жеткізуге, жұмыстарды орындауға, қызметтерді көрсетуге шарттар бойынша өзге төлемдер

12. Жылжымайтын мүлікпен, басқа жабдықпен және көлік құралдарымен (сатып алу және сатудан басқа), өндірілмеген қаржылық емес активтермен, зияткерлік меншік нысандарымен, материалдық емес активтермен жүргізілген операциялар

12.1. тұрғын үй құрылысына үлестік қатысуды, зияткерлік меншік нысандарына толығымен айырықша құқықты қоса алғанда, меншік құқығын иелену

1211

жылжымайтын мүлікке теңестірілген мүлікті, өндірілмеген қаржылық емес активтерді (жер, оның қойнауы) қоспағанда, жылжымайтын мүлікке меншік құқығын иелену

1212

жылжымайтын мүлікке теңестірілген мүлікке меншік құқығын иелену

1213

зияткерлік меншік нысандарына толығымен айырықша құқықты иелену

1214

өзге материалдық емес активтерге меншік құқығын иелену

12.2. ағымдағы жалдау (жер қойнауын пайдалану құқығын қоса алғанда), айырықша құқықты ішінара иелену

1221

жылжымайтын мүлікке теңестірілген мүлікті, өндірілмеген қаржылық емес активтерді (жер, оның қойнауы) қоспағанда, жылжымайтын мүлікті жалдау

1222

жылжымайтын мүлікке теңестірілген мүлікті жалдау

1223

жабдықты және көлік құралдарын жалдау

1224

зияткерлік меншік нысандарына ішінара айырықша құқықты иелену

1225

өзге материалдық емесе активтерді пайдаланғаны үшін лицензиялық және өзге төлемдер

12.3. қаржы лизингі немесе кейіннен сатып алумен жалдау

1231

жылжымайтын мүлікке теңестірілген мүлікті қоспағанда, кейіннен сатып алумен жылжымайтын мүлікті жалдау

1232

жылжымайтын мүлікке теңестірілген мүліктің қаржылық лизингі

1233

жабдықтың және көлік құралдарының қаржылық лизингі

12.4. өзге төлемдер

1241

өзге төлемдер: ілеспе төлемдер (айыппұлдар, өсімпұлдар, тұрақсыздық айыбы, комиссиялар), қате аударылған сомаларды қайтару және жылжымайтын мүлікпен, басқа жабдықпен және көлік құралдарымен (сатып алу және сатудан басқа), өндірілмеген қаржылық емес активтермен, зияткерлік меншік нысандарымен, материалдық емес активтермен жүргізілген операциялар бойынша басқа да төлемдер

13. Қаржы құралдарымен операциялар

13.1. қарыздар, капиталға қатысу құралдары, бағалы қағаздар, туынды қаржы құралдары

1311

қаржы құралдары бойынша төлемдер: қарыздар (беру және өтеу), капиталға қатысу құралдары (жарғылық капиталды қалыптастыру, сатып алу, сату), бағалы қағаздар (сатып алу, сату, өтеу) және олар бойынша кірістерді төлеу (сыйақы, дивидендтер, бөлінген пайда)

1312

туынды қаржы құралдары бойынша төлемдер және олар бойынша кірістерді төлеу

13.2. брокерлік қызмет көрсету, портфельді инвестициялық басқару (егер қаржы құралын анықтау мүмкіндігі болмаса) шарттарының шеңберінде

1321

брокермен, резидент басқарушы компаниямен жасалған шарттар бойынша операциялар

1322

брокермен, басқарушы компаниямен, бейрезидент инвестициялық банкпен жасалған шарттар бойынша операциялар

13.3. мүлікті сенімгерлік басқару, трасттар

1331

резидент сенімгерлік басқарушымен жасалған шарттар бойынша операциялар

1332

бейрезидент сенімгерлік басқарушымен жасалған шарттар бойынша операциялар

13.4. бірлескен қызмет қатысушысының міндеттемелерін орындау (1, 2-бөлімдерге енгізілген операцияларды қоспағанда)

1341

Қазақстан Республикасының аумағында бірлескен қызметті жүзеге асыруды көздейтін шарттар бойынша операциялар

