"Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар есептілігінің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оларды табыс ету қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 178 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2021 жылғы 20 желтоқсандағы № 111 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 24 желтоқсанда № 26011 болып тіркелді

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы қаулының қолданысқа енгізілу тәртібін 4 т. қараңыз

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 5-3-бабының 1-1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар есептілігінің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оларды табыс ету қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 178 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10117 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар есептілігінің тізбесін, нысандарын, ұсыну мерзімдері мен қағидаларын бекіту туралы";

      кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 5-3-бабының 1-1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:";

      1, 2, 3, 4 және 4-1-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Мыналар:

      1) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар есептілігінің тізбесі;

      2) осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес екінші деңгейдегі банктерде орналастырылған салымдардың, корреспонденттік және ағымдағы шоттардың талдамасы туралы есеп;

      3) осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес бағалы қағаздар портфелінің құрылымы туралы есептің нысаны;

      4) осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес активтер мен шартты міндеттемелердің құрылымы туралы есептің нысаны;

      5) осы қаулыға 5-қосымшаға сәйкес қарыздар, оның ішінде жан-жақты көрсетілген негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар туралы есеп;

      6) осы қаулыға 6-қосымшаға сәйкес заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар құрылымы туралы есептің нысаны;

      7) осы қаулыға 7-қосымшаға сәйкес салымдар, ағымдағы және корреспонденттік шоттар туралы есептің нысаны;

      8) осы қаулыға 8-қосымшаға сәйкес тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есептің нысаны;

      9) осы қаулыға 9-қосымшаға сәйкес банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті кезең ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы мәмілелер туралы есептің нысаны;

      10) осы қаулыға 10-қосымшаға сәйкес қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде тек қана айырбастау пункттері арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғаның активтерінің, міндеттемелерінің құрылымы және капиталы, кірістері мен шығыстары туралы есептің нысаны;

      11) осы қаулыға 11-қосымшаға сәйкес банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғалар есебінің нысаны;

      12) осы қаулыға 12-қосымшаға сәйкес қолма-қол ақшамен операциялар туралы есептің нысаны;

      13) осы қаулыға 13-қосымшаға сәйкес Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың есептілікті ұсыну қағидалары бекітілсін.

      2. Ипотекалық ұйымдар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей электрондық форматта осы қаулының 1-тармағының 2), 3), 4), 5), 6), 8) және 9) тармақшаларында көзделген есептілікті ұсынады.

      3. Ұлттық пошта операторы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне электрондық форматта:

      1) осы қаулының 1-тармағының 2) және 7) тармақшаларында көзделген есептілікті - ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей;

      2) осы қаулының 1-тармағының 3), 4), 6), 8) және 9) тармақшаларында көзделген есептілікті - тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырма бесінші күнінен кешіктірмей;

      3) осы қаулының 1-тармағының 12) тармақшасында көзделген есептілікті - ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың отызыншы күнінен кешіктірмей ұсынады.

      4. Ұлттық пошта операторын қоспағанда, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабы 2-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген банк операцияларын жүргізуге лицензиясы бар банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың он сегізінші күнінен кешіктірмей электрондық форматта осы қаулының 1-тармағының 7) және 9) тармақшаларында көзделген есептілікті ұсынады.

      4-1. Агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей электрондық форматта осы қаулының 1-тармағының 2), 3), 4), 5), 6), 8) және 9) тармақшаларында көзделген есептілікті ұсынады.";

      мынадай мазмұндағы 4-2-тармақпен толықтырылсын:

      "4-2. Қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде тек қана айырбастау пункттері арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғалар Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмасынан кешіктірмей электрондық форматта осы қаулының 1-тармағының 10) тармақшасында көзделген есептілікті ұсынады.";

      мынадай мазмұндағы 4-3-тармақпен толықтырылсын:

      "4-3. Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғалар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмасынан кешіктірмей электрондық форматта осы қаулының 1-тармағының 11) тармақшасында көзделген есептілікті ұсынады.";

      мынадай мазмұндағы 4-4-тармақпен толықтырылсын:

      "4-4. Ипотекалық ұйымдар, агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары осы қаулының 1-тармағының 2), 3), 4), 5) және 6) тармақшаларында көзделген желтоқсан айы үшін (қорытынды айналымдар ескеріле отырып) қосымша есептерді (оның ішінде есепті айда қорытынды айналымдар болмаған кезде) аяқталған қаржы жылынан кейінгі жылдың отыз бірінші қаңтарынан кешіктірмей ұсынады.

      Ұлттық пошта операторы осы қаулының 1-тармағының 2) тармақшасында көзделген желтоқсан айы үшін (қорытынды айналымдар ескеріле отырып) қосымша есепті (оның ішінде есепті айда қорытынды айналымдар болмаған кезде) аяқталған қаржы жылынан кейінгі жылдың отыз бірінші қаңтарынан кешіктірмей ұсынады.

      Ұлттық пошта операторы осы қаулының 1-тармағының 3), 4) және 6) тармақшаларында көзделген төртінші тоқсан үшін (қорытынды айналымдар ескеріле отырып) қосымша есептерді (оның ішінде есепті айда қорытынды айналымдар болмаған кезде) аяқталған қаржы жылынан кейінгі жылдың отыз бірінші қаңтарынан кешіктірмей ұсынады.";

      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Осы қаулы "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына, "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" акционерлік қоғамына және сауда-саттықты ұйымдастырушыға қолданылмайды.";

      1-қосымша осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      2-қосымша осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      3-қосымша осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      4-қосымша осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      5-қосымша осы қаулыға 5-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      6-қосымша осы қаулыға 6-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      7-қосымша осы қаулыға 7-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      8-қосымша осы қаулыға 8-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      9-қосымша осы қаулыға 9-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      10-қосымша осы қаулыға 10-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      11-қосымша осы қаулыға 11-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      11-1-қосымша осы қаулыға 12-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      11-2-қосымша осы қаулыға 13-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      12-қосымшалар алып тасталсын.

      2. Қаржы нарығының статистикасы департаменті (А.М. Боранбаева) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) Заң департаментімен (А.С. Касенов) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

      3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген іс-шараның орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары А.М. Баймағамбетовке жүктелсін.

      4. Осы қаулы 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін осы қаулының 1-тармағының он жетінші, жиырма сегізінші, жиырма тоғызыншы және қырық жетінші абзацтарын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің Төрағасы
Е. Досаев

      КЕЛІСІЛДІ

      Қазақстан Республикасы

      Қаржы нарығын реттеу

      және дамыту агенттігі

      КЕЛІСІЛДІ

      Қазақстан Республикасы

      Стратегиялық жоспарлау

      және реформалар агенттігінің

      Ұлттық статистика бюросы

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2021 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 111 Қаулыға
1-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына
1-қосымша

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар есептілігінің тізбесі

      Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың есептілігіне мыналар кіреді:

      1) екінші деңгейдегі банктерде орналастырылған салымдардың, корреспонденттік және ағымдағы шоттардың талдамасы туралы есеп;

      2) бағалы қағаздар портфелінің құрылымы туралы есеп;

      3) активтер мен шартты міндеттемелердің құрылымы туралы есеп;

      4) қарыздар, оның ішінде жан-жақты көрсетілген негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар туралы есеп;

      5) заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар құрылымы туралы есеп;

      6) салымдар, ағымдағы және корреспонденттік шоттар туралы есеп;

      7) тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп;

      8) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы мәмілелер туралы есеп;

      9) қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде тек қана айырбастау пункттері арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғаның активтерінің, міндеттемелерінің құрылымы және капиталы, кірістері мен шығыстары туралы есеп;

      10) банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғалар есебі;

      11) қолма-қол ақшамен операциялар туралы есеп. 

  Қаулыға
2-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына
2-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректердің нысаны www.natіonalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Екінші деңгейдегі банктерде орналастырылған салымдардың, корреспонденттік және ағымдағы шоттардың талдамасы туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: ФС_ РВ

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезең: 20__ жылғы "______" ____________ жағдай бойынша

      Есепті ұсынатын тұлғалар тобы: ипотекалық ұйым, агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымы және Ұлттық пошта операторы

      Ұсыну мерзімі:

      ипотекалық ұйымдар және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары - ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей

      Ұлттық пошта операторы - ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жиырма бесінші күнінен кешіктірмей

      желтоқсан айы үшін қосымша есеп (қорытынды айналымдар ескеріле отырып) – аяқталған қаржы жылынан кейінгі жылдың отыз бірінші қаңтарынан кешіктірмей

  Нысан
  (мың теңгемен)

Салым орналастырылған және (немесе) корреспонденттік және (немесе) ағымдағы шот ашылған банктің атауы

Елі

Сомасы

Резервтер (провизиялар)1

2

3

4

5


1

Корреспонденттік шоттар

1.1.2

Ағымдағы шоттар

2.1.3

Талап етуге дейінгі салымдар

3.1.4

Мерзімді салымдар

4.1.5

Шартты салымдар

5.1.
Барлығы

      Атауы _______________________________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________

      Телефоны ____________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________ ____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Бас бухгалтер _________________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген тұлға

      _____________________________________________ ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Екінші деңгейдегі банктерде
орналастырылған салымдардың,
корреспонденттік және
ағымдағы шоттардың талдамасы
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Екінші деңгейдегі банктерде орналастырылған салымдардың, корреспонденттік және ағымдағы шоттардың талдамасы туралы есеп (әкімшілік деректер нысанының индексі – ФС_РВ, кезеңділігі – ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Екінші деңгейдегі банктерде орналастырылған салымдардың, корреспонденттік және ағымдағы шоттардың талдамасы туралы есеп" әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына және "Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 5-3-бабының 1-1-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды ипотекалық ұйымдар, агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары және Ұлттық пошта операторы ай сайын жасайды

      4. Нысан есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасалады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан асатын сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      5. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам, бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      6. 4-бағанда есептелген сыйақы және дисконт/сыйлықақы ескеріле отырып негізгі борыштың сомасы көрсетіледі.

      7. Резервтердің (провизиялардың) сомасы абсолюттік мәнде және қосу белгісімен көрсетіледі.

      8. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қаулыға
3-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына
3-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректердің нысаны www.natіonalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Бағалы қағаздар портфелінің құрылымы туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: ФС_ССЦБ

      Кезеңділігі: ай сайын, тоқсан сайын

      Есепті кезең: 20__ жылғы "______" ____________ жағдай бойынша

      Есепті ұсынатын тұлғалар тобы: ипотекалық ұйымдар, агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары және Ұлттық пошта операторы

      Ұсыну мерзімі:

      ипотекалық ұйымдар және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары:

      ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей

      желтоқсан айы үшін қосымша есеп (қорытынды айналымдар ескеріле отырып) – аяқталған қаржы жылынан кейінгі жылдың отыз бірінші қаңтарынан кешіктірмей

      Ұлттық пошта операторы:

      тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырма бесінші күнінен кешіктірмей

      төртінші тоқсан үшін қосымша есеп (қорытынды айналымдар ескеріле отырып) – аяқталған қаржы жылынан кейінгі жылдың отыз бірінші қаңтарынан кешіктірмей

  Нысан

Эмитенттің атауы

Эмитент-елдің атауы

Бағалы қағаздың атауы

Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі

Бағалы қағаздардың саны (дана)

Барлығы

оның ішінде ауыртпалық салынған бағалы қағаздар

ауыртпалық салынған бағалы қағаздар, барлығы

оның ішінде репоға берілген бағалы қағаздар

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, оның ішінде:1.1.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноттары1.2.

жергілікті атқарушы органдардың бағалы қағаздары1.3.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бағалы қағаздары1.4.
1.n.
2

Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары2.1.

екінші деңгейдегі банктер2.1.1.
2.1.n.
2.2.

екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалар2.2.1.
2.2.n.
2.3.

"Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының облигациялары2.3.1.
2.3.n.
3

Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары3.1.
3.n.
4

Қазақстан Республикасының бейрезидент эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары4.1.

эмитенттер - қаржы ұйымдары (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері)4.1.1.
4.1.n.
4.2.

