Қызылорда облысы әкімдігінің кейбір қаулыларының күші жойылды деп тану туралы

Қызылорда облысы әкімдігінің 2021 жылғы 27 тамыздағы № 346 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 7 қыркүйекте № 24242 болып тіркелді

      "Құқықтық актілер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 27 және 50-баптарына сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес тізбе бойынша Қызылорда облысы әкімдігінің кейбір қаулыларының күші жойылды деп танылсын.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қызылорда облысының әкімі Г. Абдыкаликова

  Қызылорда облысы әкімдігінің 2021 жылғы 27 тамыздағы № 346 қаулысына қосымша

Қызылорда облысы әкімдігінің күші жойылған кейбір қаулыларының тізбесі

      1. "Ашық деректердің интернет-порталында орналастырылатын ашық деректер тізбесін бекіту туралы" 2016 жылғы 9 ақпандағы № 333 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 5411 болып тіркелген).

      2. "Жекешелендірудің кейбір мәселелері туралы" 2016 жылғы 10 ақпандағы № 338 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 5382 болып тіркелген).

      3. "Бюджеттің атқарылуының кейбір мәселелері туралы" 2016 жылғы 10 маусымдағы № 486 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 5559 болып тіркелген).

      4. "Жекешелендірудің кейбір мәселелері туралы" Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 10 ақпандағы № 338 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 12 шілдедегі № 525 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 5569 болып тіркелген).

      5. "Конценссиялық жобаларды және жергілікті мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын консультациялық қолдау бойынша заңды тұлғаларды айқындау туралы" 2016 жылғы 7 қазандағы № 599 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 5636 болып тіркелген).

      6. "Жекешелендірудің кейбір мәселелері туралы" Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 10 ақпандағы № 338 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" 2017 жылғы 23 мамырдағы № 792 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 5860 болып тіркелген).

      7. "Қызылорда облысының тірек ауылдық елді мекендерінің тізбесін айқындау туралы" 2017 жылғы 27 маусымдағы № 820 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 5904 болып тіркелген).

      8. "Жекешелендірудің кейбір мәселелері туралы" Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 10 ақпандағы № 338 қаулысына толықтыру енгізу туралы" 2017 жылғы 30 маусымдағы № 825 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 5899 болып тіркелген).

      9. "Конценссиялық жобаларды және жергілікті мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын консультациялық қолдау бойынша заңды тұлғаларды айқындау туралы" Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 7 қазандағы № 599 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" 2017 жылғы 29 қыркүйектегі № 886 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 5989 болып тіркелген).

      10. "Бюджеттің атқарылуының кейбір мәселелері туралы" Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 10 маусымдағы № 486 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" 2018 жылғы 6 қыркүйектегі № 1220 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 6428 болып тіркелген).

      11. "Жекешелендірудің кейбір мәселелері туралы" Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 10 ақпандағы № 338 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" 2019 жылғы 29 мамырдағы № 1388 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 6804 болып тіркелген).

      12. "Бюджеттің атқарылуының кейбір мәселелері туралы" Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 10 маусымдағы № 486 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" 2019 жылғы 13 желтоқсандағы № 119 қаулысы (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 7028 болып тіркелген).

      13. "Ашық деректердің интернет-порталында орналастырылатын ашық деректер тізбесін бекіту туралы" Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 9 ақпандағы № 333 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" 2019 жылғы 23 желтоқсандағы № 128 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 7042 болып тіркелген).

      14. "Қызылорда облысы жергілікті атқарушы органының мемлекеттік бағалы қағаздар шығаруының шарттарын, көлемін және нысаналы мақсатын айқындау туралы" 2020 жылғы 9 сәуірдегі № 17 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 7392 болып тіркелген).

      15. "Жекешелендірудің кейбір мәселелері туралы" Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 10 ақпандағы № 338 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" 2020 жылғы 8 шілдедегі № 68 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 7561 болып тіркелген).

О признании утратившими силу некоторых постановлений акимата Кызылординской области

Постановление акимата Кызылординской области от 27 августа 2021 года № 346. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 сентября 2021 года № 24242

      В соответствии со статьями 27 и 50 Закона Республики Казахстан "О правовых актах" акимат Кызылординской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Признать утратившими силу некоторые постановления акимата Кызылординской области по перечню согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования.

      Аким Кызылординской области Г. Абдыкаликова

  Приложение к постановлению акимата Кызылординской области от 27 августа 2021 года № 346

Перечень утративших силу некоторых постановлений акимата Кызылординской области

      1. "Об утверждении перечня открытых данных, размещаемых на интернет-портале открытых данных" от 9 февраля 2016 года № 333 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5411).

      2. "О некоторых вопросах приватизации" от 10 февраля 2016 года № 338 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5382).

      3. "О некоторых вопросах исполнения бюджета" от 10 июня 2016 года № 486 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5559).

      4. "О внесении изменений в постановление акимата Кызылординской области от 10 февраля 2016 года № 338 "О некоторых вопросах приватизации" от 12 июля 2016 года № 525 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5569).

      5. "Об определении юридических лиц по консультативному сопровождению концессионных проектов и местных проектов государственно-частного партнерства" от 7 октября 2016 года № 599 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5636).

      6. "О внесении изменений в постановление акимата Кызылординской области от 10 февраля 2016 года № 338 "О некоторых вопросах приватизации" от 23 мая 2017 года № 792 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5860).

      7. "Об определении перечня опорных сельских населенных пунктов Кызылординской области" от 27 июня 2017 года № 820 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5904).

      8. "О внесении дополнения в постановление акимата Кызылординской области от 10 февраля 2016 года № 338 "О некоторых вопросах приватизации" от 30 июня 2017 года № 825 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5899).

      9. "О внесении изменения в постановление акимата Кызылординской области от 7 октября 2016 года № 599 "Об определении юридических лиц по консультативному сопровождению концессионных проектов и местных проектов государственно-частного партнерства" от 29 сентября 2017 года № 886 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5989).

      10. "О внесении изменений в постановление акимата Кызылординской области от 10 июня 2016 года № 486 "О некоторых вопросах исполнения бюджета" от 6 сентября 2018 года № 1220 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6428).

      11. "О внесении изменения в постановление акимата Кызылординской области от 10 февраля 2016 года № 338 "О некоторых вопросах приватизации" от 29 мая 2019 года № 1388 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6804).

      12. "О внесении изменений в постановление акимата Кызылординской области от 10 июня 2016 года № 486 "О некоторых вопросах исполнения бюджета" от 13 декабря 2019 года № 119 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7028).

      13. "О внесении изменения в постановление акимата Кызылординской области от 9 февраля 2016 года № 333 "Об утверждении перечня открытых данных, размещаемых на интернет-портале открытых данных" от 23 декабря 2019 года № 128 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7042).

      14. "Об определении условий, объема и целевого назначения выпуска государственных ценных бумаг местным исполнительным органом Кызылординской области" от 9 апреля 2020 года № 17 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7392).

      15. "О внесении изменений в постановление акимата Кызылординской области от 10 февраля 2016 года № 338 "О некоторых вопросах приватизации" от 8 июля 2020 года № 68 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7561).