1342

Қазақстан Республикасынан тыс бірлескен қызметті жүзеге асыруды көздейтін шарттар бойынша операциялар

13.5. өзге төлемдер

1351

өзге төлемдер: ілеспе төлемдер (айыппұлдар, өсімпұлдар, тұрақсыздық айыбы, комиссиялар), қате аударылған сомаларды қайтару және қаржы құралдарымен, электрондық ақшамен операциялар бойынша, брокерлік қызмет көрсету, портфельді инвестициялық басқару, сенімгерлік басқару, траст, бірлескен қызмет шарттары бойынша басқа да төлемдер

14. Меншік шоттары және сауда-саттық емес операциялар бойынша төлемдер және (немесе) ақша аударымдары

14.1. меншік шоттар бойынша

1411

басқа резидент-банктегі меншік шотқа (меншік шоттан) ақша аудару

1412

шетелдік банктегі меншік шоттан (меншік шотқа) ақша аудару

1413

резидент-банктегі шоттан қолма-қол шетел валютасын алу

1414

резидент-банктегі шотты толтыру үшін қолма-қол шетел валютасын салу

1415

1419 кодында көзделген операцияны қоспағанда, банктің клиенттен ұлттық валютаға шетел валютасын сатып алуы

1416

банктің клиентке ұлттық валютаға шетел валютасын сатуы

1417

банктің клиенттен (клиентке) шетел валютасын басқа шетел валютасына сатып алуы (сатуы)

1418

өзге валюталық құндылықтарды сатып алу/сату

1419

клиенттің бұрын сатып алған және белгіленген мерзімде пайдаланбаған шетел валютасын сатуы

14.2. үшінші тұлғалардың (мемлекеттік органдардың, басқа ұйымдар мен жеке тұлғалардың) пайдасына төлемдер және (немесе) ақша аударымдары

1421

өтеусіз аударымдар, өтеусіз қаржылай көмек, мүшелік жарналар және үшінші тұлғалардың пайдасына басқа да төлемдер және (немесе) ақша аударымдары

1422

резидент-банкте үшінші тұлғаның шотын толтыру үшін қолма-қол шетел валютасын салу

1423

төлем карталарын қолдана отырып жүргізілген төлемдер (егер операция басқаша сыныпталмаса)

1424

баждар, салықтар, айыппұлдар, сот шешімдерін және басқаларды төлеу

1425

зейнетақы, жалақы, іссапар шығындарын төлеу

1426

банктік шоттар бойынша сыйақы және комиссиялар

14.3. ілеспе төлемдер

1431

өзге төлемдер: ілеспе төлемдер (айыппұлдар, өсімпұлдар, тұрақсыздық айыбы, комиссиялар), қате аударылған сомаларды қайтару және 14.1, 14.2-бөлімдерге енгізілмеген басқа да операциялар

2. Банктік шоттарды қолданбай жүргізілген операциялар

21. Клиенттерден валюталық құндылықтарды сатып алу (қолма-қол шетел валютасын қоспағанда)

2101

чектер, вексельдер және басқа төлем құжаттарын сатып алу

2102

аффинирленген алтыннан жасалған өлшеуіш құймаларды және басқа да валюталық құндылықтарды сатып алу

22. Клиенттерге валюталық құндылықтарды сату (қолма-қол шетел валютасын қоспағанда)

2201

чектер, вексельдер және басқа төлем құжаттарын сату

2202

аффинирленген алтыннан жасалған өлшеуіш құймаларды және басқа да валюталық құндылықтарды сату

23. Шот ашпай жүргізілетін төлемдер және (немесе) ақша аударымдары

2301

Қазақстан Республикасының аумағындағы төлем және (немесе) ақша аударымы

2302

Қазақстан Республикасынан тыс жіберілген немесе шетелден алынған төлем және (немесе) ақша аударымы

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2021 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 113 Қаулысына
3-қосымша

      Ескерту. 3-қосымшаның күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.09.2023 № 79 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2021 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 113 Қаулысына
4-қосымша

      Ескерту. 4-қосымшаның күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.09.2023 № 79 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2021 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 113 Қаулысына
5-қосымша