эмитенттер -қаржылық емес ұйымдар (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері)4.2.1.
4.2.n.
5

Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары5.1.
5.n.
6

Исламдық бағалы қағаздар6.1.
6.n.
Бағалы қағаздар портфелінің жиынтығы      кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздың номиналдық құны/сатып алу құны (мың теңгемен)

Бағалы қағаздың валютасы

Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар

Анықтама үшін:
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша зиянды өтеуге арналған резервтер (провизиялар)

Баланстық құны (нетто), мың теңгемен

оның ішінде репо шарттарымен ауыртпалық салынған бағалы қағаздар

Сатып алу құны

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

9

10

11

12

13

14

15

16

      кестенің жалғасы:

Пайда немесе зиян арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар

Баланстық құны (нетто), мың теңгемен

оның ішінде репо шарттарымен ауыртпалық салынған бағалы қағаздар

Сатып алу құны

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

17

18

19

20

21


      кестенің жалғасы:

Амортизациялық құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар

Ауыртпалық салынған бағалы қағаздар бойынша міндеттемелер, мың теңгемен

Баланстық құны (нетто), мың теңгемен

оның ішінде репо шарттарымен ауыртпалық салынған бағалы қағаздар


Сатып алу құны

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтердің (провизиялардың) мөлшері


Барлығы

оның ішінде репо шарттарымен ауыртпалық салынған бағалы қағаздар

22

23

24

25

26

27

28
      кестенің жалғасы:

Сатып алу күні

Өтеу күні

Қор биржасы тізімінің санаты
(есепті күнге)

Рейтингі

Эмитенттің (есепті күнге)

Бағалы қағаздың (сатып алу күніне)

Бағалы қағаздың (есепті күнге)

29

30

31

32

33

34      Атауы _______________________________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Бас бухгалтер _________________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген тұлға

      _____________________________________________ ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Бағалы қағаздар портфелінің
құрылымы туралы есеп
нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Бағалы қағаздар портфелінің құрылымы туралы есеп (индексі – ФС_ССЦБ, кезеңділігі – ай сайын, тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Бағалы қағаздар портфелінің құрылымы туралы есеп" әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына және "Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 5-3-бабының 1-1-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды:

      1) ипотекалық ұйымдар және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары – ай сайын;

      2) Ұлттық пошта операторы – тоқсан сайын жасайды.

      4. Нысан есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасалады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      5. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам, бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      6. Нысанда бағалы қағаздар портфелінің құрылымы туралы ақпарат олардың санаттары бойынша қамтылған:

      1) басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар;

      2) пайда немесе зиян арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар;

      3) амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар.

      7. Нысанда банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымының еншілес және қауымдасқан ұйымдарының акцияларына (жарғылық капиталына қатысу үлестеріне) салымдарын, сондай-ақ осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар құрылымы туралы есепте көрсетілген заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарындағы басқа да қатысуды қоспағанда, борыштық және үлестік бағалы қағаздарға салымдары туралы мәліметтер көрсетіледі.

      8. 9-бағанда номиналдық құны облигациялар бойынша толтырылады, сатып алу құны акциялар бойынша толтырылады, 10-баған акциялар бойынша толтырылмайды.

      9. Резервтердің (провизиялардың) мөлшері абсолюттік мәнде және қосу белгісімен көрсетіледі.

      10. 11-бағанда басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздардың сатып алу құны көрсетіледі:

      үлестік бағалы қағаздар бойынша – сатып алу құны;

      борыштық бағалы қағаздар бойынша – негізгі борыш сомасы.

      11. 15-бағанда басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын және репо шарттарымен ауыртпалық салынған бағалы қағаздар көрсетіледі.

      12. 16-бағанда "Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша зиянды өтеуге арналған резервтер (провизиялар)" 3562 баланстық шоттағы қалдықтар көрсетіледі.

      13. 17-бағанда пайда немесе зиян арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздардың сатып алу құны көрсетіледі:

      үлестік бағалы қағаздар бойынша – сатып алу құны;

      борыштық бағалы қағаздар бойынша – негізгі борыш сомасы.

      14. 21-бағанда пайда немесе зиян арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын және репо шарттарымен ауыртпалық салынған бағалы қағаздар көрсетіледі.

      15. 22-бағанда амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздардың сатып алу құны көрсетіледі:

      үлестік бағалы қағаздар бойынша – сатып алу құны;

      борыштық бағалы қағаздар бойынша – негізгі борыш сомасы.

      16. 26-бағанда амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын және репо шарттарымен ауыртпалық салынған бағалы қағаздар көрсетіледі.

      17. 31-бағанда Қазақстан Республикасы қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасының резидент-эмитенттері бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Бұл баған Қазақстан Республикасының бейрезидент-эмитенттерінің бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

      18. 32, 33 және 34-бағандарды толтыру кезінде "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген) сәйкес рейтингтік агенттіктердің бірі берген рейтинг көрсетіледі.

      Бірнеше рейтингтік агенттіктің рейтингтері болған кезде берілген күні бойынша неғұрлым өзекті рейтинг көрсетіледі. Егер рейтингтер берілген күндер сәйкес келсе, ең төменгі рейтинг көрсетіледі. Бір бағалы қағазға, бір эмитентке рейтингтің бір өзекті мәнінен артық емес мәні сәйкес келеді.

      19. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қаулыға
4-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына
4-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректердің нысаны www.natіonalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Активтер мен шартты міндеттемелердің құрылымы туралы есеп

      Индексі: ФС_КА_

      Кезеңділігі: ай сайын, тоқсан сайын

      Есепті кезең: 20__ жылғы "______" ____________ жағдай бойынша

      Есепті ұсынатын тұлғалар тобы: ипотекалық ұйымдар, агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары және Ұлттық пошта операторы

      Ұсыну мерзімі:

      ипотекалық ұйымдар және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары:

      ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей

      желтоқсан айы үшін қосымша есеп (қорытынды айналымдар ескеріле отырып) – аяқталған қаржы жылынан кейінгі жылдың отыз бірінші қаңтарынан кешіктірмей

      Ұлттық пошта операторы:

      тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырма бесінші күнінен кешіктірмей

      төртінші тоқсан үшін қосымша есеп (қорытынды айналымдар ескеріле отырып) – аяқталған қаржы жылынан кейінгі жылдың отыз бірінші қаңтарынан кешіктірмей

  Нысан
  (мың теңгемен)

Активтер

Барлығы, оның ішінде

Негізгі борыш

Дис-конт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

Қамтамасыз ету құны

резервтер (провизиялар)1

2

3

4

5

6

1

Салымдар (корреспонденттік шоттарды қоса алғанда), оның ішінде:1.1

Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінікі2

Қарыздар:2. 1

банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға қарыздар, оның ішінде2.1.1

Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне2.2

заңды тұлғаларға қарыздар, оның ішінде:2.2.1

Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне, оның ішінде:2. 2. 1. 1

коммерциялық жылжымайтын мүлікті сатып алуға, салуға берілген қарыздар2. 2. 1. 2

тұрғын жылжымайтын мүлікті сатып алуға, салуға берілген қарыздар2.2.2

Қазақстан Республикасының резиденттеріне, оның ішінде:2. 2. 2. 1

коммерциялық жылжымайтын мүлікті сатып алуға, салуға берілген қарыздар2. 2. 2. 2

тұрғын жылжымайтын мүлікті сатып алуға, салуға берілген қарыздар2. 2. 2. 3

Ауыл шаруашылығы мақсатына2. 2. 2. 4

Өндірістік мақсатқа2.3

жеке тұлғаларға қарыздар, оның ішінде:2.3.1

Қазақстан Республикасының резиденттеріне, оның ішінде:2. 3. 1. 1

тұтынушылық мақсаттарға, оның ішінде:2. 3. 1. 1.1

автокөлік сатып алуға2. 3. 1. 2

ипотекалық тұрғын үй қарыздары2. 3. 1. 3

тұрғын үй салуға, сатып алуға және/немесе жөндеуге2. 3. 1. 4

басқа қарыздар2.3.2

Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне, оның ішінде:2. 3. 2. 1

тұтынушылық мақсаттарға, оның ішінде:2. 3. 2. 1.1

автокөлік сатып алуға2. 3. 2. 2

ипотекалық тұрғын үй қарыздары2. 3. 2. 3

тұрғын үй салуға, сатып алуға және/немесе жөндеуге2. 3. 2. 4

басқа қарыздар2.4

Қазақстан Республикасының резиденттері шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне берілген қарыздар, оның ішінде:2.4.1

заңды тұлғаларға, оның ішінде:2. 4. 1. 1

коммерциялық жылжымайтын мүлікті сатып алуға, салуға берілген қарыздар2. 4. 1. 2

тұрғын жылжымайтын мүлікті сатып алуға, салуға берілген қарыздар2. 4. 1. 3

Ауыл шаруашылығы мақсатына2. 4. 1. 4

Өндірістік мақсатқа2.4.2

жеке тұлғалар, оның ішінде:2. 4. 2. 2

коммерциялық және тұрғын жылжымайтын мүлікті сатып алуға, салуға берілген қарыздар (ипотекалық тұрғын үй қарыздарын қоспағанда)3

Анықтама үшін: Біртекті қарыздар портфелі, оның ішінде:3.1

заңды тұлғалар3.2

жеке тұлғалар3.3

шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері4

Кері репо операциялары, оның ішінде:4.1

Қазақстан Республикасының бейрезиденттерімен5

Анықтама үшін: қаржы лизингі арқылы берілген қарыздар, оның ішінде:5.1

заңды тұлғалар5.2

жеке тұлғалар5.3

шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері6

Капиталға инвестициялар (реттелген борышқа инвестицияларды қоспағанда), оның ішінде:6.1

Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің7

Бағалы қағаздар, оның ішінде:7.1

Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің8

Дебиторлық берешек, оның ішінде:8.1

Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің9

ХҚЕС бойынша жіктелуге тиіс өзге активтер (ІFRS) 910

Шартты міндеттемелер      кестенің жалғасы:

Есепті күні кредиттік тәуекелдің елеулі ұлғаюы жоқ активтер мен шартты міндеттемелер (1-кезең)

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

Қамтамасыз ету құны

резервтер (провизиялар)

7

8

9

10

11

12

Х

Х

      кестенің жалғасы:

Есепті күні кредиттік тәуекелдің елеулі ұлғаюы байқалатын активтер мен шартты міндеттемелер (2-кезең)

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

Қамтамасыз ету құны

резервтер (провизиялар)

13

14

15

16

17

18      кестенің жалғасы:

Есепті күні кредиттік шығындар бар активтер мен шартты міндеттемелер (кредиттік-құнсызданған қаржы активтері) (3-кезең)

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

Қамтамасыз ету құны

резервтер (провизиялар)

19

20

21

22

23

24      кестенің жалғасы:

Анықтама үшін: Сатып алынған немесе құрылған кредиттік-құнсызданған қаржы активтері ("СҚКҚ")

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

Қамтамасыз ету құны

резервтер (провизиялар)

25

26

27

28

29

30      Атауы _______________________________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _____________________

      Орындаушы ______________________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Бас бухгалтер _________________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген тұлға

      _____________________________________________ ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Активтер мен шартты
міндеттемелердің
құрылымы туралы есеп
нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Активтер мен шартты міндеттемелердің құрылымы туралы есеп (индексі – ФС_КА, кезеңділігі – ай сайын, тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Активтер мен шартты міндеттемелердің құрылымы туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына және "Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 5-3-бабының 1-1-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды:

      1) ипотекалық ұйымдар және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары – ай сайын;

      2) Ұлттық пошта операторы – тоқсан сайын жасайды.

      4. Нысан есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасалады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан асатын сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      5. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам, бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      6. Есеп нысанында ішкі Ипотекалық ұйымдардың және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдарының провизияларды (резервтерді) есептеу әдістемесіне сәйкес 9 "Қаржы құралдары" халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына (ІFRS) сәйкес құнсыздану кезеңдері бойынша сыныпталатын активтер мен шартты міндеттемелердің құрылымы бойынша мәліметтер көрсетіледі.

      7. 2-жолда әрбір бағандағы сома 2.1, 2.2, 2.3 және 2.4-жолдардағы тиісті бағандардағы сомаға тең болады.

      8. 2.2.1.1, 2.2.2.1, 2.4.1.1-жолдарда коммерциялық мақсаттарда пайдаланылатын жылжымайтын мүлікті сатып алуға және салуға берілген қарыздар көрсетіледі.

      9. 2.2.1.2, 2.2.2.2, 2.4.1.2-жолдарда тікелей тұрғын үйге арналған жылжымайтын мүлікті сатып алуға және салуға берілген қарыздар көрсетіледі.

      10. 2.3.1.1, 2.3.2.1-жолдарда жеке тұлғаларға кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырумен байланысты емес тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алуға берілген қарыздар (ипотекалық тұрғын үй қарыздарын, коммерциялық және тұрғын жылжымайтын мүлікті сатып алуға және салуға берілген қарыздарды қоспағанда) көрсетіледі.

      Тұтынушылық мақсаттарға: автокөлік (тұрмыстық техника немесе жиһаз) сатып алу, қарыз алушының тұрғын үйін жөндеу немесе қайта құру (жылжымайтын мүлікпен қамтамасыз етпей), білім беру шығыстары, медициналық шығыстар, салықтар, демалысқа сапарлар, жинақ шоттары бойынша овердрафттар кіреді.

      11. 2.2-жолда шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне берілген қарыздарды есептемегенде заңды тұлғаларға берілген қарыздар көрсетіледі.

