Ерейментау ауданы әкімдігінің 2020 жылғы 15 шілдедегі № а-7/212 "Ерейментау ауданы Сілеті ауылының, Бозтал ауылының, Новомарковка ауылының, Олжабай батыр атындағы ауылдық округінің, Торғай ауылдық округінің, Тайбай ауылдық округінің, Ақмырза ауылдық округінің, Өлеңті ауылдық округінің, Бестоғай ауылдық округінің, Қойтас ауылдық округінің жайылымдарды геоботаникалық зерттеп-қарау негізінде жайылым айналымдарының схемаларын бекіту туралы" қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Ақмола облысы Ерейментау ауданы әкімдігінің 2021 жылғы 11 қаңтардағы № а-1/4 қаулысы. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2021 жылғы 15 қаңтарда № 8317 болып тіркелді. Күші жойылыды - Ақмола облысы Ерейментау ауданы әкімдігінің 2024 жылғы 6 ақпандағы № а-2/34 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойлыды - Ақмола облысы Ерейментау ауданы әкімдігінің 06.02.2024 № а-2/34 (оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

      "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы, "Жайылымдар туралы" 2017 жылғы 20 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес, Ерейментау ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Ерейментау ауданы әкімдігінің "Ерейментау ауданы Сілеті ауылының, Бозтал ауылының, Новомарковка ауылының, Олжабай батыр атындағы ауылдық округінің, Торғай ауылдық округінің, Тайбай ауылдық округінің, Ақмырза ауылдық округінің, Өлеңті ауылдық округінің, Бестоғай ауылдық округінің, Қойтас ауылдық округінің жайылымдарды геоботаникалық зерттеп-қарау негізінде жайылым айналымдарының схемаларын бекіту туралы" 2020 жылғы 15 шілдедегі № а-7/212 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7965 болып тіркелген, 2020 жылғы 21 шілдеде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) қаулысына келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген қаулының тақырыбы жаңа редакцияда баяндалсын:

      "Ерейментау ауданы Сілеті ауылының, Бозтал ауылының, Новомарковка ауылының, Олжабай батыр атындағы ауылдық округінің, Торғай ауылдық округінің, Тайбай ауылдық округінің, Ақмырза ауылдық округінің, Өлеңті ауылдық округінің, Бестоғай ауылдық округінің, Қойтас ауылдық округінің, Ақсуат ауылының, Күншалган ауылдық округінің, Еркіншілік ауылдық округінің жайылымдарды геоботаникалық зерттеп-қарау негізінде жайылым айналымдарының схемаларын бекіту туралы";

      көрсетілген қаулының 1 тармағы жаңа редакцияда баяндалсын:

      "1. Ерейментау ауданы Сілеті ауылының, Бозтал ауылының, Новомарковка ауылының, Олжабай батыр атындағы ауылдық округінің, Торғай ауылдық округінің, Тайбай ауылдық округінің, Ақмырза ауылдық округінің, Өлеңті ауылдық округінің, Бестоғай ауылдық округінің, Қойтас ауылдық округінің, Ақсуат ауылының, Күншалган ауылдық округінің, Еркіншілік ауылдық округінің жайылымдарды геоботаникалық зерттеп-қарау негізінде жайылым айналымдарының схемалары осы қаулының 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 қосымшаларына сәйкес бекітілсін.";

      көрсетілген қаулы осы қаулының 1, 2, 3 қосымшаларына сәйкес 11, 12, 13 қосымшаларымен толықтырылсын.

      2. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің орынбасары Б.Н. Ыбыраевқа жүктелсін.

      3. Осы қаулы Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді және ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Ерейментау ауданының
әкімі
А.Альжанов


  Ерейментау ауданы әкімдігінің
2021 жылғы "11" қаңтардағы
№ а-1/4 қаулысына
1-қосымша
  Ерейментау ауданы әкімдігінің
2020 жылғы 15 шілдедегі
№ а-7/212 қаулысына
11-қосымша

Ерейментау ауданы Ақсуат ауылының жайылымдарды геоботаникалық зерттеп-қарау негізінде жайылым айналымдарының схемасы
  Ерейментау ауданы әкімдігінің
2021 жылғы "11" қаңтардағы
№ а-1/4 қаулысына
2-қосымша
  Ерейментау ауданы әкімдігінің
2020 жылғы 15 шілдедегі
№ а-7/212 қаулысына
12-қосымша