      Ескерту. 5-қосымшаның күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.09.2023 № 79 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2021 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 113 Қаулысына
6-қосымша

      Ескерту. 6-қосымшаның күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.09.2023 № 79 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2021 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 113 Қаулысына
7-қосымша

      Ескерту. 7-қосымшаның күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.09.2023 № 79 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2021 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 113 Қаулысына
8-қосымша

      Ескерту. 8-қосымшаның күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.09.2023 № 79 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2021 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 113 Қаулысына
9-қосымша

      Ескерту. 9-қосымшаның күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.09.2023 № 79 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2021 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 113 Қаулысына
10-қосымша

      Ескерту. 10-қосымшаның күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.09.2023 № 79 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

О внесении изменений и дополнений в постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40 "Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан" и от 30 марта 2019 года № 42 "Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан"

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 декабря 2021 года № 113. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 декабря 2021 года № 26008.

      Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40 "Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18512) следующие изменения и дополнения:

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с подпунктом 59) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и подпунктом 1) пункта 4 статьи 5 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:";

      в Правилах осуществления валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

      часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 59) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" (далее – Закон о Национальном Банке), подпунктом 1) пункта 4 статьи 5 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее – Закон о валютном регулировании и валютном контроле) и определяют порядок осуществления резидентами и нерезидентами валютных операций в Республике Казахстан.";

      дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:

      "8-1. Уполномоченный банк ежемесячно до 18 (восемнадцатого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, по валютным операциям, том числе проведенным по поручению клиента, сумма которых равна или превышает 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США в эквиваленте, а также по операциям покупки и продажи по поручению клиента иностранной валюты независимо от суммы, представляет в центральный аппарат Национального Банка отчет о проведенных валютных операциях по форме согласно приложению 9 к Правилам мониторинга валютных операций в Республике Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2019 года № 64 "Об утверждении Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18544.";

      пункт 10 изложить в следующей редакции:

      "10. При проведении платежа и (или) перевода денег по валютной операции резидент или нерезидент представляет в уполномоченный банк следующие документы:

      1) документ, удостоверяющий личность, с ИИН в предусмотренных законами Республики Казахстан случаях (для физического лица), или данные, подтверждающие (идентифицирующие) личность, посредством сервиса цифровых документов.

      Уполномоченный банк использует данные из сервиса цифровых документов при условии согласия владельца, предоставленного с кабинета пользователя на веб-портале "электронного правительства", а также посредством зарегистрированного на веб-портале "электронного правительства" абонентского номера сотовой связи владельца путем передачи одноразового пароля или путем отправления короткого текстового сообщения в качестве ответа на уведомление веб-портала "электронного правительства";

      2) документ, подтверждающий право постоянного проживания в Республике Казахстан (при наличии) (для физического лица – иностранца или лица без гражданства);

      3) лицензия Национального Банка на проведение банковских и иных операций (при наличии);

      4) копии документов, подтверждающих исполнение либо на основании которых необходимо исполнение обязательств по валютным договорам по экспорту или импорту;

      5) валютный договор или его копию. Валютный договор или его копия, на который распространяется требование получения учетного номера, представляется с отметкой о присвоении учетного номера (для валютного договора, которому был присвоен учетный номер после введения в действие Правил);

      6) регистрационное свидетельство или свидетельство об уведомлении – для подлежащих учетной регистрации валютных договоров по движению капитала или счетов в иностранных банках, по которым до введения в действие Правил было получено регистрационное свидетельство или свидетельство об уведомлении и не был присвоен учетный номер.

      Представление валютного договора не требуется в следующих случаях:

      если перевод денег по валютной операции осуществляется между резидентами-физическими лицами или между нерезидентами-физическими лицами в пределах Республики Казахстан и является безвозмездным;

      если платеж и (или) перевод денег по валютной операции осуществляется на сумму, не превышающую в эквиваленте десяти тысяч долларов США, и отправителем или бенефициаром платежа и (или) перевода денег является физическое лицо, филиал и (или) представительство иностранного юридического лица или нерезидент-юридическое лицо;

      если платеж и (или) перевод денег по валютной операции осуществляется на сумму, не превышающую в эквиваленте десяти тысяч долларов США, и резидентом-юридическим лицом (отправителем и (или) бенефициаром платежа и (или) перевода денег) совершена или подтверждена запись о том, что такой платеж и (или) перевод денег не связан с исполнением валютного договора, по которому требуется присвоение учетного номера;

      если платеж и (или) перевод денег по валютной операции осуществляется физическим лицом на собственный банковский счет (с собственного банковского счета) в иностранном банке.