      12. 2.3-жолда дара кәсіпкерлерге жеке мақсаттарына берілген қарыздар бойынша, сондай-ақ жеке нотариустарға, жеке сот орындаушыларына, адвокаттарға және кәсіби медиаторларға (заңды тұлға құрмай) берілген қарыздар бойынша несие бойынша және мерзімі өткен берешек бойынша деректер көрсетіледі.

      13. 2.4-жолда Қазақстан Республикасының резиденттері - шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне берілген қарыздар көрсетіледі.

      14. 2.4.2-жолда кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін дара кәсіпкерлерге берілген қарыздар көрсетіледі.

      15. 3-жолда халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес біртекті қарыздар портфеліне енгізілген қарыздар көрсетіледі.

      16. 5, 11, 17, 23 және 29-бағандарда қамтамасыз етудің нарықтық құны көрсетіледі.

      17. 6, 12, 18, 24 және 30-бағандарда резервтердің (провизиялардың) сомасы абсолюттік мәнде және қосу белгісімен көрсетіледі.

      18. Шартты міндеттемелер бойынша "негізгі борыш" бағандарында шартты міндеттеме құны көрсетіледі

      19. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қаулыға
5-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына
5-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.natіonalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

      Қарыздар, оның ішінде жан-жақты көрсетілген негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: ФС_ЗПД

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті ұсынатын тұлғалар тобы: ипотекалық ұйым және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымы

      Ұсыну мерзімі:

      ипотекалық ұйымдар және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары:

      ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей

      желтоқсан айы үшін қосымша есеп (қорытынды айналымдар ескеріле отырып) – аяқталған қаржы жылынан кейінгі жылдың отыз бірінші қаңтарынан кешіктірмей

  Нысан
   (мың теңгемен)

Атауы

Негізгі борыш

Дис-конт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

Анықтама үшін: қамтамасыз етудің құны

резервтер (провизиялар )

Барлығы

оның ішінде резервтерді (провизияларды) есептеу кезінде қосылатын қамтамасыз етудің құны

1

2

3

4

5

6

7

1

Басқа банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген қарыздар, оның ішінде :
1.1.

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
1.2

негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде:
1.2.1

1 (бір) күннен 15 (он бес) күнге дейін
1.2.2

16 (он алты) күннен 30 (отыз) күнге дейін
1.2.3

31 (отыз бір) күннен 60 (алпыс) күнге дейін
1.2.4

61 (алпыс бір) күннен 90 (тоқсан) күнге дейін
1.2.5

91 ( тоқсан бір ) күннен 180 (бір жүз сексен) күнге дейін
1.2.6

181 ( бір жүз сексен ) күннен бастап және одан астам
2

Заңды тұлғаларға берілген қарыздар, оның ішінде :
2.1

жылжымайтын мүлікті сатып алуға және салуға
2.1.1

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
2.1.2

негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде :
2. 1. 2. 1

1 (бір) күннен 15 (он бес) күнге дейін
2. 1. 2. 2

16 (он алты) күннен 30 (отыз) күнге дейін
2. 1. 2. 3

31 (отыз бір) күннен 60 (алпыс) күнге дейін
2. 1. 2. 4

61 (алпыс бір) күннен 90 (тоқсан) күнге дейін
2. 1. 2. 5

91 ( тоқсан бір ) күннен 180 (бір жүз сексен) күнге дейін
2. 1. 2. 6

181 ( бір жүз сексен ) күннен бастап және одан астам
2.2

басқа да мақсаттарға, оның ішінде:
2.2.1

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
2.2.2

негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде :
2. 2. 2. 1

1 (бір) күннен 15 (он бес) күнге дейін
2. 2. 2. 2

16 (он алты) күннен 30 (отыз) күнге дейін
2. 2. 2. 3

31 (отыз бір) күннен 60 (алпыс) күнге дейін
2. 2. 2. 4

61 (алпыс бір) күннен 90 (тоқсан) күнге дейін
2. 2. 2. 5

91 ( тоқсан бір ) күннен 180 (бір жүз сексен) күнге дейін
2. 2. 2. 6

181 ( бір жүз сексен ) күннен бастап және одан астам
3

Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне, Қазақстан Республикасының резиденттері заңды тұлғаларға берілген қарыздар, оның ішінде:
3.1

жылжымайтын мүлікті сатып алуға және салуға
3.1.1

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
3.1.2

негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде :
3. 1. 2. 1

1 (бір) күннен 15 (он бес) күнге дейін
3. 1. 2. 2

16 (он алты) күннен 30 (отыз) күнге дейін
3. 1. 2. 3

31 (отыз бір) күннен 60 (алпыс) күнге дейін
3. 1. 2. 4

61 (алпыс бір) күннен 90 (тоқсан) күнге дейін
3. 1. 2. 5

91 ( тоқсан бір ) күннен 180 (бір жүз сексен) күнге дейін
3. 1. 2. 6

181 ( бір жүз сексен ) күннен бастап және одан астам
3.2

басқа да мақсаттарға, оның ішінде:
3.2.1

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
3.2.2

негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде :
3. 2. 2. 1

1 (бір) күннен 15 (он бес) күнге дейін
3. 2. 2. 2

16 (он алты) күннен 30 (отыз) күнге дейін
3. 2. 2. 3

31 (отыз бір) күннен 60 (алпыс) күнге дейін
3. 2. 2. 4

61 (алпыс бір) күннен 90 (тоқсан) күнге дейін
3. 2. 2. 5

91 ( тоқсан бір ) күннен 180 (бір жүз сексен) күнге дейін
3. 2. 2. 6

181 ( бір жүз сексен ) күннен бастап және одан астам
4

Жеке тұлғаларға берілген қарыздар, оның ішінде:
4.1

тұрғын үйді салуға, сатып алуға және (немесе) жөндеуге, оның ішінде:
4.1.1

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
4.1.2

негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде :
4. 1. 2. 1

1 (бір) күннен 15 (он бес) күнге дейін
4. 1. 2. 2

16 (он алты) күннен 30 (отыз) күнге дейін
4. 1. 2. 3

31 (отыз бір) күннен 60 (алпыс) күнге дейін
4. 1. 2. 4

61 (алпыс бір) күннен 90 (тоқсан) күнге дейін
4. 1. 2. 5

91 ( тоқсан бір ) күннен 180 (бір жүз сексен) күнге дейін
4. 1. 2. 6

181 ( бір жүз сексен ) күннен бастап және одан астам
4.2

анықтама үшін: жылжымайтын мүлік ипотекасымен қамтамасыз етілгендер (ипотекалық тұрғын үй қарыздары):
4.2.1

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
4.2.2

негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде :
4. 2. 2. 1

1 (бір) күннен 15 (он бес) күнге дейін
4. 2. 2. 2

16 (он алты) күннен 30 (отыз) күнге дейін
4. 2. 2. 3

31 (отыз бір) күннен 60 (алпыс) күнге дейін
4. 2. 2. 4

61 (алпыс бір) күннен 90 (тоқсан) күнге дейін
4. 2. 2. 5

91 ( тоқсан бір ) күннен 180 (бір жүз сексен) күнге дейін
4. 2. 2. 6

181 ( бір жүз сексен ) күннен бастап және одан астам
4.3

тұтынушылық мақсаттарға, оның ішінде:
4.3.1

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
4.3.2

негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде :
4. 3. 2. 1

1 (бір) күннен 15 (он бес) күнге дейін
4. 3. 2. 2

16 (он алты) күннен 30 (отыз) күнге дейін
4. 3. 2. 3

31 (отыз бір) күннен 60 (алпыс) күнге дейін
4. 3. 2. 4

61 (алпыс бір) күннен 90 (тоқсан) күнге дейін
4. 3. 2. 5

91 ( тоқсан бір ) күннен 180 (бір жүз сексен) күнге дейін
4. 3. 2. 6

181 ( бір жүз сексен ) күннен бастап және одан астам
4.4

басқа да мақсаттарға, оның ішінде:
4.4.1

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
4.4.2

негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде :
4. 4. 2. 1

1 (бір) күннен 15 (он бес) күнге дейін
4. 4. 2. 2

16 (он алты) күннен 30 (отыз) күнге дейін
4. 4. 2. 3

31 (отыз бір) күннен 60 (алпыс) күнге дейін
4. 4. 2. 4

61 (алпыс бір) күннен 90 (тоқсан) күнге дейін
4. 4. 2. 5

91 ( тоқсан бір ) күннен 180 (бір жүз сексен) күнге дейін
4. 4. 2. 6

181 ( бір жүз сексен ) күннен бастап және одан астам
5

Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне, Қазақстан Республикасының резиденттері жеке тұлғаларға берілген қарыздар, оның ішінде:
5.1

жылжымайтын мүлікті сатып алуға және салуға
5.1.1

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
5.1.2

негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде :
5. 1. 2. 1

1 (бір) күннен 15 (он бес) күнге дейін
5. 1. 2. 2

16 (он алты) күннен 30 (отыз) күнге дейін
5. 1. 2. 3

31 (отыз бір) күннен 60 (алпыс) күнге дейін
5. 1. 2. 4

61 (алпыс бір) күннен 90 (тоқсан) күнге дейін
5. 1. 2. 5

91 ( тоқсан бір ) күннен 180 (бір жүз сексен) күнге дейін
5. 1. 2. 6

181 ( бір жүз сексен ) күннен бастап және одан астам
5.2

басқа да мақсаттарға, оның ішінде:
5.2.1

мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
5.2.2

негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар, оның ішінде :
5. 2. 2. 1

1 (бір) күннен 15 (он бес) күнге дейін
5. 2. 2. 2

16 (он алты) күннен 30 (отыз) күнге дейін
5. 2. 2. 3

31 (отыз бір) күннен 60 (алпыс) күнге дейін
5. 2. 2. 4

61 (алпыс бір) күннен 90 (тоқсан) күнге дейін
5. 2. 2. 5

91 ( тоқсан бір ) күннен 180 (бір жүз сексен) күнге дейін
5. 2. 2. 6

181 ( бір жүз сексен ) күннен бастап және одан астам
6

Кері репо операциялары
7

Несие портфелінің жиынтығы
8

Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар
9

Мерзімі өткен берешегі 1 (бір) күннен 15 (он бес) күнге дейінгі қарыздар сомасы
10

Мерзімі өткен берешегі 16 (он алты) күннен 30 (отыз) күнге дейінгі қарыздар сомасы
11

Мерзімі өткен берешегі 31 (отыз бір) күннен 60 (алпыс) күнге дейінгі қарыздар сомасы
12

Мерзімі өткен берешегі 61 (алпыс бір) күннен 90 (тоқсан) күнге дейінгі қарыздар сомасы
13

Мерзімі өткен берешегі 91 ( тоқсан бір ) күннен 180 (бір жүз сексен) күнге дейінгі қарыздар сомасы
14

Мерзімі өткен берешегі 181 ( бір жүз сексен ) күннен бастап және одан астам қарыздар сомасы
      Атауы _______________________________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________

      Телефоны ____________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________       ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған кезде)             қолы, телефоны

      Бас бухгалтер _________________________________       ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған кезде) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      ______________________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған кезде)             қолы, телефоны

      Күні: 20__ жылғы "______" ______________

  Қарыздар, оның ішінде
жан-жақты көрсетілген
негізгі борыш және (немесе)
есептелген сыйақы
бойынша мерзімі өткен
берешегі бар қарыздар
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Қарыздар, оның ішінде жан-жақты көрсетілген негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар туралы есеп (индексі – ФС_ЗПД, кезеңділігі – ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Қарыздар, оның ішінде жан-жақты көрсетілген негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына және "Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-3-бабының 1-1-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды ипотекалық ұйымдар және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары ай сайын жасайды.

      4. Нысан есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасалады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан асатын сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      5. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам, бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      6. Нысанда қарыздар, оның ішінде негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар туралы мәліметтер көрсетіледі. Нысандағы деректер кредиттеу мақсаты және қамтамасыз ету түрі бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешек күндері бойынша бөліп келтіріледі.

      7. 2-жолда шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне берілген қарыздарды есептемегенде заңды тұлғаларға берілген қарыздар көрсетіледі.

      8. 3-жолда заңды тұлғаларға - шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне берілген қарыздар көрсетіледі.

      9. 5-жолда дара кәсіпкерлерге берілген қарыздар көрсетіледі.

      10. 3 және 5-жолдардың сомалары осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Активтер мен шартты міндеттемелердің құрылымы туралы есептің 2.4-жолдарының қорытынды сомасына сәйкес келеді.

      11. Нысанда қарыздар кері репо операциялары ескерілмей есепке алынады, кері репо операцияларының сомасы 6-жолда көрсетіледі.

      12. 5-бағанда қамтамасыз етудің нарықтық құны көрсетіледі.