Ерейментау ауданы Күншалган ауылдық округінің жайылымдарды геоботаникалық зерттеп-қарау негізінде жайылым айналымдарының схемасы
  Ерейментау ауданы әкімдігінің
2021 жылғы "11" қаңтардағы
№ а-1/4 қаулысына
3-қосымша
  Ерейментау ауданы әкімдігінің
2020 жылғы 15 шілдедегі
№ а-7/212 қаулысына
13-қосымша

Ерейментау ауданы Еркіншілік ауылдық округінің жайылымдарды геоботаникалық зерттеп-қарау негізінде жайылым айналымдарының схемасыО внесении изменений и дополнений в постановление акимата Ерейментауского района от 15 июля 2020 года № а-7/212 "Об утверждении схем пастбищеоборотов на основании геоботанического обследования пастбищ села Селетинское, села Бозтал, села Новомарковка, сельского округа имени Олжабай батыра, Тургайского сельского округа, Тайбайского сельского округа, Акмырзинского сельского округа, Улентинского сельского округа, Бестогайского сельского округа, Койтасского сельского округа Ерейментауского района"

Постановление акимата Ерейментауского района Акмолинской области от 11 января 2020 года № а-1/4. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 15 января 2021 года № 8317. Утратило силу постановлением акимата Ерейментауского района Акмолинской области от 06 февраля 2024 года № а-2/34

      Сноска. Утратило силу постановлением акимата Ерейментауского района Акмолинской области от 06.02.2024 № а-2/34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с Законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", от 20 февраля 2017 года "О пастбищах", акимат Ерейментауского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление акимата Ерейментауского района "Об утверждении схем пастбищеоборотов на основании геоботанического обследования пастбищ села Селетинское, села Бозтал, села Новомарковка, сельского округа имени Олжабай батыра, Тургайского сельского округа, Тайбайского сельского округа, Акмырзинского сельского округа, Улентинского сельского округа, Бестогайского сельского округа, Койтасского сельского округа Ерейментауского района" от 15 июля 2020 года № а-7/212 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7965, опубликовано 21 июля 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения и дополнения:

      заголовок указанного постановления изложить в новой редакции:

      "Об утверждении схем пастбищеоборотов на основании геоботанического обследования пастбищ села Селетинское, села Бозтал, села Новомарковка, сельского округа имени Олжабай батыра, Тургайского сельского округа, Тайбайского сельского округа, Акмырзинского сельского округа, Улентинского сельского округа, Бестогайского сельского округа, Койтасского сельского округа, села Аксуат, Куншалганского сельского округа, Еркиншиликского сельского округа Ерейментауского района";

      пункт 1 указанного постановления изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить схемы пастбищеоборотов на основании геоботанического обследования пастбищ села Селетинское, села Бозтал, села Новомарковка, сельского округа имени Олжабай батыра, Тургайского сельского округа, Тайбайского сельского округа, Акмырзинского сельского округа, Улентинского сельского округа, Бестогайского сельского округа, Койтасского сельского округа, села Аксуат, Куншалганского сельского округа, Еркиншиликского сельского округа Ерейментауского района, согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ,9, 10, 11, 12, 13 к настоящему постановлению.";

      указанное постановление дополнить приложениями 11, 12, 13 согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима района Б.Н. Ибраева.

      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие со дня официального опубликования.

      Аким
Ерейментауского района
А.Альжанов


  Приложение 1
к постановлению акимата
Ерейментауского района
от "11" января 2020 года
№ а-1/4
  Приложение 11
к постановлению акимата
Ерейментауского района
от 15 июля 2020 года
№ а-7/212

Схема пастбищеоборотов на основании геоботанического обследования пастбищ села Аксуат Ерейментауского района
  Приложение 2
к постановлению акимата
Ерейментауского района
от "11" января 2020 года
№ а-1/4
  Приложение 12
к постановлению акимата
Ерейментауского района
от 15 июля 2020 года
№ а-7/212

Схема пастбищеоборотов на основании геоботанического обследования пастбищ Куншалганского сельского округа Ерейментауского района
  Приложение 3
к постановлению акимата
Ерейментауского района
от "11" января 2020 года
№ а-1/4
  Приложение 13
к постановлению акимата
Ерейментауского района
от 15 июля 2020 года
№ а-7/212

Схема пастбищеоборотов на основании геоботанического обследования пастбищ Еркиншиликского сельского округа Ерейментауского района