      Платеж и (или) перевод денег по валютной операции, проводимый резидентом-третьим лицом через уполномоченный банк в счет исполнения обязательств резидента и (или) нерезидента, допускается при условии представления договора, определяющего характер взаимных обязательств между резидентом-третьим лицом и лицом, за которое осуществляется платеж и (или) перевод денег, если это не следует из валютного договора, на основании которого осуществляется такой платеж и (или) перевод денег. Если на любой из валютных договоров распространяется требование получения учетного номера, то представляется копия валютного договора с отметкой о присвоении учетного номера, или копией регистрационного свидетельства, или копией свидетельства об уведомлении.

      Если платеж и (или) перевод денег по валютной операции осуществляется резидентом-физическим лицом в счет исполнения обязательств супруга (супруги) или близкого родственника, то в качестве валютного договора представляется документ, подтверждающий, что отправитель денег является супругом (супругой) или близким родственником физического лица, в счет исполнения обязательств которого осуществляется платеж и (или) перевод денег.";

      приложения 1 и 2 изложить в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.

      2. Утратило постановлением Правления Национального Банка РК от 29.09.2023 № 79 (вводится в действие с 01.01.2024).

      3. Департаменту платежного баланса (Ускенбаев А.Б.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Баймагамбетова А.М.

      5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Председатель
Национального Банка
Республики Казахстан
Е. Досаев

      СОГЛАСОВАНО
Министерство иностранных дел
Республики Казахстан

      СОГЛАСОВАНО
Министерство финансов
Республики Казахстан

      СОГЛАСОВАНО
Бюро национальной статистики
Агентства по стратегическому
планированию и реформам
Республики Казахстан

  Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 20 декабря 2021 года № 113
  Приложение 1
к Правилам осуществления
валютных операций
в Республике Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма административных данных размещена на официальном интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Карточка по нарушению № _______

      Индекс формы административных данных: KN1

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: за ________ месяц ________ года

      Круг лиц, представляющих информацию: уполномоченный банк

      Срок представления: ежемесячно, в срок до последнего числа месяца, следующего за отчетным

  Форма

Код строки

Вид информации

Информация по нарушению

10

Информация по клиенту банка:


11

наименование (для юридических лиц или филиалов (представительств) юридических лиц), организационно-правовую форму (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физических лиц)


12

БИН (для юридических лиц или филиалов (представительств) юридических лиц)


13

ИИН (для физических лиц)


14

признак клиента:
1 – юридическое лицо, 2 – физическое лицо,
3 – филиал (представительство) юридического лица


15

место постоянного проживания (нахождения)


16

код области


20

Информация по валютной операции:


21

дата


22

сумма


23

валюта


30

Информация по нарушению:


31

вид


32

описание нарушения


33

номер валютного договора (указывается без пробелов)


34

дата валютного договора (в формате ДД/ММ/ГГГГ)


35

учетный номер (при наличии)


36

иная информация по валютному договору (при наличии)


37

дополнительные сведения по нарушению


      Наименование _____________________________________________________________
Адрес ____________________________________________________________________
Телефон __________________________________________________________________
Адрес электронной почты ___________________________________________________
Исполнитель ______________________________________________________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
_________________________________________________ ________________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата "____" ______________ 20__ года

  Приложение к форме
"Карточка по нарушению"

Пояснение по заполнению формы административных данных
Карточка по нарушению (индекс – KN1, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Карточка по нарушению" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле".

Глава 2. Заполнение Формы

      3. Информация представляется в случаях, указанных в пункте 8 Правил.

      4. В строке с кодом 11 указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица; наименование юридического лица или филиала (представительства) юридического лица; организационно-правовую форму (при наличии).