      13. 6-бағанда резервтерді (провизияларды) есептеу кезінде енгізілетін қамтамасыз ету құны көрсетіледі.

      14. Резервтердің (провизиялардың) сомасы абсолюттік мәнде және қосу белгісімен көрсетіледі.

      15. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қаулыға
6-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына
6-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.natіonalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың құрылымы туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: ФС_ИКДЮ

      Кезеңділігі: ай сайын, тоқсан сайын

      Есепті кезең: 20__жылғы "____" __________ жағдай бойынша

      Есепті ұсынатын тұлғалар тобы: ипотекалық ұйымдар, агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары және Ұлттық пошта операторы

      Ұсыну мерзімі:

      ипотекалық ұйымдар және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары:

      ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей

      желтоқсан айы үшін қосымша есеп (қорытынды айналымдар ескеріле отырып) – аяқталған қаржы жылынан кейінгі жылдың отыз бірінші қаңтарынан кешіктірмей

      Ұлттық пошта операторы:

      тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырма бесінен кешіктірмей

      төртінші тоқсан үшін қосымша есеп (қорытынды айналымдар ескеріле отырып) – аяқталған қаржы жылынан кейінгі жылдың отыз бірінші қаңтарынан кешіктірмей

  Нысан

Заңды тұлғаның атауы

Сатып алу құны (мың теңгемен)

Баланстық құны (мың теңгемен)

Саны, дана

Эмитенттің жарғылық капита-лына қатысу үлесі (пайызбен)

Сатып алу күні

Ескертпе

Барлығы

есептелген сыйақы

Халықаралық қаржылық есептілік стандарт тарына сәйкес қалыптастырылған провизияның мөлшері

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Жай акциялар

1.1.


1.2.


2.

Артықшылықты акциялар

2.1.


2.2.


3.

Салымдар және пайлар

3.1.


3.2.


4.

Барлығы

      Атауы _______________________________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ____________________

      Орындаушы ______________________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған кезде) қолы, телефоны

      Бас бухгалтер _________________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған кезде) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      ______________________________________________ ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған кезде) қолы, телефоны

      Күні: 20__ жылғы "______" ______________

  Заңды тұлғалардың
капиталына инвестициялардың
құрылымы туралы есеп
нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың құрылымы туралы есеп (индексі – ФС_ИКДЮ, кезеңділігі – ай сайын, тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың құрылымы туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына және "Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 5-3-бабының 1-1-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды:

      1) ипотекалық ұйымдар және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары – ай сайын;

      2) Ұлттық пошта операторы – тоқсан сайын жасайды.

      4. Нысан есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасалады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан асатын сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      5. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам, бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      6. Нысанда банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың еншілес және қауымдасқан ұйымдардың, сондай-ақ басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың мөлшері туралы мәліметтер көрсетіледі.

      7. Нысанның барлық деректері капиталына банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым қатысатын заңды тұлға тұлғалардың жай және артықшылықты акциялары, салымдары мен пайлары бөлігінде көрсетіледі.

      8. 3-бағанда акцияның сатып алатын күнгі сатып алу құны көрсетіледі.

      9. Резервтердің (провизиялардың) сомасы абсолюттік мәнде және қосу белгісімен көрсетіледі.

      10. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қаулыға
7-қосымша
  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына
7-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.natіonalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Салымдар, ағымдағы және корреспонденттік шоттар туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: FS_DEP

      Кезеңділігі: ай сайын, тоқсан сайын

      Есепті кезең: 20__жылғы "____" __________ жағдай бойынша

      Есепті ұсынатын тұлғалар тобы: "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабы 2-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген банк операцияларын жүргізуге лицензиясы бар, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімдері:

      Ұлттық пошта операторы – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жиырма бесінші күнінен кешіктірмей;

      Ұлттық пошта операторын қоспағанда, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабы 2-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген банк операцияларын жүргізуге лицензиясы бар, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар – тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың он сегізінен кешіктірмей

  Нысан

Көрсеткіштердің атауы

Мәні

1

Референс


2

Контрагенттер туралы мәліметтер:


2.1

резиденттік белгісі


2.2

контрагент секторы


3

Есепті кезеңнің соңындағы мәліметтер:


3.1

шоттың (салымның)түрі


3.2

валюта тобының коды


3.3

салым мерзімі


3.4

шоттардағы (салымдардағы) ақша қалдығы


      Атауы _______________________________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған кезде) қолы, телефоны

      Бас бухгалтер _________________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған кезде) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      ______________________________________________ ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған кезде) қолы, телефоны

      Күні: 20__ жылғы "______" ______________

  Салымдар, ағымдағы және
корреспонденттік шоттар
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Салымдар, ағымдағы және корреспонденттік шоттар туралы есеп (индексі – FS_DEP, кезеңділігі – ай сайын, тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Салымдар, ағымдағы және корреспонденттік шоттар туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды:

      1) Ұлттық пошта операторы – ай сайын;

      2) Ұлттық пошта операторын қоспағанда, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабы 2-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген банк операцияларын жүргізуге лицензиясы бар, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар – тоқсан сайын жасайды.

      4. Нысан есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасалады.

      5. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам, бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

      6. Барлық көрсеткіштерді толтыру міндетті болып табылады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      7. Нысанды толтыру кезінде респонденттер Қазақстан Республикасының резидент мен Қазақстан Республикасының бейрезидент клиенттерінің шоттары және салымдары туралы мәліметтерді жария етеді.

      8. 1-жолда есептілікті жинауға арналған ақпараттық жүйеде есеп жолының сәйкестендіргіші ретінде қызмет ететін және респондент үшін бірегей болып табылатын референс көрсетіледі. Референс мәнінде мәтіндік деректер форматы бар және мәтіндік және сандық элементтер қамтылуы мүмкін.

      9. 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 және 3.3-жолдарда мәндер Нысан ұсынылатын ақпараттық жүйеде орналастырылған анықтамалықтардан таңдап алынады.

      10. 2.1-жолда резиденттік белгісі мынадай кодификацияға сәйкес көрсетіледі:

      "1" код – Қазақстан Республикасының резиденті;

      "2" код – Қазақстан Республикасының бейрезиденті.

      11. 2.2-жолда экономика секторының коды мынадай кодификацияға сәйкес көрсетіледі:

      "1" код – Орталық Үкімет;

      "2" код – өңірлік және жергілікті басқару органдары;

      "3" код – Орталық (ұлттық) банктер;

      "4" код – басқа депозиттік ұйымдар;

      "5" код – басқа қаржы ұйымдары;

      "6" код – мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар;

      "7" код – мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар;

      "8" код – үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар;

      "9" код – үй шаруашылықтары.

      12. 3.3-жолда салымдар клиенттермен жасалған салым шарттары негізінде мерзімдері бойынша бөлінеді.

      13. 3.4-жолда есепті кезеңнің соңындағы шоттар, салымдар бойынша (есептелген сыйақыны есепке алмағанда) респондент міндеттемелерінің сомасы көрсетіледі. Сома теңгемен, үтірден кейін екі белгімен көрсетіледі.

      14. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан ұсынылмайды.

  Қаулыға
8-қосымша
  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына
8-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.natіonalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: ФС_НК

      Кезеңділігі: ай сайын, тоқсан сайын

      Есепті кезең: 20__жылғы "____" __________ жағдай бойынша

      Есепті ұсынатын тұлғалар тобы: ипотекалық ұйымдар, агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары және Ұлттық пошта операторы

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімдері:

      ипотекалық ұйымдар және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей;

      Ұлттық пошта операторы – тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырма бесінен кешіктірмей.

  Нысан
  (мың теңгемен)

Кредитордың атауы

Сала коды

Алынған қарыздар

Реттелген борыш

Кредиторлық берешек

Борыштық және өзге де бағалы қағаздар (оның ішінде репо операциясы бойынша)

Акционерлермен дивидендтер бойынша есеп айырысу

Өзге көздер

Барлығы

ұзақ мерзімді

қысқа мерзімді

ұзақ мерзімді

қысқа мерзімді

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1
1.1.
...
2.
2.1.
...
3
3.1.
...
4
4.1.
...
5
5.1.
...
6
6.1.
...
7
7.1.
...
8
8.1.
...
9
9.1.
...
10
10.1.
...

Жиынтығы      Атауы _______________________________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________

      Телефоны ____________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________      _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған кезде)       қолы, телефоны

      Бас бухгалтер _________________________________             ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған кезде)       қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      ______________________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған кезде)             қолы, телефоны

      Күні: 20__ жылғы "______" ______________

  Тартылған ақшаның негізгі
көздері туралы есеп нысанына
Қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп (индексі – ФС_НК, кезеңділігі – ай сайын, тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына және "Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-3-бабының 1-1-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды:

      1) ипотекалық ұйымдар және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары – ай сайын;

      2) Ұлттық пошта операторы – тоқсан сайын жасайды.

      4. Нысан есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасалады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан асатын сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      5. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам, бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      6. Нысанды толтыру кезінде банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар ұйымның он ірі кредиторлары – жеке және заңды тұлғаларды жариялайды. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымда жиынтығында міндеттемелердің ең үлкен сомасы бар тұлғалар банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның ірі кредиторы болып табылады. Нысандағы мәліметтер банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның әрбір кредитор алдындағы міндеттемелерінің жиынтық сомасының азаю тәртібімен келтіріледі.

      7. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның жиынтығында банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның он ірі кредиторының ішіне кіретін заңды тұлға алдында міндеттемелері болған жағдайда, Нысанда осы тұлға бойынша мәліметтер көрсетіледі.

      8. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қаулыға
9-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына
9-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны: www.natіonalbank.kz ресми интернет-ресурсында орналастырылған.

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы мәмілелер туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: ФС_МӘМІЛЕЛЕР_ТІЗІЛІМ

      Кезеңділігі: ай сайын, тоқсан сайын

      Есепті кезең: 20__ жылғы "___" _________________ жағдай бойынша

      Есепті ұсынатын тұлғалар тобы: ипотекалық ұйым, агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары және "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабы 2-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген банк операцияларын жүргізуге лицензиясы бар банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі:

      ипотекалық ұйымдар және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей;

      Ұлттық пошта операторы – тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырма бесінші күнінен кешіктірмей

      Ұлттық пошта операторын қоспағанда, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабы 2-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген банк операцияларын жүргізуге лицензиясы бар банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар – тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың он сегізінші күнінен кешіктірмей.

  Нысан

      1-кесте. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ 20__жылғы "___" "_________________" қолданыстағы мәмілелер.

Тұлғаның атауы (тегі, аты, әкесінің аты)

Бизнес - сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін), жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін, оның ішінде жеке кәсіпкер үшін)

Елі

Осыған сәйкес тұлға банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаға жатқызылған белгі

Операция
түрі

Мәміле мақсаты

Шарт нөмірі

1

2

3

4

5

6

7

8


Барлығы      кестенің жалғасы:

Шартты жасасу күні (талаптарды орындауды бастау күні)

Шарт қолданысының аяқталу күні (талаптарды орындаудың аяқталу күні)

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның Директорлар кеңесі шешімінің не акционерлердің жалпы жиналысының деректемелері (Директорлар кеңесінің шешімі болмаған кезде)

Шарт бойынша мәміле сомасы (мың теңгемен)

Валюта түрі

Қамтамасыз ету түрі

Қамтамасыз ету құны (мың теңгемен)

Барлығы

оның ішінде резервтерді (провизияларды) есептеу кезінде қосылатын қамтамасыз ету құны

9

10

11

12

13

14

15

16

      кестенің жалғасы:

Шарт бойынша сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайызбен)

банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның пайдасына

банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаның пайдасына банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен

банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның ішкі құжаттарына сәйкес

17

18

19      кестенің жалғасы:

Есептелген кірістер / шығыстар

Мәміленің баланстық құны, оның ішінде

Ескертпе

Сомасы (мың теңгемен)

Баланстық шоттың нөмірі

Негізгі қарыз

Есептелген сыйақы

Дисконттар, сыйлықақылар, оң/теріс түзету

Резервтер (провизиялар)

Баланстық шоттардың нөмірі

20

21

22

23

24

25

26

27

      Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның онымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен жасаған банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым мәмілесінің жалпы сомасы, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның әрбір операциясының түрі бойынша жасаған сомасы "Ұлттық пошта операторы үшін пруденциялық нормативті, сондай-ақ оның орындалуы туралы есептіліктің нысанын, табыс ету мерзімін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 307 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14786 болып тіркелген), "Пруденциялық нормативтерді және ипотекалық ұйымдар және агроөнеркәсіп кешені саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары сақтауға міндетті өзге де нормалар мен лимиттерді" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 308 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14788 болып тіркелген) сәйкес есептелетін банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның меншікті капиталының мөлшерінен жиынтықты түрде 0,01 пайыздан аспайды, 20__ жылғы "__"_____ жағдай бойынша ________ мың теңгені құрайды.

      20__ жылғы "__" ____ жағдай бойынша банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлға болып табылатын, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында сақтандырылған банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның клиенттері қарыздарының жалпы сомасы ________ мың теңгені құрайды.

      Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым есепті кезеңде банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаларға жеңілдікті талаптар берілмегенін және 1-кестеде көрсетілгендерден басқа, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен басқа мәмілелер жүзеге асырылмағанын растайды.

      2-кесте. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардың тізілімі

Бизнес - сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін), жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін, оның ішінде жеке кәсіпкер үшін)

Атауы (заңды тұлға үшін) аты, тегі, әкесінің аты (бар болса) (жеке тұлға үшін)

Тұлғаның банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаға жатқызылуына сәйкес белгі

1

2

3

4

      Атауы _______________________________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _____________________

      Орындаушы ______________________________________ ________________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)             қолы, телефоны

      Бас бухгалтер _________________________________ ________________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)             қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      ____________________________________________ _______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)            қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "______" ______________

  Банк операцияларының
жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйыммен
ерекше қатынастармен
байланысты тұлғалармен
есепті ай ішінде жасалған,
сондай-ақ есепті күні
қолданыстағы мәмілелер
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы мәмілелер туралы есеп (индексі – ФС_МӘМІЛЕЛЕР_ТІЗІЛІМ, кезеңділігі – ай сайын, тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы мәмілелер туралы есеп" әкімшілік деректерін жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына және "Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-3-бабының 1-1-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды:

      1) ипотекалық ұйымдар және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары ай сайын жасайды;

      2) "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабы 2-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген банк операцияларын жүргізуге лицензиясы бар банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар тоқсан сайын жасайды.

      4. Нысанда есепті кезең ішінде жасалған мәмілелер бойынша, сондай-ақ есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша қолданыстағы мәмілелер бойынша деректер көрсетіледі. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Есепте 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      5. Нысанға бірінші басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам, бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      6. Нысанда банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның онымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен жасаған барлық мәмілелері (1-кесте) туралы мәліметтер, сондай-ақ есепті кезең ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыста болған банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардың тізілімі (2-кесте) ашып көрсетіледі.

      7. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардың белгісі "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 40-бабында, "Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабында және "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 64-бабында айқындалады.

      8. Тұлғалар банкпен ерекше қатынастармен байланысуының бір немесе бірнеше белгілеріне ие болуы мүмкін, осыған байланысты көрсетілген тізілімді толтыру кезінде оның барлық белгілері көрсетіледі.

      9. 1-кестеде "Ұлттық пошта операторы үшін пруденциалдық нормативті, сондай-ақ оның орындалуы туралы есептіліктің нысанын, табыс ету мерзімін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 307 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14786 болып тіркелген), "Пруденциялық нормативтерді және ипотекалық ұйымдар және агроөнеркәсіп кешені саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары сақтауға міндетті өзге де нормалар мен лимиттерді" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 ақпандағы № 308 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14788 болып тіркелген) сәйкес есептелетін банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның онымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен жасалатын, сомасы банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның онымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен жасалатын операцияларының әрбір түрі бойынша банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның меншікті капиталы мөлшерінің жиынтығында 0,01 (нөл бүтін жүзден бір) пайызынан асатын барлық мәмілелері туралы мәліметтер көрсетіледі.

      10. Егер банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның меншікті капиталының теріс мәні болса, 1-кестеде банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның онымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен жасалатын, сомасы банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның онымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен жасалатын операцияларының әрбір түрі бойынша банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым активтері мөлшерінің жиынтығында 0,001 (нөл бүтін мыңнан бір) пайызынан асатын барлық мәмілелері туралы мәліметтер көрсетіледі.

      11. Егер мәміле талаптары қамтамасыз етудің болуын, сыйақы төлеуді немесе провизияларды есептеуді болжамайтын болса, онда 1-кестенің 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 және 23-бағандары толтырылмайды.

      12. 1-кестенің 6-бағанын толтыру үшін операциялардың мынадай түрлері келтірілген:

      1) қарыздар беру;

      2) қарыздар алу;

      3) депозитті орналастыру;

      4) депозитті қабылдау;

      5) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалар шығарған қаржы құралдарын сатып алу;

      6) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардан бағалы қағаздар сатып алу (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның қарсы агентті анықтауына мүмкіндік бермейтін әдістермен ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелерді қоспағанда);

      7) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаларға бағалы қағаздарды сату (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның контрагентті анықтауына мүмкіндік бермейтін әдістермен ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелерді қоспағанда);

      8) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардан оларды кері сату талаптарымен бағалы қағаздар сатып алу (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның контрагентті анықтауына мүмкіндік бермейтін әдістермен ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелерді қоспағанда);

      9) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардан оларды кері сатып алу талаптарымен бағалы қағаздарды сату (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның контагентті анықтауына мүмкіндік бермейтін әдістермен ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелерді қоспағанда);

      10) туынды қаржы құралдарын сатып алу;

      11) туынды қаржы құралдарын сату;

      12) шетел валютасын сатып алу (спот, форвард);

      13) шетел валютасын сату (спот, форвард);

      14) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғадан қабылданған реттелген борыш;

      15) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаға берілген реттелген борыш;

      16) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғадан мүлікті сатып алу;

      17) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғадан мүлікті кепілге қабылдау;

      18) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаға мүлікті сату;

      19) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалар шығарған қаржы құралдарын кепілге қабылдау;

      20) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаға банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның болашақта қоятын талабы;

      21) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаның пайдасына берілген кепілдіктер;

      22) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғадан қабылданған кепілдіктер;

      23) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлға болып табылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен жасалған сақтандыру шарты бойынша банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым төлеген сақтандыру сыйлықақылары (жарналары) (сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сомасы көрсетіледі);

      24) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлға болып табылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымынан алынған сақтандыру төлемдері;

      25) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаның пайдасына берілген аккредитивтер;

      26) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғадан алынған аккредитивтер;

      27) мәмілелердің өзге түрлері (жоғарыда көрсетілуі көзделмеген мәмілелер).

      13. 1-кестенің 9-бағанында "банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаларға төленген дивидендтер" және "банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардың банкке төленген дивидендтері" операцияларының түрлері бойынша төлем күнін және сәйкесінше дивидендтерді алу күнін көрсету қажет.

      1-кестенің "Шарт бойынша мәміле сомасы" деген 12-бағанында төленген дивидендтер сомасын, 1-кестенің "Есептелген кірістер/шығыстар" деген 20-бағанында есептелген дивидендтер сомасын көрсету қажет.

      14. Шарттың қолданылуы ұзартылған жағдайда, 1-кестенің "Шарттың (талаптарын орындау аяқталған күн) қолданылуы аяқталған күн" деген 10-бағанында оған дейін шарттың қолданылуы ұзартылған тиісті күн көрсетіледі, 1-кестенің "Негізгі борыш" деген 22-бағанында мерзімі ұзартылған мәміле шартының қолданылу кезеңіндегі есепті күнгі баланстық қалдық сомасы көрсетіледі.

      15. 1-кестенің 11-бағанында банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның директорлар кеңесінің не акционерлердің жалпы жиналысының (директорлар кеңесі болмаған жағдайда) онымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен жасалған мәмілелерді бекіту туралы шешімдерінің не осындай мәмілелерді жүзеге асыру талаптарының деректемелері көрсетіледі.

      16. 1-кестенің 12-бағанында Шартта көрсетілген мәміле сомасы мың теңгемен көрсетіледі.

      17. 1-кестенің "Қамтамасыз ету құны (мың теңгемен)" деген 15-бағанында қамтамасыз етудің кепілдік құны көрсетіледі.

      18. 1-кестенің 20-бағанында есептелген кіріс немесе ағымдағы жыл басынан жинақталған шығыс көрсетіледі.

      19. Егер мәміле жасау сәтінде, тұлға банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлға болып табылмаған болса, 1-кестенің 27-бағанында "кк.аа.жжжж. бастап тұлға банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлға болып табылады" деген ескертпе көрсетіледі.

      20. 2-кестеде банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты барлық, оның ішінде мәмілелер жасаспаған тұлғалар көрсетіледі.

      21. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен беріледі.

  Қаулыға
10-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына
10-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.natіonalbank.kz ресми интернет-ресурсында орналастырылған

Қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде тек қана айырбастау пункттері арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғаның активтерінің, міндеттемелерінің құрылымы және капиталы, кірістері мен шығыстары туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: Ф1-УО

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Есепті кезең: 20___ жылғы "_____" ____________ жағдай бойынша

      Есепті ұсынатын тұлғалар тобы: қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде тек қана айырбастау пункттері арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғалар

      Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмасынан кешіктірмей

  Нысан

      1-кесте. Активтердің, міндеттемелердің және капиталдың құрылымы

  (мың теңгемен)

Активтер

жол коды

есепті кезеңнің басына

есепті кезеңнің соңына

1

2

3

4

Активтер
Ақша, оның ішінде

1кассадағы қолма-қол ақша

1.1банктердегі және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы ағымдағы шоттардағы ақша

1.2Орналастырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде), оның ішінде

2талап етілгенге дейінгі салымдар

2.1қысқа мерзімді шартты салымдар

2.2.1ұзақ мерзімді шартты салымдар

2.2.2мерзімді салымдар, оның ішінде:

2.3қысқа мерзімді салымдар (1 жылға дейін қоса алғанда)

2.3.1ұзақ мерзімді салымдар (1 жылдан жоғары)

2.3.2жинақ салымдары, оның ішінде:

2.4қысқа мерзімді жинақ салымдары (1 жылға дейін қоса алғанда)

2.4.1ұзақ мерзімді жинақ салымдары (1 жылдан астам)

2.4.2Дебиторлық берешек, оның ішінде:

3қызметкерлердің дебиторлық берешегі

3.1шаруашылық қызмет бойынша дебиторлық берешек

3.2құрылтайшылардың (қатысушылардың) дебиторлық берешегі

3.3басқа да дебиторлық берешек

3.4Қорлар, оның ішінде:

4аффинирленген құйма алтын

4.1басқа қорлар

4.2Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)

5Негізгі құралдар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде), оның ішінде:

6ғимараттар мен құрылыстар

6.1машиналар мен жабдықтар

6.2басқа да негізгі құралдар

6.3Салықтық талап, оның ішінде:ағымдағы салық талабы

 7.1кейінге қалдырылған салық талабы

7.2Басқа активтер

8Активтер жиыны

9Міндеттемелер
Алынған қарыздар, оның ішінде:

10қысқа мерзімді қарыздар (1 жылға дейін қоса алғанда)

10.1 ұзақ мерзімді қарыздар (1 жылдан астам)

10.2Кредиторлық берешек, оның ішінде:

11еңбекке ақы төлеу бойынша кредиторлық берешек

11.1шаруашылық қызмет бойынша кредиторлық берешек

11.2қатысушылардың дивидендтері мен кірістері бойынша кредиторлық берешек

11.3Салық міндеттемесі, оның ішінде:

12ағымдағы салық міндеттемесі

12.1кейінге қалдырылған салық міндеттемесі

12.2Басқа міндеттемелер

13Міндеттемелер жиынтығы

14Меншікті капитал
Жарғылық капитал

15Резервтер, оның ішінде:

16резервтік капитал

16.1басқа резервтер

16.2Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын), оның ішінде:

17алдыңғы жыл

17.1есепті кезең

17.2Капитал жиыны

18Капитал мен міндеттемелер жиынтығы

19      2-кесте. Кірістер мен шығыстар

   (мың теңгемен)

Көрсеткіштердің атауы

жол коды

есепті кезең үшін

1

2

3

Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша кірістер

1


Аффинирленген бағалы металдарды сатып алу-сату бойынша кірістер

2


Сыйақы алуға байланысты кірістер, оның ішінде:

3


ағымдағы шоттар бойынша

3.1


орналастырылған салымдар бойынша

3.2


сыйақы алуға байланысты басқа да кірістер

3.3


Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер

4


Аффинирленген бағалы металдарды қайта бағалаудан түскен кірістер

5


Басқа кірістер

6


Кірістер жиыны

7


Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шығыстар

8


Аффинирленген бағалы металдарды сатып алу-сату бойынша шығыстар

9


Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар, оның ішінде:

10


алынған қарыздар бойынша

10.1


жалдау бойынша міндеттемелер бойынша

10.2


сыйақы төлеуге байланысты өзге де шығыстар

10.3


Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар

11


Аффинирленген бағалы металдарды қайта бағалаудан болған шығыстар

12


Комиссиялық шығыстар, оның ішінде:

13


кассалық операциялар бойынша көрсеткен қызметі үшін комиссиялық шығыстар

13.1


сейфтік операциялар бойынша көрсеткен қызметі үшін комиссиялық шығыстар

13.2


банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау бойынша көрсеткен қызметі үшін комиссиялық шығыстар

13.3


Операциялық шығыстар, оның ішінде:

14


еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары

14.1


амортизациялық аударымдар

14.2


корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар

14.3


әкімшілік шығыстар

14.4


Өзге де шығыстар

15


Шығыстар жиыны

16


Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)

17


Корпоративтік табыс салығы

18


Тіркелген салық

19


Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян)

20


Тоқтатылған қызметтен түскен пайда (зиян)

21


Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы

22


      Анықтама үшін: Қызметкерлер саны (есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша) – ______ адам

      Жеке кәсіпкерлік субъектісінің санаты – _____________________

      Атауы ______________________________________________________

      Мекенжайы _________________________________________________

      Телефоны ____________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________ ________________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)             қолы, телефоны

      Бас бухгалтер _________________________________ ________________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)             қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      ____________________________________________ _______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)             қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "______" ______________

  Қызметін Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің қолма-қол
шетел валютасымен айырбастау
операцияларына арналған
лицензиясы негізінде тек қана
айырбастау пункттері арқылы
жүзеге асыратын заңды
тұлғаның активтерінің,
міндеттемелерінің
құрылымы және капиталы,
кірістері мен шығыстары туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде тек қана айырбастау пункттері арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғаның активтерінің, міндеттемелерінің құрылымы және капиталы, кірістері мен шығыстары туралы есеп (индексі: Ф1-УО, кезеңділігі: тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде тек қана айырбастау пункттері арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғаның активтерінің, міндеттемелерінің құрылымы және капиталы, кірістері мен шығыстары туралы есеп" әкімшілік деректерін жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде тек қана айырбастау пункттері арқылы жүзеге асыратын заңды тұлға (бұдан әрі – уәкілетті ұйым) тоқсан сайын жасайды.

      4. Нысан есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасалады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      5. Нысанға бірінші басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам, бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      6. 1-кестеде:

      1) коды 1.1 "Кассадағы қолма-қол ақша" жолында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5348 болып тіркелген) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2008 жылғы 22 қыркүйектегі № 79 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Қаржы нарығының жекелеген субъектілеріне арналған бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарының (бұдан әрі – Шоттар жоспары) 1010 шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      коды 1.2 "Банктердегі және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы ағымдағы шоттардағы ақша" жолында Шоттар жоспарының 1030 шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      2) коды 2.1 "Талап етілгенге дейінгі салымдар" жолында Шоттар жоспарының 1150 11 және 1290 24 шоттары бойынша қалдықтар сомасы шегеріле отырып, Шоттар жоспарының 1150 03, 1270 22, 1150 12, 1150 11 және 1290 24 шоттары бойынша қалдықтарды топтастыру жүзеге асырылады;

      коды 2.2.1 "Қысқа мерзімді шартты салымдар" жолында Шоттар жоспарының 1150 11 және 1290 24 шоттары бойынша қалдықтар сомасы шегеріле отырып, Шоттар жоспарының 1150 05, 1270 24 және 1150 12 шоттары бойынша қалдықтарды топтастыру жүзеге асырылады;

      коды 2.2.2 "Ұзақ мерзімді шартты салымдар" жолында Шоттар жоспарының 2040 08 және 1290 24 шоттары бойынша қалдықтар сомасы шегеріле отырып, Шоттар жоспарының 2040 02, 2170 24 және 2040 09 шоттары бойынша қалдықтарды топтастыру жүзеге асырылады;

      коды 2.3.1 "Қысқа мерзімді салымдар (1 жылға дейін қоса алғанда)" жолында Шоттар жоспарының 1150 11 және 1290 24 шоттары бойынша қалдықтар сомасы шегеріле отырып, Шоттар жоспарының 1150 02, 1150 04, 1270 23 және 1150 12 шоттары бойынша қалдықтарды топтастыру жүзеге асырылады;

      коды 2.3.2 "Ұзақ мерзімді салымдар (1 жылдан астам)" жолында Шоттар жоспарының 2040 08 және 1290 24 шоттары бойынша қалдықтар сомасы шегеріле отырып, Шоттар жоспарының 2040 01, 2170 23 және 2040 09 шоттары бойынша қалдықтарды топтастыру жүзеге асырылады;

      коды 2.4.1 "Қысқа мерзімді жинақ салымдары (1 жылға дейін қоса алғанда)" жолында Шоттар жоспарының 1150 11 және 1290 24 шоттары бойынша қалдықтар сомасы шегеріле отырып, Шоттар жоспарының 1150 06, 1270 38 және 1150 12 шоттары бойынша қалдықтарды топтастыру жүзеге асырылады;

      коды 2.4.2 "Ұзақ мерзімді жинақ салымдары (1 жылға дейін қоса алғанда)" жолында Шоттар жоспарының 2040 08 және 1290 24 шоттары бойынша қалдықтар сомасы шегеріле отырып, Шоттар жоспарының 2040 03, 2170 22 және 2040 09 шоттары бойынша қалдықтарды топтастыру жүзеге асырылады;

      3) коды 3.1 "Қызметкерлердің дебиторлық берешегі" жолында Шоттар жоспарының 1290 01 шоты бойынша қалдықтар сомасы шегеріле отырып, Шоттар жоспарының 1250, 1610 01, 1610 03, 2150 және 2910 шоттары бойынша қалдықтарды топтастыру жүзеге асырылады;

      коды 3.2 "Шаруашылық қызмет бойынша дебиторлық берешек" жолында Шоттар жоспарының 1290 01 шоты бойынша қалдықтар сомасы шегеріле отырып, Шоттар жоспарының 1210, 1240, 1260, 1620 02, 2110, 2140 шоттары бойынша қалдықтарды топтастыру жүзеге асырылады;

      коды 3.4 "Басқа дебиторлық берешек" жолында Шоттар жоспарының 1290 01 шоты бойынша қалдықтар сомасы шегеріле отырып, Шоттар жоспарының 1280 10 және 2180 шоттары бойынша қалдықтарды топтастыру жүзеге асырылады;

      4) коды 4.1 "Аффинирленген құйма алтын" жолында Шоттар жоспарының 1370 және 1380 шоттары бойынша қалдықтарды топтастыру жүзеге асырылады;

      коды 4.2 "Басқа қорлар" жолында Шоттар жоспарының 1360 шоты бойынша қалдықтар сомасы шегеріле отырып, Шоттар жоспарының 1350 шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      5) коды 5 "Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)" жолында Шоттар жоспарының 2740 және 2750 шоттары бойынша қалдықтар сомасы шегеріле отырып, Шоттар жоспарының 2730 шоты бойынша қалдықтарды топтастыру жүзеге асырылады;

      6) коды 6 "Негізгі құралдар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)" жолында Шоттар жоспарының 2420, 2430 және 2450 шоттары бойынша қалдықтар сомасы шегеріле отырып, Шоттар жоспарының 2410 және 2440 шоттары бойынша қалдықтарды топтастыру жүзеге асырылады;

      7) коды 7.1 "Ағымдағы салық талабы" жолында Шоттар жоспарының 1400 тобының шоттарын топтастыру жүзеге асырылады;

      коды 7.2 "Кейінге қалдырылған салық талабы" жолында Шоттар жоспарының 2810 шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      8) коды 8 "Басқа активтер" жолында Шоттар жоспарының 1630 және 2940 шоттары бойынша қалдықтарды топтастыру жүзеге асырылады;

      8 коды бар жолда басқа активтерде 3 және 7 кодтары бар жолдарда ескерілмеген берешек ескеріледі;

      9) коды 10.1 "Қысқа мерзімді қарыздар (1 жылға дейін қоса алғанда)" жолында Шоттар жоспарының 3050 06 шоты бойынша қалдықтар сомасы шегеріле отырып, Шоттар жоспарының 3010, 3020, 3050 05 және 3380 25 шоттары бойынша қалдықтарды топтастыру жүзеге асырылады;

      коды 10.2 "Ұзақ мерзімді қарыздар (1 жылдан астам)" жолында Шоттар жоспарының 4030 12 шоты бойынша қалдықтар сомасы шегеріле отырып, Шоттар жоспарының 4010, 4020, 4030 11 және 4160 23 шоттары бойынша қалдықтарды топтастыру жүзеге асырылады;

      10) коды 11.1 "Еңбекақы төлеу бойынша кредиторлық берешек" жолында Шоттар жоспарының 3350 шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      коды 11.2 "Шаруашылық қызмет бойынша кредиторлық берешек" жолында Шоттар жоспарының 3310, 3340, 3360, 3370, 3510, 4110, 4140, 4150 және 4410 шоттары бойынша қалдықтарды топтастыру жүзеге асырылады;

      коды 11.3 "Қатысушылардың дивидендтері мен кірістері бойынша кредиторлық берешек" жолында Шоттар жоспарының 3030-шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      11) коды 12.1 "ағымдағы салық міндеттемелері" жолында Шоттар жоспарының 3100-тобының шоттарын топтастыру жүзеге асырылады;

      коды 12.2 "Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері" жолында Шоттар жоспарының 4310-шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      12) коды 13 "Өзге міндеттемелер" жолында Шоттар жоспарының 3540 және 4430-шоттары бойынша қалдықтарды топтастыру жүзеге асырылады;

      коды 13 жолда өзге міндеттемелерде кодтары 10-нан 12-ге дейінгі жолдарда ескерілмеген берешек ескеріледі;

      13) коды 15 "Жарғылық капитал" жолында Шоттар жоспарының 5030 және 5320-шоттары бойынша қалдықтарды топтастыру жүзеге асырылады;

      14) коды 16.1 "резервтік капитал" жолында Шоттар жоспарының 5410, 5420, 5430 және 5450-шоттары бойынша қалдықтарды топтастыру жүзеге асырылады;

      коды 16.2 "өзге резервтер" жолында Шоттар жоспарының 5460-шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      15) коды 17.1 "Өткен жылдардың бөлінбеген пайдасы (өтелмеген зиян)" жолында Шоттар жоспарының 5520-шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      коды 17.2 "есепті кезеңнің бөлінбеген пайдасы (өтелмеген зиян)" жолында Шоттар жоспарының 5610-шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      16) 1-кестені толтыру кезінде мынадай талаптардың орындалуы қамтамасыз етіледі:

      коды 1 бар жол = кодтары 1.1 және 1.2 жолдардың қосындысына;

      коды 2 жол = кодтары 2.1, 2.2, 2.3 және 2.4 жолдардың қосындысына;

      коды 2.2 жол = кодтары 2.2.1 және 2.2.2 жолдардың қосындысына;

      коды 2.3 жол = кодтары 2.3.1 және 2.3.2 жолдардың қосындысына;

      коды 2.4 жол = кодтары 2.4.1 және 2.4.2 жолдардың қосындысына;

      коды 3-жол = кодтары 3.1, 3.2, 3.3 және 3.4 жолдардың қосындысына;

      коды 4 жол = кодтары 4.1 және 4.2 жолдардың қосындысына;

      коды 6 жол = кодтары 6.1, 6.2 және 6,3 жолдардың қосындысына;

      коды 7 жол = кодтары 7.1 және 7.2 жолдардың қосындысына;

      коды 10 жол = кодтары 10.1 және 10.2 жолдардың қосындысына;

      коды 11 жол = кодтары 11.1, 11.2 және 11.3 жолдардың қосындысына;

      коды 12 жол = кодтары 12.1 және 12.2 жолдардың қосындысына;

      коды 16 жол = кодтары 16.1 және 16.2 жолдардың қосындысына;

      коды 17 жол = кодтары 17.1 және 17.2 жолдардың қосындысына;

      коды 18 жол = кодтары 15, 16 және 17 жолдардың қосындысына;

      коды 9 жол = коды 19 жол.