      5. В строке с кодом 16 указываются первые 2 цифры кода области согласно государственному классификатору Республики Казахстан ГК РК 11 "Классификатор административно-территориальных объектов".

      6. Строки с кодами 21, 22 и 23 не заполняются для случаев нарушения сроков представления документов или информации.

      7. В строке с кодом 21 указывается дата проведения валютной операции с нарушением валютного законодательства.

      8. В строке с кодом 22 указывается сумма валютной операции, проведенной с нарушением валютного законодательства, в тысячах единиц валюты операции.

      9. В строке с кодом 23 указывается буквенное обозначение кода валюты по валютной операции, проведенной с нарушением валютного законодательства, в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для обозначения валют и фондов".

      10. В строке с кодом 31 указывается вид нарушения в текстовом и (или) числовом формате.

      11. В строке с кодом 32 приводится краткое описание нарушения в текстовом формате.

      12. Строки с кодами 34, 35 и 36 заполняются при наличии валютного договора по валютной операции, проведенной с нарушением валютного законодательства.

  Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 20 декабря 2021 года № 113
  Приложение 2
к Правилам осуществления
валютных операций
в Республике Казахстан
  Форма

Сведения о валютной операции

      Код уполномоченного банка __________________
Номер платежного документа _________________
Дата __________________

Код строки

Вид информации

Информация

01

Код валютной операции


02

Признак платежа (перевода денег) ("1" – внутрикорпоративный перевод денег; "0" – иной платеж (перевод денег)


10

Информация об отправителе и бенефициаре платежа и (или) перевода денег, указанных в платежном документе


11

Код страны резидентства отправителя


12

Код страны резидентства бенефициара


20

Информация о валютном договоре:


21

Номер (наименование, при наличии) договора


22

Дата договора


23

Учетный номер договора (при наличии)


24

Иная информация по валютному договору (при наличии)


30

Информация об отправителе денег по валютному договору (заполняется в случае несовпадения с отправителем денег, указанным в платежном документе)


31

Признак резидентства


32

Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица Наименование юридического лица, его филиала (представительства)


33

ИИН или БИН (при наличии)


34

Код сектора экономики


35

Код страны резидентства


40

Информация о получателе денег по валютному договору (заполняется в случае несовпадения с бенефициаром, указанным в платежном документе)


41

Признак резидентства


42

Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица. Наименование юридического лица, его филиала (представительства)


43

ИИН или БИН (при наличии)


44

Код сектора экономики


45

Код страны резидентства


  Приложение
к форме "Сведения
о валютной операции"

Пояснение по заполнению формы "Сведения о валютной операции"

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет требования по заполнению формы "Сведения о валютной операции" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле".

      3. Форма заполняется как приложение к соответствующему платежному документу.

Глава 2. Заполнение Формы

      4. Строки 01, 02, 11 и 12 заполняются клиентами-резидентами и нерезидентами. Строки 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44 и 45 заполняются только резидентами.

      5. Строка 01 заполняется в соответствии с таблицей кодов валютных операций, являющейся приложением к Пояснению.

      6. В строках 11, 12, 35 и 45 указывается двузначный код страны резидентства в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 06 ISO 3166-1 Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран".

      Страна резидентства – страна регистрации юридического лица, структурного подразделения юридического лица или страна постоянного проживания физического лица (на основе гражданства или права, предоставленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства).

      7. Строки 31, 34, 41 и 44 заполняются в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203 "Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365.

  Приложение
к пояснению по заполнению формы
"Сведения о валютной операции"

Таблица

Коды валютных операций

Коды валютных операций

Название операций

1. Операции с использованием банковских счетов

11. Внешнеторговые операции (товары, работы, услуги), в том числе по договорам комиссии и приобретению/погашению электронных денег

11.1 платежи за товары:

1111

платежи за товары, ввозимые на территорию Республики Казахстан

1112

платежи за товары, вывозимые с территории Республики Казахстан

1113

платежи за товары, приобретенные или проданные на территории Республики Казахстан и без их вывоза за пределы Республики Казахстан

1114

платежи за товары, приобретенные или проданные за пределами Республики Казахстан и без их ввоза на территорию Республики Казахстан

11.2 платежи за работы и услуги:

1121

платежи за работы или услуги, выполненные или оказанные нерезидентом резиденту

1122

платежи за работы или услуги, выполненные или оказанные резидентом нерезиденту

1123

платежи за работы или услуги, оказываемые резидентом резиденту.

1124

платежи за работы или услуги, выполняемые или оказываемые нерезидентом нерезиденту

11.3 операции с электронными деньгами

1131

операции с электронными деньгами, эмитентом которых является резидент

1132

операции с электронными деньгами, эмитентом которых является нерезидент

11.4 иные платежи:

1141

сопутствующие платежи по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

1142

возврат ошибочно перечисленных сумм, а также оплаты за непредставленные товары, не оказанные услуги, невыполненные работы

1143

иные платежи по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

12. Операции с недвижимым имуществом, иным оборудованием и транспортными средствами (кроме покупки или продажи), непроизведенными нефинансовыми активами, объектами интеллектуальной собственности, нематериальными активами

12.1. приобретение права собственности, включая долевое участие в жилищном строительстве, полностью исключительного права на объекты интеллектуальной собственности

1211

приобретение права собственности на недвижимость, за исключением имущества, приравненного к недвижимости, непроизведенные нефинансовые активы (земля, ее недра)

1212

приобретение права собственности на имущество, приравненное к недвижимости

1213

приобретение полностью исключительного права на объекты интеллектуальной собственности

1214

приобретение права собственности на иные нематериальные активы

12.2. текущая аренда (включая право недропользования), частичное приобретение исключительного права

1221

аренда недвижимости, за исключением имущества, приравненного к недвижимости, непроизведенных нефинансовых активов (земли, ее недр)

1222

аренда имущества, приравненного к недвижимости

1223

аренда оборудования и транспортных средств

1224

приобретение частично исключительного права на объекты интеллектуальной собственности

1225

лицензионные и иные платежи за использование иных нематериальных активов

12.3. финансовый лизинг или аренда с последующим выкупом

1231

аренда недвижимости, за исключением имущества, приравненного к недвижимости, с последующим выкупом

1232

финансовый лизинг имущества, приравненного к недвижимости

1233

финансовый лизинг оборудования и транспортных средств

12.4. иные платежи

1241

иные платежи: сопутствующие платежи (штрафы, пени, неустойки, комиссии), возврат ошибочно перечисленных сумм и прочие платежи по операциям с недвижимым имуществом, иным оборудованием и транспортными средствами (кроме покупки или продажи), непроизведенными нефинансовыми активами, объектами интеллектуальной собственности, нематериальными активами

13. Операции с финансовыми инструментами

13.1. займы, инструменты участия в капитале, ценные бумаги, производные финансовые инструменты

1311

платежи по финансовым инструментам: займам (выдача и погашение), инструментам участия в капитале (формирование уставного капитала, покупка, продажа), ценным бумагам (покупка, продажа, погашение) и выплата доходов по ним (вознаграждение, дивиденды, распределенная прибыль)

1312

платежи по производным финансовым инструментам и выплата доходов по ним

13.2. в рамках договоров на брокерское обслуживание, инвестиционное управление портфелем (если нет возможности определения финансового инструмента)

1321

операции по договорам, заключенным с брокером, управляющей компанией - резидентом

1322

операции по договорам, заключенным с брокером, управляющей компанией, инвестиционным банком - нерезидентом

13.3. доверительное управление имуществом, трасты

1331

операции по договорам, заключенным с доверительным управляющим - резидентом

1332

операции по договорам, заключенным с доверительным управляющим - нерезидентом

13.4. исполнение обязательств участника совместной деятельности (за исключением операций, включенных в разделы 1, 2)

1341

операции по договорам, предусматривающим осуществление совместной деятельности на территории Республики Казахстан

1342

операции по договорам, предусматривающим осуществление совместной деятельности за пределами Республики Казахстан

13.5. иные платежи

1351

иные платежи: сопутствующие платежи (штрафы, пени, неустойки, комиссии), возврат ошибочно перечисленных сумм и прочие платежи по операциям с финансовыми инструментами, электронными деньгами, по договорам брокерского обслуживания, инвестиционного управления портфелем, доверительного управления, траста, совместной деятельности

14. Платежи и (или) переводы денег по собственным счетам и неторговые операции

14.1. по собственным счетам

1411

перевод денег на собственный счет (с собственного счета) в другом банке-резиденте

1412

перевод денег с (на) собственного (собственный) счета (счет) в иностранном банке

1413

снятие наличной иностранной валюты со счета в банке-резиденте

1414

внесение наличной иностранной валюты для пополнения счета в банке-резиденте

1415

покупка банком иностранной валюты от клиента за национальную валюту, за исключением операции, предусмотренной кодом 1419

1416

продажа банком иностранной валюты клиенту за национальную валюту

1417

покупка (продажа) банком иностранной валюты от клиента (клиенту) за другую иностранную валюту

1418

покупка/продажа иных валютных ценностей

1419

продажа клиентом ранее купленной и неиспользованной в установленные сроки иностранной валюты

14.2. платежи и (или) переводы денег в пользу третьих лиц (государственных органов, других организаций или физических лиц)

1421

безвозмездные переводы денег, безвозмездная финансовая помощь, членские взносы и прочие платежи и (или) переводы денег в пользу третьих лиц

1422

внесение наличной иностранной валюты для пополнения счета третьего лица в банке-резиденте

1423

платежи с использованием платежной карты (если операция иначе не классифицируется)

1424

оплата пошлин, налогов, штрафов, судебных решений и тому подобное

1425

выплата пенсий, заработной платы, командировочных расходов

1426

вознаграждение и комиссии по банковским счетам

14.3. сопутствующие платежи

1431

иные платежи: сопутствующие платежи (штрафы, пени, неустойки, комиссии), возврат ошибочно перечисленных сумм и прочие операции, не включенные в разделы 14.1, 14.2

2. Операции без использования банковских счетов

21. Покупка валютных ценностей от клиентов (за исключением наличной иностранной валюты)

2101

покупка чеков, векселей, других платежных документов

2102

покупка мерных слитков из аффинированного золота и прочих валютных ценностей

22. Продажа валютных ценностей клиентам (за исключением наличной иностранной валюты)

2201

продажа чеков, векселей, других платежных документов

2202

продажа мерных слитков из аффинированного золота и прочих валютных ценностей

23. Платежи и (или) переводы денег без открытия счета

2301

платеж и (или) перевод денег на территории Республики Казахстан

2302

платеж и (или) перевод денег, отправленный за пределы Республики Казахстан или полученный из-за рубежа

  Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 20 декабря 2021 года № 113

      Сноска. Приложение 3 утратило постановлением Правления Национального Банка РК от 29.09.2023 № 79 (вводится в действие с 01.01.2024).

  Приложение 4
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 20 декабря 2021 года № 113

      Сноска. Приложение 4 утратило постановлением Правления Национального Банка РК от 29.09.2023 № 79 (вводится в действие с 01.01.2024).

  Приложение 5
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 20 декабря 2021 года № 113

      Сноска. Приложение 5 утратило постановлением Правления Национального Банка РК от 29.09.2023 № 79 (вводится в действие с 01.01.2024).

  Приложение 6
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 20 декабря 2021 года № 113

      Сноска. Приложение 6 утратило постановлением Правления Национального Банка РК от 29.09.2023 № 79 (вводится в действие с 01.01.2024).

  Приложение 7
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 20 декабря 2021 года № 113

      Сноска. Приложение 7 утратило постановлением Правления Национального Банка РК от 29.09.2023 № 79 (вводится в действие с 01.01.2024).

  Приложение 8
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 20 декабря 2021 года № 113

      Сноска. Приложение 8 утратило постановлением Правления Национального Банка РК от 29.09.2023 № 79 (вводится в действие с 01.01.2024).

  Приложение 9
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 20 декабря 2021 года № 113

      Сноска. Приложение 9 утратило постановлением Правления Национального Банка РК от 29.09.2023 № 79 (вводится в действие с 01.01.2024).

  Приложение 10
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 20 декабря 2021 года № 113

      Сноска. Приложение 10 утратило постановлением Правления Национального Банка РК от 29.09.2023 № 79 (вводится в действие с 01.01.2024).