      7. 2-кестеде:

      1) коды 1 "Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша кірістер" жолында Шоттар жоспарының 6280 02-шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      2) коды 2 "Аффинирленген бағалы металдарды сатып алу-сату бойынша кірістер" жолында Шоттар жоспарының 6280 01-шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      3) коды 3.1 "ағымдағы шоттар бойынша" жолында Шоттар жоспарының 6110 28-шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      коды 3.2 "орналастырылған салымдар бойынша" жолында Шоттар жоспарының 6110 29, 6110 31, 6110 30 және 6110 35-шоттары бойынша қалдықтардың сомасы көрсетіледі;

      коды 3.3 "сыйақы алуға байланысты басқа кірістер" жолында Шоттар жоспарының 6110 34-шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      4) коды 4 "Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер" жолында Шоттар жоспарының 6250 02-шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      5) коды 5 "Аффинирленген бағалы металдарды қайта бағалаудан түскен кірістер" жолында Шоттар жоспарының 6280 05-шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      6) коды 6 "Басқа кіріс" жолында Шоттар жоспарының 6280 06 және 6220-шоттары бойынша қалдықтарды топтастыру жүзеге асырылады;

      7) коды 8 "Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шығыстар" жолында Шоттар жоспарының 7470 02-шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      8) коды 9 "Аффинирленген бағалы металдарды сатып алу-сату бойынша шығыстар" жолында Шоттар жоспарының 7470 01-шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      9) коды 10.1 "алынған қарыздар бойынша" жолында Шоттар жоспарының 7310 24-шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      коды 10.2 "жалдау жөніндегі міндеттемелер бойынша" жолында Шоттар жоспарының 7350-шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      коды 10.3 "сыйақы төлеуге байланысты басқа шығыстар" жолында Шоттар жоспарының 7310 25-шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      10) коды 11 "Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар" жолында Шоттар жоспарының 7430 02-шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      11) коды 12 "Аффинирленген бағалы металдарды қайта бағалаудан болған шығыстар" жолында Шоттар жоспарының 7470 07-шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      12) коды 13.1 "кассалық операциялар бойынша қызметтер үшін комиссиялық шығыстар" жолында Шоттар жоспарының 7470 23-шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      коды 13.2 "сейф операциялары бойынша қызметтер үшін комиссиялық шығыстар" жолында Шоттар жоспарының 7470 24-шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      коды 13.3 "банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау жөніндегі қызметтер үшін комиссиялық шығыстар" жолында Шоттар жоспарының 7470 25-шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      13) коды 14.2 "амортизациялық аударымдар" жолында Шоттар жоспарының 7490 01 және 7490 05-шоттары бойынша қалдықтарды топтастыру жүзеге асырылады;

      коды 14.3 "корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар" жолында Шоттар жоспарының 7220-тобының шоттарын топтастыру жүзеге асырылады;

      коды 14.4 "әкімшілік шығыстар" жолында Шоттар жоспарының 7210 және 7450-шоттары бойынша қалдықтарды топтастыру жүзеге асырылады;

      14) коды 15 "Өзге шығыстар" жолында Шоттар жоспарының 7420 және 7410-шоттары бойынша қалдықтарды топтастыру жүзеге асырылады;

      коды 15 жолда өзге шығыстарға электрондық түрде жүргізілетін айырбастау операцияларының есебін жүргізу үшін пайдаланылатын бағдарламалық қамтамасыз етуді немесе компьютерлік жүйені сүйемелдеу, өрт, күзет, дабыл сигнализацияларының техникалық құралдарына қызмет көрсету жөніндегі шығыстар және өзгесі жатады;

      15) коды 18 "Корпоративтік табыс салығы" жолында Шоттар жоспарының 7710-шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      16) коды 21 "Тоқтатылған қызметтен пайда (зиян)" жолында Шоттар жоспарының 6310 және 7510-шоттарын топтастыру жүзеге асырылады;

      17) 2-кестені толтыру кезінде мынадай талаптардың орындалуы қамтамасыз етіледі:

      коды 3 жол = кодтары 3.1, 3.2 және 3.3 жолдардың қосындысына;

      коды 10 жол = кодтары 10.1, 10.2 және 10.3 жолдардың қосындысына;

      коды 13 жол = кодтары 13.1, 13.2 және 13.3 жолдардың қосындысына;

      коды 14 жол = кодтары 14.1, 14.2, 14.3 және 14.4 жолдардың қосындысына.

      8. Шоттарды есептілік бабына топтастыру кезінде оларды қайталауға рұқсат етілмейді.

      9. Топтау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 1 шілдедегі № 68 қаулысымен бекітілген Қаржы нарығының жекелеген субъектілерінің бухгалтерлік есепті жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7121 тіркелген), Шоттар жоспарына және уәкілетті ұйымның ішкі құжаттарына сәйкес айқындалады.

  Қаулыға
11-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына
11-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректердің нысаны мына интернет-ресурста орналастырылған: www.natіonalbank.kz

Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғалар есебі

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: Ф1-ИНКАССАЦИЯ

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Есепті кезең: 20____ жылғы "____"__________жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғалар

      Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмасынан кешіктірмей.

  Нысан

Көрсеткіш

Жол коды

Мәні (сомасы)

Есепті кезең ішінде үй-жайларда өзгерістердің болуы (иә/жоқ)

1


Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды тасымалдауға арналған мамандандырылған көлік құралдарының саны, оның ішінде:

2


меншік құқығында

2.1


атқарушы органның басшысы туралы мәліметтер

3


резиденттік туралы мәліметтер

3.1


жоғары білімінің бар болуы (иә/жоқ)

3.2


қаржылық қызмет көрсету саласында кемінде үш жыл жұмыс өтілінің болуы (иә/жоқ)

3.3


алынбаған немесе өтелмеген соттылығының бар болуы (болмауы) туралы мәліметтер

3.4


Қызметтік қару мен оның патрондарын сатып алуға, сақтауға және алып жүруге рұқсаттары туралы мәліметтер (нөмірі, берілген күні және қолданылу мерзімі)

4


Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялаудың қолданыстағы шарттарының саны (объектілер санын ашып көрсете отырып)

5


Есепті кезеңде инкассацияланған қолма-қол ақшаның көлемі (мың теңгемен)

6


Қайта есептеу, сұрыптау, буып-түю және сақтау бойынша қосымша қызметті жүзеге асыру (иә/жоқ)

7


Жұмыскерлердің тізімдік саны, оның ішінде:

8


басқарушы персонал

8.1


техникалық персонал

8.2


инкассаторлар

8.3


өзге де қызметкерлер

8.4


Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау жөніндегі қызметті жүзеге асырудан түскен кірістер (мың теңгемен)

9


Екінші деңгейдегі банктердегі және Ұлттық пошта операторындағы шоттардағы ақша (мың теңгемен)

10


      Атауы __________________________________________________________

      Мекенжайы _____________________________________________________

      Телефоны _______________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ____________________________________

      Орындаушы _______________________________________ ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болса)             қолы, телефоны

      Бас бухгалтер _________________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болса)       қолы, телефоны

      Бірінші басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      ____________________________________________ _______________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болса)             қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Банкноттарды, монеталарды
және құндылықтарды
инкассациялау айрықша
қызметі болып табылатын
заңды тұлғалар есебінің
нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғалар есебі (индексі – Ф1-ИНКАССАЦИЯ, кезеңділігі – тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғалар есебі" әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысан тоқсан сайын жасалады және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырылады.

      4. Нысанға бірінші басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам, бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 1-жолда есепті кезең ішінде банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғалар (бұдан әрі – инкассаторлық ұйымдар) үй-жайларындағы өзгерістердің (орналасқан жерінің, алаңының өзгеруі, үй-жайлар конструкцияларының өзгеруі) болғаны (болмағаны) туралы мәліметтер көрсетіледі.

      6. 2-жолда банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды тасымалдауға арналған мамандандырылған көлік құралдарының жалпы саны көрсетіледі.

      2.1-жолда инкассаторлық ұйымға меншік құқығында тиесілі банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды тасымалдауға арналған мамандандырылған көлік құралдарының саны көрсетіледі.

      7. 3-жолда инкассаторлық ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) көрсетіледі.

      3, 3.1, 3.2, 3.3 және 3.4-жолдар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 8 қарашадағы № 176 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 19612 болып тіркелген) бекітілген Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғаларға лицензия беру қағидаларына сәйкес ұсынылған басшы туралы мәліметтер өзгерген кезде толтырылады.

      8. 5-жолда қызмет көрсетілетін инкассация объектілерінің жалпы санын көрсете отырып, есепті күнге инкассаторлық ұйым қолданатын және орындайтын банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау шарттарының жалпы саны көрсетіледі.

      9. 6-жолда есепті кезеңде инкассаторлық ұйым нақты инкассациялаған қолма-қол ақшаның жалпы сомасы көрсетіледі.

      10. 8-жолда "Еңбек және жұмыспен қамту статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті Төрағасының 2020 жылғы 7 қыркүйектегі № 34 бұйрығына 3-қосымшаға (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21183 болып тіркелген) сәйкес инкассаторлық ұйым ұсынатын "Еңбек бойынша есеп" (1-Т индексі) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанына сәйкес деректер көрсетіледі.

      11. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

  Қаулыға
12-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына
12-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректердің нысаны www.natіonalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Қолма-қол ақшамен жасалатын операциялар туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: CASH

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезең: 20____ жылғы "____"__________жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Ұлттық пошта операторы

      Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың отызынан кешіктірмей.

  Нысан

      1-кесте. Клиенттердің операциялары бойынша мәліметтер

Көрсеткіштің атауы

Мәні (сомасы)

1

2

3

1

Референс


2

Аймақ


3

Есеп айырысу-кассалық бөлімше


4

Операция санаты


5

Клиент түрі


6

Кәсіпкерлік субъектісінің санаты


7

Клиенттің экономикалық қызмет түрі


8

Операция түрі


9

Сомасы


      2-кесте. Кассалық операциялар бойынша мәліметтер

Көрсеткіштің атауы

Мәні (сомасы)

1

2

3

1

Референс


2

Аймақ


3

Операция санаты


4

Операция түрі


5

Сомасы


      Атауы __________________________________________________________

      Мекенжайы _____________________________________________________

      Телефоны _______________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ____________________________________

      Орындаушы _______________________________________ ____________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болса)       телефоны

      Бас бухгалтер _________________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болса)       қолы, телефоны

      Бірінші басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      ____________________________________________ _______________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болса)       қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Қолма-қол ақшамен
операциялар туралы есеп
нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Қолма-қол ақшамен операциялар туралы есеп (индексі – CASH, кезеңділігі – ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) "Қолма-қол ақшамен операциялар туралы есеп" әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды Ұлттық пошта операторы ай сайын жасайды

      4. Нысан есепті айдың соңындағы жағдай бойынша жасалады. Нысанды толтыру кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі теңге болып табылады. Құндық көрсеткіштер үтірден кейін екі белгісі бар сандарда көрсетіледі.

      5. Нысанға бірінші басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

      6. Нысанның мақсаттары үшін мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) электрондық құрылғылар – POS-терминалдарды қоспағанда, қолма-қол ақшаны қабылдау және (немесе) беру жөніндегі кассалық операцияларға не операциялардың өзге де түрлерін жүзеге асыруға, сондай-ақ тиісті растайтын құжаттарды қалыптастыруға арналған банкоматтар, электрондық терминалдар және өзге де құрылғылар;

      2) POS-терминал – төлем карточкаларын пайдалана отырып және Ұлттық пошта операторының ақпараттық жүйесімен қосыла отырып, қолма-қол ақша беру жүзеге асырылатын электрондық-механикалық құрылғы.

      7. Егер тиісті көрсеткішке Түсіндірмеде өзгеше айтылмаса, барлық көрсеткіштер толтыру үшін міндетті болып табылады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      8. Есеп нысанында заңды (барлық меншік нысанындағы), жеке тұлғалар мен дара кәсіпкерлер кассалар, электрондық құрылғылар және Ұлттық пошта операторының POS-терминалдары арқылы қолма-қол ақшаны пайдалана отырып жүзеге асырылған операциялар (кіріс, шығыс) туралы мәліметтер беріледі.

      9. 1 және 2-кестелердің 1-жолы есеп жинауға арналған ақпараттық жүйеде есеп жолының сәйкестендірушісі болып табылатын референсті көрсетуге арналған. Референс қолма-қол ақшамен жасалатын операция туралы мәліметтерді ұсынатын Ұлттық пошта операторы үшін бірегей болып табылады.

      10. 1-кестенің 2, 3, 4, 5, 6, 7 және 8-жолдарында және 2-кестенің 2, 3 және 4-жолдарында мәндер Нысан берілетін ақпараттық жүйеде орналастырылған анықтамалықтардың кодтарына сәйкес толтырылады.

      11. 1-кестенің 3-жолында Ұлттық пошта операторы жүргізетін анықтамалыққа сәйкес қолма-қол ақшамен кіріс-шығыс операциясы жүзеге асырылған Ұлттық пошта операторының есеп айырысу-кассалық бөлімшесі көрсетіледі.

      Көрсеткіш электрондық құрылғылар және POS-терминалдар арқылы жасалған қолма-қол ақшамен кіріс және шығыс операцияларын қоспағанда, барлық операциялар бойынша толтыру үшін міндетті болып табылады.

      12. 1-кестенің 6-жолында кәсіпкерлік субъектісінің санаты көрсетіледі (заңды тұлғалар және дара кәсіпкерлер болып табылатын клиенттер бойынша).

      13. 1-кестенің 7-жолында заңды тұлғалар және дара кәсіпкерлер болып табылатын клиенттердің экономикалық қызмет түрі көрсетіледі.

      14. 1-кестенің 8-жолы мынадай кіріс және шығыс баптарына сыныпталады:

      1) қолма-қол ақша кірісінің баптары:

      "Тауарларды, көрсетілетін қызметтерді және орындалған жұмыстарды өткізуден түсетін түсімдер" бабында:

      барлық меншік нысанындағы заңды тұлғалардан, дара кәсіпкерлерден;

      сауда, сол сияқты саудамен айналыспайтын кәсіпорындардың тауарларды сатуынан;

      заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлердің негізгі қызметін құрайтын қызметтер мен жұмыстар түрлерінен: тұрмыстық, медициналық, заңгерлік, жөндеу-құрылыс, салт-дәстүрлік қызметтер мен білім беру саласындағы қызметтер;

      заңды тұлғалардан, дара кәсіпкерлерден банк қызметтерін көрсеткені үшін комиссиялық сыйақы төлеуге қолма-қол ақшаның түсуі (бюджетке төлемдерді қабылдау үшін бланкілер үшін алымдар және басқалары);

      заңды тұлғалар, дара кәсіпкерлер қызметінің негізгі түріне жатпайтын, бірақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына қайшы келмейтін қызметтер мен жұмыстардың жоғарыда аталған түрлерінен, сондай-ақ басқа да қызметтер түрлерін көрсетуден қолма-қол ақшаның түсуінен;

      "Шоттарға түсімдер" бабында салымдарды, ағымдағы және карточкалық шоттарды толықтыру үшін Ұлттық пошта операторының кассаларына заңды, жеке тұлғалардан және дара кәсіпкерлерден қолма-қол ақша түсімдері көрсетіледі;

      "Ақша аударымдары жүйесі арқылы (шот ашпастан) Қазақстан Республикасы бойынша бір жолғы аударым үшін жеке тұлғалардан түсетін түсімдер" бабында ақша аударымдары жүйесі арқылы (Ұлттық пошта операторында шот ашпастан) Қазақстан Республикасының аумағындағы басқа тұлғалардың пайдасына аударымдарды жүзеге асыру үшін жеке тұлғалардан қолма-қол ақша түсімдері көрсетіледі;

      "Ақша аударымдары жүйелері арқылы (шот ашпастан) шетелге бір жолғы аударым үшін жеке тұлғалардан түсетін түсімдер" бабында ақша аударымдары жүйесі арқылы (Ұлттық пошта операторында шот ашпастан) Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі басқа тұлғалардың пайдасына аударымдарды жүзеге асыру үшін жеке тұлғалардан қолма-қол ақша түсімдері көрсетіледі;

      "Қарыздарды өтеу" бабында қарыздарды өтеу және олар бойынша есептелген сыйақы есебіне жеке, заңды тұлғалардың және дара кәсіпкерлердің ағымдағы шоттарына қолма-қол ақша түсімдері, сондай-ақ басқа қаржы ұйымдарында ресімделген қарыздарды өтеу үшін шот ашпастан төлемдерді қабылдау көрсетіледі;

      "Электрондық құрылғылар арқылы қолма-қол ақша түсімдері" бабында жеке, заңды тұлғалардың және дара кәсіпкерлердің шоттарына электрондық құрылғылар арқылы қолма-қол ақша түсімдері көрсетіледі;

      "Қолма-қол ақша кірісінің жоғарыда келтірілген баптары бойынша ескерілмеген қолма-қол ақша түсімдері" бабында жоғарыда келтірілген "Қолма-қол ақша кірісі" баптары бойынша ескерілмеген барлық өзге де түсімдер көрсетіледі;

      2) қолма-қол ақша шығысының баптары:

      "Тауарларға, көрсетілетін қызметтерге және орындалған жұмыстарға ақы төлеуге беру" бабында заңды тұлғалар мен барлық меншік нысанындағы дара кәсіпкерлерге тауарларға, көрсетілетін қызметтер мен орындалған жұмыстарға есеп айырысу үшін, шаруашылық және өкілдік шығыстарға, оның ішінде заттарды, асыл тастар мен бағалы металдарды, өнер заттарын, антиквариат пен қолөнер бұйымдарын сатып алуды жүргізуге, кәдеге жарату шикізатын, металл сынықтарын дайындауға, халықтан шыны ыдыстарды сатып алуға құқығы бар заңды тұлғаларға және дара кәсіпкерлерге қолма-қол ақша беру көрсетіледі;

      "Шоттардан беру" бабында Ұлттық пошта операторының жеке, заңды тұлғалардың және дара кәсіпкерлердің ағымдағы, карточкалық шоттарынан қолма-қол ақша беруі, салымдар мен олар бойынша сыйақыны қайтаруы көрсетіледі;

      "Қазақстан Республикасы бойынша жеке тұлғаларға ақша аударымдары жүйесі арқылы (шот ашпастан) бір жолғы аударым бойынша қолма-қол ақша беру" бабында Қазақстан Республикасының аумағындағы басқа тұлғалардан ақша аударымдары бойынша түсімдер есебінен (Ұлттық пошта операторында шот ашпастан) жеке тұлғаларға қолма-қол ақша беру көрсетіледі;

      "Жеке тұлғаларға ақша аударымдары жүйесі арқылы (шот ашпастан) шетелден бір жолғы аударым бойынша қолма-қол ақша беру" бабында Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі басқа тұлғалардан ақша аударымдары бойынша түсімдер есебінен (Ұлттық пошта операторында шот ашпастан) жеке тұлғаларға қолма-қол ақша беру көрсетіледі;

      "Қарыздар беру" бабында жеке, заңды тұлғаларға және дара кәсіпкерлерге Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген мақсаттарға ағымдағы шоттан қолма-қол ақшамен қарыздар беру көрсетіледі;

      "Электрондық құрылғылар арқылы қолма-қол ақша беру" бабында жеке, заңды тұлғалардың және дара кәсіпкерлердің шоттарынан электрондық құрылғылар арқылы қолма-қол ақша беру көрсетіледі;

      "POS-терминалдар арқылы қолма-қол ақша беру" бабында POS-терминалдар арқылы қолма-қол ақша беру көрсетіледі;

      "Қызметкерлермен есеп айырысу үшін қолма-қол ақша беру" бабында жалақыны, еңбекке уақытша жарамсыздық кезінде аурухана парағы бойынша төлемді, іссапар бойынша шығыстарды өтеуді немесе төлеуді, демалыс төлемдерін, сыйлықақылар мен үстемеақылар, өтемақылар, жәрдемақылар және басқасын қоса алғанда, еңбекақының барлық түрлері бойынша есеп айырысу үшін заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлердің ағымдағы шоттарынан қолма-қол ақша беру көрсетіледі.

      "Жоғарыда келтірілген "Қолма-қол ақша шығысының" баптары бойынша ескерілмеген қолма-қол ақша беру" бабында жоғарыда келтірілген "Қолма-қол ақша шығысының" баптары бойынша ескерілмеген қолма-қол ақшаның басқа беруі көрсетіледі.

      15. 2-кестенің 4-жолы мынадай кіріс және шығыс баптарына сыныпталады:

      1) қолма-қол ақша кірісінің баптары:

      "Электрондық құрылғылардан алынған қолма-қол ақшаның түсімдері" бабында электрондық құрылғылардан алынған қолма-қол ақшаның түсімдері көрсетіледі;

      "Ұлттық пошта операторының айырбастау пункттерінің шетел валютасын сатудан түсетін түсімдер" бабында Ұлттық пошта операторының меншікті айырбастау пункттерінен сатылған шетел валютасы үшін қолма-қол ақша түсімдері көрсетіледі;

      "Қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына лицензиясы негізінде айырбастау пункттері арқылы ғана жүзеге асыратын заңды тұлғалардың шетел валютасын сатудан түсетін түсімдер" бабында қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына лицензиясы негізінде айырбастау пункттері арқылы ғана жүзеге асыратын заңды тұлғалардан сатылған шетел валютасы үшін қолма-қол ақша түсімдері көрсетіледі;

      "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі филиалдарының айналым кассасынан Ұлттық пошта операторының операциялық кассасына қолма-қол ақша түсімдері" бабында Ұлттық пошта операторының операциялық кассаларын нығайту үшін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі филиалдарының айналым кассасынан қолма-қол ақша түсімдері көрсетіледі;

      "Ұлттық пошта операторының операциялық кассасына оның касса бөлімшелерінен және екінші деңгейдегі банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың операциялық кассаларынан қолма-қол ақша түсімдері" бабында:

      Ұлттық пошта операторының операциялық кассасына оның Ұлттық пошта операторының касса торабынан тыс орналасқан дербес операциялық кассаларынан (қолма-қол ақшаның Ұлттық пошта операторының желісі бойынша қозғалысы: бас офистің кассасы, филиалдың кассасы, Ұлттық пошта операторының касса торабынан тыс орналасқан кассасы);

      Ұлттық пошта операторының операциялық кассасына екінші деңгейдегі банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың операциялық кассаларынан қолма-қол ақшаның түсімдері көрсетіледі;

      2) қолма-қол ақша шығысының баптары:

      "Есепті кезеңнің соңындағы операциялық кассадағы қолма-қол ақша қалдығы" бабында есепті кезеңнің соңындағы Ұлттық пошта операторының операциялық кассасындағы қолма-қол ақша қалдықтары көрсетіледі;

      "Электрондық құрылғыларды тиеу үшін қолма-қол ақша беру" бабында электрондық құрылғыларды нығайту үшін қолма-қол ақша беру көрсетіледі;

      "Ұлттық пошта операторының өз айырбастау пункттеріне шетел валютасын сатып алуға қолма-қол ақша беруі" бабында өз айырбастау пункттеріне шетел валютасын сатып алуға қолма-қол ақша беруі көрсетіледі;

      "Қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына лицензиясы негізінде айырбастау пункттері арқылы ғана жүзеге асыратын заңды тұлғаларға шетел валютасын сатып алуға қолма-қол ақша беру" бабында қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына лицензиясы негізінде айырбастау пункттері арқылы ғана жүзеге асыратын заңды тұлғаларға шетел валютасын сатып алуға қолма-қол ақша беру көрсетіледі;

      "Ұлттық пошта операторының Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі филиалдарының айналым кассасына қолма-қол ақшаны тапсыруы" бабында Ұлттық пошта операторының Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі филиалдарының айналым кассасына берген қолма-қол ақша сомасы көрсетіледі;

      "Ұлттық пошта операторының операциялық кассасынан оның кассалық бөлімшелеріне, екінші деңгейдегі банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың операциялық кассаларына қолма-қол ақша беру" бабында:

      Ұлттық пошта операторының операциялық кассасынан оның Ұлттық пошта операторының касса торабынан тыс орналасқан дербес операциялық кассаларына (қолма-қол ақшаның Ұлттық пошта операторының желісі бойынша қозғалысы: бас офистің кассасы, филиалдың кассасы, Ұлттық пошта операторының касса торабынан тыс орналасқан кассасы);

      Ұлттық пошта операторының операциялық кассасынан екінші деңгейдегі банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың операциялық кассаларына қолма-қол ақша беру көрсетіледі.

      16. 1-кестенің 9-жолында көрсетілген барлық клиенттік кіріс операциялары бойынша (электрондық құрылғылар арқылы қолма-қол ақша түсімдерін қоспағанда) және 2-кестенің 5-жолында көрсетілген барлық кассалық кіріс операциялары бойынша жиынтық сома 1-кестенің 9-жолында көрсетілген барлық клиенттік шығыс операциялары бойынша (электрондық құрылғылар арқылы қолма-қол ақшаны беруді қоспағанда) және 2-кестенің 5-жолында көрсетілген барлық кассалық шығыс операциялары бойынша жиынтық сомаға тең.

  Қаулыға
13-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына
13-қосымша

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың есептілікті ұсыну қағидалары

      1. Осы Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың есептілікті ұсыну қағидалары "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 5-3-бабының 1-1-тармағына, "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – Ұлттық Банк) есептілікті ұсыну тәртібін айқындайды.

      2. Есептілік Ұлттық Банкке есептілікті ұсыну сервистеріне қол жеткізудің бірыңғай терезесі болып табылатын Ұлттық Банктің веб-порталы – Ұлттық Банктің ақпараттық жүйесі арқылы электрондық форматта ұсынылады.

      3. Есептілікке басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам, бас бухгалтер, орындаушы электрондық-цифрлық қолтаңба арқылы қол қояды және ол банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымда электрондық форматта сақталады.

      4. Есептіліктегі деректердің толықтығы мен дұрыстығын банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның басшысы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам, бас бухгалтер қамтамасыз етеді.

      5. Респондент клиентінің және (немесе) контрагентінің резиденттігі "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес айқындалады.

      6. Есептілікті қалыптастыру мақсатында шетел валютасындағы активтер мен міндеттемелер "Валюта айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау тәртібі туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 15 қаулысымен және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 99 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8378 болып тіркелген) көзделген тәртіппен айқындалған валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта есептеліп көрсетіледі. 

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады